Mikův plán - nemohu odolat a vkládám pro zajímavost

05. 10. 2008 | 12:05
Přečteno 3412 krát
Jak napravit situaci na Wall Street

Michael Moore

Přátelé,
nejbohatších 400 Američanů – ano, pouhých čtyři sta lidí vlastní VÍCE než všech 150 milionů nejchudších Američanů. 400 bohatých Američanů ovládlo majetek poloviny celé země! Jejich celkový majetek má hodnotu 1,6 bilionu dolarů. Během osmi let Bushovy vlády jejich bohatství vzrostlo o téměř 700 miliard dolarů – tedy o tutéž částku, jakou nyní požadují pro „záchranu“ finančního systému. Proč nedají k dispozici na svou záchranu ty peníze, které vydělali za Bushovy vlády? Pořád jim ještě zbude skoro bilion dolarů!

Samozřejmě, to oni neudělají – alespoň nikoliv dobrovolně. Když George W. Bush přicházel do prezidentského úřadu, od Billa Clintona dostal rozpočtový přebytek ve výši 127 miliard dolarů. Protože ty peníze byly NAŠE peníze a ne jeho, udělal s nimi to, co s nimi rádi dělají bohatí lidé – bezohledně je utratil. Teď máme dluh ve výši 9,5 bilionů dolarů. Proč proboha bychom měli těmto zlodějům dávat ještě další své peníze?

Rád bych navrhl vlastní plán na záchranu finančního systému. Mé návrhy, jejichž seznam uvádím níže, jsou založeny na jednoduchém a prostém přesvědčení, že se bohatí musejí prostřednictvím svých platinových záruk zachránit sami. Lituji, pánové, ale vždyť vy nám to opakujete pořád: There … is … no … free … lunch. Nikdo nemůže dostat oběd zadarmo. A děkujeme vám, že nás učíte, abychom nenáviděli lidi, kteří jsou závislí na podpoře v nezaměstnanosti. Takže my vám žádnou podporu vyplácet nebudeme.

Zde je můj návrh, nyní známý jako „Mikův záchranný plán“. Má deset jednoduchých, jasných bodů. Těchto:

1. JMENUJTE MIMOŘÁDNÉHO PROKURÁTORA, KTERÝ OBŽALUJE VŠECHNY OSOBY, KTERÉ NA WALL STREET VĚDOMĚ PŘISPĚLY K TOMUTO KOLAPSU. Než vydáme na cokoliv jakékoliv svoje další peníze, Kongres se musí zavázat, že bude trestně stíhat všechny osoby, které měly něco společného s pokusem zničit naši ekonomiku. To znamená, všechny osoby, které se dopouštěly insider trading, podvodů s cennými papíry, nebo jakékoliv činnosti, která přispěla k tomuto kolapsu. Ty musejí skončit ve vězení. Tento Kongres musí požadovat jmenování mimořádného prokurátora, který energicky bude stíhat všechny osoby, které vytvořily tuto krizi, i každého, kdo se pokusí obdobně podvádět veřejnost v budoucnosti.
2. BOHATÍ MUSEJÍ ZAFINANCOVAT VLASTNÍ ZÁCHRANU. Znamená to, že budou nuceni bydlet pouze v pěti domech a ne už v sedmi. Budou se muset omezit jen na 9 automobilů a ne mít jich 13. Budou muset jmenovat levnějšího kuchaře pro své miniteriéry. Ale v žádném případě nebudou pracující lidé a střední vrstvy, poté, co Bush snížil rodinné příjmy během svého funkčního období o více než 2000 dolarů, financovat bohatcům koupi další jachty.
Pokud opravdu potřebují těch 700 miliard dolarů, mohou si je lehce opatřit takto:
a) Každá dvojice, která vydělává více než milion dolarů ročně, a každý jednotlivý daňový poplatník, který vydělává více než 500 000 dolarů ročně, bude po dobu pěti let platit desetiprocentní příplatek k daním. (Je to plán senátora Sanderse.) To znamená, že bohatí budou pořád ještě platit míň, než když byl prezidentem Jimmy Carter. Tím se získá 300 miliard dolarů.
b) Jako v téměř každé jiné demokracii, každá transakce na burze bude zdaňována daní ve výši 0,25 procent. Tím se získá více než 200 miliard dolarů ročně.
c) Protože je každý akcionář vlastenecký Američan, akcionáři se vzdají na čtvrt roku svých zisků a poskytnou tyto peníze ministerstvu financí na záchranu finančního systému.
d) 25 procent velkých amerických korporací v současnosti neplatí VŮBEC ŽÁDNÉ federální daně z příjmu. Příjmy z federálních daní podniků v současnosti dosahují 1,7 procent HDP, zatímco v padesátých letech to bylo 5 procent. Zvýšíme-li podnikatelské daně na úroveň z padesátých let, získáme tím dalších 500 miliard dolarů.
Toto by mělo stačit na nápravu nynější krize. Bohatí si budou moci ponechat své rezidence i své služebnictvo a naše vláda Spojených států („VLAST PŘEDEVŠÍM!“¨) bude mít i trochu peněz na opravu některých silnic, mostů a škol.

3. ZACHRAŇUJTE LIDI, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ O DŮM ČI BYT, NE LIDI, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ POSTAVIT OSMOU REZIDENCI. 1,3 milionů nemovitostí je právě nyní v Americe konfiskováno osobám, kteří v nich bydlí, protože si nemohou dovolit další splátky. To je jádrem tohoto problému. Takže namísto poskytnutí těchto peněz bankám formou daru, dotujte každou tuto hypotéku částkou 100 000 dolarů. Donuťte banky, aby hypotéky znovu vyjednaly, aby majitel začal splácet dluh na základě dnešní hodnoty jeho nemovitosti. Aby tuto pomoc nespolkli spekulanti či ti, kdo se snaží vydělávat na rychlém prodeji či koupi domů, zaveďte podmínku, aby tato pomoc byla jen pro první příbytek, v němž občan bydlí. A oplátkou za příspěvek 100 000 dolarů na existující hypotéku dostane vláda svůj podíl na této hypotéce, aby z toho mohla posléze získat nějaké peníze. Takže bude celkový původní náklad napravení hypotéční krize v jejich kořenech (namísto pomoci peněz chtivým poskytovatelům hypoték) 150 miliard dolarů, nikoliv 700 miliard dolarů.

A řekněme si to upřímně. Lidé, kteří si nemohou dovolit platit dál hypotéky, to nejsou „osoby zosobňující nebezpečné riziko“. Jsou to naši američtí spoluobčané a jediné, co chtěli, bylo to, co všichni chceme a většina z nás to přese všechno ještě dostane: vlastní dům. Ale během Bushových let miliony těchto spoluobčanů přišly o slušná zaměstnání, která kdysi měly. Šest milionů lidí upadlo do chudoby. Sedm milionů lidí přišlo o zdravotní pojištění. Všichni byli svědkem toho, jak jejich reálné mzdy poklesly o 2000 dolarů. Ti, kdo se odvažují pohrdat těmito Američany, kteří se stali obětí celé řady katastrof, by se měli stydět. Budeme lepší, silnější a šťastnější společnosti, až si všichni naši občané budou moci dovolit bydlet v domě, který sami budou vlastnit.
4. POKUD VAŠE BANKA NEBO FIRMA DOSTANE NĚJAKÉ NAŠE PENÍZE V RÁMCI ZÁCHRANNÉHO BALÍČKU, TAK JI BUDEME VLASTNIT. Je mi líto, tak se to dělá. Jestliže mi banka poskytne peníze, abych si koupil dům, pak ta banka vlastní ten dům, dokud tu půjčku celou nesplatím – s úroky. Totéž musí platit pro Wall Street. Pokud potřebujete k přežití nějaké peníze, pokud vás vláda považuje za bezpečné riziko – a pokud rozhodne, že poskytnout ty peníze je dobré pro společnost – pak můžete dostat půjčku, ale my vás budeme vlastnit. Pokud půjčku přestanete splácet, prodáme vás. Tak to udělala švédská vláda a ono to fungovalo.

5. VŠECHNY PŘEDPISY MUSEJÍ BÝT OBNOVENY, REAGANOVA REVOLUCE JE MRTVÁ. K této katastrofě došlo, protože jsme dovolili lišce, aby spravovala klíče od slepičárny. V roce 1999 vypracoval Phil Gramm zákon, který odstranil všechny předpisy, které regulovaly Wall Street a náš bankovní systém. Zákon byl schválen a Clinton ho podepsal. Toto řekl senátor Phil Gramm, hlavní Mc Cainův hospodářský poradce, po podepsání tohoto zákona:
„Ve třicátých letech lidé věřili, že receptem na všechno je vláda. Byli přesvědčeni, že stabilita a růst vzniká, když vláda dohlíží na fungování volných trhů. Dnes tento zákon rušíme, protože jsme se poučili, že vládní zásahy nejsou správné. Poučili jsme se, že svoboda a konkurence jsou správné. Poučili jsme se, že svoboda a konkurence podporují hospodářský růst a stabilitu. Jsem hrdý na to, že jsem zde, protože toto je důležitý zákon; je to deregulační zákon. Jsem přesvědčen, že to je cesta do budoucnosti a jsem nesmírně hrdý na to, že se mi ji podařilo realizovat.“
Tento zákon musí být zrušen. Bill Clinton může pomoci tím, že se postaví do čela úsilí zrušit Grammův zákon a zavést ještě přísnější regulace našich finančních institucí. A pak mohou znovu zavést i regulační zákony pro letecké společnosti, pro kvalitu potravin, pro ropný průmysl a všechny další organizace, které ovlivňují náš každodenní život. Veškerá regulační opatření, která budou provázet každý „záchranný balíček“, musí jít ruku v ruce s financemi na jejich realizaci a s konkrétními tresty pro všechny, kdo předpisy poruší.

6. JESTLI JE TO PŘÍLIŠ VELKÉ, TAKŽE TO PROTO ZKRACHOVALO, JE TO PŘÍLIŠ VELKÉ NA TO, ABY TO EXISTOVALO. Bylo dovoleno vytvářet megafúze, nevynucovaly se protimonopolní a protitrustové zákony, a tak vznikla celá řada finanční institucí a korporací tak velkých, že už jen pomyšlení na jejich krach znamená ještě větší krach celého hospodářství. Žádná firma nebo dvě by neměly mít takovouto moc. K takzvanému hospodářskému „Pearl Harboru“ nemůže dojít, když existují stovky – tisíce – institucí, v nichž lidé mají uloženy své peníze. Když existuje deset automobilek, pokud jedna z nich zbankrotuje, není to celostátní katastrofa. Když máte ve městě tři různé deníky, které vlastní tři různí majitelé, pak vám nemůže vnucovat propagandu jediná mediální společnost. Zákony musejí být prosazovány tak, aby nevznikaly obří dominující společnost, které padnou s jedinou ranou prakem do oka, obr padne a zemře. A žádné instituci by nemělo být dovoleno zavádět finanční projekty, jimž nikdo nerozumí. Když to nedokážete vysvětlit dvěma větami, neměli byste brát od nikoho peníze.

7. PLAT ŽÁDNÉHO ŘEDITELE BY NEMĚL BÝT VÍCE NEŽ ČTYŘICETKRÁT VĚTŠÍ NEŽ PLAT PRŮMĚRNÉHO ZAMĚSTNANCE VE FIRMĚ, A ŽÁDNÝ ŘEDITEL BY NEMĚL DOSTÁVAT ŽÁDNÝ „ZLATÝ PADÁK“ KROMĚ ONOHO VELMI VELKOMYSLNÉHO PLATU, KTERÝ VYDĚLÁVAL, KDYŽ V PODNIKU PRACOVAL. V roce 1980 vydělával průměrný americký ředitel firmy čtyřicetpětkrát více než zaměstnanci. V roce 2003 vydělávali ředitelé 254x více než jejich zaměstnanci. Po osmi letech Bushe nyní vydělávají 400x více než průměrný zaměstnanec. Jak se tohle může dít ve veřejně vlastněných (akciových) společnostech, je nepochopitelné. V Británii vydělává průměrný ředitel firmy osmadvacetkrát více než průměrný zaměstnanec. V Japonsku vydělává ředitel firmy jen sedmnáctkrát víc! V Americe je to šokující. Vytvořili jsme katastrofu, v níž jsme se octli, protože jsme dovolili lidem nahoře neuvěřitelně napuchnout miliony dolarů. To musí přestat. Nejenže by neměl žádný ředitel, který dostane finanční pomoc, aby se dostal z této katastrofy, z toho mít osobní zisk, ale ředitelé, kteří dovedli svou firmu ke krachu, by měli být z firmy vyhozeni, než dostane podnik jakoukoliv pomoc.

8. JE NUTNÉ POSÍLIT VLÁDNÍ ZÁRUKY ÚSPOR A DŮCHODŮ A NEMOVITOSTÍ. Obama správně požadoval, aby vláda garantovala úspory lidí v bankách do výše 250 000 dolarů. Ale tatáž vládní ochrana musí být poskytnuta penzijním fondům. Lidé nesmějí mít obavy, zda peníze, které si střádají na stáří, budou skutečně k dispozici. To znamená přísný státní dohled nad firmami, které spravují fondy svých zaměstnanců. Soukromé penzijní fondy musejí být také ochráněny a možná by se neměly investovat do kasina zvaného burza. Naše vláda má povinnost zaručit, že nikdo, kdo v této zemi zestárne, nebude muset mít obavy, že bude na mizině.

9. VŠICHNI BY SE MĚLI ZHLUBOKA NADECHNOUT, UKLIDNIT SE A NEPŘIPUSTIT, ABY PŘEVLÁDL STRACH. Vypněte televizi! Toto není druhá Velká hospodářská krize. Svět se nehroutí. Politikové a komentátoři nám lžou tak zuřivě, že je velmi obtížné nebýt tím vyvoláváním strachu postižen. Nynější sedmiprocentní pokles indexu Dow Jones není nic proti Černému pondělí r. 1987, kdy burza za jediný den přišla o 23 procent své hodnoty. V osmdesátých letech udělalo bankrot 3000 bank, ale Amerika nikoliv. Tyto instituce vždycky mívají problémy a nakonec to dopadne dobře. Musí, bohatí nemají rádi, když mají problémy se svým bohatstvím. Mají osobní zájem na to, aby se situace uklidnila a aby se mohli vrátit do vířivky.
Přestože je situace šílená, desetitisíce lidí tento týden dostaly půjčku na koupi nového auta. Tisíce lidí dostaly v bance hypotéku na koupi nového domu. Studenti, kteří se právě vrátili na univerzitu, zjistili, že jim banky rády poskytnou na patnáct let studentskou půjčku. Život jde dál. Zajímavé je, že americká veřejnost na tu kampaň strachu neskočila. Proč národ nepřijal vážná varování od prezidenta? No, můžete opakovat, že „Saddám má tu bombu“ jen několikrát, než si lidé uvědomí, že jste prolhaný pytel hoven. Po osmi dlouhých letech už toho má národ dost.

10. ZALOŽTE NÁRODNÍ BANKU, „LIDOVOU BANKU“. Pokud opravdu máme nutkání vytisknout bilion dolarů, namísto toho, abychom to dali bohatým, proč to nedáme sobě? Když teď vlastníme Freddie a Fannie, proč nezaložit lidovou banku? Banku, která by poskytovala levné půjčky pro lidi, kteří si chtějí koupit dům, začít podnikat, studovat, financovat léčení své rakoviny či vytvořit nový velký vynález? A když teď vlastníme AIG, největší americkou pojišťovnu, učiňme další logický krok a založme zdravotní pojištění pro všechny. V dlouhodobé perspektivě nám to všem ušetří peníze. A nebudeme dvanáctí na žebříčku průměrné délky života. Budeme mít delší život, budeme mít prospěch z důchodu, který nám bude garantovat vláda, a dožijeme se dne, kdy podnikatelští zločinci, kteří způsobili takové problémy, budou propuštěni z vězení a my jim budeme moci pomoct reaklimatizovat se v civilním životě – v životě s pěkným domem a automobilem, který nejezdí na benzín a který byl vynalezen za pomoci financí z Lidové banky.

Michael Moore

Pozn.AK: Já vím, je to Michael Moore a podle hesla "když nevím, tak straním" to leckdo bude mít snadné. Jo a převzal jsem ho z Britských listů.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

František Stočes napsal(a):

Kapitalismus je zombie! Jak vlastně zanikne?

Když bolševik „předal“ ekonomiku „pracujícím“ tím, že ji zestátnil, K. Čapek napsal: „Vezměme si dejme tomu teoretické heslo, že,,, výrobní prostředky ´patří všem´… To byl kolosální filologický omyl ruského bolševictví; a je zajímavé, jak to pak sovětská vláda musila napravovat soustavným dokazováním, že co patří všem, nepatří vlastně nikomu.“ (V zajetí slov, 1923).
Celé na:

http://stoces.blog.idnes.cz...
05. 10. 2008 | 12:34

veverka napsal(a):

Díky pane Koenigsmarku ! Na modrém Aktuálně by se to jinak nikdy neobjevilo,takže díky,protože je to velice zajímavé a především trefné.Bohužel americký socialistický "záchranný plán" ,který de facto znamená,že daňoví poplatníci zaplatí průšvihy a neschopnost soukromých bankéřů byl už schválen.
05. 10. 2008 | 12:43

Stan napsal(a):

Michael Moore to napsal dobře, podobný pohled a zajímavé odkazy na
http://www.outsidermedia.cz...
05. 10. 2008 | 12:47

eli napsal(a):

Se mi líbí hned ty první body. Navrhl bych vlastní: ještě před tím, než bude V. Klaus "zvolen" prezidentem, bude spravedlivě odsouzen a uvězněn. Od tohoto bodu by měl nastat očišťovací proces naší politiky. To opravdu lidé chodí do práce s dlaní před očima...?
05. 10. 2008 | 12:49

Jan Vaculík napsal(a):

Zní to hezky, člověku by se chtělo zatleskat ... ale: jak by asi dopadla praxe? Krásné odhodlání pomáhat těm, co se octli v nouzi, ale i tuto pomoc nakonec z větší části schramstnou vykukové a různé orgány.

Zkušenost je zatím taková, že radikálně socializující tendence ke zbohatnutí společnosti nevedou. Rozumná politika vedla většinou tou cestou, že se umožnilo bohatnout bohatým, a s nimi zároveň bohatli i ti chudší. Jsou tam jemné nuance, které se musí vyladit.

Ale budou muset jít američtí finančníci do sebe, a pohroma v podobě "Mikova plánu" by jim mohla být mementem.
05. 10. 2008 | 12:58

Fibonucci napsal(a):

Michael Moore, to je ten rejža, co lže skoro o všem a překrucuje fakta?
05. 10. 2008 | 12:59

Karel Mueller napsal(a):

František Stočes:
K. Čapek má samozřejmě pravdu. Ale to je dnes chorobou i velkých korporací, které se od reálsocialistických podniků liší čím dál méně, všichni jsou zaměstnanci bez přímého vztahu k výrobním prostředkům.
Ekonomicky nejefektivnější jsou dokonale průhledné výrobní firmy o několika stovkách zaměstnanců, kde zaměstnanci dostávají část mzdy ve formě podílu na zisku nebo vlastní část akcií firmy. Není to nic nového, jedná se o tzv. lidový kapitalismus.

Pane Koenigsmark, čekám, kdy Vás ideoví bojovníci označí za komnistu :-).
05. 10. 2008 | 13:12

RUMCAJS napsal(a):

Tady se vytváří dojem, že ti bohatí nabyli svůj majetek nelegálně. Typická bolševická propaganda, která vyustila v nejhorší zločiny člověka vůči člověku.

Majetnost je zločin!
Sice dluhy nesplácí chudej,ale potrestán má být bohatý.

Bolševici jako Vy, pane Koegnismarku chtějí kapitalisticky žít a socialisticky pracovat. Škoda že už nemáte na to věk, aby jste si další socialistickou revoluci dosytosti užil.
05. 10. 2008 | 14:42

Tupelo napsal(a):

Take dekuji autorovi za zverejneni textu, bylo by fajn kdyby ti kteri ke svemu majetku prisli nelegalne o nej taky prisli :)

Fibonucci: ne.
05. 10. 2008 | 15:00

Desiderius napsal(a):

Dobrý text.Musím neskromně říci,že něco podobného mne taky v posledních dnech napadalo.
05. 10. 2008 | 15:26

Zeleny napsal(a):

Pane K. jake rozlozeni majetku by vas moralne uspokojilo. Z praktickeho stanoviska majetek 400 bohacu je kapital cirkulujici v ekonomice. Pro vlastnispotrebu bohatci vyuziji zlomek procenta a i to samozrejme muze drazdit spoluobcany.
Jeden kamarad Ing. zivnostnik provadi instalaci a udrzbu slozitych mericich aparatur.Jistou vedkyni CSc. pohorsilo, ze ma na hodinu vice nez ona.Ona si ale trochu plete pojmy. Jeho prijmy jsou nejiste, jezdi z mista na misto a hradi z toho vsechny provozni naklady zivnosti.Pani vedkyne si totis tak trochu plete pojmy a nechava se unest vnejsimi verbalnimi podobnostmi.
Rezimy se lisi tim, ze v jednech je nerovnost a lidi jsou chudi a druhe rezimy ve kterych je nerovnost a chudi lide, kteri daleko vice vydelavaji jak jsme jako zhruba vrstevnici za sveho zivota mohli videt. Mame na vybranou mezi zlym kapitalizmem a zvirecim kolchozem, kde jsou si vsichni rovni, zvlaste nekteri. Nic proti kritice, kapitalizmus je daleko lepsi, protoze jej lze snadno a hlavne bezpecne ostouzet. V socializmu je vse krasne a ztepile, ale lide se tam ze sousednich zemi moc nehrnou. Co se tyce USA, jejich problemy bych chtel mit. Rika se, ze nejvic krici ti co se maji nejlip.
05. 10. 2008 | 16:26

Martin, toho jména druhý napsal(a):

Dostal jsem se jen na začátek textu, kde jsem objevil jednu velkou, základní chybu a dál už jsem nečetl. V textu se uvádí :".. to co bohatí s penězi rádi dělají - bezohledně je utratil". Fatální chyba! To je zvyk lidí nebohatých. Právě proto, že bezohledně utrácejí, nikdy se bohatými stát nemohou. Bohatí možná bezohledně investují, ale neutrácejí.
05. 10. 2008 | 16:37

Honza999 napsal(a):

RUMCAJS

Ten majetek pravděpodobně nabyli legálně, zato však jej nabyli nemorálně.
Dokud nebude platit pro podobné případy zásada "co nezakazuje zákon, zakazuje morálka", budeme stále ohroženi takovýmto nebezpečím.
Jenže pro loupežníky je morálka slovem neznámým...

K výroku - Sice dluhy nesplácí chudej,ale potrestán má být bohatý.

Ten bohatý, když půjčoval, byl přece plně zodpovědný za své jednání.. Udělal chyby ON, ať za ně platí ON! Chyboval bohatý věřitel, k chybování byli ZMANIPULOVÁNI chudí dlužníci. Potrestáni nakonec budou ti ostatní, co byli zcela mimo. Bohatým jeho pohledávky uhradí ti, co nejsou tak chudí, aby si museli půjčovat (a tím pádem jsou jediní, ze kterých jde ještě něco vyrazit). Ti půjčující si chudí budou ještě chudší, takže z nich nikdo nic nedostane.

Loupežnické řemeslo se nám nějak zvrhlo..
05. 10. 2008 | 16:39

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, lump je ten, kdo má víc než já, a navíc je určitě zodpovědný za všechny trable světa. Na to levice plus ti co mají vždy nastavenou dlaň slyší. Já mohu jenom srovnávat, jenom to co jsem zažil. NDR - NSR, Jižní Korea - Severní Korea atd. Momentálně je v Česku nejlíp za posledních 100 000 let, možná milion a místní komsomolci zase začínají naříkat. Co chcete chlapci tohle:
http://warnet.ws/news/25030
To už tady bylo, a tak při vědomí že svět nebyl, není a nikdy nebude dokonalý budu neustále opakovat, že američani tady měli být už od pětačtyřicátého a ušetřili bychom si pár desítek let front na banány a hajzlpapír, a ne jenom nějaká polní kuchyň či radar, ale pořádná base. Tam kde stojí rozkročený americký mariňák, tam se hordám těžko leze., modré přilby umí akorát Srebrenicu. Můžete srovnávat:
http://komap.net.ru/2008/09...
05. 10. 2008 | 16:53

zdesta napsal(a):

Rumcajs: Neplatící chudí byli zřejmě příčinou nadměrných zisků.Tento stav pak opravňoval vyplácet odměny manegementu u Lehmanů 2,5 miliardy ročně.Chudí byli také příčinou vytunelování 300 milionů EUR z německé KWF v den krachu.Proč si ředitelé ve Fanie May vyplácely bonusy ve výši 30 mil.doláčů ročně,když věděli že to jde od 10 ku 5.Můžete to nějak adekvátně vysvětlit.Snad to nezavinil sociální stát pro bohaté,i když vše je možné. Děkuji.
05. 10. 2008 | 17:17

tata napsal(a):

pane wbgarden

No reakci na Váš zjednodušenej pohled mi ulehčil pan zdesta.Odpovězte na jeho příspěvek.Ano levice je tak drzá a nepřeje vam aby si ředitel vyplatil třičtvrtě miliardy odměnu,co by chtěla ta banda vždyt mnozí maj kralovsky plat necelích 10000 a stěžují si je to možné,co mi zaviděj vyte co musím odevzdat daní a poplatku sotva mi zbyde 300 milionu a to ještě někdy se mi povede aby nemuseli dělat přivest podnik k bankrotu.Měli byste mi zato líbat ruce jak je ta levičacka banda něvděčná.
05. 10. 2008 | 18:07

RUMCAJS napsal(a):

Honza999:
V nejhorším to nemají na Kubu daleko.

Zdesta:
O jakém zisku to mluvíte ? Zisku banky, nebo platu bankéřů ? Zřejmě tady myslíte platy bankéřů, potažmo zaměstnanců možná i odborově organizovaných.
Říkám taky fuj. Ale co se dá dělat, takové podmínky si zřejmě domluvili s majiteli, tedy akcionáři.
Majitelé utřeli nos a myslím že z platů uvedených pánů mají stejnou radost jako Vy.
05. 10. 2008 | 18:14

Tom napsal(a):

Nedá mi to, musím se vyjádřit.
1.) Souhlas.
2.) Souhlas s ideou, ale
a) to je trest na základě principu kolektivní viny
b) to postihne běžné Američany(střední třídu) stejně jako bohaté, protože narozdíl jiných zemí má svoje peníze na burze v USA daleko víc lidí
c) chci vidět to nadšení:)
d) neplatí, protože jsou např. ve ztrátě. Příjem z vyšších daní by mohl být menší, než se může zdát, navíc to přinese vyšší nezaměstnanost.
4.) Půjčka není to co koupě. Pokud půjde o půjčku s úrokem, nelze požadovat majetkovou spoluúčast. Jinak ano.
Mimch. banka ten dům nevlastní.
5.) Spousta vzdělaných lidí si myslí opak. Spousta lidí má za to, že právě regulace byla příčinou. Nejsem schopen se přiklonit ani na jednu stranu, ale tady by měli mluvit opravdoví odborníci. Ne Moore.
6.) Malé a slabé banky byly jednou z příčin krize 30.let. Finanční trh a trh s automobily jsou velmi odlišné, srovnání je zavádějící.
Zkuste říct lékaři, aby vám vše stěsnal do 2 vět. Uvidíme, jak se to podaří.
7.) Proč ne. Ale krizi to nijak nezastaví.
8.) Záruky ano. Bránit fondům v obchodování na burze? To je možná skoro lepší je zrušit.
9.) Souhlas, až na ten pytel.
10.) To je návrh už od jistého pana Proudhona, mám pocit že to byl Francouz, a pochází někdy z období roku 1850. Netuším, jestli to Moore opsal nebo samostatně vymyslel, ale každopádně to jen ukazuje, že moc nerozumí bankám ani ekonomii, potažmo ekonomice. Rozhodně NE.
05. 10. 2008 | 18:22

Jiri napsal(a):

Pane Koenigsmark,zkuste mi odpovedet na otazku:Co by se stalo,kdyby tech 400 si reklo,kasleme na dalsi vydelavani,stahneme vsechny sve penize z podniku,dame si je doma
pod perinu a co nam bude chybet.
Zkuste se zamyslet nad dusledky
co by asi nasledovalo.
05. 10. 2008 | 18:28

tata napsal(a):

pane JIŘÍ

Zkuste domyslet co by udělalo kdybi všichni drobní střadatelé chtěli peníze spět a uložili by je doma.
05. 10. 2008 | 18:35

jiri napsal(a):

Pane Tata,udelalo by to to same.
Bohuzel zijeme ve svete kde jak u bohatych tak u chudych jsou rozhodujicimi faktory STRACH a CHAMTIVOST.Lidi se zdravym rozumem najdeme snad u par lidi
ve vedeckych kruzich.Viz profesor Holy.Ale takovi lide bohuzel nikdy nebudou chtit o necem rozhodovat.
05. 10. 2008 | 18:40

Pocestny napsal(a):

No, tohle kdyby měl v roce 1917 v ruce Lenin, tak byto vše vypadalo o sto let lépe.

Vzhledem k tomu, že to vyprodukoval opisovač v roce 2008, je to skoro sto let staré.

Je zajímavé, jak tam jest myto pozadí Clintonovi, zdá se, že demokrat podepsal těm korporátním grázlům cosi, co pak republikáni užili dosytosti. Při vědomí obvyklého předvolebního stavu demokratické mylné euforie z výsledků, které nenastanou, se ptám, nakolik to bylo políčeno na období očekávaného nástupce Gora.

Pan Moore zapomíná, že vše se zadrhlo, když ti chudí kvůli příliš benevolentním, chce se říci "socialistickým" regulím byli postrčeni do rizika splátek bez reserv, nadoraz. Stoupla cena komodit, nezbylo na hypotéku, chudí musí také nejprve jíst, potom koukat na TV a snít si svůj sen "o střední třídě".

Zamyslel se někdo někdy nad tím, jestli opravdu všichni, kdo se tu hrabou k domku v zahradě a školnému pro děti tou "střední třídou" jsou, jestli co celé hlavně není konec pokusu anglosas o "sociální stát"?
Konec pokusu "pozvednout masy" k cingrlatům doby, aby se zmírnil sociální běs a utlumila závist a chamtivost.

Naopak, ukázalo se, že čím více mas v systému je, tím je celý systém lacinější, vulgárnější a chamtivější. Nehamižnější jsou vždy totiž ti, co nemají na to, aby ukojili svou společenskou žízeň po obdivu.

U nás je to vidět názorně - čím větší blb, tím více barokních cingrlátek a žízeˇn po korytu.

Důstojný člověk se občas k něčemu nesníží, chátra naopak využije čehokoliv, aby se povýšila sama nad sebe.
V Americe, Británii, u nás.
05. 10. 2008 | 19:11

wbgarden napsal(a):

Vážený pane tato, můj pohled je takový jaký je, za tu dobu co žiju, jsem nic jiného než o čem píšu nezažil. Bohužel, nemám to štěstí jako vy se stýkat s řediteli, kteří si vyplácejí miliardy. Drobně podnikám a někdy mám co dělat, abych vyšel. Náklady jsou čím dál tím vyšší. V americe jsem párkrát byl, je to úplně normální země plná pracovitých lidí. Nijak usa nemíním preferovat, ale jedno vím určitě, krize přejde a amerika posílí a bude zas o kus dál, zatímco u nás budou furt nefachčící svazáci, komsomolci, batůžkáři a spol. naříkat, jak je svět nespravedlivý.....
05. 10. 2008 | 19:16

zdesta napsal(a):

Rumcajs: Kde jste přišel k přesvědčení,že mám radost z krachu některých finančních ústavů v USA? Vy máte nějaké telepatické schopnosti? Vzhledem ke svému věku mám radost,že se ráno vzbudím, že svítí slunce,že vnuk je zdravý a.t.p.Američtí bankéři mi mohou být ukradení.Jde jen o to,že chci znát pravou příčinu a pravdu o tomto stavu.Argumentujete akcionářema, že snad souhlasili s vyplácením bonusů i za maximálně nepříznivých podmínek.Co považuji zazávadné a odporující se zdravému rozumu? Dovede si představit T.Baťu jak navyšuje maximálně zaměstnanecké konta protože mu klekla výroba gumáků a dřeváků?Můj tatík dělal šéfa prototypového oddělení . Pokud se u Bati něco zvrtlo, pak na zaměstnaneckých kontech to nejvíce pocítili ti nahoře a pak teprve dělňas.T. Baťa ovšem nebyl neoliberál.Byl to solidní konservativní podnikatel.Nemám pocit ,že bych chtěl na toto téma dál diskutovat.Obhajovat neobhajitelné prostě nejde.
05. 10. 2008 | 19:18

tata napsal(a):

pane Rumcajs

Tady to opravdu hraničí pravda za každou cenu.Ted se vyjadřuji co znam odnas věřím ale že to tak funguje i v americe.Ja neznam jediný případ člověka ktery si pujčí do 200 000 a ty peníze se nevymohli at je to zabavení majetku,nemovitosti.Ale bežné je že desitky milionu se nedaj vymoc protože jejich zaruka byla nadhodnocena tudíž to není kde vzít.Určitě bude ale opravdu vyjímka že tento dluh do 200000 nebude vymožen.

Takže chudí neplatí a bohatí zato mužou napsano z vaší strany naprosto nepochopitelné.

Odpověd panu zdestovi:Krasně ste zde vložil odborové organizace jen pro usmaní.platy obyčejnych uředníku to taky asi nebudou.Takže ředitelé manažeři kdo je tam dosadil,kdo jim dal smlouvi chudaci?Kdo je zodpovědny chudaci?Chcete mi namluvit že jako podnikatel dosadíte ředitele a vy utřete nos,pak byste byl nejvetší blazen ale zodpovědnosti by VAS TO nezbavilo.No tentokrat obhajujete neobhajitelné.I kdybych připustil že to v americe chudaci nesplacej,,ve světle zde předloženych odměn usměvné..TAK kdo ma zodpovědnost za špatně uzavřené smlouvy?Ředitel potažmo majitel.

CHapu že tento dukaz nenažranosti dost nabouravá ideu soukromí majete vyřeší vše tady je jasny dukaz že naprostá volnost není možná.At tedy chloupostí majitelu,nebo jejich zapojení do nenažranosti vyde to nastejno.Ve světle tohoto padá argument že za každych okolností se majitel chová zodpovědně
05. 10. 2008 | 19:24

tata napsal(a):

pane wbgarden

Vyte moc dobře že to byla ironie.Vašeho pohledu ve kterém pokračujete:

zatímco u nás budou furt nefachčící svazáci, komsomolci, batůžkáři a spol. naříkat, jak je svět nespravedlivý.....

Ja vam to vyvracet nebudu,jen mi je nepochopitelné že jako drobný podnikatel hajíte ty darebaky a vidíte zlo tam kde pro
Vás není protože ste na stejné lodi a škodí vam hlavně tyto darebaci.Ja nemluvím o těch zastupech poctivych podnikatelu a drobnych živnostníku.Ja osobně ač sem dělník tak mnohaletá prace v zahraničí mě zajistila že kromě měny mě žadná vlada nepoloží.TAkže jen nesnaším šibaly a je mi jedno kam patří.NEMAM potřebu zavidět na pohodlný život sem se zajistil svoji prací a muj věk je spíše s nadsazkou podívat se do pelhřimova.Ovšem každy ma pravo vidět ze svého pohledu. V americe sem nebyl ale zapadní evropu sem pracovně sjezdil hodně, takže o tom také dost vím.
05. 10. 2008 | 19:44

wbgarden napsal(a):

Pane tato, co svět světem stojí, lotři bývají na levici i na pravici, jak jistě dobře víte. To tady snad neřešíme, na to snad existují služby, které si platíme z daní. Jde úplně o jinou věc, jestli jste opravdu pracující člověk a platíte daně, a je úplně jedno jestli nájemně makáte nebo podnikáte, tak přece musíte vidět, že tady existuje řada nefachčenků, kteří jen nastavují dlaň....
05. 10. 2008 | 19:53

Vico napsal(a):

Pocestný : a co si s chátrou při dnešní převládající filosofii rů stu počít? Zpozdilí filmaři natáčí horory Vřískot 3 a Vřískot 4, ale ve skutečnosti nejvíce hororově zní věta : "Procento růstu HDP se zřejmě sníží na tři procenta". Bez masového konzumenství se vše zřítí do jedné velké propasti. I sociál je přesvědčován, aby si koupil plasmu a starý televizor nabídl na výhodný protiúčet. A stavební firmy také musí jet na plné obrátky. A jak to udělat, když zákazník nemá "prachy" právě po ruce. Tady nejde o sen vagabunda o střední třídě. Doba, kdy si střední třída jezdila v kočáře a později v limuzíně, je pryč. Automobil chrlí tolik aut, že si je "musí" koupit i dělník u pásu. A ne nějakého fiátka, ale pokud možno něco opravdu in. Co takhle SUVéčko.Chátra se asi opravdu povyšuje sama nad sebe..a díky tomu ten dnešní systém funguje. Levné hypotéky..to není pokus o anglosaskou formu sociálního státu, ale pokus o to aby jízda po horské dráze ještě chvilku pokračovala.
05. 10. 2008 | 19:56

RUMCAJS napsal(a):

zdesta:
"Majitelé utřeli nos a myslím že z platů uvedených pánů mají stejnou radost jako Vy. "

No jestli jste z tohohle vydedukoval že tvrdím, že máte radost, tak jste to asi četl moc rychle.

K tomu dalšímu.
Nevím, co si z Vašeho příkladu o Baťovi mám odnést. Jako že majitelé mají být přísnější na své zaměstnance a řádně je trestat ?
Existuje něco jako zákoník práce a tyto možnosti jsou dost omezené. Pochybuju, že by se Vám podařilo prosadit větší lebaralizace tohoto zákona.
05. 10. 2008 | 20:11

RUMCAJS napsal(a):

tata:
Když někdo nesplácí hypotéku, jak tomu tedy chcete říkat ?
05. 10. 2008 | 20:13

RUMCAJS napsal(a):

Podobné články jako je tento, dláždily cestu komunistům k moci a dopomohly jim k jejich nehoráznému řádění.
Jaký je rozdíl mezi "Holou lebkou", která kolem sebe rozsévá rasovou nenávist a panem Koenigsmarke, schovaným za Moora ?
Žádnej ! Jsou stejní jak fyzicky tak duševně. Rosévat nenávist mezi bohatými a chudými je na stejné úrovni.
05. 10. 2008 | 20:24

čtenář napsal(a):

RUMcajs, opět jsi ve formě. Dej sem konečně tu o tom točeným lahváči. A Paroubkovi.
05. 10. 2008 | 20:48

RUMCAJS napsal(a):

čtenář:
Co to je, točený láhváč ?
05. 10. 2008 | 21:54

Honza999 napsal(a):

RUMCAJS

Točený lahváč???

To je první myšlenka, která napadne čtenáře Vašich příspěvků... :-)))
05. 10. 2008 | 22:09

RUMCAJS napsal(a):

Honza999:
A taky jediná,co ?
05. 10. 2008 | 22:23

Honza999 napsal(a):

RUMCAJS

Ano, jediná..

Jakákoli další by byla mrháním intelektuální energie.. :-))
05. 10. 2008 | 22:29

RUMCAJS napsal(a):

Honza999:

Tak s tou určitě nemrháte.
05. 10. 2008 | 22:35

Honza999 napsal(a):

RUMSAJS

Proto jí také mám dostatek a vuyžívám ji účelněji.. :-))
05. 10. 2008 | 22:43

Honza999 napsal(a):

PS: to S je překlep, ne úmysl.. I když o Vás nemám dobré mínění, nedovolil bych si komolit Vaše jméno.
05. 10. 2008 | 22:45

RUMCAJS napsal(a):

Honza999:
A jak ? Hrajete Člověče nezlob se? I když tam se počítá do šesti. To vidím u Vás jako problém.
Takže mě fak nic nenapadá.
05. 10. 2008 | 22:49

Honza999 napsal(a):

RUMCAJS

A jak?

Tak Vám to vysvětlit by byl problém..

Bylo by to NAD Vaše rozlišovací schopnosti, a Vám by nezbylo než se utěšovat, že tomu nerozumíte z opačného důvodu.

Než abych Vás vrhal do takového stavu rozpolcení mysli, raději Vám to utajím.
05. 10. 2008 | 23:04

RUMCAJS napsal(a):

Honza999:
Tak to už vím, co děláte.
Deratizátora.
Na ty blbý broučky už fakt vidím blbě.
05. 10. 2008 | 23:11

Honza999 napsal(a):

RUMCAJS

Nu, a máme to tady... Rozlišovací schopnost není jen optika..
05. 10. 2008 | 23:14

RUMCAJS napsal(a):

Honza999:
Tak to jsem vedle jak ta jedle!
05. 10. 2008 | 23:35

zdesta napsal(a):

Rumcajs: Majitelé utřeli nos a myslím žez platů uvedených pánů mají stejnou radost jako Vy. Tím Vy snad oslovujete moji osobu a radost stím spojená se také týká mé osoby. Nebo se pletu?Navíc jsem Vám napsal z čeho se schopen se radovat a z čeho ne.Baťu jsem uvedl jako příklad konservativního podnikatele disponujícího obrovským majetkem.Nikdy by nikoho neodměňoval řádově v desítkách milionů jen pro nezřízenou chamtivost.Ten žádal za plat konkrétní pozitivní výsledky.čtyřistati násobný plat běžného zaměstnance? No otom by jste mohl Tomášovi vykládat.Nechal by Vás zavřít do blázince.Pokud to nechápete a plantáte tu o zákoníku práce, pak sorry.Ten téměř bilion doláčů zaplatí veřejnost v USA.)běžní občané) Autorům tohoto průseru se nic podstatného nestane.Jestliže považujete tento stav a jeho výsledek za OK nic proti tomu. Já se domnívám,že to není fér.Neodpovídá to tradičním zvyklostem civilizované společnosti.Kritický postoj k tomuto finančnímu průseru, není žádné štvaní chudých proti bohatým. Takový hloupoučký argument bych od Vás neočekával.
05. 10. 2008 | 23:40

danny66 napsal(a):

V jednom ze svych prispevku Rumcajs napsal, ze hypoteky byly rozdany chudym, kteri ted nemaji na splatky, sam jsem si vyrizoval hypoteku a mohu Rumcajsova slova jen potvrdit, vyrizeni hypoteky bylo totozne jako za totace dostat se na vysokou vojenskou skolu, kdyz se zadatel dokazal podepsat, byl prijat. A ted nejaky hnup, minen Moore, navrhuje, darovat tem lidem, co si nafalsovali prijmy do zadosti o hypoteku ,100.000$ ??? Hodne lidi si kupovalo dalsi apartment ci dum, na ciste spekulaci, zadna zaloha a splacely se je uroky bance a verilo se, ze za rok ci dva se dum proda a cisty zisk zustane majiteli. Takovych typu hypotek bylo zvlaste v jizni Kalifornii naprosta vetsina, i me neekonomovi bylo naprosto jasne, kdyz o tom zacaly noviny pred 2 roky psat, ze to nemuze dopadnout dobre a takovym lidem, navrhuje pan Demagog rozdavat staticice dolaru???? Asi se mu po pobytu na Kube v hlave trochu pomotalo....
06. 10. 2008 | 04:51

zdesta napsal(a):

Rumcajs: Dodatek.Slovo radost i vtom ironizujícím pojetí, je o emociálních pocitech ať již mých, nebo těch majitelů. Nevíte onich vůbec nic.Finanční krize v USA nevyvolává v mém případě žádné emoce.(ani radost ani vztek) Spíše je to údiv nad příčinami a jejich řešením.
06. 10. 2008 | 06:34

RUMCAJS napsal(a):

zdesta:
Buď je tam té ironie málo a nebo příliš. Když napíšu, že mají radost, tak to neznamená, že ji mají. Tomu se říká ironie. Ale třeba jsem nepochopil ironii ironie ve Vašem podání. Nechám na hlavě.

Co se týká štvaní.... tak jste asi tento blog nečetl. Doporučuji přečíst.

Citace:
...nejbohatších 400 Američanů – ano, pouhých čtyři sta lidí vlastní VÍCE než všech 150 milionů nejchudších Američanů. 400 bohatých Američanů ovládlo majetek poloviny celé země! Jejich celkový majetek má hodnotu 1,6 bilionu dolarů. Během osmi let Bushovy vlády jejich bohatství vzrostlo o téměř 700 miliard dolarů – tedy o tutéž částku, jakou nyní požadují pro „záchranu“ finančního systému. Proč nedají k dispozici na svou záchranu ty peníze, které vydělali za Bushovy vlády? Pořád jim ještě zbude skoro bilion dolarů! ...
Konec citace"

Jestli tohle není štvaní, tak teda co ?
Protože je někdo bohatý,tak má platit za něčí insolventnost? Vždyť je to směšný mluvit tady v tomto případě o nenažranosti menežmentu a dělat z dlužníků nesvéprávné chudáky. Tady se jednalo o hypotéky se zvlášť sníženým úrokem !!!
To byl vstřícný krok směrem k chudým.V tomto duchu se stavělo přes milión domů ročně.
Jestli tohle chce někdo označit za nenažranost bohatých, tak je buď osel ,lhář či demagogický populista.
06. 10. 2008 | 06:56

zdesta napsal(a):

danny66: Vám jako ekonomicky neznalém, bylo již 2 roky jasné,že to pujde na hubu. Jasné to nebylo manegementu zmíněných finančních ústavů.Zřejmě tam sedí ještě větší blbouni než je Moore.Je zajimavé,že totální blbost je v USA tak dobře honorovaná.
06. 10. 2008 | 06:56

zdesta napsal(a):

Rumcajs: Jak jste se vyspal? Já tradičně z neděle na pondělek blbě.Mám návrh.Víte co?Vykvákněme se na to, protože na celou situaci může existovat nepřeberné množství názorů.Pochybuji silně že dojdeme k nějakému uspokojivému a objektivnímu závěru,který by vyhovoval většině. Přeji přijemný nastávající den.-
06. 10. 2008 | 07:12

RUMCAJS napsal(a):

zdesta:
To spaní máme stejný. Z neděle na pondělí se spíš jedná o trauma.

Jinak si myslím, že na tento problém si lze udělat jediný názor, pokud se člověk s ním poctivě seznámí. To co předvádí Moore, je nechutnost. Ale co by neudělal pro poularitu. Vždy´t ta ho živí. A pro peníze .....

Taky Vám přeju hezký den. Zkuste nečíst noviny,vypnout rádio a uvidíte, jak je na světe hezky.
06. 10. 2008 | 07:35

danny66 napsal(a):

to zdesta, kdyby tam nesedeli blbouni tak by to nedopadlo jak to dopadlo a jeste bude dopadat, je to chyba bank, ze si nic neoverovaly, ani obcanstvi je nezajimalo nebo status v USA, automaticky mi tam vyplnili obcan USA ac podle akcentu museli slyset, ze nejsem mistni. Zisk a touha po jeste vetsim zisku jim zaslepila druhou polovinu mozku. Jen at se to procisti, a nejlepem samo.
06. 10. 2008 | 14:29

KVS napsal(a):

toho zvláštního prokurátora bych prosila i v českých zemích... okamžitě.... KVS
16. 10. 2008 | 16:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy