Soudce to nemá lehké

05. 09. 2012 | 13:11
Přečteno 3117 krát
Stále čteme nějaké rozčilené komentáře o různých soudních rozsudcích, tu v Rusku, tu v Americe, tu v Iránu, tu u nás.

Jo, soudce to nemá lehké. Je nucen se řídit formálním právem.

Ale jen se zkuste do té postavy vžít. Jak silný charakter musí být soudce, který vyslechne nahrávku, kde si obžalovaný vesele povídá o tom, jak ty vraždy na objednávku výborně vyšly, kolik milionů si zase nakradou - a ten ubohý soudce musí prohlásit, že tento důkaz nebyl získán legálně, takže se k němu nesmí přihlížet. Obžalovaný odchází hvízdaje si jako kolibřík a jeho kamrádi už se těší, kolik melounů a kapříků si odněkud odvezou.Vždycky nám bylo líto amerických detektivů, když konečně po šílené honičce chytili nějakého mordýře, jehož pak podle Lex Miranda musel soud pustit, protože mu nesprávně přečetli jeho práva. Všichni veděli, že je to ten pravý vrah, ale ten zákon, no. A nikdo nemůže být pro stejný zločin souzen dvakrát... Kolik na toto téma napsal popuzených textů jen můj americký bratranec Ota Ulč!

Nebo takový soudce v Rusku, který nikdy neví, jestli náhodou nesoudí podle pokynů Kremlu. Nebo jestli náhodou nesoudí proti pokynům Kremlu. Jen naši novináři to vědí vždycky přesně.

My také celkem chápeme, že je nutné dodržovat pravidla a zákon. Doslovně, na tom je založen justiční systém celého civilizovaného světa, ovšem někdy je to tak říkajíc na palici.

Teoreticky poničil náš Roman Smetana něco, co prý někomu patřilo, tedy ty politické plakátky, ale na ty se maluje odjakživa, plive se na ně a kreslí se jim rohy, kdyby jen tykadla… Kdyby chytili každého, kdo namaloval politikovi fousy nebo vyškrábal oči, museli bychom další vězení přistavovat. No, naše země je plná cukrovarů, textilek a jiných prázdných budov, jež by si vězňové mohli sami na vězení upravit, aspoň by měli co dělat.

Soudce Roy Bean soudil jen podle svého rozumu a někdy jest mu to záviděti.
:O)))

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Přísedící napsal(a):

"Kachní žaludek a soudcův kapsář jsou bezedné!" (Přísloví)
05. 09. 2012 | 13:28

Petr napsal(a):

Zákony jsou v ČR napsány tak, aby se z "průšvihů", šíšouni, jejich blízcí a mocní vždy dostali, nebo když je vše téměř na "trest smrti" byla max. podmínečka, po níž mnohdy následuje milost.
05. 09. 2012 | 13:29

Anna napsal(a):

Jenže to formální právo někdo vytváří. A advokáti hájící obžalované i v jejich prospěch využívají.

Nikoliv soudci, ale plebs to nemá lehké. Např. ministr by mohl být obviněn jen tehdy, kdyby byl výslovně požádán, aby jednal. Nebo mu to ukládala nějaká směrnice.
Cituji:

"Jak všichni shodně tvrdí, byl RNDr. Alexandr Vondra o veškerých záležitostech podrobně informován, tedy věděl o sporných fakturách a způsobu řešení, navýšení nákladů oproti plánovanému rozpočtu a mohl do těchto sporů kdykoli vstoupit, navrhnout jiná řešení či se jinak angažovat. Toto však neučinil," stojí podle deníku Insider v jednom z policejních dokumentů k případu.

To ale bylo málo. Podle policie by mohl být ministr obviněn jen tehdy, kdyby byl výslovně požádán, aby jednal. Nebo mu to ukládala nějaká směrnice.

"Nebyl dohledán žádný dokument, na základě kterého by byl ze své pozice vyzván ke zjednání nápravy, či jeho povinnost v daném případě konat by vyplynula z dané situace nebo interních směrnic. Samotná sekce pro předsednictví pod vedením Jany Hendrichové se průběžně snažila na různé podněty reagovat a vzniklé problémy řešit, s čímž byl RNDr. Alexandr Vondra patrně i srozuměn, ovšem tím způsobem, který je shora popsán a který se jeví jako účelový a naprosto nedostatečný," zdůvodnili policisté, proč Vondru nechtějí stíhat.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=740851
05. 09. 2012 | 13:35

Vlkodav napsal(a):

"Teoreticky poničil náš Roman Smetana něco, co prý někomu patřilo tedy ty politické plakátky..."

Proč to "prý? Je evidentní, že strany si plakáty museli zaplatit a tak jsou jejím majetkem. Pokud mluvíte o svém majetku tak taky pochybujete jestli je váš? Klobouk? Kabát?

Ano, plakáty se poškozují. Vy si myslíte, že je to správné? Že by poškozování cizího vlastnictví nemělo být trestné?

A chcete vůbec právní stát?
05. 09. 2012 | 13:38

Noe napsal(a):

Vlkodav
Za peníze je možné okupovat veřejný prostor plakáty s neslušným obsahem (tzn. s prostituty?)?
05. 09. 2012 | 13:45

Nihil napsal(a):

Na co právní stát, sakra? Stačí, když můžu beztrestně druhýmu zničit něco, co se mi nelíbí.
05. 09. 2012 | 13:47

Anna napsal(a):

Vlkodav

Nejvíc pokreslených polepů patřilo občanským demokratům, kteří se u soudu domáhali toho, aby řidič uhradil škodu 15 667 korun. Okresní soud v Olomouci Smetanovi uložil, aby škodu zaplatil, což také udělal. Měl ale navíc odpracovat 100 hodin obecně prospěšných prací, což odmítl. Soudkyně Markéta Langerová, manželka politika ODS Ivana Langera, mu proto trest změnila na 100 dní vězení.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-malir-tykadel-politikum-musi-za-mrize-smetana-nikam-nejdu_244455.html

Smetana škodu zaplatil a 100 dní vězení po odmítnutí odpracovat 100 hodin obecně prospěšných prací mi přijde neadekvátní. Už jenom proto, že A.Vondra nemusí nést aspoň politickou zodpovědnost za PROMOPRO - důvod jsem tu uvedla.

Jsem proti poškozování cizího vlastnictví. V tomto případě pan Smetana způsobenou škodu nahradil. Kolik znáte případů, kdy korupčníci nebo tuneláři nahradili způsobenou škodu?

Ano, chci právní stát. Kdy ho budeme mít???
05. 09. 2012 | 13:47

David napsal(a):

"...a ten ubohý soudce musí prohlásit, že tento důkaz nebyl získán legálně, takže se k němu nesmí přihlížet. Obžalovaný odchází hvízdaje si jako kolibřík a jeho kamrádi už se těší, kolik melounů a kapříků si odněkud odvezou...."

--------------

Podle mého názoru soudce nemusí, ale může -(volné hodnocení důkazů). Ti soudci, kteří jsou v područí mafiánů právě takto absurdně argumentují, že důkaz nebyl získán legálně a "veřejnost" jim to baští. Podstatné není to, jakým způsobem byl důkaz získán, ale zda VĚROHODNÝM způsobem prokazuje to, že se trestný čin stal. Přece nebudete žádat darebáka o svolení, zda si ho můžete vyfotit, jak krade nebo vraždí.
05. 09. 2012 | 13:52

neo napsal(a):

Teď nějaká pipka sedmnáctiletá zažalovala rodiče za týrání. Řeší to soud v Brně. Nutili jí učit se, číst knížky, uklízet, mýt nádobí a jednou týdně vysypat koš. Co má chudák soudce dělat? Pokud ta holka vyhraje, jsou v řiti asi všichni rodiče v republice. Pokud prohraje, kdo zaplatí soudní výlohy?
05. 09. 2012 | 13:54

Vlkodav napsal(a):

Anna:

Po spáchání trestného čínu nebo přestupku soud uloží trest. Dále může také nařídít úhradu škody. Ale úhrada škody není trestem.
Smetana nahradil škodu, ale odmítl akceptovat trest. Jestli se někomu zdá vysoký či níský je irelevantní, v takovém případě se měl smetana odvolat, to je prostředek jakým se vyjadřuje nesouhlas s trestem.

A nechápu co to má společného s Vondrou, sama tu uvádíte že nic protiprávního nespáchal.

Právní stát už máme!
05. 09. 2012 | 13:54

Anna napsal(a):

Vlkodav

Ale podle mě tento blog není primárně o Smetanovi.

Vondra nic protiprávního nespáchal, protože právní předpisy jsou tak nastavené.
Vám přijde v pořádku, že "Podle policie by mohl být ministr obviněn jen tehdy, kdyby byl výslovně požádán, aby jednal. Nebo mu to ukládala nějaká směrnice."? Vždyť škody, které ministři můžou napáchat jsou nesrovnatelně větší.
Ale i když Vondra nic protiprávního nespáchal, nebylo by na místě nést politickou odpovědnost, navíc i jako šéf svých podřízených? Vždyť neproběhlo výběrové řízení a škoda byla značná.

"Právní stát už máme!"
Jak pro koho, jak zde na Aktuálně již zaznělo. Protiprávního neudělala nic spousta tunelářů v devadesátých letech při tunelování, přestože jsme již žili v právním státě.
05. 09. 2012 | 14:12

jane napsal(a):

Se soudci jsou v této zemi tři zásadní problémy znemožňující její fungování
coby skutečného pilíře moci.

1. DĚDICTVÍ KOMUNIZMU a jeho kontinuita na soudech všech stupňů.
Soudců zvyklých plnit pokyny vládnoucího režimu a ctít vedoucí úlohu
vládnoucí strany jsme se dosud nezbavili (proč asi?).

2. KLIENTELIZMUS. Není výjimečné, kdy se soudci se schází s advokákáty, státními zástupci, případně i policisty na zahradních grilovačkách, kde si rozdělují své roli v živých kauzách.

3. STRACH. Je už jen doprovodným faktorem celkové morální pokleslosti.
Je evidentní, že se soudci bojí agresivních kriminálníků, svalnatců, bezcitných zabijáků a hlavně těch, kteří jsou organizováni v tlupách nebo kde se jedná o zločiné spolčení. Zde jsou tresty mírnější než u
primitivních kriminálníků jednotlivců. Ti nemají konexe, nemají krytí, nedisponují automatickými zbraněmi-typický je vyšinutý vrah se sekyrou. Ten dostane flastr.
05. 09. 2012 | 14:14

Sladký napsal(a):

Vlkodav- sleduji váš myšlenkový a ideový vývoj a musím konstatovat, žze to s vámi jde od deseti k pěti. Váš příspěvk ze 13.54- a zvlášť jeho závěrečná věta-to už není na analýzu psychologickou, ale psychiatrickou. Dosáhl jste hranice,k níž se zde podařilo přiblížit jen nemnohým.
Normální člověk něco tak neskutečného nemůže napsat.Jste exot první velikosti. Místo vlkodav byste si měl říkat moudrodav.:o)))
05. 09. 2012 | 14:22

Vlkodav napsal(a):

Anna:

Správně píšete, že Vondra měl vyvodit politickou odpovědnost a odstoupit. Také dal svůj post k dispozici a premiér ho podržel. To myslím byla obrovská chyba.
Právně postižitelný Vondra není. Asi by bylo třeba právo novelizovat, aby "podchytilo" dnešní korupční dobu.

Tuneláři z 90. let se už asi nedají dohonit, navíc už dnes nikdo nemuže s určitostí říci, co byl tunel, co poctivé podnikání a co jen normální bankrot.
Poslední dny ale ukazují, že se policie a státní zastupitelství rozhýbávají, snad
to bude pokračovat (napříč politickými stanami).
05. 09. 2012 | 14:23

Vlkodav napsal(a):

Vítám drahý pane Sladký,

a děkuji za psychoanalýzu. "A mám to zadarmo!"
05. 09. 2012 | 14:24

Anna napsal(a):

Vlkodav 05. 09. 2012 | 14:23

Tady nemám co dodat. Naprostý souhlas.
05. 09. 2012 | 14:26

Pepa Řepa napsal(a):

K čemu soudce?
Chce to oprášit staré dobré samosoudce, Koenigsmarku.

K čemu Hana?
Ať žije stará dobrá............, že?
---------------------------------------------------------
Sám si žehlím, sám se soudím, sám si peru......
Stejně to bylo za bolševika lepší, co autore?
Tři v taláru, jeden za dělníky, druhý za rolníky a ten třetí holt musel být právník.
Není nad hlas lidu.Hlas Boží.

K čemu paragrafy?
Uděláme soutěž v klikancích po internetu.
Má soudce pustit Davídka loupežníka z Hostivice
nebo přidat roků více?
05. 09. 2012 | 14:27

Soudce z lidu napsal(a):

Není Sladký Koenigsmark? Právní vědomí vyčuhující z jejich textů by tomu odpovídalo.

Kdo tvrdí, že obhajoba není součástí obžaloby, je třídní nepřítel a my s ním zatočíme. Kdo páchá trestnou činnost v našem zájmu, je nevinný. A soud do toho nemá co kecat.

A pak že to nejde, když se moc chce. že jo, pane Dienstbiere.
05. 09. 2012 | 14:38

Anna napsal(a):

Pepa Řepa

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře - za Šalomouna. Mít tak tvůrci našich zákonů jeho moudrost. Ale u nás tomu netřeba, je lepší být liška podšitá. Pak "Podle policie by mohl být ministr obviněn jen tehdy, kdyby byl výslovně požádán, aby jednal. Nebo mu to ukládala nějaká směrnice."

Několik dní po svatbě promokla mi moje manželka,
všiml jsem si, že má hlavu malou jako kuželka.
Trochu mě to zarazilo, nedělám si ale hlavu
z toho, že mě oklamala, že má malou hlavu.

Není na tom zas tak špatně, hůř je na tom pulec,
kadeřník mu nepomůže, nemá hlavu vůbec.
Hlava může býti malá, nemusí být veliká,
hlavně že je moje žena liška podšitá.
(píseň I.Mládka Liška podšitá)
05. 09. 2012 | 14:48

Pepa Řepa napsal(a):

Chudák starej Cepl nebo Motejl.
Ti by trpěli
Běda Trávníček a Alex Právníček jistí právní stát.

Samej Kozlík Šikula, kam se jeden podívá.
Kdepak, není nad lidovou právní tvořivost.

Vpřed k lidovým tribunálům!
05. 09. 2012 | 14:49

Sladký napsal(a):

Dokud manažeři, úředníci,bankéři a politici neponesou za své rozhodování,za výsledky své činnosti osobní (hmotnou a trestní) odpovědnost, nejenže se věci nezlepší, nýbrž naopak.
05. 09. 2012 | 14:51

ld napsal(a):

Pepa Řepa,

měl jsou nějakou dobu mou IP adresu v čistírně. Tedy nevím, kam se poděl Tenco kydal hnůj. Nevíte o něm něco?
05. 09. 2012 | 14:51

martin_ka napsal(a):

já se divím, že tuhle žalobu soud vůbec přijal
05. 09. 2012 | 14:55

Sladký napsal(a):

Svjoklo sacharnaja, máte na mysli něco jakolaickou porotu? A vůbec, co v bloggerově textu ve vás vyvolalo tak podivnou asociaci?
05. 09. 2012 | 14:55

Pepa Řepa-Pulec napsal(a):

Anna
A sakra! Moje ještě nepromokla.
Už vím, proč nechce na děšť.
Pak že trvalá.
05. 09. 2012 | 14:55

Pepa Řepa napsal(a):

ld
Nevím, honolulu mně ho svěřil do opatrování, ale někam se mi zatoulal, maloměšťáček milý.
Zkuste federální pátrá nebo Nešpora.
05. 09. 2012 | 14:59

Dagmar napsal(a):

"Soudce Roy Bean soudil jen podle svého rozumu a někdy jest mu to záviděti.
:O)))"

Hm, nevím, zda by s tímhle výrokem Alexe Koenigsmarka radostně souhlasily doložené nevinné oběti samosoudcovství Roy(e) Bean(a)
05. 09. 2012 | 15:04

Gru napsal(a):

Vlkodav

Vaše vývody v diskusích jsou stále nevěrohodnější, už jen z důvodu zcela katastrofální úrovně vaší češtiny. Měl byste si dát pauzu a trochu natrénovat pravdila. Protože o vážných tématech nelze s dostatečnou vážností debatovat s někým, kdo neovládá ani jazyk.
05. 09. 2012 | 15:04

Pepa Řepa napsal(a):

Id
ještě jsem někde potratil zmijovku.
To mě trápí víc, než ztráta maloměšťáka.
05. 09. 2012 | 15:04

Xury napsal(a):

Pro Sladkého:
přečtěte si něco o odpovědnosti členů statutárních orgánů akciové společnosti. Patrně se budete divit.
05. 09. 2012 | 15:08

Vlkodav napsal(a):

Gru:

Připisuji si vás na seznam Grammar Nazi. Na češtinu jsem byl vždy slabý, ale pro mne je důležitější obsah než forma. Ale pokud by jste mému textu neporozuměl, tak napište a já vám své příspěvky přeformuluji.
05. 09. 2012 | 15:10

Gru napsal(a):

Vlkodav

To je běžná a zcela neúčinná výmluva pologramotů: u jazyka je to stejné jako u hudby. Představte si hudebníka, který neovládá prstoklad, ale chce koncertovat, protože "chce sdělit obsah". Jak, když neovládá nástroj?
05. 09. 2012 | 15:34

Vlkodav napsal(a):

Gru:

Napište, které mé větě jste neporozuměl! Jinak jen kecáte.
05. 09. 2012 | 15:40

stoppa napsal(a):

Vlkodav

Mě by otravovalo kdyby mě někdo měl opravovat kvůli gramatice ale co píšeš je fakt žvást. Přečti si to po sobě.
05. 09. 2012 | 15:58

babočka napsal(a):

Advokáta zajmá výše honoráře a soudce co bude mít k obědu.
05. 09. 2012 | 16:04

Vlkodav napsal(a):

stoppa:

Prosím které větě jste nerozuměl?
05. 09. 2012 | 16:07

Yosif K napsal(a):

jane napsal(a):
1. DĚDICTVÍ KOMUNIZMU a jeho kontinuita na soudech všech stupňů.
Soudců zvyklých plnit pokyny vládnoucího režimu a ctít vedoucí úlohu
vládnoucí strany jsme se dosud nezbavili (proč asi?).
2. KLIENTELIZMUS. Není výjimečné, kdy se soudci se schází s advokákáty, státními zástupci, případně i policisty na zahradních grilovačkách, kde si rozdělují své roli v živých kauzách.
3. STRACH. Je už jen doprovodným faktorem celkové morální pokleslosti.
05. 09. 2012 | 14:14
Souhlas a rozsireni:
ad 1) cely usticni aparat ma dobre duvodu obavat se politiku z nynejsi i z pripadne budouci vlady. Mstivost politickeho aparatu vladnoucich stran je znacna.
ad 2) Za prvni republiky bylo reseno povinnou rotaci po okresech - tento "nelidsky" system odbourali jiz bolsevici. Diky tomu vznikaji dobre srostle a skvele spolupracujici "okresni mafie" a "okresni trojky" (soud, policie, zastupitelstvi) - je tezke uverit tomu ze by se okresni mafie daly rozrusit jinak nez nucenou rotaci mezi okresy.
ad 3) toto reseno na Slovensku za Lifsice - specielni uzavrena vesnicka pro soudce a prokuratory vysetrujici mafisticke pripady. Nevim jak to dopadlo - doufam ze to stale funguje a ze se to vyplati.
05. 09. 2012 | 16:15

stoppa napsal(a):

Vlkodav

Jak nerozuměl? Co kličkuješ? Rozumět je každé. Ale jsou blbý. Nejde o gramatiku. Přečti si po sobě třeba jen o tom Vondrovi.
05. 09. 2012 | 16:19

stoppa napsal(a):

Vlkodav

Jak nerozuměl? Co kličkuješ? Rozumět je každé. Ale jsou blbý. Nejde o gramatiku. Přečti si po sobě třeba jen o tom Vondrovi.
05. 09. 2012 | 16:20

Vlkodav napsal(a):

stoppa:

Co prosím kritizujete? Gramatiku nebo obsah? Vy sice píšete gramaticky správně, ale bez logiky.
Jo a netykejte mi, prosím.
05. 09. 2012 | 16:22

Jana Pechová napsal(a):

Vlkodav
Nemám zhola nic proti většině vašich myšlenkových postupů, volební billboardy či jiné předvolební plakáty stran ale vnímám trochu jinak.
Jednak: strany a jejich kandidáti z podstaty věci předem souhlasí, že nám budou sloužit. Volební agitace nás má o jejich schopnostech být našimi zástupci přesvědčovat. Pokud tedy někdo 'zhanobí' plakát, nesvědčí to sice o jeho kulturnosti, ale pro stranu je i to zpětná vazba.
A za druhé: strany jsou placeny i z našich kapes. Plakáty tak nejsou zcela majetkem stran (resp. těch, které se podílejí na moci a hospodaří se státními příspěvky).
Abyste rozuměl: vadí mi nekulturnost, jakákoli. V daném kontextu mám ale problém říci, že Smetana patří do vězení, protože ničil cizí majetek a odmítl to odčinit veřejnými pracemi.
Podle mě je Smetana buran, který nebyl schopen svůj politický názor vyjádřit jinak. Ovšem: začneme tedy zavírat všechny burany za to, že se svým názorem nedokážou naložit kulturněji?
05. 09. 2012 | 16:24

Viola napsal(a):

Pepo Řepo

Já viidím Davida Ratha jako Davida Hooda.
A ty plakáty přece patřily nám všem voličům, vždyť šly z našich daní a i kdyby nešly z našich daní, stejně byly určeny nám, a jaký jiný užitek z nich je po volbách, jsou nějak recyklovány, mají vůbec po volbách nějakou hodnotu? Ten pan Smetana neznehodnotil žádný majetek, znehodnotil předvolební dojem a možná ani to ne, protože s tykadélky se daní politici právě mohli stát roztomilejší a tedy volitelnější.

Já jsem se minula povoláním, měla jsem být advokát. :-)
05. 09. 2012 | 16:30

Vlkodav napsal(a):

Jana Pechová:

Souhlasím s vámi v mnohém. Mám problém s tím zpochybňování majetku, ale to není podstatné.
Jinak ohledně Smetany máte pravdu, trest za nekulturnost byl vysoký. Ale jeho chyba byla, že ho neodpracoval, popřípadě že se neodvolal.
05. 09. 2012 | 16:32

Ládik!!! napsal(a):

V 11/89 zde měl úřadovat soudce Lynch a byl by klid.
05. 09. 2012 | 16:36

ld napsal(a):

Viola,

mohl bych počmárat barvou váš dům? Třeba kol něj chodím, dívám se na něj, tak mi dle vaší logiky taky trošku patří. Vždyť přece bude rovněž jednou recyklován.
Ač jsem jakkoli v rozporu s myšlenkami ODS (a Smetana neničil jen majetek ODS, nýbrž i ostatním stranám), respekt k cizímu majetku je pilířem západního práva.
05. 09. 2012 | 16:39

Jana Pechová napsal(a):

Vlkodav
Právě tam mám problém i s tím rozsudkem.
Respektive, s tím, že to u soudu vůbec skončilo, což je asi záležitost státního zástupce.
Podle mého se totiž jedná o přestupek, který by bylo možné vyřešit pokutou.
Abych vám pravdu řekla, docela by mě také zajímalo, jak ODS došla k vyčíslení té škody, kterou pan Smetana zaplatil. :-)
05. 09. 2012 | 16:40

Soudce Dred napsal(a):

Všichni jste vinni!
05. 09. 2012 | 16:41

Gudka napsal(a):

Jana Pechová

Případ p. Smetany je velmi dobrým indikátorem právě a přesně v této době. Vás znepokojuje "nekulturnost" (neměla jste na mysli spíše nekultivovanost) jeho protestu, což ovšem je způsob velmi rozšířený i v tzv. standardních demokraciích - jak dobře vidíme na všelijak výtvarně upravovaných plakátech v tamních předvolebních kampaních.
Co zaujalo mně, je mlčení všelijakých aktivistů k nepochybně politicky přibarvené kauze p. Smetany, která kontrastuje s hysterickým řevem kolem kauzy moskevských nymfomanek. Je podle vašeho názoru jejich protest kultivovanější než ten Smetanův?
Anebo je křiklavý rozdíl v reakci na obě kauzy způsobem spíše tím, že Smetanova kauza není předmětem zaúkolování?
05. 09. 2012 | 16:41

Vlkodav napsal(a):

Jana Pechová

"Respektive, s tím, že to u soudu vůbec skončilo, což je asi záležitost státního zástupce.
Podle mého se totiž jedná o přestupek, který by bylo možné vyřešit pokutou."

Plně souhlasím.
05. 09. 2012 | 16:45

Viola napsal(a):

Ide

nevím, proč byste měl mít chuť počmárat můj dům? Můj dům je už krásně pomalovaný a nikoho neprovokuje. Vytváří velmi dobrý barevný dojem a lahodí oku, což se o bilbordech třeba ODS nedá říci. Předvolební plakáty na vás (i na mě, na všechny) křičí, všimni si mě a vol mě, neboť jsem tady ten nejlepší. Pokud nejste srovnán s takovým křičením na veřejné ulici, popadnete alespoň kámen a hodíte si, nebo vezmete fix do ruky a tykadla jsou na světě, tedy na hlavě, nebo jsou někteří i tací, co tasí nožík a přímo vyříznou daným chlubilům jazyk z plakátu, nebo vylouplnou oko. Takových jsem po cestě před volbama viděla dost.
05. 09. 2012 | 16:46

Viola napsal(a):

Soudče Drede

nesuď, abys nebyl souzen.
05. 09. 2012 | 16:50

liška napsal(a):

Vlkodav: Jestli se někomu zdá vysoký či níský :o) No tohle tedy fakt není oslava gramatiky.

P.S. Doufám, že jsou to jen vlci, co je dávíte
05. 09. 2012 | 16:50

Vlkodav napsal(a):

liška:

Další? Že vás to baví. Dělám i horší chyby, co pamatuju: lyška, rosebrat a pitel. Ale jak už jsem psal, v rychlosti psaní na netu je mi to jedno. Při obchodní komunikaci a podobně si dávám posor :)
05. 09. 2012 | 16:55

Guka napsal(a):

Kultura vyjadřžování politických postojů v této zemi definitivně vzala za své před minulými volbami. Technika zesměšňování politických odpůrců tehdy na sebe vzala vrlmi ohavné podoby - organizované házení vajíček na Paroubka (velmi vítané, propagované a glorifikované většinou novinářů). Totéž přimalovávání monoklů pod oko fotografiím B. Sobotky (narážka na fyzický útok na něho při mítingu v Brně) na bilboardech ČSSD - tolerované policií a justicí a oslavované na diskuzích. Ostatně jsem si tehdy nevšimnul žádného odsuzujícího příspěvku od nějaké Janÿ Pechové -?
S tím je v příkrém kontrastu případ Smetana. Je sice pravda, že byl jedním z těch, kteří malovali po plakátech levice, ale teprve zešměšnění I. Langera vyvolalo zájem policie a justice (dojmu, že si tu někdo vyřizoval účty za "vykroužkování" právě Langera, se neumím zbavit).
05. 09. 2012 | 16:56

Jana Pechová napsal(a):

Gudka
1/ Neměla jsem na mysli nekultivovanost. Jde mi opravdu o kulturu chování. Kultivovaný člověk je takový, který zná umění chování vybraného: běžný člověk si postačí s nepsaným společenským standardem. Nu, a nekulturní člověk dělá to, k čemu by se ten standardní slušňák nesnížil.
2/ O Pussy Riot jsem pod jiným blogem psala něco v tom smyslu, že jejich lascivní provokace v místě, ke kterému má řada lidí úctu, trest zaslouží. Ne proto, že mají problém s Putinem, ale proto, že dělaly bo.del způsobem, který dalece překročil morální přípustnost. I tak bych je nenechávala půl roku ve vazbě a nedávala bych jim dva roky natvrdo, ale vrazila bych jim po odpolednách koště a pytel a poslala bych je na pár týdnů uklízet odpadky do moskevských ulic.
05. 09. 2012 | 16:58

ld napsal(a):

Viola,

to je váš subjektivní dojem. Váš dům může být oku druhého ohyzdný. Ale to ještě neznamená, že jej půjdu vandalsky ničit. A když se mi nelíbí slogan na plakátu, nebudu jej číst, ba ani se jím řídit. Nicméně mě nic neopravňuje k tomu jej devastovat.
Jestli chtěl Smetana čmárat na billboardy, jistě by mu agentura (politická strana) nějaký PRODALA, on si jej na SVÉ nemovitosti mohl vylepit a zde čmárat.
05. 09. 2012 | 17:00

Pepa Řepa napsal(a):

Jana Pechová
...sím, já jsem taky buran.
Nekulturní.
Prosím ušetřete mě.

Musím totiž počítat s tím, že když mě chytnou, půjdu pobíhat s koštětem.Když odmítnu, dají mi flastr.
Ale když vydržím do voleb, bude ze mě senátor, ačkoliv nic jiného neumím a nikdo o mně nic neví.
Stanu se hrdinou, miláčkem lidu. Symbolem odporu.Partyzánem ze Zlámané Lhoty.
Riziko podnikání, řekl bych.
Hop a nebo trop.
-------------------------
Může být hůře, jiný zákon opět nějaký Ivan Právníček z druhého-poslaneckého-břehu může rozšířit o zákaz hanobení rasy, pohlaví a.............. billboardů.

Bilboardů je, ale pořád je billboardů méně než pohlaví a jsou mezi námi jedinci, hanobící i pohlaví vlastní. Naopak pro některé poslance je billboard více než pohlaví.
Už ani neví, že nějaké mají, pořád schůzují.
Billboard to je nový obraz Císaře Pána hostinského Palivce.

Kdoví, jak by dopadly mouchy, kdyby neuletěly!
Co s tím pak má Máňa v taláru dělat?

Spíš to chce trénovat běh, chodit do fitka, aby nechytli.Stát se mouchou-uletět.
Ale tak se zase nezviditelníte
Zákony netvoří soudci a pokud na jejich připomínky moudrý poslanec nedá, co mají dělat?

S tím vyčíslením je to jednoduché. Agentura pošle lepiče a pak fakturu.
05. 09. 2012 | 17:00

Jana Pechová napsal(a):

Gudka (16:56)
A ráčil jste si snad všimnout, že bych jakékoli vandalství kdekoli podporovala?
Pokud ano, připomeňte mi to.
Jinak doufám, že vám nevadí, pokud nepřispívám pod všechny blogy.
05. 09. 2012 | 17:04

Pepa Řepa napsal(a):

Viola napsal(a):
Já viidím Davida Ratha jako Davida Hooda
----------------
Já to tušil, Violko.
Už stará píseň praví
Běž Babinskej
běž dolu
máš tam ňákou návštěvu...
Ach vy ženy!
Před basou v Litoměřicích bude fronta.
05. 09. 2012 | 17:05

Jana Pechová napsal(a):

Pepa Řepa
S tím vyčíslením škody to není jednoduché.
Výlep plakátu není majetek, to je služba. Tu službu pan Smetana nepřekazil.
A pokud vnímám billboard jako prostředek, sloužící ke komunikaci strany s voliči, co je tím majetkem? To, že k té komunikaci - byť ne zrovna vybraným způsobem - došlo?
05. 09. 2012 | 17:09

Gudka napsal(a):

Pokud jde o "Poševní vzpoüru" (neboť tak nějak zní nevulgární překlad vulgárního anglického názvu ruské "skupiny"), pak kromě lascivnosti, kterou nelze Smetanovi přičíst ani v největším modrém rozhořčení, jde o podobné případy: tam je kritika Putina zahalena do pláštíku urážky cíkrve, zde je kritika ODS zahalována do pláštíku "poškozování majetku".
Zaujal mě váš návrh: potrestání, které navrhujete, mi připomíná trest pro rouhače (pokud nebyl upálen) - stát určitou dobu v režné košili a s pětiliberní svící v každé ruce na náměstí před kostelem a následně několikrát kostel obejít. Tedy trest formou veřejného ponížení. - Místo svíce tedy koště?
Myslíte, že tento trest je humánnější než standardní odnětí svobody?
Já myslím, že jde o trest příliš katolický, jaký nemá v pravoslavném prostředí tradici a tak by snad na tu myšlenku tam ani nepřipadli?
05. 09. 2012 | 17:09

Drzá zrzka napsal(a):

Soudce Dred

Jsem nevinná.
Vlastně od včerejší noci už taky ne. :-)
05. 09. 2012 | 17:12

Ládik!!! napsal(a):

PŘ -
tak jednoduché to není. Pokreslené byly starší papíry bebo fólie, nebyly určitě nové. Měly plánovanou životnost a nebyly vylepšeny po celou její dobu. Také o sundání původního nebo jeho přelepení a následně sundání obou najednou by se mohl vést spor. A to vůbec nevíme, jestli některé vylepšené nebyly vidět po celou dobu životnosti - za ty by se nemělo účtovat vůbec nic. Určitě toho řidiče ještě okradli.
05. 09. 2012 | 17:13

Ládik!!! napsal(a):

A navíc - strany si platíme z daní. Takže přelepení byla v podstatě státní zakázka a ta byla předražená už z principu. Kdoví, který stranický malíř přimalovával tykadla ještě jinde, aby "škoda" narostla.
05. 09. 2012 | 17:17

Viola napsal(a):

Pepo Řepo,

Když ten David byl kdysi tak krásný a dokázal tak plamenně mluvit.
05. 09. 2012 | 17:18

Viola napsal(a):

Jano Pechová

to by byl docela dobrý nápad, komunikovat pomocí bilbordů. Nechala by se někde volná místa, třeba pro ta tykadla, nebo někde nějaký rožek k napsání připomínky a politici by si takové bilbordy posbírali a pečlivě prostudovali, aby věděli na čem jsou.
Udělat takové bilbordy omalovánky, když někteří politici dokonce navrhují volební právo pro děti. to bych chtěla vidět, jak by trestali děti za počmárané bilbordy.
05. 09. 2012 | 17:24

Gudka napsal(a):

Když ten David byl kdysi tak krásný a dokázal tak plamenně mluvit.

Jestlipak si uvědomnujete, že on celý je atrapa, včetně genitálu?
(Řeč je samozřejmě o Michelangolovu Davidovi, jestli vám dobře rozumím).
05. 09. 2012 | 17:25

Viola napsal(a):

Ide

na rozdíl od domu, kde se bydlí a slouží dobře po mnoho desetiletí až století, je bilbord zamořující věcí veřejný prostor a není možné si kupovat veřejný prostor. Očím neporučíte, nebo možná ano, ale oči sklouznou aniž si to pořádně uvědomíte, snad to znáte dobře ne?

Dům je k bydlení, bilbord k upoutání (nechtěnému sklouznutí očí) pozornosti a také kolid dopravních nehod už se kvůli bilbordům stalo a kdo byl potrestán za jejich vystavení na veřejnost?
05. 09. 2012 | 17:32

Viola napsal(a):

Gudko

David, jméno je znamení. Jeden David krásnější druhého.
05. 09. 2012 | 17:34

Jana Pechová napsal(a):

Gudka
Poněkud nechápete význam veřejně prospěšných prací. Jejich účelem není zesměšnění viníka, ale přimět ho, aby udělal pro společnost něco užitečného.
Prohřeškem Pussy Riot přitom nebyla kritika Putina, ale nepovolená produkce (pokud lze tomu vystoupení tak říkat), navíc na místě nikoli prioritně církevním, ale na místě připomínajícím hodně pohnutou historii, které chová velké množství Rusů v úctě.
05. 09. 2012 | 17:45

Jana Pechová napsal(a):

Viola
Nerozumím otázce, pokud se mě na něco ptáte.
Čmárání po jakýchkoli billboardech nepovažuji za slušné chování. Pan Smetana je podle mě buran, ale za mříže (a ani k soudu) nepatří. Co udělal, je neslušnost, ne trestný čin.
Vnímám to stejně jako když si strana pronajme na volební mítink náměstí a nějaký opilec tam začne vyřvávat, nebo si jen odplivne. Taky ho za to zavřou?
05. 09. 2012 | 17:50

zmilitarizovaný Bůh napsal(a):

Kdo jest nevinnen ať hodí granát.
05. 09. 2012 | 17:51

Pepa Řepa napsal(a):

Viola
to víte, že jo.
Prý také Rath rád zavařoval. Plný sklep dobrot.Samej kompot. Asi za třicítku.
Kdo by takového neobdivoval.

Drzá zrzka
Kterého roku?
Či století?

Ládík!!!
Policii taky,
Co jí pomalovat auto, to by byl odvážný počin.
Po Praze jezdí jedno soukromé a má místo Pomáhat a chránit- Buzerovast a škodit.
05. 09. 2012 | 18:07

Drzá zrzka napsal(a):

Pepa Řepa

bé je správně. Když tak nad tím uvažuji, ono by to klidně mohlo být i minulého tisíciletí :-)
05. 09. 2012 | 18:15

Viola napsal(a):

Jano Pechová

já jen oceňuji váš návrh na to komunikovat prostřednictvím bilbordů s politiky. Neptala jsem se na nic, jen jsem utrousila, jakpak by to bylo, kdyby bylo uzákoněno volební právo pro děti, jak to navrhoval kterýsi (snad Dlouhý) politik.
Pokud jde o tu plochu pronajatou na odpoledne k mítingu, tak se to dá snést a je dokonce povoleno tam s politiky diskutovat, nonverbální komunikace není zakázána.
05. 09. 2012 | 18:21

Viola napsal(a):

Pepo Řepo,

já vím, že těžko můžete posuzovat mužskou krásu, ale já to myslím jako vždy upřímně.
Je sice něco pravdy i na tom, že za přílišnou krásou se může schovávat ďábel.
05. 09. 2012 | 18:25

Jana Pechová napsal(a):

Viola
A tak :-)
To nebyl návrh... Jen pokus o analýzu toho, čím vlastně billboardy jsou, protože mě tam jaksi nesedí, jsou-li nazývány majetkem stran. O tom byla výměna názorů výše :-)
Víte, já bych byla raději, aby se lidi, kteří jsou schopni názoru, setkávali v diskusích a zajímali se o věci do hloubky, o různé pohledy... a přicházeli s nápady. Protože chodit a čmárat po plakátech v okamžiku, kdy je důvod považovat politiky za zmetky, už je pozdě a nic to neřeší.
05. 09. 2012 | 19:00

Jáchym napsal(a):

Viola 17:24
No, konečně konstruktivní příspěvek!
Taky mě zaujala fotografie obřího předvolebního 3D Obamy, uplácaného z písku.
Po sjezdu je možno politika přimíchat do betonu.

V zimně by bylo možné uplácat politické velikány ze sněhu.
Do panenského sněhu by nám kadidáti mohli také krasopisně vyčůrávat své předvolební sliby.
Pokud by to bylo na polích, pohnojili by zároveň ekologicky ozimy a možná by nám po volbách o něco méně močili na hlavu.
05. 09. 2012 | 19:07

ijn napsal(a):

Ráth dokazuje všem zločincům,jak je v base špatně!!!

A ti největší Kalousek TopolŘebíček......! se děsí!!!

Pouze se těší, jak si koupí zproštění(soudce zobchoduje 1r=5mega) taxa na KS a double na VS!!!
05. 09. 2012 | 19:26

ld napsal(a):

Viola,

samozřejmě nemáte pravdu. Veřejné prostranství si pronajmout lze. Dokonce je to jeden z finančních přínosů obcí. Dále, reklamní průmysl je jedním z mnoha odvětví, které živí řadu lidí; odvádí daně, nejsou na pracáku, a tak. Ať je plakát sebehnusnější a sebeblbější, nikdo cizí nemá žádné právo jej ničit. Je to prezentace či živnost jako každá jiná.
Pokud vím, probírali jsme tady vandalství Smetany, resp.ochranu soukromého vlastnictví, nikoli nehodovost stran billboardů. To je na jiné téma.
Mně jsou billboardy zcela fuk; nečtu je, nenavrhuju je, neživí mně...Ale jsou spjaty s vlastnictvím, a to budu respektovat, přes to nejede vlak. Když toto pochopí většina lidí této země, učiníme tak první krok k její zkulturnění, plakát-neplakát.
05. 09. 2012 | 19:36

Sláma napsal(a):

Anna napsala:
"Vondra nic protiprávního nespáchal, protože právní předpisy jsou tak nastavené."
To se hluboce mýlíte. Vondra byl při správě cizího, tedy státního majetku povinen jednat s péčí řádného hospodáře, což nečinil.
To, že se příslušní policisté snaží z toho vyvléknout, naprosto chápu. Co kdyby dopadli jako Lessy? Kalosek řekl, že ho vyhodí od policie a co řekl, také udělal. Což teprve Vondra? Vyhazovem by to nemusel končit. Nakonec, u Lessyho to také ještě neskončilo.
Moje zkušenost s policií je taková, že se přemlouváním, zastrašování a obstrukcemi snaží zabránit poškozeným, aby podávali trestní oznámení. Pokud je podají, pak je stejně odloží s nějakým nejapným odůvodněním.
Takže problém není ani tak na soudcích, jako u policie. A za viníky je možno označit především Íčka a pak samozřejmě také Koloťuka, ať má PR oddělení biskupské konference, alias Yossif K. radost.
05. 09. 2012 | 19:43

erson si isrula napsal(a):

Pokud by mělo být učiněno spravedlnost zadost, měla by být potrestána i Langerova manželka. V případu byla zcela jasně podjatá a měla se sama vyloučit. Proč už na ni někdo nepodal kárnou žalobu?
05. 09. 2012 | 19:45

Gudka napsal(a):

erson si isrula

K téí Langerově manželce: dnes bylo oznámeno obvinění jakési státí zástupkyně (nikoliv kárné obvinění, nýbež regulérní trestní obvinění) za to, že se jakožto podjatá nevyloučila z případu, který se týkal přítele rodiny.
Co teprve, když se týká manžela?
Zajímavé je rovněž, že to stíhání bylo na základ+ě anonymního udání.
05. 09. 2012 | 19:54

Kuchař napsal(a):

Kdyby pomalovali Paroubka, Alex by se jistě dožadoval trestu smrti.

Ale jinak je to jasné. Přihlouplý řidič autobusu poničil cizí majetek a dostal pokutu. Odmítl to splnit a musel následovat trest.

Tady není co okecávat.
05. 09. 2012 | 20:49

Viola napsal(a):

Jáchym :-)

Id, jasně, že se dá pronajímat veřejné prostranství, ale mělo by se zvážit zda k reklamě a politické agitaci by se to mělo tak nechat. Svoboda člověka se velice zužuje, zvláště ve městech, člověk aby chodil s klapkama na očích, aby nezavadil o něco, co mu vadí. Kvůli aut není svoboda pohybu pěšího ve městech, jen trochu v těch větších městech, kde zavedli pěší zony, zato se tam nastěhovaly obří reklamy. Za takový bilbord by se mělo platit tak, že to nebude výhodné a platit by se mělo za celou plochu, ze které lze bilbord uvidět. Jestliže žijeme ve světě počítačů, televizorů a rozhlasů, novin, tak na co ještě prostor zamořovat bilbordy jak politickými, tak reklamními.
05. 09. 2012 | 20:59

ld napsal(a):

Viola,

promiňte, už se nedržíte tématu, takže se k vám nebudu vracet.
A k tomu zbytku: kandidujte, změňte to.
05. 09. 2012 | 21:08

Doktor práv není zcela zdráv napsal(a):

Nejsem právníkem, zaplať Pán Bůh, tak se řídím jen svým rozumem a znalostmi laika.

Co se týká případu pana Smetany, myslím, že případ je procesně nesprávný, protože paní soudkyně Langerová je, jako manželka vlivného člena ODS, která je žalující stranou, podjatá. To, že se pan Smetana na toto neozval je pochopitelné, protože to je součástí jeho přístupu, kterým vyjadřuje nesouhlas obyčejného občana s pokřiveným a nepoctivým vedením našeho státu.

Co se týká případu p. Vondry, neberu oficiální prezentovanou verzi, že není možné Vondru přivést k zodpovědnosti za veliké defreudace státních prostředků. Určitě musí existovat paragraf, který obecně postihuje jednání vedoucí k poškozování majetku státu. Možná, kdyby se chtělo, tak by se našly i paragrafy konkrétní. Jenže ono se nechce.
05. 09. 2012 | 22:51

achim napsal(a):

Kuchař: Smetana pomaloval i Paroubka. Ale Paroubek ho nežaloval.
05. 09. 2012 | 23:32

Pepa Řepa napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=LcKdTeEklRA
...a co teprve soudce, Koenigsmarku
06. 09. 2012 | 07:39

Holubář napsal(a):

Což soudce, to bývá přece jen chlapák.
Ale soudkyně, ta to někdy mívá těžké, když si pořídí hromotluka.
06. 09. 2012 | 08:44

Anna napsal(a):

Sláma napsal(a):

Anna napsala:
"Vondra nic protiprávního nespáchal, protože právní předpisy jsou tak nastavené."
To se hluboce mýlíte. Vondra byl při správě cizího, tedy státního majetku povinen jednat s péčí řádného hospodáře, což nečinil.
--------

Naprosto souhlasím. Ale prokazatelně ODS si to nemyslí. Navíc takto způsobená škoda nevadí (Nečas odmítl, aby Vondra odstoupil), ale vadí pomalované plakáty !!!
Sodoma a Gomora
06. 09. 2012 | 09:38

modrý edvard napsal(a):

Smetana odmítnul prostředky na obranu, které mu právo nabízí. Je to zásadový postoj, ale ono to tak potom asi muselo dopadnout.
Určitě se vám všem už taky stalo, že jste byli v právu, a stejně jste dostali přes hubu. /když vlezete na přechodu pod rozjetej náklaďák, tak vám taky nebude nic platný, že jste byli v právu./
06. 09. 2012 | 21:15

Anaxágorás napsal(a):

(odsouzený k smrti): "O mně i o vás, páni soudci, už dávno Příroda vynesla svůj rozsudek...!"
06. 09. 2012 | 23:52

jíra napsal(a):

Máte pravdu, autore, soudce to má (u nás :-) těžké. Tolik se mu chce odsoudit "zločince", co vetknul hlavince jejího drahého navíc ve volbách zcela propadlého ona tykadla... a znectí soud tím, že se nevzdá případu, neboť zákon nemilosrdně praví: "Ze soudních úkonů JE vyloučen soudce, u něhož LZE mít pochybnosti". Na něčím dojmu, zda někdo podjatý je či není nezáleží, nelze si plést zákon s dojmy, jde o princip věci, o to, zda vůbec soud je principiálně nestranným soudem anebo spíš vendettou.

Zde je to opačně než ve vámi citovaném příkladu: Právo existuje v souladu se spravedlností, ale nebylo vůbec jaksi vzato automaticky v potaz. Pominul to i Nejvyšší soud. Kroutit nad tím může hlavou i každý svědomitější student práv. Advokáti mohou zkoušet leccos obejít, soudce či soudkyně nesmí...

A navíc vskutku absurdně je stíhán člověk oprávněně kritizující mnohamiliardové tunely a megakorupci. Aniž by tuneláři a korupčníci byli stíháni, aniž by vznikl dostatečný tlak na to je odsoudit a získat aspoň část z promrhaných miliard z veřejných financí zpět. To je podle mého skromného laického postoje teprve zvlášť velká způsobená škoda.

Vlastně škoda možná hraničící až se zločinem proti státu. Nejen kvůli zbytečně ztraceným patrně až stovkám miliard Kč ročně ze státního rozpočtu, z veřejných financí, což prohlubuje hospodářskou krizi... Vždyť ty tunely mohou položit státní rozpočet dokonce nárazově, kvůli nim bylo zastaveno čerpání evropských fondů, ty jsou nedílnou součástí rozpočtu jako přiklepnuté peníze došlé v budoucnu. Aha, megaprůšvih, konečně se aspoň kolem něčeho strhl nějaký frmol, někteří chlapi holt musí obdržet kopanec do obličeje, aby něco pochopili...

Jenže kdo a kdy či zda vůbec odsoudí aktéry v kauzách nenavazujících přímo na čerpání evropských fondů dřív než budou v tichosti promlčeny? Jestli je někdo z nich stíhán, pak v drtivé většině ti vládnoucím barvám nepohodlní a to je zoufale málo. Případné ojedinělé stíhání tunelů a velkých nehospodárností způsobených aktéry vládních barev je naopak diskreditováno a zesměšňováno třeba i slovy "honění čarodějnic na koštěti".

Kupodivu stejným člověkem jako aktuálně ohledně nejmenování pana Pelikána, jenž měl původně účinně pomoci snížit ceny u nás stále předražených telekomunikačních služeb pro občany (podle dřívějšího vyjádření ČTÚ prý to předražení našim občanům nevadí...). Ano, hlavní odkláněči se nepokrytě smějí třeba i z vlády, aktuálně ústy pana Kalouska: "Když oni jsou tedy korupčníky a sluhy kmotrů podle pana Pelikána, jenž je za to kritizuje na svém blogu, nemůže přece chtít se přes ně dostat do funkce na ČTÚ". Aha, pan Pelikán vetknul pomyslně komusi také tykadla, tak za to pyká, pro pravdu se potrefenci jsou schopni opravdu naštvat.

A souvisí to s tématem blogu o těžkosti soudců. Napadá mě podle tuneláři uplatňované logiky absurdní ale pochopitelný závěr: Nemá být pan Pelikán také trestně stíhán jako pan Smetana, když tím, že "prostě nemůže" být jmenován do té funkce kvůli svým kritickým blogům, vznikne patrně občanům obzvlášť velká škoda kvůli předraženým službám, neboť lze těžko najít rovnocenně kvalitního kandidáta? Je to přece velká nehospodárnost :-))

Konec legrace, to není problém pana Pelikána, ale pana Kalouska. Jeho jméno přece figuruje už u tolika velkých odsouzeníhodných kauz, kde se vyskytl hodně blízko, kupodivu nijak nedotažených, že je s podivem, že to dosud vůbec ustál. A když se příslušné orgány nečiní, má to odnést kvalita fungování ČTÚ a občané?

Když je pan Pelikán odborník, když je těžko nahraditelný díky svým zkušenostem, když chce poctivě dělat svou práci, když je VĚCNÁ shoda mezi těmi, kdo to posuzují, že je on muž na pravém místě, má se tam dostat.

Že tam nyní patrně ještě pořád trčí korupčníci a kmotři, přes početné změny na postech ministrů za této vlády, to je pouze ona příslovečná žába na prameni - a nikdo jiný místo nich ho tam přece zvolit nemůže, nikdo jiný ty kompetence svěřeny nemá.

V matematické logice také může z 0 plynout 1, tj. podobně i odkláněč smí udělat něco pozitivního... Co je tedy pak skutečným zájmem státu, zájmem společnosti, zájmem občanů jež má vláda zastupovat, když to v tomto případě není až v první řadě úsilí o kvalitní a zároveň nepředražené služby?

Když pan Kalousek použil takový argument, vzrůstá podezření, že je hmotně poplatný úsilí lobbistů, což by potvrzovalo to, co o něm pan Pelikán psal...

Hezký den
07. 09. 2012 | 05:02

Alex Koenigsmark napsal(a):

jira: potlesk.
07. 09. 2012 | 11:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy