KOHO NEVOLIT, díl III. - ČSSD

11. 10. 2017 | 18:35
Přečteno 3525 krát
ČSSD diskreditovala jak demokracii, tak socialismus. Postupně se posunula až na krajní pravici. Způsoby řešení tomu alespoň odpovídají: potápět lodě převaděčů, tedy i s lidmi na palubě, zavírat válečné uprchlíky protiprávně do vězení, zrazovat naše spojence kvůli vlastní nepřekonatelné xenofobii. Po údobí, kdy této straně předsedal Miloš Zeman, obzvláště po opoziční smlouvě se zdálo, že ČSSD již nemůže klesnout níž. Jak se ukázalo, může - opět za Zemanovy účasti, ovšem hlavně kvůli politice současného vedení ČSSD.

V prvních dvou dílech jsme se zabývali tím, proč nevolit hnutí ANO a proč nevolit ODS. Dnes se budeme věnovat ČSSD.

Extremista ministrem vnitra

V nejvyšší politice se pohybuje nenápadný muž, který se Babišovi co do nebezpečnosti pro demokracii lehce vyrovná, není-li ještě horší. Ministr vnitra Milan Chovanec si to ve straně, vládě, parlamentu i v médiích umí zařídit tak, že mu většinou projde co si usmyslí. Představme si, že by Miloš Zeman řekl, že je třeba střílet do uprchlíků, kteří se do Evropské unie přepravují na lodích. Mlčela by k tomu média stejně urputně jako v momentě, kdy sice jinými slovy, ale v podstatě totéž řekl Chovanec během rozpravy o migraci v Poslanecké sněmovně?

„… Druhý je vzkaz zločincům. My jsme v současné době v regulérní válce s mafií, která sem pašuje lidi za úplatu, a my čelíme důsledkům činnosti těchto kriminálních živlů. Ten vzkaz pro ně je jednoduchý. Budeme potápět vaše lodě…“

A na těch lodích, které potopíme, nebudou žádní lidé? Žádní uprchlíci? Co by potom na moři pohledávaly, když by nepřevážely uprchlíky? Mohly bychom je, pravda, potopit na zpáteční cestě, když tam již uprchlíci nebudou. Je však normální odbachnout převaděče bez soudu, protože pokládáme převádění lidí za válku proti Evropě? Civilizovaný demokrat zločince chytí a předá soudu. To už snad neplatí? V médiích o tomto Chovancově extempore nepadla jediná kritická zmínka. Z politiky naopak zaznívaly pochvaly od kolegů z extremistických i údajně demokratických stran.

Právě tak Chovancova snaha vyzbrojit co největší počet občanů ČR vychází z údajné nutnosti bránit se proti migraci, protože ji chápe v duchu Zemanovy xenofobie: „Všichni muslimové nejsou teroristi, ale všichni teroristi jsou muslimové.“ To je jednak evidentní lež, teroristické zločiny mají na svědomí i další lidé, a jednak to neospravedlňuje nikoho, aby bral právo do vlastních rukou. Pro zásahy, při nichž je nutné legální násilí, si zřizujeme stát a jeho instituce, tedy policii, v případě ozbrojeného konfliktu či války i armádu. Kdo tuto mez překročí, riskuje, že napomůže vzniku nelegálních ozbrojených skupin.

Jedna z nich už vyhrožovala politikům postřílením. „Nepůjdeme do války pod vlajkou NATO. Jsme připraveni se vůči státu a takovým opatřením aktivně bránit. Vzkazuji politikům, že jestli nás do tohohle dovedou, první se bude střílet ve Strakově akademii a parlamentu, ať si to uvědomí.“ Za tato slova stál před soudem bývalý voják a člen iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze Martin Holkup z Písku. A soud jej osvobodil - osvobodil muže, který je nejen legálně ozbrojený a vycvičený, ale je i odhodlán střílet do lidí jen proto, že mají jiný názor na věci než on.

To je jen další z příkladů svědčící o stavu naší justice. Ta za současného stavu není vždy schopna dostát své role v demokratickém právním státu. O to více musejí být politici opatrnější. Chovancova extremistická mysl však o takových věcech nepřemýšlí, ozbrojené obyvatelstvo podle něj zajistí bezpečnost v ulicích. No, určitě bude více mrtvých, na to se můžeme spolehnout stoprocentně. A současná společenská atmosféra plná záště a nenávisti zaručuje, že mezi nimi bude mnoho nevinných lidí.

Krajně pravicová migrační politika ČSSD

Chovanec také nechal do vězení připomínající koncentrační tábory zavřít uprchlické rodiny i s dětmi. Ty si musely za pobyt v těchto detencích platit, když jim po dvou třech měsících došly peníze, ministerstvo vnitra je pustilo a odvedlo na vlak do Německa, kam tito uprchlíci směřovali od samého počátku - i proto nebylo třeba je izolovat. Uprchlíci překročili naše hranice, což je podle českého práva pouhý přestupek, zavřít je za to do vězení mohl jen ten, kdo chtěl vůči nim vyvolat strach a nenávist.

Tím, kdo porušil zákony, byl naopak Chovanec, soudy v Praze a v Ústí nad Labem označily tuto „detenci“ za protiprávní. Zavírání uprchlických rodin bylo také porušením smluv Evropské unie z Dublinu i porušením mezinárodního práva. O tom zpětně rozhodl nejvyšší soud EU v Lucemburku. A ministerstvo vnitra muselo z vězení propustit dvě rodiny na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Podle verdiktu český stát "porušil režimem v detenci úmluvu o lidských právech, konkrétně článek 3 - zákaz mučení, ponižujícího a nelidského zacházení nebo trestání, a jsou tam velmi špatné podmínky, zvláště pro děti".

Migrační politika ČSSD je v podstatě totožná s tím, co již delší dobu hlásá Tomáš Vandas, jehož Dělnickou stranu v roce 2010 rozpustil Nejvyšší správní soud, mimo jiné i pro její příklon k nacismu, rasismu a xenofobii.

Sociálně demokratický policejní stát

Vzpomeňme také na Chovancovo zavádění policejního státu při různých příležitostech, především při návštěvě prvního čínského komunisty, kdy policie porušovala zákony sundáváním tibetských vlajek, nesmyslným zákazem předem ohlášených demonstrací a buzerováním českých občanů, kteří pouze naplňovali své ústavou zaručené právo na shromažďování.

Aby bylo jasno. Hovoříme tu zatím o jednom politikovi, ale jím prosazovaná řešení se stala signifikantní součástí politiky vládní. Za Chovancem a jeho rozhodnutími stáli všichni sociálně demokratičtí ministři i zákonodárci. A kdo nesouhlasil, byl odejit (Jiří Dienstbier). A proč je potřeba hovořit více o zhnědnutí ČSSD než o její sociální (či další) politice? Má to dva důvody. Sociální politika se ČSSD příliš nedaří, nedokázala prosadit svůj hlavní trumf: zákon o sociálním bydlení. Dnes víme, že proti němu bylo i dost členů ČSSD, kteří nechtěli pomáhat Romům z ghett (v jejich slovníku „nepřizpůsobivým“), aby měli možnost získat přijatelné bydlení. Zákon se přitom prioritně týká důchodců, hlavně těch, kteří žijí sami, a začínajících rodin s dětmi.

A za druhé xenofobní politika, kterou provádějí Chovanec, Sobotka, Zaorálek a další, vychází z dlouhodobých nálad členské základny. Obrana proti kvótám a faktická zrada našich partnerů v EU není výlevem nějakého momentálního pomatení smyslů. Z ČSSD jdou již dlouhé roky signály, že tato strana je maloměšťáckou záští vůči odlišnostem přímo prorostlá, že je jednou z podstat české sociální demokracie. Několik příkladů z mnoha:

• Poslanec Stanislav Huml, který je znám svým vyhraněným postojem proti islámu či uprchlíkům, ale také konspiračními teoriemi o 11. září, zveřejnil na svém facebooku video, které popírá holocaust. Označil jej jako „brutální, nekorektní a podnětné.“ Huml je předlistopadový policista a člen KSČ.
Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach ve svém „videu z bazénku“ řekl k tématu uprchlíkům toto: „Máte pocit, že naše tradice jsou ohroženy? Zapalte ohně a dejte najevo, že my se svých tradic nevzdáme.“
• Poslankyně Pavlína Nytrová se vyslovila, že homosexuálové se „budou snažit zrealizovat sex s dětmi,“ nebo že v porovnání s heterosexuály nadprůměrně tíhnou k alkoholu. Jako zdroj svých informací uvedla mj. komentáře pod články na internetu, a dodala, že se „řídí svým srdcem“.
Senátor Miroslav Krejča z této strany řekl již v roce 2012: „Pohled veřejnosti na Romy je zcela oprávněný a k této nepřizpůsobivé a parazitující minoritě jsme až příliš tolerantní.“
• Senátor Pavel Lebeda v téže době: „Pro povalečství, odpor k práci, parazitování na většinové populaci a kriminalitu většiny Romů je postoj veřejnosti pochopitelný a je umocňován nepřijatelnou pozitivní diskriminací v oblasti sociální, ale dokonce i v justici. Pocit hájení a beztrestnosti vede Romy vedle tradiční majetkové kriminality stále více k brutální trestné činnosti. Připočteme-li problémy v občanském soužití a rozšířenou drogovou závislost mezi Romy, nemůže averze většinové populace nikoho překvapit.“
Senátor Vladimír Dryml (tehdy ČSSD, poté Zemanovec): „Vysoká kriminalita Romů a pocit beztrestnosti spojený s uplatňováním pozitivního rasismu českou justicí a falešnými a prázdnými názory podivných ochránců lidských práv v EU i u nás přináší své ovoce… Zákony mají platit pro všechny stejně a vymahatelnost práva musí být rychlá a v případě rasismu i tvrdá, a to platí pro všechny, zejména pak pro Romy.“
• V roce 2010 zvolil lídr mostecké ČSSD Karel Novotný toto předvolební heslo: „Proč bych měl litovat, že jsem ve svém domově národnostní většinou? Jeden stát, jedna pravidla.“
ČSSD z Prahy 5 šla do voleb s billboardovým heslem: „Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami.“
• V Duchcově spokojeně vládne ČSSD společně s neonacisty (DSSS) a komunisty. Připadá jim to normální.

Slušní lidé v ČSSD jsou bez vlivu

Dnes již zde popisovaný náhled na ČSSD není ojedinělý. Například někdejší disident a vězeň svědomí Petr Uhl, socialista tělem i duší, vidí stav ČSSD podobně.

„Milan Chovanec v čele sociální demokracie znamená jediné: legitimizaci krajně pravicového obratu strany… Česká údajná levice, složená z národněsocialistické části ČSSD a jejích vlivových kmotrů, dále z komunistů a Miloše Zemana a jeho „dvora“, by měla být v evropském kontextu srovnávána s krajně pravicovými stranami, například Alternativou pro Německo nebo francouzskou Národní frontou. Tyto strany, které tam krajní levice, a levice vůbec, často nepřesně označuje za fašistické, jsou ve srovnání s převažujícím Chovancovým křídlem ČSSD ohledně vztahu k uprchlíkům a k cizincům učiněnými dobráky. Mnohem vstřícnější než ČSSD či KSČM jsou i k Evropské unii,“ píše Petr Uhl v článku Když ČSSD ovládl Chovanec.

Zeman kdysi vyřkl, že Sládkovi republikáni jsou zdivočelí sociální demokraté. Měřeno dnešním pohledem měl pravdu, bráno ovšem opačně: čeští sociální demokraté jsou více či méně umírnění pravicoví extremisté. A v tomto volebním období již zcela nepokrytí krajní pravičáci. Začal s tím v 90. letech Miloš Zeman, vždy však také záleželo na tom, jak ostatní sebou nechali vláčet. A nutno říci, že trio Sobotka, Chovanec, Zaorálek nemusel nikdo do koutu na samém kraji politického spektra nijak popohánět. Šli ochotně a ještě si po cestě rádi kopli do mrtvoly sociálního státu.

V ČSSD je spoustu slušných lidí, jsou však v dost malé menšině a na nejvyšší politiku nemají vliv. Hovořil jsem především s mladými sociálními demokraty, kteří jsou z politiky svého vedení nešťastní. Někteří i kandidují v marné naději, že jejich účast ve vrcholné politice dokáže něco změnit. Zkušenost nám však říká, že taková změna není nikdy překotná, většinou trvá nejméně jednu politickou generaci. Než se tito mladí lidé, kteří vědí, co obnáší demokracie, dostanou k moci, je pro naši zemi stejně nebezpečné volit ČSSD, jako volit hnutí ANO či ODS.



První dva díly z cyklu KOHO NEVOLIT.
Koho nevolit, díl I. - hnutí ANO
Koho nevolit, díl II. - ODS















Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy