Bůh se vrací

25. 04. 2012 | 15:34
Přečteno 4693 krát
Předpovědi obrozenců, marxistů, liberálních sekularistů a vědců, že náboženství je racionalismem a vědou odsouzené k zániku nebo na okraj civilizované společnosti, se nesplnily. Přesně řečeno se splňují jen v Evropě. Amerika věří a neustále oživuje styl a metody svých náboženství dál a statisíce amerických misionářů šíří americké křesťanství do světa. Všude na světě mimo Evropu počátkem 21. století zažívá náboženství nebývale rychlý návrat. Křesťanství, islám, hunduismus a buddhismus se derou zpět do veřejné arény a pohánějí nejen kulturu, nýbrž i politiku. A na mnoha místech planety se srážejí v krvavém střetu. Od začátku tohoto století byla téměř polovina občanských válek náboženská. Zaznamenávají ve své páté společné knize God Is Back redaktoři týdeníku The Economist John Micklethwait a Adrian Wooldridge.

Nejvýraznější náboženský konflikt probíhá na jižních okrajích islámu posouvajících se Afrikou dolů, kde její jižní polovina zároveň zažívá největší rozmach křesťanství několikamilionovým tempem ročně. Většinou ve stylu amerického křesťanství evangelikánského, charismatického, či pentecostálního, plného spirituálního nadšení a silných emocí z osobních duchovních prožitků. Z někdejších deseti milionů křesťanů na začátku minulého století jich dnes Afrika má 400 milionů, téměř polovinu své populace.

Protestantské varianty křesťanství přeskočily z Jižní Koreje (kde už přes polovina obyvatel jsou křesťané) do Číny, kde zakořenily nejvíc u nové podnikatelské třídy a počtem členů předhánějí komunistickou stranu. Odhadovaná téměř stovka milionů křesťanů je z osmdesáti procent protestantská a dvaceti katolická. Čínští podnikatelé se pravidelně scházejí na biblických čteních, výkladech a diskusích, kde se dozvídají, že Adam coby správce přírody byl první vrchní výkonný ředitel, nebo debatují, jak je ta Boží tvorba pestrá a inteligentní a zda Drawinova evoluce není nesmysl. Čínští rybáři zasvěcují svoje čluny panence Marii. Rostoucí procento protestantských kazatelů jsou ženy.

Zatímco vláda oficiálně stále ještě klasifikuje křesťanství jako podvratnou činnost, vládní ekonomové vyslovují závěry, že Amerika je tak mocná a úspěšná proto, že je postavená na křesťanství. Čím víc křesťanů tedy Čína bude mít, tím bude mocnější a úspěšnější. Víra a úžas před Bohem musí „vdechnout tržní ekonomice duši“, vysvětluje vrchní vládní ekonom Žao Hsiao ve slavné eseji zvané „Tržní ekonomika s církvemi a tržní ekonomika bez církví“. Náboženství je výrazem vznešených ideálů a pokroku, duchovní a hmotné bohatství kráčí společně, věří čínští křesťanští podnikatelé.

Rusko zažívá masivní návrat k pravoslaví a někdejší důstojník KGB Putin si v Kremlu otevřel kapli s rezidentním knězem. V roce 2006 se v sondážích 84 procent Rusů hlásilo k víře a jen 16 procent se prohlásilo za ateisty. Gorbačov se jel pomodlit do Assisi na hrobku svatého Františka a označil ho „zásadní vliv v mém životě“.

V Evropě naopak náboženství už před dvěma staletími ztratilo energii, duchovní náplň, úžas z boží tvorby a stalo se ve velké míře formální organizací podporující zastaralé a represivní se režimy, s nimiž je mnoho Evropanů ztotožňovalo. Se zhroucením starých režimů ztratilo společenský, politický a kulturní vliv, který se jim už nepodařilo obnovit. Jak zapsal Edmund Burke, „v Evropě náboženství znamenalo válku nebo útlak, v Americe bylo zdrojem svobody“. Tím také zůstává, plné energie, průbojnosti a vize budoucna. A ty také, spíš než evropskou náboženskou zahleděnost do minulosti, přijímá ostatní svět. A od nich přijímá každý rok přes sto milionů výtisků Bible, jichž se celosvětově prodá za půl miliardy dolarů.

Ne za „konec Boha“, nýbrž „konec ateismu“, označují autoři knihy naši éru. K náboženství se čím dál víc hlásí ne nějaké ty zbytky nevzdělané chudiny (jak předvídali evropští intelektuálové), nýbrž průbojní podnikatelé v mnoha zemích světa. Američtí evangelikáni, kteří zpočátku nepatřili k nejvzdělanější složce společnosti, vytvořili průbojnou „halasnou kulturu“, s televizními stanicemi a rockovými kapelami. Jejich silně emociální víra je podle jejich výkladu výsledkem „rozštěpení intelektu a duše“ v protestantských církvích. Oni si nechali duši, zatímco intelekt nechali sekulárním intelektuálovům na univerzitách. Místo intelektuálního „teologizování“ se soustřeďují na šíření víry a filantropii. Učenou tradici nahradili spoléháním na vlastní úsudek, svědomí a osobní duchovní prožitek. A tuto zjednodušenou a zkomercializovanou verzi vyvážejí do rozvojového světa – do „skulin“, kde je na nové náboženství místo a poptávka. Na „globální náboženský trh“. V Latinské Americe charismatické a pentakostální církve ubírají tradičnímu katolictví už více než třetinu věřících a stavějí si megakostely pro deset i více tisíc modlících. V zaměření na celý svět misionářům brání jen to, že 70% lidstva žije na územích bez plné náboženské svobody. V mnoha islámských zemích narážejí na ohrožení života vlastního i svých konvertitů.

„Víra,“ vysvětlují autoři, „poskytuje jistotu ve světě, kde stále krachují sekulární jistoty“. Tak také paradoxně vývoz dravého (a podle mnohých bezduchého) amerického kapitalismu vytváří větší poptávku po náboženství. Tak Amerika ke globálnímu oživení náboženství přispívá dvojnásob.

Amerických exportních náboženských technik, především celosvětového televizního kazatelství, začal používat i hlavní soupeř islám. I on, stejně jako křesťanství, má do své víry začleněnou povinnost svou víru šířit. Na rozdíl od dnešního pokojnějšího křesťanství to islám i dnes smí činit násilím. Ale ve svých hlavních projevech zůstává antikapitalistický, antiintelektuální (40 procent dnešních muslimů je negramotných) a antitoleratní. A to, domnívají se autoři, by nakonec mělo zapříčinit jeho prohru, neboť zůstane zaostalý a chudý. Obsahuje v sobě tedy zárodky „dvojí katastrofy“: brání ekonomickému pokroku a zároveň poškozuje vlastní schopnost dlouhodobě uspět v konkurenci získávání duší. Měřítkem úspěchu víry je svoboda přijmout nějaké náboženství nebo od něho odejít. To by nakonec mělo zaručit dlouhodobý úspěch protestantskému křesťanství díky jeho důsledné víře v pluralismus, individuální svědomí a svobodu volby.

To však, pravda, od čtenáře vyžaduje silnou dávku optimismu.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Patriarchální monoteistická náboženství (judaismus, křesťanství a islám) patří k nejškodlivějším a nejnebezpečnějším lidským myšlenkovým výtvorům.Jsou živnou půdou fanatismu, vytvářejí radikální rozštěpení (MY versus ONI My, vyvolený národ a ostatní pronárody, My, žijící v pravdivé víře a oni- neznabozi, pohané, které je třeba obracet na víru všemi prostředky, které jsou v dané chvíli k dispozici).Mají na svědomí desítky milionů životů , nesčetné utrpení- a to ještě není konec.
25. 04. 2012 | 15:51

kokoshka napsal(a):

Napis v nujorske podzemce grafiti:
Buh zemřel(c)Nietszce
a pod nim-
Nietsze zemřel(c)Buh
25. 04. 2012 | 15:58

Sladký napsal(a):

Bůh, který se vrací není ničím jiným, než lidským výtvorem, pane Benjamine Kurasi.Bůh nikdy nikam neodešel, je Všudypřítomný a Vždypřítomný, protože není ničím jiným, než jednoslovné označení VŠEHO, co bylo,je a bude, pro celek Bytí.
Bůh je Vše ve Všem.Raduje se a trpí ve všech živých bytostech.
Boha nelze hledat v žádné knize, v ničem, co páchne člověčinou.Boha je nutno hledat v tom, CO NEVYTVOŘIL ČLOVĚK.
25. 04. 2012 | 16:00

kokoshka napsal(a):

Gorbačev ano,ten musi se modlit petkrat denne za sve zločini,ale sotva mu to pomuže před peklem,Jelcin už na nej tam davno čeka!
25. 04. 2012 | 16:02

Sladký napsal(a):

"Boha,kterýž je na nebesích" znám z jedné prastaré knihy, plné moudrostí stejně jako době poplatných nesmyslů a věcí, "skrze něž přichází pokušení."
Myslíval jsem si, že hony na čarodějnice byly v podstatě herezí, neslučitelnou s učením Bible. Mýlil jsem se, protože je v ní psáno "Nenecháš čarodějnici naživu". Prý "Nezabiješ" jenže jinde- "Vybijete je včetně nemluvňat jako kleté.A neušetříte ani jejich domácí zvířata." Dobré, ne?
25. 04. 2012 | 16:07

Xury napsal(a):

No p.Kurasi, to jste si vybral článek. Militantní ateisti se z něj pose..souvají.
25. 04. 2012 | 16:09

Sladký napsal(a):

O tomto "Bohu z Knihy" bych bez oné knihy nevěděl vůbec nic. Zato zcela jasně vím, že mám Matku, bez níž bych nepřežil víc, než pár minut(stejně jako všichni ostatní živáčci,kteří jsou zde zároveň se mnou). Je to Její tělo, ať už rostlinné či zvířecí, které se za nás denně vydává.Žijeme jen díky tomu,že jiné živé bytosti přichází o život.
Život není žádná selanka,nic samozřejmého a obyčejného, je to krásný a zároveň krutý zázrak a účast na něm je třeba vnímat jako obrovskou výsadu, jako dar.
25. 04. 2012 | 16:15

hovorka11 napsal(a):

Křesťanské náboženství vnímám jako stmelující prvek obyvatel k šíření moci vlád k uchvácení území a majetku "bezvěrců" a "jinověrců"(na cizím i na našem území-viz nynější vývoj "restitucí"). Náboženství tak supluje svědomí, které je překryto zájmem "vyšší vůle" božské moci, které nás prostupuje všude a ve všem. Proto se hlásiči "božské vůle" rekrutují z politiků. Velmi výrazně to právě vidíme v USA, kde před válečnou okupací se vždy dovolává "křesťanských hodnot". U nás se náboženské ideologie "hodnot" dovolávají právě ti nejvíce podezřelí z rozvoje korupce a úplatkářství jako je Kalousek a Nečas- divné ? Vůbec ne, tak se to v minulosti využívalo. Hitler měl vůli boží snad v každém projevu k větší skupině lidí.
Tím nechci říci, že islám se k tomu nevyužívá- tam je však situace jednodušší, protože vojáci s "křesťanskými hodnotami" bojují na jejich území a ne naopak.
25. 04. 2012 | 16:17

Sladký napsal(a):

Uvidíme, černý hochu. Zatím tu žádného ateistu (notabene zuřivého) nevidím.Ale jinak- máte pocit, že se ve jménu Boha vraždilo a vraždí málo?
25. 04. 2012 | 16:18

kokoshka napsal(a):

Jestli přikazani vymysleli lide tak je možne klidne porušit protože človek je tvor nedokonaly,slaby, hřišny a žije ve vlastnich bludech.
Pokud moralni imperativy opravdu jsou slovem božim tak vyžadovani jejich uplatneni je autorem nejak liknave nebo přimo zanedbavane,jinak ten bordel co se tady na svete deje a nespravedlivost osudu je do nebe volajici.
25. 04. 2012 | 16:23

pocit napsal(a):

Náboženství je tak silné, kolik vybere na dobrovolné církevní dani. Krade-li se nahoře, chodit do kostela národu nepomůže. Morálka je spíše odraz praktického chování celé komunity, než recitovaných dogmat. V Evropě má náboženství problémy dané historickými zkušenostmi s ním, mírou svobody a vzdělání. Situace kdy církev suplovala některé funkce státu a měla jistý monopol se nevrátí. Problémy mají určitě i evropští protestanti. Američtí jsou tradičně jednodušší. Konečné hlasování proběhne asi mezi budhisty a islamisty. Velké říše musí být nábožensky tolerantní. Co s náboženstvím, když mi nepůjčí kvůli falešným ratingům věřících či neznabohů.
25. 04. 2012 | 16:26

Gustáv Kočí napsal(a):

Zajímavý článek. Tady bude legrace:) Těch pár zdejších českých pupíků bude mít asi zkažený zbytek dne;)
25. 04. 2012 | 16:28

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Zajímavý blog. Jsou-li informace pravdivé, čeká nás dramatické století. K Bohu vede více cest, každému ať je dopřána možnost volby. Fanatici všech náboženství jsou ovšem velkou hrozbou, je třeba více osvěty ve školách a výchova k toleranci.
25. 04. 2012 | 16:30

Bernard Madoff napsal(a):

Vždy jsem znal všech 10 přikázání a z BIBLE mohu citovat. Ve vězení mě navštěvuje rabín. Shalom.
25. 04. 2012 | 16:33

Slitovný napsal(a):

Až padne dolar, zůstane jim chvíli alespoň víra. Salam alejkum.
25. 04. 2012 | 16:37

aga napsal(a):

Není spravedlivé vynechat z výčtu silných náboženství, která se derou ke slovu, judaismus. Zřejmě panu Kurasovi vypadl omylem.
25. 04. 2012 | 16:38

aga napsal(a):

pocit

Moc toho o víře nevíte. Církve jsou možná tak silné, kolik vyberou na dani, ale spojuje-li skupinu lidí skutečná až fanatická víra, jsou schopni čehokoli jen pro větší slávu svého boha.
25. 04. 2012 | 16:40

Marx napsal(a):

III. opiová
25. 04. 2012 | 16:41

kacíř napsal(a):

Nebudu vám brát vaši víru, pokud mi nesáhnete na mou nevíru!
25. 04. 2012 | 16:42

kokoshka napsal(a):

aga:
Judaismus neni tak naboženstvi jako spiše ideologie Satana.
25. 04. 2012 | 16:45

občan napsal(a):

Bůh se vrací a říká "Zaplať Pánbůh restituce!"
25. 04. 2012 | 16:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek vykazující znaky spamu resp. "tapetování" (opakovaný identický text, který nijak nesouvisejí s tématem).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 04. 2012 | 16:49

Pepa Řepa napsal(a):

Bude veselo!
Kozina to už načal.
vyvolávám tě, duchu anti-stejskale, alias n.o.s.i přijď mezi nás. I ty velký maloměšťáku.
I ty duchu bratra Wěnczeslaua a řekněte, proč nás-papežence, stejně jako své souvěrce-autor přehlíží.Proč vidí jako motor civilizace pouze reformované televangelisty.

Vysvětlete nám proč tomu tak je.
25. 04. 2012 | 16:53

Gustáv Kočí napsal(a):

Tak si nad titulkem říkám:Bůh se nevrací, ten Je pořád, ale třeba se vrací člověk;)
25. 04. 2012 | 16:54

Pepa Řepa napsal(a):

pocit
jo, chybí tady rating církví!
25. 04. 2012 | 16:59

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

pane autore,

"hunduismus a buddhismus se derou zpět do veřejné arény" :-) :-) u toho psovského -ismu bych si dovedl představit, že jde o překlep, ale že by buddhismus se dral zpět do veřejné arény? co by tam měl podle Vás dělat?
25. 04. 2012 | 17:04

aga napsal(a):

Bůh se vrací, a s ním přijde Zákon.Teď jen který.
25. 04. 2012 | 17:05

kokoshka napsal(a):

Mne se to netyka,ja jsem svedek Jehovovy a zaroven bohužel i obvineny:-)
25. 04. 2012 | 17:05

český maloměšťák napsal(a):

Zajímavý souhrn faktů týkajících se mechanického, manifestního křesťanství.
Autor se cudně nezmínil o oberkřesťanovi Dukovi a jeho prohlášeních na adresu občanů protestujících proti vládě - zhusta spolku manifestních a mechanických demokratů.
Nebo už dnes neplatí - jaký pán, takový kmán ?

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Arcibiskup-Duka-sokoval-Cirkev-nikdy-nic-nevlastnila-229585

http://www.novinky.cz/domaci/265040-odlozit-restituce-krize-neni-na-jedno-obdobi-argumentuje-duka.html?ref=boxD

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/duka-se-vyslovil-proti-navrhum-na-odlozeni-cirkevnich-restituci-kvuli-krizi--1047157

------------
Církev je instituce, která je jednoznačně neefektivní - ve směru řešení problémů složité společnosti.
Investovat se má do institucí, které jsou schopny investice proměnit v dodatečný výno, do institucí , které jsou schopny aplikovat inovace.

Je s podivem, kolik lidí dnes sedá na lep jakémusi reverzu k 19. století - ohlupováni plochými a polopravdivými interpretacemi, blábolivým sentimentem a placenou propagandou opouštějí snahy o fumkčnost a nápravu institucí , které odpovídají danému stupni složitosti společnosti...a takto infantilizováni vrhají se zpět do jakéhosi vybájeného archetypizovaného lůna , které jim nabízejí všichni ti různí šizuňci a trubači, zhusta napojeni na fiskál či daňové zpronevěry /sponzorské dary/ - "díky" čemuž dochází k dalšímu oslabování dosud fungujících institucí. Institucí, které už dávno přebraly od matičky církve její funkce.

Sledujeme tak velmi zajímavé procesy - komodifikaci nejen zdraví či vzdělání a stáří...ale i víry. Protože pokud by Kristus dnes potkal Duku - zmrskal by ho důtkama, stejně jako to udělal kdysi v Jeruzalémě s penězoměnci a dalšími šizuňky...
Pokud ovšem Duka a podobní nemají Krista za blázna....a rebela.

:((
25. 04. 2012 | 17:06

Sláma napsal(a):

Krize západního světa započala, když Řím převzal křesťanství jako státní náboženství a skončila, když se intelektuálové renesance vrátili k odkazu antické řecko-římské kultury. Křesťanství je jen jednou z variant víry semitských kočovníků Předního Východu, které je pro indo-evropské národy něčím naordinovaným zvenčí.
Po pádu antické řecko-římské civilizace zůstaly památky (mosty, silnice, divadla), které po dobu 15 století nikdo nedokázal ani opravovat, natož napodobit.
25. 04. 2012 | 17:08

Sláma napsal(a):

Pan Kuras má možná pravdu o Americe, ale u nás v Evropě náboženství, především to katolické vymírá, jak vymírají jeho nositelé.
25. 04. 2012 | 17:09

TomášL napsal(a):

Pae autore,

vždy jsem říkával, že nejgeniálnější výmysl lidstva je čas. Avšak jsem se hluboce mýlil a zapomněl na Boha...
25. 04. 2012 | 17:11

LF napsal(a):

Zajímavý článek,
povídal jsem si na podobné téma nedávno s jedním kamarádem, moc moudrým knězem, katolíkem, ale otevřeným jiným vyznáním, zejména protestantským. Tvrdil jsem mu, že jsem ateista a zůstanu ateistou.
On mi na to odpověděl - beztak dodržuješ všechna přikázání, pomáháš nemohoucím (poznámka pro levičáky - nemohoucí je člověk, který díky nějakému handicapu nedosahuje dostatečných prostředků k živobytí, přestože se v potu tváře snaží, nikoliv nemakačenko nebo nezodpovědný člověk), chováš se celkem morálně. A Bohu je úplně jedno, že nevěříš v něj, ale v Darwina. Účel tvého bytí ve společnosti je splněn tak jako tak.
To jen tak pro zasmání.
25. 04. 2012 | 17:13

Drzá zrzka napsal(a):

Páč bohů máme na výběr, bude důležité vědět, který bůh se vrací.
25. 04. 2012 | 17:15

Frante napsal(a):

Jestliže na planetě přibývá obyvatel, je logické že přibývá i těch věřících. Jestliže v Evropě ubývá obyvatel, je logické že ubývá i věřících ...
25. 04. 2012 | 17:15

český maloměšťák napsal(a):

Ještě trocha čísel, komentujících blog pana Kurase z úst Nejvyššího /českého Nejvyššího/ :

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kardinal-duka-vericich-ubyva-kvuli-nechuti-k-institucim_230899.html

"...Věřím v hodnoty rytířů Jedi

K církvi či náboženské společnosti se v loňském sčítání lidu přihlásilo 14 procent obyvatel; bylo jich 1,47 milionu. V roce 2001 to byla skoro třetina lidí - 3,29 milionu. Výrazně ale přibylo nyní těch, kteří o své víře či vyznání mluvit nechtějí. Před 11 lety odmítlo tyto informace sdělit zhruba 902 tisíc osob, loni jich bylo přes 4,77 milionu.

Nejvíce lidí se hlásí k římskokatolické církvi, celá desetina obyvatel. Nejsilnější základna je v Jihomoravském kraji, kde je 199 tisíc věřících. Druhou nejpočetnější je Českobratrská církev evangelická s 52 tisíci věřících. K Církvi československé husitské se oficiálně kloní 39 300 lidí. Celkem 20 600 přívrženců má pravoslavná církev. Svědků Jehovových je 13 100. Přes 15 tisíc lidí uvedlo, že vyznává hodnoty rytířů Jedi z filmové ságy Hvězdné války.

K Ústředí muslimských obcí se přihlásilo 1442 lidí, dalších 1943 osob vyplnilo do kolonky náboženství islám. Budhistů je v zemi oficiálně 2632. Hnutí Hare Krišna má 675 členů a scientologická církev 374..."

Mno - Jedi... nebo - žerou ?

Kurňa - musím zaregistrovat i církev "Adventisté bez příčiny", jejíž jsem papežem, arcibiskupem, biskupem, jáhnem, podjáhnem, nadjáhnem, zajáhnem i ráhnem....a jediným farníkem.
Peníze a sex jsou totiž dycinky dobré na zasmání...

V Praze se prý pohybuje na 4 000 Ježíšů.

http://www.literarky.cz/michail-e-stavrev/8270-jei-byl-bezdomovec

http://zpravy.tiscali.cz/praha-kvuli-otepleni-zrusi-stany-pro-bezdomovce-121468

Kam s nimi ?
Šup je někam daleko - sejde z očí, sejde z mysli....co tak je šoupnout někam hodně daleko - na nějaký ten církevní pozemeček.....

P.S. Výše uvedené řádky o funkčnosti institucí se netýkají Kozloistánu Zelného.
Zde je vysoce funkční pouze Mafie a propaganda.
25. 04. 2012 | 17:18

český maloměšťák napsal(a):

LF
Ha, ha, ha...

/uzřel jsem totiž , že se nikdo nesměje... a tak mi vás zabylo líto....(lítost však autenticky může projevit pouze pravičák - levičáci litují jen naoko - v skrytu duše mají radost, že se to nestalo jim ...fuj, fuj, zlí a pokrytečtí levičáci !...)

Nemáte ještě nějakou banální historku ? Pro zasmání ?
25. 04. 2012 | 17:22

tvůrce trhů napsal(a):

proveďme holandskou dražbu bohů na burze
25. 04. 2012 | 17:25

aga napsal(a):

Nová doba přináší nová náboženství:

http://kopimistsamfundet.se/english/
25. 04. 2012 | 17:25

Karel Mueller napsal(a):

Pane Kuras,

zdá se, že člově je příliš slabý na to, aby se obešel bez Boha.

Nakonec jsem zde nejednou psal, že marxismus je odnož křesťanství, která zbožnila člověka (lépe by snad bylo lidský rozum), nacismus měl ono Gott mit uns a i Himmlerův černý řád SS byl organisován přesně podle vzoru jezuitů s prvky germánského mysticismu.

Potřeba Boha zkrátka plyne z toho, že nelze vytvořit bezesporný etický kodex (samozřemě kromě základních požadavků obsažených v desateru, ale ty se dají zdůvodit i vědeckou cestou) a starý Maur má samozřejmě pravdu i v tom, že náboženství je opium lidstva, ale bohužel ho nedokázal nahradit.

Samozřejmě nemohu posoudit, jak dalece jde o módu, snobismus, účelovost apod. Určitě hodně, protože vzdělaný člověk s kritickým myšlením musí být nutně agnostik.
25. 04. 2012 | 17:25

havlíček napsal(a):

ateisto, pozor aby jsi se nedostsl do nebe
25. 04. 2012 | 17:28

Viola napsal(a):

Samé dobré zprávy

a k tomu pan Sladký "Je to Její tělo, ať už rostlinné či zvířecí, které se za nás denně vydává.Žijeme jen díky tomu,že jiné živé bytosti přichází o život."

Její i jeho tělo.
25. 04. 2012 | 17:29

Viola napsal(a):

Karle Muellere

Bůh je láska, tak jakýpak agnostik?
25. 04. 2012 | 17:32

kokoshka napsal(a):

Ja se take hlasil k rytiřum Jedi,pravil mi zeleny magistr Yoda"že v Sile vidi moje nadani",bohužel ani svetelny meč mi nedali,přinutili mne ukližet mimozemštanska hovna,tak jsem přistupil na Temnou stranu Sily a citim se dobre!Už umim pohybem ruky přivolat televizni ovladač a přinutit ženu aby mlčela když mi chce neco vyčitat.Stači takove male hesto:"Nechceš se hadat a chceš jit udelat večeři"!Ona opakuje:Nechci se hadat a chci udelat večeři.Ono to opravdu funhuje!At nas provazi Sila!
25. 04. 2012 | 17:33

Viola napsal(a):

TomášiL

Jak si lidé mohli vymyslet lásku? Jak je možné si vymyslet chemii - otázka pro nevěřícího.
25. 04. 2012 | 17:37

TomášL napsal(a):

Violo,

z principu jsem agnostik, avšak! Boha "objektivně nikdo neviděl a nikdo neslyšel", ale umím si představit, že může "existovat" v mém oblíbeném rčení "jestli existuje Bůh, musí mít minimálně čtvrtý rozměr".
:-)
25. 04. 2012 | 17:42

LF napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
Napadá mě jediná, ta o potrefené huse. Jste zlomyslný a jízlivý člověk, nebo se tak jen snažíte působit zde na diskusi?
25. 04. 2012 | 17:43

český maloměšťák napsal(a):

!...Nejvíce lidí se hlásí k římskokatolické církvi, celá desetina obyvatel. Nejsilnější základna je v Jihomoravském kraji, kde je 199 tisíc věřících...."

Chtělo by to prozkoumat funkční závislost mezi počtem hlav vinné révy a počtem katolíků.
Kdo se toho ujme ??

Nikdo.
Myslel jsem si to.
Kokoshka je na vodku, Pepka na whisky, JAHA na borovičku a já zase na pivo.

Tak zas nic....
25. 04. 2012 | 17:44

Viola napsal(a):

TomášiL

Láska jako čtvrtý rozměr, to ještě básníky možná nenapadlo.
25. 04. 2012 | 17:52

Carlos V. napsal(a):

Víra,“ vysvětlují autoři, „poskytuje jistotu ve světě, kde stále krachují sekulární jistoty“.

Dost ubohé vysvětlení. Nebo vysvětlení pro ubožáky. Žádné jistoty nikdy nebyly, nejsou a nebudou. Kdo je hledá, je ubohý nesvéprývný bloud.

Jistota je jediná. Smrt.
25. 04. 2012 | 17:53

český maloměšťák napsal(a):

LF
Naopak. Chtěl jsem vás potěšit...sám jste psal, že je ten váš příspěvek napsán jen kvůli zasmání se....no a nikdo se nesmál...tak...

Vy považujete lítost a dobročinnost za zlomyslnost a jízlivost ?

Hmm - ona mně ale babička říkala - "synku, drž se dál od ateistů...a zejména těch, co to o sobě hlasitě vykřikujou - že jsou ateisty. Ti jsou totiž největšími fanatiky víry ! Ale takové té perverzní, synku...drž se od nich dál"

Budeme se tak držet od sebe dál, ju - LF ?

Vy budete " beztak dodržovat všechna přikázání, pomáhat nemohoucím (poznámka pro levičáky - nemohoucí je člověk, který díky nějakému handicapu nedosahuje dostatečných prostředků k živobytí, přestože se v potu tváře snaží, nikoliv nemakačenko nebo nezodpovědný člověk), chovát se celkem morálně. A plnit tak účel svého bytí ve společnosti tak jako tak."

No a já budu psát tak, jak uznám za vhodné já a Stejskal.

To je dobrá dohoda, ne ?

Víte jak se říkalo falešným mravokárcům v starověké Judeji ?
25. 04. 2012 | 17:54

skeptik napsal(a):

Předpovědi se splnily, ale společnost se stává méně civilizovanou, či jak to je v první větě... Chybí poctivost, důkladnost,trpělivost. Vyžadují čas a zkušenosti, které se nedají prodat, ani koupit za naťištěné dolary.
25. 04. 2012 | 17:56

TomášL napsal(a):

Violo

Nejsem básník a dívám se na to přísně matematicky. Možná zítra Vám vysvětlím, jak se dívám na "4. rozměr", neboť mnoho lidi (i zde) mu nerozumí...
25. 04. 2012 | 17:58

Viola napsal(a):

Tak jo Tomáši Ahoj.
25. 04. 2012 | 18:01

kriminalista napsal(a):

(Bůh se vrací). Pochopitelně se vrací na místa SVÝCH činů.
25. 04. 2012 | 18:05

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...člověk je stádní tvor. Dnešní moderní a přetechnizované stádo se žene za úspěchem,....zabývat se jednotlivými kusy není na tapetě dne. Tak ty kusy potřebují někoho, kdo je vyslechne, potěší, dodá důvěry, pomůže v úprku v příštích časech. Hledá,...hledá si cestu ke svému bohu,....je to cesta k napajedlu duše a citů. Tužka.
25. 04. 2012 | 18:15

Honza999 napsal(a):

Bůh není.

Kdyby byl, tak by před časem se Robinu Gibbovi dařilo dobře a v komatu by ležel Kalousek.
25. 04. 2012 | 18:36

PK napsal(a):

Doporučuji všem lidem věřit v Boha, mám důkazy že Bůh existuje.A existuje také peklo.
25. 04. 2012 | 18:47

Karel Mueller napsal(a):

Honza999:

Lidé nevěří v Boha. Nemohou věřit v něco, o čem nemohou mít sebemenší představu.

Věří v Boží slovo. A to jim zprostředkovávají jen jiní lidé.
25. 04. 2012 | 18:49

Fialenka napsal(a):

ago,
na to jsem taky myslela (17:05). Ovlivníme to nějak …?
25. 04. 2012 | 19:28

Aleš Vyhnal napsal(a):

Nikdy na Zemi nežilo tolik ateistů jako nyní. Počet ateistů na Zemi je 750 milionů až 1 miliarda. Ateistů v civilizovaných zemích přibývá, bohužel věřící v zaostalých zemích se reprodukují rychleji. Zdraví společnosti antikoreluje s religiozitou ve všech ukazatelích (Vietnam a Irsko vybočují) kromě počtu sebevražd-ten je vyšší v ateističtějších zemích, zejm. ateistické Bělorusko, Ukrajina, Estonsko. Ani USA nejsou výjimkou, tam se náboženství udržuje díky neexistujícím sociálním jistotám brutálně pravicového státu. To je další známá korelace: sociální jistota=>nízká religiozita.
25. 04. 2012 | 19:36

zemedelec napsal(a):

Pane Kuras.
Měli bychom se spíš bát Božího hněvu.Sice ty Boží mlýny melou pomalu,ale jistě,je to potvrzeno po staletí.
25. 04. 2012 | 19:40

Frante napsal(a):

zemedelec
"Bojte se božího hněvu" - takový nápis instaloval jeden farář v kostele ještě za totáče. Nelíbilo se to inspekci z místního výboru, jako že by veřejné nápisy měly mít i trochu ideový obsah aby měly výchovný účinek v duchu moderní doby. Tak nápis doplnil: "Bojte se božího hněvu komunisti"
25. 04. 2012 | 19:57

zemedelec napsal(a):

Pane Frante.
Dobré i vtipné.
25. 04. 2012 | 20:01

kalous ušatý napsal(a):

Výborně. Až bude čínský papež, čínské jarmulky, nám půjčí za křesťanský úrok na placení restitucí.
25. 04. 2012 | 20:03

zemedelec napsal(a):

Pane kalous ušatý.
S toho našeho sametu byly ušity jarmulky,myslíte že je vymění za Čínské?
25. 04. 2012 | 20:10

Origenes napsal(a):

Vrátí se ve stejném čase na všechna místa současně ve všech svých osobách jako nanejvýš Probuzený a Slitovný, to je v podobě čistého ohně Hellfire (viz Zjevení). Amen.
25. 04. 2012 | 20:13

Michal Macek napsal(a):

god is back :D
25. 04. 2012 | 20:24

Origenes napsal(a):

A pochopitělně plně Elektrifikovaný, (více než blesk). To je JEHO substance i esence. Shalom.
25. 04. 2012 | 20:28

Karel Mueller napsal(a):

Viola:

Tak jak jste milá Violo naplňovala Boha a kolik bližních jste milovala?
25. 04. 2012 | 20:31

xx napsal(a):

Největší sranda je, když levice v čele s komunisty vyčítá křesťanům, že ve jménu jejich ideologie lidé napáchali kupu zla a povraždili milióny lidí. Ale vůbec je nenapadne, že ve jménu jejich ideologie rovnostářství a třídního boje zahynuly také milióny lidí, odhaduje se že až 23 miliónů lidí a to za nesrovnatelně kratší období.
Je to asi tím, že mají neotřesitelnou víru ve svou pravdu a svou ideologii (ačkoli se považují za bezvěrce) a tudíž si to ani na vteřinu nepřipustí. Samozřejmě promptně najdou konkrétní viníky a nakonec se vzájemně ujistí, že tito byli vyvrheli a vlastně čistou ideologii ani nikdy nevyznávali a nakonec je exkomunikují :-D

Bůh je zřejmě šprýmař, když stvořil takovýhle spektákl.
25. 04. 2012 | 20:35

kalous ušatý napsal(a):

to zemedelec 20:10
Náš samet byl velmi kosher, ale nebyl z jadrného fládru, ale z plynových jen hadrů. Čínský nemůže být větší póvl.
25. 04. 2012 | 20:37

aga napsal(a):

Fialenka

Myslím, že přechod od Starého k Novému zákonu (od egoismu k altruismu, od žárlivosti a krutosti k soucitu) se může uskutečnit vždy jen v jednotlivci, a to právě jen v reakci na ve společnosti vždy převládající starozákonního ducha. Takže ovlivnit to můžeme asi jen každý sám v sobě.
25. 04. 2012 | 20:38

gaia napsal(a):

2/3 odložených dětí do babyboxů jsou holčičky.
25. 04. 2012 | 20:45

Michal Macek napsal(a):

gaia

sem cetl nekde ze kdyz je jako druh v ohrozeni rodi se vic samicek....
25. 04. 2012 | 20:50

Aktiv napsal(a):

Proč monoteismus ztrácí příznivce pane Kuras? Odpovím vám, úplně ze stejného důvodu jako nacismus nebo komunismus, protože jsou založeny na neomylné pravdě, vůdcích, a podřízených, kteří z vlastní nevědomosti už neřídí svůj vlastní život, nýbrž jejich život řídí církev. A běda kdo bude myslet jinak, takové případy zná Evropa z historie, i současnosti, a pravoslaví je stejně zkažené, jako jakékoliv jiné monoteistické ideologie , které diktují, jak se kdo má chovat, co má říkat, a co má dělat!
Nedivím se, že v Jížní Americe, kde je velká skupina chudých lidí ovládáná oligarchy spolu s církví, která udržuje tyto masy v nevzdělanosti a primitivním životě, aby byla snáze ovládaná. Tyto snahy májí i křesťané v české politice, vyrobit opět masu chudých lidí, kteří se stanou pouhými otroky zvůle církve a oligarchů!
Poděkume konzervativním křesťaům, jako Kalousek,Nečas,Hegr,Swarzenberg,Svoboda a další, kteří už znova pomáhají tuto otrockou sílu budovat.Pak se i zde objeví větší skupiny zmátořených a zoufalých otroků vyznávajících jednu víru, v jedinného spasitele, které budou vládnout tito bezostyšní a zkázonosní představitelé víry!
A pane Kurasi, víte jak primitivní a zaostalé jsou všechny země, kde vládne náboženství?Kromě USA jsou to všechny, USA je jen jíný případ, tam je jen velké pokrytectví, které je typické pro všechny monoteistické náboženské státy!
25. 04. 2012 | 20:54

kokoshka napsal(a):

gaia:
To mne dojalo,budu plakat celou noc!
25. 04. 2012 | 20:56

gaia napsal(a):

to je výsledek vlivu patriarchálních náboženství na člověka.
25. 04. 2012 | 20:58

český maloměšťák napsal(a):

Kromě výzkumu funkční závislosti mezi hlavami révy vinné a katolíky na Jižní Moravě - dal by se provést i výzkum jevu, kdy v USA máme velké množství lidí konzumujících náboženství a současně i velkou masu lidí konzumujících drogy.

Ovšem to by nás taky mohlo přivést na scestí - takové myšlenky....takové hledání závislostí a paralel....

Takže zase nic....snat santawizard by nám mohl napsat jak to je - s těmi hospodskými kaplany a marjánkovými guruy....:))

Jdu na pivo.
25. 04. 2012 | 21:01

gaia napsal(a):

Aktiv

nejvíc nábožensky založené země jsou USA a Indie.

Jedna je technologicky nejvyspělejší, druhá patří zas mezi zaostalé.

Náboženství je iracionální a je to těžko vysvětlitelné.
25. 04. 2012 | 21:02

kokoshka napsal(a):

gaia:
To je vysledek tveho feminismu,když ženy tak se předhaneji v rovnopravi že mužou chlastat,kurvit a uživat drogy jako muži a pak nasledek hodit do babyboxu,jste sufražetky svym agresivnim feminismem zničili tradični rodinny model tak se nestežuj!
25. 04. 2012 | 21:11

Kvakin napsal(a):

Jsem agnostik výchovou, materialista vzděláním a světonázorovým přesvědčením, k náboženstvím tolerantní či spíše lhostejný. Přesto je pro mne v současnosti neslastnější spekulací představa druhého příchodu Ježíše na zem. Vidím ho, jak vybaven holí, se kterou je často zobrazován, televizního šoumena - tlouštíka Duku sráží k zemi a mění v krvxxou kaši jejími údery. Dnes jsem si přečetl v novinách, že tento černoprdelník chválí kobylí hlavu (Peak) za jakési neexistující vlastnosti a už jsem stavebního dělníka Jošuu viděl, jak popa - tlustého hřebce lynčuje klackem. Nenechte si namluvit, že Ježíš říká: udeří-li Tě v tvář, nastav i druhou. To je pauliánský podvrh. Autentické je toto: kdo jste se ještě neozbrojili, prodejte plášť a kupte si meč. (I posera Kéfa - Petr poslechl a koupil si aspoň dýku).
25. 04. 2012 | 21:29

laik napsal(a):

... a usekl setníkovi ucho. Shalom. Amen. The End.
25. 04. 2012 | 21:36

kalous ušatý napsal(a):

i já břitkými verši a políčky i složenkami častuji své nepřátele.
25. 04. 2012 | 21:38

Maximus napsal(a):

Autor napsal:
Všude na světě mimo Evropu počátkem 21. století zažívá náboženství nebývale rychlý návrat.

Tak jo. Volně přeloženo tzn., že omezenost, hloupost či spíše primitivismus a voluntarismus získává na síle. Lidstvo je na cestě do stoupy. Lidé se množí jako kobylky (alespoň právě mimo Evropu), zdrojů, energie, potravin, pitné vody atd. ubývá, fauna a flóra planety je průběžně neskutečně ničena a lidé jako celek, stále více nevzdělanější se budou více a více obracet k jakési vágní entitě, Bohu. Fakt, tak to je teda úchvatná představa.

Ještě bych si dovolil škodolibě zajet do věřících oveček, proč Bůh, když je tak všemohoucí a všemocný nechává na světě dnes a denně tolik utrpení, nechává lidi se navzájem už od nepaměti se vraždit, znásilňovat, okrádat atd. a to včetně i těch nejmenších dětí! Co mu např. ti nějmenší děti a třeba i batolata udělala? Nic, on prostě neexistuje. No a kdyby existoval, tak by to byl obyčejný úchyl, který nezaslouží, abychom se k němu modlili a klaněli se mu. No a církev? Jakým právem si o sobě myslí, že je něco mezi Bohem a ostatními lidmi? Strčte si toho Boha všech forem (podle druhu náboženství), třeba za klobouk!
Amen resp. enter!
25. 04. 2012 | 21:45

laik napsal(a):

Zvrat způsobí až striptýzy televizních protestantských kazatelek. Chrámová prostituce už kdysi fungovala, ale asi se neosvědčila.
25. 04. 2012 | 21:46

Fialenka napsal(a):

aga

Souhlas. Tomu že každý má začít u sebe docela věřím a dobrota a soucit jsou velmi žádoucí.
25. 04. 2012 | 22:09

bernanke napsal(a):

Naše měna je kryta " In GOD we trust " a proto ji žádné kvantitativní uvolňování nemůže vadit. Navíc to stejně nepočítáme. V záloze máme unbeatable "GOD with US".
25. 04. 2012 | 22:28

Petr B. napsal(a):

Maxime, za to, co jste napsal, vás určitě obviní z komunismu. Prostě vás zkazil komunismus. Komunismus=ateismus.
25. 04. 2012 | 22:30

argun napsal(a):

Pane Kurasi
začátek dobrý, konec jak z bolšeické agitky. Proč? Jste tajně vysvšcený evangelický pastor?

"Měřítkem úspěchu víry je svoboda přijmout nějaké náboženství nebo od něho odejít. To by nakonec mělo zaručit dlouhodobý úspěch protestantskému křesťanství díky jeho důsledné víře v pluralismus, individuální svědomí a svobodu volby."

Přání otcem myšlenky. Realita světa je přesně opačná, řekl bych.
25. 04. 2012 | 22:37

kokoshka napsal(a):

Petr B.
Z čeho maximku obvinovat krom vrozene oligofrenii?
Pojem"svobodna vule"kterou nam dal Buh mu nic neřika,za každe batole se mu musi osobne zodpovidat,o:-)Že cesty Pana jsou nevyzpitatelne,a tomu červu je boži zamer nejasny jako Alfa Centauri...škoda mluvit.
Buh u nej je vagni entita,aha,a odkud se vzal maksimka a jeho prarodiče?Porodili asi sami sebe!'
25. 04. 2012 | 22:43

Duka napsal(a):

Množíme se pučením, porodím restituce.
25. 04. 2012 | 22:58

Maximus napsal(a):

Petr B.
Já vím, ale když tak si koupím odpuustku, ne?
25. 04. 2012 | 23:01

Maximus napsal(a):

kokoshka
Už to nehul, není ti rozumnět, ale je to možná záměr Boží, ruský Burlaku!
25. 04. 2012 | 23:03

kokoshka napsal(a):

Maximus:
Jasne,elena,že z tebe Buh udelal zahořklou sociopatku je take Boži zamer,spiše karma!
25. 04. 2012 | 23:07

Maximus napsal(a):

kokoshkáá,
ty seš lama, kolikrát ti mám opakovat, že nejsem Elena, koukám, že oligofrenie bude spíše tvoje záležitost. Problém, Vás Rusů je v tom, že moc chlastáte vodku, pak už ztrácíte soudnost a přehled. Nádo zatapiť Voloďo!
P.S.
Jseš tady v Česku za prachy FSB? Kolik ti platí garždaníne?
25. 04. 2012 | 23:13

kokoshka napsal(a):

Buh nenalinkuje každemu jeho osud,nedela vam chuvu nebo andela stražneho,Buh se nezajima o to jestli jste porušil pust nebo nekoho zamordoval-to vše se vam připomene v jinem živote,tady mate jenom možna nejaky talent do vinku,vice mene(ne)přiznive okolnosti a poučeni co je spravne a co neni.
Zbytek už je na vas,jak naložite se svym životem je vaše vec,každy si zvoli vlastni cestu a každy se bude za sve činy zodpovidat ne před lidskym soudem.
25. 04. 2012 | 23:18

kokoshka napsal(a):

Maximus:
Kdybych pokažde co slyšel od eleny že neni elena aspon stovku tak už bych mohl založit nadaci na pomoc detem Černobylu,jasne že jsi takova elena jak ja Papež,je mi jedno kolik vaše banda ma jmen,nicku a členu,jste odporna chaska co kazi lidem život,myslela jsi že mne zlomiš,dostaneš-tudlenudle!
25. 04. 2012 | 23:24

Viola napsal(a):

Karle Muellere

naplňovat Boha - to je zvláštní vyjádření. Bližní miluju stále.
25. 04. 2012 | 23:31

otec exercita napsal(a):

Kokoshka není vlažný, ale Bohudíky jurodivý. Vypadá to, že Kuraš má omylem pravdu.
Jich cesty jsou skutečně nevyzpytatelné a nikdo je nikdy nepochopí. Musíme jim věřit, nebo je posedne Zlý.
25. 04. 2012 | 23:49

Karel Mueller napsal(a):

Milujte Violo. Zdravím na dálku a závidím :-)).
26. 04. 2012 | 00:06

kuráž napsal(a):

Pop je potenciální rabi nebo aspoň rab.
26. 04. 2012 | 00:07

Franta napsal(a):

Jdu naplnit Božku a zaplnit Zemi.
26. 04. 2012 | 00:10

mb napsal(a):

Na rozdíl od dnešního pokojnějšího křesťanství to islám i dnes smí činit násilím.

vysvětlujte to jihoamerickým indiánům před několika staletími ...
26. 04. 2012 | 00:11

Karel Mueller napsal(a):

Aktiv:

To, co jste napsal, jsme my starší poslouchali celé mládí. Nebyli jsme první, bylo to už jasně řečeno v 19. století, proto to opium lidstva. Ne že by to nebyla pravda.

Ale jak to nakonec dopadlo vidíte sám. Z epsilonů až gam prostě alfy neuděláte a společnost samých alf by se sama sežrala, mám-li parafrázovat Huxleyho.
26. 04. 2012 | 00:14

just a stranger on a bus napsal(a):

Myslím, že všechno, co by mě k tématu mohlo napadnout už před časem vyčerpala tato paní:
http://www.youtube.com/watch?v=B4CRkpBGQzU

What would you ask, if you had just one question?
26. 04. 2012 | 00:15

Martin napsal(a):

Pane Kurasi, dneska jste to s tou medikací přehnal.
26. 04. 2012 | 01:25

Honza999 napsal(a):

kokoshka

Mám dotaz... Je bůh OPRAVDU vševědoucí? Tedy - zná budoucnost?
26. 04. 2012 | 02:49

petrvileta napsal(a):

Bůh se vrací, protože lidé potřebují něčemu věřit. Podívejte se jen, kolik lidí věří "zelenému náboženství" a když se jich zeptáte "a kde budete tu elektřinu brát", tak vám odpoví "no v zásuvce přece, tam je pořád".

Moc se mi líbil jeden anglický citát na internetu, bohužel už nevím čí.
"Jsem kreacionista. Věřím, že člověk stvořil Boha."
26. 04. 2012 | 03:03

Pepa Řepa napsal(a):

kokoshka
maršále, termín jurodivý docela sedí, ne?
Za rodinu, za Stálina....urá.....pamatuju to, coby dítě v kině Vzlet.
Jo, to byly časy!
26. 04. 2012 | 06:12

Pepa Řepa napsal(a):

argun
otec Kuráš je gourmet. Přijde, ochutná, dá mišelínskou hvězdičku a jde dál.
Jeho úhel pohledu je pochopitelný,
Měřítkem úspěchu je možnost odejít.
Pokud možno bez placení.
Napište to na futro, šéf to zaplatí.
Jde se dál. Svoboda volby.
Jen aby ho-hedonistu- nevzal ze změny kuchyní žlučníček.
26. 04. 2012 | 06:22

honolulu napsal(a):

Lide podvedomne hledaji UNIK v necem, co by jim prineslo orietaci v resenich zivotnich problemu.
Vasi vudcove jsou podprumnerni bez vzletu, rozhledu a nemaji vam
co nabidnout pro budoucnost - jsou prislepli, nemaji VISION..

Lide to vyciti, tak hledaji v nabozenskych pouckach ulehceni sve zivotni situace a nevi, ze tyto poucky jsou pouze na orientaci, inspiraci a energii positivniho mysleni, ktera nepomuze necinnym a bezcilnym.

Vas politicky process je pouze vymnena slepysu, kteri nemaji o vas zajem a bohatnou ze statnich penez, (za coz by byli drive predhozeni lvum.)
Vasi knezi vam LZOU o Kristovi stejne, jako o nem lhali Pharisees, Pilatovi a Herodu Antipasovi.. To co by vam melo pomoci je vam predkladano ke straveni tak, aby vas ujarmilo a pripravilo o penezenku.
O nejvetsim nebezpeci, ktere vam hrozi je vam zamerne lhano.
Ani ten loupeznik Klema Gottwald nemel tak vzacne podrbane priority, jako maji nekteri vasi slepysi, ktere vy stale dokola volite.
Ti vas prodaji kazdemu, kdo jim za vas neco nabidne. Vetsinou jsou to mluvkove se zlatou vyridilkou a prazdnymi makuvkami, coz vy nepoznate. Vas jde opit spuntem z Burgundy.

Nejhorsi vsak je, ze se vzdy najdou Bredschnaidrove, kteri za vetsi krajic nez mate vy, shorsuji vasi sitauci.

Rimane z kterych jste kulturne a castecne rasove vysli meli 21 hlavnich Bohu a ani jeden z nich nebyl prisdisrac, ktery nastavoval druhou tvar. (A Krist to myslel pouze k vasim bliznim.) Tak bojujte a radikalizujte se, nevolte stale stejne egoisticke poseroutky a pamatujte si Bredschnairy.

Az pojedete do Breclavy, neverte Haskovi, ale Marsovi ! (Buh vsech fackovacek.) Kdyz chcete krast, neopicte se po Kalouskovi ! Merkury vam poradi, (Buh zlodeju.) Chcete ulovit Roma, loupeznika ? (Diana, poradi.) atd. atd. Zadny z tech Bohu neni poseroutka a Kristus byl revolucionar ! A sv. Petr ? Ten jeste pred tim nez potkal Krista sfackoval tolik Pharesees, ze mel zakazany Jeruzalem a vetsina Apostolu podporovala Zaeloty. Tak si nic nenechte libit.
26. 04. 2012 | 06:44

jozka napsal(a):

LF:

Ten knez z vaseho pribehu jen ukazal tradicni mentalni slepou skvrnu vericich. Neveris v Boha, veris v Darwina... proste veris, ani o tom nevis.

Jeden muj kamarad byl pred par lety na expedici v Indii a jeden jeho kamarad, clovek, ktery uz je leta casteji tam nez tady je varoval: "Kdyz dojde rec na viru, tvrdte, ze jste krestane, to oni pochopi. Jinak zabrednete do dlouheho rozhovoru o vire".

Ne kazdy to dokaze podat jako to udajne udelal Laplace Napolenonovi na otazku, kdeze te je tedy v jeho vesmiru Buh. Ten totiz odpovedel "Obcane prvni konzule, tuto hypotezu jsem nikde nepotreboval".
26. 04. 2012 | 06:51

Irena napsal(a):

Karel Mueller: "...protože vzdělaný člověk s kritickým myšlením musí být nutně agnostik."

Zdravím vás. S tím vcelku nelze nesouhlasit. Vím, že se za agnostika považujete, jenomže to je velice široký pojem a spousta lidí si ho vysvětluje po svém. Kdysi, když jsem četla Dawkinsův Boží Blud, mě zaujal jeho pohled na agnosticismus. Dělí ho na dva typy - dočasný v praxi a trvalý v principu. Když se podíváme o několik století nazpět, tak vidíme, kolik toho bylo pro lidstvo tajemstvím, o němž si myslelo, že není možné ho nikdy rozluštit. Dneska to všechno vidíme úplně jinak. Samozřejmě s každým dalším novým poznatkem příjde na scénu další oříšek k rozlousknutí. Ale nějak mě to táhne /otázka je, jestli emocionálně nebo rozumově:-)))/ k tomu prvnímu. Co vy?
26. 04. 2012 | 09:44

Míval napsal(a):

Autor: pokud se něco vrací, tak je to uctívání Něčeho. Bůh se vracet nemůže. Pokud existuje, je všude a stále. Pokud neexistuje, je jeho návrat logickým nesmyslem.
Síla opravdové víry by se mohla projevit, pokud by nebylo možné náboženské a ideologické působení na malé děti. Aby se teprve dospělý mohl rozhodnout, čemu chce věřit. Jenže tohle je nemožné. Takže za současného stavu bych nemluvil o vzestupu víry, ale kvality a efektivnosti vymývání mozků dětí.
26. 04. 2012 | 09:45

Opitz napsal(a):

Pan Kuras to zmínil přesně. Někde je Kristus symbolem svobody, lásky, naděje a pravdy, někde jinde (v Evropě) je zase symbolem archaické buzerace a šikany, které v dnešní společnosti nemá místo, protože bylo vytlačeno pseudopravdou a psedoláskou, kterou nadefinovala velice úzká skupina lidí, kteří přečetli hodně moudrých knih a vytvořili si svou vlastní filozofickou bramboračku, kterou pak nutí lidem jako morální standard jejich života.
Přitom Kristus nebyl žádný šikanózní hujer bez životních zkušeností, který každého kádroval a necitlivě odsoudil. On neseděl v televizních studiích a nedebatoval s jinými hujery o smyslu života a naší společnosti. Léčil, oživoval a krmil ty, kteří to potřebovali nebo žádali. A navíc to dělal bez jakýchkoliv dotačních programů, které jsou financovány z římských daní, které Řím vybral navíc třeba v Egyptě.
26. 04. 2012 | 09:52

Sutech napsal(a):

to: pocit
S tím konečným hlasováním mezi budhisty a islamisty souhlasím. Každý z těch směrů získává příznivce z jiného důvodu, ale jedno mají společné, mají ohromnou valenci, která léká lidi.

to: aga
ano, ten se dere k moci, ale jiným způsobem, než počtem vyznavačů.

to: Sláma
Opět musím jenom souhlasit. Jenom mám strach, že se dostáváme do nové temné éry, kdy světu zase na několik set let bude vládnout nějaké blízkovýchodní náboženství. Možná je to jenom můj dojem, ale náboženství z té oblasti mi připadají, řekněme, militantní

to: Drzá zrzka
Jenom aby to nebyl Usirev, na ten trik s rakví by mi asi znova neskočil.

to: tvůrce trhů
Jahve - 10 000CZK
Hospoďin - 12 000CZK
Zeus - 8 000CZK
Amon - 500CZK

Prosím dohlédněte na postupný pokles ceny.
26. 04. 2012 | 11:03

kokoshka napsal(a):

Honza 999:
Proč se ptate mně na to?Ale ano,je vševidouci a zna budoucnost,ale takove schopnosti maji i nektere lide,viz.mediumove a skutečne jasnovidce.
Pepa Repa:
Umyj a uceš pejzy,aby ti nesmrdeli za ušima a neviseli jak nudle!
26. 04. 2012 | 11:13

Kopřivnice napsal(a):

U nás je katolický kostel čím dál víc narvaný lidma na každou mši (v neděli jsou 2 po sobě), už se tam pomalu nedá vecpat, přibývá hlavně mladých lidí;

Otec Jiří je inteligentní a pohledný chlap, podle kázání typický evropský intelektuál;

Jaká je situace v Čechách nevím, podle toho co tady čtu sedí v prázdném kostele pár podivínů, např.těch co mají na krku Řepu a před kostelem si nenávistně odplivují Sladcí bolšáni, rudí lampasáci co jsou z nich dnes Občané a neukojení cikanobijci jako třeba Silvie,....
Radši tam nejezdím...
26. 04. 2012 | 11:54

ČZ napsal(a):

Kopřivnice
Otce Jerzyho vám poslali z Czestochowe?
Nezapomeňte, vždycky nejdřív křížem, pak mečem.
Koprzywnice není zas tak daleko od hranic.
Brzezinski počítá s Velkým Tureckem a Wielkou Polskou.
26. 04. 2012 | 12:07

Petr186 napsal(a):

statisíce amerických misionářů šíří americké křesťanství do světa.

To myslíte autore ty, kteří shazují bílý fosfor, inteligentní bomby a rakety na irácké, afgánské dětičky? A dříve ve Vietnamu?
26. 04. 2012 | 12:18

H&K napsal(a):

Hemeroidy a fissury jsou řešitelné, říká mezititulek. Není proč si zoufat.
26. 04. 2012 | 12:19

Karel Mueller napsal(a):

Zdravím Ireno :-),

lépe je mluvit o slabé a silné verzi agnosticismu. Ve slabé verzi připouštíte, že svět je poznatelný a v zásadě můžete rozhodnout i o existenci Boha a poznat ho. Silná verze zní, že některé otázky jsou principiálně nezodpověditelné - např. snaha o plné poznání podstaty vědomí. Jsem agnostik v silné verzi, myslím, že jsem toto stanovisko schopen obhájit vědeckou cestou.

Dr. Grygar to píše docela hezky: Máme otázky jak a proč. Např. pasivní projev vědomí - vjem. Můžete vytvořit nejdokonalejší matematicko-fyzikální model odpovídající na otázka, jak to funguje, ale nikdo nedostanete odpověď na otázku, proč po tom či onom procesu něco subjektivně cítíte. Psal jsem několikrát, že pro mě je vědomí informace (algoritmus) přítomná v celém prostoru, jejímž mediem jsou torzní pole, nformace, která nastartovala a řídí vznik života. Živá hmota je tedy systém řízený algoritmem, který je schopna vytvářet další algoritmy a tím se vyvíjet v závislosti na vnějších podnětech, až sem Vás může zavést věda. Ale zase skončíte u onoho subjektivního, vědecky nezodpověditelného faktoru.

Víte, když budete přemýšlet o mezenosti našeho poznání, tak nutně narazíta na poem nekonečno a tady si uvědomíte, že tento pojem nění lidským vědomím uchopitelný. Nekonečnou množinou N se nenechte zmást :-), my jsme schopni definovat neomezenost jako negaci omezenosti (nejen lidské), nekonečnost pochopit nemůžeme. Tato neschopnost se projevuje otázkou: Pokud Bůh stvořil vše kolem nás, kdo stvořil Boha? A takto lze v posloupnosti pokračovat, dostanete, že pracujeme s neomezeností a nikoliv nekonečností. A nemůžete jen tak začít Bohem, to můžete klidně začít objektivní realitou a dostat, že mezi materialisty a idealisty není v principu žádný rozdíl: Zatíc materialisté pracují s objektivní relitou, jeíž zákony poznáváme, tak věřící poznávaí "mysl Boha", mám-li parafrázovat Hawkinga.

Ten zásadní rozdíl mezi vědou a vírou je ten, že věda má zpochybnitelné předpoklady (kromě některých matematických tvrzení), víra má svaté kánony o kterých se nediskutuje.

Všechny tyhle věci jsme důladně probírali v řadě blogů prof. Hořejšího, bylo by to na dlouhou debatu.
26. 04. 2012 | 13:24

trying to make his way home napsal(a):

Jako agnostik bych Pánaboha samozřejmě rád potkal. Není nad to, promluvit s inteligentním člověkem, jak říká klasik.
Kdybych měl tu jedinou otázku, samozřejmě bych se zeptal, co ví o Stvoření.
Jestli by byl ochoten se bavit o intimních věcech.
Třeba bychom se dostali o kruh dál.
Ostatní je spekulace. A na tu je škoda času.
26. 04. 2012 | 13:39

Honza999 napsal(a):

Kokoshka

Pak mi ale vysvětlete vůbec smysl toho všeho..

Je vševědoucí - zná tedy osud každého jednotlivce, zná i osudy všech co se ještě ani nenarodili. VŮBEC tedy nezáleží na svobodné vůli člověka - ví-li bůh, že člověk XY narozený v roce 2015 bude hříšník a nebude spasen...

CO by mohlo pomoci tomu člověku, aby se svou svobodnou vůlí spasil? NIC. Pokud by takový hříšník nalezl cestu, stalo by se to v rozporu s tím, co bůh ví. A najednou by bylo po vševědoucnosti. A pokud by měla být potvrzena boží vševědoucnost a onen hříšník by byl zatracen - jaký smysl by mělo, aby se o svou spásu snažil? Jestli bude nebo nebude spasen ví bůh JIŽ DNES (jinak není vševědoucí) a NIKDO svou vůlí nemůže tento verdikt změnit. Jen někdo, kdo by byl ještě mocnější a více "vševědoucí" než bůh. Ale VŠEvědoucnost sama o sobě je nepřekročitelným limitem, neexistuje "vícevševědoucnost", "nadvícevševědoucnost" ani superantikontramultiextravševědoucnost"....

Operace argumentem, že cesty boží jsou nevyzpytatelné zde neuspěje - mohly by být nevyzpytatelné pro člověka, ale nemohou být nevyzpytatelné pro boha samotného (tedy že by bůh dnes nevěděl, zda hříšník XY narozený v roce 2015 se dá včas na pokání a bude spasen).

Dogma o boží vševědoucnosti zde prostě přivádí na svět axiom že VŠE JE JIŽ DÁNO a nemůže se to v budoucnosti žádným způsobem změnit.
26. 04. 2012 | 13:47

TomášL napsal(a):

Koukám, že po dlouhé době zajímavá diskuze... :-)
26. 04. 2012 | 13:50

kokoshka napsal(a):

Honza999:
Opravdu jsem od Vas nečekal takovou tupou ultra ateistickou propagandu!
Operujete tim že Vas nebo nekoho dalšiho Buh zatratil protože dopředu zna budoucnost,to je idiotismus non plus ultra!
Buh muže znat a zna Vaši budoucnost,ale dava vam šanci řidit svuj život,ja take vim co ukaže telka když se podivam do televizniho programu ale mužu nastavovat nebo přepinat kanaly,Buh nepotřebuje z Vas delat otroka,robota nebo předem zatraceneho psance-dovolil Vam přijit na tento svet jako milionum předku před Vama aby jste se učil,rozvijel a pokračoval v rodove linii,přitom aby jste mel tichou pokoru před TIM CO VAM UMOŽNIL ŽIVOT,ale Vy ve sve pyše a aroganci odmitate jeho laskavost,zazrak stvořeni a vymyšlite praštene teorie!
26. 04. 2012 | 14:13

Karel Mueller napsal(a):

Honza999:

To vede k slavnému logickém paradoxu Může Bůh stvořit tak těžký kámen, že ho sám neuzvedne? Vysvětlení podal geniální logik Goedel, ale když si odmyslíme onu logickou stránku, tak se samozřejmě tázající dopustili naprostého faux pas: Personifikace Boha, tj. Bohu mimo jiné přiřazují míry a vlastnosti z našeho běžného světa.
26. 04. 2012 | 14:17

PK napsal(a):

Honza 999

Nevím zda je všechno předem od Boha "nalajnováno"-to určitě ne.Já jsem měl trochu jiný problém,věřil jsem že Bůh do života člověka vůbec nezasahuje.Pak se ale ukázalo že občas zasáhne ,sice skoro nepostřehnutelně ale přece.Zasahuje pozitivně a většinou pomůže těm co v něj věří.Možná i těm co zatím nevěří.Ale jak říkám člověk musí být hodně vnímavý a musí se o to takyvíc zajímat.
26. 04. 2012 | 14:44

Irena napsal(a):

Karel Mueller:

Díky za reakci, asi radši zůstanu u své ekonomie:-) I když tahle oblast je v poslední době dost nepříjemná:-(
Dnes už se k počítači asi nedostanu, jdeme ven za sportem a sluníčkem. Tak si užijte zbytek krásného dne.
26. 04. 2012 | 16:07

kacíř napsal(a):

Přestaňte se ohánět něčím, co nemůžeme svou existenční podstatou pochopit (Je? Není?) Snažte se žít život a nebádejte o jeho smyslu. Má takový, jaký mu svým životem dáte, jiný ne. Pokud vás bude někdo přesvědčovat o něčem jiném, je to buď hlupák, nebo lump. Co je komu po tom, v co věříte? tak intimní věci si slušní lidé nesdělují, natož aby přesvědčovali ostatní o správnosti té své víry. Probuďte se už!
26. 04. 2012 | 16:32

Honza999 napsal(a):

kokoshka

Já neoperuji s tím, že by bůh někoho zatratil - ani v nejmenším.. Jen posuzují věřícími prosazované dogma vševědoucnosti. Bůh nikoho nezatracuje, NIC to však nemění na tom, že již dnes při své vševědoucnosti ví, jak to dopadne. Boží všemohoucnost a vševědoucnost se totiž navzájem vylučují. Bůh totiž NEMŮŽE změnit to o čem ví, že se stane. Budou-li "existovat" dvě možné varianty osudu hříšníka, tedy spasení-nespasení... Bůh buď neví, která varianta vyhraje a padá dogma o jeho vševědoucnosti. Nebo to ví - ale pak se o té druhé variantě NEDÁ ŘÍCI, ŽE BY EXISTOVALA! Pokud druhá varianta neexistuje, je nesmyslné tvrdit, že ji bůh někomu nabízí pro jeho svobodnou volbu.

Je to vlastně tato situace:
-Cheš být spasen?
-Ano bože, chci!
-Ale máš smůlu, ty spasen nebudeš.
-.... A bože... Proč jsi se mne tedy ptal zda chci být spasen?
-No, kdybys náhodou nechtěl, vypadal bych jako všemohoucí...

A napadla mne ještě druhá modelová situace:
-Chceš být spasen?
-Seru ti na to...
-Já ale již celou věčnost vím že ty spasen budeš tak nedržkuj a koukej se hlásit u nebeské brány.

Duhá modelová situace vyvolává otázku - proč a oč se snažit?
26. 04. 2012 | 16:36

Sladký napsal(a):

XX.Unikla jedna velmi podstatná věc, zásadní rozdíl.

Kopřivnice cituji "nenávistně si odplivující Sladcí bolšáni." :o)))) Můžete citovat to "nenávistné odplivování"? A nemáte pocit, že mne obvinujete z něčeho, co děláte vy sám? A jak jste přišel na to, že jsem bolšán? Z čeho tak usuzujete?
26. 04. 2012 | 18:31

prorok napsal(a):

Ateistou bud! Tot vira jista.
Vzdyt i Buh sam je ateista!?
(K.H.B.)
26. 04. 2012 | 18:47

prorok napsal(a):

Ze se Buh vraci?
Omyl pane!
Spise zvraci!!!
26. 04. 2012 | 18:52

Divobyj napsal(a):

Budu neustale opakovat:
Buh je vsude kolem nas,je i v nas.Jsou to veskere vlastnosti vsech forem hmoty.Hmota bez vlastnosti by byla nicim,stejne jako vlastnosti bez hmoty.

Kuras
Vse souvisi se vsim.
Zamyslel jste se nekdy nad tim,PROC tak raketove stoupl pocet vericich katoliku v Africe?Az budete znat odpoved,date si lehce dohromady cirkevni politiku "viry za kus zvance" s bojem proti antikoncepci a potratum,umelym udrzovanim africkych deti,ktere se nikdy nemely narodit pri zivote, a nakonec ,cirkevni restituce u nas.
P.s. misto "katoliku"bych radeji pouzil "krestanu"
26. 04. 2012 | 22:09

kacíř napsal(a):

Divobyji, dobrá, ale co s ním má společného Halík a tisíce dalších církevních parazitů a církve samy? Nejsou mu blíže, než poslední bazdomovec, myš,či kámen. Takovej parazitismus by nepřipustila ani naše kočka!
27. 04. 2012 | 16:07

nietsche napsal(a):

Neviditelný Bůh je mrtev, jeho ruka žije.
27. 04. 2012 | 23:21

Divobyj napsal(a):

kacir
Vite,ono to vsechno neni zas tak slozite.Universum NEZNA dobro,ci zlo.Tyto klamy zna jen clovek.Co je cilem zvirete?Opanovat,hajit a rozsirovat sve teritorium MOCI.To same dela clovek,jen svou moc meri trochu jinak.Penezi,vlivem,majetkem.
Co s tim? Kdyz se nekdo zacne roztahovat vic,nez je zdravo,je treba jej klepnout prez prsty.To je vse.
27. 04. 2012 | 23:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy