Odkud přicházejí dobré nápady

20. 04. 2012 | 12:38
Přečteno 4821 krát
Žijeme ve věku technologické akcelerace a nově vznikajících paradigmat, inovací, vynálezů a produktů. Jejich počet stále roste, časové mezery mezi nimi se zkracují a jejich použitelnost se násobí. Je to způsobeno častější a svobodnější výměnou nápadů, z nichž vznikají další nápady a propojením oborů, z nichž vznikají nové obory. Potřebné, ale prozatím neproveditelné a neviditelné řešení problému v jednom oboru se často dá nalézt nahlédnutím do jiného oboru, kde už funguje, třebas i s nějakým jiným účelem. Guttenberg dostal nápad na tisk z lisování vína. Obstetrický inkubátor vznikl náhodným odkoukáním hřejivé bedýnky pro čerstvě narozená kuřátka v pařížském zoo. Nová móda levných indických sandálů vznikla z opotřebovaných pneumatik, které už nebylo kam vyhazovat. Z analogových vakuových tubiček vznikl nápad na digitální počítač. Nové nápady vznikají ve sféře, zvané anglicky „the adjacent possible“ čili „přilehlé možno“. A je to „jakási stínová budoucnost vznášející se na okrajích současného stavu věcí, mapa všech způsobů, jakými se současnost dá přetvořit“.

Touto malou chuťovkou nás Steven Johnson ve své sedmé populárně vědecké knížce Where Good Ideas Come From – The Seven Patterns of Innovation (Odkud přicházejí dobré nápady – sedm vzorků inovace) navnaďuje na studium procesu inovace a invence, objevování skulin, v nichž se skrývají neviditelné nápady, zviditelnitelné propojením s něčím už existujícím, nalezené v onom „přilehlém možnu“. Nejkrásnější na přilehlém možnu, píše Johnson, je to, že jeho hranice se neustále rozšiřují, jakmile je začnete zkoumat. Každá nová kombinace nápadů vtahuje do přilehlého možna nové kombinace nápadů. Je to jako bychom vstupovali z jedné místnosti do druhé, kde se nám otvírají dveře do dalších místností a z nich do dalších místností. Historii lidstva a jeho kultury Johnson vnímá jako postupné, ale neúnavné pronikání a zkoumání přilehlého možna, v němž každá inovace otvírá nové prostory ke zkoumání.

„Přilehlé možno“ je jeden z oněch sedmi vzorků inovace z podtitulku knihy.

Dalším jsou „liquid networks“, něco jako „tekuté sítě“. Ty Johnson popisuje jako „specifické konstelace neuronů“, které v našem mozku vystřelí synchronicky a na povrch vědomí z nich vyplave nápad. Ne pokaždé jedna položka, nýbrž celé hejno. Sítě musí být hustě „zalidněné“. „Zalidněnost“ lidského mozku je sto miliard neuronů, které se dají vzájemně propojit, takže v mozku může probíhat sto bilionů individuálních komunikací. Nový nápad je výsledkem nové konfigurace neuronových komunikací. Ke zlepšení tvořivosti je potřeba zasadit individuální mysl do prostředí, v němž fungují podobné neuronové sítě. Čili mezi lidi a ideje nastavené nebo vycvičené na probádávání hranic přilehlého možna, okraje chaosu, pásma, kde řád se snoubí s anarchií. Jako klasický historický příklad takové tekuté sítě Johnson uvádí italskou renesanci, nabitou tvořivou energií, protože její umělci, stavitelé, myslitelé a vynálezci si ve velkých počtech troufali opouštět hranice zavedeného myšlenkového řádu, pohrávat si s chaosem a přijímat rizika. Podobnou troufalostí vznikla technická revoluce a kapitalismus. Nejnovější tekutou sítí je internet.

„Slow hunch“ čili pomalé tušení, zaznamenává zlomky velkých nápadů, které málokdy přicházejí hotové a kompletní. Chybějící prvky se často nacházejí někde jinde. Tekuté sítě vytvářejí prostředí, v němž se částečné nápady mohou propojit do kompletnosti. Náznaky či tušení dobrých nápadů, které se takto nepropojí, zůstanou jen náznaky. Proto je důležité všechny zlomky tušených nápadů zaznamenávat, aby se nevytrácely, pro případ, že se později s novým zlomkem propojí.

„Serendipity“ znamená překvapivý a náhodný objev něčeho nového, co jsme nehledali. Pochází z indického a perského pojmenování dnešní Srí Lanky, kdysi náhodně objevené, takže mu klidně můžeme česky říkat serendipita. Klasickou serendipitou byl třeba objev Ameriky při hledání Indie z opačného konce nebo Mendělejevův sen, který mu seřadil prvky do logické soustavy podle atomové váhy. Serendipitní nápady k nám přicházejí ve stavu myšlenkové dezorganizace, nezaostření, nesoustředění či zasnění, čili rozšíření myšlenkových hranic. A jak vědí umělci, vědci a podnikatelé, zkompletnění zlomkovitých nápadů nám někdy dojde, až když přestaneme zaostřovat na řešení těžkého problému, pustíme jej z hlavy a jdeme dělat něco jiného.

Důležitou cestou k inovaci a tvoření je omyl či chyba. Čím je člověk tvořivější, tím se dopouští víc chyb. „Omyl,“ cituje Johnson amerického psychologa Williama Jamese, „je nutný ke zdůraznění pravdy, podobně jako je temné pozadí potřebné ke zdůraznění jasnosti obrazu“. Když děláme chybu, nutí nás to přehodnotit svoje názory, zavádět nové postupy a hledat nové strategie. Největší naší chybou je tendence se chybami dál nezabývat. Nápravou je brát chyby jako korekturu a inspiraci. Navíc chyby jsou někdy vynálezem něčeho jiného, než co jsme se pokoušeli vynalézt. A chybné výchozí informace nás bezděky nutí k větší kreativitě a improvizaci, která dovede využívat „užitečných“ chyb.

„Exaption“ je nové slovo, které v 70. letech minulého století zavedli američtí biologové pro úkaz, v němž vlastnost určitého organismu, zaměřená na specifické použití, přeskočí na úplně jinou funkci. Adaptuje se na něco vnějšího, je přenesena ven, čili se „exaptuje“. Evolučním příkladem je peří, které ptactvo vyvinulo nejprve jako ochranu před chladem a teprve mnohem později dokázalo využít k letu. Exaptací se vyvíjí třebas umění a literatura, tím, že novou pracovní techniku jednoho autora přebírají jiní a vytvářejí tak výtvarné nebo architektonické slohy a hudební nebo literární styly.

Sedmou metodu invence a kreativity nazývá Johnson „Platformy“. Vysvětluje ji na Darwinovi a jeho postupných objevech, ale hlavně na jeho sledování korálových ostrovů. Ty, jak Darwin ke svému překvapení postupně zjistil, nejsou vytvářeny zeminou ani lávou, nýbrž obrovskými počty malých živočichů množících se a narůstajících do tvrdých chuchvalců vyrůstajících ze dna nad hladinu. A vytvářejících „platformu“ pro další na nich nezávislý život. Rostlinnou a živočišnou pestrost života v korálovém útesu se dosud nepodařilo nikomu kompletně zmapovat, připomíná Johnson, a cituje vědce, podle nichž v korálech žije nejméně milion, ale možná až deset milionů různých živočišných druhů. Platformou, podle korálového modelu, je tedy obrovské množství idejí, nápadů a výtvorů narůstajících a přirůstajících jeden na druhý, až vytvoří kompletní nové prostředí, z něhož mohou vyrůstat, nebo se na něm přiživovat další kvanta nápadů a výtvorů.

Takovou platformou výměny idejí a výtvorů je volný kapitalistický trh, který umožňuje exploze nových idejí na nečekaných místech a v nečekaných kontextech. A vpravdě „korálovou“ platformou se stal internet. Naším hlavním úsilím by podle Johnsona mělo být vytvářet nejvhodnější prostředí umožňující největší inovace. A ze studia historických statistik nejinovativnějších období lidských dějin odvozuje toto: Není to, jak bychom očekávali, exploze svobodných individualit ve volnotržním prostředí, s korporačním výzkumem, s dostatečně zámožnou veřejností ochotnou vynálezy financovat a kupovat a s pevnou ochranou duševního vlastnictví. Ta je potřebná také, ale spíš jen jako prostředek k rozšíření inovací do praktické sféry aplikovaných vynálezů a vytváření prosperity potřebné k podpoře výzkumu. Ale výzkum v komerčním prostředí přinesl poměrně méně inovací než prostředí univerzit vznikající od středověku paralelně s vývojem volného trhu. Tam je výzkum a tvorba nových nápadů oproštěna od komerčního tlaku a otevřena pomalu se vyvíjejícím a vzájemně na sebe navazujícím zlomkům tušení, serendipitě, tekutým sítím a náhodnému vytváření platforem. S volnou a neregulovanou výměnou nápadů, na nichž mohou okamžitě a bez omezení další vědci a učenci stavět korálové ostrovy idejí, z nichž vyrůstají a vytřibují se další nápady.

Není to tedy volba mezi svobodným trhem komerce a ochrany práv na jedné straně a neomezeným tokem informací na druhé, nýbrž hledání rovnováhy mezi oběma, tak, aby jedna neškrtila druhou, ale naopak jedna druhou posilovala a doplňovala.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Dobré nápady přicházejí od dětí.
20. 04. 2012 | 12:52

Kindl napsal(a):

To jsem rád, že Ládík není dítě.
20. 04. 2012 | 13:02

Gustáv Kočí napsal(a):

Úplně nejvíc nejlepší nápady přicházejí z Moskvy, to ví každé malé pionýr.
20. 04. 2012 | 13:51

Štefan Pánik napsal(a):

DUCH PRAVDY - klobouk dolů před lidskou vynalézavostí - nápady - inovace - vynálezy...pak nobelové...ceny = závratnou rychlostí rozvíjející se technologie = v mnohem pro LID užitečné - a přesto směřuje tenhle svět do záhuby - PROČ TOMU TAK JE? Nesčetné díla - učebnice - pohádky - filmy - básně - písně... o tom na nás křičí - třeba si přečtěte znovu RUR KDE O TOM Čapek - jasně píše - a zdaleka není první - jediný - třeba Wels - válka světů - a nesčetně dalších spisovatelů - vědců - mudrců - proroků - avatarů... jak je to teda možné? PROČ? Jednoduše to lze říci - třemi písmeny = ego - pro ty z vás - kteří tomu takhle zkráceně ne-ROZUMÍ - rsp. chtějí kromě příčiny pádu - znát i cestu z toho pekla z ega = pekla závislostí - ne-MOCÍ - NE-gací -............ na-HORU ... z tisíců labyrintů...VEN - můžete mrknout na můj facebook - a ještě raději - osobně vám vše rád - bezplatně předám - SPRAVEDLIVÁ - ZDRAVÁ...SPOLEČNOST MI BUDE DOSTATEČNOU ODMĚNOU - POKOJ S VÁMI - AMEN
20. 04. 2012 | 14:38

Konrád napsal(a):

Jediné co vím že od naší vlády dobré nápady nepřicházejí.
.
.
Už také vím jak se tvoří dnešní demokratická inteligence. Kuras a Hvížďala používají nejčastěji. Trochu umí jazyk, tak si přečtou v zahraničí nějaký článek nebo výtah z knížky, moc tomu nerozumí ale udělají nějaký výcuc na A4, a máme nového kandidáta na hrad, nebo ho alespoň budou zvát do televize jako předního českého myslitele
20. 04. 2012 | 14:39

hhhhhhh napsal(a):

Ovšem to je překvapení,
to jsme tedy nečekali...
Vždyť přece psali, že už jen samá pozitiva:

MMF generál-ka Krystýnka L.připustila, že MMF bude potřebovat další peníze na boj s dluhy

fond bude potřebovat další peníze
pro boj s dluhy.
Navýšení krizových fondů bude předmětem víkendového jednání zástupců fondu a Světové banky. Impulsem k navýšení objemu peněz jsou problémy Španělska a Itálie.
20. 04. 2012 | 14:45

LukyFox napsal(a):

Děkuji, velmi zajímavé. Tu knížku bych si rád přečetl.
20. 04. 2012 | 14:54

Zdenda napsal(a):

"Důležitou cestou k inovaci a tvoření je omyl či chyba. Čím je člověk tvořivější, tím se dopouští víc chyb." Potom tedy máme nejtvořivější vládu v historii...
20. 04. 2012 | 15:09

Jáchym napsal(a):

Knížka by rozhodně stála za překlad.

Existuje ovšem celá věda, zabývající se objevy a objevováním.
Heuristika.
20. 04. 2012 | 15:43

Líný černý pes napsal(a):

Nejlepší nápady přicházejí z lenosti.
20. 04. 2012 | 15:43

JARLE HALSNES napsal(a):

Super. Teď už jenom přestat krást. Jenže ono to spíš vypadá, že ta exploze nápadů je z 99% právě o tom, jak si nakrást (nezjednodušovat na české poměry, tady se sice krade mimořádně kvalitně, ale jinde také nejsou špatní).
No a ty knížky, kterak inovovat, bývají pěkné bláboly. Pár jsem jich četl a za vrchol tvůrčí extáze autorů pokládám objev, že sllušné prachy lze shrábnout i za sesmolení takové "knihy"
20. 04. 2012 | 16:05

blue jay napsal(a):

lol Linej cernej pse,

Co te napadlo posledni dobou?
20. 04. 2012 | 17:07

Miroslav Pivoda napsal(a):

Jenom 1 - max. 3 procenta ze všech nápadů je komercializováno. Schází tedy především nápady, jak vynález prosadit na trhu.
20. 04. 2012 | 18:31

Pepa Řepa napsal(a):

Odkud přicházejí dobré nápady nemám tuchy.
Zato vím, odkud přicházejí blbé.
Třeba ve slově serendepita stačí vyměnit jedno písmenko.
20. 04. 2012 | 19:07

český maloměšťák napsal(a):

Dneska jsem na rybách invenci a kreativitu postrádal. Na fleku, ke kterému jsem přišel tak, že zrovna jeden rybář odchytal/ 2 kapři/....jsem nechytil nic.
A přitom jsem vytřídal všecky možné i nemožné finty, nástrahy, využil jsem celé své neuronové kapacity - a nic.

Proto si koupím panem Kurasem okomentovanou knihu a pokusím se něco v tomto smyslu vynaleznout.
Jen aby příště nebraly z jiných důvodů než dnes !
No co - když tak tu knihu vyreklamuju - důvodem bude , že se mi nepodařilo na jejím základě nic kloudného vymyslet či inovovat. To by snad měli uznat, ne ?

P.S. Jsou tam i návody na inovace , jak vyzrát na burze na lidi typu Moše Goldmana a Izáka Sachse ?
20. 04. 2012 | 19:10

Pepa Řepa napsal(a):

Tencošlapal
Když nasadíte svou neuronovou kapacitu, chytíte i tři kapři.
Věřím Vám.
Čím chytřejší sedlák, tím větší brambory.
20. 04. 2012 | 19:40

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
"Tencošlapala" neznám - ale zmiňujete, Pepko, kapry...a tak zareaguji.
Pepko - co na E 55 - už je to v poho ? Slyšel jsem že prý jakmile teplota stoupne trvale nad bod mrazu, tak si vyděláte, Pepko, i čtyřicet korun denně.

Pepko - kolik čísel to je celkem ? Osm ?
Uff..... - respektive Brrrrr.....

Chtělo by to inovaci, Pepko...aby na vás nepřišel inšpektor a nenapařil pokutu dvě stě korun - kvůli porušování ustanovení o přesčasové práci a strašení projíždějících nezletilých....

:(
20. 04. 2012 | 20:38

Jáchym napsal(a):

Kapři se líp chytají na žížaly.
Neurony sebou moc mrskaj.
20. 04. 2012 | 23:14

ceska bramboracka napsal(a):

Odpadovost technickych inovaci (patentu) je cca 90 procent. Odpadovost literarnich del je zrejmne daleko vetsi a je dobre ze si s tim nikdo moc nelame hlavu
21. 04. 2012 | 02:19

ceska bramboracka napsal(a):

Líný černý pes
Lini lide jsou ochotni drit do umoru aby si usetrili praci.
21. 04. 2012 | 02:23

honolulu napsal(a):

30 roku jsem hledal Atlantis a nasli ji Norove. (A ja si o nich myslel, ze maji namrzle makuvky - ja bludar !)
ALE JA - jsem prisel na to, jak ji zmapovat i kdyz je hluboko pod dnem Atlantiku. Ja - skoro, skoro osvicenec.

10 let jsem vymyslel navnadu, lakadlo, past na UFO a ty povysenci
z Aldebaranu me uplne ignoruji. Ale uz mam novou navnadu a tu nasadim na severu u sousedu toto leto.

Neni nic krasnejsiho, nez mit stale nove a nove napady. Nekteri umelci umi krasne malovat a nemaji napady. Ja mam 100 napadu a neumim je namalovat. Pane Kuras, neumite nahodou malovat ?
Drawing Board je okno do vesmiru a vzdy mi da informace, tak jako napr. astrologie ci knihovna Antiky.

Vite, ze mate nekolik beden zlata zakopanych na Morave ?
Nevite, protoze vas nikdy nenapadla neprakticka zvedavost.
Nemeli jste nikdy napad se ptat. A nemate ani napad, kde asi.

Baheniho kaprika radej sezrat, plneho olova a merkury, bez ohledu na nasledky, ze ano ? Vsechny sracky z Odry, Ostravice a Olzy koncentrovat do mozecku kolibrika a spechat s tim "oslnit" vydesit civilizaci na Aktualne CZ.
Mate napad kdo to asi je ?
21. 04. 2012 | 05:50

Pepa Řepa napsal(a):

Líný černý pes
někteří se zase snaží, moc snaží, jako šlápota.
Ale naučte hovnivála létat!

My taoistí víme svý.
Nahlédneme do jeho tajemství, když o ně nestojíme.
21. 04. 2012 | 07:00

SuP napsal(a):

Líný černý pes -
Naprostý souhlas, neboť LENOST je matka pokroku!
21. 04. 2012 | 08:18

santawizard napsal(a):

Mistře Benjamine:
To co říkáte je absolutní pravda ,ale i v další myšlence ,že se to všechno dá využívat ,ale i zneužívat.(Peníze versus nápady,jsou jako ,když si půjčuješ peníze na nějaký projekt a nebo ručíš s nemovitosti )Proto je dobré se pojistit proti zlému a otevřít se k dobému.V podstatě se jedná o investice.Buď takový genius dostane až 90% a nebo jenom 10%.Jakákoliv geniální myšlenka může být jako trhák na dračku.Kdo najde zlato či nějaký trhák na dračku,tak hned může hledat investory jako V Den D na TV.Jediný háček je v tom ,že se nikdy pořádně předem neví zdali je těch 90% či 10% z podnikatalského záměru a nebo podvodnického záměru.(subjektivní a nebo objektivní odhad či perspektiva) Proto hodně vynikajících a geniálních myšlenek je ještě nevyužito a na druhé straně hodně důvěruhodných investorů bylo zklamáno a podvedeno.
21. 04. 2012 | 14:07

cinick napsal(a):

"Takovou platformou výměny idejí a výtvorů je volný kapitalistický trh, který umožňuje exploze nových idejí na nečekaných místech a v nečekaných kontextech."
Á pan Kuras nezažil oblbující fluidum velkých firem umocněné u nás ještě tím, že jsme ti tupouni z dalekého ostu. Bohužel v současné situaci je nám kapitalizmus houby platnej, protože jako za socializmu jsou dobré nápady utlačovány, jelikož jsou to naše nápady, nikoli těch z centra. Ostatně se žádné nápady od nás ani neočekávají, našim úkolem je lisovat, šroubovat, svařet a ne něco objevovat.
A naše firmy? Přes všechny dotace v různých programech zpravidla nemají ekonomickou sílu nápad protlačit, pokud vůbec mají možnost se nějakúm vývojem zabývat. Skutečnost je taková, že v západních zemích 90% inovací vzniká v malých firmách.
22. 04. 2012 | 12:14

santawizard napsal(a):

Krize je ,že se nejprve přestali točit peníze a potom se přestali točit stroje.Ven z krize je znovu roztočit nejprve peníze a potom stroje.To lze dokázat jedině když zboží a služby budou jako půjčky a investice.Prodávat a kupovat vyrobené zboží a služby se dá přirovnat k prodávání a kupování vyrobených půjček a investic.Růst nebo pokles výroby závisí na růstu či poklesu spotřeby a naopak.Toto je do určité míry výrobní a obchodní tajemství.Toto tajemství je chráněno jedině nevírou v jeho pravdivost.
23. 04. 2012 | 00:04

vacekj napsal(a):

Pane Kurasi,
vakuové nebo též vakuované trubičky, v angličtině vacuum tubes, jsou česky elektronky. Bohužel nejste první (a asi ani poslední), kdo takhle doslovně překládá z angličtiny a vznikají pak podobné nesmysly - viz např. také "silikonové oplatky", vzniklé překladem ze "silicon chips".
Jiří Vacek
23. 04. 2012 | 03:32

vacekj napsal(a):

Dodatek pro Lucky Fox, Jáchyma a případně další: Knížka už do češtiny přeložená je - Steven Johnson: Odkud se berou dobré nápady (Kulturní historie inovací), viz např.
http://www.kosmas.cz/hledani/?query=Steven+Johnson+Odkud+p%C5%99ich%C3%A1zej%C3%AD+dobr%C3%A9+n%C3%A1pady&submit_search=Hledat
Jiří Vacek
23. 04. 2012 | 03:50

Jarle Halsnes napsal(a):

Pane Kuras, nezlobte se, ale člověk, který dokáže napsat "analogová vakuová trubička" buď neměl psát, nebo jen pod dohledem specialistů z jistého zdravotnického zařízení v Praze 8, Bohnicích. Ukázal jste přesně, co jste zač: Píšete, jen abyste psal, "překládáte", ale vůbec nemáte ani tušku, která bije. Jste hloupý.
23. 04. 2012 | 15:34

Michael napsal(a):

Je to dobra esej. Ale bez znalosti skutecneho sveta inzenyrstvi, kde se invence a inovace opravdu provadi. Na vysoke skole se to systematicky uci, je rada metod podpory tvorivosti, existuji teorie vynalezani a algoritmy vynalezani podporovane softwarovymi nastroji, ktere opravdu funguji. Vse ma samozrejme sve meze, ale i jejich znalost pomaha. Skoda, ze ty lidske svety mekkeho a tvrdeho poznani jsou tak oddeleny.
01. 05. 2012 | 15:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy