Sir Roger Douglas – Za lepší sociální stát

26. 05. 2009 | 02:43
Přečteno 4664 krát
Úvod autora blogu: Když jsem v minulém příspěvku přiznal, že ač sociální demokrat, nacházím často moudrost a inspiraci i u ekonomů a filozofů tzv. libertariánského proudu, dočkal jsem se překvapivě mnoha příznivých reakcí. Bylo však i pár nehezkých. Už vím, jak by se asi cítil muslim, kterého přistihli při čtení Satanských veršů.

Každopádně abych nevěřícím Tomášům dokázal, že člověk může být levicově založený, aniž by přitom musel nevědomky či vědomky popírat ekonomické a politické zákonitosti, dávám dnes všanc překlad úvahy sira Rogera Douglase o potřebě nového modelu sociálního státu. Tento novozélanský politik byl na konci 80. let ministrem financí za levicovou Labouristickou stranu a proslul razantními ekonomickými reformami, které z Nového Zélandu učinily jednu z nejsvobodnějších a nejvíce prosperujících ekonomik světa a z něj samotného celebritu domácí i světové politiky. Poslechněme si, co tento velezkušený pán říká o novozélandském sociálním státu. Co myslíte, lze něco z toho vztáhnout i na ten náš?

xxx


Sir Roger Douglas:
Před padesáti lety jsme si uvědomili, že jsou mezi námi tací, kteří potřebují pomoc, a jako národ se rozhodli, že jejich volání musíme vyslyšet. I kdybychom totiž měli dokonalý ekonomický systém, vždy se najdou lidé, kteří z něj vypadnou, z rozmanitých důvodů a na různě dlouhou dobu. A tak jsme ve 30. letech zavedli sociální stát, který měl fungovat jednak jako záchranná síť, a jednak jako základna pro opětovný vstup do produktivní společnosti. Zčásti jej tvořilo několik institucí, jež sloužily jako zprostředkovatel pomoci, kterou poskytuje společnost skrze stát těm nejpotřebnějším. Ale s tím, jak se kolem nich společnost měnila, se ony instituce a celý systém začaly měnit v něco hrozivého. - Cesta k prosperitě (1987)

Sociální stát, který na Novém Zélandu vznikl na konci 30. let, samozřejmě obnášel daně, vládní výdaje a systém příspěvků a dávek. Jak šel čas, vládní výdaje nabobtnaly do rozměrů, o nichž se autorům ve 30. letech ani nesnilo, a daňový a přídavkový systém začal být drahý, zbytnělý, tíživý a nehospodárný. Sociální stát přestal být spravedlivý a rovnostářský. Na počátku jednadvacátého století už ona znepokojivá otázka nezní, kolik na sociální systém dáváme, ale co za vynaložené peníze dostáváme.

Chceme-li se vrátit k ideálnímu sociálnímu státu, musíme se nejprve podívat kritickým okem na ten současný a znovu se zeptat sami sebe, proč chceme některým lidem pomáhat, čeho tím chceme dosáhnout a jakým způsobům pomoci bychom se měli vyhnout. Americký sociolog Charles Murray říká, že sociální programy zavedené v Americe v 60. letech byly nejen chybné z čistě pragmatického hlediska, ale také morálně zavrženíhodné, bez ohledu na to, jak vznešené úmysly za nimi stály:

Bylo nespravedlivé brát těm nejpracovitějším a nejzodpovědnějším chudým – jejich bezpečí, vzdělání, spravedlnost a status – jen abychom mohli vyhovět potřebám těch nejméně pracovitých a nejméně zodpovědných chudých. Bylo nemoudré zavádět pravidla, která přímo vybízela nezletilé k takovému chování, kterým si zničili budoucnost. Křivdu oněch politik navíc ještě umocňoval fakt, že ti nejbohatší se účtu, který stát vystavil společnosti, téměř beztrestně vyhnuli.

Murray tím připomíná, že ačkoli si veřejnost obvykle představuje sociální dávky coby ekonomické transfery od majetných lidí k těm nemajetným, ve skutečnosti probíhá alarmující objem neekonomických transferů od jedněch nemajetných ke druhým. Upozorňuje také, že ač jsou sociální transfery nutné a užitečné, jsou zároveň velmi zrádné a měly by se používat jako silný lék – pokud možno vůbec a v případě potřeby ne víc, než je nutné.

Účelem sociálního zabezpečení by nemělo být ukonejšení našeho svědomí na úkor těch, kterým chce společnost pomoci. Už si nevystačíme jen s obranou „dobrých úmyslů“. Potřebujeme fundamentální změnu sociální politiky. Prioritou by se měla znovu stát osobní a rodinná zodpovědnost. Stát by měl přestat hrát roli šéfa a často jediného zdroje obživy a proměnit se zpátky na záchrannou síť pro případ, že vše ostatní selže. Když se politici příliš dlouho snaží řešit každý problém a každou situaci, otupí tím u občanů smysl pro individuální zodpovědnost. Když stát bere občanům značnou část mzdy, aby mohl financovat svou roli univerzálního pečovatele, začnou mít lidé pocit, že svou povinnost splnili a teď už leží břímě odpovědnosti na vládě. Konečným důsledkem je lhostejná společnost.

Už jsme se poučili, že kdykoli léčíme problém penězi, jen jej tím dále rozdmýcháváme. Má rodina zasedá v Parlamentu již přes 50 let a většinu té doby se kladl důraz na slovo sociální, a nikoli stát. Dnes se zdůrazňuje pouze stát a to „sociálno“ jako by bylo jen vedlejší. Sociální systém se stal obludně překroucenou verzí originálu.

Byl vytvořen proto, aby lidem poskytl finanční nezávislost. Dosáhl však pravého opaku.

Nízkopříjmové a sociálně slabé skupiny, kterým měl systém pomoci především, se staly na státu naprosto závislé. A střední třídy připustily – ať už z idealismu, viny či občasné lakoty – aby je systém proměnil v závislé taky. Vysokopříjmové a střední třídy byly podvedeny a ty nízkopříjmové se chytily do pasti chudoby. Jediní, kdo ze systému univerzálního sociálního zabezpečení profitují, jsou státní úředníci.

Stát se postupně vžil do role manžela, otce, živitele, zaměstnavatele a velkého bratra pro statisíce občanů, a zároveň s tím došlo k zásadní proměně našich hodnot. Všichni víme, že je to pravda. Důkazy vidíme denně všude kolem nás. Například úcta ke druhým – člověk by si myslel, že se všemi těmi programy a jejich dogmaty se situace zlepší, ale stačí se podívat, jak je zacházeno s ženami a dětmi a starými lidmi. Prakticky všichni senioři v zemi jsou na státu životně závislí. Bez něj by nepřežili.

Je to důsledek kapitalismu? Tržních sil? Ekonomického rozvoje? To si nemyslím. Jiné země, především v Asii, také zbohatly, aniž by se nakazily stejným sociálním a morálním rozkladem.

Na Novém Zélandu jsme už na vlastní kůži zakusili onen šokující paradox, že čím víc peněz lidem dáme, tím víc je ožebračíme. Když člověka celý život krmíte lžičkou, oloupíte jej o motivaci a nakonec i schopnost uživit sebe a svou rodinu.

A tak sociální stát dnes dělá pravý opak toho, proč byl založen. Původně měl garantovat pracujícím lidem důstojný život; dnes je lapil do osidel státem vytvořené chudoby. Dnešní druhá a třetí generace příjemců sociálního zabezpečení žije v podmínkách, jakých by se naši prarodiče zhrozili.

Chudoba dnes bují na celém světě a s ní spojené choroby také – gangy v Americe, zakořeněná bída v Británii, všude násilí a rozklad společnosti a my si myslíme, že je to nevyhnutelné. Já tomu však nevěřím.

Ale řešení nespočívá v dalším krmení lžičkou. Pouhé vyplácení dávek situaci jen zhoršuje. Chceme-li prolomit tento začarovaný kruh, musíme dát lidem možnost, aby se o sebe a své rodiny postarali jako důstojní a nezávislí občané. Odpověď leží ve:

1.Větší svobodě volby v oblastech vzdělání, zdravotní péče a důchodu.
2.Mnohem nižší daňové zátěži, která umožní vytvořit více pracovních míst a také napomůže posunu od závislosti směrem k práci.
3.V případě dlouhodobé nezaměstnanosti musíme nalézt způsob, jak pomoci ohroženým rodinám, aniž bychom je zároveň nadobro připoutali ke státu (prostřednictvím pracovních poradců, sociálních pracovníků atd.)

Zkrátka a dobře, chceme-li vyřešit tento problém, musíme začít přemýšlet hlavou stejně jako srdcem.

xxx


Autorem článku je Novozélanďan sir Roger Douglas, bývalý ministr financí za Labouristickou stranu a uznávaný ekonomický reformátor. Článek je výtahem z jeho veřejně přístupných poznámek zde.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Dobrý den,
nesrovnával bych Novozélanďany s českým obyvatelstvem. Relevantní by bylo srovnávat s námi Maory. Bílí přistěhovalci byli převážně pracovití lidé, kteří za pár století dokázali vybudovat rozvinutý stát. Novozélandská levice mohla vzniknout až v době, kdy bylo z čeho brát, tedy řádově 100let.
S mnoha názory v článku bych ovšem souhlasil. Jen tu lžičku bych vytvaroval do tvaru malé lopatky, aby to byl opravdu zárodek lopaty.
26. 05. 2009 | 05:52

Vasja napsal(a):

Dobrý.
A co z těch posledních třech bodů, má Paroubek v programu?
Jako socialní demokrat to jistě víte.
Třeba se pak budu přeběhlíkem.
26. 05. 2009 | 06:03

Neopřemyslovec napsal(a):

Věřte pane Drobek, že se problém vyřeší poměrně brzy. Budou muset vzniknout tzn. koncentrované koncentrační tábory pro sociální případy. Něco na způsob ohromných koncentráků Osvětim. Pochopitelně s možným výstupem do svobodné společnosti. Sociální jsou v drtivé většině ti, kteří fyzickou práci vykonávají jen omezeně. V KKT bude hlavním cílem je "Prací osvobodit". Nepřipustit žití bez kmitání čtyř údů! Jistěžě budou mít dobu na odpočinek. Představte si českou kotlinku bez těchto lidí? Doufám, že vy po pětiletém studiu marketingu a managementu prokázat praktické dovednosti a navrhuji vás do čela KKT. Za čas určitě změníte názor "že ač sociální demokrat, nacházím často moudrost a inspiraci" v myšlenkách potomků Přemyslovců!
Chci se zeptat. Nejte prosím také ten, který na setkání neprosazuje obludný "nadkodex" diskutujících? Tzn. já jsem bohatší, nasycený, vyprázdněný odpadním otvorem, v mládí čůně a svobodomyšlenkář - ve stáří fundamentální moralista atd.
26. 05. 2009 | 06:37

Petr II napsal(a):

Pan Drobek:

Bezva článek, ovšem v našich podmínkách, obávám se, neproveditelný. U nás platí ještě více, že na "sociálním" státě profitují nejvíce úředníci a politici, kteří mají své příjmy a pracovní místa jiste, bez ohledu na ekonomickou situaci. O státních zaměstnancích obecně se to zřejmě nedá říci, takoví učitelé nebo zdravotní sestry ze státních (veřejných) nemocnic by zřejmě mohli poreferovat...

Navíc je to "krmení lžičkou" u nás nerovnoměrné - jak už jen třeba dlouho diskutovaná situace s romskou menšinou vypovídá. Sociální by mělo m.j. znamenat, že všem občanům se dá možnost (třeba odstupňovaně podle jejich příjmu - poplatky za školy nebo různá sociální a prospěchová stipendia) získat potřebné vzdělání, které umožňuje následné získání pracovní příležitosti (jejichž zajištění by také mělo být úkolem "sociálního státu", viz článek výše).

Sociální stát ovšem znamená také to, že kdo se této možnost získání vzdělání a pracovní příležitosti dobrovolně zřekne, vyhýbá se jí nebo zneužívá existující možnosti dané tím sociálním státem, měl by být ze strany tohoto státu posuzován a měřen jiným, spravedlivým "metrem", který není shodný s tím, podle kterého se měří občané, kteří daných možností využívají a svou prací k budování takového sociálního státu přispívají.
26. 05. 2009 | 07:35

SuP napsal(a):

Pane Drobku -
jedním slovem - Hezké. A potřebné. Jen houšť!
Děkuji vám za ty, kteří potřebují více vzdělat, ale nepřipouštějí si to.
26. 05. 2009 | 07:36

PatientO.T. napsal(a):

"Jediní, kdo ze systému univerzálního sociálního zabezpečení profitují, jsou státní úředníci."

Tesat, tesat do kamene by se měla tato slova...

(Jen bych doplnil, že k oněm profitujícím patří politici bez ohledu na vlastní světonázor.)
26. 05. 2009 | 08:19

Xury napsal(a):

To je neuvěřitelné, ač se považuji za pravičáka, tak tady bych podepsal snad každou větu. Zajímalo by mne, jestli se nositelé podobných myšlenek vyskytují i v levicových stranách v Evropě.U nás si v tomto směru nedělám iluze.
P.S.
Jen bych poprosil o větší pečlivost při kontrole textu. Spojení "ti nejbohatší - vyhnuly", dost tahá za oči. Díky.
26. 05. 2009 | 08:32

Silvie napsal(a):

To mi dneska přišlo poštou, tak posílám dál:
# # # >> První řetězový dopis,
který má smysl!
> # # # >>
> # # # >> Až dostaneš volební lístky, tak na volební lístek ČSSD > napiš "FUCK"
> # # # >> a nalep ho na viditelné místo. Pokud tuto zprávu pošleš do > voleb
> # # # >> nejméně deseti lidem, tak Česká republika bude mít za 15 > let životní
> # # # >> úroveň jako Rakousko.
> # # # >> Pokud tuto zprávu nikomu nepošleš, tak tvoje děti budou do > konce
> # # # >> života platit úroky ze státního dluhu a žrát kořínky.
26. 05. 2009 | 08:41

Rumcajs napsal(a):

Na Novém Zélandě bych byl taky sociální demokrat. Ale můžete mi říci pane Drobku, co má naše ČSSD s tímto společného a která ze stran (ODS,ČSSD) je této představě blíž ?
26. 05. 2009 | 08:46

Skeptik napsal(a):

Výborně, Vaše poprava bude kdy?
P.S. až se stanete předsedou ČSSD, osobně Vám ponesu na první zasedání ÚVV kabelu.

Vážně, on by ten rozdíl mezi pravicí a levicí nemusel být až tak velký vzhledem k sociálním otázkám. Ale, to by se politika zase musela stát službou spoluobčanům, s nabízením ideí, a ne nejlepším kšeftem v západní civilizaci. A to ještě kšeftem, kde výsledky a programy představujete jenom jednou za čtyři roky.
26. 05. 2009 | 08:49

jogín napsal(a):

Umíte si představit seniora, který žije ze svých úspor? Musel by být pořádným milionářem. Inflace totiž požírá všechny úspory a za dvacet let se peníze scvrknou na desetinu. Je to výhodné, skoro nikdo nedokáže našetřit na kvartýr a musí si vzít hypotéku. Zaplatí dvojnásobek. A kam dát úspory, aby nezmizely? Na ceny skutečného majetku, ne papírových pokázek na něj, průměrný člověk dosáhne málokdy. A problém, jak uložit peníze si pěkně přisadil i v americké hypotéční krizi- před ní předcházely dvě akciové bubliny, kde drobní investoři prodělali kalhoty. Začli tedy spořit do nemovitostí a průběh se stoupajícími cenami i krachem známe. Masové okrádání obyvatel pomocí inflace je charakteristikou moderní ekonomiky a jeho skryté působení formuje i politiku. Kdo na tom vydělává? Tři subjekty: státní banka emisí peněz, řetězoví dlužníci s malou rezervou vlastního kapitálu (stoupá jim cena assetů) a vlastníci reálného majetku, který poskytuje výnos.
26. 05. 2009 | 09:26

jirka napsal(a):

Tak tohle sedí! Jen se obávám, že na české politické scéně se nenajde žádný politik podobného formátu. Pokud by se našel, bude to bílá vrána a dopadne úplně stejně - ty černé ji uklovou !
26. 05. 2009 | 09:32

neekonom napsal(a):

Pane Drobeku, nebudu se vyjadřovat k článku o Novém Zélandu. Tady by jsme našli asi styčné myšlenkové body.Pobavilo mě ve Vašem úvodu toto: "ekonomické a politické zákonitosti". Jste o tom přesvědčen, že takové zákonitosti existují. Já si to nemyslím. Zákonitost je věc, která se dá zevšeobecnit a platí paušálně. Tak nevím. Nikde jsem neslyšel, že by naši politici a ekonomové (potažmo politici ekonomové) v roce 2007 vystoupili s exaktním výpočtem na jehož základě by předpověděli krizi koncem roku 2008 a v roce 2009. Opak je pravdou. Tito "ekonomičtí experti" už v době, kdy byla krize pro všechny občany očividná, neustále zdůrazňovali, že se to nás (ČR) netýká. Fakt, ale opravdu fakt odborníci. Ani v dnešní době se ekonomicko-politické "špičky" nejsou schopny se shodnout na čase, kdy krize pomine a na způsobu jak ji řešit. Jejich žvást, že si myslí, předpokládají atd. není nijak podložen exaktními propočty. Je velmi divné, že za ekonomické experty se vydávají právníci, chemičtí inženýři a pod.
26. 05. 2009 | 10:35

Paterik napsal(a):

Viděl jsem tam nějaké nízké daně v bodu dvě. Ale naše skvělá sociální demokracie plánuje přesný opak - daně především zvednout. Hlavně voličům jiných stran. A krmení lžičkou má také nabýt na síle. Tak nevím, nějak se vám ta vaše strana, pane Drobku, vymyká...
26. 05. 2009 | 10:51

datel napsal(a):

neekonom
Že se za ekonomické experty se vydávají právníci, chemičtí inženýři a pod., není zas takový problém. Ti jsou schopní vytvořit průser jen na úrovni věcné, nikoli systémové. Ale ekonomičtí experti vydávající se za ekonomické experty, tam je zakopaný pes. :o)
26. 05. 2009 | 10:54

orinoko napsal(a):

Tak Silvie se nám otřepala už definitivně. Když je mozek modrý , tak jednou provždy, defintivně a nadobro.
Tak ať žijí dluhy ODS! Tak jak Topolánek obstaral všechno v minulosti do mínusu, tak už je tamtéž i finanční bilance ptakopartaje.

A kdyby snad někoho napadlo ptát se, co to má společného s Drobkem, tak musí nutně začít odshora.

Jak to jenom říkal Doug Badman? Že by perfidní rachomejtle? Jakým spamem se dokáže modrá fronta rajcovat je opravdu obdivuhodné.
26. 05. 2009 | 11:05

Ondrej Capek napsal(a):

Připojuji se k chvále.

Tak, pane Drobku a teď udělejte něco pro stát: vytisknout a strčit pod nos budovatelům "sociálnější Evropy". O výsledku prosím napište.
26. 05. 2009 | 11:07

martikp napsal(a):

Pekne napsano. Nechapu jen jednu vec, to co autora zaujalo je presne v rozsporu s programem socialni demokracie a je naopak totozne s programem pravice (pristup k danim, socialnim davkam, byrokracii..). Pak tedy nechapu, proc je autor socialnim demokratem. Ti kdo devalvuji vyznamy slov jako je solidarita a socialno jsou predevsim socialni demokrate. Neni tento clanek jen znamenim toho, ze mnoho socialnich demokratu s vizi socialni demokracie nesouhlasi, ale v ramci boje o moc, zjednodusenou rozhazovacnym populismem, se s tim dokazou smirit.
26. 05. 2009 | 11:26

Silvie napsal(a):

Orinoko, a to jste si fakt myslel, že bych snad mohla volit socany=komunardy?!
Můj hlas dostane opět ODS, možná bych uvažovala o liberálech nebo Machově straně, ale to by mě nesměl vytočit do nepříčetnosti tatíček na hradě. Železný a Tlustý jsou pro mně nepřijatelní, liberálové zase jsou příliš vstřícní k LS a maličko zmatení (jak jsem je tak včera poslouchala v Událostech).
Doufám, že to Paroubkovi natřem - už nakupuju vejce!
26. 05. 2009 | 11:29

karel matousek napsal(a):

Sir by se zlobil, ze mu zkracujete jmeno ... Sir Alec Douglas - Home, coz z nejakeho duvodu vyslovoval 'hjum'.
Prelozte nam taky neco o nabozenstvi, at nakopnete diskusi, The God Delusion, nebo God is not Great, napr.. :)
26. 05. 2009 | 11:43

Skeptik napsal(a):

Martikp:
A není možná na rozdíl od jiných Drobek sociální demokrat?
26. 05. 2009 | 11:46

orinoko napsal(a):

Silvie, opravdu dobrý. Tak až vám někde nějaká přiletí, tak si jděte stěžovat na lampárnu. Vy asi moc netušíte, co právě ve společnosti rozdmýcháváte. A při té vaší promodralosti se ale nedivte, že vám po nějaké ráně poteče červená. Tak už to v životě chodí. Kdo s čím zachází, s tím také schází.
Dikce vašeho plku mi přijde jako silně exaltovaná. Ale kdoví možná jste právě měla na Aktuálně orgamus. A také minuty nenávisti. Orwelle, Orwelle...
26. 05. 2009 | 11:47

:) napsal(a):

Tady je kraaasne videt, ze ac mame pocit, ze ODS je pravicova strana a CSSD je levicova socilani demokracie, opak je pravdou. Volici ODS v drtive vetsine souhlasi s takovou formulaci statu, jakou predestirana ctihodny sir Roger Douglas. V CR je tedy "pravicova strana" ODS vlastne socialni demokracii, byt je to oponenty a medii liceno jinak. A CSSD je pak stranou mnohem vice levicovou, nez je ochotna priznat. Ti, kteri se rozhodli volit CSSD a rikaji si socialni demokrate, proti socialni demokracii vlastne bojuji:)) Usmevne ze? Klaus, o kterem se pise jako o pravicakovi, nastavil stedry socialni system uz na zacatku 90 tych let. U ns by to jinak neslo. CSSD tento smer uz jen akcelerovala. Posledni vlada se sice snazila trochu pritahnout oteze, ale neprilis uspesne. Budeme tedy muset dospet ke statnimu bankrotu, aby jsme se my i poltici vzpamatovali? Opravdu nejsme schopni sebereflexe a jednani ve jmenu zdraveho rozumu?

JE dobre obcas vystrcit hlavu z toho naseho rybnika. A nenechat se krmit jen nasimi rybari. Ti nam pochopitelne sypou jen to, co chutna jim.
26. 05. 2009 | 11:56

Saliven napsal(a):

Silvie:
Vidím, že PRisté ODS nejsou žádná béčka. :-)

Autor:
Jsou to všechno líbivá slovíčka, která naoko dávají smysl. Jen by mě zajímalo, jak by se to překlopilo do praxe. Pokud by tohle rozvinul, já bych o tom opravdu přemýšlel.
26. 05. 2009 | 12:15

martikp napsal(a):

Skeptik:
Problem je jak se definovala CSSD sama. V tomto pripade idealisticky socialni demokrat=obcansky demokrat (programove)
Bohuzel tady doslo k celkovemu posuvu politickeho spektra, nebo spise jsme pro lepsi politicke spektrum jeste nevyrostli. Problem zadluzovani, rozsirovani rad "zavislych", nutkani k nesmyslnym zasahum do trhu a populismus ma dnes zelenou vsude.

Vim, ze program a realne konani stran je rozdil, ale uz z programu socialni demokracie mi beha mraz po zadech. Nad programem ODS se rad i zasnim :) a to jsem prosim velmi socialne smyslejici clovek.
26. 05. 2009 | 12:17

Skeptik napsal(a):

martikp:
největší problém je, že vČSSD chybí sociální demokraté a v ODS pravicovi konzervativci
26. 05. 2009 | 12:24

borůvka napsal(a):

Silvie, ten Orinoko se snad zbláznil,Ty do něj vejcem a on hned ránu pěstí až poteče červená. Je to chudák.
26. 05. 2009 | 12:35

alesdrobek napsal(a):

Saliven - nejsou to jen líbivá slovíčka. Douglas není žádný politický žvanil, který by jen mazal lidem med kolem pusy. V životě už toho taky spoustu dokázal. Jako jeden z mála levicových politiků si totiž uvědomil, že z dlouhodobého (a možná že už i střednědobého) hlediska platí, že buď budeme mít sociální stát takový, jaký navrhuje on, nebo nebudeme mít žádný. Současný model není udržitelný a uvědomuje si to tak málo lidí, protože ten rozklad se děje tak pomalu. Stačí se ale podívat na růst zadluženosti Evropy, mizivý růst a celkovou ekonomickou i kulturní stagnaci, a leccos je hned jasnější.

Já si myslím, že má Douglas pravdu, a pokud si mám vybrat mezi jeho a žádným sociálním státem, beru rozhodně první možnost.
26. 05. 2009 | 12:37

Silvie napsal(a):

Orinoko, borůvka má pravdu. To bude tím teplem!
Říká vám něco nadsázka a vtip?!
Mít orgasmus z české politiky, tak se mám teda čím chlubit. Leda bych byla na SM. A to fakt nejsem.
26. 05. 2009 | 12:41

Jirka H. napsal(a):

To Aleš Drobek:
Takže se se vlastně bavíme o morálce, charakteru, odvaze k nepopulárním opatřením, o politice na víc, než jedno volební období. I o případném riskování vlastní politické kariéry pro vyšší idee. Při této debatě opravdu není třeba rozlišovat na pravici a levici. Mám bohužel dojem, že politici ČSSD se k žádné oběti pro vyšší ideu nechystají. Spíše hladí voliče po srsti a vyhýbají se nepopulárním opatřením. Ale třeba se mýlím. Zatím to vypadá, že po případně vyhraných volbách se levice uchýlí k jisté "údržbě" a přežívání ze dne na den. Anebo mají v rukávě nějakou sadu reforem?
26. 05. 2009 | 12:43

jogín napsal(a):

Pane Drobku, nepodařilo se. Poskytl jste skvělou příležitost modrooranžovému klání, jenže mám dojem, že vaším úmyslem byl poukaz na fungování ekonomiky a na nesmyslné brepty ideologických bojovníků.
26. 05. 2009 | 12:48

Rumcajs napsal(a):

Vy tady máte takřka ve všem pravdu pane Drobek,ovšem kromě tvrzení, že jste sociální demokrat.
26. 05. 2009 | 12:49

StandaT napsal(a):

Zajímavý článek. Ale akceptují jej ti, kterým je určen? Sociální stát, tak jak je u nás praktikován, je neudržitelný nejen ekonomicky, ale zejména morálně, ale jeho změna je zároveň tabu.
26. 05. 2009 | 12:52

alesdrobek napsal(a):

Jirka H. - ano, bavíme se přesně o tomhle. Sadu reforem, pokud vím, nemáme, politika se už od dob oposmlouvy nese spíš v duchu přetahování o moc a přístup ke státním penězovodům než v duchu nějaké vize a toho, co je třeba udělat pro tuto zemi.

Doporučuji článek v nejnovějším Euru o lobbismu v Čechách. Obzvlášť povedené jsou pasáže o tom, jak to dnes v politice doopravdy chodí - představa, že politik zastupuje zájmy občanů, je prý legrační. Ve skutečnosti má každý svého lobbistu, který jej "pase". Ve světě reálpolitiky se prý nikdo neptá, ke které straně politik patří, ale kdo ho pase. Jestli je to pravda, tak je to na zvracení. Kam jsme to dospěli?

Lidi se tady na fóru i na ulici hádají do krve kvůli těm nahoře, kteří si o nich cestou do banky svorně vyprávějí veselé historky.
26. 05. 2009 | 12:54

tng napsal(a):

alesdrobek: to je vsechno hezke ale jak to vysvetluje vase clenstvi v CSSD, navrhuji snad udrzitelnejsi socialni model ? nebo jen nakupuji hlasy za sliby JISTOT a bouri se proti sebemensim pokusum oriznou socialni programy ?
26. 05. 2009 | 12:57

alesdrobek napsal(a):

Rumcajs - hehe :)

Ale ne, sociální demokrat jsem, protože kdybych nebyl, nechtěl bych vůbec žádný sociální stát. Pravicoví politici sice taky tvrdí, že chtějí "štíhlý" a "efektivní" systém sociální pomoci, problém je ale v tom, že tomu ani za mák nevěří. Říkají to jen proto, že jinak by u nás nepřelezli pět procent. Je to od nich zkrátka populismus. Kdyby měli aspoň špetku odvahy a páteře, vzali by si příklad třeba z Rona Paula, bývalého republikánského kandidáta na prezidenta - to je taky pravičák, ale poctivý. Na rovinu říká, že kdyby bylo po jeho, tak by nebylo žádné státní školství, žádné státní zdravotnictví ani žádné státní důchody. A lidi za ním šílí, zatímco to pokrytecké a prolhané křídlo republikánů ztrácí podporu jak děravé vědro vodu.
26. 05. 2009 | 13:02

Rumcajs napsal(a):

Aleš Drobek:

Neznám přesně co Paul tvrdí. I já jsem také pro max. privatizaci, ale to neznamená, že jsem proti sociálnímu státu. Jenom mi přijde, že privátní sektor se o tyto služby dokáže postarat daleko efektivněji a kvalitněji, jak státní.
A pokud přerozdělování, tak říkám ano, ale mimo státní rozpočet, např formou daňových úlev.
To je ale na dlouhý povídání.
26. 05. 2009 | 13:18

Darock napsal(a):

Mně tam chybí jedna zásadní věc. Definice nízké daně, respektive nízké daňové zátěže. Je totiž dost možné, že abychom vyhověli představě nízké daně dle sira Douglase, museli bychom i návrh ČSSD ještě podstatně zvýšit. Ono totiž to, co my tady považujeme za sociální stát, by v Británii nebo na Zélandu patrně považovali za chudinskou čtvrť z osmnáctého století.
26. 05. 2009 | 13:29

Rumcajs napsal(a):

orinoko:

Taky mě občas nějaká dáma vytočí do nepříčetnosti. Naposled to byla Brožová. Ale vyhrožovat dámě násilím, to by mě ani ve snu nenapadlo.

To znamená, že jste ještě horší jak já, tedy pravičák. To je na mašli, ne ?
26. 05. 2009 | 13:33

Silvie napsal(a):

Kulturní vložka

Zrovna listuju novým Žáčkem (mimochodem krásně ilustrovaným Suchánkem) a narazila jsem na básničku, co vystihuje tu naši po.... národní povahu asi dosti výstižně.

Má Vlast
Ta země, která rodí kacíře
a uhrančivě krásné zlatovlásky,
kde všichni věří jen své nevíře
a gramofony chrčí Škoda lásky,
kde místo zlata třpytí se jen kyz,
kde příliš často radost hořkne v hoře,
odvěká kořist hrabošů a krys,
kde všechny cesty vedou k Bílé hoře,
kde sprostá lež se veze v kočáře
a pravda s láskou táhnou cestou pěší,
dědičná země kata Mydláře,
kde mřít je těžko a žít ještě těžší--

A přece jsi jí čím dál blíž,
i když ji zapřeš. Nemáš na vybranou.
Neseš ji v sobě, věčný kříž-
svou zemi krásnou, zemi milovanou...
26. 05. 2009 | 13:36

Jirka H napsal(a):

To Aleš Drobek:
I v podstatě levicový Samuelson navrhuje, aby si stát nakupoval veřejné statky u soukromých firem a nezakládal k tomu státní podniky, které ho pak jen soustavně vydírají. Viz České dráhy apod.
Tím nemířím jen na ČSSD, v Brně radnice s ODS v čele koupila pro město Teplárnu. Chci dodat teplárnu, které se v soukromých rukou dobře dařilo. Takže asi každý liberál s modrou knížkou jen zaúpěl...
26. 05. 2009 | 13:37

Saliven napsal(a):

Autor:
Ale existuje nějaká konkrétní koncepte než obecné teze? O to mi šlo. Já neříkám, že to není podnětné, jen bych to rád viděl v reálu.
26. 05. 2009 | 13:49

Saliven napsal(a):

Jirka H:
A vy myslíte, že je reálné provozovat železniční dopravu se ziskem? Znáte nějakou takovou firmu na světě, která to umí (tím nemyslím vyzobávání toho nejlepšího ala Student Agency).
26. 05. 2009 | 13:50

Greyhound napsal(a):

To Aleš Drobek: Hodně věcí vidím podobně jako vy a řadím se v politickém spektru ke středovému proudu. Velmi zajímavým faktem je, že právě Roger Douglas navštívil v roce 1998 Českou republiku na pozvání Liberálního institutu (existují fotografie, na kterých je zachycen spolu s Vlastimilem Tlustým a Miroslavem Ševčíkem). Je tedy patrné, že jeho myšlenky imponují spíše pravicovým liberálům než sociálním demokratům. Rozhodně to ale neznamená, že by všechny tyto názory liberálové prosazovali. Na české politické scéně skutečně chybí jakýkoliv subjekt, který by se k veřejným věcem stavěl podobným způsobem jako Douglas.
26. 05. 2009 | 14:01

Gambri napsal(a):

Jirka H: A jak úpí liberál z ODS, když v Česku místo toho, aby dosud státní podniky byly privatizovány, tak naopak státní podnik kupuje (čili zestátňuje) ty soukromé, a to dobře fungující. Myslím tím, když státní ČEZ koupil Severočeské doly a nyní i SHD Komes. Například.
26. 05. 2009 | 14:02

Jirka H napsal(a):

To Saliven:
Vůbec o tom nepochybuji. Vždyť naši předci nestavěli tratě pomocí státních peněz, ale jako soukromou aktivitu za účelem zisku. A například japonská železnice funguje na soukromé bázi, je rozdělena na 11 regionů. Vláda přispívá jen na ten nejsevernější, kde je velmi malá hustota osídlení.
26. 05. 2009 | 14:07

Saliven napsal(a):

Jirka H:
A jak na tom byli předkové se substituty hm? Je logické, že se doprava v 19. století vyplatila, když největší konkurencí byl kuň s rychlostí max 20 km za hodinu a nebyly auta ani autobusy. Dneska je to trochu o něčem jiném.
26. 05. 2009 | 14:09

Jirka H napsal(a):

To Gambri:
Jak úpí liberál z ODS? Asi stějně jako liberál mimo ODS. Otázka je kolik liberálů je v ODS. A to já nevím, snad tam nějací zůstali. Já osobně úpím zase o trochu více, vzhledem k tomu co jste napsal vy o ČEZu...
26. 05. 2009 | 14:13

Jirka H napsal(a):

To Saliven:
Dneska to o není o ničem jiném. Je to stále o tom stejném. Státní moloch brání vstupu konkurence do svého hájenství. Místo o substitutech byste měl uvažovat o komparativních výhodách železnice - vzpomínám si, jak jsem jel do Itálie autobusem podél železnice - zbitý jak jesličky s omezeným množstvím zavazadel, jak jsme museli čekat, až si šofér odbyde předepsanou přestávku. Takže soukromý železniční přepravce má s čím soutěžit, jen musí dostat šanci.
26. 05. 2009 | 14:22

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Drobek.

Zatim se Vam temer vzdy povedlo vysahnout vynikajiciho autora.
Tento clanek neni vyjimkou.
Absolutne vynikajici. Vystizny, srozumitelny a k veci.

Myslim, ze se budete muset na techto strankach potykat se starym problemem.
Mnoho ctenaru zde nechce, nebo neni schopno rozlisit, ze Pravice a Levice v ruznych zemich a politickych systemech ma casto velmi podstatne rozdily v tom, co predstavuje.

Mame zde v Kanade byv. min. financi a predsedu vlady Martina. Je clenem Liberalni strany, tedy strany, ktera je zde povazovana za umirnenou (stredovou) Levici.
Kdyz jsem v Cesku vypravel, ze tento pan je nejen mnohonasobny milionar vlastnici velkou firmu s lodni dopravou, ktery si platil mnoho utrat i jako predseda vlady ze sve kapsy, presto, ze mel narok aby to byly statni utraty, mnoho lidi se ptalo "Co teda dela v Levici?!"

Proste byl a dosud je problem pochopit ze Labour Party (Delnicka strana- levice) na Novem Zelande, Anglii nebo Liberalni v Kanade je hodne rozdilna od stredni levice (CSSD) ceske. A to ani nejmenuji skutecnou ceskou levici - komunisty. Tam uz se rozdil muze merit ve svetelnych rocich!

Nicmene slova Sira R. Douglase jsou aktualni vice nyni, nez v dobe, kdy byla vyslovena.
Bohuzel, je jen malo politiku jeho kalibru. Vsude!
26. 05. 2009 | 15:36

Petr II napsal(a):

Pane VK-Can,

Vy jste v Torontu ? Jak byla v místních médiích (nebo u lidí) popsána kauza George Galloway ?
http://network.nationalpost...
26. 05. 2009 | 16:27

Béda napsal(a):

N. Zéland je velice "specifická" země. (část 1.

Wikipedia o Novém Zélandu (kráceno):

"Rozloha: 268 680 km² (73. na světě)
Počet obyvatel: 4 035 461 (120. na světě, Hustota zalidnění: 14 ob. / km² (193. na světě)

Nejbližšího souseda Nového Zélandu, Austrálii, od něj dělí vzdálenost asi 2000 km.

Nový Zéland má moderní, prosperující a rozvinutou ekonomiku. Patří mezi země s vysokým životním standardem, podle Human Development Index se v roce 2005 umístil na 19. místě a v řebříčku kvality života v roce 2005 časopisu The Economist na 15. místě. Od roku 1984 byla vláda země zaneprázdněna významnou makroekomickou restrukturalizací, transformující Nový Zéland z vysoko protekcionistické a regulované ekonomiky na liberalizovanou otevřenou ekonomiku. Koncem 80. let 20. století předala vláda Nového Zélandu v několika vlnách značnou část společností, včetně jeho telekomunikačních společností, železniční síti, rozhlasových stanic a dvou finančních institucí. I když novozélandská vláda ještě stále vlastní mnoho podniků, známých jako State-Owned Enterprises (státní podniky). Tyto podniky jsou řízeny samostatnými podniky, které musí vykazovat zisk stejně tak jako každá jiná soukromá společnost.

Naneštěstí, částečně také kvůli náhlé transformaci ekonomiky, vznikla od roku 1984 na Novém Zélandu ekonomická bublina na trhu cenných papírů. Svůj vrchol dosáhla v říjnu 1987 a celková hodnota trhu se snížila na polovinu během jednoho roku (ztracená hodnota se ještě stále nedosáhla). Následkem této bubliny bylo období nízkého ekonomického růstu, které trvalo až do poloviny 90. let 20. století. To vedlo vládu také k začátku programu masivní imigrace na zvýšení HDP. Od roku 1999 má Nový Zéland období relativního silného růstu s jen slabými inflačními tlaky.

Současné ekonomické priority vlády Nového Zélandu jsou zaměřené na zvýšení relativně nízké pozice mezi země OECD, uzavření smluv o volném obchodě, snižovaní rozdílů mezi etnickými skupinami a budování ekonomiky založené na vědomostech. V roku 2004 začal Nový Zéland jako jedna z prvních zemí světa rozhovory o volném obchodě s Čínou.

Nový Zéland je silně závislý na obchodě, hlavně se zemědělskými produkty je ovlivňován globálními ekonomickými zpomaleními a propadem cen komodit. Poněvadž jsou ceny zemědělských produktů velmi citlivé na kurzové směny a značná část spotřebitelského zboží je dovážených, mají směny novozélandského dolaru silný dopad na ekonomiku. Jeho primární exportní odvětví jsou zemědělství, hortikultura, rybolov, lesnictví a informační technologie. Důležitá je i turistika a export vzdělání. Filmový a vinařský průmysl mají velkou šanci na úspěch."
26. 05. 2009 | 16:37

Béda napsal(a):

N. Zéland - Wiki část 2.:

"Hospodářství

Stádo ovcíNový Zéland je zemědělskou zemí. Na každého obyvatele připadá podle odhadů asi 20 hospodářských zvířat. Ovce jsou zdrojem proslulého jehněčího a vlny, které se vyvážejí do celého světa. Kvůli dalším hlavním položkám vývozu státu - hovězímu, mléku, sýru a máslu - se zde navíc chovají velká stáda skotu. Nedílnou součástí nadstandardní živočišné výroby na Novém Zélandu jsou i početné farmové chovy jelení zvěře.K pěstovaným plodinám patří pšenice, kukuřice, ječmen, hrách a jablka. V zemi vzrůstá počet vinic, z nichž pochází vysoce kvalitní víno. Původní stále zelené lesy Nového Zélandu jsou většinou chráněné, pily a papírenský průmysl jsou zásobovány rozsáhlými kulturami jehličnanů a eukalyptů. Ve vodách Nového Zélandu se loví takové ryby, jako např. hoki, pražmy a barracudy, a při pobřeží se chovají korýši včetně slávek.

Novozélandský průmysl je založen hlavně na zpracování zdejších mléčných produktů, plodin, masa a ryb. K ostatním průmyslovým odvětvím se řadí výroba látek, hliníku a umělých hmot.

Hlavními obchodními partnery Nového Zélandu jsou Austrálie, Japonsko, USA a členské státy Evropské Unie, zejména Spojené Království.

Země zužitkovává své přírodní bohatství, například zdejší prudké řeky, jež jsou zdrojem vodní energie. Disponuje též zásobami zemního plynu, ropy, uhlí, zlata, stříbra a železné rudy. Nad všemi ostatními způsoby vydělávání peněz však v poslední době zvítězila turistika. Největším bohatstvím Nového Zélandu je dnes jeho úchvatná příroda, která přitahuje turisty z celého světa.

Obyvatelstvo
Původními obyvateli Nového Zélandu jsou Maorové, ti sem připluli během 9.-14. století. Největší skupinu obyvatel tvoří Novozélanďané evropského původu (75 %). Druhou největší skupinu tvoří Maorové (15 %). Negramotnost obyvatelstva je nízká, činí pouze 1 %. Střední délka života mužů je 75,5 let, u žen 81,6 let. Podíl párů bez dětí je 76 %.[1]
Z uvedeného bych "vypíchnul"
- velikost N. Zélandu zhruba jako VB, počet obyvatel cca 4 mil, hustota obyv. 14, 76% párů bezdětných
- množství úrodné půdy na malý počet obyvatel, dostatek vodní energie jako základ pro energetiku, surovinové bohatství, množství lesů, rybolovné pásmo.
- v oblasti hospodářství základem je zemědělství a turistika, země se nevyhla důsledkům cyklických krizí, ani hypoteční bublině.

Otázka:
- v období konjunktury nízké daně nutí obyvatel k osobní odpovědnosti a "samozaopatření".
Nízké daně, osobní motivace umožňují vysoký výběr - co se však stane s takto založenou společností v období dlouhé kroze, kdy nedostatek práce a nízko nastavené daně neumožní žádané doplnění státního rozpočtu? Co v případě, že krize bude dlouhodobá, rsp. že mezinárodní konkurence vytlačí místní produkvci natrvalo ze světových trhů? Jak společnost nízkou porodností (viz výše) při takto nastavených ekonomických parametrech vyřeší perspektivně otázku důchodů?
26. 05. 2009 | 16:49

Béda napsal(a):

Oprava: ... nevyhnula se nikoliv hypoteční bublině ale krizi cenných papírů.
26. 05. 2009 | 16:58

Petr II napsal(a):

Béda:

New Zealand v CIA Factbook:

https://www.cia.gov/library...
26. 05. 2009 | 17:06

ujo napsal(a):

pro Jirku H.
S těmi soukr. železnicemi je to trochu jinak. Už v 19. stol. je v R-U zachraňoval stát, který je pak taky z velké části provozoval.
A lokální tratě (rozkět v konci 19. stol.) byly budovány s pomocí státu
26. 05. 2009 | 17:15

Jirka H napsal(a):

to ujo:
Díky za upřesnění. Měl jsem na mysli naše předky obecně.
26. 05. 2009 | 17:24

Skeptik napsal(a):

No, vidíte Drobku, nakonec jste mně zklamal. Proč říkáte, že pravice není pro sociální stát? Důchody vymyslel nějaký Bismarck, a sociální západní Německo Adenauer. A to přece nebyli žádní socialisté. Přečtěte si od Ördelyho / za přesnost jména se omlouvám/ rozhovory s Baťou. Ten Vám tam o pravici a sociálnu toho hodně poví.Takže na závěr, opět ideologická zaslepenost, i když to ze začátku vypadalo jinak.
P.S. jenom probůh neargumentujte s tzv.Českou pravicí. já totiž žádnou neznám.
26. 05. 2009 | 17:35

VK-Can napsal(a):

Pro Petr II.

Pokud si pamatuji, tak to bylo to oznameno jako zprava ve vsech hlavnich mediich. Zadne pro ani proti oficialni komentare.
Mezi obyvateli bylo mnoho pro a mnoho proti.
26. 05. 2009 | 17:47

Saliven napsal(a):

Jirka H.:
Samozřejmě - když necháte jen dálkové trasy a nákladní dopravu - což je jednoznačně komparativní výhoda pro železnici tak to můžete nechat klidně státní, protože s takovými podmínkami umí vydělávat i stát. Ale jak vysvětlíte lidem v krajích, že jim kolem baráků jezdí stovky a tisíce autobusů a smrdí jim tam, to nevím.
26. 05. 2009 | 17:54

Jirka H napsal(a):

Salivene já přece nic nikomu nenechávám. Uvedl jsem to jako příklad některých komparativních výhod, které mi přišly na mysl. Stejně tak jsem mohl uvést Jindřichohradeckou úzkokolejku, kterou chtěly České dráhy zrušit. Ta v rukou soukromého vlastníka vozí leta lidi do práce nebo za zábavou se zlomkem zaměstnanců. Vůbec nevím, kde berete to přesvědčení, že stát má podnikat a hlavně, že to umí. Mě státní podnikání připadá jako festival plýtvání, korupce, klientelismu a omezování konkurence.
A ten smrad u baráků by měli vysvětlovat lidem politici, kteří jsou za tristní stav na železnici odpovědni.
26. 05. 2009 | 18:37

zdesta napsal(a):

Skeptik.Erhart-ne Adenauer.Uveďte prosím alespoň jeden příklad úspěšného podnikatele,který by připomínal T.Baťu s jeho programem pro zaměstnance.Navíc bych prosil úvest další jméno podnikatele z první republiky,který dělal něco podobného.Baťa byl vyjímkou.
26. 05. 2009 | 18:43

Skeptik napsal(a):

zdesta:
Kancléř byl Adenauer. Samozřejmě vím, že Erhard byl ministrem hospodářství. ale ryba smrdí od hlavy, tak proč by nemohla taky vonět.
Nemusím za republiky, klidně řeknu Rakousko- Hlávka!
26. 05. 2009 | 19:20

Saliven napsal(a):

Jirka H:
Jindřichohradecká úzkokolejka je opravdu dost specifický příklad nemyslíte? Já nejsem žádný silný zastánce státního podnikání a intervencionalismu, ale stát podnikat umí - sice většinou blbě, ale ono taky vždycky nejde jen o prachy (nicméně jako příklad slušného státního podnikání mohu uvést Budvar). Jde o to, že pokud děláte obecně prospěšnou službu, nejde jen o peníze. Když dáte dráhy do soukromých rukou, nestane se nic jiného, než že takový dopravce bude chtít ušetřit a přestane jezdit do menších měst, protože se mu to zkrátka nevyplatí (logicky). Aby měl na investice, tak zdraží (logicky jako v Británii). Vzniklou díru na trhu okamžitě využijí autobusy a to hlavně menší firmy, které nebudou tolik investovat do vozového parku a bude smrdět lidem pod fousem. Stačí se podívat po Evropě - Británie, Německo, Francie. Všude je to státní nebo polostátní a není to levnej špás.
26. 05. 2009 | 19:36

Saliven napsal(a):

zdesta:
Ale je třeba taky poznamenat, že to Baťa nedělal jen z čiré bratrské lásky, ale aby mu zaměstnanci nedělali odbory. :-)
26. 05. 2009 | 19:38

Skeptik napsal(a):

Saliven:
Kecáš, za první republiky byly odbory od od určitého počtu zaměstnanců poviné!
no a proč by dělník který za týden vydělával tolik co jeho rodiče za měsíc byl dobrovolně v odborech. Jsem ve věku a z oblasti, kdy jsem ještě pár Baťováků v práci zažil. To byla protikomunistická agitace!!!
26. 05. 2009 | 19:49

Saliven napsal(a):

Skeptik:
Tak tedy nevím - viz. prof. Zelený: "Proto se Baťa odborům bránil - aby mohl platit osmkrát vice."
http://www.darius.cz/bata/b...
26. 05. 2009 | 20:18

Jirka H napsal(a):

To Saliven:
Podnikat umí, ale blbě!? V podnikání nejde o peníze??? Poněkud rozporné tvrzení...
Zbytek jsou jen vaše domněnky, co by hypotetický podnikatel udělal. Podstatné je to, že zatím "díky" dominantnímu přepravci k tomu nedostal ani příležitost.
PS: České dráhy rovněž zdražují a omezují spoje do malých měst. A vozový park - škoda mluvit. Autobusy již nyní vytláčí neefektivního železničního dopravce. A vy strašíte soukromýma rukama...
26. 05. 2009 | 20:21

Amarook napsal(a):

to: Ales Drobek
Cato Institute mimo mnoha zajimavych publikaci kazdy mesic vydava cedecko s 60 minutami kvalitnich komentaru na aktualni temata. Predplatil jsem si 2 roky (24 cedecek) za celkem $80 a rozhodne nelituji.
26. 05. 2009 | 20:42

Saliven napsal(a):

Jirka H:
V podnikání skutečně nejde vždy jen o prachy - nebo snad jde ve zdravotnictví nebo sociálních službách o maximalizaci zisku? Některým ano, ale to dle mého rozhodně není správné. Nestraším ničím, jen říkám, že když se zprivatizují dráhy, tak na to doplatí většina cestujících v horší dopravní obslužnosti, jakkoliv se zlepší úroveň vlaků. Zbytek nejsou jen moje domněnky, ale logické úvahy. Ani vy nejste schopen doložit, že by to co říkáte někde dokonale a hlavně globálně fungovalo. Až budou stát vlaky tolik jako ve Francii nebo Británii, věřím tomu, že budou ty vlaky taky vypadat úplně jinak. Fandím podnikání, ale v některých oborech je třeba z byznysu trochu slevit ve prospěch zákazníka.

PS: Pokud narážíte na Vančuru, tak je to jen o tom, že Vančura vyzobe ty nejlepší tratě, kde zlikviduje konkurenci a pak zdraží - viz. Liberec. A i kdyby nezdražil, pořád je samozeřjmě jednoduší jezdit na vytížených linkách, protože tam se to prakticky vždy vyplatí.
26. 05. 2009 | 20:42

Saliven napsal(a):

Jirka H:
Když se nad tím mým trzením s podnikáním zamyslíte, tak jistě zjistíte, že to nemusí být vždy rozporné.
26. 05. 2009 | 20:50

Jirka H napsal(a):

To Saliven:
Na Vančuru nenarážím, protože ho neznám. Mýtus, že firma nedříve sníží ceny, aby zničila konkurenci, a pak je zvýší coby moonopolní hráč jsem už slyšel v souvislosti s obchodními řetězci. Nic takového se nestalo...
Děkuji za diskusi a přeji pěkný večer.
26. 05. 2009 | 20:53

Jirka H napsal(a):

To saliven:
Neberte to jako nezdvořilost, musím ještě pracovat
26. 05. 2009 | 20:54

alesdrobek napsal(a):

Amarook - už jsem se na tu nabídku díval, co to jsou za komentáře? Audio, nebo video? A jaký typ? Není to to samé, co mají jinde na stránkách v podcastech?
26. 05. 2009 | 21:50

Saliven napsal(a):

Jirka H:
Vančura je šéf Student Agency - na trase Liberec-Praha zlikvidoval ČSAD a pak zdražil. Taky mu nepovolili vstup na dráhy. Mějte se hezky.
26. 05. 2009 | 22:34

Béda napsal(a):

alesdrobek,

Překopírováním některých dat z Wikipedie jsem chtěl naznačit, že ekonomickou metodu - cestu N. Zélandu můžeme těžko generalizovat a paušalizovat.

1) N. Zéland jak bylo naznačeno má velice specifické a z ekonomickéhé hlediska nadstandardní, výjimečné podmínky (v Evropě by se velice hrubě daly částečně přirovnat k podmínkám ve skandinávských zemích)
2) N. Zéland se při transformaci nevyhnul značným potížím (rámcově byly popsány - období nízkého růstu trvalo až do poloviny 90-ých let)
3) výhledově je možno očekávat další problémy - nepříznivý demografický vývoj, velká závislost na turbulencích mezinárodního trhu ...

Závěr: N. Zéland je jistě zajímavá, v mnohém inspirativní země, žádný zázrak ani univerzální spásnou metodu ovšem nevynašel. Zrovna tak jako se v evropských podmínkách nepotvrdilo, že by spásnou metodou univerzálně platnou metodou byla rovná daň.
27. 05. 2009 | 05:23

Béda napsal(a):

K zamyšlení bych překopíroval diskusní příspěvek Mari, (je pod předešlým článkem autora). Ntvrdím, že se autor tohoto příspěvku nemýlí, ale zřejmě přistupuje k posouzení jako znalec novozélandských reálií - osoba zůčastněná.

Tedy:
"Netuším, jestli zná pan Drobek Nový Zéland jako turista, sběrač ovoce, manager nebo jenom z internetu ale životní úroveň, zdravotnictví, školství, produktivita práce, ochrana přírody je v Česku vyšší a rozdíl v životní úrovni se neustále zvyšuje v neprospěch Zélandu. Zéland není ani daňový ráj, např. druhé zaměstnání je daněno vyšší sazbou, což je určitě velice motivační. Výše důchodu je jednotná a věk odchodu do důchodu je 65 let. Zemědělci nedostávají dotace, neosvědčilo se to, produkovali, co nebylo potřeba. V každém menším městě je několik charitativních obchodů, několik poboček Armády spásy, banky jídla pro chudé atd.??? Korupce je minimální ale mezi lidmi se krade. Bývalí trestanci žili v Austrálii, ne na Zélandu, na to jsou zvláště starší hákliví."
24.05.2009 08:17:00
27. 05. 2009 | 06:32

PatientO.T. napsal(a):

Jančura, Salivene. :-)
27. 05. 2009 | 07:24

alesdrobek napsal(a):

Bédo, za prvé Mari nevěřte, nevím, jestli zná Nový Zéland jako turista, sběrač ovoce, manager nebo jenom z internetu, ale pokud jde o tu životní úroveň, mluví nesmysly. Pokud jde o dotace, no to je snad jenom dobře, charitativní obchody no a? Mezi lidmi se krade - to má být vtip? A to o těch trestancích už je úplně mimo.

Ty vaše data z Wikipedie už mají mnohem větší hodnotu, ale přesto se dá říct, že ty tři body by se daly s lehce přivřenýma očima aplikovat prakticky na kteroukoli zemi, nemyslíte? Samozřejmě, že každá země je trochu specifická, že po transformaci jsou vždycky problémy (což ovšem neznamená, že bychom neměli nikdy nic transformovat), že výhledově jsou na obzoru vždycky černé mraky. A nikdo ani netvrdí, že Zéland je zázrak a že vynašel lék na všechny choroby světa. Ale já tam rok žil a mluvil jsem s lidmi - ta změna v životní úrovni a bohatství země je za posledních dvacet let obrovská.

Můj hlavní a asi i jediný point je v tom, že posun směrem od všemocné paternalistické státní byrokracie ke svobodnějšímu ekonomickému prostředí, které motivuje k práci, podnikání, vytváření pracovních míst, výrobě a obchodu, je vždy a všude přínosné.

Samozřejmě, že se všichni chceme mít dobře. Je ale důležité lidem stále vysvětlovat, že bohatství si nemůžeme odhlasovat nebo natisknout, že k bohatství vede jen jedna cesta - skrz svobodné a dynamické hospodářství. Tahle pravda se třeba některým lidem nebo světonázorům nemusí líbit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat.
27. 05. 2009 | 08:17

jogín napsal(a):

Jirka H:"Mýtus, že firma nedříve sníží ceny, aby zničila konkurenci, a pak je zvýší coby moonopolní hráč jsem už slyšel v souvislosti s obchodními řetězci. Nic takového se nestalo..." Příklad: Loni jsem rozbil rozprašovač, starý byl za 120k z Hornbachu. V Hornbachu byl skoro stejný za ca 250, zdálo se mi to hodně, koupil jsem přesně totéž za 125 v Písku. Letos jsem viděl v Hornbachu totéž, ovšem cena byla přes 500. "Trvale nízké ceny, ruku na to."
27. 05. 2009 | 10:04

jogín napsal(a):

Jirka H: Prostě nemáte informace a obchodní řetězce používají chytrou taktiku, enormě ženou do vrchu ceny levnějšího zboží, které zákazník nekupuje často. Nejvíc je to u potřeb pro řemeslníky. Koupil jsen cvrčnu v železářství za 86, za týden jsem viděl v Obi totéž za 186.
27. 05. 2009 | 10:16

orinoko napsal(a):

Pane Drobku, dneska jsem si to přečetl ještě jednou.

Asi to bude paradox, snad poprvé souhlasím s Rumcajsem - teď to ale nemůžu najít - že to , co jste napsal má hlavu a patu, ale nejste sociální demokrat. Nehodlám se o to přít, protože je to zbytečné. Jestli něco jste , tak člověk s křesťansko-sociálním cítěním.

To, co jste napsal, neuvěřitelně šustí papírem .
Život je jinde. Něco podobného jsem slyšel na prvních mítincích ODS zkraje devadesátých let minulého století. A co tu dneska máme? V sociální oblasti systém, který založil "konzervativní" Václav Klaus.
To, co jste napsal je utopická vize společnosti, kde jsou všichni vlastně dobří, zodpovědní , uvědomnělí - a to je prostě nesmysl.
Jeden tip pro Vás nakonec. Zkuste se s tím obrátit na Václava Havla. On je ten kovaný expert na problémy společnosti a politiky, třeba ho nadchnete.
A buďte ujištěn , že na poměry na Novém Zélandu se optám svých australských příbuzných.
27. 05. 2009 | 10:43

alesdrobek napsal(a):

orinoko, je to přesně naopak - papírem šustí systém, který funguje v mnoha vyspělých zemích dnes. To on je založen na utopické představě, že ideální je silný stát, protože modelový politik je čestný a poctivý a pracuje v zájmu obecného blaha a čím víc pravomocí mu společnost dá, tím víc jí může prospět a ochránit ji před nežádoucími živly. Tenhle teoretický, papírově šustící předpoklad, milý orinoko, je základním filozofickým kamenem celé naší demokratické společnosti.

Jenže - jak píšete - život je opravdu jinde. V realitě se ukazuje, že čím vím pravomocí politik či úředník má, tím méně mu jaksi záleží na obecném blahu a více na tom svém, osobním.
Idealisté ovšem mají připravené vysvětlení - to je sice pravda, říkají, ale systém jako takový je v pořádku. Jen do něj potřebujeme ty správné lidi. V lidech je ten problém. Systém velkého a mocného státu funguje, jen do něj potřebujeme čestné a poctivé politiky.

Pamatujete na socialismus? Taky se říkalo, že socialismus je v teorii ideální společenské zřízení, jen jej v praxi musejí řídit ti správní lidé. Pak bude fungovat.

Jenže šedivá je teorie a zelený strom života. Lidi jsou, jací vždycky byli a jací vždycky budou. Vždycky bude platit, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně a že příležitost dělá zloděje. Když vytvoříte instituci s obrovskými pravomocemi, co myslíte, jací lidé se tam pohrnou, upřímní a poctiví, nebo chamtiví a mocichtiví? A i když se tam třeba nějakou náhodou dostane hrstka těch poctivých, kolik z nich odolá svodům moci a peněz? A kolik z těch, kteří odolají, neskončí jako Špidla - slušný a poctivý a neúplatný politik, kterého prostě ti ostatní vyštípali?

Takže to máte přesně naopak - to já vycházím z reality, to já si nic nenamlouvám, to já nestavím utopické vzdušné zámky. Já vím, že problém není v lidech, ale v systému. Politika je jako zápas v bahenním ringu - můžete tam poslat tolik čistých zápasníků, kolik chcete. Nakonec se všichni umažou. Řešení není dál vyhazovat ty umazané a dál tam posílat nové a čisté a doufat, že se něco změní - TOMU já říkám utopie.
27. 05. 2009 | 11:52

jogín napsal(a):

Z vašich závěrů plyne, že v politice je potřeba daleko větší účast veřejnosti, čili pořádný podíl přímé demokracie. Je to vidět už z zuřivého odporu politiků, ale taky ze švýcarských poměrů, keré zdaleka nejsou jen výsledkem neutrality.
27. 05. 2009 | 12:58

Jirka H napsal(a):

To Jogín:
Jen jste potvrdil moje tvrzení, že řetězce konkurenci nezlikvidivaly, když jste si podobné zboží mohl koupit i jinde a levněji. I velké obchody mohou jít s cenou tak vysoko, jak to jejich zákazníci akceptují. Vy jste jim na to neskočil a nakupoval jste jinde. Kde je problém?
27. 05. 2009 | 13:29

Mari napsal(a):

Jsem na Zélandu asi dva roky, pohybuji se mezi místními různých společenských vrstev, občas navštívím českou komunitu nemám moc času, hodně cestujeme po severním ostrově. Koncem dubna jsme se vrátili z měsíční dovolené na jižním ostrově, najeli jsme asi 5 tisíc km, takže ze Zélandu znám více, než většina místních. Takže mi opravdu nevěřte. Žila jsem i v jiných zemích ale tady mám opravdu možnost poznat všechno důkladněji. Téměř denně sleduji zprávy, publicistické pořady, denně poslouchám radio, mluvím s lidmi. Např. včera byl v TV pořad na aktuální téma -tady začíná zima- o zateplení domů. Většina domů nemá izolaci, to znamená, že máte doma ráno 13 stupňů, přes den chodíte teple ustrojení, večer přetopíte krbem, v noci máte vyhřívanou deku. Domy jsou na kůlech bez základů, dají se stěhovat, podlaha neizolovaná, stropy, zdi neizolované, okna stará, jedno sklo. Ústřední topení není. Všichni si stěžují ale když se ptám na izolaci, tak krčí rameny, že je to drahé. Nový Zéland je ostrov a je tady často dost větrno a když je vítr od jižního pólu, tak je opravdu zima. Dcera tady chodila minulý rok do školy, seděli tam v kabátech. Kurz dolaru jsem dříve nesledovala ale mám pocit, že z původních 15 Kč před rokem a půl je to dnes kolem 10 Kč. Oblíbené téma rozhovorů je, co je drahé, kde je co levnější, kde ušetřit. Nejoblíbenější obchod je 2dolarový shop a Warehouse -levné zboží z Číny. Minulý týden jsem koupila z výprodeje triko, líbilo se, když přišla řeč na cenu, tak 20 dolarů je moc, dobrá cena je 5 dolarů. Přišla jsem sem z Irska, pracuji v prosperující firmě, mám na místní poměry v poměrně krátkém čase a na svou angličtinu dobrý výdělek ale je to velký rozdíl proti Česku, natož proti Irsku.
27. 05. 2009 | 14:10

Mari napsal(a):

Kiwi jsou hodně šetrní, jako my před dvaceti lety. Nejsou ani nijak aktivní v práci nebo ve škole.
Ekonomika Zélandu byla založena na zemědělství a vývozu především do Anglie, žádný velký průmysl. Zagooglujete na mapu Zélandu,lesů je minimálně. Některé lesy jsou tvořeny neprostupnými keři. Další lesy jsou komerční, smrky sázené do řad, působí to v krajině jako pěst na oko, zvlášť když je ten les ještě do čtverce. Dřevo bylo jednou z vývozních surovin.
NZ je daleko od světa, má velkou rozlohu a málo obyvatelstva. Rodiny jsou početnější než u nás. Většina lidí má malý dřevěný domek se zahrádkou, městečko s 30 tisíci obyvateli je 18km dlouhé. Kolem měst se staví nové satelity. Výsledkem je, že každý z rodiny má vlastní auto. Oblíbenou zábavou je jízda autem na všechny vzdálenosti, na benzínu se nešetří. V každém malém městě je několik MCDonalds, KFC plus reklamy v TV, výsledkem jsou tlustí jedinci, zvláště mladší. Všude se platí bankovní kartou, banky neúčtují žádné poplatky, ještě před krizí byl úrok 9procent. Telefonování v místě bydliště je téměř zadarmo. Turistický ruch -perfektní servis turistických kanceláří, reklamní materiály. Většina restaurací a ubytovacích zařízeních byla poloprázdná v době naší dovolené koncem sezony. Dcera odjela na brigádu do turistického centra, slibovali, že bude pracovat snad 80 hodin týdně v sezoně. Sezona trvala asi dva týdny školních prázdnin, nakonec si tam četli noviny. Lidé jsou příjemní a Češi tu jsou oblíbení. Když projíždíte některé oblasti, tak je těžké pochopit, z čeho tam mohou žít a domky podle toho vypadají. Ve svém okolí vidím více zavřených krámů než před rokem. Je tady spousta národností, spousta cizokrajných restaurací. Miluju indické jídlo a restauraci Tulsi, ceny nízké, obsluha perfektní, čisto, take away ale když tam jdeme, tak je tam prázdno. Ale uznávám, že je to asi můj subjektivní pocit.
Ptala jsem se na tu vysokou životní úroveň starších i mladších a bylo to tak před 40 lety a od té doby to jde jenom dolů. Podniky propouští, ruší se nebo se stěhují do Asie.
Nicméně doporučuji na dovolenou, jsou tady nádherná místa, spousta inspirace, příjemní lidé, umění, Maorové a jejich kultura. Můžete zagooglovat a můžete se projít po zélandských ulicích, fotografie jsou dost detailní a bylo proti tomu tady dost výhrad. Šéf jel na vánoční prázdniny do Evropy a měl strávit několik dnů v Praze. Praha nemá moc dobrou pověst ale moc se jim tam až na tu zimu líbilo, prohlásil, že se tam cítil bezpečněji než večer kolem naší firmy, kterou jenom za tu dobu, co tady jsem dvakrát vykradli.
NZ je na 6.místě v carbon footprint - 1.USA, Česko na 9.místě, my máme více průmyslu. Ta ekonomika by mě ani tolik nebrala ale ten vztah k přírodě((((Když říkám, že topí do vzduchu a budou pod vodou, tak se smějí -vyšla kniha o globálním oteplování ve vztahu k NZ, že stoupne cena pozemku, protože budou mít na zahradě oceán -kiwi humor. Nedávno zrušili separovaný sběr, nikdo o to nemá zájem, tedy neseparujeme.
Můžete mi pane Drobku napsat, kde jste pobýval vy, ráda bych tam zajela, jestli jsem tam ještě nebyla. Já se pohybuji kolem Wellingtonu a musím uznat, že kolem Aucklandu to vypadá živěji ale to je jenom malá část NZ. Děkuji.
27. 05. 2009 | 14:11

Béda napsal(a):

alesdrobek,

U stoupence sociálnědemokratického pohledu na svět bych uvítal detailnější pohled na sociální otázky a otázky solidarity na Novém Zélandu.

- Tím míním kupř. - mezigenerační solidaritu čili důchodový systém a úroveň života důchodců - vývoj před a po reformě.
- solidaritu vůči dočasně anebo dlouhodobě sociálně vyloučenému obyvatelstvu - čili systém státních sociálních dávek
- dále systém a úroveň školství, srovnání před a po reformě
- srovnání vývoje životní úrovně před a po reformě
- systém zdravotního zabezpečení a jeho vývoj před a po reformě atd.
27. 05. 2009 | 15:10

alesdrobek napsal(a):

Mari, to co jste tu napsala, je jistě zajímavé, hlavně pro lidi, kteří ještě na Zélandu nebyli, ale jak studený vítr od moře a hovory o cenách souvisí s tématem? Téměř vše, co píšete, můžu potvrdit, ale co z toho vyplývá? Jediné vaše tvrzení, které rozhodně s tématem souvisí, je zároveň stoprocentní nepravda - to, že se měli před 40 lety lépe než dnes. To je dokazatelný nesmysl, spíš nostalgické povzdechnutí, které uslyšíte vždy a všude. Stačí se ale podívat nejen na objektivní statistiky jako HDP nebo průměrný příjem domácností (HDP se od roku 1990 zdvojnásobil a HDP na hlavu mají o 5000 dolarů vyšší než my), ale taky třeba na rozvoj měst - před 40 lety některá dnešní města byla vesnice a nebo vůbec neexistovala. Ten rozvoj za posledních deset dvacet let byl raketový. Mimochodem, kurz měny už nemůže být pro určení jejího bohatství irelevantnější.

Vaši větu "Ale uznávám, že je to asi můj subjektivní pocit" bych vztáhl na celé vaše tvrzení, že Zéland se nějak propadá do chudoby (nebo co jste vlastně chtěla říct).

Jinak jsem žil většinou na jihu, Christchurch, Alexandra, Wanaka.
27. 05. 2009 | 17:32

Amarook napsal(a):

to: Ales Drobek
re: Cato Institute. Jedna se o audio, temata jsou vzdy ruznoroda: obrana a narodni bezpecnost, svoboda projevu, mira zdaneni, zdravotnictvi a podobne. Zejmena jejich nazory na obranu by se vam libily. I vyslouzili americti generalove tvrdi, ze USA by se nemely vsude do vseho michat. Panove z Cato Institute nejsou zadni amateri a jsou si jisti, ze za zmineny obnos nabizeji odpovidajici protihodnotu. Ja jsem zcela spokojen.
NZ ma predevsim vysokou kvalitu zivota, kupni sila ve srovnani s ostatnimi vyspelymi zememi na papire vypada jinak. Urcite jejich problemy jsou specificke. Napriklad Maory napred vyvrazdovali a pak jim nutili podpory doslova pod tlakem.
27. 05. 2009 | 17:42

alesdrobek napsal(a):

Béda - přiznám se, že moc přesných informací toho, jak to vypadalo s penzemi a zdravotnictvím a školstvím PŘED reformou nemám. Z vlastní zkušenosti ale mohu říct toto:

1. školství, pokud jde o materiální zabezpečení, je dnes srovnatelné s naším. Tedy žádná vyložená bída, ale ani nic, co by se dalo ukazovat jako zářný příklad. Znalostně jsou na tom ale naše děcka na základních i středních přece jen trochu lépe. To ale platí i pro srovnání s Amerikou či Austrálií. Důvod neznám. Univerzity jsou srovnatelné, materiálně možná drobet bohatší a mnohem kosmopolitnější.

2. Důchodci si žijí obecně lépe, subjektivně řečeno. Ale nevím, nakolik je to penzijním systémem. Ten na to asi vliv nemá. Spíš je to tím, že spousta z nich má nebo měla farmy nebo půdu nebo jiné nemovitosti, které za posledních deset patnáct let neuvěřitelně stouply na ceně. Pokud to dnes prodají nebo pronajmou, žijí si jak králové. Mnoho "těch druhých" důchodců, tedy těch, co jsou závislí na státní rentě, jsem vlastně nepotkal.

3. Sociální dávky jsou kontroverzní, jelikož na Zélandu mají podobnou potíž jako my tady s romskou menšinou. Oni mají své Maory, kteří jsou taky většinovým obyvatelstvem vnímáni jako povaleči, nemakačenka, opilci, výtržníci a pobírači dávek. Sociální zabezpečení je velmi štědré a Maoři mají navíc i spoustu nejrůznějších úlev a zvýhodnění. Bílí Zélanďané mají totiž výčitky svědomí, že jim ukradli zemi, tak se je teď snaží uplácet. Ale jak jsem měl možnost pozorovat, moc to neúčinkuje. Maoři jsou dost specifická komunita a opravdu by se dalo říct, že vykazují spoustu stejných negativ, které se u nás připisují Romům. Jenže je tam ještě navíc ta zahořklost a vztek poraženého a obsazeného národa. Většinou to jen bublá pod povrchem, ale někdy to vyústí v otevřené násilí.

4. Zdravotní systém je podle mě mnohem lepší než u nás, stát má seznam úkonů, které hradí, na které doplácí a pak těch, které si člověk platí sám. Akorát je tam z nějakého důvodu brutálně drahý zubař. Nemocnice jsou hezčí, bohatší a vztah pacient-doktor osobnější a lidštější.
27. 05. 2009 | 17:59

pgjed napsal(a):

Pane Drobku: Díky za zveřejnění traktátu pana Douglase. Je to jenom další hmatatelné povrzení toho, že sociální stát, jako národohospodářský systém je neživotný, neudržitelný a prakticky mrtvý systém. Čím jej nahradit? Dávno byl nahrazen sociálně tržním konceptem, který plošné (a)sociální rozdávání nahradil adresností sociální podpory, podmíněnou též osobní iniciativou adresáta a časovou omezeností pomoci. Vy socialisté sice rádi vytváříte dojem, že je to vlastně totéž, ale není. Právě pro tu adresnost a osobní odpovědnost. Bohužel, léta hojnosti v Evropě vedla k tomu, že i konzervativci z EPP postupně podlehli populismu a překročili hranice sociálně tržního státu k sociálnímu státu. Nicméně aktuální hospodářský pokles je nepochybně probere a osvěží jim mysl. I vám přeji ono procitnutí.
27. 05. 2009 | 20:28

Amarook napsal(a):

to: Ales Drobek
Od zcestovaleho socdemaka bych vubec necekal, ze bude prirovnavat Maory k Romum, byt jen vzdalene. Romove dobrovolne prisli do zemi odlisnych kultur a i kdyz s mistnimi zili v symbioze nikdy se docela neprizpusobili.
Maori oproti tomu vedli udrzitelny zpusob zivota a jejich zeme jim byla bilymi ukradena. Bili znicili jejich puvodni zpusob zivota i nabozenstvi a stale jim v podstate nuti podpory.
Podivejme se na vec z trochu jineho pohledu. NZ je pritazlivy tim co tam existovalo pred prichodem bilych, krasna priroda a prirodni zdroje. To co tam vsak bylo bilymi vybudovano ve srovnani s jinymi zememi obydlenymi prevazny bilym obyvatelstvem neni zadny zazrak. Tento nazor tam ma mnoho mistnich.
27. 05. 2009 | 20:33

alesdrobek napsal(a):

Je mi líto Amarooku, ale přirovnání Maorů k Romům napadne prakticky každého Čecha, který na Zélandu pobývá déle než týden.

Ale myslím, že je to nedorozumění. Vy mluvíte o tom, jak situace vznikla. Já mluvím o tom, jak vypadá teď. Pochopitelně že původ obou problémů je podstatně jiný. Výsledek je ale hodně podobný - etnická menšina, která tak docela nezapadla do většinové společnosti, má jiné hodnoty i způsob života a bílá většina ji považuje za přítěž.

Konec OT.
27. 05. 2009 | 22:45

Béda napsal(a):

alesdrobek,

takováto úvaha naprosto postrádá morální dimenzi a logiku.

Ta většina svoji moc - vlastnictví, politickou moc... získala podobným způsobem jako většina na Indiánech v USA, resp. většina na aborigincích v Austrálii. Získala ji za cenu oloupení původních obyvatel a popření všech myslitelných humanitárních pravidel.

Ta "většina" by měla původním obyvatelům platit velice štědrý pronájem za užívání jejich majetku.
27. 05. 2009 | 22:56

alesdrobek napsal(a):

Bédo tady je asi nějaký komunikační šum. Z vašeho komentáře to vypadá, že jste z nějakého důvodu došel k závěru, že maorskou/romskou menšinu haním a křivdy té bílé obhajuju. A jelikož Amarookova reakce taky vykazuje známky nepochopení, tak jsem se asi špatně vyjádřil.

Takže objasnění - nic takového pochopitelně neříkám, nenaznačuju ani si nemyslím.
28. 05. 2009 | 00:05

Béda napsal(a):

alesdrobek,

jakékoliv srovnání Romů s Maori neobstojí. Romům nikdo nic v materiálním smyslu nevzal (až na jejich tradiční způsob života - naopak mnohé jim bylo dáno), kdežto Maorům bylo vzato všechno. Tradiční způsob života, vlastnictví, důstojnost...

Přísně křesťansky založená společnost na nich spáchala strašné zvěrstvo odporující obecně deklarované humanitě. Ekonomické zákonitosti - nedotknutelnost vlastnictví - zde bylo postavenio takřka na hlavu. Namísto vyřešení otázky ekonomickými prostředky, t.j. pronájmem, koupí - nastoupila hrubá síla, krádež a lup.

Srovnávat Romy a Maori mi proto přijde krajně nemístné.
28. 05. 2009 | 06:23

Amarook napsal(a):

to: Ales Drobek
Zadny rozumny Cech by za hranicemi nemel nikoho prirovnavat k Romum, protoze Romove jsou ojedineli. Ani v Indii nemaji uplne nejlepsi povest.
Na Novem Zelandu (a v Kanade uz vubec se!) se pojem majoritni spolecnost nepouziva v podobne souvislosti jako v Cechach. Novozelandskou majoritni spolecnost tvori bili, Maori a prislusnici dalsich etnik. I clovek se smouhou v trestnim rejstriku je prislusnikem majoritni spolecnosti.
V Kanade tvori majoritni spolecnost 99 a neco % obyvatel. Nikoho ani nenapadne prohlasit neco jako "Indiani a majoritni spolecnost". Takova formulace by rozzurila i ty nejkonzervativnejsi Kanadany.
28. 05. 2009 | 22:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy