Karel Marx vs. Milton Friedman

12. 11. 2009 | 22:39
Přečteno 5896 krát
Matt Welch - Karel Marx vs. Milton Friedman

23. srpna 1989 přestala nově reformovaná (a brzy přejmenovaná) Komunistická strana Maďarska hlídat těžce militarizovanou hranici s Rakouskem. Nějakých 13 000 východních Němců, kteří se v té době rekreovali u Balatonu, okamžitě prchlo do svobodného světa. Bylo to největší prolomení Železné opony za generaci a odstartovalo řetězovou reakci, která za dalších 11 týdnů skončila proměnou Berlínské zdi v hromadu suti.

Dvacet let nato je však v Americe ticho po pěšině. Americká média oslavují jiná srpnová výročí, například 400 let Galileova teleskopu, 150 od založení prvního ropného vrtu a 25. narozeniny Želv Nindža.

Taková je realita, zvykněte si. Listopad 1989 byl z hlediska občanských svobod možná nejrevolučnějším měsícem v lidské historii, leč pouhá dvě desetiletí poté si země, která svého času vedla světovou koalici ve studené válce proti komunismu, nemá příliš zájem onu historickou lekci připomenout. A co hůř, ona se z ní ani nehodlá poučit. V době, která tak hlasitě volá po vzpomínce na pošetilost centrálního plánování, Američané blaženě ignorují dějinný konflikt poválečného světa a nadšeně táhnou zemi zpátky do – slovy Stevena Forbese – „pravěkého etatismu 30. let minulého století“. Za posledních pět let nám Hollywood nadělil víc oslavných životopisů Che Guevary než plnohodnotných filmů o antikomunistických revolucionářích, kteří svrhli diktátory od Tallinu po Prahu.

Jestli na Západě vzpomínají na některý rok jako na rok revolucí, pak je to devatenáctistý šedesátý osmý, plný politických vražd, pařížských protestů a rebelie mladých. Jak ale napsal přední odborník na moderní středoevropské dějiny Timothy Garton Ash, rok 1989 „ukončil éru komunismu v Evropě, rozdrolil sovětské impérium, spojil Německo a rozhodl ideologický a geopolitický boj, který utvářel světovou politiku po půl století. Ve svém důsledku byl stejně významný jako roky 1945 nebo 1914. Rok 1968 byl ve srovnání s tím jen krtinec.“

Nedávno jsem se zeptal Šimona Pánka, jednoho ze studentských lídrů Sametové revoluce v Československu, proč je podle něj rok 1968 stále předmětem novinových titulků. Odpověděl mi typicky českým pokrčením ramen: „Asi protože šedesátý osmý se stal spíš na Západě.“

Ale význam roku 1989 nekončí jen v Evropě. Konec zápasu supervelmocí vzal vítr z plachet (a výzbroj) nejrůznějším zástupným občanským válkám a brutálním diktátorům v zemích třetího světa. Tyrani začali ustupovat demokratům od Johannesburgu po Santiago de Chile, nekonečné války Střední Ameriky vystřídal mír a z národů, které nikdy nepoznaly vlastní sebeurčení, se stali nezávislí, prosperující a integrovaní členové Západu.

Podle globální nadace Freedom House bylo v roce 1988 pouze 36 procent ze 167 zemí světa svobodných, 23 procent částečně svobodných a 41 procent nesvobodných. V roce 2008 nejen že přibylo k celkovému počtu dalších 26 zemí (včetně těch svobodných jako Chorvatsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko), ale poměr se obrátil: 46 procent svobodných, 32 procent částečně svobodných a „pouze“ 22 procent nesvobodných. V roce 1989 existovalo jen 69 zastupitelských demokracií. V roce 2008 už jich máme 119.

A ani tato čísla nevystihují skutečný rozsah revolučních změn. Totální zhroucení centrálního plánování coby ekonomického modelu mělo zásadní dopad i na těch pár komunistických režimů, které rok 1989 přežily. Ve Vietnamu si sice komunisté udrželi vládu jedné strany, ihned však odstartovali tržní reformy, které z Vietnamu udělaly jednu z nejrychleji rostoucích zemí za posledních dvacet let. Kuba, které po uzavření sovětských penězovodů nastaly těžké časy, legalizovala zahraniční investice a soukromý obchod. Zřejmě nejdramatičtější geopolitickou změnu však podstoupila země, která byla ještě v roce 1989 samotným ztělesněním státní represe – Čína v 90. letech pustila do země kapitalismus a s jeho pomocí rozpoutala jedno z nejúspěšnějších tažení proti bídě a hladomoru, jaké kdy svět viděl. Třebaže tamější tržní reformy začaly již v 70. letech a dočasně jim udělal přítrž masakr na náměstí Nebeského klidu (který překvapivě povzbudil antikomunisty v Evropě), po zhroucení Sovětského svazu dala Čína soukromému podnikání definitivně zelenou. Následná prosperita nejen vyzvedla miliony nuzáků na úroveň střední třídy, ale také osvobodila čínské ženy od kulturního útlaku.

Ale pád Železné opony přinesl spoustu dobrého i vítězné straně, třebaže ta si to dodnes příliš neuvědomuje. Ještě do roku 1989 se v západním politickém myšlení velmi hlasitě projevovaly nezdravé sympatie ke státnímu vlastnictví výrobních prostředků. Původní Marshallův plán byl téměř zoufalým pokusem předejít vlně vnitrostátně populárních, leč z ciziny řízených komunistických převratů, jaký v roce 1948 potopil Československo. Socialistický prezident Mitterand po nástupu do úřadu v roce 1981 znárodnil velkou část francouzské ekonomiky. Když padala Berlínská brána, bylo naprosto normální, že státy vlastnily všechny velké aerolinky, telefonní společnosti, televizní stanice, plynárny a mnohem více.

Dnes už to neplatí. I demokratičtí socialisté museli uznat, že dlouhý zápas mezi Karlem Marxem a Miltonem Friedmanem skončil drtivým vítězstvím Friedmana. Ačkoli média oprávněně upírala pozornost především k dramatickým hospodářským změnám v Asii a Východním bloku, dobrá polovina světové privatizace se v prvních deseti letech od konce studené války odehrála v Západní Evropě. Z evropské politické a monetární integrace, nad kterou angloamerická pravice ohrnovala nos, se vyklubal jeden z nejsilnějších motorů ekonomické svobody moderních dějin. Není vůbec náhoda, že v době, kdy Washington protiústavně (a hloupě) zachraňoval obří americké automobilky, odpověděla švédská ministryně obchodu Maud Olofssonová na otázku ohledně osudu churavějícího Saabu lakonicky: „Švédský stát není připraven vlastnit továrny na automobily.“

Když začnou Evropané poučovat Američany o úskalích státních intervencí, jak se to od nástupu Baracka Obamy do úřadu stalo několikrát, stojí za to se zamyslet, jak drasticky se za ony dvě dekády změnila geopolitická situace. Spojené státy, či přinejmenším jejich zvolení představitelé a ekonomičtí poradci, již nevedou globální boj za demokratický kapitalismus coby nejosvědčenější cestu k lidské svobodě a prosperitě. Dnes se spíš dočkáte reformy sociálních dávek v Itálii než v USA. Washington jde proti celosvětovému trendu a snaží se roli centrální vlády naopak posilovat.

Bohužel jediná lekce, kterou si američtí politici ze studené války odnesli, je zcela nepoužitelná mimo Východní blok. Uvěřili totiž, že neústupná a občas násilná konfrontace se zločinnými režimy musí nakonec vyústit v mír a demokracii. To, že hrdinové epického ekonomického, myšlenkového a duchovního boje si ze svého vítězství vzali primárně vojenské ponaučení, mluví skutečně za vše.

xxx


Matt Welch je šéfredaktorem amerického politicko-ekonomického měsíčníku Reason. Článek byl přeložen se svolením autora.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pocestny napsal(a):

Nevídáno!!!
Vždyť devět z deseti místních odborníků hovoří o komponované operetě....
12. 11. 2009 | 23:03

Gerd napsal(a):

Já mám z r. 1989 úplně jiné ponaučení. A to, že komunisté nám vládli před 1989 a vládnou i nadále. Jen se již nejmenují komunisté ... Jen to bolševické myšlení a metody jim zůstaly.

Vulpes pilum mutant,non mores je stále živé (Lišky mění srst, nikdy svoje zvyky).

I tohle často používali komunisté na ospravedlnění třídního boje proti nepřátelům. Jenže to platí i oboustranně pro komunisty, dnes již bývalé. Kde jinde je možné, aby některý poslanec prošel tolika stranami?
12. 11. 2009 | 23:26

BL napsal(a):

re gerd: vsude? :-) Treba i ten Churchill ktery se precenuje se z komunisty presunul doprava :-)
12. 11. 2009 | 23:36

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím Vás Aleši,

máme demokracii :-) a tak má každý právo názor. Vy tím spíš, že jste odborník.

V mé generaci jsme se marxismem museli zabývat, já v rámci aspirantury z jaderné fyziky jsem si vybral ekonomii a tak trochu hloub.

A tak mě až mrazí, jak Marx nad Friedmanem vyhrává. Zcela podle jeho tezí dochází ke koncentraci kapitálu na nadstátní úrovni a jeho pohlcování či alespoň kontroly bankami. Takže místo státního vlastnictví můžete dosadit vlastnictví nějakého bankovního konzorcia. Nebudu chodit do teorií, které určitě znáte a tak nemusím vykládat, v jaké jsme z jeho pohledu fázi a jak by se to podle této věrouky mělo dál vyvíjet.

Vstávající obři nasadili k "trháku" jen a jen díky tomu, že zavedli státní kapitalismus, Čína je toho čítankovým příkladem. A díky liberální ekonomii západ vyvezl technologie a teď stojí před demontáží sociálního státu. Příčiny této demontáže jsou tedy jiné.

Nejsem marxista, léky které Marx naočkoval se ukázaly jako špatné. Občas píši o 5 z mého pohledu základních omylech celé této doktríny.

Ale v kritice kapitalismu toho Marx příliš nenamýlil.
12. 11. 2009 | 23:58

pumprlidentlich napsal(a):

Obvyklá tragikomedie. Mueller se opět chlubí, možná přibude některý z příběhů o příbuzném, oběti kapitalismu. Poučné.
13. 11. 2009 | 00:38

Honza Český napsal(a):

Petr Pithart ve své knize Devětaosmdesátý na str. 16 píše

Na začátku devadesátých let mi řekne velká autorita evropského myšlení o společnosti, sociolog a politolog lord Ralf Dahrendorf: Je mi vás tady ve střední a východní Evropě líto, máte smůlu a asi o tom nevíte, musím vám to říct, omlouvám se. Vy totiž naskakujete do vlaku kapitalismu v jeho úpadkové fázi. Práce a odříkání, vzájemná důvěra, to je hrdinský poválečný kapitalismus padesátých, šedesátých let. O takovém teď asi sníte. Ale to, co je k mání dnes, je nejspíše jen něco jako „Casino capitalism“, kapitalismus stále více spekulativní, přetížený spotřebitelskými úvěry …

I to je o souboji Marxe s Friedmanem
13. 11. 2009 | 00:43

Suchec napsal(a):

KM:
No, já si taky něco drobně pamatuji z přípravy na zbytčné zkoušky na VŠ.
Tenkrát jem tvrdil, a myslel si, že je to jen demagogie ale na vývoj v posledních letech to pasuje, jako prdel na hrnec.

A to to tihle, včetně Lenina (to jeho Imperialismus, jako nejvyšší ... bla bla bla) psali nejpozději začátkem 20. století.

Všechno k tomu směřuje. Jen zbývá dořešit, zdali to bude totální revoluce, nebo destrukce s anihilací lidstva.
13. 11. 2009 | 00:43

Karel Mueller napsal(a):

Pane Suchec,
jsme na tom asi dost podobně, proto píši, že mě z toho až mrazí. Také jsem to bral spíš s úsměvem, tenkrát ...

Jsem skeptik. Obávám se spíš druhé varianty.
13. 11. 2009 | 00:46

Finist napsal(a):

Čau Aleši

Jak se dívám na ty komentáře, co tu máš, tak mě napadá, že bys měl ještě zvážit, zda do vysílacího programu nezařadit tu kritiku Marxe od Bohm-Bawerka a Graye, co sem ti nabízel. :-)
13. 11. 2009 | 01:21

kormoran napsal(a):

Drobku , ono je to s Vami tezke , " vzpomenou si" je zle.'Nevzpomenou si taktez.

...Macroeconomika a macropolitika je Vam hovno platna , pokud nebudete , jako obcan v te ci one zemi jakz takz spokojen a "hulakani" na zapad , nebo vychod vam v "beznem" zivote NEPOMUZE!Akorat si riznete ostudu v tom smyslu "Co ti assholove zase chteji"? )))
13. 11. 2009 | 01:55

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, klídek chlapci, zámecký pán, ctěný bebe, vaše tzv. idoly pojednal zde přinejmenším krátčeji...
Veselé krizování...
http://blog.aktualne.centru...
http://images.bugaga.ru/pos...
13. 11. 2009 | 02:00

kormoran napsal(a):

A jeste mi Drobku napadlo mrknete schvalne zpetne na blogy k 21. srpnu , kdo si vzpomnel?

Prestante ze sebe delat prdel sveta! Nikoho nezajimate! Akorat zoufale businessmany , ruskou mafii a par slapek!
A pitomce , jako jsem ja , ze miluje svou zemi , ale ne obyvatele ktere v ni ziji!
13. 11. 2009 | 02:08

jams napsal(a):

Šťouravá poznámka: Vládnoucín strana v Maďarské lidové republice se nejmenovala Komunistická strana Maďarska, jak píše autor, ale Maďarská socialistická dělnická strana. http://hu.wikipedia.org/wik...

Hranice nehlídala komunistická strana, ale nějaká kombinace komunistické armády (s povinnou službou odvedenců) a komunistické policie.

Takové nedbalosti zbytečně srážejí úroveň textu.

Ten Pánkův názor na 1968 je zajímavý.
13. 11. 2009 | 02:53

Béda napsal(a):

alesdrobek,

K hodnocení listopadu 1989 jako možná největšího dne v lidské historiii z hlediska občanských svobod:
Takových významných dní již v lidské historii bylo mnohem víc, kupř. první zrušení nevolnictví, první zrušení poddanství., přijetí americké ústavy, v USA zrušení segregačních zákonů, prosazení všeobecného volebního práva atd..

Vzpomínka na slavné vítězství nad tzv. reálným socialismem (schválně nepíši marxismem), tedy listopad 1989 logicky vyvolává vzpomínku na sovětsko-afghánskou válku, která znamenala finální hřebík do
sovětské rakve. Zřejmě proto se o těchto významných událostech za velkou louží moc nemluví. Mohlo by to totiž po 20 letech navodit neblahé konsekvence a úvahy o "Trvalé svobodě", o tom, že Afghánistán se stává nejen hřbitovem socialistické ale neoimperiální éry vůbec. Právě zde, v této Bohem zapomenuté, ekonomicky nerozvinuté zemi prohrává svůj boj vedle "K.Marxe" (reálný socialismus) i "Milton Friedman" (USA - hegemon kapitalistického světa) a politické fráze o humanitě kapitalistického systému berou zasvé.

Vítězem války je paradoxně socialisticko Friedmanovský čínský hybrid - direktivní politický systém s cílenou ekonomikou a volnětržními vztahy. V ekonomické základně vztahy někde na úrovni 19.století a v politické nadstavbě reálný socialismus jako vyšitý. Obávám se, že důvod jásat nad tím nemají zaměstnanci a občanská společnost ani na bývalém východě ani na západě. Možná akorát tak početně zanedbatelná skupina globálních investorů, která si u tohoto hybrida pojistila své investice a vrstva čínských politických špiček.

Nakonec bych se zastavil u státních intervencí. Pro ty, kteří nad nima lomí rukama a obvykle mají pro ně pouze slůvka pohrdání nezřízeně oslavujíc triumf Friedmanovy teoretické logiky, mám několik nemilých překvapení:
1) globální finanční investoři s centry v mateřských imperiálních centrech se při své expanzi vždy opírají o servis (zahraničněpolitický, vojenský, ekonomický)národních vlád svých center
2) když se - poté, co se expanze zadrhne a po určité době zákonitě dojde ke krizovým jevům - globální predátoři (kteří obvykle vůbec neberou při expanzi ohledy na strategii národní ekonomiky ale jen a pouze na své zisky)v panice obrací na své národní vlády v centrech, tyto jsou povinny je zachraňovat.

Privatizace výnosů (elitama) - socializace ztrát.
13. 11. 2009 | 06:31

Ládik napsal(a):

Gerd to napsal za mě.
13. 11. 2009 | 07:36

Rumcajs napsal(a):

Nadnárodní mamuti nejsou přirozeným produktem, ale naopak produktem vlád, která jakoby "naoko" se od nich nechaj držet pod krkem. Ve skutečnosti se jedná o socialistické podniky se spoustou teplých fleků pro příbuzné politiků a štědrou rukou pro stranické pokladny, třeba formou inzerce.
V přirozeném prostředí, bez pobídek, daňových prázdnin, úvěrů od polostátních bank atd..., by se dávno rozpadly na tisíce zdravých a životaschopných podniků. S článkem nelze než souhlasit a i s názory pod blogem, které předpovídají postupnou destrukci takového systému.
Bohužel,dříve se dalo prchnout na západ. Co budeme dělat, až se zhroutí demokratický socialismus, to teda nevím.
Béda:

Máte vůbec tuchu, jaké byly sociální podmínky kapitalismu 19 stol. ? Chcete snad dnešní výkrmnu ,práce se štítících spoluobčanů či stále rostoucího stáda státních zaměstnanců ,s tímto srovnávat ?

P.S
A nechápu, proč se mluví o Čínském zázraku. Je pravda, že zavedení volného trhu je posouvá stále kupředu, ale přeci jenom ve srovnání se západem je jejich produkce DPH na hlavu stále směšná.
Ono když člověk kopal motykou a pak si koupí bagr, jeho produkce samozřejmě roste roste.
O zázraku budeme moci mluvit, až produkce poroste i po srovnání se západem.
13. 11. 2009 | 08:07

jozka napsal(a):

Rumcajs, chce to poradnou ekvilibristiku, aby se nerozbilo to spravne videni sveta. Jak je prosim WallMart, CM, Toyota a spol produktem vlad? vzdyt prece, do ceho keca stat, to zkrachuje, ne?
13. 11. 2009 | 08:18

Béda napsal(a):

Rumcajs,

když jsem mluvil o těch podmínkách 19.století, měl jsem na mysli Čínu, ke které nás "naši" světoobčanští nadnárodní (globální) giganti v této oblasti postupně směřují.
13. 11. 2009 | 08:31

Xury napsal(a):

Pro Rumcajse:
nezapomínejte, že Japonsko 20 let po válce taky nebylo v produktivitě na hlavu na špici světa a to nemluvím o rozdílu v počtu obyvatel. Pokud bude Čína postupovat dosavadním tempem ještě dvacet let, tak západ dožene. I když uznávám, že zajištěné to nemá.
pro jozku:
stát (až doposud) nemluvil do řízení vámi jmenovaných firem, jen jim poskytoval různé výhody. To měl Rumcajs na mysli.
13. 11. 2009 | 08:33

Rumcajs napsal(a):

jozka:

Jak to může zkrachovat ?
Myslíte, že může zkrachovat ČEZ, nebo ČSA ?

Můžou zkrachovat jen velice těžko. Pouze užírají čím dál více ze společného koláče, buď formou dotací z SR či formou monopolizace a diktátem cen.
Čím větší podíl těchto podniků na trhu, tím větší naděje na státní bankrot, jak tomu bylo třeba v případě reálného socialismu.

Produktem vlád jsou tyto firmy právě kůli důvodům, které jsem již uvedl.
13. 11. 2009 | 08:37

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Tak s tou Čínou, to máte asi pravdu.
13. 11. 2009 | 08:38

Xury napsal(a):

Pro Bédu:
uvědomte si, že globalizace poprvé v historii umožňuje postupné vyrovnávání ekonomické úrovně různých oblastí světa. Je silně pravděpodobné, že to nebude jen tak, že ty zaostalé budou růst rychleji a ty vyspělé pomaleji a nic se pro jejich obyvatele nezmění. Pravděpodobnější je, že se v těch vyspělých zemích budou muset, alespoň dočasně, vzdát některých výhod a sociálních vymožeností, aby zůstali konkurenceschopní. Je jasné, že např. odboráři v západní Evropě to dávno tušili a proti globalizaci (a té proti rozšiřování EU - přesněji proti volnému pohybu pracovních sil a kapitálu) protestovali. Jejich představa byla, že Západ si bude žít v bavlnce a z bídy zbytku světa se vykoupí pár miliardami pomoci ročně. Jenže takhle to nikdy nefungovalo.
13. 11. 2009 | 08:39

jozka napsal(a):

Xury, ale poskytoval jim je az tehdy, kdyz se z nich staly molochy a mely dost prostredku na ovlivneni vlad. Nahoru se dostaly bez toho, tudiz mluvit o nich jako o vladnim produktu je ptakovina.

P.S - raCaptcha na mne "Europe clausen" Neco se urcite chysta!

:-)
13. 11. 2009 | 08:39

Rumcajs napsal(a):

Xury:
Souhlas.
Nevidím jediný důvod, kromě nějakého Armagedonu, proč by to nemělo přijít. Mimo zavedení tržních principů mají Číňané výhodu v asi geneticky dané pracovitosti.
13. 11. 2009 | 08:41

Rumcajs napsal(a):

Jozka:

Produktem vlád je jejich existence, chcete-li dlouhodobá. V přirozeném prostředí by se ale brzo zhroutily.

Kromě toho,spousta velkých firem vyrostal na státních zakázkách a úplatcích. I tudy vede cesta k monopolizaci a státnímu kapitalismu.
13. 11. 2009 | 08:48

jozka napsal(a):

Rumcajsi, jak moc brzo? A zhroutily by se samy nebo by s sebou vzaly i sve okoli?

A shodnem se doufam, ze produktem vlad tedy nejsou. Jen vlady prodluzuji jejich existenci vymenou za protisluzby. Jenze je otazkou nakolik uz vlady jsou skutecnymi vladami a nakolik jen servisnimi organizacemi molochu. A sakra... tohle se ovsem zacina vracet zpatky k tomu, co napsal v prvnim prispevku Karel Mueller. Nelibi se mi to, ale nehodlam to prehlizet.
13. 11. 2009 | 09:30

Pípa napsal(a):

Vzpomněl jsem si na slova mého tehdejšího vedoucího a "dobrého" soudruha. Bylo to na začátku osmdesátých let (po r. 80).

"Oni (ÚV) pořád straší, že nás ohrožují imperialisté, ale to tak není, nás zničí Pláňák".

A Amerika? Ta zřejmě dojede na to, že dovedla své základní principy ad absurdum. Bohužel.
13. 11. 2009 | 09:45

Martina K napsal(a):

Beda: prave kuli tem dvema bodum, ktere ste uvedl nekteri lamentuji nad statnimi intervencemi.

Runcajs: Co muze srazit Cinu na kolena? To co ostatni. Az ze tem masam prestane libit kapitalizmus 19.stoleti a budou chtit socialni kapitalismus konce 20. a zacatku 21. stoleti. Uvazite-li demograficke problemy zpusobene politioku jednoho ditete je vystarano.
13. 11. 2009 | 10:55

DDD napsal(a):

Odpověď na některé stesky v diskusi je jednoduchá, on už to v podstatě není kapitalismus. Alespoň ně ten postavený na myšlence konkurence a na síle permanentní inovace. V dlouhodobém horizontu je spor kapitalismus/socialismus vlastně pitomost, protože konkurenční chování je primárně biologického původu a vždy se nakonec "dostane ke slovu". To co umožňuje, aby bylo hospodaření se zdroji efektivní, je právě konkurenční tlak. A právě ten klesá s monopolizací, rostoucí úlohou státu a špatně kontrolovaných veřejných rozpočtů, globalizací. Právě krize v té "ošklivé" podobě, je mechanismus, který čas od času udělá "reset systému", rozmělní neefektivně velké ekonomické subjekty, monopoly, oligopoly, odstraní bariéry volné soutěže tím, že zlikviduje subjekty, které je vytvářejí a udržují. Současná snaha tento okamžik oddalovat za cenu obrovských veřejných výdajů celý problém jen prodlužuje. Úspěch Číny není projevem vítězství centrálního řízení nad autoregulací. Je to jen projev toho, že PLC je v jiné fázi hospodářského cyklu, než USA a Evropa. Čína z hospodářského hlediska navíc není zrovna socialistická zemně, v podstatě by se dalo říct, že na mikroúrovni tam vládne kapitalismus 19. století. Někdo se zamyslete s čím se ideově identifikuje dnešní "západní" člověk. Není to ani národ, ani ideologie, v podstatě je to jen nějaký "osobní konzum jednotlivce". Ke korekci samozřejmě nakonec dojde, jenže bude o to bolestnější, je to jako natahovat gumu, čím víc ji našponujete, tím víc vás nakonec šlehne, "protikrizová opatření" jsou právě tím natahováním gumy...
13. 11. 2009 | 10:57

DDD napsal(a):

jozka: žádná geneticky daná pracovitost... Lidé dělají co musí, pracují produktivně, když je to nutné pro jejich obživu a reprodukci. Když to nutné není, rozdělí se podle míry osobních ambicí. Socialismus redefinoval potřebnozt z "nemohu" na "nemám". Dokud se sociální systémy nevrátí k přísné adresnosti a chápání potřebnosti intervence společnosti do života jednotlivce jen jako sanace jeho objektivní neschopnosti, tak se fungování "západní" společnosti a její konkurenceschopnost nezlepší. 50% naší společností pobírá nějakou sociální dávku. Polovina jedninců ve společnosti je "potřebných"? Zamyslete se nad tím. Zdravý selský rozum každému řekně, že tu něco není v pořádku. To není žádný sociální systém, to je jednoduše systém, ve kterém si vládnoucí garnitura "nakupuje" voliče na dluh. Kdyby se podařilo tuto skutečnost pochopit většině populace, tak by byla šance že se pohneme k nějaké fungující demokracii.
13. 11. 2009 | 11:05

Taoiseach napsal(a):

"Původní Marshallův plán byl téměř zoufalým pokusem předejít vlně vnitrostátně populárních, leč z ciziny řízených komunistických převratů, jaký v roce 1948 potopil Československo."

S tím bych nesouhlasil ani trochu. O tom, kde může převrat uspět a kde ne, bylo rozhodnuto v Jaltě. Stačí si vzpomenout, jak silní byli komunisti v Řecku a jak dopadli.

"dlouhý zápas mezi Karlem Marxem a Miltonem Friedmanem skončil drtivým vítězstvím Friedmana"

Ovšem potom za současnou krizi těžko může Marx...
13. 11. 2009 | 11:34

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pípa:
Také principy volného trhu lze dovést ad absurdum a jejich naivním a bezmyšlenkovitým uplatňováním dospět k chudobě a nesvobodě namísto slibované prosperity a svobody.

Obávám se, že skutečný život je o něčem jiném, než se domnívají naši tržní ekonomové. Skutečný život (hlavně na mezinárodní úrovni) zdaleka není jen o spolupráci a svobodné výměně statků, ale často je i o tvrdém a bezohledném boji o moc, o nadvládu, v němž se jeden snaží druhého si podmanit, a ne s ním přátelsky spolupracovat.

Asijské velmoci s námi budou přátelsky spolupracovat jen tak dlouho, dokud se jim to bude hodit (např.k likvidaci konkurence, ovládnutí nových trhů a ovládnutí důležitých strategických bodů). Až se budou cítit dostatečně silné v kramflecích, principy volného trhu a podobné zábrany odhodí, a začnou se chovat, jak samy uznají za vhodné – začnou západní země dobývat, podmaňovat si je a zotročovat. Ukáže se, že naivní Západ jim k tomu svým liberalismem sám otevřel cestu, že jim „poskytl provaz, aby ho na něm buď oběsili“, jak pravil klasik, nebo jím ho alespoň řádně spoutali, jak se domnívám já.

V každém případě bych ekonomickým teoretikům doporučoval více sledovat skutečný život,více poznávat lidi a jejich motivy, a méně spoléhat na abstraktní knižní moudrosti.
13. 11. 2009 | 11:40

Suchec napsal(a):

Kolemjdoucí:

No, on to ten slavný Západ dělal zbytku světa tak do konce 50-tých let a v Jižní Americe do konce let devadesátých, ještě horší věci, takže si myslím, že se jen "kyvadlo dějin" pohne na nám odlehlou stranu.
13. 11. 2009 | 11:56

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Taoiseach:
Ale vždyť to máte v tom citátu, který uvádíte, taky napsané – „z ciziny řízených komunistických převratů“, tak nevím, proč nesouhlasíte „ani trochu“. A že ty převraty řídili ze zahraničí zkušení profesionální gangsteři, o tom dnes není pochyby. Jalta jim poskytla volné pole působnosti. Sami komunisté by se, ani v ČSR, k moci nedostali, nebo by se u ní neudrželi. Volby v r.1946 ani zdaleka nebyly svobodné, jak se nám dnes namlouvá, a protože v příznivý výsledek těch dalších nevěřili ani sami komunisté, prodrali se k moci pučem v r.1948.
13. 11. 2009 | 12:04

ivanT napsal(a):

Vazeny autore,

Nerozumim - zijeme ve stejnem svete? Mam dojem, ze jste nejak zaspal poslednich par let.

Povazujete hospodarsky a financni krach za dukaz spravnosti cisteho kapitalismu? Nebo snad za krach posocializovaneho kapitalismu? Neukazalo se zcela jasne, ze cisty kapitalismus nefunguje stejne jako 'komunismus' s centralisovanym planovanim? Domnivate se, ze reseni zvolene zapadnimi vladami byly skodlive a ze se melo vse nechat volnemu prubehu?

Omlouvam se, jestli jsem vam spatne porozumel.
13. 11. 2009 | 12:59

Lingvista napsal(a):

Maud Olofsson je pěkně prosím paní Maud Olofsson, opravte si to!

Máte jinak dost silácká tvrzení, byl bych mnohem opatrnější, aby se Vám to nevymstilo.
13. 11. 2009 | 13:03

carsch napsal(a):

Viva la revolucion socialista.
13. 11. 2009 | 13:08

Rejpal napsal(a):

No, podívám-li se, co se dějě v Německu, co se děje u nás, v Maďarsku a dalších zemích, zejména pak právě v USA, tak s lítostí musím konstatovat, že Friedman s Marxem krutě prohrává.
Přečtěte si jen "požadavky" odborářů DPP k pražskému magistrátu. Marx hadr...
Přiznejme si zcela otevřeně, že z kapitalismu jako systému volné soutěže v tržním prostředí nám nezbylo prakticky nic. Šrotovné, regulace nájemného, invetsiční pobídky, kupčení s emiseními povolenkami... promiňte, ale nějak tu žádnou volnou soutěž na tržních principech nevidím! Možná tak řezník soutěží volně s truhlářem, ale už autodopravce, stavitel, konstruktér... ti všichni už jsou regulováni tak, že smysl i výsledky jejich práce je zcela v rukou vlády. Největší podíl na trhu má zpravidla nejhorší produkt... to přeci s Friedmanem vůbec nemá nic společného!
Domnívám se, že se velmi mýlíte. To, co se skutečně změnilo je vize, jak k socialismu dospět. Zatímco komunistická cesta revolucí byla ve většině zemí odsouzena k zániku, sociálnědemokratická cesta k socialismu demokratickými prostředky (brain washing) je zcela bezpochyby nastolena a je jen otázkou času, kdy se zpět k socialismu vrátíme. Možná se bude trochu lišit od toho, který tu pamatujeme, ale principiálně bude stejný: společenské vlastnictví výrobních prostředků, centrální řízení, nedemokratické prostředky vlády (komise, jmenování). To vše představuje přeci nedávno podepsaná Lisabonská smlouva! A tou se bude přeci řídit většina Evropy...
A důsledky? Očekávám stejné: zánik trhu, ekonomický krach, morální devastace obyvatelstva...
Vítězství Marxe je plíživé, skryté a "salámové". Ne ze dne na den revolucí, ale postupně ukrajuje ze svobodné společnosti právě prvky svobody. Pomalu, potichu, po malých a tenkých kolečkách, ale pravidelně, neúnavně...
Závidím Vám Váš optimismus.
13. 11. 2009 | 13:25

Skogen napsal(a):

Kdesi jsem četl, že běloch dobyl svět bezstarostností, s jakou se vrhal do rizika. Asiaté mají místo toho disciplinu. Ještě před 150 lety by vám samuraj srazil hlavu, pokud byste před ním dostatečně rychle napadli do prachu. My se jeden druhého snažíme přečůrat (nabízí se šťavnatější výraz), což je dovoleno, takže k udržení morálky nutně potřebujeme právníky a nejsme schopni kooperovat na základě pouhé sounáležitosti, protože si extrémně konkurujeme. Marx a další tuto past rozeznali.

K věci - opomíjí se, že socialismus vznikl v podmínkách západu, a že nikdy nebyl disponován na realitu feudálního Ruska, kde byl spíš zkarikován než uplatněn. Nelze si bezbřeze konkurovat. Socialismus je o tom, že konkurence mnohdy musí ustoupit spolupráci. Potíž je s vymezením a stabilizací těch případů. Japonsko přejalo západní systém, za cenu rychlé prosperity se předlužilo a stalo se globálně závislým. Neříkám, že mělo na výběr. Čína má. Zatím praktikuje nesmírně efektivní systém řízení společnosti.
13. 11. 2009 | 13:39

honza77 napsal(a):

Reaguji na větu z blogu :

Za posledních pět let nám Hollywood nadělil víc oslavných životopisů Che Guevary než plnohodnotných filmů o antikomunistických revolucionářích, kteří svrhli diktátory od Tallinu po Prahu.

Např. v Rumunsku se skutečně dá situace v roce 1989 charakterizovat jako svržení diktatury (Causescu a jeho žena byli zastřeleni). Ale např. v ČSSR jako předchozí stát ČR a SR těžko a jen s dostatečnou fantazií. Komunisté měli situaci pod kontrolou, lidové milice čekaly na případný příkaz k zajištění příslušných osob a tzv. reformní komunisté se akorát zbavili nepohodlných soků, tedy především Jakeše a Štěpána. V tenkrát nově vzniklé vládě byl ministrem vnitra Sacher (agent STB) a ministrem obrany Vacek (taktéž agent STB). To se dá opravdu charakterizovat jako svržení diktatury jen s velkou nadsázkou.
13. 11. 2009 | 13:45

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pořád se nám říká, že stát je ten nejhorší hospodář, ale jak je vidět, Čína pořád ne a ne zkrachovat. Spíš to vypadá, že za pár let, jakožto ekonomická i politická velmoc, bude mít půl zeměkoule v hrsti.
13. 11. 2009 | 13:48

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Honza 77:

R.Sacher že byl agentem StB? Máte na to nějaký odkaz. Nevím, nesleduji tyhle záležitosti nijak systematicky.
13. 11. 2009 | 13:51

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Oprava: Máte na to nějaký odkaz?
13. 11. 2009 | 13:53

Pípa napsal(a):

Pro: Kolemjdoucí (J.Š.),
ano souhlasím, vždycky, při aplikaci čehokoliv, to chce rozum. Pokud se jedná o totality, tak tam jde rozum vždycky stranou, ale pokud není ani v demokracii a tržním hospodářství, tak to je potom průšvih. Když se z tržního kapitalizmu vytrhne pár zjednodušených myšlenek, jako u nás, a ty jsou prezentovány dostatečně charizmatickým vůdcem, jako u nás, a většina obyvatelstva je dezorientovaná po předcházejícím trvání totality, jako u nás, tak se i z něj stane ideologie.
13. 11. 2009 | 14:15

Taoiseach napsal(a):

Kolemjdoucí

"A že ty převraty řídili ze zahraničí zkušení profesionální gangsteři, o tom dnes není pochyby. Jalta jim poskytla volné pole působnosti."

Ano, ale jen na východ od Šumavy. V hodnocení toho, co se stalo u nás, se vcelku shodujeme, ale na západě to možné nebylo. Proto jsem uvedl ten příklad Řecka. Že se jinde za železnou oponou komunisti ani nepokusili převzít veškerou moc, souvisí primárně s Jaltou, a nikoli s Marshallovým plánem (jinak jistě proti MP nic nemám).
13. 11. 2009 | 14:18

veit napsal(a):

Človíček Welch si to trochu popletl nebo nepostřehl, že výsledek je trochu jiný, než soudí: Drtivé vítězství Miltona Friedmana právě (přesněji před rokem) skončilo. Je to jako ve starém Kantorkově vtipu: zahnal jsešm ho do kouta, a tam mě zmlátil jako psa.
13. 11. 2009 | 14:35

JC napsal(a):

veit,
Ale prd a dva ořechy. Tu " kapitalistickou" sinusovku nám kreslil soudruh profesor politické ekonomie už před 35-ti lety, takže co se kapitalismu týče Marx se nemýlil.V čem se Marx mýlil byl právě ten socialismus asi proto, že ho nikdy nezažil.
13. 11. 2009 | 15:04

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

JC:

Nejen v socalismu a komunismu se Marx zmýlil. Kardinálně se mýlí také ve své definici pojmu hodnoty a v nepochopení funkce trhu vůbec.
13. 11. 2009 | 15:15

Josefinadruhá napsal(a):

..jak už tady přede mnou bylo naznačeno,kapitalismus se rozjíždí z kopečka a nemá brzdy-K.Marx velmi dobře předpověděl jeho zánik-kumulace peněz a světového bohatství povede k totálnímu konci éry zvané KAPITALISMUS...i název od V.I.Lenina sedí-Imperialismus,poslední stádium kapitalismu dozrálo-teď jen sehnat záchranou síť-bude jich málo,a bude hodně obětí..jen na horních patrech Titaniku je mají,my v podpalubí budeme mít smůlu.A hudba stále hraje-média řízena oligarchy hrají a hrají..o to bude horší probuzení!!!
13. 11. 2009 | 15:25

JC napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)
Podívejte se na tu Josefínu:-))
"Imperialismus,poslední stádium zahnívajícího kapitalismu/jí/ umírá v předvečer VŘSR a vy začnete s hodnotou a trhem :-))
13. 11. 2009 | 15:34

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

JC:
Zdá se, že s Josefinou to jde z kopce, sama už asi zahnívá - není divu, když pamatuje Lenina. Ten prej taky zahnívá a rozpadá se. Tak proč by si nemohl i kapitalismus trochu zahnít.

A propos - já furt hloubal, kde se vzal v češtině ten obrat "necháme to vyhnít" - že by vzdálená inspirace klasikem?
13. 11. 2009 | 15:56

Kelly napsal(a):

Revolucionáří? chlape ty jsi se pomátl. Je to velice hloupý článek. Nebyla to žádná revoluce, jen pokojné předání moci, kdy sama česká socialistická policie nastrčila Zivčáka, aby byl důvod tu něco změnit. Z těchto překrucování událostí politický kapitál nevykřešeš, alespoń ne u těch, co to pamatují.
13. 11. 2009 | 16:11

hanabrixi napsal(a):

Pane Drobku,

nezdá se Vám zajímavější hodnocení posledních 20 let transformace Slavojem Zizkem (NYT): 20 Years of Collapse ...?
http://www.nytimes.com/2009...

Mějte se hezky.
.
13. 11. 2009 | 16:39

Petr napsal(a):

Pane Drobku,
bylo mi 16, kdyz byla sametova revoluce/prevrat, a politicke uvazovani mam asi podobne zamerene jako vy. Tohle je moc zajimavy clanek, akorat mi to prijde, zbytecne moc myslenek v jednom clanku, skoda, ze jednotilva vlakna Welch vic nerozvedl. Nicmene to hodnoceni roku 89 je asi nejzajimavejsi. Ano, bylo to jedna z nejvetsich svetovych zmen vubec, hlavne v dobe, kdy globalizace uz byla v plnem proudu. Proc Americane nyni neoslavuji je ale podle me take trochu poznamenano tim, ze porazeny souper (SSSR/Rusko) je dnes spise kolega v boji proti nepohodlnym zemim. Americane ziji jako spravni konzumenti zavedenymi valecnymi vyrocimi (a tady se moc nestrilelo) a take hlavne soucasnosti. Ale abych nekritizoval (v souladu s autorem) jen Americany, u nas to neni o moc jine, kdyz se podivate, jak se v techto dnech pripravujeme na oslavy 17 listopadu, tak rozhodne nic podobneho oslavam vitezstvi druhe svetove valky.... Jsou dulezitejsi temata, s kym se vyspala ta a ona herecka, kolik gorilich mladat je nyni v ZOO a jake dalsi nezvykle jmeno vybere celni cesky politik pro sveho noveho b4starda. :-(
13. 11. 2009 | 17:22

Johny napsal(a):

Po dlouhé době jsem si v češtině opět mohl přečíst článěk svobodného člověka, s názory nezkreslenými 40 lety reálného socanství a komunismu. Děkuji!
13. 11. 2009 | 17:48

pako napsal(a):

Bravo autorovi, přestože podle fotky asi velmi mladému!
Stále trvající mylná představa, že místo kapitalismu přijde něco lidsky osvícenějšího a nějak uregulovatelného, se asi z lidí nikdy nevytratí a tato diskuse je dalším příkladem. Souhlasím snad plně jedině s příspěvkem DDD.
"Obyčejná" /=kapitalistická/volná konkurence obrovského množství ekonomických subjektů přece jako jediná může vést k minimalizaci nákladů a tím maximální produktivitě. Krize v kapitalismu je právě důkazem, že to funguje jen a pouze takto a ne jinak. Budoucnost nám dá nejspíše za pravdu, že ne kapitalismus, ale právě rozvoj všech pomýlených sociálních projektů, politických experimentů a neodpovědného růstu dluhů na všech úrovních života povede k velkému ekonomickému krachu.
13. 11. 2009 | 18:26

es2f napsal(a):

Duvod proc jsou v tom "clanku" jen zkratky myslenek je nejspis v tom, ze to je asi uvodni slovo sefredaktora, ktere upozornuje na podrobne clanky ke zminenym tematum v tom cisle. Bez tech podrobnych clanku mi to ale pripada bezcenne.

A je dost lacine tvrdit, ze americti politici si odnesli jedine pouceni ze studene valky.
13. 11. 2009 | 19:37

es2f napsal(a):

Rumcajs

Nadnarodni "mamuti" nejsou produktem vlad, ale globalizace. Firmy se spojuji do stale vetsich celku hlavne proto, aby mohly soutezit se stejne velikymi konkurenty.

Tepla mistecka ve velkofirmach jsou jen odmenou za sluzby prokazovane temto firmam, ale ne duvodem existence techto velkofirem.

Z osobni zkusenosti vim, ze velkofirmy nejsou efektivni. Jsou produktem evoluce ve zpusobu podnikani. Snad jednou skonci podobne jako zmineni mamuti.
13. 11. 2009 | 19:45

Andus napsal(a):

milý pako, ten mladě vyhlížející muž na fotce není autor, anóbrž pouze překladatel!!!!
13. 11. 2009 | 19:51

es2f napsal(a):

hanabrixi

20 Years of Collapse je opravdu zajimavejsi, dekuji za doporuceni.

pako

Minimalizace nákladů a tím maximální produktivita sice davaji lidem stale lepsi materialni podminky k zivotu, ale nenaplnuji dlouhodobe zivoty vestiny z nich pocitem spokojenosti a smysluplnosti. Ukazalo se, ze tyto pudy nelze utisit konzumem. A proto bude v demokratickem kapitalismu vzdy pritomna silna touha po zmene.
13. 11. 2009 | 20:13

drfc napsal(a):

Jak se stal Simon Panek liderem studentu?
13. 11. 2009 | 20:15

alesdrobek napsal(a):

hanabrixi - zdravím, ad ten Žižekův článek:

připadá mi, že autor je, vcelku pochopitelně, ovlivněn současným americkým levicovým paradigmatem, který se od postoje evropské, potažmo české civilizované levice trochu liší. Amerika dosud neudělala zkušenost s reálným socialismem, a tak lze u tamějších politiků a občanů s levicovým příklonem stále pozorovat jisté sympatie s marxistickou filozofií (viz nedávný skandál s tiskovou ředitelkou Bílého domu, která za jednoho ze svých oblíbených "myslitelů" označila Mao Ce Tunga).

Ze Žižekova článku pak cítím špetku jakési odmítavé nechápavosti vůči některým až krajním antikomunistickým postojům ve východoevropských zemích. A samozřejmě nezbytnou nechuť ke "kapitalismu", ta asi americké levicové intelektuály nikdy nepřejde, i kdyby si komunismus vyžádal třeba miliardu dalších obětí (ale to možná ani není divu, pokud je pravda, co o Žižekovi tvrdí Wikipedie - že "vychází z tradice hegellismu a marxismu).

Z mého pohledu je to projev destruktivní naivity a idealismu, jak o tom psal minule ve Washington Postu prof. Hollander (http://www.washingtonpost.c...).

Bohužel je pravděpodobné, že naivní "do-gooders" typu Annity Dunn a Slavoje Žižeka toho nenechají a budou tak dlouho tlačit Ameriku směrem ke svému utopickému snu, až ji dotlačí někam hodně blízko tomu, kde jsme byli ještě před dvaceti lety my.
13. 11. 2009 | 21:01

Jirka H napsal(a):

es2f:
Ano dobře fungující společnost může poskytnout lidem lepší materiální podminky. To přece není málo!
Představu o podobě štěstí, spokojenosti a smyslu života má přece každý člověk jinou. To přece nemůže svěřit nějaké organizaci, byrokratům, kazatelům, politikům apod.
A konzum není povinný! Stejně tak, jako je rozdíl v tom, co konzumujete. Konzumovat se dá i poezie, pobyt v přírodě, krásná kniha, pomoc druhým atd. Nelze přece vnucovat své představy druhým lidem.
Kapitalismu není "plnič" obsahů lidských životů a je pošetilé to po něm chtít.
13. 11. 2009 | 21:04

JC napsal(a):

Jirka H
Hezky jste to Jiříku napsal.
13. 11. 2009 | 21:08

Karel Mueller napsal(a):

Aleši,
ten článek shledávám měkkým, v podstatě vyjadřuje možná s určitou nadsázkou nálady v bývalém východním bloku a krátce na závěr zmiňuje holou realitu.

Pokud jde o marxismus, je třeba oddělit jeho kritiku kapitalismu a teorii socialismu. A přesně analyzovat, kde se mýlil a kde nikoliv. Z mého pohledu se dopustil v teorii socialismu 5 základních omylů. Co si myslíte Vy?
13. 11. 2009 | 21:26

Jirka H napsal(a):

To JC:
No nevím jestli jde o pochvalu nebo ironizujete můj idealismus...
Ať je to jak chce, přeji Vám hezký večer.
13. 11. 2009 | 22:07

JC napsal(a):

Myslel jsem to vážně.

Idealismus je to jen v tom ohledu, že by to někteří, "stále ti samí výtečníci":-)), po přečtení mohli považovat za jakési vodítko.
13. 11. 2009 | 22:33

alesdrobek napsal(a):

Karel Mueller - téma "kapitalismu" by bylo na dvě stě knih, téma socialismu je podstatně jednoduší, alespoň podle mě.

Socialismus nefunguje, jednak protože chce plánovat ekonomiku, a to nejde. Plánování "shora-dolů" je nesmírně obtížné i u nekonečně jednodušších komplexních systémů, než je národní či dokonce globální ekonomika. Ale jelikož centrální plánování už neobhajují ani dnešní marxisté, tak to asi není takový problém.

Dnešní marxisté však stále trvají na myšlence rovnosti všech lidí, ale to je taky nereálná utopie. Lidé si nejsou rovni majetkem, protože si nejsou rovni schopnostmi, talentem, nadáním, cílevědomostí, inteligencí a v neposlední řadě ani obyčejným životním štěstím. Jak jsme viděli, když se společnost pokusí násilím vnutit sama sobě materiální rovnost, musí potlačit nebo rovnou zadusit všechno ostatní výše uvedené (schopnosti, talent, nadání, cílevědomost, inteligenci a životní štěstí). My ve střední a východní Evropě už zjistili, že to za to nestojí.

Na konci 40. let jsme snili o rovnoměrně rozloženém bohatství, místo toho jsme se ale dočkali rovnoměrně rozložené bídy. Je zkrátka realitou života, že lidská společnost je buď materiálně rovná, nebo svobodná. Obojí nejde.

Tolik k socialismu.
13. 11. 2009 | 22:49

alesdrobek napsal(a):

Karel Mueller - a pokud jde o kapitalismus, tam je to složitější. Kritizovat kapitalismus je snadné, protože v kapitalismu se odráží naše lidská povaha, se vším všudy - vlastnosti krásné i odpudivé. Kapitalismus jako zrcadlo odráží lidskou podnikavost, energii, elán, vizionářství, svobodu plnit si sny, svobodu projevu, ale druhou stranou mince je chamtivost, neurvalost, neúcta ke druhým, bezohlednost k potřebným a zaslepenost penězi.

Takže kdo chce shazovat "kapitalismus", nemůže si najít snazší terč. Ale já slovo kapitalismus stejně nemám rád. Poprvé ho použil Marx jako opovržlivé označení tehdejšího systému. Dnes působí negativně, protože byl negativně myšlen, negavitu má v DNA.

A stejně je to termín simplistický. Já raději používám výrazy jako svobodný obchod, tržní ekonomika, soukromé podnikání, svobodná společnost, občanská společnost.

Současný stav rozhodně není ideální a má spoustu problémů, to nikdo v žádném případě nepopírá. Ale já opravdu nemyslím, že ty hlavní spočívají ve schopnosti svobodně vyrábět, podnikat, prodávat a kupovat. Z mého pohledu jsou těmi největšími vadami:

1. nefunkční, šnečí justice
2. chatrná a úplatná policie
3. nedostatečně decentralizovaná samospráva, tedy příliš mnoho pravomocí v mocenských centrech a příliš málo na lokální úrovni
4. katastrofální struktura rozpočtu, zastaralý a neudržitelný model sociálního státu

To jsou podle mě hlavní problémy dnešní doby, které ale nemají se samotným principem svobodného obchodu a soukromého podnikání nic společného. Na tom, že člověk může volně prodávat a kupovat, co chce a co zrovna potřebuje, není vůbec nic destruktivního nebo destabilizujícího. Destruktivní a destabilizující jsou regulace, které kladou absurdní požadavky na malé, střední a nezávislé podnikatele, a naopak chybí tam, kde jich je třeba nejvíc (bankovnictví, finanční sektor). Destruktivní jsou zákony, které nepíšou poslanci a úředníci v zájmu veřejnosti, nýbrž lobbyisté kvůli likvidaci konkurence. Destruktivní je propojení velkého byznysu a politiky a z toho plynoucí ohavné mafiánské praktiky, ze kterých mi je občas až špatně od žaludku.

Takže na "kapitalismu" nebo demokracii nebo svobodné společnosti je toho spousta ke kritizování, ale Marxe bych si jako inspiraci nebral. Za těch sto a něco let, co Karel Marx zemřel, se narodila celá hromada filozofů, sociologů a ekonomů, jejichž kritika současného uspořádání je podstatně sofistikovanější, hlubší a poučnější.
13. 11. 2009 | 23:08

JC napsal(a):

Drobku, tohle mi opravdu nedělejte.
Napsat, že existuje alespoň jeden socan, který má všech 5 pohromadě mě stojí nemálo úsilí .-))
13. 11. 2009 | 23:20

Karel Mueller napsal(a):

Z mého pohledu:

- Předpoklad, že mezilidské vztahy ve výrobě (a tím i vztahy obecně) jsou určeny stupněm výrobních sil. Asi kardinální omyl celé doktríny.
- Téze o poslání dělnické třídy
- Předpoklad "genetického skoku" a tím zrození nového socialistického člověka

Další dvě beru od Huxleyho:
- Chtěl samé alfy a jeho následníci tomu dali korunu přeléváním lahví
- Slučoval "křesťanského Boha" s průmyslovou společností (pro mě je teoretický marxismus odnoží křesťanství, která zbožnila člověka).

Ekonomika je čím dál víc "centralizovanější" a to zejména z hlediska vlastnických vztahů. Některé korporace jsou ekonomicky silnější než malé státy. Proto se čím dál víc v tomto směru blížíme reálsocialismu.

Nebudu chodit do analýzy svobodná společnost, spíš je vhodnější mluvit o úloze státu. Svého času jsem měl článek Svět jako šachovnice, kde jsem zvažoval politickou i ekonomickou svobodu. Vyšlo mi, že stabilní jsou jen střední pole. Zvolit bud neomezeně liberální nebo kompletně centralizovaný model je nesmysl.
13. 11. 2009 | 23:23

Karel Mueller napsal(a):

Poku jde o "kapitalismus", o tom jsme měli dost obsáhlou debatu na Vašem http://blog.aktualne.centru..., takže to nebudu opakovat.

Nemoci, o kterých se zmiňujete plynou z toho, že nadnárodní korporace přbírají nebo občas suplují funkce státu.
13. 11. 2009 | 23:34

es2f napsal(a):

Jirka H

Konzum v trznim hospodarstvi bezne provozuje podstatna vetsina spolecnosti a je to preferovany model chovani.

Je uplne jedno ze to teoreticky neni povinne, kdyz ale ten system vede k tomu, ze to v praxi vetsina lidi dela.

V trznim hospodarstvi neustale vzajemne vyzadovane zvysovani efektivity dnes podstatnou cast spolecnosti stresuje. Protoze efektivity uz dosahla tak vysoke urovne, ze jeji dalsi zvysovani uz obcas lezi za mentalnimi moznostmi casti populace.

Takze cena, kterou platime za neustale zlepsovani materialnich podminek, ktere uz jsou beztak dobre, je stale vyssi.
14. 11. 2009 | 00:40

es2f napsal(a):

Jirka H

http://en.wikipedia.org/wik...

...
Beginning in the 1990s, the most frequent reason given for attending college had changed to making a lot of money, outranking reasons such as becoming an authority in a field or helping others in difficulty. This statement directly correlates with the rise of materialism...

...a shift away from values of community, spirituality, and integrity, and toward competition, materialism and disconnection...

http://en.wikipedia.org/wik...
14. 11. 2009 | 00:59

es2f napsal(a):

Tzv. Marshalluv plan byla vlastne take obdoba statni intervence.

http://en.wikipedia.org/wik...
14. 11. 2009 | 01:14

schlimbach napsal(a):

pan Drobek pod blogem celkem dobře popsal rozdíl mezi socialismem a kapitalismem ( zůstal bych u toho kapitalismu, protože to, co se vyvinulo u nás, není zatím možné považovat za občanskou společnost)- Život občana i společnosti se může změnit tehdy, když vytvoříme rovné podmínky pro každého občana na startovací čáře - zde musí mít všichni stejně - mám na mysli materiální zabezpečení. Tady jsme na startu. Po odstartování musí mít ale každý možnost volně a svobodně realizovat sebe sama v soulasu s individuálními schopnostmi a možnostmi. Co je ale nejdůležitější, individuální úspěch jednotlivců musí být provázán se zvyšováním úrovně startovací čáry, byť třeba jen o něco, ale znatelně a neustále. Aby se společnost mohla rozvíjet jako celek, musí mít všechny společenské vrstvy občanů stejný cíl. Pokud budeme díky vlastní hlouposti společnost rozdělovat, nemůžeme se divit, když dojdeme ani ne tak daleko jako spíše hodně hluboko ...
14. 11. 2009 | 06:38

Jirka H. napsal(a):

es2f:
O tom, že se v současnosti žije ve stresu nelze polemizovat. Naivní by ale byla představa, že prostí lidé, dejme tomu před 200 až 300 lety, ve stresu nežili. Stačí se vžít do jejich každodeních starostí o zajištění elementárních prostředků k samotnému přežití. Už jen to, kolik jejich dětí se vůbec dožilo dospělosti atd.
14. 11. 2009 | 08:11

taky mlynář napsal(a):

Karel Mueller -

Marxe samozřejmě museli znát -a velmi dobře znali- nejen všichni bezpečnostní poradci Bílého domu (W. Rostow, Z.Brzezinski, C. Rice...), ale i špičky MMF a Světové banky. Ale vysvětlujte to čtenářům českých blogů...
14. 11. 2009 | 14:08

taky mlynář napsal(a):

alesdrobek -

kdepak, chlapče, těch knih, a to i jen těch základních, na téma kapitalismu (a ovšem i na téma socialismu) je o trochu více nežli oněch Vámi zmiňovaných "dvěstě". Nerad to jako pedagog říkám, neboť vím, že mnohé studenty to předem "odradí" byť i jen od "nakousnutí" těch Vašich prvních "dvouset".
14. 11. 2009 | 14:17

es2f napsal(a):

Jirka H

Work-Life Balance

Over the past twenty-five years, there has been a substantial increase in work which is felt to be due, in part, by information technology and by an intense, competitive work environment. Long-term loyalty and a "sense of corporate community" have been eroded by a performance culture that expects more and more from their employees yet offers little security in return.

http://en.wikipedia.org/wik...
14. 11. 2009 | 19:49

další nomenklaturní kádr napsal(a):

Studovals ingličtinu se Štěpánem Fuelem v Maskvjéé?
"...due...by..." si nahraď
správnou vazbou "due to".
Jinak jde o pouhý blábol, IT rozhodně pracovnímu zatížení zaměstnanců spíše ulevila a ulevuje než naopak. To víš, na Wikipedii si napíše každý co se mu hodí či zlíbí...
14. 11. 2009 | 20:04

Skogen napsal(a):

Jirka H., ono je to s úrovní stressu složitější.. Nepočítáme jen psychická traumata a zátěž, ale také elementárnější vlivy na úrovni organismu (hluk, znečištění..), nepravidelnosti životního stylu (noční práce, umělé osvětlení namísto přirozeného světla, odbyté stravování..), vědomí permanentního nedostatku času, celkové nároky na jednotlivce...

Dříve život rozhodně nebyl idylický, byl však co do změn stabilnější. Dětská mortalita byla samozřejmě vysoká, stejně jako nějaká čtyři desetiletí průměrného dosaženého věku nebylo mnoho, s tím se však počítalo jako s běžnou realitou, lidé nic jiného neznali.

Úroveň stressu je dnes bezpochyby vyšší než v minulosti, pomineme-li mimořádně nepříznivá období. Také počet civilizačních chorob (mimojiné stress na buněčné úrovni) a psychických chorob ustavičně vzrůstá.
14. 11. 2009 | 22:20

mbt shoes napsal(a):

V pátek jsem si koupil jeden z regionálních týdeníků a přečetl jsem si článek věnující se anketě o státním svátku. Co se slaví 28.října? To byla anketní otázka, kterou novináři kladli lidem na ulicích jednoho krajského města. Mezi respondenty byli lidé důchodového i aktivního věku. Ti všichni odpovídali správně. Samostatnou skupinou byli studenti. V novinách byly zveřejněny odpovědi tří z nich, všichni ve věku 18-22 let, to znamená okolo maturity nebo těsně po ní. Nevěděl ani jeden. Jeden „vtipně“ odvětil, že neví, protože nepochází z toho města, ostatní dva se shodli, že to je zřejmě něco z roku 1989.
07. 12. 2009 | 12:39

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 09:59

cheap mbt shoes napsal(a):

good
17. 03. 2010 | 06:01

mbt shoes napsal(a):

good,,
17. 03. 2010 | 06:02

nba jerseys napsal(a):

http://www.jerseys2trade.com

welcome to buy nba jerseys
25. 03. 2010 | 04:36

creative recreation shoes napsal(a):

http://www.brandshoes2trade...

welcome to buy creative recreation shoes
25. 03. 2010 | 04:36

roller shoes napsal(a):

http://www.evolution-shoes.com

So cute as our roller shoes for the cute girl,and so cool as that for the cool boy!
15. 04. 2010 | 03:53

PVC Raincoat napsal(a):

http://www.raincoat-supplie...

Very happy to share you article! Welcome to http://www.raincoat-supplie... bringing you all the latest news, reviews,special offers and recommendations on Kids and women's Umbrellas. Browse our site for information and offers, with new ones added everyday.
15. 04. 2010 | 03:56

Moving Message Sign napsal(a):

http://www.led-signs-mart.com
Welcome to buy our Moving Message Sign,and you may find your surprise!
15. 04. 2010 | 03:57

LED gas price signs napsal(a):

http://www.led-signs-mart.com
Welcome to buy our Led gas price signs.Your best choice!
15. 04. 2010 | 03:58

Aquanymnanolo napsal(a):

dhgczawr <a href=http://achatlongchamppliageonline.com/#6752>sac longchamph</a> fmyzkgyx <a href="http://achatlongchamppliageonline.com/#1826">longchamp pas cherk</a> qtbiyzjc http://achatlongchamppliageonline.com/
04. 09. 2012 | 10:27

broossimb napsal(a):

ybotp <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie pas cher</a> zzafi <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>sac louis vuitton</a> xpblyh http://frdeabercromfitchmagasinn.info qc wdz http://frmclerdoudounesdesoldes.com
22. 10. 2012 | 04:50

NeubLayebra napsal(a):

qdwno <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>louboutin pas cher</a> vvkey <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie</a> rfqxo http://frdesacvuittonnmagasinn.info sm wrb
23. 10. 2012 | 09:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy