Tunel v písku

22. 12. 2011 | 13:35
Přečteno 3770 krát
V rozhovoru publikovaném na euro.cz zmínil poradce premiéra Nečase, náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš jako příklad přehnaného environmentálního opatření i navrhovanou stavbu dvou tunelů pro vedení rychlostní silnice R55 v rovinaté Bzenecké doubravě. Je určitě zajímavé podívat se blíže, jak toto zvláštní řešení vzniklo. Na vině totiž není přehnaný ohled na kvalitu životního prostředí, ale kombinace politického populismu, nerealistických finančních očekávání a ignorování legislativy EU.

Záměr vést rychlostní silnici R55 skrz Bzeneckou doubravu byl zakotven do územního plánu okresu Hodonín v roce 1998 a následně se dostal i do územních plánů jednotlivých obcí. Těžko říci, zda tehdy bylo či nebylo známo, že se jedná o významnou oblast výskytu mj. i dvou silně ohrožených druhů ptáků, a to skřivana lesního a lelka lesního, anebo byla tato skutečnost záměrně ignorována. K ochraně těchto dvou i dalších ptačích druhů každopádně byla už šest let poté, tedy v roce 2005, vymezena Ptačí oblast Bzenecká doubrava jako součást evropské sítě Natura 2000. To ovšem nezabránilo rodákovi z blízkého Hodonína a tehdejšímu ministrovi životního prostředí Liboru Ambrozkovi, aby v červnu 2006 převálcoval doslova několik dní před volbami stanovisko příslušné odborné sekce svého ministerstva (požadující posouzení směrového vedení R55 mimo Bzeneckou doubravu) a završil proces hodnocení vlivů stavby na životní prostředí vydáním souhlasného stanoviska k vedení skrz Bzeneckou doubravu.

Nevím, zda mu tehdy právě tenhle krok u voličů v Jihomoravském kraji pomohl, obcím ležícím na stávající silnici I/55 a toužícím po rychle realizaci R55 tím ale významně uškodil. Již v té době totiž bylo jasné, že se tím Česká republika střemhlav řítí do sporu s Evropskou komisí, který s ohledem na povahu věci nemůže vyhrát a který realizaci tohoto úseku R55 výrazně oddálí. První dopis od Evropské komise upozorňující na porušení komunitárního práva dorazil do České republiky již v následujícím roce 2007 a vytkl jí zejména fakt, že se nesnažila najít jinou trasu vedení rychlostní silnice R55, která by se Bzenecké doubravě vyhnula.

V té době se ale bohužel nemalá část politické reprezentace ČR nacházela ve stavu jakéhosi permanentního opojení z do té doby nevídaného objemu prostředků, které mohla Česká republika jako poměrně čerstvý člen EU poprvé na dopravní stavby čerpat. Výsledkem této euforie bylo i přijetí harmonogramu rozvoje dopravní infrastruktury, který předpokládal, že se do roku 2020 postaví nebo alespoň rozestaví dopravní infrastruktura o celkových realizačních nákladech ve výši bezmála bilionu korun (ano, to je takové to exoticky vyhlížející číslo, v němž za jedničkou následuje dvanáct nul). Namísto hledání trasy R55 mimo Ptačí oblast Bzenecká doubrava tedy bylo ministerstvu životního prostředí "z časových důvodů" uloženo, aby se pokusilo najít takové technické provedení R55 v úseku procházejícím Bzeneckou doubravou, aby byla ochrana skřivana a lelka zajištěna a spor s Evropskou komisí zažehnán.

Při takto určených mantinelech došli experti na ochranu zmíněných druhů k závěru, že jediným technicky schůdným řešením je částečné zahloubení silnice do písčitého podloží, její zakrytí svrchu (tedy vlastně shora hloubený tunel, resp. 2 tunely) a přesypání vzniklého tělesa vybagrovaným materiálem. Úhrnná délka obou tunelů by přesahovala 8 kilometrů a nejen z tohoto pohledu by se jednalo o unikát - ovšem vzniklý z důvodu nesmyslných výchozích podmínek zadání.

Následný propad veřejných příjmů v čase ekonomické krize odsunul takový záměr do říše snů. Podle pracovních podkladů k finanční kapitole právě vznikající nové koncepce rozvoje dopravních sítí to vypadá, že v optimistické variantě vývoje příjmů by ČR dokázala dokončit všechny nyní plánované dopravní stavby do roku 2050 a v pesimistické až začátkem 22. století. Podle všeho je tedy více než dost času na to, aby starostové v postiženém regionu přestali naslouchat dalším obchodníkům s iluzí rychlého dokončení celé R55, přiznali si pravý stav věci včetně příčin k němu vedoucích a začali tlačit stát a kraj do přípravy této rychlostní silnice v takové trase, která se Bzenecké doubravě vyhne.

A pokud vás třeba zajímá, jak je to u nás doopravdy s tzv. ekodukty, které údajně stavíme "kvůli těm ekologům" skoro všude, doporučuji vám výborný článek Miroslava Kutala na ekolist.cz.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Cech napsal(a):

Takový detail jako zahloubení silnice do písčitého podloží, její zakrytí svrchu (tedy 2 tunely) a přesypání vzniklého tělesa vybagrovaným materiálem.
Namísto hledání trasy R55 mimo Ptačí oblast Bzenecká doubrava tedy bylo ministerstvu životního prostředí uloženo, aby se pokusilo najít takové technické provedení R55 v úseku procházejícím Bzeneckou doubravou.

Nějaká délka obou tunelů kolem 8 kilometrů.
Důležité je že by se jednalo o unikát.

Najednou se všichni diví a pan ministr z toho má naoko těžkou hlavu.
Evropská komise rozhoduje o osudu pozastavených dotací pro Českou republiku. Pokud úředníci zjistí, že v systému čerpání selhává kontrola, budou zastaveny definitivně.

Potom je jasné že:
Nejen nedostatek vnitřní kontroly na ministerstvech ale i cílená propagace politických cestiček asi tak si bruselští úředníci vysvětlují, proč peníze přislíbené Evropskou unií utrácejí státní instituce za nesmyslné projekty.

A vono je to pravda no fuj;
Takhle shazovat vnitřní kontrolní mechanizmy pro samotné nastavení kontroly v ČR,protože plně odpovídá mezinárodnímu rámci profesní praxe interního auditu pro jakékoliv auditní šetření.
V žádném případě postavení útvarů interního auditu v ČR nesouvisí s čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU,nebyly vygenerovány žádné nesmyslné či zavádějící projekty.

Proto se nikdo již nediví závěru komise:
Česká strana zatím nic významného pro zlepšení kontroly nepodnikla.

Čerpání dotací tak skončí horším propadem, než je 50 miliard korun.
Tož tak nějak o tunelech po Česku a zvedacích se mostech před vánoci.
22. 12. 2011 | 14:28

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Mám rád ptačí říši už od dětství a o skřivanu lesním jsem četl v knížce Myslivcův rok od Jana Vrby. Lelka znám z obrázků, protože v noci obvykle spím. Nechce se mi ale věřit, že budování tunelů nebo jakýchkoliv dopravních staveb v rozumných proporcích by chráněné ptactvo vyhnalo z naší vlasti. Z bývalých vojenských prostorů je navyhnala ani častá cvičení, naopak jsou dnes rájem všemožné flory i fauny. Takže se přesýunou o nějaký km dál. Někde jsem četl, že u nás přibývá zalesněných ploch i na úkor orné půdy. Možná bude více lesních než polních skřivanů, ale vyhubení jim snad nehrozí. Lelkům dřív pověrčiví lidé připisovali nepěkné vlastnosti (lidový název kozodoj) a tyto užitečné ptáčky přibíjeli ne vrata pro výstrahu ostatním. Toho jsou dnes ušetřeni a prčotože hmyzu neubýva (spíše naopak), tak hlady nevyhynou.
U nás na vysočině je po lesích rozvěšěno množství budek na každém kroku. Přičinliví ochránci přírody asi netuší, že ptáci potřebují určité teritorium a tak většina budek zůstávaá neobsazena. O způsobu umisťování co se týče výšky a orientace ke světovým stranám nemluvě. Nic se nesmí přehánět, spíš je třeba ptát se s Oldou Říhou: A co děti, mají si kde hrát?
22. 12. 2011 | 14:53

Béda napsal(a):

Vedoucí projektů občanského sdružení Dopravní federace, kde se zabývá rozšířením výběru mýta od nákladních aut i na silnice nedálničního typu a koncepčním plánováním rozvoje dopravní infrastruktury. Vystudoval obor ochrana a tvorba životního prostředí. V letech 2007-2010 byů Bursíkovým náměstkem.

Tak to potěš Pán. Pan "chytrá" hlava, díky kterému stoupnou ceny po zavedení mýta pro nákladní dopravu pro všechny silnice. Zajisté si chytrák nemyslí, že se zvýšené náklady dopravců nepromítnou do cen veškerého přepravovaného zboží.

Předpokládám, že takovíto géniové plánují zavést mýto na všech silnicích i pro osobní auta. "Všechno pro lidi!" jak se říká.
22. 12. 2011 | 15:37

Jedla napsal(a):

Šašku z Jihlavy,

oni mnozí ptáci potřebují prostor, kde mohou žít. Bzenecká doubrava je historické pojmenování, dnes to vůbec není doubrava. Je to bor, proto ten lelek. Pár dubů se najde, jeden je obrovský, památeční (prý na něj vylezl nějaký lapka či loupežník, a byl tam zabit, ale už si to přesně nepamatuju), ale jinak samá borovice na vátých píscích. Není to veliké. (Vracov, Bzenec, Ratíškovice, Rohatec) Ohraničeno silnicemi, poli, a z jedné strany řekou Moravou (meandrující). Kde končí záplavová oblast a nestabilní meandry v písku, vede železniční trať. Když to ještě protnete čtyřproudovkou, prostě nic nezbude. V té lokalitě moc lesů není. Váté písky oživují nejen ptáci.

Alternativa by asi (od Hodonína) vedla z Rohatce po opačném břehu Moravy směrem na Veselí, Uherské Hradiště by patrně obsloužila z východní strany (od Uh, Brodu, ne od St. Města) a pak by se klidně napojila na plánovaný tah na Napajedla (Otrokovice, Zlín).
22. 12. 2011 | 15:44

český maloměšťák napsal(a):

Béda
Četl jste vůbec blog ?
Tento pán vyvrací jistý mýtus - lži. S uvedením souvislostí a konsekvencí.
Dělá tak dobrou věc a já mu přeji, ať v takových postojích vytrvá.
A ať viníci a lháři dojdou zasloužené odměny /eh - jenže to v prostředí zdejším znamená bohatství, slávu a kariéru---odvolávám, odvolávám !!!!/.

Mimochodem já považuji spíše za absurditu dálniční známku - pro nepodnikatele. Jednak protože je to duplicitní platba a také z důvodu divného zacházení s daňovými poplatníky ve stylu , kdy stát se chová jako podnikatel /proč není přesný - matematický a proporční vztah mezi roční cenou a cenou např. za 14 denní známku ???/.
22. 12. 2011 | 16:33

český maloměšťák napsal(a):

Jedla
Vy jste z tama ?
Ty bory jsou moc fajn - ale takové fádní. Já tam našel akorát sírovce /houba/ jinak nic - půda je tam písčitá teda fest.
Ale táhnou se - táhnou...slušná rozloha i kompaktnost.
A stěmi lesy /není jich tam moc/...taky pravda -jeden měl co dělat, aby našel stín od stromu.
22. 12. 2011 | 16:37

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Jedla
Dík za poučení, chystáme se příští léto užít si na kolech rovinku podél Baťova kanálu ( u nás na vysočině je to samej kopec) a když to vyjde, tak se tam stavíme.
Tady je to spíš dobrý na běžky, ale sněhu je zatím málo.
22. 12. 2011 | 16:43

Béda napsal(a):

český maloměšťák.

Nečetl. Zaujalo mě již samotné CV autora, kterého jsem doposud neznal. Ano, s tím proporčním vztahem souhlas. Jinak si myslím, že autor skrze vytahování mýta pro náklaďáky ve finále vytáhne prachy u kapes všem, což přispěje k dalšímu decimování již tak odborně decimovaných ovčanů. Mavíc si myslím, že po zavedení mýta pro osobáky, bude dálniční známka jenom nostalgickou vzpomínkou na časy "kdy bylo lépe. Ostatně, proč by se asi mělo zavádět mýto na cokoliv nežli pro další pumpování peněz z kapes daňových oslíků otřes se?
22. 12. 2011 | 16:56

český maloměšťák napsal(a):

http://www.novinky.cz/krimi/254339-policie-zadrzela-byvaleho-reditele-rsd-lausmana.html

Trochu OoT. Vím. Ale též to je z oblasti dopravy .../do basy - policejním autem/

Béda
No - hlavní funkcí mýtného - pokud se nemýlím je regulace nákladní autodopravy a sekundární pak financování silnic sa dálnic přímou daní - dokonce jednou z nejpřímějších - tedy těmi, kdo je opotřebovávají nejvíc. /v podstatě ale stejně vše zaplatí v ceně výrobků či služeb koncový zákazník/.
O tom, že by se mělo zavádět mýtné i pro auta vlastněná domácnostmi - o tom nic nevím.
Ale u dnešní "protikorupční" a "rozočtově odpovědné" vlády je možné všecko.
Takže do budoucna to vyloučené není.
22. 12. 2011 | 18:00

Béda napsal(a):

český maloměšťák,

je obecně známo, že v ČR nebude kvůli "řebíčkovnému" nikdy dost peněz na dálniční síť. Třeba v Německu a Norsku (které jsou nepoměrně bohatší nežli ČR) by za ty samé peníze byla mnohem hustější dálniční síť. Kupř. páteřní česká dálnice - brněnská, vybudovaná již za krále klacka, zůstává i po všech dvacetiletých výběrech za dálniční známky, mýto, silniční daně (za krále klacka se nic takového nevybíralo) ve stavu chátrajícího tankodromu. Pokud mám možnost sledovat, za obrovské prostředky se budují pouze krátké spojnice, přeložky a pod.. Dnešní stát, kdyby snad chtěl vybudovat dálnici z Prahy do Brna, musel by si vzít půjčku u bank ve výši 200 mld Kč, což by fakticky zvedlo státní dluh o 400 mld.. Asi tak odpovědně hospodaří vláda rozpočtové "odpovědnosti". Mimochodem za Řebíčka, kdy Bursíkovi odborně radil autor článku, šéfoval financím rovněž král Miroslav.
22. 12. 2011 | 20:07

bella ciao napsal(a):

Doufám,že u těch ekoduktů také zřídí za pár šušní vyvařovny polévky pro bezdomovce a hladovějící nezaměstnané. Popřípadě důchodce.
Když už tudy ti velcí savci nechodí. Brzy budou v těch tunelech tábořit desetitisíce lidí přišlých o střechu nad hlavou.
22. 12. 2011 | 20:19

jin napsal(a):

Podstatné je,kde už mají skoupené pozemky bossové a mafiáni a nebo jestli se chystají z toho bilionu něco odklonit na svou politickou kariéru a do stranické pokladny !!!Lelek a skřivan jsou jim ukradený !!!
23. 12. 2011 | 20:22

cheap high heels napsal(a):

Couldn't be written any better. Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this <a href="http://www.theuniuni.com/shoes-boots/heels-pumps.html" title="womens high heels">womens high heels</a>. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!Welcome First time jumped here on your site, found on Bing. It really helps to have sombody to talk to other then my divorced parents <a href="http://www.theuniuni.com/" title="cheap high heels">cheap high heels</a>. Thanks again.
05. 01. 2012 | 04:47

Postavit R55 a to rychle napsal(a):

Bydlím tři metry od silnice I55 v jedné z obcí a mám dvě malé děti, lidé buďte trochu tolerantní a dejte zelenou pro rychlou stavbu R55!! Tady na to čekáme už dvacet let.. Několik lidí tu už umřelo po srážce s automobilem, přetíženost a hluk ve dne vnoci.. Bzeneckou doubravu znám dobře, je to kousek od nás. Žádný lesopark to není, jsou to váté písky lidé to uměle vysázeli. Přednější je ale pro vás propaganda tak jako za komunismu. Věříte všemu čemu vám -nakukají- Pro nás není důležité aby ta silnice měla dva pruhy tam a dva zpět, stačila by jenom opravdu nejlevnější varianta a né lelkovat nad tuneli.. Nebo začít stavbu na Staré město kde se silnice napojí na stávající I55 a v Bzenci a Hodoníně můžou lelkovat dál.. Navíc když na dvoře dám do krmítka slunečnici tak se jich sletí tolik a to tu ani neslyším co říkají v místním rozhlase.. Podpořte R55 prosím a pomůžete i životnímu prostředí.. Buďte rozumní..
23. 01. 2012 | 12:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy