Nebetyčná hloupost nebo největší tunel?

15. 02. 2010 | 12:40
Přečteno 9506 krát
Právo uveřejnilo dnes, 15.2.2010 tento můj komentář. Zveřejňuji jej též na svém blogu.

V posledních týdnech se v Právu roztrhl pytel s komentáři kolem jaderné energetiky. V prvním z komentářů, z pera odborníka jaderné elektrárny Temelín Havlíčka, zazněla nešikovná formulace: s jaderným odpadem si v průběhu budoucích 50 let potomci poradí. Se zadostiučiněním konstatuji, že Petr Uhl bere jadernou energetiku na milost, i když se v jeho komentáři objevují nepříjemné „překlepy“.

Co se tvrzení pana Havlíčka týče. Již před více než 30 lety napsal Andrej Sacharov článku „Jaderná energetika a svoboda Západu, že „problém“ jaderného odpadu není technologický problém: jde o nejoptimálnější a nejhospodárnější volbu. V průběhu posledních dvaceti let jsem několikrát navštívil imposantní laboratoř Oskarshamn a viděl pokroky ve vývoji technologií ukládání paliva. O bezpečnosti uložení v žulových horninách stovky metrů pod zemí nikdo nepochybuje – poslední švédské úvahy však naznačují, že pokud k uložení vyhořelého paliva nakonec dojde, musí být skladiště lehce přístupné, protože je více než pravděpodobné, že při dalším rozvoji jaderné energetiky a vzhledem k prohlubování energetické krise budou tyto již jednou použité palivové články použity jako nový zdroj energie. Vždyť dnešní jaderné elektrárny v uranových peletách nechaly kolem 95% energie! Ani Finové si s ukládáním vyhořelého paliva nedělají starosti.

Nezbytnou podmínkou jaderné energetiky je její bezpečnost a transparentnost. Srovnávat moderní tlakové či varné reaktory západní provenience s Černobylem je nezodpovědné matení veřejnosti. Sovětský svaz začal koncem padesátých let budovat grafitové reaktory RBMK jako východisko z hospodářské krize, do které uvedly zemi kolchozy. Země trpěla akutním nedostatkem potravin. Do bývalé obilnice Evropy bylo nutno dovážet m.j. milióny tun obilí. Financovat tyto nákupy mohl pouze export fosilních paliv. Aby Rusko nezmrzlo, rozhodlo politbyro, že energii pro vnitřní trh budou dodávat elektrárny jaderné.

Protože však ruský průmysl nebyl schopen vyrábět projektované moderní velké bloky VVER, začal být z nouze používán bývalý vojenský grafitový reaktor na výrobu plutonia, jehož výkon byl ztroj- až zpěti-násoben. Zatímco ředitel jaderné elektrárny v Sosnovém Boru odmítl moskevský příkaz provést na reaktoru RBMK nesmyslný experiment, protože jako odborník viděl jeho zbytečnost a nebezpečnost, ukrajinský ředitel se příkazu z Moskvy vzepřít neodvážil. Což spolu se špatnou přípravou operátorů způsobilo Černobylskou katastrofu dnes používanou jako hlavní argument proti jaderné energetice.

Mimochodem, o technologické neschopnosti SSSR vyrábět moderní reaktory typu VVER 1000 v té době svědčí i to, že československý průmysl vyrobil celých 24 jaderných bloků.

Nazval jsem nedávno naši energetickou politiku Kocourkovem. Dívám-li se na dnešní boom kolem slunečních panelů, které budou dodávat elektřinu až o 1400 % dráž než Temelín, jsem trochu na rozpacích: možná že ve skutečnosti jde o velkolepý tunel, který pomůže vzniku nových multimilionářů. Státní majetek prakticky zmizel – tunelovat již není co (snad ještě ČEZ či nějaké nemocnice) – tak si naši „podnikatelé“ hledají nové písečky.

Strategii přežití lidstva nutno budovat nejen na úsporných energetických technologiích, racionálním využití obnovitelných zdrojů, energie jádra – tedy jak štěpení, tak i fúze – ale též i na rozumném omezení růstu naší spotřeby a tedy i omezení zisků těch, kdo nás všemožnými triky nutí k neustálému zvyšování konsumace. Trh to sám nikdy nevyřeší!

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kolega fyzik napsal(a):

kdyz jsme blbi a tem ekologistum, tem zelenym vyderacum, to vypalne platime, tak si to oskubani snad i zaslouzime. Zamyslete se u voleb a myslete penezenkou.
15. 02. 2010 | 13:01

Nestranný pozorovatel napsal(a):

1. "... Státní majetek prakticky zmizel – tunelovat již není co (snad ještě ČEZ či nějaké nemocnice) – tak si naši „podnikatelé“ hledají nové písečky."
Upřesnění: Takovým lidem se neříká podnikatelé, ale podnikavci.

2. Neselhává technologie ale velmi konkrétní, nekompetentní lidé (čemuž se neosobně říká "selhání lidského faktoru")

3. "Trh to sám nikdy nevyřeší!" Souhlasím. Trh je účinný při prodeji zeleniny na stánku či housek na krámě (marketing, marketing, marketing - by řekl dnes Lenin, místo svého někdejšího výroku "učit se, učit se, učit se"). Trh ale nemá dostatečnou předvídavou inteligenci složité technologicko-sociální problémy. To se na vysokých školách ekonomických ale dosud neučí.
15. 02. 2010 | 13:24

Taoiseach napsal(a):

František Janouch

1)Nepoužívejte cizí slova, pokud to neumíte - "nejoptimálnější" je opravdu hrůza.

"tunelovat již není co (snad ještě ČEZ"
To je poněkud nedorozumění: ČEZ nebyl a nebude tunelován, protože ČEZ sám tuneluje veřejné zdroje.
15. 02. 2010 | 13:33

LEVAK napsal(a):

Ad Nestranný pozorovatel,pár souvztažných citátů:
Paul A. Samuelson: EKONOMIE
Jaké jsou nedostatky tržního mechanismu?

1. Vede ke vzniku monopolů.
2. Vyvolává cyklický vývoj (recese, krize).
3. Způsobuje velkou diferenciaci příjmů.
(Sociální nepokoje, omezení poptávky po zboží masové spotřeby.)
4. Vznik chronické nezaměstnanosti.
5. Neřeší problémy tzv. externalit a veřejných statků a služeb.
(Externality  nechtěné, přelévané efekty trhu, pozitivní i negativní.)
6. Není efektivní v mimořádných situacích. (Války, přírodní katastrofy apod.)

„Kapitalismus je závislý na tom,že lidé v naději, a to často klamné naději,na zbohatnutí velice usilovně pracují, a přispívají tak ke zbohatnutí jiných lidí.“
„Nový obraz budoucnosti“ napsal největší filosof podnikatelství Charles Hardy,brožura byla vydána v Management Press s laskavou podporou britského Knot How Fundu.

"Neoliberalismus ničí všechna opatření,jimiž stát korigovál selhání klasického liberalismu.Je to pomsta majetných za to,že museli dočasně akceptovat fordistický kompromis!" Alain Bihr

„Neviditelná ruka trhu“ na větších či menších daňových prázdninách prostě selhala coby zdroj rohu hojnosti. Volnost trhovců,rovnost daní a bratrství kmotrů příjmové stránce státních pokladen nikde nepomohly,ba krizi přivolaly!

Stále totiž přetrvává heslo Netrestat úspěšné,neochota rozložit zátěž spravedlivě,trestat chudé.

Myslím si,že "Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu
20.4.1653" by se podle mě hodil na náš parlament,tedy obě dvě komory:
„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.
Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“
15. 02. 2010 | 13:48

JŠ napsal(a):

V předchozím blogu,který je v podstatě totožný s tímto,jsem uvedl některé odkazy,např.tento o bioplynové stanici

http://www.jihlavske-listy....

Bioplynové stanice by měly být součást energetické koncepce.Pokud neklesnou nároky obyvatelstva,což nepředpokládají ani optimisté,bude potřebné postavit asi další blok v Temelíně o výkonu 1000 MW.Ale plánovat vybudování 3800 MW mě připadá přehnané.
Za zmínku stojí i snaha o realizaci návrhu vytápění okolních měst popř. i části Brna odpadním teplem z jaderné elektrárny Dukovany.Tento návrh vznikl už před mnoha lety,ale zatím nebyl realizován.

Co se týká spotřeby energie v celosvětovém měřítku,tak se dá nazvat plýtváním celá řada věcí:např. to,že po celém světě je provozováno mnoho různých automatů s nápoji nebo různými potravinami potravinami,které jsou v provozu 24 hodin denně,kdy jsou nápoje nebo potraviny chlazeny.
dalším příkladem jsou letecké společnosti,které provozovaly lety s nevytíženými letadly,kdy vlastně vytíženost letadla nemá výraznější vliv na spotřebu paliva (jeden let spotřebuje řádově tuny kerosinu,tedy leteckého paliva).Možnosti úspor jsou např. ty,že prý by šlo lépe uspořádat letové trasy,aby se snížila jejich vzdálenost.Dále by bylo možné snížit průměrnou dopravní rychlost letadel,aby se snížila spotřeba paliva. Tuším že firma Boeing má ve vývoji nový letoun,který by měl mít výrazně nižší úsporu paliva.

Co se týká chlazení potravin v domácnostech v ČR,velká část domácností má staré neefektivní ledničky.Možná by bylo politicky průchodné,že by stát dával šrotovné na staré lednice,tedy příspěvek na koupi nové lednice v energetické třídě A nebo A plus,pokud daný člověk prokáže,že staou lednici nechal ekologicky zlikvidovat,tedy např. ve sběrném dvoře (což by bylo potřeba ohlídat,jestli je opravdu likvidace provedena správně,aby nešel freon z chladicích směsí ze starých lednic do vzduchu atd.)

Co se týká prodeje úsporných zářivek,zde je potřebné taky zajistit ekologickou likvidaci,neboť obsahují např. rtuť.Bylo by třeba zřídit odpadové kontejnery pouze na vysloužilé zářivky.
15. 02. 2010 | 14:20

Reedoc napsal(a):

V souvislosti s havárií v Černobylu chápu obavy lidí z jaderné energetiky. S ohledem na budoucnost jsem ale jejím příznivcem. Nějak jsem totiž přestal rozumnět snahám o budování obnovitelných energetických zdrojů u kterých nás jejich zastánci přesvědčují o jejich přínosu. Jaký je to přínos? Proč například nikdo nemluví o jejich vlivu na krajinu? Proč musí stát solární panely na polích? Vše musí být někde vyrobeno a při každé výrobě je spotřebována energie a vyprodukovány odpady. Jakou mají životnost, kam s nimi potom, kolik vyprodukují energie a za jaké náklady? Proč je máme všichni dotovat? Jestliže vyspělé státy provozující jaderné elektrárny skladují vyhořelé palivo pro další využití s ohledem na pokrok ve vývoji v této oblasti, použijí takto i větrníky a panely jejich zastánci. Kdepak, už teď se množí názory, že ve vhodném okamžiku pošlou firmy do kytek aby nemuseli platit za likvidaci a zbude to na majitelích pozemků.
15. 02. 2010 | 14:25

Čochtan napsal(a):

Černobyl nebyla elektrárna ale fabrika na plutonium pro bomby. Výroba elektřina byla "přidružená" výroba. Pan Janouch to dobře popsal. Navíc operátoři dělali co mohli aby to bouchlo. Ne že by si ten "velkej pšouk" přáli, to ne, ale jedna blbost za druhou, a pak už to muselo přijít.
Ekoteroristi teď mají "argumenty".
15. 02. 2010 | 15:45

Michal Macek napsal(a):

dobry den

kamarad co dela s radioaktivitou mi rikal ze se dela na nejakejch technologiich na recyklaci jaderneho odpadu - neco ve smyslu ze se treba z pouziteho americia udela nove radioaktvni cesium ktere se muze opet pouzit - nejsem expert takhle nejak sem to pochopil....
15. 02. 2010 | 17:21

jenicek napsal(a):

Jednoduchý počty: současný instalovaný výkon 600MW a schváleno údajně dalších 3500MW(!)=celkem 4100MW, cena cca 13Kč/kWh, v průměru ročně elektrárna o 1kW vyrobí 1000kWh (=1000 hodin osvitu naplno), závazek státu na 20-ti letou podporu. Celkem tunel za více než 1 bilion Kč! To je na dostavbu Temelína a stavbu Blahutovic, včetně provozních nákladů, které za dobu svojí životnosti vyrobí od oka stokrát víc el. energie...
15. 02. 2010 | 17:23

Petr napsal(a):

Šotek zařádil!
V Právu vyšel jiný komentář (viz http://pravo.novinky.cz/p03...), naopak na stránkách http://www.aktualne.cz se dvakrát po sobě pod různými titulky objevil komentář stejný.
Komentář v Právu doporučuji, velmi zajímavý.
15. 02. 2010 | 20:24

tomas.p napsal(a):

No jo, když zásadně snížím spotřebu el. energie, dostaví se komando pistolníků a to by bylo, aby mně nedonutili tu spotřebu zase zvýšit.
To není humor to je realita všedních dnů.

A jinak, tak mně napadlo, jaký je vlastně protiklad výrazu "ekoterorista"?
15. 02. 2010 | 20:37

Milan napsal(a):

Pan doktor Janouch žije minulostí. Netuší, že dříve než ČEZ postaví Temelín 3 a 4 a než se vrátí obrovské peníze do něj vložené (cca 10 a pak dalších 20 let), bude fotovoltaická elektrická energie levnější než ta z Temelína a výkon fotovoltaických elektráren bude mnohem vyšší...
Ano Temelín 3 a 4 bude obrovský tunel, dát 300 miliard v době krize do toho, co nepotřebujeme, do zastaralých technologií, ....
15. 02. 2010 | 21:31

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Petře,

tady žádní šotci neřádí, tady si každý autor vkládá do svého blogu sám, co se mu zlíbí a kdy se mu zlíbí.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 02. 2010 | 21:50

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Milan:
»bude fotovoltaická elektrická energie levnější než ta z Temelína a výkon fotovoltaických elektráren bude mnohem vyšší«
Dva nesmysly v jedné větě. Až bude fotovoltaická energie levnější(?), vrátíte nám všem peníze, kterými my všichni jsme vaše panely zainvestovali?
Nedejbože, aby byl výkon fotovoltaických elektráren bude mnohem vyšší než jaderných, v noci, v mlze a pod mrakem by opakovaly black outy jako nedávno v západní Evropě.
15. 02. 2010 | 22:39

jenicek napsal(a):

Drahej Milánku,
zajímalo by mě jestli ve svých počtech mám někde chybu, najdi mi ji prosím tě. Protože když si stěžuješ, že JETE34 je tunel za 300 giga, tak by mě zajímalo co říkáš na tunel za 1 tera. Díky.
A máš v ceně těch tenkovrstvejch panelů i náklady na negativní externality jako vyrovnávání nestability sol. panelů? Že by ty akumulátory nebo superkondenzátory za pár let tak zlevnily, aby se daly zanedbat...
Pro tvoje info za uhlí i jadro se odebírají peníze bokem na uložení nebo revitalizaci.
15. 02. 2010 | 23:07

Mirek napsal(a):

Tvrzení, že fotovoltaika je tunel je mírně nadoceněné. V podstatě se jedná o supertunel, jaký tato republika ještě neviděla. Podle dostupných zpráv je v provozu 600 MW a dalších 3100 MW je schváleno. Celekm tedy 4100 MW a to je plánovaný výkon Temelína po dostavbě bloku 3 a 4. Cena za 4100 MW instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren bude cca 328 miliard (dostavba Temelína 300 Mld). 4100 MW (instalovaného výkonu) fotovoltaických panelů zabere plocho 70 km2.
Rok má 8760 hodin a z toho jen cca 1752 hodin svítí slunce (to je jedna pětina). Aby bylo dosaženo stejného výkonu jaký bude mít Temelín po dostavbě bylo by třeba instalovat 5 x 4100 MW. (zastavěná plocha se zvětší na 350 km2). Protože slunce svítí ve dne kdy není spotřeba maximální, budou zelení přebytečnou energii pytlovat na horší časy. A to ještě není všechno. Aby bylo dosaženo maximálního výkonu je třeba panely (oněch 350 km2 otáčet za sluncem (na to se spotřebuje část energie, která bude ve dne přebývat). Když se neotáčí kolísá výkon od 0 do 100 %. K dalšímu snížení výkonu dochází znečistěním panelů a jejich stárnutím. A když pán Bůh nedá nastoupí Temelín se svým stabilním výkonem. Protože se Temelín nedá jednoduše vypnout (podle slunce) budeme přebytečnou energii se ztrátou vyvážet. Aby si podnikatelé přišli na své vykupuje ČEZ vyrobenou "zelenou energii" 14 x dráž než tu z Temelína. Se stoupajícím podílem "zelené energie" bude klest zisk ČEZu a zákazník si připlatí. Na výrobu 350 km2 panelů bude třeba postavit továrnu, která bude spotřebovávat energii, kterou ty fotovoltaické články vyrobí. A když nebudeme mít vlastní továrnu tak články dovezeme za energii vyvezenou z Temelína.... .....a "zelení" budou spokojeni.
16. 02. 2010 | 01:03

DDD napsal(a):

Jojo, blbost je nevyčerpatelná...
Levicově orientovaným pitomcům v diskusi bych připomněl, že tržní mechanismus je teoretický konstrukt, vysoce zjednodušený model, který v praxi nikde není k vidění. Většina problémů, nad kterými fňukáte má podtatu právě v odlišnostech reality od modelu. Socioekonomický systém je v podstatě autoregulační, sám dosahuje rovnováhy dané maximální efektivitou. Problémy jako krize vznikají naopak vlivem opatření, často umělých, která tyto regulační mechanismy narušují (např. sanha našroubovat realitu na určitý model ("...ismus"))
16. 02. 2010 | 01:25

DDD napsal(a):

Obvyklý argument odpůrců větru a slunce je nestabilita takových zdrojů, nutnost budování vyrovnávacích výrobních kapacit a posílení přenosové soustavy. Je nějaký technologický problém, který brání realizaci nikterak nové myšlenky doplnění zmíněného větrníku nebo panelu palivovým článkem a nádrží na vodík?
16. 02. 2010 | 01:31

nuclear napsal(a):

DDD:
kapacitu přenosových sítí se sice čez a jiní příliš nechystají navyšovat, i kdyby tak za velmi dlouho, takže projekty budou nezajímavé.Síť trpí i jinými problémy, jako nechtěným přeléváním z větrných farem, takže na vymoženosti není čas.
Vodík je aktuálně také v nemilosti, protože potřebuje vysoké počáteční náklady i precizní techniku včetně údržby.
Nicméně solární články mohou velmi brzy být modernizovány moderními technologiemi a postupy přípravy, a pak se změní v perfektní zdroj energie bez použití sítě.
Nové druhy akumulátorů také mohou přijít, jenom jestli bude politická vůle ....
16. 02. 2010 | 02:49

temporary napsal(a):

Mi už nevyřešíme problém s palivem, ale naše deti a vnoučata nejvetší pravděpodobností ano. Mi už nevyřešíme problém se státním dluhem, ale naše deti a vnoučata s nejvetší pravděpodobností ano.
Děkujeme Vám velmi pěkně !
16. 02. 2010 | 08:48

dennis napsal(a):

Nepritelem lidstva cislo 1 je prelidnenost. Akcelerujicim prvkem na ceste ke zkaze civilizace je konzumerismus. Podari-li se vyresit prvni a pak i druhy problem, pak snahy o "trvale udrzitelnou formu existence" je mozna. Vsechno, ceho jsme dnes svedky, jsou jen pokusy prodlouzit tuhle fazi spolecenskeho vyvoje. (Slovem vyvoj neminim nutne zmeny k lepsimu). Chci byt optimista a preji si, aby se zakladni otazky existence, jako jsou energeticka a nutricni dostatecnost, vyresily, bohuzel nevidim nadejnou cesticku z tohoto labyrintu.
16. 02. 2010 | 09:11

jk-jiny napsal(a):

pane DDD! To co píšete mi evokuje vaše tři D jako počáteční písmena třech psychiatrických diagnóz. Tedy: můžete k větrníku dát elektrolyzér, palivový článek a zásobník vodíku, případně vodíku a kyslíku. Jenže když si spočtete náklady, vyjde vám, že je skoro lepší kupovat elektřinu v trafice v monočláncích. Vodík je lehký, energii využíváme úměrně hmotnosti, skladujeme ale objem. Nádrže vycházejí veliké a je problém s vodíkovým křehnutím. Na zkapalnění zase potřebujete poměrně hodně energie. Palivový článek je jedním z nejdražších zdrojů elektrické energie.
Udává se účinnost 50%, ale kdy6 pro konkrétní firmu něco s palivovými články navrhujete, musíte podepsat mlčenlivost, ona skutečná provozní účinnost je v lepším případě 30%. A účinnost elektrolyzérů je slušná, pokud pracují stabilně a jde o velké jednotky.
Pane DDD, vy máte kopec víry a nulu inženýrských znalostí. Prostě všechno nejde ukecat, musí se spočítat, navrhnout a zhodnotit. To neumíte, tak mějte trochu skromnosti: víra je hezká věc, ale mosty staví inženýři.
16. 02. 2010 | 11:25

JŠ napsal(a):

jk-jiny :nemůžu si odpustit jednu poznámku k tomu, jak píšete,že mosty staví inženýři.Vzpomínáte si na tragédii na Ostravsku,kdy rozestavěný most spadl na jedoucí vlak? Tento most nestavěli inženýři? :)

pro připomenutí

http://zpravy.idnes.cz/poli...
16. 02. 2010 | 12:04

JŠ napsal(a):

Obecně se dá říct,že teoretických dílčích řešení,řekněme nedostatku energie, může být celá řada,problém je však taky ze sociologického hlediska,tedy jakým způsobem tato řešení převést do běžné praxe.

Třeba když jsou v televizi nebo v časopisech reportáže o některých asijských státech (osobně jsem tam nebyl),tak je tam vidět,jak velké procento obyvatel jezdí po městě na kolee nebo na malém motocyklu.Dokáže si někdo v ssoučasné době představit,že by se třeba polovina obyvatel Prahy pohybovala na kole nebo motocyklu ? Spoustě lidí by to připadalo absurdní.A to je právě rozdíl mezi teoretickým a praktickým řešením.Taky proto,že by se musely začít vyrábět uzamykatelné boxy,aby se kola nebo motocykly nekradly.

Za praktičtější řešení se dá považovat ve velkých městech kde dochází k častým zácpám vozidla s tzv. hybridním pohonem,kdy při rozjezdu a v při stání je využíván elektromotor a odpadá tak nutnost mít během stání zapnutý spalovací motor.Tím se ušetří pohonné hmoty.Vozidla s témto pohonem jsou samozřejmě dražší a určitý prostor zabere baterie,proto se vyplatí především v případech,kdy jsou často využívána a kdy není nutnost většího zavazadlového prostoru.Dalo by se uvažovat např. o použití pro taxislužby (v případech,že jedou jen pasažéři bez velkého počtu zavazadel),dále v případech firem,které třeba provádí údržby po celém městě apod.

Viz.. např. odkaz na Toyotu Prius (pomiňme dočasné potíže s plynovým pedálem nebo brzdami vozidel Toyoty v současné době,které budou odstarněny).

http://www.nazeleno.cz/tech...
16. 02. 2010 | 12:23

JŠ napsal(a):

Co se týká třeba větrných elektráren,tak je celá řada typů.Nemusí se ve všech případech jednat o typy,které mají výkony řádově ve stovkách kW.

Existují i tzv.malé větrné elektrárny,viz. např.

http://www.vetrne-elektrarn...

http://www.nazeleno.cz/ener...
16. 02. 2010 | 12:29

JŠ napsal(a):

Co se týká úsporných zářivek,které obsahují např. rtuť,bylo by potřeba,aby v jejich ceně při prodeji byla zahrnuta částka(záloha) kterou by pak lidé při skončení životnosti dostali zpět,např. v obchodě kde si zářivku koupili apod.(podobný systém jako např. u vratných lahví).Tím by bylo více zaručeno,že staré zářivky nebudou končit v klasických popelnicích na komunální odpad.Podobně by to mělo fungovat s autobateriemi.Např. Bursík ještě jako předseda SZ navrhoval zavést zálohování taky pro plastové lahve.Princip je ten,že pokud nebude fungovat systém zálohování,tak spousta lidí se nebude obtěžovat nosit nebezpečné odpady do sběrných dvorů.
16. 02. 2010 | 12:41

Milan napsal(a):

ad Jeníček

s něčím s Vámi souhlasím, tunel může být JETE i FV. Záleží na nás, na vládě, na parlamentu:

Hlavní zásada:
Nevymýšlet vymyšlené, ve fotovoltaice kopírovat Německo či Švýcarsko.
Když povolíme více než 1GW instalovaného výkonu PV do konce roku 2011 s výkupními cenami nad 10Kč/kWh, tak těžce poškodíme fotovoltaiku v ČR (proto je nutno nastavit strop pro instalace-jako ve Španělsku, nebo ladit výkupní cenu podle okamžité situace-jako v Německu. Tam ladí (parlament přijme rychle zákon), o kolik snížit výkupní ceny, zda od dubna či května 2010, a zda více pro velké elektrárny než pro malé instalace).
1GW instal. výkonu v ČR s výk. cenou 14 Kč/kWh….generuje v ČR 1TWh/rok=(14-1)=13 miliard Kč roční dotace x 20 let=260 miliard=skoro cena nových 2GW bloků v Temelínu (300 miliard Kč).

Jaké jsou výhody FV vůči rozšíření Temelína: více pracovních příležitostí pro malé české firmy, FV je pokročilá technologie 21. století/parní turbiny z Temelína, FV je plně čistý a obnovitelný zdroj energie, hned k disposici, modulární koncepce, získáme technologický náskok (když zavedeme i výrobu tenkovrstvých slunečních článků, ne jen montáž panelů), snadná likvidace na konci cca 30-leté životnosti/radioaktivní odpad
16. 02. 2010 | 12:44

jogín napsal(a):

DDD a jk-jiný: účinnost elektrolyzy vody není slušná, je 25%. Dá se zdvihnout na 30%, ale je to elektrolyza v tavenině, čili jen pro kontinuální provoz. Ztráty při výrobě a generaci elektřiny jsou tedy 7/8, aneb 87% nebo vyšší. Ztráty při elektrolýze zmenšit nejdou, jsou způsobeny odporem elektrolytu při velmi vysokém proudu- na 1 mol vodíku čili 22,4l je to 96000 AH. Představy idealistů o technologickém pokroku se občas poněkud liší od reality.
16. 02. 2010 | 12:44

jogín napsal(a):

Onlouvám se, na jeden mol vodíku je potřeba 2x 96 000Ah.
16. 02. 2010 | 12:49

JŠ napsal(a):

jogín: jedno řešení bych měl (myšleno s velkou nadsázkou).Kdyby se rozšířily elektromobily,tak v případech, že by hodně foukal vítr a do sítě by šel nadbytek elektřiny,by byla u čerpacích stanic (na elektřinu) akce,že kdo si v danou chvíli načerpá plnou baterii,bude mít výraznou slevu,něco na způsob last minute zájezdů :)

S podobnou nadsázkou se dá uvažovat o řešení,že by byly státní firmy,kde by se pracovalo pouze v obdobích nadbytku energie,zaměstnanci by měli jinou práci a v případě,kdy by nastal nadbytek,tak by přešli k soustruhům a frézkám a začali by vyrábět :)
popř. by se dočasnou nadbytečnou energií mohla ohřívat voda ve velkých nádobách,kde by se zadarmo mohli osprchovat bezdomovci nebo sociálně slaabí občané :)

Ano,prostě regulace je docela vážný problém.Součást regulace je třeba i to,že ve dne svítí veřejnné osvětlení.Je to dáno i tím,že velké podniky mají přestávky přibližně ve stejnou dobu a během této doby je velký pokles odběru proudu.
16. 02. 2010 | 14:02

JŠ napsal(a):

Do budoucna by se přepravní firmy měly začít zabývat tím,do jaké míry s jakou úsporou paliva je možné snížit rychlost přepravy,např. lodní nebo letecké.
Co se týká použití solárních panelů,tak je rozdíl,jestliže jde energie z nich do distribuční sítě a je rozdíl,jestli jde energie z nich např, na konkrétní účel spotřeby ve stejném místě.Např. solární panel použitý na nádraží přímo do místního rozvodu elektřiny (k osvětlení,provozu kamer,ohřevu vody,chlazení) apod. se dá považovat za vhodnou záležitost,protože největší provoz je na nádraží přes den.To samozřejmě neřeší energetickou koncepci celého státu,ale je potřeba využít všechny dostupné možnosti úspor.
Podobně v domácnostech může být voda ohřívána elektricky nebo plynem.V případě,že nesvítí slunce,se použije ohřev plynem,v případě,že svítí,ohřev pomocí elektřiny ze solárního panelu.
Podobně se to dá praktikovat např. při provozu počítače doplněného záložním zdrojem).
16. 02. 2010 | 14:14

jenicek napsal(a):

Milan:
A proč někoho kopírovat? Proč nepočkat až to bude skvělý, levný atd.?:-)

"1GW instal. výkonu v ČR s výk. cenou 14 Kč/kWh….generuje v ČR 1TWh/rok=(14-1)=13 miliard Kč roční dotace x 20 let=260 miliard=skoro cena nových 2GW bloků v Temelínu (300 miliard Kč)."

To má bejt argument pro nebo proti sl. elektrárnám? JETE3+JETE4 za 20 let vyrobí/vydělají (roční využití 85%, průměrná cena sil. elektřiny 1.7Kč/kWh) cca 500 miliard Kč. Neboli se zaplatí (včetně úroků) i s celkem nízkým odhadem ceny elektřiny a životnost mají dalších 40 let...

"Jaké jsou výhody FV vůči rozšíření Temelína: více pracovních příležitostí pro malé české firmy"
No a?
"FV je pokročilá technologie 21. století/parní turbiny z Temelína"
Kromě toho, že co má nálepku "moderní technologie" je zcela irelevantní, tak je to i nesmyslný tvrzení, třeba DSSC si může nějak splácat doma kdekdo (Solaronix), parní turbína je velmi sofstikovaná technologie, to si doma splácat neumím:-)
Kolo je známo několik tisíc let, je snad proto zaostalou technologií?
"FV je plně čistý a obnovitelný zdroj energie" Ten titan nebo kadmium, měď, indium, v tenkovrstvých článcích se berou odkud? Padaj z nebe? Pak je to čistá technologie:-)
"hned k disposici" to snad ani nepotřebnuje komentář, stačí se podívat kdy to píšu:-)
"modulární koncepce" A co? Co z toho?
"získáme technologický náskok" totéž lze tvrdit o jakékoli jiné technologii, kromě toho dneska jsou všechny věci kolem solárních článků dávno patentovaný. "snadná likvidace" zase jsme u těch tenkovrstvých článků, složení nebudu znovu vypisovat
"radioaktivní odpad" se trvale ukládat nebude, ačkoli v tom není problém. On jaksi sám ze žulový skály na nás nevyskočí po miliony let.
17. 02. 2010 | 01:36

jenicek napsal(a):

Jo a nějak jste opomenul, tu stabilitu. Tak jak ji řešit? Fakt ty akumulátory a superkondenzátory zlevní natolik, že je možný náklady na ně zanedbat? Nebo budeme akumulovat el. energii jinak?
17. 02. 2010 | 01:37

JŠ napsal(a):

Jednou z možností v budoucnu by mohlo být provozování autobusů na stlačený vzduch.V době přebytku proudu by se natlakovaly "nádrže" a tyto autobusy by pak jezdily v noci.Tato technologie by samozřejmě musela být bezpečná,což by jí výrazněě prodražilo.

viz. např.

http://www.21stoleti.cz/vie...

http://magazin.auto.cz/tema...
17. 02. 2010 | 09:37

JŠ napsal(a):

Tento článek popisuje záměr jedné firmy z USA využít stlačeného vzduchu pro řešení problému přebytku elektřiny:

http://www.tyden.cz/rubriky...

úryvek z článku:
Americká energetická společnost Magnum Energy se chystá vyhloubit řadu podzemních prostor, které hodlá ve chvílích přebytku elektřiny plnit stlačeným vzduchem. Ten by mohl v době nedostatku energie pohánět turbínu.
17. 02. 2010 | 09:51

JŠ napsal(a):

V Německu již jedna taková elektrárna funguje.

http://aktualne.centrum.cz/...
17. 02. 2010 | 09:59

dzefo napsal(a):

Je zajímavé, že všichni kritizují větrné elektrárny kvůli potřebě zálohy, ale nikdo nevzpomínaná že podobnou zálohu potřebuje i Temelín, který se taky nedokáže přizpůsobit momentální spotřebě --- nedá se jen tak vypnout a zapnout. Je sice pravda že ten poměr zálohy je na jednotku výkonu menší. Ale tento nepoměr je zčásti daný uzpůsobením rozvodu a odběru elektřiny tomuto velkému zdroji už při výstavbě, na rozdíl od větrných elektráren které by se teoreticky při dostatečně plošném a plánovaném rozšířením dokázali navzájem zálohovat. Případně by se časem mohli odběry některých spotřebičů (ohřev vody, ledničky, elektromobily) mohli uzpůsobit více nestálému zdroji.
17. 02. 2010 | 12:54

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 10:47

Links of London Jewellery napsal(a):

I mean I've left schools and places I didn't even know I was leaving them. I hate that. I don't care if it's a sad good-by or a bad goodby, but when I leave a place I like to know I'm leaving it. If you don't, you feel even worse.
31. 03. 2010 | 12:07

replica watches napsal(a):

Většina problémů, nad kterými fňukáte má podtatu právě v odlišnostech reality od modelu. Socioekonomický systém je v podstatě autoregulační, sám dosahuje rovnováhy dané maximální efektivitou. Problémy jako krize vznikají naopak vlivem opatření, často umělých, která tyto regulační mechanismy narušují (např. sanha našroubovat realitu na určitý model
01. 04. 2010 | 06:18

cheap watches napsal(a):

Tedy: můžete k větrníku dát elektrolyzér, palivový článek a zásobník vodíku, případně vodíku a kyslíku. Jenže když si spočtete náklady, vyjde vám, že je skoro lepší kupovat elektřinu v trafice v monočláncích. Vodík je lehký, energii využíváme úměrně hmotnosti, skladujeme ale objem. Nádrže vycházejí veliké a je problém s vodíkovým křehnutím. Na zkapalnění zase potřebujete poměrně hodně energie.
01. 04. 2010 | 06:19

sesli sohbet napsal(a):

Černobyl nebyla elektrárna ale fabrika na plutonium pro bomby. Výroba elektřina byla "přidružená" výroba. Pan Janouch to dobře popsal. Navíc operátoři dělali co mohli aby to bouchlo. Ne že by si ten "velkej pšouk" přáli, to ne, ale jedna blbost za druhou, a pak už to muselo přijít.
Ekoteroristi teď mají "argumenty".
08. 04. 2010 | 17:29

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
20. 04. 2010 | 04:27

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 12:07

jameskkorn napsal(a):

check out the <>http://psxboxwiitutors.com/the-brutally-enjoyable-combat-of-cursed-crusade-xbox-360/]cursed crusade. this game looks good. what do you think? Do you know any additional resources to read more. Thanks.
11. 10. 2011 | 18:48

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 00:17

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 00:18

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz generic propecia
06. 09. 2012 | 05:26

nxpwczez napsal(a):

He is angry and anxious <a href="http://garciniacambogiael5hl.info">garcinia cambogia hca</a> <a href=http://garciniacambogiaextractkhpye.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiakdiat.info to be lived in.
25. 02. 2014 | 09:38

lxuqfiuj napsal(a):

She had been a troop-leader <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> imyerkjmz <a href=http://paydayloansonline9949.info/>paydayloansonline9949.info</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ theconcrete and tangible.
25. 02. 2014 | 09:52

wvgynaka napsal(a):

Forgery was forgotten, he would exist <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia gnc reviews</a> <a href=http://garciniacambogiakt6ab.info>garcinia cambogia side effects</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiareviewsmvexv.info tarzan froze into immobility.
25. 02. 2014 | 11:13

etyfffgr napsal(a):

Completly surrounding the two white men, <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia reviews dr oz http://puregarciniacambogiahgpqu.info a few birdsfloated on lazy wing high in the air no other living thing was visiblebut some cows, and they were asleep.
25. 02. 2014 | 12:08

ukwzffad napsal(a):

With a deadly effort, like wrenching <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia real reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiavomgk.info>garcinia cambogia max reviews</a> natural garcinia cambogia reviews http://puregarciniacambogiavomgk.info when that seemed ordinary.
25. 02. 2014 | 12:32

kfqehivk napsal(a):

He cares little for comic opera, vaudeville or revues because <a href="http://puregarciniacambogiaoczpk.info">garcinia cambogia extract reviews</a> <a href=http://garciniacambogiakt6ab.info>garcinia cambogia reviews online</a> pure garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiag3uui.info chest full of gold and silver-hey?
25. 02. 2014 | 13:28

stuxdkli napsal(a):

You dare to <a href="http://paydayloansonline8086.info/">payday loans online</a> egdlioogb <a href=http://paydayloansonline8086.info>paydayloansonline8086.info</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info cell of stone that was furnished.
25. 02. 2014 | 14:11

jrlaseem napsal(a):

When the next day dawned, the slave <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia reviews online</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia user reviews http://puregarciniacambogiaoczpk.info and a sudden tenderness dawnedin her eyes.
25. 02. 2014 | 15:31

smkwbnft napsal(a):

You, comrade--he bowed <a href="http://garciniacambogiareviewsfcayo.info">pure garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia real reviews</a> garcinia cambogia benefits http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info the most general sense.
25. 02. 2014 | 17:03

xzgodaeb napsal(a):

Being in a <a href="http://paydayloansonline3920.info/">payday loans online</a> owwbeytbe <a href=http://paydayloansonline3920.info/>payday loans online</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ room during the showing of colonel.
25. 02. 2014 | 21:17

qudomlme napsal(a):

Any boy in the wholetown but that Saint Louis <a href="http://facebookpagesobspec.info">facebook ads</a> <a href=http://facebookadvertisingqtnddc.info>facebook business page</a> facebook ads http://facebookadvertisingqtnddc.info have soldiers and policemen.
25. 02. 2014 | 21:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy