Friedrich von Hayek - Prokletí ekonomů

19. 05. 2009 | 02:09
Přečteno 5565 krát
Úvod autora blogu: Jméno Friedricha von Hayeka získalo v porevolučních českých luzích a hájích nevábný nádech. Největší část viny za to nesou lidé, kteří se po listopadu osmdesát devět „postarali“ o transformaci české ekonomiky. Na veřejnosti se zaštiťovali vznešenými ideály, ale za zavřenými dveřmi utíkali před právníky, dopouštěli se faulů, když se rozhodčí nedíval, roztáčeli hvězdná kola bankovního socialismu a nerozlišovali čisté peníze od špinavých.

Promrhali jedinečnou historickou příležitost, zradili důvěru lidí, zruinovali stát, a pak si sbalili kufry a rozutekli se po daňových rájích. Nechali po sobě zahořklý a cynický národ, který po událostech divokého kapitalismu začal propadat nebezpečné nostalgii po zasmrádlém teple předlistopadových jistot.
Není divu, že dnes jména Hayeka, Misese či Friedmana působí na většinu středolevých českých voličů (což je zřejmě většina lidí v této zemi) jako jitrnice na muslima. Troufám si ale tvrdit, že drtivá většina z nich (a pravděpodobně ani velká většina členů a voličů ODS) od žádného z výše jmenovaných nikdy nic nečetla. Kdyby ano, možná by s překvapením zjistila, že spousta z toho, co se u nás a v ostatních postkomunistických zemích dělo po pádu sovětského impéria, mělo s jejich učením jen pramálo společného.
Já osobně jsem voličem a členem sociální demokracie, takže některé Hayekovy či Friedmanovy názory například na sociální či environmentální politiku nepřekousnu, ale když jsem se svého času ptal, proč jsou politici, jací jsou, a proč jsou ekonomové, jací jsou, a proč tolik lidí kolem mě říká, že za komunismu se měli špatně a za kapitalismu ještě hůř, našel jsem v textech Friedricha von Hayeka a dalších odpovědi, které mě zaujaly víc než oficiální vysvětlení našich volených zástupců a odborných mluvících hlav v televizi.
Některé z těch nejzajímavějších chci postupně nabídnout i vám. A ti, kdo jste taky oranžoví, mi dejte vědět, jestli jsem sám, kdo je schopen tu a tam odložit ideologii stranou a přiznat, že lidé z opačného tábora mohou mít také občas pravdu.

xxx


Friedrich von Hayek: Přírodní nauky nabízejí vědci minimálně jeden druh uspokojení, jakého ekonom nikdy nedosáhne. Pokrok v přírodních vědách často vede člověka k neochvějné víře v zářnou budoucnost lidstva a k přesvědčení, že z jeho poznatků a objevů budou mít lidé reálný užitek. Ekonomovi je však souzeno studovat disciplínu, v níž zřejmě více než v kterékoli jiné vládne lidský nerozum a pošetilost.

Student přírodních věd nemá pochyb, že svět se posouvá k lepším a nadějnějším zítřkům, že dnešní pokrok lidé dříve či později pochopí a využijí. Přírodní vědy mají jistý půvab, který se odráží v pracovní atmosféře akademické obce, v cenách, jež čekají na ty nejúspěšnější, a v uspokojení, jež přírodní vědy nabízejí většině svých studentů. Já vás však chci dnes varovat, že pokud toužíte právě po tomto, pokud odměnou za svou dřinu vyžadujete tyto jasné a hmatatelné důkazy úspěchu, měli byste raději ihned zanechat ekonomie a začít se věnovat některé z oněch šťastnějších disciplín.

Nejen, že na nás nečekají žádné blyštivé ceny (psáno v roce 1944, kdy Nobelova cena za ekonomii ještě neexistovala – pozn. překl.) a – což platilo ještě donedávna – ani žádné velké majetky či šlechtické tituly (Keynes byl první – pozn. překl.). Ale i kdyby existovaly, pak touha po nich, snaha o veřejnou chválu či obdiv, by téměř jistě znehodnotila naši intelektuální poctivost. Nástrahy, které číhají na ekonoma příliš dychtivého uznání druhých, a důvody, proč máme dle mého názoru štěstí, že nám nehrozí žádné větší oficiální pocty, které by nás mohly zkorumpovat, rozeberu záhy.

Ještě předtím se však chci zamyslet nad vážnějším problémem, z něhož musí být ekonomovi smutno. Ekonom totiž nemá záruku, že pokrok v jeho oboru povede k inteligentnější politice, a nemůže dokonce doufat ani v to, že vůbec dosáhne nějakého trvalého pokroku bez návratu do původního stavu. Ekonom ví, že jeho jediná chyba může nadělat více škod než všechny ostatní disciplíny užitku, že omyl ve výběru společenského zřízení se nemusí projevit hned, ale může hluboce ovlivnit životy mnoha budoucích pokolení. I když věří, že je majitelem té jediné pravdy – čemuž věří tím méně, čím je starší – nemůže si být jist, že ji někdo rozpozná a využije. A nemůže vědět ani to, zda jeho myšlenky někdo nezneužije a neobrátí v jejich přesný opak.

Důvod, proč věřím, že příliš usilovná snaha ekonoma o okamžitou užitečnost s velkou pravděpodobností zkorumpuje jeho intelektuální poctivost, je ten, že okamžitá užitečnost závisí téměř výhradně na politickém vlivu, a ten lze zase získat nejsnáze tak, že se člověk začne hlásit k populárním pověrám a existujícím politickým doktrínám. Jsem hluboce přesvědčen, že každá takováto snaha o popularitu je pro nás smrtící a že prvořadou ctností ekonoma musí být odvaha být nepopulární.

Myslím, že my ekonomové bychom měli přinejmenším pojmout podezření, kdykoli se ocitneme v populárním táboře. Je o tolik snazší věřit příjemným pravdám či doktrínám, kterým věří ostatní, být zajedno se stanovisky většiny lidí dobré vůle a nebourat upřímným nadšencům jejich vzdušné zámky. Pokušení přihlásit se k myšlenkám, které neobstojí ve zkoušce chladného rozumu, je pak téměř neodolatelné.

Právě touha ekonoma získat vliv proto, abych mohl konat dobro, je jedním z nejčastějších příčin jeho intelektuálních poklesků.

Dnes existuje, a zřejmě vždy existovat bude, řada atraktivních pracovních míst, v nejrůznějších výzkumných a vzdělávacích institucích, kde vás přivítají s otevřenou náručí, pokud budete zastávat ty správné „pokrokové“ názory. Budete mít mnohem větší šanci zasednout v nejrůznějších výborech a komisích, budete-li se hlásit k některému z existujících politických programů, než když si půjdete vlastní cestou... Nevěřím, že funkce politika je slučitelná s rolí upřímného studenta společenských věd. Naopak mi připadá, že aby se člověk stal úspěšným politikem, nesmí mít žádné originální názory na společenské problémy a musí jen opakovat to, co si myslí většina.

Přesto jsem nikdy nelitoval, že jsem se stal ekonomem, a nikdy bych s nikým neměnil.

xxx


Text je výtahem z tohoto článku, který byl uveřejněn na základě licence Creative Commons a obsahuje úryvek Hayekovy přednášky z roku 1944.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Honza Český napsal(a):

Pro autora

Jste mi na tomto blogovém prostoru nejpřijatelnější socan (člen ČSSD)
Pak nic, nic, nic, pak asi lidsky Havel

Píšete o strůjcích polistopadového vývoje, že
„Nechali po sobě zahořklý a cynický národ, který po událostech divokého kapitalismu začal propadat nebezpečné nostalgii po zasmrádlém teple předlistopadových jistot.“

Souhlasím s Vámi, ale chce se ptát, proč tomu tak je?
Proč většinový občan asi preferuje šedivou jistotu před pestrobarevnou nejistotou?
O co tomu občanovi sakra jde?
Co od života vlastně očekává?
Co je blíže jeho přirozenosti?

Kdo najde správné odpovědi, ten vyhraje

P.S. Být členem ČSSD znamená, hlásit se k Paroubkovi a socanským lumpárnám
Divím se Vám
Asi je dnes lépe být socialistou na volné noze
19. 05. 2009 | 03:52

karelhá napsal(a):

pro Honza Český
Až si sám pravdivě odpovíte na své otázky zjistíte, že svět není přehledně černobílý.

A taky to, že nelze stavět politiku na lžích. Nebo lze, ale ne trvale úspěšně.

Zkuste vyjmenovat a doložit "socanské lumpárny". Nebo to je jen plivanec?

P.S. Nejsem socan.
19. 05. 2009 | 05:04

otokar napsal(a):

Aleši Drobku,
ať jste jakékoli barvy, cítím že máte pravdu. Až se vzbudí tuneláři, dostanete pěknej nářez, protože jim nevadí soudy a zákony,ale pravda, co kdyby to začli říkat všichni?
19. 05. 2009 | 05:53

Targus napsal(a):

To autor:

Doufám, že jste si vyřídil v nejbližší drogerii množstevní slevu na mýdlo a jiné čisticí prostředky. Určitě je budete potřebovat, chcete-li pokračovat v obdobném duchu dále, neboť Vás najisto čekají džbery špíny v míře více než vrchovaté.
Přeji Vám chuť do díla a pevné nervy.
19. 05. 2009 | 06:19

Béda napsal(a):

Je paradoxem, že v určitém smyslu von Hayek zastával podobné názory - nezlomná víra ve svůj ekonomický pohled na věci kolem sebe jako ekonom - politik - zakladatel ODS, "otec české cesty", který umožnil předstih ekonomiky před právem a vznik bankovního socialismu Václav Klaus.

Podle článku soudím, že minimum co by Hayek vyčetl Klausovi by bylo, že jako ekonom zakládal politickou stranu a že se nechal vtáhnout do světa vysoké politiky a politických programů.
Co by mu vyčetl dále, se již nikdy nedovíme.
19. 05. 2009 | 06:25

Béda napsal(a):

Dovětek:

Třeba Klaus nechtěl zůstat neznámým ekonomem kdesi v ústavu, třeba chtěl v praxi vidět realizaci svých ekonomických vizí.

Zcela nesporně chtěl VK
dosáhnout uznání a možná i zapsání do velké knihy ekonomických mágů, vizionářů a praktiků v jednom.

Jak se mu to povedlo a jak daleko se přitom rozešel
s Hayekem, to ať posoudí svým specifickým subjektivním
způsobem každý z nás.
19. 05. 2009 | 07:02

Vasja napsal(a):

Pane Drobeku,
"roztáčeli hvězdná kola bankovního socialismu a nerozlišovali čisté peníze od špinavých."

Tak a dál už nemusím číst, páč je jasné, co jste zač. Lži a polopravdy.
Než sem něco přeložíte, tak přeložte nám, blbečkům, co jste tím výše uvedeným citátem myslel.
19. 05. 2009 | 07:02

Ládik napsal(a):

"Největší část viny za to nesou lidé, kteří se po listopadu osmdesát devět "postarali" o transformaci české ekonomiky" ...
Zkuste ty lidi pojmenovat. Nebyli to náhodou "soudruzi" z Prognostického ústavu - Dlouhý, Dyba, Klaus, Ransdorf a jiní? Kdopak asi takový "ústav" zřizoval? A proč ho zřizoval - komu měl sloužit?
A jejich kamerádi? Zeman... Švejnar - nakukal Klausovi kupónovku.
Pořád je to jedna skupina lidí, už 20 let se nám předvádí na obrazovce - a chtěli by nás strašit až do smrti; vězí po krk v bažině komunismu a hlásají demokracii.
Nevolil jsem dlouho nikoho a oranžové volit nikdy nebudu, ale Vaše názory jsou pro mne přijatelnější, než názory komunistických prognostiků.
19. 05. 2009 | 07:05

Rumcajs napsal(a):

Pane Drobku, beru tu Vaši snahu řešit problémy odborně , né ideologicky. Ale ten státní bankovní socialismus za Klause a špinavé peníze, jste si mohl odpustit.

Jediné co zabránilo tunelování bank, byla jejich privatizace a né nějaké zákony. A pokud vím, tak za Klause největším odpůrcem privatizace bank byla právě ČSSD.
Zrovna jako dneska je proti privatizaci zdravotnicví, pojišťoven,ČEZu ....atd. Tam neustále "Bankovní socialismus" funguje , vytváří černé díry a nedokáže tomu zabránit žádný zákon. Dokonce i šéf NKÚ si vozí prdel ve čtyřech státní limuzínách a nechá za sebe platit nájem 70 tisíc měsíčně.

A špinavé peníze ? Co se změnilo od dob Klause ? Vy už jste přišel na to, jak je poznat ?
19. 05. 2009 | 07:10

valdštejn napsal(a):

Ládíku , kde jsi vzal , že Zeman nakukal někomu kuponovku , když byl silně proti ní .
19. 05. 2009 | 07:27

Béda napsal(a):

Rumcajs,

problém špinavých peněz (čili šedé ekonomiky, financí získaných tunelováním...) tkví v zaostávání právního řádu za ekonomickou praxí, kterou zavedly první polistopadové vlády. Jestli to byl záměr, anebo prostá chyba vědí jenom samotní původci tohoto stavu.

Těžko honit býka, kdy již dávno utekl za brod.
19. 05. 2009 | 07:46

Ládik napsal(a):

valdštejne, zeman ne - švejnar.
19. 05. 2009 | 08:06

Vasja napsal(a):

Béďo, kdyby se čekalo na "právní řád", tak by bylo rozkradeno uplně všechno. A keci o špinavejch penězích mají původ z doby Malé privatizace. Tehdá se kdosi strachoval, že samoobsluhu koupí někdo z nezdaněných peněz.
19. 05. 2009 | 08:17

Meňo napsal(a):

Jsem Vámi příjemně překvapen, pane Aleši ! Na rozdíl od většiny pravicových Vy ač mladý zastáváte názory sociálně normální. A Vaše blízkost ČSSD mi nevadí, naopak. Málokdo se dnes k tomu přizná - pod tlakem skorosamocenzůry.
Tak jen dál v poctivém hledání pravdy !
Zdraví M:
19. 05. 2009 | 08:18

Holubář napsal(a):

karelhá:
Vyjmenovat by se dalo, ale doložit těžko.
Tak snad jen jediná připomínka socanských lumpáren: Tvrdík a ČSA. Něco o poradcích a něco o leasingu letadel....
Ne že by ostatní strany nějak zaostávaly, jejich snahy i výsledky v tomto směru jsou přímo úměrné jejich politické síle.
Paradoxní je, že za posledních dvacet let mají prakticky čistý štít komunisté. K ničemu se nedostali :-) .
19. 05. 2009 | 08:24

Béda napsal(a):

Vasja,

to je věc názoru. On fakticky právní řád existoval. Nedá se říct, že by v určitém mezidobý byl stát bez práva a soudy neměly podle čeho soudit. To právní "vakuum" bylo v tom, jaký právní řád to byl a co všechno umožňoval, resp. nakolik se blížil ekonomické anarchii, faktické nevymahatelnosti dluhů, jestli ochrana dlužníka nebyla mnohem větší nežli ochrana věřitele, nakolik existoval "náhubek" proti odtékání peněz do šedé ekonomiky namísto do státního rozpočtu...

Přitom prognostik Klaus jistě studoval (co jiného by dělal v tom ústavu) různé ekonomické modely, německý, americký, britský, švídský, francouzský...
porovnával jejich klady a zápory, ekonomické, právní a politické základy...
19. 05. 2009 | 08:26

Béda napsal(a):

Oprava: mezidobÍ
19. 05. 2009 | 08:27

Marobud napsal(a):

To Honza Český :
díky za otázky. Zkusil jsem se zamyslet. Tradice v tomto národě není "pravicová", ale naopak socanská, dnes řečeno "levicová". Cožpak zakladatel státu T.G.Masaryk byl nějakej kapitelista ? Naopak ! Syn pradleny a kočího. A vystudoval filosofii a stal se světově uznávaným politikem, naším prvním prezidentem. Nic na tom nemění, že ani dnes se jeho jméno příliš neuvádí. Vidím v tom strach bezmocných jepic před velikány našeho národa.
V každém z nás je střípek M.J.Husa, J.Á.Komenského, TGM a jiných. Ta molekula v každém našem organismu nás někam směruje. To nevyvrátí žádní novodobí "černokněžníci", i kdyby z kůže vylétli. Budoucnost je zase tam, co byla.
Zdraví
19. 05. 2009 | 08:30

Stan napsal(a):

Pane Drobku,

měl bych eminentní zájem o publikaci Vašich článků a překladů. Napište mi, prosím, na st.blaha(at)gmail.com
19. 05. 2009 | 08:33

Xury napsal(a):

Pro Bédu:
problém identifikace špinavých peněz není jen problémem zaostávajícího právního řádu. Dnes jsme dvacet let dál, máme nesporně lepší zákony, vyškolenější soudce i policii a nemám pocit, že by naše schopnost eleminovat tuto oblast byla nějak výrazně vyšší. Kromě toho nemusíme se dívat pouze na Česko. Kolik let zkušeností mají na západ od nás. V USA podáváte majetková přiznání a musíte daňovému úřadu dokázat, že jste majetek nabyl legálně a přesto je nepochybně řada milionářů, kteří ke svým penězům přišli nelegálními obchody s drogami, bílým masem, zbraněmi nebo podvody.
A ještě k tomu "slavnému" Klausovu výroku o špinavých penězích. Osobně jsem ho slyšel o nich mluvit ve dvou souvislostech: ad 1) nedokáže rozeznat, jestli jsou špinavější peníze zelinářů, veksláků a autotechniků než peníze pseudo vysokoškolských učitelů polit. věd učících na několika školách a vydávajících ve velkém knihy, které pak jen ležely povinně v knihovnách a ad 2)špinavé peníze se v ekonomice chovají stejně jako čisté - jednoduše řečeno ekonomika nepozná, jestli jste si rohlík koupil za špinavé nebo čisté peníze.
19. 05. 2009 | 08:35

Saliven napsal(a):

Jako oranžovej říkám, že až budou mít všichni v životě stejné možnosti a penízky se nebudou fundamentálně přelívat od nejchutších k nejbohatších, tak budu pravičák a budu milovat Hájka a Mízese. Neříkám, že nemají ve spoustě věcí pravdu, ale jejich přístup je akademický - tj. nezáleží jim moc na životě toho obyčejného člověka.

Do té doby zůstávám levičákem a mírným zastáncem Kejnese.
19. 05. 2009 | 08:44

Saliven napsal(a):

Rumcajs:
Klauzuli ze zákona o zamezení spojení kapitálu společnosti v kuponové privatizaci a kuponů dyků, odstranilo právě Klausovo ministerstvo. Zákony neudělala Klausova vlády - regulace kapitálového trhu přišla až v roce 1997 nebo kdy. A to nemluvím o restitucích, kde Klaus nic vracet nechtěl, a o zaměstnanosti, kterou udržoval neúměrně vysokou. Vážně Klaus za nic nemůže?

PS: Tu nezaměstnanost, která byla nutným výsledkem restrukturalizace průmyslu za Zemana socdem předhazujou lidi jako seš ty dodneška.
19. 05. 2009 | 08:47

neo napsal(a):

Saliven:

všichni mají stejné možnosti...jakmile se jim obtočí <!> kolem krku.
19. 05. 2009 | 08:47

Béda napsal(a):

Xury,

problém špinavých peněz bych zjednodušeně popsal takto:
1) je to problém právního řádu, t.j. jak přesně popisuje, označuje, klasifikuje, pojmenuje, definuje špinavé peníze
2) je to problém vymahatelnosti práva

Klasickým příkladem v této oblasti z 90 - let jsou daňové úniky u LTO, vymahatelnost bankovních dluhů a dluhů obecně... Je to v podstatě začarovaný kruh, který položil kodifikované základy celé společenské morálky.

Pokud jde o USA: předpokládám, že v USA není možné selektivní odpouštění daní dlužníkům a že usvědčený dlužník, přestupce přesně vymezeného zákona narazí vždy na tvrdou bariéru trestního postihu.

Co Klaus dokáže a nedokáže je v tomto ohledu irelevantní. Jako premiér vlády - ekonom se jistě radil s právníky. A nevěřím tomu, že by od nich nedostával i jiné varianty předloh zákonného rámce, nežli ty použité. 1)Ne Klaus ale zákon musí rozlišovat, vymezovat a definovat, co jsou to peníze ze šedé zóny, co jsou to špinavé peníze. 2)A zákon musí taky určovat jak omezit příliv špinavých peněz, které se formálně chovají stejně jako čisté peníze, do ekonomiky. Zákon musí eliminovat peníze fungující v kuplířství, drogovém byznysu, předražování státních zakázek, získaných zločinem, podvodem... aby se nechovaly jako ty čisté peníze.
19. 05. 2009 | 08:51

zdesta napsal(a):

Ekonomové mají jednu zvláštní vlastnost.Životní realitu považují za nepředvidatelnou událost.
19. 05. 2009 | 08:55

Jochim napsal(a):

Pane Drobku.
Musím konstatovat, že přes socialistickou rétoriku se paradoxně více, než někteří pravičáci zabýváte převážně liberální ekonomií a překvapivě v ní dost komentátorů vidí mnoho pravdivého, jakož i vy. Přeji hodně úspěchů v bádání a doufám ve vaše konečné zjištění, že Hayekové, Misesové a Friedmani mají skutečně pravdu a že má smysl o prosazení jejich myšlenek usilovat i když se to v jakémkoliv politickém kontextu, tedy ne jen v našem, daří velmi obtížně. Všude se totiž permanentě vyskytuje tupá masa s tou nejjednosuší kontrafilozofií, že lze žít a konzumovat na úkor druhých. Mnoho úspěchů ve vaší vskutku záslužné, ale podivné aktivitě.
19. 05. 2009 | 09:03

Pamětník napsal(a):

K problému "špinavých peněz" :
V letech 1990-92, kdy se rozhodovalo o dalším směru rozvoje naší ekonomiky, měl Klaus některé vážné oponenty. Pamatuju se, že Walter Komárek (jeden z nich) razil heslo "Neváhejme zlomit moc mafie !" Asi toto se tolik znelíbilo VK, že Komárka veřejně zesměšnil zveličením jeho neúměrných měnových odhadů. Tím se zbavil posledního vážného odpůrce.
Zdraví P.
19. 05. 2009 | 09:23

Petr II napsal(a):

Frierich von Hayek byl zcela jiste vyznamna osobnost, o jake se nam dnes ve sfere politiku, ekonomickych poradcu a podobnych muze jenom zdat.

Mimo prav a politickych ved (doktoraty na univerzite ve Vidni) studoval take ekonomii, filosofii a psychologii, dokonce i neurologii - cinnost mozku a neuronu.

Pred 2. SV pusobil v Londyne (London School of Economics), kde byl m.j. take tutorem Davida Rockefellera, ktery se podle vlastniho vyjadreni povazuje za nasledovnika Hayeka (http://www.mskousen.com/Spe...)
19. 05. 2009 | 09:27

Jirka H napsal(a):

Zdravím Vás pane Drobek:
Výborně, konečně někdo rozmetal falešné dilema, které se objevuje pod většinou zdejších blogů, kde na sebe dští síru a oheň dva tábory - modří a oranžoví. Přitom linie střetu vede úplně jinde. Lze snadno doložit, jak politici všech barev bez skrupulí šlapou nejen po svých programech, ale po jakýchkoli projevech elementárních ekonomických zásad i zásad zdravého rozumu. Jak pod různými záminkami se snaží uplácet své voliče jejich vlastními penězi. Jak jejich řevnivost mizí, když se jedná o zvýšení jejich vlivu, rozšíření různých, dobře placených míst v polostátních firmách atd.
Pro ilustraci: prezident Reagan vyhlásil plán na zrušení ministerstva školství - výsledek: úřad se nezrušil, počet úředníku narostl...
Republikánských prezident Busch - oháněl se zásadami liberální ekonomie - výsledek: šílená úvěrová expanze, nezodpovědná politika FEDu, která zůsobila masivní bublinu na trhu nemovitostí...
Demokratický prezident Clinton - politika bydlení pro každého. Výsledek: Nezodpovědné stimulování poptávky, nezodpovědné zasahování a nátlak na banky a hypoteční společnosti a řada klientů, která se dostala do zoufalé situace...
Jistě byste byli schopni napsat pod tento seznam další hříchy z obou táborů.
Takže jakýpak boj MODŘÍ-ORANŽOVÍ....
19. 05. 2009 | 09:33

Xury napsal(a):

Pro Bédu:
v zásadě souhlasím jenže vtip je v tom, že ten zákon samozřejmě není a nemá být taxativní, čili bude se pohybovat v určité rovině zobecnění. V reálu pak bude záležet na policistech, státních zástupcích a soudcích (v tomto pořadí), jak budou příslušný zákon aplikovat. Zákon sám o sobě neudělá nic. Jen pro ilustraci - máme zákon zakazující kouření na zastávkách MHD a zkuste si na nějakou zajít. Toto byl podle mne klíčový problém té doby. O vzdělanosti policie svědčí i jistý vysoký policejní důstojník z Jihlavy, který si ještě po roce 2000 pletl obrat se ziskem, což je u hospodářské kriminality dost zásadní.
Jinak nevím, jestli je v USA možné selektivní odpouštění daní. Obávám se, že tamní daňový systém trpí spíše nepřehlednou změtí daňových vyjímek a úlev, ve kterých se už nikdo nevyzná - důsledek socialismu v daňových zákonech podobně jako LTO.
19. 05. 2009 | 09:34

Vico napsal(a):

Pane Drobku, skepse se nepotvrdila.Zdá se, že mýdlo nebude zapotřebí. Kvalita bývá oceňována a uznávána napříč politickým spektrem. Váš blog považuji za jedinečný. Pokud jste už někde něco publikoval, neváhal bych s koupí.Kromě překladu jsou totiž i vaše komentáře perfektní.
19. 05. 2009 | 09:36

Xury napsal(a):

Pro JirkuH:
můžete mi prozradit, jak mohl FED ovlivňující krátkodobé úrokové sazby způsobit bublinu na nemovitostním trhu, kde jsou rozhodující dlouhodobé sazby?
19. 05. 2009 | 09:36

jarpor napsal(a):

"Na veřejnosti se zaštiťovali vznešenými ideály, ale za zavřenými dveřmi utíkali před právníky, dopouštěli se faulů, když se rozhodčí nedíval, roztáčeli hvězdná kola bankovního socialismu a nerozlišovali čisté peníze od špinavých."

Nu, to "ideologické generalizování" jste si skutečně mohl odpustit ...
Jen jednu poznámku, mrkněte kdo to byl poslanec Wágner, který jen s podmínkou, že Klaus opustí myšlenku privatizace bank "pustil rozpočet". A mohl bych pokračovat dál...

Ale o tom že svět není černobílý a ani lidé v něm se pohybující dokladuje Vaše :
"A ti, kdo jste taky oranžoví, mi dejte vědět, jestli jsem sám, kdo je schopen tu a tam odložit ideologii stranou a přiznat, že lidé z opačného tábora mohou mít také občas pravdu."

Závěrem jste, dle mého, trochu napravil Váš úvod. Ale jen trochu.
Názorný příklad, jak méně je někdy více, Ve vašem případě méně ideologie...

Pokud by totiž bylo více takových, jež jsou schopni připustit, že oponent "z druhého břehu" může mít pravdu, bylo by to i v naší kotlině jiné.

Hezký den
19. 05. 2009 | 09:42

Béda napsal(a):

Xury,

trestní zákon musí být taxativní. Zákon vymezuje hranice odkud - kam a kde již nikoliv. A když i za tuto hranici, pak striktně "za kolik".

Otázkou je, jestli někdo vědomě či nevědomě, úmyslně či neúmyslně nerozmlžil tuto hranici, rsp. definice v zákoně tak, aby existovaly skuliny umožňující protékání špinavých peněz ekonomikou spolu s penězi čistými.

Já Klause coby "čistého" ekonoma neodsuzuji za to, že on jako ekonom ve svém ryze ekonomickém přístupu nezná špinavé peníze. Já jej odsuzuji za to, že jako vrcholový politik (Hayek jak vidíme varoval před ztotožněním role špičkového ekonoma s politikem) z nějakého důvodu zanedbal právní rámec, řešící otázku špinavých peněz napojených na šedou ekonomiku, organizovaný zločin...

Co to provedlo s celkovým ekonomickým, morálním a celkovým společenským klimatem máme ostatně možnost vidět dodnes.

USA ponechám stranou - nežil jsem tam, neznám podrobně ty poměry, jenom bych spekuloval.
19. 05. 2009 | 09:46

Petr II napsal(a):

Béda:

Jako ekonom jiste pravni otazky a dopady mohl znat tezko, ovsem jako vysoky statni cinitel (mistopredseda a premier) je za vytvoreni fungujiciho pravniho systemu odpovidajicimu ekonomickym reformam spoluzodpovedny.
19. 05. 2009 | 09:52

void napsal(a):

to Beda:

myslim, ze stat je tady v koncich. Identifikovat neco jako spinave penize je pro dnesni staty velmi tezka, ne-li neresitelna uloha. Policie ani soudy nemaji lidske ani intelektualni prostredky, ktere by jim umoznovaly dostat se na kobylku tem nejvetsim zviratum (jestlize pouzijete 5 firem v 5 statech, nema v podstate nikdo sanci). Ale tak to bylo v podstate vzdy a vsude. Stat se pouze snazi zamezit neomezenemu pritekani techto penez do tzv. kontrolovane/ciste domaci ekonomiky, pripadne si z nich nejakou cast uzmout - takovy odpustek, tot vse. Samozrejme na druhe strane se snazi co nejvice ztizit moznost tyto penize vytvaret/vydelavat, pripadne co nejvice zvysit jejich cenu.
19. 05. 2009 | 09:59

Xury napsal(a):

Pro Bédu:
obávám se, že si nerozumíme v pojmu taxativní. Patrně jsem ho nepoužil úplně šťastně. Jde o to, že každá oblast, kterou zákon popisuje, které jsou v realitě (ne v zákoně) rozostřené. Život se neřídí literou zákona, ale zákon se nějakým způsobem snaží postihnout realitu. To se mu bude vždy a všude dařit s různou mírou úspěšnosti. Je jasná, že ve skutečnosti má každá oblast, kterou ten zákon popisuje své hranice, které nejsou ostré (ta realita ne ten zákon). Pokud se budete snažit o to, aby ten zákon stanovil hranici co nejpřesnější, tak tím více lidí se mu úspěšně vyhne, protože ten popis bude muset být velmi konkrétní, takže pak stačí jemná odchylka a budou mimo postih.
Pokud jde o celkové morální klima, mám citelné pochybnosti, že by v případě jiné osoby v čele vlády byl výsledek významně odlišný.
19. 05. 2009 | 10:00

Horváth napsal(a):

Vy mi tady diskutujete, kdo případně může či nemůže za problém se "špinavými penězi".
Je to jako v podniku. Za něj ZODPOVÍDÁ vždy ředitel. Když se v jeho podniku krade, jde ke zodpovědnosti ředitel, a to automaticky, i když sám (většinou) nekradl. Ale nedokázal zajistit právní stav na svěřeném úseku.
To samé v politice. Vrcholoví politici jistě sami taky nekradli, ale UMOŽNILI tento stav, a proto jsou za něj zodpovědní. Těžko bude někdo prokazovat, že byl ten či onen natolik nesvéprávný, že za své rozhodnutí nebyl zodpovědný. Takže jednoznačně ANO, zodpovědnost se nerozplynula, nezmizela, ale lpí na konkrétních lidech. To, jestli si to v dnešní době ještě připouštěji, nebo ne, a jestli je v tom někdo (z veřejných např. médií) podporuje, nebo ne, to je irelevantní.
S pozdravem,
19. 05. 2009 | 10:03

Jirka H napsal(a):

To Xury:

Několik čísel:

Federal Funds Target Rate (DFEDTAR)
Pokles v letech 2001-2002 z 6 na 2 procenta

30- Year Convetional Mortage Rate (MORTG)

pokles mezi lety 2000 -2002 z 8,5 na 6,5 procenta
Real Estate Loans (REALLN)
vzrůst od roku 2000 do roku 2008 z 1,5 bilionu na 3,5 bilionu dolarů
Zdroj: Mark Thomton, Ludwig von Mises Institute

PS: Netvrdím, že za všechno může jen FED, politici rovněž nezůstali pozadu
19. 05. 2009 | 10:14

Petr II napsal(a):

Zajímavé hodnocení privatizace 90. let od Lubomíra Mlčocha:

journal.fsv.cuni.cz/storage/283_002_193_205.pdf
19. 05. 2009 | 10:24

huhu napsal(a):

svobodný trh, kdy každý svojí peněženkou oceňuje práci/zboží toho druhého, svoboda to není nic pro socialisty. Socialista chce mocensky vyžrat urvat více nežli by mu jiní za jeho práci/zboží dali.
Být socialistou je projevem špatného charakteru vyžírky, zloděje a násilníka.
Takže pokud se dokonce k tomuto tak hrdě hlásíte, není divu, že Hayek není pro vás přijatelný.
19. 05. 2009 | 10:39

Béda napsal(a):

huhu,

Myslíte, že byli a jsou pánové Kožený, Železný, Mrázek, Pitr... socialisté? Myslíte, že je Mirek Topolánek (VAE systems) socialistou?
19. 05. 2009 | 10:46

Jirka H napsal(a):

To Xury:
Dodatek:
Rozpor mezi krátkodobými úrokovými sazbami učrovanými FEDem a dlouhodobými sazbami sazby vládnoucími na trhu s nemovitostmi nevidím. FED nízkými sazbami, které neodpovídaly realitě vyslal špatné signály, které vedly k neblahému vývoji na trhu nemovitostí. Prostě se vytvořila situace umělé poptávky. Trh se choval jakoby by došlo k zvýšení míry úspor. A u lidí se vytvořil falešný pocit, že jsou bohatší, než skutečně byli. A tak chtěli "zaparkovat" své "přebytečné" peníze do nemovitostí. Zvýšená poptávka po nemovitostech vedla růstu jejich cen. tento růst nalákal další zajemce o investice do nemovitostí. Podle hesla: "No nekupte to, když to tak roste..."
19. 05. 2009 | 10:49

Béda napsal(a):

dovětek:

resp. Řebíček, Mach, Schwartz...?
Proč si nepřipustíte, že máslo na hlavě mají (snad kromě komunistů, které prozatím po sametu nikdo nepřipustil k mocenskému lizu) všichni?
19. 05. 2009 | 10:50

che091067 napsal(a):

huhu ty jsi kus!Takový pracanti jako ty jsou živoucím důkazem toho co říkáš.Jediné co tě donutí během povalování v kanclu vyndat prst z nosu,je psaní příspěvku do diskuse.Jseš krásným příkladem správného pravicového charakteru.No takhle už jsem se dlouho nezasmál.Tvoje slova by se měli tesat,ty pravicový dříči :-)))
19. 05. 2009 | 10:53

Xury napsal(a):

Pro Horvátha:
doufám, že je vám znám rozdíl pravomocí, které má ředitel nad zaměstnanci ve srovnání s politikem v libovolné funkci. Odpovědnost lze poměřovat pouze pravomocemi. U politiků navíc nejde, třeba kromě specifických případů, použít trestně-právní odpovědnost, vzhledem ke kolektivním rozhodnutím vlády.
Pro JirkuH:
Já samozřejmě vím, že klesala dlouhodobá úroková míra. Vtip je v tom,zda s tím mohl FED něco dělat. Jde totiž o to, že tyto úrokové míry klesaly celosvětově stejně jako averze k riziku. Na trhu bylo zkrátka příliš mnoho "dlouhých" peněz, patrně hlavně z Číny, ale i ze zemí OPEC, kde je vyšší míra spořivosti. Čína tím konec konců částečně financovala svůj export. Ani FED nemá takové finanční nástroje, aby mohl jít proti takovému trhu nehledě na to, že by ho za to ukřižovali.
19. 05. 2009 | 10:54

Pípa napsal(a):

Pane Drobku,

velmi jste mě potěšil svým blogem, se kterým povětšině souhlasím. Nejvíc mě ale zaujal váš přístup k ekonomické teorii a k její aplikaci v politice. U tak mladého člověka jako jste vy jste překvapil mírou lidské moudrosti. Tomu, myslím si, odpovídá i vaše volba politické orientace. Díky.
19. 05. 2009 | 10:57

alesdrobek napsal(a):

Vico - taky mě překvapuje, kolik pozitivních reakcí tady je. Šel jsem do toho s tím, že dostanu zprava i zleva. Třeba to nakonec v Česku s tou férovostí přece jen nebude tak zlé. Pokud jde o to publikování - zatím nic nechystám, protože zatím ještě nemám nic moc co říct. Zatím spíš čtu, co si o tom či onom myslí starší a zkušenější.

jarpor - bylo mi jasné, že to, co napíšu, se nezalíbí všem. Ale díky za férovou reakci. Ty bankovní socialismy a špinavé peníze dnes už pravda zní jako otřepané ideologické fráze a věděl jsem, že tím leckoho naštvu, ale byla to nutná zkratka. V blogu, navíc mého typu, se nemůžu odborně rozepisovat. Chtěl jsem ale zdůraznit hlavně jedno - příznivcům pravice připomenout, že reálná politika ODS byla mnohdy v přímém rozporu s opravdovými liberálními principy (bankovní intervence, bagatelizování významu právního a institucionálního rámce), a kolegům nalevo zase ukázat, že sociální demokrat nemusí být povinně i keynesiáncem, inflacionistou, intervencionistou a nepřítelem svobodné tržní ekonomiky.
19. 05. 2009 | 11:05

Xury napsal(a):

Dodatek pro JirkuH:
taky by nebylo záhodno zapomenout, že v letech 2001-2002 se americká ekonomika potýkala s recesí po 11/9 a např. akciové trhy se vzpamatovaly až v roce 2004. Takže v té době nějak zvyšovat úrokové sazby jen ze "signálních" důvodů by patrně nikde neprošlo.
Trh se samozřejmě choval jakoby došlo ke zvýšení úspor, protože k němu skutečně došlo, jenže v celosvětovém a v americkém měřítku. Šlo podle mne o jeden z finančních důsledků globalizace, kdy volné úspory v jedné části světa ovlivňují úrokové sazby v jiné části. Navíc jde i o důsledek fungování dolaru jako světové rezervní měny.
19. 05. 2009 | 11:05

Béda napsal(a):

Xury,

k Horváthovi,
Politik - ministr má pravomoci nad zaměstnanci státní správy v mnohém podobné jako ředitel nad zaměstnanci firmy. Skrze své páky - náměstky může rozhodovat o čemkoliv v resortu, určuje strategii resortu, přijímá rozhodnutí... a podobně jako ředitel firmy je závislý na svých "akcionářích", t.j. kolektivu vlády (parlamentu) a na zákonech. Bohužel politik je ve vztahu k manažerovi ekonomického subjektu, kterého osud ve spravované instituci je striktně odvislý od ekonomických ukazatelů v privilegovaném postavení. Jeho kontrola, odvolatelnost, rovnost před zákonem s ostatními občany jsou velice problematické.

K prvnímu příspěvku (adresovanému mně):

domnívám se, že zákon musí předstihovat (předjímat) realitu a dopady - obzvlášť v období epochálních změn, kdy se nastavují parametry systému a usměrňovat, regulovat - dplaďovat systém v dalším období. Rozhodně by zákon za realitou za něměl chvátat s kilometrovým odstupem a pokoušet se velice pracně ovlivňovat již zažité mechanismy.
19. 05. 2009 | 11:08

Jirka H napsal(a):

To Xury:
Já vím, že Vy víte. Čtu Vaše příspěvky a nereaguji na ně proto, že bych musel většinou jenom souhlasit. Jistě je to trochu situace, jestli byla dříve slepice nebo vejce. Ale, FED je vlivný a rozhodně se nedá říci, že je to jenom takový chudáček, který musel reagovat na okolní trhy. Nízkými sazbami mimo jiné ovlivňoval i vámi zmiňovanou míru spořivosti v USA - v tomto případě spíš míru rozhazovačnosti. Nevím jestli by ho ukřižovaly za to, že by přiznal realný stav ekonomiky a úrokové sazby zvýšil. Ale za to, že léta popíral, ba přímo podporoval vznik různých bublin na trhu by ho snad měli ukřižovat alespoň teď...
19. 05. 2009 | 11:13

Jolana napsal(a):

Mělo by zde být více článků z více směrů a z různých části. Informacemi, které máte zde v ČR si nejsme schopni udělat vlastní úsudek.
19. 05. 2009 | 11:17

Jeff napsal(a):

Sdílím s autorem a s takto citovaným Hayekem obavu ve víru, že může existovat nějaká společenská věda, která nás zaručeně povede k světlým zítřkům. Hayek správně upozorňuje, že takový dojem může vyvolat pokrok poznání dosahovaný v přírodních vědách, které se snaží "odhalit" neměnné přírodní zákonitosti. Stejné se pak může požadovat od společenského vědce, aby "odhalil" neménně zákonitosti lidského pokroku a pravidla "nejlepší společnosti". To vše jsou nebezpečné iluze vyplývající z chybné interpretace povahy vědecké činnosti, které jdou ale navrub nikoli profesionálním vědcům, ale spíše nejrůznějším obecným teoretikům, filosofům vědy, ideologům atp.Profi vědci jsou k nějakým univerzálním zákonům světa a společnosti, které nám odkrývají vývoj a budoucnost, velmi skeptičtí. Mnohem lépe než Hayek popsala tyto iluze a zkreslení postempirická filozofie a historie vědy (Kuhn, Popper, Lakatos, americký pragmatismus, např. Dewey...)Na druhé straně Hayek zůstává poplatný iluzi, že trh vytváří nejpřirozenější pravidla správného lidského chování a jako takový je fundamentálním faktorem svobody a demokracie. To je metafyzická představa. Kdyby řekl, že trh je jednou z nutných podmínek svobody a demokracie vedle dalších, které je třeba spolu s trhem uvádět permanentně do rovnováhy, bylo by to asi OK. Hayek ale jako ekonom, který zkoumal trh, nezůstal zcela svobodný vůči svému předmětu a měl snahu jej ve svých úvahách o svobodě a demokracii silně přeceňovat. Proto jej tolik obdivuje Klaus a všichni zastánci kapitalismu/trhu bez přívlastků. Katastrofa nastává, když se taková představa zmocní politiků.
19. 05. 2009 | 11:18

Béda napsal(a):

Jeff,

souhlasím s vaším příspěvkem. K těm přírodním vědám bych chtěl jenom doplnil, že i výsledky těchto věd lze snadno politiky zneužít - viz vývoj a použití ZHN.
19. 05. 2009 | 11:25

orinoko napsal(a):

Už delší dobu soudím, že ládík a Rumcajs je jedna a táž osoba. Anebo dokonce vícero lidí.

Takže ládíku: Kupónovka je dílem Dušana Třísky /spolupracovník STB/ a ekonoma Ježka. Kde se u toho měl vzít Švejnar? Asi přání otcem myšlenky.

Nedávno jsem o Hayekovi četl zajímavý článek. Dalo se z něj dedukovat: Pošle-li někdo na smetiště dějin Marxe, musí tam zákonitě poslat jako celek i Hayeka. Nefunguje také. To ale neznamená , že dílčím způsobem někde pravdu nemá. Což ovšem zároveň platí i o Marxovi.
To, co v tom článku pak bylo absolutně nakopnuto , tak slepá víra ve všemocný a všeobjímající trh. Nic takového neexituje a ani nemůže, když hnací silou každé ekonomické činnosti je maximální zisk, který je také zároveň kritériem této činnosti , přičemž bezohledná snaha o jeho maximalizaci vede vedle souběžné destrukce vztahů a poměrů v konečné fázi také ke vzniku monopolů. - Ovšem už jiných, než o jakých psal Marx.
Dějiny se opakují. Kvalitativně ve spirále. - To už je ale myslím čistý Marx.
Přeloženo do místní srozumitelštiny:
Až zase Chrenek a podobné existence dostanou hračky v podobě zdravotních pojišťoven /například/, které následně vytunelují, tak se nám tu dějiny zopakují docela podle Marxe.
A za 15 let si můžeme od pana Drobka přečíst podobný blog tomu dnešnímu.
19. 05. 2009 | 11:39

ZdeněkJ. napsal(a):

huhu
pokud si vezmete státní zakázky, kde je s velkou pravděpodobností velmi častá korupce s cílem získat, či jak píšete vyžrat, vyšší zisk za své zboží nebo služby než by tomu bylo na svobodném trhu, v tom případě jsou všichni takto jednající podnikatelé podle Vás socialisté
19. 05. 2009 | 11:39

Xury napsal(a):

Pro Bédu:
zákon samozřejmě někdy realitu předvídá (záleží na typu zákona), ale realita vždy bude rychlejší - z podstaty věci. Zákonodárce může a v řadě případů by i měl rychle reagovat, ale to je zase závislé na celé řadě věcí např. na rozložení politických sil v parlamentu. Někdy ovšem rychlá řešení mohou být ukvapená a pak vedou k novým a novým úpravám, které právní řád znepřehledňují.
Pro JirkuH:
jo dnes je každý "guvernérem" FEDu (samozřejmě pro léta 2000-2006).
19. 05. 2009 | 11:42

Skeptik napsal(a):

Největší problém
Zatímco autor se přiznává k soc.dem. a asi to myslí vážně, tak největší problém u nás asi byl,že- Miloš Zeman nikdy nebyl sociální demokrat, a Václav Klaus konzervativní pravičák! Pouze se jim povedlo tento stát využít na vyblýskání a vzájemné půtky svých JÁ JÁ JÁ JÁ ....
My jsme jim na to skočili a to jsou ty následky. Ti co to hned pochopili si pěkně nahrabali a jsou za vodou. Proto od těch dvou pánů už nic nečtu, a jejich názory řadím někde mezi Honzíkovu cestu a Brouka Pytlika. Broučky vynechám, ti jsou na rozdíl od jejich myšlenek velmi vážné filozofické dílo. Všem radím to samé, a možná do voleb půjdete z jasnější představou o tom co od politiků chcete, a co můžete dostat.
19. 05. 2009 | 11:52

Jirka H napsal(a):

to Xury:
V letech 1920 – 1921 se Spojené státy ponořily do hluboké krize, horší než byla ta v prvních letech velkého hospodářské deprese. Dvouciferná nezaměstnanost, 21procentní pokles výroby. No a co udělal vláda prezidenta Warrena G. Hardinga? Razantně snížila vládní výdaje. Neprováděla žádné fiskální stimuly a FED přihlížel nečinně. A v létě 1921 se začala ekonomika zotavovat. V současnosti o této krizi už ví málokdo.
Jistě si nikdo nemůže myslet, že to bylo lehké, jak pro prezidenta, tak pro představitele FEDu čelit tlakům na „aktivní politiků“, ale oni tam sakra nejsou na to, aby to měli lehké...
Ale Greenspanovi asi dělalo dobře, že ho každý poklepával po rameni a tady máme výsledek...
19. 05. 2009 | 11:52

Béda napsal(a):

Xury,

předpokládám, že v období zásadní (totální) změny systému nic nebránilo v postupném přechodu k novému systému až po precizním propracování (zajisté mnohé v prognostickém ústavu bylo promyšleno a předpřipraveno, mnohé "odkoukáno" ze zavedeného systému, pomohli i poradci zvenku) a právním zarámování pilířů nové ekonomiky.

Nechápu jak můžete podnikat v přechodovém období v prostředí, kde nejsou pevně zákonem upraveny vztahy (obchodní zákoník, trestný zákoník), včetně taxativně vymezených postihů za neplnění smluvních vztahů. Nechápu jak to, že dodnes nebyl téměř nikdo z tunelářů odsouzen a postižen a vždycky všechno ztroskotalo na špatném podnikatelském záměru, resp. odhadu, jak to, že soudní procesy probíhaly tak dlouho, až šly do ztracena a zůčastněné subjekty mezitím spravidla zkrachovaly, nechápu jak to, že napadaly hlavy a majetky bankéřů ve státních bankách, nechápu jak to že napadaly hlavy za různé arbitráže, ministerské podpisy pod smlouvama (MO,MV...) nepadaly za to hlavy a nebyly zabaveny majetky politiků, resp. zůčastněných zaměstnanců státní správy...

A zaráží mne, že mnohé z toho, co jsem uvedl přetrvává dodnes.
19. 05. 2009 | 11:58

argun napsal(a):

autor
Ač oranžový nejsem, text velmi oceňuji, jeden z nejlepších zde. Věcně jste formuloval to, co sám dávno tuším. Asi začnu litovat, že nejsem ekonomem...
19. 05. 2009 | 12:00

JC napsal(a):

alesdrobek,
Máte pravdu, ale stejně je mě líto, že jste socan..tady, lépe řečeno že momentálně držíte basu Paroubkovi a jeho partě. :-((.
Raálná politika je vždy na hony vzdálená od té na předvolebních plakátech, to přece musí být každému jasné. Jako volič ODS/jen jednou jsem volil jinak/volím skoro vždy se skřípěním zubů.Ještě nevím, zda jim to letos hodím/ jako menšímu zlu - dle mého názoru/ nebo se na to vyfláknu a volebního práva se vzdám. Případ Hřebíček= Gross je pro mě osobně stále ještě nezacelenou ranou.
19. 05. 2009 | 12:11

Béda napsal(a):

JC,

já jsem taky volil jenom jednou -ČSSD a smýšlení jsem spíše levicového. Přesto kritizuji ČSSD za to, že si v čele drží Paroubka s Tvrdíkem, které považuji za přítěž této strany.
Snad jedinou omluvu vidím v tom, že jde o protiváhu tandemu Topolánek - Dalík - Langer, t.j. na hrubý pytel, hrubou záplatu. Prostě zpravodajsko - policejně - mafiánské metody jedné strany vyvažuje druhá strana v pudu sebezáchovy stejnými metodami.

Nelíbí se mi to, jsem zásadně proti tomu, ale bohužel s tím jako jednotlivec, krom toho že tady o tom napíši, nic nenadělám. Pravděpodobně opět nepůjdu k volbám.
19. 05. 2009 | 12:18

Saliven napsal(a):

JC:
Když už konečně pochopíte, že podmínkou ke členství v ČSSD je bezmezná láska k Paroubkovi? Já tam nevstoupil kvůli velkému kormidelníkovi, ale proto, že jsem chtěl s něčím hejbnout, prosadit nějaké svoje názory, případně svými schopnostmi pomoci společnosti.

Též není nikde psáno, že jako člen strany musím do písmene se vším souhlasit. Je tak složité to pochopit, že každá partaj je chumel lidí a názorů, které jsou si tak nějak zhruba podobné, ale že žádná strana není monolitem? Ale nevenek každý člen musí držet jakousi stranickou linii, to snad chápete. Kdybych napsal blog o tom, že Paroubek je zlo blablabla jen bych stranu poškodil. Něco jiného je polemika uvnitř strany, kde můžu za odlišné názory bojovat do roztrhání těla a nebo konstruktivní kritika k nějakému konkrétnímu tématu.
19. 05. 2009 | 12:22

Saliven napsal(a):

..povedl se mi trochu překlep v první větě, které budou určitě někteří vydávat za freudovinu, ach jo -(. Správně má být "...NENÍ bezmezná láska..."
19. 05. 2009 | 12:23

Jirka H napsal(a):

Ani jsem nečekal, že se tady ten falešný antagonismus modří-oranžoví rozsype tak snadno. Bezva se to čte.
19. 05. 2009 | 12:27

Xury napsal(a):

Pro JirkuH:
neznám podrobnosti krize z let 1920-21, takže bych nerad hodnotil tehdejší kroky prezidenta a FEDu. Jen bych upozornil na dost podstatný rozdíl ve společenském vnímání úlohy státu, který za těch 80 let nastal a který nikdo, zvláště pak politik, nemůže ignorovat. Taky váha vládního sektoru tehdy byla tak asi třetinová v porovnání s dneškem.
Pro Bédu:
pochybuji, že by v prognosťáku nějak zvlášť rozebírali význam právního rámce a stability vlastnických vztahů pro rozvoj ekonomiky. Ne, že by to do toho nepatřilo, ale spíš si myslím, že je to nenapadlo. Není pravda, že nikdo z tunelářů nebyl odsouzen. Byla jich řada, i když samozřejmě jen zlomek z celkového počtu. To, že soudní procesy trvaly tak dlouho je souhra řady faktorů počínaje procesními pravidly přes přetížení soudců po komplikovanost případů. Konečně sám asi tušíte, že případ s tisíci stranami protokolů, posudků a výslechů neprostudujete za týden. Odpovědnost bankéřů je dána zákoníkem práce s výjimkou členů statutárních orgánů a tam je i majetková odpovědnost. Navíc úvěrové posuzování je vícestupňové a u velkých částek je rozhodování kolektivní. A samozřejmě tu funguje známé "po bitvě...".
Zbytek vašich otázek spíše vyplývá z toho, že se nesnažíte zamyslet nad schematem práce určitých institucí - ministerstva, rady apod. To je taky příčinou, že některé věci přetrvávají a přetrvávat budou stejně jako v jiných zemích. Nedělejte si iluze o zbytku světa.
19. 05. 2009 | 12:33

Rumcajs napsal(a):

Po dlouhé době jsem si přečetl všechny příspěvky a to se zájmem. Snad kromě Orinoka, jsem nezaznamenal ideologizaci.

Jinak co se týká špinavých peněz, kloním se k těm tady, co tvrdí, že rozlišit je nelze ani dnes, ani nikdy jindy.
Pzor - neplést si špinavé peníze s nezdaněnými. Špinavé peníze jsou ty, jež pochází z nelegální činnosti. A jestli mi někdo vysvětlí ze zastánců čistých peněz, jak se ošetří průnik oněch špinavých peněz do normálního oběhu skrze kasína,hospody nebo Kočkovi kolotoče, pak se tomu přestanu smát, ale do té doby to považuju za pouhé filosofování o nesmrtelnosti chrousta.
19. 05. 2009 | 12:33

JC napsal(a):

Saliven,
Mě to docvaklo, netřeba se opravovat.
První a poslední sociální demokrat kterého jsem/sice se skřípěním zubů/ byl schopen akceptovat se jmenuje Miloš Zeman. Po něm již nikdo, snad ještě Rusnok. Je jich tam možná víc, ale na ty není jaksi vidět.
19. 05. 2009 | 12:36

Béda napsal(a):

Rumcajs,

na rozdíl od vás se domnívám, že špinavými penězi jsou míněny všechny nezákonně nabyté, resp. nezdaněné peníze bez rozdílu. Tedy všechny peníze z nelegální činnosti.

Pokud jde o ošetření jejich průniku. Zde je jednou z možností jejich zachycení v průběhu nelegálních transakcí, resp. v důsledku domovních prohlídek po odchycení přestupce zákona včetně zdokladování původu peněz.... (kupř. překupníka drog, kradeného zboží, kuplíře, nevystavení faktury...) U státních úředníků a státních zaměstnanců by muselo dojít ke zřízení funkce policejního agenta - provokatéra řízeného ve spolupráci se státním zastupitelstvím...

Všechno lze řešit když se chce. Když už jsou peníze v dalším oběhu, pak je již skutečně pozdě.
19. 05. 2009 | 12:45

Saliven napsal(a):

JC:
Role Miloše Zemana v české historii je podobně rozporuplná jako Václava Klause - oba udělali řadu pozitivních věcí, zároveň tuhle společnost naprosto zazdili. Zeman nastartoval restrukturalizace podniků, ozdravil a prodal banky do rukou schopných firem a přitáhl zahraniční kapitál (jakkoliv se to vám z prava nelíbí). Na druhou stranu jako Klaus pokračoval v nechutném klientelismu. Oba spolu stáli na prahu historických událostí, mohl se stát zlom, který by tuhle zemi skutečně nastartoval na cestu na západ. Zatím se ale stalo jen to, že jsme zůstali na pomezí - něco bolševismu, něco liberalismu a vyšel z toho dortík, který by nedali ani pejsek s kočičkou. Já skutečně nevím, jak z tohoto marasmu ven - dobu idealismu, kdy spousta lidí chtěla makat a bojovat za nějaké hodnoty jsme dávno promeškali, zbyly pocity nespravedlnosti, nechuti něco dělat, touha rychle zbohatnout za každou cenu apod.
19. 05. 2009 | 12:46

pierre napsal(a):

to autor :
velmi zajimavy prispevek...

nejsem zcela z oboru, ale mam nutkani nekolika poznamkami reagovat...
---------
k vasemu uvodu toho neni mnoho co dodat... to podstatne jste, myslim, vyjadril...
-
k vlastnimu clanku friedricha von hayeka take ne.... [pokud nechci rozvadet thema exaktnosti a "transparentnosti" prirodnich ved a ekonomie (a to zde rozhodne nechci)]....
jeden ekonom prohlasil - priblizne cituji smysl jeho vyroku "... dobry ekonom je nekdo, kdo neni jen ekonomem..." myslim, ze jsem zachoval smysl ... tento vyrok hayekuv clanek doplnuje..... nemohu si jen vzpomenout a dopatrat se kdo to byl (snad to by dokonce i von hayek)...velmi budu rad, kdyz me nekdo z diskutujicich osvetli...
jinymi slovy receno, narodohospodar je neco jineho nez jenom ekonom....
velmi me tento vyrok zaujal (a s trpkou ironii jsem si vzdy vzpomnel na klause a na - do nenavratna zmizele (- vedome nevyuzite-) priznive situace hned po roce 89 a tehdejsiho nadseni lidi po padu minuleho rezimu)
---------
jeste reakce a posledni 2 odstavce zacatecniho autorova uvodu :
-
jeden cas jsem mel dojem, ze paroubek se u cssd pokousi o transformovani soucasne cssd k obrazu zapadoevropskych socialnich demokracii.... osobne bych mu pral aby se mu to podarilo, (ale spise jsem skepticky), a pokud ano pak je to na dlouhy proces... je to totiz nejen otazka tradice social-demokratismu (zapadoevropskeho, nebo alespon prvo-republikoveho typu, ktera v cechach neni - a rozhodne tuto tradici nepredstavuje ani zaman ani slouf a podobni...), ale je to i otazka mentality, konsensualniho mysleni, ......
-
nemcum se podarilo po valce neco obdivuhodneho...(vedle hospodarskeho zazraku) i tkzv "soziale marktwirtschaft" (socialni trzni ekonomie).... wirtschftswunder muze byt pomijivy, ale socialne-trzni zpusob mysleni je trvalejsi, zapsal se do povedomi celych nemeckych generaci (dovolim si i extrapolovat a rict zapadoevropskych) a to nejen priznivcu spd, ale i volicu cdu a fdp (ostatne sam ludwig erhard byl z cdu)...
-
.... na rozdil od klausova mafianskeho kapitalismu s dickensovymi prvky 19. stoleti,... (a ten se -obavam se- zapise (vlastne uz zapsal)- do podvedomi, mentality a zpusobu mysleni celych ceskych generaci.....bohuzel... tak to alespon vnimam ja.) ... bez radne pravni pochrany zamestnancu, bez fungujicich odboru, bez reaktivnich pracovnich tribunalu resicich pohotove pracovni konflikty, bez poradneho systemu koletkivnich konvenci... etc...etc.. beznych veci a samozrejnmosti ktere jsou neoddelitelnou soucasti podvedomi a kazdodenniho zivota zapadoevropskych obcanskych spolecnosti....

pri absenci konsensu (a o ceske spolecnosti se neda tvrdit, ze by byla konsensualni)... proto urcita mira statni intervence je o to vic nezbytna.... bez ni by totiz mel pravdu ten "kdo ma vetsi svaly"... krejcir, zelezny, kozeny, etc...etc... pokud by vsechno mel resit jen trh.....
19. 05. 2009 | 12:48

Saliven napsal(a):

JC:
Jinak pana Rusnoka vnímám jako klasický produkt českého kapitalismu - idealistický levičák se proměnil v realistického apolitického kapitalistu. Ale je fakt, že za mega měsíčně, kdo by odolal.

PS: Rusnok při první volbě prezidenta odmítnul podpořit Zemana, kterýho do vysoké politiky vytáhnul. To myslím taky o něčem svědčí. Váš optimismus u této osoby rozhodně nesdílím.
19. 05. 2009 | 12:49

JC napsal(a):

Béda,
Ohledně špinavých peněz so myslím, že dnes fungují docela sofistikované finty jak je zlegalizovat/vyprat/ a vámi popisované nálezy kdesi v kufru pod postelí jsou jen špičkou ledovce.
Klaus udělal při svém výroku zásadní chybu, že chtěl být originální. 6ádného omylu se samozřejmě nedopustil, protože pokud před vás položím dvě bankovky a zeptám se vás, která je "čistá" a která "špinavá" vaše šance že odpovíte 100% správně je téměř vyloučena.
Takže Klaus měl samozřejmě říct to, co běžný občan očekával. Něco ve smyslu : "Jistě celou svou vahou se budu zasazovat o to, aby špinavé peníze byly zabaveny jejich původci zabásnuti atd atd.
19. 05. 2009 | 12:54

Béda napsal(a):

JC,

myslím, že ten problém posouváte záměrně do jiné roviny než jsem o něm mluvil já. Já jsem mluvil buďto o zabavení přímo u zdroje, resp. o porovnání účetnictví (je jedno jestli v kufru uložených 5 na stole v českých anebo na účtu od Lájose Bácse) s příjmy.
19. 05. 2009 | 13:10

alesdrobek napsal(a):

pierre - já bych se být šéfem ČSSD neobracel pro inspiraci ani tak k německým sociálním demokratům, jako spíš k těm anglosaským (tzn. americkým, britským, australským nebo novozélandským, někdy zvaným též labouristi či liberální demokraté).

Hlavně novozélandská sociální demokracie je pro mě velkým příkladem. Díky tomu, že je tak daleko od ideologických vlivů Starého světa, našla odvahu a vliv zavést na Novém Zélandu radikální tržní reformy, takže novozélandská ekonomika je dnes hodnocena coby třetí nejsvobodnější na světě a díky tomu také jedna z nejprogresivnějších. Narozdíl od nás ale tamější tržní reformy neprovázelo podkopávání justice, policie a dalších nezbytných státních institucí, právě naopak.

Ekonomický úspěch Nového Zélandu byl možný jen díky nesrovnatelně výkonnějším a rychlejším soudům (sám jsem byl svědkem toho, jak člověk za fyzické napadení stál před soudem do dvou dnů a do dvou dalších už měl v ruce platný rozsudek) a profesionální, respektované a dobře financované policii.

A věřte nevěřte, chození po úřadech je na Zélandu skoro radost. Chovají se tam k vám jako soukromá firma k zákazníkovi. Byrokracie je tam mnohem štíhlejší, rychlejší a výkonnější. Navíc mají skvěle vyřešené zdravotnictví (relativně, dokonalé zdravotnictví neexistuje asi ani nikdy existovat nebude) a díky právě svobodné ekonomice a tudíž vysokému hospodářskému růstu si můžou dovolit i poměrně štědrý a hlavně udržitelný sociální stát.

Co myslíte, kolik lidí u nás asi tuší, že principy jako maximálně svobodná tržní ekonomika, silné a nezávislé soudy, profesionální a dobře vybavená policie a štíhlé a výkonné úřednictvo můžou být někde na volebním programu právě sociálních demokratů?
19. 05. 2009 | 13:17

Jochim napsal(a):

Béda
5 na stole v českých - jasný důkaz korupce

Anonymní sponzorské dary rozepsané na dva dárce (nežijící) - přehmat L.Nováka, rádoby daňového experta.
19. 05. 2009 | 13:21

Rumcajs napsal(a):

Béda:
To je iluze. Když pominu, že takto můžete zajistit maximálně malé rybičky, pak si stejně neumím představit rozsah státního aparátu, který je tohle chopen zajistit.
19. 05. 2009 | 13:22

Jochim napsal(a):

AlešDrobek
To už by pak nebyli sociální demokraté, ale normální demokraté?
Asi nevíme, proč se na tom Zélandu nazývají ti normální demokraté sociálními?
19. 05. 2009 | 13:24

JC napsal(a):

Béda,
šmariá Bédo, copak se myslíte, že kurvy, pasáci a drogoví dealeři si vedou účetnictví ?
19. 05. 2009 | 13:29

Petr II napsal(a):

Aleš Drobek:

Srovnávat Nový Zéland a CR je ze zmíněného pohledu nemožné - uvědomte si, že k vytvoření podmínek jako na NZ potřebujete kvalitní "lidský materiál", když to tak nazvu. Kde byste ho u nás chtěl najít ? Po několika desetiletích totality a s lidmi, kteří se podle stranické knížky od "velké strany" sice odloučili, ale myšlenkově a morálně se u většiny žádná změna nekonala...
19. 05. 2009 | 13:34

Béda napsal(a):

JC,

protože účetnictví nevedou a provozují "volnou" živnost mimo zákon, o to jednodušší je prokázat původ těch špinavých peněz. Korupci úředníků je taky možno prokázat agentem provokatérem. Kufr nedoložitelných peněz pod postelí, resp. zázračné - příjmům odporující - nabytí nemovitostí je taky možno celkem spolehlivě identifikovat.

A podpis politika resp. bankéře pod démanty B.Alona, kauzou Diag Human, nákupem padáků... taky není problém dešifrovat. Akorát by to chtělo malinko poupravit znění zákonů, znemožnit v takových případech zlaté padáky a spíše navodit stav, že dotyčný namísto pytle zlata přijde o funkci, majetek a na hrb mu bude naložen místo slávy dluh.
19. 05. 2009 | 13:42

Jirka H napsal(a):

To Petr II:
Naopak, musíme se srovnávat s tím nejlepším co na světě je a snažit přejímat jen to nejlepší. Snažit se dosáhnout tu nejvyšší metu. Již jen tato snaha může nás, "nekvalitní lidský materiál", posunout k něčemu lepšímu. Že se to možná nepovede beze zbytku je možné, ale vzdávat to předem by bylo škoda.
Aleš Drobek - navnadil jste mě na ten Nový Zéland. Chystám se přečít si knihu o reformě Rogera Douglase, tak to asi urychlím...
19. 05. 2009 | 13:51

alesdrobek napsal(a):

Jochim - ne, tamější labouristé představují stejnou středolevou alternativu jako u nás socdem. Akorát uznávají, že aby lidé mohl mít férový a udržitelný sociální systém, neobejdou se bez dynamické ekonomiky a hospodářského růstu. A to nebude, dokud budou existovat příliš vysoké daně, příliš vysoké regulace a vůbec přílišná snaha státu o řízení hospodářství. Taková politika pak dopadá jak v Maďarsku, protože sociální benefity se platí z dluhu a všichni se to bojí řešit, až se to nakonec sesype a pak jsou ta řešení mnohem tvrdší a bolestnější.

To bohužel mnoha našim levicovým politikům nedochází, nebo dochází, ale nemají odvahu to říct na veřejnosti, protože si zřejmě myslí, že by to Češi "nepochopili". Což je podle mě pitomost.

I v naši krásné vlasti je samozřejmě hromada blbců, ale národ jako celek se málokdy zachová vyloženě hloupě, pokud jsou k němu politici upřímní.
19. 05. 2009 | 14:03

Petr II napsal(a):

Jirka H:

On by měl člověk "zůstat na Zemi" při tom srovnávání. Je to to samé, jako za dob "těžkého komunismu" pošilhávání po Německu, Rakousku nebo jiných západních zemích - chybí jakýsi "realismus", pochopení, na co máme, čeho jsme schopni (s tím, co máme).

Ale řekl bych, že je snad jednodušší za předpokladu kvalitního vzdělání a znalostí nejen jazyka na tom Novém Zélandě najít práci a bydlení, než naši společnost přetvořit podle jejich obrazu.
Na takové změny je potřeba (nejen) změnit spousty zákonů - a ty, jak známo, sami voliči změní asi těžko. No a od současné politické garnitury se něčeho podobného v nejbližší době asi nedočkáme.
19. 05. 2009 | 14:03

jarpor napsal(a):

Aleš Drobek

díky za reakci.
Snažím se vidět svět nikoliv jako černo-bílý ale v celé škále barev a postojů.

Proto mne ta Vaše "zkratka" v úvodu zarazila, a i když chápu Vaše - nelze se rozepisovat - pak je otázkou, jestli takovou zkratku použít. Já bych takové "ideové pozadí" nezvolil.
Je to ale Vaše věc...

Ono ve svém důsledku to bylo jinak jak s pivatizací těch bank i jinak s těmi "špinavými penězi".
Tím se nijak nezastávám těch, kteří, často z pohledu "po boji", nedělali to nejlepší. (A ti, jež šli za zákon, mají být za katrem.)

Příklad - privatizační projekty nemohly být přezkoumávány soudem. Ze zákona.
Na první pohled právní paskvil, protože proč by něco nemohl přezkoumat soud ? Jenže, dovete si představit, kam by se soudy dostaly, kdyby ty tisíce projektů přezkoumávaly na popud toho, který na privatizaci toho či onoho prostě neuspěl ne tím, že vítěz šel mimo zákon, ale prostě proto, že onen neúspěšný byl objektivně horší ? Zda by to bylo z dnešního pohledu stavu chodu tisíců firem lepší ?

A jen poznámka o onomu Novému Zélandu.

Ano, neskutečně jsem čučel, když se tam nemusí zamykat a nikdo Vám nic neukrade... jednání na úřadech - potvrzuji... k policii jsem se nedostal :-)).
A to si ještě uvědomme, kdo Zéland osidloval - vrazi, zloději a póvl jež byli vyhoštěni ze Starého světa... Jak vidno, hezky si udělali sami mezi sebou pořádek...

Čas a "voda kolo dokola" vykonaly své, když ovšem nevzpomeneme na osud Maurů...

Rychlost vymahatelnosti práva - bez toho má demokracie na kahánku. Nic moc pěkná perspektiva pro nás, budeme-li se hádat, zda větší gauner je modrej nebo oranžovej.

Hezký den.
19. 05. 2009 | 14:05

Xury napsal(a):

Pro Bédu:
vy jste naivní, jak houpací kůň. Když vezmu jen vámi vyjmenované případy. Tak Barak Alon, pokud vím se nejistil diamanty, ale pouze si půjčil velkou částku (nejen u nás, ale i v Rakousku) a tu pak nesplácel resp. její splácení podmiňoval dalším úvěrem - tak vzniká klasické bankovní dilema "too big to fall". Koho budete odsuzovat toho, co poskytnul tu první půjčku nebo ty další? Kauza Diag Human - to je podobné.Na základě, pravda naivního, dopisu min. zdravotnictví, jehož motivy samozřejmě přesně neznáme, přerušil Novonordisk se Šťávou spolupráci a na základě toho on zažaloval stát a v současnosti hrozí arbitráž až 9 mld. A teď kdo je vinen Bojar, který ten dopis (možná v dobré víře) napsal, nebo Stráský, který na základě posudku právního oddělení MZdr a doporučení Min. spravedlnosti souhlasil s arbitrážním soudem místo klasického soudu, nebo následující ministři a vlády, které postupně odmítaly návrhy na dohodu, která by nás stála zlomek současné hrozící částky?
Ty padáky jsou snad jediné, kde by se možná dalo najít nějakého konkrétního viníka - patrně někoho, kdo ty padáky zkoumal a vystavil na ně posudek. Ale ani tím si nejsem jistý.
19. 05. 2009 | 14:06

jogín napsal(a):

Rumcajs:"Jediné co zabránilo tunelování bank, byla jejich privatizace a né nějaké zákony". Například Nomura.
19. 05. 2009 | 14:07

pierre napsal(a):

to alesdrobek :
1/ dik za reakci
-
2/ pokud jsem se zminil o nemeckych socialnich demokratech (a nikoliv treba o labour party), pak proto ze cesko patri (pokud by jeste existovala prvo-republikova tradice) do tradice stredoevropskeho social-demokratismu [ie. nemeckeho a rakouskeho/rakousko-uherskeho (ale nikoliv uherskeho)] ktery ma vice jak 100-letou tradici.... americke socialni demokraty (tedy budme presnejsi - urcity proud us-demokraticke strany) bych do toho moc nemichal... americka demokraticka strana je -oproti evropskym socdem- prilis ruznoroda, ale to je na dlouhou a komplexnejsi diskusi.
-
3/ zajimavy priklad neozelandskych socialnich demokratu... vidite, tak daleko bych nehledal... na NZ jsem prochodil krizem-krazem hory (nadherna zeme), ale nenapadlo me zabyvat se politickymi stranami. budu se dokumentovat. dik za tip.....
-
4/ no... a pokud jde o 3 az 5 odstavec vasi odpovedi : co se tyce soudnictvi, obcanske spolecnosti, pravniho statu, dobre fungujici demokracie a slusnosti uradu (ktera neprimo i vytvari slusnost cele spolecnosti), nelangerovske a kompetentni policie, etc...etc..., to jsou evidentnosti... ktere existuji rovnez v mnoha zapadoevropskych spolecnostech (byl bych malinko zdrzenlivejsi - nebo spise "nuancovitejsi" v pripade usa - ale to rovnez je na jinou rovnez komplexnejsi diskusi) .... to jsou veci ktere nesouvisi s jednou urcitou politickou stranou...... mam dojem, ze mluvime o stejne veci, jen uzivame jinych terminu....
19. 05. 2009 | 14:14

Jochim napsal(a):

AlešDrobek
Takže ten systém je svým způsobem jednoduchý a dá se prodat ve volebním programu? Český člověk určitě není hloupější než novozélandský, problém bude zřejmě s tou nevymřelou generací otců a jejich synů, kteří se za minulého režimu ne, že měli lépe než dnes, ale měli se lépe než ostatní. Tuto základnu neustále oslovují některé strany na nostalgickou notu a ty ostatní vlastně rádoby nabízejí ohraný opak už od sametovky , neboli antiprogram a nikdo ještě nedefinoval jednoduchý tržně-sociální program? Podporu schopných a z toho vyplívající sociální možnosti? To by pak, jasně dokazovalo, že je mylné Paroubkovo tvrzení: Zisk, nebo sociální spravedlnosti?, jak píše kousek pod vámi, ale správněji by bylo: Zisk jako záruka sociální spravedlnosti?
19. 05. 2009 | 14:18

JC napsal(a):

alesdrobek,
:-)) vidíte v tom je ten problém. Já si myslím, že blíže k novozélanské levici má/co se rétoriky týká/ naše "pravicová" ODS.
Já jsem také pro co nejférovější sociální systém, ale vždy jen na takový na který máme. Nelze se pokukovat, jak to dělají sociálně ve Švédsku, když žijeme v CZ. Není liž pravda ?
19. 05. 2009 | 14:27

Honza Český napsal(a):

Pro karelhá

Za socanskou lumpárnu považuji například prodej bytů OKD v roce 2004

44.000 bytů prodal Sobotka soukromým majitelům za průměrnou cenu 40.000 Kč, přičemž v té době měly cenu zhruba desetinásobku.

Zkuste si, prosím odhadnout, kolik peněz někde lítá
a kdo všechno z toho má profit

Rozhodně to nejsou obyvatelé těch bytů

Více k tomu například zde: http://www.bytyokd.cz/

Další příklady Vám dodali jiní diskutující
19. 05. 2009 | 14:39

pierre napsal(a):

alesdrobek :

doplneni k (19.05.2009 14:14:53) :

ve svem prispevku 19.05.2009 12:48:03 jsem se zminoval o "...obrazu zapadoevropskych socialnich demokracii...". o nemecku jsem se zminil v souvislosti s "Wirtchaftswunder" a socialni trzni ekonomii (soziale Marktwirtschaft)(jejichz otcem byl Ludwig Erhard - ostatne clen CDU)...
19. 05. 2009 | 14:39

Béda napsal(a):

Xury,

děkuji za "jemné" ocenění.

Pokud vím KB, ale i jiné banky v té době byly státní. To znamená:
1) byly (anebo měly být) dozorovány státem (dozorčí rady, ČNB)
2) představenstvo bank odpovídalo za hospodaření, t.j. mezijiným odpovídalo za to proti jaké zástavě a jištění poskytnou úvěr. V případě, že se prokázalo, že zástava - garance neodpovídala, mělo dojít k přezkumu státu a vznešení žaloby buďto vůči různým Alonům a jim podobným, resp. vůči představenstvu banky, které bylo pod rozhodnutím o půjčce podepsáno.

Diag Human: zde figuruje dopis a několik podpisů ministrů - čili konkrétní jména a konkrétní škoda státu, která narůstá. Již dávno mělo být přijato rozhodnutí státu a padnout žaloby - padni komu padni. 9 mld. není 50 tisíc. Zrovna tak jako Železného 10 mld.. Někdo z viníků - velkých ryb by to měl šeredně odskákat, aby ty malé ryby nabyly přesvědčení, že podvádět a krást je špatně. To samé pokud jde o LTO, (zdokumentovala Lorencová), padáky a pod..
19. 05. 2009 | 15:00

Teo napsal(a):

Je až groteskní že zastánce populistické partaje vytahuje citace od Hayeka. Nechce se mi ani věřit, že to myslí křišťálově upřímně. To by totiž byl jeden z největších magorů u ČSSD! :-))
19. 05. 2009 | 15:04

Béda napsal(a):

Teo,

vy jste klasickým důkazem ideologa, který jako inkvizitor na kostnickém koncilu slepě uráží názorového oponenta, namísto aby kriticky posoudil jeho slova z hlediska obsahu a merita věci. Vy byste autora článku zato co napsal byl schopen, kdyby jste měl tu možnost, snad i upálit.
19. 05. 2009 | 15:11

Jochim napsal(a):

Teo
Všichni pravičáci byli nejdřiv sociální demokrati, to je přirozený vývoj dítěte v dospělého.
19. 05. 2009 | 15:37

Béda napsal(a):

alesdrobek,

obávám se, že možnosti soustavného růstu jak se ukazuje jsou a zejména v budoucnu budou značně omezené.

Proto bude nuceně následovat předlouhé (možná trvalé) období uskrovňování. Všechno má své hranice. Období konjunktury, zdroje i možnosti planety. Z tohoto pohledu ani novozélandský příklad není všespasitelný.
19. 05. 2009 | 15:42

Béda napsal(a):

dovětek,

nehledíc na to, že naše možnosti navíc bude v budoucnu limitovat vývoj v Číně, Indii...
19. 05. 2009 | 15:44

Teo napsal(a):

to Béda.
Je úsměvné vaše rozčilení. Mně vedlo k napadení autora jednak jeho blogový úvod coby autora jím psaných textů. V něm zmiňuje pětileté studium a jinak nic nedělání, tedy pominu-li občasné překlady. Jeho příslušnost k partaji ČSSD i práce pro ni. Filozofování nemohu akceptovat jako práci.
No a pak jeho výňatek z textu Hayeka. Skutečně moudrá slova, která by se dala dát jako výstražné memento pro ekonomy před neskromným pojetím jejich práce a riziko jejich špatných řešení. Hayeka chápu! Autora blogu už ne. Mělo snad jeho zveřejnění cizího textu znamenat že ČSSD je právě onou stranou co dá naši ekonomii do pořádku? Mě spíš přišlo, že ona politická strana by si měla první vzít poučení z onoho Hayekova textu. A že většina voličů ODS Hayeka nečetla? Dost možné. Ale lze s úspěchem pochybovat, že příznivci levice o ekonomii mají vůbec šajna. Přinejmenším nečetli ani tu nejzákladnější odbornou literaturu středních škol z oblasti ekonomie.
Autor jen zneužil neobratně Hayekova textu k hanobení své opozice. Z textu Hayeka nevyplývá o ODS, potažmo o České pravici naprosto nic. Jen komentář autora je o rádoby mizerné úrovni pravice a ponížením druhých chce povýšit své.
Podle mně je autor jen příživný pisálek bez valné kvality!
A má on vůbec ukončené své pětileté studium? A sjakýmpak titulem? Jak dodnes zhodnotil svá studia kromě překladů? Má za sebou ekonomické výsledky aby měl morální právo napadat všeobecně pravici z neznalosti ekonomie?
A co vy?! Máte k obhajobě autora co konkrétního, či jen prskáte vzteky?!
19. 05. 2009 | 15:56

jojo napsal(a):

Tak se nam jeden socan prihlasil castecne k Hayekovi. V klidnych dobach, kdy kapitalismus zajistil lidem pohodlne ziti je to takove hezke gesto, ukazujici siroke rame socanu.
No ale az nastanou doby zle, kdy kapitalismus bude obvinovan za drahe maslo, draha auta, krizi nezamestnanost se nam ze mirumilovneho socana stane razem Leninuv aparatcik. To uz zname z dejin, my vam na ty sladke recicky neskocime. Clovek co se hlasi k ceskym socanum, tak nadherne zosobnenym namestkem komunistickych restauraci a jidelen je clovek s charakterovou vadou.
19. 05. 2009 | 16:02

Rumcajs napsal(a):

jogín:

Víte, jak dopadla arbitráž Česko - Nomura ?
19. 05. 2009 | 16:15

Béda napsal(a):

Teo,

"...A ti, kdo jste taky oranžoví, mi dejte vědět, jestli jsem sám, kdo je schopen tu a tam odložit ideologii stranou a přiznat, že lidé z opačného tábora mohou mít také občas pravdu."

...snaha o veřejnou chválu či obdiv, by téměř jistě znehodnotila naši intelektuální poctivost.

Ekonom totiž nemá záruku, že pokrok v jeho oboru povede k inteligentnější politice, a nemůže dokonce doufat ani v to, že vůbec dosáhne nějakého trvalého pokroku bez návratu do původního stavu. Ekonom ví, že jeho jediná chyba může nadělat více škod než všechny ostatní disciplíny užitku, že omyl ve výběru společenského zřízení se nemusí projevit hned, ale může hluboce ovlivnit životy mnoha budoucích pokolení. I když věří, že je majitelem té jediné pravdy – čemuž věří tím méně, čím je starší – nemůže si být jist, že ji někdo rozpozná a využije. A nemůže vědět ani to, zda jeho myšlenky někdo nezneužije a neobrátí v jejich přesný opak.

...Důvod, proč věřím, že příliš usilovná snaha ekonoma o okamžitou užitečnost s velkou pravděpodobností zkorumpuje jeho intelektuální poctivost, je ten, že okamžitá užitečnost závisí téměř výhradně na politickém vlivu, a ten lze zase získat nejsnáze tak, že se člověk začne hlásit k populárním pověrám a existujícím politickým doktrínám. Jsem hluboce přesvědčen, že každá takováto snaha o popularitu je pro nás smrtící a že prvořadou ctností ekonoma musí být odvaha být nepopulární.

...Pokušení přihlásit se k myšlenkám, které neobstojí ve zkoušce chladného rozumu, je pak téměř neodolatelné."

Myslím, že každý může sám posoudit na základě těchto citátů jak to autor myslel a na koho v české politice sedí, resp. nesedí von Hayekova slova.
19. 05. 2009 | 18:16

Saliven napsal(a):

Teo:
Měl byste jít a těm blbým levičákům jako je Stiglitz a Krugman tu ekonomii vysvětlit. Určitě by to ocenili. :-)
19. 05. 2009 | 20:30

Saliven napsal(a):

Aleš Drobek:
Já bych si taky přál, aby se socdem posunula víc do středu, nicméně je otázka, jak by pak dopadla ve volbách. Ale to je spíš na hospodskou diskuzi, tady by to asi nebylo uplně vhodné.
19. 05. 2009 | 20:39

ujo napsal(a):

pro Tea:
máte pravdu, z autorova CV není nijak patrno co dokázal.
Zkuste tedy získat jako blogery třeba pány Krejčíře, Koženého, Železného, Kočárníka, Třísku a snad by spiritisté mohli zkusit i Mrázka a Bácse
19. 05. 2009 | 20:55

SuP napsal(a):

Saliven -
Jestli se chcete vážně nad něčím zamyslet, vraťe se pod hořejšího a ke konci je pocestný - úvahy o směrování politických stra, Stojí to za to.
19. 05. 2009 | 20:59

Saliven napsal(a):

SuP:
Díky za upozornění, podívám se.
19. 05. 2009 | 21:02

Jiras napsal(a):

skryta obhajoba paroubka ???? nebo vubec tohoto radobylidoveho mysleni zalozeneho na pruzkumech verejneho mineni ? Celkem jste me zklamal, cetl jsem vase pomluvy na blogu p. Sedlacka a cekal jakou pecku se tu tedy od vas tady nedozvim a bohuzel..proste dalsi clovek, ktery se profiluje skrze pomluvy ostatnich a obhajuje si vlastni nesmyslne teorie. dekuji tohle nechci a jsem s pozdravem,
20. 05. 2009 | 17:07

Kateřina Amiourová napsal(a):

Ukázka pro Vás je z 30 stránkvého dílka Silvano Borrüso: Ekonomické zákony, etika a paradoxy - Existuje východisko? (Autor se propracovává k systematicky opomíjené a nezmiňované škole George-Gesellovské):

Rakouská škola

Ekonomická škola zvaná „rakouská“ odmítá státní intervence, ale nepřestává mávat vlajkoou s rovností půda=kapitál, jak ji vytvořilo kouzelné abrakadabra liberálů.

Ve věci monetární otázky rakouská škola předpokládá (jako to dělají všichni), že emise peněz je v exkluzivní odpovědnosti, pokud ne povinností, státu. Joerg Guido Huelsmann, z Von Mises Institute píše:

Monetární produkce musí být ponechána svobodnému trhu. Vládní intervence peněžní směnu nezlepšuje; jednoduše obohacuje několik málo vyvolených na úkor těch, kdo peníze používají. A z estetického úhlu pohledu je neštěstí úplné: místo aby zacházel s pěknými mincemi ze zlata a stříbra, jsou občané zákonem nuceni se spokojit s nic neříkajícími kusy papíru. (57)

Překvapivě i The Economist je z papírových peněz rozmrzelý:

V roce 1971 svět kývl na peníz „fiat“, ten peníz, o němž bylo řečeno, že vznikl vládním dekretem a není podepřen ničím jiným, než sliby centrálních bank, že budou hodnotu penízu chránit. Jsou však tací, kteří začali zpochybňovat hodnotu těchto slibů. (58)

Jsou však také tací, kteří nikdy nevěřili v hodnotu těchto slibů, a tím méně v hodnotu oněch „pěkných peněz ze zlata a stříbra“. Gesell dokázal, že jen papírové peníze jsou schopny držet krok s růstovou ekonomií, a že přiřknout hodnotu cenným kovům, které se nacházejí (gefunde, gefunde, gefunde, jak ironizuje našinec) odsuzuje ekonomii k perpetuálnímu vysílení, jež z každé republiky dokáže udělat společnost žebráků. Toho důkazem je rok 1916. Že ještě 90 let poté existují lidé, kteří se dosud neosvobodily z očarování Krésem, je aby se tak řeklo, pramálo zarážející. A že argumenty Gesella jsou dosud ignorovány, to smrdí na kilometr.

Ale to není vše: pánové z rakouské školy si nepovšimli, že emise peněz je kontrolována tzv. „volným trhem“ 200 let a že vlády vykonávají signoraggio-seignorage-panské výlučně na kovových drobných, je ještě více zarážející. Zda se tu jedná o ignoranci sic et simpliciter nebo o to, že jim to tak vyhovuje, mi nepřísluší říci.

Zbytek si najdete na internetu - nebo Vám to zašlu.
20. 05. 2009 | 20:26

pierre napsal(a):

to ales drobek :
.
precetl jsem si vas zlehcujici komentar na blog tomase sedlacka (20.05.2009: Rozum a cit)
a pridavam se k Jirasovi (20.05.2009 17:07:40) (s jeho dovolenim).....
.
misto clanku druhych, ktere zde predkladate, co kdyby jste napsal neco originalniho sam ?... mezi diskutujicimi je dost ekonomicky vzdelanych lidi s delsi praxi nez vase.... mozna, ze tito usoudi, ze vas eventualni vytvor je take "lidové popfilosofováni" - abych pouzil vaseho neprirozeneho neologismu....
20. 05. 2009 | 21:36

Béda napsal(a):

Pierre,

musím se pana Drobka zastat. Jeho blog a články (soudě podle obsahu i úrovně diskuse pod nimi) hodnotím jako jeden z nejpovedenějších.

Nevím co vám vadí na tom, že pan Drobek "pouze překládá". Já si naopak velice považuji kvalitu toho co překládá a co nám zde předkládá. Třeba by to naší pozornosti bez jeho přispění uniklo.

A taky si velice považuji, že se pan Drobek diskusí pod svými články účastní. To si dnes dovolí málokterý z blogerů.

Pokud jde o článek pana Sedláčka, filosofujícího ekonoma, můj názor na jeho filosofické pokusy je velice kritický. Co bych na tomto místě panu Drobkovi mírně vyčetl, že se omezil na prostý odsudek a nikoliv na věcnou analýzu toho, proč kvalitu v něm uvedených myšlenek považuje za pochybnou, resp. chybnou.

Možná se dopustil částečné chyby, když prozradil svou politickou orientaci ve své předmluvě k překladu. Popravdě tuto orientaci bych od něj tedy nečekal. Řekl bych, že jeho "ultraliberalismus" - vzor sociálních demokratů hledat téměř v bezdaňovém Novém Zélandu je pro mě rozhodně novinkou. Díky přiznané politické orientaci jsem zaznamenal spolitizování diskuse pod články autora, což mě upřímně mrzí.
21. 05. 2009 | 05:26

pierre napsal(a):

to beda :
.
mily pane bedo,
.
vadi mi lacine zlehcujici a radoby-vtipny komentar alese drobka (20.05.2009 11:56:16) v sedlackove blogu z 20.05.2009...
k tomasi selackovi mam nekdy vyhrady (nekdy dokonce i zasadni)... clovek se sedlackovym clankem muze anebo nemusi souhlasit ale jeho zasluhou je, ze si vybral zajimave a velmi NAROCNE thema.... thema, o kterem myslici lide premysleji uz stovky -ne-li tisice- let...
.
vadi mi laciny komentar alese drobka.... v kontextu toho, ze pan drobek zatim nepredlozil nic originalniho z "jeho vlastni dilny"... jakkoliv mohou byt -jim predkladane clanky jinych autoru- zajimave...
.
mam smysl pro lidskou chybu a slabost a to jak profesne tak i lidsky.... ale nemam rad arroganci a radoby-kazatele...a soudim, ze by panu drobkovi - vzhledem k jeho male anebo vubec zadne praxi v oboru (pokud zkoumam jeho cv) a zkusenostem vubec - prisluselo vice pokory (predevsim v tak komplexnim thematu jako je "Rozum a cit")...
.
tohle, mi vadi....
.
nekdy jedinou odpovedi na urcite thema mohou byt zase vlastne jen a jen dalsi vyvolane otazky...... a pokud pan drobek nenasel zadnou "pointu" jak pise, tak je mi ho uprimne lito...
.
ps :
o politickou orientaci pana drobka vubec nejde... to tady nema co delat... (ostatne social-demokratismus jen mi osobne blizky, v usa volim demokraty a ve francii socialisty/socialni demokraty, a v cechach udelam pravdepodobne totez-ne ze by to bylo idealni- ale protoze me nic jineho v ceske politicke krajine neinspiruje.. )...
21. 05. 2009 | 08:55

alesdrobek napsal(a):

pierre - beru váš komentář ne jako otázku, ale jako fakt, že máte na pana Sedláčka jiný názor a chtěl jste mi vyčinit za můj. Na to ale odpověď nemám (jen poznámka - píšete, že nemáte rád rádobykazatele. To já taky ne. Proto jsem na blog pana Sedláčka zareagoval tak, jak jsem zareagoval.)

Béda - ano, v některých věcech jsem dle vašich slov "ultraliberalista". Já bych řekl spíš "příznivec zdravého rozumu a solidní ekonomie". Liberál jsem tedy spíš v ekonomických otázkách. Sociální demokrat jsem ve všem ostatním, protože si myslím, že svobodná ekonomika a volný trh, jakkoli jsou pro blahobyt společnosti klíčové, nemají odpověď na všechno. Věřím v nutnost rozumné sociální sítě, solidárního zdravotnictví, solidárního penzijního systému, v rozumnou ochranu životního prostředí, jsem rozhodně proti militarismu a extrémismu a silové politice.

Barvu jsem přiznal, i když jsem nemusel. A udělal jsem to hlavně proto, aby i zdejší zarytí odpůrci oranžových poznali, že ne všichni socdemáci jsou socialisti, kolektivisti a slepí stoupenci stranického vedení, ať už je v něm Zeman, Špidla nebo třeba Paroubek.

I v sociální demokracii totiž platí to, co zřejmě ve všech stranách - velká většina členů nejsou žádní zarytí ideologičtí partajníci, ale normální lidi přemýšlející vlastním zdravým rozumem. A když naši nejvyšší vyplodí nějaký populismus (ke kterému my oranžoví nemáme nikdy daleko) jako třeba šrotovné, tak si buďte jistý, že slíznou kritiku nejen zprava.
21. 05. 2009 | 10:58

Béda napsal(a):

Díky pane Aleši,

za vaše vysvětlení. Myslím, že v mnohém máme dost podobný názor.
21. 05. 2009 | 11:43

Mari napsal(a):

Netuším, jestli zná pan Drobek Nový Zéland jako turista, sběrač ovoce, manager nebo jenom z internetu ale životní úroveň, zdravotnictví, školství, produktivita práce, ochrana přírody je v Česku vyšší a rozdíl v životní úrovni se neustále zvyšuje v neprospěch Zélandu. Zéland není ani daňový ráj, např. druhé zaměstnání je daněno vyšší sazbou, což je určitě velice motivační. Výše důchodu je jednotná a věk odchodu do důchodu je 65 let. Zemědělci nedostávají dotace, neosvědčilo se to, produkovali, co nebylo potřeba. V každém menším městě je několik charitativních obchodů, několik poboček Armády spásy, banky jídla pro chudé atd.??? Korupce je minimální ale mezi lidmi se krade. Bývalí trestanci žili v Austrálii, ne na Zélandu, na to jsou zvláště starší hákliví.
24. 05. 2009 | 08:17

omega watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, replica watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 03:57

louis vuitton handbags napsal(a):

omega watches napsal(a):
If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, replica watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02.07.2009 03:57:32
04. 07. 2009 | 04:22

tiffany and co napsal(a):

arvu jsem přiznal, i když jsem nemusel. A udělal jsem to hlavně proto, aby i zdejší zarytí odpůrci oranžových poznali, že ne všichni socdemáci jsou socialisti, kolektivisti a slepí stoupenci stranického vedení, ať už je v něm Zeman, Špidla nebo třeba Paroubek.
31. 07. 2009 | 14:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy