Jak neodložit odložené školné

17. 06. 2010 | 16:06
Přečteno 5902 krát
Odložené školné se dnes skloňuje ve všech pádech. Kdo se v dané věcí neorientuje vůbec mohl klidně dojít k závěru, že odložené školné je odložené proto, že jeho zavedení všechny dosavadní vlády odkládaly. Ano odkládaly, ale proto se školnému neříká odložené. Školnému se říká odložené, protože ho lidé nemají platit jako chudí studenti, ale až později (odloženě) jako úspěšně vydělávající absolventi. Ale ani toto vysvětlení k objasnění termínu odložené nestačí.

Jedna věc je odložené školné z pohledu studentů a druhá věc je odloženost školného z pohledu školy.

Varianta A: Pokud nemá být školné odložené z pohledu škol (z pohledu škol přímé školné), musí studentům někdo na školné půjčit. Může to být stát či banky, kteří studenta v podstatě založí, poskytnou půjčku, aby škola dostala peníze hned. Má to jediný, ale velký problém. Stát na půjčky musí někde schrastit peníze. Pokud je nenajde, může nechat do věci vstoupit banky, které rády půjčí, ale musí se dobře vyřešit regulace, protože banky hodně zajímá zisk a půjčky musí být stejné pro všechny a bezrizikové s nízkým úrokem (o tom v příštím blogu).

Varianta B: Z pohledu školy bude školné odložené tehdy, když stát ani banky studentům na školné nepůjčí a škola bude dostávat školné splácené až z budoucích příjmů svých absolventů. Tato variata má svá pro ale i zásadní proti.

Hodně příjemné pro stát je, že na půjčky v této variantě nemusí shánět žádné peníze. Shánění peněz je totiž pro stát velký problém v současné situaci obřího deficitu a vize dlouhodobě rostoucích nároků penzijního a zdravotního systému. Šlo by řádově o jednotky miliard korun na půjčky ročně pod dobu 10-15 let. Teoreticky jde o systém motivující školy ke zkvalitňování vzdělávací nabídky, protože se jim to na splátkách jejich úspěšných absolventů pozitivně vrátí. V praktické rovině to ale není tak optimnistické, protože manažerský výhled a zodpovědnost dnešního vedení škol je 4- 8 let a nikoliv 15 a více let, kdy se teprve začnou škole splátky vracet.

Z pohledu škol je toto řešení nezajímavé, protože na peníze ze školného by musely čekat dlouhá léta než student absolvuje a potom ještě řadu let než začně pořádně vydělávat a splácet. Z pohledu studentů to také není zajímavé, protože jim sice vznikne závazek splácet školné, ale škola z něho pro studenty nemůže nic pořídit, ani zaplatit kvalitní profesory ani zajistit lepší vzdělávací podmínky. Peníze na to totiž přijdou až když už bude student ze školy pryč. V odborné literatuře se tento model nazýva Human Capital Contracts . Nevím o zemi, kde by to fungovalo celoplošně. Byly pouze pokusy některých škol v USA.

Takže nová vláda musí na misky vah položit uvedené výhody a nevýhody obou variant A a B, zvážit pro a proti a rozhodnout se. Kdyby bylo pouze po mém a měl bych ročne v kapse pár miliard korun, zavedl bych odložené školné pro studenty a přímé pro školy, tedy plnou podporu půjček. Ale věc budou muset posoudit a rozhodnout politici.

Vládě se nabízí i kompromisní varianta. Pokud se sehnání několika miliard ročně (ony se státu vrátí, ale až na splátkách za 10 a více let a to se již současné vlády netýká) ukáže jako nepřekonatelný problém, potom lze půjčovat jen na část školného (přímé pro školy, nepřímé pro studenty) a zbytek řešit odložením splátek (nepřímé pro školy, nepřímé pro studenty). Řešení v celém spektru mezi krajními variantami A a B navrhla již dříve Bílá kniha terciárního vzdělávání (paragrafy č.117 a 118).

Samozřejmě ještě existuje varianta přímého školného z pohledu studenta (platba na dřevo bez půjčky). Takové školné je přirozeně přímé i z pohledu školy. Má výhodu v tom, že stát nemusí nikde shánět peníze na půjčky a nikdo se nemusí starat o výběr a vymáhání budoucích splátek. V jednoduchosti je síla, ale toto řešení má i obrovské negativní dopady na přístup ke vzdělaní, ochotu lidí studovat a vede k promarňování talentů. Možnost splatit školné přímo na dřevo by tedy měla existovat jako studentem volitelná. Student, by ale měl mít vždy možnost si libovolnou část školného odložit.

Variantu přímého školného z pohledu obou - škol i studentů - původně navrhovala TOP09 a také Univerzita Karlova. Ta druhá ovšem měla na mysli velmi nízké částky v řádu jednotek tisíc a zřejmě stejné pro všechny školy a obory.

Všechny varianty které preferuje ODS i VV představují školné odložené z pohledu studentů. Zda uvažují i o určité odloženosti školného z pohledu škol mi zatím není úplně jasné.


=======================================
Z Bílé knihy terciárního vzdělávání (paragrafy č.117 a 118)

Odložené a kontingenčně splácené školné

117. Princip odloženého a kontingenčně spláceného školného, jak funguje například ve Velké
Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Holandsku (OECD 2008d/289) spočívá v tom, že studenti
si mohou odložit splátky školného do doby po absolvování školy (odložené školné), a to formou
procentní výměry z jejich příjmů převyšujících určitou minimální úroveň (kontingenční
splácení).26 V následujícím je stručně popsána podstata mechanismu. Poznámky k možnému
rámci institucionální realizace v České republice jsou uvedeny samostatně.
118. Student bude mít možnost školné zaplatit škole okamžitě (přímé školné). Ochota či schopnost
platit školné okamžitě nesmí škola zohledňovat při přijetí studenta. Je možno zvážit zavedení
motivace k okamžitým platbám školného formou snížené sazby školného: (i) čím více
bohatých studentů zaplatí školné hned, tím více prostředků zbude ve fondu půjček na fi nanční
pomoc ostatním potřebnějším studentům, tj. na půjčky pro větší počet zájemců nebo vyšší
stropy půjček, (ii) díky neúročení půjček během studia získávají příjemci půjček slevu také, ač
nepřímo.Student bude mít vždy možnost získat odklad platby školného až na období budoucích
příjmů. V takovém případě škola obdrží část školného za studenta hned ze systému průběžného
fi nancování půjček (záloha na odložené školné). Druhou část školného bude škola získávat se
zpožděním (zpětné platby) z kontingenčních splátek absolventa. Podíl zálohovaného školného je
třeba nastavit. Každé nastavení má svá pro a proti. Čím větší podíl přímého školného, tím více
prostředků budou mít školy okamžitě a s jistotou k dispozici, ale o to větší budou fi nanční nároky
na založení průběžně fi nancovaného systému půjček. Naopak, čím větší podíl budou mít
zpětné platby školného, tím nejistější budou tyto příjmy, ale tím více budou školy zainteresované
na tržní úspěšnosti svých absolventů a na budování svých absolventských sítí. V počátečním
období reformy je žádoucí dát velkou váhu přímému školnému s ohledem na kratší horizont
manažerského rozhodování na školách a s ohledem na nejistoty generované přechodným obdobím.
Posléze, jak se bude usazovat nový systém řízení škol a začnou fungovat nové konkurenční
samoregulační mechanismy, bude možné posilovat váhu zpětných plateb školného.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Taky by nebylo od věci pevně stanovit pravidla, kdy tedy bude školné nutno platit. Objevují se návrhy, že ař po dosažení určitých příjmů. Pak ale budou znevýhodněni pilní a pracovití studenti, pro které nebude problém vydělat si pár stovek měsíčně a školné platit přímo, kteří následně na tu kritickou mzdu nedosáhnou. Bude jim pak stát školné vracet?
17. 06. 2010 | 16:12

irinek napsal(a):

Bude-li se platit školné až po dosažení určitých příjmů,ptám se,kdo a jak to bude sledovat.Asi bude nutné zřídit nějaký personálně silně dotovaný úřad,nebo vláda vypustí do ulic tisíce Bretschneiderů,aby sledovali,kolik ten který bývalý student vlastně vydělává a od kterého okamžiku už musí platit.Velký brácha si opět bude mnout ruce.
17. 06. 2010 | 17:28

almost glossed™ napsal(a):

irirnek: Samozřejmě zástup úředníků v bance a na úřadu XXX bude mít přístup ke KAŽDÉ transakci do konce produktivního věku. Co kdyby náhodou přišla větší platba odjinud než od zaměstnavatele?

Vznikne obří šmírovací instituce napojená jak na finanční úřady tak na banky.

Blahopřeji studentům k "moderní" volbě knížete. Jistě jsou se svou volbou spokojeni.
17. 06. 2010 | 17:33

blue jay napsal(a):

@almost glossed™ ,

ja mel "student's loan" v Canade. Pomerne podobny system jakej ma Australie...atd. A predstav si ze jsem to zplatil do 2 let. A NIKDO me pak nesmiroval a nesmiruje do dnes. Ale ty asi mas lepsi zkusenosti co se tyka studentskych pujcek. Na jake VS jsi to bu,bu,bu vystudoval?
17. 06. 2010 | 17:44

jogín napsal(a):

Nejlepší studenti pro školu s odloženým školným jsou rychlokvašky z Plzně. Na škole nezaclánějí, neotravují pedagogy a školné je jisté a vysoké (pokud bude dle výše platu).
17. 06. 2010 | 17:49

Ivan napsal(a):

Připadá mi to, jak "CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY". Kdy s přesvědčením politici diskutují o něčem a neví, jak na to. Tak závažné věci, by měly být připraveny a odbotně prodiskutované. Podobně proběhla reforma zdravotnictví. Pro udržení moci a prosazení svých myšlenek, musíme něco podepsat a zainteresovat koalici, je to nezodpovědné, to není politika, tp je blábol, ze kterého vybruslíme, tím, že prohlásíme: "TO ZADÁME REZORTU, TEN TO VYŔEŠÍ". To je politický alibismus - z něčím začnu a nakonec to sám nepoznám.
17. 06. 2010 | 17:50

blue jay napsal(a):

A jeste neco almost glossed™

Knize projezdil hodne sveta. Vsude se neco naucil a tak ma prehled. Otazka almost glossed™ . Byl jsi nekdy za humny sve vesnice?
17. 06. 2010 | 17:51

Béda napsal(a):

"Národní studentská reprezentace varuje před nezodpovědným zavedením školného

Vyjednavači ODS, TOP 09 a VV se dnes shodli na zavedení systému odloženého školného. Dosud však nebyl veřejně předložen jediný nevyvratitelný argument, proč by školné mělo být zavedeno. Zpoplatnění studia neřeší současné problémy českého vysokého školství, nezvyšuje kvalitu vzdělání a také nemůže být prostředkem, jak trvale vyřešit hluboké podfinancování sektoru terciárního vzdělávání.

Slabiny systému odloženého školného se jasně ukázaly při implementaci v zemích jako je Austrálie, Velká Británie nebo Nizozemí - tedy zemích, jimiž se autoři české verze reformy inspirují. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že systém odložených splátek vede k soustavnému skokovému zvyšování školného. V důsledku jeho zavedení dochází také k poklesu veřejných výdajů na vysoké školství.

Zpoplatnění studia se systémem odložených splátek také vedlo v Británii a Austrálii ke zvyšování nákladů na chod sektoru vysokých škol. V žádné z těchto zemí ovšem nedošlo k prokazatelnému zvýšení kvality poskytovaného vzdělání (nezvyšovaly se například ani platy vyučujících). Nezvýšila se ani motivace studujících, ať už je tento pojem definován jakkoliv.

Systém odloženého školného počítá s tím, že absolventky a absolventi vysokých škol budou mít v budoucnosti nadprůměrné příjmy. Postupné splacení dluhu za školné pro ně tudíž nemá být výraznou zátěží. Konkurenční výhoda absolventů na trhu práce se ovšem s jejich rostoucím podílem v populaci snižuje a postupně tedy také klesají jejich platy.

Odložené školné bylo navíc ve všech zemích, kde bylo zavedeno, několikrát zvýšeno – a ve Velké Británii se nyní uvažuje o dalším, téměř dvojnásobném zvýšení. Postupně tak roste nejen dluhová zátěž absolventů, ale i doba splácení školného. Systém zpět dostává méně peněz, než očekává, a stoupá nebezpečí dalšího zadlužování státu. Tato rizika jsou příliš vážná, a to zejména v době ekonomické krize.

Studium na vysoké škole nemá být jen nástrojem zvyšování budoucího příjmu (ostatně tato přímá úměra - čím vyšší vzdělání, tím vyšší příjem - se podle posledních britských studií ukazuje jako neplatná). "Zavedení – a zejména postupné zvyšování – školného zásadním způsobem mění vztahy vysoké školy k vyučujícím i studentům. Na mnoha univerzitách v Británii dnes mizí akademická kultura, z center vzdělanosti se stávají pouhá místa výcviku, která uspokojují krátkodobé potřeby trhu práce." říká Miroslav Jašurek, předseda SK RVŠ.

České vysoké školství potřebuje účinné a odpovědné změny, zejména diverzifikaci vysokých škol a stabilní ekonomické prostředí (např. ve formě kontraktového financování). Bez těchto změn neporoste kvalita vysokých škol – ani konkurenceschopnost jejich absolventů.

O SK RVŠ:
Studentská komora Rady vysokých škol je národní reprezentací vysokoškolských studentek a studentů českých vysokých škol. Hájí zájmy studujících v jednáních s orgány státní správy i samosprávy (Parlament ČR, ministerstva, kraje) a zastupuje české studentky a studenty v mezinárodních organizacích jako Evropská studentská unie (ESU) nebo Evropská federace doktorandů (EURODOC). Je součástí Rady vysokých škol, reprezentace akademických obcí vysokých škol. V současné době sdružuje všech 28 veřejných a státních vysokých škol a 9 soukromých vysokých škol."
17. 06. 2010 | 18:25

blue jay napsal(a):

Beda napsal,
"Slabiny systému odloženého školného se jasně ukázaly při implementaci v zemích jako je Austrálie, Velká Británie nebo Nizozemí - tedy zemích, jimiž se autoři české verze reformy inspirují. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že systém odložených splátek vede k soustavnému skokovému zvyšování školného. V důsledku jeho zavedení dochází také k poklesu veřejných výdajů na vysoké školství.

Zpoplatnění studia se systémem odložených splátek také vedlo v Británii a Austrálii ke zvyšování nákladů na chod sektoru vysokých škol. V žádné z těchto zemí ovšem nedošlo k prokazatelnému zvýšení kvality poskytovaného vzdělání (nezvyšovaly se například ani platy vyučujících). Nezvýšila se ani motivace studujících, ať už je tento pojem definován jakkoliv. "

Dej sem odkaz odkud to mas Bedo. Ja mam practicke zkusenosti z Canady. Jake mas ty mimo jen kritizovani a negatismu?
PS. Uz spolkni tu vyhru Bedo a prestan fnukat ala Paroubek. Vyhral jsi tak se raduj!
17. 06. 2010 | 18:32

blue jay napsal(a):

Bedo?
Ocekavam links na ty tve "analyzi". Doufam ze nejsou z Britskych Listu odkud jak se zda mas svou veskerou odbornou "zahranicni" moudrost. Studoval jsi nekdy? A pokud ano tak v "zapadni" zemi? Bavil jsi se nekdy se studenty VS z USA, GB,Australie, NZ, Canady o tom jak tam "skolne" funguje? A nebo tu jen foukas oranzove bubliny?
17. 06. 2010 | 18:41

blue jay napsal(a):

Umis Anglicky Bedo?
Rad bych ti poslal material jak "skolne" funguje v Canade. Nehodlam to pro tebe prekladat, je to dost dlouhe.
17. 06. 2010 | 18:47

sasa napsal(a):

blue jay, neni treba ocekavat, uz je to tady, 20% kraceni prispevku na doktoranda, 10 na magistra a 5% na bakalare.
http://pravo.novinky.cz/zpr...
17. 06. 2010 | 19:09

Skogen napsal(a):

Beru to tak, že aby virtuální peněžní systém nezkolaboval, je nutné sehnat další dlužníky. Tedy v žádném případě školné v řádech tisíců, jak navrhovala UK, ale v řádech desítek tisíc. Vcelku bez potíží i odložené školné, splatné až produktivním absolventem. Virtuální peníze si s tím poradí.

Není mi sice jasné, jak by byly vymáhány prostředky poté, co by student odešel do zahraničí. Mohlo by to třeba znamenat, že by odcházel každý druhý ;)
17. 06. 2010 | 19:11

Alex napsal(a):

Heleďte autore, mně trochu připadáte jako vymývač mozků. Dobře přidal jste další materiál proč školné. Jen mi ale sdělte, proč nám nepodáte informace i z druhé strany? Hezky seznam zemí, kde se školné neplatí a proč. Jak to tam sáfryš může fungovat, když Vy jste uvedl dle Vás nezpochybnitelné důvody pro to školné. Že by tam, kde to školné stálo vš školství za zdrávaskrálovno?
17. 06. 2010 | 19:24

sasa napsal(a):

Skogen, navrhuji financovat rozjezd skolneho pomoci VS poplatku, ktery zaplati vsichni stavajici absolventi VS behem 1-5 roku podle sveho nadprumerneho prijmu
17. 06. 2010 | 19:24

blue jay napsal(a):

to sasa, Skogen, Alex...
nekdo vas nuti studovat? A kdo z vas 3 to dela? Studujes Skogene? studujes saso? studujes Alexi? A nebo tu jen kecate protoze CSSD prohrala volby? Me pripadate Paroubka. Vse co my nemame radi je spatne. Me ale zajima jestli vy tri ubreceni socanci vubec mate osobni zkusenosti s tim o cem kecate. Me se zda ze je to jen emotivni bliti.
17. 06. 2010 | 19:35

blue jay napsal(a):

Studujes saso?
17. 06. 2010 | 19:38

Skogen napsal(a):

Budete-li vázat školné na VŠ na nadprůměrné příjmy, spousta oborů zůstane ušetřena. Navíc, budou zohledněny příjmy jen s vazbou na vystudovaný obor, anebo bude platit i ten absolvent, který náhodou vyhraje ve sportce? Co šedá ekonomika, nebudou absolventi motivováni brát část příjmů "bokem na ruku" a stát přijde o daně a pojistné? Jak tedy zajistíte, aby platil i ten, kdo se s českým diplomem vystěhuje do Číny?
17. 06. 2010 | 19:41

blue jay napsal(a):

Skogene,

S lidmi jako ty to CR urcite vyhraje. Vetsiho pesimistu nez ty jsem ve svem zivote zatim nepotkal. Proc jsi tak nestastnej skogene? Osud ti nepral? A nebo jsi misto prace jen nadaval? Babo rad.
17. 06. 2010 | 19:44

Skogen napsal(a):

blue jay, mám zkušenost. Podle mého přesvědčení se vzdělání vyplatí i tehdy, jestliže absolvent nenajde místo přímo na trhu práce.. Vzdělanost se vždy vyplácí. V našich reáliích si to uvědomila i Marie Terezie a Josef II., když vycítili potřebu modernizovat Rakousko-Uhersko.
17. 06. 2010 | 19:44

Skogen napsal(a):

blue jay, nedělejte si obavy :)
17. 06. 2010 | 19:45

Sladký napsal(a):

Blue Jay, z tvého písemného projevu ta kvalitní vzdělanost přímo vyzařuje.:-D Pokud jsi opravdu studoval,příliš ti to nepomohlo.A nemám na mysli jen primitivní větnou stavbu a gramatické chyby,ale stejně primitivní úroveň myšlení a argumentace.
17. 06. 2010 | 19:58

iga napsal(a):

blue jay

myslim, ze nema smysl tady rejpat do ostatnich diskutujicich.
Ta vase kanadska zkusenost mi pripada velice zajimava.

Mohl byste napsat, jak to v te kanade tedy funguje?

Muzete poslat i link (anglicky).

Je tam skolne vazano na na dosazeni urciteho prijmu, podobne jako se to planuje u nas?

Na cele mistni "akci skolne" me desi a odpuzuje to, ze pusobi velice diletantsky. Ceske skolstvi ma hromadu problemu, ktere je treba resit. Zavedeni skolneho na VS se mi jevi velice problematicke - cela reforma ma velice vagni formu, jen na tom zavedeni skolneho se usilovne maka.
17. 06. 2010 | 20:36

iga napsal(a):

Nejprve by bylo prece bylo dobre sumarizovat problemy, ktere je treba resit. Seradit je podle dulezitosti, navrhnouk kroky k jejich reseni, predlozit je verejnosti (odborne) a pak je uvest v praxi.
Zatim to vypada tak, ze si politici rekli: je treba zavest skolne a ted resi jak na to a jak to navleknout, aby to vypadalo, ze to nejake problemy opravdu vyresi...
17. 06. 2010 | 20:40

David napsal(a):

Aktuálně.cz:

Tisíce volných míst na VŠ: Školné může vyhnat Slováky

14:15 | Dnes 17.6.2010

Veronika Suchá

Praha - Studentů ze Slovenska na českých vysokých školách rok od roku přibývá. Trend posledních let ale můžou zastavit plány budoucích vládních stran na zavedení školného. Na Slovensku se totiž studuje zadarmo a podle prohlášení možné budoucí slovenské premiérky Ivety Radičové to tak i zůstane.

Ve slovenských médiích už se mluví o tom, jak by si tamní vysoké školy s náporem zájemců poradily.

Počty studentů nejsou zanedbatelné - na veřejných vysokých školách (tedy bez školného) studuje v Česku šestnáct tisíc slovenských studentů. Nemusí nic platit, protože i studium ve slovenštině se bere jako studium v mateřském jazyce a je tak zdarma. Dalších šest tisíc Slováků školné v Česku platí už nyní, protože studují na soukromých školách.

Kdy budou platit, ptají se školy

České vysoké školy se odlivu studentů neobávají, spíš řeší, jak budou takzvané odložené školné, které se platí až po skončení studia, od zahraničních studentů vymáhat. Cizinci na českých školách tvoří 8 procent všech studujících.

"To se týká školného i studentských půjček. Člověk má začít platit, až dosáhne průměrného příjmu. Ale v jaké zemi," ptá se Heda Čepelová ze Studentské komory Rady vysokých škol. Podle ní to bude vyžadovat složitou komunikace mezi úřady jednotlivých států.

"V registru, který bude sledovat příjmy, jsou podle už existujících návrhů jenom lidé, kteří zůstanou pracovat na území České republiky. Byla to jedna z připomínek, které jsme vznesli."

Obavy o vymahatelnost odloženého školného vyjádřila i Univerzita Karlova, kde studuje na šest tisíc studentů ze zahraničí.

"U odloženého školného opakujeme své zásadní obavy z nemalých vedlejších nákladů na správu celého systému a z komplikované možnosti následné vymahatelnosti," stojí v prohlášení UK.

Zájem o studium Slováků v Česku v posledních letech prudce stoupl. V roce 2001 studovalo v Česku celkem 5159 slovenských studentů. V letošním akademickém roce jejich počet překročil 22 tisíc.

Přesné statistiky, jaké obory u nás slovenští studenti nejčastěji studují, nejsou. Podle Viktora Smieška, předsedy slovenské Rady vysokých škol, by ale tamní školy nápor navrátilců zvládly.

"Předpokládám, že žádná naše vysoká škola by je neodmítla pro nedostatek místa. Mimo jiné proto, že dostáváme peníze na provoz hlavně podle počtu studentů," řekl deníku Aktuálne.sk Smieška. Podle něj odcházejí do Česka kvalitní studenti a jejich návrat by mohl slovenským vysokým školám i prospět.

Odlivu se nebojíme

Problém by mohl nastat jen u konkrétních oborů. Přesné statistiky o tom, co kteří Slováci u nás studují, ale nejsou.

"Kdyby v České republice studovalo třeba dva tisíce mediků ze Slovenska a všichni by se chtěli vrátit, tak to naše lékařské fakulty nezvládnou," odhadl Smieška.

Ani na českých univerzitách nepanuje panika z odlivu studentů.

"Masarykova univerzita se neobává odlivu studentů po zavedení školného. Studenti, ale možná budou více zvažovat výběr studijního oboru," domnívá se rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.
17. 06. 2010 | 20:42

ujo napsal(a):

Zdá se, že pravice je nepoučitelná:
problémy zdravotnictví začal Julínek řešit nic reálně neřešícími ovšem politicky katastrofálními poplatky;
u školství se to asi zopakuje.
Jsou doopravdy tak chytří?
Nebo je vidina zisku (např. pro banky) tak neodolatelná?
17. 06. 2010 | 21:06

Jana napsal(a):

Ani nevím proč, ale připadá mi to jako problém státních maturit.Kolik milionů už jejich zavedení, pardon ,nezavedení stálo? Nebylo by jednodušší se školným začít malou částkou, která by nikoho nezruinovala,postupně vychytat všechny"mouchy"a teprve pak,po této zkušební době to uvést řádně do života?
17. 06. 2010 | 21:21

martys napsal(a):

doufám, že tahle zhovadilost nikdy nevstoupí v platnost...jsou tu sice náznaky (studenti medicíny utíkající sobecky do rakouska apod.) které by k takovému kroku opravnovaly, ale nevýhody jednoznačně převažují
17. 06. 2010 | 21:35

Targus napsal(a):

To Daniel Münich:

Spousta žvástů o ničem směřující a masírující veřejnost k jedinému cíli. Platit za školu předem na dřevo.

Tak to řeknu hned a nedělám u toho opičky, Münich.

Podobné žvásty patří na hnůj.
17. 06. 2010 | 21:48

Targus napsal(a):

To Jana:

Už jste viděla třeba spustit "malý Temelín" jen tak zkušebně, co to udělá?
Tohleto "zkušební spouštění" se tu provozuje asi tak 20 let a výsledek je nasnadě. Dluh přesahující bilión a rostoucí čím dále vyšším tempem.
Jakákoli sebenší změna ekonomických parametrů má dalekosáhlé důsledky, ale žádný tupec ani tzv. "odborník" to ještě jaksi nepostřehli.
17. 06. 2010 | 21:53

Targus napsal(a):

To iga:

Přesně, leč zbytečně.
Blbec je nepoučitelný.
17. 06. 2010 | 21:56

Targus napsal(a):

To neo:

Jak je Vás může napadnout, že pilný a pracovitý student by hravě nepřekonal laťku pro placení odloženého školného?

Snad mi nechcete nakecat, že nejsem jediné netáhlo na světě?
U prvního Münichova zvratku jste to viděl přece úplně jinak. Tam jste tvrdil, že kdo má diplom a nebude vydělávat vysoko nad průměr, zaslouží nakopat do zadku a nahnat k lopatě, a teď tohle...
17. 06. 2010 | 22:03

Alex napsal(a):

blue jay
já už mám studia za sebou a moje dcery obě taky. Díkybohu. Vy netušíte, že mně nejde o to školné, ale o tu kvalitu škol.
Školné je jen logickou bariérou proti dnes již 3-ojnásobnému počtu studentů a vš jako maraků, jako důssledku pitomosti platby státu vš za hlavu studenta. Blbý systém, ještě blbější řešení. Školné jen vyřadí ty, jež na to mít nebudou. Nic víc nic měné. S kvalitou škol to ani nehne ba ani s tou dírou, kterou ten systém dělá ve státním rozpočtu - dlouhodobě zcela jistě.
17. 06. 2010 | 22:59

Da.Rock napsal(a):

Nechápu, proč se pořád vymýšlejí dávno vymyšlené věci.
Prostě student žádné školné neplatí a celou školu mu financuje stát.
Pak absolvent pracuje a vydělává a když vydělává nadprůměrně, tak platí i nadprůměrné daně a tím splácí státu své vzdělání.
Jasné jak facka a není třeba nic vymýšlet a komplikovat.
17. 06. 2010 | 23:37

almost glossed™ napsal(a):

DaRock:

Máte tam dvě chyby.

1. Jak by se na tom mohly přiživit banky?

2. Jak by se jinak hoch z bohaté rodiny dostal na svou vysněnou lékařskou/právnickou/ekonomickou... fakultu? Přece o možnost studovat nebude soutěžit s nějakými "sockami" ze střední třídy... Ještě by zůstal "těsně pod čarou" jako se to stává dnes... Je třeba nasadit jiné síto hned na vstupu...
17. 06. 2010 | 23:59

Targus napsal(a):

To Da.Rock:

A ještě jednu chybičku - Vaše socanské manýry se stejným či dokonce progresívním daňovým zatížením tady nebudou trpěny. Čím vyšší výdělek, tím nižší daň, to přece dá rozum. Nebudeme naše dětičky a hlavně sebe trestat za svou šikovnost v přikrádání.
18. 06. 2010 | 00:17

kočka šklíba napsal(a):

Ano, ano Da.rocku a dále zapomínáte na to, že přece dávno vymyšlené se musí reformovat, ptz přece ti různí analytici a reformátoři a členové komisí musí z něčeho žít, a pokud možno, za co nejméně práce. A takové různé studie, analýzy a podobně přece něco stojí ;). No nevezměte ty granty a dotace přece :D.
18. 06. 2010 | 03:31

Levičák napsal(a):

Já osobně nejsem pro zavedení školného,vždyť naše dnešní elita také vystudovala "zdarma".Ale když již by mělo být,tak předkládám pohled sice laika,ale se selským rozumem.Studenta stejně živí rodiče a je to ze zákona jejich povinost.Tak proč pátrat v budoucnu jest-li po absolvování školy si vystudovaný najde zaměstnání s průměrným výdělkem a bude moci splácet nebo ne?Zavéstz prostě přímé školné a a aby nebylo znepřístupněno vzdělání těm méně majetným,tak prostě každý semestr by student přinesl potvrzení o výdělku svých rodičů,tak jako je tomu například u zproštění od soudních poplatků a podle těchto majetkových poměrů by bylo určeno studentu školné.Ti nejméně majetní by neplatili vůbec.Vše by bylo v návaznosti na úspěšnosti studenta,tedy za odložené zkoušky se platí na dřevo bez ohledu na příjem,opakování semestru to samé,anebo musíš studium ukončit.To vše by platilo pouze pro vystudování jedné vysoké školy,chceš studovat po ukončení vysoké školy další?Tak tu již budeš platit na dřevo.Příjem od studentů by byl přímo příjmem té jisté školy a věřím,že ekonomické oddělení školy by si již s vybíráním školného a administrativou okolo výběru a potvrzení rodičů o příjmech poradilo.Tento způsob by jistě odradil i věčné studenty prodlužující své studium,ať již z lenosti nebo neschopnosti.
18. 06. 2010 | 06:32

Anička z Kuřimi napsal(a):

Co takhle placení školného přenést na FIRMY!!
Využívají lidský potenciál ze škol, někdy více-VŠ jindy méně- SŠ,ZŠ.
Navrhuji platit za každého "zaměstnance" v rozmezí 3000,-Kč - 5000,-Kč za rok dle.

Bude to nákladová položka, vhodná pro optimalizaci nákladů stejně jako jsou ofroady, sporťáky, čtyřkolky a podobná přibližovadla nesouvisící s podnikáním, nicméně uznatelnou položkou v nákladech firem jsou !!
Bude to spravedlivé pro všechny.
Nazvala bych to ŠKOLNÍ DAŇ, splatnou k uzávěrce roku.
A je jedno má-li podnikatelský subjekt 1 zaměstnance nebo 5000 zaměstnanců.
Poměr je pro všechny stejný.
V současnosti firmy zaměstnávají nebo v budoucnosti zaměstnají absolvoventa!!
Tím úkonem se firmy přímo angažují na studiu absolventů.

Vyřeší se tak přísun peněz do školství. Dle zaměstnanosti statistiků se dá přesně zjistit kolik prostředků se vybere.

Tato částka nebude filtrovaná různými firmami sledující půjčky, dlužníky, vymahači apod.
Finanční prostředky budou vždy k určitému datu na jednom účtu.

Získalo by se :
Okamžitá finanční hotovost
Průhlednost
Spravedlnost

Placení poplatků studenty na PUJČKU je nesystémový krok, páč někdo musí půjčit,jiný ručit,někdo kontrolovat,sledovat a další vymáhat.
Ve své postatě 0 od 0 pojde. Škola utře nos.
Já vím, namítnete, že se zvýší zaměstnanost, ale na úkor čeho?
Gaudeamus
18. 06. 2010 | 06:44

Targus napsal(a):

To Levičák:

Ano, hezky vymyšleno, zvláště když těch potvrzení o výši výdělku se už teď vydává dost a dost.
Nicméně to má dvě chyby.
1/ Poplatky jako takové neřeší problém školství, kterýmžto je:
a/ nedostatek peněz ve školství vysokém
b/ jejich naprosto nesmyslné vyhazování, chcete-li mrhání
2/ Vámi nastavený model by neřešil jasný cíl, tj. omezení přístupu k terciárnímu vzdělání pro nejnižší vrstvy za účelem vytváření vrstvy elity, jejiž vstupenkou kamkoli je výše konta bez ohledu na schopnosti.

To Anička z Kuřimi:

Zásadní chyba:

nikdy v životě nebudu investovat do pochybného maturanta, který může být po 5 letech ve finále použitelný k lepení známek na obálky.
Moje parketa je podnikání, byznys, výroba, atd., jako soukromá firma nemám čas ani prostředky k tomu, abych si vyhledával mladé a nadané lidi, kteří mi budou k ničemu, anebo pak zdrhnou, zatímco mi zbudou oči pro pláč a soudní výlohy.
Od toho platím nemalé daně, aby tuto úlohu za mne přebral stát.
18. 06. 2010 | 08:10

KAteřina napsal(a):

Zdaleka nejjednodušší by bylo, kdyby lidé s vyššími příjmy platilli i vvšší daně. Navrhovaný systém je vlemi komplikovaný, z hlediska řešení jakýchkoli problémů nesmyslný, a nákladný. Jakási ukoptěná snaha udělat z poloviny obyvatel doživotní dlužníky za každou cenu, aby horních deset procent mělo svou rentu tučnější a diverzifikovanější.
Tento přístup spolehlivě rozloží jakýkoli stát, jakoukoli společnost.
18. 06. 2010 | 08:11

neo napsal(a):

Targusi proč lžeš? jsi ubožák.

Pilný a pracovitý student nebude mít problém financovat školu. Ale takový učitel či lékař má zpočátku porblém na průměr dosáhnout.

Podsouváš mi něco co jsem nikdy nenapsal, ale to je typické pro levicové závistivce. Nic jinýho než vřískat a urážet neumíte.
18. 06. 2010 | 08:21

Anička z Kuřimi napsal(a):

Targus
proč je málo financí ?
Páč nikdo daně neplatí- kromě ČEZu.
Zaveďme americký model zdanění a výběru daní a finanční "problém" v ČR zmizí.

Wo tom to je
18. 06. 2010 | 09:08

martys napsal(a):

ááá neo už zase dělí na levici a pravici :-)))a obvinuje ze závisti
18. 06. 2010 | 09:26

poste.restante napsal(a):

V některých, poněkud civilizovanějších zemích existují také například podniková stipendia. To si šikovný student požádá, anebo firma samotná vytipovanému středoškolákovi nabídne, že pokud se zaváže x let po skončení studií pracovat pro firmu, ona mu školné zaplatí.

V některých zemích jsou ti schopní podnikatelé normálně tak padlí na hlavu, že místo aby si ze svých peněz koupili další tryskáč, tak postaví novou budovu kolejí, vybaví laboratoře, anebo alespoň přispějí do školního nadačního fondu. A upozorňuji, že někteří přispívají mnohem víc, nežli jim stát uzná jako úlevu na daních. Prostě cítí vnitřní potřebu (slušnost) přispět instituci, která je vzdělala a částečně tak přispěla k jejich úspěchu.
Kolik takových najdeme u nás?
18. 06. 2010 | 10:03

stále rebel napsal(a):

Veřejné výdaje na školství % HDP
http://appsso.eurostat.ec.e...

A pro kmotry to je jiné kafe

Množství peněz vkládaných do veřejných zakázek se zvyšuje
„Praha - Stát loni investoval do veřejných zakázek 630 miliard korun. To je zhruba 17 procent hrubého domácího produktu České republiky. Od roku 2006 se objem veřejných investic zvýšil o 66 miliard korun.“

„To však nebyla jediná změna, ke které v souvislosti s veřejnými zakázkami od roku 2006 v ČR došlo. Podstatně se také snížilo množství zakázek, které jsou zveřejňovány v Informačním systému o veřejných zakázkách. Zatímco v roce 2006 jich tam bylo zveřejňováno 62 procent, v roce 2009 to bylo už jen 54,6 procenta.“
http://www.ceskenoviny.cz/z...
http://www.mmr.cz/Pro-media...
18. 06. 2010 | 10:04

neo napsal(a):

poste.restante:

souhlas. Toto by mělo fungovat už na učňáku.

Možná by nebylo od věci, aby stát podporoval firmy zde a ty by následně investovaly do budoucích zaměstnanců už na škole.

Nicméně je pravděpodobné, že po zavedení školného některé firmy budou splácení školného používat jako motivační zaměstnanecké bonusy.
18. 06. 2010 | 10:06

LessPure napsal(a):

Proč se například někdo mimo jiné nestará o to, že když nechtějí zpoplatnit také kombinované (distanční) studium, tak enormně vzroste počet studentů na těchto oborech, přes příjmací řízení bude těžké se díky počtu zájemců dostat a pak můžete zamávat nějakému studium při práci. Už teď se spousta lidí +- mého věku (druhý ročník prez. Bc. studia na univerzitě) hlásí právě na kombinované studium, aniž by pracovalo. A za druhé, jsme zvědavý kolik lidí nakonec na státních vysokých školách zůstane, protože pokud bych si měl já vybrat mezi státní a soukromou a obě byli zpoplatněné, a ta druhá jen mírně nákladnější, ale kvalitnější a jistější, tak hádejte kam bych šel. Pokud si můžu troufat odhadnout možné scénáře či jejich kombinace tak:

a) státní školy budou mít méně peněz - daleko méně studentů = daleko nižší příspěvek za studenty, školné to ani zdaleka nepokryje

b) bude třeba provést personální změny, na školách se neuživí tolik lidí co dnes a nutno samozřejmě počítat se službami studentům (např.: menza, ubytování), které budou mít také méně peněz, tedy sníží náklady nebo kvalitu nebo zaniknou

c) kvalita výuky se sníží - bude méně peněž, bude DALEKO méně oborů (pro 3 studenty se obor neotevře), ze kterých se dá vybírat, studentů bude v oborech buď velmi málo = méně konkurence, méně možnosti srovnávání nebo velmi hodně = prakticky nemožné vést cvičení nebo semináře

d) spousta lidí, nepůjde na vysokou vůbec, i ti, kteří mají reálnou šanci ji dostudovat, si to možná rozmyslí - sníží se úroveň vzdělanosti, sníží se možnost uplatnění české populace (rád bych dodal, že třeba v USA na vás budou pokud budete mít jen střední koukat jako na méněcenného, i když úroveň vysokých škol je úplně jiná)

e) velká část studentů se přesune na soukromé vysoké školy a ty budou mít více peněz, jejich kvalita se ještě zvýší a stanou se vrcholem vzdělávání v České republice, státní vysoké budou jen přežívat

Za objektivní komentáře děkuji. Žádné já už vysokou mám, tak jděte všichni do háje ok:)
18. 06. 2010 | 10:22

poste.restante napsal(a):

neo:
Jenže tento systém měl být legislativně domyšlen a vypracován ještě PŘED zavedením školného.
Tedy nikoliv plácnout: "Hurá, zavedeme školné od r. 2012 a detaily dořešíme potom."
Ďábel se právě v tom detailu ukrývá.
Připravit komplex souvisejících zákonů je práce přinejmenším na rok + délka legislativního procesu k tomu.

Ad odložené školné.
Zaznamenal jsem úvahu, že ti kdo zaplatí školné přímo, by mohli být při stanovení jeho výše zvýhodněni.
Přeloženo: Když máš papínka milionáře, tak to máš za levněji a chudák ať zacvaká i včetně úroků.

Další problém:
Spousta rodičů zřídila dětem stavební spoření, jako spoření na studia (tenkrát ještě bez školného). Nyní navrhuje Janota zakázat čerpání úspor ze stavebního spoření na jiné, nežli stavební účely. Zní to rozumně, jenže celý systém stavebního spoření je od začátku postaven na logice, že 5 lidí si spoří a jen jeden z nich čerpá úvěr. Takže podobný zásah musí zákonitě celý systém rozkolísat.
18. 06. 2010 | 10:29

poste.restante napsal(a):

LessPure:
Myslím, že nemáte pravdu.
Dosavadní zkušenost se soukromými školami u nás je prachbídná.
Těch opravdu kvalitních, jejichž absolvování má zvuk je minimum.

Pravděpodobnější je spíše scénář, typu: "Já Vás 5 let platím, tak jak se opovažujete mi nedát diplom!"

Jestliže dnes ještě nekteré školy garantují jakous takous úroveň absolventů, pak jsou to školy státní.

Kromě toho, Vaše "mirně nákladnější" pro spoustu lidí znamená existenční problém.
Už dnes mají například střední soukromé školy problém získat žáky, pokud existuje v okolí veřejná (=neplacená) alternativa.
Lidé obecně (a obzvláště teď, v očekávání "utahování opasků č. 3.) mají tendence neplatit za něco, co mohou jinde dostat zdarma.
18. 06. 2010 | 10:42

Targus napsal(a):

To neo:

Tak ty už dokonce ani nevíš, co jsi kde napsal.
No nic, já běžím budovat kapitalizmus. Beseda s takovými hňupy evidentně postrádá jakýkoli smysl.
18. 06. 2010 | 11:10

martys napsal(a):

taky se ale bude muset vypracovat systém na eliminaci profesorských a docentských páprdů kteří tam na těch fakultách jenom přežívají
když už si přece člověk za vzdělání platí chce dostat nějakou protihodnotu!!!!
18. 06. 2010 | 11:11

neo napsal(a):

Targus:
nenapsal, lžeš. Pokud ano, tak sem s tím, rád se omluvim.
18. 06. 2010 | 11:15

Erika napsal(a):

Odložené školné neřeší problém motivace studentů ke studiu. V návrhu by se měla projevit reakce na fakt, že 40% nastoupivších studentů VŠ studium vůbec neukončí. Tito studenti do výuky nechodí, absolvují pouze počet nezbytných kreditů, aby nějak přečkali jeden až tři semestry. V tomto období bydlí na kolejích, pracují většinou na černo, popř. nedělají vůbec nic. Stát na ně platí soc. a zdrav. pojištění...Dotaz: budou též i tito studenti (někteří uvedeným způsobem okupují několik fakult za sebou) platit též školné, tedy za započaté a neukončené studium? Tito studenti by měli zaplatit, a to ihned po opuštění studia (dobrovolném či nuceném). Uvedený příspěvek je inspirován znalostí aktuálního stavu na veřejných VŠ.
18. 06. 2010 | 11:19

Marek Kobera napsal(a):

To LessPure:
Tak to je trochu sci-fi. Možná i dost. Pravda, že ty soukromé školy budou "jistější" a velmi pravděpodobně méně náročné. Co se ale týká kvality, tak snad s výjimkou školy v Jihlavě, jsou všechny veřejné školy zatím kvalitnější. Pokud by měly v současné kvalitě nabízet veškeré studijní obory jako veřejné školy, tak bych to považoval za dokončení devastace našeho školství.

Vůbec je zajímavé, jak se začnou řešit peníze, až když se musejí platit nějak "fyzicky". Mrhání mnohem vyšších prostředků ze SR, jak ve školství, tak ve zdravotnictví, zajímá mnohem míň lidí.
18. 06. 2010 | 11:23

alien napsal(a):

Blahopřeji studentům k volbám. Volili hlavně proti sobě. Pravici, která během svých vlád stačila rozfofrovat stamilardy a vytunelovat další stamiliardy. Dali důvěru jednak starým tvářím a stranám jako ODS a recyklovaným lidovcům v TOP09 jako je Kalousek, nejlepší ministr financí EU, který vytvořil mnohamilardovou sekeru do státního rozpočtu a nestyděl se za to poslat občanům účet, zvolili si i novou stranu s tváří investigativního novináře Radka Johna, ale v pozadí s milicemi podnikatele Bárty. Vstup soukromých fízlů a bodygardů do politiky bude jistě zajímavý, možná už brzy svalovci zasáhnou proti nespokojeným studentům, kteří jim dali důvěru. Študáci si zvolili vlastní zadlužení, snížení životní úrovně, vzdělaní jen pro bohaté synáčky papalášů a tunelářských bossů. Bravo študáci!
18. 06. 2010 | 11:27

neo napsal(a):

alien:

no každý to vidí jinak :)

já bych řekl, že študáci volili pro sebe.. rozumné školné, dostupnější, kvalitnější vzdělání, více oborů atd..
18. 06. 2010 | 12:34

LEVAK napsal(a):

Ad alien:rovněž blahopřeji studentům k úspěchu a hlavně jak přístup ke vzdělání ztížili svým nástupcům.Prostě už je dopředu zadlužili.Současní studenti už budou prakticky v roce 2013 hotovi tak jim to zřejmě nevadí!Hrozně se mi líbí jak zejména studenští vřískali něco o zadlužování budoucích generací volbou levice seniory.Tento anachronismus je kouzlo nechtěného.Prostě se to zejména padákovému myslivci povedlo je oblbnout.
PS:již pár let jsou na kolejích zdarma pro studenty k dispozici deníky MFDnes a LN.Prostřednictvím těchto medií byla realizována velkolepá masáž studentských mozků což zejména ČSSD krutě podcenila!Jenom by mě zajímalo kdo to platil.Nic přece není dnes zadarmo!
18. 06. 2010 | 12:45

Fero napsal(a):

Myslím si, že se studentům jejich "cit pro estetiku", kterému nevyhovovala Paroubkova bradavice a břicho, pěkně prodraží. A to jim zařídí švarný kníže a krasavci jako Tlučhoř, Šnajdr, Bárta....
18. 06. 2010 | 13:11

poste.restante napsal(a):

neo:

Tu Vaši implikaci mezi školným a dostupnějším a kvalitnějším vzděláním budete muset někdy vysvětlit. Ale ne dnes - tak za tři roky si o tom znovu popovídáme. Dneska je to jediném a pravém náboženství trhu.
Za tři, čtyři roky už budeme mít první reálná data.

reCAPTCHA: taoism people
18. 06. 2010 | 13:54

neo napsal(a):

poste.restante:

těšim se:)

Jinak nikdo ještě nepomyslel na fakt, že 10 000 je pouze maximální možné školné a že školy se budou o studenty rvát, takže tak nějak školné nasadí o mnoho níže.

Nebojím se napsat, že některé školy dají symbolické školné třeba 1 korunu.

Dostupnější by studium bylo v rámci celé reformy se systémem půjček či daňových zvýhodnění. + možnosti nových oborů, širší výběr apod..

Samozřejmě, že vše souvisí se vším a je potřeba komplexní reforma školství a to dotažená do detailu.
18. 06. 2010 | 14:05

poste.restante napsal(a):

ale neo:
10 000 maximální školné?
Vy tomu opravdu věříte?
Jak dlouho si myslíte, že bude platit tento strop?

Opravdu chcete věřit, že školy (fakulty) o které je zájem půjdou "pod svou cenu"? Proč by to, proboha, dělaly?

Rvát se o studenty?
V době, kdy na vysoké odchází 60 % populačního ročníku?
Maximálně se budou přetahovat o to, kdo vysbírá lepší studenty a kdo bude vzdělávat ty "ostatní blbce". Ale to právě úrovni vzdělání příliš nepomůže.
Jako vždy, zbude tu "elita" a "masa" - viz blogy páně Šteffla.

Kdyby školy nebyly tak skvělým byznysem, copak by vznikaly už dnes soukromé školy jako houby po dešti?

Mimochodem dokud se nezmění systém financování základního a středního školství, pak jsou všechny pokus o reformy jen dětské plácání báboviček ve srovnání s buldozerem.

Pyramida vzdělání začíná na základní škole.
18. 06. 2010 | 14:30

Dan napsal(a):

Co se bude dít, pokud po vystudování dotyčný dosáhne určité výše příjmu a začne splácet. Následně přijde o práci a na splýtky mít nebude, nebo ze zdravotních důvodů stratí schopnost splácet dluh? Bude následovat exekuteor?
18. 06. 2010 | 15:21

blitnely course napsal(a):

Kdy budou platit odložené školné dnešní Dr.,Ing,CsC,Prof.,a ostatní za každy vysokoškolsky titul,kteří studovali zadarmo?
18. 06. 2010 | 16:53

Jarda napsal(a):

Diskutuje se o školném, které povede pouze k nárůstu administrativy. Pokud připustím, že mezi výší mého výdělku a mého vzdělání je přímá úměra. Že to není jen v tom, že jsem více pracoval, ale i v tom, že mám vyšší vzdělání. Daň z výdělku by měla být progresivní. Potom může dát stát více do škol. Školné pro odrazení vzdělání chtivých může být provedeno podle ozkoušeného vzoru ze zdravotnictví. Každý den kdy navštívíš školu a učitel Tě něco naučí, dej 30,-Kč.
18. 06. 2010 | 17:08

zdesta napsal(a):

neo: To školné je fajn.Budeme mít vzdělanější finanční poradce,manežery,právníky,počitačové experty etc.Takže dnes nám vycházejí z VŠ poloidioti,protože scházejí prachy.To jsem fakt nevěděl.Takže dnešní nadprůměrné platy absolventů universit jsou přehnané.(nízká úroveň vzdělanosti)) No hlavně že se to zlepší.Dokonce si mladí můžou s příslušných tabulek zjistit jaký budou mít v roce 2050 průměrný plat a náležitý důchod.Z toho si lehce odvodí co mají cvakat a kolik mají času to srovnat.Já nejsem závistivý a tu perspektivní budoucnost jim ze srdce přeju.
18. 06. 2010 | 17:37

Anička z Kuřimi napsal(a):

Kuci, stejně je to bizarní,

Míra Kalousek před volbami běhal od školy ke škole a křičel DLUH, DLUH, DLUH.
A nyní stejný Míra Kalousek říká mládežníkům, že nejlepší pro vzdělání je mít DLUH, DLUH, DLUH ...
Ještě, že ti mladí neví co to je dluh a executor.
Gaudeamus
18. 06. 2010 | 19:17

Viktor napsal(a):

Jsem pro zavedení školného.Mám dvě děti (puberťáci) snad školné zvýší kvalitu českého školství .Zatím to vypadá že úroveň
kvality klesá s každým rokem, a za pár let budou zde zástupy neschopných vysokoškoláku kteří půjdou rovnou do evidence
ÚP.Jsem pro zavedení školného za podmínky že všichni politici kteří studovaly zadarmo zaplatí poměrnou částku do státního rozpočtu .A poměr by se měl odvíjet od let strávených v politice.Banda jedna prolhaná a zkorumpovaná.
18. 06. 2010 | 19:29

Betty08 napsal(a):

Já bych uvítala systém studentských půjček již nyní. Mám syna, studuje VŠ a jeho měsíční výdaje na dopravu, ubytování, stravu, knihy,... jsou cca 7.000 Kč měsíčně. Pokud by jeho školné bylo těch max 10tis. za semestr, zvýšily by se jeho náklady o 2tis. Kč měsíčně, což už není takový rozdíl. Živit studenta nyní, kdy je studium tzv. zadarmo, je již nyní velmi drahé, zejména pro samoživitele. Školné to, jak jsem uvedla výše, příliš nezmění.
18. 06. 2010 | 20:11

trentino napsal(a):

Betty: vezměte si komerční půjčku, nečekejte na půjčky na školné. Podmínky ze zásady nemohou být moc odlišné od těch, které budou u půjček na školné. Pokud by byly o mnoho výhodnější, začali by s nimi bohatší ve velkém spekulovat. A to by systému jaksi moc neprospělo...

Ale chápu, že to měla být spíše součást propagandy, nikoliv vlastní zkušenost.
18. 06. 2010 | 20:21

Duroy napsal(a):

Teda Betty, pokud pro Tebe nejsou 2 000,- měsíčně peníze... :-)
Rozumím, od 2 000,- ani tak nejde, jako o možnost aby si dírko mohlo vzít si úvěr.
Nic ve zlém, ale úvěr si můžeš vzít již dneska. Mimochodem, odložené školné, garant platby stát... Co mi to připomíná? Žeby novomanželské půjčky za socialismu?
Tak pro koho tady máme dneska socialismus?
18. 06. 2010 | 20:24

Betty08 napsal(a):

to trentino
Ale já nestuduji, studuje syn. A on komerční půjčku nyní nedostane.A já jako samoživitelka také ne.
18. 06. 2010 | 20:25

Skogen napsal(a):

Betty08, nepovídejte. Na úvěr dosáhne každý s pravidelným příjmem. Ať je to samoživitel, důchodce, anebo invalida. Pokud už ovšem nevyčerpal svoji bonitu, což může být ten problém.

A znovu jsem se plácnul do čela, kdo že to tady proboha adoruje pravici, panenkoskákavásedmibolestná...
18. 06. 2010 | 21:14

Ječmínek napsal(a):

Śkolné je pořádný podvod.Kdo si ho odloží zaplatí ho 2 x nebo i vícekrát.Co dinosauři, co pan svatý Vitula, brigádník z jahod ? Že by nábídl nějakému sociálně slabšímu studentovi, že mu zaplatí to školné, když on studoval zadarmo a za minináklady. Oběd,večeře 2,60, ubytovné 100,- skripta 20,-- Z 500 Kč se dalo i ušetřit.
I další návrhy šetření na chudších je hyenismus. V sousedních státech to řeši jinak, proč se dinosauři nepoučí, když na to nemají.
Oni si své maxiřecké platy, které berou víc jak 20 let nesníži. To oni zavinili špatný stav ekonomiky, mnoho jich má v kapse peníze z podvodné privatizace nebo z úplatků od lobistů. Fuj. To máme opět politiky. Občané vás neberou. Sorry.
18. 06. 2010 | 22:11

ZdeněkJ. napsal(a):

Neo
"já bych řekl, že študáci volili pro sebe.. rozumné školné, dostupnější, kvalitnější vzdělání, více oborů atd.."
Vy sice už víte předem, jaké to bude mít důsledky (obdivuhodné!),nicméně bylo by žádoucí, aby reformátoři detailně popsali obecenstvu zkušenosti se zavedením školného v jiných zemích, ovšem nikoliv sprostým manipulativním způsobem jako tomu bylo u Julínkovy zdravotní reformy.

Před jakoukoliv reformou či zásadní změnou je bezpodmínečně nutné
1.předem, pokud možno co nejpřesněji precizovat relevantní kriteria její úspěšnosti (ne plky typu, že snížení odvodů na soc.pojištění ušetří 70 tis. prac.míst což nikdo nikdy neověří)
2.stanovit, jak vrátit systém do původního stavu v případě neúspěšnosti.
Pokud toto nebude provedeno, pak je zcela zřejmé, že úmysly reformátorů jsou nečestné, v nejlepším případě pouze ideologické.
18. 06. 2010 | 23:36

Skogen napsal(a):

Zdeňku, co takhle vzdělání distribuovat v balíčcích? Představte si to... Přijmou vás na fakultu, párkrát se podepíšete a kromě indexu obdržíte to hlavní - barevnou kartonovou krabici, ve které bude reklamní titul Ing., příslušný počet složenek, studentské mínus konto u některé banky a ovšemže pracovní smlouva do Kauflandu.
19. 06. 2010 | 00:03

kočka šklíba napsal(a):

A další naivní Betty08. Takže pro Vás jako matku samoživitelku by bylo školné vlastně dar, zdá se. Ale Vy jste někde vyčetla, že půjčka, a to i kdyby byla nějak opravdu nízko úročená, bude i na ostatní náklady na studium, kromě školného? Já ne. prosím dejte zdroj.

Takže k tomu, že Váš syn má nyní náklady na studium 7000 Kč/měsíc, bude mít ještě další, na které si vezme půjčku. takže se zadluží. Změna k lepšímu? Opravdu nechápu.

Skogene :D.
19. 06. 2010 | 03:34

trentino napsal(a):

betty: Pokud nesplňuje podmínky pro udělení komerční půjčky, nesplní ani podmínky pro udělení půjčky na školné.

Stěží Vám nebo jemu někdo půjčí bez záruky, že peníze vrátíte - bez ručení majetkem a popř. zárukou ručitele. Pečení holubi opravdu do úst nelétají, i když to vypadá, že tomu pevně věříte. Vypadá to, že si onu půjčku představujete jako dar od státu...

Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by jásal nad zvýšením nákladů a těšil se, že JEN ono ZVÝŠENÍ (tedy nikoliv původní částku) pokryje půjčkou.

Tady se nám někdo snaží namluvit, že černá je bílá. Tipuji, že pod novým nickem šíří "pravdu" nějaký ten "NEO".
19. 06. 2010 | 09:41

nimra napsal(a):

blue jay:

Jses opravdu hrdina ze umis anglicky, jses opravdu jediny na svete a vsichni Cesi by se ti meli klanet. Pokud jsi nekdy vycestoval do USA, mohl jsi zjistit, ze banky atd. za Bushe proste zdimali americke studenty neuveritelnymi poplatky za studentke pujcky. Jak znam situaci u nas, dopadne to uplne stejne, protoze mame takovy narodni sport okradat druhe za kazde situace. Jelikoz umis anglicky, nebudu ti to prekladat, ale kdyztak ti poslu to podstatne co z toho vyplyva: http://www.cnsnews.com/news...
19. 06. 2010 | 16:16

neo napsal(a):

kočka šklíba:

dar bude pro Betty ten systém půjček, ne samotné školné.

přenesení nákladů na studenta uleví celé rodině a matkám samoživitelkám výrazně.

Chápu, že boháči jako kočka šklíba nebo pan KDO Z VÁS TO MÁ si můžou dovolit platit všechny náklady svým dětem aniž by hnuly prstem, ale někteří takové štěstí nemají a reforma školství umožní i takovým studentům ze sociálně slabých rodin studovat.
21. 06. 2010 | 08:06

BK napsal(a):

Náklady se na studenta nepřenesou, jen se po připravovaném růstu DPH citelně zvýší.
A k těmto zvýšeným nákladům přibyde školné. Pro sociálně slabší tedy zadlužení.
Jako dar od odpovědných hospodářů, kteří hlásali nezadluženou budoucnost pro naše děti...
21. 06. 2010 | 11:53

Marek Kobera napsal(a):

To zdesta: Poloidioti je silné slovo, já bych spíš řekl čtvrtvzdělanci.

Se školným bych to viděl tak, že budou vycházet arogantnější čtvrtvzdělanci.
21. 06. 2010 | 12:10

Betty08 napsal(a):

to BK
Mému synovi platí náklady na studium částečně prarodiče a částečně si je hradí sám - vydělává si při studiu formou brigád. Po reformě se zadluží ten, kdo studuje a ne celá široká rodina. To, že se budou zvyšovat náklady na cokoliv je jisté, tedy nejen studia (i kdyby zůstalo "zadarmo").
21. 06. 2010 | 13:44

BK napsal(a):

Betty08

Je to jak píšete v posledním příspěvku, tomu rozumím.
Rozdíl oproti dnešku je tedy ten, že se student zadluží.
+10tis. za semestr a úroky.
Vašeho syna už by se to nemělo týkat.
Ale obecně - nevím v čem,jak napsal neo, se rodinám studentů uleví, natož aby to pro ně byl "dar."
21. 06. 2010 | 14:42

Betty08 napsal(a):

to BK
Neuleví se studentům, uleví se rodičům, kteří na náklady na studium nemají již nyní. Nevidím nic špatného na tom, že si studenti budou sami financovat své studium.
21. 06. 2010 | 15:20

BK napsal(a):

Betty08
Asi si zcela nerozumíme, nevadí. Pokud Vám školné přinese úlevu,budiž Vám přána. Já zůstanu v tomto punktu při své skepsi(taky mám syna na VŠ).
Mějte se.

captcha:investment relief
někdo či něco si dělá legraci
21. 06. 2010 | 17:10

valdštejn napsal(a):

to blue jay . Kde jsi studoval češtinu , že píšeš jako debil ? To jsi vůbec něco studoval ? Myšlenky seřazené jako autista hrůůůůza....
23. 07. 2010 | 16:29

Zoopgenue napsal(a):

QuaUsyLtmUlu <a href="http://running-nike0.seesaa.net/">nike ランニング</a>FxoSnlQzvMyx <>url=http://free-nike-nikeo.seesaa.net/]free nikeBirEgqYyfPtb <a href="http://xn--nike-ul4c5c5fyqb.seesaa.net/">nike スニーカー</a>LzrTapKebKzv <a href="http://nikejapan0.seesaa.net/">ナイキスニーカー</a>GuqOtoNogFyg <a href="http://nikesneakersjp.seesaa.net/">スニーカー nike</a>FzcKywCybMfj <a href="http://nikegolf00.seesaa.net/">ナイキゴルフ</a>JvqNjcAdhNcp <a href="http://nikeshoes00.seesaa.net/">シューズナイキ</a>GtzEuoChxFug <a href="http://sneaker-adidas-jp.seesaa.net/">adidas スニーカー</a>XyfLkqAdmLmb

LeaYjvCaeSho <a href="http://www.adidasgekiyasu.biz/">adidas</a>YvzUhzGaaLjc <a href="http://www.nikegekiyasu.biz/">ナイキスニーカー</a>JzhYvsLebDaw
SehUrmQqhDko<a href="http://www.guccisayihujp.biz/">グッチ バッグ</a>WhdUcuDcySnc <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】レディース財布-c-5.html">グッチ 長財布</a>YgyOkxMzvIoa <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】レディース長財布-c-6.html">gucci キーケース</a>JkuHceBxlJod <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】ショルダーバッグ-c-2.html">gucci バッグ</a>UuvLryVlkLys
12. 04. 2013 | 18:27

Zoopgenue napsal(a):

WtzOflXccRbg <a href="http://www.adidasgekiyasu.biz/">adidas スニーカー</a>WxaSuhUcbZia <a href="http://www.nikegekiyasu.biz/">ナイキ</a>CvdSxlUbcDrm
LsjTtgKsrUll<a href="http://www.guccisayihujp.biz/">gucci</a>HhzFuyRtxWae <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】レディース財布-c-5.html">グッチ 長財布</a>JvcIojAudVuh <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】レディース長財布-c-6.html">gucci 長財布</a>HatVweGqwYyy <a href="http://www.guccisayihujp.biz/【グッチ】ショルダーバッグ-c-2.html">グッチ アウトレット</a>ImtRbxWewKkf

OesXrcXnaBym <a href="http://www.chloesayihujp.biz/">クロエ バッグ</a> CpaSjqAdoEyj <a href="http://www.chloesayihujp.biz/クロエ-長財布-c-3.html">クロエ 長財布</a> DszWiiCnvReh <a href="http://www.chloesayihujp.biz/クロエ-ハンドバッグ-c-2.html">クロエ バッグ</a> NvtAbjIruIyh
IcbEioCpzJbg <a href="http://www.chanelsayihujp.biz/">シャネル 財布</a> BytLjlXygAnn <a href="http://www.chanelsayihujp.biz/シャネル財布-c-9.html">シャネル 財布 新作</a>FipZuhTmgSza <a href="http://www.chanelsayihujp.biz/シャネル-ショルダーバッグ-c-1.html">chanel バッグ</a>IpwDlxRfpJbp
22. 04. 2013 | 08:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy