Církev a politika

23. 08. 2013 | 15:31
Přečteno 20737 krát
Po rozpuštění sněmovny jsme svědky začínající volební kampaně. Jsem přesvědčen, že prosazování politiky není prodejem čisticího prostředku, ale měla by splňovat i určitá morální kritéria.

Politika byla v řecké polis službou v obci, která by neměla být založena na lži a snaze o vlastní prospěch. Když jsem si jako dlouholetý pracovník plzeňské škodovky sám pral košile, i přes tu nejpřesvědčivější reklamu o vyprání nejnemožnějších skvrn jsem oblečení umazané od továrního šmíru a oleje stejně nikdy nevypral bez použití mýdla a kartáčku. Reklama na čisticí prostředek tedy nebyla služba, ale předhánění se firem, kdo se uchýlí k větší lži. Stejně tak to platí i v politice. Jestliže je jako součást politiky povoleno lhát, jestliže volební plakáty a billboardy nespadají pod žádné etické normy, o čemž jsme se přesvědčili před rokem, tak nemůžeme hovořit o službě občanům, ale o snaze o vlastní prospěch.

Nemůžeme říci, že církev vznikla jako úplně apolitické hnutí. Když při mši recitujeme Kyrie eleison (Pane, smiluj se), tak vlastně říkáme, že žádná světská moc není božská a nikdo nemá právo mě plně ovládat. Kristus se rovněž postavil totalitní moci zbožštěné vlády prostřednictvím otázky: čí je to peníz? (Mt 21, 22). Zde se také rodí ta základní myšlenka, že člověk nemůže být ovládán člověkem a že nemá právo zbožšťovat svoji pozici a moc. Po rozpadu západořímské říše se církev stala spolutvůrkyní státních útvarů u etnik, které civilizačně a kulturně Římské říši nestačily a plnila riskantní úlohu vzdělaných elit. Logicky se však jejich postavení a autorita setkala s politickou mocí. Situace nakonec vyústila v 19. století, kdy církev vydává zákazy, aby se kněží nepodíleli na mocenském výkonu politiky. To ale nevyloučilo působení církve ve veřejném sektoru, jako je vzdělání, sociální služba a kultura, které také můžeme v určitém slova smyslu chápat jako politiku. Naopak, papež Lev XIII. encyklikou Rerum Novarum podpořil vznik odborů a podpořil sociální hnutí a další, pro společnost bohulibé aktivity.

Církev vstupuje jako korektiv do společenského a politického života. Nikoliv stranického, ale společenského života, kde stojí na straně autonomie a svobody člověka. Tuto úlohu by si církev měla hájit a udržet. Máme tu příklad jiných organizací, které by měly být apolitické a které tak nečiní. Nemohou se pak divit, že jim z porevolučních 5 miliónů klesl počet členů na necelý půl milion. Církvi slouží ke cti, že se pravidla nevměšování drží (až na drobné, Vatikánem povolené pozitivní výjimky, jako např. prof. Piťha na ministerstvu školství na začátku 90. let). Nikdo nás nemůže vinit, že bychom chtěli rozhodovat o obsazování úřadů, ministerských postů, nebo že bychom prorůstali s některou z politických stran.

Politika nikdy nebyla a není prosazováním vlády většiny. Jak by asi dopadla samotná komunistická strana, pokud by někdo vyvolal referendum o jejím zákazu? Zůstalo by třeba poslancům něco z jejich majetku, pokud bychom hlasovali o jejich jmění? Kolik z nás by si pak přálo vyvolání referenda o svém novém autě?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Konečně někdo normální napsal(a):

Pro: Aktiv napsal:
24. 08. 2013 | 08:17

Původně jsem chtěl reagovat na váš text, ale protože neumíte ani gramatiku základní školy, tak to nechám být. Takových jako vy je v téhle zemi většina. Jděte s davem a budete dál křupan jako jste dosud :)
24. 08. 2013 | 17:10

Babo napsal(a):

No vidíš, babo, a ty sis myslela, že už nic ostřejšího nebude.
24. 08. 2013 | 17:10

strejc Josef napsal(a):

Pane Duko,
že by měla volební kampaň a sama politika respektovat morální kritéria je jasné naprosto každému, to není žádná novinka. Otázkou je, jak si ta kriteria představujeme a jak dojít k jejich dodržování.
Promiňte, ale od představitele instituce, která ke svému majetku přišla historicky z velké části velmi nemravným způsobem mohu brát takový výrok jen jako účelovou proklamaci.
Souhlasím s vámi, že "Nemůžeme říci, že církev vznikla jako úplně apolitické hnutí" – samozřejmě že vznikala jako politické hnutí od samého počátku, jinak by byla jen sdružením věřících. Ona má však od počátku politické ambice a až historický vývoj ji postupně vytlačil z její "vedoucí úlohy". Od počátku to byla instituce, která de facto rozhodovala kdo bude vládnout a hlavně: bránila novému poznání, novým objevům a způsobům interpretace fungování světa i společnosti. To, co je na ní dnes "přijatelné" k tomu byla postupně donucena rozvojem vědeckého poznání. Nebýt nezávislého poznání žili bychom dodnes na placaté desce a slunce by se točilo kolem země. Svojí povahou je to instituce typicky středověká, dogmatická a totalitní prakticky bez elementárních demokratických prvků uspořádání a funkce. Proto působí trochu jako legrace a trochu jako provokace, když mluví její představitel o tom, že církev "stojí na straně autonomie a svobody člověka" – to si snad děláte legraci, ne? Mohl byste uvést nějaký příklad?
Jak jste přišel na to, že církev má nějakou úlohu a „"měla by si ji udržet". Už tu byla hnutí a instituce, které z hezky znějících hodnot a cílů odvozovaly svoje dějinné "úlohy". Není žádný důvod proto, aby církev sehrávala jakousi nadřazenou úlohu arbitra společenského dění. To, co odvozujete od Boží prozřetelnosti může platit mezi věřícími, ale společnost není "davem oveček" nýbrž společenstvím rovných občanů a teprve tehdy jestliže tito občané jako celek bez rozdílu náboženství a politického přesvědčení dojdou k názoru, že církev je něčím, co k životu potřebují – pak teprve může vzniknout Vaše "úloha". Nemůžete se chovat jako politická strana, ale nejít do soutěže ideí a nemůže být zároveň i s.r.o odvíjející svůj politický vliv od majetku. Ale hlavně, Vy tu nejste od toho, abyste někoho poučovali a "dohlíželi" nad ním jen proto, že to dovozujete od náboženských představ, mýtů a legend. Středověk je definitivně pryč pane Duko.
Zaujalo mne také jak obratně posouváte význam výroků s nimiž polemizujete.
Sotva lze věřit, že by si představitel církve nevěděl rady s tak relativně jednoduchou myšlenkovou operací jako je analogie. Daleko pravděpodobnější je, že se pokoušíte se čtenářem manipulovat. Nikdo přeci nemíní hlasovat o Vašem jmění ani o Vašem autě, tedy ani o jmění církve a ani o existenci církve. Referendum má být o tom, zda restituční zákon, který byl přijat respektoval vůli společnosti anebo jen katolíků ve vládě a parlamentu. Nikdo Vám nebránil uplatňovat soudní cestou nárok na majetek. Žádný nárok na miliardy ze státního rozpočtu ale nikdy neexistoval a neexistuje. To bylo pouze politické rozhodnutí pravicových stran (mimochodem "většinové" – o pár hlasů, takže rovněž vaše teze o tom, že politika není většinové rozhodování je dosti vratká). Proč nerozkrýt jak se toto rozhodnutí rodilo a zda bylo korektní. Proč nepoznat názor společnosti na způsob jakým problém církevního majetku řešila reprezentace této společnosti?
Načrtnul jsem jen několik myšlenek, které z mého pohledu vysvětlují proč nemohu Vaši úvahu brát vážně a proč se mi jeví jako nedůvěryhodná.
24. 08. 2013 | 17:18

čert }:o napsal(a):

Nejsem žádnou církevní ovečkou ale čím víc
čtu příspěvky tím víc nabývám pocitu že je
třeba na bolševika a komouše nastříkat DDT.
Komouš zase leze z děr. V předsmrtné agónii
vize vítězných voleb se socanem se bolševický
a komoušský odpad cítí na koni a tak se zase
slézají na místech kde po 89 nebylo ni vidu
ni slechu po nich jak měli staženou řiť a báli
se aby se nevěšelo na kandelábry. Teď zas lezou
jak potkani z kanálů v domnění že vítězstvím
se socanem nastanou zlaté časy a vidí špínu všude
kolem aniž by si vlastní uklidili. Viní církev že
jim byly navráceny pozemky které získaly nečistou
cestou aniž by se sami omluvili za vraždy věznění
rozvrácené rodiny a loupežné vyvlastňování.
Ani promiňte neřekli těm které zničili. Ještě mají
drzost se soudit s bývalými politickými vězni co
mučili a zničili jim zdraví život i rodinu!
Pučem to začalo v ÚSTR a dokončili to Nagyovou
Vylezla závist a nenávist ještě víc než kdy před
tím. Snad je to dobře aby si lidi uvědomili že
vítězstvím komouše a socana vůbec nezvítězí!
Starýho psa novým kouskům nenaučíš se praví
A že bolševik komouš i socan je prastarej prašivej
falešnej pes je fakt
24. 08. 2013 | 18:06

čtenář napsal(a):

Máte svatou pravdu.
24. 08. 2013 | 18:09

slavwin napsal(a):

strejc Josef
Sice neznám dějepis vyučovaný na školách na západ od našich hranic, ale vy jste ten socialistický přejal do slova a do písmene. Pokud se chcete podívat na trochu jiné pohledy, nechte si namontovat k televizi satelit a když cvaknete nějaké to rozšiření nemusí být zrovna na erotiku ale publicistiku dovíte se pro Vás možná zaujme. Středověk a renesanční novověk byla s určitým stavem poznání, někde se praktikovaly ty hrůzy (čarodejnice upalování kacířů) ve větším měřítku a krutěji, ale hledala se objektivní pravda a to i v církvi při výsleších tzv. kacířů je něco údajně základem dnešního práva. Ty sondy do minula ovšem nedělají lidé, kteří jsou přesvědčeni, že teprve jimi začíná světový pokrok a jsou to vědci.
24. 08. 2013 | 18:21

T.Paine napsal(a):

Církev a money, money, money.

Vážení církevní hodnostáři,

Pracujte a plaťte daně bez natahování ruky jako rovní občané. Bez omezování lidských práv a svobod ostatním si žijte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A samozřejmě bez zákonných privilegií. Všichni lidé se narodí s holým zadkem a s holým zadkem také zemřou. Pravda, chudí ten zadek zpravidla mají netlustý také na konci života.

Mějte si svoje spolky a klidně bez žen. Stavte si svoje budovy a svoje kostely svojí prací a ze svých peněz. Pokud obýváte budovy, které jste si sami nepostavili za svoje peníze, tak plaťte nájem jako každý občan.

Bez daňového zvýhodnění klidně přijměte dobrovolný peněžní dar od jednotlivého občana. Tedy dobrovolný dar, který není daňovým privilegiem (např. odečet z daně z příjmu), a pochází od jednotlivého občana.

To ve svobodné republice znamená oddělení státu od církví (separation of state and church). Tedy konec zákonných penězovodů, konec zákonných výsad nadřazenosti, a rovnost všech lidí před zákony.

Viz odkaz http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_church_and_state
Tento článek na wikipedii, žel, ještě není v češtině.
24. 08. 2013 | 18:25

JAHA napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

čert

jediné, co je mi z Vašeho posledního příspěvku určeného mně úplně jasné, je fakt, že jste velmi sebevědomý.
na tom, pravda, není ještě nic špatného. konec konců jste čert. tak ať Vám to vydrží.

věta "aniž by měli tušení, o čem je jejich cesta životem"
prozrazuje ovšem sklon k dogmatismu a nesnášenlivosti.
buď jste ještě mladý anebo krásně pitomý- anebo obojí.
to už je skoro jako ono amíkovské "keep smiling".
23. 08. 2013 | 20:15strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

čert

jediné, co je mi z Vašeho posledního příspěvku určeného mně úplně jasné, je fakt, že jste velmi sebevědomý.
na tom, pravda, není ještě nic špatného. konec konců jste čert. tak ať Vám to vydrží.

věta "aniž by měli tušení, o čem je jejich cesta životem"
prozrazuje ovšem sklon k dogmatismu a nesnášenlivosti.
buď jste ještě mladý anebo krásně pitomý- anebo obojí.
to už je skoro jako ono amíkovské "keep smiling".
23. 08. 2013 | 20:15

Strycu, strycu. Ani neviete, ake ste pako:-). Mozno niekto, komu sa bude chciet s Vami dlhsie bavit, Vas da do obrazu, ze co sa tyka certa, "neviete co cinite":-).
24. 08. 2013 | 18:30

slavwin napsal(a):

strejc Josef
Omlouvám se mám dnu v prstech, pomalu píši, rychleji myslím a vynechávám slova, snad to je srozumitelné. Ještě rada po pořízení satelitní karty tam máte na 2 měsíce všechno a dál můžete zkoušet hledat na you-tube.
24. 08. 2013 | 18:39

T.Paine napsal(a):

Libido dominandi.

Pro začátek by jste se měli omluvit za smrt, týrání fyzické a psychické a okrádání stovek miliónů lidí v minulosti, které v různých formách pokračuje také v současnosti. Na prvním místě dětem a ženám. Někteří žijící z vás, které kryjete, měli dávno být souzeni civilním soudem a pracovat a pobývat nyní ve vězení. Viz například sexuální zneužívání dětí kněžími, které jste dlouhodobě kryli.

Vzhledem k historii je to často házení hrachu na stěnu. Nicméně, slova a skutky Jana Husa, Martina Luthera a mnoha dalších přece jenom nakonec padla na úrodnou půdu. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Například spisovatel Christopher Hitchens, jako mnoho dalších v minulosti a současnosti, vám nastavuje zrcadlo. Stačí se jen do něj podívat, bez upalování lidí a knih, bez křižáckých výprav a bez štvanice na kacíře.

https://www.youtube.com/watch?v=mQorzOS-F6w
https://www.youtube.com/watch?v=mQorzOS-F6w

Co se změnilo od doby Jana Husa a Karla Havlíčka Borovského? Církev chce pořád to samé. Peníze ostatních (pod)lidí bez vlastní práce a nerovná práva a svobody ve společnosti.

Otec a matka.
Bůh, náš otec, pro chování
deset nám dal přikázání,
ale církev, naše máť,
zkrátila je v jedno: Plať!

Brixen, 26. června 1853. Básnické spisy K. H. poř. L. Quis. Praha 1898, F. Šimáček.

http://cs.wikisource.org/wiki/Z_ver%C5%A1%C5%AF_a_epigram%C5%AF_Karla_Havl%C3%AD%C4%8Dka
24. 08. 2013 | 18:40

svatý Václave... napsal(a):

Dominik Duka. Referendum o KSČM je každé čtyři roky.
24. 08. 2013 | 18:57

JAHA napsal(a):

Ad: papez
Je velmi vtipne - ze si myslite, ze ste vtipny.

P. S. Ked nieco viete o kodexe pre prispievajucich, preco ste si vsimol prave "ctenara" a svoloc nadavajucu od skoro prveho prispevku veriacim (lebo kto nadava cirkvi, nadava jej clenom, a to nielen duchovenstvu ale i laikom) nie?
24. 08. 2013 | 19:55

Scarabeus napsal(a):

čert }:o

Nejsem(a nebyl jsem) ani komunista, ani nácek.

Autor příspěvku 24.08.2013 18:57 má pravdu, "Referendum o KSČM je každé čtyři roky." Dodávám, že někdy i dříve než za 4 roky, tzn. při předčasných volbách do poslanecké sněmovny. Jeden z hlavních viníků, který zavinil předčasné volby v roce 2013(někdy koncem října), je katolík Kalousek. To katolík Kalousek je jeden z těch, kteří svým špatným vládnutím posílili levici, včetně komunistické strany.

Jedním z (dalších) hlavních viníků, kteří mohou za to, že referendum o KSČM dopadá tak špatně(komunistická strana je stále v poslanecké sněmovně, dokonce někdy sílí), je i katolická církev, hlavně její vedení.

Levice, natož komunisti, nemůže/nemohou ve volbách uspět, pokud pravicové strany, včetně křesťanských/katolických, vládnou dobře.
24. 08. 2013 | 20:59

čert }:o napsal(a):

JAHA
to bylo hezký =o)
strýc virus se mi omluvil
a odpouštět je přeci božské
(krom zločincům)
24. 08. 2013 | 21:00

slavwin napsal(a):

T.Paine napsal(a):
Být ateistou je asi normální, ale vy by jste potřeboval vyšetřit, kněží možna něco z toho zpáchali, kromě nich už asi nikdo že. Jestli ano máte nějaké číslo kolik procent z počtu kněží, kolik procent je těchto činů z celkového obyvatelstva, porovnejte dělte napůl protože ženy to asi nedělají. Porovnejte justiční zločiny civilních vlád kdy byly pro ukradený šesták popravované děti, také středověk nebo renesance. To kacířství a čarodějnice byl velmi špatný úlet, nakonec se zjistilo že papež chtěl šetřit, někdo využil myšlení středověkého člověka a prosadil ten rozsah spíše z důvodů zištných, majetek odhaleného kacíře z velké části připadl tomu udavači. Matka hvězdáře Johanese Keplera čelila nařčení z čarodějnictví protože fojtovi se líbil její dům a dobytek. Jaký je rozdíl mezi kladivem na čarodějnice a Stalinovou špionmánii. Do historie patří i devadesátá léta 18 století ve Francii s gilotinou, tyto záležitosti jsou vyhodnocovány jako vítězství pokroku.
24. 08. 2013 | 21:03

čert }:o napsal(a):

Scarabeus
tak to vás ctí že nejste (a nebyl) ani komunista ani nácek
Ale je dobře že máte viníka
Viník je důležitý ve volbách
Je třeba prstem ukázat na viníka
Já ho mám taky =o)
24. 08. 2013 | 21:07

santawizard napsal(a):

Podnikatelé , politici,theisté ,atheisté,konzumenti a abstinenti:
1)Jestli je demokracie jako náboženství ,tak fašismus a komunismus jsou jako černá a bílá mágie.!?

2)Jestli je křesťanská demokracie jako náboženství ,tak křesťanskonacistické a křesťanskomarxistické ideologie jsou jako černá a bílá mágie.!?

3)Demokratická pravice má kmotry,kdežto ultrapravice má ku klux klan.Mafiáni okrádají stát o miliardy,kdežto zakázaná dělnická strana chce lynčovat nezaměstnané romy.Kdyby jim tam nestáli v cestě těžkooděnci ,tak by se tam znepřátelené strany střetli jako návkové a cikáni v kriminále.

4) Demokratická levice má svojeho prezidenta a komunistickou stranu v rozpuštěném ultaparlamentě .

5)Velká koalice ODS a Čssd už existovala ,ale malá koalice dělnické a komunistické strany ještě neexistovala.Ultra levice a ultrapravice je zakázaná.Právem se dovoluje jenom umírněné formy komunismu,tak zvaný Dubčekův komunismus s lidskou tváří a tak zvaný fašismus bez rasismu s lidskou figurou.
24. 08. 2013 | 21:16

Eva Stančíková napsal(a):

Ale,ale-kdepak už víc než hodinu jste,milí diskutující?Že by televize nebo hospoda či snad jiná fantastická sobotní zábava byla přitažlivější než déštˇa síra chrlící z vašich klávesnic na církev,věřící,jejich představitele v čele s kardinálem Dukou?To s vámi bude lehká práce(vidˇ čerte) či těžká práce(vidˇ čtenáři)
24. 08. 2013 | 21:20

ff napsal(a):

Já si troufám říci, že by v referendu dopadli komunisti daleko líp, než církevni restituce!!!
24. 08. 2013 | 21:21

Franta napsal(a):

Možná, že zajímavější by bylo referendum o církvi a jejich zlodějinách a restitucích.
24. 08. 2013 | 21:25

JAHA napsal(a):

Ad: Franta
Mozno, ze zaujimavejsie by bolo referendum, ci ludia s IQ pod 100 (alebo to zmiernime, pod 90) mozu rozhodovat o tak zavaznych veciach, ako dat hlas nejakej strane (programu strany), na zaklade coho sa tato potom cez svojich poslancov a vladu dostane k sprave veci verejnych. Ci teda ludia s IQ pod 90 maju pravo rozhodovat o zavaznych veciach tykajucich sa statu, jej obyvatelov a ich buducnosti.
24. 08. 2013 | 21:45

JAHA napsal(a):

oprava...statu, jeho obyvatelov...
24. 08. 2013 | 21:47

Scarabeus napsal(a):

čert }:o

Kdopak to vládl v letech 2010-2013?

Zemana nemám, mimo jiné pro jeho alkoholismus, nikotinismus a hulvátství, v oblibě(mírně řečeno). V jedné mála ze záležitostí s ním souhlasím, skutečným/faktickým předsedou vlády by Kalousek. Také je si třeba vzpomenout na experimenty dalšího významného exponenta Kalouskovy strany, a to Drábka, tzn. posílání nezaměstnaných 2x-3x týdně na poštu(DONEZ), kde jim žádná práce nebyla nabízena, neplacenou práci - dokonce bez jídla(veřejná služba), SKarty, které měli dostávat i invalidé, kteří z kolečkového křesla nemohli na bankomat dosáhnout, počítačové programy, které způsobily kolaps na ÚP, zlodějnu 1. náměstka Šišky, o které Drábek musel vědět, jen se to Drábkovi nedá dokázat. Za Kalouskovi vlády došlo k metylalkoholovému průšvihu s mrtvými a oslepenými, spadá pod ministra zdravotnictví Miloše Hegera za Kalouskovu stranu. Na mrtvé a oslepené bylo, mimo jiné, skrze Kalouska, "zaděláno" už dávno, navíc docházelo k masivním daňovým únikům, dále viz článek v následujícím odkazu.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-lorencova.php?itemid=17492

Zde se nadává kdekomu do levičáků, dokonce komunistů, přitom to byl, ještě jako předseda KDU-ČSL, Kalousek, který byl ochoten, v zájmu udržení se u moci, se s komunisty spolčit.
24. 08. 2013 | 21:47

Katolikos napsal(a):

Duka je ateista, který svým jednáním popírá boha
24. 08. 2013 | 21:59

Viola napsal(a):

scarabeus
"Jaroslav Duka, řádovým jménem Dominik, chce jiným o morálce kázat, ale na jeho fyzické schránce je vidět, že jeho duše nežije v souladu s Desaterem. Pokud by žil v souladu s Desaterem, tak by nebyl tak tlustý".

To, že je pan kardinál v kondici znamená, že je vážený a jeho věřící si jej považují a podstrojují mu. Mohou jej zvát na obědy, mohou mu péct koláčky, donášet sladkosti a pak to není o nedodržování desatera, ale o úctě k člověku.
Ovšem ti věřící, co jsou okolo by si měli uvědomit, že když jej zahrnují laskominana, tak mu nepřejí dobré. Ale stejně jste to scarabeusi o tom sebevraždění napsal moc přísně. Co si třeba myslíte o sexu, je zdravý nebo ne?
Podle mě jsou třeba ženy, které nežijí sexuálním životem zdravější a šetří si tělo a nesebevraždí se pomalu. :-)
24. 08. 2013 | 22:01

čert }:o napsal(a):

Scarabeus
nevím sice co po mně chcete ale vím dobře kdo
vládl a taky vím dobře kdo ovládá kraje
Nevíte ještě náhodou ve kterém kraji je
bolševickej hejtman co má Lenina v kanclu?
Jak říkám každý máme svého viníka tak si
ho hýčkejte jako já ;o)
Ne všechno je černobílé
Komouš má nalitý pupence a pučí do své
staronové krásy jak květ bolševníku

http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-splechty-pana-slachty-d1z-/p_politika.asp?c=A130624_213041_p_politika_wag
24. 08. 2013 | 22:04

Scarabeus napsal(a):

čert }:o

Za vládu státu neodpovídají vládci krajů.

Jeden z bývalých hejtmanů kraje je více než rok ve vazbě, je teď souzen za korupci, pravděpodobně bude za korupci i odsouzen.

Viola:

"To, že je pan kardinál v kondici"

Tak obezita znamená být v kondici?! Právě naopak.

"je vážený a jeho věřící si jej považují a podstrojují mu"

Pan Jaroslav Duka vládne svému tělu, pokud je tak obézní, že je to na něm evidentně a jasně vidět, tak má věřícím říci, že potřebuje(kvůli zdraví a dodržování Desatera, ve kterém je 'nezabiješ', tzn. ani sebe, obezita zkracuje život), držet dietu. Když si někoho považuji, tak mu to nedávám najevo hromadou jídla, zvláště je-li dotyčný obézní. Člověk není prase, aby byl vykrmován, aby měl, pokud možno, co nejvíce sádla.

"Co si třeba myslíte o sexu, je zdravý nebo ne?"

Pokud je z lásky a partneři jsou zdraví a vzájemně si věrní, sex oboustranně chtěný, tak zdravý je, mnohem zdravější než sexuální abstinence. Pokud je sexualita potlačována, případně dokonce zakazována, tak to u lidí, kteří jsou přírodou/Bohem "vybaveni" sexualitou, vede k duševním poruchám(poškozování duševního zdraví), případně někdy i, k přímému nebo nepřímému, narušování/poškozování zdraví fyzického. Někdo je sexualitou "vybaven" více, někdo méně, někdo vůbec ne. Pokud vůbec ne, což může být(a nemusí) i důsledek nemoci, tak by dotyčnému neměl být sex nikým a jakkoli vnucován.

"Podle mě jsou třeba ženy, které nežijí sexuálním životem zdravější a šetří si tělo a nesebevraždí se pomalu."

Vy jste jeptiška?

Kdysi jsem četl rozhovor s lékařem, který pečuje o pacienty v kómatu. Mimo jiné popisoval, že pacient se při vizitě(několik lékařů a sestřičky), přestože je v kómatu, chová se velmi nepřístojně(onanuje). Nikdo z přítomných lékařů a sestřiček se nepohoršuje, naopak mají radost, onanie je známka navracejícího se zdraví, příznak toho, že by se pacient mohl z kómatu probudit.
24. 08. 2013 | 23:02

JAHA napsal(a):

Ad: viola
Vy viete (i s ostatnymi), ci nahodou kardinal nema nejake zdravotne potiaze a s tym suvisi jeho vyzor? Neviem, len ci ste otvorena prijat i tuto moznost?
24. 08. 2013 | 23:09

Viola napsal(a):

JAHA i scarabeus

pokud je člověk tak silný, jako třeba pan kardinál Duka, tak je to ještě dobré, známkou choroby je pak hubnutí, anebo poznání, že něco není vpořádku a pak preventivní hubnutí. V kondici je, když mu chutná a nehubne, protože nemusí, zatím. Lékaři dnes dokážou člověka rychle zhubnout, když si myslí, že je to potřeba.
24. 08. 2013 | 23:22

Viola napsal(a):

Scarabee

myslím, že člověk v komatu má jiné starosti, než to, co popisujete, tedy myslím si to alespoň o ženách. Muži jsou jiní. Jeptiška nejsem.
24. 08. 2013 | 23:26

Scarabeus napsal(a):

JAHA:

Lidé v zodpovědných funkcích, včetně funkcí církevních, by měli být schopni pracovat naplno, k tomu je potřeba zdraví. Pokud má někdo zdravotní potíže, které jej v zodpovědné práci omezují, tak by měl odstoupit, přenechat funkci někomu zdravějšímu kdo na zodpovědnou funkci stačí, má na ni zdraví. Tak to udělal Joseph Ratzinger, když zjistil, že na nejvyšší funkci, v rámci katolické církve, nemá už zdraví.
24. 08. 2013 | 23:27

Viola napsal(a):

Pěkný fil je dnes na ČT1 o Alžbětě I. Nikdy se nevdala.
24. 08. 2013 | 23:28

Viola napsal(a):

Scarabee

Jan Pavel II to udělal tak, jak to dělali před ním všichni papežové, sloužil až do smrti.
24. 08. 2013 | 23:30

Ládik!!! napsal(a):

Soudruzi,
pokud jste článek pana kardinála dočetli do konce, běžte se nechat ošetřit. Utržili jste krvavé rány.
24. 08. 2013 | 23:52

Scarabeus napsal(a):

Viola:

Psal jsem co jsem si přečetl od lékaře, který o pacienty v kómatu pečuje. Samozřejmě člověk v kómatu nemá v hlavě jen sexualitu(připouštím, že část pacientů nemá v hlavě žádnou sexualitu), napsal jsem jen(nepřímo), že projevy navracející se sexuality jsou jedním z příznaků, že se zdraví zlepšuje, že by se pacient mohl z kómatu probudit. O sexu jste začala psát Vy.

V kómatu jsou lidé z různých důvodů, z kómatu do plného zdraví se dostane menšina pacientů. Vím také jak to vypadá v domovech důchodců a v léčebnách dlouhodobě nemocných. Hrozně! Jedním z důvodů je podfinancovanost těchto zařízení, peníze se promrhávají, dost často i rozkrádají, na méně důležité záležitosti než péče o klienty/pacienty.

"... Muži jsou jiní."

Nepaušalizujte muže, stejně tak nepaušalizujte ženy(podle sebe).

Obezita je zdraví škodlivá pro každého, i pro toho kdo z obezity zatím(!) nemá zdravotní potíže, je to obdobné jako s chlastáním a kouřením, případně požíváním jiných drog.

Chlastání, kouření, obezita škodí, sex, při splnění podmínek(viz příspěvek 24.08.2013 23:02), neškodí.
24. 08. 2013 | 23:59

Scarabeus napsal(a):

Viola:

Mně osobně se libí způsob, který zvolil Joseph Ratzinger. Poznal/uvědomil si/pocítil, že na tak zodpovědnou funkci nemá už zdraví, tak odstoupil.

Jde o to zda někdo, kdo slouží vážně nemocný, slouží dobře. Podle mého ne, když někdo zdravější může sloužit lépe.
25. 08. 2013 | 00:10

Scarabeus napsal(a):

Viola:

"Alžběta I. se nikdy nevdala"

To neznamená, že nechtěla. V tom, že se nevdala, byla, mimo jiné, politika.

Jak víte, že nebyla vdaná "neoficiálně", tzn. bez papíru, tehdy bez církevního obřadu? Když ji politika znemožnila vdát se oficiálně, případně vdát se za muže, kterého sama chtěla, ale z politických důvodů se za něj vdát nemohla.

Film není totéž co historie, také i historikům mohlo něco uniknout. Pokud se Alžbětě I. podařilo před současníky něco utajit(velmi těžké pro královnu, ale není to možné zcela vyloučit), tak se o tom neví dodnes, pokud historici nedokázali utajené odhalit z jejích kostí(nevím zda její kosti historici našli).
25. 08. 2013 | 00:28

Pig Bang napsal(a):

"Církev stojí na straně autonomie a svobody člověka." od kdy?

„... povinni jsme Bohu zjevovateli věrou osvědčovati úplnou podřízenost rozumu i vůle..... věříme, že co Bůh zjevil, jest pravda, nikoli pro vnitřní pravdivost věcí, přirozeným světlem rozumu prohlédnutou, ale pro autoritu samého Boha zjevovatele,... ..Kdo by řekl, že není možno nebo že není třeba, aby člověk o Bohu a kultu, kterým jest ho ctíti, zjevením Božím byl poučen, proklet buď“ (can. II, 2). I. vatikánský sněm v dogmatické konstituci Dei Filius[i] (cpt. 3)

"Kdokoli chce být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel katolické víry. Jestliže ji někdo nezachová neporušenou a ucelenou, bezpochyby zahyne navěky." Modlitba quicumque

To je starost o osobní svobodu? Ne, pane Duko. To je naprostý opak. To je totalitní vyžadoání slepé poslušnosti... dnes už naštěstí nejde o život jako našim předkům, za vašeho mnohasetletého diktátu. To se změnilo, ale vaše žízeň po majetku a moci nikoli.
25. 08. 2013 | 00:29

Viola napsal(a):

Scarabeusi

Jak jsem ten film pochopila, vycházel z historických skutečností, tak se opravdu nevdala. Otázkou je, zda byla panna, anebo dokonce žena. Nepřála si aby po její smrti pitvali její tělo. No politika byla si myslím až na druhém místě.
25. 08. 2013 | 00:41

Pig Bang napsal(a):

Pane Duko, vy neskutečně přeceňujete lidskou závist a podceňujete lidský smysl pro spravedlnost. Nesuďte podle sebe. Vnímání spravedlnosti je právě produkt celospolečenského myšlení, nikoli vrchnosti. Lidé se v průměru chovají až překvapivě morálně a racionálně. (za zmínku stojí nedávné švýcarské referendum o prodloužení placené dovolené, neprodloužili si ji)
-
Já jsem velice pevně přesvědčen, že komunisti by referendem nebyli zakázáni (sám bych volil proti zákazu přestože mi komunisti zničili rodinu), že by lidé v referendu komukoli nechali jeho poctivě koupené auto
-
U církevních restitucí si tím ale rozhodně jistý nejsem. Nejde o uplné zastavení, ale o nastavení spravedlivých a transparentních podmínek.
-
Vy jste totiž cosi jako autobusák, který chce do osobního vlastnictví autobus, který mu byl kdysi poskytnut městem, aby ho řídil. Jenže když se autobusák rozhodne osamostatnit, musí si autobus koupit, město mu ho nenechá, vy naopak požaduje autobus i s pokračujícím platem na dalších 17 let a pěníze za uražený zrcátka.
-
Nejhorší na tom ale je, že zatímco autobusák slouží lidem, tak vy jste sloužili feudálum k zotročení lidí a hlavně jejich myslí tím, že jste jim nakukali, že když vášeho neviditelného šéfa, za kterého mluvíte vy, nebudou poslouchat, tak budou věčně mučeni... vždyť je to šílený. Zabalte ten morbidní cirkus.
25. 08. 2013 | 00:41

banán napsal(a):

Mladí v Plzeňské Škodovce to měli strášně těžké. Sotva vyšli ze školy, již se o ně praly firmy, nutily jim stabilizační byty, velmi bohatá svačina za 2,40 Kčs, oběd za 2,60 Kčs, stavební pozemky za 6 000,- Kčs, rozpočet na barák 12 x 12 2 patra, plně podsklepený do 75 000,- Kčs,
zato strašlivé fronty na banány, jako dnes v Lidlu ? Stát nezadlužený, soběstačný, vyráběl vše, od jehly po atomový reaktor,...
25. 08. 2013 | 00:58

Falcon napsal(a):

Velmi dobře napsáno. Pan kardinál Duka má naprosto pravdu.
Pokud chtějí komouši referendum o církevních restitucích, tak proč by nemohlo být současně i referendum o zákazu komunistické strany, o postavení zločinné komunistické ideologie mimo zákon a o zabavení majetku komunistické strany a jejich funkcionářů?
25. 08. 2013 | 05:25

Falcon napsal(a):

Milý banáne, vy jste asi uklouzl na banánu a praštil se do hlavy, že?
Aspoň to podle toho vašeho příspěvku o nezadluženém komunistickém státě vypadá.
To vám nakukali na VUMLu, že za vlády KSČ nebyl socialistický stát zadlužený?
Ale to víte, že byl. Ale byla to vnitřní zadluženost a čím dál tím větší technologické zaostávání za západem, díky níž to komouši přivedli na buben.
Už za vlády komoušů tak velké a úspěšné fabriky jako třeba JAWA a ČZ, které byly do 70 let na světové špičce ve vývoji a výrobě motocyklů díky tomu, že soudruzi měli jiné priority a fabriky byly státní, šly do kytek, protože soudruzi nedali peníze do vývoje a oba výrobci motorek technologicky zaostaly za konkurencí. Stejné to bylo se AZNP Mladá Boleslav, kdy soudruzi zakázali vyrábět nadějné prototypy, které mohla AZNP vyrábět a o něž byl zájem i venku a mohly se prodávat za devizy a státu mohly přinést nemalý prospěch.
A co ty investiční celky a zbraně co jsme dodávali do zemí socialistického tábora a nebo do tzv. spřátelených zemí jako byl Irák a nebo Libye , kteří nám jaksi neplatili. Přičemž samozřejmě dělníci v těch fabrikách či firmách co ony technologické celky a nebo zbraně zhotovili zaplaceno dostali, suroviny se také zaplatily, ale komunistický stát od svých odběratelů peníze nedostal. Tudíž musel ty peníze vzít někde jinde a ty peníze pak pochopitelně scházely někde jinde. Tu ve zdravotnictví, tu ve školství, tu ve výzkumu, tu v obchodě a ve zboží. Uvědomte si, že tak jako okrádal na daních a spotřebních daních a clech svoje občany socialistický stát řízený KSČ, tak na to nemá žádný kapitalistický stát. Jen pro příklad. Magnetofonovou kazetu BASF CR M C90, kterou komunisté nakupovali za 1 DM, tedy podle oficiálního kurzu asi za 10 Kčs, zde komunistické Domácí potřeby prodávaly československým občanům za 105,- Kčs v době, kdy se tu průměrné platy pohybovaly mezi 2 - 3 tisíci Kčs. Jak by se vám líbilo, kdyby jste si dnes za svůj plat mohl koupit ani ne 30 prázdných CD a nebo DVD nosičů? To by jste nadával na nenažrané kapitalisty, že? Který obchodník má dnes na svém zboží výdělek více než 1000 %? Stejné to bylo se spotřebním zbožím, kterého byl nedostatek a tak na něj komouši nasadili tak nehorázné sumy, aby byly trochu zaplněné obchody. Spoustu výrobců stát naopak dotoval zápornou daní z obratu. To jste vážně tak hloupý, že si myslíte, že takovéto komunistické hospodaření je dlouhodobě udržitelné?
25. 08. 2013 | 05:53

Pan Duka může být kdokoliv napsal(a):

kromě Ježíše. Ten byl jeho přesným opakem. Nebyl hamižný, naopak před mamonem a lichvou lidstvo varoval, nepletl se do politiky, byl skromný a šířil svou víru silou osobního příkladu a svých "zázraků".

Dukovci jsou podnikatelé, bankéři a blahobytný management podnikatelského subjektu Církev s.r.o, který si udělali z Ježíšova učení.
25. 08. 2013 | 05:58

Katolická církev je symbolem napsal(a):

mravní bídy. V rámci svých zisků, kdy prý chce pomáhat slabým vytahuje povinně od všech peníze (i od těch slabých, kteří potřabují pomoc) na své prý restituce a k tomu ještě peníze, které oklikou dostává na svou charitu. Církev to je dnes spolek hamižných vatikánských bankéřů kooperujících s mezinárodní mafií, pedofilních kněží, lidí, kteří vodu druhým káží a sami víno pijí.
25. 08. 2013 | 06:13

Miloš Mandát napsal(a):

Ludwig.II : Já osobně neidím důvod cokoli církvi vracet. Domnívám se, že kolem roku 1780 (pro případné šťouraly- můžou upřesnit datum) císař Josef I majetek círví zabavil a ustanovil je pouze správci. Dnes nechápu proč - na základě čeho se dožadují restitucí. Zkoušeli to za Masaryka po válce, za bývalého režimu a povedlo se to až teď. Nechápu pouze to, jak mohl tento "stát" darovat majetek "spávci", který mu již od roku výše citovaného roku nepatří. Dále bych se pozastavil a nad výrokem apolitická- zřejmě Dukovi desatero vůbec nic neříká (lže). Nevěřím ani tomu, že komunisti ho zavřeli pro lásku k víře. Pardon - apolitičnosti. Jelikož strkal prsty jinam, než měl, tak přes ně dostal. Toto platí v každém režimu, ať je to Petr, nebo Pavel. Hmmmm. Blíží se volby tak se ta APLITIČNOST církve a láska k víře (moci a penězům) začíná nějak objevovat. Přesně načasováno.
25. 08. 2013 | 06:56

Nikdo napsal(a):

Co tak zabyvat se radeji vecmi duchovnymi, co je to prave poslani cirkve a mene temi svetskymi.
24. byl svatek sv. Bartolomeje
28. svatek sv.Augustina
29. Umuceni sv. Jana Kritele

"23
Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a
kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona – spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat.
24
Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte!"
Matouš 22
25. 08. 2013 | 07:17

muromec napsal(a):

Při kliknutí na Názory se objeví tenhle název tohto blogu s podtitulkem "Jak by dopadla KSČM kdyby o ní bylo referendum". Autor přece mluvil o bývalé KSČ. Pánové redaktoři neumí číst text s pochopením, nebo je jim už dobré každé pitomé pošťouchnutí?
25. 08. 2013 | 08:12

Ivan napsal(a):

Ustavny sud CR hanobil stat, institut sudnej moci, sam seba a sudcovia senatu aj vlastne osoby...
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/eliska-wagnerova.php?itemid=20642

Asi tak mozno popisat to, co sa stalo pocas konania pred US vo veci cirkevnych restitucii. Totiz senat sa dohadoval ci su doklady o namietkach podavatelov sucastou podania, alebo nie su, nikto sa na nevedel zo senatu odvolat, ani ci ich kvalifikovane zamietat a tak pojednavanie vyvrcholilo v neuctivu fraku a bolo jasne, ze rozhodnutie bolo pripravene vopred. Je to nespochybnitelny dokaz toho, ze nikto zo senatu si namietky ani neprecital...!!! Predseda Rychetsky by mal urychlene abdikovat, vratane clenov senatu, ktory vo veci rozhodoval...!!! A novym senatom by malo byt rozhodnutie zrusene pre zdravotnu psychicku indispoziciu predosleho senatu...!!!
25. 08. 2013 | 08:16

Scarabeus napsal(a):

Viola:

Samozřejmě Alžběta I. se oficiálně nevdala, zda žila s nějakým mužem(případně ženou) tzv. "na hromádce", samozřejmě tajně, se zcela vyloučit nedá. Když film vychází z historických skutečností, tak to ještě neznamená, že je historicky přesný. Jak přesný byl tento, nevím. O spekulacích zda Alžběta I. byla ženou vím. K zákazu pitvy mohla mít různé důvody, možná i to, že chtěla cosi zatajit.

K manželství mohla mít Alžběta I. velký odpor, když její otec dal popravit její matku.
25. 08. 2013 | 09:03

karl von bahnhof napsal(a):

Církev v ČR zklamala již 3x.V 90.tých letech z důvodu dojíždějící spolupráce jejich přestárlých členů s komunistickou organizací P.I.Po roce 2000 zklamala svojí netečností k morálním otázkám ve společnosti, čímž přispěla k současnému společenskému marazmu.Proč nebyla provedena (za 20.let)odluka církve od státu?Všichni církevní hodnostáři jsou státními zaměstnanci.A to již od dob císaře Josefa II.Teď zklamala spojením s modrou mafií za účelem zpackané restituce pozemkového majetku.Tím si zavřela na několik generací možnost evangelizace českého národa.A přitom ještě v 90.tých letech bylo nakloněno 10 mil.obyvatel k naslouchání.
K tomu říká ev.sv.Matouše:"Běda zákoníkům a farizeům.Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít!" Dodávám, pro majetek.
25. 08. 2013 | 09:47

Carlos V. napsal(a):

Hlasovat o něčím majetku ? Vstkutku odporné. Ovšem proč církvi ano a akcionářům a.s. nevracet ?

A co hlasovat o mém majetku ? S odhlédnutím od církevních restitucí, hlasovat o průběžné finanční podpoře církví, daňové odečitatelnosti darům církvím, jakýmkoliv daňovým a jiným podporám církvím ?

P. Duka je umný. Umný farizej.
25. 08. 2013 | 10:20

Aleš Kaňka napsal(a):

Panu kardinálovi leží v žaludku reklama, protože je nemorální. Lže. To ale reklamě křivdí. Reklama (a politika) většinou staví na polopravdách. Řekne jen tu příznivou půlku (čtvrtku), aby prosadila, co chce. Dělá tak z důvěřivývh lidí voly. Stejné voly, jaké z nás dělá blogger Duka, když tvrdí, že církev byla a je v podstatě apolitická, či dokonce antipolitická (co je císařovo, císaři). V době svého největšího rozkvětu (rozuměj MOCI) byla církev setsakra politická. Ve spojení se světskou mocí taky přišla k tomu, co se jí dnes spravedlivě vrací. Že dnešní církev už nemá zjevné mocenské spády, souvisí s tím, že dnes už málokdo věří, že svět byl stvořen v sedmi dnech, žena že pochází z mužova žebra a nejlepším trestem za rouhání či nevěru je ukamenování.
25. 08. 2013 | 10:29

to asi nepůjde napsal(a):

Tento blog, z důvodů urychleného řešení některých důležitých ranních a tudíž neodkladných úkonů, pan arcibiskup nedokončil.

A tak nezbude, abych se toho ujmul, ač nerad a laik,
já.

Jak by asi dopadla samotná církev, pokud by někdo vyvolal referendum o tzv. církevních restitucích ? Zůstalo by třeba některým náboženskžm organizacím něco z jejich majetku, pokud bychom hlasovali o jejich jmění? Kolik z nás by si pak přálo vyvolání referenda o farářově novém autě?
25. 08. 2013 | 10:55

Vlado napsal(a):

DUKU prosím néé. Já chci blog "Jak by dopadli komunisé při referendu!! Pfoč mi stále nabízíte DUKU?
25. 08. 2013 | 11:01

ZM napsal(a):

Dobré ráno všem !
Na vedlejším bloggu čtu, že volby nepomůžou, jen další revoluce.
No mám takový dojem, že ten autor se moc nesplet. Ale další samet už asi nebude. Nedovedu si totiž představit, jak přežrané prase se dobrovolně demokraticky vzdaluje od plného koryta.
S pozdravem bývalý zemědělec
ZM
25. 08. 2013 | 11:04

zasMeňo napsal(a):

Myslím si, že církev z podstaty věci, jako následovnice Ježíše, NEMŮŽE být tak zvaně pravicová, jak tady šermují mnozí včetně autora ! Může být jedině levicová, tedy lidová, neboť se opírá o širší lidové vrstvy, než jen o těch pár zazobanců, kteří díky svým nakradeným majetkům tvoří u nás jakous-takous pravici.
Co myslíte ?
25. 08. 2013 | 11:08

fafnir napsal(a):

ano Bavore
řád Němckých rytířů těžko mohl spolupracovat s nacisty,když byl v Německu a jím ovládaných územích zakázán,majetek odebrán a většina členů zavřena do koncentráků.
Soudíte,že být Němcem byl a je zločin?Zločin je být nacistou,a o tom dektrety mluvili,když už jsme tedy v té rovině.
Ostatně, vaše právní vědomí sdílelo více lidí,je známo dost případů,kdy se dokonce i Židé vrátili z koncentráků jenom proto,aby je co německy mluvící "vlastenci" odsunuli,a jejich majetek nevrátili.Ostatně komunistická moc se prohlásila sama za dědice nacistů,když jimi zabavený majetek odmítla vydat dědicům v koncentrácích umučených Židů(Viz vila Tugendhat,Valdesova sbírka obrazů etc.etc.)I my se doposud držením řádového majetku přihlašujeme k náckům,protože ti ho zabavili.
25. 08. 2013 | 11:21

třebaKarel napsal(a):

Jestli má smysl něco namítat ? Podpora "pravice" před volbami od oltářů v pastýřském listu , nepamatujete ? Vy si , pane kardinále prostě tvoříte svůj svět plnej usměvavých andělíčků , jenž má ale se skutečností společného pramálo . Nicméně smutné je , že jste ochoten vnímat druhé na úrovni řečí o koulování a klukovinách , v ničem vážnějším . Minule jste se dotázal OBČANA na titul knihy již měl na mysli a o nějž opíral svou kritiku , on Vám ho uvedl . A tím to zhaslo , jak jinak než že jste neříkal pravdu si to může člověk vyložit ? Snaha tvrdit že nesouhlas s vyrovnáním státu a církve je pouhá závist je starý dobrý model co používal právě ten váš bolševik , jehož máte plná ústa. Zapomínáte ale že situace je úplně jiná , když lže a zametá stopy Drábek , Kocourek , to jsme zvyklí . Jestli ale církev chce uplatňovat ve společnosti něco vyššího , neměla by být takhle přezíravá, škoda která bude s takovýmhle neslyšením spojená bude . Nevidíte , neslyšíte , jen se to přejde a počká . K ničemu fakt společensky důležitému se nevyjadřujete , jen občas někteří jednotlivci . Jaký je třeba postoj církve k protiromským pochodům ? (vyjma biskupa Radkovského , který se jasně postavil na jednu stranu ). Sorry , i to rajzování světem křížem krážem a Světové shromáždění mládeže připomíná to co provozoval bolševik . Přesunujou se nesmyslně statisíce lidí planetou , aniž by to cokoliv udělalo s bezradností v otázce postavení církve ve slpolečnosti a s jejím posláním , mimo jakýsi folklorní rámec který nikoho nepohorší . Hledáte výmluvy a vykrucujete se když papežova slova zní jasně a jsou proti slovům Vašim . Už jsem slyšel i kázání jak je to s boháčem a uchem jehly , všechno je jinak než bylo . Řikejte si tomu závist , jestli Vás opravdu nic jinýho nenapadne . Možná byste ale mohl zkusit i zamyslet se nad tím , jak asi bude nastavovat společnosti zrcadlo někdo ,kdo aby se viděl reálně , potřebuje zrcadlo z bludiště . A tak si řekne svoje a radši před diskuzí uteče na druhý nádvoří kde se kouluje se s těmi , kteří by za jeho nedomyšlenosti strčili ruku do ohně . Smutek monsignore , mimochodem , nejsem ani z Ostravy , ani se mi neprolézá snadno uchem jehly . Proč mi to asi neni jedno , co myslíte ? Promiňte mou opovážlivou nadutost , pokud se domnívám , že to vůbec budete číst . Pokoj s Vámi , tK
25. 08. 2013 | 12:02

Babo napsal(a):

Laiku, můžeš o sebe nechat pečovat na základě svobody. Na základě empatie je to příjemnější. Nejde-li ti o svobodu svoji vlastní.
25. 08. 2013 | 12:15

mb napsal(a):

Duka napsal: Kristus se rovněž postavil totalitní moci zbožštěné vlády prostřednictvím otázky: čí je to peníz? (Mt 21, 22). Zde se také rodí ta základní myšlenka, že člověk nemůže být ovládán člověkem a že nemá právo zbožšťovat svoji pozici a moc.

pane Duko, chováte se velice voluntaristicky, když nám ochlokratům vykládáte Ježíšův výrok: ODEVZDEJTE CO JE CÍSAŘOVO CÍSAŘI A CO JE BOŽÍ BOHU ...

ve skutečnosti se dá Ježíšův výrok mnohem pravděpodobněji vyložit tak, že se Ježíš snaží vybruslit ( chcete li kolaborovat ) se stávající mocí ...

a to tím, že ji nebude nad míru provokovat ... co vidíte na obrázku? ... císaře ... komu peníz? ... císaři ...

v podstatě v tomto výroku Ježíš kolaboruje ... nejde do konfliktu se ( světskou ) mocí ...

nedráždí hada bosou nohou ...

je dovoleno dávat daň nebo ne ???

Ježíš odpovídá, ano je dovoleno dávat daň ...

kde je tedy to postavení se totalitní moci ???

jen ve vaší fantazii pane Duko ...

Mnohem více zneklidňující je, že církev pod Dukovým vedením se chová prakticky satanisticky ( což ovšem nepřekvapí)

tím, že se lísá k mocným a s mocnými se laská:

srovnejme satanské imperativy s chováním katolické církve pod Dukovým vedením v ČR

BLAHOSLAVENI SILNÍ, NEBOŤ JEJICH BUDE ZEMĚ - prokleti slabí, neboť jim se dostane jha ( srovnej výroky Duky o plebsu a ochlokratech)

BLAHOSLAVENI MOCNÍ, NEBOŤ ONI BUDOU CHOVÁNI V ÚCTĚ MEZI LIDMI - prokleti slabí, neboť budou vyhlazeni ( srovnej s Dukovým podlézáním kurevníkovi a zloději Klausovi )

BLAHOSLAVENI TROUFALÍ, NEBOŤ ONI BUDOU PÁNY SVĚTA - prokleti pokorní, neboť budou ušlapáni pod rozeklatými kopyty

BLAHOSAVENI VÍTĚZNÍ, NEBOŤ VÍTĚZSTVÍ JE ZÁKLADEM PRÁVA - prokleti poražení, neboť budou navždy otroky ...

srovnejte, jak se chová katolická církev pod Dukovým vedením prakticky satanisticky ...

njn co už, stane se ...
25. 08. 2013 | 12:24

mb napsal(a):

více méně souhlasím s příspěvkem nicku pan Duka může být kdokoli ...

Pan Duka může být kdokoliv napsal(a):
kromě Ježíše. Ten byl jeho přesným opakem. Nebyl hamižný, naopak před mamonem a lichvou lidstvo varoval, nepletl se do politiky, byl skromný a šířil svou víru silou osobního příkladu a svých "zázraků".

Dukovci jsou podnikatelé, bankéři a blahobytný management podnikatelského subjektu Církev s.r.o, který si udělali z Ježíšova učení.
25. 08. 2013 | 05:58
25. 08. 2013 | 12:37

mb napsal(a):

Dukoň nám stejně neodpoví, je to marný, je to marný, je to marný ...

ale zas neco napíše, sesmolí ... shůry ...
25. 08. 2013 | 12:41

Vandal napsal(a):

Chamtivost, lačnost majetku, nenažranost, nemravnost, touha po moci, to je to, o co tu běží. Hus to dobře popsal.

Za komunistů jsem měl církev v úctě, to už dnes neplatí.

Doufám, že nadcházející vládní garnitura přehodnotí z gruntu ten církevní zlodějský tunel.

Dost zvláštní, že tzv. pravice, pokud tedy skutečně se měl nějaký majetek církvím vracet, tak neučinila v době prodejů státního majetku, ve velké privatizační zlodějně, to bylo peněz přece dost.

Proč s tím církevním tunelem přišli až teď, když už všechno rozkradli? A dělají gesta na účet národa, na dluh, který budou splácet ještě naši vnuci?

Nečas a jeho parta, včetně církevních hamounů by měla viset. To by byl jediný spravedlivý trest pro zločince.

Nečas a vedle Naděnka, jak Benito Mussolini a Klára Petacciová.
25. 08. 2013 | 13:16

Luba napsal(a):

Dukovo obcování s Klausem,
aneb lhář se zlodějem si vždy porozumí ...

Protokolární pera
http://i.lidovky.cz/10/053/lngal/PKS33524f_KlausDuka.jpg

Sportovci
http://i.idnes.cz/10/022/gal/JB312915_strouhal.jpg

Dominik a Václavové
http://www.i60.cz/obrazky/velke/duka-klaus-svaty-vaclav_201209281034394.jpg

Svatá koalice
http://media.klaus.cz/images/1922.jpg

Něco za něco
http://i.idnes.cz/10/053/sph/JB33524a_09QUV5FM.jpg

Některým katolíkům se toto obcování kupodivu nelíbilo:

http://www.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=MEV414503_duka_020.jpg
25. 08. 2013 | 13:38

franky napsal(a):

Citace z blogu: „Po rozpadu západořímské říše se církev stala spolutvůrkyní státních útvarů u etnik, které civilizačně a kulturně Římské říši nestačily a plnila riskantní úlohu vzdělaných elit. Logicky se však jejich postavení a autorita setkala s politickou mocí. Situace nakonec vyústila v 19. století, kdy církev vydává zákazy, aby se kněží nepodíleli na mocenském výkonu politiky. To ale nevyloučilo působení církve ve veřejném sektoru, jako je vzdělání, sociální služba a kultura, které také můžeme v určitém slova smyslu chápat jako politiku. Naopak, papež Lev XIII. encyklikou Rerum Novarum podpořil vznik odborů a podpořil sociální hnutí a další, pro společnost bohulibé aktivity.“
K citátu: Vedle existujícího podílu na mocenském výkonu politiky, existuje i podíl na tvorbě politiky a na jejím schvalování. Působení církve ve veřejném sektoru má bezesporu vliv na tvorbu politiky, neboť politika je souborem účasti jednotlivých subjektů a tedy i církve na řízení společnosti. Z tohoto pohledu vstupuje církev jako důležitý korektiv do společenského a politického života, a jak podotýká pan kardinál, kde stojí církev na straně autonomie a svobody člověka. Nyní již zbývá jen upřesnit, co si kdo z nás představuje pod pojmem autonomie a svoboda člověka.
Citace z blogu: „Nikdo nás nemůže vinit, že bychom chtěli rozhodovat o obsazování úřadů, ministerských postů, nebo že bychom prorůstali s některou z politických stran.“
K citátu: Co není, však může být. A vlastně i bylo. Stačí vzpomenout kupónovou privatizaci a aktivitu některých farářů při doporučování určitých privatizačních fondů. Nebo snad KDU-ČSL nebyla, nebo snad ještě není, úzce spojena s římsko katolickou církví?
Citace z blogu: „Politika nikdy nebyla a není prosazováním vlády většiny.“
Úkolem politiky je rozvíjet motivaci účasti jednotlivých subjektů, a tedy i církve, na rozvoji společnosti. Církev tedy vstupuje aktivně do procesu formování politiky. Úkolem politiky není donucovat, ale chránit práva a udržovat “dobré podmínky k životu". Posláním policie, jako represivní složky moci, je také ale „Pomáhat a chránit“.

Církev je uskupením jedinců vyznávajících stejné či velmi blízké ideje, to znamená, že církev má svoji ideologii, za kterou bojuje, kterou ve společnosti prasazuje. Církev má základní předpoklady stát se politickou stranou s pevnou a oddanou voličskou základnou. K prosazování „svých“ zájmů má v informační společnosti velkou výhodu. Může přenášet autorizované informace pro své členy mimo veřejná média a může tak úspěšně čelit různým dezinformacím. Církev tak může v transformující se společnosti turbulentního prostředí získat významnou konkurenční výhodu při ovlivňování lidských hodnot a lidských potřeb. Tato konkurenční výhoda je upevněna posilováním hmotného majetku a tedy snižováním závislosti na státu (restituce). Naplňování dlouhodobé globální vize prostřednictvím vlastní (dílčí=církevní globální) politiky nezávislé na měnících se ideologicky odlišných politikách nestabilního státu je reálnou alternativou spoluúčasti na transformaci lidské společnosti.
25. 08. 2013 | 14:14

mb napsal(a):

franky to sem pastnul 3x ve jmenu svate trojice ...
25. 08. 2013 | 14:24

ZM napsal(a):

furt tady lítá "citace z bloggu" - dejte do placu SVÉ vlastní myšlenky raději, jo ??
Tak sem s tím !
Zdraví ZM
25. 08. 2013 | 14:59

mb napsal(a):

zm ... už se stalo ... zdravim ...
25. 08. 2013 | 15:08

Aleš Kaňka napsal(a):

"Politika nikdy nebyla a není prosazováním vlády většiny." No, pane kardinále, a co devětaosmdesátý, například? Někdy se přece lidé shodnou na tom, co je zjevná křivda a jak ji odstranit. V devětaosmdesátém, na rozdíl od osmačtyřicátého, se to povedlo. Zatím. Když to takhle půjde dál...
"Kolik z nás by si pak přálo vyvolání referenda o svém novém autě?" To je, ctihodnosti, vrchol přezíravosti a nestoudnosti. Naprostá většina lidí si své upocené škodovky pořídila poctivě, vydělala si na ně skutečnou PRACÍ. Jaképak mají lidé informace o XY, aby mohli o jeho autě rozhodovat? Referenda těch, kteří XY dobře znají, by se XY asi bát nemusel (pokud teda není poslanec nebo jiný šiditel).
O církvi a tom, jak své majetky po staletí nabývala, je ale informací dost. Víte, co to byl desátek?
25. 08. 2013 | 15:33

Naštvaný napsal(a):

Výborně! Ale nebojte, oni dopadnou už teď blbě. Schválně, povíme si to za dva měsíce... a den. Konečně si přestanou vyskakovat ti: "dobrý večer vám i divákům." A někteří zpitomělí politici je v tom napodobují.
25. 08. 2013 | 16:05

dennis napsal(a):

Pro pana "mb"
dovoluji se vetrit ve vasi pozornost svou poznamkou ze 24. 8. v 11:29. Take jsem si rikal, jak to asi bylo s tim disidetskym odporem totalitni moci Rima.
25. 08. 2013 | 16:16

Scarabeus napsal(a):

mb:

Proč by autor v diskusi komukoliv cokoliv jakkoli odpovídal? Nemá to vůbec zapotřebí, max. pohovoří v kostele ke svým věřícím(*). Stačí mu když si pohovoří s Klausem, Zemanem a Kalouskem ... a má vystaráno, nějací diskutující pod blogem Aktuálně.cz mu můžou políbit ....., ani to ne, autor má ochranku. :-)

* Věřící s autorem pohovoří dost těžko, leda když autor svolí, např. když "jeho" věřící dosáhne nějakého úspěchu, tak se s ním autor nechá vyfotografovat/nafilmovat, případně s ním srdečně a laskavě, na kněžský způsob, pohovoří.
25. 08. 2013 | 16:19

mb napsal(a):

děkuju dennisi za upozornění,

scarab: Stačí mu když si pohovoří s Klausem, Zemanem a Kalouskem ... a má vystaráno, nějací diskutující pod blogem Aktuálně.cz mu můžou políbit ....., ani to ne, autor má ochranku. :-)

... to mě právě zneklidňuje ...

pracovně to nazývám, že se cirkev pod Dukovym vedenim chova realně/prakticky satanisticky ... viz. výše ...

( ale asi bych nebyl první, kdo (by) cirkev nazval satanovou děvkou ... )

njn co už ... stane se ... hezký den ...
25. 08. 2013 | 16:40

zasMeňo napsal(a):

zase šijou do Zemana - předvolební kampaň začala - je jim nebezpečnej s tou SPOZ, tak aby je lidi nevolili, jenže lidi nejsou blbí, takže dělají zbytečnou práci, financovanou z rozkradenýho hospodářství
25. 08. 2013 | 16:50

zasMeňo napsal(a):

Neustále šijou do Ruska, že Putin je absolutista - a zatím naši tuzemští absolutisté jsou "asi" v pořádku : co takovej Kalousek; ten už tedy konečně "padnul", a média ho pořád protěžujou, pořád uvádějí. O knížeti-Spáči ani nemluvě.
Ale to Rusko mě zlobí, že je tak pokrouceně dávají stále znova a znova, jako propagandisté Goebblesova střihu - fuj ! Dneska prý zas tam někoho zabásli za protest k 45. výročí jejich invaze k nám. Když nic jinýho k tomu výročí nemají (tam šlo především o ideje, o ducha doby atp.), tak ať radši mlčí. Fuj, to bych se rozčílil. Jdu si dát panáka, venku prší, psí počasí.
Zdraví blogisty zasMeňo
25. 08. 2013 | 17:40

ZM napsal(a):

LIDI PIŠTE !
Už jsme první (na první příčce u TOP-Blogg)!!
Ať to vypadá, že religiozita v naší vlasti zvítězila !!!
25. 08. 2013 | 17:51

Jáchym napsal(a):

papež:
Jo, dobrý.

Myslím, Svatý taťko, že by si Vašeho požehnání vážili i jiní hluboce věřící blogeři - třeba pan Pehe.
Vzpomínám na jeho zbožné články v Literárkách, když ještě horoval pro Kalouskovu stanu rodnou - Lidovce.

Určitě by mu duchovní vzpruha bodla, lidi jsou na něj voškliví a přestávají věřit v jeho zbožné úmysly.
25. 08. 2013 | 18:07

mb napsal(a):

Ať to vypadá, že religiozita v naší vlasti zvítězila !!!

... tak určitě ...
25. 08. 2013 | 18:21

Viola napsal(a):

pane mb, byli jsme vědky toho, jak jste škemral o blog pana stejskala a stále a stále potvrzujete, že na to nemáte dost slušnou klávesnici, viz. komolení jména autora.
25. 08. 2013 | 18:49

Vojen napsal(a):

komunisti byli proti církvi, ale my jsme tam dneska zase na tom samým místě přece
25. 08. 2013 | 19:13

ZM napsal(a):

Ale Violo, trochu velkorysosti vůči mb !
25. 08. 2013 | 19:15

zM napsal(a):

Kdyby vstal Ježíš - nebo stačilo by M.Jan Hus - anebo jen nedávný J.Á.Komenský - musel by to tady "vymrskat", že pane kardinále ?
25. 08. 2013 | 19:22

Karel (taky) napsal(a):

Monsignore Duka je jasným důkazem toho, že se církev římskokatolická od dob Mistra Jana vůbec, ale vůbec nezměnila - to jen státní moc jim už odmítá upalovat kacíře.
25. 08. 2013 | 19:35

mb napsal(a):

viola ... ja se nemohl udržet, ale byl jsem si vědom, že mi bude spočteno = přičteno k zlému :-))

zdravím ... hezký večer ...

( mimochodem ... o blog žebrám stále ... )
25. 08. 2013 | 19:36

dennis napsal(a):

Pane zM,
napsal jsem pro vas par slov ke konci diskuse pod minulym blogem p. Duky "Pro plny rozvoj manzelstvi." 21. srpna v 11:25. ...
25. 08. 2013 | 19:39

Scarabeus napsal(a):

Viola:

S tím blogem to bylo myslím jinak.

"byli jsme"

Jste šlechtična, že o sobě píšete v množném čísle, nebo jste tisková mluvčí arcibiskupství?

ZM:

No kdyby, čistě teoreticky, už podruhé vstal Ježíš, tak .... nebyl příznivec násilí, takže žádné "vymrskání" ... podle mého by nebyl příznivcem autora.

"že pane kardinále"

Myslíte, že autor diskusi čte? Pochybuji.
25. 08. 2013 | 19:42

mb napsal(a):

no hlavně Ježíš byl na straně chudých (nejchudších), ujařmených, plebsu ... Dukovými slovy ochlos ...

Duka je spřaženej se silnými a mocnými ... je tedy protiježíšovský ergo satanistický ...

njn, stane se ...
25. 08. 2013 | 19:47

kocman napsal(a):

Pane Duko, vždyť ty Vaše kraviny se dají číst jen proto, abych viděl, co jste zač. Když už musíte jako církev existovat i v současnosti, mohli byste podle mého názoru být skromnější a méně vykrmení. Není na Vás vidět, že byste v minulosti ani současnosti jakkoli strádal , zato je slyšet, že máte málo vlivu a majetku, jinak byste se tak neangažoval. Řekl bych, že jste stejný lump jako vaši předchůdci, amorální, prakticky lživou reklamu tvořící klerikál. Vše co činíte, činíte ve jménu neurčitého boha, pojmu, který používáte k zastření zájmu o moc nad lidmi. Že se nestydíte, to je zřejmé. Zvlášť když se nestydíte ani za minulost. V tom jste stejní jako všechny politické strany, které zneužily svá postavení ve společnosti.
25. 08. 2013 | 19:48

Luba napsal(a):

Zásadní otázka:

Co by se stalo, kdyby Duku unesli mimozemšťani?

Popřel by Vatikán existenci Duky nebo ufounů?
25. 08. 2013 | 20:46

občan Jaroslav napsal(a):

Církev si pro svůj obchod s deštěm musí vtvořit trhy.
Za desátek každému pronajmou a opečovávají duši.
Když je nejhůř, tak alespoň prodávají desatero.
Tvrdí, že bez něj pohané nemohou prosperovat a proto je zachraňují jako křižáci nebo misiemi.
Každá duše totiž musí přinést desátek.
Naštěstí je přehlasují číňané, kteří nebyli nuceni v takových bludech vyrůstat.
Církev je zpátečnická a potlačuje svobodu názorů a jejich šíření. Naštěstí už nemají monopol moci, protože to už bylo velmi zjevně proti základům svobody a pokroku.
25. 08. 2013 | 21:08

katecheta napsal(a):

Potřebují se zmocnit dětí, aby jim klamavou reklamou a strašením vypnuli kritické myšlení a aktivitu
25. 08. 2013 | 21:11

Scarabeus napsal(a):

Luba:

Příhodnější by byl "únos" Duky v černém kočáře, viz video v odkazu, to by se Vatikánu vysvětlovalo mnohem hůře.
http://www.youtube.com/watch?v=FuFUFYu1Sa4
25. 08. 2013 | 22:01

pavel v napsal(a):

Paja napsal(a):
Nojo pane arcibiskupe, tak jako nějaký zákon byl sněmovnou za určité polické a korupční situace přijat, tak může být jinou sněmovnou anulován nebo maximálně omezen, to je halt ta demokracia. A když už jsme u toho "co bylo ukradeno musí být navráceno", co kdyby se k tomu někdy svatá církev taky postavila čelem. Čarodějnické procesy, konquista, nevolnictví... A taky mi nějak hlava nebere proč mají být vypláceny církve před r. 89 neexistující...
KONEC CITACE

Říkáte, že zákon byl přijat nepravomocně za jakési blíže neurčené korupční situace. Podle vašeho výkladu by takto mohl být zpochybněn kterýkoliv zákon. Zde se však restitučním zákonem zabýval i Ústavní soud a neshledal jej nelegálním.

Demokracie má své hranice. Jestli si myslíte, že je možné lidovým hlasováním schválit krádež, jste na omylu.

Zredukovat církev na čarodějnické procesy je neuvěřitelně jednostranné. Slyšel jste někdy o církevních špitálech, sirotčincích, hospicech? Slyšel jste o jejích charitativních organizacích? Víte, že se zabývala školstvím, vědou a šířením vzdělanosti? Myslíte, že bolševický výklad dějin byl pravdivý?

Všechny křesťanské církve jsou odnožemi jedné univerzální církve. Z tohoto hlediska není podstatné, zda před r. 1989 existovaly, či nikoliv (některé musely být tajné, protože bolševik jim nedal povolení).
25. 08. 2013 | 22:24

Ivan Hochmann napsal(a):

Všiml si někdo vůbec zvýšené aktivity prelátů?
Pan Duka,Arcibiskup Pražský a Kardinál je poslední dobou hodně slyšet.
Z toho usuzuji,že začíná doba církevních medialisací.
Ty jak víme jsou vždy na hraně drbů a manipulačních nesmyslů.
Lze tak usuzovat i z tohoto blogu.
Myslím,že opravdu nastala doba,kdy se kolem církve budou rojit celé plejády právníků,kteří jako správní supové budou na místě kořistí.
Změní se i rétorika kněží.Pomalu ,ale jistě budou pod vlivem a mocí peněz obletováni parazity všeho druhu.
Celá příprava a provedení církevních restitucí přímo volá po následných změnách.Nikdy ODS neodpustím,její politickou machinaci před hlasováním o Zákonu o církevních restitucích.

Ozývají se hlasy o referendu.To nakonec bude!
V naší sekularisované společnosti je třeba brát v potaz současnou vzájemnou politiku církve a státu.

Nikdy už nebude mít církev takové moci jako ve středověku.

Ivan.
25. 08. 2013 | 23:40

poiuyt napsal(a):

kdyby bylo referendum o zakazu vase cirkvi na svete,sazim,ze 2/3 lidstva rika "ANO"
26. 08. 2013 | 02:46

Aleš Kaňka napsal(a):

Scarabeus: "Myslíte, že autor diskusi čte? Pochybuji."
Proč to teda píše?
26. 08. 2013 | 07:54

patriot napsal(a):

pavel:

Zredukovat vládu KSČ v Československu na politické procesy je neuvěřitelně jednostranné…

Vymytá hlavo, o zločinech katolické církve jsou na webu tuny dokumentů ve všech jazycích.

Nejedná se o žádný „bolševický“ výklad dějin, nýbrž o historická fakta.
26. 08. 2013 | 08:06

Vlado napsal(a):

Církev po staletí konkurovala s mocí světskou. Byly období, kdy její činnost a chování byly kritizovány ze samého vnitra církve. V Čechách to byla doba mistra Jana Husa a následné období husitství. Nebo doba kdy se dokázala světská moc či panovník s církví o svou moc podělit. Takové období prožíváme. Neboť v rámci náprav křiv minulých se zde páchá na národě křivda nová! Církvím politici zadluženého státu darují církvím obrovský majetek, který neodpovídá tomu co církvím odebral již v minulosti monarcha a pozemková reforma prvé republiky!
Zadlužený stát daruje církvím to na co si musí ve finanční částce půjčit.
Poslání církví se v tomto systému zvrtlo v hromadění majetku né o duchovno národa.
Blog pana Duky většinu národa o správnosti daru nepřesvědčí i když to není jeho podstata.

Na blog jak by dopadlo referendum o KSČM přes veškeré snažení jsem se nedostal na DUKU stále a stále.
26. 08. 2013 | 08:32

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

Jedna věc je napsat článek(blog), druhá věc je číst diskusi pod ním.

Proč Jaroslav Duka, řádovým jménem Dominik, článek(blog) napsal?

Politická a náboženská fasáda, která má zakrýt prohnilý obsah.

Co je prohnilý obsah, který se netýká jen katolické církve?

Např. následující, v následujícím odkazu. (čerstvá záležitost)
http://www.novinky.cz/domaci/311526-sokovany-sobotka-o-vikendu-zvazoval-rezignaci.html

Překlad:
Netáhne-li někdo se .... (raději nespecifikovat) Klaus, Zeman, Kalousek a Duka, má být od moci odstaven.
26. 08. 2013 | 08:46

kajin napsal(a):

Katolická církev odsuzuje zločiny, kterých se dopustili komunisté. Je to stejné jako když vrah odsuzuje vraždu, kterou spáchal někdo jiný. Tak bestiálních činů jakých se dopouštěla katolická církev v zájmu udržení moci se naši komunisté vskutku nikdy nedopustili. Tím nechci obhajovat tyto zločinné skutky. Pouze srovnávám. Pán Duka zapomněl mlčet a doporučuji mu činit pokání a každý den sloužit zádušní mši za všechny ty zavražděné, zamordované a zničené lidské životy, které na cestě k větší slávě "B" za sebou v průběhu ději zanechali. Bůh žádnou jejich slávu nepotřebuje.
26. 08. 2013 | 08:59

Aleš Kaňka napsal(a):

ad Scarabeus:
To je na mne nějaké zaumné. Nemohl byste to říct jasně?
Moje stanovisko je toto:
Jaký smysl má koulovat někoho (tj. psát blogy), nezajímá-li mne reakce koulovaného? Koulovat někoho můžete sice i se záměrem ublížit, ale to nepřipadá u kardinálů v úvahu.
Ještě jednou, pro lepší pochopení:
Pan kardinál vypouští pátrací balónky (bubliny) a nezajímá ho, kam dopadnou?
26. 08. 2013 | 09:08

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

Pan Jaroslav Duka nevypouští pátrací balónky(bubliny), jen dělá fasádu.

Autor je velmi vzdělaný, předem dobře ví kam a jak jeho obsah textu dopadne. Reakce pod blogem číst nemusí, dokáže si je domyslet předem, společnost(její názorové, sociální, vzdělanostní, ekonomické a náboženské rozvrstvení/složení), skrze své vzdělání, má vyzkoumanou/nastudovanou více než dobře, právě proto je tak úspěšný v politice, v překladu v získání majetku pro firmu jejíž je regionálním šéfem, právě proto získal od šéfa celé firmy(Josepha Ratzingera), tak brzo po získání funkce šéfa české pobočky firmy, hodnost kardinála.

Katolická církev není nic jiného než nadnárodní korporace působící na trhu s náboženstvím, korporace svým způsobem výjimečná, protože má svůj stát(na velikosti území nezáleží, ale na jeho významu).
26. 08. 2013 | 09:42

Blakew napsal(a):

Podle mne je článek zcela bezobsažný a na pana Duku se bude vzpomínat jako n kardinála, který českou katolickou církev ekonomicky pozvedl ale společensky zdecimoval. Co je horší, je že v přehledu zpráv je článek uveden takto: Blog: Jak by dopadla KSČM, kdyby bylo referendum o ní? Jsem si jist, že ani editor serveru si nemyslí, že je Dukův příspěvek o komunistech. Pro mne z toho plyne, že kdysi dobrý zpravodajský server aktualne.cz se, po změně majitele, zařadil po bok MfD a lidovek a stal se pouze nástrojem k ovlivňování veřejného mínění a výsledků voleb.
PS: KSČ jsem nikdy nevolil a ani se k tomu nechystám.
26. 08. 2013 | 09:51

Aleš Kaňka napsal(a):

Scarabeovi:
Přeceňujete, brouku, sílu vzdělání. To lze vysvětlit jedině nevzdělaností.
U složitých jevů je predikce problematická.
26. 08. 2013 | 10:57

zM napsal(a):

VLADO má "stopercentnú" pravdu ! Podepisuji vše až na poslední odstavec ohledně KSČM - to nesouvisí.
Třeba podívat do historie, a to dnešním lidem (pod taktovkou lživých médií) moc nejde - k jejich škodě....
26. 08. 2013 | 11:06

čtenář napsal(a):

Myslím si, že by bylo nejlepší pro většinu vůbec blogy kardinála Duky nečíst.Různých rozborů jeho charakteru je zde spousta. A určitě není nic, co by pan kardinál nevěděl. Nadávali mu už jiné kádry, je zvyklý. Vyčítá se mu snad všechno, co se kdy událo před staletími. Ale pro komunisty je už období 50.let straaašně dávno, tudíž promlčeno. Soudruh Grebeníček starší byl postrachem věznice Uh. Hradiště. Jeho syn je váženým soudruhem. Chtělo by to nadávat vyváženě.
26. 08. 2013 | 11:11

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

"Přeceňujete, brouku, sílu vzdělání."

Informace, a jejich pochopení(k tomu je potřebné vzdělání), mají tu největší sílu.

"U složitých jevů je predikce problematická."

Některé jevy(společenské), a jejich predikce, až tak složité nejsou.
http://www.youtube.com/watch?v=8520VXgWmMU

:-)
26. 08. 2013 | 11:31

antisoudruh napsal(a):

Vlado,
ste akýsi pometený (nebo nametený?),
Církev moci světské nikdy nekonkurovala.
Moc světská potřebovala oprávnění k moci a tu měla od boha skrz církev. To znamená, že král potřeboval papeže.
Církevní restituce nejsou, jak lživě tvrdíte, dar. Jedná se o navrácení majetku a finanční satisfakci za utrpěné zlo v dobách komunismu.
Jedná se o navrácení majetku v držení státu. Pokud bývalý majetek církví vlastní jiný vlastník (komuna, soukromník…), tak mají církve smůlu. Na tento majetek se nedostanou.
Snaha o referendum o církevních restitucích je snaha komunistů ukrást církvím majetek, který jim již jednou tito komunisté ukradli.
Argumenty pro znovuokradení majetků církvím jsou stejně ubohé a lživé, jako byly při prvotní krádeži a persekucích stran KSČ.
Když se vrátí majetky církvím, národ nezchudne.
Pokud se komunisti se svým referendem prosadí, zchudnou právě ti, co ho dnes podporují.
26. 08. 2013 | 11:35

Scarabeus napsal(a):

antisoudruh:

Pokud by církevní restituce, svými parametry, byly rovny jiným druhům restitucí, tak bych proti nim nic neměl. Žádný jiný druh restituentů, kromě církví(největší podíl připadá na katolickou církev), nedostal finanční restituci. Např. zemědělcům(a jejich potomkům) byly vráceny budovy zdevastované(někdy totálně) 40-tiletým(průměrně a zaokrouhleně) "hospodařením" komunistů.

Kdy a jak se bude vracet majetek pozůstalým(náhodně přeživším) po zavražděných českých židech/Židech, kteří byli vyvlastněni(okradeni) před 25.2.1948 nacisty. Není to morálně děsivé, že náhodně přeživší(a jejich potomci) nedostali zpět žádný majetek?
26. 08. 2013 | 12:04

honza podvala napsal(a):

Nejasná je pozice Církve abridistů čtrnáctého dne. A přitom právě jim patří budoucnost.
26. 08. 2013 | 12:09

Ivan Hochmann napsal(a):

Antisoudruhu,
Nezpochybňuji společenskou potřebu vrátit komunistickými zloději ukradené majetky.
Nezpochybňuji také fakt,že politika KSČ v ohledu na duchovno a církve jako takové měla zhoubný a nenapravitelný vliv na českou společnost.
Mnoho lidí se díky komunistické ideologii odvrátilo od víry a stali se z nich prabmatikové v pravém slova smyslu.
Nehodlám zavádět diskuzi na toto téma.
Sám patřím k lidem,kteří vidí Boha spíše v lesních chrámech,tam nachází svoje duchovno.Nepotřebují k tomu preláty,kteří už mnohokrát ukázali svoji odvrácenou ku zlatu a neprávu.
Sám patřím k lidem kteří se věnují snahám o poznání vesmírů i těch paralelních.V tom tkví naše víra.Nikoliv v ortodoxním vzýváním jednoho božstva - Svaté Trojice.

Potřeba "vrácení majetků církvím" se totiž stala aktuální až po poznání dotyčných zainteresovaných,že další tunely na majetek státu jsou vyčerpány a právně zpochybnitelné.

Proto ODS tak spěchala!
Jenže se přepočítala.Její stranická "hodnota"(pokud vůbec kdy byla)klesla k bodu mrazu a skončila.Jim je to jedno.Jejich prebendy jsou zachovány do budoucnosti a tento stát bude zvyšovat svoje dluhy do špatných konců.

Zadlužené společnosti české tak vzniknou velké problémy s financováním sociálních programů,zdravotnictví,školství....prostě všeho.

Nezajímá mě žádná církev.(kolik jich vlastě po světě poskakuje).Pro mne jsou to novodobí šamani,ovládající prostoduché davy formami obezliček odpouštějících jejich mnohdy neodpustitelné hříchy.

Neberu ale věřícím jejich právo VÍRY.
Také by ale mohli svoji potřebu finančně dotovat a nepožadovat,aby tak činila celá společnost.
To je zavedenost tady v Česku.
A v této době jednostranně účelová.
A navíc se veřejnost k věci nebude a nechce vyjadřovat ,aby nebyli mnozí označeni za NEZNABOHY - v hanlivém a dehonestujícím smyslu.Zvláště na venkově jsou zvyková práva dodnes velmi ovlivněna církevními zvyklostmi.
Svět se ale neúprosně mění a je otázkou zdali nebude potřeba víry v Boha nakonec přednější,než postoje moderního člověka.

Ivan.
26. 08. 2013 | 12:35

Matematik napsal(a):

Je to prosté. Zveřejněte seznamy pozemků, majetků z nichž byla vypočtena částka 59 miliard přímé platby, o kterou nikdo žádat nebude muset.
Kdo, kdy kde a s kým to spočetl.

Do doby, než tohle veřejnosti neřeknete jste stejní jako komunisti.
Pokud toto nevysvětlíte, jsou veškeré fráze zbytečné a jste zloději a podvodníci.
Každá liška chválí svůj ocas.

My jsme církev
26. 08. 2013 | 12:38

Ivan Hochmann napsal(a):

......i když tušíme,že by nám Bůh dávno pomohl,kdyby měl zájem.......
Ivan
26. 08. 2013 | 12:41

Jana napsal(a):

Není pravda, že by stát neuměl pečovat o majetek. Oni jen Ti lidé, kteří o něj mají jménem státu pečovat, o něj pečují tak, aby stát přivedli zu grunt, a mohli všude hlásat, že stát neumí o majetek pečovat. To je celé.
26. 08. 2013 | 12:45

Aleš Kaňka napsal(a):

Scarabeovi:
No, to jste mi to dal. obličej
Znovu: Já jsem říkal, že odhadnout reakci čtenářů (např. na Aktuálně.cz) je složitá věc a panu kardinálovi (teologické!) vzdělání moc nepomůže.
Vám je ale, zdá se, všechno jasné.
26. 08. 2013 | 13:05

vědma napsal(a):

Přátelé vzpamatujte se! Je 21.století, proboha.... :o))
26. 08. 2013 | 14:05

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

Teologické vzdělání hodně pomáhá, můj odhad je, že autor má velké vzdělání i v dalších humanitních/společenských vědách, bez něj by se těžko dostal tak vysoko i v rámci katolické církve.

Nemyslím, že by pan Duka potřeboval odhadovat reakce, natož je číst, čtenářů pod blogem Aktuálně.cz. Nemohu zcela vyloučit, že si je(některé z nich), hodně narychlo, přečte, dal bych tomu tak promile pravděpodobnosti. Spíše si reakce možná(!) přečte(zběžně) někdo z podřízených(má jich dost) pana Duky, nějaký sekretář, následně pak sekretář možná(!), max. v několika větách, šéfovi poreferuje.

"Vám je ale, zdá se, všechno jasné."

Všechno ne, ale česká politika je složitá i jednoduchá zároveň, jednoduché je ji(její základ) pochopit, velmi složité a komplikované je ji změnit k lepšímu, naopak se mnoho dobrých lidí musí hodně snažit, aby se neposouvala k horšímu, ale ona se stejně, některými parametry, k horšímu posouvá, příklad v odkazu.
http://www.verejnydluh.cz/
26. 08. 2013 | 14:18

antisoudruh napsal(a):

Se zlodějem nebudu vyjednávat kdy a jak se mu chce vracet nakradené majetky!!!
Jestli se ten zloděj pomocí čehokoliv pokouší z vracení kradeného vymanit, třeba i pomocí referenda, zůstává stále zlodějem se všemi konsekvencemi.
Je zcela jedno, jestli ten zloděj je jednotlivec, organizace, stát (=většina občanů v něm), nebo politická strana. Platí pro všechny stejně!
26. 08. 2013 | 14:25

mb napsal(a):

antisoudruh napsal(a):
Vlado,
ste akýsi pometený (nebo nametený?),
Církev moci světské nikdy nekonkurovala.

VŮBEC ... vůbec někdo nemusel do Canosy ... vůbec vůbec ... vůbec si nekonkurovaly, vůbec ...
26. 08. 2013 | 14:40

JAHA napsal(a):

Ad: Ales Kanka
Pan kardinál vypouští pátrací balónky (bubliny) a nezajímá ho, kam dopadnou?

Ako viete, ze ho to nezaujima? Ze nereaguje na kazdu ... jednotlivych nickov?

P. S. Ak Vy by ste napisal blog, viete si spocitat, kolko casu by ste stravil len precitanim kazdej pripomienky, pouvazovanim a odpovedou kazdemu. Vyskusajte si to modelovo doma i so stopkami na sebe☺.
26. 08. 2013 | 14:43

mb napsal(a):

Nepotřebují k tomu preláty,kteří už mnohokrát ukázali svoji odvrácenou ku zlatu a neprávu.

IH ... měl jste napsat: nepotřebují k tomu vypasené preláty ...
26. 08. 2013 | 14:45

mb napsal(a):

IH i matematik dobře ...
26. 08. 2013 | 14:48

mb napsal(a):

Jana napsal(a):
Není pravda, že by stát neuměl pečovat o majetek. Oni jen Ti lidé, kteří o něj mají jménem státu pečovat, o něj pečují tak, aby stát přivedli zu grunt, a mohli všude hlásat, že stát neumí o majetek pečovat. To je celé.
26. 08. 2013 | 12:45

tak když státního zaměstnance přeplatí soukromník a donutí ho pracovat pro něj, tak je to snadné ...

srovnej: kauza LTO .... Lorencová: Krvavé oleje ...

njn, stane se ...
26. 08. 2013 | 14:50

JAHA napsal(a):

Ivan Hochmann napsal(a):
......i když tušíme,že by nám Bůh dávno pomohl,kdyby měl zájem.......
Ivan

nedelne citanie z 25. 08. 2013:

Žid 12,5-7.11-13

Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: ‘Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna.’ V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Vždyť kterého syna otec nekárá? Pokud ovšem taková přísná výchova trvá, nezdá se radostná, nýbrž bolestná, ale potom to nese těm, kdo jí prošli, ovoce míru, totiž spravedlnost. Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. Připravte pro své kroky přímé stezky, aby se chromý úd nevymkl, ale spíše uzdravil.
26. 08. 2013 | 15:02

Emma napsal(a):

Přiznám se že jsem to nečetla, protože nečtu nic co napíše představitel nacistické, katolické nebo komunistické organizace. Takzvané církevní restituce jsou milionkrát horším zlem a zločinem proti lidskosti než nějaký srpen 1968. A asi (určitě ) Vám nevadí že proti Vám stojí 90% obyvatel této země. Vaše organizace je pedofilní, mocichtivá, majetkově nenažraná, totalitní, nedemokratická, protiženská a tedy rasistická a sexistická. A Vaše úloha při volbě prezidenta, kdy Vaší faráři přesvědčovali staré babky v kostelích (mojí babičku jste se snažili zlomit taky) že když nezvolí rakušáka tak nebudou mít kam chodit do kostela a že Zeman je čert a všechno jim vezme. A Vaše snaživá úloha novodobých ale mstivějších politruků v armádě je kapitolou sama pro sebe.
26. 08. 2013 | 15:10

zasMeňo napsal(a):

DUKA neodpovídá - asi nemá čas na "ovečky"...
26. 08. 2013 | 15:32

Aleš Kaňka napsal(a):

ad JAHA a Scarabeus:
Myslím, že svoji intenci charakterizoval pan kardinál dost jasně ve svém prvním blogu. To "koulování" je pokus o navázání kontaktu s veřejností. Kdyby bloggera nezajímaly reakce čtenářů, jednalo by se o karikaturu kontaktu. Všechno je možné, ale nezdá se vám, že bychom přece jen pana kardinála (při všem tom vzdělání) podceňovali?
26. 08. 2013 | 15:34

zasMeňo napsal(a):

JANA 12:45h
"Není pravda, že by stát neuměl pečovat o majetek"
K diskusi o tom, kdo je lepší a kdo horší hospodář, uvádím maloobchodní síť. Každý z nás chodí nakupovat. Dnes patří maloobch.síť různým SOUKROMÝM firmám, začasto zahraničním, a v jejich režii se uskutečňuje denně milióny případů systematického ŠIZENÍ zákazníků systémem cen, slev atd.atd. (kdo chodí častěji, ten mě vhodně doplní svými zkušenostmi).
Soukromník, i kdyby se jednalo o vietnamského hokynáře, má zájem odřít, ošidit zákazníka (není pravda to, co nás o tržním systému učili v 90. letech Klausovci), protože hrabe pod sebe s vidinou co nejrychlejšího zisku, na úkor kupujícího.
Stát nemá zájem o šizení lidí, naopak umí vytvořit systém spravedlivých vztahů prodávající-kupující, a to proto, že stát lidi chrání (stát vznikl před tisíci let právě za účelem ochrany lidí, kteří mu za to platili daně - platné dodnes - demontáž státu i přestavba na stát miniaturní z dílny pravicových svazáků 9O. let je směšná, s jepičí trvanlivostí).
Co Vy a to ?? Taky se necháváte okrádat, nebo je Vám to jedno, anebo lámete hůl, že "já nic nezmůžu"???
26. 08. 2013 | 15:40

mb napsal(a):

to aleš kaňka ... když on nemá, co by (kloudného) odpověděl ...
26. 08. 2013 | 15:50

JAHA napsal(a):

Ad:Aleš Kaňka
Asi sme si nerozumeli. Ja som nepisal, ze ho diskusia nezaujima, ani nepodcenujem jeho vzdelanie.
Vid:Ako viete, ze ho to nezaujima? Ze nereaguje na kazdu ... jednotlivych nickov?
26. 08. 2013 | 15:58

JosefA napsal(a):

Pro zasMeňo:

"DUKA neodpovídá - asi nemá čas na "ovečky". Měl byste vědět, že na nadávky, vulgarismy, suterénně formulované názory etc. se nereaguje.
26. 08. 2013 | 16:07

Klaus napsal(a):

trh bez přívlastků
26. 08. 2013 | 16:09

zasMeňo napsal(a):

JosefuA :
já jsem nikomu nenadával - neumíte číst ??
Tak mě laskavě nenapadejte.
26. 08. 2013 | 16:11

víno napsal(a):

s přívlastkem ...
26. 08. 2013 | 16:15

venku štěká pes napsal(a):

s přívlastkem i bez ...
26. 08. 2013 | 16:21

zM napsal(a):

Duka je jednoznačně jednička - protože tady diskutujeme, tak jednička na žebříčku bloggů
26. 08. 2013 | 16:22

JosefA napsal(a):

Pro zasMeňo:
"já jsem nikomu nenadával - neumíte číst? Tak mě laskavě nenapadejte". Doporučuji při plození textu používat mozek. 1/ Podezíráte-li p. Duku z nedostatku času vyčleněného pro sledování diskuze, činíte z něj v podstatě ignoranta. 2/ Moje reakce zřetelně směruje k urážlivým příspěvkům, kterých je v této debatě hromada.Nijak jsem Vás ani Váš příspěvek nenapadl, pouze jsem se PODIVIL nad podezíráním p. Duky z nedostaku času. 3/ Slušně vychovaný člověk nikdy nenapíše DUKA..., nýbrž alespoň p,, kardinál a pod. Vidím, že se Vám slušné výchovy dostalo ve velmi skromné míře.
26. 08. 2013 | 16:27

mb napsal(a):

taky když se nás pět diskutérů opakovaně proklikává ( naloguje ), to by v tom byl čert, aby duka nebyl jednička ...
26. 08. 2013 | 16:41

fafnir napsal(a):

zasMeňo
nevím proč by p.Kardinál Duka měl odpovídat kdejakému nevychovanému frackovi na invektivy.Křesťan nejste,tak se ani nemůžete počítat mezi ty na které si vždy najde čas.
K tomu blahobytnému a nejlepšímu státnímu maloobchodu.Buď lžete a pomlouváte,nebo trpíte ztrátou paměti.Chcete mi snad namluvit,že ve státním obchodě nikdo nikoho nešidil na váze,nebo na kvalitě zboží,že za vlády vaší rodné strany neexistovaly popdpultovky,a neprodávalo se nedostakové zboží s úplatkem.To mi chcete namluvit a doufáte,že všichni trpíme takovou ztrátou paměti a ideologickou slepotou.
26. 08. 2013 | 17:13

Aleš Kaňka napsal(a):

ad JAHA:
"Asi sme si nerozumeli. Ja som nepisal, ze ho diskusia nezaujima, ani nepodcenujem jeho vzdelanie."
No, nerozuměli. Kdo komu, prosím Vás? Vpadl jste doprostřed debaty. Ani napodruhé, v což jsem doufal, jste se ale neobtěžoval pořádně přečíst, na co vlastně reagujete.
26. 08. 2013 | 17:55

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

"Kdyby blogera nezajímaly reakce čtenářů, jednalo by se o karikaturu kontaktu."

Samozřejmě, že se pan Jaroslav Duka veřejně nepřizná, že ho nějací, převážně anonymní, diskutující pod jeho blogem na Aktuálně.cz nezajímají. Pokud jej vůbec nějací diskutující zajímají, tak max. nějaký jeho podřízený spočítá procento jeho příznivců, zapíše si jména příznivců jeho šéfa a církve, kteří zde píší neanonymně, a ověří zda jsou to jména pravá. Následně, když budu velmi přehnaně optimistický, možná(!) dostanete(pokud je jméno pravé) pozvání na audienci u pana kardinááála, kde Vám pan kardinál, mimo jiné, potvrdí, že názory diskutujících pod jeho blogem jej zajímají.

"Všechno je možné, ale nezdá se vám, že bychom přece jen pana kardinála (při všem tom vzdělání) podceňovali?"

Pana Jaroslava Duku, který užívá řádové jméno Dominik, nepodceňuji, právě proto takto píši.
26. 08. 2013 | 18:18

zasMeňo napsal(a):

fafnirovi 17.13h
Díky za diskusi - já netvrdím, že za KSČ to bylo lepší, já jen tvrdím, že stát si umí udělat pořádek ve prospěch občanů, které chrání - na rozdíl od soukromníka, kterého občan vůbec, ale vůbec nezajímá; jen jako zdroj jeho mamonu, a to ještě podle jeho výše (kdo přinese nějaký usmrkaný stovčičky, ten ho nezajímá, jen kdo odebírá ve velkém ve statisících...) - což to nevidíte, anebo nenakupujete v běžných obchodech s obyčejnými lidmi ?
Takže tvrdím, že každý systém má svoje nevýhody a svoje výhody. Na tom se snad shodneme. Fungující stát (a né diktatura, kterou chtějí pravicoví experti podsouvat) si dovede ohlídat, aby to bylo v zájmu lidí, neboť stát jsme my lidé (dnes přeloženo: ti, co platí daně, a nikoliv podle velikosti).
Takže vzít z každého systému to fungující v dané době aktuální a možné, snad není taková utopie - co ?
Zdraví zasMeňo
26. 08. 2013 | 18:32

Aleš Kaňka napsal(a):

ad Scarabeus:
No jo, tak já končim. To je nad moje skromné síly. Mějte se fajn.
26. 08. 2013 | 18:38

čtenář napsal(a):

Scarabeus
Vaše urputná snaha kardinála Duku nějak urazit je úsměvná.Klidně si fanděte dál.
26. 08. 2013 | 19:07

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

Jsem na tom stejně. :-)

Když jste mě oslovil, tak jsem reagoval, jinak už bych se do diskuse nezapojil.

Jinak náboženství, samo o sobě, nepovažuji za špatné, jsou i dobré věci, jejichž vytvoření je podmíněno/inspirováno křesťanstvím.
http://www.youtube.com/watch?v=o2aLSat3h0w
http://www.youtube.com/watch?v=QUeT3bKa20k
26. 08. 2013 | 19:10

Scarabeus napsal(a):

čtenář:

Nefandím si.

Dodržuji kodex diskutujících ... domnívám se ... možná(!), že editor také, alespoň jsem, v této diskusi, nebyl editorem mazán nebo varován .... zatím ...

Těžko bych mohl chtít, dokonce se urputně snažit(legrační), pana Jaroslava Duku urazit, když mým názorem, už dříve vyjádřeným, je, že diskusi nečte. :-)
26. 08. 2013 | 19:21

mb napsal(a):

hlavně jste však scarabe zapomněl na ...

... http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo

hezký večer ...

( to asi odlišuje i křesťanství od islamu ... možnost dělat si z náboženství i více či méně podvratnou prču ... zdravim ... )
26. 08. 2013 | 19:22

Scarabeus napsal(a):

mb:

Jo, to je také pěkné. :-)

(video s Monty Python)
26. 08. 2013 | 19:27

Aleš Kaňka napsal(a):

ad Scarabeus:
Hádáme se o smyšlenky. Nikdo z nás do p.Duky nevidí. Já se jen domnívám, soudě dle toho, co kardinál napsal ve svém prvním blogu. Mohu se samozřejmě mýlit.
V čem se ale nemýlím, je, že jste první "oslovil" Vy mne. Pokud vím, reagoval jsem na Duku. Pak už jsem nestačil odpovídat Vám.
Nevím, proč píšete o svém kladném či neutrálním poměru k náboženství. Asi máte pocit, že si mne nějak nakloníte (jiné vysvětlení mě fakt nenapadá). Jste samozřejmě na omylu (stačilo by bývalo číst - obličej). K videu: fakt pěkný dětičky.
26. 08. 2013 | 20:01

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

"Nikdo z nás do p.Duky nevidí."

Pokud si někdo porozumí s pány Klausem, Zemanem a Kalouskem, tak si troufnu napsat, že do něj, alespoň v politickém směru, vidím.

"V čem se ale nemýlím, je, že jste první "oslovil" Vy mne."

Jasně, myslel jsem Váš, v tu chvíli, poslední příspěvek(26.08.2013 15:34).

"Asi máte pocit, že si mne nějak nakloníte."

Tak jako jiní diskutující zde píšu své názory, nic jiného v tom není.

Měl jsem na mysli hudbu. Když jde o hudbu, tak se mně líbí(myslím umělecky, aby eventuálně nevznikla u někoho mýlka) i jiní interpreti.
http://www.youtube.com/watch?v=IQU4DoE1eBg

"pěkný dětičky"

Také Vám nevidím do hlavy, takže nevím na co narážíte.

Když už tak si všímám co umí, jak zpívají, v hudbě se trošku vyznám.

Co se týká hudby, tak se mně libí i některá hudba z období komunistické diktatury, hudba(konkrétní skladba), sama o sobě, nemůže za to při jaké příležitosti byla (hlavně) hrána ... také při jaké příležitosti je hrána v současnosti, viz odkaz.
http://www.youtube.com/watch?v=vXaHWfNoe5U

P.S. Viděl jsem noty(zcela jiný "rozměr" než jen poslouchat) skladby Václava Dobiáše - Uvítací pochod. Moje hodnocení - hráči některých nástrojů v orchestru musí být, co se týká umění ovládat nástroj(laiky napsáno), na velmi vysoké úrovni, aby něco tak velmi obtížného zahráli, skladba je totiž, z hudebního hlediska, mimo jiné, hrána v "šíleném" tempu.
26. 08. 2013 | 21:14

pavel v napsal(a):

kajin napsal(a): "Tak bestiálních činů jakých se dopouštěla katolická církev v zájmu udržení moci se naši komunisté vskutku nikdy nedopustili."
KONEC CITACE

Pane kajine,
počet obětí komunismu se odhaduje až na 100 milionů. Jedná se jen odhad, co je však jisté, počet obětí nacizmu byl nižší.

Že se členové církve dopustili v dějinách zločinů, nikdo nepopírá. Dopustili se jich však ne proto, že by od církve měli pověření, ale ze své vlastní vůle. Když si prostudujete bibli, zjistíte, že tam není žádná pobídka k získání politické moci. Jestliže někteří představitelé církve přesto o moc usilovali, bylo to v příkrém rozporu s církevním učením.

Na rozdíl od učení církve marxizmus - leninismus - maoismus měl získání politické moci násilím jako svůj imperativ a byl stejně zvrhlý jako nacizmus.
26. 08. 2013 | 21:21

Anděl strážný napsal(a):

Církev chce jen blaho Vašich duší. Platit budete rádi sami, aby jste si výhodně zajistili vstupenky do ráje.
26. 08. 2013 | 22:07

Scarabeus napsal(a):

Anděli strážný, děkuji .... dobrou noc.
http://www.youtube.com/watch?v=vXw3Hj6vRoc
26. 08. 2013 | 22:19

mb napsal(a):

pavel napsal: Že se členové církve dopustili v dějinách zločinů, nikdo nepopírá. Dopustili se jich však ne proto, že by od církve měli pověření, ale ze své vlastní vůle.

... když upalovali Mistra Jana Husa, dopustili se toho ze své vůle, anebo měli pověření od církve ... ???
26. 08. 2013 | 23:21

mb napsal(a):

sc. ... ještě taky vlasta redl letiště ... ale na youtube neni k mani ...
26. 08. 2013 | 23:31

Nostradamus napsal(a):

Dominiku, -niku, -niku, ty jsi sám jak poustevník,já hříšnou duši mám,
můžeš zázrak udělat, když mě budeš míti rád,
peklo, ďábla překonám.
Dominiku, nepleťe hlavy malověrným a byť ty Vaše kalkulace o úbytku z 5 mega na půl jsou reálné, pak jste nějak zapomněl započítat Vážený pastýři - kolik Vám uteklo Vašich oveček za těch 20 let - nebo, že by jich přibylo ???
27. 08. 2013 | 01:25

demograf napsal(a):

Úbytě z 5 mega na půl mega nastanou v církvi během 10 let.
27. 08. 2013 | 01:32

Krleš napsal(a):

Jak by asi dopadla samotná katolická církev, pokud by někdo vyvolal referendum o jejím zákazu? Zůstalo by těmhle příživníkům něco z jejich majetku, pokud bychom hlasovali o jejich jmění?
27. 08. 2013 | 07:42

JAHA napsal(a):

Ad: Scarabeus 26. 08. 2013 18:18 to Ales Kanka

Dakujem za polopatisticke ukazky. Mozno teraz Ales pochopi?☺.
27. 08. 2013 | 11:09

JardaV napsal(a):

Bylo by nádherné přesvědčit cikány,že nemůžou dostat dávky,protože stát platí miliardy cirkvím.Fašistická média by hned měla o čem psát,protože cikáni by si došli pro to,co jim "patří".Tak jako církvím restituce.
27. 08. 2013 | 11:21

Viola napsal(a):

Jardo V

viděl jste reportáž o vesničce soužití v Hrušově?
27. 08. 2013 | 13:59

Viola napsal(a):

Scarabeusi

Jste šlechtična, že o sobě píšete v množném čísle, nebo jste tisková mluvčí arcibiskupství?

My tady čtenáři samozřejmě ne všichni, ale hodně nás. Nejsem tisková mluvčí arcibiskupství, ale třeba bych to mohla zkusit tu, taková samozvaná tisková mluvčí, třeba by pak pan kardinál reagoval. Ale tolik reakcí není možné pro jednoho zvládnout.
27. 08. 2013 | 14:09

JardaV napsal(a):

Pro Viola

Neviděl jsem reportáž o Hrušově.Týká se pana Párala??
27. 08. 2013 | 14:25

mb napsal(a):

zkuste to Violo, jak podblogová tisková mluvčí se na něco D. zeptat, schválně, zda nám odpoví ...

hezký den ...

třeba: je bůh, soudružko učitelko ?

nebo: kde jsou Snowdenové uplynulých let? ...

... a podobně ...
27. 08. 2013 | 14:26

Scarabeus napsal(a):

Violo,

zkuste, uvidíte ... jestli pan Duka bude reagovat ... tedy alespoň výjimečně na Vás.

Můj odhad je, že ne, protože, jak už jsem napsal, diskusi ani nečte, max. tak někdo z jeho podřízených.

Co se týká titulu kardinál, tak by měl být, podle mého soukromého názoru(pouze j.č. - mluvím/píši jen sám za sebe), používán pouze v rámci církve. Ono vůbec používání titulů(jakýchkoliv) je, mimo obor, v dnešní době, trochu mimo. S užíváním slova "kardinál" souhlasím jen u ... (v odkazu).
http://www.youtube.com/watch?v=hgQknoPF-10
27. 08. 2013 | 14:58

zasMeňo napsal(a):

Dobrý den, jdu na odpolední (šichtu) smajlík.
Jsem zvědav, co na mě Yosif vymyslel. Já jsem s ním včera diskutoval o maloobchodě včera (za KSČ) a dnes (za ODS). A konstatoval, že žádný z těch systémů není generálně (obecně) lepší ani horší než ten druhý - každý je prostě jiný. Jen lidi jsou stejný - ty nevyměníš, zvláště jejch nátury, jejich způsoby atd.
Vzpomněl jsem si ještě v tom maloobchodě, za "totáče" bývala Kniha přání a stížností (už slyším všechny jak se smějou - a proč ne ?) a vedoucí, když tam měl zápis, tak měl automaticky po prémiích. Nebyla to tenkrát taková katastrofa, ale že by to někomu bylo jedno, taky ne. Takže si to ohlídal (i když má Yosif pravdu, že i tenkrát se šidilo atd.atd.). Zato dneska si můžeme stěžovat "na lampárně", protože soukromník si nadiktuje podmínky, který mu vyhovujou, a zákazníku Ty se přizpůsobíš (t.j. jdeš jinam, jak nás v 9O. letech učil Prof. Klaus), a není pravdivé heslo o našem zákazníkovi, je to bohužel obráceně.
No ale to jenom k tomu tématu. Tolik mě to zas netrápí. Akorát že si lžeme do kapsy, a "lhát se nemá" řekl zde rovněž kritizovaný T.G.Masaryk (kterému málokterý dnešní umělec sahá sotva po kotníky).
Zdraví zasMeňo.
27. 08. 2013 | 15:11

EE napsal(a):

duka
27. 08. 2013 | 17:30

Viola napsal(a):

Jardo V

Ta reportáž je tu http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2013/08/27/socialni-bydleni/

Nevím jakého Párala máte na mysli.
27. 08. 2013 | 22:02

Viola napsal(a):

scarabeusi

kardinál viz. zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kardin%C3%A1l

Pokud bych zkusila být zde tiskovou mluvčí kardinála a napsala bych něco špatně, mohl by se v takovém případě ozvat, si myslím.
27. 08. 2013 | 22:09

Viola napsal(a):

Skutečným tiskovým mluvčím je Mgr. Aleš Pištora.
27. 08. 2013 | 22:13

Viola napsal(a):

mb

tady by tisková samozvaná mluvčí odpovídala bez konzultce s kardinálem, jen na základě víry v Boha, probíhala by telepatie.
Na vaši první otázku je snadná odpověď: Bůh je
Druhá otázka je nejasná.
27. 08. 2013 | 22:19

svatá pravda napsal(a):

KSČ v referendu dopadne lépe než církev. Amen.
27. 08. 2013 | 22:30

Kotas napsal(a):

A co Bůh stále dělá?
27. 08. 2013 | 22:32

Viola napsal(a):

Tisková mluvčí Boha nejsem.
Ale asi dělá úplně všechno, kromě lumpáren.
27. 08. 2013 | 22:45

Viola napsal(a):

To, proč pan kardinál Duka neodpovídá je:
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se tak jako již loni vydá 26. srpna 2013 v doprovodu několika bratrů dominikánů na dovolenou do dominikánského kláštera ve městě Bol na chorvatském ostrově Brač.
Tam asi nemají internet.
27. 08. 2013 | 22:55

mb napsal(a):

VIolo zeptejte se ho sama na co chcete ( co máte na srdci ),

nebo mi napište, na co se mám Duky zeptat, a já tak vašim prostřednictvím ( podblogové t. mluvčí ) učiním ...

první otázka byla ze starců na chmelu ... narušovala komunistické paradigma prostou otázkou: tak třeba: je bůh, soudružko učitelko ... a jak to víte ?

samozřejmě se stejnou otázkou dá narušit paragidma dejme tomu klerofašistické ...

no a druhá otázka je z hlavy dvacet dva, kdy soudruzi z armády USA udělali ( liberalizační ) chybu ... a dovolili vojákům klást otázky, ptát se ...

což neměli dělat, páč jistě dobře víte, kam takové filosofování může vésti ...

ale o tom zas někdy příště ...

napište mi prosím, nač se mám vaším prostřednictvím (pana) Duky (ze)ptat ...

zatim ...
27. 08. 2013 | 23:27

mb napsal(a):

Viola napsal(a):
Tisková mluvčí Boha nejsem.
Ale asi dělá úplně všechno, kromě lumpáren.
27. 08. 2013 | 22:45

... lumpárny pouze s božím dopuštěním dopouští ...

a Duka se pak může bratřit a kamarádit s lumpy ...

s Klausem, Zemanem a dalšími lumpy a výlupky ...

... njn co už, stane se ...

... teď se nám dokonce rozpadli i zelení, tak to už vážně přijde ten konec světa ...
27. 08. 2013 | 23:30

Luba napsal(a):

Bursíkovci ... LES
Paroubkovci ... LEV
Kalouskovci ... TOP
Zeman ovci ... SPOZ

To vypadá na Národní sjednocení ... :)

Takový zdravě ekologický národní fašismus.
28. 08. 2013 | 02:58

Aleš Kaňka napsal(a):

ad JAHA:
"Ad: Scarabeus 26. 08. 2013 18:18 to Ales Kanka
Dakujem za polopatisticke ukazky. Mozno teraz Ales pochopi?☺. "

Nepochopím, já jsem úplně blbej.
Jaké ukázky?
28. 08. 2013 | 09:06

JAHA napsal(a):

Ad:Aleš Kaňka
Nic si z toho nerobte. To sa stava kazdemu. Ja tiez neraz nepochopim, na co v mojom, ci inom texte niektori reaguju. Tak to uz byva a je to normalne a ludske.☺
Pozdravujem.
28. 08. 2013 | 11:42

renša napsal(a):

A jak byste dopadl při referendu vy a vaše církev.Buďte si jist že zcela určitě hůř jak KSČM.Jste blazeovaný asociál bez skrupulí a cti.
28. 08. 2013 | 12:46

mb napsal(a):

Luba ... bursík mě dost nasr al ... měl průběžně plnou hubu keců o tom, co to znamená být zelený ... a teĎ udělá takovej faul těsně před volbama ... asi jen proto, že není předsedou SZ a nelíbí se mu široké pluralitní předsednictvo ... je to dost na hov no ... ale SZ by pravděpodobně neuspěli ani s Bursíkem ... ale takhle to bude zas o něco/dost horší ... já měl za to, že ty proudy v SZ mohou spolu koexistovat ... tak jsem se pletl, no ...
zdravím Vás ...
28. 08. 2013 | 13:39

Aleš Kaňka napsal(a):

ad JAHA:
Já si z toho taky nic nedělám.
Zůstaneme si asi navždy navzájem nepochopitelní. Nechme to při tom.
Taky zdravím.
28. 08. 2013 | 13:45

Scarabeus napsal(a):

Violo,

napsal jsem "zkuste, uvidíte" ..... to se, jak čtu příspěvek 27.08.2013 22:09, nestalo(žádná zkouška).

Vím(a věděl jsem) co znamená slovo/titul "kardinál", odkaz na Wikipedii jste dávat nemusela.

"Skutečným tiskovým mluvčím je Mgr. Aleš Pištora."

Zkuste mu napsat ... co on na to. Na co? Na cokoliv, Vaše volba.
28. 08. 2013 | 14:25

Scarabeus napsal(a):

Papež od narození(v odkazu). :-)
http://www.ods.cz/profil/jiri-papez

Bůh, německy Gott, od narození.
http://www.karelgott.com/

Je nebo není Bůh? Je, bydlí v ČR. :-)

Gott mit uns(Bůh s námi)
http://zpravy.idnes.cz/volba-prezidenta-po-cesku-vtipy-nepotrebuje-f32-/domaci.aspx?c=A030225_214137_prezident_JaK
.... a dopadlo to zcela jinak.
28. 08. 2013 | 14:45

Aleš Kaňka napsal(a):

ad JAHA:
Tak jsem si celou tu diskuzi přečetl ještě jednou a zjistil, že máte samozřejmě pravdu. Byl jsem při čtení Vaší první reakce nepozorný (přesně to, z čeho jsem obvinil já Vás). Omlouvám se. (S tou nepozorností v tom ale nejsem sám. Jaké ukázky?)
Scarabeovi se omlouvám za to, že jsem reagoval na poznámku, která nebyla určena mně (i když věcně jsem se snad trefil), a tím to neštěstí odstartoval.
28. 08. 2013 | 15:19

zasMeňo napsal(a):

Dobré odpoledne !
Co by pan kardinál Duka asi říkal (kdyby tady byl) na hrozící útok USA na Syrii ??
Mně se to zdá, že USA si hrají na "světového četníka", když chtějí někoho "trestat" - a přitom tu záminku ještě nemají jistou, ale to jim zřejmě nevadí. Jdou do toho !
S tím četníkem světa - to říkali naši komunisté před 25lety a my jsme se jim smáli - a dneska vážně musíme dát jim zapravdu..! Ach jo !!!
Zdraví všechny zasMeňo
28. 08. 2013 | 15:24

kuko napsal(a):

čtenář napsal(a):
Scarabeus
Vaše urputná snaha kardinála Duku nějak urazit je úsměvná.Klidně si fanděte dál.

opraveno pro čtenáře...

Vaše urputná snaha kardinála Duku nějak obhájit je úsměvná.Klidně si fanděte dál.
28. 08. 2013 | 15:38

Aleš Kaňka napsal(a):

ad JAHA:
Ještě něco. Ve své první reakci píšete a kardinálovi:
"Ako viete, ze ho to nezaujima? Ze nereaguje na kazdu ... jednotlivych nickov? ".
Já ale ve své diskuzi se Scarabeem netvrdím, že ho to nezajímá (to tvrdí kategoricky Scarabeus). Má omluva částečně platí, ale zdá se mi, že Vy máte v této věci na hlavě daleko víc másla než já.
28. 08. 2013 | 15:41

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

Nikdo nejme neomylní, všichni děláme nějaké chyby.

njn ... stane se ("vypůjčeno" od nicku "mb")
28. 08. 2013 | 16:10

Adolf napsal(a):

Dooku, p.r.a.s.e a h.o.v.a.d.o.
28. 08. 2013 | 16:14

zM napsal(a):

JAHA má máslo ? A na hlavě ???
Divný...
28. 08. 2013 | 16:27

zasMeňo napsal(a):

Ještě k Syrii :
"Nestřílejte, vždyť jsou tam lidi !"
Český klasik.
28. 08. 2013 | 16:30

dva napsal(a):

málo nás
28. 08. 2013 | 16:33

Scarabeus napsal(a):

zasMeňo:

Prezident USA Barack Obama to má těžké.

Když rozhodne vojensky zasáhnout, tak mu budou nadávat, když rozhodne opačně, tak mu budou nadávat také.

K tomu všemu je Barack Obama nositel Nobelovy ceny míru(2009). :-(
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
28. 08. 2013 | 16:41

zasMeňo napsal(a):

Scarabeus
díky za diskusi - myslím, že na to se nelze vymlouvat (i když máte pravdu, že je "pod tlakem" Jestřábů, taky vím). Rozhodnutí je na něm, tak jako v podniku je to ředitel, který má zodpovědnost (měl by mít, měl a taky bude mít). Čili jestli to spustí, což reálně hrozí, tak mě jako demokrat a levičák hrozně zklamal, vkládal jsem do něj naděje...
Jestli to spustí, tak se začnu jako ateista tady s panem Dukou MODLIT za záchranu lidstva, neboť to vypadá, že si velmoci koledují o třetí svět. válku (dlouho nebyla, že?)
Zdraví zasMeňo.
28. 08. 2013 | 16:48

zasMeňo napsal(a):

K Syrii : na sesterském Seznamu.cz je čerstvá zpráva od členky mezinárod. týmu vyšetřovatelů Ponteové, že chemickými zbraněmi útočili povstalci, aby to vypadalo, že Asad a vyvolalo to útok Západu na jejich vlastní zem. Jestli je to pravda, tak.......!!
28. 08. 2013 | 16:53

Scarabeus napsal(a):

zasMeňo:

Nejde o to, že Barack Obama je pod tlakem jestřábů(US Army ...), ale o to, že i z arabského světa přicházejí protichůdné zprávy, jedni by zásah USA chtěli, jiní(hlavně Asad a spol.) ne.

Ten chemický útok je také nejasný(zprávy jsou protichůdné), jedni tvrdí, že chemický útok je od Asada a spol., druzí tvrdí, že je to provokace povstalců. Ať je to jak je to, tak v každém případě je to špatné.

Osobně nevím jak to je, v Sýrii jsem nikdy nebyl, ani se tam nechystám(abych zjišťoval/zkoumal/ověřoval/... jak se věci mají, stejně by se mně to, s vysokou mírou pravděpodobnosti, nepodařilo - dřív by mě tam někdo zabil).

Politické situaci v jiném státu nerozumím, natož tak vzdáleném. Politické situaci v ČR, do určité míry, rozumím(ale nevím jak by špatný politický vývoj šel zvrátit/napravit/zlepšit/...) .... když začnu politickou situaci v ČR brát vážně, tak se mně chce zvracet .... tak ji radši (moc) vážně neberu, abych si neškodil.
28. 08. 2013 | 18:24

Aleš Kaňka napsal(a):

ad zM:
"JAHA má máslo ? A na hlavě ??? Divný..."
A Vám se zdá, že nemá? Ale to Vy jen tak obecně plkáte, je to tady zvykem. Abyste studoval ty naše slinty, nechci. To nepřeju nikomu (zdravím kardinála). Ale budete-li se chtít vyjadřovat k jejich obsahu, bude to asi nezbytné. Jestli máte k tomu, že JAHA poprvé reagoval mimo mísu (čímž se poslal mimo mísu na celý zbytek debaty) a potom odkazoval na videa, která byla jinde (tak si vysvětluju ty "ukázky"), nějakou věcnou poznámku, těším se na ni.
a Scarabeus:
Vaše blahosklonná reakce mě vede k politování, že jsem se vůbec omluval.
Je pravda, že jsem udělal tím, že jsem reagoval na poznámku, která nebyla určena mně, fatální chybu. Bez ní by tato magořina nevznikla. Jak ale pozoruju své spoludiskutéry, vznikla by jiná. Roste to tady jak houby na vlhké zdi.
Druhou chybou (víc jsem jich snad neudělal) bylo, že jsem se zbrkle omlouval JAHovi. Mějte se tu pěkně.
28. 08. 2013 | 19:21

mb napsal(a):

zasmeňo ... někdo toho cajta dělat musí ...

scarab ... hlášku můžete volně ( a smysluplně :-)) používat, chcete li jako virál ...

postscriptum ... esli je bůh, tak duka bude s námi všemi diskutovat ( s každým tazatelem a poctivě ) ... nebo se aspon kuva bude koulovat aspon ...
28. 08. 2013 | 21:31

mb napsal(a):

ad kaňka, jaha a máslo nahlavě ...

samozřejmě že JAHA MÁ MÁSLO na hlavě ...

... ale kdo máslo na hlavě nemá ... ???
28. 08. 2013 | 21:33

Zdeněk Moravák napsal(a):

Podobně demagogické názory a ukecávání lidí, četl v Rudém Právu. Jsou to jen kecy a demagogické plky.Jakých je schopen jen člověk, který je naučen uznávat jen naučený názor a totéž předpokládá u ostatních. Duka má u mne stejnou úctu jako komunisté t let padesátých, kteří podporovaly a vedly stranu v době politických procesů. Tedy minimální. Církev ,je spolek bez práva svobodného myšlení, jehož historie je poseta miliony mrtvých,zabitých a pokořených svobodných občanů.A stále na ní doplácíme.
28. 08. 2013 | 22:19

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

Omluva za chybu je dobrá .... také je dobré si z chyby moc nedělat, tzn. přiznat se ... a "neužírat" se kvůli chybě.

Příspěvek 28.08.2013 16:10 nebyl myšlen zle, omlouvám se pokud jsem jej napsal, nějakým způsobem, nešikovně, takže byl pochopen/vnímán jinak .... také tento příspěvek není myšlen, ani trošku, zle.

:-)

(smajlík znamená jen úsměv, něco jako 'slunce v duši')
29. 08. 2013 | 08:46

arbitr napsal(a):

Pane autore, církevní restituce byly schváleny za přispění hlasu kriminálníka a vůbec za podivných okolností v rozporu se skutečnostmi. Souhlasím nezávisle na KSČM s tím, aby se to revidovalo a uvedlo na správnou míru. O komunistech se referendum dělat nemusí, jak jsou na tom, ukáží blížící se voloby, ty také ukáží, jak jsou na tom lidovci, pak můžete sepnout ruce a zvolat "hlas lidu, hlas Boží!". Nechvalte dne před večerem! Mám pocit, že bych ty komunisty měl volit, aby se v těch restitucích udělal pořádek.
29. 08. 2013 | 13:38

santawizard napsal(a):

santawizard napsal(a):
Mučedníci a válečníci! Pozor,pozor.Češi jsou válečná rasa,jako Jan Hus a Jan Žižka v mučednictví a válečnictví samého Ježíše Krista.Někteří si dokonce myslí právem či neprávem,že kdybychom tenkrát neuznaly Mnichovskou zradu a bojovaly proti Hitlerovi a sudeťáckým záškodníkům ,tak bychom změnily průběh historie k lepšímu.Jiní si zase myslí ,že stejnou šanci jsme měly za Dubčeka.Buď jsem měly Brežněva ožrat a převrátit celý sovětský svaz na dubčekovou víru a nebo potom dokonce bojovat proti okupační armádě Waršavské smlouvy.Československá armáda měla velké a tajné výhody jak proti Hitlerovi tak proti Brežněvovi.Kdyby se o tom alespoň natočilo sc-fi.!!!!
Český národ se však normalizoval s Dubčekem v domácím vězení. Takže 20let normalizace a 20 let transformace jako jediní v postkomunistickém světě,ale pořád nám stojí v cestě třídní a rasová nesnášenlivost.Češi jsou patrně ještě větší zbabělci proti dnešnímu bolševismu a nacismu než byli tenkrát v potenciální válce před Hitlerem a před Brežněvem.I tady na aktuálně cz.!!!!
Umučení židé si dodnes právem či neprávem myslí ,že Hitler byl jako druhý příchod Krista ,kde swastika splynula s krucifixem.
Zakázaná dělnická strana chce zase lynčovat nezaměstnané romy .
Vlastenci a katolíci,jaké to svaté mše chcete potom slyšet?????
Myslíte si ,že Pussy riot by měla nejraději vtrhla do kostela a křičela před kamerou :my nechceme žádné pedofily,my chceme hospodské kaplany a marijuána gury????
Začnou se znovu upalovat čarodějnice.? 26. 08. 2013 | 18:27
29. 08. 2013 | 15:08

zasMeňo napsal(a):

Dobrý den,
opět k Syrii. Souvisí to, protože včera jsem psal, že se budu modlit, aby nebyla válka - a už tam mají Rusko další 2 válečný plavidla ! Je to DOBŘE, ukazuje se, že USA na to nemají a Británie s Francií hned začaly couvat. Války v Syrii bych se obával, že přeroste ve svět. konflikt, protože tam to nejsou žádný tupci, řada jich studovalo i u nás v býv. ČSSR a rodinné vazby (smíšené sňatky) jsou dost četné, takže já myslím, že ty KLADNÉ vztahy tady jsou a že by taky naši lidi (přes dnešní blbnutí) též byli proti takovému konfliktu.
Uvidíme. Takže se budeme modlit, i ateisti, myslím.
Amen.
zasMeňo
29. 08. 2013 | 16:41

zasMeňo napsal(a):

A na tuzemské scéně (nikoliv "domácí", neboť to je jako "domácnost" čili doma v rodině) je jasnou jedničkou dr. Rath.
Soud skončí každopádně fiaskem pro zosnovatele. Buď ho soud osvobodí, čímž se potvrdí pravda jaká byla. Anebo ho odsoudí "až zčerná", a pak bude mučedníkem s množstvím následovníků, až vyjde z vězení založí přinejmenším polit. stranu (protože tenhle proces je politickej). Takže každopádně fiasko.
zdraví ZasMeňo
29. 08. 2013 | 17:15

JAHA napsal(a):

Ad: zasMeňo
Len doplnim Vas komentar, ze je to asi jedina moslimska krajina okrem Libanonu (i tam sa to uz meni k horsiemu), kde krestania mali aky taky pokoj a slobodu pri vyznavani svojej viery. Pepa Repa by nam o tom vedel povedat viac.
29. 08. 2013 | 17:24

arbitr napsal(a):

Jak by dopadla KSČM v referendu se dozvíte za dva měsíce po volbách a také jak dopadnou ¨Lidovci. Hlas lidu, hlas Boží!
29. 08. 2013 | 18:02

Scarabeus napsal(a):

zasMeňo:

Válka v Sýrii už je, obětí je hodně. Pokud se někdo modlil, aby válka v Sýrii nebyla, tak modlení nepomohlo.

Teď jde o to zda a jak válka v Sýrii eskaluje.
29. 08. 2013 | 18:05

Scarabeus napsal(a):

To jsou věci(viz odkaz).
http://www.novinky.cz/finance/311905-postizena-zena-se-naucila-mluvit-pres-hadicku-stat-ji-snizil-davky.html

Stát šetří. Proč? Přece proto, aby měl miliardy na vyplácení církevních restitucí.

O takovém šetření státu přes zákony bylo rozhodnuto za neoficiálního(skrytého), ale faktického, předsedy vlády ČR katolíka M. Kalouska.
29. 08. 2013 | 18:16

JAHA napsal(a):

Scarabeus napsal(a):

To jsou věci(viz odkaz).
http://www.novinky.cz/finance/311905-postizena-zena-se-naucila-mluvit-pres-hadicku-stat-ji-snizil-davky.html

Stát šetří. Proč? Přece proto, aby měl miliardy na vyplácení církevních restitucí.

O takovém šetření státu přes zákony bylo rozhodnuto za neoficiálního(skrytého), ale faktického, předsedy vlády ČR katolíka M. Kalouska.

Samozrejme. Zastupy statnych uradnikov dennodenne pracuju na tom, ako obrat kazdeho ceskeho cloveka aspon o kacku, aby sa nazbierali miliadry na vyplatenie restitucii.

Ako vzdy, trafil ste klinec po hlavicke. Alebo seba?
29. 08. 2013 | 18:30

JAHA napsal(a):

Este, aby ste porozmyslal. Ked niekomu na zaklade liecenia prestane unikat moc, ma dostavat predtym postihnuty priplatky na plienky? Clovek, ktoremu lekarskym zakrokom sa odstrani ocna vada, ma dostavat priplatok na okuliare?
Samozrejme, kazdy pripad je individulany a treba ho posudit. Posudkove komisie urobia i u nas a to aj TERAZ za milovaneho (aj v Cesku, ako vzor)Fica mnohe rozhodnutia, ktore na prvy pohlad vyzeraju nenormalne. Pred mesiacom sa to stalo znamemu. Odvolal sa, presiel par vysetreni a posudkova komisia opravila svoje rozhodnutie. Samozrejme, pisat o preslapoch treba, ale pri citani i rozmyslat.
29. 08. 2013 | 18:36

čtenář napsal(a):

Scarabeus
Opět, dokola: narovnání s církvemi je rozloženo do 30let. Co je na tom k nepochopení?Nikdo nikomu nevyplatí najednou 59mld. Jste aspoň trochu inteligentní?Nikdo TEĎ nemá NIC.
29. 08. 2013 | 18:50

Pepa napsal(a):

Duko, komunisti neukradli pro své poptřeby ani haléř.Kdežto katolická církev okradla poctivého občana ČR o miliardy.Katolická církev má na svědomí stovky milionů občanů zavražděných ve válkách, znásilněných,upálených, pověsených a ožebračených o veškeré majetky.Má Duka vůbec nějaké morální zábrany k novému ožebračení českého národa ?
Katolická církev podporovala fašistický teror na území ČSR vyhánění- vraždění židů, komunistů, demokratů a cikánů v průběhu 2.sv.válce.Katolická církev podporovala a podporuje všechny války USA po rpce 1989.
29. 08. 2013 | 18:58

čtenář napsal(a):

Pepo, uklidněte se. Nepletete si všecko s komunistickým terorem? Takový si pamatuju!Jste nějak mimo.
29. 08. 2013 | 19:16

JAHA napsal(a):

Ad: čtenář
Ja si myslim, ze Pepovi zabudli dat injekciu:-).
Hociako proticirkevne zaryty NORMALNY clovek nieco take predsa nemoze napisat.
29. 08. 2013 | 19:27

čtenář napsal(a):

JAHA
Úroveň diskuse je opravdu vysoká. Pořád dokola stejné nesmysly. Už se mi to nechce psát pořád dokola. Opravdu ne. Pepan trpí těžkou nenávistí. To je u nás hojně rozšířená choroba. Pochybuju, že v určitých kruzích "obyčejných" léčitelná......
29. 08. 2013 | 20:25

Scarabeus napsal(a):

čtenář:

To vím také, že ne "najednou 59mld", ale "narovnání s církvemi je rozloženo do 30let".

59:30 = 2 (zaokrouhleně) miliardy ročně

Miliarda se skládá z miliónů, milión z tisíců, o 4 tisíce měsíčně přišla postižená žena, za to, že se, hodně špatně, naučila mluvit. :-(

Kdo a kdy se vyrovná s postiženou ženou? Bude to katolická církev? Nebo dokonce autor blogu? Pochybuji.

JAHA:

Psal jsem o katolíku Kalouskovi a zákonech(!) schválených za Kalouska, o státních úřednících jsem nepsal.

čtenář, JAHA:

Nejpodstatnější je, že žádný jiný druh restituentů, kromě církví, finanční restituci nedostal.
29. 08. 2013 | 20:30

čtenář napsal(a):

Scarabeus
Církve - 17církví- dostává peníze za budovy, které nelze vrátit, protože slouží třeba státu. Církev jsou lidé, jednotliví věřící. Myslíte, že věřící - církev - se bude skládat na postiženou ženu? Z majetkového narovnání ještě nikdo neviděl ani korunu. Tak nějak.
29. 08. 2013 | 20:46

Scarabeus napsal(a):

čtenář:

Ostatní druhy restituentů dostaly např. budovy, které byly tak zdevastované, že byly těsně před spadnutím. Také budovy, které už neexistovaly, vrácen byl pouze pozemek. Někdy nebyl vrácen ani pozemek, např. když se na pozemku nacházela zahrádkářská kolonie. Restituent, za nevydaný pozemek, mohl žádat úřady o pozemkovou náhradu někde jinde.

Kromě církví se žádného jiného druhu restituentů finanční restituce netýkala(a týkat nebude).

"Z majetkového narovnání ještě nikdo neviděl ani korunu."

Zákony jsou ve sbírce zákonů, smlouvy jsou podepsány, takže k tomu, velmi pravděpodobně, dojde.

"17církví"

Z toho největší podíl připadá na katolickou církev.

"Církev jsou lidé, jednotliví věřící."

Vaše iluze, církev je její vedení, k církvi, zvláště katolické, patří, na nejnižší úrovni, kněží, "jednotliví věřící" z církevní restituce, zvláště finanční, nic mít nebudou.

"Myslíte, že věřící - církev - se bude skládat na postiženou ženu?"

Kalousek s Dukou by se mohli složit, za to jaké zákony, svým přímým nebo nepřímým vlivem, pomohli prosadit.
29. 08. 2013 | 21:28

čtenář napsal(a):

Scarabeus
Každá církev je společenství věřících. Na tom nic nezměníte. Myslím, že věřící nějaké peníze z finančního narovnání nečekají. Proč by?Tyto peníze nejsou na rozdělení věřícím.
Na pana Kalouska a kardinála Duku se třeba můžete obrátit se žádostí o peníze. Když uděláte sbírku, třeba ji podpoří.
29. 08. 2013 | 21:48

JAHA napsal(a):

Ad: scarabeus
Vaše iluze, církev je její vedení, k církvi, zvláště katolické, patří, na nejnižší úrovni, kněží, "jednotliví věřící" z církevní restituce, zvláště finanční, nic mít nebudou.

Vy by ste si mal dat aspon tu minimalnu namahu a venovat aspon 1 hod svojho zivota tomu, aby ste si zistil aspon zakladne veci, nez sa zacnete vyjadrovat. Vasa nevedomost je nasobne vacsia, nez iluzia, ktoru prisudzujete inemu. To Vy mate "iluzie", lebo neviete ani o com hovorite. Len pre zaciatok - precitajte si nieco o tom, co je to katolicka cirkev, kto do nej patri a co znamena spolocenstvo, teda preberte si tieto styri temy:
a) společenství nebeské a pozemské Církve
b) putující Církev
c) očišťující se Církev
d)oslavená Církev

Potom mozno zistite, CO je cirkev, a ze to nie je nejake VEDENIE. Aspon pre zaciatok sa tomu povenujte, aby ste sa nestaval coraz smiesnejsi so svojou neinformovanostou k veciam o ktorych chcete pisat.
Zabudnite na u vas omielane sprostosti a nieco si prestudujte. A tiez o tom, ako hospodaria jednotlive farnosti, kto, kedy a ako kontroluje prijmy a vydavky ako funguju dozorne organy, atd., atd.
29. 08. 2013 | 22:06

Scarabeus napsal(a):

čtenář:

"Každá církev je společenství věřících."

... a má nějaké vedení, u katolické církve věřícími nevolené.

"Tyto peníze nejsou na rozdělení věřícím."

Aspoň, že toto si uvědomujete.

Na Kalouska s Dukou mám tak negativní názor, že takové velké hříšníky se o nic doprošovat nebudu ... méně morálně pochybné by bylo se o něco doprošovat v pekle ... tedy pokud existuje.
http://www.youtube.com/watch?v=FuFUFYu1Sa4
29. 08. 2013 | 22:10

Scarabeus napsal(a):

JAHA:

O víru, zvláště o víru náboženskou, se nebudu dohadovat, to je každého věc, ústavou je zaručena svoboda náboženského vyznání.

Právě na náboženských argumentech je postaven Váš příspěvek 29.08.2013 22:06.

Dobrou noc.

(Pokud se zde budu ještě vyskytovat, tak možná až zítra)
29. 08. 2013 | 22:19

čtenář napsal(a):

Scarabeus
Vy opravdu netušíte, co majetkové narovnání je, co obsahuje, jeho průběh. Jeho cíl. Máte divné představy o fungování církví. A společenství věřících zvláště.
29. 08. 2013 | 22:30

mb napsal(a):

scarab ... mozna je cirkev definová i: kdekoli se sejdou dva nebo tři v mém jménu, jsem i já s/mezi nimi ...

to je asi celkem šikovná definice, zdravím ...

( sice se tam nepíše ani o katedrálách ani o restitucích ... ale to asi neva, no ... )
29. 08. 2013 | 23:47

vasja napsal(a):

Skvělý je, že na církevnim majetku se nebude popásat Sobotka ani Zavorálek a ani Škromach s Paroubkem.
30. 08. 2013 | 08:13

vasja napsal(a):

A ani nějaká zelená-lidskoprávní guma. Tak.
30. 08. 2013 | 08:16

Klaus napsal(a):

Pane Duka!

1)Už máte nastaven systém( mnohé církve, dostaly peníze za majetky, které nikdy nevlastnily), kde budete podporovat finančně rodiče s dětmi, samotné strádající děti z peněz, které dostáváte od nás ze státního rozpočtu?

1)Už máte nastaven systém( mnohé církve, dostaly peníze za majetky, které nikdy nevlastnily), kde budete podporovat finančně rodiče s dětmi, samotné strádající děti z peněz, které dostáváte od nás ze státního rozpočtu?
1)Už máte nastaven systém( mnohé církve, dostaly peníze za majetky, které nikdy nevlastnily), kde budete podporovat finančně rodiče s dětmi, samotné strádající děti z peněz, které dostáváte od nás ze státního rozpočtu?
1)Už máte nastaven systém( mnohé církve, dostaly peníze za majetky, které nikdy nevlastnily), kde budete podporovat finančně rodiče s dětmi, samotné strádající děti z peněz, které dostáváte od nás ze státního rozpočtu?

Netrkejte pořád hlavu do písku a ukažte, že jste chlap!
30. 08. 2013 | 08:49

Klaus napsal(a):

Pane Duko,

Máte již systém přerozdělení peněz, které dostáváte od nás, daňových poplatníků, peněz, které dostaly mnohé církve za majetek, který nikdy nevlastnily?

Je zde mnoho strádajících dětí a rodičů!

Jedná se tady vůbec o církev, která má pomáhat chudým tak, aby opravdu reálně pomohla a každý mohl říci: " Ta církev opravdu účinně a efektivně pomáhá ??"
P.S. přestaňte tady okatě mazat příspěvky a v momentě, kdy se v blocích kdokoliv trefí do černého, tak tyto blogy schovat..

Říkáte si pravice a jste jak za tvrdé normalizace a cenzůry....
30. 08. 2013 | 09:30

Muron napsal(a):

Pane Stejskale,

pravdivé informace mažete a cenzurujete, jak za normalizace on-line Vy ze svého Notebooku nebo to dělá pan Bakala?
30. 08. 2013 | 10:22

čtenář napsal(a):

Předchozí příspěvek mi byl smazán. To se tady dělá?
30. 08. 2013 | 10:38

čtenář napsal(a):

Milý Klausi,
je vidět, že naprosto nevíte, jak fungují církve. Je zázrakem, že se tolik církví a nábož. společností dokázalo domluvit. Část majetku řk církve půjde po dohodě malým církvím, aby nezůstaly bez prostředků.Církvi se vrací 59 mld za majetek, který nelze vydat. Rozpočteno na 30let. Měl byste vědět, že majetek církví a jeho výnosy slouží českému státu už 60let. Tudíž to, co církev dostane za rok, je pouhý zlomeček. Církve platí třeba pracovníky charity, sociálních ústavů. Zde jsou nejnižší platy. Církev žádné peníze nedostala, žádné, snad koncem roku. Církve se staraly o chudé vždycky. Nikdy nečekaly na majetkové narovnání. Pokud budou peníze, bude lepší a kvalitnější pomoc. O každou položku žádá farnost nebo nábož. společnost nebo řád. Pokud si myslíte, že pan kardinál si za nějaké peníze koupí nové auto nebo pojede na nákladnou dovolenou, jste na omylu. Mnozí kněží i biskupové ze svých i tak nízkých platů pomáhají těm, kteří mají nouzi. Jenomže se snazší nadávat. Je smutné, jak socialistická výchova lidem zatemnila mozky. Trochu vzdělání a méně nenávisti a závisti. Hned by u nás bylo líp.
30. 08. 2013 | 12:22

mb napsal(a):

čtenář napsal: Trochu vzdělání a méně nenávisti a závisti. Hned by u nás bylo líp.

... to ste napsal moc hezky ...

škoda že Devadesátým létum dominoval Václav Klaus ... ten byl přes morálku expert a vzor lidských i morální ctností ...

a škoda že byl v letech 2003 - 2013 prezidentem ....

Duka se stihnul s Václavem Klausem zkamarádit ...

vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá ...

njn, stane se ...
30. 08. 2013 | 14:16

čtenář napsal(a):

mb
Arcibiskupský palác patří k Pražskému hradu. Je snad normální, že se prezident "kamarádí" s arcibiskupem. Nevím, co jste tím chtěl říct.
30. 08. 2013 | 14:53

mb napsal(a):

chci tím ukázat na nedostatek mravního vědomí a svědomí pana Duky ... Klaus má být usvědčen jako škůdce a má být pojmenován, kdo jiný, ne li církev a její představitelé usilující o mravnost by to měl udělat ... ???

nemůžete se se zlodějem kamarádit, to je nemravné ...

ale samozřejmě že to je jenom můj osobní ( a politický ) názor ...

jsem li jedna ruka s lumpy ( vztah Klaus Duka ) ... nemohu se divit, že se mě Klausova špína dotkne ...
Nečas, to je pan čistý
Duka nám sjíždí z lišty
obrovským sešupem
musí teď z kola ven ...

hezký den ...

( teze: (kdokoli) přátelstvím se zločinci/em ztrácí (svou vlastní) čest a legitimitu ... )
30. 08. 2013 | 16:44

služebník zlatého telete napsal(a):

Peníze zmizí v putující církvi. Amen.
30. 08. 2013 | 19:46

JardaV napsal(a):

Kde jste vzal informaci,že komouši měli 5 milónů členů??Pokud se pamatuji,tak nikdy nepřesáhli cca 1.3 miliónu.A že by církev byla apolitická??Co kšefty se zbraněmi vedené přes Vatikán??A to zveřejnil tisk v tehdy kapitalistických zemích,tedy "demokratických".A co vysílací stanice,která vysílala pro Jižní Ameriku,a v důsledku toho začali lidi v nedaleké vesnici umírat na rakovinu vlivem intenzity EM pole, kterou vysílač způsoboval?To nebyl politický akt,ovlivňování lidí na jiném kontinentu??Kteří potřebují spíš vzdělání,než blábolit 2000 let staré lži.Ne ne,pane kardinále,pořád žijete v představě,že národ je úplně blbý,tak jako před 700 lety.Ale za tu dobu se vzdělanost opravdu rozšířila,přenos informací je bleskový,a identifikace lží je snadná.Ani Vaše útoky na komouše nejsou věrohodné.Ve skutečnosti církev milovali.Skutečný totalitní režim by Vás i vás,tzv.věřící, zlikvidoval do jednoho.Protože ten,kdo místo poznání věří,je snadno manipulovatelný ke zvěrstvům.Jak církev za dobu svého trvání prokázala v dostatečném rozsahu.I Hitlera jste milovali a oddaně se mu klaněli.Přitom jste
jako církev měli moc ho dát třeba do klatby.To by mu pozici značně ztížilo.
Dokud budou atributem církve PRACHY a MOC,bude vždycky politická,navíc ničeho se
neštítící,protože bojuje o svoje vymazání ze spotřebního koše vzdělanosti.
31. 08. 2013 | 18:32

JardaV napsal(a):

Kde jste vzal informaci,že komouši měli 5 milónů členů??Pokud se pamatuji,tak nikdy nepřesáhli cca 1.3 miliónu.A že by církev byla apolitická??Co kšefty se zbraněmi vedené přes Vatikán??A to zveřejnil tisk v tehdy kapitalistických zemích,tedy "demokratických".A co vysílací stanice,která vysílala pro Jižní Ameriku,a v důsledku toho začali lidi v nedaleké vesnici umírat na rakovinu vlivem intenzity EM pole, kterou vysílač způsoboval?To nebyl politický akt,ovlivňování lidí na jiném kontinentu??Kteří potřebují spíš vzdělání,než blábolit 2000 let staré lži.Ne ne,pane kardinále,pořád žijete v představě,že národ je úplně blbý,tak jako před 700 lety.Ale za tu dobu se vzdělanost opravdu rozšířila,přenos informací je bleskový,a identifikace lží je snadná.Ani Vaše útoky na komouše nejsou věrohodné.Ve skutečnosti církev milovali.Skutečný totalitní režim by Vás i vás,tzv.věřící, zlikvidoval do jednoho.Protože ten,kdo místo poznání věří,je snadno manipulovatelný ke zvěrstvům.Jak církev za dobu svého trvání prokázala v dostatečném rozsahu.I Hitlera jste milovali a oddaně se mu klaněli.Přitom jste
jako církev měli moc ho dát třeba do klatby.To by mu pozici značně ztížilo.
Dokud budou atributem církve PRACHY a MOC,bude vždycky politická,navíc ničeho se
neštítící,protože bojuje o svoje vymazání ze spotřebního koše vzdělanosti.
31. 08. 2013 | 18:34

mb napsal(a):

mně to číslo komoušů taky nesedělo ... otazka je že duka nenapsal komoušů ... ale organizace ... tak jsem premyslel zda nemyslí třeba sokoly ...

njn ...
01. 09. 2013 | 12:38

Scarabeus napsal(a):

čtenář:

Co já tuším nebo netuším, tak v tom Vy se těžko můžete vyznat.

"co majetkové narovnání je, co obsahuje, jeho průběh. Jeho cíl."

Interpretace jsou různé.

Moje interpretace je založena na sekulárním státu, právu, ekonomii, historii, na obecné spravedlnosti. Vaše interpretace je částečně založena náboženství, na argumentaci vedení téměř všech církví, hlavně katolické. Interpretace baptistů je odlišná od interpretace jiných církví.

"Máte divné představy o fungování církví. A společenství věřících zvláště."

Ústavou je zaručena svoboda náboženského vyznání, tudíž Vy můžete mít představy jaké chcete, stejně tak já.
02. 09. 2013 | 10:50

Josef S. napsal(a):

Pana Duky si vážím pro jeho vzdělání a schopnosti, kterých umí i správně užít. Pak jsou situace, nad kterými zůstává rozum stát. Bůh suď. Ke komentářům. Schází nám vzdělání, je to smutný.
05. 09. 2013 | 11:42

Oldřich Fiedler napsal(a):

Čechy jsou země, kde se nerouhá, není zde zvykem posmívat se věřícím, lidem je jedno, kdo věří a kdo ne.V této zemi se narodil K.Havlíček Borovský, divil by se, jak je aktuální.
Nikdo se neposmívá klerikům, co se zamilují, bere se to jako normální chování. Církevní hodnostáři se až na misionáře v leprosaliích nikdy nechovali jako následovníci Ježíše, ono to není ani možné, je komické, když vystupují, jako by měli patent na etické chování. KSČ mluvila to tom, že církev byla lačná majetku, ale zcela zatajila rozsah této lačnosti, to se vyjevilo až po roce 1999. Společnost v Čechách podobně jako Voltaire v 18.století má nyní katolickou církev za Hanebnici. Vymizela lhostejnost, tolerance, lidé se cítí podvedeni. Stojí psáno Blahoslavení chudí z ducha ( tedy ti, co si chudobu dobrovolně zvolí). Posloucháme li mluvčí biskupské konference máme dojem, že dotyční nevystudovali bohosloví, ale ekonomii, podobni velbloudu-lanu, které mají projít hrotem jehly, rezignovali na možnost dostat se do království Božího. A jsme tu u onoho prastarého setkání hlupáka s podvodníkem. Mea culpa, mea maxima culpa, kdo neumí dělat zázraky je ťulpa.
22. 08. 2014 | 21:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy