Úskalí odlišnosti

13. 09. 2011 | 13:27
Přečteno 5076 krát
Jedním ze základních prvků lidské psychiky je přirozená preference vlastních a nedůvěra až nevraživost vůči cizím. Tento prvek se z psychiky nedá vymýtit, pouze dočasně potlačit. Proto multietnické společnosti dosahují sociální harmonie tíže než společnosti monoetnické. K přijetí za své je u těch cizích zapotřebí velké přizpůsobivosti, vůle k sebetransformaci a důkazů loajality. Tímto principem se (často bezděky a s naprostou samozřejmostí) řídily v západním světě všechny dřívější imigrace, jejichž potomci se dokonale integrovali do hostitelské společnosti, s uchováním určitých kulturních nebo náboženských odlišností, které s domácí kulturou a právním řádem nebyly v konfliktu. Politika masové imigrace v západních zemích, kterou provádějí svým národům odcizené elity proti vůli a obavám svých občanů bez ohledu na tento psychologický prvek, se dá udržet v provozu jen utužovaným totalitním útlakem, který podkopává samotné základy západní společnosti.

Varuje americký profesor psychologie Byron M. Roth v pětisestránkové studii „The Perils of Diversity“ (Úskalí odlišnosti) s podtitulkem „Imigration and Human Nature“ (Imigrace a lidská přirozenost). Trápí se údivem nad tím, jak západní elity – politické, mediální a akademické – tento princip, tak logický a srozumitelný selskému rozumu, nevnímají a popírají a perzekvují občany, kteří se jej odváží vyslovit.

Propagátoři masové imigrace věří, „že lidské bytosti jsou více méně identické sociální atomy, které se dají přesouvat z jedné společnosti do druhé, aniž by podstatným způsobem změnili sebe nebo společnost, do níž vstupují“. Je to idea popírající historickou zkušenost, že „lidské společnosti jsou organické systémy utvářené specifickými lidskými bytostmi, které v nich žijí“. My dnes známe jen ty společnosti, které vytvořily dostatečnou soudržnost, aby přežily a známe ruiny mnohých, kterým se přežít nepodařilo. Většinou zanikly pod náporem cizích etnik a kultur. A to je také nebezpečí, do něhož vstupuje společnost západní, v bláhové utopii (a přes nesčetné historické důkazy), že zůstane pod masivní imigrací dobrou, či se dokonce ještě vylepší.

Hlavní argument, jak jej Roth identifikuje, probíhá mezi „asimilacionisty“ a „multikulturalisty“ a jde v něm o to, zda má všechna imigrace asimilovat k domácí kultuře nebo se domácí kultura má přizpůsobovat vší imigraci. Jenže i ten asimilační argument (který je ostatně v menšině) zapomíná na jednu zásadní otázku: Do jaké míry jsou imigranti schopni se hostitelské společnosti přizpůsobit? A jestliže nejsou, co by se mohlo stát s hostitelskou společností, která bude vysokou imigrací změněna nenávratně? Navíc, převládající argument multikulturní „tleská etnickým menšinám za udržování jejich kulturních tradic, ale napomíná většinové obyvatelstvo, jestliže se snaží o totéž“.

Roth vstupuje do prekérní debaty o vzájemné souvislosti a ovlivňování genů, IQ, přizpůsobivosti, prostředí, intelektu, tvořivosti, podnikavosti, kultury a prosperity. Cituje vědecké výzkumy zjišťující odlišné inteligenční předpoklady u odlišných ras či etnik. Sleduje z historie, jak Evropané měnili civilizace, do kterých ve velkých počtech vstoupili a přizpůsobili si je. Všímá si, jak jsou ostrakizováni a obviňováni z bělošské nadřazenosti vědci, kteří si dovolí říct, že západní civilizace je specifickým (a genetickým) produktem Evropanů. Uvádí příklady desítek publikací, které musely být na soudní příkazy staženy z oběhu (knihkupectví i knihoven) neboť obsahovaly nepříznivé ač vědeckým bádáním ověřené informace o některém etniku či dokonce jen konkrétní etnické osobě. Připomíná, že pád marxistických režimů ještě neznamenal oslabení marxistického myšlení, které dnes naopak ovládlo západní politiku a vzdělání. Dokumentuje, jak příliv imigrantů a jejich upřednostňování na trhu práce i sociálním zabezpečení poškozuje nejvíc chudší vrstvy hostitelských zemí a klade otázku, co je na levicových stranách ještě levicové, když škodí těm, které mají tradičně hájit. Zaznamenává, že multikulturní a masově imigrační orientaci propagují téměř všechny intelektuální establišmenty, levé i pravé, včetně téměř všech církví. Cituje výrok anglické spisovatelky (a za mlada komunistky) Doris Lessingové, že totalitní metody a utopické ambice multikulturalismu mají své kořeny v komunistické ideologii. Klade otázku, zda při současném tempu výměny evropského obyvatelstva za severoafrické a středovýchodní bude evropská civilizace se svou demokracií a prosperitou nahrazena novou civilizací a jak je možné, že naše generace takto nezodpovědně zahazuje budoucnost svých dětí.

Na otázky multikulturních intelektuálů, proč bychom všichni vedle sebe nemohli klidně žít, Roth odpovídá „protože k tomu prostě nejsme naprogramovaní“. Západními intelektuály prosazovaná vize „univerzálního altruismu“, v níž by láska a loajalita k „svým“ a nedůvěra k „cizím“ byla nahrazena „loajalitou k celému lidstvu“ by nakonec vedla k lhostejnosti ke všem. To ostatně věděl už Aristoteles, jehož Roth cituje: „To co je společné největšímu počtu lidí, tomu se věnuje nejmenší péče, neboť každý zanedbává péči, kterou si myslí, že by měli vykonávat jiní.“

Kniha se hemží srovnávacími statistikami ekonomických výsledků, vzdělanosti, zločinnosti a jiných sociálních fenoménů podle regionů a etnik, které pomáhají vysvětlit vyšší zločinnost imigrantů afrických a středovýchodních než domácích Evropanů. Sleduje statistiky imigrace do USA za poslední dvě staletí a shledává v nich zlom v 60. letech minulého století. Tím je první vlna imigrace netoužící přizpůsobit se Americe, nýbrž přizpůsobit Ameriku sobě. Táž vlna poprvé a v mnohem větší míře a větším tempem mění Evropu.

Roth připomíná, že Západ si naléhavě dluží odpověď na palčivou otázku, proč stojí za to západní kulturu zachovat, co je jejím smyslem, čím je západní způsob života tak hodnotný, aby jej lidé toužili bránit. Cituje klasickou poučku Edmunda Burkea, že „společnost je smlouva a partnerství žijících, zemřelých a dosud nenarozených“. A dodává, že selhání v této povinnosti vůči generacím minulým a budoucím je charakteristikou nihilismu. Jestliže se tato mentalita bude dál v západní civilizaci šířit, následky budou katastrofální pro společnost, zvlášť je-li ohrožována agresivními etniky.

Rothův závěr je jednoznačné a nesmlouvavé odsouzení a varování:

„Ti, kdo západní společnosti pod masivní imigrací vrhají střemhlavě do velkých změn, jejíchž následky jsou v nejlepším případě nepředvídatelné, jsou hluboce amorální a děsivě arogantní, když se vyžívají v politice pramenící z jejich pocitu morální povýšenosti vycházejícího z téměř náboženské víry, že všichni lidé jsou si rovni ve všech ohledech a všichni dokáží žít pohodlně v jakémkoli sociálním uspořádání.“

Multikulturalismus (připomíná Roth) předstírá, že je pokračováním doktríny „kulturního relativismu“ antropologů začátku 20. století. Jenže ta se nikdy nesnažila tvrdit, že všechny kultury jsou si rovné, nýbrž že každou kulturu se musíme snažit chápat v kontextu jejích potřeb a ekologických okolností, včetně jejích znalostí a technologií. Tak je můžeme nechat žít vedle sebe, aniž bychom jednu druhé vnucovali a nechat každou přijímat z jiných to, co ji obohacuje, aniž by je glajchšaltovalo. Na rozdíl od kulturního relativismu, který je obdobou myšlení liberálně demokratického, je multikulturalismus prodloužením marxismu svým „extrémním rovnostářstvím budícím nihilismus, neboť je-li si všechno rovné, pak nemůže existovat žádná hodnota či morální kodex, který by člověka opravňoval k jakékoli loajalitě a sebeobětování.“

Tím by také zanikla veškerá pohonná síla a smysl civilizace a civilizovanosti. Ani toto varování však západní elity neodrazuje od pokračování v díle zániku Západu. A Rothovi nezbývá než v závěru vyslovit obavy, že je k tomu nepřiměje nic menšího, než „lidová revolta obrovských rozměrů proti existujícímu řádu“.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Hloupý Honza napsal(a):

Začal jsem číst "Rath" a ..studie " The Penis od Diversity", ...takže radši toho dnes nechám.
Někteří asi dodají nejenom dnes ...
13. 09. 2011 | 13:41

Ives napsal(a):

Pan Kuras za sto bodů proto, že nás seznámil s americkým autorem a p. Roth sto bodů za to, že se nebál věci analyzovat a hlavně napsat. Hlavně identifikace současných evropských elit s marxismem je trefná. Zoufalá snaha evropských politiků dokázat, že se nic neděje nese opravdu trpké plody. Socialisté, táhněte do Venezuely!
13. 09. 2011 | 13:51

mart napsal(a):

pane Kurasi, dneska to zase od všelijakých aktivistů a hujerů, co se na "problému," který sami pomáhali vytvořit, velice úspěšně přiživují, schytáte, budete nálepkován a vláčen bahny černými, protože narušujete jejich schématické vidění a to se neodpouští... jestli je tenhle příspěvek i jiným pohledem na to, co se (v malém) děje na dneska na Šluknovsku, přicházíte s ním právě včas a třeba po té knížce i některý z papalášů (možná) sáhne, doufám, a místo chrlení floskulí začne (třeba) i přemýšlet.
13. 09. 2011 | 14:04

Silvie napsal(a):

" Do jaké míry jsou imigranti schopni se hostitelské společnosti přizpůsobit? A jestliže nejsou, co by se mohlo stát s hostitelskou společností, která bude vysokou imigrací změněna nenávratně? Navíc, převládající argument multikulturní „tleská etnickým menšinám za udržování jejich kulturních tradic, ale napomíná většinové obyvatelstvo, jestliže se snaží o totéž“.
Výborný článek. Co k tomu dodat?!
Snad jen tolik, aby ta revolta přišla co nejdřív (včera bylo pozdě) - jinak nás čeká" smrt západu" a příchod barbarů. To, co udělali Afričané z černého kontinentu, udělají jednou hravě i z Evropy. Kam šlápnou, tráva už nikdy neroste...

Bojím se, že je díky všem politickým kolaborantům a prostitutkám ,kteří naplňují pouze svou touhu po moci a bohatství, náš svět dopředu ztracen. Nedokázali jsme bránit vlastní hodnoty, slovo národ se stalo sprostým slovem a náš osud je nevyhnutelný.
Čeká nás ještě něco mnohem hošího, nežli to, co rozvrací náš stát v současné chvíli (nekompatibilita způsobu života majority s minoritou).
Zasloužíme si to, co přijde.
13. 09. 2011 | 14:14

Ives napsal(a):

Křečovitá snaha nepřiznat, že na Šluknovsku se bouří řádní občané a ne pravicoví extrémisté ukazuje na naprostou odtrženost našich "elit" od reality a hlavně jejich snahu tento stupidní systém držet při životě. Džamilám, Golgům a jiným se ani nedivím, protože to by zabili dojnou krávu, ale pravicovým politikům by nemělo jít o nic jiného, než o nápravu stavu a zajištění klidu pro daňové poplatníky!!!!
13. 09. 2011 | 14:17

jogín napsal(a):

Tvrzení, že všichni lidé jsou stejní a liší se jen výchovou vlastně vyvolalo už osvícenství. Mnoho lidí si myslí, že ideál rovnost a bratrství se jinak nedá uskutečnit. Teorii, že lidi je možno vychovat k čemukoliv a že člověk je při narození jako nepopsaná tabule ovšem komunisté propagovali tvrdě- a to byl také jedním z důvodů selhání jejich utopie. V našem mozku mimo naše vědomí fungují cenzoři a motivátory a ještě k tomu se liší jak u jednotlivců, tak u etnik.
13. 09. 2011 | 14:28

žablena napsal(a):

Co mne nejvíc na Kurasově blogu překvapuje, je tvrzení o tom, že imigrace východní civilizace do naší západní je až tak výrazná a dále že náš postoj jako reprezentantů západní civilizace k imigrantům vede k zániku naší západní kultury, kterou ta východní pomalu vytlačuje.
Zaprvé mne napadá, je-li imigrace tak podstatný prvek - a v tisku nedávno proběhla zmínka, že se sice loni narodilo méně dětí, ale díky imigraci počet obyvatel ČR nadále roste - tak demografický argument ohledně důchodové reformy je naprosto lichý. I když "česká" populace neporoste, lidí (včetně imigrantů) bude stále dost na placení daní a financování průběžného důchodového pilíře. Vždyť počet obyvatel v Česku i na Zemi pomalu, ale jistě roste. Za mého mládí v 50. letech nás bylo v Čekoslovensku necelých deset milionů. Po odtržení Slovenska je nás dnes deset milionů a to bez Slovenska. Celkem byla na Zemi před padesáti léty necelá miliarda lidí. Dnes skoro sedm miliard. Je přirozené, že lidé se stěhují z přelidněných oblastí do méně obydlených a jistě také tam, kde se lidem daří. My nejsme ani přelidněni, ani pokud si to nepokazíme nejsme zatím stát, kde by se špatně žilo. A proto si myslím, že demografický argument ve prospěch důchodové reformy je naprosto lichý. Ale vraťme se zpět ke Kurasovi.
Říká v podstatě, že bychom měli více pečovat o vlastní kulturu, více ji poznávat a vážit si vlastních tradic a přijímat jen ty imigranty, kteří přijmou náš způsob života a budou se cítit Čechy, ačkoli třeba nezapomenou na svou původní národnost, ale nebudou ji pěstovat tak, aby nás ignorovali a pokoušeli se tu vytvořit novou Anglii, jak to udělali přistěhovalci v Severní Americe, kteří Indiány přinutili přijmou západní kulturu (totéž udělali přistěhovalci Maorům na Novém Zélandě). Otázka tedy zní, zda teď řada na západní kultuře a vzdělanosti, aby ustoupila kultuře východní. Jak se vám ta představa zamlouvá? Mně moc ne. Příliš si vážím kořenů naší západní civilizace ve starém Řecku. Apropó nezdá se mi náhodou, že si světová finanční oligarchie vybrala k prvnímu bankrotu v EU právě Řecko. Oni ty elity jsou už přesyceny letadly, jachtami, tichomořskými ostrovy - ale řecké středomořské ostrovy a památky ještě nemají. Dostali prostě chuť vlastnit i tyhle - jako odznaky své moci a nadřazenosti. Proto pobídky Řecku, aby se zadlužilo, proto ten nízký rating - bankrotem bude bohatství Řecka zprivatizováno.
13. 09. 2011 | 14:29

Silvie napsal(a):

Doporučená literatura:

O.Spengler - Zánik západu

S.P.Huntington - Střet civilizací
Kam kráčíš, Ameriko?
Kdo jsme?
13. 09. 2011 | 14:32

Silvie napsal(a):

Silvie: proc teda tak jancite, kdyz si, jak pisete, zaslouzite to co prijde a vas (nebo Vas?) osud je nevyhnutelny? Neni to snad spravedlive (zejmena pro vsechny spravedlive)? :)

Svet neni konstanta, je a vzdycky byl dynamicky, nyni je tento proces snad jen akcelerovan (a navic, svet se 'zmensil', celime zaplavam informaci, casto protichudnych, coz pocit zmatku jeste umocnuje). Kazda zmena v sobe nenese nutne jen to negativni, ale v kazde se da najit i to pozitivni (treba zmena ekonomickeho paradigmatu muze vylepsit soucasny kapitalismus, aby bylo bohatstvi lepe distribuovano, nebo problemy s demokracii mohou iniciovat zmeny, ktere svobodu jedince jeste zvysi a zaroven budou vice trestat ty, kteri slovo demokracie zneuzivaji hlavne pro osobni prospech, nebo ekologicke krize mohou prinest tlak na zodopovednejsi chovani spolecnosti, firem i jednotlivcu - myslim ze hodne zalezi na osobnim postoji kazdeho - je mozne ze nakonec zvitezi nejaka autokracie ci diktatura, ktera co nejtvrdeji zatoci s lidmi ktere nemusite, ale stejne tak je mozne, ze se podari problemy vyresit nejakym (aspon pro me) civilizovanejsim zpusobem).
13. 09. 2011 | 14:34

Silvie napsal(a):

O mě zase tak nejde, spíš o dítě, které v tom bordelu bude muset žít.
Bohužel, jsem pesimistou, špatně skončily všechny mocné říše tohoto světa. Budoucnost patří barbarům - neznají totiž politickou korektnost a vezmou si násilím a bez skrupulí to,po čem touží.

Až to intelektuální krasoduchové zjistí , bude už pozdě.
Vždyť my už ani neumíme vzít do ruky zbraň!
13. 09. 2011 | 14:38

Silvie napsal(a):

To už píšu sama sobě?

Kdo tam?
13. 09. 2011 | 14:40

Silvie napsal(a):

Diskutéři na islamistických webech vyhrožují Česku svatou válkou

13. září 2011 13:30, aktualizováno 14:32

Přispěvatelé islamistických internetových stránek vyhrožují České republice, volají po svaté válce a zničení českých tajných služeb. Důvodem je informace Vojenského zpravodajství, které se ve výroční zprávě pochlubilo, že jeho informace zřejmě napomohly k dopadení Usámy bin Ládina.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/diskuteri-na-islamistickych-webech-vyhrozuji-cesku-svatou-valkou-1de-/domaci.aspx?c=A110913_124014_domaci_js
Tady to, pacifisté ,máte! Prý všichni přeháníme...
Tohle se dalo čekat, když to ti blbci ještě hrdě vytroubili do světa.
13. 09. 2011 | 14:42

Silvie napsal(a):

Tipuju Temelín, Hradčany nebo VW (jediná firma ,co ještě šlape, akorát ji mám skoro za barákem)!
13. 09. 2011 | 14:43

Tupelo napsal(a):

Silvie: omluvam se, spletl jsem podpis (pisi narychlo, jeste jsem autora nedocetl, ale zaujmul me ten Vas prispevek). Budoucnost patri barbarum pisete - no, oni ani ty barbarske rise neexistovaly nijak dlouho ;)
13. 09. 2011 | 14:44

Silvie napsal(a):

Já se omlouvám za špatné zkopírování.
13. 09. 2011 | 14:50

Občan napsal(a):

No, tak jsme si přečetli rozkošné pojednáníčko na oslavu eugeniky.
Ještě nedávno za to byl Mgr. Bakalář označován za novodobého Mengeleho a ejhle - konvertita Kuras tu jančí nad eugenikou, div se mu klábosnice nerozpadne. To jsou paradoxy...
13. 09. 2011 | 14:52

Tupelo napsal(a):

Silvie: ohledne diskuzi na webech islamistickych exremistu - to je jako byste si udelala nazor na obyvatele CR, jen na zaklade diskuzi na webech neonacistu. ;) Jinak ale souhlasim s tim, ze rozvedka se zrovna chlubit nemusela - mozna by se mohla inspirovat u nemcu, kde o jejich tajne sluzbe je slyset docela malo, ale vypada to ze dosahuje dobrych vysledku.
13. 09. 2011 | 14:52

Al Jouda napsal(a):

Pro hubu, na hubu ! Ale platí to pro obě strany!
13. 09. 2011 | 15:05

Silvie napsal(a):

Tupelo,

já bych tedy rozlišovala mezi nácky, co si někde zahajlují a občas někomu dají na hubu a mezi islamisty.
Ti toho tolik nenakecají, průvody nepořádají ,ale v tichosti konají.
Abyste se nedivil. Já bych tak bohorovná nebyla, stačí ,jaký virvál udělali jen kvůli karikaturám. Tvůrci jsou dodnes v ilegalitě.
13. 09. 2011 | 15:11

arnazach napsal(a):

Hmm, Byron M. Roth je emeritní profesor psychologie, a tak jako řada dalších emeritních profesorů holt filozofuje - a navíc bloguje na Alternative Right, “an online magazine of radical traditionalism”. “Dobře” pracuje s fakty: Tam, kde je to prospívá jeho doktríně, dává holá fakta, tam, kde prostá fakta nestačí, se omezí na vývěr z nich a nastavuje je dohady. Jako doklad této manipulace s fakty uvedu citát z Rothova radostného rozjímání nad prohlášením Angely Merkel (které říká Andrea Merkel), že multikulturalismus v Německu selhal:

CITÁT: “Crime in Germany grew by an astounding 372 percent between 1965 and 1995, and much of that rise is attributable to immigration. It has declined marginally since then, but this may be the result more of under-reporting than of any actual decrease. According to Stephen Brown, police on routine checks in immigrant neighborhoods in major German cities “are met with angry crowds and often risk assault.” Sometimes the police are swarmed by residents when they try to make an arrest. “Overall, Germany’s police union recorded an average of 26,000 such occurrences in recent years.” KONEC CITÁTU z http://www.alternativeright.com/main/blogs/euro-centric/angela-merkel-s-epiphany/

Uvědomme si prosím, že to, co je v Německu a co přimělo (pod tlakem volebních preferencí) Merkel k jejímu pragmatickému výroku, si u nás vůbec nedovedeme představit. Naši Romové se sice podle poslance Křečka vyznačují jistými špatnými vlastnostmi, nicméně jsou to křesťani a je jich tu jen nějakých 50 tisíc (0,5 procenta populace). Němci mají, aspoň podle Rotha, skoro 4 % Turků (nebo snad Kurdů), z nichž údajně většina pokládá za zločin, provdá-li se muslimka za nemuslima, a táž většina považuje za samozřejmé, že až budou v Německu tvořit většinu, demokraticky si odhlasují právo šaría.

Mimochodem Kuras zjevně nakládá s fakty podobně jako Roth, ale umí to pěkně napsat, o tom žádná.
13. 09. 2011 | 15:13

Kanalnik napsal(a):

"Jedním ze základních prvků lidské psychiky je přirozená preference vlastních a nedůvěra až nevraživost vůči cizím. Tento prvek se z psychiky nedá vymýtit, pouze dočasně potlačit."

nesouhlasim

psychologicky nemusi jit nutne o docasne "potlaceni nezmenitelneho" ale misto toho o porozumeni a pochopeni odlisnosti jine kultury bez vzdani se kultury vlastni

a v tom je masivni rozdil;

samozrejme, vetsina spolecnosti (Ceske urcite) si nese urcity komplex a proto ji ten kmenovy pohled vyhovuje

pan Kuras to jeste "vedecky" dokazuje..., znaci to ale prave ten jisty komplex a omezenost zapricinenou onim strachem z neznama
13. 09. 2011 | 15:17

minatomirai napsal(a):

http://c497359.r59.cf2.rackcdn.com/ThePerilsOfDiversity-Preview.pdf

Tady je ukázka knihy, 23 úvodních stran.
B. Roth v zásadě tvrdí, že společnost je neustále v konfliktu. Uvádí Evropu jako kontinent, který po dobu celé své existence vedl náboženské a etnické války a navzdory osvícenectví a úžasnému technologickému pokroku, to završil 20. stoletím nejhorších válek vůbec. Ke obdobnému došlo po odchodu Britů z Indie a následného rozdělení, totéž platilo pro Kambodžu a Vietnam po odchodu evropských kolonistů.

Roth se zaměřuje na imigraci do USA před a po válce; první vlna, během níž přišli Jihoevropané, Poláci a židi, byla úspěšná, v roce 1965 změnou v americkém Immigration Act došlo ki omezení přistěhovalců z Evropy a začalo v zásadě neomezená imigrace z jihu Ameriky, která byla do té doby zanedbatelná.

Roth porovnává multikulturální Kanadu s melting pot politikou USA, zdá se, že ve prospěch Kanady. Nicméně počítí IQ jednotlivých přistěhovaleckých etnik, Evropané 100, severní Asie (zřejmě myslí Japonsko, Čínu a Koreu) 102, Indonésie 84 a severní Afrika 84, rovníková a jižněji 70. Kalkuluje tento dopad na americkou společnost v dalších 50 letech, kdy podle něj dojde ke snížení IQ bílých Američanů pod 100, ke zvýšení IQ u Číňanů na 120. Čína by se měla stát vedoucí ekonomickou i intelektuální silou. Nevím, jak tyto kalkulace provádí a co bere v potaz, toto je ambiciózní předpověď. Jeho závěrem je, že nekontrolovaná imigrace přivede tuto civilizaci, v zásadě evropskou, ke kolapsu.
Huntington vedl tuhle teorii po náboženské linii, Roth po genetické, dalo by se říci, že jde o pokračovaní stejného scénáře.

Evropské vládce považuje za levičáky-komunisty, kteří nahradila marxistickou doktrínu imigrační politikou znevýhodněných, a to proti přání svých občanů (nevím, kdo ty politiky volí, řekl bych, že občané). V oněch 23 stranách uvádí na str.příklad Československa, kde došlo k pokojnému dvou etnik a srovnává s Jugoslávií, kde rozpad byl dramatický a násilný.

Pokračuje muslimy a jejich integrací do zápasní společnosti, uvádí UK a vyjadřuje nespokojenost nad povolením arbitráže pomocí zvyklostí sharii.

Uvažuje nad sociální politikou vůči emigrantům a finančním inicitivám, které je doprovázejí, zřejmě by měl být tento finanční stimul zrušen a cituje Miltona Freedmana (něco jako Klaus, jenom podstatně známější svojí teorií otevřeného trhu).

Rozhodně dobrá kniha k zakoupení a přečtení. Pokud B.Roth tvrdí, že jsme se jako civilizace od samotného počátku snažila vzájemně vyhladit, jsem zvadavý, jak tuto vražednou schopnost či charakteristiku mohou ovlivnit imigranti.
Bude třeba si přečíst zbytek stran a nějakou slušnou knižní recenzi.
13. 09. 2011 | 15:35

Kanalnik napsal(a):

jeste doplneni - obava z jine kultury neni nutne prirozena, ale spise prenesena vychovou - pokud date vedle sebe male deti (zdrave emocionalne se vyvijejici), at si spolu hraji, a budou z jinych kultur, nebudou mit problem; to az socialni mechanismy, vychova a spolecenske normy vedou k rustu odlisnosti a nasledne k vypestovani onoho strachu z neznameho

tudiz skutecne nemohu s prvnimi dvema vetami clanku souhlasit
13. 09. 2011 | 15:41

Husákovo POSKOK napsal(a):

Češi ani historycky nikdy nebyli jednotným národem.Vždy pouze JEN dle názvu.
Prakticky se spojili s vládnoucím národem představovaným např.
nějakou cizinou vnucenou ,či podstrčenou politickou stranou.A to již od dob Rakouska(později Rakousko-Uherska).Tito Astrofilové byli nahrazeni Masarykomilci-uctívači Londýna a Paříže.Pozdeji se často naskakovalo na toleranci k III Říši.
Okamžitý obrat mnohých byl proveden po květnu 45.milovali CCCP.Tato zvrhlá láska byla umocněna po 48 roce.Mnozí,(začasto i dnešní "demokraté"),milovali CCCP až přímo láswkou oddanou -ba velice úchylnou.
Dnes (často) titíž Převlékači Hubertusoví milují západ včele s U.S.A.
Je to na zvracení soudruhu-vašnosto!ŽE?
13. 09. 2011 | 15:44

minatomirai napsal(a):

Tam, kde je to prospívá jeho doktríně, dává holá fakta, tam, kde prostá fakta nestačí, se omezí na vývěr z nich a nastavuje je dohady.
-----------------------------------------------------------------------------
Zatím není nikde jediná slušní recenze této knihy, zdá se, že se toho nechtějí zatím moc dotýkat. Počítám však, že ho strhají. Nicméně zajímavé čtení to může být.
Další šíření hrůzostrašných scénářů budoucí apokalypsy z rukou tentokrát imigrantů. USA podle jeho kalkulací by mělo být koncem tohoto století převážně černé a hnědé (hispásnká a černá populace), elita stále bílá, ale namísto IQ 100 to bude IQ 98. Snížení IQ u všech bílých vidí jako civilizační pád do propasti. Jsem zvědavý, jak argumentuje tento fakt.
A Číňani, kteří jsou doposud odkázání na západní a japonské know how, se vyšplhají na závratných IQ 120 v průměru. Tady si pan Roth podle mne značně zafantazíroval. A to navzdory obrovskému potenciálu, který je v mladých Číňanech. Pokud bude platit politika jednoho dítěte, je to podle mne vyloučené.
13. 09. 2011 | 15:49

Béda napsal(a):

Kuras,

tak jsem se od vás dověděl, že politiku obecně a v tom i imigrační v západní společnosti (v USA, VB, F, I...) dlouhodobě po celé desítky let určují určují marxisté. Právě marxisté jako nejrůznější Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Bushové, Reaganové, Thatcherové... lidi s největší ekonomickou a politickou mocí z prostředí nejkoncentrovanějšího kapitálu provedli tuto změnu. To je převelice svérázné zjištění.

Jedna věc je, že si tito lidé nechali navozit v průběhu věků levné otroky a druhá věc je že jim a jejich potomkům po dlouhou dobu upírali jakákoliv práva, třetí věc je, že po vynuceném získání politických práv tyto entitÿ jejich využitím začaly působit původním elitám problémy.

Při čtení autorových řádků jsem si konkrétně dosadil do jeho povídání židovskou entitu rozprostraněnou v mnoha zemích, která byl uměle skoncentrována a vsazena do prostředí mezi víceméně homogenní obyvatelstvo, které tyto imigranty od začátku odmítlo.

No nic. Budu to ještě muset promyslet.
13. 09. 2011 | 15:53

minatomirai napsal(a):

"Jedním ze základních prvků lidské psychiky je přirozená preference vlastních a nedůvěra až nevraživost vůči cizím. Tento prvek se z psychiky nedá vymýtit, pouze dočasně potlačit."

Nicméně samotný Roth uvádí, že stejná neůvěra navzájem platí uvnitř jedné etnické skupiny a dokumentuje to celkem realisticky konflikty jako Vietnam, Kambodža, Indie.
13. 09. 2011 | 15:54

minatomirai napsal(a):

Tito Astrofilové byli nahrazeni Masarykomilci-uctívači Londýna a Paříže.
--------------------------------------------------------------------------

Kupodivu nikdy velcí uctívači Anglosasů, k nám šla filosofie z Francie německým filtrem, tam jsou naše kořeny.
13. 09. 2011 | 16:00

gaia napsal(a):

ěkteré organismy (např. člověk) produkují nemnoho potomků, o které pečují a zajišťují jim vysoké šance na přežití. Ty označujeme jako K-stratégy. Jiní se reprodukují rychle, ale pokud nerostou v umělém prostředí, většina potomků nepřežije do dospělosti. Takové druhy se nazývají R-stratégové.

Obě metody mohou být podporované evolucí: zvířata s nemnoha potomky mohou trávit čas jejich výchovou a ochranou, čímž značně zvýší jejich naději na přežití, a na druhou stranu, zvířata s mnoha potomky nemusí vynakládat tolik energie na starost o mláďata a zbývá jim tak více energie na zajištění dalšího přežití a rozmnožování. To, která strategie je upřednostněna, závisí na mnoha okolnostech. Nutno zdůraznit, že s výjimkou extrémních případů jsou tyto termíny používány jako relativní, takže králíka můžeme prohlásit jak za r-stratéga, tak za K-stratéga (podle toho, jestli ho poměřujeme se slonem nebo s myší).

uvidíme, jak dopadne střet lidí, lišících se rozmnožovacími strategiemi, pokud se ocitnou ve stejné ekologické nice.
Zatím jsou v nevýhodě lidé s K strategií, neb jsou nuceni podporovat lidi s r-strategií a tím vlastně ekonomicky oslabují sami sebe. Mají málo potomků ,neb cítí, kolik jich jsou schopni zabezpečit, ale ještě podporují z daní ty s více potomky, kteří méně přispívají do jejich výchovy.
13. 09. 2011 | 16:01

Béda napsal(a):

Ještě mě tak nějak mimoděk napadlo. Kdo byl (je) vlastně imigrant v USA a v Austrálii? Jak tam vlastně začala vznikat multietnická společnost? Snad ne nedobrovolným přistěhováním a sestěhováváním budoucí majority?
13. 09. 2011 | 16:07

Silvie napsal(a):

Hrozí Kanadě islamizace vinou multikulturalismu?

Řadoví muslimové se toho obávají

Miloš Kaláb (Britské listy)
Na vrcholu tak zvané quebecké nacionalistické krize v r. 1971 přišla kanadská vláda tehdejšího ministerského předsedy Pierra Elliotta Trudeaua se systémem multikulturalismu. Cílem bylo prosazovat snášenlivost mezi nejrůznějšími druhy lidí, kteří začali v kanadské společnosti převládat. Šlo o to, aby se všichni lidé cítili v Kanadě dobře. Deset roků po útoku na New York podrobil tento systém kritice politolog Dr. Robert Sibley v deníku The Ottawa Citizen a dospěl k názoru, že multikulturalismus přinesl do Kanady vztah nepřátelský k západním hodnotám.
....
13. 09. 2011 | 16:11

Grandgousier napsal(a):

Jako i v minulém blogu o knize D. Moyo i nyní Kuras používá knihu jako důkaz své pravé víry, nehledě na její kontexty, cituje nepřesně, pokrouceně. Nyní si také vybral ne příliš v akademii vlivného autora, aby zaštítil absentující íintelektuální hodnoty u sebe sama. Pan Kuras je velký překrucovač, mnohokrát usvědčený ze lži , nejmarkantněji při reakci na londýnské bouře, kde vydával bílé Brity za černochy, jeho vytrvalost v metodě i grafomanská záliba svědčí o tom, že je patologickou bytostí...
13. 09. 2011 | 16:26

minatomirai napsal(a):

Silvie

Buďte úplně klidná, pokud se chcete odstěhovat do Kanady.

Tady je islámofóbní článek pana Sibley (i Kanada má své Kurase) strhaný na mrť:
http://www.ottawacitizen.com/life/Argument+bolstered+with+nonsense/5392395/story.html

Dokonce, vtipně, příjemné čtení.
13. 09. 2011 | 16:27

Sladký napsal(a):

Vyjádřím to velmi stručně- tolerantně se lze chovat pouze vůči tolerantní kultuře.Chovat se tolerantně vůči netolerantní kultuře je něco jako AIDS- získaná ztráta imunity a znamená buď zánik tolerantní kultury, nebo obrovské krveprolití.
13. 09. 2011 | 16:35

Silvie napsal(a):

Alarmující čísla!!! Pro popírače nebezpečí islamismu.
Každý pátý občan EU bude za čtyřicet let muslim
Evropu čeká zásadní demografická proměna. Do zemí Evropské unie se stěhuje stále více muslimů a jejich počet se podle britského listu The Daily Telegraph v příštích šesti letech zdvojnásobí. Do roku 2050 by tak mohl být každý pátý obyvatel EU muslim.

Největší muslimské komunity v evropských městech
Marseilles - čtvrtina obyvatelstva

Rotterdam - čtvrtina obyvatelstva

Malmö - pětina obyvatelstva

Brusel - 15 procent

Birmingham - 15 procent

Londýn - 10 procent

Paříž - 10 procent

Kodaň - 10 procentPosílení muslimské komunity bude mít podle deníku nejrůznější důsledky včetně dopadů na diplomacii. List uvedl, že evropští představitelé trend povětšinou ignorují a nepřicházejí s konstruktivními řešeními. Výjimkou je pár opatření v některých zemích, jako například zákaz nošení muslimských šátků ve francouzských školách. Statistik se za takového stavu chopí radikálové, kteří se v jednotlivých zemích stávají stále populárnějšími.

Varovné údaje jsou přitom nepřehlédnutelné - počet muslimů se v Evropě za posledních 30 let zdvojnásobil. Ke stejnému nárůstu bude nyní podle demografů stačit šest let. V Bruselu patří mezi nová nejpopulárnější jména Mohamed, Adam, Rádžan, Ajúb, Mahdí, Amín a Hamza.Určitě to bylo podceněno. Jenom se obecně mluví, že by se integraci přistěhovalců mělo dostat stejné pozornosti, jako monitorování jejich přílivu.
Jerome Vignon, eurokomisař pro integraci, zaměstnanost a sociální věci

Daily Telegraph tvrdí, že Evropa dlouhodobě vítá přistěhovalce, ale ušlo jí, že se v uplynulých letech změnil trend a stále více migrantů přichází ze států, které se neřadí mezi rozvíjející se země. Podrobná data k dispozici nejsou, neboť řada zemí členských států EU neeviduje náboženskou příslušnost svých občanů.

Podle zprávy EU se příliv přistěhovalců po roce 2002 ztrojnásobil, každoročně je to 1,6 až 2 milióny lidí. Dřívější předpovědi o poklesu počtu obyvatel tak vzaly za své. Před pěti lety Brusel předpokládal do roku 2050 úbytek populace v Evropské unii o 16 miliónů. Teď očekává do roku 2060 nárůst o 10 miliónů. Podle tři roky staré studie pro americké letectvo bylo v Evropě 15 až 23 miliónů muslimů. V současnosti americký institut pro migraci odhaduje, že do roku 2050 budou více než 20 procent obyvatelstva EU tvořit muslimové.

Daily Telegraph uvádí, že už v polovině tohoto století by mohla většina Francouzů vyznávat islám. A zatímco Rakousko bylo ve 20. století z 90 procent katolické, do roku 2050 by islám mohl být hlavním náboženstvím Rakušanů mladších 15 let.

Muslimové se obtížně integrují
Průzkumy napříč Evropskou unií sice prokázaly, že muslimové mají snahu se do společnosti integrovat, ale čelí množství společenských překážek. Například míra zaměstnanosti je u lidí s původem mimo EU nižší, než u rodilých obyvatel. Jednou z příčin jsou i jazykové bariéry.
Problémy se kumulují a frustrují druhou a třetí generaci. Zatímco v Británii 70 procent přistěhovalců první generace cítí stejnou příslušnost ke své obci jako ke svému novému domovu, mezi 16-ti až 24letými je podíl jen 62 procent v neprospěch země, v níž se narodili.
13. 09. 2011 | 16:39

gaia napsal(a):

běloši jsou menšinou, je jich na planetě nejméně. A přitom mají na určování směru planety největší vliv, možná, že se to matce přírodě již přestává líbit, ale nedomyslela, že i jiné rasy chtějí žít jako bílí, ale nemají na to.
13. 09. 2011 | 16:41

Vojta napsal(a):

Aktualne.cz se pridava k modni hnede vlne otevrene propagace fasistickych ideji. Doufejme ze zase prijde doba kdy majitele a redaktori serioznych serveru budou povazovat za absurdni aby zverejnovali podobne intelektualni vykaly.
13. 09. 2011 | 16:59

Ivan napsal(a):

Silvie: Máš špatné zdroje s příchutí idiocie, největší komunity Muslimů v Evropě spíše než v Marseille nebo Malmö budou asi v Sarajevu nebo v Istanbulu? Možná by stalo zato zjistit zda tam mají právo "Šarija", oblibené u kurasovitých inteligentů. :-) Přijde mi logický že se Kurasova paranoidní hrozby naplní spíše tam kde je v Evropě muslimů 95% už dnes, než např. v Malmö.
13. 09. 2011 | 17:12

honolulu napsal(a):

Pane Kuras, VYBORNE pisete - skvele !
Jakykoliv negativni komentar na Vas bloq od nejakeho natvrdlika
je uplne bezcenny.
Lide by se meli jet podivat do Johannesburgu, aby vedeli, co je ceka a jaka je realita.

Minatomirai, tim, ze jste adoptoval dva cernochy, jste se provzdy diskvalifikoval z jakekoliv hodnotne diskuze. I kdyby jste mel v budoucnosti nekdy v necem pravdu, tak Vam bude navzdy uprena.
To je zakon prirody. To si nevymyslel honolulu.

Lide ruznych kultur nikdy spolu zit nebudou. Nakonec se vzdy dobrovolne oddeli. Kulturni rozdilnost je zarukou nesnasenlivosti.
Multi-kulti docili akorat to, ze vsichni budou ozbrojeni, tak jako u nas.
Dale vas upozornuji, ze to snizuje silne zivotni uroven. Budete mit proste bidu, at chcete ci ne.
Barevni zacnou diskriminovat otevrene. Ti o nicim nediskutuji a nakone prijde k vybijeni belochu. Tak jako v JAR ci Rhodesii.
Ono to viteztvi Multi-Kulti ma i dobre stranky napr. hladomor po odchodu belochu (Rhodesie) a masivni vzajemne vrazdeni mezi temi, kteri nas znicili.
Je zbytecne mi nadavat. Ja jsem si nevybral, co jsem videl a zazil. Osud mi to nadelil.
Nejvice me mrzi, ze lide kteri utekli z Afriky, mlci...
(V Kanade je jich take hodne.) Kdyz se jich ptam proc mlci, tak mi reknou, "ze se nebudou bavit s hloupakama.
Cim bude hure, tim bude lepe pro nas".
13. 09. 2011 | 17:14

Divobyj napsal(a):

p.Kuras

Velmi dobrý blog.Mám pocit,že někteří lidé na Aktuálně c.z.pomalu začínají dostávat rozum.
Ještě by se stálo za to,zamyslet se nad PŘÍČINAMI masové migrace v historii lidstva.
13. 09. 2011 | 17:17

honolulu napsal(a):

Vojto,
kazdy neo-marxista je obute lejno.
Vcetne Tebe ! S Tvymi radami ohledne fasismu.

Aktualne CZ bude uplne bezcenne, bude-li povolovat psat pouze jednostrane marxisticke vyblitiny !
Neo-marxisticke Multi-kulti zarucuje v budoucnosti smrt Tve rodine. Jen, ze Ty jsi prilis tupy, aby jsi vedel proc.

Pane Kuras,
NIKDY se nedejte znechutit od psani. Mate velky talent napsat to, co mnoho lidi neumi vyjadrit.
13. 09. 2011 | 17:34

trubka napsal(a):

Mile Libijci,
ak sem zavitate na blog tunajsieho geniusa pana Kurasa, prelozim vam jeho text tak aby ste ho pochopili bez toho obalu do ktoreho tak krasne zabalil,autor vam odkazuje,
koukajte pochopit, mi potrebujeme vasu ropu, ale vas nepotrebujeme ani nahodou , ste odlisnej kultury, na to aby ste sa zaclenili do nasej kultury(ak nejaka vobec este zostala), nemame prachy, ropa uz tak dobre nevynasa a zisky si beru koncerny, nemozeme vas vystudovat, naucit, nasu rec, zaucit vas do nejakej kvalifikovanej prace, na nekvalifikovanu pracu je obrovsky poradovnik, tak ak zacneme podporovat vasu revoluciu nezutekajte, zotrvajte na mestach.

To je tolko od pana Kurasa.
13. 09. 2011 | 17:34

kritik napsal(a):

Perspektiva, že počet nepříjemných přistěhovalců převáží počet domorodců je neradostná. Ale nedá se tomu zabránit. Jediné co by mohla naše vláda udělat (pokud by byla kvalitní), je zavedení a důsledné vyžadování přísných kritérií pro imigranty.
Např.každému vydat pracovní povolení jen pro tu práci, pro kterou prokáže řádnou kvalifikaci. Pokud si tu práci do určité doby nesežene, má smůlu, musí jít hledat do jiné země.
13. 09. 2011 | 17:36

RA napsal(a):

celá imigrace je jen dovoz socanských voličů, aby se socani přes jejich hlasy udrželi u vesla s heslem "po nás potopa".
13. 09. 2011 | 17:41

Divobyj napsal(a):

trubka
Co jste to sem vyzvracel za nesmysly? I cenzor Stejskal se to štítí uklidit!
Že chceme libyjskou ropu a Libyjce ne? Vy nešťastníku,odkdy se nakupují suroviny i s obyvatelstvem?
13. 09. 2011 | 17:46

Kanalnik napsal(a):

RA mohl byste to rozvest?
13. 09. 2011 | 17:49

Bunny napsal(a):

Pokud by měl běžný bílý Evropan mentální profil typu "honolulu", nestojí za to jej udržovat při životě. Věřím ale, že tomu tak není, jen jsou on jeho duplikáti ti užvaněnější a rádi veřejně exhibují. Takže lze předpokládat nějaký další vývoj, nejen ustrnutí a hájení dávno ztracených pozic.
13. 09. 2011 | 17:53

minatomirai napsal(a):

Kdyz se jich ptam proc mlci, tak mi reknou, "ze se nebudou bavit s hloupakama.
-------------------------------------------------------------------------------

Jste neobvykle upřímný, pane honolulu.

Mé syny laskavě vynechejte ze svých příspěvků. Nevíte, jestli se jim někdy nedostanete do rukou díky jejich profesi. A budete jim neskonale vděčný. Jsou podstatně civilizovanější a vzdělanejší než vy.
13. 09. 2011 | 18:24

Pepa Řepa napsal(a):

trubka
Dvě technické poznámky
1. Ropa se kupuje. A to za ceny, které si OPEC hlídá , stejně jako těžební kvoty. libyjská státní, přes kterou šly kontrakty má na cenu pramalý vliv. Jak si to kmenoví náčelníci teď podělí je nejasné. Zatím nemají licenci.
Myslíte, že bychom měli ještě-stejně jako za ropu- platit za každého běžence?
Kolik?

2. Libyjec v drtivé většině nepracuje, pobíral rentu od státu a byl askari. Bude problém tento styl života změnit v Libyi natož jinde.Na práci je v zemi několik milionů cizinců.
Mimochodem, teď ze země prchají ti skalní, Muammarovi sekuriťáci, které vesele podřezávají "ti druzí", udatní revolucionáři prahnoucí-údajně-po demokracii.

Máte hezký nick.
13. 09. 2011 | 18:28

Martin Konvička napsal(a):

Když napíšu, že si Bena Kurase vážím, bude to "understatement".
Ten starej pardál má nejen bystrý mozek a čertovskou odvahu, ale i píli a vytrvaylost.
Dík!

A teď si přečtu moudra místní PCMC-kokot-army a strašně vás sepsuju!
13. 09. 2011 | 18:32

Silvie napsal(a):

Kritik,

to snad záleží ještě na nás, jak se postavíme k nežádoucí imigraci.

Miratomirai,
pokud vychováváte černoušky jako Čech, tak tito pravděpodobně nebudou nebezpečím pro demokratický systém.
Ovšem ti, kteří přicházejí na západ v celých rodinách, rozhodně nemají zájem na integraci (viz jejich vlastní školy a imámové, kteří jim vtloukají do hlav nenávist k demokratickému systému).
Bojím se lidí ,jako jste vy - jste nebezpeční svou naivitou a fanatismem s nímž vnucejete ostatním ,aby akceptovali neakceptovatelné. Přitom jste nedokázali nastolit za 20 let (nepočítám-li 40 let zpátky) smír mezi majoritou a minoritou. Pokud se tady vyhrocuje takovým způsobem dlouhotrvající konflikt mezi tímto etnikem a majoritou a neexistuje ani náznak řešení do budoucna, jak byste mohli zajistit smír mezi cizím elementem - militantním islámem a domorodci?!

Většina lidí si nenechala za ta léta vymýt mozky multikulti maniaky a uchovala si vlastní integritu.
EU má svých starostí dost a je prakticky v rozvalu - kdo nás tedy donutí dělat to, co si nepřejeme. A že si to nepřeje 90 procent občanů, to jsem si sakra jistá.

Každý , kdo má alespoň z 50 procent funkční mozek v hlavě, si dokáže spočítat, jak to bude vypadat ve Francii, Německu, Itálii atd. v blízké budoucnosti, až ji dobudou muslimové "vaginou".
Děkuju ,nechci. Bojím se vás víc, nežli hnědých košil.
13. 09. 2011 | 18:39

honolulu napsal(a):

Pokud psychologicka hodnota Evropana bude takova, jakou ma "Bunny", tak je dobre, ze prijde k exterminaci evropske kultury a k pozdejsi rasove genocite i vsech politickych prostitutu, kterou multi-kulti zarucuje.

Zduraznovani verejne korektnosti "mysleni"
a poplatnost destruktivni politice, ve me zmenilo nazor na prodejne sexualni pracovnice. Kazda z nich je SVETICE proti
vsem modne politicky poplatnym "Bunny".

Budete v budoucnosti sexualnim tercem pro predatory. Coz pri Vasem zjevu bude asi vitane.

Take ten posledni z nas pro vas zaridi konec teto planety. Lepsi NIC, nez vy.
13. 09. 2011 | 18:44

minatomirai napsal(a):

až ji dobudou muslimové "vaginou".
Děkuju ,nechci.
----------------------------------
Možná jste měla tu svoji vaginu také občas zprovoznit, dělá to divy s lidskou mentalitou v tom nejlepším slova smyslu.
13. 09. 2011 | 18:47

voroshilov napsal(a):

trubka(elena)to vystihla naprosto presne,mocnosti respektivne golobalni monopole a korporace potrebuji jenom pudu a prirodni bohatstvi,domorodci nikdo nepotrebuje protoze je s nima moc starosti,leda omezeny pocet kolonnu ktere budou prisluhovat bilim sahibum a obsluhovat ropne vrty,doly nebo plynovody,take v nich pracovat za almuznu,Pepo,jak ty to mam podrobneji vysvetlit,ty nesouci"brime bileho muze"?
13. 09. 2011 | 18:49

Servít napsal(a):

Hrdinní, nezištní a všem pravdy přející čeští bojovníci proti Bruselu !!!
Sledujíce váš neúnavný boj proti EU a Bruselocentrizmu za samostatnost a výlučnost České republiky, rozhodli jsme se my Moravané po vzoru bratrů Slováků nepřekážet vám v tomto boji a opustit vaši vozovou hradbu. Požádáme o obnovení tradičního svazku s Vídní (k níž jsme měli vždy mnohem blíže než k vám - nejen kulturně a mravně, ale i municipální správou). Hodláme posléze vytvořit desátou rakouskou spolkovou zemi Moravu s vlastní zemskou vládou i zemskými zákony. Tím zároveň posílíme (ušlechtilý) slovanský živel spolu s Chorvaty a Slovinci v Rakousku. Nebudeme muset s vámi vést „falešné a prázdné“ diskuze, jako např. o zavedení Eura coby měny. Vám zůstane měnová kuriozita – Pražský groš (Pg) - namísto dosavadní Koruny české (Kč). K majetkovému narovnání vás pozveme do vily Tugendhat (po naší předchozí konzultaci s Vladimírem Mečiarem). Předběžně vám nabízíme, že s Muchovou epopejí si můžete odvézt i Dukovany (třeba na Letnou namísto Blobu, nebo zapůjčit do Japonska). K tomu vám přidáme na památku brněnský žulový třicetitunový „vibrátor Primátor Onderka“ i s primátorem včetně řetězu (ale jen kozího). Oba jsou bohužel nefunkční, avšak nezničitelní. Vlajku si klidně ponechte, na zakrytí celé vaší kotliny. Zato heslo rodáka Masaryka z hradního praporu bychom si vzali – vy si tam vyšijte třeba: „My Prahu nedáme – radši ji zbouráme“ (aspoň náhodní turisté budou náležitě poučeni – a to nejen pražskými taxikáři). Váš „mocnář“ toho aspoň nebude mít tolik na únavné inspekční inkontinentní objíždění a pojídání osoleného kóšer chleba od starostů. Může být volen levně aklamací přímo na Koňáku. Na Vítkově je pro něj teď po Gottwaldovi místa dost. Když dáte betonovému loupežníku a euroteroristovi Žižkovi do ruky raketu (tenisovou), ušetříte za novou sochu (při vašem krizovém hospodaření) a můžete prodražit Blanku, či jakýkoli jiný český tunel. Vyvěsíme: „Češi nekrást tady“(protože „kdo nekrade, není Čech, hop, hop, hop“).
13. 09. 2011 | 18:50

český maloměšťák napsal(a):

Článek je nanic.
Řeč čísel, ne novinářských žblufů a spoenglerovských fatalismů je zcela jasná.
Jde o chtěný a záměrný import asijských společenských smluv, které postupně vytěsňují ty okcidentální.
Nebezpečím není imigrace pracovní síly, formální - zjevná, nebezpečím je import nezaměstnanosti - v každém výrobku či v každé službě z Číny a podobných zemí - v jejichž ceně není téměř žádná sociální přirážka, náklady externalit jako je např. ochrana životního prostředí, nákladová přirážka na institucionální rámec demokracií...import asijských súpolečenských smluv, asijské fatality, asijského pohrdání člověkem jako individuem, asijského modu vládnutí coby využívání mas k cílům mocných...

Je skutečně signifikantní, že země, která kdysi ubránila Okcident před Kýrem a Dareiem a zabránila tak jeho poasijštění - tedy Řecko, že tato země má být Okcidentem obětována, a to jen proto, že Evropa se vzdala jakéhokoliv boje. Via razantní a efektivní obchodní politika. 3
00 mužů pod vedením Leonidase se bránilo statisícové armádě - a nebýt zrady lidské kreatury - možná by se ubránili.
Později byla orientální vojska poražena u Slaminy a u Marathonu.

Bitvy tehdy financovali hlavně bohatí, vedli je bohatí, umírali v nich bohatí.

Je to únavné, stále popisovat realitu - fundamentální základ negativní dynamiky hospodářského výkonu Západu. A stále hluchýn a slepým dokazovat, že to je příčina všech potíží - od problémů s financováním a rozvojem institucí, přes nadměrné zadlužování, deficity fiskálů státních a municipálních, rostoucí nezaměstnanost, otvírající se nůžky mezi třídami, vylučování a pauperizace....

Lidé přece neuvěří, že jsou to oni, kdo pomáhají rozkládat Okcident. Nejen svým každodenním dolarovým hlasováním v obchodech...ale zejména letargií - letargií ve smyslu tlaku na politiky. Aby konečně začli něco dělat s tím fundamentem - aby to se stalo hlavním politikonem.
Místo toho chtějí lovit cikány, muslimy....

Je to smutné, že lidé se mění v ovladatlnou a manipulovatelnosu masu. V hloupé stádo. Přitom i dnes zazněly minimálně 2 varovné signály.

Tím prvním je šaškárna kolem italských dluhopisů :

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1901352/ft-a-wsj-italie-zada-cinu-o-investici-nabizi-nejen-dluhopisy-ale-i-firmy.html

Tím druhým toto :

http://www.nytimes.com/2011/09/14/us/14census.html

Uvědomte si , že tkzv. finanční krize, je způsobena hyperdebetním financováním "růstu" - a tento způsob financování je VYNUCEN realitou. Kterou jsem částečně doložil pod blogem pana Beránka.

Ale je to marné, marné....stále buď hloupé výkřiky, nebo fatalistické odevzdání se.
Ale co chcete po Lojzkovi Retardovi/zdravím Pepu Řepu/ a Anče Hlupačce/dobrý podvečer, mladá paní Silvie/.
Myslíte si, že někdy nabudou rozumu ? /řečnická otázka/
------------------------------
Tedy - základní čísla pod Beránkem, další dohledatelná na netu.

Ta imigrace pracovní síly - je záměrně takto připouštěna. Efektivita zhodnocení kapitálu v upadajícím Okcidentu si vyžaduje, aby záložní armáda nezaměstnaných - co do velikosti - kopírovala trend. Pro jednoduché - zde investovaný kapitál se celý vystěhovat do Číny nemůže - ale může být zhodnocen i při upadající konkurenceschopnosti - pokud bude klesat cena práce, mezd.

Mějte se./jdu na poker/

Tedy mějte se ti, co si nemyslí, že věci se dějí jen tak.
Nad ostatními lámu hůl. Ty už totiž ani nemá cenu bít...sami sebe bijí.
13. 09. 2011 | 18:50

Silvie napsal(a):

Honolulu,

neříká se tomuhle vlastizrada?

minatomirai,

já jsem se alespoň zmohla na dítě vlastní rasy. A když už, tak bych adoptovala rozhodně raději dítě z DD, máme tu potřebných dětí dost.
13. 09. 2011 | 18:51

voroshilov napsal(a):

Honolulu se dopusti rasistskych vyroku na pocetnou komunitu vlastnich spoluobcanu(afroamericanu a jeste někych-mercanu)a take neprimo proti prezidentu zeme ktery byl zvolen vetsinou v demokratickych volbych.
13. 09. 2011 | 18:53

Silvie napsal(a):

Kritik,

a jakou práci? Vždyť jsou na tom vzdělanostně hůře ,nežli cikáni. Neumějí jazyk, nemají základní hygienické návyky a vzdělání (někteří jsou úplní analfabeti).
Právě jsem četla, jak se povstalci z Libye dopouštějí úplně stejných prasáren, jako jejich vláda. A kolik naivů tady pindalo o demokratizaci arabského světa? Vždyť je to nonsens - země, které ponižují ženy pod úroveň domácího zvířete a používají středověké tresty, se mávnutím kouzelného proutku stanou demokraciemi. Cesta k demokracii je dlouhá a trnitá a těmto zemím tak dalších 200 let rozhodně nehrozí.
Jakým přínosem by pro nás měli být muslimští přistěhovalci, proboha? Přínosem jsou výhradně vzdělaní!! a nábožensky nezatížení lidé - v zemích východní Evropy je jich dost a máme s nimi společnou historii i kořeny.

Pár nebezpečných soc.inženýrů už tenhle národ zpacifikuje.
13. 09. 2011 | 18:58

Martin Konvička napsal(a):

Silvie - netuším, kdo jste, ale mám z Vás radost.

Jinak to miratomirai je jedinec zastávající se šáriatského práva v Británii (zatím "jen v rodinném právu", kde jsou šáriátské projevy samozřejmě nejhorší).
Normálně bych na lidi nežaloval, ale zastávat se šárie je TOTÉŽ, jako se zastávat holokaustu, a tak dělám výjimku.
Kdo se zastává šárie totiž není člověk.
13. 09. 2011 | 19:02

Divobyj napsal(a):

minamatori

Jestliže předpokládám,že vaši synové jsou na tom mentálně podobně jako vy a nejspíš,podle vašich slov pracují ve zdravotnictví,pak by bylo vhodné,aby byli viditelně označeni.Nebo ještě lépe,aby ve zdravotnictví nepracovali.
Pracují-li v pohřebnictví,či v nápravném zařízení,pak to zase tolik nevadí...
13. 09. 2011 | 19:04

voroshilov napsal(a):

Silvie:
A proc vidite jenom spicku ledovce?
Zacnete otazkou odkud se tady ti vasi muslimove se vubec vzali,kdo je sem pustil,obrat'te list o par stovek let zpatky-kolonialni valky,genocidy domorodcu,nasilne prosazovani zapadni civilizace,rasova diskriminace...
Co pak cekate ze
z toho melo vzejit?
13. 09. 2011 | 19:05

Silvie napsal(a):

A dodává, že selhání v této povinnosti vůči generacím minulým a budoucím je charakteristikou nihilismu. Jestliže se tato mentalita bude dál v západní civilizaci šířit, následky budou katastrofální pro společnost, zvlášť je-li ohrožována agresivními etniky.

Rothův závěr je jednoznačné a nesmlouvavé odsouzení a varování:

„Ti, kdo západní společnosti pod masivní imigrací vrhají střemhlavě do velkých změn, jejíchž následky jsou v nejlepším případě nepředvídatelné, jsou hluboce amorální a děsivě arogantní, když se vyžívají v politice pramenící z jejich pocitu morální povýšenosti vycházejícího z téměř náboženské víry, že všichni lidé jsou si rovni ve všech ohledech a všichni dokáží žít pohodlně v jakémkoli sociálním uspořádání.“


To je tak pregnantně řečeno, že to neptřebuje další komentáře.
Multikulti fanatici mohou zpochybňovat cokoliv, aniž by se to logicky myslícího člověka nějak dotklo.
Proč se vy, takoví multi nadšenci, vlastně neodstěhujete někam daleko, když tak toužíte po tom obohacení a neušetříte nás svých nebezpečných experimentů.

Kam nás dovedly, vidíme dnes ve Šluknově. A to je teprve začátek.
13. 09. 2011 | 19:09

Martin Konvička napsal(a):

voroshilov -
Děláte čest svému nicku (= vedete komoušské kecy).

Evropa opravdu nevedla "koloniální války, genocidy" vůči islámu.

Byl to naopak islám, který vedl koloniální války od svého vzniku v 7. století. Z jeho známějších genocid uvedu středoasijské buddhisty, africké otroctví, likvidaci buddhismu v Indii, miliony hidnuistů tamtéž, systém deviršme na Balkáně, praktické vylidnění Uher.
Evropa o "dar-al-islam" nikdy moc nestála. Byli to ovšem Evropané, kdo de facto zastavili nástup islámu v Indii. Křiácké výpravy byla jen odpověď na islámské dobytí 4/5 tehdejšího křesťanského světa. Dobytí severní Afriky Francouzi byla odpověď na berberské pirátství (s jeho tisíciletou historií).
PŘESTO se evropské mocnosti prakticky po celé 19. století snažily zachovat integritu Osmánské říše, například, a ani po 1. světové válce, kdy opravdu mohly, nekolonizovaly třeba Arábii.

Když mi nějaký komunista lže, snesu to, ale nesmí lhát blbě.
13. 09. 2011 | 19:12

honolulu napsal(a):

Minatomimiar,
me jsou vasi synove uplne lhostejni.

Vas rozkladny aktivismus proti Evrope a propagace Islamu me lhostejna neni. Kdybych ja delal v Africe to, co Vy delate v Evrope, tak bych se do Evropy nikdy nevratil zivy.

Jste rozpinavy a agresivni. Jste produkt Islamu.
A prestante lhat o mirovem souziti vsech kultur. Neznam misto, kde by to pracovalo a nebude to pracovat ani v Evrope.
A nepracuje to ani v Africe.

Vasi synove nebudou nikdy exeptovani arabskymi narody Afriky, i kdyz jsou Moslimove. Nerozcilujte se na honolulu. Ja jsem si to nevymyslel.

Priklad : Kdyz beloska Americanka ma dite s cernochem a potom je samozrejme rozvedena, tak je TABU pro vsechny dalsi muze.
Ja jsem to videl v Americe nekolikrat. Ty zeny trpi bidou a samotou. To je proste zakon vyssich mocnosti.

Cernosi jsou jeste daleko mene tolerantni ke krizencum, nez jsou belosi. Zeptejte se na to Kaletu z Capske provincie v JAR.
13. 09. 2011 | 19:13

Silvie napsal(a):

Voroshilov,

pokud vím, my žádné kolonie nemáme.
Ale jinak je vaše připomínka podobného rázu, jako bychom soudili Kryštofa Columba za to, že objevil nový svět.
Progresivní země přinesly civilizaci tam, kde by jinak ještě lezli po stromech. Někde dosud lezou (i tam, odkud vyhnali bělochy).
Kecy o nějakém splácení jsou mimo mísu. To, co západ už zaplatil jenom Africe (nemluvě o dalších zemích) za svoje "špatné svědomí", už dávno přesáhlo ten pomyslný dluh.
Až do těch zemí přestane lít peníze, tak tam všichni ti lidé, kteří jsou neschopní si sami poradit s vlastní zemí, pochcípají hlady.
13. 09. 2011 | 19:15

Pepa Řepa napsal(a):

Znám tři, kteří adoptovali Cigána.
Zvláštní, že se s tím nikdo nechlubí, neexhibuje-natož na internetu- to je jeho osobní věc a je obtivuhodné, když z jednoho jedince-jakéhokoliv původu-vychová normální, bezproblémovou bytost.
Ti co to nevytrubují, tiše na nich pracují a netouží po publicitě.
Jednoho jsem nedávno viděl jak s puberťtákem dělá matiku.

Něco jiného je, když vyžaduje, že se stejně budou chovat všichni a tím nemyslím adopci, ale nastavení multi-kulti politiky, která nevyhnutelně vyústí v ghetta.
Postaví se mešita, k ní madrasah a okolo se vytvoří kruh, místní se začnou stěhovat jinam a budou prodávat pod cenou. Je to o množství, v prvé řadě a to o množství vzhledem k velikosti a tradicím té, či oné země.

Politika multi-kulti tak, jak ji pojednala Evropa zkrachovala a jen blbec či z ní těžící aktivista si to nepřizná. Ghetta nejsou přínosem, žijí vlastním životem a pomalu se stávají státem ve státě.
Navíc tato politika byla vnucena a plíživě zavedena bez jakékoliv konzultace, natož schválením ostatních obyvatel, té či oné země.

Tady má pravdu Silvie.
Ti, co multi-kulti umožnili a slepě ji ze setrvačnosti podporují-čím by se živili, že?- jsou stejným nebezpečím pro destrukci společnosti jako ti, kterým říká "hnědé košile".
Terorizují obdobné, jen používají jiné nástroje jako PC a AA.
13. 09. 2011 | 19:20

voroshilov napsal(a):

Je to proste basnicka,amici vyvolavaji na BV umele barevne prevraty proti vlastnim byvalym spojencum(Hussain,Mubarak,Kaddafi...),vybombarduji kazdou zemi do mrte,Sarkozy Kameron a Berluskoni zpusobi svoji valecnou politikou priliv uprchliku do Europy a potom za muzou sami africane,jako by jim doma za Kaddafiho neco chybelo?
Vzpominejte jak se otrasala Amerika pacifismem behem Vietnamske valky a dost i kdyz slabe behem druhe agresi proti Iraku,dnes v pripade poruseni(i hrackove)rezoluce OSN,v pripade prepadeni NATO suverenniho statu a podpory ozbrojenych protivladnich banditu NIKDO ani nesteknoul,na slavnych filmovych festivalech ani jedna hvezda,ani jeden umelec nerekl nic o svetovem miru,jenom Larsa von Triera vlaceli spinou protoze zazertoval ze rozumi Hitleru,VSECHNO JE KOUPENE,zadna demokracie,zadna svoboda slova,prerozdelovani sveta Novy Rad jde udernymi tempami.
13. 09. 2011 | 19:23

Silvie napsal(a):

Pepo,

oni nejsou reprezentativním vzorkem společnosti a ztrácejí v celé Evropě ,díky bohu , na síle.

Jsem přesvědčená o tom, že právě minorita cikánů by se připojila protesty proti nežádoucí imigraci k majoritě. Ohrožovalo by to zásadně její sociální potřeby a zájmy.
Řešme si svoje problémy, máme jich dost a nepřidělávejme si zbytečně další.
Když víme, jak soužití multi nefunguje v žádné zemi.
Zažila jsem to v Itálii, Británii i Belgii - počítám pouze země, kde jsem pobývala delší dobu.
13. 09. 2011 | 19:26

Martin Konvička napsal(a):

Pepo Řepo,

já bych Tvé poslední tvrzení, to o "hnědých košilích", popporavil.

Takzvaní PCMC jsou nebezpečnější.
Proč? Protože dnes už klasických "nácků" zbývá jen hrstka, většinou jednodušší mládež z nižších vrstev (bílé) společnosti. Mají své starosti, jejicjh existence reaguje i na částečně legitimní problémy, ale jsou tak nepopulární a "out", že nemají své Goebbelse, Hitlery, Speeery a Rosenbergy, prostě inteligenci, a bez nic se - nehnou.

Nemají je, protože ti Goebbelsové a spol., tedy lidi inteligentní, ale asociální, sebenenávistní a destruktivní, si našli úplně jinou ideologii, tu o níž mluví Ben Kuras, a taky úplně jiné Sturmabtteilungen - ne nezaměstnané kluky z dělnických rodin, ale kluky kakaové až hnědé, ty z přistěhovaleckých čtvrtí.

Kdo zná kované PCMC intoše, jejich sebenenávist, dogmatismus, destruktivitu, absenci logiky (zatím) verbální agresivitu, ví, že PC+MC je fašismem dneška.
13. 09. 2011 | 19:28

voroshilov napsal(a):

Martin Konvicka:
Muzete vykladat pohadky sve babicce,ve Spanelsku zili pohromade muslimy,moureniny,zidy a krestane bez problemu dokud kralovna Isabella nerozhodla provest rekonkvistu,ano vyboje Osmanske rise ale nebyli vedeni heslem sireni islamu ale banalnim loupeznou politikou,ktera se nijak moc nelisila od stejneho postupu evropskych mocnosti te doby.
13. 09. 2011 | 19:30

Silvie napsal(a):

voroshilov,

a jak to souvisí? Proto jim musíme otevřít dveře dokořán?

Když pominu bezpečnostní rizika, zůstávají finanční. Občané Lampedusy ztratili zdroj své obživy - turistický ruch. Jejich krásný ostrov je nyní téměř prázdný a oni zoufalí. Z čeho budou celou zimu žít?
Vy zvete do svého domu každého vošousta, kterého potkáte v nějaké knajpě 4.cenové skupiny? Možná mu ze soucitu koupíte pivo a pošĺete ho zpátky pod most. Nebo ne?
13. 09. 2011 | 19:30

Silvie napsal(a):

voroshilov,

když už jste zabrousil do historie - s osmanskými Turky máme už pěknou zkušenost. To byli vyložení lidumilové.
Vezměte to rovnou od pravěku.
13. 09. 2011 | 19:31

honolulu napsal(a):

Vorosilove,
muj drahy rudoarmejce, ze ty zase chlastas ?
Budu se muset jit napit take, abych si s Tebou mohl povidat.
S nevypnutou polovinou mozku to nejde.
Pane Prof. Konvicko,
Pani Silvie je krasna pani s vyssokym intelektem a nadanim, ktere dostala z vesmiru. Studuji jeji hvezdy a zasnu.
Musime vsichni vytvorit spolecnou frontu proti destrukci civilizace. Oni jsou posledni dobou velmi aktivni.

S Vasim nazorem na pana Kurase souhlasim na 100 %. Jeho schopnosti, observation talent, analytika, logika jsou na vysoke urovni. Moc rad ho ctu.
(Musim koncit pro dnesek. Neni nahodou byvaly nick N.O.S, mimotototo ? )
13. 09. 2011 | 19:35

Martin Konvička napsal(a):

a ještě, Pepáku Řepáku,

zmínil jsem, že část náckovské agendy JE legitimní - a budu za to pravděpodobně definitivně zašlapán do země, ale trvám na tom.

Oni to jsou, když se na ně pořádně koukneme, takoví ti hloupější "dominanti" - baví je pevné místo ve světě, úcta sousedů, fyzická síla, nepříliš se měnící svět. V rodokmenech bychom našli - vsadím se - sedláky, kováře, koňáky, dřevorubce ... pouzději valcíře, slévače, prostě klasické modré límečky .... kluky, jež by v tradiční společnosti měli své místo ... no, občas namlátili manželce nebo se servali v hospodě, ale k té společnosti patřili, existovala pro ně "ekologická nika".

Dneska ty kluky nikdo nepotřebuje, to, co umí, není pomalu k uživení, a jejich hodnoty - domov, věrná žena, řekněme stabilita, kopa děcek - jsou vlastně směšné, jsou pokládány "špatné". A nejen to, mainstream (kultura, média, akademia) je označuje za neschopné, za loosery, div že ne za odpad.

Pak ale není divu, že se pohrnou do extrémních part, a čím více jim PCMC mainstream bude nenaslouchat, tím více se tam pohrnou. Já VÍM, že to jsou často ... jednodušší kluci .... že s nimi není lehké pořízení, ale společnost, která celou jednu svou část takto odsoudí k nicotnosti, je nemocná společnost.

Takže jestli je někdo vinen rostoucí popularitou "hnědých košil", tak to nejsou ty hnědé košile, ani cikáni, ba možná ani přistěhovalci, ale někdo úplně jiný.
13. 09. 2011 | 19:36

voroshilov napsal(a):

Silvie:
Za Lampedusu opakuji vsichni otazky k Obame,Sarkozymu a Berluskonimu-Kaddafi sdrzoval priliv uprchliku velmi ucinne,nebo ten vas krasny ostrov nekdo zaneradil loni,aaa?
Turky nebyli lidumilove,a proc take,krizaci snad ano?
13. 09. 2011 | 19:37

Pepa Řepa napsal(a):

Silve
jak by to dopadlo nevím, to jsou spekulace.
Na Balkáně to dopadlo tak, že šuhadá nejdříve dali za uši Židům a pak vymydlili Cigány. Zanesete konflikt nejen s majoritou, ale i konflikt mezi minoritami. Zkuste v NYC na kraji Little Italy zabrat ulici Číňanům. Každý si hlídá svůj claim.

Všechny arabské revoluce -údajně demokratické-se nesou v duchu hesla "Hr na Žida", udatní libyjští demokraté dnes vyhlásili požadavek na zavedení šariátu.Polovině novinářů spadla brada. Podřezávají jeden druhého, to je prostě v kraji zvykem.
Úsměvná je AI, která hodí zprávu, žre Mojmírovci podřezávají víc.
Pravda, jistá forma šariátu byla i za Muammara. Mohl bych sem dát pár příkladů z běžného života, ale nechci se opakovat.
13. 09. 2011 | 19:38

Pepa Řepa napsal(a):

Konvička
nevím. Když o tom uvažuju, neznám nikoho z okruhu Sládka nebo Vandase. Navíc mám pocit, že propíraný Bátora je němý, nikdy jsem ho neslyšel v mediích mluvit a do hospody s ním nechodím.
Proč?
Jestli je to blb, znemožní se sám.
13. 09. 2011 | 19:48

Martin Konvička napsal(a):

Ne že by mě VOROSHILOV nějak zvlášť bavil, ale když už chyběl v dějepisu ...

"... ve Spanelsku zili pohromade muslimy,moureniny,zidy a krestane bez problemu"

Až na dhimmi-status těch křesťanů a židů - nesměli jezdit na koni, nesměli nosit zbraň, museli muslimovi ustoupit z cesty, platili daň "za ochranu", občas se konala razzia na jejich děti. Vyloženě pohoda.
Jistě, na sever od Pyrenejí by to muslim (či žid) neměl o moc lepší, často horší, ale byli to muslimové, kdo okupovali původně křesťanské Španělsko, a byla to křesťanská Evropa, kdo se musel bránit. A když se bráníte, nemůžete mít moc ohledů.

"... dokud kralovna Isabella nerozhodla provest rekonkvistu... "

Isabella? Když jsem naposled koukal, tak s rek. začaly malá království v Asturii někdy kolem roku 1000, tak 400 let před Isabellou.
Jste stejně informován pořád?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reconquista
"..,ano vyboje Osmanske rise ale nebyli vedeni heslem sireni islamu ale banalnim loupeznou politikou ..."

Skutečně? A jakou vlajku měli Osmané u Moháče, Vídně a Lepanta? Co na ní měli napsáno, k jakému se modlili Bohu, co je čekalo, když padli v boji?
Jste stejně blbej pořád?
13. 09. 2011 | 19:52

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa:

"...neznám nikoho z okruhu Sládka nebo Vandase..."

Já léta neznal (jsa typický akademický intoš, profesí i srdcem navíc dozelena, kde bych je poznal, že?), ale za ty ca 4 roky, co se aktivně rvu s muslimy a islámofily, jsem poznal lidi z nejrůznějších "extrémních" koutů - od bigotních křesťanů přes ultralevé feministky, maoisty, antifáky ... přes homosexuály, chovatelky koček, motorkáře a sadomasochisty ... po patrioty, military-fans a nácky všeho druhu.

A je to, Pepo, neocenitelná zkušenost. Když bych ji nějak shrnul, tak lidi v téhle společnosti jsou rozfragmentováni do sektiček, které spolu nekomunikují, ba proklínají se, a jsou pěkně protivní, neb všichni NĚCO postrádají - a to postrádané, to jsou ti lidi z těch proklínaných skupin.

Islám je pochopitelně tak obří svinstvo, že k jeho porážce nutno hledat společnou řeč skrze společnost, a zejména skrz její "temné kouty", protože obyčen průměr prostě stojí a čumí, jako ostatně vždy za velkých sociálních zvratů.
Je to, Pepo, neuv
13. 09. 2011 | 20:00

arnazach napsal(a):

Martin Konvička:

Někdy mám dojem, že jádro problému je v už samotném neokortexu, v němž se i jednoduché věci příliš komplikují. Pojďme Vaši tezi 19:35 přeformulovat takto: "Nemáme místo pro jednoduché kluky, což jsou podle Vás potomci konzervativních sedláků, kovářů, valcířů, protože sem multikulturalisti na jednoduchou práci natahali cizince, aby se o ně mohli aktivisticky starat."

No pravda, sedlák byl konzervativní, ale kovář, valcíř? Tak nevím. A představa, že sedlák nebo kovář byli rození hlupáci, je rovněž poněkud nešťastná. Fakt je, že dnes těžko sháníte řemeslníka, zatímco Vámi zmíněný zdravý a silný dorost se připravuje na dráhu vyděděnců na rozličných manažerských průmyslovkách. Co ale má s konzervativním sedlákem, zvyklým na tvrdou práci, společného? Nic. Sedlák byl vyhnán z gruntu a jeho pracovití potomci vystudovali (pokud jim to dovolil režim) nebo emigrovali.
13. 09. 2011 | 20:44

Martin Konvička napsal(a):

arnazach:

To přeformulování beru.
Ten zbytek - netrvám na každém detailu svého textu, leč věřím, že gró jsem pojmenoval správně.
13. 09. 2011 | 20:48

Silvie napsal(a):

Martin Konvička,

máte naprostou pravdu - nedávno jsem napsala totéž.
Za rostoucí vliv nácků v celé Evropě nesou vinu jen a pouze "intelektuální elity", které si drze osobují právo vnucovat společnosti svoje deviantní pseudohumanistické názory , kryté fanglí pol.korektnosti. Kdokoliv se odváží těmto názorům oponovat (viz napadání pana Kurase) použitím logických argumentů, je prohlášen za kacíře, aniž by byly jeho argumenty stejně logicky vyvráceny.
S dogmatiky je diskuse velmi obtížná, ne-li nemožná.
Jsou nepoučitelní a popřou zjevná fakta (viz nekompatibilita militantních muslimů s většinovou společností ve všech zemích Evropy).
Nelze také zapomenout na to, že v USA žijí po 11. září Američané s neustálým pocitem ohrožení - kdy zase něco přijde.
13. 09. 2011 | 20:52

Karel Mueller napsal(a):

Pepa Řepa:

Rytíří, myslím, že jsme si ještě v zimě řekli, že likvidace Mojmíra je naprosté idiotství.

Pane Kuras,

vcelku nemám moc co dodat, jen to, že si tu knihu rád přečtu. Zdá se, že se začíná blýskat na časy, snad ještě není pozdě.
13. 09. 2011 | 20:54

Martin Konvička napsal(a):

Silvie
Díky.

Ony ty PCMC názory jsou především - deviantní - a až pak pak jakékoli jiné.

Teda deviantní: on soucit, tolerance, ochota ustoupit, ale i xenofile atd. JSOU za jistých okolností vlastnosti "hodnotné", ale jen tehdy, když je ve společenském ovzduší vyvažuje přísnost, rezolutnost, připravenost se bránit a zdravá territorialita.

Neboli, každá normální společnost potřebuje ošetřovatelky a kněze, ale i vojáky a střážce, je to jing + jang, ufikněte člověku jednu nohu a ta druhá fakt nebude chodit. PCMC udělali přesně to, že vlastnosti, kteeré sami postrádali, prohlásili za zvrhlé, místo aby si s těmi druhými lidmi zašli na pivo.

Bizarní na tom je, že při tom ufikávání nohou mají plné huby "diverzity" a "pochopení" - a přitom nezkusili pochopit ani souseda.

Rozjíždím z legrace kampaň "Sličná antifačko, sveď si urostlého nácka", tohle by mohlo tu nerovnováhu v další generaci zvrátit - ale ony ty holky levicový mi nechtějí rozumět ...
13. 09. 2011 | 21:00

Silvie napsal(a):

Ivane,

nejspíš jste jako jediný nepochopil, že se bavíme o západní civilizaci. Kolik muslimů žije v Sarajevu a v Istanbulu je mi ukradené.
Tak nějak nevím, kdo je idiot? Že by DT?
13. 09. 2011 | 21:00

-Silvie napsal(a):

Martine,

pokud existuje nějaký klub, pak bych ráda byla členem.
13. 09. 2011 | 21:02

Kritik napsal(a):

Pěkný článek.

Problém ale tkví v tom, co původní obyvatelé evropské civilizace mají vlastně hájit. Tu otázku si klade i Roth. Vždyť evropská civilizace již dávno začala ztrácet svou identitu. Prosazovaný extrémní individualismus vedl a vede k tomu, že čím větší odchylku od standardního chování kdo vymyslí, tím je slavnější. Jenže oslavováním odchylek, resp. úchylů, se bortí tradiční uspořádání a samotné sociální a kulturní základy civilizace. Dnes to vypadá, že již málokterý Evropan zná pořádně historii své země. Většina již úplně zapomněla na své kořeny, na své velikány, na kulturní tradice.

Co zde tedy chceme hájit před invazí cizinců jiných kultur? (Chtělo se mi zde napsat "před invazí barbarů", ale hned jsem si uvědomil, že se zde chováme sami vůči sobě jako barbaři.)

Co tedy chceme hájit?

Jeden z bloggerů tu otázku zodpověděl výstižně: "To, co tu teď máme." To by se dalo ještě zpřesnit na: "To, co tu z naší civilace ještě zbylo."
13. 09. 2011 | 21:19

Silvie napsal(a):

Martine K.,

píšu sem neméně 4 roky, ale Miratomirai neznám. On je muslim? A zastává se "práva" šaríja?! Tak to měl říct, chlapec, hned. To ti jeho dva exoti budou jednou pobíhat po Vácaváku s náloží na břiše.
Taky jsem se chtěla zmínit o tom, jakým způsobem se chová islám na západě. Nerespektuje zdejší zákony a dožaduje se uzákonění šaríji. Co na to humanisté?
Jak je možné, že nemají problém s "vraždami ze cti", nejde zásadně o excesy. Těm ušlechtilým duším nevadí ani sekání rukou a dalších částí těla, popravování homosexuálů atd.
Je to pro mne dosti nepochopitelné.
A ještě otřesnější pro mne je, že si to islamisté v Británii téměř prosadili. Dohlédne vůbec někdo z těch krasoduchů dál, než za nejbližší roh?
Já se nechci vrátit zpátky do středověku!
13. 09. 2011 | 21:23

Silvie napsal(a):

Kritik,

jakkoliv jsem velkým kritikem katolické církve (ač věřící), je špatné, že se jako národ nemůžeme zachytit víry.
Protože ač je ta církev dogmatická a uzurpátorská, sloužila by jako val proti nájezdu pohanů.
V tomto ohledu jsou na tom Poláci rozhodně lépe.
13. 09. 2011 | 21:27

Kritik napsal(a):

Silvie

Kritikem katolické církve nejsem, ačkoliv jsem protestant. I když si občas také rýpnu.

Zkusme se podívat na situaci v Evropě z Boží perspektivy - to jsem přehnal, to neumíme - tak alespoň, jak se říká, z křesťanského nadhledu.

Kde se dobře dařilo? Přece v USA. Kde se dobře daří? V Norsku a jinde na severu, také v J. Koreji. USA a Norsko, to jsou multikulturní společnosti s křesťanstvím na vysoké výši. A J. Korea je dnes zdrojem křesťanských misionářů.

A co vládne Evropou? Požitkářství, egoismus, chamtivost, perverze, neúcta k Bohu. Co na to Bůh, zničí Evropu jako Sodomu a Gomoru? Proč by to dělal, oni se již ničí sami. Základy již zničili, předky mají v opovržení, teď se jen můžeme ptát, jak dlouho ta destrukce potrvá. Podobně, jako se rozpadala antická Římská říše.
13. 09. 2011 | 21:40

Divobyj napsal(a):

Silvie

No,s tou vírou to u nás je problém.Oni nám totiž jednak lidé věřit nechtějí,protože víru považují za něco staromodního a překonaného.Navíc si lidé víru spojují s katolickou církví,která u nás již dlouhou dobu nemá právě vysokou popularitu,za což si může především ona sama.
13. 09. 2011 | 21:58

Silvie napsal(a):

Kritik,

vlastenectví (jak být také hrdý na svou socialistickou vlast?) v nás nejprve ubili společně s vírou bolševici a dílo dokončili multi-kulti fanatici (pokládající zahanebné být hrdý na národ a rasu) ,již jsou schopni respektovat pouze "obohacující" exotické vlivy - tedy cokoliv kromě křesťanství.


Až nyní začínám chápat hlubší smysl křesťanství (ale s křížkem po funuse) je to cosi, co drží národ pohromadě. Nás nedrží nic a je to obrovský průser.
Chyba je ovšem také na straně křesť.církví, protože se nedokázaly přiblížit modernímu svobodnému člověku.
13. 09. 2011 | 22:07

voroshilov napsal(a):

Kritik:
Jste se Silvii a Konvickou zosobnenim izolacionismu a konzervatismu?
Ano,je to spatne,zle maticko zle...Ja sam jak jiste Karell Mueller nepodtvrdi(opovrhuje mnou)se snazil v cinu Breivika najit racionalni zrno,a nasel jsem ho a podporil(ano,podporil Brejvikovy pohled, ne jeho hruzny cin)vsak je to prirozeny proces,at se vam to libi nebo ne,ze silnejsi dominantni etnikum,nabozenstvi,rezim prebira slabsi ktere se neumeji branit-v pripade Europy dokonce primo zodpovedne za vznik rozsahle emigrace muslimu(Norsko-rajska brana vsech mimoeuropanu),jak kdysi krestane ohnem a mecem sirili viru mezi pohany,jak to ze mluvite cesky v prostoru ktery jste vycistily od ne-cechu,Honolulu mluvi anglicky v prostoru ktery pred petisty lety neznal anglosasy,Vietnamci maji evropskou abecedu kterou neprevzali od frantiku dobrovolne,a tak do nekonecna...Musite se smirit s tim ze civilizace a kultury zanikaji aby na jejich miste vznikali nove,jinak stagnace a zanik,tim vice ze slaba degenerovana nemocna zapadni uz neprodukuje nic nez smrt,zkazu a poselstvi apokalipsy pro celou planetu.
13. 09. 2011 | 22:10

Medikolog napsal(a):

K názvu blogu bych si divilil malé upřesnění:

Úskalí není v odlišnosti, ale ve velkých rozdílech HIERARCHIE odlišnosti.

Proto kolem sebe chodíme na jedné straně často s úsměvavým údivem z neobvyklého v případě přistěhovalců z kulturních oblastí Asie či jiných exotických částí Světa na straně jedné, zatímco s rostoucím rozhořčením jsme NUCENI procházet kolem jiných (ne)pořádků vyvolávajících asociaci na ZOOlogickou zahradu - kde mají chovanci ve výbězích větší pořádek a menší zápach... i když se povalují srovnatelně a vytvářejí srovnatelné (ne)hodnoty.. Přitom nikdo nás nenutí mít medvědy v domě a riskovat jejich "obětí" a návštěvy ve své spíži...

A paní Violo,

náboženství může držet národ pohromadě pouze v případě, že je to jeho národní soukromé náboženství podporující národ v kompetici o zdroje naprosti pragmatickým způsobem jako Iudaismus v případě Židů. Křesťanství oproti tomu dělá z lidí ovce štvané často kněžími téhož vyznání proti sobě...
13. 09. 2011 | 22:29

český maloměšťák napsal(a):

Medikolog
"...náboženství může držet národ pohromadě pouze v případě, že je to jeho národní soukromé náboženství podporující národ v kompetici o zdroje naprosti pragmatickým způsobem jako Iudaismus v případě Židů. ..."
---------------------------------------------------------------------------
"Rabbi Šimeon praví : Dobrého mezi goji zabij, dobrému, který je mezi hady rozmačkej jeho mozek"
/Soncino, Midraš halachaMechilia k Ex. 14.7.paraša Bšlach/
13. 09. 2011 | 23:20

honolulu napsal(a):

Vorosilove,
zivot Krestanu v okupovanem Spanelsku, mezi lety 711 A.D. a 1492 bylo jedno velke utrpeni...Neprekrucuj historii !
Precti si o tom neco.

Kritik,
Amerika ma paralerni kultury. Rasy drzi vzajemny odstup. Proto to funguje.

Jsem beloch a Krestan. Ziji mezi belochy a jsem spokojen. S cernochy bych nezil, je tam velka kriminalita. A oni se mnou take ne. Oni vi, ze bych na ne zavolal policajty 3x denne.

Pani Silvie ma velmi logicke a zdrave nazory. Pan prof. Konvicka tim, ze poukazuje na barbarstvi Islamu, dela zasluznou praci pro Evropu. Az to vyhrame, a my to VYHRAME, tak bude ocenen.

Nenavist proti nabozenstvi terroru - Islamu je v Americe silna.
Nikdo nezapomene na 3000 nevinnych lidi, kteri ztratili zivoty.
My proste nemame Muslimaky radi a my vzdy budeme verni Kristu.
Tim, ze Islam chce nahnat vsechny Zidy do more a urezat jim krky, (verejne o tom mluvi) tak povazujeme Zidy za nase prirozene spojence.
Amerika Islamu nikdy nepodlehne !
14. 09. 2011 | 00:12

voroshilov napsal(a):

honolulu:
Rozumim...My trpeli pod Mongolama 300 let a nikdo ze zapadu nam neprisel na pomoc!
14. 09. 2011 | 00:18

honolulu napsal(a):

Vorosilove,
aby to nedopadlo tak, jak pises, (22:10) tak je nutno procistit nase rady od pate kolony a nafackovat tem, kteri k nam lezou na conquest. A ono se k tomu SCHYLUJE.
Doufam, ze uz jsi to zazanamenal.....
14. 09. 2011 | 00:21

arnazach napsal(a):

Martin Konvička:

Teď tu VAŠI tezi ještě dál zjednoduším: vynechám z ní specifikaci jednoduchých kluků (vaše hypotéza, že jde o potomky sedláků, kovářů atd. stejně nemá nohy). Takže nyní zní takto: "Nemáme místa pro jednoduché kluky, protože sem multikulturalisti na jednoduchou práci natahali cizince, aby se o ně mohli aktivisticky starat."

Teď ještě musíme zjistit, kdo (typově) byli nebo jsou ti zlovolní multikulturalisti: V období silného růstu se na Západě nedostávalo pracovní síly, a tudíž se, ať na základě politiky či jenom nečinnosti státu, vozila odjinud. Tento trend byl, zejména od 90. let, posílen nutností udržet konkurenceschopnost na globálním trhu - buď pomocí další levné pracovní síly doma, nebo přestěhováním podniků mimo Evropu. V té době se navíc začala sjednocovat Evropa, což je taky multukulturní proces.

Tohle všechno bylo nutno politicky či ideologicky postihnout, zdůvodnit a později taky začít hledat řešení vznikajících problémů. Z čeho se dalo čerpat byl americký melting pot a kanadská multikulturalita.

Takže celé to od začátku bylo velmi pragmatické, je to jen opepřené intenzivní činností neokortexu bruselská byrokracie - nahlédněte zde na aktuálně.cz na “Pohledy světových lídrů”. OVŠEM (až na Lisabonskou smlouvu) to celé probíhalo zcela demokraticky. Tudíž jsme to primárně my občané evropských zemí, kdo nese za to odpovědnost. Tvrzení, že za to mohou Vaši “intoši”, pravdoláskaři apod. je štěkání u nepravých vrat.

Mimochodem (a) Evropa už dávno JE multikulturní, což samo o sobě není nic špatného. Monokultury jsou jen tam, kde se zastavil čas, dnes například v severní Koreji. (b) Co se týče Česka, máme už řadu let jasnou a rozumnou imigrační politiku.
14. 09. 2011 | 00:26

honolulu napsal(a):

Vorosilove,
kdybych tenkrat zil, tak bych na pomoc prisel.
Vzdy budu uprednostnovat Slovany pred Mongolama.
Napis Putinovi at zbroji. Pristi valka bude rasova a nabozenska.
14. 09. 2011 | 00:27

Martin Konvička napsal(a):

Přátelé - hlavně Silvie, Kritku,

S rozvratem hodnot máte absolutní pravdu, s tím, že západ ztratil sám sebe a začal se nenávidět, taky.
V tom je islám zároveň naděje.
On totiž likviduje lásku.
A tím nám v ostrém světle ukazuje, o čem ta "evropská" kultura vlastně je, a hlavně může být - ale nebude, když podlehne.

Připomíná nám, že máme pro o co bojovat.
14. 09. 2011 | 00:35

český maloměšťák napsal(a):

arnazach 14. 09. 2011 | 00:26
Kvalitní text.
:)
14. 09. 2011 | 00:40

voroshilov napsal(a):

Honolulu:¨
Nestarej se,my zbrojime neustale,mame uz nejake zkusenosti.
Ja to rikam uz leta,Rusko je prirozena hraz proti rozpinani muslimu a asiatu.Proc mne nikdo neposlucha?
14. 09. 2011 | 00:43

Martin Konvička napsal(a):

arnazach:

"... to od začátku bylo velmi pragmatické, je to jen opepřené intenzivní činností neokortexu bruselská byrokracie ..."

Říkáte, že "multikulturalisté" na věc neměli vliv. Já tvrdím, že ne multikulturalisté, ale "politkorektní multikultury" (... mediální mudrlanti, analytici, týpkové z nevládek...), nejčastěji s humanitním vzděláním a placení za práci s imigranty, bezpečnostní analýzy, publicistiku - prostě tato amorfní třída či kmen lidí (skupina abstraktní asi jako "podnikatelé", ale i tak mající své společné zájmy a svůj vnitřní ethos), zaspala či zanedbala svou povinnost - povinnost interakci islám x západ studovat, či modelovat, či popisovat, či před ní varovat.
Proč? souběh několika módních chybných předpokladů, jako "snědý = utlačovaný", a chybných paradigmat, jako "mají-li všechny kultury něco špatného a něco dobrého, smícháním vznikne součet toho dobrého".

Protože se to báli popisovat, nebo jim ta destrukce imoponovala, obalili to do keců, těmi kecy zamořili kulturně-mediální sféru, opevnili se v pozicích - a protože to jsou narcisové, odmítají přiznat Malér, z něhož by už bylo možné najít cestu.
(Ta cesta tu je, a sice KULTURNÍ protiofenzíva proti islámu, resp. za inkorporaci místních muslimů do západu, pravda, reformovaného)
14. 09. 2011 | 00:47

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
Jste naprosto mimo. Jen jste si vykonstruoval cíl - nepřítele/multikulti/. Je to něco podobného jako když lidé okolo Kalouska viní z prožírání daňových tranferů řást populace, která je závislá na sociálním systému.
Kapitálu je jedno, odkud přichází pracovní síla. Důležité je, aby byla "skilled"( v urřitých demografických konstelacích to ale není nutná podmínka - např. Turci a bývalá BRD) a přicházela v množství které kopíruje vývoj založený na hyperdebetním růstu a mezních nákladech práce importovaných především z Číny.

Že nejou studie ?
Pane Konvičko, to, že vy o něčem nevíte, ještě nezamená že " to neexistuje".

Cyprus Full Text_Christofides.pdf
The economic impact.pdf
PischkeVelling_REStat_1997.pdf
influence of emigrants to wages friedberg_jep.pdf

etc etc

Pane Konvičko, lidstvo žije především v ekonomickém rámci - ten jej moduluje nejvíce.
Bludaři jako vy jen glosují - velmi chatrným způsobem interpretují onen základní motivační modus. V tomto případě kapitalistický.
14. 09. 2011 | 02:15

Kříž napsal(a):

Maloměšťák nám určitě vysvětlí jak Římskou Říši nezníčil morální úpadek (zevnitř) a statisíce agresivních barbarů (zvenčí), ale že to bylo všechno o přesunu kapitálu a hyperdebetním růstu :-P

Maloměšťáku/Šlapko, všechno na celém světě se dá přece vysvětlit poučkou "má dáti/dal", že?
14. 09. 2011 | 05:56

Kříž napsal(a):

Rozšíření islámu ohněm a mečem mezi lety 622 a 750: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Age-of-caliphs.png

Teď tu pohádku o zlých křižácích a xenofóbních Španělech a Indech, pěkně prosím.
14. 09. 2011 | 06:02

Kříž napsal(a):

Honolulu, rozšíření Islámu v Evropě: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Islam_in_Europe-2010.svg

Poslední Polák zhasne.
14. 09. 2011 | 06:06

honolulu napsal(a):

Vazeni prizpevkari, na pripadu zvanem Cesky malomestak, Slapka, Tencokyda Hnuj, (vsechno jeden zivocich), priroda jasne ukazala, ze sexual intercourse se ma delat podle prikazani Boziho a ne podle Multi-Kulti.

Duvod proc v Africe vzniklo AIDS se oficialne vysvetluje jebanim mezi zelenymi opicemi a jednim nejmenovanym kmenem.
A je z toho prekvapeni pro cely svet.

Z hrisneho vztahu mezi jinym nejmenovanym kmenem a jinym druhem opic se vylihlo prekvapeni pro Ostravu, ktery ma uz paty nick a presto ho kazdy pozna, pro specificnosti zoufale pohmozdene makuvky (02:15).
Jeho snaha je zamerena na zdegradovani kulturnosti naseho naroda na jeho uroven. Kdo s nim komunikuje, ten jde proti vyvoji a skonci v Bohnicich - tak hluboko je proste nemozne pro nas klesnout.

Pane prof. Konvicko,
snizite Vas vysoky intelekt, budete-li jakykoliv subjekt diskutovat ze zminenym.
Je naprogramovan pekelniky a ceka ho metla Bozi. Mimo to je ABNORMALNE hloupy. (Romske vzdelani !)

Pane Kriz,
dekuji Vam za upozorneni, ale vim o tom. Samozrejme, Evropa se musi branit. Zacnete se organizovat. Schazejte se pravidelne a informujte se navzajem. Zbrojte.
14. 09. 2011 | 07:08

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Kurasi,
Váš blog je nejlepším rozborem situace v této problematice - který jsem kdy četl.
doporučuji včem,kteří blog jen očima prolétli,aby si jej znovu a znovu POZORNĚ PROČETLI!
Bohužel ti o kterých se jedná číst nebudou.Jsou jim přednější jejich vlastní egoistické zájmy.
Děkuji Vám pane za tuto studii.Už ji mám staženou a vytištěnou jako argumentační podklad k budoucím tvrdým střetnutím s potrhlými multikulturalisty!
(i proto,že nemám chuť,čas,vůli a schopnosti číst knižní díla modrých lidí ,například Mr.Byrona M. Rotha.)
Přesto a právě proto jsem si dovolilvytrhnout z konceptu pár článků,které donutí alespoň trochu přemýšlivé lidi váš blog pozorně přečíst třebas znovu.

Děkuji Ivan.
*******
Citace:
Politika masové imigrace v západních zemích, kterou provádějí svým národům odcizené elity proti vůli a obavám svých občanů bez ohledu na tento psychologický prvek, se dá udržet v provozu jen utužovaným totalitním útlakem, který podkopává samotné základy západní společnosti.
*******
Na otázky multikulturních intelektuálů, proč bychom všichni vedle sebe nemohli klidně žít, Roth odpovídá „protože k tomu prostě nejsme naprogramovaní“. Západními intelektuály prosazovaná vize „univerzálního altruismu“, v níž by láska a loajalita k „svým“ a nedůvěra k „cizím“ byla nahrazena „loajalitou k celému lidstvu“ by nakonec vedla k lhostejnosti ke všem. To ostatně věděl už Aristoteles, jehož Roth cituje: „To co je společné největšímu počtu lidí, tomu se věnuje nejmenší péče, neboť každý zanedbává péči, kterou si myslí, že by měli vykonávat jiní.“
*********
„„Ti, kdo západní společnosti pod masivní imigrací vrhají střemhlavě do velkých změn, jejíchž následky jsou v nejlepším případě nepředvídatelné, jsou hluboce amorální a děsivě arogantní, když se vyžívají v politice pramenící z jejich pocitu morální povýšenosti vycházejícího z téměř náboženské víry, že všichni lidé jsou si rovni ve všech ohledech a všichni dokáží žít pohodlně v jakémkoli sociálním uspořádání.“
***********
Tím by také zanikla veškerá pohonná síla a smysl civilizace a civilizovanosti. Ani toto varování však západní elity neodrazuje od pokračování v díle zániku Západu. A Rothovi nezbývá než v závěru vyslovit obavy, že je k tomu nepřiměje nic menšího, než „lidová revolta obrovských rozměrů proti existujícímu řádu“.
*********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14. 09. 2011 | 08:56

.Ivan Hochmann napsal(a):

A teď soukromě.....
Přestože nemám Vořošilova v lásce,čtu pozorně jeho psaní.
Zaujal mě jeho náhled na konce minulých civilisací.
Ono nejde aplikovat třebas římskou historii do dnešních poměrů.
Dnešní svět se sice škatulkuje do jakýchsi kulturních sociální,politických celků,ale nemá charakter monolitních kultur.
Svoji úlohu zde hraje úžasný rozvoj komunikačních technologií.

Jenže.....lidé v "globále" zústávají se svými zkostnatělými mozky hluboko pod úrovní technologií přenosů myšlení.Včetně (a hlavně) politických a ideologických vůdců a "autorit",kterým tato zaostalost naprosto vyhovuje.
Jejich myšlení je totiž ještě pod všeobecným průměrem.
(Mnohokrát jsou k smíchu.....no snad k pláči).
.....
Také Honolulu se svým radikalismem je tak trochu nadčasový.
Jistě ....žil na území střetu kultur a ví o čem mluví.
Je ale k úvaze zda Búrové s holandskými a německými kořeny zaujali posice v černém teritoriu oprávněně?!
Ono totiž vše souvisí se vším.
Zdravím pane Ivan.
.......
Taktéž zdravím pana Martina Konvičku...coby nového člena našeho ....ale ale Ivánku.Raději mlč!

Ivan
14. 09. 2011 | 09:24

český maloměšťák napsal(a):

Kříž
Jste blázen.
Pokud někomu podsouváte do jeho úst pochybné analogie - asi jste i zákeřný blázen.

Pane Stejskale ...nemazat.
To je popis skutečnosti.
14. 09. 2011 | 10:45

Plavec napsal(a):

Vsechna etnika znaji nejakou fintu jak byt uspesny. Jinak by tu nebyla. Nektera jsou bojovna, nektera rychle plodi potomky, nektera se "vyznaji." Mi mame dar velke prizpusobivosti cizimu prostredi. Zasadne se stveme pouze mezi sebou a jinde zarezavame. To je ohromna vyhoda. Jsme slusni lide a podle policejnich statistik se vrazdime vetsinou doma kuchynskymi nozi v kruhu rodinnem a nestrilime po sobe na ulicich jako jina etnika. Nejlepsim prikladem reseni etnickych problemu muze byt Praha. Za cely zivot jsem zde videl spoustu verbalnich konfliktu vseho druhu, ale nejak se nemohu upamatovat kde padla nejaka facka. Okolo vsude ano v Praze nic. V Presove pansky zachodek v Brne podobne, nekde nevim kde v jiznich Cechach. Nejvetsi bitvu jsem zazil v Lipsku.To jiste o necem svedci. A to ziju v multietnicke ctvrti. Hodne Slovaku, Madarky (zajimave ze zadni Madari a vice Madarek), Srbove, Rusove, Cesi ze vsech koutu Ceska a dokonce hodne Brnaku (v baraku silne prevazuji). Vo nedelich tady chodila cikanska rodinka na prochazku. Kocarek, deticky, vzorne vystrojeny. Konflikty tady probihaly vzdy v osobni rovine. Je sice pravda ze bylo neco velmi malo mrtvejch za ta leta. Kde se ale neco nenajde? Podle vyse uvedeneho se mi vlastne zda ze se do Prahy sjizdeji hlavne nekonfliktni lide, kteri to uz nemohou doma vydrzet. Zatim na to pravdepodobne prisli jak jsem parkrat zaznamenal akorat Severocesi kteri pri ruznejch prilezitostech trousi ze mi Prazaci jsme pekny babovky. Sam to vidim na sobe, vzdyt pochazim ze severoceskyho kraje.
p.s.
Tak mne napada. Nemel by byt na kuchynsky nuz zbrojni pas, lovecky listek ci neco podobneho? Je uz nekde prislusna obcanska iniciativa?
14. 09. 2011 | 11:10

Někdo napsal(a):

Měli bychom si vzít příklad z přírody. Jsme přece její součást. V přirozeném prostředí se málokteré plané rostliny sprášují. Musí si být opravdu geneticky blízké, aby se pravidelně sprášovaly. Drží si svou linii po tisíciletí.

Zrovna tak zvířata, ptáci, třeba takový vrabec polní, vrabec domácí, vrabec skalní, vrabec pokřovní, mnozí z vás je od sebe neodlišíte. Ale jednotlivé druhy si pevně drží svou linii.

Takže, žádné obohacování krve v rámci multi-kulti. Držet se své linie, příroda nám říká, jaký je ten správný směr vývoje.

S nějakým umělým pářením v zajetí, a s pokusy botaniků na mne nechoďte, píšu jen a pouze o volné přírodě. Jsou tam také náhodní mutanti, vím o nich, ale je to opravdu náhodné, není to časté, jinak by zde kolem nás byla jen samá bizarní směs.
14. 09. 2011 | 11:37

Karel Matoušek napsal(a):

Věci, které jsou přirozené a nepotlačitelné pro Kurase nebo Bartoše nebo Semína a jiných lumenů z Hovorů na pravici I, II a III, jsou jiní schopni potlačit celkem lehce tím, že berou každého jako individuální osobu bez různých bigotních předsudků.
14. 09. 2011 | 11:57

Pepa Řepa napsal(a):

Znám Syřana, který má za manželku Češku a jsou v pohodě. Učí arabštinu, má nakladatelství. Měl jsem rok za asistenta Swahilce černého jako bota, machometána jako řemen a bylo to taky O.K.

Když si vedle mě vytáhne velbloudář sadždžádu a začne se v písku modlit sám pro sebe, mám respekt k jeho spiritualitě a zdekuju se, ať má klid na spojení se svým Alláhem.Chodím žrát do halál hospod v Opletalce, čtu Perskou poezii, zajímá mě mu'tazila, mám rád pouště.

Ale o tom vůbec multi-kulti není.
Ta je o množství. O přesídlení celých kmenů a obsazení území v jiné kultuře, o vytvoření ghett, státu ve státě. O změně stylu života. O požadavku na přizpůsobení se menšině a o diktátu, když se menšina stane většinou.

A v ten okamžik, jakmile dojde k vytvoření větší komunity je malér. Islám není náboženstvím individuálním, ale -v prvé řadě-komunity. Kdo jednou zažil aššurá pochopí. Nemusí jezdit do Karbalá. Půjde-li to dál, zažije procesí na Václaváku.
Jednotlivec se musí komunitě přizpůsobit a komunita začne prosazovat svůj styl života, tak odlišný od západního se svobodou jednotlivce. Umma semele nejprve ty vlastní, ty vlažné v rituálech a pak jde na hostitele.

Postupně, tady má bijec Konvička pravdu-i když některé věci vidím jinak- jde se na to salámovou metodou.
Zavedením šariátu v otázce rodinného práva, což zde prosazuje narcistní exhibicionista, zahalováním, oddělením hodin TV, vlastním režimem na plavečáku atd. atd. I na Balkáně nusel být pašík za zdí, aby neurazil oko muslima.
A muslim se uráží vždy, když mu něco nevyhovuje, když není po jeho.

Pravda, v ČR je asi 20000 muslimů. O to víc je alarmující, že v tak malé komunitě dochází k takovým nestydatým požadavkům (Lhoťan, Větrák a spol.) Je otázkou představivosti, jak to bude vypadat, když bude komunita několisetisícová.

Požaduje se tolerance k někomu, kdo je naprosto netolerantní a nesnášenlivý, zvláště ke konvertitům! Ti nemají v islámu právo na existenci.
Doporučuji navštívit lokality severně od stadionu Saint Dennis nebo Londonistán.Ty jsou předobrazem,jak to může dopadnout.
Jistě, první generace měla ekonomické důvody, pak ale si aktivisté vyřvali spojování rodin a přišel za Ahmedem celý kmen.
A je malér pro všechny.
Dokonce i pro ty, kteří se tady asimilovali, mají za partnery Čechy a od místní populace se neliší. Budou první na ráně stejně jako Ali v Jaffě, protože zradil a peče chobzu pro Žida.
Nabízí se analogie se Starými Cigány a novými Cigány.

K multi-kulti jsou ovšem potřeba aktivisté a ti, kterým V.I.Lenin říkal "Užiteční idioti". Kolega co mění pohlaví je dokonalou ukázkou.Uíčka jsou ve všech vrstvách společnosti.
Halík řekl, že multikulturalista je ten, který miluje všechny kultury, kromě vlastní.

Problém je, že mnozí "maloměšťáci" šli dál, nenávidí tuto kulturu a v hlouby duše si přejí, aby přišel kdokoliv, kdo ji zakroutí krkem.
Otázkou je, proč si to nechat líbit. Fatalismus k vypatlancům není na místě.
14. 09. 2011 | 12:51

Pepa Řepa napsal(a):

český maloměšťák
Do určité míry vás chápu, jak by mohl být někdo ukotven pevně v civilizaci, když není ukotven ani v pohlaví a střídá ho jako fusekle.

Jednou je "Tencokydá", pak "Šlapka", teď "Maloměšťák".
Kdy bude změna?

Kde šijete?
Že se ptám asi u Měšťáka.
Proto ten nick.
14. 09. 2011 | 13:08

Pepa Řepa napsal(a):

Pardon
v hloubi duše.
My Řepy máme výjimku z pravopisu.
14. 09. 2011 | 13:15

buldatra napsal(a):

Ta odlišnost je někdy strašná a dokonce někdy k tomu ani není třeba dvou odlišných kusů.
Tak například se může přihodit, že se člověk prolóskne ráno kolem dvanácté a v zrcadle popatří někoho zcela odlišného a pak si uvědomí, že ač je to odlišnost markantní, spojovací článek tu přece jenom je. Žízeň.
Po jejím uhašení nastává soulad vnitřní a před zrcadlem i vnější, až multikulturní a proto je vhodné mít řádně vybavený sklep vínkem jak červeným, tak i bílým. Páč obě tyto barvy reprezentují dva základní prvky života, a obé život budí, je-li v souladu.
14. 09. 2011 | 13:40

čwský maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
Ukotven ? V čem ? V pepořepovském nevalidním modu vzdělanosti 19. století ?
V salonních kecech o ničem ?

Šlapka?
Neznám...to je vaše matka ?

Tencokydá/hnůj ???/...neznám...váš tatínek, ktarý díky celoživotní dřině v zemědělském sektoru mohl zplodit Pepu Řepu - do aspoň trochu kvalitního secioekonomického rodinného rámce ?

Vy řiďte mu mou soustrast. Jeden výsledek jeho úsilí byl v konkrétním vyjádření spíše zmarem.

P.S . Vy jste také Bretschneider ?
14. 09. 2011 | 13:51

trubka napsal(a):

nazdar buldatra,

hasiť smäd je dobra vec , par praktickych rad ako vymazať odlišnosť,

treba si kupiť farené čočky len dvoch farieb, zelene a modre, odfarbit si vlasy na najplavejsiu blond, odfarbit si aj fuzy , prezradzaju vela

inač mate odo mna pesničku : svet je veľky zadok
http://www.youtube.com/watch?v=r0ixhCwtEms&feature=related
14. 09. 2011 | 13:55

trubka napsal(a):

Inák som plná prazdnych myslienok, aj tak ako trubka z horehroní od doktora můdreho.
14. 09. 2011 | 14:53

trubka napsal(a):

nazdar nadkolego horna trubka, pan doktor Mudry, je trieda , klassa, naucil ma ze za prazdne myslienky sa netresta, na dnesok to je rada nad zlato

pa
14. 09. 2011 | 14:59

Silvie napsal(a):

Šlapka,

jediný ,kdo tady vede salonní kecy, jste vy.
Pepa to prostředí důvěrně zná, jak je vidno, zná i souvislosti a žádná nenávist k "odlišnosti" z něho rozhodně nečiší.
My všichni jsme tu položili na stůl logické argumenty, proč se obávat přílivu muslimů, a proč řešit tuto otázku včas, vy jste opět hodil do placu pouze nicneříkající blábol.
Můžete mi, vy a vám spřízněné duše, prozradit, jak by asi dokázali Češi koexistovat s muslimy, když se tento experiment nepodařil v žádné zemi?
A navíc , pomyslel jste vůbec na to, kolik by nás imigranti stáli? Muslimové jsou ve velké většině pobírači soc.dávek - zkuste si spočítat , jak obrovké částky odčerpávají z rozpočtu např.Francie (5 milionů to už je nějaká síla).
Nějak pořád neumím pochopit,proč nás chtějí ti "užiteční idioti" vystavovat takovému riziku. Očekávají snad vděčnost od islamistů? Tak to by byli nejspíš dost překvapení. Nacisti zrádce a kolaboranty využili, ale pohrdali jimi jako největší špínou.
Češi se svou "holubiččí" povahou by byly chutným soustem pro intolerantní islám. I když - zatím se brání. Mám bratra v Hradci Kr. a mešitu tam rozhodnně stavět nechtějí.
Pan Kurasovi patří můj dík za výborné články (málokdy s ním nesouhlasím) a panu Konvičkovi za jeho téměř "obrozeneckou" činnost.
14. 09. 2011 | 15:25

Silvile napsal(a):

oprava - Češi by byli.
14. 09. 2011 | 15:39

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa,
jste velmi inteligentni clovek. Lide by Vas meli cist, povinne, stejne jako pana Kurase, prof. Konvicky a pani Silvii.

Pane Ivan Hochmann,
dik za prispevek. Vazim si Vasich nazoru, citim z nich velkou zivotni zkusenost.

Ohledne Afriky : Kdyz Holandane prisli v polovine 17. stoleti do dnesni Kapske provincie, tak vsude v okoli zili Krovaci.
Krovaci nejsou cernosi. Jsou to fanaticti nepratele cernochu.

Nemoci, ktere belosi prinesli, je zdecimovaly a belosi zacali postupovat na sever do vylidnenych kraju. Ze severu po zdecimovani Krovaku o 150 let pozdeji prichazeli Bantu (cernosi).
Mezi nimi byl i velmi bojovny kmen Zulu, ktery vsechny cerne sousedy vybil na zacatku 19-stoleti.
Ta velka zeme byla prazdna jeste v dobe, kdy ja jsem po ni poskakoval a hledal mineraly. Ano, vcetne zlata a Kimberlitu (diamantu).

Cim Afrika byla pod vedenim belochu bohatsi, tim byl napor cernochu ze severu vetsi. Po smrti B.J. Vorstra se vse uplne zhroutilo a invaze cernych byla obrovska.
Cernosi zkonfiskovali (ukradli) vse, co bylo vybudovano a znicili infrakstrukturu a krasne mesto. (Moje nejoblibenejsi mesto - Johannesburg).
Protoze jich prislo 5 milionu jen do JHB, tak nektere nobl ctvrte se uplne zhroutily.
Mel jsem moc pekny apartment na Hillbrow. Ten dum uz proste neexistuje. Tam prestala teci i voda. Ti nove prichozi zacali kadit do sacku a vykaly hazeli do ulic.

Hillbrow je na kopci a po desti reky hoven tekly dolu do centra.
Absolutni hruza ! Protoze prestala fungovat ekonomie po uteku belochu a cerni nemeli co zrat, tak zacali pozirat jeden druheho. A je z toho nejvetsi kriminalita na svete.
Tento system ZABIL obrovske mnozstvi lidi. Teror proti bilym zenam byl nejvetsi na svete.
O tom nejde vubec psat.

Nejvice mi vzdy slo na nervy, ze prestoze informace o tom, co se tam zacalo dit, byly dostupne, svet je ignoroval.
Bylo to proti mode casu, ktery ovladla Multi-Kulti.

Samozrejme, ze kazdy, kdo mohl, utekl. Cesi z emigrace 1968-69 utekli vetsinou do Kanady a Australie, prisli vsak o nemovitosti.

Utekli ale s penezma a zacatky napr. v te Australii meli daleko snadnejsi, nez po uteku z CSSR (68-69). Dnes jsou to zazobani paprdove, nekteri VELMI uspesni. V unoru je potkavam u nas na jihu. (Florida, South Carolina , Georgia atd.) A kdyz si povidame o nasich zacatcich v JHB, tam becime z nostalgie....atd.
14. 09. 2011 | 15:42

Pepa Řepa napsal(a):

No vidíte český maloměšťáku
nejen že nejste "ukotven" v civilizaci, kam patříte, ani v otázce, které pohlaví vlastně jste, ale nemáte ani vazbu na rodinu. Stydět se za matku, které Vám dala život není hezké. Ani za otce, či dědečka. Měl těžký život, přehazoval vidlemi sem a tam.

Pravda, můžete si stěžovat na MUDr. Měšťáka, zřejmě ušil velikost "S", když jste si zvolil nick malo-měšťák, chybička se vloudila, ale nezoufejte. Blíží se podzim, dá se to přešít na ženu.
Ten plasticjý chirurg je moc šikovný.
14. 09. 2011 | 15:45

honolulu napsal(a):

Pani Silvie,
Vy jste chodici poklad ! (15:25) Samozrejme, ze se zradci je pohrdano kazdym. Islamiste s nimi budou pohrdat take.
14. 09. 2011 | 15:53

český maloměšťák napsal(a):

Ty jsi fajn, já jsem fajn - všichni hrajem na cimbál...

Takové panoptikum pro zasmání, jako je zde...to je skutečně vynikající pro občerstvení duše...

Díky - Pepka Řepka, honolulu, Silvie, I.H... takové relikty minulosti - hezky pohomadě..... nená jeden možnost spatřit...jste nádhernou demonstrací toho, že historie se opakuje...jako fraška.

Bez ironie. Fakt bavíte. :)))
14. 09. 2011 | 16:39

honolulu napsal(a):

Sasoure Tencokydo,
dobre jsi to vystihl ! JSME FAIN !
Mame logiku. Jsme uspesni a mame i smysl pro krasu a zjev.
Ty jsi skaredy, hrbaty omyl prirody. Nikdo Te nesnasi.
Cisi z Tebe nenavist ke vsemu, co ma pro nas hodnotu.
Proc se neodstehujes, mezi svoje UFOuny ?

Silne Te nesnasim hade, ale Bohuzel ti o tom nemohu napsat.
Pan Stejskal te stale ochranuje. On ma dobre srdce protoze chce byt za sto let dustojnikem v nebi.

On nevi, ze v tu dobu tam budu uz ja generalem a zeptam se ho prisnym hlasem : "Vysvetlete podporuciku gumo, proc jste hral na svych prsou jedovatou kobru plyvajici destruktivni jed na ceskou rasu a jeji kulturu" ?
V te dobe ty budes privazan na lozi Zahorove. A ja priplatim satanum na topeni pod tim lozem.
Bez do riti...Ja jdu plavat, co se s tebou budu bavit zivocichu..
14. 09. 2011 | 17:08

Někdo napsal(a):

Český maloměšťáku, odstěhuj se , nejlépe do hor v Iránu, nebo Iraku a užívej si tam a ověř svoje kydy, zda platí, nebo neplatí. Garantuji Vám, že tam dlouho nebudete. Buď přilezete po čtyřech zpět, ale spíš se stanete lehkým terčem kalašnikova. Občas si ty Vaše kydy přečtu, ale je to marný, marný, je to pořád stejně zahnojený.
14. 09. 2011 | 17:35

.Ivan Hochmann napsal(a):

Tento blog a jeho diskuse mě opět ujistil o správnosti mého náhledu na disktace na těchto stránkách.
Oč nám vlastně jde?
Chceme se dohadovat o "svých pravdách",nebo se chceme dozvědět z alespoň trochu objektivních a logikou oplývajících příspěvků něco o skutečném stavu společnosti,její historie.
Samozřejmě,že musíme počítat s "úhlem pohledu" a politickou inklinací.To ovšem znamená,že bude dobré mnohé názory "známých nicků" raději přehlédnout bez komentářů.Klidně si dovolím říci,že to samé je možné aplikovat z druhé strany.
Nejde zde o vítězství názoru.
Všichni víme co dokáží zplodit někteří uhádaní spratkové za hovadiny.Je tudíž zbytečné se zatěžovat reakcí na jejich jedovaté a zcela jistě úmyslné útoky.
Říkam tudíž jednou provždy a za všechny,kteří se mnou souhlasí :
"Polibte nám prcinku,spratkové!"

A pro příště reagujte dámy a pánové jen na příspěvky přibližně adekvátní Vašim.Berte to jako přátelskou radu a úvahu jak se vyhnout konfrontaci s blbcem.

Přece je účelem vyslechnout Pepovy fejetony oplývající humorem a zajímavým intelektem,či velice zajímavé popisy historie z neznámých končin přítele Honolulu.
Jmenuji jen svoje největší oblíbence.Je zde spousta moudrých lidí jejichž invence je ničena uvedenými spratky.(Pěkné české slovo a málo používané.Ksindl prý už vyšel z módy.)

Pokud dojde k takové ignoraci,pasivní resistenci nezbude jim ,než jít plivat a močit jinam.
Ano i toto jsou ony úskalí odlišnosti!

Ivan.
14. 09. 2011 | 18:29

český maloměšťák napsal(a):

ad I.H.
Nezajímavý slovní průjem. Nulová informace.
14. 09. 2011 | 19:24

Kritik napsal(a):

Slyšel jsem zajímavý postřeh od člověka, který se setkával s muslimy. Tvrdil (parafrázuji a pro didaktiku doplňuji):

"Muslimové považují debatu s křesťany a o křesťanství za ztrátu času. Na rozdíl od nich totiž křesťané mluví o něčem, čemu sami nevěří. Proto s nimi nemá smysl diskutovat. A s bezvěrci z Evropy již vůbec ne."

Tentýž člověk však řekl, že na svých přednáškách pro křesťany v muslimských státech a ve svém sboru se často setkává s muslimy, s nimiž si velmi rád o své víře popovídá. A oni mu se zjevným zájmem naslouchají. Někteří ho dokonce sami vyhledávají.

Takže, vážený národe český: Když budete diskutovat s muslimy o přednostech vaší víry a kultury, o čem bude řeč? Bude to téma jaké máte auto, jak konzumujete v hypermarketech, co vše si můžete koupit, kam jezdíte na dovolenou, jaký máte bazén a jak létáte s rogalem? Nebo téma rozšíříte o práva homosexuálů, o narkomany, prostituci, zločinnost, vzájemnou nesnášenlivost, závistivost, chamtivost?

Už před očima vidím onoho s vámi diskutujícího muslima, jak nenápadně odjišťuje roznětku svého 500 kg TNT ekvivalentního výbušného zařízení. Neboť co s takovými lidmi jiného udělat?
14. 09. 2011 | 21:32

Silvie napsal(a):

Kritik,

tak to si přečtěte knížku
- Mariusz Szczygieł - Udělej si ráj (Dokořán).

Zajímavý pohled na Čechy a jejich ateismus.
14. 09. 2011 | 22:48

Martin Konvička napsal(a):

Kritik:

"Bude to téma jaké máte auto, jak konzumujete v hypermarketech, co vše si můžete koupit, kam jezdíte na dovolenou, jaký máte bazén a jak létáte s rogalem? Nebo téma rozšíříte o práva homosexuálů, o narkomany, prostituci, zločinnost, vzájemnou nesnášenlivost, závistivost, chamtivost?"

Víte, Kritiku, pracuju s mladými (ca 18-28) lidmi.
Jsou ... různí snad ve všech představitelných směrech, ale většina z nich v tom věku studuje, snaží se nějak prosadit ve zvoleném oboru, navazuje a pěstuje přátelství, randí s druhým pohlavím, zakládá rodiny a buduje si domovy.
To všechno je mnohem víc, než to Váš pohled na Čechy jako na konzumní nemravy.
Pokud jste takový Vy, nebo lidi okolo Vás, Vaše chyba. Mě a lidi okolo mě vynechte.
15. 09. 2011 | 00:09

eva napsal(a):

jjjjjj
15. 09. 2011 | 07:41

.Ivan Hochmann napsal(a):

No a já přidám do hrníčku pana Konvičky.

O *Muslimovi* vím pane kritiku,že má potenciální snahu k destrukci mé kultury,osobnosti(jako bezvěrce stávajících náboženství).
Tudíž s ním nebudu komunikovat o tomto tématu.
Vlastně na základě všeobecných informací o islámu, s muslimem diskutovat NEHODLÁM O NIČEM !

Pokud vy hodláte tak to bude následně váš problém.
Hezky řečeno:"Mě a lidi kolem mě vynechte.

Ivan.
15. 09. 2011 | 08:30

.Ivan Hochmann napsal(a):

Přiznám vám pane ale jistou logiku průměrnosti.

Máme přec zkušenost se společností,která hodlala komunikovat s komunisty a nakonec musela akceptovat jejich zločinecké náboženství a manýry.

Berme tedy jako ověřenou praxi,že s "komunisty a muslimy se nemluví" !
Jsou z jednoho svinského těsta.

Ivan.
15. 09. 2011 | 08:38

český maloměšťák napsal(a):

Kritik
"...Takže, vážený národe český: Když budete diskutovat s muslimy o přednostech vaší víry a kultury, o čem bude řeč? Bude to téma jaké máte auto, jak konzumujete v hypermarketech, co vše si můžete koupit, kam jezdíte na dovolenou, jaký máte bazén a jak létáte s rogalem? Nebo téma rozšíříte o práva homosexuálů, o narkomany, prostituci, zločinnost, vzájemnou nesnášenlivost, závistivost, chamtivost?..."

Pane Kritiku, já osobně se s nimi obejmu a řeknu jim : " Bratře, sestro, děti - zaregistrujte se na blozích aktualně.cz a pročítejte si příspěvky od Silvie, honolulua a Ivana Hochmanna. Abyste vlsstně věděli vo co gou - až vás budou manipulovat vaši imámové a posílat na smrt vezdejší a život věčný tamnější...."
:)))
15. 09. 2011 | 13:07

honolulu napsal(a):

Mas svetovy rekord v hlouposti Tencokydo !
To, ze se s nemi obejmes, neznamena, ze Te nechaji zit ty vykradena hlavo.
Pro imany si prijde security, stejne jako jednou pro Tebe...

Presne tak, pane Ivan Hochmann, zadne diskuze a zadne besedy se nikdy nebudou vest s temito agresivnimi teroristy. Vzdyt po svete, stejne jako u nas zadna konverzace uz davno neexistuje.
15. 09. 2011 | 14:08

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy