Islámské bankovnictví dobývá Británii

07. 07. 2009 | 14:45
Přečteno 7093 krát
Británie se nenápadně stala světovým centrem islámského bankovnictví řízeného zákony šaria. Postaral se o to sám Gordon Brown, který to před dvěma roky naplánoval, schválil a uzákonil ještě jako ministr financí. Podle zprávy International Financial Services London z letošního února má Británie pět bank plně podléhajících zákonům šaria a dalších sedmnáct bank otevřelo speciální šaria pobočky pro muslimské klienty.

Jejich fondy mají hodnotu 18 miliard liber, které teď poletují nad britským investičním trhem a očichávají, co je zde ke koupi. Někteří finanční analytici už vyslovují obavy, že bude-li se bankovní krize prohlubovat, islámské banky by mohly jednoho dne skoupit a ovládnout britský finanční sektor a jeho prostřednictvím zrychlit celkovou islamizaci Británie.

Že se k tomu začíná schylovat, by se mohlo vysoudit i z toho, že šaria bankovnictví se v Británii vyučuje na více než padesáti odborných školách a institucích. Šaria bankovnictví žádají přibližně tři čtvrtiny britských muslimů. Navíc už asi pětina žadatelů o služby šaria bank jsou nemuslimové, kteří se domnívají, že islámský bankovní systém je etičtější, poctivější, průhlednější a efektivnější než ten zkorumpovaný a krachující kapitalistický.

Není. Je jenom zakuklenější. A antidemokratičtější.

Připomeňme si, že celý úspěch západní civilizace je postaven na úroku, kterým si může ekonomicky polepšit a s trochou fištrónu i zbohatnout každá venkovská babička. Je to systém, který rozprostírá bohatství mezi velký počet občanů, posiluje jejich nezávislost a svobodu a přidává jim na důstojnosti.

Islámský bankovní systém nic takového neumí - a vlastně to znemožňuje. Zakazuje účtování a vyplácení úroku (bohatnutí prostých spořitelů), ale protože ví, že bez zisku vám nikdo peníze nepůjčí, nahrazuje úrok dvěma způsoby.

Jednou metodou je to, že vám dnes půjčí milion šestáků s tím, že jich za pár let vrátíte (například) dva. Arabsky se tomu říká „murabaha“ a nepočítá se to jako úrok, nýbrž jako legitimní podnikatelský zisk, třebaže je to totéž: vracíte víc, než si vypůjčujete. Druhá metoda, zvanou arabsky “mušaraka” spočívá v tom, že zapůjčovatel se stává kontrolním spolumajitelem vašeho majetku. Vám jako prostému spořiteli (tedy zapůjčovateli) ale žádný úrok žádná finanční instituce nevyplatí.

Na šaria bankovnictví může tedy bohatnout prakticky jen ten, kdo už bohatý je. Proto patří islámské společnosti mezi sociálně a ekonomicky nejméně vyrovnané, s většinou bohatství soustředěnou v obscénním množství v rukou několika vládnoucích klanů. Na evropského spořitele a investora tedy nemůže mít šaria bankovnictví jiný účinek než ožebračující.

Druhým rizikem je nedostatečně zaručená kontrola státních institucí nad šaria bankami a jejich propojením se světovými islámskými institucemi, včetně těch, které se netají programem islamizace světa. Šaria bankovnictví je nedílnou součástí komplexního právního systému řízeného funadmentalistickými klerikály s duchovním a právním centrem v Saúdské Arábii (Akademie Fiqh v Džeddě).

V tomto právním systému se šaria zákony vztahují na každého, kdo služeb šaria bankovnictví používá. Včetně zákazu investic do “neislámských” projektů. Do těch patří nejen například výroba a prodej alkoholu, ale taky třeba šíření křesťanství, judaismu, hinduismu, buddhismu, ateistického liberalismu, rovnoprávnosti žen a vlastně cokoli, co se dá vykládat jako nepřátelské vůči islámu. Šaria bankovnictví je tedy účinná metoda, jak západní společnosti vnutit nadvládu islámu pomocí peněz. A to je to třetí a největší riziko.

“Islámský finanční systém může vydláždit cestu pro nastolení nových pravidel v západním světě,” napsal o šaria bankovnictví pochvalně a obdivně vatikánský list Osservatore Romano. O tom není pochyb. Zda to bude k prospěchu křesťanského světa, se možná Osservatore jednou podiví, bude-li se ještě smět divit.

Ale když se tak člověk zamýšlí nad tím, že mu i ta nejštědřejší britská spořitelna letos srazila úrok ze šesti procent na půl procenta, napadá ho, zda britské bankovnictví na nás všech už šaria nezkouší, abychom si na ně zvykli.

Vyšlo v týdeníku Euro

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jenicek napsal(a):

Když jsme u těch financí a bankovnictví. Pojmy jako "inflační daň", "nekrytá měna", "úvěrová expanze" jste někdy slyšel? O co jsou ti muslimové horší?
07. 07. 2009 | 14:58

Stan napsal(a):

Není tady v éteru nějaký bankovní expert, který by ten rozdíl mezi klasickým a arabským bankovnictvím srozumitelně vysvětlil? Panu Kurasovi se podařilo celý problém jenom zamlžit. Což může mít dvojí příčinu. Buďto tomu nerozumí, nebo to dělá schválně z ideologických důvodů. A jestli jsem dobře pochopil, tak tou hlavní výhodou je, že západní banky jsou jaksi demokratičtější, než ty arabské - tak to jsem se smál, až jsem se za břicho popadal...

Chápu, že Vás islamizace Británie a západní Evropy znervózňuje (mě taky), ale nemělo by Vám to úplně zatemňovat zdravý rozum.

P.S.
Upozorňuji Vás, že v českých bankách je obvyklý úrok na b.ú. 0,1 % a poplatky za všechny bankovní služby, včetně např. poplatku za "nadměrný vklad". Přitom mi není známo, že by kterákoliv z českých bank měla arabské vlastníky.
07. 07. 2009 | 15:29

RobotkiD napsal(a):

Warburg, Goldman, Sachs, Morgan, Rotschild, Rockefeller, Kuhn, Loeb, Schiff, Lehman to jsou typická muslimská jména, že? Ta islamizace bankovnictví postupuje zatraceně rychle :-D

Já být židem, tak by mě taky pořádně štvalo, že se mi nějací muslimové montují do mé lukrativní bankovní hry s názvem "sedři gojima až na kost lichvářskými úroky". A ještě mají tu drzost narušovat lichvářskou kartelovou dohodu uzavřenou s mými židovskými bratry o výši bankovních úroků.Takhle se nedá podnikat v souladu s Talmudem, když člověku konkurují muslimové s nižšími úroky.
Zajímavé, že panu Kurasovi nevadí, že světovou ekonomiku ovládá hrstka (výše jmenovaných) židovských bankéřských rodin z USA, které mj. vděčíme za současnou finanční krizi. Dělají to pomocí fractional-reserve banking (česky multiplikativní tvorba depozit), polopaticky "tvorba peněz z ničeho".
Ale že se na trhu snaží prosadit pár muslimských bank je pro Kurase problém.Pro mě ne.Já, co by "křesťanský" zákazník uvítám konkurenci na bankovním trhu, kde doposud měli monopol na odírání gojimů židé.
07. 07. 2009 | 15:59

Miloš napsal(a):

Jestli mám mít v arabské bance nominální úrok 0 a reálný záporný a v České spořitelně nominálně +0,05 procenta a reálně také mínus, tak si myslím, že naše banky již podle zákona šaría jedou léta.
07. 07. 2009 | 16:04

Jirka H napsal(a):

To Miloš:
Nejedou, ještě nesekají dlužníkům ruce,
Anebo se pletu...?

To Stan:
Připojuji se k Vám. Taky nevím, jakou konkretní hrozbu má autor na mysli.
07. 07. 2009 | 16:19

Milo napsal(a):

On to pan Kuras trochu démonizuje a politizuje. Faktem je, že islamistický finanční systém sílí zhruba od roku 1970. Primární faktory jsou asi jiné než "světové spiknutí".Souvisí to s petrodolary. Faktem také je, že i tzv. západní banky nabízející v muslimském prostředí např. podílové fondy, investují v souladu s šarijou a hledají "spřátelené kleriky" do svých investičních výborů.

Blíže pravdě je, že se ty dva systémy se prolínají a ten islamistický expanduje výrazněji, protože z nízkého základu.

Pokud jde o ten úrok - když chcete vydělávat peníze, nemůžete mechanismus úroku obejít. Ten islamistický mechanismus je jen komplikovanější a zamlženější.

Úrok je fascinující fenomén.Západní křesťanská civilizace mu přišla na chuť až snad ve 12. století. Předtím bylo jeho užívání zakazováno, ale nikdy ne zcela vymýceno. Čas patřil Bohu ... a nebylo možno jej zneužívat v úroku. Vymizení této doktriny osvobodilo peníze a ekonomiky. Mohl se rozjet průmyslový rozvoj.Islamisticky fundamentální ekonomiky tato "herese" ještě čeká. Potřebují to. Medián věk je ve většině z nich velmi nízký a protože jsou "chcíplé", nejsou schopny generovat ani růst, ani pracovní místa pro armádu mladých mužlů a žen. I proto mají více revolucionářů než je zdrávo.
07. 07. 2009 | 16:21

Ládik napsal(a):

"Pražská společnost Creditinfo Solutions a íránská společnost IRAN Credit Scoring, založená hlavními íránskými bankami, podepsala kontrakt a zahájila jednání o realizaci řešení bankovního registru Credit Bureau Solution. Uvedený registr bude spravovat kreditní informace o bankovních klientech ze všech 16 íránských bankovních domů a hlavních finančních společností a bude dodržovat islámské právo Šaría."
I ty, Brute...
07. 07. 2009 | 16:22

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý den pane Kuras,
divím se, že se ještě nesešli staří dobří známí z Řádu pathologické ssedliny (jehož jsem též rytířem) a sborem nekonstatovali, že nelze zachránit někoho, kdo se rozhodl spáchat sebevraždu.

Ale to máte těžké. Koncepce Multi kulti globální vesmice vyžadovala odpovědět 2 otázky: Kdo má tu světovou diktaturu mocensky zaštítit a kdo má držet finanční opratě a tedy vládnout.

Její tvůrci mohli a měli počítat s variantou, že to nemusí být oni.
07. 07. 2009 | 16:50

bigjirka napsal(a):

Ahoj Karle, další RPS je zde. Je třeba vrátit islám tam, kam patří. Na poušť.
07. 07. 2009 | 17:02

milo napsal(a):

To. RPS

Pánové, je tu ještě možnost vést, ale nevládnout. Myslíte, že to nejde ?
07. 07. 2009 | 17:11

ten napsal(a):

Arabům nic nesvěřujte, svěřte to svým
http://cs.wikipedia.org/wik...
07. 07. 2009 | 17:21

anonym napsal(a):

Jen tak dale a pak uz jen tu uzdicku pro bilou rasu krk, nekrk a zacneme del nich behat jako ochocene opice!
Kulturne se projevuji zcela jasne ...
07. 07. 2009 | 18:30

Karel Mueller napsal(a):

Ahoj Jirko, souhlas, znáš mě.
Ale to by nesměl mít naftu a my multi kulti.

milo:
Jsem skeptik. Yahoo zůstane Yahoo, bez ohledu na národnost.
07. 07. 2009 | 18:44

veverka napsal(a):

"... patří islámské společnosti mezi sociálně a ekonomicky nejméně vyrovnané, s většinou bohatství soustředěnou v obscénním množství v rukou několika vládnoucích klanů."

Tak naprosto to samé platí např. i o USA.Ale tam neovládají bankovnictví muslimové,ale zástupci úplně jiné víry s kolečky na hlavách.Že pane Kurasi? Co se týče toho bohatství nahromaděného především v rukách několika vládnoucích klanů to vyjde nastejno.

Při dalších absurdních tvrzeních
autora ,jako že kapitalistické bankovnictví je více demokratické než muslimské,nebo že úroky přidávají lidem na důstojnosti už jsem se musel jenom smát.
07. 07. 2009 | 18:58

Zacheus napsal(a):

Situace bohužel vypadá tak, že jsou otevřena stavidla pro islamizaci Evropy ve všech sférách.

Podle mne je legitimní se ptát, kdo konkrétně a případně za jaké cihly a pruty zlata tento vývoj skrytě podporuje. Vývoj, který může mít v budoucnu obdobný scénář jako při uloupení Kosova.
07. 07. 2009 | 19:14

Jirka H napsal(a):

Dotaz na diskutující:
Jak konkrétně si představujete islamizaci Evropy přes banky? Ptám se bez ironie. Mě osobně žádný způsob nenapadá...
07. 07. 2009 | 19:37

Targus napsal(a):

To Benjamin Kuras:

nejsem zcela schopen pochopit rozdíl průběžně vyplácených či připisovaných úroků a sumy vyplacené jako zisk z finanční operace při vrácení sumy vypůjčené. Asi jsem příliš hloupý.....

Jedno mi je ale jasné, Britům všeho druhu je bližší košile kabátu, tudíž upřednostňují míru zisku před ideologickými měřítky.

Z toho mi vyplývá jediná možnost k záchraně UK, potažmo celé Evropy. Musíte se okamžitě do UK vypravit a nedemokraticky smýšlejícím Britům vysvětlit, že je lépe se nechat více, ale důstojně okrádat, než míti nedůstojně vysoké zisky za současného ožebračování sama sebe.
Tuto fintu, jak docilovat lepších výnosů z investovaných peněz a současně chudnout, jsem také nepochopil, asi jsem opravdu natvrdlý.

Ostatně počínání arabských bank mi silně připomíná politické a společenské postoje mnoha německých kapitalistů za Rakouska-Uherska na Ostravsku. Kdo chtěl práci, musel přihlásit své potomky do německé školy, takže nic nového pod Sluncem.

Můžete být ale klidný, islamizace Evropy proběhne poněkud jiným způsobem, už je rozhodnuto.....:-(((
07. 07. 2009 | 19:51

Jip napsal(a):

Kuras

by měl zůstat u gurmánství

a povídání o sexu

s těmi mladými bimgo naivkami, co ještě mají papulu otevřenou nad spisovatelem.

Petrodolary, tedy Fordem a Detroitem živená spotřeba benzinu, spolu s nenasytným, sobeckým finančním inženýrstvím od Greenspana, předs Wastreen Goldman Sachcsů, Loebů, atd. atd., lonsdýnských a jiných Rotschildů a většiny City, musí a nakonec mají nějaké tektonické dopady.

Pan Kuras se ne neprávem obává začátku konce. Islámské bankovnictví, zmíněné petrodolary, spolu s rezevami BRICu odklánějícími se, stále více koordinovaně od dolaru, který umožnil přes 700 vojenských základen na světě, zbrojní rozpočet USA rovný polovině celého světa, včetně zvláštního vztahu, dotací státu Izrael, to vše je evidentně ohroženo.

A Barack Hussein Obama, co do inaugurace neukazoval své střední jméno, jím teď prediktabilně mává v Káhiře a jinde v muslimském světě, přes nemalé pochybnosti Wall Streetu a židovského lobby v USA se snaží co může. Je tak nakonec poslední dobrou šancí zmíněných minimalizovat ztráty sestupu, když už znovu maximalizovat zisky na ruinách systému a prchající důvěry v Impérium nebude postaru možné.
07. 07. 2009 | 20:12

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane Kurasi.

V historii se vzdy vyskytuji obdobi velkych zmen. Jedno takove obdobi prave prozivame.
Meni se spolecenske i politicke systemy. Bylo by naivni se domnivat, ze pri tak zasadnich zmenach zustane finacni system nedotcen.

Zide udelali jednu velkou chybu. Nebyli schopni si uhlidat ve svych radach t.zv. nenazrane!
Soucasna finacni krise je ta posledni kapka, ktera zpusobila, ze nadoba pretekla!
Finacni system se musi predelat!
Islamsky finacni system ma jednu nevyhodu. Neni jednotny! Na rozdil od neho Cina uz vlastni v tichosti nekolik finacnich instituci, kterym zustavaji zidovska jmena, ale kontrolu ma cinske vedeni.
Je prilis brzo delat uzavery, zda to je hodne dobre, nebo hodne spatne.

Cina ma sve vlastni zajmy, ktere vsak nejsou prilis rozdilne od nasich! Tedy po finacni strance!
Cina rozhodne neni naklonena Islamu. Posledni nepokoje v Cine v oblastech, kde je hodne muslimu jedine potvrzuji tuto teorii.
Cina se uz davno neboji demokracie. Tu docela s prehledem kontroluje.
Cina se boji jineho totalitniho systemu! Islam je totalitni system.
Ono mozna nebude na skodu, kdyz se ten svetovy `Wall Street` trochu predela!

Bylo tam uz mnoho zatuchleho.
Dovolim si citovat neco, na co casto upozornuje pan Mueller, ktereho timto zdravim:
``Absolutni moc korumpuje absolutne.`` Omlouvam se, pokud to necituji doslovne. Jde o princip!
Neni pochyb, ze par finacnich magnatu melo absolutni moc. Prilis dlouho.

Na konec, ze by britske financnictvi bylo islamisovano.
Tomu snad neverite ani Vy sam pane Kurasi.
07. 07. 2009 | 20:20

Jip napsal(a):

autorovi

napište nám raději tu pohádku, jak křesťanský středověk Evropy a jeho panovníci, jsa dogmaticky věřící křesťané byli tedy proti úrokům a lichvě a tak nechali tyto Židům, penězoměncům.

Ti navíc nemohli chudáci mít půdu, základ feudální, agrární společnosti, drít se na ní od nevidím do nevidím. Takže jim zbyly ty mezinárodní finanční transkace, počty, lichva a úroky a místo sýpek obilí a chlévy s dobytkem pak pytlíky diamantů a vzácných kovů.

Tu pohádku já nejraději. Dnes také hnojařinu nebo strojařinu nestuduje ten z chytré rodiny. Jde, jako pan prezident, na ekonomku a od hnojařiny uteče do úřadu ministra financí. A nepotřebuje k tomu středověkou diskriminaci.
07. 07. 2009 | 20:22

Ládik napsal(a):

Přestavět radniční věže na minarety nebude tak velký problém. V Ostravě bude dělat muezzina Zaorálek.
07. 07. 2009 | 20:36

Jip napsal(a):

Kdyby kdokoliv napsal tolik zavádějícího, nepravdivého, tendenčnígo o judeo bankovnictví, spustily by se nářky nad antisemitismem.

Zde pan autor dělá to samé v jiném gardu a navíc se staví do ochránce západní civilizace.

Všechny ty tisíce miliard petrodolarů, na kterých vydělávali Bushovci, Wall Street, USA a tedy i Izrael, Londýn, se nakonec vymykají z rukou.

Autorem zmiňovaná babička co prý díky úrokům také může "bohatnout" je jen zástěra. Goldman Sachs a spol. se nikdy nespokojily s 1% nebo půl nebo 5tiprocentním úrokem, tedy "bohatnutím" z úroků. Stejně jako bankéři se nespokojí s X-násobným platem průměrného, byť VŠ vzdělaného zaměstnance v jiném oboru.

A o tom, jaký státní dohled nad finančním sektorem třeba Fed prováděl, na to pan autor buď pozapoměl nebo se mu to také nehodí do špinavé, pomlouvačné kampaně. Nebo je to pokus o hodně špatný vtip?
07. 07. 2009 | 20:37

Tupelo napsal(a):

Coz takhle prestat se bat vseho, co je jen trochu citit islamem a zkusit si vzit, v tomto pripade v oboru bankovnictvi, to nejlepsi z nej - mimochodem, nevim jestli je stale aktualni, ale ceske banky specialne - viz snad uz neexistujici poplatek za zruseni uctu, nebo poplatky za prijem platby (defacto za to, ze bance pujcuji penize...).

Jinak jen par poznamek v rychlosti:

- i v nasem kapitalismu, nejen v islamu, se zvetsuji rozdily (rozevirajici se nuzky) mezi bohatymi a chudymi. Nemluve o tom, ze prave nase spolecenske zrizeni se chlubi tzv. rovnosti sanci - netreba dlouho premyslet, abychom zjistili, ze bohatsi maji vzdy lepsi startovni caru nez chudsi (viz. take (ale nejen) tzv. sametova revoluce).

- ve Velke Britanii proste islamske banky ucitily svoji sanci (saem prijdou treba banky z Ciny), je prece jen na trhu, jestli budou uspesne ci ne. Nebo se zacne trh deformovat za ucelem znerovnopravneni podnikatelskych subjektu (tentokrat z ) islamskeho sveta? :) Ne ze bych byl proti, ale zverozvestum volneho trhu bez privlastku bu tohle nejspis nevonelo.

- exrtremni rozdily v chudobe a bohatstvi jsou take napr. v hinduisticke Indii. Neznam socialni zajisteni v ni a v islamskych zemich, proto by me docela zajimalo, jak se stat stara o hladovejici ci nemocne v techto kulturach.

- o tom ze zapadni system (jak bankovni tak politicky) je zkorumpovany netreba pochybovat, svedky toho kam svet zavedla nenazranost nezodpovednych osob jsme dnes a denne.

- opravdu bych chtel videt venkovskou babicku s peti slipkama a fistronem k tomu, jak se diky tomuto zakladnimu kapitalu stava venkovsku elitou. Mozna, kdyby se ji zacalo kooor jo darit, by dostala mestskou navstevu, nabizejici za pomerne smesnou mesicni castku ochranu pred vandaly (tzv. vypalne)
07. 07. 2009 | 21:01

vlk napsal(a):

Arabské bankovnictví by nemělo nejmenší šanci v západním světě, nebýt dvou zásadních fenomenů:

1- je postaveno na petrodolarech
2- vypěstovali jsme si jej / rozuměj naši bankéři především z Wall Street a londýnské City sami

S tím prvním faktem nemůžeme vůbec nic dělat. prostě pod zemí mají šejkové naftu a my chceme jezdit auty a neobejdeme s e bez plastů

To d ruhé je na pováženou. Naš e bankovnictví ylo staletí výkonnější než arabské. Co s e stalo, že dnes má problémy , zatímco arabští bankéři nikoliv?
Odpověď je nasnadě. Zatímco Arabům stačilnormální a hmatatelný zisk a je jedno jakou cestou, bankovnictví euroatlantickému nikoliv. pro levici je používán často s posměchem termín sociální inženýrství.
Přesně do tohoto ranku patří ti, co napříkald zrušili Glass-Segal Act a podobně. V zájmu vyšších a ještě vyšších a ještě rychlejších zisků. V důsledku neuvěřitelného žití na dluh v naší části světa. My jsme spekulovali do CDO a CDS Arabové koupili podstatnou část napříkald Daimlera. A susty dalších fabrik. Teď právě zachraňují Porsche... A chtěli koupit americké přístavy. Atd. Atd.atd. Prostě investice do reálné ekonomiky!
A my? My dělali dluhy. Kdo má slitování s dlužníkem? Kdo si váží dlužníka? Odpověď je jednoduchá - nikdo!Arabští bankéři thle všechno vědí a zařídilis e podle toho. Jak to, že my ne?

Sta íše, že článek pana Kuras e není srozumitelný. Já bych řekl, že ano. Nevidím problém S výjimkou jedné věci. Šaria bank mimo bankovní dohled ve Velké Britanii. tohle je něco, co si prostě neumím představit. Ze někd e v nějaké rozvinuté zemi je řad a bank nebodléhající regulaci centrální banky. Nevadí mi odlišná bankovní etchnka, používající poplatky nebo disposiční omezení místo úroku. Vadí mi existenc e subjektů , a navíc vlekých, na mezibankovním trhu, které nepodléhají centrální bance. jestli je něco nutně změnit rychle, pak právě tohle.
07. 07. 2009 | 21:29

Marty napsal(a):

Jirka H: v dnesni dobe se mocenske zajmy prosazuji nejlepe skrze penize a neni vhodnejsiho prostredku nez banky.
07. 07. 2009 | 21:33

Karel Mueller napsal(a):

Panu VK Can.:

Srdečně zdravím pane VK :-).

Napsal jste to správně, celý citát zní moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně.

Pokud jde o tu nenažranost některých Židů ... zní to velmi nehezky, ale bohužel to tak asi bude. K tom lze přidat přesvědčení o své všemocnosti a o tom, že řídí svět. Někde tady je důvod, proč nekontrolují Rusko a Sibiř - při správné sehrávce bylo obojí zcela reálné.

Nadhodil jste otázku, jestli je nástup čínského kapitálu špatně či dobře. Viděl bych to takto (mohu se mýlit): Bylo by to dobře, kdyby ve světě vzniklo několik velkých bloků se vlastní výrobní základnou i vlastními financemi a mezi těmito bloky nedocházelo k fůzím a kapitálovému propojení.

To je asi nereálné, nadto stále trvá koncepce globální vesnice a multi kulti. To znamená, že karty jsou rozhozeny takto: Světovláda nebo podřízenost. Jednotlivé finanční okruhy se mezi sebou sotva dohodnou, naopak budou bojovat o dominanci. Může to také dopadnout dost ošklivě.
07. 07. 2009 | 21:45

Jirka H napsal(a):

To Marty:
No nevím. Síla některých bank se odvíjí spíše z nadstandartních vztahů s politiky a centrální bankou. Žeby si britští politici připustili "cizí" banky k tělu a "svoje" banky, do kterých nacpali takový ranec "ozdravných" balíčku, pustili k vodě, se mi moc nezdá. Ale kdo ví...
Přeji příjemný večer
07. 07. 2009 | 22:32

N.O.S napsal(a):

v dnešním světě je válka světového měřítka nemyslitelná je potřeba vytvořit konflikt jinak - je obecně známo kdo financoval Hitlera a Bolševickou Revoluci! Je třeba vytvořit nepřítele, pokud bude nepřítel dobře znám spustí se série událostí na jejímž konci bude VYSVOBOZENÍ.

Dnes se velmi dobře ví a nikdo se s tím netají co byl onen "slavný" Marshallův Plán, muslimové jsou záminka neustále živená nenávist vůdčí Islámu je zcela absurdní.

Kolik lidí na západě konvertovalo a konvertuje k Islámu, odpověď téměř NIKDO, proč tedy sionisté (valná část politiků) hrají dvojí hru na jedné straně Importují neobyčejné množství muslimů do EU na straně druhé vytvářejí nenávistnou atmosféru. A proč? :)
07. 07. 2009 | 22:38

Jozef napsal(a):

Dobry vecer
Moj nazor: cim skor jedna celosvetova mena,cim skor jedna celosvetova unia statov a organizacii,cim skor celosvetova pozitivna diskriminacia slabsich narodov a kultur.

Dnesny system: diktat penazi,silnejsi vysavaju slabsich.Je v zaujme slabnucich europanov,aby pokracoval?

Nemoze pokracovat aj kvoli nedostatku prirodnych zdrojov zivota aj preto,ze generuje konflikty s nepredvidatelnymi dosledkami.
Absolutna moc plutokracie konci nastastie /dufajme/len nedostatkom zdrojov vysavania a nie obavanym vojnovym peklom.

Mudry kral,mudry hospodar si vazi a chrani svoj lud,svoje hospodarstvo. Wall Street si nevazil ani Ameriku.

Aj protekcionizmus v globalnom hospodarstve aj mocenske aliancie sa ukazuju uz ako cesta zla a velmi zla.Musia sa vynorit na svetlo sveta ludia,ktori budu chciet ziskat doveru celej svetovej dedinky.A starat sa o nu ako o seba.
07. 07. 2009 | 23:01

VK-Can napsal(a):

Pro pana Muellera.

Myslim, ze pomalu, ale jiste se vidina sveta jako velke vesnice a multi-kulti zacina rozplyvat jak kour z cigarety. Ten pach jeste chvilku bude citit, ale ta "realita" velke vesnice dostala smrtelnou ranu!

Uz jsou 4 politicko-ekonomicke bloky, ktere dostavaji stale konkretnejsi podobu. Zapadni, Islamsko-arabsky, Asijsky a Rusky. Spolecne zajmy?
Kazdy z nich by chtel byt prvni a nejsilnejsi. Tam konci veskere spolecne zajmy!

Pokud Iran ziska jadernou zbran, tak to bude docela vyrovnana "partie" voleneho mariase.

Jen jeste k tem bankam. V kazde zemi jsou banky urcity druh "franchise", kde pokud pouziji Vaseho terminu, zakladni mantinely stanovy ministerstvo financi.
"Islamisace" britskeho ci jineho zap. financnictvi je trochu slozitejsi, nez jen vlastnit par malych bank.
Pan Kuras musi jiste vedet, ze za 18 miliard liber toho moc nekoupi, natoz aby mohly neco kontrolovat.
Ono je to sice hodne penez, ale ne v bankovnictvi.
07. 07. 2009 | 23:06

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,
za 18 mld. liber opravdu štěstí nenadělají, stačí se podívat na ceny korporací. Ale etablovaly se, mají možnost průniku do britského finančnictví a ekonomie a nadto budou mít islámských států a tedy korporace ovládané islámským kapitálem s nimi začnou spolupracovat, ať už jako klienti nebo partneři. Lze tedy čekat, že začnou růst a to rychle.

O tom, že multi kulti a vidina globální vesnice jsou minulostí se mluví delší dobu. Ale v reálu to pořád pokračuje. Takže uvidíme, co bude dál.

Pokud jde o ty bloky, ty se takto rýsují a možná lze přidat vidinu Brazílie dominující v JA. Což je ovšem alespoň zatím nereálné. Ale tyto bloky jsou finančně natolik provázané, že se budou snažit se té provázanosti maximálně zbavit, nebo ji alespoň omzit. Např. ruský průmysl i zemědělství staví na nohy západní i asijské firmy a Rusové je ještě dlouho budou potřebovat. Jinak by se jich mohli hravě zbavit - přebytky z prodeje nerostných surovin na to mají.

S tím Íránem se dalo čekat, že Obama přijde s návrhem handlu Írán za radar a základnu v Polsku. Z tohoto pohledu lze vidět ono zatažení za provázek v Íránu v jiném úhlu, taky nás to mohlo napadnout :-). Ale ajatolláhové musí být pevně v sedle, jinak by to Obama nedělal, důvody jsou zřejmé.
Od Obamy je to ovšem skvělý tah, Rusové jsou oficiálně kategoricky proti atomce v Íránu a tady mají k tomu nabídku vstřícnosti v otázce, která je pro ně klíčová. Tož což včil, jak říkají na Moravě :-).
08. 07. 2009 | 00:20

Baba napsal(a):

Poučné informace. Jak se to má v Británii s čínským bankovnictvím?
08. 07. 2009 | 06:56

Jozef napsal(a):

N.O.S.
"vytvareji nenavistnou atmosferu.A proc?"

Ti,ktori dobyjaju Palestinu,kusok moslimskej zeme,ovladli tych,ktori dobyli Ameriku.
A hraju svoje starocne rimske hry.
Divede et impera! Ak chces vladnut,musis byt brutalnym machiavelistom!
Pusky a ohnivu vodu za skalpy.Niekedy staci potlapkat po pleci a mrkvicku posunut pod nos.

Nazvime vladu machiavelistickej plutokracie satanskou.Podla skutkov.A konstatujme,ze vsetci /aj cirkvi/, ktori sluzime tymto rimskym risiam, sluzime "satanovi". A ze prisiel cas najst cestu zivota.
08. 07. 2009 | 07:49

iga napsal(a):

Pane Kurasi,

zbohatnuti chudaku a babicek za pomoci kombinace euroatlantickeho bankovnictvi a fistronu je pouha fikce stejne jako islamizace neislamskeho sveta za pomoci bankovnictvi saria.
Osobne bych si jiste vybavila nekolik jmen evropskech bohacu, kteri dik bankam zbohatli jeste, na zadnou babicku, ktera na urocich nadelala miliony se vsak nemohu upamatovat. V otazce penez jsou na tom muslimsti bankeri stejni jako ti ostatni, vsichni jich chteji vydelat vic a kdyz jsou nastavena sariatska pravidla, tak se to holt nejak prejmenuje "murabaha" = urok nebo se to proste nejak zaonaci aby se vydelavalo. Jsem si jista, ze islamske bankovnictvi neni zkratka pro nas hrozbou...
08. 07. 2009 | 08:27

N.O.S napsal(a):

Jozef

Římané měli styl a hrdost, byl to zcela jiný typ člověka mnohem dokonalejší. To je zcela nesrovnatelné.

Chci říct že těmto (etnickým) pseudo-židům jde o vytvoření války s muslimy v EU - proto je importují a zároveň šíří k nim nenávist, je dobré to vědět.
08. 07. 2009 | 10:44

Karel Mueller napsal(a):

N.O.S.:

To by muselo Židům přeskočit v hlavách, kdyby záměrně dováželi muslimy do Evropy a štvali proti nim s cílem vyvolat v Evropě občanskou válku.

Co by tím získali? Když se dva perou, třetí se směje. Bank by sebrala Asie.
08. 07. 2009 | 11:58

N.O.S napsal(a):

Karel Mueller

proč Wall Street financovala bolševickou revoluci a Hitlera? co Marshallův Plán, Alan Greenspan nedávno napsal že tento plán byl pro rozvoj reformy téměř zbytečný na rozdíl od Erhardovo reforem...

WWI a WWII byli zcela syntetické - tvrzení že Hitler byl příčinou (WWII) je dětinské, dnes je WWIII nemyslitelná ale válka je nezbytná ....
08. 07. 2009 | 13:06

N.O.S napsal(a):

Karel Mueller

Oprava: pro rozvoj Evropy
08. 07. 2009 | 13:07

Jedla napsal(a):

Na úrocích založená ekonomika funguje za tohoto předpokladu: Trvalý, stálý růst ekonomiky o málo větší než úroková míra a ta o málo větší než trvalá mírná inflace.
Stagnace či propad poptávky a výroby, příliš vysoká nebo téměř nulová úroková míra a deflace nebo příliš vysoká inflace Vám to rozbije na hadry. To je teď, a ještě bude hůř.
A právě v těchto dobách je samozřejmě poptávka po alternativě. Buď po komoditách (zlato), nebo po alternativním peněžnictví založeném na členském podílu (u nás družstevní záložny, úvěrová družstva), nikoliv na (extrémně nejisté) úrokové míře.
Dejme do pořádku "svůj" svět a nemusíme hledat jiný. Ale nevyčítejte, že hledáme alternativu, když to etablované nefunguje. Když nedostanu úvěr na své podnikání v klasické bance, zkusím to jinde. Třeba i v šaria, bude-li to fungovat.
08. 07. 2009 | 13:49

VK-Can napsal(a):

Pro pana Muellera.

Vratim se trochu zpet k tem "nenazranym". Ano, mate pravdu, zni to nehezky!
Nechtel jsem se dotknout nenasytnych. Nemohou za to. Totiz i nenasytni maji urcite hranice, za ktere nejdou. Nenazrani zadne hranice nemaji. Proto jsem pouzil tohoto silneho vyrazu.

Globalni vesnice a multi-kulti se mely zcela k zivotu, tedy az do doby soucasne finacni krize.
Ta s timto konceptem velice nesetrne zatrasla.
Podle meho ho kompletne setrasla ze stromu a udelala z nej padanku.

U tech bloku jste se dotkl dosud nejasneho. Staty Jizni Ameriky. Budouci silny faktor ve svetovem deni, ale dosud se vetsina zemi Jizni Ameriky nerozhodla kam se zaradit. USA (zap. blok), pokud budou hrat sve karty dobre, zde stale maji velkou sanci.

Iran zustava stale otevrenou knihou. Soucasne nepokoje v Iranu?
Svet zapomina, ze Islam ma dve frakce, Sunni a Shia ktere se snaseji asi tak dobre jako zaludecni vred a paliva paprika.
Zatim obe tyto frakce dosud mely k disposici je konvencni zbrane a fanatismus.
Pokud by Iran ziskal atomovou zbran, tak se obraz radikalne meni!
Soucasne nepokoje v Iranu muze organisovat JEDINE jina frakce Islamu!!

Pokud by iranske Revolucni Gardy Ahmadinezada nasly, ze manzel sestrenice manzelky jedineho demonstranta mel pratetu v USA, tak uz jsme davno slyseli o tom, ze to je cele organisovano CIA!
Ne v Iranu vidime souboj dvou frakci Islamu. Myslim, ze jde o hodne obema frakcim. My jsme jen divaci a muzeme u toho kibicovat.

Co mne prekvapilo, jak pan Kuras promptne napsal jiny clanek.
Verim, ze tato pile neni motivovana odvedenim pozornosti od tohoto nametu.

Totiz v historii vsichni mocni udelali stejnou chybu - nebyli schopni si priznat sve chyby a zbavit se vlastnich parasitu, kteri z techto chyb tezi!
Zide nejsou vyjimkou.
08. 07. 2009 | 19:37

Jozef napsal(a):

Aj papez za "svetovu politicku autoritu"

Z dnesnej tlace:
"Pred summitom G 8 ziada Benedikt XVI. novu superorganizaciu...
vyzval na vytvorenie "svetovej politickej autority",ktora by ozdravila ekonomiky zasiahnute hospodarskou krizou a riadila sa principmi etiky,ludskej dostojnosti a spolocneho dobra.Zdoraznil tiez naliehavost reformy OSN.
Urobil tak vo svojej tretej encyklike.."

Musim vyjadrit svoje prekvapenie: Vatikan je na pulze doby.Konecne!
Stanovisko,ktore vydava,je v sulade s potrebami katolikov mnohych narodov, roznych ras.
Dovolim si predpkladat,ze podobne sa vyjadria postupne aj ine vplyvne organizacie,gremia a osobnosti.
08. 07. 2009 | 21:12

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,
vezmu to od konce.
- Pan Kuras se pustil na tenký led. Když čtete různé debaty na netu - včetně dnešní - tak vidíte příspěvky, které ještě nedávno nebyly myslitelné. Zejména tento blog neměl psát člověk židovského původu.
Půjdu do doby nedávné: Clinton se rozhodl bombardovat Srbsko a samozřejmě mu v tom nikdo a nic nemohlo zabránit, USA byly hegemon nemající sobě rovného. Nemohlo to dopadnout jinak, než to dopadlo. Ale byly nastartovány hlubinné změny v myšlení Rusů i většiny ostatního světa, kterému se to promítlo jako zvůle. Samozřejmě k tomu později přispěl Bush, ale bez Srbska by svět dnes vypadal úplně jinak.
Všichni vědí, že Wall street a FED ovládají židovští bankéři. A ty prostě selhaly a máme krizi, ať už je její pozadí jakékoli. Samozřejmě se nikomu nic nestalo a Obama do nich nalil stovky miliard. Ale byly nastartovány hlubinné změny v myšlení lidí - nejen u nás. Důsledky se projeví se zpožděním.

- Pokud jde o Írán - tady opravdu jen hádáme. Ahmadinejad i Musáví musí patřit k Síitům, Sunité jsou v Íránu nepodstatní. Možná je to opravdu jen boj frakcí nemající vliv na mezinárodní politiku. Ale za Ahmadinejada se hned postavily Rusko a Čína a pak je třeba mít na mysli jednu věc: V tak tvrdé náboženské diktatuře - jakou Írán je - nemůže vůdce opozice vyzvat "jen tak" k otevřené revoltě a zároveň neriskovat, že on a jeho tým neskončí na popravišti. A tady šel Musáví natolik daleko, že ta mezinárodní vazba se mi zdá reálná. Na koho si netroufám říct, ale podpora ze strany Sunitů - tedy ze SA patrně v koordinaci s USA - by pro Íránce byla asi ještě horší než podpora ze strany CIA, válka s Irákem asi není zcela zapomenuta.
Ale zcela správně říkáte, jsou to jen spekulace :-).
- Pokud jde o JA, tam má značné ambice Čína, uvidíme, co Obama vymyslí.
- Ke zbytku vcelku není moc co dodat, jen by mě zajímalo, jak media v Kanadě i USA komentují návštěvu Obamy v Rusku. Tady je doslova ticho po pěšině.
08. 07. 2009 | 21:52

Vasja napsal(a):

Pane Kurasi, neděste.
Bude to horší než u Madoffa, či nějakého Šolomona?
08. 07. 2009 | 23:26

Pražák napsal(a):

Pane Kurasy, to o té babičce je na Nobelovku. Pro ni ale, samozřejmě, ne pro Vás. Protoža ta babka si musela nejdřív umět spočítat, že svěří-li své úspory např. IPBance (= lvu v říši financí), Universal bance či dalším dvaceti českým bankám, zkrachuje i s nimi. A dtto vloží-li své celoživotní úspory do některé z islandských nebo amerických bank. - A jaké ty banky slibovaly výnosy - pardón - úroky! Základ západní prosperity! Vždyť celý úspěch západní civilizace je přeci postaven na úroku. - Ne, na to by snad ani pan Kohout z NERVu nepřišel.
09. 07. 2009 | 01:57

Jozef napsal(a):

N.O.S.
"ale valka je nezbytna"

Pre Wall Street bola megavojna najefektivnejsim riesenim pred prezidentskymi volbami,ked vytunelovane banky mali najvyssie raitingy a podla McCainea,ktory v kampani viedol,americke hospodarstvo bolo v dobrej kondicii.
Wall Street vtedy ohlasil prvy vacsi bankrot a podporil svoju makku silu /Obama /.

Zly a katastrofalny imidz vladcu Washingtonu sa odvtedy este zhorsil,mozno povedat,ze je zniceny.Sam sa o to snazim,bojujem tu proti Wall Streetu najma zo strachu pre nim.

Kazdy mesiac,ba kazdy den sa situacia meni.Zacinam verit,ze Washington uz nemoze rozputat megavojnu. Ale je tu stale moznost nahodneho zlyhania techniky a cloveka.
09. 07. 2009 | 08:46

Vendis napsal(a):

Když to vezmu konkrétně, tak v obchodě jsem se setkal jak s židama tak s muslimama. Muslimové i z těch nejvyšších královských vrstev jsou daleko lepší než židi. Židi jsou křivý, lžou a nemyslí na ic jiného než na to jak Vás wobrat. S chlapem, muslimem se něco domluví a to platí,protože je to chlap a dal své slovo, což je více než papír. Radši dělám obchody s muslimama, kterýms emusí ukázat karty a když na tom máte do 10% zisku tak je to OK. Žid by byl nejradši kdyby jste šli do Vaši ztráty a ještě se bude tvářit je je Váš kámoš...
09. 07. 2009 | 16:23

VK-Can napsal(a):

Pro pana Muellera.

Nejprve pres. Obamu.
Zdejsi media (americka jsou dost zticha!) nedelaji zadne dlouhe zpravy, ale venuji tomu vzdy hlavni dobu.
Velice prozirave nic nekomentuji, jen oznamuji! Celou tu dobu nenapadne ukazuji, kterak pres. Obama mistrne prochazi minovym polem "Medvedev-Putin".
Tu si trese rukou s pres. Medvedvem a hned nato sedi v pratelskem rozhovoru s Putinem.

Jedna perlicka, kterou jsem nevidel na americkem kanalu, ale daval ho nas kanadsky. Jeden novinar se ptal pres. Obami pri tiskovce, jak resi to s kym ma vyjednavat zda s Medvedevem nebo Putinem.

Vyborne odpovedel (s vaznym oblicejem!), ze Rusko ma svuj vlastni system deleni vykonne moci a svet to musi respektovat. Rekl, ze ma co vyjednavat s obema. Podle meho to byla brilantni odpoved.

Co se tyce Jizni Ameriky, tak verte, ze Cina tam ma jeste dlouhou cestu. Pracuji na tom velice uporne, ale vysledky jsou mozna jeste daleko.
Totiz Cina tvrde doplaci na "Shinning Path" v Peru! Jiste vite o teto organisaci, ktera vznikla podporou od Mao.
Byla to banda fanatiku, kteri udelali mnoho skod a tak ma Cina tvrdy chlebicek si napravit reputaci.

Lide maji dlouhou pamet, zvlast kdyz jim nekdo ublizi. Takovou povest mela "Shinning Path", ktera je ted uplne bezvyznamna a zabyva se pasovanim drog.
Ovsem jejich povest a hlavne spojeni s Cinou stale preziva.

Nutno dodat, ze USA davaji dobry pozor, aby tito "revolucionari" neupadli v zapomneni!

Mousavi je Sunni kazdym coulem! Vzdyt on byl jeden z hlavnich organisatoru svrzeni Sacha Pahlaviho a byl minist. predsedou!
On neni nekdo, nad kym muze rada moudrych Ajatolahu jen tak ohrnovat nos! Ahmadinezad dokonce neni ani v jeho kategorii, je to jen byvaly starosta Teheranu!

Nevylucoval bych spojeni Mosad- Saudska Arabie, podle pravidla, ze nepritel meho nepritele je mym pritelem!
Jak Israel tak i Saudska Arabie si nemohou dovolit Iran s atomovou zbrani!
A tak takove nezvykle vyjimecne vlezeni do jedne postele techto dvou protikladu se nemuze vyloucit.

Mousavi vidi, ze Iran je ekonomicky temer na dne a co horsiho, lide jsou na tom hur nez za Sacha! Myslim, ze docela rad prijme pomoc ze Saudske Arabie.

Zmeny v totalitnich rezimech mohou vzdy projit jen a jen tehdy, pokud je dela prislusnik vladnouci hierarchie, ktery je po "stranicke linii" cisty jako lilie!
Gorbacev a Chin Ziao jsou jen dukazem.

Ve financnim svete si Zide mohutne nakaleli do vlastniho hnizda a oni to vedi.
Stale je jeste dost velice schopnych a zkusenych Zidu, kteri jsou ve finacnim svete respektovani. Na tech bude, aby napravili reputaci a zachranili co se da.
Mnoho ovsem uz ztratili natrvalo!
Ted se jen snazi omezit ztraty na minimum.
09. 07. 2009 | 20:28

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,
ve svých úvahách jsem ani na okamžik nepřipoštěl, že Musáví je Suni. A to právě proto, že byl po šáhově pádu premiérem. Protože v Iránu je přes 90% Šíitů a necelých 8% Sunitů a moc tenkrát převzalo šíitské duchovenstvo, prakticky neomezenou. Proto jsem si neuměl představit, že by v té funkci trpěli Sunitu.

Pokud tomu tak je, tak lze místo CIA dosadit Mosad a velmi pravděpodobné domino je složeno. Obzváště když si na i-dnes přečtete o dohodě mezi Izraelem a SA o přeletu izraelských letadel pro bombardování Íránu. Neznám situaci v Íránu a tak nemohu posoudit jejich ekonomickou situaci. Teď určitě dělají všechno proto, aby Musávímu dokázali vlastizradu, tj. propojení na SA.
Nu zdá se, že varianta A nevyšla a tak Izrael přistoupil k variantě B. Teď jen uvidíme, co udělá Rusko a Čína, pokud je Ahmadinejad skutečně jejich kůň.

Pokud jde o návštěvu Obamy, tak je zajmavé, že jsem nenašel ani nějaké závěrečné resumé. A i renomovaní analytici mlčí jako hrob. Samozřejmě, museli bychom vědět, co si sdělili mezi čtyřma očima. Obama pochválil Putina za to, co pro národ vykonal a na druhé straně odsoudil "putinismus", jak jsem se mohl dočíst v mediích. Předpokládám ovšem, že jeho projev na universitě byl adresován hlavně domů. Pokud to myslel vážně, tak do Ruska nemusel jezdit. Protože víceméně odmítl vstřícnost ve dvou klíčových věcech: Rozšiřování NATO a radaru. A samozřejmě mezi čtyřma očima se museli zaobírat Íránem, resp. otázkou, co Rusové udělají v případě jeho bombardování. Ti asi neudělají nic, tedy spíš ho zajímalo, co už udělali a jak Irán odpoví.
Nu, ruští analytici mají nad čím přemýšlet. Čínští taky. Protože úspěšné bombardování znamená nejspíš revoluci v Íránu. Neúspěšné ovšem může skončit celosvětovou katastrofou.

K ostatním bodům už vcelku nemám moc co dodat a tak už jen popřeji hezký pátek a víkend :-).
09. 07. 2009 | 21:49

VK-Can napsal(a):

Pro pana Muellera.

To jsem tomu zase jednou dal.
Mousavi je SHIAT kazdym coulem!
Omlouvam se za takovou nepozornost.
Jinak take hezky weekend.
09. 07. 2009 | 22:07

nemo napsal(a):

Osobní zkušenost s nemuslimskou demokratickou KB:
Z účtu mi díky zaměstnancům KB "zmizelo 70 000 Kč. KB se hájila tím, že mi nikdo nemohl ukrást peníze, neboť když je vložím do banky, nejsou už moje. Mám pouze pohledávku za bankou. Do dneška těch 70000 Kč nemám. Tak kde je chyba soudruzi kapitalisti demokratisti?
11. 07. 2009 | 20:44

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
23. 08. 2009 | 01:03

Astaga.com lifestyle on the net napsal(a):

i really love it
29. 12. 2009 | 18:25

Mr Peterson Cully napsal(a):

Ahoj,

Hľadáte obchodné pôžičky, osobné pôžičky, úveru na bývanie, auto
pôžičky, študentské pôžičky, konsolidácia dlhu pôžičky, nezaistený úver, rizikový
kapitálu atd .. alebo si odmietol pôžičku od banky alebo finančné
inštitúcia pre jednu alebo viac reasons.You sú tým pravým miestom pre
Váš úver riešenie!
Som súkromný veriteľ, som poskytujú úvery spoločnostiam a jednotlivcom za
nízky úrok a cenovo dostupné
vo výške 2%.
Máte záujem? Kontaktujte nás pre monitorovanie spracovanie úveru a
transfer do 48 hodín; KONTAKT S
peterson.loanlender01@googlemail.com

NANÁŠANIA

Meno
Dátum narodenia:
Pohlavie:
Rodinný stav:
Adresa:
Mesto:
Štát / Provincia:
PSČ:
Krajina:
Telefón:
E-mail:
Štátna Účel úveru:
Výška úveru:
Dĺžka úveru:
Čistý mesačný príjem.
Vráť sa ku mne čo najskôr sa tieto údaje pre viac informácií.
Dúfam, že ťa počujem.
Pozdravy
KONTAKT S
peterson.loanlender01@googlemail.com
10. 01. 2010 | 13:45

Mr Peterson Cully napsal(a):

Ahoj,

Hľadáte obchodné pôžičky, osobné pôžičky, úveru na bývanie, auto
pôžičky, študentské pôžičky, konsolidácia dlhu pôžičky, nezaistený úver, rizikový
kapitálu atd .. alebo si odmietol pôžičku od banky alebo finančné
inštitúcia pre jednu alebo viac reasons.You sú tým pravým miestom pre
Váš úver riešenie!
Som súkromný veriteľ, som poskytujú úvery spoločnostiam a jednotlivcom za
nízky úrok a cenovo dostupné
vo výške 2%.
Máte záujem? Kontaktujte nás pre monitorovanie spracovanie úveru a
transfer do 48 hodín; KONTAKT S
peterson.loanlender01@googlemail.com

NANÁŠANIA

Meno
Dátum narodenia:
Pohlavie:
Rodinný stav:
Adresa:
Mesto:
Štát / Provincia:
PSČ:
Krajina:
Telefón:
E-mail:
Štátna Účel úveru:
Výška úveru:
Dĺžka úveru:
Čistý mesačný príjem.
Vráť sa ku mne čo najskôr sa tieto údaje pre viac informácií.
Dúfam, že ťa počujem.
Pozdravy
KONTAKT S
peterson.loanlender01@googlemail.com
10. 01. 2010 | 13:48

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

30. 01. 2010 | 01:19

Torquemada napsal(a):

BEWARE THE BEARERS OF FALSE GIFTS AND THEIR BROKEN PROMISES....CONDUIT CLOSING..
GAMES ARE OVER....VIDA, JAK BY TO DOPADLO, KDYBY ISLAMSKE BANKY VSTOUPILY NA
STREDOEVROPSKY REGION ... DOVOLI TO BIGBROTHERMOSSSAD? KDO JE VLASTNE UZ DAVNO
"NMAJITEL " TOHOTO REGIONU ? KDYZ UZ SE NELZE DOVEDET , WHO IS DEBTOR, PARDON
KDO JSOU TI VERITELE ? KTERYM PER ANNUM TECE Z CZ ...2OO.OOO.OOO CZK FORMOU
DIVIDEND...A KDY BUDE PRUZRACNY STATNI BUDGET? ABY BYLO JASNE VIDET, KDO PLATI
DANE, KDO NIKOLIV A PRESTO CELA LETA NENI V BANKROTU... A HLAVNE - KAM Z KASY
PENIZE TECOU, VY HUGENOTI...
28. 04. 2012 | 20:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy