Rozbitý kompas

09. 07. 2011 | 09:17
Přečteno 4739 krát
Největší chyba dnešního konvenčního politického myšlení je bezmyšlenkovité zastaralé dělení politiky na levici a pravici.

Těm, kdo už to nějakou dobu tuší, to s definitivní platností potvrzuje britský novinář Peter Hitchens, na něhož můžeme stoprocentně spoléhat, že co napíše, to skýtá hodně námětů k přemýšlení. V jedné ze svých novějších politických knížek „The Broken Compass“ hned v podtitulku „Jak britská politika ztratila cestu“ sice hned na začátku sděluje, že kniha se týká současné Británie, ale jeho objasnění dnešního politického zmatení se vztahují na celou Evropu. Politický kompas jsme ztratili všichni. Dělení na levici a pravici (vysvětluje Hitchens) stále ještě stojí na „symbolech, které byly už dávno mrtvé a udržovaly se před rozkladem jen zmrazením ve studené válce“. A klasickými protiklady jako kapitál versus pracující, státní kontrola versus svobodné podnikání, demokracii versus komunismus.

Tato stará klišé se rozsypala a dnes se v politickém spektru těžko orientujeme, kdo je komu oponentem a kdo s kým kolaboruje, otevřeně nebo v zákulisí. Celý Západ se posouvá k myšlení, v němž se konzervativní strany proměnily v jakousi mírnější levici a ztratily napojení na tradiční konzervatismus Edmunda Burkea. Domnívají se, že tím směrem se posunulo i voličstvo, jemuž se musí přizpůsobit, chtějí-li ještě kdy zavládnout.

Zatímco se pravice prakticky posunula do leva, levice se naučila znamenitě předstírat posun do prava. Objevila, že místo znárodňování podniků se víc vyplatí je svázat regulacemi a oloupit vysokými daněmi a ponechat je v iluzích, že podnikají svobodně. Vytvořila proti nim přezaměstnanost ve veřejném sektoru, aby si rozšířila svoji voličskou základnu. Ve školství prosadila (a zde Hitchens míní konkrétně New Labour) egalitářství na nejnižší intelektuální úrovni. Oslabila národní svrchovanost, zmrzačila instituci rodiny. Křesťanské hodnoty a úctu k vzdělanosti vyhnala z veřejného života.

Ze všech částí politického spektra vzešla nová třída byrokratů, kteří si pomáhají udržet moc omezováním občanských svobod a posilováním státní moci. Osvědčenou metodou je vymýšlení strašáků, před nimiž nás musí chránit: zločinnost, terorismus, klimatické změny, závadné potraviny, pedofilové, cokoli se hodí. A vymýšlet na to nové zákony, jimiž si chrání svoji moc před naší svobodou.

Politici celého spektra se přestali zajímat o politiku a nechali se uchvátit politickou kariérou a finančními výhodami. Tím se zamlžily politické hranice a rozdíly. V zásadních věcech a principech se politika všech parlamentních stran stala stejná. Všechny se zapojily do denunciace veškerých projevů politické pravicovosti hanlivými přezdívkami „krajně-pravicový, xenofobní a nacionalistický“.

Tím se dovršil dlouholetý program labouristické strany, jak (cituje Hitchens) jej poprvé vyhlásil hned po druhé světové válce na stranickém sjezdu Aneurin Bevan: „Nepostačí nám jen získat parlamentní většinu. Chceme dosáhnout kompletní politické likvidace konzervatismu.“

Hitchens identifikuje, jak v různých parlamentních obdobích labouristické vlády nastolily postupně: sociální stát a státní zdravotnictví, kulturní a morální revoluci, degradaci vzdělání, politizaci státní správy, rozšíření veřejného sektoru a demontáž jednotné Británie.
Jejich zavedením parlament přestal být kolbištěm protichůdných zájmů veřejnosti a stal se schvalovacím mechanismem zájmů politické třídy. Ta se stala permanentní „středovou“ vládou, v níž se střídají jen osoby, ne už politické ideje a záměry. Dělítko mezi levicí a pravicí odešlo z politiky a nachází se mimo její rámec, kde ještě může probíhat svobodná a racionální debata nejen o symptomech, nýbrž i o principech a o příčinách dnešního stavu. To skutečné dělítko (navrhuje Hitchens) je „mezi utopickým reformátorstvím a antiutopickým konzervatismem“.

Zmatení hodnot a smyslu levice (kdysi jednoznačně zastánce svobody a rovnoprávnosti) se dnes nejabsurdněji projevuje tím, jak podporuje všechno protizápadní, i když je to sebekrutější totalita: Muslimy proti Srbsku, Palestince proti Izraeli, islám na úkor křesťanství. Nejabsurdnější je, jak prosazuje práva homosexuálů a zároveň totalitní islám, který homosexuály vraždí. Jako pštros s hlavou v písku odmítá brát na vědomí, že to jednou musí dojít do situace, kdy se bude muset rozhodovat, zda jedno či druhé. Radikální levicové feministky (které by byly v islámské tyranii první na ráně) se snaží obhajovat islámské oblékání jako osvobozující ženu od sexuálního soutěžení, přehlížejí islámské násilí na ženách, nucená manželství a podřízenost ženy v zákonech šarijá.

„Konvenční levičák,“ píše Hitchens, „je neodolatelně vtahován do obrany nebo obhajování islámu, neboť je to nepřítel britské monokultury a významné náboženství početné etnické skupiny. Dokonce jej chválí, jak je nerasistický a omlouvá jeho vrozený antisemitismus jako pouhý projev antisionismu, který s ním sdílí.“

„Levice je po kolena zabořená do těchto paradoxů“, protože po skočení studené války, zavření těžkého průmyslu a úspěšného nastolení sociálního státu „potřebuje nové masy, které by jí nahradily proletariát a ochotně a bezmyšlenkovitě přijímá muslimy jako náhražku.“

Politický konzervatismus se nechal levicí porazit, protože se většinou raději zabýval praktickými věcmi, než myšlenkami a ideály. Postoupil jí politické bitevní pole ne proto, že by se nechal přesvědčit jejími argumenty, ale protože byl příliš slabý, než aby jim ještě oponoval. Současné dělení na levici a pravici ponechává konzervativce v pasti frakcí, které stále artikulují bezmyšlenkovité předsudky, zaznamenává Hitchens a nabízí, i když skepticky, ještě jakž takž možné řešení:

„Má-li konzervatismus vůbec přežít,“ nabízí Hitchens řešení, „bude muset změnit svoje zvyky.“ A to znamená znovu hledat ty principy, z nichž vznikl, srozumitelně je formulovat, vysvětlovat a hájit. Nejde-li to už uvnitř zavedených politických struktur, musí to začít mimo ně.

Vyšlo na www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Pane autore o tomhle pište a ne o nějakém sdělení na pravici a levici, to není zajímavé:

Česká armáda nakoupila obrněné transportéry Pandur čtyřikrát dráž než Portugalci, aniž by se výrazně lišily výbavou. Reportétrům deníku Mladá fronta Dnes se podařilo získat utajovanou smlouvu mezi portugalskou vládou a rakouskou zbrojovkou Steyr. Z té plyne, že portugalské pandury jsou stejně, či dokonce lépe vybaveny než ty české.

Čeští politici tedy při obhajobě ceny strojů, kdy jeden stál až 135 miliónů korun, nemluvili pravdu. Obchod už rok vyšetřuje česko-rakouský policejní tým.
Zdroj: Akruálně.cz

Tohle zajímá lidi! Díky takovým excesům a dalším proto nejsou ve státní pokladně finance a stát hospodaří neustéle každý rok se záporným saldem!
P.S.
Jeden čtenář se divil jak může mít tenhle národ ve státním znaku lva, spíš by tam měl mít zmoklou slepici nebo ovci! Docela trefné!
09. 07. 2011 | 09:39

Maximus napsal(a):

oprava ... dělení na pravici a levici...
09. 07. 2011 | 09:41

Otázkář napsal(a):

Dokonalý blábol. Autor se na začátku textu snaží vzbudit dojem objektivního pozorovatele, který stojí "nad věcí" konstatováním faktu, že dělení na pravici a levici je zastaralé. Ovšem v další části všechno špatné přisuzuje levici a věci všeobecně považované za doménu pravice falešně označí nálepkou "Politici celého spektra". Jakou červená niť se celým článkem táhne snaha podsunout čtenáři, že jedinou správnou cestou je ta "správná" a "zapomenutá" pravice.
Takovou malou třešničkou na dortu pak je konstatování, že pravice se posunula doleva. Poněkud paradoxní v době kdy se posledních cca 30 let prosadil neoliberální koncept. Co by na to asi řekla Margaret Thatcherová či Ronald Reagan? :)
09. 07. 2011 | 09:43

favour napsal(a):

Britský konzervatismus s ostrovní mentalitou a izolacionismem (vyjma spojence USA) je prastará vlastnost stejně jako čínský izolacionismus.Pouze ne zcela přesně víme,co to s tím dělá dnešek.Nezdá se mi také pravděpodobné,že by se labouristům podařilo pravicové konzervativce v Británii umlčet,uvěznit v kleci a paralyzovat.Možná,že získali daleko větší váhu než měli předtím.Plusem Británie je,že je svá.Britové mají vrozený sklon a schopnosti k exaktnosti,formulovat a myslet exaktně ve všem.Němci zase třeba do filosofické hloubky,což není totéž co exaktnost.Ovšem politické změny se vždy dály na půdě aspoň částečně vágnosti,která svou volností tolik nesvazuje nové proudy.Ale později se rozplizne do neurčita,což Britům se málokdy stává.Jsou pregnantní,vyhranění,určití,přesní.Pojem pravicea levice -původem francouzský je poněkud konfusní a v přenosu do třídních hledisek příliš vágní a široký.Spíše se kryje se seskupením nějakých politických stran dočasně,při rovnováze v parlamentu s opozicí apod.Že byrokracie má v možnosti až určující vliv v celé společnosti je také pravda.
Islám je problém i zemí,které tam mají těžební společnosti a vojenské základny,experty,spolupráci,zisky.Anglie a USA v tomto ohledu tedy zcela jistě.
09. 07. 2011 | 10:00

vlado napsal(a):

Hitchens-konzervatismus-Kuras.Ideu bezstranické politiky nebo také politiku bez stran, tedy levice-pravice. Zastával přece V.Havel. Za dvacet let je zde stran působící jen ve vládách víc než dost. Politika levice - pravice v současnosti polarizuje politickou scénu takřka nesmiřitelně Že budou v brzské době u nás jen dvě strany a obě v podstatě ve středu a národ bude ochuzen o možnost výběru to snad nehrozí.
09. 07. 2011 | 10:02

Béda napsal(a):

Kuras!

Pane, do čeho jsi to dal duši! (o mozku raději škoda mluvit)
Chytrolín na jedné straně odmítá dělení na levici a pravici, aby hned v následujících řádcích sám dělil společnost na základě pravo-levého vymezení a pokoušel se ostrakizovat své levicové qvázinepřátele. A o neokonech ani muk. O Libyi, Iráku, Afghánistánu ani ťuk - zřejmě půjde o nějaké levicové "humanitární" úchylky. O politických a ekonomických podvodech s CDS certifikáty a nadnárodních spekulacích, o cíleném systémovém rozvratu všech povinných solidárních systémů kde nic tu nic.

Dnešní školní úkol máte u mně za 5-.
09. 07. 2011 | 10:13

Mud.. napsal(a):

„Má-li konzervatismus vůbec přežít,“ nabízí Hitchens řešení, „bude muset změnit svoje zvyky.“ A to znamená znovu hledat ty principy, z nichž vznikl, srozumitelně je formulovat, vysvětlovat a hájit. Nejde-li to už uvnitř zavedených politických struktur, musí to začít mimo ně.
Ano pane Kuras, jsme v pararele roku 1947. Levičáci šílí a ti moudří pravičáci píší jako vy. To ale pane Kuras nestačí. Přejděte od teoretických úvah k fyzickým činům! Podívejte se na zdejší diskuzi a nicky. Levičácké nicky jsou jako ze řetězu utržení. Pane Kuras, měl byste zahájit akce jako je zahájilo gestapo v roce 1936. Vytvořit seznam příštích nepřátel! Gestapo šlo potom v 1939 najisto a vygumovalo opozici! Pochopitelně, že podobnosti jsou jen vyzualizační. Ale jistě už v hluboke ilegálnosti jsou skupiny,ktere jsem popsal.
09. 07. 2011 | 10:15

Béda napsal(a):

Dovětek,

nemáte na tom svém kompasu náhodou zaseklou střelku, p. Kurasi?
09. 07. 2011 | 10:19

žena napsal(a):

Pane Kurasi,
ve svém minulém blogu mj. píšete:
"Prožíváme krach půl století starého a všudypřítomného levicového přístupu ke vzdělání, v němž si jsou všichni rovni a nikdo nevyniká. Zanedbali jsme vzdělávání excentriků a géniů, bez jejichž výjimečné, uctívané a odměňované tvorby žádná civilizace nemůže vzniknout ani přežít. Chceme-li ještě krach zastavit a zvrátit, budeme k tomu ve vzdělávacích institucích potřebovat někoho pravicového. Hodně a možná až extrémně."

A dnešní blog zahajujete:
"Největší chyba dnešního konvenčního politického myšlení je bezmyšlenkovité zastaralé dělení politiky na levici a pravici."

Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
09. 07. 2011 | 10:38

Divobyj napsal(a):

Aniž jsem ten blog četl,(zdá se mi příliš dlouhý),jedna věc je jistá.Rozdělení názorů na levicové a pravicové je hloupost. Názory mohou být pouze dobré(společnosti prospěšné),nebo špatné,které nám nijak nepomohou. Ty špatné mohou být navíc vyslovovány se zločinnými úmysly,což je realita dneška.
09. 07. 2011 | 10:38

Petr Havelka napsal(a):

To je nářez :))))

Za vše může levice.

Pane Kurasi,

trošku se nám přebujel volný trh. Korporace nemají kam bujet, potřebují šoky,aby mohly utahovat šrouby. V USA si zprivatizovaly války. Co ještě chcete? Železná lady privatizovala BP, BP potřebuje klid v Libyi. GWB udělal kšeft s válkou v Iráku, šel s ním do toho "levicový" Blair. Ano, pravice a levice se nám trochu smíchaly jedině kvůli byznysu.

Korporace potřebují Friedmanovské šoky, potřebují krize, permanentní krize, vyvolávání nepřítele, hrozby.

Ve světě probíhá nový kolonialismus tentokráte ekonomický a nadnárodní. Politici jsou stafáž a mohou si za to sami.
09. 07. 2011 | 10:40

Tenco napsal(a):

Mně je šumafuk, jestli o nákupu předražených Pandurů rozhodl kvazipravičák nebo kvazilevičák. Zajímá mě proč takhle rozhodl a kdo konkrétně to byl.
Taky je mi naprosto lhostejné, jestli je Rampula konzervativec nebo socialista.
Zajímá mě pouze proč stále sedí tam kde sedí a proč a díky komu.

A taky mi nebude vydit, pokud takové nahradí člověk, který nosí turban, nejí vepřové, nepije alkohol a na pozdrav "Dobrý den" odpoví krátkou glosou o salámu.
Tedy pokud ty Pandury koupí za běžnou cenu anebo zločince začne stíhat - místo toho, aby je chránil.

Jo - svět se mění....ale ta ekonomická podmíněnost motivací ve smyslu kulturního významu..ale posléze i ekonomického...jednotlivých lidí - zejména pak pijavic napojených na erár...ta zůstává od dob starého Rotschilda furt stejná.
Tam se nezměnilo lautr nic.
09. 07. 2011 | 10:45

stále rebel napsal(a):

Pravicového publicistu ovšem poznáte velmi rychle. Plodí snůšky nesmyslů proložené přízemní demagogií. Dnešní pravice je především o lhaní, demagogií a sprostotě a to z prostého důvodu. Dnešní pravicová politika je především o osobních nebo úzce skupinových zájmech a to lidem, kteří mají volební právo, říkat nelze, proto lži a demagogie.
09. 07. 2011 | 10:49

stále rebel napsal(a):

Pokud jde MfD a Pandury, moc bych modré drbně nevěřil, pokud jde o ten poslední článek.

Ještě připomenu, kdo prosazoval tu první smlouvu

Šéf branného výboru změnil názor na smlouvu na transportéry

Návrh dohody ministerstva obrany s rakouským Steyrem na nákup nových armádních transportérů za rekordních 24 miliard korun si ve čtvrtek prohlédl předseda sněmovního branně-bezpečnostního výboru Jan Vidím (ODS). Podle něj je smlouva zpracována dobře, požaduje ale, aby smlouvu podepsal ministr obrany ještě do voleb.

Občanští demokraté chtějí, aby ministr obrany Karel Kühn (US-DEU)podepsal jeden z největších kontraktů v historii české armády na nákup 234 transportérů do voleb, tedy do čtvrtka. Po volbách by tak závažné rozhodnutí podle některých politiků ODS nebylo rozumné.
http://www.novinky.cz/domaci/86933-sef-branneho-vyboru-zmenil-nazor-na-smlouvu-na-transportery.html
09. 07. 2011 | 10:53

Béda napsal(a):

Tenco,

jestliže se rozdíl mezi levicí a pravicí stírá, pak se možná v dašlím článku Kurase dočteme o tom jak levice prosadila a cíleně začala realizovat program PNAC a pravice, zejména její tzv. konzervatívní globálně liberální část přestává šít daňová pravidla a zákony na míru oligarchům a globálním korporacím, zavádí solidární systémy, potažmo sociální stát.
09. 07. 2011 | 10:54

vasja napsal(a):

Šílení z veřejnejch peněž placenejch nicků ukazuje jediný, skvělé....pane.
09. 07. 2011 | 11:27

LEVAK napsal(a):

Václav Bělohradský - Dlouhý stín krátkého století
Konec komunismu nebyl vítězstvím demokracie, ale sjednocením centra a periferie průmyslové civilizace. Komunismus jako přístupová varianta ke kapitalismu splnil svůj úkol, obě ramena řeky průmyslové modernosti se slila v jeden proud, první a druhý svět splynuly v jeden „globalizovaný“.
Jak jít proti proudu této řeky? Levice a pravice nejsou než ideologické usazeniny rozdělených ramen řeky průmyslové modernosti, které proud nyní míchá ve stejnou břečku.
09. 07. 2011 | 11:35

Béda napsal(a):

Jinak Tenco,

ano v kradení a loupení jsou si v určitém ohledu všechny strany politického spektra tržně rovny - viz fotovoltaika od návrhu zákona k jeho schválení až po využití "šance, která se hned tak neopakuje" napříč politickým spektrem, viz Pandury, od Kühnla, přes Bartáka až po Vondru...
09. 07. 2011 | 11:40

Občan napsal(a):

Konvertito, Vy koukejte padat do synagogy a fofrem vypněte comp, protože je šábes.
K Vaší slátatnině jinak není co dodat, protože obsahuje převážně naprosté bludy, namátkově splantané dohromady.
09. 07. 2011 | 11:46

Vico napsal(a):

Zadržte! Z článku je Kurasovo akorát jeho jméno v záhlaví článku. Jinak ovšem jde o slova známého komentátora a sloupkaře Petera Hitchense.

Svobodná společnost takovéto komentáře produkovala vždycky. V Anglii se smělo takhle psát odjakživa a rušit tak "klid na práci". Východní bolševický tisk rád přetiskoval tyto věty s dovědkem "Vidíte i oni sami říkají, že zahnívají!"

Peter Hitchens je mimo jiné i autorem knihy The Abolition of Liberty (Zrušení svobody) a zastává názor, že zavedení občanských průkazů bude znamenat konec Anglie.

Zfanatizovaný Kuras, který hledá spásu v příchodu extrémně pravicového furera, nám chce sdělit, jak levice vyrábí strašáky a bere si na pomoc konzervativce Hitchense, který straší, že zavedení občanek bude znamenat konec a zmar Anglie :-) :-)
09. 07. 2011 | 12:07

Béda napsal(a):

Ze smlouvy o nákupu Pandurů se mj. dovídáme:
"...portugalské Pandury jsou stejně, či dokonce lépe vybaveny než ty české. (čili asi neplatí Bartákovo "Náš transportér je kvalitativně úplně jinde než ten portugalský. Jeho vybavení je jiné,"...

Politici portugalskou smlouvu neznají - nehlásí se k ní K.Kühnl, V.Parkanová, M.Barták ani Vondra.

Portugalci nakoupili 260 pandurů a v přepočtu je stál jeden transportér 35 miliónů korun. Přestože jde o mnohem výhodnější obchod, než uzavřela česká vláda, vyšetřují ho portugalští kriminalisté. Zdá se jim nevýhodný a zkoumají i podezření z nekalých plateb, píše MfD...

O nákupu 199 pandurů s opcí na 35 dalších v hodnotě 20,8 miliardy korun rozhodla v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka.

Koncem roku 2007 kabinet Mirka Topolánka (ODS) od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele - firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, v jejímž rámci Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun. Smlouva na dodávku vozidel byla podepsána na jaře 2009. V polovině července 2010 začal nákup pandurů vyšetřovat česko-rakouský policejní tým."
http://www.novinky.cz/domaci/238524-cesi-zaplatili-za-stejne-pandury-ctyrikrat-vic-nez-portugalci.html

PS: vemem li v potaz předražení pouze 4- násobné, vyhodila česká vláda za jejich nákup zbytečně pakatel - pouze cca 10,5 mld. Kč.

Samozřejmě se dá předpokládat, že vzhledem k tradičnímu selhávání paměti "ODPOVĚDNÝCH" politiků nakonec stejně nikdo za ten špatný "státní podnikatelský záměr" nebude postižen. Ovšem je velice důležité ušetřit v rozpočtu třeba 200 mil. na příspěvku pro postižené. Chce se mi opět blejt, velebnosti!
09. 07. 2011 | 12:16

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Kurasi,

to vše co jste napsal je známá verse "pokrokového internacionalismu" levicově uvažujících mozků.
Nemusím ani číst vědce či novináře,abych na základě faktů určil odkud vítr fouká a také si dokáži spočítat následky nezvážených,primitivních ,jakýchsi levičáckým ideologiím podřízené postupy a dlouhodobé záměry odporujícím zdravému rozumu.

To vše už tu mnohokrát bylo.
Jak vidno lidé jsou nepoučitelní.jejich myšlenkové postupy ovládá fenomén laciného blahobytu,pokud možno bez práce a odpovědnosti.Vždyť je možné kousek po kousku rozebrat jednotlivé postupy stranických aparátů a hne uvidíme jak se zachází s odpovědností,politickou mocí,ekonomickým prostředím a společenskou prosperitou.

Znáte mě víte,že je pro mě komunistický ksindl a socialistický rozvrat nepřijatelným fenoménem.To co dnes praktikuje t.zv pravicová vláda nemá nic společného s odpovědností jedince ani strany,k společnosti,chcete-li k národu.
Je to evidentně poskomunistický póvl.Dokumentuje to jasným využíváním a mnohdy zneužíváním kontinuitních právních paskvilů,které jim umožňují jak aroganci,tak imunitu a beztrestnost.
Opakuji znovu,že jsem je NEVOLIL !

Druhá otázka je podstatně složitější.
Kde se vzalo v prostředí euroatlantického filosofického přístupu k řešení společenských problémů takové množství různých individuí protěžujících bezhlavě svoje rádobyrevoluční ideje?
Celá západní Evropa je prolezlá neodpovědností,systémem :
co můžeš urvi,co nejde - zkurvi!
Jako by lidé už přestali věřit v nějakou budoucnost.
Vidíme to úplně jasně na praxi orgánů EU.
(malá poznámka:omlouvám se panu Klausovi.Ten dobře věděl co se bude za "společnou Evropou" skrývat za logický humus.)

A vyvodil jsem z toho osobní závěry.Jsou cítit z každého mého příspěvku.
Jen mě byly potvrzeny moje teze o levicovém ksindlu napříč tímto lidským světem .

Tento fenomén je ochoten k jakýmkoliv formám,které nasměrují společnost k přerozdělovacím mechanismům,k totalitním praktikám ,---včetně ISLÁMSKÉ IDEOLOGIE.

Ti blázni si myslí,že s mocenskými prostředky zvládnou i tuto lapálii.
Tak leda ......! dopadneme jako v Sudánu .
Včetně eliminace národních zvyklostí a vzdělanostních požadavků.

Copak socanský humbuk....
tomu je všechno šumafuk.Jako bychom je neznali!
Ivan.
09. 07. 2011 | 12:22

Béda napsal(a):

Dovětek: ještě jedna věc je na tomto "nákupu" zajímavá. Tradičně nezáleželo na počtu transportérů, který padal z 236 za Kühnla na 199 za Bartáka až na 107 za Vondry.

Jak kvalitní asi bude koncepce "OBRANY" ČR? Nebude to podobné jak s kocepcí státních maturit/nematurit, kalouskovou superhrubou/nehrubou mzdou, potažmo s povinným/dobrovolným penzijkem či libovolně měněnou DPH?

Co to je za koncepce a vize?
09. 07. 2011 | 12:22

.Ivan Hochmann napsal(a):

Bédo,

běž už do ř*** se svým dryáčnickým "poukazováním" na jednotlivé zločinecké kauzy tohoto vládního molocha.

Tento blog je o něčem jiném.
Ale to ty ve své socanské malosti a nenávisti nemůžeš pochopit.

Ivan.
09. 07. 2011 | 12:26

Béda napsal(a):

IH,

možná by to chtělo méně pikantního koření do toho vašeho guláše.
Jinak bych řekl, že obsahově se velice dobře doplňujete s p. Kurasem - hodnocení jeho guláše jsem napsal výše.
09. 07. 2011 | 12:29

stále rebel napsal(a):

Vypsal jsem nové téma pro volby
http://www.blog-ankety.php5.cz/elect_list.php
09. 07. 2011 | 12:38

Občan napsal(a):

To Ivan Hochmann:

Ten blog je nesmyslný guláš, účelově zhňácaný z pár cizích myšlenek, jež samy jsou stejně účelově vytrženy z kontextu, "obohacený" zjevnými autorovými frustracemi.

I pejsek s kočičkou by to uvařili lépe.
09. 07. 2011 | 12:41

Béda napsal(a):

Jiný příklad skvělého hospodaření:

"... v lednu 1993, je Kalousek za ČSL jmenován ekonomickým náměstkem ministra obrany...

Špičkové (pro)padáky
V roce 1994 uzavřel Kalousek smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2310 kusů padáků pro českou armádu. Jak se později během soudního řízení zjistilo, firma nebyla v době uzavření smlouvy ještě ani zapsána v obchodním rejstříku. Zkrátka to nestihla, zakázka byla přidělena bleskově. Padáky firmy Anex-Cirus měly jednu velkou výhodu. Nemusely se znovu balit, protože se vůbec neotevřely. Při pokusných seskocích zahynuli nevinní vojáci. Na veřejnost proniklo jediné jméno – Roman Prinich, a to jen díky tomu, že se jeho rodina razantně a soudně domáhala odškodnění a potrestání viníků. Když se informace o kvalitě padáků od firmy Anex-Cirus dostaly na veřejnost, podala firma na ministerstvo trestní oznámení a začala se soudit o úhradu stovek milionů korun. Smlouva byla však uzavřena velmi dobře. Konečná cena nebyla přesně stanovena a ministerstvo se jí později v letech 1998–1999 snažilo několikrát neúspěšně vypovědět. Soud však vzhledem ke znění smlouvy nařídil odebrat ministerstvu další nefunkční padáky za 114 milionů korun. Celkově zaplatil stát za smrtelně nebezpečné padáky řádově stovky milionů korun. Přesné číslo ministerstvo tají.

Modernizace tanku T-72 spolkla pouhých 19 miliard korun! Smlouva s italskou firmou „Oficcine Galileo“ a izraelskou firmou „Nimda“ byla uzavřena v roce 1995 na megalomanských 353 kusy tanků. Smlouvy byly opět uzavřeny velmi chytře, termíny se beztrestně prodlužovaly, náklady zvyšovaly a stát jen bezmocně přihlížel. Nakonec bylo v roce 2001 rozhodnuto o modernizaci 30 strojů.

Štábní informační systém
Proslulý štábní informační systém zadalo ministerstvo obrany firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. První kolo výběrového řízení vyhrála konkurenční firma Unisys. Kalousek byl tedy nucen výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Ani tehdy si komise netroufla vybrat EDS a vyhrála opět společnost Unisys. Nezbývalo, než zasáhnout a označit nabídku EDS za "výhodnější". Později prohlásil pracovník EDS Jan Březovský, že firma byla nucena jako provizi za udělení zakázky zaplatit lidoveckým činitelům 50 milionů korun. Dodávka systému za více než miliardu korun byla oficiálně ukončena v roce 2002, přičemž systém je částečně nefunkční.

Prodej kasáren
V roce 1997 stihl Kalousek sjednat a podepsat (za souhlasu Klausovy vlády) kupní smlouvu s developerskou firmou EPF, která koupila rozsáhlý areál kasáren u pražského Náměstí republiky. Kupní cena činila asi 900 milionů korun. Zajímavá cena. Nicméně smlouva byla uzavřena tak, že stát tyto peníze posléze firmě EPF nejen vrátil, ale přidal dalších asi 500 milionů jako odškodnění. Říkáte neuvěřitelné?

Tak to neznáte smlouvy, které podepisoval pan Kalousek. Smlouva zaručila EPF plné odškodnění, nebudou-li budovy prázdné. V budovách sídlila tehdy Akademie věd. Na to pan Kalousek zapomněl, smlouvu podepsal a stát vyplatil na odškodném zhruba stejnou sumu jakou dostal jako kupní cenu. Dalších asi 500 milionů vyplatil stát jako náhradu za nepřímé škody, resp. za škody, které na firmě EPF vymohli její smluvní partneři jako náhradu za zpoždění projektu.

Poslanecká imunita
V roce 1998 je zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a získává poslaneckou imunitu..."
Zdroj
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Miroslav_Kalousek

PS: a kde je mistr kalousek dnes? No přece v roli nejlepšího ministra financi dohlíží na odpovědné šetření státu.
09. 07. 2011 | 12:44

Tenco napsal(a):

Bédo - nechte toho...nebo dopadneme jak v Súdánu...:))
---------------------------------------
Někdy mám dojem, že v psychiatrických léčebnách, detoxikačních centrech či v protialkoholických léčebnách by měli sedět nejen někteří politici a jejich voliči...ale zejména jejich nevoliči.
:--()
/aneb od obecného ke konkrétnímu...nebo raději na konkrétní nemyslet a rochnit si v obecném...omyl například zakladatelů - respektive hokuspokusníků o založení - rasové biologie...coby vědy...zde tedy pokus o založení sociálně-ekonomické konzervologie... / :))))
09. 07. 2011 | 12:53

Sláma napsal(a):

Pan Kuras "cudně" zamlčel pár drobností. Třeba že do tradičního "konzervativního" světa staré dobré Anglie se jaksi nehodili katolíci, kteří tam byli a ještě stále částečně jsou diskriminováni např. při vstupu do státní služby. To ostatně byla ještě donedávna příčina sektářského násilí v Severním Irsku - občané katolického vyznání neměli šanci na slušné zaměstnání ani slušné vzdělání jen pro své naboženské přesvědčení. Ostatně ani ve starých dobrých USA tomu nebylo jinak. Když se stal J.F.Kennedy prvním katolickým prezidentem, byla to stejně převratná událost, jako když se stal Obama prvním "barevným" prezidentem.
Kuras samozřejmě vůbec nechápe, že absolutistický feudální wahabistický stát Saudů je momentálně tím nejkonzervativnějším státem na světě, ve kterém jsou úzkostlivě střeženy ty pravé konzervativní hodnoty, které Kuras tak velebí.
09. 07. 2011 | 13:12

vasja napsal(a):

No a co tak s tim, od Prahy po Brusel, "pravácko-leváckym" byrokratickym šmejdem dělat....Rajcovat se pandurama a padákama moc nepomůže.
Páč nick Ivánek má pravdu a moje IQ je i s navigací jen 92, tak nevim.
09. 07. 2011 | 13:20

Béda napsal(a):

vasja,

jenom pro názornost.
- Z výše uvedeného plyne, že pouze na Pandurech "odpovědní politici" (snad nëbyli neodpovědni?) zcela zbůhdarma vyhodili oknem cca 10,5 mld Kč
- Jestliže modernizace 353 tanků stála cca 19 mld. Kč a potřeba bylo pouze 30 ks tanků, jednoduchým propočtem zjistíme, že zde šlo v gesci kalouska o vyhození cca 16,148 mld. Kč.
- nepoužitelné padáky stály vyhození několik set milionů Kč.
- "prodej Paláce republiky stál vyhození cca 1,5 mld. Kč

Jenom na těchto několika zakázkách zjišťujeme úbytek málem 30 mld. zcela neproduktivně vyhozených peněz z oken. Nikdo nebyl potrestán, cena je Kalouskem a jeho neoliberály rozepsána na všechny. A to ani nemluvě o Železného a Šťávově arbitráži, připravované fotovoltaické arbitráži, ekozakázce na míru, Klausových velkotunelech, LTO a pod..

A stejní "odpovědní hospodáři" kteří již dávno měli sedět v teplákách a živit se slepováním pytlíků sedí na Hradě, na MF a pod. a požadují, aby jejich dluhy zaplatili ti, co se na nich nepodíleli.
09. 07. 2011 | 13:38

Sláma napsal(a):

Chtěl bych připomenout, že dělení politiky na pravou a levou vzniklo teprve za francouzské revoluce, kde ti členové Konventu, kteří podporovali republiku, neprivilegované lidi a sekulární společnost seděli vlevo a ti, kteří podporovali monarchii, aristokratická privilegia a Církev seděli vpravo.
Stále platí, že pravice podporuje tradiční hodnoty (rodina, stát, církev) a stratifikovanou společnost, zatímce levice egalitářství a moderní hodnoty.
U nás 99,999% lidí toto dělení nechápe a zaměňuje je s jinými systémy dělení politiky. Například zde je dělení politiky na autoritářskou a liberalistickou, tedy podle poměru individuální svobody jednotlivce vzhledem k síle a pravomoci státu. U nás stále přežívá naprosto chybná představa (pod vlivem naší konkrétní zkušenosti s komunistickou vládou), že levicová politika je autoritativní a pravicová liberalistická, zatímco ve světě a v dějinách tomu bývá zpravidla přesně opačně.
Dalším projevem politiky, který může postihovat jako pravici, tak i levici je politická korupce v širším slova smyslu, která zahrnuje nejen úplatkářství, ale i vydírání, bratříčkování, nepotismus, klientelismus a zproněvěru. Zřízení, ve kterém dominuje politická korupce se nazývá kleptokracie. Kleptokracie nerozlišuje mezi pravicí a levicí, je univerzální. Obávám se, že naše politika už dávno není ani pravicová ani levicová, nýbrž kleptokratická.
Přilévat peníze do kleptokratického systému, až už zvyšováním daní nebo škrtáním sociálních dávek nic nevyřeší, je to stejné, jako když lijete vodu do cedníku - čím více do něj nalijete, tím více vody odteče.
Možná, že by člověk mohl toleratovat po určitou dobou rozkrádání, pokud by ukradené prostředky byly užity například jako investice do výroby. Obávám se, že už z povahy věci samé tomu tak není ani nemůže být. Tyto ukradené prostředky jsou používány na nákup nemovitostí v Toskánsku a popíjení s lehkými ženami na Mont Argentario.
09. 07. 2011 | 13:43

vasja napsal(a):

To já vim, pane Bédo. "Odpovědní" tam byli vlastně vždycky. Jen jim lidi ve volbách dali možnost prostřídat se. Já jen že nevim, co se s tim dá dělat:))
09. 07. 2011 | 13:45

Tenco napsal(a):

Sláma
Gró těchto prostředků směřuje do obchodu s penězi - coby komoditou.
Proto je na světě tak velký nepoměr mezi financemi obíhajícími ve fyzické ekonomice a v ekonomice spekulativní.
Takže s jakousi mírou opatrnosti lze vyslovit názor, že tyto peníze vyvolávají krize.

Smutné je, že řešení těchto krizí pak zhusta formulují a prosazují ti, kteří nesou odpovědnost při zakládání na ně.
A ještě smutnější je, že velmi často požadují právě po obětech onoho zakládání, ale i obětech krizí samotných...aby se znovu obětovali.

Jména si jistě každý umí dosadit sám. /některá zde uvedl například Béda....jednou z příčin je tak např. i postoj I.Hochmanna : NEVOLIT..../ :((
09. 07. 2011 | 13:53

...tetsudo anagre napsal(a):

Holt autor priletel z Marxu. Proto ty "jakoobjevy".
09. 07. 2011 | 14:44

.............. napsal(a):

Holt autor priletel z Marxu. Proto ty "jakoobjevy".
09. 07. 2011 | 14:45

Hanuš Karlach napsal(a):

Pro otázkáře:

Nepleťte si prosím "koncept" (náčrt) a "koncepci" (pojetí).

Děkuji! H. Karlach
09. 07. 2011 | 14:59

Karel Kubrt napsal(a):

Všichni jste tady sepsuli pana Kurase, kterému i já jindy dávám co proto. Ovšem bylo mi divné, proč se tu všichni sjednotili do útočného šiku, tak jsem dílko Kuras-Hitchens pozorně přečetl a ejhle, žid Kuras napsal konečně něco tak výstižného, že se mu musím omluvit za předchozí kritiky své i ostatních.
Nejde mi na rozum, proč jste se všichni spojili od levice po pravici. Copak je u nás nějaký rozdíl mezi, dejme tomu ODS a ČSSD? Na tolika radnicích se spojili jen proto, aby si rozdělili korýtka a na lid obecný mohli kálet z vysoka.
Má pravdu Kuras-Hitchens, takhle to dál nejde. Do politiky musejí nově vstoupit lidé, kteří se nebojí nazývat věci pravými jmény. To ale nepůjde pod nos místním hospodským kibicům, kteří vše kritizují, ale změnu nechtějí.

Bédo,
ať se nezalkneš:
Kuras,
za dnešní školní úkol máte u mě za 1.
Dnešní školní úkol máte u ,,mně´´ za 5-. Za tohle máš u mě /u mne/ za 5, Bédo,
u koho čeho = genitiv, tj. druhý pád.
09. 07. 2011 | 15:00

olga napsal(a):

Pravice - levice, to je už dávno přežitek. Je to jen pomyslný nástroj pro udržování napětí a nepřátelství. Čekám pouze na okamžik, kdy to pochopí většina. Pakl teprve bude mír.
09. 07. 2011 | 15:02

Béda napsal(a):

K.Kubrt, olga,

Když je to pouze o gramatice... Autor by velice rád zakryl hlavní rozdíl pravice a levice - a tím je idea povinné solidarity - sociální stát. Pravice jej cíleně demontuje ve prospěch soukromého sektoru, kdežto levice má snahu jej udržet. Dále levice usiluje o regulace kapitálu o posílení společenské soudržnosti a vzájemné spoluodpovědnosti, pravice společnost atomizuje a individuální zájem absolutizuje... to se zcela jasně obráží v základních filosofických přístupech obou dvou stran názorového spektra, ať jde o jakoukoliv dílčí otázku. Tyto dva názorově zcela odlišné proudy se můžou leckde zbližovat v tom výše uvedeném zásadním ovšem vždy mezi nima zůstane propast.

Hezký článek, mnohem fundovanější nežli ten Kuras/ Hutchensův je zde http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz140/Czech
09. 07. 2011 | 15:17

Karel Kubrt napsal(a):

Abych nebyl nespravedlivý, najdou se i zde vyjímky. Mile mě překvapil Ivan Hochmann
a podepisuji i úvahu Vasjy:
Šílení z veřejnejch peněž placenejch nicků ukazuje jediný, skvělé....pane.

Tenco,
Ivan Hochmann napsal:
že jsem je NEVOLIL ! Vyškrtl jsi zájmeno je a máš význam, jaký jsi potřeboval.
Kolik ti platí za výplody z tvé lobotomizované hlavy, plné encyklopedií?
09. 07. 2011 | 15:18

Karel Kubrt napsal(a):

Bédo, to jsi opsal z nějaké učebnice? Za vlády socialisty Milouše Zemana se privatizovalo jak o závod. To je levicové? Nejen v Británii a v ČR se stírají rozdíly
mezi levicí a pravicí. U nás to v dnešních dnech krásně ilustruje superguru Bárta.
On nahlas pojmenoval, o co jde všem vládním šmejdům posledních let, jedno zda levicovým či pravicovým. Pouze o moc, myšlenky se vytratily do oblasti ztráty pudu sebezáchovy.
09. 07. 2011 | 15:26

stále rebel napsal(a):

Pro Karel Kubrt.
Mám jen jednu prosbu. Nepište, že není rozdíl mezi pravicí a levicí, napište jen, že vy ten rozdíl nevidíte. Nám ostatním nic nevnucujte. Velmi dobře dokáží odlišit pravicovou a levicovou politiku u nás, pravicová je silně ideologická a zcela jasně identifikovatelná.
Není tomu tak ve všech státech, ale u nás tomu tak je. A k těm radnicím jen tolik, čím níže, tím méně ideologií a rozdílů, čím výše, tím je to zpravidla jasnější.
09. 07. 2011 | 15:29

Karel Kubrt napsal(a):

Stále rebel,
nic vám ostatním nevnucuji. Ovšem vaše údajná politická polarizace je směšná
i malým dětem v mateřských školkách, jak by napsal jeden brazilský normální člověk. Ať je u vlády kdokoli, dělá jen, jak sám hlásá, nezbytné kroky. Privatizace, vyšší daně, odchod do důchody, zdražení, likvidace státních institucí atd. Vždy s poukazem na nějakou přiblblou statistiku. Jak stroje bez myšlenek. Ať vládne Pepík z levice nebo Petr z pravice, občan to nepozná. Nebo jinak, já to nepoznám. Je to nejspíš tím, že jsem krátkozraký a brýle si nečistím už roky. Proto to vidím jinak, než vy pravicově ideologicky identifikovatelní. Jděte se svou údajnou pravicovostí nebo levicovostí do zakázeného slova.
09. 07. 2011 | 15:40

Béda napsal(a):

Možná má Hutchens pravdu. Třeba je KSČM pravicová a strana oligarchů, šlechticů a recyklovaných politiků TOP levicová, anebo jsou to třeba obě středové strany. Vždyť odlišit pravici od levice mezi tradičníma stranama (nikoliv mezi jednoúčelovýma rychlokvaškama s podvodným marketingem) již vůbec nejde.
09. 07. 2011 | 15:51

Rum-cajs napsal(a):

Zvedl jste prapor po Tomským pane Kuras. Výborný článek.

Jasné je, že při detailním rozparcelování politických názorů nelze vystačit s pravo-levo. Ale jako zjednodušený primární rozdělení to stačí.

Levičák je ten, co se má blbě, protože ho pořád někdo okrádá ale jinak je to hlava moudrá a šikovná.

Pravičák bere osud do svých rukou.

P.S.
Příspěvky levounů nebudu číst. Zřejmě bych se dopustil neslušných poznámek.
09. 07. 2011 | 15:57

G.B.Shaw napsal(a):

Jééé, tohle je zase házení perel sviním. Vždyť oni ani nerozeznají autorský článek od recenze knihy někoho jiného.
09. 07. 2011 | 15:59

stále rebel napsal(a):

Pro Karel Kubrt.
Ukáži vám jen rozdíl na daních.
Daňový populismus je zcela doménou pravice a většinu vede ke státním dluhům. Praktická daňová politika pravice a levice se neliší celkovým objemem daní, ale tím, na koho se klade vyšší daňová zátěž. Scénář, který známe od nás z posledních pěti let se typický pro pravici. Nejdříve snížit daně nejbohatším, tak jak slibovali před volbami a pak nezbude nic jiného, něž daněmi zatížit střední a nižší třídu. Jen pro zajímavost, složená daňová kvóta VB i USA byla v roce 1985 vyšší než v roce 1975 a kdo v osmdesátých letech vládnul asi víte.
09. 07. 2011 | 16:05

veverka napsal(a):

Musím říct že takovouhle zhovadilost jsem už dlouho nečetl.Autor nejdříve předstírá,že nevidí rozdíly mezi pravicí a levicí,aby se následně pustil do zuřivé fanatické a velice komické obhajoby extrémní pravice.Ale to není u pravicového extrémisty Kurase,který už v minulém blogu volal po příchodu nějaké silné extrémní pravicové ruky nic neobvyklého.Holt se ukazuje,že když se někdo stane poskokem "vyvolených"(chcete li konvertitou),tak mu to trochu vleze na mozek a cítí se taky tak nějak vyvoleněji.
09. 07. 2011 | 16:14

Karel Kubrt napsal(a):

stále rebel,
ale mně je jedno, jsetli mi levice bere peníze z pravé kapsy a pravice z levé. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Však oni by socani také dospěli ke zrušení daňové progrese z příjmů, jen by jim to dýl trvalo a dostali by to befelem z Bruselu.
Už vidím příštího premiéra Sobotku po volbách, na první tiskovce, jak v ruce drží
domácí úkol z ČSÚ, ze STEMu apod. a předčítá, co musí udělat. Bude se mu to dařit dobře, z vlastními myšlenkami by toho moc neuďál.
09. 07. 2011 | 16:18

Karel Kubrt napsal(a):

Kritika mnohých mě podnítila přečíst si minulý Kurasův blog.

Chceme-li ještě krach zastavit a zvrátit, budeme k tomu ve vzdělávacích institucích potřebovat někoho pravicového. Hodně a možná až extrémně.

Kuras, mají pravdu. A nejen ve vzdělávacích institutech.
Ale ten extrémista musí být nový člověk, ne nasáklý smradem z dnešních parlamentních lavic.
09. 07. 2011 | 16:28

Vico napsal(a):

A tak vlajkonoši slavili, plácali se vzájemně po zádech. Pak přišel Kubrt...a bylo po ftákách.

Kuras je jako ta holka z filmu Obsluhoval jsem anglického krále. Polil sám sebe nějakou sladkou sračkou a teď kolem něho lítaj masařky, ovádi a jiná havěť.
09. 07. 2011 | 16:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kubrte, udělej " Haf!"

Kubrte - že ty si pamatuješ a vybereš ze všeho jen to ,co se ti hodí ?

Kubrte - a čím tě mlátili - když jsi byl malý ?
Cepem ?

Tak to se už tvým pindům nedivím...
09. 07. 2011 | 17:40

Karel Kubrt napsal(a):

Pravda, občas jsem dostal výprask. Jako dítěti mi to pomohlo a je ze mě slušný člověk. To tebe by měli třískat i v současnosti, od rána do večera, Tencohnojaři. Třeba by se ti nakonec, v té tvé prázdné makovici, rozsvítilo. Ale nedělám si iluze.
Chtěl jsem tě původně uklidnit několika žertovnými slovy a odklonit tvé myšlenky příjemným směrem, ale má chválihodná snaha by se odrazila od tvé černé duše jako hrách od stěny.
Tak postačí jen klasické: Haf.
Jak jsi šťastný, že tě uklidní tak málo. Lékaři z tebe musí mít radost.
09. 07. 2011 | 18:05

.Ivan Hochmann napsal(a):

Oprava:
Nikoliv do řeky,nýbrž do ŘÍTĚ !!!

Musíme si pomáhat mnemotechnickými pomůckami.
Do řeky ústí kanály a do kanálů se dělá z řítě.
Tady na blozích už je to poslední dobou jakýmsi pravidlem.
A pan editor už asi resignoval.

Bodejď,musel by to zde zavřít.

Ivan.
09. 07. 2011 | 18:14

repro napsal(a):

pOlitický kompas není universální zařízení,jelikož politika je ekonomizovaná vždy a stěží lze mluvit o standartním kapitalismu co do skladby kapitálu.
Tak např. Carské Rusko roku 1917 mělo možnost jít cestou agro-průmyslového komplexu-spojenectvím kapitálů fabrikantů a statkářů -ale po revoluci a sedmiletém období vojenského komunismu dalo přednost vojensko průmyslovému komplexu,silnému též v USA:tím zvýšilo obranyschopnost.Agroprůmyslový komplex existoval v Rakousku-Uhersku.Zdá se,že oslabil v naší 1.republice,až na mlýny a cukrovary.V Rakousku po 1.sv.válce byl kancléř Dolfuss představitelem zemědělců. Německo tehdy-vojensko-průmyslový komplex.Anglie 19.století má průmysl zastoupen politicky spíše v Dolní komoře parlamentu,pozemkovou arostokracii v Horní komoře,existují i vazby.
Dnešní Rakousko a Německo má výnosný sektor "zelené ekonomiky" na bázi průmyslového vyžití biomasy ne agrárně,ale eko-technologicky.Tady už v těch variantách ekonomiky levice a pravice budou mít v každé zemi jiné ekonomické zájmy a podloží,budou jiné,nepodobné.Navíc jiné i koaličně vůči zeleným-jako stranám politiky. Zemědělská politkka EU-faktor pro všechny společný.Pro někoho méně výhodný.
09. 07. 2011 | 18:17

Targus napsal(a):

To Mud..:

Nejenže píšete žvásty na druhou, ale ještě se plácáte v psaní i-y.
Jakéže školy jste výpotkem? Plzeňské modropodnikatelské turboškoly nebo ještě nečeho horšího?
09. 07. 2011 | 18:42

Targus napsal(a):

To Benjamin Kuras:

Když jste psával o žrádle, bylo to žrádlo. Poslední dva blogy jsou už jen k blití.
09. 07. 2011 | 18:43

Karel Kubrt napsal(a):

Ivane Hochmanne,
díky, konečně jsem se zasmál.
09. 07. 2011 | 18:50

Béda napsal(a):

IH,

bohužel není každý nadán vaší jasnozřivostí a argumentační schopností.

Vico, já bych spíše řekl, že Kuras je v tomto článku ve věcech logiky a argumentace jako ten pověstný Cimrmanův génius, který byl jako sopka co zasypala sama sebe.
09. 07. 2011 | 19:08

Karel Kubrt napsal(a):

Béda aspol.,
Merkelová z pravicové CDU zavře v Německu všechny jaderné elektrárny. To by nedokázali ani zelení, ani socialisté.
Mimochodem právě CDU je typickou ukázkou odklonu od pravicové, křesťansky a konzervativně založené politiky. Z pravicovosti mají už jen název.
Za vše ostatní, co budovali předchůdci, se stydí. Aby se zalíbili voličům.
09. 07. 2011 | 19:16

Béda napsal(a):

K. Kubrt,

mohl byste naznačit co má zavírání jaderných elektráren se socialisty? Já, ač levicově orientován nevidím v zavírání JE momentálně žádný přínos - spíše to považuji za nesmysl.
09. 07. 2011 | 19:27

Anička z Kuřimi napsal(a):

Ivane H.,
co si mám vybrat, socialistický ksindl nebo pravicový póvl?
40let socialistického ksindlu bylo trumfnuto 20lety pravicového póvlu.
Ten ksindl zanechal republiku v přebytku, póvl vše rozkradl a zústaly po něm dluhy, které musíš zaplatit, páč jsi je prožral /což tvrdí póvl/.
Jak to mám vysvětlit své zvídavé dceři, která se těší na svůj 70letý důchod.
Tys měl výhodu, že ten ksindl tě poslal v 60 /možná již v 55/ užívat podzimu života.
Poraď.
09. 07. 2011 | 19:30

Béda napsal(a):

Kontrolní kvízová otázka:
Dokážete rozlišit, které z uvedených politických stran jsou pravicové a které levicové?
ODS, TOP, Bursíkovo zelení, KSČM, VV, ČSSD. Jestliže jste je dokázali rozlišit, podle čeho jste rozhodovali?

Neplácají někteří (podle Hutchinsona), když své oponenty z řad sympatizantů KSČM, ČSSD nazývají levicí a naopak, když oponenti nazývají pravicí sympatizanty TOP 09, ODS a VV? Neměli by spíše podle Hutchense nazváni sympatizanti "Tradice - odpovědnosti - prosperity" a "ODS" levičáky a naopak sympatizanti souznějící s názory ČSSD, KSČM jako pravičáci? Anebo mezi nima jak správně podotknul Hutchens Kuras již nejsou žádné různice a prakticky jsou všichni v neutrálu?
09. 07. 2011 | 19:46

jih napsal(a):

Date-li stranam dostatek casu zjistite ze se vyvijeji. Levice v Parizskem konventu byla povetsinou burzoazie. Demokraticka strana v USA zase stranou otrokarskeho Jihu. Kapitalizmus dnes zavadi KSČ(Komunisticka strana Ciny).
Myslim ze lepsi nomenklaturu nez levice-pravice uziva Scruton. Konzervativci(on sam, tradice sve zeme, neideologicnost, empiricnost), liberalove(v nasem smyslu,volnost rovnost bratrstvi, osobni zodpovednost, maly stat), socialisti( smele vize, budoucnost, velky stat). Viz napr. jeho politicky slovnik. Realne nazory jsou namichany z techto tri smeru jako barvy na barevne (RGB) obrazovce.
09. 07. 2011 | 21:03

Béda napsal(a):

"Evropa kontinentem sebevražd. Krize k ní dohnala tisíce

Tento trend byl zaznamenán v celé Evropě, nejdramatičtější průběh měl ale v zemích, v nichž se důsledky krize projevily nejpronikavěji. Tedy v Řecku, Portugalsku a Irsku. Z nových členských zemí Evropské unie pak v Lotyšsku.

V Řecku zaznamenaly úřady v roce 2009 o 17 procent sebevražd více než dva roky předtím. Stejné číslo vykázalo Lotyšsko, zatímco v Irsku stoupl počet sebevrahů o 13 procent.

Zcela jistě to souvisí s finanční krizí."

Protiopatření? Silná sociální síť
Jediné Rakousko hlásí v daném období o pět procent dokonaných sebevražd méně.

Podle Stucklera je to dáno tím, že Rakousko dokázalo své občany mnohem lépe než jiné státy ochránit před dopady krize, protože investovalo do nejrůznějších sociálních programů.

"Hlavními obětmi krize byli řadoví občané," říká Stuckler. "Je velmi frustrující, že vlády řady zemí nedokázaly učinit nic, aby jim pomohly.

"Zatímco banky a velké firmy zaznamenaly až desetiprocentní nárůst zisku, nejchudší vrstvy obyvatelstva byly postiženy ztrátou zaměstnání, přicházely o bydlení a většinu finančních zdrojů.

více viz
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=706704 (kráceno)

PS: tak už tušíme v čem je rozdíl mezi levicí a pravicí?
09. 07. 2011 | 21:25

SuP napsal(a):

Článek nadzvedl národní frontu zdejších levičáků jak tsunami a potěšil Ivana Hochmanna, Rumcajse a mě.
Takže je pravdivý. Víc k tomu není ani pomalu co dodat.
Levouni vidí rudě, až z toho vytahujou panďůry. A přitom mechanismus kradení penez státními úředníky prostřednictvím JAKÝCHKOLIV státních nákupů úředníky napříč politickými spektry je v článku popsán se znalostí věci. Tak proč to zbytečně rozvádět? Proč nehledat způsob, jak to brzdit? Jasně dá to práci a na to levouni nejsou.
09. 07. 2011 | 21:48

Béda napsal(a):

SuP,

čím to je, že vy PRAVIČÁCI (doufám že mi p. Hitchens odpustí tu škatulku i když žádní pravičáci a levičáci vlastně neexistují) se již prakticky nezmůžete v diskusi na jakýkoliv argument a zůstáváte pouze u guláše, kde smícháte dohromady všechno co dům dal - od odpadu, přes potraviny až po spodní prádlo a zmůžete se pouze na pokřiky, urážky a kuňkání?
09. 07. 2011 | 21:58

.Ivan Hochmann napsal(a):

No ano,přesně tak.

Vzpomínám si na Paroubkův ksicht,když se dověděl o pádu eurovlády. Bezradný tupý výraz kolotočáře kterému se porouchala zvonková dráha.
Kdepak ti umějí jen kecat a plivat.Teď po letech si uvědomili nejapnost svých osočování a všimněte si že drží hubu.
Bodejď by nedrželi.
Za takové peníze,že?

Situace je ale všude stejná.Dokonce i v Americe se spěje mílovými kroky k neřízeným bankrotům,včetně toho státního.

Kdo si myslí,že vytluče klín klínem je opravdu debil.
Osobně jsem vždy zvážil situaci a podle toho jsem buď ustoupil ,nebo vyhrotil a nechal vládnout emoce a strach.
I komunisti měli nahnáno,když se jim postavil člověk na kterého nic neměli.
Ano měli strach o svoje posty a koryta,neboť znali totalitní mašinerii,která když se to hodilo do krámu semlela kde co.
Mohl bych vyprávět.
Situace se pořád opakuje.Je to Nekonečný příběh.

Takže dobrou noc.Ivan.
Ivan.
09. 07. 2011 | 22:14

StandaT napsal(a):

Béda: argumenty máte v té knize.
09. 07. 2011 | 22:18

honolulu napsal(a):

Muj nazor opren o zivotni zkusenoti je 100 % stejny jako ma pan Ivan Hochmann ! Bohuzel, ani zdaleka to neumim, tak dobre vyjadrit jako on. Proto by bylo dobre pane Hochmann, kdyby jste cas od casu naplacal levicakum na rit. (Je tam zabudovano jejich myslici ustroji).

Clanek od pana Kurase se mi VELMI LIBI. Vidim to tak stejne.
Souhlasim take s Karlem Kubertem - uplne.

Bedo,
psal jste, ze jsou ted v Evrope v mode sebevrazdy.
Nemohl by jste zapusobyt na Tencokyda Hnuj, aby se snazil byt modni a uz tahl k certum...
Vzdyt ten traktor co mu prejel hlavu je ve srote....A Hnojometnik se ma porad k svetu...Oh, jak nezpravedlive !
10. 07. 2011 | 00:38

vasja napsal(a):

Béda napsal(a):
Kontrolní kvízová otázka:
Dokážete rozlišit, které z uvedených politických stran jsou pravicové a které levicové?
ODS, TOP, Bursíkovo zelení, KSČM, VV, ČSSD. Jestliže jste je dokázali rozlišit, podle čeho jste rozhodovali?
----------------------------
Obecně jsou to prvky množiny vyžírků. No a pak se daj rozdělit na ty, co krom zlodějny sázej trochu na lidskej rozum a ty, co na zlobu, závist a nenávist.
Zelený a VV jsou přesně uprostřed. Ty druhý jsou leváci.
10. 07. 2011 | 04:21

Analytik napsal(a):

Souhlasím s autorem, že dělení politiků podle stran nebo klubových barev je už přežitek. Aktuální je dělení na ty, co už kradou a ostatní, kteří se teprve chystají začít krást. Ale i to je velmi relativní.
Současného politika můžeme definovat jako živočicha, který je hloupý, lže, podvádí a krade. Výjimky, které nesplňují poslední 3 kritéria, jen potvrzují pravidlo a jsou těmi ostatními brzy eliminováni.
Takže výstrahu pro děti:"Uč se, nebo skončíš jako popelář!" nahradila nová:"Pořádně se uč a nelži nebo z tebe bude politik!"
10. 07. 2011 | 07:21

Občan napsal(a):

Koukám, že Peter Hitchens je také pěkný politický cestovatel. V tom má k českým politikům opravdu blízko (trockista, labourista, krátce konzervativec, nábožensky původně ateista, nyní fanatický anglikánský moralista).
Jen u něho postrádám ten "tradiční konzervatismus" (dokáže někdo vůbec popsat, CO to vlastně je?).

Názorově poněkud zahořklý "nepochopený génius". Takže už chápu, proč Kurasovi tolik lahodí jeho názory.
Návrat do 18. století by jistě některým lidem vyhovoval - pokud by se ocitli mezi těmi, kdo budou vlastnit, vládnou a rozhodovat o druhých. Jen si nejsem jistý, zda by to akceptovali ti, již by se měli znovu stát nevolníky/robotníky a druhořadými obyvateli kolonií. A také mi není jasné, JAK by chtěli konzervativci dosáhnout znovunastolení "starých dobrých pořádků". Další světovou válkou??? Protože mírovou cestou se jim to asi nepodaří...
10. 07. 2011 | 07:35

glyceri napsal(a):

Ejhle -slovanská občina už rozbita,cesta volná! A všechny střelky všech osobních kompasů stejně budou držet směr osy bohatství-moc.protože jinak ani nemohou a neumí.Žádný vymyšlený pokrok,ale volný trh vše zařídí spolehlivě.Ač je dluh.A proto šetřme,škrtejme.Hlavně pokrok.Ve jménu chudých,nemocných už dávno neplatí,koho to zajímá? V.K.otec demokracie vlasti.Život všech jako jedna společná rovina myšlení všech.
10. 07. 2011 | 08:20

Béda napsal(a):

vasja,

a jak pravil Petr Hitchens, leváci jsou vlastně praváci. Ámen.
10. 07. 2011 | 08:39

Petr Havelka napsal(a):

Poznámka:

Mnoho lidí si plete Petera s jeho bratrem Christopherem.

Christopher se v mnoha pohledech (nejvíce náboženství) od svého bratra prudce liší.
10. 07. 2011 | 09:36

Petr Havelka napsal(a):

Tady máte něco daleko rozumnějšího a srozumitelnějšího od Pata Condella.

http://www.youtube.com/user/8080256256#p/u/0/H5kVA0ij-L4

Tento pán nepotřebuje být nalevo či napravo, stačí mu jen zdravý rozum, čehož se u pana Petera Hitchense či pana Kurase dočkáte jen částečně. Jestli to nebude tím, že oba pánové mají potřebu stranit :)
10. 07. 2011 | 09:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

Karel Kubrt
Kubrte, Ivan Hochmann zde několikrát vyzýval k tomu, ať lidé nejdou VOLIT.
/já mu na to odopvěděl - že tak vlastně nepřímo vyzývá k podpoře KSČM...na což on odvětil svými obvyklými scestnými, fantasmagorickými bláboly - zcela mimo realitu pojatými racionalizacemi via nihilisticko-islamsko-fatalistický hochmannovský styl :))).../

Takže si svoje moudra, Kubrte, schovej pro svůj hlouček fanatiků a svou tchyni.
Protože tak se totiž jediný tvůj argument obrací vniveč.

Ale to takovým jako jsi ty jistě nevadí, abys zde donekonečna omílal své scstné hodnotícími soudy, že - Kubrte ?

Kubrte - udělej ještě jednou " Haf ! "
:)))
10. 07. 2011 | 10:18

Tenco napsal(a):

Béda
Díky za odkaz.
Na oplátku :

http://www.spectrezine.org/EconomySociety/Stiglitz.htm
10. 07. 2011 | 10:30

StandaT napsal(a):

Béda: dělení POLITIKŮ na lavici a pravici je blbost (o čemž m.j. pojednává recenzovaná kniha, kurasova recenze, i příspěvky I.H., SuPa a nekolika málo dalších, což je zřejmě za rámcem toho, co jste ochoten akceptovat, ale budiž, věřte si v pozitivní přínos levicových konceptů, které tu přežívají z 20tého století (žádné nové 21. století nepřineslo) ).

Co má smysl, je dělení ELEKTORÁTU. A ten rozdíl (mezi námi) je křišťálově jasný. Tady není co řešit.
10. 07. 2011 | 10:34

Tencokida Hnuj napsal(a):

Standa T.
Pokud někdo napíše o politické realitě, že " je to blbost" - tak to jistě může.
Jako glosu, repliku, nadsázku...

Pokud to ale někdo fakt myslí vážně...tak je to podle mě přinejmenším velmi jednoduchý člověk.
Empirie, milý StandoT - empirie, popis reality...pak možná hodnotící soud.

Ale vytvořit hodnotící soud...a pak k tomu hledat vhodný popis reality a empirická data...

...to je dobré tak leda pro Kubrta a jeho tchyni... nilolivěk pro tak vzdělané, v souvisostech uvažující , vědecky argumentující etc etc..lidi jako je SuP. Ivan Hochmann, Standa T....:(

Ale souhlasím, že lidi se mají především rozdělovat na ty špatné a dobré.../často s tím koreluje i dělení na hloupé a moudré...:))))/
10. 07. 2011 | 10:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

StandaT
Teď jsem si něco vybavil...SuP kdysi křivě obvinil jistého Dočekala, že spolupracoval s StB.
Taky jste si pak společně notovali....avšak ne s Dočekalem.../jak by se slušelo "rámcově akceptovat"...:((( - nýbržto...a teď si Kubrte podrž burku.....SE SUPEM../

Rozdíl není nikdy křišťálově jasný.
Rozdíl je nositel informace. Díky informacím pozáváme. Pokud by bylo poznání křišťálově jasné, nemusili bychom dále již nic poznávat.

/ale v jistých zařízeních dlí lidé...kteří došli k názoru, že je jim to "křišťálově jasné"...naneštěstí však i mimo (tato zařízení) /

StandoT - mucholapka opět zafungovala. Bzzzz...plesk....

:(((((

Amen. Ponechávám vás vašim "křišťálově jasným " soudům a prskancům IH a KK -
budiž jim Steskal lehký .
:)))
10. 07. 2011 | 10:53

Tencokida Hnuj napsal(a):

re " ..informacím poznáváme...
10. 07. 2011 | 10:54

Občan Josef K. napsal(a):

Pan Kuras je vždy plný velmi povrchních rozporů. Dnes však jeho blog ukazuje na část jejich podstaty. Neoliberalismus je produkt "plebejského" vládnutí v tom smyslu, kdy ničím nepodložené rychlokvašené postoje, které slibují mocenský zisk, hledají legitimitu. Nemohou jí najít v sociálních vědách, které se dnes povrchnosti z velké většiny příčí, ale mohou jí najít v konstruktech médií a ekonomie. Sociální vědci jsou nahrazeni novináři a ekonomy. Úpadek politiky je dán absencí reality. Pan Kuras dá na dílko novináře, ne na práci vědce. Nevím, zda novinář může fyzicky zvládnout a utřídit znalosti vědce, ale tváří se tak.
Ovšem novinář je hnán obživou a nutným ziskem. Je nadšen svou novou mocí, Murdoch je jen jedním z mnoha příkladů. Ty české nebudouz o nic méně odpudivé.
PM si najímají jako mluvčí a expertní zázemí lidi z bulváru, ekonomy a blouznivé pseudomyslitele. V Česko si nenajímají vědce, kteří by vypracovali či kontiunuálně zpracovávali na vědeckými metodfami realitu, najímají si bulvár, doktory-amaterské pseudomyslitele, popř. bátory, kteří se pohybují v nejobskuznějších polích lidského myšlení.
Absenci reality můžeme sledovat v celém západním světě, byť v menší míře než světě postosovětském. Ekonomičtí pozitivisté, což je převážně model USA, se pokoušejí definovat ekonopmii jako vědu a zakládají ji na matematických modelech. Ekonomie tak už není produktem lidského chování, ale stojí nad ním. Božský původ nevědy? Co na tom, že je to nesmysl.
Odpoutání od reality vede k jednání v kruhu. Plebejství se vyznačuje schopností ztráty normativního jednání, vše lze zpětně popřít, nové světlé zítřky lze vyhlásit z minuty na minutu. Putin v tom vede, ale ostatní svět nezaostává.
Absence norem je vyžadována tu návratem ke středověku, tu moderní totalitou. Pojmy jako svoboda, odpovědnost ztratily smysl. Česko vláda a soudruh prezident jsou toho příkladem víc než jen ilustrativním.
Z tohoto pohledu je pan Kuras politováníhodný představitel nového sebevědomí plytkého vědomí nových plebejců, kteří se chopili mopci a pokoušejí si hrát na elity.
První vily v Čechách napodobovaly feudální sídla, plebejský princip se posunul.
No, je to nemoc, která povede k nějakému průšvihu, pak se zase vrátíme k reálnému světu.
10. 07. 2011 | 11:09

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane Tenco, ty dvě sprostoty jsem smazal. l.s.
10. 07. 2011 | 11:49

Béda napsal(a):

Abych to zjednodušil. Kuras s Hitchensem se nám rozhodli na základě svého geniálního zjištění vštěpit starou konzervativní katolickou poučku. Všichni ti patriciové jsou stejní. Proto se nebuřte, milé ovečky, vše je předurčeno, bouřením stejně ničeho nedocílíte. Smiřte se s osudem, trpně jej přijměte a dělejte co vám z Boží vůle vrchnost nařídí. Lepší to stejně nebude, protože jsou všïchni ti lumpové prakticky stejni. Jak praví tak leví, stejně si mezi nima nevybereš.

Bohužel jsou lidi, kteří novodobým zvěstovatelům zázračných objevů na tento výklad nemíní skočit. Lidi, podle kterých praktická politika třeba TOP09 (privatizace zdravotnictví. důchodů, školství, zdražení všech existenčních potřeb, rozvrat sociálního státu a systémů solidarity, tzv. rovná daň...) a ČSSD (udržení sociálního astátu, pracovního zákonodárství, progresivní daň...) není totožná a neznamená pro jejich život to samé. Lidé, kteří nevěří, že můžete volně přehazovat politickou polaritu, bez toho abyste poznali rozdíl.

Že jednotící prvek všech politických stran = korupce vyplývající z tržně-systémového základu financování politických stran je univerzální a v zásadě špatný o tom žádná. To ovšem nic nemění na názorové a politické polaritě politických stran.
10. 07. 2011 | 13:28

Anba napsal(a):

Já na rozdíl od p. Kurase vím, že jsem levičák- nekradu, nepodvádím, mám soucit s chudšími a slabšími, nenávidím rasismus a fašismus, nenávidím dobyvačné války pro území a suroviny, nezávidím bohatým, ale rozlišuji, jakým způsobem bohatství dosáhli a s lumpy se nestýkám, jsem vstřícný soused, ale chráním svou suverenitu a integritu. To, co mám jako pevné zásady osobního života, preferuji u politické strany, kterou budu volit - ovšem nejprve porovnám její praxi s volebními sliby. Někdy není zbytí a pak volím menší zlo proti jasnému zlu většímu - jinak bych musela založit vlastní stranu, nebo se přidat ke straně kterou by založil Béda s Tenco.Oběma pánům tímto děkuji.
Pokud by strany levicového typu změnily svou programovou náplň a staly se stranami pravicovými, tak na ně kašlu a přidám se třeba k pirátům, nikdy však k zatuchlému konzervatismu, ten smrdí důtkami, nabobstvím, bretschneiderismem.
Pane I.H - můžete vyjmenovat sprostoty, kterých se ve svých příspěvcích dopustil Tenco? Projela jsem zpět diskusi, ale našla jsem jen ty Vaše.
10. 07. 2011 | 17:30

Dean napsal(a):

Levicová politika neznamená vůbec nic.Je to prázdná skořápka,která bude sama o sobě tvrdit,že je tím nejužitečnějším na světě.Návrat ke zdravému konzervativnímu myšlení a především ke skutečné politice např. podle vzoru W.Churchila by celé Evropě jen prospěl.Evropa se stala levicovým hnojištěm-proto také její ekonomiky padají a proto je zde najednou tak "horko".Někdo výše napsal,že pravicová politika je přeideologizovaná:-)))Ten člověk asi ani neví,co píše.Zvrácenou ideologií naopak čpí levičácké výkřiky všude kolem.Stačí se podívat na demonstrace v zemích,kde levice zasila skázu-a teď to dovedně obrací proti pravicovým vládám,které jsou v úloze hasičů a v podstatě by měly dotyčné státy zachránit před svinstvem,která napáchali socialisté a podobní...
10. 07. 2011 | 18:17

Béda napsal(a):

Dean,

někdo tvrdí, že zkázu zasila spekulace, nemravné obžerství početně nepatrné smetánky úžerníků a lichvářů tvořících virtuální "hodnoty", která rychle bohatne a pohlcuje všechno kolem včetně společenského systému.

Někdo tvrdí, že pravicové vlády nejsou žádnými hasiči ale hrobaři systému, který destabilizují co můžou a naopak ony zasily všude kolem zkázu, zatímco levice se snaží udržovat vyváženost systému a přijatelné podmínky pro všechny.

Je to všechno pouze otázkou náhledu a subjektivního hodnocení.
10. 07. 2011 | 18:37

SuP napsal(a):

Anba -
To Vaše:..."nekradu, nepodvádím, mám soucit s chudšími a slabšími, nenávidím rasismus a fašismus, nenávidím dobyvačné války pro území a suroviny, nezávidím bohatým, ale rozlišuji, jakým způsobem bohatství dosáhli a s lumpy se nestýkám, ..." Jsou vlastnosti KAŽDÉHO slušného člověka. Jenže levičák si z toho dělá zásluhu. A militantní levičák by chtěl, aby mu za ně platili....
10. 07. 2011 | 20:50

.Ivan Hochmann napsal(a):

Bédo, Vaše odpověď Mr.Deanovi také o něčem vypovídá.

Můj první dojem z Vašeho krátkého článku byl .... že jsem se ocitnul na Floridském sjezdu mafiánů (Někdo to rád horké),kde Psí Dečka obvinil Chicagské mafiány ze smrti svého oblíbence.
Jen málo chybělo abyste neposadil do dortu samopalníka.

S tím prvním odstavcem bych se naprosto ztotožnil,ale ten druhý ...to je tedy dílo.Můžete mě jen v krátkosti nastínit kdo je autorem takové pitominy?

No ,možná je to jen otázka náhledu a subjektivního hodnocení.

Objektivní člověk takovou zhovadilost prostě nemůže vypustit z úst!

Ivan.
10. 07. 2011 | 20:55

.Ivan Hochmann napsal(a):

On má pan Kuras vlastně absolutní pravdu když napíše cit:

"Největší chyba dnešního konvenčního politického myšlení je bezmyšlenkovité zastaralé dělení politiky na levici a pravici."

Mnohokrát jsem uvažoval kam vlastně patřím.Příčinou je drzost politiků,kteří si říkají Pravicová strana a měli by se raději nazývat Syndikát gaunerů.A je to všeobecně známo a přesto to ve společnosti prochází.
Být členem taková strany propadl bych se hanbou.Jenže to je ode mne zbytečná řeč.

Úplně to samé lze říci druhé straně českého politického spektra.

Příčinou jest arogance mocných,jejich pohrdání společenskými zákony a dokonce ovlivňování Justice i Policie.
To co dělali půl století jejich tátové.Nic jiného se totiž nenaučili.Na východ od našich západních hranic je popsaná situace proto tak bolavá.
Ano, očekávali jsme katarzi,očistu společnosti od manýr komunismu.Jenže oni jsou zde pořád jen mají pro svoje rejdy jiné podmínky.
Proto říkám Levicový Ksindl.
A pokud se někdo cítí potrefený - ať si s klidem zakejhá!

Ivan.
10. 07. 2011 | 21:11

Béda napsal(a):

IH,

obávám se, že autorem té "pitominy" je sám život. Není zajisté tajemstvím, že pravičáci zvyšují dluhy státu jako o překot, zvyšují sociální nerovnost, svýma válkama a snahou o maximalizaci indoviduálního zisku likvidují mateřské státy a zvětšují jejich problémy, likvidací systémů povinné solidarity a všestranným podstrojováním (j)elitám likvidují sociální smír a přivádějí systém na práh konfliktů a násilných řešení.
10. 07. 2011 | 21:15

.Ivan Hochmann napsal(a):

A dnes po dvaceti letech "budování kapitalistického státu"
vás napadne jen jediná věc.
A to že :
Komanče už přestalo bavit vozit si zadky ve starých rozhrkaných Škodovkách,či Moskvičích,když viděli jak se předvádělí politické veličiny západního světa.
Navíc dotáhli společnost na pokraj válečných hrůz,a tankových exodů.Věděli dobře,že ač každý pracoval,nikdo nic neměl.
Jejich "přerozdělování"vytvořených hodnot se ztrácelo v dálavách kolem Kremlu.Internaciovální povinnost byla přednější než nákup dialýz.(Můj nejlepší přítel takto zemřel)

V zemi to vypadalo jako v království z Pyšné princezny.Nic se neopravovalo.Kanalisace,silnice,domy,energetické sítě,vybavení technologiemi.....atakdále.

Jasně ,můžete mít jiný úhel pohledu a jiné subjektivní hodnocení tehdejší doby.
Ale divím se takovým jako Béda,že nejsou schopni přijmout historicky jasné závěry z oné doby.
Je to vysvětlitelné pouze tím faktem,že jejich rodiče byli aktivními tvůrci tehdejších pořádků a nejsou schopni přiznat fakt,že se stali celoživotními škůdci společnosti.
(Myšleno všeobecně).
A pokud si zachovali špetku soudnosti svádějí svůj prvotní hřích bezpáteřnosti na dnešní zhovadilou dobu,kde už neplatí zákony žádné.
To není ode mne pusté moralisování.
Jen smutné konstatování.
A poněvadž zde už dlouho nebudu,tak mě můžete .....víte co.
Nic už nespravím a vy si vyžerte ten navařený eintopf a můžete i vyškrábat hrnec.

Dobrou noc Ivan.
10. 07. 2011 | 21:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem další řadu hrubě urážlivých příspěvků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 07. 2011 | 21:40

Béda napsal(a):

IH,

jenom bůhví, kdo dotáhl Zemi na pokraj válečných hrůz a katastrof. Otázka: kdo a proč zahájil první světovou válku? Proč, z jakých důvodů došlo k WW2 (nebyly za tím příčiny již ve WW1 a ve světové hospodářské krizi a v pokusu o naplnění neuspokojených aspirací elit jednoho národa, které sfanatizovaly celý národ, aby realizovaly nové rozdělení světových trhů a surovin?) Četl jsem něco o plánu vybombardovat velká města SSSR a Číny v době kdy měly monopol na atomovou bombu USA, který byl zaražen až poté co sovětští vědci sestrojili vodíkovou bombu... Kdoví který systém měl na svědomí víc válek a z jakých důvodů ten který stát napadnul stát jiný. Kdoví proč 20 let po pádu říše tzv. reálného socialismu jsou ve světě války. Snad jej nevedou socialistické státy, aby rozšířily svou neexistující říši?

Technologické zaostávání, demotivující systém reálného socialismu zde nikdo neobhajoval, řeč je o krizi současného systému a o vytěsňovaných prvcích sociálního státu, povinné solidarity, sociálního smíru a jejich nahražení rozevíráním sociálních nůžek a narůstajícím nesplatitelným dluhem.

Řeč je o systému, který se 20 let po bankrotu tzv. reálného socialismu dostává do výbušného (krizového a bankrotového)stavu, o tom, kdo za to může, jaké jsou možnosti a další perspektivy. Proto Kuras mlží o tom, že mezi pravicí a levicí není rozdílu a IH stáčí řeč do historie bipolárního světa.

PS: Historie prostě ukazuje, že žádný extrém není perspektivní
ani levicový s absolutní vládou státního vlastnictví ani pravicový s absolutní vládou soukromého vlastnictví. Možné řešení bude asi někde veprostřed v kapitalismu s "lidskou tváří" = v kapitalismu Švédského typu se silnými prvky sociálního státu anebo v nějakém jiné systémovém uspořádání, kde nevládne finanční spekulace a virtuální ekonomika a cílem společenství je vytvářet důstojné podmínky pro život všech členů společenství - včetně postižených, sociálně slabých, přestárlých, z neúplných rodin...
11. 07. 2011 | 07:55

tata napsal(a):

pane Standa T

CHYBA JE že první je spravne dělení pravice/levice je jen určity pohled,ovšem druhy je zcela zaslepeny jen vy a vam podobny ten pohled maj spravny.

NIKOLIV TAM SE dělí na poctive a darebaky.JE UPLNĚ JEDNO jestli je poctivec levičak nebo pravičak,poctivy by se natom zakladnim shodly.protože kdyby byla poctivost tak kromě těch ultra na obouch stranach,by to šlapalo.

ZUSTALO BY JEN BEZVYZNAMNE HAŠTEŘENÍ,KTERE BUDE VŽDY,chudí budou snit a trochu zavidět,,jak k bohatství přijit,,ale to co by měli by jim na pohodovy život stačilo,no a bohaty by retoricky klabosily jak ti chudí si nevaží co proně dělaj.
JEN SE MI LIBÍ jak takovy pan HOCHMAN A VY MU SEKUNDUJETE,JAK TO ZLO JE LEVICE.............PROSIM a kde je ta poctiva pravice,neni v Americe neni v evropě kde se teda nachazí?přitom TO DOBRO Jste to vy panove HOCHMAN,Kuras,ATD,VLADA TO JEDNOU JE jednou sou to levičaci protože kradou,kurna to je divný.
11. 07. 2011 | 10:47

.Ivan Hochmann napsal(a):

Co na to říci Bédo?

To jsou ty vaše levičácké LIDSKÉ TVÁŘE.
Tento bonmot když v Pražském Jaru Dubček vyslovil ,- hned měl dostat zleva i zprava přes papulu.
Pořád vymýšlíte nějaké obezličky a vůbec vás nezajímá dodržování právních norem padni komu padni.
V jakémkoliv režimu,v jakémkoliv státním uspořádání.Je ale pravdou,že tento poskomunistický kontinuitní paskvil na spravedlnost vyhovuje všem grázlům.Těm ,kteří už kradou a i těm kteří se na zlodějské žně chystají.
Proto jsem nebyl rád,že byla politicky zmanipulována poslední senátní volba.
Měli to hezky spočítané gauneři napříč polickou scénou.

A už aby šla ta údajná PRAVICE do pr....
Prodloužili si poslanecký byznys o další 4 roky.Doplatíme na to my všichni.
To se ještě budeme my tady dole dohadovat o principy a spravedlivá řešení.

Opakuji znovu nejít volit JE ŘEŠENÍ!
Už vidím jak zlodějská mafie ODS,Kalouskovic cirkus Umberto,a jakési veřejné věci obergaunera Bárty přepočítává usmolených 5% hlasů do sněmovny i senátu.
Že budou u moci zase komunisti?????
No a co? To se přece dalo očekávat.!
Stejně si nic jiného nezasložíte - vy ani vaše děti!

Nazdar Ivan.
11. 07. 2011 | 11:12

Béda napsal(a):

IH,

nevím, na základě čeho jste dospěl k názoru, "...vůbec vás nezajímá dodržování právních norem padni komu padni..." Naopak. Mně to zajímá a dokonce bych soudil, že již za Zemana a posléze za paroubka to začalo zajímat i ČSSD. Naopak si myslím, že pravici (ODS, TOP) to nezajímalo nikdy. ODS vždycky chránila své kmotry, zrovna tak TOP chrání óbrkmotra kalouska a nepřipouštěly presumpci politické viny.
11. 07. 2011 | 11:18

tata napsal(a):

PROBOHA

to muže prohlasit chytry člověk

nejit k volbam,co to řeší?Zaprvé vždy budou fanatici jak zprava tak zleva co k volbam pujdou,takže kdo jich ma vic bez jakyhokoliv naroku na přesnost a vyargumentovat je to podle mě typy lidí co fandí současnym protože ty umožnují krast v nebyvale miře a ještě řadně drží socky pod krkem.
TAKŽE CO SE ZMĚNÍ?
PŘIPUSTME ŽE SE NENAJDE ani 10 procent lidí co by nešlo a co ted?zaprve nato není pamatovano zřejmě nove volby ,proboha co by to řešilo.

TO MOHLO BYT za komunistu jako hrdiny postoj ted je to šilena hloupost
11. 07. 2011 | 11:38

.Ivan Hochmann napsal(a):

Bédo už jste viděl nějakého politika,který by měl v zájmu cit:

"vytvářet důstojné podmínky pro život všech členů společenství - včetně postižených, sociálně slabých, přestárlých, z neúplných rodin..."?
Ano byli tací:Theodore Roopsewelt a Woodrow Wilson a i uskutečňovatel Nového Údělu Franklin Delano Roosewelt.
Ale i válečný vůdce Britů Winston Churchil a německý mesiáš Erhardt.

Klidně bych mohl udělat fundovanou objektivní přednášku.
Ale koho by to zde dneska zajímalo??

A není to o bipolárním světě.A už vůbec nelze komentovat stav společnosti po Sametovém ksinlu.Pokud pan Kuras stírá rozdíly mezi pravicí a levicí má k tomu nespočet důkazů a já je vcelku akceptuji.
Nelze ale bagatelisovat podstatné v myšlení lidí.
Už jsem tady o tom psal tolikrát že si připadám jako kafemlejnek.Tady ta zpovykaná socialistická verbež to jednak nechápe a ani tomu rozumět nechce.
Jako bych hučel do zdi.

Nazdar Ivan.
11. 07. 2011 | 11:46

Béda napsal(a):

IH,

řekněte, vám se líbí "antisocialistické" neoliberální "reformy" ministrů Drábka, Hegera, Kalouska?

PS: škoda, že nemáte věk na to, abyste si užil nedostižného důchodu. Taky by mě zajímalo, jak byste třeba v 60-áti bez zaměstnání (a tím naděje na důchod) splácel nezbytné reprodukční výdaje, nájem... případně Hegerovy keš platby ve zdravotnictví a regulační poplatky za ubytování v nemocnici, návštěvu lékaře, platby za léky... Škoda, že již nebudete mít možnost so toho dobrodiní vychutnat v celé široké škále "řešení". Jinak by mě zajímalo jaké řešení doporučují Drábci třeba stárnoucím horníkům, zedníkům, řidičům... Rada, rekvalifikujte se a dělejte něco třeba v kanceláři mi připomíná radu, tak nejezte chleba a jezte koláče! Kdopak asi ty lidi v předdůchodovém vysokém věku konkurující svojí pracovní silou mladým a cizincům zaměstná? Státní sektor to jistě nebude - ten se musí podstatně zeštíhlit. Žeby soukromník?
11. 07. 2011 | 12:38

tata napsal(a):

pane Beda

TO SOU JEN KECI,,zpovykaná socialistická verbež to jednak nechápe a ani tomu rozumět nechce,,.kdyby chtěli ale protože jsou liní a nechtěj dělat.........proboha co chcete vic vědět vždy se dozvíte to pořad stejne.........že mnozí dělali od rana do večera,že poctivě dělaly přesto mnozí stratily zdravy to už nikoho nezajima.STALE TY SAME ŘEČI ,co vam třeba tvrdí i Drabek,MA TO CENU?

pořad to same od panu SUPU,STANDU,a jim podobní co je levicove je verbež,u moci je taky verbež ale jen do te doby než by tam šla leva pak se sjednotí nebot to je vlada ta prava.

KDE TEDA VLADNE TA PRAVA VLADA PRAVICOVÁ?Už ani ne v USA TO UŽ JSOU taky prolezly levouni.
11. 07. 2011 | 13:02

.Ivan Hochmann napsal(a):

Bédo, nechte těch volovin a účelových lamentací.

Vše co uvádíte je ve stadiu rozprav a parlamentem neprojde.
Vždyť to je volovina aby těžce pracující mnohdy s podlomeným zdravím pracoval do 70.A neprojde to ani pro poslance a senátory,kteří jen kalí vodu a jejich pracovní výkon se dá poměřovat snad jen půllitrem piva.Byl jsem u Julínkových návrhů a vcelku byly logické a i kdyby na krátkou dobu ,tak měly svoje opodstatnění.Rozmařilost a neúcta pacientů i lékařů ke zdravotnímu fenoménu byla až zarážející.A nechápu proč tolik povyku pro stokorunu v nemocnici.Je zde nutno podotknout,že systém korupce a různých prebend lékařům a hlavně "managerům" i ve státním sektoru je do nebe volající a tahle pakáž je na stejné úrovni jako úředníci ve státní správě.Je nabíledni,že tito kapři si rybník sami nevypustí.
Dokud zde bude neúcta k zákonům avizovaná z nejvyšších míst Justice.Navíc jsou nenasíratelní.Ředitel VPZ dostal k měsíčním platům ve výši 280.000,-ještě 990.000,- roční odměnu za nesplněné úkoly.*******

Pacient zde dostane najíst a je o něj postaráno s velkou pečlivostí.Většina z nás má důchod kč10.000,-.Po zaplacení poplatků mu zbude 7tisíc. O co vám jde ?
Že se fakani nebudou už rvát o penze svých nemocných rodičů?
Dlouhodobě nemocní si musí svoje záležitosti vyřešit sami.Nikdo je za ručičku vodit nebude.A jsme zase u toho samého problému s debilitou české populace.Proč zde uvádíte závádějící informace o počtu sebevražd?
To není objektivní kritérium!
Za těmito věcmi stojí alkoholismus,gamblerství,neuvážené půjčky a ano prosím velká plejáda parazitů a darmožroutů na které zákony nepamatují.
Je to zase o osobní odpovědnosti.I ony proklínané hypotéky jde ošetřit řádnou a adekvátní smlouvou.
Když nemám a ani mít vzhledem ke své lenosti nebudu,tak nemohu stavět Tádž Mahál.

To jsou pane asi tak v kostce hlavní argumenty proti vašim steskům.
Raději toho nechám poněvadž bych to tady zase schytal od různých demagogů,že jsem asociál.
Apropó, proč neargumentujete s navýšenou rentou za zaplacené odvody.Přec ještě neznamená že například pan Špidla,který ze svého půlmilionového měsíčního platu a dalších horentních prebend (že mu ha...ovi není stydno)zaplatil pensum daní bude na stáří "zvýhodněn" k měsíční rentě EU 100,000,- ještě dalších 100.000,- v českých korunách.
A tato verse už prošla senátem i parlamentem.
Co to je za pakáž neseriozní,hladovou,arogantní???
Je jedno jak se jmenují všichni ti Drábci,či Kalouskové.
Tady je jiný problém
Víte něco jak to dopadlo na Islandu?

Tady je řešení.
To by ale nesměli být češi zbabělé,smějící se bestie.

Ivan.
11. 07. 2011 | 14:12

SuP napsal(a):

.Ivan Hochmann -
Ivane, dneska je k tématu docela dobrej článek od Franty Matějky na PSU. Doporučuju.
Nicméně levouni jsou splachovací. Argumentama je můžeš utlouct a stejně furt melou naprázdno, ale nahlas.
SuP
11. 07. 2011 | 14:15

Majka napsal(a):

"dobrej článek" a "od Franty Matějky" se vzájemně vylučuje.
11. 07. 2011 | 14:30

SuP napsal(a):

Jak komu ...
11. 07. 2011 | 14:47

Tenco napsal(a):

Rozbitý kompas.
To jako že Jih je jen jeden, jo ?
No, to je.
Ale různé jsou cesty Páně pokud se chce jeden dostat na Jih z Íráku, Velké Británie, ČEZka, USA....
A co teprv když se zamyslí, co chce vlastně na tom Jihu dělat.

Jistě nějaká zákonitost se dá popsat, lze z ní i vycházet...jistě existují i nutné předpoklady k tomu, aby cesta nebyla jen cestou....

Ale jen tak mezi námi, Kuras, kolika lidem se vlastně na ten Jih podařilo dojít.
A Kuras - kolik lidí na tom Jihu zůstalo (aniž by takříkajíc museli zůstat) ?
Kuras - já si myslím, že vždycky bude záležet na tom, kolik to stojí zbytečných obětí...
Kuras, někdy je dobré zamyslet se nad tím, jak se vyvarovat těch zbytečných obětí... i za tu cenu, že holt se šéf výpravy kousek vrátí...už jenom proto, aby mu psi nechcípli vysílením a hladem...
Kuras - podle mě je takový vedoucí výpravy mnohem moudřejší než ten, který jen pro své zvěčnění a slávu ty psy uštve. /pak stejně na té cestě zkejsne i on/

Kuras, pokud ale měli na mysli to, že Scott a Amundsen měli kooperovat - místo toho, aby si konkurovali - tak to Jim kvituju.
Jenže Kuras, to by Scott a Amundsen nesměli být Amundsenem a Scottem. A to přitom, Kuras , jeli fakt stejným směrem a vyrazili téměř ze stejného místa.:)))
11. 07. 2011 | 21:37

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,

vy jste ale skutečně EXOT.
Smazal jste i to co po mě opakoval Hnojař,aby uvedl na pravou míru svoje debilní úvahy.
Smazal jste i moji repliku k Vašemu mazacímu extempore na tomto blogu.
Nemáte mě ale šanci nikterak rozčílit.
Svoje jsem si řekl a že se vám osobně něco nelíbí to je váš problém.
Pro mě jste už na stejné lodi jako Hnojař.Třebas vám to zvýší popularitu.

Ivan.
11. 07. 2011 | 21:53

Tencokida Hnuj napsal(a):

IH
Stejskal smazal výrok Ivana hochmanna, že " některé lidi je třeba poslat do řiti a svázat jim držky" - ktrýžto jsem pouze replikoval.
Já ho docela chápu.
A pochopím, pokud smaže i tuto moji repliku.

To že to nechápeš ty - to je dost mrzké. Ale svědčí to jen o nedostatku toho, čemu já říkám charakter.
Charakter není to, co si jedinec ve své kebuli stvoří, že charakter je - charakter se dá kvalitativně popsat.

A už nepruď.
Pan Stejskal je na dovolené.
11. 07. 2011 | 22:30

.Ivan Hochmann napsal(a):

Nech si svoje poučky o charakteru pro svoje kamarády Hnojaři.
Pan Stejskal tě také bezpochyby pochopí.
A ty uděláš dobře když pochopíš,že já s tebou nemám a nikdy nebudu mít nic společného.Proto bude i pro tebe výhodnější přestaneš-li brát moje jméno do své Hnojařské nevymáchané tlamy.
Ivan.
11. 07. 2011 | 22:57

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Hochmanne,

já Vás nechci rozčílit (naopak). K čemu by mi to bylo?

Jediné, o co zde usiluji, je, aby se tento prostor nestal arénou, v níž si budete Vy či kdokoliv jiný vyměňovat s někým dalším urážky a nadávky (kterou např. označení "ksindl" bezpochyby je).

Buď to budete respektovat (protože toto je prostor, který je náš, já jej dostal na starosti a mám o něm v souladu se svým zaměstnavatelem určité představy), nebo ne. Pak budu Vaše texty mazat. Není v tom vůbec nic osobního (stejně tak jako není nic osobního v tom, když mažu některé texty pana Tenca či kohokoliv jiného).

Prostě zde nadávky (či výzvy k naházení někoho do řeky) na adresu jiných mažu, pokud na ně narazím. Pokud Vám to takto vyhovuje, jste zde vítán. V opačném případě nikoliv (neboť maříte to, o co zde usilujeme).

Libor Stejskal

P.S. Budete-li se držet Vámi výše uvedemého rčení "Na hrubý pytel hrubá záplata", bude to neustále stejné. To je přesně to, podle čeho se tyto debaty nebudou řídit, protože by to zde velmi rychle skončilo (berte, či nechte být).
11. 07. 2011 | 23:05

Tencokida Hnuj napsal(a):

IH
Budu si dělat to, co uznám za vhodné.
Zejména pokud si budeš neustále plést akci s reakcí. /fyzika - 6. třída obecné - "každá akce vyvolává reakci".

Nazdar !
11. 07. 2011 | 23:06

santawizard napsal(a):

Umění vládnout je velké umění.Politici by měli vládnou státu,který by měl sloužit občanům.Demokracie je zlatá střední cesta mezi diktatůrou a anarchii.My už jsme se transformovali z diktatůry proletariátu do diktatůry hospodské politiky.Nejvíc na světě ničí plíce a mozek ,tabák a alkohol.Protože člověk nemá povinnost věřit ani v Ježíše ani v Satana natož nedej bože v nějakého tabákového mágiho či hospodského kaplana celé lidstvo je velmi snadno provokovatelné bojovat jeden proti druhému jako levice a pravice v politice nebo jako Hitler a Stalin ve válce,pod vlivem zneužívání alkoholu a tabáku..Ježíše léčitele jsme zabili aby vstal z mrtvých jako mučedník a válečník!Všichni ví co je to jídlo a pití evangelium a chleba a víno liturgie ale nikdo neví kdo je to tabákový mági a hospodský kaplan.Levice a pravice mezi sebou zápasí v otázce co by se mělo privatizovat a co by se mělo znárodnovat.V USA jsou to teďka demokrati a republikáni.Jestli kongres neodhlasuje další půjčku tak hrozí státní bankropt.Jenom věřitelé nechcou aby dlužníci zkrachovali.To by nebylo fér!!!!
12. 07. 2011 | 15:22

lol napsal(a):

Hm, a kdo ze vlastne nedavno napsal PRAVICOVOU kucharku? :D :D
15. 07. 2011 | 22:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy