Jádro? Ano!

25. 03. 2011 | 16:35
Přečteno 5306 krát
Vyšlo v MFDnes 16.3.2010

Během několika málo desetiletí skončí zásoby ropy a automobily budou muset být poháněny elektřinou. Bylo by skutečně velkým neštěstím pro celé lidstvo, kdyby japonská katastrofa nějak vážně ovlivnila renesanci jaderné energetiky ve světě.

Ve světě je dnes v provozu více než čtyři sta jaderných energetických reaktorů, které poskytují ohromné množství velice levné a velice spolehlivé energie, vyráběné bez zatěžování životního prostředí emisemi a skleníkovými plyny.
Musíme si navíc uvědomit, že nedostatek energie se stává stále větším bezpečnostním rizikem ohrožujícím svobodu a nezávislost jednotlivých zemí. Jaderná energie se proto stává strategickou výhodou. Andrej Sacharov již v roce 1977 prorocky postavil rovnítko mezi jadernou energii a svobodu Západu.
Všechno uvedené platí pro Japonsko dvojnásob. Tento stát je chudý na energii. Nemá skoro žádné vlastní zdroje fosilních paliv, a je proto prakticky plně odkázán na dovoz energie. Přitom spotřeba energie je v Japonsku, v zemi s mimořádně rozvinutým průmyslem, značně vysoká. Z tohoto důvodu je naprosto pochopitelné, že Japonsko považovalo a nepochybně bude považovat i v budoucnu jadernou energetiku za velice významný nástroj zajištění energetické nezávislosti a bezpečnosti země. Proto Japonci vybudovali a provozují přes padesát jaderných energetických reaktorů.

Reaktory vydržely

Zatím je příliš brzo, abychom dělali nějaké definitivní závěry ohledně důsledků zemětřesení pro jadernou energetiku v Japonsku. Některé věci jsou však zřejmé už teď. Všech šest jaderných reaktorů ve Fukušimě jsou takzvané varné reaktory (BoilingWater Reactor, BWR), které se v Česku nepoužívají. Podle zatím dostupných informací ani u jednoho z šesti postižených reaktorů nebyl porušen kontejnment -tedy ochranná obálka zabraňující v případě havárie tomu, aby radioaktivní materiály z palivových článků unikly do okolního prostředí. Problém, který vznikl na několika reaktorech v elektrárně Fukušima, byl způsoben tím, že vlna tsunami, vyvolaná zemětřesením, poškodila záložní dieselgenerátory, které mají v případě výpadku zdrojů zajistit elektřinu pro rezervní chlazení reaktorů. Protože další mobilizované náhradní zdroje elektřiny nestačily, přikročili operátoři ke zcela nestandardnímu a nouzovému řešení - chlazení přehřívajících se reaktorů mořskou vodu. Skoro jistě to znamená v budoucnosti odepsání těchto reaktorů. Vzhledem k tomu, že elektrárna ve Fukušimě je významným dodavatelem elektřiny v Japonsku, bude překonání důsledků tohoto japonského zemětřesení zřejmě trvat mnoho let a možná i celé desetiletí.

Ať pokračuje renesance

Pro znepokojenou veřejnost bude zřejmě užitečné připomenout si několik základních skutečností. Reaktory pracující v České republice jsou založeny na zcela jiném principu. V naší zemi jsou provozovány takzvané tlakovodní reaktory (Pressurized Water Reactor, PWR), které mají dva okruhy. To znamená, že pára pohánějící generátory (jež vyrábějí elektřinu) nevzniká přímo v reaktoru. Porucha v sekundární části u reaktorů PWR by ponechala primární, tedy radioaktivní okruh neporušený.
„Velkou energetiku“, tedy energetiku velkých výkonů, není možné nahradit obnovitelnými zdroji. Musíme si uvědomit, že čistý denní přírůstek obyvatelstva na naší planetě značně přesahuje dvě stě tisíc osob. Kdybychom jim chtěli zajistit zásobování elektřinou pouze na bídném světovém průměru, museli bychom dávat do provozu jeden temelínský reaktor každý třetí či čtvrtý den. Během několika málo desetiletí skončí zásoby ropy a automobily budou muset být poháněny elektřinou. Odkud ji bude lidstvo brát?
Bylo by skutečně velkým neštěstím pro celé lidstvo, kdyby japonská katastrofa nějak vážně ovlivnila slibně se rozbíhající renesanci jaderné energetiky ve světě. Doufám, že tomu tak nebude.

“Hrdinní” bojovníci za nic

Důsledky ničivého zemětřesení v Japonsku, jehož síla dosáhla 8,9 stupně podle Richterovy škály a které následovaly ničivé vlny tsunami přesahující místy výšku deseti metrů a pohazující loděmi a nákladními automobily, jako by to byly dětské hračky, a smetávající několikapatrové domy jako domečky z karet, si zatím nikdo nedokáže reálně představit. Zřejmě jde o jednu z nejničivějších katastrof, které lidstvo v moderních dějinách postihly. Tváří v tvář této katastrofě si najednou uvědomujeme, jak je vlastně člověk bezmocný vůči přírodě v zemských, či dokonce v kosmických dimenzích.
Velkou chybou a osudovým omylem by však bylo, kdybychom z jednoho, jakkoliv katastrofálního zemětřesení v jedné zemi chtěli dělat nějaké závěry o budoucnosti jaderné energetiky. Jaderná energetika byla v posledních dvou třech desetiletích utlumena hlavně činností nezodpovědných „zelených“ skupin, které „hrdinně“ bojovaly proti jaderným reaktorům, a přitom jim nevadilo na padesát tisíc jaderných hlavic (každá z nich deseti- až stonásobně silnější, než byla hirošimská bomba) nashromážděných v arzenálech supervelmocí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Midori napsal(a):

Samozřejmě, že ano.
Hezký den
25. 03. 2011 | 16:46

gaia napsal(a):

radioaktivní mrak je již nad ČR, kupte si trenýrky z olova pánové
25. 03. 2011 | 17:02

ZAM napsal(a):

Přesně.
25. 03. 2011 | 17:12

CAMPONOTUS napsal(a):

Naprostý souhlas, bez jaderek se neobejdeme.
Podobné seismické nebezpečí jako v Japonsku nehrozí, krystalinikum, na kterém žijeme, je velmi klidné a nejsou v něm napětí, která by vedla k uvolnění seismiccké energie katastrofických rozměrů. Může námi velmi slabě zachvět seismické vlnění přicházející z alpských zemětřesení, nebo v Ašském výběžku. To nemůže naše jaderky ohrozit. Každý projekt je velmi podrobně sledován po stránce historicky známých zemětřesení, o kterých víme z archívních záznamů a ze starých kronik. V Japonsku je zcela jiná situace - seismicky velmi aktivní, až nebezpečná oblast, blízkost subdukční zóny a styku litosférických desek, blízkost moře a nebezpečí vln stunami. Také mohou hrát roli ekonomické zájmy nad zájmy bezpečnosti, není problém zatajit ničivé zemětřesení z historického záznamu z důvodu ušetřit, protože každý stupeň Richtera navíc znamená enormní finanční náklady na antiseismické zabezpečení. Ještě bych dodal - místo nesmyslných vojenských konfliktů bych Obamovi a Sarkozimu dopručil věnovat zbytečně vyhozené peníze na další výzkum a vývoj termojaderných zařízení, ta by byla provozně naprosto bezpečná i při nejničivějším zemětřesení nebo jakékoliv přírodní nebo industriální a vojenské katastrofě. CHTĚLO BY TO TROCHU VÍC ROZUMU U ČLOVĚKA, KTERÝ JE NOSITELEM NOBELOVY CENY ZA MÍR.
25. 03. 2011 | 17:13

ZAM napsal(a):

gaia:
"Státní ústav radiační ochrany dnes na území České republiky naměřil zvýšenou radioaktivitu. Pochází z poničené jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nemá naměřené množství žádný vliv na zdraví lidí."
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/nad-ceskem-je-radioaktivita-z-japonska-zdravi-neohrozuje-pzj-/domaci.asp?c=A110325_151225_domaci_mad
25. 03. 2011 | 17:15

dzefo napsal(a):

No nevím, jestli to byla nejničivější katastrofa. Silnější zemětřesení byly jenom za posledních 50 let čtyři (naposledy Indonésie před 7 lety). Do počtu obětí bylo zemětřesení na Haiti horši. Maximálně tak v absolutní výšce škod, ale to není moc relevantní historické hledisko. Neumím si představit, že tak jako Japonsko by byly poseté všechny pobřeží. Jinak nejsem si jist ani nízkou seizmickou aktivitou v českých zemích, jestli si dobře pamatuji tak tu může být průměrně jednou za 500 let i zemětřesení >6 richterovy škály.

Jinak já jsem zastánce termonukleární fúzní elektrárny. Která dodnes nefunguje hlavně kvůli nízkým investicím. Naposledy došlo k významnému posuvu při krizi v 70 letech a doteď nejsme schopni postavit ani pokusný reaktor (ne proto že by to nešlo, ale je málo peněz). Přičemž termonukleární energie má řadu výhod. Může přímo generovat elektrickou energii (nepotřebuje turbínu). Jde rychleji vypnout a záření není natolik nebezpečné, jako při klasických elektrárnách.
25. 03. 2011 | 17:17

Jedla napsal(a):

gaia si dělá legraci, ale třeba ve městě Fukušima (počtem obyvatel jako Brno) dostávají obyvatelé denodenně "dávku" srovnatelnou se dvěma rtg. snímky plic. Mimo evakuované území. Den po dni. Už dva týdny. A další dávky radiace jim způsobí aktivní částice vdechnuté nebo přijate s vodou a potravou. Nebude to mít brzy konce, uvolňování radioaktivních částic do prostředí pokračuje a bude trvat patrně měsíce, než se podaří čtyři reaktory a pět "bazénů" s vyhořelými články stabilizovat tak, aby bylo možno použít "Černobylské" sarkofágové řešení. Kontaminace prostředí bude i pak problémem na léta. Na Japonských ostrovech, s jejich hustotou osídlení, trochu větší problém než na pomezí Běloruska a Ukrajiny...
Tvrzení, že "reaktory vydržely" je buď autorova lež, nebo (s ohledem na to, kdy pro MFDnrs článek psal) zastaralá informace. Kontejnmenty (vnější "obálky") nevydržely a vlastní nádoba reaktoru 3 je také porušena.

Jistě, od autora nelze čekat nic jiného, s ohledem na jeho celoživotní "víru". Jenže je to jen a jen víra.

No a ty řeči na konci, kterak "zeleným" nevadily jaderné hlavice, to je opravdu úsměvné odvádění pozornosti. Vadily. Zelené strany v Evropě byly vždy (často až naivně) pacifistické. Neznám jediného evropského zeleného politika - jestřába napojeného na zbrojaře. To prostě nejde dohromady. Nic podobného českému duu Kalousek (původně KDU, nyní TOP09) - Háva (Omnipol group) mezi zelenými v Evropě nenajdete.
25. 03. 2011 | 17:29

Milan V napsal(a):

Všechny pracující JE (asi 460 ve světě) jsou z principu nebezpečné: nejdou totiž při havarii (nemusí to být vždy tsunami) na 100% vypnout. I po vypnutí produkují ohromný výkon v řádu mnoha MW (už ne z jaderného štěpení ale ze zbytkových reakcí).
A v tom je malér všech jaderných havarií (Japonsko, Rusko, USA a Československo).
Když selže obyčejné chlazení, následují obrovské problémy. A je vidět že běžné užívané trojnásobné jištění nestačí.

Je třeba dělat "zátěžové testy", odstavit staré elektrárny, zvýšit jištění nových,
jak to plánují Němci, Francouzi, Číňani a další (to JE pochopitelně zdraží)

a začít stavět nové JE jen tehdy, až se (je to možné v jednom typu zatím neexistujících jaderných elektráren IV. generace) podaří vyřešit "vypnutí elektrárny" automatickým způsobem, nezávislým na obsluze a na vodních čerpadlech (možná, že za pár desítek let takové reaktory budou postaveny, ale z principu budou o několikanásobně nižším výkonu). Teď je nutno se zastavit a analyzovat chyby a přijít s novým typem JE.

A zatím se ve světě postaví stovky GigaWatt výkonu (spíše bych tipnul že přes tisíc GW) slunečních a větrných elektráren.
25. 03. 2011 | 17:31

Rejpal napsal(a):

Pane profesore, obávám se, že Vaše volání nepadá na úrodnou půdu. Ekofašisté podobné racionální blogy zásadně nečtou; logika je jim cizí a fyziku považují většinou za nepřátelské spiknutí... Proto si dovolím trochu drze také odporovat. Myslím si, že i kdybychom tu měli reaktory typu BWR místo VVER, nic moc by to na věci nezměnilo stejně, jako kdyby PWR byly ve Fukušimě. jaderné palivo stejně musí někde chladnout, což je současný problém v Japonsku. Ale chápu, proč jste to napsal právě takto.
Nopak bych zmínil, že skutečnost, že problémy v Japonsku (55 reaktorů do zemětřesení) jsou ZATÍM právě "jenom" takové, jaké jsou, svědčí paradoxně (alespoň pro mne) spíše ve prospěch jaderné energetiky. Dovolím si i nepřípustnou spkulaci: co by se stalo, kdyby místo jaderky byla ve Fukušimě obrovská vodní nádrž, kilometry čtvereční osázené solárními panely nebo větrníky? Byly by následky obdobné/stejné/nižší/horší? Samozřejmě, kdyby neexistuje, ale myslím si, že to stojí alespoň za letmé zamyšlení.
Na jednu stranu zelení tlačí na používání elektromobilů (což osobně považuji za nedobrý nápad ve všech směrech), na stranu druhou vystupují ostře proti jaderným elektrárnám, anižby jakkoli navrhli, kde tu obrovskou kapacitu výroby elektřiny chtějí získat a jak/čím ji chtějí přenášet. Připomíná mi to některé programy z lidské historie...
Přeji všem hezký víkend.
25. 03. 2011 | 17:43

veverka napsal(a):

Další trapná agitka jaderného lobisty Janoucha.Už je to nuda.
25. 03. 2011 | 17:43

Rejpal napsal(a):

Milan V: Vaše "zátěžové testy" byly příčinou zatím nejhorší katastrofy v dějinách jaderné energetiky v Černobylu.
Uvědomujete si to?
25. 03. 2011 | 17:46

ekonom napsal(a):

Se divim veverko,

Vzdyt se tu chlubis ze jsi komunista. Jaderna energie preci byla propagovana za ery v ktere by jsi rad zil, jako mirova energie. Co se to s tebou deje hlodavce?
25. 03. 2011 | 17:59

Milan V napsal(a):

2 Rejpal:
je vidět že toho o Černobylu moc nevíte. Víte jen to z oficiální propagandy.

Co se týče Fukušimy, kdyby měli poblíž v horách pole fotovoltaických elektráren a větrníků jako čtvrtý záložní zdroj,
tak by jim netrvalo přes týden než obnovili dodávky el. energie do JE

Všechny jaderné havarie mají jedno společné: nejprve každý management JE tvrdí, že jejich JE je zcela bezpečná, pak nastanou "nepředvídatelné události" (oni jsou předvídatelné, ale jejich řešení (předvídání) by stálo spoustu peněz, musí se hlavně vydělávat)
a pak to "bouchne" - protože -jak jsem Vám snad vysvětlil výše, JE jsou ze samotného fyzikálního principu nebezpečné
25. 03. 2011 | 17:59

camponotus napsal(a):

veverka
zůstaňte na stromě, do civilizace se nehodíte. Klidně spalte všechno uhlí a ropu, ale pak se nedivte,že nebude z čeho vyrobit léky a jiné pro civilizaci nezbytné prostředky. Pan Janouch je vzdělaný a mimořádně schopný jedinec a s primitivy typu lobbistů ho srovnávat ne jen důkaz primitivismu. Ještě existují zařízení, o kterých se nemluví, jsou to velkokapacitní podzemní zásobníky vybudované pomocí podzemních explozí jaderných torpéd, kdy plastickou deformací vznikají velké kaverny, již po roce schopné skladovat obrovská množství zemního plyni i pod tlakem 170 atmosfér, nebo v nich skladovat nebezpečné odpady. I u nás existuje velmi fundovaná studie, kde takové zásobníky bezpečně a bez rizika vybudovat, aniž by to ohrozilo pozemní zástavbu kdekoliv na našem území, nebo životní prostředí. Mají je Rusové, Francouzi a byly by účelné i u nás. Co takhle domluvit se s Rusy, když se budou likvidovat jaderné zbraně, něco z nich u nás použít na vybudování takových podzemních zásobníků. Již se to mělo dělat za Brežněva, ale ten moula vyhlásil moratorium na mírové využití jaderných explozí a tak z toho sešlo.
25. 03. 2011 | 17:59

Jana Pechová napsal(a):

Vnímám to tak, že energie z jádra je v současné době nenahraditelná. Ale zaráží mě jiná věc.
Za nějaký čas dojde ropa... Jaderná energie snad pochází z nevyčerpatelných zdrojů?
A opět se musím opakovat, ač už jsem to v jedné diskusi zmínila: co s vyhořelým palivem? Už desítky let se tvrdí, že jeho zpětné využití je na spadnutí... inu, zatím jaksi nespadlo. A když se ptám expertů, říkají, že zatím je takové využití neúměrně drahé. Bude snad levnější, až dojdou zásoby uranové rudy?
Nelíbí se mi stav, v němž počítáme s tím, že si naši potomci poradí s tím, s čím my jsme si neporadili.
Ale přiznám, že dokud je ropa, dokud je uran... prostě dokud je, nebudeme zbytečně honit vědce, aby jejich práce náhodou nesnížila zisky dnešních energobaronů.
25. 03. 2011 | 18:03

camponotus napsal(a):

Bravo Jano Pechová,
ještě jste zapomněla na válku Albrightové na Balkáně, tam se používala ve velkém munice ze slitin s "ochuzeným" uranem 238, jeho sloučeniny jsou enormě jedovaté, jako například hexafluorid uranu, nebo dusičnan uranylový, to se z Balkánu brzy dostane s vodou do Jaderského a s rybami do našich domácností. Ono těch nebezpečí je víc, než si lid obecný myslí.
Jaderný odpad lze bezpečně skladovat, ale sbírat úlomky z vybuchlých bomb a granátů nemá naději na úspěch, stejně jako dostat ze země kontamináty typu dioxinů a ropných derivátů a kolem silnic olovo z výfuků automobilů, dost dlouho se používal olovnatý benzin a kolem silnic kácejí stromy zejména z důvodů, že ovoce z nic je typu "olověnka".
25. 03. 2011 | 18:20

jogín napsal(a):

S drahotou regenerovaného paliva to není tak strašné, jde o několikanásobek ceny paliva z přírodního uranu. Jenže kšeft je kšeft a platit za palivo už jen dvojnásobek se nikomu nechce. Taky nejsou kapacity na přepracování vyhořelého paliva, mají je jenom státy, které vyráběly plutonium na atomové bomby. Běží ale rozsáhlý a velmi slibný výzkum nových metod pro přepracování, zájemci mohou najít články v starším českém vydání Scientific American.
25. 03. 2011 | 18:28

Al Jouda napsal(a):

Řešením by bylo stavět atomové elektrárny v odlehlých a seismicky stabilních oblastech a jejich el. proudem vyrábět vodík. Ten pak rozvážet stlačený ke spotřebě v automobilech a kotlích.
Dalším řešením by bylo zapustit do boku činného vulkánu (až do žhavého magmatu) speciální výměník tepla ze žárupevné oceli a vzniklou páru využívat v turbíně k výrobě elektřiny.
25. 03. 2011 | 18:48

jenicek napsal(a):

Milan V:
až se (je to možné v jednom typu zatím neexistujících jaderných elektráren IV. generace) podaří vyřešit "vypnutí elektrárny" automatickým způsobem, nezávislým na obsluze a na vodních čerpadlech

A o AP1000 a jeho Passive Core Cooling System už slyšeli? A 4 staví v Číně...
25. 03. 2011 | 18:51

Maximus napsal(a):

Lidstvo bude mít tak do 20-30 let obrovský problém. Podívejte se např. na Worldometers a můžete se kochat. Lidí neustále přibývá,
energie, potravim, surovin, prostoru, pitné vody, lesů atd. ubývá.
A to se nezmiňuji o obrovském množství odpadu, které 7mld. lidí produkuje a čím trpí moře, oceány a vůbec celá příroda. Člověk je pro planetu Země obyčejná rakovina, která obyčejně metastázuje!
Nejhorší šok přijde po vyčerpání pozemských zásob ropy, což má být pokud by byla zachována současná spotřeba do 40let, ale skutečnost resp. průsečík trajektorií grafů přírustku lidí, zvětšování spotřeby téměř všeho na co si vzpomenete, exploatace přírody a konec ropy, to bude prostě šok! A za ropu co do množství energie v množství a kvalitě (plasty atd.) lidé nic nemají! Denně ropa nebo její deriváty pohání stamilióny aut, lodí, letadel, strojů popř. část slouží pro výrobu el.energie a také bez plastů by byla moderní společnost nahraná. No a do toho teď přicházejí problémy s jadernými elektrárnami. Třeba se mýlím, ale před rokem jsem také když jsem uvedl, že brzo bude benzín za cca 40,-Kč/litr někým napomenut, že šířím poplašné zprávy. Rád bych se mýlil.
25. 03. 2011 | 18:52

Jasap napsal(a):

Nevím, jak je na tom autor, ale článek je velmi hloupý....
25. 03. 2011 | 18:55

Milan V napsal(a):

2 jeníček

Ano,
je trochu lepší (bezpečnější) než současných 460 JE,
ale je stále nebezpečný. Zase je zcela závislý na chlazení pomocí čerpadel,
podívejte se na
http://en.allexperts.com/q/Nuclear-Power-2462/2008/9/Canned-reactor-cooling-pumps.htm
25. 03. 2011 | 19:13

Milan V napsal(a):

2 jeníček

a podívejte se na odkaz níže:
vypadá to že neodzkoušený AP 1000
je dokonce více nebezpečný
http://www.miamiherald.com/2010/04/21/1590791/groups-question-safety-of-turkey.html
25. 03. 2011 | 19:19

kormoran napsal(a):

S autorem souhlasim.
Nastupujici kratke periody v silnych zemetresenich, slabnouci geomagneticke pole - jeho poruchy ,viz 20mil. km ctver. v Tichem oceanu,pobliz Brazilie muze byt signalem v periodickem samocisteni planety .
Bez ohledu jejiho obsazeni.
25. 03. 2011 | 19:41

Maximus napsal(a):

Jasap
Podle toho cos napsal my už také víme, že jsi hloupý, ale ještě to zřejmě netušíš.
25. 03. 2011 | 19:54

Medikolog napsal(a):

Pane Janouchu, naprostý souhlas. Díky za rozumný přístup k jaderné energetice.
25. 03. 2011 | 20:20

gaia napsal(a):

dnes zas zemětřesení v Barmě, jinde záplavy, teroristé, rozzuřená lůza, nazodpovědná obsluha, myslím , že na ty jaderky zbyde jen Švédsko
25. 03. 2011 | 20:23

vlaďa napsal(a):

Za ódu na jádro by si pan Jamouch zasloužil uranovou medaili. Ty nebezpečné reaktorové mašiny, které nejdou prozatím v kritické chvíli zastavit, ty jistě dořeší jeho pět vnoučat. Je velká škoda, že nemůže radit ve Fukušimě :-(
25. 03. 2011 | 20:29

ZAM napsal(a):

Al Jouda:
"Dalším řešením by bylo zapustit do boku činného vulkánu (až do žhavého magmatu) speciální výměník tepla ze žárupevné oceli a vzniklou páru využívat v turbíně k výrobě elektřiny." ☺☺☺
25. 03. 2011 | 20:53

modrý edvard napsal(a):

chce to jen najít statistiku, a opakovat : na výrobu 1 MWh z jaderné energie zahyne x lidí, na výrobu 1 MWh z uhlí zahyne y lidí, na výrobu 1 MWh z FVE zahyne z lidí, na výrobu 1 MWh z ... Já ty čísla neznám, ale p. Janouch snad jo.
25. 03. 2011 | 20:54

Jemnický napsal(a):

Maximus

Podle všelijakých prognóz už měla ropa dojít v minulém století.

Jemnický
25. 03. 2011 | 21:12

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore, zcela s Vámi souhlasím, měli jsme na toto téma řadu debat. Jen mám námitku proti tomu, že energie jádra bude schopná nahradit ropu. Nebude, ale mohla by zajistit, aby nezkolabovalo zemědělství a určitou úroveň průmyslu a dopravy.
25. 03. 2011 | 21:23

Tenco napsal(a):

Včara byl kolega na školení ohledně fotovoltaiky.
Určité firmy chystají sety na FV, kdy 2, 5 kW set pokryje ze 100 % spotřebu elektřiny bungalovu, 5 kW pak většího rodinného domu.
Školení se účastnil člověk, který vlastní ten menší systém./včetně baterií na zálohování/. A na základě svých zkušeností to potvrdil. /samozřejmě že nelze péct v troubě, zároveň luxovat, mít puštěnou televizi a prát v automatické pračce .((/

Ceny těchto zařízení mají sestupný trend. Pravda je, že zálohovací baterie mají zatím životnost okolo 5 let, ale i tam klepou na dveře trhu inovační přístroje.

Pro inteligenty typu ZAMa dodávám, že jde o ostrovní systémy, které však zlodějská, korupční a hloupá banda , kterou jsme zvykli zovati vláda, potažmo parlament vyňala z dotačních programů.

Pro podobné inteligenty pak dodávám, že "díky" neoddiskutovatelnému budoucímu růstu cen energetických surovin bude cena elektřiny , vyráběné tradičním /hmm - těžko lze nazvat tradicí exponenciální nárust, jehož historie je cca 150 let - ale dobře.../ způsobem růst. Možná právě exponenciálně.

Další fakt, který stojí proti jádru, jako jakémusi samospasitelnému řešení /určitě ale nejsem proti pojetí jádra jako mostu via obnovitelné zdroje enrgie - to v žádném případě/ je fakt, že např. IMF je pro uvalení spotřební daně i na další komodity, než je uhlí /což minulý rok provedla australská vláda/ a dále fakt, že pokud by všechny relevantní země šly pouze cestou jádra, vydrří vstupní surovina max. 80 let / je v tom zahrnuta i recyklace/ - o volnotržní cenové modulaci via nabídka/ poptávka, jakožto i nepříliš velkému výběru producentů vstupní suroviny ani nemluvě /asi by brzy vznikl jakýsi kartel - obdoba OPEC - u.

Takže řešení leží v diverzifikaci a bude každopádně záležet /aspoň v demokratických zemích/ na tom, jaké lidi pověříme výkonem zákonodárné a výkonné moci a jakou kvalitu bude mít demokratický diskurz.

Z tohoto hlediska je JAKÝKOLIV fundamentalismus či dělení na pravici a levici historickým nonsensem.
Jde proti zdravému rozumu.
Stejně jako korporativní či fundamentálnězelený modus.

Kalkulačka ano - ale se všemi souvislostmi.
Neviditelná ruka je v tomto případě shnilou rukou. Stejně jako neefektivní dotační a regulační politika.

Předpokladem k nějakému rozumnému řešení tedy je - alespoň v ČEZku , vykopat ze seslí psychopaty, alkoholiky, zloděje a narkomany.

:----()
25. 03. 2011 | 21:24

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Jestli Vám dobře rozumíím, tak navrhujete přikrýt fotovoltaiky domácí spotřebu.

No, asi by to bylo velmi rozumné, před časem jsem četl, že na rodinný dům by byly potřeba 2 ks asi za 60 tisíc.

Ale jaký podíl mají domácnosti na celkové spotřebě elektřiny? A kromě toho se mluví o nahrazení fosilních paliv a přechod na elektromobily v souvislosti s koncem nafty.
25. 03. 2011 | 21:32

Jaromír Košťálek napsal(a):

Vážený pane, pokud jste to dosud nepochopil, tohle je signál, nápověda, že tyhle nebezpečná monstra, která tady budou strašit ještě nejméně 100 let, spíše déle, protože ty hromady betonu s hned tak někam neztratí jsou cestou do záhuby.
Chytrému napověz - stačí katastrofy menšího rozsahu jako jsou povodně, požáry, sucha nebo třeba jen jemnější změny, které žádné škody nepáchají - třeba pouhé výkyvy počasí a hloupého trkni - 10 m tsunami. Když čtu tyhlety vaše bláboly, vychází mi, že tohle pořekadlo je na vás krátké!
25. 03. 2011 | 21:33

Da.Rock napsal(a):

Vždy jsem byl zastáncem jádra.
Věřil jsem, že současné technologie jsou schopny zajistit 100% bezpečnost.
Ale když 100% bezpečnost svých JE není schopna zajistit ani tak technologicky vyspělá země jako Japonsko, začínám mít určité pochybnosti.
Nicméně i přes tyto pochybnosti zůstanu dál zastáncem jádra.
Nic jiného totiž nemáme.
Tak jako jezdím autem, i když vím, že se můžu nabourat a zabít (nebo někdo nabourá a zabije mě), tak jako lítám letadlem, i když vím, že letadla padají, tak budu dál přijímat i jaderné elektrárny, i když teď už vím, že můžou být nebezpečné.
Ve všem je skryto nějaké riziko.
A kdybychom neriskovali, budem pořád ještě žít v jeskyních.
25. 03. 2011 | 21:42

Tenco napsal(a):

Karel Mueller
Menší set stojí 150 táců plus montáž.
Jistě - dnes drahé /pokud je to bez dotací/.
Ale jak jsem napsal - pořizovací cena jde dolů, ceny energií budou stoupat. Zvyšuje se účinnost.
Dle analytiků by v roce 2015 měla být FV zcela standartní investicí, která bude zisková i bez veřejných podpor.

Já nenavrhuji nic.
Jak jsem koupil - tak jsem prodal.
Plus několik vět k zamyšlení.

Btw - u ostrovních systémů odpadá problém s blackoutem - přetížením sítě.
Slunce bude zdrojem energie na dalších x milionů let.
Peak oil již možná je /relevantních zdrojů lze nalézt dosti/, anebo nás čeká během několika let.
Nehledě na to, že spalovat vzácnou chemickou surovinu je nonsens.
Ale nejsem proti jádru - jako mostu.
Jen jsem chtěl zdůraznit, že ani zelené, ani ...eh...radioaktivní brýle :)) nejsou dobré.

Mějte se.
/ten podíl neznám - ale pokud stále více a více lidí bude pracovat doma - asi se bude měnit s příklonem k těm domácnostem (plus snižování energetické náročnosti výrob, návrat k lokálním producentsko - spotřebitelským výrobám...)
25. 03. 2011 | 21:45

Tenco napsal(a):

DaROck
Paradoxně je pasivní dům s rekuperací, vybavený FV, potažmo solárním ohřevem vody takovou jeskyní.
Ale trochu jiného stavu a kvality, než byla ta neandrtálská.
:---()
25. 03. 2011 | 21:47

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Tak to je hodně, ale pokud by to zahrnulo i vytápění, tak je to za 5 let zpátky. Uvažuji standartní domek.

Spíš by se to tedy dalo dát na střechy paneláků.

Zdravím.
25. 03. 2011 | 21:50

camponotus napsal(a):

Košťálek
vaše kritika nenahradí fosilní paliva a ropu, zemědělství je v úpadku, takže nebude schopno produkovat dost loje na svíčky, abyste v noci trefil na WC. Cestou do záhuby je nezodpovědnost, Vjak v Černobylu, tak v Japonsku. v Černobylu alkohol a v Japonsku ignorování nestabilního styku kontinentálních desek, subdukční zóny a největších historicky zaznamenaných zemětřesení. Tady převládla ekonomická lobby nad zdravým rozumem a zdevastované jaderky jsou toho důkazem. Přesvědčte Obamu a Sarkoziho, aby místo válčení urychleně pokračovali v pracích na termojaderné fúzi, to je jediná schůdná cesta k pokračování této civilizace, pokud propásne tuto příležitost, nenávratně skončí.
25. 03. 2011 | 21:55

Karel Mueller napsal(a):

camponutus:

S tou fůzí jsem skeptik. Možná proto, že už poslouchám příliš dlouho, že tento problém fyzikové "vbrzku" vyřeší.

ALe souhlasím s tím, že by výzkum měl intenzivně pokračovat. Ovšem paralelně hledat řešení s tím, že nemusí být úspěšný.
25. 03. 2011 | 22:12

Tenco napsal(a):

Ad Karel Mueller
http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1795323/hsbc-ropu-mame-na-pul-stoleti-uhli-na-jedno-a-tri-ctvrte-evropa-je-znacne-ohrozena-tak-opatrne-s-vyroky-k-jadru.html

K zamyšlení je to dobrý článek. Jinak ohledně ropného zlomu doporučuji Cílkovu knihu " Nejistý plamen".

Dobrou noc.
25. 03. 2011 | 22:26

Karel Mueller napsal(a):

Tenco:

Dík, kouknu se na to. Dobrou.
25. 03. 2011 | 22:32

Jaromír Košťálek napsal(a):

camponotus
Pane či dámo, termojaderná fúze, to je zaklínadlo, na které mohou věřit snad jen blázni. Před 50 lety se snad říkalo, že za 50 let bude zvládnutá, nyní jsme stále na těch 50 letech plánovaného uvedení do širšího nasazení. Nikdo to ještě nezvládnul jinak, než hypoteticky, pokud se nemýlím. Jestli máte oči aspoň trochu otevřené, musí Vám být jasné, že současným směřováním, t. z. fosilní paliva & jádro, nezřízená spotřeba a totální devastace a rabování přírodního bohatství, tato civilizace 50 let zkrátka nemá. Zaznamenal/a jste četnost a intenzitu katastrof posledních let, měsíců? Svíčky miluju, nemusí to tam však nutně dospět. A když ano, myslím, že se s tím vyrovnám. Klíčem je Slunce a volná energie - alespoň pro mě. Panely na střechu a docela klidně se srovnám s tím, že než bude zvládnuté "skladování" vyrobené energie, budu prát, péct a s Vámi chatovat pouze ve dne. Skladování energie zajisté není taková utopie jako TJ fúze... A koneckonců tyto decentralizované zdroje energie vyřadí ze hry tu Vámi zmiňovanou lobby. Chce to začít se spoléhat víc na sebe, než na Janoucha, Sarkozy a Obamu. Za svou kritikou si stojím. Mějte se hezky... JK
25. 03. 2011 | 23:42

kormoran napsal(a):

V pripade prestehovani do cr. mam pripraveny projekt v sebezasobovani el. enrgii v kombinaci pv. - polyformni panely s kombinaci s vetrniky se zabudovanym regulatorem o celkovem vykonu pup na pul 3kw.
Baterry bank se zivotnosti 10 let.

Vse dovoz , cechum bych tak veril akorat 'dobryden'.

To vsak nic nemeni na tom ze jadro , ac je rizikove , je absolutne nezastupitelne svym vykonem a v prepoctu skodlivosti napr. objemem odpadu s tepelnymi el.

To co jsem zminil vyse -spotreba rod. domu, nelze v zadnem pripade aplikovat jiz u malych vyrobnich provozoven , kde jen pri startu spotrebicu je spotreba nekolika nasobna a nerentabilni .

Fuzi bych se vubec nesmal .
Pokud na to bude mit vubec clovecenstvo cas , docili toho.

V cem pouze vidim chybu , ze clovecensto si ropu zbytecne spaluje , protoze je nenahraditelna jako surovina k vyrobe od A do Z finalnich vyrobku.
Recyklovatelnost je omezena.
26. 03. 2011 | 00:02

stranicka sekretarka napsal(a):

U nas na stranickem sekretariate nerikame tak ani naopak a na nase slova dojde. Plnou silou budeme podporovat efektivni zdroje elektriny, naprosto bezpecne a ekologicke.
26. 03. 2011 | 01:21

Maximus napsal(a):

Jemnický)
Tak to jsem nevěděl, že ropa pod povrchem Země neustále vzniká nová a nová.... Myslím, že jsme na tom jako ten padající muž z mrakodrapu, co si u každého patra říká, ještě je to dobrý, ještě je to dobrý! Mimochodem, nezdá se Vám poněkud hloupé, spálit to,
co vznikalo na Zemi milióny let tak za 150 let? Navíc když z toho jde vyrobit spousta věcí.
26. 03. 2011 | 02:37

Jedla napsal(a):

"Vzhledem k tomu, že elektrárna ve Fukušimě je významným dodavatelem elektřiny v Japonsku, bude překonání důsledků tohoto japonského zemětřesení zřejmě trvat mnoho let a možná i celé desetiletí." - tedy toloko překonání výpadku výroby trápí autora. Překonání následků radiační kontaminace hustě obydleného ostrova je nejspíš detail. V celém článku ani slovo lítosti či útěchy pro oběti několika explozí Fukušimy, pro evakuované, pro hasiče, záchranáře, personál, pro obyvatelstvo (z lidského hlediska) navždy zamořených zón. Pan profesor Janouch musí být neobyčejně bezohledný člověk, soudě podle jeho výše citované věty. Patrně celý jeho dosavadní život včetně působení v Nadaci Charty 77 (oblast lidských práv) byla pouhá póza zakrývající a maskující jeho skutečné smýšlení. A nebo ne? Nebo se prostě stárnoucímu muži hroutí sen, bortí hračka, a on už je prostě v důsledku své vlastní emoce neschopen nahlédnout skutečné hodnoty? Jak jinak si vysvětlit, že proti lidským životům a zdraví staví takovou malichernost, jako nepohodlí z potřeby šetřit energii či občasný výpadek?

V naší obci byla po léta slabá trafačka. Ve špičkách nám prostě proud snad dvacet let periodicky vypadával, v zimně takřka denně. No a? Občas prostě vytekl mrazák a u etážových topení s nuceným oběhem vyvřela voda; lidé museli tuhými palivy topit opatrně, a pak až proud zapli dolít expanzku a odvzdušnit radiátory. Když je to každý den, je to jistě protivné, přesto by NIKDO nežádal lidské oběti či zdraví bližních jen kvůli stabilním dodávkám elektřiny. Jen slovutný pan prof. Janouch je tohoto schopen.
26. 03. 2011 | 08:19

Milan V napsal(a):

Doporučuji ke čtení diskusi pod blogem
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radim-tolasz.php?itemid=12656

zvláště o tom souhrnu informaci z Francie (jan vaculik)
To je síla....
26. 03. 2011 | 09:14

Č o c h t a n napsal(a):

Jedla: "..NIKDO nežádal lidské oběti či zdraví bližních jen kvůli stabilním dodávkám elektřiny..."
Kolik "lidských obětí" má Te,elín nebo Dukovany ?
Kolik lidí zahynulo v ostravských dolech ?
26. 03. 2011 | 09:48

camponotus napsal(a):

Košťálek
je zajímavé, kolik podle Vás bláznů stále v tomto programu pokračuje, dokonce i u nás a myslí to zcela vážně. Zřejmě nejste dostatečně informován a plácáte nesmysly. Je to především otázka finančních prostředků, na konstrukci první jaderné bomby také musela USA vyvinout enormní úsilí a uvolnit obrovské prostředky. Kdyby se prostředky věnované na válčení v uplynulých padesáti letech věnovaly na termojadernou fúzi, byli bychom nesrovnatelně dál. Lidstvo jinou alternativu nemá, fotovoltaika, ani větrné obludy to nevytrhnou, až dojde ropa a v lesích už nebude co kácet a čím topit, už bude pozdě. To co popisujete v příspěvku proti mě plyne z nesmírné setrvačnosti lidské hlouposti. Pokud jde o ty katastrofy, je to opět lidská blbost, která je využívá: proč se znovu stavějí města na místech, která byla postižena katastrofickými zemětřeseními, proč se staví jaderky na mořském pobřeží, kde je mohou smést vlny tsunami, proč se staví v oblastech s vysokým nebezpečím katastrofických zemětřesení, jako jsou styk kontinentálních ker, subdukční a vulkanické zóny. Aniž si to kdo uvědomuje, žijeme v období velmi aktivní horotvorné činnosti a z toho plyne zvýšené nebezpečí katastrof. Takže termojaderná fúze je poslední možnou záchranou civilizace na pokrytí energetických potřeb. Dovoluji si upozornit, že jedno takové pokusné zařízení bylo nedávno instalováno i u nás v ČR, naši politici na rozdíl od Vás mají v této oblasti jasno, když takový projetk realizují.
26. 03. 2011 | 11:07

camponotus napsal(a):

Maximus
velmi objektivní odpověď Jemnickému, už jsem o tom tady psal, zřejmě nic nečte.
26. 03. 2011 | 12:55

Jemnický napsal(a):

Maximus

Nemluvím o vzniku ropy, ale o špatných odhadech zásob ropy.

Camponotus
Nevím proč bych měl číst vaše příspěvky, jsou snad tak dobré?
Zřejmě jste odborník na energetiku, zkuste to v garáži se studenou jadernou fúzí, nemusíte přesvědčovat Obamu ani Sarkozyho. Navíc, budete v balíku. Nemarněte čas blogováním, nebo vám to někdo vyfoukne.

Jemnický
26. 03. 2011 | 13:47

pich napsal(a):

Pokud možno, tak "jádro" raději ne.
Jenže co jiného, je předmětem spekulací. Láme se chleba mezi milovníky toho či onoho. Racionálních úvah pomále.
Dobýval jsem uran dvacet let. Měl bych mít k němu blízko. Ale nemám, jenže i to uhlí, které jsem předtím deset let dobýval, už tam kde bylo není.
Myslím že jaderná energetika nebyla vymyšlena z plezíru. Jenže je to zatím na půl cestě. Vypustit džina z láhve bez možnosti ho tam vrátit, je nebezpečné.
Nejhorší ale je skladování odpadu. Navíc jeho zpracování je stále jako by neznáme. Myslím ale, že v tom pracuje dost, jistá loby.
Ropa je stále obrovský byznys.
Jen ale na okraj. "Soudruzi" v Japonsku to nějak nedomysleli.
Stačilo jen, aby jadérky byly dále od moře, či tam aspoň měly záložní el. energii v kabeláži a v bezpečné vzdálenosti.
Či na "korejské" straně.
26. 03. 2011 | 13:47

Jedla napsal(a):

Č o c h t a n si plete koření a kouření. Něco jiného je vystavit svým suverénním rozhodnutím jiné obyvatele hustě obydlených stovek čtverečních kilometrů riziku (a tvrdit jim, že riziko neexistuje), něco jiného je riskovat sám, vlastním rozhodnutím po vlastní úvaze JEN svoje vlastní zdraví.

Dovolím si zde připomenout, kterak je nám atomovou loby připomínáno, že nárůst rakoviny po Černobylu byl signifikantní jen u leukémie dětí (radioaktivní izotopy Stroncia z potravy /mléko/ se usadí v kostech rostoucích dětí místo vápníku, a poškodí jim kostní dřeň) a štítné žlázy převážně dospívajících (radioaktivní izotop jódu je silně zkoncentrován štítnou źlázou při produkci jejích hormonů tri- a tetrajodthyroxinu, u dospívajících s intenzivním metabolismem je běžný mírný deficit jódu a tělo ochotně "využije" nabídku radiojódu ze spadu). U této druhé diagnózy je nám atomloby připomínáno, že z asi pěti či šesti tisíc případů, které jdou u nás nad běžný výskyt, velká většina byla "úspěšně vyléčena" (přežila 5 let od diagnózy - to je oficiální kritérium úspěšnosti u onkologů) neboť rakovina štítné žlázy je prý "snadno léčitelná".

Dovolím si touto cestou atomlobistům připomenout, že ta "snadná léčba" spočívá zpravidla v chirurgickém odstranění velké části hrtanu nejen se štítnou žlázou a příštitnými tělísky, nýbrž i s hlasivkami. Úspěšně (aspoň na pět let) vyléčené dítě je doživotně odkázáno na substituci hormonů a je němé, učí se znovu mluvit pomocí tzv. slavíka, tedy sípat zvuky podobné slovům, aniž by mělo hlasivky. Slavík je cizí těleso, dráždí, vyvolává doživotně opakované komplikace. A to je nám od atomlobistů prezentováno jako úspěch, jako důkaz, že Černobyl je nezodpovědně zveličován, "hrdinnými bojovníky za nic" jak zde píše autor.

Tedy pomiňme mtrvé. Tisíce doživotně zmrzačených dětí je pro Vás asi zcela přijatelná cena za to, aby vám nevypadl proud při sledování odpoledních telenovel. V žádném případě Vašim blízkým nepřeji nic z toho, co budou nyní prožívat lidé z Fukušimcké prefektury a širšího okolí. Ale marginalizovat jejich osud, zesměšňovat rizika, to je opravdu ohavné.
26. 03. 2011 | 14:17

Medikolog napsal(a):

Jedlo,
a co takhle zrušit tekutá paliva? Zrovna včera jsem četl o explosi staré "prázdné" nádrže se ztrátami na životech.
Kolik lidí (a z toho dětí) ročně zemře při nehodách v dopravě? Zrušíte vlaky? Vykolejují.. Zrušíte auta? Bourají a vjíždějí pod vlaky. Zrušíte lodě? Potápějí se a vytéká z nich mazut a lidé v nich vozí hlouposti - třeba váš mrazák.. Zrušíte letadla? Padají (občas) i na obytné domy s dětmi.. a podle "špenátů" likvidují stratosféru.. Lidé s nimi létají na dovolené a dovážejí si v nich z Thaiska (někteří) pohlavní choroby.. Na telehlouposti se asi díváte vy. Kdybyste věnoval část u telenovbel ztráveného času internetu, zjistil byste že jenom v letech 1945 až 1963 provedly mocnosti USA SSSR a Británie 711 zkušebních jaderných výbuchů V ATMOSFÉŘE při nichž se rozptýlilo cca 4200 kg plutonia.. a přesto žijeme jak žijeme.
Takže neurážet oponenty, dbát, aby se k "jádru" přistupovalo s patřičnou úctou; Reaktorům odborníci VYKAJÍ.. a risika budou srovnatelná s bezpečností letecké dopravy. I když jsou následky jednotlivých leteckých neštěstí fatálnější, jedná se o nejbezpečnější způsob dopravy na osobokilometr. Obdobně je i mírové využití jaderné energie nejekologičtější.
26. 03. 2011 | 15:36

Jaromír Košťálek napsal(a):

camponotus
Ve Vaší reakci je samozřejmě spousta pravdy, nicméně to základní Vám i politikům (jste první, koho slyším chválit naše politiky - to mě docela pobavilo) :-), stále uniká. Ona ta lidská hloupost dost možná pramení od odklonění se od moudrosti přírody a to, co popisujete jsou tohoto pouhé symptomy. To hlavní tkví, že lidstvo zapomíná, že jsme především duchovní bytosti, rozvoj intelektu a s ním spojené podmanění si "materiálu" předběhl vývoj duchovní, což se teď, i podobnými katastrofami srovnává. On totiž ten původ těchto katastrof, což jsou také vlastně "pouhé" symptomy něčeho hlubšího leží hluboko ve Vesmíru. Zkuste si to představit tak, že vibrace Země a tím i jejích obyvatel se zvyšují a jak Země, tak i my se s tím musíme postupně vyrovnávat. Bohužel, se značným zateměním lidských duší, způsobeným snad právě odklonem od moudrosti Přírody, to si jistě spojíte, toto zvyšování vibrací způsobuje výbuchy různých druhů... No zkrátka, když to shrnu - podstata člověka je éterická, jemná, hmota naproti tomu je těžká a hrubá, z toho plyne, že Člověk se musí rychle přeorientovat na získávání na jemnější zdroje získávání energie (ať už elektrické či duchovní). Když zůstaneme u elektriky, pak jemné je např. to sluneční světlo. Získávání z jádra je nejhrubší. Ono to duchovno z toho vyjmout nejde, vzpomeňte na zákon o zachování energie, čili když to nadnesu, to aby jste to unesl :-) Světlo = Bůh - Hmota = Ďábel.
Buďte ve Světle, nebo raději buďme, vždyť i sám člověk je vlastně sám energií
Srdečně Jaromír
26. 03. 2011 | 16:25

camponotus napsal(a):

Jsem realista a přírodu nějaké lidské duchovno a intelektuální ambice absolutně nezajímají, ta se řídí zákony fyziky. Já politiky nechválím, jen konstatuji, že umožnili pokračovat ve výzkumu, a tím jsme se stali dalším státem, který na tom pracuje. Kromě toho pana Chrástku, který projekt vede osobně znám a je v dobrých rukou. Tady nejde o nějaký odklon od přírody, ale právě naopak, zvládnout to, co příroda již někde realizovala. Jestliže něco existuje, pak také existuje velká pravděpodobnost, že se to dá opakovat, opakovatelnost přírodních dějů je podstatou vesmíru, ve kterém žijeme. A kromě toho nám vesmír demonstruje, že si naším prostřednictvím uvědomuje vlastní existenci. Já asi těžko, ale moje vnučka se zcela jistě dožije toho, že bude spuštěn první termojaderný reaktor, který bude nejen zásobovat energií sám sebe - to už existuje - ale bude produkovat něco navíc, co již lidstvo bude moci využít. Jaderné elektrárny do té doby budou nepostradatelné, pokud lidstvo nechce vyplýtvat zbytek surovinových rezerv a těch již moc nemá. Kdyby se na výzkum věnovaly prostředky promarněné ve válečných konfliktech po druhé WWR, tak už bychom zcela jistě jaderné reakrory v současnosti mohli odstavovat a likvidovat.
26. 03. 2011 | 17:14

Jaromír Košťálek napsal(a):

Věřím, že až si uvědomíte, že zákony fyziky jsou závislé na zákonech duchovních (vlastní vznik všeho z ničeho), pochopíte i mé argumenty. Ona Vámi zmiňovaná cykličnost Vesmíru je odrazový můstek pro to, abychom si začali uvědomovat naší podstatu a hloubku šlamastyky, ve které se jako lidstvo nacházíme. Vždyť se podívejte, jak lidstvo díky vynálezům, které mu měly ulehčovat život nyní degeneruje. Všechno je na elektriku, na čudlík a člověk takto zakrňuje a to podstatně. Píšete, že máte vnučku, to znamená, že máte již spoustu zkušeností a nabyté moudrosti. Tak cítím, že v tom, že lidstvo degeneruje se shodneme a že Vám je svým způsobem líto, že dnešní děti a mladiství se neumějí bavit jako Vy, když jste byl v jejich letech. Že Vaše zábava byla opravdová, nikoliv virtuální. Avšak vše je k něčemu a je to právě generace mého dítěte a Vaší vnučky, která má za úkol vyvést lidstvo z otročení materiálu. To vše pod tíhou velmi znepokojivých událostí kolem nás. A věřte, přijde doba, kdy si uvědomíme, budeme muset si uvědomit, že tolik el. energie k životu nepotřebujeme, tím zanikne nutnost vyvíjet nové jaderné reaktory a odstaví se ty stávající. S největší pravděpodobností se před tím, než by se toho Vaše vnučka dožila, tento systém vládnoucích elit zcela zhroutí. Věřte, že Vaše vnučka se dožije daleko hlubších a podstatnějších událostí, než zprovoznění termojaderného reaktoru.
Jsem vděčný, že jsme si mohli vyměnit názory. Mějte se hezky :-)
26. 03. 2011 | 18:16

Sofus napsal(a):

Docent Janouch (nikdy nebyl jmenovan profesorem ani v CR ani ve Svedsku! dle dobrych zdroju) je jiz postarsi clovek, ale demagogie, na kterou byl zvykly jako dlouhodoby a kovany clen maticky strany (komunisticke)se nikdy v zivote nezbavil. Bolsevik zustane bolsevikem nezavisle na spolecenskem systemu. Dela vse totiz jenom pro sve sobecke a ucelove cile. Je az pitoreskni, ze casto byvali kovani bolsevici se po prevratu stali nejvetsimi bijci svych byvalych soudruhu komunistu (viz V. Havel- dle s. Mlynare kandidat KSC, V. Klaus - kluk z tvrde komunisticke rodiny- oba rodice cleny KSC, opakovane podava prihlasku do KSC; F. Janouch- tvrdy bolsevik a predseda vyboru KSC v UJV v Rezi u Prahy v padesatych letech; nejaky Stetina- jeho babicka mela byt zakladajici clenou KSC v roce 1921, otec kovany bolsevik, on sam jiz jako student clen KSC- ted za odmenu dlouhodoby "senator" , bijce a dokonce hrobar ? rodne KSC?; P. Pithart- synek z kovane bolsevicke rodiny z Kladna, sam clen KSC; J. Dienstbier st.- doslova politicky dvojnik s. Pitharta- synek z kovane bolsevicke rodiny, sam clen KSC a dalo by se dlouze pokracovat ).
Bohuzel F. Janouch pise sve vyplody o renesanci jadrove enrgetiky donekoncna se opakujici, ne jako senilni stary pan, ale stale aktivni prisluhovac urcite jaderne loby v CR a zrejme v tom bude pokracovat...Marxiste budou zit jenom kvuli materii, pardon penizkum!?
26. 03. 2011 | 19:33

camponotus napsal(a):

to Košťálek:
samozřejmě se lidstvo obejde bez elektřiny, ale bude se muset tranformovat do primitivní prvobytně pospolné společnosti. Fyzikální zákony jsou závislé na vlastnostech hmotného prostředí a prostoročasu, neznám žádný zákon závislý na nějakém "duchovnu". Díky čudlíkům máme život příjemnější a díky elektřině, vynálezům a rostoucí vyspělosti techniky zakrňují duševně jen primitivové, kteří se učit a poznávat nechtějí, mnoha lidem zachraňuje život a nejen to, prodlužuje ho. Máte nesporně pravdu v tom, že mladší generace se na svět dívá poněkud jinak, než my, ale zřejmě proto, že si uvědomuje, že ji nečeká nic dobrého. Je také zřejmé, že většina lidí sice žije fyzicky, ale duchem jsou již dávno mrtvolami. Máme sice na věci poněkud odlišné názory, ale velice si považuji, že s Vámi mohu komunikovat, pisatelé si zde většinu nadávají a osočují se, ke své vlastní škodě. Přeji hezký zbytek dne ještě v zimním čase, zítra již budeme o hodinu starší, ale naštěstí jen na půl roku.
26. 03. 2011 | 20:44

Jedla napsal(a):

Medikologu, předem se omlouvám, pakli že jste rezidentem na atolu Bikini, v Nevadské poušti, ve stepích Kazachstánu, či na jiné velmocenské atomové střelnici z poloviny minulého století. Pokud je tomu tak, Vaši argumentaci "a přesto žijeme jak žijeme" musím s nemalou úctou k Vám přijmout. Pokud jste ale středoevropan jako já (a víte jako já, že na našem starém dobrém světadíle se prostě pokusné výbuchy nedělaly), pak Váš argument budu nadále ignorovat.

Mám dojem, že japonská tragédie velmi zřetelně rozdělila česká média na dvě skupiny: seriózní a mainstreamová. Seriózní média informují o situaci v Japonsku; zajímají se o důsledky neštěstí na život obyvatel Japonska, a co se týká Fukušimy, situaci nadále popisují s vědomím, že havárie neskončila, jaderné zařízení není stabilní a k únikům radioaktivních prvků stejně jako k vyzařování pronikavé radiace stále dochází. Mainstreamová média bulvárně a povrchně lezou do vkusu divákům, posluchačům a čtenářům zde, kvůli čtenosti vytvářejí virtuální "hrozbu" pro nás v Evropě a v zápětí ji ústy k tomu účelu oslovených odborníků zase popírají, tím vytváří pocit "falešného humbuku" a "staré zprávy", "pouhé umělé hysterie" a "už s tím dejte pokoj". Nešťastní obyvatelé Fukušimské prefektury jim nestojí za jediný řádek, jedinou vteřinu vysílání. Fukušima je "starší než včerejší noviny" od poslední exploze vodíku, trvající havarijní stav bez výbuchu či aspoň pořádného požáru je nezajímavá obnošená vesta.

Nedávno jsem tu napsal, že na pozadí neštěstí je brzy na soudy. Je čas zpravodajství a čas komentářů, napsal jsem. A také, že i odpůrci jádra jsou nyní zdrženliví. A opravdu, nezaznamenal jsem od nich (mluvím nyní o ČR) jediný návrh na uzavření jaderných provozů, na okamžité vystoupení z jádra. Jen na umlaufovinách jsem našel požadavek (podle mne docela oprávněný) na více informací k plánovanému prodloužení životnosti Dukovan na dvojnásobek životnosti projektované, tedy o dalších třicet let. Podle mne žádost o více informací k uveřejnění je naprosto relevantní. Jinak Beránek se třeba zde ma blozích odmlčel, zelení jako Rabas, Liška, Džamila Stehlíková či Bursík si také polévku nepřihřívají. A mimo tyto blogy zde: Dokonce ani jihočeské matky (http://www.jihoceskematky.cz/) nevolají do zbraně. Greenpeace se s maximální přesností věnuje situaci v Japonsku (http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/jaderna-katastrofa-v-Japonsku/), a nestraší žádnými riziky pro Evropu, třeba Sequens (http://denikreferendum.cz/clanek/9556-pomuze-fukusima-modernizaci-ceske-energetiky ) vyzývá k věcnější debatě, k větší pokoře, no a nejznámější ekologické organizace píší věcný dopis vládě, kde žádají toliko stejné zátěžové testy, které vyžaduje i EU (http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/Otevreny_dopis_premierovi_17032011.pdf ) a vyjadřují se ke stavbě nových bloků, nežádají ale výstup z jádra ani odstavení bloků funkčních.

Proti této věcnosti odpůrců jádra vyznívá zcela jinak hysterický a doslova neurvalý článek Janouchův, zcela ignorující oběti neštěstí. K němu, a jen k němu, jsem se vyjadřoval ve svých vstupech v této diskusi. Subjektivně z něj mám pocit, že dle autora nehorší neštěstí, ktré zemětřesení a tsunami způsobily, je spláchnutí Janouchovy pískové bábovičky, to jest jeho snu o jaderné renesanci. Čtu ten článek opakovaně (četl jsem ho již předtím v MFDnes), a nemohu se zbavit dojmu, že autor sám se svými jadernými ambicemi se vidí a považuje za největší z obětí této přírodní pohromy.
26. 03. 2011 | 21:34

Jaromír Košťálek napsal(a):

camponotus
Dobrý večer a dobrou noc i Vám, někdy příště naťukanou, třeba se objeví téma, které nás bude více spojovat. I když toto, na které máme tak rozdílné názory nás myslím spojilo docela hezky - pro mě osobně jediný přínos tohoto prázdného blogu.
Mějte se fajn a pozdravujte vnučku :-)
Srdečně JK
26. 03. 2011 | 22:06

ZAM napsal(a):

Jedla:
"ani slovo lítosti či útěchy pro oběti několika explozí Fukušimy, pro evakuované, pro hasiče, záchranáře, personál, pro obyvatelstvo (z lidského hlediska) navždy zamořených zón." Co to blábolíte, kolik obětí výbuchů, jaké navždy zamořené zóny? Chystáte se psát sci-fi?
27. 03. 2011 | 00:36

ZAM napsal(a):

Jaromír Košťálek:
"zákony fyziky jsou závislé na zákonech duchovních" Idealistický nesmysl.
27. 03. 2011 | 00:40

ZAM napsal(a):

Jedla:
"k vyzařování pronikavé radiace stále dochází" Nepravda. Nejedná se o žádnou pronikavou radiaci, nýbrž o hodnoty přibližně roční, např. pracovník při pokládání kabelu uvnitř elektrárny se kontaminoval vodou s radioaktivitou v dávce podle normy maximálně přípustné za jeden rok, která je bezpečná a zdravotně nezávadná.
27. 03. 2011 | 00:48

Jedla napsal(a):

Obávám se, ZAM, že Vaše tvrzení vyvracet vůbec nemusím. Psal jste ho o půlnoci, ráno již vývoj zaznamenala ČTK i tento server: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=695324
Což je mi líto. Byl bych raději, kdybych se mýlil.
27. 03. 2011 | 08:58

Camponotus napsal(a):

to Jaromír Košťálek
nevidím přílišné rozdíly, každý máme jistou vlastní filozofii, které můžeme oprávněně říkat víra, protože obsahuje mnoho, co si neumíme vysvětlit, protože nám k tomu chybí dostatek informací, zdrcující většinu faktů o obklopujícím nás světě ještě neznáme, jen věříme, že ten náš názor je oprávněný a že to tak nějak je ve skutečnosti. Jako děcko jsem chtěl vědět, co je tam nejdál od nás, na konci vesmíru a co je za tím, ale realita ukázala, že tam žádný konec není, ale jeho začátek, nesmírně vzdálená minulost, mnohdy se naše představy od skutečnosti liší, všechno chce svůj čas. Na shledanou jinde a jindy.
27. 03. 2011 | 10:03

Pepi napsal(a):

Pane profesore Janouchu. Svět potřebuje energie: k vytápění, k pohybu a el.energii. (důležitá je levná energie v malém objemu, její transport, akumulace a využití).
S levnou energií (o kterou se nyní válčí v Libyi,) stojí a padá tato současná technokratická společnost, která je závislá hlavně na objevech 19-století - století páry (a poč.20-století - benzin/diesel motoru)...
Využívání přírodních TRANSFORMACÍ energií:
1. využívání kinetické energie dešťové vody a větru k pohonu mlýnů = energie/pohyb
a vodních elektráren = energie/pohyb-turbína/el.energie distribuce - spotřeba
2. ENERGIE (uhlí/ropy/plynu/jádra) k přeměně na teplo a pohyb = parní stroj posazený na koleje
a teplo/pohyb/el.energii = uhelná/ropná/plynová/jaderná-elektrárna.
3. Doprava: energie/teplo/pohyb - veškeré dopravní prostředky. (Carnotův cyklus)
4. Využití bio-paliv (nepokryje světovou spotřebu).
- využití bio-energií se ještě moc nerozvinulo (je to přeměna světla/tepla slunce na bio hmoty + energie)
5. stěžejní pro budoucnost světa bude skutečně LEVNÉ a BEZPEČNÉ využití JÁDRA.
-
Ale zdá se mi, že jádro/Uran využíváme stále technologiemi 19.-století:
jádro/štěpení/teplo/pohyb-turbína/el.energie - distribuce => spotřeba: teplo, pohyb, komunikace...
Což takhle si vzít příklad z přírody a vyrábět el.energii v méně krocích..??
.. a možná se i vrátit k výrobě = el.energie stejnosměrné a až přenosu střídavé.?
Třeba přímou transformací jádro/radiace na el.energii = radiačními články, solárními články, případně termočlánky - bez mnoha mezistupňů a třeba v malém přímo u spotřeby, jako parní stroj...?
-
Svět by měl investovat místo do válek o levnou energii DO VÝVOJE a nových myšlenek získávání energií a jejich moderní transformace na potřebné energie, včetně účinné akumulace energie (potřebné k levnému přenosu)...
27. 03. 2011 | 11:21

gaia napsal(a):

radiace ve Fukušimě stoupá, evakuováni dělníci.

Minuta ticha za japonský národ, zaplatí te´d krutou daň za dostupnou elektřinu a konzum. bohužel nejvíc budoucí generace zmutovaných a postižených dětí. Zaplatí za pohodlí svých rodičů.

Takže indiánské přísloví

planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale máme ji půjčenou od svých dětí!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27. 03. 2011 | 11:22

Pepi napsal(a):

Když vidím a slyším, jak se v Japonsku (v zemi robotů) ve výrobě aut, brodí skoro bosi a v pláštěnkách kolem reaktorů s radioaktivitou, jak je kropí vodou, které se vypařuje a nebo stéká radioaktivní do moře....
... tak se divím, že nemají roboty v elektrárně, že nechtějí pomoct ze zahraničí, (asi mají 3.reaktor nějaký nestandardní/vojenský/tajný) tak aby jim to někdo neokoukal, jak si nevědí rady s chlazením, jak jim už určitě nějaký reaktor prasknu a nebo se protavil, jak jim následně 10000-násobně roste radiace....
... jak to, že projektant postavil jaderky skoro v moři... jak neví jak to skončí....
-
Kde je ten vyspělý svět technologií a zodpovědnosti..?
- Ale stále to není stav let 1945-1960, kdy se děli jaderné a vodíkové výbuch v atmosféře, kdy se zamořil celý svět a kvůli tomu (a chemizaci) se dnes potýkáme s RAKOVINOU...
27. 03. 2011 | 11:30

gaia napsal(a):

držme palce všem těhotným ženám, ať jim to dobře dopadne. Mladí jsou budoucnost národa a jednou na nich budem závislí. Planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale máme ji půjčenou od svých dětí a vnuků.
27. 03. 2011 | 11:41

Quo Vadis napsal(a):

Proc je jaderna energie relativne levna ? Jiste by autor mohl odpovedet. Ale neni asi daleko od skutecnosti, ze je to diky statnim dotacim na "ekologicky cistou" energii a taky nedelani si prilis velkych starosti s odpadem "vyhoreleho" paliva...

Proc se nevydava vice prostredku na vyzkum studene fuze (cold fusion) a nizkoteplotnich reaktoru (LEAN - Low Energy Nuclear Reactions) ? Neni to s atomovou lobby stejne jako s lobby olejarskou? (torpedovani jakychkolkiv moznych vyzkumu a projektu, ktere by mohly odstranit zavislost na nafte - palivo pro elektrarny, dopravu atd.)
27. 03. 2011 | 13:28

pavelp napsal(a):

myslym ze spousta z vas sprominutim mele blaboli ohen je taky dobry ne???
27. 03. 2011 | 18:02

camponotus napsal(a):

pavelp
a pro zahřátí oheň rozdělávat třením dvou klacků o sebe!
Ti co sázejí na přírodní zdroje, jako ropa a uhlí mají pravdu, protože tato civilizace stejně a možná ještě před vyčerpáním zásob zanikne vlastní hloupostí. Tak zanikla Římská říše, protože chlastali víno z olověných nádob a to rozpuštěné ve víně způsobilo sterilitu a přestali se rozmnožovat. Nejsou podobné příznaky na pořadu dne? Kolik jedinců už není schopno se množit, a tento počet se bude zvětšovat - da capo al fine!
Nemizí rychle přírodní zdroje energie, ale i potravin, za třicet let nebude mít většina lidí dost obroku, prostě nebude a nebo bude tak kontaminovaný, že jen přirozenou sterlizaci uspíší. Naši následovníci mají skvělé vyhlídky do budoucna!
27. 03. 2011 | 21:56

Skogen napsal(a):

To nejpodstatnější zaznělo. Některé státy nemají na výběr. Japonsko je mezi nimi. Ať to s fukušimskou JE dopadne jakkoliv, jádro bude Japonsko muset pohánět dál. Česká republika je v podobné situaci. Když vynecháme jadernou energetiku, zbývají fosilní paliva. Jetelem to nezamázneme a dotlačit k úsporám domácnosti nebude stačit. Je samozřejmě možné významně dotovat alternativní zdroje, to ale znamená, že se nějakou formou tak jako tak zvýší daňová zátěž, protože dotace nespadnou z nebe, takže ve výsledku stejně zaplatíme plnou cenu. Je otázkou, jestli na to vůbec budeme mít.
27. 03. 2011 | 23:31

ZAM napsal(a):

Jedla:
Údaj o desetimilionkrát větší radiaci v objektu oproti normě byl posléze korigován o tři řády méně, nicméně ani ten původní údaj neznamenal vážnější ohrožení okolí radioaktivitou. Buďte rád, mýlíte se.
28. 03. 2011 | 00:05

ZAM napsal(a):

Nebezpečnější než fukušimská JE je hystérie lidí šířená zelenými fanatiky typu ´gaia´, protože aktívně rozšiřuje lidskou hloupost.
28. 03. 2011 | 00:09

Skogen napsal(a):

Gaio, ono je otázkou, jakou budoucnost si pro své děti představujete a jak se má ta představa k reálným možnostem :) Já si představuju, že moje děti budou mít možnost žít ve světě, který se bude ve vědění i v technice rozvíjet, k čemuž je energie pohříchu potřebná. Ono je nesmírně jednoduché požívat výhod systému a zároveň ho kritizovat, není například mnoho subkultur, které by si mohly dovolit odmítat současné trendy a zároveň být soběstačné. Takže je skvělé, že je někdo nesmírně eko, jezdí vlakem a na kole a šíří se o tom po internetu, jenže jaksi opomíjí, že i ten konkrétní bicykl (na kole po dědečkovi většinou nejezdí) je produktem moderní civilizace, o železnici a IT ani nemluvě.

Indiáni pronesli bezpochyby sem tam něco moudrého. Možná tak činí i dnes co by provozovatelé kasín.

Chce to zdravou míru. Ukazuje se, že daleko efektivnější, než tlačení lidí zpět do středověku, je modernizace, vývoj, pokrok. Například dnešní spotřeba a emisní hodnoty automobilů jsou v porovnání s minulostí sto a jedna.
28. 03. 2011 | 00:25

Sysifos napsal(a):

To Skogen:
O technickém pokroku a užívání energie platí toto: ano, pokroku lze dosáhnout i tak, že začneme mnohem víc využívat nízkoenergetické technologie. Které to jsou a jak to udělat se ví. Hodně těch nápadů je na světě. Jenomže leží v šuplících, poněvadž všechny ty lobby zazobanejch pracháčů nemají zájem na ekologicky šetrným pokroku pro lidi, ale mají zájem jen o prachy. Tahle filozofie nahrab si co můžeš nás jednou, bez přehánění jako celek přivede do hrobu.
28. 03. 2011 | 05:01

Tenco napsal(a):

Do jeskyní :
http://www.builditsolar.com/Projects/Cooking/cooking.htm
----------------------------
http://www.ekopolis.cz/forum/vlakno.aspx?930
28. 03. 2011 | 11:34

Jedla napsal(a):

Obávám se, ZAM, že poslední slovo nebude mít žádný z nás dvou, ale první Murphyho zákon: "Co se může pokazit, to se taky pokazí", v případě mnohonásobně pečlivě jištěných jaderných elektráren spíše ve znění druhého Murphyho zákona: "Co se nemůže pokazit, to se taky pokazí."

Tímto (asi nejapným) pokusem o humor reaguji na Vaši představu, že překročení bezpečné hranice v řádu deset na pátou je lalala, když deset na osmou nebylo bohudíky potvrzeno. Samozřejmě, únik plutonia, to je též lalala, z toho by si Japonci vrásky dělat rozhodně meměli. My na jejich místě bychom si rozhodně žádný problém nepřipustili, nýbrž bychom nechali vyplatit řediteli příslušné elektrárny mimořádnou prémii, a koupili bychom si další balík akcií ČEZu, že?
http://zahranicni.ihned.cz/c1-51389000-japonce-vydesil-unik-plutonia-zeme-vyhlasila-nejvyssi-pohotovost
29. 03. 2011 | 16:39

Viola napsal(a):

Všiml si někdo, že je špatné datum vydání článku?
29. 03. 2011 | 20:45

ZAM napsal(a):

Jedla:
O plutoniu jsem se nezmínil ani slovem proto, že v době psaní příspěvku jeho únik oznámen nebyl. Ano, jde o vážnou věc, plutonium je jed.
Měření radioaktivity a jeho interpretace nejsou tak jednoduché, jak tady prezentujete.
http://www.radioaktivita.cz/jednotky.html
"V neděli ráno přesáhla úroveň jódu v mořské vodě několik set metrů od elektrárny 1850krát normální hodnotu. V sobotu naměřili ve stejné oblasti 1250krát vyšší hodnotu, než je norma. Úřady ovšem vyloučily, že by tyto údaje představovaly riziko pro podmořský život."
http://www.nejvicinfo.cz/ze-sveta/26823-v-mori-u-elektrarny-fukusima-namerili-1150krat-vyssi-hodnotu-radioaktivniho-jodu-nez-je-norma.html
Méně fanatizmu a více studia by prospělo nám všem.
29. 03. 2011 | 22:14

Viola napsal(a):

Radioaktivní jód zachytili i v Británii a v moři u Fukušimy jeho hladina výrazně stoupla. Japonský Úřad pro jadernou a průmyslovou bezpečnost podle BBC ve středu sdělil, že povolená hranice byla při posledním měření překročena 3355krát. Radiace z elektrárny dále uniká. Není jasné, kdy se podaří situaci vyřešit. Radioaktivní jód zachytili i v Británii. novinky

Každá JE by měla mít přichystány prostředky (kryt - sarkofág) pro takové situace, aby okamžitě mohla eliminovat zbytečné záření a únik nebezpečných radioaktivních látek, které se rozloží až za desítky tisíc let. My nedokážeme plánovat na pět roků, ale atomové elektrárny, které potřebují plány na desítky tisíc let bychom chtěli, hrůza pomyslet.

Je třeba šetřit, šetřit, šetřit - nevyrábět průmyslové výrobky, které mají jen 2 roky záruku a pak se vyhodí, nevyrábět auta, která se za 5 let mohou seštorovat, nebo některá za 10, vynalézat trvanlivé materiály a tak, aby se výrobky daly opravovat a opravovaly se bez ohledu, zda nový by byl levnější. Šetřit materiálem, zbytečně nevyhazovat, co se dá použít atd. Byla bych pro zelené, kdyby byli rozumnější.
30. 03. 2011 | 14:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy