O symbolice vánoc

19. 12. 2012 | 12:07
Přečteno 2480 krát
Pokud se někdy dostanete do divočiny aspoň na pár týdnů, pak znáte ten pocit těsného spojení s přírodou. Sladíte se s přírodními rytmy dnů a nocí, počasí a ročních období. Kvalita vašeho spánku se změní. Začnete číst znamení, kdy bude svítit sluníčko a kdy pršet, kdy je vhodný čas na cestování a kdy je lepší zalézt do stanu a přečkat blížící se studenou frontu. Hvězdná obloha se stane tak výraznou součástí reality jako je země, po které chodíme. Východy a západy Slunce, dorůstání a ubývání Měsíce, pohyb planet mezi hvězdami a denně se posunující hvězdy nad hlavou se stanou přirozenými počítadly času.

Kdybyste žili před pár tisíci lety, byl by takový celý Váš život. Navíc Vaše přežití by bylo přímo spojeno s přírodními cykly. Nedočkavě byste vyhlíželi znamení, že jídlo začne znovu růst (případně běhat kolem), že se blíží teplo jara, že období dešťů ukončí sucho. Maje prostředků sotva na přežití, Váš život a smrt by na těchto cyklech závisely. Nevyhnutelně byste si všimli, že tyto sezónní cykly souvisí s pohybem Slunce na obloze mezi hvězdami, což se nejvýrazněji projevuje v délce dne a měnícími se místy na obzoru, kde Slunce denně vychází a zapadá.

Den a noc jsou stejné délky koncem září a března (t.j. v dny rovnodenosti). V tyto dny Slunce vychází zhruba na východě a zapadá na západě. Po podzimní rovnodennosti vychází Slunce čím dál blíž k jihovýchodu a k jihu. Jednoho dne na začátku zimy vyjde Slunce nejblíže k jihu. Ten den je nejkratší v roce a je to den zimního slunovratu.

Teď už jistě vnímáte magičnost okamžiku slunovratu pro někoho, kdo je zcela závislý na přírodě. Představte si, jak hluboký význam by pro Vás ten okamžik měl. To napjaté očekávání. Uprostřed zimy a temnoty, kdy nic ve světě okolo vás nenasvědčuje tomu, že by se podmínky měly brzo změnit. Zima bude vlastně trvat ještě mnoho týdnů. Tu se něco stane. Něco, čeho se nelze dotknout, ale věnujete-li tomu pozornost, je to nepopiratelně opravdové. Představte si tu naději a radost, že se Slunce vrací a s ním více světla, teplo, jídlo a ŽIVOT! Různé stavby po celém světě dokumentují, jak důležité byly tyto momenty pro každou společnost, nejméně od dob Paleolitu.

Symbolika zimního slunovratu byla důležitá v každé kultuře a náboženství. Každé nové naboženství překrývající předchozí kulturu, přineslo nová jména a nálepky, ale odkazovalo k očekávání, světlu a obnově života. Když se světem začalo šířit křesťanství, jeho hlavní svátky se často shodovaly s významnými dny starších tradic a církev někdy cíleně vytvářela nové svátky aby překryla ty předkřesťanské. Zimní slunovrat není vyjímkou. Narození Ježíše Krista bylo ideální ideologickou náhradou za paganistické oslavy slunovratu. Ačkoliv den Ježíšova narození není znám, církev z několika možných důvodů zvolila jeho oslavy na 25. prosince [1-3]. Tyto oslavy mají všechny patřičné součásti: 4 týdny očekávání, dar života, naděje lepších zítřků, světlo i mystickou povahu toho okamžiku. Základní symbolický význam období vánoc zůstal stejný po tisíce let a podvědomě nás i nadále ukotvuje v přírodním a kosmickém řádu.

Je škoda, že kontinuita slunovratové symboliky je v posledních desetiletích rostoucí měrou potlačovaná nejnovějším kulturním přetiskem - Santa Klausem [4]. Neupírám této postavě její místo v bohatém spektru vánočních tradic a chápu citovou vazbu, kterou k ní mnozí lidé mají. Nicméně považuji její status hlavního globálního symbolu vánoc za nevhodný a za symptom trendu odduchovnění a oddělení společnosti od přírody v posledních desetiletích. Jméno Santa Klaus povrchně naznačuje souvislost se staršími duchovními tradicemi, z nichž mnohé nemají se slunovratem ani vánocemi nic společného. Při nejlepším vždy reprezentoval jen některé, a snad spíše okrajové, aspekty bohaté slunovratové symboliky - nesobecké lásky a dávání. Pokud měl u svého zrodu počátkem 19. století nějaký duchovní obsah, pak z něho pramálo zůstalo, když i aspekt dávání je dnes používán k masáži společenského vědomí k soustředění se na “srandu”, více byznysu a materiálního bohatství. Jeho hlavní získaný význam je být výrazný a prodávat. Například v Česku je Santa Klaus jednoznačně plodem obchodního marketingu. Jeho odmítání mnohými lidmi nepramení z kulturní xenofobie, ale spíše z duchovní prázdnoty, kterou s sebou Santa Klaus nese; ze symboliky spotřeby nahrazující abstraktní a kontemplativní symboliku narození Ježíška. Santa Klaus se neodlišuje jen od křesťanských symbolů. Je jiný než všechny slunovratové tradice v lidské historii. Vnímám, že nás odděluje od našich duchovních prakořenů, od naší nejzákladnější - doslova kosmické - podstaty.

Odkazy:
[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_claus

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

osveta napsal(a):

Dobrý blog pán Autor , ale na Santu nam nesahajte, lebo on financuje politické strany,aj nektoré diacézy, potajomky, potišku aby ho nikto nezbadal :)
19. 12. 2012 | 13:14

český maloměšťák napsal(a):

Bůh je Slunce, Syn sluneční konstanta a Duch Svatý - tem lítá nad vodními spoustami se stopkama.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_konstanta

Podle mě pak jedním z hlavních důvodů k tomu, že se ježíšek slaví 25. prosince je ten, že zhruba do tohoto období spadaly tkzv. Saturnálie. Protže byl to Řím, kde se etablovala křesťanská ideologie, kde se instituciolizovala do podoby, kdy tak mohla chtít svůj díl na státní moci - respektive její představitelé. A masy chtějí slavit a když slaví tak sjou veselé a to do palic pak snadno stoupá nejen etanol...ale i jiné věci.
Ostatně není to to jediné, co tkzv. " svatí" Otcové pouze převzali /či si přizpůsobili/ z antických náboženských mystérií.
I to kadidlo je od EgyPťanů.
Anebo okrádání vdov o dědictví - to je nešvar, který řešily všechny předchozí zákoníky. A který církev dokázala velmi dobře využít /ryby lovila nejen mezi chudými masami - ale také mezi bohatými ženami/.

Ostatně velmi zajímavým svátkem byly kronie. Svátky rovnosti - kdy jsou si všichni rovni ve vztahu k Času /Chronos/. Tak jak tomu mělo být původně i v křesťanském světě - po celý rok./ svýhradami, že...co je KOnstantinovo - je konstantinovo, co je desátkem - je naše/.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kronia
-----------
Autor by se mohl poradit s panem Stejskalem a příště tak svým odkazům vdechnout život. / i slovo učiněno tělem bylo/.
19. 12. 2012 | 13:43

neo napsal(a):

nebojte, příští rok se prý přejmenuje na Santu Fishera nebo Zemana.
19. 12. 2012 | 13:47

zuzka napsal(a):

Co je tohle za nesmysl?
Oslavy slunovratu před pár tisíci lety?
Před pár tisíci lety neměli lidé tušení, že jsou hvězdy, planety či měsíce nějaké koule ve vesmíru. Pro naše předky to byli bohyně a bohové!!! Když se lidé dívali na oblohu, tak sledovali život bohyň a bohů. Vánoce a Velikonoce jsou nejstarší svátky, co lidé kdy slavili. Dávno dávno před nějakým Ježíšem. Dříve lidé věřili, že těhotenství trvá sedm dní a proto měli Velikonoce o dva měsíce později (dnes křesťanské Letnice) Slunovrat před pár tisíci lety, ať už jakýkoliv je holý nesmysl. Tímto nesmyslem se dnešní církve snaží vysvětlit paralely v oslavách dřívějších Vánoc a Velikonoc s těma křesťanskýma. Už název VelikoNOCE by měl každého probudit. Pohané žili v noci, měli počátek dne v dnešních 12:00 a poledne měli ve 24:00. Proto máme Štědrý večer 24.12. přesto, že Vánoce jsou 25. a 26. 12. Prostě slavíme (narozdíl od Američanů) stejně jako Mikuláše - v předvečer, podle matriarchálního kalendáře, podle tisíce let starých zvyků.
Autorovi bych doporučila vypnout jednolampovku a sehnat si něco informací navíc. Dnes už to jde.
19. 12. 2012 | 14:34

VFISCHER napsal(a):

KDYBYSTE ŽILI PŘED PÁR TISÍCI LETY

byli byste, pokud byste přežili první dva tři roky a neumřeli, stejně tak jako 75 procent nově narozených dětí, mrtví stejně asi tak po třicítce … možná byste byli zmrzačení po nějakém klanovém konfliktu nebo řežbě o ženy a možná byste byli zajatým otrokem u nějakého jiného nepřátelského kmene .. kdybyste byli žena byla byste předmětem kšeftu a handlu do nějakého jiného kmenového harému … v tak radostném světě řežby o existenci v džungli dravých šelem a kmenových válek byste asi měli úplně jiné starosti než romantické úvahy pod hvězdnatou noční oblohou --

Dnes je však doba jiná, ale džungle a řežba o koryta pořád stejná .. že ano ??
19. 12. 2012 | 15:15

osveta napsal(a):

oprava
Diecéza
Pardon
19. 12. 2012 | 16:03

TATA napsal(a):

Vánoce - svátky meditace

Vánoční svátky původně pronikaly k nitru a podstatě člověka, obohacovaly duševní život, protože byly obdobím meditace. Předkřesťanské a křesťanské svátky se v lidových obyčejích propojily tak, že je lidé dnes obtížně rozeznají. I způsob uctívání se změnil. Vymizela duchovní tajemnost. Církev dala v kalendáři místo světcům, čímž překryla pohanský kalendář. Vánoce se měnily se společenským řádem, proto se výrazně liší.
Duchovní atmosféra byla silně poškozena po roce 553, kdy církev vyškrtla reinkarnaci a dále ovlivnila posun vrcholného období svátků z března, kdy je vytvořen planetární soulad, do destrukčního období zimy. Také proto, aby lidé dříve pracovali na hospodářství a poli. Vánoce tak přijaly církevní podobu a význam.
Také z etnografických dokladů se ukazuje, že časové hranice zimního cyklu lidových obyčejů a obřadů nejsou u jednotlivých národů stejné. Církev mnoho převrstvila, přeformovala, zasáhla do mýtů, a tak se dostala do rozporu s předkřesťanskými tradicemi. Lidový základ ztratil dominantní postavení v souladu s přírodním zákonem. Jinak ani nemohlo být.
Důkazem toho je starý předcyrilometodějský symbol z období, kdy ještě nebylo používáno písmo - vypadal takto:


Později byl symbol doplněn matematicky:

Zamyslete se nyní nad významem symbolu slova vánoce.
Symbolizovaná meditace vyjadřuje roční cyklus, tj. přechod konce do počátku, tedy cyklické opakování ročního období - jak bylo tvořeno.


Dále církev stanovila předvánoční období Advent, trvající 4-8 týdnů před vánocemi. Toto období před zimním klidem, kdy byla usmrcena dorostlá a vykrmená zvířátka, aby tak byla oslavena úroda, se nazývá též kateřinské. Posvícenské oslavy měly být odměnou rolníkům za těžkou a celoroční práci, ale také odměnou těm, kteří po celý rok nosili církvi za své hříchy živé oběti na oltář. Svátek Kateřiny se slaví 25. listopadu - vzniká citové napětí, vibrace, vliv vzrušení, meditace je narušena činy zabíjení. Posvátné prvky se změnily na světské. Symbol Adventu vyjadřuje


VENT=VINOUT, JÍTI, PŘIPRAVOVAT SE, PŘIBLIŽOVAT SE (adventní věnec je ve hmotě původně - vinout se k nekonečnu)

Lidé nemeditovali jenom proto, že chtěli nebo, že přišlo období zimy. Vedl je k tomu přirozený roční cyklus, přirozená reakce těla na destruktivní období roku, kdy tělo vyžaduje zvýšenou meditaci. Celé období trvá od 11. listopadu do března.
Destruktivní období má své nejtěžší období od 8. do 13. prosince, v souladu s vesmírným rytmem. Bylo procítěno, poznáno moudrými a duchovními, vědoucími.
Po zlomu destrukce 13. prosince, zimním slunovratu v původním kalendáři, nastává období mírnější. Lidé cítí větší volnost, silnou aktivaci při meditaci až do doby největšího uvolnění 30. března. Ten den nastává nejaktivnější propojení těla a bytosti, vítání zrození, nový život v přírodě v souladu s tvůrčím cyklem, prostoupené realitou, kterou člověk žije svým specifickým životem.
19. 12. 2012 | 17:47

R. napsal(a):

PÍSEŇ PŘEDVÁNOČNÍ
Morituri te salutant ! Zdravím tě já, na smrt jdoucí, člověče !

Sláva září po ulicích, ve svém domově rozžehnul jsi světlo, pane, a to vše pro tvůj svátek. Těšíš se na večer se svými milými, v tom dni chceš lásku a pokoj vzývat, štěstí a veselí mít. Snad přeješ i druhým jen dobré a toužíš jim být blíže než jindy. Ale zapomněls, že i my se chceme radovat ze života ?
Zdravím tě, pane, já, na smrt jdoucí. Zdravím tě z kádí, v nichž se dusím a zmírám v utrpení, kde zalykám se špínou, kde nemohu se hnout - těla mých druhů mě svírají v strachu, neboť tušíme svůj konec.
Zdravím tě z popravišť. Ty nevíš, pane, jak strašná muka nám připravuješ. Slyšíme křik našich bratří, když je zabíjíš, přestože ty jej neslyšíš. Vidíme jejich krev. Hořká je smrt, ale peklem umírání. Řekni mi, prosím pane, proč musím tak trpět ?
Já vím, že máš den postní a já jsem jen němá ryba - neumím prosit o milost, trápit tě pláčem. Ale myslíš, že mě to míň bolí, umírat ? Cožpak jenom ty cítíš bolest, jen ty se bojíš, jedině ty naříkáš nad trýzní svých milých ? Věříš, že bez hlasu nemohu mít ani duši ?
Pane, miluješ přece své děti. Tvůj svátek je svátkem lásky. Proč jej oslavuješ smrtí ? Proč právě tyto dny po ulicích rozléváš krev dětí přírody ? Místo, abys rozdával lásku, zabijíš nás před očima svých dětí. Jak potom mohou ony milovat ?
Pane, smiluj se nad námi. Prosím tě. Pro lásku, pro mír...
Zdravím tě, člověče, já, na smrt jdoucí, a volám tě ve své hrůze a bolesti. Slituj se !
To je má modlitba, má píseň předvánoční.

R
19. 12. 2012 | 17:53

český maloměšťák napsal(a):

R.
Vy jste něco práskl na Mafii ? Že nás jako zdravíte z popraviště, víte...a píšete o jakési kádi....
Proč se neobrátíte na policii - nebo na Karolínu Peake - tvrdila že oznamovatelé korupce budou chráněni.

Držím Vám palce !
19. 12. 2012 | 20:14

aga napsal(a):

autore

Hezký adventní blog. Děkuji.
19. 12. 2012 | 21:43

stejskal napsal(a):

Připojuji se k panu agovi.

Hezký večer.

Libor Stejskal
19. 12. 2012 | 22:37

Pradědek Čechouc napsal(a):

Slunovrat neslunovrat, mě vzaly revma, protože je nízký tlak, zima a vlhko. Vánoce slavím jen kvůli dětem a vnukům, protože nemůžu pít, jíst maso, luštěniny, špenát, plesnivé síry, natož pak brzlík. Sladké také raději ne, jelikož mě roste břicho. O milování, nemyslím teď milování prezidenta a vládní politiky, mě téměř připravily léky na prostatu. Na motorce to také nejde, tak co. Zítra jdu zpívat koledy, to ještě můžu, ale doufám, že mi dají texty jako loni.
19. 12. 2012 | 23:40

Ládik!!! napsal(a):

Když se dostanete do divočiny na pár týdnů za polárním kruhem v létě, střídání dne a noci pomine. Motorem činnosti se stane hlad a únava. Vyplatí se mít podkožní tukové zásoby.
20. 12. 2012 | 07:38

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....šťastné Vánoce i Vám, pane autore,....křesťanské i pohanské,....tiché i veselé,....plné lásky, bez smutku, prožité podle vlastních představ,...přeji nejen autorovi blogu, ale všem, kdo zde čtou,....Tužka.
20. 12. 2012 | 11:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar C Cimburek Ludvík Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kněžourková Tereza · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav O Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy