Ještě jednou k rozhodnutím Nejvyššího soudu o imunitě, tentokrát přesto jinak

31. 07. 2013 | 14:46
Přečteno 8477 krát
Rozhodnutí Nejvyššího soudu o vynětí exposlanců Tluchoře, Šnajdra a Fuksy z pravomoci orgánů činných v trestním řízení bylo kritizováno z různých úhlů. Stranou pozornosti však dosud zůstala otázka, zda ustanovení § 10 odst. 1 tr. řádu, podle kterého z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva. Od rozhodnutí ve věci poslanců Bárty a Škárky se totiž jaksi samozřejmě vycházelo z toho, že oněmi „osobami“ jsou i poslanci popř. senátoři. Pojďme se na toto ustanovení dnes podívat jinou optikou.


V období od počátku účinnosti tr. řádu, tj. od 1. 1. 1962 do 30. 6. 1990, tj. do přijetí novely provedené zákonem č. 178/1990 Sb. byli ustanovením § 10 odst. 1 tr. řádu z pravomoci orgánů činných v trestním řízení vyňaty osoby požívající diplomatických imunit a výsad. Zmíněná novela, spíše dosti nešikovně přeformulovala dosavadní text zmíněného ustanovení tak, že z pravomoci (atd.) jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva. Důvodová zpráva s odkazem na Vídeňskou úmluvu odůvodnila novou textaci tak, že se vynětí musí vztahovat i na další osoby, které nelze označit za diplomatické zástupce, jako např. hlavy cizích států, členy cizích vlád včetně jejich doprovodu při oficiálních návštěvách ČSSR, o rodinné příslušníky diplomatických misí a těch jejich členů, kteří mají diplomatickou imunitu. V důvodové zprávě k dotčenému ustanovení, pocházející z 1. 1. 1990, nenajdeme ani slovo o tom, že by snad toto ustanovení mělo být aplikovatelné i na jiné osoby než ty, které jsou z toho či onoho důvodu kryty diplomatickou imunitou. Znění § 10 odst. 1 tr. řádu zůstalo dodnes nezměněno…

Odst. 2 komentovaného ustanovení tr. řádu stanoví, že vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu nejvyšší soud. Znění tohoto ustanovení bylo v období od účinnosti tr. řádu v roce 1960 do 1. 1. 1994 stejné jen s tím, že závazné rozhodování o „vynětí“ bylo svěřeno ministru spravedlnosti. Zákonem č. 292/1993 Sb. byl ministr nahrazen Nejvyšším soudem. Podle důvodové zprávy z 22. 9. 1993 dosavadní stav plně nevyhovuje ústavnímu vyjádření vztahu moci výkonné a soudní, a proto se rozhodování těchto otázek přenáší na nejvyšší soud. Tím bude i nadále zachováno operativní rychlé rozhodování a zajištěna vázanost všech orgánů trestního řízení, včetně celé soustavy soudů, takovým rozhodnutím, konstatuje pouze důvodová zpráva. Z uvedeného vyplývá, že ani z této novely nelze dovodit, že by měl Nejvyšší soud rozhodovat i o „vynětí“ zákonodárců z pravomoci orgánů činných v trestním řízení…

Jinými slovy lze dovodit, že samotný trestní řád nikdy nepamatoval na vynětí zákonodárců z pravomoci orgánů činných v trestním řízení stejně, jako nikdy nestanovil, že k rozhodování je v takových případech povolaný Nejvyšší soud. Druhé konstatování je samozřejmě jen logickým důsledkem prvního.

Na „vynětí“ zákonodárců pamatuje svébytně Ústava ČR, účinná ovšem až od 1. 1. 1993, a to v čl. 27. Rozhodování o tom, zda se v konkrétních případech uplatní materiální exempce (tj. beztrestnost ve smyslu trestněprávní represe) za projev učiněný v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech (hlasování zákonodárců ponechme stranou) náleží té které parlamentní komoře. Ani v Ústavě ani v jednacích řádech sněmoven, přijatých s letitým odstupem (1995 resp. 1999) nenalezneme ani slovo o tom, že by obecný soud, byť nejvyšší, měl v pochybnostech o „vynětí“ zákonodárce rozhodovat.

Ostatně velmi pikantní by bylo, kdyby k podobné situaci, v níž se dnes ocitli stávající či bývalí poslanci, došlo v průběhu roku 1993, kdy o „vynětí“ rozhodoval ministr spravedlnosti… Stejně pikantní je tvrdit, že prvně zmíněná novela tr. řádu z roku 1990 předvídavě pamatovala i na imunitu zákonodárců samostatné České republiky existující až od roku 1993… A pokud by snad někdo přesto chtěl skrze tzv. objektivní teleologický výklad dospět k závěru, že přes všechny tyto námitky je prostě zákon (v daném případě tr. řád) jen chytřejší než jeho někdejší tvůrci, neboť jeho výklad přijatý Nejvyšším soudem umožňuje ochranu před zásahem do osobní svobody zákonodárců, kterou by jinak neměli, šel by falešnou stezkou. Zákonodárcům byla, jest a doufám i v létech příštích bude k dispozici ústavní stížnost směřovaná k orgánu povolanému - Ústavnímu soudu. V ní by dtčení zajisté mohli uplatňovat ony námitky, které uplatnili (a to všech pět poslanců) v podání k Nejvyššímu soudu. Ostatně, stejně se divím, že to neučinili a vydali se cestou zcela zjevně rozpornou s intencí zákonodárce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dan napsal(a):

Je to blamáž. Podobná jako ta s tou velezradou. Divím se spíš tomu, že paní senátorka nebrojí proti tomu, že Ištván klade za vinu to, že ti poslanci jednali v rozporu se svým svědomím. I když možná paní senátorka touží žít v zemi, kde jsou lidé dáváni do kriminálu za jednání v rozporu se svědomím. Kdo ví. Třeba je to nové moderní ústavní právo.
31. 07. 2013 | 15:01

Dan napsal(a):

V § 10 odstavec 1 trentsího řádu je uvedeno, že z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu jsou vyňaty osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva.

Výsady a imunity mají ze zákona prezident, poslanci a senátoři podle Ústavy.

Takže Nejvyšší soud rozhodoval v rámci svých pravomocí. Důvodové zprávy pochříchu nejsou pramenem práva.
31. 07. 2013 | 15:09

Yosif K napsal(a):

Psolanci se mohou a maji v otázkách hlasování, nehlasování, rezignace, nerezignace atp řídit "pouze svým svědomím".

Proč? Pokud by se měli řídit svědomím nějakých agentur, púrokurátorů soudců nebo presidentů tak by nemohli konat svobodně.

Mohli by pak prostě jít do lochu za to že "hlasovali proti zájmům lidu" nebo proti zásadám miltonismu-friedmanismu nebo proti zásadám zemanismu-rusnokismu nebo marxismu-lenisnismu atp atp, jak by který soudce nebo prokurátor inklinoval.

Tím je automaticky vyloučeno z trestního stíhání to jak trio Tchoř and Co hlasovalo. Ištván je stíhal de facto za to že "nehlasovali dle svého svdomí, že hlasovali proti zájmům lidu" přičemž se bere za to že prokurátor zná zájmy jejich svědomí nebo zájmy lidu lépe než neprokurátor.

Tím však není vyloučeno stíhání Tchoře and Co za to že vyali úplatek.

Avšak ouha! Dosazovaní politických kuglufů na koryta ve státních a polostátních podnicích není regulováno, není trestné, není zákonnou púopdmínkou pořádat konkursy před komisí kde je účastna i opozice, není zakázano pro bývalé politiky, vůbec nic z toho. Trafiky se rodávaly (opilec Kott, psychotik Tvrdík, autista špidla...) tzrafiky se rodávají právě ted a trafiky se rozdávat budou dokud se tomu nepostaví nějaká přísná legislativní hráz.

Takže celá konstrukce že trio "vzali úplatky" jest nedokazatelnou a nesmyslnou konstrukcí vyplývající z třídní nenávisti a levicového až bolševického zaměření dotčeného prokurátora. Ištván je osobní přítel Zaorálka a nyní zdá se pro jistotu i Miloše Zemana.

Dále je to kouřová clona nad tím, že PČR již poněkolikáté nemá důkazy na skřípnutí kmotrů proto je politicky prudentní aspon koppnout do nepopulárních činitelů pravice odcházející do opozice.

Důkaz že tomu tak je?

Velká část dnešní úřednické vlády je postavena na rozdávání trafik osobám peroucím špinavé peníze (Fischer - cash v ruksacích v řádu milionů), rozdávajícím falešné VŠ tituly (Cienciala), tunelujícím po stamilionech (Tomanova rodina) atd atd.

Tito lidé jsou ovšem proti obvinění z trafikaření imunní, mají politicky navrch, olomoucká prkuratura je tedy nechává být. Kdyby uplatnili tchořovská kriteria na spozisty a socalisty, tak by mohli velmi rychle skončit.
31. 07. 2013 | 15:12

Suchec napsal(a):

Moc se mi líbí, jak Dan učí orly lítat :-D

TEn Marešek Bendůj s rychlokvaškou v Plzni je boží. :-)
31. 07. 2013 | 15:16

Marian napsal(a):

Dan vy jste nepochybně právní génius, vševěd a všeználek rozměrů přinejmenším sokolských. Nejste nakonec Sokol sám, nadexperte? Nebo Koudelka či jiný ze skupinky právníků, nepochybně těch nejlepších v celém známém vesmíru?
31. 07. 2013 | 15:42

resl napsal(a):

šejdíři z ods jsou rádi, že to mají za sebou. křik o podání trestního oznámení a pod. je vždy jen křik. a neudělají to vždy ti, kdo jsou vinni.
31. 07. 2013 | 15:45

JC napsal(a):

dan,

To není blamář, to je fraška.
Cliftoni chtějí podrobnosti o pohybu těch tří ve sněmovně :-)))
Jestli je někdo napráská, že to domlouvali na chodbě jdou pod Gilotinu :-)))
31. 07. 2013 | 15:54

bolavej palec na noze napsal(a):

Suchec,
me se vice libi ten superman co studoval a dostal rychlodiplom na nejake Slovenske vesnicke universite. Pry nekde i vyhral tombolu a diky svemu vzdelani ted ma 2195 funkci v ruznych radach a dokonce i v krajich a v PS. Takove pracovite lidi CR potrebuje.
31. 07. 2013 | 15:55

JAP napsal(a):

Osoby požívající výhod imunity podle zákona a podle mezinárodního práva, to jsou snad dvě rozdílné kategorie. Ti zahraniční představitelé nebo příbuzní diplomatů patří nejspíš do skupiny podle mez. práva, zatímco osoby požívající výhod imunity budou zase poslanci a senátoři. Zdá se mi, že paní autorka nám blbne hlavu.
31. 07. 2013 | 15:55

Marian napsal(a):

Kdyby byli skutečně nevinní, odmítli by zastavení stíhání a požadovali by důkladné a důsledné projednání před soudem.
Žonglování a kejklování se slovy na němž si spousta právníků učinila výnosnou živnost, na věci nic nemění.
31. 07. 2013 | 15:56

Realista napsal(a):

Ne,ne a ne. Neverim ! JUDr. Sokol, znamy a nezistny obhajce slabych a bezmocnych, dlouholety bojovnik za lidska prava a spravedlnost jest mi spolehlivym voditkem, abych rozpoznal, kde lezi pravda a kde lez.
31. 07. 2013 | 15:58

Suchec napsal(a):

bolavej palec....:
No, na rozdíl od Marka Bendy alespoň něco dělá a nevyjadřuje se jako ústavněprávní expert na cokoliv :-))).
ALe když palečkovi voní modrej potáta (neplést s oranžovým) ani po 20 letech flákání ve Sněmovně .....
31. 07. 2013 | 16:00

Suchec napsal(a):

JAP:
Slovo "nebo" nějak neodpovídá Vámi použité spojce "a".
31. 07. 2013 | 16:02

to BIG Eliška napsal(a):

Dane, paní senátorka vždy říká, co je momentálně v kurzu.
Byla to velká "borkyně" ve zrušení S-karet,
výsledek vidíte dnes jasný-žádný.
Občas zvu právníka, když ona hovoří, a on mě ubezpečuje,
že se tomu nedá rozumět.
Nebýt Havla, nikdy by o ÚS ani nezavadila
a o senátorce by si mohla nechat zdát.
Je to takový Hvížďala v sukních (XXXXL),
která zde ty nejtěžší časy ČSSR nezažívala, má tedy z té doby
"hluché místo", ale radit nám tu bude.
V příštím životě bych zkusila emigrující právničku.
Ať udělala sebevětší chybu, žádnou odpovědnost nenesla.
Jen hezky hromadu peněz, sem tam blábol do medií,
ale zodpovědnost?
31. 07. 2013 | 16:06

Lila napsal(a):

bolavej palec na noze

Onen superman, co vystudoval práva ve slovenské vísce, je rovněž rekordmanem, a to v absenci při hlasování v poslanecké sněmovně. Ovšem počet (placených) funkcí by mu mohla závidět i slavná sovětská údernice Lýdie Skorabelniková, co tkala současně na čtyřech stavech :-)
31. 07. 2013 | 16:07

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Wagnerova, delate si z nas p*del? Tady Zeman v primem prenosu obsadil dozorci radu a presdstavenstvo statni firmy, dosazene osoby zjevne sehraly predem domluvene divadlo, jehoz vysledkem je jmenovani Zemanovych kamaradu na dobre placene vlivne posty a vy neprestanete s tou komedii, o ktere uz vsichni vedi, ze byla sehrana jen proto, aby umoznila jedna parte dostat se nelegalne k moci?
Jestli bylo jednani Necase, Tluchore, Fuksy a Snajdra trestne, je stene trestne jednani Zemana, Rusnoka, Zaka a Zeleneho. Co dela Istvan? Co delate vy?
31. 07. 2013 | 16:09

moby dick napsal(a):

resle,

a šejdíři z CSSD to teprve mají pred sebou. Uz to zacina. Sledujete zpravy o MUS? A nebo o podivnych machinacich dotacemi EU v krajich? Rath jde definitivne k soudu. Vsadim se ze neco konecne dozvime o financovani CSSD. Kdyz mu pujde o krk tak nebude znat bratra. 8 let v base je prilis dlouha doba za hrdnistvi.
31. 07. 2013 | 16:10

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Už jsem se k tomu vyjadřoval několikrát, a tak jen díky autorce za to, že se podívala na příslušnost tohoto rozhodnutí.
31. 07. 2013 | 16:23

Kvák napsal(a):

Pro zajímavost (a paní Wagnerovou), výraz "imunita" se dostal do našich ústav poprvé zákonem ze dne (překvapivě) 22.3.1989 o poslancích Federálního shromáždění 32/1989 Sb. (Husák, Indra, Adamec)

ZÁRUKY VÝKONU POSLANECKÉ FUNKCE
§ 19
Obecné zásady
(1) Stát zaručuje pro výkon poslanecké funkce nezbytné podmínky.
(2) Poslanci jsou pod ochranou ústavy a požívají poslaneckou imunitu.
(3) Zveřejnění projevů poslanců pronesených v orgánech Federálního shromáždění, sněmovnách a jejich orgánech nepodléhá žádným omezením, nejde-li o neveřejné schůze nebo jejich části.
(4) Kdo brání poslancům v uplatňování jejich práv a povinností anebo se dotýká jejich cti a důstojnosti jako veřejných činitelů, je odpovědný podle zákona.
(5) Státní orgány a jejich vedoucí poskytují poslancům pomoc při výkonu jejich funkce.
31. 07. 2013 | 16:41

Suchec napsal(a):

Mc Kvák:
Imunita poslance byla upravena ve stejném rozsahu
jako v zákoně č. 35/1918 Sb. z. a n. V § 20 byla stanovena neslučitelnost s některými funkcemi.

Captcha:
for imuning :-)
31. 07. 2013 | 16:53

kelt napsal(a):

Bijte je.....,16.09
jste tak neinformovaný,neschopný vnímat realitu,nebo jenom hloupý,když píšete takové bláboly?
"Zeman v přímém přenosu obsadil dozorčí radu"-to jste si přečetl v kravských rozhledech,nebo v Blesku?
Každá nová vláda a kladu důraz na KAŽDÁ přeobsazuje vedení státních firem-co je na tom divného?
Je to běžná praxe-proč Vás to tak vzrušuje?
Nota bene jak se ukazuje,tak Žalud dokázal zadlužit ČD 25 miliardami a Č.Kargo je před bankrotem-tak proč ten křik?
31. 07. 2013 | 17:11

Yosif K napsal(a):

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
Wagnerova, delate si z nas p*del? Tady Zeman v primem prenosu obsadil dozorci radu a presdstavenstvo statni firmy, dosazene osoby zjevne sehraly predem domluvene divadlo, jehoz vysledkem je jmenovani Zemanovych kamaradu na dobre placene vlivne posty a vy neprestanete s tou komedii, o ktere uz vsichni vedi, ze byla sehrana jen proto, aby umoznila jedna parte dostat se nelegalne k moci?
Jestli bylo jednani Necase, Tluchore, Fuksy a Snajdra trestne, je stene trestne jednani Zemana, Rusnoka, Zaka a Zeleneho. Co dela Istvan? Co delate vy?
31. 07. 2013 | 16:09
Pane "bijte je...."
Jak jsem psal výše, politické trafikaření není v česku ani výdlovně zakázáno ani sebeméně regulováno - toto na rozdíl od USA, kde se i na místo okresní knohovnice porádají konkursy s 200 uchazeči a s náročnými testy atd - a i tam je někdy dopředu vítězný kandidát "politicky jasný".

Co v USA platí je že ti kdo pracují pro stát nebo na soukromo ale na státním projektu musí hlásit všechny dary nad 29 USD a musí a státní činitelé nesmí pracovat ve firmách dodávajích státu v tom kterém oboru po 3 roky od odchodu ze státních služeb.

V česku nic takového není ale zato máme inovativní prokurátory. Trestný čin uplatkářství je pro ně i to, že někdo se jedné trafiky vzdá a druhou si nevezme. Kdzž jde o bídáka protivného politického zaměření.

Když jde o to jak od ODS přetáhnout k obráncům proletářů nějakého alkoholika (Kott) nebo defraudanta (Rath) pak jest ovšem trafikaření zcela v pořčádku, jde přeci s dobrou věc.

Převzetí ČD sosalistickými kobylkami je z právního hlediska zcela v pořádku.
Žaluda byl vzhozen oproto že kupoval nové vlaky a lokomotivy na dluh.
Zelený dal řeč že bude lépe - budou se kupovat nové vlaky a lokomotivy, nebude se zdražovat, a nebude se navyšovat zadlužení.

Jak se toho dosáhne že se bude více utrácet a snižovat zadlužení? Sosalisticky jednoduše, tak jak zbohatli TŽ za Ceincialy, Koníček i Tomanovci i Mynář. Z dotací.

Jak říká Špidla ZDROJE TU JSOU a státní dluhy se splácet nemusí, alespon ne za socanů, nejsou přece blázni aby spláceli dluhy za své vlády, to by jom mohlo ublížit v očích proletošů.
31. 07. 2013 | 17:22

Sláma napsal(a):

Stále mne udivuje hloupost diskutéra Yosifa Vissarionoviče, který neumí napsat jedinou větu, která by měla podnět a přísudek. Yosif Vissarionovič se vyznačuje tapetováním, kterým tapetuje veškerou diskuze ve zjevné snaze zastrašit protivníky svoji hloupostí.
V poslední době patří mezi Yosifovy oblíbené tapet toto: "Jak říká Špidla ZDROJE TU JSOU"
Ovšemže, Yosife, zdroje tu opravdu jsou. Státní rozpočet netrpí tím, že by v něm bylo málo peněz, nýbrž tím, že jsou špatně nastaveny priority. Prioritou pro vládu Petra Nečase bylo především zvýšit životní standard domácnosti Petra Nečase, proto se v něm našly prostředky na měsíční odměny blížící se částce 300 tis. Kč. Potom samozřejmě není na příspěvky pro rodiny s postiženými dětmi.
Vlády Petra Nečase dotovala golfové kluby, jezdecké koně a výcvik loveckých psů, pak samozřejmě není na zvýšení příspěvku za tzv. státní zdravotní pojištěnce.
31. 07. 2013 | 17:43

Yosif K napsal(a):

kelt napsal(a):
1) Každá nová vláda a kladu důraz na KAŽDÁ přeobsazuje vedení státních firem-co je na tom divného?
2) Je to běžná praxe-proč Vás to tak vzrušuje?
3) Nota bene jak se ukazuje,tak Žalud dokázal zadlužit ČD 25 miliardami a
4) Č.Kargo je před bankrotem-tak proč ten křik?
31. 07. 2013 | 17:11
ad 1) každá vláda trafikaří ale u sosalistů je to morální a u ODS za to jde Tluchoř do díry i kdzž trafiku nevzal.
ad 2) Je to běžná praxe sosalistům se nic nestane ale Tchoř šel do díry i když trafiku nevzal.
ad 3) Žalud kupoval vlaky a zadlužil jeho zločin jeho opravdový zločin je že nakonec koupil nějaké lacinější a lepší valky od SDiemense než aby kupoval dražší a horší valky od Škody Plzen kde na tom měli zájem sosálisti z Appianu.
ad 4) ČD Cargo je před krachem protože doprava kusovek je z technologických příčin zatím mnohonásobně dražší než po silnici. Zelený má na to stejný geniální recept jako Cienciala pro TŽ nebo Rath pro VZP nebo sosálistio obecně pro jakýkoliv problém. NAPUSTTE TAM DOTACE, ZDROJE TU JSOU, STATNÍ DLUHY SE SPLÁCET NEMUSÍ.

A Fischer už sedí jako nový dědo Mráz v TV a mele hubou komu všemu dá dotace, tomu 2 miliardy, tomu 6 miliard, atd atd, je nutno bojovat proti bídě, proč ne, ZDROJE TU JSOU, proč by měl ministr financí šetřit, když může rozhazovat na všechny strany, nakonec jej třeba ještě proletoši zvolí za SPOZ do parlamentu......
31. 07. 2013 | 17:50

Vlkodav napsal(a):

kelt:

"Každá nová vláda a kladu důraz na KAŽDÁ přeobsazuje vedení státních.."

Ano, jistě. Ale AŽ poté, co získá důvěru parlamentu.
31. 07. 2013 | 17:51

Yosif K napsal(a):

Za Zelenýho byl jeden jediny dodavatel - Skoda Plzen. Vlaky byly povšechně horší a dražší než od Siemense. Avšak tehdy Skoda Plzen byl sosalistický tunel pod maskou Appian, tak to jinak nešlo.

Žalud koupil s masivní slevou lepší, spolehlivější a náhodou i lacinější vlaky od Siemense (ti zlevnili protože šlo o vlaky které si nechaly vyrobit a nemohly odebrat rakouské dráhy - taky jim sekly dotace.....), proto musel Žalud okamžitě letět, byla totiž rozjednána další dodávka na září. Zelený znovu zavede sosalistický stav - všechno domácí, jen proboha ne žádnou konkurenci.
31. 07. 2013 | 17:57

george napsal(a):

Slámo, všimnul jste si, o čem má být diskuse k obsahu článku? O imunitě nic, že? Raději bláboly o penězích.
31. 07. 2013 | 17:59

george napsal(a):

Slámo, všimnul jste si, o čem má být diskuse k obsahu článku? O imunitě nic, že? Raději bláboly o penězích.
31. 07. 2013 | 18:01

kelt napsal(a):

Vlkodave,
musím Vám připomenou vládu Topolánka v demisi po čtyři měsíce,co nedostala důvěru.
Topolánek po svém velkém vzoru tu výměnu nazval případně:
NOC DLOUHÝCH NOŽů.
Před tím se vytasil další nacistickou perlou:"Es komt der Tag".
Víte,smůla těch,kdo útočí z jednoduchých pozic,často zapomínají,že ti druzí mohou mít dpobrou paměť.
31. 07. 2013 | 18:05

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

kelt No jo, "Es komt der Tag", to vyrvaval uz starej nacista Heinrich Mann :-D

http://www.buecher.de/shop/buecher/es-kommt-der-tag/mann-heinrich/products_products/detail/prod_id/04328431/

Tak hlavne ze vam pamet slouzi...
31. 07. 2013 | 18:13

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
1) V poslední době patří mezi Yosifovy oblíbené tapet toto: "Jak říká Špidla ZDROJE TU JSOU"
Ovšemže, Yosife, zdroje tu opravdu jsou. Státní rozpočet netrpí tím, že by v něm bylo málo peněz, nýbrž tím, že jsou špatně nastaveny priority.
2) Prioritou pro vládu Petra Nečase bylo především zvýšit životní standard domácnosti Petra Nečase, proto se v něm našly prostředky na měsíční odměny blížící se částce 300 tis. Kč. Potom samozřejmě není na příspěvky pro rodiny s postiženými dětmi.
3) Vlády Petra Nečase dotovala golfové kluby, jezdecké koně a výcvik loveckých psů, pak samozřejmě není na zvýšení příspěvku za tzv. státní zdravotní pojištěnce.
31. 07. 2013 | 17:43
ad 1) no priority budou jistě přenastaveny - ale ne ve prospěch socálních případů. Prioritami budou dotace pro Chrenka (odpovědný Cienciala), Agrotrade (miliardář Toman) a podniky Sigma (obrmilionář Koníček majitel sigmáckách fabrik, bývalý ředitel intersigmy).
ad 2) samozřejmě odměny pro Nagyovou byly svinstvo, ale jste si jist že socalisti konají jinak? Bere Zelený méně peněz než Žalud? Kačka Zemanová zneužívá služební autopark méně než Němcová? SPOZiostické vzhládlé kobylky ženoucí se masově na úřad vlády jdou snad z Holomoca do Prahy za nižšími platy než šli odesaci?
ad 3) a socalisti na krajích nedotují golfové kluby, respektive jako v Holomocu dokonce mrakodrapy pana bratra sosalistického hejtmana? Včetně proletářského dvoupatrového loftového bytu o 320 metrech čtverečních pro proletářského soudruha Tesaříka?

Věta zdroje tu jsou je sosalistická polopravda pololež.

Smutná pravda ekonomické vědy je že zdrojů he omezené množství a když se vyhází na dotace na golfové kluby
nebo ¨
na sosalistické mrakodrapy sosalistického bratra pana Hejtmana
nebo
na podporu tavby železa u Chrenka
nebo
na podporu sekání a hnití trávy na velkostatcích rudých velkostatkářů
nebo
na zasítování pozemků realitního magnáta sosalisty Haška

tak potom ty stejné peníze mohou scházet na inovace v průmyslu

a pak se trumbelíni diví jaktože kapitalismus nedokáže zajistit dostatek míst pro proletoše-makače u montážního pádu.
31. 07. 2013 | 18:14

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Sláma No jiste Osle, tech 300 000 mesicne rozvratilo statni rozpocet :-D
Videls nekdy struktury statniho rozpoctu?
31. 07. 2013 | 18:15

Yosif K napsal(a):

Jinými slovy, spozističtí ministři budou dělat cca to stzejné jako předchozí ministři ale s "lidumilnějším tonem" - jak říkal Fischer, všichni jej žádají o nějaké dotace, a on ty peníze sežene a všem všechny potřebné dotace dá, přece nelze tropět aby proletáři žili v bídě a HDP aby stagnovalo. Všem ty dotace dá, všem porostou platy, hasičům, policistům, učitelům, nádeníkům, zemedelcům, popelářům, státnímu aparátu, všem všem všem, proč ne, lidi nemohou živořit v bídě, ZDROJE TU JSOU A STATNI DLUHY SE SPLACET NEMUSI.
§
31. 07. 2013 | 18:20

petrof napsal(a):

je skutečně tristní zjištění, že paní senátorka a bývalá členka ÚS neví, že ÚS nemůže zákon vysvětlovat, či extendovat, ale pouze posoudit, zda je, či není v souladu s Ústavou!!! Sama Ústava je v tomto totiž nejvyšším referenčním kritériem.
Prostě i mezi právníky jsou dobří a ti, co stojí za h....
Je jistou ironií, že naši senátní "odborníci" Dienstbier, Antl a paní autorka, patří k těm druhým.
31. 07. 2013 | 18:28

pavel v napsal(a):

Dáte-li několika matematikům vyřešit rovnici, můžete se spolehnout, že všichni dospějí ke stejnému výsledku. Totéž však neplatí pro právníky. Postavíte-li je před nějakou právnickou otázku, můžete si být jisti, že slovutní právníci dospějí ke zcela rozdílným závěrům. To dokazuje, že právničina není vědecká disciplína, ale hlavně, že tzv. právní názor nemá větší cenu, než názor člověka, který dokáže jen trochu logicky uvažovat.

Snad největším hříchem právníků je doslovný výklad zákonů - právní pozitivizmus. Touto cestou lze vytrhnout a zkombinovat texty z různých zákonů, až právník dosáhne výkladu, který po něm jeho klient chce. Že je takový výklad daleko od spravedlnosti? Pan právník za to nemůže, on ty zákony nevytvořil.

Takový je, žel, přístup pisatelky blogu. Pro ni není důležité, zda se oni poslanci dopustili korupce nebo ne. Pro ni je důležitá otázka, zda je nejvyšší soud kompetentní rozhodnout, co korupcí je a co není (jakoby jejich korupce byla nad slunce jistá). Kdyby jí šlo o spravedlnost, musela by zaznamenat, že hlavní rebel, Tluchoř žádnou trafiku nedostal a že rozdávání trafik je běžným jevem, jak o tom píše Yosif. Musela by zjistit, že oni poslanci sledovali úplně jiné cíle, než nějaké upachtěné trafiky. Že jejich rozhodnutí vzdát se mandátu lze vysvětlit daleko pádnějšími argumenty.

Kdyby se měla uplatnit Ištvánova právní konstrukce pro klasifikaci korupce, mohli bychom dnes říci, že všichni ministři součané vlády obdrželi své posty od Zemana jako trafiku (žádný z nich na takový post neměl nárok, žádný neprošel výběrovým řízením, někteří zradili záměry své strany, např. Benešová).
31. 07. 2013 | 18:37

Yosif K napsal(a):

No jo noc dlouhých nožů. Dříve ji pořádal buran Topolánek, dnes ji pořádají burani spozisti pod vedení ochránce plebejů a krále vína a jitrnic a znásilnovacích frků Miloše Zemana. Každý chvilku tahá pilku.

Čekám zda také někdy v budoucnu zavřou za trafikaření nejakého sosalistu KTERÝ SE VZDÁ JEDNÉ TRAFIKY A NEVEZME SI DRUHOU TRAFIKU. Jako Tchoř.

Jo každej chvilku tahá pilku........ so it goes......
31. 07. 2013 | 18:41

kelt napsal(a):

Yosif K.,
státní dluhy se splácet nemusí-svatá pravda,to by se mělo do kamene tesat.
Plně tento Váš axiom naplnil nejlepší MF této galaxie a věčně střízlivý Kalousek.
Jeho přínos za dobu jeho působení/Topolánkova i Nečasova vláda/-
nesplatil ani korunu,zato navýšil státní dluh o bilion Kč-to je
tato cifra:1 000000000000,na jednoho obyvatele 100 tis.Kč,ale to přece není věc pravicové vlády,aby platila dluhy,že?
Je třeba za to činit zodpovědného Špidlu-Vy to máte v té hlavě již hodně pomotané,ale já Vám to nemám za zlé,pokud to sem píšete
ze své vůle a zadarmo.
Pokud to píšete za peníze,tak je to mizerně odvedená práce,stejně tak jako v případě vlády Nečalouska.
31. 07. 2013 | 18:44

Gerd napsal(a):

Podle rozhodnutí NS je tedy možné chystat na půdě Poslanecké sněmovny trestné činy. A to nejen úplatkářství, ale třeba i převrat nebo komunistickou revoluci. KSČM jako parlamentní strana vlastně může hlásat ideologii třídního boje zcela bez obav, jde o přesvědčení jejích straníků.
Pokud se ve volbách prosadí novodobý Hitler, bude moci v Poslanecké sněmovně chystat fašistický převrat zcela bez problémů.
Pěkně to demokracie dopracovala, už není schopna uchránit před totalitou ani samu sebe a Nejvyšší soud v demontáži zbytků demokracie z demokratury pomáhá, seč může.
31. 07. 2013 | 19:07

Puck napsal(a):

Nadlidi mají svůj zákon, že jsou nadlidi. A jen nadlidi ho mohou změnit. Patová situace. Jen by mě moc zajímalo, kolik iniciativa Nejvyššího soudu vynesla v českých. Ano, máme i přičinlivé soudy.
31. 07. 2013 | 19:15

Yosif K napsal(a):

Víte pane Kelt, když Jěžíš v Kanae Galilejské nakrmil 4 tisíce lidí 5 rybami a 6 pecny chleba, to není nic proti tomu co ted uvidíme od SPOZistů potažmo sosálistů přeběhlých zavčas ku spozistům.

Nastane ráj proletářů na zemi. Jak říkal Fischer v TV, každá žádost o miliardové dotace bude podrobně přezkoumána a pokud bude třeba dát dotaci, dotace bude udělena, milarda sem, 8 miliard tam, 6 miliard onde atd atd.

Zároven Sobotka slibuje že se bude oproti Kalouskovi SNIŽOVAT ZADLUŽENÍ. Zde je sice CSSD trochu schizo, nebot ostatní odborářští sosánci řvou že česko je tragicky poddluženo a že česko potřebuje napučovat a rozhodit peníze mezi proletoše tak jak to udělali socalisti ve španělsku a řecku.

Ale dejme tomu že převládne Sobotkův záměr. Bude se více utrácet a méně pujčovat. Jak se toho dosáhne? Více se zdaní paraziti? PřestANE SE KRÁST? PŘIJDE NA ZEM JEŽÍŠ KRISTUS? Inkarnovaný do Bohouše Sobotky?

Nevíme, ale v každém případě behem pár týdnů nastane sosalistická prosperita a ráj proletářů ne zemi. ZDROJE TU JSOU. Alespon krátkodobě, pro Rusnokovce jistě. Šest miliard dotací sem, osm miliard dotací tam, když to půjde na dobrou věc, proč všechno nedotovat....
31. 07. 2013 | 19:30

Baba Jaga napsal(a):

Nó, když si paní Wagnerovou do senátu ti Brňáci - Krňáci zvolili, tak to snad nebylo jen proto, že u nich nikoho nenašli a znají nějaké její chvályhodné činy, o kterých já vědět nemusím a nevím.
Systém našeho soudnictví mně zcela uniká, možná i této paní senátorce, která možná někdy opravdu i soudila nějaké provinilé osůbky.
Mně utkvěl její poslední špatný odhad, kdy po svém nezvolení do čela senátorského klubu ho nerozvážně opustila. Dobře jí tak.
31. 07. 2013 | 19:36

kelt napsal(a):

Yosif K.,
asi jsem Vám křivdil,když jsem se domníval,že píšete z pozice ekonomicky obeznalého analytika.
Hrubě jsem se mýlil-Vy jste poeta,básník, čerpající z ekonomických hlubin Vašeho nevědomí.
Budu to mít na mysli.
31. 07. 2013 | 19:37

Yosif K napsal(a):

Myslím že proletáři z Ostravy mohou začít oslavovat jak dobře si Zemana vybrali. Ciencuiala je jejich riodák, již jednou pro Chrenka od Grosse vymeldoval 2,5 miliardy dotací, ´Gross taky nebyl škodnej, takhle umí SPOZISTI zachranovat hospodářství.

V Ostravě budou proletářská pracovní místa zachráněna. Nastává ráj proletářů ne zemi.
A Cienciala je odborník na slovo vzatý, takový odborník o jakých Zeman opilecky hulákal v TV že "pouze s odborníky se budu bavit já". Proletáři jsou zachráněni. Jak se říká v Třinci:
Niech si v Praze rzondi jak si rzondi, tukaj si tu bendzieme rzondit po naszymu.

Česko čeká světlá budoucnost, recept na prosperitu je jednoduchý, rozhazujte dotace horem dolem, s více penězi se lépe žije......
31. 07. 2013 | 19:38

Baba Jaga napsal(a):

Ještě jsem zapomněla dodat: Zrušme senát, nejraději včera.
31. 07. 2013 | 19:39

Yosif K napsal(a):

Náměstkyne Ciencialy bude pí Rudyšarová, tež pevna slondzačka, navíc bývalá mluvčí lupičů z Appian Group, kteří proměnili rudou nulu a rudé odborářské žvásty na 14 miliard Kč "odkloněných" ale bohužel pro sosalisty momentálně zmrazených ve švýcarsku.

Toto jest žena která pozvedne blahobyt proletářů na zatím nevídanou úroven! Socální spravedlnost nastupuje se skvadrou rudých velkoburžujů se socálním cítěním!
31. 07. 2013 | 19:45

petrof napsal(a):

Eliško, Eliško, pan Kubera vás legračně nazývá kvíkalové......a myslím, že je to trefné. Začalo to amnestií, teď zase tohle a pořád jen stížnosti a plky!!!
Co takhle zkusit dodatek Ústavy???? Ta americká, pravda, vzniklá v roce 1787, jich má již 27......tak proč se nepoučit???
Jenže to byste nesměli být jen ti senátní kvíkalové.......
31. 07. 2013 | 19:48

Kuníksicht napsal(a):

Tahle teta Elsa, to je panečku hlavička...
31. 07. 2013 | 19:55

Lex napsal(a):

Souhlasím s Eliškou Wagnerovou (která to sice otevřeně neřekla, implicitně to však z jejího textu vyplývá), že pro ustanovení čl. 27 odst. 1, 2, Ústavy ČR chybí v Ústavě i v jiných zákonech komentář (ustanovení, které rozpracovává tuto úpravu). Jde tedy v případě imunity zákonodárců o oblast právem jinak neupravenou a to ani autentickým výkladem, tj. provedeným samotným zákonodárcem.

Co z toho vyplývá? - pro mě to, že otázka, zda je zákonodárce nebo jeho jednání kryto imunitou podle Ústavy, rozhoduje pro účely trestního řízení jako o předběžné otázce podle § 9 trestního řádu orgán činný v trestním řízení (OČTŘ) sám. Jestliže osoba, vůči níž rozhodnutí OČTŘ směřuje, se v této situaci cítí poškozen na svých právech, může proti takovému rozhodnutí podat stížnost a v případě rozsudku odvolání. O stížnosti i odvolání rozhoduje nadřízený orgán, tj. státní zástupce nebo soud vyšší úrovně. Pokud i jejich rozhodnutí jsou pro osobu nepříznivá, může podat návrh ministru spravedlnosti pro podání stížnosti pro porušení zákona, o které by rozhodoval Nejvyšší soud. Uskutečnění všech řádných opravných prostředků (stížnost, odvolání) i mimořádného opravného prostředku v podobě podání stížnosti pro porušení zákona jsou nezbytným předpokladem pro to, aby - pokud i NS by rozhodl v neprospěch stěžovatele - mohla ona osoba podat ÚSTAVNÍ STÍŽNOST. O tom zda tedy je nebo není vyňat z působnosti orgánů činných v trestním řízení by v konečném důsledku rozhodoval Ústavní soud (pokud by ministr spravedlnosti odmítl stížnost pro porušení zákona podat, má to pro stěžovatele stejný význam, jakoby v jeho neprospěch rozhodl NS, a je tedy ona osoba oprávněna podat ústavní stížnost).
Ten zásadní rozdíl mezi proběhlým řízením NS podle § 10 trestního řádu a mezi rozhodováním o stížnosti či odvolání, potažmo o stížnosti pro porušení zákona pak je v tom, že odvolací orgány či NS by rozhodovaly ne o vynětí z pravomoci OČTŘ, ale VE VĚCI SAMÉ, pro kterou je existence exempce či její neexistence nutným předpokladem. Rozhodování ve věci samé má pak ohledně procesních pravidel ještě další důležité konsekvence pro zákonnost celého procesu.

Nezdá se vám, že v tomto postupu do sebe všechno zapadá jako zuby koleček v hodinovém strojku?
Nezdá se vám, že obhájci obviněných si zvolili špatnou cestu nápravy "křivd" svých klientů a že Nejvyšší soud jim to celé zbaštil i s navijákem, a tak vzniká málem právnická revolta a navýsost utrpělo renomé Nejvyššího soudu?
31. 07. 2013 | 20:07

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Lex.
My laici neříkáme, že jim to NS zbaštil, my říkáme, že zasáhla justiční mafie.
Procesní stránka věci je jen jednou z podivností v této kauze. Další věcí je například to, jak to NS rozpreparoval kauzu a klidně se můžeme dočkat toho, že někdy příště může být nějaký „správný“ politik v korupční kauze očištěn tak, že soudci řeknou: strkat obálku s penězi do kapsy nezakazuje žádný zákon, vyšetřování může pokračovat, ale tento bod musí být z vyšetřování vyňat.
31. 07. 2013 | 20:25

petrof napsal(a):

pro Lex:
vážený, nešermujte zde imunitou a nepouštějte se, do složitých právních rozborů, když zde se jedná o tzv. idemnitu!!! Ano, poslanci jsou opravdu za své jednání trestně a právně neodpovědní. A je to tak správně, jinak bychom nemohli hovořit o demokracii.
31. 07. 2013 | 20:34

Snědý spoluobčan těšící se na volby napsal(a):

Bravo Lexi
konečně příspěvek k tématu.
31. 07. 2013 | 20:36

Yosif K napsal(a):

PANE LEX,
Tak nevím, prosadí sosálisti to že hlasování nebo nehlasování dle sosálitických not bude trestné?
JEDNA VĚC JE ŽE POSLANEC MŮŽE HLASOVAT DLE SVÉHO SVĚDOMÍ, DRUHÁ VĚC JE ŽE IŠTVÁN "VÍ" JAK MĚL POSLANEC HLASOVAT a nechá jej zavřít za to že hlasoval jinak než Ištván myslel. Pak lze ovšem s trochou dobré vůle nechat zavřít kohokoliv.

Pokud Ištván bude pokračovat ve stíhání za to že poslanec hlasoval jinak než podle Ištvána měl, tak to by to měl zarazit soud - v netotalitářských státech si poslanci mohou hlasovat jak chtějí (odpovědni pouze svému svědomí) pokud se tyto soudy neleknou nějaké lumpenproletářské demošky ovšem.


Konstrukce že poslanec si sice může hlasovat jak chce ale že toto může být potrestáno politicky aktivním prokurátorem POKUD TENTO SHLEDÁ ŽE POSLANCI BYLA UDĚLENA TRAFIKA mi též připadá jako bolševická prasečina.

A) udělování a nabízení trafik nikdy V ČESKU NEBYLO REGULOVÁNO, BYLO VŽDY POVAŽOBVÁNO ZA BEZTRESTNÉ A dokonce i v těch státech kde je toto trafikaření zakázáno nebo regulováno k trafikaření dochází, nebot je těžké jej dokázat. Celé dnešní kádrové rošády noc dlouhých nožů ve prospěch sosalistů a spozistů - by bylo pak možno považovat za trafikaření - a je to tarfikaření - trafikanti jsou totiž operativně voleni z volné ruky nikoliv výběrovým řízením z dejme tomu 200 uchazečů.
B) omezení volnosti hlasovat pozdějším převzetím trafiky je prostě absolutní omezení volnosti poslanců hlasovat dle svého svědomí. Každé převzetí funkce nebo jobu totiž může horlivý prokurátor interpretovat jako výměnný obchod za zastávání určitých politických postojů.

Viz například včerejší půlnoční instalace ředitele ČD Zeleného. byl vzbrán výběrovým řízením ze shortlistu 200 uchazečů? Nebyl. jak píší všechnz noviny "Zelený má blízko k CSSD". A je to.

Zelený dostal politickou trafiku za "zastávání určitých politických postojů".
Fox dostal politickou trafiku za "zastávání určitých politických postojů".

V čem je rozdíl? "Skutková podstata" je úplně stejná. Zelený je však miláček nyní vládnoucích kruhů, Foxík je miláček politických kruhů který nabeton ztratí vliv v parlamentu. Jak mi říkal jeden policista: "Chcete se dožít penze ve zdraví? Přece nebudete bůhvíjak horlivě stíhat lidi napojený na vládní stranu".

Pokud budou Fox, Šnédr a Tchoř odsouzeni za to co se na ně ví nyní, pak se česko stane právním blbákovem Evropy.

Fox byl vznrán na zrafiku z volné ruky, za politické postoje, bez výběrového řízení. JE TO TRESTNÉ?
To byl ovšem Zelený vybrán taky z volné ruky a taky za politické postoje.

Nebo si myslíte že by na ředitele českých drah udělali sosálisti konkurs kam by se přihlásilo 200 lidí a kdyby náhodou vyhrál Tchoř (který má IQ 135 - asi více než například blekotající práč špinavých peněz sosálista traktorista Vlček, možná i více než výpravčí Zelený) že by sosálisti dali ředitelování Tchořovi?

Pokud si toto nemyslíte tak pohoršování se nad trafikantismem nesympatického vyděračského tria mi je zcela ale zcela falešná a pokrytecká poza.

V římském senátu jeden senátor mlel dokola KARTAGO MUSÍ BÝTI ZNIČENO. Heslem dne je TCHOŘ MUSÍ DO TEPLÁKŮ. Nic jiného není důležité, kmotři Rottig, janoušek, psí kusy spozistů rozdelujících si trafiky nalevo napravo, sponzři Fischeras se 4 miliony v ruksaku, tunelářská minulost Tomanova, vyšetřování a zamlžování MUS, vůbec nic. Hlavní je dostat Tchoře do tepláků. Proč? Je to umělá kouřová clona.


Paní senátorko, míval jsem o vás lepší mínění.
31. 07. 2013 | 20:48

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Yosif K.
Trestní zákoník na to pamatuje a ten korumpovaný nemusí chtít něco přímo pro sebe, ale i pro někoho jiného. Dokonce to nemusí ani dostat, stačí, když si za svou nepoctivost nechá jen něco slíbit a už je kbelík korupce naplněn.
31. 07. 2013 | 21:05

Yosif K napsal(a):

proletáři radujte se nastává království poctivosti a spavedlnosti a proletářský ráj na zemi a Cienciala je nový prorok boží:

Vysoká škola kde rektoruje Ceinciala rozdává diplomy za plagiáty, cituji WIKI:

Do médií se dostal případ diplomové práce Jitky Wiszczorové, která byla v roce 2011 obhájena (a to na výbornou) i přes to, že komise byla na plagiát upozorněna. Škola ignorovala dodané odkazy a argumentovala tím, že systém Thesis neodhalil shodu. Škola v té době nepoužívala systém Thesis proto shoda nebyla odhalena, na základě upozornění profesorky došlo k odhalení plagiátu. Převzatých textů je asi 90 %. Členové zkušební komise s reportéry České televize odmítli mluvit; vedoucí práce, jímž byl rektor VŠP Vladimír Krajčík, redaktora ČT nadto osobně vykázal z budovy školy.[3]
31. 07. 2013 | 21:06

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Pro Yosif K.
Trestní zákoník na to pamatuje a ten korumpovaný nemusí chtít něco přímo pro sebe, ale i pro někoho jiného. Dokonce to nemusí ani dostat, stačí, když si za svou nepoctivost nechá jen něco slíbit a už je kbelík korupce naplněn.
31. 07. 2013 | 21:05
To zní slibně, to by mohl ištván pozavírat hned zítra všechny spozisty. Vsadte se že Rusnok má SLÍBENOU trafiku guvernér CNB.

Vsadte se. Proč tedy potom už není v díře?
31. 07. 2013 | 21:08

Puck napsal(a):

Lexi, vidíte, jak prskají ?
Neomylný důkaz, že máte pravdu !
31. 07. 2013 | 21:11

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Yosif K.
Nejen pro sebe

„Úplatkářství
§ 331
Přijetí úplatku
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo

kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.“
http://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-3/
31. 07. 2013 | 21:16

Asfalt napsal(a):

Souhlas s Lexem.
Troufnu si říci to jinak a vyvodit další závěr.

Paragraf 10 odst. 2 t.ř.: Vznikne-li pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle tohoto zákona, rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud.
Kdo je podle trestního řádu vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, pak definuje odst. 1 ustanovení: vyňaty jsou osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva.
Poslanci nepožívají výsad a imunit podle mezinárodního práva, je proto otázka, zda požívají imunit podle zákona, aby v pochybnostech mohl rozhodnout NS. Jde tedy o otázku, zda ústavní zákon (konkrétně čl. 27 Ústavy) je v potřebách uvedeného ustanovení t.ř. ustanovením zákona, nebo zde Ústava zůstává nadzákonným ústavním pořádkem, tj. "ústavním zákonem", ne "zákonem".
Byť to autorka výslovně neuvedla, v odpovědi na tuto otázku vyvozuje, že pojem "zákon" v uvedeném ustanovení t. ř. nezahrnuje "ústavní zákon".

Pokud je to tak, pak z toho ovšem vyplývá, že NS nebyl soudem pravomocným k rozhodnutí o imunitě poslanců, a proto jsou jeho usnesení právně nulitní (absolutně neplatná). Kdo a jakým způsobem pak toto právně závazným způsobem vysloví?
Ministrině spravedlnosti může podat stížnost na porušení zákona proti rozhodnutí státního zástupce, ale ne proti rozhodnutí NS. Případné rozhodnutí o stížnosti ministra by proto muselo konstatovat, že státní zástupce nesmí respektovat usnesení NS, protože je ex tunc neplatné. Toto rozhodnutí by podával zase sám NS.
Prohlásil by NS své usnesení za neplatná?
31. 07. 2013 | 21:56

Platan napsal(a):

Yosif K.

Anton Pavlovič Čechov napsal jednu moudrou větu:

"Talent spočívá ve stručnosti."

Kéž by sis to vzal k srdci, Yosife, a z každých svých deseti zamýšlených příspěvků vybral "best of" a to sem pak hodil v jednom příspěvku. Vděčnost čtenářů by tě jistě neminula...
31. 07. 2013 | 21:56

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Pro Yosif K.
Nejen pro sebe

„Úplatkářství
§ 331
Přijetí úplatku
(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo

kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.“
http://zakony.kurzy.cz/40-2009-trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-3/
31. 07. 2013 | 21:16
No mne připadá že se to ohromně hodí prakticky na každého a trestán není (kromě tchoře) vůbec nikdo ale vůbec nikdo.

Připadá mi že se to hodí například na uděleni trafik pro Kotta a pro Tvrdíka. Na druhé straně, nejsem upřimný socialista tak ty jejich trafiky nevidím ve správném proletářském kontextu třídní justice.

Proč nebyli Kott a Tvrdík zatčeni, proč už dávno nesedí? Proč nesedí jejich donátoři co jim trafiky darovali? Proč jim není věnována stejná pozornost jako Tchořovi který sám osobně vůbec nic nevzal?

Pokud se Klaus u Zemana přimlouval za trafiku pro Kalusovou půjde sedět Zeman, Klaus i Klausová? Stačí že jim to Zeman slíbil nebo napřed musí Klausová trafiku vzít?

Bratr se stal profesorem na VŠ - vzal tím úplatek? Posuzoval jej mimo jiné i kolega se kterým předtím jezdil na chatu a pomáhal jim stavět krb. Napřed dal úplatek, pak vzal?
kdyby se do toho pustil ištván, co by z toho mohl udělat?

Je věc obecného zájmu krb? Je věc obecného zájmu profesura, docentura? Je věc obecného zájmu hlasovat nebo nehlasovat pro jednoproentní zvýšení DPH? TCHOŘ UMOŽNIL NAVÝŠENÍ dph o jeden procentní bod. Je to protilidová zrada? Neměl by být Tchoř popraven za vlastizradu?
Kámoš AS má firmu sponzorující nemocnici. Jeho brácha BS měl vážný potíže, v nemocnici se mu nadstandardně věnovali, zachránili mu ledvinu. Je záchrana ledviny věcí obcného zájmu?
Mají jit všichni sedět? Nebo jen příjemci sponzoringu? Kámoš BS dal uplatek aby jeho rodina měla preferential treatment - všichni z nemocnice mají jit sedět? Nebo jen statutáři? Nebo jen doktoři a uklizečky už ne? Třeba i ony mají vyšší platy díky sponzoringu?

Nebo nemají jít sedět protože mohou říct že by se mu stejně věnovali i bez sponzoringu? (Hahaha... ale jak by to Ištván mohl dokázat.....)

Opustil jsem jeden job, můj kolega šel na mé místo (věc obecného zájmu) občas za mnne platí v hospodě. Je to úplatek? Já mám jiný job - je to úplatek?

Pomohl jsem uplnou náhodou jedný firmě k větší soukromé zakázce. Je to věc obecného zájmu? Pak zaměstnali mou švagrovou, patal se mne na práci, zavolal jsem tam. Je to úplatek? Kdo má jít sedět a na kolik?

Lidovecký starosta na dědině zaměstnal počištovače z rodiny která vždycky volila lidovce, tedy také jeho. O zaměstnání u obce je na obecně dědině velkej zájem, doba je zlá. Mají jít všichnio dovězení. Měl raděj zaměstnat komunistu, ketrýmu se však nechce zametat?

Půjdou všichni sedět?

Paragraf o úplatcích je napsanej tak jako zbytek trestního zákoníku. Zdánlivě se hodí na každýho, v praxi však není trestán vůbec nikdo, hlavně ne sosálisti, tedy pokud podezřelý není tchoř, ten si to ovšem zaslouží, kvůli němu maji lupmenproletoši o 20 hal dražší jogurt, nechat Tchoře v díře tedy bude mezi lumpenproletoši ohromě úspěšnej předvolební tah.
31. 07. 2013 | 22:08

Yosif K napsal(a):

Platan napsal(a):
Yosif K.

Anton Pavlovič Čechov napsal jednu moudrou větu:

"Talent spočívá ve stručnosti."

Kéž by sis to vzal k srdci, Yosife, a z každých svých deseti zamýšlených příspěvků vybral "best of" a to sem pak hodil v jednom příspěvku. Vděčnost čtenářů by tě jistě neminula...
31. 07. 2013 | 21:56
Tak co stručně řeknete na to že Rusnok má slíbenou trafiku guvernera CNB - leharo, neodvolatelnost a 500 tisíc měsíčně? Proto ted dělá kašpara kriminálníkům, proto odešel z ING, kde měl cca polovinu.
31. 07. 2013 | 22:38

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Yosife,

budete-li zde KOHOKOLIV označovat za "kreténa" či hanlivě komolit číkoliv jméno, budu Vaše texty mazat (stejně jako ty dva předchozí).

Libor Stejskal
31. 07. 2013 | 22:38

Yosif K napsal(a):

Aha pane stejskal.

to s tím generálnímm prokurátorem v TV besedě o socalistické zakonnosti, jak to tedy slušně bylo.
Moderátor TV se jej ptal co má za tabák v dýmce. Byl to tuzexovej tabák. Moderátor se jej zeptal zda ví že pokud nepracoval v zahraničí, tak vlastnit a používat tuzexové bony byl trestný čin. Prokurátor na to neměl co říct.

Vlastnit bony byl de iuere trestný čin, de facto jak se to hodilo, pro někoho ano pro někoho ne.

Stejná logika je nyní uplatnována olomockou prokuraturou při posuzování úplatkářství. De iure je uúplatkářství trestný čin pro všechny, de facto téměř pro nikoho, pokud ovšm za tím není nějaký vyšší politický nebo marketingový zájem vládnoucí kliky.

Pak skutečně Tluchoř nakonec z poněkud obskurních důvodů skončí ve vězení zatímco trafikanti z dnešní vládní skvadry budou mít zelenou dělat úplně ćokoliv včetně transferu peněz na volební fondy v ruksacích po milionech.

Mlha na Hradě to jistí, jak by řekl Mrázek.....
31. 07. 2013 | 22:58

Lex napsal(a):

Asfalt

Jak dosáhnout prohlášení rozhodnutí NS za nulitní? Nijak. Mám za to, že v tomto ohledu je v našem právním pořádku mezera, chybí pojistka. Ústava ani ostatní zákony nepočítají s tím, že by se soudci Nejvyššího soudu mohli třeba zbláznit a vyhlásit naprosto nezákonné rozhodnutí. Anebo ani ne zbláznit, jen se zmýlit. Myslet si, že jsou kompetentní, a oni nejsou.
Měl by to udělat Ústavní soud, ale není cesta, jak to rozhodnutí před něj dostat. Tohle je pasé. Chyba na straně Ústavy, která takovou kompetenci Ústavnímu soudu, jako pojistku, nesvěřuje.
Jedinou cestou by asi bylo ta usnesení nerespektovat (což už nejde). To mohl naposled NSZ Zeman. Došlo by ke kolizi, ke konfliktu – kdo by ho řešil? Zeman by byl odvolán, protože není nezávislý jako soud. A trestně stíhán za zneužití... .
A ještě větší prča by byla, kdyby pak zvítězil náš názor. Ale to jsme už na platformě sci-fi.
Takoví gerojové nejsou. A jediná vládnoucí strana, která by to vyřešila tehdy (jako mnoho jiných věcí - aniž předjímám nebo hodnotím jak) už tu dávno není. Ani osvícený panovník (ten tu tedy teď trochu je, ale nemáme monarchii a už vůbec ne absolutistickou).
Prča, ne?!!!

/rekaptcha - "Justice"!!!!/
31. 07. 2013 | 22:58

Sláma napsal(a):

Yosif evidentně nemá zájem na žádné diskuzi, neboť neustále tapetuje stejné výkřiky, ačkoliv byl opakovaně upozorněn na to, že jsou lživé.
Yosif s velkou úporností hájí všechny nešvary ODS a TOP09, pravých dědiců KSČ. Patrně má i sám také ještě doma rudou knížku a dostal to stranickým úkolem.
Dnes nejsou problém komunisté v KSČM - to je spolek důchodců, malujících si své mládí na růžovo (vlastně rudo). Problém jsou komunisté, kteří překabátili nebo kteří vyslali do vrcholných pozic své potomky, jak tomu bylo v případě Petra Nečase. Samozřejmě, nejvíce komunistů bylo v justici, a ti nyní rozhodují o otázkách ústavnosti a demokracie. Jak absurdní! Ovšem nemůžeme po nich chtít, aby rozhodovali spravedlivě a demokraticky - to se nikdy nenaučili!
01. 08. 2013 | 00:05

zle matičko zle, hoven už je opět zde napsal(a):

pani wagnerová,
vy jste se nějakou náhodou za komunistů stala právničkou, protože jste milovala ruský jazyk, měla protekci a štěstí, pak vas alkoholik havel jmenoval ustavní soudkyní, ale radši jste měla prodávat cukrovou vatu na pouti pražskeho mafiána kočky. že cirkusáci a podvodníci , jako jste vy, ištván, šlachta a další vubec, za asistence mocichtivé čssd a odborů, dokázali takhle zničit naši demokracii považuju za totální prohru sametové revoluce. vracíme se před rok 89. je mi z toho hodně smutno. lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou. dokázali jste opět mobilizovat nenávistnou lůzu jako klema gottwald kdysi.
01. 08. 2013 | 00:17

Sláma napsal(a):

Yosif nás tady neustále krmí zkazkami o domnělých zločinech ČSSD. Na to je ovšem jednoduchá odpověď. Od roku 2006 byla u moci ODS, která měla své ministry vnitra. Tudíž neochota či neschopnost policie a státních zastupitelství stíhat zločiny padá na vrub ODS.
Pak je tu ovšem ještě další rozměr. Pokud Yosif ví o nějakých nepotrestaných zločinech, je jeho povinností takový zločin oznámit. Učinil tak Yosif? Jistě že ne, protože se nejedná o skutečné zločiny, jen pomluvy. Jinak řečeno, Yosif si libuje v pomlouvání!
Mimochodem, to samé platí i pro hovena!
01. 08. 2013 | 00:28

Richard napsal(a):

zle matičko zle
"vracíme se před rok 89"

ano, k návratu ke komunismu zatroubil "pravicový" soudruh Klaus, byť to skryl za boj o svobodu a volný trh.
Dezinterpretace, inscenování a matení významů situací ve svůj vlastní prospěch, taká běžná manipulace, kterou prováděli komouši.
Ostatně celá osobnost soudruha Klause ho k takovým činům perfektně disponuje.
Soudruh Zeman dělá to stejné a v jeho praxi vesele pokračuje.

Jinak článek je fajn, stejně jako jsem mile překvapen některými diskutéry. Jiní svým jednáním pouze potvrzují přijatý zásah do iluze o sobě a svého vysněného světa postaveného na klamech. Jestli tady někdo konstruoval, tak NS, k jehož rozhodnutí se váže zcela absurdní interpretace. Realita se tímto opět zahalila do závoje iluze. Přesně tento rys patří k základní výbavě totalitárních systémů.
01. 08. 2013 | 00:53

zle matičko zle, hoven už je opět zde napsal(a):

soudruh sláma,
domělé zločiny čssd....))))))))))))))))))))))))))) kolotuk gross, zgarba, kraus, doležel, snopková, vanhová, vana, benda, rath, klimčovičová, vlček, zimola,hodač,háva, kavan, srba,svoboda, šlouf, šarapatka, šíma,šlouf, machovec...a další socani nikdy nic nevzali!!!! čssd je krycí název pro zlodějny. dokonce ani komunisti nikdy v historii tohodle státu neukradli tolik, jako socani, soudruho slámo. A TO JE OPRAVDU CO ŘÍCT!!pravice se jim v tom marně snažila zabránit, nebyt ODS, z česka by nezustal
kámen na kameni jako v moldavsku, ukrajině, rusku a dalších zemích, kde to vzala do ruk vychlastaná postkomunistiká sockom alá miloš zeman,kolotuk, šidla, paroub egg, sláveček and company, soudruhu slámo.
01. 08. 2013 | 01:02

Dan napsal(a):

to richard

A největší demokrati jsou ti, co tvrdí, že druzí konají protiprávně a tuto protiprávnost nejsou schopni dovodit žádným právním předpisem, jako vy. To je úcta k právnímu státu a výraz demokratického chápání života par excellence.

A úplný vrchol demokracie nastává, když chcete zavírat druhé za to, že jednali proti svému svědomí. To už je na Nobelovu cenu míru.
01. 08. 2013 | 07:02

Sláma napsal(a):

hovene, samozřejmě že to, co píšete, je nesmysl. Socani nemohli toho tolik nakrást, jako vy a vaši soukmenovci z ODS a TOP09 z velice jednoduchého důvodu - od roku 2006 tu vládne ODS, spolu s ODS B a ODS C. I pokudy by byla pravda, co říkáte, vina by padala na vládu ODS, která zodpovídala za všechny složky výkonné moci, včetně policie a státních zastupitelství.
Vy tady, hovene, vlastně obviňujete vládu ODS z naprosté neschopnosti!
01. 08. 2013 | 08:26

Sláma napsal(a):

Mimochodem, hovene, nejsem a nikdy jsem nebyl vaším soudruhem, neboť jsme nebyl v žádné politické straně, kterou jste vystřídal, počínaje KSČ a konče ODS!

Napsal jste, hovene: "kámen na kameni jako v moldavsku, ukrajině, rusku".
Neznám moc situaci v Moldávii či na Ukrajině, ale pokud se týče Ruska, je to ekonomický tygr, který velice rychle roste.
Pokud někde nezůstal kámen na kameni, je to v České republice po 20 letech vlády ODS: rekordní nezaměstnanost, rekordní pokles HDP, rekordní pokles stavební výroby, rekordní pokles průmyslové výroby, tradiční české "stříbro", tedy tradiční průmyslové podniky zanikají - nyní zanikla Avia, v bankrotu je Tatra, Letov Kunovice zachraňují ti vaši Rusové, stejně tak jako české loděnice. Jawa pracuje na 20% kapacity a lépe na tom nejsou ani jiní tradiční výrobci. Ještě že tu Kofolu zachránili Řekové.
01. 08. 2013 | 08:33

Sláma napsal(a):

Samozřejmě, hovene, že lžete, jak již mají členové a příznivci ODS ve zvyku. Třeba jako když předseda ODS Petr Nečas lhal celému národu (a speciálně Poslanecké sněmovně), že s paní Nagyovou nic nemá.
Lžete hovene i s tím svým seznamem. Háva není žádný sociální demokrat, je to blízký přítel vašeho guru Miroslava Kalouska. Svoboda a Snopková byli odsouzeni a odseděli si trest za vlády ČSSD za trestný čin poškozování věřitele. To nebylo jako za otce zakladatele ODS Klause, který všechny tuneláře pustil na svobodu!
01. 08. 2013 | 08:58

modrý edvard napsal(a):

Yosif K a další: případ "Tluchoř a kol." se liší od případu "Tvrdík a kol." především tím, že Ištván má, možná, nějaké důkazy. Jaké, to se uvidí. Doufejme že před soudem. I kdyby "Tluchoř a kol." unikli kvůli poslanecké imunitě /neodvážím se posuzovat, ale matně tuším, že v případě nejasností má právo rozhodnout ve prospěch obviněného ... a jestli se to vztahuje na poslance, kdo ví?/, zbývají 4 vyšetřovaní neposlanci.
01. 08. 2013 | 09:18

modrý edvard napsal(a):

zle matičko zle, hoven už je opět zde napsal(a):
Kdo je "vana" a co spáchal Šíma?
01. 08. 2013 | 09:22

Dan napsal(a):

to modrý edvard

Také se těším, až bude Ištvan prokazovat svědomí. Elišce Wagnerové nepřijde nic divné na tom, že se má svědomí prokazovat. Je to zvláštní, ale je to tak. Zřejmě nějaké nové moderní ústavní právo.
01. 08. 2013 | 09:25

zle matičko zle, hoven už je opět zde napsal(a):

modrý edward,
ještě sem zapomel na palase, sobotku, březinu, hulinkeho, buzkovou, gregra.......možná by bylo jednodužší napsat seznam socanů, kteří nekradou, to by bylo asi kratší. vana , to je socan z kraje, co chtěl držet hejtmana za gonády. stala se mu jednou taková nepřijemná věc, nahlasil na policii, že zautočili na něj odeesáci s tyčema.....při dalším policejním vyšetřování vyplynulo, že soudruh vána šel zrovna z odborářské schůze se čtyřmi promilemi v krvi a rozbil si usta na schodech.....
01. 08. 2013 | 10:12

marxík napsal(a):

Jestli jsem správně pochopil výklady zdejších právníků, tak NS má v soustavě našeho soudnictví dost významné postavení, a pro mocichtivého demokrata není od věci zajistit si jeho kontrolu.
Dovolil bych si poznamenat, že nekompetentnost ÚS je tou lepší variantou ze dvou možných. Na tomto místě není od věci připomenout slova jisté prostořeké Kristýny o justici a jejím vztahu k ODS.
Zároveň nám to umožňuje nahlédnout do samotné kuchyně totality peněz, jakými mechanismy se konkrétně uplatňuje (kromě toho základního, tedy ovlivnění volebního výsledku pomocí peněz).
01. 08. 2013 | 11:03

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Tak tu mame dalsi zarez na pazbach nikym nevolene vlady: Reditel Narodniho divadla...
Jsem zvedav, ktery clen SPOZ je vetsi odbornik, nez Burian...
01. 08. 2013 | 11:17

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Sláma Vy snad mate opravdu pul mozku. Socani tu vladli 8 let. Behem tech osmi let se tu prodavaly banky, doly, telekomunikace, energeticke firmy, petrochemie...To si to opravdu nepamatujete? Byly z toho stovky miliard prijmu, kam to kruci zmizelo?!!
01. 08. 2013 | 11:21

Richard napsal(a):

Dan
Protiprávnost jsem Vám vysvětloval několikrát, to, že jí z mého vysvětlení nejste schopen pochopit, a ve vlastním vyvozování významů a interpretacích litery zákona popíráte realitu, za to nemohu.
Zkreslujete skutečnost ve prospěch svých oblíbenců pane Dane, jako ti komouši.
01. 08. 2013 | 11:42

modrý edvard napsal(a):

dan. Já doufám, že bude prokazovat korupci.
01. 08. 2013 | 11:46

Ivan napsal(a):

V inej diskusii som predcasom napisal:

Ivan napsal(a):
Najvyssi sud CR sa pravne myli...!!!
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-stern.php?itemid=20507&from=0#nucleus_cf

Citujem z jeho rozhodnutia vo veci korupcie okolo Jany Nagyovej a expremiera Necasa:

"Za projev učiněný v poslanecké sněmovně je namístě pokládat i jednání poslance v souvislosti s jeho politickou činností a tedy také jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím, ať už v rámci jedné či více politických stran či jejich koalic. Jde tak stručně řečeno o vyjádření postojů v rámci politické soutěže probíhající nepochybně i v poslanecké sněmovně, a to i ze strany jednotlivých poslanců." - See more at: http://blisty.cz/#sthash.s3aQ9TO6.dpuf

A moj pravny nazor:

Najvyssi sud moze mat v tomto odovodneni aj pravdu, ALE len po dobu, kedy podozrivi poslanci nepolozili poslanecky mandat, v okamihu jeho zlozenia sa stali beznymi obcanmi, ktori este neboli menovani do roznych dozornych rad statnych firiem. V okamihu, ked tieto menovania prijali, ako odmenu za polozenie mandatu, sa mohli dopustit trestneho cinu prijatia uplaku... A tu uz ziadna poslanecka imunita NESIAHA...!!! A dopustit sa ho mohol aj vtedy premier Necas, ktory uplatok poskytol a je vydany k stihaniu...!!!
17. 07. 2013 | 09:11
Ivan napsal(a):
Na moj prispevok vyssie niekto napisal:

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):
Ivan To je ale blbost co? Chcete je zavrit za tr. cin uplatkarstvi, kde mate jen polovinu skutku? Jaky blbosti jeste vymyslite, nez vam dojde, ze neudelali nic trestneho?
Me se taky nelibi spousta jednani, ktere je ceskymi zakony povoleno. Muzu si leda tak hryzat nehty...
17. 07. 2013 | 09:18

A moje vysvetlenie: Ja som nenapisal, ze trestny cin bol spachany..., to moze rozhodnut len prislusny sud, ktory posudi, ci odmena funkciami v statnych podnikoch je uplatkom za polozenie mandatu, alebo nie. Ja som sa vyjadril k podstate veci, ze pripadny uplatok poslanci, ktori zlozili mandat, prijali uz ako osoby bez imunity a vec sa uz nemohla udiat na pode parlamentu, kedze sa netykala pravoplatnych poslancov.
17. 07. 2013 | 09:34

A zaver: Ivo Istvan bude musiet zrejme spracovat novu zalobu, aj s podanim navrhu na opatovne zadrzanie podozrivych exposlancov, MUSI vsak presne definovat, ze sa to tyka konania exposlancov od prvej sekundy, ako parlament prijal ich polozenie mandatu, A ONI prijali uplatok ako obcania uz bez imunity a uz bez ohladu na to, kde sa prevzatie uplatku konalo...!!! Akekolvek dokazy z parlamentnej pody su vylucne dokazmi v sudnom konani a na tie sa ziadna imunita nevztahuje, skutok bol naplneny az po zlozeni mandatov a dokazy z parlamentnej pody su pre sudne rozhodovanie volne pouzitelne...!
01. 08. 2013 | 12:19

Ivan napsal(a):

Ustavny sud hanobil stat, institut sudnej moci, sam seba a sudcovia senatu aj vlastne osoby...

Asi tak mozno popisat to, co sa stalo pocas konania pred US vo veci cirkevnych restitucii. Totiz senat sa dohadoval ci su doklady o namietkach podavatelov sucastou podania, alebo nie su, nikto sa na nevedel zo senatu odvolat, ani ci ich kvalifikovane zamietat a tak pojednavanie vyvrcholilo v neuctivu fraku a bolo jasne, ze rozhodnutie bolo pripravene vopred. Predseda Rychetsky by mal urychlene abdikovat, vratane clenov senatu, ktory vo veci rozhodoval...!!! A novym senatom by malo byt rozhodnutie zrusene pre zdravotnu psychicku indispoziciu predosleho senatu...!!!
01. 08. 2013 | 12:27

Dan napsal(a):

to modrý edvard

No to já jsem doufal taky. Bohužel Ištvan ve skutku, který vyplodil, specifikoval neoprávněnost ývhody tak, že poslanci jednali proti svému svědomí. Tož tak asi.
01. 08. 2013 | 12:54

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Ivan Jiste, oni prijali uplatek za vec, kterou nemuze soud zakomponovat do trestneho cinu uplatkarstvi. Nevic je uplatkem neco, co ma nizsi hodnotu nez to, ceho se vzdali aniz museli, u jednoho to uplne chybi a treti ma na to misto takovou kvalifikaci, ze o te se Istvanovi, kdyz jako trilety prokuratorsky elev prebiral vedeni VSZ mohlo jen zdat.
Na tohle jsem opravdu zvedavej. Fakt je, ze pri rychlosti ceskych soudu s tim Istvana vykopnou v dobe, kdy uz to bude vsem fuk.
01. 08. 2013 | 12:58

fafnir napsal(a):

Ivan
důkazní nouze a zároveň drzost Ištvána je taková,že ač je půda parlamentu chráněná imunitou,tak chce přesný zápis pohybu a konání všech pslanců v budově parlamentu.Tedy i to,kdy kdo,vyšetřován nebo nevyšetřován, šel na kafe,co měl k jídlu,jaké četl noviny a kdy šel na záchod a co říkal ve sněmovně.A to u všech členů sněmovny.Kdyby vás někdo na vašem pracovišti takto hodlal sledovat,u soudu spláče nad výdělkem.
A místní levičáci hýkají nadšením.Při vyslovení Kalousek a ODS mají pěnu u úst.Zapomínají na jedno.Od dob francouzské revoluce šla pod gilotinu napřed šlechta,ale pak se začli v ještě věrší míře mordovat levičáci sami mezi sebou,a přes leLenina ,Stalina,Brežněva a u nás Gotwalda a Husáka s tím doposud nepřestali.Takže,když se Ištvánovi podařilo shodit pravicovou vládu,je na řadě ČSSD,na kterou také v brzku dojde.Prostě novodobý Urválek vidí příležitost,a kromě toho nzní bojuje již o sebe.
01. 08. 2013 | 13:36

zle matičko zle, hoven už je opět zde napsal(a):

pane-soudruhu slámo,
socani samozřejmě kradli a kradou i zavlády pravice, ani poledne nedrží, jak říká pan inženýr kalousek. podívejte se jenom, jak socani hospodaří v krajích, jak je několikanásobně zadlužili, jak se tam rozkrádají evropské dotace. proč myslíte , že táta zavadil dostal trafiku na kandidátce čssd? přece za odvádění pozornosti od krajů výhradně na centrální vládu na náměstích. mimochodem věřím, že bdělá dvojka kobra 11 ištván- šlachtta už brzo povedou trafikanta tátu zavadila v klepetech za korupci do vazby jako např. tluchoře.
01. 08. 2013 | 13:43

sleipnir napsal(a):

fafnir
Nevím, co bylo na té vládě pravicového.
Zloději, jako Drobil nebo Kocourek? Hochštapleři jako Hanáková, Peaková, Besser nebo Mlsna? Roboti jako Drábek?
Nebo zplozenci pekla jako Kalousek?

Kdyby aspoň byli srandovní, jako v Kocourkově.
01. 08. 2013 | 13:53

jája napsal(a):

Pravicová vláda, chachacha, víš ty vůbec, co je pravicová politika? Asi nemáš o tom ani ponětí. U Nečasovi suity se to scvrklo na ukradneš, zpronevěříš, vezmeš, zalžeš, podvedeš. Tot ale nejsou pravicové principy. Co udělali pro snížení počtu razítek, uředníků, zmenšení vlivu státu - nic. Čím prospěli podnikatelům a střední třídě? Jak snížili dávky pro lidi, kteří mají odpor k práci, feťáky, alkoholíky, lidi kteří se vlastním přičiněním přivedli na hranu? Kompenzovali to faktickým snížením důchodů a zvyšováním daní, největším propadem průmyslu a stavebníctví v historii ČR a okecávali to rozpočtovou odpovědností. Maximálně si přihazovali kšeftíky za sezení ve správních radách a pro spřátelené firmy. zleodějny za stamiliardy tunely jak Blanka a ještě se drží koryt jak ho..o košile.
01. 08. 2013 | 14:43

pavel v napsal(a):

Sláma napsal(a):
Yosif nás tady neustále krmí zkazkami o domnělých zločinech ČSSD. Na to je ovšem jednoduchá odpověď. Od roku 2006 byla u moci ODS, která měla své ministry vnitra. Tudíž neochota či neschopnost policie a státních zastupitelství stíhat zločiny padá na vrub ODS.
Pak je tu ovšem ještě další rozměr. Pokud Yosif ví o nějakých nepotrestaných zločinech, je jeho povinností takový zločin oznámit. Učinil tak Yosif? Jistě že ne, protože se nejedná o skutečné zločiny, jen pomluvy. Jinak řečeno, Yosif si libuje v pomlouvání!
Mimochodem, to samé platí i pro hovena!
01. 08. 2013 | 00:28
KONEC CITÁTU

Pane Slámo, velmi se mýlíte. Yosif si nevymýšlí. Vy ho vyzýváte, že má informovat policii o nepotrestaných zločinech. Proč by policii informoval, když ta o tom dobře ví. Například se velmi dobře ví, že sociální demokraté participovali na privatizaci Mostecké uhelné incestem (poslanec Hojdar zajistil, aby menžment získal kontrolní balík akcií). Policie to vyšetřovala a vykašlala se na to. Proč? Protože Ištvánovi kolegové jsou zkorumpovaní - vyšetřovali tak, aby se nic nevyšetřilo. To mám nyní věřit, že Ištván je najednou jiný? Stejně jako Rampula. i on pracuje na něčí objednávku.
01. 08. 2013 | 15:32

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro pavel v.
Yosif i ty jste stejné kolovrátky, které melou a melou.

Například o tom Hojdarovi se říká (nevím, zda je to pravda), že přesvědčoval obce, aby prodaly své akcie MUS.

I kdyby to byla pravda, co je na tom nezákonného?

Nebyl spíše nesmysl privatizovat stylem
40 % nechat státu
20 % drobně obcím
40 % kuponovka

Co se stalo a nejen zde?
Soukromý sektor ke svým 40 % potřeboval ještě 11 %, aby měl majoritu, klidně kupoval i draž než byla cena akcií na burze, tak obce prodaly a ty, které neprodaly včas, měly smůlu, včetně státu s asi 40 %.
Byla to především chyba privatizátorů.
01. 08. 2013 | 15:59

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Bakalův nezvaný host Jo tak oni ministri CSSD delali ruzne zajimave veci v neprospech statu. Napriklad jisty Rychetsky v kauze TV3.
Nicmene k tematu. Stat vcelku logicky rozdelil akcie velkych firem tak, aby z nich neco mel stat, neco obce, ktere jsou jejich provozem zatezovany a cast soukromi investori. Majorita zustala v rukou statu, delena mezi centrum a obce. Tohle dobre funguje napr. v Nemecku, ktere tak radi davate za priklad.
Ale to predpoklada urcitou uroven chovani a mysleni volenych zastupcu. Jestli chcete hajit poslance, ktery objizdi obce a presvedcujue je, aby rozhodujici balik prodaly soukromemu investorovi, klidne. Ale pak nenadavejte Klausovi, ze neco "rozkradl".
01. 08. 2013 | 16:56

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Bijte je.
Předvádíš jen demagogii a ekonomické diletantství.

Státní vlastnictví formou něco stát + něco obce může fungovat, ale jen za předpokladu, že se dopředu počítá se „státním“ vlastnictvím.
Tam, kde je to jen přechodná forma k soukromému, tam jde subjektům o to prodat v nejvhodnější dobu.

Obce neprodávaly rozhodující balík, ale jen nějaké drobné, které měly nějakou cenu v době, kdy šlo managementu o majoritu. Až ji získal, tak ty drobné ztratily cenu.
Stát to měl mít pod kontrolou a pokud to nechtěl zcela prodávat, tak si měl držet 51 %.
01. 08. 2013 | 17:20

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Bakalův nezvaný host Stat dal obcim moznost podilet se na vynosech firem, ktere v regionu pusobi.
Jak to dopadlo, vidime vsichni. Ano, obce drzely kontrolni balik a mohly tedy licitovat na vyssi cenu. Tim, ze byl objem akcii rozdelen se znemoznilo jednomu majoritnimu vlastniku s podnikem libovolne nakladat, ony akcie nejsou jen o prodeji ale i rizeni firmy a vykonu vlastnickych prav, ty experte.
To by ale predpokladalo nejakou uroven a snahu o peci o majtek. Ne to strelit prvnimu, kdo se objevi. Je to jen ukazka, jak by dopadla privatizace, kdyby se slo cestou blabolu jako zamestnanecke akcie. Ceskej vohnout to proda na prvni nahozeni. Pak buli, ze prodal za 1/10 realne ceny.
01. 08. 2013 | 17:32

Sláma napsal(a):

bijec napsal: "Behem tech osmi let se tu prodavaly banky, doly, telekomunikace, energeticke firmy, petrochemie...To si to opravdu nepamatujete? Byly z toho stovky miliard prijmu, kam to kruci zmizelo?!!"
Bijče, to je jedna hloupost za druhou. Za prvé, v letech 1998-2002 měla pravice v parlamentu většinu 102 hlasů a tak nese hlavní díl odpovědnost. Za druhé naprostá většina privatizace proběhla do roku 1998 a poté se privatizovaly už jen zbytky. Jako MUS, který se privatizoval za vlády Tošovského a Zemanova vláda se pak jen zbavila zbytku za poměrně příznivých podmínek.
Za třetí - v letech 1998-2002 de facto vládla koalice ČSSD-ODS, takže bez ODS nemohli socani nic.
Za čtvrté - v letech 2002-2006 zde vládla pravo-levá koalice ČSSD + KDU-ČSL (s Kalouskem!) a US-DEU. Takže zase sami socani nemohli nic.
Za páté - jste opravdu směšný. Příjmy z privatizace byly příjmem státu, tedy ty stamiliardy byly převedeny na příslušné státní účty. To až teprve ODS za vlády pana Čistého začala nakládat s penězi státu jako se svými vlastními! Do jisté míry oprávněně, protože měla pohodlnou většinu 118 hlasů!
01. 08. 2013 | 17:45

Zakopal David napsal(a):

Celá diskuze jenom ukazuje na moralní bídu naši společnosti.

Poprve v celé kratké historii naší země se někdo odvážil stoupnout na kuři oko rúzným kmotrům a kmotřičkům a nestačíme se divít jaká vlna různé kritiky se zvedla .Jsme schopní znehodnotít vše ,jenom aby sme obhájili i pro budoucnost rozkrádání ,různé formy tunelování a beztrestnost všech velkozlodejů a tunelářů.
Pani Elišku Wagnerovou znám relativne dlouhou dobu .Je to pracovitá ,práva znalá a pravdomluvná žena trpici právní ,ale zejmena politickou a společenskou džungli naší společnosti.
Moc se jí vážim a děkují pani doktorce aj za přispěvek ,ktarý ukazuje pravý pohled na náš aktualní život .
01. 08. 2013 | 17:47

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Bijte je.
Jsi jen směšný demagog.
Pokud dostaly obce pár akcií (do 20 % všechny dohromady), tak to rozhodně není o řízení firmy, ale jen o dividendách jako u jiných drobných akcionářů. Obce s tím nemohly nic dělat, i kdyby se všechny spojily a koordinovaly svou činnost, tak mohly mít jednoho člověka v dozorčí radě.
Stát měl držet majoritu a případně jen nabídnout obcím, aby vyslaly nějakého svého člověka do dozorčí rady.
Pokud některá obec dostala jednu dvě akcie, tak bylo povinností zástupců s tímto majetkem hospodařit co nejzodpovědnějí a pokud mohly prodávat jiné obce, tak bylo povinností zastupitelstva prodat ve vhodnou dobu za nejvyšší cenu.
01. 08. 2013 | 17:54

Reveil napsal(a):

Pro nick Hoven

Váíš nick sje vskutku unikátní a domnívám se, že není vynrán náhodně. Proto se ptám:

Waldemar Hoven, haupsturmführer SS, odsouzený US soudem a popravený 2. 6. 1948 pro spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se dopouštěl na vězních v koncentrácích, byl někdo z vašich příbuzných?
Nebo jste si nick Hoven zvolil na počest řečeného haupsturmführera?
01. 08. 2013 | 18:12

Bijte je, nicte je, palte je.... napsal(a):

Slámo mam ti po desate kopirovat clanky o privatizaci Telekomu, Transgasu, regionalnich distributoru proudu, petrochemie, bank atd.?
Mas pocit, ze jsme vsichni sklerotici?
Do kuponovky sel hospodarsky mainstream, low-end, ktereho se stat musel rychle zbavit, aby nenesl odpovednost za blizici se krach tech firem.
Zlata vece zustala ve statnich rukou a jejich rozprodej byl prijemem statni kasy v dobe bacovani CSSD.
01. 08. 2013 | 18:17

pavel v napsal(a):

Bakalův nezvaný host

I minoritní akcionář může svým způsobem ovlivnit chod akciové společnosti. Především může vyžadovat informace o řízení firmy. To byl také důvod, proč obce ty akcie MUS gratis od státu dostaly. Aby prostřednictvím těch akcií mohly kontrolovat firmu, která má dominantní vliv na jejich region.

Podobně obce kdysi dostaly od státu gratis akcie vodáren na svém území. Prodaly je a dnes pláčou nad vysokou cenou vodného.
01. 08. 2013 | 18:30

Yosif K napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal(a):
Pro pavel v.
Yosif i ty jste stejné kolovrátky, které melou a melou.
Například o tom Hojdarovi se říká (nevím, zda je to pravda), že přesvědčoval obce, aby prodaly své akcie MUS.
I kdyby to byla pravda, co je na tom nezákonného?
KONEC CITATU.

Ano kdyby se MUS prodal jedinému strategickemu investorovi ve vhdony čas, stát mohl utržit místo 640 milionů cca 14 miliard které nyní mají pseudopřátelé propletářů zmrazeny ve švýcarsku. A je to vina privatizačního ministerstva že připravilo špatný privatizační projekt.

Co by však i vám s Vaší enteligencí mohlo být podezřelé, jak snadno a radostně se Zeman zbavil 49% balíku za pár šušnů, přitom ve všech jiných púřípadech sosálisti hulákají že ve strategických podnicích si má stát držet MINIMÁLNĚ BLOKAČNÍ MINORITU a mimochodem i oblíbená ikona místních levičáků FICO se snaží držet ve strategických podnicích blokační minoritu.

A najednou přítel plebejů Zeman se na plebeje v případě MUS zvysoka vy...ral a bolkační minoritu sej´knul za pár šušnů jako horkej brambor, místo toho bay na ni seděl a půsopbil ve propsěch zaměetnanosti proletářů atžd atd. Proč? Rudá svo...oč v čele s odboráři z MUS, s Hojdarem a rudým kádrovákem Koláčkem se prostě klepala jako slepice na chrchel na těch 100% a Miloš Zeman ochránce plebejů jim v tom vyšel vstříc a vyhověl rudým velkoburžujům, což je i nyní jeho hlavní historický úkol. Přihrát co nejvíce dotací a vlivu rudým velkoburžujům.

Privatizační plán byl špatný a rudooranžová svo...oč v KB, v odborech, v CSSD a ve státním aparátu toho skvělě využila.

Ano 14 miliard u rudých velkoburžujů na švýcarských kontech - a policie CR již osmkrát (za vlády CSSD) odložila podání s tím že "trestný čin se nestal".

Tuneláři okolo Koláčka však bezpochyby mazali převodovku na pravé i levé straně, podání ohledné MUS byly odloženy i za pravicových vlád, kryl to Paroubkův přítel Rampula.

A bude tomu i tak nadále - MUS nyní vyšetřuje Ištván který dostal mazáckou pochvalu od Miloše Zemana a ví co brzdit a na co spěchat. ¨

Zajímavé je že socalistický ježíšek Musela který ze švajcu rozesílal dárečky socalistům "spadl z posedu a ochrnul a nemůže mluvit". To je vskutku překvapivé.

A Miloš Zeman tvrdí švýcarským vyšetřovatelům že "všechno bylo zcela legální a korektní, nic zvláštního se nestalo, nechte nás české socalisty na pokoji" hahaha... užívat si plodů své práce......
01. 08. 2013 | 18:40

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Sláma.
Nebude reagovat na ty dva, protože z jejich lhaní je mi zle.

Jen v kuponové privatizaci se za vlády pravice zprivatizovalo (rozkradlo) téměř dva a půl tisíce podniků, včetně významných podílů v bankách dolech nebo firmách, jako byl Telecom.
ČSSD v několika podnicích doprivatizovávala menšinový podíl, v Telecomu privatizovala něco přes 50 % a to pokud se nemýlím, musela nějaké podíly nejdříve nakoupit, aby mohla privatizovat přes 50 % a výhodně prodat.
Tedy za ČSSD se privatizovala část někde okolo 50 % v několika málo (jednotky maximálně desítky) podnicích, pravice zprivatizovala nejen asi 2500 podniků celých, ale polovinu z několika několika podniků, které doprivatizovávala ČSSD.
01. 08. 2013 | 20:20

Yosif K napsal(a):

Musela klíčová figura rozesílání komisí z Appianu na socalistické činitele "spadl z posedu a nemůže mluvit".

Ivan Lhotský klíčová figura ohledně financování CSSD za Zemanovy vlády "byl postřelen do mozku a nemůže mluvit".

Evžen Šírek šéf protikorupční policie který šel po tajných kontech jak ODS tak CSSD byl Zemanem vyhozen Zeman jednal na pokyn Šloufa a Šlouf jednal na pokyn Mrázka.

Ano situace s kmotry nebyla ideální napravo ale ani nalevo. Rath ketrý výhružně opkuje že "postarat se o financování své strany není hanba" bude dělat co? Spadne z posedu nebo mu sosalisti dají jako držhubné trafiku v Bruselu za 15 tisíc EUR měsíčně?

Řečeno zemanovským slovníčkem "pouze naprostý idiot" se může domnívat že za Zemana se bude bojovat proti korupci. No mohl by na oko zřídit bezzubou Baštovu komisi, možná by se zase začalo vyšetřovat jak Bašta kryl uplatkářství na velvyslanectví v Kyjevě.
(Mimochodem, Žalud si 15 tisíc EUR měsíčně dle Duška nezasloužil - možná má pravdu - ale bohužel to mu platili i kapitalisti v Axe. Znáte nějakého soukromníka který by platil ŠPIDLOVI 15 tisíc EUR měsíčně????? Hahaha....)
01. 08. 2013 | 22:16

Yosif K napsal(a):

"Dívat se optikou" jak činí EW na práci soudů atd jest čirý fachidiotismus.

Kdysi jsem dal trestní oznámení na tuneláře středního kalibru, shodou okolností tehdy družstevního činitele lísajícího se k levici. Byl jsem vyštřován pro pomluvu až do toho momentu co byl tunel dotunelován, starobolševická garda mne tak držela v šachu.
Až byl tunel dotunelován, bylo ovšem nutno stíhat tuneláře a to šlo značně pomalu asi jako kdzž se nechce asi jako když zaráz maluje a se..e. Starobolševická sv..loč v justici rekvalifikovala podvod na poškozování cizích práv, to pak spadlo pod amnestii, obchodní soud konal tak aby umožnil transfer vytunelovaného majetku do dalších subjektů a spadla klec.

Spousta policistů a soudců ku mně byla mezi čtyřma očima zcela upřimná. Na všech úrovních fingují SVAZY ZNÁMÝCH a ty konají nebo nekonají tak jak svaz známých potřebuje. Na okresní úrovni se všichni schází na narozkách, na takových za 800 tisíc jako míval socalista vrchní ředitel RSD Michal Hála.
....ředitel PCR, prokurátoři, soudci, tam se všechno peče.

Málokdy přes to jede vlak. Proto byl Rath přichzcen policisty nikoliv ze svého kraje.

Bylo to za první republiky a za Rakouska lepší? Bylo - prokurátoříi a soudci a policejní ředitelé museli po okresech pravidelně rotovat - nestihli se tedy zapojit do okresních mafií.
01. 08. 2013 | 22:29

Kelt napsal(a):

Souhlasím
28. 11. 2014 | 16:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy