Piánská politika. Politika odvahy a možného

12. 03. 2020 | 16:10
Přečteno 6726 krát
Rád bych se ještě jednou dotkl nikoliv svého působení, ale postavy papeže Pia XI., kdy si musíme uvědomit, jak obrovský kus práce vykonal tento velký muž církve po skončení I. světové války pro církev ve střední Evropě a pro vznik nových států. Ty vznikly na rozpadlé evropské mapě po skončení I. světové války. Proto si papež Pius XI. zaslouží spíše opravdový respekt než nestrukturální kritiku v některých krocích. Ty jsou nutné vykonat v rámci politické činnosti, která je vždycky uměním možného. A toto umění možného není také možné bez potřebných kompromisů. Ale jsou kompromisy, které jsou přijatelné a kompromisy, které jsou morálně nepřijatelné. A zde na rozdíl od mnoha politiků a různých osobností Pius XI. nezklamal.


Dovolím si začít slovy těch, kteří hodnotili dílo Pia XI. v okamžiku po jeho úmrtí: “V smutku nad zřeknutím se demokracie zněl hlas velkého papeže Pia XI., jediný neohrožený hlas uprostřed tolika zmatků…protože tento jeho hlas nebyl "kam vítr tam plášť”, a nenechal se ovládat ani strachem nebo panikou…hlas, který prosí a učí, ale který se nemění, ani nemizí.” Tato slova napsal Georges Bidault, pozdější premiér Francie.1

Byl to neohrožený hlas Pia XI., který zněl před i po Mnichovu. Ve chvíli, kdy se “mírotvůrci” z Mnichova radovali, vyslovil se Pius XI. o míru, který byl uzavřen na základě obětování Československa bez toho, že by se s ním jednalo. “Krásný mír, mír, který byl slátán, navíc na účet jednoho slabého, který ani nebyl konzultován!” 2

Stojí za přečtení slova kardinála Kašpara: “Papež Pius XI. byl jediný, který v těch nejtěžších dnech uznal za vhodné se nás zastat.” Ale myslím, že výmluvnější je vyjádření díků Dr. Edvardem Benešem: “Nemohu zapomenout na velmi sympatický postoj Jeho Svatosti papeže Pia XI. k Československu během krize r. 1938 a na vzkaz, který mi poslal v nejkritičtější chvíli historie mého národa.”3

Položím si otázku: “Kdo se zastal mé vlasti v této situaci?”

Na adresu vztahu k Mussolinimu a jeho fašismu pak je faktem to, že dva roky po podepsání Lateránských smluv 30. května 1931 protestuje papež Pius XI. listem odeslaným vládě a poté následuje řeč ke kardinálům ve Vatikánské knihovně. Celou situaci ve fašistické Itálii nazývá “hodinou smutku, nejsmutnější ze všech, které musel v životě prožít” 4. Národní fašistická strana pak reagovala ve Státním rozhlasu kritikou o nevděčnosti církevních autorit s tím, že “nebude tolerován přežívající existující antifašismus pod jakoukoliv vlajkou – ať už starou, nebo novou, který snad byl ušetřen až do dnešního dne.”5

Když Mussolini přes všechna naléhání zveřejnil rasové zákony (proti Židům), reagoval papež slovy: “Ale toto je hrozné! Stydím se…stydím se, že jsem Ital. …řekněte to také Mussolinimu! Já ne jako papež, ale jako Ital se stydím! Italové se stali stádem hloupých ovcí. Budu mluvit, nemám strach. Záleží mi na Konkordátu, ale ještě víc mi záleží na svědomí. Nemám strach! Klidně půjdu žebrat. Nechci, aby Mussolini chránil Vatikán. I když bude náměstí plné lidí, nebudu mít strach! Je mi skutečně hořko jako papeži i jako Italovi.”6

Dalo by se do nekonečna citovat a argumentovat na obranu Pia XI. Nepřekvapila mě kritika na mou osobu, ale použitá analogie je nepoužitelná v tomto případě vzhledem k práci a životu Pia XI.

Možná že by se autor Tomáš Petráček mohl opřít o text neformálního rozhovoru s žurnalistou Luc Valtim z ledna 1922 v Římě, kde nazval arcibiskup Achille Ratti mladého Mussoliniho “Quell’uomo, ragazzo mio – onen člověk, můj chlapec”. Je třeba ale předeslat, že Mussolini se svou svitou byl jako jediný z politiků přítomen na jeho slavnostním uvedení do úřadu milánského arcibiskupa v r. 1921. Kardinálova slova vzhledem k Mussolinimu je třeba správně pochopit, protože znějí ve chvíli, kdy levice spolu s komunisty a antiklerikály ovládla politickou situaci a zahájila proticírkevní boj: “Mussolini je impozantní člověk. Ale: odolá pokušení, které ohrožuje všechny vůdce – stát se absolutním diktátorem?”7 Vyslovená obava se však brzy po Lateránských smlouvách začala naplňovat.

Domnívám se, že pro hodnocení tzv. piánského období, to je období Pia XI. a Pia XII., je třeba nejen sledovat církevní, ale i současně politická, válečná a ideologická proudění. Bez toho není možné pochopit církevní politiku papeže Pia XI. a Pia XII. Vůbec nechci popírat velikost Pia XII., ale je třeba si uvědomit, že 20. stol. nám dalo dva papeže, kteří skutečně měli “leadership”. A to jsou: Pius XI. a Jan Pavel II. Ti, kteří byli spolutvůrci a pokračovateli jsou: kard. Pacelli (Pius XII.) a kard. Ratzinger (Benedikt XVI.). Pontifikát Pia XII. bych si dovolil srovnat s prezidentem Edvardem Benešem. Nejlépe o tom vypovídají slova Pia XII., kdy po zásahu proti židovskému obyvatelstvu v okupovaném Holandsku napíše protestní list Adolfu Hitlerovi a Německým biskupům. Nakonec ho spálí se slovy: “Bude mě soudit Bůh. Nemohu vzít na sebe takovou zodpovědnost. Je lepší zachovat na veřejnosti mlčení a v soukromí udělat co bude možné.” Známe však na druhé straně celou řadu papežových obav, že bude jeho mlčení jednou posuzováno špatně, např. v listu německým biskupům dne 20.2.1941 uvedl: “Tam, kde by chtěl papež hlasitě a silně volat, je bohužel na místě vyčkávání a mlčení. Tam kde by chtěl jednat, je to trpělivost a naděje.”8

Reflektujme slova Edvarda Beneše ke generálům v souvislosti s Mnichovem: “Musím vidět celou naši situaci vnitřní i mezinárodní, všecky složky toho, oč nyní jde, a všechny důsledky, které by naše eventuální kroky měly za následek. (…) Bylo by ode mne lehkomyslné, kdybych chtěl vésti národ na jatka…”9 Oba (E. Beneš a Pius XII.) nebyli zbabělci a splnili svůj úkol. Ono “kdyby” zůstane vždy nezodpovězenou otázkou. Ale rozumím této otázce.

“Pius XII. snad – s ohledem na jeho kritiky – mlčel, ale rozhodně nezůstal pasivní. Možná jen jeho hlas nebyl dostatečně důrazný, aby prorazil hluk děsivé války. Nechal by se přesto A. Hitler papežovou výzvou odradit? Papež pracoval ve prospěch potřebných skrytě, protože věřil, že neprovokativní praktická pomoc v posledku zachrání více Židů než grandiózní slovní odsouzení nacistického režimu, což po válce ocenila většina přeživších Židů. Rozhodně nebyl ve svém mlčení k holocaustu sám, mlčela rovněž většina zemí tehdejšího světa včetně velmocí. Můžeme si však položit poměrně provokativní otázky – byly by církevní dějiny jiné, kdyby byl v roce 1939 byl zvolen místo Pia XII. jeho předchůdce Pius XI.? Pravděpodobně ano. Zabránil by však Pius XI. v roce 1939 rozpoutáni války? Pravděpodobně ne.”10

Válku neprohráli ani Pius XII., ani Edvard Beneš. Bitvy vyhráli a zvítězili: Koněv, Malinovskij, Žukov, Eisenhower, Patton, Montgomery, Charles de Gaulle. Ale vítězství připadlo Josifu Vissarionovičovi Stalinovi, který de facto spolu s Adolfem Hitlerem válku začali…****

1 Fattorini, E., Pio, Hitler e Mussolini, La solitudine di un papa, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 2007 str. 199
2 Chiron, Y, Pio XI., Il papa dei Patti Lateranensi e dell’opposizione ai totalitarismi, str. 457
3 Fattorini, E., Pio, Hitler e Mussolini, La solitudine di un papa, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 2007 str. 199
4 Chiron, Y, Pio XI., Il papa dei Patti Lateranensi e dell’opposizione ai totalitarismi, str. 288
5 Chiron, Y, Pio XI., Il papa dei Patti Lateranensi e dell’opposizione ai totalitarismi, str. 289
6 Fattorini, E., Pio, Hitler e Mussolini, La solitudine di un papa, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 2007, str. 184
7 Chiron, Y, Pio XI., Il papa dei Patti Lateranensi e dell’opposizione ai totalitarismi, str. 131
8 Šmíd, M., Vatikán a Německý nacismus 1923-1945, Triton 2019, str. 254
9 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2607008-videl-jsem-slzy-v-ocich-generalu-pred-80-lety-se-benes-vzdal-mnichovskemu-verdiktu
10 Šmíd, M., Vatikán a Německý nacismus 1923 - 1945, Triton 2019, str. 288

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy