„Alkohol, kouření a česká politika

28. 09. 2012 | 09:25
Přečteno 4900 krát
Za několik okamžiků mi bude pan předseda Senátu PČR předávat stříbrnou pamětní medaili. Bohužel se nebudu moci slavnostního ceremonielu, který se uskuteční v překrásných prostorách Valdštejnského paláce, zúčastnit, protože jsem v rekonvalescenci po zápalu plic ve Stockholmu.
Chci poděkovat panu předsedovi Senátu za prokázanou poctu. Kdybych měl fyzicky možnost se této slavnosti zúčastnit a pronést několik vět, zamyslel bych se nad naší bezútěšnou politickou situací a hlavně nad poslední aférou, kterou naši politici řeší. Nazval bych svou úvahu „Alkohol, kouření a česká politika“ a řekl bych asi toto:Vážený pane předsedo Senátu, vážené paní a pánové senátoři, vážené dámy a pánové.
Stránky novin a všechna televizní i rozhlasová vysílání jsou přeplněna zprávami o hromadných otravách, způsobených v naší zemi metylalkoholem, i o zavedené prohibici v zemi. Politici i veřejné sdělovací prostředky se však skoro systematicky vyhýbají diskusi o otázkách daleko závažnějších.
Nezaregistroval jsem, že by vláda jednala o tom, a že by ji nějak významně znepokojilo, že naše země patří mezi rekordmany v množství lihu požitého na každého občana, včetně kojenců i přestárlých: jde přes 12 l na obyvatele naší, rádi zdůrazňujeme, vysoce vyspělé a kulturní země ve středu Evropy. Z televizních vystoupení ministra financí získávám spíše dojem, že mu jde hlavně o to, aby veškerý vypitý alkohol byl řádně zdaněn a přispěl do státního rozpočtu se stále větším deficitem. Poslední dvě-tři vlády udělaly vše, aby omezily možnosti kontroly státu. Jak jinak interpretovat omezování stavů policie a jiných kontrolních orgánů, které by na dodržování zákonů měly přísně a tvrdě dohlížet? Zprávy o konzumaci alkoholu a kouření našich mladistvých jsou stejně alarmující.
Nevzpomínám však, že by ministři školství či zdravotnictví dali na pořad jednání české vlády tyto znepokojující otázky. Jsem zcela přesvědčen, že by cílevědomá a dlouhodobá vládní politika v tomto směru přinesla mnohem větší úspory pro státní rozpočet než zavedení školného či nejrůznějších poplatků ve zdravotnictví.
Který jiný kulturní stát v Evropě dovoluje čepování tvrdého alkoholu prakticky 24 hodin denně přímo na ulici? Naše sdělovací prostředky uvedly nedávno otřesné statistiky o tom, jak brzo začíná česká mládež kouřit a pít. Nepotřebuji ale statistiky: stačí se projít po Praze, plné kouřících či podnapilých velmi mladých děvčat a chlapců. Se zármutkem myslím na to, kolik dívčích prsů kvůli kouření zohaví chirurgický skalpel. Statistiky jsou neúprosné!
Zvednutí daně na krabičku cigaret o dvě až čtyři koruny je směšné. Donutil bych výrobce cigaret, aby na každé krabičce cigaret byl barevně zobrazen dívčí prs před a po operaci rakoviny, vyvolané kouřením.
Neznám žádný jiný kulturní stát v Evropě, jehož hlava by si dovolila udělat to, co udělal náš současný president: poctít svou přítomností zahájení provozu zahraniční továrny na cigarety v Kutné Hoře! To, že toto prezidentské gesto nevyvolalo v naší zemi politický uragán, svědčí o tom, jak hluboko jsme politicky a morálně klesli, jak daleko jsme se vzdálili od masarykovských tradic v naší zemi. Zapomněli snad naši politici na aktivní úlohu, kterou hrál Prezident T.G. Masaryk v boji proti alkoholismu a kouření?
Způsob, jakým naše vláda řeší současnou metylalkoholovou krizi, ukazuje její naprostou neschopnost a nekompetentnost. Proto: Čím dříve tato vláda skončí, tím lépe bude pro naši zemi. A pro její budoucnost!

Děkuji ještě jednou za prokázanou poctu a pozornost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Eleshar napsal(a):

President Klaus by řekl něco jako: "A vy jste kdo?"
Pak by vás nazval levicovým anti-člověkem a nevoleným aktivistou, který útočí za pomoci model ngoismu a občanské společnosti na naši svobodu. Nakonec by vás zřejmě vyzval, abyste si založil politickou stranu a nechal se zvolit, pokud něco z toho chcete prosazovat.

Holt tabáková lobby pořádá lepší bankety než protitabáková. Což je asi tím, že protitabáková lobby neexistuje a žádné bankety nepořádá.
28. 09. 2012 | 10:02

ˇˇˇ napsal(a):

Pane havlisto-Janouchu, nebýt takových, jako jste vy, nemuselo k něčemu takovému v takové míře dojít.
Chartisté se později ukázali jako "méně ideální", než abychom v nich viděli Spasitele.
Pokud se Havel na začátku své politické kariéry choval jak se choval, zavedl zde demokracii bez pravidel, vysmíval se všemu, co se mohlo v budoucnu vymstít (a vymstilo se), nedivte se ani vy, jaké ďábelské sémě zde váš kamarád Havel - po kterém je pojmenováno zcela kontroverzně letiště zasel.
O dalším chartistovi s výživnými přívlastky Vondrovi by se dala také napsat obsáhlá práce.
Nicméně vám gratuluji za stříbrnou pamětní medaili.
Pokud mohu pronést vlastní názor a poradit i Vám (člověku, který bude oceněn), není žádnou zásuhou předsedy senátu Vaše ocenění!!
Jste fyzik s velkým F, co podobného je předseda senátu?
28. 09. 2012 | 10:20

Jemnický napsal(a):

Pane Janouchu, máte pravdu, jen bych připomenul havlovskou tradici. Cigarety a alkohol byly nedílnou součásti pravdy a lásky, kterou zahubily. Tak nám tady zůstal jen chlast, čmoud, lež a nenávist. K vyvětrání se nikdo nemá.

K udělení ceny Vám blahopřeji a přeji brzké uzdravení.

S pozdravem
Jemnický
28. 09. 2012 | 10:25

mlha napsal(a):

Pane profesore
Existuje jedna, státy a maistreamovými médii nikterak nepropagovaná teorie, která říká, že spojování rakoviny s kouřením je dýmová clona. Alkaloidy jistě působí na cévy a endokrinní vyměšování, ale nárust rakoviny vnitřních orgánů lze, pokud by byl takový zájem, uvést do souvislosti s explozemi atomových a vodíkových bomb v atmosféře a úniky radioaktivních materiálů ze zpracovatelských závodů a z havarovaných reaktorů.
Vy, při vašem vzdělání a profesi byste měl nejlépe vědět, kolik takových materiálů bylo rozptýleno v přírodě a dostává se do potravinových řetězců. Nechme stranou caesium 137 a pokusme se odpovědět, kolik lidé, rozhodující o těchto věcech nechali rozptýlit do oběhu plutonia. Máte nějakou představu? Obhájci jaderného průmyslu (protože výroba bomb a výroba energie v reaktorech jsou návazné procesy) tvrdí, že je třeba rozptýlit do atmosféry půl kila oxidu plutonia, aby bylo dosaženo 2000 případů rakoviny, většinou plic. Problém je v tom, že tento výzkum pochází z dlouhodobého vyhodnocování následků hirošimské bomby a analogií dovozených z případů horníků vystavených radonu. Je to asi taková věda, jako ta která vyrábí klimatické hokejky.
Vám ale jistě nebude neznámé místo nazvané Area 13 na Nellis AFB v Nevadě, něco kolem 10km od Las Vegas. Na tomto místě výbuchu vodíkové bomby byly dlouhodobě prováděny studie o průběhu kontaminace živých organismů plutoniem, od půdních mikrobů přes rostliny a malé hlodavce až po krávy. Někdy v osmdesátých letech byly tyto studie oficiálně "zastaveny". Jejich zadavatelé totiž už věděli dost na to, aby nutně potřebovali najít obětního beránka, kterému přiřknou za některé věci vinu.
Oficiálně také nebyl zkoumán problém redisperze, což je šíření zamoření mimo původní hlavně zasaženou oblast.
Již od sedmdesátých let (nepočítáme-li pionýrské pokusy Adolfa Hitlera) probíhá kampaň, která měla hodit hlavní vinu za nustále rostoucí rozšíření rakoviny (tehdy hlavně plic) na tabákový průmysl. Jak si vzpomenete, ještě v šedesátých letech herci ve filmech kouřili, pak se něco stalo. To něco byly první výsledky zmíněných studií.
To něco přimělo úřady zakrýt pokusné místo v Kazachstánu třímetrovou vrstvou betonu, údajně proto, aby se teroristé nemohli zmocnit kontaminované půdy a vyrobit z ní špinavou bombu.
Uvážíte-li, co by jaderný průmysl a státy mohly stát žaloby lidí, do jejichž oběhu se plutonium (například ze separátu z jatečních zvířat a ze semletých vnitřností - ve svalech se ho kupodivu tolik nehromadí) dostalo a zničilo jejich životy (plus žaloby pozůstalých), jistě vidíte, proč výzkumy byly přerušeny.
A proč kouření musí škodit zdraví mnohem více, než před rokem cca 1960.

Děkuji za váš pro domo příspěvek.

PS. Můj dědeček byl velmi silný kuřák, což mi, vyjma jiných věcí pomohlo brzy po střední škole cigarety odložit. Měl co ho pamatuji příšerné záchvaty kašle. Průdušky. Ale zemřel v 74 letech na něco docela jiného, ani krevní oběh, ani rakovina, ani astma.
Průdušky mám po něm. Ačkoli vůbec nekouřím a ve svém okolí nemám kuřáky, při pobytu v Praze vykašlávám vazké hleny, které mi v noci ucpávají dýchací cesty. Stačí měsíc na venku a přejde to. Zatím.
Možná bychom se my obyvatelé českých "velkoměst" mohli spojit a zažalovat stát, že šetří na splachování vozovek?
28. 09. 2012 | 10:40

Ing. N. napsal(a):

Pana Janouchu, především bych Vám ráda popřála brzké uzdravení.

Napsal jste to výstižně. Uvědomujete si ale, že jste tento zločinný režim pomáhal instalovat? Co uděláte pro to, abyste tuto svoji kardinální chybu napravil?
28. 09. 2012 | 10:44

Alena Čechová napsal(a):

Mně osobně to popíjení dětí u nás vadí velice. Napadla mne jedna věc: Česko podepsalo Mezinárodní úmluvu o právech dítěte, která musí obsahovat i závazek chránit děti před negativními jevy, jakým je třeba alkoholismus a kouření. Podle všeho je ochrana dětí u nás nedostatečná. Nemýlím-li se, například na daň z piva má ČR u EU výjimku? Jak to? To jde přeci proti sobě?
Domnívám se, že tohle by šlo řešit i prostřednictvím nátlaku u orgánů EU.
28. 09. 2012 | 10:59

skeptický napsal(a):

Ta dívčí ňadra na krabičce by bohužel zatím aspoň na Slovensku narazila na antibradavkový zákon.
28. 09. 2012 | 11:03

Veterán napsal(a):

Nedávno jsem narazil na údaj, že u spotřeby alkoholu představují 20-30% zahraniční návštěvníci. V tom okamžiku naše pozice na světovém žebříčku zásadně klesne.
Těžíme tak z výhodné polohy ve středu Evropy a relativně příznivých cen alkoholu pro západní turisty. Získáváme tak celkem dost peněz na spotřební dani a zdravotní problémy si alkoholoví turisté odvážejí zpět domů.
28. 09. 2012 | 11:13

ZM napsal(a):

Janouch napsal-
Způsob, jakým naše vláda řeší současnou metylalkoholovou krizi, ukazuje její naprostou neschopnost a nekompetentnost. Proto: Čím dříve tato vláda skončí, tím lépe bude pro naši zemi. A pro její budoucnost!
-----
Po této vládě bude jiná vláda. Po té další vládě bude další vláda.A po ní další. A tak to půjde dál.Ale není žádná záruka, že následné vlády budou celkově lepší než současná vláda.Je to jen přání lidí, které je u nich spojeno s nadějí na lepší zítřky. I kdyby ale nějaká příští vláda byla tvořena teoreticky naprosto četnými, zkušenými a schopnými jedinci, tak to neznamená nějaký blahobyt. Dám přirovnání- ani nejšikovnější a poctivý zedník nepostaví dobrej dům ze špatných cihel. A špatné cihly při stavbě domu se dají přirovnat k mentalitě obyvatelstva. Jeden příklad. Před několika lety jsem šel kolem parku a ležela tam ožralá odhadem 14 letá holka. Bylo to za vlády koalice ČSSD,KDU a US. Tehdy nevzpomínám si, jestli byl tehdy ještě premiérem Špidla, nebo Gross nebo Paroubek, ale je naivní si myslet, že, napsáno s nadsázkou,nějakej vládní činitel dokáže s omezeným rozpočtem zajistit, aby u každýho stánku s alkoholem hlídal policajt.
Současná situace je taková, že státní dluh je přes 1550 miliard, ročně se na úrocích platí přes 50 miliard a nedaří se sestavovat vyrovnané rozpočty. Co by s tím dokázal udělat např. Sobotka, jako pravděpodobný příští premiér? Budou on a jeho spolustraníci podporovat další zadlužení? Pravděpodobně ano. V tom případě se situace ČR samozřejmě dočasně zlepší a méně inteligentní občané budou Sobotku poovažovat za "hrdinu".A že je těch méně inteligentních občanů v ČR hodně, je vidět na mnoha příkladech. Např. na tom, že prosperují firmy jako Provident. Lidi jako Janouch by si u Providentu nepůjčili.Ale zdá se, že lidi jako Janouch nechápou, jak uvažuje velká část obyvatelstva v ČR. Je to uvažování způsobem-kdo nekrade, okrádá rodinu.
28. 09. 2012 | 11:35

ZM napsal(a):

pokračování k příspěvku 28. 09. 2012 | 11:35
Takže mnozí lidi uvažují způsobem- kdo nekrade okrádá rodinu. Takže jsou schopni např. rozkrádat majetek firmy, kde pracují. V soukromých firmách to jde většinou obtížně, ale taky se dá. Ve státních firmách je to jednoduššší. Ovšem mnozí z těchto lidí jsou hodně naštvaní, když pak firma v důsledku dluhů snižuje platy nebo propuští. To pak mnozí v hospodě u piva nadávají, jak je ta vláda špatná. Samozřejmě že vláda má taky svůj podíl na tom nepořádku, ale není to jenom vina vlády. V příští vládě budou s velkou pravděpodobností socani, tedy Sobotka, Zaorálek, Dienstbier a další. Kde bere někdo jistotu, že takoví lidi budou schopní najít způsob, jak sestavovat vyrovnané rozpočty, mě připadá naivní.
NApř.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/sobotka-si-vzpomnel-dane-jsem-hotelierovi-prominul_33196.html
Dokázal by Sobotka na nějakém mítinku zdůvodnit, proč jako ministr umožnil odpuštění daní hoteliérovi? Zřejmě by to zamluvil.Sobotka a další socani jsou jenom další "hráči" v té "hře o koryta".
28. 09. 2012 | 11:45

Viola napsal(a):

Alkohol, kouření a sex a politika obecně. To k sobě prostě patří a zřejmě i patřit bude.
28. 09. 2012 | 11:48

ZM napsal(a):

Sobotky se týká i tento odkaz-
http://zpravy.ihned.cz/c1-52980890-stat-odpousti-na-danich-miliardy-a-taji-komu-hn-se-podarilo-ziskat-sobotkovi-odpustky
Kolik asi Dluhoslav zinkasoval za "ochotu"? Ale možná že se jednalo o výměnou za sponzoring ČSSD a Dluhoslavovi odpustili placení stranických příspěvků :)
Dluhoslav je typický "proletářský vůdce", který "přeskočil" do politiky rovnou ze školních lavic a teď se "bije" za práva dělníků a rolníků :)
28. 09. 2012 | 12:00

český maloměšťák napsal(a):

ZM
Opět relativizujete význam nepřijatých návrhů na zavedení určitých opatření ve směru vyšší kontroly - což ale chápu /nepřijatá opatření - byť by se v řadě zemí osvědčila...jsou pouze a jen nepřijatými opatřeními/.
Pak zcela v otrockém modu myšlení podsouváte potenciálním čtenářům vašich hlubokomyslných analýz...že vlastně žádná alternativa této vládě není - a že to spíše bude ještě horší- pokud by změna v tomto smyslu nastala.
Formou jakési perfidní otrocké dialektiky se naštěstí sdostatek zesměšníte :

"....Co by s tím dokázal udělat např. Sobotka, jako pravděpodobný příští premiér? Budou on a jeho spolustraníci podporovat další zadlužení? Pravděpodobně ano. V tom případě se situace ČR samozřejmě dočasně zlepší a méně inteligentní občané budou Sobotku poovažovat za "hrdinu"..."
/tedy vy si nejprve sám vytvoříte budoucí realitu...abyste pomocí této nesmyslné konstrukce označil poitenciální příznivce ČSSD za " méně inteligentní občany" - což je asi ale vaše úchylka...i nmně jste takto formou pomluvy označil...ale to je vedlejší/

MImochodem - co kauza Čáslavský či Šnábl ?
Ty mají asi mnohem větší relevanci ke kauze "metalousek" než Sobotkovo odpuštění daní.

Tak se mi jeví, místní analytiku, že vám je dobrý téměř kjakýkoliv blog k tomu, aby jste si z něj vyrobil oslí můlstek ke kritice ČSSD.
Ostatně ne náhodou jste jedním z mála, který je uchvácen "pravdivostí" příspěvků kolektivu autorů s názvem " Yosif K".

P.S. Pokud byste mě opět viděl jako člověka s poruchou osobnosti....tak vězte , že z vaší klávesnice to vyznívá spíše ironicky.
28. 09. 2012 | 12:05

český maloměšťák napsal(a):

ZM
Výraz " Dluhoslav " jste vymyslel sám- anebo je z dílny kolektivu autorů s názvem " Yosif K" ?

Víte - malé ego si nezvýšíte tím, že někoho ego pomocí cejchů či zesměšňujících přezdívek osobního charakteru /pan Sobotka má pleš/ snížíte. To je pouze relativní a navíc jednosměrné vyhodnocení situace.
Naopak - tak se to vaše ego ještě více propadne směrem k nule.

POokračujte. Je úsměvné vidět , jak křičíte " vy ale zase bijete černochy".
/víte vůbec o čem je blog ?/
28. 09. 2012 | 12:11

ZM napsal(a):

28. 09. 2012 | 10:20
ˇˇˇ napsal(a):
Chartisté se později ukázali jako "méně ideální", než abychom v nich viděli Spasitele.
---
Mezi tzv. chartisty, tedy těmi kdo podepsali Cahtu 77, bylo hodně donašečů STB.
Byli ale i lidi, kteří údajně podepsali tyv. Antichartu. Prostě mnoyí chtěli hrát nebo zpívat, tak jim nezbývalo, než být loajální s režimem.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/3935-anticharta-protest-umelcu-proti-charte-77/
A např. Kubišová loajální nebyla, tak nezpívala.
Dnes už je jedno, kdo co podepsal nebo nepodepsal. Zmiňuju to jen proto, aby bylo vidět, že velká část obyvatelstva tohoto státu nejednala a nejedná morálně. TAkže dělat si iluze o tom, že vláda, ve které by seděl např. Sobotka, bude jednat morálně, je naivní iluze.
28. 09. 2012 | 12:17

ZM napsal(a):

český maloměšťák - už jsem vám napsal v jiné diskuzi, že nemám zájem s vámi komunikovat. Asi jste nepochopil, že je to myšleno vážně. Takže znova-nemám zájem s vámi jakkoliv komunikovat. Myslím si o vás, že máte poruchu osobnosti a měl byste se léčit.Asi byste měl zkusit psychotersapii.
28. 09. 2012 | 12:21

ZM napsal(a):

Janouch napsal-
¨Politici i veřejné sdělovací prostředky se však skoro systematicky vyhýbají diskusi o otázkách daleko závažnějších.
----
Těžko posuzovat míru závažnosti různých problémů. Já osobně považuju za vážnej problém to, že jsou lidi, kteří si půjčují na vysoký úrok u firem jako je Provident. Politici by se měli yačít važně zabývat tím, jestli by neměl být zákonem stanoven maximální možný úrok u půjček.Samozřejmě by záleželo při stanovení výše úroku na podmínkách půjčky.
28. 09. 2012 | 12:29

Jan Boháč napsal(a):

ZM

český maloměšťák možná trpí duševní poruchou, jenže grafomanie patří mezi ty nejméně závažné a vpodstatě nemůže napáchat závažnější škody. Ovšem výrazný deficit inteligence je mnohem horší. Jste ochoten si přiznat, že pan český maloměšťák vás svou inteligencí (navzdory duševní poruše) převyšuje o několik koňských délek?
28. 09. 2012 | 12:33

ZM napsal(a):

Veterán- jsou lidi, kteří nepijí vůbec a jsou lidi, kteří pijí nadprůměrně. Průměrné hodnoty jsou nepřesné.
28. 09. 2012 | 12:35

hele napsal(a):

Panu Janouchovi gratuluji, jakož i dalším oceněným. Předávání proběhlo včera, ale ČT o tom v Událostech ani muk. Zato metanol jel asi 30 minut, jako kdyby se ale vůbec nic jiného v širém světě nedělo. Kdyby alespoň investigativci upozorňovali na to, že ještě před pár lety byla ta látka dle zákona považována za jed a dnes už není, tj. nemusí se s ní zacházet jako s jedem. To je jako v pořádku? A neměla by se mezi jedy zase vrátit??? Ale o tom taky nikdo v Událostech nehovořil. Jsme v tom nepěkně hluboko, přátelé!
28. 09. 2012 | 12:38

Jan Boháč napsal(a):

ZM

Dovolím si takovou malou glosu. Jsou lidé, kteří nemyslí vůbec a lidé, kteří myslí nadprůměrně. Do každé kategorie si můžete dosadit konkrétní tvory dle libosti :]
28. 09. 2012 | 12:39

jáchym napsal(a):

Pane Janouchu,
přeji brzké uzdravení.
Blahopřeji k udělení medaile.

Všechno zlé je k něčemu dobré:
Medaili Vám jistě pošlou, možná předají na velvyslanectví. A vyhnete se nutnosti podat ruku řadě politiků, o něž by si dnes slušný člověk (jímž stále bezesporu jste) neopřel ani šufánek na čištění žumpy.
28. 09. 2012 | 12:44

ZM napsal(a):

Jan Boháč-
spíše to vypadá, že člověk píšící jako český maloměšťák má další "pseudonym"- jan boháč.Je pravděpodobné že kromě toho používá např. ještě- mb,ten co se s blbem hádat nebude.Nemyslím si, že se u člověka, píšícího jako český maloměšťák jedná o duševní poruchu.Jedná se pravděpodobně o určitou poruchu osobnosti,řekl bych narcistickou.Lidí s poruchou osobností je v popluce několik procent.Inteligence u českého maloměšťáka není nijak výrazně vysoká, ale ani nijak výrazně nízká, řekl bych podprůměrná. Jedná se pravděpodobně o člověka, v praxi neúspěšného, který si svůj neúspěch kompenzuje zde v blozích na aktuálně.
28. 09. 2012 | 12:46

ZM napsal(a):

Jan Boháč - myšlení má každý člověk. Ovšem schopnost dobrého analytického myšlení má jen malá část obyvatelstva. Dá se to u konkrétního jedince otestovat poměrně jednoduše, např. pomocí hry nazvané-logik.
28. 09. 2012 | 12:49

ZM napsal(a):

Jan Boháč- k mému příspěvku 12:46
Tedy chtěl jsem napsat-Lidí s poruchou osobností je v populaci několik procent.
28. 09. 2012 | 12:51

Jan Boháč napsal(a):

ZM

Řekl bych, že člověk s poruchou osobnosti se pozná spíše podle toho, že trpí bludy a velice často "skáče" na různé konspirační teorie. Také chorobná představa, že jeden a tentýž člověk používá více přezdívek by tomu napovídala. Mohu vás ubezpečit, že nejsem český maloměšťák, ale ve hře logik bych si na něj vsadil. Byl byste ochoten utkat se s ním face to face a dokázat tak svou ničím nepodloženou teorii o jeho podprůměrné inteligenci?
28. 09. 2012 | 12:55

ZM napsal(a):

Jan Boháč- takže pokud člověk uvažuje analytickým způsobem, tak se např. může zamyslet nad tím, jaktože se najednou objevil v diskuzi Jan Boháč. Může se jednat o náhodu. jsou ale případy, kdy někdo "vyrobí" náhodu zcela úmyslně.
28. 09. 2012 | 12:58

ZM napsal(a):

Jan Boháč - nemám zájem ztrácet čas s lidma jako je český maloměšťák. Pokud si chce český maloměšťák ověřit, jakou má inteligenci, ať si např.tu hru logik s někým známým zahraje. Ovšem takovou variantu, kdy má stále 10 možností, přičemž možných číslic je 0 až 10 a je jich celkem 5 a mohou se opakovat. Když to zvládne do 10 pokusů třikrát po sobě, dá se předpokládat, že má rozvinuté analytické myšlení. Ovšem neměl by se spokojit s jedním testem. Následně by si měl svoje myšlení ověřit např. při šachové hře s nějakým počítačovým programem.
28. 09. 2012 | 13:03

Jan Boháč napsal(a):

Něco k blogu. Pokud chceme něco udělat s alkoholismem v česku doporučoval bych inspirovat se v Norsku. Neznalí nazývají mylně norské limity prohibicí. Alkohol samozřejmě dostupný je, ačkoliv to tak vždy v norské minulosti nebylo. Nicméně jeho neúměrné požívání je značně omezováno. Kromě toho, že vše včetně piva a vína je minimálně šestkrát dražší než u nás, pivo a Cider je možné zakoupit v obyčejném supermarketu v pracovní dny pouze do 20:00, v soboty do 18:00 a v neděli je zavřeno úplně všechno. Víno a tvrdý alkohol se prodává pouze ve specializovaných obchodech s kratší otevírací dobou.

V barech a klubech je možné podávat jen víno a pivo a i to je třikrát dražší než v obchodech.Proto zase tolik hospod v městečcích nenajdete, protože tam není moc co pít a stojí to navíc hodně.
V česku, kde třetinka minerálky vyjde dráž než pivo se není čemu divit, že máme tolik alkoholiků. Zvýšit daně, zvýšit počet kontrol a zavést tvrdé postihy.
28. 09. 2012 | 13:04

Jan Boháč napsal(a):

ZM

V šachovém souboji byste proti mě neměl absolutně žádnou šanci. Tuto hru zvládám na velice vysoké úrovni a tlachala okresního formátu bych sfouknul levou zadní.
28. 09. 2012 | 13:07

Jan Boháč napsal(a):

ZM

A co se týká vaší záhady s Janem Boháčem. Ten vstoupil do diskuse proto, aby podpořil člověka jenž svou inteligencí převyšuje většinu diskutujích. Poté se však objeví lidí jako ZM, kteří svou argumentační neschopnost maskují řečmi o duševních poruchách a odmítají diskutovat. Přičemž je zjevné, že jim pouze chybí schopnosti vypořádat se s věcnými argumenty protivníky. Mimoto nejsou schopni žádné sebereflexe.
28. 09. 2012 | 13:12

ZM napsal(a):

Jan Boháč-
napsal jste-
Kromě toho, že vše včetně piva a vína je minimálně šestkrát dražší než u nás,...
----
Cena je výrazně ovlivněna spotřební daní. V Čr je spotřební daň 285 Kč/litr ethanolu.Kolik je v Norsku nevím, ale např. ve Švédku je dle časopisu Týden u půllitru 40% lihovinz v přepočtu 274 Kč, což vychází na litr 1370 Kč. V Norsku to pravděpodobně je ještě více.
28. 09. 2012 | 13:21

ZM napsal(a):

Jan Boháč - tak si říkám,kampak tak najednou zmizel český maloměšťák. Asi momentálně předvádí jeho "vysokou inteligenci" na jiném blogu :)
28. 09. 2012 | 13:26

Jan Boháč napsal(a):

ZM

A co jste tím chtěl říci? Samozřejmě, že spotřební daň je v Norsku výrazně vyšší. Historicky bylo cílem, stejně jako ve Finsku "přeučit" lidi z tvrdého alkoholu na pivo a víno. Především tedy pivo. Jelikož je v něm menší % alkoholu a účinky na lidský organismu nejsou tak devastující jako u tvrdého alkoholu. Ba právě naopak v menší dávkách mohou zdraví i pomoci. To vám však potvrdí každý lékař.

Ovšem politika současná vlády je úplně jiná. Zdražení cigaret o 2 až 4 kč na krabičku, jak už píše pan Janouch ve svém článku, je směšné a nikoho od kouření neodradí. A stejné je to i u alkoholu. Jeho konzumace je v české společnosti nesmírně tolerovaná a vláda potažmo stát s tím nedělá téměř nic. Ministr Kalousek se ještě raduje, že má příjem z vybraných daní, přičemž škody napáchané konzumací tvrdého alkoholu již ignoruje. Na něm samotném je vidět jak zhoubné následky to může mít.
28. 09. 2012 | 13:29

ZM napsal(a):

Jan Boháč -
napsal jste-
Ten vstoupil do diskuse proto, aby podpořil člověka jenž svou inteligencí převyšuje většinu diskutujích.
-----
Zkuste si vzpomenout na někoho z diskutujících, koho dle vašeho názoru český maloměšťák nepřevyšuje . Nevím jestli se vám to podaří, ale zkuste někoho uvést:)
28. 09. 2012 | 13:32

Jan Boháč napsal(a):

ZM

Vy sám jste českému maloměšťákovi napsal, že s ním již více diskutovat nebudete. Tudíž je logické, že v debatě dále nepokračuje. Nevím čemu se tedy, při vašem hluboce analytickém myšlení, tolik divíte.
28. 09. 2012 | 13:34

Viola napsal(a):

Jan Boháč

když mě napochválí jiní, musím se pochválit sám. :-)
28. 09. 2012 | 13:34

ZM napsal(a):

Jan Boháč - A co jste tím chtěl říci? Samozřejmě, že spotřební daň je v Norsku výrazně vyšší. Historicky bylo cílem, stejně jako ve Finsku "přeučit" lidi z tvrdého alkoholu na pivo a víno.
----
Vy o sobě tvrdíte, že jste tak dobrý v šachové hře a přitom vás to nenapadne? :)
Asi vás doposud nenapadlo, že spotřební daň má souvislost např. s průměrnou mzdou, která je v Norsku výrazně vyšší než v ČR.
28. 09. 2012 | 13:36

Jan Boháč napsal(a):

ZM

Určitě bych si vzpomněl na několik diskutérů, kteří mají soudě dle jejich příspěvků docela vysoký inteligenční kvocient. Namátkou mě napadá třeba xx, lex nebo vlk.
28. 09. 2012 | 13:37

ZM napsal(a):

Jan Boháč-
znova-
napsal jste-
A co jste tím chtěl říci? Samozřejmě, že spotřební daň je v Norsku výrazně vyšší. Historicky bylo cílem, stejně jako ve Finsku "přeučit" lidi z tvrdého alkoholu na pivo a víno.
----
Vy o sobě tvrdíte, že jste tak dobrý v šachové hře a přitom vás to nenapadne? :)
Asi vás doposud nenapadlo, že spotřební daň má souvislost např. s průměrnou mzdou, která je v Norsku výrazně vyšší než v ČR.
Další okolnost, kterou se Norsko výrazně liší od ČR, je výrazně nižší míra korupce.To s tím taky souvisí.
28. 09. 2012 | 13:38

Jan Boháč napsal(a):

ZM

Vypadá to, že jste ekonomický analfabet. Samozřejmě, že průměrná mzda v Norsku je výzrazně vyšší než v ČR, ale i při přepočtu na kupní sílu obyvatelstva výjde tvrdý alkohol dráž než u nás. Důležitá je také dostupnost a celkový postoj společnosti k jeho konzumaci. Pro Nory je pití tvrdého alkoholu luxusní záležitost navíc spojená s určitými riziky.
28. 09. 2012 | 13:41

ZM napsal(a):

Jan Boháč-
"ultralevičák" vlk má možná vysoké IQ, ale jeho myšlení je výrazně "pančováno" levicovou ideologií :), takže diskuze s ním je taky dost problematická.
28. 09. 2012 | 13:41

Jan Boháč napsal(a):

ZM

Nevím proč tapetujete a své příspěvky vyvěšujete dvakrát, ale tedy speciálně pro vás. Průměrná mzda v Norsku je cca 4x vyšší než u nás, přičemž cena tvrdého alkoholu je vyšší cca 6x. Co z toho vyplývá si snad při svém analytick-logickém uvažování dovodíte sám.
28. 09. 2012 | 13:43

Jan Boháč napsal(a):

ZM

Bavili jsme se o velikosti IQ, nikoliv o světonázoru. Váš poslední příspěvek vás pouze usvědčil z vaší ideologické zaslepenosti.
28. 09. 2012 | 13:45

Veni, vidi, vici napsal(a):

Neznám žádný jiný kulturní stát v Evropě, jehož emigranti by si dovolili, podporovat disidenty k večerných chlastacím orgiím! 7.10. pan Hájek dá na trh knihu. Ó to bude pravdivá slast!
28. 09. 2012 | 13:48

Jan Boháč napsal(a):

ZM došly argumenty a tak raději utekl :]. Anebo horečně googluje, aby dokázal, že mé tvrzení o 4x vyšší průměrné mzdě 6x vyšší ceně tvrdého alkoholu není pravdivé. Má to však marné, tyto informace jsou ověřené.
28. 09. 2012 | 13:52

Veterán napsal(a):

Jan Boháč:

Je celkem zajímavé, že v tom dokonalém Norsku měli lék na metadon běžně v nemocnici a mohli ho tak přivézt k nám, když je tamní obyvatelstvo tak spořádané. Ale asi to tak nebude, když tam před asi deseti lety měli několik mrtvých právě na otravu z nelegální výroby alkoholu a problémy se tam objevují mnohem častěji než u nás, kde s kvalitou nelegální výroby je zásadní problém asi po 15 letech.
O chlastacích severských výletních lodích mířících do mezinárodních vod a trajektech z pobaltí do severských zemí narvaných seveřany převážejícími v nákupních vozících lahve alkoholu se raději také nezmiňujete.
To vše totiž ukazuje, že lidé si svoji cestičku vždy najdou, a to i přes všechny možné regulace prosazované spasiteli lidstva.
28. 09. 2012 | 14:35

Yosif K napsal(a):

Jan Boháč napsal(a):
ZM došly argumenty a tak raději utekl :]. Anebo horečně googluje, aby dokázal, že mé tvrzení o 4x vyšší průměrné mzdě 6x vyšší ceně tvrdého alkoholu není pravdivé. Má to však marné, tyto informace jsou ověřené.
28. 09. 2012 | 13:52
OK - a co z toho muzete okopirovat v Cesku kde se 4krat vice podvadi nez v Norsku.
Za rpvni republiky panovaly ve Svedsku pomery, ze kdyz nekdo rano zapomnel na lavicce penezenku, ze odpoledne ji tam netknutou nasel. Protoze lide tam v zasade nekradli cizi veci.

Z toho zdaleka nevyplyva ze kdyz pohodite na lavicku v Sherwoodu pred Wilsonakem penezenku jak byste to mohl ucinit ve Svedsku, ze lide prestanou krast tak jako ve Svedsku.

Bohuzel co se zmenilo neni to ze by lide prestali krast v Cesku, ale spise to ze lide zacali krast i ve Svedsku (nebudu komentovat diky cemu).
28. 09. 2012 | 14:44

neb Janouchovi nelze odporovat napsal(a):

Jan Boháč, to bude ten pověstný šéfredaktor hudební redakce ČT, který blběnu zneužíval k inscenaci svých nepřežitelných oper.
ZM mi připomíná jednoho důchodce s vysokým tlakem, který si tu přes desítky stránek stěžoval, že mu někdo někde řekl něco něco ošklivého.
Ucpávači děr.
28. 09. 2012 | 14:55

ZM napsal(a):

Yosif K - taky si myslím, že zásadní problém ve státech jako je ČR, je velká míra korupce. Za takových podmínek je problém dosáhnout určitých cílů.Nevím, jaké byli poměry v minulosti ve Švédsku, ale vím, jaké jsou poměry v ČR.
např.
http://zpravy.idnes.cz/na-policii-se-ztratily-nalezene-penezenky-fix-/domaci.aspx?c=A050425_110918_domaci_lja
http://zpravy.idnes.cz/zahada-policejniho-supliku-zmizela-v-nem-kazda-pata-odevzdana-penezenka-1av-/domaci.aspx?c=A101129_205518_domaci_mad
28. 09. 2012 | 14:56

Yosif K napsal(a):

Veterán napsal(a):
Jan Boháč:
Je celkem zajímavé, že v tom dokonalém Norsku měli lék na metadon běžně v nemocnici a mohli ho tak přivézt k nám, když je tamní obyvatelstvo tak spořádané. Ale asi to tak nebude, když tam před asi deseti lety měli několik mrtvých právě na otravu z nelegální výroby alkoholu a problémy se tam objevují mnohem častěji než u nás, kde s kvalitou nelegální výroby je zásadní problém asi po 15 letech.
O chlastacích severských výletních lodích mířících do mezinárodních vod a trajektech z pobaltí do severských zemí narvaných seveřany převážejícími v nákupních vozících lahve alkoholu se raději také nezmiňujete.
To vše totiž ukazuje, že lidé si svoji cestičku vždy najdou, a to i přes všechny možné regulace prosazované spasiteli lidstva.
28. 09. 2012 | 14:35
Pane veteran - k NORSKU zbyva dodat jen jedno - v letech 2002 - 2004 zemrelo na otravu metanolem narazove 18 lidi, dalsich 33 se kuryrovalo s tezkou otravoy v nemocnicich, dalsi stovky byly kontrolovany a leceny ambulantne.

Toto presto ze v Norsku je extremene levicova vlada ktera ma petrodilaru temer kolik si vzpomene a muze zivit napriklad 1350 pracovniku jejich SZPI - proti Ceskym 450 pracovnikum SZPI. Tezko rici proc tophle postihlo zropvna svedsko a ne norsko. MNpozna je to proto ze Svedove se jezdi praviodelne opijet na trajekty do Danska, SRN a Ruska, kedezto z Norska je to nejak vice z ruky.

Taky si pamatuji na odvracenou stranu statniho prodeje alkoholu v Kanade. Cesko-kanadsky prumyslnik narikal ze indiani se v Kanade opijeji stejne nebo jeste hure nez v USA. Zralo ho to proto, ze musel ve fanrice povinne zamestnavat 10% indianu. Rikal ze vyhazovat indiany z perrace za opilstvi je mozne ale nema to smysl: Za vyhozeneho indiana musi najmout jineho indiana a ten chlasta taky.

V Kanade se "intenzivne bojuje" s temito neduhy u tzv "first nations" - cca se stejnymi vysledky jako Kumart Wisvanathan v Ostrave. To jest vysledky jakesi jsou ale jsou dost drahe - stoji to tolik penez ze to nelze zatim plosne aplikovat (viz vesnicka souziti). Co je udelano lacineji tak moc nefunguje - viz nucene zamestnavani prislusniku first nations.

Pouceni?

Ano do jste miry regulujme, prerozdelujme, ale nedelejme si nadeje ze to nejak moc pomuze. Merme cost-benefits - misty budeme VELMI skarede prekvapeni........
28. 09. 2012 | 15:01

Yosif K napsal(a):

Veterán napsal(a):
Jan Boháč:
Je celkem zajímavé, že v tom dokonalém Norsku měli lék na metadon běžně v nemocnici a mohli ho tak přivézt k nám, když je tamní obyvatelstvo tak spořádané. Ale asi to tak nebude, když tam před asi deseti lety měli několik mrtvých právě na otravu z nelegální výroby alkoholu a problémy se tam objevují mnohem častěji než u nás, kde s kvalitou nelegální výroby je zásadní problém asi po 15 letech.
O chlastacích severských výletních lodích mířících do mezinárodních vod a trajektech z pobaltí do severských zemí narvaných seveřany převážejícími v nákupních vozících lahve alkoholu se raději také nezmiňujete.
To vše totiž ukazuje, že lidé si svoji cestičku vždy najdou, a to i přes všechny možné regulace prosazované spasiteli lidstva.
28. 09. 2012 | 14:35
Pane veteran - k NORSKU zbyva dodat jen jedno - v letech 2002 - 2004 zemrelo na otravu metanolem narazove 18 lidi, dalsich 33 se kuryrovalo s tezkou otravoy v nemocnicich, dalsi stovky byly kontrolovany a leceny ambulantne.

Toto presto ze v Norsku je extremene levicova vlada ktera ma petrodilaru temer kolik si vzpomene a muze zivit napriklad 1350 pracovniku jejich SZPI - proti Ceskym 450 pracovnikum SZPI. Tezko rici proc tophle postihlo zropvna svedsko a ne norsko. MNpozna je to proto ze Svedove se jezdi praviodelne opijet na trajekty do Danska, SRN a Ruska, kedezto z Norska je to nejak vice z ruky.

Taky si pamatuji na odvracenou stranu statniho prodeje alkoholu v Kanade. Cesko-kanadsky prumyslnik narikal ze indiani se v Kanade opijeji stejne nebo jeste hure nez v USA. Zralo ho to proto, ze musel ve fanrice povinne zamestnavat 10% indianu. Rikal ze vyhazovat indiany z perrace za opilstvi je mozne ale nema to smysl: Za vyhozeneho indiana musi najmout jineho indiana a ten chlasta taky.

V Kanade se "intenzivne bojuje" s temito neduhy u tzv "first nations" - cca se stejnymi vysledky jako Kumart Wisvanathan v Ostrave. To jest vysledky jakesi jsou ale jsou dost drahe - stoji to tolik penez ze to nelze zatim plosne aplikovat (viz vesnicka souziti). Co je udelano lacineji tak moc nefunguje - viz nucene zamestnavani prislusniku first nations.

Pouceni?

Ano do jste miry regulujme, prerozdelujme, ale nedelejme si nadeje ze to nejak moc pomuze. Merme cost-benefits - misty budeme VELMI skarede prekvapeni........
28. 09. 2012 | 15:01

dennis napsal(a):

Pane Bohac'i,
musite, tedy mohl byste, uznat, ze pan ZM je velmi houzevnaty a zasadovy. Pravdu povedic, Vy se mi taky jevite jako velmi trpelivy.

Skoda jen, ze se takovymi dialogy zasekne vecna diskuse. Zvlaste pak pod blogem cloveka tak mimoradneho jako je pan profesor Janouch. Na jeho blog uz cekam velmi dlouho. A dnesni namet - oceneni senatem - byl ten pravy duvod neco napsat. A ze se jeho zdvorile gesto vuci senatu spojilo s projevem obcanske angazovanosti. A to na poli nejzhavejsi soucasnosti. To ve mne vzbuzuje vice ucty a rozhodne mi to pomaha lepe prijimat pana Janoucha jako osobu integrovanou a take komplexni.

Souhlasim s panem profesorem, ze po takove afere, (kdy ministr nema potrebu reagovat na prostou skutecnost, ze v roce 2010 predlozil navrh na zmenu zakona, kdy se metylalkohol preklasifikoval z jedu na latku nebezpecnou a zaroven se trestny cin nedovolene manipulace s alkoholem prekvalifikoval na prestupek) by okamzite mel ministr i premier podat demisi. A jestlize to neudelali, pak jsou to proste gauneri.

A pred timto nazorem neobstoji zaden argument, ze premir a ministri, kteri by je nahradili by nebyli moralne nebo odborne lepsi. Odchod z mocenskych pozic tak dalece diskvalifikovanych lidi by se mel uskutecnit proto, ze neco zlotrileho pomahali vytvorit a udrzet. Varovani pred tim, ze by to s jinymi lidmi ve vlade mohlo byt horsi, neni nic jineho nez omlouvani a dozadovani se beztrestnosti pro gaunery a bezcharakterni lumpy, co sedi dnes ve vlade a jsou vecne zodpovedni za podporovani systemu, ktery doslova obcany ohrozuje a skodi jim.

Snad se diskuse jeste vrati k tomu, co nam pan Janouch chtel sdelit.
28. 09. 2012 | 15:12

zemedelec napsal(a):

Pane dennis.
Správně.
Měla tady opravdu zaznít debata o zodpovědnosti.Nechci to tady rozvádět,jestli s něčím pracuji a rozhoduji,tak ta zodpovědnost stoupá.Jak se něco poruší,nebo zanedbá,víme a známe důsledky.Panu Janouchovi ocenění přeji.Já bych neřekl,že to má za práci fyzika,ale ,že si uvědomil zodpovědnost za svoji práci.
28. 09. 2012 | 17:19

Ládik!!! napsal(a):

Taky bych od Štěcha nechtěl medalili, raději bych byl ve Stockoholmu.
28. 09. 2012 | 18:49

dennis napsal(a):

Pane Ladiku s ostravskymi vykricniky,
reknu vam, vy mate ale z pekla stesti. Vy nejen nemusite Stechovi medili vracet, vy dokonce ani nemusite do Stockoholomu. U vas na fakultce by vas vykuryrovali jedna dve...

Ps. Vite, proc ma Ostrava!!! ve svem logu tri vykricniky? Protoze Ostravu znaji vsechny vykricene i vsichni vykriceni! Zvlaste kdyz Banik doma vyhraje :-)
29. 09. 2012 | 05:58

Ládik!!! napsal(a):

Dennis -
http://www.font.cz/logo/ostrava-ma-nove-logo.html
nápad za 1,8mil. Kč, schválený ve 2008 levicovými zastupiteli.
Do Stockholmu musím zajet, dlouho jsem neviděl Vasu. Cestou se stavím ve Smålandet na losí safari.
29. 09. 2012 | 20:31

magdalena kosinova praha napsal(a):

mlho
vaše vazké hleny nás nezajímají
29. 09. 2012 | 22:00

modrý edvard napsal(a):

P. Janoucha si vážím, ale blog se nepovedl. Po téhle vládě opravdu přijde jiná, pak zas další atd. ZM má pravdu.
Mám pochybnosti o statistikách: myslím si, že to jsou zkrátka jakási průměrná čísla vydělená jinými průměrnými čísly. Ve skutečnosti jde o to, kolik procent populace se (kupř.) zpíjí do němoty.
Podstatu metanolové aféry vidím v tom, že tu řádí ilegální distribuce lihu (ta potřebuje zlikvidovat!), na kterou se pohodlně napojili dva moulové.
30. 09. 2012 | 08:12

dotaz napsal(a):

další sexistické prasátečko, co by chtělo dámská ňadra i na cigeretách. Proč ne varlata, prostatu nebo chámovody?
01. 10. 2012 | 10:38

právo a spravedlnost napsal(a):

Ano, pane Janouchu.
Máte úplnou stoprocentní pravdu. Uhodil jste hřebík na hlavičku.

Bohužel to jde od roku 1990 u nás rapidně vše dolů a to nejen - alkohol a kouření - ale hlavně a to zdůrazňuji kultura národa, vztah mezi lidmi.
To by takové nebylo, kdyby nenastala tato devastace po r. 1989. Ke které samozřejmě přispěly hlavně vlády a ta poslední nejvíce. Je zbytečné se o tom dále rozšiřovat, protože to každý rozumně uvažující člověk ví.
Je to dokázáno už i tímto T.zv. "atentátem" na našeho nejvyššího, který v dnešních novinách prohlásil, že to ukazuje na úroveň našeho státu. "ON" ale již neřekl, že o tu úroveň se zasloužil v nejvyšší míře on sám. Howgh.
01. 10. 2012 | 17:46

noame napsal(a):

Sakra!!
Jste spolu-zodpovědný za MARASMUS v této zemi. Říkejte co chcete. Kdyby měli někoho popravit, veřejně, s nádherou, s poctami, se státním pohřbem, se salvami,
jste to například Vy.
TEČKA.
S úctou,
noname
(dělejste si co chcete, za újmu žádejte úspěšně od miliardové odškodné, Vaše busta budiž vystavena v knihovně VH nebo kdekoliv, kde jí nepokálejí holubi. Resp. zastřešené budově)
03. 10. 2012 | 19:07

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy