O karmě a manipulaci

27. 11. 2019 | 10:30
Přečteno 1209 krát
Miloslavě a Ivanu Matoušovým „uteklo“ na veřejnost video omlouvajících se žen, které mělo být zřejmě interním materiálem Kruhu Žena je láska. Určitě neměli zájem, aby se jejich činnost stala předmětem pozornosti, ale stalo se a bylo odhaleno, co za tím vězelo. Je nyní otázkou, zda se ze zahraničí vrátí.

Jejich empatie.cz nabízí: Akademie celostního zdraví – Orientální diagnostiky – Astrologie devíti planet – Karmalogie – Numerologie – Sluneční znamení – Pro zdravé tělo – Duchovní příčina nemocí – O práci a financích – Kontakty – Poradna zdraví a rozumu. Rovněž ve svém e-shopu vedle drahých výživových doplňků jedinečný přístroj na úpravu pitné vody Aquarion, který vyjde s 25 % slevou za úžasných 55.992 Kč.

Podobných uzavřených skupin je u nás hodně a jejich zakladatelé mají společný cíl: Vymýt lidem mozky a připravit je o peníze.

Nejstručnější vysvětlení karmy jsem našel v Malé československé encyklopedii: Karma (sanskrt- skutek, čin), karman, karmový zákon – ve většině ind. náb. (bráhmanismu, hinduismu, buddhismu) čin nebo osudová odplata za činy z dřívějších životů, jejichž výsledkem je přítomný stav každého jedince. Učení o k. je jedním z opěrných bodů představ koloběhu převtělování (stěhování duší) v ind. náboženství.

Nedlouho před smrtí mi žena řekla, že jí v partnerském centru Regeneračního centra Harmonie, založeném Marií Zítkovou, kam s neteří chodila na lékařem doporučované masáže bolavého ramene, řekli, že bolesti břicha mohou být bolestí z minulých životů. Určitě ji to řekla i Zdeňka Štroblová, která má na chatě Rozhled karmickou poradnu.

Až manželé Matoušovi mi ve své karmalogii konečně vše srozumitelně vysvětlili:
Karmická onemocnění:
Onemocnění fyzického těla je pouze projevem určitých poruch v jednom z lidských těl, proto je zpočátku třeba nalézt původ, příčinu onemocnění, a až poté léčit. Za zdravého člověka se může považovat ten, kdo má zdravé nejen své fyzické tělo, ale zároveň všechna těla jemnohmotná. Stav našeho zdraví určuje naše vědomí, náš vztah k životu. (Moje poznámka: Teď tomu rozumím. Nenašel-li ženin lékař příčinu bolestí břicha, bylo nutné léčit její nemocné jemnohmotné tělo, to lékaři klasické medicíny neumí, a pak se uzdraví to fyzické. Jemnohmotné tělo je vlastně tělem minulého života).
Možné příčiny nemocí:
1. Nedostatečné zabezpečení přísunu chemických látek nezbytných k procesu obnovy tkání našeho těla.
2. Otrava fyzického těla, kterou si způsobujeme sami tím, že požíváme určité produkty v množství, v jakém je nemůže organismus zpracovat a strávit.
3. Nedostatečný pohyb a cvičení.
4. Přeceňování našich možností, zatěžování organismu přes přípustné hranice.
5. Vnější vlivy působící na organismus - elektromagnetické, radiační, tepelné vlivy.
6. Narušení energetických proudů v našem éterickém těle. (Příčinou může být nedostatečný spánek, dlouhodobé přetížení, přílišný soucit nebo nekontrolovaný výdej vašich životních sil oslabenému člověku. Můžete dostat informační balíček o nemoci od nemocného blízkého. Sami můžete vyplýtvat své životní síly, jestliže ve své hlavě budete vyhledávat nepřítele, zasévat pochybnosti a strachy.)
7. Narušení emocionálního těla. (Pokud člověk po dlouhou dobu zakouší negativní emoce, v jeho emocionálním těle se objevují shluky negativní energie. Ty mají tu vlastnost, že se akumulují a ovlivňují proudění éterické energie, tímto způsobem okrádají určité orgány nebo buňky organismu o potřebnou životní energii. To má za následek, že v těchto místech vznikají onemocnění. Častěji jsou nemocní lidé, kteří potlačují své emoce a dusí je v sobě.)
8. Vliv negativních mentálních programů. (Nemoc vzniká jako realizace negativních mentálních programů, přijatých od jiných lidí, nebo si sami nemoc objednáváme, protože ji z nějakého důvodu potřebujeme a nebo Vyšší síly využívají naši mentální rovinu k likvidaci našich idejí, kterým přiřazujeme přehnaný význam.)
9. Vrozené nemoci. (Duše těchto lidí nahromadily velké břemeno zralé karmy v minulých životech a v tomto životě jsou pro ně vytvořeny takové podmínky, aby se mohli radovat ze života co nejméně a naučit se radovat ze života takového, jaký mu byl dán.
Zamyslete se nad tím, zda opravdu chcete být zdraví. Téměř všichni lidé o to usilují, ale zdaleka ne všichni si umějí představit, co se stane, když se opravdu uzdraví. Jejich život se totiž může stát podstatně méně pohodlným než je tomu dnes. Jakmile se totiž člověk uzdraví, bývá obvykle pověřen mnoha novými úkoly, kterým se dříve jako nemocný vyhýbal, nemá již důvod vymlouvat se z nepříjemných setkání a jiných povinností. Zdravý člověk musí najednou plnit všechna předsevzetí, která si dal jako nemocný („Až budu zdravý, udělám ...“) a protože je stejně obvykle neplní, přichází stud sám za sebe, což není moc příjemné. Zdravý člověk už nemůže nutit okolí a rodinu, aby se cítili vinni, už nemá prostředky, jak jimi manipulovat. Pro někoho může být boj o své zdraví jediným životním cílem, a když se uzdraví, může jejich život ztratit veškerý smysl. Proto si sami dobře uvědomte, zda zbytečně nepromarníte síly a peníze na zbytečný boj s nemocemi, které vlastně potřebujete.
Zdraví je dar, který při narození získáme zcela bezplatně, proto jsme se nenaučili si ho vážit. K regeneraci svého zdraví lidé přistupují dvěma způsoby. V prvním si člověk myslí, že on sám nic nezmůže a doufá, že zdraví mu navrátí lékaři nebo léčitelé, on jim jenom poskytne své tělo k vyléčení. Tento způsob ale dobře zabírá jen v případě, že zdroj nemoci je ve fyzickém a éterickém těle. Při druhém přístupu je člověk přesvědčený, že jeho zdraví záleží pouze na něm, začíná pracovat na svém těle a duchu, a tím své zdraví obnovuje. Tento druhý přístup vyžaduje více času a úsilí, ale obvykle zaručuje skutečný návrat zdraví. Nemoc je nám totiž seslána jako další lekce v procesu našeho duchovního vývoje. Proto je zapotřebí nejen se nemocí zbavit, ale také se zamyslet nad tím, čemu nás chce naučit a jak jsme si ji sami během svého života vytvořili. Bezmyšlenkovité zbavení se nemocí totiž blokuje náš duchovní rozvoj.
Pokud vás zajímá duchovní příčina konkrétní nemoci či oslabení, podívejte se na Duchovní příčiny nemocí - heslovitý přehled duchovních příčin nemocí.
Zdroj: Karma - život bez konfliktů, Alexander Svijaš a konec citovaného oddílu.

Pokud si pozorně toto pojednání prostudujete, s úžasem poznáte, že stejné myšlenky hlásá většina našich psychosomatiků. MUDr. Jarmila Klímová si za tím stála a další o tom píšou knihy. Pro lepší pochopení si to přečtěte ještě jednou. Pak se dlouze zamyslete a dejte se do toho po třetí.

Záludný je osmý odstavec a jeho „Nemoc vzniká jako realizace negativních mentálních programů, přijatých od jiných lidí,…“
A v tom je jádro pudla. Někteří lidé nám jsou sympatičtí, některé nesnášíme. Je to přirozené. Ale manipulátoři napřed své oběti přesvědčí o existenci karmy a pak to vysvětlí vyzařováním pozitivní a negativní energie lidí kolem nás, kteří takto realizují své mentální programy. A navíc nám negativní lidé přes čakry mohou vysávat naši pozitivní energii. Teď jde o to určit ty jiné lidi, od kterých to zlo přichází. Manipulátoři to umí a pomáhá jim v tom numerologie, astrologie, tarotové karty a psychosomatika. Dokážou ovlivňovat a rozbít jakýkoli vztah, chtějí mít člověka jen pro sebe. Doporučí najít si milence, odhalí, že vnuk, který se vzorně stará o svou osamělou babičku v podstatě touží po jejím dědictví, aby mohl zaplatit dluhy, přesvědčí svou oběť, že jeho lékaři jde jen o body a provize farmafirem, pacienti ho nezajímají a proto musí vzít péči o své zdraví do vlastních rukou. Proč lidé manipulátory vyhledávají? Ti si umí udělat dobrou reklamu a mají na to velmi dobře vyškolené lidi, kteří jim člověka, která má zmatky ve vztazích či ho pořád bolí břicho, zpracují a přivedou.

Ateroskleróza mozkových, srdečních a břišních tepen končila před sto lety jejich embolií a smrtí. První dvě se v současnosti dají dobře diagnostikovat a léčit medikamentózně i chirurgicky, na diagnózu třetí musí mít zkušený lékař čich. Všechny mají však jedno společné: Alternativní medicína je nevyléčí.

Web empatia.cz možná brzy zmizí a tak toho musím využít:
Je na něm psáno i o chorobách z hlediska alternativní medicíny. Manželce na interní klinice mylně diagnostikovali nespecifickou Crohnovu chorobu. Podívejme se, jaké jsou její duchovní příčiny:
Člověk stále pitvá problémy, neumí večer z hlavy vše nepodstatné vypustit.
Také je chce s druhými řešit, ale naráží, cítí se přehlížen, má pocit, že nepřichází na řadu. A tak se obrní a zatvrdí v tom, že si poradí sám, že nikoho nepotřebuje, že nechce slyšet nikoho, aby mu mluvil do života.
Výzva vědomě se omezit na důležité věci, umět to, co nezměním a neovlivním nechat být.
Pochopit zrcadla druhých, učit se z chování druhých číst, co změnit na sobě, pochopit životní trénink pomocí druhých lidí.
Jít při zpracování životních situací novými cestami komunikace, počítat s oklikami a překonávat úzká místa, nazatvrzovat se.
Vše o trávení toho, co k nám přichází v PŘIJÍMAT JE LÁSKA

Jak jí alternativní medicína léčí a jak ji radili léčit manželé Matoušovi: Ceny léků jsem dopsal.
Crohnova choroba je charakteristická chronickým a dlouhotrvajícím vředovatěním jednoho i více úseků trávicího traktu od ústního otvoru k řitnímu, včetně přilehlých mízních uzlin. Zanícená místa zůstávají po vyhojení zarostlá jizvou, která zužuje průchodnost trávicí soustavy, mohou vznikat i falešné píštěle, abnormální spoje, vedoucí z jedné střevní smyčky do druhé nebo dokonce do jiného orgánu. Příčinou je pravděpodobně poškození volnými radikály a nedostatek vitamínů především C a E. Projevuje se úporným průjmem, bolestmi břicha, ztrátou chuti k jídlu. Dochází k poruchám vstřebávání živin a následné podvýživě.
Nejpodstatnější je udržování sliznice trávicího traktu probiotiky, aby nedocházelo k zánětům (Probio Balance) 755,- Kč
Lidem s Crohnovou chorobou chybí vitamín K (Green Health = vojtěška 708,- Kč) a vitamíny skupiny B (Stress Management B Complex) 576,- Kč
Nutné je nastavit antioxidační bariéru (Mega Protect 1.196,- Kč, ZenThonic 1.373,- Kč) a užívat vysoké dávky vitamínu C (C 1000 552,- Kč)
Je nutné cíleně posilovat imunitní systém i slezinu z důvodu postižení i mízních uzlin (ImmunAid 988,- Kč, Culevit 981,- Kč)
Doplňování multivitamínů je při dnešním stavu potravin nutný pro každého, pro lidi trpící Crohnovou chorobou je to nutností na druhou (Vitaly 926,- Kč podle krevní skupiny nebo jiný multivitamin)
Pitný režim je vhodné zabezpečit pitím čajů, které však neumí doplnit deficit, jen neutralizují a harmonizují, ideálně pít zásaditou vodu z Aquarionu.
Co by měl člověk „spravit v hlavě“, aby tento zdravotní problém nepotřeboval, najdete stručně v Duchovních příčinách nemocí. Konec citace. Chybí studie, zda se našel někdo, komu tato léčba pomohla. Levnější by bylo začít cvičit Falun Gong a jemu příbuzná cvičení. Je už po něm zdokumentováno vyléčení z rakoviny čelisti.

Slovo Aquarion vám určitě neuniklo. To už ale oběť musí být kurzy zpracována minimálně na druhý stupeň své mentální vyspělosti, aby přístroj koupila. Kolik jich asi prodali? Jak drahé je alternativní léčení Crohnovy choroby? Pokud se policie přece jen dá do vyšetřování, nemělo by ji uniknout, kolik klientek manželů Matoušových se odregistrovali od svých praktických lékařů. Na jejich webu je totiž návod, jak se to dělá.

Do diskuze v minulém blogu pronikli nebezpeční trollové a záměrně se snaží přesvědčit ostatní, že jsem byl despota a manželka byla obětí. Mám na Jesenicku svou historii a svou ženu jsem si bral po tříleté známosti. Náš vztah bedlivě pozorovaly dvě devadesátileté moudré stařenky a celé okolí. Že by mou pravou povahu nikdo neodhalil? Mám strach, že se o mně v Javorníku šíří podobné pomluvy. Ženám, které nezajistí po své smrti mužům střechu nad hlavou, na maloměstech už navždy zůstane přídomek mrcha. Bude mne to do konce života trápit, protože si ho manželka nezaslouží. Po manželech Matoušových zase zůstane skupina žen s vymytými mozky obraná o hodně peněz. Jejich blízcí na tom budou podobně.

Dodatek následující den odpoledne:
Zdroj: seznam.cz.
Chceme pravdu. Čeští poslanci vyzývají Kongres USA, ať zasáhne proti dezinformacím na webu:
S politováním musíme konstatovat, že americké firmy, jako jsou Facebook, Twitter a Google, vytvářejí prostor právě pro masivní šíření dezinformací a navíc nastavením svých algoritmů je samy podporují.
Moje výzva: Zameťme si před vlastním prahem!

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy