Miloš Rejchrt o Františku Krieglovi

14. 04. 2008 | 23:29
Přečteno 7047 krát
10. dubna 2008 pronesl farář Miloš Rejchrt u hrobu Rivy a Františka Krieglových krátkou úvahu, kterou s jeho svolením zde uveřejňuji.


Proslov faráře Miloše Rejchrta u příležitosti 100. výročí narození
Františka Kriegla

Čtení z knihy Rut (překl.Bible kralická), kap 1,14b – 17:

Orfa políbivši svegruši svou,odešla, Rut pak přidržela se jí. Kteréžto řekla Noemi: Aj, přítelkyně tvá navrátila se k lidu svému a k bohům svým, navratiž se také za ní. Ale Rut řekla: Nenuť mne, abych tě opustiti a od tebe odjíti měla. Nebo kamž se koli obrátíš, půjdu, a kdekoli bydliti budeš, i já bydliti budu; lid tvůj lid můj, a Bůh tvůj, Bůh můj. Kdekoli umřeš, umru, a tu pochována budu.Toto mi učiň Hospodin, a toto přidej, že toliko smrt rozdělí mne s tebou.

František Kriegel vyznávání víry v jednoho Hospodina, Boha Izraele, nepraktikoval, ale byl žid. Patřil k onomu nezaměnitelnému historickému společenství můžů a žen, které má své pohnuté dějiny a pradějiny.Mezi bájné příběhy zakládající identitu izraelského lidu patří i příběh o Rut Moábské. Tato mladá žena přetrhala své kořeny, opustila zem svých předků a vydala se se svou také ovdovělou tchyní do jejího někdejšího domova, do země Judské. „Kdekoli bydliti budeš, i já bydliti budu, lid tvůj, lid můj“...
Rut moábská prokázala, že vyvolenost národa vyvoleného není záležitost krve, půdy a genů, ale osobního rozhodnutí: sem chci patřit, tady chci žít i umřít. Rut Moábské se její integrace do lidu izralského povedla: její pravnuk David se stal nejslavnějším izraelským panovníkem a křesťané ji zařadily do genealogie Ježíše Krista.
Františku Krieglovi se jeho integrace do české společnosti také povedla. Ač studoval v Praze na německé lékařské fakultě, naučil se česky tak, že později opravoval drobné pravopisné chyby své sekretářce. Lid tvůj, lid můj, řeč tvá, řeč má...
František Kriegel i jeho žena Riva se stali Čechoslováky, ochotně, naplno. U Madridu bojoval Kriegel i za Prahu, v Číně a v Barmě za celý svět, včetně Československa, a Riva za Československo v Praze a pak v koncentráku v Ravensbrucku.. Nasadili svůj život, aby jejich vlast, se kterou se spříznili volbou, byla domovem lidí svobodymilovných a dychtících po spravedlnosti.
František Kriegel odmítl v sprnu 68 podepsat v zajetí jako jediný z československé politické reprezntace tzv.moskevský protokol. Haličský žid František Krigel se prokázal jako velký Čech, příkladný vlastenec, stal se opěrným bodem naší národní cti. Dodnes nechápu, kde k tomu vzal sílu. Že by ve svém vlastenectví? Ale ti ostatní přece také byli vlastenci rádi se dovolávali tradic našich českých předků, kteří dokázali bojovat proti všem. Ty nejhlubší motivace, které vedly Františka Kriegla k jeho osamocenému odporu vůči diktátu Moskvy, zůstanou nezbádány- jako všechno, co je v lidském životě vskutku vznešené, přesahující kalkul výhod a zisků. Jeho čin ať je i nadále připomínán a ať mluví i k budoucím generacím. Jako příklad, jako model chování, jako norma v politice – dere se mi na jazyk. Ale raději nebudu mluvit o příkladu Františka Krigela – všichni cítíme, že on nás nechal hodně vzadu, nasadil morální laťku tak vysoko, že nedoskakujeme. Možná se zase jednou stane příkladem, až přijde čas – do té doby ať je nám alespoň povzbuzením v našich skleslostech. Jedinec formátu Františka Kriegla nám řekl lid můj, lid tvůj a to platilo, dokud nás nerozdělila smrt.
Tento jedinečný světoobčan nikdy nelitoval , že se stal Čechoslovákem, pro nás pracoval, za nás bojoval, za nás svůj život dával v sázku. My Čechoslováci – snad platí, že i my Češi- jsme mu stáli za to, aby se s námi ztotožnil. To mě osobně na životním příběhu Františka Krigela dojímá nejvíc.
Hospodine, Bože Abrahamův, Izákůb a Jákobův, bože Rut Moábské a krále Davida, tobě děkujeme za život a dílo Františka Kriegla. Dej mu svůj pokoj a blaženost spravedivých, nám pak chuť do života v pravdě a lásce. Amen.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ročník 53 napsal(a):

Franišek Kriegl byl tedy žid. Jaký? Byl ortodoxní, praktikující, obřezán, nebo jeho krev jen obsahovala židovsví? Nerozumím charakteristice slova žid. Horší by bylo, kdyby pan Kriegl měl třeba problémy s páteří.

Připomenul bych pane Janouchu toto: "Matouš 5,17-19 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane."

Pokud byl židem, pak byl jedním z nás.
14. 04. 2008 | 23:50

Al Jouda napsal(a):

Velký omyl, pane profesore Janouchu : U Madridu nebojoval MUDr. Kriegl za Prahu, ale za zájmy Kominterny, které se křížily se zájmem Hitlera.
15. 04. 2008 | 08:23

petr niederhafner napsal(a):

Dekuji za pekny clanek. Frantisek Kriegl nepodepsal to s cim nesouhlasil, jako jediny z cele delegace. Statecnych lidi ke kterym patri i M. Rejchrt mame malo.
15. 04. 2008 | 08:46

Alfa/Omega napsal(a):

No von byl Kriegel spis chucpe - co jineho rict o cloveku, ktery je clenem KSC v dobe, kdy rezim neopominul zminit Slanskeho zidovsky puvod.
15. 04. 2008 | 12:55

silver napsal(a):

Františka Kriegla si cením jedině za to,že na rozdíl od svých soudruhů v Moskvě nepodepsal jakýsi kus papíru,který stejně neměl žádnou platnost bez souhlasu parlamentu a vlády.Je zajímavé,jak pánové Janouch,Dinstbier a Rejchrt cudně přecházejí činnost dr.Kriegla za války a potom v poválečném Československu jako agenta Kominterny.To,že jako zakladatel LM nikoho nezastřelil je směšný argument.Na to měl přece svoje podřízené a ti to dovedli..Hitler také možná nikoho nezabil.Pane Dinstbiere,to nás považujete opravdu za takové hlupáky.Už dávno je pryč doba,kdy jste si mohl myslet,že vám to baští čtenáři v RP.Také nechápu,co zveřejněním tohoto projevu chtěl říct pan profesor Janouch.Četl jsem mnohem lepší věci od M.Rejchrta,ale horší asi ne.Omlovám se,že jsem spojil reakci na oba dva články.
15. 04. 2008 | 13:02

silver napsal(a):

pro petr niederhafner
a co to ostatní,s čím souhlasil,co "podepsal".My se tady bavíme o odepření podpisu na t.zv. Smlouvě o dočasném pobytu..atd. Ale co jeho činnost od doby,kdy odjel ne pokyn Kominterny do Španělska a potom dál.To myslíte,že tam jen fačoval zraněné? Vždyť se podívejte na jeho fotku ,kde je přepásán "dohodou",že by byl v doktorském? Netváří se tam trochu "henlajnovsky",úplně jsem se leknul,i když vím že je to jen fotka.Bylo by dobré,kdyby se někdo z jeho obdivovatelů rozepsal také o tomto hodně dlouhém období života dr.Kriegla.Při jeho vysoké inteligenci a zkušenostech s bolševiky,že by nevěděl,nebo snad věřil třeba obviněním při procesech v SSSR před válkou,nebo tomu,co dělali španělští komunisté se svými spolubojovníky nekomunisty / viz Orwell.Hold Katalánsku /?Ne,tomu nemohu věřit,že by to nevěděl již dávno,nebo nebyl takový lumen,jak se ho snaží vylíčit někteří jeho soudruzi,jako pan prof.Janouch,Jiří Dinstbier.No a tak zbývá ještě jiná možnost,že se toho všeho účastnil až do roku 1968 a celou tu dlouhou dobu pomáhal budovat bolševický režim a to dokonce i na Kubě,ale určitě zase jako "lékař".Proto si ho můžu cenit jen za to,že na sklonku svého života pomáhal bourat zločiný komunistický režim ,jinak upřimně vším ostatním opovrhuji.
15. 04. 2008 | 16:29

i 68 napsal(a):

Pane Janouch, nemohu pochopit, proč jste Vy, pan Diensbier, Pithart, Jičinský, Pavel Kohout, ale i Kriegl a další a mnozí z charty 77 bývalí komunisté, při své inteligenci a vzdělání, byli až do roku 1968 ve straně? Vy dokonce až do roku 1971 nebo 72. Každý i průměrně vzdělaný občan věděl, že se provádí procesy a popravují se domnělí odpůrci komunismu Horáková a spol, Slanský a spol a co nejhorší, že se popravují a v tvrdých žalářích vězní vojáci, co bojovali proti Hitlerovi. Že se na hranicích střílí po lidech, kteří ze strachu a obavy o svůj život opouštějí svoji republiku! To jste neviděli, že byla utvořena druhá kategorie občanů, která se musila podrobovat zvůli komunistům, tedy i Vám. Každý čestný člověk, když se dověděl o zločinech páchaných na občanech měl okamžitě opustit tuto organizaci, která páchala vraždy, věznila neviné a ponižovala spoluobčany! Každý kdo tuto organizaci okamžitě neopustil je uznáván jako spolupachatel vražd, který napomáhal páchat tyto zločiny! Proto i Vy a ostatní, třeba by byli v chartě 77 mají krev z těchto zločinů na rukou. Toto říká zákon o spravedlnosti! Tomuto zákonu kterému se říká svědomí neuniknete. Bude vás stále pronásledovat do konce života!

Pane Janouch, napište něco o tom, proč jste tehdy do roku 1968-72 neprotestoval, neopustil stranu která páchala žločiny, proč Vás vyloučili ze strany až vroce 1972? Proč jste nevystoupil ze strany sám již v roce 1968? Napište něco, jak to snášíte, že do roku 1972 komunisté říkali: Kdo visel tak sprvně, všechno děláme správně, i sovětští vojáci jsou tu správně, protože s tím souhlasí takový vědec, a humanista poctiví člověk, jak je pan Janouch! Kdyby s tím nesouhlasil tak by dávno naše stranické řady opustil! Z toho vyplívá ponaučení: Kdyby nebylo komunistů nebylo by zlo, nebylo by roku 1968 nebylo by proti čemu bojovat, nebylo by charty 77, nebylo by roku1989. Naše republika by byla na úrovni Belgie, Holanska,Švédska, Dánska, Rakouska. Není to velká škoda co jste svým vstupem do KSČ zapřičinil? Proto zásluhy za svobodu vlasti by měli mít všichni co nebyli v KSČ a ti co byli jednou v KSČ by se měli jenom omlouvat včetně Vás. Jste moc dlužni mladé generaci,že jste pomáhali tak zaostat naši republiku za vyspělím světem!
16. 04. 2008 | 01:59

Čochtan napsal(a):

U Madridu bojoval Kriegel především za komunisty, za Moskvu, za rudou internacionálu.
Španělští vlastenci stáli na druhé straně fronty.

"příkladný vlastenec" ? Zástupce velitele LM ? Jeden z organizátorů únorového puče ? To že je příkladný vlastenec ?

Jeho neúčinná póza v Moskvě byla sice hezká, ale vůbec nic nezměnila, vůbec nic nenapravila co Kriegl kdysi napáchal.
Farář Reichrt hloupě kecá !
16. 04. 2008 | 09:33

Claudius napsal(a):

Úplně náhodou jsem zabloudil na blog a jen jsem se přesvědčil,jak je to myšleno mnohými diskutujícími s tím vyrovnáváním se s minulostí.To nemohou dělat zběsilci a to nemohou dělat lidé bez vnímání souvislostí.Podívejte na Čochtana-vlastenci byli Franko?To bude asi nějaký pivní Pražák a demokrat-amatér,viďte!
16. 04. 2008 | 09:48

Čochtan napsal(a):

Ano, Franko byl nacionalista, (česky vlastenec).
Jeho protivníkem na bojišti byla rudá internacionála, komunistická a anarchistická pakáž z celého světa. Vyzbrojená Moskvou, která za méněcenné zbraně (ve srovnání s Legion Condor) si nechala zaplatit španělským zlatým pokladem.

To Hitler byl jinej grand. Ten zlatý poklad nepožadoval, Frankovi pomohl bezplatně, a Franko se mu "odvděčil" tím, že Španělsko udržel mimo válku. Ani ten Gibraltar neobsadil. Moudré rozhodnutí, zaplať Pánbůh za to. Z našeho hlediska.

Při obsazeném Gibraltaru by severní Afrika, Egypt, a nakonec i arabské zdroje nafty padly do rukou Osy. Nebylo by vylodění v Italii, a zřejmě ani v Normandii. Hitler by měl navíc mnoho divizí k dispozici. Svět by dnes vypadal jinak.
16. 04. 2008 | 10:34

Čochtan napsal(a):

Claudius: "vlastenci byli Franko?" Kde ses to chlape učil česky ? Tohle nemůže rodilý Čech vypustit z úst.
16. 04. 2008 | 10:36

Karlík napsal(a):

Vážit si soudruha Kriegla? Člověka, který celý život bojoval po celém světě za vitězství zločinného režimu a podílel se sám na komunistických zločinech a po třiceti letech jen nepodepsal jedno lejstro? To už si radši budu vážit nacisty von Stauffenberga...
16. 04. 2008 | 12:24

clay napsal(a):

Pane Claudie,opravdu se budete muset smířit s tím,
že nacionalismus znamená vlastenectví ,národovectví.To se dočtete dokonce i v kdejakém slovníku cizích slov ,který vycházel i v dobách komunistických a tak kolikrát vysvětlení některých slov bylo ideologické..No a pak tady byli ještě marxleninisté,a ti o sobě tvrdili,že jsou internacionalisté,pro ně bylo vlastenectví jen plané slovo,buržoasní přežitek na zmatení pracujících,pomoci kterého buržojové štvali proletariát proti sobě,protože ve skutečnosti přece: PROLETÁŘ NEMÁ VLAST! / toto řekl buď V.I.Lenin,nebo dokonce klasik Marx blahé paměti/.No a když jsme u těch nacionalismů,tak pro připomění:němečtí nacisti byli nacionální sicialisti= národní socialisti a komouši internacionální socialisti = mezinárodní socialisti.Ti národní chtěli ráj pro svůj národ,ti mezinárodní pro předvoj dělnické třídy-komun.strany.Ničím jiným než tou příponou/?/ se od sebe nelišili,ani svými zločinnými metodami-Bohužel.
16. 04. 2008 | 16:07

bigjirka napsal(a):

Karlíku, Kriegla si vážit mohu, ale není to můj člověk. Opravdu slušný člověk neinstaluje diktaturu se zbraní v ruce. Jak píše Čochtan, ani s tím Španělskem to není tak jednoduché.
17. 04. 2008 | 12:15

Milan s rodinou a přáteli napsal(a):

My co jsme měli to štěstí si přečíst ve trojím pokračování příspěvek pana Janoucha k výročí národního hrdiny dr. Kriegla DĚKUJEME vřele autorovi za sepsání těchto vzpomínek. Nechť slouží nám co r. 1968 pamatujeme, ale zvláště generacím našich potomků k připomenutí takových lidí a skutků, kdy slovo "čest" a národ nebylo formulací na papíře.
02. 05. 2008 | 07:45

Apollo napsal(a):

Bolševická lůza se zaštiťuje tím, jací byli vlastenci. Vlastenec byl generalissimus Francisco Franco y Bahamonde, který se té lůze vzepřel.A ne nejaký Fr. Kriegel, který ji podporoval.Já jsem nikdy disidentem nebyl, disident je člověk, který byl člernem nebop sympatisasntem nejakého hnutí s kterým se později rozkmotřil - napřed komunista potom disident, viz napr. Dienstbier, Janouch atd.
05. 10. 2008 | 01:19

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:26

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 04:12

kapsplolley napsal(a):

<a href=http://acheterviagraenlignefr.com/#18859>viagra en ligne</a> - <a href=http://acheterviagraenlignefr.com/#19257>viagra en ligne</a> , http://acheterviagraenlignefr.com/#14238 acheter viagra en ligne
28. 09. 2012 | 22:03

meryEdger napsal(a):

I am sorry, that has interfered... At me a similar situation. Write here or in PM.
<a href=http://bestgenericviagra.biz/#3486>generic viagra</a> http://bestgenericviagra.biz/ kamagra oral jelly suppliers australia
, <a href=http://bestgenericcialis.com/#3538>generic cialis</a>. viagra head office location
.
17. 11. 2012 | 12:04

hoispellere napsal(a):

<a href=http://everyoneweb.fr/viagrazoeken >viagra payer a la livraison </a> viagra natural para hombres en chile . http://everyoneweb.fr/avisachatviagrasurinternet - a female viagra .
02. 04. 2013 | 07:58

czmazixy napsal(a):

I will take great care, said Little Red-Cap <a href="http://garciniacambogiael5hl.info">cambogia garcinia</a> <a href=http://garciniacambogiarmhen.info>garcinia cambogia extract</a> garcinia cambogia weight loss http://garciniacambogiaoigvo.info the heart of the white.
25. 02. 2014 | 09:54

jkfwhfks napsal(a):

World into which he felt he <a href="http://paydayloansonline9949.info">paydayloansonline9949.info</a> xlfjqgxsti <a href=http://paydayloansonline9949.info>paydayloansonline9949.info</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ and knew that it was his fathers and mothers,and said, O that our little sister would but come!
25. 02. 2014 | 10:19

wbhxxhlm napsal(a):

Judgment, even though you <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>garcinia cambogia max reviews</a> garcinia cambogia yahoo reviews http://puregarciniacambogiahgpqu.info of the corner of ones eye.
25. 02. 2014 | 12:30

qmvzqptv napsal(a):

The queen regarded tarzan <a href="http://garciniacambogiareviewvooi2.info">garcinia cambogia weight loss</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia fruit</a> garcinia cambogia yahoo reviews http://puregarciniacambogiavomgk.info i must.
25. 02. 2014 | 13:52

bgkhqqjv napsal(a):

View, he was offering a reasoned <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> vchxffcnl <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info they would eat him.
25. 02. 2014 | 15:53

zleaqxey napsal(a):

Scheming crept into the candid misery <a href="http://garciniacambogiareviewsfcayo.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://puregarciniacambogiaoczpk.info>garcinia cambogia extract reviews</a> garcinia cambogia customer reviews that are truthful http://puregarciniacambogiavomgk.info your own way-dont skip anything,and dont be afraid.
25. 02. 2014 | 16:34

sknuukmh napsal(a):

Feet and for a time he <a href="http://paydayloansonline3920.info/">paydayloansonline3920.info</a> facogltrpp <a href=http://paydayloansonline3920.info/>paydayloansonline3920.info</a> payday loans online http://paydayloansonline3920.info/ of it for a while, and.
25. 02. 2014 | 22:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy