List z vězení XXI: Výkon vazby si zaslouží změny

25. 02. 2013 | 18:04
Přečteno 3130 krát
Známý citát říká: „Vše špatné je k něčemu dobré“. Rozhodl jsem se proto využít své osobní zkušenosti s pobytem ve vazbě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jsem předložil další novelu zákonů, včetně novely trestního řádu, tentokráte zaměřenou na podmínky vzetí do vazby, výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody.


Hlavní principy novely

Současná úprava podmínek umístění obviněného do vazby a výkonu vazby, stejně jako výkonu trestu odnětí svobody je zastaralá. Dosud platná právní úprava dle mého názoru nerespektuje základní lidská práva a svobody vězňů, a to zejména těch vazebně stíhaných. V případě vazebně stíhaných osob je nutné si uvědomit, že tyto osoby nebyly pravomocně odsouzeny a v souladu se zásadou presumpce nevinny je třeba na takové osoby pohlížet jako na nevinné.
Vazba třeba i nevinného člověka může trvat až 4 roky, trest odnětí svobody trvá často ještě déle. Tato doba je více než dost dlouhá na to, aby vězně úplně odtrhla od běžného života a s definitivní platností narušila či dokonce zničila jeho rodinné vazby. Přitom základní snahou státu a principem demokratické právní úpravy by mělo být zejména zachování rodinných a sociálních vazeb vězně. Právě rodinné vazby umožní vězni snáze se zapojit zpět do normálního života a do pracovního procesu. Jsou to nepochybně rodinní příslušníci, kteří motivují vězně k tomu, aby se nestal recidivistou.

Vazba až na prvním místě

Umístění obviněného do vazby stejně jako uložení trestu odnětí svobody by mělo být až poslední možností, jak zabezpečit zachování účelu trestního stíhání. Dnes však orgány činné v trestním řízení užívají umístění dosud nevinného člověka do vazby bez hlubší rozvahy a často zcela automaticky. Navrhuji tedy pro vazbu zavést alternativu, která již existuje v případě výkonu trestu odnětí svobody, a nahradit ji umístěním obviněného do domácího vězení. Jsem pro zavedení možnosti nahradit vzetí obviněného do vazby nařízením místa pobytu obviněného se stanoveným režimem. Toto opatření v neposlední řadě také uleví přeplněným věznícím. Přeplněnost českých věznic je dlouhodobě terčem kritiky a notoricky známým faktem.

Práce šlechtí

Dále v novele rozšiřuji možnosti věznic zapojit vězně do práce. Cílem této změny je udržet pracovní návyky vězňů a využít jejich odborné znalosti a dovednosti.

Čistota a přiměřeně kvalitní strava půl zdraví

Mimořádný význam jak pro zdraví, tak pro zachování důstojnosti a sebeúcty každého člověka, má čistota a kvalita jeho oděvu, a to i během pobytu ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody. Vězeňské oblečení není ani praktické ani funkční. Navrhuji tedy vězňům povolit nošení vlastního oblečení. Tímto opatřením vězeňská služba zcela jistě ušetří nemalé finanční prostředky za pořízení oděvu a jeho udržování v čistém stavu.
Z důvodů zdravotních i lidsko-právních navrhuji rozšířit rozsah vycházek a též stanovit parametry prostor, ve kterých se vycházky budou realizovat. Vycházka na dvorku o rozloze 2x2 m2 zdravotnímu stavu vězně nijak zásadněji neprospěje, natož aby vězňovo podmínkami věznic podlomené zdraví posílila či dostala vězně do dobré zdravotní kondice. Státu tak zbytečně nebudou vznikat vysoké náklady na zdravotní ošetření a léčbu vězňů.
Také stravování má ve věznicích výsadní postavení. Je oblastí významnou nejen pro celkové zdraví vězňů, ale také pro jejich morálku. Mnoho nepokojů a vzpour vězňů v minulosti začalo právě z důvodu nedostatků v oblasti stravování. Zajištění vyvážené stravy na odpovídající úrovni je jedním z hlavních bodů k udržení nutného klidu mezi vězni.

Mladiství a matky

Novela zlepšuje postavení mladistvých a matek nezletilých dětí. V rámci zachování rodinných vazeb by měly být mladistvým a matkám umožněny častější návštěvy a častější přijímání balíčků. Z důvodu zachování rodinných vazeb dítěte a matky by měla být dána možnost, aby i v době výkonu vazby a trestu odnětí svobody žila matka s dítětem pohromadě a dítě tak mělo lepší podmínky pro zdravý emocionální vývoj.

Demokratický právní stát

Česká republika se hlásí k demokratickým principům a sama sebe nazývá právním státem. K dodržení principů demokratického právního státu je nezbytné zmírnit represivní funkci vazby a výkonu trestu odnětí svobody, dbát zachování základních lidských práv a důstojnosti vězňů a neuchylovat se k jejich umísťování do věznic bez zvážení alternativního řešení. Zejména v případě dosud pravomocně neodsouzených a tím pádem nevinných osob tato práva nejsou dodržována. Taktéž je třeba nastavit orgánům činným v trestním řízení přísnější pravidla pro jejich činnost tak, aby nedocházelo k zneužívání jejich pravomocí vůči vězňům. Jsem přesvědčen, že by bylo velkým přínosem, kdyby poslanci mé argumenty vyslyšeli a novelu schválili.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jo napsal(a):

dejte už pokoj...
25. 02. 2013 | 18:13

JenTak napsal(a):

Dnes s vámi souhlasím. Vzít nevinného člověka, tj. zatím neodsouzeného do vazby a tudíž do podmínek které mají k těm civilizovaným na hony daleko, považuji za prasárnu údajně právního státu.
Dokonce i ostřílení recidivisté chtějí co nejdříve na lágr, protože ten je lehčí než vazba.
Proč je vazbou trestán zatím neodsouzený člověk, to nechápu. Snad je to přežitek bolševického soudnictví, kdy na jednotlivci a jeho právech vůbec nezáleželo.
25. 02. 2013 | 18:18

Michal Macek napsal(a):

ano - pritvrdit.kriminal uz u nas neni kriminal - kamos delal bachare ve valdicich a rikal ze byl zezacatku nasranej kdyz videl ze vezni na vychazce na dvorku maj znackovy hadry na ktery on v zivote mit nebude.po prochazce se sli valet nebo cumet na tv...pracovat nemusi jako za komancu...
25. 02. 2013 | 18:37

JenTak napsal(a):

Michal Macek
Značkový hadry? Snad tepláky...
Sem píšou lidi, kteří nemají ponětí jak to ve vězení chodí a jaké tam jsou podmínky.
Jeden bachař (tj. jakýkoli pochybný zdroj) mi vyprávěl, jaké mají ve vězení televize, žerou bifteky, hrají tenis a už je to tak otravuje, že utíkají. Kdejaký jouda vypráví, jak tam nemusí dělat (naskakují jim dluhy), jenže ona ta práce není ani pro ty na svobodě, natož pro vězně. Oni by rádi dělali, protože jim naskočí dluhy, které pak na svobodě musí dlouhá léta splácet.
Tohle ovšem joudové nevědí.
25. 02. 2013 | 19:02

Michal Macek napsal(a):

jentak

ano teplaky a kecky....adidas nike umbro....
25. 02. 2013 | 19:48

Petr. napsal(a):

Pane poslanče,
máte pravdu v tom, že v ČR trvá trestní řízení nesmyslně dlouho, a když už začne, jde mezi soudy zbytečný pinpongový duel, místo aby vyšší soud rozhodl, místo knížecích rad jak má soud
1.stupně rozhodnout.
Na druhé straně jsem přesvědčen, že výkon trestu (ne vazby) je u nás přepychový na účet daňnových poplatníků. Kdyby tresty byly adekvátní, nikdo by podruhé do basy nešel.
25. 02. 2013 | 20:41

marxík napsal(a):

Zabývate se podružnostmi, pane Rathe. Posledně jste suše konstatoval, že ve vašem případu Ústavní soud selhal , a že se k nám pomalu vkrádá policejní stát.
Obávám se, že Vámi označené zásadní nedostatky touto Vaší novelkou nijak nevyřešíte.
To, že ús selhává si myslí docela velká skupina plátců bezplatných poplatků a docela velká skupina voličů, která utřela díky ústavnímu právu pana Melčáka na na výkon svého mandátu.
Otázkou zůstává jestli jsou to selhání nebo splněné bojové úkoly.
25. 02. 2013 | 21:59

santawizard napsal(a):

Spravedlivě a za trest nebo nespravidlně a na zkoušku!? Ve vazbě nebo ve výkonu trestu!?
Bude mít obviněný polehčující nebo přitěžující okolnost když se přizná nebo když se nepřizná?Dá se vykoupit malá ryba když se koupí velká ryba?
Bude mít odsouzený pachatel nebo oběť právo nebo povinnost se rehabilitovat z recividy.
25. 02. 2013 | 23:06

Ládik!!! napsal(a):

Kuš, satane.
25. 02. 2013 | 23:08

neo napsal(a):

"Tato doba je více než dost dlouhá na to, aby vězně úplně odtrhla od běžného života a s definitivní platností narušila či dokonce zničila jeho rodinné vazby"

Voni už tam nemaj takový ty okýnka s telefonem?
26. 02. 2013 | 07:58

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Máte možná pravdu, ale já jsem se díval do své krabice od vína, ale 30 mega jsem tam neviděl, a při opravě podlahy jsem taky nenašel 7 mega. Neříkám, že je to moc, a že před Vámi nemělo být ve vazbě více (všeho)schopných politiků a úspěšných podnikatelů, ale......
26. 02. 2013 | 09:37

Libertad napsal(a):

Tak pane Rathe, vezmeme to postupně:
a) v úvodu citujete „Vše špatné je k něčemu dobré“. Myslíte, že -až Vás propustí- se už budete chovat lépe k lidem, kteří mají jiný názor, ale nemají tolik moci. Vzpomeňte si jak arogantně jste se choval když jste postupoval na žebříčku politické moci ke všem úředníkům, kteří měli opačný názor.

b) napsal jste: "Vazba třeba i nevinného člověka může trvat až 4 roky, trest odnětí svobody trvá často ještě déle." K tomuto konstatování je třeba dodat, že:
1) max. délka vazby je závislá na výšce max. trestu, který vazebně stíhanému člověku hrozí, a myslím že i na dalších okolnostech.
2) místo návrhů na zmírnění podmínek vazby a výkonu trestu byste měl navrhnout a přes své kamarády (poslance a senátory), kteří Vás ve vazbě navštěvují, prosadit zákon o "AUTOMATICKÉM FINANČNÍM ODŠKODNĚNÍ NEZÁKONĚ VAZEBNĚ STÍHANÝCH". Tedy aby normální nemajetný občan po obdržení osvobozujícího rozsudku obdržel finanční satisfakci a inzertní omluvu v celostátním tisku. A to do měsíce po nabytí právní moci osvobozujícího rozsudku. Myslím, že pro obyčejného občana, který měl před vazbou nebo vězením příjem pod průměrným platem, což je 70% všech pracujících, by vhodná výše byla dvojnásobek průměrného platu za každý, i započatý, měsíc vazby. Pro účely zákona by se průměrným platem rozuměl plat z minulého roku vyhlášený statistickým úřadem.
Vzhledem k tomu, že jste finančně zajištěn i při výkonu vazby, tak Vás automatické odškodnění netrápí a proto ho nenavrhuje-te. re
c)"Práce šlechtí" napsal chytrolín, který patrně, neví že v ČR je cca 580000 občanů nezaměstnaných. Co navrhujete:
1) sebrat práci těm co jsou na svobodě a uvrhnout tyto osoby do děsivé situace pobíračů sociálních dávek?
2) nebo vytvořit takové podmínky, aby vězni musely prvé pololetí přehazovat horu kamení zleva do prava a druhé pololetí naopak?

Práce pro všechny není a nebude.

d)"Čistota a přiměřeně kvalitní strava půl zdraví" napsal pan Rath. Platí to i pro bezdomvce? Ti na rozdíl od vězňů mají pouze výhodu většího prostoru pro své vycházky. Jinak si žijí hůře než naši vězni. Čož takle prosadit zákon o sociálním bydlení pro nemajetné, tedy chudé důchodce, nezaměstnané etc.

e) Nejen mladiství a matky by měli mít možnost častějších návštěv a balíčků. Bezproblémoví vězni, by mohli soboty a něděle trávit -s příslušným náramkem- doma etc.
Bohužel naše vypečená vlada právě v těchto dnech přijela novelu, která zmenšuje počet balíčků, které může dostat vězeň a vazebně stíhaný za rok, ze 4 na dva.

f) O "Demokratickém a právním státě" si můžete v klidu -během dlouhých nocí- nechat snít. Na tomto faktu máte taky svůj podíl.

Důkazy o tomto tvrzení netřeba široce rozebírat. Stačí zmínit nerovné podmínky politických stran ve volbách do PS (vyhrává ta, která má nejvíce peněz na oblbnutí -bohužel- voličů). Také neexistuje rovnost občanů při volbě senátorů a prezidenta.
Respekt k zákonům, tedy jejich dodržování je velmi selektivní, některé zákon zásadně nerespektuje vládní moc.

Na závěr Vám přeji -naprosto upřímně- spravedlivý a nestranný soud, ne soudce úplatného.

S pozdravem

Sidonio Libertad
26. 02. 2013 | 10:28

xxx napsal(a):

Kdyz si uvedomim, ze pravomocne odsouzeny/Novak/ v base neni a pravomocne
neodsouzeny/Rath/ uz sedi ve vazbe 9. mesic souhlasim s tim, "ze je neco spatne".
Vubec netusim, proc by pobyt "doma" s "naramkem" byl pro vysetrovani pripadu nebezpecnejsi nez pobyt DR ve vazbe. A dokonce se domnivam, ze "nezajisteni prava
DR vykonavat mandat poslance osobne, a nebyt pri nem vazan zadnymi jinymi zakony a predpisy" p. MN je v rozporu s jeji povinnosti predsedkyne PS.
27. 02. 2013 | 15:26

Richard napsal(a):

doktore, kolik už zvedáte na bench?
Nechcete poslat piškoty nebo ovesné vločky?
28. 02. 2013 | 12:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy