Jak porazit politický islám

02. 12. 2012 | 17:18
Přečteno 10120 krát
„Novou studenou válkou“ nazývá současný konflikt islámu s ostatním světem indický jaderný fyzik a ve volném čase politolog vzdělaný ve Spojených státech, Moorthy S. Muthuswamy. Ta je také podtitulem jeho studie současného džihádu Jak porazit politický islám (Defeating Political Islam). „Politický islám“ je pojem, kterým dnes politologové sledující novou expanzi islámu nahrazují donedávna populárnější „islamismus“. Ten se snažil být pojmenováním extrémních, agresivních a teroristických projevů islámského náboženství, čili rozlišovat mezi „extrémem“ a „normálem“. Nové podrobnější studie islámu však toto rozlišení pokládají za nepřesné a zavádějící a odhalují, že onen „islamistický extremismus“ je přesněji řečeno politická součást islámského náboženství, která byla vždy v islámu přítomna jako radikální totalitní ideologie a návod k dobývání a podmaňování světa. Ideologie permanentního boje nejen násilím, nýbrž i politickou lstí, propagandou a postupnou politickou, kulturní a společenskou islamizací nově osídlovaných území. Tato radikální vojensko-politická součást islámu se jmenuje džihád.

Muthuswamy má džihád v tisíciletém historickém povědomí a jeho kniha je pochopitelně bohatá na podrobnosti krutostí islámské expanse do Indie, která dnes pokračuje s novou vervou z Pákistánu i zevnitř indické muslimské komunity tvořící 15 procent obyvatel. Připomíná pětisetletou islámskou nadvládu a násilnou islamizaci, při níž byly vyvražděny desítky milionů Indů a další desítky milionů přinuceny konvertovat na islám. Dokumentuje genocidu tří milionů hinduistických Bengálců pákistánskou armádou ještě v 70. letech minulého století v tehdejším Východním Pákistánu, nynějším Bangladéši. Uvádí statisícové číslice násilím vyháněných hinduistů a buddhistů z dnešního indického Kašmíru, kde indičtí muslimové s aktivní pomocí Pákistánu provádějí etnickou čistku, aby jej mohli vyhlásit za islámské území.

Oni přesně řečeno celou Indii za islámské území pokládají, už proto, že muslimské dynastie pět set let celé Indii vládly, než je svrhla nadvláda britská. Ta na pár staletí islamizaci Indie zastavila. Vypukla však znovu post-koloniálním rozdělením a vznikem výslovně muslimského státu Pákistán, který od samého založení provádí etnickou čistku hinduistů a buddhistů, zatímco Indie dovolila muslimské menšině zůstat. Ta se od té doby zdvojnásobila díky finanční podpoře porodnosti ze Saúdské Arábie a indická muslimská menšina se stává zdrojem konfliktů a sílících politických požadavků, jimž indická vláda či vlády jednotlivých států s početnější muslimskou obcí činí ústupky, k nimž je nutí demokratická ústava. Tak třeba je stát nucen, podle zákona o náboženském pluralismu, financovat dvacet tisíc „náboženský škol“ (madrás), v nichž politický islám vyučují džihádisté školení v Pákistánu a Saúdské Arábii. V Mumbaji 90 procent muslimů zamítá občanský zákoník a v praxi už uplatňuje zákony šarijá, polygamii a poloviční práva žen v občanských věcech. Indická bezpečnost ví o více než osmi stech islámských teroristických buňkách rozprostřených po celé Indii a napojených na „zahraniční podporu“ – včetně výcviku v Pákistánu. Muslimové začínají ovládat státní politiku tím, že volí jako jednotný blok, zatímco hlasy ostatních Indů jsou rozptýlené mezi větší počet stran.

Akutním terčem dnešního expanzivního džihádu je vedle Indie především Izrael, který je pro muslimy „uloupeným“ územím. Dalším „uloupeným“ územím je Balkán, kde se politický islám úspěšně etabluje v islamizovaných částech bývalé Jugoslávie a sílí i v Bulharsku. Třetím je Španělsko, kde islám vládl 7 staletí. Ale Muthaswamy připomíná, co stále uniká západním politikům a médiím: Islám je v expanzivním válečném konfliktu na všech svých hranicích. Uvnitř svých hranic – v zemích s islámskou většinou – likviduje komunity jinověrců. Na nábožensky smíšených okrajích ozbrojeným dobýváním, vyháněním a masakry postupuje ve velkém v Africe, sporadicky na územích Filipín, Thajska a Burmy, párkrát se pokusil (a se zlou se potázal) v Čínském Ujgursku, posiluje pozice v Rusku..

V druhém sledu je zbytek Evropy okupovaný osidlováním a porodností. Tam nejvíc vítězí ve Francii, kde už muslimové tvoří 12 procent obyvatel, ale novorozeňat je už 30 procent. Kontrolu nad evropskými muslimskými komunitami stále víc přebírají dobře organizovaní džihádisté školení a financovaní v islámských zemích. Evropské instituce jejich požadavkům a pohrůžkám na každém kroku ustupují „v zájmu veřejného míru“.

Třetím terčem jsou Spojené státy, které si islám vzal za úkol „srazit na kolena a zničit jejich ekonomickou a vojenskou kapacitu“. Strategicky nepromyšlený a zbrklý boj Spojených států proti terorismu je už také stál tři biliony dolarů a tisíce životů a naivita amerických politiků umožňuje pronikání islámských zájmů do samého nitra americké politiky.

Ve většině džihádských tažení Muthuswamy odhaluje financování a ideologickou inspiraci ze Saúdské Arábie, která je spolu s Iránem a Pákistánem „osou džihádu“. Americká politika riskuje světovou katastrofu tím, že Saúdskou Arábii a Pákistán dodnes sebeklamně pokládá za spojence a Irán toleruje. Všechny tři jsou hlavními „exportéry“ džihádu do ostatních islámských zemí, které se jejich vlivem radikalizují a „dodávají džihádu pěšáky“. V Evropě jejich vliv a finance radikalizují už zde narozenou generaci imigrantů. Vzájemné nepřátelství členů osy je jen zdánlivé, ne-li předstírané a znamená jen rozdělení sféry vlivu a terčů útoku.

Ideologii „plánovaného dobývání“ identifikuje Muthuswamy už v původních islámských textech (korán a přidružené komentáře, příkazy a historky z Mohamedova života). Jejich podrobným studiem s precisností vědce, ve spolupráci s americkým matematikem Billem Warnerem, propočítává poměr veršů mírumilovných (islám se rád označuje za náboženství míru) oproti nenávistným a vražedným. Z více než 153 tisíc slov Koránu pouhé 4 tisíce doporučují laskavé chování k lidem bez rozdílu víry. To je 2,6 procent. Ostatní jsou nenávistné až vražedné k bezvěrcům, renegátům a neposlušným. Džihádu se věnuje 75 procent záznamu Mohamedova života. Ranná část koránu psaná v Mekce obsahuje 67 procent veršů proti bezvěrcům. Pozdější medinská část věnuje 51 procent jejich dobývání a podmaňování. Nikde v žádném textu není jediný verš, který by uvažoval o pěstování soužití, přátelství a spolupráce s nemuslimy. Nikde v nich není žádné prohlášení univerzální etiky podobné Desateru. Jedinou univerzální etikou je příkaz, že celý svět se musí podrobit islámu. A jedinou laskavostí k jinověrcům je svolení, že se s nimi smí zacházet slušně, pokud se podřídí islámským zákonům šarijá, které z něho dělají podřadného, ponižovaného a okrádaného občana.

Muthswamy varuje, že nezačne-li svět politickému islámu čelit, stane se expanze islámu nezvládnutelná a „nezastaví se před ničím menším než zničením civilizace, jakou známe“. Tak jako zničil všechny dřívější civilizace, které okupoval. A zde autor uvádí bohaté historie předislámských kultivovaných civilizací hinduistických a buddhistických v dnešním Pákistánu a Afghánistánu a zoroastriánské v dnešním Íránu, po nichž dnes zůstávají jen občasné architektonické trosky a zmínky v historických dokumentech.

Přežití mnoha států a společností je ohroženo „prokazatelně genocidním nepřítelem, který nedodržuje žádná pravidla“ a jehož myšlení dodnes západní političtí a vojenští odborníci nejsou schopni chápat. Na odvrácení celosvětové islamizace potřebujeme „vědecký pohled na zdiskreditování doktrín přikazujících věřícím vraždit bezvěrce“. To znamená statistické, nikoli jen mediální či politické (a tím ideologicky zkreslené) zpracovávání údajů a informací, současných i historických. Potřebuje to přesnou identifikace a pojmenování nepřítele: konec iluzí o „mírovém náboženství“ a místo nich spolehlivé informace o celosvětové expanzi agresivního totalitního a vražedného režimu. Pojmenovat státy, které džihád sponzorují a bojovat proti nim, ne jen proti abstraktnímu terorismu či islamismu. To jsou především Saúdská Arábie, Irán a Pákistán. Vzít na vědomí, že tyto země jsou s civilizovaným světem ve válce. Dokumentovat a zveřejňovat metody a statistiky islámské expanze, destrukce mezinárodního řádu, etnických čistek, politického pronikání a ovládání demokratických zemí. Důsledně právně stíhat islámské porušování zákonů demokratických zemí a nepovolovat alternativní islámské zákony. Přestat mrhat časem, prostředky a životy na boji proti abstraktnímu terorismu a nevyhratelných válkách v Iráku a Afghánistánu a zaměřit se na konkrétní státy a politická hnutí, která džihád řídí – především osu Saúdská Arábie,Irán a Pákistán, kde džihádismus pronikl do nejvyšších a nejvlivnějších vrstev státní moci.

Monitorovat, pranýřovat a ostrakizovat islámské země za porušování občanských, náboženských a lidských práv svých občanů, zrušit s nimi spojenectví a naopak jednat s nimi tak, jak jednal Reagan se Sovětským svazem. Pomáhat perzekvovaným skupinám, disidentům a exulantům usilujícím o změnu totalitních režimů. Posílit koordinaci a spolupráci s nejakutněji ohroženými zeměmi jako Indie a Izrael.

V západních demokraciích trvat na tom, že islámské totalitní doktríny nepatří do moderní civilizace a znemožňovat jejich propagaci, podobně jako propagaci nacismu. Zastavit sociální podporu a financování organizací těch částí muslimské imigrace, které odmítají a ohrožují západní principy demokracie a pluralismu. Zrušit a zákonem islámské instituce, které džihád propagují a ohrožují demokracii. Konfrontovat vzdělané muslimy s fakty kontrastujícími s jejich zfanatizovanou vírou. Probudit je k vědomí, že ideologie džihádu nemůže nikdy vytvořit nic jiného než mizérii. Vyhlásit džihád, ve všech jeho formách, násilné či politické, za genocidní ideologii a zločin proti lidskosti.

Aby se vůbec kdy dala vyhrát válka proti terorismu a zachránit pluralitní civilizace, musí demokratické státy nejprve všemi prostředky neutralizovat politický islám, uzavírá Muthuswamy. Připomíná, že ve srovnání se zaostalými islámskými zeměmi k tomu technologii, výzbroj a finanční prostředky Západ s ostatními pluralitními civilizacemi jako Indie nepochybně má. Jenže najde ještě morální sílu a politickou vůli k obraně před největším celosvětovým nebezpečím naší doby, jestliže je jako nebezpečí nevnímá?

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Yosif K napsal(a):

Z hladiska zakonnosti je jasne je jedno:
1) zakony omezujici sireni totalitnich idelogii se musi vztahovat i na radikalni islam. At to nekdo pokalda za PC nebo ne.
2) muslimsti pristehovalci by meli byt pred udelenim obcanstvi v jakemkoliv nemuslimskejm sate dopredu pisemne sesnameni s tyim, ktere zasady shariatskeho prava jsou v rozporu s listinami svobod a prav, s obcanskymi a trestnimi zakoniky techto zemi a meli by se pisemne zavazat ze budou respktovat pravni system zeme kde maji dostat obcanstvi.

Toto se NEDEJE specialne ve Velke Britanii (a v dalsich evropskych statech). Obcanstvi dostane i zatvrzely islamista na zaklade poctu let pobytu ve Velke Britanii. Na rozdil od USA kde ziskani obcanstvi je podmineno absolvovanim zkousek z obcanskych prav v USA. Nikdo pak nemuze rikat ze si myslel ze muze napriklad podrezat sve deti za to, ze hodlaji "odpadnout od islamu". A ne ze by takovych pripadu bylo malo.
02. 12. 2012 | 17:37

Al Jouda napsal(a):

Skutečně alarmující varování před rozpínavostí hnutí, které směřuje proti svobodě a propaguje násilí proti jednotlivcům i celým národům. Měl by někdo u nás navrhnout podobný zákon o islámu jako byl přijat v případě komunistického režimu. Je dobře, že ČR hlasovala proti statutu Palestinců v OSN. Jsou to právě oni, kteří se nechají zneužívat islámem proti sousednímu demokratickému Izraeli.
Čiňme, dokud můžeme !!!
02. 12. 2012 | 17:40

MIroslav Pivoda napsal(a):

Autore, kolem roku 2045 několikanásobně přesáhne svým výkonem umělá inteligenci celou současnou lidskou inteligenci. Už jste zkoumal, jaký postoj k islámu zaujme budoucí umělá intligence? Hodí nás s islamisty do jednoho koše jako podřadnou rasu? Nebo se bude chodit dívat na války muslimů s křesťany ve vymezených rezervacích?
02. 12. 2012 | 17:43

zetB napsal(a):

Indie hlasovala pro uznání Palestiny. Nějak mi to nesedí s tím co pan Kuras píše.
02. 12. 2012 | 17:56

Desiderius napsal(a):

Text je pravdivý,bohužel neislámský svět toto nebezpečí zatím nevnímá.Je třeba se obávat,že až si nebezpečí jednotlivé země uvědomí,bude už pozdě.Jejich strategií v Evropě je ovládnout ji "vaginami našich žen",tj.zalidnit svými lidmi, jak kdysi prohlásil Kaddáfí,A to se děje.Ve Francii,Anglii apod.Až budou mít většinu,bude už pozdě.Jak se s tímto problémem vypořádat,aniž bychom porušovali své vlastní demokratické principy a zákony,to je významná otázka, kterou musíme začít jako Evropa řešit.Jde o to,že ony 3 miliony Muslimů ve Francii jsou občany Francie.Tedy, co s tím.
02. 12. 2012 | 18:00

P. napsal(a):

Tohle je nekonečný příběh. Funguje to asi tak, že svoje lidi máte rozdělené na dvě skupiny. Jedna skupina hlásá radikální islám a vyhlašuje fatvy, džihády a kalifáty. Druhá skupina přitom zaplavuje oficiální média a upozorňuje veřejnost na nastupující politický islám.

Známé případy jsou třeba šéf jemenské Al-Kaidy Anwar Al Awlaki a jeho kamarád Samir Khan editor internetového magazínu Al-Kaidy - oba měli US občanství. Taky mluvčí Al-Kaidy Adam Yahiye Gadahn, jehož dědeček byl v USA dokonce členem rady Antidefamační Ligy.

idnes.cz: Pentagon krátce po 11. září hostil teroristu, který byl v hledáčku FBI
http://zpravy.idnes.cz/pentagon-kratce-po-11-zari-hostil-teroristu-ktery-byl-v-hledacku-fbi-1fn-/zahranicni.aspx?c=A101024_152719_zahranicni_vel

Charlotte NC man Samir Khan running new al-Qaeda online magazin
http://www.youtube.com/watch?v=tI6FHVSoXI4
Sibel Edmonds: US government needs to keep the fear factor alive
http://www.youtube.com/watch?v=sZ4qqe84u50
02. 12. 2012 | 18:10

minatomirai napsal(a):

Muthswamy není příjmení, to jenom na okraj.
Člověku je líto, co musel jaderný fyzik Moorthy (toto je příjmení) vytrpět díky svému povědomí ponořenému v tisíciletém jihádu.
Pane Kurasi, ta kniha je stará skoro 4 roky, před tím se Moorthy bouřil proti kvótám na univerzitách v Indii, které byly přiděleny křesťanským studentům, v některých případech až 50%.
Moorthy je prachobyčejný indický nacionalista s trojzubcem, který v oboru nevynikl, tak se dal na politologii.
Politický islám je dávno obehraná píseň, vám někdo doporučí knihu, která vám pohladila duši, zažehla Mojižíšův oheň v očích a udělala z vás glosátora 4. třídy.

To, k čemu došlo v Indii, popsal zdaleka nejlépe Salman Rushdie v Midnight's Children. Doposud nikdo nepřišel s lepším popisem situace tehdejší domy, navíc s vtipem a porozuměním.
Vůbec bych se nedivil, pokud byste přispíval do Mladé fronty.
02. 12. 2012 | 18:11

Yosif K napsal(a):

zetB napsal(a):
Indie hlasovala pro uznání Palestiny. Nějak mi to nesedí s tím co pan Kuras píše.
02. 12. 2012 | 17:56
Co vam na tom nesedi?
Jedna vec je ze Indie trpi najezdy pakistanskych teroristu a qgresivitou sve muslimske mensiny. .
Druha vec je ze patri k etosu tretihpo sveta drzet solidarne s jakymikoliv mamlasy kteri si bwerou do huby "kolonialismus" - jde o podmineny reflex vsech statu ktere byly kdy koloniemi. Palestinsti teroristi ZATIM na Indii rakety neposilaji.

Dale je treba podivat se odkud Indie bere ropu. Sami Indove svou ropu nemaji. Za hlasovanim nekterych evropskych statu je tez nutno videt ropu od Arabu. Kterou v nekterych pripadech nelze ze dne na den vubec nicim nahradit.
02. 12. 2012 | 18:16

Martin Konvička napsal(a):

zetB

V Indii je dhimmi-mentalita, tedy ustupování islámu, přinejmenším na oficiální úrovni rozšířená stejně zhoubně, jako v kterékoli západní zemi.
Možná je to ještě horší, zákony o "nekritizovatelnosti náboženství" tam platí už desítky let, a spousta politiků se ohání tzv. "komunitní harmonií", což je cesta do pekel.

To, že je indický islám přecejen držen v šachu, je dáno dvěma zcela jinými mechanismy.

Za prvé, neislámští Indové se, na rozdíl od neislámských Evropanů, množí. Vlastně celý ten čas, co se indická civilizace potýká s islámem (tedy nějakých 800 let) spolu jednotlivé náboženské komunity závodí v přemnožování. "Nas mnogo" není jen ruský vynález, dávno před Rusy jej proti islámu užívali hinduisté. I tam ale platí, že vyšší a vzdělanější třídy se množí méně, ale to je jiná historie.

Za druhé, i když vám to oficialně nikdo neřekne, tak vzdělaný nemohamedánský Ind ví, co je islám zač - a chová se podle toho. Kamarád z kasty brahmánské mi vyprávěl, že když se islámci tu a tam někde začnou chovat až příliš odrzle, tak státní moc jednoduše zavře oči. Potom se koná pogrůmek či pogrom, za který typicky "nikdo nemůže". V islámem promořené společnosti je to bohužel jediná cesta, muslim může být buď zašlapán do země, nebo bude šlapat do země ostatní. Jinou možnost mu islám nedává.
02. 12. 2012 | 18:17

M.Š. napsal(a):

Jo jo,umělá inteligence.....jsem zvědav kdo stvoří tu umělou inteligenci,když současná neumělá inteligence je na poněkud mizerné úrovni,dá se říci,že i klesá co do úrovně tak i kvality.A jak je známo,tak mizerné a méně inteligentní není schopno stvořit něco lepšího a inteligentnějšího.Takže umělá inteligence je prozatím mimo mísu,tak jako i jiná nesplnitelná chtění "lidstva",týkající se například energií.
Co se týká islámu,tak je bezpochyby chyba na straně tzv.záp.civilizace....a za vším hledejme peníze,které položí záp.civilizaci na lopatky,bohužel many prohrají s náboženstvím a klaněti se zlatému teleti se nevyplácí,stará odvěká pravda popsaná v bibli.Také by si pisálkové měli uvědomit,kdo přitáhl musulmany do evropy a kdo jim jako kolonizátor vládl po staletí,aniž by si kdo uvědomil možné následky.Košile bližší kabátu..avšak důsledky se vždy objeví později,inteligence neinteligence.
02. 12. 2012 | 18:22

český maloměšťák napsal(a):

Ja, propganda byt šlimste sache. To pak ide cela duša mimo a zustava enem nenavist.

http://www.youtube.com/watch?v=9RY83mAr5uA

http://www.youtube.com/watch?v=qtVpHUjwQSA

Sranda, ne ?
Co je dovoleno .../atd/..nu, sranda je sranda...rpstě se počítá s tím, že náboženské cítění židů s eurážet nesmí - na to jsou velké tresty /antisemitismus/...ale u křesťanů to projde - to jsou lidé tolerantní a moderní.

P.S. Ve Švýcarsku je také populace muslimů dost vysoká. Že by tam eskalovaly ty problémy, které zaznamenává pan Kuras ve svých polopravdivých blozích /jistě si vzopmene na své lži ve vztahu k populacím v Skandinávii/...nebylo zjištěno.

Těch 12 % /Francie/ - ta procenta pocházejí z kterého zdroje ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europe

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Muslim_pop_Euro.JPG

Aneb roďte češky češata - ať je Evropa šišatá ! /nesměšovat s Šiškou či s Kalouskem a jeho drábky !!!/
02. 12. 2012 | 18:23

Martin Konvička napsal(a):

maloměšťák, Švýcarsko

Ty problémy tam samozřejmě eskalují - nebo jte neslyšel o požadavcích "radikálů" na změnu státní vlajky, protože je uráží ten kříž?

Jiná věc je, že ve Švýcarsku si ti trotlíci tolik netroufají, a to hned ze dvou důvodů.

První je stejný, proč si na Švýcary netroufli náckové - řada sponzorů mezinárodního džihádu má u Švýcarů schované peníze.
A ten druhý je vlastně rovněž stejný - každý Švýcar má doma pěchotní pušku a zásobu střeliva. Abdulovi se bude blbě znásilňovat Švýcarka, když ví, že její tatík má doma pušku, a jeho soused dokonce kulomet.
02. 12. 2012 | 18:30

minatomirai napsal(a):

Muslimů je ve Francii 5.7% podle Pew Research Centre. Výsledek je z roku 2011.

Pokud ani tato data nedokáže Kuras uvést přesně, autor je zcela oprávněně zdiskreditovaný.
02. 12. 2012 | 18:32

Martin Konvička napsal(a):

minatotomirai

A to Pew Res. Centre to ví JAK, když tento údaj nezjišťují ani francouzské úřady?
A jsou tam započítáni jen muslimové s občanstvím, nebo i ti "procházející", a konvertité, a re-vertité Xté generace ...
Jediný způsob, jak to doopravdy zjistit, by byla nějaká studie typu "mark-recapture", podobná těm, jaké používají třeba epidemiologové.

Jedno vám za pravdu dám - přesně to neví NIKDO. Ovšem stavět na údaji, který přesně zjistit z definice nelze, diskreditaci celého textu, je takové
... šáriátnické.
02. 12. 2012 | 18:37

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
Požadavky jsou jedna věc. Mnoho lidí či skupin obyvatelstva má různé požadavky. Například takový Čochtan . Kdyby se neválel u počítače , ale začal své požadavky skutečně realizovat - ten by v tom Švýcarsku skončil v base velmi záhy.
A tak tomu má být.
Ostatně myslím si, že pokud Vy byste realizoval například svůj deislamizátor - ve Švýcarsku například - tak byste si pak mohli s Čochtanem dát lízaný. Mariáš. V té base.
O mezinárodním džihádu financovaném prostřednictvím švýcarských bank toho moc nevím. Mohl byste mi dát nějaká soudní rozhodnutí - učiněna v této věci ?
Na oplátku vám dám odkaz na soudní rozhodnutí americkýchn úřadů - o ING a jejich transakcích , které byly na pojeny na země podporující terorismus.
A pak také odkazy na toky peněz z Pentagonu do Izraele.

Pokud má muslim švýcarské občanství (v 2. generaci) - tak tu plnou polní doma nemá ?
02. 12. 2012 | 18:39

Kelt napsal(a):

Islám je zhruba o 700 let mladší,než křesťanství.
Není snad třeba připomínat metody šíření křeťanství-v mnohém jsou si blízké s tím,jaké používá islám.
Sice mají dnes satelitní telefony a další západní techniku,ale myšlení je poplatné ranému středověku Evropy.
V konečném důsledku je smůlou křesťanského světa,že pod islámským pískem se našla ropa.
Nebýt tomu tak,tak dodnes všichni šejkové se svými kmeny kočují a mají jiné starosti,než islamizaci Evropy.
02. 12. 2012 | 18:39

Martin Konvička napsal(a):

maloměťák:

2. generace, plná polní.

Netuším. Ale vzhledem k tomu, že
- švýcarské občanství se nefasuje za XY let zevlování na dávkách (jako např. britské občanství), ale je k němu třeba hlasování sousedů
- a vzhledem k tomu, že masová islámská imigrace není ve Švajcu záležitost 50 let, jako třeba ve Francii, ale až tak posledních 20-30 let
- tak předpokládám, že těch ve 2. generaci zas nebude tolik.

Ale budou, ne že né. Pořád to ale mění rovnováhu sil, jestli má tatík plnou polní, i když Abdul sám ji má.
O mohamedánech je 1400 let známo, že neradi atakují rovnocenné soupeře...
02. 12. 2012 | 18:43

Martin Konvička napsal(a):

Kelte

S tím ohledně ropy souhlas.

S těmi 700 lety "zpoždění" nikoli.
O islámu se nedá říct, že je za Evropsou "opožděn" - on se spíš vyvíjel po divergentní dráze, úplně jiným směrem. Mluvit o "zpoždění" je jako říkat o ploštěnce mléčné, že je "opožděná" a že je třeba počkat tak miliardu let, až se z ní stane třeba šimpanz. Nestane, vyvíjela a bude se vyvíjet jinak.

(Empirické vyvracení té teze o zpoždění je ještě snazsší: vezměte si Evropu roku 1300 a něco, a zamyslete se, kde je islámský Dante, islámský Boticelli, islámský Abélárd či islámský Roger Bacon. Nejsou - a nebudou)
02. 12. 2012 | 18:48

český maloměšťák napsal(a):

minatomirai
Není to poprvé. /mou zmíněné lži o populacích ve Skandinávských populacích/
A nebude to jistě naposledy.
Ostatně v tom lze rozlišit propagandistické fejetonky od snahy o popis. Že se fakta buď vyselektují - a tedy se uvedou jen ta fakta, která odpovídají PŘEDEM stanoveným hodnotícím soudům...anebo se prostě vylžou, vyrobí.
Nicméně Parteigenosse budou i tak tvrdit, že ta fakta jsou fakty ...např. z toho důvodu, že se nedají přesně zjistit. :)) /jiné věci ale přesně zjistit jdou - například pohyby na kontech bank ve Švýcarsku/.

Argumentační bahno - proč se však v něm brodit...sám někdy nevím. Asi mám také jakousi malou masochistickou složku osobnosti.
-----------
Je smutné, když se takto zdiskredituje podle mě docela vážné téma - tím, že se zdikredituje ten, kdo ho nahodí. A že se i z mnohdy zajímavých pčispivatelů stávají Parteigenosse...kteří budou hájit lži produkováním nesmyslů.
02. 12. 2012 | 18:48

Jáchym napsal(a):

Můj ty tondo kolenatej,

pochopitelně, že je multikulti přístup v dnešní britské podobě konina.
Jenže stejná konina je vnucovat jiným civilizačním okruhům nezpochybnitelnou odvěků a navěky platnou sadu "lidských práv" která ještě v devatenáctém století v praxi nedodržoval či neznal žádný stát euroatlantické civilizace!

Pane Kurasi, až narazíte ve výprodeji na nějaký ojetý stroj času, zkuste propagovat lidská práva v době královny Viktorie - a vemte to pěkně koloniemi, celou říší, nad kterou slunce nezapadá!
Jsem zvědav,kde vás zbožní bílí křesťanští muži pověsej za koule do průvanu.

Politický islám se mi líbí ještě méně než militantní politický judaismus, ale protože košile bližší než kabát, v tuto chvíli mi vadí nejvíc český politický pseudokřesťanský vexldukismus, mám li být zcela upřímný.

Mně se velice líbil kapitalismus sedmdesátých let, včetně jeho umírněného liberalismu.To, co nám stojí nikoli před branami, ale ve vratech, je neuvěřitelná změť problémů, které ze značné části zavinila judeokřesťanská civilizace sama.

Pochopitelně, že naši nejmladší bratříčci třetího náboženství Knihy nezůstali nic dlužni a snaží se se zpožděním zkopírovat všechny historické hovadiny, kterých se dopouštěli naši dědoušové a misionáři.

Můžeme se navěky dohadovat, jestli bylo dříve vejce zcela nezištného a s bratrskou láskou aplikovaného kolonialismu a neokolonialismu, tohoto břemene bílého muže, nebo slepice současné islámské ideologické rozpínavosti.

Řekl bych ale, že nejen Příroda, ale i Noosféra má strach z ideové prázdnoty...
02. 12. 2012 | 18:50

Martin Konvička napsal(a):

maloměšťák

jste trouba.
Ono je úplně jedno, je-li někde mohemedánů 5, 7 nebo 15 procent.
To vše je moc.
Procento mohamedánů slučitelné s pokračováním civilizace je totiž známo velice přesně, a je to krásná a kulatá 0.
02. 12. 2012 | 18:50

minatomirai napsal(a):

Konvička, mezi 12 procenty a necelými 6 je rozdíl více jako polovina.
Osobně budu věřit údajům, které poskytuje Pew Research Institute, než něco, so si autor Kuras zcela záměrně vymyslí.

Mezi námi, stále vás považuji za kolosálního vola, který mi nestojí za obsáhlejší odpověď. A pokud budete chtít zjistit, zda váš indický brahmín je tím, za co se vydává, běžte se společně osprchovat. Osobní zkušenost s brahmíny, kterou vy mít asi nebudete. Malé doporučení na závěr.
02. 12. 2012 | 18:50

Martin Konvička napsal(a):

minatomirai

"stále vás považuji za kolosálního vola, který mi nestojí za obsáhlejší odpověď"

Nápodobně.
02. 12. 2012 | 18:51

ohlas napsal(a):

Starý zákon taky není náboženství míru a spolupráce, ale Jahvem nařízená genocida.
Je nějaký faktický rozdíl mezi džihádem a exportem demokracie ratigy, tiskem dolarů a pomocí golemů-dromů? Mimo toho, že ALLÁH JE SLITOVNÝ?
02. 12. 2012 | 18:53

Martin Konvička napsal(a):

ohlas
"Je nějaký faktický rozdíl mezi džihádem a exportem demokracie ratigy, tiskem..."

Je. Islám by se nezmohl ani na ten tisk, kdyby ho tam "židi nedotáhli".

Ale naprosto vážně: islám se šíří "po meči", judaismus se skromně udržuje "po přeslici".
Bývaly doby, kdy jsem věřil, že absolvent 7. třídy ZŠ z toho dovede přirozenou cestou vyvodit, co to pro dotčenou společnost znamená. Již si to nemyslím - zato vím, kde se bere ten nepochopitelný úspěch úvěrových společností.
Lidé jsou holt hloupí, a moc.
02. 12. 2012 | 18:56

český maloměšťák napsal(a):

Martin Kyblíček

http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Muslim_army_recruits_get_special_conditions.html?cid=8700434

http://20committee.com/2012/10/07/might-the-eu-crisis-get-really-really-ugly/

Tedy - je docela možné, že muslimové v řadách švýcarské armády budou muset zasahovat proti občanům jiných zení Evropy, které přivedly do sociálních problémů politiky vlád, velmi často napojených na takové firmy jako je např. Goldman Sachs.

Prekérní situace - nicht wahr, Parteigenosse Kyblichek ? Muslimové budou zcela po právu střílet do mas, zbídačených místními " křesťany" ....

http://www.gatestoneinstitute.org/3160/european-armies-recruiting-muslim-soldiers
02. 12. 2012 | 19:00

Kelt napsal(a):

Martin Konvička,
islám vznikl počátkem 7.století v západní Arábii,islámská teologie a právní systém byly propracovány v 8.-12.století-tolik historické prameny.
To "zpoždění"bylo myšleno pouze v čase.
To,že jejich kultura ve všech směrech je "jiná", to je zcela bezpochyb zvláštní kapitola.
02. 12. 2012 | 19:02

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
V daném kontextu zní nadávka " trouba" jako vaše přiznání se k tomu, že máte raději lži - než snahu o pravdivý popis. Vám totiž nejde o popis - vám jde o to být zajímavý tím, že ukážete, že jste docílil poměrně vysokého stupně dovednosti v tom, jak dělat se zkutečnosti to, co se vám odehrává v mozku.
V tom jste skutečně velmi přesvědčivý.
02. 12. 2012 | 19:05

Záškodník napsal(a):

www.dailymail.co.uk/news/article-2241656/Sikh-soldier-Jatinderpal-Singh-Bhullar-guar d-Buckingham-Palace-bearskin.html

Jeden Sikh se dostal do stráže pro Buckinghamský palác a povolilo se mu misto té legendarni cepice z medvědiny nosit turban. Po několik stoleti stará tradice vzala díky multi-kulti za své.

Evropa se bojí vztyčit vánoční stromy, maže křesťanské svátky z kalendářů,strhává ze stěn kříže, dovoluje stavbu mešit, plíživě zavádí šaríju a dvojí právo...

Co přijde potom?
Násilná islamizace?
02. 12. 2012 | 19:07

Martin Konvička napsal(a):

Kelt:

Souhlas.
Jenže si na to slovo "zpoždění" musíme dát pozor. Oni tak totiž často argumentují různí bezmozci v jakoby chlácholivém duchu - že když "počkáme pár století", tak islám rozkvete tisíci květy, a vytvoří to Nové a Lepší, které my vytvořit nedokázali.
No a s tím související věc: Není dobré se zastavovat u konstatování, že ta islámská kultura je "jiná", je třeba jíti dál a chápat (a vysvětlovat), v čem je jiná, a v čem je její jinost nepřijatelná. Proč z ní žádné Nové a Lepší prostě vyvstat nemůže ... jak krásně vidět v zemích, kde je islám nejdéle, a kde je nejryzejší.
02. 12. 2012 | 19:07

Radegast napsal(a):

Záškodník: Jak se plíživě zavádí právo šaríja? Nějak jsem si toho tady nevšiml.
02. 12. 2012 | 19:09

Martin Konvička napsal(a):

Záškodník

"Co přijde potom? Násilná islamizace?"

Začtěte se do příspěvků výše. Nicky "minatomirai" a "maloměšťák" celkem názorně ilustrují, že ta islamizace nemusí být vůbec násilná. Že tady máme určitou část populace (... můj amatérský odhad je 10-20%), která tu islamizaci bude vítat.

Nácky vítali, komouše vítali. I islám budou vítat.
02. 12. 2012 | 19:10

hlas napsal(a):

Jak se měli bránit indiáni,např. Mayové proti křesťanskému džihádu? Zachránil by je před nemilosrdnou restitucí křest vodou?
02. 12. 2012 | 19:11

Čochtan napsal(a):

Desiderius napsal(a):
"...Až budou mít většinu,bude už pozdě.Jak se s tímto problémem vypořádat,aniž bychom porušovali své vlastní demokratické principy a zákony,...."
No tak ty " demokratické principy a zákony," na vetřelce nebudeme uplatňovat. Oni taky budou na ně kálet až zavedou šarii.
"Jde o to,že ony 3 miliony Muslimů ve Francii jsou občany Francie " no a co ? Občanství je kus papíru. Tak se vydá nový zákon, že muslim není občan a hotovo. A komu se to nelíbí, ať nám ........ !
02. 12. 2012 | 19:12

Záškodník napsal(a):

Miratomirai
Vy berete za kolosálního vola každého,kdo projeví nesouhlas s islamizací Evropy a sáhne vám na unii. Aby ne,když prosazuje vaše zájmy proti zájmům evropských národů.

Zajímavé je,že cenzorovi vaše agresivní útoky a nadávky nikterak nevadí. Zřejmě proto,že jste "správně" mulitkulturní a ostatní jsou ten neuvědomělý "xenofobní" póvl.

Vaše drzost, s níž označujete lidi, jimž nesaháte svým vděláním ani po kotníky, za pitomce, je donebevolající.
02. 12. 2012 | 19:18

Martin Konvička napsal(a):

Radgast

"Jak se plíživě zavádí právo šaríja? Nějak jsem si toho tady nevšiml."

To proto, že 1) se zavádí plíživě, a 2) jste nevšímavý.

Reálně a bez legrace: i islámští ulema vám potvrdí, že šária je cesta, věc postupná, ne něco, co se zavede jedním dekretem.
No, a ty plíživé projevy v západních zemích najdete, jen se dívat, a jsou to například:

- šáriátské komise, řešící spory mezi muslimy "v právu rodinném"
- tolerance k islámské polygamii, dokonce s vyplácení sociálních dávek
- muslimské šátky jako součást uniforem muslimských policistek
- několik precedentních rozsudků (Německo, Anglie, USA), kdy soud ve věcech rozvodu, domácího násilí atd. rozhodl s přihlédnutím ke skutečnosti, že jinak trestné chování XY je "součástí jejich kultury"
- halal strava ve věznicích a školách
- odstraňování křesťanských symbolů "urážejících muslimy" z veřejného prostoru....

Ten nejhorší - a nejmarkantnější - příklad vám říkat nebudu. Schválně, jestli na něj přijdete?
02. 12. 2012 | 19:19

Čochtan napsal(a):

" Že tady máme určitou část populace .. která tu islamizaci bude vítat."
Asi ano, nácky vítali, komouše vítali. I islám budou vítat. Hodně lidem se bude lecos líbit. Například:

Ti, kteří se producírovali na "buznapride", ti budou veřejně oběšeni, tak jak v Teheránu zvykem. To se bude hodně lidem líbit. To bude nával na Václaváku až je budou věšet!

Drahé rozvody, po kterých žena sebere muži vše, i děti a nechá mu jen jedny trenýrky, ty budou taky minulostí. Žádný rozvod, stačí třikrát říci před svědky: "nechci tě mrcho, táhni !" A žena potáhne a bude ráda, že ji neukamenovali. Hodně chlapů si oddychne.

Jedno je na islámu sympatické i mě. Sekání rukou zlodějům. Pak už nebude etnikum "nepřizpůsobivých" ale bezruček. Chcípnou hlady, kapsáři. Celý národ si oddychne.

Zmizí emance a džendrtety, všechny příživnické NGO,...... konec lidských práv. To si komouši a jejich voliči oddychnou.

Přesto islám v Evropě nechci. Ne kvůli chlastu, ten je mi fuk. Víno mám z vlastního vinohradu, meruňkovici, slivovici, hruškovici taky vlastní, ale islám nechci. Je to středověk, cizí středověk !
02. 12. 2012 | 19:22

minatomirai napsal(a):

Ten nejhorší - a nejmarkantnější - příklad vám říkat nebudu. Schválně, jestli na něj přijdete?
---------------------------------------------------------------------------------

Ukamenování nevěrnice na Champs-Élysées!

Tak se to plíží do Evropy!
V Brně pro změnu na náměstí Svobody se budou věšet homosexuály na vánočním stromě a na Zelném trhu na přistavěném jeřábu.
02. 12. 2012 | 19:23

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Záškodníku

Dovolte, abych Vám poděkoval jménem korzárů i kleftů.

S tím "mintaromirai" to je jednoduché:
1. Je to muslim.
2. Muslimové to chování, které jste přesně pojmenoval, nepokládají za "drzost", ale za své nejsvatější právo.

A že to nevadí Stejskalovi? Inu
1. Je to nýmand, dotáhnuvší to až na "editora blogů".
2. Nýmandi se poznají podle servility ke svým pánům.
3. Nechce si to u budoucích pánů rozházet.

Ti dva, a nemusí se nám to líbit, udávají souřadnice dvou pólů probíhajícího konfliktu.
Třetí pól jsme my. Ελευθερία ή θάνατος!
02. 12. 2012 | 19:24

český maloměšťák napsal(a):

Konvička atd. /andere parteigennose/
Vážení, nejsou to muslimové, kteří vás ženou do socioekonomického úpadku. Spíše bych napsal , že naopak...ale to by bylo taky dost paušalizující - tedy v modu parteigenosse.
A tak se vám může časem stát to, že až budete v Německu rabovat v obchodech - tak vás ZCELA PO PRÁVU zastřelí muslim - ve službách Bundeswehru. /viz výše uvedený odkaz /
Zkuste pak v tom zlomku sekundy začít konečně přemýšlet - co je nepřítelm vašim nepřítelem Evropy a zejména nepřítelem zdejší civilizace.
Není to to vaše mystické, "plíživé nebezpečí" .... je to zcela zjevné a aktualně dost eskalující nebezpečí skutečné. Jenže to byste stejně nepobrali - vy potřebujete tu " své " cikány, židy nebo muslimy. To je asi ten horizont, na který jste schopni vidět...a sedat na lep takovým jako je Kuras.

Konvička
Vy jste obyčejný ulhaný ubožák..
Nácky jsem vítat nemohl...a komouše jsem ani před rokem 1989 nikdy nevolil. Na rozdíl od vás.
Tímto naši " diskuzi" končím.
Diskutujte si dále s parteigenosse Čochtan oder Záškodník. JIstě si najdete společnou notu tak, abyste pak mohli odejít na kutě coby vítězové všickni tři.
02. 12. 2012 | 19:26

Záškodník napsal(a):

Radegast

Nevšiml jste si,protože jste nejspíš nikdy nebyl v Británii (já tam mám známé).

Šaríja zóny už neoficiálně existují a o dvojím právu se dokonce zcela vážně jednalo v britském parlamentu.
Islamisti pokládají oblasti,v níchž žijí, drze za vlastní a napadají fyzicky domorodce,kteří si tam dovolí popíjet alkohol nebo jsou "nevhodně" oblečeni(ženy). Tyto případy o napadení Britů proběhly tiskem,ale nejspíš nikoliv tím,který čtete. Dokonce i do britských autobusů mají problém nastoupit Britové se psy, protože by to mohlo urazit jemnocit muslimských cestujících.
To,že má impotentní britská vláda problém vyhostit teroristy, je také stará vesta.
Nějak to jde s tou pověstnou britskou svobodou šejdrem.

Výše máte jeden odkaz.
02. 12. 2012 | 19:27

minatomirai napsal(a):

Nevšiml jste si,protože jste nejspíš nikdy nebyl v Británii (já tam mám známé).
------------------------------------------------------------------------------
Já tam také nebyl, píše dál záškodník, ale známí dělají v jednom pubu, ona servírku a po nocích prostitutku, on umývá nádobí a občas s nějakým nadrženým zákazník, jenom blow job. Znají Brity tedy skrz naskrz. V těch šárijových čtvrtích se běžně sekají ruce, ženský se kamenují každý pátek odpoledne, dohlíží na to britští bobbies, ti ani nemají zbraň, jenom dřevěný klacek. Teď dokonce i turbany, kirapny jim také nepovolili, tak daleko došla ta britská demokraci a multikulturalismus.
Byla to absolutní hrůza, když mi to popisovali na Skype.

záškodník, vůbec se nedivím, že celou rodinu poslali do výroby přímo ze základní školy.
02. 12. 2012 | 19:37

minatomirai napsal(a):

Každý muslimský konvertita, pánové, je ve vztahové a sexuální oblasti přesným obrazem svého proroka.
---------------------------------------------------------------

prorok byl na mladé děvy, o klucích ani ťuk v sunách, Konvička, nějak se ti to plete po těch štrikovacích hrátkách s koleny u sebe a očima sklopenýma.
02. 12. 2012 | 19:40

náhodný čtenář napsal(a):

Omlouvám se, téma je jistě závažné a aktuální, ale bližší košile, než kabát. V souvislosti s titulem blogu mě napadlo: Jak porazit politicko - podnikatelskou mafii rozkrádající Českou republiku?
02. 12. 2012 | 19:43

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, na toto téma bych toho měl hodně, ale pro sichr dám enem toto...

NENASYTA

Dostal arab
darem
od araba
harém

Tak se těšil
na změnu
a teď má z toho
migrénu ...

http://cristinadances.com/wp/wp-content/uploads/2011/01/IMG_9695a-1.jpg

Jinak mě docela děsí představa desetitisíců multikultibezmozků klečících na václaváku, mlátících čelem do kameňa.
Veselé krizování ...
02. 12. 2012 | 19:47

Jáchym napsal(a):

"Jako bycom MY, slušní diskutující na tomhle blogu,(...)"

Protože otázka kdo je a kdo není slušný diskutující je závislá na definici slušnosti,
ostře se distancuji od případného podezření, že patřím mezi "slušné diskutující" v jakémkoli konvičkovském smyslu slova !!! :-(
02. 12. 2012 | 19:48

Radegast napsal(a):

Martin Konvička: Prosil bych nějaké odkazy na seriozní články, kde je tohle napsáno.

Záškodník: Tím odkazem myslíte článek z Daily Mailu? Mimochodem v Británii jsem opravdu nebyl. Musím to ještě stihnout, než se díky euroskeptikům zase zruší Schengen. :)
02. 12. 2012 | 19:51

Emissary napsal(a):

Ach jo, pane Konvička

Stojí Vám to za to?

Jedni začnou poukazovat na to, co se stalo v Americe před půl tisíciletím, hledat paralely, odůvodňovat existenci islámu v podobě, jakou dnes má.

Jiní trapně začnou zesměšňovat autora, prý jeho dílo je staré 4 roky, ale těch 500 let zpátky jim nevadí. Ve jménu ideologie jsou schopní bez zardění srovnávat středověké křesťanské náboženství s novodobým militantním islámem a přitom mu ještě fandit. Nedivím se, že to dělá někdo, kdo se tam narodil, jistá zátěž tam je. Jim (tedy některým typu český maloměšťák, minatomirai,…) se také nedivím, za socializmus by i život položili.

Takže já tyto lidí souhrnně nazývám socialisty. Budou do roztrhání těla hájit to, co socialisté a potažmo i komunisté na celám světě dělají, i kdyby je to mělo zabít.

Třeba takový Sladký je pak do diskuse propašovat názor, který s blogem absolutně nesouvisí, a nazvat všechny, jenž by se chtěli zúčastnit II. Pilíře penzijního připojištění debilem. Ta frustrace musí být strašná, Sladkův socializmus se hroutí jako domeček z karet zavedením II. pilíře. Nebo to byl Občan? Prašť jako uhoď. :)

Ale abych se vrátil k zmiňovanému dílu, z kterého autor vychází. Tady ty odkazy svědčí o něčem jiném a je jich mnohem víc.

http://www.moorthymuthuswamy.com/
http://www.deeshaa.org/2010/12/07/moorthy-muthuswamy-on-religious-apartheid-in-modern-india/
02. 12. 2012 | 19:51

Martin Konvička napsal(a):

Emissary

Jistěže nestojí. Ale víte co - střet s PCMC kretény je zejména střetem o svobodu ve veřejném prostoru. Například za to, co jsem tady dnes "nablil" - asi tak 20 urážek mohammeda, a ztupení jeho zastánců návdavkem - bych v dnešní západní Evropě letěl z university, načež by si na mě počkal nějaký ten Mírumílovný, za obdivného potlesku takových těch "minatomirai".

Pravidla jsou prostá: Dokud se nebudeme bát psát o mohemedánství tak, jak o něm píšeme (= holou, krutou, nechutnou pravdu), potud nám takoví ti "minatomirai" můžou akorát tak políbit ....
Až takto psát přestaneme, budeme tam, co Baťa s dřevákama, a pak už bude to mlácení hlavami na Wenzelplatzu jen otázkou pár let.
02. 12. 2012 | 19:57

Martin Konvička napsal(a):

Radegast:

Nepoznám z Vaší prosby, co přesně máte na mysli.
Rád vyhovím, fakt, ale specifikujte, prosím.
02. 12. 2012 | 19:59

minatomirai napsal(a):

První manželkou mu byla Chadídža - o 20 let starší
--------------------------------------------------------
Chvála starším ženám, tvář zabořená mezi jejich stehny, plně podepisuji. Kde bychom bez nich byli v dobách naší puberty i dlouho po ní.

Konvička, pusť se také do toho. Ať z těch štrikovacích sedánků konečně máš víc než jenom vlhé noci.
02. 12. 2012 | 20:02

Maximus napsal(a):

Tak v Bruselu mají nyní pěkný vánoční stromeček, že už tisíce lidí protestují. Je to taková jakási osvětlená kubistická konstrukce a ten klasický vánoční stromeček nebyl zvolen, aby to nedráždilo naše nové spoluobčany v EU, muslimy!
Někdy mám dojem, že nám vládne banda - viz název románu Dostojevského (v množném čísle). Ale jejich jednání jde vysvětlit, ale zase bych byl nazván antisemitou a tak to neřeknu! Je jich tam ve vedení přespočet!
02. 12. 2012 | 20:05

český maloměšťák napsal(a):

náhodný čtenář napsal(a):
Omlouvám se, téma je jistě závažné a aktuální, ale bližší košile, než kabát. V souvislosti s titulem blogu mě napadlo: Jak porazit politicko - podnikatelskou mafii rozkrádající Českou republiku?
02. 12. 2012 | 19:43
---------
Zeptejte se kOnvičky...třeba už kromě deislamizátoru vynalezl i demafiazátor.

Nevím. jednorázovou akcí to asi nepude.
Jako nejlepší platformu pro nějakou šířeji pojatou permanentní kampaně pak považuji úřad ombudsmana.
Myslím si, že by stačilo " pouhé" posílení jeho pravomocí a vybavení....a došlo by k tomu , co je alfou a omegou. Ke kultivaci správy státu, krajů, měst....zdola. Kdy ti " dole" by začli být rovnější - a narovnali by i ty " nahoře".
/samozřejmě že jsou důležité i jiné iniciativy a tvorba zákonů !! - například bez skutečně odpovědných úředníků a politiků by byla i poměrně mocná instituce ombudsmana bezzubá, či folklorní/.

Podle mě není lepší platformy než je lidskoprávní. Lidská a právní v tom každodenní souboji - s hloupostí, arogancí, formalismem, alibismem, kriminalitou - ouřadů a politiků - dokonce i soudců ...a možná i policajtů.

Mějte se.
02. 12. 2012 | 20:06

minatomirai napsal(a):

bych v dnešní západní Evropě letěl z university, načež by si na mě počkal nějaký ten Mírumílovný, za obdivného potlesku takových těch "minatomirai".
------------------------------------------------------------------------------------
Jak se znám, Konvička, radil bych mírumilovným bratřím k zdrženlivosti. Nicméně bych to nechal na chvíli rozehrát a sledoval se zájmem tvoji odhodlanost a přesvědčení.
02. 12. 2012 | 20:08

minatomirai napsal(a):

Do 43 let?
Ajtakrajta. Vy mohamedáni nemáte snadný život.
------------------------------------------------------------------------------
Proč jenom do 43 let, Konvička? V jakémkoliv věku mezi stehny krásných žen, zařaď to do štrikovacícho programu a konečně uvidíš trochu nadšení mezi svými splihlými ovečkami.
02. 12. 2012 | 20:12

Radegast napsal(a):

Martin Konvička: Měl jsem na mysli, aby jste mi nějak podložil zdrojem vaše tvrzení:
"řešící spory mezi muslimy "v právu rodinném"
- tolerance k islámské polygamii, dokonce s vyplácení sociálních dávek
- muslimské šátky jako součást uniforem muslimských policistek
- několik precedentních rozsudků (Německo, Anglie, USA), kdy soud ve věcech rozvodu, domácího násilí atd. rozhodl s přihlédnutím ke skutečnosti, že jinak trestné chování XY je "součástí jejich kultury"
- halal strava ve věznicích a školách
- odstraňování křesťanských symbolů "urážejících muslimy" z veřejného prostoru...."

Rád si o tom přečtu třeba v telegraph.co.uk, guardian.co.uk atd. Děkuji
02. 12. 2012 | 20:21

minatomirai napsal(a):

Konvička,

tákňák se mi zdá, že jsi u konce s dechem.
Já už mám hlubokou půlnoc, takže ještě jedna modlitba a 3x Allah Akbar, ať mi dopřeje spánek plný krásných snů.

Nohy mi zahřívají mimochodem tři ztepilé muslimky, čtvrtá přikládá do kamen.
02. 12. 2012 | 20:24

minatomirai napsal(a):

Zařval bych na tebe, "MOHAMEDÁNSKÝ ČURRÁKU", ale to bych tě poctil, howne.
--------------------------------------------------------------------------
Je vidět, že jsem vzbudil jenom pozitivní emoce, a to i u někoho, kdo nosí sukni a leginy s červenými bambulami.
Holt, Turky na vás, osukňovaní Řeci.
02. 12. 2012 | 20:27

Gerd napsal(a):

Jak bojovat s islámem? Velmi prosté, stačí najít alternativní palivo za ropu. Což se ale nestane, když ropné kartely vládnou.
02. 12. 2012 | 20:34

Jemnický napsal(a):

Čochtan

Je to středověk, cizí středověk!
02. 12. 2012 | 19:22

Naprosto přesné, netřeba dále poslouchat hýkavé osly.
02. 12. 2012 | 20:34

Občan napsal(a):

Ale to se nám konvertita rozjel!
Miloslav Kuraš ze Zlína, z poctivé křesťanské rodiny, v 70. letech konvertovavší k nejmilitantnějšímu náboženství na Zemi, se na stará kolena dal na islamobijectví.

To se Machovi v té jeho partaji slézá moc pěkná fašounská bojůvka. No, alespoň člověk ví, na co si dávat pozor.
02. 12. 2012 | 20:51

český maloměšťák napsal(a):

Gerd
Otázkou je, zda by např. Saudové byli sto umístit svou ropu na jiných trzích - a za kolik. A pokud ne či pod cash flow nutný k udržování loajality místního obyvatelstva k jejich režimu - kdoví co by nastalo pak.
Takže až tak jednoduché to zase není.

Zajímavůstka : V první ropné krizi /reakce na jomkipurskou válku/ pomohly ceny ropy v SSSR sanovat tamnější upadající ekonomiku a paradoxně arabské investice v USA podržely ekonomiku tamnější. Průvodním jevem 1980s oil glut bylo to, že SSSR těžil na hranici nákladů - systém neměl z čeho tvořit přebytky na investice a nákup spotřebních statků. Tedy - "uskrovnění" se jedné části světa vyvolalo v jiné části světa pád.
/tkzv. uzbrojení SSSR Reaganem je nesmyslným "vysvětlením" pádu režimu - je jen jednou a částečnou stranou bilance fiskálu a kapitalizace SSSR (
02. 12. 2012 | 20:54

Marek Kobera napsal(a):

To autor:

Vcelku souhlasím.
02. 12. 2012 | 20:55

Čochtan napsal(a):

Jak bojovat s islámem?
Velmi prosté, stačí zabavit všechna konta, akcie, podíly na firmách všech arabských států, potentátů a boháčů, miliardy Arafatovy vdovy, konta Hamasu a ostatních teroristických organizací. Dále obsadit ropná pole, udělat kolem nich dvěstěkilometrové zakázané pásmoa ropu těžit ve vlastní režii. Když pak snížíme cenu benzinu a nafty celoevropsky na 50 centů, (12 korun) za litr, tak z případné demonstrace islamofilních ubožáků udělají lidi hromádku mletého masa pro pejsky.
Nebude nutné muslimy vyhazovat. Odejdou sami. Rychle.
Začít ale musíme s pátou kolonou nepřítele.
Takhle by to fungovalo. Kdyby EU nevedli socialističtí zločinci.
02. 12. 2012 | 20:58

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

naprosto přesně to popsal ten pán. jenže náš nepřítel není jenom ten islám, s tím bychom si dovedli poradit, ale především všichni ti halíkové, multikulturalisté, palestincofilové a podobní pomatenci, kteří otevírají islámu dveře dokořán a sebemrskačsky pod námi podřezávají větev. ta strašná najivita těhle lidí, kteří si nevidí ani na špičku nosu. evropa se jednoho dne probudí do kruté reality, až se stane muslimská menšina v zemích jako je francie a německo většinou. oni s náma žádné slitování mít nebudou.
02. 12. 2012 | 21:03

Gerd napsal(a):

maloměšťáku,
Sausi by svoji ropu samozřejmě dále prodávali, ale už by si nemohli diktovat ceny a také by to byl počátek jejich konce. A nejen Saudů.

Čochtane,
to by nebylo možné, ale bylo by možné přejít na jiná paliva jako náhradu za ropu. Jendo takové řešení, dřevoplyn, už dlouho existuje.
02. 12. 2012 | 21:04

Čochtan napsal(a):

Gerde,
technicky žádný problém. Nemusela by to být všechna ropná pole, .... Stačila by ta lybijská, (výhoda krátké cesty přes moře) a ostatní arabové by akceptovali ochotně naše ceny.
02. 12. 2012 | 21:08

český maloměšťák napsal(a):

Gerd
Saudové sami o sobě nediktují cenu ropy. To spíše OPEC a poptávka po ní. Poptávka je sice do jisté míry závislá na ekonomickém cyklu - ale demand a supply makeři rozhodují i tak. Role SA je v tomto směru význmaná - ale není určující. V poslední době pak spíše působí jako " zklidňovač" politickým vývojem vyvolaných výpadků na straně nabídky.
Vaše úvaha je do jisté míry správná - ale formulujete přiliš rezolutně a kladete velkou váhu příliš vyselektovanému jevu.
Co USA a ropa z nekonvenčních zdrojů - kdy mají USA za pár let přeskočit v těžbě Saudskou Arábii ? Což není " vyvázáním se ze závislosti na ropě" - tak jak jste napsal. BUde to jen " vyvázáním se ze závislosti na ropě z Blízkého Východu.
02. 12. 2012 | 21:17

český maloměšťák napsal(a):

KOnvička
Jediné USA jsou i dnes schopny si pro ropu dojít a vzít si ji.
Přičemž galon/voják/den a další náklady s takovouto akcí spojené by byly takové, že je to nesmyslné - něco takového chtít uskutečnit a udržet.
EU tohoto schopna není.
Proto také MUSÍ udržovat s islamskými zeměmi mnohem nadstandardnější vztahy než USA - stejně i s Ruskem. /plus zohlednětě nově zbilancované - nekonvenční zdroje ropy v USA...btw - BP dostane asi padáka - v Mexican gulf/

USA prostě když tak půjdou pro ropu pro sebe...a pak i pro Evropu. Ale nepůjdou s Evropou - pro ropu pro Evropu.
Zkuaste ten zdánlivý rozpor pochopit a možná že se vám trochu víc otevřou oči i ve směru antagonismu Izrael - Palestina /Arabové/.
02. 12. 2012 | 21:24

Medikolog napsal(a):

Martin Konvička,

někdo vítá Islám, jiný zase podporuje vyděračský katolicismus. I za moje... Na vítání a podporu křesťanských škůdců a sionistů nějak zapomínáte pane. Katolické zločinecké organisaci, Církvi, a nejenom jí jsme po roce 1989 vydáni na pospas... díky NEISLÁMSKÉ vládě.. islámská by ovšem zakázala chlast.. ale Havel, který by to nepřežil, již stejně umřel... Nepřizpůsobiví ožralové by odtáhli s flanďáky do Vatikánu nebo do Vodkistánu či do Indie a z černoprdelníků by se stali zelenoturbaňáci... až do nástupu další nadvlády...
02. 12. 2012 | 21:28

český maloměšťák napsal(a):

Čochtan
Tak začněte. Pátou kolonou nepřítele jsou totiž takoví naivní hlupáci jako jste vy.
02. 12. 2012 | 21:30

Radegast napsal(a):

Martin Konvička: Díky, přečtu si to.
02. 12. 2012 | 21:41

Čochtan napsal(a):

Martin Konvička
je to tak. Potřebujeme návrat k ideálům, které nás udělaly vedoucí civilizací.
02. 12. 2012 | 22:27

dočasný občasník napsal(a):

V čem je problém??
Jeden náš veliký, zlatoústý, světově uznávaný intelektuál, nato vymyslel humanitární bombardování NATO.
A intelektuálové celého světa mu tleskali a chválili jeho moudrost.
Račte si uvědomit, že bomby mají svoji expiraci. A bomby někam hodit je vždy levnější, než je odborně pyrotechnicky likvidovat. Šetřit se musí.

Takže řešení velké mozky téhle planety již dávno vymyslely.....
02. 12. 2012 | 22:27

Záškodník napsal(a):

Pan Konvička

Oni ti muslimové jsou neustále tak nadržení, chudáčci, že tam ty ženské musí být zabalené od hlavy až k patě v neforemných hadrech.A když už se nemůžou realizovat heterosexuálně, tak se vodí za ručičku se stejněpohlavními frustráty a bůhvíco spolu ještě dělají.
Proto tak nenávidí homosexuály a vraždí je na potkání.

Když vidí normální turistku v kraťasech a tílku(neřkuli v plavkách),tak ji málem hromadně znásilní přímo na ulici.
Aspoň pornočasáky by jim mohli dovolit-na pedofily to prý taky zabírá.

A muslimky se jim začínají taky cukat-nedávno profackovaly nějakého fanatika,když je začal buzerovat ohledně nevhodného oblečení. Emancipaci na ně. Je to banda nevzdělaných primitivů,která by bez západních odborníků nepostavila na dvorku ani kozí chlívek.
02. 12. 2012 | 22:48

Záškodník napsal(a):

Pan Konvička

Rozhodně mi došlo,proč asi tak muslimové trvají tak úporně na tom panenství a cizoložství trestají smrtí.
Že oni to nebudou v sexu žádní vytrvalci?
Taková chuděrka s obřízkou je nakonec ráda,když to má fofrem za sebou.
02. 12. 2012 | 23:10

Ares napsal(a):

Vezměte si třeba odměnu na zabití Salmana Rushdieho. Nedávno ji jedna iránská nadace zvýšila. Její představitel otevřeně vyzývá k vraždě a nemá s tím ve své společnosti naprosto žádný problém. Prostě dobrý muslim v muslimské společnosti.

Proč bych tuhle verbež měl brát jinak než třeba nácky?

Ideologie politické korektnosti a multikulturalismu otevřeně podporuje zájmy islámu. Jakou přesně mají odpověď na totalitní povahu islámu nebo na problémy které způsobuje masový příliv muslimů do Evropy? Popravdě řečeno nevím, protože když jejich zastánce slyšíte o problému mluvit, mají plno řečí o islámofobii, xenofobii apod. Předpokládám ale, že v rámci dogmat těchto ideologií je tento problém neuchopitelný. Nedá se připustit, že by to mohl být problém.

Co za masochistické úchyly by podporovalo růst vlivu a počtu vyznavačů ideologie, která chce vraždit své kritiky a odpadlíky.

Upřímně řečeno, něco mě v myšlení lidí jako maloměšťák uniká. Všechny ty kecy co tu vede proti Čechům, kteří nejsou dost tolerantní atd. Jakékoliv výhrady co proti nim má, by mohl dát na druhou a vztáhnout na islám. Přesto je na jeho straně a oponuje každému, kdo zde islám kritizuje.
02. 12. 2012 | 23:17

honolulu napsal(a):

Konvicka, Cochtan,
slava vam panove. Lide jako vy, zachrani Evropu a civilizaci. Nase katolicka cirkev bude obrozena. Momentalne je sice v krizi, zavinene zabednenosti, ale Tempari jsou uz na obzoru a racionalita zvitezi v politice i v nabozenstvi. S Machmetanama bude konec.

Nas spojenec Israel musi byt posilen a zvetcen. Musi kontrolovat vetsi uzemi, aby drzel vice jebavych machmetanu v sachu. Indie bude take posilena. Je na nasi strane.
Viteztvi nas nemine. Po nasem viteztvi minatomimar bude jezdit po Radlasu v Brne s hovnocucem. To co zde trousi, musi uklidit.

Chci vam vsak zdelit dulezitou informaci 17.12. je prvni den Saturnalii. Retardi, blazni, exentrici a pomatenci maji velky svatek t.zn., ze je to svatek naseho oslavence - Slapoty.
Gratulujeme vsichni nickovi Tencokyda Hnuj, alias, Slapka, alias Cesky Malomestak....
02. 12. 2012 | 23:30

Záškodník napsal(a):

Pan Konvička

A to jsou mi zajímavé pikantérie.Pán je znalec!

Ares

Měštka se chce jenom dělat zajímavou a navíc podporuje unii ve všech zhovadilostech, tož v multi-kulti nemůže ani jinak.
Nejvíc prounijní jsou holt bývalí soudruzi-ti mají ten centralismus prostě v krvi. Unie zavelí, rozum je v prde..Jsou to už postarší pánové,tak buďte shovívavý.
02. 12. 2012 | 23:34

Sraldo Mandolini napsal(a):

Martin Konvička:
Jak tak koukám na ta tvoje hluboký znalosti sexuálního života muslimů, tak mě napadá jenom jedna věc - i ty jsi muslim a souložíš s kupou muslimských žen i mužů...
02. 12. 2012 | 23:34

Záškodník napsal(a):

Buvol

Vy mě tedy pořádně děsíte, má-li svět "spasit" Rusko, budu mít hodně divoké spaní.
Přeji dobrou noc,pánové.Bylo mi ctí.
02. 12. 2012 | 23:36

mb napsal(a):

Na odvrácení celosvětové islamizace potřebujeme „vědecký pohled na zdiskreditování doktrín přikazujících věřícím vraždit bezvěrce“.

takto pojatá islamizace ( islamismus ) je vlastně totožná s jakoukoli jinou totalitní ideologií ...

nacismus rovněž vraždil ( systematicky a bez slitování ) jinověrce: židy a další podřadné rasy a skupiny obyvatel

komunismus ( systematicky a bez slitování) likvidoval lidi na třídním základě ...

radikální islamismus je vpodstatě (agresivní) totalitní ideologií ...
02. 12. 2012 | 23:38

honolulu napsal(a):

Oh, hruza me jima. Ja katolicky prasak zde ctu o vecech o kterych jsem vubec nevedel, ze existuji. Tak mochametani jebaji i se zviraty ? Ja jsem vlastne ctostny hrisnik....
Potrbuji Burgundy...
02. 12. 2012 | 23:47

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zdravím vůkol předpůlnoční hříšníky, a zároveň dovoluji si adhocnouti tu, že jisté příjemné záležitosti se opravdu leckde dělat nedají ...
http://www.youtube.com/watch_popup?v=GBaHPND2QJg&feature=youtu.be
Veselé krizování.
02. 12. 2012 | 23:56

Ares napsal(a):

Martin Konvička: S tou submisivností PC mi to nepřijde logické. Základem PC je rozdělení lidí dle kolektivní identity na skupiny, kterou jsou oběti a skupiny které jsou utiskovatelé. Na základě statusu oběti jsou pak pro dané skupiny „obětí“ požadované různé výhody jako kompenzace útisku. Naopak jakýkoliv náznak kritiky či odmítnutí ze strany skupin „utiskovatelů“ je snaha potlačit.

Argumentace, která se objevuje na obranu islámu, je stejná jako když jde o černochy, Romy či kteroukoliv jinou ze skupin obětí. Jedná se ale v podstatě o menšiny, takže to nejsou skupiny, které by byly silné a disponovaly mocí. Základem je tedy „chránit“ slabé, ne podřídit se mocným. Moc je atributem skupin utiskovatelů.
03. 12. 2012 | 00:13

michal napsal(a):

Záškodník

Sikhové nejsou muslimové. A vánoční strom v Bruselu stojí, ač se vám idnes a spol. snaží nakukat opak (čemuž tak rád věříte).
03. 12. 2012 | 04:10

Maximus napsal(a):

Denník.cz 1.12.2012 11:39

Brusel – Tisíce lidí podepsaly petici proti abstraktní světelné instalaci, která v centru belgického Bruselu nahradila tradiční vánoční strom. Online petice už nasbírala více než 11.000 podpisů a spuštěna byla také stránka na sociální síti Facebook, která se strefuje do této novoty, napsal dnes zpravodajský server BBC News.

Viz také 3x foto.
03. 12. 2012 | 06:13

reppop napsal(a):

Je půvabné jaké mají křižáci chrabré následovníky. Jejich předvoj je, of course, Amerika, se svou marketingovou figurkou Svobody hned na pobřeží. To kdyby náhodou někdo zapochyboval. Ono není přece důležité jak něco je, ale jak se to jeví být. Proto je potřeba udržovat jednosměrné penězovody (vždyť všechny cesty vedou do Wall Street). On ten marketing (dříve se nazýval propaganda) dost stojí. A co nespolkne marketing, to spapají bombičky a raketky. To kdyby náhodou marketing selhal. A protože obojí stojí pořád víc a víc, je potřeba budovat penězovody i od vlastního uvědomělého obyvatelstva. Je to nemilé, ale přes všechen technologický pokrok má střední třída v USA stejný reálný příjem jako v 70. letech, je ale zato víc zadlužená. Ale stálo to zato, půlka národů planety si už przní své jazyky anglickými zkomoleninami a polepuje města anglickým marketingem. A vzývá neoliberalismus, který je dnes křesťanskou svatou válkou proti bezvěrcům.

Viz Rammstein a jejich song Amerika:
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/rammstein/amerika-924

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika
Amerika
...
...
Ich kenne Schritte die sehr nützen
Und werde euch vor Fehltritt schützen
Und wer nicht tanzen will am schluss
Weiss noch nicht dass er tanzen muss
...
...
We're all living in Amerika
Coca Cola
Sometimes war
We're all living in Amerika
Amerika
Amerika
xxxxxx

Vivat markenting!
Vivat potemkin s villages!
03. 12. 2012 | 07:00

Ládik!!! napsal(a):

Gerde, taky jsem myslel, že za nadměrné množení Arabů v posledním století může ropa - tedy její spotřeba. Jenže předtím klusali po ropě na velbloudovi nebo koníkovi a podmaňovali si okolní svět kinžálem. Z pravěkých Arabů sice vypadly nějaké matematické či astronomické perly, ale kdeže ty časy jsou. Dnes mají pod turbanem bombu.
03. 12. 2012 | 07:16

Ládik!!! napsal(a):

A žádný salám alejkum, soudruzi.
03. 12. 2012 | 07:22

BK napsal(a):

Zde ilustrativní ukázka začleňování muslimských studentů do (zatím) majoritní společnosti v sousedním Německu:
http://www.youtube.com/watch?v=csOvTKkMBtM&feature=player_detailpage
03. 12. 2012 | 07:49

Ládik!!! napsal(a):

Bavore,
proč chlastáš v neděli - ty nechodíš do práce?
03. 12. 2012 | 07:56

Záškodník napsal(a):

Michal
Samozřejmě ,že vím,že sikhové nejsou muslimové!!!

To bylo o idocii Británie, ten odkaz mi poslali čeští emigranti. V našich novinách jsem se o tom nedočetl.

Máte na mysli ten hnusný vánoční strom z krabic,který neuráží islamisty, ale všechny křesˇtany?
Je zajímavé,jak eurofilové dokážou omluvit sebevětší zhovadilost, pokud přijde z bruselského politbyra.
03. 12. 2012 | 08:07

záškodník napsal(a):

pardon - idiocii
03. 12. 2012 | 08:08

Xury napsal(a):

Osobně se domnívám, že islám představuje největší nebezpečí pro další vývoj v Evropě. Jeho vítězství by znamenalo nejen ztrátu veškerého pokroku, kterého Evropa za posledních 4-5 století dosáhla, ale navíc i zastavení dalšího vývoje na neodhadnutelnou dobu. Obdobně jako k tomu došlo v současných muslimských zemích poté, co v nich islám zvítězil.
03. 12. 2012 | 08:23

český maloměšťák napsal(a):

Ares
"....Upřímně řečeno, něco mě v myšlení lidí jako maloměšťák uniká. Všechny ty kecy co tu vede proti Čechům, kteří nejsou dost tolerantní atd. Jakékoliv výhrady co proti nim má, by mohl dát na druhou a vztáhnout na islám. Přesto je na jeho straně a oponuje každému, kdo zde islám kritizuje...."
02. 12. 2012 | 23:17

Kde kritizuji Čechy, že jsou málo tolerantní atd. ?
Měl byste méně chlastat - když to neumíte.
Výhrady na druhou stranu? Jako že mám napsat že kromě Kurase lžou o statistikách i např. saudští ropní bilancovači ? Proč to mám napsat ? Abych uspokojil vaši malou, komickou dušičku ?
Já jsem na straně islámu ? Tak to už asi nebude rumem - ale něčím tvrdším. Že by hašiš z Afghanistanu ?

Vy lžete až se vám od klávesnice práší.

Ostatně gratuluji - lepšího fandu jako je nesmysl a brouk Pytlík v jednom - tedy Záškodníka byste jinde pohledal. Přeji příjemnou zábavu a kuřbu - s ním a jemu podobnými pokleslostmi (chtěl jsem napsat ducha...ale to by bylo přílič troufalé označení pro tento uzlíček nervů).

Hezký den, hezký den, hezký den,hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den, hezký den,...

P.S. Jednosdušeji - vy jste obyčejný sprostý lhář. Pavlačová drbna typu "Záškodníka " /ten osel škodí jen sobě/.
03. 12. 2012 | 08:25

Záškodník napsal(a):

http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/48710/europoslanci-stydte-se-znamy-kritik-eu-nigel-farage-svou-skvelou-reci-uzemnil-strasburk.html

Trošku z jiného soudku.
03. 12. 2012 | 08:29

Záškodník napsal(a):

Xury
Jakého vývoje?
Pro nás by jakýkoliv "vývoj" skončil.My bychom prostě přestali existovat.
03. 12. 2012 | 08:30

Baba napsal(a):

Dovolím si tvrdit, že ohledně arabské mužské pokrývky hlavy, zvané kefíja, podává česká wikipedie velmi zavádějící informace. Pravidla jejího používání jsou podobně striktní jako předpisy vzhledu a používání libovolného jiného oděvu. Turban bude indickou licencí, tureckou fez.
03. 12. 2012 | 08:30

Záškodník napsal(a):

Pokud séřu Šlapku, Josefa K. a toho pomateného konvertitu až tolik, že mi adresují spoustu milých vzkazů o stavu mého intelektu, jsem potěšen.
Zřejmě trefa do černého.

Každá blbost vzešlá z jejich drahého Brusele, budiž požehnána.
03. 12. 2012 | 08:34

reppop napsal(a):

Xury napsal(a):

Osobně se domnívám, že islám představuje největší nebezpečí pro další vývoj v Evropě.
xxxxxxx
Osobně se domnívám, že současná forma křesťanství praktikovaná zejména anglicky mluvícím Západem je větším nebezpečím pro celou planetu Zemi než islám. Jen připomínám, že Evropa je rovněž součástí planety Země.
Viz např. přednášky F. Koukolíka:
http://www.youtube.com/watch?v=WLFGCQN9B_k (mocenská posedlost)
http://www.youtube.com/watch?v=aRSZeTPQFAE (esej o stupiditě)
03. 12. 2012 | 08:39

český maloměšťák napsal(a):

Xury
Největším nebezpečím pro Evropu jsou místní mafiánské zájmové skupiny - ty rozkládají systém zevnitř. Ať už jsou to lidé v bankách, privátním sektoru či v politice nebo ve správě státu.
Jistěže ale ti, co s nima kooperují či mají z jejich činnosti malý či větší prospěch budou ukazovat tu na " socky", " vyřírky" ... jindy zase na muslimy.

Osobně se ale samozřejmě můžete domnívat co chcete.
Jinou stránkou je, že pokud pak bojujete s nesprávným nepřítelem , tak se většiniu octnete na straně nepřítele skutečného.
Takže bacha ať se pak to domnívání se neukáže být v realitě šaškovstvím.

P.S. Je to stejný omyl jako strašení komunisty ve vládě.
Otázky totiž stojí takto :
Proč nastává situace , kdy lidem přestávají vadit komunisté ve vládě ?
Proč je třeba se toho oprávněně obávat ?
/k druhé otázce....jsou to totiž poaradoxně všichni ti překabátění estébačtí bolševici - co nalezli do všech těch občanských a demokratických stran plus jejich spolupracovníci v privátě a ve státní správě - ti rozložili instituce tak, že je skutečně třeba se obávat, že se jich komunisté velmi lehce - po případných vyhraných volbách - zmocní...to oni zneschopnili pojistky demokratického právního státu - jeho uchování a rozvoje.../
Muslimové jsou v tomto případě z obliga - to spíše trdla typu manifestního křesťana Záškodníka jsou nebezpečím...ale zde je to nebezpečí vyjádřeno neideologicky - takový je nebezpečím totiž z podstaty.
Naštěstí nemá na nic významnějšího vliv. Jen hystericky prská.
---------
Odkaz jsem dal výše - švýcarská armáda otevřeně hovořila o možné radikalizaci mas ve středoevropském a východoevropském prostoru...v důsledku krize nikolivěk způsobené etnickými konflikty (i když druhotně samozřenmě sociální otřesy mohou spustit takovéto druhy konfliktů)...ale v důsledku rostoucí nezaměstnanosti, chudoby, ztráty perspektiv. Kdy pak paradoxně / ale zcela po právu/ bude do rabujících křesťanů střílet muslim - ale bude v uniformě švýcarské (či německé, francouzské) armády.
V dalším odkazu se pak dočtete o náboru vojáků do Bundeswehru - kdy roste zájem muslimů a klesá zájem většiny.
Doštete se také to, že muslimští vojáci jsou ochotni umřít " za Francii".

Tož tak je to, milý Watsone - je třeba se umět na realitu podívat trochu nepředpojatě. A opustit optiku a vidění bolševika - který tu potřeboval Žida, jindy zase cikána...aby nakonec skončil u třídního nepřítele. Oni se totiž bolševikům vždy hodily ty zástupné cíle - jinak by museli ukázat do vlastních řad, víme ?
A to je přeci dost nepříjemné a choulostivé, že ?
To by jeden mohl dostat přes papulkum hned - ne až od toho džihádisty či kulaka.
Od svých - by mohl dostat přes papulku.
03. 12. 2012 | 08:47

český maloměšťák napsal(a):

Záškodník
Nigel Farage...to je ten , co tvrdí, že Klaus je maják ?
:D

Už jste si zjistil, že pan Tůma je přeci jen o něco větší odborník přes banky než ten váš Laudát ?

Ha, ha, ha....:)

NIc - konec srandy. Stejně je to furt dokola. Váš mozek umí plodit jen nenávist a blbosti.
03. 12. 2012 | 08:51

reppop napsal(a):

Martin Konvička

Na frajeřiny jste tu expert spíše Vy. :-)
Já jen konstatuji, že - ač je islám nepochybně nebezpečný - za větší nebezpečí považuji křesťanství spojené s neoliberalismem. V něm je základ klerikálně-fašistické doktríny. To, čemu lze říkat třeba sociální rasismus. Anglo-americký svět se vzdal sice etnického rasismu, ale o to důsledněji se mu podařilo rozdělit vlastní společnost na samostatné absolutně nerovnoprávvné světy.
Viz např.:
http://www.centrum-cesta.cz/projekty/pracovni-skupina-diagnozy-doby/93-jan-keller-tri-socialni-svety-2-kapitola-arogance-financi

Je to především současná klerikálně-fašistická forma křeťanství (založená na neoliberalismu), která vytvořila největší nerovnováhy na Zemi (mezi zeměmi i v rámci neoliberálnícch států). A jak známo, systémy s nerovnováhami velmi rády kolabují. Poslední takový kolaps byla WWII. Dost lidí to nepřežilo. Některé křesťané dokonce ve jménu svého rasově čistého Boha vypouštěli ve speciálních továrnách komíny. A už to tu máme zas, obvykle to začíná hospodářskou krizí...
Viz také třeba:
http://www.youtube.com/watch?v=AQuB6CFYPC4
http://www.youtube.com/watch?v=CpWK79lEpVs
03. 12. 2012 | 09:03

Baba napsal(a):

Jenže já to, milý pane Kurasi, vidím tak, že jim tam i dnes namontujou toho harantíka, co o něj tady všichni tak stojíme.
03. 12. 2012 | 09:06

Záškodník napsal(a):

reppop

Vy jste ale mimoň, člověče.
Křesťanství je na ústupu-v Evropě přichází o statisíce věřících.
Kdežto islám je na vzestupu-to vám nejspíš uteklo.

Pan Konvička má pravdu- do papeže se umí trefit každý blbec,ale nakreslit karikaturu Mohameda si troufne jen málokdo.
Papeženci totiž nedělají z karikaturistů fašírku!

Zeptejte se Francouzů, jestli mají větší strach z katolíků nebo z muslimů.
03. 12. 2012 | 09:15

reppop napsal(a):

Martin Konvička napsal(a):
Doučte se.
xxx
Doporučuji totéž. Můžete začít u odkazů, které jsem zde zveřejnil a které jste se evidentně nenamáhal ani otevřít. Vy přece víte vše dopředu a informace nepotřebujete.
Je to jeden ze znaků fanatismu.

Fanatismus (z lat. fanaticus, posedlý, od fanum, posvátné místo) je slepá vášnivá zaujatost, nekompromisní a krajně jednostranný postoj nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cennou - případně tak ohroženou - že námitky či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost. Fanatik se vyznačuje neschopností kritického odstupu, intolerancí, nepoučitelností a jistou omezeností. Extrémním příkladem fanatismu je terorismus.

Já vůbec nezpochybňuji nebezpečí islamismu. Ale myslíte, že se dá jeden fanatismus potlačit jiným? Ata Breivikem? Nemáte pocit, že i Vy máte trochu krve mladých socanů z Norska na rukách?
Já se nesměle domnívám, že nejlepší prevencí proti všem fanatismům jsou spravedlivé rovnovážné systémy v lidských komunitách a výchova lidí ke kritickému myšlení (o jeho propagování u nás se snaží ten "nebohý" Koukolík - Ve Vašem případě asi marně).

PS: Když jste takový nebojsa jako Dawkins, běžte dát Obamovi facku.
03. 12. 2012 | 09:26

Xury napsal(a):

Pro reppopa:
měl jsem pocit, že jste schopen racionální úvahy, ale vzhledem k tomu, že nejste schopen odlišit vývoj v zemích, které jsou "pod vlivem" křesťanství od těch muslimských, tak jsem nucen tuto svoji domněnku opustit.

Pro č.m.:
možná by nezaškodilo vystrčit nos ze dvorku a podívat se kolem sebe po Evropě. A ještě poznámečku - některým židovským rodinám se ještě v roce 1938 zdálo, že jsou horší korupční skandály než nastupující nacismus (Evropa přece pogromy nepřipustí).
03. 12. 2012 | 09:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

za tuto větu "zařval bych na tebe, "MOHAMEDÁNSKÝ ČURRÁKU", ale to bych tě poctil, howne" jsem smazal všechny příspěvky, které sem od včerejších osmi hodin večer napsal pan docent Konvička. Pan docent na tyto stránky pro opakované hrubé porušení zdejších pravidel zase nějakou dobu psát nebude.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 09:36

Vysedlina napsal(a):

Ještě mnoho manipulativních sil přijde k moci a budou živeny dávnou neschopností a neochotou společnosti zajistit spravedlnost všem. Pokud přijde klid, bude již postaven na jiných základech, než mír dosavadní.
03. 12. 2012 | 09:37

Xury napsal(a):

Pro Vysedlina:
můžete popsat, jak byste si představoval spravedlnost všem? Zdůrazňuji, že spravedlnost je subjektivní pocit. Děkuji za odpověď.
03. 12. 2012 | 09:43

reppop napsal(a):

Záškodník napsal(a):
Pan Konvička má pravdu- do papeže se umí trefit každý blbec.
xxxxx
Nemám potřebu se do nikoho strefovat ani kreslit karikatury. Jen jsem vyjádřil názor, co pro planetu Zemi (i Česko) je dle mého mínění v současnosti nebezpečnější a uvedl jsem odkazy na některé informační zdroje.
Samozřejmě se můžemne přít co je nebezpečnější, jestli medvěd, který Vás může v lese sežrat nebo vetřelec ve vlastním břiše (cancer). V ČR mají v deptání obyvatel zatím vyšší skóre neoliberálové než muslimové. Viz např.:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=14925
.
03. 12. 2012 | 09:47

Stgejskalova noční můra napsal(a):

Stejskale

Dalo se to čekat.
Co kontext? Na co asi "pan docent Konvička" reagoval?
Kolik urážek, a dokonce i vyhrůžek, musel spolknout, než se ta věta (kterou ani nenapsal on) objevila?

Podívejte, Stejskale.
Odteď než tě skolí zasloužený infarkt budete soustavně tupen.
Ne mnou. Ostatními.
03. 12. 2012 | 10:03

reppop napsal(a):

Xury napsal(a):

Pro reppopa:
měl jsem pocit, že jste schopen racionální úvahy, ale vzhledem k tomu, že nejste schopen odlišit vývoj v zemích, které jsou "pod vlivem" křesťanství od těch muslimských, tak jsem nucen tuto svoji domněnku opustit.
xxxx
Vojensky nejsilnější země jsou bezpochyby USA. Tam také kvetou nejortodoxnější formy křesťanství. Jejich doktrína, že Homo sapiens je "nad" ostatní přírodou je potenciálně zkázonosná a může vést až ke zničení života na planetě Zemi. Z toho pramení i neoliberální doktrína neustálého Růstu. Jak řekl klasik:
V neomezený růst na planetě s omezenými zdroji může věřit jen šílenec nebo neoliberální ekonom.
Oč nadějnější je budhismus, který člověka chápe jako organickou součást ostatní přírody, se kterou je fatálně spjata i jeho vlastní existence. Budha byl velký ekolog.
03. 12. 2012 | 10:04

reppop napsal(a):

Oprava: Budha byl velký ekonom.
03. 12. 2012 | 10:06

Záškodník napsal(a):

Pan Stejskal

To nepsal pan Konvička-ten to jen kopíroval.
reppop

Vy asi vůbec nechápete,co znamená svoboda slova a projevu?Za ty karikaturisty se měla média postavit - je tradicí u nás karikovat kohokoliv(dokonce i samotného Boha),proč má být tedy vyňat Mohamed? Budou nám snad imigranti diktovat,jak se máme chovat ve vlastních zemích-vždy´t je to přece na hlavu.

Pokud se už dnes bojí v Bruselu vztyčit křesťanský vánoční strom a v kalendáři se štítí pojmenovat křesťanské svátky-kam až to zajde příště?

Zrovna včera se vyjadřoval antropolog Barták k obávanému konci světa.
Pravil,že konec světa,jak si ho představuje obecný lid, nepřijde. Ale že naše civilizace je v podstatě v úpadku. A že se ten úpadek žádné dosavadní civilizace,jež zanikla, nepodařilo zastavit!
Pro nás,kteří se rozhlížíme kolem sebe bez růžových brýlí mámení, se náš svět řítí kosmickou rychlostí do prde.. A my(resp.užiteční idioti) tomu nejenže nebráníme,ale ještě aktivně pomáháme.
Tak si to v klidu přeberte.

Islám=nacismus
Pokud se mu neurvou drápky v zárodku, je pozdě bycha honit. Pronikne ve své rozpínavosti všude.
Nemluví ze mě žádná hysterie,jen pragamaticky sleduju cvrkot kolem.
03. 12. 2012 | 10:11

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Záškodníku,

psal.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 10:13

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

Tak se na toho Cenzora mravů podívejme.

Máme tu cca 5 diskutujících, kteří svádějí problém světa na Židy, další 2, podle nichž za všechno mohou "katolíci", a konečně jednoho ("minatomirai"), kteří úplně normálně - a věrohodně - vyhrožují oponentům.

("...radil bych mírumilovným bratřím k zdrženlivosti. Nicméně bych to nechal na chvíli rozehrát a sledoval se zájmem tvoji odhodlanost a přesvědčení.")

To vše se ale "může", protože Cenzor mravů je takové hrdina, že se proti reálné anonymní špíně zasáhnout BOJÍ.
A pak tu máme chlápka, který se pod svá slova nebojí podepsat. Ten chlápek je obviněn ze sprosťáren, pod něž se NEpodepsal, a sumárně smazán.
03. 12. 2012 | 10:14

Vysedlina napsal(a):

Xury
máte pravdu ze svého pohledu.
Podle mě je subjektivním pocitem pocit spokojenosti. Spravedlnost je zajištěna zákony.
03. 12. 2012 | 10:14

Záškodník napsal(a):

reppop

Jistě-buddhismus je snášenlivější náboženství(i když nikoliv zase tak mírumilovné,jak se domníváte-přečtěte si něco o výchově malých mnichů v buddhistických klášterech).
Ale jen stěží přesvědčíte ty miliony fanatických muslimů,aby přešli na buddhismus. Zkuste to.
Pro mne je každé náboženství svobodné mysli škodlivé(neslušovat s vírou).
03. 12. 2012 | 10:15

Volič Miloše Zemana napsal(a):

V Zeleném Raoulovi v Reflexu svého času zaznělo říkadlo, parafrázující výroky presidentského kandidáta.
Je dobré je připomenout, coby poctu čackým českým žurnalistům:

"Enyky Benyky
Špína Hnůj
Idio't Póvl
Všichni Fuj"
03. 12. 2012 | 10:17

Záškodník napsal(a):

Záškodník

Můžete se někdo,kdo jste tu byl včera, vyjádřit k těm údajným vulgaritám pana Konvičky? Já jsem viděl,že je kopíroval od jiného autora stejného smýšlení a dopsal pod ně svůj komentář. Tedy ,že souhlasí s tvrzením,že je konvertita falus. Nebyl bych s ním ve při.

Šel jsem po vláknu,protože mi takové výrazivo k panu Konvičkovi nesedne.Bohužel si nemohu vzpomenout na autora této věcné připomínky.
03. 12. 2012 | 10:20

reppop napsal(a):

Záškodník napsal(a):

Vy asi vůbec nechápete,co znamená svoboda slova a projevu?
xxxxxxx

Vedle svobody slova (SS) existuje i váha slova (VS).

Pak je tu ještě účinek slova (US).

Vztah je dost jednoduchý:

US = VS x SS

I když zvýšíte SS limitně k nekonečnu, ale VS klesne limitně k nule, je Vám ta obří SS k ničemu.

Lidově: Můžete si řvát na náměstí co chcete, já mám prachy a já za pomocí nich nechám politiky nebo soudy rozhodnout ve svůj prospěch.

Či slovy klasika, největšího ČEcha Járy da Cimrmana:
"Může se vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit… ale to je tak asi všechno, co s tím můžete dělat..."
03. 12. 2012 | 10:20

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Záškodníku

Vyjádřit se k tomu můžu já, protože jsem to psal.

Já su takový voják obrhoublý (stratos várvaros), většinu času brázdím Středomoří, potápím turčínské lodě, občas nějakého poturčence protáhnu pod kýlem. Konvičkovi přispěchávám na pomoc, když je na místě promluvit drsnějším, vojáckým jazykem, což v případě toho "minatomirai" potřeba bylo.

V případě Stejskala ovšem škoda slov. Neřeším ho. Padesátiletý chlap, jehož jedinou životní zásluhou jest, že nikdy nemluvil sprostě, a vždy si myslel přesně to, co si myslí jeho šéf ... což zahrnuje i NEmyšlení ve chvílích, když šéf neví, co si myslet.
03. 12. 2012 | 10:25

stejskal napsal(a):

A víte, proč Vám to k panu docentovi nesedne, pane Záškodníku,

protože

A) sem chodíte jen poměrně krátce (už se ho podařilo umravnit aspoň trochu, na začátku to byl dost děs, mnozí si ještě vzpomenou. Sprostoty dokáží spolehlivě vyhnat většinu lidí z debatního prostoru)

B) mění nicky, normálně používá své jméno a nejméně dva další (jeden psaný řeckou abecedou), v této debatě od mého zákroku pak další (to, že se zde nezobrazují IP adresy, neznamená, že je nevidím já).

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 10:27

reppop napsal(a):

Záškodník napsal(a):

Pro mne je každé náboženství svobodné mysli škodlivé(neslušovat s vírou).
xxxx
Beze zbytku souhlasím.
Jenže dle výzkumů prezentovaných F. Koukolíkem má velká část lidstva v mozcích zabudovanou potřebu sdílet nějaké náboženství a nejde s tím stejně moc dělat. Takže bych volil nejmenší zlo a to vidím v buddhismu, který je možná víc filosofickým pohledem na svět než náboženstvím. Buddhismus považuji za kompromis mezi svobodnou myslí a náboženstvím.
Viz také wikipedie:
Buddhismus je označován jako ateistické náboženství, ačkoli v mnoha textech vystupují božstva - bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence. Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné a nevědomé bytosti podobně jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svou moudrostí, schopnostmi a dlouhověkostí. Jako ateistické náboženství je buddhismus možné označit i proto, že k dosažení osvobození není třeba víra v "Boha", jak je tomu v teistických náboženstvích, neboť Bůh jakožto pojem není v buddhismu definován. V mahájáně se objevuje systém osvícených bytostí (bódhisattvů), které bývají mylně přirovnáváni ke křesťanským světcům. Tento systém se však v theravádovém buddhismu nijak neobjevuje.
03. 12. 2012 | 10:28

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

A přece, Záškodníku

všimni si, že Cenzor mravů banuje hruibánského Konvičku, ale nebanuje vyhrožujícího "minatomirai".
Vyhrožovat se může. Ještě že to je hluboko pod úrovní nás korzárů i kleftů.
03. 12. 2012 | 10:28

Volič Miloše Zemana napsal(a):

Mažete málo usilovně, hrdinný Cenzore.
Bacha na to, jinak nebudou předvánoční prémie.
03. 12. 2012 | 10:29

Čtenář napsal(a):

Stará Stejskalova metoda:
Nelíbí se mu "politicky nekorektní" fakta a argumenty diskutéra. Takže nechá některého svého poskoka tak dlouho diskutéra sprostě urážet, (v tomto případě sprosté urážky toleruje) až se diskutér po dorážejícím ratlíkovi ožene nespolečenským výrazem. V tomto okamžiku Stejskal oživne a s vítězným pokřikem rudé tváře dlouho napadaného diskutéra smaže. Tak bojuje soudruh Stejskal s jemu nepříjemnými fakty.
Za takovou "práci" by se nemuseli stydět ani protektorátní nebo komunističtí censoři.
Stejskale, opovrhuji vámi, jako jsem opovrhoval soudruhy z úřadu pro tiskový dozor. Nejste o nic lepší, než byli oni.
03. 12. 2012 | 10:43

Stejskalova noční můra napsal(a):

Mám-li být chlapsky upřímný, voni Stejskale, tak jste mě (= MK) kapitálně naštval.

Více než normálně. Je to vlastně poprvé, co jste mě naštval doopravdy.

Proč? Vy víte.
Víte, že jsem toho zde napsal hodně, a zatraceně k věci a měl jsem (krom mohamedána "minatomirai" a šíleného "maloměšťka") spoustu souhlasnch reakcí.
Věnoval jsem prostě téhle diskusi spoustu času.

Ta průhlednost, s níž pro jednu vulgaritu smažete jinak věcné vlákno, je velmi, velmi typická pro určitý druh ... profesionálů, a zosobňuje intelektuální ubohost Vaší generace. Nejde o obsah a věc, a už vůbec ne o integritu postojů, ale o styl. Pěkně jsme to dopracovali. Až budete přemýšlet, proč jste se nikdy nestal dobrým literátem, a prožil jste nejlepšéí léta jako šedivý cenzor, zamyslete se, zda opravdovým literátům šlo více o věc, nebo o barvu vázanky. Možná na něco přijdete.

Loučím se v dokonalé neúctě, kterou jste si ovšem zasloužil.
03. 12. 2012 | 10:48

Stejskalova noční můra napsal(a):

ad Čtenář:

Díky ;)
No a na celé věci je nejbizarnější, že to zbabělé (Cenzor) ví velice dobře, že ten diskutér má to "ostřejší ohnání" načasováno, že se k němu uchyluje skutečně až ve chvíli, kdy to jinak nejde.

Čistě mezi námi (von to Nejmravnější stejně smaže): On mu to Bůh oplatí na dětech. Ony jednou, až budou dospělé, přijdou na to, že měly tátu - ubohého křiváka. Ty děti v tom jsou nevinně, nikdo si nezaslouží mít takového tátu.
O to je záležitost smutnější.
03. 12. 2012 | 10:52

Reppop napsal(a):

To Čtenář:

Člověk je pro to člověkem, že je schopen sebeovládání.

Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.

Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí sám nevzdáte.

Vše Móhandás Karamčand Gándhí, zvaný Mahátma Gándhí
03. 12. 2012 | 10:53

Záškodník napsal(a):

Reppop

Co chcete s neprotivením se zlu zmoci s islamisty?
Klidně si držte hladovku, myslím,že je to nijak nerozhodí.
Zlu se musí člověk AKTIVNĚ (třeba se zbraní v ruce) postavit.
03. 12. 2012 | 11:04

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Konvičko,

mám-li k Vám být chlapsky upřímný, vůbec jste nepochopil, o co jde.

Vaše názory jsou mi jedno (jsou Vaše, Vy si za nimi stojíte, vypovídají něco o Vás, stejně jako moje názory o mně a jiné názory o jiných).

Můžete je zde psát od rána do večera a bohatě toho využíváte (nikdo Vám v tom nebrání).

Pokud ale hrubě porušíte zdejší pravidla (a není těžké za velmi krátkou dobu odhadnout, co za jejich porušení považuji), ohrožujete tento prostor jako takový. Protože sprostot, vulgarismů, násilníckých příspěvků je plný web a VŽDY spolehlivě zničí jakékoliv stránky (stalo se to už mnohokrát).

Je mi jasné, že Vám já i to, co zde dělám, může být ukradené (to je konstatování, ne stížnost), ostatně jako je to ukradené mnoha dalším. Nicméně mně není ukradené, co se s těmito stránkami bude dít (a nejen kvůli tomu, že mne živí, i když kvůli tomu také).

Čili budete-li dodržovat pravidla, pište si sem, co chcete. V opačném případě sem psát nebudete. Omluva pro porušování pravidel není ani to, že Vy si myslíte, že je druzí porušují též. Zatím tyto stránky přežily bez registrace a s poměrně vysokým kreditem téměř šest let, nenechám nikoho, aby je zničil (dokud to budu stíhat a dokud mne odsud zaměstnavatel nevyhodí). Jsou ale lidé, kteří si zjevně neumějí představit, jak je takový jeden "čurrák" pro internetovou debatu nebezpečný a jak rychle se mnozí další přidají.

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou diskusi.

Libor Stejskal

P.S. To psaní pod různými nicky nechávám už bez komentáře.
03. 12. 2012 | 11:04

arnazach napsal(a):

Výjimečně souhlasím s Čochtanem. "Je to středověk, cizí středověk." Jako nevěřící křesťan to cítím také tak.

Toto mě na věci zajímá: V demokracii fungují dva principy: (1) svoboda (nutně spojená s tolerancí k jinakosti), (2) zájmy byznysu. Co se týče bodu (2), pro všechny (byznysmany i nebyznysmany) bylo výhodné, když někdo jiný dělal podřadnou práci. Ano, teď máme problém (v Česku zatím spíš jen akademický). Co teď s tím? Máme si naplít do tváře a porušit princip (1)? Nebyl by to středověk, cizí středověk?
03. 12. 2012 | 11:05

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

"Co chcete s neprotivením se zlu zmoci s islamisty?"

Právě. Ono hodně chytrých lidí vyslovilo úvahu, jak by asi dopadl Ghándí, kdyby jeho protivníkem nebylo slušňácké britské imérium, ale třeba takoví nacisté. A vlastně se to ví - proti svým vlastním proto-islámistům, v době dělení Indie, nezmohl, přes celý svůj mravní kredit, lauter nic.

Tady vidím i nebezpečí adorace protikomunistických revolucí v roce 89, Václava Havla pak zvláště. Současný západní establimšment ho miluje, a zdá se to být upřímnější a opravdovější, než Láska k Havlovi domácí provenience. On má aureolu "toho, jež porazil komunismus" - v podstatě skrz hospodské plkání. Že skutečnost byla krapet jiná, že komunismus mnohem víc porazila Reaganova neústupnost, či Walensova přímočarost, to oni rádi opomíjejí, protože ti dva, a mnozí další, jim nesedí do toho slušňákovského politického kýče.

Střet s islámem je něco úplně jiného. Být protivníkem Havla a spol. islámisté, tak je prostě tak 20. listopadu postřílejí, za nadšeného ryku "alláh akbar".
03. 12. 2012 | 11:10

KN napsal(a):

My, co jsme islám poznali zvnitřku, si o něm nic hezkého myslet nemůžeme...
Je nám vyhrožováno smrtí, zabitím nebo unesením děti, ČR vláda nám odmítá pomoc stejně jako policie.
České muslimky řeší, kde nejlépe obřezat své dcery, neb je to sunna, ale nemuslimům seto nesmí říkat, páč by se vyděsili, pořítají s tím, že pokud by měly syna gaye, tak ho jejich manžel zabije, protože muslim se musí na zemi cítit jako nepohcopený cizinec a čím víc mu společnost spílá, tím víc je utvrzen ve právnosti svého konání...

A nějakej cenzorskej ubožák bude relativizovat moje utrpení? Ano, byla jsem hloupá a věřila, že islám je mír a můžu být muslimkou, která bude dál chodit do divadla a sledovat Almodovarovy filmy. Jenže všeho dočasu...proto jsem od islámu odešla.
Chlap bez koulí, srab a zbabělec, který neumí pojmenovat problém, takový, který by byl horlivým náckem jen proto, že mu to něco vynáší.
Pochlebující sadistickému, muslimskému praseti. V dnešní době se islámu může opravdu zastávat jen hlupák,kariérista nebo sexistické prase.
03. 12. 2012 | 11:10

Stejskalova noční můra napsal(a):

Kecy, pane Stejskale.

Kdyby Vám šlo o výrazivo, mohl jste smazat toho Kolokotrinise, míněného jako políček nicku minatomirai - za celkem věrohodnou hrozbu násilím.
MK nevolil druhý nick náhodou - chtěl vám dát šanci smazat sprosťárnu, a zbytek diskuse nechat.
Z toho se nevylžete.
03. 12. 2012 | 11:13

Záškodník napsal(a):

noční můra
Doufám,že se neloučí pan Konvička,čtu ho tady mnohem déle,nežli se pan Stejskal domnívá.Byla by to velká škoda-je vyzbrojen znalostmi,které mohou pomoci otevřít oči těm,kteří chtějí vidět.

Takové zásadní osvěty pro nevědomé je velmi třeba.
Nelze přesvědčit týpky jako Šlapka,Minatomirai atd.-ani to není účelem.Je třeba jen usilovně vyvracet lži a polopravdy,které tady šíří.
Brouzdá tu ale spousta "nedotčených duší",které berou sílící islám v Evropě jako otravnou,ale vcelku druhořadou záležitost.
Zhoubou této civilizace pravděpodobně vůbec nebude fašismus nebo komunismus-to je třeba opakovat stále dokola a stále hlasitěji.

Lidi se vcelku pochopitelně orientují výhradně na své současné ekonomické problémy(aniž by chápali,že imigrace je právě neumenšuje)a zcela opomíjejí,co se děje za prahem jejich domu.
03. 12. 2012 | 11:16

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
mnohem nebepečnější než ten lidově řečený penis je to, co tu vyvádí "maloměšťák-hovnivál", "minatomirai", a pár jiných. To vy ovšem tolerujete. Tím ztrácíte morální kredit u čtenářů. (a diskutérů).
Mažte příčiny a pak teprv následky. Jinak jsou vaše slova: "Jsou ale lidé, kteří si zjevně neumějí představit, jak je takový jeden "čurrák" pro internetovou debatu nebezpečný" jen lacinou výmluvou.
03. 12. 2012 | 11:16

stejskal napsal(a):

Opět jste to nepochopil, pane Konvičko,

zde nejde o to, aby mi někdo dával šanci. Ale o to, aby zde v debatě nebyly výrazy jako "čurrák" a podobně. Protože 1) se velmi rychle množí (asi chápete, že zde nemůžu být 24 hodin a číst úplně vše. A také proč bych to dělal?), někteří lidé se rádi nechají inspirovat, 2) budou-li zde "čuráci", nebudou sem chodit ani psát zajímaví a inspirativní lidé. Protože je to ve valné většině odpuzuje. Nadávat do "čurráků" se dá skoto všude, tady to je pro ty, co se jim to hnusí.

Čili vůbe nejde o Vás, dokonce ani o to, kolik máte nicků (Vy víte, že já vím, kolik jich používáte a je mi to jedno), ale o to, že jste schopen porušit pravidla hostitele jen proto, abyste ukojil své ego.

Budiž, je to Vaše věc, ale ne zde. Nemám jinou možnost, jak Vám dát najevo, že takto se zde nikdo chovat nebude (a pokud ano, tak sem nebude psát). A netýká se to jen Vás, ale úplně všech, třeba i pana minatomirai.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 11:20

Záškodník napsal(a):

Princi,

s tím Havlem a Walesou jsem tu nedávno napsal totéž.
Jenže Véna byl takový "milý popleta" ,fotogeničtější pro západní bulvár ,nežli hrubý a neotesaný chlápek z Polska.

Buďte rád,že si to nepřečtl Resl nebo Josef-schytal byste to coby bolševík nebo aspoň svazáček. A když ani to,tak šedá zóna.
03. 12. 2012 | 11:21

reppop napsal(a):

To Stejskal

Bohužel někteří diskutující se domnívají, že lze nahradit sílu myšlenky expresivností jejího vyjádření. Na mentálně jednodušší čtenáře blogu to možná funguje, ale já osobně zde chodím vyhledávat silné myšlenky, nikoliv vyřvanosti. A ty vyřvanosti dost ruší smysl debaty. Takže díky za cenzorskou kultivaci diskusí, která je koneckonců v souladu se zde deklarovanými pravidly. Ten kdo Vás považuje za cenzora, musí za cenzora pak považovat každého kdo dohlíží na neporušování jakýchkoliv pravidel. Pak je samozřejmě i dopravní policista totalitní cenzor.
03. 12. 2012 | 11:22

Čochtan napsal(a):

arnazach napsal(a):
".. V demokracii fungují dva principy: (1) svoboda (nutně spojená s tolerancí k jinakosti), ...Co teď s tím? Máme si naplít do tváře a porušit princip (1)? Nebyl by to středověk, cizí středověk? "
Čochtan: Svoboda je spojena s tolerancí k jiným, ale ne k útočícímu nepříteli. Svoboda se musí bránit. Kdo se nebrání, nechce bránit, není svobody hoden.
Islám na Evropu útočí už od vylodění v Gibraltaru.
03. 12. 2012 | 11:22

stejskal napsal(a):

Přesně tak, pane Čochtane,

ztrácím zde kredit, abych udržel aspoň trochu přijatelnou úroveň těchto stránek coby prostoru pro výměnu různých názorů (tedy nejen publikování těch Vašich jediných správných, ale třeba i těch pana maloměšťáka či minatomirai).

Vím, že Vám to nedává smysl, ale s tím nic nenadělám.

Hezký den.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 11:23

Čochtan napsal(a):

Stejskale,
nepochopil jste. Asi nechcete pochopit, že když zmizí sprostoty minatomiraje a šlapky-hovnivála, pak se tu nebudou objevovat ani penisy. Když nebudete mazat příčiny, nezbavíte se jejich následků. Račte pochopit, při vašem vzdělání.
03. 12. 2012 | 11:26

stejskal napsal(a):

Díky, pane reppop,

zhruba takto přistupuji ke zdejším stránkám. Problém je, že řada lidí (a v této společnosti více než třeba na západ od nás) ctí pravidla jen tehdy, když jim vyhovují a když za jejich porušení hrozí postih (viz situace na českých komunikacích, kde mnohé nezajímá, že svým jednáním přispívají k nebezpečnosti, k nervozitě atd., hlavně, když tam není policajt).

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 11:27

stejskal napsal(a):

Tak to je nad mé chápání, tak dobré vzdělání nemám, pane Čochtane. Dodnes mi třeba není u spousty věcí jasné, co je následek a co příčina. Dokonce se mi do toho někdy i plete vzájemná podmíněnost.

Ale abych to shrnul: "čuráci" apod. nikoliv (kupodivu to většina zdejších debatérů dost rychle pochopila, třeba má stejně limitované chápaní jako já). Odlišné pohlečdy na stejnou věc či fenomén ano.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 11:31

buldatra napsal(a):

reppop napsal(a):
Záškodník napsal(a):

Pro mne je každé náboženství svobodné mysli škodlivé(neslušovat s vírou).
xxxx
Beze zbytku souhlasím.
Jenže dle výzkumů prezentovaných F. Koukolíkem má velká část lidstva v mozcích zabudovanou potřebu sdílet nějaké náboženství a nejde s tím stejně moc dělat…

Dovolím si toliko nastínit možnost, že Koukolník možná nezahrnuje do svých úvah a výzkumů jednu možnost a sice, že existuje cosi podobného duchovnímu žebříku.
Proto ať zkoumá dál, třeba za nějaký čas jeho výzkum pokročí o nějaký ten kus dál.

Odnepaměti někdo zkoumal takže již hodně dávno jiní vyzkoumali například, že každý jeden živáček se nachází na nějaké té příčce duchovního žebříku, někdo na té své setrvá celý svůj život, jiný povyleze kousek výš. To povylézání můžeme nazvat poznáním a duchovním vzestupem.
Určitě existuje i duchovní sešup.
Stejně jako existuje + a - .

No a některá příčka toho žebříku zeje prázdnotou, popřípadě, je na ní spousta místa, páč je dost vysoko, není snadné se na ni dostat.
Na jiné je narváno, páč je poměrně nízko takže se na ní tísní hafo účastníků a věřících v různé ideologie stád, tedy například v různá ta náboženství, která organizují způsob věření a způsob duchovna.
Občas se však nějaký ten kus přece jenom urve a podaří se mu povystoupit o příčku výše, ale není to samo sebou. A když se to podaří, stále hrozí, že bude zneškodněn někým, kdo organizuje bytí o příčku níže.

Řekl bych, že tam někde hodně vysoko na tom žebříku je poznání a svoboda poznání.
Takový jedinec je vlastně obrazně i skutečně nad věcí, což irituje ty pod ním.
I ten musulman (a o musulmanech je v této diskuzi hlavní řeč, ač se to vlastně týká každého kolektivně nábožensky ohrazeného), kdyby otevřel oči, rád by se tam vydrápal, ale to by už nebyl musulman.

Člověk má v hlavě zabudován růst.
A ohrady z ideologií jsou vymyšleny proto, aby ten růst zabrzdily.
03. 12. 2012 | 11:33

Martin Konvička napsal(a):

p. Steskal

Čochtan psal:
"Asi nechcete pochopit, že když zmizí sprostoty minatomiraje a šlapky-hovnivála, pak se tu nebudou objevovat ani penisy."
A Vy jste psal:
"Tak to je nad mé chápání, tak dobré vzdělání nemám, pane Čochtane."

A já říkám: Výborně!
Establišmentovaný intelektuál raději připustí, že je hloupý, než aby musel zaujmout něco jako rovný postoj.
To jsme to dopracovali, skutečně. A teď to hezky smažte.
03. 12. 2012 | 11:40

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
chápu, že nedokončená průmyslovka vás logikou nevybavila. Psal jste kdysi ve vašem CV, (curriculum vitae), že vás vyhodili ze stavební průmyslovky a pak jste dělal políra ?
Když nejste schopen poznat sprosté a zákeřné provokace minatomiraje a šlapky-hovnivála, pak máte smůlu. To nejsou "odlišné pohledy na stejnou věc", to jsou sprostá svinstva. Takhle tu nikdy nebude slušná diskuze. Bohužel.

P.S. Že vy máte prográmek, který vám vybírá "vybraná" slova a vy ostatní diskuzi vůbec nečtete ? To by lecos vysvětlovalo.
03. 12. 2012 | 11:48

stejskal napsal(a):

Odlišný názor nemusí být nutně sprostotou, pane Konvičko (i když samozřejmě může).

Aby mohli existovat jediní správní nezávislí intelektuálové, musí být nějací ti establišmentoví. Jinak by se to u těch prvních nepoznalo.

Mám smůlu, pane Čochtane (a nic na tom nemění fakt, že jsem tu maturitu bezprostředně po čtyřech letech studia složil, a poté ve studiu pokračoval). Jsem schopen poznat sprosté a zákeřné provokace (ostatně jsou obsaženy ve většině zdejších vstupů), ale nemíním se jim nijak věnovat. Ono to ani nejde, musel bych celou debatu zavřít. Pokud někdo nechce být provokován, pak by neměl vstupovat do anonymních internetových debat. Jsou provokací z definice (ale to neznamená, že budou plné vulgárních urážek a podobných hrubostí. To ohlídat zatím dovedu).

Nemám prográmek, ale to není důležité. Podstata toho, co se Vám snažím sdělit, je úplně jinde.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 11:59

Martin Konvička napsal(a):

p. Steskal

"Aby mohli existovat jediní správní nezávislí intelektuálové, musí být nějací ti establišmentoví."

Jistě. Na tom není nic špatného - ostatně, sám jsem mnohem víc "zaestblišmentován", než kdy budete Vy. Problémem současného establišmentu není, že je establišmentem, ale že je tak neskonale hloupý, bezradný a ustrašený - a schovává to lepkavě přeslazený kýč.

Vždyť se na to podívejte. Ani mně jste nesmazal všechno, ale jen ty vošajstlich věci - popis sexuálního života mohammeda, historky z rozhovorů s mohamedánů znalými prostitutkami, odkazy na zavedený zahraniční tisk. Ten č-ák jako takový se tady následně objevil tak 15x, a nějak to najednou neva.

Na co si to hrajete - na Mravokárce? Vždyť jste tak směšný, jak jen směšný být můžete. Každý prostě vidí, že máte nahnáno.
03. 12. 2012 | 12:19

buldatra napsal(a):

K tomu právě probíhajícímu mazacímu sporu bych si dovolil připodotknout, že nelze si nevšimnout klasiky, které říká se stranění.
Čili, mocnost rozhodující, vybavená nejúčinnějšími nástroji, straní jedné straně sporu.
Proč tak činí, nechme stranou.
Stačí, že činí.

Mocnost ona mocná, nerozlišuje u tohoto sporu, co je příčina a co následek, ne proto, že se v tom snad neorientuje, nýbrž proto, že straní v duchu něčeho.
Toho, co je sice již za zenitem a sice pomalu, nicméně zákonitě, nezadržitelně to spěje ke svému konci.
Ač setrvačnost ještě nějakou dobu bude pohánět setrvačník korektnosti a multikulturalismu, než nastane rovnovážný stav.

Nebo, než se setrvačník roztočí na druhou stranu, což by bylo nemilé, protože extrémní z druhé strany.

Co z toho plyne pro mazaného a smazaného?
Mimo jiné plyne z toho poučení, že nebylo by od věci hledat a nacházet poučení například u pstruhů.
Pstruh je tvor, který umí žít proti proudu. A to i proti proudu dravému a dravost se záviděníhodnou lehkostí využívá ve svůj prospěch (všiml si toho například Schauberger a založil na tom celou vědu) a pozorovatel nabývá dojmu, že proud říčky jako by pro pstruha neexistoval, by co hůř, jako by to dravý proud ani nebyl. Biologovi to snad nemusím rozepisovat do větších podrobností.

Přitom, pstruh jen pochopil.
Kapr na jeho místě by dopadl blbě.

Pane Konvičko, buďte pstruh.
03. 12. 2012 | 12:21

stejskal napsal(a):

Opravdu, pane Konvičko?

Asi mně to nebudete věřit, ale NIKDY zde žádný "čurák" nezůstal, pokud jsem ho zaznamenl. Asi mi to nebudete věřit, ale ani zdaleka nečtu vše, co sem někdo napíše (je zde bezmála dvacet tisíc blogů, celkem stovky tisíc příspěvků, možná i milióny). Asi mi to nebude věřit, ale nesedím u PC 24 hodin denně (jen takových deset, ale z toho jen část věnuji tomu, že sem občas nahlédnu). Asi mi to nebudete věřit, ale včera byla neděle (po snídani jsem si zapnul PC a mrkl zběžně na debaty, zda se zde nerojí nějací "čůráci". Žádné jsem nezaznamenal, a tak se šel s dětmi učit. Pak ještě v podvečer, krátce pozdě večer a pak až dnes ráno (a šup, vyběhl na mne Váš "čurrák". Ostatně ne poprvé. Nemám Vám ani nikomu jinému možnost jinak vysvětlit, že sem tyto výrazy psát nebudete, než tímto způsobem).

A navzdory tomu všemu si tento prostor vydobil jistá kredit, zejména proto, že se na něm dá vcelku slušně debatovat. Asi mi to nebudete věřit, ale to se nestalo jen tak, samo o sobě.

Berte, nebo nechte být. Mně je to jedno. Já se zde opravdu kvůli Vám a jiným lidem, kteří jsou druhé ochotni nazývat "čůráky" nerozkrájím. Nemám jediný důvod, proč bych to dělal.

Bojim, móóóóc se bojim...

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 12:31

Martin Konvička napsal(a):

Takže už 19x, pane Stejskale.

Dejte si majzla, aby vás nějaký náhodný čtenář nenaprášil šéfovi, coby hrubiána s falickou obsesí.
03. 12. 2012 | 12:35

stejskal napsal(a):

No, jo, sakra, to nééééééé. Bojim. Prosím, neříkejte to na mne, já bych z toho měl nahoře průšvih. Přístě sem budu psát sprostoty anonymně, to je lepší, takové korektnější. Mám Vás rád, pane Konvičko, jste zábavný člověk :-) l.s.
03. 12. 2012 | 12:39

santawizard napsal(a):

Islamský a křesťanský fundamentalismus je už klasifikován jako terrorismus.Válka slov,válka pěstí,válka zbraní atd.nejvíce budou trpět samotní fundamentalisti(mladí a silní chlapci, kteří se chcou ve jménu Boha navzájem pozabíjet pomocí atheistických zbraní ,které jdou jak na dračku i z české zbrojovky.)
Obě strany neví nic dobrého ani o bibli ani o koránu a theologicky chou dokazovat svou víru umíráním a zabíjením raději než studiem bible a koránu.Jestli se jim podaří strhnout na svou stranu všechny křesťany a všechny muslimy ,tak bude konec světa.Konec by byl horší než si jenom navzájem pálit Bibli a Korán na ohništi očistky.
03. 12. 2012 | 12:51

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hrubou nadávku ("blb"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 12. 2012 | 13:10

Ares napsal(a):

Pánové, druhým diskutujícím sprostě nenadáváme. I když je můžete považovat za totální idioty, vždy to jde napsat nějak víceméně slušně a zároveň nikoho nenechat na pochybách, co a proč si o nich myslíte.

Mimoto, už se vám v těchto diskuzích někdy stalo, že jste oponenta nadávkou přiměli uznat Vaše stanovisko?
03. 12. 2012 | 13:17

Martin Konvička napsal(a):

Aresi,

Nicka "minatomirai" nelze přimět uznat nějaké stanovisko, neb nick "minatomirai" ne provokující mohamedán.
Ale to jsme probírali už včéra.
Mě (a nejsem zjevně sám) teď hlavně štve, že "minatomirai" tady urážet, a dokonce vyhrožovat, může, ale po papuli dostat nemůže. Je holt chráněný.

Jinak si pamaju svůj slib, že se vrátím k problematice "masochismu" politkorektních intošidel, jejich adorace islámu coby síly, a z toho plynoucí psovské podlézavosti.
Ale teď ne, když tak večer.
03. 12. 2012 | 13:21

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
".. Jsem schopen poznat sprosté a zákeřné provokace ..., ale nemíním se jim nijak věnovat..."
"..NIKDY zde žádný "...." nezůstal, pokud jsem ho zaznamenal."
V tom to bude. Vy "zaznamenáváte" jen tam, kde chcete.

Pak se to bude muset vyřešit jinak. Není problém se dostat do redakčního serveru, (kamarádi z CCC navštívili všechny německé úřady a ministerstva, i v Pentagonu byli) a najít si patřičné IP-adresy. Zbytek je lehký. Minatomirai a šlapka zmlknou.
P.S.
Tak mě napadá, což takhle při návštěvě změnit passwordy ? To se pak ani vaši ajťaci nikam nedostanou ! Vy už vůbec ne. Ani na ten DELETE.
Pane Stejskale, uvědomte si nač máte a na co ne, a chovejte se jako slušný člověk a ne jako komunistický cenzor.
P.P.S. Teď mě to maže, i když vás cituji.
03. 12. 2012 | 13:22

stejskal napsal(a):

Určitě, pane Čochtane, ostatně Vašich řešení jsme zde četli již celou řadu. Tohle je jedno z těch "humánnějších". Pozdravujte kamarády z CCC.

Už jste zde vyhrožoval mým dětem, mně osobně (že by se mi mohlo něco zlého přihodit), teď mému zaměstnavateli. Už mne to ani nepřekvapuje.

A tímto považuji debatu s některými místními demokraty a ochránci civilizace za uzavřenou. Na pravidlech, která zde platí a na které se snažím dohlížet, aby se zde dalo alespoň trochu smysluplně debatovat, se nic nemění.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 13:29

Ares napsal(a):

Martin Konvička: „Nicka "minatomirai" nelze přimět uznat nějaké stanovisko, neb nick "minatomirai" ne provokující mohamedán.“

Vždy je možné takové lidi ignorovat. Pokud je podle vás provokatér, neděláte náhodou přesně to, co chce. Vyprovokoval Vás.
03. 12. 2012 | 13:37

Záškodník napsal(a):

Bruselský "blb" je nadávka? Já myslel ,že je to holá skutečnost.
03. 12. 2012 | 13:42

Martin Konvička napsal(a):

Ares

Inu ... věru. Nikdo nejsme dokonalý. Zas uznejme trochu uznale, že jsme mu tady mohammeda taky pozuráželi, než nám to Cenzor Mravů zatrhl.

Čímž mě napadá: Jsem jediný, koho by zajímala odpověď Nejslušnějšího z Cenzorů na nick "KN", což je shodou okolností skutečná postava, bývalá muslimka?

Jedna z těch, kterých se "minatomiraiové" bojí, zatímco Stejskalové je klidně předhodí lvům, jen aby to do toho svého důchodu doklepali - taknějak v klídku. Čuchám čuchám stejnou selektivní slepotu, jakou hloupá intošidla používají pokaždé, když jsou v koncích.
03. 12. 2012 | 13:42

Martin Konvička napsal(a):

Záškodník

"Bruselský "blb" je nadávka?"

To nevíte?
Nadávka například není "odésácký blb", "klausovský blb", "rusácký blb", "izraelský blb".
03. 12. 2012 | 13:44

Záškodník napsal(a):

Před chvílí mě pan Stejskal smazal, neb jsem mu položil nepříjemnou otázku.
A bylo to pod záminkou výše psaného "sprostého" slova.

Proč se zdejší humanistí neozvou a mlčí,když EU prohlašuje, že zakáže Izraelcům vstup na unijní půdu? Jediné médium, v němž se tato zpráva objevila, jsou LN!

A nyní zase eurofilní humanisté mlčí,když EU vyslovuje podporu palestinským teroristům.
A mlčí k tomu,že dva stejné!!! státy -Británie a Francie - zase prodávají jednu malou zemičku, která se jenom brání agresi. Francie a Británie požadují uvalení sankcí na Izrael.
Další mnichovská zrada.
A tyhle země to dělají z jediného důvodu- tolik se bojí "muslimského bratrstva" pod vlastní střechou,že raději půjdou proti svému přesvědčení,slušnosti a veškeré racionalitě.

Aspoň jednou se za tu naši příšernou vládu nemusím stydět.
03. 12. 2012 | 13:50

Pepa Řepa napsal(a):

A sakra!
Pepo honem odsud!
Že se rojí včely jsem slyšel.
Že letí roj vos nebo helikoptér taky.
Ale že se rojí či letí č......?
Naležato nebo nastojato?
03. 12. 2012 | 13:50

santawizard napsal(a):

I konfrontace má svoje pravidla.Obě strany si musí zachovat chladnou hlavu i na vzdory vzájemných urážek. To nedokáže jen tak každý.Proto jsou provokatéři většinou ignorováni a nebo se vzájemně otupují horkou hlavou a výsledná válka slov nemá žádnou mediální hodnotu.Za pokus hokus to ale stojí.S chyb se člověk učí.
03. 12. 2012 | 13:50

Čochtan napsal(a):

".. že jsme mu tady mohammeda taky pozuráželi, .."
Pedofila a masového vraha nelze urazit. Žádným slovem. Kdo čest nemá, tomu ji nelze vzít.
03. 12. 2012 | 13:51

stejskal napsal(a):

Ano, pane Záškodníku, "blb" je nadávka, ať ji adresuje kdokoliv komukoliv (a jako takovou ji zde mažu vždy, když na ni narazím).

Jen pro ilustraci: představte si, že byste šel po ulici a někdo by Vám řekl, že jste "blb". Počítám, že by Vám to též jako nadávka přišlo.

Nicméně důležité nejsou v tomto ohledu ani moje, ani Vaše (ba ani bruselské) pocity, ale to, aby se tyto stránky nezvrhly v pouhé vzájemné označování se za "blby" (na ně v reakci pak postupně přicházejí "kreténi", "magoři", "hovada", "dobytci" a nakonec i ti "čůráci"). Proto zde preventivně dávám pokud možno najevo, že těmito výrazovými prostředky se zde debata nepovede. Velmi se to osvědčilo.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 13:52

Pepa Řepa napsal(a):

Kdyby prase mělo křídla
křídla jako pták
vyletěl bych na praseti do oblak
------------------------------------
Copak prase!
03. 12. 2012 | 13:59

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale, zavazuji se, že inkriminovaná písmenka "b" "l" "b" nebudu v jednou slově používat, a ohlašuji copyright na výraz "Pepek Vyskoč". Každý Čech tuto ubohou figurku zná a ví, že to byl "...". Takže pro nicky občan, hovnivál a minotamirai budu používat výstižné "Pepek Vyskoč". Pasuje to na ně jak pr..l na hrnec.
K tomu mi dopomáhej Bůh.
03. 12. 2012 | 14:04

Záškodník napsal(a):

Já myslel,že "blb bruselský" je takový abstraktní nekonkrétní pojem.
Ani jsem nejmenoval-ono skoro celý parlament jmenovat ani nejde.

Ajta,krajta-to jsem šlápnul vedle.

Mně už na ulici nadali i do horších věcí,nežli do blbů.Jéje.
03. 12. 2012 | 14:05

Záškodník napsal(a):

Vědí blbi nebo nevědí,
že jsou hlavní metlou životního prostředí?!

Jiří Žáček
03. 12. 2012 | 14:07

Čochtan napsal(a):

Ještě že Hašek zemřel dřív, než Stejskal dostal to cenzorské místo. To by Švejk vyšel bílej jak role hajzlpapíru.
03. 12. 2012 | 14:07

Emissary napsal(a):

Dobrý den všem.

Pane buldatro,

Myslím, že na podobenství zde už není čas ani prostor. Ale jinak jste to napsal pěkně.

Martin Konvička je velmi zdatný a erudovaný diskutér, jeho vstupy mají promyšlenou a logickou strikturu,bohužel ne až tolik působivý. Jeho oponenty bych mohl směle přirovnat k diskutující škváre. Předvídal jsem to, proto jsem napsal i svůj vstup a zároveň jsem doufal, aby to tak nedopadlo. Jenomže dopadlo.

Pane Stejskale, chyba.

Než všechno začalo, M. Konvička napsal toto:

„Martin Konvička napsal(a):
maloměšťák

jste trouba.
Ono je úplně jedno, je-li někde mohemedánů 5, 7 nebo 15 procent.
To vše je moc.
Procento mohamedánů slučitelné s pokračováním civilizace je totiž známo velice přesně, a je to krásná a kulatá 0. „
02. 12. 2012 | 18:50

Pak následovalo toto:

„minatomirai napsal(a):
Konvička, mezi 12 procenty a necelými 6 je rozdíl více jako polovina.
Osobně budu věřit údajům, které poskytuje Pew Research Institute, než něco, so si autor Kuras zcela záměrně vymyslí.

Mezi námi, stále vás považuji za kolosálního vola, který mi nestojí za obsáhlejší odpověď. A pokud budete chtít zjistit, zda váš indický brahmín je tím, za co se vydává, běžte se společně osprchovat. Osobní zkušenost s brahmíny, kterou vy mít asi nebudete. Malé doporučení na závěr. „

Pane Stejskale,

argumentujete tím, že jste nebyl přítomen. Svůj podíl viny máte i Vy. Pak jste se měl chovat a činit tak, jako byste byl. Jestli něco nesnáším, pak odfláknutou práci. Škoda, kdybyste to udělal, ta diskuse mohla být bohatší i slušnější. Tím nepopírám, že velký díl viny nesou i Martin Konvička, minatorimai či český maloměšťák. Zvláště ten poslední je známa firma a věřím, že jeho vina je největší.
03. 12. 2012 | 14:15

stejskal napsal(a):

Mohla, pane Emissary, ale nestalo se tak.

Víte, je mi to už trochu žinantní pořád to psát dokola, ale napíšu Vám to znovu:

1) Mazat zde příspěvky kohokoliv není moje práce (čili nemůže být ani odfláknutá). Nemám to ani ve smlouvě, nikdo to po mně ani nechce (byly doby, kdy mne od toho redakce dost zrazovala, ale nenechal jsem se).

2) Dělám to proto, abych udržel tento prostor pro debatu. Motivace je v podstatě jediná: moje ješitnost. Chci, aby se zde dalo debatovat, chci se starat o prostor, kde to půjde (mnozí mají za to, že to jde). Jo, a tyky mi to dává smysl, též jsem zde psal mnohokrát, proč.

3) Nedělám to nijak systematicky (nemohl bych to tak dělat, ani kdyby to moje práce byla, nikdo nemůže sedět u PC 24 hodin a číst všechno, co sem kdo napíše). Čili to dělám namátkou, jak v pracovní době (kdy i píši články a věnuje se další redakční práci), tak ve svém volném čase, a to způsobem, abych dal najevo, že si zde prostě nelze dělat, co se komu zamane

4) Není tedy mým cílem, záměrem ani zálibou zde chytat všechny flejmy v zárodku (důvody viz výše).

5) Toto fórum je především určeno lidem, kteří si navzájem nenadávají. Na ty beru maximální ohledy, pro ně toto fórum udržuji takové, jaké je. Na ty, co si nadávají, spílají si do "čůraků" a "volů" naopak ohledy neberu. Ne proto, že kašlou na to, o co zde snažím (to je nakonec jejich věc, nejsem mstivý), ale proto, že by to tu dokázali ve své sebestřednosti a sobeckosti zničit během pár dnů (tak dopadlo už nepřeberné množství diskusních fór) .

Před několika dny jsem smazal cosi panu "maloměšťákovi". Rozlítil se úplně stejně jako pan Konvička. Věnoval mi čtyři příspěvky, v nichž mne obvinil ze všeho možného (podobně jako pan Konvička; kdybyste na tom trval, tak tu debatu najdu). A proč to píšu? Pro mne jsou pánové Konvička a maloměšťák úplně stejní (liší se jen v detailech). Jsou totiž schpni pro svojí pravdu všechno kolem sebe rozbourat, zničit. Zcela bezohledně, tedy bez ohledu na druhé. Patří tedy mezi ty, pro něž tento prostor není určen (najdou tisíce serverů v českém webovém prostředí, kde mohou nadávat, ničit, urážet, být sprostý).

Ano, vím, mnohým takto nastavený koncept nevyhovuje. A jiným zase ano. Jediné kritérium úspěšnosti je to, jaký mají tyto stránky kredit, kolik lidí na ně chodí debatovat, zda jich přibývá, zda přibývá zajímavých osobností, které zde chtějí psát, jak moc jsou tyto stránky citovány.

A vůbec ne to, jestli se někdo, kdo je jiného schopen nazvat "čurákem" či "volem" cítí ukřivděn.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 14:38

hovorka11 napsal(a):

"Třetím terčem jsou Spojené státy, které si islám vzal za úkol „srazit na kolena a zničit jejich ekonomickou a vojenskou kapacitu“.
--------------
Kdo může po faktech z Líbye a Sýrie napsat takový nesmysl ?
Vždyť největším spojencem nejvražednějších islamistů je USA.
Má to zcela logickou podstatu.
Pokud se podaří USA udržet vládu islamistů v Líbyi a dosadit do Sýrie, tak se stanou dolarovými zeměmi stejně jako Saudská arábie. Západními těžební společnosti islamisti nechají za dolary těžit ropu. Vyhovuje to jak islamistům, kteří budou mít zdroje na rozšíření islámského kálifátu, tak těžebním společnostem, podporovanými západními vládami. Vedle zdrojů tak bude další odbytiště pro americké zbraně, které státy vyzbrojující islamisty jako je Saudská arábie, Katar a pod. pro tento účel pro sebe kupují a pro vražedná komanda "vzbouřenců" zas bude dost peněz na nákup staré ruské techniky (shodné s napadenými státy) pro kamuflování.

Ne američani, ale my jsme terči islamistů, kterým američani vědomě a cíleně pomáhají. Evropa není Amerikou, tak s tím nemají problém, naopak to slouží k oslabení Evropy a Ruska islamisty.
Američtí politici moc dobře vědí co dělají, včetně krytí Saudské arábie, odkud pocházela většina "teroristů" z 11.9. 2001 a moc dobře věděli, proč se vyhýbali vyšetřování, dokud je pozůstalí aspoň částečně nedonutili.
03. 12. 2012 | 14:53

Záškodník napsal(a):

Emisssary

Přesně tak to bylo. Já to četl taky.

Zvláštní ,že bruselského blba má pan Stejskal takovou potřebu okamžitě smazat(nestihl jsem se ani vycvrknout),ale vola nechá strašit.
Bere se to tady poněkud ideologicky.

Konvertita miratomirai,jenž všem názorovým odpůrcům (včetně mé maličkosti)nadává do primitivů a nevzdělanců jen proto,že si dovolí oponovat(podobně jako šlápota) ,je multikulturním chráněncem humanitárně založeného pana Stejskala. To,že se ti napadení jenom brání invektivám už je asi podružné.

Já bych navrhoval to,co už napsal kdosi nade mnou. Ignorovat! Skvělá a funčkní metoda. Šlapka se z toho vztekne.
03. 12. 2012 | 14:58

Gustáv Kočí napsal(a):

Když si pročítám "diskusi" jako je tato, tak mi to připadá jako před bitvou u Lipan. Aspoň tak si to nějak představuji. Potom se to pár hodin řezalo, a nakonec hořely stodoly...
03. 12. 2012 | 15:00

Emissary napsal(a):

Pane Stejskale,

Jasně. Já se o tom nemíním dohadovat ani o Vašich zásadách a že je opakujete pořád. Nemusel jste je zveřejňovat, dobře je znám. Jenom jsem chtěl poukázat na skutečnost, že když jste nebyl přítomen, měl jste činit tak jako byste byl, až jste byl přítomen. Jinými slovy tak, že Vaše nepřítomnost by neměla na nic vliv. Ale to bychom sklouzli do klišé a Vy asi víte, co si o nich myslím. :)

Nějaké to sprosté slovo asi každému jednou za čas vyklouzne, nejsem tady tak často, abych mohl hodnotit frekvenci, zejména ne u p. Konvičky. Pro mě má třeba větší význam příspěvek (a nemusím s ním souhlasit) na výši, než příspěvek zaměřený vyloženě na provokaci za účelem negace názoru soupeře v diskusi (byť oba mohou obsahovat hrubá slova a urážky). A takovým příspěvkem byl příspěvek českého maloměšťáka, na který p. Konvička reagoval hrubším výrazem (vlastně ne tak moc, protože Vy slova jako „hlupák“ či „trouba“ většinou
tolerujete).

Pak je tady samozřejmě jiný aspekt. Narcisy a egoisty jak uvádíte, nemáte v lásce. To nemám ani já. Ale pozor, neházet je do jednoho pytle. Pro mě důležitý motiv. Věřím, že motivace českého maloměšťáka je velmi nízká, to jsem měl možnost poznat.

Tímto končím, protože nepíši aktuálně k blogu, ale řešíme technické otázky blokování. Pan Kuras určitě radost nemá.

Přeji hezký den.
03. 12. 2012 | 15:03

Čochtan napsal(a):

Někdy je polovičatá práce horší, než vůbec žádná. Tady je to ten případ.
03. 12. 2012 | 15:08

Čochtan napsal(a):

Gustáv Kočí,
Bitva u Lipan ? Po ní začala česká země opět vzkvétat, pokud se nemýlím.
03. 12. 2012 | 15:11

stejskal napsal(a):

Byl, pane Emissary, jednoznačně. Pan Maloměšťák zde nepíše prakticky nic jiného než podobné provokace. Není v silách nikoho mu vysvětlit, že to debatě škodí. A obecně není v silách nikoho mazat zde provokace (jsou obsaženy tak asi 90 procentech všech příspěvcích), navíc by to dle mého bylo hloupé a pošetilé. Píšete, že motiv pana maloměšťáka je nízký. Možná. A podle čeho to dokážete posoudit resp. proč myslíte, že je nižší než v případě jiných? Nezlobte se, ale nebudu se pouštět do posuzování motivů lidí, které neznám. To je v případě otevřeného debatního prostoru cesta do pekel.

Pan Konvička nezaragoval "hrubším výrazem", ale napsal komusi (ani nevím komu, to jsem nestudoval), že je "čurrák" a nazval ho "hownem" (to není hrubší výraz, ale neuvěřitelná sprostota). Neudělal to zde ani zdaleka poprvé, ze začátku mi dalo dost práce přesvědčit jej, že toto nebude jeho standardní odpověď na cokoliv, co se mu nelíbí (včetně provokací či případné argumentace ad hominem).

Víte, co je problém (možná)? Nikdo, kdo nezkoušel, coby editor udržet aspoň trochu kultivovaný prostor pro výměnu názorů na anomyním internetu (bez nutnosti registrace), nemá tušení, co to obnáší (nemluvím o nějaký fanzinu či odborně zaměřeném fóru, ale stránkách, na které zavítají desítky tisíc lidí denně).

Spousty věcí nemáte šanci dělat, přestože byste možná i chtěl a ostatní si myslí, že je to Vaše povinnost. Prostě se to nedá zvládnout, technicky, časově atd.

Proto si musíte vybrat, co se zvládnout dá (od toho nejdůležitějšího a pak postupně k dalšímu až u něčeho řeknete, toto už nejde, nestíhám a tak). Vím velmi přesně na základě slušné znalosti internetu, proč zde nesmí být při nahodné návštěvě nového čtenáře vidět "blbci" či "čuráci", jaký mají potenciál, jak rychle se množí a zaplavují celou debatu. A vím velmi přesně, že se v tom, co dělám, nemůže objevit posuzování motivace kohokoliv.

Víte, proč to píšu pořád celé dokola? Protože chci, aby si aspoň někteří (tedy ti, co jsou toho schopni) uvědomili svoji zodpovědnost za něco jiného, než jsou oni sami. Třeba za to, jak se v této společnosti k sobě chováme, jak vedeme diskurs. To, že jsem to napsal zrovna Vám, není důležité. Příště to udělám zase, protože mi přijde naopak důležité z hlediska těchto stránek, aby to nově přišedší debatéři četli.

Mějte se. Nenutím nikoho, aby o tom, co jsme napsal, přemýšlel.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 15:31

Gustáv Kočí napsal(a):

Čochtane, tomu bych i věřil. Od jistého okamžiku už může být jenom lépe.
03. 12. 2012 | 15:37

Záškodník napsal(a):

Pane Stejskale,

rozhodně můžete věřit tomu,že mé motivy jsou čistě sebezáchovné.
Když vidím,kam se ten vlak řítí...
03. 12. 2012 | 15:51

stejskal napsal(a):

Rozhodně, pane Záškodníku,

ostatně to si o svých motivech myslíme úplně všichni (to není sarkasmus, ale pouhé konstatování). l.s.
03. 12. 2012 | 15:56

arnazach napsal(a):

Čochtane, vylodění v Gibraltaru je poněkud neaktuální. Dnes jde o to, jak integrovat miliony nebo možna už desítky milionů přistěhovalců, kteří v Evropě žijí na okraji společnosti a jak regulovat příliv dalších. Extrémní řešení (na jedné straně násilné vystěhování, na druhé bezmezná tolerance k jednání odporujícímu zákonům) by byli nejen popřením západních hodnot, ale navíc i kontraproduktivní z pragmatického hlediska (i když je možné, že nakrátko by některé z "tolerantních" a "svobodymilovných" Evropanů potěšila).

Martine Konvičko, ani bych se nedivil, kdybyste náhodou pisatelem KN byl vy (zdraví Greg Samsa).
03. 12. 2012 | 16:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pánové, pozorně jsem četl celou debatu a správně jsem usoudil, že to není nic pro šašky, tady zuří( zatím studená) válka. Islamisté by mě mohli narazit na kůl, křižáci upálit. Navíc o celé věci mám jen mlahavé znalosti, o proti těm největším znalcům islámu, hinduismu a všech dalších duchovních hnutí jsem, marná sláva, ignorant.
Ale jedno vím jistě - kdyby to bylo na mně, nepovolil bych v naší zemi postavit jedinou mešitu. Synagogy mi nevadí, asi že se tam neučí střílet a sestrojovat bomby.
Už je na čase, aby technologie pokročily do té míry, že nafta bude jen jedna ze surovin dobrá tak pro chemický průmysl. V tom momentě se přestanou stavět v Dubaji další divy světa a šejkové začnou rozprodávat své nemovitosti v různých zemích Evropy. Naše lázeňství sice trochu zchudne, ale přežije. A hlavně masivně ubude donátorů různých těch islámských"výukových" středisek. Proto podporujte vzdělanost a naši, na křesťanských základech vybudovanou, kulturu. Investujme do vzdělanosti našich dětí a omezme vývoz evropských hodnot tam, kde budou snadno zničeny, k velké škodě domorodců, kteří se nechali nalákat. Jejich soukmenovci si to s nimi brutálně vyřídí, mají v těch metodách bohaté zkušenosti.
Jen jedno nechápu, proč ti amíci po zkušenostech z Vietnamu do toho Afghanistánu vůbec lezli.
03. 12. 2012 | 16:04

Judr. Klárka B. co se chce bavit napsal(a):

Co dělá džihádista? Rozsévá své sémě. Okupuje zemi a postupuje.

Co dělají místní západní "chlapci a děvčata"? Chlastají, kradou, nerozmnožují se.

PROTO JE JASNÉ, ŽE MUSÍ VYHRÁT ISLÁM!
Islám je životaschopný a s těmi vysokoškolskými vagínami co tlejí za života jejich majitelek pěkně zatočí.
03. 12. 2012 | 16:10

Medikolog napsal(a):

Judr. Klárko...

Upřesňuji, že vysokoškolačkám vagíny v žádném případě nezahálejí.. narozdíl od děloh:-).
03. 12. 2012 | 16:25

mb napsal(a):

Čili budete-li dodržovat pravidla, pište si sem, co chcete.

... to mi připomíná ( asi Masarykovu ) interpretaci Ježíše:

Miluj! a (jinak si) čiň, co chceš ...

nice day to muslim haters and nice day to others ...

/ale jistě se dá zneužít i tato interpretace, tento přístup, neb kanibal vám řekne, že ho miloval až k sežrání ... /

hezký den ...
03. 12. 2012 | 16:30

Milovník arabské opery napsal(a):

Zdejší neúčelná diskuze je do této chvíle tak náročná a vysolující, jako cesta v bezvodé poušti.
Nebude proto na škodu malá přestávka, která zajisté umožní řadě zdejších diskuzních salonních odporníků složených většinou ze stávajících a budoucích důchodců, nababrat nových sil v boji za lepší a světlé zítřky pod zeleným praporem islámského demokratického humanizmu.

Této vzácné a vyjímečné pauzy by však bylo škoda nějak smysluplně nevyužít . Jsou země, kde je ropa a přesto tam cestují občané ekologicky a nemají své země tak zaneřáděné asfaltovými silnicemi jako my v Evropě. Z ekologických důvodů je tam totiž všude písek, což je praktické. Po pysku. To ne, nechci, ani propisku.Pardon.
Po písku můžeš jet kam chceš. To je ta správná svobodná a demokratická volba.K čemu silnice? To je třeba v Evropě zavést. Proto, že jsem přesvědčen, že i v evropském prostoru se v blízké budoucnosti bude ekologicky cestovat a také vzhledem k demografickým prognózám, využívám této vzácné chvilky ve vašem životě ke stručné instruktáži o problematice života arabských velbloudů .
03. 12. 2012 | 17:02

Milovník arabské opery napsal(a):

Stručně ze života arabských velbloudů (1)
Arabština je přebohatý jazyk a pro velblouda zná snad stovky názvů. Velbloud je rozhodně nejoblíbenějším a nejčastěji zmiňovaným a obdivovaným objektem ve starodávné beduínské poezii (ženy mohou tiše závidět).
03. 12. 2012 | 17:03

Milovník arabské opery napsal(a):

Stručně ze života arabských velbloudů(2)

„žádné zvíře nevydává tolik plebejských zvuků, a to předem i zadem. Ať chcete na velbloudovi cokoli, ať má vstát, lehnout si či někam jít, ustavičně odmlouvá, řve jako lev, kousá, bryndá, pouští bobky a s prominutím táhle prdí. Navíc nemá ten tvor ani tolik charakteru, aby svou vzpouru dovedl do konce. Zareptá si, zaslintá, pustí bobky, a nakonec vás stejně poslechne.“
03. 12. 2012 | 17:05

Milovník arabské opery napsal(a):

Stručně ze života arabských velbloudů.(3)
Co jsem ovšem vypozoroval, arabským velbloudům se rozhodně líbí dlouhovlasé blondýnky a když mají náladu a jsou okouzleni nezvyklými blonďatými vlasy, dovedou se i mazlit. Jednoduše řečeno, jste-li milá, dlouhovlasá blondýna, velbloud se stává gentlemanem.
03. 12. 2012 | 17:06

Dagmar napsal(a):

Martin Konvička

Dobrý den, pane docente. Vidím, že stále zavile válčíte na své správné straně barikády :-)

Tuhle jsem slyšela zajímavou myšlenku. Přeposílám Vám ji k zamyšlení.

My, Evropané, se bojíme blížící se katastrofy, kterou cítíme už hodně, hodně blízko. A ona je zatím už dávno s námi a je stále silnější. Je to náš STRACH.

Něco na tom bude, co říkáte? Jinak, jako žena, setrvávám v jasně nevstřícném a nevlídném postoji vůči islámu a vůči jeho chápání role ženy ve společnosti, zvláště! Zejména, pokud se nám jej lstivě snaží implantovat do Evropy.
03. 12. 2012 | 17:26

Záškodník napsal(a):

Medikolog

Vy jste to tedy zase rozčísnul.
Slečna netuší,že medičky si odjaktěživa ,holky šikovné, přivydělávaly jako ,korektně řečeno,společnice.
03. 12. 2012 | 17:30

Martin Konvička napsal(a):

To myslíte VÁŽNĚ, místní Mravokárče?

Zablokovat mi celou I.P.?

Když nemám argumenty, a oponent nemluví sprostě, sprostě ho umlčet?
Na světě je miliarda IP adres, p. Stejskale.
A mezi čtenáři pár tuctů lidí, kteří vidí, jak se chováte.
03. 12. 2012 | 17:39

KN napsal(a):

arnazach

KN jako Krásná Neznámá, nyní už známá Pavlína B.
Pan Konvička je mým nejlepším přítelem, nehledě na to, že to byl jediný člověk, který mi pomohl, když mi bylo nejhůř.
Jsem polosyřanka, vyrůstající na arabském venkově, v ČR konvertující k islámu, nyní odpadlice.
03. 12. 2012 | 17:43

stejskal napsal(a):

Pane Konvičko,

měl jsem za to, že jsem to ve svém vstupu v 03. 12. 2012 | 09:36 napsal docela jasně a nedvojznačně.

Teď sem kvůli naprosto jasně uvedeným důvodům nebudete nějakou dobu psát (s IP to nemá vůbec nic společného, už jsme si to jednou vyzkoušeli).

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 17:45

KN napsal(a):

Pan Konvička má BAN...jak demokratické!
Když nesouhlasím, tak umlčím?
Jak říkám, chlap bez koulí
03. 12. 2012 | 17:45

Sladký napsal(a):

Tolerantně se lze chovat jen vůči jiné tolerantní kultuře. Chovat se tolerantně vůči agresivní, intolerantní kultuře je něco jako AIDS.Organismus či společnost, která se nedokáže bránit vůči cizorodému prvku dřív nebo později zahyne.
Nic složitějšího v tom není třeba hledat.
Dodám ještě, že morálně a intelektuálně nevyspělí jedinci vždy toleranci chápali chápou a vždy budou chápat jako slabost.
03. 12. 2012 | 17:48

KN napsal(a):

Sladký

přesně tak...jak k tomu přijdou třeba Papuánci, když budou chtít sežrat někoho z mé rodiny? Je to jejich kultura, žeáno
03. 12. 2012 | 17:50

MK napsal(a):

Stejskal:

"Teď sem kvůli naprosto jasně uvedeným důvodům nebudete nějakou dobu psát"

Jo? A jakým?
Koho vlastně zajímáte Vy, a koho (v téhle diskusi) moje maličkost?
Přečtěte si to. Zajímavým jste začal být, až když jste se začal chovat, jak malej Jarda. Asi Vám to dělá radost.

Všimněte si, že zde přítomné dámy oslovují mě.
Čím to asi bude?
Ne, psát sem fakt nebudu. Přestalo mě to bavit. Trhněte si hnátem.
03. 12. 2012 | 17:55

Don Juan d-Austria napsal(a):

Ještě jedna záležitost je pozoruhodná.

Všimněte si, jak místní cenzor Stejskal ("chlap bez koulí" - říkají o něm dámy) svým humpoláctvím rozbil diskusi - na vysoce závažné téma, pod vysoce zajímavým článkem.
03. 12. 2012 | 17:57

Dagmar napsal(a):

MK

Dobře, MK, tož bez docentování.

Islámofobie aniž islamofilie. Pokud možmo střízlivý, racionální postoj vůči islámu podpořený jeho dobrou znalostí, je asi tou správnou cestou jak omezit ideologickou expanzi islámu do Evropy. Že byste ubral na emocionalitě :-) Konec konců racionalita je slabou stránkou islámu, slabou stránkou většiny muslimů, těch fanaticky věřících zvlášť. Netřeba je napodobovat.

Co můžeme tady v Čechách? Nejspíš se snažit, aby se muslimská populace nerozrůstala imigrací. Nepřipustit vznik geth, emancipovat ženy. To není zrovna málo, ne?

P.S. A nepovolovat stavbu mešit. Dokud nestojí mešity, islám nevládne... Přežijeme. V 21. století už nejde o kvantitu, ale o kvalitu populace. Nebo...?

Pane Stejkale, dobrý večer,
no tedy, můj příspěvek byl několikrát odmítnut z níže uvedeného důvodu, neboť obsahoval plné jméno pana docenta. Je to možný?

"Publikace příspěvku odmítnuta, text vykazuje znaky spamu či jiného porušení Kodexu diskutujících"

To mi můj zamýšlený návrat mezi diskutující poněkud zhořkl.
03. 12. 2012 | 18:01

KN napsal(a):

Dagmar,

o mešitách to není, muslim se může modlit tam, kam zasvítí slunce... o to je to komplikovanější.
03. 12. 2012 | 18:05

stejskal napsal(a):

Je to možné, paní Dagmar. Důvod si přečtete v této debatě výše.

Pan Konvička se rozhodl, že mu na tomto našem serveru nebudu mluvit do toho, když zde kohosi nazývá "machometánským čůrrákem" a tituluje ho "howne" (a zdaleka ne poprvé). Mýlí se, udělám všechno proto, aby se tu takto nediskutovala.

Omlouvám se, jestli jsem tím způsobil komplikace i Vám.

Hezký večer.

Libor Stejskal
03. 12. 2012 | 18:10

nix napsal(a):

Pane Kurasi, doufám, že vidíte co jste svým dílkem způsobil. Šílená diskuse. Zviditelnil jste se perfektně.
03. 12. 2012 | 18:24

reppop napsal(a):

Pane Stejskal,

osobně bych Vám byl i docela vděčný, pokud byste občas některé mé drsnější vyjádření smáznul. Zvláště pak v případě, že byste mne na to upozornil. Člověk se někdy neuhlídá a může se stát, že mu něco uletí. Když existuje někdo, kdo mu to připomene, je to podle mne cenné. Koneckonců i od toho máme přátele, že nám dokážou říct i nepříjemné věci (ostatní je říkají o nás také, ale jiným). Protože nění nic hloupějšího než když člověk dehonestuje sám sebe a sám ze sebe tu dělá primitiva. Občas k tomu v zápalu diskuse máme asi sklony všichni, zejména my samečči. Je to tím, že jsme zvyklí soutěžit před samičkami, které zde ale většinu vstupů mají v průměru mnohem kultivovanějších. Je to náš hloupý přežitek z dob dávno minulých. Je velmi pravděpodobné, že na většinu samiček, které zde přispívají, to moc pozitivně nepůsobí.

PS: Pro pana Konvičku: uznávám, že vůči ženám se islám chová obzvlášť odporně, což myslím zcela bez ironie. Ale přesto nemohu souhlasit, že je v součsnosti NEJVĚTŠÍM nebezbečím pro lidstvo. Rakovina je obzvlášť odporná nemoc, ale přesto víc obětí mají kardiovaskulární choroby. Jde o to nenechat se zaslepit jen jedním aspektem problému, byť je velmi nápadný.
03. 12. 2012 | 18:32

Záškodník napsal(a):

Nix

Pro mne je tato diskuse zase velice přínosnou.
A na pana Kurase mi nesahejte,píše jedny z mála blogů,které stojí za přečtení.
reppop

Vaše myšlenkové pochody se ubírají netušenými směry. Srovnávat rakovinu s islamisty by mne ve snu nenapadlo. Ale nakonec proč ne-oni jsou rakovinou evropské společnosti.
03. 12. 2012 | 18:48

honolulu (ze silnice) napsal(a):

Panove nac ty emoce, vse je daleko jednodusi.
90% Evropy bude pochodovat pod zastavou panu Konvicky a Cochtana.
Ja osobne v prvni rade....Jejich intelekt a logika prevysuje ostatni.

Pan Stejskal ma predpisy. Musime brat na to ohledy. Kdyz Stejskal nebude poslouchat, tak ho velky Chief Lipold da klecet na hrachovem pytliku.

Bat se Ameriky jako sluhy Islamu je hloupost. Znam smysleni Amiku dobre. Jak armada, tak cirkve je nenavidi. Byznys je vsak byznys.

Minitominar, ten radikalni fanatik multikulti je v jadru nestastny clovek...Adoptoval dva cernochy v Etiopii a privedl je do Evropy, aniz by si uvedomil, ze je vytrhl z jejich kulturniho prostredi a udelal je nestastne a osamocene na zbytek zivota.

Evropa je totiz nikdy neprijme. Ona nemuze, tak jak nikdo z vas by nebyl exeptovan v Etiopii. Za to mohou GENY, jejich a vase.
Zpackal zivot okoli, tak o to vice bude trvat na sve ideologii az do konce. (Jako Naciste v dubnu 45.)

Tencokyda Hnuj, alias Slapka, alias Cesky malomestak, nejvice nenavideny zivocich na Actualne CZ je plny nenavisti, jedu a neschopnosti zapadnout do sveho okoli, protoze je telesne postizen, deformovan a tim i mentalne.

Pane Cochtan, on je o 20 mladsi nez Vy, ale uz nekolik let nepracuje. Zivi ho spolecnost - stat, ktery tak hluboce nenavidi zato, co mu bylo osudem nadeleno....Tak nac ten emocionalni boj. Staci rict zales chochracu a ignorovt ho, i kdyz rekne nekdy pravdu. Napr. 1+1=2

(Panove, nevite nahodou kam nam uletel Libor ? Nejkrasnejsi papousek na Sanibelu, pojmenovan na pocest naseho velkeho cenzora uz pred mesicem. Zmizel jako para nad hrncem. Chystam se kvuli jeho nalezeni vlest do mista ktere se jmenuje Ding.
Sezrou-li me tam alligatori, tak vzpominejte v dobrem. Mel jsem vzdy rad Aktulne CZ a Libora take...
03. 12. 2012 | 20:12

Xury napsal(a):

Obávám se, že celá bitva s islámem v Evropě je už vybojována (čti prohraná). Muslimů v Evropě přibývá. To je objektivní fakt. Pokud se povede omezit přistěhovalectví, tak bude přírůstek o něco nižší, ale trvalý. Jak budou početně přibývat, tak yákonitě budou nabývat i politickou moc. To se projeví přijímáním zákonů,které budou podporovat další šíření. Ve finále se zbytek nemuslimských obyvatel probudí (obrazně řečeno) a bude žít v muslimském státě, kde základem práva bude šaríja. Co bychom s tím v současnosti mohli dělat? Jediné, co mne napadá je postavit islám mimo zákon a prohlásit jej za ideologii analogickou třeba nacismu. Jenže to se nestane, jednak z obav z mezinárodních důsledků a jednak z "předposr..ti" evropských politiků. V době, kdy už bude jasné, do jakého průšvihu se řítíme, tak už podle mne bude pozdě. Existuje sice možnost, že se objeví někdo ala Hitler, který bude chtít vzhladit muslimy, ale nejsem si jistý, jestli je správné vyhánět čerta ďáblem.
03. 12. 2012 | 20:31

Da.Rock napsal(a):

Sice autorovy obavy sdílím, ale myslím, že trochu moc straší. Převaha - materiální, lidská, technologická, ekonomická i zbrojní je na straně neislámských zemí a jak je vidno z aktuální situace, tak celé řadě západních zemí už začíná s machometány docházet trpělivost. Chce to jen odhodit nějaké historické předsudky, které nám ordinují politickou korektnost a islám prostě zakázat. Pro začátek na našich územích. Jako druhý krok (kdyby ten první nestačil) tady máme starou dobrou železnou oponu, která se kupodivu docela osvědčila a dnes funguje celkem dobře v podobě izraelské zdi pro palestinským teroristům, nebo na ostře hlídané americko-mexické hranici.
03. 12. 2012 | 20:33

santawizard napsal(a):

Určitá nadřazenost židů a křesťanů a podřazenost muslimů a cigánů je obsažena i v bibli a tarotu na jedné straně a koránů a tarokům na druhé straně.Jde o to koho není radno urážet a komu není přáno lichotit.
Korán,sutra 66 Zákaz píšou :Proroku,proč ve snaze uspokojit své ženy ,zakazuješ to co ti Bůh dovolil?
Protože však Demokracie je jako náboženství ale fašismus a komunismus je jako černá a bílá magie,tak se na bibli a na korán všichni dívají jako na starožitnost.
03. 12. 2012 | 20:52

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

je poměrně zajímavé, že media zajímá jenom blokáda gazy. o dnešním masakru křestanů v nigerii nikde ani zmínka.
03. 12. 2012 | 20:56

Dagmar napsal(a):

Libor Stejskal

Pane admine, nemohu se zbavit dojmu, že Vaše přísnost vůči panu MK je dána víc nesouzněním až protikladností vašich názorů, než slovníkem pana K :-)

Nemusíte se mi omlouvat. To malé nepohodlí protlačit názor na diskusi, bylo zanedbatelné. Ocenila bych však vaši větší velkorysost vůči panu K. Smazat příspěvek obsahující vulgarity je jedna věc, zamezit přístup do diskuse věc druhá. Obávám se, že pravdu mají ti vaši kritici, kteří poukazují na to, že vůči jiným, ne zrovna noblesně se vyjadřujícím diskuterům, pokud jejich názory s vašimi více korespondují, nejste tak přísný. Dovoluji si to tvrdit z pozice v poslední době více čtenáře, než aktivního diskutujícího.

Stejně jako Vy, pane Stejskale, předpokládám, že moje připomínky přijmete s pochopením :-)

Hezký večer všem, panu MK zvláště.
03. 12. 2012 | 21:02

mb napsal(a):

náhodný čtenář napsal(a):
Omlouvám se, téma je jistě závažné a aktuální, ale bližší košile, než kabát. V souvislosti s titulem blogu mě napadlo: Jak porazit politicko - podnikatelskou mafii rozkrádající Českou republiku?
02. 12. 2012 | 19:43

... to je ( BYL ) dobrý vstup ...

tak říkajíc k věci ...
03. 12. 2012 | 21:31

Dagmar napsal(a):

MK

Myslím, že je pro nás nezbtytné studovat islám. Jako náboženství, ideologii i jako systém, který si činí nárok dokonale ovládat každodennost těch, kteří se v něm narodili a věří, že budou-li podle islámu žít, nejenže nemusí, ale také nesmí pochybovat.

Přečetla jsem nedávno dvě naprosto rozdílné knihy, které však měly to podstatné společné. Velké pochopení pro "obyčejné" muslimy a muslimky.

První z nich napsal muž, Ind, vědec Amitav Ghosh, a jmenuje se Ve starobylé zemi (Slon, 2012). Tu druhou napsla žena, Češka, antopoložka a více než vědec umělkyně, Květa Klímová-Pumerová a dala jí název Mužům vstup zakázán (Portál, snad 2009).

Jejich čtení bylo poučné, zajímavé a nutilo k zamyšlení. Pro muslimy žijící v muslimských zemích bychom měli mít více pochopení. Pro muslimy žijící v Evropě více pravidel, které je budou nutit respektovat naši kulturu, svébytnost, hodnoty, fakt, že jsou hosty v jiné civilizaci a pokud se nemíní přizpůsobit, nejsou vítáni.

Souhlasím s Vámi, že většími škůdci než muslimové žjící v evropských zemích jsou ti Evropané, většinou muži, kteří nevědí nic nebo jen málo o islámu a z různých důvodů se domnívají, že by mohl být obohacením evropské kultury a civiliace. Obávám se, že jsou nepřáteli i sami sobě.

Proto bych si přála, aby lidé, kteří o islámu vědí tolik co Vy, pane MK, měli víc prostoru pro vyjádření svých oprávněných obav, ale hlavně, aby je dokázali vyjádřit nejen naléhavě, ale i kultivovaně.
03. 12. 2012 | 21:36

Da.Rock napsal(a):

MK - a nedomníváte se, že islám začne erodovat zevnitř vlivem informační exploze, která přišla s internetem? Možná už dokonce výrazně eroduje a islámský radikalismus je (hysterickou) reakcí na pozorovatelný vnitřní rozklad. Mladí lidé v Iránu už touží žít podle toho, co viděli na youtube v západních videoklipech a ne podle toho, co jim žvaní imám. Kluci se chtějí scházet s holkama v parcích a holky nechtějí být zahalené v šátcích. Dokonce si myslím, že Irán je v tomto ohledu svobodomyslněji založená společnost, než muslimská diaspora žijící v západní Evropě. Ostatně vzpomeňme na Nedu Soltan, mladou Iránku zastřelenou na protivládní demonstraci před pár lety. Byla prostovlasá a měla džíny a triko, žádný hidžáb, natožpak čádor.
Na Iránu podle mě tedy není až takový problém jeho islamismus, jak říká Kuras, spíše jeho podpora protizraelského terorismu. Proto pan Kuras (žid) dává Irán do stejné roviny jako mnohem nebezpečnější wahhábistický režim v Saudské Arábii, protože to hoví jeho osobnímu politickému názoru. Ve skutečnosti se ale Irán mezi islámskými zeměmi jeví spíše umírněně.
Jsou zde mnohem nebezpečnější země.
03. 12. 2012 | 21:42

KN napsal(a):

Da. Rock
Znám muslimskou komunitu v ČR, znám muslimy na BV.

Špatná premisa...to, že se muslimové vzdělávají neznamená, že se vykašlou na islám. Ter. útoky mají na svědomí právě vzdělaní muslimové. A umma i ty "liberální" nakonec semele.
03. 12. 2012 | 22:01

mb napsal(a):

maloměšťák napsal:

Jako nejlepší platformu pro nějakou šířeji pojatou permanentní kampaně pak považuji úřad ombudsmana.
Myslím si, že by stačilo " pouhé" posílení jeho pravomocí a vybavení....a došlo by k tomu , co je alfou a omegou. Ke kultivaci správy státu, krajů, měst....zdola. Kdy ti " dole" by začli být rovnější - a narovnali by i ty " nahoře".

komentář: taky proto se Klaus ombudsmana bál jako čert kříže ( a vystupoval ostře proti němu ( jako instituci) ... teĎ už asi časem zjistil, že pes, který štěká, nekouše ...
03. 12. 2012 | 22:18

Medikolog napsal(a):

Politický Islám je mnohem mladší, než politický katolicismus a ten je o mnoho mladší, než politický Iudaismus..

Co prostě to celé levantinské poblouznění poslat do ateistova, nebo sjednotit pod Rassulem, budiž jeho jméno pochváleno?

Potom by se v Palestině jenom navzájem mazaly semitské kmeny jako černoši v Africe... což se právě děje... semitské kmeny stejného Boha se sto svatými jmény se mažou a; Šidí, loupí, vraždí, pášou si navzájem válečné zločiny... Pragmatické je stát na straně největšího zločince. Lomikar zvítězí, Shalom.

A já jim to už nechci platit.
03. 12. 2012 | 22:19

mb napsal(a):

mk napsal: Islám není konfrontován vůbec.

vždyť islám ovládal rozsáhlá španělská území ...

... 732 ... byl islám celkem konfrontován ...

... zatim ...
03. 12. 2012 | 23:19

mb napsal(a):

víceméně souhlasím s českým maloměšťákem:

český maloměšťák napsal(a):
Xury
Největším nebezpečím pro Evropu jsou místní mafiánské zájmové skupiny - ty rozkládají systém zevnitř. Ať už jsou to lidé v bankách, privátním sektoru či v politice nebo ve správě státu.
Jistěže ale ti, co s nima kooperují či mají z jejich činnosti malý či větší prospěch budou ukazovat tu na " socky", " vyřírky" ... jindy zase na muslimy.
03. 12. 2012 | 23:35

mb napsal(a):

tady má maloměšťák rovněž pravdu: jsou to totiž poaradoxně všichni ti překabátění estébačtí bolševici - co nalezli do všech těch občanských a demokratických stran plus jejich spolupracovníci v privátě a ve státní správě - ti rozložili instituce tak, že je skutečně třeba se obávat, že se jich komunisté velmi lehce - po případných vyhraných volbách - zmocní...to oni zneschopnili pojistky demokratického právního státu - jeho uchování a rozvoje.../
03. 12. 2012 | 23:37

mb napsal(a):

Pan K.nvička má pravdu- do papeže se umí trefit každý blbec,ale nakreslit karikaturu Mohameda si troufne jen málokdo. (zaskodník)

... dokonce i Černý jej rozrastroval ...
03. 12. 2012 | 23:43

mb napsal(a):

repop 9:26 ... celkem solidně ...
03. 12. 2012 | 23:45

stejskal napsal(a):

Ještě jednou Vás zdravím, paní Dagmar,

Váš pocit mne sice osobně mrzí (myslím, že k němu nemáte žádný důvod), ale s tím nic nenadělám. Každý máme nějaké pocity.

Velkorysost je správný přístup, snažím se ho používat v co nejhojnější míře. Nicméně smysl má je tehdy, když je na druhé straně aspoň malý náznak dobré vůle. Jinak je chápán jako slabost (za celý den jsem zde v tomto smyslu nečetl nic jiného než obhajobu práva být na těchto stránkách sprostý, tedy kromě pár dalších výpadů).

Ubezpečuji Vás i všechny ostatní, že na mém rozhodnutí (tedy že sem pan Konvička z důvodu opakovaného a vědomého velmi hrubého porušování zdejších pravidel nějakou dobu nebude psát) nikdo kromě samotného pana Konvičky nemůže nic změnit (za těch bezmála šest let jsem podobných, někdy i vypjatějších situací zažil několik. Mám velmi dobré důvody být v tomto ohledu konzistentní, pokusil jsme se je dost podrobně popsat v této debatě).

Přeji inspirativní, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu na těchto stránkách. Budu i nadále děla vše proto, aby se zde mohla vést.

Libor Stejskal
04. 12. 2012 | 00:43

mb napsal(a):

buldatra napsal:

Pane K.nvičko, buďte pstruh.

jj ... v + w ... šli taky proti proudu ...

... tak trochu s komunistama ...

... gottwald šel proti proudu ještě víc ... jezdil se do moskvy proti proudu učit, jak zakroutit zákonodárcům krk ... jj ...
04. 12. 2012 | 00:51

honolulu napsal(a):

Jejda to je pekny prispevek od pani Judr. Klarka B. (16:10)
Staci se zminit o vagine a hned je mi veselo....

Uz davno se nase vedecke spicky zabyvaly problemem, jak to udelat, aby NEZADOUCICH bylo mene. Tak byl napr. na tajnem miste v Africe shotoven "Triumfalni oblouk viteztvi".
Nezadouci, po projiti touto slavobranou stratili testicles do 14 dnu....
Tento project byl vsak pravem kritizovan, protoze 14 dni je dlouha doba a testicles nezadoucich byly po odpadeni radioaktivni....(Bohuzel jsem k tomuto projektu nebyl nikdy pozvan i pres nekolik odeslanych zadosti a neznam detaily....)
Bylo by zahodno se k teto "slavobrane" vratit a vyresit nedostatky. V budoucnosti to bude potreba.

Take AIDS v dobe, kdy jsem poskakoval po Africe NEEXISTOVALO. O tom, ze existuje AIDS a je ho nejvice prave tam, jsem se dozvedel az v USA...To, ze se tato nemoc prenesla ze zelenych opic na nezadouci je urcite nejaka propaganda. Zelene opice totiz v Africe vubec neexistuji. Take neverim, ze i pres povoleni Machometanum mit sex se zviraty, by nejaka opravdova opice poklesla az tak hluboce a k sexu se propujcila...
Nemate nejaky konstruktni napad Vy, pani Judr. Klarko B. ?
Jak zachranit budoucnost ?
04. 12. 2012 | 03:28

Maximus napsal(a):

Tak jsem si prolétl diskuzi o "islámu" a musím nerad konstatovat, že velmi pravděpodobně je zde většina lidí zcela mimo chápání skutečných souvislostí, proč jak a co se tady děje ohledně islámského hnutí. Většina lidí netuší, co je za skutečnou tváří agresívní části islámu. Dodejme, že to netuší a neví asi ani velká část muslimů. Článek autora, který je zcela určitě židovských kořenů (jen nevím jestli patří k linii khazar) je podle mně spíše jen testovacím článkem, který navíc zřejmě jen provokuje a testuje zdejší zblblou a neinformovanou veřejnost.
Aby člověk pochopil, co je za vším tím chováním islámu a bobtnáním a příchozívším proudem islamistů do západních zemí, ale i USA, tak by se musel seznámit s fakty. pokud to udělá, zjistí, že nejvyšší vedení té agresívní části islámu je už desítky let infiltrováno a to zcela programově jistou částí lidí, kteří jsou nazýváni sionisty a hlavní proud a zastoupení mají u výše zmíněných khazarů! Stačí si přečíst slušně ilustrovanou útlou knížečku (65 stran)od znalce této problematiky německého teologa Johannese Rothkranze "Kdo skutečně řídí islám" a budete mít asi více jasno.
Hluboký záběr do této problematiky ovšem přináší celá série článků a knih od různých autorů, stačí si zadat "spiknutí proti lidstvu a církvi". Ale k té útlé knížce, opíši jen názvy kapitol a úvodní sloky statí....

1. (Radikální) islám jako žoldák sionu.
Satanova synagóga kontroluje již přes 200 let vlády Anglie, Francie a USA, a 150 let stále více i ostatní vlády Evropy a po několik desetiletí také témeř všechny "národní" vlády celého světa.

2. Islám jako ferment "multikultury".
Po více než tři desetiletí trvající vlna přílivu islámských (de facto)přistěhovalců do Evropy (stejně jako do USA) byla a je součástí plánu Sionu a zednářstva. Importem mohamedánství je sledovám "multikulturní" rozklad křesťanství.....

3. Islám ve smrtímm sevření "ekumeny".
Ještě v době, kdy "mouřenín" islám, koná svji "povinnost",
může už "jít". Paradox? Možná, ale jen pro toho, kdo zapomněl, že "multikulturní společnost" není na rýsovacích prknech architektů "jednoho světa" ničím jiným nežli přechodně nezbytným řešením, po jehož odstranění se má objevit definitivní podoba budovy, "korunovaná" vševidoucím Satanovým okem, ztělesněním monumentální pyramidou humanisticko-satanského-jednotného světového náboženství. Je to ďábelská strategie!

4. Radikální islám jako bezzubý lev.
Tato stať se zabývá personální infiltrací lóžovými bratry a činností kryptohebrejců. Jsou v tom namočeny tajné služby a nejvíce podle autora Mossad. Ke zlomení posledního organizovaného odporu užívají Sion a jeho lóže dvojí strategie.... Autor se zde zaobírá "islámskými" událostmi v Německu, Rusku a i Iránem, Tureckem atd.
.........................................................

Někomu se tento vývoj v Evropě (ale i USA a jinde) docela hodí a také tento vývoj všemožně, ale zastřeně a skrytě podporuje. Pokud se na celé konání EU budete koukatn tímto prizmatem, vše se vám rychle rozklíčuje a vyplynou z toho jasné kontury, kam to celé směrují......

P.S.
Ta návštěva divoké bigotní sionistky Helery u našeho Bilderschlafenberga byla ovšem úchvatná. Oko zaslzelo!
04. 12. 2012 | 05:19

honolulu napsal(a):

Pane Konvicka,
pocitame s vami jako s velitelem nasi v budoucnu neporazitelne krestanske armady Krizaku....I v nynejsim odlouceni, kdy budete trpet umlcenim a upet v retezech samoty, budeme stale s Vami v myslenkach a nosit Vas v srdci....
Jednou pojedeme bok po boku osvobodit cely stredni vychod od Machometanu a sluzebnici multikulti budou cistit zadky nasich koni a stavet pro nas latriny...
Generale, jsem Vas budouci praporecnik. Pozadavek o krizacke tuniky zaslany jeho emineci kardinalovi Dukovi, bude kladne vyrizen...(Cenzor se to dozvi pozde a nebude moci zasahnout. On prave spi a nevi, ze honolulu nikdy nespi.)
S pozdravem, pochvalen bud nas Spasitel a Regina Coeli.
Katolicky princ von honolulu
04. 12. 2012 | 05:44

Dagmar napsal(a):

Libor Stejskal

Dobře, každý si ponecháme své pocity a Vy i příležitost smazat :-)

Vypůjčím si z vašeho příspěvku jednu poučenou větu o velkorysosti, která

"....smysl má jen tehdy, když je na druhé straně aspoň malý náznak dobré vůle."

Máte recht. Není-li přítomna dobrá vůle, mění se velkorysost v sebedestrukční hloupost. Což není namířeno ani proti vám, ani proti panu Konvičkovi. Je to prostě jen obecné povzdechnutí nad koncem kdysi tak pěkné vize multikulturní Evropy... pro nedostatek dobré vůle na "druhé straně".

Pěkný den, pane Stejskale.
04. 12. 2012 | 08:15

Dagmar napsal(a):

Maximus 05:19

Jasně. A to víte, že Mohammed byl Žid stejně jako Kristus? Ergo kladívko obě náboženství, křsťanské i islám jsou jen dalším tajným pokusem, jak židovství dosahuje světovlády :-) Geniální!
04. 12. 2012 | 08:21

Xury napsal(a):

Maxime, pod jinými blogy (o jiných tématech) píšete celkem racionálně. Nechcete s touhle paranoiou k lékaři? Věřím, že by se vám ulevilo. A nejen vám ...
04. 12. 2012 | 08:29

buldatra napsal(a):

mb napsal(a):

... gottwald šel proti proudu ještě víc ... jezdil se do moskvy proti proudu učit, jak zakroutit zákonodárcům krk ... jj ...

Cože?!
Gottwald a pstruh?
A proti proudu do Moskvy?
.
.
Mb, nemáte teplotu?
Co Vám udělali pstruzi?
04. 12. 2012 | 09:56

šašek z Jihlavy napsal(a):

honolulu
Tak jako Karel čapek se zapsal do povědomí světa by conceived word "robot" a neznámý umělec zmezinárodnil slovo "tunnelling", tak i ty jsi vstoupil do prostoru netu slovem "machometán", které se na diskusích pod blogy stalo terminus technikus.
Congratulation, old mate!
P.S.: Praporečníku, myslíš, že bych mohl po tvém hrdinném boku figorovat coby plukovní bubeník. Už mám přípravenou znělku: Tluče bubeníček, tluče na vrata, přišla mu otevřít bába macatá(bezpochyby machometánka). Spadly na ni necky, roztrhla si burku, hola, hoši, sem, do harému jdem! (to je blbý, viď!).
04. 12. 2012 | 10:24

Záškodník napsal(a):

buldatra

Embéčko píše vcelku rozumně-ovšem jen do chvíle,než se nadchne pro nějaký Šlapkův blábol,to mívám nezřízenou chuť mu cosi jadrného vzkázat.
Šlapka trpí mnohomluvností a blábolivostí takového kalibru,že se to,přiznávám, ani nepokouším číst.
04. 12. 2012 | 10:36

Daňový poplatník napsal(a):

To Maximus:
Teď mám před sebou zase hromadu nových vyhlášek, reagujících na příslušná nařízení Komisí EU, a napadá mě otázka:
PROČ PORÁŽET POLITICKÝ ISLÁM, když buze.ace EU ve všech oblastech života běžných lidí a drobných podnikatelů dosahuje úrovně v islámských zemích, mimochodem se stejnými dopady na společnost, včetně ekonomických, a tedy i snižování životních standardů běžných občanů.
Navíc má islám jednu výhodu, je už mnoho století předvídatelný a čitatelný, ale jakým způsobem bude EU buze.ovat občany zase zítra a pozítřku a popozítřku, to se můžeme jen nechat překvapit.
04. 12. 2012 | 11:58

JardaV napsal(a):

To mají Židi za to,že vytvořili Islám a napsali Korán,aby rozdělili národy a mohli
je tak snadněji ovládat.Ale v osmém století asi nepředpokládali,že ropa bude mocnější
než vzdělání.
04. 12. 2012 | 12:20

honolulu napsal(a):

to Sasek z Jihlavy.
Bratre v Kristu jsi vitan i se svym bubnem.
Tvoje mirne poskvrnena ideologicka cista vsak vylucuje hodnost plukovnika. Zminena hodnost byla uz davno predurcena vsemi andeli, nasemu aristokratu ceskeho naroda bratru ing. Cochtanovi.

Macatych Machometanek vsak muzes mit kolik chces, hned jak budou prevedeny na nasi spravnou katolickou viru a pokrteny.
04. 12. 2012 | 12:20

stejskal napsal(a):

Předpokládali, pane JardoV. Nepodceňujte je, jsou strašně mazaní ;-) Pochybuji ale, že by je například páter Johannes Rothkranz neprohlédl...

Hezký den.

Libor Stejskal
04. 12. 2012 | 12:29

honolulu napsal(a):

Ale pani Dagmar,
takove neznalosti o nasem spasiteli jsou neodpustitelne. Budete muset jit se mnou do spravneho kostela na pouceni. (Doufam, ze jste hezka a mate minisukni ?)

Jezis Kristus byl AMORIT. Vetev a potomci Hettitu. Jeho (Kristove) povesti bylo ublizeno sv. Matousem, ktery byl fanatik a casto stratil pojem o realite tehdejsi doby.
Materialistickym sv. Pavlem, ktery byl nekolikrat zmlacen do bezvedomi, temi kdo Krista pamatovali. Africkym advokatem jako byl Tertullian a misencem sv. Augustinem.

Amorite patri k nordicke rase stejne jako Hettite, Slovane, Germani, Rimane, atd. atd.

Jezis Krist byl velkym nepritelem tehdejsi vladnouci politicko nabozenske strane - Pharisees. NEBYL nepritelem jinym politickym zidovskym stranam jako byly Sadducees, Essenes a dokonce i Zealots...On byl REVOLUCIONAR a socialni reformer.

Povesti Jezise Krista bylo take ublizeno pozdejsi katolickou cirkvi, ktera pro svoje temne machinace vseho druhu si UPRAVOVALA zivot Jezise Krista tak, jak momentalne potrebovala.

Proto ja cisty katolik volam: 90 % vsech nasich sv. otcu (papezu) jsou witchdoktori a samani.

Cela katolicka doktrina lasky a litosti je v primem rozporu s cestnosti a chrabrosti. Cele dejiny nasi rimsko-katolicke cirkve jsou dejinami, podvodu, machynaci, vrazdeni, lhani, manipulovani a casto i perverze a sadismu. (Inkvizice.)
Je proto nezbytne a dulezite stat se Katolikem a tvrde ty cernoprdelaky napravovat a poucovat je o pravdivych dejinych udalostech a dulezitosti Jezise Krista....

Je take dulezite se od Zidu naucit udrzbe kmenove kompaktnosti a nikdy neprijmout jejich sebedestruktivnost. Je dulezite si je udrzovat a pestovat pro jejich obchodni talent, ale v pravidelnych intervalech jim krast penezenky. Amen.
04. 12. 2012 | 13:33

Pepa Řepa napsal(a):

Teda já koukám.
ten pan Stejskal je ale přísnej!
Jde z něj hrůza jako z Velké Sestry od Formana.
Už to zavání šikanou gerontů.
Takhle ten politický islám-otče Kuráš- neporazíme, spíše ho tady vítáme chlebem a solí.
Navíc Velký Bratr ničí českou broukologii.
Fuj!!!!
Stejněc je to marný. Brouk se překuklí a přijde v jiné podobě.

Dagmar
Copak Kristus, ale i praotec Čech i Přemek Oráč.
Tak do bylo vymakané židovské spiknutí, jak ovládnout Říp a okolí.
Kdyby byl Maxík místo Urválka to by to šlo dál.To by lítaly třísky. Prej v tom jede i ta katolická platinová blondýna, paní Roithová.
Já měl ilumináta ráno v kafi. Jsou rafinovaní.
04. 12. 2012 | 15:50

Pepa Řepa napsal(a):

Dagmar
a to považte, že takové moudro napadlo Maxíka v 05:19!!!!!

Od tří nespí,chudák malá, židovské spiknutí, kam se Maxík podívá
:-)
04. 12. 2012 | 15:58

mb napsal(a):

Cože?!
Gottwald a pstruh?
A proti proudu do Moskvy?

... jistě že ... gottwald šel proti demokratickému či chcete li masarykovskému proudu ... který převažoval ještě do mobilisace ...

zdravím ...

... myslíte buldatro, že jezdit do moskvy učit se krouti někomu krk(em) ... byla mainstreamová záležitost ???

MYSLETE ... a bděte ... !!!
04. 12. 2012 | 16:19

mb napsal(a):

Záškodník napsal(a):
Vědí blbi nebo nevědí,
že jsou hlavní metlou životního prostředí?!

Jiří Žáček
03. 12. 2012 | 14:07

... Klaus to rozhodně neví ...
04. 12. 2012 | 16:27

mb napsal(a):

honolulu napsal: Macatych Machometanek vsak muzes mit kolik chces, hned jak budou prevedeny na nasi spravnou katolickou viru a pokrteny.

... jaktože kolik chce ??? ...

může mít přece jenom jednu, ne ? ... jste přece kucí katolický ... ne ?
04. 12. 2012 | 16:59

Čochtan napsal(a):

mb,
von se pak vyzpovídá. To protestanti nemůžou, heč !
04. 12. 2012 | 19:14

Dagmar napsal(a):

Honolulu

Co místo kostelní zpovědnice bar, katolický princi? Tam se ženská krása a krátké sukně (i rozum) hodnotí přívětivěji, než v kostele :-)

Nejsem teologických fines znalcem a čerpám z běžně přístupných omylů, jako např.že Ježíš Kristus byl Žid, neb jeho matka byla Židovka.

Pepa Řepa,

Neuvěřitelné, Maxík myslel a já spala :-)
04. 12. 2012 | 21:39

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa napsal:
Kdyby byl Maxík místo Urválka to by to šlo dál.To by lítaly třísky.

Nechtěl jste náhodou napsat, že by se kácelo jako u nás v církevních lesích. Tady dokonce hoří vatry i několik dní. Tuhle jsme šli se ženou večer na procházku a málem jsme volali hasiše, že hoří les. Nehořel, už tam žádnej nebyl, jen hromady větví jako lidská ruka, holt budeme muset na šišky. Aspoň se zahřejeme, je to daleko.
04. 12. 2012 | 21:49

mb napsal(a):

to čochtan ... aha, tak to leda/jedině ...

já právě myslel že to právě odlišuje ty kluky křesťanský ( katolický ) vod těch kluků machometánskejch ...

co maj te pluralitní počet panen a žen jako pozitivní anebo negativní motivaci ...

s pozdravem ...
04. 12. 2012 | 22:27

Pepa Řepa napsal(a):

šašek z Jihlavy
inu, musí to přece Lesy ČR dorabovat, aby černoprdelník přišel na holinu. Přece nebudeme podporovat preláty.Ať si sbírají šišky, aspoň zhubnou.
05. 12. 2012 | 07:39

Meascinella napsal(a):

The Secret dominate the gucci-scene Is Rather Simple and easy! <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/gucci.html">バック グッチ</a> Great new gucci E book Shares Guidelines On How To Dominate The gucci Arena <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/saclongchamp.php">Sac longchamps</a>

Great new chloe Ebook Will show Proven Methods To Dominate The adidas World <a href="http://www.21xqt.com/chanel.html">財布 chanel</a> Your Actual Key For chloe <a href="http://www.21xqt.com/chloe.html">財布 クロエ</a> The Amazing mizuno 'cheat' Which Is Able To Fool Pretty much all <a href="http://www.21xqt.com/adidas.html">アディダス スニーカー</a> Fresh new questions on chloe clarified in addition to the reasons you must absolutely check out every single statement of this story. <a href="http://www.21xqt.com/nike.html">nike シューズ</a> Learn who's chatting about adidas and also reasons why you ought to be afraid. <a href="http://www.21xqt.com/mizuno.html">ミズノゴルフ</a> The Key For nike <a href="http://www.chyfc.com/include/adidasjp.html">アディダス スニーカー</a> Extra short article content demonstrates to you the ins and outs of chloe and also those actions you must do right away. <a href="http://www.chyfc.com/style/chaneljp.html">chanel バッグ</a> What other people actually does when contemplating chloe and consequently the thing that you might want to try and do completely different. <a href="http://www.chyfc.com/cheng/chloejp.html">クロエ 財布</a> Find who is expounding on adidas and the particular reason why you should get worried. <a href="http://www.chyfc.com/cert/mizunojp.html">ミズノ</a> This is why individuals are dead wrong concerning nike and also reasons why you should check out this statement. <a href="http://www.chyfc.com/templates/nikejp.html">ナイキ air</a> Hot mizuno Guide Demonstrates The Way To Rule The chanel Scene <a href="http://www.padgam.com/blog/adidasja.html">adidas シューズ</a> Information about how to fully understand all kinds of things there is to find out about nike in three easy steps. <a href="http://www.padgam.com/blog/chanelja.html">chanel バッグ</a> Information on how to find out every part there is to know related to chanel in 2 basic steps. <a href="http://www.padgam.com/style/chloeja.html">財布 chloe</a> Beginner questions about chloe addressed and the reason why you should certainly look into each concept on this guide. <a href="http://www.padgam.com/style/mizunoja.html">ミズノ</a> Our nike Enterprise Presentation : Folks who likes practically nothing triumphs?? <a href="http://www.padgam.com/nikeja.html">ナイキシューズ</a> The reasons why people are absolute wrong on the subject off chanel and also the reason why you should ought to see this expose.

Quick write-up demonstrates to you most of the inner workings of the adidas as well as something you ought to do right away.<a href="http://www.adidasjp.asia/">adidas スニーカー</a> Precisely why pretty much everything you have read about adidas is undoubtedly completely wrong and what you should know.<a href="http://www.adidasjp.asia/">アディダス ランニングシューズ</a> Information on how to master almost everything there is to understand surrounding adidas in three very easy steps.<a href="http://www.nikejpsale.biz/">ナイキスニーカー</a> New nike Book Divulges Proven Methods To Dominate The adidas Scene <a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-dunk-ダンク-c-1.html">nike dunk</a> Brief story will show the unignorable information about nike plus the way it may effect your company.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-force-フォース-c-2.html">ナイキ エアフォース</a> Those things everybody else actually does with regard to adidas and moreover those things that you want to perform totally different.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-jordan-ジョーデン-c-3.html">nike air jordan</a>
14. 04. 2013 | 13:25

freerelax napsal(a):

Compact blog post explains the most important ins and outs for nike together with something that you must do straight away. <a href="http://www.mizunogoruhujp.com/">ミズノ</a> The Secret For nike <a href="http://www.mizunogoruhujp.com/ミズノ-ゴルフクラブ-c-1.html">ミズノ グラブ</a> Quite short guideline aids you with some of the inner workings of nike and also precisely what one ought to do right away. <a href="http://www.mizunogoruhujp.com/ゴルフグローブ-c-33.html">グローブ ミズノ</a> Everything that everyone else engages in when it comes to nike and consequently the things that youshould do different. <a href="http://www.mizunogoruhujp.com/ゴルフバッグ-c-7.html">ミズノゴルフ</a> Independent page lets out 2 new stuff over mizuno that nobody is mentioning. <a href="http://www.mizunogoruhu.com/">ミズノ アイアン</a> A significant double change on mizuno <a href="http://www.mizunogoruhu.com/ミズノmizuno-クラブ-c-4.html">ミズノ mp</a> Focus and construction throughout Seminole Florida -- nike has left without good-bye <a href="http://www.mizunogoruhu.com/ミズノmizuno-アイアン-c-3.html">ミズノ アイアン</a> Economical methods for nike which you can use starting off immediately. <a href="http://www.mizunogoruhu.com/ミズノmizuno-バッグ-c-5.html">ミズノゴルフ</a> Short document discloses the unquestionable information about mizuno and in what ways it might harm your organization.
04. 05. 2013 | 12:13

http://www.boola-games.com/images/90.php napsal(a):

If any one desires to be a successful blogger, then he/she must study this post Benjamin Kuras ? Jak porazit politický islám , for the reason that it carries al} techniques related to that.
26. 02. 2014 | 23:43

http://www.boola-games.com/images/90.php napsal(a):

This post Benjamin Kuras ? Jak porazit politický islám is related to web programming is in fact fastidious for me as I am web developer. Thanks for sharing keep it up.
27. 02. 2014 | 11:20

Pravda vás vysvobodí napsal(a):

Fanatizmus je víra bez lásky a zlo plodí zase jenom zlo. Všechno má své hranice- i tolerance. Tady nejde o nějakou toleranci k nějakému náboženství. Oni se všude tvrdě prosazují na úkor původního obyvatelstva. Všude jsou s nimi jenom neskutečné problémy. Je to sekta smrti.Mělo by se to po celém světě zakázat stejně jako fašizmus. Doma se mezi sebou mydlí a vraždí hlava-nehlava. Je zajímavé, že my jsme pro ně něco jako odpad, ale full servis je jim v Evropě a jinde náramně dobrý. Proč si je nevemou k sobě ostatní velmi bohaté muslimské státy, ve kterých se zrovna neválčí??!! To by se ovšem islám nešířil do celého světa- to je jejich ideologie. Chtějí ovládnout a zotročit celý svět, ani se s tím netají, stačí si to vygooglit. Dokud jsou v menšině, tak se ještě chovají nenápadně, ale když dosáhnou převahu, tak Bůh nás ochraňuj. Naši předkové umírali zato, aby pro nás uhájili naše území a my si to sem pouštíme po milionech. Ale my jsme tady doma!!! Ať se přizpůsobí ve všem oni, anebo ať jdou odkud přišli. Nikdo je sem nezval.Ovšem nejhorší jsou konvertiti, kteří se k nim přidávají- "poturčenec horší turka".A naše ženy jim ješte rodí další muslimy. To už je fakt úpadek. Viděli jste to někdy obráceně??!! Nenechme se zotročit krutým fanatizmem.My máme svoji kulturu, své dějiny a svoje tradice. Náš Bůh je Láska. Ježíš přišel na tuto zemi, aby nám představil skutečnou podobu Boha-Stvořitele. On byl ke všem milosrdný, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, odpouštěl hříchy, dokonce se za nás obětoval, aby jsme mohli po smrti být s ním v Jeho království v nebi. On nezůstal na kříži, byl vzkříšen a na konci věků přijde znova na tuto zemi jako Spravedlivý Soudce. Pak bude i vzkříšení mrtvých. Doporučuji přečíst si Nový Zákon, tam je všechno, mimo jiné i varování před falešnými proroky- "i kdyby přišel anděl z nebe" a tvrdil věci, které odporují Bibli /Starý a Nový zákon/, tak to je od "Zlého".
20. 12. 2014 | 22:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy