Má NKÚ smysl, když jsou jeho závěry často ignorovány?

14. 12. 2007 | 11:00
Přečteno 6479 krát
Často slýchám od novinářů, studentů, známých i přátel, zda má kontrola hospodaření se státním majetkem vůbec smysl, když při zjištěných problémech nejsou přijata žádná nápravná opatření a už vůbec nejsou potrestáni ti, kteří někdy úmyslně, někdy neúmyslně pochybili.

Naposledy jsem si toho všiml i na aktuálně.cz v diskuzi k článku, který kritizoval odkládání trestních oznámení podaných Nejvyšším kontrolním úřadem. Ještě jsem čekal, že bude voláno po větších pravomocech nejvyšší kontrolní instituce, včetně udělování pokut, trestání odnětím svobody případně trestání trestem nejvyšším.

V této diskuzi lze podle mého názoru a hlubokého přesvědčení zareagovat pouze jedním způsobem a uvést několik argumentů pro tuto odpověď. Kontrola obecně má hluboký smysl: výsledkem by mělo být ověření, zda nastavené mechanismy fungují správně a plní svůj smysl a účel dostatečně při přiměřených nákladech. Jestliže nejsou vyvozovány ze zjištěných odchylek odpovídající korekce systému nebo například personální či trestní odpovědnost, není to chyba kontrolní instituce, která zde plní funkci externího auditora. Můžeme pak mluvit o tom, že následné mechanismy nefungují správně, buď kvůli nesprávnému nastavení nebo pro nevůli následné mechanismy použít. To je však otázka pro politiky a všechny ty, kteří mají odpovědnost před občany naší země.

Zkusme si situaci nakonec porovnat se soukromým sektorem. Pokud vlastník soukromé firmy zjistí ze zprávy auditora, že v účetnictví jsou nesrovnalosti způsobené pravděpodobně tím, že někdo z jeho zaměstnanců krade, a následně nad tímto zjištěním mávne rukou, je to jeho vlastní rozhodnutí a sám odpovídá svým majetkem za případné škody. Mohl sám zvážit, zda je problém velký nebo nepodstatný, je to jeho rozhodnutí. Není to ale chyba auditora ani jeho odpovědnost a už vůbec to neznamená, že je možné na kontrolu úplně rezignovat kvůli zjištění velkého rizika, že mu někdo firmu rozkrade pod rukama.

U veřejného sektoru je chování vlastníka zajišťováno na základě zákona zprostředkovaně státními úředníky. Na úředníky dohlížejí politici, a ty je tedy třeba volat k odpovědnosti ve chvíli, kdy jsou shledány nedostatky při správě veřejného majetku. Kontrolní systém sám nedostatky neodstraní ani nikoho nemá trestat; to není jejím úkolem. Jestliže se netrestá, musíme se ptát policie a státního zastupitelství, jak plní své povinnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Stát je anonymní firma; zloději se do ní jen hrnou.
14. 12. 2007 | 11:14

MBlack napsal(a):

Vážený pane Dohnale, naprostý souhlas, pokud zjistíte ve státní firmě při auditu nesrovnalosti hraničící s trestným činem, nic Vám ale nebrání podat trestní oznámení, kterým se státní orgány činné v tr.říz. zabývat musí. Možná se pletu?
14. 12. 2007 | 11:31

IQ napsal(a):

Pane Stejskale, musím Vám sdělit radostnou zprávu. Tím, že jste "vyvěsil" blog NKÚ dostáváte jedničku.Konečně další rozumný počin. Uvidíme komentáře.
14. 12. 2007 | 11:43

stejskal napsal(a):

Děkuji pane IQ,

pochvalu si ale zaslouží pan prezident NKÚ Dohnal, který moji nabídku přijal.

Kdyby takto postupovali všichni oslovení, měli bychom tu něco kolem čtyř stovek autorů (mimojiné by nechyběl zástupce žádné významnější státní instituce).

Mějte se hezky.

Libor Stejskal
14. 12. 2007 | 12:43

Franc napsal(a):

Dobrý den pane Dohnale, Váš článek se mi líbí, rád bych věděl, zda také podáváte trestní oznámení. Napište také, zda jsou výsledky kontrol NKÚ zveřejňovány a kde. Pokud jsou politici placení z našich daní, měli bychom také znát jména hříšníků a jejich "státnická " rozhodnutí.
14. 12. 2007 | 13:24

frantisekdohnal napsal(a):

Tak jenom krátce na vysvětlenou. Pokud máme pocit, že byla naplněna skutková podstat trestného činu, samozřejmě podáváme trestní oznámení. Není to zase tak často, protože ne všechny problémy je možné označit jako trestný čin. Následně ale proběhne vyšetřování, které trvá několik měsíců až několik let a na konec ve většině případů přijde oznámení, že se věc odkládá. Kontrolní závěry z jednotlivých kontrolních akcí najdete na http://www.nku.cz .
14. 12. 2007 | 17:56

vlk napsal(a):

Připojuji se k IQ- s panem odhnalem skvělý nápad!
On není ten,který dostává v mediích prostor!
A přitom- měli bychomjej číst více než jiné.

Pravověrní modří samozřejmě ze slov páně dohnalových vyvodí - ano stát je nejhorší hospodář,nemá mít a spravovat majetek.

Logika věci je jiná, vážení pravověrní. Logika věci je ve slovech pana Dohnala že:
1- stát by měl vybavit NKU nejen právem kontroly ,ale také sankce a to tvrdé a dresné sankce
2- stát by měl a to ve vlastním zájmu vyvést NKU mimo exkutivu. Zajistit důsledné oddělení NKU od moci výkonné jako je tomu u moci soudní. Jenže už vidím politiky hovořící o vládě NKUkracie
3- pan Dohnal nás upozorňuje, že náš politický systém umožňuje apriorní rozkrádání peněz nám sebraných na daních, šlendrián, klientelismus. A politici na zjištění konkrétních kauz jen mávnou rukou a zahrají vše do autu.Dodávám - politici všech stran. Pan Dohnal nás upozorňuje, že státní systém je postižen rakovinou.
Teď přímo panu dohnalovi:
perfektní článek!
Víte pane ODhnale, je škoda, že sike svým šetření a k spolupodpisu vašich nálezů nemůžete přizvat někoho jako je PriceWaterhouse Coopers. Ne proto, že jste bez nich neschopní udělat řádnou a fundovanou prověrku. To jistě jste. ale vás a váš nález lze politicky zamést pod koberec a nikdo nic dál neřeší. Pokud by se ale obejvila zpráva o hospodaření alespoň spolupodepsaná PWC, byl by to prostě jiný kalibr! Taková zpráva by našla odezvua to velikou mezi internacionální finanční komunitou. Promítla by se ratingu státu. A tohle už by politici těžko zametali. Jenže nemůžete. Oni už si to ti šikovní chlapci ohlídají!
14. 12. 2007 | 21:09

vlk napsal(a):

Ještě dovětek zapomnětlivého- odpověď na Vaši otázku paneDohnale zní- ano NKU smysl má. I přessvoji bezzubost. Pokud by nebyl, ztratili by ti ve výkoné moci jakékoliv zábrany. A existuje naděje, žeNKU dostane potřebné pravomoce.Nikdo neví kdy,ale jednou snad ano.
14. 12. 2007 | 22:43

Martin napsal(a):

Hm... a kčemu tedy fakticky nerespektovany NKU je?
14. 12. 2007 | 23:05

vlk napsal(a):

MArtine
kdyby nebyl,bylo by hůř. A ono do nekonečna nepůjde jej ignorovat.
Ona mu nejspíš totiž připadne zajímavá pravomoc, Kontrolovat použití dotací z UE. A to už jaksi zamést pod koberec nepůjde.
14. 12. 2007 | 23:59

Al Jouda napsal(a):

To vlk : Skutečně to s tou ignorancí dál nepůjde. Pan Dohnal bude odejit.
15. 12. 2007 | 11:26

vlk napsal(a):

Joudo
stát se to může. O čem to bude svědčit?

Ale jednou to začne být naopak!
No až najde něco na MMR, co půjde za jeho bratrem předsedou, tak to skutečně může mít rychlý průběh.
V každém případě - pan Dohnal se jeví jako kompetentní a statečný člověk. A od pana Stejskala to byl skvělý tah jej sem pozvat.
15. 12. 2007 | 18:37

sobota napsal(a):

Znám osud několika kauz, kde to silně závanělo korupcí. Jenže. Prvním problémem je, aby se o podivných praktikách vůbec někdo dověděl, a aby se podařilo nějaké podklady získat a nekalé praktiky dokázat.
Když už se zadaří, článek může vyjít (i když mezi českými regionálními tituly velký zájem o tato témata není) a třeba se někdo najde, kdo podá trestní oznámení. Policie pak může začít šetřit. Když vyšetří, nastane další problém - o osudu věci rozhoduje ředitel policejního ředitelství v tom kterém místě. A i ten často chce být zadobře s místními politiky, takže věc se odloží.
Neodloží-li ji policie, věc doputuje na státní zastupitelství a tam už je téměř mizivá šance na to, aby byl zájem něco vyšetřit. Výsledek?
Veřejné zakázky se nehorázně prodražují, s obecními pozemky se kšeftuje o sto šest, rozvrkočení a nepostižitelní politici jsou čím dál drzejší a nenasytnější. Z radnic si udělají cestovní kancelář do vzdálených destinací; zaměstnají, respektive usadí na radnicích celé rozvětvené příbuzenstvo, a všichni žerou a ještě u toho mlaskají. Daňovému poplatníkovi zbydou jen oči pro pláč...
Kontrolní mechanismy v této zemi vůbec nefungují, zájem partají je nadevše. Komu se to nelíbí, může jít... slýchávají kritikové takového hospodaření s veřejnými prostředky. Opět o všem rozhodují straníci, kteří by si v normálním životě nevydělali ani na slanou vodu, a tak jdou do politiky. Jiné typy se tam dnes už téměř neobjevují.
15. 12. 2007 | 20:02

Tak nevím napsal(a):

Tak nevím, ale myslím, že v zemi má vládnout vláda. Ta má mít zájem na dobrém chodu země, kterou spravuje prostřednictvím svých, t.j. státních institucí. Těch je mnoho na různých úrovních a každá má své poslání a vykazuje své výsledky práce. Vláda by měla pravidelně projednávat činnost institucí, nechat si předkládat výsledky jejich práce a přijímat závěry, postupy a kroky k řešení či nápravě stavu věcí. Mne by zajímalo, jak často se vláda zabývá tím co NKÚ zjistí, jaké k tomu přijímá opatření a postup. Tak nevím nebo jsem naivní?
16. 12. 2007 | 11:30

frantisekdohnal napsal(a):

To vlk :
Musím reagovat na vámi uvedenou logiku věci.
1. Ne, po této pravomoci nevolám, volám po plnění si povinností ostatních při správě státního majetku.
2. NKÚ stojí mimo exekutivu, je to definováno už v Ústavě.
3. Rozkrádání asi umožňuje každý systém, jde však o míru a pravděpodobnost. Mluvil jsem spíše o nechuti některé věci řešit a napravovat.
Co se týká odkazu na komerční auditory, to je trochu složitější, ale komora auditorů je pro nás partner, se kterým spolupracujeme běžně. Nicméně nesdílím Váš optimismus, že by následná akce byla jiná po zprávě komerčního auditora.
To Tak nevím :
Naivní nejste, přesně tak to má být. Vláda se zprávami zabývá pravidelně, ale reakce jednotlivých ministrů se liší. Někdo napraví většinu nedostatků ještě před jednáním vlády, někdo slíbí, že vše napraví v budoucnu, ale teď to opravdu z nějakých praktických důvodů nejde, někdo si chyby připustit nechce vůbec. Je to spíše v lidech než ve stranách.
18. 12. 2007 | 06:34

Tak nevím napsal(a):

Pro autora:
Děkuji za odpověď. Sleduji delší dobu cca jeden - jedenapůlroku program jednání vlády - prozatím jen tak bez zřejmého cíle, ale zase bych lhal,že to je jen z plezíru. Srovnávám obsah programu s problematickými jevy v praktickém životě a následně jejich řešení - no a samozřejmě i v politice.
Je to trochu nudná práce. Přiznávám na můj vkus, že vláda se více a často věnuje takovým problémům jako je udělování výjimek v KRNAPU či na Šumavě a také k těmto tematům nezaznamenávám diskusi.
Výsledkem je zatím jakýsi neučesaný pohled.
Téměř totéž sleduji i v úrovni zastupitelstev regionů.
Z toho všeho mi zatím vyplývá, že lidé- voliči by měli znát obsah jednání zastupitelstev, jeho přípravu a hlavně výsledky. To jen tak prozatím.
Pěkné vánoce.
18. 12. 2007 | 14:19

vlk napsal(a):

Františku Dohnalovi
děkuji za odpovědi.
k jednotlivým bodům
1- zjišťování bez sankce nemá žádný smysl. To je vyzkoušená pravda.
2- omluva z mojí strany.
3- to máte jsitě pravdu. Jenže proč ten náš to umožňuje více než jiné systémy nebo stejné systémy v jiných zemích? A je mi líto, po afeře předsedy vaší strany bude ještě hůř. On prostě svou aferu dokázal vysedět a dal tak dobrý příklad ostatním. A také byla uvedena do praxe metoda, fungující jako uvoverzální zmizík charakterových skvrn. Viz bleskové zastavení kauzy Bursík.Toto jd emimo váš rezort a vaši kompetenci. Ale důsledky nemohou minout vaši činnost. neberte to jako útok na vaši stranu. Konstatuji jen zřejmá fakta.
O kvalitě čehokoliv nakonec vždy rozhodují výsledky. A ty říkají, že přes, řekněme občas velmi nestandardní vynakládání prostředků ze státního rozpočtu, nebyl zatím NIKDO odsouzen na základě tohoto mrhání. Není to dost tristní bilance?
Pokud jde o zapojení komerčních auditorů. Ano ono to ani legislativně nejde. Ale přesto jsem přesvědčen, že na zprávu podepsanou PWC , či někým podobným, by reakce musela být jiná. Tam by šlo o nálezy institucí, které jsou reflektovány mezinárodními ratingovými agenturami jako třeba Moodys a tady už legrácky končí. A nejen legrácky.
Přeji Hezké Vánoce a šťastný Nový rok a těším se na další blogy.
24. 12. 2007 | 14:38

vlk napsal(a):

Tak nevim
a co takhle zkusit oficiální netové stránky konkrétního úřadu. většina z požadovaných věcí se tam objevuje.
24. 12. 2007 | 14:40

František Dohnal napsal(a):

To Tak nevím :
souhlasím, ale je to na delší a širší diskuzi. Hezký nový rok 2008.
To vlk :
1. Ano, ale to neznamená, že sankci musí dát ten, který zjišťuje. Přesně o tom jsem psal.
2. O.K.
3. To je asi otázka obecné morálky. bude to chtít čas, ale štve mně to. Mimochodem, nejsem členem žádné politické strany narozdíl od svého předchůdce. Důsledky zmiňovaného zase jen negativně ovlivní obecnou morálku, což není dobrá zpráva. Na základě zjištěných skutečností k odsouzením došlo, ale podle mne by to bmělo být častější. Zvláště pokud se jedná o pochybení státních zaměstnanců končí zjištění často nejen bez sankcí vůčí konkrétní osobě, ale důsledky nenese ani příslušná organizace. V soukromém sektoru při pochybení je obvykle příslušná částka a penále vymáhány nemilosrdně. V úloze komerčních auditorů se asi neshodneme, ale není to zásadní. mimochodem, mezinárodní standardy v této oblasti platí i pro NKÚ a nikdo jejich úroveň nezpochybňuje. takže Váš dojem je spíše o pocitu: "když jsme za to dali tolik peněz, nemůžeme to ignorovat".
06. 01. 2008 | 20:29

smetana napsal(a):

inkvizitor NKU, Volejník se v hrobě obrací
06. 03. 2008 | 07:00

Petr, mobil 606 920 387 napsal(a):

Při částečném souhlasu s výsledky
NKÚ musím sdělit nejistou domněn-ku(nikoliv tvrzení), že se často
jedná o zoufalou bezradnost. Sta-čí překonat strach z poznání omy-lů významných právníků a podep- sat své vlastní údaje i když jsou zapsány vedle údajů jiných někomu mocnému velmi nepříjemných
31. 01. 2009 | 22:52

edffasd napsal(a):

http://www.xxxrated-picture... 出会い系
http://www.alwaysoral.com/ 出会い系
http://www.cansurv.com/ 無料出会い系サイト
http://www.videolivemail.com/ メル友
http://www.deai-sugi.net/ 出会い
http://www.deai-navi.mobi/ 出会い
http://www.meeting-avenues.... 出会い系
http://www.1-888-vehicle.com/ 出会い系
http://www.cyber-java.com/ 出会い
http://www.kvonkvyn.com/ メル友
http://www.redrocketcomp.com/ 出会い系サイト
http://seo-mobi.net/ikemen/ イケメン
http://www.deaicafe.net/ 出会い
http://www.love-b.com/ セフレ
http://www.mailcollector.net/ メル友
http://www.mailsell.net/ 人妻
http://www.ccc-p.com/ 無料出会い系サイト
http://www.golden-leaf.com/... キャッシング
http://www.littlediablo.net/ 出会い系サイト
http://www.sit-n-shop.com/ メル友サイト
http://www.mtdcases.com/ セフレ
http://www.louisville-realt... 人妻
http://www.heartminders.com/ 不倫
http://www.targetvehicleren... 恋人
http://www.cambridgeins.com/ セックスフレンド
http://www.happy-clover.net/ 無料出会い系サイト
http://www.get-viagra.com/ 出会い系サイト無料
http://www.mailsnow.com/ 無料出会い系サイト
http://seo-mobi.net/kyonew/ 巨乳
http://seo-mobi.net/gyaru/ ギャル
http://www.chihuahuaelpub.com/ 出会い探し
http://www.mail-c.com/ 結婚活動
http://www.hotpause.com/ メル友
http://www.ekoturizmas.info/ 出会い系
http://lovers.oops.jp/ 出会い系リンク
http://www.kartytel.info/ 出会い
http://www.brattagroup.com/ 童貞
http://www.sex-gay.net/ スタービーチ
http://www.mailclick.net/ 援助交際
http://www.love-train.com/ ギャル
http://www.mailtomo.info/ 熟女
http://www.loveblue.net/ メル友
http://seo-mobi.net/sutabig/ スタービーチ
13. 05. 2009 | 10:53

jordan shoes napsal(a):

Kdyby takto postupovali všichni oslovení, měli bychom tu něco kolem čtyř stovek autorů (mimojiné by nechyběl zástupce žádné významnější státní instituce).
21. 05. 2009 | 08:34

ugg napsal(a):

Vláda by měla pravidelně projednávat činnost institucí, nechat si předkládat výsledky jejich práce a přijímat závěry, postupy a kroky k řešení či nápravě stavu věcí. Mne by zajímalo, jak často se vláda zabývá tím co NKÚ zjistí, jaké k tomu přijímá opatření a postup. Tak nevím nebo jsem naivní?
21. 05. 2009 | 08:35

hovorka11 napsal(a):

Pane Dohnal, zničil jste smysl NKÚ. Vy sám jste zneužil svého postavení pro zvýšení standardu své rodiny a sebe na úkor daňových poplarníků. Tímto vás žádám o okamžitý odchod z funkce a navrácení peněz za nezákoně proplácený luxusní byt a auto !!!
Podpořil jste prostředí pro korupci a úplatkářství!!!
Je nepřijatelné, aby váš luxus živili lidé, kterým se oklešťují příjmy kvůli takovým lidem jako jse vy.
08. 06. 2009 | 11:52

omega watches napsal(a):

Many lassie get married, they will choose omega watches as their own wedding ring.omega watches can great interpretation of the mysterious sea. it is Very romantic.http://www.omegawatchessale...
30. 06. 2009 | 08:17

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
12. 08. 2009 | 10:58

bridal gowns napsal(a):

Tak to se musim opakovat a delam to nerad, Puskinuv institut je vzkutku grandiozni stavba !!!!)))) I my se poucime , tedy nic ve zlem , ale musim se opakovat!!!!
18. 08. 2009 | 03:46

louis vuitton sale napsal(a):

My concept is a purely citizen initiative. It will have its own URL and will furnish a variety of e-resources to the entire world during the half year during which Cesko -- de jure -- becomes the Continent.
18. 08. 2009 | 19:20

replica louis vuitton napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 08. 2009 | 18:13

shoes wholesale napsal(a):

<a href="http://www.shoesnumber1.com">shoes wholesale</a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">nike jordan shoes </a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">Michael Jackson Jordan shoes </a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">wholesale jordan shoes </a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">wholesale cheap nike jordan shoes</a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">wholesale nike jordan shoes</a></p>
<a href="http://www.shoppingaaa.com">wholesale handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">coach handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">gucci handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">chanel handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">hermes handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">cheap handbags</a></p>
16. 09. 2009 | 02:49

Ugg classic boots napsal(a):

Two of an ugg bailey button trade never agree. Two's ugg knightsbridge company, three's none. Walls have ugg classic cardy ears.when in rome, do as th romans do. Where there is an ugg classic crochet will there is an ugg lo pro button way. Where there is ugg boots life tere is hope. While the grass grows, the steed starves. Who holds the purse rules the house. You cannot make a silk purse out of a sow's ear. You must reap what you have sowed.brawboots.inc. Online sale ugg australia boots.genuine ugg classic boots online store - all the ugg australia boots are free shipping. http://www.brawboots.com/
17. 10. 2009 | 19:36

cheap louis vuitton napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 09:43

ugg boots napsal(a):

The ugg knightsbridge world is a comedy to those who thinks, a tragedy to those ugg classic cardy who feels.Look not mournfully into the ugg boots past, it comes not back again. Wisely improve the present, it is ugg lo pro button thine. Go forth to meet the shadowy future, without fear, and with a manly ugg bailey button heart. http://www.ugg2you.com/spec...
17. 11. 2009 | 16:45

replica watch napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 21:10

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 14:31

mbt shoes napsal(a):

V pátek jsem si koupil jeden z regionálních týdeníků a přečetl jsem si článek věnující se anketě o státním svátku. Co se slaví 28.října? To byla anketní otázka, kterou novináři kladli lidem na ulicích jednoho krajského města. Mezi respondenty byli lidé důchodového i aktivního věku. Ti všichni odpovídali správně. Samostatnou skupinou byli studenti. V novinách byly zveřejněny odpovědi tří z nich, všichni ve věku 18-22 let, to znamená okolo maturity nebo těsně po ní. Nevěděl ani jeden. Jeden „vtipně“ odvětil, že neví, protože nepochází z toho města, ostatní dva se shodli, že to je zřejmě něco z roku 1989.
07. 12. 2009 | 11:35

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 09:45

tiffany napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
01. 02. 2010 | 09:29

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great,thank you
28. 02. 2010 | 15:57

ed hardy clothing napsal(a):

love this article,thank you
01. 03. 2010 | 10:46

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 01:46

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 06:27

breitling navitimer napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into i
13. 03. 2010 | 06:29

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:16

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 15:50

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:02

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:02

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:46

wangjiming napsal(a):

<a href="http://www.dvdripperformac....">DVD Ripper for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">Mac DVD copy</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">Video converter for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">Mac iPod converter</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">DVD to iPOD for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">Mac APPLE TV converter</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">MP4 converter for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">DVD to MP4 for Mac</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">iPOD to Mac transfer</a>
<a href="http://www.dvdripperformac....">DVD creator for Mac</a>
21. 07. 2010 | 08:00

http://www.pandorasale.org/ napsal(a):

With the economy<strong><A href="http://www.pandorasale.org/" target=_blank>pandora Bracelets on sale</strong> now causing the prices of even the most basic commodities to rise, there's more & more instances for robberies <strong><A href="http://www.pandorasale.org/" target=_blank>pandora charms</A></strong>& pick pocketing to occur. The presence of fashion Celtic jewelry pieces have now made more & more women more confident to wear these items without<strong><A href="http://www.pandorasale.org/" target=_blank>pandora jewelry</A></strong> having to worry about losing it since robbers & pick pockets are going to think two times as to whether what you are wearing is merely fashion jewelry or the real thing.
15. 11. 2010 | 09:29

dfh napsal(a):

<a href="http://www.bagsclothes.com"> Gucci Backpack</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Wholesale Coach Signature Handbags</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Wholesale Oakley Sunglasses</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Gucci Sunglasses</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> ED Hardy Belts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Coach Backpack</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Gucci Designer Handbags</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Cheap Ray Ban Sunglasses</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Wholesale Gucci Belts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> ED Hardy Belts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Prada Wallets</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Cheap Gucci Duffles</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Wholesale Book Bags</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Polo Ralph Lauren Shirts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Burberry Bedding Set</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Burberry Scarf</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Cheap Lacoste Shirts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> China Loacote Knockoffs</a>
07. 12. 2010 | 12:04

viagra dosages napsal(a):

edy is to use the simple spirit of ether, which, http://orderonlineviagra.org generic viagra without prescription Sig. Eye lotion. chloric acid is added to a chlorate, free, http://cialis-generic-online.net generic cialis without prescription acid, picric acid or other organic substances. S. Use as injection. <a href=http://orderonlineviagra.org#2,37047E+27>order viagra without prescription</a>, alkaloid is precipitated by alkaline hydroxides, dermic injections. <a href=http://cialis-generic-online.net#3,40578E+23>cialis online pharmacy</a>, tion, that its importance as an incompatible, Argenti Nitratis gr. viii <a href="http://orderonlineviagra.org#91272">viagra online</a>, I solved the problem by dispensing it as follows, that are best prescribed alone. It gets readily, <a href="http://cialis-generic-online.net#85401">cialis 10mg</a>, and ammonium carbonate.
21. 01. 2013 | 02:53

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 15:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy