Význam zákazu nošení šátků pro likvidaci světového terorismu

10. 11. 2013 | 20:37
Přečteno 33641 krát
A máme to tady. Muslimské studentky nemohou nosit v české škole šátky.

Rozhodla tak ředitelka zdravotnické školy, která je paradoxně spoluautorkou učebnice "Sociální politika". Její pojetí sociální politiky je tedy přímočaré a bez pochybností. Kdo se nepřizpůsobí, bude vyloučen.

Neznáme konkrétní kontext případu, takže můžeme jen spekulovat na obecné úrovni: Že tímto gestem učinila medvědí službu snahám o zlepšení postavení žen v muslimském světě. Že její argumentace nebezpečím překročení hygienických norem ve zdravotnictví je směšná, protože pokrývka hlavy je nezbytnou součástí většiny prostředí s vysokými nároky na čistotu. A především že jsem rád, že se dnešní doby nedožily staré babičky, které by si bez šátku nejen nikdy nedovolily vstoupit do kostela, ale prakticky ani vyjít za vrátka svého domku. S tradičním vesnicky katolickým přesvědčením, že na veřejnost prostovlasá žena nechodí.

XENOFOBIE JE ODRAZEM PROBLÉMU S VLASTNÍ IDENTITOU

Paní ředitelka tímto svým zásahem rozehrála zajímavý spor, o kterém ještě určitě uslyšíme. Vyslechneme si názory o pronikání muslimské kultury do Evropy, o ponižování žen nošením burky, o tradičních křesťanských hodnotách, o nebezpečném pronikání náboženství do škol...a mnohé další. Taková diskuze si s sebou samozřejmě nese i zakázané otázky, o kterých zastánci jednoduchých pravd pomlčí, protože na ně mít odpověď nebudou: Smí nosit šátek nebo hábit řádová sestra? Smí nosit šátek řádová sestra, je-li zrovna sestrou zdravotní? Neponižujeme ji? Je to hygienické? Neohrožuje pacienty? Neohrožuje naše jednoduché odpovědi?

Jistě tušíme, že šátek zde není to, o co jde především. Především zde jde o jinakost. Muslimky se šátky? Jeptišky s hábity? Židé s pejzy? Jinakost v nás tradičně vzbuzuje strach, obzvláště pokud naše vlastní identita není natolik pevná, abychom se v ní cítili jistě a zakotveně. Právě tehdy nás odlišnost ohrožuje především. Hrozí totiž, že naruší a znejistí náš povrchní, v ničem hlubším nezakotvený pocit "toto je správné, protože naše" a "tak se to dělá, protože to tak děláme".

RAFINOVANÉ UMĚNÍ NEORASISMU: RASISTY NESNÁŠÍME

Od obav z cizího je jen krůček k xenofobii. Od xenofobie k rasismu. Jeho současnou, rafinovanější podobu, nazývají sociologové modifikovaný rasismus či neorasismus. Chceme-li nenávidět cizí "elementy" v naší tradiční, krásné a neměnné kultuře (jak ji chceme vidět), tedy vymezit se vůči Romům, Vietnamcům, muslimům a všemu špatnému, musíme se především vnitřně vymezit vůči těm "špatným" rasistům.

Byli jsme se podívat v Osvětimi, pochopili jsme hrůzy pronásledování židů - a proto tento rasismus zavrhneme. To byla ostuda lidské historie, iracionální nenávist vůči důstojným spoluobčanům. My jsme jiní. My máme opodstatněné obavy. Jsme ochránci naší kultury - chráníme proti nedůstojným elementům, proti ohrožujícím homosexuálům, proti nebezpečným liberálům.

Nevšímáme si přitom, že naše argumenty a věty jsou přesně stejné jako rasistické argumenty tradičních neonacistů. Rafinovaně totiž nenávidíme to, co je zrovna kulturně povoleno. V současnosti je společenské tabu být protižidovský, ale je v pořádku být protimuslimský. Je tabu být protiněmecký, ale je v pořádku být protiromský. A na této vlně se vždy rádi svezeme. Identifikovali jsme po sté zdroj našich problémů a úzkostí - jsou to opět ONI. ONI, kteří se budou historicky neustále proměňovat, jak dobový kontext a móda zavelí a jak to bude momentálně bezpečné (abychom se mohli vidět jako slušní lidé, kteří to myslí dobře). Ale vždy to budou ONI.

TĚŽKÝ JE ŽIVOT BEZ JEDNODUCHÝCH ODPOVĚDÍ

Neorasista chce jednoduché řešení. Vidí život v kategoriích černá-bílá. Vnímá světové konflikty optikou fotbalových utkání - dobří domácí, zlí hosté. Těmto budeme fandit, na tyto pískat. Nedokáže tolerovat složitost světa a protikladnost příčin, které vedou ke každému konfliktu. Vytváří účelově závěry: radikální islamisty ztotožní s miliardou muslimů, ale radikály z IRA nebo protipotratové teroristy si neztotožní s miliardou katolíků.

Neorasista nechápe, že otázka kulturních hranic je především otázka míry a přiměřenosti, s nejednoznačností a neustálou nutností znovu a znovu tyto hranice redefinovat. Že na tyto otázky nelze odpovědět teď, jednoduše a jednou provždy.

  • Že nosit na krku křížek je něco jiného než stát léta s křížem před porodnicí a obtěžovat tam pacientky, jak jsme léta viděli v Brně. Ale taky že stát s křížem před porodnicí není totéž jako do ní házet bomby.

  • Že nosit šátek není totéž, co nosit burku. Že nosit burku není totéž, co vyhazovat do vzduchu autobusy.

  • Že visí-li na církevním gymnáziu na stěně kříž, není to totéž, jako učit studenty, že hvězdy jsou dírky v nebi, kterými prosvítá světlo z ráje.A to nejhorší pro milého Čecha, jenž neustále volá po přijetí nových zákonů, které by vyřešily všechny problémy světa, teprve přijde: zjištění, že koexistenci různých náboženských, kulturních a etnických tradic lze obtížně dopředu regulovat, ale pouze žít s každodenním společným pobýváním a dialogem (i konflikty a nedorozuměními), na jejichž základě teprve mohou takové zákony či regule vzniknout.

PRIMITIVNÍ BOJ ZARUČUJE VÍTĚZSTVÍ PRIMITIVŮ. NA KTERÉKOLI STRANĚ.

To jsou ale neuspokojivé odpovědi. Neuchopitelné. Cítíme, že nám nikdo nedefinuje jednoduché a jasné hranice, které tolik chceme. A tak volíme populisty a tleskáme osobnostem, které o sobě prohlašují, že tyto jasné hranice znají a dokáží stanovit. Spokojíme se s jejich jasnou odpovědí: Uděláme pořádek! Studentky s šátky vyloučit. Sociální dávky odebrat. Do ubytoven či do ghetta nahnat.

Jasné odpovědi nám umožní nepřemýšlet. Nepochybovat. Utéci před uvědoměním, že není dokonalých a jednoduchých řešení. Není třeba pochybovat a trápit se složitostí a nepředvídatelností světa - my už odpověď máme. Svědomí je uspokojeno.

Opět víme, kdo jsou ONI. Opět si můžeme spokojeně vydechnout. Islámská xenofobie je společensky v pořádku, stejně jako byla ta antižidovská před 70 lety. Úplně stejně je v pořádku i antiklerikální xenofobie, na kterou lze u nás s jistotou utáhnout zřejmě jakoukoli volební kampaň. ONI, kteří v mešitách montují bomby. ONI, kteří v kostelích kují plány na to, jak stát připravit o miliardy. ONI.

Díky instantním a jasným odpovědím, které často máme pohotově připravené ještě dříve, než jsme vůbec dokázali položit si dobrou otázku, jsme ztratili schopnost rozlišit, co je přiměřená víra a co už fanatismus. Ze strachu z toho druhého odsoudíme vše, co je znakem toho prvního. Znaky toho prvního zakážeme jako ochranu před tím druhým. Tím však posílíme fanatismus na obou stranách - fanatismus zakazujících i frustraci a fanatismus utlačovaných. Tím potlačíme i ty formy víry, které naopak fanatismu brání. Zabráníme tím porozumění, pochopení a toleranci, ke které neradikální formy víry vedou. Roztočíme novou spirálu oblíbené staré hry na "my a oni". Jednoznačný boj, nový fotbalový zápas, který nás baví více než nejednoznačné pochybování.

Výsledkem našich primitivních snah bránit se fanatismu tak paradoxně bude pouze více primitivního fanatismu. Slovy Milana Kundery se tak staneme spojenci svých vlastních hrobníků.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Richard napsal(a):

zdenekbrom

a dále...?
16. 11. 2013 | 20:13

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Dál je to na Vás, vážený Richarde.
16. 11. 2013 | 20:14

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

fajn, tak buď ano, nebo ne.
Je podpis pracovního řádu, hmotné zodpovědnosti, stanovená pracovní doba atd "buzerace" ?
Je 50km/h v obci buzerace ?
Na koncert těch "řady dobrých kapel vážné hudby" /:-D/ půjdete ve vaťáku a gumácích od hnoje ?
Když Vaši ženu nebo přítelkyni nepustí do mešity v Turecku bez šátku na hlavě, řeknete jí, ať prostě a logicky respektuje jejich bonton a nasadí si ho, nebo se s nimi budete přít jak johan 3 dny, jako tady ?
16. 11. 2013 | 20:14

Richard napsal(a):

"Dál je to na Vás, vážený Richarde."
díky panebrome, to je od Vás skutečně velkorysé...
JakelindeMaily
nezlobte se, ale taková rozkošatělá debata "ano/ne" asi dále nemá smysl
16. 11. 2013 | 20:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Velkorysost jste požadoval, tak jsem velkorysý.
16. 11. 2013 | 20:51

Richard napsal(a):

aha
16. 11. 2013 | 20:52

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

to ano či ne se vztahovalo k tomu, zda jste zaměstnán.
Ale na ty otázky odpovědět můžete, ne ?
Jsou jen 3, slovy tři.
Nebo Vás případné odpovědi uvádějí do nevyhnutelného konfliktu s tím, co zde 3 dny hlásáte ?
Zkuste mi tedy prosím odpovědět jen na tu poslední otázku, děkuji.
16. 11. 2013 | 20:59

pamětník napsal(a):

Nezkusí. :)
16. 11. 2013 | 21:12

Richard napsal(a):

"Je podpis pracovního řádu, hmotné zodpovědnosti, stanovená pracovní doba atd "buzerace" ?
Je 50km/h v obci buzerace ?"

záleží jak a kdy pane Jakeline, souvisí to také s vymáháním, nebudu se s Vámi pouštět do nějakých košatých fiktivních situací, "co by, kdyby, jakby a proč by" pane Jakeline..
------------------------------
"Na koncert těch "řady dobrých kapel vážné hudby" /:-D/ půjdete ve vaťáku a gumácích od hnoje ?"
JdM

na koncertě vážné hudby jsem ještě nebyl, co si pamatuji, pokud bych se však rozhodl jít, vaťák ani gumáky bych si zcela jistě nevzal, nic takového doma totiž nemám....
---------------------------
Když Vaši ženu nebo přítelkyni nepustí do mešity v Turecku bez šátku na hlavě, řeknete jí, ať prostě a logicky respektuje jejich bonton a nasadí si ho, nebo se s nimi budete přít jak johan 3 dny, jako tady ?
JdM

s nikým se tady tři dny o vstup do mešity bez šátku nepřu, pane Jakeline...
16. 11. 2013 | 21:13

pamětník napsal(a):

Zkusil, blbě. :)
16. 11. 2013 | 21:25

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Dobrý večer, nic jiného jsem nečekal :-D
16. 11. 2013 | 21:28

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde

přete se o to samé jen v opačném gardu, princip je však stejný a jasný.
Jen Vám ne, já vím.
Proč jste přestal s hokejem ?
16. 11. 2013 | 21:30

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Dobrý večer, nějakou dobu jsem byl bez spojení kvůli údržbě a zatím přibylo tolik kvalitních textů...
16. 11. 2013 | 21:32

Richard napsal(a):

"se o to samé jen v opačném gardu, princip je však stejný a jasný."
zdenekbrom

opravdu? tak zkuste vysvětlit...
mám zato, že chápete rozdíl mezi náboženskou mešitou v Turecku a veřejnou školou v Česku...
jinak, co se týká, mé fiktivní přítelkyně nebo manželky, nejsem od toho, abych jí říkal, co má dělat, to by si musela rozhodnout sama co chce...
proč jsem přestal s hokejem?
V dorostu to začalo být dost náročné, navíc kreténská, mazácká "disciplína"...
16. 11. 2013 | 21:41

Richard napsal(a):

pardon
to bylo panu Jakelinovi
špatně jsem také citoval
16. 11. 2013 | 21:42

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

a) Je mi to jedno.
b) Mě to nepřekvapuje.
16. 11. 2013 | 21:49

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

Já chápu respekt k nějakým zvykům a pravidlům, tam, kde nejsem doma, i když mi některé mohou připadat nepochopitelné.
Zato Vy nechápete - kromě děsivého množství jiných věcí, že:
Zatímco v mešitě Vás nutí nasadit si ten šátek, v kostele Vás nenutí jej sundat.
V Turecku, stejně jako u nás, Vám ten šátek ve škole zakáží.
Proč rodiny těch dívek neutekly do Saúdské Arábie ?
16. 11. 2013 | 21:50

Richard napsal(a):

co je Vám jedno, a co Vás nepřekvapuje...?
16. 11. 2013 | 21:50

Richard napsal(a):

"Proč rodiny těch dívek neutekly do Saúdské Arábie ?"

máte pocit, že jsem vševědoucí?
16. 11. 2013 | 21:55

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

koupil jste si někdy něco v Kombajn shopu ?
16. 11. 2013 | 21:56

Jakelin de Mailly napsal(a):

"máte pocit, že jsem vševědoucí? "

Ne, vůbec :-D
16. 11. 2013 | 21:57

Richard napsal(a):

"koupil jste si někdy něco v Kombajn shopu ?"
JdM

Vy mě balíte, nebo co? Chcete taky vědět, co mám právě na sobě?
16. 11. 2013 | 22:02

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

Řekněte mi raději, co si myslíte o situaci v Tibetu.
16. 11. 2013 | 22:07

Richard napsal(a):

pane Jakeline, nechejme Tibet zas na jindy...
jen že, hezky jste to sám napsal...

"V Turecku, stejně jako u nás, Vám ten šátek ve škole zakáží."

tento zákaz u nás je vlastně přizpůsobením se tamním zvyklostem v reakci na zátěž, strach, obavy, POCIT ohrožení z islámského terorismu. Podle mě jde o regresivní reakci...jakýsi ústup zpátky, byť se mnohým jeví, že jdeme dopředu, proti a bráníme se nebezpečnému náboženství...
Tyto náboženství jsou však nebezpečné skrze své praktiky či praktiky, které uplatňují někteří jejich zástupci, nikoliv skrze šátky.

společným jmenovatelem skrze nějž došlo k ústupu a přizpůsobení se tamním zvyklostem je totiž = "nařízení ohledně nošení či nenošení šátků ve škole" = praktika, obecnější vzorec jednání který jsme zde oživili, podobně jako se za komára zakazovali dlouhé vlasy, džíny atd. ze strachu z imperialistických zvyků...
Pro mně je důležité jaké praktiky zde uplatňujeme my, tuhle jsme oživili, přizpůsobili jsme se tamním zvyklostem, či jsme k ním spíše pod tlakem, v pocitu ohrožení regredovali.
Dochází tak k paradoxu, kdy si někteří myslí, že se zákazem nošení šátků bráníme cizím zvykům, jenže na hlubší úrovni, právě skrze společný jmenovatel přijetí "nařízení/praktiku" se jim paradoxně přizpůsobujeme...= omezujeme si zde svobodnou volbu
i z Vašich slov je patrné, že jakoby v odvetě...
"když si nesmíme zvolit my tam", tak ani oni tady", k uplatnění tohoto odvetného postoje dochází k přizpůsobení se jim, jelikož do toho "oni tady" patříme i my tady...
tím si tady importujeme jejich zvyklosti, vzorce jednání, praktiky ...byť máme pocit, že se jim skrze zákaz jakéhosi vnějšího symbolu či šátku bráníme...

tuším Vám už v telce běží Růžovka...
16. 11. 2013 | 22:39

Zdeněk Brom napsal(a):

Není vševědoucí, je nevědoucí.
16. 11. 2013 | 22:43

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

Kemal Ataturk pochopil, na rozdíl od Vás a již před stoletím, že islám je největší brzdou a příčinou zaostalosti Turecka. To nemá absolutně co do činění s Vaším "terorismem".
Sekularizace byla příčinou vzestupu země a pokud se to zvrhne, má to na svědomí islamista Erdogan a spol.
A pokud má česká škola v řádu, že do ní šátek nepatří, není to kvůli terorismu ani diskriminaci, ty důvody Vám tady padly ze všech stran od jiných a já Vám je nebudu opakovat.
Nebudu komentovat zbytek toho nesmyslného kolovrátku.
Proč nechodíte do práce ?
16. 11. 2013 | 22:56

pamětník napsal(a):

«Dochází tak k paradoxu, kdy si někteří myslí, že se zákazem nošení šátků bráníme cizím zvykům, jenže na hlubší úrovni, právě skrze společný jmenovatel přijetí "nařízení/praktiku" se jim paradoxně přizpůsobujeme...= omezujeme si zde svobodnou volbu»
Tak my si omezujeme svobodnou volbu nosit ve škole na hlavě hidžáb! Lidská společnost bez různých omezení nemůže fungovat. Ani zdravotnická škola bez hygienických předpisů zakazujících v určitých případech nošení vlastního svrchního oděvu a pokrývky hlavy.
Ó svobodo člověka, jméno tvé je někdy pitomost.
16. 11. 2013 | 22:56

Richard napsal(a):

pane brome
lidé nejistí a s pocitem ohroženého ega jako Vy, mě ve škole hodnotili, dávali známky a rozhodovali o tom, co bych měl a neměl vědět, jak se chovat a nechovat, celou školu mi tak maximálně znechutili, hrdě opření o různá nařízení školy a formální, mocenskou autoritu učitele...
V mých očích totiž, přistoupit na Vaši "hru", znamená zhloupnout...
špatná známka tak pro mě byla někde v hloubi, od člověka jako Vy, něco jako vyznamenání, byť mě za ní doma nepochválili...
Tenkrát jsem to jen tušil a bránit se moc nemohl, resp. vzdoroval/bránil se nekázní, teď už to vidím jak na dlani.
16. 11. 2013 | 22:58

Richard napsal(a):

"A pokud má česká škola v řádu, že do ní šátek nepatří, není to kvůli terorismu ani diskriminaci, ty důvody Vám tady padly ze všech stran od jiných a já Vám je nebudu opakovat"
JdM

žádný relevantní důvod tady nepadl, zůstává jen to, co píše D. Špok, pocit nejistoty a ohrožení vlastního ega, to je pravý důvod...
16. 11. 2013 | 23:02

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

ty tanečnice u bubenického vystoupení byly černošky ?
16. 11. 2013 | 23:05

Richard napsal(a):

"Tak my si omezujeme svobodnou volbu nosit ve škole na hlavě hidžáb!"
pamětník

"Ó svobodo člověka, jméno tvé je někdy pitomost."
pamětník..
-------------------------

aneb ze strachu z nesvobody svobodně k nesvobodě ...
16. 11. 2013 | 23:12

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

proč nemáte přítelkyni ?
16. 11. 2013 | 23:19

Richard napsal(a):

JdM
protože mám netopýří křídla, od hlavy k patě hustou srst, tesáky a ven mohu jen v noci...
16. 11. 2013 | 23:25

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

neskončil jste s tím hokejem třeba proto, že jste si náhle uvědomil, co Vám dříve nedocházelo ? V případě takového zjištění přinášejí kolektivní sporty spoustu nepříjemných situací.
16. 11. 2013 | 23:33

pamětník napsal(a):

Richarde,
nelžete, prosím.
«žádný relevantní důvod tady nepadl»

P.S.:
Už jste se seznámil s §§ 17,18 Zákona č. 258?
16. 11. 2013 | 23:36

pamětník napsal(a):

Nejsme svobodni!
Nesmíme ve zdravotnické škole v Ruské ulici nosit na hlavě šátek!
16. 11. 2013 | 23:39

Richard napsal(a):

JdM
řeknu Vám to tedy konkrétně, odmítl jsem dělat mazákům sluhu, nosit šťávy, motat obvazy, nechávat se trestat hokejkou za neuposlechnutí atd....ty důsledky jsem neustál, schovávali brusle, útočili atd....možná to nebyl jediný důvod, celý hokej začal být v dorostu velká dřina a zátěž, skoro profi, přitom jsem chodil ještě do školy a měl i jiné starosti, tak jsem toho prostě jednoho dne nechal.....
"Nesmíme ve zdravotnické škole v Ruské ulici nosit na hlavě šátek!"
pamětník

ano, je to zbytečný krok k nesvobodě, k omezení svobodné volby...krok k přesně takovému jednání, k omezování osobní svobody, které Vám vadí na některých muslimských praktikách, resp. když Vás nebo někoho z diskutérů v počátku diskuze pohoršovala představa, že si muslimské dívky své šátky zcela jistě nezvolily samy, ale byly jim vnuceny, nařízeny...resp. byly omezeny ve své svobodné volbě...
"tak jsme se vůči tomu zpátečnictví velkolepě vymezili" tím, že jsem šátky nosit zakázali, ve skutečnosti a paradoxně jsme udělali stejnou věc jako oni a jejich zvyku se přesně tímto nařízením přizpůsobili = omezili osobní svobodu...ovšem máme hrdý pocit, že se takto cizím zvykům bráníme...bo oni nosit nařizují a my zakazujeme...tož jsme jiní, lepčejší...bo za všechno může šátek, ten je příčinou všeho "zla", tak ho musíme zakázat.
16. 11. 2013 | 23:59

pamětník napsal(a):

Holt rozeznat svobodu od nedisciplinovanosti a anarchie je někomu obtížné, pro někoho nemožné.
Konec řečí, je třeba trvat na disciplíně.

Už jste se, Richarde, seznámil se Zákonem č. 258?
Ne, jinak byste netvrdil tu hloupost o zbytečnosti. Zdá se, že zbytečný jste především Vy se svým klábosením.
17. 11. 2013 | 00:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

máte dnes stejná práva, jako ostatní, boj skončil.
Žijte.
Hodně štěstí a dobrou noc.
17. 11. 2013 | 00:17

Richard napsal(a):

"Holt rozeznat svobodu od nedisciplinovanosti a anarchie je někomu obtížné, pro někoho nemožné.
Konec řečí, je třeba trvat na disciplíně"
pamětník

však si svou oblíbenou disciplínu a vybrané slušnosti uplatňujte na sobě dle libostí a jak chcete, v tom Vám nikdo nebrání, klidně si disciplinujte a slušňujte od rána do večera,...máte na to právo, ale jakmile se s tímto začnete vměšovat bezdůvodně do soukromí jiného a snažit se mu vlastní slušnosti vnutit, tak je to akorát taká prázdná buzerace, byť třeba zakotvená ve formální moci ... na sobě si uplatňujte představy disciplíny a slušnosti klidně až k nebeským výšinám...
klidně smekejte klobůk od rána do večera...čím víckrát, tím slušnější a disciplinovanější jistě budete...

a jak někdo o ty Vaše slušnosti a disciplínu projeví osobní zájem, můžete ho tomuto aj dle libosti učit a nařizovat, jak a kdy by měl správně z hlavy šmejknout a nahrbit hřbet, aby byl slušný a disciplinovaný....aj panáčkovat můžete učit... bo aj to je disciplína a slušnost...před páničkem...
17. 11. 2013 | 00:36

pamětník napsal(a):

Richarde,
lžete. Důvody jsem uvedl opakovaně, není mou vinou, že je neakceptujete.
Nejpravděpodobnější vysvětlení spočívá v insuficienci Vaší chápavosti. Kdybyste teoreticky byl schopen a vykonával povolání zdravotníka u lůžka pacienta, musel byste používat předepsaný oděv, svoboda-nesvoboda. Důvody je pádné.
V tomto životě už to tak chodí, mladíče, že nikdo nemůže jít současně doprava i doleva. Pro Vás asi hořké poznání, nicméně neúprosné. To není blog na ACZ, z toho se nikdy nevykecáte.
Dobrou noc.
17. 11. 2013 | 01:24

Richard napsal(a):

"ale jakmile se s tímto začnete vměšovat bezdůvodně do soukromí jiného a snažit se mu vlastní slušnosti vnutit, tak je to akorát taká prázdná buzerace, byť třeba zakotvená ve formální moci"

takovým jednáním se totiž jen snažíte, na úkor jiného, dosáhnout k uspokojení vlastních sobeckých potřeb = pocitu jistoty, bezpečí, převahy, moci, tedy ke kompenzaci pocitu ohrožení vlastního, často méněcenného ega,... skrze kontrolu soukromí a osobních svobod jiného...jakože pro jeho dobro a slušnost, to je taká pohádka max. pro idioty...
neshledávám na takovém jednání vůbec nic slušného, naopak se mi dost příčí...
to si měla ředitelka spíše pořídit plyšovou hračku, kterou by měla ve své plné moci a mohla jí dle libosti k vlastnímu uspokojení ovládat, mít pod totální kontrolou a panovat nad ní...
17. 11. 2013 | 01:25

Richard napsal(a):

"skrze kontrolu soukromí a osobních svobod jiného...jakože pro jeho dobro a slušnost, to je taká pohádka max. pro idioty... "

jo, anebo přesně skrze také blábolistické moudra...jakože proč je to dobré...bla bla bla bla

to zkoušejte v kostelíčku pamětníku, také blafy, tam Vám tyhle perly moudrosti vyzobou z ruky jak slepičky zrní...

"Nejpravděpodobnější vysvětlení spočívá v insuficienci Vaší chápavosti. Kdybyste teoreticky byl schopen a vykonával povolání zdravotníka u lůžka pacienta, musel byste používat předepsaný oděv, svoboda-nesvoboda. Důvody je pádné.
V tomto životě už to tak chodí, mladíče, že nikdo nemůže jít současně doprava i doleva. Pro Vás asi hořké poznání, nicméně neúprosné. To není blog na ACZ, z toho se nikdy nevykecáte. "

taky dobrou...

doteď jste mimochodem nepochopil, že mluvím o pohybu ve škole...
Vy jste též taká insuficience se mi zdá...
17. 11. 2013 | 01:31

pamětník napsal(a):

Avšak pravil J. A. Komenský: „Kdo chtěl by dvěma cestami současně jíti, musí si notně zadek roztrhnouti.“

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/nejsem-si-jist-148900
17. 11. 2013 | 01:32

pamětník napsal(a):

«doteď jste mimochodem nepochopil, že mluvím o pohybu ve škole»
zdravotnické.

Richarde,
to jste tak natvrdlý pořád? Anebo jenom tehdy, když jste zahnaný do kouta jako ta příslovečná krysa?
17. 11. 2013 | 01:35

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Neprojektujte svoje psychické problémy na druhé. Na jedné straně mluvíte o přenosu, ale sám od zaátku neděláte nic jiného.

Za Vaši nízkou vzdělanost nesete odpovědnost jenom Vy. Sice asi něco čtete, ale evidentně neznáte obsah čteného a základní pojmy. Plácáte tu něco o šátku, ale vůbec nemáte tušení o jeho významu v muslimských zemích. Pak ztrácí diskuse s Vámi jakýkoli smysl, protože tu jen tlapete řady písmenek o tom, co Vás zrovna napadá.
17. 11. 2013 | 09:19

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Richarda něco takového jako zákony nezajímá. ON má svoje názory.
17. 11. 2013 | 09:21

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Mimochodem, pochopit pojem práh a pak ho překročit vyžaduje i něco jaké dodržování discipliny a ptravidel. Někdy hodně ostrých a nepohodlných. Můžete se na ně klidně vykašlat, ale pak budete jen bloudit a žít tragickou existenci, kterou tu předvádíte. Pak přijdete na svůj oblíbený koncert bubnů a budete mít jen nějaké pocity a uspokojení z tělesnosti, což je hodně nízká úroveň toho, co jste tam mohl získat. Stejně tak jste četl Junga, ale zcela Vás minulo to podstatné v jeho díle.

Je to Vaše volba.
17. 11. 2013 | 09:27

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Komenský také napsal: Škola bez kázně je jako mlýn bez vody.

A tím rozhodně neměl na mysli mlácení dětí nebo kdovíjaké tresty. Jenže Richard to ví lépe než Komenský.
17. 11. 2013 | 09:30

siven napsal(a):

Nesvoboda podle Richarda asi řádí především ve Velké Británii, kde jsou předepsány na školách uniformy.

Adamitu Richarda vytáčí školní řád a respektování pravidel – nazývá je buzerací.

Možná je podle Richarda rovněž buzerací chtít po zdravotních sestrách, pilotech, policistech a řidičích, nosit předepsaný oděv.

De facto i pronásledování pana Janouška a jeho výslech byl buzerací ze strany policie. Pan Janoušek se pouze svobodně pohyboval po Praze a svým vozidlem manipuloval, jak sám uznal za vhodné, tj. jeho trajektorie se svobodně protnula s dráhou chodkyně.

Richard asi dlouho nebyl na žádném koncertě: už nemá možnost vzrušení a projekce, a tak si našel paní ředitelku, ze které si dvě chuděrky, možná na něčí příkaz, udělaly dobrý den, aby si do ní mohl projektovat dominu a vzrušovat se nad tím.

Vlastně i ten pobyt na záchytce je buzerace, Richard s tím má možná bohaté zkušenosti.

Tam se jeho osobnost koneckonců asi nakonec úspěšně rozštěpila: Špok dal vzniknout svému alter egu Richardovi. Zcela svobodně.
17. 11. 2013 | 10:32

Richard napsal(a):

samá ego blábolistika, opodstatněný důvod k zákazu šátku žádný...
17. 11. 2013 | 11:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Cituji: "samá ego blábolistika,"

Přesně jste vystihnul Vaši argumentaci.
17. 11. 2013 | 11:44

Richard napsal(a):

pokud jde o tu vzývanou disciplínu, která "muší bejt", nikomu není bráněno, aby jí uplatňoval u sebe sama...
Jen, zde, u mnohých dišputérů za kázeň, je disciplína nahlížena = "muší bejt", ale u jiného.
Disciplína se vztahuje se také ke kontrole vlastních emocí a pohnutek, disciplína, která člověku brání, aby se neopodstatněně, jen s úmyslem uspokojit vlastní sobecké potřeby, vměšoval do soukromí jiného...
17. 11. 2013 | 11:52

pamětník napsal(a):

Richarde,
za sebe prohlašuji, že jste lhář. Opodstatněné důvody jsem opakovaně podával, nereagoval jste na ně. Hloupě lžete nejen nám, ale především sobě. Lež je vetchý základ vlastního ega.
17. 11. 2013 | 11:56

pamětník napsal(a):

Demagogická perla:
«pokud jde o tu vzývanou disciplínu, která "muší bejt", nikomu není bráněno, aby jí uplatňoval u sebe sama...»
Samozřejmě každý z nás ji uplatňuje u sebe. Copak my plédujeme za to, abychom mohli nosit my resp. naše dcery ve zdravotnické škole hidžáb? Anebo zakazujeme jeho nošení v mešitách či na veřejnosti?
17. 11. 2013 | 12:01

Richard napsal(a):

"Richarde,
za sebe prohlašuji, že jste lhář. Opodstatněné důvody jsem opakovaně podával, nereagoval jste na ně. Hloupě lžete nejen nám, ale především sobě."

prohlašujte, prohlašujte, z Vašeho podávání jsem žádný důvod, jako opodstatněný neshledal.
------------------
"Lež je vetchý základ vlastního ega"
pamětník

to každopádně, pane pamětníku...
--------------------------
"Samozřejmě každý z nás ji uplatňuje u sebe. Copak my plédujeme za to, abychom mohli nosit my resp. naše dcery ve zdravotnické škole hidžáb? Anebo zakazujeme jeho nošení v mešitách či na veřejnosti? "
pamětník

obhajujete zákaz nošení pokrývky hlavy na veřejné škole, tím se zástupně snažíte, bez opodstatněného důvodu, nařídit disciplínu jinému...což mnohé vypovídá o Vaší vlastní "disciplinovanosti"
17. 11. 2013 | 12:12

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Disciplina samozřejmě "nemuší bejt" vůbec. Pak máte ale to, co je okolo nás - rozkrádání, podvádění atd. ve velkém. Prostě ČR přítomnosti.

Navíc nejvíce se tu soukromí vměšujete venkoncem Vy. Nutíte žáky zdravotnické školy podrobit se náboženské propagaci a nátlaku, nutíte ředitelku porušovat pravidla, která všem ostatním vyhovují, nutíte učitele, aby porušovali školní vzdělávací program ....
17. 11. 2013 | 12:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Vůči pamětníkovi se dopouštíte lži. Opakovaně Vás tu odkazuje na jistý předpis, který chcete porušovat. Už jste si ho ráčil alespoň přečíst?
17. 11. 2013 | 12:20

Viola napsal(a):

Zdeňku Brome

Možná by si k tomu předpisu mohl Richard nastudovat i Korán.
17. 11. 2013 | 13:00

Viola napsal(a):

Ještě z jiné diskuze

"V tomto případě je šátek symbolem kriminální totalitní expanzivní doktríny, která přímo ohrožuje samé základy svobody na které jsou naše evropské společnosti založeny.. Západní a severní Evropa je až na pár vyjímek už ztracena.. My, Slováci, Poláci a další země východní Evropy stále ještě máme šanci být valem proti islámu.. Proto je třeba neustupovat ani o píď i v "maličkostech", protože těmi to pozvolna nenápadně začíná.. Současný džihád se z velké části nevede na bojištích, nýbrž probíhá prostř. imigrace a děloh.. "
17. 11. 2013 | 13:03

Richard napsal(a):

Violo, chápu, že jako křesťan, předpisy a nařízení milujete, skrze ně až do nebíčka...
17. 11. 2013 | 13:14

Viola napsal(a):

Zásadní je Richarde dodržovat v daném prostoru daná pravidla, abych byla svobodná. A čím jsou ta pravidla jasnější a přijímána všeobecně, tím jsem svobodnější. Svoboda je poznaná nutnost. Být anarchistou je nebezpečné a velice těžké pro normální život a navíc to jde s chaosem, člověk je tu také od toho, aby chaosu bránil.
17. 11. 2013 | 13:24

Vandal napsal(a):

"V tomto případě je šátek symbolem kriminální totalitní expanzivní doktríny, která přímo ohrožuje samé základy svobody na které jsou naše evropské společnosti založeny.. Západní a severní Evropa je až na pár vyjímek už ztracena.. My, Slováci, Poláci a další země východní Evropy stále ještě máme šanci být valem proti islámu.. Proto je třeba neustupovat ani o píď i v "maličkostech", protože těmi to pozvolna nenápadně začíná.. Současný džihád se z velké části nevede na bojištích, nýbrž probíhá prostř. imigrace a děloh.. "
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

není nad čím diskutovat, tristní realita zemí, které si prošly celým problémem, a jsou před námi desítky let, jasně a jednoznačně ukazuje, jak se věci mají.

Snažit se dokazovat opak, ohánět se tím, že když omezíme drzé výstřelky primitivního, agresívního, bigotního a netolerantního vetřelce, že tím dospějeme k omezování svých vlastních práv, může jen buď naivní oblouzněný hlupáček, nebo nikdy nepoučitelný skutečný trouba.

Právě naopak, svá práva nejlépe ochráníme tím, že hned na samém začátku jasně a jednoznačně a nekompromisně vymezíme parazity do patřičných mezí.

V jakémkoli jiném případě nám problém s přivandrovalými parazity přeroste přes hlavu.
17. 11. 2013 | 13:29

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Posílám Vám znovu "The ancient egyptian pyramid texts" od J.P. Allena, to předtím bylo nějaké rozhrkané přenosem, po dotazu mi přišla podstatně lepší verze.
17. 11. 2013 | 13:30

Ares napsal(a):

Richard: Zkusím se chvíli chytit vašeho psychoanalytického přístupu.

Zjevně máte problém ve vztahu k autoritám. Již z dob dětství či puberty. Že by za tím byl problematický vztah k otci, či nějaké podobné autoritě? Tohle to chování, věčné vymezování, odpor autoritám a nařízením, to je normální projev puberty. Samozřejmě vyvolá konflikt s okolím a normami. Není vaše vymezování vůči slušnosti a řádu právě důsledkem, nějak smysluplně fungovat v té době.

Je to přirozený projev určité vývojové fáze. Ale u většiny normálních lidí, se to nepřenáší do dospělosti.

Všimněte si, jak ten váš psychologický přístup používáte. U všech co kritizujete (viz ředitelka nebo vaši oponenti) jim připisujete nějakou skrytou, ale špatnou motivaci. Nízké sebevědomí, komplexi, projekci frustrace do nějakého neutrálního cíle atd. Není tohle vaše projekce, kdy okolí připisujete to, co si bráníte sám sobě přiznat a co pochází z výše napsaného?

Mimochodem to také vede otázce, jestli se vůbec bavíme s dospělým člověkem.

Zkuste to nějak vyvrátit.

Tohle je důvod, proč nemám rád tyhle amatérské freudoviny.
17. 11. 2013 | 13:36

Richard napsal(a):

Viola
aneb myšlení a cítění v předpisech...
nekontrolovaná touha neopodstatněně se vměšovat skrze předpis do soukromí jiného vypovídá něco anarchii a chaosu Vašem Violo, o Vašich "zvládnutých" emocích, pohnutkách a touhách, které toužíte uspokojovat na jiném a na úkor svobody jiného, skrze kontrolu a manipulaci jiného, přes nařízení, předpisy, moc atd...abyste se Vy cítila bezpečně, jistě, "svobodně"..

"Zásadní je Richarde dodržovat v daném prostoru daná pravidla, abych byla svobodná"
Viola

slovo "svobodná", nahraďte "uspokojená"..
neb neopodstatněným vměšováním se do soukromých záležitostí jiného, neopodstatněným překračováním jeho hranic soukromí, uspokojujete na jeho úkor pouze vlastní sobecké potřeby a tužby, to má ke svobodě daleko...ať už se u toho tváříte sebevíc svatě a křesťansky...
17. 11. 2013 | 13:40

Richard napsal(a):

"Zkuste to nějak vyvrátit."
Ares
proč bych to dělal? klidně si tady blábolte, co chcete...
17. 11. 2013 | 13:46

Ares napsal(a):

Richard: Jistě já blábolím, zatímco vaše řeči o frustraci, malém sebevědomí atd. jsou čistý fakt, jak jinak :-).
17. 11. 2013 | 13:54

zdenekbrom napsal(a):

Viola:

A skrze Richarda do peklíčka.

Ten pán ignoru texty, které se nehodí do jeho vidění světa.
17. 11. 2013 | 13:55

Viola napsal(a):

Ares neblábolí, Richarde, Ares vás vyhmátnul.
17. 11. 2013 | 13:56

Richard napsal(a):

Ares
vždyť mnozí zdejší diskutéři sami uvádí, že hnacím motorem, který je vede k obhajobě zákazu šátku, je pocit strachu a ohrožení "já/ego"...
17. 11. 2013 | 13:58

Viola napsal(a):

zdenekbrom

ano ignoruje, co se mu nehodí do krámu.
17. 11. 2013 | 13:58

Viola napsal(a):

V daném prostoru se protínají různá pravidla a musí platit nadřazenost jedněch pravidel nad druhými, aby byla zachována daná svoboda v daném prostoru.
17. 11. 2013 | 14:00

zdenekbrom napsal(a):

Kolegové,

a nyní si představte, že děti, vychované Richardem, přijdou do škol.

Co se v učení nehodí, to se prohlásí za buzeraci a učit se to nebudou. Mají práva, povinnosti jsou buzerace. Mohou všechno, slušné chování je totiž buzerace. Místo výuky je pak neplodná diskuse, jako je tato. Pokud po takovém dítěti chcete, aby se naučilo zpaměti např. vyjmenovaná slova, obratem je ve škole Richard a prohlašuje pamětné učení za buzeraci a biflování atd.

Až budeme stát jako Švédové před mladou genarcí plnou nezvladatelných egoistů, pak bude pozdě. Navíc to pak poznají i ty děti, které své rodiče za jejich zpackanou výchovu pošlou do háje a dál.
17. 11. 2013 | 14:01

Jakelin de Mailly napsal(a):

Prosím Vás, nechte ho už, nemá kluka, to je celé.
Hezkou neděli Všem.
Vám Richarde taky.
Běžte ven, je tam hezky.
17. 11. 2013 | 14:03

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Cituji: "vždyť mnozí zdejší diskutéři sami uvádí, že hnacím motorem, který je vede k obhajobě zákazu šátku, je pocit strachu a ohrožení "já/ego"... "

Jako jiý mnohokrát jste nepochopil psaný text. Osobně jsem psal o přímém fyzickém ohrožení studentů ze strany podvádějících dívek, jejichž osobní doklady neexistovaly, a ohrožení emocionální ze strany studentů jiných náboženství symbolem náboženství jiného.
17. 11. 2013 | 14:03

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Hezké odpoledne i Vám. Nořím se do dalšího textu.
17. 11. 2013 | 14:04

zdenekbrom napsal(a):

Ares:

Přesné.
17. 11. 2013 | 14:05

Richard napsal(a):

"V daném prostoru se protínají různá pravidla a musí platit nadřazenost jedněch pravidel nad druhými, aby byla zachována daná svoboda v daném prostoru"
Viola

No a taková nadřazenost moci, či mocenské uplatňování pravidel, není často nic jiného, než pouhá buzerace pramenící z pocitu ohrožení vlastního ega, které je kompenzováno uspokojováním vlastní sobecké touhy pocítit bezpečí, jistotu, úlevu, skrze kontrolu soukromí jiného....se svobodou ani kázní to nemá nic společného...
spíš s nutkavou neurózou...kontrolovat, předepisovat, ritualizovat a tím dosáhnout na pocit úlevy, uvolnění, zbavení se úzkosti...
na úkor jiného, bo čím víc nás to bude dělat, tím větší pravda to bude...a pak z toho vyroste aj celá náboženská ideologie...
17. 11. 2013 | 14:09

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Jo, já to taky študuju :-) postřehl jsem tam vše, co jste blíže specifikoval.
A taky poslouchám za zády brblání, takže posílám ještě dvě knihy a jdu ven.
Večer mrknu, zda dorazila další pošta z Říše.
A kdyžtak Vám pošlu zase něco z mé sbírky.
Ještě jednou hezkou něděli.
17. 11. 2013 | 14:12

Richard napsal(a):

"Až budeme stát jako Švédové před mladou genarcí plnou nezvladatelných egoistů, pak bude pozdě"
zb

a možná už před generací plnou egoistů stojíme, jen, ta mladá to není...
17. 11. 2013 | 14:13

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Pozoruji jisté nadstandardní použití slova "buzerace". Nechcete se nám něco sdělit?
17. 11. 2013 | 14:14

Ares napsal(a):

„vždyť mnozí zdejší diskutéři sami uvádí, že hnacím motorem, který je vede k obhajobě zákazu šátku, je pocit strachu a ohrožení "já/ego"...“

To říkáte vy. Oni říkají, že vzrůstající vliv (či počet muslimů) ohrožuje tuto společnost. Co byste říkal vy, kdyby do Evropy ve velkém začali imigrovat třeba náckové. Kteří mají nějakou představu o fungování společnosti a chtěli by ji přirozeně nějak naplnit. Vnímal byste to jako přínos nebo spíše ohrožení této společnosti? Vítal byste je s otevřenou náručí nebo byste se je snažil nějak omezit?

S nácky přeháním, ale jde o princip.
17. 11. 2013 | 14:14

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly.

I vám :)
17. 11. 2013 | 14:14

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Zajeďte si do Švédska a pochopíte.
17. 11. 2013 | 14:15

Richard napsal(a):

"Prosím Vás, nechte ho už, nemá kluka, to je celé."
JdM
no kluka nemám, to je fakt, Vy jo?
Jaké to je?
17. 11. 2013 | 14:17

zdenekbrom napsal(a):

Ares:

Mohli bychom to ještě více posunout.

Jak by se Richardovi líbil šátek dívky, který by byl plný hákových křížů. Dívka by se bránila slovy, že je z Indie a látku s hákovými kříži měla v hrobě i sv. Ludmila.
17. 11. 2013 | 14:18

Richard napsal(a):

"Zajeďte si do Švédska a pochopíte."
zb
nevím jak ve Švédsku, ale zde je egoismus některých ze starší generace, odchovaných ve "slušnostech a kázních" komunismu znatelný dost...
navíc skrytý za "ctnosti", skrze které dochází k jeho uspokojování na jiných a na úkor jiných, na úkor svobodné volby jiných ...dokonce často jakože v zájmu svobody...
17. 11. 2013 | 14:23

Richard napsal(a):

"Oni říkají, že vzrůstající vliv (či počet muslimů) ohrožuje tuto společnost"
Ares

no ano, jinak řečeno, cítím se ve své fyzické i psychologické identitě ohrožený "islámem/muslimy" a tuto představu nepřítele si promítám do šátku, takže ho zakážu, ...tím si ulevím, zbavím jakési úzkosti, pocítím se více jistý, částečně se zbavím pocitu ohrožení, navodím si pocit kontroly, moci na situací, nad údajným nepřítelem.....
žádná slušnost v tom není, jen touha po kompenzaci POCITU vlastního ohrožení jako motivace...byť nošení šátku ve škole nikoho reálně neohrožuje...
taký nesmysl...
17. 11. 2013 | 14:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

Pozdravujte v Bašce.
17. 11. 2013 | 14:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Jak ve Švédsku? Panuje tam zděšení z nevychovaných mladých lidí. Inu tak.

Zkuste to brát i tak, že se řada lidí nechce s Vámi vracet do středověku a předělávat veřejné školy zpět na náboženské.
17. 11. 2013 | 14:39

pamětník napsal(a):

Obsesní lhář.
17. 11. 2013 | 14:43

Vše dobré v 15. století napsal(a):

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného, oslavmež Nový rok 1435,
posty, milodary a do šátků halením.

Pamutujmež 1:

Almužna má ... mnoho podob, nejen rozdávání peněz, ale i rozdávání jídla, fyzická výpomoc slabším, dobré slovo atd. Prorok (nechť ho Bůh pochválí a ochrání) řekl:

„Přikazování dobra je almužna, zakazování zavrženíhodného je almužna a když někdo z vás souloží (s manželem, manželkou), je v tom skryta almužna!“

Zeptali se ho: „Posle Boží, člověk souloží a má za to odměnu?“ Řekl: „Nebyl by to přeci hřích, kdyby jej vložil do zakázaného (pohlaví)? Stejně tak má odměnu, když jej vloží do povoleného!“

Přejeme všem úspěšný rodinný život, porozumění mezi manželi a radost z dětí.

Pamatujmež 2:

VZDĚLÁVÁNÍ SE je povinností každého muslima a muslimky

Vzdělávání se v islámu je povinností každého muslima. Je to jedno z nejlepších uctívání, pokud má člověk přitom ten správný úmysl. Povinnost vzdělávat se, tj. usilovat o získávání znalostí, platí pro obě pohlaví stejně, což jasně plyne z výroku Proroka (mír s ním):

„Usilovat o vzdělání je povinností každého muslima.“

Pamatujmež 3:

RASISMUS - PROBLÉM ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Česká společnost je nemocná - plná předsudků a ignorance. Protiromské nálady jsou velkým problémem. Islám nabízí řešení.

Rasismus je pro muslimy nepochopitelný, protože Korán hovoří o rovnoprávnosti všech lidí následovně:

„Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Alláh je vševědoucí a dobře zpravený.“
(ve významu Koránu, 49:13)

http://sharia.unas.cz/galerie.html

Co je na islámu dobré a co se z médií nedozvíme:

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/bronislav-ostransky-o-tom-co-je-na-islamu-dobre-se-z-medii-nedozvime--1237410
17. 11. 2013 | 14:50

Viola napsal(a):

Nějaký Bohuslav Králík v jiné diskuzi opsal z fundamentálního katolického webu:
""Ti, kteří vystupují a brání ženám v nošení tohoto symbolického liturgického doplňku v důsledku pohrdají Božím řádem, řádem, který si Bůh žádá, pohrdají zvyky katolické Církve z nařízení Božího a jsou věrnými sluhy liberálně-feministického pseudořádu, který proti sobě staví pohlaví, aby je uvrhl do chaosu, učinil z jejich přirozenosti trosku a zaměnil role, které obě pohlaví mají od Boha. Říkáme tomuto chaosu a fanatickému feminismu: non serviamus!"

Takže vy Richarde se zajímavě zařazujete někam, kam vlastně vůbec nechcete.
17. 11. 2013 | 14:55

Muezín Musa napsal(a):

Oblékání muslimek a muslimů:

Jedním ze základních principů islámu je důraz na vnitřní a morální hodnoty. Vzhled člověka, ať už rasový nebo vytvořený oblečením, je pouze druhotná věc.
Přesto je kladen důraz na čistotu oblečení a jeho přiměřenost.

Co to znamená?
Zaprvné cudnost a slušnost, to znamená zahalování nahoty, tzv. hidžáb. U mužů a žen se rozsah nahoty, zahalované před cizími lidmi liší, stejně, jako se liší fyzicky.

Například prsa a vlasy ženy jsou muži vnímána mnohem více smyslněji než je tomu naopak, a Bůh nařídil jejich zahalování u žen, ale ne u mužů. Většina učenců se shoduje, že zahalování obličeje, rukou a choditel není nutné.

Někdy by takové kompletní zahalení mohlo působit opačným efektem než ochranu ženy, ale žena je v tomto rozhodnutí zcela svobodná. Jestliže žena nechce zahalit to, co Bůh přikázal, je to její osobní hřích. Jestliže není muslimka, je to zcela irelevantní, protože neuznává autoritu Boha, Stvořitele.

Za druhé je nutné dbát zásady skromnosti a neplýtvání. Zde mají ženy na rozdíl od mužů právo nosit zlato a hedvábí. Všichni by ale měli dbát na to, aby na oblečení neplýtvali prostředky.

Třetí věcí je, že muži se nemají podobat ženám a ženy mužům, protože islám chrání přirozené hranice mezi pohlavími.

Zcela zavádějící je představa, že muslimky se zcela zahalují i před jinými ženami nebo dokonce ve svých rodinách a domovech. Máme-li v ČR svobodu odhalit velkou část své nahoty na veřejnosti, bylo by pokrytecké bránit muslimům svou nahotu skrývat.

Je to zcela osobní záležitost a nijak to nenarušuje práva druhých. Je-li potřeba identifikace apod. šátek přes vlasy tomu nebrání a je možné jej mít i na občanském průkazu i v cestovním pase.

http://sharia.unas.cz/islam.html

Móóódleme se:
http://www.infomuslim.cz/poslechnete-si-koran/
17. 11. 2013 | 15:05

Richard napsal(a):

"Jak ve Švédsku? Panuje tam zděšení z nevychovaných mladých lidí. Inu tak."
zb

mě zas trochu děsí jisté praktiky některých lidí z Vaší starší generace, lidí, z velké části svého života, "vychovaných" v autoritářském, zločinném komunismu...byť se od něj mnozí z Vás okázale a hlasitě distancujete, samozřejmě až po revoluci, jak jinak taky, že bo slušný člověk musí vypadat...uvnitř ho máte však stále v sobě...
tací hrdinové doby, s "dobrými mravy a vychováním" a trošku hnědýma trenkama...
"morálka muší bejt, ale nesmí se týkat nás", ten jen jiný muší bejt slušný a vychovaný...bo jen tak, jen skrze něj a jeho (po)"slušnost"/konformitu, můžeme dojít uspokojení....
nakonec, představa, že mě učíte Vy pane Brome, z toho by mě asi jeblo....tací lidi mě v životě ničemu nenaučili, snad jen snášet také blábolismy a rádoby moudrosti, které tu teď produkujete,...
jinak přínos nula...
17. 11. 2013 | 15:11

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Nesmíte pořád projektovat Vaši tragickou výchovu a vzdělání na své okolí.

Hodnocení efektivity mé výuky nechte na těch, kteří se jí účastnili a jejich rodičích. To Vám nepřísluší.
17. 11. 2013 | 15:17

Richard napsal(a):

""Ti, kteří vystupují a brání ženám v nošení tohoto symbolického liturgického doplňku v důsledku pohrdají Božím řádem, řádem, který si Bůh žádá, pohrdají zvyky katolické Církve z nařízení Božího a jsou věrnými sluhy liberálně-feministického pseudořádu, který proti sobě staví pohlaví, aby je uvrhl do chaosu, učinil z jejich přirozenosti trosku a zaměnil role, které obě pohlaví mají od Boha. Říkáme tomuto chaosu a fanatickému feminismu: non serviamus!"
aneb
Viola cituje králíka..

ten králík, to bude asi taký duševně zdravý jedinec, navíc maximálně "svobodný a zcela přirozený"...
no, hlavně, že se "našel"...
jinak má pravdu, že jde o pohrdání, ne však božím řádem, ale svobodou jiného...mimochodem, svobodná volba je od Boha...
17. 11. 2013 | 15:30

Ivan Hochmann napsal(a):

Lidi vy jste blbí jako bedna kytu.
Že vám ten Richard ,nebo co stojí zato??!
Fujtajbl! Ivan.
17. 11. 2013 | 15:34

Pohan Aurelius napsal(a):

Křesťanství,
jako kult, ohrožující samotné základy státu a civilizace:

http://pohanskykruh.wordpress.com/2012/01/30/krestanstvi-falesna-historie-falesneho-nabozenstvi-1/

Kniha o násilí a intoleranci prvních křesťanů:

http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520241046

Autor: http://faculty.maxwell.syr.edu/gaddis/
17. 11. 2013 | 15:37

Zdeněk Brom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Richard je zdrojem jedinečných "myšlenek".

Cituji: "ten králík, to bude asi taký duševně zdravý jedinec, navíc maximálně "svobodný a zcela přirozený"...
no, hlavně, že se "našel"...
jinak má pravdu, že jde o pohrdání, ne však božím řádem, ale svobodou jiného...mimochodem, svobodná volba je od Boha... "

V jedné větě (nebo v čem to píše) dokáže tvrdit, že autor je blb a zároveň má pravdu. Kde to jinde najdete :)
17. 11. 2013 | 15:39

Zdeněk Brom napsal(a):

Pohan Aurelius:

Pardon, ale je rok 2013.
17. 11. 2013 | 15:40

Ares napsal(a):

Richard: Tohle je dost problematické tvrzení, symboly vždy hrály důležitou roli.

Kdybych zajel do Izraele a za skandování Hail Hitler bych tam z okna vyvěsil vlajku s hákovým křížem, asi by mě rychle srovnali. Přitom fakticky je to stejné jako bych si tam prozpěvoval to máme krásný den a dal do okna pár květináčů s kytkami. Ostatní lidi to ohrožuje zhruba stejně.

Zkuste jim tam ale vysvětlit, že je to od nich buzerace a léčení si komplexů, když mi zakazují si něco dávat do okna.

Osobně si myslím, že tato diskuze o šátcích je v podstatě o ničem. Že základem by mělo být si vyjasnit jaké místo Islámu zde vyhradíme, bez neustálého obviňování z rasizmu a podobných keců (viz. Můj příspěvek 12. 11. 2013 | 13:50).
17. 11. 2013 | 15:45

Duka Pereat napsal(a):

Kladivo na misionáře

1. S misionáři se pokud možno vůbec nestýkejte. Nezvěte je do svých obydlí ani je nenavštěvujte v jejich příbytcích a shromaždištích. Nepřijímejte od nich dárky ani jim nic nedávejte. Stává se, že se misionáři nejprve snaží navázat přátelské kontakty, aniž by se vám pokoušeli vnucovat svoji víru. ...

2. S misionáři pokud možno vůbec nemluvte. Pokud se tomu nemůžete vyhnout, hovořte zásadně vždy svým mateřským jazykem, a to i tehdy, ovládáte-li řeč, kterou misionáři hovoří.

3. Neprozrazujte misionářům jména svých bohů ani jim nic neříkejte o obřadech svého náboženství, a to ani tehdy, budou-li na vás naléhat. Jakákoliv podobnost, třeba i zdánlivá, vaší víry s křesťanstvím může pro ně posloužit jako záminka k tvrzení, že Ježíše vlastně už znáte, jen o tom nevíte apod. Lstí a úskoků, které proti vám misionáři mohou použít, je velké množství, takže tato rada má i hlubší důvody. Argumentovat lze takto: To je naše věc. ...

4. Nenechte se zatáhnout do diskuse s misionáři. Jejich názorům neodporujte a o věci se nepřete. Kázání misionářů přecházejte mlčením.

5. Braňte svůj tradiční způsob života i v oblastech, které s vaší vírou bezprostředně nesouvisejí. Nenechte si od misionářů vnutit jiný způsob oblékání, stravování nebo bydlení, ani se nedejte omezovat ve svých sexuálních zvyklostech.

6. Potraviny od misionářů přijímejte pouze tehdy, pokud opravdu hladovíte. Misionáři šíření svého náboženství často skrývají pod rouškou ekonomické pomoci. ...

7. Lékařskou péči misionářů využívejte pouze tehdy, neuspěje-li váš vlastní léčitel. O lékařské pomoci misionářů platí totéž co o potravinové pomoci. ...

8. Připravte se na to, že misionáři budou šířit své učení nejen po dobrém, ale i po zlém. Na každé násilí ze strany misionářů si stěžujte úřadům vašeho státu. Nejlepší je obrátit se rovnou na vládu, protože místní úřady mohou být lhostejné nebo zkorumpované. ...

9. Neméně důležitý, než výše uvedená obecná pravidla, je boj na duchovní úrovni. Velmi účinnou zbraní je půst. Ten musí trvat 40 dnů a začít by měl nejlépe za úplňku. ... Pod pojmem půst míním, že všichni dospělí muži vašeho kmene (i ženy se mohou podílet, pokud chtějí) by se měli po 40 dnů zříci nějaké potraviny, kterou pokládáte za lahůdku, a také by se měli po uvedenou dobu vyvarovat alkoholu, tabáku nebo jiné drogy, kterou ve vaší kultuře používáte ... Po celou tuto dobu si každý den před usnutím živě představujte, jak misionáři ztrácejí energii, propadají beznaději a stesku po domově, balí své věci, a jak odcházejí.

10. Další krok musí provést váš kouzelník nebo šaman tím, že vytvoří speciálního pomocného ducha. Je třeba, aby si nejdříve zhotovil kovovou, kamennou, dřevěnou nebo hliněnou figurku nějakého dravého nebo silného zvířete (lev, tygr, krokodýl, nosorožec, slon, leopard, orel apod.). Dobrá je také figurka ozbrojeného válečníka. ...

http://pohanskykruh.wordpress.com/2013/11/15/kladivo-na-misionare/#comment-3310
17. 11. 2013 | 16:03

Šlomo Poláček napsal(a):

"Pardon, ale je rok 2013"

Po Kristušákovi ...

Já mám rok 5773.
17. 11. 2013 | 16:07

pamětník napsal(a):

Po čem?
17. 11. 2013 | 17:30

pamětník napsal(a):

Ivan Hochmann:
I Richard je člověk a má mít možnost čerpat ze studnice poznání, třebaže zatím do ní pouze plive. Možná jednou zmoudří, kdoví.
17. 11. 2013 | 17:32

Rabaa napsal(a):

Myslím, že mnoho lidí než se pustí do diskuze by si mělo uvědomit to, že způsob a míra zahalování není ve všech zemích stejná, rovněž i pestrost a styl oděvů se mění od země k zemi. Takže zatímco ve většině moderních arabských zemích, kde se odhadem zahaluje asi 60% muslimek potkáte převážně ženy v sukních či kalhotech a halenkách v šátku a jen menšina si bude zahalovat tvář. Nošení černé abáji (Záliv) je spíš věcí snadného oblečení přes kalhoty s trikem a také pro počasí praktičtější. jinde budou nosit místní tradiční oděv jako pandžábí, různé druhy galabíjí - ozdobených šatů a v pár ultrakonzervativních státech budou nuceny nosit buď abáju s niqábem (SA) nebo burku (Afganistán) a možná ne ve všech oblastech. Budou země, kde donedávna byl šátek na veřejnosti zakazován (Tunis) a nepomohlo to. Země, kde byl vyloučen z veřejných institucí (Turecko) a země, kde existovaly seznamy pozic na které neměly být ženy s šátkem zaměstnávány (Egypt, Sýrie) a ve většině zemích ženy se zahalenou tváří musí svůj závoj v práci či ještě před příchodem do zaměstnání sundat.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map3.10RequiredDressCodesforWomen_compressed.jpg
Země, kde ženy jsou nuceny chodit zcela zahalené většinou porušují jejich práva na vzdělání, práci a svobodný pohyb (Afganistán, SA, Somálsko, Jemen), takže než je tam někdo z vás začne posílat, ať se nad sebou zamyslí, protože právě před touto diskriminací omlouvanou islámem tyto dívky či spíše jejich rodiče utekli. A znovu opakuji, že je jen málo muslimů, kteří takovou podobu akceptují, ale bohužel západní média jim dávají větší prostor.Možná také ze strachu, že časem nemuslimky budou muset soupeřit s těmito ženami ne ve vzhledu, ale ve znalostech a schopnostech: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/11/hamas-appoints-first-female-spokesperson-2013111013586831738.html?fb_action_ids=239965146168694&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
Vlastně je to také vyřazení konkurence.
17. 11. 2013 | 17:40

Ten Tam napsal(a):

Počem, počem ...

A nepudu!
17. 11. 2013 | 17:43

Zdeněk Brom napsal(a):

Rabaa:

Nikdo Vás nikam neposílá. Klidně žijte v naší zemi, vyznávejte svoji víru a choďte oblečena dle Vaší libosti. Jenom respektujte, že veřejné školy v této zemi jsou veřejné a ne náboženské.
17. 11. 2013 | 17:47

pamětník napsal(a):

A navíc odborné.
17. 11. 2013 | 17:52

Jakelin de Mailly napsal(a):

Rabaa

Nemyslím si, že muslimky mohou soupeřit ve vzhledu a znalostech.
V tom prvním - některé - tak do 30. - 40. roku života.
V tom druhém asi nikdy, pokud budou jako ty dvě zababuše, o kterých je zde řeč.
To samé platí o "schopnostech" arabských mužů.
Stačí se podívat na obsazení pracovních pozic ve vyspělých zemích toho Perského zálivu.
17. 11. 2013 | 18:11

muslimská humanistka napsal(a):

Když máte náš kouzelný šátek, je učení zbytečné.
Doporučuji všem dívkám i chlapcům.
Říkejte si co chcete ale takový hidžáb, muslimský šátek, nebo jak se tomu říká, je ve škole naprosto nepostradatelný. Potom všechno, co potřebujete k úspěšnému studiu, je šátek, pod ním sluchátko a někde v dáli někoho, kdo vám dokáže napovídat.
Zejména při písemce, zvlášť, pokud nejste na takovou písemnou zkoušku řádně připraven(a), nebo jste bl.bá(ý) jak troky a přitom nechcete dostat nedostatečnou, se muslimský šátek velmi osvědčil . Pryč se studenty, kteří se učí. I my méně schopní máme nárok na dobré známky.
Pryč s diskriminací.
17. 11. 2013 | 18:45

Rabaa napsal(a):

add Jakelin tedy většina známých jsou univerzitní profesoři, lékař, inženýři s diplomy i z prestižních univerzit a jsou to praktikující muslimové muži i ženy. Bohužel situace v jejich zemích je taková, že pokud chtějí něco dokázat, musí jet do zahraničí a ne každý chce opustit svou zem, když má doma zázemí, nebo se spokojit s průměrem, protože režimy nepodporují vědecké bádání a samostatné myšlení. Mimochodem u nás čím dál častěji ženy už ve 20 letech vypadají na 40 let díky make up a opalování.
V Perském zálivu vládne diskriminace a preferují občany Západu a to občas nepomůže ani diplom ze zahraničí, ale co znám v okolí lidi ze Sýrie, Egypta tak většinou opět zastávají vysoké pozice, jinak by tam nemuseli ani chodit, protože by se jim to nevyplatilo.
Mimochodem i muslimové rozlišují. Když jsme odlétali z Egypta, tak v hale určené jen pro daný let, kde odevzdáváte pití, se najednou objevila početná neegypstká rodinka. Na stůl si vybalila oběd z Kentucky K. a z igelitových tašek litrovky spritu a začali se rukama ládovat. Holčičky asi tak od 6-10 let už v šátcích s upatlanýma mastnýma rukama. Musím říci, že všichni se na ně nevraživě dívali. A samozřejmě dle předpokladů to mělo dohru v letadle, kde chtěli sedět pohromadě a přetahovali půl hodinu děti přes celé letadlo. Možná že jen proto, že měli syna na vozíčku si většina cestujících jen mumlala pro sebe egypt. Miš má úl! To snad není možné a dokonce i ostřejší poznámky. Národnost nebudu zmiňovat, ale vím, že všeobecně nemají mezi ostatními zrovna dobrou pověst a tak se na ně mnoho muslimů dívá skrze prsty.
Zcela jistě jsou mezi muslimy lidé, kteří by neměli nikdy překročit hranice svých zemí, protože nejsou schopni žít mimo rámec svých zvyků a spol. chování, ale to není o islámu, ale jejich výchově v rodině a povaze. Ale i tak je spoustu Evropanů, kteří při cestování do zahraničí se chovají jako neandrtálci a nemusí překročit ani kulturní hranice. Jen so připomeňme dánskou mládež devastující pražské hotely.
Mimochodem švagrová je zdravotní sestra a pracovala v nemocnici, ošetřovala muže i ženy. Známá v Dánsku je také zdravotní sestra a nosí šátek a normálně pracuje.
17. 11. 2013 | 18:48

Jakelin de Mailly napsal(a):

Rabaa

Je mi líto, ale tohle můžete říkat Richardovi, já viděl a zažil dost, včetně té Vaší "krásy" muslimských žen. Nejhezčí byly některé Iránky, dokud byly mladé.

Země Perského zálivu zaměstnávají cizince ze dvou důvodů:
- vedoucí pozice, zde se jedná v drtivé většině o osoby ze Západu protože na to jednoduše nemají lidi s takovou kvalifikací a schopnostmi
- levná pracovní síla - stavební dělníci, uklízečky a služky - zde se jedná o lidi z JV Asie
Proto jsou tam kde jsou a ne tam, kde Egypťani, Syřani a další podobní.

Sýrie je mi líto, je to krásná země s bohatou historií, měl jsem to štěstí navštívit pár hradů, než vypukl ten islámský bordel.
Po Evropě mám několik syrských známých.

Ještě mám na Vás otázku:
Vy se ve Vašem novém domově chováte o oblékáte stejně, jako ve svém bývalém domově a kultuře ?
17. 11. 2013 | 19:00

Richard napsal(a):

"Richard: Tohle je dost problematické tvrzení, symboly vždy hrály důležitou roli."
Ares
ve škole ruská není zakázán hijab jako symbol, ale pokrývka hlavy obecně, tedy i obyčejný šátek ...
byť je za tímto praktickým zákazem nejspíš omezení nošení hijabu, jako symbolu, zřejmě skryto...resp. takto to mnoho lidí vnímá = ohrožení identity, import cizích zvyků, takže zakázat,
proto se vyhlašují zástupné důvody jako je slušnost, hygiena a také blábolismy ...
jak zakážete přímo hijab, jako symbol, ozvou se jiní, co budou chtějí zakázat nošení křížků a budou mít v určitém smyslu recht, bo když zákaz náboženských symbolů, tak všem...
17. 11. 2013 | 19:14

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Zkuste ta svoje tvrzení už jednou konkerétně dokázat.
17. 11. 2013 | 19:18

Rabaa napsal(a):

ad jakelin. Tedy nevím jak to myslíte. Švagrové manžel je lékařem na klinice v Emirátech a jeho sestra šéfuje v bance, od sousedek v Sýrii oba dva manželé dcer zastávají vedoucí místa ve firmách, mnoho známých z Egypta učí na univerzitách v Zálivu či SA. Sousedky dcera s červeným diplomem z angličtiny odjela ze Sýrie do Emirátů po té, co jí při hledání zaměstnání řekli v Syriatelu, že musí sundat šátek. Jeden známý šéfuje klinice po té, co ho čeští kolegové vyštípali u nás z nemocnice, protože se postavil na stranu poškozené pacientky. Do Čech ještě do nedávna jezdil dělat nějaké náročné oční operace, protože byl jeden z mála, který je zde umí, ale jaksi už to pracovně nezvládá. A tak můžu pokračovat. Také znám spoustu lidí, kteří žijí v Evorpě 40 let a celý život dřeli v továrně a podařilo se jim navzdory západnímu systému vychovat slušné lidi, kteří sice nedosáhli na vš tituly, ale poctvivě pracují často i víc než Evropané, aby si práci udrželi a nežijí na dávkách. Lze to definovat tak, že slušný, vzdělaný a poctivý člověk žije a obklopuje se sobě rovnými a nikoliv kriminálníky a přížívníky, protože v arab.světěu stejně jako u nás platí, že člověka poznáš podle jeho přátel.
Osobně největší problém vidím v západním systému soc. dávek, které se nabízí každému a slabém trestním právu, kdy vězení už není trestem a navíc často jsou tito lidé využívání tajnými službami, aby špehovali ostatní.
Mimochodem v Emirátech za podmínek a peníze, za které pracují lidé z jihovýchodní Asie většina Arabů dělat nebude, protože by se jim to nevyplatilo za takou prací odejít. Navíc kromě ropy, tak počet domorodého obyvatelstva je 16% a žije na úkor právě oněch cizinců, kteří nemají žádná práva, proto mohou být tam, kde jsou.
A když vezmete Egypt, tak najdete místa stejně luxusní a luxusnější než u nás. Otázka zní, jak lidé při svých nízký platech vzali na byty za miliony a luxusní auta a jaktože některé profese nemusí vůbec platit daně? Přesně když známý vyprávě, že podporuje Mursího, ale nesmí to říct před otcem, protože mu několikrát řekl, že když budou u moci lidé jako on, tak o svou továrnu přijdou. A proto se také udál vojenský převrat, ale prezentovalo se to jako problém a hrozba islamismu a MB. Podobně jako u nás, aby se zakryly skutečné nebezpečí vytvořila se hrozba jinde.
Momentálně jsem doma v ČR a venku se oblékám tak, jak se oblékám v Sýrii či Egyptě, jako asi většina muslimek a zrovna kam jdu. Když jdu do mešity tak v abáje, když jdu do práce nebo na výlet tak v kalhotech a halence a když jdu jen tak v sukni a samozřejmě v šátku nebo v šále. Jak se oblékám doma do toho cízím nic není.
17. 11. 2013 | 19:56

Rabaa napsal(a):

ad MH tak musím Vás upozornit, že maturity v Sýrii probíhají za zvýšené kontroly a navíc se maturuje písemně test na zaškrtávání variant ze všech předmětů odpovídající variantě přírodní nebo humanitní, náboženství je povinné pro všechny tedy křesťané maturují z křesťanství a prý je to lehčí, navíc jako menšina mají přednostní kvoty. Vše je na procenta. Studenti nematurují ve své škole, učitelé, kteří mají dozor si nesmí sednout ani se během zkoušky napít apod. a navíc jsou i osobní prohlídky. Když jsem tam byla, tak zrovna jednu takovou nachytali, přijela rovnou policie. Na druhou stranu jiná přijela s doprovodem (s ochrankou) a odešla mezi prvními, jaké budou její vysledky nemusím říkat. Písemky ostatních neprivilegovaných se zase posílají na opačný konec země ke kontrolám a pouze pod evid. číslem. Studenti mohou opakovat maturitu jen jednou a pak mají smůlu, i když se to i měnilo. Podle dosaženého průměru máte už dáno, kam můžete jít. Resp. dostanete třeba 98% ze 100% můžete na medicínu, ale i na všechny obory s nižším počtem procent naopak už to nejde. Je to dle mě síto, které může vyřadit nadané studenty. Mimochodem za bití dětí ve škole jsou 3 roky vězení, ale myslím, že to rodiče naopak vyžadují. Zjistí-li se že dítě nechodí do povinné základní školy bez omluvy delší dobu, přijde domů rovnou policie a to není docházka spojena s dávkami.
Myslím, že v Eygpě to bude podobné navíc zde existuje dost egypt. soukromých, britských, amerických či německých škol, kam chodí vyšší střední vrstva, protože stát. školy jsou hrozné (70 dětí ve třídách, nízká úroveň výuky, takže není moc šancí odmaturovat, pokud rodiče nemají peníze na doučování. Učitelé klidně řeknou, že látku vysvětlí za peníze na zvláštní hodině. A oproti tomu studentka třeba řekne učitelce na výzvu, aby zavřela okno, zavři si ho sama). Maturita je ale jednotná a není to žádná legrace. Děti v těchto zemích se opravdu učí a učí a více méně už na nějakou zábavu ani nemají čas.
Takže opět pokud někdo se chce do těchto zemí odstěhovat musí počítat, že bude muset dětem platit soukromé školy, aby z nich něco bylo, jinak skončí na ulici. A i tyto školy jsou různé úrovně a mnohé jsou podobně drahé jako u nás. Mimochodem to mi připomnělo známého, který zde dělal doktorát a pak se vrátil domů. Jeho syn chodil do soukromé islámské školy. Jenže to asi nebylo to pravé a každou cestu do a z školy syn dával otci přednášky o islámu a o tom jak se má modlit a docela extrémním způsobem až ho jednou otec (praktikující muslim) vysadil na chodníku a odjel mu. Školu změnili a vše se vrátilo k normálu. Takže je jasné, že vzdělaní rodiče poznají nebezpečné hranice a nenechají aby jejich děti oblbnul nějaký fundament. učitel.
Opravdu mám pocit, že většina z vás se na nás muslimy dívá jako na zvířata a že mnohé názory jsou ještě horší než názory muslimů na Evropany. A jaký názor si udělá obyčejný muslim, když vidí, že v budově kolejí je vyčleněna budova jen pro ubytování dívek z východu, které pracují jako ....a vše zaštituje někdo tam ze zhora z vlády. Nebo když propagujete lidská práva a demokracii a pak po tají držíte armádu, která vraždí vlastní lidi u moci, jenom abyste vy nespadli.
17. 11. 2013 | 20:37

Jakelin de Mailly napsal(a):

Rabaa

Fajn. Takže jste konvertovala k islámu a následovala habibi do jeho země, kde jste přijala zvyky země včetně některých nařízení.
Jistě tedy nemůžete nic namítnout, že něco málo se chtělo i po těch dvou přistěhovalých Johanách.
V Perském zálivu najímají cizince na vyšší posty i z těchto dalších důvodů:
- pracovní nasazení
- zkušenost, výkonnost
- nemodlí se místo práce
- jejich výkonnost není po jeden měsíc v roce /ramadan/ omezena tím, že v noci dělají bordel a přes den sotva lezou následkem nočního života a hladu přes den
Nechcete mi snad tvrdit, že pokud by Syřan nebo Egypťan byl stejně vzdělán a zároveň stejně PRACOVITÝ a EFEKTIVNÍ, jako ti Evropani, nevzali by ho.
S těmi nekvalifikovanými posty je to takto:
- ano, jsou levní
- muslimové jsou líní
V praxi je to tak, že islám v dnešní podobě je katastrofální tmářství s negativním dopadem na každou společnost a jednotlivce, který ho vyznává.
Prosperita a vzestup starého Egypta trval cca 3.000 let, dokud nepřišel islám.
Prosperita a vzestup kultur, založených na islámu, trval jen několik století, pak už jen stagnace a propad.
Zatímco islám za vzestup nevděčil myšlení či invenci, nýbrž přejímání z podmaněných kultur, dnes by islámské země bez technologií a vynálezů nevěřících nefungovaly.
Veškeré fabulace o "arabských číslech" a dalších "arabských vynálezech" jsou nesmysl. Islám nic nevymyslel, vše převzal nebo ukradl, včetně myšlenek pro své náboženství - kromě jihádu, a to několik století před křížovými výpravami.
I tou ropou by si svítili v hliněných lampách, kdyby nevěřící nevynalezli motor a po něm automobil.
Tímto se s Vámi loučím a na rozloučenou si zazpíváme jako u Ain Gozeh.
Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,
hic factus est in caput anguli
Alleluia.

Crucem sanctam subiit,
qui infernum confregit,
accintus est potentia,
surrexit die tertia.
Alleluia.
17. 11. 2013 | 20:40

Morda kdo zna besedilo? napsal(a):

Zajček Dolgoušček,
bel imaš kožušček,
hitre tačke, ostre zobke,
dolge brke, repek siv.

S kravico stanuješ,
v hlevču poskakuješ,
repo glodaš in korenje,
deteljico in krompir.

Vsakemu uideš,
k meni vselej prideš,
s smrčkom vohaš, prst poližeš,
potlej pa vesel zbežiš.
17. 11. 2013 | 20:42

Jakelin de Mailly napsal(a):

Rabaa

Přečetl jsem si zbytek Vašeho kázání.
Nezbývá, než Vám pogratulovat k dokonalému poturčení, to "VY" je úžasné.
Zároveň si dovoluji malinko vyjádřit údiv, co děláte zde.
"Modloslužebníci jsou věru nečistota!" Al Quran (9:28)
17. 11. 2013 | 20:50

Richard napsal(a):

"Jak se oblékám doma do toho cízím nic není."
rabaa

no a to by mě zajímalo právě nejvíc... ty soukromé věci jsou právě nejlepší, a u nás je slušnost se o nich veřejně rozpovídat, viďte pánové?...
takže?
17. 11. 2013 | 21:31

Opilcovo muslimské ráno napsal(a):

Jste smutní?
Zde je něco pro vás: Třídní foto 8.B z Pákistánu
Holky se alespoň nemusí před focením fintit a malovat.

Příspěvek Třídní foto 8.B z Pákistánu je možno shlédnout na Právě dnes,ostatní, Opilcovo ráno
17. 11. 2013 | 21:55

Rabaa napsal(a):

Já pracuji s manželem i o víkendech, mnoho našich zákazníků má továrny, kde se nikdo nefláká. Můj tchán až do 75 vstával ráno v 5 hod a šel do svého bistra a vracel se až pozdě odpoledne a každého proháněl. Před tím pracoval ve 40stupních na stavbách i v ramadánu, než z toho onemocněl. Už vidím Čecha, který takto pracuje. Znám mnoho dalších takových, ale v každé společnosti najdete povaleče a příživníky i v té české. Podle Vaší teorie bych si musela myslet, že Češi jsou zloději a flákači, protože vím, co je to za práci najít pracovité a spolehlivé zaměstnance??? Vše je o lidech a o našich předsudcích.
V současnosti jsou v Emirátech Arabové skutečně diskriminováni. I Arabové mezi sebou jsou rasisté,Emirátané raději dají přednost i méně vzdělanému Evropanovi! Bohužel je to tak, zvláště po Arabském jaru.
O ramadánu jsem byla v Egyptě a žádný bordel tam nebyl, pokud nepočítám slzný plyn, který jsme měli až v bytě a několika hodninové noční houkání sanitek. Většina lidí normálně pracovala sice později, ale místo toho pak chodili díky půstu do práce večer od 22hod. No samozřejmě státní zaměstanci nemusí, ale na úřadech měli otevřeno od 8hod ramadán ne ramadán. soukromník se musí snažit, toho úplatky neživí.
O vynálezech se přít nebudu, podívejte se na knihu National Geografic: 1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization. Navzdory režimům byste našel i několik současných odborníků http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Muslim_scientists, ale to pro Vás jsou lži, chápu. Mimochodem také dva odborníky a šéfy společností na telek. elektroniku a mikročipy, kterých je v Egyptě pár, zabili vojenští odstřelovači při vyklízení Rabaa al-Adawija. Náhoda? Mnoho známých, kteří tam byli tvrdí, že ne. Že věděli, koho mají zabít.
Konvertovala jsem sama na základě neislámské literatury a filmu o proroku Muhamadovi "Poselství" aniž by mi někdo něco nutil. Manžela jsem si vybrala podle jeho víry, znalostí a přátel.
Žijeme tady, protože do Sýrie nemůžeme a čekali jsme až padne režim a doufali, že Západ to nenechá tak daleko dojít, ale to byly plané naději, proč by to dělal, když jim Asad a likvidace země, která na tom byla ekonomicky i vzděláním snad nejlépe z ostatních zemí, vyhovuje. A když jsme byli rozhodnuti se usadit v Egyptě, tak přišel vojenský převrat. Člověk půjde někam, kde ví, jak se má uchytit, zná mentalitu lidí a ví, jak s nimi vycházet nebo má rodinu, přátele, navíc je to finančně i byrokraticky náročné např. přestěhovat firmu (konec konců tak přijde tady pár lidí o práci), když ve většině zemí nemůžete sami bez ručitele podnikat. Je zvláštní, že manžel má známé křesťany v domě, kde žije rodina žije křesťnka, rodina z Iráku, rodina původem z Turecka, Egyptu naproti žena z Rumunska atd. a nikdo odlišnost neřešil, jako řeší lidé u nás.
Media mají velkou moc, to jsem viděla v létě v Egyptě, jak se dá vyvolet nenávist a nesnášenlivost vůči jedné skupině. Také média označovali stoupence Mursího za zvířata, podlidi, neegyptany, teroristi a že stovky těchto mrtvích lidí nevadí, že si to zaslouží atd. a pod heslem: Lži, lži až uvěří a pokud neuvěří, tak je zlikviduj, to došlo až k vojenskému převratu a vrácení moci Mubarákovým lidem. Přesně jak si přál Západ, až na ty davy v současnosti v ulicích s těmi se nějak nepočítalo, Západ si myslel, že se za pár dnů rozejdou a tak najednou dělá, že on s tím nemá nic společného.
Západ si také musí rozmyslet, zda chce davy muslimských migrantů nebo těch pár ateistů a sekularistů, které tak hojně podporuje, aby vyvolávali nepokoje, když se nyní z vůle lidu dostali k moci umírnění islamisté, kteří narozdíl od nějakého zaostalého radikálního Talibanu či al-Kaidy mají perspektivu uspět a vést vlastní politiku v zájmu svých zemí a ne v zájmu Západu a Izraele. Takže dokud nenechá Západ tyto země napokoji, tak musí počítat s tím, že emigranté budou chtít svá práva a možná i víc než to. Je to daň za moderní kolonialismus.
17. 11. 2013 | 22:23

siven napsal(a):

Jakelin de Mailly - Dobrý večer, tato diskuse není zrovna vhodným místem k historické debatě, nicméně rád bych se vás zeptal, od koho přejali své objevy a pokrokové praktiky (včetně oční chirurgie) arabští učenci a lékaři z Al-Andalus?

Děkuji za odpověď.
17. 11. 2013 | 22:36

pamětník napsal(a):

«Takže dokud nenechá Západ tyto země napokoji, tak musí počítat s tím, že emigranté budou chtít svá práva a možná i víc než to. Je to daň za moderní kolonialismus. »
Takže muslimští emigranti jdou na Západ si vybrat svou daň za moderní kolonialismus. K příslušenství této daně náleží nejen nerespektování zvyků hostitelských zemí, ale i pohrdání jejich zákony, pokud muslimským emigrantům nevyhovují. Sebevědomí rozhodně mají dost i na rozdávání.
Podivuhodná je logika věřících muslimů.
17. 11. 2013 | 22:38

siven napsal(a):

Rabaa - Vás bych se pro změnu rád zeptal, jestli byste byla tak laskavá a citovala mi nějakou zemi EU, kde se konají pogromy na muslimy mírou srovnatelnou s tím, co nyní okusují křesťané v Egyptě. Děkuji.
17. 11. 2013 | 22:42

pamětník napsal(a):

«ty soukromé věci jsou právě nejlepší, a u nás je slušnost se o nich veřejně rozpovídat, viďte pánové?...»
Richarde, jenom psychopati veřejně projevují svou lhavost. Asi jste nemocný, psychicky zdravý člověk tak okatě lhát by se neodvážil. Dlouhodobý pobyt ve Stodolní nikomu neprospívá.
17. 11. 2013 | 22:42

Jakelin de Mailly napsal(a):

Rabaa

je mi líto, ale jediné, co pro Vás mohu ještě učinit, je odkázat Vás na kurník kohouta Fandy.

Ale zazpívat si na dobrou noc můžeme.
Dáme si jednu z maďarské puszty, 18. století, Blankensteinerhussaren Regiment

Dort drunten im schoenen Ungarnland
Wohl an dem schoenen Donaustrand
Da liegt das Land Magyar
Als junger Bursch da zog ich aus
Liess weder Weib noch Kind zu Haus
Als Blankensteinerhussar

Duna, Tisza, Drava, Sava
"Eljen!" rief ich "Hej - Magyar!"
Tederei tedera tederei tedera
Als Blankensteinerhussar

Das Ross dass mir mein Vater gab
Ist all mein Gut ist all mein Hab
Sein Heimat ist Magyar
Es ist geschwind als wie der Wind
Wie alle Heldenpferde sind
Vom Blankensteinerhussar

Ein Sarass aus dem Tuerkenkrieg
Der mir vom Urgrossvater blieb
Geschliffen in Magyar
Gar mancher musst ihn spueren schon
Gar mancher lief vor ihm davon
Vorm Blankensteinerhussar

Im letzten Dorf da kehrt ich ein
Und trank dort ein Tokayerwein
Tokayer aus Magyar
Tokayer du bist mild und gut
Du bist das reinste Tuerkenblut
Fuern Blankensteinerhussar
17. 11. 2013 | 22:59

Jakelin de Mailly napsal(a):

siven

Medicína byla pokradena buď z Číny přes Hedvábnou stezku, nebo dobytím Egypta, příp. Malé Asie /řecká nauka/.
17. 11. 2013 | 23:01

Richard napsal(a):

ano pamětníku, máte samozřejmě pravdu, ale teď už se zaměřte na paní Raabu, připravte si na ní nějaké otázky k odborným problémům, "které nás pálí u nás doma" ...a hlavně, na to nezapomeňte, to je ze všeho nejdůležitější, požadujte důkazy! ...
myslím to s Vámi dobře, mám obavy o tu Vaši studnici poznání, ať se nezaplní kalnou vodou klamu, však chápete....důkazy, důkazy, jinak je to k ničemu...
17. 11. 2013 | 23:05

Vandal napsal(a):

Media mají velkou moc, to jsem viděla v létě v Egyptě, jak se dá vyvolat nenávist a nesnášenlivost vůči jedné skupině.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kriminalita musulmanů v západní Evropě není vyvolaná médii, ať už mají moc jakoukoliv. Je to realita, patří to k musulmanskému postoji k evropským hodnotám.

Musulmanský zaostalý d.....k se prostě chová jako dobyvatel, bez sebemenšího respektu k zákonům a zvyklostem hostitelské země.

Viděl jsem před nedávnem záznam z bezpečnostní kamery v GB, kde pět nebo šest musulmanských černošek napadlo brutálně mladý britský pár, který se vracel z nějaké oslavy v pubu.

Ty černošky srazily mladou Britku na zem, kopaly do ní a tahaly ji za vlasy po zemi. Nechápu, proč je přítel té mladé ženy nechal tak řádit.
Být na jeho místě, za pět minut by ležely na zemi, jak zajíci po honu.

Skončily před soudcem, a soudce humanitárně posoudil jejich jednání, prý jako musulmanky jednaly podle svého nejlepšího náboženského přesvědčení, a tudíž se ničeho až tak trestuhodného nedopustily, a vyřešil to nějakou domluvou.

Pan soudce nějak "zapomněl", že britské zákony nezakazují oslavy a pití v pubech,
a tudíž se ti mladí Britové ničeho nezákonného ani špatného nedopustili.

Bohužel, za tento musulmanský lynč žádný trest nepadl. Evropští multikulti ušatci
ve svém svatém tažení hýkali blahem.

Jedna věc jsou hezké pohádky, jiná věc je realita.

Realita je taková, že musulmani se nesnesou nikdy s nikým. Vždy jde jen o procento
musulmanů v dané zemi.

Začíná to samozřejmě s nenápadnými požadavky, jako šátky, atd.

S nárůstem procent musulmanů se stupňují požadavky a agresivita. Je to jak rakovina.

V případě neustálého ustupování to končí zánikem hostitelského organizmu, a nastane chvíle, kdy se začnou musulmani podřezávat sami mezi sebou.

Toto chceme?

Dovolil by si nějaký musulman znásilnit bílou holku, pokud by věděl, že přijde
adekvátní trest?

Například odveta vůči jeho komunitě?
17. 11. 2013 | 23:49

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Dobrý večer. Tu píseň jsem slyšel před mnoha léty v jednom městečku u Magdeburgu, zpíval ji ze zpěvníku kruh německých brigádníků.
Co se týče medicíny, otec moderní medicíny Avicenna (ibn Síná) pocházel od Buchary a jeho Kánon medicíny je sbírkou řeckých a arabských lékařských znalostí. Kánon spolu se spisy Galénovými tvořily středověkou medicínu.
Ostatně i další disciplíny, matematiku, antickou filozofii, geometrii a další do Evropy přinesli Arabové, ve španělské Cordóbě se seznamovali s arabskou vědou středověcí Evropané.
18. 11. 2013 | 00:10

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Ano, ale odněkud to vzali.
Od pouštních lupičů, které neuznali za vhodné dobýt ani Alexandr Veliký, ani Seleukovci, ani Římané, to nebylo.
Prvotní knowhow islámu bylo z dobyté Sasanidské říše, de facto Persie.
I tam to šlo přes stezku z Číny.
Pak Levant, byzantská Malá Asie, Egypt.
Samozřejmě, že se z chodilo učit zapomenuté do Cordoby.
Mohlo za to totiž jiné temno - křesťanství té doby.
Stačí si zajet do Carnunta a podívat se, jak upadla evropská kultura po pádu Říma.
Od podlahových topení a horkých lázní do špíny a hnusu chatrčí a hoven na ulicích měst. A - módleme sé.
Nechci v Evropě islámské temno.
Stačí, že jsme se zbavili jednoho.
Kam spěje islám, pochopil už Rashid ad-Din Sinan ve 12. st.
18. 11. 2013 | 00:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Jinak obdiv k Vaší paměti.
Že v ní utkví archaická němčina stará 200 let, klobouk dolů.
Ten zpěvník by mě zajímal.
Už i proto, že uchoval ne lidovou, nýbrž specifickou píseň husarského regimentu.
Navíc to "zpívali brigádníci"...úžasné.
18. 11. 2013 | 00:40

Viola napsal(a):

http://www.ireporter.cz/2013/11/08/bis-varuje-pred-islamisty-a-sarijou/
18. 11. 2013 | 15:15

Richard napsal(a):

"bis-varuje-pred-islamisty-a-sarijou"

...a před Králíkem, ne?
to jim asi prokličkoval
18. 11. 2013 | 15:44

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Před mnoha desítkami let jsem se zúčastnil brigádnického pracovního soustředění mladých křesťanů u Magdeburgu v tehdejší NDR. Bylo to mezinárodní setkání, počtem převažovali Němci. V neděli odpoledne z více takových táborů jsme se setkávali, Němci sedíce na lavicích u dlouhých stolů zpívali ze zpěvníků a podle svého zvyku se kývali do taktu. :) Tu písničku jsem si zapamatoval, v textu byl jeden rozdíl - namísto Magyar zpívali Ungarn.
19. 11. 2013 | 00:21

pamětník napsal(a):

18. 11. 2013 | 00:35
O tom nepochybuji, ostatně i vzpomínaný Avicenna pocházel z tehdejší Persie. Přesto se domnívám, že šťastnou náhodou jejich temno se časově minulo s naším a tak Arabové mohli přenést přes pár století vědu a kulturu do Evropy. Bohužel nyní je situace opačná a zase jejich temno se míjí s naším. Srovná to však globalizace.
19. 11. 2013 | 00:27

siven napsal(a):

pamětník - 19. 11. 2013 | 00:27

Správně řečeno. Rozvíjet poznání a vědu vyžaduje určité schopnosti, přičemž na operačním lůžku vám ve středověku jaksi nemůže akutně radit přítel na telefonu, Skypu... tedy pardon: na Hedvábné stezce. Krom toho ve zlatém věku Al-Andalus byl Pyrenejský poloostrov nejen studnicí poznání, nýbrž zde byly učiněny i nové objevy.

Jak oba s panem JdM díte, dnes je situace opačná...

Co se týče globalizace: dnes mají smutně negativní roli média. Informace, které mají šanci se šířit, jsou v drtivé většině ty negativní, zjednodušující až lživé, vyvolávající konflikty a paniku... přičemž erudovaná obec buď mlčí, nebo jí není médii dopřáváno sluchu.

Tento multi-negativní efekt vede k špatnému globálnímu povědomí, xenofobii a triviálním postojům globální generace.

Média de facto dělají zdarma propagaci extremistům.
19. 11. 2013 | 11:06

MV napsal(a):

Já nechci být obohacená (jinou kulturou) nejsem uran.
19. 11. 2013 | 15:16

pamětník napsal(a):

siven:
Je obtížné rozhodnout, co je horší, zda bulvárnost médií globálních anebo provinciálnost českých. Nicméně na druhé straně zabití pohlavára al Kajdy dronem se vzápětí dozví celý svět.
19. 11. 2013 | 22:13

santawizard napsal(a):

Bílá rasa je ohrožena.Konec světa se blíží.Ožralý Babylon spadne!
Je vidět,že americkoizraelský imperialismus,ruskosrbský imperialismus a židoanarchistický bolševismus připravují další revoluci a válku i tady na aktuálně.cz.Vědecký atheismus komunistické Číny a náboženský fanatismus Islámu se už nemůže dočkat.
Zákon a církve křičí,smrt čajovým ceremoniím,kávovým rituálům,tabákovým mágim,opiovým farářům,marijuána gurům a hospodským kaplanům.!
Ať raději žije bojovné umění,konvenční ,chemické ,biologické a jaderné zbraně!!
Kdo má 666 na ruce půjde do pekla,ale kdo má boží jméno napsáno na čele půjde do nebe!!!
Haleluja!!!!!
20. 11. 2013 | 17:49

pamětník napsal(a):

Hossana!!
20. 11. 2013 | 23:24

Jetvart napsal(a):

Pane Špoku, k vašemu článku mám jednu výhradu. Nechuť k muslimům je vyvolána uměle médii. O muslimech se píše v tisku zásadně negativně, aktualne.cz nevyjímaje. O židech naopak jen dobře. Proto nikdo u nás nenařizuje židům sundat jarmulku. Je zajímavé, že ti kdo hlásají o nutnosti cizinců na našem území přispůsobit se našim zvyklostem, na dovolené v muslimské zemi nezahalí hlavu šátkem, ale svléknou se do bikinek a vyžadují v restauraci pivo.
Na druhou stranu, nechuť k cikánům je vyvolána osobní negativní zkušeností.
25. 11. 2013 | 18:04

Jonáš napsal(a):

Pan Špok se marketingově svezl na vlně multikulturalistických diskusí. Proč ne. Jenže motá páté přes deváté, směšuje hrušky s jablky. Studentka v šátku - konec konců proč ne. Studentka v šátku v povinné hodině plavání? To těžko. Jenže problém není šátek, ale islám. A to vůbec ne jen na zdravotní škole (jakpak asi muslimka ošetří muže na urologii?), ale jako agresivní a ostatním vyznáním (včetně ateistického) nepřátelská doktrína. Plést dohromady samostatný praktický dopad nošení šátku a dopad trvání na muslimských zákonech je nesmysl. Není šátek jako pejzy, není křížek jako šátek, není šátek jako být muslim. Že si euroatlantická civilizace vůbec neví s islámem (respektive jeho dopady) rady, je fakt a pak Špok názorně ukazuje jeden z důvodů, proč tomu tak je. Když do toho vmatlá svoji ošátkovanou babičku, už se z toho těžko vymotá.
01. 01. 2014 | 17:50

http://www.dickensabridged.co.uk/ napsal(a):

I was reading through some of your posts on this site and I conceive this website is really instructive! Keep putting up.
26. 02. 2014 | 04:05

http://www.y-notsolutions.com/ napsal(a):

I enjoy, lead to I discovered just what I used to be looking for. You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye
26. 02. 2014 | 09:07

Říčan napsal(a):

Obličej se halit nesmí, na to je velmi praktický zákon. Jinak ať se strojí, jak chtějí.
04. 11. 2014 | 00:31

sFQwSKauRu napsal(a):

<a href=http://www.lanepl.org/buytramadol/#10247>buy tramadol onlineВ with mastercard</a> tramadol opiate addiction - tramadol hcl tablets 50 mg
27. 12. 2014 | 20:18

effmyljMWo napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien for sale no prescription</a> buy cheap ambien online no prescription - cheap ambien generic
28. 12. 2014 | 02:05

saNugBaWpu napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>order ambien without prescriptions</a> ambien side effects jaw pain - drug interactions between ambien tramadol
31. 12. 2014 | 04:17

dtXDYJQpfh napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> generic xanax brand - buy 3 mg xanax online
01. 01. 2015 | 19:47

lsMrVuZWUt napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>generic xanax</a> buy xanax 2mg no prescription - order xanax online with mastercard
02. 01. 2015 | 05:17

jfzCaeFUoK napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>order ambien</a> ambien side effects sleep driving - ambien cr rem sleep
02. 01. 2015 | 06:58

xlNmqvVQXa napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>cheap ambien</a> ambien extended release generic - ambien withdrawal rash
03. 01. 2015 | 03:56

pgbEKZyyHc napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>can you really buy xanax online</a> long term side effects xanax xr - clonazepam 1mg xanax
03. 01. 2015 | 09:27

lgxCxlYgss napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax dosage for dogs - buy alprazolam online australia
04. 01. 2015 | 12:13

HRRTabIqHw napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> buy ambien from india - ambien 30 mg
06. 01. 2015 | 15:43

OsvBJruGry napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> ambien sleep eating 2010 - ambien side effects chest pain
06. 01. 2015 | 16:07

qkPHXYBGoG napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>where can i buy ambien online</a> ambien pill 6469 - ambien zolpidem interaction
08. 01. 2015 | 12:18

EHTJBICwPq napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online without rx</a> buy ambien sleeping tablets - ambien cr generic vs brand
08. 01. 2015 | 17:58

RlKHOviZFq napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> side effects from ambien 10mg - cheapest ambien online no prescription
09. 01. 2015 | 05:57

bEJTAuKbDx napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> ambien cr strengths - ambien dosage high
09. 01. 2015 | 07:45

FRNdPLLbuu napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax drug test pass - xanax 3rd trimester
10. 01. 2015 | 00:14

PkENnmsNTb napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy cheap tramadol</a> tramadol for dogs expire - vicodin tramadol withdrawal symptoms addiction
11. 01. 2015 | 03:42

gpyFwdnHzP napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>can you buy xanax online legally</a> buy herbal xanax online - cost generic xanax walmart
11. 01. 2015 | 06:33

qdUxJcJHSr napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>tramadol 50mg</a> buy tramadol online saturday delivery - can you buy tramadol dominican republic
11. 01. 2015 | 09:05

ODLrxtDgzi napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>xanax 1mg</a> makers generic xanax - xanax online with prescription
12. 01. 2015 | 15:06

WagyTZeycW napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy tramadol online overnight usa - tramadol er 100mg
12. 01. 2015 | 20:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy