Těžká tranzitní doprava na území Prahy – zdraví obyvatel na prvním místě

28. 03. 2013 | 18:44
Přečteno 4687 krát
Automobilová doprava představuje ekologickou zátěž a je nesporné, že zdaleka nejvýrazněji tato zátěž dopadá na velkoměsta. To platí tím spíše pro Prahu, kde počet provozovaných vozidel od ledna 2001 vzrostl téměř o 30 % na více než 1 milion. V důsledku nedostatku financí se trvale oddaluje dostavba vnitřního i vnějšího okruhu, takže těžká tranzitní doprava musela být svedena do hustě obydlených čtvrtí.

Jednou z nejpostiženějších čtvrtí je Spořilov. Jeho obyvatelé v důsledku výše zmíněných okolností čelí poškozování svého zdraví. Oblast obepínají tři dopravně významné komunikace – ulice 5. května, Jižní spojka a Spořilovská. Někdy proto bývá označována jako tzv. magický trojúhelník. Po zprovoznění části Pražského okruhu v roce 2010 byla veškerá těžká tranzitní doprava převedena z šestiproudé Jižní spojky na čtyřproudou silnici Spořilovská doslova pod okna více než 10 tisíc obyvatel.

Občané zareagovali a vytvořili dvě sdružení: „Zdravý Spořilov“ a „SOS Spořilov“. Vznik dvou sdružení odráží skutečnost, že Spořilov se dělí na dvě části – tzv. Starý Spořilov a Nový Spořilov. Požadavky usedlíků staré a nové části Spořilova jsou různé. Zatímco SOS Spořilov navrhuje rozdělit dopravu rovnoměrně na všechny tři zmíněné komunikace, Zdravý Spořilov s tím zásadně nesouhlasí, protože se obává zhoršení stavu na ulici 5. května. Obě sdružení připravila svou vlastní petici, kde shrnula požadavky na řešení problému. Jednu petici podpořil necelý tisíc signatářů, druhou bezmála tři tisíce lidí.

Peticemi spořilovských občanů se dosud zabývala zastupitelstva Městské části Praha 4 a hl. města Prahy. Byly postoupeny rovněž Ministerstvu dopravy a Ministerstvu zdravotnictví. Stížností na hluk a imise z nadměrné kamionové dopravy se zabývala také Kancelář veřejného ochránce práv. Z dosavadních reakcí je zřejmé, že předpokladem pro dlouhodobé řešení je urychlená dostavba Pražského okruhu. Na tu však stále chybí potřebné prostředky.

Hlukovou zátěž obyvatel se kompetentní orgány snaží krátkodobě řešit snížením povolené rychlosti projíždějících automobilů a plánovanou výstavbou protihlukových bariér. Vědecký výzkum nicméně ukazuje, že ještě závažnější rizika s sebou přináší zátěž v podobě emisí. Jak vyplývá například z práce vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, zdraví obyvatel ohrožují ultrajemné aerosolové částice. Toxicky působí zejména polycyklické aromatické uhlovodíky (benzo[a]pyren), jejichž přítomnost v organismu vede k oxidačnímu poškození lipidů. Platné limity povolené koncentrace takových částic jsou překračovány. Navíc nezohledňují nové poznatky o tom, že důležitá není pouze velikost částic, ale i jejich chemické složení. Především u dětí se tak nezanedbatelně zvýšilo riziko onemocnění dýchacích cest (bronchitis, astma), u dospělých pak také onemocnění kardiovaskulárních a nádorových.

Pokud jde o škodliviny, jejichž původcem je automobilová doprava, výzkumy dále ukázaly, že množství nanočástic ve výfukových plynech závisí na technickém stavu motoru a způsobu jeho provozu. Podstatné je přitom nejen to, zda se jedná o pohonný systém moderního typu odpovídající přísným emisním normám, ale i to, jak je zatěžován. Z hlediska regulace množství škodlivin v ovzduší jsou totiž nežádoucí obě krajnosti: agresivní a rychlá jízda stejně jako popojíždění v koloně. Poklesne-li rychlost jízdy na jednotky kilometrů v hodině, vzrůstají emise až řádově.

Z těchto poznatků podle mého názoru vyplývá, že je třeba upravit limity pro výskyt škodlivin tak, aby zohledňovaly nejen velikost, ale i chemickou povahu částic, vyloučit vozidla nesplňující normy z veřejných komunikací, zlepšit kontrolu nedovolených úprav moderních pohonných systémů (např. svévolné odstranění katalyzátoru s cílem snížit spotřebu nebo přeprogramování řídící jednotky za účelem zvýšení výkonu) a zajistit plynulost dopravy především ve velkoměstských aglomeracích.

Jak známo, v sousedním Německu už existují tzv. emisní zóny. Automobily do nich mohou vjet pouze, splňují-li stanovené emisní normy. I česká vláda 11. února letošního roku schválila pravidla, podle nichž budou moci česká města od roku 2014 obdobné nízkoemisní zóny zavést. Podle vyjádření ministra životního prostředí by to měly být samy obce, kdo určí přesné podmínky vjezdu do vyhrazených zón. S ohledem na výše rozebrané poznatky by kritériem nemělo být jen stáří vozidla, respektive splnění té či oné emisní normy, ale také kontrola jeho bezvadného technického stavu. V této souvislosti bude nezbytné zvýšit pravidelnou i namátkovou kontrolu technického stavu vozidel, jakož i sankce za nerespektování pravidel (především za nedovolené úpravy zmíněné v předchozím odstavci). Podobná opatření nicméně sama o sobě nemohou stačit. Zajištění plynulosti dopravy vyžaduje odpovídající kapacitu dopravní sítě. Za tímto účelem je třeba vyvíjet tlak na Magistrát hlavního města Prahy a na ministerstva dopravy a financí a trvat na co možná nejrychlejším dokončení Pražského okruhu.

Na můj návrh se senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož jsem místopředsedkyní, rozhodl uspořádat dne 29. dubna 2013 veřejné slyšení na téma „Za zdravý a klidný Spořilov“. Na něm budou za účasti zástupců petentů, dotčených úřadů, výzkumných pracovníků a odborné veřejnosti projednány obě dvě zmíněné petice a proběhne diskuse o optimální cestě k omezení negativních dopadů těžké tranzitní dopravy na životní prostředí občanů Spořilova i celé Prahy. K úsilí o řešení reálných problémů obyvatel Spořilova se tak připojuje i horní komora Parlamentu a já věřím, že to přispěje k rychlejšímu zlepšení celé situace.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

sasa napsal(a):

autorka: Podle meho nazoru to chce kazde prazske auto zpoplatnit 20tisKc rocne ve prospech bezplatne hromadne dopravy. Takze, kdo chce jezdit autem v Praze zaplati 20000Kc rocne. A vsichni budou mit k dispozici stavajici hromadnou dopravu zdarma.
28. 03. 2013 | 19:12

neo napsal(a):

sasa:

a co jiná auta než pražská? Ta ne?
28. 03. 2013 | 20:02

modrý edvard napsal(a):

sasa: a co uděláte s mimopražskými auty? a hlavně s auty registrovanými mimo Prahu?

PS: a až teď jsem si všimnul, že v capttche jsou dvě ANGLICKÁ slova. V mém případě "but ngeophr"
28. 03. 2013 | 20:06

plesnivý salám pěkně přebalený napsal(a):

O filtru pevných částic ani slovo.
Paní má diesel? A je ze Spořilova, ne z Holešovic, bezpečně.

To je totiž ten skutečný rakovinotvorný sajrajt, kterým vás náklaďáky (a frajeři, kteří nechají filtr vymontovat) pohřbívají při každém rozjezdu na světlech nebo zrychlení za přechodem.

Vždycky se to nějak obejde a policie bude naopak terorizovat hodinovými prohlídkami majitele starších aut, i když mají málo najeto a splňují první poslední.

Tak to Kalousek, budoucí ministr financí a životního prostředí (furt má schovanou tu státní zakázku) v sociáldemokratické vládě vymyslel, aby zas něco nahonil na pokutách. Pro policajty a strážníky, aby ho měli rádi a strážili ho jako oko v hlavě.
28. 03. 2013 | 20:28

Al Jouda napsal(a):

Místo toho, aby uzavřeli na severu Prahy okruh spojnicí Ruzyně - Chabry, tak máme Opencard, S- karty a tunel Blanka. Diletanti !!!!
28. 03. 2013 | 20:38

KAteřina napsal(a):

Spořilov míří k tomu, že kamiony pošle někomu jinému a autem po Spořilově budou smět jezdit jen Spořilováci.
A Pražané pošlou kamiony so středních Čech a autem po Praze budou smět jezdit jenom Pražáci.
A tím se to vyřeší a to je ta správná demokracie. Paní Syková, zaráží mě, že na tom nevidíte nic špatného.
28. 03. 2013 | 20:41

Targus napsal(a):

Shrnutí blogu:

1/Co Čech, to expert přes kamionovou dopravu. Zejména pak na magistrátu.
2/Jeho Veličenstvo Václav, toho jména Druhý, zvaný Neomylný důstojně a důrazně odsoudil budování ZÁKOS-u (Základní Komunikační systém - dálnice okolo Prahy) jako megalomanskou komunistickou a naprosto zbytečnou stavbu. A zrušil to z pozice druhého nejgeniálnějšího financmajstra na Zeměkouli v přilehlém okolí. Ten první je samozřejmě chemický Míra.
O tom se ale NESMÍ mluvit ani šeptem. Ještě nejsou vykoupeny všechny pozemky, po kterých ta dálnice půjde.
Pssst.
28. 03. 2013 | 21:22

Samota napsal(a):

Tak ona dostavba jihozápadní části Pražského okruhu (úsek Běchovice - D1) není ani tak blokována nedostatkem financí (i když i to je jistě problém), jako spíš nepřipraveností této stavby z hlediska územního plánování. Původní trasu zanesenou v územním plánu Prahy zrušil Nejvyšší správní soud, a zatím se nepodařilo novou projednat. (Navíc není stále jasné, zda Praze stačí územní plán, nebo potřebuje ještě tzv. ZÚR jako ostatní kraje, zákon tohle neřeší). Obyvatelé z Běchovic navíc důsledně využívají všechny prostředky, jak tuhle stavbu blokovat, či alespoň oddálit, přesně podle vzoru Suchdola.
A soudní tahanice pak trvají roky a nikam to nevede. Klíčem k úspěchu je kvalitní příprava staveb, zcela podle platných zákonů, která by ideálně vyloučila pozdější možnost napadnutí u soudu. Další kapitolou jsou výkupy pozemků a samozřejmě ty finance.
28. 03. 2013 | 22:54

Medikolog napsal(a):

Paní doktorko, takže:

Vy podpoříte buzeraci a další odírání pražských automobilistů. Sasha, která nemá auto a mluví jako by jezdila MHD načerno, vás plně podpoří.

Místo abyste se zasadila o dokončení pražského okruhu mezi Ruzyní a Chabry. Vyvlastňovat peníze malým soukromníkům za tu drzost že nejezdí na oslech ale auty je snazší, než vykoupit pozemky ma nezbytný úsek komunikace, který by velkou část (nejenom) spořilovské zátěže přirozeně odvedl k nám, na Prahu 6; místo aby se nesmyslně objížděla celá Praha, nebo aby se prostávala v kolonách.

Připusťte si prosím, že řešení problému není v buzeraci automobilistů a motocyklistů, ale ve vybudování chybějícího přemostění Vltavy na poproudní straně pod Prahou s návaznými komunikacemi.
28. 03. 2013 | 23:04

Yosif K napsal(a):

Stížností na hluk a imise z nadměrné kamionové dopravy se zabývala také Kancelář veřejného ochránce práv. Z dosavadních reakcí je zřejmé, že předpokladem pro dlouhodobé řešení je urychlená dostavba Pražského okruhu. Na tu však stále chybí potřebné prostředky.
KONEC CITATU.

že by scházely ty peníze co zelení a CSSD přiklepli na fotovoltaiku? Nějakých 44 miliard ročně? Ha?
29. 03. 2013 | 01:53

Papouch napsal(a):

Chybi mi v clanku vysledky dopravniho pruzkumu (pro ty kamiony, tedy vozidla kategorie N3) a srovnani s jednim pomerne podstatnym zdrojem znecisteni.

Prazsky DP provozuje 1200 autobusu, ktere za rok najedou 65 milionu km (cca 150 km na autobusoden). Jak plynule jezdi po meste autobus a jake je stari + technicky stav si asi kazdy dovede predstavit - plusminus tretina je starsi 20 let (takze zadny filtr pevnych castic nema).

Kolik zlych tranzitnich kamionu by bylo potreba na srovnatelny prepravni vykon a znecisteni, kdyz Praha meri 30 km napric?
29. 03. 2013 | 02:13

jozka napsal(a):

Rel bych, ze vsichni, az na Samotu jste vedle. Pokud najit vinika, podivejte se na magistrat a jednim ockem i do Bechovic. Problem Sporilova totiz zadne zpoplatneni nevyresi. Ten vyresi az jasna alternativa, kterou je stavba R1 511 Bechovice - Modletice. Pro ty, co maji cas a zajima je to:
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=60&t=110
29. 03. 2013 | 06:03

jozka napsal(a):

Papouch:

Zdanlive logicka namitka, ale:
1)Autobusy DP nenajezdi zdaleka vsechny km jen v Praze.
2)I kdyby jezdili, zminene kilometry jsou ekvivalentem 6000 "kamionu denne". RSD uvadi denni prumer 11000 kamionu na Sporilovske.

Staci se postat na chvili na moste a podivat se kolik projede busu DP a kolik kamionu.
29. 03. 2013 | 06:15

václav malý napsal(a):

Rozvoj sítě silniční dopravy v této zemi je založena na špatné koncepci, která vůbec nerespektuje potřeby tranzitní přepravy. Lapidárně situaci lze popsat větou člověka z českého venkova: "Dálnice jsou tady navrženy tak, aby pražáci mohli snadno jezdit na chalupy!"
29. 03. 2013 | 07:01

jozka napsal(a):

vaclav maly:

Dalnice jsou navrzeny (az na D1) v trasach predchozich hlavnich tahu. A ty zase vznikly zkapacitnovanim starsich tras. Nektere lze vysledovat hodne, hodne hluboko do minulosti, kdy povrch zemsky brazdily tak maximalne konske povozy. Proto silnice vymetaji kdejakou ves a skoro vsechny miri do Prahy.
29. 03. 2013 | 07:21

au napsal(a):

Auty stejně jezdí jen spodina, slušný člověk, který má úctu ke světu kolem sebe, jezdí hromadnou dopravou.
29. 03. 2013 | 07:47

neo napsal(a):

au:

je zima, nechce se mi mrznout někde na zastávkách busů nebo vlaků, dám přednost autu minimálně do léta. Je to rychlejší, pohodlnější, můžu si zatopit, na mě neprší ani nesněží.
29. 03. 2013 | 08:29

Parabellum napsal(a):

neo

Vy jste finanční analytik, že???ˇJe vidět, že tuhle práci může dělat i nedoučenej poddement, protože vyučenej nedement si dokáže zorganizovat čas tak, žře nikde nemusí čekat.

Mimochodem, zajímalo by mne, co ráčíte dělat, až dostupnost ropy výrazněji klesne. Ona klesá už ted, ale zatím jen málo, a tak jsou ropné prpodukty směšně levné.
29. 03. 2013 | 08:41

neo napsal(a):

Parrabellum:

Zorganizovat čas si můžete jak chcete, stejně musíte čekat. Je vidět, že jste nikdy vlaky ČD necestoval a ani autobusy. A zvláště v zimě. Pokud byste totiž někdy zažil cestování tímto způsobem, nikdy byste se organizováním času neoháněl.

Nehledě na to, že čekání je jen jedna ze zmíněných věcí.
Další je čas a pohodlnost.

To se ovšem obrací v létě, kdy je aut víc a čas se srovnává s hromadnou dopravou. Na pohodlnosti to v autě taky ubere, hlavně to vedro a čekání v kolonách, takže v létě zase upřednostňuji vlaky a autobusy.
o dostupnosti ropy se mele leta. Upřímně mi je to jedno. Auta budou jezdit na něco jiného, ale to už tady nebudete.
29. 03. 2013 | 08:53

Ambra napsal(a):

Nějak holka zapomněla, že spojení od D1 do Běchovic se mělo začít budovat hnad po dokonečení spojení D1 - D5. Ale tehdy se zrovna stal ministrem Bárta a tento (neodsouzený) lump začal požadovat po stavebních firmách výpalné po celou dobu stavby. A jeden chemik mu k tomu křičel, jak se musí všechno zrušit a všude jen šetřit. A to již nemluvím o stejných občanských aktivistech, jako je autorka, kteří odmítali trasu poblíž svých domků u Běchovi. A tak se dosud ani nezačalo stavět.
Proto mi připadá naprosto divné, když autorka dělá, jako že tuto realitu není ochtona si připustit. Musíte tedy, milí obyvatelé Spořilova, jít nejprva za Kaloskem a pak jít hned poblíž rozbít okna Vítu Bártovi. To by možná k něemu vedlo. - Ale to je tak, každý člověk - asi jako autorka - chce být jako slušný a podporovat (zvláště když je to v Praze) pravicovou vládu. Tak to teď máte! Přece petice na Spořilově nemůže směřovat proti zmíněým dvěma hlavním viníkům. To by přece nebylo slušné označit tyto lidi za ničitele zdraví lidí a zvláště dětí. takže se v rámci své pravicové uvědomělosti přestěhujte na jiné sídliště. To je jediné, co asi při své pravicové neradikálnosti můžete udělat.
29. 03. 2013 | 11:36

Koudelka napsal(a):

Vážená, problém Spořilova nechápete dobře. Není to souboj starý a nový Spořilov. Východní část starého Spořilova je přilehlá ke Spořilovské a je poškozována tranzitem kamionů stejně jako sídliště. Sdružení Zdravý Spořilov je partička velmi schopných intrikánů ze západního cípu starého Spořilova. Ti již mnoho let blokují dostavbu křížení dálnice a Js. A před 3 roky se podíleli na svedení veškerého kamionového tranzitu na Spořilovskou. Ono požadované rozložení(od SOS Sp) na trojúhelník dálnic je jen návrat k původnímu stavu! A váš požadavek na zavedení emisních zón je už totálně mimo! Kamionový tranzit tak zůstane, protože splňují Euro 5. To se však měří při optimálním provozu motoru! Na Spořilovské však kamiony stojí, nebo popojíždějí. Vyženete tak pouze pár dědků, kteří jezdí 2x do měsíce do Penny na nákup se svými Škodovkami. Středočeský tranzit z podnikatelského baroka (a z Prahy 10) se svými SUVy projíždějící centrem Spořilova (protože Spořilovská, Js a magistrála stojí) bude také v pohodě. Méně studujte odbornou literaturu a raději vyražte do terénu ;-)
29. 03. 2013 | 12:33

Koudelka napsal(a):

to: KAteřina

Trochu máte zmatek ve sledu událostí. Všichni se zbavili tranzitu kamionů na účet Spořilova! Včetně Středočeského kraje.
29. 03. 2013 | 12:44

hmlt napsal(a):

Chce to spíš obecně snižovat automobilovou dopravu. Kdo není handicapovaný, nemocný, nepečuje o malé dítě (do toho nepočítám odvoz školáků do školy, ty mají vlastní nohy), ať platí za průjezd Prahou (ideálně procenta ze mzdy, aby to nezasáhlo jen nízkopříjmové). Postavit odstavná parkoviště na konečných metra a kdo si vozí zadek a ničí vzduch i zdraví všem, ať se prohne.
29. 03. 2013 | 15:28

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

autorka, hmlt a jiní gényjové yntelygentní.....
Tohle dopadne s největší pravděpodobností následovně:
Omezí se rychlost, (auta budou vypouštět více emisí) Pomalý provoz také přinese více hluku. Zavedeme emisní povolenky, tak si teda všichni koupíme známku. Provoz se zdraží, jezdit se bude víc, (že mámo, když už tu známku máme),
DPP za souhlasného mručeni magistrátních úředníků zdraží jízdné MHD.
takže i ten, kdo nepoužíval svou káru po Praze, tak s ní jezdit začne.
Všechny hyper, super, sámošky a markety zvednou ceny, což je správné, neboť se zdražila "doprava" a "vstupy".
A paní Syková se stěhuje do jeskyně a říká si:
"Že jsem si já, osoba hloupá raději nedala pár facek"
29. 03. 2013 | 23:15

alf napsal(a):

Návrh: Když nikdo nechce nic řešit a všichni se napadají navzájem, tak sundat omezující zákazové a příkazové značky a kamiony si najdou svoji optimální cestu sami a pak budou všichni jimž ta kamionová doprava vadí( a dosud nevadila) postupovat společně!!!!!!!!!!!!!! Jak jednoduché co?????????
03. 04. 2013 | 22:08

Spořilovák napsal(a):

Vážená paní senátorko,

Váš blog svědčí o Vaší totální neznalosti problematiky Spořilova. V září roku 2010 byla veškrá tranzitní doprava převedena do centra sídliště a k východní straně Starého Spořilova. Tedy 5 domů, slovy PĚT domů západní části Spořilova bylo ochráněno na úkor 10 000 obyvatel sídliště a východní části Starého Spořilova. Toto vše mimo jiné také za vydatného lobování osob nynějšího o.s. Zdravý Spořilov (vzniklo koncem loňského roku!!!), tedy obyvatel západní části Spořilova. Jestliže neexistuje okamžité řešení nastalé situace dostavbou obchvatu Prahy, je potřeba vrátit tranzit na JS a nedevastovat dále zdraví obyvatel sídliště. To znamená používat pro tranzit komunikace pro tento účel projektované a postavené - JS, nikoli místní komunikaci vedoucí centrem sídliště v bezprostřední blízkosti obytných budov, školy, zdravotnického zařízení. Západní část Spořilova je od JS a ulice 5. května natolik vzdálena, že ji lze velmi jednoduše a levněji ochránit, než výstavbu kolem Spořilovské. To je okamžité řešení, potom je možné se zabývat technickým stavem vozidel, emisními zónami a ostatními...
04. 04. 2013 | 12:11

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately simply details -- important details, but variants on this theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "present page" is, and tons of occasions get fired in the act of construction that page. Plugin modules can hook into those occasions and adjust the workflow/furnish added information/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources concentrate on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Somebody asked to get a page! Does it exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 23:40

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
26. 02. 2014 | 15:08

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
27. 02. 2014 | 10:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy