Nedobrovolné sterilizace: Odškodňovat? Neodškodňovat? Mluvit, nebo mlčet?

19. 08. 2011 | 15:28
Přečteno 5279 krát
Znovuotevření případu paní Ivety z Ostravy, které byla bez jejího informovaného souhlasu provedena sterilizace, znamená průlom v tom, jak soudy uvažují o odškodňování. Podle výroku Nejvyššího soudu není možné smést všechny staré žádosti o satisfakci ze stolu s tím, že jsou jednoduše promlčené.

Případů sterilizovaných žen převážně romského původu, které tvrdily, že nedaly k zákroku platný souhlas, se zatím objevila zhruba stovka. Ačkoliv řada žen byla zbavena možnosti mít děti ještě v období socialismu, byly sterilizační zákroky prováděny i v devadesátých letech a dokonce i později. Nedobrovolné sterilizace, pro něž je charakteristické zneužití okamžiku slabosti rodičky, představují netolerovatelný zásah do osobních práv kterékoliv ženy. A snaha regulovat takto porodnost Romů (a tedy i problémy, které se s jejich populací spojují) je neomluvitelným příkladem zhoubného sociálního inženýrství.

Proto lze jen vítat názor Nejvyššího soudu, který odškodnění vrátil do hry. I z toho důvodu, že odškodnění bylo paní Ivetě přiznáno již v roce 2007, aby o něm vzápětí prohlásil Vrchní soud v Olomouci, že případ je promlčený. Nabízí se otázka: je vůbec možné promlčet skutek jako je protiprávní sterilizace?

Není to pouze filosofická otázka, protože v reakci na úspěch kauzy paní Ivety zastupované Ligou lidských práv, se o odškodnění za tento zásah přihlásily i ženy, kterým byl zákrok proveden již před dvaceti lety. Měly by být odškodněny? Nejjednodušší odpovědí v duchu rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci je: Ne. Pokud jim to bylo putna dvacet let, tak by jim to mělo být putna i nadále.

Jenže… Názor Nejvyššího soudu velí zvážit okolnosti případu. Řada žen, na nichž byla sterilizace vykonána, o možnosti odškodnění ani neví. Nebo nevěděla, dokud médii neproběhly první sterilizační kauzy. V dalších případech je z různých důvodů neúplná nebo chybějící dokumentace v nemocnicích a tak není možné cokoli před soudem prokázat. Odškodnění tedy ve většině případů může fakticky přinést jedině zvláštní zákon.

Podobně to bylo zafungovalo v případě nedávno schváleného zákona o odškodnění účastníků protikomunistického odboje. Copak se někdo z odbojářů hlásil o odškodnění? Do tří let po spáchání bezpráví? Kdepak. Abychom ale křivdy minulosti alespoň trochu narovnali, musela být přijata zvláštní norma.

Rozdíl mezi odbojáři a sterilizovanými ženami tak můžeme najít hlavně v tom, k situaci odpůrců komunismu se vláda postavila rovně a jasně řekla, co může kdo očekávat. Zato romské ženy, jež ztratily možnost mít dítě, se dočkaly pouze rozpačité omluvy. A o sterilizacích žen s postižením, ke kterým docházelo v tehdejších ústavech sociální péče bez jakékoli kontroly či jen náznaku souhlasu, se ještě ani nezačalo mluvit.

Podle mého názoru bychom si měli stále připomenat necelých šest let starou zprávu tehdejšího ombudsmana Otakar Motejl, podle které: „problém sexuálních sterilizací prováděných buď s nepřijatelnou motivací nebo protiprávně existuje a česká společnost stojí před úkolem vyrovnat se s touto skutečností.“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Zviřata se taky sterilizujou a chovaj se líp jak lidi.
19. 08. 2011 | 15:32

StandaT napsal(a):

Mluvit. Odškodnit. Tečka.
19. 08. 2011 | 15:53

Fialenka napsal(a):

Vzhledem k tomu, že ty Romky už děti měly a další by neuživily, nebylo jim sterilizací ublíženo. Dále by se nemělo přehlížet, že Romové mívali dětí příliš a tím bylo příliš i lidí, kteří kradli, fyzicky napadali bílé, zabývali se prostitucí pro kterou unášeli i bělošky.
19. 08. 2011 | 16:11

Mediikolog napsal(a):

Nikoho nesterilisovali bez jejího vědomí a souhlasu. V naprosté většině tím ženám ZACHRÁNILI životy.. a ony teď zkoušejí po cikánsku vydírat. Opravdu jim věříte? Uveďte, jak pečovaly o své předchozí děti.. zda náhodou nejsou po dětských domovech či u pěstounů... a pak zvažte, komu věřit. Já věřím lékařům.
19. 08. 2011 | 16:14

Old napsal(a):

Lékaři se snažili zmíněným ženám pomoci, ale je dobrým zvykem těchto lidí se snažit ze všeho "vytřískat co nejvíce"
Jen tak na okraj, kolik tyto ženy za svůj život přispěly do zdravotnictví?
19. 08. 2011 | 16:20

Kul napsal(a):

Sterilizovaným ženám neplodnost vyhovovala a to až do zpřísnění výplaty sociálních dávek. Po zpřísnění by pro tyto ženy bylo výhodnější pořídit si další děti a sterilizace jim nyní defakto brání v "obživě" ze sociálního úřadu. To vysvětluje proč si na to vzpomněly po tak dlouhé době.
19. 08. 2011 | 16:28

Paterik napsal(a):

Každý případ by se měl posoudit individuálně. To je spravedlivé. To ještě neznamená, že bude vyřízen kladně. Takže já bych to nepovažoval za nic napínavého.
19. 08. 2011 | 16:29

Kanalnik napsal(a):

Vazeni (nekteri zde diskutujici prede mnou, a pode mnou urcite tez), jestlize povazujete za normalni provest sterilizaci jakekoli zene bez jejiho vedomi a souhlasu, i kdyby to byl jen jediny skutecny pripad ze vsech proklamovanych, tak jste naprosti chudaci.

Bleju.
19. 08. 2011 | 16:31

minatomirai napsal(a):

V případě této ženy šlo o sterilizaci po druhém těhotenství. Dala souhlas k něčemu, co jí nebylo řádně vysvětleno během převozu na sál, kde se provedl císařský řez.
Tato žena zkoušelo otěhotnět opětovně po sedmi letech, což se jí nepovedlo. Zkoušela i umělé oplodnění, pochopitelně bezúspěšně.
Takže, mluvit se o tom musí, odškodné se zaslouží, trest pro vedení nemocnice, která tuto nezákonou sterilizace prováděla. Je to neomluvitelné.
19. 08. 2011 | 16:35

Divobyj napsal(a):

Tak tohle je velký problém!
Je pravdou,že v socialismu se sterilizace Cikánek prováděly neoficiálně a nekoncepčně.Osobně bych je nazval"partyzánskou válkou lékařů proti nadměrné porodnosti Cikánek v ČSSR".
Na druhou stranu je vždy nutno posoudit,zda sterilizace neproběhly ze ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ.
Problémem je také naprostá neschopnost našich vlád řešit konflikt naší a cikánské kultury na našem území.U nás opravdu není normální mít pět a více dětí...
P.S.Jistou nadějí pro naše statečné partyzány je hypotetická negramotnost tehdejších cikánských rodiček.Tři křížky pod vhodné prohlášení může udělat každý.
19. 08. 2011 | 16:44

kelt napsal(a):

Je jasné jako facka-naši milí minoritní spoluobčané našli další způsob,jak se dostat bezpracně k penězům-že jim to někteří/asi bázliví/soudci sežerou je odrazem naší společnosti.
19. 08. 2011 | 16:48

Fialenka napsal(a):

Kdysi jsem četla, že sterilizaci dělali Romkám (bez jejich vědomí) jen v případech, když pro ně byl přirozený porod riskantní a měly již několikátý císařský řez.
19. 08. 2011 | 17:04

Drzá zrzka napsal(a):

Mluvit, neodškodňovat.

Jakým způsobem byste chtěli dojít k částce odškodnění?
19. 08. 2011 | 17:13

Občan napsal(a):

Pane Zahumenský,
ony NEBYLY neinformované! Dostalo se jim stejné informace jako každé jiné rodičce. Že jí nerozuměly, přesto, že jsou OBČANKAMI ČR, to není chyba lékařů.
Obě naše děti se narodily císařským řezem. Před ruhou operací, poté, co se několik hodin pokoušela porodit přirozeně, byla moje paní standardně informována o možném riziku dalšího případného těhotenství a byla dotázána, zda chce provést sterilizaci. Odmítla to a tak jsme zůstali u dvou dětí. Tím to pro nás zvadlo.
Pokud ale má někdo potřebu množit se jako zvířátka, aniž by uvažoval o tom, zda je schopen další a další děti uživit a vychovat, pak je namístě zásadní prevence. A tou je sterilizace.
V případě oněch "dam" nešlo o žádnou NUCENOU sterilizaci. je to jen jejich chytristika, jak ze státu vymámit peníze, nic víc. A je smutné, že se k tomuto penězovodu propůjčila Liga lidských práv.
19. 08. 2011 | 17:20

Občan napsal(a):

To minatomirai:

Tvrzení paní, že nemohla otěhotnět in vitro, nevěřím. Přerušení vejcovodů totiž není odejmutím vaječníků a dělohy a tudíž umělému oplodnění nic nebrání. Všechny orgány totiž zůstávají plně funkčními; jediné, co je znemožněno, je přenos vajíčka z vaječníku do dělohy.
Velice by mne zajímalo, jak údajná poškozená dokazovala snahu o umělé oplodnění. Rovnějž je velice zajímavé, že nerozuměla lékařům jenom tehdy, když ji informovali o vhodnosti sterilizace.

Mimochodem - premedikace před indikovaným císařským řezem NENÍ nijak silná a žena zůstává plně při vědomí. Pouze je jí snižována citlivost na bolest, aby následná narkóza trvala co nejkratší dobu a mohla být podána v malém množství (aby se miminko nenarodilo uspané). Při císařském řezu prováděném akutně se pak premedikace vůbec nepodává.
19. 08. 2011 | 17:30

Občan napsal(a):

To Kul:

Pozor! Žena sterilizovaná pouhým podvázáním vejcovodů NENÍ neplodná!
19. 08. 2011 | 17:33

minatomirai napsal(a):

Cikáni zatím nejsou zařazeni do živočišné zvíře, občane. Pokud si to myslíte, pište otevřeně, není nad to, když si člověk uleví.

Nemocnice povolila nelegální sterilizace, rozumíte tomu? Prováděla je na ženách, které k tomu nedaly souhlas. Nebyly to jenom cikánky, týkaly se i dalších žen z různými zdravotními problémy včetně dědičných vad. Kde se vůbec v lidech bere to přesvědčení, že mohou zasahovat do samotné podstaty lidské sexuality a říkat tomu prevence?
Díky bohu za ochránce lidských práv, občane. Jednou, až začne hon na Čechy, se vám budou hodit.
19. 08. 2011 | 17:41

Fenix napsal(a):

Mluvit. Mluvit o lidech, jako je pan Záhumenský, jejichž snaha o zviditelnění ční nad všechny právní principy.

Mluvit o lidech, kteří mají plná ústa práv, ale mlčí o povinostech.

Mluvit o lidech, kteří rádi berou dary a dotace i z našich peněz - aby nám škodili.

Pan Záhumenský je škůdce. Místo řešení opravdových problémů, utrácí - a snaží se utrácet ještě více - našich peněz na řešení nejrůznějších quasiproblémů, jejichž podstata tkví ve strašidelné kombinaci světozáchrany a světovlády, kterou lze vyčíst z jeho projevů.

Je třeba pozastavit jakoukoliv veřejnou podporu prodvratných organizací typu LLP a řádně zdanit jejich příjmy z darů od jiných subjektů.

Dále je třeba zamyslit se, zdali se jednání pana Záhumenského nedá posoudit jako trestný čin. Například proto, že každé neodpovědné čerpání veřejných prostředků se dá považovat za vlastizradu a rozvracení republiky.
19. 08. 2011 | 17:42

minatomirai napsal(a):

Vážený občany, podvázání vaječníků je velice komplikovaná operace, která je ireversibilní, vejcovody jsou protnuty,.
To, že paní nevěříte, je vaše věc, můžete si výžadat její zdravotnickou dokumentaci nebo se účastnit soudního řízení, během kterého se tato dokumentace bude číst.

Pochybuji, občane, že můžete soudit účinky premedikace na jednotlivce, nechte to laskavě odborníkům, zejména tehdy, pokud jste nebyl přítomen.
19. 08. 2011 | 17:49

Občan napsal(a):

To minatomirai:
Podvázání vejcovodů není komplikovaná operace a jejím jediným důsledkem je, že se vajíčka nedostanou do dělohy a nemohou tak být oplodněna při pohlavním styku. To je vše.

No, to mohu soudit, protože jsem se svou paní hovořil těsně před operací a to, co zde píšu, vím od ní.

Račte si prostudovat příslušnou literaturu nebo se zeptejte nějakých žen, které císařským řezem rodily. Moje paní tak rodila dvakrát.
19. 08. 2011 | 18:05

minatomirai napsal(a):

Občane, princip podvázání vaječníků protnutím vejcovodů je mi známý.

Vaše přítomnost u vaší ženy před porodem z vás nečiní odborníka, nezlobte se na mne. To je asi tak vše, co bych k tomu dodal.

Co mi vadí nepomerně více je označení kohokoliv za skoro zvíře, to je pro mne intelektuálně neospravedlnitelné.
19. 08. 2011 | 18:14

Al Jouda napsal(a):

Každý rozsudek, který bude přiznávat nějaký odškodňovací nárok nezákonně sterilizované ženě musí současně obsahovat jména viníků tohoto zákroku. Tito viníci musí ze svého pak zaplatit celé odškodné ! Dokumentace o každé sterilizaci přece existuje !
19. 08. 2011 | 18:29

Silvie napsal(a):

Jak znám cikánskou mentalitu, tak ženské shrábly peníze za provedení sterilizace (pokud vím, tak nějaký obnos dostávaly) a ticho po pěšině. Teď zjistily, že by mohly ze státu vytlouci další prachy, tak pro to udělají cokoliv.
Papíry musely podepsat, jsou-li tak primitivní, že nevědí co znamená sterilizace, není to problém lékařů, ani státu.
Navíc se v mnoha případech musí provádět sterilizace např. po císařském řezu, kdy bývá třetí těhotenství zdravotním rizikem pro matku. Je úsměvné, když naříkají, jako by byly chuděry bezdětné a leckdy mají tři děti a více ,a živí je výhradně ze soc.dávek.
Srovnávat tyhle pijavice se třetím odbojem mě skutečně uráží. Viděla jsem soud v televizi, morální satisfakci odmítly, o tu zájem nemají.
19. 08. 2011 | 18:43

Medikolog napsal(a):

Minatomirai,

a tu "O Alibabovi a čtyřiceti loupežnících" byste pro zpestření nepřidala? Tu "O pravdomluvnosti a selektivní chápavosti některých Romek" nemám rád. Lež jako kolo od vajdova vozu může brát za pravdu jenom profesionál přiživující se na začleňovacích mystériích.
19. 08. 2011 | 18:44

Joe Ratata napsal(a):

Normálně položená otázka zní:Kolik dětí uživím?
Určitá část našich občanů se ale ptá:Kolik dětí mě uživí?A nemají tím na mysli práci!
19. 08. 2011 | 19:07

minatomirai napsal(a):

Takže sterilizace je naprosto běžný pojem pro každého, Sylvie. Sterilizace není běžný pojem, spousta žen nebde schopno popsat přesně svoje reprodukční orgány, o mužích ani nemluvě. Totéž platí pro sterilizaci.
Lékař je povinnen vysvětlit, co sterilizace znamená, v tomto případě tak dotyčný neučinil.
Sterilizace není naprosto nutná po opakovaném císařském řezu, existuje něco jako antikoncepce. Pro lékaře je pochopitelně příznivější provést podvázání během porodu císařským řezem. Je možné, že jsou za to speciální odměny jako za hysterektomii v této republice, kde každá druhá žena se jí podrobila, neboť na ni byla v rámci prevence dohnaná.
Omluva pochopitelně nestačí, je třeba i finančního vyrovnání. Ať se vám to líbí nebo ne.
19. 08. 2011 | 19:11

Silvie napsal(a):

minatomirai,


cikáni už byli "odškodňováni" desítky let a další dojnou krávou jim stát nejspíš nebude.
Pokud jste kdy s nějakým příslušníkem této "minority" mluvil (já tedy ,bohužel, ano), pak jste si jistě povšimnul jisté nižší inteligence, vykompenzované ovšem maximální schopností využít každé situace ve svůj prospěch.
Je-li na těch dokumentech podpis oněch dotyčných, pak mají smůlu. Po tolika letech je zcela neprůkazné, zda byly informovány, či nikoliv. Já jsem , vzhledem k znalosti tohoto prostředí, přesvědčena o tom, že jim to bylo úplně jedno. Zejména pokud obdržely nějaké love.
Oč jim jde je zjevné - u soudu se domáhaly fin.odškodnění v milionových částkách, když jim byla nabídnuta omluva, ztratily zájem.
Doporučuju státu, aby se v této záležitosti obrátil na Sokola a má to v kapse.
19. 08. 2011 | 19:22

Občan napsal(a):

To Minatomirai:

Ale ano, učinil. A NENÍ povinností lékaře zjišťovat, zda je žena tak hloupá, že vůbec netuší, co to je vejcovod, císařský řez, riziko a sterilizace.
Kromě toho jsou speciálně Cikánky ohledně názvů tělesných otvorů, výčnělků a orgánů doslova chodícími slovníky. Ani omylem tedy nevěřím tomu, že by zrovna v případě výše uvedených pojmů netušily, o co jde.

Opravdu si myslíte, že 50% českých žen nemá dělohu? Pokud ano, pak je zcela zbytečné se snažit s Vámi na téma sterilizace dál diskutovat.
19. 08. 2011 | 19:37

Kanalnik napsal(a):

Je zajimave, jak nekteri lide maji jasno v pripade Cikanu.

Pratele, az vam bude tezko a nebude se vam libit jak s vami zachazi treba tento stat nebo nejaky urednik ci politik, uvedomte si, ze si nemate pravo stezovat.

Nejste schopni prisoudit elementarni prava druhym lidskym bytostem, povazujete je za menecenne, tak proc by mel kdokoli brat ohled na prava vase?

Jen se vam vraci a bude vracet to, co jste sami zaseli.
19. 08. 2011 | 19:49

Medikolog napsal(a):

Kanálníku,

dopouštíte se stejné chyby.. jako multikulti. Mluvíte o právech visícich ve vakuu.. ale práva jsou pouhými atributy příslušných POVINNOSTÍ. Každý zdravý člověk má právo mít děti A MÁ POVINNOST o ně pečovat a vlastní PRACÍ materiálně zabezpečit jejich oprávněné potřeby. Nikdo jiný není povinen je živit!

Kupř. tomu staršímu pánovi z Ostravska bylo jeho právo na život na dvě věci, protože ten Cikán nesplnil POVINNOST toto právo respektovat
19. 08. 2011 | 20:05

minatomirai napsal(a):

20 000 žen prodělá ročně hysterektomii, podívejte se na statistiky, v některých je to 17 000 ročně. To není malé číslo, občane, nemám pravdu?

Povinností lékaře je informovat pacienta o zákroku, který provede, a dále se musí přesvědčit, že je s tím pacient srozuměn. Toto očekávám já, neboť je to povinností lékaře. Totéž platí pro veterináře, mimochodem. Nebo zubního lékaře.
Nemám zkušenosti s cikánskými ženami a jejich anatomickými znalostmi, jisté je, že na mne nikdy nepokřikovaly, pookud jsem je potkal. Je mi líto, že vaše zkušenosti jsou odlišné.

pro sylvii
Nezákonné sterilizace byly prováděny, je dostatek materiálu k tomu, aby poškozené ženy kromě omluvy dostaly i odškodné. Informujte se o tom, není to obtížné. Již byůlo vyplaceno jedné z těchto žen, které kupodivu žijí normálním manželským životem 500 000. Předpokládám, sylvie, že i tomu zbytku, asi 55 dalším ženám, budete držet vaše citlivé, ženské palce.
19. 08. 2011 | 20:10

Daňový poplatník napsal(a):

To autor: Hm, nezávislá nezisková organizace, tak to se vám nedivím, koho a proč zastupujete z peněz daňových poplatníků.
19. 08. 2011 | 21:24

Pamela Bárnsová napsal(a):

to lékařské odškodňování, to bude byznys. Takhle odškodní, že ji sterilizovali a kdyby ne tak, zas odškodní, že ji nesterilizovali, pokud se při těhotenství po třetím císaři něco podělá. Výdělek jistý jak pro právníky tak pacoše.
19. 08. 2011 | 21:25

Pamela Bárnsová napsal(a):

tato matka též získala odškodnění
100 ooo a já se ptám za co? Byla by je získala i kdyby ji neodvezli, zas za neposkytnutí púomoci.

Klíčové svědectví o tom, co se událo oné únorové noci v bytě pavlačového domu jen několik minut od porodnice, kdy v pokoji ležela nahá matka s dítětem a placentou v tratolišti krve, zatímco opodál spala tříletá dcerka a ve vedlejší místnosti se krčili dva psi, mohl vnést světlo zasahující lékař, ten ale již zemřel. Podle zástupce záchranky k jeho smrti přispěl i právě projednávaný případ.
"Lékař mluvil naléhavě, ale byl svědomitý"

„Lékař dítě prohlédl a zajímalo ho, proč i po hodině zůstalo s pupeční šňůrou a placentou mezi nohama rodičky. Na to se mu dostalo odpovědi, že to není jeho starost, jen ať odstřihne pupeční šňůru. Dítě se mu zdálo podchlazené, mluvil sice naléhavě, ale byl vždy velice svědomitý,“ uvedl jeden ze zasahujících záchranářů. „Policisty jsme zavolali, až když nás vykázala matka a otec z bytu. Vypadalo to tam tak, že dítě i rodička byla nahá, v bytě byli dva psi, kteří tam pobíhali,“ prohlásil druhý ze záchranářů.

„Je to právo rodičů, kdy a jak zajistí péči o nezletilého, mohli ho ráno zavézt do nemocnice. Byla omezena osobní svoboda matky i dítěte, navíc i soukromí, neboť tři muži zdravotníci a jeden policista vešli do jejího intimního prostoru, kde se nacházela po porodu,“ argumentovala obhájkyně matky.
Kdo odškodní toho vystresovaného lékaře, které,u tím uspíšili smrt?
19. 08. 2011 | 21:35

Kanalnik napsal(a):

Medikolog

pouzivate velmi nebezpecnou logiku:

-pravo na poceti ditete ma jen ten, kdo dodrzi povinnost se o dite materialne a dusevne postarat

-odtud uz jen krucek k tomu, ze ti, co se nejsou teto povinnosti dostat (podle vas nebo podle koho?), nemaji pravo na poceti ditete a proto podstoupi sterilizaci

to byste ale pak musel, podle stejne logiky, sterilizovat alespon tretinu populace CR (podle mych meritek)

...ano, pravo na neco by melo byt nasledovano vyuzitim tohoto prava co nejlepe; ne kazdy svoje prava takto nejlepe vyuziva; budeme za to lidi trestat? to bychom museli trestat skoro vsechny (treba kuraky nebo bezhohldne ridice)

mate nakroceno k velmi nebezpecnemu a totalitnimu (Megele-oidnimu) mysleni
19. 08. 2011 | 21:41

Kanalnik napsal(a):

...snad to prelouskate i s mymi preklepy a chybami... sorry
19. 08. 2011 | 21:44

hra o jablko napsal(a):

Kanalnik

pak si ale budeme muset zvyknout, že děcka budou umírat na ulicích a bude nám to muset být jedno.

Ale ty Romky byly sterilizované po císařském řezu a známo, že lékaři doporučují císařem maximálně 3 děti, pak může dojít k prasknutí dělohy v těhotenství a ohrožení smrtí. A jelikož pologramotné Romky nerozumí cizím slovům, je pro ně nepochopitelné i slovo antikoncepce, lékaři je v jejich vlastním zájmu
sterilizovali a ty Romky dokonce i souhlas podepsaly, ale nyní tvrdí, že nevěděly, co podepisují.

Děloha je orgán velký asi jako hruška a císařský řez obnáší nejméně 30 stehů. kolik stehů se vejde na orgán velikosti hrušky si může každý domyslet.Další dítě se doporučuje po císaři minimálně až za rok a půl či déle, kdy je jiza dobře zahojená.
Jsou toto pologramotné Romky schopné pochopit a rady lékařů dodržet?
19. 08. 2011 | 21:53

Kanalnik napsal(a):

hra o jablko

at se ty pripady posuzuji jednotlive, a obecne jsem pro to, at se o tom mluvi , protoze jinak se ututlaji veschny pripady, tedy i ty, kdy k nevedome sterilizaci doslo

odmitam obecnou logiku, kterou naznacil Medikolog a kterou, zda se, vyzanavaji i dalsi diskutujici - tedy, ze sterilizace bez souhlasu je OK, pokud se jedna o Cikany ... kde to jsme? V nacistickem Nemecku?
19. 08. 2011 | 22:00

Medikolog napsal(a):

Kanálníku,

nevkládejte mi do úst, co jsem nevyslovil. Vy se mi pokoušíte podsunout "..nemají právo na početí dítěte a proto podstoupí sterilisaci.."

Rodiče jsou povini se o své potomky zodpovědně starat a vychovávat z nich řádné občany. Jinak žádné sociální dávky pro rodiče a trestat neplnění si rodičovských povinností. Neposíláte své děti do školy, protože krást je naučíte lépe ostatní blbosti znát jako příjemci dávek nepotřebují? O.K. děti bude z ústavu posílat do školy sociálka co je naučí i hygieně a smyslu pro povinnost; nehodný rodič v kriminále bude na děti a na basu vydělávat.. a z vězeňského homosexuálního vztahu jak známo potomstvo nebývá.

Sterilisace byla lékaři navrhována u rodiček s opakovaným císařským řezem, resp. u žen s klinickým nálezem opravňujícím předpokládat závažné ohrožení zdraví a života pacientky v případě dalšího otěhotnění... bez ohledu na etnický původ. Lékaři podvázáním ovarií těm ženám po jejich souhlasu ZACHRAŇOVALI ŽIVOTY.

Jenom nějací peněz chtiví právníci si začali zajišťovat přisosání na penězích daňových poplatníků.

Po úrazech byly mnoha pracujícím i sportovcům AMPUTOVÁNY KONČETINY - byly jim tal zachráněny životy. Že budou za záchranu života nemocnice žalovat jako ty Cikánky? Třeba mladý Bém má zaplatit kašnu, v nemocnici mu amputovali rozdrcenou ruku...
19. 08. 2011 | 22:05

hra o jablko napsal(a):

Kanálníku,

sterilizace té Ivety, o které je řeč, v pořádku je, neb měla v 19 již druhý císař a interval též nedodržela. To jen Liga chce krmit právníky a Romy, sám autor píše, že znovu otevřeli již uzavřený případ
19. 08. 2011 | 22:16

hra o jablko napsal(a):

Lékaři podvázáním ovarií těm ženám po jejich souhlasu ZACHRAŇOVALI ŽIVOTY.

souhlas s Medikologem
19. 08. 2011 | 22:18

Fialenka napsal(a):

Právník pan Zahumenský napsal, že „řada žen byla zbavena možnosti mít děti“, a to zní jako by je neměly vůbec. Zajímavé, že vynechal, že ty Romky děti už měly a sterilizaci lékaři provedli během císařského řezu. Protože pak už jsou další těhotenství a porod rizikové. Napsala jsem to až já, Občan a pak ostatní.
Myslím, že kdyby Romky nesouhlasily, určitě by zase otěhotněly. Romové si s antikoncepcí ani s uživením dětí moc hlavu nelámou.
19. 08. 2011 | 22:27

Silvie napsal(a):

MInatomirai,

asi jste nepochopil - já neznám cikány z ulice. Já jsem s nimi musela pracovat. Takže vím o jejich mentalitě své.

Je to přesně, jak říká kdosi výše. Gynekolog-operatér není povinen zjišťovan, jestli je pacient lehce nebo silně retardovaný a dělat mu inteligenční testy. Pokud mi dají cosi podepsat, tak si to snad přečtu. Jenže u cikánů se to má tak - zajímá je jen přítomnost, budoucnost je daleko. Takže ty dámy vzaly bakšiš, co dostaly odměnou za sterilizaci a zcela jistě jim bylo vše ostatní ukradené dvacet let až do chvíle, kdy zjistily ,co z toho můžou vytřískat.
Pokud se to týká i" bílých žen", bude jich promile, nevím o žádné, která by soudila.
Dokázat se to stejně nedá a tím to pro mě hasne. Mají dětí jak na kolotoč, živit je musí stejně stát a žádná újma jim tedy způsobena nebyla. Naopak.
19. 08. 2011 | 22:28

Kanalnik napsal(a):

"Lékaři podvázáním ovarií těm ženám po jejich souhlasu ZACHRAŇOVALI ŽIVOTY."

a jak jste si jisti, ze u vsech?

vzhledem k tomu, jaky byl mnohdy pristup lekaru k pacientum pred revoluci (a nekdy i dnes), neverim, ze zadny takovy pripad nelegalni sterilizace nenastal

proto je treba se podivat pod poklicku pripadu, ktere jsou znamy
19. 08. 2011 | 22:29

hra o jablko napsal(a):

Romky jsou vlastně chudáci. Romský samec, který nemá ženu pořád s břichem, je jejich komunitou obviňován, že ja impotent a ostatní mu nevěří, že vůbec souloží, což je pro ně potupa. Romky musí mít pořád břicho, neb tím potvrzují sociální status svého kance. Je to takové zvrácené myšlení.
Romka musí pořád rodit, i kdyby ji mělo břicho prasknout. a lékaři to vědí a chtěli jim pomoci. Však též manžel té Ivety v TV halasil, jsem plodný muž a souložím naprázdno.
19. 08. 2011 | 22:32

hra o jablko napsal(a):

též je otázka , kolik by ty ženy vlastně měly dostat. Již se soudily ženy s opačným problémeme, že sterilizaci chtěly, ale byla jim provedena mizerně, že nakonec stejně otěhotněly, což mělo neblahý vliv na jejich zdravotní stav i ekonomickou situaci a nevysoudily nic nebo jen desetitisíce. Je znám případ, kdy nezletilé dívce provedli interupci, ale mizerně, byla to dvojčata a jedno z nich se narodilo, co si musela dívka vytrpět a jak procedury mohly ovlivnit zdravotní stav toho druhého dítěte si můžeme jen domýšlet, diskutovalo se o tomto i zde a nějaký právník tu dívku dokonce odsuzoval, za co se soudí, nepochopil, že za zpackaný zákrok a zdraví, ale vysoudila jen 80 tisíc. Proč romka dostala za sterilizaci půl milionu? Kdo posuzuje ty nároky?
Stejně tak rodiny těch vyměněných dětí z Třebíče, jedna dostala víc a druhá méně i když se jim stalo to samé.
19. 08. 2011 | 22:39

Silvie napsal(a):

hra o jablko,

a ten chudák, kterému "lékař" odebral jedinou funkční ledvinu, dostal tuším milion a do roka byl na pravdě boží.

Trochu zvláštní způsob odškodňování.
19. 08. 2011 | 22:42

hra o jablko napsal(a):

Silvie

no bez ledvin se blbě žije a potřeboval hodně peněz na dialýzu a pečovatelky a myslím na to jsou tabulky. U těch sterilizovaných jde jen o jejich pocity. Děti už měly, ale chtěly jich víc, na což však neměly zdravotní stav, ale odmítaly se smířit. Stojí to za dvojnásobek toho, když vím, že budu rok v utrpení umírat a pak šlus?
19. 08. 2011 | 22:49

Silvie napsal(a):

hra o jablko,

vy nejste, tuším, v obraze.
Ten felčar mu ji odebral omylem, měl mu vzít tu druhou.
Mně to právě přijde nesrovnatelné - smrt za milion, pitomá sterilizace ( s tím, že doma už máte hafo harantů)za půl mega...
19. 08. 2011 | 22:58

hra o jablko napsal(a):

Silvie

mně se půl mega zdá též nadhodnocené, navíc po 20 letech....

kdo to teda určuje?

Navíc to je z peněz daňových poplatníků, kteří s tím nemusí souhlasit, na co jdou naše daně ! volám spolu s V. Klausem mladším

můžeme se nějak bránit i my daňoví poplatníci?
19. 08. 2011 | 23:08

Medikolog napsal(a):

Silvie a Hra o jablko;

bránit se můžeme pouze u voleb. Jít volit, i když "nebude koho volit"... protože vždy je třeba volit PROTI nejhoršímu zlu.
19. 08. 2011 | 23:23

Kanalnik napsal(a):

Silvie

"pitomá sterilizace ..."

vy jste neuveritelna, dokazete pripustit, ze nekomu muze vadit cizi zasah do vlastniho organismu bez vedomeho svoleni? to muzete rict treba "pitome znasilneni" nebo ta "pitoma ledvina, no"

ziram
19. 08. 2011 | 23:28

Jamima napsal(a):

Pane autore, já bych měla jen jediný dotaz: kdo bude za takových deset let pracovat na všechny ty, kteří nepracují? Dal jste si tu práci a spočítal, kolik bude za deset let romského obyvatelstva, když každá žena má minimálně dvě až tři děti a ty již v patnácti začínají také přivádět na svět děti? A nezapomeňte k tomu číslu připočítat ještě náklady na ošetřování jejich mnoha potomků v ÚSP, protože romkám se rodí díky promořenosti romské populace drogami stále větší procento defektních dětí. Jestliže řeknete a tak také řekněte b. No jo, ale vy holt budete bránit lidská práva menšiny i za cenu vychcípání většiny......dříve odcházela do cizina romská menšina, dnes nezbyde pomalu nám, než vypadnout, pokud nechceme celý život obětovat péči o líné a agresivní parazity.
19. 08. 2011 | 23:57

anti politik napsal(a):

Bože další pohádka o chudáčcích cikánech a zlých bílých, že? A teď tu o Červený karkulce blogere. Tomu, že se jim děje a dělo bezpráví snad už nevěří ani malé děti! Neděje se jim nic a jen kromě parazitování ještě vydírají, to je vše! Stav nechuti majority vůči tomuto agresivnímu etniku už nelze zvrátit, jen korigovat a doufat, že když nekoná stát nezačnou konat lidé, což co nevidět začnou!! Na stát můžou ještě chvilku spoléhat už jen státní parazité, ale občan už má jasno!
20. 08. 2011 | 06:23

sllm napsal(a):

No nevím zda by neměl být autor sterilizován !
(Proto aby nebylo možno dále geneticky šířit blbost).
20. 08. 2011 | 10:29

Občan napsal(a):

Což o to, u rodiček všeho druhu, alespoň trochu inteligentních, lze situaci řešit podepsáním "reversu". Rodíte potřetí císařem a odmítáte sterilizaci? Zde papírek, račte podepsat a další těhotentví jde s veškerými náklady a riziky za Vámi. To samé se týká těch různých "alternativních" rodiček, co si hrají na pravěk a rodí doma za často zcela primitivních podmínek. Zde papírek, račte podepsat a roďte si jak chcete - na vlastní náklady a riziko.

Problém je v tom, že většina porodníků a záchranářů jsou především LIDÉ a snaží se zachránit lidský život a zdraví za každou cenu, někdy i s nasazením vlastního života. Jdou do toho s vědomím, že se nedočkají vděku a hysterici je budou i pronásledovat. Takže i přes všechny reversy se prostě budou snažit pomáhat a chránit.

Co ale s částí populace, která je zvyklá žít ze dne na den a nějaká rizika jednoduše nebere na vědomí? Možná by je přesvědčilo, kdyby část znich nechali lékaři a záchranáři prostě a jednoduše osudu - přesně tak, jak si to žádají. Ženy by zemřely v těhotenství nebo při domáckém porodu např. v důsledku prasknutí dělohy a vykrvácení i s nenarozenými plody. A příbuzní už by se pak mohli jen ptát jeden druhého, zda to přijaté riziko mělo smysl. Náboženští fanatici by to nejspíš hodili za hlavu s tím, že to byla vůle některého z bohů, Cikáni by si opatřili další "dělohu na nožičkách" a věnovali se bezmyšlenkovitému množení; "alternativci" by nejspíš obvinili společnost, ale alespoň u některých by byla jistá šance, že příště už nebudou tolik riskovat.

Teď už "jen" nějak přesvědčit lékaře, zdravotníky a záchranáře, aby přestali být lidmi a zbavili se nutkání pomáhat a zachraňovat :-(
20. 08. 2011 | 10:50

útok napsal(a):

A násilí z těžkými následky přibývá. Hlavně u mladistvých Rómů, protože si myslí, že jsem nepostižitelní. Bohužel, mají pravdu....tento článek vyšel až s týdenním zpožděním, proč asi????
http://moravskoslezsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/patrani_prepadeni_umrti20110819.html
20. 08. 2011 | 10:56

útok napsal(a):

omluva za :
...s těžkými
, že jsou...
20. 08. 2011 | 10:59

Občan napsal(a):

Mimochodem - Liga lidských práv spotřebovala jen dle CEDR (který NEOBSAHUJE všechny poskytnuté státní dotace) od r. 2005 7 000 000.- Kč z prostředků státního rozpočtu.
Vzhledem k tomu, jak sporným případům se věnuje, jsem na pochybách, zda je nutné živit takovéto subjekty z našich daní.
20. 08. 2011 | 11:01

michal napsal(a):

Miláčkové,
dokud bude zdravotní a sociální systém solidárně z peněz všech poplatníků zachraňovat i ty, kteří si své komplikace zavinili sami, nebo kteří jim nepředešli, logicky bude existovat tlak na to, aby ony komplikace vůbec nevznikly, byť to bude znamenat omezení svobody jednotlivce.

Primární, prvotní chybou je samotná existence nedobrovolně solidárního zdravotního a sociálního systému.
20. 08. 2011 | 13:39

Lala napsal(a):

Ještě za socialismu jsem ležela v nemocnici s paní, které lékaři navrhli sterilizaci, protože měla již 4 děti a za tento zákrok jí nabídli také 3000 Kč, možná 4000 Kč. Přesnou částku si již nepamatuji, ale nebylo to míň ani víc než uvádím. Uvádí se zde jen půl pravdy. Jak všichni víme na peníze určitá skupina lidí dost dobře slyší.
20. 08. 2011 | 17:34

evix napsal(a):

No, já byla taky za socíku v porodnici a jedné paní tam po druhém císaři pouze oznámili, že ji podvázali vaječníky, nic víc a nic míň a to vlastně jen tak mezi řečí s primářem, vůbec by ji to nezdělili. Když jim řekla, že plánovali další dítě, jen ji řekli, že dvě děti jí stačí.
Co se týče Romu, kolik jich u Vás ve firmě zaměstnali?? Jediný podnik který je bere na S.Moravě je Hyundai, pracují stejně jako ostatní a zpočátku to mají opravdu těžké.
Dost mě překvapil jeden rom, když řekl, že dcera dostudovala VŠ. Všichni jsme se divili, "černá" huba má vysokoškolsky vzdělané dítě a víte co řekl? Moje manželka je Polka a děti jsou naštěstí světlé po ní. :-( STYDĚLA JSEM SE.
Pokud nedostanou aspoň někteří šanci, nic se nezmění a vyvážet je nesmíme. A naučili jsme je to po revoluci sami!!! Pouze sklizíme svoje ovoce.
Pamela Bárnsová: Co se týče te rodičky v Brně, soudce při pátečním projednávání případu zmínil judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního soudu i Nejvyššího soudu. Ještě, že tu ta judikatura je, nebude mi přece každý nařizovat co mám dělat, jak dělat a kdy dělat. By mě zajímalo jak na tohle nahlížejí na západ od našich hranic, že policie nutí ženy jezdit do porodnice.
Nechápu proč někomu vadí, že si rodí doma, no a co. Když zavolám policii, že soused dělá v opilosti binec-vulgárně řve a do všeho kope a rozbíjí, myslíte, že přijede zjednat pořádek?? V telefoně vás budou přesvědčovat, že si ho nemáte všímat, ale donutit rodičku odvézt do porodnice na to jsou kadři. On ten opilec by jim mohl dát po hubě, ale novorozenec ne a jeho mamina taky ne, ta je ráda, že je ráda. A ty kecy kdyby se jí nebo dítěti něco stalo, nestalo se nic, pochopitelně, jinak by jsme asi dávno vymřeli.
Kdyby-chyby, kdyby jste mysleli hlavou a nevolili ODS V. Klause v roce 1992, nebyl by tu takový bo*del.
20. 08. 2011 | 20:26

Jamima napsal(a):

evix - s tou rodičkou je to trochu jinak - totiž to novorozeně si samo pomoc přivolat nemůže a je tedy rukojmím svých praštěných rodičů, kteří jej z vlastní blbosti mohou ohrozit na životě. V tom je ten markantní rozdíl. Pokud ta rodička odmítne odvoz do nemocnice, fajn, ať podepíše revers a basta, ale ať neohrožuje život svého dítěte.
20. 08. 2011 | 20:45

Jamima napsal(a):

evix - a ještě takový malý dodatek - říkáte...."Nechápu proč někomu vadí, že si rodí doma, no a co. " - fajn, potom tedy v případě, že to špatně dopadne vinou rodičů, kteří udělali špatné rozhodnutí by automaticky měli platit státu veškeré náklady spojené s těhotenstvím tj. kontroly u gynekologa, ultrazvuk atd. Když svoboda za každou cenu tak tedy i s tou zodpovědností.....
20. 08. 2011 | 20:50

Fialenka napsal(a):

evix,

„ … paní tam po druhém císaři pouze oznámili, že ji podvázali vaječníky, nic víc a nic míň a to vlastně jen tak mezi řečí s primářem, vůbec by ji to nesdělili. Když jim řekla, že plánovali další dítě, jen ji řekli, že dvě děti jí stačí.“
Nevím jaké zkušenosti s romskými paními ti lékaři měli, ale myslím, že kdyby se jich zeptali na souhlas, tak by nejspíš nesouhlasily což se rovná tomu, že znovu otěhotní (a podle toho co jsem četla, tak po druhém císaři je těhotenství nedoporučované kvůli rizikovosti). Kdežto když nabídku sterilizace odmítne bílá paní, tak je zodpovědná a neotěhotní, viz příspěvek Občana 17:20.

S těmi domácími porody s Vámi souhlasím.
20. 08. 2011 | 22:00

Jamima napsal(a):

otázka pro autora - vysvětlete mi, proč ty romské ženy toužící po tolika dětech nevezmou do pěstounské péče několik jiných romských dětí, co jich jsou plné děcáky....a také mi ještě vysvětlete, jak může řvát romská žena, že chce a má právo mít další děti když prokazatelně několik dětí té samé ženě umístili v dětském domově pro nedostačující péči? Budu daleko od pravdy, když si z toho udělám pro sebe obrázek o skutečném důvodu, proč tato žena chce další děti, a že pravým důvodem jsou přídavky, donedávna porodné a mateřská dovolená, což se rovná "nemuset jít do fachy".....?
20. 08. 2011 | 22:47

Daňový poplatník napsal(a):

Jednoznačně odškodňovat, výši odškodnění odvodit od dopočtu dětí do 12 (děti narozené před úkladnou sterilizací je bohužel nutno odečíst), dopočíst všemožné dávky, které by bylo možné získat na tyto fiktivní děti, spočítanou částku vynásobit třemi, protože s těmito dětmi je možno formou adopce zásobit matku a babičku (případně prababičku), a ktomu přidat melounek, jako společenskou a psychickou újmu.
21. 08. 2011 | 08:07

Pocahontas napsal(a):

co chcete vyšetřit a jak najít viníka po víc jak 20 letech?
A v Ostravě ještě po povodních, kdy v roce 97 byly zatopeny i archívy?
21. 08. 2011 | 08:52

Občan napsal(a):

To Jamima:

Tak na tohle Vám odpovím, protože odpověď znám od našich cikánských přátel a známých.
"Neintegrovaní" Cikáni totiž nepřijmou dítě, které nepochází ze sémě vlastního klanu. Uvnitř klanu je vcelku jedno, jestli množí otec s matkou, otec s dcerou, vnučka s dědou, zletilí s nezletilými; důležité je, že to je "vlastní krev".
Integrovaní Cikáni tohle neřeší a často se ujímají alespoň dětí svých příbuzných. Ale ti neintegrovaní mají pravidlo "klanové čistoty" za svaté. Proti je, při jejich "lásce k dětem", ani nenapadne, aby se starali o "cizí" Cikáňata.
Navíc je za ně málo "lováků" :o))
21. 08. 2011 | 10:27

Jamima napsal(a):

pořád čekám, že autor zodpoví alespoň pár otázek, co mu jich tady lidé napsali a ono nic....pane autore, když už jste tím právníkem přes lidská práva - byl jste na demonstraci v Novém Boru? A byl jste zkontrolovat lidská práva obyvatelstva bydlícího v blízkosti cikánských ghett? Nebo mají práva jen menšiny a většina je tu od toho, aby na ta jejich práva akorát vydělávala?
21. 08. 2011 | 10:43

Elisabeth napsal(a):

Dikybohu, ze existuji lide jako vy, pane Zahumensky. Nekdy nemohu vydychat tu nenavist mezi lidmi.
21. 08. 2011 | 10:55

Elisabeth napsal(a):

Jenom pro doplneni k problematice:

"Sterilizace ženy a zákon ČR

V ČR může dle zákona sterilizaci podstoupit pouze žena, která má čtyři děti nebo tři, ale pak musí být starší 35 let. Může ji také podstoupit, pokud má některý z těchto zdravotních problémů: onemocnění srdce a plic, které vylučují těhotenství, v minulosti prodělané dva a více císařských řezů nebo dědičná genetická porucha. Pokud se chcete nechat sterilizovat, musíte podat žádost, kterou posoudí odborná komise."

Zde byl u Cikanek porusen zakon. Zadna z nich nepodala sama pisemne zadost a v zadnem pripade nikde nezasedala komise, ktera by jejih zadost schvalila!!!!

Tudot poruseni zakona naprosto jasne.
21. 08. 2011 | 12:12

Pocahontas napsal(a):

Elisabeth

a jak zněl zákon před více než 20 lety, v době, kdy se jim to stalo?
Minulé zločiny musíme soudit podle tehdy platných zákonů.
21. 08. 2011 | 13:16

Jamima napsal(a):

Elisabeth - když se žena řádně nestará o své děti, porušuje také zákon. Prokazatelně minimálně jedna ze stěžovatelek má děti umístěny v dětském domově. Neporušuje náhodou také práva svých dětí? Na co chtěla mít další děti - na bezpracné živobytí?
Proč by zde neměl platit zákon o promlčecí době? Platí u vražd, podvodů, tak proč ausgerechnet u cikánů by měla být vyjímka?
Poradíte Evropské unii jak bude v budoucnosti řešit situaci, kdy se romská komunita nekontrolovatelně rozšiřuje a nemíní se podílet na chodu společnosti a starat se o svoji obživu? Jak dlouho si myslíte, že to bez nějakého zásahu půjde dále, když jejich agresivita roste den ze dne? Odpovíte, nebo budete moudře mlčet.....
21. 08. 2011 | 13:33

evix napsal(a):

Fialenka: „ … paní tam po druhém císaři pouze oznámili, že ji podvázali vaječníky, nic víc a nic míň a to ......byla bílá víc než já, doslova blond. O žádnou Romku vůbec nešlo, měla potíže s porody a při druhém ji prostě provedli sterilizaci. A ostatní říkali dobře udělali, když jsem namítala, že by o tom měla rozhodovat ona, spousta ženských mě okřiklo, že lékaři musí tohle vědět víc než nějaká blbá ženská.
Jamina: "fajn, potom tedy v případě, že to špatně dopadne vinou rodičů, kteří udělali špatné rozhodnutí by automaticky měli platit státu veškeré náklady spojené s těhotenstvím tj. kontroly u gynekologa, ultrazvuk atd. Když svoboda za každou cenu tak tedy i s tou zodpovědností....." podle čeho poznáte, že je to vinou rodičů?? Už se ví co konkrétně spouští porod? A kdy přesně TO začne? Stále se jen ví, že je těhotenství 9 měsíců a že jednou skončí, jak mi řekla pí doktorka- těhotným ještě nikdo nezůstal. Dostala jsem několik kapáků a nic, jen mi řekli, že to ještě není na porod připravené. Když jsme se ptaly jiné sdílné pí doktorky, víte co řekla: to ví jen BŮH. Je to už 25 let a platí to stále. Jen od té doby se chodí dle mého názoru zbytečně na ultrazvuk několikrát za těhotenství, rodiče si defakto to dítko chodí prohlížet a kdo tohle platí??? I kontroly u gynekologa se můžou omezit, je zbytečné před porodem chodit na kontroly co 2 dny.
Platí si snad alkoholici léčení se vším všudy, taky mají přece svobodu.
To malé dítě si ještě dlouho nepřivolá pomoc a kupodivu okolí sleduje týrání dětí a NEZASÁHNE, ale rodící ženě by omezili práva skoro všichni! Prý se stát postará! O rození postará,to zvládne na to je stát kabrňák, ale jinak je stát špatný hospodář slyšíme už skoro 22 let.
A nebo agresívní řidiči ti taky mohou beztrestně víceméně ohrožovat okolí a tohle tolerujeme, tohle některým taky NEVADÍ.
Co se týče těch sterilizací, většina romek ( všechny neintegrované) by na tohle nepřišly samy, někdo jim musí pomáhat a ví, že zákony byly porušeny. Na tohle pologramotný člověk přijít sám nemůže.
I když jsou i jiná příkoří a tam promlčecí lhůta platí a to i u vraždy, tak by měla u sterilizací promlčecí lhůta platit taky. Strilizace po x dětech nemůže být přece genocida, jak jsem to slyšela, už nevím kdo tuhle zhovadilost řekl a Evropa na tohle škaredě doplatí, vlastně už problémy má.
21. 08. 2011 | 18:31

evix napsal(a):

Občan: oni neintegrovaní( je to hezké slovo :-)) se chovají jako Afričani, ti mají taky rádi děti, ty své, ty ostatní, hlavně jiného kmene, jsou schopni ošklivě zmasakrovat. Hlad a smrt hladem považují za přirozenost, akorát vystrčí hladové děcka před kamery a čekají co stoho bude. Všimli jste si, že postižení hladomorem jsou jen děti, někdy matky, ale nikdy né otcové, muži.
21. 08. 2011 | 18:42

Elisabeth napsal(a):

Zakon o sterilizaci ma svoje pravidla a plati dele nez tech 20 let. Pokud zena , ktera o sterilizaci zada neodpovida podminkam, ktere jsou v zakone uvedene, nemuze prakticky byt sterilizovana ac chce jak chce. Zajimave ze?

Za prve, zena musi sama chtit sterilizaci a sama podat zadost pred komisi. To se v techto pripadech nestalo.
21. 08. 2011 | 19:41

Elisabeth napsal(a):

Sterilizace ženy podléhá určitým právním normám.

Musí o ni žena zažádat a uvést důvody, které ji k tomu vedou!!!!!

Ty jsou buď zdravotní (čili obvykle takové případy, kdy nemůže používat žádnou jinou antikoncepci). A pak jsou to důvody primárně antikoncepční.

Při nich ale musí žena splňovat určité podmínky, které vyhodnocuje tzv. sterilizační komise složená z několika lékařů!!!!!!!

U ženy je principem operace podvázání vejcovodů (buď silonovým vláknem – tedy mechanicky) nebo tepelně (jakési lokální „spečení“ vejcovodu), což znemožní prostup vajíčka směrem od vaječníku do dělohy a pohyb spermií opačným směrem.

Výkon se provádí laparoskopicky (za přístupu do dutiny břišní 2 malými nenápadnými vpichy a zavedením operačních nástrojů zavaděčem) za 1-3 denní hospitalizace. Přerušení vejcovodů bývá téměř vždy nevratné a jejich opětovné zprůchodnění obtížně proveditelné. V současné době je snahou vyvinout takový systém (svorky, dočasné zátky), který by umožnil funkci vejcovodů po odstranění obnovit. Metodou volby proto u těch žen, které si své předchozí rozhodnutí rozmyslí, zůstává umělé oplodnění.

Podmínky sterilizace:

žena 35 let a více, pokud má 3 děti.
Dále se může jednat o ženu, která má méně než 35 let, má 4 děti po opakovaném císařském řezu.
A do třetice pokud žena trpí chorobou, která ohrožuje zdraví jejích ještě nenarozených dětí, jestliže by těhotenství ohrozilo život ženy, nebo způsobilo těžkou újmu na zdraví, pokud žena trpí chorobou, která je trvale důvodem k interrupci.
Vaječníky se neodstraňují především kvůli jejich hormonální funkci. Pokud je zdravotní indikace, můžete požádat o úhradu operace svou pojišťovnu, která váš nárok vyhodnotí.
Odhaduji cenu v desítkách tisíc Kč (cca. 30-50 tis. Kč).

Mudr Mlcoch.
21. 08. 2011 | 19:46

Jamima napsal(a):

Elizabeth - děkujeme za vygooglování přednášky, mohla jste si ušetřit práci. Ale raději odpovězte na moje dotazy - ty budou pro naši budoucnost s romskou komunitou zcela jistě důležitější a budou určující i pro naši ekonomiku. A když už říkáte odškodnit, tak taky musíte říci z čeho a hlavně komu míníte ubrat. Nebo to není vaše starost? Tak jste se úspěšně zařadila mezi alibistické tlučhuby, co mají plno řečí o právech menšin a většina může pochcípat bez práv na cokoli.....
22. 08. 2011 | 00:10

hra o jablko napsal(a):

Elisabeth

u romek byl důvod zdravotní a po 20 letech spoléhají, že žádost bude k nenalezení, myslím , že je určitý archivační zákon, který přesně stanoví, jak dlouho by měly být určité papíry archivovány. Není rozpor již zde? Zákon neznám, poučte mne.
Navíc včera v TV po odvysílání šotu , jak Romka vysoudila 100 tisíc na záchrance, která ji prý proti její vůli odvezla do špitálu(domnívám se , že by vysoudila peníze i kdyby ji neodvezla) nabyli dojmu i záchranáři, že se naše zdravotnictví stane dojnou krávou pro určité týpky. Dělat lékaře je již dnes dost adrenalinová záležitost a navíc když budou každému muset nejprve místo započetí léčby dát podepsat tunu papírů a ty pak ještě víc než 20 let někde skladovat, no nevím nevím....
Nevím, jestli by se neměla začít studovat dvojkombinace medicína právo.
22. 08. 2011 | 08:57

Elisabeth napsal(a):

Ze zdravotniho duvodu se sterilizace urciote delaji, ale predchazi tomu VZDY zadost zeny o sterilizaci a zasedani komise a lekaru kteri rozhodnou. Trva to i tydny.

Sterilizace jen tak na rychlo nema zadne opodstatneni v zakone. Je nezakona. Nikomu se tim rozhodne nemuze pomoci zdravotne. To je absurdni. Neumim si to predstavit.

Naprosta vetsina pripadu je dobre zdokumentovana.
22. 08. 2011 | 10:54

Vandal napsal(a):

kdyby tak někdo mohl spočítat, kolik nás ten problém za posledních dvacet let stál, ale komplexně, se vším všudy, se všemi parazity na problém přisátými, i s vedlejšími kolaterálními ztrátami / zranění - léčení, vraždy, zabití, krádeže, psychické problémy kvůli neřešeným problémům / policie, vězení, nemocnice, dětské domovy, školy, bydlení - vybydlení, mezinárodní problémy, celý ten tzv. multikulti humbuk, oblbování, lhaní atd. atd. Panečku, to by bylo zajímavé počteníčko. A problémy porostou se vzrůstajícími počty těchto tvorů. Jak jsem četl jednou na zdi nápis - Jak vyřešit romský problém? Nebude rom, nebude problém!
22. 08. 2011 | 11:53

hra o jablko napsal(a):

Elisabeth

a jsou ty dokumenty nalezitelné? A má cenu takové dokumenty schovávat více než 20 let?
Není ta hranice promlčitelnosti docela logická a rozumná?

Jak po více než 20 lety seženete svědky, všechny dokumenty a spoléhat na paměť romky, která si ani ze školy nepamatuje vůbec nic?
22. 08. 2011 | 12:00

Elisabeth napsal(a):

hra o jablko:
Dokumenty jsou uz daaavno nalezene. To fakt nevite? :)))))))))

Romky asi nejsou tak pitome, jak si myslite a vedi, kde a kdy porodily.
22. 08. 2011 | 19:47

Jamima napsal(a):

Elisabeth - Romky hlavně vědí, jak vyždímat bez práce ze státu prachy....mimochodem, stále jste neráčila odpovědět na dotazy ohledně péče o narůstající romskou populaci....
22. 08. 2011 | 21:29

anti politik napsal(a):

Podívejme se na problém z druhé strany. Mocní tohoto světa a i v ČR mají eminentní zájem na rozvrácené společnosti, kterou pak mohou lépe ovládat. Cikány obecně mají mocní v paži a používají je jen na zpacifikování majority a odvedení pozornosti od svých všiváren. Ovšem dotáhli to už tak daleko, že domobrany jsou jen otázkou času! Už teď se formují na hodně místech republiky a na tenhle pastát už nikdo nespoléhá! Doufejme jen, že se domobrany pustí i do politického hnoje, který je hlavním naším problémem a proto nám neustále strkají cigoše pod nos a melou o nesmyslné a neexistující dyškrymynácyi abychom neviděli politický hnůj zvaný "demokracie"! Cikány lze zpacifikovat jednoduše- na nic jiného než na autoritu neslyší a nikdy slyšet nebudou! Z autority jakékoli, jedno jaké, např. policejní, obavy mají a proto nebyla žádná autorita kterou by uznávaly nikdy vytvořena, (přestože se moc dobře ví, že tomu tak je) zřejmě proto aby měla majotita jiné starosti a neviděli ten šílený hnůj v politice! No a nezapoňme přitom na naše zprofanovaná média, který by bez daňových úlev a pod. kousků našich mocných, ve skutečně slušné zemi roztrhala tu politikcou sebranku na hadry! Netrhá? Není divu, nejsou naše, ale v cizím žoldu a ten si žádá společnost neobčanskou a rozsekanou na různé skupinky a frakce!
23. 08. 2011 | 04:33

anti politik napsal(a):

A k tomu samozřejmě mají nohsledy v podobě rádobyhumánů jako tady například milý Záhumenský! Moc dobře ví, že píše těžce stravitelné dvacet let staré bláboly, ale prachy jsou prachy. Anebo neví a pak poteš koště, když prostor v médiích dostane i nula která píše momentálně absolutně mimo mísu! Pochopte-vytáhnout dnes po Boru, Rumburku, Bydžově atd. takhle starý a omletý téma je úplný nesmysl-na nic nenavazuje, je to výkřik do tmy a přesto se vždy najde nějaký zaprodaný Záhumenský a snaží se odvrátit pozornost od šíleného chování cikánů!
23. 08. 2011 | 04:49

hra o jablko napsal(a):

Elisabeth

romky nejsou pitomé, jsou vychytralé, to ví každý, ale proč rušit bariéru 20leté nepromlčitelnosti právě u těchto případů?

Asi aby právníci měli co řešit do nekonečna a nikdy jim nevyschl zdroj případů
23. 08. 2011 | 09:31

MNK napsal(a):

"neznalost neomlouvá" Tolik bych řekl k tomu, že ty ženy nevěděly, že se mohou bránit.
To, že začaly křičet až po dvaceti letech také není docela normální, že? Nesouhlasím s tím, aby byl někdo sterilizován bez vlastního vědomí a souhlasu, ale pakliže to bylo v pořádku nějakých dvacet let, jistě to bude v pořádku i nadále.

Příměr k boji s komunismem mi přijde zcela neadekvátní. Už z toho důvodu, že ti lidé, je-li mi známo, žádné hromadné žaloby nepodávali. A tvářit se, že novým zákonem je minulost vyřešena, jako to dělají naši politici, je také hanebné.
23. 08. 2011 | 12:36

Lenka-Odry napsal(a):

Jmenuji se Lenka a jsem jedna z těch co prodělali sterilizaci po cisařskem řezu.Bylo to v roce 1988.Nic jsem nepodepsala jen mi při propuštění bylo zděleno že ze zdravotních důvodů.Bylo to me 2 dítě bylo mi 23 let.Samozřejmně se mi to nelíbilo jelikož jsem byla jedinaček tak jsme s manželem chtěli děti alespon 3.Jenže mi bylo řečeno,že je to pro mně nebezpečné.Po 10 letech jsme se s mužem rozvedli a ja jsem zustala sama dalsich 7 let.Našla jsem si přítele o 7 let mladšího.Začli jsme spolu žít a po nějaké době jsme začli uvažovat alespon o umelem oplodneni ale to se pres veškerou snahu lekaru v Ostrave nepodařilo.Bylo mi sice 38 let ale chtěla jsem dát příteli alespon jednoho potomka.Po složitych procesech (píchání si sama hormony a dalších těžko snášených peripetiich)mi bylo udělano umělé oplodněni.Bohužel se nepodařilo.Zaplatili jsme nemalé peníze ale byli jsme ochtni udelat cokoli.Pojištovna hradila část a zbytek my.Chtěli jsme ještě podstoupit druhý pokus ale bohužel mi bylo řečeno že pojištovna už mi po 40 roku už nic hradit nebude.A my jsme 50000 na další oplodnění neměli.Takže jsme byli v koncích.Přítel se trápil a já jsem mu dokonce navrhla rozchod ale nechtěl.Naštěstí pro nas otěhotněla moje starší dcera takže jsme se upnuli na moji vnučku a muj přítel přeskočil otcovství a je z něj děda.Ale vím že do ted ho mrzí že nema svoje ditě.Jen jsem chtěla napsat že diky tomu ze nekteří píšou že po 20 letech už je to jedno že nemužeme mit deti.Ale mně to jedno nebylo a nebude.Já jako žena se cítím cely život po tomto zákroku méněcenná.Nejsem romka a nepíšu to proto aby mně někdo litoval anebo pro peníze.Píšu svůj pocit méněcennosti.
03. 03. 2012 | 23:45

Anna z Anglie napsal(a):

To je velice zvlastni kdyz jde o cikani okamzite vsichni maji spravny rozhodnuti pro ne,protoze zadaji almuznu a jde o zdravi a neopravnene omezovani. Ale nevidi jim, ze pokuj jde o Politici, kteri okradaji v mnoha miliardach to uz lidem v cechach nevadi, a pak jim klidne jeste museji platit za vse 10 krat tolik. No kdo je hloupy a kdo chytry posudte samy.Clovek nema posuzovat cloveka ale problem a to malo kdo dokaze.
18. 09. 2012 | 10:58

Michael2013 napsal(a):

The article is great! The comments are even better. <a href="http://www.telsgroup.com.de/">deutsche spedition</a> Thanks to your blog for the opportunity to share our thoughts.
30. 06. 2013 | 18:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza C Cimburek Ludvík Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kněžourková Tereza · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav O Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Palik Michal · Paroubek Jiří · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Růžička Michal · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy