Omyly a fakta o rozšíření výběru mýta na silnice nižších tříd

04. 01. 2012 | 18:37
Přečteno 5396 krát
Připravované rozšíření výběru mýta od nákladních aut na všechny silnice první třídy a vybrané silnice druhé a případně třetí třídy má přinést nové prostředky na výstavbu a opravy silnic a ukončit ekonomicky motivované objíždění již dnes zpoplatněných úseků po silnicích nižších tříd. V souvislosti s tímto záměrem se ve veřejné debatě opakuje několik argumentů zpochybňujících jeho vhodnost.

V některých případech se jedná o racionální připomínky, které však lze řešit samotným nastavením systému výběru mýtného. Jindy ale jde o zavádějící nebo rovnou nepravdivá tvrzení, jejichž cílem je zřejmě zlikvidovat záměr na rozšíření výběru mýta ještě dříve, než by o něm mohla proběhnout seriózní debata. Právě posledně jmenovaný typ tvrzení si zde dnes dovolím rozebrat.

1. omyl: "Zpoplatnění silnic nižších tříd bude ztrátové, neboť na nich musí být oproti dálnicím a rychlostním silnicím mnohem nižší kilometrický poplatek, a to přímo úměrně mnohem nižším měrným nákladům na jejich výstavbu, údržbu a obnovu."

Podle Směrnice 2006/38/ES sice musí být výběr mýta založen na zásadě prosté návratnosti nákladů na zpoplatněnou síť silnic a dálnic, tato směrnice se ale vztahuje jen na síť transevropských komunikací TEN-T. Do této kategorie v ČR kromě některých dálnic a rychlostních silnic spadá pouze několik silnic I. třídy, které jsou navíc zpoplatněny již dnes.

Zpoplatnění na zbytku silniční sítě mimo TEN-T pak musí respektovat jen obecné zásady primárního práva EU, přičemž v tomto konkrétním případě je třeba zmínit zejména princip nediskriminace. Ten zde zejména znamená, že dopravci z různých členských zemí nemohou být v rámci jednoho systému zpoplatněni v různé míře pouze na základě odlišné země původu.

2. omyl: "Rozšíření výběru mýta na silnice nižších tříd bude ztrátové, protože po nich oproti dálnicím a rychlostním silnicím jezdí mnohem méně vozidel, zatímco náklady na rozšíření systému, přenos dat a kontrolu dodržování mýtné povinnosti budou vysoké."

Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta zadaná loni Ředitelstvím silnic a dálnic ČR u konsorcia Fakulty dopravní ČVUT a firmy Deloitte konstatuje, že skutečné náklady na rozšíření výběru mýta na silnice nižších tříd budeme znát až poté, co stát tuto službu poptá ve výběrovém řízení. Do té doby se budeme pohybovat pouze v rovině dohadů.

Již nyní je ale vhodné zmínit, že na straně výnosů přibudou po rozšíření výběru mýta prostředky ušetřené na opravách objízdných komunikací, které často nebyly konstruovány na intenzivní zátěž těžkou nákladní dopravou. A sníží se rovněž náklady na kompenzaci škod na zdraví a majetku obyvatel žijících podél dnešních objízdných tras.

3. omyl: "Rozšíření výběru mýta na většinu silniční sítě povede pouze ke zdražení spotřebního zboží, zejména potravin."

Státem, u kterého se můžeme o možných nákladech a přínosech poučit, je Švýcarsko, kde je mýto vybíráno na celé silniční síti a kilometrická sazba je tam několikanásobně vyšší, než je tomu dnes v České republice. Přitom dopad výběru mýta na průměr cen spotřebního zboží ve Švýcarsku činí podle zprávy z roku 2010 zanedbatelných 0,11 %.

Lze proto očekávat, že rozšíření výběru mýta i na silnice nižších tříd nepovede ani v České republice k významnému zvýšení cen spotřebního zboží, protože větší část nárůstu nákladů na přepravu bude kompenzována jinak. Na straně dopravců se bude jednat o další stimul k redukci tzv. prázdných jízd a tedy k vyššímu průměrnému vytížení vozidla a snížení vlastních nákladů. Velcí prodejci spotřebního zboží pak budou vzhledem ke značné konkurenci v tomto sektoru nuceni nemalou část skutečného nárůstu cen dopravy kompenzovat na úkor svých zisků.

Chystané rozšíření výběru mýta na komunikace nižších tříd nebude mít negativní dopady ani na zásobování malých venkovských prodejen, neboť ty bývají zaváženy vozidly s nejvyšší povolenou hmotností do 3,5 tuny, která nepodléhají mýtné povinnosti.

4. omyl: "Podle modelových studií objíždí v průměru zpoplatněné dálnice a rychlostní silnice pouze naprostá menšina nákladních vozidel, nejedná se tedy o skutečný problém."

Průměrné procento objíždění nevypovídá zhola nic o zatížení těch úseků, které jsou ekonomicky motivovaným objížděním postiženy nejvíce. Krom toho úbytek několika stovek nákladních vozidel denně běžný řidič na vysoce zatížené dálnici ani nepozná, ale jejich "přelití" na (k tomu nevybavenou) silnici nižší třídy může vést k vážným komplikacím zejména v těch obcích, kde je odstup obytných domů od silnice minimální a kde často jediná cesta ke dveřím vlastního obydlí vede po krajnici mezi kamiony. Navíc provoz těžkých nákladních vozidel na úzké a křivolaké "okresce" snižuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu i mimo obce.

5. omyl: "Požadovat mýto na silnicích nižších tříd by měly stát a kraje až poté, co tyto silnice uvedou do řádného stavu."

Stav mnoha silnic nižších tříd je pravda krajně neuspokojivý, nákladní doprava na tom však sama má nezanedbatelný podíl. Podle dizertační práce A. Bartheldiho z roku 2009 se těžká nákladní vozidla nad 12 tun nejvyšší povolené hmotnosti na celkovém opotřebení komunikací dopravou podílejí ze tří čtvrtin a způsobují tak větší škody, než by odpovídalo součtu jejich celkového daňového zatížení a odvedeného mýta.

Je tudíž jenom na místě, aby provozovatelé těchto nejtěžších vozidel více přispívali na jimi vyvolané náklady na opravy silnic. Doposud je totiž dotují řidiči osobních automobilů, jejichž příspěvek k opotřebení silnic je minimální a tedy naprosto neúměrný sumě, kterou do státního rozpočtu odvedou prostřednictvím spotřební daně a daně z přidané hodnoty z motorových paliv, na dálničních známkách a silniční dani.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Carlos V. napsal(a):

Mýtné na všech typech silnic je logicky nejspravedlivějším způsobem platby za používání silnic. Jezdíš - plať.

Zcela logicky by se mýtné platit i za osobní automobily, a to jak firemní, tak soukromé. Opět zcela podle logiky jezdíš - plať. Silniční daň by se mohla zrušit, platilo by se z kilometru v návaznosti na hmotnost.

Kromě technických otázek, které jsou v dobách satelitů řešitelné, existuje jedna jediná, ale zato velmi význačná výhrada - a tou je zajištění bezpečnosti dat. Tato otázka je ale - bohužel - již spíše pofidérní. Kamer je už tak velmi mnoho, mobilní operátoři sledují pohyb telefonů, a satelitní sledování pohybu aut by jistě škodilo - ale jak až moc ?
04. 01. 2012 | 18:47

Gerd napsal(a):

Carlosi v.,
Váš nápad je sice dobrý, ale dovedete si představit, že by kdokoliv z takového systému mohl vyčíst, že poslanec nebyl přítomen na hlasování v Poslanecké sněmovně, protože byl v té době v domě s lehkými děvami? Nebo lobisté, s kým a kde se sešli? Totéž soudci?
Proto je Váš návrh zcela neprůchodný.
04. 01. 2012 | 18:59

Béda napsal(a):

1) diskriminace místních vnitrostátních dopravců je obsažena již v tom, že ačkoliv v ČR je nejdražší výstavba silniční sítě v Evropě, její kvalita je jedna z nejhorších. Další peníze tudíž budou jako obvykle rozřebíčkovány. Očekával bych nastavení takového výběru, aby poměr odpovídal úrovni nejlevnějšího = nejefektivnějšího srovnatelného (s obdobným klimatem a podmínkama) státu v Evropě v tomto segmentu. Přece nechceme sypat peníze do černé díry.

2) na mýtu se zahojí především provozovatel mýtného systému (předpokládám, že půjde o exkluzivní smlouvu pro firmu Kapsch)

3) dopravci si logicky zvýšení nákladů musí promítnout do ceny přeprav. Očekávat opak je slabomyslnost.

4) kdypak zavedete antidiskriminační mýto pro osobní vozidla (které plánujete, abyste oslíky ideálně očesali?) - přece mýto nebudou odvádět pouze náklaďáky? Stane se pak osobní přeprava pro běžné smrtelníky exkluzivní záležitostí? Budou na dobu dálničních známek pouze nostalgicky vzpomínat?
04. 01. 2012 | 19:00

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Vy jste tuším zastánce "minimálního státu" , že ?
A necítíte, že právě takovými opatřeními (není to hodnotící soud o tomto konkrétním opatření !!)...že se jimi posouváme od poměrně liberálního "státu disciplíny" - ke "státu kontroly " ?

Jen malá poznámka - jak asi dopadne ten váš minimální stát. Že to bude stát permanentní možnosti kontroly každého. Panoptikální monstrum.

K tématu.
Dálniční známka stejně jako tkzv. regulační poplatky ve zdravotnictví jsou skrytým duplicitním zdaněním.
Mýtné je něco jiného - cesty využívají i daňoví nerezidenti - pokud EU není fiskálně sjednocená, měli by platit mýtné ti, z jejichž daní cesty postaven a udržovány nejsou. (situaci komplikují transfery tkzv. evropských peněz - už to ukazuje absurditu celé situace...jak se vlastně daň může i ne zdublovat, ale i ztrojnásobit - například v případě německého majitele kamionu jezdícího po českých silnicích...).
Tedy mýtné jako zdroj příjmů státu ano, ale nedělat z toho jakousi etickou záležitost - protože jde o takový nesmyslný propletenec vztahů...že jej prostě je třeba chápat jako "nutné zlo". Další daň.
Takových daní bude ve státech , ve kterých se musí spotřeba financovat hyperzadlužováním - bude jich přibývat. Čím masovější - paušálnější budou - tím pro deviantní a dekadentní vládnoucí elity lépe.

(takové marginality jako jestli kamion veze švýcarské zbraně, čínský textil či v EU vyrobená generika ....takové maličkosti samozřejmě nezajímají a nebudou zajímat nikoho...i když v budoucnosti je u "státu kontroly" možné vše...je možné, že kromě účetního a daňového poradce budou muset firmy zaměstnávat i specialistu na poplatky)
04. 01. 2012 | 19:06

Targus napsal(a):

To Aleš Kuták:

Vida, jsem rád, že jste se odkopal.
1/ Kdo vás platí, pane Kuták? ČD Cargo? Kapsch? ČEZ?
2/ Koho vaše uskupení reprezentuje? Sbírku zneuznaných lemplů bez koryt, když vykopli zelené z vlády?

Ale abych jen neurážel.

1/ jediná zásada podle vás je, že výběr nesmní být diskriminační? Hoďte sem přesný odkaz, rád si to nastuduju sám. Mám totiž jiné info.
Nicméně nařízení EU je českým vládám a zeleným akorát k smíchu. Od roku 2007, kdy jste byli vyzváni, abyste doložili podklady pro výpočet mýtné částky, jste to do Bruselu nedodali!!!!!!!!!
A jinak, jaké vysoké mýto by podle vás na vedlejších silnicích mělo být? Jste schopen to specifikovat?

2/ Analýza jako prase a stát ještě za to platí milióny.
"Až se vysoutěží cena, budem vědět kolik nás to bude stát, ale nebudem vědět, kolik vyberem peněz."

Tuhletu prasárnu si tu dovolujete napsat a ještě máte tu drzost hlásat, že jste vysokoškolák? Každý trhovec vás strčí do kapsy, ale ze státního se nám to rozdává, že ano.
Pro koho kopete další tunel? Zase ten Kapsch?
04. 01. 2012 | 19:10

Petr Havelka napsal(a):

Pane Carlosi,

nic není jednoduché.

Pokud na to půjdeme po Vašem a platili by všichni za kilometr tak si dovedu živě představit, jak následkem tohoto mýtného "na tvrdo" se nám vylidňují vesnice a plní města, mizí nám pracovní flexibilita, poněvadž se neoplatí jezdit daleko :)

Potom by se i jeden vzbouřil a pravil "Proč tu sakra tak štědře dotujeme železnice," mýto z kolejí ze vzduchu ...

Ten problém je složitější. Stavíme draze silnice, máme málem prodělečný systém na vybírání mýtného (Kapsch). Je v tom prostě bordel a hledají se cesty, jak do něj bezstarostně přilít další peníze aniž by se cokoliv změnilo.

Víte na kolik příjde mýtné na nejdelší trase kamionu přes ČR. Rozvadov - Český Těšín = téměř 3 000 KČ. To není málo. Jeden kamion. Kolik tisíc denně je tranzit přes ČR. Kam se ty peníze poděly?
04. 01. 2012 | 19:29

Targus napsal(a):

pokračování:

3/ klasika - když je nejhůř, vytáhneme Švajc.

Jak si může dovolit opravdový odborník srovnávat Švýcarsko s Českem? Slyšel jste už někdy o struktuře hospodářství, průmyslu, infrastruktuře a jiných "hrozných" věcech?
Asi ne, jinak byste neplácal takové nesmysly.
Švýcaři tvoří HDP bankovnictvím, něco málo potravinářstvím a přesným strojírenstvím, zcekla nenáročným na dopravní obslužnost. A všechny průmyslové podniky jsou nacpány málem na státních hranicích. To je ale náhodička, co?
Česko žije z proexportní (sic!) ekonomiky, jsme montovnou pro západní Evropu, pokud zavedete švýcarské mýto, půjdou všechny malé montovny a fabričky na Moravě do pr..., ech do kytek, to si laskavě uvědomte. Navýšení ceny za dopravu řádově o 50 - 100% bude mít jediný efekt - přesunutí výroby jinam. Třeba do Polska nebo do Německa.

Těm normálním, kteří budou toto číst, doporučuji, aby si zjistili cenu nového švýcarského dvoumístného vozítka Smart s motůrkem 0,7 l. Pro ty, kterým se nechce googlit, Oktávka v turbodieselu je levnější.

4/ průměrné procento objíždění zpoplatněných úseků opravdu nic nevypovídá o zatíženosti komunikace. Já se ale ptám, zda se zatíženost zmenší, když ji zpoplatním.

Ano, správně, zmenší se, až zkrachují firmy, které sídlí v bezprostředním okolí komunikace. Jinými slovy, jejím zpoplatněním se nezmění zhola nic. Dopravní proudy se neodkloní (kam uhnout z "trojek"?), počet nákladních aut bude konstantní.

Abych se vrátil k tématu, objíždění placených úseků, se pohybuje řádově v intervalu 1 - 3%, tj. 1 - 3 vozidla z každé stovky, které projedou skrz ty vaše vesničky. Zdroj - studie zadaná sdružením Česmad Bohemia, dělala ji, tuším, dopravní fakulta na UK.
04. 01. 2012 | 19:38

aleskutak napsal(a):

Milý Tangusi, děkuji za glosu na téma kdo mě platí, která mě opravdu pobavila. (Možná byste také vzhledem k vašem nepříliš hrdinnému skrytí se za přezdívku mohl sdělit i pár údajů o sobě.) Každopádně ČEZ to není a asi nikdy nebude. Soudím tak z toho, že pro moje angažmá proti jejich snaze vytáhnout většinu peněz určených na zateplování domů pro ČEZ žádali první den po nástupu nového ministra životního prostředí Laca Mika, aby mě okamžitě vyhodil. Moje poslední diskuse s Kapschem na téma průběhu tendru, ve kterém získali zakázku na výběr mýta v ČR, skončila rozchodem bez pozdravu, takže ani tady to na úspěšný fundraising moc nevidím:-) A peníze z ČD Cargo na jinak bohulibou aktivitu zviditelňující úspěšné projekty převádějící náklady ze silnice na železnici jsme odmítli právě loni. Naše skutečné donory si pak můžete zjistit na našich webových stránkách - stejně jako se tam můžete dozvědět kdo jsou naši členové. Směrnici o eurovignette si s použitím jejího čísla v článku předpokládám dokážete vygooglit - sice se snažím zjednodušovat čtenářům život uváděním přímých odkazů na zdroje, ale i tak očekávám jejich alespoň minimální iniciativu;-)

Pokud ministerstvo dopravy nedoložilo způsob výpočtu mýtného, tak je to jejich renonc - a jestli vám to ušlo, tak dodávám, že vámi zmínění "zelení" tohle ministerstvo nikdy nevedli. Stanovení vhodné mýtné sazby na silnicích nižších tříd je věcí dalších studiía diskusí, které by měly vzít v úvahu věci zmíněné v článku - střílení od boku už bylo v této věci dost. A fakt, že cenu stanoví až poptávkové řízení není nic zvláštního - i v soukromé sféře jsou vyhlašována poptávková řízení a stává se i to, že výsledek není uspokojivý a s tím poptávkové řízení také skončí, tedy bez uzavření jakéhokoli kontraktu (byť si nemyslím, že by to v tomto případě hrozilo).
04. 01. 2012 | 19:46

Targus napsal(a):

pokračování:

5/ námitky o placení za rozbité cesty se vznášejí k naprosto šílené D1, nikoli k okreskám, ale budiž. V podstatě jsou správné. Měl bych platit za službu, v tomto případě hezkou cestu, nikoli za rozbité auto.

K vaším teoriím o odvodech do státní kasy. Zkuste se namáhat a tyto odvody vyčíslit.
Průměrný kamion o limitní hmotnosti 40 tun odvede za rok do státní kasy cca 800.000 Kč. Ano, skoro jeden melounek a je blbost Kalouskova, že to není mnohem více. Jinými slovy to dělá asi tak 8 - 10 Kč/km. myslím, že to není zrovna málo. Kolik odvedou osobáky? Hrubým odhadem 0,60 - 1,00 Kč/km jako spotřební daň, za dálniční známky to je různé, ale dejme tomu, že za známky cca 0,04 Kč/km, silniční daň je celkem směšná a platí ji jen auta sloužící k podnikání, běžní občané zatím nikoli. Nákladní doprava tedy platí asi tak osmi až desetinásobek topho, co platí doprava individuální.

Nějak nám ty počty nevycházejí SOUDRUHU Kutáku!!!
04. 01. 2012 | 19:49

aleskutak napsal(a):

Ad Tangus podruhé, poslední odstavec - míru průměrného objíždění lze vyčíst ze studie na http://www.dopravnifederace.cz/_files/file/Analyza%20dopadu%20zavedeni%20myta_final4.pdf

A pro jeho informaci - Univerzita Karlova žádnou dopravní fakultu nemá:-)
04. 01. 2012 | 19:53

Targus napsal(a):

To Aleš Kuták:

Směrnice o eurovignete je něco úplně jiného než než kalkulace mýta na dálnicích, pane Kutáku, pletete si pojmy s dojmy. Euroviněta (radeji to píšu česky) je externalitách, nikoli o doložení kalkulace výšky mýtného.
Co se týká působení zelených, je mi šumák, kde jste působili. Zmršili jste,co jste mohli, viz zdanění prodeje starších aut, atd. Padá na vás vše, pro jste zvedli v koalici ruku.
Btw. proč jste se montovali do zákazu jízd pro kamiony, když jste neměli v gesci dopravu?
04. 01. 2012 | 19:55

Targus napsal(a):

To Aleš Kuták:

Máte pravdu, studii dělala ČVUT, Jméno Petr Moos vám snad něco řekne. Vaše studie je ovšem poněkud komická, že ano.
04. 01. 2012 | 19:57

aleskutak napsal(a):

Ad Tangus potřetí - oslovení "soudruhu" si nechte pro své spolustraníky, já komunista nejsem. A možná byste se s námi mohl podělit o informaci, jak jste od nákladů na jedno auto (a u osobáku ještě navíc na kilometr) přehoupl k poměru mezi celkovými odvody individuální a nákladní silniční dopravy.
04. 01. 2012 | 20:01

DF napsal(a):

Nejen jízda po dálnici a silnici ale vzhledem na náklady které se ročně vynaloží na údržbu chodníků je naprosto na místě zpoplatnit chodce na frekventovaných chodnících.
Dále vzhledem k devastaci kterou působí turistické boty je taktéž nutné zpoplatnit zcela bezdůvodné chození po polních a lesních cestách.
Zvláštní příplatek je nutné účtovat jogeru, neboť zde se jedná o intenzivní a z podstaty věci nadměrné opotřebení povrchu.
Skutečné donory a následně i akceptory je možné zredukovat na 10% všimného z navrhovaných projeků tak že Dopravní federace bude schvalovat jednotlivá výběrní chodníková místa.
Pouze s certifikátem Dopravní federace, bude následně možné provozovat vše od mýtné brány až po mýtnou branku.
04. 01. 2012 | 20:04

Veterán napsal(a):

Vždy mě fascinuje, jak si u nových daní argumentuje, že je to nepatrná zátěž a prakticky nijak se to neprojeví na cenách v obchodech. Ale součet všech nových daní již skutečně není zanedbatelný a jejich zavaděči pak tvrdí něco, že oni nic, oni muzikanti, to všechno ti zlí kapitalisté. Ono ale tisíckrát nic umořilo i osla.
04. 01. 2012 | 20:06

aleskutak napsal(a):

Ad Tangus počtvrté - směrnice o eurovinětě v rozporu s vašimi představami řeší především zpoplatnění nákladní dopravy, což si můžete ověřit třeba na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0008:0023:CS:PDF
04. 01. 2012 | 20:06

Béda napsal(a):

aleskutak,

domnívám se, že za užití některých "dálnic" by měl doplácet uživatelům stát a nikoliv naopak. Osobně je objíždím (i když je to delší) z důvodu, abych si neničil podvozkové části vozidla.
04. 01. 2012 | 20:06

Targus napsal(a):

pokračování:

Ještě bych rád upozornil na studii firmy Pricewater Coopers, kterou si zadala česká vláda, a která jednoznačně dokládá, že zavedení mýta na silnicích 2. a 3. tříd by bylo prodělečné. Vláda ovšem doposud nepojala odvahu tuto studii zveřejnit. Co na to dopravní federace a Aleš Kuták? Najde odvahu do ní nahlédnout a popřít její závěry?

Dále bych chtěl upozornit všechny zájemce o tuto problematiku na aktuální stav na Slovensku, kde zpoplatnili téměř všechny komunikace 1. třídy pomocí satelitního - u nás velice propagovaného - systému. Dosavadní náklady na provoz (nikoli splátky za pořízení!!!) překračují vysoko padesátiprocentní hranici vybrané částky. Jinými slovy debakl, nebylo totiž na splátky.
Právě proto přistoupila slovenská vláda ke snížení počtu placených úseků zaokrouhleně z 1500 na 900 (o 40%!!!), aby snížila datové toky a vylepšila alespoň trochu celkem šílené skóre výběru ve svůj prospěch.
04. 01. 2012 | 20:08

český maloměšťák napsal(a):

DF
Také cestu vzduchem - pokud je viditelný (Ostravsko) bych zpoplatnil.
Například sazbou za prodýchané množství polétavého prachu v plících.(senzor, čip, snímání na radnici).
Firma , která by to zajišťovala by se mohla jmenovat třeba Kajnar, Kajnar a syn.

Vybrané peníze by mohly jít třeba na financování studií typu " Znečištění ovzduší a vize do budoucnosti" nebo na zahraniční stáže městských zastupitelů např. na Bermudách nebo na Seychellách - aby měli představu, jak vypadá vzduch neviditelný. Zbytek(100 korun) by se mohl dát paní Eugennii Dýchavičné jako příplatek za to, že má chalupu zrovna pod komínem Mittalu a ne jako Kajnar v Beskydech.
04. 01. 2012 | 20:15

aleskutak napsal(a):

Ad Tangus popáté - do jakékoli studie nahlédnu rád, prosím pošlete mi ji. Protože citujete její závěry (i když při tom komolíte název konzultační firmy Pricewaterhouse Coopers), je mi jasné, že ji máte na rozdíl ode mně k dispozici.

Průběh slovenského tendru bohužel odpovídal vtipu "ako sa povie Kapsch po slovensky? SkyToll!" a tomu odpovídá i "vysoutěžená" cena. To ovšem neznamená, že ve standardním výběrovém řízení by to dopadlo stejně.
04. 01. 2012 | 20:18

Targus napsal(a):

Speciálně podruhé pro zeleného soudruha Aleše Kutáka:

Soudruzi měli vždy patent na pravdu, proto to oslovení. Ostatně soudruh znamená něco jako kamarád, přítel, nakoukněte do slovníku pana Trávníčka.

K výpočtu daňové zátěže:

Kamion i limitní hmotnosti 40 tun má při práci v ČR roční spotřebu asi 35 - 40 l/100 km, což činí na spotřební dani cca 10 Kč/l 350 - 400 Kč. Na 1 km to je pak 3,5 - 4 Kč. Ročně takové autíčko nalítá úplně v pohodě 100 - ale i 130 tis. km, pokud nejede na 2 směny, tam to je pak úplně jinak. Měsíční platby mýta se pak pohybují v částkách oscilujících okolo 30 tis. Kč. Pro ty, co nezvládají násobilku to může vypadat např. takto.

4 × 110.000 = 440.000 roční odvod ze spotřební daně z nafty
12 × 30.000 = 360.000 roční úhrada mýta, reprezentuje asi 5.500 km měsíčně po českých hopsabahnech.

440.000 + 360.000 = 800.000 Kč

Spotřební daň z benzínu a výpočet pro osobní auta lze provést analogicky.

Skromný dotaz - co jste vlastně studoval, když to nebyly počty? A nechtěl byste si alespoň doplnit tu jednoduchou státní maturitu z matematiky? U inženýra bych takové znalosti předpokládal....
04. 01. 2012 | 20:26

Targus napsal(a):

To aleskutak:

1/ odkaz o eurovinětě nefunguje
2/ nikdy jsem netvrdil, že euroviněta nemá zpoplatnit nákladní dopravu. Ona je totiž o uhradě vzniklých (pseudo)škod vzniklých přepravováním zboží. Skrývá se za vznosným názvem internalizace externích nákladů, neboli solení za znečištění prachem, hlukem, výrobou ucpaných silnic.

Direktiva o výši mýtného je ale opravdu něco jiného, vznikla totiž dávno před eurovinětovým paskvilem. Máte-li zájem, pokusím se vám sehnat přesné číslo směrnice.
04. 01. 2012 | 20:35

aleskutak napsal(a):

Ad pošesté a z mojí strany naposledy Tangus. Vy počítáte odvod na jedno průměrné nákladní a osobní auto, citovaná studie pana Bartheldiho mluví o celkovém objemu odvedených prostředků. Tím se do ní na rozdíl od vaší abstrakce promítá třeba fakt, že osobáků je přeci jenom o něco více než náklaďáků, že, část (zejména) nákladních vozidel někdy tankuje v cizině a tudíž u nás v tom okamžiku neodvede spotřební daň, z nafty atd. Což byste zjistil, kdybyste se namáhal si ji přečíst.

A co jste studoval vy? Mimochodem nejsem inženýr, ale to není podstatné..
04. 01. 2012 | 20:45

Belenus napsal(a):

Uniká mi, za co se má platit mýto. Dříve to bylo tak, že mýtné vybíral člověk, který se o cestu staral. Na cestě bylo zřetelně vidět, že je v pořádku. Dnes se úměrně se zvyšováním mýta snižuje kvalita cest.
Navrhuji vytvořit kontrolní orgán, který by v závislosti na kvalitě komunikace zvyšoval a snižoval mýtné.
Stát kasíruje řidiče nejen pomocí mýta. Jenže tyto prostředky promrhá. Takže např. za mnohé úseky na D1 by měl stát automobilistům mýtné platit a ne jej vybírat.
04. 01. 2012 | 21:01

Bobek Miloš napsal(a):

kutáku ty seš jen takový kecka.Nic nevíš a neumíš a tak se otíráš o dopravu.Kutáku co myslíš kdo zaplatí to zvýšení poplatků za silnice pro NA? Kutáku jsme to my všichni kteří to přepravované zboží kupujem.Ale to ti nedojde co. Jen plácáš a nevíš co,dopravě nerozumíš taktoho nech.Co takhle lopatu a plácat balenou?Tam bys aspon neškodil.
04. 01. 2012 | 21:15

jm09 napsal(a):

aleskutak 04. 01. 2012 | 20:26
to ze nejste inzenycr je bohuzel podstatne....
dopurucuji treba na FSv CVUT navstevovat nejaky predmez obodu dopravni stavitelstvi
04. 01. 2012 | 21:32

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák : díky, že mi omlátíte o hlavu slabinu mého názoru, na kterou jsem sám poukázal.

Flastr nemám, mít ho, řeknu ho. Snad anonymní satelitní jednotky ...
04. 01. 2012 | 21:34

Carlos V. napsal(a):

Petr Havelka :
Problém je ale ještě širší - otázkou je, zdali je efektivní a dlouhodobě udržitelné stavět a udržovat silniční síť v součansém rozsahu.

Logicky nepíšu o dálnicích apod, ale o asfaltkách do osad s pěti baráky třemi obyvately. Časlo několikakilometrových, s pár mostky a propustěmi, po kterých projede denně minimálně aut.

Silnice se i přes ne-používání ničí vlivem počasí, je třeba ji v zimě udržovat atd...

Má cenu dotovat existenci malých osad ? Proč ?
04. 01. 2012 | 21:39

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Protože v nich je budoucnost.

Dobrou noc.

P.S. Ale shodneme se v tom, že než nějaká další pompezní, opakovaná rekonstrukce náměstí - tak to je lepší jen natřít ty kandelábry nebo lavičky a peníze přesměrovat jinam....

Otlouct o hlavu bych se nikdy nikomu nic neopovážil Jsem v podstatě velmi zbabělý i lenivý.

Ale vážně - zkuste se zamyslet nad tím státem disciplíny - která je - pokud je rozumně vymezena legitimní...a nad hrůzným státem kontroly (vše očipovat, sledovat a ovlivňovat).
Platon....Foucault, Deleuze....
04. 01. 2012 | 22:54

Al Jouda napsal(a):

Když budeme za všechno platit, tak na co půjde výnos z vybrané spotřební daně a DPH ?
04. 01. 2012 | 22:55

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Kuták
To je výborná výměna v argumentační diskusi. Jen bych rád upozornil, že diskutující, který Vám to natřel s celou parádou píše pod nickem Targus. Ještě jednou - Targus, nikoliv Tangus, jak jste vy 6x neprávně uvedl.

Celkový výsledek však u nás ve skutečnosti je opravdu ten, že zelení tu stále komplikují život všem a na silnicích obzvlášť. Co dál, pane Kutáku...
04. 01. 2012 | 22:58

Targus napsal(a):

To aleskutak:

Aha, tak vy jste M-G-R, anebo dokonce jen B-C. Tak tím se vše vysvětluje.
Dobrá zkusíme to jinak.
Vy jste tedy - nevím z jakého zdroje - usoudil, že naše silnice ničí ze tří čtvrtin nákladní doprava a z jedné čtvrtiny doprava individuální, autobusy budem ignorovat, i když jich taky nejezdí málo.
Ty tři čtvrtiny, to je zase nějaká studie, že ano, tedy podle Vás.


Nezlobte se na mne, ale vědeckotechnický sborník pana Aleše Bartheldiho pro mne opravdu není relevantním odkazem. Pokud máte na mysli studii či výzkum, mělo by to pocházet z per a hlav nezávislých odborníků, nejlépe pak naprosto vše podloženo empirickým měřením, avšak skutek utek. Jediný pseudo-relevantní zdroj pana Aleše Bartheldiho je Bílá kniha, jejíž závěry a výsledky byly na evropských odborných fórech mnohokráte zkritizovány a zpochybněny jako naprosto - mírně řečeno - irelevantní.

Abych to řekl jasněji, vy tady pořád dokola opisujete jeden od druhého, aniž by cokoli z toho bylo hodnověrně pdloženo.

Pokud jste tedy opsal tabulku externalit (jak jste např. dokázali spočítat cenu hluku na jeden tunokilometr?) a spočetl barevné koláčky, jste vedle jak ta jedle. V tom spisku jsem nikde nenašel, že by tři čtvrtiny výtluků a zrezivělých mostů na našich silnicích pocházelo od nákladní dopravy, to je opravdu jen vaše zbožné přání.

Co se týká tankování, je vidět, jak čtete mé příspěvky. Ano zmiňuju to tam a píšu, že to je blbost naší vlády, že neumí podpořit tankování u nás prostým snížením spotřební daně na úroveň Polska.
Dále si poněkud kecáte do lebedy, když tvrdíte, že česká nákladní vozidla jezdí v zahraničí, tudíž je jeich reálný počet ještě menší. To je sice fakt, ale co tranzitující vozidla? Ta přes území republiky létají?

Jinak řečeno, vážený, pokud chcete něco porovnávat, musíte nasadit jednotný etalon, což neumějí ani ti vaši kámoši z ČD. Aneb není důležitý počet vozidel, ať už stojících nebo jedoucích, nýbrž POČET SKUTEČNĚ UJETÝCH KILOMETRŮ!!! Silnice se totiž devastují jízdou a nikoli zakoupením auta. Je smutné, že absolvent VŠ nepřijde na tak triviální skutečnost.

K vašemu dotazu na mé vzdělání:
dvě maturity, ještě ty poctivé, kdy člověk musel prokázat opravdu dostatečné znalosti, aby dostal alespoň tu čtyřku. A samozřejmě z oboru silniční a železniční dopravy. Pro vaši představu ještě dnes umím např. spočítat pomocí diferenciálního počtu okamžitou rychlost vozidla v zatáčce, všechna jeho zrychlení a z toho vyplývající silové poměry - síly, momenty. A podotýkám bez kompu s připojením na net.
04. 01. 2012 | 23:05

Občan napsal(a):

To Targus:

Kuták (nebo Kuťák) je bývalý náměstek MŽP, bývalý člen dozorčí rady společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. (momentálně OTE, a.s.), bývalý předseda Řídícího výboru Programu Zelená úsporám, bývalý nebo stávající poradce MŽP pro dopravu - což pro mne znamená, že je profláknutej až na půdu.

Krom toho je přes Centrum pro dopravu a energetiku, o.s. napojený na Hnutí duha. Zajímavé je, že jak "Dopravní federace" (neúplný název občanského sdružení), tak "Centrum pro dopravu a energetiku, o.s." jsou dokonale anonymní sdružení "ekologických organizací". O členech-právnických osobách obou sdružení nelze z jejich stránek zjistit NIC.
04. 01. 2012 | 23:09

český maloměšťák napsal(a):

Občan
Hmm...bývalý předseda Řídícího výboru Programu Zelená úsporám,

Kuták
Pane Kuták - myslíte si, že bylo správné nediferencovat dotace v programu ZÚ podle příjmu subjektů (např. domácností) ??
Odpovězte prosím.

P.S. Podobná zlomyslnost se odehrála i via dotace solárním baronům.
04. 01. 2012 | 23:13

fred Kalousek napsal(a):

Autor napsal: "Na straně dopravců se bude jednat o další stimul k redukci tzv. prázdných jízd a tedy k vyššímu průměrnému vytížení vozidla a snížení vlastních nákladů."

Zatímco nyní se PRÁZDNÁ nákladní auta prohání krajinou, protože se řidiči nudí a dopravci s potěšením zbytečně vyhazují peníze za naftu, opotřebení aut a na mzdy řidičů - Vy jste hlava, pane štábní!
04. 01. 2012 | 23:18

Občan napsal(a):

To Targus (20:26):

To jsou děsivé sumy.
Pak už se nedivím, že řidič malého náklaďáku na vnitrostátní dopravě je šťastný, když si vydělá 17 000.- Kč/měs. hrubého, a kamionista učůrává blahem, když se vydrásá na 20 000.- Kč/měs. hrubého (tedy minisumy, které jsou hluboko pod Kutákovou rozlišovací schopností). Přitom denně odjezdí dost běžně 10-12 hodin a pochopitelně si všechno nakládá a vykládá sám (pojem závozník už je prakticky neznámý - neměl by ho kdo zaplatit) a stejně tak si sám dělá většinu administrativy (obvykle PO pracovní době a tedy ZADARMO).

Pokud by si Kuták vydyndal zpoplatnění silnic II. a III. třídy, poslal by do kytek především malé místní dopravce a místní malé podnikatele - což by mělo na lokální ekonomiky katastrofální dopad. Ale velké problémy by měly i větší spediční a logistické firmy, protože cca 40% zakázek pro ně tvoří právě rozvoz zboží a materiálu malým místním podnikatelům a firmám.
04. 01. 2012 | 23:21

Targus napsal(a):

To aleskutak:

Tímto se omlouvám firmě Pricewaterhouse Coopers za nedopsání celého jejího názvu a panu Kutákovi za uvádění v omyl. Mám totiž dost nemocné palečky i očička, takže sem tam píšu, co nemám a sem tam zas nenapíšu, co bych měl.

Více informací k citované studii získáte u vám zajisté důvěrně známého sdružení Česmad Bohemia, jmenovitě pánové Felix a Medveď.
04. 01. 2012 | 23:22

Kanalnik napsal(a):

Toto je posilovani ulohy statu, jak uz bylo receno vyse, tvorime si tu megastat, pro ktery pracuji megafirmy, a ktery saje penize z kapes obcanu a pritom tyto penize nezodpovedne pouziva, respektive promrhava.

Chceme, aby rozhodoval lokalne obcan?

Nevim, jak to v CR v soucasnosti funguje, ale navrhuji (pokud jiz tomu tak neni, coz myslim, ze neni):

Presunme komunikace vcetne jejich udrzby a financovani (krom dalnic) pod spravu kraju ci obci (dle polohy a tridy komunikace), at tyto subjekty o silnice pecuji a obcane maji moznost kontrolovat toky penez, stejne jako kvalitu silnic, ktere si budou platit v obci/kraji sveho bydliste.

Tyhle mega-akce jsou silene.
04. 01. 2012 | 23:23

Targus napsal(a):

To Občan:

Dodnes na této práci zaskakuju a můžu vás ubezpečit, že šroubuju 15 hodin denně, pokud si speditér třeba nevzpomene, že je potřeba zfixlovat jízdní doby, protože pan zákazník to potřebuje. Před vánoci to bylo i 40 hodin v kuse. Jsou to samozřejmě výjimky a dělám je ukrutně nerad a z obavy ze ztráty práce (blbé, hnusné a navíc ještě pouze nárazovky, ale práce). Ale existují a nedělám to sám.
04. 01. 2012 | 23:28

Občan napsal(a):

To Targus:

S tím objížděním přitlačte.
Bydlíme na náměstí a ačkoli máme HODNĚ široký chodník před barákem a na něm ještě stromy, vibrace způsobené kamiony projíždějícími naším městem jsou výživné. Hlavně v noci. Všichni, kdo kolem hlavní bydlí, mají popraskané zdi kolem oken a dveří a protože stojíme na písku, některé baráky jsou roztrhané na kusy a drží pohromadě jen díky tomu, že stojí v řadové zástavbě.
Město s tím moc nenadělá, zavření pro těžkou dopravu neprošlo, neb jsme záložní komunikace pro krizové situace.

Ty kamiony jezdí v noci tak tři za hodinu, ve dne to je průměrně deset kousků/hod. Plus nespočetné běžné náklaďáky a zemědělská technika. Kanály město opravuje co čtyři roky a jsou to v podstatě vyhozený prachy.
04. 01. 2012 | 23:33

Občan napsal(a):

To Targus (23:28):

Já Vám to věřím, protože jeden příbuzný jezdí u jedné střeeně velké spediční firmy. Před vánocemi jsme ho 14 dní neviděli, protože odjížděl do práce v pět ráno a vracel se po osmé večer, kdy jenom padl do postele a spal. Taky je rád, že ji ZATÍM má - a to ještě dojíždí denně skoro 120 km (tam a zpátky). Naštěstí může alespoň občas nechat svoje auto na parkovišti a jet domů náklaďákem.
04. 01. 2012 | 23:39

ZM napsal(a):

Už jenom čekám, kdy někoho z vlády nebo dokonce z EU napadne zdanit kilometrovné :) Fungovalo by to následovně. Majitelé automobilů by povinně každý měsíc hlásili, kolik ujeli kilometrů a dle váhy automobilu (průměrné včetně užitečné hmotnosti) by platili silniční daň :). Samozřejmě by existovala kontrola. Kontroloři by měli pravomoc kdykoliv a kdekoliv zkontrolovat tachometr jakéhokoliv auta, přičemž by jich provádělo kontrolu alespoň 10 z různých míst ČR a ještě by kontrolu natáčeli kamerou, aby se znemožnilo uplácení. Za špatně nahlášené kilometrovné by se zabavovali auta, pokud by někdo přetočil tachometr, byl by okamžitě zatčen a uvězněn :), po vzoru USA, kde je prý daňový únik považován za vážný zločin. Není přece možné, aby občané neustále zneužívali stát, který se tak pečlivě stará o komunikace, že člověk vjede do nějaké díry na silnici maximálně třikrát za deset minut jízdy :)
05. 01. 2012 | 01:11

Ládik!!! napsal(a):

Targusi,
neplýtvejte energií kvůli nějakému Kutákovi. Kdoví, jestli má řidičák. Funkce náměstka byla zrušena bez náhrady, museli mu najít nějakou "práci".
05. 01. 2012 | 06:36

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
A řekne někdo veřejně, že výběr daní za používání automobilů by mohl mít ještě další podoby, ale jak to sakra nenápadně udělat s tím sledováním občanů na dopravních komunikacích?
05. 01. 2012 | 07:25

Targus napsal(a):

To Občan:

Nechci zpochybňovat vaše slova, ale ani výzkum provedený na základě zadání Česmadu. Nicméně zkuste popátrat, kolik skladů, a montoven je ve vašem okolí, dejme tomu v okruhu 30 - 50 km. Kromě toho nevím, jestli se nenalézá Vaše bydliště na nějaké tranzitní trase. Kdybyste přesně specifikoval lokalitu, byl bych schopen prezentovat svůj názor. Klasické objížděcí cesty jsou v ČR např. na trasách Lipník - Olomouc, Prostějov - Vyškov - Brno s vyloučením tranzitu přes města, to je absolutní ztráta času a nafty. Dále pak Brno - Lanžhot opět s vyloučením průjezdů městy, Velká Bíteš - Velké Meziříčí, ale max. pro poloprázdné kamiony a Hradec Králové - Praha, to už ale musíte najet na objízdnou trasu od Chrudimi, pokud jedete z Moravy, jinak se to moc nerentuje. A v podstatě to ani není objízdná trasa, celá cesta vede po silnicích 1. třídy. Radiální směry z Prahy k německým hranicím zas tak příliš dobře neznám a nemám spočteny, nepohybuju se tam příliš často. Kolem Prahy se ale objíždí spíše kvůli zácpám, než kvůli mýtu.

Obecně pak lze říci, že objíždění placených silnic 1. třídy se pro nízké poplatky zatím nevyplácí, objíždění dálnic se pak vyplácí pouze v lokalitách s plochým výškovým profilem po silnicích, které sloužily před vybudováním dálnice s vyloučením tranzitů přes větší města, kde jsou kamiony nuceny zastavovat a zpomalovat (světelné křižovatky, kruhové objezdy). Rozdíl ve spotřebě nafty totiž činí až 15 litrů/100 km nehledě na zvýšené opotřebení pneumatik, brzd a zejména obtížně vypočitatelné časové ztráty.
Jinými slovy, objíždět se vyplatí, pokud jedete prázdný a nespěcháte, popř. v režimu zvýšených poplatků v pátek večer (+ 40% k obvyklým sazbám). Řečnická otázka, kolikrát za týden, měsíc, rok to je, když vytíženost (koeficient Beta) klasických plachtových návěsů se pohybuje mezi 85 - 90%?
05. 01. 2012 | 09:40

aleskutak napsal(a):

Milý "Občane" včera ve 23:09, o členech Dopravní federace (DF) nedokáže z jejích stránek zjistit nic pouze člověk, kterému nedojde, že by ho k této informaci mohl navést třeba odkaz "O nás" na horní liště úvodní stránky DF. Pro vás tedy ještě raději zároveň uvádím přímý odkaz - http://www.dopravnifederace.cz/o-nas/dopravni-federace/.
05. 01. 2012 | 10:51

aleskutak napsal(a):

Milý "český maloměšťáku" včera ve 23:13, ač to sem věcně nepatří, tak ano, skutečně si myslím, že dotace, jejímž cílem je snížit emise skleníkových plynů i místního znečistění ovzduší by neměla být odstupňována podle příjmů domácnosti. K vyrovnání sociální situace na minimální společensky akceptovatelnou úroveň přitom slouží jiný nástroj, a to sociální dávky, pro jejichž přiznání jsou příjmy domácnosti naopak hlavním kritériem.
05. 01. 2012 | 10:58

Targus napsal(a):

To Občan:

O Hnutí duha a Dětech země si snadno uděláte názor ze zpráv v médiích, k firmě Ekologický právní servis pak malá poznámečka.

Tato firma normálně drze vydírala investora stavby automobilky Hyundai v Nošovicích, když použil údajně neschválené potrubí k odvodu odpadních vod. Měl na výběr ze dvou možností:
1/ tučné palmáre za ekologické a právní služby této firmy
2/ žalobu s návrhem na zastavení celé stavby, pokutu za nedodržení projektu, atd., atd., atd.
Škoda jen, že tito šikulové nehlídkují při dopravních stavbách typu vlnolam D47, obchvat Prahy apod. Asi pobírají dostatečně vysoké palmáre...
05. 01. 2012 | 11:41

aleskutak napsal(a):

Ad Targus dnes v 11:41: Pán něco četl v novinách, už si sice nepamatuje přesně co, ale každopádně ví, že nenávidí všechny ekologické organizace, co? Chudák pán..

Pravda je totiž trochu jiná, a to sice že na základě smlouvy s investorem Ekologický právní servis (EPS) kromě věcné nápravy toho, co se ještě napravit dalo, vyjednal, že investor vloží určitou, mimochodem objemem nijak ohromující částku na podporu MÍSTNÍCH aktivit ke zlepšení životního prostředí. S tím, že z takto vzniklého fondu nebude čerpat - a také nečerpal (ostatně EPS ani není žádný nošovický okrašlovací spolek).

Osobně přesto považuji podobná smluvní ustanovení za riskantní, protože je velmi jednoduché jejich překroucením udělat ze smluvní strany vymahače výpalného, přestože na jejich základě nezískal a ani nemohl získat ani korunu.
05. 01. 2012 | 12:18

Targus napsal(a):

To aleskutak:

Nikoli, zelený soudruhu Aleši, tentokráte jsem se podílel na dovozu oněch kanalizačních rour, takže nebyl problém se dostat ke zdroji relevantních informací. Mlžíte a nesdělujete úplnou pravdu.
Soudruzi z EPS nejsou žádní lidumilové nezištně konající ve službách dobra, oni si nechají za své konání zatraceně dobře zaplatit.
05. 01. 2012 | 12:42

českýmaloměšťák napsal(a):

ales kutak
V tom případě je mi vás líto.
A rozhodně jste ztratili můj - i další hlasy - jako zelení.

Pokud dotujete takovým paušálním způsobem - tak nejste zelení ale hnědí. Zřejmě má pravdu Targus.

Maucta.
05. 01. 2012 | 14:21

Občan napsal(a):

To Targus:

Vývoj EPS byl opravdu VELMI zajímavý.
Je to asi šest let zpátky, co brečeli v různých médiích o finanční podporu své činnosti a o pomoc při záchraně táborské kanceláře. Pak došlo k mně neznámému zlomu a z občanského sdružení, které se skutečně původně zabývalo především škologickým právním poradenstvím, převážně bezplatným, zejména obcím a občanům.
A z občansky přívětivé právnické party se najednou stala značně agresivní movitá lobbyistická skupina, která dnes zcela běžně žvaní do kdejakého legislativního procesu (naposled např. připomínkové řízení k novele zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), působí prostřednictvím zákulisních nátlakových akcí a pokud se na ně obrátí běžný občan s dotazem, často jeho podání zůstane zcela bez odpovědi. Bývaly však doby, kdy jsme na konzultaci s nimi lidi odkazovali a organizace k nim byla vstřícná; ale to už bylo...
05. 01. 2012 | 14:27

Občan napsal(a):

Jo, a mimochodem - jen táborská pobočka EPS obdržela dle CEDR v letech 2000-2007 2 800 000 Kč státních dotací, a to na "osvětovou činnost" a praxi absolventů.
Upozorňuji, že CEDR je velmi DÍLČÍ informační zdroj o státních dotacích. Kolik jich ta která organizace obdržela skutečně, je dost pracné zjistit, protože ani výroční zprávy neinformují o všech obdržených doatších.
05. 01. 2012 | 14:32

Darth Maul napsal(a):

zkuste tu vaši fotku otočit vzhůru nohama , schválně jestli bude vidět nějakej rozdíl.
05. 01. 2012 | 16:33

PepaS napsal(a):

Nedá mi to se nepřidat sice pozdě , ale přece

to Targus : pěkně formulováno, je vidět ,že jste z praxe mohu posoudit já také

to kuták: člověče jděte se o tuto problematiku zajímat do reálu,
kamiony objíždějí minimálně a když už tak jen proto , že za vybrané peníze není min.dopravy postavit alespoň průměrné dálnice. D1 je hrůza nechal bych Vás tam jezdit 14 dní 9 hodin denně aby se Vám rozsvítilo. Většina silnic 1.třídy , kde zpoplatnění mělo nějaký smysl již zpoplatněna je a úvaha o tom, že se velké kamiony vrhnou na silnice 2.a3. třídy je směšná , kdyby nebyla tak hloupá . Jdězte si to zkusit. Kamiony tam jedou protože tam musí, protože ne všichni podnikají u dálnic. Vaše argumenty jednoznačně zavánějí, ne přímo smrdí lobismem pro obrovský tunel na veřejné prostředky pod záminkou oschrany občanů.
Ještě k tomu Švýcarsku dálničná známka pro osobáky stojí 40 CHF což je cca 840 Kč unás 1500 Kč.

Chytrému napověz , hloupého stejně nepřesvědčíš

S úctou Josef Soukup
05. 01. 2012 | 16:47

český maloměšťák napsal(a):

Občan
Vy jste placen z veřejných peněz v mandatorním, respektive kvazimandatornním režimu, že ?

Nu - pak vaše lustrace jiných - osob či sdružení, které povinně od státu , krajů či obcí peníze na svou činnost nedostávají...vyznívají tak jaksi rozmarně....

Ale chápu -každý máme nějakou úchylku.
Pořád lepší než uřezávat živým králíkům ouška, že...

Znáte tu poudačku o tom břevně v cizím oku ?

Apropo - že ten EPS "komplikuje klidnou a záslužnou práci" i vám, neníliž pravda ?
05. 01. 2012 | 20:05

Targus napsal(a):

To český maloměšťák:

Velmi Vás prosím, abyste příliš neútočil na Občana a držel se tématu.
Téma zvýšení, resp. zavedení mýta pro nákladní dopravu je zajisté chápáno většinou společnosti jako velmi okrajové s převládajícím názorem, že "ti vyžraní burani za volantem" (tj. řidiči nákladních aut) si stejně nic jiného nezaslouží.
Možná to je pravda, nicméně podstatou problému je, že tito řidiči mýto povětšině neplatí (jsou pouze zaměstnanci) a zisky dopravních firem jsou tak hubené - pokud nějaké vůbec jsou, že se zvýšení ceny dopravy promítá v plné míře do cen, byť s jistým zpožděním.
Zde pak nastávají další tři problémy:
1/ vyšší daňové zatížení spotřebitele a jeho úprk k levnějšímu zboží do zahraničí, pokud lze,
2/ ztížená konkurenceschopnost našich firem při exportu zboží - žiletkové marže při výrobě jsou dnes v drtivé většině oborů,
3/ další závratné navýšení již tak obrovské finanční částky v řádech miliard z vybraného mýta do privátního sektoru, resp. převod těchto částek do zahraničí (Kapsch - Rakousko, Telefonica O2 - Španělsko)
06. 01. 2012 | 08:42

český maloměšťák napsal(a):

Targus napsal(a):
To český maloměšťák:

Velmi Vás prosím, abyste příliš neútočil na Občana a držel se tématu.
-------------
Prosit můžete - ale je to marné. Pokud takoví jako Občan budou postupovat tak zákeřně - nemohu prosbě vyhovět.
A zamyslete se nad tím - co píšete.
Je to občan - který coby osoba placena z daní a to v režimu mandatorním, respektive kvazimandatorním - zde na potkání lustruje téměř kohokoliv z nadací, občanských iniciativ....a vyřvává něco o střetech zájmů.

Je navíc s podivem - že zde vysedává a lustruje zejména mezi 8.00 a 16.OO - což je běžná pracovní doba úředníků.
Takže asi tak - až budete zase chtít selektovat lidi na ty, kteří pískají v řadě s Vámi a na ty co jsou jim řady lhostejné nebo mají jiný názor.

V dalším pak uveďte příště do návěští "většinová společnost" a nikoliv "český maloměšťáK" - až budete mít zase pocit, že někomu máte vkládat do klávesnice své kydy coby jeho názory, ano ?
Moc děkuji.

P.S. Rozdíl mezi reakcí a akcí je učivem 4. obecné. Akce vyvolává reakci - nikolivěk naopak. Ve vztahu k tomu, co píše Občan o financování např. EPS a co píšu já o financování Občana.
Kapito ?
06. 01. 2012 | 14:44

Targus napsal(a):

To český maloměšťák:

Akce a reakce se učí v 7. třídě, když už tady chcete mentorovat. Nick Občan se zde objevuje i v jiné době, než je interval 8 - 16 a o jeho práci jaksi nemám povědomí, tudíž si nedovolím na něj prskat jedovaté sliny. Kromě toho nemám žádnou jistotu, že vy nejste naprosto stejný - ne-li ještě horší příživník jako on (podle vašeho mínění) nebo EPS.

A teď si zajděte za roh a dejte si pár facek, uleví se vám.
06. 01. 2012 | 20:53

český maloměšťák napsal(a):

Targus
Nápodobně.
Netroufám si ale tvrdit, že je Občan nebo EPS - či vy - že jste příživníky.
Nic takového jsem nepsal.

Takže příště - až budete chtít své slinty narvat do pusy někomu jinému - poohlédnětě se spíše po svém okolí - mě vynechte.

Děkuji předem. To přání není zas až tak moc složité - aby nešlo splnit.
07. 01. 2012 | 12:20

Občan napsal(a):

To Český maloměšťák:

Ne, EPS s námi nemá co do činění opravdu vůbec nic :o)))

Ano, vyhledávání a práce se širokým spektrem informací je drobnou součástí mé pracovní náplně. Baví mne to a dělám to rád, s chutí a mnoho hodin denně. I ve volném čase.
Díky tomu si udržuji mozek svěží a mám stále o čem přemýšlet. A přikrmuji to ještě udržováním si alespoň částečné znalosti několika světových jazyků. Je fajn, moci si přečíst v originále anglické, německé nebo ruské noviny...

Spokojenej?

Tak bychom se mohli vrátit k tématu, co Vy na to?
Ale k tématu zjevně nemáte co říci...
07. 01. 2012 | 18:09

Targus napsal(a):

To český maloměšťák:

Tak vy ani nevíte, co jste kde napsal, že?

"Vy jste placen z veřejných peněz v mandatorním, respektive kvazimandatornním režimu, že ?

Nu - pak vaše lustrace jiných - osob či sdružení, které povinně od státu , krajů či obcí peníze na svou činnost nedostávají...vyznívají tak jaksi rozmarně....

Ale chápu -každý máme nějakou úchylku.
Pořád lepší než uřezávat živým králíkům ouška, že...

Znáte tu poudačku o tom břevně v cizím oku ?"

Ano, podle Stejskalova principu jste ten nehodnější diskutér.
Za tím rohem si kromě facek ještě řádně nakopejte zadek. A sekundární pohlavní znaky nešetřete taktéž.
07. 01. 2012 | 22:16

stejskal napsal(a):

Proč myslíte, pane Tarqusi?

Hezký večer.

Libor Stejskal
08. 01. 2012 | 21:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy