Pouze senátor Doubrava neztratil rozum

16. 04. 2019 | 06:53
Přečteno 2197 krát
Znova se vracím k sektě Falun Gong. Do senátu doputovala petice, kterou podepsalo 38 789 občanů, která žádá ústavní činitele a státní orgány, aby se zasadily za ochranu životů praktikujících Falun Gong a jejich lidských práv tím, že budou s čínskou stranou při jednání vždy hovořit i o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gong a zasadí se o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny.

V Číně šlo o to, že komunistická strana zprvu podporovala hnutí Falun Gong, protože cvičení slibovalo podporovat zdatnost lidu a pravdivost, soucit a snášenlivost se při budování socialismu také hodila. Avšak tělesné cvičení bylo „nějaké divné“ a divní začali časem být i sami cvičící. Proto z obavy o duševní zdraví obyvatelstva vůdce strany šlápl na brzdu a vedle zákazu praktikování Falun Gong jeho neposlušným členům a hlavně jejich Mistrům zařídil detoxikaci jejich mozků. Konečně, kdyby si senátoři před jednáním nechali promítnout video kolující na internetu s jejich ukázkovým cvičením z loňského jarního festivalu Evolution, pochopili by, že se nejedná o žádné poctivé cvičení s upevňováním zdraví, ale o vymývání mozků s budoucími následky. Vím, jak to dopadá.

Po zveřejnění blogu O sektě Falun Gong jsem našel v diskuzi příspěvek jejího „nějak divného“ člena Josefa Práška:
Vážený pane Hastíku,
praktikuji Falun Gong. Když mi někdo říká, že Falun Gong je sekta, tak to vnímám jako silný útok. Ale učení Falun Gongu radí neodpovídat, když mě urážejí a nevracet ránu, když mě bijí. Takže já vám to nevrátím. Místo toho si pozorně přečtu váš článek a zkusím se zamyslet nad vaší životní situací. Jelikož jsem 7 let pozorně, téměř každý den, studoval učení Falun Gongu, pokusím se vám vyjasnit nepřesnosti ve vašem chápání.
1. Falun Gong zakazuje svým praktikujícím léčit. Zakazuje používat nashromážděnou energii k léčení druhých. V případě, že by to člověk udělal, už by nebyl praktikujícím Falun Gongu, a byly by mu odebrány i duchovní věci, které z Falun Gongu dostal. Falun Gong ani nepoužívá Tradiční čínskou medicínu, aby někoho léčil. Naopak lidi odrazuje od vyhledávání takovýchto postupů, pokud chtějí být opravdovými praktikujícími.
2. Falun Gong nepatří do New Age. Přestože byl zveřejněn v roce 1992, předával se z mistra na žáka v tajnosti po několik tisíc let. Před tisíci lety New Age neexistoval. Falun Gong obsahuje víru v Boha, či starou čínskou víru v nebesa, Buddhy a Tao [narozdíl od New Age, který je "bezbožný"]. Zdůrazňuje ctnost a vysokou morálku při praktikování, jinak praxe nebude fungovat a člověk si místo dobrých věcí vyvine špatné. Proto zdůrazňuje "Pravdivost - Soucit - Snášenlivost." Tzn. absolutní poctivost, laskavost a ohleduplnost, dokázat mít druhé na prvním místě, a být schopný vydržet utrpení.
3. Falun Gong není reiki, je to odlišná metoda, s jiným cílem, a navíc učení Falun Gongu zakazuje různé metody míchat dohromady. Takže my reiki neděláme a protože máme zakázáno léčit (viz bod 1), ani bychom ho nedělali. Ve Falun Gongu se také říká, že mnoho mistrů qi-gongu v dnešní době je falešných, nebo posedlých, a v energii, kterou vysílají jsou ti duchové či zvířata, kteří je posedli - je to v případech, kdy lidé nehledí na svůj charakter, a to, po čem touží jsou peníze, sláva, a vlastní zisk. Je mi líto, že vaše žena na někoho takového (možná) narazila, ale tihle falešní mistři qi-gongu mnohdy kazí pověst i nám - poctivé praxi, která zdůrazňuje cnost a zušlechťování charakteru.
4. Falun Gong byl v Číně "přijatý" od roku svého zveřejnění (1992) do 20.7.1999. Propagoval se i v médiích řízených Čínskou komunistickou stranou. Po 20. červenci 1999 byl zakázán a určen k vyhlazení, na rozkaz jednoho muže, který měl nejvyšší moc - prezidenta a ústředního tajemníka ČKS Ťiang Ce-mina. Tento muž nedbal výsledků šetření, které si zadal u ministerstva vnitra (výsledkem bylo, že praxe Falun Gong společnosti prospívá jak zdravotně, tak sociálně - zvyšuje morálku), výsledky roztrhal a pronásledování spustil i bez důkazů, že Falun Gong je špatný, které nenašel. Říká se, že nemohl snést popularitu praxe, která čítala 70-100 milionů příznivců v době, kdy Čínská komunistická strana měla asi 55 milionů členů.
5. "Pravé" podzemní křesťanství je v Číně pronásledováno. Komunistickou stranou schválení "Domácí" či "patriotičtí" křesťané musí mít na nejvyšším místě Stranu, ne Boha. Obrazy Ježíše jsou nahrazovány fotografiemi prezidenta Si-Tin Pchinga. Komunistická strana se pokouší udělat "svůj překlad" Bible a "správně" v něm věci přeložit. Je známo strhávání křížů z kostelů, či jejich bourání.
6. Odebírání orgánů je natočeno - jedná se o telefonické rozhovory do čínských nemocnic, (Prosinec 2018), kdy přední čínští lékaři odebírání orgánů Falun Gongu přiznávají. Zde:
http://www.epochtimes.cz/20...
- když si dole překliknete na anglickou verzi, nahrávky tam jsou v mp3.
Doporučuji vám nepravdivé informace smazat, než způsobí velkou škodu.

Cílem zveřejnění blogu bylo naopak přinést lidem veliký užitek v tom, aby pochopili fakt, že žádné životní (vesmírné) energie neexistují a víra v ně přináší lidem škodu jak na zdraví, což potvrdil osud mé manželky, tak i na obsahu jejich peněženek, o což se šikovně starají léčitelé a Mistři (guru). Navíc je diskutér příkladem toho, jak sekta členům dokáže vymýt mozky, pasuje je na akumulátory nashromážděné životní (vesmírné) energie včetně duchovních věcí a nutí je papouškovat, co jim jejich Mistři vtloukají do hlavy. Hnutí New Age má svou internetovou televizi cestyksobe.cz a s Falun Gong si na ní docela dobře notuje. V Číně žije spousta cizinců praktikujících katolíků a potvrdí, že apolitické mše jsou vedeny podle pravidel, jen biskupy dosazuje do funkce vláda a ne papež.


Usnesením senátu ze 7. schůze, konané dne 20. března vzal tento na vědomí petici č. 11/18 –„ Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem“ obsaženou v senátním tisku č. 265.

Tady udělal senát chybu, že petici bez přesvědčivých důkazů přijal, protože slovo „genocida“ je moc silné a předložené důkazy zase moc slabé a zřejmě vykonstruované.

Na schůzi senátu dostala slovo zástupkyně Asociace Falun Gong ČR, z.s. Veronika Sunová a řekla toto:
Děkuji, pane místopředsedo, vážené senátorky, vážení senátoři. Dnes je velmi významný den. Máte příležitost dát naději lidem, kteří jsou i v tomto okamžiku krutě mučeni. Můžete psychicky posílit miliony lidí, kteří již 20 let čelí krutému pronásledování jen za to, že věří v hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. A můžete vyslat signál, který možná zastaví některé jednotlivce v páchání zločinů. Jménem 37 000 českých občanů, kteří podepsali naši petici, apeluji na vaše svědomí a žádám o podporu usnesení, které vyjádří podporu pronásledovaným praktikujícím Falun Gong.
Falun Gong je metoda zušlechťování těla a mysli, která byla zveřejněna v Číně v roce 1992. Obsahuje morální učení a meditační cvičení. Jádrem Falun Gongu jsou hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Falun Gong učí, že tyto hodnoty jsou nejzákladnějšími kvalitami vesmíru a považuje je za měřítko pro každodenní život a praxi. Falun Gong má vynikající účinky na zdraví, což potvrdilo několik lékařských studií. Falun Gong se také stal nejrychleji se šířící praxí svého druhu. Během 7 let se mu začalo věnovat 70 – 100 milionů lidí, později se praxe rozšířila do zhruba stovky zemí po celém světě.
V roce 1999 však tehdejší tajemník Komunistické strany Číny Ťiang Ce-min prosadil nesmyslný zákaz Falun Gongu, protože se cítil uražen a ohrožen obrovskou popularitou této praxe. Tento zákaz prosadil navzdory tomu, že všichni ostatní členové politbyra byli proti a i přesto, že čínská vláda udělila Falun Gongu začátkem 90. let několik vyznamenání, například za mimořádný přínos v oblasti vědy. Se zákazem praxe nastoupily represe, od pomlouvačných kampaní, zatýkání, věznění přes kruté způsoby mučení. Je známa zhruba stovka mučících metod. Mezi ně patří např. pálení rozžhaveným železem, vtloukání bambusových hůlek pod nehty, zavěšování do pozic, v kterých si oběti vykloubí ramena, přetrhají šlachy nebo zlomí vaz.
Pracovní skupina pro lidská práva při OSN zdokumentovala 87 000 případů mučení a přes 4000 mučení s následkem smrti. Tato čísla jsou však jen vrcholem ledovce. Za nejotřesnější způsob fyzické likvidace následovníků Falun Gongu považujeme násilný a masový odběr životně důležitých orgánů a následné zpeněžení těchto orgánů v transplantačním průmyslu. Tyto operace jsou formou vraždy. Zbytky těl jsou po těchto operacích spáleny.
K prudkému rozvoji transplantačnímu průmyslu v Číně došlo právě krátce po spuštění této likvidační kampaně mířené na Falun Gong. Vyšetřovatelé odhadují, že ročně se v Číně za účelem komerčních transplantací zabíjí 60 – 100 000 lidí. Tato fakta potvrzuje vyšetřovací zpráva „Krvavá sklizeň“ bývalého kanadského ministra zahraničních věcí Davida Kilgoura a lidskoprávního advokáta Davida Matase, kniha "Jatka" investigativního novináře Ethana Gutmanna, rezoluce Evropského parlamentu z roku 2013 a 2016 a rezoluce Sněmovny reprezentantů USA z roku 2016.
Represe, o kterých není pochyb, jsou dostatečně doloženy a Evropské unie vyzývá členské státy, aby tyto zločiny proti lidskosti veřejně odsoudily. Chtěla bych tedy poděkovat výboru pro vzdělávání, lidská práva a petice, že schválil usnesení. Nicméně považujeme za důležité, aby toto usnesení vyjadřovalo i etický apel, aby podpořilo mučené lidi v Číně a vyjádřilo nesouhlas s tímto pronásledováním. Proto podporujeme také doplnění tohoto usnesení pana Hilšera a Rabase.
Jak potřebná je morální podpora, vyjadřuje čínský právník Kao Č´-šeng, který poslal Sněmovně reprezentantů v USA v roce 2007. „Velká část mezinárodního společenství se halí do nevědomosti. Nebo dokonce dává najevo svou podřízenost tyranskému komunistickému režimu, tedy vládě povýšenců, která se nezastaví před ničím. A to činí vaši vytrvalou podporu obzvlášť cennou. Je to i znamením lidskosti, které v nás vzbuzuje naděje. Dost lidí, včetně vás, se zdráhá kolaborovat se současným diktátorským režimem a právě podpora je pro něho obrovskou překážkou, kterou nemůže jeho arogantní systém zdolat. A tak je vaše podpora světelnou bójí pro utiskovaný lid žijící v úplné temnotě. Je to opravdová naděje a psychická posila pro týrané Číňany, kteří se snaží bojovat za lidská práva. Dává nám to sílu pokračovat v našem pokojném protestu.“ Konec citace.
Vážení senátoři, nežádáme nic víc, než projev lidskosti, laskavost a sílu vašich srdcí. Vaše podpora je důležitým krokem nejen k ukončení této genocidy v Číně, ale také k ochraně hodnot, na kterých je založena naše společnost. Děkuji.

Lidé s vymytými mozky melou pořád to samé, a když oslovíte kteréhokoliv příslušníka tohoto hnutí, odříká vám přibližně to samé ve zkrácené verzi, jak jste se přesvědčili na začátku blogu. Je to jako diskutovat se skalním komunistou. Bolestně jsem něco podobného slyšel od své ženy v závěru jejího života, kdy se své bolesti břicha snažila vyléčit alternativní medicínou, a já byl bezradný. Byla svéprávná a já neviděl žádnou možnost, jak ji bez skandálu dostat do nemocnice, kde by stejně odmítla hospitalizaci. Podobných případů bude přibývat, protože ženy jsou náchylnější k manipulaci. Měl by zasáhnout stát a v první fázi zařídit mužům diskrétní pomoc po telefonu a ve druhé odborné psychiatrické vyšetření jejich manželek i přes jejich protesty. Jak vlastně se má zachovat manžel, jehož žena zprvu bez jeho vědomí začne praktikovat Falun Gong a časem začne být „nějaká divná“? Vím, kam zatelefonovat když hoří, stane se mi úraz a když jsem okraden. Jsem ale bezradný, když manželka ztratí rozum a chci ji pomoci, protože jsem za ni zodpovědný. Podobných případů bude kvapem přibývat a bude nutnost to řešit.

Na zasedání senátu po ní vystoupil i Lukáš Kaucký, náměstek ministra zahraničních věcí. Mluvil diplomaticky a mezi jiným také řekl:
Nejnásilnější a nejdramatičtější kampaň proti Falun Gong byla vedena v Číně na konci 90. let a v následujících letech, kdy byly osoby praktikující cvičení Falun Gong stíhány za nelegální aktivity takzvaně podrývající sociální stabilitu Číny. I vzhledem k tomu, že byly praktikující osoby masivně pronásledovány, byla celá komunita v Číně oslabená a ve veřejném životě už nijak nefiguruje. Nemáme tedy informace, že by byli praktikující drženi v pracovních táborech.

V tu chvíli ale byli senátoři zřejmě na toaletě, část v bufetu a ostatní zřejmě kouřili před budovou. V sále zbyl jen Jaroslav Doubrava, který si jeho vystoupení pozorně vyslechl a jako jediný pak nakonec hlasoval proti přijetí rezoluce. Znění rezoluce si mohou čtenáři najít na internetu. Jeden poslanec z ČSSD a dva z Hnutí ANO se zdrželi hlasování. Zklamala mne senátorka Alena Dernerová, která kdysi našla odvahu postavit se Tradiční čínské medicíně a tady úplně ztratila rozum. Tak všichni ostatní v tom dni přítomní senátoři naběhli svým kolegům aktivistům na vidle a schválením rezoluce v podstatě potvrdili, že věří v neexistující životní energie a že jsou členové hnutí Falun Gong nedobrovolnými dárci orgánů pro cestovní transplantace.

Zajímavé bylo vystoupení neúspěšného kandidáta na prezidenta Marka Hilšnera:
Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, děkuji zástupcům hnutí Falun Gong, občanům, kteří zde představili petici za to, že tuto petici představili Senátu. Petice vyjadřuje, jak už zde bylo řečeno, a upozorňuje na kruté pronásledování vyznavačů Falun Gong, ale myslím, že je i příležitostí k tomu a otevírá otázku porušování lidských práv v Číně jako takové.
Myslím, že je to důležité a že bychom se měli tímto problémem zabývat. Zvláště v situaci, kdy prezident této země jezdí do Číny a hovoří tam o pozitivním vlivu komunistické strany, nebo respektive vlády na stabilizaci společnosti. Pod tím si samozřejmě může každý představovat něco jiného.
Porušování lidských práv v Číně je závažný fakt. Přestože se mnozí snaží tuto skutečnost vyvracet. To porušování se netýká pouze členů Falun Gong. To porušování, jak už zde bylo řečeno a já za to děkuji představiteli Ministerstva zahraničí, se týká i etnických menšin, Ujgurů, týká se to i různých jiných náboženství, jako jsou například křesťané.
Dovolte mi, abych vám citoval pro doložení toho jen krátce usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013, které se týká právě pronásledování Falun Gong. Já to nebudu číst celé, tím vás nechci zatěžovat, zmíním pouze jeden bod.
„Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. vyzývá Evropské unii a její členské státy, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů v Číně upozornily. Doporučuje Unii a jejím členským státům, aby se veřejně odsoudily nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do Číny o tomto problému.“
To je pouze jeden bod z rozsáhlého vyjádření Evropského parlamentu. Tedy není to nic, co bychom si vymysleli. Dovolte mi také, abych citoval ze zprávy OSN, promiňte, musím si to tady najít... „Podle zprávy výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace je v Sin-Ťiangu v tzv. převýchovných zařízeních držen přes milion a půl lidí, což představuje 10 % původních obyvatel oblasti Sin-Ťiang. Sin-Ťiang je tak největším vězením na světě. Drtivá většina lidí v táborech jsou Ujguři a hlavním obviněním vůči nim je často velmi vágní podpora terorismu či separatismus nebo radikalismus. Rodiny zadržených většinou nevědí, kde se jejich příbuzní nacházejí a v jakém jsou stavu.“ Takto bych mohla pokračovat.
Na příklad vedle zatýkání a držení lidí za mřížemi jsou obyvatelé v oblasti vystaveni masivnímu sledování, pod kontrolou jsou telefony, sledování pomocí fashion recognition, elektronických náramků s čipy za pomoci GPS a tak dále, atd.
Dalšími důkazy o porušování lidských práv v Číně mohou být například křesťané žádající o azyl v České republice. Měli jsme zde také návštěvu exilového premiéra Tibetu, který ne, že by byl přijat snad Senátem, ale byl přijat primátorem hlavního města pražského, který také popisoval situaci v Tibetu. Pan předseda našeho zahraničního výboru také přijal ujgurského vězně z koncentračního tábora, který se nacházel v Sin-Ťiangu.
Dovolte mi, abych zde uvedl jeden zákon, který asi platí a jsem o něm přesvědčen. Agrese k vlastním občanům je také agresí a porušováním lidských práv, ale je také přímo úměrná agresi ke svému okolí. O tom svědčí myslím i agresivní politika Číny vůči Tchaj-wanu, vůči Vietnamu a vůbec v celé oblasti. Myslím si, že pokud nebudeme hájit lidská práva, pokud nebudeme hájit hodnoty, které s nimi souvisí, tak si myslím, že se můžeme dočkat i určité agrese vůči nám samotným.
Jsme země, která má zkušenost s komunistickým totalitním režimem, máme zkušenost s politikou zvůlí, máme zkušenost s politickými popravami, máme zkušenost s vězněním, máme zkušenost s cenzurou. Moc dobře víme, co to znamená porušování lidských práv, nedodržování svobody. A myslím proto, že právě my, naše země, díky této historické zkušenosti bychom měli být citliví k tomu, když se někde jinde ve světě porušují lidská práva a pošlapávají se hodnoty. Kde se pohrdá například lidskou důstojností, svobodou slova, právem na život a svobodné vyznání. Ano, jsme sice malý stát, ale myslím si, že to neznamená, že bychom měli k těmto věcem mlčet. I když nemáme velké možnosti, jak to změnit.
O Senátu se hovoří jako o pojistce demokracie. Myslím si, že to je právě naše parketa, kde bychom měli upozorňovat na to, když dochází k porušování lidských práv. A neměli bychom mlčet k bezpráví. Co může dělat dobrý muž, aby podpořil ďábla? No, nemusí dělat nic, může mlčet. A proto prosím, abychom zvážili usnesení, které ještě přednesu, abychom nebyli lhostejní k utrpení jiných a abychom si uvědomili, že mlčení v podstatě znamená souhlas.
Dovolte mi proto, abych navrhl Senátu doplňující usnesení k usnesení petičního výboru. To usnesení máte před sebou na stolech. Je to pozměněné usnesení k tomu, které jste dostali ráno. Jenom, abych to uvedl, obsahově je v podstatě totožné k tomu, co jste obdrželi, pouze, jak jste si asi všimli, na konci se rozvádí, koho vyzýváme, ale jinak je obsahově stejné.
Chtěl jsem se zeptat pana předsedy, jestli ho mám přečíst? Ano, takže návrh usnesení k senátnímu tisku č. 265. Po rozpravě k bodu programu 7 schůze Senátu PČR Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong čínským režimem, senátní tisk č. 265 Senát PČR I. 1. Vyjadřuje znepokojení, že státní orgány Čínské lidové republiky rozsáhle porušují lidská práva, lidská a občanská práva příslušníků národnostních menšin žijících v autonomních oblastech Sin-Ťiang a Tibet.
2. Vyjadřuje znepokojení, že na území Čínské lidové republiky dochází ze strany jejich orgánů k soustavnému porušování svobody, náboženského vyznání, příslušníků náboženských skupin křesťanů praktikujících Falun Gong a muslimů.
3. Vyjadřuje podporu příslušníkům národnostních menšin uvedených v bodě 1 tohoto usnesení a jejich rodinám a příslušníkům náboženských skupin uvedených v bodě 2 tohoto usnesení a jejich rodinám.
4. Vyzývá Vládu ČR, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky k okamžitému zastavení pronásledování jejich občanů na základě jejich víry nebo etnické příslušnosti.
5. Vyzývá Vládu ČR, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky k okamžitému propuštění jejich občanů, vězněných na základě jejich politického přesvědčení, víry nebo etnické příslušnosti z vězení a převýchovných pracovníků táborů.
6. Vyzývá Vládu ČR, aby vyzvala vládu Čínské lidové republiky k dodržování mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který podepsala dne 5. října 1998, a k jeho ratifikaci.
7. vyzývá prezidenta ČR, předsedu Vlády ČR, ministra zahraničí věcí ČR, předsedu PS PČR a předsedu Senátu PČR, aby v rámci jednotné české zahraničí politiky při svých jednáních s představiteli Čínské lidové republiky důsledně uplatňovali zásady uvedené v bodech 1 – 6 tohoto usnesení.
A nakonec
II – Pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s obsahem tohoto usnesení seznámil prezidenta ČR, předsedu Vlády ČR, ministra zahraničních věcí ČR a předsedu PS PČR. Takže toto je celé usnesení a já bych vás na závěr rád požádal o podporu tohoto usnesení.

Ve stejném duchu se vyjádřil i další neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer:
Pane předsedající, pane náměstku, dámy a pánové. Když jsem viděl, co nám přistálo v kalendáři na programu této schůze, tak jsem začal číst. A musím říct, že jsem se dočetl věci, které jsem ani vědět snad nechtěl.
Opak je pravdou. Ty věci vědět chceme. Musíme je vědět. Měli bychom podle toho taky konat.
Pokusím se vysvětlit, co mě v raportech o hnutí Falun Gong a šířeji o porušování lidských práv v Číně tak zaujalo. Hlásíme se totiž jako ČR k nedělitelným lidským právům. Až do roku 2021 jsme byli zvoleni do Rady pro lidská práva, která patří k vůbec nejvýznamnějším orgánům OSN.
To, co se děje právě na půdě Spojených národů v oblasti lidských práv s Čínou, zmíním za chvilku. Je proto velmi důležité, abychom usnesení, o kterém dnes přemýšlíme, brali s velkou odpovědností. Čím jasnější bude dnešní rozprava, tím jasněji budou moci naši diplomaté také vystupovat v Radě pro lidská práva v Ženevě i na dalších grémiích.
Dovolte mi uvést pár argumentů, a nepůjdu úplně do detailů. Některé už tady zazněly, a nechci je opakovat.
Čína je skutečně kategorií sama pro sebe, když mluvíme o lidských právech. Téměř těmito slovy mluvil o situaci v Číně před deseti dny americký ministr zahraničí.
Když se podíváme do Všeobecné deklarace lidských práv a začneme číst jednotlivé paragrafy, zjistíme, že v případě Falun Gong a dalších případů podobně pronásledovaných v Číně, můžeme začít zaškrtávat, co všechno se nedodržuje. Upírá se právo na život, popírá se uznání člověka jako lidské osoby před zákonem. Upírá se mu rovnost před zákonem, porušuje se zákaz svévolného zatčení, porušuje se zákaz mučení, porušuje se právo na spravedlivý a otevřený soudní proces. Řada z vězňů ani neví, za co se provinili. Porušuje se zásada presumpce neviny. Prolomila se pravidla ochrany soukromí. Lidé jsou systematicky sledováni. Omezuje se svoboda svědomí. A o náboženském vyznání a jeho svobodě ani nemluvě. Křesťané by mohli vypovídat. Muslimové a další rovněž.
Čínský totalitní režim totiž drží v koncentračních táborech skutečně sta tisíce politických vězňů. To, že o nich nic nevíme, ještě neznamená, že tam nejsou. Vstup do těchto lágrů na převýchovu je totiž zakázán. Mezinárodní Červený kříž tam nesmí. Čínský červený kříž se zpronevěřil tak rozsáhlou korupcí, že mu nikdo v zahraničí nenaslouchá. Zahraniční delegace tam nemají vstup a novinářům je znemožňována práce.
Za zdmi koncentračních táborů vlastně neexistuje právo. Člověk se tam stává nositelem orgánů. Orgány jsou odebírány zdravým živým lidem, a to proto, aby se v největší kvalitě předávaly dál. Není náhodou, že tyto lágry jsou velmi blízko nemocnicím, aby vlastně nedocházelo k znehodnocení biologického materiálu.
Tahle nelidská mašinérie způsobuje dnes, že se v podstatě v Číně na transplantaci orgánů téměř nečeká. Provádějí se mnohem rychleji, než kdekoliv jinde na světě. Tělo takového dárce se potom vyhlásí za mrtvé. A kdyby se neměl orgán úspěšně uchytit, v podstatě se nabízí klientům během záruční doby do týdne další operace...
Počet odběrů dosahuje skutečně nepředstavitelných čísel. V roce 2016 mělo jít o desítky tisíc. Některé odhady seriózních autorů mluví až o stovce tisíc odběrů. Na transplantace se tam jezdí z celého světa. A členové hnutí Falun Gong jsou vyhledáváni. Protože mají zdravotní životní styl a fyzicky jsou aktivní. Samotný režim považuje hnutí Falun Gong za hrozbu, jak uvedla analytička Human Rights Watch pro Čínu paní Weijun Wang. Členové hnutí jsou systematicky mučeni, vězněni a bez procesu zabíjení.
Vážné etické otázky nakonec dovedly světovou transplantační společnost k tomu, že už v roce 2012 vydala zvláštní směrnici pro Čínu. A to proto, aby vybídla Čínu, že dobrovolné dárcovství orgánů je přece také možné. Takže nemusí držet vězně v lágrech kvůli transplantacím.
Světové veřejné mínění se zmobilizovalo natolik, že v roce 2012 lidé začali sbírat podpisy pod petici za skončení nedobrovolných transplantací v Číně. Čili ne v devadesátých letech. V roce 2012 se pod petici začali sbírat podpisy. Do roku 2018 se podařilo nasbírat 3 miliony podpisů. Šlo o nejrozsáhlejší petiční akci na světě. Petiční archy předala organizace přímo komisaři OSN pro lidská práva.
Zvláštní tribunál, který založili v roce 2018, si vzal za cíl posuzovat systematické zabíjení lidí a sbírat důkazy pro další vyvozování, posuzování individuální odpovědnosti všech, kdo se na tom nelidským obchodu podílejí.
Problém, který máme dneska před sebou, ale nezůstává někde daleko za hranicemi Číny. Dostává se skutečně do systému OSN. Podle organizace Human Rights Watch totiž dochází celosvětově k systematickému zpochybňování základních lidsko-právních mechanismů. Čeští diplomaté by mohli vyprávět.
Čína např. zkouší s pracovníky OSN pracovat tak, aby je zastrašila. Aby nepoukazovali na problémy. Dopředu snižuje jejich důstojnost, otupuje jejich kritiku a sílí tlak, aby se lidsko-právní standardy upravili k nepoznání. S OSN je spojena i další velmi čerstvá zpráva.
Vůbec největší korupční skandál v dějinách OSN je spojen s osobami předsedů Valného shromáždění. Korumpoval je Patrik Ho z čínské společnosti CEFC. Před třemi měsíci byl odsouzen v New Yorku za masivní pokusy korumpovat nejvyšší představitele OSN. Tyhle rozsáhlé stopy nebývalé korupce vlastně nám mohou připomínat jednu firmu, která také v ČR byla známá.
Ale můžeme jít dál. ČLR skutečně zkouší změnit koncept lidských práv. Namísto těch základních, které známe ze všeobecné deklarace, mluví o právu na rozvoj a další. K politice lidských práv, jak ji známe, se nehlásíme sami. Před několika měsíci vystupoval u příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv německý prezident. Nemluvil k německému publiku, ale k čínskému. Frank-Walter Steinmeier vystoupil v Číně na univerzitě. Tam prohlásil, že dnes opravdu není doba na to oslabovat, měnit nebo opouštět standardní lidská práva, jak je známe ze Všeobecné deklarace, která slavila 70 let výročí a kteří v Číně někteří zkoušejí měnit. Protože v dnešním propojeném světě, který podlomila nedůvěra a neochota ke spolupráci v mezinárodním kontextu, skutečně potřebujeme normy, možná ještě víc než kdykoliv dřív. O tom, že se nám tohle téma vlamuje prostřednictvím technologií do naší společnosti, ani nemluvě.
Norma všeobecné deklarace lidských práv je skutečně základem. Na ní ostatně stojí celá západní společnost. Není proto jenom povinností Německa, ale také České republiky, aby se s ostatními státy EU dokázala postavit útokům na základní lidsko-právní dokumenty a mezinárodní záruky, které garantují lidská práva pro všechny.
Pro všechny, to znamená i pro členy hnutí Falun Gong, a dalších, kteří žijí jako menšiny v Číně.
Dovolte mi připomenout, že počty obětí politické zvůle od nástupu současného generálního tajemníka Komunistické strany Číny a jejího prezidenta strmě rostou. Pokračuje utužování nedemokratických poměrů a flagrantní porušování těch nejzákladnějších pravidel právního státu.
Nemůžeme se tvářit, že o tom jakoby nevíme. Neměli bychom ani podřizovat vztahy s Čínou jenom ekonomickým zájmům. Proto se musí Česká republika dokázat postavit, vytvářet sebevědomou politiku a jenom tak hledat, jak vytvářet vzájemně výhodné vztahy. Nesmíme ale zapomínat ani na ty, kteří nemají jméno, kteří nemají právo na soudní proces a kteří byli degradováni na úroveň biologického materiálu pro transplantační byznys.
Zítra a pozítří bude premiér České republiky na Evropské radě v Bruselu. Tam se bude také vyjednávat o tom, jak nastavit do budoucna vztahy Evropské unie s Čínou. Brzy bude následovat summit Evropská unie – Čína. A chystají se další důležitá rozhodnutí týkající se bezpečnosti kritické infrastruktury v Evropě. I proto je dnešní jednání mimořádně důležité. Stáváme se součástí celoevropského hledání vzájemně nejvýhodnějších vztahů s Čínou, při němž nesmíme ani zapomenout na to, co nám samotným pomohlo najít cestu ke svobodě. A tak se nebojme přihlásit k hodnotě člověka a k jeho právům. Nebojme se přihlásit k tomu, co nám samotným přineslo svobodu, nebojme se tuto svobodu také přiznat dalším. Ten civilizační střet, který se před našima očima odehrává, totiž vyžaduje, abychom nezůstali neutrální anebo nezkoušeli stát stranou. Je proto důležité dnešní usnesení k hnutí Falun Gong přijmout, zvážit, promyslet a postavit se za něj s velkou většinou. Proto jsem chtěl požádat všechny, aby ten váš souhlas dnes nechyběl. Opravdu jde i o nás. Děkuji.

Můj dojmem z vystoupení zástupkyně Falun Gong i obou senátorů vyjadřuje modlitba (hodných) muslimů, kdy prosí Alláha, aby je ochránil od nedostatku chleba a nadbytku slov. Copak nemáme doma dost svých problémů, které je nutno urychleně řešit, než se navážet do Číny, kde stejně nic nezměníme. Pod vedením své strany se stala velmocí a velký počet usměvavých, dobře oblečeních a utrácejících čínských turistů potloukajících se Prahou dokazuje, že je jim doma docela dobře. A věří, že pod stejným vedením státu jim za rok bude ještě líp a podívají se třeba do Itálie. Porovnejte to s naší situací za socialismu, kdy se mohli přes zadrátované hranice dostat do západních států jako škudlící turisté jen prověření občané, stejně tam občas někteří zůstali, a o naší vládě komunistů jsme byli přesvědčení, že nás vede do bídy, což se nakonec potvrdilo.

A tak se ptám: Prostudovali si před jednáním senátoři něco o Falun Gong? V rámci pokání by si nyní měli promítnout výše zmíněné video a pak si s jasnou hlavou udělat na něj názor.

Dodatek 16.4.2019 v 10.16 hod.: Jsem už starý a myslí mi to zpomaleně. Falun Gong ČR je zájmové sdružení a bez finanční podpory svých členů a sympatizantů by nepřežilo. Tudíž musí pobírat zajímavé dotace. Pro investigativní novináře by bylo hračkou to rozkrýt.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy