Ženy v politice - šance pro změnu

08. 03. 2009 | 14:09
Přečteno 7448 krát
V posledních letech se málo který Mezinárodní den žen obejde bez mediální úvahy, proč je tak málo žen v mocenských pozicích, hlavně v politice, a kterak by politické strany mohly toto zastoupení zvyšovat. Ženy by měly být v politice, protože zastupují zájmy a potřeby poloviny obyvatelstva, kterou nelze z rozhodovacích procesů vyloučit. Prohlubování demokratických principů je hlavním důvodem, proč máme usilovat o větší zastoupení žen v politice.

Tímto naprosto legitimním konstatováním demokratického deficitu v oblasti participace žen na politické moci sváteční úvahy o potřebě většího zastoupení žen v politice zpravidla nekončí. Často se prezentuje názor, že čistě kvantitativní zvýšení zastoupení žen v politice se má stát zárukou vyšší kvality politiky a demokracie vůbec, protože ženy mají vylepšit politiku svými charakterovými a morálními vlastnostmi. S tímto klišé ovšem nelze souhlasit. Obsah politiky a její úspěšnost neurčuje pohlaví, nýbrž osobnostní a individuální vlastnosti a postoje konkrétních politiků či političek, politická tradice a širší politický kontext, včetně stranické příslušnosti.

Od žen-političek jsou často očekávány vesměs pozitivní, ale zároveň vzájemně se vylučující kvality, například na jedné straně věrnost stranickým programovým ideálům a nezkorumpovatelnost, na straně druhé schopnost kompromisu a dohody na nadstranické úrovni. Mezi dalšími ryze ženskými přednostmi v politickém životě se uvádí řada dalších schopností: ženy nezištně a obětavě slouží občanům (kdežto muži sápou po moci), věcně a odborně řeší problémy (muži politikaří a chlubí se cizím peřím), celistvě hodnotí situaci a činí rozhodnutí s větším zapojením intuice (muži rozhodují sice logicky a analyticky, ale zaujatě vybírají informace, proto chybují). Ženy lépe pracují v týmu, jsou empatičtější (muži působí jako sloni v porcelánu a selhávají v komunikaci) apod. V tomto výčtu ženských předností a mužských hříchů bychom mohli ještě pokračovat.

Není nutno dodávat, že všechny tyto pozitivní "ženské" vlastnosti přináleží i úspěšným mužům, stejně tak jako odborná zdatnost, bez které se dle většiny úspěšných političek se ve své práci neobejdou. Ženám v politice se často připisují i negativní vlastnosti: k častým stereotypům například patří používání tzv. ženských zbraní, absence výraznějšího politického talentu, nedostatek zkušeností pro vysoké pozice, tendence se unášet emocemi či projevy osobní zášti.

Klišé se vztahují nejen na političky, ale i na politiky: mužům na rozdíl od žen je přisuzována bytostná touha soupeřit, vyniknout, zvítězit, uchvátit mocenskou pozici. Stejná touha po moci a patřičná sebedůvěra nechybí mnoha političkám. I když většina političek mluví o tom, že používá silové metody mocenského boje nerada, pouze z nutnosti se přizpůsobit "tvrdému" mužskému stylu politiky, jedná se o trvalou osobnostní predispozici, kterou nelze získat přes noc a bez které se těžko udělá profesionální politická kariéra.

Podíváme-li se na ženy, které dosáhli na vrchol mocenské pyramidy, a uplatnily se v reálné politice, skoro žádná z úspěšných političek nezapadá do popsaného klišé političky z Venuše, která vstupuje do politiky s idealistickým cílem kultivovat mravy, stejně jako politici se nechovají jako karikatura zhrublých a bezohledných Marťanů. Většina ušlechtilých "ženských" politických kvalit jsou spíše krásným mýtem, než souborem vlastností, s kterým lze vydobyt prostor na současné politické scéně a prosadit své priority. V politické soutěži nelze vyhrávat podle jiných pravidel, než které platí pro všechny. Neexistuje "ženská" či "mužská" politika, existuje politika dobrá a špatná. Klíčové osobnostní predispozice, potřebné pro úspěšnou politickou činnost, jsou pro muže a ženy ve vrcholné politice společné. Ukázal to i průzkum mezi politiky a političky z ledna 2009. Úspěšní politici a političky mají tendenci chápat a vysvětlovat události vlastního osobního a profesního života jako důsledek jejích vlastní aktivity, nikoliv jako výsledek vnějšího přičinění nebo náhody (psychologický konstrukt tzv. vnitřního lokusu kontroly). Jsou přesvědčeni, že mají svůj osud převážně ve vlastních rukou, nesou zodpovědnost za události svého života a mohou ovlivňovat i okolní dění.

Špičkoví politici a političky hledají v případě neúspěchu chybu u sebe a domnívají se, že buď nepodali odpovídající výkon, nebo špatně vyhodnotili situaci. Naopak, v případě úspěchu považují faktor "štěstí" za méně důležitý, než vlastní zásluhy a správné načasování svých kroků. Je zajímavé, že řádové členky politických stran bez funkcí připisují větší podíl na vlastní situaci vnějším okolnostem či lidem, kteří jim v případě prohry z určitých důvodů (především konkurenčních) nepřáli. Další vlastností, kterou sdílí jak muži, tak ženy v politice, je potřeba přesvědčovat a ovlivňovat jednání lidí žádoucím směrem. Strategie uplatnění politického vlivů jsou individuální, i když ženy v rámci přesvědčování častěji sázejí na emoce a pocit sounáležitosti, muži - na racionální argumenty a konkrétní nabídky spolupráce. Pro muže v politice je jednodušší než pro ženy oddělovat emoce a přátelské vztahy od mocenských rozhodnutí.

Jak muži, tak ženy považují vnitrostranickou karieru za hlavní předpoklad úspěchu v politice. Malý počet žen ve stranických orgánech a na kandidátkách je hlavní příčinou nízkého zastoupení žen ve vedoucích a volených funkcích. Zákonitě ženy daleko častěji než muži podporují myšlenku dobrovolných vnitrostranických kvót pro ženy při obsazování pozic uvnitř strany a na kandidátních listinách.

Právě vnitrostranické kvóty jsou nezbytným předpokladem masivnějšího vstupu žen do horních pater mocenské hierarchie tak, aby ony skutečně dokázaly posunout mantinely politické hry, získaly větší prostor pro svá témata a ovlivnily styl politiky. Odborné studie a zkušenosti ze skandinávských zemí mluví o možnosti změn v případě minimálně třetinového zastoupení žen v mocenských pozicích. Česká republika má k této hranici ještě daleko: ženy drží méně než čtvrtinu důležitých pozic v moci zákonodárné a výkonné, ve vládě mají dvě křesla z osmnácti, což činí 11%, v parlamentu obsadily 17% křesel.

Daleko nižší zastoupení političek v horních patrech mocenské hierarchie je důsledkem překážek, které ženám brání v aktivnějším zapojení do politického života. Podle zmíněného lednového průzkumu sdílí tento názor většina dotázaných poslankyň a senátorek. Nejčastěji členky českého parlamentu poukazují na nutnost plnění rodinných povinností a na potíže při slaďování politického a osobního života. Ženy zpravidla nemají tolik času účastnit se nejen oficiálních schůzí, ale i neformálních setkání, kde dochází k důležitým dohodám. Navíc politická angažovanost má větší dopad na soukromý a rodinný život žen v porovnání s muži.

S jistou dávkou zjednodušení lze konstatovat, že sedmdesát procent dotázaných zákonodárkyň vidí ještě další příčinu malého počtu žen v přetrvávajících stereotypech o úloze žen a mužů ve společnosti a v politice: politici-muži přehlížejí nebo zlehčují témata a problémy, které přináší k řešení ženy, podceňují politické schopnosti žen a netlačí je dopředu, nevnímají ženy jako rovnocenného politického partnera. Ženy-političky musí neustále dokazovat, že mají dostatečnou kvalifikaci. Některé političky přiznávají, že ženy samy se často podceňují a nejsou dostatečně průbojné.

Ať už politici a političky myslí o svých protějšcích cokoli, většinový názor veřejnosti je jednoznačný: chtějí v politice více žen. Pokud politická strana chce být úspěšná, je v jejím vlastním zájmu přání voličů respektovat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Žena do politiky nepatří, má vychovávat děti a vnuky, nebo se věnovat tvůrčím činnostem. Jsou čestné výjimky - Kabrhelová a Švorcová.
08. 03. 2009 | 14:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý příspěvek (cosi o "švorcových kurvách"), který byl v rozporu se záměrem těchto stránek poskytovat prostor pro slušnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 03. 2009 | 14:33

čarodějka tajemná napsal(a):

08. 03. 2009 | 14:47

Bronislav napsal(a):

Uvažování, vnímání světa a posloupnost různých životních priorit je u ženy a muže natolik rozdílné, že často vyvolává vzajemný konflikt osobní i společenský. Ve všech případech jde o vzájemné nepochopení. Naše rozdíly nás mohou vzájemně obohatit či rozdělit, záleží jen na nás.V manželství se o děti většinou lépe postará žena a o bezpečí rodiného krbu zase většinou muž. Takové je poslání ženy a muže nejenom v maželství ale i v životě a třeba v politice. Chtít se vyrovnat druhému pohlaví působí komicky. Každé pohlaví má svoje přednosti i zápory.
Všechno nej... k MDŽ v tom vašem upovídaném ženském světě plném vůní a krásných,přijemných pocitů.
08. 03. 2009 | 15:01

Elisabeth napsal(a):

ladiku

je videt, jak muzi pouzivaji racionalni argumrnty. Na rotdil od zen, od politicek a na rozdil od pani Stehlikove. Ze jo?
08. 03. 2009 | 15:06

obr napsal(a):

paní Stehlíková a proč jste tedy místo sebe (ženy) pustila k tak důležité funkci ve vládě Kocába ?
08. 03. 2009 | 15:26

šapr napsal(a):

Myslím, že jednak:
1/nejsou stanoveny kvóty pro ženy, které BY MOHLY být obsazeny ženami, pokud projdou přijímacím řízením,....
2/ měl by se víc využívat internet, kde na pracovní době tolik nezáleží, protože muži nemusí zdaleka tak pečlivě oddělovat svou pracovní dobu od doby svého volna, protože jejich činnosti v domácnosti nejsou tak přesně vázané na čas (např. oprava nějaké věci v domácnosti znamená, že do té doby se věc nepoužívá nebo se to udělá nějak náhradně - odpověď dětem na dotaz s problémem nebo příprava večeře se tímto způsobem buď řešit nedají nebo dají, ale obvykle to způsobí problémy v budoucnosti: nemoc z nezdravého stravování, nevychované děti,....)
08. 03. 2009 | 15:26

šapr napsal(a):

Myslím, že jednak:
1/nejsou stanoveny kvóty pro ženy, které BY MOHLY být obsazeny ženami, pokud projdou přijímacím řízením,....
2/ měl by se víc využívat internet, kde na pracovní době tolik nezáleží, protože muži nemusí zdaleka tak pečlivě oddělovat svou pracovní dobu od doby svého volna, protože jejich činnosti v domácnosti nejsou tak přesně vázané na čas (např. oprava nějaké věci v domácnosti znamená, že do té doby se věc nepoužívá nebo se to udělá nějak náhradně - odpověď dětem na dotaz s problémem nebo příprava večeře se tímto způsobem buď řešit nedají nebo dají, ale obvykle to způsobí problémy v budoucnosti: nemoc z nezdravého stravování, nevychované děti,....)
08. 03. 2009 | 15:28

JK napsal(a):

Paní doktorko:

jedem podstatný fakt k zamyšlení.

Souhlasíte, jako demokratka, vzdělaná osoba, navíc donedávná čelná představitelka exekutivní státní moci, že státní moc má tři části:

1) exekutivní (vláda a pstřední orgány státní správy)

2) legislativní (obě komory parlamentu a trošku krajská zastupitelstva)

3) justiční (celý systém soudů. včele s Ústavním soudem)
V klasické demokracii je, nejednou a právem moc justiční tou nejdůležitější. Ne náhodou jsou země s nejstabilnější, nejlepší justičním systémem zeměmi nejbohatšími, nejatraktivnějšími. Svoboda, obřanská i majetková práva mají rády, potřebují kvalitní justici.

To, že justice je nejdůležitejší si uvědomujeme bolestně i u nás, cítí to také Klaus, když nesnáší, že by justice měla mít poslední slovo ve výkladu zákonů.

Tedy, justice, jako "politika", státní moc, je v demokracii minimálně rovná exekutivě a legislativě.

Když tak Vy, rovné šance, 50-50 pláčete o tom, že je málo žen v politice, když třeba ČSSD má kvóty 25% řen na politických, volených funkcích a teď to plánuje ještě zvýšit na 30%, kdy, oproti západní Evropě, se svými 18% žen v parlamentu za jejich 23% nijak dramaticky nezaostáváme ....
napadlo vás, když jsme u těch čísel, procent atd.
že v nejmocnější složce naší státní moci, v justici, máme oproti vyspělému Západu, který nám i Vy pilně kladete za zářný vzor .....
3-krát více žen?
Že naše nejmocnější státní moc, moc justiční, je, oproti Západu v tolikanásobně FEMINIZOVANÁ, celkově 72%?
Došlo Vám to někdy? Víte o tom? A jak to, že o nás, v občanském, rodinném, obchodním atd. životě takto dosproporčně rozhodují ženy, tedy kdy rozhodnutí, jednání nebo nejednání ženami v takové míře vedených soudních senátů mají na jednotlivce i právnické osoby mnohem zásadnější dopady než exekutiva nebo legislativa, se projevuje ve Vašem boji za rovné příležitosti.

Bojujete za to, aby soudců a soudkyň bylo 50-50? Třeba i v opatrovnických senátech, které rouhodují, víme jak, o porozvodových životech dětí a jejich rodičů a kde je feminizace u prvoinstančních soudů defakto 100%?

Vám tato neslýchaná míra feminizace nejmocnější státní moci dosud, i přes těch 300.000 Kč odstupného za ne právě oslňující výkon ministryně, nikdy nepřišla na mysl?

Víme, proč naše justice, oproti Západu, má tolikanásobně vyšší feminizaci: Je to, stejně jako šlenství v KSČ většiny soudců, tedy vlastně soudkyň, dědictví komunismu. Za komunismu byla justice podřadná, nudná formalita. Lidi si rovni v bídě, pár patologických trestných činů, rozkrádačka ze socialistického. N.p. se ale vzájemně nesoudily, mezinárodní aspekt za Železnou oponou neexistoval. Otázkou bylo, zda výřivní bude 200 nebo 300 Kč. Ideální kariéra pro soudružky absoloventky PF. Pohodová práce, bohaté volno, když děcka, babička atd "onemocní". Tuto exkomunistickou, díky komunismu masivně feminizovanou justici, žábu na prameni, máme i dnes.

Rádoby demokratka a bojovnice za rovná gendrová práva to ale nevidí.
08. 03. 2009 | 15:36

triceratops napsal(a):

Šapr: 19. století neskončilo, viďte? Jen ten internet je v Čechách jaksi navíc. Panejo.
08. 03. 2009 | 15:41

dříve ruda napsal(a):

Paní Stehlíková,
zastáváte jako vždy moderní a zcela mylné stanovisko. A z té vaší strany -míněno geograficky, ale platí to vlastně i politicky -nic dobrého nikdy nepřišlo. Vždyť to česky ani nedáte bez hrubek dohromady.
Myslím, že vaše rady ZDE opravdu nejsou třeba. Upřímně řečeno se musím dost hlídat, abych nenapsal něco nepěkného.
08. 03. 2009 | 15:49

dříve ruda napsal(a):

A ještě něco,
bojujte za to, aby taky rodilo víc mužů. Nás se nikdo nezastane!
08. 03. 2009 | 15:50

Honza napsal(a):

A koho zajímá názor Džamily Stehlíkové ?

Janovské ''občany'', kterých se tak ráda zastává ? Doufám, že ji po volbách už nikdy neuvidím.
08. 03. 2009 | 15:51

JK napsal(a):

Otázka pro paní doktorku, exministryni:

Řekně te nám, prosím, zda by, navíc skoro 20 let po revoluci, bylo

- důveryhodné
- tolerovatelné

a) mít, jako máme v nejdůležitejší státní moci, moci justiční, většinu dinosaurů totalitního režimu, řekněme ze 60%, ministrů vlády ČR bývalých soudruhů (-žek) ministrů vlády ČSSR?

b) mít ve stejné míře současné polance PSP a senátory bývalé soudruhy (žky)poslance FS ČSSR?
Bylo by to nedůveryhodné, znovu by byla revoluce, minimálně nové volby, který by tento exkomunistický Augiášův chlév vyčistily.

Bohužel, v naivitě nebo z jiných důvodů, naše politopadová politická scéna dala těmto dinosaurům komunistické justice, tedy nejdůležitější ze 3 státních mocí, místo padáka, definitivu.

Věřila by jste exsoudruhovi ministrovi vlády ČSSR, teď ministrovi vlády čelenské země EU a NATO, že "změnil myšlení" a "opravdu je demokrat"?
Proč si tedy Vy, kdokoliv, myslí, že podle kritérií KSČ a režimu ČSSR vybrané exsoudružky (a -zi) v talárech naší justice
své myšlení a jednání změnily (i)?

Elektronizace jutice také nepomůže, stejně jako by nepomohla elektonizace exekutivy nebo legislativy, kdyby byly stále, jako justice, perzonálně obsazené lidmi podle kritérií KSČ a ČSSR, ne podle kritérií členské země EU a NATO.

Občané, firmy, zahraniční investoři si právem stěžují na špatnou práci naší justice, ta je, mezi státními mocemi zdaleka nejhorší žábou na prameni.

Exkomunistická a díky komunismu oproti Západu několikanásobně feminizovaná justice by, v zájmu republiky a demokracie, vyzadovala urychlenou personální obměnu. Kdo, která strana si to dá do programu?
08. 03. 2009 | 16:17

příznivec napsal(a):

Džamilo, moc tomu nerozumím - požadujete více žen do politiky a přitom v den svátku žen vylučujtete ze strany 3 ženy, které patří mezi nejznámější a nejvlivnější zelené političky?
08. 03. 2009 | 16:30

Jiří Hrabák napsal(a):

Paní Stehlíková jste neschopná stejně jako celá zamindrákovaná strana zelených.
08. 03. 2009 | 16:42

realistka napsal(a):

Paní Džamila by se měla vrátit do stepí, kam patří. V její zemi sedí ženy u kamen - neopováží se jíst u stolu s muži. Tam ať jde kázat ty své nápady - nám tady poroučí a vymýšlí nesmysly - nemoci potrestat dítě, např. - a ve své zemi by si to ani neopovážila vypustit z pusy. Tak ať si jde kázat domů - tam myslím je teprve potřeba budovat nějaká lidská práva - ale to by chtělo pořádnou odvahu.
08. 03. 2009 | 16:43

Kim napsal(a):

Ano, dokázala jsem tu debatu dočíst až do konce a pochopila jsem, o čem ten článek (možná) vlastně je: o šovinismu, nenávisti, urážkách a aroganci všude tam, kde muž cítí "ohrožení" ze strany ženy. Většina českých mužů se k ženě chová způsobem: Když na nějakou nemám, tak ji shodím, abych se cítil výš. --- a lavina nenávistných plivanců, která bude teď následovat, mě v tom jenom utvrdí...
08. 03. 2009 | 17:01

shipper napsal(a):

Žen v politice je málo-souhlas. Je to následek toho, že jsme vás kdysi vláčeli za vlasy po jeskyni...co s tím? Pozitivní diskriminace je k ničemu, tak buď s tou emancipací pohněte, nebo si musíte počkat.
08. 03. 2009 | 17:12

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz Kodex diskutujících: http://blog.aktualne.centru...)

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
08. 03. 2009 | 17:13

oko za 2 oči napsal(a):

Paní doktorko,

jakou multi-kulti, inkluzivní strategii máte Vy, SZ, vaše bývalé ministerstvo a EU na to, aby se v rámci masivně expandujících muslimským měnšin, v nejednom francouzském předměstí už bouře a vypalování produkujících musilmských většin, které oproti zmatenému většinovému obyvatelstvu dokážou maximálně ždímat sociální programy na podporu plodění a více plodění a tak mají zásluhu na tom, že hrdá Francouzská republika jako jediná evropská země díky plodnosti musimských vagín nevymírá, aby se v rámci citlivosti kn tradicím a oslavám etnické rozmanitosti také Evropa stále rychleji nestávala místem, kde se tvrdě praktikuje šaría, tedy tvrdé a sexistické "právo" podle koránu.

Zde se dozvídáme, jak radar ne iránská justice teď konstatovala, že dvě zhrzeným nápadníkem ženě kyselinou vypálené oči potrestané podle Koránu, posvěceno budiź jméno Aláhovo, jsou rovyny jednomu oku muže, tedy násilníkovi bude kyselinou vypáleno jen jedno oko?

Jakou taktiku, jako s nácky, s islámisty považýujete za zodpovědnou? Děkuji.

http://zpravy.idnes.cz/odpl...
08. 03. 2009 | 17:27

mb napsal(a):

zajímavé informace, paní Džamile ale ještě nejdou dlouhé a krátké hlásky: vydobýt a ne vydobyt, a řadové nikoli řádové ( významový rozdíl ) jinak článek v poho ...
08. 03. 2009 | 17:36

Jenda napsal(a):

Kvoty žen pro taxikáře, kvoty žen pro prodavačky, kvoty žen u soudců. Ještě kvoty žen u narozených dědí a je to dokonalé.

Jenom nevím co by z toho ženy měli, že smějí do vysoké politiky. Ženy by měli být mužům vděčné, že je do polikických funkcí nenutí. Podobně jako je nenutí dělat v armádě, ve stavebnictví apod. Prostě je to těžká práce a lehká nikdy nebude.
08. 03. 2009 | 17:46

dříve ruda napsal(a):

mb:
"ženy, které dosáhli " vám nevadí?
08. 03. 2009 | 17:50

Kim napsal(a):

Jěště mi to nedá, abych nedodala: je zajímavé, že ti vševědoucí ředitelé vesmíru mají tady v těch komentářích zásadní problémy s gramatikou... A to dokonce i v útocích na chyby paní Stehlíkové. Blahoslavení chudí pravopisem.
08. 03. 2009 | 17:52

shipper napsal(a):

Jenda
Ať žije falokracie.
08. 03. 2009 | 17:56

shipper napsal(a):

Kim
Jěště?
08. 03. 2009 | 17:58

Kritik napsal(a):

Člověk si není jist, zdali tento článek nevnáší do lidské společnosti rozmíšky na základě rozdílnosti pohlaví. Každý se přece může rozhodnout jak chce. Ať muž nebo žena může být dle svého vlastního rozhodnutí politikem (resp. političkou), případně rubat uhlí v šachtě (na to je dokonce speciální zákon, který práci v šachtě ženám umožňuje a tím je "nediskrimunuje").
08. 03. 2009 | 17:58

Klement napsal(a):

J e š t ě bych dodala, jak to panu Džamilu Stehlíkovi slušelo, když si veřejně zatancoval s ředitelem teplého spektra vesmíru. Někdo má problémy s gramatikou, jiný s pohlavím, jiná s manželstvím, chcete-li zastaralou formou registrovaného partnerství.
08. 03. 2009 | 18:05

Paterik napsal(a):

Když se tak rozhlédnu po současných političkách, nějak se nemůžu nadchnout. Nevypadá to, že by byly nějak lepšími (nebo horšími) politiky než muži. Pouhé zavedení kvót nic neřeší, protože lidé na kadidátkách by byli nominováni ne kvůli nějakým svým osobním kvalitám, ale kvůli příslušnosti k tomu kterému pohlaví. Mnohem horším problémem je velice nízká kvalita politiků obecně...
08. 03. 2009 | 18:33

Lena napsal(a):

No jo, někteří kohoutci zas vyčmuchali příležitost vykokrhat si své komplexíky, takže hnedlinko exhibují a natřásají pérka, co?
08. 03. 2009 | 18:33

shipper napsal(a):

Paterik
Zatímco kvalita voličů odpovídá nejvyspělejším zemím...
08. 03. 2009 | 18:47

Paterik napsal(a):

shipper:

Ona se kvalita voličů dá nějak hodnotit? A myslíte si, že v jiných zemích mají kvalitnější voliče? Nebo dokonce politiky? Ten problém je, obávám se, ve všech zemích stejný.
08. 03. 2009 | 18:57

shipper napsal(a):

Paterik
Z toho vyplývá, že politická kultura u nás je srovnatelná s politickou kulturou nejvyspělejších zemí.
Tak to jste větší optimista než já:)Nic ve zlém.
08. 03. 2009 | 19:09

Paterik napsal(a):

shipper:

já nejsem optimista, já se naopak domnívám, že kultura ve "vyspělých zemích" není zdaleka tak růžová, jak si tu malujeme. Kdo má přehled o všech skandálech ve Francii nebo v Německu? Tady člověk zachytí jen ty nejkřiklavější. Proto si myslím, že vzniká poněkud mylný dojem, že v zahraničí mají mnohem lepší politiky než u nás.
08. 03. 2009 | 19:44

shipper napsal(a):

Paterik
To se opravdu těžko hodnotí, já spíš vycházím z toho, že těch 40 let se ještě nesmázlo.
08. 03. 2009 | 19:48

Paterik napsal(a):

shipper:

no protože tu komunisti mají stále svých 13%, tak tenhle kámen asi ještě vláčet budeme dlouho. A pokud by rudí plánovali více svých političek, tam mám pocit, že je asi stejně volit nebudu. Zelení mají prý férové zastoupení, ale taky žádná sláva. Tak nějak nevím, co si počít...
08. 03. 2009 | 19:59

Bača napsal(a):

Komunisté zde budou dokud bude ODS a kapitalismus. Bez komunistů by ODS nemohla vzniknout a ani existovat. Ale co je zajímavé, že jsou oblasti, kde nenajdete chlapa. Např. soutěže Miss se zúčastňují jenom ženy, jsou sice krásné, ale jsou to především sexuální pracovnice.
08. 03. 2009 | 20:27

mih224 napsal(a):

Pokud budou v politice ženy typu Džamily, Kuchtové, Zubové atd., tak je lépe, když jsou v politice muži. Žena se má starat o děti, to je její životní poslání a na tom záleží i stav společnosti.Pokud by se žena měla plně věnovat politice,není schopna kvalitně vychovat děti, utrpí tím společnost a je tedy lepší, když ženy v politice nejsou.
08. 03. 2009 | 20:31

Hajný napsal(a):

Pánové,diskutující nadsamci!
Co kdybyste rozhodnutí zdsa chtějí být v politicice nechaly na ženách samotných.
08. 03. 2009 | 20:38

Paterik napsal(a):

mih224:

no ne, já nevěřím svým očím! Proč se to vztahovat jen na politiku? Vždyť ženy by v duchu této logiky neměly pracovat vůbec, protože práce a rodina... no co z toho vyroste za děti, že? Co třeba, kdyby děti v rodinách politiků vychovávali tatínci? Chudák společnost, to vám řeknu. A co když se třeba žena rozhodne děti nemít? To by do politiky směla?
08. 03. 2009 | 20:49

im napsal(a):

@mih224+Paterik

No a co když žena nejdříve vychová dítě/děti, a pak jde do politiky (Parkanová, Emmerová, Šojdrová, Filipiová, kdysi i Burešová, Součková, Libuše Benešová)?
08. 03. 2009 | 21:26

Martin napsal(a):

Že chcete kvóty jste mohla napsat hned v prvním odstavci, člověk nemusel ztrácet čas.
Kvóty jsou pozitivní diskriminace a Vy jste poloviční fašistka a chcete Váš názor nadřazovat vůli voličů vyjádřené v demokratických volbách.
Už dávno existuje institut tzv. kroužkování, kdy voliči ve volbách mohou o kandidátech rozhodovat jmenovitě, tedy kvóty jsou tak zcela nadbytečné.
Důkaz, že žen je v politice přesně tolik, jaké je přání voličů: V ČR si může založit stranu prakticky každý, tedy nic nebrání, aby si ženy založily čistě ženskou stranu. A v případě, že si voliči myslí, že je žen v politice nedostatek, by tuto stranu volili. A já se ptám, kde je tato strana, která by dle názoru p. Stehlíkové měla úžastné preference ?
Jestlipak ono to nebude tak, že se několik konkrétních žen chce prostřednictvím nečestných praktik dostat ke korytům a moc dobře vědí, že regulérně nemají šanci.
08. 03. 2009 | 21:29

Lena napsal(a):

im

tak se má starat o vnoučata. To je přece jasné. Aspoň tomu mihovi224 a jemu podobných to asi jasné bude.
08. 03. 2009 | 21:29

Kája Mařík napsal(a):

Myslím, že mnohé diskutují dráždí už křestní jméno býv.p. ministryně , Džamila. Ženy by podle mého názoru v politice rozhodně měly být, vnášejí do ní totiž lidskost, povýšenou nad naší ješitnost, důležitost , suverenitu a další mužské vlastnosti.¨Mají to obtížné, starat se o rodinu a současně se uplatnit, ačkoli mají nejméně takové schopnosti, jako muži. V rozvoji jim brání jen mužská sobeckost. Viz báseň Jar. Seiferta, co dokáží muži a co ženy.... Je mi líto mužů, plných ješitnosti, pýchy a sobectví....
08. 03. 2009 | 22:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní im,

tak to prrrrr ;-) Proč by to měla být žena, kdo je automaticky předurčen k výchově dětí? Ať se o tom partneři dohodnou, každý nechť má stejné šance.

Já naopak navrhuji, ať si muž nejdřívě vychová děti a pak teprve jde do politiky (myslím, že by to politice prospělo).

Jsem přesvědčen, že muž dokáže vychovávat dítě stejně dobře jako žena (to necituji jen teorii).

Hezký večer ;-)

Libor Stejskal
08. 03. 2009 | 22:52

znalec napsal(a):

Souhlasím s tím, že je žen v politice málo a také souhlasím s tím, že jen málo z nich se dokáže prosadit na významný post. Těch důvodů je spousta. Dokud ale nebude dost kvalitních žen, nezbude než trpět nekvalitní ženy, stejně jako muže. I špatná vláda je lepší než horší!
08. 03. 2009 | 22:57

im napsal(a):

@lena
:-)
V kterém že to žijeme století? O děti by se měli starat především rodiče, babička je jen příjemný bonus, pokud je na penzi, a není dosud pracovně činná. Nedovolila bych si hodit své matce (kdyby žila, zemřela bohužel časně) na krk své děti k trvalé péči.
08. 03. 2009 | 22:59

im napsal(a):

@editor
Dobrý večer,
minuli jsme se o pár minut. Velmi dobře, pane Stejskale, tak by to mělo být. Jenže mnozí muži k tomuto poznání ještě nedorostli.

A stereotypy fungující tisíciletí za jednu generaci nezměníme. Ale za pokus to stojí, protože rodičovství je náročná role, kterou si nastudujete hlavně praxí, příručky mají jen pomocnou úlohu.
08. 03. 2009 | 23:10

donald napsal(a):

S vypetim vsech sil jsem clanek docetl do konce. Kde autorka bere tvrzeni, ze vetsina lidi, chce vice zen v politice? Kdyby tomu tak bylo, tak by je volici volili. Na kanditatkach vsech hlavnich politickych stran jsou zeny a volici maji moznost jim dat preferencni hlasy, pokud nejsou na volitelnych mistech. Dale jsou tu strany (napr. Zen), ktere maji vice zen v politice primo jako (jediny) program - tato strana se nedostala pred desetinnou carku. Cili je to cele jinak. Proste neni politicka poptavka. Taktikou vsemoznych feministickych skupin je obejit demokraticky proces a vecpat se do politiky mimo volby, protoze by jimi neprosly. A buh nas chran pred vladou slozenou z poloviny z takovych ministru jako byla pani Stehlikova.
08. 03. 2009 | 23:13

znalec napsal(a):

Při vší úctě, pane Stejskale je několik filmů o tom, jak dokázali úspěšně muži vychovat své děti bez manželek. Jednoho takového mám za přítele. Možná má ten vychovaný hoch otcem trochu víc citových problémů než ostatní hoši, ale vím jistě, že si umí uklidit po sobě,pravidelně si čistí zuby a s automatickou pračkou si rozumí nejlíp. Jen je na něm vidět, že mu něco chybí. Možná, kdy by měl babičku, nebo sestru, která by ho dovychovala... Možná to dokáže manželka, jestli nějakou najde. Pokud jsou ženy ve vrcholných občanských orgánech málo zastopené, je to asi škoda, ale osobně raději vidím, jak jsou těžko zastupitelené ve výchově. Výjimám samozřejmě extrémy na obou stranách.
08. 03. 2009 | 23:16

silspok napsal(a):

Pani Stehlikova, prvni a jedina otazka ... proc jste tak zmrvili na ministerstvu statni agenturu, ktera mela pomahat romum? Rozhodne a absolutne nic proti zenam v politice ... bavme se pouze o schopnostech jednotlivce bez rozdilu pohlavi ...
08. 03. 2009 | 23:53

INA napsal(a):

Moudrá žena do politiky nevstoupí, protože chce zůstat čistá. Naivní žena si pomyslí, že čistotu donese do politiky. Čistota však v politice NIKDY nebyla a žel, nikdy nebude,takže žena politička má potom jen dvě možnosti, buď z politiky odejít, anebo podlehnout vysokým přijmům a pošpinit se. Potom ovšem těžko může zároveň vychovat ze svého dítěte kvalitního a čestného člověka. A koloběh se opakuje a opakuje. Lidstvo se neumí poučit z vlastních chyb. Paní D. rozhodně ženám v politice dobrou pověst neudělala, přes veškerou její snahu a vzdělání není jako žena duševně dobře dovyvinuta,zřejmě to pramení z jejího neradostného dětství a mládí. Působila směšně až k politování, ne jako zářný příklad pro následování.
09. 03. 2009 | 00:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane znalče,

a proč bez manželek? Ve funkční rodině jsou snad dva dospělí lidé. Proč by žena nemohla dělat třeba politickou kariéru a muž se starat o děti? A pak se třeba mohou vystřídat. Nebo ne. To záleží jen na dohodě dvou dospělých rozumných lidí.

A předejdu pravděpodobnou otázku? ;-) Ano, byl jsem na "mateřské" dovolené, protože jsme se s mojí paní dohodli, že ona zůstane v práci. Velmi mne to bavilo. Nemyslím, že bych byl při vychovávání dětí nějak hendykepovaný. No, a pak jsme se vystřídali. Nezdá se, že bychom tím já či moje, ale zejména děti utrpěli nějakou újmu. A na profesní kariéru si též ani jeden nemůžeme stěžovat.

Jinak se domnívám, že ženy nejsou v politice, protože ve většině případech nejsou tak agresívní jako muži. Prostě se tam neproboxují, ani to většinou nezkoušejí, není to jejich styl.

Dnešní (tuzemská) společnost je příliš nastavena na výkon, ne na empatii a dohadování kompromisů. Proto vítězí razance a síla nad diplomacií a dohodou. Chce se říci zatím, doufejme...

Dobrou noc všem.

Libor Stejskal
09. 03. 2009 | 00:15

hld napsal(a):

PANÍ DŽAMILO,

- v júesej, na Západě, našich vzorech, věří, že většina (ženy) jsou menšina (minorita)

- že jsou utlačované, když podle všech základních kritérií pokroku, lepšího života atd. ženy žijí v průměru o 8 let délě než utlačovatelé, muži

- když se průměrná délka života za generace zvýšila, když Japonsko a Skandinávie atd. má nejdelší život, dtto. běloručky, tak je to - právem - oceňováno jako pokrok, jako zářný cíl

- když tedy muži žijí o 8 let méně, nejdou to ti, co hlavně potřebují pomoc?

- když se podíváme na tzv. "zlatá léta" důchodu, průměrná žena, která podle Vás je diskriminovaná a nerovnoprávná, si díky tomu, že chlap je dávno pod drnem, užívá "zlatých let" 2-krát déle než muž. Dvakrát déle volných dní, radosti s vnoučaty atd. atd.

- muži jsou, ikdyž díky tomu, že na ně samičky (ženy) a společnost tlačí, aby makali, "dokázali zajistit rodinu a dámu", byli "fgentlemani a ne škobové", sedření a o 8 let dřívě v hrobě, DISKRIMINAČNĚ do penze o 5 nebo víc let později než "utlačovaní" a "diskrimonovaní" spoluobčané, kde jedinou "zásluhou" toho, že chodili, jako policie, armáda a havíři do penze v 55ti letech bylo a je to, že mají 2 mléčné žlázy a orgán, jehož název v řešnině slove hystera

- a ty "utlačované" a "dii těch, diskrimonované" ženy, které propůjčily svá rodidla tomu, k řemu je, jako jiné lidi, tvory evoluce perfektně stvořila, tedy otěhotnět a porodit dítě, šly a chodí do penze ještě dříve

- pochopitelně, gendrová policie pro tyto masivní nerovnoprávnost a diskriminace těch, kteří mají mezi nohama zvoneček, se takto na věc nepodívá

- muši platí sociální pojištění stejně jako ženy, přitom ze syystímu ženy penzi čerpají zase o 8 let déle

- muži platí na zdravotní pojištění stejně jako ženy, přitom stařenky, ne stařící dojí systém nákladné zdravotní péče v průměru zase o 8 let, tedy zase v průměru 2-krát víc let v penzi než muži

- a to už nemluvíme o tom, že před justicí, touto na život šlověja nejednou největší dopad mající státní mocí, jak uvedeno v diskusi, exkomunistická, díky komunismu oproti Západu 3-krát více feminizovaná justice se, v rámci největší přežívající diskriminace moderního světa, diskriminace proti dětěm a jejich otcům, babiček, dědů a příbuzenstva z otcovy strany, nedává obecně po rozvodu žádné šance a zlovolně jim odpírá fundamemtální lidská a občanská práva, právo na rovné zacházení.

Nemá 2 mléčné žlázy, hysteru, soudružky v taláru, z OPD, nejednou s pomocí paní doktorky, která matce dodá dobrozdání, vyřeší soudne věc "jak má přirozeně být".

Občan se 2 mléčnými žlázami atd bere vše. "V zájmu dítěte" i byt, dům, na co se většinou trubeček nadřel.

Ale pak ouvej: FEMINIZACE CHUDOBY! samoživka nemůže utahnout byt nebo dům, "dopřát" dítěti, natožpak mít čas, peníze, energii na rande a intimitu sexu.

Zase nastoupá Stehlíková a musí utlačované ženy z chudoby zachránit, na účet zlých občanů se zvonečky.

Džamilo: v zájmu dětí, utlačovaných žen, rozvinutí jejich talentů, včetně politických, začni tlačit na to, aby se při rovodu svěřovali děti, byt, dům 50-50 případech otcům.

Výhody:
1) usurpátoři muži mají více peněz, dítě bude mít víc peněz
2) muže uondá péče o dítě, nebude se seznamovat s mladými ženami
3) naopak osvobozená žena může rozvinout svoji kariéru, i politickou, mít peníze "na sebe" (čokoláda, boty, Starbuck, "něco milého", dárečky a tak)
4) bude mít čas na fitness, shodit extra kg, mít energii, být sexy, mít soukromí na sexuální exploraci
5) a protože jsou ženy lepší než muži, odpočaté, vysexované budou platit vyšší výživníné, pravidělně a navív s dárečky ke všem svátkům, vysvědčení, ne jako ti škobové exmanželé.

Paní Džamilo: To by bylo osvobození žen, žůžů pro děti, zapřahnutí přelétavých mužů. Proč za to nebojovat?
09. 03. 2009 | 00:55

hld napsal(a):

paní doktor,

ve svém profilu píšete, že jste "bojovnice za práva dětí, žen a mužů".

Můžete mě, prosím, jak uvedeno v předchozím příspěvku, kdy a jak jste KONKRĚTNĚ bojovala, hlavně jako ministryně, nebo chcete bojovat, za to, by muži nebyli diskriminování:

- placením stejných daní na penzi a zdravotní pokjištění, když penzi a níkladnou zdravotní péči v penzi užívají o 8 let, tedy asi jen z poloviny jako ženy

- ikdyž oproti KOMUNISMU, který dával penzi občanům se 2 mléčnými žlázami a hysterou (ikdyž je ani jednou neužily k přírodou určenému cíli, tedy těhotenství, porod, kojení) o neskutečných 5 let dřívě než občanům se zvonečky, Západ, tedy pomalinku i my, ženy tolik nezvýhodňuje (stejný důchodový věk, krátká nebo žádná mateřská)diskriminace mužů pokračuje.

Co jste, jako "bojovnice za muže", tedy i ty, co nebydlí v Chánově, a jako ministryně rovnosti, říkala a dělala, když liška v kurníku, ta, co měla zajišťovat zákon a mezinárodní závazky ve věcech unesených dětí, JUDr. Lenka Pavlová, s fanfárami - přes statečné a jak se ukázalo ZCELA OPRÁVNĚNÉ protesty členů a příznivců K213, které navíc veřejně hanobil MACHO ministr Nečas - sama únoskyní, ikdyž šéfka ÚMPOD v Brně, byla?

Kde byl váš bojovž duch ve prospěch práv jejího 8-letého, uneseného Ondry a jeho táty v Pze 5 Zbraslavi?

Nebo na na takový boj TV kamery a zdroje Úřadu vlády nezískáte?

Děkuji.
09. 03. 2009 | 01:15

chromozom YY napsal(a):

Já chci od EU a spravedlivé vlády abych mohl, jako muž, rodit děti.

Pak bych měl přirozené právo dítě po rozvodu, které bych, jak to ve 3/4 rozvodů ženy iniciují, se rozvedl. Pak bych měl, jako hormonálně nestálý občan svaté právo si stěžovat, justice a pracovnice státní správy by mě chápaly, šly na ruku.

A protože bych si každých 28 dní přirozeně pouštěl žilou, nepředřel bych se u lopaty nebo namáhavou fyzickou pací, tak bych si užíval života a penze o 8 let víc.

A kromě všeho toho stěžování si, hodin na gauči u psychologa, bych s Džamilou mohl naříkat, že ti šovinisti mužové nejenže mě nedokáží finačně zabezpěčit, nezapomenout na výročí, ale že jsou také nekomunikativní a nepouštějí mě do politiky, o kterou popravdě nestojím.
09. 03. 2009 | 01:26

Jagoda napsal(a):

Lidé chtějí více žen v politice? Jak kteří. Na Vašem příkladu vidíme, že lidé chtěli v politice pana Kocába, a ne paní Stehlíkovou. Je asi jedno, že těmi zmíněnými lidmi byl pan Bursík. A že vyšvihnutí zmateného a nekompetentního Kocába bylo "výsledkem vnějšího přičinění nebo náhody", což je ostatně v protikladu výsledkům Vámi uváděného průzkumu mezi politiky a političkami.
Za Vaším odvoláním byl možná i despekt k ženám jako takovým, takové to "Michaeli, kamaráde, ty budeš vždycky lepší, než nějaká taková..." Já si myslím, že Vám na rozdíl od Kocába o lidi šlo, že je škoda, že už ve vládě nejste. Na druhou stranu - trochu mně vadil Váš přízvuk, člen české vlády by měl mluvit hezky česky, srozumitelně. Ve Vašem blogu třeba píšete: "Je zajímavé, že řádové členky politických stran bez funkcí připisují..." Já vím, je to jen čárka, člověk se pousměje, ale přesto...
09. 03. 2009 | 06:26

podvedený volič SZ napsal(a):

Paní Džamílo, úvodem vyslovuji uznání Vašim rodičům, že Vám dali jedno z nejkrásnějších islámských jmen - Hezká. I když žijete v Čechách delší dobu, unikají Vám některé tuzemské zdánlivé drobnosti. Vaše kariéra je sama důkazem, že ženy, dokonce původně cizinky, nejsou v ČR diskriminovány. Mohla by být má choť, Češka, ministryní ve Vaší původní vlasti? Těžko. V demokratické zemi má občan právo volit kandidáty jaké chce a každá/ý má právo kandidovat. Vámi navrhovaná kvotace podle pohlaví apod. by v případě realizace nedemokraticky omezila možnost výběru pro voliče - to tu už BYLO za reálsocialismu kvotace - podle vyznání (i stranického), podle pohlaví (prosazovaly úspěšně soudružky Gusta Fučíková, Marie Kabrhelová), podle původu (již za starého Rakouska)... Dovoluji si Vás upozornit, že bojujete za práva žen v nesprávné zemi. CO TO ZKUSIT V ZEMI ISLÁMSKÉ, paní Džamílo?
09. 03. 2009 | 11:05

Líný černý pes napsal(a):

Pánové,
popravdě řečeno, žen je v politice málo, protože se do ní nehrnou.
Zajímavá otázka by byla, jak naplnit kvóty, pokud by chyběly uchazečky. A také, jak obsadit post reservovaný positivní diskriminací pro ženu, byla-li by uchazečka prosta potřebných znalostí a vlastností.

Proč by, probůh, mělo při obsazování jakékoliv pozice hrát roli, zda bude obsazena ženou či mužem jakékoliv barvy, víry či sexuální orientace. Prostě by se při výběru mělo rozhodnout, kdo je nejvhodnější.¨

Osobně odmítám jakékoliv zvýhodnění či znevýhodnění odvislé od toho, že jsem žena. Chci - nechci, umím - neumím, zvládnu - nezvládnu.

Závěrem přiznávám, že by mi neuvěřitelně pilo krev, kdybych u voleb zjistila, že jako žena musím volit ženu, případně že ji musím volit, protože je to kvóta, a ne protože chci. V takovém případě by mne ve volební místnosti nikdo neviděl.
09. 03. 2009 | 11:52

veronika vendlová napsal(a):

Z některých příspěvků mi oči přecházejí.

Jak je vidět, máme všichni pořád na čem pracovat. Za sebe na sklo sděluji, že je naštěstí jen a jen na rodičích, kdo zůstane na mateřské či rodičovské. Okolí to může být ZCELA JEDNO. I my si to prohodili. Nebylo a není to jednoduché a to z mnoha důvodů, ale FUNGUJEME velmi dobře, pokud mohu zatím soudit.

A co se týče žen v politice: Žádných vyrovnávacích nástrojů by nebylo třeba, kdyby politika fungovala zdravě. Pokuste se někdy zjistit, jak funguje sestavování kandidátek a pak hodnoťte. Ano, asi se blýská na lepší časy i bez kvót a to třeba jen proto, že to z mnoha hledisek dobře vypadá, když jsou na čelních pozicicích kandidátek nejen muži. Takže osobně flintu do žita neházím a nikdy nehodím - porušuji tímto pravidlo: never say never.

Na tomto odkazu se můžete dozvědět v politologických studiích a analýzách zastoupení žen v politice na všech úrovních politiky i na kandidátních listinách do voleb v letech 2004, 2006 a 2008: http://www.padesatprocent.c...

Pěkný den všem mužům a ženám! :)
09. 03. 2009 | 12:20

Marian napsal(a):

Hej Džamilo!Já si myslím,že ve vládě a v politice vůbec,by mělo být více můžu než žen.A to v poměru asi 80:20.Stát by měly řídit chytré hlavy a ne hlavy prázdné a navíc dosazené nějakýma kvótama.Uvědomte si p. Džamilo,že všechno co ženy na světě tak obdivujou,stvořil mužský mozek a mužské ruce.Myslíte si,že ty minule i současné technické vynálezy a ne jenom technické,vykoumaly ženské mozečky? Ani náhodou! Doporučuji Vám jenom podívat se komu a za co byly a jsou udělované Nobelové ceny.Což takhle udělovat Nobelové ceny podle kvót,to by se Vám taky líbilo?
09. 03. 2009 | 12:54

patriot napsal(a):

Marian:

Milý chlapče, ty mozky, o kterých píšete, nebyly nikdy v hlavách politiků! Šlo o vědce, techniky, umělce, filozofy… Mozek současného českého politika má hodnotu asi jako koňský bobek. Takže se nevyjadřujete k věci.
09. 03. 2009 | 20:17

Nuba napsal(a):

Patriote,

uchránil jste mě od projevu, za který bych se možná později styděla.

je vidět, že Chlapi ještě nevymřeli, to se ovšem osoby mariana netýká

Děkuji
09. 03. 2009 | 21:30

Hajný napsal(a):

Patriote,
to jste optimista.Já bych to typoval na velikost slepičího lejna.Se stejným penzem vědomostí.
09. 03. 2009 | 21:59

dříve ruda napsal(a):

LČP:
Naprostý souhlas. Mít psí sušenku, bylo by mi ctí nabídnout.
10. 03. 2009 | 07:57

marian napsal(a):

Patriote:Jsem ročník 1939,díky za toho chlapce!!!
10. 03. 2009 | 10:31

Stařeček napsal(a):

Paní Stehlíková, do politiky patří rozum a ten se tam bohužel nenachází. O ženách a mužích to opravdu není.
10. 03. 2009 | 14:17

72% soudc; jsou ŽENY napsal(a):

paní Džamilo,

co říkáte na argumentaci a fakta JK, že pokud chceme bojovat a mít rovné zastoupení gendrů v místech, kde je moc, potažmu státní moc, tak bychom neměli pří poukazování na to, že v exetutivě nebo legislativě jsou ženy podreprezentované přehlížet to, že v justici, de facto nejdůležitější státní moci, je žen 72%, š-krát víc než na Západě.

příspěvky JK

08.03.2009 15:36:57

a pak
08.03.2009 16:17:07
13. 03. 2009 | 16:35

Yára napsal(a):

Dovolím si na věc podívat ještě jinak.
"Obdivuji" tu Vaši odvahu, paní Stehlíková, mluvit do etických norem národa, ve kterém jste sama vychována nebyla. Nepolemizuji s Vaším vzděláním, možná, že si vůbec neuvědomujete, jak těžké je i pro rodilého Čecha, vidět vše v kontextu dějin. To se nedá naučit v žádné škole. Vyjadřujete se k výchově dětí, o zákonech, které navrhujete, atd. Promiňte, jste tu moc krátce na to, aby jste mohla do všech nuancí vidět, natož kárat či kritizovat jak a co máme dělat (trestání dětí).Není Vaší vinnou, že budete vždy spojována se stigmatem roku 68. Ale měla by jste dobře a sebekriticky zvážit, zda nejste ve svých úletech často zcela mimo. Duše a historické zkušenosti, morální žebříček hodnot atd.,tohoto národa je jiná, než národa, ve kterém jste nasávala základní normy s mateřským mlékem. Z toho plyne rozhořčení, které vyvoláváte "svými nápady". (Politika je svůdná čarodějka,že?)
Pokud by jste se s plným nasazením a výborně profesně věnovala tomu, co jste vystudovala,jistě by jste sklidila pochvalu a úctu. V politice, kam Vás to ze zcela jasných důvodů láká mnohem víc, jste nejen mimo, ale tolik pohrdání Vám opravdu stojí za to? Z lidského hlediska mi nezbývá, než na Vámi jen kroutit hlavou. (Možná, že poradci, kterými jste se obklopila, nejsou ti poradci, které by jste potřebovala!)
P.S. Přispívající mi prosím prominou můj odklon od tématu ženy-muži.Ale v podstatě je to také k věci.
16. 03. 2009 | 08:29

jaryn napsal(a):

No to je nádhera!
To je panečku demokracie!Pěkně předepsat, kolik ženských musí být v politice. A taky kolik cigošů musí být přijato na střední, kolik jich musí zaměstnat zaměstnavatel... to by vám šlo. Nařizovat, diktovat, sociálně inženýřit, ale riziko přitom nenést žádné.
Jste k smíchu nebo k pláči, podle povahy, ale to je všechno.
Nestojím o vás, paní Stehlíková, stejně jako o Kocába, který dokázal nemožné - vaše "politické" sloní kroky v porcelánu ještě zastínit svým vlastním, ještě větším, diletantstvím.
Běžte pryč, paní Stehlíková. Věnujte se prosím své profesi a na politiku zapomeňte. To je asi nejrozumnější, co můžete pro tuto zemi udělat.
16. 03. 2009 | 09:07

kurort napsal(a):

Džamila je kráva, to víme všichni. OPrazit, který získal zdejší občanství díky Havlovi. Z expertky na lidská práva se stala expertka na AIDS atd. Vždy je u lizu, když dojde ministerský plat, nechá ze SZÚ v Praze vyhodit paní náměstkyni Rážovou a sedne si na její židli.
A kecá a kecá a kecá. Práce nihil. Exemplární případ lišněgo čeloveka.
04. 12. 2009 | 08:19

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 04:45

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:56

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 05:29

Džony napsal(a):

Ženský v politice,počemů nět?Pokuď sou pěkný a zachovalý jako madam Džamilka.Aspoň si můžou páni poslanci počumět a ti nadržený vodkrvit i libido.
28. 09. 2010 | 13:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy