Anarchie negramotů

15. 08. 2011 | 21:16
Přečteno 4913 krát
Zkoprnělým komentátorům trvalo pár dní, než jim došlo, že řádění v britských městech nemá nic společného s multikulturalismem, imigrací ani rasou. Jeho oběti jsou pracovití a podnikaví občané všech ras a kultur. Jedním z nerozšířenějších klipů z rabování byl záběr, v němž jeden běloch za zevlování několika černochů krade notebook z tašky zraněného a krvácejícího Asiata, bělocha, který si myslel, že mu všichni jdou na pomoc. Rabují rodilí britští teenageři všech ras a mají jednu jedinou společnou kulturu: Žádnou. Tu, co v nich už půl století pěstuje dnes už dokonalá demontáž britského školství podle marxistické šablony rovnosti všech a likvidace rozdílů.

Zahájil ji v polovině 60. let labouristický ministr školství Anthony Crosland, odhodlaný (dá-li se věřit biografii jeho ženy) “zničit každý ´fucking grammar school´ v Anglii, Walesu a Severním Irsku”. Podařilo se mu to z devadesáti procent. Z tehdejších dvanácti set jich přežilo asi stopadesát.

Grammar school byla obdoba klasického gymnázia plně financovaná státem. Založily ji středověké církve, v 19. století je převzal plně stát. Viktoriánská doba fandila sociální mobilitě a touto vzácnou institucí umožnila talentovaným žákům z chudších rodin získat stejné vzdělání jako bohatí žáci na školách soukromých a šplhat po společenském žebříčku.

Alternativou (podle výsledku zkoušky v jedenácti letech) byla škola secondary modern, připravující žáky na praktickou kariéru a s možností pozdější volby řemesel, středního technického vzdělání nebo dodatečného přístupu k vyššímu vzdělání. Ta zase nemarnila příliš času latinou a produkovala kvalitní řemeslníky, techniky a inženýry, třebaže konzervativní poslanec Enoch Powell namítal, že znalost latiny dělá i lepšího instalatéra.

Nápad sociální mobility prostřednictvím grammar school se Británii vyplatil mnohonásobně. Jaké mobility se z ní dalo dosáhnout, dokázali její absolventi konzervativní lídři Margaret Thatcherová a Michael Howard, nebo slavní novinářští bratři Christopher and Peter Hitchens. Ze známé Hackney Grammar School v londýnském proletářském (a tehdy silně židovském) East Endu) vyšli židovští dramatici Bernard Kops, Arnold Wesker, Harold Pinter a Stephen Berkoff, několik slovutných rabínů a hezká řádka budoucích židovských lordů, včetně Blairova hlavního stranického finančníka lorda Levyho. Mezi nejslavnější grammar schools všech dob patřila Rugby School, jejíž žáci vymysleli tu uběhanou a strkavou hru se šišatým míčem.

Dvojí proud státního vzdělání, nastavující někdejším spolužákům odlišné společenské postavení, byl labouristickým marxistům trnem v zadku. To tak ještě, aby nám z naší dělnické třídy někdo dělal intelektuály a businessmany. Jak k tomu přijdou ti jejich bývalí spolužáci, kteří v jedenácti letech u zkoušky neuspěli?

A tak obě školy nahradili jednou jednotnou, zvanou comprehensive, znamenající všeobecně vzdělávající. S osnovami všeobecně méně náročnými až úplně nenáročnými, až se z nich staly školy všeobecně nevzdělávající, s úrovní zabedněnosti dosahující astronomických výšin. Jejich šestnáctiletí absolventi jsou podle letošní studie konfederace britského průmyslu CBI nezaměstnatelní. Vyšlo to najevo, když se její ředitelé vysmáli ministrovi zaměstnanosti a sociálních věcí Ianu Duncanovi Smithovi, který je prosil, aby zaměstnávali víc rodilých Britů a míň cizinců.

A to jsou ti morální negramoti, které vidíte na záběrech z válečného stavu britských měst. Jak početná se z nich vyklube armáda a kolik toho dokáže za pár dní zničit, si nikdo nedokázal představit. Protože je státní vzdělání programově okradlo o životní šance a motivaci, vymáhají si násilím právo mít vše, co mají ti, kdo si na to vydělali a zničit jim, co si vybudovali. Berou to jako zábavu a dobrodružství a (slovy jedné mladé raubířky v televizní reportáži) to „ukazuje bohatcům a policajtům, že si můžeme dělat, co chceme“. Bohatci – to jsou i ten místní indický hokynář a pákistánský trafikant.

Labourističtí politici mezitím po celou to dobu devastace státního školství svoje děti posílali do škol soukromých. Ty jsou dnes tak drahé, že si je tvrdě zdaňovaná střední třída už nemůže dovolit. Tak hrozí i jí, že se z jejich dětí stane ta státem z jejich daní subvencovaná prskající láva, která jim dnes rozbíjí krámy a pálí domy.

Kam až ta láva může dotéct a zda se ještě dá zastavit, tím méně zvrátit, nemá nikdo tušení.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

A já jsem si myslel, že 80-90% všech těch lauzrů jsou Černoši či míšenci.... Nebo není to tak, pane autore?
15. 08. 2011 | 21:27

Béda napsal(a):

Autor,

takže problém je v nevzdělanosti zaviněné labouristy. Naopak školné zvýšilo možnosti mládeže z nižších vrstev dosáhnout kvalitního vysokoškolského vzdělání. Problém není nedostatek práce, problém není v dovozu levné pracovní síly z kolonií a z rozvojových zemí...

Hezky jste to vymyslel.
15. 08. 2011 | 21:37

KAteřina napsal(a):

Přeceňujete vliv škol
15. 08. 2011 | 21:39

AC napsal(a):

Všichni mají z těch událostí oči navrch hlavy, jen Kuras přesně ví o co jde.
15. 08. 2011 | 21:44

Divobyj napsal(a):

Hm,takže v GB měli dlouhá léta rozhodující vliv Marxisté! To jsem netušil...
15. 08. 2011 | 21:48

vico napsal(a):

Konečně tedy víme, kdo může za rowdies terorizujících britská města. Je to bývalý labouristický ministr školství Crosland. Holt někdy to od škrtnutí zápalnice do vejbuchu trvá. V daném případě celých 46 let.

Hlupáčka by sice napadlo, že po většinu doby byli u vládního vesla torryové včetně železné lady, ale když bůh dopustí i motyka spustí...i Kuras spustí.

Otázkou zůstává, proč motyka spustila právě před týdnem, proč se víc na jihu šturmují mladí Španělé - třeba za to může také ten labourista Crosland.

Vrahem nemusí být vždy jen Zahradník / člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)/.
15. 08. 2011 | 21:59

michal napsal(a):

Když je u moci labouristická vláda, tak tvrdí ministerstvo, že jednotné školství odstraňuje třídní rozdíly, když konzervativní vláda, tak tvrdí, že to je nejlevnější způsob poskytování vzdělání. Labouristům říkáme, že selektivní vzdělání rozvrací společnost a konzervativcům zase, že je příliš nákladné. Díky tomu máme dobré vztahy s odbory všech skupin učitelů a své vlastní děti necháváme vzdělávat soukromě.

z britského komediálního cyklu - Jistě, pane premiére
15. 08. 2011 | 22:14

michal napsal(a):

Zkáza britského školství začala ve chvíli, kdy byla odstraněna rákoska. Ve státních školách o něco dříve, než v soukromých.
15. 08. 2011 | 22:17

stále rebel napsal(a):

Něco konkrétního

„České a britské školství: Stačí srovnávat

Na začátku prosince předloňského roku (rok 2001) světová organizace OECD zveřejnila zprávu o stavu školství ve vybraných 32 státech. Mezi nimi byly jak Česká republika tak Spojené království. První země skončila na 19. místě, druhá na 7. místě

Ve Velké Británii existují vynikající školy a zároveň i školy velmi špatné. V šedesátých letech došlo v britském školství k zásadní liberalizaci, kdy se přestalo vyžadovat memorování faktů a začal se rozvíjet samostatný úsudek a schopnosti racionální analýzy. Ve špatných školách se tato liberalizace přehnala: žáci se přestali učit a jen bezbřeze a povrchně "diskutovali". V celé řadě vynikajících škol, státních i soukromých, se však podařilo sloučit učení se faktům s rozvojem tvůrčích schopností žáků. V jiných školách se to nepodařilo. Velmi závažným faktorem je kvalita prostředí, z něhož pocházejí žáci. Chovají-li se rodiče asociálně, žáci jsou deprivovaní už od útlého mládí a ani ten nejlepší učitel jim nepomůže. V sociálně deprivovaných oblastech se tedy britské školy stávají terčem chaosu. Blairova vláda se – s proměnlivým úspěchem – snaží úroveň britského školství zlepšovat. Zajímavé je, že se však děti v Británii o prázdninách do školy těší a netrpělivě očekávají, kdy už prázdniny skončí.
Jako vysokoškolský učitel zaznamenávám, například při opravování esejů studentů, v jejich úrovni obrovské rozdíly; od absolutně vynikajících až po téměř negramotné. Zajímavé je, že mnohdy mohou akademicky zcela odlišní studenti pocházet z téže střední školy. Zřejmě –navzdory všemu – závisí nakonec kvalita studenta na jeho osobní inteligenci a přístupu k práci...“
http://blisty.cz/art/12468.html
15. 08. 2011 | 22:36

stále rebel napsal(a):

Ještě poznámku, britské školy jsou žáky a studenty oblíbené, vypovídají o tom statistiky.
Myslím, že naše děti mohou Britům jen závidět.
15. 08. 2011 | 22:44

Pereira napsal(a):

Prolhaný lháři Kurasi:
A ti lidé, co ty čtvrtě bránili, chodili do jakých škol? Nechodili náhodou do těch samých?
To opravdu máme věřit, že se tohle stalo, protože se někdo pokoušel napravit v 60.letech stupidní školský systém? Mimochodem ze kterého zvraceli, ti co jím skutečně prošli, na rozdíl od vás co jste o něm jenom četl:
http://www.youtube.com/watch?v=t4SKL7f9n58&NR=1
Jak je možné Kurasi že rodilí Britové si o příčinách násilí myslí něco diametrálně odlišného:
http://www.blisty.cz/art/59754.html

Prostě rasistická karta vám nevyšla tak to zkoušíte přes politickou nenávist.
15. 08. 2011 | 22:50

sasa napsal(a):

Modri bolsevici spojme se. Stejne jako nase rude vzory. Oni vse znarodnili, my vse zprivatizujeme, at maji nasi vnuci zase co znarodnovat!
15. 08. 2011 | 23:21

mb napsal(a):

pereira ... tim odkazem na blisty bych být vámi příliš nešermoval ... je tam cosi o zneužívání diet ( nahrad ) a prilis to asociuje slavečka ... jinak je ten članek dobry ...

zdrvm
15. 08. 2011 | 23:22

Martin napsal(a):

Nemusíte chodit nikam daleko, v ČR se degradace státních základních škol děje právě teď a dopadne to podobně jako v GB. Jsou to
- Zákaz propadání, dítě dostane stupeň nedostatečný a normálně pokračuje do dalšího ročníku
- Nulové pravomoci učitelů, nelze ani nechat dítě po škole, natož ho potrestat jakýmkoliv způsobem, propadnutí je sci-fi
- Systém inkluzivního vzdělávání, učitelka se věnuje dvěma pacientům a zbytek třídy zatím vlčí
Tyto a další věci základní školu degradují na jakýsi denní stacionář, kde vůbec nejde o výuku, ale o pouhé hlídání dětí. Následky jsme mohli viděli v GB před pár dny.
15. 08. 2011 | 23:24

JenTak napsal(a):

Na rozdíl od jiných s vámi souhlasím, pane Kurasi. I když bych nemluvil o tom, že ti mladí Angličané nemají kulturu, oni nemají morálku. Naše děti a vnoučata se ve školách již setkávají se svobodou poslat učitele do prdele, což již někteří v rámci pozitivní diskriminace beztrestně činí. Ostatní je následují, a pracující rodiče bez valného zájmu o výchovu svých dětí je brání.

Tatínek mi vyprávěl, že na vesnici u nich byli vážené tyto osoby; starosta, učitel a farář. Pokud měli lékaře, tak ještě doktor. Kdyby si doma stěžoval na učitele, měl by promodralý zadek. I při mém nástupu do školy v padesátých letech jsem byl s tímto pravidlem seznámen, a učitelský sbor skládající se hlavně z mužů, tyto pravidla zapomnětlivým žákům vštěpoval již tehdy zakázanou rákoskou.

Mám pocit, že morálka chybí všude tam, kde rodiče a stát dopustili tak velký výpadek ve výchově. Myslím si, že se ještě dožiji rabování našich mladých českých parchantů. Ta doba se s nabytou svobodou (anarchií) rychle blíží.

V tomto ohledu jsem smutný optimista.
15. 08. 2011 | 23:29

Pípa napsal(a):

Pane Kurasi, úplně jste to obrátil. Mystifikujete. Proč to děláte? Nechápu vás. Hrajete si? Jste za to placen? To asi ne. Nevidím důvod a nikoho, komu by to prospělo. Ten, kdo okradl toho kloučka o notebook byl černý. Všichni to viděli. Mezi ničící, ubližující a rabující lůzou byli i bílí, ale byla jich menšina, nikoliv jak vy píšete většina. A hlavně, bylo tam i hodně slušných a statečných lidí, kteří bránili pořádek a majetek, kteří absolvovali stejné školy, které popisujete jako zdroj všeho špatného. Jste materiál pro Dr Chocholouška. Jinak, ti, co škodili zapalovali, ničili a rabovali budou vypátráni, zadrženi, souzeni a potrestáni za to co udělali, jak řekl p. Cameron. A na to vemte jed. Škoda, že nežijete a nepíšete v UK. Také byste byl souzen a eventuálně potrestán. Jenomže žijete a své výplody prezentujete v Čechystánu, tak se nemáte čeho bát.
15. 08. 2011 | 23:33

Pereira napsal(a):

Mb:
Mno já zas tak oddaný socdem nejsem. Takže pokud by šel Slávek do vězení nebo z politiky, nevadilo by mi to. I když mými oblíbenci na odchod jsou jiní (třeba Urban, Zimola, Hulinský .....)
15. 08. 2011 | 23:41

Pípa napsal(a):

PS pane Kurasi, už před léty se v Anglii říkalo, že pokud potkáte na Oxfordce bělocha, tak to bude Polák. Nechci aby vzniklo podezření, že ti bílí rowdies byli Poláci, chraň Bůh, ale mohli to být i jiní bílí, myslím jiní a ne absolventi těch škol, na které to svádíte. Mohli to být i vaši, naši krajané. Jsme také bílí nebo ne?
15. 08. 2011 | 23:44

AC napsal(a):

mb

"je tam cosi o zneužívání diet ( nahrad ) a prilis to asociuje slavečka ..."

Jste skutečně tak naivní, anebo se tak jen tváříte?
Myslíte si, že náhrady zneužívají politici ojediněle? Proč je vůbec zmiňujete, když z toho článku dobře víte, jak to chodí? Ideologie vám zatemňuje rozum, mb. Musíte si kopnout za každou cenu, že? A v diskusích po druhých žádáte objektivitu.
15. 08. 2011 | 23:46

LEVAK napsal(a):

Vážení Jan Ámos Komenský přece tvrdil "Metla vyhání děti z pekla!" My jsme toto jeho ponaučení opustili a teď jenom za to platíme a budeme tvrdě platit.K nám to přijde sice opožděně,ale určitě.Na Slovensku už to pomaličku v rómských osadách propuká!
PS:Mě se hrozně líbí ten americký systém.Chlapeček sedí v první třídě v lavici a chce se mu čurat.Tak se zvedne a vymočí se do rohu místnosti.Paní učitelka ho pohladí po hlavičce a přede všemi pochválí jak je hodný,slušný a ohleduplný,že to neudělál přímo v lavici!
15. 08. 2011 | 23:48

Miranda-Escobedo napsal(a):

Běloch, černoch, Asiat... nebo má být správněji běloch, černoch, rudoch, žluťoch, smraďoch, moloch?
Pane Kurasi, prosím vás ne tak laxně.

Moskali všechno vyžrali.....
15. 08. 2011 | 23:50

BK napsal(a):

"Dokonalá demontáž britského školství podle marxistické šablony rovnosti všech a likvidace rozdílů."

Zřejmě máte na mysli drastické zvyšování školného v UK.
Tedy cestu, kterou se chystá vydat naše ultraneoliberální vláda, podle své teorie = čím dražší školné, tím lepší přístup ke vzdělání, hlavně pro děti z chudých rodin.

Ještě prosím nějakou úvahu na téma: výuka marxismu-leninismu a její dopad na ozbrojené incidenty na školách všech stupňů v USA.
16. 08. 2011 | 00:02

veverka napsal(a):

To je zase žvást.Když se ukazuje že to není multikulti,tak to musej bejt aspon levičáci,nejlip pak marxisti,že jo Kuras.V příštím blogu nám napište rovnou,že to byly tajné oddíly rafinovaného kryptolevičáka Paroubka.
16. 08. 2011 | 00:11

veverka napsal(a):

BK

No přesně,v UK maj školný jako prase(průměrný dluh vysokoškolského studenta po absolutoriu bude 1,6 milionu Kč((59 100 liber))),ale podle Kurase je to Marxismus.Ten člověk patří někam do ústavu pro pomatené a ne psát blogy na netu.
16. 08. 2011 | 00:15

Béda napsal(a):

Ani se nedivím, že kvalita na některých britských školách za moc nestála, když tam mohl učit i tomista a sovětolog Tomský.
16. 08. 2011 | 00:20

BK napsal(a):

veverka
Také je zajímavá Kurasova pasáž o rušení středních škol. Odněkud to znám a v Británii jsem nikdy nebyl. Ti marxisté se rozlezou všude.
I termín sociální negramot jakoby vystihoval něco...Czech made.
16. 08. 2011 | 00:25

Hejhula napsal(a):

Pípa: "Ten, kdo okradl toho kloučka o notebook byl černý."

Opravdu? Ten chlápek v černé kšiltovce, co mu otevřel batoh, a začal v něm první rabovat, je zcela jasně běloch:
http://www.youtube.com/watch?v=fHSX6f89mmA
A tady ho máte na obrázku ze soudní síně:
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2011/08/14/uk-riots-youtube-robber-accused-of-stealing-malaysian-student-s-goods-while-helping-him-115875-23342585/
16. 08. 2011 | 01:23

honolulu napsal(a):

Prosim Vas co tim chcete rici timto clankem pane Kuras ?
Jasne je videt, ze 90 % jsou cerni.

Vy tu anarchii v Londyne ted svedete na Education system, nebo na Marxisty ? Nikdo Vam nebude verit.

Dostal jste REPRIMAT jak spravne myslet a videt ?
U nas je jiny Education System a chovaji se stejne.
Jsou to lovci a sberatele. Oportunisticti banditi.
Tam kde je jich vetsina je vzdy Lawlessness, anarchie.
Videl jsem to v Africe 100 x.
16. 08. 2011 | 03:45

Franta Adamec napsal(a):

Anarchie negramotů z Prahy pokracuje
16. 08. 2011 | 05:45

Jeff napsal(a):

Dobrý den, je v Londýně židovské město? Bylo destruováno sociálními demokraty? Někde psali, že všichni sociální demokrati kradou a konservativci nikoliv. Proč jsou v Americe stříleni jen sociálnědemokratičtí politici ?
16. 08. 2011 | 05:49

Ládik!!! napsal(a):

Zlodějům sekat ruce, dokud jsou mladí. Dokud jsou na začátku své zlodějské kariéry.
16. 08. 2011 | 06:25

Nekuras napsal(a):

Pane Kurasi, ten problém je v tom, že současnou politikou v Evropě i v ČR vytváříte čím dál početnější lůzu která má nárok na sociální dávky ale nepracuje a i kdyby, neudrží slušné bydlení, takže nemají co ztratit. Když vyrabují obchod mají zboží zadarmo a i kdyby šli do kriminálu,/ v ČR kvůli stavu justice to nehrozí /mají se tam možná lépe než venku, alespoň se umyjí a spí v teple. A bude hůř
16. 08. 2011 | 06:48

elf napsal(a):

Kde udělali kapitalisti chybu?
16. 08. 2011 | 07:10

Marcus Agrippa napsal(a):

Školné a zadlužení studenti bez perspektivy, budou v budoucnu obrovský problém ve větší části EU. Myslím, že ta desiluze z reality, bude pro mladé lidi velmi frustrující.
16. 08. 2011 | 07:28

Jozef napsal(a):

Tak mna britske marxisticke skolstvo
uz viackrat potesilo.Na chvilu.Ked mi Slovenky,Slovaci povedali,ze sa vratia domov,kvoli slabej britskej,ci irskej skole.Lebo nauci ich deti jedine ak anglictinu.Lebo vraj slovenske skolstvo,aj po dvadsatrocnom upadku,stale je lepsie,nez irske,londynske.
Ak by Slovaci kolonializovali multirasovu Britaniu /dnes v pocte 60 000/a ak budu Romovia na dotaciach kolonializovat ako teraz Slovensko,ako budu vyzerat hrbitovy o par rokov?

Uz teraz radostne ukazuju bohatcom a ich policajtom,ze si "muzeme delat co chceme".A s vybranymi slabsimi kusami bohatcov si naozaj mozu smelo a beztrestne robit co chcu.Co vedia.Co vidia v marxistickej telke.

Teda na Slovensku v demokratickej telke.Slovenske demokraticke media neposkytuju zasadne ine vzory ucty k hodnotam zivota celebrit,ako britske marxisticke media.
Aj ked vraj slovensky demokraticky bulvar je len slaby odvar britskeho.

Ked rabuju tinedzerski moralni negramoti,dostanu po hube.Ak je dost policajtov.Alebo hnedych kosiel.Aspon na cas,na necas, prestanu ti negramoti rabovat.
Ina vec,ked si robia,co chcu,ked rabuju /pardon,vysavaju/ strednu triedu pani vesmiru,spickovi absolventi spickovych sukromnych skol.
To uz je problem ineho rangu.Lebo zakonite,len otazka casu, tym bohatcom aj stredna trieda povie:"muzeme si delat co chceme". Na ociach straznych psov a policajtov bohatcov.
16. 08. 2011 | 07:38

Jan napsal(a):

I v ČR je zaděláno na velký průšvih. Myslíte, že není něco pravdy na tomto názoru? - cituji "Kapitalistický nádor již téměř vycucal svého hostitele. V modré bídě už není téměř co rozkrást a zprivatizovat. Pravicová lůza, která si zvykla parazitovat na pracujících už nemůže šířit své lži o tržní demokracii. Pravicová chátra s mozky vymytými mf-dnes, análně.cz a tv-hovna se čím dál více uchylují k fašizmu, naci(onali)zmu, rasizmu, drogám, prostituci, výhružkám, násilí a vraždám. Až kapitalistický nádor úplně vyhnije a poslední dolar bude mít cenu plivance, pak budou muset přeživší potomci 40 let budovat, co modré opice za 20 let vyplenily".
16. 08. 2011 | 07:46

gaia napsal(a):

jedna z prvních zpráv byla o tom, že ti výrostci zapálili dávno zrušenou továrnu na nábytek.
Není problém spíš v tomto? Že místo aby se učili na truhláře a stěhováky a mohli získat práci ve svém bydlišti, továrna zrušena a nábytek se dováží búh ví odkud a lidé bez práce si jej pak logicky nemohou koupit a mohou leda tak slintat u výloh?
A v Anglii, kolébce textilního průmyslu, kolik žen může pracovat jako tkadlena nebo švadlena? Existují tam vůbec ještě takovéto profese?
Kolik lidí v Manchesteru ještě vyrábí manžestr a za poctivě vydělané peníze má ještě i to, co se nikde koupit nedá- pocit z dobře odvedené práce a vlastní užitečnosti?
16. 08. 2011 | 07:55

jiko napsal(a):

U nás se chystá to samé v režii zelených Lišky a Laurenčíkové (inkluzivní vzdělávání), propagandu tomu dělá Čt (prý "ušetříme miliardy" , když dáme tupé romské děti do normálních škol) a do praxe to zavádí Scio (maturity pro každého, např maturity z čj jsou na úrovni 6-7.třídy ZŠ.) Můžeme jen doufat že Bátora bude mít odvahu ty největší nesmysly zrušit, zejmena opět nastavit co největší náročnost výuky a zachovat zvláštní školy. Můžeme jen doufat že nás Bátora zachrání od cesty do středověku.
16. 08. 2011 | 08:00

Pípa napsal(a):

Hejhula,
díky, vyhazuji televizi nebo zajdu k očaři.
16. 08. 2011 | 08:03

irinek napsal(a):

Pane Kurasi,tenhle váš blog se mi zdá jako velmi amatérský kotrmelec.Na stejné úrovni mohu tvrdit,že za nepokoje může jistý Kuras,přistěhovalec z Čech,který zavlekl na Ostrov manýry českého školství a nechal je rozmnožit mezi všemi rasami,co jich v Británii je (a v prvopodstatě za to tedy může jistá Marie Terezie,povoláním císařovna).
16. 08. 2011 | 08:12

Otázkář napsal(a):

Pan Kurasi mýlíte se. Podle mě za všechno mohou Adam s Evou, když neposlelechli a jedli zakázané ovoce ;)
16. 08. 2011 | 08:17

já viděl v TV též většinu barevných napsal(a):

Pípa
samí Pákistánci a 2 černoši a jeden Ir hrabe v batohu?
Měl špatné kamarády, nebo je to polopákistánec u kterého se víc projevily otcovy irské geny?
16. 08. 2011 | 08:19

Marcus napsal(a):

Někdo tu ošklivou věc říct musí - nejlepší by podle mě bylo oprášit socialistickou koncepci školství ;-)
16. 08. 2011 | 08:29

mart napsal(a):

obávám se, že má pan Kuras pravdu.
Do absurdních důsledků dotahovaná maxima "všichni jsme si rovni" a "i mladík s IQ50 má právo stát se doktorem" k ničemu jinému než frustraci vést nemůže.
16. 08. 2011 | 08:30

Simply napsal(a):

Z výše uvedených příspěvků a dnešní reality začínám nabývat přesvědčení, že ti zatrápení komunisti (u nás) měli nakonec nejlépe propracovaný systém vzdělání....Jiná otázka je, kde nyní např. "sehnat" např. kvalitní učňovský systém a kde ty učně zaměstnat, když např. lehký průmysl je u nás( Evropě) pomalu zničen, Čína je dílnou světa, Evropa se neumí bránit ani ekonomicky, ani společensky ani politicky... a na budoucnost hledí krátkodobě... ale , bohužel, naše děti čeká ještě nejmíň 60 let života v Evropě...
16. 08. 2011 | 08:54

pohled zvenčí napsal(a):

Kuras,

raději zůstanou u svých výbojů v oblasti cuisine nebo něco o stařeckém sexu. Jinak nevím, kro je z Vás větší propagandista echte pravičáctví: Vy nebo Tomský.

No, Vaše dobrodružství s kandidaturou na ministraničku bohudík vůbec nevyšlo, takže plácání na blogu je docela neškodná věc.
16. 08. 2011 | 08:58

Demosthenes napsal(a):

Problém v Anglii je velmi podobný problému ve Španělsku, Řecku a dalších zemích - je to podle mého zcela jistě problém spojený s úrovní ne/vzdělanosti. Na vině jsou j/elity, které dopustily:
a) degradaci prestiže učitelského povolání - rodiče rezignující na pracnou výchovu potomků, místo aby se spolu se školou snažili dítě vychovávat, tak se ho proti škole snaží hájit, učitel není vnímám jako spoluhráč rodičů, ale jako jejich nepřítel
b) mýtus o tom, že každého lze vzdělat - to je omyl, který vede k tomu, že se nakonec nepodaří vzdělat vůbec nikoho
c) mýtus o tom, že vzdělání může být řízeno pouze trhem - máme nedostatek technické inteligence a nadbytek fylozofujících humanistů - tento jev vznikl trak, že jsme strukturu vzdělání nechali vyvýjet na základě okamžité poptávky studentů po určitých oborech bez nějakého dlouhodobějšího výhledu skutečné společenské potřeby - bohužel, vzdělat technického inženýra trvá pět až sedm let, takže když je teď nemáme, musíme je dovézt (zatím je odkud), ovšem co s těmi, jimž jsme umožnili promrhat školní léta v planém plkání...?
d) nulová reakce elit na stále se snižující potřebu nevzdělané pracovní síly - spoustu práce, kterou dřív dělali lidé, teď dělají stroje a co stěmi lidmi, kteří tu práci dělali dříve - zkrátka lidské práce je třeba stále méně, ale ti co mají tu výsadu, že mohou pracovat se o plody své práce dělí stále méně ochotně - nůžky se rozevírají. V historii toto vedlo vždy k válce, která zredukovala počet obyvatel a zruinovala technologickou základnu - k podobnému řešení spějem i nyní
16. 08. 2011 | 09:01

Občan Josef K. napsal(a):

Pane Kurasi, vrátil jsem se k Vašim předchozím blogům, ve kterých jste se vyjadřoval zcela opačně. Patrně jste v dobré fyzické kondici, takové veletoče jsou i ve sportu ojedinělé, snad z domácích jen pan Alois Hudec a Věra Čáslavská.
Ovšem pokud jsou ve sportu úctyhodné, v intelektuálním světě jsou opakem. Pokud tedy někdo projevuje morální pokleslost a intelektuální nedostatečnost, pak jste to Vy- a srovnání s Čáslavskou je pro ni urážlivé. Většinou je podobné jednání hodnoceno značně příkřeji a jeho nositelé bývávají vyloučeni z dobré společnosti.
Vy jste, hochu, měl zůstat za Husáka, doma. Nebo se narodit ve vhodnějších historických dobách. Měl byste skvělou kariéru uprostřed všech těch nebohých, ze kterých se rázem staly elity. V souvislosti s Vámi mne napadá jen jediný titul Dostojevského z roku 1868.
16. 08. 2011 | 09:10

jarda napsal(a):

Pan Kuras je jedním z vzácných bloggerů, jehož názory mají reálný základ, navíc má odvahu nebýt "politicky korektní" a nazývat věci pravými jmény.

Mám smutný pocit, hraničící s jistotou, že se řítíme do stejných problémů, jaké eskalovaly v Anglii. Divoká privatizace a změna režimu vynesla na ekonomické a politické výsluní spousty morálních primitivů, kteří systematicky devastují morálku kultem peněz a vzdělanost považují za zbytečný luxus.

Moje žena (umí být hodně autoritativní, žádná bojácná puťka)dlouhé roky učí na základní škole a často přichází domů až zděšená brutální arogancí některých dětí, které jsou převážně z rozvrácených rodin a z rodin zbohatlíků, kteří si myslí, že když jezdí v mercedesu, tak mohou vše. I jejich děti. Morálka, slušnost, úcta k učiteli? Co to je?

Apel na žáky, aby se učili, protože dobré vzdělání je důležité, se míjí účinkem. Proč bych se učil, když Gross se stal bez znalosti jazyků a s pouhou maturitou ministrem a poté premiérem, Čunek jako bezpečnostní technik mohl být vicepremiérem - stačí partajní legitimace a mám se dobře. Ano, to je velmi častá reakce dětí na výzvu k učení.

Úpadek vzdělanosti je patrný s rozvojem privátních škol, kde přece nevyhodí svého klienta, který platí (PORG a pár dalších škol, které si zakládají na prestiži, jsou bohužel jen výjimkou). No a v nedposlední řadě - koupit si jakýkoliv vysokoškolský titul v této zemi (nebo v sousedním Slovensku na věhlasné univerzitě ve Sládkovičovu) není problém. Proč ještě nikdo nezrušil prohnilá práva na ZČU v Plzni je (není) záhadou. No, asi to není záhadou. Vstanou noví politici, kteří budou potřebovat svá jména přizdobit titulem.
16. 08. 2011 | 09:17

Lop napsal(a):

Pane Kurasi, je pravda, že degradace škol k současnému stavu jednoznačně přispěla. Ale ta vaše teorie, že je to výsledek marxistických změn, je skoro směšná. Nejrozmazlenější a nevycválané děti tedy mají v marxistických Spojených státech a Velké Británii? To už jsou argumenty jak v nedávném blogu pana Tomského. Navrhuji film Džungle před tabulí jako vrcholné dílo socialistického realismu.
16. 08. 2011 | 09:51

slunečnice napsal(a):

Mluvíte o morální negramotnosti britských výrostků, tu ale nezapříčinily snížené nároky na vědomosti žáků. Encyklopedické biflování přece nerozvíjí morálku a charakter člověka. Nejen ve školách, rovněž v rodinách a v celé společnosti se zanedbala především výchova. Tyhle děti jsou produktem společnosti, kde se oceňují jiné "kvality" - schopnost vydělávat peníze, hromadit majetky, mít moc a slávu, luxusní auto, chodit ve značkovém oblečení, být krásný jako modelky a modelové z obrázkových časopisů... Je mnoho těch, co tohoto "ideálu" nikdy nedosáhnou, a protože neznají jiné životní hodnoty, jsou nespokojení a plní hněvu.
Také uvádíte, že rabující mládež nemá žádnou kulturu. Jakou kulturu ale má dnešní společnost, jaké kulturní hodnoty produkuje vysoce ziskový zábavní průmysl? V konkurenci s tím nemá sebelepší učitel takřka šanci svoje žactvo hodnotově ovlivnit.
Zkuste tedy hledat příčinu dnešních symptomů morální krize hlouběji, pokud vám o to opravdu jde.
16. 08. 2011 | 09:56

Johan von Conteyner und PAMPERS napsal(a):

Pan autor má z valné části pravdu .To co opomíjí(záměrně?), není pouze otázkou vzdělání.Jedná se velice často o vzdělavatelnost,ale také o potřebnou pracovitost , cílevědomost a vychovatelnost.
To vše se některým druhům Homo "sapiens" často žalostně nedostává...Ostatně toto známe a nemusíme pro příklady nijak daleko . Že?
16. 08. 2011 | 09:59

vico napsal(a):

Cenzura bývá někdy stimulem lidské vynalézavosti Občan Josef K je hoden uznání.

Nazval autora blogu zakázaným termínem z oblasti psychiatrie a klinické psychologie takto :

"V souvislosti s Vámi mne napadá jen jediný titul Dostojevského z roku 1868." :-)
16. 08. 2011 | 10:40

Viola napsal(a):

Ano, také jsem to tak postřehla a dodala bych

". Berou to jako zábavu a dobrodružství a (slovy jedné mladé raubířky v televizní reportáži) to „ukazuje bohatcům a policajtům, že si můžeme dělat, co chceme“. Bohatci – to jsou i ten místní indický hokynář a pákistánský trafikant. " - také polská podnikatelka s nábytkem, která musela skákat z hořícího domu.

Londýňani anebo vůbec Angličani mají špatnou výchovu, to je jasné, mnoho "opérek" to potvrzovalo.
16. 08. 2011 | 10:43

xx napsal(a):

Béda: k vašemu prvnímu příspevku v diskusi:

Autor píše, že levice zničila systém vzdělávání placený státem, který dokázal mláděž připravit podle jejich schopností na budoucí povolání. Lidé nejsou stejní, někdo má více schopností a někdo méně. Pokud toto vadí a je to odstraněno, nutně musí dojít k devalvaci vzdělání jako takového.

Lapidárně řečeno, k čemu je blbci VŠ diplom ? Jedině k tomu, že nesežene zaměstnaní odpovídající kvalifikaci a to které odpovídá jeho schopnostem zase nechce a ani se nenaučil. Protože ale potřeba těch prací, na které VŠ diplom nepotřebujete je neměnná, musí se nějak uspokojit. Řešením je imigrace.

Takže klasicky zaměňujete příčinu a následek. Imigrace je následek, příčina je devastace vzdělávacího systému.
16. 08. 2011 | 10:51

Saltzman napsal(a):

Výchova ve školství, výchova mas..... Co jen obludností s tím je spojené. Potlačování přirozených tužeb člověka, vnucování pokory před ustanovenou autoritou a to za cenu získání čeho? Za cenu poslušně otročit v dospělosti majitelům pracovních míst? Za cenu přijmout jakýkoliv tvar vládní moci? Za cenu odevzdanosti vlastních práv do rukou zprostředkovatelů a jediného práva a to rezignace?

Školství ať už v Británii či u nás fabrikuje zmetky, když se pokouší o výchovu. Dá se říct, že školství je jeden velký zmetek, na kterém vlády důsledně trvají a dělají pro distribuci zmetků do dospělosti naprosto vše. Už jen samotný výběr vynucovaných autorit do škol je ukázkou přípravy zmetkové produkce.

Kantory s talentem aby pohledal! Zato nezřízená rozežranost stávajících "výchovných autorit" je natolik velká, že jsou ochotni brát děti jako rukojmí svých neoprávněných požadavků na vyšší životní úroveň. V malém prostoru třídy se mačká množina dětí, z kterých má cholerický(á) pochybná osobnost vytvořit vzorový produkt potřeb majitelů pracovních míst. Naprostá většina těchto rádoby osobností nezvládá onu množinu dětí co do poslušnosti hodné psa policajta. Výbuchy cholerické averze k dětem střídají vtíravé snahy o podlezení vzdorujícímu adolescentovi. Dětské davy jsou tak vychovávány jedině k budoucí korumpovatelnosti, bezzásadovosti a cynismu.

Spíš ponechat děcko negramotné, než dát ho semlít školským zmetkovým systémem! CO upotřebí člověk po projití školstvím? Zpravidla číst, psát(aspoň polo gramaticky správně, spočítat si prachy. V montovnách ani to nepotřebuje. Má-li zdravé jádro, dokáže se v dospělosti naučit řemeslo a nejen to. Zůstane mu nepoškozené duševní zdraví a odvaha se vzepřít, když to bude potřebovat.

To slabé procento vystudovaných, kteří přeci jen jsou kapacity v oboru a zachovali si přirozené instinkty, neospravedlňuje zmetkový školský systém!
16. 08. 2011 | 10:53

RA napsal(a):

vážení, na jednom pražském gymnáziu měli přísnou paní učitelku na matematiku, vzbouřili se tedy žáci a jejich rodiče, napsali petici, třídě učitelku vyměnili za jinou, a vše je v pohodě, žáci mají hezké známky a umějí prd. Koho to pálí ? Takhle to totiž dneska chodí, školní parlamenty a "demokracie" lůzrů.
16. 08. 2011 | 12:12

Elena napsal(a):

Dobrý deň pán Saltzman,
ďakujem Vám za výstižný príspevok,
slovenčina nie je môj rodný jazyk, naučila som sa jej natoľko nakoľko som potrebovala k životu, ospravedlňujem sa za pravopisné chyby, celkom slušné ovládam ruštinu , príspevky v ruštine nechcem písať , ani ruština nie je môj rodný jazyk, v češtine písať sa neodvážim,

Problém vzbury v anglickú nebol problémom školstva , naopak vzbury sa zúčastnila veľmi vzdelaná a dokonca vzorová mládež, facebookova, svoje aktivity riadili a delili sa zážitkami na internetovéj sociálnej sieti, považovali svoj čin za nejaké "hrdinstvo"

Túto problematiku zábavy dnešnej mládeži neviem klasifikovať ale tak jednoduche ako to opísal autor to nevidím.

Pravé preto , že mám zdravé rozumové jadro.
16. 08. 2011 | 12:13

Občan napsal(a):

Já vám říkal, abyste mu sebrali klávesnici. A vy porád že neee, poňváč ty "lický práva"; no, tak tady to máte :o)))
16. 08. 2011 | 12:16

stejskal napsal(a):

Tak se Vám pánové Občane Josefe K a Vico přeci jen podařilo propašovat do debaty hrubou urážku.

Jste spokojeni? Dokázali jste si svojí pravdu, svojí duchodvní nadřazenost, máte z toho dobrý pocit? Debatě to jistě pomohlo (třeba s jinými čtenáři, kteří Vaše názory nesdílejí) a o to nakonec jde.

Přeji hezký den (z dovolené).

Libor Stejskal

P.S. Jsou lidé, u kterých mne to stále ještě překvapuje a svým způsobem mrzí.
16. 08. 2011 | 12:17

Občan napsal(a):

Autor o "grammar schools" lže:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_grammar_schools_in_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar_school#England
16. 08. 2011 | 12:25

xx napsal(a):

Elena: to není problém dosaženého vzdělání, ale problém kvality těch vzdělanců.

Jak jsem napsal Bédovi, blbec s diplomem je pořád jenom blbec. Není to známka toho že se z blbce stal inteligent, ale že hodnota diplomu devalvovala !

Možná kdybychom pátrali po druhu vzdělání těch lidí, přišli bychom tomu na kloub. Troufám si vyslovit spekulaci, že tam bude většina té vzdělané mládeže z humanitních, dnes tolik moderních oborů.

Není nic špatného na tom, když se volá po dostupnosti vzdělání bez ohledu na majetkové poměry člověka. Ale nesmí to přerůst ve snahu, dosažení toho vzdělání u většiny ! To je obrovský rozdíl a to se podle autora stalo.
16. 08. 2011 | 12:28

xx napsal(a):

Občan: v čem konkrétně lže ?
16. 08. 2011 | 12:33

Elena napsal(a):

xx ,
gramotnosť , alebo vzdelanosť má 4 stupňa :
prvý stupeň je základ , to je to o čom písal pán Saltzman:

vedieť čítať, písať a počítať.
Vy píšete o poslednom stupne , kvalifikačnom, to je problém dnešného školstva.
V ostatnom s Vami súhlasím.
16. 08. 2011 | 12:38

Občan napsal(a):

xx napsal(a):
"Béda: k vašemu prvnímu příspevku v diskusi:
Autor píše, že levice zničila systém vzdělávání placený státem, který dokázal mláděž připravit podle jejich schopností na budoucí povolání. Lidé nejsou stejní, někdo má více schopností a někdo méně. Pokud toto vadí a je to odstraněno, nutně musí dojít k devalvaci vzdělání jako takového.
Lapidárně řečeno, k čemu je blbci VŠ diplom ? Jedině k tomu, že nesežene zaměstnaní odpovídající kvalifikaci a to které odpovídá jeho schopnostem zase nechce a ani se nenaučil. Protože ale potřeba těch prací, na které VŠ diplom nepotřebujete je neměnná, musí se nějak uspokojit. Řešením je imigrace.
Takže klasicky zaměňujete příčinu a následek. Imigrace je následek, příčina je devastace vzdělávacího systému.
16. 08. 2011 | 10:51 "

Jak už jsem řekl, autor o "grammar schools" bezostyšně lže a zřejmě předpokládá, že jsme všichni hlupáci a neumíme si zjistit informace.
Nikdy se nejednalo o státní školy, ale vždy o školy církevní, respektive kapitulní a katedrální. Takové ovšem existovaly v celé středověké Evropě vč. Čech. Do většiny z nich chodili u nás, po založení university, zkoušet universitní mistři a bakaláři vč. Mistra Jana Husa. Ovšem stát s nimi neměl naprosto nic společného.
Krom toho to vždy byly velice výběrové školy, které pečlivě selektovaly žáky dle majetku a nadání. Výjimečně přijímaly i chudé žáky, kteří dostali buď soukromé stipendium, nebo měli mecenáše, nebo dostali stipendium církevní.
Ke změně došlo v Británii až ve 40. letech 20. století, kdy byly "grammar schools" postátněny. Tedy v době, kdy u nás už dááávno fungovalo veřejné školství mnoha typů a stupňů vč. bezplatných státních středních škol. V Británii i v ČSR tehdy byla u moci pravice, a to po desítky let.
16. 08. 2011 | 12:38

Občan napsal(a):

To Gaia:

Nezaměstnanost v Manchesteru kolísá posledních cca 35 let mezi 30 - 50%. nastartovala to stará Thatcherová pozavíráním textilek a dolů a město, resp. celý široký okrsek (Greater Manchester), se již nikdy nevzpamatoval. Stejná situace je např. v Birminghamu, rovněž bývalém průmyslovém centru. Tam nezaměstnanost osciluje trvale kolem 50%.
Celá Velká Británie se třetí generaci potýká s obrovskou nezaměstnaností, a to počínaje vyučenými a konce absolventy všemožných universit. A všichni tihle lidé mají rodiny a jejich děti už si také založily rodiny, a to aniž by kdokoli z nich pracoval. Přežívají na sociálních dávkách a přídělech, v sociálních ubytovnách a na totálním společenském dně.
PROTO tam vznikají subkultury a společenské nepokoje. Příčinou je frustrace, ponížení, nedostupnost běžného spotřebního zboží. Nás to čeká také, protože to, co zde vzniká, nepoznala ČR ani za dosud nejhlubší hosp. krize v letech 1929 - 1933.
16. 08. 2011 | 12:53

gaia napsal(a):

Občan

a nebylo to s tou imigrací spíš tak, že po válce, kdy bylo hodně práce a málo lidí, tak se pozvalo pár lidí z kolonií(Francie z Libye a Alžíru, Anglie z Indie a Pákistánu), vždyť to byli vlastně jejich občané a práce bylo pro dědy a babičky těch výrostků dost, tak se také dost rozmnožili, a práce bylo celkem dost i pro rodiče těch výrostků, tak se také rozmnožili a pozvali také ještě příbuzné, protože oproti domovině to v té Francii a Angli byl úplný ráj, A ta dnešní děcka byla ještě v devadesátých letech pěkně rozmazlovaná, neb pořád byl v Anglii oproti tomu Pákistánu a Indii úplný ráj, ale pak jejich rodičům co se týče práce začali konkurovat ještě levnější ale možná vzdělanější a i pracovitější Ukrajinci Češi Slováci a Poláci a v té Anglii začalo být opravdu trochu moc těsno?
A pořád platí mnoho myslivců zajícova smrt?

Myslím, že to se školou zas ani moc nesouvisí.
16. 08. 2011 | 13:12

gaia napsal(a):

Občan

také si myslím, že bude pravda spíš ve vašem předchozím příspěvků než v tom, že se vše hodí na školu. Ještě před pár dny zde v diskusi pan Šteffl vychvaloval anglické školství a jejich pojetí dějepisu, že si prý vyberou jen určité etapy, které je zajímají, třeba klidně přeskočí středověk, ale berou to prý hodně do hloubky.A že to je prý lepší než u nás.
16. 08. 2011 | 13:16

Sim napsal(a):

Občan, máte v mnohém pravdu, ale myslím, že nejmodernější plazmovka, kterou krade výrostek ve značkovém oblečení , není běžné spotřební zboží, ale nedostatek vštípené morálky a odpovědnosti k společnosti... Píšete, že tihle lidé(vyučenci, VŠ...) mají rodiny a jejich děti si taky založily rodiny atd.... no já jsem slyšela, že to jsou převážně teenegeři s z !nerodin" a z komunit, kde se rodí už ve 14 letech jak na běžícím pásu, co děcko, to jiný otec,autoritou je gang, v 15 neumějí číst, ale koupit drogu nebo někoho okrást (s prominutím "očůrat", nejlépe někoho druhého, stát...)... Každá společnost je schopna pohltit jinou kulturu jen do určité míry, ale nikdo to nechce říci nahlas... až to bude , šacuju tak 10 let, neúnosné.. to pak bude problém a možná i občan. války...
16. 08. 2011 | 13:16

Občan napsal(a):

To Sim:

Ono už je to pak SKORO jedno. Pak už každý bere, co se mu vejde do náruče a pokud zrovna ntrefí na to, po čem toužil, je jeho štěstí nezměrné. A to klidně i bez ohledu na to, že má doma už pět let odpojenou elektřinu.
Víte, kdo nezažil opravdovou chudobu, stav, kdy máte sice ještě co jíst a teče Vám voda z kohoutku, ale jinak nemáte nic a na nic, to nikdy nepochopí. Já jsem ji kdysi zažil. Když táta vážně onemocněl a než dostal invalidní důchod; a máma byla na mateřské. Trvalo to jen pár měsíců, ale stačilo mi to na celý život. Ti lidé v tom živoří často již třetí generaci - a přesto dál studují, přežívají, rodí děti a doufají, že aLESPOŇ TY DĚTI SE NĚJAK CHYTNOU A DOSTANOU Z TÉ HRŮZY (pardon, capslock). A pa kstačí jen malá jiskřička a dostaví se ošklivá detonace.

A že se k tomu přidají i další? No, část z nich jsou skutečně kriminálníci, část znudění spratci, část frustrovaní lidé odjinud a většina jsou místní zoufalci.
16. 08. 2011 | 13:54

vico napsal(a):

p. Stejskal : Nic se nám propašovat nepodařilo. To,co se Občanu Josefu K /jehož příspěvky si tu čtu jako kvalitní beletrii a kvůli takovým se tu pravidelně vracím/ podařilo propašovat, byla jen homeopatická stopa. Na této bázi flame nezahoří.

p.s. Má se vrátit na pár dní léto, tak si užívejte dovolené

Váš Myškin :-)
16. 08. 2011 | 13:58

gaia napsal(a):

Občan

na a v Anglii je kvalitní televize pro teenagera opravdovou nutností, prý u ní stráví v průměru až 10 hodin denně
16. 08. 2011 | 14:10

Vysedlina napsal(a):

Kuras
bohužel, ať jsou příčiny rozdílů příležitostí či třeba jenom přístupu ke chlebu jakékoliv, rostou, a přivodí sociální bouře na více místech v Evropě. Je to až magické, a zastavit by to mohl návrat ke slušnosti. Ale toto není už dávno trénováno...
16. 08. 2011 | 14:19

občan napsal(a):

To gaia:

Víte, Gaio, Váš svět je takový květinkově jednoduchý až primitivní. Trošku jako svět Teletubbies. Názůrečky, demagogijky, dogmatíčka - vše vymalováno pastelkovými barvami bez perspektivy. Děkuji, nemám zájem...
16. 08. 2011 | 14:20

gaia napsal(a):

občan

prázdná hlava nebolí, že občane
16. 08. 2011 | 14:29

Elena napsal(a):

v Slovenskej TV v hlavných spravách, dali záber jednej anglickej dievčiny ktorá hádzala balvan na policajné auto, schválne stala v záberoch kamer aby ju videli kamaráti ,
rodičia ju na záberoch spoznali a udali polície , bola to vynikajúca študentka,
športovkyňa , vzorne správanie sa , VIP v kolektíve.

Polícia ju zatkla , vínu si dievčina neuznala.
16. 08. 2011 | 15:50

Občan Josef K. napsal(a):

K tématu propašované urážky....Milý pane Stejskale, obávám se, že se neshodneme na tom, zda je urážkou nevyřčené slovo. Nemíním zde ani psát esej na téma Dostojevského společnosti a pana Kurase. Pan Kuras zde byl usvědčen z manipulací, pololží či lží, z veletočů, horké hlavy, nafouklého břicha a špatně střiženého vousu..., zbrklosti soudu a neznalosti vlastních témat. V jistých dobách a v jisté společnosti důvod k máčení v kádi, pálení chodidel či zbytku života ve vyhnanství... Jistí lidé by v těchto rysech dílka pana Kurase mohli spatřit minimálně neúctu ke čtenáři. Jiní by v tom mohli spatřovat násilné uchopení veřejného prostoru a přímé ohrožení naší kultury, což je téma pana Kurase, ovšem z důvodů jiných než autor...
Je zde, v těchto diskusích, mnoho slov vyřčených jako přímý pokus urazit: socka, socan, modrý pták, marxista... Pan Kuras např. píše zjevný vulgarismus, dle mého zjevnou urážku rozumu, možná se však již měnily obecné normy chápání tohoto slova a neznám je."...jeden běloch za zevlování několika černochů krade notebook z tašky zraněného a krvácejícího Asiata, bělocha, který si myslel, že mu všichni jdou na pomoc". Ta věta obsahuje nejen domýšlivou lež sprostoty. Předně onen Malajsijec nebyl běloch, onen zloděj běloch nekradl notebook ale doklady a peněženku, soudě dle obrazového záznamu, a pak takový škvár hodný jistých zemí ve 30.letech: Ano, zlo páchá jeden běloch na milion černochů...pravil pan Kuras. Plebejská vulgárnost pana Kurase mnoha lidem připadne urážející natolik, že se tenkým hláskem odvolají na klasika. Ovšem, jste si jist, že jsem odkazoval na název Dostojevského díla, a ne na str. 86, druhý odstavec....
16. 08. 2011 | 15:55

stejskal napsal(a):

Tak jo, pánové Vico a Občan Josef K.,

jsem rád, že jsme si porozuměli a máme na snahu zkoušet navázat dialog mezi lidmi různých pohledů na svět stejný názor.

Příště zde o Vás někdo prohlásí, že mu připomínáte cosi, o čem hovoří jistý Maldoror (v sepsání Isidora Ducase zvaného též Comte de Lautréamont) na 162. straně citovaného spisku (Odeon, 1967), když popisuje anatomii ženského těla. Bude to nesmírně zábavné a pravděpodobně debata záhy sklouzne k netušeným rozměrům (tyto záležitosti mají dost třaskavý potenciál).

To by v tom byl čert, abychom společnými silami nedostaly tyto stránky tam, kde skončily prakticky všechny podobně koncipované před nimi (a že se o to řada lidí - tím nemyslím nutně Vás dva - snaží, seč jim síly stačí. Působení opačným směrem tu pohříchu není právě častým jevem).

Libor Stejskal

P.S. Nejde o to, zda-li je nadávka vyřčená či nevyřčená, ale o obsedantní potřebu celé řady lidí vzájemně se urážet.
16. 08. 2011 | 17:01

Divobyj napsal(a):

nedostalY-no,potěš koště!
Ale jistě,chápu,i všemohoucí se někdy utne...
16. 08. 2011 | 18:00

Vico napsal(a):

p.Stejskal : OK :-) Patřím mezi ty, kteří nejsou a ani si nehrají na renesanční osobnosti. Kdyby mne někdo označil, že mu připomínám cosi o čem hovoří jistý Maldoror, vězte, že následná debata k netušeným rozměrům nesklouzne /a ani zde nikdy v minulosti po takovémto podnětu nesklouzla/. Tak sečtělý nejsem. Ostatně být kosočtvercem na kubistické malbě Pablo Picassa bych si dokonce považoval za čest :-).

O tom, že nekecám, ostatně svědčí, že Občanův odkaz zůstal bez odezvy...tedy až na mne a na vás. Má "obsedantní potřeba" někoho urazit se holt ovládnout nedá - právníci to někdy formulují tak, že ovládací složka jest vymizelá.
16. 08. 2011 | 19:14

Elena napsal(a):

Milý Vico:

Ostatně být kosočtvercem na kubistické malbě Pablo Picassa bych si dokonce považoval za čest :-).

to mesto je dávno obsadene , nektoré dikutery z blogov pána Klána určili na to mesto mňa, tak že sorry :))))
16. 08. 2011 | 20:02

jíra napsal(a):

Autore,
na vašem upozornění na možné pozadí nepokojů kvůli někdejšímu přechodu na comprehensive studium bude asi dost pravdy, i když to by samo o sobě asi k tak drastickému vyústění nestačilo. Vše se vším souvisí - ale jak se něco projeví v nějaké době celkově, zda jako plus či mínus, to je dost těžké odhadnout i zpětně, natož předem, co je někdy či v něčem plus, bývá v jiném a jindy mínus a naopak.

Může nás potkat něco podobného, stojí za to se v tom trochu lépe zorientovat a vyvarovat se chyb. I zde, v tomto případě snad naštěstí, jsme v mnohém desítky let pozadu a ještě rádi se poučíme z chyb někoho jiného včas.

Labouristé od r.1965 skutečně velmi tlačili na místní správy přejít na comprehensive a využili toho, že v dobách, kdy se s tím začalo předtím experimentovat, zaznamenala tato forma úspěch v malých centrech, neboť jednotné studium bylo pro ně ekonomicky únosnější. Na levnější nedělené školy pak ochotněji přecházela další a další města. Za labouristů tak došlo k expanzi těchto škol.
Nejvíc těchto škol však paradoxně vzniklo až za vlády Margaret Thatcher, ta sice už na místní správy netlačila a tuto formu v projevech kritizovala, jenže vláda finančně dost (zda vůbec) nepodpořila možnost zvrátit tento proces a pro místní správy by bylo moc nákladné financovat obrat sami.
Bohužel konzervativci paralelně razantně zlikvidovali těžký průmysl v některých důležitých centrech a dodnes se tam z toho nevzpamatovali, nezaměstnanost je tam až 50%, nezaměstnaní prarodiče mají nezaměstnané děti, které již samy mají děti, světlo v tunelu nevidět.
Navíc studium samo je kvůli školnému drahé a z čeho mají nezaměstnaní platit půjčku na něj?

Od té doby proběhly dvě generace, takže studenty comprehensive učí již také učitelé absolventi comprehensive. Jestli se tedy tato forma studia považuje za odklon od kvality výuky rozmělněním a snížením nároků, aby ti slabší mohli školu vůbec dokončit, pak je to již rozmělnění a snížení nároků na druhou.

Spojené království kdysi zabíralo čtvrtinu světa, bylo nejbohatším obchodním a průmyslovým centrem, migrace do něj odevšad byla vysoká vždy. Imigranti se většinou uchytili v centrech na nižších postech, ale nějakou práci našli a uchytili se, zakládali rodiny.
Kolonie se ale pak osamostatnily a v hospodářské síle Brity začly předstihovat jiné země.
Nakonec britská libra přestala být hlavní světovou měnou.
A v nové době se výroba přesouvala mimo Evropu do rozvojových zemí. Nejen že tím ztratili práci místní, ale nadlouho asi nejde udržet snahu administrovat tento byznys, rozvojové země se samy mění v byznyscentra a řídí si rozvoj dál po svém.
Asi dost negativní vliv má i značně se vykyvující finačnictví odtržené od zlatého standardu, ten to dřív více držel na uzdě ve vztahu k úspěšnosti hmotné produkce, počáteční přínos ve více nástrojích přerostl spíš do finačnictví pro finačnictví na dluh.

Udržet krok by znamenalo mít kvalitně adekvátně připravenou populaci, aby obstála v konkurenci v globálním světě dokonce i v samotné Británii.
Na část studentů asi nemá forma studia velký vliv, mají ambice sami.
Mlčící většina se spíš zařídí podle toho, jaké jsou na ni kladeny nároky - studijní typy chtějí univerzitu, spíš manuálně zručné typy zase nižší školy - a ani ty by v nové době pochopitelně neměly postrádat potřebu aspoň část z nich kvalitněji prakticky připravovat k tvořivosti a nápaditosti, k větší automatizaci a informatice. Proč jim nevyjít vstříc? Když navíc spíše seženou práci na míru či začnou sami podnikat.
A jistou část je dost obtížné nějak přijatelně vzdělat při kterékoli formě.

Nedávné protesty ukázaly, že vlády zaspaly dobu, že když už se sešlo víc podstatných negativněji působících vlivů, není to samo o sobě již bráno jako výzva, ale vede to hromadně k dlouhodobé frustraci, pak i s excesy.

Protesty neproběhly jen v Británii. Kdy asi tak začnou u nás? Dopustíme to? Máme šanci tomu úspěšně čelit ještě včas? Máme tu šanci nejpozději dnes nebo i do pozítří? Nespějeme mnohými kroky do stejné bryndy? Vláda nás reformuje - reformuje ale adekvátně především sebe, úřednictvo, veřejné zakázky a veřejnou správu vůbec?
16. 08. 2011 | 20:56

Hurá napsal(a):

Mám takový neblahý pocit, že britská střední třída začne pomalu s emigrací do jiných krajin. Možná i do "svých" bývalých kolonií. Obě strany by na tom jenom vydělaly. Hergot, to je veletoč.
16. 08. 2011 | 21:07

Vico napsal(a):

Elena : To jsem nevěděl, že "na to místo" bude až tak veliký nával.
16. 08. 2011 | 21:16

Elena napsal(a):

Vico,
nával bol naozaj veľký, dokonca bola vylasena súťaž na Miss kosoštvorec,

ja som sa nezúčastnila a prvú cenu dostala 1 ,
pomyslela som si, šák nemusím byť všade prvá,

tým to sa lúčim ,

bolo mi potešeniem prečítať si od Vás Vico nejakú srandu.

Majte sa
16. 08. 2011 | 21:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy