Potřebuje vláda AntiKocába?

18. 08. 2010 | 14:59
Přečteno 6059 krát
Ochranu svých lidských práv nepotřebují jen menšiny, ale každý z nás

Ředitel Občanského institutu Roman Joch míří vysoko – bude radit premiérovi v oblasti lidských práv. Z vědce se stává vlivný politik, jehož názory budou mít vliv na správu země.

Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by se nejednalo o člověka, který se už proslavil řadou výroků na adresu menšin, jejichž pouhý součet je dávno absolutní většinou. Výroky expremiéra Mirka Topolánka pro gay časopis, které ho staly všechno, jsou jen slabým odvarem pohrdavých velkopanských prohlášení Romana Jocha, které zazněly na adresu kdekoho - od žen v politice a neukázněné mládeže po levici, kterou lze umravnit jen tím, že „gentalmani nastolí pravicový autoritativní režim“.

null
null

Demonstrace před Úřadem vlády proti Jochovi jako poradci premiéra

Společným jmenovatelem všech těchto „zlobivých“ skupin se stávají lidská práva, která dle Jocha nejsou vyústěním lidských svobod, ale naopak tyto svobody omezují – jedná se přitom o svobody utiskované většiny. Ale každá většina se skládá z menšin – mužů a žen, dětí a seniorů, zdravých a zdravotně postižených. Lidská práva tedy nejsou jen pro menšiny, jak chce nám namluvit Roman Joch, ale chrání především většinu, přesně řečeno všechny a každého z nás před diskriminací na základě věku, pohlaví, rasy, sexuální orientace, zdravotního postižení či náboženského přesvědčení. Jednoho krásného dne se každý z nás může pocítit potřebu bránit se před nespravedlností – například když nebude přijat do zaměstnaní z důvodu věku (příliš mladý stejně tak jako příliš starý) anebo před nespravedlivě nízkým platem z důvodu pohlaví (ženy vědí o čem píši).

null
null


Roman Joch za lidská práva vydává něco naprosto jiného než toto skutečné usilování o rovnost příležitostí bez diskriminace jakéhokoliv obyvatele demokratické země, jakýchkoliv menšin, které v souhrnu činí drtivou většinu – od seniorů a zdravotně postižených po gaye a národnostní menšiny, nemluvě o ženách, které jsou odjakživa ve většině, a nevyskytují se pouze v mužských klášterech a v české vládě. Roman Joch lidská práva karikuje, z jistoty právně zajištěné ochrany před diskriminací pro každého obyvatele republiky je degraduje na nebetyčná privilegia pro hrstku sociálně vyloučených Romů (divím se, že tato privilegovaná kasta už neobývá paláce a mnoho z nich jsou doposud tam kde je – v ghettech. Možná právě Roman Joch jako poradce premiéra bude tím, kdo ten problém vyřeší).

null
null


Joch vytváří z celoevropského principu lidských práv, který je základem českého ústavního pořádku, prapodivného a nebezpečného bubáka, kterého by se snad mělo bát i malé dítě. Strašení a zesměšňování je promyšlenou taktikou Romana Jocha. Před dvěma lety z pozice ředitele Občanského institutu strašil antidiskriminačním zákonem, který měl strhnout lavinu neopodstatněných žalob (není nutno dodávat, že zákon dávno platí a nic katastrofálního se nestalo), teď je na paškále evropská antidiskriminační směrnice, která teprve bude tou strašlivou pohromou. Skutečnost je ovšem taková, že česká legislativa požadavky této směrnice přijetím antidiskriminačního zákona již dávno splnila. Je na místě položit otázku: proč strašit něčím, co není nebezpečné a vytvářet virtuální hrozbu z něčeho, co žádnou hrozbou není? Odpovědí je obrovský politický úspěch populistů po celé Evropě – sice nenabízejí žádné řešení palčivých problémů, ale hledají viníky, na které lze vylít emoce ze společenských nešvarů. Populismus dotažený až na hranu přijatelnosti a virtuální bubáci, které novináři pohotově dokreslí působivými záběry romských ghett na Slovensku, má přinést této vládě politické body.

Chci se zeptat: opravdu celkem velmi tolerantní česká společnost potřebuje být povzbuzována k tomu, aby hledala viníky naších problémů a malovala čerta na každou zeď? Nevylijeme s vaničkou i dítě, myslím tím naše vlastní lidská práva jenom protože naleží také Romovi když nejsem Rom nebo zdravotně postiženemu, když zrovna já mám ruce a nohy vpořádku? Silnému sluší velkorysost. Nezávislý svobodný jedinec si váží sám sebe a umí bránit svá práva, proto nepociťuje nevraživost a nemá zapotřebí pohrdat jinými, byť i menšinovými životními způsoby, pokud neomezují jeho vlastní svobodu žít svůj vlastní život podle svých snů a představ. Šťastná a harmonická rodina se necítí ohrožená tím, že ve vedlejším baráku žije pár gayů v registrovaném partnerství – sousedé se mohou dohadovat leda o tom, kdo poseká společný trávník.

Koncept lidských práv je nástrojem míru a dobrého sousedského soužití ve společnosti, díky kterému jednotlivé skupiny a komunity s rozdílnými hodnotami a zájmy mohou koexistovat na základech, které všichni uznávají za spravedlivé. Cílem vládnutí není vymýcení všeho, co vybočuje (zkušenost komunistické totality máme), ale vytvoření takových podmínek pro všechny občany, kdy se konflikty vznikající na základě rozdílných životních způsobů a potřeb řeší cestou míru a vzájemné tolerance podle společně uznávaných a respektovaných pravidel. Úkolem vlády je vytvořit k tomu legislativní prostředí a společenské klima tak, aby se konflikty řešily civilizovaně, tedy podle práva a aby se předešlo násilí či útlaku. Strašení lidskými právy a pohrdání evropskými normami tomuto cílí nepomůže.

null
null


V západním prostoru již od dob druhé světové války jsou lidská práva povinným standardem společenského uspořádání, který zajišťuje legitimitu politickému režimu a vládnutí, ať už vládne kdokoliv. Vlády, které připouští institucionalizované mučení, ponižují své občany nebo potlačují menšiny jsou překážkou ke spokojenému životu svých občanů a společenskému smíru. Stát má zajistit ochranu lidských práv každému z nás.

Beze sporu, každý občan může veřejně hlásat své názory na cokoliv, od pracího prášku až po lidská práva, ale když tento občan radí premiérovi, reprezentuje establishment a jeho stanoviska stávají normotvornými. Problém pak nastane, když jsou stanoviska vlády v rozporu s ústavním pořádkem země, což může nastolit otázku po její legitimitě.

A proto se ptám - potřebuje vláda AntiKocába?

null
null


Autorka je bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Názory pana Jocha zveřejněné v tisku a třeba i trochu překroucené jsou jedna věc a skutečná opatření vydaná formou obecně závazných právních předpisů jsou věc druhá. Počkejme si na tu druhou věc a pak kafrejme!
18. 08. 2010 | 15:09

RA napsal(a):

už zase,Džamilo,jednou ti to nestačilo ?
18. 08. 2010 | 15:12

dzamilastehlikova napsal(a):

Jednou ve vládě? Stačilo. Ale pal Jouda má pravdu, právní předpisy máme vpořádku. ds
18. 08. 2010 | 15:15

vlk napsal(a):

Paní Stehlíková - k vašemu blogu i otázce - jednoduchá odpověď:
Ne vlád a ani tahle zem určitě nepotřebuje Antikocba.
Leč je nutno přidat větu dalš: Neptřevovala ani Kocába.
Nepotřebuje prostě žádnéého fanatika extremistu. Ani na jedné ani na druhé straně.

Potřebuje na řešení problému , a menšiny problémem jsou, dobrého, znalého a schopného manažera, vybaveného pravomocemi, penězí, tvrdohlavostí a dobrou vůlí.
A to rozhodnně nebyl Kocáb a nebude ani Joch.
18. 08. 2010 | 15:16

zdenekb napsal(a):

Al Jouda:
Pan Joch se svými výroky by musel být už asi deset let permanentně a brutálně překrucován, aby se o něm dalo říct alespoň něco dobrého a slušného.

Nicméně ve vládě kozlovského zahradnictví, vedle pánů Bessera, Drobila, Johna a dalších padne jako ulitý.
18. 08. 2010 | 15:18

Naštvaný napsal(a):

"Potřebuje vláda AntiKocába"... píše autorka. Co odpovědět. Aby napravila, co pan Kocáb a jeho předchůdkyně napáchali proti demokracii pro všechny občany, tak jak sůl. Jaképak demonstrace proti panu Jochovi? Vždyť to je až násilné prosazování svévole několika jedinců proti vůli lidu vyjádřené ve volbách! Tak jak byla vyjádřena ve volbách. A najednou nám má být vnucována vůle ulice? Děje se snad něco protiústavního?
18. 08. 2010 | 15:28

zdenekb napsal(a):

vlku:
Už mě trochu unavují řeči o "schopných manažerech", které naprosto nezbytně a nutně potřebují všechny instituce ve svém čele... můžeš vidět řadu příkladů, kam podniky i instituce mnozí sebevědomí "nenažeři" přivedli.

Zrovna pro otázku lidských práv bych všemu ostatnímu nadřadil: vizi, lidskou slušnost a odbornou zdatnost. Čehož byl zosobněním třeba ombudsman p.Motejl. (Souhlasím, že mnohem méně p.Kocáb). Že má dotyčný v pořádku účetnictví a neutrácí za hlouposti je pak už jen "nadbytečná samozřejmost".
18. 08. 2010 | 15:28

Naštvaný napsal(a):

Dále autorka napsala "Nevylijeme s vaničkou i dítě, myslím tím naše vlastní lidská práva jenom protože naleží také Romovi když nejsem Rom nebo zdravotně postiženemu, když zrovna já mám ruce a nohy vpořádku?" Vždyť to je totalitní překrucování myšlenek druhého. Že si to takhle vykládáte, to je váš problém, ale slova a rozhodování pana Jocha takto vůbec nevyznívají. Nepřekrucujte myšlenky jiných podle toho, jak vy jim rozumíte. Že nechápete fungování demokracie, je druhá věc.
18. 08. 2010 | 15:33

dzamilastehlikova napsal(a):

Nejde o to kdo jak chápe demokracii, ale kdo jak ji vykládá lidem, kteří to třeba nechápou. Možná já překrucuji Jocha ale Joch překrucuje domokracii, což je daleko horší.ds
18. 08. 2010 | 15:35

Student napsal(a):

"konflikty vznikající na základě rozdílných životních způsobů a potřeb se řeší cestou míru a vzájemné tolerance podle společně uznávaných a respektovaných pravidel."
Pokud je to opravdu cílem, tak by 1.krokem měl být soupis druhů konfliktů, které většinová společnost s jednotlivými menšinami má. Pak by ta činnost funcionářů přes lidská práva mohla mít nějaký smysl.
18. 08. 2010 | 15:36

Al Jouda napsal(a):

To zdenekb :
Pan Joch je lékař, který vstoupil do politiky jako pan Julínek, Macek nebo Langer. Tito poslední 3 pánové se již předvedli a čest lékařskému stavu moc neudělali. Dejme tedy příležitost panu Jochovi a uvidíme!
18. 08. 2010 | 15:36

zdenekb napsal(a):

Al Jouda:
Ano, samozřejmě můžeme dát příležitost panu Jochovi. Byť jsou jeho názory dlouhodobě známy a příliš v souladu se svěřeným úřadem nejsou...

Ale pravda, nesmíme být předpojatí!
Dejme proto vlkovi šanci hlídat stádo ovcí. Třeba se projeví jako "schopný manažer". Zřejmě máme dost času a dost početné stádo.

(Nic proti vlkovi a vlkům, šlo jen o příklad.)
18. 08. 2010 | 15:45

gaia napsal(a):

Al Jouda
a víte že i ministr dopravy je nedoštudovaný doktor?
Četla jsem v sobotu rozhovor s jeho manželkou a čuměla jak puk
18. 08. 2010 | 15:45

vojnov napsal(a):

Al Jouda: no tak to je v problematice mensin na slovo vzaty expert. MUDri, jak znamo, totiz rozumi vsemu. No to jsme si dali, s touhle vladou...
18. 08. 2010 | 15:49

dzamilastehlikova napsal(a):

Doktor medicíny? Lékařů je v politice nejvic, protože se vyznají v lidech.
18. 08. 2010 | 15:50

Ladislav napsal(a):

Pokud nejaka cinnost hypertrofuje tak ze ohrozuje okolni prostredi je treba razantniho reseni. Po letech vnucovaneho sebemrskacstvi a neustaleho implantovani pocitu viny se kyvadlo obratilo. Co jste asi cekala, ze to co jste prosazovala muze vydrzet na veky veku? Myslite se normalni lide se nechaji natrvalo zastrasit rvanim kdejakeho aktivisty a budou do aleluja platit etnikum kteri je jen terorizuji?
18. 08. 2010 | 15:54

gaia napsal(a):

dzamilastehlikova

a cožpak je politika věda o lidech?
Politici by měli být odborníci z různých oborů aby přijímali prospěšné zákony takže ministr dopravy třeba VŠD VŠE ČVUT apd. ale kousek medicíny???

A na lidská práva to by se mohlo nabízet na pracáku tito lidé by měli určitou zkušenost a věděli o čem je život.
Ale z medicíny uteče do politiky dle mého ten komu právě lidi začnou lézt na nervy.
18. 08. 2010 | 15:58

Carlos V. napsal(a):

Nazory p. Jocha jsou zajimave. S casti lze vrele souhlasit, jine jsou k diskuzi.

Cely urad p. Kocaba, at uz byvale ministerstvo ci odbor uradu vlady, je treba zrusit bey nahrady.

Paklize existuje ohroyeni lidskych prav, pak se jedna zejmena o uchovavani zaznamu telefonnichi spolecnosti, spolecnosti poskytujicich platebni karty a bank. Yde je treba legislativni zmeny a zakazat uchovavani techto dat.

Ve stejnem postaveni jsou i zaznamy kamer sledujich verejna prostranstvi. Tyto je treba silne regulovat a zakazat jejich archivaci.

A otazek je mnohem vice - RFID cipy, zdravotni dokumentace na internetu, verejne dostupna osobni data v katastru ci obchodnim rejstriku.

Na poli lidskych prav je mnoho prace. Bohuzel, veskere usili slo ale zatim zcela pomylenym smerem.
18. 08. 2010 | 16:00

Ja Pr napsal(a):

říkat o Kocábovi s Jochem, že oba jsou extremisté je manipulativní posouvání podstaty debaty.Možná že Kocáb ve svém resortu moc nepředvedl. Ale to je něco jiného.
Pro mne je ostudné, když mezi poradce ve Strakovce je zařazen člověk, který proslul výroky jako třeba :
„Gentleman může vlastnit otroky"
"Západní civilizace je nadřazena civilizacím ostatním"
"Pravice má právo nastolit autoritativní režim, pokud by západní civilizaci hrozil zánik v důsledku impotence levice".
To nepotřebuje dalšího komentáře. Tohle je ostuda i mezinárodní.
18. 08. 2010 | 16:02

zdenekb napsal(a):

gaia
...a kdo se jim chce pomstít... :o).
Jinak nelpím na tom, aby každý resort vedl člověk s titulem z příslušného oboru, druhým extrémem je ale názor, že vše musí bezpodmínečně řídit Bůh Ekonom.
18. 08. 2010 | 16:02

Targus napsal(a):

To dzamilastehlikova:

1/ naučte se psát slovo gentleman

2/ Když už tady pliváte na druhého, jste schopna zodpovědět, jak jste se podíleli s Kocábem na ochraně invalidů, když jste neudělali naprosto nic proti vyhlášce, která platí od 1. 1. 2010 a v obrovském rozsahu odebírá invalidní důchody značnému množství lidí neschopných pracovat?

Bohužel pan Stejskal zde netoleruje výrazy označující spodní část zad, můžete ale věřit, že bych vás tam velice rád poslal.
18. 08. 2010 | 16:04

jošík napsal(a):

Já myslím, že se p. Jochovi a ostatním CZ ultras podařilo vytvořit mediální obraz p. Kocába jako utlačovatele chudinky většiny, i když skutečnost byla podstatně jinde. Nyní se mohou vůči tomuto obrazu lehce vymezovat.
18. 08. 2010 | 16:13

Vilém napsal(a):

Nechápu proč autorka lidská práva redukuje na boj proti diskriminaci. Faktický obsah lidských práv spočívá v něčem zcela jiném než je pouhá rovnost šancí - lidská práva se odvozují od toho, co je třeba k naplněné určité základní kvality lidské existence, a to bez ohledu na "rovnost šancí", a v některých ohledech mohou být šance klidně nerovné, protože se netýkají podstatných záležitostí.

Proto je také takto založená obrana lidských práv nedostatečná - ve skutečnosti se většina neskládá z menšin a dost sprostá většina si rovnost šancí kdykoli překroutí tak, že nevýhody dopadnou jen na specifické menšiny, do kterých příslušník většiny nikdy nespadne, zatímco výhody sklidí většina.

Tihle profesionální antidiskriminátoři navíc skutečně zdiskreditovali lidská práva natolik, že se většina občanů kloní k Jochovi, právě proto, že se kvůli své naprosté lhostejnosti k obsahu práv starali jen o menšiny, jimž chtěli vyrovnat jakési pomyslné šance, ale přitom prosazovali politiku, která práva, hlavně sociální, nelítostně likvidovala, čímž společnost nesmírně zdivočela.
18. 08. 2010 | 16:14

Naštvaný napsal(a):

dzamilastehlikova napsal(a):
. ... Joch překrucuje domokracii, což je daleko horší.ds ; Autorko, uveďte v čem! Toto tvrzení je už vážné!
18. 08. 2010 | 16:17

Targus napsal(a):

Jelikož se nám paní Stehlíková lehce zavzdušnila, znovu se ptám, co tzv. ochránci udělali pro zdravotně postižené, když dopustili vstoupení vyhlášky č. 359/2009 v platnost od 1. 1. 2010, čím propuklo masové ožebračování lidí neschopných plnohodnotné práce na 8 hodin.

Paní Džamilo, nestyďte se odpovědět.
18. 08. 2010 | 16:20

Admirál napsal(a):

Vždycky jsem si myslel, že nikdo horší, méně vhodný než p. Kocáb už se k agendě lidských práv dostat nemůže. Ale mýlil jsem se.

Nandat si a pak ode zdi ke zdi. Jinak to snad u nás nejde.

Jinak věcně všechno ostatní za mně už napsal vlk.
18. 08. 2010 | 16:24

Bunny napsal(a):

Na Britských listech poměrně stručně charakterizuje "jochismus" Jan Keller. Příznivci linie, kterou se tady pokouší razit Joch, se prostě musí rozhodnout, kam až chtějí nechat situaci dojít. Aby byl pak na jejich názory ještě někdo zvědavý.
18. 08. 2010 | 16:24

zk napsal(a):

Dávat Jochovi nálepku "AntiKocába", případně se tomuhle narativu jakkoli přizpůsobovat, nepokládám za dvakrát šťastné, pouze to odvádí pozornost od jeho skandálních postojů.
Je jasné, proč si Nečas vybral právě Jocha: má mu pomoci posunout společenskou atmosféru jiným směrem, doprava a dohněda, vytvořit v ČR prostředí, kde budou lidé napadáni a zesměšňováni za to, že si dovolí veřejně projevit takové vlastnosti jako je soucit se slabšími a neprivilegovanými, složitý pohled na svět, prostě za cokoli, co se vymyká intelektuální a morální úrovni "zdravého jádra" české pravice.
Jeho úkolem je zkrátka prosadit ve veřejném prostoru diskurz fašisoidní pravice.
Opět to tady musím ocitovat, protože mnozí lidé mají tendenci Jochovy názory bagatelizovat:

"Gentleman raději zemře, než by byl otrokem; i když na straně druhé gentleman v principu otroky vlastnit může. Dokonce někteří z nejlepších gentlemanů v dějinách otroky vlastnili."

"Pokud by tedy západní civilizaci hrozil zánik v důsledku politické a intelektuální impotence levice, konzervativci by byli zbaveni závazku dodržovat dosavadní demokratický politický konsensus. Za těchto okolností by gentlemani neměli jinou možnost, než odmítnout demokracii, opět převzít vládu do svých rukou a pokusit se v praxi slovem i skutkem obhájit svobodu a existenci západní civilizace. Jinými slovy, nastolit pravicový autoritativní režim."
http://www.virtually.cz/ind...

Kam jsme to, proboha, dopracovali, že premiér - a navíc předseda strany, která měla tu drzost obviňovat svého největšího levicového rivala z touhy po návratu ke komunistické totalitě - se smí bez uzardění obklopovat takovýmito lidmi?
18. 08. 2010 | 16:28

jošík napsal(a):

Rozhodně zajímavý experiment, kozel zahradníkem, Drobil ekologem, jak je to s odnaučenými kuřáky ? Aby nám nakonec Joch nezkocábovatěl ..:)
18. 08. 2010 | 16:29

Bunny napsal(a):

zk:
Co se divíte? Vždyť i část diskutujících, kteří na první pohled mají všech pět pohromadě, tady vesele hajlují - pravda, někteří s výhradami. Tupě se těší z toho, že represe se zatím jejich dvorku vyhnula a dopadla jinam. Sbíhají se kolem jako při dopravní nehodě a moudře pokřikují: "Já to říkal, že to tak s nimi dopadne, už se vezou, už na ně došlo." Zítra budou na řadě oni.
18. 08. 2010 | 16:41

Al Jouda napsal(a):

To gaia:
Lepší nedoštudovaný doktor ministrem než doktor, který se zpronevěřil svému poslání a vrhl se do politiky, aby se přežral!
18. 08. 2010 | 16:55

Nečlen napsal(a):

zk: Nedivte se. Kdo byl jednou funkcionářem SSM, od toho už nikdy slušné chování nemůžete čekat.
18. 08. 2010 | 16:57

JF napsal(a):

společnost, která záměrně nedodržuje svoje vlastní zákony, logicky reprezentují lidé se schopností pravidla porušovat.

k citacím pana Jocha uvedené u zk. Právě zde pan Joch a jeho "gentlmenství" je evidentně pohledem z venku ...

Parta kolem V.Klause projevuje známky skutečné nedospělosti - alibisticky stojící na nedostatcích všech okolo - potažmo celého světa ... dokonalá nedospělost ...

ps: to je tak když se něco neřeší ... jak oblíbená hláška v ČR ...
18. 08. 2010 | 17:30

Realista napsal(a):

Paní Džamilo, já jsem rád, že poradce premiéra pro "lidská práva"(zní to opravdu spíš jako výsměch), dělá právě osvícená osobnost formátu pana Jocha. Člověk, který by házel atomové bomby v rámci boje za šíření demokracie, schvaluje mučení, omezoval by občanská práva, neměl by problém se zavedením autoritativního režimu, Pinochet (který přišel k moci pučem proti demokraticky zvolené vládě) byl správný chlapík atd, atd (omlouvám se Panu Jochovi, dovedu si představit, že jsem spoustu osvícených myšlenek určitě vynechal). Pozice se tím velice vyjasnily a vláda a pan premiér Nečas konkrétně tím odkryli karty a zřetelně ukázali, kde opravdu stojí, názorů koho si váží a koho považují za autoritu.
18. 08. 2010 | 17:41

Pepa Řepa napsal(a):

To Bunny
že jsem tak smělý, kampak byste ráčil dovolit, že se smí dojít a kam už ne?
Je tou hranicí vyhazov Kocába či zrušení úřadu?

Druhá otázka: Kdo Vás, či pana Kellera pověřil, že máte hlídat kam se smí dojít a kam už ne.

Třetí: Kde vidíte hajlování? Konkrétně!
Před Vámi je cca 20 příspěvků.
Kdo a kde hajluje? Citujte.
18. 08. 2010 | 17:46

krajan napsal(a):

Pane Pepo Řepo,tedy vy tvrdíte,že, chce-li někdo vyslovit svůj názor,musí být k tomu někým (kým???) pověřen.A tu hranici,kam se smí dojít,určuje podle vás kdo? Pepa Řepa, nebo modrá,oranžová,či hnědá klaka?
18. 08. 2010 | 18:03

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tak to dám i sem. Je to zadarmo tak co.
Naposledy, pane Stejskal. :)) /celkem poprvé/

http://www.youtube.com/watc...

Děláte z nuly velblouda.
Příčina marasmu je jinde, než v bzučícím hmyzu.
Společnosti se zadlužují soukromým osobám.

Společnost si vytvoří instituce, kterými chtěla spravovat své věci a najednou má problémy s tím, jak ji tyto instituce zadlužily vůči soukromým osobám.

Já si nemyslím, že řešení nutně musí být levicové či pravicové.
Mělo by vycházet především z rozumové úvahy.
Proč se tak stalo ? Kdo za to může ? Komu to slouží ? Má ty náklady zaplatit tedy jen společnost ?

"Hezký den".
18. 08. 2010 | 18:15

Pepa řepa napsal(a):

Krajane
názor vyslovujte jaký chcete. Ale tady je řeč o tom, že je jakási hranice, za kterou nesmí-kdosi- jít.
I ptám se tedy, co je to za hranici,kdo ji určuje a jakým právem. Nic víc.

Pak se rovněž ptám, kde tady vidíte hajlování? Nechcete Bunnymu pomoci?

Já jsem ten poslední, kdo by měl toto určovat. Jen si myslím, že o tom, kdo bude v čele jakéhosi úřadu, či zda bude úřad zrušen rozhodují demokraticky zvolené orgány a o tom, zda je ta či ona organizace fašistická rozhoduje soud.
V čem se pletu?

Tedy ještě jednou. Kde tady vidíte hajlování. Obvinit z toho někoho je dost nebezpečná věc, řekl bych.
18. 08. 2010 | 18:22

slavwin napsal(a):

Nevím čím tak dráždí Joch, pokud ho někdo široce cituje, tak ten text se jeví logický, jen závěr doporučení je hodně radikální. Na bublinách těch demostrantů vidím jen ty závěry. Ostatně si myslím že ti vajíčkovi vrhači by zasloužili zprava zleva, odpovědně nezabíjet, nemrzačit, vidím to jako lepší řešení než pokuty a soudy.
18. 08. 2010 | 18:40

slavwin napsal(a):

V televizi byl názorný příklad Mně se líbil.
18. 08. 2010 | 18:42

nikdo napsal(a):

Pan Joch je správný muž na správném místě.
Koho jiného by si mohl p.Nečas zvolit. České pravici se povedl pěkný volební trik. Udržela se u moci a nyní předvede stupidním voličům zejména z řad zaměstnanců a námezdních pracujících, co je to ta "pravá! pravicová politika.
18. 08. 2010 | 18:55

vlk napsal(a):

zdenekb

Koukám, že pro vás schopný manažer = dobrý účetní...
Tak takhle ta rovnic e nestojí.
Schopný manažer je ten , kdo dokáže v dané situaci, s danými prostředky řešit problémy lépe než ostatní. Řešit a vyřešit.
Pokud soudíte, že mám na mysli například bývalé manažerské vedení ČSA nebo současné ČD, či LČR a tak podobně, jste na omylu. Ale takový Šimon Pánek se jako schopný manažer rozhodně projevil.
18. 08. 2010 | 18:58

krajan napsal(a):

Pane PŘ,
pokud jsem při smyslech,nepadlo v mé vsuvce o hajlování ani písmenko.A nepodsouvejte mi,prosím,komu chci,či nechci pomoci.Reaguji jen na to,že se ptáte, kdo koho pověřil.Taková otázka mi připadá nepatřičná.
18. 08. 2010 | 18:59

Holubář napsal(a):

Na jasnou otázku jasná odpověď.
Ano, vláda potřebuje AntiKocába.
A potřebuje ho celá společnost.
Muž jménem Joch možná místy trochu přestřeluje, ale to vnímám jen jako reakci na ta havlovsko-kocábovská zvěrstva.
A ať mi všichni multikulti vlezou na záda - Joch má moje sympatie!
18. 08. 2010 | 19:07

Holubář napsal(a):

vlk:
Šimon Pánek se projevil hlavně jako dobrá prodloužená ruka tajných služeb,v tom je nesporně machr.
18. 08. 2010 | 19:08

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Holubáře, zajímá mě Váš názor, a potřebuje vláda také Kocába, když dle Vás potřebuje AntiKocába? ds
18. 08. 2010 | 19:20

Holubář napsal(a):

dzamilastehlikova:
Za posledních cca 10 let jsou kocábovci až příliš dominantní a vnucují společnosti to, co jí škodí. Když nám dají pár let oddech, třeba dostanou zase šanci. Ale výsledek jejich práce je ten, že jinak úplně normální lidi tlačí do pozice ZÁSADNÍCH odpůrců svých názorů. Čeho je moc, toho je příliš, řekla by teta Kateřina.
Celé moje okolí jásá, že se Jochovi najednou dostalo tolik prostoru.
Že se vám to nelíbí, to chápu, žádná funkce na obzoru. Ale spolu s dalším klasikem vám sdělím, že to je tak všechno, co s tím můžete dělat.
Na jasnou otázku jasná odpověď. Vláda TEĎ žádného kocába nepotřebuje.
18. 08. 2010 | 19:27

dzamilastehlikova napsal(a):

Pane Holubaři, díky za detailní odpověď - nic osobního,ale teď se ukázalo, že nejste skutečný liberál, za kterého sám sebe zřejmě považujete. Správný liberál dá prostor KAŽDÉMU názoru a životnímu způsobu, pokud ten postoj nepáchá zlo. ds
18. 08. 2010 | 19:46

vlk napsal(a):

JHolubář
pokud je Pánek špion, jak píšete, tak a si nebude moc dobr, když vy to o něm víte.
18. 08. 2010 | 19:51

Holubář napsal(a):

dzamilastehlíková:
Jasně, že nejsem liberál, já jsem osvícený fašista. Stačí?
:-)

vlk:
Já jsem napsal "špion", fakt? Někdy se divím, jak se tady do vás pouštějí, protože vaše argumentace mi často konvenuje. Ale občas blbnete. Jako každý, samozřejmě.
18. 08. 2010 | 20:02

vlk napsal(a):

Holubář
Napsal jste , že je prodlouženou rukou tajných služeb. Pro mne prodloužená ruk a = špion. Neumím si představit jinou službu pro tajné služby.

Ale v čem máte bezesporu pravdu je, že každý blbne. Včetně mne. Jakkoli si to hlídám.
A proč se do mne navážejí? No kdyby to nedělali , tak by mne to tady ani nebavilo. Vážně.
18. 08. 2010 | 20:26

dzamilastehlikova napsal(a):

Holubáři, ach! Nemám slov. Stačí. ds
18. 08. 2010 | 20:29

Holubář napsal(a):

vlk:
Já si nemyslím, že prodloužená ruka tajných služeb musí být špion. Špion JE tajná služba, ne prodloužená ruka.
Necítím se povolán vám radit něco, co víte i beze mne, tak vám to říkám spíš jako do zrcadla sám sobě - neberme se vždycky tak smrtelně vážně. :-)

dzamilastehlikova:
Ne NESTAČÍ. Musím vás DORAZIT!

Napsal jsem výše "moje okolí". To je spousta novinářů (profesní přátelé, dáno historicky), dva generální ředitelé velkých firem (s miliardovými obraty), pár právníků a ekonomů, dva lékaři, dva řidiči MHD, jeden soustružník a jeden horizontkář (tušíte-li co to je), šest seniorů (skutečných, v inetrvalu 75 - 90), jedna účetní (sousedka), dva policisté, majitel fitka.... no, ještě někdo by se našel, ale celkem je to vyčerpávající souhrn.
K osvícenému fašismu se jako k fóru hlásí jen někteří (máme smysl pro humor, už jeden hubený inteligentní elegán říkal, že jsme smějící se bestie), ale všichni do jednoho tu vaši kocábovštinu hluboce nesnášejí. A čím více tlačíte na pilu, tím více se na pomyslné úsečce posouvají směrem od vás a vám podobných. A tím více se blíží k tomu "osvícenému" fašismu. Když budete takto kocábovsky džamilovsky pokračovat dál, dosáhnete pravého opaku, než chcete.
Oháním se tu klasiky, tak ještě jednoho: "Zkuste pumpovat slávu do prasete, stejně vám nakonec praskne" (hádejte?).
Vím o jednom (a není to hlupák), který hovořil o trhu bez přívlastků. Před pár dny na těchto stránkách nick "gaia" zmínil "lidská práva bez přívlastků". Bacha, abyste všechny normální lidi nedotlačili k tomu fašismu - už taky bez přívlastků!
Zkuste vystrčit hlavu z věže ze slonoviny.
18. 08. 2010 | 20:49

kormoran napsal(a):

Pan Joch miri a jedna velmi presne!
Neni co dodat.
Dodatek by mohl znit v tom smyslu . Neni treba soudruzko jamilo zridit urad na ochranu ridicu , kteri jeli na cervenou?
Otazka je urcite jen jednostranna , tak jak v pripade uradu Kocaba!
Ten pan mi velmi zklamal!
http://www.youtube.com/watc...)))
18. 08. 2010 | 20:59

Targus napsal(a):

To dzamilastehlikova:

Vážená Džamilo Stehlíková,
já pořád čekám na Vaši odpověď, co jste udělali proti existenci vyhlášky č. 359/2009, která odebírá invalidní důchody skupině lidí, kteří nemohou pravidelně pracovat 8 hodin denně či jsou z důvodu svého postižení nezaměstnatelní, a kteří jsou tak nyní uvržení do tvrdé chudoby - místo 9.000 Kč důchodu nyní necelé 3.000 socky.
Přestaňte prosím osočovat ty, kdo mají poněkud jiné názory, než vy a odpovězte na tuto otázku. zajímala by všechny nemocné a postižené v tomto státě.
18. 08. 2010 | 21:11

gaia napsal(a):

holubáři
co ti vadí na právech bez přívlastků vždyť já chci jen v klidu žít a ne abych ještě za to musela být milá příjemná přívětivá pečující usměvavá a já nevím co všechno zde jakýsi nick napsal u paní Appeltové že by žena měla být a dělat!

A ne rovnoprávnost ty uvaříš já sežeru
ty vyžehlíš já rozmačkám
ty zařídíš já pokritizuju.
18. 08. 2010 | 21:17

RA napsal(a):

pí Džamila zkráta nahlíží na život poněkud jednostranným , bolševickým , pohledem a je jí podivné,že všichni ostatní nemají stejný názor /dle ní jediný správný/na věc,jako ona. Dle mého jsou extrémisté právě pí,Stehlíková a Kocáb. Navíc, jak ona může moralizovat, když její svatý boj proti Temelínu byl hrazen z peněz rakouských extrémních organizací/o čemž se nám matky jihočeské samozřejmě zapomněly zmínit /.
18. 08. 2010 | 21:21

Daňový poplatník napsal(a):

To autorka:
Každý sexuální sadistický pedofil by měl mít právo na několik objektů (slovo oběť je v této souvislosti nepatřičné), a já , jako uvědomělý kocábo a stehlíkofil cítím morální potřebu podporovat práva všech menšin, v tomto případě zvláště trpících a frustrovaných občanů, nestačí finanční podpora z mých daní, ale cítím, že bych měl dodat alespoň jedno dítě přiměřeného věku, jako nástroj míru a dobrého sousedského soužití.
18. 08. 2010 | 21:22

Holubář napsal(a):

gaia:
To je srandovní.
Já jsem totiž přesně v té roli ( a vůbec nejsem sám, je nás celá společenská skupina), že uvařím a oni sežerou, sice nevyžehlím, ale vydělám a ostatní prožerou, já zařídím a oni pokritizují.
Už jste někdy měla na starost spoustu dětí a šest seniorů k tomu? A daně na lenochy všeho možného druhu, kteří se celé dny jen válejí, případně kradou?
Ještěže na to nejsem sám, ale ta moje Labuť aby už taky měla svatozář, když má k tomu ještě mě...
:-)

Kdo vám, gaio, bere vaše "lidská práva bez přívlastků"? Lidé jako já, o nichž píši výše?
Klidně nebuďte milá přívětivá pečující usměvavá a já nevím co ještě všechno, ale pak se nedivte, že se s vámi (třeba, co já vím) nedá vydržet. Rozhlédněte se pořádně!
18. 08. 2010 | 21:28

gaia napsal(a):

vy pořád myslíte na ty dávky že někdo dostane peníze bez práce ale základní lidská práva v EU jsou právo na:
osobní důstojnost
život
osobní integritu
zákaz mučení a nelidského zacházení
zákaz otroctví a nucených prací
svobodu a bezpečí
respektování osobního a rodinného života
ochranu osobních dat
svoboda myšlení vyznání svědomí
svoboda vyjadřování
mám pokračovat je jich víc ale nechce se mně to opisovat

a teď mně řekněte jakými povinnostmi by to mělo být vyváženo nebo podmíněno?
18. 08. 2010 | 21:42

Jaromír Košťálek napsal(a):

Pan Joch je radikál a extremista. Jinými slovy nácek, oblečenej v kvádru a mluvící spisovně. V podstatě stejná sorta jako pan Vandas a bohužel mnoho a mnoho a mnoho dalších.
Inu co čekat... Ministr financí, ministr dopravy, ministr ŽP, to je jedno lepší než druhý. Ach ouvej, čekaj nás věci...
18. 08. 2010 | 21:47

Targus napsal(a):

To gaia:

Jaký si to uděláš, takový to máš.
Když chcete vařit a žehlit bez toho, aby Váš obšťastňovač dělal pro domácnost něco jiného, ale také potřebného a užitečného, je to VÝHRADNĚ Váš problém. Není nic jednoduššího , než hodit kopyta na stůl a v klidu při popíjení kafíčka a pokuřování cigárka prohlásit - dnes se válím (místo vařím) já.

Vždy jen valím bulvy, kterak má drahocenná švagrová coby pravá polská kobieta (dáma) diriguje poslušného pejska - pardon - švagra, jen co se dostaví z práce. Doprovod na nákup (pracuje na 5 hodin - ta švagrová), blesková teplá večeře, umytí hrnců a talířů, pak jít něco udělat kolem baráku, když je hodný dovolí mu sport na Nově v osm, a pak znovu do práce. Hezky předvařit oběd (to není ta teplá večeře, to je opravdu oběd) pro ni a pro dítka a v devět se může zavrtat do kanafasu. Vstává ve čtyři, v šest už bouchá u mašiny. Přesčasy jí musí hlásit osobně jeho šéf, jinak je schopná udělat takový bordel ve fabrice, že se výroba zastaví na půl dne.
V sobotu ráno zmákne švára velký úklid, velký nákup, obídek a odpoledne je návštěva kamarádek v zahradním altánku, nu a on si může za odměnu pojezdit po zahradě se sekačkou, jen co příjde z nedaleké cukrárny s čerstvými dortíky.
A ještě se musí povinně smát, když o něm mluví před kamarádkami jako o užitečném zvířeti.
No nebrala byste takového obšťastňovače?
18. 08. 2010 | 21:54

Holubář napsal(a):

gaia:
Teprve opakovaný vtip se stává vtipem, takže:
To je srandovní.
Každý má ve skutečnosti jen taková práva, jaká si dokáže buď udržet (zděděná po předcích), nebo vybojovat.
Všechno ostatní je fikce.
- právo na osobní důstojnost - zkuste jít žádat o zaměstnání, se dvěma dětmi a nezaměstnaným manželem (to naštěstí fakt není můj případ)
- právo na osobní integritu - sakra . Co to je ???
- zákaz mučení..na Guantanámu, třeba?
- zákaz otroctví - viděla jste někdy práci na lince třeba Panasoniku v Plzni nebo někde u Korejců?
- svobodu a bezpečí? Zkuste u nás v Plzni v centru vyjít v noci na ulici.
- respektování.... no, to snad, tady je každý sám osudu svého strůjcem.
- ochranu osobních dat? To je fakt prdel (pardon) - ta vaše i moje už byla dávno prodána do x y databází...
- svoboda myšlení vyznání svědomí... myslet a vyznávat si fakt můžete co chcete, ale raději potichu
- svoboda vyjadřování. No, mluvte si v lese, ale když řeknete médiím "a", vyjde z toho "z" - většinou.

A tak to dál neopisujte. Co z toho jste ochotna si uhájit a vybojovat? U monitoru leda prd.
Povinnost je jen jedna - starat se o to!
18. 08. 2010 | 21:55

Holubář napsal(a):

Targus:
Můj stařičký tatínek správně říká: Kdo je vůl, ať tahá!
18. 08. 2010 | 21:57

Targus napsal(a):

Vidím, že jsem zas paní Džamilu vypnul.

To gaia:

Vyjste schopna definovat, co je podle Vás osobní integrita?
A taky mne zajímala svoboda svědomí, to je teda pecka. No, dál to rději číst nebudu.
18. 08. 2010 | 21:58

Targus napsal(a):

To holubář:

Tatíček má pravdu. Švagrová mi zas říká po dvou deckách šnapsu podobnému bývalé Wodce Wyborowe - Táhni!
A tak to máme podělené. Já táhnu a švára tahá.
18. 08. 2010 | 22:01

kormoran napsal(a):

Kostalek z ceho soudite , ze je Pan Joch radikal , nebo nacista?
18. 08. 2010 | 22:05

gaia napsal(a):

Targusi
my zde řešíme akademicky něco tak velkého jako lidská práva a vy začnete o semetrice švagrové to sem vůbec nepatří

Holubář
třeba ta integrita že na Vás nebudou dělat lékařské pokusy že vás nenaklonují nebo po smrti vás ve špitále nerozprodají na orgány

a na lince se otročí ale už tu byly návrhy aby nezaměstnaní šli povinně pracovat na povodně zadarmo samozřejmě
no já tu chartu mám doma a každé to právo je tam rozebráno co znamená a pokud se to nedodržuje tak vidíte že jdeme zpět a ne dopředu a že by to někdo měl hlídat ale asi těžko pan Joch(usuzuji dle jeho blogů na Idnes)
18. 08. 2010 | 22:11

Targus napsal(a):

To kormorán:

Z toho, že šťourá do svobody svědomí a osobní integrity paní Dežomily, kterou jsem vypnul vhodně voleným dotazem na těžce šikanovanou menšinu v ČR - viz mé příspěvky výše.
18. 08. 2010 | 22:13

gaia napsal(a):

Targus by se ale nejprve měl zeptat Holubáře v příspěvku 21:28 jestli je Holubář ochoten k spoustě dětí a šesti seniorům a partě lenochů přibrat ještě invalidní důchodce.
18. 08. 2010 | 22:19

donald napsal(a):

AntiKocaba a antiStehlikovou potrebujeme jako sul. Nejak se Vam, pani Stehlikova, ve vyctu vsech udajne diskriminovanych skupin vytratila skupina v CR nejdiskriminovanejsi - rozvedeni otcove a problem pridelovani deti do jejich pece. Kolikpak casu jste Vy za dob ministrovani stravila resenim tohoto problemu? Jake jste navrhla kroky k odstraneni teto skandalni diskriminace? Navrhovala jste napriklad nejake kvoty na pridelovani deti? Treba 30-40%? Nebo se tyto principy nedaji uplatnit, kdyz se jedna o muze?
Az budou lide jako Vy hajit zajmy skutecne vsech lidi a nikoli zajmy preferovanych a udajne diskriminivanych (napr. zen), tak se muzeme bavit. Do te doby Jocha na Vas.
18. 08. 2010 | 22:21

Holubář napsal(a):

Targus:
Bacha - Wodka Wyborova! Kupuji ji v Makru a myslím, že se nezhoršila. Takže nikoliv "bývalá" - zkuste.

A paní Džamila už se mi taky neozvala, to jsem rád. Moje "doražení" se snad povedlo. jak tomu říkají myslivci - poslední zkus, nebo záhryz nebo tak nějak. A smekají klobouk :-) .

Dobrou noc všem všem všem.
18. 08. 2010 | 22:25

kormoran napsal(a):

)))) rad bych reagoval na gaia : Holubar. traba ta integrita , ze na vas nebudou delat lekarske pokusy a ze vas "nenaklonuji"))))).........
Gaia nemejte obavy , ze zrovna "VAS" bude nekdo klonovat! Ale v podstate je to totozne s dovolavanim policejni ochrany radoveho obcana po 24 hod.)))
Damo nepripaluje se vam caj???
18. 08. 2010 | 22:26

Targus napsal(a):

To gaia:

Příspěvek o švagrové byl reakcí na toto:
A ne rovnoprávnost ty uvaříš já sežeru
ty vyžehlíš já rozmačkám
ty zařídíš já pokritizuju.
Poznáváte to?
A dozajista je to velké téma mého otročícího švagra, který je psychicky deptán a fyzicky zneužíván svou zákonnou ženou.
Čímž jsem chtěl naznačit, že tyto role existují i v opačném gardu, než se zde snažíte vnutit panu holubáři.
Lékařské pokusy s námi všemi dělají dávno, vždyť co jiného je léčení, než zkoušení toho, co ještě si dá tělo líbit. Zcela běžně Vám jeden lék nevyhovuje, zatímco jiný ano a přitom jsou oba na stejnou nemoc.
Až umřu a bude ze mne něco použitelného, nechť tyto náhradní díly použijí, ostatně v ČR platí premisa předběžného souhlasu s tímto konáním, pokud se nemýlím. Tedy pokud je člověk beznadějně tuhý.
Na vykonávání veřejných prací lidmi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, tedy i na úklidu po povodních, nevidím naprosto nic závadného.
Když jsem byl bez práce, šel jsem sbírat hroznové víno, či dělat podřadnou práci na koksárenskou baterii, kde tenkráte byl z důvodů otřesných pracovních podmínek neustálý podstav. A bouchal jsem tam celý rok. Proto nevidím důvod, aby někdo, kdo není úspěšný v hledání práce a je jinak zdravý, vzal do ruky lopatu a koště.
18. 08. 2010 | 22:27

Targus napsal(a):

To gaia:

Pan holubář si nedobrovolně přibral partu lenochů k invalidům, nikoli naopak, vážená, nepleťte si pojmy s dojmy.
A ti invalidé, aby něco dostali, musejí mít řádně odboucháno dostatek let na to, aby se o žebračenku mohli ucházet.
A teď už běžte míchat ten čaj, ať se vám nepřipálí.
18. 08. 2010 | 22:32

Holubář napsal(a):

gaia:
Ještě se vracím, pardon.
Vy nás, osvícené fašisty, máte za nějaká dravá zvířata, nebo co....
Našla jste za ty roky, co se tady producíruju, jediný náznak toho, že jsem proti solidaritě nebo proti skutečným invalidním důchodcům? Hledala byste marně. Ale uznávat invalidní důchodce s AUDI Q7, ověšené zlatými řetězi a vychovávající své synky jen a pouze k invalidnímu důchodcování - to po mně fakt nechtějte, to ten přívlastek fakt raději odhodím. Všimněte si podivné věci - Targus v této věci nediskutuje se mnou a mé osvícené přesvědčení ho, zdá se, nijak nebere.
Proč vás ano?
18. 08. 2010 | 22:33

Medikolog napsal(a):

Paní Stehlíková,

Každá společnost je trochu jako loď. Potřebuje správné proporce, těžiště, prostředky k ovládání a pohybu, čepadla k odstranění pronikající vody, přepážky udržující jednotlivá břemena na svých místech. Pak je dosaženo nejenom rovnováhy, ale stability - kdy při vychýlení z rovnovážného stavu vznikají síly směřující proti výchylce k obnovení rovnováhy. Jinak nastane nestabilita vedoucí ke katastrofě.

Vaše otázka, zda společnost potřebuje antikocába či antidžamílu by bylo vhodnější formulovat jinak.

Např.: Bylo by věnováno tolik pozornosti názorům pánů Vandase, Jocha, Sarkozyho a podobným kdyby NEBYLO předchozího soustavného osočování poctivě pracující většiny, jinak české MENŠINY v EU, že dostatečně nepodporuje a netoleruje kulturně a etnicky cizí menšiny s disproporčním počtem příživníků profesionálně se vyhýbajících poctivé práci a s disproporčním počtem pachatelů majetkové a zejména brutální násilné kriminality? Není lživé osočování českého národa spolu s dopadem zločinnosti na čs. pracující AKCÍ která zákonitě vyvolává opačně orientovanou reakci odpovídající síly a intenzity za účelem OBNOVENÍ ROVNOVÁHY?

Platí, že kde není akce, tam není reakce. Do roku 1989 žádná akce vašeho typu nebyla, nedotknutelní, jejichž jméno se nesmí vyslovit, chodili do škol a pracovali.. policie potírala zločinnost a tehdejší napětí ve společnosti mělo jiný charakter a zaměření.

Společnost potřebuje k obnově a k udržení rovnováhy spravedlnost. Té nedosáhne ani s kocábisty, ani s antikocábisty. Spravedlnost však dostane šanci až když se síly K a antiK navzájem eliminují.

Přeji vám i všem hezký večer
18. 08. 2010 | 22:36

hoven napsal(a):

na netu sem si přečetl, že joch je neokonzervativec, to bude něco pro peheo. už určitě brousí péro. nazory jocha jsou velice sympatické. samozřejmě zase dostane spousta nálepek fašista a podobně, jako např. pan wilders. zejmena od levice a zejmena od lidí, kteří nečetli ani jeden jochův článek. pak paroubek píše ohvivé blogy o hnědnutí české pravice. to, že priatěľ a svědek na svatbě fico sedí ve vládě s člověkem, který prohlásil, že "buzeranti sou prasata" (ožrala slota)soudruhovi paroubkovi nijak samozřejmě nevadí.
18. 08. 2010 | 22:37

Holubář napsal(a):

gaia:
No jo, je pozdě, řetězy s ypsilon - to dá rozum. Fuj a pardon.
18. 08. 2010 | 22:39

gaia napsal(a):

kormorán
no třeba by mne neklonovali ale již jsme viděli v argentinské telenovele jak udělali bez svolení z jedné dívky náhradní matku takže to je též ta integrita aby to neudělali třeba mně na gynekologické prohlídce když by miliardář zaplatil
donald
hlavní je zájem dítěte a vlastní matka je vždy lepší než macecha což u svěření otci hrozí zde porušování práv nevidím

Targus
vy jste ale pracoval za mzdu a platili vám pojištění ale ti nezaměstnaní by museli pracovat jen za ty dávky a byli by dál nezaměstnaní takže to je rozdíl
a vaše orgány se mohou použít ale nesmí být předmětem obchodu použijí je zadarmo a s vaším souhlasem ale ne aby s tím někdo mohl podnikat.
Takže já zastávám názor že základní lidská práva by neměla být vázána na nějaké povinnosti
18. 08. 2010 | 22:40

Holubář napsal(a):

Medikolog:
Napsal jste gramotně to, co já složitě opisuji v jinotajích a podobenstvích, ne příliš zdařile.
Děkuji.
18. 08. 2010 | 22:42

Targus napsal(a):

To medikolog a hoven:

Více méně není co dodat. Snad jen, že jsem dnes zachytil kousek interview s panem jochem na Rádiožurnálu 1 a enřekl tam nic takového, co by mne mělo pobouřit.
jmenovitě se dohadoval se zpovídajícím o užití gumových projektilů vůči zdivočelému davu rozbíjejícímu výlohy obchodů se zákazníky a prodavači uvnitř, jakož i provádějícímu pokusy zapalovat auta a popelnice.
18. 08. 2010 | 22:44

čtenář napsal(a):

Holubáři,

jak jste poznal, že ty řetězy jsou zlaté? Ti dotyční ověšenci je Vám půjčují na expertízu?

Mosaz má také vizuální podobu zlata.
18. 08. 2010 | 22:50

Targus napsal(a):

To gaia:

Opět vedle jak ta jedle. Registrovaný nezaměstnaný má pracákem hrazeno sociální a zdravotní pojištění a navíc nedělá zadara, ale za ty dávky, takže nevidím problém v tom, aby si je odpracoval v přiměřených hodinách, které stejně nedostačují tomu, co dostává (momentálně 20 hodin).
Buď neznáte nebo programově lžete.
Až budu tuhý, bude mi šumafuk, jestli za mě kdosi shrábne mergle nebo ne. Ostatně toto podnikání je ošetřeno zcela jinými zákony.
A dávat tu k lepšímu telenovelu, no já asi půjdu raději taky míchat ten čaj.
18. 08. 2010 | 22:50

Targus napsal(a):

To čtenář:

Mosaz špiní a je to vidět i na krcích těch opálených - vlasní zkušenost!!!
18. 08. 2010 | 22:52

kormoran napsal(a):

chtel bych rici , ze Pana Jocha jsem poslouchal pred hodinou pres Net na stanici Radiozurnal, ten chlapik se mi libi!!!!!
Ono totiz radoveho obcana , ktery chodi den co den prace , nema zadne problemy se zakonem, jsou nejake aktivity (bojovniku )za jakakoli prava u zaaadele, jde o to pokud se neco takoveho stane ( nasilna demonstrace), aby byl chranen statem to je podstata!
18. 08. 2010 | 22:53

Holubář napsal(a):

gaia:
Moje Labuť mi koupila k narozeninám na obvyklou dovolenou na jižním pobřeží Kréty (v sobotu odlet) plavky ,jaké měl pan Hrušínský ve filmové verzi "Rozmarného léta". Je to od ní poněkud perverzní počin, vzhledem k mojí postavě, ale beru to spíše jako vyjádření lásky a určitého šibalství, nežli coby zlý úmysl.
Mě to však přimělo sáhnout do knihovny pro originál a nemohu se nabažit. A tak vězte dnes na rozloučenou, že:
"Nikoliv," děl (major), "shledávám jakési zaujetí v těchto hovorech, a třeba by nebyly dosti ušlechtilé, připouštím je, neboť zaujetí jsou odlesk vášní. Co jest velikého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé?"
A těším se na nejstaršího vnoučka Honzu (už prima na gymnáziu), kterak mi při večerních návratech z hospody pod hvězdným nebem u Libyjského moře bude citovat, že: Jen dvě věci mne nikdy nepřestanou přivádět v úžas...." - toho Vančuru ho musím naučit taky.
Více světla´...! - když už jsme u těch klasiků.
18. 08. 2010 | 22:55

Holubář napsal(a):

čtenář:
Vezte mi na záda. Jsem starý a zkušený. A nadsázka je obvyklým prostředkem, chcete-li něco zdůraznit.
Chcete se hádat? Dnes na to mám naladu a pošlu do řiti každého, včetně vás.
18. 08. 2010 | 22:58

gaia napsal(a):

targus
nezaměstnaný má placené sociální pojištění po dobu půl roku pokud bere podporu a pak již jen zdravotní
když by měl pracovat tak potom již by neměl být nezaměstnaný ale měl by se stát zaměstnancem se všemi teď píši právy A povinnostmi

na telenovele jsem vysvětlovala co je to ta integrita! Aby to bylo po lopatě.

Holubáři
více světla a práva bez přívlastků
18. 08. 2010 | 23:03

donald napsal(a):

gaia
Otec ma pravo na dite stejne jako matka. Jsou si v tomto rovni ze zakona. Stridava pece to resi spravedlive.
Nicmene muj dotaz miril na pani Stehlikovou. Co udelala ve veci teto diskriminovane mensiny? to same, co Kocab. Absolutne nic. Chce oddiskriminovat pouze mensiny, ktere se jim libi.
18. 08. 2010 | 23:09

gaia napsal(a):

střídavá péče je pro dítě na zblbnutí tak leda kdybyste bydleli v jedné ulici
věřte mi hlavní je zájem dítěte!
Neměli jste se rozvádět a mohli jste mít dítě napůl.
18. 08. 2010 | 23:13

Holubář napsal(a):

gaia:
:-)
18. 08. 2010 | 23:14

Targus napsal(a):

To gaia:

Opět lžete.
Doba registrovaná na pracovním úřadě se počítá do rozhodné délky výpočtu invalidního a starobního důchodu v délce 0,8 násobku skutečné délky nezaměstnanosti. Vlastní zkušenost, o opaku mne nepřesvědčíte, mám na to papír.
Budete-li se flákat 10 let, do důchodu se počítá 8 let. je na tom něco nesrozumitelného?
18. 08. 2010 | 23:16

Holubář napsal(a):

gaia:
tedy pardon, loučím se už potřetí, ale myslíte dítě napůl napříč nebo podél?
Vždyť donald toho opravdu nechce až tak moc.
Vám to nestojí za zamyšlení?
18. 08. 2010 | 23:17

čtenář napsal(a):

Targusi,

tzn. že mají špinavé krky, tudíž je to mosaz(?)

nebo je mají čisté a je to (podle Vás) důkazem zlata?

Zkouška pravosti zlata podle čistoty krku? Zajímavá metoda.

Kdo pracuje, tak by měl (podle zákona) brát alespoň zákonnou minimální mzdu. Jestliže pracujícímu stát(vláda) dá místo mzdy nižší sociální dávky, tak tím porušuje zákon.

Holubáři,

takže nadsázka s tím "zlatem" nebo rozpoznání (na dálku) na základě stáří a zkušeností?

Pan Stejskal na to posílání udělal kodex.
18. 08. 2010 | 23:18

Targus napsal(a):

To gaia:

Když chci mít dítě napůl, mám ho řezat podélně nebo napříč?
A jakou pilu můžu použít?
A jak se postupuje v případě tří dětí?
Podle počtu kusů, objemu, nebo hmotnosti? Mám řezat napůl všechny tři nebo jen jedno a v jakém poměru?
18. 08. 2010 | 23:20

čtenář napsal(a):

Nejlepší by bylo, aby děti nařezali ..... oběma rodičům, to by bylo spravedlivé.
18. 08. 2010 | 23:23

donald napsal(a):

gaia
Kde jste vzala, ze jsem rozveden?
Ja se tady pouze ptam, co udelala Stehlikova s Kocabem pro diskriminovane rozvedene otce.
Opakuji znova, ze absolutne nic.
To, ze Vy si myslite, ze stridava pece je na zblbnuti, je pouze Vas problem. Je dana zakonem.
18. 08. 2010 | 23:26

Targus napsal(a):

To čtenář:

Vy normálně plácáte 3,14-čoviny, pan Stejskal tentokráte určitě promine.
Nezaměstnaní mají povinnost odpracovat 20 hodin při veřejných pracích. Za to mají min. tři litry. Vám se to zdá málo? Já bych to bral všemi dvaceti, protože by mi vycházela mzda 150 Kč na hodinu netto. Správně by měli odbouchat trojnásobek.
Proberte se a třepejte hodinu hlavou.
A zkuste si dát ráno na tělo něco z mosazi. Večer si pokecáme, ano?
18. 08. 2010 | 23:26

Holubář napsal(a):

čtenáři,
děti by nařezaly, ne nařezali.
S tím "i" směřujte do řiti a jsem zvědav, zda to pan Stejskal smaže.
:-)
18. 08. 2010 | 23:28

gaia napsal(a):

Targus
0,8 z maxima 3 let ale počítají se pouze roky ne výdělek

a Jak půlit dítě?
o tom je bajka že se nemohli 2 dohodnout komu dítě patří a šli k soudci a ten řekl ať se o něj tahají a že kdo vyhraje tak ho bude mít.tak se tahali ale když dítě začlo brečet tak ten jeden ho pustil a byl smutný že to dítě nedostane ale soudce řekl že právě on ho dostane protože ten co to dítě tahal i když brečelo tak ten ho chce ze sobeckých důvodů.

Ale tohle si zrovna myslím že by měli řešit navzájem rodiče a ne nějaká Džamila.
To je věc domluvy a ne nějakého práva
18. 08. 2010 | 23:28

gaia napsal(a):

Targus
2 300 mají dávky na osobu a za 20 hodin mají další litr takže 50 Kč za hodinu a nedostanou montérky ani pracovní pomůcky ani dopravu do práce proplacenou takže se to zas tak nevyplatí
18. 08. 2010 | 23:31

Targus napsal(a):

To gaia:

Vy jste fakt bomba baba. ještě byste chtěla, aby se vám počítal výdělek, který jste nevydělala. to fakt nemá chybu.
A stím děckem to bylo tak že se mělo sekat napůl. ale to nic. já už jdu fakt raději spát, možná budu mít ráno práci.
18. 08. 2010 | 23:32

Targus napsal(a):

To gaia:

prosím vás, nechte už toho, vám platí někdo cestu do práce?
To snad není pravda, tohleto.
18. 08. 2010 | 23:35

gaia napsal(a):

no jen roky se počítají právě proto že se sociální neplatí
tak dobrou
18. 08. 2010 | 23:36

Holubář napsal(a):

gaia:
Teda, já jsem ateista až na půdu, ale s tím dítětem je to taková biblická historka, kde hraje roli král Šalamoun. Kdyby to na vás bylo daleko, tak zkuste Marka Twaina, dobrodužství Huckelberyho Finna (proboha, jak se to píše, kniha je v pokoji u Labutě a ta už spí, budit jí nebudu) v poněkud modifikované podobě. Třeba to pochopíte.
:-)
18. 08. 2010 | 23:41

zk napsal(a):

Medikolog napsal:
"Společnost potřebuje k obnově a k udržení rovnováhy spravedlnost. Té nedosáhne ani s kocábisty, ani s antikocábisty. Spravedlnost však dostane šanci až když se síly K a antiK navzájem eliminují."

Tedy, ne že bych považoval Kocába za extrémistu, ale podle Vaší logiky dosáhneme společenské spravedlnosti a "rovnováhy" tak, že dáme největší prostor extrémům z obou stran? Vy jste taky pěkný dáreček.

K tématu ještě odkaz na výstižný článek Jana Kellera:
http://blisty.cz/2010/8/18/...
18. 08. 2010 | 23:46

gaia napsal(a):

hlavně že víte o co jde a Džamila má jistě do Šalamouna daleko takže tyto případy nevyřeší
18. 08. 2010 | 23:48

dříve ruda napsal(a):

Potřebuje někdo Stehlíkovou?
18. 08. 2010 | 23:57

Holubář napsal(a):

gaia:
Ano, já vím o co jde a Džamila má do Šalamouna daleko a nevyřeší vůbec nic. Shodli jsme se.

dříve ruda:
Já bych ji upotřebil před postel, abych ráno nestoupnul na studený.
:-)
19. 08. 2010 | 00:02

gaia napsal(a):

Holubář
to jsem ráda že jsme se nakonec schodli, já se už schodla i se SuPem tak mohu odkráčet uklidněná na lože
mějte se
19. 08. 2010 | 00:08

Holubář napsal(a):

gaia:
To je kabaret - teď jsem vám napsal skoro totéž kousek vedle.
:-)
19. 08. 2010 | 00:10

gaia napsal(a):

reCAPTCHA přeloženo popíjená svoboda
19. 08. 2010 | 00:11

čtenář napsal(a):

Targus:

O těch 20 hodinách vím. V jakém zákoně a paragrafu je napsáno, že ty 3 tisíce jsou za 20 hodin práce? Jednou z podmínek výplaty sociálních dávek je povinnost vykonat veřejnou službu(20 hodin), ale ta placená není, sociální dávka není platem, ale sociální dávkou. Jestliže někdo odpracuje těch 20 hodin, ale zapomene jít ve smluveném termínu na úřad práce, tak ho úřad práce sankčně vyřadí z evidence, v důsledku čehož ty 3 tisíce nedostane.

Máme tu stav, kdy stát přiměl lidi, pod tlakem odebráni sociální dávky, pracovat bez nároku na mzdu. Mzdu má přece (podle zákonů, jedním z nich je zákoník práce) dostávat každý kdo pracuje, je jedno kolik hodin.

Pamatujete si ještě jak se ústavní soudce ptal Jůlínka za co se těch 30 Kč platí? Jak byl Jůlínek v koncích.

Když si dám na krk zaprášené zlato, tak budu mít také špinavý krk.

To nikdo nedokáže udělat takovou povrchovou úpravu mosazného řetězu, aby nešpinil?
19. 08. 2010 | 00:19

Holubář napsal(a):

čtenář:
Targus už nejspíš spí a já o žádných sociálních ani jiných dávkách nic nevím a tak nemohu vstoupit do vašeho sporu.
Nevím ani nic o mosazi a jejích povrchových úpravách - jsem tu v menšině - bílý, heterosexuální, pracující, bez dávek a bez mosazi, už i bez ambicí. Skoro všechnom už jsem zažil a co chci, to mám. Mám z toho mít mindrák?
:-)
19. 08. 2010 | 00:27

čtenář napsal(a):

Holubáři,

máte pravdu, pravopisná chyba, střední rod - "y". Přemýšlel jsem o obsahu, na gramatiku jsem zapomněl, na její zdejší kontrolory.

Napište něco k obsahu.
19. 08. 2010 | 00:40

čtenář napsal(a):

Holubáři,

jsem na tom skoro stejně - bílý, heterosexuální, pracující, bez dávek a bez mosazi, bez zlata, ambice - nevím.
19. 08. 2010 | 00:45

Medikolog napsal(a):

Zk

Netvrdil jsem, že je třeba dát prostor extrémům. Ale tvrdím, že každý extrém který není akceptován nějakou skupinou vyvolá alespoň u této skupiny negativní reakce. A bude-li této skupině takový extrém navíc neomaleně vnucován, je předpoklad že odpor bude stejně extrémní - jenom opačné polarity.

Nemůžeme-li zabránit (národu škodlivé) akci, nemáme zpravidla ani možnost zabránit reakci.

Ideální by samozřejmě bylo minimalizovat možnosti PARAZITOVÁNÍ a lehkoživení se na problematice menšin jak jednotlivcům, tak neziskovým organizacím - nechápu proč jim musíme říkat neziskové, když mají tah na peníze jako židovský lichvář z nacistického filmu a i poměr vlastní spotřeby a pomoci potřebným je neefektivní.

Kdyby to nebyl superkšeft ale BEZPLATNÁ BOLŠEVICKÁ BRIGÁDA, Kocáb i paní Stehlíková, různá menšinová sdružení a outsourceingové organisace by se zřejmě věnovali jiné problematice než lidskoprávní - již kvůli obživě. Možná dokonce tomu, co většina společnosti nazývá užitečnou prací.
19. 08. 2010 | 01:15

honolulu napsal(a):

Evropa se probouzi.. A Ja novy "boris Honolulu" (tak jsem byl nazvan - cert vi co to znamena), mam povznesenou naladu a radost! Na ceskem politickem nebi se objevila nova zariva, nadejna hvezda - doktor JOCH. Racionalni clovek, ktery nema podrbane priority...Levicaci ti funebraci Evropy, histericky jeci jak napichnuti vepri...Horror Johannesburgu, chystany pro Prahu se odklada...
Kradu pro Vas pisen z Argentiny na oslavu vaseho prichodu dr. Joch.

There is hope in the horizon. An unforgettable August is born.
It give us legacy we promised to defend..
Like a loud free voice up to the wind.
Republic awardness keep o growing.
There is country a Champion country in democracy and freedom.
The people and you dr. Joch will make hope possible...

Ted to jeste zapit vinem na Vas SUCCESS !..
19. 08. 2010 | 03:10

Pepa Řepa napsal(a):

Některé informace mně unikají, proč sedět jako zakyslý frustrát u počítače a plivat na všechno kolem jako saharská kobra?

Pořád jsem si říkal, proč ten koordinovaný kvikot o hrozbě kryptoptotoprotofašismu, proč zrovna ten Joch.

Realita je prostší
http://www.lidovky.cz/premi...

Proradný Joch, liška jedna zrzavá se chystá zavřít, či alespoň přivřít sýpku, kam se chodilo hodovat.
A tak myšky piští, jedna za druhou.
Z čeho budeme žít?

Inu, milé myšky, budete se muset poohlédnout po něčem jiném.

A bývalý pan ministr?
R.I.P.
Dejte mu řád Zlatého klíštěte. Byl to člověk, který to myslel s multi-kulti porozuměním vážně.
Bohužel jen v postýlce.

Až ho vykopnou, uctěmež jeho památku minutou ticha a autobiografickou písní.
http://www.youtube.com/watc...
19. 08. 2010 | 07:18

Targus napsal(a):

To čtenář:

Vážený, pokud mi budou nabídnuty 3.000 Kč, jako že jsem byl včera z tohoto úřadu vykopnut jako fotbalový míč na začátku mače,za podmínky, že se přijdu jednou za tři týdny juknout na slečnu a odbouchám půl tydenního pracovního úvazku, skočím po tom jako po uzeném a nebudu se handrkovat, zda jde o dávku či o zaplacení nějaké práce.
Nezaměstnaný NECHODÍ do práce a není vážně nemocen, tudíž pokud se nerekvalifikuje, má sdostatek času těch dvacet hodin odsmrdět, i kdyby za to byla jen ta tisícovka, jak psala gaia.

Co se týká mosazi, nemohu Vám napsat nic jiného, než co jsem už napsal.
Možná by Vám stálo za to podpořit nebožáky rumunské nepřizpůsobivé, kteří jsou nyní houfně deportováni např. z Dánska, a zakoupit si od nich pár šmuků z ušlechtilého kovu. Až večer sundáte šmuky z prstů a šíje, perfektně rozeznáte, co je zaprášené zlato a co leštěná mosaz. A pokud se potíte, seznáte výsledek za pár minut, mosaz totiž reaguje s lidským potem, takto slabou kyselinou.
19. 08. 2010 | 07:40

Holubář napsal(a):

čtenář:
Já jsem nepsal, že jsem bez zlata! To se v sejfu nachází a dokonce v množství větším než malém. Včera bylo v Londýně na volném trhu za 1231,4. Trochu se to houpe, to se zlatem obvykle, ale dlouhodobý růstový trend je patrný.
A to "i" berte s humorem - byl jsem včera ve formě a nahrál jste mi k té řiti :-) . Překlepy děláme fšichni a často se přistihnu, že vyšiju hrubku jako bejk.
Nic ve zlém.
19. 08. 2010 | 07:56

jozka napsal(a):

Joch antiKocabem? Legracni... tak uprimne priznani, ze Kocab je ideologickym fanatikem, jen s opacnym znamenkem nez Joch jsem fakt necekal :-)
19. 08. 2010 | 08:00

Holubář napsal(a):

jozka:
No jo, ukecla se....
19. 08. 2010 | 08:02

čtenář napsal(a):

Holubáři,

napsal jsem SKORO stejně. "fšichni" beru jako úmyslnou pravopisnou chybu.

Targusi,

ptal jsem se na rozpoznání zlata na dálku a povrchovou úpravu mosazného řetězu.

Osobně bych (na dálku) věřil jen zlatu v zubech a tomu, že by si lékař nedovolil nahradit zlato něčím jiným.

Cikánů jsem viděl už hodně, ale jen 2 s řetězem kolem krku.

Podmínek pro výplatu sociální dávky je víc, žadatel nesmí mít tzv. nadstandardní majetek, (bývalé, tzn. rozvedený/á) členy rodiny, na které je možné výplatu sociální dávky přehodit.

Není (právně) podstatné jak Vy to vnímáte, podstatné je jak je to napsané v zákoně. Stát za těch 20 hodin nevyplácí žádnou/řádnou mzdu, tím sám sebe šidí na odvodech z ní. Na co ty zákony jsou? Na to, aby je porušoval i ten, který je vydává?
19. 08. 2010 | 08:44

Martin napsal(a):

Sním či bdím, Stehlíkové se začíná rozsvěcet v hlavě? Ano vláda potřebuje méně Stehlíkových a Kocábů a více Jochů, protože jediná cesta k integraci problémových menšin do společnosti je konec pozitivní diskriminace, systém padni komu padni a před zákonem jsme všichni rovni.
19. 08. 2010 | 09:13

zajda napsal(a):

No co kdybychom k pojmu "lidská práva" zavedli i pojem "lidské povinnosti" a vyžadovali jejich dodržování stejně halasně jako těch práv?
19. 08. 2010 | 09:16

Targus napsal(a):

To čtenář:

Vy jste fakt normálně komik.

"Stát za těch 20 hodin nevyplácí žádnou/řádnou mzdu, tím sám sebe šidí na odvodech z ní."
Stát se šidí na odvodech z mezd, které by vyplácel on sám. To fakt nemá chybu. Za domácí úkol si zkuste spočíst, jestli mzda za těch 20 hodin postačí v rámci odvodových procent k pokrytí alespoň zdravotního pojištění, které stát hradí za nezaměstnané, když už tady chcete něčím operovat.

"Osobně bych (na dálku) věřil jen zlatu v zubech a tomu, že by si lékař nedovolil nahradit zlato něčím jiným."
Kolik Vám je let? Já se necítím tak stár a pamatuji lidi, kteří měli vyplechovanou hubu bílým kovem, a to nikoli jen v bývalém SSSR, ale v bývalém ČSSR. Do guby se dá narvat naprosto vše, záleží pak, jak to bude dotyčný snášet, ale to asi zubař - klempíř řešit nebude, že.

"Cikánů jsem viděl už hodně, ale jen 2 s řetězem kolem krku"
Chodíte asi na nesprávná místa, zkuste herny a místa, kde se dealuje s čímkoli.

"ptal jsem se na rozpoznání zlata na dálku a povrchovou úpravu mosazného řetězu."
Nejsem chemik ani zlatník, abych Vás tu mohl školit. Znovu Vám opakuji, že mosaz dělá pod účinkem potu černé šmouhy na pokožce a pokud někdo nosí takový řetízek, je to na jeho krku vidět. Jste schopen vstřebat tuto informaci?
19. 08. 2010 | 09:30

Targus napsal(a):

To zajda:

Super připomínka, stručné, krátké, jasné, výstižné.
19. 08. 2010 | 09:33

gaia napsal(a):

Targus
sociální dávka je dávka a mzda je mzda.
Pokud stát chce aby víc lidí pracovalo a méně bralo dávky proč tedy v každém městě není zavedeno tabulkové místo obecního slouhy zametače ulic ponocného apd.
To by řešilo problémy těch lidí jako hladová zeď ale toto se mně nezdá.
Za práci má být mzda za jakoukoli.
19. 08. 2010 | 09:44

Targus napsal(a):

To gaia:

nevidím nic špatného na tom, aby stát požadoval po někom, kdo dlouhodobě nepracuje, nevzdělává se a požaduje finanční podporu, odvést potřebnou práci ve směšném rozsahu 20 hodin. Kdyby tam měl nezaměstnaný oddělat kupř. 100 hodin, bylo by to jistě na pováženou a byla by na místě připomínka, že je těžce vykořisťován.
Takto jsou připomínky Vaše i čtenářovy o pomůckách, jízdném a nutnosti jednou za měsíc někam přijít (jako kdyby všichni ostatní do práce nechodili), pouze planými kecy.
Obecní zametači tady za komunistů byli, máte prostor uplatnit svou občanskou angažovanost a požadovat zřízení těchto míst zákonem. Jediný problém je, že tyto práce jsou pohřích sezónní, takže ihned začne někdo ječet, že takové místo obsazené na trvalý pracovní poměr je přeplácené, což bude mít pravdu.
19. 08. 2010 | 09:58

ToTedyZírám napsal(a):

Paní Stehlíková, ve vší úctě k Vám si myslím, že kdyby jste Vy (a následně pan Kocáb) z lidských práv ve vztahu k menšinám neudělala nedůstojnou frašku, tak si pan Joch a jemu podobní ani neškrtnou.

Pochopte, že se lidem nelíbí, když jistá část (nikoliv všichni) národnostní menšiny trvale a systematicky zneužívá sociální systém a doslova parazituje na solidaritě nás všech. Jsou to lidé, kteří dělat nechtějí a nikdy nebudou. Buďme nohama na zemi. Je nepodstatné, kolik pracovních příležitostí pro ně vytvoříte, kdo nechce, dělat nebude.

Antidiskriminační opatření obsahují nepřesnosti, které je deklasují do skupiny snadno zneužitelných předpisů.

Tak proto jsou zde reakce, které vidíte. Je mi líto, ale sklízíte, co jste částečně pomohla sázet.
19. 08. 2010 | 10:01

rejpal napsal(a):

Taky se mi nelíbí to, co tady Kocáb prosazoval a dělal. Asi i proto, jakou roli sehrál předtím ve fondu Trend. Ale to poslední, co by ho mělo vystřídat, je bigotní fanatismus Jocha.Fanatici jsou nebezpeční vždycky, ať už mají jakékoli smýšlení, a dokonce i bez ohledu na to, zda mají pravdu nebo ne. Získají-li dost siln vliv, vždycky to skončí špatně.
19. 08. 2010 | 10:25

Vilém napsal(a):

gaia
Zdravím, máte nepochybně pravdu, pokud jde o mzdu za práci, ale naše společnost vůči chudým a potřebným tak zešílela, že ani nejzjevnější okrádání pracovníků o mzdu nikoho příliš nepobuřuje a zavádění takových opatření zabednění žurnalisté dokonce vítají a nekriticky tlumočí stanoviska úředních lupičů, zatímco oběti okrádání vykreslují jako nepochopitelně pobouřené iracionální a nebezpečné osoby.

http://aktualne.centrum.cz/...

Přitom nejde jen o Aktualne.cz, které se v zásadě nevymyká pravicovému snobismu, ale dokonce v Právu otiskují takové perly jako "Nezaměstnaní odpracovali přes 5000 hodin", jimiž se může i Drábek bez obav chlubit na webu MPSV.
Redaktůrka Práva vůbec netrkne, že píše absurdní nesmysl a ve skutečnosti nám s dementní naivitou vítězoslavně oznamuje, že pracovníci nedostali zaplaceno.

Hezký den
19. 08. 2010 | 10:49

Holubář napsal(a):

gaia:
Všimněte si, prosím, nick zajda hovoří o lidských povinnostech. Zdá se tedy, že to není jen nějaká moje úchylka, ale nějak obecněji vnímaný problém.
19. 08. 2010 | 11:18

Targus napsal(a):

To Vilém:

Můžete zdůvodnit, proč by měl někdo zdravý dostávat peníze za to, že nic nedělá?
A ušetřete mne výkladů o nezaměstnanosti. Mám sebraný ID, nárok na podporu žádný, pendluji mezi ambulancemi, nemocnicí a velice obtížně sháněnou prací typu švarcsystém, protože jednoduše nejsem kvůli diagnóze zaměstnatelný.

Přejmenujeme-li dávky v nezaměstnanosti na nouzové práce nebo tak nějak podobně, bude pak podle Vás vše v pořádku? Já si myslím, že určitě nikoli. Bude to stejný bordel, jako doposud, akorát s jinou - podle Vás a jiných tou správnou - nálepkou.
19. 08. 2010 | 11:20

čtenář napsal(a):

Targus:

Zákony snad platí pro každého, dodržovat by je měl každý, porušovat nikdo. To, že sám sebe stát (v konečném důsledku) nešidí, neznamená, že z pohledu zákona nešidí. Zkuste se hájit stylem "Zákon jsem sice porušil, ale nikoho jsem tím neokradl, tak za co mě chcete trestat?".

V ČR je (skoro vždy) finančně výhodnější chodit na rekvalifikaci(60% posledního platu), na kterou není navázáno žádné pracovní místo, než pobírat sociální dávku(3 tisíce). Zatímco vyplácení sociálních dávek, hlavně cikánům, velmi vadí, tak promrhávání mnohem větších peněz za rekvalifikace, které se dělají "do vzduchu", vadí málokomu.

S těmi lékaři jsem to myslel tak, že by lékař u nás(!) dal do zubů materiál, který vypadá jako zlato, ale není to zlato. Když jsem četl lékařské knihy z oboru stomatologie, tak jsem četl několikrát o použití zlata, ale nikdy o materiálu, který by byl se zlatem vizuálně zaměnitelný.

Ten "bílý kov" mám v zubech také, ale nenapadlo by mě to před někým vydávat za zlato, že by tomu někdo věřil.

Ty "správná místa" nenavštěvuji, ale i ti z těch "správných míst" chodí i po ulici. Za statistický průměr spíše považuji ty, kteří chodí po ulici(to musí každý), než ty, kteří navštěvují "herny a místa, kde se dealuje s čímkoli"(tam chodí jen "vybraná" část). Tady jde o časté paušální tvrzení "Cikáni si přijíždějí pro sociální dávky Mercedesem ověšení zlatými řetězy".

Nejste chemik ani zlatník, ale přesto zlatu velmi dobře rozumíte, zvlášť když se jedná o cikány.
19. 08. 2010 | 11:24

zajda napsal(a):

Ad"
dzamilastehlikova napsal(a):
Pane Holubaři, díky za detailní odpověď - nic osobního,ale teď se ukázalo, že nejste skutečný liberál, za kterého sám sebe zřejmě považujete. Správný liberál dá prostor KAŽDÉMU názoru a životnímu způsobu, pokud ten postoj nepáchá zlo. ds "
Takže Vy, paní Stehlíková, jste ten, kdo rozhoduje o tom, zda "postoj nepáchá zlo"? Z Vašeho pohledu pan Joch páchá zlo, proto další osoba není liberál.
Čistě technicky ani postoj zlo páchat nemůže.
19. 08. 2010 | 11:26

Vilém napsal(a):

Targusi,
přiznám se, že po zkušenostech s Vámi nemám zvláštní chuť Vám cokoli vysvětlovat, ale zkusím to.

Zaměstnanec má na rozdíl od hejlóta právo na mzdu, odbory, stávku, může z práce odejít nebo se soudit ohledně pracovních podmínek. Úředně terorizovaný "veřejný sluha" dokonce ani při odpracování těch 20 hodin nemusí dostat ani zvýšené dávky, pokud nesplní další kopu podmínek. To jsou velmi podstatné rozdíly.

Nemluvě o tom, že když někdo odváděl ze mzdy částku na pojištění, má právo dostat ji v případě nezaměstnanosti zpět, právě proto, že nic nedělá, a tudíž nemá výdělek.

Chápu sice, že Vás osobní situace jaksi zbavuje širšího rozhledu a zájmu o ostatní, ale to neznamená, že bych měl akceptovat Vaše sugestivní otázky typu "proč by měl dostávat peníze ZA (sic!!!) to, že nic nedělá". Místo vzteku na nezaměstnané byste se měl zamyslet nad tím, že jste právě v jejich situaci a právě prožíváte na vlastní kůži to, čeho se Vám podobní léta bezohledně dožadovali.
Hezký den
19. 08. 2010 | 11:34

Targus napsal(a):

To čtenář:

"Nejste chemik ani zlatník, ale přesto zlatu velmi dobře rozumíte, zvlášť když se jedná o cikány."
Přesně tento žvást je to, co by měl pan Stejskal mazat, je to totiž nekorektní podsunování něčeho, co jsem nikdy nenapsal.
Ty cigoše jsem viděl, když jsem postával ve frontě na pracáku v bláhové naději, že tam seženu práci. Řetízky měli, protože to patří k jejich kultuře tak, jako patří k naší kultuře sem tam si vyměnit trenky a denně si čistit zuby. Jelikož byli hluční a arogantní na všechny kolem sebe, nezjišťoval jsem, zda mají za pracákem zaparkovaný mercedes, či zda si odskočili z herny, a je mi to zcela jedno.
Pokud někdo podstupuje jakoukoli rekvalifikaci, jedná se o udržení návyku někam pravidelně chodit (práce, škola) a dělat něco, co nás třeba i nemusí bavit. Nic více a nic méně. V tomto punktu jsou rekvalifikace dobré. Jejich skutečný přínos i po případném nástupu rekvalifikanta do práce je více než diskutabilní, v tom souhlasím.
Cancy o zákonech, spravedlnosti a ostatním harampádí nemíním rozebírat, je to zcela jiné téma, vyjádřil jsem názor v předešlých příspěvcích. Pokud by se upravila legislativa a faktická podpora by se seškrtala na polovic, Vy a Vám podobní budete zřejmě šťastni a spokojeni, že vše je podle zákona a vůbec Vám nebude vadit, že dávka či mzda nestačí ani na nejpodřadnější žrádlo ze suproše.
Pokud chcete dále diskutovat, snažte se býti korektnější.
19. 08. 2010 | 11:48

gaia napsal(a):

Targusi zde se bavíme o lidských právech
takže právo na mzdu za odvedenou práci
jsem ráda že mě Vilém podpořil

Holubáři
já neodsuzuji povinnosti i je velmi od kohokoli vyžaduji je to i otázka výchovy ale práva mají být nezcizitelná nebo jinak si bude ty povinnosti vymýšlet kdekdo a bude diktatura
19. 08. 2010 | 11:48

Targus napsal(a):

To Vilém:

Pokud je debata o lidech DLOUHODOBĚ nezaměstnaných, je více než diskutabilní, zda je možno v jejich případě mluvit o nároku na nějaké dávky.
Pokud máte na mysli mou situaci, úhelný kámen problému spočívá nikoli v mé neochotě pracovat či (ne )oprávněném nároku na nějaké dávky, nýbrž v odebraném ID a neschopnosti trvale vykonávat práci v délce 8 hodin, jak požaduje zákon a potenciální zaměstnavatelé, což je ovšem problém pro zdravé jedince naprosto nepochopitelný.
A Vaše připomínky o teoretických právech pracujícího jsou vyloženě úsměvné v kontextu s reálem v regionech s nezaměstaností nad 15%. Buď jste z Prahy, anebo v důchodu.
19. 08. 2010 | 11:57

Vilém napsal(a):

Targus
Takže se shodujeme, pokud jde o podporu v nezaměstnanosti. Ani u dlouhodobě nezaměstnaných pak není pochyb o tom, že mají sociální práva, i když menší než lidé nezaměstnaní krátce. Už to tak dlouho nebude, brzy těm krátce nezaměstnaným jejich zvláštní práva seberou.
Možná jste si také všiml, že debatujeme o situaci, kdy pracovník nedostává mzdu za práci, nikoli o situaci, kdy někdo dostává peníze bez práce.

Kromě toho jsem neříkal, že po zaměstnání všech "dlouhodobě" nezaměstnaných by bylo všechno v pořádku, ale jsou nepřijatelné a ještě nepřijatelnější situace. Je také zjevné, že záměrná nefunkčnost sociálního systému představuje podstatný prvek v celkově neuspokojivých poměrech, které postihují v rostoucí míře také zaměstnané lidi s formálními právy, která však nelze reálně uplatňovat hlavně proto, že stát jim systematicky odpírá jakoukoli alternativu.
19. 08. 2010 | 12:06

gaia napsal(a):

´ti dlouhodobě nezaměstnaní jsou třeba též lidé "neschopnosti trvale vykonávat práci v délce 8 hodin, jak požaduje zákon a potenciální zaměstnavatelé"

neviděla bych to jen na etnické spoluobčany.

Je to problém ale sociální dávky dráždí určité lidi a nevidí že je třeba budou potřebovat i oni.

Asi to nevyřešíme.
Ale ochrana lidských práv je těžký úkol a na něj zřejmě nemáme dost moudrých a schopných lidí
19. 08. 2010 | 12:08

Targus napsal(a):

To gaia:

No konečně jste se dotkla opravdového problému, tvrdého ožebračování bezbranných lidí. Já nevidím problém v tom, že někdo má jít někam něco dělat, já vidím jako tvrdou diskriminaci skutečnost, že stát obral kvantum lidí o peníze umožňující jim alespoň zdánlivě slušně vegetovat. Nic na to nezáleží, že do té skupiny patřím. Ještě zatím jsem schopen si na sebe vydělat, byť "práva pracujícího" jak je popsal Vilém jsou mi vzdálena na světelná léta.
19. 08. 2010 | 12:20

Pepa Řepa napsal(a):

To Tarqus
po tom, co jste napsal, docela chápu Vaši alergii na parazitující spoluobčany.
Je mi to líto, ale nevím co s tím.
19. 08. 2010 | 13:30

čtenář napsal(a):

Targusi,

napsal jste, že "nejste chemik ani zlatník", napsal jste toho poměrně dost o (myšlenkovém) spojení slova "zlato" a slova "cikáni". Dodatek "ale přesto zlatu velmi dobře rozumíte, zvlášť když se jedná o cikány." bylo mé hodnocení (ironické) Vašich znalostí v tomto směru. S urážkami jste si začal.

"Řetízky měli" Už ne zlaté(?), slevil jste z užitého materiálu, neurčujete ho.

"nezjišťoval jsem, ........., a je mi to zcela jedno" ???!!!

"Cancy o zákonech, spravedlnosti a ostatním harampádí" Tak zákony a spravedlnost jsou, podle Vás, harampádí.

Konec nebudu (téměř) komentovat, jsou tam věci, které jsem zase já nenapsal.

Souhlasím s Vaším textem:

"No konečně jste se dotkla opravdového problému, tvrdého ožebračování bezbranných lidí. Já nevidím problém v tom, že někdo má jít někam něco dělat, já vidím jako tvrdou diskriminaci skutečnost, že stát obral kvantum lidí o peníze umožňující jim alespoň zdánlivě slušně vegetovat."
19. 08. 2010 | 13:34

čtenář napsal(a):

Pepa Řepa:

"parazitující spoluobčany"

To jsou ti, kteří chodí za poslanci a jednají s nimi (a následně přispívají milióny do stranické pokladny) legálně(!) o posunu znění nějakého zákona?
19. 08. 2010 | 13:42

Pepa Řepa napsal(a):

To čtenář
I ty. Parazitovat se dá různými způsoby. Včera byl u mě zedník, potřebuju opravu. Plakal, že bude mít malej důchod.
Má luxusní dům s bazénem, několik aut, se starou hajtrou jezdí na berńák a každý rok pláče jako želva, že nejsou zakázky.
Optal jsem se, kolik platil na daních, že bude důchod nízký? Vyvalil oči, asi mně opravu osolí.
A platba? Inu z ruky do ruky,jako obvykle, jinak mně to osolí o dalších 20%.
Mám ho udat? Chtít fakturu za něco, co do daní nedám?
Vy byste to udělal?

Problém je jak oddělit zrno od plev.
Tarqusy od vymaštěnců, systém využívajících.

A to nezmiňuji různé-naprosto zbytečné profese, či profesionální pobírače dávek na základě zvýhodńování jednoho etnika před druhým.
19. 08. 2010 | 14:19

gaia napsal(a):

no těch 20 let zatím bylo přechodné období od socialismu ke kapitalismu a ten kapitalismus teprve teď nastane a všichni ti co vlastní jen svou pracovní sílu budou valit bulvy teď teprv nastane to co popsal Targus ve 12:20

proto jsou lidská práva důležitá ale autorka se starala jen o Romy a homosexuály tak jí nikdo nebude brát vážně
19. 08. 2010 | 16:19

SuP napsal(a):

gaia -
..."Je to problém ale sociální dávky dráždí určité lidi a nevidí že je třeba budou potřebovat i oni...."

Víš, proč je to dráždí?
Protože si dovedou spočítat, že až oni budou ty dávky potřebovat, tak už tam žádný nebudou. Budou sežraný od těch právem kritizovaných. Targusi - Ty to nejsi, to jsme si doufám vyjasnili.
19. 08. 2010 | 16:29

Holubář napsal(a):

zajda:
Pan Holubář to nemá moc ve zvyku, ale v tomto případě napsal paní Stehlíkové holou pravdu. Nepovažuje se za liberála, kterým fakt není, považuje se za osvíceného fašistu, kterým skoro je.

Skoro tom s ní seklo :-) .

Tudíž není třeba se mě nijak zastávat.
19. 08. 2010 | 17:05

Holubář napsal(a):

Já dávám s narůstajícím věkem stále více na vlastní osobní zkušenost.
Tu Targusiovu nemám a doufám, že mít nebudu (doufat mohu, otázka je co mi bude to doufání platné).
Ale mám osobní zkušenost, mnohaletou, s cikánskými sousedy. Takže mi to tady připadá jako plané žvanění, Džamilou počínaje a "čtenářem" a "vilémem" konče.
"gaia" to sice myslí dobře, ale její naivita hvězd se dotýká.
Každý z nás si myslí, že má pravdu, ale jen někteří si myslí, že "jen a jen oni mají pravdu". To bych rád věděl, kdo jim to nakukal....
Friedrich Nietzche: "Mimo dobro a zlo" doporučuji. Ten tou vaší jistotou o nezcizitelných právech zatřese.
19. 08. 2010 | 17:18

gaia napsal(a):

SuPe
jestli jsi též zastáncem té teorie o prožírání tak pan Kalousek vzkazuje (již to několikrát psali v jeho rozhovorech s ním a řekl i na TV obrazovce) že pokud někdo má málo peněz že se o něj musí postarat rodina a pokud je to důchodce že má pozdravovat svoje děti.
Prostě každý musí počítat že již od státu nic nedostane(ani v oblasti veřejné služby jako je školství zdravotnictví)
a ani nemůže počítat s nějakým důchodem pokud si sám nenašetří.

A o lidská práva aby se pak skutečně staral král Šalamoun.
Ale proč nakonec to už i Major Terazky přeci věděl že lidí je na světě jak srač... tak na co práva dávky a důchody?
19. 08. 2010 | 17:19

Holubář napsal(a):

gaia:
1. O pana Kalouska se už dávno postaral jeho mrtvý švagr a pan Omnipol Háva, takže žádnou rodinu už nepotřebuje.

2. Bacha na citace. Major Terazky v knize nikdy nic takového nevyslovil a ve filnu má tato slova na svědomí poručík Hamáček v podání toho... toho...toho... Sovákova syna, jak se kurva jmenuje? :-)
19. 08. 2010 | 17:22

gaia napsal(a):

ale jinak je to pravda že je lidí moc a jejich účetní hodnota(množství materiálu za který by se dali prodat) je asi 3 000Kč.
Pokud by se prodali na orgány po částech tak asi 1,5 miliónu(někde jsem to četla)
Takže jaký byznys. Lidi se klidně mohou utlačovat vykořisťovat a ponižovat.
Jo člověk je krásná věc ale prachy si za něj nekoupíš.(parafráze)
19. 08. 2010 | 17:30

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):

AntiKocába potřebujeme jako sůl. Džamilu nikoliv.
19. 08. 2010 | 18:34

Holubář napsal(a):

gaia:
Tohle je lepší:

Závodčí rozhovořil se o pokroku, jak lidi na všechno přijdou a jeden jak podvádí druhého, a rozvinul novou teorii, že tahle válka je veliké štěstí pro lidstvo, poněvadž v těch patáliích vedle hodných lidí budou odstřelováni také lumpové a darebáci.
"Je beztoho moc lidí na světě," pronesl vážně, "jeden už se mačká na druhého a lidstvo se rozplemenilo až hrůza."

Typněte si, ta citace je přesná. Není to složité.... :-)
19. 08. 2010 | 18:37

Eva- beag beet napsal(a):

Karl von Bahnhof und Tempelhof napsal(a):
AntiKocába potřebujeme jako sůl. Džamilu nikoliv.
19.08.2010 18:34:17

Tak pod tohle se podepisuji!
19. 08. 2010 | 18:46

SuP napsal(a):

Holubář -
...Kurva Jirka Schmitzer....kurva

Gaio -
nemotej toho tolik dohromady.
Já jsem neřekl, že čekám, že by na mě něco zbylo. Já jen tuším, že až dojde na ostatní potřebné, bude už dávno sežráno dřívějšími méně potřebnými. A to mi vadí. Ne kvůli sobě, mám dům a v něm 5 vnoučátek.
19. 08. 2010 | 20:28

gaia napsal(a):

Holubáři
je to ze Švejka jde to snadno vygooglovat

SuP
no to mně vždy chytne deprese když vlastně zjistím že některý problém nemá řešení tak si vždy řeknu že je to tím že je moc lidí na světě že příroda trpí a nikde není místo pro zvířátka a kytičky ve škole též když je dětí tak do 25 tak se dá něco udělat stmelit kolektiv a někoho začlenit nebo zas vyčlenit když se má stydět ale jak jich je přes 30 už je to dav a jde o holé přežití
kdyby bylo lidí méně dali by se třeba vychovat aby byli na sebe hodní ale že je jich moc zas je to dav uplatňuje se stádní chování ale zas najednou nikdo nechce splývat s davem a chce se lišit a upozorňuje na sebe nevhodně když ho nikdo nevidí tak třeba něco šlohne protože ho ti ostatní stresují a lezou mu na nervy.
19. 08. 2010 | 20:39

vasja napsal(a):

Pani gaia to říká správně. Lidí je moc.
A právě v tom koncentráku za městem, jak píše ing. Pehe, plánujou Odéesáci prý i kompostárnu. No to ele fuj.
20. 08. 2010 | 10:39

agent Smith napsal(a):

Paní Stehlíková-Kocábová, vy jste tak krásně naivní, že by vám jeden odhadoval buď pět nebo devadesát devět let.
20. 08. 2010 | 12:31

honolulu napsal(a):

Predstavte si, ze by jste zili v Malmo a museli dnes utikat na sever...A nebo zit v kleci na malem chranenem uzemi v severnim Johannesburgu... Predstavte si jak vypada v dnesnich dnech Pariz..
T.zv. "Lidska prava", jsou pouze zasterkou na na to, aby k vam prislo milion Muslimaku, cernochu a aby v ramci tech "lidskych prav" jako chranena mensina, se mela dobre na vas ukor...(Vul at taha, my se povezem.)
Vy uz mate naplanovanou Vasi kvotu integrace !...

Proto nekdo, kdo chce merit vsem stejnym metrem je automaticky hlavni nepritel.. Je, ale ne Vas ! Je nepritelem tech, kteri o toto michani tak rozdilnych kultur usiluje....
Az ztratite indentitu, budete premnozeni (bude vas mene), tak prestanete existovat..

Druhe narody a kmeny hlasaji heslo -RACE IS EVERYTHING-. (Nase rasa / indentita znamena vsechno). Drzi pri sobe a vy se dohadujete o ideologicke postoje a honite "nacisty" a bojujete proti "fasistum"...

Kdyz vas nekdo upozorni na tento problem, tak je ve vasich ocich dalsi nacista..

Vasim politickym rozhledem jste ustrnuli na konci dekady 1949.

Vam neni pomoci !..Vcera Cikani vymlatily hospodu v Kyselovicich.
Oni rozumi co to je, drzet pri sobe. Oni stoji pri svem etniku !!

Vetsina z nich chodila do skoly 5 roku a rozumi tomu nejdulezitejsimu..A vy nejvzdelanejsi, mate vzdelani na boj proti Mussolinymu..

Hadate se o teply v riti, receno po Ostravsku..
20. 08. 2010 | 13:27

gaia napsal(a):

Honolulu
napiš něco pod Hnízdila o té filantropii těch amerických milardářů když už jsi v obraze prosím prosím
20. 08. 2010 | 14:03

honolulu napsal(a):

Pani gaio, mate clanek na blogu pana dr. Hnizdila o ktery jste si rekla...Omlovam se chyby a mozna za zniceni iluze...A ted jdu plavat..
20. 08. 2010 | 17:51

BERAN napsal(a):

Je pozoruhodné, jakou energii paní doktorka věnuje tomu, aby české obecenstvo přesvědčila o tom, že pan doktor Joch je zlý člověk. Asi je o tom pevně přesvědčena. Je jistě neméně pevně zakotvena ve své agendě kulturního marxismu. Pročpak tu energii nevěnuje tomu, aby o poznané pravdě přesvědčila vlastní maminku? Ta by ji hnala se všemi těmi nemravnostmi Frankfurtské školy... Že, paní doktorko?
26. 08. 2010 | 22:47

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 07:50

gghii napsal(a):

nevážená soudružko,

nebýt fingovaného sňatku s jistým Čechem,žila byste ještě v Kazachstánu - na to že,jste tady v ČR host,stejně jako cikánské etnikum chováte se velmi drze .
13. 07. 2011 | 19:07

michigan car insurance napsal(a):

hi!,I like your writing so so much! percentage we communicate more approximately your article on AOL? I require a specialist in this area to resolve my problem. May be that's you! Taking a look forward to look you. <a href="http://michiganautoinsurance.org/">Michigan cheap auto insurance</a>
04. 11. 2011 | 14:15

California auto insurance napsal(a):

I'm really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is really irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it. <a href="http://www.timsmama.com/california-car-insurance-the-right-move/381/">California auto insurance</a>
13. 11. 2011 | 18:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy