Dojmy a pojmy rozpočtového určení daní

22. 04. 2011 | 13:02
Přečteno 5082 krát
Musím předeslat, že mne velmi mrzí, že se s Prahou pan ministr Kalousek baví pouze přes internet a nereaguje na žádný můj dopis a ani na žádost o schůzku.

Již 1. 3. jsem panu ministrovi zaslal dopis, abych ho informoval, že Rada hl. m. Prahy zásadně nesouhlasí s návrhem prezentovaným na jednání na Ministerstvu financí ČR dne 21. 2. Rada tehdy mými řádky požádala ministerstvo o větší zapojení čtyř největších měst ČR do procesu tvorby změny RUD. Poté 24. 3. následoval můj dopis, kterým jsem pana ministra informoval o nesouhlasu Zastupitelstva hl. m. Prahy, s tím, že ho pražské zastupitelstvo žádá o vysvětlení a přehodnocení změny jeho postoje, který je zakotven v zápisu z jednání na Ministerstvu financí ČR dne 26. 11. minulého roku. Ministrovi jsem tímto způsobem sdělil rovněž závěry jednání starostů pražských městských částí a primátorů 4 největších měst republiky. Ani na jeden dopis jsme dosud neobdrželi žádnou odpověď. A odpověď jsme dosud neobdrželi ani na naši žádost o schůzku ve složení ministr financí + primátoři Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, tedy 4 měst, kterých se navrhovaná změna RUD dotýká jako jediných negativně. O schůzku jsme požádali 29. 3. Chápu, že pan ministr měl v posledních dnech na programu řešení vládní krize, nicméně místo sepisování blogového článku mohl raději alespoň navrhnout termín našeho setkání. Nestalo se tak.

Je to škoda zvlášť proto, že páně Kalouskův článek neobsahuje nic nového. Pan ministr totiž již před měsícem uvedl, že (cit. ČTK 24. 3.) „součástí nové koncepce rozpočtového určení daní bude i nový systém daně z nemovitosti, která je stoprocentním příjmem obcí. V komplexu všech návrhů je vyloučeno, že by v Praze mělo dojít k propadu daňových příjmů“. To opakuje pan ministr i nyní, ve svém blogu z 20. 4. Nic nového. Ovšem povšimněte si, jakou mistrovskou hru se slovíčky ministr financí rozehrává – říká v zásadě to, že sice Praze sebere 1,1 miliardy korun ročně ze sdílených daní, ale vynahradí jí to zvýšenou daní z nemovitosti, takže ve finále nula od nuly pojde. Chyba lávky. Pan ministr zvýšením daní možná vykompenzuje to, oč pražská pokladna přijde, ale stane se tak na úkor peněženek našich obyvatel. Jak jsem již poznamenal 25. 3., pan Kalousek nám prostě miliardu vezme, přerozdělí ji mezi zbytek obcí v České republice a stav naší pokladny vyrovná zdaněním pražských nemovitostí. To je ovšem absurdní hra se slovy – ten, kdo na ministrovy hrátky doplatí, budou přece stále občané. Kromě toho, ministr financí zakrývá svůj původní slib, který je doslova uveden v onom zápise z 26. 11., cit. „nedojde k poklesu objemu sdílených daní hl. m. Prahy“. To je oč tu běží. To totiž pan ministr ani tentokrát nepotvrdil. Jak sám jistě ví, daň z nemovitostí mezi sdílené daně nepatří.

Pane ministře, přestaňte, prosím, mást voliče, a řekněte jasně – klesne podíl hl. m. Prahy v rámci přerozdělování sdílených daní, tj. daní z příjmů a daně z přidané hodnoty, či nikoliv? Presentace Vašich podřízených z 21. 2. říká, cit. „výsledné efekty navrhovaného modelu – ztráty – Praha – cca -1,1 mld. Kč“. Tečka. A to prostě znamená změnu Vašeho postoje z 26. 11. Hra na to, že nejde o finální návrh, je taktéž zbytečná – jedná se o pracovní návrh, který nám byl předložen k vyjádření (což jsme výše uvedenými dopisy z 1. 3. a 24. 3. učinili). Všichni přece dobře víme, že jestli je někdy ideální doba ke zvrácení podoby novely zákona, je to právě existence pracovního návrhu. Zkrátka a jednoduše se v zájmu našich daňových poplatníků snažíme, aby z pracovního návrhu vznikl návrh finální takový, který Praze podíl na sdílených daní nesníží. V odpovědi na závěrečnou ministrovu větu v blogu dovolte shrnutí: Dobrá, celkové daňové příjmy Prahy se vlivem rozhodnutí vlády v novém systému financování obcí nesníží, ale stane se tak evidentně pouze za cenu vyššího zdanění Pražanů. Proto se budeme i nadále snažit proti takovémuto vývoji bojovat, proto budeme i nadále všemi způsoby vyjadřovat náš nesouhlas. Jde o čistá fakta – učiníme všechno pro to, aby na občany hlavního města toto opatření nedopadlo, protože jde jen o skryté laciné vyrovnání mezi TOP09 a jejími partnery.

A že se potrefený partner také ozval. Odpusťme pro tuto chvíli panu Gazdíkovi pejorativní útoky na sídlo pražské radnice a podívejme se na čísla. Hnutí, kterému předsedá, uvedené číslo 15 mld. Kč na úkor Prahy možná neuvádí, klíčem k celé věci je ale přitom přímo Petr Gazdík, jeden ze zakladatelů a bývalý člen předsednictva Sdružení místních samospráv, které právě toto číslo stále veřejně presentuje na svých webových stránkách. Vědom si tohoto personálního propojení jsem právě proto v období komunálních voleb téma RUD oživil a žádal, aby TOP09 garantovala, že nepodlehne vnitřnímu tlaku těch, kteří proti metropoli dlouhodobě vystupují.

Co se týče neodůvodněnosti rozdílu mezi Prahou a jinými obcemi, právě ona páně Gazdíkem zmíněná komplexní analýza Vysoké školy ekonomické uvádí, že cit. „jakýkoliv zásah do současného způsobu rozdělování finančních prostředků by výrazně ohrožoval investiční potenciál (kapitálové výdaje)“, rozuměj v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. A dále, proto je v nich, cit. „do budoucna opodstatněné zachovat ... vzhledem k jejich historicky odlišnému postavení v konstrukci RUD pro obce do určité míry selektivní přístup v rámci RUD“. Tolik pro pořádek, analýza vyzdvižená přímo Petrem Gazdíkem.

Co se týče výpočtu rozdílu mezi Prahou a jinými obcemi, zkrátka není fér přepočítávat na hlavu pouze daňové příjmy vyplývající z obecního RUD. Praha je obcí a krajem zároveň, nerozdílně. Proto je třeba, pro férovost srovnání, k příjmům připadajícím na 1 občana z obecního RUD připočítávat stejným způsobem krajský RUD. Pak získáme úplně jiný pohled na věc. Zkusme Suchou Loz, domovskou ves pana poslance. Zatímco z nespravedlivého srovnání výnosů obecního RUD skutečně vychází Praha 4,2krát lépe, při spravedlivém srovnání výnosů obecního a krajského RUD zároveň už je to jen 2,7 násobek. Nejsem si jist, co je právě na tomto směšného – vždyť je to zřejmé: chceme porovnávat, kolik peněz z daní směřuje na hlavu každého občana té které obce? Tak, prosím, jednou pro vždy – ku prospěchu každého občana dostává peníze nejen jeho obec, ale i příslušný kraj.

Závěrem také poznámka k vládnímu programovému prohlášení. To totiž vůbec neříká, jakou cestou má být rozdíl mezi obcemi snížen – sám Petr Gazdík ostatně ještě na podzim říkal, že zdrojem budou národní dotační tituly, nikoliv peníze odebrané 4 největším městům. Co mne ovšem mrzí, je Gazdíkovo nařčení z toho, že se jen stylizuji do pozice obhájce Pražanů. Vážený pane poslanče, já se do této pozice stavím ze všech sil. Na rozdíl od Vašich soukmenovců, zastupitelů za TOP09, kteří při projednávání klíčových bodů jednání pražského zastupitelstva cynickým způsobem opustili.

P.S. Ještě odpověď na některé diskusní příspěvky k mému minulému článku – poukazovat na vysoké daňové příjmy Prahy ve vztahu k sídlu právnických osob není správné: v případě daně z příjmu právnických osob je totiž základem pro výpočet podílu obcí a krajů celostátní hrubý výnos – jinými slovy, je nepodstatné, kde byla daň vybrána – sídlo firmy tak vlastně nemá na výnos obce žádný vliv.

Chronologický přehled:

26. 11. ministr Kalousek říká, že Praha nepřijde o sdílené daně (zápis z jednání na ministerstvu)
30. 11. ministrův spolustraník Tůma není zvolen primátorem Prahy (ustavující Zastupitelstvo)
21. 2. Kalouskovi podřízení informují, že Praha přijde o 1,1 miliardy (presentace na ministerstvu)
24. 3. ministr Kalousek říká, že nedojde k propadu daňových příjmů Prahy, a naznačuje, že propad sdílených daní hodlá vyrovnat zvýšením daně z nemovitosti (vyjádření pro ČTK)
20. 4. ministr Kalousek znovu uvádí, že se daňové příjmy Prahy jako celek nesníží, čímž se opět vyhýbá přiznání, že na sdílených daních Praha krácena bude (blog na internetu)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ghola napsal(a):

Pane primátore, chápu, že vytáčky ministra Kalouska ohledně daňových příjmů Vás rozčilují, ale uvědomte si prosím, že doposud je situace silně vychýlená v neprospěch menších měst a ve prospěch těch několika největších.
A protože je je Kalousek členem TOP09 "s podporou Starostů" tak je zřejmé, že se těmto starostům (pochopitelně především z menších měst a obcí) snaží zavděčit a trochu rozpočtům jejich měst přilepšit.
Pokud ke změně dojde, aspoň zbude více peněz na zkrášlování i menších měst, kde často chybí peníze i na nejzákladnější údržbu a rekonstrukci chodníků, silnic atd.
22. 04. 2011 | 13:14

lokální mafián napsal(a):

Svoboda, oni snad spadli z višně !
Si myslej že se budu furt honit za kšeftem do Prahy ?
A kdo tam má furt ty ouřady vydržovat - dyť jsou nenasytní jak pijavice ! Jim už nestačí pár set tisíc, prej "náklady na živobytí se nám zvedaj, kvůli ovzduší jsem si musel pořídit barák na Vysočině..." - a furt tak dokola.
Koukaj navalit prachy sem - na venkov.
Tady stačí pár vejplat načerno a je po vtákách. Maximálně zaplatím plzeňská študia nějakým nezvedencům.

Na bratra Kalouska nám nesahaj !
Mohlo by jich to ještě setsakra mrzet.
--------------------------------
Otázka pro Kristýnu Kočí :

"jaký máte názor na Miroslava Kalouska?
V čem spočívá jeho politická nesmrtelnost?
Děkuji"

Kristýna Kočí: Dobrý den, Miroslav Kalousek je jistě jedním z nejzkušenějších politických matadorů na naší pol.scéně. Možná právě v jeho zkušenostech spočívá jeho politická nesmrtelnost. Tak, jak jsem měla možnost ho poznat, se jedná o velice inteligentního člověka s velkými zkušenostmi a kontakty.
---------------
Tak bacha - Svoboda ! Chovaj se ke Kalouskovic famiglii uctivě a s rozvahou.
No nic. Já vím, že jim jde taky jen o prachy. Jako nám. Ale proč hned tolik virválu ?
A kdyby aspoň fifty - fifty. Ale oni ne - zas jen všecko do chřtánu socodesáků !

Buďme taky trochu lidi, Svoboda !
Lidi se přeci maj mít rádi, ne ?!?
22. 04. 2011 | 13:38

Pravičák napsal(a):

No podle mě je to prostě jasný jak facka, nevím, co tu řešíte – bratr Kalousek nalákal ogara Gazdíka na slib, že mu za zajištění podpory ze strany starostů po několika měsících přihraje pár miliard daní. Jakmile zjistil, že Prahu ovládnou modrý ptáci se socanama, našel taky perfektní zdroj téhle přihrávky.

Holt musí splnit, co slíbil svým spojencům, a před Prahou to teď prostě jenom nějak okecat.
22. 04. 2011 | 13:59

petřík napsal(a):

Souhlasím s Gazdíkem. Současná pravidla pro rozdělování daňového výnosu se podobají jednomu velkému vysavači - ve prospěch Prahy, samozřejmě. A především ve prospěch soudruhů na Mafiánském náměstí.

Je vůbec nějaký důvod, aby byl daňový výnos malé obce (ano, včetně jejího podílu na krajském rozpočtu) vyšší v Praze než Suché Lozi?
Současný stav je takový, že se v Praze krade po stamilionech malé město nemá ani na opravu chodníků nebo kanalizaci.
22. 04. 2011 | 14:03

Cech napsal(a):

Četl jsem blog pana Gazdíka a myslím si,že na zdejší půdě byl až viditelně průhledný ve prospěch M.K. .
Bohužel pane Svoboda pan M.K. již nastínil,že situace si vyžaduje oběti a protože se v Praze nedostala k lizu TOP a to je vážná věc!
Miroslav Kalousek je jistě jedním z nejzkušenějších politických matadorů na naší pol.scéně.
Nemůže nechat tuto prohru bez potrestání.
Použití pana Gazdíka jako hranu pluhu,tímto masáž pro Vás pane Svobodo pouze začíná.
To že je schopen každého provinilce potrestat, v tom spočívá jeho politická nesmrtelnost.
No máte se na co těšit pane Svoboda nezávidím Vám to.
22. 04. 2011 | 14:19

michal napsal(a):

Velmi správně, počítejme to i s krajem.

I s krajem průměrný pražák dostává skoro 3x tolik, co průměrný hornodolňák. Takže průměrný hornodolňák namísto toho, aby mu starosta mohl zaplatit asfalt na prašnou cestu, odklizení sněhu v zimě z ulice apod., tak namísto toho platí tunel v Praze nebo pražákům MHD. Praze, nejbohatšímu regionu v ČR. A pořád, rok za rokem. Být to naopak, tak bych to chápal...

Mimo největší 4 města bydlí 80% lidí v ČR. Já naopak očekávám jasný návrh, který řekne, že menší města a obce získají nazpět to, co dávájí stále pár největším městům na jejich rozvoj a na snazší život jejich obyvatel.
22. 04. 2011 | 14:32

Gogo napsal(a):

Na Kalouska si, pane Svoboda musíte zchystat dřevěný kůl a palici. Jiná cesta není.
22. 04. 2011 | 14:36

Osterhasi napsal(a):

...chjooooo..
Divide et impera!
A tak nás politici rozeštvávají furt a imrvére. Hlavní město proti menším městům, zaměstnance proti soukromníkům, mladé proti starým, kuřáky proti nekuřákům, ouřady proti lopatám.. a tak dále a tak podobně.
A kalouskové se radují...
22. 04. 2011 | 14:49

Libor napsal(a):

Pokud se utkají v pěstním souboji Kalousek a kmotrovská sebránka z magistrátu, vyhraje občan.
22. 04. 2011 | 15:37

Oleg napsal(a):

Gazdík je poslušný pejsek pana Kalouska. Měl jsem ho za slušného člověka, ale vyklubal se z něj pouze lokaj Miroslava Kalouska, který udělá vše, co na očích svého šéfa vidí...včetně průhledného společného blogování. Dobře jste to napsal pane Svobodo!
22. 04. 2011 | 15:37

Michal Macek napsal(a):

chtel sam vam tu neco napasat pane primatore ale nebudu si kazit vikend - preji vam krasne velikonoce!
22. 04. 2011 | 16:08

Maximus napsal(a):

Poptal jsem se v FNKV lidí co znají primáře Svobodu, jinak výborného gynekologa, proč nosí pořád motýlek a ne kravatu jako jiní politici. Je to prý zvyk z bývalé praxe, když on již začínal být trochu roztržitý a prý se mu kravata občas připletla při vyšetřování na místo kam nepatří! Proto přešel na motýlky, tam podobná nehoda nehrozí.
Kontrolní otázka:
Když se v zimě ještě trochu pomilujete s milenkou na schodech u jejího domu na rozloučenou stylem "pán vzadu" a milence se při styku kývá pravidelně hlava, co to znamená?
No, že se jí tam dostala šála!
22. 04. 2011 | 16:22

Petr z Tábora napsal(a):

Nevím, kde je spravedlnost v dané problematice. Vím, že Praha dostává více, ale současně plní i více funkcí.
Metodicky mě ovšem překvapuje :
-že pražský primátor a ministr financí si svá stanoviska diskutují přes blogy jako kdyby byli ze vzájemně opozičních stran, které spolu navíc nemluví......
-že pražskému primátorovi nepomohou je vládní spolustraníci
Pro občana je vzájemná nevraživost vládních politiků dost nepochopitelná. Můžeme jen doufat, že když si jdete po krku, takže se snad sníží korupce.
22. 04. 2011 | 16:35

otokar napsal(a):

Odporní dinosauři nejen mlaskají,ale ještě chtějí, aby jim národ fandil, lid je miloval.Již blíží se meteorit
dosti značný, aby je vyhubil, jako již před lety.
příjemné Velikonoce lidem dobré vůle i p. Stejskalovi
22. 04. 2011 | 17:02

vlk napsal(a):

Pane Dr. Svobodo,

už posledně jsem Vám vysvětloval jednoduchou Kalouskovu matematiku tvorby tohoto zákona. Totiž že:
1- musí aspoň trošku vyhovět Gazdíkovskému křídlu své tlupy
2- ani v jednom z vedených měst, al e zejmén a v Praze není u moci jeho tlupa. Nýbrž je tam modrooranžová mesaliance / mesalaince z pohledu tedy jak Kalouska , tak mého. V tomhle se s Kalouskem bytostně shoduji - kdyby bylo po mém, tak socani s ODS vládli tak maximálně v Ostrav. Jinak by ODS byla v bezvýznamné oposici/. Nicméně na rozdíl od Kalosuka, bych příjmy velkých měst nekrátil. A rozhodně ne na úkor jejich obyvatel. kteří prostě budou trestáni vyššími daněmi jen proto, že bydlí v jednom ze čtyř velkých měst. Kalouske si to zkrátka vyřizuje tou daní jak s vaší modoru , tak mojí oranžvou. Kdyby tam byla jeho partička u moci, tak po té dani a ni nevzdychne. A gazdíkovi by nejspíš sdělil, ež nehodlá trestat úspěšné..
Takže Kalousek tentokrát úspěšné trestat bude. zajímavá metamorfoza tothohla člověka bezjakékoli páteře.

Nicméně - opět a to už jsme také psal, si stěžujete na lampárně.
My tad y s tím nci nenaděláme. Co takhle jít za takovým Nečasem a vůbec do gremia ODS? To vám ještě nikdo neporadil?
Nebo s e to teĎ ,kvůli oslavám na Žofíně - nehodí?
22. 04. 2011 | 17:40

anti politik napsal(a):

Petr z Tábora-honěj bodíky, maj bojara, nový vloby můžou být coby dup. Nebát se voleb myslíte, že by se s nějakým blogem o jejich starostech o své obačany vůbec mazali! By vo nich bylo ticho po pěšině!
22. 04. 2011 | 17:44

Carlos V. napsal(a):

vlku, myslíš že by se to dotklo i maloměst lokálního významu ? I s velkým pivovarem ?

Krade se všude. Ale na malých obcích existuje aspoň jistá šance kontroly. Ve velkých je to horěí, o Praze radši nemluvě.

Nákup tramvají, OpenCard, turnikety, olympiáda, cyklostezky atd... Ne. Pražští politici se nezaslouží velký koláč. A´t ho Kalousek dá kus menším obcím - anebo ještě lépe na splátku dluhů.

Divím se tvému vstřícnému postoji zrovna k B. Svobodovi - pro mě je jednou z tváří nové křivosti, podlosti a hnusnu české politiky. Netvrdím, že Kalousek je dobrý. Ale kvůli nesouhlasu s čertem se nebudu spojovat s ďáblem.
22. 04. 2011 | 18:11

Cech napsal(a):

Pane nicku Carlos V.nikdo se s ničím nespojuje, zde prosím nemíním hájit nick vlk ten to umí sám a mnohem lépe.
Zde je "otočka==spin" který se snaží prosadit jeden z nejzkušenějších politických matadorů na naší pol.scéně.
Není možné ztotožňovat naprosto centralistické řízení M.K. s řízením obcí atd. Vládnout prostřednictvím defragmentace obyčejným lidem se mu zachtělo.
Využít prosaku na venkov, to je ta deviza, kterou hodlá do budoucna M.K. aplikovat a pomocí novinářů na vodítku i prosadit.
22. 04. 2011 | 19:16

S.Š. napsal(a):

vlk : Milý vlku, pan doc. Svoboda je nejméně oblíbeným hejtmanem (primátorem), má spoustu problémů (viz pirátské wikileaks) a začíná mít vážné starosti i v koalici.
http://domaci.ihned.cz/c1-51653350-rozkol-v-prazske-koalici-cssd-a-ods-se-neshodly-na-radnim-ani-dozorcich-radach
Jestli to takhle půjde dál, začne se mu brzy stýskat po poklidné době klinické nebo pedagogické praxe. Uznejte, že neúspěch je vždycky třeba na někoho hodit. Kalousek to rozhodně vydrží. Kalousek, jak pravila moudrá Kateřina Klasnová, by přežil i atomovku, doc. Svoboda není žádný soupeř. Soupeř je, jak víme, jen jeden ... :-)
Pozdrav a veselé Velikonoce všem.
22. 04. 2011 | 19:22

Fialenka napsal(a):

Díky pane Svobodo za informaci co na nás Kalousek s těmi daněmi chystá. A pokud je vyšší příjem pro Prahu spravedlivý, a podle toho co píšete tak opodstatnění má a je nezbytný (jinak by ho Kalousek nevyrovnával daněmi z nemovitostí?), tak by měl zůstat tak jak je.

Nemá být náhodou nově zavedena i darovací daň, když rodiče darují byty svým dětem?
22. 04. 2011 | 21:49

Gogo napsal(a):

S.Š.
Kalousek se, padne-li na něj paprsek denního světla promění v netopýra a odletí. Kvůli převládající lingvistické kultuře na tomto puritánském serveru nebudu naznačovat kam.
Kateřina Klasnová ať si je moudrá, jak chce ,prostě nevlastní atomovku a kdyby vlastnila, snažila by se ji nejprve použít proti smradlavým bezdomovcům.
22. 04. 2011 | 22:26

Gogo napsal(a):

Fialenka
Kalousek nejen plánuje, že budeme všechny daně platit za zdaňovací období dvakrát (kdysi o něm natočili film Král Ubu s výbornou Lucií Bílou, bohužel ne v roli Kalouska) ale zavede i preventivní darovací daň. Ta se bude v 100% výši platit vždy, když by hrozilo nebezpečí, že někdo někomu něco daruje.
Kalousek se už jako mladistvý čtenář Goetheho zidentifikoval s postavou která sama sebe označuje jako "část oné síly, která chce stále jen zlo". Protože mu dohořela přísnými jezovity úsporně dávkovaná svíce, nedočetl bohužel, co ďábel říká dál.
22. 04. 2011 | 22:43

vlk napsal(a):

Zdravím paní S.Š.

tady sVámi a si souhlasit nebudu . Dr. Svoboda se mi nezdá jako největší zlozenec pekla...To bych viděl daleko horší.
Ano, má problémy - chlapci s e začali rvát o kost... A myslím, že oranžoví, jestli nejsou opravdu úplně vygumovaní , tu kost získají pro sebe. Když jim ji totiž modráci nedají a budou dostateční frajeři, sdělí ODS -- bye bye hošani. Jděte se tedy oběsit ke Kalouskovi. Ten si vás rád vychutná!

Ohledně Kalouska - pan Svoboda má jedinou cestu - udělat z toho celokoaliční spor. A jestli není Nečas naprostý gumák, tak tohle téma zvedne. Nota bene , bud e k tomu mít podporu svého vrchního. Velký kormidelník rád dá ťafku Kalosukovi a je to klasický měšťák -Pražák. TOp nemá na výběr- musí fedrovat prachy Gazdíkům. Ale je to pro ně nebezpečné do sněmovny je nedostali Gazdíci, ale lidé z velkých měst - pravicového ražení. A těm se vůbec ,ale vůbec nebude líbit Kalouskova daň z nemovitostí.
Já bych na na místě ODS z toho koaliční problém udělal hned. A vděli bysme, jestli by Kalousek nakonec necouvnul. Ať to zkusí opřít s e o malá města!!!
Jistě Dr. Svobod a pro něj není problém, toho si namaže na chleba podle libosti. Ale zvednout tvrdě daně v Praze, Brně, OStravě a Plzni?? No uvidíme.
Jo, mrkněte na faustův svět ticha. Něco jsem tam zase dal.
Myslím, že Vás to bude zajímat.Došel jsem k fatálnímu a pro sebe dost nečekanému závěru...
Jinak - Klisnová má bohužel pravdu - Kalouska nezničí ani atomovka.
Však už jsme tad y dával k dobru následující vtip.
Kdo je na tom hůř ČR nebo Japonsko po Fukušimě?
No přec e ČR. Japonsko má co do činění jen s radioakativním zamořením. my máme Kalouska.

Carlosi V
klaním s e Vaše veličenstvo.Souhlasím, že ve velkých městech s e krade v daleko větším rozměru! Víš u nás v městysu bych mohl vyprávět. Pořád ještě mám kamarády a spolužáky na dost zajímvých místech....
nicméně, jestli si mám vybrat mezi Kalosukem a Dr. svobodou, tak to mám docel a snadnou volbu. Dr. Svoboda ,například, nebyl zatím vyšetřován po čachry s e státními penězi. Kalousek, dle valstního vyjádření, víc e než 10x...
Nicméně přehlédl jsi drobnost - já panu Svobodovi nefandím. Já mu jen radím, kudy vede cesta. Přiznám, že rvačka Kalousek vers. ODS by mne velmi a velmi potěšila. A bez rvačky to řešit lze jedině rychlou kapitulací jedné ze stran...
A Ty bys měl být rád - moje rad y směřují proti tomu, abys platil větší daně!
22. 04. 2011 | 22:44

S.Š. napsal(a):

vlk : Přečetla jsem, vlku, a pokud mne paměť neklame, takto daleko nedošel žádný z našich komentátorů (pokud by snad došli, asi by jim to také nikdo nezveřejnil). Leckdo s Vámi nebude souhlasit, mnohý by jistě protestoval do krve, já ano.
S tím volně souvisí příspěvek značky "ila" pod blogem V. Žáka. Na otázku, proč na Hradě nedemonstruje 100 000 lidí na protest proti tomu, jak prezident "přijímá" v cizině dary (byly i jiné příležitosti, které lidem měly vadit a nevadily), odpovídá totiž m.j. takto :

"Protože je každá akce (kritika) bleskově provázena protiakcí, tj. zásahem hradní mediální ochranky ve složení Jakl-Hájek a spol., kterým je věnován nepřiměřený a nereflektovaný prostor hned v úvodních fázích skandálu. Jejich rolí je odstínit prvotní frustraci a útočnost, problém rozmělnit, zahltit řadou nepodstatných detailů, zpochybnit fakta, odvést pozornost k nepodstatným detailům. Těch se pak okamžitě chytá agresivní a sprostý fan-klub, který na základě dodaného klausovsko-jaklovso-hájkovského prefabrikovaného "argumentačního" materiálu (sám není schopen myšlení, ale je schopen věrně reprodukovat) zpracovává slušnější část kritiků z řad veřejnosti".

Skvělý postřeh. Takové postupy provázejí ovšem celou dvacetiletou kariéru V.Klause (v poslední době jsou jen dokonalejší a dokonalejší), za příklad bychom mohli vzít kteroukoliv ze známějších kauz z historie ODS, poslední popsal přesně i Robert Čásenský v čl. „Klausův faul. Prezident účelově obvinil noviny z „plánování krize“ (MfD, 21.4.2011). Komentář se vztahuje k prezidentovu tvrzení, že "média se snaží rozbít politiku a destruovat celou naši společnost" (sic !!), ne každý si totiž dokáže zrekapitulovat, jak se skandál s VV-ABL ve skutečnosti rodil a bobtnal. Totéž co prezident ale již o den dříve pronesl Petr Hájek (v ČT) a Ladislav Jakl (v tisku), vyzkoušeli takříkajíc, co to udělá. Neudělalo to nic, jen pozdvižení obočí moderátora Železného. Vzápětí se okamžitě, ale skutečně okamžitě, začaly rojit doslova stejné věty a souvětí na Psu a po všech našich webech. Tito lidé mají tu drzost, že jiné osočují z "goebbelsovštiny" (Hájek, Jakl). Sami předvádějí ovšem mistrovské dílo ! Správně jste si tedy povšiml i útoku na média, to ale nestačí, protože krom Vás a Čásenského se fakticky nad hradní NEHORÁZNOSTÍ nepodivil nikdo. A tak, namísto co by se zdvihla odporu (nepamatuje si snad historie podobné útoky proti tisku z úst nejrůznějších vůdců i jejich atrap v podání našich někdejších vládců ? co takhle Antonín Novotný ?), nastalo opět hluboké ticho.
Ano, i proto se u nás nic změnit nemůže. A dokud ten člověk bude v politice (zdá se, že bude ještě dlouho), nic se také nezmění. Koalice (sledujte Schwarzenberga tváří v tvář Klausovi, nemusí jít vůbec jen o ODS), opozice, novináři, publicisté, politologové, veřejnost, koukáme s otevřenými ústy jako paralyzovaní kobrou. Poznamenat musím, že jediný, kdo si věděl rady, byl Jiří Paroubek, bohužel.

Btv., Váš poslední text z Faustova světa ticha by se byl býval docela hodil jako příspěvek právě pro blogem Václava Žáka.

P.S.: Všiml jste si, jak ČSSD a někteří senátoři mimo soc.dem. couvají od přímé volby prezidenta ? Dobře vědí, proč. I tahle varianta je totiž stále ve hře.
23. 04. 2011 | 00:41

anti politik napsal(a):

Vždyť ČSSD v Praze začíná mlet o rozkolu koalice lidi! I kmotrům z pažský ČSSD docvaklo co se děje a začíná se distancovat od koalice! Celý tohle divadlo je předvolební kampaň sakra! Každej včetně Svobody honí body, to je celý! A média jak jinak jim zadára nebo možná taky ne dělají reklamu! Kdypak si někdo z nich kdy vzpoměl a poslal blog na aktuálně? A teď nestíháme číst jeden politickej blábol za druhým!
23. 04. 2011 | 07:19

vlk napsal(a):

S.Š.
díky z a komentář!!!
Jednak mi udělal radost, ale hlavně, poukázal jste na fazety v zorc e chování u Klause a jeho poskoků, které jsem dosud jaksi neidentifikoval...
Víte ohledně Žákova blogu - já jej dosud nečetl. Pryč jsou doby, kdy jsme na Aktuálně dokázal monitorovat a dokonc ei zkomentovat skoro každý blog.
Je toho tady moc a příliš často se to mění. A mm teď méně času.
Takže to beru výběrově. Či spíš e časově výběrově. Málo kdy čtu něco, kde vím, že když cosi napíši, bude to už 576. příspěvek a kd e tudíž ta dobrá část diskus e už dávno umřela. Dobré diskuse, pokud jsou, trvají tak d max. 1/3 všech příspěvků pod blogem. Dál už je to většinu jen osobní přestřelka diskuterských dvojic či klanů a málo kdy ještě dobrý věcný diskus..Takže začínám od nových, či skoro nových blogů. Ale na toho Žáka kouknu.Rozhodně.

Ohledně presidentské volby a couvání od přímé....
Ano všimnul. A popravdě a mezi námi - hodně jsme s e divil tomu, soc dem o přímou volbu stojí. v daných podmínkách. Příští rok jsou senátní voby. Pokud do té doby famiglia 115 nepadne, bud e už tak odvařená a nepopulární, ž e v senátkách klidně můžem zažít další oranžové tsunami jako v roc e 2008. Pokud by s eněco takového stalo , aspoň příbližně, byl by senát asi tak ze 2/3 oranžový. Když sečtete oposiční hlasy ve sněmovně a v senátu, máte jasnou a jednoduchou většinu pro 3 kolo v současném s ystému presidentské volby.
Bez jakýchkoli čachrů.
Navíc bez teoretické možnosti, že Klaus zas e buď znásilní ústavua prohlásí, že v přímé volbě může kandidovat znovu, protože jd e o jiný model volby nebo , že bud e realizován trik s Klausovou Ten balonek, co pustil Kubera je třeba vzít vážně.

Klaus je opravdu neštěstím téhle země.
23. 04. 2011 | 07:48

pragaV3S napsal(a):

z deníku hospodáře: Tak jako každé ráno, jdu dát prasatům. A jako obvykle, jedno podsvinče s vyčítavým pohledem kvičí jak pominuté, když trochu pomejí odlévám z přeplněného korýtka aby si to nerozlily všude kolem, vzápětí však rozryje a zadupe do hnoje velkou část hromady vařených brambor, kterou mám pro pašíky nachystanou. Nejsem na něj zlý, vždyť nemá rozum, chce jen žrát a růst a to je jeho úkol, protože vše mi jednou chutně vynahradí. Na statku musí být vždy něco za něco, ať se to těm prasátkům líbí nebo ne.
23. 04. 2011 | 07:56

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Daně máme všichni stejný. Takže tvému názoru, že ve velkých městech platí větší daně tak ať si měšťáci užijou moc nerozumím.

Pokud tedy nemyslíš obecní daně, ale ty jdou do rozpočtu obce celé.

Pane Sovobodo,

kde berete tu drzost, dožadovat se udržení stávajícího způsobu přerozdělování daní, který je k menším obcím silně diskrinující ?

Vy jste levičák jak vyšitej !
23. 04. 2011 | 09:00

Rumcajs napsal(a):

Jo a všichni, jak jste šli do voleb, tak jste tvrdili, že se všechno rozkrade.

Tak nýčko, když je tam ODS s ČSSD, tak se snad krást už nebude a peněz bude dost i bez Kalouska, ne ?

P.S.

Socky se na ty rozkradené miliardy spolíhaj.
23. 04. 2011 | 09:12

vlk napsal(a):

Rume
že něčemu nerozumíš, mne nepřekvapuje. Pravý opak by byl příjemným překvapením.

Ne milej Rumcajsi , nemáme všichni stejné daně . Už teď ne.
Zaměstnanec totiž nemá možnost dát do svých d aní auto pro manželku, dokonc e a ni auto pro sebe. Nemá možnost tam dát mobily manželky přítelkyň , dětí rodičů atd. atd. Nemá možnost tam dát ani ten s vůj. Nemá možnost nakupovat a dát do daní čistící prostředky pro domácnost , tím, ež je zaúčtuje firmě. Nemá možnost kupovat nábytek domů tak, že dostane od prodejc e fakturu na nábytek kancelářský. Nemá možnost dát do d aní náklady za opulentní večeři v restauraci s celou rodinou tak, že si nechá napsat od restaurac epronájem sálu na školení. Nemá možnost dát do d aní dovolenou s celou rodinou, kterou vykáže jakos tudijní cestu , nemá možnost.. no je tohoještě halda, ale to bdueš znárt lépe než já. takže zas e napiš něco o rozkrádánía sockách..
Alle to není d ůležité. důležité je, že jsi ze dovu Svobodových blogůů a Klaosukovi odpovědi nepochopil, která bije. že s e totiž dramaticky změní daň z menovitosti. V řáholci jistě zůstane vše při starém. Dokonc e za jeskyň a její pozemek možná budeš platit dokonc e méně. Nicméně ve lekých městech a zejména těch 4 statutárních , s ebdu e platit násobně více. Náasobně Rumcajs. Udělal jsme si takovou předběžnou kalkulaci, co budu platit asi tak z Vlčštejna a vyšlo mi kolem 20-ti litrů. Díky Kalouskovi.
Ale nelam s i hlavu c o a jak. MMfD a Lidovky ti to přežvýkajía výsledkem bude, že to je správně a pro dobro nás všech. Pro dobro několika Kalosulů včak daleko více než pro jiné.
23. 04. 2011 | 18:23

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Hochu, ani jsem tě nedočetl. Plácáš totální vlkoviny (Kraviny jsem nechtěl psát páč kráva dneska ční vysoko nad vlkem).

Jednak je řeč o pražském rozpočtu (Předpokládán, že pražáci jsou jak podnikatelé tak zaměstnanci) a za druhé je vidět, že ses nikdy neživil poctivě a o podnikání a daních víš kulový .

Ani to nebudu rozebírat. Běž si hrát s Dočekalem, jste už tak na stejné úrovni.
23. 04. 2011 | 20:07

vlk napsal(a):

rume
ty jsi opravdu závanej. Já měl živnosťák už za bolševika. tad y u nás ve statutárním městysu s číslem 22.
O tom,, co všechn podnikatelé s chovávají d o daní vím opravdu docela dost. Netvrdím, že úplně všechno. To ani omylem. Ale ty nejobyčejnější finty , ale i dost ne tak úplně běžných opravdu znám.
Takže bulíky si věš na nos Lojzovi Na Růčku. Ten nemůže nic dělat, jen kejvat,protože chc e hanuše zadara. Od pana továrníka. Já jednak Hanušům s evyýbám velkám obloukem a jednak nemám zapotřebí, aby mi kdokoli v hospodě cokoli platil. Takež si mohu dovolit napsat, že hloupě kecáš. Když tak učiníš.
Ano řeč je o pražském rozpočtu. A rozpočtu dalších tčí zdejších velkoměst.
co e to velkoměsto? No jd e o takové lidské sídlo, kd e je stejně domů jako v Řáholci stromů . Ba ještě víc. Al e to bys nepochopil. tak že tím nebudu obtěžovat. Ale jedno vezmi na vědomí. V těchto městech , kd e jsou domy místo stromů, chc e Kalousek nahradit státní rachy tím, že oloupí jejich obyvatele.
23. 04. 2011 | 21:37

Pravičák napsal(a):

Vždyť se krade všude stejně! Politici jsou všude stejní přece! Nemyslím, že na malém městě je na to více vidět - Prahy si aspoň všímají novináři, kdežto o Horní Dolní nenapíše nikdo nic jak je rok dlouhej ...

Jo, nevím, kolikrát by měla Praha dostávat víc než Horní Dolní, ale ogar Gazdík popisuje jen část rozpočtů, tu část, která se mu víc hodí do krámu, a celek zamlčuje
24. 04. 2011 | 00:05

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

A co se stalo, že jsi ten živnosťák zahodil ? Dyk je to tak výhodný.

Nevím, jak u vás v Městysu č.22, ale tady v Řáholci by ti to rozhodně neprošlo. Vše co není nezbytné k podnikání ti FU vyškrtne. Tedy sadu mobilů, nápadně zvýšené čistící prostředky,.... atd.

Např.Lojza zaplatil manželce kurs angličtiny,páč mu pomáhá s překladama no a FU mu to vyškrtl.

Takže ty pohádky Ovčí babičky si nech, až budeš s ostatními zaměstnanci chlastat v práci a nadávat na nízké daně živnostníků.
24. 04. 2011 | 10:32

Rumcajs napsal(a):

Vlk:

Jo a zapoměl jsem na ty obecní rozpočty.

Nějak si neumí představit, že by se peníze od Kalouska nedotkly peněženek obyvatel.
Na to jsi přišel jak ?

Já považuju zase za nespravedlivé, aby Řáholec dostával 5* méně na hlavu, jak Praha.Naopak považuju za spravedlivé, aby si maximum pohodlí zaplatili především ti, jež to pohodlí užívaj. Tedy ti obyvatelé. Nikoliv, aby ti loupežník musel přispívat na to, aby sis mohl vozit prde.. metrem,tramvají..,abys mohl chodit do divadla přes ulici,aby jsi mohl chodit na stadión ....

Co si sníš vlku, to si i zaplať. To tvý socanský heslo," Ať platí ti druzí" sem netahej.
24. 04. 2011 | 11:00

Petr napsal(a):

Já si nemohu pomoct, ale tohle je nehorázná provokace. Ve státě který je na 80% bohatství průměru EU je Praha druhým nejbohatším regionem EU! V podstatě celá republika je kolonií Prahy! Veškeré bohatství republiky je zkoncentrováno do Prahy! Tak nechutná (a hlavně pro rozvoj celku hloupá) nerovnost a zneužívání celku centrem nemá obdoby snad ani v orienálních despociích či v Rusku! A tento pán má tu neuvěřitelnou drzost si tu stěžovat 7/8 občanů tohoto státu, kteří v Praze nežijí že ubožáčci z Prahy, kteří stavějí nesmyslné tunely, metra do polí a multimionové cyklistické stezky s visutými mosty, že přijde o miliardy! Ten pohár jednou přeteče, a jak husité táhli na zkažený babylon Praha potáhneme jednou znovu!
27. 04. 2011 | 07:30

qwsI3Xjaw59I napsal(a):

Dobre1, vyhovedm ve1m, když se ve1m podpis anoyomnus neledbed a nechcete mi že1dnfd vymyslet, tak jsem si jej vymyslel se1m.Uvidedme, jestli pan ODS dodržed sve9 slovo a nebude cenzurovat jej nebo cele9 předspěvky takto podepsane9, protože tento podpis neodporuje že1dnfdm pravidlům slušne9ho chove1ned, ani pravidlům uvedenfdch na te9to stre1nce ani se nejedne1 o že1dnou z uvedenfdch cenzurovanfdch stre1nek.vracedm se k čle1nku "Je liberalismus totalitned ideologie"? zaujala mě tam ůvaha, že si svobodnfd občan kouped arme1du, soukromou arme1du majed pouze! totalitned společnostiA mohl byste jmenovat nějakou totalitned arme1du, ktere1 si plated dobrovolnou soukromou arme1du? Soukrome9 arme1dy si totiž na cele9m světě najedmajed jen svobodne9 ste1ty, a protože se tato praxe osvědčila, tak můžeme mnoho soukromfdch arme1d vidět třeba v Ire1ku nebo Afghe1niste1nu.Mimochodem nened tak podstatne9, jestli je arme1da soukrome1 nebo ste1tned. Bohatšed a totalitnějšed ste1tt si vždy kouped lepšed arme1du. V předpadě sokurome9 arme1dy pouze nejsou porušove1na lidske1 pre1va jako v te9 ste1tned.to je myšleno pro absolutned liberalismus. Protože každfd bude medt to co si vyděle1 a nikdo nikomu nic nede1, tak se logicky nemused platit daně a pojištěned.Jak jste přišel na to, že v libere1lned společnosti plated, že nikdo nikomu nic nede1? Ve skutečnosti plated přesnfd opak - nikdo nikomu nic ne1siledm neukradne.Každfd tedm pe1dem dostane ochranu jakou si zaplated.Tak to mimochodem funguje již dnes.Znamene1 to ne1vrat do dob starověku, ale to je dost utopicke1 teorie.Je tam hodně kdyby.Ano, vaše teorie jsou utopicke9, protože s těmi libere1lnedmi nemajed nic společne9ho.
24. 08. 2013 | 00:31

MDmusN06TFV napsal(a):

"The Slovak government led by Mikule1š Dzurinda has indoetucrd the flat tax and this flat tax has brought a higher revenue than expected."That was what I was going to say. Have a good weekend. http://fohkjmfjhay.com [url=http://uomnszyi.com]uomnszyi[/url] [link=http://zpytksih.com]zpytksih[/link]
26. 08. 2013 | 15:25

EvwqeUTj napsal(a):

Ivan Vope1lenskfd16.8.2012Nad některfdmi diskutujedcedmi by člověk <a href="http://zzcsxjwqsy.com">zapkalal</a>. Kradli a kradou tam všichni, jen nevypyskujed jako Re1th. Dělajed ze sebe ctihodne9 občany a přece vše nečestne9 jim je cized, ale opak je pravdou. Takovfdm řečem, že na Re1tha přišli ne1hodou, se věřit nede1. Když zpre1vy z poče1tku a každfd den budete porovne1vat, tak si odporujed. Podotfdke1m, že jsem nikdy ČSSD nevolila, ale toto je cedlene1 likvidace Re1tha, protože si neviděl do pusy. Asi byl už moc chamtivfd a s jeddlem roste chuť, tak to někdo potřeboval zarazit. Ono de1t dvěma rodine1m solidned životned faroveň něco stojed.
28. 08. 2013 | 23:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy