Jak s církevním majetkem?

06. 09. 2013 | 15:56
Přečteno 9824 krát
Majetkové narovnání mezi státem a církvemi je v plném proudu. Mnozí se proto ptají: co bude církev se získaným majetkem dělat? Odpověď bude možná daleko jednodušší, než by mnozí čekali. Budeme hospodařit, tak jako doposud. Protože nejsem ekonom, nechám za sebe tentokrát mluvit hlavního ekonoma pražské arcidiecéze ing. Štíchu v rozhovoru, který poskytl LN.

Církev ve skutečnosti nebude restituovat žádný majetek. Získají ho jednotlivé farnosti, diecéze nebo řeholní řády a kongregace. Jako primas český a arcibiskup pražský tedy nebudu mít nad majetky mimo území pražské arcidiecéze žádnou pravomoc. Totéž platí i o majetku, který dostanou navráceny jednotlivé řády a kongregace. Čtenáři se také často obávají, že majetek připadne Vatikánu, tedy cizí státní mocnosti. Tak to samozřejmě nebude. Vatikán v České republice vlastní pouze budovu Apoštolské nunciatury na Voršilské ulici v Praze. Nic víc nebude vlastnit ani po dokončení restitucí. Také není pravda, že bychom získali vše, o co si řekneme: oprávněnost nároku a dřívější vlastnictví majetku budeme muset nejprve prokázat. Všechny naše žádosti o vydání majetku procházejí pečlivou kontrolou ze strany tří institucí (Pozemkový fond ČR, Lesy ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

Velmi často se také setkávám se zaručenými informacemi "jak už si ti či oni" brousí zuby na tučné zisky. Žádné rozsáhlé rozprodeje ale neplánujeme, hospodařit budeme jako po staletí, a tak jak je možno vidět u rakouských sousedů. Klášter v Admontu působí jako největší zaměstnavatel v kraji, který je navíc oblíbený pro svůj ohleduplný přístup k zaměstnancům a zaměstnáváním i těch, kteří jsou pro nejrůznější překážky na pracovním trhu znevýhodněni. To platí i pro naši zemi, kdo se někdy blíže seznámil s některým s církevních zařízení ví , že postupujeme v rámci našich možností stejně (např. Strahov, Želiv, Rajhrad). Zisk není našim nejdůležitějším kritériem, a jestli se někdo těší na zisky, nebo kalkuluje s naivitou církví, tak počítá špatně.

Chceme lidem ukázat, že majetek budeme spravovat dobře, tak jak se od nás očekává. Vždyť podle výzkumu CVVM považuje jen 29% dotázaných zabavení majetku církvím po roce 1948 za spravedlivé. Důvěra společnosti nás zavazuje.

Některé diecéze historicky vlastnily více majetku - jako třeba pražská, nebo olomoucká - některé naopak téměř nic (brněnská a litoměřická diecéze). Na to bude pamatovat solidární fond, kdy budou movitější diecéze pomáhat těm méně majetným. Na Arcibiskupství pražském je za proces bezproblémového převzetí majetku od státních institucí zodpovědný ing. Karel Štícha, hlavní ekonom pražské arcidiecéze. V souvislosti s jeho osobou se objevila nejrůznější lživá nařčení. Rozhodl jsem se tedy se svolením redakce Lidových novin a autorky rozhovoru Pavly Kreuzigerové uveřejnit rozsáhlý rozhovor s panem Štíchou ze dne 16. srpna, kde odpovídá na některé z mnohých otázek ohledně budoucnosti církevního majetku. Názor nechť si čtenáři udělají sami.
Nábor správců majetku nechystáme

Nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun a finanční náhradu 59 miliard korun navýšených o inflaci mají v příštích letech získat v Česku registrované církve a náboženské společnosti. Největší část přitom připadne římskokatolické církvi. První žádosti začala podávat v květnu a nyní už má většinu podanou. „Do konce roku to určitě stihneme,“ tvrdí Karel Štícha, hlavní ekonom pražské arcidiecéze, za kterou hovoří.


* LN Momentálně musíte zažívat velmi hektické období v souvislosti s podáváním žádostí o navrácení majetku, což musíte stihnout do konce letošního roku...

Samozřejmě je toho docela hodně. Probíráme se mnohými historickými dokumenty, kde objevujeme stále nové problémy. To souvisí s tím, že existovalo mnoho alternativ, jak se majetek zabavoval.

* LN Nicméně kardinál Dominik Duka navštívil tento týden premiéra v demisi Jiřího Rusnoka a při té příležitosti řekl, že většinu žádostí už máte zkompletovanou.

Ano, objemově už byla většina žádostí podána. Neznamená to ale, že nemáme co dělat, protože zbyla velká spousta položek týkajících se menších nemovitostí. Složky, které je třeba připravit, jsou přitom často stejně obsáhlé jako ty týkající se větších nemovitostí.

* LN Vedete si statistiku o tom, kolik listin musíte projít a doplnit?

Z pozemkových knih musíme zkopírovat a předat asi dva tisíce listin. Pozemků, o jejichž navrácení Arcibiskupství pražské žádá, je 28 tisíc a jednotlivé diecéze v Čechách a na Moravě jsou na tom velmi podobně. V ruce jsme měli několik set dokumentů, přičemž některé z nich jsou velmi obsáhlé. Všechny musíme vyhodnotit a ve všech případech dohledáváme stav k 25. únoru 1948 a také hledáme doklady o takzvaném „vykoupení“, což je rozhodnutí o znárodnění. Formulka o „vykoupení“, které mělo být proplaceno později, neznamená nic jiného než zestátnění bez náhrady.

* LN Daří se vám dokumenty kompletovat a dohledat všechny nezbytné doklady o tom, že vám stát nemovitosti skutečně zabavil?

Je to různé. Někdy jsou zápisy v pozemkových knihách kompletní, jindy chybí.

* LN Budou vám v takovém případě vráceny?

Zákon říká, že jsme povinni prokázat, jakou cestou a na jakém základě jsme o tyto nemovitosti přišli. To jsme podle mého názoru schopni vždy prokázat. Otázkou je, jak hluboce to má být dokazováno. Přirovnal bych to ke krádeži auta. Také tam nemusíte dokazovat, že nejdříve bylo rozbito levé okénko, pak pravé, zda lupič s autem odjel nejprve domů, nebo jel rovnou do bazaru. Základ přece je, že se k loupeži přiznal. Do jaké hloubky budou chtít zacházet „povinné“ osoby, tedy Lesy ČR a Státní pozemkový úřad, to nejsme s to odhadovat. Mělo by se ale vycházet z obecného ustanovení v nálezu Ústavního soudu, ve kterém se říká, že je třeba postupovat v souladu s dikcí zákona, a to znamená snažit se napravovat křivdy, a nikoliv vytvářet administrativní překážky k jejich nápravě.

* LN Stihnete zpracovat všechny žádosti do konce roku, kdy vám vyprší limit pro jejich podání?

Určitě ano. I když existuje starý bonmot programátorů, ve kterém se říká, že v každém programu je alespoň jedna chyba a toto pravidlo platí i po jejím odstranění... A ten platí i v našem případě. Nemůže vyloučit, že někde existuje pozemek, který se nám nepodaří dohledat, a je možné, ba dokonce pravděpodobné, že to zjistíme až po lhůtě. 31. prosinec tohoto roku je ale finální lhůtou a pak už nebude možné o vrácení nějaké „zapomenuté“ nemovitosti žádat.

* LN Kolik lidí na práci týkající se vyhledávání listin zaměstnáváte?

Je to šest lidí, přes léto jsme zaměstnávali i několik brigádníků. Všichni ale pracují velmi efektivně, a navíc jsme nezačínali od nuly. Je to tak, že jsme nezačínali z bodu nula, měli jsme archiv pozemkových knih, který jsme budovali průběžně léta, a vyhodnocovali jsme jednotlivé zápisy. Není to tak, že bychom dnes pracovali s tužkou, kterou bychom si odškrtávali jednotlivé položky, ale máme vytvořeny databáze.

* LN V médiích se hovořilo o tom, že vám zatím byly vráceny tři pozemky. Kolik jich od té doby přibylo?

Nám jako Arcibiskupství pražskému nebylo dosud vráceno nic. Zatím jsme rozeslali zhruba 200 žádostí o navrácení majetku. Pozemky, o kterých hovoříte, se zřejmě týkají jiných diecézí nebo řádů, ale nejde pravděpodobně o nic významného.

* LN Schyluje se už k vydávání dalších nemovitostí, nebo předpokládáte, že se ve větší míře začnou vracet až příští rok?

To je otázka spíše na „povinné osoby“. My ten proces nemůžeme detailně monitorovat a jediné, co mohu říci, je, že nám od května, kdy jsme žádosti začali rozesílat, chodí mnoho dopisů od státního podniku Lesy ČR, ve kterých žádají doplnění různých dokumentů. Někdy je to úsměvné, ale chápu, že někdy je těžké shodnout se na jednoznačné interpretaci. Zatím jsou to ale předčasné závěry.

* LN Chodí vám podobné dopisy také od Státního pozemkového úřadu?

Také, ale v podstatně menší míře. Je to zhruba 50 : 1 ve prospěch Lesů ČR.

* LN Lesy ČR také v únoru letošního roku začaly těžit dřevo v některých lesích, které vám mají být vráceny.

Bylo to trochu jinak. Ty lesy, kde se dřevo těžilo, nám patřily celou dobu socialismu. Došlo totiž k nějaké administrativní chybě a na listu vlastnictví zůstaly zapsány po celou dobu na nás. Státní podnik ale naše vlastnictví neuznal dokonce ani po roce 1989, a to přesto, že jsme po celou dobu za ně platili daň z nemovitosti. V únoru se začalo kácet právě tam, což bylo důsledkem nějakého nedorozumění. Nakonec jsme ale s Lesy ČR dospěli k dohodě.

* LN Kolika hektarů lesů se to týkalo?

Zhruba 350 hektarů v případě Arcibiskupství pražského a další pak měly i některé jiné diecéze. Dnes jsou ale čistě protokolárně předávány, protože zákon naše vlastnictví uznal.

* LN Jak lesy budete spravovat? Kolik přijmete zaměstnanců?

Existuje pracovní trh lesních inženýrů a my si na tomto trhu vybíráme své pracovníky. Arcibiskupství pražské jich plánuje přijmout 20–25. Půjde o dislokovaná pracoviště a fungovat to bude v podstatě stejně jako dosud.

* LN Obracejí se na vás v souvislosti s restitucemi správní a poradenské firmy nebo advokáti, kteří vám chtějí pomáhat?

Ano, obracejí se na nás neustále a v souvislosti s navracením majetku čím dál častěji. Nicméně, nechci, aby to vyznělo nějak příliš sebevědomě, ale za ta léta jsme se toho hodně naučili a takovou pomoc v zásadě nepotřebujeme. Už nyní totiž spravujeme stovky nemovitostí. Občas externě někoho najmeme, třeba když potřebujeme opravu nebo nějakou právní výpomoc, ale to je tak všechno.

* LN Žádné tendry jste tedy nevypisovali?

Ne, na komplexní správu jsme tendry nevypisovali. To jsme dělali například jen v případě, kdy jsme potřebovali identifikovat některé pozemky, pak jsme hledali dodávku služby v trvání maximálně jednoho měsíce. Tendr jsme vypisovali spíše z důvodu hledání cenového optima.

* LN A už se na vás obracejí developeři?

V médiích se neustále objevují informace, že už jsou připraveni developeři, kteří nám restituovaný majetek přeberou. Je to nesmysl. Nám nejde o prodeje, ale o správu, protože potřebujeme zajistit činnost církve na mnoho let. Ptal jsem se také pana Zaorálka, z čeho pramení jeho teze, že všechno koupí developeři, kterou prezentuje ve svých ohnivých projevech. Jestli pramení z jeho vlastní zkušenosti, nebo ze zkušenosti s námi. S námi to ale souviset nemůže, protože jinak by nyní nebylo co restituovat, kvanta stejných zájmů tu už totiž byla před mnoha lety. Nedělo se tak a neděje se tak ani celých 24 let po revoluci, přestože – jak jsem říkal – spravujeme stovky nemovitostí.

* LN Před časem se v médiích v souvislosti s vámi objevila informace, že vy sám figurujete ve dvou realitních firmách, které mají ambici takzvaně si „ukrojit“ z budoucích církevních majetků. U těchto firem nebylo možné dohledat vlastníky.

Vyšlo to v týdeníku Euro a já jsem se tehdy okamžitě obrátil na šéfredaktora, kterému jsem vysvětlil, že věci se mají úplně jinak. Šlo o firmy, ve kterých bylo spoluvlastníkem Arcibiskupství pražské, to mě také jako šéfa ekonomického odboru jmenovalo do dozorčí rady. Arcibiskupství se pak k vlastnictví přihlásilo a týdeník Euro uveřejnil jeho prohlášení, byť to bylo s časovým odstupem. Dodnes se mne ale na to lidé ptají na různých konferencích a já to musím vždycky vysvětlovat. Nechápu příliš styl uvažování, že osoba, která se chystá udělat nějakou nekalost, by se nechala takto zapsat do snadno dohledatelných orgánů společnosti. To by nebylo příliš chytré. Nicméně vím, že ta firma měla akcie na držitele, což může po všech aférách zakládat k různým dohadům. Tehdy nám to ale přišlo jako nejlepší způsob a nepřemýšleli jsme o tom.

* LN K čemu ty firmy měly sloužit?

Šlo o dva projekty, které se ale nakonec nikdy neuskutečnily. Důvod jejich existence pominul a ani já už nejsem v dozorčích orgánech.

* LN Jakým způsobem plánujete spravovat další majetek kromě lesů?

Ten tým už máme, protože spravujeme nemovitý majetek v účetní hodnotě asi 1,4 miliardy korun. Jde o bytové i nebytové plochy, činžovní domy, byty, penziony i zemědělskou půdu. Vlastníme například zubní kliniku v pražském Podolí, kterou jsme před dvěma lety rekonstruovali. Roční příjmy z pronájmů jsou asi 100 milionů korun. To znamená, že se správou nemovitostí máme bohaté zkušenosti. Rozsah nemovitého majetku se nyní rozšíří, ale jinak se vlastně nic nezmění. Ten tým zaměstnanců zůstane stejný.

* LN Plánujete rekonstruovat některé z nemovitostí, které dlouhá léta chátraly?

Ty, které jsme dlouho odkládali, bude třeba urychlit. Bude ale také třeba rozhodnout, jak využití budov správně nasměrovat. Naše fary už jsou většinou opravené a pronajímáme je nebo fungují jako fary sídelní. Žádné další nemovitosti ale v restitucích nedostaneme.

* LN Kdo bude spravovat finanční náhradu?

Bude spravována centrálně, při České biskupské konferenci vznikne centrální aparát. Některé farnosti ale budou chtít řešit své věci přímo u sebe, což bude také možné.

* LN Bude vám majetek a finanční částka, kterou dostanete, stačit k tomu, abyste jako církev byli soběstační?

Když budeme hodně dobře pracovat a po celých 30 let budeme mít na paměti své plány, tak by to mohlo jakž takž vyjít. Je to velmi na hraně a stačí drobný otřes, který může přijít zvenčí – ekonomický nebo celospolečenský –, a budeme mít problém.

Karel Štícha. Absolvent stavební fakulty ČVUT je zaměstnancem Arcibiskupství pražského od roku 1994, ve kterém se stal vedoucím majetku pražské arcidiecéze. Od roku 2002 je také hlavním arcidiecézním ekonomem. Od roku 2002 byl předsedou odborné komise církví pro jednání se státem o majetkovém narovnání. Jejím předsedou byl i v dalším kole jednání od roku 2011.

Autor rozhovoru: Pavla Kreuzigerová, Lidové noviny

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dominik Duka napsal(a):

Chci diskutující poprosit, aby rozlišovali pojmy. Majetkové narovnání státu s církvemi se sestává ze tří částí: restituce majetku, zabaveného komunistickým režimem po roce 1948; smluvní dohodě o vyplacení finanční kompenzace za zabavený majetek, který není možný navrátit; a dohodě o odluce státu a církví (tzn. konec financování církví ze státního rozpočtu).
06. 09. 2013 | 15:59

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/181288_595241490499618_590313001_n.jpg?dl=1
Veselé krizování.
06. 09. 2013 | 16:10

Bestia triumphans napsal(a):

Výborně!
Konečně fundovaná obrana církevních restitucí. Taková se v médiích objevovala jen poskrovnu.
06. 09. 2013 | 16:11

Petr Havelka napsal(a):

Pane Duko,

rozlišuju.

Jenom mám obavy jak s tím farnosti, dieceze ... naloží. Po světě běhá tolik vejlupků a obávám se, že jim cirkevní restituce nedají spát.
06. 09. 2013 | 16:12

ZM napsal(a):

Státní dluh je 1700 miliard a s velkou pravděpodobností se v příštích letech zvýší na 2000 miliard. Takže pokud chce být církev užitečná, tak až přijde čas, tak se může starat o lidi, kteří se v důsledku vzniklé chodoby dostanou do svízelné finanční situace. Třeba církev může vařit levné jídlo pro potřebné. Otázka ale je, zda církev neupřednostní opravy kostelů :)
06. 09. 2013 | 16:14

Bestia triumphans napsal(a):

ZM:
O potřebné lidi se už dávno církevní organizace starají.
Stačí sledovat dění kolem sebe...
06. 09. 2013 | 16:20

Bílá hora napsal(a):

Snad aspoň po smrti se od vás mesiáš ke kterému se modlíte bude distancovat. Snad před svou smrtí pro své následovníky neplánoval nadnárodní podnikatelský byznys s vlastní bankou a nadnárodním státem?
06. 09. 2013 | 16:23

Martin napsal(a):

Co se bude dít s restituovaným majetkem je nad Slunce jasné, bude se rozprodávat jako na běžícím pásu.
Původní majetek Katolické Církve byl až na malé výjimky zařízen na zemědělský průmysl, který v ČR rozhodně rozhodně nemá na růžích ustláno a církev se mnoha majetku bude muset rychle zbavit, dokud má nějakou hodnotu. Zbudou akorát tak lesy.
Také proto, že Katolické Církvi v ČR ubývají ovečky rychlostí 400 ks denně, jenže církevní činitelé zůstávají, za cca 20 let úplně vyschne penězovod od státu, takže bude odněkud potřeba sehnat peníze na výplaty církevním činitelům.

Argumentace Rakouskem je zcela mimo mísu, v Rakousku má Katolická Církev 73 % populace a ještě si pro sichr nechala u státu pro církevníky zavést výpalné 1 % z hrubé mzdy ve prospěch církve, tedy je příslovečně za vodou. V ČR se tohle hned tak nestane. Ostatně malé trhlinky už vznikají i v Rakousku, ovečky ubývají rychlostí 135 ks denně a neustále se to zvyšuje.
06. 09. 2013 | 16:23

Fialenka napsal(a):

Převod našeho majetku církvím je o důvod navíc volit stranu, která má v programu referenda.
V souvislosti s církvemi si také vždy vzpomenu, že v 2. Mojžíšově 22, 17 říká Bůh: "Čarodějnici nenecháš naživu“ a přesto církev a muslimy nezavrhujeme, kdežto komunisty ano.
06. 09. 2013 | 16:25

Xaver napsal(a):

Pane Duko,

kolik nevěřecích vyhodíte ze zaměstnání u lesů a navazujících firem ?
06. 09. 2013 | 16:27

Fialenka napsal(a):

PS Dále si vždy vzpomenu na odpustky a vymámení majetku od starých vdov. Církvi nic z našeho majetku nenáleží.
06. 09. 2013 | 16:29

pohan napsal(a):

V mnoha farnostech v pohraniČí jsou polští kněží.Cizinci budou disponovat českým majetkem?To by v polsku neprošlo.Jen u nás krást a krást.
06. 09. 2013 | 16:37

zemedelec napsal(a):

Jasně se teď ukazuje,jak to bylo pro pravici důležité,restituce za každou cenu schválit a už před prezidentskou volbou.Měli by si to někteří uvědomit při volbách,kdo je okradl.
06. 09. 2013 | 16:37

Dominik Duka napsal(a):

Martin

"Katolické Církvi v ČR ubývají ovečky rychlostí 400 ks denně", "v Rakousku, ovečky ubývají rychlostí 135 ks denně"

Z čeho čerpáte své údaje, pane Martine? Děkuji za případný zdroj.
06. 09. 2013 | 16:44

JosefA napsal(a):

To je sice všechno pěkné, ale ...kdypak se začne církev (lépe řečeno hierarchie) zajímat stejně intenzivně o nárůst věřících, zejména v mladších věkových skupinách? Kdesi jsem na netu četl vyjádření pana kardinála, že v republice ubývá věřících směrem na západ. To ovšem je obecně známou skutečností, nehledě k tomu, že ve většině farností tvoří základ společenství senioři či lidé blížící se důchodovému věku. Až odejdou, kdo nastoupí na jejich místa, zvážíme-li, že jejich děti, potažmo vnuci mnohdy kostel navštíví pouze o vánocích?

Může tedy nastat situace, že církev bude disponovat obsáhlým a výnosným majetkem, ale faráři se budou dívat do více nežli poloprázdných chrámových lavic. V mé farnosti k tomu vše směřuje.
06. 09. 2013 | 16:49

Dominik Duka napsal(a):

Xaver:
"kolik nevěřecích vyhodíte ze zaměstnání u lesů a navazujících firem ?"

Nikdo se nemusí obávat, že by byl ze zaměstnání propuštěn kvůli jinému náboženskému názoru. Dokladem budiž církevní školy, ale také pražské arcibiskupství, kde pracuje mnoho nevěřících a jinak smýšlejících lidí.

I v hospicích a církevních nemocnicích poskytujeme péči všem, bez rozdílu vyznání a politického přesvědčení. Možná by Vás pane Xavere zajímalo, že v jednom pražském církevním hospici strávil poslední dny se svou umírající manželkou i proslulý, proticírkevně zaměřený normalizační redaktor Jaroslav Kojzar - a péči označil za vynikající.
06. 09. 2013 | 16:52

Martin napsal(a):

dominikduka:
Zdroj pro ČR, dělá to nejméně 350 lidí denně:
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04
Zdroj pro Rakousko, dělá to nejméně 150 lidi denně:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/830645

Přesné počty se mohou lišit, ale jde řádově o stovky lidí denně.
06. 09. 2013 | 16:58

Da.Rock napsal(a):

Zisk nás prakticky vůbec nezajímá, tvrdí břichatý hodnostář.
Samozřejmě, že ne. To vstupné, co se hned začalo platit v Chrámu sv. Víta poté, co jej na chvíli dostala do pařátů církev, bylo zřejmě Luciferovo mámení smyslů.
06. 09. 2013 | 17:01

Martin napsal(a):

dominikduka: Pokračování: Mezi lety 1991 a 2011 Katolická Církev přišla o 2 938 922 příznivců, pokles z 4 021 385 na 1 082 463, percentuálně skoro o 75 %.
http://vdb.czso.cz/sldbvo/
06. 09. 2013 | 17:03

Milan napsal(a):

To jsem nevěděl,že brněnská diecéze má minimum restituovaného majetku.Přitom je to diecéze s největším počtem věřících.To musí být velké rozlohy lesů,když pražská arcidiecéze uvažuje o přijetí 20-30 lesních inženýrů.Domnívám se ,že při navrácení tohoto obrovitého majetku diecézím, nastane určité oživení na pracovním trhu .Na obnově a hospodaření na vrácených majetcích budou potřeba pracovní síly a bude jich potřeba celá škála.Stát neuměl s tímto majetkem hospodařit jako dobrý hospodář,budovy a jiné objekty jsou zdevastovány.V pohraničí jsou zanedbané polnosti u nich si nedovedu představit jak na nich budou diecéze hospodařit. Je sice půl miliónu nezaměstnaných,ale nejsem si jistý jakou formou se bude provádět nábor těchto sil na církevní hospodářství. Ve velmi omezených případech by to mělo být řešeno příjímáním prac.síly ze zahraničí.To jsou nové úkoly a nová poslání diecézí v našim státě.
06. 09. 2013 | 17:04

Martin napsal(a):

dominikduka: Církve v ČR poskytují velmi málo, charitativní organizace jsou samostatné organizace, obvykle občanské sdružení nebo nezisková organizace, též nemocnice jsou samostatné organizace.
06. 09. 2013 | 17:14

Martin napsal(a):

Milan: Nastane velké kulové, lesy co se teď restituují byly normálně ve správě Lesů ČR a normálně se na nich hospodařilo, žádný zázrak se nestane. Pozemky podobně, navíc o zemědělství ani o zemědělskou půdu v ČR není moc zájem, to leda když se dá změnit územní plán a půda zastavět.
06. 09. 2013 | 17:17

zemedelec napsal(a):

Pro Milan.
Byl bych rád,kdyby také pohovořil,jak to bude z dotacemi na zemědělskou půdu.
Nebo se zřeknou těchto dotací,nebo budou mezi prvními a na ty menší se už nedostane.
06. 09. 2013 | 17:19

Ortodoxní ateista napsal(a):

Není v tom vztah nepřímé úměry: čím větší hamižnost církve (samo)"svaté", tím méně oveček? Lidi třeba čtou Bibli.
06. 09. 2013 | 17:22

Luba napsal(a):

Prý se plánuje se nová bohulibá mise na napravení nevěřících.

Otázka:
Kolik Duků se vejde do pumovnice bombardéru Northrop Grumman B-2 Spirit?
06. 09. 2013 | 17:22

JosefA napsal(a):

Obávám se, že dobře míněné a krásně servírované teze skončí stejně jako předvolební sliby našich politiků. Lidé jsou holt chybující a majetek láká.:-((
06. 09. 2013 | 17:22

Dominik Duka napsal(a):

Pane Martine, výsledky sčítání lidu o něčem vypovídají - exaktní závěr z nich však neuděláte. Nezapomeňte, že jen zhruba 3,5 milionu obyvatel uvedlo, že se nehlásí k žádné víře a asi 4,5 milionu obyvatel kolonku nevyplnilo. Výsledky sčítání lidu je tedy v případě hodnocení religiozity v ČR potřeba brát s rezervou. Téměř polovina národa v něm není zahrnuta.
06. 09. 2013 | 17:26

fafnir napsal(a):

Fialenka
jaký převod vašeho majetku?Vy něco vlastníte,něco co se bude vracet církvím.Pole ,les,faru,klášter,synagogu.Nebo snad máte doma něco,co jste církvi znárodnila,např obraz který si církev objednala u malíře,nebo oltář?
06. 09. 2013 | 17:31

fafnir napsal(a):

Da.Rock
vám asi ušlo,že katedrála se musí udržovat.A podle vás ji Karel IV. zřejmě zakládal jako turistické lákadlo pro atheisty,vy všeholide.
06. 09. 2013 | 17:35

fafnir napsal(a):

dominikduka
asi tak před dvěma třemi lety jsme se při mši,nevím jestli zapisovali nebo jinak sečítali,ale až mě samého překvapilo,jak mnoho nás v koetele bylo na večerní přítomno.
06. 09. 2013 | 17:40

Martin napsal(a):

dominikduka: Exaktní závěr to jistě není, ale slušně koresponduje se stavem věřících v Nedělích v kostelích. Nejsou důležitá přesná čísla, důležité je že do dvaceti let nebude mít Katolická Církev na výplaty a bude to řešit prodejem majetku.
06. 09. 2013 | 17:41

fafnir napsal(a):

Luba
z hlediska těch muslimů jste ďaur,tedy nevěřící především vy,atheisdta.Řadí vás ještě níe než animisty.Zatímco Křesťany a Židy považují za lidi knihy,byť lidi druhého řádu,ostatní náboženství a atheisty nepovažují za lidi,ale za někoho,koho je nutno utratit.
BTW.Obama není katolík.
06. 09. 2013 | 17:44

Fialenka napsal(a):

fafnir
Mam na mysli majetek státu. Čí podle vás je?
06. 09. 2013 | 17:45

jejich starosti, velebnosti napsal(a):

"Přijetím zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, došlo k uzákonění neoprávněného majetkového daru církvím a náboženským organizacím, především římskokatolické církvi. Ten spočívá ve vydávání majetku, který tyto církve a náboženské organizace prokazatelně historicky nikdy nevlastnily, nýbrž jej pouze v určitém historickém období měly ve správě či držbě."
Řekl Stanislav Grospič z KSČM.

Tím se řeší jak autorova otázka z titulku tak stále opakovaný problém blogerů aktualně, jestli je koho volit a jestli vůbec chodit k volbám.
Odpověď v obou případech ano. Ne ANO.
06. 09. 2013 | 17:51

zasMeňo napsal(a):

Prosím, přestaňte žonglovat s majetky a vzpomeňte na původní poslání církve Ježíšovy, kterou chcete taky reprezentovat. Raději se prosím zasaďte o mírové urovnání v Sýrii, bez další eskalace napětí ze strany západních mocností !
06. 09. 2013 | 17:51

Luba napsal(a):

fafnir,
nesmíte zapomínat, že se Karel IV. stal horlivým katolíkem až po těžkém úrazu hlavy.

"Na Karlově kostře objevil profesor Vlček celou řadu vyhojených poranění. Nejvážnější byl zřejmě úraz na krční páteři, který vznikl po tupém úderu vedeném velikou silou na levou polovinu krku.

Tuto ránu mohl způsobit dřevec, kterým se Karlův protivník do králova krku při turnajovém nájezdu strefil, ale ještě spíš to zavinil pád z koně na tvrdou podložku, přičemž došlo k páčení krku o okraj okruží, což byla součást brnění. ...

Došlo k poškození krčního svalstva, zhmoždění výběžků krčních obratlů, výronu krve a současně byla postižena mícha - to znamená její pohmoždění a krvácení za současného otřesu mozku.

To všechno a ještě následně proběhlý zánět míšních kanálů způsobilo pravděpodobně v Karlových čtyřiatřiceti letech dočasné ochrnutí všech čtyři končetin. "K tomuto poranění krční páteře," uvádí prof. Emanuel Vlček, "lze dobře zařadit i vyhojené zlomeniny obou kloubních výběžků a bradové části dolní královy čelisti."

Zatímco tupých poranění našel profesor Vlček na Karlově lebce tolik, že je snad ani nepočítal, sečné zranění tam objevil jedno. Zato pořádné. Bylo natolik pořádné, že způsobilo mírný rozestup pravostranného nosočelního lebečního švu v šířce dvou milimetrů a v délce skoro tří centimetrů. Následkem té sečné rány došlo k mírnému vyhnutí nosních kostí doleva. ... Kromě jizvy po této ráně (asi mečem) musel mít Karel v krajině obou obočí menší jizvy, které vznikly po tupých nebo tržných poraněních."

Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/128604
06. 09. 2013 | 17:51

HELA napsal(a):

Martine, přestaňte se užírat svou nenávistí a závistí. Budete mít šťastnější život.
06. 09. 2013 | 17:54

HELA napsal(a):

Jejich starosti

To že řekl Grospič ? A víte co znamená "grospič" v překladu?
06. 09. 2013 | 17:57

patriot napsal(a):

Okradení státu církvemi:

Církve mají v majetcích a penězích dostat 150 miliard, přičemž tzv. duchovních je cca 4200.

Na jednoho velebníčka, včetně Duky, tedy připadá 35 milionů.

A to nepočítám platy, které „služebníci boží“ od státu vždy dostávali a stále dostávají.
06. 09. 2013 | 17:58

moje starost: referendum napsal(a):

PS. To "vykoupení" znamená, že za prostředky z mých daní bolševik zcela sprostě a svévolně 40 let živil flanďáky a opatřoval Plojharovi nezletilé dívenky.
Jestli byl Plojhar nebo bude Duka vykoupen je otázka mimo moje zorné pole. Nevíme a vědět nebudeme.
Co dělat s těmi pozemky a lesy je proti tomu zjevné. Vrátit státu, jak patří.
06. 09. 2013 | 17:59

Luba napsal(a):

fafnir,
to jo, ... ale vzhledem k tomu, že moslemíni žijí teprve ve 13. století, mají na určitou zpozdilost, dogmatičnost a fanatismus právo.

Ale věřit v neposkvrněné početí, svatou trojku, posmrtný ráj a něčí neomylnost ve století 21. ... tomu říkám zabedněnost!
06. 09. 2013 | 18:00

Viola napsal(a):

Lubo

Je třeba se hluboce, ale hodně hluboce zamyslet a neklouzat po povrchu, pak to jde pochopit. Chápat v jinotajích, abstraktně.
06. 09. 2013 | 18:05

Luba napsal(a):

"Je třeba se hluboce, ale hodně hluboce zamyslet"

Violo,
to jo. Třeba holubům to jde náramně.

Holubi,
poslední naděje církve katolické!

Škoda,
že je raději pečené ...

"... Člověk není jediný živočich, který nachází souvislosti i tam, kde nejsou.

Škodolibý Skinner přišel s rafinovanou obměnou svého výzkumného zařízení. Modifikovaný Skinnerův box dávkoval pamlsky v pravidelných časových intervalech, bez ohledu na to, co zvíře dělalo. Kauzální souvislost mezi chováním a odměnou byla přerušena. Vysvětlete ale něco takového holubovi.

Chudák holub zavřený do klece se rozhlíží a zkoumá, kudy by se dostal ven. Bing, do klece padne pamlsek. Detektor souvislostí v holubově mozku začíná signalizovat a holubovo chování před dodáním pamlsku je identifikováno jako možná příčina odměny.

Netrvalo dlouho a zvířata vyvinula komplikované vzorce chování, kterými se snažila navodit odměnu. Jeden holub se točil proti směru hodinových ručiček, jiný se kýval ze strany na stranu, další ukazoval hlavou do rohu klece, čtvrtý jako by hlavou nadzvedával pomyslnou překážku.

Holub detegoval souvislost, která neexistovala – falešně si spojil chování s odměnou. Odměnu by však holub dostal, i kdyby nedělal nic nebo dělal něco úplně jiného.

Skinner nazval tento jev pověrčivé chování.

Protože nebyla mezi chováním a odměnou žádná souvislost, pověrčivé chování nezůstávalo konstantní, ale plynule se vyvíjelo.

Například holub, který otáčel hlavou do rohu klece, jí začal otáčet stále energičtěji až do stadia, kdy se začal otáčet celý, a nakonec se otáčel a dělal několik kroků.

Původní rituál nebyl odměněn, proto jej holub zintenzivnil, začal se více otáčet. Když opět nedostal odměnu a rozhlížel se, co se děje, najednou bing, do klece padne další pamlsek.

A co se v takové situaci stane?
Jednoznačně to musí znamenat, že pamlsek vyvolá kombinace starého a nového chování."

http://www.vesmir.cz/clanek/kauzalita-povery-a-medicina
06. 09. 2013 | 18:16

Viola napsal(a):

Lubo

holubům snad nikdo nepředčítal Bibli. A i kdyby předčítal, jak byste poznal, že porozuměli. Srovnávat víru v Boha s příděly žrádla za cokoli nelze. Popsal jste jen vznik pověry, nic jiného. Lepší by bylo třeba sledovat věřící, co mají psy a chodí s něma do kostela, unás to asi ještě není, ale někde je a lidé popisují, jak psi nábožně sledují obřad a neruší, no možná je to výchovou od těch věřících.
06. 09. 2013 | 18:23

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

Luba 17:51

Karel IV? katolíkem? zopakujte si, prosím dějepis. za jeho doby neexistovalo rozdělení na katolictví a to ostatní. a že by se stal "katolíkem" až poté, co utrpěl takové či onaké zranění? ježišmarjá!!!
nejslavnější a nejvlivnější Lucemburk založil svůj vzestup mj na horlivém křesťanství a sbírání svatých ostatků, to je známá věc, ale kdyby se osobně a dobře ne(po)znal s jistým Pierre de Rosieres (pozdějším papežem Klementem)jeho cesta k mocenským triumfům nebyla snad ani možná...
06. 09. 2013 | 18:28

Luba napsal(a):

Violo,
věřící lidé fungují na stejném principu, jako věřící holubi.

Lidé, kteří si neosvojili dovednost kritického myšlení, jsou proto různými vykuky všelijak zneužitelní. Např. Dukou.
06. 09. 2013 | 18:29

Luba napsal(a):

Vire,
katolíky byli kdys všickni.

Neboť: Od počátku se křesťanská církev vnímala jako katolická (všeobecná)

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_c%C3%ADrkve

A jelikož je pro katolictví typická ona modloslužba s množstvím rozličných serepetiček, cingrlátek, kostiček a lebčiček - jako fanatický ostatkář byl Karel IV., vylízavší se z polytraumatu, nepochybně katolíkem na kvadrát.
06. 09. 2013 | 18:37

šebány napsal(a):

Trestu božímu Duko neuniknete protože lžete a kdo lže ten krade . Nechat si podvodně schválit restituce a s vystrčeným pupkem říkat lidem lůza , krýt pedofilní kamarády to vám štěstí nepřinese a vašemu hloupému spolku taky ne. Za pár let se ukáže co znamenalo vydávání majetku a kdo z toho má nejvíc. Evangelíci jsou jinačí kabrňáci protože se doopravdy starají a navíc nemají Vaši pověst
06. 09. 2013 | 18:46

autorovi napsal(a):

to Dominik Duka: ROZLIŠUJU:
NELZE "NAVRACET" majetek, který byl církvi "odňat" v rámci pozemkových reforem v letech 1919 či 1947.
NELZE "NAVRACET" majetek "církvím", které před r.1989 neexistovaly.

Jsem ráda, že jste, milý Dominiku, alespoň přiznal, že "tomu "navracení" nerozumíte".
Na Vám vrácený "majete" se již těší nejrůznější firmy, eSeROčka a lobbisté, aby ho stačili "vyprat" na nejrůznějších "byznys plánech".
Bude to taková novější "Kupónová privatizace".

Při Bohu Všemohoucímu, jak se Vám, Dominiko Duko, daří naplňovat přikázání "NEPOKRADEŠ"?
06. 09. 2013 | 18:50

Platan napsal(a):

DOMINIK DUKA:

"Církev ve skutečnosti nebude restituovat žádný majetek. Získají ho jednotlivé farnosti, diecéze nebo řeholní řády a kongregace."

Pane Duko, říkáte, že nejste ekonom a zjevně nejste ani právník. Ale mohl byste si ten zákon aspoň přečíst (a neměl byste předpokládat, že tak neučiní "lúza")...

Předpis č. 428/2012 Sb.Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi...

HLAVA II
VYDÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM

§ 3
Oprávněné osoby

OPRÁVNĚNOU OSOBOU je

a) REGISTROVANÁ CÍRKEV a náboženská společnost,

b) právnická osoba zřízená nebo založená jako součást
registrované církve a náboženské společnosti,

c) právnická osoba zřízená nebo založená za účelem
podpory činnosti registrované církve a náboženské
společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním,
zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním
účelům,

d) Náboženská matice,
za podmínky, že v rozhodném období utrpěla tato
osoba nebo její právní předchůdce majetkovou křivdu
v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5.
06. 09. 2013 | 18:55

Martin1 napsal(a):

Pane Duka, ty restituce vás dorazí, uvidíte! Pokud se krize prohloubí, tak budu litovat ty kostely. Dejte na má prorocká slova.
06. 09. 2013 | 18:56

au napsal(a):

Co s církevním majetkem?
Vrátit státu a pokorně, na kolenou poprosit lidi, aby církvi a všem kněžím, mnichům, jeptiškám, jáhnům atd. jejich hamižnost a nenažranost odpustili.

Pamatuju dobu, kdy lidé před dvaceti lety klekali na kolena s prosbou o požehnání, když potkali na ulici kněze. Dneska si nanejvýš odplivnou.
Vinu na tom, že si už netroufám chodit do kostela, protože se před lidmi stydím, nenese jen Duka, ale nenasytný teřich celé katolické církve.
06. 09. 2013 | 18:58

serepetičky, na ty mně užije napsal(a):

Obecná církev římského ritu taky pěstovala lidovou zálibu v morytátech o tom, jak ze svatých vytahovali střeva vratidlem, pannám usekávali zrzavé kebule a tak furt.
Člověk se réglrecht zasnil.

Dřív, když za bolševika býval vstup do kostela bez zábran a zadarmo (někde o tom myslím Jehošua mluví, jak maj přijít), pěkně to tam vonělo kadidlem. To první správa někde kradla (v Damašku nebo Bejrútu) a svým oblíbencům mezi kostelníky přidělovala, dnes na to Duka nedá ani fufník.
06. 09. 2013 | 19:00

Platan napsal(a):

DOMINIK DUKA:

"Vždyť podle výzkumu CVVM považuje jen 29% dotázaných zabavení majetku církvím po roce 1948 za spravedlivé."

A kolik % dotázaných považuje "církevní restituce" za nespravedlivé, byste tam, pane Duko, neměl...
:-)
06. 09. 2013 | 19:04

dalimír milující mír napsal(a):

Dobrý den pane kardinále vážíme si toho moc že Vy takový věhlasný prelát jste podstoupil jistě pro Vás ponižující diskuzi na serveru aktualně.cz ! Ale uvědomte si jako hluboce věřící člověk v boha jak žil svůj život JEŽÍŠ KRISTUS a jak ho žijete vy všichni představení církve římskokatolické ! Podle písma svatého byl pan Ježíš velmi skromný člověk a to ho právě ctilo !Nikdy nezatoužil po majetku který by se vymykal z normálu! Dával nejlepší příklad ostatním lidem a generacim na celém světě po již dva tisíce let ! Obyčejní lidé na něj nikdy nezapomenou ,jejich víra v něj nikdy nepohasne ! Jeho skromnost byla příkladná ! Jaké ponaučení by si měla s Kristova života vzít vaše církev to sám jistě víte ,jako nejvyšší náš český pastýř ! Proto jděte a podporujte obyčné lidi nebo plebs jak jste je někde nazval ! Pomáhejte chudákům a bezdomovcům kde se jen dá ! Váš pán vše sleduje a znamená si to pro poslední soud ! Pane kardinále Duko nakonec Vám ještě musím poděkovat za správnou volbu papeže Františka ! Je to sympatický a jistě dobrosrdečný člověk ! Také je ze země kde se rodí velcí revolucionáři jako např. Ernesto Che Guevara ! Čest jeho památce ! Budte všichni římskokatoličtí preláti skromní a učte to s kazatelen také své ovečky ! Děkuji moc za váš vstup do diskuze s obyčejným lidem ! Stále a pevné zdraví Vám pane kardinále přeje Dalimír milující mír
06. 09. 2013 | 19:26

muromec napsal(a):

Já bych měl návrh. Z nově nabytého mamonu by měla církev hlavně pořídit pro všechny kněze takové stoly jaký měl František z Asisi. V desce byl udělán asi metrový půlkruhový výřez, aby se tam světec mohl zapasovat se svým obrovským břichem, a měl to blíže k dobrotám a k vínu na stole. Proč by si teď taky nedopřáli, když mají za co?
06. 09. 2013 | 19:27

Scarabeus napsal(a):

Jaroslav Duka:

"smluvní dohodě o vyplacení finanční kompenzace za zabavený majetek, který není možný navrátit"

Jiné druhy restituentů nedostaly nic, pokud šlo o pozemky, tak restituent mohl požádat Pozemkový fond ČR o náhradní pozemek jinde.

"konec financování církví ze státního rozpočtu"

Konec financování církví ze státního rozpočtu měl nastat vzápětí po pádu komunistické diktatury.

"dohodě o odluce státu a církví"

O odluce? Stát a církve, zvláště stát a církev katolická nejsou odlučovány, ale spojovány.

Pokud vedení katolické církve zjistí, že jí bude vrácen majetek, který vlastnila k 25.2.1948, ale který byl za 2. svět. války zabaven židům/Židům nacisty, tak si takový majetek ponechá, nebo jej předá vlastníkovi/vlastníkům(potomkům/příbuzným vlastníka), kterému/kterým byl majetek nacisty zabaven?

ad příspěvek 06.09.2013 16:44

Máte pravdu v tom, že počet věřících se špatně počítá, záleží na tom z kterého zdroje se vychází. Když z přibližné statistiky 'kolik lidí přišlo na půlnoční', kdy vstup byl zdarma(pravda a zároveň ironie), tak je věřících u nás velmi mnoho.

ad příspěvek 06.09.2013 16:52

"Dokladem budiž církevní školy, ale také pražské arcibiskupství, kde pracuje mnoho nevěřících a jinak smýšlejících lidí."

... ovšem v nižších funkcích, věřící má při přijetí do zaměstnání přednost.

"jednom pražském církevním hospici strávil poslední dny se svou umírající manželkou i proslulý, proticírkevně zaměřený normalizační redaktor Jaroslav Kojzar - a péči označil za vynikající"

A nebyl soudruh Kojzar(s manželkou) do církevního hospicu přijat právě pro svou nechvalnou proslulost, tak jako Augustín Husák, známý pod jménem Gustáv Husák, dostal poslední pomazání přímo od šéfa slovenské pobočky katolické církve Jána Sokola.

Hospic už voličům sliboval katolík Miroslav Kalousek, že prý až budeme umírat v hospicu, tak nám bude jedno kdo hospic vlastní ..... a vláda katolíka M. Kalouska dopadla např. takto(v odkazu).
http://www.novinky.cz/finance/311905-postizena-zena-se-naucila-mluvit-pres-hadicku-stat-ji-snizil-davky.html
06. 09. 2013 | 19:27

čtenář napsal(a):

Platan
Jako se stalo obyčejem, zdejší osazenstvo se zase pustilo s gustem do pana kardinála. Nic nepomohlo vysvětlení, nic nepomáhá další vysvětlování, je vidět, že se u nás snižuje vzdělanost a schopnost chápání psaného i mluveného textu. Napsal bych: pan kardinál háže perly......
06. 09. 2013 | 19:28

Martin1 napsal(a):

Pane Duka, náš lid je zde dobrý, vlídný a pohostinný a vždy správně ukázal cestu do Říma bloudícím poutníkům, ale neptejte se, když jsem se nedávno zase zeptal, kam a kudy mám jít? Co se změnilo v této krajině? Lid prostý si stěžuje, že jim kdosi ukradl strdí a to je prý důvodem, že na nás . . .
06. 09. 2013 | 19:31

Scarabeus napsal(a):

Platan:

Při průzkumu veřejného mínění, stejně tak při referendu, záleží na výběru otázky/otázek, otázky vybírá zadavatel ... kdo to asi, v tomto konkrétním případě, byl?
06. 09. 2013 | 19:35

zle matičko zle, alkoholik miloš zde napsal(a):

já vím, kde vzít peníze na církevní restituce. sebrat všem estébákum výsluhy a tučné duchody, zabavit přelistopadovým komunistickým funkcionářům majetek, chaty na orlíku a v krkonoších atd. at platí komunisti ze svého, co ukradli.
06. 09. 2013 | 19:36

Martin1 napsal(a):

čtenář 19:28
"Napsal bych: pan kardinál háže perly"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ne, ne, ty nehází, ty nám byly ukradeny a vyměněny za svěcenou vodu a nyní jsou dobře schovány a další budou ještě 40 - 50 let přibývat.
06. 09. 2013 | 19:37

ještě poznáte furianty napsal(a):

Na strdí mi osobně nikdy zvlášť nesešlo.
Ale lípu fráterníkum? Nikdy!
06. 09. 2013 | 19:39

čtenář napsal(a):

Martin1
Vy mluvíte z cesty.
06. 09. 2013 | 19:39

Scarabeus napsal(a):

Martin1:

... a státu, tzn. nám všem, zbude toto(v odkazu). :-(
http://www.verejnydluh.cz/
06. 09. 2013 | 19:40

Martin1 napsal(a):

čtenář 19:39
Ano, všichni jsme na cestě, někdo má ušoupané podrážky a druhý ve zlatě a na kočáru těm dole v prachu sem tam nějakou kapku vody utrousí a pak zase rychle mizí v dáli.
06. 09. 2013 | 19:43

zemedelec napsal(a):

Něco ještě přidám.
V současné době,už si nelze hrát na to,že je cirkev nad stát,ono to v křesťanských zemích nefunguje.V muslimských zemích,kde o všem rozhodují jejich náboženští vládci,tak to nejsme schopni pochopit,co se tam děje.
06. 09. 2013 | 19:44

matičko skákavá napsal(a):

hovene
Kdyby vám ti estébáci a funkcionáři nebyli uspořádali velké lalulá s cinkáním klíči, zpíval byste si každodenně v sedm večer uvědoměle kupředu levá, my chceme chlebá.. Dodnes.
Vy byste na privatizační puč nepřipadl do smtě smrťoucí, při své inteligenci, jak říkával Vlasta Burian. Pravý tatínek vegetariánského písničkáře, jak tu někteří tvrdí.
Nu což, možné to je.
06. 09. 2013 | 19:46

Martin napsal(a):

HELA: Já se neužírám, jen uvádím věci na pravou míru.
Užírat se budete Vy, až zjistíte kam se v církvi budou ztrácet peníze z prodejte těchto restituovaných majetků.
06. 09. 2013 | 19:52

čtenář napsal(a):

Scarabeus a spol.
Zase ty vaše plky a nesmysly, hlavně si kopnout do pana kardinála.Opět musím opakovat - chce to chápat psaný text. Je to těžké, když sem dá pan kard. dokonce dvojí vysvětlení a malý český závistníček a nevzdělanec musí házet humus. Ale ten se vrací zpátky na vás, malí čeští závistníci. Už to bylo všecko tolikrát vysvětleno,tolikrát předžvýkáno. Není to už o nepochopení, ale o škodolibosti, moci urazit a ponížit českého primase. To ale ovšem říká něco ošklivého o vás, autorech nesmyslů. Morálním vítězem vždycky bude pan kardinál.
06. 09. 2013 | 19:54

čtenář napsal(a):

Martin1
VždyŤ to píšu - mluvíte z cesty......
06. 09. 2013 | 19:57

gaia napsal(a):

o nás a bez nás započala novodobá Bílá hora a proces rekatolizace zemí českých, avšak na tom si vylámal zuby i Ferda habsburský, jeho vnuk Rudolf II. musel ustoupit a podepsat Českou konfesi, zaručující práva vyznavačůn jiných náboiženství a pak ta 30. letá válka o náboženské svobody, to bylo taky sadomaso, ještě štěstí, že tenkrát neměli drony peršingy a tomahawky dnes díky prelátům stejně skončí civilzace v náboženských válkách, šíbři sedící v parlamentu a holedbající se vylhanou 101 převahou, podplacení Vatikánem a prolezlí korupcí, co schválíli ty restituce nakonec přijdou o své nepoctivě a zloradně nabyté majetky v těch válkách, což bude pro ně největší trest.
06. 09. 2013 | 19:59

Platan napsal(a):

čtenář:

Já vás chápu, pravda je někdy zatraceně nepříjemná...

Pan Duka napsal, že církve nebudou nic restituovat. Zákon ale uvádí církve na prvním místě mezi oprávněnými osobami, což je, s prominutím, s "perlami" od pana Duky v jistém rozporu. Pokud to nechápete, sám tím přisvědčujete svému poznatku, „že se u nás snižuje vzdělanost a schopnost chápání psaného i mluveného textu“...

Dále se můžeme dočíst v citovaném rozhovoru:

LN Kdo bude spravovat finanční náhradu?

Bude spravována centrálně, při České biskupské konferenci vznikne centrální aparát. Některé farnosti ale budou chtít řešit své věci přímo u sebe, což bude také možné.

Takže finanční náhrada bude v rukách orgánu katolické církve v České republice. Pan Duka nám tedy sám předkládá text, který ho usvědčuje (v lepším případě) z omylu…
06. 09. 2013 | 20:00

gaia napsal(a):

čtenář

to vím, že bude Duka vítězem a bude si mnout břicho, jak s námi vydupal, celá jedna generace dnes maturujících dětí mu bude celý produktivní život přispívat na bůh ví co, nebudou mít žádnou budoucnost a peníze na rodinu, své děti a na svůj život, nakonec je nechají zhebnout v hospici, kde nebude lékařská péče, jen je nějaký náboženský fanatik bude hladit ne ruce, jako to dělala matka Tereza, sama však umírat šla do soukromé nemocnice v Kalkatě, vlastní hospic pro ni byl fuj, stejně to bude s Dukou, pohrden církevním hospicem a pomaže do Střešovic nebo na Homolku, vsaďte se.
06. 09. 2013 | 20:04

Platan napsal(a):

čtenář napsal(a):
... Morálním vítězem vždycky bude pan kardinál.

AMEN !

P.s.
Čtenáři, opravdu jste přesvědčen, že panu kardinálovi pomáháte...?
:-)
06. 09. 2013 | 20:07

libera me napsal(a):

Vykopnutí Bertoneho možná opravdu něco znamenalo.
Nejvyšší generál jezuitů se dal slyšet, že Spojené státy jsou na nejlepší cestě udělat příšernou chybu, která uvrhne svět do barbarství.
Donedavna se reprezentant jezuitů v Sýrii extrémně angažoval na straně povstalců, než ho alkájdisti unesli a podřízli.
06. 09. 2013 | 20:20

Platan napsal(a):

gaia:

S těmi hospici bych byl opatrnější... Sám jsem byl velmi rád, když se mi tam podařilo dostat mou mámu, která už žádnou odbornou lékařskou péči nepotřebovala. Na rozdíl od nemocnice se jí tam ale dostalo klidu a vlídné a citlivé péče. Proto bych také byl pro, aby stát taková zařízení, jako jsou hospice, štědře podporoval. Nikoliv ale formou "generálního daru církvím" nad jehož využitím nebude mít stát žádnou kontrolu.
06. 09. 2013 | 20:21

Libertad napsal(a):

Pane DUKO, nevíte proč kdykoliv vidím Vaši fotografii, vidím člena svaté inkvizice? Skutečně tak odpornou vizáž jako máte Vy, jsem již dlouho neviděl (vyměnte si -prosím pěkně- tu fotografii). Ta nadřazenost, která je vidět z Vaší fotky, fakt Vaší církvi nepomáhá. Nedivím se, že v 16 stoleté 90% obyvatel byli protestanti.

Bez pozdravu, ale v nadějí, že jednou budete žít pod mostem (nic jste nikdy nevytvořil je na tak mluvíte). (Znám expresivnější výraz, ale nechci dát záminku ke smazání).

Sidonio Libertad

P.S. jste odpudivější než čelní reprezentanti ČSSD=KSČ "B"
06. 09. 2013 | 20:23

gaia napsal(a):

Platan

proč by měl stát podporovat církevní hospice? Proč by neměly být hospice a tečka?
Ležet pod křížem v období, kdy už se člověk nemůže nijak bránit a vzepřít nemusí dělat vyznavačům jiných náboženství dobře.
Je to stejné, jako kdyby nekuřák musel obývat pokoj s kuřáky.
06. 09. 2013 | 20:29

gaia napsal(a):

Libertad

Graubner taky , společně s Dukou vypadá jak karikatura preláta od režiséra Vávry.
Nevím, jak na to ten geniální režisér v 50. letech přišel, že když měl ve filmové zkratce zpodobnit proradné a úlisné preláty, dal jim podobu Duky a Graubnera?

Dokázal byste to vysvětlit?
06. 09. 2013 | 20:31

čtenář napsal(a):

Platan
Panu kardinálovi nemusím pomáhat. Ani nevím jak. Jenom se mi příčí pořád dokola číst nesmysly a výmysly. Pořád dokola vyvracené, vysvětlené. Průměrný člověk pochopí, o čem majetkové narovnání je.
Církev není přímým příjemcem. Jsou to farnosti, řády, společnosti., Lidé nežijící v církvích, netušící, jak církve fungují, píšou pořád dokola nesmysly. Je pravda, že už mě to nebaví. Reakce lidí jsou pořád stejně stupidní. Nepřijímající žádné vysvětlení. Třeba že církve nedostaly ještě nic, církve bohaté nejsou. Teda ani preláti, kteří nejvíce leží všem v žaludku. Pokud si někdo myslí, že věřící dostanou miliony - to už je opravdu jednoduchost 1.řádu.
06. 09. 2013 | 20:34

čtenář napsal(a):

gaia
Hospice podporuje stát proto, že církev nemá na ně prostředky. Pracovníci se snaží shánět sponzory. Nevracený majetek nemůže sloužit. Chápete?
06. 09. 2013 | 20:37

gaia napsal(a):

čtenář

věřící miliony nedostanou, to my víme, dostanou je církve. A dostanou miliardy. Konkrétně 140 miliard ze SR za 30 let.+ nemovitosti darem navrch.
06. 09. 2013 | 20:39

čtenář napsal(a):

Libertad
Vy jste přesně ten, o kterém píšu. Je jedno z jakého důvodu, ale je dobře si do preláta kopnout a urazit ho. ŽE???
06. 09. 2013 | 20:40

gaia napsal(a):

čtenář

proč by hospice měly být církevní? Někdo nechce ležet pod křížem před smrtí, jako nekuřáka obtěžuje sdílet místnost s kuřákem.

Kam mají ti nevyznavači kříže chodit umírat? Výkony stejně platí zdravotní pojišťovna, proč jsou nevyznavači kříže , ač platí pojištění stejně jako ti druzí, tak znevýhodněni?
06. 09. 2013 | 20:42

gaia napsal(a):

čtenáři

není na důchody, není na školství, není na zdravotnictví, není na sociální dávky, na programy pro chudé, proč na preláty je a ještě tolik?
Češi jsou nejateističtějším národem v Evropě, ale restituce mají nejvelkorysejší z postkomunistických zemí. Dokážete to vysvětlit? Ani většinově věřící Polsko takové restituce nemělo.A i tak církev leze tam lidem na nervy tím, že chce dpo všeho kafrat.
06. 09. 2013 | 20:47

Platan napsal(a):

čtenář napsal(a):
Církev není přímým příjemcem. Jsou to farnosti, řády, společnosti., Lidé nežijící v církvích, netušící, jak církve fungují, píšou pořád dokola nesmysly.

Rád se nechám poučit... Takže třeba náklady na provoz centrálních církevních orgánů se podle vás hradí přes farnosti, řády, společnosti?
06. 09. 2013 | 20:48

Pepe napsal(a):

Vážený pane Platane,

svojí poznámkou jste dokázal, že nejste schopný ani číst. Pan kardinál hovoří o správě navráceného (restituovaného) majetku. V prvním diskuzním příspěvku pak upozorňuje, že majetkové narovnání mezi státem a církvemi má tři části: restituci toho co navrátit lze, FINANČNÍ kompenzaci na majetek, který navrátit nelze a odluku. Ve svém textu také pan kardinál píše o tom, že finanční náhrada bude přerozdělovaná prostřednictvím fondu, aby i se dostalo i na chudší diecéze.

Má otázka na Vás tedy je: Umíte číst a rozumět psanému? Nebo se ztrapňujete dobrovolně?
06. 09. 2013 | 20:58

čtenář napsal(a):

gaia
Píšete hloupost. Majetek církví odhadli na nějaké miliardy. Katol. církvi připadá nejvíce. Majetek, který nelze vrátit, byl odhadnut, bude vyplacen.Školy, nemocnice, různé obecní stavby, sídliště. Majetek církví celou dobu generuje nějaký užitek. Takže nic extra státní rozpočet nezatíží, ročně asi 2mld. Solárníci by z vás měli radost.
Přesně miliardy znáte lépe než já. Píšete to pořád dokola. Celková suma 140mld dělá splacené budovy a lesy PLUS to, co se bude vyplácet po dobu 30let. Těch 140mld nikdo na ruku nedostane. Pan kardinál už vůbec ne. Najděte si platy biskupů a kněží. Každý má svůj malý plat. Majetek církví geneŕuje majetek. Malou část dostanou jako platy. Nic jim nedáváte vy, ale výnos z círk. majetku. Každý kněz a biskup či kardinál má stále stejné oblečení, jeden pečetní prsten a jeden kříž. To je všecko "zlato". V chrámech je stejná výzdoba někdy staletí. Pouze se udržuje. Na většinu oprav vybírají věřící. Nevím, co už napsat, aby vás ti preláti nelákali k nadávkám. Vadí mi, když se nadává bezdůvodně. Komukoliv. Než na něco nadávám, nastuduju to. Aspoň trošku.
06. 09. 2013 | 21:03

Platan napsal(a):

gaia napsal(a):

proč by hospice měly být církevní? Někdo nechce ležet pod křížem před smrtí, jako nekuřáka obtěžuje sdílet místnost s kuřákem.

Hospice nemusejí být církevní. Pokud je ale církve zakládají, tak to považuji za záslužné a hodné podpory. Pokud založíte a budete provozovat dobrý hospic vy, máte také mou podporu. A můžete tam mít na stěnách třeba paroží... :-)
06. 09. 2013 | 21:03

ld napsal(a):

gaia,

to je jednoduché. Ty katolické hospice zde zůstanou, nezmizí. Což se rozhodně nedá říci o institucích, které měli opečovávat Šnajdři, Julínci, Hégři...Takže se klidně zpěčujte katolickému kříži, míst tam bude nedostatek. Ono moc alternativ ani nebude.
06. 09. 2013 | 21:07

fafnir napsal(a):

gaia
když se tak statně oháníte Bílou Horou,tak na čí pak straně stála echt vlastenka gaia.Z kontextu lze soudit,že na straně Němce Fridricha Falckého.
06. 09. 2013 | 21:08

čtenář napsal(a):

Platan
Nějak nevím, co myslíte těmi" náklady na provoz centrálních církevních orgánů" Co to je? Kde to je?
06. 09. 2013 | 21:15

čtenář napsal(a):

Platan
Hospice u nás založila v křesťanském duchu katolička MUDr. Marie Svatošová. Kdyby je pracně nevybojovala, ani byste netušili, že hospice existují. Křesťanského ducha v nich personál udržuje, stará se s láskou o všechny. Na pokojích jsou kříže, protože tam patří.
06. 09. 2013 | 21:21

Platan napsal(a):

Vážený pane Pepo,

Pan kardinál hovoří o tom, že „církev ve skutečnosti nebude restituovat žádný majetek“. Přitom jsou ale církve v zákoně jmenovány na prvním místě mezi oprávněnými osobami (Hlava II – VYDÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM). V tom je jistý rozpor. Vím, že se poněkud opakuji, ale co se dá dělat, snad to nakonec pochopíte i vy… Jak s těmi penězi, které církve dostanou, budou nakládat, zdali je třeba budou přerozdělovat mezi chudší diecéze, to je jiná věc a to už také bude zcela v jejich režii. Nepopiratelným faktem zůstává, že CÍRKVE BUDOU RESTITUOVAT MAJETEK, což pan kardinál Duka popírá.

Pokud se mě ptáte, zdali umím rozumět psanému, mohu odpovědět, že se o to přinejmenším snažím. Já bych si dovolil se vás zeptat, zdali třeba umíte rozumět anglicky?
06. 09. 2013 | 21:33

Platan napsal(a):

čtenář napsal(a):
Platan
Nějak nevím, co myslíte těmi" náklady na provoz centrálních církevních orgánů" Co to je? Kde to je?

Tak třeba výdaje na benzín pro auto pana kardinála.
06. 09. 2013 | 21:36

Ateista napsal(a):

Dominik Duka:

Já to hodnotím jako puhá slova bez jakékoliv garance.
upozorňuji na to, že církev rozprodávala majetek např. v Plzni a širokém okolí. Totéž platí pro mnoho dalších míst v ČR. Jak si tedy můžete napsat, že bude církev majetek spravovat?

Další nesmysl, který jste napsal, jednoduše spočívá v tom, že údajně majetek nebude patřit cíkrvi jako takové, ale jednotlivým farnostem. Každá farnost spadá pod nějakou diecézi, resp. celou tu katolickou církev, tak jak to tedy můžete napsat?

Mnoho vašeho údajného majetku bylo zabaveno už v dobách prezidetna T. G. M. a vy o tento majetek žádáte taky. Navíc ze samotného principu vaší církve nemohl a nemůže být nikdy tvořen zisk, pak samozřejmě zůstává otázkou, jak mohla katolická církev vůbec k nějakému majetku přijít?

Odlišné názory, resp. postoje jsou na církevních školách potlačovány. Já budu jmenovat konkrétně KTF UK. Vyjádříte se k tomu?

A závěrem Vám na rovinu říkám, že existence Boha nebyla vědou nikdy prokázána! Jste si toho vědom?
06. 09. 2013 | 21:38

MiT napsal(a):

to Patriot
státních zaměstnanců je x
HDP je y
proto má každý státní zaměstnanec roční plat
y / x
tz p...
Mit
06. 09. 2013 | 21:41

Platan napsal(a):

čtenář napsal(a):

Co se týče hospiců, zdá se, že tady mezi námi panuje vzácná shoda... :-)
06. 09. 2013 | 21:42

Medikolog napsal(a):

Čtenář,

kříže patří k ostatním mučícím a popravčím instrumentům do muzea tortury například. Nebo jste viděl ctitelky/le dr. Horákové, nebo obdivovatele Hepnarové, že by nosili kolem krku maličkou ŠIBENIČKU S VISELCEM? Morbidní.
06. 09. 2013 | 21:49

čtenář napsal(a):

Platan
Na hospicech není nic k nepochopení.
Výdaje na benzín pro pana kardinála platí patrně on sám. Jiný majetek nemá, než svůj plat. Arcibiskupský palác je přechodné bydliště pro kardinály už několik století. Pokud jako nejvyšší představitel řk církve má něco navíc, nevím. Třeba se ho zeptat. Náš farář si platí benzín také ze svého.
06. 09. 2013 | 21:51

čtenář napsal(a):

Medikolog
Pro křesťany je kříž znamením spásy člověka. Pokud v něm vidíte něco jiného, vaše věc. Křesťana by nikdy nic takového nenapadlo, protože Kristův kříž není předmětem posměchu a nesmyslných úvah.
06. 09. 2013 | 21:56

Ateista napsal(a):

čtenář:

On si ten Váš "Milovaný a "Ctihodný Pater" sice platí pohonné hmoty ze svého měsíčního platu, ale na ten plat se mu skládají občané! To je zásadní skutečnost. A jak to vrací? Iracionální službou svým několika málo ovečkám [...]
06. 09. 2013 | 22:04

čtenář napsal(a):

Ateista
Má typicky ateistické názory nesnášející odpor. Pokud má nějaká farnost majetek, který nepotřebuje, proč by ho nemohla prodat?Vy jim budete dávat souhlas? Nevím, jak jste na to přišel, že církev požaduje majetky, které jí nepatří. Jak to víte? Je jasné, že na každý kousek majetku musí být doklad, bezchybný. Jinak nedostane nikdo nic. Už mnohokrát opakováno -majetek darovali bohatí lidé, do klášterů majetek přinesly jeptišky jako své věno. Atd atd.
Nezdá se vám, že na katol. školách jsou potlačovány jiné názory. Nemyslím, že jsou potlačovány. Každý, kdo navštěvuje církevní školu, souhlasí s jejím programem. Souhlasí s katolickou výchovou. Kde je problém? Existenci Boha nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil. Důkazy Boží existence máte všude kolem sebe. Jenom zaslepený člověk to nevnímá.
06. 09. 2013 | 22:09

Platan napsal(a):

čtenář napsal(a):

"Na hospicech není nic k nepochopení."

Jak pro koho, z vlastní zkušenosti vím, že paradoxně někteří lékaři se těžko zbavují předsudků vůči hospicům.

"Výdaje na benzín pro pana kardinála platí patrně on sám."

Já myslím že ne.
06. 09. 2013 | 22:13

čtenář napsal(a):

Ateisto,
zadržovaný církevní majetek generuje za 60let tolik peněz, že nejen pan kardinál by se mohl vozit docela dlouho.O jeho ovečky nemějte péči. Pan kardinál si zaslouží úctu.
06. 09. 2013 | 22:14

Ateista napsal(a):

čtenář:

Žádné důkazy Boží existence nejsou, neexistují, nebyly zaznamenány. Uveďte tedy, co je pro vás osobně důkazem Boží existence.

Na KTF UK jsou mnohé názory věřících utlačovány. Zdůrazňuji to slovo - věřících. Nebavíme se tedy o nějakých postojích věřících nebo ateistů, ale o potlačování názorů mezi samotnými věřícími.

Některé žádosti obsahují pozemky, které sama církev prodala za první republiky nebo dokonce ještě za císaře! A nyní chce za ně finanční kompenzace.

A opravdu nerozumím tomu, proč mi píšete, že nějaká farnost nepotřebující určitý majetek ho prodá. Já jsem se vyjadřoval k tomu, co napsal D. Duka - že budou majetek spravovat a na konkrétním příkladě jsem ukázal, že tomu je doposud jinak, dochází k prodeji majetku.
06. 09. 2013 | 22:15

čtenář napsal(a):

Platan
Předsudky vůči hospicům jsou od lidí, kteří nic nevědí a často nechtějí znát to, co vytváří v hospicech onu atmosféru. Je to především láska k člověku. Především předsudky vůči církvi jsou příčinou nedorozumění. Církev tvoří konkrétní lidé. Ti mají určitou ideu.
Proč vás trápí benzín pro pana kardinála? Zeptejte se, možná i tady na blogu. Pan kardinál třeba zrovna přečte váš dotaz a odpoví. Už tady na nějaké dotazy reagoval.
06. 09. 2013 | 22:24

ld napsal(a):

ateista,

kardinál bere měsíčně cca 2500 Euro. Jako dřitel vatikánského pasu je placen z tohoto měšce. Volně interpretováno, je zaměstnancem Vatikánu. Vás tedy nestojí ani floka.
06. 09. 2013 | 22:29

ld napsal(a):

...držitel...
06. 09. 2013 | 22:30

čtenář napsal(a):

Ateista
Důkazem Boží existence je pro mě svět kolem mě. Dokonalost těla člověka. Přesně utvářené rostliny, zvířata, moře, krása hvězd a dokonalost Světa.
Není mi jasné, jak mohou být názory věřících utlačovány. Jak to poznáte?
Žádosti o majetek, který církvi nepatřil, těžko může někdo požadovat. Jak to tady píšete, majetek ani peníze nebudou vydány a hotovo. Oč vám teda jde? Není doloženo, nebude majetek.
Kard. Duka nemůže vědět o každé položce, která by se měla nebo neměla vracet. To je věcí každé farnosti. Ale o vracený majetek se určitě církev bude snažit starat. Po odluce by neměla z čeho žít. Zatím se nevrátilo téměř nic.
06. 09. 2013 | 22:38

Ládik!!! napsal(a):

Buďte dobrými správci majetku, ať vzkvétá. Komunisti dokázali jen plundrovat.
06. 09. 2013 | 22:41

Platan napsal(a):

čtenář napsal(a):
Především předsudky vůči církvi jsou příčinou nedorozumění.

A co takhle špetka sebereflexe by se nenašla...? :-)

"Benzín pro pana kardinála" mě nerápí. Pochybuji ale, že si platí ze svého náklady na provoz (nejen PHM) automobilu, kterým cestuje v rámci své "pracovní činnosi" třeba na Velehrad a pod.
Nu, když vy se za to přimlouváte, tak nám třeba pan kardinál skutečně odpoví... :-)
06. 09. 2013 | 22:42

Pradědek Čech napsal(a):

Faleš, faleš a zase faleš. Lži, polopravdy, demagogie. Touha po majetku. To je dnešní církev v Čechách. Jinde na světě by si to nemohla dovolit. Lidé by to nedovolili. Ale v Čechystánu je to normální. Trojice Kalousek, Nečas a Duka to zařídila a nikdo ani nepípl.

Byla odstartována obrovská pračka na peníze, nakradené za divoké privatizace a za tunelování státních prostředků a na špinavé peníze z Ruska a podobných zemí.

Požehnaná to země husitská.
06. 09. 2013 | 22:48

čtenář napsal(a):

Platan
Předsudky a neznalost. Lidé po éře socialismu ztratili povědomí o činnosti církví. Jsou teď už přesycení materiálním světem. Hodně lidí začíná hledat duchovno. Hlavně mladých lidí.
Výše reaguje "Id", že pan kardinál bere jako držitel vatikánského pasu 2500 euro. Jako zaměstnanec Vatikánu. Nevím, opisuju.
Takže o benzín se stará určitě sám.
06. 09. 2013 | 22:55

Ateista napsal(a):

čtenář:

Na KTF znám mnoho lidí osobně, stejně tak to prostředí tam a vím tedy, že k tomu dochází.

Dále píšete: "Důkazem Boží existence je pro mě svět kolem mě. Dokonalost těla člověka. Přesně utvářené rostliny, zvířata, moře, krása hvězd a dokonalost Světa."

Existece světa, resp. vesmíru není žádným důkazem existence Boha. To Vám prostě někdo řekl a vy jste to nekriticky a bez uvažování přijal.

Dále k tomu uvádím ještě drobnost, že lidské tělo (a nejen lidské) není dokonalé, krása hvězd je subjektivní hodnocení, které nelze nějak klasifikovat a ani definovat a napsat dokonalost světa je cynismus, zahrnujete - li do toho i lidskou společnost.
06. 09. 2013 | 22:59

Platan napsal(a):

čtenář
Řekl bych, že to vidíte poněkud jednostranně, ale to by bylo na dlouhou diskusi (s pochybnými vyhlídkami na nalezení nějaké shody)...

Já si myslím, že si pan arcibiskup benzín neplatí a že má také na služební cesty (což jsou v podstatě všechny jeho cesty) k dispozici řidiče, kterého si samozřejmě také sám neplatí.
06. 09. 2013 | 23:09

čtenář napsal(a):

Platan
Diskuse o benzínu pro pana kardinála je se mnou ztráta času. O tom nic nevím. Ani vědět nepotřebuju.
Horší, podstatně, je to, co se děje se solárníky. Tam se platí miliardy, tam je zakopaný pes. Ne nějaké majetkové narovnání.
06. 09. 2013 | 23:14

Platan napsal(a):

Opravji: pan Kardinál
06. 09. 2013 | 23:14

Platan napsal(a):

čtenář napsal(a):
Platan
Diskuse o benzínu pro pana kardinála je se mnou ztráta času. O tom nic nevím. Ani vědět nepotřebuju.

Dovolil bych si připomenout, že vy jste se mě ptal, co myslím těmi" náklady na provoz centrálních církevních orgánů" a já jsem vám chtěl dát příklad.
06. 09. 2013 | 23:20

čtenář napsal(a):

Ateista
A víte, že je mi vás líto? Nevidět krásu přírody, krásu člověka, dokonalost třeba jenom lidské ruky!!!! To je Boží práce. Váš cynismus s krásou kolem nás nejde dohromady. Člověk je obraz Boží.
KTF neznám, nebudu vám tedy nic vyvracet ani potvrzovat.
Dokonalost vesmíru svědčí o Boží lásce a dokonalosti. Víra v Boha je dar, který vám chybí. A já si tohoto daru cením více, než vy dokážete pochopit.
06. 09. 2013 | 23:23

čtenář napsal(a):

Platan
Správně,ptal jste se na něco pro mě neznámého. A díky za vysvětlení. Pro příště budu vědět, o čem je řeč.
06. 09. 2013 | 23:28

Pepe napsal(a):

Platane, kromě toho že neumíte číst, ani neznáte základy výrokové logiky.

Oprávněnou osobou je a) registrovaná církev NEBO b) právnická osoba zřízená jako součást církve NEBO c) právnická osoba zřízená jako podpůrná organizace NEBO c) náboženská matice.

Předmětem zakona, který citujete, je 17 církví a náboženských společností. Každá má jiný systém správy, ty menší jsou řízeny centrálně, ty větší, jako třeba Církev římskokatolická o které mluví pan kardinál, je administrativně členěna na farnosti a diecéze, které spravují majetek. A propos, pokud by to, co vy označujete za církev, mělo něco restituovat, tak by se jednalo o Českou biskupskou konferenci. Ne církev, ta snad ani u nás nemá právní subjektivitu.

Takže jak už jsem vám doporučil výše: běžte se ztrapňovat jinam, třeba na Parlamentní listy.
06. 09. 2013 | 23:30

baboka napsal(a):

Pane Duka já mám církev na háku. Vždy jsem byl dacan. Ale vy a pan Malý jste sympaťáci a fandím vám. Církevní majetek mám také na háku. Ale je fakt, že pokud se majetek vrátil církvi, tak už si ho nemohou přivlastnit Zemanovi kamárádi nebo někdo ze zahraničí.
06. 09. 2013 | 23:35

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Snůška zbožných přání,podaná nám najednou jako by z nebe spadla?Že se tato slova či aspoň jedno,neukázalo v předešlých blábolech???
Máme stále stejný názor,nechť je všelidové referendum k církevním restitucím a dle jeho výsledku se tato záležitost řeší!
Tím spíš může i jmenovaný autor článku pěkně a podrobně vypracovat s Boží pomocí přesný seznam nabytého nemovitého majetku,či-li katastrální přehled a dokumenty o nabytí a správě církve o něj!
To samé ostatní tzv. restituenti a ne,že jimi nejsou!
Rovněž,až případně referendum rozhodne o navrácení a to zákonné,nesmějí toto nikdy prodat soukromím osobám a cizincům!Vždy bude míti přednost stát-v podobě Městského úřadu,radnice,magistrát!A bude-li to navráceno,tak jedině za tzv. symbolickou korunu a nesmí to býti více zdevastováno než jak jim to bude předáno!!!Když ano,budou po právu a bez odvolání uvězněni,neboď sami poukazují na devastaci těchto objektů a pozemků,lesů atd.!Hold by se nedalo nic dělat!Stejné-stejným!Takže,už dále nás neoklamávat,neplkat nesmysly a jednat v ruku v ruce se státem!!!
06. 09. 2013 | 23:45

Pepe napsal(a):

Bylo referendum i o jiných restitucich? Proč by mělo byt církvím měřeno jiným metrem?
06. 09. 2013 | 23:48

čtenář napsal(a):

baboka
Svérázný názor, ale vystihujete přesně podstatu problému. Díky za rozumný názor.
06. 09. 2013 | 23:48

Ateista napsal(a):

čtenář:

Vy jste předvedl primitvní, avšak na některé jedince fungující, způsob indoktrinace.
Víra v Boha je naprosto iracionální počin, proto se snažíte rozumného a racionálně uvažujícího člověka nějak znejistit a hlavně v něm evokovat pocit viny. "Pokud nevěříš, nedostal jsi od Boha ten nejlepší a nejvzácnější dar." Tím může být vyvolán pocit viny a také otázky, proč druhý ano a já ne, když je Bůh tak laskavý, dokonalý...
A tento způsob indoktrinace má druhou část - je mi Vás (Tebe) upřímně líto. Tím u toho dotyčného má dojít k vyvolání nějakého závazku k věřícímu nebo mu tím aspoň vnutit, že věřící jsou tak slušní a empatičtí lidé.

Ostatně vy ani uvažovat racionálně nedokážete. Napsat, že existence světa je důkazem boha a brát to jako důkaz je nesmysl, ale dejme tomu.
Ovšem touto pseudologikou mohu dojít k naprosto opačnému závěru - existence ateistů je důkazem neexistence boha. To jste si nikdy neuvědomil?

Lidská ruka není dokonalá (lze ji např. rozdrtit, ruka jako celé lidské tělo stárne), ale tohle je asi jen marginální možná si pod pojmem "dokonalost" představujete něco jiného... Navíc lidská ruka je jen výsledkem evoluce, nic víc a nic méně.

Chcte -li svět považovat za dokonalý (vy jste to znova napsal), pak tedy i války, vraždění, loupení, zabíjení, nemoce, chudoba, to všechno je pak odrazem toho vašeho Boha a jeho slávy... Vy tedy tvrdíte, že Bůh je úžasný, na druhou stranu se chová jako zrůda. To píšu, připustím - li tu iracionální hypotézu, že Bůh existuje.

Můžete se rozčilovat, můžete mi tu nadávat, ale nic to nemění na tom, že popíráte to, co sám napíšete a já vás na to jednoduše upozornil a jasně to vysvětlil.

A možná byste měl vědět, že účinnost modlitby byla empiricky všude na světě nesčetněkrát vyvrácena. A tak si věřící vymysleli, že Bůh vyplňuje jen modlitby, které jsou prospěšné pro toho člověka.
Tím jsou dány minimálně dvě skutečnosti.

1) modlí - li se věřící za mír na světě, pak Bůh tyto modlitby neakceptuje, protože usoudil, že bude lepší vraždění a miliony mrtvých (to je ten váš úžasný Bůh) - dnes a denně se s tím setkáváme....

2) argumentovat takto účinnost modlitby je holý nesmysl - něco podobného jako prohlásit, že důkazem Boha je svět a vše kolem něj ...

A právě proto se nemůže na teologickém semináři mluvit (a už vůbec ne se na něco ptát), pouze tiše a stupidně poslouchat a nechat si vymývat mozek náboženstvím, které je ve své podstatě zhoubné pro lidskou společnost a přes určitě pozitiva přináší jen velmi závažná negativa.
06. 09. 2013 | 23:57

čtenář napsal(a):

Miláno
Vysvětlení se podává dokola, už mnohokrát. A kdo chtěl a měl zájem, našel. Váš a nejen váš názor udělat k navrácení majetku církvím nějaké referendum je totální nesmysl. To je otázka práva. K jiným majetkům se na referendech nestavělo. Proč? Protože teď si nejmenované strany z toho udělají volební trhák. Přitom je jasné, že se majetek, zadržovaný a zhuntovaný vrátit musí. Žádné seznamy vám nikdo dávat nebude. Jednotlivé farnosti dohledávají písemnosti o majetku. Pokud dohledají, majetek se vrátí. Jinak ne. Ještě se nic nevrátilo, ani peníze, ani majetek. Můžete být v klidu, váš dvorek nikdo nevezme. Neschovávejte se za lid. Lid nic nevlastní a nikdy nevlastnil. Zase byste chtěl kněze zavírat. To už tu bylo.
07. 09. 2013 | 00:00

Bestia triumphans napsal(a):

Souška Gaia div nepukne vzteky.
:-)
07. 09. 2013 | 00:07

čtenář napsal(a):

Ateista
Víte, radši budu od vás považován za primitiva, než schvalovat vaše naprosté nemožné slátaniny. Vy se rochněte ve svém ateismu, mně nechte starost o mou duši.Boží láska stvořila člověka. Tento člověk způsobuje zlo na světě, ne Bůh. Bůh je Láska. Všechno zlo pochází od člověka. V těžkých věznicích lidem nepomáhal ateismus, ale modlitba a pevná víra v Boha. Modlitba je rozhovor člověka s Bohem. Bůh ví, co je pro člověka dobré. Nesvádějte na Boha lidskou špatnost.
07. 09. 2013 | 00:10

Platan napsal(a):

Pepo

Předmětem zákona, který cituji, není 17 církví a náboženských společností. Předmětem tohoto zákona je majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Církve a náboženské společnosti jsou v rámci tohoto zákona oprávněnými osobami. Trochu se vám to plete, ale chápu vás, právnická terminologie není pro každého...
Finanční náhradu u katolíků spravuje (jak sám bystře naznačujete) centrální aparát vzniknuvší při České biskupské konferenci, což je orgán katolické církve v České republice (není to tedy ani farnost ani diecéze...).
Registrované církve jsou právnickými osobami podle Zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností:

§ 6 Registrované církve a náboženské společnosti

(1) Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací (dále jen "registrovaná církev a náboženská společnost") podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.

A právě Biskupská konference, která má ve správě restituované peníze je tou právnickou osobou, která zastupuje celou katolickou církev v České republice a je tedy také za katolickou církev oprávněnou osobou v rámci "církevních restitucí".
Jestliže tedy restituuje Biskupská konference, pak tedy RESTITUUJE KATOLICKÁ CÍRKEV JAKO CELEK.

Tak si to zkuste trochu srovnat v hlavě… Budu se těšit, že pak třeba napíšete něco chytřejšího než doposud.
07. 09. 2013 | 00:28

Ateista napsal(a):

čtenář:

A nemáte argumenty, protože jsem prokazatelně nad jakoukoliv pochybnost vyvrátil vaše tvrzení. Tak začnete útočit v osobní rovině, všechno označíte za slátaniny z toho důvodu, že vám prostě došel dech a byl jste usvědčen z nesmyslů, které jsem zdůvodnil, popsal, vysvětlil ...

Zajímavé je, že se ještě nikdy nevedla válka ve jménu ateismu, ale ve jménu náboženství už mnohokrát.

Samozřejmě ateisté se mohou dopouštět zločinů stejně jako věřící, ale nikdy ateisté nevyhlásili válku věřícím, naopak se to stává velmi často ... v dnešní době se to týká především islámu, v minulosti na tom křesťanství bylo stejně.

Náboženství je tedy ve své podstatě totalitní, rigidní a iracionální systém vzájemně se vylučujících axiomů, navíc lze vždy vyvrátit jakýkoliv prvek z věrouky.
07. 09. 2013 | 00:40

Platan napsal(a):

Platan napsal(a): 07. 09. 2013 | 00:28

Finanční náhradu u katolíků spravuje (jak sám bystře naznačujete) centrální aparát vzniknuvší při České biskupské konferenci, což je orgán katolické církve v České republice (není to tedy ani farnost ani diecéze...).

Opravuji:

...při Biskupské konferenci...
07. 09. 2013 | 01:51

Platan napsal(a):

Ateista napsal(a):

Náboženství je tedy ve své podstatě totalitní, rigidní a iracionální systém vzájemně se vylučujících axiomů, navíc lze vždy vyvrátit jakýkoliv prvek z věrouky.

Ha, tak mi tedy zkuste vyvrátit trojjedinost boží...!
Né, nezkoušejte, nemělo by to, cenu. Jen jsem chtěl naznačit, že takovéhle diskuse mezi věřícími a nevěřícími jsou s prominutím na pi.u... (byť se k nim občas také nechávám strhnout). Já bych tady souhasil s Jungem, že pokud člověk věří boha a je to pro jeho život přínosem,tak vlastně ani moc nezáleží na tom, jestli ten bůh doopravdy existuje či ne. Takže není moc smysluplné, snažit se rozbíjet věřícím jejich bábovičky. Samozřejmě je ale třeba se stavět proti tomu, když náboženská víra podněcuje nějaké společensky škodlivé aktivity (např. brojení proti antikoncepci v rozvojových zemích).
07. 09. 2013 | 03:32

kormoran napsal(a):

To je jeden z perfektnich snimku , jak si z prevazne vetsiny diskutujicich soudruhu , predstavuji demokracii.)))

Oni soudruzi presne vi , jak nakladat s cizim majetkem.))))))Nejlepe pod zastitou strany . Tim je osobni zodpovednost naprosto vyloucena.)))
07. 09. 2013 | 04:05

knihovník napsal(a):

Čtenáři jediné povolené Knihy s láskou nosí své klapky na očích a vnucují je i druhým. Jsou tak od nejútlejšího mládí programováni. Nenápadně se z nich stávají Boží Bojovníci a Mučedníci, Skuteční Křižáci pro větší Slávu a Moc Církve Nejsvětější a Nejneomylnější. Jejich je a bude Království. Oni budou sedět po pravici Boha, Otce, Syna, Ducha Svatého a Slova. Nevěřícím psům ani není dáno pochopit, kolik jich vlastně je, zda 0, 1, 2, 3, 4, ...
07. 09. 2013 | 05:32

zemedelec napsal(a):

Nezapomenout na židovské náboženství,které dostane 1/3 této náhrady.Přitom o něm víme velice málo.Tam bych tlačil také,ať státu pomůžou také.
07. 09. 2013 | 06:35

Rosťa napsal(a):

Skonem kardinála Tomáška zazvonil zvonec a s relativně slušným jménem katolické církve je konec. Vlk se začal soudit o Víta a tento současný dobře živený prelát tomu nasadil korunu přímo královskou. No, peníze sice nesmrdí, nicméně v daném případě panu Dukovi štěstí nepřinesou. Reakce občanstva je daná a ovečky ubývají a ubývají. Inu, takový pěkný gól. Smůla, že vlastní. Ale, kdo chce kam .....
07. 09. 2013 | 07:53

Baba Jaga napsal(a):

To: pohan 6.9., 16:37
I u nás na žírné Hané máme polské (např. v Dubu nad Moravou) i ukrajinské kněze. Ono ale hospodaření a nakládání s majetkem všem farám pravděpodobně schvaluje arcibiskupství.
Nu, že církve neměly po všech těch letech pro vydávání majetku řádně připravené doklady - to jim ke cti neslouží.
Že ale bez řádných dokladů byly propočítány náhrady a ještě za použití vysokých cen, to je skutečně trestuhodné. Mělo být vydáno vše a za nevydatelný majetek jiné nemovitosti - v majetku státu i obcí je spousta nevyužívaných a s financováním církví ihned přestat, nezbytné náhrady počítat stejně, jako bylo např. u zemědělců. Kdo nyní najisto ví, že se něco vydá a je tato nemovitost zahrnuta i v náhradách? Ví to pan arcibiskup Duka či jeho ekonom?
Uvidíme, kolik věřících a českých kněží římsko-katolické církvi přibude, když chudobných přibývá.
Udivilo mě, že pan Duka včera 16:52 zveřejnil jméno člověka, jehož manželka využila služeb hospice. Možná dotyčný s tímto postupem souhlasil, jistě ale za služby řádně zaplatil.
07. 09. 2013 | 08:01

patriot napsal(a):

čtenář:

„Nevidět krásu přírody, krásu člověka, dokonalost třeba jenom lidské ruky!!!! To je Boží práce…“

Miliony lidí na této planetě jsou postiženy například vrozenými poruchami tvaru lebky (brachycefalie, skalocefalie, trigonocefalie, turicefalie, plagiocefalie), vrozenými poruchami velikosti lebky (makrocefalus, hydrocefalus), dalšími vrozenými poruchami v lebeční a orofaciální oblasti (anencefalus, rozštěp lebky, rtu, čelisti, patra), vrozenými deformitami páteře (krční hyperlordóza, zvětšená hrudní kyfóza, plochá záda, zvětšená bederní lordóza), vrozenými vadami páteře (rozštěp páteře…), vrozenými vadami horních a dolních končetin (amélie, dysmélie, fokomélie, arachnodaktylie, syndaktylie, polydaktylie…), vrozenými růstovými odchylkami (achondroplázie, akromikrie, akromegalie, gigantismus, nanismus, hemihypertrofie), centrálními a periférními obrnami (dětská mozková obrna)…

Další miliony trpí vnitřními poruchami, které nejsou na první pohled patrné.

Vypadá to, že ten váš Bůh to pěkně fláká!
07. 09. 2013 | 08:16

cilter napsal(a):

" Papež František opět ukázal, že ho zajímají opravdu všichni věřící. Nezdráhal se zatelefonovat italské svobodné matce a ubezpečil ji, že pokud nenajde žádného kněze, který bude ochotný její dítě pokřtít, rád to udělá sám." - nezbývá než před takovým mužem se poklonit. Nu což, lidé jsou rozdílní - jeden kol zlatého telete tančí, druhý dobré slovo šíří.
07. 09. 2013 | 08:41

Scarabeus napsal(a):

čtenář:

ad příspěvek 06.09.2013 19:54

Žádný argument, jen hodnocení, ale pouze Vaše, čistě subjektivní.

Přesně takové věřící, jako jste Vy, pan kardináááál potřebuje, něco jim vysvětlí a vše je jim naprosto jasné. Čím více takových naivních věřících, tím lépe, pro něj.

patriot:

V Bibli, zhruba 2 tisíce let staré knize, prý je možné najít vysvětlení na všechno, i na to co bude v lékařských knihách, které vyjdou v budoucnu. (ironie)
07. 09. 2013 | 08:45

Jana Pechová napsal(a):

"Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás."
To se mi vybavuje, když se po přečtení příspěvku kardinála Duky prodírám diskusí.
Několika slušným diskutujícím se tímto omlouvám a skláním se před jejich trpělivostí.
07. 09. 2013 | 09:12

gaia napsal(a):

s těmi hospici nesouhlasím. Ono k péči o nemocné nestačí jen láska. I umírající by měli být ošetřováni na odborné úrovni v souladu s nejmodernějšími poznatky vědy a poznání. Zdravotní sestry musí mít vysokoškolské vzdělání, v hospicích bude stačit láska k bližnímu a víra v boha? A hlavně ty kříže nad hlavou?
Matka Tereza sama umírala v soukromé civilní nemocnici v Kalkatě a svým hospicům se zdaleka vyhnula. Proč do církevních hospiců chcete nutit našince?
Kvůli odúmrti nebo naději, že sklerotik podepíše v závěti jeptišce cokoli a ani o tom nebude vědět?
07. 09. 2013 | 09:18

Baba Jaga napsal(a):

Omlouvám se, že jsem panu Dukovi v 8:01 upřela titul kardinála.
A kde pan dalimír milující mír (včera 19:26), bere tu jistotu, že náš pan kardinál volil v tajné volbě právě nynějšího papeže Františka? Možná ano, možná ne.
07. 09. 2013 | 09:28

Pepe napsal(a):

Platane, vidím ze ta Vaše kebule nikdy nestraví rozdíl mezi restitucí a finanční kompenzací.

Restituují farnosti a církve, finanční kompenzaci spravuje orgán ČBK. To jsou dvě odlišné věci!!!!

Takže na Parlamentních listech už čekají :D
07. 09. 2013 | 09:54

roman napsal(a):

Vážený pane kardinále Duko.
Každý soudný člověk vidí, že církev se vždycky o svůj majetek starala lépe, než stát a v dnešní době i některé soukromé firmy, do nichž se vkládá veškerá zodpovědnost za stav společnosti. Kam jsem do církevních objektů vstoupil a viděl co se zde opravuje, nebo restauruje, nebo jak provozuje sociální či zdravotní služby, tak jsem z toho měl vždy dobrý pocit a církev tímto u mne získávala na důvěryhodnosti.
Malý problém jsem ale měl, když jste nastoupil do funkce a viděl, jak si notujete s panem prezidentem Klausem. Nevím jestli jste svého postavení využíval Vy, anebo pan Klaus, ale na veřejnosti jste působili jako jeden muž. Názorově, i co se týká těch "tradičních hodnot", které mimo jiné nebyly prezidentem nikdy vysvětleny. Což o to, ničemu by to nevadilo kdybych ale neviděl jakou politiku náš prezident obhajuje, s jakými lidmi se stýká, kdo jsou jeho přívrženci a jak si představuje prezident milost ve formě jeho udělené amnestie. Kdybych nevěděl, jakou máte oba moc.
Jednoduše církevním restitucím fandím, ale postavení církve, která nerozlišuje lidi jako jedince a pomáhá sociálně slabým a postavení individualistického a sebestředného politika, který přitahuje nacionalistické skupiny mi nějak nesedí.
Není láska jako láska, není laskavost a vlídné slovo vždycky opravdovou laskavostí a vlídným slovem. Chci věřit, že církev si s lidmi, jejichž životním programem je negace a autoritářství bude zadávat i v budoucnu co nejméně.
07. 09. 2013 | 10:03

strejc Josef napsal(a):

Pane Duko,
Myslíte si, že kdyby dnes žil Ježíš Kristus se svými stoupenci, že by se staral o to co vy? Myslíte, že by ležel v registru nemovitostí obklopen právníky a snažil se vybudovat církev jako ekonomického molocha? Myslíte, že by za sebou vláčel majetek nabytý navíc z velké části eufemisticky řečeno velmi "nestandardním" způsobem. Myslíte, že by svůj blog měnil na jakousi propagační nástěnku totalitní instituce? Myslíte, že by oslovil tolik svých upřímných následovníků, kdyby začínal tak, jako (končíte) vy?
07. 09. 2013 | 10:05

MAX napsal(a):

Pane Msg.Duko , přeji Vám, at se Římsko katolické církvi daří dobře spravovoat navrácený majetek ku prospěchu naší země . Alespoň tak, jak se to daří v krásném Rakousku .
07. 09. 2013 | 10:47

Jakelin de Mailly napsal(a):

Dominik Duka

Dobrý den.
V sousední vesnici mají pana faráře.
Je jeden z nejhloupějších, které jsem ve svém životě potkal a tento názor sdílejí všichni, které znám, včetně věřících. Nedokáže sám stvořit kloudnou větu a když cituje bibli, je to katastrofa, neboť to nemá ani hlavu ani patu.
Na svém teplém místečku se drží desítky let.
Nezbývá však jinak než smeknout před jeho jinými schopnostmi.
Stal se nejúspěšnějším realitním magnátem v okolí.
Jak to dokázal ?
Prostě.
Odvozem starých babiček do kostela a z kostela, spojeným jistě s nezbytnou indoktrinací, které mu, kromě darů v naturáliích jako vajíčka a jiné domácí produkty, ve finále odkázaly své majetky.
Protože církev tvoří smrtelní lidé, nesdílím Váš optimismus ohledně průběhu a výsledku církevních restitucí.
07. 09. 2013 | 11:46

fafnir napsal(a):

baba jaga
klidně si nesouhlaste.Ale v církevních hospicích JE personál odborně na výši,nebo soudíte ve svém mozečku,že být řádovou sestrou vylučuje vysokoškolské vzdělání?Že řádové sestry ve funkci sester nejsou řádně vzdělány v oboru.Klidne se spolehněte na LDN,co se mě týče budu ve své poslední chvíli spokojen s ambulantním hospicem,včetně přítomnosti kněze a svých nejbližších.Vás holt u lůžka může navštívit třeba okresní tajemník KSČM,každému podle jeho gusta.Mě tedy vyhovuje křesťanský model,tak nám věřícím,a je nás i podle vašich měřítek něco kolem dvou milionů, nechte naši víru.Vy si klidně věřte v toho nabalzamovaného panáka v Kremlu.
07. 09. 2013 | 11:47

zasMeňo napsal(a):

Církev a majetky ?? Totéž co NEBE a DUDY !!
Církev Ježíše Nazaretského byla chudá a obrácená k duchovnu - a rozhodně né k majetku. Toto kritizoval před 600 lety náš Mistr Jan Hus a upálili ho (hrozná smrt, co?). Protože jeho myšlenky zůstaly po 600 letech nesplněny (neboť dnes se také kupčí s vírou prostých lidí v systému trhu bez přívlastků), nepochybuju, že dneska by ho taky upálili, anebo jinak znemožnili a připravili nakonec i o život. Přitom už tenkrát bylo jasné, že MYŠLENKU (ideu) NELZE zahubit jako fyzicky jejího lidského nositele.
Ach jo ! Kde to jsme v 21. století ?!?!???
07. 09. 2013 | 11:50

fafnir napsal(a):

zemědělec
co se týče Židů a jejich víry,tam se komunistický stát věru příkladně prohlásil za ideového dědice nacistů.Co nacisté zabavili Židům,kteří skončili v koncentácích a plynových komorách,odmítl vrátit dědicům původních vlastníků,s tím,že je to náhrada,za řádění nácků.Vskutku příkladná levicová logika.
07. 09. 2013 | 11:54

fafnir napsal(a):

zasMeňo
no on by vámi řečený mistr nechal upálit i vás,jednak proto,že jste atheista,jednak proto že tvrdíte,že je země kulatá,jednak pro spoustu dalších herezí které co atheista hlásáte,tak nevím proč vy atheista se hlásíte k jeho odkazu,odkazu katolíka Husa.Zřejmě proto,že jste za bernou minci bral a stále berete výklad "historika "Jiráska a jeho protektora Nejedlého.Zkuste jiné,skutečné,nikoli politické historiky.A ještě,zatím,co za hluboce věřícího Karla IV.země vzkvétala,husitské války a ji přivedli k děsivému úpadku,takže ty loupeživé hodŕdy museli ostatní,ať katolíci nebo pod obojí,u Lipan zlikvidovat.
BTW,ti vaši hodní sociálně cítící Husité z města tábora drželi v tuhém poddanství obyvatelstvo okolních tábotu přináležejících vesnic, mnohem tužším,než např.Rožmberkové.
Koukám,že v této diskusi je to vůbec samý vzdělaný theolog a histotik
07. 09. 2013 | 12:06

gaia napsal(a):

zato nenávistný a ideologicky zapšklý fafnir jen dokazuje, že katolická církev je jen pátou kolonou bránící pokroku fafnir dělá katolíkům jen medvědí službu.
07. 09. 2013 | 12:18

Jakelin de Mailly napsal(a):

Fafnir

Zdravím Vás a podporuji Váš názor ohledně husitů.
Výborný historik je František Šmahel, který to vše popisuje velmi fundovaně a hlavně bez příkras.
07. 09. 2013 | 12:20

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
myslíte,že kněží jsou nadlidé,že mezi nimi nemůže být někdo slabší?Koukněte jen na tuto diskusi,na ty děsivé"znalosti skutečné historie" a na to,co zde některé nicky za historii vydávají a prosazují.Přičemž jediným motem je,zachovat si ukradený církevní,či židovský majetek.O prohlášení třeba obrazových sbírek,ať kostelních,nebo třeba rodiny Waldesů,Petschků,za kulturní památku a odmítnutí vydat oprávněným majitelům.Zvláště pikantní je to třeba v případě vydání kláštera na Svaté Hoře,nebo oltáře Mistra Vyšebrodského oltáře,který stát odmítá vydat.No zřejmě klášter iotář byly koncipovány svými zakladateli jako památky pro podivení atheistů.
07. 09. 2013 | 12:21

Jakelin de Mailly napsal(a):

Fafnir

Ale však to přece píši, že kněží jsou jen lidé :-)
A tak znám kněží schopné a inteligentní, kněží hloupé a prohnilé, kněží fanatické a kněží tolerantní.
To, co výše popisuji, by však kněz dělaz neměl a je selháním jejich firmy "církev svatá", že k tomu dochází.
07. 09. 2013 | 12:27

fafnir napsal(a):

gaia
a co je podle vás pokrok,euthanasie,spravovat ukradený majetek,adorovat vycpaninu v Kremlu,elementární neznalost historie,u učitelky zvláště pikantní.(Chudáci děti).holt se jako vzorná soudružka učitelka budete muset smířit,že děti vám něco jiného budou říkat,a něco jiného si myslet.
BTW.u vás a lidí jako vy nehrozí,že kvůli mě nezměníte názor.Vy atheisté,a stádní typy vždy budete lidi věřící v něco jiného než vy nenávidět .despekt.
07. 09. 2013 | 12:32

fafnir napsal(a):

Jakelin de Mailly
i svatý sedmkrát denně zhřeší,i kněz může být někda hloupý.My v Břevnově máme velké štěstí na zdejší Benediktiny.Ve zdejším klášteře bylo ve středověku,vlastně od jeho založení před 1OOO lety vždy škola a významné skriptorium,ve kterém vznikly např,Vyšehradský Kodex,Hnězdenský a další známé kodexy a díla.A ještě něco,motto Benediktinů je:Ora et labora .A naštěstí ponavrácení a notné finanční injekci zahraničních Benediktinů ten klášter vypadá.My,zdejší věřící jsme několik let,kromě další chaarity dávali zvláštní peníz při každé mši,na obnovu,vlastně rekonstrukci původních barokních varhan.byl li by dříve vrácen majetek,mohlo to jít rychleji.Kromě toho,jde určitý peníz také na podporu "Domova svaté rodiny",což je domov pro mentálně postižené všech věkových kategoríí.Tak už mají naplánováno,na jaké aktivity peníze z vrácených majetků použijí.
A strach o památky?Podívejte se nastav památek v Rakousku a u nás.Naše užívání památek všeholidem,třeba JZD,Armádou a pod. a jejich zoufalý stav je signifikantní.
07. 09. 2013 | 12:54

Luba napsal(a):

"... soudíte ve svém mozečku,že být řádovou sestrou vylučuje vysokoškolské vzdělání? Že řádové sestry ve funkci sester nejsou řádně vzdělány v oboru ..."

Podle mých zkušeností jsou řádové sestry ta nejpitomější stvoření pod sluncem.
07. 09. 2013 | 13:11

fafnir napsal(a):

Luba
a vy jste se dostal do klauzury,nebo mezi řádové sestry jak,v přestrojení za jeptišku nebo za mentálně zaostalého(to by asi byl nejmenší problém)?Že tak házíte zkušenostmi s řádovými sestrami?Také Boromejky tvoří část ošetřovatelského personálu v Nemocnici pod Petřínem.nevím ,že by si někdo stěžoval na její kvalitu.Stížnosti jsou na spoustu jiných nemocnic,třeba na tu pod vedením senátora za SPOZ Drymla.Také základní škola Voršilek(to je školský řád) má v Praze tu nejlepší pověst.
07. 09. 2013 | 13:23

Jakelin de Mailly napsal(a):

Fafnir

No já v Rakousku byl před pár týdny a musím tedy říct, že to vidím stejně, jako u nás - něco je krásně zrekonstruováno, něco chátrá a něco je v troskách.
Taky jsem si vzpomněl na blog od Alvarové o germánském pořádku a čistotě - litoval jsem, že nesedí vedle mne, aby viděla ten bordel - neříkám, že všude, ale v dostatečné míře na to, aby si nasypala popel na hlavu.
Přeji Vám hezký víkend, venku je krásně, odcházím něco dělat.
07. 09. 2013 | 13:23

zákon napsal(a):

Čtenáři, raději bys měl zavřít hubu a nezahlcovat tady diskusi tmárskýma nesmysly. Je mi Tě hluboce líto.
07. 09. 2013 | 13:29

čtenář napsal(a):

Zákon
Čtu s velkou radostí názor na mě. Je vidět, že ve vás vzbuzuji nenávist, protože víte, že píšu pravdu. Tykání je soudružské, to ode mě nechtějte. Nevzdělanost a ubohost z vašich slov přímo čiší.
Zalkněte se ve své nenávisti. Pomodlím se za vás, abyste neztratil svou duši. A bylo by dobré přemýšlet a vzdělávat se. Adorací soudružských vzorů váš život lepší nebude. Pokoj v duši, a zákon Boží v srdci.
07. 09. 2013 | 14:08

Aleš Kaňka napsal(a):

V rozhovoru mne zaujaly (kromě toho, že pan Štícha argumentuje, jak je u daného tématu poněkud nesmyslnou tradicí, nápravou křivd - kdo napraví křivdu těm, kteří církvi na případný majetek vydělali - mniši to podle všeho nebyli) tři věci:
1) že pražská diecéze v souvislosti s výrazným nárůstem majetku nehodlá rozšiřovat tým lidí, který tento majetek bude spravovat (všude jinde by tomu bylo asi jinak - i pouhý kvantitativní nárůst agendy, je-li jaká, přece vytváří nároky, kterým neposílený, doposud plně vytížený tým není schopen dostát);
2) že i po návrácení docela rozsáhlého majetku církev, která dnes slouží potřebám daleko menšího segmentu společnosti než v době, kdy jí navracený majetek patřil (tedy někdy vlastně asi úplně nepatřil, spravovala ho), s příjmy tak tak vyjde. Je v tomto ohledu záhadné, jak vycházejí jiné zájmové organizace - zahrádkáři, turisté nebo ochotníci;
3) že nemovitosti budou spravovány lokálně (jednotlivé farnosti apod.), ale prachy centrálně.
07. 09. 2013 | 14:21

pepa z deppa napsal(a):

Církevní restituce proběhly velmi ostudným stylem, s pomocí modroptáčnické mafie, za účasti kriminálních poslanců, později ihned vyhozených.Pravicové strany ji mohly lehce protlačit již začátkem 90.tých let, tehdy měly moc a pochopení veřejnosti. Podstatou všeho snažení měla být okamžitá odluka církve od státu, zatím na svatýho Dyndy.Avšak základním posláním církve je evangelizace národa, toto je na několik generací uzavřeno (výměnou za majetek).Charitativní a školská činnost, kterou se tak rádi někteří preláti ohánějí není zadarmo, naopak je jednou z nejdražších ve státě.
Nechci ani vědět, jak se obchodní organizace Římskokatolická církev s.r.o. se svými činy obhájí před božím soudem.
07. 09. 2013 | 14:25

Scarabeus napsal(a):

Jana Pechová:

Teď co jsou ty perly a kdo je ta svině? :-)
07. 09. 2013 | 14:26

Scarabeus napsal(a):

Aleš Kaňka:

Přemýšlíte, to je nebezpečné, můžete být vyhlášen za kacíře. :-)
07. 09. 2013 | 14:37

Baba Jaga napsal(a):

To: fafnir 11,47
Nespletl(a) jste si trošičku adresáta? Dovolila jsem si pouze napsat, že se v hospicech za péči platí - viděla jsem v jednom kostele přímo vevnitř nástěnku s ceníkem. Žádný hospic jsem zatím vevnitř nepoznala, takže hodnotit nemohu. Jsem globalizovaná česká babuška Jaguška a Vaše odkazy mě udivily.
Mozeček mám, jaký mám - nikdy zde ale nikoho nepřesvědčuji o svých pravdách. Zkuste být také k ostatním tolerantní. Věřících, kteří žijí a konají v souladu se svou vírou, si hluboce vážím - všech charakterních moudrých lidí si vážím.
Mimochodem, když tak všechno víte: při prvním vydávání majetku církvím byl nějaký pozemek pod Novou scénou ND (přesně si to nepamatuji) vydán chybně asi Voršilkám. Byla náhrada za něj odečtena od celkově přes palec vypočtených náhrad?
07. 09. 2013 | 15:13

Baba Jaga napsal(a):

To: fafnir - dodatek
Přikláním se k názoru Jakelin de Mailly v 13,23 na stav památek v Rakousku. Sice jsem tam nějakou chvíli na delší dobu nebyla, ale právě tak si je pamatuji. S Rakušáky máme mnohé společné.
A Vy si žijte v Praze blaze - včetně Břevnova a Bílé hory, kam se chystáme na výlet.
07. 09. 2013 | 15:20

zasMeňo napsal(a):

Lidi piště - ať je duchovní téma, nebo raději katolická církev, na prvním místě bloggového žebříčku !!!
07. 09. 2013 | 15:24

fafnir napsal(a):

Baba Jaga
ano zatím se v hospicu platí,stát nepřispívá,a církev dosud nedostala žádný svůj majetek,a že vy byste přispěla na hospic,to nehrozí.
Ano pod novo scénou byl částečně chybně Voršilkám vydaný majetek,který byl zastavěný.Proto také v novém zákoně o vyrovnání s církvemi je tam peněžní plnění za majetek,který z podobných důvodů nemůže být vydán,ač jim patřil(zastavěnost,tam kde byl přes blokaci někomu prodán a podobně.(Zgarba).Zároveň tím začne odluka církví od státu.Právě z toho důvodu se katolická církev vzdala ve prospěch ostatních církví části svého majetku, aby i ony měly z čeho žít a nemusely být podporovány státem.
07. 09. 2013 | 15:28

zasPražák napsal(a):

BABA JAGA :
V Praze je blaze - ale draze !
Je zde též plno obyčejných lidí (hlavně na sídlištích na okraji města - králíkárny) co dojíždějí denně do práce a denně jsou systematicky šizeni jako všude jinde ve státě. Proto se mi těžko chápe, že tolik lidí tu čte MFD a tolik lidí volí tzv. pravici (ODS a TOP), když jsou sami proti sobě, a inteligence nemají méně než v regionech. Nevím.
Když budete na výletě v Břevnově (klášter je velmi starým ještě předkřesťanským místem), podívejte se na restauraci U Kaštanu - kde byla založena Sociálně demokratická strana někdy na sklonku 19. století.
07. 09. 2013 | 15:31

zasPražák napsal(a):

teď jsem prokazatelně opsal ten nesmysl v heslu DOBŘE, ale systém mě vrátil, jestli prý nejsem "stroj"...! Holt už po mě jde centúra !!!
07. 09. 2013 | 15:33

zasMeňo napsal(a):

Pane kardinále, pomodlete se za mír na Středním Východě ! Ať je konflikt v Sýrii řešen mírovou cestou !! Vždyť Ježíš před 2000 lety přinášel světu MÍR (mezi lidmi i v lidských duších).
07. 09. 2013 | 15:35

Dominik Duka napsal(a):

Platan, čtenář, Id, ateista:

Žádný automobil nevlastním, mám od svého zaměstnavatele (Arcibiskupství pražské) k dispozici Škodu Superb s řidičem. Můj arcibiskupský plat činí kolem 20 tisíc (po srážkách), jako držitel vatikánského pasu nepobírám nic, stejně jako nejsem vatikánským zaměstnancem. Odškodnění za komunistický kriminál věnuji na vydávání časopisu Salve.

Baba Jaga
Pan Kojzar o svém zážitku z jednoho pražského hospice napsal do červnových Haló novin.

"(...) Loni mně umírala žena. V hospicu. Rozhodli jsme se na radu známých ji pro posledních několik týdnů umístit v jednom z těch pražských, který zřídil jistý katolický řád. Měli jsme stejné obavy jako Anna Štofanová. Nenaplnily se. V jejím pokoji, kde jsem mohl spát s ní nejen já, ale dokonce i její věrný jezevčík, nebyl žádný výrazný křesťanský atribut, odečtu-li na jedné ze stěn umístěný nějakým děckem vyrobený křížek ze dřeva, jenž křesťanský kříž připomínal pouze při nemalé míře fantazie.

Jen dole na nástěnce za vchodem do budovy visel mezi jinými vzkazy také vzkaz zástupce církve, přeje-li si někdo nějakou církevní službu, že mu stačí zatelefonovat. Číslo jeho mobilu bylo přiloženo. V budově jsem ho však nikdy neviděl. Personál, lékař, sestry, zdravotní bratři se o víře nezmínili a u dvou tří na můj přímý dotaz odpověděli, že nejsou věřící. Péče o ženu byla vynikající. Až do posledka. (...)" (Jaroslav Kojzar, Haló noviny)
07. 09. 2013 | 15:36

fafnir napsal(a):

Baba Jaga
my si žijeme v Praze blaze.Já do toho Rakouska také hodně jezdím,zítra zrovna z dovolené v JČ pojedu,a pokud vidím,tak nikde neudělají z kostela sklad krmiv,z barokní tvrze kasárna,nebo sklad hnojiva.Skutečných zanedbaných památek je proti nám pomálu.Ostatně porovnejte naše pohraničí s jejich,a to se báli ve Waldviertelu ,nebo Novohradkách dlouhá léta investovat z obav před útokem z východu.
07. 09. 2013 | 15:37

zasPražák napsal(a):

Ještě k opisování nesmyslů v heslech. Já umím psát na stroji i na PC celkem obstojně, taky udělám překlep, nejsem bůh, ale mám celoživotní praxi. Takže to první slovo většinou z angličtiny píšu zpaměti jako býv. angličtinář, no a to druhý (ten nesmysl) buď přečtu dobře, nebo někdy taky ne, jak je zakroucený zle.
07. 09. 2013 | 15:38

Platan napsal(a):

Pepe napsal(a):
Platane, vidím ze ta Vaše kebule nikdy nestraví rozdíl mezi restitucí a finanční kompenzací.
Restituují farnosti a církve, finanční kompenzaci spravuje orgán ČBK. To jsou dvě odlišné věci!!!!
Takže na Parlamentních listech už čekají :D

Pepe, Vy jste ale koumák...!
Tak podle vás je návrat "církevního majetku" "restitucí" a finanční náhrada*), už restitucí není (byť se to všechno řeší v rámci jednoho zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi...).
Obávám se, že s vašimi dispozicemi byste nevystudoval ani práva v Plzni... :-)

*) Abyste se příliš nevyčerpal mudrováním, co se v zák. č. 428/2012 Sb. rozumí pod pojmem "finanční náhrada", tady máte citaci z důvodové zprávy:

K § 1...Celý zákon vychází z koncepce tzv. kombinovaného majetkového vyrovnání státu a církví a náboženských společností. Část původního majetku církví a náboženských společností se vydává; část se nevydává, a v souvislosti s tím se poskytuje finanční náhrada podle § 15 a násl.

Tak ještě jedna otázka pro Vaši bystrou hlavičku:
Registrovaná katolická církev je podle zákona právnickou osobou.
Právnickou osobou, která v restitucích zastupuje katolickou církev v ČR je Biskupská konference.
Jaký je podle Vás mezi těmito právnickými osobami vztah?

Co máte pořád s těmi Parlamentními listy? Nejste na ně nějak zatíženej...? :-)
07. 09. 2013 | 15:40

Scarabeus napsal(a):

fafnir:

"Zároveň tím začne odluka církví od státu."

Právě naopak, zvětší se spojení státu a církví, zvláště spojení vedení státu a vedení katolické církve.
http://zpravy.idnes.cz/klaus-s-fischerem-a-dukou-jeli-na-pohreb-do-polska-vlakem-a-limuzinou-1ga-/domaci.aspx?c=A100418_080407_domaci_jan
07. 09. 2013 | 15:41

zasMeňo napsal(a):

Je výborný, že si pan kardinál udělal čas na diskusi mezi obyčejnými třeba i nevěřícími, děkujeme.
07. 09. 2013 | 15:43

Platan napsal(a):

Pane Duko, děkuji Vám za odpověď.
07. 09. 2013 | 15:44

fafnir napsal(a):

Scarabe
vaše komentáře se vyznačují velkou dávkou mimoňství.Klaus je Evangelík,Fišer praktikující Žid,a Jeho Eminence katolík.Jinak,co tím ten kouleč kuličky chtěl říci?
07. 09. 2013 | 15:51

Scarabeus napsal(a):

fafnir:

To podle Vás vadí? :-)
07. 09. 2013 | 15:55

Scarabeus napsal(a):

Jaroslav Duka:

Jasně, nejlepší je (téměř) nic nevlastnit, ale moci všeho užívat. :-)

Takových je v ČR více, relativně nedávno mezi takové osoby patřil Tomáš Pitr. Tím nemyslím, že Vy dopadnete stejně, tak to určitě ne.

Hlavně, že nechvalně proslulý soudruh Kojzar byl spokojen.

Nechte ubytování ve stejném hospicu nabídnout, tedy až přijde jeho čas, soudruhu Jakešovi(?), to by byl zářez na pažbě(obrazně).
http://www.youtube.com/watch?v=lPkkiD_umpA
07. 09. 2013 | 15:57

JAHA napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

"Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás."
To se mi vybavuje, když se po přečtení příspěvku kardinála Duky prodírám diskusí.
Několika slušným diskutujícím se tímto omlouvám a skláním se před jejich trpělivostí.
07. 09. 2013 | 09:12

Dakujem, ozvali ste sa i za mna. Uz viackrat som myslel, ze zareagujem na niektorych, co bezmyslienkovite uz MESIACE pri vsetkych prilezitostiach opakuju totalne hluposti, pricom ich mnohi upozornili, ze na VSETKY ich opakovane hluposti uz boli dane X krat jasne odpovede, len by si ich mali ASPON RAZ precitat a nielen precitat, ale IM AJ ROZUMIET.
Pan kordinal vo svojom blogu, cez uvedeny rozhovor dal vsetky odpovede. Potom este, pre slabomyselnych, upresnil, aby sa sustredili na to, co je obsahom zakona. No zabudol, na com som ho uporoznoval, ked sem vstupil. Tu su skratka (a to je relativne ten najslusnejsi blog) VZORKY rozmyslania pospoliteho ceskeho ludu, ale NIE MYSLENIA.
P. S. Tiez obdivujem vytrvalost niekolkych reagovat na typky "a co? a preco? a ked tak, tak naco? a kde? a kedy?...." a ked im odpoviete, tak znova "a co? a preco?...".
Oco, pleco sarkan leti? Lebo fuka . A co fuka? Vietor A pleco fuka? Lebo sa presuva teply a studeny vzduch. A pleco? Lebo telpy vzduch stupa hore. A pleco?...atd.
07. 09. 2013 | 16:26

JAHA napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):

"Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás."
To se mi vybavuje, když se po přečtení příspěvku kardinála Duky prodírám diskusí.
Několika slušným diskutujícím se tímto omlouvám a skláním se před jejich trpělivostí.
07. 09. 2013 | 09:12

Dakujem, ozvali ste sa i za mna. Uz viackrat som myslel, ze zareagujem na niektorych, co bezmyslienkovite uz MESIACE pri vsetkych prilezitostiach opakuju totalne hluposti, pricom ich mnohi upozornili, ze na VSETKY ich opakovane hluposti uz boli dane X krat jasne odpovede, len by si ich mali ASPON RAZ precitat a nielen precitat, ale IM AJ ROZUMIET.
Pan kordinal vo svojom blogu, cez uvedeny rozhovor dal vsetky odpovede. Potom este, pre slabomyselnych, upresnil, aby sa sustredili na to, co je obsahom zakona. No zabudol, na com som ho uporoznoval, ked sem vstupil. Tu su skratka (a to je relativne ten najslusnejsi blog) VZORKY rozmyslania pospoliteho ceskeho ludu, ale NIE MYSLENIA.
P. S. Tiez obdivujem vytrvalost niekolkych reagovat na typky "a co? a preco? a ked tak, tak naco? a kde? a kedy?...." a ked im odpoviete, tak znova "a co? a preco?...".
Oco, pleco sarkan leti? Lebo fuka . A co fuka? Vietor A pleco fuka? Lebo sa presuva teply a studeny vzduch. A pleco? Lebo telpy vzduch stupa hore. A pleco?...atd.
07. 09. 2013 | 16:27

fafnir napsal(a):

Scarabeus
vaše mimoňství?Ó nikoli,vždy sám u sebe na chvilku stoupnu v ceně.
BTW.napřed vám vadilo,že Jeho Eminence má majetek,poté vám vadí,že nemá jen užívá.Osobně soudím,že vám vadí jeho existence,a že reorezentuje něco,čemu nerozumíte,protože se toho nemůžete dotknout.To sice bozonu také ne,ale je in to akceptovat.Já akceptuji obé.A pro vás dodávám,když je Bůh všemohoucí,proč by nemohl způsobit velký třesk,a dovolit lidem aby to poznali.
07. 09. 2013 | 16:43

fafnir napsal(a):

A ještě Scarabe
Cituji vás:Nechte ubytování ve stejném hospicu nabídnout, tedy až přijde jeho čas, soudruhu Jakešovi.
Budu parafrázovat citát z knihy Zrzavý Orm:"Kristus chce,abychom i k tomu kdo nám chce ublížit přistupovali jistou mírností a ohledupností,zvláště blíži li se jeho poslední hodinka.je to více než dokážeš svým bezvěreckým rozumem pochopit,my ale víme,že tím uděláme Kristu radost,a je to jen spravedlivé,když ná stále pomáhá,mu udělat radost."
Takže v případě potřeby paliativní péče,by se o Jakeše postaral církevní hospic jako o každého jiného.A v nemocnici jsem zažil komunistu,který když bylo ouvej volal boha na pomoc,nic nového.
My křesťané máme Boha,a duši,a to i po smrti,vy atheisté jenom velké prázno.
07. 09. 2013 | 16:59

Pepe napsal(a):

Platan:

No nic, vidím, že zkrátka ani nic pochopit nechcete. Římskokatolická církev je registrovaná značka, ale bez právní subjektivitu - tu za ni vykonává ČBK (máte to asi stejně jako Vláda ČR - za ni zase právně vystupuje Úřad vlády ČR).

Takže znova: majetek restituují farnosti a diecéze, finanční kompenzaci za nezrestituovaný majetek přerozdělí orgán ČBK. O restituci by se jednalo, pokud by došlo k navrácení majetku, takhle budou jen vyplaceny peníze.
07. 09. 2013 | 17:03

Martin1 napsal(a):

Proč chtějí církve prachy a majetek?
Vždyť se mohou spolehnout ve všem na všemocného boha. Ať se pomodlí a nechají si něco nadělit pod polštář a nechtějí, ať je vyživují dobrotami ateisté.
Ať platí na ně jen věřící. Já jsem ateista a musím se vždy spolehnout jen na sebe. A zázrak by podle mne byl, kdyby se církev celému národu omluvila za svou hamižnost v době, kdy tolik lidí obrací korunu v děravé kapse.
Já věřím v člověka. Je sice nedokonalý a má mezi sebou i "vykuky" typu pana Duky.
Celá staletí mluví všechna náboženství o lásce a jsou za nimi stejná utrpení jako za komunisty. Ti slibovali ráj v komunismu. Tito "vykukové" raději až tam nahoře, ale majetek nám všichni odevzdejte už tady na Zemi. Amen
07. 09. 2013 | 17:06

fafnir napsal(a):

Martin1
když věříte v člověka a sám sebe,tak proč se staráte,co církev bude dělat s majetkem.Byl jejich,byl.Dali jí jej věřící panovníci a ostatní věřící od šlechty po domkáře.Dali.Ukradli jim jej komunisté,ukradli,bude jim vrácen.Nic víc,nic méně.Vaše peníze to nejsou,a vaše starost to není,ledaže byste zatoužil po užívání jejich majetku.
Máte plno keců,že církev má být skromná a sám toužíte po jejich penězích.
07. 09. 2013 | 17:43

Medikolog napsal(a):

fafnir 17.43

lidé dodnes dávají různým podvodníkům peníze a majetky.. a podvodníkům je majeek podle práva odnímán a byl a je VRACEN PODVEDENÝM a není-li to možné, podvodníkům odňatý majetek je RESTITUOVÁN celé společnosti (to udělal císař Josef II. i komunisté!) aby sloužil prospěch všech. Tedy paradoxně i těm podvodníkům. Ať Duka "mlží" jak chce.
07. 09. 2013 | 17:56

čtenář napsal(a):

Martin1
Další takový, co požaduje odpovědi na dávno zodpovězené otázky. Pokud nerozumíte psanému textu, zkuste někoho požádat, aby vám položené otázky zodpověděl. Stačí, když si pozorně pročtete a necháte vysvětlit oba články v blogu.
Majetku,který patřil církvím, užíváte i vy, ateisté. Výnosy z něj určitě. Z vaší děravé kapsy si nikdo nebere nic. Stačí kapsu zašít a začít pracovat. Ne čekat, že vám někdo něco dá. Z cizího.
Opovážlivé spoléhání na Boha, i posměšky, může Bůh ztrestat. Nemáte jistotu, že hloupými řečmi jenom tak budete ponižovat věřící a nebudete za to "odměněn".Až budete mít vzdělání a inteligenci pana kardinála, potom mu snad můžete různě nadávat. Vaše plivání si nezaslouží. Plivete sám na sebe.
07. 09. 2013 | 17:58

čtenář napsal(a):

Medikolog
Pana kardinála vynechte ze svých blábolů. Jak už jsem psal před chvílí - pokud nerozumíte psanému textu, nechte si jej vysvětlit. Viz oba články v blogu. O majetku daném "celé společnosti a všemulidu" mluví akorát komunisté a začali socialisté. Nejraději by rozdávali z cizího. Ale nejvíce by si nechali soudružsky oni. Jak ten majetek všeholidu vypadá, můžeme vidět všude po republice. Trochu soudnosti.
07. 09. 2013 | 18:04

Martin1 napsal(a):

To, že jim někdo dal majetek, tak to bylo stotisíckrát vymoženo násilím, za zneužití lidského strachu ze smrti.
A jak to bylo se šlechtou, Bílou Horou. A že jim lidé dávali majetek? Asi tak jako při kolektivizaci za komunistů. Tam ale opravdu sloužil alespoň opravdu všem, ale v tomto případě jen úzké skupince lidí. Dokonce prý i velká část majetku "pofrčí" až do Říma.
Podle mých chatrných znalostí dějin vím, že to tak nezůstane a že ze zánikem vaší církve u nás, což se blíží přímo raketově,se zase vše pohne jiným směrem. Nic nekončí, jsme stále na nějaké cestě. Ale vy jste se vyznamenali v této etapě. To jste se zapsali do dějin..
Kolik by jste chtěl za odpustku, kdyby jsem vás poslal někam. Kolik si církev brala za zlodějnu, za vraždu, když to někdo chtěl zreformovat, tak jste ho upálili na hranici. Z dnešního pojetí práva jste zločinecká organizace. Kdyby to udělala nějaká politická strana dnes, tak je do 24 hodin zakázána. Vy moralisté. Ve svých řadách máte každého druhého "omakávače" dětí. Vše vychází na povrch až po letech, kdy tito lidé s tím dnes mají problémy v sexuálním životě. Vše jste věděli a kryli celá desetiletí. Jak to asi bylo, když nebyla novinářská obec a technika na dnešní úrovni? To by asi byla podívaná.Kolik jim dáváte za jejich zpackané životy? Nyní jim budete moci za to koupit lepší fidorku.Na to potřebujete peníze? Ano mám kecy a budu je mít a bude nás stále víc, to neumlkne, nečekejte to.
07. 09. 2013 | 18:10

Martin napsal(a):

Martin1: Po roce 1620 spousta lidí buď rovnou odešla ze země, nebo jim byl majetek zabaven a komplet jejich majetek, hlavně pozemky, připadl tu nějakému šlechtici, ale občas i Katolické Církvi. Katolická Církev to moc dobře ví a proto část peněz z restitucí dala nekatolickým církvím, aby držely hubu. Ono kdyby se do toho začalo štourat, ukázalo by se, že významnou část majetku má církev neoprávněně.
07. 09. 2013 | 18:16

zasMeňo napsal(a):

Další a hlavní pochvala pro pana kardinála Duku :
Dnešní vystoupení na Radhošti, silném duchovním místě předkřesťanském (Radegast), bylo ve znamení tradice Cyrila a Metoděje, proto bylo i dost řeckokatolických věřících. Povedlo se udělat most mezi křesťany i jaksi neznatelně ale přece navázat na to, co tu bylo před nimi. Dobrý. Potlesk !
Že duchovno nespočívá v hrabání mamonu, ale spíše v těchto nehmotných záležitostech, je nasnadě.
07. 09. 2013 | 18:19

fafnir napsal(a):

Martin 1
á to tu dlouho nebylo Bílá Hora.Pan vlastenec preferoval Fridricha Falckého.Netuší že to byl Němec,ostatně ani netuší kde leží Porýní-Falcko.A že máte chatrné znalosti dějin,to nemusíte říkat,to předvádíte neustále v diskusi.Ale nemusíte to zužovat na dějiny,vy máte chatrné znalosti všeho.A že budete řvát a chtít cizí majetek,inu to lidé vašeho druhu mají ve zvyku.Jako každý neúspěšný frustrát.A to jste se prsil,jak spoléháte na sebe.Srandovní tvor.
07. 09. 2013 | 18:22

zasMeňo napsal(a):

Souhlas s Martinem 18:16
mohl bych taky dávat další příklady neoddiskutovatelných dějinných pravd, jak uvádíte Vy - ale chci znovu zdůraznit, že o ten mamon nejde, ne ? Jde přece o něco vyššího, šlechetnějšího, než jen klausovsky pragmatického "peníze až na posledním místě", ne? Že nás tam chtěl mít,a že jsme se nedali, toť výhra - a né ubohé papouškování páně Ex-prezidentově.
07. 09. 2013 | 18:23

Martin napsal(a):

zasMeňo: Vystoupení na Radhošti bylo ve znamení vymítání předkřesťanských tradic. Kaple i poutě a shromáždění na Radhošti a podobných místech (třeba i na blízkém Hostýně) mají smysl jediný a to utužit křesťanskou víru v regionu. To proto, že Cyril a Metoděj v životě nepáchnul na Radhošť, možná ani nevěděli kde to je, takže to nemůže být žádná cyrilometodějská tradice.
07. 09. 2013 | 18:23

Martin1 napsal(a):

Martin
Martine je do toho třeba šťourat, nesmíme si to nechat líbit. Mým oborem není historie a tak prosím ty, kteří problematiku znají, "šťourejte", nenechme si to líbit. Ne, ne, ne! Pišme ji naše názory do kostelů a na kostely.
07. 09. 2013 | 18:27

Martin napsal(a):

Martin1: Pokud do toho chceš sťourat, pak dojdeš k logickému závěru že Katolická Církev se v českých zemích mezi lety 1620-1918 chovala jako zločinecká organizace a dlouhodobě kolaborovala s nepřítelem proti českému obyvatelstvu a její vina je tak velká, že je nutno opovrhovat jejími členy i ve dnešní době. To je jednoznačný závěr ke kterému dojdeš.
07. 09. 2013 | 18:32

honolulu napsal(a):

Eminensce, scarabeus je byl poslan na tuto planetu na primy pozadavek samotneho dabla. Za tuto informaci je zodpovedny nick honolulu.
07. 09. 2013 | 18:32

Martin1 napsal(a):

honolulu
Zdravím, tak jak vidíte účast ve volbách vaší platonické lásky paní Bobošíkové. Ta má jaký názor na církevní zlodějnu?
07. 09. 2013 | 18:40

Martin1 napsal(a):

Martin
Děkuji za krátké, ale výstižné konstatování!
07. 09. 2013 | 18:44

zasMeňo napsal(a):

Martinovi 18:23h
Vím, že v jiných případech máš/máte pravdu, o vymítání ďábla v historii křesťanství zejm. katolického též něco vím, ale zde jsem chtěl věřit, že tomu tak nebylo. Ten Radegast tam měl svou sílu.
A C+M že nebyli na Radhošti ani Hostýnu, tomu bych nevěřil, tady Ti nemůžu dát zapravdu. Oni chodili po svatých místech PŘED-křesťanských (tedy pohanských) a chtěli přesvědčit vyznavače předchozích kultů o přednostech Ježíšova učení. Na rozdíl od západních (bavorských) misionářů, kteří šířili křesťanství "ohněm a mečem", tedy násilím - v přímém rozporu s Ježíšovým učením o míru. Takže C+M už se asi nezeptáme, kde všude byli, ale myslím na četných místech dříve pohanských (neboť TAM chodil lid, TAM mohli přesvědčovat, TAM mohli něco měnit, a také na místě pohanských svatyň často vznikaly křesťanské kostelíky). Možná byli i na českých posvátných místech, třeba i na Řípu...!
Zdraví zasMeňo.
07. 09. 2013 | 18:49

er napsal(a):

podívejte se na tu tragikomedii, kdy ti samolibí páprdové říkající si ústavní soudci ani nevěděli, co projednávají...

škoda, že tam nepřišla hanáková, abychom se dozvěděli jak vlastně arcizloděj kalousek na ocenění a seznam majetku přišel...

nevíte někdo, jestli se dá odekřtít?

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/213411034000063-restituce-u-ustavniho-soudu/
07. 09. 2013 | 18:51

Martin1 napsal(a):

Katolická církev není nic jiného, než skořápkář.
Skořápkář k našemu okrádání využívá své hbité prsty a nepozornost.
Katolická církev svůj hbitý, lživý a úlisný jazyk a naši a pozornost.
Ten první občas využije prsty i k práci, ten druhý všude setrvá jen u své rétoriky.
07. 09. 2013 | 18:58

Martin napsal(a):

zasMeňo: Cyril a Metoděj byli v Českých zemích kolem roku 863. V té době byly kolem Radhoště ještě hluboké lesy, písemné zmínky o nějaké zásadní civilizaci pocházejí až z 12. a 13. století, například největší město v okolí Rožnov Pod Radhoštěm je zmiňován až v roce 1267, z druhé strany Frenštát pod Radhoštěm až v roce 1382. Fyzická přítomnost Cyrila a Metoděje v těchto končinách na Radhošti je tak silně nepravděpodobná, důkazy neexistují, vše je na úrovni legendy.
Nebylo by to poprvé, co jsou významným církevním činitelům přisuzovány zásluhy zpětně.
07. 09. 2013 | 19:02

honolulu napsal(a):

Eminence, v nasem klubu New Age se snazime prijit na to, jak zvetcit kazdemu poutniku po teto planete - AURU...To je duvod, proc ted mene pisi. Hadky na Aktualne CZ me vsak velmi chybi.
Az zkonci nase konference, tak to zde vsechno provetram a ozdravim !
POZDRAVUJE Vas eminence, slavna americka carodejnice Mrs. Duval...
Budte sanzivy v prevodu majetku, at mame co zabavovat, po nasi vitezne revoluci.

Take jsme sudovali minuly zivot slavne osobnosti - pana Stejskala..Jeho schopnosti u nekterych z nas vzbuzuji zavist, proto jsme dali k analyzovani dejiny jeho duse - nasim carodejnicim !... Po konferenci o techto dejinach budu informovat. At je srandy kopec ! Do te doby, by jste na tohoto slavneho cenzora mel zapusobit.
Do kostela nechodi ! Ke zpovedi nechodi ! Nemodli se ! Take nedodrzuje prikazani naseho Spasitele, ktery jasne rekl : "Radujte se a mnozte se"! (Ma melancholie, a vymlouva se na "tintitko", nemnozi se - nedela deti. Cesky narod potrebuje bile deti !)

Eminence, ja mel depresy take. Uz je to 45 let co prisel do Prahy Breznev. Starnu a opusti me bystrozkakost. (Licency na Cessnu me uz nevrati.) Tak jsem letel do Pennsylvanie na vinice. Tam roste vino, jake pil nas spasitel a take tam roste vino, ktere je proti srdecnim nemocem... Doporucuji Vam navstevu vinic v Pennsylvanii... Najezdy policajtu jsou tam sice caste, ale kdyz vylezete na Svestku, tak Vas nenajdou..
Koncim Eminence provolanim - Glory Regina Coeli. Az se vrtim napisi Vam jak bude vypadat je SHRINE, tam kde je vortrex jeji energie.
07. 09. 2013 | 19:12

čtenář napsal(a):

Martinové
Takové krásné křestní jméno máte a tolik ubohostí se od vás dozvídáme. Když vás to baví...........
07. 09. 2013 | 19:35

JAHA napsal(a):

Ad: zadMeno
Aby ste rozumeli logike Martinov.
Martin napsal(a):

zasMeňo: Vystoupení na Radhošti bylo ve znamení vymítání předkřesťanských tradic.

Teda, ak boli predkrestanske tradicie, ktore bolo potrebne "vymitit", asi tam bolo miesto, kde sa nejaki ludia schadzali na predkrestanske obrady, ze MYSLITELI Martine?

Co nam MYSLITEL napisal (teda Vam, zasMeno) tentoraz:
Martin napsal(a):

zasMeňo: Cyril a Metoděj byli v Českých zemích kolem roku 863. V té době byly kolem Radhoště ještě hluboké lesy, písemné zmínky o nějaké zásadní civilizaci pocházejí až z 12. a 13. století, například největší město v okolí Rožnov Pod Radhoštěm je zmiňován až v roce 1267, z druhé strany Frenštát pod Radhoštěm až v roce 1382. Fyzická přítomnost Cyrila a Metoděje v těchto končinách na Radhošti je tak silně nepravděpodobná, důkazy neexistují, vše je na úrovni legendy.
Nebylo by to poprvé, co jsou významným církevním činitelům přisuzovány zásluhy zpětně.

Teda, aby sme rozumeli. Boli tam predkrestanske tradicie, ktore chcela "vymitit" cirkev, ale Cyril a Metod tam nemohli byt, lebo tam boli este hlboke lesy. Teda, tradicie tam boli, ale kedze boli hlboke lesy, tak sa tam nemohol nikto dostat - samozrejme, ani ti, co tam slavili TRADICNE predkrestanske obrady.:-).

Dufam, ze chapete rozmyslanie NIELEN Martina:-).
07. 09. 2013 | 19:36

Baba Jaga napsal(a):

To: dominikduka 15,36
Děkuji za vysvětlení, pane kardinále. Vidět, že máte o obsahu českého tisku na rozdíl ode mne přehled.
Na stránkách našeho nejbližšího hospice jsem se dočetla, že zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a pacient hradí pouze nadstandardně zařízené pokoje. Zda má hospic pokoje obyčejné bez doplatku jsem nezkoumala.
Jinde je to třeba jinak.
07. 09. 2013 | 19:38

Martin napsal(a):

JAHA: Já za to nemůžu že neznáš základy historie na českém území:
Cyril a Metoděj tady byli ke konci v 9. století a pohybovali se zejména po centrech tehdejšího společenského dění, nebyli to žádní lovci nebo prospektoři nebo kolonizátoři. Ovšem křesťanství rozhodně nemělo na růžích ustláno a jeho rozšíření bylo ze začátku malé a prosazovalo se ztuha, nebylo to tak že lidé mávnutím kouzelného proutku přestoupili na křesťanství, mnoho lidí ještě mnoho století po C+M uctívalo předkřesťanské pohanské božstva a prováděli pohanské rituály a to zejména v odlehlých oblastech. Po mnoho století tak vedle sebe bylo křesťanství a pohanské náboženství. Teprve od 11. století se křesťanství začíná prosazovat více a až ve 12. až 14. století dochází k upevnění křesťanství a vytlačení pohanských náboženství. Kolonizace pohraničních oblastí a okolí Radhoště se datuje od zhruba 12. století, kde se stýká s procesem pokřesťanšťování obyvatelstva.
Tedy pro tebe znovu a pomalu: C+M na Radhošti pravděpodobně nikdy nebyli a pravděpodobně se skutečně na Radhošti prováděly pohanské rituály jež církev měla snahu vymýtit, ale to až dávno po C+M.
07. 09. 2013 | 19:54

Platan napsal(a):

Pepe napsal(a): 07. 09. 2013 | 17:03

Římskokatolická církev je registrovaná značka, ale bez právní subjektivitu - tu za ni vykonává ČBK (máte to asi stejně jako Vláda ČR - za ni zase právně vystupuje Úřad vlády ČR).
-------------------------------------------------------------------

REJSTŘÍK EVIDOVANÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB:

IČ 73632848 Církev římskokatolická

PRÁVNÍ FORMA: Církevní organizace

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) DLE STATISTICKÉHO ÚŘADU ČR:

Činnosti náboženských organizací

DATUM VZNIKU: 23. listopad 1995

SÍDLO: Thákurova 676/3, 16000 Praha 6 - Dejvice,

http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
07. 09. 2013 | 19:59

Bůh napsal(a):

Já ale tolik peněz a majetku nechci!
07. 09. 2013 | 20:14

Scarabeus napsal(a):

fafnir:

Vy to máte legračně pomotané. :-)

P.S. To chce číst i jiné věci než jen Bibli a technické výkresy.
07. 09. 2013 | 20:21

Martin1 napsal(a):

Katolická církev odpovídá:
To nevadí, my ti z toho pro tvou slávu nedáme ani korunu, neboj se a dělej dál, že nejsi.
07. 09. 2013 | 20:22

Scarabeus napsal(a):

honolulu,

samozvaný katolický princi, Vy jste tady chyběl. :-)

P.S. Neměli by Vás diskutující také oslovovat pane kardinááále, když jste se vyhlásil za katolického prince? :-)
07. 09. 2013 | 20:25

Martin1 napsal(a):

Bůh napsal(a):
Já ale tolik peněz a majetku nechci!
07. 09. 2013 | 20:14:
Katolická církev odpovídá:
To nevadí, my ti z toho pro tvou slávu nedáme ani korunu, neboj se a dělej dál, že nejsi.
07. 09. 2013 | 20:22
07. 09. 2013 | 20:29

Scarabeus napsal(a):

Pane Stejskale,

pokud mně bude "honolulu" nadávat, tak to tady nechte. Jednak mně to od něj nevadí, a hlavně se rád zasměji.

:-)
07. 09. 2013 | 20:29

Platan napsal(a):

Pepe napsal(a):
Platan:
No nic, vidím, že zkrátka ani nic pochopit nechcete...

Ale právě naopak, snažím se to pochopit a možná, že už začínám chápat...
Třeba je to takhle:
Církev římskokatolická má, jak jsem výše doložil, právní subjektivitu a mohla by se tedy klidně ucházet o finanční náhradu podle zákona "o církevních restitucích" pod svou vlastní identitou (IČ 73632848). Jenomže aby mohla vytrubovat do světa, že ona sama, Církev římskokatolická, vlastně vůbec nic nedostane - vždyť restituovat budou jen diecéze, farnosti, společnosti... tak namísto sebe přihlásí o nárok na finanční náhradu svůj orgán - Českou biskupskou konferenci, která má také právní subjektivitu (IČ: 00540838). Peníze budou pod střechou*), ale Církev římskokatolická vlastně vůbec nezbohatne... Docela chytré, ne...? :-)

*) Česká biskupská konference

1) předseda Kardinál Dominik Duka OP
2) místopředseda Mons. Jan Graubner
3) generální sekretář Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D.
07. 09. 2013 | 20:35

Martin napsal(a):

Platan: A když teda církev vyrestituuje třeba les, tak v katastru nemovitostí bude zapsán jako vlastník kdo tedy ?
07. 09. 2013 | 20:43

JAHA napsal(a):

Ad: Martin
O posobeni C+M mame takmer LEN LEGENDY. Takze kde sa pohybovali, ci nepohybovali...
Pokial poznate historiu svojho uzemia a nebudete sa drzat iba legiend, ale LEN historicky OVERITELNYCH faktov (teda nie vselijakych kvazikronik, ako bolo v Cesku zvykom vymyslat historiu pri inych prilezitostiach), zostane Vam o ucinkovani C+M velmi malo, skor povedane, skoro NIC priame. A aj to nemalo s CESKOM NIC spolocne. Ze teraz je sucastou Ceska i Morava - nuz tak sa vyvinula historicky situacia davno po C+M, ktori prisli k Slovenom. A aj o tej "Velkej Morave" (ἡ μεγάλη Μοραβία – hé megalé Morabia) existuje mnoho protirecivych pojednani. Ale to by bolo na stovky stran pokecov.
07. 09. 2013 | 20:54

JAHA napsal(a):

Ad: Platan
A skuste teraz v "rejstriku", ci nahodou nenajdete nejaku rimskokatolicku farnost, napr. z Vaseho mesta, dobre?
07. 09. 2013 | 20:57

Martin napsal(a):

JAHA: Takhle do detailů bych to nerozváděl, bohatě postačí odmítnout legendy které jsou v rozporu s historickými poznatky.
07. 09. 2013 | 21:09

Platan napsal(a):

Martin napsal(a):
Platan: A když teda církev vyrestituuje třeba les, tak v katastru nemovitostí bude zapsán jako vlastník kdo tedy ?

Les asi právnická osoba Církev římskokatolická (Datum vzniku: 23. listopad 1995) restituovat nebude, protože by asi těžko dokazovala, že je jeho původním vlastníkem... Obecně ale asi není důvod, proč by právnická osoba Církev římskokatolická nemohla být v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník lesa (kdyby si třeba třeba od někoho někde kus lesa koupila).

Tak už víte, jak to má pan Kardinál s autem a s řidičem...?
07. 09. 2013 | 21:13

Platan napsal(a):

Martin:

Sorry, ta otázka měla být na čtenáře, splet jsem se. :-)
07. 09. 2013 | 21:16

Platan napsal(a):

JAHA napsal(a):
Ad: Platan
A skuste teraz v "rejstriku", ci nahodou nenajdete nejaku rimskokatolicku farnost, napr. z Vaseho mesta, dobre?

Prečo?
07. 09. 2013 | 21:22

JAHA napsal(a):

Martin napsal(a):

JAHA: Takhle do detailů bych to nerozváděl, bohatě postačí odmítnout legendy které jsou v rozporu s historickými poznatky.
07. 09. 2013 | 21:09

Ved som sa Vam prave snazil naznacit, ako to je s "historickymi poznatkami".

Viacmenej iste su spisy z Vatikanu (rozhodnutia papezov). Ostatne veci? Bohuzial, Bulhari, aj ked mali tzv. socializmus, venovali sa studiu C+M cinnosti a cinnosti ich ziakov davno. Cesky socializmus vsetky snahy o studium C+M nielenze ignoroval, ale zakazoval a s pamatnymi miestami narabal ako posledny barbar. (Napr. na Velehrade bol ustav pre mentalne postihnutych, kde sustredili mnisky na osetrovanie tych, ku ktorym sa socialisticky spravne vychovany uvedomely sudruh obratil chrbtom). Takze tak slovenskych, ako aj ceskych historikov caka este vela prace zistit tie Vase historicke poznatky. Ale na to je potrebne zatvorit sa na roky do archivov (madarskych, vatikanskych, bulharskych, greckych...) a studovat a badat.
07. 09. 2013 | 21:26

JAHA napsal(a):

Teda, aby som nebol zle pochopeny - chvalabohu, ze Bulhari sa venovali, ale nie my, BOHUZIAL, na rozdiel od Bulharov.
07. 09. 2013 | 21:29

JAHA napsal(a):

Ad: Platan
Nuz, ci tam nenajdete nejaku farnost ako zapisanu v registri, teda ako pravnicku osobu. Na Slovensku to tak je, teda malo by to byt i v Cesku. No a pokial su farnosti pravnickou osobou, potom ten Vas prispevok o konferencii biskupov...a o tom, kto bude rozhodovat, atd. zrazu bude vyzerat necestne a nepoctivo, pokial nepoviem zavadzajuco v suvislosti s debatou, KTO bude vystupovat ako prijemca (vlastnik).
Uz rozumiete PRECO?

P. S. Nahodny udaj zo Slovenska
Údaje o farnosti
Názov:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Višňové
IČO:
31905269
07. 09. 2013 | 21:35

Martin napsal(a):

JAHA: Historické poznatky jsou třeba vykopávky podpořené písemnými zmínkami, z toho vycházejme. Ty nám sdělují že okolí Radhoště bylo významně osídleno až kolem 11-12. století, předtím tam byly těžko proniknutelné pralesy a prakticky žádné obyvatelstvo, výstup C+M na Radhošť proto považuju za lidové bájesloví.
07. 09. 2013 | 21:50

Platan napsal(a):

JAHA

Tak v Praze je pod zřizovatelem Arcibiskupstvím pražským zaregistrováno cca 400 farností, jako právnických osob. Nechápu ale, co by to mělo měnit na faktu, že Česká biskupská konference, pod předsednictvím pana Duky, bude příjemcem (tedy de jure vlastníkem) finančních náhrad v rámci "církevních restitucí".
07. 09. 2013 | 22:01

JAHA napsal(a):

Ad: Martin
výstup C+M na Radhošť proto považuju za lidové bájesloví.

Ja tiez:-).

Myslel som to vseobecne, teda, ze je mnoho toho, co nevieme. Aj napr. to, ze ked je nieco dolozene vykopavkami a pisomnymi zmienkami z nejakeho roku, to nemusi nevyhnutne znamenat, ze starocia predtym tam bol iba les. Ten viete asi ako dlho rastie:-).
P. S. Napr. je zaujimava a dodnes nepreskumana (malo preskumana) vec, ze sa napriec Slovenskom (a mozno i okolitymi statmi) tiahne val (ale nie z kamena, ako Hadrianov), ktory nie je zatial datovany.
Val obrov (iné názvy: Spečený val, Spečené valy, Dlhý val, Rimanská cesta, Slovenský čínsky múr, lat. Fossa giganteum - doslova val obrov, nem. Teufelsmauer - doslova čertov múr) je veľký asi 60 kilometrov dlhý zemný val, ktorý sa tiahne na Slovensku od vrchu Sitno na juh cez Štiavnické vrchy, Pečenice, Dudince, Dolné Semerovce až k rieke Ipeľ. Západnejšie sa tiahla jeho druhá vetva, tretia vetva išla od Žarnovice až k ústiu Hrona do Dunaja. Andrej Kmeť, ktorý val svojho času študoval, jeho priebeh v roku 1900 predĺžil až ku Zvolenu. Okrem toho existuje priebeh valu schematicky nakreslený od Dunaja až po Žilinu.
Je možné, že ide o pokračovanie valov v dnešnom východnom Maďarsku, ktoré dnes nazývame Sarmatský limes alebo Sarmatský val.
Val je na báze 12-15 m široký, na temene má šírku 2-4 m, výška je 2,5-3 m. Zemina valu je na niektorých miestach (podľa novších zistení je takých miest veľmi málo) spečená pri vysokej teplote (odtiaľ názov "spečený"); spečenie pravdepodobne nastalo len krátko po stavbe valu.
Datovanie je neisté, uvádza sa vznik v období Veľkej Moravy, v 4. storočí po Kr., okolo roku 0, pred rokom 600 pred Kr., v mladej bronzovej dobe a v záhadologických kruhoch aj oveľa staršie dátumy (napr. Ján Hurník ho považuje za najstaršiu stavbu sveta). Podľa ľudovej povesti val postavili čerti.
Prvýkrát sa val spomína v 13. storočí ako "Fossa giganteum".
07. 09. 2013 | 22:05

JAHA napsal(a):

Ad: Platan
No meni to sa v tom, ze prijemcom , vlastnikom/restituentom/ majetku bude farnost. Aj ked, ked myslite UZKO LEN financne nahrady za znicene, ci z inych dovodov nevratene majetky, tak potom mate asi pravdu, ze prijemcom PENAZNYCH vyrovnani bude CBK. Ja som rozumel, ze myslite CBK ako prijemcu a vlastnika VSETKEHO majetku. Pokial ste mysleli iba penazne prostrietky, potom sa ospravedlnujem.
07. 09. 2013 | 22:11

JAHA napsal(a):

prostrietky, - samozrejme prostriedky:-).
07. 09. 2013 | 22:12

Platan napsal(a):

JAHA

Ano, měl jsem na mysli pouze finanční prostředky (finanční náhradu podle § 15), to jest v případě Církve římskokatolické nominálně 47 200 000 000 Kč.
07. 09. 2013 | 22:20

Pradědek Čech napsal(a):

Restituce, resp. vyrovnání s církvemi je podvod na voličích. Žádná strana vládní koalice, která zákon protlačila sněmovnou, přes odpor opozice, velké většiny občanů a za cenu protiprávního jednání, je neměla v programu. Proto by zákon měl být revokován a o restitucích by mělo být rozhodnuto v referendu.

Toto si nemyslím jako přesvědčený odpůrce církve, ale naopak, jako věřící křesťan.
07. 09. 2013 | 22:53

Luba napsal(a):

Přátelé,
schází mi tu papež ...

Dobře,
pomiňme mamon a nadhoďme nějakou závažnou aktuální otázku věrouky.

Např.: Jak se teologové staví k fenoménu kruhů v obilí?

Má to na svědomí Bůh, neb jeho konkurence z undergroundu?

http://blogs.telegraph.co.uk/news/files/2013/08/mayan_cropCircle_1439358c.jpeg
07. 09. 2013 | 23:17

Martin napsal(a):

Luba: Teologové ví o kruzích v obilí kulové, tak ti nic neřeknou. Mnohem výživnější téma je zeptat se jich na chybějící biblické zdůvodnění celibátu, to zažiješ velkou estrádu.
07. 09. 2013 | 23:20

čtenář napsal(a):

Majetkové narovnání s církvemi měla v programu TOPka. Někde to bylo napsáno. Na četné dotazy. Toto majetkové narovnání je věc právní, ne aby o ní rozhodovali občané. Stejně jako o zákonech nejsou vypsána referenda. Nebo o vraceném majetku jiných subjektů byla referenda?
Věřící křesťan by nepsal o církvích v souvislosti s podvodem o navráceném majetku. Vy byste mezi prvními, pradědku Čechu, měl mít nastudováno něco o historii nejen církví. A nepsal byste nesmyslné věty. Církve čekají na navrácení majetku, aby nemusely čekat na peníze z rozpočtu. Pokud ani toto nechápete, že dojde k odluce církví od státu - nevím, nevím. Zabavený majetek už přes 60let dává výnosy do rozpočtu. Malá část jde na mzdy, na nejnutnější potřeby v církvích. Církve státu nic nedluží.Naopak.
07. 09. 2013 | 23:32

Luba napsal(a):

Martine,
to o celibátu je známo.

Např. každému faráři byla přidělena nejméně jedna "farská kuchařka". Co spolu po večerech kuchtili bylo tabu. Koneckonců -bylo to zdravější, než prznění ministrantů.

Jóó, celibát je celibát. Celibát vznikl pouze za účelem hromadění majetku církví katolickou - aby nebyl rozdroben do rodinných rozpočtů.

I tázal se jeden venkovský kněz století patnáctého pana biskupa: Co myslíte, Otče, dočkáme se někdy zrušení celibátu?
I onen úřadem obtížený muž pravil: My jistě ne, ale naše děti určitě.
07. 09. 2013 | 23:34

čtenář napsal(a):

Martin
Opravdu máte zajímavé koníčky. Jak se tak dívám - pro vás jsou kruhy v obilí vhodnější téma, než navracení ukradeného majetku. To opravdu není pro vás, ani pro kolegu. Možná to chce blog úměrný vašemu chápání.
Pokud vím, o celibátu není v Bibli nic. Nevím přesně odkdy byl zaveden v řk církvi. Kněz se měl věnovat pouze své činnosti, celým svým životem. Pokud si člověk není jistý, že celibát unese,neměl by být knězem. To je svobodné rozhodnutí. V některých církvích kněz ženatý být může. Netuším, proč vám celibát leží v žaludku. Patrně nedokážete pochopit, že v dnešní přesexualizované době jsou lidé, kteří se dokáží prožívání sexuality vzdát. A žít sami pro druhé. S neznalostmi a snahou zesměšnit cokoliv, co se týká církve, jste směšní sami. Myslím, že těm kněžím docela závidíte jejich odevzdání se lidem jim svěřeným. Neumíte si to představit, protože dnes je móda a "cool"mít co nejvíce partnerů a partnerek. Použít a odhodit. Takový život je pro vás IN?
07. 09. 2013 | 23:54

J.Š.Baar napsal(a):

Měl jsem hospodyni Kačenku pod kanonický věk (36). Stačila malá oprava v matrice. Dnes jsou ministranti i 10-12letí. Pani Komisarka nám říkávala "košiláči". A měla pravdu. Český Honza nás z "díže" (kazatelny) vždycky odmítal poslouchat. A tak to bude i nadále. "Náboženství je opium lidu." Také tvrdila: "Co bylo ukradeno církví, musí být navráceno lidu." Blaženě na ni vzpomínám. Zdravím z minulosti a z Klenčí.
07. 09. 2013 | 23:58

Martin napsal(a):

čtenář: Spletl jste se, téma o kruzích v obilí přinesla Luba.

V Bibli není o celibátu nic a byl zaveden čistě výmyslem církevních papalášů, proto je to vděčné zábavné téma pozorovat jejich marné snahy ho obhájit, stejně tak jako ve Vašem případě ;-)
08. 09. 2013 | 00:03

čtenář napsal(a):

Lubo
Pokud vím, farskou kuchařku nikdo nikomu nepřiděloval. Vždycky nějaká ochotná důchodkyně se nabídla o faráře starat. Nebo farář chodí do rodin na obědy. Rodiny si kněze zvou k sobě na oběd. To jste nevěděl, co?
Celibát a hromadění majetku se rovná opravdu vašim znalostem o církvích. Faráři nijak bohatí nejsou. Plat mají nejnižší z vysokoškoláků. Na faru obvykle přijedou, přivezou si pár kousků nábytku a osobní věci a hotovo. Po pár letech je biskup pošle jinam, tak sbalí věci a jde. Nepotkal jsem bohatého kněze. Pokud vím, ze svého platu ještě pomáhají. Je mi jasné, že za pár dní nebo týdnů se toto téma vytáhne zase. Váš folklór.
08. 09. 2013 | 00:05

Ateista napsal(a):

Dominik Duka:

Já děkuji za odpověď na něco, na co jsem se nejen neptal, ale dokonce jsem o tom ani nediskutoval a ani nic v tomto ohledu nenaznačoval. Já jsem se slovem nezmínil o tom, zda vás platí Vatikán nebo nikoliv. A dokonce jsem tu zbytečnou diskuzi na toto téma ani nečetl (až teprve nyní, kdy jsem se divil, co mi to odpovídáte). Ptal jsem se na něco jiného, ale to jste nechal bez jakékoliv odpovědi. Máte k tomu jistě důvod, ale přece jenom musím dodat, že tohle není nedělní škola, kde se musí poslouchat jakákoliv kravina a usmívat se na katechetu stojícího u zdi pod křížem.

čtenář:

Vidím, že jste druhý den na křižácké výpravě. Stále překrucujete fakta, stále je to samé "to by věřící křesťan neudělal" nebo "takhle to věřící nechápe, nikdy ho to nenapadlo". Pouze předvádíte, jak musí být věřící tupé a poslušné ovce, které si nechají znásilňovat i intelekt a vlastní úsudek.

Platan:

Máte pravdu - a naznačil jste tím vlastně tu skutečnost, že náboženství by už v současné době bylo dávno na ústupu (jakékoliv náboženství), kdyby nebylo jedné velmi důležité složky jakéhokoliv náboženství - fanatismus, násilí, manipulace s myslí, vydírání, slibování věčného života atd. A vlastně to už by pak nebylo náboženství jako takové.
Ponechme tohle stranou a jen konstatuji, že věřící mají mnohdy svůj vnitřní život lepší, klidnější pokojnější, ale neplatí to vždy a zdaleka to neplatí pro každého věřícího. Přes určitá pozitiva, jak jsem psal včera, je náboženství pro společnost a jednotlivého člověka více negativní než pozitivní.
Ostatně krásně to vystihují knihy Bůh jako psychický virus od Petra Bakaláře a dále kniha R. Dawkinse Boží blud.
08. 09. 2013 | 00:09

čtenář napsal(a):

Martin
Ano, spletl jsem si adresáta, omlouvám se.
V Bibli o celibátu nic není. A já píšu, že je? Vy ani nečtete, co píšu. Nebo nechápete psaný text. To bude ono. Nižší IQ. Psal jsem, že byste měli oba navštěvovat blogy s tématy, o kterých něco víte. Nic neobhajuju, celibát se obhájí sám.
08. 09. 2013 | 00:14

čtenář napsal(a):

Ateista
Pokud si vzpomínám, dehonestoval jste kříž. Napsal jsem, co pro věřící kříž znamená. NIKDY by je nenapadlo mluvit o něm tak jako vy.To,že něčemu věřím a stojím si za tím vám připadá, že nemám svůj úsudek? Prosím vás, tupí jste vy, ateisté. Těší mě, že jsem vás dokázal rozpálit doběla. Můj intelekt mi vyhovuje, spíše vy byste mohl ubrat z ponižování lidí, kteří vám nic neudělali, jenom si dovolují mít odlišný světonázor. To už tady bylo, že musel být názor jeden.
P.S.Kdyby nebylo křížáckých výprav, třeba jste tu nebyl. Nevěřící otrokem u sultána.
08. 09. 2013 | 00:24

Martin napsal(a):

čtenář: Chápu perfektně co jste napsal, Váš jediný zdroj informací o celibátu je propaganda co Vám natloukl do hlavy nějaký církevní papaláš a ve volném čase místo psaní do diskuzí si můžete třeba nastudovat historické okolnosti vzniku celibátu, bude to pro Vás šokující čtení.
08. 09. 2013 | 00:25

SOU nábytkářské Lišov napsal(a):

I vy jeden čtenáři! "Nevíte, Švejku, co chci?" "Ale, pane feldkurát, mrkneme do Katechismu. Tam to všechno je!"
No a předevčírem bejvalá otrokyně Sulejmana, Ruska Alexandra, se stala šéfkou Harému Velkolepého století! To bejvalo v Turecku něco jako Papež! (Zahalená učitelka. Hadži Halef Omar, ben Hadži Abul Abbas, Ibn Hadži Davud Al Gossarah říká, že jsem půvabná).
08. 09. 2013 | 00:44

Ateista napsal(a):

čtenář:

Zase se pletete a zase jsem si musel znobva přečíst celou diskuzi. Vy jste tady nabádal, nechť kdo neumí číst, resp. nerozumí textu, nechť si ho nechá vysvětlit, ale jste to vy, kdo asi pozorně nečte. Já jsem nepsal nic o tom, že kříž je mučící nástroj, nepsal jsem nic o tom, že je směšné, nevkusné a tak podobně ho vystavovat.

Opět jste to popletl , čtenáři!! Navíc s tímto nickem!!

Jste směšný. Opravdu si celou diskuzi přečtěte znova. Jste o to víc směšný, že tu radíte, vysvětlujete, nabádáte, ale sám se v tom celém ztrácíte!

Martin:

Máte pravdu. Čtenář ani o tom celibátu (jeho vzniku, dovodech atd.) nic neví, pouze tady tupě reprodukuje náboženské nesmysly, které se asi dozvěděl kdysi v nedělní škole!
08. 09. 2013 | 00:45

čtenář napsal(a):

Ateisto
vy opravdu nevíte, co píšete. Je půvabné, když ateisté rozebírají něco, čemu nerozumí. Prý "zdroj informací o celibátu". To myslíte vážně? Vyzobáváte si odkudsi co vás láká a o tom píšete.Není mi vůbec jasné, proč rozebíráte něco, o čem nic nevíte?
O kříži jako mučícím nástroji jsem nepsal. Pouze větu, že jste dehonestoval kříž.
Opravdu by bylo lepší jít spát. Více ohledu a méně urážek lidí, se kterými nesouhlasíte.
08. 09. 2013 | 01:08

Martin napsal(a):

čtenář: Na celibátu není co nerozumět, církevní papalášové Váš indoktrinují oficiální církevní propagandou a Vy se vůbec bojíte pomyslet na to, že by to ve skutečnosti mohlo být jinak. Pokus o diskreditaci osob kritiků je tradiční církevní taktika upevnění moci a je to důkaz že jsme ťali do živého ;-)
08. 09. 2013 | 01:38

Martin1 napsal(a):

Asi před dvěma roky se kolem mého domu pohybovala parta malých dětí a ze škvíry plotu vytáhl asi 7letý kluk papírek a začal všem drmolit všechny možné svaté.Děti hrály nějakou "bojovou křesťanskou hru".
A tak jsem se zamyslel, zda by nemělo být přímo zakázané do určitého věku vymývání mozků takto malých dětí.
Na světě jsou i jiné krásné věci (všimněte si, že přiznávám, že víra i náboženství mohou být pro někoho opravdu přínosem), evidentně krásné věci, například sex, ale víme, že je vhodné s ním začít až později, až člověk trochu vyspěje po všech stránkách.
Neměl by mít člověk taky šanci nejdříve taky trochu vyspět, aby se mohl sám svobodně rozhodnout, zda si má nechat vymývat mozek, zda chce být ovcí? Co na to nick "čtenář" řekne, to asi tuším, ale ostatní?
Jednou o vánocích, bylo mi asi 10 let jsem se svého otce ptal na "Ježíška", kdo to byl a kdo je Bůh. Dostal jsem asi 2hodinové minimum. Pak můj otec na závěr řekl: "A tak tomu můžeš věřit, takových lidí je dost, nestaneš se lepším, ale když nebudeš, nebudeš ani o kousek horší. Můžeš to brát celé i jen jako pěknou pohádku a některými věcmi se řídit tak, jako se učíme si brát poučení z pohádky, že dobro vítězí nad zlem. Já budu rád, když budeš stát vždy na straně dobra a věřit nemusíš. A i v pozdějším věku se k tomu všemu můžeš vrátit, můžeš se k tomu vracet celý život.
Myslím, že to bylo tak správné, já jsem podobně postupoval i u svých dětí, ale výklad o těchto věcech jsem už musel svěřit mému kamarádovi, který je věřící člověk. Atd....
Postup církví v případě "restitucí" pokazil i tu hezkou pohádku.
08. 09. 2013 | 06:56

fafnir napsal(a):

je půvabné,když atheista píše o křesťanství udržovaném násilím.Jsem už starší,takže pamatuji násilí za atheisty Gottwalda,víme o násilí,které stálo miliony životů za levicových atheistů Lenina,Stalina,Hitlera,Mao Ce Tunga,a dalších atheistických lidumilů.A křesťanství,toto násilí přežilo.Vy komunisté jste Martine šli tak daleko,že už jsem měl v kádrovém posudku,který jste vy vypracovávali i na děti napsáno že nesmím na studium,protože jsem chodil do doby než ho tehdejší Martinové zakázali na katechismus.Lidé jako vy prostě chtí zakázat každý jiný způsob myšlení,než je to vaše.Za těch pár let.co byla levice u moci to stálo více životů,než měla celá země obyvatel od starověku po středověk.
08. 09. 2013 | 08:11

Martin napsal(a):

fafnir: Neplést Martin s Martin1, to je velký rozdíl.
Co se týká perzekucí, tak katolická církev (a mnoho dalších) se taktéž dodnes podílí na perzekucích, zkuste být žena a chtějte se stát farářkou. Přestože máte díky OSN a Ústavě ČR zaručeny všechny práva jako muži, katolická církev Vás zperzekuuje na tři doby. Taktéž když se rozvedete, jste v církvi perzekuuován. A tak by se dalo pokračovat.
08. 09. 2013 | 08:34

fafnir napsal(a):

Ano Martine 1
když jiskřičky a pionýři hráli bojovou hru "o partizánský samopal" za bolševika ,tak to nebylo vymývání mozků?To byla ta správná ideologie,že.A podle vás bylo dobře,že byl katechismus zakázaný,místo toho bylo záslužné předčítat dětem na pionýru citáty z Lenina,Zápotockého,Gotttwalda,ódy na Stalina, knihy a zpotvořené pohádky Heleny Malířové a dalších rudých bardů.Já to na rozdíl od vás zažil. Co se týče dějin ty vymyté mozky máte vy a další zde diskutující docela slušně.Takhle zfalšované dějiny a hluboké neznalosti dějin jsou pro vás signifikantní.Pravda,vždyť první kroniky na našem území psali ti,kteří psát uměli,a to byli duchovní,zhusta druhorození šlechtičtí a zemanští synové,protože ti prvorození byli určeni k vládě a boji a psát většinou neuměli.Proto také vládnoucí a šlechtické rody dávali dobrovolně majetky klášterům a kostelům,včetně vesnic, polí, a lesů.To jsou nejvíce ty majetky,které se mají navracet.A to vaše směšné tvrzení o svobodě myšlení malých dětí.Co jiného se snažíte prosadit ,než že se pokoušíte zakázat a zadusit jiné myšlení,než je to vaše,pěkně po komunisticku jediné správné.A uvědomte si jedno,když víra přežila pronásledování za Lenina Stalina a Hitlera,stejně jako vraždění za Nera a Caliguly,přežije i vás.A když vidíme jak se rozvíjí v Rusku,jak je silná ve vskutku vyspělých zemích Euroatlantické civilisace,tak v minoritě jsou lidé všeho myšlení a vaší nenávisti k víře.
08. 09. 2013 | 08:39

Martin1 napsal(a):

fafnir
Co tu žvaníte, že jsem komunista? Já jsem možná větší antikomunista, než vy věřící.Já jsem ateista, jen koncovka je stejná. Ale vy všichni, všechna náboženství světa jste stejná i to "komunistické náboženství". Ve jménu lásky jste schopni válčit jedno náboženství i proti druhému jen pro to, že se každé náboženství domnívá, že jen ta jeho láska je ta pravá, že jen jeho bůh tu je. Pravdou však je jen, že utrpení všech ze všech válek jsou stejná. Já nesnáším jakékoli dogma. To budu celý život zesměšňovat a bojovat proti němu.Já nikoho neomezuji, každý ať si dělá všechno, co chce, ale nesmí tím omezovat mou osobu. A provoz své záliby, ať si hradí sám a nedělá propagandu svých "koníčků" na úkor mých, které na propagaci nemají prostor, peníze a státní podporu. Proč nedostane nějaké peníze ten, který například věří na své skřítky ve skříni na potraviny? Každý má právu na víru, proč jen někteří jsou dotováni, atd....
08. 09. 2013 | 08:41

fafnir napsal(a):

Marin
každé společenství má svá pravidla.Když hrajete fotbal,také nemůžete dávat góly rukou a z ofsaidu.Nikdo vás přece vstoupit do církve nenutí.Tím,že přijmete křest a v dospívání biřmování,přijímáte i její pravidla.Když se ženíte,slibujete, a ještě se vás na to ptají zda dobrovolně,společný život,dokud vás smrt nerozdělí.Vy jste možná zvyklý své sliby házet do vzduchu,ale jiní ne.Slib je od toho aby byl míněn vážně,zvláště je li učiněn před duchovní osobou.Kromě toho,o jaké persekuci mluvíte.Bohoslužeb se zúčastnit můžete,jen je vám odepřeno Svaté přijímání.Ale to vám atheistům může být putna,vás se to netýká.Stejně se vás netýká vrácení majetku církvi,pokud nevlastníte nějakou jí ukradenou věc.
08. 09. 2013 | 08:52

Martin1 napsal(a):

.........."A uvědomte si jedno,když víra přežila pronásledování za Lenina Stalina a Hitlera,".
xxxxxxxxxxxx
Toho posledního v řadě jste ani neměl připomínat - Hitlera. Ten toho nažvanil o boží prozřetelnosti, když poslal miliony Židů do plynu. To jste mlčeli. Fakty ba vás určitě umlátil Martin.
08. 09. 2013 | 08:57

fafnir napsal(a):

Martin 1
Proč nedostane nějaké peníze ten, který například věří na své skřítky ve skříni na potraviny?
Pokud někdo takový a jako náboženská společnost funguje a existuje a komunisté mu majetek z toho důvodu sebrali, svůj majetek nebo náhradu za něj dostane,.Jednoduché.A jak já omezuji vaši osobu?Nijak.A jak ji omezuje církev?Povídejte,přehánějte.ty majetky,které tak závidíte,se prostě a jednoduše vracejí tam a tomu,čí byly.nic více nic méně.A to si ještě nepočítají úroky z toho,že někdo používal jejich majetek.
A že jste proti dogmatům.Jak to ,vždyť vy jedno vyznáváte.vy přece vyznáváte,že Bůh není.To je přece věc,kterou exaktně prokázat nelze,eo ipso,je to dogma.Blbé co?
08. 09. 2013 | 09:06

Martin napsal(a):

fafnir: V pravidlech, tedy Bibli, není nic o nařízení odepřít rozvedeným "služby" církve :-) Dále církev nemá od Boha mandát na uzavírání sňatků, taktéž to v pravidlech není :-) Je vidět že propaganda je tak silná, že účinkuje i mimo církev.
08. 09. 2013 | 09:09

Martin napsal(a):

Martin1: Hitler byl možná pokřtěn v kostele jako kojenec, ale v průběhu své kariéry byl přívržencem okultismu, ten byl oblíbený mezi špičkami nacistů.
08. 09. 2013 | 09:12

fafnir napsal(a):

Martin 1
opět předvádíte svoji neznalost dějin.Hiitler povýšil na náboženství Rosenbergův "Mythus " a prosazoval Starogermánskou víru v Assy.Doporučuji studovat Eddu.Mimochodem je to překrásné básnické dílo.No raději ne ,byly by to perly pro nekoho,kdo to neocení.
08. 09. 2013 | 09:14

Martin napsal(a):

fafnir: Hitler sice na úrovni státu prosazoval starogermánskou víru, protože to bylo dobré pro ovládání mas, ale osobně byl zastáncem okultismu. Ale právo na Váš názor Vám neberu, můžete si věřit čemu chcete.
08. 09. 2013 | 09:20

pepa z deppa napsal(a):

Bavme se v duchovní rovině.Něco pro preláty, Jan 8 :"Váš otec je ďábel a vy chcete dělat co on žádá.On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není.
08. 09. 2013 | 09:23

Martin1 napsal(a):

fafnir 8:52
Píšete:
"každé společenství má svá pravidla."
Má reakce: ano, já je chci změnit
----------
"Když hrajete fotbal,také nemůžete dávat góly rukou a z ofsaidu."
Má reakce:
Vy jste nám všem ostatním dali gol, když jste míč do branky nedali ani z hřiště vy jste podstrčili míč z poza branky do brány. Kdepak postavení mimo hru, to se stane i nevědomky, nebo když soupeř dotyčného vyběhnutím dopředu dotyčného do postavení mimo hru vystaví.
Vám byl k prosazení zákona "o církevních restitucí" dobrý i kriminálník, který si odskočil, aby vám pomohl a pak zase skončil za mřížemi.
-----------
Nikdo vás přece vstoupit do církve nenutí.Tím,že přijmete křest a v dospívání biřmování,přijímáte i její pravidla.Když se ženíte,slibujete, a ještě se vás na to ptají zda dobrovolně,společný život,dokud vás smrt nerozdělí.Vy jste možná zvyklý své sliby házet do vzduchu,ale jiní ne.Slib je od toho aby byl míněn vážně,zvláště je li učiněn před duchovní osobou.Kromě toho,o jaké persekuci mluvíte.Bohoslužeb se zúčastnit můžete,jen je vám odepřeno Svaté přijímání.Ale to vám atheistům může být putna,vás se to netýká.
Má reakce: Já jsem byl proti té propagaci ve věku, kdy člověk nemůže takové věci pochopit. A to jak politické, jak píšete pionýr u komunistů, tak o to složitější věci náboženské - o hodně složitější.
------------
Stejně se vás netýká vrácení majetku církvi,pokud nevlastníte nějakou jí ukradenou věc."
Má reakce: Podle mne jste primárními zloději vy, kteří se sápou i na majetek, který váš nikdy nebyl.
A týká se mne to proto, protože je to moje základní povinnost bojovat proti bezpráví, to je vám okamžitě cizí, když se jedná o majetek, což jste dělali po celá staletí. Škoda, že nejsme v jiné době, ne komunistické, ale vy si určitě postesknete ještě více zpátky, to by jste mne nechal pěkně lámat v kole a mrskat, možná bych se pak stal poslušným, tak by se vám to líbilo, že ano.
08. 09. 2013 | 09:24

fafnir napsal(a):

Martin
Bible nejsou pravidla,Bible je sice Svatá kniha,zvláště pak Nový Zákon.Leč "pravidla "určují Koncily a Dogmata a Encykliky.Nejsem theolog,abych vám řekl,ve kterém z těcho a za jakého papeže to bylo rozhodnuto,ale prostě je to tak.Postupujete stejně,jako u nás Husite,nebo Luteráni,pokoušeli s doslovně vykládat Bibli,stejně postupují Muslimové se svým Kotánem, aŽidé s Tórou a Mišnou
08. 09. 2013 | 09:26

Martin napsal(a):

fafnir: Závěry Koncilů, Dogmata a Encykliky jsou čistě lidské výmysly. Postupuji tak, že se snažím dopátrat skutečné podstaty očištěné od těchto lidských výmyslů, protože jsou to právě tyto výmysly, které víru degradují.
08. 09. 2013 | 09:34

fafnir napsal(a):

Martin 1
ale nedělejte se důležitějším,než jste.proč bych měl mít touhu vás lámat v kole.Vy jste mi zcela ukradený.Je to váš život,vaše nevíra,nebo víra v nevíru,chcete li,vaše pěna u úst.A vaše touha vlastnit a užívat ukradené.
A že vysvětlujeme základy víry dětem.V pořádku.Desatero je základní a nezpochybnitelná návod soužití mezi lidmi.A výchova je třeba od útlého dětství.Co nevychováte do 5 let,nevychováte už nikdy,v tom se shodují všichni sociologové.U vás se to evidentně nezdařilo,aspoň výchova k toleranci,jak je vidět z vaší nervozity běsnění.Inu bojujte,bojujte,když máte tu potřebu potírat každého,kdo myslí jinak ,než byste povolil.
08. 09. 2013 | 09:39

Martin1 napsal(a):

fafnir
Prosím, kolik lidí jste upálili za to, když zjistili, že je Země kulatá, chtěli to sdělit i ostatním? Vy osobně si stále myslíte, že je placka? Kdyby to stále církev tvrdila, co by jste tvrdil, že je ještě placatější, než se původně myslelo, že ano.
Prosím, co Charles Darwin ? Kacíř? Měl shořet? Co?
Já nepotřebuji znát to vaše "bláto okolo", pár věcí mi stačí, to neokecáte.
To jsem zvědav, jak to vysvětlíte. Když to vysvětlíte, tak se nechám pokřtít.
08. 09. 2013 | 09:43

fafnir napsal(a):

Martin
potom vám lze doporučit,abyste se stal Muslimem,protože tam existuje jediný Korán a nic jiného.I když,existují Haddísy,které říkají jak to Prorok myslel.
V Bibli a v Křesťanství se musíte spokojit s tím,že Koncil vykládal Bibli nějakým způsobem,a hledat poučení v podobenstvích.A opakuji,nejsem theolog,račte se obrátit se svými pochybnostmi na někoho theologicky vzdělaného,jistě vám to rád a podstané lépe vysvětlí,a je jen na vás,zda to přijmete,nebo zda si založíte vlastní náboženství.
08. 09. 2013 | 09:47

fafnir napsal(a):

Martin 1
neoháněl jste se Husem?ten právě chtěl upalovat lidi,za to,že je země kulatá.A proč bych vás měl nějak přesvědčovat?A kolik lidí církev upálila?Nikoho,byl vždy předán moci světské,vy znalče dějin.A Darwin byl upálen,nepovídejte,a kdy?A nebyl náhodou zakladtel genetiky Mendel Augustniánský mnich,té vědy,kterou jste vy komunisté tak pěkně popírali.Neměl Descartes jezuitské školy?Ona vážený věda a víra se vůbec nevylučuje.Naopak.ostatně,první člověk na Měsíci byl také věřící křes´tan.
A vůbec,když je bůh všemocný,tak způsobil i velký třesk,mimochodem věc,kterou atheistická sovětská věda také dlouho popírala.
08. 09. 2013 | 09:57

fafnir napsal(a):

Dodatek pro Martina 1
sice by nemělo,ale je mi putna,zda vy se necháte pokřtít.ten hřích si na svědomí vezmu.
08. 09. 2013 | 10:00

Martin1 napsal(a):

fafnir
1) Z přímých otázek jste pěkně utekl.
2) Lidé jako vy zneklidňují lidé, kteří nejsou nikdy svou vírou ukotveni. Dokonce jsem pochopil, že by jste mne rád někam "upíchnul"(např. mezi Muslimy).
3) Nás bezvěrce zneklidňují zase ty s vírou.Možná nás znervózňuje jejich klid, že oni mají některé věci vyřešené, že my stále hledáme, jsme na vše sami, oni se pomodlí a mají spojence, imaginárního, ale mají.

Musím na sobě stále pracovat, omlouvám se vám. A pokud jste opravdu inteligentní a ne dogmatik, tak asi pochopíte, co mne a mnohé další a budete se divit i věřící tak rozesmutnilo (mého přítele) a ateisty přímo nasr...
Jak se jmenovala ta církev, co ten majetek odmítla, možná že tam bych se šel zeptat na otázky, které mám, možná z vašeho pohledu mohou být jen primitivní.
08. 09. 2013 | 10:02

Martin1 napsal(a):

Prosím, co Charles Darwin ? Kacíř? Měl shořet? Co?
----------
Já jsem nepsal, že byl upálen, ale z vystoupení některých věřících i v dnešní době, že by ho nejraději upálili. Tak jsem to myslel - přeneseně a navíc tam byl všude otazník.
Vy si nás pletete. Já nejsem znalec historie, já jsem znalec jen těch "titulků z historie" (a to ještě nepřesně), jako znalec tady vystupuje jiný Martin, bez té jedničky.
Mějte se pěkně a jsem rád, že jste se mnou chvíli ztrácel čas.Já jsem z vašich názorů dost získal, omlouvám se ,že vy obráceně nemůžete říct to samé.
08. 09. 2013 | 10:14

Jáchym napsal(a):

Luba:
K zásadní otázce kruhů v obilí :
Je neuvěřitelné, že mezi mnoha geometrickými obrazci v obilí (kruhy nejsou t.č. příliš in) sice nechybí pentagramy, ale chybí kříž !

Domnívám se, že by bylo záhodno věnovat desetinu promile narestituovaného majetku na založení řádu Křížovníků s obilnou hvězdou.

Náklady by nebyly velké - stačil by vyřazený vrtulník , prošlapávací sněžnice (Obilnice? Láptě ?) a malý fond na úhradu podupaných obilnin bohabojnému sedláctvu.

Dalo by se tak na Vatikánu vydupat (resp. vydukat) případné Dukovo svatořečení, jehož podmínkou je zázrak budoucím světcem spáchaný.
Obézní hodnostář, žijící nezdravým životním stylem, by měl myslet na stará posmrtná kolena.
08. 09. 2013 | 10:16

Martin napsal(a):

fafnir: Závěry Koncilů, Dogmata a Encykliky jsou závazné pouze pro Katolickou Církev a to ještě jenom pro její římskokatolickou odnož. V církvi husitské například mají farářky, z čehož by se Papež na místě posr***. S teology se nebavím, ti jsou podjatí a obvykle nedokážou vykročit z mantinelů, které jim imprintovali na fakultě a podobných zařízeních.
08. 09. 2013 | 10:21

fafnir napsal(a):

Martin1
nikam jsem neutekl,a že bych vás rád upíchl mezi muslimy?To usuzujete z toho,že o nich něco vím?Ano mám poněkud větší rozhled o světě a dějinách než vy,ale to zase není až tak těžké.A o mou víru se neobávejte,přežila 40 let bolševika,a že ten se mi ji zatraceně pokoušel vytlouct z hlavy,rozhodně sofistikovaněji než vaše primitivnost.
Ta církev se jmenovala Baptisté sedmého dne,a nic nevlastnili,měli dostat to,čeho se vzdala v jejich prospěch církev katolická,aby mohli žít bez podpory státu.
A ano, váš závěr je správný,mám pevný bod ve vesmíru,pevnější než Archimedes,a to Boha.Že vás to zneklidňuje,a co já s tím?
08. 09. 2013 | 10:24

Baba Jaga napsal(a):

To: fafnir a Martinové
Z dětí lze zajisté vychovat slušné lidi i bez náboženství a strachu z nadpřirozeného.
Nu, dobré je možná pro dnešní dobu náboženství Židů, kteří pořád ještě čekají na příchod Vykupitele. Nespasí tuhle Zemi jen zázrak, když se lidé neumějí domluvit? Když i jednoho Boha uctívá tolik různých náboženství? Už jsem tu jednou psala, že i o téhle skutečnosti by nám tu mohl pan kardinál Duka napsat pojednání.
Nebo třeba Vy, pane fafnire. Sice asi všechno nevíte (alespoň s tím vydáním onoho pozemku v Praze Voršilkám to bylo trošku jinak - že tak trošku nebyl vůbec jejich, ne? - viz http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-kiksy-cirkevnich-restituci-dl6-/p_spolecnost.asp?c=A120217_105316_p_spolecnost_wag), ale o církvích třeba více, nežli já.
Velmi tolerantní jsou např. pravoslavní - a neodpouštějí hříchy za modlitby či odpustky.
08. 09. 2013 | 10:30

fafnir napsal(a):

Martin
jak říkám,založte si vlastní církev,když vám současné nevyhovují.Vaše věc,já vás přesvědčovat nehodlám,i když bych asi měl.Když se nehodláte bavit s theology,protože je cosi naučili na fakultě,tak by mě zajímalo,zda se budete bavit s kvantovými fyziky,protože je naučili cosi na fakultě,a zabývají se také věcmi pro vás neviditelnými a zřejmě neuchopitelnými.A protože mi diskuse s vámi nic nepřinese,končím.
08. 09. 2013 | 10:31

nekulturní vzteklý závistivý sedlák napsal(a):

Kříž je popravčí a současně mučící zařízení, taková zvrhlá šibenice či lámání v kole.
Je to názorná ukázka co čeká neposlušný ochlos. Proto musí být stále na očích, aby se utužovala křesťanská morálka.
Před svým koníčkem, dobrovolnou smrtí na kříži, měl Trojjediný Boží Syn nechat sepsat svá kázání jako Sebrané spisy, aby později nevznikaly matoucí hereze. Že tak neučinil, bylo od Něho nekonečně moudré, což nikdy nemohu pochopit ani Já, ani Vy. Prostě rozum do víry nepleťte, nebo se zblázníte, budete zavrženi či preventivně vyžíháni do konstantní hmotnosti. Takový je vždy platný úradek Trojjediného. Prostě víra se musí natlačit do bezbranných dětí, aby ji měly hotovou v hlavě a nepřemýšlely a nediskutovaly o ní. Vlastně aby se bály. Žily v bázni Boží. Uvěř, boj se, plať a budeš spasen. Jinak Tě čeká Hellfire.
08. 09. 2013 | 10:31

Martin1 napsal(a):

Jáchym 10:16
Kříže v obilí, proč?
Když jich byly miliony na střechách,byly to antény na 1. kanál v I. televizním pásmu z Cukráku na počátku vysílání televize u nás. Byl to cca 1,40 (?) cm velký dipól na nosném sloupku.
Komunisti tak dělali svou propagandu pomocí kříže. Škoda, že to nešlo udělat, aby to byla hvězda. I když jako reflektor (odrazová stěna u antén) by to šlo. Divím se, že nějaký Jasánek to neuvedl do života.
08. 09. 2013 | 10:32

Martin napsal(a):

fafnir: S kvantovými fyziky si popovídám rád, základní paradigma vědce je kritické myšlení, prověřování teorií, provádění důkazů a podobně. Teolog ničeho takového není mentálně schopen, čest výjimkám, ti jenom tak opakují naučené básničky.
08. 09. 2013 | 10:39

turista napsal(a):

I já jsem viděl po lese rozházené papírky z nějaké křižácké bojové hry. Byly tam biblické výroky, velmi vhodné pro tajná hesla diverzní skupiny nesmrtelných Božích bojovníků (mudžahedgínů). Aspoň to po sobě mohli křižáci při ústupu poklidit. Taky mě vyděsilo, co dětem cpou do hlavy.
08. 09. 2013 | 10:39

Martin1 napsal(a):

........,tak by mě zajímalo,zda se budete bavit s kvantovými fyziky,protože je naučili cosi na fakultě,a zabývají se také věcmi pro vás neviditelnými a zřejmě neuchopitelnými.A protože mi diskuse s vámi nic nepřinese,končím.
----------
Tak pozor, to zase takový blbec nejsem. V tom je podstatný rozdíl. To, že něco není vidět a nelze uchopit přece neznamená, že neexistuje.
Jsem rád, že v našem "pomyslném" souboji jste mne podcenil až příliš a použil jste levnou argumentaci vhodnou tak pro nějakou babičku před sto lety na venkově. Pane teologu, to je například vzduch, není vidět, nemohu ho uchopit, ale zkuste si na chvíli ucpat pusu a nos (jen na chviličku) a zjistíte jak vám bude chybět.
08. 09. 2013 | 10:48

fafnir napsal(a):

Matrin 1
ale ale,vzduch múžete snadno uchopit a zvážit.A nejsem theolog.
08. 09. 2013 | 11:18

Martin1 napsal(a):

fafnir
V 9:39 píšete:
"Co nevychováte do 5 let,nevychováte už nikdy,v tom se shodují všichni sociologové.U vás se to evidentně nezdařilo,aspoň výchova k toleranci"

Přitom jste v té době v 6:56 mohl číst můj příspěvek (znovu níže):
"Jednou o vánocích, bylo mi asi 10 let jsem se svého otce ptal na "Ježíška", kdo to byl a kdo je Bůh. Dostal jsem asi 2hodinové minimum. Pak můj otec na závěr řekl: "A tak tomu můžeš věřit, takových lidí je dost, nestaneš se lepším, ale když nebudeš, nebudeš ani o kousek horší. Můžeš to brát celé i jen jako pěknou pohádku a některými věcmi se řídit tak, jako se učíme si brát poučení z pohádky, že dobro vítězí nad zlem. Já budu rád, když budeš stát vždy na straně dobra a věřit nemusíš. A i v pozdějším věku se k tomu všemu můžeš vrátit, můžeš se k tomu vracet celý život."

To svědčí:
1) že jsem byl vychováván v toleranci a tolerantně, k zájmu o vše - nic a před ničím se neuzavírat.
2) že vy nejste (pro lidi vašeho typu příznačné)schopni nic pochopit, co by vám mohlo narušit vaše dogma.
3) totalitní systém brání svobodě jiného myšlení- komunismus
4) lidé jako vy si myšlení zakazujete nejdříve sobě, pak i svým dětem a kdyby to šlo tak i nám ostatním, jste si velice podobní s těmi v 3), protože oba útočíte v podstatě na to samé na "člověčenství", oba předstíráte, že víte jak se věci mají a jak budou, základní a věčné otázky, na které odpověď neznáme a asi je nikdy nezjistíme. Jeden vědecky a vy vírou a studiem, které dopředu zná výsledek a studium má jen přidat omáčku, čím hustší a nesrozumitelnější a hůře stravitelnější pro "ovce" tím lépe.
08. 09. 2013 | 11:23

Pradědek Čech napsal(a):

čtenář,

jestli TOP měla restituce ve volebním programu, tak tento můj předcházející argument, padá, částečně, protože ODS, LIDEM je v programech neměly. LIDEM ani neexistovala. Ostatní argumenty k revokaci, zejména způsob prosazení restitucí a okolnosti schvalování, však stále platí. Nebo myslíte, že vše proběhlo demokraticky? Já jsem přesvědčen že ne, že demokracie a její mechanizmy byly zneužity. Proto se domnívám, že nestačí použít normální postupy, ale mimořádné, např. referendum.
08. 09. 2013 | 11:31

Martin1 napsal(a):

fafnir
1) s tím vážením a uchopením vzduchu jste legrační
2) vše o čem jste mluvil jako o neviditelné, tak lze také prokázat i když u některých věcí třeba nepřímo.
Uvedu příklad jednoho pána, o kterém jsme se to učili už na ZDŠ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brown%C5%AFv_pohyb
Závěr: Zase jste ale mistrně utekl z podstaty, to vy umíte bezvadně. Vy chcete debatu odklonit, ne ať se pěkně vrátí k těm církevním zlodějnám.
Je dobré si prostudovat:
http://lenka-prochazkova.eu/
Konečně vím koho budu volit.
08. 09. 2013 | 11:48

Luba napsal(a):

Jáchyme,
to je nápad!
Mohli bychom si založit Církev klasového/klasického piktogramu a zažádat si o peněžité restituce.

Navíc by nám měli přiklepnout všechny polnosti, na kterých se vyskytl alespoň jeden magický obrazec.

http://www.harmonycentral.com/t5/image/serverpage/image-id/31349i80405181F1EF35C3/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
08. 09. 2013 | 13:23

Eva Stančíkovásed napsal(a):

Tak něco těm"kvantovým fyzikům":Max Planck,nositel Nobelovy ceny za fyziku a průkopník kvantové fyziky učinil na jedné přednášce následující pozoruhodné prohlášení:
"Jako fyzik,tedy jako člověk,který po celý svůj život sloužil vědě,jsem snad dalek toho,abych byl považován za blázna.A tak si mohu po průzkumu atomu dovolt říci toto:Žádná hmota neexistuje sama o sobě!Veškerá hmota vzniká a existuje jenom působením síly,která přivádí části atomů do víření a drží je pohromadě v nepatrných slunečních systémech atomu.A jelikož v celém vesmíru neexistuje ani jedna jediná inteligentní nebo věčná síla,pak musíme připustit,že za touto silou je vědomý duch.Tento duch je prapůvodem vší hmoty!Avšak,jelikož ani duch nemůže existovat sám o sobě,nýbrž musí patřit určité bytosti,musíme nutně připustit existenci duchovní bytosti.Takové duchovní bytosti se neobjevují samy od sebe,ale musí být stvořeny.A já se nestydím nazvat tohoto tajuplného tvůrce stejně tak jak ho nazvaly všechny kulturní národy Země předešlých tisíciletí:BOHEM.V naší době,kdy již lidé nevěří na ducha jako původce stvoření,je to právě atom a jeho částice-to nepatrné a neviditelné,co opět vynáší pravdu z hrobu materialistického a hmotařského šílenství do ztraceného a zapomenutého světa ducha."
Komu to nestačí,přidáme A.Einsteina.
"Ono přesvědčení o vyšší moudrosti,která se projevuje ve viditelném světě,tvoří mé pojetí Boha.Nic nemůže být krásnějšího,než to,co je zázračné.Ten,kdo tu zůstává bez hlubokého dojmu,kdo se nedokáže ponořit a sklonit s hlubokým chvěním okouzlené duše,ten by mohl být stejně tak dobře mrtev.Má zavřené oči již během života."
Tolik VĚDCI
Veškerý obdiv a úcta "čtenáři"
Já bych to nevydržlela,proto jsem si dovolila jen tento podpůrný komentář s argummenty jiných.I tak mám obavy,že nebude shledán dosti "odborným".Sama jsem zvědavá...
08. 09. 2013 | 13:58

fafnir napsal(a):

Luba
klidně to udělejte,pokud prokážete takovou maličkost,že jste ty polnosti vlasnil před 25.2.1948.Je sto tuto informaci vaše hlavička pojmout.
Martin 1
jak konečně,vždyť bylo od začátku jasné,že budete volit komunisty.Lenka Procházková komunistka je,její otec byl komunista,dokonce tak nalevo,že ho pronásledovali za levou úchylku,takže u vás nic nového.
BTW,Lenka Procházková se velmi obává,že když církve dostanou peníze,že budou poskytovat zadarmo nadstandardní školství,a tím si získají mnoho sympatií.Ano to je důvod,obávat se,že někdo bude vzdělávat lidi,a jinak než komunisticky.
Pradědek Čech
ano,TOP měla restituce a vyrovnání s církvemi a jejich odluku od státu v programu a část ODS rovněž.Nechtěla,aby stát prostřednictvím platů a dotací ovlivńoval činnost církví,jako to činil bolševik.Také nebudou muset žádat o souhlas s vykonáváním práce kněze.
Zrovna tak TOP 09 říkala,že šetření bolí.Vy ovšem nejste moc starý pradědek,neboť naši dědové,tedy ti co měli hospodářství a živnosti věděli,že utrácet se má jen tolik,a spíše méně než se vydělá.Že mravné je šetřit,nikoliv se zadlužovat.
08. 09. 2013 | 14:08

zasMeňo napsal(a):

Eva Stančíkovásed 13:58h
Dobrý den,
poznamenal jsem si citát Maxe Plancka na velmi zajímavé téma. Ukazuje se totiž, že největší vědci se potkávají s největšími duchovními mudrci, když říkají skoro totéž. Ano, moderní věda potvrzuje svou teorií Velkého třesku vlastně stvoření vesmíru, jak se o něm domnívali moudří v historii i dávno předtím. Vyplývá napovrch, že Velký třesk a stvoření je jenom polovinou pravdy o životě vesmíru: druhou polovinou je Velký zánik tohoto stvořeného. Tím to ovšem nekončí, neboť jde o CYKLICKÝ děj, kdy po zániku přichází opět stvoření a po něm opět zánik a tak po sinusioidě z nekonečna do nekonečna.
Díky za příspěvek v dnešní "ploché" době.
Zdraví zasMeňo.
08. 09. 2013 | 14:21

JAHA napsal(a):

Martin napsal(a):

čtenář: Spletl jste se, téma o kruzích v obilí přinesla Luba.

V Bibli není o celibátu nic a byl zaveden čistě výmyslem církevních papalášů, proto je to vděčné zábavné téma pozorovat jejich marné snahy ho obhájit, stejně tak jako ve Vašem případě ;-)
08. 09. 2013 | 00:03

Je zabavne pozorovat, ako sa ludia, ktori nedokazu ani len dnes, na internete najst jasne odpovede na ich otazky (ktore priemerne vzdelany clovek neriesi, lebo dovody zrusenia celibatu pozna zo studia historie, CITANIM HITORICKYCH DOKUMENTOV) vsemozne snazia zaujat. Ked to neide v serioznej diskusii, vytiahnu zosmiesnovanie. Netusia, ze sa verejne, opakovane a neustale zosmiesnuju sami.
A stacilo by tak malo - precitat si co to z historie - a pricina zavedenia celibatu (pre radovych knazov IBA v rimskokatolickej cirkvi) by bola jasna. A MNOHO inych odpovedi na prihluple otazky dospelych(?) na urovni ziakov 1. stupna zakladnej skoly. Ale, to by sme chceli vela od takychto tunajsich prispievatelov. Citat? Vzdelavat sa? Naco!
Potom necudo, ze druh takehoto "mozgu" napr. napise, s plnou "znalostou" zivota svateho Frantiska toto:
muromec napsal(a):
Já bych měl návrh. Z nově nabytého mamonu by měla církev hlavně pořídit pro všechny kněze takové stoly jaký měl František z Asisi. V desce byl udělán asi metrový půlkruhový výřez, aby se tam světec mohl zapasovat se svým obrovským břichem, a měl to blíže k dobrotám a k vínu na stole. Proč by si teď taky nedopřáli, když mají za co?
08. 09. 2013 | 14:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy