Svoboda projevu po česku...

25. 11. 2010 | 19:31
Přečteno 31794 krát
PRAVDA NEZVÍTEZÍ...
To je fascinující v zemi, kde denně tiskne bulvár jednu lež za druhou... Jaké má důkazy Blesk, Aha nebo i Mf pro milion svých článků? Měli nějaké důkazy Woodward s Bernsteinem (Watergate)?

Podle citovaného zákona nemá Aktuálně.cz povinnost zminěný článek stahovat: http://bit.ly/eNU06C (plné znění textu níže).

"Dobrý den, pane Golgo,

obrátil se na nás právní zástupce mediální skupiny MAFRA s tvrzením, že Váš blog ze dne 18. 11. 2010 (Skončí Lidové noviny?) porušuje zákon zveřejněním nepravdivých informací.

Tentýž zákon nám jako provozovateli stránek, kde byl Váš text publikován, ukládá zjistit, zda se výše uvedená stížnost zakládá na pravdě.

Žádáme Vás proto, abyste nejpozději do 48 hodin doložil pravdivost svých tvrzení. Pokud tak neučiníte, jsme povinni Váš text ze svých stránek odstranit.

S pozdravem

Libor Stejskal, editor blogů

Dobry den, pane Stejskal,

co myslite dolozenim pravdivosti? Tyto udaje jsem ziskal od dvou
duvernych zdroju, vysoce postaveni vramci medialni skupine Mafra. Jako
novinar asi vite, ze mam pravo svobody projevu, zejmena pri sve prace.

Pokud mi Aktualne.cz hodla odeprit toto pravo pouze na zaklade
vyhrozovani ze strany korporace, bude to smutny. Jak jsem dodal do
sveho clanku v blogu, neni to poprve, kdy mam takove exkluzivni
informace, napriklad kdyz jsem vedel driv, nez cela ceska media, ze
denik Metro zmenil majitele. Taky jsem s 4 mesicni predstihem vedel a
publikoval, ze se Frantisek Nachtigall stane sefredaktorem casopisu
Tyden. Rad bych take poukazal na clanek Medialni Valka: Balsinek X
Simunek - ten prilozeni interni email jsem obdrzel od [...], na pokyn od Dalibora Balsinka.

To znamena, ze to, co jsem publikoval ma nejakou vahu a zdroje jsou
tudiz velmi spolehlive. Jak jsem uvedl v blogu a na email, ktery jsem
poslal pravnikum z Mafry, jsem pripraven jit k soudu.

Tak asi pochopite, ze pokud muj clanek bude zcenzurovan na Aktualne,
budu muset hlasite a verejne protestovat, nebot v demokracii nemuzu
nechat nejaky komercni zajmy omezovat zverejneni pravdy.

Jak byva praxe v zurnalistice, muzu Vam, jako sefredaktor, sdelit
totoznost zdroju. Samozrejme, zustanou-li v anonymite. Oba zdroje jsou
pripraveny svedcit u soudu.

Dekuju za pochopeni,

s pozdravem,

Fabiano Golgo

Dobrý den, pane Golgo,

v důsledku ustanovení § 5 odst. 1 zákona o některých službách informační společnosti nese naše společnost odpovědnost za obsah všech informací, které Vy v rámci svého blogu zveřejníte (ze zákona vyplývá, že v případě, kdy se poskytovatel prokazatelně dozví o možné protiprávní povaze informací - což naplňuje oznámení společnosti Mafra a.s., je povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby tyto odstranil nebo znepřístupnil).

Vzhledem k tomu, že jste nepředložil žádné jednoznačné údaje potvrzující Váš text, pak právě z důvodu prevenční povinnosti, kterou zákon stanoví, jsme povinni článek stáhnout. V případě, že tak neučiníme, může nám vzniknout povinnost nahradit vzniklou škodu.

Váš text proto stahuji.

Pokud se smluvně zavážete nést veškeré náklady, které by nám mohly v této souvislosti vzniknout, blog na naše stránky vrátíme.

Libor Stejskal"

Vážený pane,

obracím se na Vás věci Vašeho článku „Skončí Lidové noviny?“, který jste včera zveřejnil na svém blogu na serveru aktuálně.cz (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/fabiano-golgo.php). Tento článek obsahuje nepravdivé informace, které hrubě poškozují deník Lidové noviny a jeho vydavatele, obchodní společnost MAFRA, a.s. Především základní informace, že vydavatel Lidových novin plánuje tento prodělečný deník zlikvidovat je způsobilá ohrozit nejen důvěru čtenářů deníku Lidové noviny, ale i obchodních partnerů (předplatitelů a inzerentů). Obzvlášť v této době může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování inzertních klientů o rozpočtech určených pro jednotlivá média na rok 2011 a způsobit tak obchodní společnosti MAFRA, a.s. velké škody. Zdůrazňuji, že není pravda, že by MAFRA, a.s. plánovala v roce 2011 zastavit vydávání deníku Lidové noviny. Naopak plánuje deník Lidové noviny dále rozvíjet.

Vyzývám Vás proto, abyste ze zdržel šíření nepravdivých informací o deníku Lidové noviny, a shora uvedený článek ze svého blogu okamžitě stáhl. Pokud se tak nestane, jsme připraveni učinit nezbytné právní kroky, abychom předešli dalším škodám hrozícím společnosti MAFRA, a.s. v důsledku Vašeho protiprávního jednání.

S pozdravem


JUDr. Dagmar Hartmanová
právnička

dagmar.hartmanova@mafra.cz
MAFRA, a.s.
Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
tel. +420 22506 3133
fax +420 22506 3146
www.mafra.cz

Vážená paní Harmanová,

informace, které jsem vydal, jsou založeny na svědectví dvou zdrojů, z nichž jeden zastává vysokou funkci v MAFŘE a v Lidových novinách, takže jsem připraven jít k soudu, kde mohu dokázat, že mám dostatečné důkazy pro zveřejnění této věci.

Prosím, můžete mi tedy sdělit, které z následujících informací nejsou přesné, abych mohl do svého textu doplnit oficiální dementi firmy MAFRA:

1. Lidové noviny jsou ztrátové (rozdíl výrobních nákladů oproti příjmům, které titul vydělá)

2. Dr. Hans Arnold odchází ze své funkce a z Německa ho má nahradit nový profesionál.

3. Dalibor Balšínek zjistil, že se část nákladu LN rozdávala zadarmo.

4. Dalibor Balšínek vytvořil tzv. Blue Team - marketingové oddělení pro LN

5. Příjem z reklamy získané Blue Teamem nestačí uhradit náklady výroby LN

6. Dalibor Balšínek se snažil vytvořit konkurenci Hospodářským novinám.

7. Že se ve vedení podniku diskutovalo o tom, že pokud přestanou LN vycházet, stanou se přílohou MF Dnes

8. Že Jaroslav Plesl opustil LN po konfliktu s Balšínkem

Už jsem k svému textu na Aktuálně.cz přičlenil vaše oficiální dementi, spolu s potvrzením, že MAFRA bude naopak do LN nově investovat.

Pokud jsou mé zdroje falešné, jsem jenom rád, protože si nikdo nepřeje ztrátu tak tradičního českého titulu. Nicméně pokud získám relevantní informace ze spolehlivých zdrojů, je mou povinností jako novináře je zveřejnit.

S pozdravem

Fabiano Golgo

Zákon o některých službách informační společnosti
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
Část první
O některých službách informační společnosti

§ 1 Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat,
b) elektronickou poštou textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne,
c) elektronickými prostředky zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, koncová telekomunikační zařízení a elektronická pošta,
d) poskytovatelem služby každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti,
e) uživatelem každá fyzická nebo právnická osoba, která využívá službu informační společnosti, zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací,
f) obchodním sdělením všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost2) nebo je podnikatelem3) vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu.4) Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle,
g) automatickým krátkodobě dočasným ukládáním ukládání informací poskytnutých uživatelem, ke kterému dochází výhradně za účelem uskutečnění přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, přičemž doba uložení informace nepřesahuje dobu, která je pro zajištění přenosu obvyklá,
h) automatickým dočasným meziukládáním ukládání informací poskytnutých uživatelem, které slouží výhradně pro co možná nejúčinnější následný přenos těchto informací na žádost jiných uživatelů.
Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb
§ 3
Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací
(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených informací, jen pokud
a) přenos sám iniciuje,
b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo
c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.
(2) Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje také automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací.
§ 4 Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací
Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací automaticky dočasně meziukládaných, jen pokud
a) změní obsah informace,
b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,
c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví,
d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo
e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci.
§ 5 Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem
(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen
a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
(2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.
§ 6
Poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni
a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
Šíření obchodních sdělení
§ 7
(1) Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.
(3) Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem5), může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
(4) Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud
a) tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,
b) skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo
c) je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.
Regulované činnosti
§ 8
(1) Osoby vykonávající regulované činnosti mohou za použití elektronických prostředků v rámci činností, které jsou obsahem regulované činnosti, šířit obchodní sdělení, a to v souladu s § 7 a v souladu s příslušnými pravidly vydávanými obchodními, profesními a spotřebitelskými sdruženími, která upravují zejména nezávislost, důstojnost, čest povolání a poctivý přístup k zákazníkům.
(2) Osoby vykonávající regulované činnosti, jež nejsou členy profesních samosprávných komor zřízených zákonem, při šíření obchodních sdělení za použití elektronických prostředků v rámci činností, které jsou obsahem regulované činnosti, postupují v souladu s § 7.
(3) Obchodní sdělení osob vykonávajících regulované činnosti musí obsahovat název profesní samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je osoba vykonávající regulovanou činnost zapsána, odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je osoba vykonávající regulovanou činnost usazena, a způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž je osoba vykonávající regulovanou činnost členem.
Vnitřní trh
§ 9
(1) Na poskytovatele služby, který poskytuje služby prostřednictvím podniku nebo organizační složky umístěné na území České republiky, se použijí ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů upravujících podmínky zahájení a výkonu činnosti, která je předmětem poskytované služby, zejména právních předpisů upravujících vznik podnikatelského oprávnění, požadavky na odbornou způsobilost, požadavky na obsah a kvalitu poskytované služby a odpovědnost poskytovatele služby za porušení těchto povinností.
(2) Na poskytovatele služby, který je usazen v jiném členském státě Evropské unie a poskytujícího tuto službu na území České republiky, se nevztahují právní předpisy uvedené v odstavci 1, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(3) Ustanovením odstavce 2 nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele služby vyplývající ze zvláštních právních předpisů na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu a ochranu spotřebitele.
(4) Dříve, než soud nebo jiný orgán příslušný k zajištění plnění nebo vynucení povinností poskytovatele služby vyplývající ze zvláštních právních předpisů na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu a ochranu spotřebitele učiní nezbytná opatření, informuje o tom Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") a požádá členský stát Evropské unie, v němž je poskytovatel služby usazen, o přijetí takových opatření, která budou mít za následek, že soud již nebude muset činit opatření podle tohoto odstavce.
(5) Jestliže se v naléhavých případech soud odchýlí od odstavce 4, podá o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informaci s odůvodněním Komisi a členskému státu Evropské unie, v němž je poskytovatel služby usazen.
Dozor nad dodržováním zákona
§ 10
(1) Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dozoru") je
a) pro šíření obchodních sdělení podle § 7 Úřad pro ochranu osobních údajů,
b) pro povinnosti vyplývající z § 8 odst. 3 příslušná profesní samosprávná komora zřízená zákonem.
(2) Orgán dozoru působí jako kontaktní místo pro členské státy Evropské unie a Komisi.
(3) Kontaktní místo pro členské státy Evropské unie a Komisi
a) podává obecné informace o smluvních právech a povinnostech, jakož i o postupech pro podávání stížností a pro opravné prostředky v případě sporů včetně praktických aspektů využívání těchto postupů,
b) poskytuje údaje o orgánech, sdruženích nebo subjektech, od nichž lze získat další informace či praktickou pomoc.
(4) Při výkonu dozoru postupuje orgán dozoru uvedený v odstavci 1 písm. a) podle zvláštního právního předpisu6) a v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství6a) v rozsahu věcné působnosti právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 12 přílohy tohoto nařízení. Při výkonu dozoru postupuje orgán dozoru uvedený v odstavci 1 písm. a) podle zvláštního právního předpisu.6)
(5) Při výkonu dozoru postupují orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) podle zvláštních právních předpisů.7)
Správní delikty
§ 11
(1) Právnické osobě, která
a) používá elektronické prostředky k šíření nevyžádaných obchodních sdělení,
b) využila podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zvláštního právního předpisu5) a neposkytla svému zákazníkovi možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma nebo na její účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení při zaslání každé jednotlivé zprávy,
c) šířila obchodní sdělení bez prokazatelného souhlasu adresáta,
d) pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která nebyla jasně a zřetelně označena jako obchodní sdělení,
e) pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která skrývá identitu odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila,
f) pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která utajuje identitu odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila, nebo
g) pro účely šíření obchodních sdělení zaslala elektronickou poštu, která uvádí neplatnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové komunikace,
se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.
(2) Právnické osobě, která
a) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje název profesní samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je zapsána,
b) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo
c) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž je členem,
se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč.
§ 12
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán dozoru o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby8) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Pokuty ukládá a vybírá orgán dozoru a vymáhá je celní úřad podle zvláštního právního předpisu.9) Příjem z pokut, a to i vymožených, je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu dozoru, který pokutu uložil.
Společná ustanovení
§ 13
(1) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.9)
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení ve věcech upravených tímto zákonem správní řád.10)Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ross Hedvicek napsal(a):

Fabiano - ja se divim, ze ty se divis. Editor techle blogu, Libor Stejskal, mi kdysi napsal, kdyz jsem tady taky chtel mit blog, ze "jen pres jeho mrtvolu". To neni nazor nekoho, kdo uznava svobodu projevu - to je nazor fasisty a nebo komunisty. Nebo Cecha. Vyber si - v konecnem dusledku je to stejne.
25. 11. 2010 | 19:53

stejskal napsal(a):

To je lež, pane Hedvicku,

nikdy jsem Vám nic podobného nenapsal ani neřekl. Vaší žádost jsem podobně jako celou řadu jiných odmítl se zdůvodněním, že blogery si vytipováváme sami.

Hezký večer.

Libor Stejskal
25. 11. 2010 | 20:03

Libor napsal(a):

Tak pane Stejskal, nic nevydavejte a mate to nejjjistejsi.
25. 11. 2010 | 20:06

Werner napsal(a):

Že mě to tak od aktuálně a vždy a ve všech režimech spravedlivého,teflonového a populár názorového Stejskala nepřekvapuje?
25. 11. 2010 | 20:07

Ross Hedvicek napsal(a):

Necekal bych nic jineho, nez ze to poprete. Ze jsme o tom meli diskusi ale nepopirate, ze?
25. 11. 2010 | 20:08

Petr napsal(a):

Smutné. Ale co bylo ještě smutnější, že se podařilo pod nátlakem zavřít ústa prof. Hořejšímu, že sám udělal "sebekritiku" a stáhl svůj text. Lidsky ho chápu - je to jenom člověk a nemá zapotřebí, aby se máchal v záplavě špíny, kterou na něj "uvědomělí" občané spustili. Hnus, hnus a tisíckrát hnus ! O stavu demokracie v českému Kocourkově to vypovídá víc, než cokoli jiného !
25. 11. 2010 | 20:10

bluebird napsal(a):

Uz od doby bolsevika mi pane Golgo vadi, kdyz ze sveho provokovani, mozna pravdiveho, nekdo bere za rukojmi zcela nezucastnenou stranu, coz je Aktualne a pan Stejskal, a spolehate na to, ze s vami bude zachazeno slusne, a nikdo po vas nepujde. Stare slovo rika chucpe, vtip rika, ze si otcovrah stezuje, ze je sirotek, ale to je samozrejme ve vasem pripadu nadsazka, ze protoze vy byste shodil i vase zdroje z Lidovek, kdyby to bylo vyhodne ...
25. 11. 2010 | 20:15

stejskal napsal(a):

Ne, nikdy jsem s Vámi o ničem nehovořil, pane Hedvicku. Poslal jste mi mail a já Vám odpověděl. Nic více. Ani jsem Vás nikdy neviděl.

Co se výše uvedeného textu týká. Stojí v něm proti sobě názor autorův a názor právníka, který naší společnosti poskytuje své služby. Vzhledem k tomu, že vedení redakce upozornil, že se vystavujeme riziku trestního stíhání, pokud autor své tvrzení jednoznačně nedoloží, či my naopak text nestáhneme, není z mé strany co řešit. Nejsem kvalifikován na to, abych se přel o výklad zákona s člověkem, který se profesionálně zabývá "mediálním" právem. Tečka.

Více k tomu neumím říci. A nebudu se o to tedy pokoušet.

Libor Stejskal
25. 11. 2010 | 20:18

fabianogolgo napsal(a):

Osobne mam pocit, ze chudak Stejskal za to nemuze, nebot se ani neodvazil reagovat na mou nabidku, podle standartnich pravidel zurnalistiky, ze mu odhalim totoznost svych zdroju, ale rovnou mi jednostrane sdelil, ze rusi muj blog. Podle me, dostal pokyn ze zhora a samozrejme, protoze jsme v CR, nebude riskovat svuj plat za obhajobu svobody projevu.
25. 11. 2010 | 20:18

fabianogolgo napsal(a):

Stejskal: "ja nic, ja muzikant..."
25. 11. 2010 | 20:20

fabianogolgo napsal(a):

Sylva Ficová: "oni ze zákona nemají povinnost ani právo stahovat cokoli, viz ten paragraf 6. podle mě prostě spoléhají na to, že se jim nemůže nic stát, když článek stáhnou."
25. 11. 2010 | 20:23

Werner napsal(a):

modrý ptáku díky že jsi nám odhalil šedost duše pravičákovy-hlavně nevybočit z řady, ničeho si nevšímat, neprovokovat.... Škoda že tě neměli tak před 40 léty ve Washingtonu! To by si Nixon oddech s takovymhle materiálem a duševními pochody(pokud ji tedy vlastníš)!
25. 11. 2010 | 20:24

Ross Hedvicek napsal(a):

Pane Stejskale, jsa v USA, nikdy jsem vas osobne nepotkal, tudiz jsem mi nemohl nic rikat. Nase "diskuse" byla pouze emailova a sestavala z 4-5 emailu. Uz jsem si sve zastarale znalosti cestiny doplnil natolik, abych vedel co je "MLZIT" - to je to co delat. A prislovi nakonec: Kdo chce s vlky byt, musi s nimi vyt!
25. 11. 2010 | 20:33

Sraldo Mandolini napsal(a):

Golgo:
Ta tvoje trapná hra na krokodýlí slzy je tedy dojemná! :-) Pan Stejskal ti přeci naprosto jasně napsal, že pokud se smluvně zavážeš nést všechny případné náklady s právním procesem, kdyby Mafra žalovala web aktualne, tak potom ti klidně tvůj článek na zdejší webové stránky vrátí!
25. 11. 2010 | 20:41

arnazach napsal(a):

Pan Sedláček říká, že už dlouho balancujeme na hraně (v ekonomice), tady jde zas o hranu svobody slova.

Můžete pane fibaianogoldo vysvětlit smysl toho cenzurovaného článku? Pochopil jsem, co sdělujete (ale moc mě to nezajímalo), nikoli proč o tom blogujete. Chtěl jsem si v tom teď udělat jasno, hloupě jsem se tam podíval - a ono už tam nic.
25. 11. 2010 | 20:49

arnazach napsal(a):

omluva: fabianogoldo
25. 11. 2010 | 20:50

Ross Hedvicek napsal(a):

Pokud znam ceske pomery (a znam je asi lip nez Fabiano Golgo) - zde je moje predpoved: Napred mu budou diktovat, co muze a nesmi psat (to uz se deje), pak mu vytknou, ze nesmi nic kritizovat, kdyz prece neni ani Cech. Pak zacnou vytykat, ze jeho cestina neni bez chyb a tudiz neni verohodny. Pak prijde na radu barva jeho kuze - Fabiano je prilis snedy. A pak.. pak Fabiano emigruje a pujd edo nejake civilizovanehis zeme. Jako statisice pred nim a statisice po nem. Takovy Cesky sen.
25. 11. 2010 | 21:02

fabianogolgo napsal(a):

Jsem samozrejme pripraven se smluvne zavazat nest veskere pripradne naklady souvisejici s pravnim procesem. Kde a kdy takovou smlouvu muzu podepsat, pane Stejskale?
25. 11. 2010 | 21:03

voroshilov napsal(a):

Ross Hedvicek:
Ja vubec nechapu o cem je rec,ale kdyz panu Golgo je tady ublizovano proc nepise blogy doma v rodne portigalstine?Nebo je v Brazilii malo problem?
25. 11. 2010 | 21:06

stejskal napsal(a):

Dohodnu se zítra s právníkem, pane Golgo a návrh smlouvy Vám pošlu.

Libor Stejskal

P.S. Ten zákon jsem nevymyslel já ani Aktuálně.cz, ale to neznamená, že jej budeme porušovat (tedy pokud nám právník řekne, že se totho svým jednáním či nejednáním můžeme dopustit).
25. 11. 2010 | 21:07

Ivan Sommer napsal(a):

Omyl právníka na mediální právo?

L.Stejskal napsal: "Vzhledem k tomu, že vedení redakce upozornil, že se vystavujeme riziku trestního stíhání". Předpokládám, že web provozuje právnická osoba. V České republice se právnické osoby nemohou dopustit trestného činu a není možné je proto ani trestně stíhat.
25. 11. 2010 | 21:09

stejskal napsal(a):

Pan Golgo může psát názory kde ho napadne (tedy pokud se o to pokouší v demokratické zemi), pane voroshilove.

Posílat kohokoliv kamkoliv jen proto, že se jeho názory liší od mých, mi přijde jako velmi nešťastné.

Libor Stejskal
25. 11. 2010 | 21:11

voroshilov napsal(a):

stejskal:
Ja se Vas jenom zastaval(i kdyz mne o to nikdo neprosil),opravdu ale opravdu nechapu co od Aktualne.cz chce indivuduum ktere dela v Playboji a Ikarii,ono to soft porno a sci-fi maji neco spolecneho?
25. 11. 2010 | 21:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Sommere,

myslím, že paragraf 11 resp 12 zákona, který zde uveřejnil pan Golgo, na Vaší otázku odpovídá. Nejméně jeden precedentní rozsudek už padl.

Mimochodem mluvím o Občanském zákoníku, ne o Trestním (ale jsem v tom skutečně laik, takže se možná pletu ve všem výše uvedeném).

Libor Stejskal
25. 11. 2010 | 21:17

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Golgo, já se panu Stejskalovi nedivím.Mafra Vámi uváděné skutečnosti popírá, takže v tuto chvíli nejsou právně vzato pravdivé. To nemá moc společného s důvěryhodností Vašich zdrojů.
Pan Stejskal má za něco odpovědnost - Vy máte pouze svobodou projevu odpovědnost sám za sebe.
25. 11. 2010 | 21:18

Pereira napsal(a):

A je po diskusi. A tak pěkně jsme se to učili.
Pane Goldo jsem rád, že jste to vysvětlil. Když jste popsal situaci v Lidovkách docela jsem tomu věřil, přišlo mi to logické. Lidovky jsem přestal kupovat, později i přestal číst na netu, kvůli tendečním informacím. Myslím, že jsem nebyl sám. Pak se objevil článek z Mafry a já si říkal Tak oni do toho lejí peníze tak jak je to? Byl jsem zvědav na vaši reakci. No když si za svým stojíte a jste ochoten jít k soudu a vaše zdroje jste ochoten sdělit Stejskalovi a oni jsou ochotni svědčit u soudu - to je dost kvalitní reakce. Dostal Čulík z Blistů také podobný výhružný dopis? A jak reagoval?

Pane Stejskale, to se nám ta diskuzé pěkně rozjela. Pro informaci: napsal jste podobný dopis i Berwidu-Buquoyovi za jeho článek Německo mě znemožnilo aneb Konec mé politické kariéry? Pokud ne proč?
A proč jste se nepostavili za právo svého blogera psát co si myslí? I kdyby došlo k soudu s Mafrou měli byste alespoň reklamu a na svých stránkách a blogech iniciovat diskusi, skutečnou diskusi o svobodě vyjadřování, zneužívání zákonů o pomluvě a pod. velkými korporacemi a politiky k umlčování opozice a k likvidaci diskuse, a možná by se vám podařilo i něco změnit v tomhle připosralově. Místo toho klasická normalizace.
25. 11. 2010 | 21:18

stejskal napsal(a):

Pane voroshilove,

já to sice také ne zcela chápu, nicméně to nemá nic splečného s tím, kde autor působil či působí (mimochodem nespatřuji na Playboyu či Ikarii nic nepatřičného).

Libor Stejskal
25. 11. 2010 | 21:19

Pereira napsal(a):

Petře z Tábora, ale snad nemusí Aktuálně takhle hysterčit když korporace zadupe. Golda nevyslechli a hned to smazali. Mohli Golda vyslechnout a korporaci napsat že neví kde je je pravda a že počkají na závěry soudu. A teprve potom to smazat.
V tomhle má Goldo pravdu, jde o svobodu slova.
25. 11. 2010 | 21:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Pereiro,

nemám žádné svoje blogery. Aktuálně.cz zde jen nabízí prostor zajímavým lidem, přičemž ze ten prostor nese neustále odpovědnost (tedy za vše, co zde napíší a my si to nemáme jak ověřit, což není vůbec jednoduché).

Není v našich silách zjišťovat, zda má pravdu Mafra či autor (mimochodem těch blogerů je zde na 250).

Apropos: nebyl jediný důvod psát jakýkoliv dopis po jakémkoliv blogu panu Berwidu-Buquoyovi.

Libor Stejskal
25. 11. 2010 | 21:26

stejskal napsal(a):

P.S. Aktuálně.cz nikoho nevyslýchá, není orgánem činným v trestním řízení.
25. 11. 2010 | 21:28

almost glossed™ napsal(a):

Pereira: "A proč jste se nepostavili za právo svého blogera psát co si myslí?"

Klíčová otázka.
25. 11. 2010 | 21:28

t... napsal(a):

Ross Hedvicek:
Máte ty příspěvky nějaké "přestřelené".

"Pak prijde na radu barva jeho kuze - Fabiano je prilis snedy."

Z oficiálních struktur, natož od novinářů, těžko, jeví se mi to jako nesmysl.

voroshilov:

To je každého osobní věc, v které zemi chce žít a pracovat.
fabianogolgo:

Česky píšete perfektně, kdy, od koho a jakým způsobem jste se tak dobře naučil česky?

Ptám se kvůli sobě, také bych potřeboval se tak dobře naučit další jazyk.
25. 11. 2010 | 21:29

Luba napsal(a):

Rossi,
kdy uspořádáte autogramiádu?
Mám Váš "Sametový tunel".

Co ten Paroubek? Fakt kradl pro hladové vojáky ty salámy?
25. 11. 2010 | 21:32

Pereira napsal(a):

vorošilove

http://www.youtube.com/watc...

a to je jen star trek
25. 11. 2010 | 21:37

Al Jouda napsal(a):

Tady asi opět půjde o peníze až v první řadě !
25. 11. 2010 | 21:38

voroshilov napsal(a):

Na Playboyu nebo Ikarii ja take nespatruji nic nepatricneho,nespatruji vubec nic...Playboy by mel byt pruvodcem zivotniho stylu uspesneho bohateho muze a ne tovarnou na reklamu modnich znacek okorenenou silikonovymi kraskami,aspon nedopadl jako Esqire ktery v kazdem cisle dava zarucene rady"jak sbalit kocku".
Ikarie uz nadobro odesla od tradic kvalitne sci-fi,je to samy emzak,krev a reklama,aspon par starych kadru udrzuje uroven v publicistice na tema zanru jako spisovatel a prekladac Ivan Risa.
25. 11. 2010 | 21:41

Tarq napsal(a):

Pane Stejskale, tady opravdu nejde a nemůže jít o trestní stíhání, ergo i narážky na orgány činné v trestním řízení jsou nepatřičné. Jak už řekl předřečník, právnická osoba se (zatím) u nás trestného činu dopustit nemůže. Pokud mluvíte o § 11, obč. zák., jste na poli občanského práva, nikoli trestního. Jeho porušení nemůže stíhat žádný orgán činný v trestním řízení.
25. 11. 2010 | 21:45

stejskal napsal(a):

Nemluvil jsem o trestním stíhání,

ale o vyslýchání (narážka na doporučení pana Pereiry, že jsme měli pana Golga vyslechnout), pane Tarqu (byl to spíš bonmot, ale možná jsem byl vedle i tak, asi jsem neměl použít termín orgány činnné v trestním řízení, ale třeba policie).

Možná jsem se někde "upsal" a použil terminologii z "trestu". Ale dost pečlivě se snažím hovoři tu o kompenzaci škod a nákladů resp. o tom, co souvisí s výše uvedeným zákonem z "občana".

Hezký večer.

Libor Stejskal
25. 11. 2010 | 21:58

Karel napsal(a):

To autor :

Copak nevíte, v jaké zemi žijete?

Slovo teflon patří k charakteru p. Stejskala. Vysoce "korektní" a "uvědomělý" řemeslník žurnalistiky.

Jinak by mohl dopadnout profesně jako Vy. Vy si v téhle zemi ještě mnoho let, pokud vůbec, u mainstreamu neškrtnete. Možná, někdy, za hodně příznivých okolností tak v Právu. Jinak vymalováno.

Můžete psát jako Bůh, ale porušujete nepsaná pravidla této "teflonové" profese.
- soudíte se zaměstnavatelem (i když bývalým) a tady u nás ve Zlodějově se neloajalita hrubě netrpí, mezi gaunery především;
- publikujete v BListech, to je cejch jako hrom;
- dokonce kopete do LN
- tímpádem nedržíte partu s těmito teflonovými mediálními moralisty
TAK jste OUT.

A toho se naši mediální tefloni bojí jako čert kříže.
25. 11. 2010 | 21:58

JuraM napsal(a):

A co takhle, kdyby Golgo uveřejnil článek na své vlastní internetové stránce a na blog na Aktuálně dal jenom odkaz, to by nebylo košer?
25. 11. 2010 | 22:09

Petr z Tábora napsal(a):

to Karel 21:58:
Do BL jsem párkrát nahlédl a získal názor, že se jedná o extremistický "plátek" a od té doby je nenavštěvuji. Pochybuji, že by tam chtěl publikovat klasický seriózní přispěvatel.A když čtu nějakou citaci z BL, tak mi to připadá "děs a běs". Tím samozřejmě nikomu neberu, aby je četl či spoluvytvářel.
Podotýkám, že stejně by mi vadila nějaká obdobná platforma naopak pravicově zaměřená.
25. 11. 2010 | 22:10

Sraldo Mandolini napsal(a):

Karel:
Boj mezi jednotlivými novinářskými klany je všude ve světě, ale u nás je horší jiná věc - v novinách si stokrát přečtete o popálené Natálce,která křičí: "Maminko, kde mám svoje prstíky?", ale skoro vůbec o potlučeném klukovi, který křičí: "Maminko, proč musím polykat semeno od sadisty, který mě spolu se svým kumpánem mučí?"
25. 11. 2010 | 22:11

Emissary napsal(a):

Tady to je jako v Kocourkově. :)

Pane Stejskale, dostanu za odměnu blog, když Váš názor obhájím.

Samozřejmě právnická osoba nemůže spáchat trestný čin, nemůže jít sedět do vězení. Za jednání PO odpovídá vždy nějaká fyzická osoba, statutární orgán či jednatel a mnohdy i v trestním řízení, když důvod k trestnímu řízení dala.

V tomto případě trestnímu řízení podléhá Fabiano Golgo, který potenciálně zveřejnil (ne)pravdivé informace. PO, v našem případě aktualne.cz, za tyto informace zodpovídá, pokud neučinila kroky k jejich verifikaci, chce sama nést následky, nebo sporný blog dle požadavků žalující strany nestáhla. Za to může zaplatit několik milionovou pokutu a nemusí pomoct ani to, že se autor zaváže hradit všechny náklady. Primárně potenciální pokuty by musel hradit portál aktualn.cz a následně je dle smlouvy (pokud by ji s F.G. uzavřel) vymáhat po F.G. To se ovšem nemusí podařit, F.G. nemusí takové peníze mít a nikdy je nemusí zaplatit.

Takže, pane Stejskale, pokud situace je taková, jak ji popisujete, být na místě aktualne.cz (tedy Vašem), blog bych smazal a s autorem se o tom ani nebavil. Vždy lepší, něž dostat třeba pokutu 10 milionů, a to i v případě, že by se ukázalo, že F.G. zveřejnil pravdivé informace.

P.S. Děkuji, ale žádný blog nechci. :)
25. 11. 2010 | 22:17

t... napsal(a):

Sraldo Mandolini:

Ta Vaše informace je nějak nepřesná.
http://www.novinky.cz/krimi...
25. 11. 2010 | 22:18

Karel napsal(a):

To Petr z Tábora :

V Britských Listech najdu občas něco, co je přitažené za vlasy, o tom bezpochyby.

Ale hlavně tam najdu informace, které IDNES.CZ, HN, LN i Aktualne.cz, cíleně zadržují nebo zveřejnují se zpožděním několik dní.

To je novinka, co, pro "hledače" "seriozních" informací .

Mám na mysli mohutné protesty proti "reformám" v záp. Evropě.

Pěkně dlouho trvalo než prosáklo vůbec nějaké info o mohutných stávkách ve Španělsku, teď blokují informace o Portugalsku, kde probíhají bouře.
Zpožděně a potom raději zkresleně informovali o studentských bouřích v UK, předeším vymlácení sídla konzervativců v Londýně studenty !!

Mezitím mohutně zdejší, Vámi preferovaná "neextremistická", média psala o "rozpočtově zodpovědném" mládí, které se přidalo k vládnoucím kruhům v boji proti starým, slabým, nemocným, nezaměstaným a jiným ekonomickým "parazitům".
No nejsou to paradoxy?

PS.
Alespoň o krocích pravice v Maďarsku, která likviduje parazitní soukromý důchodový pilíř, napsalo něco Aktualne.cz. Aspoň něco v této záplavě "korektních a neextremistických" médií.

Britské listy jsou přes všechny úlety ZLATÉ.
25. 11. 2010 | 22:22

Sraldo Mandolini napsal(a):

t...:
Jenomže dneškem to bohužel skončí, a pak zase budeme číst jen tisíckrát omletou story o malé Natálce, a na nebohého klučinu si jistě žádný novinář nevzpomene...
25. 11. 2010 | 22:23

fabianogolgo napsal(a):

Tak tady je ten puvodni blog, ktery Aktualne zcenzurovalo (vcetne komentaru z diskuze): http://fabianogolgo.blogspo...
25. 11. 2010 | 22:25

Carlos V. napsal(a):

Pan Golgo zjevně nechápe podstatu problému.

Společnosti provozující server aktualne.cz hrozí sankce za porušení zákona, eventuelně obchodněprávní žaloba.

V takových chvílích nehovoří editoři blogů - ani ředitelé, ale právníci, placení firmou za to, aby odvrátili či minimalizovali škodu. Samozřejmě nehovoří přímo, jejich výstupy jsou poté použity odpovědnými osobami.

Proto považuji za hloupost se vymezovat vůči panu Stejskalovi či komukoliv jinému - a zaštitovat se svobodou projevu.

Protože svoboda projevu zcela jistě neslouží k rozšiřování fám tohoto typu o obchodních společnostech.

Budˇdokažte, nebo smažte, ale probůh neodvolávejte se na lidská práva.
25. 11. 2010 | 22:45

Ross Hedvicek napsal(a):

Tak muzeme to shrnout a podtrhnout: V Ceske republice neexistuje svoboda projevu a tisku, tak jak je chapana v civilizovanych zapadnich zemich. Takze Fabiano, kdyz to dobre dopadne, tak te jen ztlucou jak malyho Nemecka z Respektu. Doufejme ze to nedopadne jak v Moskve, tam novinare strili, jako Politkovskaja a nebo ten klucina ted pred par tydny. Byt tebou, tak nechodim ted sam vecer po Praze...
25. 11. 2010 | 22:47

Carlos V. napsal(a):

Ross Hedvicek : co Vás žere ? Každá firma má svoje pravidla, každý server s blogy má svoje pravidla.

Někde může napsat blog každý, jinde si redakce vybírá podle ní zajímavé blogery. Aspoň tak nehrozí inflace nesmyslů.

Jestli chcete, publikujte na idnes nebo třeba vasevec. A na těchto servrech i pochopíte, co myslím onou inflací.
25. 11. 2010 | 22:53

Werner napsal(a):

Nechápu co napsal pan Golgo špatně. O všem se přeci ví už léta! Že lidovky jdou dolů se stačí podívat na jejich prodejnost za posledních pár let, že v nich až na otřesné bláboly(pokud Petr z Tábora hledá pravicové blisty nechť nechá u stánku 14 Kč), že když se neprodávají že asi ani reklama nebude nic moc-samozřejmě že za pravdu se každý nejvíc zlobí a obzvláště u nás. Za pravdu mu však dá nejspíš jen čas. Já budoucnost lidovek růžovou nevidím!
25. 11. 2010 | 22:56

Sraldo Mandolini napsal(a):

Carlos V.:
Přesné a výstižné,oba dva příspěvky.
25. 11. 2010 | 22:58

Jeff napsal(a):

Ten p. Stejskal je kdo? Novinář? Kde jsou články? Úředník, co se nevyzná v mediální problematice a všichni si ho váží? Moderátor jako v Superstár? Cenzor mazající zprvu sprostá slova, aby postupně více a více přidával plyn a naopak šlapal na brzdu? Mě by tedy jeho spamy nechyběly. Pokud se tohle odehrálo s p.Hořejším a VLSR, pak to tady nemá cenu a radši to zabalte.
25. 11. 2010 | 23:05

Kudrna napsal(a):

To je fascinující diskuse všech zůčastněných v zemi, kde denně tiskne bulvár jednu lež za druhou a pokud někdy u soudu prohraje, tak částky kolem 50 000.- za lež devastující pověst lidí apod. Aktálně se předposralo - jak říkal Voskovec. A právníci jsou v téhle činnosti vždycky první. Na rozdíl od ostatních jsou za to placení.
25. 11. 2010 | 23:05

veverka napsal(a):

Svoboda slova v Česku,děláte si srandu? Ta tady nikdy nebyla.Za komárů psala všechna media poslušně levicově,po komárech píší všechna media poslušně pravicově.Ode zdi ke zdi.Jediný rozdíl je že dnes máme alespoň internet a tak se o studentských bouřích dnešní Británie,vymlácení sídla konzervativců a pod. dozvíme alespoň z něj.Jak už tu někdo napsal,tak v té záplavě české mediální pravičácké žumpy jsou takové britské listy ZLATÉ!

Pane Golgo držte se,proti zdejším pravičáckým svazákům jako je Stejskal a hlavně proti jeho korporátním chlebodárcům to budete mít těžké.
25. 11. 2010 | 23:09

LessPure napsal(a):

Svoboda projevu = Jak kdy. Tak to platí.
Pochopitelně Vás plně chápu a stojím v tomto při Vás, ale na Aktuálně se nezlobte. Nevím co čekáte. Aktuálně.cz je právnická osoba. Hrozí jí pokuta a musí postupovat podle zákona. Nějaké osobní sympatie nebo nesympatie nehrajou roli. Pan Stejskal Vám můžete třeba 100 x veřit, že jste zveřejnil pravdivé informace, a tento fakt na situaci nic nezmění. Potřebují důkazy.

Prostě informace zveřejněte soukromě, jak jste to udělal. Jinak hodně štestí.
25. 11. 2010 | 23:17

M42 napsal(a):

Aktualne.cz má samozřejmě právo smazat co chce. Jen mě mrzí, že server takového formátu spláchne takto zásadní (až téměř existenciální) otázku primitivním smazáním blogu s odkazem na 1 větu od právníka.
25. 11. 2010 | 23:29

iga napsal(a):

Libor Stejskal

děláte to, co vám radí právník, já to chápu. Vzniklá situace je pikantní - v nastalém zmatku by bylo nejvhodnější přimět vašeho právníka, aby si založil blog a vysvětloval si to tu sám...
25. 11. 2010 | 23:30

stejskal napsal(a):

Souhlas, paní igo,

ale nemohu zaručit, že se mi to podaří ;-)

Dobrou noc Vám i ostatním.

Libor Stejskal
25. 11. 2010 | 23:31

Werner napsal(a):

Jeff: Asi tak! Stejskalovo komentáře jsou opravdu pokladnicí "moudrosti" a teflonového frykulínství!

Jinak opravdu mě baví ty kecy o důkazech! Měli nějaké důkazy Woodward s Bernsteinem? Věřili chlápkovi z gáráží a psali a ono to vyšlo. Jaké má důkazy Blesk, AHa a i Mf pro milion svých článků? A to si nebudeme povídat o causách dnešního ministra vnitra-ten uměl udělat panečku z lejna bič až se mrskalo. Samozřejmě můžeme mluvit o tom jak chce být aktuálně slušné a plné potvrzených zpráv atd leč nechápu proč třeba zveřejňuje třeba články paní Machové ve kterých bývá tolik ověřených informací jako cukru v solničce nebo investigativní novinářku Slonkovou za kterou za ochranu zdroje zaplatili 20000?
25. 11. 2010 | 23:33

ruprecht napsal(a):

Po Hořejším Golgo v rychlém sledu,to už by trklo i analfabeta...
My si přece náš český kapitalismíček rozvracet nedáme. Do skutečně vážných témat mohou veřejně mluvit toliko pomazaní znalci a experti z MFD, LN, Reflexu atd. A kdo by chtěl trochu zábavy, na to máme vynikající bulvárek. Inženýři našich myslí vědí, jak olejovat. Učili se to na východě i na západě. Mašinka pak pěkně přede a vrní, rebelské duchy účinně do řady zahání. Hlavně před volbami je to důležité.
25. 11. 2010 | 23:49

bezesporu napsal(a):

svoboda slova i podávání informací, je náhodou na aktualně na vysoké úrovni a v každé rubrice je i plnohodnotná diskuze, která je plodná a odráží kvalitu i přání většiny národa. je naprosto úžasné kolik občanů vysoké úrovně pod různé články i blogy přispívá.bezesporu se takovými diskuzemi s lidmi s úžasným přehledem ze všech lidských činností kultivuje rozhled i neinformovaného občana.
25. 11. 2010 | 23:56

ex-nemo napsal(a):

Tady se pořád mluví o jakýchsi "důkazech", zastánci autora blogu i příznivci pana Stejskala stejně. Já bych velice rád věděl jaký "důkaz" by to měl být ? A co vlastně je ten "důkaz" v diskuzi, nevíte? Nemohli byste uvést nějaký příklad toho důkazu, nějaký papír by to měl být s razítkem kulatým, nebo stačí hranaté ? Nebo co, proboha, by mělo jako takový důkaz sloužit?.
26. 11. 2010 | 00:01

Carlos V. napsal(a):

směšné je srovnávat odkrývání korupčních kauz s politickým krytím ... a fámu o jedněch novinách.

A paranoidní je svádět podstatu problému na pravolelé vidění světa. Ani nevím, je-li pan Glogo levičák či pravičák - je mi to fuk a o to v téhle kauze sotva jde.
26. 11. 2010 | 00:18

Werner napsal(a):

Kdepak Carlosi problém je naprosto stejný-ucpat hubu!

ex-nemo- s kolkem, podpisem rodičů a výpisem z trestního rejstříku mírou bot a hemživostí aby to bylo na tuty!
26. 11. 2010 | 00:29

M42 napsal(a):

Carlos V: Však tady se také neřeší ani pravolevé vidění světa ani (ne)rušení Lidovek. Tady se řeší, jestli má Aktualne.cz umlčet bloggera, který sem napíše článek jako napsal pan Golgo.
26. 11. 2010 | 00:33

Werner napsal(a):

Mimochodem blogera už tu umlčeli M42-jeden pán z drop inu tu popsal kauzu ženy která se živila prodejem konopí přičemž i velmi otevřeně přiznala že se nechtěla živit orálním sexem. Hádejte co se pak v krásném bezproblémovém světě aktuálně kde se nic podobného neděje dělo?
26. 11. 2010 | 01:05

Ross Hedvicek napsal(a):

Cituji: "Ross Hedvicek : co Vás žere ? Každá firma má svoje pravidla, každý server s blogy má svoje pravidla."

Jsem uplne u vytrzeni, ze nekdo v Cesku muze mit natolik kazachstanske mysleni, ze si muze myslet, ze svoboda projevu a tisku muze byt JAKKOLIV ovlivnena nebo dokonce podrizena vlastnikovi sdelovaciho prostredku. To je ta ceska verze "SVOBODY"? Tohle? Ale fuj!
26. 11. 2010 | 05:58

Miflonides napsal(a):

ex-nemo - k důkazům:

Já to vidím tak že se nám vrací doby, kdy kritika měla být konstruktivní a názory objektivní. To jsme to tedy věru dopracovali.
26. 11. 2010 | 06:01

jozka napsal(a):

Fabiano Golgo:
Zakladni problem bude v tom, ze jste si
spatne vylozil heslo na prezidentske standarde. Omlouva vas to, ze zrejme mate slabsi zrak a standarda visi docela vysoko.

Ona toma totiz stoji:

PRAVDA VYDESI!
26. 11. 2010 | 07:34

Sladký napsal(a):

Svoboda slova je svoboda slova je svoboda slova je svoboda slova.Jakmile je APRIORI kýmkoli,jakkoli a pod jakoukoli záminkou omezována, NENÍ TO SVOBODA SLOVA. S omezenou svobodou slova klidně může souhlasit každý diktátorský režim.. pak jde jen o MÍRU nesvobody slova, nikoli o svobodu.
26. 11. 2010 | 08:35

KM napsal(a):

Mám dojem, že se tady patrně (skoro) všichni zbláznili.

Pan Golgo by se rád viděl v roli Mistra Jana Husa, a zklamaně zjišťuje, že nikdo se sirkami není na obzoru, tak si aspoň vyrábí mučednické obrázky.
Chroničtí remcalové spustili obvyklé sebelítostivé brumendo o totalitně pravicovém tisku. Někdo by se jich měl ujmout a šetrně jim vysvětlit, že pokud mají Haló Noviny, blisty, Vašivěc a Právo za příliš pravicové, nic jim nebrání založit si vlastní noviny, kde si můžou psát, co je libo. Rád bych viděl toho smělce, který by jim to chtěl zakazovat.
A nakonec bych poprosil každého, komu se stala nějaká újma v souvislosti s tím, že v diskusi na aktuálně.cz prezentoval svůj názor, ať se bezodkladně přihlásí.
26. 11. 2010 | 08:40

Sladký napsal(a):

A pokud pan Golgo napsal nějakou nepravdu-pomluvu, pak ať se za to zodpovídá pan Golgo-a u soudu! Co je proboha demokratického na tom,že nějaká "organizace" vyhrožuje médiu,které ji otisklo?! Má si snad každá redakce zřídit vyšetřovací tým,který prověří každou informaci předtím,než ji otiskne? Absurdní.
26. 11. 2010 | 08:42

Petr z Tábora napsal(a):

to Karel 22:22:
Neberu Vám Vaše čtivo.
O stávkách v Západní Evropě je toho v našich sdělovacích prostředcích až až. Také jsem se o jedné dozvěděl až v letadle a přiletěl do Prahy ze Španělska s vícehodinovým zpožděním, prý se francouzským dispečerům nelíbil odchod do důchodu nejdříve od 62let.Nevím o jediném problému, který by stávky vyřešily. Nanejvýše znejistí finanční instituce a dané zemi budou půjčovat s ještě vyšším úrokem - viz teď problémy Irska, Portugalska.
Nevím zda se snižování výdajů a zvyšování daní dá nazývat reformami, ale nevím co bychom vymysleli my dva. Vemte si, že i po těch škrtech příští rok 10milionů Čechů "projí" o 130 miliard více než si vydělá, tj 13tisíc za jediný rok na hlavu - odečteme-li děti, důchodce, nezaměstnané apod, tak se dostaneme na jeden měsíční výdělek - jinak řečeno každý by měl dělat 12měsíců, ale dostat zaplaceno jen 11, aby byl rozpočet vyrovnaný. Dost bída.
Prostě Evropa si žila nad poměry a teď se mluví o krizi když už finanční instituce nechtějí půjčovat ještě více za rozumné úroky, respektive nikdo nestojí o dluhopisy některých zemí.
26. 11. 2010 | 09:55

Carlos V. napsal(a):

Ross Hevicek : kdyz poslete svůj článek do tištěných novin, urřitě nemáte právo na jeho otištění - je na redakci, jak s ním naloží - a to i v případě rubriky Dopisy čtenářů.

Aktualne.cz je podle mne obdobou tištěných novin - kde dopisy četnářů nahrazují blogy - a navíc je dána možnos diskuze.

Takže rozčilovat se nad nemožností uveřejnit příspěvek je stejně absurdní, jako poslat článek do Lidovek či třeba do Práva ... a rozčilovat se, že jej neotiskli.

Když někdo křičí, neznamená to automaticky, že se mu děje bezpráví. Možná je to jen křikloun.
26. 11. 2010 | 10:00

Železnohorský napsal(a):

Je zajímavé, jak se všichni ohánějí svobodou slova, ale tu svou svobodu slova by chtěli provádět na cizí účet.

U pana autora mi přijde nefér, že neřekne na rovinu: kamarádím se s Pleslem, Plesl se nenávidí s Balšínkem, proto tobě, milý čtenáři sděluju, že... No, a pak říct to, co mu tu smazali.

Na druhou stranu je podivné, že se MAFRA tolik bojí jednoho pisálka, tam bude něco víc. Řekl bych, že něco hodně osobního. Oni tihle ambiciózní mediální samci někdy dokážou být vůči sobě hodně zákeřní.
26. 11. 2010 | 10:05

Lex napsal(a):

Předem se omlouvám, nejsem znalec mediálního práva, takže můj názor bude mít spíše hodnotu "poučeného laika", ale přesto si jej dovolím prezentovat.
Ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) citovaného zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., v platném znění, zní: "b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací."
Podle mého názoru obsahuje tato norma dvě hypotézy a jednu (negativně vymezenou) dispozici, při jejímž nesplnění hrozí sankce.
Těmi hypotézami jsou prokazatelnost (dovědění se) a PROTIPRÁVNOST povahy ukládané informace.
O prokazatelnosti asi nebude sporu, MAFRA zřejmě aktuálně.cz napsala. Je však tím, co MAFRA tvrdí, dána protiprávnost obsahu informací obsažených v blogu Fabiana Golgo? Ona to tvrdí, autor článku tvrdí jejich pravdivost. Pravdivá informace může mít ztěží protiprávní povahu (nejde-li o zveřejnění informace, která podléhá režimu utajení). Klasický spor o pravdivost tvrzených informací, jehož rozhodnutí náleží soudu.
Kdybychom se podívali na desítky (kdekoliv) zveřejněných blogů a článků, kterými došlo k pomluvám fyzických i právnických osob, které se proti nim u vydavatelů ohradily, a na reakce vydavatelů, kterými ony osoby posílají "k šípku" a články zůstávají nedotčené, naskýtá se otázka, zda jim tam ta "protiprávnost" (tedy - dotčenou stranou TVRZENÁ, ale soudem nevyslovená, protiprávnost)nevadí. Zřejmě nevadí.

Ale opakuji - nejsem znalcem mediálního práva, neznám případné judikáty (jistě na rozdíl od právníka akt.cz), jen si tak obecně medituji nad pojmem "protiprávnost".
Postupu pana Stejskala se nedivím, je editorem blogu - tedy vykonavatelem rozhodnutí těch, kdo jsou k tomu povoláni. Jeho skandalizace v tomto ohledu je, podle mého názoru, nespravedlivá.
Myslím, že autor blogu, je-li dostatečně přesvědčen o své pravdě, může sám iniciovat soudní spor. Je totiž nepochybné, že "stažením" jeho blogu může být porušeno jeho základní právo garantované Listinou základních práv a svobod v čl. 17 odst. 2.
26. 11. 2010 | 10:12

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Lexi.

Jen pro upřesnění: právníci Mafry nám skutečně poslali upozornění na porušení zákona, čímž je naplněn § 5 odst. 1 písm. b) (ostatně jsem to panu Golgovi napsal; samozřejmě to není z mé hlavy, nejsem právník. Neznám pana Golga, nemám žádné důkazy pro ani proti jeho tvrzení, ani já ani naše společnost nemůže převzít odpovědnost za jeho texty a zejména ne za porušení zákona; a je jedno, jestli se nám ta norma líbí či nikoliv) .

Je to přesně tak, jak píšete.

Libor Stejskal
26. 11. 2010 | 10:23

Carlos V. napsal(a):

Lex : právník nejsem, takže opravdu nevím, jak naložit s prakticou aplikací práva na svobodu vyjadřování - jako povinnost uvěřejnit a uveřejňovat něčí blog bych ji snad neviděl.

Nelíbí se mi lidský přístup pana Golga. Od aktualne.cz se mu dostalo - jistě podmíněného - práva uveřejňovat své
články.

Pan Golgo je patrně ve sporu s Mafra - ale soudit by se měl s někým, kdo je v jeho sporu pouze malým hráčem, hráčem nezúčastněným a v tomto sporu ze všech stran bitým.

Následky můžou být smutné - pakliže právníci aktualne.cz prohrají, anbeo třeba vyhrají, ale bude to stát hodně peněz, dokážu si představit drastické změny v přístupu k blogům a diskuzím,

Známe právníky (že lexi) - než jít do rizika, klidně můžou tlačit na zrušení blogů. A bojím, bojím, naše (co sem píšem) návštěvnost možná není pro aktualne.cz až tak klíčová.
26. 11. 2010 | 10:24

t... napsal(a):

Sraldo Mandolini:

Musíte zohlednit VŠECHNY okolnosti, které novináře následně vedou k rozdílné míře medializace dvou případů.

Rasistický útok Roma na Čecha nikdo veřejně neschvaluje, nikdo se útočníka veřejně nezastává, žháři z Vítkova mají veřejných, byť anonymních, zastánců hodně.

Pachatel Rom je inteligenčně, podle znalců, na úrovni imbecila, žháři z Vítkova jsou nepoměrně inteligentnější.

Romský pachatel byl v době činu mladistvý(16) a získal ke spolupráci na zločinu dítě, žháři z Vítkova byla organizovaná skupina relativně inteligentních dospělých mužů, kteří na akci dorazili autem a zaútočili zbraní s vysoce ničivým účinkem.
26. 11. 2010 | 10:36

hovorka11 napsal(a):

Fabiano Golgo:
Zcela souhlasím s vysvětlením pana Emisary o několik příspěvků výše.
Kdybych byl odpovědný jako pan Stejskal, tak bych váš blok vymazal právě z těch důvodů jaké pan Emisary uvádí a zároveň mu to doporučuji.
Není to o narušování demokracie panem Stejskalem a provozovatelem, ale o zodpovědnosti Vašeho článku "Skončí Lidové noviny", který může posoudit pouze soud.
Kdybych byl majitelem Lidových novin, tak bych předpokládal spíše ztrátu z výtisků a využil bych právního prostředí k zabránění " předjímání skutečnosti", která může naznačovaný stav vyvolat -otazník to neřeší.
Nemůžete chtít, aby soud nahrazoval pan Stejskal, nebo majitel blogu.
Nechte si právně doložit, že článek pan Stejskal může otisknout bez postihu a věřím, že problémy nebudou, jinak svoji zodpovědnost přenášíte na druhého.
Takhle ten přístup od Vás nepovažuji za férový, ale jsem rád, že Vám tuto "stížnost" pan Stejskal otiskl.
26. 11. 2010 | 10:38

kakabus napsal(a):

Carlos V:
Chapu,ale radeji bych nechapal.Micmene kde konci predpos.anost a kde zacina cenzura? Pro vysvetleni: diskusnich moznosti na Aktualne si velmi cenim a byla by velka skoda o ne prijit. Na druhou stranu, proc to tady (zatim a jakztakz) jde a jinde nikoli? Nehrajeme tak trochu do ucha velkeho bratra?Tod otazka: byt ci nebyt (paranoidni).
26. 11. 2010 | 12:03

PavelV napsal(a):

S tou svobodou projevu na aktualne.cz bych to tak špatně zas neviděl. Například pod komentářem pana Lipolda "Kdosi rozbíjí soláry, jako kartouni v roce 1844" můžete naprosto svobodně oslavovat ničení soukromého majetku, vyzývat k páchání tresných činů, včetně násilí vůči osobám, ale pokud u toho neřeknete prdel nebo hovno tak vás pan Stejskal
v klidu nechá. Jo, zapomněl jsem, je tam takový čudlík k nahlášení závadného příspěvku, ale to je jen tak pro srandu, abyste si procvičili klikání. Pro inteligenty mezi námi: nemám FVE.
26. 11. 2010 | 12:37

rejpal napsal(a):

Ross Hedvicek
Srovnáváte svobodu slova v USA a zde. Rád bych jen tak naokraj nahodil jednu kausu z doby vlády George Bushe. Jedna členka skupiny Dixie Chicks se dost pregnantně vyjádřila o tom, co si myslí o válečných aktivitách v Iráku. Následovala kampaň, stahování z rádií a faktická likvidace kariéry celé skupiny. Netvrdím, že byla řízena "shora", ale média reagovala sama, a ani nedostala žádný vytýkací dopis.
BTW - sám jsem v pozici člověka, který jako osoba pověřená vydavatelem nese odpovědnost za jedno malotirážní periodiku. Právně to není totéž jako u elektronických médií, nelze již vytištěné stáhnout a zabránit následkům, třeba v podobě omluvy, nezbývá tak než stará dobrá autocenzura. Žádný vydavatel není blázen, aby šel proti zájmům svých inzerentů, pokud nechce svůj list zlikvidovat. A tady jsou ty hranice svobody slova.
Ještěže máme internet, kde každý může bez velkých finančních nákladů publikovat na vlastní doméně cokoli - a sám nést odpovědnost za to, co dělá.
26. 11. 2010 | 13:03

JAHA napsal(a):

Ad: Karel
"Britské listy jsou přes všechny úlety ZLATÉ."
Zaiste, vandalizmus...to je to hlavne, na co sme zvedavi (samozrejme az teraz, ked vsade v tych krajinach, kde sa protestuje, vsetko prezrali i za buduce generacie). Nejake rozumne, spravne, ku zlepseniu veduce ciny nas predsa nemusia zaujimat. Ved ON - STAT je vinny, MY nie. Tak rozbijeme zopar vykladov, zdemolujeme zopar aut, podpalime ...a tym zaiste odstranime potrebu setrenia a skrtov.

Blisty su v prvom rade ulety a potom snad sem tam zlate.
26. 11. 2010 | 13:10

David Grudl napsal(a):

Wow! Dokonalá sestava. Novinář, co si „právo svobody projevu“ vykládá jako právo psát cokoliv na cizí server, tj. na server, který neprovozuje ani neplatí. LOL. První komentář od dobře známého spammera a enfant terrible Hedvíčka. V dalším komentáři autor článku prozrazuje, že netuší, jak se píše slovo "standard". Dál číst netřeba, jen držím správcům Aktuálně palce!
26. 11. 2010 | 14:40

Karel napsal(a):

To JAHA a Petr z Tábora :

Já nehodnotím ty demonstrace jako kladné nebo záporné.

Já hodnotím česká média, jak chrání svoje občany a jejich "klid na práci" !

Samozřejmě, že republiku si "rozvratit" alias "vyžrat" nedáme. Čtenáři jsou úmyslně udržování v tom našem českém "POZITIVNU". Hlavně neobtěžovat nějakými informacemi, které se českým vládnoucím elitám nehodí do "reformního krámu".

PS.
Novinář má poskytnou co nejobjektivnější informace vyváženým způsobem. Čtenář si názor udělá sám.
Komunistické manýry u soudobých "demokratických" novinářů vypovídají, kam jsem se dostali za posledních 20 let.
26. 11. 2010 | 15:11

fudoshin napsal(a):

no můj názor nepoučeného laika: samozřejmě trestní stíhání firmě nehrozí a odpovědné osoby nejsou a nemůžou být automaticky trestně odpovědné.muselo by se jim prokázat zapojení a úmysl.v tomto případě je to ale stejně irelevantní,jedná se o klasický spor na ochranu dobrého jména.

jde o to, že stažením se zcela jistě aktuálně vyhne jakýmkoliv problémům.na druhou stranu jak psal lex, pokud se nebavíme o věcech zcela exaktních je těžké určit pravdu a bez rozsudku soudu, lze těžko někomu dokázat, že lhal vědomě a neměl pouze špatný názor nebo informace.dokonce při sporech o vlastnictví nemovitostí si jednotlivé strany obsazují násilně objekty bez právní dohry, protože v okamžiku obsazení není formálně známý vlastník, tedy ani poškozený a také nelze vyloučit vlastnický nárok jednotlivých stran do rozhodnutí soudu.

i při rozhodnutí soudu o poškození dobrého jména je ovšem otázkou další vývoj.doložení a kvantifikace škody nebo forma satisfakce apd.to jsou dosti ošemetné věci a běh na dlouhou trať. takže mafra ve velké míře pouze kalí vodu.a je na vás, jestli jí to ulehčíte a jestli se pak tímto nestanete lehkou kořistí, ke které se bude chodit často pro "výpalné".nemyslím si pane stejskale, že tu je precedens.jednalo se právě o to, že byla souzena jednak fyzická osoba, diskutující.použil také hrubé výrazy (i když oprávněně).o tom, jestli je navíc jeden dosti sporný rozsudek precedens bych také pochyboval, nejednalo se tuším o rozhodnutí ús, který by měly soudy automaticky zohlednit ve svých rozhodnutích (ani to ovšem neplatí vždy).dalším momentem tohoto sporu bylo to, že ubohý človíček se soudil s firmou.

myslím si, že aktuálně není žádný ubohý človíček a je schopno si vyboxovat minimáně rovná pravidla hry.spíše mafra jako dominantní zástupce tištěných médií zřejmě nelibě nese pozici, perspektivu a ambice aktuálně a případ pana golga by mohl být vítaným bičem.tento aspekt bych rozhodně nepodceňoval a je otázka, zda z hlediska nikoli právního, ale strategického, není dobré zvednout rukavici a jít do bitvy, třeba i předem prohrané.může to přinést zviditelnění, je to velmi dobrý signál vůči blogujícím apd. je jasné, že při zázemí, potenciálu a zjevně i ambicích aktuálně se prostě vaše zájmy kříží s mafrou. ukrajujete jim čtenost, vliv a přízeň inzerentů a ke konfliktům nutně docházet musí a asi i bude. nějaká pokuta není nic, co by vám mělo zlámat vaz. deníky z mafry se také často soudí a nejednou platily.myslím,že by se k tomu mělo přistupovat jako k nákladům podnikání. je to něco jako reklamace, každá firma má určité procento nákladů, které jsou řekněme vynucené.pokud nechcete stát v koutě, asi to jinak nelze.ale to je můj názor.do hlavy investorům, kteří si kupují média nevidím, ani vidět nechci.nevím také, zda je mafra nějaký spřátelený příbuzný z nějakého např.warburgova kolena apd.
26. 11. 2010 | 15:13

Lex napsal(a):

Libor Stejskal
Pane Stejskale, zdravím Vás, ale současně musím říct, že Vaše reakce na můj vstup není adekvátní, můj vstup jste si nevyložil přesně. Uvedl jsem, že ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona obsahuje dvě hypotézy (což jsou atributy právní normy). "Dovědění se" - což se nepochybně stalo, a "protiprávnost" uložené informace. Vy jste se "otočil" jen na onom dovědění, "protiprávnost" jste zcela pominul. Z mého vstupu mělo vyznít, že pouhé tvrzení MAFRy ještě reálně nenamená skutečnou "protiprávnost", což jsem dokládal ignorací ze strany medií případů obdobných stížností fyzických i právnických osob v jiných případech.
I já jsem se ve svém vstupu dopustil nepřesnosti, domníval jsem se totiž, že článek Fabiana Golgo jste stáhl na základě doporučení právníků portálu "aktualně.cz", případně jeho vlastníka, společnosti "centrum.cz". Ani akt.cz, ani centrum.cz nejsou přece vlastněny MAFRou, aby pro ně byl závazný názor jejich právních zástupců. Bylo-li tomu tedy tak, že jste článek stáhl jen na základě sdělení právníků MAFRy, moje apologetika Vaší osoby jako editora nebyla na místě.
Naopak, rozhodl-li jste o "cenzurním zásahu" proti Fabianu Golgo sám na svou vlastní zodpovědnost, vzal jste na sebe odpovědnost i v případě jeho žaloby pro porušení jeho základního práva podle čl. 17 LPS. Myslím si ale, že ani k takové žalobě nedojde, věc půjde do ztracena jako obvykle. Jak je to s tím, co dělá veký pes na úkor toho malého, je obecně znmo, že?

PS
Opětovně ovšem podotýkám, že jde jen o můj názor, vycházející ze znalosti obecných právních principů, nikoliv z konkrétních zvláštností uplatňování mediálních zákonů.

PPS
Pro případné kritiky dodávám, že nejsem příznivec Fabiana Golgo, jako člověk (ne jako právník) trpím vůči takovým lidem jistou negativní předpojatostí.
Což však nemůže hrát roli v otázce uplatňování práva.
26. 11. 2010 | 15:40

fudoshin napsal(a):

když jsem se znovu zamyslel a v kontextu tak si myslím, že příspěvek zcela jednoznačně protiprávní není.což ale neznamená, že by se nemohl negativně dotknout práv třetí osoby.pokud se tak stane, má tato právo domáhat se zadostiučinění u soudu.až na základě soudem přiznané újmy může mafra požádat aktuálně o stažení blogu, eventuelně blogera o zadostiučinění. o to může teoreticky požádat i aktuálně, ovšem s chabou možností výhry oproti námitce, že aktuálne.cz si nebyla vědoma protiprávnosti blogu až do vynesení rozsudku...navíc při hezky napsaném dopisu (jako odpověď paní hartmanové), kde se projeví dobrá vůle nemají šanci prokázat zanedbání řádné péče a plnění zákonných povinností aktuálne.cz...
26. 11. 2010 | 16:04

stejskal napsal(a):

Pane Lexi,

už to nechci dál rozebírat (protože zde zřejmě dochází k řadě nedorozumění).

Samozřejmě že jsem nerozhodl o stažení textu já sám a už vůbec nebylo rozhodnuto bez konzultace s právníky (netuším z čeho jste to usoudil).

Libor Stejskal
26. 11. 2010 | 16:21

Lex napsal(a):

Carlos V.
O kolika případech, kdy si stěžovali třeba politici nebo "celebrity" na to, že články v mediích nebo na servrech poškozují jejich jméno, a ty články byly proto, že jejich obsah tím byl "protiprávní", smazány, víte?
Já o žádném, případ MAFRy (kupodivu "velkého" hráče právě na mediálním poli) spatřuji jako první - samozřejmě se mohu mýlit, nejsem sběratelem veškerých inforamcí - proto se ptám Vás, o kolika takových případech víte).
Naproti tomu, když se před několika dny zrovna na besedě (panelu) akt.cz o umění diskutovat zmiňoval Jiří Paroubek o nehorázných pomluvách a špinění v článcích i diskusích, moderátor nebyl vůbec nejízlivý, že. Víte, že by proto byl nějaký článek smazán?
Prosím, nejde o Paroubka, jde o srovnání.
26. 11. 2010 | 17:04

Carlos V. napsal(a):

Lex: zkuste to vzít pragramticky. Aktualne.cz prostě nechce být s MAFROU ve sporu.

Považujete původní přízpěvek p. Golga za projev ochranyhodný ?
26. 11. 2010 | 17:39

Lex napsal(a):

Carlosi V.,
nevím zda jste pochopil, že tu nejde o to, zda příspěvek je nebo není "ochranyhodný" (Vy se cítíte být tím, kdo je oprávněn to posuzovat resp. rozhodovat?), ale o realizaci pravidel, která si tato společnost demokraticky stanovila.
Tady jde o základní práva - už jsem dával odkaz na čl. 17 odst. 2 LPS, která lze omezit pouze zákonem, a to, podle odst. 4 téhož ustanovení "Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti."
Tím zákonem je pro tento případ onen zákon "o některých službách v informační společnosti", který v "jádru pudla" požaduje, aby šlo o informace PROTIPRÁVNÍ. Protiprávními se informace nestávají tím, že se dotčená osoba ozve, že je za protiprávní považuje. Tady se "protiprávními" staly proto, že tím dotčeným byla MAFRA, v našich podmínkách mediální "velikán", o vztazích různých osob s ním a s lidmi tam působícími netřeba spekulovat.
Chápete, Corlosi - nejde o ten článek, jde o zásady, o principy.
A obávám se, že v tom má pan Golgo pravdu, jakkoliv mi není jako člověk člověku sympatický. Ještě smutnější je, že to v naší zemi musí říkat cizinec. To se tím spíše neodpouští.
A že má ve svém zatím posledním blogu na to téma http://blog.aktualne.centru... zřejmě pravdu, to cítí asi většina z nás, co si dosud byla schopna zachovat kritické myšlení. Že úroveň české žurnalistiky coby "hlídacího psa demokracie" je vepsí, že ve většině jde o mainstream podložený bulvárem, o tom pochybujete? No, pak se nemusíme dál bavit. Já ne.
26. 11. 2010 | 18:02

Carlos V. napsal(a):

Lex : Nechsi se chytat na vějičku, předhozenou panem Golgem - zde vůbec nejde o českou žurnalistiku.

Jde mi spíše o výklad svobody projevu.

Zde je to jistě otázka výkladová. Může aktualne.cz mazat příspevky pod diskuzemi ? Příspěvky vyjadřující názor, názor legální, ale prostě příspěvky sprosté ?

A může-li pan Stejskal mazat příspěvky z důvodu výskutu slova hovno, může pak mazat z důvodu obav z právních důsledků ?

Znamená svoboda slova povinnost dávat prostor k zveřejňování názorů třetích osob dle jejich libosti ?
26. 11. 2010 | 18:17

nadšený příznivec Hedvíčkových veleděl napsal(a):

Hedvíček:
Pletete si kategorie, vy jste spammer, tohle je pro bloggery.
26. 11. 2010 | 18:19

Lex napsal(a):

Carlos V.
"Může akt.cz mazat příspěvky pod diskusemi?" - přečtěte si "Kodex diskutujících" http://blog.aktualne.centru...
ve kterém vydavatel stanoví pravidla pro diskutující pod blogy. Může.

"..může mazat z důvodu obav z právních důsledků..." (máte už ale asi na mysli samotné články, není-liž prvda)?
Odpovídám - nevím. Neznám podmínky stanovené blogerům při poskytování prostoru k publikaci. Ve smyslu citovaného zákona však může jen tehdy, kdy jde o jejich "protiprávní" obsah - ale to jsme už zase na začátku, co je to "protiprávnost".
Podle § 6 toho zákona však není povinen "a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace."

A, prosím, ještě tohle: Myslím, že strašení pokutou ze strany MAFRy nemusí mít opodstatnění. Kritizované "jednání" - tedy zveřejnění informací obsažených v blogu Fabiana Golgo resp. jejich "neodstranění", i kdyby byly protiprávní, není správním deliktem podle § 11 uvedeného zákona (který je pokutou ukládanou orgány dozoru, sankcionován), ale podléhá běžnému soudnímu režimu, kdy je třeba dokazovat vznik škody nepravdivou informací. A tady by MAFRA byla asi na tenkém ledě.

PS
Naposled připomínám, že jde o můj právní názor, který nemusí být relevantní.
26. 11. 2010 | 19:05

.-. napsal(a):

Mour napsal(a):

Pane Stejskale, ve svém mailu adresovaném p. Golgovi (mail zveřejnil p. Golgo na své internetové stránce) citujete příslušné ustanovení zákona, na jehož základě jste stáhl příspěvek p. Golga, dosti nepřesně:

§ 5 odst. 1 písm. b) zák. č. 480/2004 Sb., totiž zní:

"Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen ... b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací."

Vy ovšem ve svém mailu píšete, že "ze zákona vyplývá, že v případě, kdy se poskytovatel prokazatelně dozví o možné (sic) protiprávní povaze informací - což naplňuje oznámení společnosti Mafra a.s., je povinen učinit veškeré kroky k tomu, aby tyto odstranil nebo znepřístupnil."

S ohledem na uvedené Váš postup považuji za dosti, sit venia verbo, předpo..... Diskuse o autocenzuře pod tímto příspěvkem a nedávnými příspěvky prof. Hořejšího tak nabývají poněkud většího významu.

Pane Golgo, držím Vám palce.
26.11.2010 16:51:19
http://blog.aktualne.centru...
26. 11. 2010 | 20:40

Lex napsal(a):

.-.
Mám nutkavý pocit, že by se tu tiše a nenápadně mohla vkrást parádní ostuda na triku Aktuálně.cz.
Kdyby někdo chtěl. Jenže jsme v Česku. A tak přes silná slova v češtině i portugalštině půjde asi jen o šuměnku ve skleničce od hořčice.
26. 11. 2010 | 21:10

Ross Hedvicek napsal(a):

26. 11. 2010 | 21:22

fabianogolgo napsal(a):

Ross: nejsem levicak, jsem anarchista...
26. 11. 2010 | 21:37

almost glossed™ napsal(a):

Lex: příspěvek jsem v rychlosti zkopíroval z diskuse já. Připadalo mi zajímavé, že měl někdo z Aktuálně zapotřebí měnit znění zákona. Nejspíše nějaký nový "zákonodárce"...

Autor: Všimněte si prosím, tohoto Mourova příspěvku.

L.Stejskal Vám poslal jiné znění zákona, než jaké v této zemi platí. Možná to pro Vás může být užitečné, stejně jako zamyšlení nad tím, proč někdo znění zákona před odesláním změnil. Viz Lexův příspěvek výše.
26. 11. 2010 | 22:05

Lex napsal(a):

al.gl.
OK! Myslím, že můj příspěvek 21:10:10 je dost výmluvný a je reakcí i na tento svérázný výklad zákona.
26. 11. 2010 | 22:41

pje napsal(a):

Pan Stejskal je placen nikoli za ctění ústavní svobody slova a odpovědnosti bloggera za své zdroje, ale za výber bloggerů dle vlastního uvážení (kdo platí, ten vlastní?!). Bohužel, česká média nejsou ani svobodná ani vyvážená, zato jsou ustrašená a lokajská k chlebodárcům... Sedmá velmoc? Bývávalo... Ostatně z českých médií informace nejen že nečerpám, ale ani je nekupuji.
27. 11. 2010 | 14:31

pje napsal(a):

Fabiano, zažalujte Mafru a pana Stejskala za protiprávní jedníní (v prvním případě za vyhrožování, v druhém za nerespektování zákona ani vlastních pravidel pro blogy). Nezkorumpovaní právníci ještě existují.
27. 11. 2010 | 14:37

Světlana Glaserová napsal(a):

Nedejte se! Mě žaluje RK Prolux o 500 000,-Kč, za to, že o nich píšu na blogu IDNES http://glaserova.blog.idnes...
27. 11. 2010 | 19:35

SylviaBright30 napsal(a):

freelance writer
21. 12. 2011 | 03:13

xxx napsal(a):

xxx
07. 04. 2015 | 14:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy