Supercvokatá ekonomie

06. 04. 2010 | 20:39
Přečteno 4279 krát
Dnešní tolik haněné průmyslové emise zachránily před sto lety planetu před udušením. Nadbytek kysličníku uhličitého v ovzduší je prý pro planetu blahodárný, protože povzbuzuje větší růst vegetace a snižuje její spotřebu vody. Lidská aktivita, na niž se svádí globální oteplování, ovlivňuje ovzduší pouze ze dvou procent, čímž se veškerá kjótská a kodaňská jednání stávají směšným vtípkem. V podnapilém stavu chodit pěšky je osmkrát smrtelnější než v něm řídit auto. Opice se snadno učí peněžní ekonomice. Zvyšování cen má u některých druhů zboží a služeb pozitivní účinek na objem prodeje.

To je několik heslovitých příkladů ekonomických absurdit, které Steven D. Levitt a Stephen J. Dubner rozepisují ve své druhé „cvokonomické“ knížce Superfreakonomics (HarperCollins, New York, 2009) navazující na jejich zde dříve recenzovanou Freakonomics, jejíž titul jsme si přeložili jako „Cvokonomie“. Nová „Supercvokonomie“ je další soubor zábavně psaných ekonomických nepravděpodobnosti odpozorovaných z událostí, v nichž logické předpoklady a předpovědi kontrastují s reálnými statistikami. Autoři do svých pozorování nepravděpodobností zavádějí pojmy jako „zákon nezamýšlených následků“ a „externalita“. Těmi vysvětlují neočekávané události nebo skutečnosti, které mohou ekonomický vývoj obrátit jinam, než kam logicky směřoval. Někdy jsou to i události nepostřehnuté, tudíž nezapočítané do ekonomické rovnice, předpovědi nebo ceny produktu a služby. Příklady, které jsme si uvedli hned na začátku, autoři rozvádějí do podrobností hraničících s komedií.

Než Amerika objevila ropu a začala ve velkém vyrábět automobily, lidské zdraví, prostředí velkoměst a čistotu ovzduší vážně ohrožoval dopravní prostředek zvaný kůň, jehož se používalo k přepravě všeho a všech. Ulice velkoměst byly pokryty koňským trusem, který nikdo nestačil odvážet. Okraje silnic a chodníků byly lemovány náspy trusu, v New Yorku na hlavních ulicích až dva metry vysokými. Když byly zalévané deštěm, vytvářely hnědozelené potoky tekoucí po chodnících. Za horkého léta se zapařovaly a jedovatý metan vypouštěly do vzduchu, hejny hmyzu poletovaly městem a krysy pobíhaly po ulicích. To mimochodem autorům i vysvětlilo záhadu, proč tolik newyorských domů stavěných na přelomu 19. a 20. století má nejnižší přízemní okna až ve dvoumetrové výši: aby se z nich nemuselo koukat přímo do trusového náspu. Pro ilustraci trusové kvantity uvádějí autoři reálné číslice: New York tehdy měl 200.000 koní, z nichž denně každý utrousil dvanáct kilogramů, což dává součet dvou a půl milionu kilogramů. Ty se musely odvážet z města ven – pomocí dalších tisícovek koní, kteří trousili další statisíce kilogramů. Z koňského trusu nebylo úniku, dokud někdo nevymyslel novou externalitu v podobě spalovacího motoru a elektřinu pohánějící tramvaje. Ta zachránila města před udušením a utonutím v smrdutých břečkách a ovzduší před metanem, který by nám zatáhl oblohu skleníkovým efektem, o jakém se nám dnes nezdá.

Čím víc odpadových sajrajtů poletuje v určité výši nad zemí, tím lépe se zemi daří. Zjistilo to pár nenápadných vědců úplně náhodou v roce 1991 při jedné z takových externalit, totiž výbuchu filipínské sopky Pinatubo. Z té se devítihodinovým výbuchem do výše pětadvaceti kilometrů vyřinulo dvacet milionů tun sírového popela. Na zem se snášely pemzové kameny velikosti golfových míčků, několik set lidí zahynulo. Nebe se na částech zeměkoule zatáhlo téměř do zatmění. To byla externalita negativní. Jenže v té bylo obsaženo i pár externalit pozitivních. Totiž to, že lehký popel ve stratosféře poletoval dva roky, čímž zhoustla propustnost slunečních paprsků. Kromě toho, že to posílilo růst vegetace a zmírnilo úbytek vody menším odpařováním, celá planeta se ochladila tak, že to zvrátilo dosavadní oteplování za předchozích sto let. Vědci z toho vykalkulovali, že kdyby se něco podobného stalo každé dva či tři roky, máme po starostech ze skleníkového efektu a Al Gore by přišel o kšeft.

Důležité na tom bylo to, že ono „znečištění“ proběhlo ve stratosféře, kde na planetu nemá žádný chemický účinek, nikoli v atmosféře, kde může planetu znečišťovat. A tak už pár vědců vymyslelo, jak výbuch filipínské sopky simulovat pokaždé, když si budeme potřebovat oteplenou planetu ochladit a atmosféru vyčistit. Nad hladinu atmosféry vypustit lehký pětadvacetikilometrový šlauch připevněný na vzduchových balónech a pravidelně jím do stratosféry naše zplynované chemické sajrajty vyfoukávat. Stačila by k tomu prý dvacetina jednoho procenta všech námi produkovaných plynných sajrajtů. Nějaký ekonom už jistě propočítává, kolik by nás to ušetřilo všech těch oteplovatelských vládami subvencovaných nesmyslů a výdajů. Vyrábět se to samozřejmě začne až ve chvíli, kdy někdo vymyslí, jak na tom vydělat peníze, protože světem hýbe zisk, ne altruismus. I ten, jak na několika experimentech v knížce autoři dokumentují, je projevem touhy po zisku, i když je to třeba jen v podobě posílení sebeúcty, slávy, dobré pověsti, kompenzace pocitu viny, nebo potřeby moci nám připomenout, kolik se toho pro nás udělalo, až se po nás zase bude něco chtít.

Mezi klasické příklady kontrastu mezi statistikami a zavedenou logikou autoři uvádějí chození pěšky z flámu s vírou, že řízením auta bychom ohrožovali svůj život i životy jiných. K tomu nás taky vychovaly zákony posledních desetiletí a statistiky, že opilí řidiči někoho zasáhnou třináctinásobně víc než řidiči střízliví. Jestliže ale bydlíte od flámu jen míli daleko a rozhodli jste se jít domů pěšky místo autem, statistiky vás odrazují. Ukazují totiž, že v propočtu na jednu míli chůze nebo jízdy zahyne na vozovkách osmkrát víc opilých chodců než je součet všech mrtvých zabitých opilými řidiči. S tímto vědomím se příště jako opilí chodci asi nebudeme potácet po vozovce, přecházet na červenou, nebo přebíhat silnici mezi auty, jejichž rychlost nedovedeme odhadnout. Půjdeme buď ukázněně po chodnících a přechodech nebo si vezmeme taxíka.

Odborníci na „experimentální ekonomii“, což je jeden z novějších oborů ekonomie prolínající se s psychologií, se baví všelijakými cvokatými experimenty. Tento se snažil dokázat pravdivost či nepravdivost tvrzení Adama Smithe, že žádný živočich kromě člověka není schopný provádět peněžní transakce. Profesor Chen s profesorem Lakshminarayanem z Yale University si vycvičili partu opiček v placení penězi. Rozdali jim mince a ukázali jim něco k jídlu. To jim ale dávali jen výměnou za vrácenou minci. Postupně si opičky zvykly na to, že si jídlo musí kupovat. Když při dalším experimentu dostávaly od jednoho profesora za jednu minci dva kousky jídla, přestaly nakupovat u toho druhého, který jim dával jen jeden kousek, čili začaly vnímat cenové rozdíly. Po čase si začaly peněz vážit natolik, že jakmile se nějaké mince zmocnily, odmítaly ji vrátit, dokud za ni výměnou nedostaly něco k jídlu. To je pak naučilo mince krást. A na dovršení zábavy našich profesorů začali opičáci dávat mince opičkám, které se za to od nich hned nechaly ošukat. A byl tak zaznamenám první vědecký důkaz opičí prostituce.

Prostituci lidské jako ekonomické aktivitě věnují autoři celou čtyřicetistránkovou kapitolu. Její podnikatelský model je postaven na skutečnosti, že muži vždycky chtěli více sexu než mohli dostat bezplatně, takže poptávka převyšovala nabídku. Poptávka ale poklesla od nástupu feministické revoluce, v níž si větší počet žen, vesměs vyššího vzdělání, užívá svobodného sexu z lásky nebo rozkoše. Pány to sice pořád něco stojí, ale už se to nevede jako obchodní transakce. Mezi vysoce vzdělanými ženami se však vyvinul nový přístup k profesi, která jim dokáže vydělat několikanásobně víc než jejich univerzitní kvalifikace a některé si jí financují studia. Autoři podrobně vyprávějí příběh jedné vysokoškolačky, která začala tím, že si do své internetové reklamy dala profesi „hosteska“. Z nezkušenosti, kolik si za pomazlení počítat, nechala napoprvé cenu na zákazníkovi a dostala od něho 200 dolarů. Odvedla za ně tak kvalitní fyzickou i intelektuální práci, že dobrá pověst jí vytvořila klientelu, které mohla během půl roku zvýšit cenu na 500 dolarů za hodinu mazlení, přičemž ji navíc klienti zvali na drahé večeře v noblesních restauracích, než si je přivedla do své ložnice, kterou si přejmenovala na „pracovnu“. Čím byla dražší, tím žádanější – v určitých kruzích klasifikovaných jako „price insensitive“, čili kterým je při správné kvalitě cena lhostejná. Za několik let s milionovými úsporami šla znovu studovat. Ekonomii.

Vyšlo v týdeníku EURO

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ld napsal(a):

Pane Kuras,

sedíc na bobku, řádky čtouc-tleskám. Naprostá právda!

Národe český, zde dlí tvé zrcadlo, jukni!
06. 04. 2010 | 20:45

Petr z Tábora napsal(a):

Dobrý večer pane Kurasi.Příjemně jsem si početl.
06. 04. 2010 | 21:20

Al Jouda napsal(a):

Zajímavé počtení ! Líbilo by se i našemu panu prezidentovi !
06. 04. 2010 | 21:24

alarm napsal(a):

Pane Kurasi, jaký pozitivní přínost pro lidstvo přinésl Josef Mengele? Byli komunisti tak opravdu zlý na disidenty?
06. 04. 2010 | 21:24

mb napsal(a):

moc se omlouvám že musím reagovat hned po první větě ... ale tahle věta by se měla tesat do kamene .... podobně jako klausovo člověk žp neničil a neničí .... ž. druhů přibývá .... a jiné perly ... cituji:´Dnešní tolik haněné průmyslové emise zachránily před sto lety planetu před udušením.´

k tomu již není co dodat .... bravo benjamine ... bravo kuras ....
06. 04. 2010 | 21:44

Vico napsal(a):

Z pravicově orientovaných blogerů jste pane Kurasi nejkouzelnější.
Dovedu to ocenit.Sice jde z toho vašeho povídání takovej ten jemnej smutek Čechovova Višňového sadu..ale proč si nedělat srandu z těch dřevorubců, co ho za pár šupů pokácí.

Supercvokatá ekonomie vám dává za pravdu. Alespoň ta. Jít pěšky ožralej je nebezpečnější, než s dvěmi promilemi řídit Jaguára...Vlastně je to tak. Jako chodec jste zranitelnější.

Dekadence je svým způsobem fascinující. Vypít si poslední láhev "dřevomorky" a skočit...nebo si objednat další láhev. A zabásnit: "Nám alespoň naše sny krásně shořely." Jako ohňostroj ohlašující nové tisíciletí/se kterým se smířit nehodlám a pochopit nechci/.
06. 04. 2010 | 22:39

Holubář napsal(a):

Pane Kurasi,
kdybych nebyl (podobně jako vy) starý ošklivý heterosexuální dědek, asi bych se do vás zamiloval :-) .
06. 04. 2010 | 22:57

Pípa napsal(a):

Pane Kurasi, my, kdybychom spolu mohli mít děti, tak by to byly géniové. Dnes jste absolutní jednička.

Já jsem po odchodu do penze uvažoval o studiu fenoménu, který bych popsal následovně. Jak je možné, že nás pár kroků správným směrem dovede do pr....? Tento fenomén jsem poznal spoluprací s několika světovými firmami z t.zv. vyspělých ekonomik. Resp. Jak je možné, že opravdu špičkoví, charizmatičtí vůdci průmyslu dělají rozhodnutí, která vedou, kam jinam než do pr. A proč to navzdory tomu nevede k negativním důsledkům pro tyto vůdce. Jediné co je výsledkem je fakt, že všechno získávají Číňani. A nic se neděje. Bonusy se zvyšují.
07. 04. 2010 | 00:20

mirekP napsal(a):

Díky.
07. 04. 2010 | 06:43

Ládik napsal(a):

V Kábulu se po ulicích a chodnících povalují psí exkrementy, v supersuchém vzduchu rychle usychají a jako žlutý prach se vznáší vzduchem. Jsem zvědav, jakého vynálezu/objevu budou příčinou. Odhaduju, že tím může být vysvětlen léčivý účinek grog.
07. 04. 2010 | 06:45

F. Adamec napsal(a):

Strategie udrzitelneho rozvoje EU
-
The European Union Strategy for Sustainable Development

EU Samosprava> Obnovit uzemni samospravu a kulturni svebytnost zemi Moravy a Slezska v EU, mistnim referendem v EU, European regions (http://www.wikipedia.org), Moravia a Silesia, prijmout Chartu zakladnich prav EU, zrusit komunistickou tunelovou ekonomiku, soudni a justicni mafii, zrusit 600 000 stran komunistickych prilepkovych zakonu, bez obstrukci prijmout EURo, zavest Ustavu a zakonodarstvi EU v regionech zemi Moravy a Slezska, vystoupit z teroristicke organizace NATO, hajit neutralitu Moravy a Slezska v EU, zrusit okupacni zakladny, letiste a veznice, exkomunisticke strany, narodni fondy a statni monopoly a podniky, ústavy a radnice ve kterych pusobi ex/komunisti, a na nahradit nestranickymi regionalnimi institucemi pusobicimi v ramci EU. Zdanit 1% vsechny mezibankovni a burzovni transakce, zmeny majitele akcii a cennych papiru v EU.

EU Lidska prava > Chranit rodinu a zivot od poceti, zrusit Ecoscience - strerilizacni vakcinaci, asitovanou reprodukci a eutanazii, omezit potratovost, zajistit dustojnou peci o zdravi obyvatel zemi Moravy a Slezska v EU, prijmout Chartu zakladnich prav EU a Evropskou socialni chartu, odsoudit zlociny komunistickeho rezimu CR, odstranit nadrazenost statu, naroda, podniku a stran nad obyvateli a zajistit kulturni a jazykovou diverzitu obyvatel Moravy a Slezska, nediskriminovat obyvatele Moravy a Slezska etnika a rasy, narodnosti a obcanstvi, kultury a viry, jazyka a dialektu, veku a zdravi, mista a zpusobu obzivy. Navratit zcizene kulturni pamatky, obnovitelne energeticke zdroje do samospravnych regionu zemi Moravy a Slezska, bez obstrukci zajistit spravedlnost, snizit byrokracii, zadluzeni statu, navratit rodinam a cirkvim zcizeny majetek, odskodnit vlastniky a uhradit jim financni ztratu z MFCR, rust cen zivotnich potreb a uroky ve vysi prumerne urokove sazby CNB 5%/r, v EURu, z ceny zcizeneho, kontaminovaneho a poskozeneho majetku.

EU Energie > Umoznit domacnostem a fyzickym osobam vyuzit obnovitelne zdroje energie, slunce, vzduchu, vody a zeme, energeticky usporne technologie pro bydleni a podnikani, fotovoltaiku, vetrne elektrarny do 5m prumeru, tepelna cerpadla, kompresory a turbiny bez dani, pro cistsi produkci, energeticky usporne obyvatelne objekty, zarizeni, stroje, dopravni prostredky a systemy, domaci cistirny odpadnich vod, bez elektriny z verejne site. Zvysit energetickou ucinnost a podil vyuziti obnovitelnych zdroju energie, cilu EU, regionalnich a mistnich prirodnich podminek, zrusit centralizovane regulacni urady, vyuzit moderni Smart technologie pro elektronicke rizeni mistni site, spotreby, akumulace, distribuce a vyroby energie z obnovitelnych a riditelnych zdroju energie pro domacnosti, elektromobily a regionalni drazni systemy s rekuperaci pohybove energie v celem rozsahu rychlosti elektromobilu a vlakovych souprav. Demonopolizovat zastaralou strukturu a strategii statniho CEZu, CEPSu a ERU, ostranit monopoly, zvyhodnovani vykupnich cen, investoru a provozovatelu vysokokapacitnich fotovoltaickych elektraren, umoznit vystavbu regionalnich fotovoltaickych elektraren a jejich pripojeni do siti 22 kV a domacnostem umoznit pripojeni modernich fotovoltaickych elektraren do siti 400 V, zvysit energetickou ucinnost a sobestacnost v geografickych regionech. Zvysit spolehlivost, bezpecnost a pohotovost obnovitelnych zdroju energie EU. Odstavit zastarale, nebezpecne a neregulovatelne jaderne elektrarny a zarizeni EU, zavisle na cizim jadernem palivu a prumyslu. Umoznit vsem spotrebitelum elektronicky vyber dodavatele obnovitelne energie za nejlepsi cenu v EU.

EU Zivotni prostredi> Chranit zivot a zivotni prostredi, zastavit a odskodnit CR rizene rabovani lesu a kontaminaci pudy, vodnich zdroju a toku toxickymi emisemi, odpady, chemikaliemi a umelymi hnojivy, zvysit ochranu CHKO pred prumyslovou devastaci, zvysit pomer zelenych ploch k betonovym plocham a komunikacim, sanovat a rekultivovat skladky odpadu, tezebni plochy, zastarale podniky, silnice a drahy, rozsirit site biokoridoru a BR. Celosvetovou sit biosferickych rezervaci (BR) vyhlasuje UNESCO v ramci EU programu Man and the Biosphere – MAB. Puda a voda na Morave a ve Slezsku je kontaminovana ceskymi toxickymi a radioatlivnimi latkami, umelymi hnojivy, ceskymi herbicidy a pesticidy. Velkoproducentum uctovat emise a odpady, kontaminaci ovzdusi, vody a pudy. Zverejnit mista a podniky, ktere nemaji financne a technicky zajistenu ekologickou sanaci kyselinovych jezer s vysoce toxickym uranem, jadernych zarizeni po ukonceni jejich provozu, dekontaminaci, technickou a biologickou rekultivaci kontaminovaneho uzemi, vodnich toku a zdroju, recyklaci jaderneho paliva, bezpecne nakladani s toxickymi odpady, on-line zverejnovat na webu nebezpecne poruchy a havarie stroju, mobilnich a stabilnich zarizeni, reditele bank a podniku, kteri nebezpecna zarizeni financovali a provozovali.
-
07. 04. 2010 | 07:03

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

SKUTECNE ?

Manka
známá nymfomanka
když na kole
přes pole
za námi jela
asi se trochu
zapomněla
a zcela nechápe to sice
že srazila se
se strojem
zvaným
sklizeč
píce....

Veselé krizování...
http://dl.ziza.ru/other/082...
07. 04. 2010 | 07:30

slavwin napsal(a):

Člověku se lépe dýchá čistý vzduch a je rád, že ho nezabíjí pemzové kameny. Pokud ty sajrajty mají něco pozitivního, nic nebrání na vybraných územích pod kontrolou zvýšovat výnos rostlin. p. Kurasovi tady o tohle, ale za každou cenu bránit Klause, nechápu když tu vládli euroasijci tak byl v Londýně, asi se mu už tu přestalo líbit. U Klause není problém klima ani ekonomie, jsou na světě zajímavější borci. Je to vlezlost, myslím že už je trochu zdokumentována v románu Viwegha. To je asi něco co na každého nepůsobí stejně. Když čtu ty stále opakující se výtky Paroubkovi, tak na určitou část lidí zase vlezle působí on. Myslím, že s tím musíme naučít žít. Tipovat a polemizovat co je od daného člověka dobré nebo špatné pro společnost. Tady když docházejí argumenty, tak se jen zdůrazňuje ta vlezlost, buď v podobě nebo jiných nesmyslech.
07. 04. 2010 | 08:40

Luba napsal(a):

Jako důkaz blbství jednoho vysoce postaveného ekonoma uvádím následující citaci (str.18):

„Nejsou žádné bez člověka existující zdroje a …není žádná bez cen definovaná „potřeba“ zdrojů.
Každý zdroj má svou cenu…
Díky konkrétní ceně „vzniká“ jistá nabídka zdrojů … a stejně tak díky ceně vzniká určitá poptávka.“

Na to přírodovědec namítá:

"Jako akademická rozprava to zní zajímavě, ale tak jednoduché to vždy není.
V Latinské Americe nemá 75 milionů lidí přístup k nezávadné pitné vodě a 116 milionů nemá přístup k hygienickým zařízením.

V Bolívii byl pokus privatizovat dodávky vody pro obyvatele. Soukromá společnost si naúčtovala 450 USD poplatek za připojení k vodovodní síti v zemi, kde průměrný měsíční plat je 55 USD.
To způsobilo politickou nestabilitu.

Tato víra v „trh bez přívlastků“ je jedním z důvodů, proč se v Latinské Americe dostávají k moci levicoví populisté, jako konkrétně v Bolívii Morales."

A ještě jeden příklad názoru politika/ekonoma vs. ten, doktora věd přírodních (str.9):

Politik:
„Přístup environmentalistů k přírodě je obdobou
marxistického přístupu k ekonomickým zákonitostem, protože i oni se snaží svobodnou
spontaneitu vývoje světa (a lidstva) nahradit rádoby optimálním, centrálním, či – jak je dnes módní říkat – globálním plánováním světového vývoje. …

Jako ostatní utopie je i tato
uskutečňovatelná (nikoli uskutečnitelná!) pouze omezováním svobody a diktátem malé menšiny vyvolených drtivé většině lidí.“

RNDr.:
- environmentalisté neprosazují „třídní boj“, ale usilují o symbiotické vztahy mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a přírodou;

- neusilují o „diktaturu proletariátu“ (či jinou formu diktatury), ale snaží se naopak
doplňovat fungování zastupitelské demokracie prvky demokracie participativní
(účastnické);

- nevolají po centrálním či globálním plánování, ale prosazují princip subsidiarity, tedy princip „ať se věci řeší na co nejnižší úrovni, na které řešitelné jsou“.

Zdroj:
Nováček, P. (2007, 17. září). Živá planeta: Sto omylů Václava Klause.
http://www.stranaos.cz/stor...
07. 04. 2010 | 08:40

Taoiseach napsal(a):

Benjamin Kuras

"V podnapilém stavu chodit pěšky je osmkrát smrtelnější než v něm řídit auto."

Celkem zjevná pitomost. Jestliže umírá osmkrát víc podnapilých chodců než řidičů, je to dáno tím, že v každém okamžiku O NĚKOLIK ŘÁDŮ víc opilých jde pěšky, než jede autem. A tak podobně je to i s ostaními "fakty", které nám přednášíte Vy a Váš velký guru.

Někdy je to dobré pro zasmání, někdy ani to ne.
07. 04. 2010 | 10:51

Pacík napsal(a):

Cituji: "Celkem zjevná pitomost. Jestliže umírá osmkrát víc podnapilých chodců než řidičů, je to dáno tím, že v každém okamžiku O NĚKOLIK ŘÁDŮ víc opilých jde pěšky, než jede autem. A tak podobně je to i s ostaními "fakty", které nám přednášíte Vy a Váš velký guru."

… a nějaká důkazní statistika by nebyla?
07. 04. 2010 | 12:41

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Díky za článek, kde není ani zmínky o volbách, politice a pod.
Jestli můžu mít prosbu, pište takovéto věci nejméně jendou týdně, aby si pes odpočal od politických témat.
07. 04. 2010 | 12:53

zdenek mihalco napsal(a):

O cvokaté ekonomii více v dalším blogu pana Kurase zde: http://blog.aktualne.centru...

Zdeněk Mihalco
správce blogů
07. 04. 2010 | 13:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o všelikých zaručených důkazech mám toto:

VELKÝ ŠPLOUCH

Tsunami je před námi
za námi
i pod námi
jééé
i nad námi je
tsunami

Učitelka v Atlantidě
vysvětluje vlastní třídě
jedinečný úkaz

Nezůstal však důkaz...

http://i2.korzik.net/2009-1...
07. 04. 2010 | 13:30

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pěkný blog. Zejména s těmi opicemi.

Před časem jsem v ZOO pozoroval opici, které někdo hodil do klece Zlaté stránky.
Věřte nevěřte ta opice seděla nahoře na polici , nohu přes nohu a listovala si v tom telefonním seznamu.
Škoda, že jsem neměl foťák.

Mého kamaráda biologa, když jsem mu ten příběh vyprávěl, to ale nijak nepřekvapilo.
On totiž tvrdí, že opice umí dokonce i mluvit.
Jenže prý nepromluví schválně, protože by je lidi nutili chodit do práce a platit daně.

Fakt jste mě potěšil. Dík.
07. 04. 2010 | 13:55

trafopajka napsal(a):

Kniha je to bezesporu zajímavá (bohužel jsem ji ještě nečetl), škoda ale, že tu o ni referuje trdlo Kuras, který je schopen zplodit větu "zhoustla propustnost slunečních paprsků" a nechápe rozdíl mezi troposférou a atmosférou.
07. 04. 2010 | 14:06

:) napsal(a):

co je ale clankem mineno je to, ze ne vsechny obecne prijimane "pravdy" jsou az tak uplne pravdami.

Nerikam, ze vsechno z toho je pravda, ale aspon to cloveka primeje trochu pozmenit pohled.

A to tu slo, predpokladam, predevsim.

Kazda doba ma sve problemy a sva reseni, ktera se s odstupem casu jevi tezko uveritelna, nekdy dokonce smesna.

Koho by to napdalo, ze v NY bylo takovejch hoven. Tedy, nejen v NY. Pritom je logicke. Co by lidi tehdy dali za smog, jen aby se nemuseli prodirat hromada sracek. Naopak, menil by dnes nekdo smog za hovna? Pochybuju
07. 04. 2010 | 19:28

Daňový poplatník napsal(a):

Na druhé straně by ovšem 11. září Boeing nevletěl do dvojčat, ale do sraček, to by byl pane Kurasi šplouchanec.....
07. 04. 2010 | 20:42

Nezelený napsal(a):

Hlavní je, aby ty obnovitelné zdroje nakonec nebyly pro přírodu větší zátěží, než ten zlopověstný CO2, na který se všechno svádí a který je přirozenou součástí přírody. A co produkce NOx? Všechna auta a letadla, to jsou šílená množství zplodin! Nad ČR přelétne denně asi 2000 dopravních letadel. Kolik tisíc tun nám asi sešlou? A co ty miliony aut? Proti tomu naši (modro)zelení nějak nebojují - viz kamiony.
07. 04. 2010 | 21:06

čtenář napsal(a):

Tencokida Hnuj:Já jsem to pros..., chodím do práce a platím daně.
07. 04. 2010 | 21:09

Holubář napsal(a):

čtenář:
Hmmm, to je blbej osud... :-)
07. 04. 2010 | 21:38

Vacheron Constantin watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 10:35

KristenRyan22 napsal(a):

I took my first <a href="http://bestfinance-blog.com">loan</a> when I was very young and it aided me very much. Nevertheless, I need the small business loan once more time.
02. 08. 2010 | 07:47

szybkieodchudzanie napsal(a):

I see a lot awsome quality articles here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy