Otevřený dopis poslancům

24. 04. 2016 | 21:02
Přečteno 4987 krát
Jeden z více než 200 pozměňovacích návrhů ke Sněmovnímu tisku 508 (návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) – návrh poslance Bendy K1 (viz dole), k němuž na zasedání Výboru pro zdravotnictví PS PČR 30. 3. 2016 prezentovalo MZ ČR neutrální stanovisko. Bude se o něm ve třetím čtení hlasovat takto celkově (všech 16 bodů najednou).

Také další pozměňovací návrhy obsahují různé výjimky ze zcela nekuřáckých veřejných prostor.

Svoboda dýchat čistý vzduch je nadřazena svobodě kouřit tam, kde dýchají druzí.

Pokud budeme mít zcela nekuřácké veřejné vnitřní prostory, během prvního roku klesne počet hospitalizací pro akutní srdeční infarkty a koronární syndromy o zhruba 17 % - tedy budeme jich mít cca o 5000/rok méně a to zejména u osob do 60 let a u nekuřáků, ušetříme tak výdaje na tuto léčbu ve výši cca 500 000 000 Kč.

Během prvního roku se také sníží úmrtnost novorozenců, komplikace těhotenství a akutní hospitalizace pro astma.

Výrobci cigaret při omezeném marketingu investují do diskoték a dalších akcí pro mladé např. ve stanech – tedy právě ve stavbách, které nejsou trvalého charakteru.

Příjem pohostinského průmyslu se všude na světě po zavedení nekuřáckého prostředí zvýšil – opak popisují jen zkreslené studie financované výrobci cigaret.

Nekuřácké vnitřní veřejné prostory podporuje již teď 80 % naší dospělé populace, po zavedení zákona se tato podpora ve všech zemích vždy zvýšila, a to i mezi kuřáky.

Pokud kuřák přestane kouřit či kouření omezí, neutracené peníze nezahodí, ale investuje jinak: většinou do služeb. To oživí ekonomiku, protože na rozdíl od výroby cigaret zaměstná více lidí. Navíc peníze dostanou místní podniky, nikoli nadnárodní společnosti. Příjem státního rozpočtu se tak nesníží.

Klesne však prodej cigaret zhruba o 8 % a to ze tří důvodů: 1. někteří přestanou kouřit, 2. většina nepřestane, ale kouření omezí (musí kouřit venku), a 3. méně mladých začne. To je také důvod intenzivní snahy tabákového průmyslu zabránit přijetí zákona, který by zaručoval nekuřácké prostředí BEZ VÝJIMKY a tato intenzivní snaha je i jasným důkazem, že nekuřácké prostředí je skutečně fungující prevencí kouření a vede ke snížení spotřeby cigaret.

Nekuřácké prostředí je tedy nejen zdarma, ale dokonce znamená pro stát úspory. O ekonomice blíže např. www.tobacconomics.org .

Proto se na Vás obracím s naléhavou žádostí, abyste 4. 5. 2016 (případně v další dny) při hlasování o tomto zákonu hájili svobodu dýchat čistý vzduch, ekonomiku státu i pohostinského průmyslu a zájmy naprosté většiny svých voličů a nikoli zájmy několika set zaměstnanců tabákového průmyslu.


Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Předseda Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku
WWW.SLZT.CZ
Karlovo náměstí 32, Praha 2Pozměňovací návrh poslance Bendy K1


1. V § 8 se na konci textu u písmene k) doplňují slova „ , s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření“.

2. V § 10 úvodní části ustanovení se před slovo „Pokud“ vkládá označení „(1)“.

3. V § 10 úvodní části ustanovení se za slovo „letiště“ vkládají slova „ , provozovatel provozovny stravovacích služeb“.

4. V § 10 se doplňuje odstavec 2, který zní:
„(2) Pokud provozovatel provozovny stravovacích služeb zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření, zajistí, že v takovém prostoru nebudou podávány pokrmy s výjimkou pokrmů, které si do takto stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření donesou sami zákazníci. Provozovatel provozovny stravovacích služeb je dále povinen zajistit, aby stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření v provozovnách stravovacích služeb zaujímal nejvýše 25 % z celkové podlahové plochy provozovny.“.


5. V § 30 odst. 3 se slova „§ 10 písm. a) až c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a) až c) a § 10 odst. 2“.

6. V § 36 odst. 2 písm. b) se slova „§ 10 písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. b) nebo c)“.

7. V § 36 odst. 2 písm. c) se slova „§ 10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a)“.

8. V § 36 odst. 2 písm. d) se slova „§ 10 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. d)“.

9. V § 36 odst. 4 písm. b) se slova „§ 10 písm. b) nebo c)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. b) nebo c)“.

10. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „§ 10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. a)“.

11. V § 36 odst. 4 písm. d) se slova „§ 10 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 1 písm. d)“.

12. V § 36 odst. 8 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo § 10 odst. 1 písm. b) nebo c)“.

13. V § 36 odst. 8 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c), d) a e), která znějí:
„c) zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření neodpovídající podmínkám uvedeným v § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 2,
d) v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby se ve stavebně oddělených prostorách vyhrazených ke kouření nezdržovala osoba mladší 18 let, nebo
e) v rozporu s § 10 odst. 2 umožní podávání pokrmů ve stavebně oddělených prostorách vyhrazených ke kouření.“.

14. V § 36 odst. 9 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , c), d) a e)“.

15. V § 40 odst. 5 písm. b) se slova „§ 36 odst. 8 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 36 odst. 8 písm. a) až e)“.

16. V § 42 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Vlastník prostoru uvedeného v § 8 písm. a), provozovatel mezinárodního letiště, provozovatel provozovny stravovacích služeb nebo poskytovatel zdravotních služeb je povinen přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným v § 8 až 10 nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.


Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125553

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy