Rehabilitace Staroměstského náměstí

10. 08. 2012 | 10:43
Přečteno 8218 krát
Ve svém občasníku, věnovaném důležitým veřejným prostorům v Praze, se chci dnes dotknout velmi aktuálního místa, Staroměstského náměstí. Zatímco u Václavského náměstí spočívají základní nedostatky spíše ve špatném vyřešení plochy náměstí, zanedbanosti veřejného prostoru a jakési lacinosti, včetně takových negativních jevů jako je prostituce, unikátní Staroměstské náměstí je na tom o hodně hůře. Je poznamenané ohromnou prolukou po válečném bombardování a stržením Mariánského sloupu, který stál v jeho středu. Po mnoho desetiletí je torzem historického prostoru, neuspokojivým provizóriem s parčíkem a záplavou stánků z mnohaměsíčních trhů. Tento stav není výsledkem vývoje architektury, ale devastačních historických událostí. Proto v souladu s názorem většiny Pražanů, a stejně jako Rada hlavního města Prahy, podporuji zásadní a hlubokou rehabilitaci tohoto mimořádného prostoru. Jistě nebude, už kvůli řadě architektonických soutěží v minulosti, ničím snadným a jednoznačně přijímaným. K řešení náměstí byla při odboru památkové péče magistrátu založena koordinační skupina architektů a historiků, z níž vzešly zajímavé náměty. Nechci se však schovat za názory odborníků, chci vyslovit svůj osobní názor, který nikomu nenutím. Jen myslím, že by měl být veřejně znám.

Rehabilitaci náměstí vidím ve dvou základních krocích: ve znovuosazení odstraněných sochařských děl, Mariánského sloupu a Krocínovy kašny, ze kterých zbyla jen torza v depozitářích, a v konečném vyřešení otázky proluky na západní straně náměstí. Záměr obnovit skvostné dílo barokní architektury a sochařství, Mariánský sloup, stržený bezprostředně po vzniku československého státu, je od jara letošního roku znám. Domníval jsem se, že jde o nekontroverzní téma.

Následná diskuse v médiích letos na jaře měla překvapivě vyhrocený ideový a až politický nádech. Pánové Bednář a Kalina v ní ukázali, že Mariánský sloup zůstává pro část intelektuálních elit symbolem sporu o české dějiny, reformaci a protireformaci. Nechci a nemohu posuzovat tento spor a jsem vlastně rád, že návrat sloupu znamená více než jen technickou obnovu vandalsky zničeného díla. Že o něco jde. Nelze bohužel vyhovět všem. Návrat sloupu bude mít vždy své odpůrce, myslím však, že jich dnes bude výrazná menšina.

Pro mě je znovupostavení sloupu především návratem vzácného uměleckého díla na místo, kde chybí, obnovou historické paměti. Připadne mi správné, když vedle Husova pomníku, který dnes na náměstí zastupuje reformační úsilí, zde bude opět stát také památka katolická. Otázku, zda dokážeme vytvořit věrnou kopii zaniklého sloupu, nepovažuji za zásadní. Existuje dost kvalifikovaných odborníků, mohou pomoci dobrému výsledku, který bude pro běžného diváka od barokní sochy nerozpoznatelný. Riziko nedokonalosti existuje vždy, nemělo by nás brzdit. Podporují také vytvoření kopie druhého odstraněného díla, krásné Krocínovy kašny, kdysi největší kašny v Čechách. To snad žádné kontroverze nevyvolá.

I když bude návrat sloupu a kašny na náměstí na pražské poměry hodně odvážným krokem, problém jeho rozbitého prostoru nevyřeší. Ten vyřeší až vyřešení otázky proluky po vybombardované radnici. V souvislosti s úsilím o návrat historického charakteru náměstí se objevil také návrh na znovupostavení radniční budovy v její gotické podobě. Ta by zabírala podstatnou část dnešní proluky, ne však proluku celou, na zbytku její plochy by mohly stát nové stavby. Musím říci, či se snad před kulturní veřejností přiznat, že návrh měl jistou logiku a že se mi i líbil. Cítím zde ale i nebezpečí kulisy, protože pochybuji, že by bylo možné za vznosnou fasádou postavit také gotickou budovu. A dnes by nám asi gotické řešení nevyhovovalo. Navíc by takový přístup jistě neakceptovala velká část kulturní veřejnosti, hlavně architekti. Každá doba má potřebu vyjádřit se sobě vlastní architekturou. Máme již dlouhou tradici osmi soutěží na Staroměstskou radnici s všemožnými návrhy. Je to ale tradice tak neúspěšná, že se některým odborníkům, se kterými jsem mluvil, zdá, že tento úkol není zvládnutelný. Že na něj nemáme. A tak raději počkáme. I toto je názor. Životní zkušenosti a věk mě ale naučily jinému přístupu: neoddalovat věci, nevyhýbat se tomu, co je potřeba, a udělat to co nejlépe. Posuzovat nás budou příští generace a jednoznačně dobrý ohlas si stejně nelze nijak dopředu zajistit. Proto podporuji velmi otevřenou a svobodnou diskusi o této problematice. Budou k ní pořádány ankety pro veřejnost i odborné diskuse. Podporuji svobodnou architektonickou soutěž, nesešněrovanou strachem a úzkoprsými regulativy. A když říkám svobodnou, myslím tím i otevřenou k návrhům, které budou pracovat s nějakou formou historické kopie.

Staroměstské náměstí je od konce 2. světové války v zakonzervovaném stavu. Jeho stav ale není dobrý a musí se změnit. V návratu Mariánského sloupu a Krocínovy kašny splatíme jistě část našeho novodobého dluhu vůči tomuto významnému náměstí. Otázku dostavby radnice a dotvoření náměstí nelze předjímat a dopředu charakterizovat, co zde vznikne. Věřím však, že výsledek bude lepší než dnešní podoba náměstí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Rendl napsal(a):

Obnovu Mariánského sloupu by mohla zaplatit katolická církev z daru, který ji "naše" vláda velkoryse chystá.
Nám pak nezbývá než se inspirovat činy našich předků ze Žižkova.
10. 08. 2012 | 11:07

Libertad napsal(a):

Pane primátore, až zajistíte, že počet bezdomovců v Praze se bude snižovat, tak pak pomýšlejte na nějaké vážnější změny na Staroměstském náměstí. Pro začátek by stačilo snížit počet akcí, při kterých se náměstí promění v tržiště.
10. 08. 2012 | 11:09

Libertad napsal(a):

oprava: promnění
10. 08. 2012 | 11:11

mb napsal(a):

franta sauer rulezz...
10. 08. 2012 | 11:21

jája napsal(a):

Pane Svobodo, jste velkým zklamáním, postavte si Mafiánský sloup společně s bandou gaunérů kolem sebe. Penězovod do vlastních kapes se přece zastavit nemůže.
10. 08. 2012 | 11:22

Maximus napsal(a):

V zákulisí se povídá, že Janoušek s Bémem si přišli za ta léta co byli u korýtka, na pěkných 15 mld.Kč a pan primátor se nám tady zabývá architekturou, tu támhle v Karlíně, tu Staroměstského náměstí.
Jasně mít smysl pro "krásno" patří k základní výbavě každého pindologa či dírologa. Co takhle zkusit vymést ty šváby, roztoče a parazity nalézlé a napojené na peníze magistrátu? Ale tuším proč nám tady pan autor píše o barácích a architektuře, on totiž do toho nemůže či nesmí zašťourat, to by i obávaný velký mocný Nečas povytáhl vrásky na čelíčku, ODS si teď nemůže dovolit další průser. Volby se kvapem blíží!
10. 08. 2012 | 11:36

JF napsal(a):

no to jsou ale prima prázdninové starosti stím Staromákem ... jinak i co se týče např. husova pomníku zabírajícího neskromě velkou část náměstí , se člověk tak nějak neubrání pocitu nějaké nenadálé a neodkladná události. No podobné pocity jako při volbě posledního prima primátora ...
10. 08. 2012 | 11:37

Grőssling napsal(a):

K témuž napsal Johannes Urzidil ( 1896 - 1970, takto intelektuál, český Němec ) v Malém průvodci dějinami Čech ( původně Die Tschechen und Slovaken, in : Die Welt der Slawen, Fischer Buecherei Frankfurt a. Main, 1960

Jedním z prvních činů mas, které 28.října 1918 zaplavily pražské ulice, bylo 8. listopadu ( v den 298. výročí bitvy na Bílé hoře ) stržení mariánského sloupu, který dal kdysi na Staroměstském náměstí postavit císař Ferdinand III. na památku vítězství nad rebelantskými Čechy. Mariánský sloup byl stržen jako politický, nikoliv jako náboženský symbol přímo k nohám protějšího Husova pomníku.

Česká redakce překladu knihy k témuž ještě dodala :
Mariánský sloup, dílo sochaře Jana Jiřího Bendla, dal 1650 - 1652 postavit Ferdinand III. na paměť obrany Prahy před Švédy, ukončení třicetileté války vestfálským mírem ( 1648 ) a posléze jako symbol vítězství katolicismu v zemi.

Samotná umělecká hodnota pomníku a dalších děl autora je spíše podprůměrná, viz. také například socha sv. Václava od téhož autora původně na Václavském náměstí.

Jde tedy v případě snah o znovupostavení pomníku nikoliv o návrat cenné památky, ale o pokus katolické církve o politickou odplatu za prvorepublikové příkoří od státu TGM.Socha už ostatně číhá za bukem před jižním portálem do Týnského chrámu a nebude to originál, ale kopie. Takže podprůměrné ranně barokní dílo a ještě okopírované.

O dostavbu radnice nejde, ta je v nedohlednu a její novogotická část nebyla zničena bombardováním, nýbrž německým vojskem, které do posledních dní 9.5.1945 řádilo v Praze, i když rusofobové tvrdí, že v Praze nebylo s kým bojovat.

Primátor v rozporu s míněním většiny obyvatel nadbíhá církvi v očekávání protislužeb po hanebné restituci.
10. 08. 2012 | 11:45

Karla Pík napsal(a):

Pane primátore, to, že jste se pod něco podepsal, neznamená, že jste to i psal. Nepředstírejte. Váš bafuňářský aparátnický styl řeči už je znám, tak se teď nevydávejte za osvíceného znalce architektury.
Všem je jasné, že Vaše duševní obzory dosahují toliko k výměně stánků s buřty na Václaváku, tak přestaňte škádlit můzy.
Už aby Vás Vám nefandící část zastupitelů z ODS spolu a zastupitelé soc.dem. v městském zastupitelstvu odvolali a poslali zpátky mezi zlaté prciny; tam jste byl užitečný, městu nejste.
10. 08. 2012 | 12:01

Martin napsal(a):

Svoboda si z nás dělá legraci. Rehabilitace Staroměstského náměstí musí nevyhnutelně začít likvidací jako mor se rozrůstajících zahrádek restaurací, které jsou vskutku ohyzdné. Jenže to se nestane, místo toho nám vrchnost znovupostaví mariánský sloup a náměstí bude nadále ohyzdné.
10. 08. 2012 | 12:09

prachy jenom prachy nečekají napsal(a):

Životní zkušenosti a věk pana Svobodu naučily jinému přístupu: neoddalovat věci. Když můžu provizi od Penty zkasírovat sám, nebudu to nechávat nástupci.
A nezapomínejte, pane primátore, čím větší stodola, tím větší provize. Optimální by byl nějaký hypermarket s naroubovaným kancelářským mrakodrapem.

Jinak bych v rámci rehabilitace Starého města navrhoval vrátit na náměstí také koňku, která jezdila obloukem z Celetné do Pařížské.
Pokud už někdo hledá záminku k zlikvidování jediného parčíku široko daleko (žádné prachy nenese, jen si tam lidé mohou na chvilku sednout - zadarmo, proklatě!), měl by se vrátit k linii střech před výstavbou nevkusné NEOgotické (vagíny neo nebývají, kýče ano, pane doktore) radnice. Východní křídlo tvořily původně domy z 14. století.

Také bych, když už restaurujeme údajnou protestantsko-katolickou dichotomii českého prostoru vrátil do průhledu Pařížskou třídou pomník JVS, patří tam jako rektum na hrnec a tvoří další vrchol dvou o 90°pootočených trojúhelníků páté čtvrti..

Zdá se, že se Praha nevyhne pohromě, která postihla tolik německých měst v padesátých a šedesátých letech. Dokud lze od realitních spekulantů a zájmových lobby inkasovat všimné, nemůže ani metr půdy mít jistotu, že z něj nevypučí nějaká hrůza.

Pan primátor nevypustil ani slovo o tom, že by něco chtěl změnit na kolotočářském charakteru Královské cesty. Což ho charakterizuje mnohem více, než cokoli, co kdy naopak řekl.
10. 08. 2012 | 12:11

Analytik napsal(a):

Pan primátor má pravdu.
K popularitě Staroměstského náměstí by přispělo oživení dávných zvyků.
Co třeba uspořádat novodobé stětí pražských kmotrů?
Personál pražské Mafie potřebuje mladou krev.
Taková akce by jistě přinesla jejím pořadatelům kladné body do voleb.
Jenom dodavatelé hlav by se mohli cítit ukráceni.
10. 08. 2012 | 12:12

Bestia Triumphans napsal(a):

Prof. PhDr. František Dvořák, CSc. dne 12. 3. 2009:

Své stanovisko k navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze opírám především uměleckohistorickými aspekty, s přihlédnutím k našim dějinám a urbanismu centra Prahy.

1. Mariánský sloup představoval jednu z nejvýznamnějších památek rodícího se baroka u nás, „snese porovnání se vším, co vznikalo tou dobou v zaalpské Evropě…“. (O. Blažíček: Sochařství baroku v Čechách, str. 72). Podobně v přehledu české barokní kultury (vyd. České akademie věd, 1989, str. 299) je toto dílo domácího umělce Jana Jiřího Bendla hodnoceno jako „nejvýznamnější sochařská úloha tehdejší Prahy… čelného sochaře raného baroka“, který se jediný u nás se svojí tvorbou stal představitelem nového umění 17. století „ve slohové orientaci i v realistickém úsilí“.

2. Rozhodující motivací k postavení Mariánského sloupu v Praze byla především událost, která změnila celý náš tehdejší veřejný život. „Pomník ten postavil císař Ferdinand III. r. 1650 na poděkování za osvobození Prahy od obležení švédského roku 1648…“ (F. Ruth: Kronika královského města Prahy, str. 991), jak to také oznamoval nápis vsazený do podstavce sloupu.

3. Mariánský sloup vytvářel na Staroměstském náměstí dominantu jejího prostoru mezi věžemi Týnského chrámu a věží Staroměstské radnice a navíc velmi citlivě promyšlený cílový bod pro příchozí hlavními cestami do Prahy, od jihu (z Malého náměstí), od severu (z Dlouhé ulice) a z východní strany Celetnou ulicí s Prašnou branou. Jeho funkce měla tedy i symbolické poslání pro vyznačení středu Prahy a to uměleckými prostředky, manifestujícími kulturnost doby.
10. 08. 2012 | 12:29

Hydru dekapitoval srpem, kladivo si při napsal(a):

neseme z vercajkastny

Rendl
Ne mohla. Musí.
Všechny realitní dealy navázané na Dukovu veleloupež XXI. století jsou špičkami podsvětí již zpečetěny.
Co kde bude stát a kolik z toho kdo dostane jsou hotové věci.
Proto převrat na magistrátě, proto se Nečas drží Strakovky jako exkrement košile. Proto přicházejí k životnímu štěstí osoby jako Peaka.
10. 08. 2012 | 12:33

Green napsal(a):

Pane primátore, kdy se dočká Staroměstaká bezbariérového přístupu do metra???
10. 08. 2012 | 12:56

Honza H. napsal(a):

Pokud dojde ke znovupostavení mariánského sloupu, bude obnoven hanebný symbol totalitního období dějin, které se příznačně nazývá "temno".
10. 08. 2012 | 13:30

Ing. N. napsal(a):

Bude zajímavé sledovat na jaké barvy bude přemalováván marianský sloup, pokud dojde k jeho postavení. Kolik desítek policistů ho bude neustále hlídat?
10. 08. 2012 | 13:51

Taoiseach napsal(a):

Nová erekce Mariánského sloupu by mě nikterak nenadchla. Když už něco takového, spíš by se měl vrátit pomník maršála Radeckého na Radeckého nám.
10. 08. 2012 | 14:05

franta sauer napsal(a):

ing. N.
Hnědou, jako církevní prostředníček.
10. 08. 2012 | 14:14

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....utvořte tam krásný přírodní park,...zakažte všechny pouťové a nakašírované atrakce,...ANI JEDINÁ VYJÍMKA.... Ticho a klid ať je základním axiómem tohoto místa. Dejte centru Prahy trochu nadechnout,...krásné stromy a keře, sem, tam trs trvalek, ne moc barev,.... zeleň,...dobře uspořádanou zelení nelze nikdy nic pokazit. Doplnit drobnou odpočinkovou, nenápadnou, "architekturou",...Stálou, nenápadnou ostrahou a údržbou se pak toto náměstí stane vyhledávanou "zelenou oázou". A vytvoříte i pár desítek stálých pracovních míst, doplněných o studentské brigády,... s prací, která poslouží veřejnosti. Mít to "pod palcem, zíral byste".

Tužka.
10. 08. 2012 | 14:27

Al Jouda napsal(a):

Pane primátore, nebudete chtít vrátit také Stalinův pomník na Letnou ?
10. 08. 2012 | 14:49

Kamil napsal(a):

Obnova Mariánského sloupu smeteného historií před sto lety je hloupost a vytváření zbytečného problému, jakých má Praha už dost. Nikomu nechybí ! Je-li tam opravdu třeba něco postavit, nechť to odpovídá charakteru dnešní doby. Sice ne klikající autobus, ale něco moderního určitě.
Vyčistit náměstí od stánků, zlodějských taxíků atd. je větší priorita, do toho se však radnici asi moc nechce.
10. 08. 2012 | 15:39

Michal Kožuch napsal(a):

Daleko větší prioritu má třeba prostředí před Hlavním nádražím, tam projdou denně také tisíce turistů.. Ale ne, nějaká firma, která dělá "sloupy a nové radnice", tak potřebuje zakázku, co? Doufám, že to bude zase něco tolik "progresivního", že se dočkáme zase nějakého moderního zeleného chrchle alá Kaplický.. Vedle těch gotických staveb se to bude opravdu skvěle vyjímat..
10. 08. 2012 | 15:58

Petr napsal(a):

Pane primátore,
nemyslím si, že by byl Mariánský sloup stržen komouši, či jinou podobnou bandou, ale vůlí obyčejného lidu po 300 let úpícího pod kopyty katolických papeženců a upalovačů českého lidu.
Tak ono nestačí 130 miliard, které nacpeme do chřtánu prelátům, ale další miliardy půjdou k nim oklikou.
10. 08. 2012 | 16:42

Eleshar napsal(a):

Rehabilitace Staromáku? Proto jste poslali Kněžínka do UNESCO? No ty woe potěš koště...
10. 08. 2012 | 16:49

Eleshar napsal(a):

Jo jinak jestli chcete rehabilitovat veřejný prostor, tak se vykašlete na nějaký podělaný sloup nebo lavor s vodou a ZATRHNĚTE TY PODĚLANÉ TRHY!!!
10. 08. 2012 | 16:53

Martin napsal(a):

Michal Kožuch: Hlavní nádraží Praha je po pseuodorekonstrukci na cca 50-100 let nenávratně ztraceno, cestující z mezistátního expresu hned po vkročení do pseudonádražní haly nás zařadí někam na Krym, parčíkem je proto zhola zbytečné se zabývat.
10. 08. 2012 | 17:35

Gobbet napsal(a):

Když už něco píšete, zjistěte si laskavě fakta. Mariánský sloup je již několik let obnoven za peníze věřících lidí - tzn. církve, vy škarohlídi. Stojí ze strany Týnského chrámu (viz např. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/178204-na-staromestske-namesti-se-vrati-barokni-mariansky-sloup/?mobileRedirect=off) Jediné, o co jde, je jeho znovuumístění na své místo. A pokud nejste líní, zjistíte si i to, že vůdce "rebelů", kteří sloup povalili, se na smrtelné posteli za tento čin omlouval.
10. 08. 2012 | 20:12

Rams napsal(a):

Kampak to hledí Mistr Hus? Na holuby usazené na střeše? Spíš původně hleděl na sochu Panny Marie na sloupu.
10. 08. 2012 | 22:52

Lila napsal(a):

Martin

Zřejmě máte vytříbený vkus, když se Vám stýská po bývalé podobě odbavovací haly Wilsonova nádraží. Špinavá zákoutí, odpudivá WC a všude ležící či sedící zapáchající bezdomáči a podivné existence... a k tomu Vrchlického sady, kterým se přezdívalo "pražský Sherwood" vytvářelo kolorit, pro který se spousta lidí štítila cestovat vlakem.

Revitalize odbavovací haly pražského Hlavního nádraží, do které zkušená italská firma, jež má za sebou úspěšnou přestavbu nádraží v Římě a Florencii, investovala víc než miliardu, si vysloužila pochvalu jak od odborné veřejnosti, tak od drtivé většiny tuzemských i zahraničních cestujících, kterým upatlaná nádraží balkánského střihu nevyhovují. (Přitom základní obrysy odbavovací haly ze 70. let dvacátého století zůstaly zachovány.)

Dnešní "Wilsoňák" odpovídá standardům civilizovaných a kulturních zemí, podobná nádraží najdete v Německu, ve Skandinávii a třeba i v Terstu. Zbývá poslední etapa - rekonstrukce historické secesní Fantovy budovy a připravuje se i revitalizace Vrchlického sadů, která má stát 300 milionů.

Nádraží, které podle architekta Zdeňka Lukeše patřilo kdysi k nejkrásnějším na světě, si důstojnou podobu rozhodně zaslouží.
11. 08. 2012 | 07:50

Ládik!!! napsal(a):

Připravuje se "malá domů".
11. 08. 2012 | 08:42

Josef K. napsal(a):

Milý opane primátore, Václav Havel kdysi napsal, že podivně lidé, které jmenoval do funkcí i v jeho očích povyrostli. Podobný proces probíhá i u věršiny lidí ve funkci, zvláště pokud to nejsou pevné osobnosti. Zdá se, že píšete na téma, které neovládáte, ač jste přesvědčený o opaku. Daleko více byste udělal, kdyby zmizel onen ostudný ruskéušankyčeskéskloerotický průmysl z centra města. To nevyžaduje zvláštní znalosti a průpravu.
11. 08. 2012 | 17:13

Jean Paul napsal(a):

Státy se udržují těmi myšlenkami, ze kterých vznikly, řekl Masaryk. Reinstalace symbolu habsburgské nadvlády, resp. okupace tak představuje jen další díl v pokračující erozu směrem od Československa přes Česko až po cosi pražsky divně beztvarého, páchnoucího, bezvýrazného, neoriginálního, plagiátorského, provinčního, co samo sebe bude nazývat Čechy, stejně jako mocichtivý a podrazů schpný docen MUDr. Svoboda vždy v předklonu, jíst, pít, rouhat se víře, pak sedět v díře nějakej rok.
Z těch jejich Čech je mi na blití
12. 08. 2012 | 13:36

Dušan Pálka napsal(a):

Já se pane primátore domnívám, že za cenu toho neštěstí co nás tu potkalo v podobe Open Card jste mohli mít Staroměstské náměstí opravené do předválečné podoby.
12. 08. 2012 | 14:03

smrt mafii napsal(a):

Co ODS v Praze rozkradla, to už nikdo nevrátí. Mohlo být i MHD zadarmo, nebýt této vlastizrádné zločinecké organizace.
12. 08. 2012 | 14:08

ODS mimo zákon napsal(a):

Tunel Blanka je takový vchod do modrých sraček. Ale Janouškové, Bémové a zbytek ODS už mají komunismus.
12. 08. 2012 | 14:11

Irish Stout napsal(a):

Dvě dominanty na jednom náměstí jsou absurdní. Předimenzovaný Husův pomník + mariánský sloup s kašnou? Do třetice chybí už jen sousoší Josefa Švejka salutujícího před nadporučíkem Lukášem v nadživotní velikosti. - Že by zrovna mariánský sloup byl tématem dneška? - Pokud jde o dostavbu radnice, měla by být zvolena kvalitní moderní budova, souznějící s historickou částí. Stavět gotiku ve 21. století je nesmysl.
12. 08. 2012 | 14:27

Irish Stout napsal(a):

Dvě dominanty na jednom náměstí jsou absurdní. Předimenzovaný Husův pomník + mariánský sloup s kašnou? Do třetice chybí už jen sousoší Josefa Švejka salutujícího před nadporučíkem Lukášem v nadživotní velikosti. - Že by zrovna mariánský sloup byl tématem dneška? - Pokud jde o dostavbu radnice, měla by být zvolena kvalitní moderní budova, souznějící s historickou částí. Stavět gotiku ve 21. století je nesmysl.
12. 08. 2012 | 14:28

Yossarian napsal(a):

vidím, že zdravá nasranost národa českého úspěšně sílí. Jen houšť a hlavně to politikům dát osobně sežrat!
12. 08. 2012 | 14:34

Vladimir napsal(a):

Lacinost a hloupost čiší zcela jistě ze snahy znovu stavět Mariánský sloup.

Mariánský sloup na Staromáku byl stržen v roce 1918, krátce po ustavení ČSR. Mariánský sloup 250 roků symbolizoval spojení s Rakouskou říši. Byl sice postaven kvůli 30 - leté válce a Švédům, ale na pokornou žádost k rakouskému císaři a s jeho laskavým svolením ... ; proto asi to stržení v listopadu 1918 ...

Jaký praktický smysl by mělo jeho znovupostavení :
Jako vzpomínka na Švédské drancování Prahy nebo vpomínka na Rakouského císaře ???
Má nějaký význam z architektonického hledska ??
Má nějaký význam pro lepší život Preažanů ??

Svobodova snaha je spíše plýtváním penězi nebo snahou o své zviditelnění, jako svého času Bémova snaha o Olympijské hry v Praze ...
Prostě tupost na tupost ...

Musím konstatovat, že Český národ postrádá opravdové politiky - politiky, kteří mají snahu spravovat Zemi ve PROSPĚCH VŠECH OBČANŮ (nebo jsou někde schovaní ?).
12. 08. 2012 | 14:36

JL napsal(a):

Obnovu sloupu hradí soukromí donátoři, takže proč ne. Naštěstí se již nyní nachází stále více lidí (a také historiků) schopných reflektovat českou historii bez emocí a ideologických deformací. Jednou snad také vyvane duch děda Nejedlého, který lze ve zdejší diskusi cítit.
12. 08. 2012 | 16:10

úhoři z Botiče napsal(a):

Bratři úhoři Botičští od ústí do Vltavy,zalezme pod břehy a vyčkejme udic rybářů.Vltava náš osud!

Je krásné,jak česká historie cudně pomlčí o desetiletí takového premiéra jakým byl William Široký, a u každého přestárlého současníka cudně vynechá toto destiletí z jeho CV.Prostě nebylo.
Prostě ti sametovci Rumlové,Komárci,Zemanové nebyli v té době a nevylétli jako práčci z hnízda,jež začalo jako hnízdo vlaštovčí slinami Bacílka a Kopřivy.Jež bylo poničeno vykopnutím Širokého Baťovákem Len-nártom z vůlepresidentaA.Novotného těsně před rokem 1968.
Cosi pak náhle chybělo elektrizujícího v atmosféře:Aha to zmizel 1962 nástupem Brežněva Lysenkismus.
Bacha,bacha,bacha-musíme na sjezd spisovatelů 1968 se sjednotit.Bděme!! Svět patří nám.
Pak hážeme rudé knížky do ohně,pryč s anti-lysenkisty.
A pak jako náhodou si soudruzi Širokého zase dají dostaveníčko roku 1986 v čerstvě založeném Prognostickém ústavu.Že by všichni v něm,zřízeném přes ÚV KSČ zahodili rudé knížky jako Zeman? A vzdali se úlohy dirigentů,ke které je slepě vedl soudruh vůdce dělnických mas W.Široký?
Ne,to je omyl 1989-stáváme se dirigenty a rádi-ať jsme knížky měli dosud nebo je zahodili.To byla jenom finta.Od padesátých let jsme váš předvoj,předvoj dělnické třídy,předvoj vás všech.Na nás nezapomeňte,občané demokratičtí,že jsme tu ti praví:Už kráčíme špalíry generálové:Klaus,Dlouhý,Komárek,Ruml,Uhde,Zeman,Pithart.
Vivat generales!!Vivat Leones!!! Věčně s Vámi-v dobrém i zlém.Zlé páchali přece ONI!!Kdo jsou to oni? No to si nechte jako hádanku,lidé prostí.To Vám prostě nedojde NIKDY:Čest a sláva nám!! Jsme s vámi všemi hluboce účastni.Jsme tu od toho.Jsme s vámi,buďte s námi!!!! Pojďme a postavme sloup zbouraný škůdkyní M.Horákovou.Śkůdkýní 1920,1940,1950-trojnásobnou dokonce.Neváhejte.Rakouský ministr,vnuk obrozence K.J.Erbena by to posvětil:Dle něj byl císař Ferdinand u Bílé Hory moudrý.
12. 08. 2012 | 16:38

kesouf napsal(a):

pokud neberu v potaz nesmyslnost navracení něčeho, co bylo oprávněně už jednou strženo, odhlídnu - li od rádoby odborných tezí pana porodníka, přehlídnu - li nenápadné vtírání se do rekta katolické církvi, pak musím konstatovat, že vám závidím vaše starosti - pane primátore, vy skutečně si neumíte najít nějakou smyslnou náplň práce primátora ?
12. 08. 2012 | 16:40

Buvol napsal(a):

Kecy, kecy, kecy .. tím, že je tam ta "proluka" Staroměstské náměstí jenom získalo !! Aspoň je pořádně vidět kostel sv. Mikuláše! A s tím "mariánským" sloupem se běžte vycpat! Je to urážka našich předků! A když autore mluvíte v tom svém článečku o prostituci, tak si napřed zameťte před svým prahem! V čs. politice je to totiž samá prostitutka .. nejraději bych napsal kur.a, ale místní Bretschneider by mě nejspíš smazal ..
12. 08. 2012 | 16:40

úhoři z Botiče napsal(a):

oprava :Místo vnuk Erbena má být zeť
12. 08. 2012 | 16:44

úhoři z Botiče napsal(a):

opravy :desetiletí z jeho CV,ptáčci z hnízda
12. 08. 2012 | 16:49

Kolenatý napsal(a):

Ještě začnu podezírat Gottwalda,že tohle všechno věděl nebo plánoval už roku 1948,když zakázal ve volbách účast u dvou slovenských politických stran s názvy demokratické jako nacionalistické,které by znamenaly tehdy volební porážku komunistů na Slovensku a separatismus z důvodu jejich politické suverenity jinačí než české ,nechal V.Clementise-ministrazahraničí-Slováka popravit a Husáka uvěznit nadlouho-jako slovenské nacionalisty.Zda Klement počítal se Slováky jako s "černým Petrem",že budou zosobňovat lidé jako Široký,Bacílek a další Satana a pak se později vagón s nimi odpojí jako samostatné Slovensko-a zlo zůstane tam.Pak by ale Gottwald spíše s rokem 1992 počítal už možná o třicet let dříve.Jenže:nečekaná jeho smrt týden po Stalinově.Jenže s ním nejen rok 1992,ale i 1989.Sice V.Havla by ještě možná omluvil Benešovou krutostí vůči jeho mnichovským oponentům po válce,notabene Zlíňákům-jeho rodným krajánkům ,ale co to ostatní.Stačilo by poukázat,že paní Marta,ctěná choť si přála šaty jaké nosí Hana Benešová?
12. 08. 2012 | 17:42

Baba Jaga napsal(a):

Ministerstvo financí by mělo Praze znovu snížit příjmy od státu, když právě teď hodlá takto investovat. Kolik asi korunek má replika sloupu a kašny stát?
Ale třeba Pražané učiní sbírku či je pravda, že napodobeniny uhradí sponzoři, aby ušetřili na daních. Nu, já tam obé nezažila a určitě mně nechybí. Však také zhotovení nemusím ani dožít. Více by mě ale potěšil onen blob - knihovna na Letné.
12. 08. 2012 | 17:51

skeptický napsal(a):

Ještě to lešení s popravištěm.Páni by byli.
12. 08. 2012 | 17:51

Pavel napsal(a):

Napíši, co by bylo rozumné: 1. Mariánský sloup nestavět, jednou byl zbořen a hotovo. Mnoho lidí rozčilují církevní restituce a do toho takový hloupý nápad za veřejné peníze obnovit na Staroměstkém náměstí sloup - katolický symbol. Katolických památek je až dost a nikdo je nestíhá opravovat. 2. Radnici dostavět v gotické podobě, nezbořili jsme si ji sami a na Staroměstké náměstí nic moderního nepatří, ať si architekti říkají co chtějí, není to jen jejich věc.
12. 08. 2012 | 18:05

Alibernet napsal(a):

Na Staromáku se vyskytuji často. Jestli je tento prostor něčím zbídačen, jsou to ohyzdné stánky - jak ty stálé, tak ty, které se tam vyskytují při nejrůznějších trzích. Také různá pódia, na nichž halekají nějací retardovaní interpreti, prostoru nepřidají. Bohatě by stačilo, aby pan primerátor a jeho banda nechali náměstí na pokoji, aby se návštěvníci mohli kochat historickou zástavbou namísto nákupu patoků z Plzně za pade a smrdutého buřta za šede.
12. 08. 2012 | 18:34

dzin napsal(a):

to Kolenatý: otázka Gotwalda popisuje spisovatel Kaplan na možná tisíci stránkách (Naše Vojsko)-hlavně padesátá léta.
Nevycházím z této knihy,nečetl jsem ji.
Mohl se Gottwald vyhnout čistkám,jaké v jeho době probíhaly v USA,SSSR,Německu,Jugoslavii,Maďarsku,Bulharsku ...
Mohl nezemřít se Stalinem,zakládaje svůj optimismus na tom,že u nás vyjímečně není Rudá Armáda? Výměnou za odsun sudeťáků,neboť poválečný Stalin díky Postupimi čtyřky ctil "zóny"-přijaté řešení čtyřkou a Beneš přidal "čisté zóny".Jako Poláci.
O Kladsko ve Slezsku jsme se nemohli dohodnout,až nám ho Poláci definitivně rokem 1972 sebrali navždy.Ale Gottwald byl v užším politbyru Kominterny (zrušené 1943),kam měl problém sedostat bijec formátu Jiřího Dimitrova.Za války pak Dimitrov "převýšil" i Gottwalda a důrazně mu tehdy radil Beneš úplně ignorovat,nic z jeho idejí nepřjímat.Naopak Dimitrov ale současně Gottwaldovi tehdy radil,aby po válce nešli v ČR po dohodě a souhlasu Stalina s Dimitrovem cestou krvavého převratu s násilím a represemi,jakou byla nucena jít i VŘSR kdysi.Gottwald neuposlechl,ale až po smrti Dimitrova v podmoskevském sanatoriu 1949.Roku 1949 Slánský organizuje jako prní tajemník KSČ letecký moc pomoci vznikajícímu Izraeli.První manželka Dimitrova-Srbka-módní návrhářka-krasaviceavzdělaná anarchosyndikalistka-oborářka z Vídně v psychiatrickém sanatoriu v Podmoskví spáchala 1933 sebevraždu,když v Lipsku běžel soud fašistů s manželem Jiřím Dimitrovem.Žila v Rusku od roku 1923.Dimitrov tehdy za války byl od roku 1934 podruhé ženatý,s prvorepublikovou občankou z českých Boskovic-dcerou tamějšího řezníka.Po válce se Dimitrov roku 1947 obrátil na Rudolfa Slánského s prosbou zajistit existenci příbuzných své manželky v Boskovicích (bratr aArtura atd.).Roku 1948 navštívil Dimitrov Gottwalda v Praze.1951 začal Gottwaldův soud se Slánským.
Dimitrov byl nejmladším členem bulharského parlamentu roku 1913 a tak proti parlamentu moc neměl,i když věřil Leninovi a Stalinovi.Podobně Putinovi-synu dělníka,byl Dimitrov pracovně dělníkem v mládí.Po válce zakročil proti předválečným a krutým bulharským agrárníkům tvrději než zde Gottwald proti méně krutým předválečným českým agrárníkům-obě agrárnické strany vládly značně,v ČR ještě déle.Díky caru Borisovi v Bulharsku na přání bulharských občanů neuposlechli Hitlera přes spojenecké závazky v otázce židovského holcaustu-na rozdíl od ČSR.A totálně od Slovenska Tisa.
Otázkou je zda by procesy proběhly i bez Gottwalda.Pravděpodobně člověk ,jako on -dlouho stojící v čele vládní strany-má vliv velký,pokud nejede na "hřebeni vlny" jdoucí od bezpečnostních složek zezdola,Obávám se,že toto byla spíše Gotwaldovština než jeho pravá vůle k procesům.Prostě se unavil,rezignoval,podlehl tlakům,přesile,vzdal to.Kdyby nevzdal,byla by to na rozbor práce přesahující tehdy množstvím případů a fiktivními důlazy síly člověka v jeho funkcích-nejprve předsedy vlády a pak presidenta.Prostě jeho vnitřní ustrojení by v té atmosféře všude -nepřestálo boj s falzifikací dějin úspěšně,i kdyby se snažil.Pokoušel se prý ale o to.
12. 08. 2012 | 18:39

pepr napsal(a):

Není nejmenší důvod obnovovat na Staroměstském náměstí Mariánský sloup, když je po Praze mnoho skutečných památek, které chátrají a potřebovaly by ty peníze. Není ani třeba dostavovat radnici. Nechme historii být historií a nezasahujme uměle do historicky daného. Ta posedlost zanechat po sobě nějakou stopu je úplně zničující - když už chce primátor něco udělat, ať zbourá "Jakešův prst" - odporný žižkovský vysílač, případně stejně odpornou Novou scénu.
12. 08. 2012 | 18:41

dzin napsal(a):

opravy výše :důrazně mu tehdy radil Beneše úplně (Dimitrov nebrat Beneše v potaz radil Gottwaldovi),problém se dostat bijec jako, letecký most 1949, krasavice a vzdělaná
12. 08. 2012 | 18:47

souhlas s ODS mimo zákon napsal(a):

Místo nesmyslných nápadů dnešních mocipánů - jako třeba zrušení parčíku a dostavění radnice ? blbost, nechte to tak jak to je,je přeci krásný pohled na kostel sv. Mikuláše.
Místo všech těchto návrhů by bylo užitečnější pro lid tohoto státu postavit něco podobného jako bylo lešení s popravištěm v r. 1621. Adeptů do dnešních dnů by bylo více než dost.
12. 08. 2012 | 18:57

Zdeněk Vaníček napsal(a):

Pane primátore - souhlasím s Vámi, je to solidní přístupl.
12. 08. 2012 | 20:22

huck napsal(a):

Současný pravicový maďarský premiér Orbán pochází z města v Maďarsku,kterému se ve středověku říkalo "stoličnyj Bělehrad".První česká královna,která odmítla kvůli českým kacířům-kališníkům někdy vstoupit nohou na území Čech,měla okolo roku 1500 tam svou královskou svatbu.Pocházela z Francie.Královna -vdova po Zikmundovi zde ale žila v Čechách dlouho-do smrti.A s kališníky se stýkala raději než se spojenci manžela-katolíky-ortodoxy.Ona původem ze srbské šlechty,která dnes má krev ve všech rodových dynastiích Evropy-šlechty,králů.
Orbán jak známo,by rád chtěl v Maďarsku zrušit privatizaci bank,kterou zde utvořil u nás M.Zeman v době opoziční smlouvy s Klausem okolo roku 2000.
Orbán by také rád anuloval Trianonskou smlouvu z roku 1922,jíž se ČSR neúčastnilo jako smluvní strana ,ale k níž předtím přispělo bojem Masarykových legií s maďarskými dělníky maďarské Republiky rad,vedené českým komunistou Janouškem(zemřel v Čechách 1986) ,kteří později bojovali i v maďarské národní armádě pod velitelstvím Bély Kuna-komunisty proti Francii,Jugoslávii a Rumunsku a po kapitulaci museli přistoupit na územní rozdělení diktované jejich nepřáteli.Bélu Kuna uvěznil i srodinou poté diktátor Mikuláš Horthy,za války ho v SSSR popravili.Horthy-admirál-regent (umřel přirozeně 1957 v Portugalsku v exilu) ,potlačující současně v Maďarsku monarchistický převrat posledního českého krále do roku 1918 Karla I se Zitou-oba Habsburci.Pak oba v emigraci v Maroku-rodiče zakladatele a předsedy prvního parlamentu EU-Oty Habsburského.Přítele posledního českého místodržitele hraběte Coudenhove roku ještě 1918,zakladatele Panevropského hnutí 1923.Nedávno zemřel Ota i jeho bratr Maxmillián-bankéř v Mexiku.
Putinovi umřeli oba bratři velmi dávno,před válkou prvý na záškrt a během blokády Leningradu další.Podobně Dimitrovovi zemřeli oba bratři-1912 Konstantin u Istanbulu v boji proti Turkům,druhý bratr 1925 při represích vlády agrárníků v Bulharsku.
Roku 1940 Stalin prohlásil,že v Turecku je zhruba polovina obyvatel Gruzíni s Armény,více je tam Gruzínů než Arménů.
12. 08. 2012 | 20:43

obcan napsal(a):

Nejlepsi nazor ma TUZKA !!

"...utvořte tam krásný přírodní park,...zakažte všechny pouťové a nakašírované atrakce,...ANI JEDINÁ VYJÍMKA.... Ticho a klid ať je základním axiómem tohoto místa. Dejte centru Prahy trochu nadechnout,...krásné stromy a keře, sem, tam trs trvalek, ne moc barev,.... zeleň,..."

ANO, ANO, ANO !!!
12. 08. 2012 | 21:27

občanka napsal(a):

Prozatím by stačilo, kdyby radnice zvládla uklidit na Staromáku sníh, když napadne, aby si tam člověk nezlomil nohu. A jestli chce pan primátor sloup, ať si ho postaví za své na zahradě.
12. 08. 2012 | 21:27

DL napsal(a):

Na Starom. náměstí se bude dále zvětšovat plocha zastavěná zahrádkami, tj. místy pro okrádání turistů, čemuž Vy mlsně přihlížíte, protože to není zadarmo, takže všem z toho Vašeho doupěte něco kápne. A Vy samozřejmě budete řešit nějaký sloup, o kterém jste donedávna ani nevěděl. Chtělo by to trochu na vzduch a na místa, o kterých hovoříte, vážený pane.
12. 08. 2012 | 21:52

Dagobar napsal(a):

A zbouraného Stalina budeme na Letnou vracet kdy?
12. 08. 2012 | 21:56

DL napsal(a):

Dagobar: Až budeme v poměru k počtu Rusů v menšině. Ještě chvilku vydržte.
12. 08. 2012 | 22:00

Jana napsal(a):

Vazeny pane autore, jiste budete se mnou souhlasit, ze prvni dojem je dulezity. Spocitejte, kolik turistu prijizdi denne na hlavni nadrazi. Vyrazi jim dech ta spina, neochota a komplikace, jak treba uskladnit zavazadlo, kdyz nemate drobne a v bance vam je odmitnou dat, protoze jich maji malo. Opravdu POKAZDE, kdyz prijedu do Prahy, setkavam se s neochotou a nezajmem. Spis nez Mariansky sloup byste se mohli zamerit na lepsi sluzby na hlavnim nadrazi, udelat kolem neho hezky park s fontanou a lavickami. Jiste to oceni vsichni cestujici, kterym treba zrovna ujel vlak a nebo nechteji sedet uvnitr. Myslim, ze turisti by tuto zmenu spis privitali nez Mariansky sloup. A dal si myslim, ze uz je nacase vycistit budovy Narodniho muzea a divadla, byl jsem v soku, jak rychle zcernaly. To asi nikomu nevadi, ze ?
12. 08. 2012 | 22:44

Pravda napsal(a):

Grőssling:

Nad jakými rebelanskými Čechy vyhrál Ferdinad III.? Pokud vím tak bitva na Bílé hoře byla 1620 za vlády Ferdinanda II. nikoliv Ferdinand III.který vládl až od roku 1637. Pokud tohle Johannes Urdzidil napsal tak to nezná historii, protože Mariánský sloup sloužil jako dík vítěztví nad Švédy v roce 1648 tedy za vlády Ferdinanda III (1637 - 1657). Pokud by to byl pomník bitvy na Bílé hoře jak tvrdí tenhle pseudohistorik tak proč by ho stavěli až 30 let po bitvě. Rovnou vám řeknu, že kvůli 30.leté válce to určitě nebylo protože ta se Českých zemí takřka nedotkla až na roky 1620 a 1648. Jinak mezi těmito lety se na českém území nebojovalo.
12. 08. 2012 | 23:08

Andrew Appleby napsal(a):

Moc těm čechům nerozumím, když jim parvice a levice rozkrádala celou republiku před nosem, nikdo moc neprotestoval. Ale jakmile se má dát něco černoprdelníkům tak je to strašný. Opravdu vám příjde ten desátek pro katolíky tak významnej. Stejně z toho nic nemáte ani teď.
12. 08. 2012 | 23:17

Abe Normalni napsal(a):

Libertad Proc by mel primator mrhat mnou placeny cas na znasilnovani lidi, kteri si zvolili svuj zivotni styl? Se do toho pustte sam, kdyz mate to puzeni.
12. 08. 2012 | 23:29

Abe Normalni napsal(a):

Jana Covece, kdy jste byl naposled v Praze? 8-O
Narodni muzeum vstupuje do rekonstrukce, prvni po opravdu velmi dlouhe dobe, doted na nem byly doury od ruskych projektilu ze Srpna 68. ND uz ma take 25 let po rekonstrukci, navic tmavnuti fasady je jaksi prirozena vlastnost pouzitych materialu. To neni panelak se zateplovakem.
12. 08. 2012 | 23:35

Abe Normalni napsal(a):

Baba Jaga Tak tohle si neodpustim: Huso hloupa, drtivou vetsinu toho sloupu opravili nebo vyrobili zucastneni za svoje ci sponzorske penize. Nyni uz se resi jen kamen na sokl...Opravdu je tak tezke nejdriv zagooglit nez zacnes plivat jedusliny?
Jen bych ti, babizno, pripomnel, ze uz pred zmenou metody rozpoctoveho urceni dani dostavala Praha mene, nez se v ni vybralo. A plati si z toho vetsinu velkych i malych staveb na svem uzemi, neb diky sve ekonomicke situaci vetsinou nedosahne na ruzne dotace.
Obecne k mistnim drzkarum: ten sloup strhla luza a luza dnes jeci pri snaze ho vratit na jeho misto...
12. 08. 2012 | 23:46

Platan napsal(a):

"Návrat sloupu bude mít vždy své odpůrce, myslím však, že jich dnes bude výrazná menšina."

Myslím, že již průběh této diskuse by vás měl vést k tomu, abyste o správnosti své domněnky zapochyboval, pane primátore. Zastánců návratu sloupu bude spíše výrazná menšina. Většině obyvatel ČR i Prahy zřejmě sloup nechybí a domnívají se tudíž, že by se jednalo o zbytečné vyhazování peněz.
Mimochodem, tohle zdánlivě zbytečné a nesmyslné vyvolávání kontroverze kvůli zbytečnému sloupu ve mě budí podezření, že by za tím mohla být snaha odvracet pozornost veřejnosti skutečných problémů (církevní restituce...?).
12. 08. 2012 | 23:48

Platan napsal(a):

Abe Normalni... ?

Spíš normální křupan, ne?
12. 08. 2012 | 23:55

ivan tomek napsal(a):

Podivuhodne malo prispevku se vubec dotyka obsahu clanku. Neni mozno diskutovat o obsahu, protoze se musi nejdrive nadavat autorovi a na pomery?

Jinak jsem toho nazoru, ze strhavat pomniky je vetsinou projevem hanby za vlastni minulost a proto bych je nestrhaval (a ulice a dalsi pojmenovane veci neprejmenovaval s kazdou zmenou rezimu). Pokud jde o mne, nechal bych i Hitlery, Staliny, a Frantisky Josefy, i Marianske sloupy kdyz uz tam jednou jsou. Pripomenme si nejen sva vitezstvi a svetle stranky dejin, ale i svoje ponizeni a pokorne ohnuta zada. Tim, ze se strhnou a prejmenuji pamatky se na historii nic nezmeni, jen se dela, jako ze nebyla. Neprijemne pamatky jsou pripominkou dob, ktere bychom nechteli zpet.

Pokud tedy jde o Mariansky sloup, asi bych ho obnovil kdyby to melo architektonicky smysl a nevidel to jako nejaky symbol katolicismu - at jiz viteziciho nebo prohravajiciho - i kdyz ke katolicismu mam nesmirne daleko.
12. 08. 2012 | 23:58

antonio napsal(a):

Ohledně zničeného Mariánského sloupu a Krocínovy kašny, ohledně fantasmagorického pojmu českého fašisty "temno", dále strženého (ale stojícího, nikoliv zhrouceného) torza radnice, Zubrova (tuším) domu a dalších a dalších "produktů historické reality" (další témata raději ani nezmiňuji): Běda ti pražský (a český) národe!!! Děkuji naopak panu primátorovi za jeho ušlechtilé (doslova) ideje. Je dobré, že měl odvahu se postavit hordě těch všespochybňujících a povyšujících se primitivů, i když jen svým blogovým příspěvkem. Bohužel však všichni víme jak to asi nakonec dopadne (viz ostatní příspěvky). Je mi tě strašně líto, (kdysi) tak nádherné pražské Staroměstské náměstí!
13. 08. 2012 | 00:09

Barbora Knobloch napsal(a):

Pane doktore, jsem s vámi a ubohost některých přispěvatelů prostě nechápu. Kam se poděl český národ a pochopení vlastních dějin? Vždyť Češi nejsou jen husiti a reformované církve! Je tu mnohem větší počet katolíků, než členů reformovaných církví. Ferdinand III. zdědil trůn, měl se ho snad zřeknout? A že byl tak drzý, že děkoval Panně Marii za odvrácení nebezpečí, to má být něco negativního? Lidi, nechápu vás, neznáte vlastní dějiny, vybíráte si z nich jen to, co se vám hodí a vaše duševní i lidská úroveň je tak nízká, že byste se měli jít někam schovat a ne debatovat na veřejných servrech. Ten Hašek, někomu sedí, ale já se s jeho představou Čechů neshoduji a odmítám jí. Navíc to byl ožrala. A zničit něco, to je mnohem rychlejší a lehčí, než něco vybudovat. Mistr Jan Hus byl velkým ctitelem Panny Marie a je zcela na místě, aby jeho socha s oddaností hleděla na její sochu.
13. 08. 2012 | 00:28

Platan napsal(a):

Barbora Knobloch

Madam, aby mohl Jan Hus (tedy jeho socha) oddaně či jinak popatřit ve tvář sochy Panny Marie na sloupu, musel by otočit hlavu asi o 45 st. doprava, neboť nyní jeho pohled směřuje k Týnskému chrámu.
Tento malý problém by ale snad pomohly vyřešit upřímné modlitby ke Svaté Panně...
http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/praha/praha-1-centrum-stare-mesto-josefov-mala/8821-husuv-pomnik-na-staromestskem-namesti/

http://praga-magica.blog.cz/1102/staromestsky-mariansky-sloup

http://www.mapy.cz/#x=14.421806&y=50.087633&z=17&l=15
13. 08. 2012 | 03:15

Platan napsal(a):

Pane Stejskale,
když člověk udělá při psaní příspěvku mezeru dva řádky, tak se pak na WEBu objeví "mezera" 0 řádků...
Nešlo by s tím ku...k, do..., pěkně prosím, něco provést?
13. 08. 2012 | 03:25

Platan napsal(a):

Apropo, "rehabilitace" v názvu blogu...

rehabilitace:

• navrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv

• lék. návratná péče, navrácení porušené funkce, nápravné cvičení, nápravné lékařství

Opravdu se, pane primátore, domníváte, že je nutno takto navracet čest či bezúhonnost nebo ztracená práva Staroměstskému náměstí nebo obnovovat jeho funkčnost...? Nebylo by snad vhodnější mluvit o rehabilitaci Mariánského sloupu (s veškerými historickými konotacemi).
13. 08. 2012 | 04:58

Kurt Müller napsal(a):

Vážení, domnívám se, že daleko důležitější by bylo, kdyby Praha věnovala prostředky na péči o své občany bezdomovce a odstranila skrytou žebrotu z Prahy. Humanita by se měla projevit především péči a starostlivostí o člověka, ať občana nebo cizince a nikoliv stavět pomníky. Je to zcestné myšlení, které se stará o krásu, povrchnost namísto o soucit s lidmi a bližními. Ať jsme jakéhokoliv smýšlení měla by starost o člověka v nouzi být prvořadým zájmem.
13. 08. 2012 | 09:08

Baba Jaga napsal(a):

To: Abe Normalni Baba Jaga
Však jsem se na odkaz na ČT koukla - pochopila jsem, že je hotový sloup a postava (opravdu nic moc na obrazovce vyhlíží, ale půjdu se na ni příležitostně kouknout zblízka), sokl s výzdobou chybí. Uvidíme - pokud Praha skutečně nezaplatí nikomu nic, bude to nejspíše velký zázrak a umělec potom přijde přímo do nebe. Však se ukáže. Ono jsou také různá měřítka, co je to "skoro nic".
Zdravím Vás, já husa hloupá. I já bych si přes svou hloupost při podnikání zvolila sídlo firmy v Praze a platila tam daně, neb finančáky se zatím pravděpodobně kontroly dle provozoven nedelegují.
Prahu mám velmi ráda. Ale pochybuji o tom, že se její přitažlivost zvýší právě replikami na Staroměstském náměstí.
13. 08. 2012 | 09:09

standa novák napsal(a):

Pane autore, skvělý nápad, a nad Pařížskou třídou ať se opět vypne Josip Vizarionovič, ať si i bolševici konečně přijdou na své, vždyť jsou též nedílnou částí české historie a jejich ideologie dodnes dotváří české veřejné mínění. Čest práci!
13. 08. 2012 | 12:09

Iaara napsal(a):

Pane Svobodo, a JAK VÍTE, ŽE ZASTÁNCŮ MARIÁNSKÉHO SLOUPU JE "VÝRAZNÁ VĚTŠINA"?? Zdůrazňuji velkým fontem, protože mě štve takováto demagogie. Primátor si prostě myslí, že je to tak, tak je to tak – ale lidí se na to v nějakém místním referendu raděj magistrát nezeptá, co kdyby to dopadlo ideově "nesprávně", tj. většina by byla proti té katolické šaškárně... Obezličku v úvodu blogu, totiž, že jde o pouhý osobní primatorův názor, neberu. Osobní názory potentátů mají setrvalý sklon se uvádět do praxe, na rozdíl od osobních názorů obyčejných lidí-voličů. Bohužel.
A už úplně uhozená je Svobodova argumentace ve stylu "když jsou tu památky protestantské, tak by se měl obnovit i symbol katolicismu". Jak už tu řekla řada přispěvatelů nade mnou – s takovou logikou může město kalupem začít obnovovat pomníky z dob komunistů. To je též součást českých dějin a vedle pomníků demokratických se budou pěkně kontrastně vyjímat! (A nepovídejte mi o obětech komunistického režimu; katolický režim jich má na svědomí o dost více.)

Ad znovupostavení radnice: opět ta samá demagogie. Prý by repliku Parléřovy radnice ze 14. století nepřijala "velká část kulturní veřejnosti, hlavně architekti". ARCHITEKTI JSOU VELKOU ČÁSTÍ KULTURNÍ VEŘEJNOSTI?! Co to vlastně je, ta kulturní veřejnost, která prý trvá na tom, že na Staromáku musí být něco v dnešním stylu? Proč se nemůže obnovit původní architektura, když jsou známy její plány? Kdyby se uvažovalo stylem, jakým tu mluví primátor Svoboda, tak dnes nestojí Anežský klášter, z katedrály sv. Víta by byla jen půlka a radniční orloj bychom znali už jen z předválečných fotek!

Na této adrese lze najít plány dostavby z poslední arch. soutěže z roku 1987: http://www.zastarouprahu.cz/ruzne/staromrad.htm

Vyhrála ji – v očích "kulturní veřejnosti" – jednoznačně varianta architektů Kašičky a Pavlíka, tj. dostavba do původní parléřovské podoby. Ale, jak se dějiny pěkně opakují, stanovisko komunistické poroty bylo jiné – a vlastně stejné, jako je nynější postoj Svobody a bafuňářů okolo něj. Rekonstrukce Kašičky a Pavlíka prý byla "... v rozporu se společenským požadavkem na dotvoření Staroměstského náměstí dílem soudobého architektonického výrazu..." Co k tomu dodat? Blbost vítězí!
13. 08. 2012 | 12:42

queribushisons napsal(a):

Osobně se domnívám (jako nepražák a neODSák), že primátorův názor na věc je naprosto rozumný. Zastávám dále názor, že radnice by měla být dostavěna jako věrná replika původní stavby (bez vypisování zbytečných - jako vždy dosud - soutěží o modernistické modifikace). Rovněž by měl být oceněn pomníkem geniální polní maršál J.V.Radecký z Radče (přiznám se ale, že nevím,zda původní pomník v nějakém torzu existuje či ne).Vše dohromady nepředstavuje zase tak obrovské výdaje (a je nesmysl je spojovat s podporou bezdomovců). Když to srovnáme s Německem, kde bylo znovupostaveno řádově nesrovnatelně více replik původních historických vybombardovaných staveb, tak je finanční otázka zcela podružná.
(Na druhé straně - což už s věcí přímo nesouvisí - nevidím žádný důvod, aby Praha lpěla na Muchově Slovanské epopeji).
13. 08. 2012 | 14:24

queribus napsal(a):

Ještě dodatek k laara: Sice silně nesouhlasím s prvním odstavcem vašeho textu, ale s těmí následnými dvěma bezvýhradně ano.
13. 08. 2012 | 14:35

Caroll napsal(a):

Přestavitelé ODS a ostatních t.zv. "vládních" (či spíše zlodějských) struktur se bojí. Vědí, jak je jejich vláda vratká a bojí se církve. Je jasné, že kdyby katolická církev jen trochu chtěla, tak by tato ne-vláda dávno padla. A tak raději tlačí touto hrozbou vládu ke zdi (když kradete vy, tak MY z toho musíme také něco mít!! jinak půjdete lidsky řečeno od válu). Řeči o architektuře jsou jenom blafy. Jde samozřejmě v první řadě o výhodný byznys a o nastolení symbolu katolické totality který zaplatí občané, kteří o tento symbol vůbec nestojí. Jakým právem mluví tento nástupce prolhaného Béma o "vůli většiny pražanů". Co si to ten samozvanec z ODS dovoluje?!
13. 08. 2012 | 14:42

Mac napsal(a):

šťastná země, která nemá větších problémů než stavět nějaké sloupy - symboly násilí a totality.

Hlavně pane primátore ten sloup obežeňte nějakým vysokým plotem pod proudem, ať po něm zase nelezou rodinní příslušníci pana exprimátora....
13. 08. 2012 | 15:42

Franta Zapka napsal(a):

Kdo má většího pindíka? Onderka ho má 6 metrů, Svoboda chce 14.
13. 08. 2012 | 16:01

Mac napsal(a):

Franta

:-))
13. 08. 2012 | 16:06

argietn people napsal(a):

pane svobodo, prostor po zničené radnici staromák naopak oživuje, díky zeleni je jeho klima přátelštější, stává se z něj živé místo ke scházení a sdílení. říkeme tomu třeba kouzlo nechtěného.. prosím, neměnit.
naopak mě mrzí zablokovaný přístup na schody pod husem, dříve plné sedících lidí, záhonek a kytičky jsou sice ok, ale je to takové nějaké mrtvé. další kamínek do mozaiky současné normalizace a utužování poměrů. méně radosti,více úzkoprsého maloměsta.
13. 08. 2012 | 17:21

MN napsal(a):

Ano ,ten sloup tam patří!
Škoda jen,že se na tom přiživuje někdo,kdo podporuje buzerantské veřejné pochody.
13. 08. 2012 | 19:19

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...tady to už pomalu utichlo, ale velkoměsto nikdy nespí,....takže, stále jsem pevně přesvědčená, že šance, která tady je, dát centru " malou oázu zeleně a relativního klidu",....tak ta šance by se měla využít.

Pane Obcan,....děkuji za podporu.

Pane primátore, v Praze jsem studovala, mnoho evropských velkoměst navštívila,....stejný problém,...někde větší, někde menší, ale všude. Prach, hluk, a vibrace zatěžují obyvatele velkoměst. /Jistěže jsou i další, ale vypisuji ty, co úzce souvisí s tématem Vašeho blogu./ Jste lékař, znáte účinky při dlouhodobém působení. Města mají sloužit obyvatelům a ti, co dostali důvěru město spravovat, musí mít v sobě zakódováno, že je to rovněž služba,...služba pro harmonii výstavby města a života jeho obyvatel. To jsou ramena velice citlivých vah,....vážit a zvážit,....co udělat a co zamítnout.

Vrátím se ke svému návrhu udělat tam park,.....park, který by současně plnil i jakousi službu lidem.

Ti, co by rádi viděli postavený mariánský sloup,....vyhověla bych, zakomponovala k zeleni,...třeba následovně.

Tvář Madony otočila k jihu, poblíž paty sloupu bych zasadila magnólii s velkými voskovými bílými květy, které září na slunci jako by byly z opálu. Strom magnolie bych, jen lehce, natvarovala do obrysu kalichu, aby to evokovalo dojem grálu, poháru pro víno slzy i krev. V pozadí magnóie by byly tisy, keře s tou nejtemnější a nejsametovější zelení, i ty by mohly trochu natvarované do kopule představovat horu Montsalvage. Tisy vybrat jen samčí, červené bobulky plodů samičích jedinců by sice do kompozice nádherně zapadly jako kapky krve, ale jsou jedovaté, takže, tuto úlohu by převzal zakrslý jeřáb,.... Těm, co se postavení sloupu nelíbí, bych z druhé strany zasadila jednu nebo dvě ty nejštíhlejší omoriky, aby sloup částečně odstínily, takže sloup by byl viděn i neviděn, záleželo by na tom, kudy půjdou,.... a tak bych mohla pokračovat, .... rozvíjet všechny možnosti,...jak zakomponovat kašnu,...udělat zákoutí pro maminky s kočárky,....rovněž i oddělenou část jen pro milovníky psů a jejich miláčky,....když by se vše permanentně uklízelo a hlídala bezpečnost místa noční uzávěrou a denní osobní ostrahou,...sloužilo by toto místo lidem k potěšení a městu ke cti.

Tužka.
15. 08. 2012 | 09:42

velký širý rodný lán napsal(a):

"Proto v souladu s názorem většiny Pražanů, a stejně jako Rada hlavního města Prahy, podporuji zásadní a hlubokou rehabilitaci tohoto mimořádného prostoru. "

Velkomožný pane primátore, Sluníčko přejasné, kolika Pražanů jste se ráčil na jejich názor ptát ?
15. 08. 2012 | 15:02

z ODS je slušným lidem na zvracení napsal(a):

ODS je veksláckokgbáckostbácká zlodějská lůza. Když jí neodstraníme rozkrade všechno. Brzy nastane čas odplaty vlastizrádci.
17. 08. 2012 | 11:40

ach jo. napsal(a):

Jak si tak čtu na wiki, "blízko kašny stávala ve středověku klec, v níž se pro veřejnou ostudu ukazovali provinilci." Tak si říkám, že když už obnova, tak pořádně.
27. 08. 2012 | 13:17

lzi a manipulace, pane Svobodo napsal(a):

Jsem proti tehle urazce a podlosti katoliku. Pan Svoboda timto u mne skoncil.
Stavet si na namesti sloup, ktery ma znamenat, ze mit vlastni nazor a vlastni spravu veci ve sve zemi bylo a bude potlaceno a ze mame byt vazaly monarchistu, kteri nas tady budou vysavat, to je jako nakalet si na hlavu a to by mohl pan primator udelat rovnou a necpat nam tady sloup. Nedopustim, aby tam neco takoveho stalo.

Znam jednu katolicku. Ma 4 deti, kazdy mesic se pelesi s jinym chlapem, na deti kasle, zije z davek ktere propije, zajima ji akorat litat v noci po hospodach na pervitinu, stara se akorat o to, aby mela svou lahev a ze by deti mely neco jist ji nezajima. Povysene to nechava na dobraky, kteri se o ne staraji. Avsak pak jde do kostela a prohlasuje o sobe, ze je katolicka.

Ze je na namesti po radnici prostor se zeleni, je dobre. Me tam zadne baraky nechybi. Nevim, jaky smysl ma stavet novodobe domy na namesti. Pro uredniky je mnoho jinych mist. Je to akorat snaha mit tam svoje zajmy. ODS jsou mafiani so se perou o koryta a nevahaji krast, verejny majetek a prostor si brat za vlastni.
12. 09. 2012 | 14:13

Pražan napsal(a):

Vznik republiky a svržení sloupu spolu navzájem souvisí. Transformace feudální společnosti v republiku má totiž svůj význam.
Feudál byl vlastníkem země se všemi statky, dobytkem i poddanými. Všechno mu patřilo. Republika je v rukou lidu. Úředník už nevlastní jemu svěřený majetek a veřejné prostředky. Je pouze jejich správcem. Jeho osobní peníze jsou oddělené od správy těch veřejných. Alespoň - měly by být. To bohužel ODS ještě nepochopila.
12. 09. 2012 | 14:20

6s1Rbc9bl napsal(a):

Inu, doby minule9 ne1m jasně uke1zaly, a to pozne1ned ste1lo lidstvo opdavru nefanostně hodně, že většina nemused medt vždy pravdu. Navedc ne1zor na revitalizaci ne1m. v Toužimi se neodehre1ve1 v rovině na jedne9 straně odbornedci a na druhe9 ASORKD. Pokud jste si stanovisko dobře přečetl mohl jste z něj poznat, že se nejedne1 o vyje1dřened laiků či spolku ortodoxnedch pře1tel pame1tek, ale že i za nedm stojed odbornost. U našeho ne1zoru na ničened pame1tkove9 hodnoty Karlova mostu, ste1la zprvu proti ne1m řada odbornedků a celfd pražskfd magistre1t. Nakonec ne1m dalo UNESCO v plne9m rozsahu za pravdu.
23. 08. 2013 | 09:42

0JERlg9kOuA napsal(a):

Inu, doby minule9 ne1m jasně uke1zaly, a to pozne1ned ste1lo lidstvo<a href="http://ooqonmtquha.com"> odpavru</a> nefanostně hodně, že většina nemused medt vždy pravdu. Navedc ne1zor na revitalizaci ne1m. v Toužimi se neodehre1ve1 v rovině na jedne9 straně odbornedci a na druhe9 ASORKD. Pokud jste si stanovisko dobře přečetl mohl jste z něj poznat, že se nejedne1 o vyje1dřened laiků či spolku ortodoxnedch pře1tel pame1tek, ale že i za nedm stojed odbornost. U našeho ne1zoru na ničened pame1tkove9 hodnoty Karlova mostu, ste1la zprvu proti ne1m řada odbornedků a celfd pražskfd magistre1t. Nakonec ne1m dalo UNESCO v plne9m rozsahu za pravdu.
24. 08. 2013 | 14:59

GE4fWH3TIc7g napsal(a):

že na NPda v Lokti, odboru pam. pe9če matsigre1tu Karlovy Vary, odboru pam. pe9če Kda KK, stavebnedm fařadu, PČR DI K. Vary, Sdružened za kre1sne9 Karlovarsko, a tedy všichni kdo se k tomu vyjadřoval, jsou nekompetentned hlupe1čci a jedined kdo me1 pravdu a patent na rozum je Vaše asociace a pan Schierl? Tleske1m a s factou se skle1nedm. http://ibsuuw.com [url=http://hkudilt.com]hkudilt[/url] [link=http://pjgntfsaku.com]pjgntfsaku[/link]
26. 08. 2013 | 13:02

CaoNCuANL napsal(a):

Filip napsal:Perfektned <a href="http://pqrjwo.com">podron</a>ed album domku Jelikož me1m v ple1nu stavět na vlas stejnfdm postupem hlte1m každou kapitolu a jsem neskutečně vděčnfd za jakfdkoliv podnět!!! Jen se mi zde1, že při precizned pre1ci stavebned firmy a celkem promyšlene9m projektu nened moc promyšlene9 to ukotvened sloupu, respektive ty 4 dedry v izolaci Pokud tam nebyl kotevned předpravek, kterfd jsem na fotke1ch neviděl
28. 08. 2013 | 20:33

H3ExHLwMbu2J napsal(a):

Filip napsal:Perfektned pdoorned album domku Jelikož me1m v ple1nu stavět na vlas stejnfdm postupem hlte1m každou kapitolu a jsem neskutečně vděčnfd za jakfdkoliv podnět!!! Jen se mi zde1, že při precizned pre1ci stavebned firmy a celkem promyšlene9m projektu nened moc promyšlene9 to ukotvened sloupu, respektive ty 4 dedry v izolaci Pokud tam nebyl kotevned předpravek, kterfd jsem na fotke1ch neviděl http://tdomyxqxxil.com [url=http://lscmrpvf.com]lscmrpvf[/url] [link=http://jdesspmj.com]jdesspmj[/link]
06. 09. 2013 | 17:28

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 12:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy