Energetická koncepce není jen na jedno volební období

29. 05. 2013 | 12:16
Přečteno 7727 krát
Bylo by naprosto nesmyslné, kdyby se energetická koncepce měnila po každých volbách do Sněmovny.

V posledních dnech se naše veskrze rozhádaná vládní koalice začala hádat i o naší energetické koncepci, mimo jiné i o dostavbě Temelína. Musím říct, že v tomto sporu plně a bezvýhradně podporuji koncepci českého premiéra proti zcela krátkozraké účetnické koncepci ministra financí.
Již před 35 lety upozornil Andrej Sacharov v článku Jaderná energetika a svoboda Západu, napsaném na můj popud, že západní svět si může udržet svou svobodu a nezávislost pouze s pomocí jaderné energie. Většina levných energetických – převážně fosilních – zdrojů se totiž nachází mimo území západních zemí (tedy Evropy a USA) a takzvané obnovitelné zdroje jsou a nezbytně zůstanou z důvodů své rozptýlenosti drahé.

Strategický zájem státu

Již desítky let se snažím politikům nejen v naší zemi vysvětlit, že národní a politická bezpečnost a nezávislost jsou zajišťovány armádou (vnější bezpečnost), policií a pohotovostními sbory (vnitřní bezpečnost) a výrobci energie, kteří poskytují pro fungování státu a výroby dostatek dostupné a levné energie. Naši politici si zřejmě vůbec neuvědomují či nepřipouštějí, že by nedostatek energie mohl třeba významně ovlivnit i naše předvolební kampaně i volby samé.

Privatizace naší bezpečnosti?

Energetickou bezpečnost naší země má zajišťovat ČEZ, firma s majoritní státní účastí. Když se v posledních záchvatech privatizačního šílenství počátkem roku 2002 někteří politici snažili zprivatizovat i tuto gigantickou firmu, reagoval jsem na tento zcela nezodpovědný pokus v červnu 2002 článkem pod titulkem Privatizovat ministerstvo národní obrany?, v němž jsem se snažil naše politiky přivést k rozumu.
Naštěstí se plány privatizovat ČEZ neuskutečnily a stát si v této firmě, pro naši energetickou nezávislost naprosto klíčové, zachoval alespoň rozhodující většinu.
Podtrhuji klíčovou úlohu firmy ČEZ, kterou – svou výrobou a distribucí energie – hraje při zajištění energetické bezpečnosti naší země. Nijak neschvaluji pochybné podnikatelské záměry a kroky, které tato firma v posledních letech uskutečnila například v Albánii či Bulharsku, či zapojení do solárních avantýr nebo neprůhledný prodej dceřiné firmy IaC Energo.
Na místě našeho ministra financí bych popohnal k odpovědnosti minimálně ty osoby, které jsou státem jmenovány do dozorčí rady ČEZ a které nedokázaly usměrnit činnost představenstva ČEZ správným směrem.
Nedomnívám se dokonce, že by otázka jmenování a řízení zástupců státu v dozorčí radě firmy tak klíčové pro bezpečnost státu měla zůstávat pouze v rukou ministra financí, ale spíše spadat do kompetence například Bezpečnostní rady státu.

Běh na dlouhou trať

Zmíním se nakonec o energetické koncepci státu. Energetika a její koncepce nemůže být vytvářena či formulována na údobí kratší, než je pětadvacet až třicet let.
Bylo by proto naprosto nesmyslné, kdyby tato pro bezpečnost země klíčová koncepce byla měněna po každých parlamentních volbách, či dokonce kdyby jednotlivé politické strany vytvářely své energetické koncepce či programy. Nebude v Česku dobře, dokud si toto neuvědomíme. Ale jak říkají matematici, stálost a promyšlenost energetické koncepce země na desítky let je pro nápravu poměrů podmínkou nezbytnou, ale nikoli dostačující. Ty další podmínky však již nezapadají do obsahu či námětu tohoto článku. Z mých častých veřejných vystoupení je naprosto zřejmé, že plně stojím za dostavbou Temelína, proto nebudu toto své stanovisko zde dále rozvádět. O jednom se však zmíním: myslím, že by zakázku měl – při podobných vědecko-technických parametrech – získat ten uchazeč, jehož nabídka na dostavbu Temelína poskytne co největší účast českému průmyslu: neměli bychom totiž zapomínat, že se jedná o zakázku ve výši téměř čtvrt bilionu korun a že nové dva bloky budou ve výstavbě a v provozu, započteme-li i ukončení jejich provozu a uložení vyhořelého paliva, nejméně šedesát let.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Fandím projektu JeBla.
29. 05. 2013 | 12:37

seriózní chlapík napsal(a):

Téměř trvalý souhlas s autorem, zcela výjimečný souhlas s Nečasem.
29. 05. 2013 | 12:48

Pavel13 napsal(a):

:Ládík!!!
Vám JeBlo???
29. 05. 2013 | 12:52

Maximus napsal(a):

Dostavbu JETE by měli dostat jednoznačně Rusové, dali už nabídku ve výši cca 150 mld.Kč pro účast českých firem na projektu. Ve Škoda Js v Plzni se Rusové chovají celkem slušně a pomáhají držet zaměstnanost v regionu. Reaktory by se velmi pravděpodobně vyráběly v Plzni je tam tradice a zkušenost a to Rusové moc dobře vědí. Američané zde chtějí postavit nikde neověřený prototyp a to už zavání neseriózností. Pokusy nebrat. Jeden Černobyl stačil. Jinak pro laiky, tehdejší reaktory byly naprosto jiné kontrukce a obsluha JE vč. vedení byl tragický kompars, ze kterého se již Rusové poučili.
29. 05. 2013 | 13:06

Petr. napsal(a):

Pokud budou českým zeleným Ropáků plynout obrovské příjmy z dovozu energií do České republiky a z nichž občas něco ukápne rozhodujícím ouředníkům (nebo těm co připravují "odborné" podklady), půjde česká energetika, včetně jaderné k ledu. A s ní i český průmysl.¨
A to přece jde.
29. 05. 2013 | 13:10

Pepa napsal(a):

Pane Janouch, s článkem naprosto souhlasím, ale chtělo by to přezkoumat, za jakých podmínek byla ČEZ zprivatizována a kdo si
namastil kapsy.Stát by měl mít pod kontrolou alespoň jednu českou banku a státní podnik pro výstavbu železnic a dálnic.Ještě veškeré přírodní bohatství by měl kontrolovat stát(lesy,doly,vodstvo a zemědělskou půdu).
29. 05. 2013 | 13:12

Miroslav Pivoda napsal(a):

Janouch: "... Energetika a její koncepce nemůže být vytvářena či formulována na údobí kratší, než je pětadvacet až třicet let. ..."

Janouch má pravdu v tom, že koncepce ATOMOVÉ energetiky nemůže být formulována na údobí kratší než 30 let. Jenže atomová energetika už není dominantním hráčem na současném technologickém poli.

Takže: Bude-li pokračovat dosavadní vývoj fotovoltaiky stejným tempem jako v minulosti, bude již za 14 let pokryta potřeba veškerého lidstva jen z tohoto energetického zdroje. Stačí k tomu jen "seven doublings" v současném exponenciálním tempu vývoje.

Česká energetická koncepce se ale pak bude muset měnit v ještě kratším období, než je současné čtyřleté volební obdobi.
29. 05. 2013 | 13:14

David napsal(a):

"...Naši politici si zřejmě vůbec neuvědomují či nepřipouštějí, že by nedostatek energie mohl třeba významně ovlivnit i naše předvolební kampaně i volby samé...."

---

O jakém nedostatku mluvíte? To je zase jen účelové strašení!

Už dnes vyvážíme celoroční výkon Temelína.

Česko je dnes po Francii druhým největším exportérem elektřiny v rámci EU.

Už dnes je i laikovi jasné, že investice do Temelína není vratná a aby vratná byla, tak to budoucí spotřebitelé musí garantovat výkupní cenou, což může zadlužit stát, snížit životní úroveň domácností

a konkurenceschopnost

českého průmyslu.

Když se před desítkou let zdůvodňovala výstavba Temelína, tak se taky strašilo, že bude chybět elektřina a dnes je ta kampaň stejně lživá, jako tenkrát.

---

"...Ale jak říkají matematici, stálost a promyšlenost energetické koncepce země na desítky let je pro nápravu poměrů podmínkou nezbytnou, ale nikoli dostačující...."

---

Energetické koncepce země na desítky let je sice pěkný ideál, ale prakticky je to stejně k ničemu. Dnes politici nedokáží odhadnout ani výši poklesu HDP na příští rok.

Je nutné "pružně" reagovat na MĚNÍCÍ se situaci ve společnosti a ne se jen tupě držet nějakých dlouhodobých koncepcí, které se z 99% stejně nenaplní.

Současná krize EU je i krizí z NADVÝROBY !

Stačí si jen představit, co se bude dít, až významná většina lidí se začne chovat podle zásad zdravého životního stylu a o akcelerující produktivitě práce ani nemluvě.

To pak poklesne spotřeba o "50%" a bude nezaměstnanost "50%". A od toho bude logicky odvozená i snížená spotřeba elektřiny. Na to se musíme především připravit. Na pokračující se rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými a z toho vylývající sociální nepokoje. Energetickou koncepci si pak budeme moci dát tak za klobouk.
29. 05. 2013 | 13:14

jozka napsal(a):

Neprovokujte, nebo je tu za chvili KvL se svymi prehradami v tufech a elektrarnami v zatopenych lomech...
29. 05. 2013 | 13:15

olga napsal(a):

Pane Janouchu. Fandím a věřím Vám. Kéž by si daly říct osoby vlivné!
29. 05. 2013 | 13:20

Ládik!!! napsal(a):

Pavel13 -
proč myslíte? Než dráždit Rakušáky... JeBla má lepší polohu.
29. 05. 2013 | 13:25

Martin napsal(a):

Miroslav Pivoda: Místo tradičních pindů kolem OZE mě laskavě odpověz na jednu banální otázku:

Odkud se vezme 12 GW pro ČR v Lednu při -20 °C, zataženo, bezvětří, suchu a to bez fosilních paliv a jádra.
29. 05. 2013 | 13:48

KvL napsal(a):

to: Ládik!!!
Ano, ta by pomohla s vyvážením soustavy, alespoň jeden reaktor 1200MW a daly by se odstavit uhelné elektrárny na ostravsku, kdyby se postavil i horkovod, tak by mohla i přitápět Ostravě a okolí. Mohla by se s Polskem uzavřít smlouva o společné výstavbě výměnou za odstavení uhelných elektráren poblíž našich hranic, se Slovenskem by se mělo jít do toho projektu Jaslovských Bohunic V3, jak se navrhovalo, linky a některé technologie (čerpání surové vody do elektrárny, chladící věže) by snad šly použít z V1. Rozhodně by se už teď měla začít vytvářet peněžní rezerva pro Dukovany 5,6, (7), tak aby se dalo dosáhnout součtového výkonu 2600MW (max. kapacita pro chlazení z Jihlavy).
Taky by se mohlo začít s nějakým projektem elektrizace MHD ve většina měst, nejspíš v podobě trolejbusů, pak taky elektrifikace dalších tratí (např. 240, 241, 246, 140, 070, 030, 200, 310...)

to: Maximus
Díval jsem se na systémy obou návrhů, MIR1200 přeci jen vypadá odolněji, voda z havarijních chladících nádrží je zavedená přímo do primárního okruhu, koncepce je klasická, budova betonová, samozřejmě se k oběma systémů dá najít několik výhrad, ale MIR1200 vypadá líp, jak z bezpečnostního hlediska, tak z provozního, horizntální parogenerátory jsou méně náchylné ke korozi, než vertikální, navíc koncepce elektrárny počítá s lapačem aktivní zóny.
Mimochodem u AP1000 je vážná koncepční nedokonalost, která by mohla způsobit vážné problémy, konctrukce kontajmentu je ocelová, kolem ní je jedna struktura, která má fungovat jako komín v přípdě havárie tak má nastoupit chlazení prouděním vzduchu, jenže pokud by se vnitřní konstrukce protavila, nebo jinak poškodila, třeba explozí vodíku, tak by komínový efekt vytáhl radioaktivní materiál s horkým vzduchem do atmosféry, MIR 1200 minimálně takovou možnost minimalizuje
29. 05. 2013 | 13:48

Vladimír Wagner napsal(a):

to Miroslav Pivoda:
I fotovolatické či větrné mají životnost přes dvacet let a musí se jim přizpůsobit síť a je třeba nějak vyrovnávat jejich obrovské fluktuace a budovat zálohy. Vedení se staví desetiletí (v současné době díky nastavené byrokracii i déle). Budování toho všeho je na tedy několik desetiletí. Takže i OZE energetika má stejnou setrvačnost jako kterákoliv jiná. To je vidět i v Německu. Tam probíhá "Energiewende" už přes 12 let a pořád by se bez jádra neobešli a na rozdíl od nás podíl fosilní produkce elektřiny musel stoupnout. Jejich plán na snížení fosilních zdrojů je rozložen do poloviny století, takže nic rychlého, jak popisujete. A i v té době bude jejich fosilní produkce pořád značně větší než je ve Francii a Švédsku díky jádru už řadu desetiletí.
Proboha, dnes je u nás i v Německu podíl fotovoltaiky okolo 3 % a už to dělá problémy, nejen finanční a v síti. V Německu už díky obrovským fluktuacím budou v letních ideálních podmínkách část výkonu vypínat a efektivita klesne. Představa, že v brzké době nahradí fotovoltaika byť jen desetinu produkce elektřiny může pocházet jen od někoho, kdo o energetice nemá ani šajn.
29. 05. 2013 | 14:33

modrý edvard napsal(a):

Chci se zastat Kalouska. To, co říkal a já viděl, bylo: "čistě z účetního, opakuji účetního, hlediska se Temelín II nevyplatí". V tom má nejspíš pravdu. Od ministra financí se čeká, že bude mluvit o penězích.
29. 05. 2013 | 14:48

Pavel13 napsal(a):

:Ládík!!!
1. Takovou přihrávku jsem si, uznejte, nemohl nechat ujít.
2. Nedráždit Rakušáky, ale Poláků jsme se ještě taky neptali.
Poloha je lepší, jak k čemu. K vývozu do DE a AT má JeTe polohu ideální. Lidé na Ostravsku nějaký ten čmoudík z uhlí snesou. Nejlepší pro JE je poloha v řídce osídleném území poblíž velkého města s dostatečným přísunem vody. Našim lidem, naštěstí, JE za zahradou nevadí. Temelínské staveniště s dalšími bloky počítalo a je na to dimenzované. Pro případnou JeBla bych už rád něco na dalším vývojovém stupni.

Mezitím bych však měl ještě lepší lokalitu. Je to daleko od veškerých hranic, voda blízko, město též a volný plac - JePra. Jaderný reaktor by byl umně vsazen do letenské skály pod bývalým pomníkem J.V.S., na pláni by běžela v prosklené hale turbína a vedle chladící věž ve tvaru Kaplického knihovny s uřízlým vrškem. Na místě bývalého pomníku pak sousoší v nadživotní velikosti dvojice vpravo na 1. obrázku v poloze z odkazu:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-beranek.php?itemid=8198
29. 05. 2013 | 14:55

Vladimír Wagner napsal(a):

To David
Temelín umožnil sníži produkci elektřiny ve fosilních (uhelných zdrojích) o 16 % (srovnání produkce ve fosilních zdrojích v roce 2000 a 2012). V Německu za tuto dobu produkce elektřiny ve fosilních zdrojích mírně stoupla. Je pravda, že nyní máme poměrně velký vývoz. Pokud by nebyl, mohlo by být snížení produkce v uhelných elektrárnách mnohem vyšší. Situace je dána nedostatkem nefluktuujících zdrojů v našem regionu. Teď nemluvím o větrných a velmi slunečných obdobích. To je spíše problém s nadprodukcí v Německu. Ale o bezvětrných večerech a podobných situacích.
I v Německu počítají s tím, že spotřeba elektřiny spíše poroste (uvažují o elektrifikaci dopravy a dalších oblastí). Zdravý životní styl, stejně jako biopotraviny a další spíše zvyšuje nároky na suroviny, plochu zemědělské půdy. Informační společnost, která se ve všech oblastech demokratizuje, včetně stále většího využití internetu, potřebuje elektřinu. Prvky pro smart grid, tepelná čerpadla a další prvky, které mají přispět k ozelenění společnosti potřebují elektřinu.
A proto potřebujeme energetickou koncepci. Pokud plánujete kolaps a likvidaci společnosti a zpětný návrat do feudalismu či ještě hlouběji, tak opravdu energetickou koncepci nepotřebujete. Ale pokud chcete, aby demokratická společnost založená na informacích a znalostech pokračovala a přežila, tak se bez elektřiny a její stabilní dodávky neobejdete a přesně o tom František Janouch píše. Energetická koncepce musí být pochopitelně dostatečně flexibilní, aby dokázala reagovat na změny a k tomu přispívá rozmanitost mixu. Zároveň musí zaručovat jistou úroveň stability a bezpečnosti. A toto současný návrh aktualizace obsahuje. Jinak hlavní úkol nových zdrojů v Temelině je náhrada uhelných zdrojů, které se budou muset po roce 20 vypnout a uhlí, které u nás dochází, se musí nahradit. O pohledech na Temelín v devadesátých letech a realitě je více zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-kdo-si-opravdu-zaslouzi-ropaka-roku . A o současné energetické koncepci zde: http://www.blisty.cz/art/68659.html .
29. 05. 2013 | 15:06

zle matičko zle, komsomolci zde napsal(a):

mno nevím, fandil sem rusům, ale...... rusum se věřit prostě nedá. navíc prý chtějí umístit brežněvovi na dům pamětní desku. okupantovi. radši američani.
29. 05. 2013 | 15:08

KvL napsal(a):

to: Pavel13
Mám lepší nápad, obnovit projekt JePra ze 70. let minulého století.
http://www.ptas.cz/html/zpravodaj/brezen_duben2004/
Je to až úplně na konci.
Brno mělo podobný projekt, zkusím ho dohledat.
29. 05. 2013 | 15:14

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pavel13
Ten odkaz jste sem snad ani neměl dávat, není to hezký pohled. Obě strany se musely zjevně dost přemáhat.
29. 05. 2013 | 15:16

Milan V napsal(a):

ad autor
Třetí světová válka už skončila, dnes by i Vaše nejvyšší autorita Sacharov mluvil jinak. Žijete v minulosti, svět se změnil

ad V. Vagner
typický přístup "to nééjde" aneb dělám v UJV v Řeži,
a tak musím hájit i zastaralé technologie do roztrhání těla
a o nových říkat "to nééjde".
Energiewende probíhá teprve 12 let, za tu dobu už Němci přešli z programu
"tisíc FV střech" na "milion FV střech"-už splněno,
a to je PRÁVĚ proto,
že FV je modulární technologie, umožnující nainstalovat GW výkonu v čase měsíců (ne desítek let).
A plete si pojmy a dojmy. FV nedělá problémy v síti, když jí máte na střeše a většinu el. energie spotřebujete. Problémy dělaji v tomto ohledu větrné elektrárny.

Ale Němci už vyhlásili obdobný program jako byl FV na střechy i pro akumulaci el. energie. A vsadím se že do 12 let taky rozšíří akumulaci tisícinásobně.

Bohužel u nás většina "informací" o energetice jsou účelové desinformace,
lidi se nemají dozvědět, jak to řeší v Německu, Americe, Japonsku a Číně (ve čtyřech ekonomických světových velmocích), jak plánující Čína omezuje rozvoj JE a násobně zvětšuje rozvoj OZE (v instalacích větrných elektráren je už č. 1 na světě,
v domácích instalacích FV bude č. 1 nejpozději v roce 2014.
29. 05. 2013 | 15:24

Martin napsal(a):

Milan V: FVE dělá problémy v síti z principu. I když se majitel FVE nezapojí do systému výpalného OZE, tak pořád takové FVE drancuje systémové zdroje sítě a ty lezou pěkně do peněz. FVE patří výhradně do ostrovních systémů, tam mají svoje opodstatnění, třeba na neelektrifikovanou chalupu.
FVE na střeše nic neakumuluje. Akumulují třeba Pb akumulátory ve sklepě, ale ty rozhodně nejsou zadarmo, nýbrž opět pěkně lezou do peněz.
Účelové dezinformace existují a jsou to právě demagogie o tom, že pomocí FVE lze nainstalovat nějaké GW výkonu, opak je pravdou, je to jenom taková drahá a špatná hračka.
29. 05. 2013 | 15:36

Glosator napsal(a):

Fotovoltaický megatunel nás jen letos přijde na 45 MILIARD korun. Celkem nás tento NESMYSL stál už 200 miliard korun, tedy dvakrát více, než Temelín. Pokud by Temelín dostával za elektřinu tolik, kolik se platí zeleným tunelářům, zaplatil by se za ROK.
Ale šílenství, dané zákonem 180/2005Sb ničí i další oblasti energetiky. Protože se elektřina z OZE musí vykupovat přednostně !!! a je přitom závislá na počasí, musí klasické zdroje pracovat v režimu REZERVY, což prodražuje i jejich elektřinu.
Jedna německá firma na to šla od lesa. Protože její elektrárenské bloky na zemní plyn byly využívána V PRŮMĚRU jen na 50% výkonu, oznámila regulačnímu úřadu, že jejich provoz je pro ni ztrátový a proto je hodlá uzavřít (přestože patřily k nejmodernějším v Německu). A ejhle, najednou měl úřad hlavu v pejru, protože by zmizel zdroj, který vykrývá výkyvy ve výkonu větrníků. A tak přiznal firmě doplatek k ceně elektřiny, zohledňující nutnost udržovat v provozu zdroje, využívané jen po polovinu doby...
Takže se platí nejen výpalné zeleným tunelářům, ale další peníze jsou třeba k tomu, aby se odstranil bordel, který v síti svými nestabilními zdroji nadělají.
29. 05. 2013 | 15:50

Milan V napsal(a):

ad Martin
...ANO, je to dle Vás jenom taková drahá a špatná hračka...
To říkejte těm hlupákům v Německu, USA, Japonsku a Číně, asi mají nejvýkonější ekonomiky protože jsou tak hloupí....
Martine, svět se mění...
a ti co říkají "to nééjde", tohle z principu nejde...
nakonec zůstanou "jako kůl v plotě"
29. 05. 2013 | 15:53

Martin napsal(a):

Milan V: Tvrzení pana Jamese Clerka Maxwella jsou neměnné už více než 150 let a nic nenasvědčuje o opaku, tedy nezdá se že by se svět nějak měnil.
Hlupáci v Německu již dnes nemají dost elektřiny pro všechny a výhledově je čekají blackouty a elektřina na příděl.
V USA od FVE potichoučku odstupují, zejména pak po megakrachu firmy Solyndra a v Japonsku a v Číně s tím jenom tak lehce koketují.
Jako kůl v plotě nakonec zůstanou ti, co si vypnou JE a spolehnou se čistě na OZE a dovoz plynu, viz Lednová plynová krize.
29. 05. 2013 | 16:06

Viola napsal(a):

pane Wagnere

a není vám líto těch území, kde došlo ke kolapsu atomových elektráren? A nebojíte se jet do Japonska po výbuchu Fukušimy? Já vím, co byste v Japonsku dělal, já tam také nejezdím. Mít ovšem na území, kde bydlím (ČR) takovou bestii, jako je atomová elektrárna, tak to mám strach. Není opravdu lepší se zabývat tou solární energií, která je opravdu zadarmo a prostě se jí přizpůsobit a kombinovat ji. Včera byl v TV 2 krásný pořad z Rakouska, kde budují domy s fotovoltaickými panely a kotli na biomasu. Alespoň kanceláře a obytné domy by se tak mohly stavět a ušetřit na energii a podniky by mohly mít ty malé reaktory, které by se mohly snad lépe ochránit, protože jsou malé.
29. 05. 2013 | 16:39

Vladimír Wagner napsal(a):

to Milan Vaněček
pane Vaněček, jelikož jsme si spolu osobně psali a dobře víte, kde pracuji a že jsme zaměstnáni u stejné zastřešující organizace, tak byste alespoň v takové věci nemusel lhát. Pak to vypadá, že tato vlastnost se u vás stala chorobnou. Víte totiž dobře, že nejsem zaměstnancem UJV.
Jinak ideologické nálepkování zastaralé a nové technologie je nesmysl. Větrné elektrárny byly mnohem dříve než jaderné a fotovoltaika je zhruba stejného stáří jako jaderné elektrárny. Existují pouze moderní typy jaderných elektráren, moderní modely větrných turbín či moderní typy FV panelů a stejně tak zastaralé typy panelů, zastaralé typy jaderných elektráren a zastaralé typy FV panelů.
Pane Vaněček, i v této době, kdy mají FV instalace v Německu výkony takové, že za letního ideálního poledne dodají téměř veškerou potřebnou elektřinu, vyrobí pouze zhruba 4 % roční produkce elektřiny v Německu, tedy čtyřikrát méně než stále ještě dodává jádro. Dovedete si představit, jaké výkony FV se budou muset postavit a za letního ideálního poledne odstavovat, aby FV vyprodukovaly alespoň tolik, co současné německé jaderky? A co nahradí fosilní? Jejich produkce v Německu během zelené revoluce na rozdíl od nás rostla.
A s tou sítí nemáte pravdu. V letních slunečných poledních už ji začíná ohrožovat právě FV a situace se bude zhoršovat. O tom, že velká část výkonu německých FV je ve velkých polích na venkovní půdě už jsem s Vámi rozebíral (stačí se podívat byť jen na wikině na seznam velkých FV elektráren v Německu a je vidět, že jsou mnohem větší a je jich mnohem více než u nás, a další se staví). Dnes v době internetu se už lehce informace najdou.
Vaše představy o možnostech akumulace jsou vyloženě naivní, ale nemá cenu se hádat, prostě uvidíme.
Jinak, nejen v Německu, ale i v Číně, USA a i Japonsku produkuje jádro více elektřiny než FV. Stačí se podívat. A můžete instalovat větší výkony ve FV, ale kvůli jejímu malému koeficientu využití produkce elektřiny z jádra roste v Číně mnohem rychleji než z FV. No ale prostě uvidíme, za deset let se můžeme pobavit.
29. 05. 2013 | 16:39

KvL napsal(a):

to: Milan V
Tady jde o to, kolik regulačních kapacit v síti je, budu vám teď znít jako jeden nepříjemný člověk, na kterého byla uvalena klatba. Naše EPS má max asi 3000MW regulačního výkonu a basta (prozatím), to ještě uvažuejme tak, že by při těch případných 3000MW FVE a VTE šlo 2000MW do spotřeba a 1000MW do čerpání PVE. (A není v tom započítaná případná regulace ze strany JETE asi 400MW.)

USA, Čína, mají takové regulační kapacity, které by bez problému zvládly samy zásobovat několik našich republik a Čína jede těžký hydroprogram, jenom ve velkých přehradách to budou statisíce MW. Vždyť projektuje asi 30% okolo roku 2030 krýt z vody a to i s nárůstem spotřeby.
USA mají také dostatečné kapacity na vodních elektrárnách, k nim musíme započíst i Kanadu, snad probíhá posílení sítí.
Japonsko je teď na tom s energiemi celkem špatně, http://czech.ruvr.ru/2013_05_01/V-Japonsku-zacala-kampan-Do-prace-bez-kravaty/
Kolik z reaktorů běží nevím, ale co jsem se dočetl, tak by to víc, než dva až tři být nemělo v Ohi je to úhrně 2240MW, mají pár přehrad, takže každý litr, který nemusí pustit na turbínu se jim hodí k zadržení na horší časy, šetří energii, kde se dá, proto se tam příspěvek OZE může pozitivně odrazit, ale na zahraničně-obchodní bilanci se ten import energie projevuje, je záporná. To, že tam provozují dvě soustavy 50Hz a 60Hz taky síti moc nepřidá, ale inst výkon je podstatně větší, tedy výkyvy produkce mají menší vliv na stabilitu sítě, je něco jiného zapnout 1MW VTE v síti s úhrným výkonem 100MW a něco jiného v síti s úhrným výkonem 100 000MW
29. 05. 2013 | 16:40

Viola napsal(a):

O Číně

http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektrarny/cina-ovlada-polovinu-trhu-s-fotovoltaikou
29. 05. 2013 | 16:47

KvL napsal(a):

to: Viola
Nevzpomínáte si alespoň na kanál, na kterém to bylo? Vím, že jsem na Zoomu včera chytl půlku titulků, nějakého takového pořadu. Jestli by se mě je podařilo najít, tak bych se na ně podíval.
On by nebyl problém zakopat ani současné velké elektrárny, ale bylo by to drahé. Kdyby je chtěla armáda zničit (naštěstí se nikdy funkční jaderná elektrárna nedostala do válečné zóny), existují protibunkrové střely, tedy ani několik metrů zeminy by nestačilo.
V našem pohraničí existuje několik starých betonových pevností, které by šly pro malé elektrárny využít, jsou v podzemí, v málo obydlené oblasti a snad i dost pevné.
29. 05. 2013 | 16:58

Milan V napsal(a):

když píši o fotovoltaice,
tak píši o tom jak vypadá situace ve světě (v ekonomicky nejvyspělejších 4 státech).
V ČR je to ovšem jinak, viz fotovoltaický tunel.
U nás problémy neřeší vědci, není žádný vědecký či výzkumný ústav Fotovoltaický či OZE (na rozdíl od jaderných ústavů). V Německu, tam obrovská jaderná centra (například Juelich, Karlsruhe) přeměnily na vědecká centra zabývající se fotovoltaikou a vůbec OZE, biotechnologiemi, nanotechnologiemi a informatikou. Jelikož mají tyto obrovské vědecké kapacity pro OZE, tak mohou řešit problémy o kterých zde jen tak plácáme...
Každoroční financování výzkumu OZE v Německu představuje 45 miliard Kč, to
je cca dvojnásobek financování veškerého, velmi roztříštěného výzkumu o všem v ČR.
29. 05. 2013 | 17:00

Martin napsal(a):

Viola: Otázka nezní jestli si vybereme JE nebo OZE, ale jestli budeme mít elektřinu nebo nebudeme mít elektřinu. Chápu že je těžké se v současné době prvoplánových lží o OZE orientovat v problematice, ale vězte, že ČR na výběr nemá.
FVE v domku jinak připojeném do elektrické sítě škodí z principu a spalovat biomasu si může ve vesnici dovolit leda tak JZD, pro ostatní prostě biomasa není, biomasa je z kvantitativních důvodů těžce dostupná.
29. 05. 2013 | 17:00

Vladimír Wagner napsal(a):

to Viola
paní Violo, do Japonska bych se nebál jet. A dokonce bych se nebál ani do prefektury Fukušima. Kromě relativně malé oblasti, kde roční dávka překračuje 50 mSv, je všude radiace nižší než v řadě oblastí s vyšší přirozenou radioaktivitou, kam jezdí turisté. A v Indii a Iránu jsou místa, kde žijí lidé, které mají i vyšší pozadí. Jezdí se za radonovými koupelemi do lázní.
Velké jaderné havárie s následky na okolí byly pouze dvě a rizika je opravdu potřeba srovnávat na základě znalostí, takže (asi znovu) Vám musím odkázat: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-nejen-pri-posouzeni-rizika-je-nejdulezitejsi-srovnani .
Paní Vilo, solární elektřina není zadarmo, je několikanásobně dražší než z klasických zdrojů.
Víte, je jednou věcí jeden domeček a bydlení pro všechny obyvatele. Kde byste vzala tolik biomasy? Připomínám, že Rakousko dováží uhelnou elektřinu z Polska a elektřin u i od nás. Kdyby nemělo Alpy, tak by bylo úplně namydlené a ani s Alpami se bez dovozu neobejde. Jeho původním plánem bylo jadernými elektrárnami nahradit fosilní a jako Švédsko mít bezemisní elektroenergetiku. Teď využívá jak fosilní tak i dovoz elektřiny od sousedů.
29. 05. 2013 | 17:05

Martin napsal(a):

Milan V: V ČR je to kromě ekonomické stránky naprosto stejně jako jinde ve světě, FVE vyrábějí energii tehdy a jen tehdy když na ně svítí Slunce a následně FVE drancují systémové zdroje sítě a spotřebitelé elektřiny na ně více či méně doplácejí. V žádné zemi na světě FVE neběží v čistě tržním komerčním provozu bez dotací nebo požívání nějaké jiné formy státní ochrany, třeba přednostní výkup, kromě ostrovních systémů.
29. 05. 2013 | 17:06

Viola napsal(a):

Málokdo ví, že nominální (udávanou) kapacitu LiFePO4 a Pb akumulátorů nelze vůbec srovnávat. Zatímco u Pb akumulátorů v praxi využijete přibližně polovinu udávané kapacity a to ještě při ideální teplotě 20°C, u fosfátových baterií využijete vždy 100% udávané kapacity a to v rozmezí teplot -30°C až +50°C. Takže v zimě, když je na Šumavě běžně -15°C, byla reálná kapacita našich starých akumulátorů maximálně 50 Ah. Nové akumulátory mají v každém okamžiku nejméně 360 Ah.

Jestliže vyvážíme elektrickou energii, proč stavět další? Úsporou v podobě FVT u domácností a kanceláří se dá ušetřit. A myslím, že se tím zabývá už celý svět, jak nahradit drancující elektřinu šetrnou.

A to pane Wagnere třeba v Černobylu by mohli zbudovat atomové lázně? Co se léčí nějakým náhodným ozářením?
29. 05. 2013 | 17:11

Viola napsal(a):

Vladimír Wágner

"Velké jaderné havárie s následky na okolí byly pouze dvě", řekla bych že minimálně tři, zapomínáte na Ameriku. Čím více atomových elektráren, tím větší riziko, že nějaká bouchne a přesvědčili jsme se, že uřídit havárii AT téměř nejde. A myslíte si, že ta území, kde je radioaktivita se mohou obývat, tak proč si tam někdo nekoupí parcely a nepodniká a nebydlí?
29. 05. 2013 | 17:16

Viola napsal(a):

A biomasy je, jen ji sbírat, u nás by ti prohledávači popelnic mohli povídat. Je to normální odpad organický, který končí na smetišti. V budoucnu se staneme pečlivými třídiči odpadu a budem v něm hledat zlato.
29. 05. 2013 | 17:18

Vladimír Wagner napsal(a):

to Viola
výborně, tak mi paní Violo, řekněte, jaké byly následky na okolí v americké elektrárně Three Miles Island, kterou máte na mysli. Čili, jaké měla dopady na obyvatele a na okolí a jak dlouho ty následky trvaly. I tím si poměříme proporce různých havárií a rizik.
29. 05. 2013 | 17:19

delfin napsal(a):

Viola:
Ano, zatím je ČR exportérem elektrické energie. Musíte ale uvážit fakt, že současné převážně uhelné zdroje dožívají a je nutné je něčím nahradit. Konec životnosti JEDU se také nezvratně blíží. Zde se plánuje zdroj elektrické energie pro léta 2025-2085+, který je v souladu s novou státní energetickou koncepcí. Ta předpokládá postupný útlum uhelných elektráren ze současných cca 2/3 na cca 1/3 podílu na energetickém mixu. Dále lze očekávat, že i přes možné úspory bude spotřeba elektrické energie stoupat.
29. 05. 2013 | 17:30

Viola napsal(a):

"Předpokládá se, že do atmosféry bylo vypuštěno cca 2,5 miliónu curie radioaktivního plynu."
29. 05. 2013 | 17:30

Viola napsal(a):

" Během týdne po havárii spousta lidí pociťovala typické příznaky ozáření včetně zdravotních potíží, které se v mnoha případech změnily na chronické nebo měly za následek nevyléčitelné nemoci. Průzkumy nezávislých odborníků rovněž ukázaly vysoký výskyt rakoviny oproti průměru ve Spojených státech, a také daleko větší procento dětí s poruchami štítné žlázy než je obvyklé."
29. 05. 2013 | 17:35

Martin napsal(a):

Viola: U nového Pb akumulátoru v praxi využiji jeho kapacitu na více než 95 %. Možná ne v automobilu, ale se střídačem nebo UPS hravě. Vaše poznatky ohledně LiFePO4 jsou jako vystřižené z bolševické propagandy.
Vývoz elektrické energie z ČR končí s tím jak končí uhlí, uhlí došlo loni. Ještě před dostavěním Temelín II budeme nějakou dobu čistí dovozci elektrické energie.
Lázně v Černobylu nebudou kvůli odlehlosti, ale co nevidět se tam bude jezdit na safari, 700 km2 polodivoké přírody se v Evropě jen tak nevidí.

Biomasy je těžký nedostatek, její výhřevnost je pro představu +- jako hnědé uhlí a v elektrárně se spotřebuje +- 1 tuna na 1 MWh. Průměrná uhelná elektrárna 200 MW by potřebovala 5 000 tun biomasy denně (!), měsíčně 150 000 tun (!) a to představuje 36 metrů do výšky na celém Václavském Náměstí a Vy si to představujete jako prohrabávání popelnic.
29. 05. 2013 | 17:37

Viola napsal(a):

delfin

také by se mělo všeobecně plánovat a to skoro ve všem a hlavně ve vědě. Proč studujeme nanotechnologie, abychom je také využívali. Mi se sice ani nanotechnologie moc nelíbí, ale pořád je to lepší, než vyřadit velké území z používání při případné havárii.
29. 05. 2013 | 17:38

Viola napsal(a):

Martine

biomasu používat na výhřev, ne na výrobu elektřiny. Vytvářet ty energetické ostrovy tak jako to dělají v Rakousku. FTV je úžasný vynález a docela jednoduchý jen jej umět používat.
29. 05. 2013 | 17:41

Viola napsal(a):

Martine

a byl jste na nějaké skládce odpadu u většího města? Tam je také dost metrů do výšky. Já jsem sice nebyla, ale docela si to dokážu představit. Jen sledujte kolik se toho sajrajtu z města vyváží a jen tak vyhazuje a ještě za to musíme platit.
29. 05. 2013 | 17:45

Martin napsal(a):

A čím se tedy ta elektřina vyrobí, když ne jádrem a uhlí došlo ? Logicky zbývá biomasa nebo ještě import plynu.

Výhřev biomasou je fajn, jenže to nevyjde ani na otop pro všechny jako náhrada za uhlí a plyn. Je sice možné vybudovat v Rakousku Potěmkinovu vesnici a navozit tam biomasu ze širokého okolí, ale to si může dovolit jen jedna vesnice z mnoha, rozhodně si to nemůže takhle dovolit každá, biomasy je skutečně těžký nedostatek.
Například hyper-eko pelety pro rakušáky se vyrábí tak, že kmeny stromů z Ukrajiny se převezou do ČR, zde se z nich nadělají pelety a ty jdou následně do Rakouska a rakušáci se holedbají jací jsou to eko-pašáci.
29. 05. 2013 | 17:49

KvL napsal(a):

to: Viola
Přemýšlím, co je nebezpečnější, havarovaná jaderka pod dozorem odborníků, nebo statisíce kusů baterií v rukou lidí, kteří jsou schopní je vyhodit jenom tak. Problém je i v tom, že toho Lithia taky moc není a je drahé. Existují sice i alternativi bez lithia, nikl-železné baterie, NiMH, stříbro-zinkové a jiné, ale pořád tu máme ty elektrolyty, které nejsou příliš zdravé.

Jinak:
Přenos z Fukuhima Daiichi
http://www.tepco.co.jp/en/nu/f1-np/camera/index-e.html

rady co dělat při Black outu
http://www.tepco.co.jp/en/attention/blackouts/index-e.html
29. 05. 2013 | 17:49

Vladimír Wagner napsal(a):

To Viola,
proboha, paní Violo, tak to jsem opravdu nečekal, že tady vysolíte takové nesmysly. V daném případě uniklo jen relativně malé množství radioaktivity a to ve formě vzácných plynů, takže okolí nebylo kontaminováno. Dávka kterou lidé v okolí obdržely byla byla velmi nízká oprotí dávky z přirozeného pozadí. Nebyly žádné nemoci z ozáření, které popisujete a žádné seriozní epidemiologické studie neukázaly vliv havárie. Část obyvatel se preventivně zhruba na tři týdny evakuovala (evakuace nebyla poviná, pouze dobrovolná). Žádný mrtvý, žádný nemocný, epidemilogicky nebyly prokázány žádné následky, žádná ztráta území kontaminací. Tedy následky, které jsou rozsahem srovnatelné (ba menší než) s chemickými haváriemi, které se dějí téměř každoročně. Neříkám, že wikina je nějaký seriozní zdroj, ale koukněte tam http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island_accident a pak do řady seriozních zdrojů.
Víte paní Violo, ono je těžké diskutovat s člověkem, který nezná a ani se nechce seznámit s fakty.
Pochopitelněnásledky Černobylu a Fukušimy nelze zlehčovat a na řadu lidí měly tyto haváriie tragické následky. Ale je třeba rizika a následky různých zdrojů znát a srovnávat. Víte, na rozdíl od Vás já fyzice, radioaktivitě, biologickým následkům záření a technice alespoň trochu rozumím a s fakty jsem se seznámil. Takže popis toho, jaké reálně nasledky Černobyl a Fukušima měly a jejich srovnání je zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6247
29. 05. 2013 | 17:55

Martin napsal(a):

Viola: Byl, ale jednak na běžné skládce zdaleka ne všechna hmota je biomasa a druhak je to stále málo. Představa že se někdo bude šťourat klacíkem v tom co lidi hodí do kontejneru a vyšťouraná biomasa nás nějak vytrhne, je silně naivní. Možná to pomůže místní teplárně že sem tam ušetří vagón uhlí, ale nic víc to neřeší.
29. 05. 2013 | 17:56

KvL napsal(a):

Oprava
Fukushima Daiichi
29. 05. 2013 | 18:01

Miroslav Pivoda napsal(a):

Odpověď komu: Vladimír Vágner, 14:33 hodin

1. Zatím zde nikdo neřekl velmi podstatnou okolnost, totiž, že nulový bod rentability našich elektráren je asi 40 let. K tomu si přidejte asi 15 let na výstavbu. Jako daňový poplatník zásadně nesouhlasím, aby mé peníze byly investovány do této moderní "čínské zdi".

2. V průběhu času se nevyvíjí jen fotovoltaika, ale i další energetické zdroje (i když menším tempem) a také způsoby uchování energie. Budoucnost bude jiná ve všech parametrech, ne jen v jednom.

3. Energetika se stane odvětvím přebytku a nikoliv nedostatku. Podívejte se, jak se dnes chovají firmy ve spotřebním průmyslu, čili v odvětví v prostředí přebytku. Strategie přebytku se řeší jinak, než strategie nedostatku.
29. 05. 2013 | 18:16

Viola napsal(a):

Vladimíre Wagnere

to je otázka komu věřit. Většinou ti, kteří se tím zabývají rizika bagatelizují viz třeba paní Drábová, jak komentovala havárii ve Fukušimě.
29. 05. 2013 | 18:17

Lisa napsal(a):

Není mi jasné, když se postavil Temelín, proč se neodstavily tepelné elektrárny a nepřestalo těžit uhlí, alespoň jedno rozhodnutí, které by vyjadřovalo fakt, že není dobré vyrabovat veškeré přírodní bohatství. Ne, lepší je současnou spotřebu Česka pokrýt uhlím...a vyvážet všechnu energii z Temelína a utržené peníze utopit někde v Bulharsku...to je vizitka Čezu,
Myslím si, že cesta Německa, kde je plno FV panelů na střechách domů a využívají se další alternativní možnosti, dává lidem určitou nezávislost na centrálním zdroji, je to prostě jaksi "demokratičtější způsob" než tady vybudovat jeden zdroj, sloužící zase jen k uspokojení ega pár jednotlivců, a ještě kvůli nim riskovat potenciální jadernou katastrofu.
29. 05. 2013 | 18:17

KvL napsal(a):

to: Viola
Madam, bagatelizovali všichni, vzpomínám si, jak ČT24 přebrala kompletní živé vysílání NHK jen s potlačením zvukové stopy a simultálním tlumočením, bylo to druhý, nebo třetí den. Dostat se do elektrárny jinak než helikoptérou bylo asi složitější a myslím, že datové linky taky nebyly v nejlepším stavu.
VŠICHNI jsme byly odkázáni jenom na to co do světa pustí TEPCO, jediné v čem měla Drábová výhodu mohla být lepší znalost konstrukce reaktoru a rychlejší přístup k informacím.
Možná byl problém právě v tom, že se spustil SCRAM, pokud vím, tak nedošlo k zatopení turbínové a reaktorové haly, ale utopení záložních generátorů, dokonce čerpací stanice byla v provozu, dokud baterie dodávaly energii. Stačila by jedna turbína na elektrárně v provozu a asi by se to nestalo.
Možná kdyby tam existovalo něco jako nouzová turbína napojené přímo na parovod reaktoru i s tím, že by radioaktivní pára šla ven, která by šla spustit i bez vnějšího napájení a dodávat energii podobně jako dieselagregát, tak se to vůbec nemuselo stát.
29. 05. 2013 | 18:28

Viola napsal(a):

"Oficiálně se při této nehodě nikomu nic nestalo, ale například profesor Steve Wing z univerzity v Severní Karolině se dlouho snažil dokázat opak. "Nálezy rakoviny, spolu se studiem zvířat, rostlin a poškození chromozomů v oblasti Three Mile Island, ukazují na mnohem vyšší stupeň radiace, než se uvádělo," citoval vědce v roce 1997 list The Washington Post."
29. 05. 2013 | 18:28

Viola napsal(a):

KvL

Já nejsem vůbec odborník, ale tu spoušť jsem viděla a domyslela si a říkala jsem si, ta Drábová práší jako ten baron Prášil.
29. 05. 2013 | 18:31

Martin napsal(a):

Miroslav Pivoda:
1) Temelín II se bude stavět čistě z peněz ČEZ a.s. a daně na to nepůjdou žádné, to bylo možné naposled v roce 1992. Daňový poplatník se tam účastní leda tak jako akcionář přes státní podíl.
2) Tak nám nějakou novinku představte, tak třeba nějakou hračku co vyrábí trvale 200 MW, nebo nějakou jinou hračku co do sebe nějak rychle vstřebá 1 000 MWh a pak to postupně uvolňuje.
3) Energetika v EU je o zvyšujícím se nedostatku elektrické energie. Díky zelenému šílenství se desetiletí prakticky nestaví nové zdroje a elektřiny ubývá.

Lisa: Vyváží se elektřina z různých zdrojů, není pravda že jenom z Temelína. Neustále se to mění mnohokrát za hodinu.
Cesta Německa FVE na střechách domů vede leda tak do záhuby, tak jako v Číně vysoká pec do každé vesnice, rozhodně ne vpřed. Nezávislost na centrálním zdroje je chiméra, stejně tak jak si nepečete doma chleba, ale jste závislá na velkopekárně, tak takhle outsourcujete mnoho desítek a stovek činností a s elektřinou je to stejné. Tedy nezávislost je možná, každý si může doma upéct chleba, nebo vyrobit elektřinu v dieselagregátu, ale za podstatně větší peníze.
29. 05. 2013 | 18:40

KvL napsal(a):

to: Viola
V prvé řadě nejspíš lhalo TEPCO, záběry vlny, pamatuju-li se dobře byly někde z nějakého zálivu, tvar pobřeží ji také ovlivňuje, ano nad elektrárnu měla být vyslána stíhačka, nebo helikoptéra pro zjištění škod. Můžeme se ptát na desítky věcí, proč nebyla zjištěna závada dieselagregátů dřív, jestli nebylo spojení, proč na takovém místě nemá elektrárna vysílačku (jak je vlastně řešeno nouové spojení u nás?), což je investice směšná proti ceně elektrárny, proč nebyl vypracován a odzkoušen plán dopravy náhradního agregátu a jeho zapojení...
29. 05. 2013 | 18:40

Antonín Hrbek napsal(a):

Několik poznámek

1. O nerentabilitě Temelína mluvili po roce 89 někteří "významní ekonomové" a brzdili jeho výstavbu. Atomový dědek výstavbu úspěšně dokončil a Temelín spolu s Dukovany vyrábí nejlacinější elektrickou energii.
2. Zločinem vlád od roku 2006 bylo, že se nezačalo s dostavbou Temelína za cca 140 až 150 mld.
3. Pro efektivní výstavbu Temelína by bylo nutno vytvořit systémové předpoklady, například vyčlenit jaderné elektrárny z ČEZu jako samostatný státní podnik, vytvořit státní investiční banku, zajistit finanční spoluúčast Ruska na výstavbě a využití, odstranit deformace trhu s energiemi.
4. Pro ČR je z dlouhodobého hlediska nutno zajistit levné potraviny, levnou vodu, levnou energii, levné bydlení, zdravé ovzduší. To je nad síly roztříštěných trhovců a v jejich zájmu je maximalizace zisku z potravin, vody, energie, bydlení, ale i z těžby uhlí.
5. Jaderná energetika je jediná dostupná energetická jistota a nezbytná podmínka pro další rozvoj ČR a to jak průmyslu, tak i životní úrovně obyvatelstva. Další rabování uhlí je zločin a OZ nejsou schopny požadavky národního hospodářství zajistit. Ostatní zdroje jsou dovoz.
29. 05. 2013 | 18:47

Milan V napsal(a):

ad Martin
říkáte ve své odpovědi panu pivodovi:
Martin napsal(a):

Miroslav Pivoda:
1) Temelín II se bude stavět čistě z peněz ČEZ a.s. a daně na to nepůjdou žádné, to bylo možné naposled v roce 1992. Daňový poplatník se tam účastní leda tak jako akcionář přes státní podíl.

Jestli žijete v ČR tak víte, že přesně na to doplatil jiný velký podnik v ČR-SAZKA.
Měl zaručený obrat (10 miliard) i roční zisk (přes 1 miliardu), ale pustil se do stavby O2 arény za své (9 miliard),
Zadlužil se a zkrachoval
a za hubičku ho pak koupili naši finanční žraloci.

A toto by někteří chtěli jako scénář pro ČEZ. Stavbou Temelína předlužit firmu (dluh cca 300 miliard při ročním zisku loni cca 27 miliard),
která v době klesající ceny el. energie nebude schopna plnit své závazky.
Už o tom psal jeden bloger na idnes.
Jinak Temelín 1 a 2 se ještě nezaplatil (jen staré Dukovany vydělávají, ale jak dlouho?)
Jediné velké množství energie na Zemi je energie ze Slunce, ostatní jsou jen "drobečky".
29. 05. 2013 | 19:35

Maximus napsal(a):

Antonínovi Hrbkovi

Smekám před Vašim brilantním příspěvkem, kde jednoduše shrnujete celou pravdu kolem energií a souvisejících věcí! Takový lidé jako Vy by měli být více slyšet a bráni jako poradci našich vlád. Bohužel, platí bod 4) Vašeho příspěvku v plné parádě.
Oni neuvažují jako zodpovědní národohospodáři, ale jako hokynáři, šmelináři a veksláci.
Přeji Vám pěkný večer.
29. 05. 2013 | 19:40

Martin napsal(a):

Milan V: Na Sazku v poslední době nešly daně daňových poplatníků, stejně tak jako nepůjdou na Temelín II. Že jde Temelín vytunelovat není pochyb, ale to není závada jaderné energie. Úplně stejně by šel vytunelovat výstavbou jakéhokoliv zdroje energie, například výstavbou hypotetické velké vodní elektrárny.
Cena elektřiny v Evropě rozhodně neklesá, ale setrvale mírně roste. Čísla z Lipska jsou naprosto mimo mísu, tam se realizuje plánovité hospodářství s elektřinou řízené z ÚV ESSR a "trh" s elektřinou se tam deformuje částkou nejméně 650 000 000 000 Kč ročně, to je pro představu asi 65 % celého českého státního rozpočtu.
Energie ze Slunce v podmínkách ČR rozhodně nestačí, nejsme Ekvádor.
29. 05. 2013 | 19:47

KvL napsal(a):

Teď mne napadá taková trochu kacířská myšlenka, za 25mld Kč se v Německu staví fúzní reaktor W7X, který bude udržovat pulzy dlouhé 30minut, ITER stojí asi 200mld v přepočtu na naše koruny. Nechceme radši posbírat všechny naše zbývající odborníky z potřebných oborů a místo státní záruky za ČEZ investovat během dalších deseti let každý rok 20mld korun do stavby zařízení velikosti ITERu, ale jiného typu? S tím, že pokud by to platil stát a třeba přes AVČR, tak by následné patenty mohly slušně vynést. Při investování po dobu deseti let jsou to 2% státních příjmů, zapojme oukromé firmy a tato částka ještě klesne.
29. 05. 2013 | 21:02

Martin napsal(a):

KvL: ČR není v situaci kdy může čekat na nějaké zázraky a funkční ITER je takový malý zázrak.
Navíc myšlenka výzkumu je v ČR nepoužitelná. V ČR to chodí tak, že na patentech nevydělá daňový poplatník nic, ten jenom zaplatí náklady na výzkum, jakmile je co k patentování tak se to okamžitě prodá nějakému zahraničnímu investorovi a daňový poplatník následně trvale platí finanční nároky z užití patentu, jehož výzkum si prve sám draze zaplatil. Dokud toto nebude právně uspokojivě vyřešeno, je třeba výzkum za státní peníze ihned pozastavit.
29. 05. 2013 | 21:14

KvL napsal(a):

to: Martin
Říkal jsem že je to jenom kacířský nápad, ale jak je to s tím ústavem (loni, nebo předloni tam umřel ten, co vyvíjel léky proti HIV (nevzpomenu si jak se jmenoval)) AVČR, pokud se dobře pamatuju, tak z patentů má slušné příjmy.
29. 05. 2013 | 21:24

Martin napsal(a):

KvL: Nápad to není úplně tak špatný, ale je třeba se ptát jak se daňovému poplatníkovi vrátila nemalá investice do výzkumu. Odpovím si sám, nijak, tudíž Váš nápad nebude fungovat. Nemám nic proti výzkumu, ale takhle to dělat prostě nejde.
29. 05. 2013 | 21:28

Milan V napsal(a):

ad KvL:
OZE jsou založeny na již známých a vyzkoušených fyzikálních principech
a materiálových nárocích. Tedy máte jistotu, že to půjde, že to bude fungovat,
jde jen o fígly jak to udělat co nejúčinnější a nejlevnější.
ITER možná nebude fungovat nikdy (ani za neustále slibovaných 50 let),
zdá se že některé požadavky na materiály které potřebuje jsou nerealizovatelné

ad Martin
ad Antonín Hrbek a Maximus
AH říká....5. Jaderná energetika je jediná dostupná energetická jistota a nezbytná podmínka pro další rozvoj ČR a to jak průmyslu, tak i životní úrovně obyvatelstva....

Tohle platilo tak před 30 lety, předpokládám že máte zkušenosti z té doby.
Ale ted je technický pokrok už jinde.
A z hlediska zamezení nového jaderného tunelu (po FV tunelu) v ČR by v případě stavby JE bylo nutné, aby to byl 100% státní podnik. Ale mělo by to být podpořeno referendem (či mělo by to být tématem voleb, aby jsem si mohli podobně svobodně jako Němci rozhodnout, že do JE nacpeme spoustu peněz jako Němci se rozhodli nacpat do fotovoltaiky). Ne o nás bez nás, jako v českém fotovoltaickém tunelu.
Ale stejně, z hlediska provozních nákladů, nic ve světě nemůže porazit OZE, zvláště pak fotovoltaiku (palivo zdarma, prakticky bezúdržbové, bezpečné a náklady na závěrečnou likvidaci zanedbatelné). A EROEI přes 10 a stále rostoucí.
Možná kdyby ČR byla u polárního kruhu tak bych se nechal přesvědčit o opaku.

ad Martin
co se týče patentů, když v AV nějaký vymyslíme (za peníze daňových poplatníků), tak stejně patent patří instituci, ne nám, vynálezcům. Tak praví zákon.
29. 05. 2013 | 21:49

KvL napsal(a):

to: Martin
Nějaký nápad jak to tedy dělat?
Jestli už proběhl oil peak, tak máme poměrně málo času.
Myslím že crowd funding je úplně mimo, ani pokud sečteme všechny peníze, které se přes ty stránky protočily, tak by nedaly dohromady 1/10 potřebné sumy.
Myslíte jít přímo za společnostmi? Google, ČEZ, TEPCO, BP?
29. 05. 2013 | 21:55

KvL napsal(a):

to: Milan V
Jenže je tu pořád problém s akumulací. Ani jednodenní zimní spotřebu nejsme schopni pokrýt ze současných akumulačních kapacit. Bohužel stavba PVE by byla dnes hotová se všemi připomínkami asi za stejnou dobu jako fůzní elektrárna. Co můžeme udělat rchle jsou akumulátorové stanice, ale jaká by byla cena, kdyby to bylo na lithiových bateriích, tak by jenom kdyby náše republika chtěla mít denní rezervu pro zimu to nejspíš slušně pohlo s cenami baterií, dělají se i nikl-železné, ale zase nejsou tak rozšířené a kapacita na jednotku hmotnosti taky není ideální.
Takový rodiný dům by potřebuje denně možná okolo 8kWh (roční průměr, netopí elektřinou), takže každý FV systém (samozřejmě lez kombinovat i s jinými) na domě by potřeboval baterii minimálně této kapacity, raději počítejme s tím, že by měla zásoba tvořit energii na dva dny, tedy 16kWh, neznám teď statistiky, ale těch domů je na celém světě pár desítek milionů. Neumím si představit takovéto nasazení aku. Nevím, jak jinde ve světě, ale tady by to chtělo hodně velké změny v zákonech, aby to mělo smysl, hlavně ten ČEZ a distributoři by si asi dost vymýšleli, že to nejde atp.
29. 05. 2013 | 22:23

Xury napsal(a):

Pro Antonína Hrbka:
ad 3) - jak byste si představoval to odstranění deformací trhu s energiemi?V čem by měla výhodu státní investiční banka?
ad 4)můžete jmenovat nějaký stát, kterému se podařilo netržními prostředky zajistit levné potraviny, energie, vodu, bydlení a čistý vzduch? A tím zajištěním nemyslím jeden rok. Děkuji za odpověď.
29. 05. 2013 | 23:36

Vladimír Wagner napsal(a):

To Lisa:
ČEZ odstavil v době dokončování prvních dvou bloků Temelína ekvivalentní výkon v starých uhelných blocích, tedy 2000 MW. V Česku se tím snížilo využívání uhlí pro produkci elektřiny o 16 %.
Pokud nemáte ostrovní režim, tak nezávislost na centrálním zdroji nemáte. A fotovoltaické panely a akumulátory musíte vyrobit a ty už se vůbec nedají produkovat decentralizovaně. Navíc je to mnohem dražší. Tendence si vše vyrábět sami opravdu k větší svobodě, životní úrovni a demokracii nepřispěje.

to Miroslav Pivoda:
Nevím, co jste měl na mysli větou:"že nulový bod rentability našich elektráren je asi 40 let. K tomu si přidejte asi 15 let na výstavbu". Temelín stál 100 miliard, loni vyrobil 15 TWh elektřiny, při současne ceně na burze silové elektřiny 1 Kč za kWh to tak odpovídá 15 miliardám korun. Tedy za deset let 150 miliard korun. V dřívějších letech sice vyráběl ročně trochu méně (jeho spolehlivost a koeficient využití se stále zlepšuje), cena na burze silové elektřiny však byla vyšší. Provozní náklady tvoří oproti investičním v ceně jen malou část, podobně jako OZE jsou provozní náklady jádra nízké. Je tak vidět, že 10 let stačí k návratnosti nákladů. Pochopitelně je věc složitější se započtením splácení půjček a podobně, ale Temelín je v současné době už v oblasti blízké okamžiku, kdy se splatil. Pokud by měl dotované ceny elektřiny jako fotovoltaika, tak se splatil za rok.

to KvL a Violu
Podrobně, jaké byly příčiny a jak probíhala havárie ve Fukušimě s odkazem na výsledky Komise japonského parlamentu zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6360

to Milan Vaněček
Fotovoltaika a větrné turbíny jsou založeny na známých fyzikálních principech, ovšem mnohonásobné snížení ceny (jaké je potřeba u fotovoltaiky) ovšem je věc, která už není jednoduchá a jak rychle proběhne, je otázkou. Zvláště, když potenciál převodu výroby do Číny už se vyčerpal.
Co ovšem není známo a nejsou známy techniky, jak to dosáhnout, je ekonomické a efektivní masové ukládání elektřiny. Tedy kromě přečerpávací elektrárny, ale ta se dá stavět jen ve velmi omezeném počtu míst. A toto je to kritické.
Navíc, pochopitelně i jaderná energetika se vyvíjí a rozbíhající se obnova masové produkce hlavně v Číně povede také k poklesu ceny.
30. 05. 2013 | 01:00

Maximus napsal(a):

Xury 23:36

To jste vy pane ministře?
30. 05. 2013 | 03:37

Pavel13 napsal(a):

Miroslav Pivoda napsal(a):
"3. Energetika se stane odvětvím přebytku a nikoliv nedostatku. Podívejte se, jak se dnes chovají firmy ve spotřebním průmyslu, čili v odvětví v prostředí přebytku. Strategie přebytku se řeší jinak, než strategie nedostatku."

Například státem garantovanými cenami.
30. 05. 2013 | 05:03

Pavel13 napsal(a):

Prosím pana autora,
aby svou koncepci budování jaderné energetiky někdy doplnil o koncepci nakládání s jaderným odpadem.
Předem děkuji.
30. 05. 2013 | 05:06

zemedelec napsal(a):

Pánové.
Jistě jste zaznamenali,ten souboj mezi Nečasem a Kalouskem.
Takže Nečas je pro Ruskou dostavbu,Kalousek pro Americkou,tak se můžeme těšit,která strana vyhraje.
30. 05. 2013 | 06:18

Antonín Hrbek napsal(a):

To Milan

1. Státnost jaderných elektráren jsem uvedl jako základní podmínku. S referendem nemám problém, muselo by být závazné.
2. U většiny OZE musíme počítat dvojí investici. Na vlastní zdroj a na trvalé zabezpečení výkonu. V současné době výpadky OZE kryje prakticky ČEZ na úkor své rentability. Jednoduchým řešením by byly smlouvy s OZE na harmonogram zabezpečených dodávek do sítě. A bylo by na majitelích OZE, jak si to zařídí.
3. Představte si, prosím soukromou FE elektrárnu s výkonem Temelína plně zásobující Prahu. Svítí slunéčko. Pak se objeví černý mrak a začne dvě hodiny intensivně pršet. Kdo bude Prahu zásobovat elektrickou energií aby se nezastavil provoz metra, tramvají, továren, domácností? Kdo bude hradit ztráty?

S pozdravem
30. 05. 2013 | 07:19

Martin napsal(a):

Milan V: Kde přesně je ten technický pokrok ? Kde přesně máme nějaké zbrusu nové černé skříňky schopné produkovat alespoň 100 MW alespoň 6000 hodin ročně ? Kde přesně je taková černá skříňka v komerčním provozu ?
Provozní náklady OZE jsou enormní, protože se k nim musí platit systémové zdroje sítě, jež OZE doslova drancují a v zimě v ČR jsou OZE na pi*u.
V ostrovních systémech, kde se logicky nedá čachrovat s čísly, se z OZE vyrábí elektřina za 20-30 Kč za 1 kWh.

Milan V: To souhlasí, proto dokud zákon nebude změněn, tak okamžitý stop penězům daňových poplatníků.

KvL: Nic lepšího než JE vymyslet neumím, jednoduše nic lepšího nemáme k dispozici, lidstvo nic lepšího dosud nevymyslelo a uhlí došlo.
Antonín Hrbek: OZEhujeři mají jasno, v případě že přestane svítit Slunce, no tak si vezmou elektřinu ze zásuvky. Ztráty uhradí ČEPS potažmo všichni odběratelé elektřiny a to nejenom ve výpalném OZE, ale především v poplatku za distribuci.
30. 05. 2013 | 07:44

Milan V napsal(a):

ad Antonín Hrbek
Na to by Vám odpověděli v Mnichově.
Je skoro velký jako Praha, skoro též historický
a leží též na řece.
A věřte (Vy spíš nevěřte) Mnichov bude (možná že už dnes je) město na 100%
s dodávkami elektřiny z OZE (nikdo neříká 100% z FV).
Když jsem tam pracoval v roce 1991 a jezdil z Garchingu (Universitního centra)
do centra, tak jsem si všiml obrovského zatravněného kopce nad kterým občas hořel oheň. Ted uz nová bioplinová stanice využívá vzniklý metan na výrobu el. energie.
V Praze máte ještě k tomu přehrady na Vltavě, v Mnichově je Issar jen menší řeka a okolo parky či směrem ke Garchingu přírodní reservace.
Jesli čtete Německy tak si o tom na internetu přečtěte, jak to ti němci dělají v Mnichově. Musí se zkoordinovat všechny OZE zdroje dohromady a nemůže to řídit nějaký děda jako já v místnosti plné budíků, ale potřebují sofistikované řízení velkým počítačem.
Jinak v Německu je řada menších energeticky (nejen elektřina) soběstačných lokalit.
Ostatně i V ČR je můžete najít.
Jen to nechce říkat to oblíbené ...to nééjde... a poučit se, vždyt naši dědové chodili do světa na zkušenou....
30. 05. 2013 | 08:00

Martin napsal(a):

Milan V: Jenže Vaše fatální neznalost pořád ignoruje ty systémové zdroje elektrické sítě kterými se zálohuje OZE, patrně proto že jste si na sloupy elektrického vedení tak zvyknul že už je ani neregistrujete, kterými do Mnichova proudí elektřina v případě že OZE nestíhají.
Až bude Mnichov kompletně odpojen od okolní elektrické sítě a pojede v čistě ostrovním režimu, zase se sem zastavte a popovídejte nám o svých zkušenostech s OZE.
30. 05. 2013 | 08:19

KvL napsal(a):

to: Vladimír Wagner
Díky za zprávu, tuhle jsem jaksi přehlédl.

to: Martin
Myslel jsem způsob financování fúzního zařízení podobného ITERu ovšem se stellarátorem místo tokamaku. http://www-ferp.ucsd.edu/najmabadi/PAPER/A3-015-08-IAEA.pdf

Myslel jsem něco podobného, jako je v odkazu, ano vím, je to větší, než tokamak ITER, ale ten měl podle původních projektů mít výkon okolo 1500MWt, v 90. letech se projekt skoro zastavil a byl zredukován na současnou podobu.
30. 05. 2013 | 09:49

Antonín Hrbek napsal(a):

to Milan V

Mnichov plánuje 100% zajištění elektrické energie z OZE v roce 2025. Přitom převážná část této energie bude z vodních elektráren, které bude nutno vystavět. V současné době leží těžiště zajištění spotřeby elektrické energie na zemním plynu. Cena za KWh je cca 6,50 Kč, přičemž ten kdo chce mít elektřinu z OZE si připlatí a kdo ji nechce nic připlácet nemusí.

Podstatným problémem, který neustále řeší je Grundversorgung a Ersatzversorgung a jejich smluvní zajištění. Řeší to tím způsobem, že město chce stále větší množství zdrojů vlastnit.

Pokud něco uvádíte, tak ze spolehlivých zdrojů, prosím a ne z denního tisku

S pozdravem
30. 05. 2013 | 09:57

Milan V napsal(a):

ad A. Hrbek
asi máte pravdu s tím rokem, mě datum vypadlo z hlavy.
Takže můžem čekat na rok 2025 a pak řící: Němci měli pravdu, ale vlak už nám ujel.
Nebo to sledovat už ted , jak to dělají a nezůstat tolik pozadu.
Každý z nás si musí vybrat.

Doba se mění,
já se před 30 lety teprve seznamoval s počítačem na řízení experimentu a ted moje 3-letá vnučka, kterou právě hlídám, si hraje s iPadem.
Zdraví
stále aktivní pracující důchodce MV
30. 05. 2013 | 10:26

Martin napsal(a):

Milan V: Němci nejdou kupředu ale vzad, v Německu již dnes není není dost elektřiny pro všechny a bude se to nadále zhoršovat, blackouty a elektřina na příděl bude na denním pořádku, to po vypnutí všech JE. Němci budou ještě prosit o elektřinu z ČR a Polska a Francie.

Doba se nemění, na tvrzeních pana Jamese Clerka Maxwella se za 150 let nic nezměnilo.
30. 05. 2013 | 11:19

Viola napsal(a):

Tak dnes se v článku pana fendrycha píše: nalít 500 miliard do temelína?
Toto stoupá, napřed 200, pak 300 a už je to 500?
Po solárních baronech budeme mít barony atomové, šlechtic kam se podíváš.
30. 05. 2013 | 11:22

český maloměšťák napsal(a):

http://www.hybrid.cz/novinky/toyota-chysta-solarni-dobijeci-stanice-pro-elektricka-auta
30. 05. 2013 | 11:37

KvL napsal(a):

to: Martin
Myslíte, že jsou natolik blbí, aby dopadli jako KLDR?
30. 05. 2013 | 11:41

Martin napsal(a):

KvL: To si nemyslím, Němci jsou schopni zničenou energetiku v relativně krátkém čase vybudovat znovu. Mají s ničením a následným budováním spoustu historických zkušeností.
30. 05. 2013 | 11:47

KvL napsal(a):

to: Martin
Bohužel mají také jednu nepříjemnou vlastnost, naposledy bylo nutné zničit skoro celé Německo, než se probrali.
30. 05. 2013 | 11:54

Charles Wiener napsal(a):

KvL napsal(a) 29. 05. 2013 | 22:23: „Takový rodinný dům by potřebuje denně možná okolo 8kWh (roční průměr, netopí elektřinou),“ Jak dosel autor k tomuto cislu? Ma nejaka skutecna data nebo je to cislo hozene do vetru? Muj rodinny dum v oblasti Zenevy za 18 let co v nem bydlim ma spotrebu 15.36 kWh/den. Topim mazutem a na strese ma par let panely ohrivajici vodu.
30. 05. 2013 | 15:24

KvL napsal(a):

to: Charles Wiener
Každý může mít jinou spotřebu, já jsem to počítal podle čísla, co si pamatuju z faktury od příbuzných, potřebovali na ní něco vysvětlit. Vzhledem k tomu že v létě jsou skoro pořád na zahradě a nějaký větší odběr mají až večer, tak bych řekl, že by to možné bylo. Nevím teda, kde se jim ještě podařilo i z tak malé spotřeby (ve srovnání s vaší) za rok ušetřitasi asi 200kWh.
Ale i tak, nemumím si představit, že by lidi měli doma baterie ani s 16 kWh energie, natož s 32kWh.
30. 05. 2013 | 16:25

Martin napsal(a):

Průměrná domácnost s běžnými spotřebiči a maximálně elektrotroubou spotřebuje 4 kWh denně a okamžitá spotřeba nepřesahuje 6 kW. Pokud má elektrický vařič, elektrický bojler, průtokový ohřívač, přímotopy, akumulačky, elektrokotel, cirkulárku a další, spotřeba naroste zásadně, klidně až na 60-70 kWh denně průměrně, okamžitá spotřeba klidně 20 kW.

32 kWh energie představuje asi 15 ks akumulátorů 12 V 225 Ah, cena celkem 80 000 Kč jenom akumulátory, amortizace 15 000 - 20 000 Kč ročně jenom akumulátory.
30. 05. 2013 | 17:49

KvL napsal(a):

to: Martin
Díky za cenovou rozvahu.
Jak říkám, neumím si to představit.
30. 05. 2013 | 19:48

Milan V napsal(a):

pro všechny diskutujíci

přečtěte si

http://beta.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zbynek-Fiala-Poprask-v-energetice-273686

když si člověk srovná ta čísla tak není co řešit, je vymalováno.....
30. 05. 2013 | 20:21

Parabellum napsal(a):

Milan V

Proč tady deokola LŽETE????? V Německo, USA, Japonsko a Čína jsou především 4 největší spotřebitelé ropy, která se podílí na energetickém mixu zhruba o dva řády větším podílem. USA je navíc největším spotřebitelem zemního plynu, spotřeba tohoto roste, a obdobně je na tom Čína s uhlím. Spotřeba ropy, plynu a uhlí roste v Číně raketovým tempem. OZE se v těchto zemích podílejí na celkové energetické bilanci marginálně. USA provozují zdaleka nejvíce jaderných bloků na světě, následováno Japonskem - Čína má nejvíce bloků rozečstavěných. Stejně tak v ani jedné z těchto zemí nepředstavuje elektrická energie hlavní energetický tok. Tyto se dějí v těchto zemích v drtivé většině přímou spotřebou fosilních zdrojů.
Kromě toho nevím, co se nám tu snažíte nacpat, když sám jste nadměrný fosilní spotřebič, k čemuž jste se přiznal. Preferujete zemní plyn a čínské uhlí.
30. 05. 2013 | 20:30

Parabellum napsal(a):

Milan V

EroEi u FV panelů přes 10 a stále rostoucí? Můžete tuhle sprostou lež nějakým způsobem doložit? Myslím öpravdu doložit.

Váš koeficient prolhanosti je někde na úrovni 10.
30. 05. 2013 | 20:37

Parabellum napsal(a):

Charles Wiener

No, a toho mazutu spálíte kolik? Myslím v kilowatthodinách. Pokud 10 litrů denně, pak připočtěte dalších 108 KWh/den. A chci vidět, jak Vám tohle dá pár FV panelů na střeše.

Milý pane Wienere, od roku 1859, kdy Francis Drake vytěžil první barel ropy, tahle civilizace naskočila na logistickou křivku, popisující vyčerpávání této komodity. A okolo roku 2040 jiné zdroje než FV nebudete mít k dispozici. 10 KWP panelů na střeše Vám dá v nejlepším případě v zimních měsících tak 12 KWh, a co Vám vyhřeje barák alespon na 5-7 stupnů ví bůh a zelení khmerové.
30. 05. 2013 | 20:44

Parabellum napsal(a):

Milan V

Tu "energeticky soběstačnou lokalitu v ČR ale zvláště v Německu bych chtěl vidět. Budete tvrdit, že v té lokalitě není jediné auto jezdící na benzín, a že tam nepoužívají kovy či sklo vyrobené jinde?
30. 05. 2013 | 20:50

Parabellum napsal(a):

Martin

Hlavní energetické toky do Mnichova nejdou těmi sloupy vysokého napětí, ale plynovody, a sítí benzínových pump. A také kamiony potravin, vyprodukovaných za použití fosilních zdrojů.

Jsem zvědav, jak tohle bude nahrazeno lokálně vyrobenou elektřinou.
30. 05. 2013 | 21:10

Parabellum napsal(a):

Xury

Jistěže Vám takový stát budu jmenovat - jde o USA. Levné energie si USA zajištují shazováním různých věcí z letadel na země, které těmito disponují, produkce potravin je v USA dotována, čistý vzduch je zajištěn předpisy, které vyštvaly výrobce například cementu doi Číny, a co se týče bydlení, tak Clintonova Afirmative Action je snad dostatečně známa ne?
30. 05. 2013 | 21:14

David - 1. část napsal(a):

Aktuálně.cz:

Nalít 500 miliard do Temelína? Chybí pohled očima 2030

Martin Fendrych

30.5.2013

Temelín elektřina jaderná elektrárna atomová energie ČEZ

Do podzimu má vláda a energetický velikán ČEZ vybrat firmu, která Jadernou elektrárnu Temelín rozšíří o dvě věže.Autor: Reutersvětší obrázek »

Temelín. Budou se stavět další dvě věže? Nebudou? Potřebujeme je nutně? Velké české téma. Právem. Jde o to, jak na tom budeme s energií v letech 2030 - 2060 i později. Jestli budeme soběstační a jestli máme být soběstační. Máme rozšiřovat atom, nebo se upnout (jako Němci) výhradně na obnovitelné, nerizikové zdroje?

Dnes elektřinu vyvážíme. Zatím nejvíc v roce 2012: vyrobili jsme a vyvezli o čtvrtinu víc, než spotřebujeme. Podle části ekologů z toho plyne, že žádné nové velké centrální zdroje nepotřebujeme. Na uhlí by se podle nich nemělo sahat a nechat je k dispozici dalším generacím.

Na podzim má ČEZ a vláda vybrat firmu, která dvě nové věže Temelína postaví. Zelení jsou proti, ale premiér Petr Nečas považuje rozšíření za nutnost: „Do roku 2020 bude muset dojít k odstavení uhelných elektráren s celkovým výkonem 1 800 megawattů. Je jasné, že v období po roce 2025 budou muset být spuštěny některé další dodatečné kapacity."

Pohled očima 2013: stavět je šílenství

Zdá se logické, že když se má stavět něco tak obřího jako dvě věže Temelína, musí na to být peníze. Stavbu v minulých dnech zásadně zpochybnil ministr financí Miroslav Kalousek. Nabídl dnešní pohled: „Ta investice je obrovská. Návratná je na základě ceny elektřiny na trhu." A v tom tkví problém. Cena elektřiny na burze se od doby, kdy byl tendr na Temelín vyhlášen, propadla o polovinu. Dnes stojí méně než 40 eur za megawatthodinu.

Daniel Beneš

Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ, je spolu s bývalým šéfem Martinem Romanem odpovědný za to, v jaké kondici se firma nachází.

Podle finančních analytiků je interval ceny elektřiny mezi 70 až 100 eury na megawatthodinu: tolik by bylo potřeba, aby bylo rozšíření Temelína rentabilní. Zdá se, že ministr Kalousek má pravdu a že stavět dvě věže je nesmysl.

Potíže jsou s financováním stavby. Podle expertů na českou energetiku nemá ČEZ peníze. Odhaduje se, že by měl mít více než 200 miliard korun v nerozdělených zdrojích. Ale díky mnoha špatným zahraničním akvizicím a díky jiným okolnostem údajně nemá prakticky nic. Proto žádá po vládě garance. Proto se uvažuje o tom, že by měla být státem garantována výkupní cena elektřiny u nás. Dnes by to znamenalo, že bychom za proud platili dvakrát víc než jinde v Evropě. To je nepřijatelné pro české rodiny, ale zničilo by to i schopnost konkurovat mnoha českých firem. Je jasné, že tudy cesta k energii nevede.

Zajímavá je i cena, kterou by stát (ČEZ) za stavbu zaplatil. Oficiálně se mluví zhruba o 200 miliardách korun. Jenomže experti považují ten odhad za silně podhodnocený. Počítají spíš s cenou 500 miliard. Nejde jen o to, že žijeme v Česku, kde se extrémně krade ze státního. Potíže s cenou a s trváním stavby mají i jinde. Ve výstavbě jsou dnes dvě nové jaderné elektrárny: Olkiluoto ve Finsku a Flamanville 3 ve Francii.

Martin Roman

Martin Roman do října 2011 vládl v ČEZ. Poté se stal předsedou dozorčí rady. Jeho majetek se počítá v řádu miliard. ČEZ tolik neprosperuje.

Ve Finsku už stavějí o pět let déle, než plánovali. Stavba se potáhne 15 let. Náklady tam překročili skoro o 90 procent. U elektrárny Flamanville ve Francii jsou náklady zatím vyšší o více než 30 procent. A zjevně půjdou ještě nahoru. I odtud plyne, že cena za dvě věže Temelína je silně podhodnocená.
Větrníky a břidlice mění ceny velice

Jaký je tedy dnešní výhled? Díky podvodům při státní podpoře solární energie lidé platí vysoké sumy za elektřinu. Na obnovitelné zdroje nevěří. Pokud se bude stavět Temelín a pokud zůstane cena elektřiny stejná jako dnes, pak se za proud nedoplatíme. Z tohoto pohledu to vypadá jasně: nestavět.

Při povrchním pozorování této úvaze ještě nahrává to, co se odehrává v Evropě. Němci, vyděšení Fukušimou, couvli od jádra a veškerou energii vrhli do výstavby větrníků na severu. Už dnes z nich mají okolo 28 tisíc megawatt (to je pro srovnání výkon 14 našich dnešních Temelínů) a do roku 2025 chtějí z větru dostávat dokonce přes 40 tisíc megawatt.

Anketa

Jak byste v referendu odpověděli na otázku: Jste pro stavbu nových jaderných bloků v elektrárně Temelín?

Ano. (50.8%)

Ne. (49.2%)
30. 05. 2013 | 21:32

David - 2. část napsal(a):

Vypadá to tedy, že nebude problém si elektřinu z Evropy (snad) levně kupovat a že je nesmysl dělat z nás jakéhosi pofiderního energogiganta. Do této úvahy ještě zapadá fakt, že Američané mají nový zdroj energie - břidlicový plyn. Do pěti let by se USA měly stát největším světovým producentem ropy a budou energeticky téměř nezávislé. Díky tomu ve Spojených státech přebývá velké množství uhlí a jeho cena na světových trzích klesla. Ještě víc možná klesne i výkupní cena elektřiny.

A hned znovu naskočí původní otázka: z čeho bude ČEZ splácet dvě temelínské věže? Když i ČSSD (a její stínový ministr průmyslu Milan Urban známý svými přátelskými kontakty na ČEZ) odmítají zafixování ceny elektřiny na další léta? Odtud znovu plyne: rozšiřovat Temelín DNES vypadá jako nesmysl.

Česko a Evropa za 40 let

Problém však je ve slůvku DNES. Ministr Miroslav Kalousek má pravdu, že dnes stavba dvou věží Temelína není návratná. Jenomže otázka je, jaká bude cena energií v létech 2030 až 2060. Jaká bude úroveň spotřeby energie v tu dobu? A nejen to. Jsou další zásadní, strategické otázky: bude Evropa (EU) stejně propojená jako dnes? Zůstane trh otevřený, propojený? Nebo převládne snaha o návrat k národním státům?

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek varuje, že podle dnešních cen elektřiny by byla stavba nových dvou věží Temelína nerentabilní.

Kdyby zůstala spotřeba energie stejná jako dnes, co se bude dít? V Německu, ale i v jiných zemích, zavřou část jaderných elektráren. Do roku 2020 mají být podle EU vyčištěny zdroje energie, takže nastane problém s uhelnými elektrárnami. Experti očekávají trvalý úbytek výkonu elektráren. Jaká bude potom cena elektrické energie? Dvě věže Temelína se budou stavět minimálně 15 let. Za tu dobu se mnohé změní. Potřebujeme mít dobré analýzy, jak se věci změní. Dnešní analýza nákladů na rozšíření Temelína nevychází. Je ztrátová. Bude ztrátová i v roce 2030?

Jak známo, problémy jsou i s německými severními větrníky. Jednak chybí propojení na jih, chybí tisíce kilometrů přenosových sítí. Nesmírně drahá věc. A za druhé je tu problém řiditelnosti (neřiditelnosti) větrných elektráren. Problém, který se dá zkrátit do věty „fouká, nebo nefouká". Co když nebude foukat? Vždy bude potřeba část řiditelných zdrojů.

Podle energetiků chybí jasná energetická perspektiva Evropy. A zjevně chybí i jasný, analyzovaný energetický výhled Česka. Máme jednu z nejdražších energií na světě. Jak snížit její spotřebu? Jak ji zlevnit? Objevují se i další otázky, na které není jasná odpověď. Jak dlouho ještě pojede Jaderná elektrárna Dukovany? Bude to 10 nebo 15 let? A co potom?

Premiér Petr Nečas přijíždí na jednání evropské sedmadvacítky.

Premiér Petr Nečas rozšířit Temelín chce. Míní, že jinak nebudeme energeticky soběstační. A rád by prý Westinghouse.

Ať firmy nabídnou vlastní financování

Otázek víc než odpovědí. A jisté je, že se nedá vycházet z dnešního stavu. To neznamená, že Miroslav Kalousek nemá varovat před dnešní nenávratností další stavby v Temelínu. Je to od něj rozumné. Ale zároveň potřebujeme vědět, jaký máme výhled, znát kvalifikované analýzy Česka i Evropské unie.

Možná existuje jedna cesta, jak ze šlamastyky ven. Když se česká firma uchází o velkou zakázku v zahraničí, zhusta musí nabídnout vlastní financování, jinak nemá šanci uspět. Z toho pohledu je nesmysl, aby ČEZ platil stavbu dvou věží. O rozšíření se dnes uchází americký Westinghouse a rusko-české konsorcium MIR.1200. Obě tyto firmy by měly nabídnout financování (podle expertů na energetický průmysl by to pro ně nebyl problém). ČEZ by potom dluh, cenu stavby, splácel z prodané elektřiny.

Závěr? Stavět Temelín? Nestavět? Bez pohledu do budoucnosti, bez podrobných analýz to nelze rozhodnout. Aplikovat dnešní situaci je málo, nestačí to.

Čtěte také:

Kalousek pochybuje o efektivitě dostavby Temelína»
Češi chtějí od Američanů za Temelín levné stíhačky»

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=781113
30. 05. 2013 | 21:33

KvL napsal(a):

to: David.
V případě nouze by šla i behem kdrátké doby posílit EPS SRN na kapacitu cca 140%, izolátory musí být projektované na maximální napětí, které je asi 1,4x (správně je to odmocnina ze dvou) vyšší, než efektivní hodnota, která se u vedení udává. Toho lze dosáhnout pomocí HVDC, ale vyžadovalo by to měnírny.
Jestli si dobře pamatuji mapu elektrické sítě ve stření Evropě, některá vedení neoperují s napětím, na které jsou stavěna, některé pro napětí 220kV pracují na 110kV a podobně je to i s některými linkami 440kV, to neznamená nic jiného, než sníženou kapacitu.
30. 05. 2013 | 22:25

Honza napsal(a):

Tady se píše něco o jiných typech reaktorů:
http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/veda-a-vyzkum/zpravy-ze-sveta-vyzkumu-a-vyvoje/14.html
31. 05. 2013 | 11:35

Pavel Říčan napsal(a):

Zdá se mi nezodpovědné vytvářet zvláštní českou energetickou koncepci. Měli bychom se podílet na koncepci EU. Vsadil bych si na pokračující integraci.
31. 05. 2013 | 20:49

Charles Wiener napsal(a):

k dotazum Parabellum:
* V dome nemame plyn, plotna (4 mista), trouba a mikrovlnka jsou na elektrinu. Mame mycku na nadobi, pracku, susicku, jednu televizi, nejake pocitace, rolety na elektrinu. Zadne topeni elektrinou.
* Spotreba energie:
mazut 75.75 kWh/den (prumer 3 let 2560 l/rok, pri jeho 10.8 kWh/l).
slunecni panel 4 kWh/den (3.6m2, ukazuje kontrolni krabicka od doby instalace cca puldruhym rokem)
elektrina 15.36 kWh (prumer 18 let, s dobou se meni pramalo)
voda 55 m3/rok,osobu i se zahradou
energeticky index 268 MJ/m2,rok (podle topne plochy, obdobi)

Kantonalni audit provedeny pred 10 dny (uvadim svycarske prumery):
elektrina cca 10 kWh/rok
plyn (nevim, ja ho nemam)
voda 60 m3/rok,osobu – vetsinou bez zahrady
energeticky index – do 800 MJ/m2,rok zadna povinnost praci, do 900 MJ/m2,rok prace (napr. Izolace) nutno planovat, nad 900 MJ m2,rok urgentni prace …..

Od roku 2015 pry bude povinnost predkladat rocne kantonalnim uradum energeticky index ...
31. 05. 2013 | 22:33

Charles Wiener napsal(a):

preklep: svycarsky prumer je 3700 kWh/rok, t.j. 10 kWh/den, ne na rok!
31. 05. 2013 | 22:35

Vladan napsal(a):

to Martin:
-vy nic nevíte ani z fyziky a ani si nic nevyhládet .... jen píšete páte přes deváté...halda blábolů
31. 05. 2013 | 22:46

Vladan napsal(a):

to AUTOR:
-stát má sice v ČEZ většinový podíl tj.70%, ale podle stanov je valná hromada usnášeníschoná když se sejde 30% akcionářů tzn. stát je stejně v roli statisty
31. 05. 2013 | 22:49

Jan Volf napsal(a):

Nemá smysl číst ty nesmysly-už také ministr Kuba připouští, že do roku 2030 budou stačit dosavadní energ zdroje,méně uhlí bude až kolem roku 2030. Jaká bude cena elektřiny od roku 2030 až 2060 nedokáže nikdo odhadnout, stejně jako kolik nás bude stát výstavba JE-žádných 200 miliard-ale začne se na částce min 300 miliard-a stejně jako všude na světě se doba výstavby JE prodlužuje a také prodražuje-většinou až o 100 %- a jak to bude u nás-stejně jako máme nejdražší stavby dálnic-s JE to nebude jiné. Nemám obavy-čas to vyřeší sám-už před 2 roky jsem psal-že výstavba JE je fantasmagorie-proč se proboha USA tak hrne do ČR-proč si to nestaví v USA nebo někde jinde- stejně jako Rusko-stavět chtějí jen v ČR-nikde jinde se žádné bloky nestaví a snad to dopadne stejně u nás !!!
Největší spotřeba energie-je v hutích-a ty už v ČR žádné v roce 2030 nebudou-zastaralé provozy už měly být dávno zrušeny-celé Ostravsko trpí šíleným ovzduším-kdyby silné lobistické skupiny neměly v hrsti politické strany, už by tyto zastaralé a nekonkurenční firmy-v Ostravě Mittal a v Třinci Moravia steel dávno zmizely. Až v roce 2030 zmizí další montovny a jiný dnes preferovaný průmysl- bude spotřeba elektr. energie úplně jiná-bohužel žádná energ koncepce nepočítá s těmito zásadními změnami-stále se opírá o jakýsi průmysl, který nemá žádnou perspektivu.
01. 06. 2013 | 00:44

Jan Volf napsal(a):

Nemá smysl číst ty nesmysly-už také ministr Kuba připouští, že do roku 2030 budou stačit dosavadní energ zdroje,méně uhlí bude až kolem roku 2030. Jaká bude cena elektřiny od roku 2030 až 2060 nedokáže nikdo odhadnout, stejně jako kolik nás bude stát výstavba JE-žádných 200 miliard-ale začne se na částce min 300 miliard-a stejně jako všude na světě se doba výstavby JE prodlužuje a také prodražuje-většinou až o 100 %- a jak to bude u nás-stejně jako máme nejdražší stavby dálnic-s JE to nebude jiné. Nemám obavy-čas to vyřeší sám-už před 2 roky jsem psal-že výstavba JE je fantasmagorie-proč se proboha USA tak hrne do ČR-proč si to nestaví v USA nebo někde jinde- stejně jako Rusko-stavět chtějí jen v ČR-nikde jinde se žádné bloky nestaví a snad to dopadne stejně u nás !!!
Největší spotřeba energie-je v hutích-a ty už v ČR žádné v roce 2030 nebudou-zastaralé provozy už měly být dávno zrušeny-celé Ostravsko trpí šíleným ovzduším-kdyby silné lobistické skupiny neměly v hrsti politické strany, už by tyto zastaralé a nekonkurenční firmy-v Ostravě Mittal a v Třinci Moravia steel dávno zmizely. Až v roce 2030 zmizí další montovny a jiný dnes preferovaný průmysl- bude spotřeba elektr. energie úplně jiná-bohužel žádná energ koncepce nepočítá s těmito zásadními změnami-stále se opírá o jakýsi průmysl, který nemá žádnou perspektivu.
01. 06. 2013 | 00:48

Jirka Novotný napsal(a):

Já mám v domku trvalý odběr cca 300W v klidu. Nyní odběr před den redukuju s jedním solárním panelem. Koupil jsem to tady: http://www.i4wifi.cz/gridfree-panel-240wp-menic-230v-230w_d3364.html Nechci další Temelín! Chi se úplně odpojit od ČEZu. Po odpojení od ČEZu také zruším poplatek za TV.
01. 06. 2013 | 18:06

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally only details -- important details, but variants on this theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "existing page" is, and plenty of occasions get fired in the act of construction that page. Plugin modules can hook into those occasions and shift the workflow/supply additional info/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources focus on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Somebody asked to get a page! Does it exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:24

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 14:36

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 11:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy