Význam zákazu nošení šátků pro likvidaci světového terorismu

10. 11. 2013 | 20:37
Přečteno 33645 krát
A máme to tady. Muslimské studentky nemohou nosit v české škole šátky.

Rozhodla tak ředitelka zdravotnické školy, která je paradoxně spoluautorkou učebnice "Sociální politika". Její pojetí sociální politiky je tedy přímočaré a bez pochybností. Kdo se nepřizpůsobí, bude vyloučen.

Neznáme konkrétní kontext případu, takže můžeme jen spekulovat na obecné úrovni: Že tímto gestem učinila medvědí službu snahám o zlepšení postavení žen v muslimském světě. Že její argumentace nebezpečím překročení hygienických norem ve zdravotnictví je směšná, protože pokrývka hlavy je nezbytnou součástí většiny prostředí s vysokými nároky na čistotu. A především že jsem rád, že se dnešní doby nedožily staré babičky, které by si bez šátku nejen nikdy nedovolily vstoupit do kostela, ale prakticky ani vyjít za vrátka svého domku. S tradičním vesnicky katolickým přesvědčením, že na veřejnost prostovlasá žena nechodí.

XENOFOBIE JE ODRAZEM PROBLÉMU S VLASTNÍ IDENTITOU

Paní ředitelka tímto svým zásahem rozehrála zajímavý spor, o kterém ještě určitě uslyšíme. Vyslechneme si názory o pronikání muslimské kultury do Evropy, o ponižování žen nošením burky, o tradičních křesťanských hodnotách, o nebezpečném pronikání náboženství do škol...a mnohé další. Taková diskuze si s sebou samozřejmě nese i zakázané otázky, o kterých zastánci jednoduchých pravd pomlčí, protože na ně mít odpověď nebudou: Smí nosit šátek nebo hábit řádová sestra? Smí nosit šátek řádová sestra, je-li zrovna sestrou zdravotní? Neponižujeme ji? Je to hygienické? Neohrožuje pacienty? Neohrožuje naše jednoduché odpovědi?

Jistě tušíme, že šátek zde není to, o co jde především. Především zde jde o jinakost. Muslimky se šátky? Jeptišky s hábity? Židé s pejzy? Jinakost v nás tradičně vzbuzuje strach, obzvláště pokud naše vlastní identita není natolik pevná, abychom se v ní cítili jistě a zakotveně. Právě tehdy nás odlišnost ohrožuje především. Hrozí totiž, že naruší a znejistí náš povrchní, v ničem hlubším nezakotvený pocit "toto je správné, protože naše" a "tak se to dělá, protože to tak děláme".

RAFINOVANÉ UMĚNÍ NEORASISMU: RASISTY NESNÁŠÍME

Od obav z cizího je jen krůček k xenofobii. Od xenofobie k rasismu. Jeho současnou, rafinovanější podobu, nazývají sociologové modifikovaný rasismus či neorasismus. Chceme-li nenávidět cizí "elementy" v naší tradiční, krásné a neměnné kultuře (jak ji chceme vidět), tedy vymezit se vůči Romům, Vietnamcům, muslimům a všemu špatnému, musíme se především vnitřně vymezit vůči těm "špatným" rasistům.

Byli jsme se podívat v Osvětimi, pochopili jsme hrůzy pronásledování židů - a proto tento rasismus zavrhneme. To byla ostuda lidské historie, iracionální nenávist vůči důstojným spoluobčanům. My jsme jiní. My máme opodstatněné obavy. Jsme ochránci naší kultury - chráníme proti nedůstojným elementům, proti ohrožujícím homosexuálům, proti nebezpečným liberálům.

Nevšímáme si přitom, že naše argumenty a věty jsou přesně stejné jako rasistické argumenty tradičních neonacistů. Rafinovaně totiž nenávidíme to, co je zrovna kulturně povoleno. V současnosti je společenské tabu být protižidovský, ale je v pořádku být protimuslimský. Je tabu být protiněmecký, ale je v pořádku být protiromský. A na této vlně se vždy rádi svezeme. Identifikovali jsme po sté zdroj našich problémů a úzkostí - jsou to opět ONI. ONI, kteří se budou historicky neustále proměňovat, jak dobový kontext a móda zavelí a jak to bude momentálně bezpečné (abychom se mohli vidět jako slušní lidé, kteří to myslí dobře). Ale vždy to budou ONI.

TĚŽKÝ JE ŽIVOT BEZ JEDNODUCHÝCH ODPOVĚDÍ

Neorasista chce jednoduché řešení. Vidí život v kategoriích černá-bílá. Vnímá světové konflikty optikou fotbalových utkání - dobří domácí, zlí hosté. Těmto budeme fandit, na tyto pískat. Nedokáže tolerovat složitost světa a protikladnost příčin, které vedou ke každému konfliktu. Vytváří účelově závěry: radikální islamisty ztotožní s miliardou muslimů, ale radikály z IRA nebo protipotratové teroristy si neztotožní s miliardou katolíků.

Neorasista nechápe, že otázka kulturních hranic je především otázka míry a přiměřenosti, s nejednoznačností a neustálou nutností znovu a znovu tyto hranice redefinovat. Že na tyto otázky nelze odpovědět teď, jednoduše a jednou provždy.

  • Že nosit na krku křížek je něco jiného než stát léta s křížem před porodnicí a obtěžovat tam pacientky, jak jsme léta viděli v Brně. Ale taky že stát s křížem před porodnicí není totéž jako do ní házet bomby.

  • Že nosit šátek není totéž, co nosit burku. Že nosit burku není totéž, co vyhazovat do vzduchu autobusy.

  • Že visí-li na církevním gymnáziu na stěně kříž, není to totéž, jako učit studenty, že hvězdy jsou dírky v nebi, kterými prosvítá světlo z ráje.A to nejhorší pro milého Čecha, jenž neustále volá po přijetí nových zákonů, které by vyřešily všechny problémy světa, teprve přijde: zjištění, že koexistenci různých náboženských, kulturních a etnických tradic lze obtížně dopředu regulovat, ale pouze žít s každodenním společným pobýváním a dialogem (i konflikty a nedorozuměními), na jejichž základě teprve mohou takové zákony či regule vzniknout.

PRIMITIVNÍ BOJ ZARUČUJE VÍTĚZSTVÍ PRIMITIVŮ. NA KTERÉKOLI STRANĚ.

To jsou ale neuspokojivé odpovědi. Neuchopitelné. Cítíme, že nám nikdo nedefinuje jednoduché a jasné hranice, které tolik chceme. A tak volíme populisty a tleskáme osobnostem, které o sobě prohlašují, že tyto jasné hranice znají a dokáží stanovit. Spokojíme se s jejich jasnou odpovědí: Uděláme pořádek! Studentky s šátky vyloučit. Sociální dávky odebrat. Do ubytoven či do ghetta nahnat.

Jasné odpovědi nám umožní nepřemýšlet. Nepochybovat. Utéci před uvědoměním, že není dokonalých a jednoduchých řešení. Není třeba pochybovat a trápit se složitostí a nepředvídatelností světa - my už odpověď máme. Svědomí je uspokojeno.

Opět víme, kdo jsou ONI. Opět si můžeme spokojeně vydechnout. Islámská xenofobie je společensky v pořádku, stejně jako byla ta antižidovská před 70 lety. Úplně stejně je v pořádku i antiklerikální xenofobie, na kterou lze u nás s jistotou utáhnout zřejmě jakoukoli volební kampaň. ONI, kteří v mešitách montují bomby. ONI, kteří v kostelích kují plány na to, jak stát připravit o miliardy. ONI.

Díky instantním a jasným odpovědím, které často máme pohotově připravené ještě dříve, než jsme vůbec dokázali položit si dobrou otázku, jsme ztratili schopnost rozlišit, co je přiměřená víra a co už fanatismus. Ze strachu z toho druhého odsoudíme vše, co je znakem toho prvního. Znaky toho prvního zakážeme jako ochranu před tím druhým. Tím však posílíme fanatismus na obou stranách - fanatismus zakazujících i frustraci a fanatismus utlačovaných. Tím potlačíme i ty formy víry, které naopak fanatismu brání. Zabráníme tím porozumění, pochopení a toleranci, ke které neradikální formy víry vedou. Roztočíme novou spirálu oblíbené staré hry na "my a oni". Jednoznačný boj, nový fotbalový zápas, který nás baví více než nejednoznačné pochybování.

Výsledkem našich primitivních snah bránit se fanatismu tak paradoxně bude pouze více primitivního fanatismu. Slovy Milana Kundery se tak staneme spojenci svých vlastních hrobníků.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Anna napsal(a):

gaia

Ve zdejším Absurdistánu je možné asi všechno, tak proč nebýt "prošátkovější" než muslimské Turecko a proč by naše soudy rozhodly v souladu s rozhodnutím soudu ve Štrasburku...

Proč bychom se netěšili...
http://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws
13. 11. 2013 | 15:37

gaia napsal(a):

Medikolog

když ale ono v té Africe je na práci moc velké vedro, lítá tam moucha tse tse a komár anofeles a v Evropě práce není dost a nikdy nebylo, proto taky ti Evropané ji sháněli kde se dalo a proto kolonizovali.

proto dávám otázku, co s těmi Afričany.

Anna 15:37 souhlas
a tu újmu zaplatí český daňový poplatník
13. 11. 2013 | 15:44

Ivan Hochmann napsal(a):

Mám přání prosím.

Vyřiďte někdo panu Fendrichovi,že :
"na církvích už se poznalo - jak NEMÁME PRÁVNÍ STÁT"!

A on k tomuto faktu přispěl nemalou měrou.
Teď se cpe na Facebook mezi sobě rovné.
A chce omračovat svými rozumy.

To jsou mi věci.Ivan.
13. 11. 2013 | 16:00

Richard napsal(a):

"Doma si choďte oblékán, jak libo. Ve veřejném prostoru nebo při vstupu do budovy instituce dbejte daných pravidel."
zdenek
jinak řečeno, ponechám-li si ve veřejné škole na hlavě šátek, vyhodí mě z ní... supr
jak v tom Arabistánu, vrchní imáme, co dále? vymýšlejte další pravidla...
-----------------------------------------
"A Vy se můžete strhnout, abyste jeden ze znaků sektářství prosadil i do veřejné školy a dívky cpal zpátky do středověku. To by tak bylo, aby si dívky samy určily, co chtějí. Náboženství říká, že má být šátek, tak bude šátek."
zdenek

strhnout se můžete Vy, když se mi snažíte toto opakovaně podsouvat, říkám Vám, že atribut sektářství spočívá ve "vynucování" soukromých záležitostí, které jiného neohrožují...nikoliv v nošení pokrývky hlavy ve veřejném prostoru, to je nic proti ničemu...vlastně neškodná pokrývka hlavy proti nabubřelému, ohroženému egu, které je tak hloupé a zbabělé, že se dokáže bránit jen skrze nařízení moci...
13. 11. 2013 | 16:18

Medikolog napsal(a):

Gaio,

Afričané jsou doma v Africe a já jim jejich domov neberu, ani si svůj domov nenechám brát. Podle hesla MY K VÁM TAKÉ NELEZEM. Co budete dělat s hrochy a s antilopami Gaio? A co se štíry, s jedovatými hady, s pavouky a s tarbíky, s nártouny.. ono těch Afričanů je.. nejenom primáti.. a nezapomeňte vyřešit problém s baobaby. Upozorňoval na něj už Malý princ.. co dokáží udělat s malo zemí. PLÍT JE JE TŘEBA VČAS .. pak bude pozdě!

Mě stačí vyřešit problém s naší vlastní bídou a se soužitím s církvemi podle principu K.H. Borovského. Nic jim nedávat, nic jim nevěřit - pak je s nimi lehce. Afriku nechávám k vyřešení pakoním a zebrám. Mají větší hlavy a jsou Afričany.
13. 11. 2013 | 16:20

to asi nepůjde napsal(a):

V diskuzi jsou zde popsány čtyři stránky.
Takže v souhrnu. Co vlastně o těch dvou „dívkách“ víme?
Kromě toho, že nechtějí dobrovolně dodržovat školní řád a chtějí nosit muslimské šátky ve škole tam, kde se to nemá, tak vlastně jen to, že jedna z nich se jmenuje Zelmína a druhá Nasra, že jedna z nich je třiadvacetiletá Somálka a druhá pětadvacetiletá Afghánka. Z dostupných informací na internetu ovšem není ani možné zjistit, která je která.
Možná, že by některé z nás zajímali i jiné informace o těchto dívkách.
Například, proč a kdy odešly ze svých mateřských zemí. Informace týkající se jejich školní docházky v jejich mateřských zemích by také byly určitě zajímavé.
Co se týče jejich školní docházky u nás, možná by někoho mohlo zajímat, kdo by je v době jejich středoškolského, asi čtyřletého, studia živil. Byli by to jejich rodiče nebo případně jejich manželé, což se dá u žen a u muslimek v jejich věku zvláště, předpokládat, nebo český stát?
V té souvislosti by možná by mohla být zajímavá i informace i tom, kolik má každá z nich v jejich věku, dětí. A pokud děti mají, kdo by se o ně v době studia těchto dívek, staral a kdo by platil výživu těchto dětí.
Otázek je více.
Odpovědí je málo nebo žádné.
Bohužel.
13. 11. 2013 | 16:37

Richard napsal(a):

"To by tak bylo, aby si dívky samy určily, co chtějí. Náboženství říká, že má být šátek, tak bude šátek."
zdenekbrom
dívky si chtěly ponechat šátek na hlavě, srška učitelka je za to vyhodila ze školy...
V určité sektářské části Arábie, by je zas imámové vyhodili za to, že by si jej z hlavy chtěly sundat, to stejné, jen naopak...
Toto pochopit je ovšem zjevně nad Vaší intelektuální dovednost...

Chvála bláznovství ...aneb přesně v duchu článku "zákazem nošení šátků ve školách proti předsudkům"
13. 11. 2013 | 16:38

to asi nepůjde napsal(a):

Možná, že by některé z nás zajímaly i jiné informace o těchto dívkách.

Možná, že jo. možná že né ....

A písnička jde dokola kolem a dál.
13. 11. 2013 | 16:41

zdenekbrom napsal(a):

Pavel13:

To bude tím, že každý hájíme jiný názor. A to velmi vášnivě :) Nic osobního v tom není.

S tou emigrací je to doložitelný fakt. V USA se s nikým, kdo u nich chce pobyt a dostane ho, skutečně nemažou. Jenže v této zemi je řada příležitostí, kde se dá uspět. USA to ví a šanci dají jen těm, kteří mají vysoké vstupní předpoklady a jsou ochotni o tu šanci bojovat.

Upřímně, v Albánii těch šancí mnoho není.
13. 11. 2013 | 16:49

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Cituji: "dívky si chtěly ponechat šátek na hlavě, srška učitelka je za to vyhodila ze školy..." To je ovšem lež. Dívky nerespektovaly řád, který slíbily respketovat, a odešly samy.

Cituji: "říkám Vám, že atribut sektářství spočívá ve "vynucování" soukromých záležitostí, které jiného neohrožují..."

Znovu opakuji otázky. Zkuste odpovědět na otázku:
Vybraly si nošení šátku dívky samy, nebo jim ho dala rodina na základě náboženských požadavků?

Bohužel zjišťuji, že máte jen chabé vědomosti o významu symbolů v islámu a postavení ženy v tomto náboženství. Se svatým nadšením proto bojujete za popírání práv ženy na svobodu.
13. 11. 2013 | 16:56

Richard napsal(a):

arabové říkají "nechat", srška učitelka "sundat"...
nechat, sundat, nechat, sundat, nechat, sundat, se šípkovou.. se zelím, se šípkovou.. se zelím, se šípkovou.. se zelím...

nejlepší bude, když děvčatům nařídí někdo třetí, aby šátky nosily jen půl žerdi, přes půl hlavy...ať srška učitelka a imámové nehádají...
13. 11. 2013 | 16:57

zdenekbrom napsal(a):

Pavel13:

A ještě navrch události ze školy v zahraničí, kde učil můj kolega.

Začalo to úplně stejně jako v této škole: My chceme jen nosit šátky. Bylo vyhověno.

Druhý krok byl: My nechceme některé předměty, protože odporují našemu náboženství. Byl velký rozruch, ale bylo vyhověno. Následoval silný příklon studentů k islámu.

Třetí krok: Všechny dívky by měly chodit zahalené, prtože nás, muslimy, to pohoršuje. Opět rozruch, po kterém školu opustili někteří studenti a učitelé, kteří nechtěli přijmout již vysloveně náboženská pravidla. Poklesl především počet dívek, které měly nosit šátky, aby nepohoršovaly mužské studenty školy.

Čtvrtý krok: V jídelně se musí změnit jídelníček, protože nás, muslimů, je tu víc. Jídla, která pohoršují muslimy, nebudou vůbec vařena. Ve škole bude zřízena modlitebna. Následoval exodus učitelů a studentů. Škola zanikla.

Na některých jiných středních školách v okolí se objevily dívky se žádostmi: My chceme jen ty šátky......
13. 11. 2013 | 17:04

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Zkuste odpovědět na tu otázku. Děkuji.
13. 11. 2013 | 17:05

Richard napsal(a):

"Cituji: "dívky si chtěly ponechat šátek na hlavě, srška učitelka je za to vyhodila ze školy..." To je ovšem lež. Dívky nerespektovaly řád, který slíbily respketovat, a odešly samy."
zdenekbrom

ano, prostě, když vlezete v šátku do veřejné školy, tak Vás srška ředitelka vyhodí...supr
-------------------------------------

"To by tak bylo, aby si dívky samy určily, co chtějí. Náboženství říká, že má být šátek, tak bude šátek."
zdenekbrom

ano, dívky si samy určily, že šátky chtějí nechat, že si je ponechají, srška nařídila sundat...tzn. znemožnila jim výběr, Vy sám to obhajujete, což Vám ovšem v nejmenším nebrání, vysmívat se tomu, že někdo jiný dívkám výběr znemožňuje...
--------------------------------

"Znovu opakuji otázky. Zkuste odpovědět na otázku:
Vybraly si nošení šátku dívky samy, nebo jim ho dala rodina na základě náboženských požadavků?"
zdenekbrom

to já nevím, jestli nošení šátků pociťují jako nucení, to nemohu posoudit za ně...pokud by Však byly nuceny a Vy je chcete zachraňovat, musíte řešit situaci přímo s nimi a v rodině a ne jakýmsi pomýleným nařízením ve škole...
----------------------------------
13. 11. 2013 | 17:07

Richard napsal(a):

tím je samozřejmě dostáváte jen podtlak ze dvou stran...
přetlačujete se pomyslně s těmi, kteří jim nošení šátku údajně vnucují...tím, že nošení zakazujete..
pokud to tak skutečně je, ty holky jsou tlačeny ze dvou stran, o žádném zbavování předsudků nemůže být řeč, natož pomoci vůči nim, max. se z toho zhroutí...a imámové budou dál vesele uplatňovat podobnou moc, jako ředitelka Ivanka...svévolně vynucovat soukromé záležitosti jiných...

Vy vlastně chcete říct, že ředitelka zakázala šátky pro jejich dobro...
ufff...
to je na pětku ...
13. 11. 2013 | 17:13

zdenekbrom napsal(a):

Richard:
Problém je v tom, že hodně málo víte Ony totiž vraždy islámských dívek za to, že nechtěly nosit náboženstvím předepsaný oděv, nejsou tak vzácné. V případě takové vraždy ovšem Richardové tiše mrmlají něco o tradicích a zvycích, které tady holt jsou, no.

Proč pořád lžete o tom vyhazovu? Nikdo je nevyhodil a nebyl problém jen v šátku. Šlo i od další záležitosti.

Dívky výběr měly: a) respketovat školní řád a zůstat - b) změnit školu. Samy si vybraly.
13. 11. 2013 | 17:19

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Ředitelka nic svévolně nevynucovala. Ona se musí řídit řádem stejně jako dívky. Dala děvčatům na výběr. Dívky si vybraly odchod.
13. 11. 2013 | 17:21

Richard napsal(a):

"Ona se musí řídit řádem stejně jako dívky. Dala děvčatům na výběr. Dívky si vybraly odchod."
zdenekbrom

pane brome, ředitelka ten řád sama vymyslela a zavedla...nese za něj zodpovědnost, žádná povinnost jí šátky zakazovat neukládá, Vy se mě snažíte přesvědčit, že to udělala v zájmu boje proti předsudkům a pro dobro těch dívek...
Těžkým způsobem manipulujete se skutečností, je pro mě dost zarážející, že někdo jako Vy učí...
Odhaduji, že za Vaší "dobrotou" a "bojem proti předsudkům" stojí jen vlastní nezpracovaný strach, pocit méněcennosti či ohroženosti ega, který přesně takové předsudky, proti kterým údajně bojujete, sám plodí...jen jakoby z druhé strany
Tímto končím.
13. 11. 2013 | 17:34

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Cituji: "pane brome, ředitelka ten řád sama vymyslela a zavedla."

To ovšem není pravda. Zkuste se seznámit s tím, jak jsou školské řády sestavovány a schvalovány. Mohou se k nim vyjadřovat a změny žádat i studenti.

Cituji: "Těžkým způsobem manipulujete se skutečností,.."

To bohužel činíte především Vy, protože píšete neověřené skutečnosti a veřejně haníte ředitelku, o jejíž práci nevíte vůbec nic.

Cituji: "Odhaduji, že za Vaší "dobrotou" a "bojem proti předsudkům" stojí jen vlastní nezpracovaný strach, pocit méněcennosti či ohroženosti ega, který přesně takové předsudky, proti kterým údajně bojujete, sám plodí...jen jakoby z druhé strany."

Inu, když chybí argumenty, tak napadneme oponenta. Škoda, že jste nežil před rokem 89. Vám by ten režim hodně vyhovoval.
13. 11. 2013 | 17:46

zdenekbrom napsal(a):

Pavel13, Richard:

Ještě odpověď na to, proč jsem byl v této debatě poněkud tvrdší.

Pánové, viděl jsem v anglickém školství výsledky toho, co v dobré víře obhajujete. Není to vábné a výsledkem je škola, kde úspěšnost žáků je závislá téměř zcela na peněžence rodiče.

Kolega na vlastní kůži zažil školy, o kterých se Vám nezdá ani v nejdivočejších snech. Nedejte na pozlátko propagace
13. 11. 2013 | 18:05

J.A.Komenský napsal(a):

škola bez kázně je jako mlýn bez vody
13. 11. 2013 | 18:08

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Mrkněte na mail, rozhodl jsem se spravit Vám náladu.

PS. Ještě pár let a všem rádoby odborníkům na soužití s islámem dojdou argumenty.
13. 11. 2013 | 19:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Tak to se mi obličej rozzářil. Díky :)
13. 11. 2013 | 20:48

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Není za co. Bude toho víc, tak trošku trpělivosti.
Večery teď budou dlouhé.
13. 11. 2013 | 20:51

pamětník napsal(a):

mitomirai:
«Já se Čechem necítím a ani nechci, abych řekl pravdu, a to navzdory mým českým rodičům.»
Fajn, teď poprvé Vám věřím. Škoda těch předešlých zbytečných urážlivých blábolů.
13. 11. 2013 | 22:34

pamětník napsal(a):

Ivan Hochmann:
«Nějaké účelové výlevy t.zv demokracie už většina pochopila.Stačí si promítnout překotné schválení přímé volby českého presidenta a jeho volební výsledek.
Fujtajbl!»
No vidíte, já a mnozí další jsme přesvědčeni, že volba prezidenta dopadla nejlépe, jak dopadnout mohla.
13. 11. 2013 | 22:40

Richard napsal(a):

pane Brome, Vy nejste tvrdý, ve svém strachu naopak spíše vyměklý až hysterický...

navíc nejste schopný pochopit rozdíl mezi možností volby v různých úrovních, kdy:

"podrobit se a být přijat vs zachovat si soukromí a být odmítnut"
příznačnou pro sekty a náboženské rituály, nejen islámské, ale také např. křesťanské. Přesně takové způsoby Vás v islámském světě znepokojují, což Vám ovšem v nejmenším nebrání obhajovat jejich uplatňování zde, u nás ...

tzn. islám = buď si necháš šátek, nebo nevstupuj, příp. odejdi
škola ředitelky Ivanky = buď si sundáš šátek, nebo nevstupuj, příp. odejdi

něco zcela jiného je výběr v rámci přijetí mezi vícero možnostmi = "můžeš vstoupit a vybrat si, zda-li si šátek ponecháš či odložíš..."

Pokud chcete srovnávat situace, dívejte se na fotky spíše někde z oblasti sektářských Arábií, jelikož přesně takové vzory jednání obhajujete zde u nás, tudy vede Vaše cesta...
ano, kázeň nejspíš ano, jak říkal Komenský s čepkou na hlavě, ovšem, neřekl bych, že tím myslel důležitost nošení či nenošení pokrývky hlavy, takový povrchní snad nebyl.

končím podruhé a doufám, že naposled, s pozdravem Richard, toho času holohlavý bez klobouku boss
13. 11. 2013 | 23:31

pamětník napsal(a):

Richard:
Až doteď jsem se domníval, že Vaše myšlenková rozevlátost je podmíněna vlastní neschopností přesného myšlení. Čím dál víc je však zřejmější, že u Vás spíše se jedná o demagogii.
14. 11. 2013 | 00:00

pamětník napsal(a):

«končím podruhé a doufám, že naposled»
Také doufám a držím Vám v tomto ohledu palce (bohužel pouze své).
14. 11. 2013 | 00:02

Richard napsal(a):

demagog já rád, hlavně do polívky nebo smažený...
ale domnívejte se dál, Vaše vývody jsou vesměs nemastné, neslané, ale když je nejhůř, nepohrdnu
končím potřetí a definitivně....možná
14. 11. 2013 | 00:45

pamětník napsal(a):

ale přesnější než Vaše.
14. 11. 2013 | 01:03

Richard napsal(a):

ano, nebo do bramborové kaše
14. 11. 2013 | 01:08

Viola napsal(a):

Richard
nemá rád křesťany, ale muslimem by se asi rád stal, možná aby měl více žen, které se budou zahalovat šátky.
14. 11. 2013 | 01:57

zdenekbrom napsal(a):

Viola:

Richard je muslimem víc, než si přiznává. Má komplex z žen na místě ředitelek. Tak si našel záminku, jak se vybít.
14. 11. 2013 | 07:09

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Cituji: "škola ředitelky Ivanky = buď si sundáš šátek, nebo nevstupuj, příp. odejdi"

Vážený Richarde, tohle ale platí v různých podobách u všech institucí v této zemi. Každá firma, instituce, organizace .... má svá pravidla a máte vždy dvě možnosti - akceptovat a pobývat, nebo nesouhlasit a nelézt tam.

Stále nechápete, že ty dvě dívky jsou zde hosty. K dobrým mravům hosta patří, že respektuje pravidla hostitele. Pokud s naší pohostinností mají problémy, nechť jdou dál.
14. 11. 2013 | 07:15

rejpal napsal(a):

zdenekbrom
"K dobrým mravům hosta patří, že respektuje pravidla hostitele".
Tohle staré dobré pravidlo, které by mělo patřit ke klíčovým, je velmi často porušováno i našinci, a to nejvíc v situacích, kdy porušovatel má pocit, že má "morálně" navrch (například přednášky návštěvy o tom, proč hostitel více neuklízí, proč si ve vlastním bytě, kde žije sám, kouří a podobně).
14. 11. 2013 | 07:36

Anna napsal(a):

Pane Špoku,

moc Vás prosím, napište pokračování tohoto blogu a podobně podrobně tam rozeberte obdobný případ z Turecka.

Cituji:
Šátky na tureckých školách: Zakázáno
18:25 | 10.11.2005
Red Zah, Reuters
Štrasburk Turecké studentky dál nebudou smět nosit do školy šátky.

Evropský soud pro lidská práva podpořil turecký zákaz nošení šátků ženami na univerzitách. Nedal tak žádný prostor tureckým ženám bojujícím za svá práva k dalšímu odvolání.

Soud se sídlem ve Štrasburku, který má funkci poslední instance, potvrdil dřívější rozhodnutí v případě Leyly Sahinové, které říká, že turecké pojetí sekularismu je v souladu s hodnotami, které tvoří základ Evropské úmluvy o lidských právech.

Rozhodnutí znamená konec zdlouhavé právní bitvy Sahinové, studentky, které bylo v roce 1998 zabráněno ve studiu na lékařské škole Istanbulské univerzity, protože její šátek na hlavu se neshodoval s oficiálními požadavky školy na oděv studenta.

"Další možnost odvolání již neexistuje," řekl mluvčí soudu.

Rozhodnutí znamenalo vítězství pro Turecko, zcela muslimskou společnost, která má již od roku 1920 přísně sekulární systém a setkává se se vzrůstajícím dohledem ohledně islámu v souvislosti s jeho snahou o členství v Evropské unii.

Ankaře se též dostalo uznání za její úsilí o ochranu práv žen.

"Soud si všiml důrazu kladeného na ochranu práv žen v rámci tureckého ústavního systému," sdělil soud ve shrnutí rozhodnutí.

V úvahu vzal i potřebu chránit práva a svobody a potřebu udržovat veřejný pořádek v zemi, kde většina populace vyznává islámskou víru. Ženská práva jsou podle názoru soudu pevně spojena se světským způsobem života.

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=1480
14. 11. 2013 | 07:48

magor napsal(a):

Jeříšmariajá, pane Brome, to nejde. Pokud kdy přijmou, odložit nemohou. A takový je zákon.

Zbytečně se zaplítáte, linii jste držel vod začátku a tady argument pádnej jako českejch pádů. 13. 11. 2013 | 17:04¨

Problém jest, že toto zahraniční "lék". Koukněte kolem, krom pár cikánů, Vietnamců z večerek ( a jejich dobře začleněnejch dětí) samej bílej ksicht. Vobčas mluví rusky, to jo.

Jinak - Praha není Vídeň. A nikdy nebyla.

Se státy máte těžký, to jsou neporovnatelný kontinenty, konformní snad jen v honění růstu Růstu. A pravda, tam jsou na barevný leckde zvyklý.

Žil jsem ve městě, kde potkat šestiletýho bílýho ve škole téměř zázrak. A právě proto mi tyto hysterický debaty ohledně islámu v kotlině připadají k smíchu.
Dyť, za komunismu tu bylo více Arabů, než dnes.

Se smrady z ghet to tak, idealizují si. A radikalizují se. Pane Brome, to ale příběhy těch, který měli moře. Opakuji znovu, ona Země kulatá. A co se centrálních mocností týče, v počátcích taky utilitární rozhodnutí.

Mějte se.-)
14. 11. 2013 | 07:59

magor napsal(a):

Pamětníčku,

koukám, koukám, trochu nuda. A jako kafemlejnek, i na Koukolíka došlo.
Trochu života do toho umírání, říkával mi otčím. Asi tak, moc inovativní nejste.
Ale to u provokací podmínkou.

Totiž, věci, ze kterejch se mohou rodiče "posrat" podlíhaj erozi. A včera není dnes.

p.s. Bůh neni - no ty voe, to už říkal Hrzán v Nebezkejch letcích.
14. 11. 2013 | 08:23

Pavel13 napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
"A ještě navrch události ze školy v zahraničí, kde učil můj kolega."

Předpokládám, že vše bylo řádně zaneseno ve školním řádu a ten byl řádně projednán a přijat. Každý uchazeč o studium i učitel si pak mohl zvolit školu jinou.

Víte, podle mne by zřizovatel určuje poslání střední školy v nějakých základních principech a z toho by pak měl i školní řád vycházet. Jestli upřednostní důraz na tradice a vedení školy nějak na tomto principu vystaví i zákaz pokrývek hlavy, prosím, nechť tam je. Pokud upřednostní co největší otevřenost školy a tím co nejmenší počet různých bariér, nechť toto zohlední i školní řád. Já vám rozumím, že tady asi cítíte možné ohrožení autonomie a pravomocí vedení škol, ale jako všude musíme najít a respektovat určité hranice. Každý extrém je v tomto špatný.

Když jsem psal, že jsem vás nepoznával, rozhodně to nebylo kvůli tvrdosti či názorům, ale nechci vás tady nějak kádrovat.
14. 11. 2013 | 08:25

Zdeněk Brom napsal(a):

rejpal:

Kéž by bylo.
14. 11. 2013 | 09:11

Zdeněk Brom napsal(a):

Anna:

Tak to se Vám povedlo :)

Z míst nejvyšších tak máme potvrzeno, že Richard zde šířil potírání lidských práv žen.
14. 11. 2013 | 09:14

Zdeněk Brom napsal(a):

magor:

Asi máte pravdu. Byly to vzpomínky kolegy, který se z toho vzpamatovával hodně dlouho. Vynikají učitel jazyků. Nakonec to nezvládnul a šel do firmy. Ale ta podobnost je veliká. Snad se mýlím.
14. 11. 2013 | 09:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Ano, to bylo. Studenti a učitelé, kteří nesouhlasili, odešli. Bohužel pro školu, ale také další nepřišli, takže výsledkem byl zánik školy.

Cituji: " Pokud upřednostní co největší otevřenost školy a tím co nejmenší počet různých bariér, nechť toto zohlední i školní řád. Já vám rozumím, že tady asi cítíte možné ohrožení autonomie a pravomocí vedení škol, ale jako všude musíme najít a respektovat určité hranice."

Tohle je zásadní věc. Pokud bych nepracoval ve školství, pak s Vámi budu bez výhrad souhlasit. Letité zkušenosti od nás a ze zahraničí ukazují, že přechod k co největší otevřenosti školy bez bariér ve všech možných směrech se často zvrhne v chaos, kde neplatí žádná pravidla a následně upadá kvalita výuky. Výsledkem je pak Anglie: veřejné školy s co největší otevřeností a bez bariér, ale s problematickou kvalitou výuky a vedle nich soukromé školy s jasnými a striktními pravidly s kvalitní výukou. Ale placené.

Upřímně, již k tomu směřujeme velmi silně. Řada movitějších rodičů si platí soukromé učitele, protože.... "ve škole je to samý projekt a ohledy na lenochy. Moje dítě potřebuje zapřáhnout a makat, aby umělo...". To je citace konkrétního rodiče.

Přečtěte si, prosím, vstup paní Anny. Evropský soud pro lidská práva potvrdil stanovisko, které tu od počátku hájím.
14. 11. 2013 | 09:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Evropský soud pro lidská práva potvrdil stanovisko, které tu od počátku hájím. To je skutečná tečka za naším sporem.

Pokud jde o hysterii, přečtěte si vaše vstupy, kde byla mnohokrát napdána bez faktických podkladů ředitelka školy a zesměšňováno její jméno. Vrcholem je pak vstup, kdy líčíte, že by ve škole měli být nějací nabouchaní motorkáři.
14. 11. 2013 | 09:44

magor napsal(a):

Pane Brome,

Nebe ZA. Vážně nemohou, protože se bojí. Tuší, že právě s těmito bohy není srandy.
Píšu blbě, ale Vy snad pochopíte. A vůbec, všiml jste si, jak totalitní má sklon se brát vážně?

Západ dědictvím ironie. A vůbec, rozporuplnost evangélia denně připomínat .

***********************

Návraty starejch časů, návraty ke kořenům. A vymezit se proto kvůli musulmanům hloupost nebeská. Vám nepodsouvám nic, vidím to racio.
A dyť, pořekadlo o prstu a ruce.
14. 11. 2013 | 11:10

magor napsal(a):

Vokýnko pitomý, 2x, jedno vyškrtněte.
14. 11. 2013 | 11:12

Richard napsal(a):

"Stále nechápete, že ty dvě dívky jsou zde hosty. K dobrým mravům hosta patří, že respektuje pravidla hostitele. Pokud s naší pohostinností mají problémy, nechť jdou dál."

zdenekbrom

Pane Brome, Vy stále nechápete, že školní řád ředitelky se týká všech, tzn. i Čechů, sám tuto zemi považuji za domovskou, ředitelku nevnímám jako hostitelku, ale jako státního zaměstnance.
Navíc, ve věci šátku, tak výsostně soukromé záležitosti, to vidím s těmi Vašimi "dobrými mravy" přesně naopak.
Přijde mi ze strany hostitele nezdvořilé podmiňovat pozvání "odložením či nasazením šátku", resp. "sundej, nasaď šátek" či odejdi/nevstupuj.
Něco jiného by bylo samozřejmě např. kouření, které již hranice soukromí překračuje.

Osobně si nedokážu si představit, že bych někoho pozval k sobě domů s tím, že mu takové pozvání podmíním, sundáním či nasazením šátku, to bych se cítil před sebou sama asi dost blbě.
Ano, škola je veřejná, uplatňovaný je však stejný princip, v mých očích je nepřijatelné zejména jednání ředitelky, která si ve veřejné škole podmiňuje přijetí takovými podmínkami.

Jinak by mě zajímalo, jak by si ředitelka obhájila, znemožnění šátku holohlavých, kterým může být třeba bez něj na hlavu zima, i v místnosti.

To, co předvádí ředitelka jsou jen autoritářské praktiky, které se Vám samému příčí na islámu, příp. komunismus.
14. 11. 2013 | 11:49

Richard napsal(a):

"Osobně si nedokážu si představit, že bych někoho pozval k sobě domů s tím, že mu takové pozvání podmíním, sundáním či nasazením šátku, to bych se cítil před sebou sama asi dost blbě.
Ano, škola je veřejná, uplatňovaný je však stejný princip, v mých očích je nepřijatelné zejména jednání ředitelky, která si ve veřejné škole podmiňuje přijetí takovými podmínkami."

resp. problém vnímám o to závažnější, že jsou takovéto autoritářské praktiky uplatňování ve veřejném sektoru.
Pokud si je totiž zavádí křesťané, příp. islamisté ve svém soukromí, např. kostelech, mešitách apod., celkem snadno se takovému místu vyhnu, místa, kde jsou podmínky vstupu takto nastaveny prostě nenavštěvuji, v případě veřejné školy však vnímám uplatňování takových pravidel jako problém, i svůj neboť jak jsem již napsal, považuji tuto zemi za domovskou a veřejnou školu jak prostor v němž bych se rád pohyboval svobodně, bez nadbytečných zásahů do vlastního soukromí.
14. 11. 2013 | 12:09

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Vážený Richarde, spíš nám vysvětlete, proč popíráte výrok Evropského soudu pro lidská práva, který je plně v souladu s postojem ředitelka školy. Proč potíráte práva žen? Proč měníte veřejné sekulrání školy na náboženské?

Cituji: "Jinak by mě zajímalo, jak by si ředitelka obhájila, znemožnění šátku holohlavých, kterým může být třeba bez něj na hlavu zima, i v místnosti."

Nehledě na to, že to je pitomost, pak i tato situace kupodivu je ve školním řádu vyřešena jako zdravotní problém.
14. 11. 2013 | 12:23

Pavel13 napsal(a):

Pane Brome,
přistěhovalci nemají vliv na úroveň našich škol, na to jich je příliš málo. Já bych ten úpadek tady nerad otvíral, protože už ho zde nevyřešíme. Snad jindy a jinde. Jen, že zkušenosti odjinud jsou často nepřenositelné, konkrétně z GB s dlouhou tradicí elitních škol a imperiální politikou. Uvítal bych zde třeba postřehy paní Alvarové z Rakouska. Moc se mi líbilo její pojednání o začleňování přistěhovalců. Tu ani nelze podezřívat z neúcty ke křesťanským hodnotám.

Vstup paní Anny jsem zde četl, už ho tu dávala i dříve a rozhodně není na škodu. Opět si myslím, že důvody a záměry i stejných opatření mohou být různé a proto někdy nepřenositelné. Myslím, že ani naše školy, které šátky tolerují nejsou v rozporu s rozhodnutím soudu. Soud pochválil Turecko za úsilí o ochranu práv žen. Předpokládám, že ne jen za zákaz šátků na školách, ale za komplexní přístup. Pochybuji, že by samotný zákaz šátků skokově zvýšil zájem rodičů o vzdělání dívek.

Já se vždy snažím dívat na problémy i odspoda. Jaký je výsledek našeho případu? Ženy zřejmě chtěly studovat, souhlasily s nenošením šátků, ale někdo z rodiny na ně zatlačil. Čeho jsme dosáhli? Postihli jsme ty, kteří se snaží omezit svobodu těch žen? Vůbec. Pouze ty dvě ženy přestaly studovat.

Tady bychom mohli otevřít další téma na motivaci přistěhovalců vzdělávat se, šance na pracovním trhu, ochotě nás pomáhat jim atd. a zase by to bylo nadlouho.
14. 11. 2013 | 12:30

Vandal napsal(a):

asi tak

dnes nám vy, ve své nekonečné pseudohumanistické, pseudodemokratické, multikulti zblblosti a stupidnosti, ve své nesmyslné otevřenosti, toleranci, ochoty pomáhat atd. povolíte nosit naše velbloudí smradlavé ošatky na hlavách, třeba i do vašich kostelů, ustoupíte za všechny možné i nemožné meze,

a zítra vás my, ve své arogantní, netolerantní, bigotní středověké tuposti a nenávisti, donutíme ty naše smradlavé velbloudí ošatky nosit taky.

Donutíme vás, abyste vzývali naše hodnoty, a vaše pošlapali spolu s námi, nebo vám podřežeme hrdla, jak ovcím.

Nepřipomíná vám to něco?

Nevyřvával Hitler and company něco podobného?
14. 11. 2013 | 12:33

Michal Stupka napsal(a):

abyste již dále takhle nespekuloval, přečtěte si prosím vyjádření ředitelky školy: http://www.szs-ruska.cz/aktuality2
14. 11. 2013 | 12:44

Pepa Josef napsal(a):

V souladu s Respektem se obávám, že dívky neměly v úmyslu něco dodržovat, ale měly vyzkoušet, kam až se dá zajít. Ale já u toho nebyl. Já si jen myslím, že mají-li se dvě kultury tolerovat, musí být tolerantní obě. Což nejsou.
14. 11. 2013 | 12:49

siven napsal(a):

Amen, jak jsem již pravil: Oslovi povídáním o lvici, která mu krkavci prokousne jediným stiskem čelistí, nevysvětlíš vůbec nic.

Nutná by byla přímá konfrontace.

Pak si osel možná přestane plést šátek s hidžábem.

De facto svým neinformovaným tupounstvím uráží hidžáb. Co taková urážka v praxi obnáší, to by mu možná vysvětlili tito borci:

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/319192-brita-zlyncovali-iracti-spolupracovnici-protoze-urazil-jejich-viru.html
14. 11. 2013 | 12:51

Zuzana Háková napsal(a):

Martin.
Hezké chvíle.
Děkuji za odpověď. Existuji bez otázek, možná právě proto, jsem připravena na vše.
A kdyby stále se všichni zamýšleli v kontextech, do hloubky, neměl by nikdo možnost nadávat a všichni by konali potřebné. Viděli by, reálný strategický plán, celosvětového hnutí za mír. I dokázali by i uchopit svoji zásadní roli reálně. Ne jen v diskusích, povrchního charakteru, s výsledkem nula. Většina lidí, si navykla nic neřešit a dělat, co se jim řekne. Tato doba je průlomová v myšlení lidí, což je dobře, máme nárok na změnu a ta přichází. Nenápadně, avšak důrazně.
Jaká změna? Je absurdní komentovat. Prozatím, není potřebných úkazů.
Jsem s pozdravem.
Zuzana Háková
14. 11. 2013 | 12:56

Viola napsal(a):

Richarde

Vy byste asi potřeboval prodiskutovat víru těch muslimek a vysvětlit od nich jejich potřebu zakrývat si vlasy před muži. Vám vůbec nepomůže diskutovat s velmi trpělivým panem učitelem Bromem. Vy byste byl možná dobrý v tom ukázat těm ženám, že jsou to svobodné bytosti, které se mohou samy od sebe rozhodnout zda nosit šátek na hlavě a proč. Jsem si jistá, že nenosí šátek z vlastního rozhodnutí, ale z rozhodnutí své náboženské rodiny a že jejich argumenty nosit šátek jsou v našich končinách nesmyslné. Tady nežijí muži, kteří by se při pohledu na rozevláte vlasy okamžitě na ženu vrhali a unášeli si ji do svých brlohů.
14. 11. 2013 | 12:58

Pavel13 napsal(a):

Michal Stupka napsal(a):
"abyste již dále takhle nespekuloval, přečtěte si prosím vyjádření ředitelky školy: http://www.szs-ruska.cz/aktuality2"

Pokud si někdo nevšiml, opakuji odkaz, je to pro tento případ dosti podstatné. To nám konečně odhaluje časový sled událostí i pravděpodobný záměr dívek. Na jednání paní ředitelky tak nevidím nic špatného, označil bych ho za příkladné. Pokud jsem se jí, a neměl jsem to nikdy v plánu, něčím zde dotkl, pak se hluboce omlouvám.
Škoda, že jsem fakta z vyjádření neměl k dispozici hned zpočátku a nahradil tak zde mnohé předpoklady a spekulacemi.
14. 11. 2013 | 13:15

Český Chlastenec napsal(a):

Plány muslimáků zhatí
naši vepři boubelatí.

P.S.: Skopové nežerem!
14. 11. 2013 | 13:37

Anna napsal(a):

Michal Stupka napsal(a):

abyste již dále takhle nespekuloval, přečtěte si prosím vyjádření ředitelky školy: http://www.szs-ruska.cz/aktuality2
--------------------------------------------------------------

Díky za odkaz na vyjádření ředitelky školy.
14. 11. 2013 | 13:42

Richard napsal(a):

osobně mě vyjádření ředitelky školy vůbec nedojímá a v mnoha ohledech mi přijde velmi zvláštní

"Ve škole se nevyskytuje šikana, ani další projevy rasové, či jiné nesnášenlivosti."
paní Ivanka

samozřejmě, jak jinak také...obraz musí být dokonalý..,
takové vyjádření naopak jen svědčí o velmi subjektivním pohledu, žádná, tak veliká škola se totiž podobným temnějším momentům nevyhne...
---------------------------

"K možnosti studia obou výše uvedených studentek jsem přistupovala velice zodpovědně, s vědomím, že se
nacházejí v cizí zemi. Zohlednila jsem jejich složitou životní situaci a snažila se jim studium na škole co nejvíce usnadnit."
paní Ivanka (ach, jak dojemné)

vs

"V souvislosti s nástupem do školy, tj. 2. září 2013, mne obě žákyně navštívily v ředitelně školy. Obě měly pokrývky na hlavě (šátek). Ptala jsem se, proč nedodržují předpisy školy a jednají v rozporu s naší oboustrannou dohodou."
paní Ivanka

takže paní ředitelce Ivance, tak hrozně záleží na dívkách a jejich složité životní situaci v cizí zemi, až je pro ní důležitější vlastní předpis (zákaz nošení šátků), který dle mého zcela postrádá hlubší smysl...
Odhaduji, situace byla taková, že dívky skrze předpis školního řádu souhlasily, že nebudou nosit šátek, resp. jen na ramenou, což byl pro ně již z hlediska jejich "chtění rozhodovat o své soukromé záležitosti ústupek" (není třeba spekulovat, zda-li šátek chtějí nosit z hlediska víry, a zda-li tuto přijaly dobrovolně, či byly podmaněny a jak, neboť jde o obecný příklad možnosti volby ohledně soukromé záležitosti "nosit či nenosit šátek" ve veřejné škole). Dokážu si představit, že i v dalším studiu byl na ně vyvíjen tlak v podobném duchu, tedy se rozhodly dále neustupovat a odejít.

Paní Ivance tak hrozně záleží na lidech, kteří se octli ve složité životní situaci v cizí zemi, až jim z toho chce určovat, zda-li smí či nesmí nosit ve veřejné škole pokrývku hlavy (čímž samozřejmě zcela zbytečně vytváří na tyto lidi ve složité životní situaci tlak/zátěž) a tímto podmiňuje setrvání či přijetí na školu.
Ach, jak dojemné.

Kecy paní Ivanky mě osobně vůbec nedojímají, pokud by chtěla dívkám skutečně tak zodpovědně a krásně vyjít vstříc, žádný školní řád v němž bude zakazovat pokrývky hlavy nebude vůbec vymýšlet a schvalovat, neb jak jsem napsal, jde jen o zbytečně vytvářený tlak bez hlubšího důvodu.
14. 11. 2013 | 14:24

Starej Kohout napsal(a):

Z vyjádření ředitelky SZŠ Ruská PhDr. Ivanky Kohoutové, PhD.:

"... Nošení pokrývky hlavy v prostorách školy je však nespolečenské, ..."

Jde o subjektivní názor paní ředitelky a spol. V rozporu s obecnými společenskými pravidly to však není, jelikož na SZŠ studují převážně dívky a ženy, a ty všeliké hlavy pokrytí, na rozdíl od mužů, v budovách mít mohou, což nám hochům bylo vštěpováno soudružkami učitelkami již na základní devítileté škole.

"... Dne 11. 9. 2013 jsem obdržela její žádost o změnu oboru. Žádosti jsem vyhověla. ... Jako důvod uvedla náboženskou diskriminaci. Ve třídě, kterou navštěvovala, jsme okamžitě provedli sociometrické šetření. Po jeho vyhodnocení nebyly zjištěny žádné známky signalizující jakoukoliv náboženskou diskriminaci ..."

http://www.szs-ruska.cz/aktuality2

Je srandovní, že paní doktorka užívá učený pojem "sociometrické šetření". Cítila by se snad bez této terminologie "méně učenou", nebo tou "učeností" chtěla něco zakrýt?
"Tak co, děvčata - co ta muslimka - zapadla do kolektivu - zapadla? Nezapadla? A byla diskriminována? Nebyla? Tak děkuji."

Paní Kohoutová je bývalou ředitelkou Odboru ošetřovatelství Ministerstva zdravotnictví ČR za dobu ministrů z ČSSD (Součková, Kubinyi, Emmerová). Do jisté míry tedy může za rzličné pozoruhodné novátorství, jako jsou např. tzv. zdravotničtí asitenti.

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4155&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d

Dr. Kohoutová je spoluatorkou publikace "Zdravotní a sociální péče státu Izrael":

KOHOUTOVÁ, I., MAURITZOVÁ, I. Zdravotní a sociální péče státu Izrael. In Sborník semináře s mezinárodní účastí na téma "Současnost ve zdravotní a sociální péči". Praha: Střední zdravotnická škola, 2011. s. 6-11. ISBN: 978-80-254-6207-2

http://fzs.zcu.cz/kos/people/staff.html?osoba=81903
14. 11. 2013 | 14:26

Richard napsal(a):

"Vážený Richarde, spíš nám vysvětlete, proč popíráte výrok Evropského soudu pro lidská práva, který je plně v souladu s postojem ředitelka školy"

panezdenkubrome, netvrdím, že paní ředitelka Ivanka jedná protiprávně, ale hloupě a v rozporu s tím, co o sobě sama ve svém vyjádření na stránkách školy prohlašuje...
S pozdravem, vážený Richard
14. 11. 2013 | 14:33

fafnir napsal(a):

obávám se,že ani uvedené vyjádření včetně časových souvislostí nebude Richardovi,a dalším tzv.lidskoprávním organiscím stačit.Jejich hlavním zájmem a cílem je zničit vše,na čem je naše kultura a civilisace postavená,a zničit všechno,co by mohlo připomínat její historii.Tito lidé mají můj hluboký despekt,a považuji za nutné se těmto lidem bránit všemi dostupnými prostředky.
14. 11. 2013 | 14:37

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Soustředíme se tedy na to nejdůležitější: Studium dívek.

Neviděl bych v tom problém.

Prvně bych tedy intervenoval v rodině, jak se to má s tím šátkem z pohledu rodiny a čeho si rodina cení víc: studia nebo šátku.

Pokud by to byl z hlediska rodiny problém, pak se musí najít uměřené studium pro obě dívky. Již tady byl odkaz na zdravotní školu, která v řádu nemá ošetřenu pokrývku hlavy.
14. 11. 2013 | 14:40

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Vážený Richarde, jednala v souladu se zákone i v souladu s rozumem.

Svými postoji, kterými se stavíte proti rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se posouváte mezi odpůrce lidských práv a bojovníka proti emancipaci žen.
14. 11. 2013 | 14:43

Richard napsal(a):

"... Nošení pokrývky hlavy v prostorách školy je však nespolečenské, ..."

no, sršky učitelky zas říkaly, že nespolečenské je nosit dlouhé vlasy a džíny...
a takých věcí by se dalo vymyslet x, kdysi se říkalo, že je nespolečenské, aby ženy nosily kalhoty...
tak může být třeba nespolečenské nosit průsvitnou košilku, svršky pod kterými jsou viditelné obrysy spodního prádla, atd.
kdoví jak chodí oblékaná sama paní Ivanka..?

jinak, pane brome, soud pro lidská práva sic nějak rozhodl, to však nemusí znamenat, že po právu...
osobně si myslím, že nošení pokrývky hlavy je zcela v souladu s právy každého člověka, tedy neoprávněné je takovou věc omezovat, pokud k tomu není závažný důvod, byť zákon může stanovovat jinak...
Ovšem zákon a právo, jdou často dvě zcela odlišné věci.
14. 11. 2013 | 14:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Michal Stupka:

Díky za odkaz.
14. 11. 2013 | 14:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Bráníte se zcela jasnému.

Ani jedna dívka o studium nestála. Pouze potom dívky jako výmluvu uvedly nějaké náboženské motivy.

Upřímně, pokud neměly doklady o vzdělání ze své rodné země, tak by vůbec neměly na tak specifické zdravotnické škole studovat. Ředitelka jim udělala při přijímání velký ústupek.
14. 11. 2013 | 14:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Přečetl jsem několikrát to prohlášení ředitelky.

Osobní dojem: dívky o studium nestály. Šátky byly jen jejich výmluva.
14. 11. 2013 | 14:56

Anna napsal(a):

Richard
"soud pro lidská práva sic nějak rozhodl, to však nemusí znamenat, že po právu..."
----------------------------------------------------------

:-O Prosím o vysvětlení.
14. 11. 2013 | 15:10

Viola napsal(a):

Richarde

jak vás čtu, tak rozumím, že jste pro svobodu, ale jak si můžete být jist, že tyto dvě dívky své šátky nosí svobodně? Jak můžete vědět, že zde nebyly vyslány jako provokatérky (podle popisu paní ředitelky to tak zcela vypadá). Kdyby jim šlo skutečně o vzdělání, udělaly by pro to vše. U nás to také není tak dávno, co ženy nemohly studovat a první vystudovanou ženou byla doktorka a ta musela bojovat s předsudky. Tyto dvě studentky se s předsudky vůbec nesnaží bojovat, ale naopak svůj boj vzdaly jen kvůli pitomosti, jako je šátek na hlavě.
14. 11. 2013 | 15:13

Socio Metr napsal(a):

"Osobní dojem: dívky o studium nestály. Šátky byly jen jejich výmluva."

Můj osobní dojem z Kohoutové: Ředitelka zeměkoule, protřelá praxí v politice a státní správě, umí dovedně lhát a kamuflovat.
14. 11. 2013 | 15:16

Viola napsal(a):

Zdeňku Brome

já v tom vidím právě to nebezpečí, které ve svém článku autor bagatelizuje. Tak jak militantní muslimové vysílají své děti s bombama dělat atentáty, tak vysílají takové ženy jako provokatérky, jako kvočny, které mají zde vysedět ďáblova vajíčka. Neříkám, že naše západní civilizace je dobrá, ale není možné ji spravovat otočením kola o několik století zpět. Je třeba kázat o morálce a především se morálně chovat, jít příkladem.
14. 11. 2013 | 15:18

magor napsal(a):

"vše,na čem je naše kultura a civilisace postavená"

Povídejte.
----------------------------

Zuzanko,
príma čtení, styl náražkovitej, pravda.
To víte že koukám.
A křičím jim tam denně.-)

p.s. Občas čtou. Zlatíčka.
14. 11. 2013 | 15:19

Anna napsal(a):

Socio Metr

A jaký je Váš dojem z autora tohoto blogu?
14. 11. 2013 | 15:21

fafnir napsal(a):

Richard
je to jak "pes jitrničku sežral" snad toto přirovnání vaše šaríovost promine.Opakuji,nikdo oněm islámským utlačovaným hrdinkám nestál u hlavy s pistolí,a nenutil je ke studiu na škole,která leží v neislámském kulturním prostředí.V zemi,kde budou na ulici uráženy pohledem na nečisté psy(míním naše čtyřnohé společníky),na obchody plné vepřového,stýkat se ve třídě s neislámsky oblečenými dívkami,a ó hříchu hříchú,setkávat se s muži a bez doprovodu vlastního mužského příbuzného.Šátek je z tohoto pohledu miniaturní a zástupný problém.Souudíém,že notně rozvířený neziskovkami na podporu potlačení původního zdejšího obyvatelstva,pardon na podporu začleńování nebohých imigrantů.Konec konců i ombudsman a jeho personálně zbytnělá administrativa musí prokázat svoji důležitost,a oprávnění na peníze z kapes jiných.
Sručně,děvenky nikdo a nic nenutí pobývati ve zdejší zemi,snad jen touha po našich penězích.Doma v Somálsku neb Afghanistánu by studovaly jistě v plné shodě s islámským právem,a moly by se soustředit na studium.
14. 11. 2013 | 15:28

Yosif K napsal(a):

Pane Richarde, x let jsem pracoval v muslimských zemích, byli jsme tam nemuslimové hosté, dostali jsem brozuru co nesmíme dělat abychom hostitele neuráželi a museli jsme se tomu podřídit, jinak jsme mohli být vypakováni ven.
I za takovou blbost jako žvýkání žvykačky nebo pití na veřejnosti během ramadánu může v mknoha zemích kdokoliv skončit v díře.

Recipročně by to mělo platit také. Dvě muslimské kozy měly při azylovém řízení dostat brožuru kde by jim bylo vysvětleno které zvyklosti a islámu nebo jejich kmenových kultur kolidují s ústavou, zákony a nařízeními a eventuelně i "zvyklostmi" česka (například svoboda náboženské volby která po islámem efektivně neexistuje).

V případě porušení milí hosté bude vypakováni ven, nazdar hodiny. Mešity bych povioloval s tím že jejich návštevníci budou registrováni a budou docházet na povinné školení a testování o porušování náboženských svobod v různých částech, tak aby museli sami napsat a podepsat že si uvědomují že náboženské svobody ketré existují v česku pro muslimy neexistují v islámských zemích pro nemuslimy.

Muslimové kteří si toto skutečně uvědomují se většinou pak stydí za to že jsou muslimové......
14. 11. 2013 | 15:34

Yosif K napsal(a):

Recipročně by to mělo platit také. Dvě střelené muslimské ko...zy měly při azylovém řízení dostat brožuru kde by jim bylo vysvětleno které zvyklosti a islámu nebo jejich kmenových kultur kolidují s ústavou, zákony a nařízeními a eventuelně i "zvyklostmi" česka (například svoboda náboženské volby která po islámem efektivně neexistuje).

V případě porušení milí hosté budete vypakováni ven, nazdar hodiny. Mešity bych povoloval s tím že jejich návštevníci budou registrováni a budou docházet na povinné školení a testování o porušování náboženských svobod v různých částech, tak aby museli sami napsat a podepsat že si uvědomují že náboženské svobody které existují v česku pro muslimy neexistují v islámských zemích pro nemuslimy.

Muslimové kteří si toto skutečně uvědomují se většinou pak stydí za to že jsou muslimové...... nikoliv jako střelená ko....za paní Raaba která je hrdá na to že je muslimkou, suma sumárum není nač být hrdý že se někdo narodil do něčeho převážně totalitního a tmářského, vhodnější je tohoto litovat.
14. 11. 2013 | 15:40

zdenekbrom napsal(a):

Socio Metr:

Paní ředitelka lhala? V čem? Máte k tomu důkaz?
14. 11. 2013 | 16:10

pamětník napsal(a):

magoříčku,
(dobrej nick) možná Hrzán říkal, že Bůh není, já ale ne.
Umět číst neznamená jenom znát písmenka, voe.
14. 11. 2013 | 16:11

zdenekbrom napsal(a):

Viola:
Taky Vám to zavání cílenou provokací?
14. 11. 2013 | 16:11

pamětník napsal(a):

Michal Stupka:
Děkuji za zveřejnění vyjádření ředitelky školy. Rozumný člověk pochopí, žvanil bude žvanit dál (že, Richarde).
14. 11. 2013 | 16:20

zdenekbrom napsal(a):

pamětník:

Osobně se domnívám, že pokud škola dívky ke studiu přijala bez dokladů o jejich předchozím studiu a bez dokladů o jejich pobytu zde, pak to byla velkorysá tolerance a vstřícný krok nebývalého rozsahu.
14. 11. 2013 | 16:26

pamětník napsal(a):

Richard:
«Kecy paní Ivanky mě osobně vůbec nedojímají»
A koho osobně mají zajímat kecy Vaše? To opravdu nemáte nic lepšího na práci než sem umísťovat kvanta vlastních keců a zaneřádit tak blog?
14. 11. 2013 | 16:27

magor napsal(a):

pamětníku,

já vím, že je dobrej Vy jste taky dobrej.
Na rozdíl od skeptickýho ale číst neumim.
Jen psát. A tak píšu.
14. 11. 2013 | 16:30

pamětník napsal(a):

zdenekbrom:
Celá záležitost je normálnímu člověku jasná od počátku. Zpočátku v diskuzi jsem se striktně držel odborného přístupu, ale provokace (jinak se to nedá chápat) žvanila Richarda jsou už příliš dotěrné a zcela mimo mísu. Doufám, že takoví lidé se ve společnosti trvale nedostanou příliš vysoko.
14. 11. 2013 | 16:32

pamětník napsal(a):

magor:
To máte blbý, nezávidím.
14. 11. 2013 | 16:33

pamětník napsal(a):

Richard:
« netvrdím, že paní ředitelka Ivanka jedná protiprávně, ale hloupě» Pořád ne tolik, jako Vy píšete. Jste čím dál arogantnější a vzteklejší jako krysa zahnaná do kouta.
14. 11. 2013 | 16:39

Viola napsal(a):

zdeňkubroem

ano, vidím v tom provokaci.
Je typické, že na otázku Yosifa neodpověděla Raaba.

Jste muslimnka, máte vysokou školu, bla bla bla ale máte děti? Máte dceru? Co byste říkala kdyby vaše dcera "odpadla od islámu"?

Máte přece náboženskou povinnost odpadlíky od islámu podtřezat jako kuře, není liž pravda?

PAKLIŽE BYSTE SVOU DCERU NEPODFŘEZALA JAKO KUŘE VY SAMA dokázala byste zabránit tomu aby ji nepodřezali jako kuře třeba příbuzní vašeho manžela?

Předopkládám že váš manžel je ze severní afriky nebo BV, když někdo v palestině odpadne od islmámu tak jej podřežou jako kuře a je po ptákách o jiných islámských státech ani nemluvě.

Současný islám je totalitářské naboženství - nedovoluje "odpadlictví" nedovoluje svobodně myslet!!!!!

Současná praxe islámu je na úrovni španělské iknvizice z 16 století. BLAHOPŘEJI K PEBVNÉ VÍŘE, NECHTE SI PROHLÉDNOUT HLAVU.
Chudáci vaše děti s železnou koulí na noze..... současný islám je koncentrovaná černofialová totalita.....
14. 11. 2013 | 16:40

pamětník napsal(a):

Starej Kohout
se zdá býti spíše starý kádrovák. Není však jasné, proč mu vadí racionální prohlášení ředitelky školy. Že by chtěl udělat z mladého Kohouta ředitele?
14. 11. 2013 | 16:44

siven napsal(a):

Richard nám tu bojuje proti náboženské diskriminaci. Zajímavé, že mu leží na srdci osud dvou nesvéprávných muslimských provokatérek, zatímco církevní školy s vlastními pravidly jej vůbec nedojímají.

Což takhle umožnit mladým jeptiškám chodit ve svých hábitech do státních škola tam kázat o Ježíši Kristovy, našem pánovi, amen. Křesťanství je nám přece bližší, než Islám. Tohle je diskriminace.

Richarda tipuji na Johna Boka, nebo nějakou jeho odnož.

Lidé nám tu chcípají na ulicích, výskyt černého kašle se zněkolikanásobil, zavírají se hasičské stanice a pohotovosti, ale spolek Šalamoun mezitím raději řeší předčasné propuštění Barbory Škrlové a její začlenění do společnosti.

Eventuelně chrání nasazené muslimské kukačky.

Můj ty Bože.

Co to bude příště?

Právo telefonovat s mobilem v kině při promítání?

Právo vyhazovat se do vzduchu v MHD???
14. 11. 2013 | 18:01

Yosif K napsal(a):

Michal Stupka napsal(a):
abyste již dále takhle nespekuloval, přečtěte si prosím vyjádření ředitelky školy: http://www.szs-ruska.cz/aktuality2
14. 11. 2013 | 12:44
Díky za link, ředitelka je ve všem nevinně, je to celkem jasný případ rozštourání úplné blbosti na "mezinárodní událost".

Mám podezření že holky nešly na školu studovat ale že tam byly někým poslány "poukázat na útisk".

Cca jako když v SRN vystudoval marxistický studentík pajdák, pak se příhlásil do Komunistické Strany Německa a pak se soudil aby jako Komunista dostal zaměstnání jako učitel. Mohl jít samozřejmě učit do NDR, ale proč by učil za východoněmecké peníze.
Raději za východoněmecké peníze "poukazoval na problém" A PŘITOM BRAL ZÁPADoNĚMĚCKOU PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI. Dejme tomu tehdy 800 DM, asi desetkrát více než by měl jako učitel v NDR.
Odkud by mohl jezdit na dovču leda na Macháč nebo na Balaton.
14. 11. 2013 | 18:28

Richard napsal(a):

Anna
ne každý zákon, či výrok soudu je automaticky v souladu s právem
-------------------------------

"jak vás čtu, tak rozumím, že jste pro svobodu, ale jak si můžete být jist, že tyto dvě dívky své šátky nosí svobodně?"
Viola

tím si jist nejsem a taky to zde vůbec neřeším, protože tento případný problém skrze nařízení školního řádu řešit ani nelze, nevím, zda-li jste schopná toto pochopit..
Zajímá mě jak ředitelka Kohoutová podmiňuje přijetí na veřejnou školu školním řádem, skrze nějž se vměšuje zcela beze smyslu do soukromých záležitostí žáka...
Taká hloupá, autoritářská buzerace moci, to je celé.
---------------------------------------
Jste čím dál arogantnější a vzteklejší jako krysa zahnaná do kouta.
pamětník

dobrý, dobrý, začínáte se vyjadřovat v obrazech, to té Vaší obvyklé "logické" suchařině může jen prospět, jen tak dále...
14. 11. 2013 | 19:22

Viola napsal(a):

Ale Richarde

vy vidíte "buzeraci" ředitelky a nevidíte buzeraci rodin těch dívek? Ony chtěly studovat, nastoupily na školu a najednou kvůli šátkům nemůžou? Ony souhlasily, že šátky nosit nebudou, co pak jste to všechno nečetl? Není vám to divné?
Přišly tu ty dívky samy, nebo s rodinami?
14. 11. 2013 | 19:46

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

No tak už to napište konečně otevřeně a celé: "ne každý zákon, či výrok soudu je automaticky v souladu s právem ....muslimským."

A bude jasno.

Cituji:"Zajímá mě jak ředitelka Kohoutová podmiňuje přijetí na veřejnou školu školním řádem, skrze nějž se vměšuje zcela beze smyslu do soukromých záležitostí žáka... Taká hloupá, autoritářská buzerace moci, to je celé."

Tak to zas lžete, vážený Richarde. Dívky byly přijaty naprosto nestandardně tím, že se jim vyhovělo úplně ve všem. Klasický uchazeč o studium musí splňovat určité požadavky, dívkám bylo vše odpuštěno.

Máte pravdu - je to škola veřejná - takže náboženské symboly nemají v takovém prostoru co pohledávat. nakonec, dívky to i slibovaly, ale pak ředitelku podvedly.
14. 11. 2013 | 19:50

zdenekbrom napsal(a):

Viola:

Také mě nepkřekvapuje, ře paní muslimka neodpověděla.
14. 11. 2013 | 19:53

Richard napsal(a):

Violo
v mých očích je nepřípustné, aby si ředitelka podmiňovala přijetí na školu souhlasem se školním řádem, který se vměšuje do soukromí žáka bez závažného důvodu...byť má na to ze zákona nárok. V mých očích jde prostě jen o autoritářskou buzeraci, hloupého a nejistého ega, které ve své nejistotě touží jiného kontrolovat.
V mých očích je vyžadování takového souhlasu neoprávněné.
Není možné zaměňovat vzájemnou dohodu za souhlas, který podmiňuje přijetí do školy. To není dohoda, to je prostě podmiňování přijetí na školu souhlasem se školním řádem, který se vměšuje do soukromí, žádná dohoda, jak se snaží Kohoutová prezentovat.
14. 11. 2013 | 20:00

Richard napsal(a):

Cituji:"Zajímá mě jak ředitelka Kohoutová podmiňuje přijetí na veřejnou školu školním řádem, skrze nějž se vměšuje zcela beze smyslu do soukromých záležitostí žáka... Taká hloupá, autoritářská buzerace moci, to je celé."
Richard

"Tak to zas lžete, vážený Richarde. Dívky byly přijaty naprosto nestandardně tím, že se jim vyhovělo úplně ve všem. Klasický uchazeč o studium musí splňovat určité požadavky, dívkám bylo vše odpuštěno"
zdenekbrom

chcete tedy říct, že pokud bych nastoupil v září nastoupil na školu ředitelky Kohoutové, mohl bych ve škole nosit svobodně šátek na hlavě?
Proč se tedy ředitelka Kohoutová dle vlastních slov dívek v ředitelně ptala, proč nerespektují jejich "dohodu" o nenošení šátku?

Mám za to, že nástup na školu ředitelky Kohoutové je podmíněn respektem ke školnímu řádu, který se v mých očích nepřijatelně vměšuje do soukromí žáka, resp., přijetí na veřejnou školu je podmíněno respektem k řádu, který nerespektuje soukromí.
14. 11. 2013 | 20:05

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Vážený Richarde, ty dívky především neprošly řádným přijímacím řízením, neměly doklady o vzdělání a ani o pobytu na našem území. Ředitelka se s nimi neměla bavit o přijetí, ale informovat příslušné úřady.

Místo toho jednala vstřícně.

A jinak pro Vás - každá škola si klade podmínky pro přijetí uchazečů.

Vážený Richarde, v mých očích je toho nepřípustného...Jenže máme jistý právní řád a škola svůj řád. Takže buď dokažte, že ředitelka pochybyla, nebo přijmě fakt, že konala v rámci právního řádu a tedy oprávněně. Na Vašich očích nesejde.
14. 11. 2013 | 20:05

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Teď jste pobavil:

Cituji: "chcete tedy říct, že pokud bych nastoupil v září nastoupil na školu ředitelky Kohoutové, mohl bych ve škole nosit svobodně šátek na hlavě?"

Myslím, že ředitelka Kohoutová a celý pedagogický sbor mají smysl pro humor a představa, jak Vy studujete školu se šátkem na hlavě by je zaujala a jistě by našly způsob, jak speciálně Vám to povolit. Možná byts pak mohl chodit jako učební pomůcka na hodiny psychologie, spíše psychopatie.

Mimochodem, přijel bych se podívat osobně, jak jdete do školy se šátkem na hlavě.

Cituji: "Proč se tedy ředitelka Kohoutová dle vlastních slov dívek v ředitelně ptala, proč nerespektují jejich "dohodu" o nenošení šátku?"

Víte, vážený Richarde, ředitel (ka) jedná za školu. je to dáno jejím právním postavením. Prostudujte si to. Jako již mnohokrát se neorientuje ve věcek, o kterých píšete.

Cituji: "Mám za to, že nástup na školu ředitelky Kohoutové je podmíněn respektem ke školnímu řádu, který se v mých očích nepřijatelně vměšuje do soukromí žáka, resp., přijetí na veřejnou školu je podmíněno respektem k řádu, který nerespektuje soukromí. "

Tak do té školy nelezte a studujte nějakou jinou. Tak je to jednoduché.

Vysvětlovat Vám, že to není škola ředitelky Kohoutové a jak vzniká školní řád a kdo všechno ho schvaluje považuji vzhledem k Vaší obsesi ředitelkou Kohoutovou za zbytečné.
14. 11. 2013 | 20:13

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pánové Špok a Richard potřebují poznávací pobyt v muslimské zemi a poté např. ve stockholmské čtvrti Rinkeby, nebo v Tannenbuschi v Bonnu. Pokud zajedou např. do Birminghamu v UK, nemusí už ani vyhledávat čtvrti.
Bude pro ně nejvýše přínosné zažít na vlastní kůži, o co vlastně jde a z čí strany se ve skutečnosti jedná o xenofobii.
Pak může Špok napsat blog "Význam evropské politické reprezentace pro likvidaci vlastních národů a kultur."
14. 11. 2013 | 20:17

Richard napsal(a):

zdenekbrom
netvrdím, že ředitelka pochybila z hlediska zákona, jen říkám, že uplatňuje autoritářské praktiky, kdy z pozice moci buzeruje a vměšuje se do soukromí jiného, ve smyslu "buď se podrobíš mé libovůli (vměšování do soukromí jiného) nebo nedostaneš to, na co máš nárok, právo - veřejné vzdělání
Taká hloupost, stejná jako kterékoliv jiné autoritářské, nedemokratické prakticky, které touží jiného ovládnout, např. skrze zásah do soukromí.
--------------------------------
"Vysvětlovat Vám, že to není škola ředitelky Kohoutové"

ano, přesně tak, ta škola její není, ale chová se, jakoby byla...
osobně do té školy opravdu nepolezu, mně se takové praktiky, které uplatňuje Kohoutová dost příčí, nevidím na nich nic slušného, ani nápomocného při řešení náboženských předsudků...
Jen autoritářskou buzeraci moci a hloupost, která naopak předsudky produkuje a upevňuje, stejně jako šíří hloupost...a to je škola!
14. 11. 2013 | 20:30

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Vážený Richarde, Vy máte problém. Zatím všechna vaše vznesená obvinění vůči ředitelce se zhroutila, takže už operujete jen dojmy a pocity.

Jednoduchá odpověď - vyberte si jinou školu.

Ředitel ve škole má jasně dané právní postavení a jeho některé konkrétní kroky jsou vázány. Že Vy interpretuje dodržování zákona a školního řádu jako buzeraci vypovídá spíše něco o Vás než o ředitelce.
14. 11. 2013 | 20:37

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Pane Brome,
to máte marné, zde máte co do činění s oportunistickým /za každou cenu/ tlachalem - teoretikem.
14. 11. 2013 | 20:41

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

V určitých chvílích mám dojem, že si píšu s autorem blogu, kterému jsme tak nějak rozšlápli bábovičku. Ale to je jen dojem :)

Jinak pilně stahuji a děkuji.
14. 11. 2013 | 20:43

Richard napsal(a):

"Vy interpretuje dodržování zákona a školního řádu jako buzeraci vypovídá spíše něco o Vás než o ředitelce"
zdenekbrom

to proto, že akceptace takového školního řádu, který se vměšuje do soukromí člověka, je podmínkou na dosažení veřejného vzdělání na které mám (či občan ČR) právo
ale ano, je to buzerace a autoritářské rozhodování moci v souladu se zákonem...
tedy asi v souladu se zákonem
---------------------------------

"Jednoduchá odpověď - vyberte si jinou školu."
zdenekbrom

ano, ovšem jen jedna z vícero možných...občas padají i diktátoři
14. 11. 2013 | 20:51

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Opakovaně - není za co !
Já děkuji za Vaši trpělivost zde.
14. 11. 2013 | 20:51

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Základy pravidel pro přijetí na SŠ a tvorbu školních řádů vytvořili volení zastupitelé lidu. To je ta demokracie, kterou jste na jiném blogu vysvětloval tak, že se menšina podřídí většině.

Ten řád se vůbec nevměšuje do soukromého života. Vymezuje pouze pravidla veřejného prostoru.

Obě dívky nejsou občanky ČR. V době jejich přijetí nebyl k mání ani doklady o jejich pobytu zde.
14. 11. 2013 | 20:59

gaia napsal(a):

Richard je v mánii a hned 4 stránky diskuse, to tu bylo naposled u Natálky
14. 11. 2013 | 20:59

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Richard je docela zábavný, Dokonce už dvakrát udělal tečku.
14. 11. 2013 | 21:00

pamětník napsal(a):

« ano, ovšem jen jedna z vícero možných...občas padají i diktátoři»
Někdy však i ignoranti a demagogové. Měl byste si dát si pozor.
14. 11. 2013 | 21:00

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

:-)))
14. 11. 2013 | 21:07

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Typická "hřibařská" "argumentace" a "filosofie".
Kdysi jsem viděl dokument o jakémsi kmenu z džungle, nosí na šulinech nasunuté takové tykve na provázku, kromě toho nemají na sobě nic.
Navrhuji, aby i tito měli studovat u nás v této podobě, včetně kakání do rohu místnosti a foukačky na rameně.
Musíme přece nade vše respektovat zvyklosti druhých.
Ještě chybí zavézt to tady celé pískem, aby se cítili úplně jak doma.
14. 11. 2013 | 21:14

Richard napsal(a):

zákaz nošení šátku platí nejen pro ty dívky, ale také pro všechny studenty na škole paní Kohoutové z řad občanů ČR ...
"buď akceptuješ, že ti budu určovat pravidla Tvého soukromí nebo Ti neposkytnu možnost vzdělávat se na veřejné škole, resp. dosáhnout na vzdělání, na které máš ze zákona právo...

tzn. podmiňování práva na vzdělání, akceptací nepřijatelného zásahu do soukromí...
taká autoritářská stupidita...
jinak, chlapáci, to Vaše vzájemné, okázalé poplácávání se po ramenou a projevy uctivostí a díků, to je celkem legrace, rozjeďte to ještě víc, ať se taky trochu pobavím...
Vyhlašuji soutěž o nejhlubší předklon a nejkulatější nahrbení.
Hodnotit bude srška ředitelka.
14. 11. 2013 | 21:16

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly.

Dobrý :)

Začal bych s Richardem, který jako muž studuje se šátkem na hlavě. To by se možná hodilo i jako turistická atrakce.
14. 11. 2013 | 21:24

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Vážený Richarde, už si někdo z obyvatel ČR na tu školu ohledně oblečení stěžoval? Pokud ne, pak panuje spojenost a vše je OK.

Upřímně, co je Vám do toho, kdo a s kým si tu vyměňuje poklony. Respektujte naše soukromí.
14. 11. 2013 | 21:27

Richard napsal(a):

zdenekbrom
"Vážený Richarde, už si někdo z obyvatel ČR na tu školu ohledně oblečení stěžoval?"
zdenekbrom
ano, mně, jako občanu ČR, to vadí...
------------------------
"Upřímně, co je Vám do toho, kdo a s kým si tu vyměňuje poklony. Respektujte naše soukromí."
zdenekbrom
ano, samozřejmě pánové, byť i zde je veřejný prostor, do Vašich intimností se samozřejmě plést nehodlám, na to mě s chlapama moc neužije...poskytujte si hluboké emocionální výměny zcela dle libostí, budu se jen koukat a pozorovat, mně také věci z určitého hlediska zajímají...

vážený Richard
14. 11. 2013 | 21:37

pamětník napsal(a):

Richard
závidí, že mu nikdo na rameno nepoklepává. To zabolí.
14. 11. 2013 | 21:38

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Vy jste student školy?

Ale budiž. Podejte stížnost na ČŠI a vyčkejte její prošetření.

Mně zas vadí, že předeláváte veřejné školy na školy náboženské.
14. 11. 2013 | 21:40

pamětník napsal(a):

«budu se jen koukat a pozorovat»
Vida ho, voyera.
14. 11. 2013 | 21:40

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Zrušit tělocvik.
To je taky diskriminace jak hrom.
Jakým právem nutíme děti se hýbat ?
Místo toho dát 2x týdně hodinu bitky o mrtvou ovci.

Jinak mi Richardovo "myšlení" svou děsivou demagogií připomíná jistou partičku.
Vedl to jistý Saloth Sar a asistovali mu další kabrňáci jako Ieng Sary, Khieu Samphan, Vorn Vet a jiní.
14. 11. 2013 | 21:40

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Už jsem se Richarda ptal, zda je věřicí muslim. Neodpověděl.
14. 11. 2013 | 21:42

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Nemusí být muslim.
Proto mi vyvstala ta analogie s Khmer Rouge.
Taky si mysleli, že jsou nejchytřejší a vše před nimi bylo naprosto špatně.
Skončilo to katastrofou a miliony mrtvých.
Tento způsob myšlení nás k tomu pomalu ale jistě přibližuje i v Evropě.
14. 11. 2013 | 21:52

Richard napsal(a):

"Ale budiž. Podejte stížnost na ČŠI a vyčkejte její prošetření."
zdenekbrom

že by jako prošetřovali stupiditu?...jak jsem Vám už asi x psal, netvrdím, že byl porušen zákon...

nejsem muslim panebrome, jsem Richard
chlapi, všem se Vám věnovat už nemůžu, začínám být vyčerpaný, tak se mějte a dík za představení...
http://www.youtube.com/watch?v=I9EZPPdM0XM
14. 11. 2013 | 21:53

pamětník napsal(a):

Richard
nemá výdrž, chlapec odchází. Holt měl by se ještě co naučit u zapšklého dědka. :)
14. 11. 2013 | 22:08

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Odcházení, díl III.
14. 11. 2013 | 22:11

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Pravda, fanatismus je průřezová záležitost.
14. 11. 2013 | 22:12

siven napsal(a):

Prý je volné místo v madrase u Kábulu. Richarde, nemáte zájem?
14. 11. 2013 | 22:33

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

A naivita nebo lidská blbost, která mu uvolňuje cestu.
14. 11. 2013 | 22:36

Jakelin de Mailly napsal(a):

siven

Na "kavkazcenter" také stále hledají pomocníky k jihádu.
To by mě zajímalo, zda je Doku Umarov pro Richarda terorista nebo bojovník za svobodu.
14. 11. 2013 | 22:40

Pavel13 napsal(a):

Ještě sem dám jeden odkaz z mého bádání po školních řádech. Takto nějak si představuji moderní úpravu školního řádu. Pro zvědavce, problematiku nošení pokrývek hlavy hledejte v dokumentu Kodex slušného chování žáka Gymnázia Dr. Josefa Pekaře. Možná je jen zbytečně adresován pouze žákům.

http://www.pekargmb.cz/dokumentace/skolni_rad.php
15. 11. 2013 | 06:55

zdenekbrom napsal(a):

Pavel13:

V podstatě to ale řeší stejně jako zdravotnická škola.

Četl jste i sankční řád?
15. 11. 2013 | 07:11

zdenekbrom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Naivita a neznalost jsou dobrým předvojem těch, kteří přijdou po nich. K překvapení naivníj jsou to le především oni, kdo jsou ničeni jako první.
15. 11. 2013 | 07:13

magor napsal(a):

Jako v (nejen) český škole, no zkuste, děti, si tam přijít s hranatou hlavou.
Anebo příliš kulatou.

Ježíš a teď tu za bukvice.

Richarde, nedejte se, díky lidem jako jste Vy tahle lítá smečka stahující Vás z kůže tu může bez omezení tlachat. Čin, o kterym by se předchozím generacím ani nesnilo. Jen dbejte na doporučení a za ŽÁDNÝCH okolností s podobnou svobodomyslností nenavštěvujte arabskej svět (nepíšu muslimskej, protože to může bejt i taková Malaisie).

Ti kucí tam maj temperament a dlouho by je nebavilo. Na druhou stranu, jsou-li soudní, je s nimi naopak velká sranda. Ta v každym případě.
15. 11. 2013 | 08:03

Pavel13 napsal(a):

:zdenekbrom
Já v tom rozdíl vidím. Pokud někdo bude chtít pokrávku hlavy ze zdravotních důvodů, musí na SZŠ poníženě žádat o svolení, na tom gymplu ne, protože tím kodex neporušuje, resp. je to jeho rozhodnutí a on si jej zdůvodňuje a zodpovídá ze něj. Pokud nědo nemá jiný důvod pokrývku mít a je na vahách pouze slušnost či neslušnost, pak kodex porušuje. Je přitom jedno, zda jde o šátek, jarmulku, závoj nebo jinou pokrývku.

Už jsem četl. Pokud naráříte na zákaz propagace ..., v tomto si tady nerozumíme. Podle mne šátek není propagací a samotný islám není zakázán. Potkám-li venku ženu s hidžábem, pravděpodobně to bude muslimka, ale taky nemusí být věřící a nosí šátek v rámci tradice nebo z příslušnosti k jiné víře nebo některému etniku nebo z módních důvodů atd.. Židovský klobouk taky může mít kdekdo a ortodoxní formy židovství nejsou zrovna příkladem tolerance a svobody jednotlivce.
15. 11. 2013 | 08:38

a už animuk napsal(a):

Bojovníci z radikálních sunnitských organizací Islámský stát v Iráku a Ahrár aš-Šám, napojených na síť Al-Káida, se omluvili za to, že popravili jednoho ze svých druhů. Stalo se to v syrském Halabu. Radikálové prosí o prominutí.
Chybička se vloudila. Možná to byl Pavel13, možnáí Ríchard. Vždyť je to přece jedno.

Radikálové prosí o prominutí.
15. 11. 2013 | 10:36

siven napsal(a):

a už animuk - Také jsem to zmerčil. Hlavně, že se hoši omluvili.

Jakelin de Mailly - Nevím nevím, jestli by zrovna Doku Umarov respektoval Richardovo soukromí. :))
15. 11. 2013 | 10:49

Pavel13 napsal(a):

:a už animuk
Sakra, byl jsem odhalen. Přiznávám se, že příspěvek z 21:53 jsem psal já a podepsal Richardovým jménem, krátce poté, co jsem ho omylem popravil. Omlouvám se a opásávám výbušninou. Máte nějaký tip, kde bych si mohl vyhodit z kopýtka?
15. 11. 2013 | 11:27

Brundi Baar napsal(a):

Křesťané jsou ohroženi v zemí, kde jsou menšinou

To ve svém projevu na Georgetown University ve Washingtonu konstatovala britská ministryně baronka Warsi. Apelovala na politiky v zemích, jako je Pákistán, aby "určili tón" pro toleranci náboženských menšin.

Baronka Warsi řekla v rozhlase BBC: "Jsem znepokojena, že v místech, kde vzniklo křesťanství, je nyní pronásledováno.

Pluralistické společnosti jsou nesmírně plodné - všechno, od ekonomiky přes školství, se v nich vyvíjí lépe, a proto je v zájmu nás všech, aby směly křesťanské komunity dál existovat i v regionu, kde vznikly.

Každý desátý křesťan žije v situaci minority a velké množství příslušníků této minority je dnes pronásledováno. V některých případech se křesťané stávají terčem "kolektivního trestu" většinovými skupinami za to, co se považuje za nespravedlnost, páchanou západními mocnostmi.

Uvedla, že 83 procent států má ústavu, která zaručuje svobodu vyznání, avšak toto ustanovení nehájí.

"V USA byl proveden velmi zajímavý výzkum, z něhož vyplývá, že po extremistickém incidentu veřejnost zachází s menšinou podle toho, jaký tón v zemi určí politikové.

http://www.theguardian.com/world/2013/nov/15/christianity-risk-extinction-persecution-minority-warsi
15. 11. 2013 | 11:32

To je na mašli napsal(a):

Televizní moderátorka vyhozena. Nosila na krku křesťanský křížek
15. listopadu 2013, 10:04— Autor: MB, EuroZprávy.cz
Oslo - Populární norská televizní moderátorka Siv Kristin Sællmannová přišla o práci. Důvodem bylo, že ve vysílání vystoupila s křesťanským křížkem za krku. Informuje server pravda.ru.

Dobře jí tak.
Kdyby měla na hlavě muslimský šátek, tak by se jí to v Norsku stt nemohlo.
A v tom vidím " Význam nošení šátků pro likvidaci ..."

Sællmannová měla na krku zlatý křížek s černými diamanty. To některé diváky pohoršilo. Především příslušníci místní muslimské komunity uspořádali hlasité protesty. Řetízek s křížem je podle nich urážkou islámu.
Skutečnost, že se ve vysílání objevuje moderátor s křesťanským symbolem, podle muslimů zpochybňuje nestrannost televizního kanálu.
Výsledkem byl pohovor Sællmannové s ředitelem stanice NRK, během kterého se oba dohodli na ukončení spolupráce. Oficiálním důvodem jsou obavy, aby se moderátorka v případě svého setrvání v pozici nestala obětí trestného činu či důvodem k sociálním nepokojům.
15. 11. 2013 | 11:53

Zář Úsvitu napsal(a):

USA jsou považovány za stát s vysokou mírou religiozity.

Přitom z hlediska mezinárodního práva jsou teroristickým státem číslo jedna.

Proslulý americký vědec Noam Chomsky tvrdí, že Spojené státy a jeho spojenci na mezinárodním fóru vymáhají pravidla, která samy nejvíce porušují.

http://topdocumentaryfilms.com/usa-top-terrorist-state/

USA v tzv. tažení proti terorismu zabily stovky civilistů, jako kolaterální ztráty a iniciovaly občanskou válku v Íráku, ve které zahynulo statisíce lidí. Je dobré si připomenout, že kdysi USA se svými spojenci podporovaly režim Saddáma Huseina (írácko-íránská válka) - toho diktátora, který jim později tak vadil.

Díky své technologické převaze přitom Američané válku vedou způsobem, který je možno považovat za zákeřný a podlý.

"Zpráva OSN kritizuje USA za vysoký počet civilních obětí při náletech bezpilotních letadel. Její hlavní autor Ben Emmerson, který navštívil země, kde byly drony použity, požaduje od USA počty obětí náletů. Podle odhadů z jeho průběžné v pátek zveřejněné zprávy si vyžádaly životy 450 civilistů."

http://www.novinky.cz/zahranicni/316668-osn-chce-po-usa-pocet-obeti-naletu-bezpilotnich-letadel.html

http://topdocumentaryfilms.com/unmanned-americas-drone-wars/

Právě Zelmina a Nasra jsou dívky, které utekly z válečných zón.
Jinak by jim ani naše země, proslulá restriktivní politikou vůči imigrantům, azyl neudělila.

Sice to nošení či nenošení šátku vypadá jako hloupost. Ale ty věřící muslimky díky postoji paní ředitelky musely získat dojem, že praxe uplatňování dvojí morálky platí i u nás.
Ba co více - v této disciplíně, oproti Západu, jasně vedeme.

P.S.: Každopádně - řádové sestry by se raději měly SZŠ Ruská vyhnout, jinak by jim někdo mohl - v souladu s místním školním řádem, ten řádový závoj z hlavy strhnout, popř. i pošlapat.
15. 11. 2013 | 12:22

Richard napsal(a):

Zář úsvitu, Brundi Baar
Lubo, zdravím...
-------------------
magor, nebojte, žádnou kůži už dávno nemám...
15. 11. 2013 | 12:26

ekonom napsal(a):

Kvůli rasové toleranci musejí být imigranti z východu nazývání v Norsku a Švédsku výhradně ,,nezápadními přistěhovalci”.
Ohledy na tyto ,,nové seveřany” jsou však zřejmě přehnané. Podle statistik se ve Skandinávii výrazně zvýšila kriminalita. Zatímco v USA je spácháno kolem čtyř tisíc trestných činů na sto tisíc obyvatel, v Norsku, Švédsku a Dánsku je to více než dvakrát tolik.
Skoro 70 procent severských kriminálníků se rekrutuje právě z řad těchto ,,nezápadních imigrantů”. Nejvíc to děsí norské ženy, jichž je ročně znásilněno imigranty na čtyři stovky, mezi nimi jsou stále častěji i dívky mladší patnácti let.
Každý muslim může totiž podle špatně interpretovaného islámského práva beztrestně znásilnit hříšnou ženu, která chodí na veřejnosti bez arabského šátku.

Úřady proto přicházejí s ,,ideou”. Říkají, že když je Norsko multikulturní zemí, musí se tomu obyvatelé přizpůsobit a rodilé protestantské Norky proto budou asi muset ve svém vlastním zájmu„dobrovolně“ nosit hidžáb, aniž by byly muslimkami proto, aby své snědé spoluobčany zbytečně neprovokovaly.
Evropské perspektivy nejsou růžové ani v jiných zemích.

Je nezbytné omezit muslimskou imigraci k nám, na co nejmenší míru a to pro dobro všech, včetně muslimů, a to dřív, než příjdou čeští Breivíkové.
15. 11. 2013 | 12:39

magor napsal(a):

Témá široký, mnohovrstevnatý. Chci říct, že kontext s pani celkem nepodstatnej.

Pane Brome, jednoduchá otázka. Představte si, máte v sobě (kolikátý přikázání?), nesesmilníš, či tak nějak a ejhle, dostanete se do kultůry, kde se vyspat se ženou hostitele patří k dobrejm mravům. Uděláte to? Kdo ví, třebas je to roštěnka a manželka daleko. Ale můžete se vymluvit, tyhle kultůry Vám umožňují. Mám svý náboženství a tam se nesmí. Většinou pochopí.

Co na našem bratránkovi islámu celkem průser, že je nadrámec podobnej. Chce, abyste další ženy nefikal (a ještě, chlípníci maskulitní, jsou tak pokrytečtí, že kamenujou JI). Tedy nefikal VY, ale vlastní může. Pokud si je vezme a zajistí (moc se dnes nepraktikuje, páš obecně kríze a peněz málo a když snad, dobře jim tak, mrdulínům...).

Jistě, konfliktů víc, než podobenství, islám zahrnuje spoustu - jako z jiného století - pro nás blbostí. A leckdy(e) prosazováno značně DŮRAZNĚ. Najít ten vztah U NÁS, kdy ještě smysluplný celkem pakárna, to velký souhlas. Najít ten vzdor v sobě, aby mi tu nějakej musulman skrze NÁS nebral NAŠE vlastní práva ale nejpodstatnější.

My nemůžeme mít normy pro sebe a pro ně, to jsme si zakázali. Tu platí pravidla univerzálně - prostě - cikán jako černoch. Alespoň by měly, i když jen na papíře (viz. věčné výjimky či smysluplné ústupky dle ZDRAVÉHO rozumu či z prostýho SOUCITU- GOOD!).

Chci říct, že Richard, ač přehlušen davem, se Vám nesnažil sdělit nic, než toto.

Na školu se vykašleme, tam si mějte svoje pořádky, ale nám se tu vrchnost snaží jaxi stříhat kořínky. Začíná to obecným špehováním. A znáte to, začalo kubismem a skončilo střílením do dělníků.

Ježíš, ať se mi tu nějakej historik zasejc nerozpláče.

Přitroublej troubelín, rozmazlenej smrad, alkoholik a velká loutka (rovněž novodobý válečný zločinec) mladej Bush učinil se zrůdou Čejným ( mnoha dalšími) z Ameriky komunistickou zemi. Vona tedy byla "komunistická" dycky, což se obecně moc neví, ale měla své. Krajina (leckde) úchvatná a příběhy sakra tvrdý.

Evropa jinej šálek a to na jiný vypravování. Přes potoky krve si se mi do něj nechce. Snad proto tak otevřená, páč si ještě "pamatujeme". To k neexistujícímu, pamětníčku, když už Bůh zasejc joo. A tyto řádky striktně pro nick "pamětník"!:-)

Vím, že umíte voboje, tak blbej zase nejsem.

Závěr, přečtěte si vstup Zuzany Hákové, tam napsáno VŠE. Syřané například, obecně taky nemusí své vlastní pořádky, dokonce, navzdory řeži a válce, podporují svrhnutí všemocného klanu Assadů. Co pro ně nepochopitelné už, že sami nepřeskočí vlastní stín.

A u toho třeba dycky začít.

Třeba potom budou moci v tývý křížek, či muckání na ulici. Tvrdím znovu, jaxem napsal pamětníkovi, z čeho se rodiče včera mohli posrat, zejtra normální. Vidím to na těch našich klucích ušatejch. A dost jim fandim. Nejde jen o holky, ten nejmladší tu zdatně rybaří. A domů se mu nechce. Bodejť, tolik vláhy kolem.

A jakmile jednou ochutnáte cizí ovoce, už to nikdy neni stejný.

Tedy, záleží na tom. Jeden věčně usměvavej Iráčan mi dal nejlepší radu hodnou moudra prarodičů. Na otázku how to make a business, mi po kratičkym rozmyšlení odpověl, just make people happy. To jinej, pro změnu Peršan, měl celej den oči v koránu. I tak vypadal, vona nejen víra formuje i v ksichtě. Mno, nakonec ho z práce vyhodili pro přemíru toho náboženskýho zapálení.

A kdo ví, možná se dal k teroristům.
15. 11. 2013 | 13:02

Katolický Islamista napsal(a):

Spása světa tkví v příklonu k sekularismu a ráciu, nikoli v jakémkoli náboženství (iracionální ideologii).

Oproti tomu naši hlupáci navracejí ekonomickou moc Církvi katolické.

Spása islámského světa pak spočívá na bedrech reformátorů, jako byl Mustafa Kemal Atatürk v Turecku.

Zahraniční expanzivní a militaristická politika USA ale vytváří nepřátele, kteří musí zákonitě odvrhnout takové společenské modely, které by se západním "vzorům" jakkoli podobaly.
A upřednostní domácí iracionální tradice islámu.
15. 11. 2013 | 13:07

asi tak napsal(a):

Že jste magor, to je jasný.
Proč zde ale uvádíte navíc i svůj životopis, to už jasný není.
15. 11. 2013 | 13:12

magor napsal(a):

Abyste měl jasný důkazy, že Vy magorem nejste.
A to dycky u srdíčka zahřeje. (viz. Špokův text).
15. 11. 2013 | 13:20

to asi nepůjde napsal(a):

Každý muslim může totiž podle špatně interpretovaného islámského práva beztrestně znásilnit hříšnou ženu, která chodí na veřejnosti bez arabského šátku.

Ano. Toto je podstata muslimského šátkového problému.

Já jsem přesvědčen, že většina těch muslimských věřících žen nosí ten svůj šátek opravdu dobrovolně a že ho nosit chtějí a to proto, že jsou bytostně přesvědčeny o tom, že jeho nenošení je hřích. A to hřích daleko hroznější a odpornější, než vražda. Ale, ale co to říkám, jaká vražda, vždať se většinou přece jedná jen o pouhé zabití spícího nevěřícího v sebeobraně. .
15. 11. 2013 | 13:28

pamětník napsal(a):

magor:
«My nemůžeme mít normy pro sebe a pro ně, to jsme si zakázali.»
Kdo my? Z tradičního pohledu je snad logické, že ve střední Evropě si nebudeme zakazovat normy pro sebe na úkor norem pro muslimy.
Jenomže čas oponou trhnul a tradice se urychleně stávají jenom vzpomínkami. Takže mi nezbývá nic jiného, než zopakovat hypotézu o důsledcích globalizace: veškeré lokálně vzniklé a lokálně užívané zvyky, normy a zákony fakticky pozbývají účinnost, aby do budoucna uvolnily prostor univerzálním normám a zákonům. Ocitli jsme se ve fázi pokračujícího rušení tradičních norem a tvoření univerzálních norem globálních, do kterých fanatici všech barev a chutí se snaží protlačit co nejvíce norem vlastních. Z nich obzvláště fanatici muslimští. Holt když kobyla zdechá....
Proto studentkám zdravotnické školy při práci s pacienty nelze dovolit používání vlastního oděvu ani pokrývky hlavy z hygienicko-provozních důvodů zrovna tak, jako nelze tolerovat uplatňování vlastních genderových přístupů k práci s pacienty, o blouznění různých magorů, Špoků a Richardů nemluvě.
15. 11. 2013 | 14:22

Richard napsal(a):

"Já jsem přesvědčen, že většina těch muslimských věřících žen nosí ten svůj šátek opravdu dobrovolně a že ho nosit chtějí a to proto, že jsou bytostně přesvědčeny o tom, že jeho nenošení je hřích. A to hřích daleko hroznější a odpornější, než vražda. Ale, ale co to říkám, jaká vražda, vždať se většinou přece jedná jen o pouhé zabití spícího nevěřícího v sebeobraně."

ano, proto srška ředitelka zakázala nosit šátky ve škole, aby tak bojovala proti světovému terorismu.
To je panečku hlavička učená, by mě zajímalo, jak v té škole svítí, bych si tipl, že na školní zahradě chytaj světlo do pytlů, aneb

"zákazem šátků na našich školách bojem proti světovém terorismu"
a zme tam de zme byli soudruzi, na začátku
15. 11. 2013 | 14:25

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

Ano, jste pořád na začátku. A dál se při svém "rozumu" ani nedostanete.
Protože se motáte v bludném kruhu svých rádoby mouder.
Protože paní ředitelka nezakázala šátky z důvodu "boje proti terorismu", to vyfabuloval Špok, který o skutečných problémech s muslimskou imigrací a netolerancí /jejich/ a xenofobií /jejich/ neví nic, stejně jako Vy, bohužel.
15. 11. 2013 | 14:44

to asi nepůjde napsal(a):

„Každý muslim může totiž podle špatně interpretovaného islámského práva beztrestně znásilnit hříšnou ženu, která chodí na veřejnosti bez arabského šátku.“

Stručně řečeno, drtivá většina muslimů a muslimek, včetně těch z nich, kteří se už nakvartýrovali do Evropy, vnímá ženu bez muslimského šátku tak, jako drtivá většina Evropanů vnímá ženu oblečenou ve stylu ze silnice E 55.

Toto je skutečná podstata muslimského šátkového problému.

Dokud budou muslimové a muslimky většinově takto vnímat moderní ženy, do té doby bude mít náš moderní svět problémy s muslimy.
15. 11. 2013 | 14:48

magor napsal(a):

pamětník

Blouzním? Páni, byl jsem zemitej, jak jen jsem uměl.
Kvůli musulmanům si nezakážu nosit na hlavě třebas květináč.
A celé, co jsem chtěl sdělit.

"PRIMITIVNÍ BOJ ZARUČUJE VÍTĚZSTVÍ PRIMITIVŮ. NA KTERÉKOLI STRANĚ".

O dodržování či nedodržování čehokoli jsem se tu doposud nezmínil.
A vo utrženym prstu naopak dávno.

Frnkly, did I snub you? I admit, my apologies:-)
15. 11. 2013 | 14:48

magor napsal(a):

..a..
15. 11. 2013 | 14:49

Richard napsal(a):

"Protože paní ředitelka nezakázala šátky z důvodu "boje proti terorismu",
JdM

ano ano, slušnost, to je mi jasné...
15. 11. 2013 | 14:54

Zdeněk Brom napsal(a):

magor:

Nežádám pravidla pro nás a pro ně. Jsme pro jenda pravidla pro všechny. Natolik mě už mozná znáte. V celé debatě mě šlo jen o tu školu. Vadí mi, že je mediálně napadána ředitelka školy, která jednala v souladu s tím a v souladu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva.
15. 11. 2013 | 15:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

No tak už se s tím smiřte. Špok (Richard?) sočil na ediální bublinu a rozbila se mu bábovička.
15. 11. 2013 | 15:04

Richard napsal(a):

"Vadí mi, že je mediálně napadána ředitelka školy, která jednala v souladu s tím a v souladu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva"
zb

možná by bylo úplně nejlepší, kdyby jako ředitelka jednala v souladu se zájmy těch dívek/studentek...
15. 11. 2013 | 15:06

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel 13:

Dovolím si Vás požádat o malé vysvětlení. Obhájci lidských práv v Turecku bojují za zákaz šátků a v evropských zemích za povolení šátků. Obojí zdůvodňují lidskými právy a zářnými zítřky. Můžete mi to nějak vysvětlit?
15. 11. 2013 | 15:06

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Ve škole je x studentů, kteří mají stejná práva jako ty dívky. Ředitelka nemůže povýšit zájmy dvou dívek nad zájmy druhých studentů a pracovníků školy.

ředitelka vyšla dívkám při přijímání nadstandardně vstříc.
15. 11. 2013 | 15:09

magor napsal(a):

p.s.s. Až budete procházet celními úřady, kde Vám oskenují přirození, vzpomenete si na mě. Ono, ponižovat druhé je svůdné, v arabskejch zemích se proto strká prst do recta. Nakonec, prý i na komunistickejch celnicích. A v takovym Britskym království si celník moh' prohlížet indický panenství ještě snad v osmdesátym roce. Celé vaše vyšilování si dycky najde "collateral effects". Jak příště ponížit vás. A tu, v zemi která ZATÍM nemá s přistěhovalectvím ani zkušenost, stačil jeden mostrtyátr v televizi. Abyste na českym letišti sundaval i boty. Jistě že kolektivně.
15. 11. 2013 | 15:12

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard a jeho odcházení, díl III.
15. 11. 2013 | 15:12

magor napsal(a):

Zdeněk Brom

ani slůvkem jsem se Vás nedotkl. A za tu podporu ředitelky jsem Vám vyjádřil jasný souhlas.
15. 11. 2013 | 15:18

Zdeněk Brom napsal(a):

magor:

Vím :) Jen jsem se snažil opakovat svůj přístup.
15. 11. 2013 | 15:21

magor napsal(a):

ZB
Vím, natolik Vás znám.
A safriš, to postscriptum pamětníkovi mělo být das erste.
Malé "v" znamenalo kolektivně všem.
15. 11. 2013 | 15:26

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pane Richarde,

toto je vaše standardní uvažování, nebo prostě chcete být zajímavý za každou cenu ?
15. 11. 2013 | 15:26

siven napsal(a):

Je magor Richard, nebo je magor Richardem?

Už se v tom nějak ztrácím.

Každopádně nám tu nějací schyzofrenní sluníčkoví lidičkové militují za právo musulmanů nerespektovat pravidla a učinit ze státní školy školu náboženskou.

Tolik tuposti aby jeden pohledal.

Připomíná mi to aktivistické vypouštění amerických norků (minků) z kožešinových farem do našich ekosystémů, protože "ta zvířátka přece v klecích trpěla", načež ti drobečkové prakticky zlikvidovali obojživelníky všude, kde se nasáčkovali a vytlačili i své evropské příbuzné.

Ti blouznivci, co je vyhodili z klecí, to ve svém svatém deliriu mysleli pochopitelně dobře, stejně jako zdejší dva duhoví zhulenci.

Cesta do pekel je holt dlážděna dobrými úmysly.

Tito pomatení dobrodějové jsou koneckonců ještě nebezpečnější třaskavinou, než muslimští (i jiní) extremisté, protože ti alespoň vědí, která bije – a proč dělají, co dělají.
15. 11. 2013 | 15:28

siven napsal(a):

"možná by bylo úplně nejlepší, kdyby jako ředitelka jednala v souladu se zájmy těch dívek/studentek..."

Tohle už je opravdu vážná diagnóza. :)

Ale dobře. Ríša má vlastně pravdu: ředitelka pochybila, nejednala v jejich zájmu.

Kdyby tak totiž opravdu učinila, byli by rodiče (či příbuzný, odpovědný za jejich nedůstojný tyátr, ke kterému je přinutil), již dávno v cele předběžného zadržení, či na psychiatrii.

A to se nestalo.
15. 11. 2013 | 15:34

magor napsal(a):

Schizofrenní se píče s měkkym Y. Stejně jako píča, sivene.

Jednou se mi tu zde přítomná Violenka ptala, zda umím číst. Odpověděl jsem včera.

U Vás to potřeba poněkud rozšířit na Hořejšího otázku, umíte číst (chápat) text?
15. 11. 2013 | 15:35

Richard napsal(a):

"Ve škole je x studentů, kteří mají stejná práva jako ty dívky. Ředitelka nemůže povýšit zájmy dvou dívek nad zájmy druhých studentů a pracovníků školy."
zb

to nikdo netvrdí panebrome, ovšem nařízení ohledně pokrývky hlavy studenta, nenáleží k přirozeným, osobnostním zájmům jiných, nebo ředitelky, nemůže je tedy ani ohrozit, byť si je ředitelka, i Vy takto interpretujete. Ředitelka tím vlastně skrze pravo - moc rozšiřuje oblast svých zájmů do soukromí jiného, do svých zájmů zahrnuje kontrolu soukromých zájmů jiného, a byť tak činí v souladu se zákonem, jedná zcela zbytečně proti zájmům svých studentek.....

vlastní zájem nelze definovat tak, že já chci, aby jiný, to už není vlastní zájem, ale vměšování se......
tím, že by byla dívkám ponechána možnost volby "nosit či odložit" pokrývku hlavy by nikdo nezasáhl do zájmů jiných,
byť ředitelka tuto soukromou věc jiného za svůj zájem považuje a skrze školní řád uplatňuje, stejně jako považuje veřejnou školu nejspíš za své soukromé teritorium...

V mých očích nejednala se zájmy studentek, umožněním volby ohledně pokrývky hlavy by nijak neohrozila legitimní zájmy jiných...
Ředitelka se vůči těm dívkám zachovala sobecky a egoisticky, byť v souladu se zákonem.
Tohle dělají autoritáři a lidé nejistí si sami sebou, toužící po kontrole jiného a mocí nad ním, ano ano, vyhlašuje se to za slušnost, zvyk atd., ovšem skutečnost je jasná, zcela zbytečně skrze svou pravomoc jednala proti zájmům svých studentek.
15. 11. 2013 | 15:50

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Cituji: "V mých očích nejednala se zájmy studentek, umožněním volby ohledně pokrývky hlavy by nijak neohrozila legitimní zájmy jiných..."

Již jsem Vám několikrát napsal, že na Vašem pohledu vůbec nezáleží.

Férově dívkám řekla, že studium vyžuje být bez šátku. Dívky souhlasily. Pak se rozhodly podvádět. Morální vada je na straně dívek. Souhlasily s něčím, co nechtěly dodržovat.

Jste si jistý, že by neohrozila zájmy jiných? Symbol muslimské víry může vadit křesťanů, židům nebo studentům s jinou vírou. I oni mají svoji víru a svá práva. Proto ve veřejných školán nemá být propagace náboženství.
15. 11. 2013 | 15:55

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Upřímně. ředitelka je proti Vám příklad psychické rovnováhy a tolerance.
15. 11. 2013 | 15:57

Richard napsal(a):

"Jste si jistý, že by neohrozila zájmy jiných? Symbol muslimské víry může vadit křesťanů, židům nebo studentům s jinou vírou."
zb

vadit jim může, pochopitelně, ale nemůže je ohrozit, jiná věc je, že se ohroženě cítí a další, že tento pocit vlastního ohrožení vlastního ega kompenzují skrýváním se za různá nařízené řády, mocenské pravidla, vymáhané "slušnosti" a vynucované "zvyky" tak, aby bylo ego ukojeno a pocítilo jakýsi pocit jistoty a stability, tedy jakýsi mocenský pocit převahy - autoritářství, diktát...
Jinak máte pravdu, jsem labilní osobnost a vůči praktikám, které uplatňuje ředitelka Kohoutová skutečně dost nesnášenlivý, považuji je za slabosšké a hloupé...zvláště, když jde o dvě dívky, které odešly z válečné zóny, zde se nachází v cizí zemi a poměrně ve složité situaci, jak sama Kohutová napsala...
V této situaci odmítla jednat v souladu se zájmy člověka v krizi, aniž by tím ohrozila sebe, byť se snaží tvářit hrozně vstřícně a lidumilně, v mých očích sobecké, slabošské, hloupé a navíc falešné...
taková česká malost...
15. 11. 2013 | 16:18

Roberto napsal(a):

Autorovi bych doporucil jit sirit krestanske myslenky a hlavne lidska prava treba zrovna do Somalska ci Afganistanu.
15. 11. 2013 | 16:38

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pane Brome,

jak říkám, to je marné, to je jak kolovrátek, nic rozumného, naopak.

Richarde,

pokud by ty dívky a jejich rodiče měli rozum, uvědomili by si, že ty šátky jsou proti té situaci doma prkotina.
Vše, co popisujete, ty "vynucované zvyky" a "vymáhanou slušnost" praktikují muslimští přistěhovalci a vstříc jim vychází syndrom "Richard".
Ty dívky s největší pravděpodobností tu školu nezvládaly, víte, ony nároky na studium v euroatlantické kultuře jsou nesrovnatelně vyšší, než v kultuře islámské, kde je postatnější memorování bludů z koránu než učivo.
Buď tedy byl vymyšlen zástupný problém "šátek", nebo za to může imám, nebo oboje.
Jak říkám, ani Vy, ani Špok nevíte, která bije, chcete být chytří a zajímaví, a přitom na západ od nás je vývoj jasný:
šátkem to začíná, následuje požadavek na halal stravu v jídelně, následuje požadavek na modlitebnu a čas na modlení na úkor výuky atd atd. V širší komunitě to pokračuje požadavkem na mešitu, pohrdání právem, zákony a vůbec vším, co je spojeno s novým domovem, přejde se k demonstracím, otevřeným útokům, zapalování měst a rabování. Cílem je právo šaría a kalifát. O zločinnosti, rasově motivovaných útocích, znásilňování ani nemluvě. A až to nedejbože dopadne, jak by chtěli, začnou se vraždit mezi sebou, jak jsou zvyklí z domu.
15. 11. 2013 | 16:40

siven napsal(a):

Vůči ředitelce je tu jeden hoch obzvláště citlivý, vůči tomu, co s dívkami doma provádí rodiče, už tolik ne. To by teprve poznal, co slova slova autoritářství a diktát v praxi znamenají.

Beati pauperes spiritu.

Krom toho nereaguje na vyvrácení jeho bludů a pořád mele svou.

S tou diagnózou má pan Brom pravdu.
15. 11. 2013 | 16:45

Richard napsal(a):

"Vše, co popisujete, ty "vynucované zvyky" a "vymáhanou slušnost" praktikují muslimští přistěhovalci"

v této situaci spatřuji popisovanou praktiku v chování ředitelky Kohoutové...
taká panovačnost uspokojovaná skrze ředitelskou moc, uplatňovaná navíc na těch nejslabších, moc která odchodem ze školy splaskne jak bublina v cosi bezcenného, směšného...malého...odpudivého
bez formální moci, která jí poskytuje možnost vměšovat se do soukromí jiného je její kompetence nula, jen formální ředitelská moc jí poskytuje možnost k ukájení mocenských a panovačných choutek nad jiným, ...rozhodovat o tom, kdo má co nosit na hlavě... taká malost...
15. 11. 2013 | 16:51

Richard napsal(a):

bez této moci by si ani neškrtla..., se svou touhou rozhodovat o tom, kdo si má vzít, co na hlavu...
15. 11. 2013 | 16:53

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Vím. Jsem jenom zvědav, jak daleko zajde.

Zajímá mě i to, že už dvakrát "definitivně" ukončil své vstupy. A je tu zase. To je projev velké psychické nestability. Navíc už vůbec neřeší ty dívky, ale útočí jen na tu ředitelku. Obsese? Psychický problém?

Takže si tu i procvičuji dovednosti vhodné ve škole - diagnostický odhad.
15. 11. 2013 | 17:01

magor napsal(a):

"je tu jeden hoch obzvláště citlivý"

Vřelý dík, sivene:-) Ale i kdyby, v demogracii by i magoři měli mít nárok. Zejtra valim do Florisdorfu, pojeďte se mnou, pokecáme.

Obvykle setrvávám ve stavu superpozice, prostě, chytrá horákyně. Ale když už mám upadnout, potom komplet.

Napíšu tu naposledy něco o poštolkách. Jednou jsem zachraňoval sraženou u silnice, abych si vzápětí uvědomil zoufalost svýho počínání. Kolik životů malejech křepelek má "humanita" stála netuším.

A tak na tomto světě se vším. Rozhodovat se nesnadný.

Celý plísnění Richarda jsem nesledoval, nečtu vše jako doufám nikdo nečte mne. Ale pro to JEDNO jsem s ním porád zajedno. Jakmile začneme zakazovat druhejm, v tu chvíli začínáme zakazovat sobě. A kontext nechť jen platformou, na kterou naroubujte cokoli.

Jistě máte kus pravdy fšichni jeho kritici tu. A jistě má kus pravdy i on. Tedy pokud jde JEN o nějakej šátek. Zkušenosti však ukazují, že tomu tak nebejvá.
Mějte se :-)
15. 11. 2013 | 17:02

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Vážený Richarde, celkem stále ignorujete fakt, že ty dívky neměly dokumenty o pobytu (to je vážný problém, protože nevíme odkod a proč přicházejí) a o vzdělání. Přestože jde o dva indikátory nebezpečí, které může vést k ohrožení, přesto obě dívky přijala.

Dále ignorujete, že před vstupem do školy obě dívky byly řádně poučeny o tom, že v této škole šátek nosit nelze. Dívky souhlasily, ale dohodu porušily, což je další indikátor možného nebezpečí, protože nikdo neví, proč se takového podvodu dopustily.

Ani v této situaci ředitelka nepřistoupila k vyloučení a žádala JEN vysvětlení. Na to přišla reakce - dobrovolný odchod.

Tak měkké a ohleduplné zacházení aby pohledal.

Shrnuto - v budově se pohybovaly dvě dívky, které přišly neznámo odkud a neznámo proč. Dopustily se podvodu a odmítly dát vysvětlení. V tuto chvíli již existovalo možné nebezpečí, že studenti, učitelé a zaměstnanci školy mohou být v ohrožení. Každý odpovědný ředitel by v takové situaci jednal.

Propagace jednoho náboženství na škole je nepřípustná. Studenti jiné víry se mohou cítit ohroženi a omezováni ve svých právech.
15. 11. 2013 | 17:13

Jakelin de Mailly napsal(a):

Nikoliv, pane Richarde,

Vy prostě musíte být oportunistický za každou cenu, až se v tom nakonec naprosto ztrácíte, pak se zcela vytratí kontinuita argumentační linie a nakonec dojde k "odcházení" - a odejdete dveřma a přijdete znovu oknem a znovu ten nesmyslný kolovrátek, jehož největším nedostatkem je neschopnost nebo neochota pochopit jádro celého problému.
15. 11. 2013 | 17:14

Zdeněk Brom napsal(a):

magor:

Cituji: "Jakmile začneme zakazovat druhejm, v tu chvíli začínáme zakazovat sobě."

Dovolím si doplnit ještě horší varietu, která se nyní rozbíhá: "Jakmile začneme jedněm povolovat to, co druhým zakazujeme, dostaví se výbuch nespokojenosti."
15. 11. 2013 | 17:16

siven napsal(a):

magor - Vás sem neměl namysli.

Mimochodem poštolka nekonzumuje křepelky. Pokud jí ovšem kus naporcované křepelky nenabídnete jako sokolník, když vám sedí na rukavici.

Někde např. mají zakázáno kouření, někde ne. Moje práva nekuřáka jsou mi v kouřících reštykách v ČR houby platná a chca nechca to respektuji.

Nyní už se celý problém u Richarda smrsknul na ředitelku. Dělá pokroky, hoch. Odstranit ředitelku a bude po problému. Richard bude pak moci vysadit prášky.
15. 11. 2013 | 17:19

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Richard především nechápe, že vedle sebe žije společnost 21. století, která si zakládá na jistých principech a společnost, která je mentalitou mnohem jinde a principy jiných společností berou jako něco, co je třeba ovládnout.

Richar očekává, že obě dívky a jejich rodiny by ocenily jeho přístup. Asi by se divil, že by se mu spíš vysmály a nazvali ho úpadkovým příkladem zdegenerovanosti západní společnosti, kterou je třeba islamizovat.
15. 11. 2013 | 17:19

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

"kdo si má vzít, co na hlavu... "

Myslím, že si jsem jist, co by Vám na to řekl pan pamětník :-)
15. 11. 2013 | 17:21

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

To je naprosto viditelné.
Jak jsem psal, nejlepším lékem pro osoby typu Richarda a Špoka je bližší poznání islámské kultury v jejich vlastních zemích a poté osobní zkušenost s těmito přistěhovalci a jejich chováním a přístupem v Evropě.
Zatím jen bláboly.
U Špoka mne to po té "naší" frustraci nepřekvapuje.
Víte, člověk neví, zda se smát či plakat zoufalstvím, viděl jsem na vlastní oči, kam to dospělo podle projekcí Richarda a Špoka.
Pokud vyjdou ty plány na jaro, můžu Vám povídat hodiny...ale možná z toho pak neusnete.
15. 11. 2013 | 17:28

Richard napsal(a):

vměšovat se bezdůvodně skrze ředitelskou moc do soukromých záležitostí jiných je jen sobecká odpudivost, ve svém vyhlašovaní za slušnost navíc nechutná faleš ...
15. 11. 2013 | 17:34

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Zkuste porovnat frustraci Špoka a frustraci Richarda :)

Na to povídání doufám dojde. Leccos jsem už viděl v takto nastavém školství a také to nebylo nic moc.
15. 11. 2013 | 17:35

magor napsal(a):

Sivene,
pochopil jsem a poděkoval. S křepelkami netuším, já nález jen odevzdal do jinejch rukou. A v paměti mně to slůvko utkvělo. Jo, nadával jsem si do plpců ještě celej večer.
-----------
Pane Brome, to je VELKÁ PRAVDA.
-----------
Kucí,
těšilo mě a pokud jsem někoho z vás dožral, potom nerad. Od začátku jsem se snažil bejt natolik vážně-nevážnej, jak jen to šlo.

Na tragickej život (teď kradu) já pes. HOWG*


*(musím si svou obsesi taky zakázat:-)
15. 11. 2013 | 17:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

A zase lež.

Cituji: "vměšovat se bezdůvodně skrze ředitelskou moc do soukromých záležitostí jiných je jen sobecká odpudivost, ve svém vyhlašovaní za slušnost navíc nechutná faleš ..."

Ředitelka k vměšování měla pádný důvod - podvod ze strany dívek.

Nevměšovala se do soulromých záležitostí, ale do záležitostí studia a bezpečnosti žáků školy.
15. 11. 2013 | 17:40

Richard napsal(a):

zákaz nošení šátků nijak nesouvisí s bezpečností žáků, jde o vměšování se do soukromí jiného...
15. 11. 2013 | 17:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Dívky byly požádány o vysvětlení podvodu a odešly. Podvod spočíval v tom, že slíbily respektovat nenošení pokrývky hlavy, na kterou byly před vstupem upozorněny. Následně svůj DOBROVOLNÝ slib porušily a odmítly podat vysvětlení. Tady jde jednoznačně o bezpečnost žáků.
15. 11. 2013 | 17:49

Richard napsal(a):

zákaz nošení šátků nijak nesouvisí s bezpečností žáků, jde o vměšování se do soukromí jiného...

ve škole platí pro všechny žáky
15. 11. 2013 | 17:51

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Žádný jiný student si nestěžoval, přestože k tomu mají zákonem zajištěné právo, a všichni ho akceptují.
15. 11. 2013 | 17:54

Richard napsal(a):

"Žádný jiný student si nestěžoval, přestože k tomu mají zákonem zajištěné právo, a všichni ho akceptují."

to nepopírá nic z toho, co jsem napsal...
15. 11. 2013 | 17:59

pamětník napsal(a):

magor:
« Jakmile začneme zakazovat druhejm, v tu chvíli začínáme zakazovat sobě.»
Samozřejmě, zákazy jsou integrální součástí života.
15. 11. 2013 | 18:03

pamětník napsal(a):

Perla:
«vměšovat se bezdůvodně skrze ředitelskou moc do soukromých záležitostí jiných je jen sobecká odpudivost, ve svém vyhlašovaní za slušnost navíc nechutná faleš ...»
:)))))))))))))
15. 11. 2013 | 18:04

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

To Váš postoj popírá zcela.

Nenošení pokrývky hlavy ve škole je obecně akceptováno jako slušný mrav. Pokud by šlo o nějakou újmu, pak by školu opuštělo mnohem více studentů nebo by se do ní vůbec nehlásili.
15. 11. 2013 | 18:05

pamětník napsal(a):

Richard:
«zákaz nošení šátků nijak nesouvisí s bezpečností žáků, jde o vměšování se do soukromí jiného» Nepravda.
15. 11. 2013 | 18:07

Richard napsal(a):

"Nenošení pokrývky hlavy ve škole je obecně akceptováno jako slušný mrav. Pokud by šlo o nějakou újmu, pak by školu opuštělo mnohem více studentů nebo by se do ní vůbec nehlásili."
zb
není to obecně akceptováno, např. já to takto neakceptuji, protože...

vměšovat se bezdůvodně skrze ředitelskou moc do soukromých záležitostí jiných je jen sobecká odpudivost, ve svém vyhlašovaní a skrývání za slušnost a dobrý mrav, navíc nechutná faleš ...
15. 11. 2013 | 18:10

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník 15. 11. 2013 | 18:04:

Tuhle perlu jsem si zapsal též. V překladu to znamená, že ředitel je od toho, aby uspokojoval různé libůstky, náboženské požadavky a co největší etrémní odchylky studentů. Bezpečnost studentů a kvalita studia je až druhořadá.
15. 11. 2013 | 18:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Problém je v tom, že vy nejste student školy. Tento řád se týká studentů a pracovníků školy. A oni to jako dobrý mrav akceptují. Vy a já se můžeme stavět klidně na hlavu.
15. 11. 2013 | 18:12

Richard napsal(a):

"Problém je v tom, že vy nejste student školy. Tento řád se týká studentů a pracovníků školy. A oni to jako dobrý mrav akceptují. Vy a já se můžeme stavět klidně na hlavu."
to nepopírá nic z toho, co jsem napsal
takto nastavený řád má vliv i na potenciálního uchazeče..
15. 11. 2013 | 18:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Na uchazeče má vliv především kvalita výuky, uplatnění po studiu, pověst školy atd. Teprve někde na konci je Richard, který si vybírá školu podle toho, jestli mu dovolí nosit na hlavě šátek. Řádní studenti si vybírají školu podle jiných kritérií a Richardův názor mají na háku, protože je to výkřik beze smyslu.
15. 11. 2013 | 18:22

Richard napsal(a):

to nepopírá nic z toho, co jsem napsal...

vměšovat se bezdůvodně skrze ředitelskou moc do soukromých záležitostí jiných je jen sobecká odpudivost, ve svém vyhlašovaní a skrývání za slušnost a dobrý mrav, navíc nechutná faleš ...
15. 11. 2013 | 18:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

A koho Váš názor nepodložený zajímá?
15. 11. 2013 | 18:31

tytyty napsal(a):

Nadešla chvíle abych, ač nerad, opětovně použil svůj bonmot:
Mluv na hovno, jak chceš.

Bude smrdět vždycky stejně.

Výsledkem diskuze s Richardem je:

totéž.
15. 11. 2013 | 18:32

Richard napsal(a):

"A koho Váš názor nepodložený zajímá?"

no Vás přece paneZdenku
15. 11. 2013 | 18:35

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Tak to jste dopadl dost bledě.
15. 11. 2013 | 18:36

Richard napsal(a):

"A koho Váš názor nepodložený zajímá?"

no Vás přece paneZdenku
------------------

Tak to jste dopadl dost bledě
zdenekbrom

zas se tolik nepodceňujte, myslím, že to mohlo být horší...
15. 11. 2013 | 18:48

MV napsal(a):

Autore, už vám někdo napsal že jste obyčejná afektovaná hysterka? Jestli ne, tak jsem první. Stačí přečíst pár nadpisů a prchám.
15. 11. 2013 | 18:57

pamětník napsal(a):

Richarde,
najděte si §§ 17 a 18 zákona č. 258 o zdraví lidu a potom zkuste se kvalifikovaně vyslovit. Vsadím se, že to nesvedete, umíte jenom opakovat floskule jako malé dítě. Projevujete se infantilně trucovitě.
15. 11. 2013 | 18:58

siven napsal(a):

Richardovi už nepomůže ani diazepam.

Maktub.
15. 11. 2013 | 20:26

Yosif K napsal(a):

Viděl jsem na you tube egyptskou TV besedu z doby kdy švýcaři omezili stavbu minaretů u švýcarských mešit.

Bylo to ještě za "kravého diktátora Mubaraka" myslím.

Muslimy na besedě mohl chytit psotník, nadávali na švýcary až se hory zelenaly. Moderátor (asi sekulární arab) se zeptal. Proč nadáváte, že švýcatří zakázali NOVÉ MINARETY, vždyt ve většine muslimských zemi se nesmí stavět NOVÉ KOSTELY BŮBEC, AT S VĚŽÍ NEBO BEz VĚŽE?

MUSLIMOVÉ MU OKAMŽITĚ ODPOVĚDĚLI: Ale to je něco absolutně jiníého, my jsme muslimové, my máme pravdu, my musíme zakazovat kostely to je dle koránu, my jsme msulimové my nejmse demokrati, to oni říkají že jsou demokrati, óni nám MUSÍ POVOLOVAT NOVÉ MINARETY.....

Tož jest taková demokratická doskuse s opravdovými muslimy, jako když maluje a se....re.

Slušný a přemýšlivý muslim musí být muslim, jak to má v občance, není úniku aby mu neuřezali hlavu, ale většinou na to není nijak pyšný, většinou se za to nějak potichu stydí nebo to bere jako životní pech....
15. 11. 2013 | 20:30

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Zkuste o tom přemýšlet:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/319439-chci-same-jednicky-jinak-zabiju-tve-pribuzne-hrozi-kavkazske-deti-ucitelum-ve-videich.html
16. 11. 2013 | 09:24

Ivan Hochmann napsal(a):

Dovolím si sdělit váženým diskutérům můj konečný dojem z tohoto blogu.Je to bezpochyby blog pana učitele Broma.

Myslím,že učitelé jsouu profesně zatížení lidé s velkou touhou učit národy.Jenže jim dnešní doba universálních medií příliš nepřeje.
Povím svůj příběh:
Dcera Ivana byla v osmičce jiř vizuálně vyspělou dívkou.V dekoltu začala nosit dřevěný kříž s Kristem.Ředitelka jí ho chtěla strhnout a se zlou se potázala.Táta byl předvolán do školy k pohovoru.Probral jsem problematiku s dcerou a musel uznat,že je v právu,i když jsem ji pokáral za nemístnou provokaci.
Přišel jsem tedy.Po vstupu do ředitelny ,kde sedělo asi 6 osob mě vyzval školník v čele stolu,abych se posadil támhle,že budem řešit přestupek mé dcery.
Zůstal jsem stát a sdělil školníkovi,že s NÍM nic řešit nebudu.Ať se sebere a jde si zámést chodník před školou.Pobouřená ředitelka mě okřikla,že pan školník je na škole též přesedou KSČ.Trval jsem na svém tak byl pan školník nucen opustit ředitelnu.(mimochodem byl znám jako ortodoxní bolševický magor.Vypadl ze školy hned po sametu.)Jak dopadlo jednání jest vám asi předem známo.Během něho mě ředitelka přede všemi sdělila,že moje dcera má velké nadání pro grafiku,¨malbu,keramiku....
a zdali bude chtět dál na školu??!
Na to jsem už nemohl jinak,než jí sdělit,že jsem nic neslyšel,jinak,že bych na ni muset podat trestní oznámení.
Později za mnou přišla do bytu Ivanina třídní a sdělila mě že si nesmírně váží mých postojů.Nezměnila však nic na faktu,že po škole dcerk(přes mojo vehementní snahu,lepila dva roky plakáty a potom resignovala.
Dotyčnou ředitelku nakonec školní správa poslala pro velký počet stížností rodičú a po zásahu brněnské diecéze ředitelovat a svinit hlavy školákům někam jinam.
Od těch dob nemám rád ředitelky čehokoliv.I ve svém dospělém životě jsem se přesvědčil,ža jsou to mrchy ochotné kolaborovat pro svůj profit třebas s čerty.
(paní "šátková" ředitelka je jen vyjímkou potvrzující pravidlo.

Takže pane Brome nic ve zlém,ale trochu brzděte pro svůj i můj klid v duši.

Posílám dva odkazy.První bez urážky a druhý jako balzám na tu dušičku.

Ivan.

http://www.youtube.com/watch?v=xpxd3pZAVHI

http://www.youtube.com/watch?v=8rlmfggLCpw
16. 11. 2013 | 10:19

pamětník napsal(a):

Příklad ze života v reálsocialismu jako argument?
Takže, pane Hochmanne, nic ve zlém, ale trochu brzděte pro náš klid v duši.
16. 11. 2013 | 10:24

Ivan Hochmann napsal(a):

Do třetice všeho dobrého.

http://www.youtube.com/watch?v=v5eMvDMMUI0

***********
Pamětníkunesertemě!
V tomto smyslu mám odbrzděno do konce mé cesty.
A klid v duši mě už bolševická lůza nevezme.
Pokud se vyskytne napříč ležící,stojící dostane přes držku a bude skopnuta do škarpy.
Rozumíte ně pane pamětníku?

Ivan.
16. 11. 2013 | 10:45

Pirate Shawl napsal(a):

Světlo do diskuse by mohl vnést jedině člověk, který zná paní ředitelku - doktorku ošetřovatelství Kohoutovou - a který zná i Nasru se Zelminou.

Jinak se každý vyjadřuje o něčem a někom, koho/co nezná.
A kritizuje svou vlastní představu o realitě, nikoli realitu samu.

Osobně mám sklony věřit více plebsu, než vrchnosti.
Ze zkušenosti.

Turecký web píše:
"Vedení Zdravotnické školy zakázalo dvěma muslimským studentkám, 25-leté Somálce a 23-leté Afghánce, nosit šátek. ...

Česká republika má 10 milionů obyvatel, z toho je cca 15 tisíc muslimů. K islámu konvertovalo v letech devadesátých 1,5-2 tisíc Čechů a Slováků. V roce 2004 se zde stal islám, spolu s křesťanstvím a judaismem, dalším oficiální náboženství státu."

http://hurseda.net/Genel/92522-Cek-Cumhuriyeti-Tip-Enstitusu-Basortusunu-Yasakladi-.html
16. 11. 2013 | 12:21

zdenekbrom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Zdravím.

Jistě mě znáte dost dobře na to, abych Vás tu nemsuel přesvědčovat, že jsem poslední, kdo by zrivna učitele šetřil kritiky. Ostatně, v naší škole se svými kritickými postoji patřím k "oblíbencům".

Srovnejte si ale jednání obou ředitelek. Jde o úplně jiné přístupy k věci. A, nic ve zlém, jistě uznáte, že na základě zkušenosti s jednou špatnou ředitelekou, nelze hned všechny ředitelky házet do jednoho pytle.

Takže u tohoto případu jaksi přibrzdit nemohu.
16. 11. 2013 | 12:24

zdenekbrom napsal(a):

Pirate Shawl:

Osobně mám sklon nevěřit médiím.
16. 11. 2013 | 12:28

zdenekbrom napsal(a):

Ivan Hochmann:

Mimochodem, může se stát, že ten křížek v blízké budoucnosti strhne z krku některý z "pohoršených" muslimských studentů - studentek. Odvolání pak nebudte mít žádné a nikde.
16. 11. 2013 | 12:40

Viola napsal(a):

Pirate Shawl
"V roce 2004 se zde stal islám, spolu s křesťanstvím a judaismem, dalším oficiální náboženství státu."
Tak to by se měo rozhodně změnit a islám by se měl zakázat a měl by se tím alespoň zabývat ústav pro totalitní režimy, naboť islám není jen náboženství, ale i politika. Bylo by to pro tento ústav velice užitečné a pro budoucnost přínosné.
16. 11. 2013 | 13:26

Zdeněk Brom napsal(a):

Viola:

Pan Pirate Shawl si to trochu plete. Islám se nestal oficiálním náboženstvím státu. Jsme sekulární stát, takže stát nemůže mít žádné náboženství. Islám se stal oficiálně uznaným náboženstvím, které mohou vyznávat jedinci a skupiny.

To nic nemění na tom, že veřejné školy jsou nenáboženské.
16. 11. 2013 | 13:38

Ivan Hochmann napsal(a):

Napsal jsem že paní ředitelka Kohoutová je světlá vyjímka potvrzující pravidlo,neboť se v principu jedná o záležitosti srovnatelné,ale v opačném gardu.
Samozřejmě vím ,že nelze srovnávat Komunistickou aroganci s odpovědnou školskou politikou.Dnešní děcka by si už neměli plést pojmy.
Moralita buď je ,nebo není.Navíc moralita prioritní,ovlivňující budoucí generace školáků.

Víte pane učiteli moje výhrada k vám je spíše o omílání prázdné slámy.Na druhé straně však uznávám a cením vaši sertivitu a trpělivost,neboť tato islámská realita je šíleně podobná komunistické ideologii.
V první fázi jsou takoví světlonoši jako vy potřební jako soli.
Bohužel však vaše diskuze se minou účinkem.
Lidé jsou blbí a tím mají dáno - co si zaslouží.

Ivan.

P.S. Feminisace školství byl nebetyčný omyl......
Apropo´... podívejte jak mouřenínský a hloupý blog vyvolal odezvu.Bylo zde konstatováno ,že bomby jsou následkem a všichni to tuší,nebo dokonce vědí.
Bohužel šátky,burky a islámské náboženské rituály jsou pořád brány jako nezávadné.
To se budou blbečci zase divit dalších 50let ?
16. 11. 2013 | 14:26

Komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Křížek v dekoltu, šátek na hlavě, tetování na paži , piercing v nose...
Kraviny, které však Čecháčci milují - tam se jim totiž skutečnost ve své malosti stává kolbištěm hodným jejich "ducha", ta ředitelka je jejich Janem Žižkou i Palachem, snad i Čapkem.
Za své tolik oblíbené řády a směrnice by položili snad i životy, Žaklík z Majlova by o tom mohl napsat studii a tu nabízet na netu, jedna kopie za dvě koruny, tři za pět.
16. 11. 2013 | 14:46

Viola napsal(a):

Pane učiteli

jen se trochu popletla slova, nebo spíše slovosled, ale víme o čem je řeč, to je hlavní. Ale mělo by se uvažovat o tom, že islám by se u nás měl zakázat, aby nedocházelo k takovým omylům, že se do státní školy hlásí islamisté. Islámské školy tu zatím nemáme, chvála Bohu.
Ovšem, co my tady zmůžem, jestli někde došlo k nějakým dohodám mezi nějakými mocnostmi a my (EU, nebo USA) jsme slíbili za ropu nějaké islamské ústupky.
16. 11. 2013 | 14:50

pamětník napsal(a):

Ivane Hochmanne,
rozumím Vám velmi dobře. :)
16. 11. 2013 | 15:09

Richard napsal(a):

když ředitelka (nebo kdokoliv jiný z personálu či studentů) považuje nošení pokrývky hlavy ve škole za neslušnost, ať jí nenosí, když nechtějí, ať sami naplňují své slušnosti, zákaz směrem k jiným (ať už nosit, či odložit) je jen buzerace moci a vměšování se do soukromí jiného...vnucování své "ředitelské víry" jinému...

to není obraz skutečnosti, to je skutečnost zanesená ve školním řádu...
16. 11. 2013 | 15:11

Zdeněk Brom napsal(a):

Ivan Hochmann :

Trefil jste to přesně: na nekonečné dotírání nekonečné odpovídání.

Je s podivem, že přátelé z řad praktikujících muslimů "kvetou" z těchto militantních vyznavačů islámu ještě víc, než moje maličkost. Islámm sám o sobě obsahuje hluboké moudrosti, ale co z něj někteří udělali, to je k podivu. Inu, ona ta komunistická myšlenka zpočátku také vypadala jako skvělá věc a skončilo zhusta terorem.

Navíc teď žijeme v etapě údivu. Švédové jsou v údivu z toho, co jim roste za nezvladatelné výrostky, angličané jsou v údivu z toho, jak se Romové chovají v jejich vlasti. Mnozí se nediví. Jen si ťukají na čelo.
16. 11. 2013 | 15:24

Zdeněk Brom napsal(a):

Komunista z Lehman Brothers:

Výměnou nicku se moudrosti nedopracujete. Stále vše při starém.
16. 11. 2013 | 15:25

Viola napsal(a):

Richarde

jak bylo na Stodolní, nebyli tam také nějaké šátky? Nezdá se vám už o těch šátcích? Už konečně pochopte, že do státní školy nepatří islamismus, šátky na hlavách žen z islámské země jsou znakem islamistů a něco si přečtěte o islamistech, to je mnohem horší, než komunismus.
16. 11. 2013 | 15:27

Zdeněk Brom napsal(a):

Viola:

Máte pravdu. Stačí trochu upravist slovosled a je to.
16. 11. 2013 | 15:29

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

To je Váš soukromý názor. Nevnucujte ho druhým.
16. 11. 2013 | 15:32

siven napsal(a):

Zdeněk Brom – Problém je, že jeden naivní jedinec nechápe rozdíl mezi šátkem a hidžábem. A to proto, že vůbec nemá páru o tom, co hidžáb v praxi znamená a čeho je de facto svědectvím. To by musel žít v Birminghamu nebo Marseille, či v jakékoli imigrantské čtvrti jakékoli západoevropské země, která nemá několik tisícovek, nýbrž několik milionů muslimů.

V jeho pitomé hlavě je hidžáb kus šátku a tím to hasne. Nezná vůbec reálie, komunikaci a tradice muslimů, neví o konkrétních problematikách spjatých s jeho nošením a vnucováním na místech, kde nemá co pohledávat.

A tak v jeho ultraliberalistické (či snad dokonce anarchistické) palici bude hájit hidžáb do roztrhání těla.

Nikoliv princip laického vzdělávání, respektive tradic západní demokracie. Ten je mu ukradený, nebo ani neví, co to je.

Proč v západních zemích již před více než sto lety (sic!) sdělávali kříže ze stěn škol, proč chodí jeptišky do CÍRKEVNÍCH škol, proč Mustafa Kemal Ataturk sekularizoval svoji zemi, a tím ji modernizoval, tomuto tupounovi zkrátka nevysvětlíte.

Z jeho sebeparodujících se příspěvků je však na místě i otázka, jestli se nejedná o hodně špatného provokatéra.
16. 11. 2013 | 15:36

Richard napsal(a):

"jak bylo na Stodolní, nebyli tam také nějaké šátky?"

nevšiml jsem si, ale viděl jsem dost těžkou rvačku mezi místními vyhazovači a rváči z Polska, nejspíš hooligans. Asi dvacetiletý Polák zůstal se zkrvavenou hlavou na zemi v bezvědomí...Byla to rvačka dvou tlup holohlavců, napadlo mě, že něco podobného se dělo asi kdysi při přepadávání jednoho kmene druhým....
Ženské? Asi ztrácím lovecký instinkt, už to není, co bývalo,...nějak degeneruju...

Ale navštívil jsem i jeden klubový koncert world music. Skupinka asi osmi lidí, včetně dívek bubnovala do transovních, afrických rytmů, tohle bylo skvělé....
Ty holky byly vážně sexy, zvláště, když začaly tancovat ve stylu jakýchsi rituálních námluv. Tyhle rytmy hypnotických, afrických bubnů dokáží člověka, společně s tancem, dovést až ke změněnému stavu vědomí...
Bylo to velmi působivé, energické, na chvíli jsem měl pocit, že jsem v zcela v jiném světě, jakoby se v sále šířila jakási neviditelná, mystická, emoční vlna, která prostupovala snad všemi, nějaká neviditelná "sexuální" vibrace.
16. 11. 2013 | 15:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Cituji: "Tyhle rytmy hypnotických, afrických bubnů dokáží člověka, společně s tancem, dovést až ke změněnému stavu vědomí..."

Pokud bych Vás mohl požádat, tak to udělejte co nejdříve - projděte změněným stavem vědomí. Ne jen nějaké pocity pocity. Pak se znovu vrátíme k té události ve škole.
16. 11. 2013 | 15:53

Zdeněk Brom napsal(a):

siven:

Kéž by byl jen jeden.
16. 11. 2013 | 15:55

Viola napsal(a):

I varhany dokážou hezky vibrovat, Richarde.
Od šátků k vibracím? Zvuk bubnů vibruje tak nějak níže a zvuk varhan prochází celým tělem od hlavy až po paty.
16. 11. 2013 | 15:55

pamětník napsal(a):

Viola:
Kdysi jsem hrával na varhany v kostele, a když na konci jsem válec natočil na fortissimo, cítím to vibrování v celém těle ještě dnes.
16. 11. 2013 | 16:05

pamětník napsal(a):

A dunivé tremolo z pedálu je o mnoho níž než bubny.
16. 11. 2013 | 16:07

Richard napsal(a):

"Pak se znovu vrátíme k té události ve škole"
zb

pane učiteli, vracejte se k čemu chcete, dle osobní libosti, totéž učiním, pokud milostivě povolíte, také já...
16. 11. 2013 | 16:08

Viola napsal(a):

jé, pamětníku, to je hezké. Netušila jsem jak jste talentovaný.
16. 11. 2013 | 16:09

Richard napsal(a):

ano, varhany dokáží být také velmi působivé a vyvolávat vibrace..

energie a vibrace hypnotických rytmů bubnů však mají jiný charakter, navíc jsou spojené s rituálním tancem, s tělesností, která ty vibrace nějak umocňuje a vyvolává jakýsi zvláštní trans...
navíc, když tancují ženy, je to vzrušující...
16. 11. 2013 | 16:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Cituji: ".nějak degeneruju.."

Alespoň v nščem se shodneme.
16. 11. 2013 | 16:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Viola, pamětník:

Kdepak varhany, vážení. Bubny a ženy ... navíc, když tancují ženy, je to vzrušující... ta tělesnost...

Což vysvětluje tu obsesi ředitelkou.
16. 11. 2013 | 16:20

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Nikoli, Richard je typický "hřibař", to je celé.
16. 11. 2013 | 16:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Každopádně si hraje s ohněm.
16. 11. 2013 | 17:07

Viola napsal(a):

Richarde

Já to mám naopak pochopitelně, do transu mě mohou dostat tanečky mužů.
Takové primitivní podupkávání černochů v jejich slámových sukénkách naboso
na písčité zemi, v záři slunce a horku....

Ale to jsme hezky odbočili. Černoši se nechávají muslimy také zblbnout.
16. 11. 2013 | 17:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

To hřibařům nedochází.
Zde to máte v přímém přenosu.
16. 11. 2013 | 17:24

Richard napsal(a):

"Já to mám naopak pochopitelně, do transu mě mohou dostat tanečky mužů.
Takové primitivní podupkávání černochů v jejich slámových sukénkách naboso
na písčité zemi, v záři slunce a horku...."

to chápu Violo...
------------------------
Černoši se nechávají muslimy také zblbnout

a taky křesťany...
16. 11. 2013 | 17:32

Viola napsal(a):

Vím, co jsou houbaři a hřibaři? Žeby ti, co jsou schopni rozpoutat atomovou válku?
16. 11. 2013 | 17:34

Viola napsal(a):

Otázka je, co je pro ně lepší a bližší. Černoši chodili nazí, křesťané jim pomohli zakrýt to, co je pobuřovalo a muslimové to dorazili pytlema na hlavu a nočníma košilkama pro muže.
16. 11. 2013 | 17:38

Richard napsal(a):

Viola
osobně si myslím, že nejlepší by bylo nevměšovat se, jak ze strany křesťanů, tak muslimů, ať si africké kmeny žijí po svém...ať si chodí třeba nazí, když chtějí...je to jejich kultura "víra" a mají na ní právo...
ať si vyberou sami, co je jim nejbližší, to nemůže rozhodnout nikdo z venčí za ně...

"Černoši chodili nazí, křesťané jim pomohli zakrýt to, co je pobuřovalo"

křesťané tím pomohli hlavně sami sobě...

"muslimové to dorazili pytlema na hlavu a nočníma košilkama pro muže"

to stejné, muslimové tím pomohli hlavně sami sobě....
16. 11. 2013 | 17:49

Jakelin de Mailly napsal(a):

Viola

To je skupina spoluobčanů s vlastní filosofií.
Začíná to studentskými léty - indie muzika, batiky, dredy, popírání všeho rozumného /ruku v ruce s tím i toho, co není jako oni/, obrovské "free", maso je vražda, tráva, vodní dýmky, demonstrace a vymezenost vůči čemukoli atd atd...
Některým to zůstává i v dospělosti.
Můj první kontakt s tímto fenoménem byl na gymnáziu, kde se z normálních lidí stali neuvěřitelní trotli.
Pojem "hřibaři" jsme zavedli s kolegou na fakultě, kde jsme byli ostatními ostrakizováni a nazýváni fašisty jen proto, že jsme chodili normálně oblečení a ostříhaní a místo chlastu a fetu jsme chodili sportovat.
16. 11. 2013 | 17:51

Viola napsal(a):

Dík za vysvětlení, houbičky, tak spíše houbičkáři.
16. 11. 2013 | 17:53

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Napsal jsem kolegovi do Německa ohledně toho starého Egypta, je to jeho parketa, takže Vás určitě brzy potěším.
Je něco, co Vás z té doby extra zajímá ?
Abych to kdyžtak upřesnil.
16. 11. 2013 | 17:56

Jakelin de Mailly napsal(a):

Viola

No, to už jsou specifičtí hřibaři :-)
My tenkrát s kolegou Michalem měli namysli ten životní styl a myšlení.
Ale jo, někteří to žrali, občas jezdily záchranky.
16. 11. 2013 | 17:58

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Dendera, nápisy pyramid a Achetaton
16. 11. 2013 | 17:59

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Přírodní droby byly součástí poznání. Co z toho ale nadělali "hřibaři", to děs a běs. Nerozumí tomu a cpou se do toho.

To samé změněné stavy vědomí.
16. 11. 2013 | 18:01

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Ok, myslím, že nebude problém, ale nebude to česky - angličtina nebo němčina.
16. 11. 2013 | 18:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Může být obojí.
16. 11. 2013 | 18:10

Richard napsal(a):

JkM
aha...takže hlubší pocit křivdy proti lidem, kteří Vás údajně ostrakizovali a jejich obraz přenesený na mě...takže typický přenos komplexu, který si teď vyrovnáváte se mnou, no, nakonec proč ne.....
..,ale dredy nenosím, neb nemám z čeho bych je ušmudlal, sjíždím se strojkem dohola..
baťůžek jen na hory
indie muzika = některá je dobrá, třeba čeští The Prostitutes, nebo anglický Tindersticks, jen tak namátkou, v oblasti indie je spousta vynikajících kapel, třeba jako v metalu, punku, rocku, klasické hudbě atd.
"maso je vražda" = maso jím běžně
tráva = nekouřím
vodní dýmka = zkoušel jsem asi dvakrát
demonstrace = nechodím, občas nějakou potkám, naposledy mi zkřížila cestu do parku, trochu jsem se přitom nadýchal slzného plynu
chlast a fet = drogy neberu, občas si dám pivo, ale žádnou zvláštní slast mi to nepřináší....
sport = jako kluk a dospívající jsem hrál deset let závodně hokej, dokonce jsem navštěvoval hokejovou základku...
bohužel jsem kvůli tomu neměl čas chodit ani do pionýra, přitom jsem si to tak přál...Od neděle do pondělí jsem bruslil jak trotl, a oni se tam bavili a hráli ...
16. 11. 2013 | 18:14

Richard napsal(a):

oprava: od pondělí do neděle samozřejmě...
16. 11. 2013 | 18:15

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

nemusíte nám tady vykládat Vaše CV.
Něco je s Vámi v každém případě ne zcela v pořádku, viz
"takže hlubší pocit křivdy proti lidem, kteří Vás údajně ostrakizovali a jejich obraz přenesený na mě...takže typický přenos komplexu, který si teď vyrovnáváte se mnou, no, nakonec proč ne....."
16. 11. 2013 | 18:21

Richard napsal(a):

"takže hlubší pocit křivdy proti lidem, kteří Vás údajně ostrakizovali(ublížili - zasáhli pocit vlastní hodnoty) a jejich obraz přenesený na mě...takže typický přenos komplexu, který si teď vyrovnáváte se mnou, no, nakonec proč ne....."

ano přesně tak...
16. 11. 2013 | 18:31

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Kolega je rychlý, už mi došly první vlaštovky.
Holt, německá důkladnost a spolehlivost :-)
Budu Vám posílat tak, jak to budu dostávat.
Prý tak přímo konkrétně nic nemá, ale že to určitě najdete v těch knížkách.
A že Vás mám pozdravovat.
16. 11. 2013 | 18:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Vyřiďte hluboké díky i od mé osoby.

Kouzelné je, že Richard, který má takový komplex z ředitelky, ukazuje prstíčkem na druhého.
16. 11. 2013 | 18:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

tak já Vám udělám radost:
máte pravdu.

A běžte si zahrát hokej bez přílby.
To jsou ta pravidla, která Vám stále nedocházejí.
Hřibař možná nejste, ale to myšlení máte.
I tou vztahovačností a směšným chytáním se čehokoli, včetně nesmyslných fabulací.
16. 11. 2013 | 18:37

Richard napsal(a):

"tak já Vám udělám radost:
máte pravdu."
JdM

to je zbytečné pane Jakeline, to jde prostě "vidět", není nutné se k tomu přiznávat...

dokonce i podobně reagujete jako kdysi,... našel jste si "stejného" kamaráda, spojence, jako tenkrát na fakultě Michala, ...panabroma se kterým se vzájemně potvrzujete, zhodnocujete, kompenzujete pocit ublíženosti vzájemným "poplácáváním se po ramenou" a předváděním kvalit.....
dokonce se mezi Vámi rozvíjí v tom spojenectví rozvíjí jakási hlubší intimita...propojenost, sdílení...
16. 11. 2013 | 18:50

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richarde,

ono to spíš vypadá, že to jste Vy, kdo si přenáší jakési frustrace z toho, že byl nucen hrát hokej místo hraní si v pionýru /osobně jsem zamlada preferoval ten hokej, s disciplínou jsem neměl nikdy problém/ na tento šátkový, Špokem zmanipulovaný příběh.
Pana Broma považuji za "kamaráda" již delší dobu, dávno před tímto Vaším famózním frestyle tmářstvím.
16. 11. 2013 | 18:56

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Pocit ublíženosti? Kdeže by se vzal? Z Vás? :)))))))

Pan Jakelin de Mailly je vědec - historik, takže nás mnohé spojuje.
16. 11. 2013 | 19:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Richard by nehrál hokej bez přilby, ale vzal by si šátek.
16. 11. 2013 | 19:04

Zdeněk Brom napsal(a):

Richarde:

Dobrá rada pro Vás:

http://www.youtube.com/watch?v=9RHk-bwGofM

Držte to v rovnováze. Dá se to naučit.
16. 11. 2013 | 19:11

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Vědátorství si nechávám na stará kolena :-)
Teď žiji a je to moc fajn !
Hlavně, nějakou dobu jsem učil, takže Vám v mnohém rozumím.
A máme spoustu společných zájmů.
Doufám, že vyjde to jaro !

Ano, vzal by si šátek :-)))
Nebo - kdyby musel chodit do pionýra, byl by dnes frustrován, že nehrál hokej.
16. 11. 2013 | 19:12

Richard napsal(a):

hrát hokej jsem nebyl nucen, zvolil jsem si svobodně, byť na jiné věci nezbylo mnoho času ani sil, byť dřina to byla často trotlovská...

s tím pionýrem to byla spíše nadsázka...

spojenectvím jsem měl na mysli Vaši reakci (situační vztahování se k panubromovi) na tuto situaci, kdy já = hříbař...
16. 11. 2013 | 19:13

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Richard asi není hřib. On by rád hřibem kdysi byl, ale něco nebo někdo ho držel zpátky. Tak si to vynahrazuje teď a jinak. "Vybouřený hřib" vypadá jinak. Tohle jsou spíš prožívané fantasie.
16. 11. 2013 | 19:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

V podstatě bych se definoval jako "hřib experimentátor", který měl hoooodně velké štěstí.

Kéž by vyšlo.
16. 11. 2013 | 19:17

Richard napsal(a):

"Richard by nehrál hokej bez přilby, ale vzal by si šátek."

největší hokejové legendy minulosti hrály bez přilby, i Gretzky tuším hrál chvíli bez, pak si nasadil jen takovou skořápku, aby se neřeklo....
teď už by to byla sebevražda, hokej je jiný, helma má svůj význam...
16. 11. 2013 | 19:17

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Nepovídejte? Bez přilby, s odkrytou hlavou? A bez šátku? No vidíte, a já si myslel, že bez šátku pořádný hokej ani není možný.
16. 11. 2013 | 19:21

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

"helma má svůj význam..."

Jste tedy schopen rozpoznat význám školního řádu ?
16. 11. 2013 | 19:21

Jakelin de Mailly napsal(a):

"já si myslel, že bez šátku pořádný hokej ani není možný."

Bingo.
16. 11. 2013 | 19:22

Richard napsal(a):

"Richard asi není hřib. On by rád hřibem kdysi byl, ale něco nebo někdo ho držel zpátky. Tak si to vynahrazuje teď a jinak. "Vybouřený hřib" vypadá jinak. Tohle jsou spíš prožívané fantasie. "
zb

téda, Vy nejen že učitel se smyslem pro dobré mravy a vybrané chování, ale také pronikavý analytik...přidávám do archívu..."Richard jako neseberealizovaný hřib"...
myslíte, že když se dívám do zrcadla, představuji si jaké by to bylo mít krásné dredy až po pás, na zádech indie baťůžek s obrázkem marihuanového listu a plackou "punks not dead"?
Myslíte, že je to můj nenaplněný ideál?...
16. 11. 2013 | 19:26

Richard napsal(a):

"helma má svůj význam..."
Richard

Jste tedy schopen rozpoznat význám školního řádu ?
Jkm

JkM
máte pocit, že význam zákazu nošení šátku ve škole je stejný, jako nutnost nošení přilby v současném hokeji?
---------------------
"Nepovídejte? Bez přilby, s odkrytou hlavou? A bez šátku? No vidíte, a já si myslel, že bez šátku pořádný hokej ani není možný.!
zb

vím vím, myšlení Vám jde občas trošku šejdrem, všiml jsem si už před časem.....
16. 11. 2013 | 19:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Myslím, že především nevíte, co se sebou. Ta obsse z ředitelky tu trčí jak bolavý palec.

Ne zrcadlo, o to nejde. Jdete na koncert bubnů, ale překročit práh se neodvážíte.
16. 11. 2013 | 19:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Je snad povinné myslet "rovně". To je zasahování do soukromí.
16. 11. 2013 | 19:37

Richard napsal(a):

zdenekbrom
jaký práh máte na mysli?
16. 11. 2013 | 19:39

Richard napsal(a):

"Je snad povinné myslet "rovně". To je zasahování do soukromí"

fakt?
není to povinnost, klidně si myslete třeba obloukem...
16. 11. 2013 | 19:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Tose fakt ptáte váženě?
16. 11. 2013 | 19:41

e.m. napsal(a):

Vážený pane Špoku,
toto zjištěno z vyjádření ředitelky:
http://www.szs-ruska.cz/aktuality2

Nejsem si jistá, zda událost nebyla něčím jiným, než čím se jevila - např. incidentem řízeným z pozadí, s neznámou motivací.
Pokud ředitelka situaci s žákyněmi probrala předem a učinily jakousi dohodu - jak byste viděl její pozici? Co měla podle Vás správně dělat?
16. 11. 2013 | 19:44

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

šátek ve škole vs. helma v hokeji
Oboje je na základě uznaných pravidel.
16. 11. 2013 | 19:45

Richard napsal(a):

JdM
v prvním případě slouží pravidla jako prostředek buzerace autoritářské moci, v druhém mají svůj opodstatněný bezpečnostní význam...
----------
zdenekbrom
nevím, na co myslíte, že bych se měl ptát váženě..
16. 11. 2013 | 19:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

S tím prahem.
16. 11. 2013 | 19:51

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Cituji:"v prvním případě slouží pravidla jako prostředek buzerace autoritářské moci, v druhém mají svůj opodstatněný bezpečnostní význam..."

To mu to trvalo :)
16. 11. 2013 | 19:52

Richard napsal(a):

s tím prahem
zb
ano, měl jsem na mysli ten práh...
16. 11. 2013 | 20:00

Jakelin de Mailly napsal(a):

Richard

za toho hřibaře se Vám omlouvám, ale to myšlení bohužel máte.
Chodíte do zaměstnání ?
16. 11. 2013 | 20:01

Richard napsal(a):

JkM
nemusíte si mi omlouvat, nijak se mě to nedotklo...
nezlobte se, ale na některé otázky ze svého soukromí Vám zde odpovídat nebudu...

nevím, co si představujete pod "myšlením hřibaře"...
16. 11. 2013 | 20:05

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Četl jste Junga.
16. 11. 2013 | 20:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy