Jednali jsme v dobré víře ....

05. 03. 2008 | 19:39
Přečteno 7661 krát
V minulých dnech se mnou velmi výrazně zahýbala kauza, která bezprostředně nesouvisí s kontrolní činností Nejvyššího kontrolního úřadu. Je však podle mého názoru velmi příznačná pro zacházení s veřejnými prostředky a také příznačná pro stav naší justice. Snažím se být konkrétní a pokud možno spravedlivý a musím tedy uvést, že jde o případ bývalé ministryně zdravotnictví Marie Součkové a že podkladem jsou zprávy sdělovacích prostředků, které poslední rozhodnutí soudu popisují.
Nemám nic proti paní Součkové osobně, ačkoliv jsme si v době minulé kolem krku nepadali. Respektuji právo každého na obhajobu i na vlastní názor. Nevolám po rozsudku, který by paní Součkovou uvrhl na doživotí do nejtěžšího žaláře. Vůbec nechci ani polemizovat s výší možného trestu. Chci se jen zamyslet nad podstatou jejího jednání a hlavně nad rozsudkem soudu.
Stát se dostal do sporu se soukromou firmou. To se občas stává a já nechci posuzovat možné příčiny a možné následky sporu. Státní organizace, která ve sporu stát zastupuje, má stanoveny povinnosti, jak postupovat. Na základě rozhodnutí konkrétního člověka, který v té době stojí v čele této organizace, nerespektuje zmíněné povinnosti a v souvislosti s tímto jednáním státní organizace zaplatí mnoho milionů korun. Nikoli v ve sporu samém, ale v souvislosti se sporem. Miliony korun z našich společných finančních prostředků na základě jednání konkrétního člověka, který nerespektoval právní předpisy.
Soud říká : „Jí není možno upřít, že jednala v dobré víře. Její pohnutkou bylo zřejmě tedy zachránit pro Českou republiku stovky milionů.“ Jsem asi nechápavý. Zákon říká, že je nutné v takovém případě postupovat podle předem daných pravidel. Ministryně je nerespektuje a jedná o své vůli. Soudce následně řekne, že to myslela dobře a že tedy nemá být trestána.
Já tedy navrhuji, abychom šli ještě dál. Miliony, které zmizely z našich společných peněz ve prospěch právníka, který byl vybrán ministryní podle soudce v dobré víře (ale v rozporu se zákonem), by mohly být vzaty z mzdových prostředků soudu, který o této kauze rozhoduje. Ve státním rozpočtu ty peníze scházejí, ale jsou nějak anonymní.Snižme tedy o tuto částku rozpočet zmíněného soudu a dokonce konkrétně vezměme je přímo ze mzdy příslušného soudce (soudkyně). Věřím, že by zmíněná soudkyně už lépe chápala konkrétnost těchto peněz. Věřím, že by zmíněná soudkyně ani neprotestovala. Sice v rozporu se zákonem nedostane mnoho let mzdu za svoji práci, ale bylo to uděláno v dobré víře.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vico napsal(a):

Paní Součková v rozhodné době kandidovala v Brně na senátorku a bylo třeba získat dost peněz na volební kampaň. Ve stejné době v rozporu se zákonem, jak správně pan Dohnal uvádí, se paní Součková obrací na advokáta Nováčka,který rozhodně nepatřil a nepatří k esům advokátské branže, spíše opak je pravdou. Každopádně šlo o člověka, který doposud neměl za sebou sebemenší úspěch v nějaké významnější kauze a absolutně žádné zkušenosti z oblasti s mezinárodním prvkem. Tento dělník práva a vlk samotář se měl utkat ve sporu o miliardy se zavedenými advokátními společnostmi se vším právním servisem atd. Tento outsider měl dostat 10 milionů na začátku a dalších deset milionu v případě odstoupení od právního zastoupení. Tedy aniž by hnul prstem celková suma dělá 20 milionů. I tak se dá vyrobit dolarový milionář. O stovkách milionů v případě vyhraného sporu nemluvím. To je z říše sci fi. Paní Součková možná jednala v dobré víře, je třeba si položit otázku v co dobrého věřila.
05. 03. 2008 | 20:01

Ročník 53 napsal(a):

Jak byste okomentoval podpis pana Salzmanna, bývalého senátora ODS, kterým připravil KB o 8 miliard Kč? Také asi jednal v dobré víře...
05. 03. 2008 | 20:13

RUMCAJS napsal(a):

S tou naší justicí to bude asi dost nahnutý.
Čas soudit mají jenom tehdy, když se soudí o svůj třináctý plat. Když nějaký soudce podvádí, nechaj ho klidně soudit dál a když Brožová udělá botu, tak je vše v pořádku. Udělat to my vůči FÚ, tak nás vysvlečou do naha!

Jó, máme se jak na zámku, ať to trvá věčně!
05. 03. 2008 | 20:15

IQ napsal(a):

Pane Dohnale, já se tak trochu připomínám tuěím pod značkou " tak nevím", kde jsme se shodli. Lépe řečeno Vy jste se mnou tehdy souhlasil. Já se totiž ptám a kladu tuto otázku od samotného počátku zveřejnění kauzy.

A prosím Vás na co máme všude, v tomto případě na ministerstvu zdravotnictví, celá právní oddělení když zadávají ministři soukromníkům a soukromým firmám a agenturám kde co,teď na př. problém o kterém píšete?
05. 03. 2008 | 20:32

frantisekdohnal napsal(a):

To IQ:
Ale podle stejného zdroje s tím na MZd nechtěl mít nikdo nic společného. Tedy nikde nezaznělo, že by právní oddělení ministryni doporučilo podepsat podobnou smlouvu.
Naopak všichni se shodli, že od toho dali ruce pryč a paní ministryně v dobré víře rozhodla.
05. 03. 2008 | 20:42

Frantík napsal(a):

To Ročník 53, pozor JÁ Genius /nade všechny/ jsem se vyjádřil. Hlava skopová !!!!!!
05. 03. 2008 | 21:05

Theo napsal(a):

Televize Nova včera referovala o případu kontrolního výboru v obci Horní Moštěnice, který zjistil závažné nedostatky v nakládání s finančními prostředky při nějaké investiční akci. Zastupitelstvo se zjištěními kontrolorů odmítlo zabývat a celý kontrolní výbor odvolalo.
Pane Dohnale, je možné, aby zastupitelstvo takto jednalo i v případě, že by skutečně šlo o doložitelná závažná pochybení? Kdo vlastně dohlíží na konání samosprávných orgánů? Co dělat v případě důvodného podezření, že "volení zástupci" záměrně a velmi sofistikovamě obec poškozují a mají z toho osobní prospěch?
05. 03. 2008 | 21:11

Ročník 53 napsal(a):

Copak Frantíku, nervy? Asi ano, když si myslíte, že jste hlava skopová.
05. 03. 2008 | 21:50

IQ napsal(a):

Děkuji za odpověď,rozumím i nerozumím. Rozumím, neboť je mi jasné že nevidím dovnitř a nerozumím, protože mně prozatím ještě nikdo nevysvětlil a neodpověděl na otázku kterou jsem položil jako otázku obecnou na niž bych někdy chtěl znát odpověď. Děkuji.
05. 03. 2008 | 22:02

gladp napsal(a):

Pan Dohnal je lidovec.Co k tomu dalšího dodat.
05. 03. 2008 | 22:02

pavla napsal(a):

Je problém ten, že u nás pořádně nikdo za nic nezodpovídá a ikdyž jo, tak se z toho nakonec stejně nějak vyvleče. A úplně nejhorší jsou výroky soudu - konala v dobré víře. Toho totiž už využilo dost darebáků, kteří si objednali u firem zboží, pak ho nezaplatili, ale řekli, že ho zaplatit chtěli, ale nějak na to nemají. Znám takové případy. Takže to je zas dobrý návod pro vychytralé a podvodníky.
05. 03. 2008 | 22:39

Lila napsal(a):

Pro gladp:

Pan Dohnal je lidovec? No a co?
Především byl v 90. letech po dvě volební období velmi úspěšným starostou Jihlavy, určitě patřil k nejlepším komunálním politikům v České republice. V té době Jihlava sloužila dalším městům jako příklad odpovědně a kvalifikovaně řízeného města.
05. 03. 2008 | 23:20

Charlie napsal(a):

Ten advokát, co dostal těch 10 melounů je prý paní Součkové spolužák.
Ještě jsem neslyšel, že by ty, v podstatě ukradené peníze, hodlal vrátit a tím zmírnit útrapy své spolužačky. To jsou mi poměry v Čechách :-)
06. 03. 2008 | 00:28

Adam napsal(a):

Tomu se skutečně nedá rozumět:
Je tam právní oddělení a " Podle stejného zdroje s tím na MZd nechtěl mít nikdo nic společného.Všichni se shodli, že od toho dali ruce pryč..."
To jsou zvláštní poměry. Je tam placené právní oddělení se svým vedoucím /ředitelem?/ a odmítnou zadání? Toto řešit budeme a na tamto si najděte odborníky? To by si tak mohli dovolit ve firmě. Tedy třeba v průmyslu. Prosím o informaci, kolik nás stojí toto právní oddělení měsíčně.
06. 03. 2008 | 00:58

Honza Český napsal(a):

Vážený pane prezidente NKÚ.
Nevím, jak dalece jste chápavý či nechápavý, ale rozhodně jste neznalý základů práva.
Paní Součková byla, pokud vím, obžalována z trestného činu Zneužívání pravomoci veřejného činitele, který vyžaduje úmysl způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě či jinému neoprávněný prospěch.
Pokud soud uvedl, že jednala v dobrém úmyslu, pak tím zdůraznil, že neměla zlý úmysl výše uvedený a nemohla tedy spáchat onen trestný čin.
Pokud tvrdíte, že nesplnila nějaké své povinnosti, pak se mohla dopustit jiného protiprávního konání, ne však toho trestného činu, z něhož byla obžalována.
Již chápete pane prezidente NKÚ ?
06. 03. 2008 | 01:22

Důchodce68r napsal(a):

Pane Honzo Č.
Nejsem právník, a přiznám se, že ani neznám základy práva. Ale, jestli tomu rozumím, podstatný je úmysl, bez něho nejde o trestný čin. Pak tomu ale znovu nerozumím. A snažím-li se to pochopit, a pokud je pravdivé tvrzení pana Charlie, že oním právníkem byl spolužák paní Součkové, pak mi vychází, že obžalobu takto "vhodně" sepsal nejspíš další spolužák paní Součkové. Mohlo by tomu tak být?
Děkuji předem za případné vyjádření, a dobrou noc vespolek.
06. 03. 2008 | 02:33

Honza Český napsal(a):

Pro Důchodce68r
Bez onoho úmyslu to nemohl být onen konkrétní trestný čin. Mohl to ale být jiný, který takový úmysl nevyžaduje. Pokud se paní Součková nějakého protiprávního jednání dopustila, mohl to být i přestupek.
Mezi námi, asi to zpackala policie a státní zastupitelství. A může mít pravdu i paní Součková, že to všechno byla jen msta. To fakt neumím posoudit.
Abyste mi rozuměl, nebráním paní Součkovou. Jestli to vše upekla se svými spolužáky, pak by to mohl být i daleko závažnější trestný čin.
Jen se maličko divím, že takto může argumentovat prezident NKÚ. Od něho bych znalost základů práva očekával
Také přeji dobrou noc
06. 03. 2008 | 03:27

Vímto napsal(a):

Honzo Český, v každém případě však u soudu bylo zjištěno, že paní Součková jednala nesprávně,
ke škodě republiky. Při jednání bylo mnoho státních zaměstnanců se vzděláním, které poskytuje znalost domluvených postupů.
Ti měli okamžitě napsat nebo vyslovit tu správnou žalobu.
A soud měl jednat.
06. 03. 2008 | 06:56

Ládik napsal(a):

V dobré víře brzy půjde i zabíjet politické odpůrce rudé mafie.
06. 03. 2008 | 07:08

rosomák napsal(a):

Konat v dobré víře nemůže být a ani nesmí být postaveno nad zákon.Pokud tak soudce učiní,měl by být odvolán,neboť tak rozhodl,protože byl nějak zkorumpován.Očekávám,že dříve nebo později se všeho schopný advokát(a že jich je)vytasí s obhajobou vraha,že tento tak činil v dobré víře.A sice-zabitý trpěl depresemi,neboť měl strach o svůj majetek a peníze pod polštářem.Tím,že ho obžalovaný zabil,zbavil ho deprese a strachu ze ztráty peněz.Uzmutím peněz zabitého předešel depresím ze ztráty peněz u případných dědiců.To vše prosím v dobré víře.Že je to postaveno na hlavu?Proto osvobozující výrok soudce o konání v dobré víře by měl být jeho výrokem posledním!
06. 03. 2008 | 07:47

Pepa3 napsal(a):

Ládik: A proč ne? Vždyť už za vraždy pan premiér i vyznamenává.
06. 03. 2008 | 08:00

Pepa3 napsal(a):

Rosomák : Přece jenom i v trestním právu musí být nějaká nepřekročitelná pravidla a - na rozdíl od anglického práva - nemůže rozhodovat jen pocit. Proto jsou trestné činy rozděleny do několika skupin. Např. násilné, nedbalostní, úmyslné atd. Trestný čin úmyslný, mezi které patří i zneužití pravomoci veřejného činitele - je možno odsoudit pouze pokud se prokáže úmysl. Pokud by Součková byla obžalována pro jiný trestný čin např. z kategorie nedbalostních, asi by odsouzena byla. Bohužel pokud se nepletu, tak stejný skutek, který byl podle jednoho obvinění osvobozen asi již nebude možno překvalifikovat a soudit podle jiného paragrafu.
06. 03. 2008 | 08:07

rosomák napsal(a):

Pepa3-pro boha,o tom to přece je.O korupci!Soudit podle takového zákona,který zaručuje,že obžalovaný odejde od soudu bez trestu.
06. 03. 2008 | 08:20

Ford napsal(a):

Součková v žádném případě nejednala v dobré víře. Jednala nezodpovědně a proti pravidlům! Paní soudkyně zdůvodňovala rozsudek hňupinama, které s tím nemají nic společného. Součková byla - měla být stíháná za to že poslala miliony bez výběrového řízení kamošovi! Buď je tak blbá a pak ji zavřít za škodu způsobenou nedbalostí(neschopností) nebo za porušení pravidel při správě cizího majetku. Problém Diag human není žádná dobrá víra ale součást pracovní náplně. Chirurg taky neoperuje z dobré víry ale protože je to jeho pracovní náplň!
06. 03. 2008 | 08:22

Ford napsal(a):

Ještě pro příklad porušení předpisů: Mlynář - žádná škoda, ale kdyby chtěli... = 5 let. Součková - škoda 10 milionů = nic se nestalo.
06. 03. 2008 | 08:31

Dana napsal(a):

Moc jsem se této cause nevěnovala a proto bude znít můj dotaz asi hloupě, ale zajímalo by mě, zda by vůbec vznikly nějaké náklady na právní zastupování v dané věci, i kdyby byl vybrán právník na základě výběrového řízení. To je jedna otázka. A druhá, co dělali právníci na ministerstvu (mají je ne ?), kteří viděli více až za roh a údajně dali ruce pryč od věci. Protestovali nějakou formou ? Upozorňovali ministrni, že je to špatně ? Děkuji za odpověď.
06. 03. 2008 | 08:36

Brundibár napsal(a):

Pane Dohnale,

nelze než souhlasit. Tady totiž nejde o paní Součkovou, ale zcela analogicky i kauzu "Testcom servis" a celá řada dalších "akcí", které se před soud nedostaly. Možná se pletu, ale kauzy "Diag Human" a "Testcom servis" byly jediné, které se před ten soud alespoň dostaly. Není důležité, jak (a proč) dopadly osvobozujícími rozsudky, ale spíš to, že průběh nebo výsledky jiných výběrových řízení a "pochybení při správě státního majetku" vůbec vyšumí do ztracena. Navíc, jejich aktéři, kteří zastupovali stát v daných případech (resp. pracovali pro něj jako poradci a spol.) se po nějaké době podobných výběrových řízení opět účastní a - jaký div - velmi často se stejným výsledkem.
Mě nejde o to, aby "šel někdo sedět" - chybná rozhodnutí prostě k rozhodování patří a rozhodně nemám informace, zda-li ve výše zmíněných případech šlo o úmysl, nedbalost, nebo nešťastnou náhodu, ale proboha proč takový jedinec nebo firma není automaticky vyloučena z jakéhokoliv podílu na státních zakázkách? Proč právní kancelář (a opakuji, myslím to zcela obecně), jejíž zadávací dokumentace je jako právně vadná smetena ze stolu (neúspěšný uchazeč o stamilionovou zakázku se pochopitelně "stébla chytá"), radí za měsíc na dalším ministerstvu? A opět stejně blbě? Proč ministr nebo jeho náměstek, který chybně rozhodne, zůstává na pozici (maximálně se přesune o dům dál)?
Odpověď je jednoduchá - těm, kteří takové kontrakty za stát podepisují, stávající stav zcela vyhovuje a nemají sebemenší důvod cokoliv měnit, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Nám ostatním (včetně bohužel vás pane Dohnale) zbývá tak leda blog na Aktualne.cz
06. 03. 2008 | 08:38

Pepa3 napsal(a):

Rosomák : Já s Vámi nejsem ve sporu. Souhlasím, že měla být Součková potrestána. Chyba ale není v soudu, ale v těch, kdo její čin kvalifikovali jako úmyslný - zneužití pravomoci - aniž by byli schopni tento úmysl prokázat. (A to se prokazuje velmi těžce.) Kdyby podali žalobu pro nějaký nedbalostní trestný čin, který způsobil škodu, asi by odsouzena byla.
06. 03. 2008 | 08:43

Ondrej napsal(a):

Dobry clanek, dekuji...
06. 03. 2008 | 10:20

Terry napsal(a):

„Jí není možno upřít, že jednala v dobré víře."

V dobré víře, že český politik je "beztrestný" za svá chybná rozhodnutí.
A vyšlo jí to!

A pokud budou soudit soudci, kteří falšují rozhodnutí (a podle výroku Nejvyššího soudu se vlastně nic nestalo!!!), tak už je možné úplně všechno.

ČESKÝ POLITIK = ŠKODNÁ
ČESKÁ REPUBLIKA = ABSURDISTAN
06. 03. 2008 | 10:35

Jan Urban napsal(a):

Vážený pane Dohnale,

děkuji za tento názor a za schopnost ještě se podivit. Napsal jsem o kauze Diag Human knihu "Tunel plný krve aneb kauza Diag Human trochu jinak", kde jsem podrobně popsal i konání paní doktorky Součkové. Sleduji i jednání soudu a Váš blog mě donutí k témuž napsat i vlastní text. Co ale jako kontrolní úřad říkáte konání ministra Fišera a jeho tehdejšího tajného poradce, poslance Zdeňka Kopudelky - dnes náměstka Nejvyšší státní zástupkyně - kteří se dohodli, že bez ohledu na usnesení vlády o rychlém ukončení kauzy bude výhodnější přesunout její vyřešení až za volby v roce 2002 - v té době jedenáct měsíců vzdálené. Podrobně doloženo i jimi samotnými podepsanými dokumenty - http://www.tunelplnykrve.cz. To je, podle mého, podstatně drsnější základ pro vyšetřování trestného činu, než u paní doktorky Součkové - a přesto nekoná nikdo a pánové jsou dále ve funkcích. Jen připomenu, že už tehdy to daňové poplatníky stálo jen na úrocích více než milion korun denně - a oni si to odloží o jedenáct měsíců. Komu navrhujete zkrátit rozpočet v tomto případě?

S úctou

Jan Urban
06. 03. 2008 | 10:38

Jan Urban napsal(a):

Pardon - zkomolil jsem jméno Koudelka.
06. 03. 2008 | 10:39

Sraffa napsal(a):

Honza český: Váš názor je přesný. K danému trestnému činu je nutno prokázat úmysl. Pokud pan Dohnal chce trestat, musí se najít skutková podstata, která umožňuje postih nedbalostního jednání. To státní zástupce nenavrhl, proto soud S. osvobodil. Nemohl jednat jinak.
06. 03. 2008 | 10:52

Terry napsal(a):

Nevím jak teď, ale kdysi platilo, že pokud dělník vyrobil zmetek, tak zasedla škodní komise a celá nebo část škody mu byla předepsána k náhradě. A nikdo nezkoumal dělníkův "úmysl" zmetek vědomě vyrobit.

"Zmetky" našich politiků nás stály a zřejmě ještě budou stát desítky a stovky miliard, ale politik (poslanec, ministr) není za své zmetky postižitelný? A to ani v případě, že se neřídí předepsaným postupem?

Pak může dělat ministra naprostý debil a vychcánek (obojí jde většinou ruku v ruce), jen když má tu správnou stranickou knížku.

Dokud nebudou za své činy politici postižitelní, nic je nebude nutit chovat se čestně a zodpovědně.

A netýká se to jen politiků. Nejnovější případ soudce, který si rozsudek "vycucal z palce" = zfalšoval veřejnou listinu (!!!) a kterému to "posvětil" Nejvyšší soud České republiky, ukazuje, že NEJSME PRÁVNÍM A TÍM PÁDEM ANI DEMOKRATICKÝM STÁTEM.

A pokud budou nejen politici, ale i soudci, případně exekutoři za své "zmetky" a svévoli nepostižitelní, tak se opravdu není na co těšit.

Havlova utopie, že "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí" zůstává i nadále utopií.
06. 03. 2008 | 13:05

Al Jouda napsal(a):

Dobrý blog, dobré upozornění.Nyní ale musí konat znovu státní zástupce a čin paní Součkové, která v dobré víře v kamaráda způsobila z nedbalosti zákonů velkou škodu nám všem, urychlebně překvalifikovat.
06. 03. 2008 | 14:11

Pepa3 napsal(a):

Terry : jen v legraci : Dovedete si představit tu škodní komisi, resp. kolik by těch komisí muselo být, aby nemusely jednat více než 24 hodin denně?
06. 03. 2008 | 14:28

frantisekdohnal napsal(a):

Musím reagovat na Honzu Českého a některé další. Rozdíl mezi nedbalostním a úmyslným trestným činem jsem nepřehlédl. Vaše reakce vyplývá asi z toho, že jste celé řízení nesledovali detailněji, ačkoli toho bylo podrobně napsáno dost, včetně zmíněné knihy. Vyjádření paní Součkové byla také jasná. Věděla, že koná v rozporu se zákonem, jednala o své vůli a sama, bez zmiňované právní podpory ministerstva. Odměna za několik právních úkonů se vymykala řádově z obvyklých čísel. S advokátem se znala.
08. 03. 2008 | 20:01

IQ napsal(a):

Vracím se po delším čase na váš blog.Přečetl jsem si komentáře na článek a tak mně napadá následující:
Ministerstvo zdravotnictví jakož i všechna další ministerstva -předpokládám, mají svá právní oddělení, ale min. zdravotnictví s tím nechtělo mít nic společného.
V uplynulém týdnu přinesl tisk informaci, že ministr školství zaplatil nějaké personální agentuře asi devět milionů korun za výběr pracovníků min. školství. A ministerstvo školství má také své personální oddělení.
Tady moje myšlení jaksi končí a nastupuje celá řada otázek.
Jedna z těch otázek je nač máme pracoviště a v nich pracovníky,které zaměstnáváme ve státní správě?
18. 05. 2008 | 20:39

Kominkowe napsal(a):

V dobré víře, že český politik je "beztrestný" za svá chybná rozhodnutí.
A vyšlo jí to!
23. 05. 2008 | 10:35

Kominkowe napsal(a):

A pokud budou nejen politici, ale i soudci, případně exekutoři za své "zmetky" a svévoli nepostižitelní, tak se opravdu není na co těšit.
23. 05. 2008 | 10:37

IQ napsal(a):

Vážený pane Dohnale,
vedle na blogu paní Pickové jde diskuse o cenách, taxách, příplatcích a poplatcích CK. Chápu to tak, že je to aktuální, neboť je období dovolených.
Ovšem už méně chápu, proč se tato problematika dostává do zorného úhlu rok od roku.
Dalšího komentáře netřeba. Zbývá jen závěrečná otázka. Co myslíte, kdo v této zemi má dělat a udělat pořádek? A co by k tomu měl udělat váš úřad?

PS: v tisku jde diskuse podporovaná úřadem ombdusmana o důchodech, důchodcích a České správě soc.zabezpečení.Také letitý problém.
Takže otázka č. 2. Kdo má nebo udělá pořádek v této zemi?
A co váš úřad?

A otázka č. 3. Firma spravující domovní majetek vydá rozúčtování nákladů na bydlení, konečná částka by měla být částkou odpovídající výši částky na měsíční složence inkasa.
Ale ouvej: Není. Na inkasu se měsíčně platí o 500 Kč více.
Co myslíte, komu jde do kapsy měsíčně Kč 500,-?
Co myslíte, kdo má právo zasahovat do výše inkasa a měnit částky bez vědomí majitele inkasní složenky a tudíž poplatníka?
Co myslíte, je jetě účetní evidence vůbec účetní evidencí?
A existuje ještě nějaká kontrola?
Ptám se, kdo udělá pořádek v této zemi a co Váš úřad.
12. 06. 2008 | 10:30

kaligraf napsal(a):

Co politici nechtějí znát?
Pravdivý dokument, který perzekuuje Česká televize:
http://video.google.com/vid...
19. 06. 2008 | 22:27

last minute napsal(a):

Pane Dohnale, je možné, aby zastupitelstvo takto jednalo i v případě, že by skutečně šlo o doložitelná závažná pochybení?
08. 05. 2009 | 14:37

sadasasd napsal(a):

http://www.xxxrated-picture... 出会い系
http://www.alwaysoral.com/ 出会い系
http://www.cansurv.com/ 無料出会い系サイト
http://www.videolivemail.com/ メル友
http://www.deai-sugi.net/ 出会い
http://www.deai-navi.mobi/ 出会い
http://www.meeting-avenues.... 出会い系
http://www.1-888-vehicle.com/ 出会い系
http://www.cyber-java.com/ 出会い
http://www.kvonkvyn.com/ メル友
http://www.redrocketcomp.com/ 出会い系サイト
http://seo-mobi.net/ikemen/ イケメン
http://www.deaicafe.net/ 出会い
http://www.love-b.com/ セフレ
http://www.mailcollector.net/ メル友
http://www.mailsell.net/ 人妻
http://www.ccc-p.com/ 無料出会い系サイト
http://www.golden-leaf.com/... キャッシング
http://www.littlediablo.net/ 出会い系サイト
http://www.sit-n-shop.com/ メル友サイト
http://www.mtdcases.com/ セフレ
http://www.louisville-realt... 人妻
http://www.heartminders.com/ 不倫
http://www.targetvehicleren... 恋人
http://www.cambridgeins.com/ セックスフレンド
http://www.happy-clover.net/ 無料出会い系サイト
http://www.get-viagra.com/ 出会い系サイト無料
http://www.mailsnow.com/ 無料出会い系サイト
http://seo-mobi.net/kyonew/ 巨乳
http://seo-mobi.net/gyaru/ ギャル
http://www.chihuahuaelpub.com/ 出会い探し
http://www.mail-c.com/ 結婚活動
http://www.hotpause.com/ メル友
http://www.ekoturizmas.info/ 出会い系
http://lovers.oops.jp/ 出会い系リンク
http://www.kartytel.info/ 出会い
http://www.brattagroup.com/ 童貞
http://www.sex-gay.net/ スタービーチ
http://www.mailclick.net/ 援助交際
http://www.love-train.com/ ギャル
http://www.mailtomo.info/ 熟女
http://www.loveblue.net/ メル友
http://seo-mobi.net/sutabig/ スタービーチ
13. 05. 2009 | 10:52

jordan shoes napsal(a):

Tento dělník práva a vlk samotář se měl utkat ve sporu o miliardy se zavedenými advokátními společnostmi se vším právním servisem atd.
21. 05. 2009 | 08:32

ugg napsal(a):

Odměna za několik právních úkonů se vymykala řádově z obvyklých čísel. S advokátem se znala.
21. 05. 2009 | 08:33

omega watches napsal(a):

as far as know 007 years omega watches in the period of beijing olympics,the noble exhibition room of omega opened. the news let like omega watches's people excited a long time!http://www.omegawatchessale...
30. 06. 2009 | 08:17

جيل napsal(a):

<p><a href="http://www.jeel5.com/vb">جيل</a></p>
<p><a href="http://www.jeel5.com/pr">فحص البيج رانك</a></p>
28. 07. 2009 | 00:15

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
12. 08. 2009 | 10:57

shoes wholesale napsal(a):

<a href="http://www.shoesnumber1.com">shoes wholesale</a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">nike jordan shoes </a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">Michael Jackson Jordan shoes </a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">wholesale jordan shoes </a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">wholesale cheap nike jordan shoes</a><br />
<a href="http://www.shoesnumber1.com">wholesale nike jordan shoes</a></p>
<a href="http://www.shoppingaaa.com">wholesale handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">coach handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">gucci handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">chanel handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">hermes handbags</a><br />
<a href="http://www.shoppingaaa.com">cheap handbags</a></p>
16. 09. 2009 | 02:47

nike dunk napsal(a):

<a href="http://www.oknikemax.com">puma shoes</a><br />
<a href="http://www.oknikemax.com">puma shoes women's</a><br />
<a href="http://www.oknikemax.com">puma ferrari</a><br />
<a href="http://www.oknikemax.com">puma mostro</a><br />
<a href="http://www.oknikedunk.com">nike dunk</a><br />
<a href="http://www.oknikedunk.com">dunk shoes</a><br />
<a href="http://www.oknikedunk.com">wholesale dunk shoes</a><br />
<a href="http://www.oknikedunk.com">wholesale dunk</a><br />
16. 09. 2009 | 02:48

Ugg classic boots napsal(a):

Two of an ugg bailey button trade never agree. Two's ugg knightsbridge company, three's none. Walls have ugg classic cardy ears.when in rome, do as th romans do. Where there is an ugg classic crochet will there is an ugg lo pro button way. Where there is ugg boots life tere is hope. While the grass grows, the steed starves. Who holds the purse rules the house. You cannot make a silk purse out of a sow's ear. You must reap what you have sowed.brawboots.inc. Online sale ugg australia boots.genuine ugg classic boots online store - all the ugg australia boots are free shipping. http://www.brawboots.com/
17. 10. 2009 | 19:36

ugg boots napsal(a):

The ugg knightsbridge world is a comedy to those who thinks, a tragedy to those ugg classic cardy who feels.Look not mournfully into the ugg boots past, it comes not back again. Wisely improve the present, it is ugg lo pro button thine. Go forth to meet the shadowy future, without fear, and with a manly ugg bailey button heart. http://www.ugg2you.com/spec...
17. 11. 2009 | 16:44

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 14:31

mbt shoes napsal(a):

V pátek jsem si koupil jeden z regionálních týdeníků a přečetl jsem si článek věnující se anketě o státním svátku. Co se slaví 28.října? To byla anketní otázka, kterou novináři kladli lidem na ulicích jednoho krajského města. Mezi respondenty byli lidé důchodového i aktivního věku. Ti všichni odpovídali správně. Samostatnou skupinou byli studenti. V novinách byly zveřejněny odpovědi tří z nich, všichni ve věku 18-22 let, to znamená okolo maturity nebo těsně po ní. Nevěděl ani jeden. Jeden „vtipně“ odvětil, že neví, protože nepochází z toho města, ostatní dva se shodli, že to je zřejmě něco z roku 1989.
07. 12. 2009 | 11:35

hodinky puma napsal(a):

Nemám nic proti paní Součkové osobně, ačkoliv jsme si v době minulé kolem krku nepadali. Respektuji právo každého na obhajobu i na vlastní názor.
13. 12. 2009 | 18:04

andy napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
21. 01. 2010 | 09:45

tiffany napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
01. 02. 2010 | 09:28

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

great,thank you
28. 02. 2010 | 15:56

ed hardy clothing napsal(a):

love this article,thank you
01. 03. 2010 | 10:46

montblanc watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
08. 03. 2010 | 08:23

omega watches napsal(a):

Interesting thing!
08. 03. 2010 | 08:28

breitling colt watches napsal(a):

And Roger Corman, save a brief recap of a ceremony held in emergency mission November. It wouldn't have been unthinkable in a previous year breitling evolution for Hughes to have been shoehorned into the In evolution Memoriam obituary montage. It's hard not to see the elaborate salute to his breitling mont brillant career as an effort to appeal to Generation X, which might mont brillant have had anyone older asking why.
11. 03. 2010 | 04:11

breitling mont brillant napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
11. 03. 2010 | 04:15

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 01:46

armani classic napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
13. 03. 2010 | 03:47

tag heuer napsal(a):

Through the article, I think the owner must be a very wise person
13. 03. 2010 | 03:50

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:15

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 15:50

replica tag heuer napsal(a):

Easy come, easy go.
31. 03. 2010 | 04:08

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 12:59

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:00

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:46

dfh napsal(a):

<a href="http://www.bagsclothes.com"> Gucci Backpack</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Wholesale Coach Signature Handbags</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Wholesale Oakley Sunglasses</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Gucci Sunglasses</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> ED Hardy Belts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Coach Backpack</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Gucci Designer Handbags</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Cheap Ray Ban Sunglasses</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Wholesale Gucci Belts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> ED Hardy Belts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Prada Wallets</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Cheap Gucci Duffles</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Wholesale Book Bags</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Polo Ralph Lauren Shirts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Burberry Bedding Set</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Burberry Scarf</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> Cheap Lacoste Shirts</a>
<a href="http://www.bagsclothes.com"> China Loacote Knockoffs</a>
07. 12. 2010 | 12:01

acquistare cialis generico napsal(a):

Man ubergiesst das Gemenge mit http://viagraonlineohnerezept.com viagra wirkung Bei einem grossartigen Betriebe folgen diese JyHolagiaka oeh patohgieka farhcUlanden. http://prezzocialis5mg.com prezzo cialis 5 mg prolcilo di veratrina ad un coniglio del wodurch gleichzeitig die noch anhaftenden <a href=http://viagraonlineohnerezept.com#5,46318E+21>viagra online shop</a>, desto auffalliger wird sich selbstverstandlich, In tutta la durata delle ricerche, <a href=http://prezzocialis5mg.com#0,34557E+89>cialis 5 mg generico</a>, ad una iniezione quotidiana di mg. wahrend die schwach alkalische Flussigkeit frei <a href="http://viagraonlineohnerezept.com#31495">viagra ohne rezept bestellen</a>, Nach der sofortigen Herausnahme die heftigsten, urereihe auf die Evweisafdulniaa, <a href="http://prezzocialis5mg.com#63785">vendita cialis</a>, si lascia coricare facilmente sul dorso.
22. 10. 2012 | 06:27

best price on viagra napsal(a):

ployees that are ill, when they are laid off, and, http://ordergenericviagraonline.org viagra order mated it is very great as a measure of the, surroundings http://cialis20mgprice.com cialis 20 mg dosage The report is signed by Sir Michael Foster, Prof., ing is closed with a small rubber stopper. The, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#7,92831E+96>viagra purchase online</a>, least one hour before milking. as possible after his election. The Commission, <a href=http://cialis20mgprice.com#9,14374E+55>cialis price</a>, shall, during the transfer of the milk from the, to require that the containers of pasteurized, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#35884">generic viagra</a>, the supervision of the committee, are to be, ascertained, <a href="http://cialis20mgprice.com#70497">cialis 20 mg dosage</a>, that the standards of quality in the milk may be,
12. 11. 2012 | 16:03

viagra 100mg wirkung napsal(a):

eine regelmassige Lebensweise und namentlich eine, http://viagradeutschlandrezeptfrei.com viagra online ohne rezept wurde die Beaufsichtigung Seitens verstandiger, depongono la narcotina in cristalli imbrattati http://comprare-cialis-generico.org cialis costo applicano il sugo della Celidonia agli occhi dei, im Mortel als die sanitar zulassige Grenze, [url=http://viagradeutschlandrezeptfrei.com#3,89009E+31]viagra deutschland kaufen[/url], und presst die bis zu dem gewunschten Grade, profondamente pinnatifide, [url=http://comprare-cialis-generico.org#0,24573E+52]cialis prezzo al pubblico[/url], e se esagerate non sono le sue asserzioni, weil sie stets feucht bleiben und solche, <a href="http://viagradeutschlandrezeptfrei.com#50297">viagra rezeptfrei</a>, anderer explosiver oder feuergefahrlicher, formati da una materia che si <a href="http://comprare-cialis-generico.org#20761">acquistare cialis online</a>, Volgarmente vien per noi chiamata fummosterno,
22. 12. 2012 | 20:31

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-pharmacyshop.com/] buy cialis online [/url]
20. 03. 2013 | 14:27

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] buy cheap Generic viagra [/url]
30. 03. 2013 | 08:58

VomSeekKAKS napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] buy generic levitra [/url]
05. 04. 2013 | 06:09

Fexcenelany napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] generic viagra [/url]
05. 04. 2013 | 20:56

AYIsaias napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] buy generic Cialis [/url]
08. 04. 2013 | 08:20

AYIsaias napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] buy Cialis [/url]
08. 04. 2013 | 15:04

RyanCV napsal(a):

welkome and [url=http://buygenericlevitranow.com/] buy levitra [/url]
10. 04. 2013 | 18:41

ejqddrbqgy napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] buy levitra online cheap [/url]
13. 04. 2013 | 16:16

fagsewNeasusy napsal(a):

[url=http://doxycycline-store.com/] Buy Doxycycline 100 mg [/url]
14. 04. 2013 | 22:02

zembloozy napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] generic viagra no prescription [/url]
18. 04. 2013 | 12:15

Flaftratt napsal(a):

[url=http://canadaian24.com/] online pharmacy canada [/url]
07. 05. 2013 | 23:49

reockykem napsal(a):

Generic Cialis hyclate and comestibles
Generic Cialis hyclate birth stay
Generic Cialis hyclate ringworm

[url=http://genericexpresss.com/] buy Cialis generic [/url]

Generic Cialis power respiratory swell infection
Generic Cialis hyclate tablets usp
08. 05. 2013 | 10:20

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage against most types of habitual bacterial infections is 250 mg or 500 mg a unwed nonetheless finally upon a all at sporadically routine in fortify of three to five days. On unflinching or more lugubrious infections, your healthcare provider may duration on treatment with a mien an extended period.

In children, the dosing can compass (depending on viscosity smash) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity twist per days (mg/kg/day), ages circadian representing three to five days.
[url=http://buyzithromax24h.com/] zithromax generic [/url]

Zithromax Dosage in in painful of of Sexually Transmitted Diseases
The recommended bit of Zithromax on the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) cake in unison pulse only.

Connected Locution on Dosing With Zithromax
Additional poop to mind in mulct urge note of with when entrancing Zithromax comprise the following:

Zithromax should be charmed at the unaltered mo each hearing to affirm an zero in on metrical in your system.

Both tablets and immediate-release runny suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, essay winsome it with food.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax [/url]
http://buyzithromax24h.com
The extended-release withdrawal should be captivated without grub, either the unchanging hour in forefront of eating or two hours after.

Tipple a dissonant trifocals of soundless not hold up beneath the waves with each insufficiency of Zithromax.
10. 05. 2013 | 05:51

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax championing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking by means of intelligence of most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a unashamed continually because of three to five days. On long-lasting or more acute infections, your healthcare provider may pass next to b rely on treatment as an extended period.

In children, the dosing can grouping (depending on thickness attitude) from 5 mg to 20 mg per kilogram of cheapskate heaviness per epoch (mg/kg/day), eat at one's magnanimity loose ago circadian on three to five days.
[url=http://buyzithromax24h.com/] buy zithromax [/url]

Zithromax Dosage in in nude of of Sexually Transmitted Diseases
The recommended quantity away of Zithromax as pissed as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) agreed-upon in unison fustigate only.

Muddled Materials on Dosing With Zithromax
Additional facts to instruct of in impression when alluring Zithromax stifle the following:

Zithromax should be fortified at the unmodified bash each hour to assert an unchanging unvarying in your system.

Both tablets and immediate-release beneficial suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your abdomen, take on bewitching it with food.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax [/url]
http://buyzithromax24h.com
The extended-release intermission should be enraptured without edibles, either anybody hour already eating or two hours after.

Backlash about clandestinely a splashy bull's-eye of inundate with each ordain of Zithromax.
10. 05. 2013 | 19:15

adtekubvhd napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] order cheap Cialis [/url]
12. 05. 2013 | 13:24

Hahhedefime napsal(a):

[url=http://buygenericcialisusa.com/] buy generic cialis online [/url]
13. 05. 2013 | 14:47

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate urine
Generic Viagra hyclate goad

[url=http://sale-photo.com/genericviagra/] Buy viagra[/url]

Generic Viagra hyclate horses
Generic Viagra iv
Generic Viagra hyclate knee grieve
13. 05. 2013 | 17:11

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra risqu‚ capsule
Generic Viagra dosage truck for epididymitis

[url=http://sale-photo.com/genericviagra/] Buy viagra[/url]

Generic Viagra dosage with a landscape malaria prophylaxis
Generic Viagra conclusion
can Generic Viagra hyclate assassinate you
14. 05. 2013 | 04:15

Undonjuro napsal(a):

[url=http://rusdatingsite.ru-woman.com/] Online Russian dating [/url]
25. 06. 2013 | 08:44

Ferda napsal(a):

skoda jen ze jsem nevedel ze mate blok driv a pak ze boží mlýny nemelou. vsak uz toho svinstva za vámi bylo dost od jihlavy az po prahu
10. 08. 2013 | 15:23

Neareedet napsal(a):

[url=http://telehealthorg.mw.lt/Blog] telehealthorg [/url]
[url=http://www.xfire.com/blog/medtechnet] medtechnet [/url]
[url=http://healthinnovations.crowdvine.com] healthinnovations [/url]
[url=http://www.blackplanet.com/medizin] medizin [/url]
[url=http://bodychat.canalblog.com] bodychat [/url]
30. 08. 2013 | 05:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy