O homeopatii

04. 03. 2019 | 06:16
Přečteno 1699 krát
Dovolujeme si tvrdit, že Svět homeopatie vám přináší informace potřebné a užitečné. Potkáte se na nich s těmi nejobvyklejšími příznaky potíží či nemocí, které mohou postihnout vás nebo členy vaší rodiny. Informace, které ve Světě homeopatie najdete, jsou garantovány týmem lékařů a dalších odborníků, kteří ve své každodenní praxi praktikují homeopatii.

Takto se uvádí integrovaný portál o homeopatii – centrum homeopatického dění pro laiky, kde najdete i informace o jejích akcích, přednáškách a literatuře. Sami homeopati mají svou Homeopatickou lékařskou asociaci, kterou ocenili skeptici Sisyfa bludným balvanem. Asociaci na svém webu prezentují následovně:

Jsme sdružení lékařů, klinických psychologů, doktorů a magistrů farmacie praktikujících klinickou homeopatii. (Moje poznámka: V současnosti 405 lékařů a 79 veterinářů.) HLA si klade za úkol zastřešit klinickou homeopatii a podporovat její zastoupení v každodenní léčebné praxi.
Proč je to důležité?
• Nacházíme se v době, která hledá východiska pro udržitelný rozvoj. Zařazení klinické homeopatie do medicíny by tomuto procesu mohlo výrazně prospět.
• Náklady na lékařskou péči enormně narůstají a při tom léčíme i jednoduché nemoci drahými léky s častými vedlejšími a potlačujícími účinky. Přitom existuje metoda, která dokáže jednoduše a efektivně povzbudit vlastní obranyschopnost těla, a tou je právě klinická homeopatie.
• Přibývá autoimunních chorob, imunodeficientních stavů a komplexních syndromů, které vybízejí k hledání holistických způsobů léčení. Klinická homeopatie, která je založena na pochopení hlubších psychosomatických a patofyziologických souvislostí, právě takovou metodou je. (Moje poznámka: Nenechte se zmást, homeopatie je placebem a léčba vírou.)
• Žijeme v době rozvoje energoinformačních technologií, který umožnila změna paradigmatu ve fyzice.(Energie, energie, už se ti do hlavy lije). Medicína tyto technologie sice využívá, ale paradigma zatím příliš nezměnila.
• Je čas a potřeba naplnit slova zakladatele informatiky Wernera Heisenberga, který v knize Fyzika a filozofie píše: „Budoucnost věd filosofických a medicíny je v tom, že musí zahrnout ducha kvantové mechaniky“. (Moje poznámka: Holistická medicína je prošpikována překroucenými citáty.)
Homeopatická lékařská asociace byla založena 2. 7. 2007
• Sdružuje lékaře, veterinární lékaře, klinické psychology, magistry a doktory farmacie
• Hlavní snahou HLA je začlenit homeopatii do systému medicíny. (Moje poznámka: Jen přes mrtvolu prezidenta České lékařské komory.)
Cílem Homeopatické lékařské asociace je:
• aby každý lékař znal homeopatii, její možnosti a limity
• aby každý pacient dostal přesně ten lék, který je pro něj v danou chvíli nejlepší a nejšetrnější bez ohledu na to, zda je homeopatický či jiný
• aby zodpovědné instituce počítaly s homeopatií jako s regulérní medicínskou metodou. (Moje poznámka: Pokud budou mít vedoucí zodpovědných institucí jen trochu rozumu, nikdy to nedovolí.)

Zde ať si čtenáři všimnou, že hlavní snahou asociace je vlámat se do poctivé medicíny založené na důkazech. Tedy, že homeopatika budou hradit zdravotní pojišťovny. S velkou námahou se podařilo Purkyňově společnosti vyhnat homeopaty dveřmi a oni lezou oknem zpět. Také si všimněte, kolik je mezi nimi lékařů, kteří za předpokladu, že by se jim homeopatie vytloukla z hlavy, mohli by nahradit chybějící lékaře veřejného zdravotnictví. Pokud pracují jako smluvní partneři zdravotních pojišťoven a místo skutečných léků pacientům doporučují homeopatika, měla by jim to zatrhnout zdravotní pojišťovna, která však v současnosti dělá mrtvého brouka. Také uvažte, že až se podaří navýšit počty studentů (spíše studentek) medicíny, kolik se jich dá k homeopatům, kteří určitě nevyhoří, tak jako spousta současných přetížených lékařů. A teď to nejdůležitější: Jeden zásadní cíl tam asociace záměrně neuvádí. Že se bude starat homeopatickým pacientům o jejich osobní růst a mentální rozvoj. Pokud poprvé přijdete k novému praktickému lékaři a on vás zaregistruje, nenápadně se podívá na stav předních zubů, zda máte špínu za nehty a všimne si vašeho slovního projevu. To mu stačí, aby si o vás udělal obraz a podle toho s vámi dál jedná. Nikdy se nestará o váš osobní růst, bylo by to jednak marné snažení a zdravotní pojišťovna tento výkon navíc nehradí. Na rozdíl od alternativní medicíny, která je posedlá vaší mentální zralostí a mezitím se vám snaží něco vyléčit. Takže vraťme se znova ke Světu homeopatie, ať nejsem nařčen, že pořád jen blábolím:

Ačkoli je tento webový portál především o zdraví a nemoci a o tom, jak s nimi nakládat, přesto vše začleňuje do širšího rámce pohody. Pojem pohody představuje stav bytí zahrnující mnohem více, než jen momentální zdraví mezi dvěma onemocněními. Myšlenka plného zdraví vychází ze znalosti toho, že jsme komplexní bytosti, v nichž nepřetržitě dochází k vzájemnému ovlivňování těla, myšlení a citů. To vše je spojeno s prostředím, v němž žijeme, a s ostatními bytostmi, které je obývají. To vše zapadá do koncepce celostní medicíny, jíž se naši lékaři věnují. Celostní medicína vidí každého člověka jako střed jeho vlastního světa. V každém okamžiku je jedinec spojen se svým světem nesmírným množstvím vazeb, jako jsou všechny události jeho života, různé mezilidské vztahy minulé i přítomné, stresy, příjemné a nepříjemné zážitky, duchovní vědomí a smysl vlastního života.
Ve Světě homeopatie se potkáte s homeopatií, která se svým opatrným a citlivým přístupem shoduje s jednou z nejdůležitějších zásad lékařské péče – totiž že terapie pacientovi nesmí uškodit. Mnoho běžných, každodenních obtíží lze léčit bezpečně a účinně doma pomocí homeopatických prostředků. Pokud by se však banální onemocnění rozvíjelo v nějakou horší chorobu, například běžné nachlazení v plicní infekci, pak je na místě poradit se s lékařem. (Moje poznámka: Když se homeopatům něco podělá, odešlou klienta k lékařům veřejného zdravotnictví aby to napravili.)
Mimo to vás ve Světě homeopatie seznámíme s principy správné výživy, najdete zde svou cestu k přiměřené fyzické aktivitě, poradíme vám, jak se nejlépe připravit na cesty, nahlédnete s námi do tajů aromaterapie, přírodní kosmetiky a v neposlední řadě pomůžeme seniorům v hledání aktivní náplně života. (Moje poznámka: Senioři jsou nejdůvěřivější, a protože mají spoustu zdravotních problémů, snadno se s nimi manipuluje. Pokud se stanou závislými na drahých homeopatických lécích, budou z nich spolehliví bojovníci, aby byly hrazeny ze zdravotního pojištění.)
Ve Světě homeopatie nezapomeneme ani na rozvoj zdravých, otevřených a přátelských vztahů. Jelikož velká část každodenního stresu spočívá právě v oblasti mezilidských vztahů, ať již doma, v práci nebo v našem okolí. Víme, že negativní, ale i pozitivní emoce přímo ovlivňují fyziologické pochody v organismu. Rozvíjející se psychoneuroimunologie učinila velké kroky k pochopení vazeb mezi našimi myšlenkami a pocity na jedné straně a fyziologickými ději řídícími naše orgány na straně druhé.
Je známou pravdou, že žádná medicína nedokáže vyléčit pokaždé každého pacienta z každé nemoci. Integrovaný přístup k medicíně ovšem může přinést pružnou a pragmatickou koncepci zdravotní péče – a homeopatie v tomto procesu může sehrát důležitou úlohu. V mnoha zemích už se lékaři vzdělaní v konvenční medicíně stále více obracejí k doplňkovým metodám léčby, jako je homeopatie, aby rozšířili škálu dostupných léčebných postupů. Do jisté míry tak lékařská veřejnost reaguje na přání stále většího počtu pacientů, kteří by za své vlastní zdraví chtěli převzít více zodpovědnosti. (Moje poznámka: To papouškují po MUDr. Hnízdilovi nebo to dotyčný papouškuje po nich.) Více a více lidí chce pochopit, co mohou sami udělat, aby předešli nemoci, a pokud už onemocní, porozumět příčinám své choroby a určit, čím mohou přispět k vlastnímu uzdravení. Homeopatie nabízí jednoduchý, efektivní, poměrně levný a bezpečný způsob, jak toho všeho dosáhnout – za předpokladu, že se řídíme zdravým rozumem. (Moje poznámka: Lidé s vymytými mozky se následně řídí zdravým selským rozumem.)
Věříme, že vám webový portál Svět homeopatie pomůže zorientovat se v oblasti homeopatie, v jednotlivých příznacích nemocí a že přispěje k položení základů, na nichž budete moci v budoucnu postavit svou vlastní cestu ke zdraví.
MEDICÍNA JE JEN JEDNA A HOMEOPATIE JE JEJÍ SOUČÁSTÍ… (Moje poznámka: Medicína je skutečně jen jedna a Bůh ji ochraňuj před homeopatií.)
Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně. (Moje poznámka: Já tomu říkám alibismus.)

Heslo "Homeopatie" si mohou čtenáři vyhledat na Wikipedii, kritické zhodnocení od prof. Heřta nalezou na webových stránkách Sisyfa. Já mám o homeopatii jasno od smrti své zmanipulované ženy, kdy jsem likvidoval asi kilo homeopatických léků. Nepoznanou abdominální anginu homeopatie skutečně nevyléčí.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy