Mají jít k volbám mladí od 16 let?

24. 05. 2011 | 05:56
Přečteno 5193 krát
V německých Brémách poprvé hlasovali i šestnáctiletí voliči. V Rakousku již šestnáctiletí volili také v celonárodních volbách. Má Česko rovněž uvažovat o volebním právu pro šestnáctileté?


Město Brémy je dalším ze sedmi míst v Německu, kde v letošním „supervolebním“ roce proběhly zemské volby. V tomto hansovním městě, dlouhodobě ovládaném sociálními demokraty (SPD), vůbec poprvé mohli hlasovat už šestnáctiletí. Fakt, že Brémy dál povedou sociální demokraté, a že tam také posílí zelení, rozhodly také hlasy šestnáctiletých a sedmnáctiletých voličů. Odhaduje se, že těch nejmladších voličů k urnám dorazilo asi deset tisíc.

V Německu to není poprvé, kdy věková hranice pro účast ve volbách klesla na 16 let. Jako první k tomu již v roce 1995 přistoupilo Dolní Sasko, následovaly je další spolkové země v Německu, v Rakousku a kanton Glarus ve Švýcarsku. Další spolkové země (například sousední Hamburk či východoněmecké Braniborsko) uvažují o tom, že budou brémský příklad následovat. Podle některých politiků je to dobrý návod i pro volby do spolkového sněmu.

Spolupředsedkyně zelených Claudia Rothová je přesvědčena, že šestnáctiletí se o politiku zajímají, a že mají mít právo ovlivnit, kdo bude rozhodovat o jejich budoucnosti. A to nejen na úrovni zemské, ale i federální. Rovněž podle bývalého šéfa SPD Münteferinga by mladí měli dostat příležitost i při celostátních volbách.

Řada německých politiků a odborníků má opačný názor. Například podle výzkumu Univerzity v Hohenheimu (Badensko-Württembersko) mladí lidé ještě nemají vyzrálé politické názory a velmi často bezmyšlenkovitě opakují politické názory svých rodičů. Podle průzkumů stále neexistuje jasný důkaz, že možnost volit by zvýšila zájem dospívajících o politiku.

Křesťanští demokraté jsou tradičně konzervativní a varují, že mladí lidé mohou tíhnout k podpoře extremistických politických hnutí a protisystémových, nedemokratických stran. Ale už i předseda parlamentní frakce CDU připouští debatu o této zásadní změně – ale až po analýze výsledků z Brém.

Průkopnickou zemí v podpoře politické participace mladých lidí je Rakousko, které od roku 2008 umožnilo mladým lidem volit do parlamentu již od 16 let. Tomuto průlomovému kroku předcházela široká diskuse, která vyvrátila obavy a ukázala, že přínos mladých lidí v politice a ve správě věcí veřejných je rozhodně vyšší než obavy z odklonu k extremismu. Mladých lidí zase není tolik, aby mohli zvrátit výsledek voleb negativním směrem. Neuspěly ani argumenty odpůrců, kritizujících snahu „připravit dospívající o bezstarostné dětství“. Možnost volby je právem, nikoliv povinností, což se prokázalo v roce 2008 právě v Rakousku, kde se parlamentních voleb zúčastnilo přibližně 70 % voličů ve věku 16 až 18 let.

Trend snižovat věkovou hranici voličů pod 18 let se projevuje dlouhodobě, a to nejen v německy mluvících zemích. Československo dovolilo osmnáctiletým volit už v roce 1946, kdežto ve většině zemí západní Evropy ke snížení z 21 let na 18 došlo až v 70. letech 20. století.

V současné době je politické povědomí mladých lidí v České republice velmi podceňováno. Jako kdyby mladá česká generace již víckrát neukázala, že se dokáže včas zmobilizovat. Příkladem za všechny může být masová účast studentů a mladých lidí na svržení komunistické totality v roce 1989. Tehdejším komunistickým pohlavarům se nepodařilo zbagatelizovat studentské hnutí poukazem na to, že „jsou to děti“. Nyní, po dvaceti letech od Sametové revoluce, se tento překonaný názor „o dětech, které nerozumějí politice“ vrací jako součást prudkého generačního zlomu. Předpokládá se, že dospělí politice rozumějí.

Přitom Češi se stávají občany už v 15 letech, kdy přebírají nejen občanský průkaz, ale značnou část občanských povinností, včetně trestní zodpovědnosti. Právo volit jim ale zůstává upřeno – a to nejen v parlamentních, ale i v komunálních volbách. Mladí lidé tak nemohou ovlivnit klíčová politická rozhodnutí, která se často dotýkají jich samotných a jejich budoucnosti. Pokud navíc nemají ani možnost volit, méně se zajímají o politické a společenské dění a méně se do tohoto dění zapojují i v dospělém věku. Politické strany se o problematiku mladých lidí jako takových zajímají jen okrajově, protože to nejsou (zatím) jejich voliči. V Čechách se rozšířilo klišé, že politika do škol nepatří.

To, že naše mládež má vyhraněné politické názory a preference, ukázal projekt nadace Člověk v tísni Studentské volby 2010. Nárůst zájmu mladých voličů jsme mohli pozorovat i v posledních parlamentních volbách.

Návrhy na snížení věkové hranice pro volby na 16 let se stále objevují také v Česku. V programu ho měla například Strana zelených. Prvním krokem by mělo být umožnit účast mladých lidí ve volbách na komunální úrovni. Zelení jsou přesvědčeni, že zapojit mladou generaci do veřejného dění znamená udělat krok k lepší budoucnosti.

V šestnácti či sedmnácti smí hlasovat také voliči v některých rozvojových a menších zemích světa. Naproti tomu například v Uzbekistánu smí svůj hlas do volební urny vhodit jen občané starší 25 let. Opačným příkladem věkové hranice může být Vatikán, kde se volby hlavy státu a církve mohou účastnit pouze kardinálové mladší 80 let. Naopak v Brazílii občané starší 70 let již nemusí povinně volit, i když volební právo mají i nadále.

A na závěr se pokusím vyvrátit argument, který má na jazyku mnoho čtenářů: že šestnáctiletí a sedmnáctiletí se v politice nevyznají a jejich volba nebude dostatečně fundovaná. Odpovědí může být pohled na nynější politickou reprezentaci – myslíte si, že když volili dospělí, je to vždy správná volba?Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Kvakin napsal(a):

Jo v Sovětské svazu, to byly volby ... Volili staří, volili mladí ... Jest takája pártija. Chápu, že se Vám stýská po volbách třeba v oddílu oktjabrjat s jednomyslnou volbou Leonida Iljiče Brežněva missákem roku.
Mimochodem, zelené nespasí, kdyby šly k volbám zástupem mateřské školky.
24. 05. 2011 | 06:15

Ládik!!! napsal(a):

U nás by mohli volit lidé už od 6 let. Psát už zpravidla umí a politický názor získají, když přetáhnou sledování večerníčku. Nakonec stejně svou volbou nic neovlivní. Strany jsou plné komunistů a jejich příbuzných, zejména na volitelných místech, Kroužkování se neosvědčilo, bude odstraněno.
Když volili dospělí v roce 1998 a 2002, vyhráli to ti, kteří žrali z talířů svých dětí. To byly opravdu nepovedené volby, které stáhly národ hluboko pod hladinu.
24. 05. 2011 | 06:44

Skogen napsal(a):

Tady je znát lobbování za své zájmy i bez čtení mezi řádky. Zelení už si svých pět minut slávy užili. O potřebě nového politického stylu ve své režii nyní pár let můžete přesvědčovat opravdu jenom děti.
24. 05. 2011 | 06:55

Bohumíra napsal(a):

Džamilo, já - i kdybych chtěla - nemohu napsat svobodný názor, protože by mě obvinili z rasové nesnášenlivosti k Vám.
Tady totiž - díky Vám - svoboda slova končí.
Když už jste ale rýpla do sršního hnízda ...
Pokud by se u nás volilo od šestnácti, posilovaly by zejména strany "dělnického fundamentu".
Těžko říci, zda Vy toto chcete anebo ne.
Možná by napovědělo, kdybyste aspoň naznačila (smíte aspoň naznačovat?), kde a s jakými názorovými proudy jste se nacházela 21.8.1968.

Kdybyste něčemu nerozuměla, jsem zde.
24. 05. 2011 | 06:55

Teo napsal(a):

Ono ani nejde o kvalitu zvolení, jako o jistotu možného ovlivnění výsledku voleb. Proto se ozývají hlasy, dříve nemožné, aby i šestnáctiletí mohli volit.

Paní Džamila Stehlíková pracuje v politice u nás poměrně dlouho. Proto ví, jak je pro politické strany nutně zapotřebí voličský materiál, který se dá přesvědčit potřebným směrem. Zkušenosti, voličů z dřívějška, brání v návratu, jednou už odepsané strany, do parlamentu. I v případech návratu jednotlivých poslanců mohou být brzdou.

A tak by nový voličský potenciál, neustále doplňovaný o ty bez zkušeností, mohl stále dokola vracet staré figury i bývalé politické strany, do stávající politické scény. Bylo by to k nezaplacení! Představme si, že kupříkladu Džamila Stehlíková, by měla šanci opět a opět a opět a opět a opět a opět..... až do naprosté smrti.

Nejde o to, že mladí šestnáctiletí by neměli dostatek rozumu. Jde o to, že získané zkušenosti s politiky po jejich zvolení, velmi často brání návratu i celé politické straně do parlamentu. A tak stopy po Kačce Jau Jau, Bursíkovi, Džamile Stehlíkové a dalších figurách, jsou v mozcích dřívějších voličů brzdou k návratu jejich strany do parlamentu. Odbrzdit by to Džamila Stehlíková chtěla s pomocí čerstvých šestnáctek a šestnáctníků, co nemohou mít ani povědomí o jejich hříších v politice.
24. 05. 2011 | 06:56

Drzá zrzka napsal(a):

Osobně bych byla raději, aby se věk práva volit posunul k hranici 21 let, a těch kteří mohou být zvoleni na věk 30 - 35 let, tedy do doby, kdy už má člověk nějaké životní zkušenosti.
24. 05. 2011 | 06:58

Petr z Tábora napsal(a):

Žijeme v mediálním věku. Média se snaží s námi manipulovat. Jejich kampaním podléhají především mladí lidé bez životních zkušeností ( a některé prostší duše ). Právo volit mají mít jen plnoletí a svéprávní občané.
24. 05. 2011 | 06:59

Zeměžluč napsal(a):

No větší blbost než to, že by mělo být něco pozitivního na tom když půjdou 16-ti letí volit jsem snad nečetl. Při svých cestách do práce jsem často odsouzen poslouchat názory středoškoláků a též někdy i vysokoškoláků(!)sdělované patřičně hlasitě ať už mezi sebou nebo do mluvicích skříněk, které jsou nejdůležitější věcí na světě. Podobnou nálož blbosti, povrchnosti a často i sprostoty není jednoduché přežít. Pokud by mělo ono nařízení sloužit k tomu, aby si zkusili složit lístek do obálky a odnesli do volební místnosti prosím, ale to je tak všechno. Nové téma pro ochránce lidských práv by mohlo být toto: ochrana většinové společnosti před menšinou, která má programově ve své "kultuře" parazitismus, kradení a ničení veřejného prostoru a rozmnožování se za účelem získání prostředků na chlast, cigára a hernu. Toť vše. Darebáci typu Kocáb, Džamila a pod jsou jen podobní paraziti jako ona menšina.
24. 05. 2011 | 07:10

Marcus Agrippa napsal(a):

16 letí voliči?! Tak to snad ne. To by tam mohla být jakákoliv politická strana a přitom by jim stačilo jen rozhazovat plyšáky za zvukového doprovodu některé star z NOVÁckých smskových řachand a úspěch by byl zaručený.
24. 05. 2011 | 07:14

schlimbach napsal(a):

Volby od 16 let chce jen ten, kdo chce manipulovat občany bez životních zkušeností a vlastního názoru. Je to podobné, jako dávat ministerské funkce lidem bez životních zkušeností a životní moudrosti, kteří nikdy nebyli v praxi, nic neřídili, nic za nimi není vidět. Vypadá to, že tupost, povrchnost a idiocie pokrývá čím dále větší prostor našeho veřejného života. Nemůžeme se divit, že to nedopadne nakonec dobře -(
24. 05. 2011 | 07:14

anti politik napsal(a):

Já bych hlavně zrušil možnost účastnit se našich voleb těm, kteří se tady nenarodili! Těm kteří sem zatahují svoje zvyky které nemají s naší zemí nic společnýho a narušují naše tradice a společnost! Mám dojem, že tahle cizinka tady nadělala škody už dost! Děti k volbám aby se mohlo líp podplácet? Nebo proč? Za tři kila tolik nových voličů no neberte to! Co asi tak může mít v makovici 16ti letý teenager? Ten vidí tak max. do večera nebo ještě do druhýho dne, dál nevidí a za pár šupů dá hlas komukoli!
24. 05. 2011 | 07:21

Martin napsal(a):

Bezobsažné žvásty. Volební právo pro šesnáctileté je nic než čirý výsměch, protože drtivá většina šesnáctiletých občanů ještě nedokáže správně identifikovat lži politiků, například Bursíkovy obnovitelné zdroje a úsporné zářivky, Špidlovy zdroje jsou a Paroubkovy dluhy se nemusejí platit. Naopak volební právo by se mělo lidem spíše odebírat a mělo by být pouze pro ty, co přispívají do státní kasy, tedy především pro spořádané pracující občany platící daně.
24. 05. 2011 | 07:27

elf napsal(a):

16tiletí?Určitě,kde jinde vzít voličský potenciál když starší rozumní lidé na volby mastí protože ví,že se volbama nic nemění,v prvních volbách po roce 1989 volilo neuvěřitelných 95%obyvytel,dnes 60?Když půjde k volbám méňe jak 50% budou volby stejně neplatné ať si to ukecáte jak chcete,mimochodem,politiku dnes dělají jen lumpové a národ to ví.
24. 05. 2011 | 07:38

Mastodont napsal(a):

Viz DZ: Osobně bych byl raději, aby se věk práva volit posunul k hranici 21 let, a těch kteří mohou být zvoleni na věk 30 - 35 let, tedy do doby, kdy už má člověk nějaké životní zkušenosti.
24. 05. 2011 | 07:41

.Ivan Hochmann napsal(a):

Mají Džamilo!

Dokonce musí.Dostanou to ve škole příkazem.Jako do prvomájového průvodu!
Nás staré lidi totiž už nikdo nepřinutí volit gaunery,kteří si udělali z republiky dojnou krávu,nerespektují zákony, atd.
A stalo se to zavedenou praxí,pravidlem.
Nido a nic na ty svině nemá a nemůže.
Tyto mladé jste už naučili žrát z ruky,tak ať vám také poslouží!

Ivan.
24. 05. 2011 | 07:56

Stepní obyvytelka-nomádka. napsal(a):

Paní Stehlíková!
Ani nevím zda původem patříte do evropského civilizačního okruhu:
1)Kazachstán je mírně MIMO
2)Není mi proto jasné,zda jste mohamedánka ,či sovětsky ateistická,
(obé nestojí zamnoho..).
3)V dobách, kdy jste ještě nebyla na tomto světě měla ČSR jeden z nejlepších
demokratických režimů v Evropě.Povědomí tohoto faktu zde bylo neustále vnímáno
našimi občany i po svrhnutí demokracie zdejšími komunisty .
4)Je mi známo,že v SSSR byla plnoletost občanů ze zákona od 16 let.
Nedomnívám se,že tento sovětský model je vhodný pro náš stát.
(Kumis se tady v hospodách taky asi místo piva brzy chlastat nebude !)
24. 05. 2011 | 07:58

Jiraak napsal(a):

Já bych nedovolil volit lidem, kteří 40 let drželi hubu a nechali tu fungovat komunisty.. jejich životní zkušenosti jsou dovolená v Bulharsku a rozkrádání státního majetku, což je vede k opakovanému volení jim podobných s modrou či oranžovou šálou bo maskotem knížete.. co prostě zrovna v telce letí nejvíc.. to už každej šestnáctiletej to zvládne líp.. rozhodně nenatropí větší škodu.
24. 05. 2011 | 07:59

Stepní obyvytelka-nomádka. napsal(a):

...no a do jurt se asi stěhovat také nebudeme....
24. 05. 2011 | 08:01

Naprosto nenormální občan který nekrade napsal(a):

for Jiraak
Žil jsem tady také za komunistů.(rovných 40 let..).
Proto je nikdy volit nebudu-a domnívám se,že tak nečiní ani většina mých vrstevníků.
Ale co víme BEZPEČNĚ že Vy mladí a "chytří" volíte Topolánka-jedna z nejtěžších nomenklaturních rodin na Moravě a hned na to Nečase-další nomenklaturní potomek !
Děkuji za poučení-rozhodně potvrzujete to že mladší ročníky jsou mírně řečeno méně vyzrálé..
24. 05. 2011 | 08:08

Rumcajs napsal(a):

Snaha snížit věkovou hranici pro volbu je vedena vyčuraností povětšinou levicových stran, využívajíc nevyzrálost a inklinování v tomto věku k radikalismu.

Já bych naopak věkovou hranici posunul na 25 let.
24. 05. 2011 | 08:10

duroy napsal(a):

Proč hranice 16 let? Pokud shlédnu superstar, vidím, že dobře dokáží volit již 10 letí!
24. 05. 2011 | 08:11

Jiraak napsal(a):

Občane, tohle vyčíst z mého příspěvku, to je teda umění.. zkuste to znovu
24. 05. 2011 | 08:13

duroy napsal(a):

Ano, loňské volby v ČR zcela nepochybně ukázaly, že levicové strany se neštítí lovit u našich mladých voličů a po reklamních výstupech, propagaci na školách a učilištích se levici podařilo získat významnou část voličckého potenciálu ve věku 18-21 let.
Přemluv bábu, přemluv dědka!
24. 05. 2011 | 08:14

trubač napsal(a):

Paní doktorko,

vy si už nepamatujete, jaké jste byla v 16ti tele?
24. 05. 2011 | 08:19

Holubář napsal(a):

Jsem pro volební právo hned po narození!
Moji vnuci Honzík (13), Martin (11) a Ondráš (10) budou v příštích volbách volit mě, jinak nedostanou nové Ray-Beny, iPod ani zmrzlinu. Já jim dám "přemluv bábu" !!!
Pánbůh s námi a zlé pryč, Džamila zase osedlala huňatého koníka, uchopila kyj a vyrazila do stepi.

Rumcajs:
Já bych zvýšil volební věk na mých současných 57 a pak každý rok bych limit o jeden rok zvyšoval :-) .
24. 05. 2011 | 08:23

Stepní jezdec . napsal(a):

Vážená paní Džamilo.
Máte svatou pravdu !Musím Vás opět podpořit!
Děkuji,že jste mi otevřela oči ,stejně jako jsem musel souhlasit již dříve z mnohým Vašim vyjádřením o Romech!Nebýt Vás nikdy bych neuvěřil že jsou to hodní a čestní lidé .Většinou těžce a zodpovědně pracující a vzorně vychovávající své potomstvo.
Proto Vás prosím PIŠTE a PIŠTE a nadále sdělujte naši zaostalé společnosti Vaše
inspirující myšlenky .Seznamujte nás prosím s Vašimi nápady,které se líbí mnoha našim občanům .Nenechávejte se odradit těmi několika iracionálními exoty.
Modlím se a doufám,že nám již brzy sdělíte nějakou novinku z Vaší nepřeberné studnice inspirujících nápadů !!
24. 05. 2011 | 08:34

petřík napsal(a):

bych dopručil především ZVÝŠIT minimální věk pro získání jakéhokoli mandátu na jakékoli úrovni (tedy pasivní volební právo) tak na 40 roků. Aby se do politiky nedostávali vyžírkové, kteří nikdy nic pořádného nedělali - namátkou Gross, mladý Sobotka a Benda, Liška i Nečas, Kočí?
Práci aktivismem a řečmi nenahradíš.
Aktivní volební právo od 16 by mi nevadilo
24. 05. 2011 | 08:38

Pamela Bárnsová napsal(a):

můj syn šel poprvé volit ve svých 18 letech a volil stranu Zelených. Po tom, co zelení vyváděli v parlamentu byl znechucen a řekl nikdy více a ve 20 volil Věci veřejné.Po tom, co Věci veřejné vyváděli v parlamentu byl znechucen a řekl nikdy více a ve 22 je rozhodnut již nikdy k volbám nejít, neb kdyby mohly volby něco změnit, již dávno by je zakázali.
Paní exposlankyně, nemyslíte, že kdyby šel volit poprvé o 2 roky dříve, byl by též o 2 roky dříve naší politickou scénou znechucen? Můžete si dovolit znechucovat mladé lidi již v takto útlém věku? Není vám té mládeže líto?
24. 05. 2011 | 08:43

Pamela Bárnsová napsal(a):

Rumcajs

Strana zelených, jak se prezentovala za účinkování paní Džamily byla v něčem levicová?
24. 05. 2011 | 08:46

Student napsal(a):

16tiletí k volbám ? Ano, ale musela by být zakázána předvolební reklama, t.j. bilboardy, tzv.programy, pomluvy konkurence, účelové koncerty.
24. 05. 2011 | 08:53

Tencokida Hnuj napsal(a):

Spíš bych byl pro zavedení testů voličské gramotnosti a dočasné zrušení volebního práva u takových jedinců, jako jsou vězňové ve výkonu trestu, alkoholici na léčení, drogově závislí, psychopaté...

Ale v ČEZku, na MOravě a Slezsku by to asi nešlo.
Kdo by pak volil, že ?

A hlavně - koho ?!?

:---()
24. 05. 2011 | 08:58

Pamela Bárnsová napsal(a):

Tencokida Hnuj

a testy voličské gramotnosti soukromé firmě za 4 500 za osobu, jako tomu je u testů studijních předpokladů?
24. 05. 2011 | 09:01

Medikolog napsal(a):

Paní Džamílo, sousedovic Pepánek má modré dupačky, modrou čepičku, léta modré rodiče. Před týdnem mu bylo 16 a k urně by se již dobatolil.. nezapomínejte na něho.. za rok mu bude touto dobou 28 ... a o přespříštích volbách nebude vědět, koho o těch příštích volil.. využijte toho! Těch Pepánků a Modrušek jsou v dětských skupinách za čtyři mandáty a pět senátorů...
24. 05. 2011 | 09:18

Čochtan napsal(a):

Volební právo by měli mít pouze občani, kteří platí daň z příjmu.
To znamená, že se sami živí, že neparazitují. Dále by ho měli ztratit navždy všichni, kteří se dopustili kriminálního činu, přičemž by měla být snížena hranice u krádeží z 5000,- na 1,- Kč.
Volební právo by mohli mít vysokoškolští studenti, i když neplatí daň z příjmu.
Kdysi platilo na vesnici, že kdo platí kapelu, určuje co se bude hrát. Rozumné pravidlo.
24. 05. 2011 | 09:42

Rumcajs napsal(a):

Duroy:

Paroubek nezakrytě v těchto vodách lovil a to i při oficiálních návštěvách škol coby premiér.

To, že levice projela volby nebylo dáno nějakou propagací pravice či tisku, ale odporem a nepřijatelností papaláše Paroubka především mladými lidmi.

Další volby bude mít levice v kapse a to především díky mladým lidem.
(Každý chvilku tahá pilku)
24. 05. 2011 | 09:45

Rumcajs napsal(a):

Pamela.B.

Včem ne ?
Pro levici je příznačné poroučet větru a dešti. To zelený splňují na 100%.
24. 05. 2011 | 09:47

modrý edvard napsal(a):

Já bych to neřešil. Hranice může být někde mezi 15 a 21 lety, je to 18, máme důležitější starosti. Spíš bych zkusil vyloučit občany, kteří prodají svůj hlas na 30 Kč (to dokazuje, že jim na volbách nezáleží), jen nevím, jak to udělat. Možná povinnou předchozí registrací.
24. 05. 2011 | 09:49

buldatra napsal(a):

Volit Kalouska mohou i lidé mladší, až nejmladší.
Ba co dím, i caparti mohou.
A jednou, na stará rozvrzaná kolena, až dožijí se požehnaného důchodového věku věku, mohou vzpomínat, jak zamlada volili.
24. 05. 2011 | 09:49

martin napsal(a):

Ne. K volbám by měli jít jen řádní plátci daní, ideálně s certifikátem, že jejich IQ je vyšší či rovno 100. Všeobecná demokracie je vládou lůzy, ale to vám zeleným a jim podobným levičákům naprosto vyhovuje.
24. 05. 2011 | 10:12

TomášL napsal(a):

Dobrý den autorko!

Aniž bych dočetl článek, a o obsah jste bojovali za svých dob v PSP ČR, je mi zřejmé, že chcete touto "ušlechtilou cestou" získat hlasy od nejmladších, které lze nejsnáze zmanipulovat pro Váš prospěch. Jednoznačně říkám NE pod osmnáct a jednoznačně říkám NE návratu SZ!
24. 05. 2011 | 10:19

anonym napsal(a):

Já myslím, že snížení věku opravňujícího volit je žádoucí jev pro podporu pravice.
Vyzrálí mladiství, se dají snadno oblbnout mádly a issovými a budou nadšeně volit pro svou nezatíženou budoucnost!
Jen tak se udrží volební účast - protože ostatní k volbám už nepůjdou
24. 05. 2011 | 10:23

anonym napsal(a):

To:Martin...

Nechápu, proč se vyřazujete z volebního práva. (Podle Vašeho příspěvku soudím, že podmínku IQ nad 100 nemůžete splnit(
24. 05. 2011 | 10:26

neo napsal(a):

jakékoli omezení volebního práva je nedemokratické. Všechny ty podmínky ohledně daní, IQ.... to nemá s demokracií nic společného.

Volební právo by mělo být získáno plnoletostí a pokud chce někdo snížit věk pro právo volit (a být volen?) , musí posunout i jiná práva k oné hranici. Například řízení auta, plnohodnotná trestní odpovědnost atd..
24. 05. 2011 | 10:45

danka napsal(a):

Džamilo,nechte děti dětmi,když za ně tak bojujete!
Za 16 leté dítě zodpovídají po právní stránce rodiče!
Laskavě se starejte o své děti a ve své rodné zemi,tam to potřebují více.
Každý má plná ústa starostí o naše děti,aby jsme je nezadlužovali a pod.Jejich děti si už zajistili z rozkradení republiky a našim dětem připravili důchody(pardón,almužny)po sedmdesátce.
Přestaňte si dělat kariéry na dětech!
24. 05. 2011 | 10:49

Jamima napsal(a):

Milá paní Stehlíková, než se zase pustíte do dalších témat, nechcete mi konečně poradit? Obracela jsem se na vás s dotazem, jak řešit mou situaci zhruba před čtvrt rokem a vy stále nic.....že by se vám výkonnost úředníků a zaměstnanců na ministerstvech dostala až tak hluboko pod kůži.....? A kolika lidem jste za svou politickou kariéru vlastně dokázala opravdu konkrétně pomoci? Je někdo takový?
24. 05. 2011 | 10:53

buřtík napsal(a):

V 15 je človíček úplně blbej. Volit by měli chodit lidé až od 27 - 30 letech a i to je ještě brzo!!!
24. 05. 2011 | 11:00

Alfa napsal(a):

Myslím, že komentáře většinou paní Džamile otevřeně řekly, oč jí jde a o jak laciný kapitál se jedná.
Zkušenosti s "Volbami nanečisto" a dalšími manipulativními technikami Člověka v tísni jsou také ještě v živé paměti. Ve které zemi by prošlo veřejné nabízení bedny piva studentům za volbu spícího knížete a jeho družiny??
A vůbec - proč zrovna od 16 let? Vždyť jsou i širší možnosti...
24. 05. 2011 | 11:10

Gobbo napsal(a):

Panstvo už neví kudy kam. Koho ještě zblbnout a zmanipulovat aby nás volil? Příště to zkusí s pětiletými voliči, kterým slíbí autíčko na klíček. Paní Džamila plně potvrzuje, co jsem si o ní od počátku myslel. Jejím úkolem je rozptylovat mysl sugestibilní veřejnosti vytvářením informačního šumu.
24. 05. 2011 | 11:10

Bohumíra napsal(a):

NKS - Nezávislá Kazašská Strana.
Program má jako všechny ostatní (parazitující).
Nejde jim o lidi, jde jim o prachy.
Předsedkyní a ministryní pro Romistiku bude Džamila,
jejím zástupcem někdo z Pražského výběru.
24. 05. 2011 | 11:27

hanah napsal(a):

Džamila Stehlíková

Paní Stehlíková, vždy, když napíšete svůj názor na nějaký problém (bití dětí, cikáni, volby dětmi), mám pocit, jako byste tady snad ani nežila. Podle mě jste totálně mimo realitu, což se projevilo již za vašeho veřejného působení a projevuje nadále. Kolik, proboha, znáte osobně šestnáctiletých dětí ? Vzpomínáte si na sebe , když vám bylo šestnáct let? Jaké jste měla priority, jaké vidění světa, co vás v té době zajímalo ? Děti v šestnácti volí své hvězdy v superstar a to je myslím tak akorát. Vás by ani děti do politiky nevrátily, ledaže byste kandidovala za stranu Červený Karkulky.
24. 05. 2011 | 11:31

Vítek napsal(a):

Ano, v těchto zemích mohou volit od 16 let, stejně tak od tohoto věku mohou užívat alkoholické nápoje. Je to dáno kulturou společnosti a ta je v těchto zemích o několik levelů před námi. Vzory, které vidí naše mládež na našich politicích, vedoucích pracovnících (zde se opravdu KSČ podepsala), ke zvýšení úrovně naší kultury rozhodně nepřispějí. A kdy dojde k změně? Hodně lidí očekává nějakého spasitele, ten však nepřichází. Co zbývá, cinkání klíči?
24. 05. 2011 | 11:42

Hájek napsal(a):

Co vypadne z chytré Džamily, tak je vždy do nebe volající idiotismus. Kdy už se konečně nastěhuje do chánova a těmi svými kydy začne oblažovat cikány, kteří jsou ji tak blízcí. Taky mají rádi oheň a kočování, jak u ní doma v Kazachstánu. kvůli takovým chytreým členkám a členům se totálně u nás podělala SZ. Jak se ty supermanky SZ sejdou (Biomasa, Kuchtová Džamila atd, tak to musí hučet chytrostí. To by měli vysílat v ČT, jako hlavní, sobotní, zábavný pořad.
24. 05. 2011 | 12:55

Hájek napsal(a):

Co vypadne z chytré Džamily, tak je vždy do nebe volající idiotismus. Kdy už se konečně nastěhuje do chánova a těmi svými kydy začne oblažovat cikány, kteří jsou ji tak blízcí. Taky mají rádi oheň a kočování, jak u ní doma v Kazachstánu. kvůli takovým chytreým členkám a členům se totálně u nás podělala SZ. Jak se ty supermanky SZ sejdou (Biomasa, Kuchtová Džamila atd, tak to musí hučet chytrostí. To by měli vysílat v ČT, jako hlavní, sobotní, zábavný pořad.
24. 05. 2011 | 12:57

Midori napsal(a):

Paní Stehlíková,
jestli vám není trapné, že vás tady většina čtenářů považuje za člověka, kterému by mělo být, z důvodů mentální nedostatečnosti, odebráno volební právo, co myslíte, nebylo by dobré, kdybyste se na delší dobu nebo lépe navždy, už odmlčela?
24. 05. 2011 | 12:58

cestovatel napsal(a):

Studentské volby drtivě vyhrála TOP 09

Studentské volby, které měsíc před sněmovním kláním pořádala společnost Člověk v tísni, ovládla TOP 09, která získala 26,59 procenta hlasů. Na druhém místě se umístila ODS, které dalo hlas 17,56 procenta. Věci veřejné dostaly od studentů 12,11 procenta, Česká pirátská strana (ČPS) 7,74 a Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) měla 7,14 procenta. Do Sněmovny by se dostali i zelení s 5,3 procenta a ČSSD s 5,27 procenta hlasů.
24. 05. 2011 | 12:59

Česká republika napsal(a):

je jediná ze 31 států Evropy, kde se konají volby dva dny, v pátek od 14 hodin do 22 hodin a druhý den v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. Zásadním problémem je, že volební schránka je v noci z pátku na sobotu, to je po dobu deseti hodin, v moci represivních orgánu státu, mimo osobní dohled členů volební komise. Tato skutečnost umožňuje manipulaci a falšování volebních výsledků. Na příkladu obce Tatrovice, kde 60% občanů podepsalo PETICI a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že nevolilo vítěznou stranu (podle sečtených volebních lístků) a kde policie rozhodla, že volby byly prokazatelně zmanipulované ve prospěch vítězné politické strany
http://k213.cz/JOOMLA/Dopis-velvyslanci-USA-o-lidskych-pravech-v-CR
24. 05. 2011 | 13:01

Džamila Džamilovna Uzurburnabájevová napsal(a):

Pro Midori .
Představte si Midori,že mi to není vůbec trapné..!Mohu si to dovolit.Dokázala jsem v SSSR vystudovat lékařství.(Ostatně pořád lepší,než pást velbloudy v kolchozu "Rudý jezdec ze stepí").Samozřejmně,že jsem byla členkou Komsomolu jinak bych ani nevystudovala .Já budu tady a Vy můžete do stepí chytat a dojit vembloudy !
24. 05. 2011 | 13:10

Cestovatel napsal(a):

Rumcajs:

To platí jen v západních zemí kde mladí mladí nejsou tolik vyzrálí a podléhají radikálně levicovým názorům o rovnostářské společnosti, ž za vše můžou zlí kapitalisti a bankéři a jak za socialismu se budou mít dobře. U nás mladí nemají radikálně levičácké názory jak potvrzují volby na nečisto, které vyhrála TOP09 a druhá byla ODS.
24. 05. 2011 | 13:10

Cestovatel napsal(a):

cestovatel:

Tenhle nick mám už dlouho zarezervovaný já tak jsi vymysli vlastní.
24. 05. 2011 | 13:13

Honza napsal(a):

Zeleno-rudá taktika ! Spolehá na to, že mladí lidé jsou radikální a rádobylevicově orientovaní s akcentem na ekologii. Typická ukázka toho, jak se zneužívají děti k politickým cílům Divím se, že taková blbost někoho napadne a že se oficielně schválí !! To se může vylíhnout buď v zeleném nebo rudém mozku. Co k tomu dodat....
24. 05. 2011 | 13:19

Džamila Džamilovna Uzurburnabájevová napsal(a):

Musím vám říct,že se mi tady líbí a nehnu se nikam!Komu se tady nelíbí tak ať odjede do východních stepí a tam chlastá Kumis !
24. 05. 2011 | 13:20

Джамила napsal(a):

ЭДраствуйте
24. 05. 2011 | 13:27

Tenco napsal(a):

Džamila Stehlíková
Nenechte se otrávit.
Poslední dobou se to tu sice rojí multinickovými hluponi a prepubertálními exoty , kteří se vydávají za "většinu" , ale oni jim to už jejich rodiče, učitelé a šéfové /popřípadě pečovatelky v ústavech/ vytlučou z hlavy.

Doufejme !!

:))

Dneska jsem si konečně vzpomněl na tuhle písničku.
Tak ji tu dám.
Pro Vás.

http://www.youtube.com/watch?v=NMEB13mrU-I&feature=related
24. 05. 2011 | 13:34

Cestovatel napsal(a):

Honza:

Ale studenstské volby říkají úplně něco jiného. Tam nevyhráli ani komunisté,socani ani zelení.
24. 05. 2011 | 13:39

Petr napsal(a):

V ČR mohou mnozí mladí beztrestně fetovat, chlatat, loupit, krást, znásilňovat, loupit a pod. , tak proč by nemohli taky volit?
24. 05. 2011 | 13:42

Mirek napsal(a):

Studentské volby byly taky test důvěry studentů v systém. Čl v tísni po nich totiž požadoval občanku a zapisoval si jmenovitě kdo jak volil.
24. 05. 2011 | 13:48

Pamětník napsal(a):

Vzpomínám na generaci Pavla Kohouta v 50 letech. Také Pol Pot se opíral o vojáky, kterým bylo 16 let a dohledem ve svých koncentrácích pověřoval i děti mnohem mladší.
Nejsnáze lze zneužít ty, kterým chybí ZKUŠENOSTI. Ti se též dají snadno nadchnout pro budování "úplně nového mnohem lepšího světa," mnohem snáze než lidé, kteří těch světlých cílů pamatují několik, včetně katastrof, ke kterým nakonec vedly.
24. 05. 2011 | 14:12

michal napsal(a):

Všem, co se vozí na místě narození autorky: jste pitomci.

Rodina českého prezidenta s německým jménem pochází z polské Haliče, bývalý ředitel první české soukromé TV, senátor i europoslanec s českým jménem zase z ruské Samary. Český ministr zahraničí má švýcarské občanství. To je prostě v ČR normální.

Připadáte mi jak ta nejhorší sorta vidláků tady ze vsi, ti se dokážou hádat i to, kdo je horňák a kdo dolňák.

Perte to do autorky skutečnými argumenty, ale její místo narození s tím nemá co dělat.
24. 05. 2011 | 14:24

Bohumíra napsal(a):

Milý Michale, autorka NEUMÍ pořádně česky
a má kazašské názory!
Až bude umět česky bez přízvuku a normálně,
zanecháme toho všichni.
Až si českou inteligenci nebude plést s poněkud východnější
"menší chápavostí", bude nám Džamila "kdesi".

Co myslíš, byla 21.8.1968 také tak demokratická vůči Československu anebo v zájmu svého "zachování" "musela" papouškovat vůli lidu SSSR?

Bráníš ji hezky, ale bez znalosti podstaty!!
24. 05. 2011 | 14:52

Jan Žura napsal(a):

V Africe zabíjejí i desetiletí, v Česku na silnicích osmnáctiletí frackové, proč by to nemohlo jít i v politice? Jinak jste paní Džamilo neskonalá .ána.
24. 05. 2011 | 14:55

Luba napsal(a):

"Mají jít k volbám mladí od 16 let?"

Jasně že jo! Až budou volit i školní děti a lidé zbavení svéprávnosti, bude mít TOP-strana pana knížete 30% a může sestavovat vládu.
24. 05. 2011 | 15:16

Jee napsal(a):

Džamilo,
průzkum Vám jistě potvrdil očekávané. Většina lidí se myslí, že na tom kdo bude volit záleží.
24. 05. 2011 | 15:23

Alfa napsal(a):

Často se tu operuje tzv. studentskými volbami Člověka v tísni.
Zdalipak vlastně bereme v úvahu jaké procento studentů se v nich vyjádřilo??
Zapojila se asi desetina škol a v nich zhruba polovina studentů. Takže vyjádřilo se 5% studentů. Což manipulátorům vůbec nevadí vydávat to za názor studentů. Tak pracuje současná propaganda.

Jinak souhlasím s Michalem. Bavme se o argumentech a ne o tom, odkud je autorka a jestli má či nemá dokonalý přízvuk. To je primitivizmus.
24. 05. 2011 | 15:41

neo napsal(a):

Alfa:

to je přeci normální. Vyzpovídá se 1500 lidí a STEM má průzkum o 40% voličů ČSSD.... no a realita pak bolí.
24. 05. 2011 | 15:53

Skeptik napsal(a):

Něco tak naivního a průhledného jsem dlouho nečetl. Omílaná píseň o tom, že mládež tady zvítězila v roce 89... Kdyby drtivá většina společnosti - včetně členů KS - nebyla nas... až ke stropu, nic by se nezdařilo. Nas... byli i ti, kdo mohli opravdu masivně zasáhnout PROTI - např. armáda. Její velení vědělo, že vojáci zdaleka nejen v kasárnách je pošlou do..., kdyby zasáhnout chtěla. Přece nevěříte, že zlom nastal díky nějaké promyšlené nebo plánované činnosti tzv. "mladých lidí"? Stálo to tu tak za ho..., že i tradiční česká pasivita dosáhla svého dna - už to dál prostě nešlo. Že se tou příležitostí stal zrovna 17. listopad, tedy Den studentstva, to byl jen náhodný vrchol spirály. Samozřejmě, hubu na špacír si ochotněji pustí mladí... z naivity, z víry v beztrestnost. To ovšem není nějaká revoluční nebo převratová činnost. Takže vaše nadbíhání nejmladšímu elektorátu je opravdu jen průhledně zelené jak řasa na zdi... Máte-li na mysli, že i dnes jsou lidi masově nas... a mladí stejně naivní jako tehdy a navíc dnes už VĚDÍ, že beztrestní, míříte přesto na špatný cíl. Dnes by nevolali po demokracii, ale po klacku... možná i na politiky z vaší strany, která v boji o koryta neuspěla.
24. 05. 2011 | 16:36

XY napsal(a):

V nejhorším pomohou Mádl s Issovou, jenom je třeba sledovat kterou rukou si vytírají řiť.
24. 05. 2011 | 16:44

m.v. napsal(a):

Je zde jeden Tenco všechno ví, všechno zná a všude byl 2x.

Před loňskými volbami pod každý svůj ,,vysoce inteligentní" příspěvek napsal:

Volím VV.Uvidíme.

A tak díky němu a jemu podobným psychopatům dnes - VIDÍME.

Hezký den.m.v.
24. 05. 2011 | 16:45

Jaka napsal(a):

Naprostá debilita, p. Stehlíková je fakt asi naivní. V kolika létech je plnoletost? Není o čem mluvit. I v těch osmnácti je člověk ještě jelito, které naletí kdekomu. Někteří ještě v 25 nejsou vyhranění, některým ta puberta vydrží i do 40. Prostě zelení chtějí voliče, toť vše, protože šestnáctiletý naivní a manipulovatelný puberťák ty zelené šíenosti "žere". To je jediný důvod, nic jiného!!!
24. 05. 2011 | 16:51

Jaka napsal(a):

Michale, prober se!!!
"Rodina českého prezidenta s německým jménem pochází z polské Haliče"

Kde jsi na takovou koninu přišel? To tak lehce naletíš na každou blbost?
Nejdřív si najdi adekvátní fakta, pak teprve argumentuj!

Jeho otec byl celý život účetní. A politika? Nic. Mezi předky v mužské linii Klausů se nenajde ani starosta.

V jednom z prvních knižních rozhovorů v roce 1992 vzpomínal Václav Klaus na svého otce následovně: „Tatínek vystudoval obchodní akademii, ale pocházel z malé vesnice, z Milče u Nepomuku, tedy z jihozápadních Čech. Měl v sobě takovou tu zemědělsko-vesnickou pracovitost, houževnatost, poctivost... Pro něho jet na prázdniny znamenalo jít pracovat, házet snopy na žebřiňák. To bylo jeho největší životní radostí, kompenzoval si tím sezení v kanceláři.“

„Podle toho, co vím, Klausovi sem do tohoto kraje přišli někdy v 18. století, zřejmě od Plzně,“ tvrdí Vojtěch Klaus. Jeho vlastní rodina dodnes bydlí v milečském domku číslo popisné 13, kam se před víc než sto lety přiženil jeho a prezidentův dědeček Vojtěch. Ještě přesněji je do rodinné historie zasvěcen prezidentův starší syn Václav, ředitel soukromého gymnázia. Tohle téma ho očividně baví - ochotně dává nahlédnout do rodokmenu Klausů, který rodině nechal vypracovat týdeník Euro. Jdeme-li hodně do minulosti, tak prokazatelně přímý prapředek byl jistý Šimon Klaus ze Soběsuk, který se roku 1773 ženil. „Ale nejstarší záznamy možná zachytily naše předky v jihozápadních Čechách už kolem roku 1720,“ říká Václav Klaus mladší. O jistém Schimonu Klausovi se zmiňuje matrika v roce 1717.

http://rodokmen.psinec.com/kroniky/mf_051204.htm
24. 05. 2011 | 16:58

Alfa napsal(a):

neo:
obávám se, že jste mě nepochopil.
Manipulace se už delší dobu neděje ve prospěch levicových stran. Pamatujete, jak média jásala, že nezvítězila bradavice? No a tak jsme tam, kde jsme (čímž nemyslím, že by to s levicí bylo o moc lepší, ale přece jen vládnoucím loutkovodičům by až tolik nenadbíhala).
24. 05. 2011 | 17:27

Tenco napsal(a):

m.v.
Milá pavlačová drbno - až si zase budeš chtít otřít o můj nick svou uslintanou klávesnici a to tak, že využiješ zřejmě jakoukoliv tématiku k tomuto svému oslímu můstku :)) - tak věz, že je mi tě sice líto /ještě více je mi však líto tvých neprozíravých předků - neb ve snaze nějak zabít nudu provedli skutečně velmi nehezkou věc - nejen sobě, ale i svému blízkému a vzdálenějšímu okolí..:))/, tedy líto mi tě je...ale to je asi tak vše, co tvé pindy mohou vyvolat v nitru alespoň průměrně duševně zdravého člověka.

Nevím koho jsi volil ty - já VV nevolil /ale to je stejně tvému shluku neuronů, které ty zoveš mozkem jedno.../ - odhaduji to tak na "Stranu deviantů" či " Spolek pro práva obyvatel klecových lůžek". /řádní a slušní obyvatelé klecových lůžek prominou/

To, že ti to nevyšlo - eh, synku - budeš se musit příště zajít vybrečet jinam.

Zde to působí nechutně a vůbec to nemá nic společného s problematikou.
Až někdo napíše blog, zda mají mít volební právo i trosky, jako jsi ty - pak si přijď stěžovat. /doufám, že marně :))/
Ale toto není ten případ.
Zde jde o normální lidi - i když mladé.

:--()

Nazdar !
24. 05. 2011 | 17:31

Tenco napsal(a):

m.v.
K něčemu se ale musím přiznat.
Používám ještě jeden nick.
Kromě "Tencokida Hnuj" a "Tenco".

A sice nick "honolulu".

Pozor !
:)))

/pohov/ :))
24. 05. 2011 | 17:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (jeden obsahoval hanlivé komolení jména, druhý byl spam).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 05. 2011 | 18:15

Pavel Bela napsal(a):

Uvás v Kazachstánu ať si třeba volí tříletí velbloudi. V Česku, pokud by volili mladí, skončili v parlamentu bratři Mašínové, Hurvínek a Spejbl a Kdoneskáčeneníčech
24. 05. 2011 | 18:32

Jetvart napsal(a):

Paní Stehlíková, pokud se vám současná politická reprezentace nezdá správná volba, tak bych vám rád připomenul, že strany které ji tvoří, byly ve studentských volbách ještě úspěšnější než ve skutečných. Vypadá to, že jste pořád stejně zmatená, neschopná udělat správný závěr z podkladů které máte a ochotná dělat nesmyslná rozhodnutí, jako když jste byla ve vládě.
24. 05. 2011 | 19:44

Eva napsal(a):

v Německu šli do války také mladší 18 ti let. Raději zůstaňme u 18.
24. 05. 2011 | 19:57

Tom Rudolf napsal(a):

Já říkám ANO, sice si jsem vědom toho, že budou více ovlivnitelní, ale kdo je naprosto odolný vnějším okolnostem. Čím dříve se mladiství budou zapojovat do společného rozhodování, tím naše společnost bude odpovědnější. Již teď můžeme vidět, že hrozbou není věk, ale najivita a strach. Lidé byly omámeni strachem, bez toho aby si zjistili fakta a dostala se do Vlády VV, kteří drtí politickou kulturu a dostávají nás na úroveň Rumunska. Horší to jistě být nemůže, věřím, že mladiství by měli rozhodovat a podílet se na vývoji jako ti, kdo sic jsou formálně dospělý, zato inteligentně nevyspěly.
24. 05. 2011 | 20:09

pich napsal(a):

Říká se, že ti mladí by neměli volit. Že nemají zkušenosti. To je pravda ale horši na tom jsou někteří ti pováleční, tak kolem ročníků 1960.
Vyrostli už celkem v relatívním blahobytu, sice bez pozlátek kapitalismu, ale bez větších starostí. Pak se na ně přes ty Tuzexy a Esa navalila touha. Prvně to byly rifle, pak tranďáky, pro dětičky pracovníků PZO pak dokonce i ty fiatky, renoltky či fordky. A začalo učení závisti a nenávisti. Začlo se s drogami, veksláctvím a taky zelinářstvím a masíčkem. Rodili se první přemýšliví a budoucí podnikavci. Většina o něčem takovém neměla páru a tak po velkém třesku se vyrojili ti věci znalí.

Teď jich tady máme už jak na louce kvítí. Šikovnější s patřičnými geny ovládli i ty zpozdilé a učíci se. Jako i jejich autíčka, jsou i oni vyšší střední třídy. Opěvují nové fasády a domy na úvěr, auta na lízu a vůbec náš blahobyt na půjčku. A proto to tady je lepší jak ta dřívější ošuntělost bez úvěru. A také hlavní přednost naši "demokracie" a mafiánského kapitalismu.
Zatím na tom nejsme ale tak špatně, jako dávněkapitalistické státy, legendární Řecko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Itálie, Francie, V.B. a hlavně USA.
Nejsmutnější na věci je, že na ty staré kapitalisty naši příznivci mafiánského kapitalismu ještě plivají. Na naši úrovni jsou Rumuni, Bulhaři a dokonce posmívaní Turci a přesto žádný plivanec.

Tak mladí, pojďte volit. Vy snad po druhých či třetích volbách pochopíte, to co nejsou schopni pochopit rumové hoven ládikové, či jarporové s ali. Ty děti tuzexového socialismu a vekslu.
24. 05. 2011 | 23:50

danka napsal(a):

pich:
Co jste tím chtěl vyjádřit?
25. 05. 2011 | 02:46

Bohumíra napsal(a):

Danko, já odpovím za picha.
Chtěl zhruba říci, KDO ovládá dnešní společnost.
Pokud chceme pochopit, KDO to je, ohlédněme se, jaké má tato bytost kořeny.
Ano, dnešní Kellnerové, Kalousci, Nečasové a jim podobní vyrostli v tuzexovém socialismu. Dnes jsou v popředí (ne)schopných novinářů ne pro svoji schopnost, ale kvůli informacím, známostem a "kmotrovství".
Když čtu, že Nečasovy rodiče byla komunistická extratřída s možným členstvím v StB, myslím, že jeho osoba s členstvím v ODS nepotřebuje komentář.

Dnes dělají všichni jim podobní ramena a cítí se jistí v kramflecích ...

Kellner měl díky svým přibuzným informace o finančních zdrojích, které nám tu KSČ bez dluhů zanechala.
To se to potom "podniká", když mi spadne do klína bezpracný kapitál ...

pichu, NIKDY jsme nebyli na úrovni Bulharska a Rumunska!!
A nebudeme!!!
25. 05. 2011 | 08:54

Sprosťák napsal(a):

Někteří lidé se od dětství infantility nezbaví až do smrti.Ještě před půlstoletím velela zkušenost mnoha generací, že dospělost přichází s ukončením tělesného vývoje,což je zhruba kolem věku 24 let skončením osifikace-ukončení růstu kostí.Tomu odpovídaly i zákony.Samozřejmě nepostihly rozumový vývoj, vždyť ten je závislý na mnoha aspektech a velkou roli hraje sociální prostředí.Zlepšení společenského prostředí je mnohem jistější faktor vlivu na politické vnímání.Paní Džamila je opět opožděná a vývojově nestačí na sociální cítění,ač hraje opačnou hru.Bohužel, pro společnost velmi riskantní.
25. 05. 2011 | 09:03

gaia napsal(a):

takových problémů ve společnosti, ale poslanci budou ztrácet čas hlasováním o tom, zda volit od 16, či uměle oplodńovat ženy nad 55?
25. 05. 2011 | 11:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy