HIV v Česku: Strašák v poli anebo Spící obr?

03. 09. 2010 | 12:50
Přečteno 16352 krát
V roce 2009 provedlo občanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA v České republice
2044 testů na HIV a žádný z nich nebyl pozitivní, 1918 testů na syfilis a
pozitivních výsledků bylo 33. V témže roce provedla organizace Víra, naděje a
láska, která působí v Oděse, celkem 3378 testů na HIV a z toho bylo 118 pozitivních..


Přes veškerá varování a odkazy na stoupající křivky je výskyt HIV v Česku jeden z nejnižších na světě. Epidemie HIV přes nás doputovala až na východ Evropy, kde se skutečně ujala (odhady HIV pozitivních na Ukrajině a v Rusku se pohybují ko-lem 10 %), ale v naší kotlině a okolních zemích spadajících do střední Evropy zatím nenapáchala vážnější škody. Jak je to možné, když na počátku 90. let jsme na tom byli všichni – tím míním bývalé komunistické země – stejně, resp. na bodu nula? Jsme biologicky odolnější? Zodpovědnější? Máme menší sklon riskovat?

Možná ode všeho trochu, ale především byla u nás nastartována včasná a cílená prevence. Dostali jsme mnoho cenných rad, podnětů i finanční podpory ze zemí, kde již měli s HIV dlouhodobější zkušenost a rozvinuté účinné preventivní aktivity, řešení drogové problematiky mělo u nás tradici a vybudované institucionální zázemí, od roku 1985 fungovala v Česku moderně vybavená Národní referenční laboratoř pro AIDS. Prevence se v našich zemích zaměřila na rizikové skupiny o nichž se vědělo, že mohou být významným zdrojem infekce pro celou společnost, takže pro všechny bude nejlépe, když tyto skupiny budou a zůstanou zdravé. Propojení s ostatní společností se realizovalo především skrze sex, ať už placený, náhodný či partnerský, ale v první řadě nechráněný. Začala velká éra kondomů, nicméně změnilo se i sexuální chování zejména mladých lidí, kteří byli v období hledání sexuálního a eventuálně i životního partnera. Plošná promiskuita byla nahrazena sériovými vztahy, v kapsách či kabelkách mladých lidí byl kondom stále častěji součástí jejich „vybavení“, ať už na party, diskotéku nebo schůzku.

Zabránit vstupu viru HIV do těla bylo a stále je nejúčinnější strategií v boji proti šíření viru HIV. To zahrnuje vedle používání kondomu i celou škálu aktivit bránících jeho protržení (používání lubrikačních gelů, výběr vhodných kondomů pro tu či onu formu sexuálního kontaktu). Mezi aktivity bránící vstupu viru HIV do těla patří např. i výměnný program (jehel a injekčních stříkaček) v případě drogově závislých, nutnost mít své vlastní nádobíčko atd., nebo náhrada kojení umělou výživou v případě HIV pozitivních matek apod. Vedle této bariérové prevence se začala na sklonku 90. let objevovat i prevence jiná, kladoucí důraz na kvalitu imunitního systému. Vznikalo hnutí Körper Kultur jako určitá obrana proti šíření viru HIV, jež by záro-veň lidstvu umožňovala se množit, avšak zcela se nevzdávat „variantní potřeby erotiky“. Bylo to přece jen příliš riskantní věřit v magické kouzlo posilovny a tak lidstvu zbývaly jen vzájemná partnerská věrnost, chráněný sex, anebo žádný sex. Nalézaly se další souvislosti. Infikování virem HIV se významně častěji vyskytovalo v kombinaci s jinými pohlavně přenosnými infekcemi. Ukazovalo to nejen na promiskuitní chování té či oné osoby, ale zjistilo se, že onemocnění pohlavní chorobou oslabuje imunitní systém a narušuje sliznici pohlavních orgánů, takže virus HIV může snadněji do organismu proniknout. Až 500krát vyšší je pravděpodobnost, že se nakazí virem HIV osoba, která onemocněla syfilidou, než osoba zdravá. Časem se zjistilo, že to funguje i obráceně. Osoba nakažená zároveň syfilidou (či jinou pohlavně přenosnou infekcí) i virem HIV je pro své okolí mnohem nebezpečnější než někdo, kdo je „pouze“ HIV pozitivní. To je jedním z důvodů, proč vlna one-mocnění syfilidou často předchází HIV infekce a umocňuje její výskyt.

Jak jsme na tom? Počet onemocněvších syfilidou v posledních čtyřech letech stále stoupá, nicméně jeho nárůst je pomalejší než roční přírůstek HIV pozitivních. Roční počet one-mocnělých syfilidou je dnes zhruba 5krát vyšší než infikovaných HIV, ale ještě před 5 lety jich bylo osmkrát víc. Na co to ukazuje? Incidence HIV má mnohem vyšší růstový potenciál, takže se mohou vzájemné poměry výskytu obou infekcí velmi rychle změnit. To se stalo nejen v subsaharské Africe, ale i v oblastech, které jsou mnohem blíž našim hranicím – na Ukrajině, v Rusku či Estonsku. Zde je výskyt HIV dnes mnohanásobně (10 a vícekrát) vyšší než syfilidy, ale nesmíme zapomínat, že syfilida k jeho šíření významně přispěla.
Vraťme se však k syfilidě u nás. Co by nás mělo především zarážet, je národnostní složení onemocnělých syfilidou. Stále více mezi nimi přibývá občanů ČR. Ještě zhruba před 5 lety byla syfilida onemocněním hlavně cizinců a cizinek (tvořili ko-lem 70 % onemocněvších), dnes se zabydlela v českých zemích: syfilitičtí Češi a Češky tvoří nadpoloviční většinu.
Stali jsme se zdrojovou oblastí šíření infekce, a to je velmi nebezpečné. Syfilitik už není někdo jiný či někdo odjinud, na koho si máme a snadno můžeme dát pozor, jsme to my, a děje se to u nás doma.
Co prevence? Kde to vázne? Po dvaceti letech bariérové prevence nastává mezi mladými lidmi jev nazývaný nuda z kondomů. Stále jen kondom, kondom, kon-dom…Nemůžete vymyslet něco lepšího? Bohužel nemůžeme.

Dalším rizikovým faktorem je paradoxně i pokrok medicíny: HIV nevyléčíme, ale léčíme, s infekcí lze prožít celá léta….To lze, ale za jakou cenu? Kvalita života je nepochybně nižší, hlavně v pozdějších fázích onemocnění. Léky mají vedlejší účinky, a ne zanedbatelné. Léčba HIV pozitivního je nákladná, pohybuje se mezi půl až milionem i více korun ročně. Opravdu je nejlépe pro nás pro všechny si nízký počet HIV pozitivních v naší zemi udržet.
Nicméně se podívejme na rizikové skupiny u nás. Zdánlivě pohodovou skupinou by se mohli jevit uživatelé drog. Nemají problémy s využíváním nabízených služeb – hlavně pokud už jednou začali. Rádi si vezmou a použijí čistou jehlu a stříkačku, která je jim nabízena, hlídají si i své nádobíčko. Přesto pomalu a plíživě roste po-čet infikovaných hepatitidou C, nemocí bezprostředně související s injekční aplikací drog. A to navzdory skutečnosti, že se počet infikovaných HIV mezi drogově závislými stále daří držet na velmi nízké úrovni. Spíše než jen vyšší virulentnosti hepatitidy C (snadněji se přenáší) lze věřit názoru, že hepatitida C byla ve skupi-ně drogově závislých mnohem rozšířenější než HIV. Infekce se tak prostě reprodukovala v rámci skupiny drogově závislých, a viru HIV se mezi ně „zatím“ nepodařilo ve významné míře dostat. Přepokládejme, že se daří mezi drogově závislými udržovat bezpečné braní drog, ale vznikají situace, kdy to prostě selže: absťák, nervy, tlak okolí atd. Pokud zdroj infekce přenáší hepatitidu C, šíří se mezi drogově závislými hepatitida C, pokud se mezi ně podaří ve větší míře infiltrovat virus HIV, bude se nepochybně šířit AIDS.

U skupiny mužů majících sex s muži došlo k oddělení či vydělení funkce slasti ze sexuálního kontaktu. Muži nedisponují omezeným počtem vajíček čekajících na oplodnění, nýbrž miliony spermií, kterých se chtějí zbavit. Nemusejí v partnerském vztahu vytvářet žádné reprodukční strategie, jde jim jen o jejich vlastní přežití. Sexuálnímu kontaktu nestojí takřka nic v cestě. Častěji než ostatní vyhledávajíc náhodné partnery a jsou proslulí svou promiskuitou a ochotou v sexu riskovat. Biologicky jsou však mnohem zranitelnější, anální otvor se snadněji poškodí než vagína, a cesta k proniknutí viru do těla je otevřena. Přesto tito muži nejsou příliš ochotni své sexuální chování měnit, i když i zde lze zaznamenat tendence ke stálému partnerství. Bohužel věrnost nebývá vždy oboustranná. Obecně se ví, že problém HIV se nestal nepřekonatelnou překážkou u nechráněného sexu s náhodným partnerem, ale spíše zvyšuje výčitky po jeho realizaci. U mužů majících sex s muži to platí minimálně dvojnásob. Paradoxně postkoitální výčitky organismus natolik oslabují, že zvyšují pravděpodobnost propuknutí HIV infekce. Muži mající sex s muži jsou na české scéně HIV infekce dlouhodobě skupinou s jejím nejvyšším výskytem, a pokud nebudou ochotni změnit svůj vzorec sexuálního chování tak, že bude normální mít sex s (kvalitním) kondomem, těžko se na této situaci něco změ-ní. Jsme otevřená společnost, cílová destinace pro řadu sexuálních „gayturistů“, a bohužel stačí často jen velmi málo a s osudem mladého muže to pěkně zatočí. V Chebu vyhnali z ulic všechny prostitutky, na jejich místo nastoupili mladí kluci, tak kolem 15 let – ti jsou totiž nejžádanější.

Poslední významnější rizikovou skupinou jsou ženy nabízející sexuální služby za úplatu, které jsou dnes nazývány sexuální pracovnice, což je vyjádření respektu k jejich nelehkému povolání. V jejich skupině po dlouhou dobu nezdomácněla žádná pohlavně přenosná infekce snad s výjimkou chlamydiových infekcí. Syfilida patřila mezi onemocnění většinou pouze ruskojazyčných cizinek nebo těch žen, které měly partnery z těchto oblastí. Většímu importu HIV pozitivních žen bránilo mimo jiné i časté testování na HIV, prováděné mezi sexuálními pracovnicemi od roku 1994. Postupně se začaly kromě HIV vyšetřovat další pohlavně přenosné infekce jako již zmíněná syfilis a chlamydie, dále kapavka, kvasinky atd. Průlomem ve vyšetřování bylo vybudování pojízdné ambulance, s níž bylo možno přijet kamkoliv a ženy vyšetřit nejen na pohlavně přenosné infekce a HIV, ale i poznat jejich osudy, problémy, podpořit je v jejich plánech, s nimiž do světa sexbyznysu vstoupily. Podala jste si přihlášku ke studiu, kolik máte ještě dělat zkoušek, posílají peníze vašim rodičům a dětem, kdy za nimi pojedete atd.

Zhruba před pěti lety nastal zásadní zlom ve struktuře nakažených syfilidou. Zača-ly se mezi nimi stále častěji objevovat Češky a dnes už Češky tvoří 2/3 všech syfi-litiček. Dá se říci, že syfilida na prostituční scéně skutečně zdomácněla. Situace je o to nebezpečnější, že v době přetrvávajícího krizového scénáře v rodinných rozpočtech potenciálních zákazníků se sexuální pracovnice musejí „více snažit“, aby je přivábily. V praxi to znamená, že stále častěji upouštějí od chráněného sexu. Nic bych si nevydělala, kdybych šla s kondomem. Zákazníků skutečně ubývá, ti co zbyli, chtějí za své peníze dostat maximum: nejčastějším požadavkem je nechráněný sex. Na druhé straně stále více žen hledá uplatnění v sexbyznysu, ať už je to vlivem šířící se nezaměstnanosti, nutnosti zajistit rodinu (téměř polovinu tvoří svobodné matky), nebo takto žena doplácí na své či manželovy neúspěšné podnikatelské ambice, Převis nabídky nad poptávkou má své důsledky. Riskuje se, podceňuje se a řádně nedoléčí vlastni pohlavně přenosná infekce (nemohu přece zůstat doma) – připravuje se tím půda pro šíření HIV.

Co by se mělo dělat? Především nepolevit v preventivních aktivitách. Nevzdávat to!! Situace se může zhoupnout během roku nebo dvou, ale její zlepšení a stabilizace trvá léta. Pre-vence musí být důsledná, to znamená, že nestačí rozdávat informační materiály, kondomy, měnit stříkačky, ale je třeba zjišťovat, jak a zda se skutečně dodržují zásady bezpečného užívání drog a sexu. To lze jen odpovídajícím zdravotnickým vyšetřením. Nejčastěji se kromě přítomnosti viru, resp. protilátek na HIV zjišťuje syfilis, hepatitida B a C, kapavka a chlamydiové infekce. Výsledky vyšetření (neboli tvrdá data) jsou důležité jak pro společnost (kromě skríningu epidemiologické situ-ace v té či oné skupině se pouze takto dá validně změřit efektivnost preventivních aktivit), tak i pro samotného aktéra nebo aktérku.
Vyšetření na HIV bývá často milníkem v životě jedince. Člověk o sobě získá důleži-tou informaci: zná svůj HIV status do doby před třemi měsíci od vyšetření. Tři mě-síce trvá tzv. imunologické okénko. Testem na HIV nezjišťujeme přítomnost viru, ale protilátek – a těm to trvá tři měsíce, než se vytvoří. Zjištění HIV negativity (zatím je to u nás ve více než 99 % případů) vede většinou ke zvýšené opatrnosti a celkovému zlepšení postojů k vlastnímu zdraví. V případě pozitivity je možno včas zahájit léčení. Stanovit si priority. Léčením získáte pár (10 i více) let života a máte šanci dočkat se doby, kdy se AIDS nebude jen léčit, ale bude jej možno vyléčit zcela.
null
null

Sanita R-R v Oděse
V Oděse existuje organizace Víra, naděje, láska, která se mimo jiné zabývá prevencí HIV u sexuálních pracovnic. Do roku 2004 prováděli klasický streetwork – terénní sociální práce: rozdávali kondomy, brožurky, posílali „děvočky“ na vyšetření k lékaři, kam však většinou nikdy nedorazily. V roce 2004 dostali darem pojízdnou venerologickou ambulanci a počínaje následujícím rokem začali pravidelně ob-jíždět místa, kde ženy a dívky stály, a vyšetřovali je na HIV a ostatní pohlavně přenosné choroby. Zpočátku bylo 37 % vyšetřených infikováno virem HIV.
null
null
null
null

Trvalo to skoro pět let, než počet HIV pozitivních klesl na 3,5 %. Těch 3,5 % tvořilo v roce 2009 celkem 118 mladých žen a dívek, což je téměř tolik jako přírůstek HIV pozitivních v roce 2009 v celé České republice.
V roce 2010 byly v Česku drasticky zkráceny finanční prostředky na prevenci HIV/ AIDS. Organizace, kterou jsem v roce 1992 založila, a která se zabývá prevencí HIV mezi sexuálními pracovnicemi neobdržela od Ministerstva zdravotnictví ani korunu. Prevence, kterou jsme spolu s ostatními organizacemi po léta úspěšně prováděli, získala vážnou trhlinu. A to není jen špatná, to je velmi nebezpečná situace.
null
null

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Elena napsal(a):

Anča Malinova, vieš prečo, lebo ste diera, do ktoréj nik nezabrdne :)))))
03. 09. 2010 | 14:35

Elena napsal(a):

hele Malinova, ako možeš porovnavať Odessu s českou republikou, šak tu u vas sdochol pes, žiadný spoločenský ani mladežnický život nie, decka maju prachy len na malinovku a par koliesok , nikam nechodia sedia na nete , preto že nemaju ine možnosti, to nie rovnaka vychodiskova platforma ,

a nešpiň moje mesto
03. 09. 2010 | 14:43

Elena napsal(a):

pravda že vašim krajanom HIV nehrozi, nežeru sa cibule, cesnaku a slaniny , to pôsobi ako odstrašujucí element
03. 09. 2010 | 14:56

Pepa Řepa napsal(a):

To Elena
že jsem tak smělý, co je to nezabrdne?

Chcete snad říct, že pokud jde o sex, tady sdochol pes? Zajímavé.

Že to děláme špatně? Málo nebo že to odbýváme, kam se hrabeme na Odessu?
Povídejte, udělejte sexuální osvětu, Eleno.
03. 09. 2010 | 15:00

Elena napsal(a):

Pepa Řepa,

nechcem byť Malinova, aby som tu pisala šťanice, pepo, ja neviem aké ste česy v sexe, len poznam vašu mentalitu,
o nej dosť dobre napisal pán Kruta, teplačky, papučky, na chatu , zahradku , to je vaš život, nasmažiť bravčove rezne , knedlo vepro a idesa na dedinu za zasobami potravin, to je cele a do kolečka do kola, kde by ste chytili HIV v dolnej lomni? u svokruše na navšteve ?
03. 09. 2010 | 15:05

gaia napsal(a):

Elena
nezlob se článek jsem přečetla ale teda v ré Oděse to musí vypadat my jsme zde slušní lidé článek je o prostituci to je celá Oděsa jeden velký bordel?
03. 09. 2010 | 15:26

Michal Macek napsal(a):

me prijde hrozne zajimave ze riziko prenosu HIV zvysuji takove veci jako syfilis nebo "postkoitalni vycitky"...
03. 09. 2010 | 15:30

Elena napsal(a):

gaia,

mne ste simpatický(á), veľa krát ste ma obhajoval(á) naposledy pred voroshilovym, tak Vám odpoviem,

ten članok nie dobre napisaný
03. 09. 2010 | 15:34

gaia napsal(a):

Elena

no má to mouchy třeba nechápu to "došlo k oddělení či vydělení funkce slasti ze sexuálního kontaktu. Muži nedisponují omezeným počtem vajíček čekajících na ..."
no čím více budou HIV pozitivním prodlužovat život tím budou mít víc času nakazit víc lidí
to je logické a zdravotnictví se pak zhroutí už úplně
03. 09. 2010 | 15:41

Elena napsal(a):

gaia,

keby tu chodil pán Klán, vysvetlil by to vam matematicky :))))

v rusku žije cca 150 mil obyvaťeľstva, na Ukrajine cca 47 mil, rozdelte proporcionalne obyvaťeľstvu v celej strednej Eu a česku a dostanete cca rovnake vysledky,

ješte zdôraznim v strednej EU obyvateľstvo žije prevažne na dedinach v Rusku a na Ukraijne urbanizacia je ina, žije sa prevažne vo veľkých mestach , pán klán aj to by matematisky rpzpočital,

u vas jedine čo sa da nazvať mestom je ta praha, aj to je to jedná veľka dedzina :))))) každý každého pozna :))))))

tu sa neda stratiť :))))
03. 09. 2010 | 15:55

gaia napsal(a):

že je tu málo pohlavních chorob za to můžeme vděčit spíš totalitě a železné oponě a setrvačnosti ale to už nyní přestává platit a srovná se to jako všude ve světě.

Autorka se jen chtěla pochválit že za to může její organizace.Je to přeci jenom neziskovka a konec roku se blíží.
03. 09. 2010 | 15:58

Elena napsal(a):

gaia,

mne stačilo si u nej prečitať toto :

V roce 2009 provedlo občanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA v České republice
2044 testů na HIV a žádný z nich nebyl pozitivní, 1918 testů na syfilis a
pozitivních výsledků bylo 33. V témže roce provedla organizace Víra, naděje a
láska, která působí v Oděse, celkem 3378 testů na HIV a z toho bylo 118 pozitivních
….
kde tie testa robili v česku?

na chatach, dedinach ? nu, jasne že tam najdeš len pár odvažných sifilitikov ,
no a potom porovnava to s vysledkami (pochybnimi ) v Odesse,

mestom s 1,2 milliona obyvaťeľstva , prístavne city, kde sa tam premele všetko čo len chceš, možno tie testy v Odesse robili u zahraničných študakov ? tých je tam habadej :))))))
03. 09. 2010 | 16:05

Elena napsal(a):

len Moskva ma 11 millioov obyvaťeľstva, viac neželi v česku,

Kiev = 4,7 millionov, Piter ma 3,4 mill . obyvateľstva, pišem cca s pameťi nemusy to byť presne čislo kvoli migracie za posledných 20 rokov,

zoberte v celku migraciu v rusku a na ukrajine a migraciu v česku a v strednej EU , to je obrovský rozdiel,

skratka, neserjozný članok,

ak sa podujala porovnavať byvale postkomunistické krajiny , ak robi na tom aj nejaké vysledky, tak nech aspoň piše serjozne,

ak chcela sprapogovať svoju organizaciu tak mala to tak aj napisať a nie sa utierať o moje mesto, nemam to rada
03. 09. 2010 | 16:21

Elena napsal(a):

možno že pisala o mestu odessa v USA, preto že v USA tiež je mesto Odessa,
tak potom sa jej ospravedlnim, ale musy upresniť o akú Odessu je tu reča :))))
03. 09. 2010 | 16:25

Elena napsal(a):

možno že pisala o mestu odessa v USA, preto že v USA tiež je mesto Odessa,
tak potom sa jej ospravedlnim, ale musy upresniť o akú Odessu je tu reča :))))
03. 09. 2010 | 16:25

Stařeček napsal(a):

Elena, nepomýšlíte na návrat z té vesnice domů? Já na Vašem místě bych už balil kufry a neplácal tu ty velkoruské nesmysly. Tak mně připadáte, dle Vašich příspěvků, jako by Vás sem nuceně vystěhovaly. Česká republika není gulag a tak klidně vemte bumašku a hajdy do Oděsy za lepším. Rozhodně Vás nevyháním, doufám ale, že tu žijete dobrovolně.
03. 09. 2010 | 16:33

Elena napsal(a):

deduško=Stařeček ,

to je cele, že ? nu, vam ten HIV naozaj nehrozi, jedine že si možete prdnuť v električke :)))
prečitajte si ten blog,

a uznajte že to je blabol a nie blog
03. 09. 2010 | 16:38

Stařeček napsal(a):

Elena o to se Vy nestarejte jde-li mně lépe prdění či souložení. Rozhodně nemám ocas vidle, abych ho píchal do každého hnoje a tak mně opravdu HIV nehrozí. Vy se starejte o to vaše velkoruské tlachání. S úctou Stařeček, co ještě může, ale nemusí.
03. 09. 2010 | 16:53

gaia napsal(a):

Elena

no Eleno spousta lidí v USA chytla HIV ve špitále tak stařečka moc nepodceňujte i to HIV může být.

Ale máte pravdu Oděsu měli srovnávat spíš s Hamburkem.

Ale v ČR jsme na tom byli velmi dobře v oblasti pohlavních chorob v 80. letech mně jeden hygienik říkal že v celé republice byly jen 4 případy syfilis. Vše bylo tak dokonale podchycené +železná opona sehrála pozitivní roli.

A je logické že syfilidy bude méně neb ta je zatím léčitelná tzn. když se nakažený vyléčí tak už nic neroznáší kdežto HIV roznáší po celý zbývající život.
Myslím že graf bude též taková hokejka jako u globálního oteplování.
Máme se ještě na co těšit.
03. 09. 2010 | 16:57

Elena napsal(a):

gaia,

priznamsa Vám, hodnotila som len obsah blogu, vety napisane čierno na bielom, čo mi nesedy, tak to samozrejme kritizujem,

proste som to rozobrala ako domino alebo lego,

celkovo problematyka pohlavných horob a HIV nie mi moc znama , žijem na dedzine a tu u nac byvava prevažne chrypka
03. 09. 2010 | 17:09

Elena napsal(a):

voroshilov
by vedel viacej o tých pohlaných chorobach,

škoda že tu nie, on sa všade chvasta že preťahne každú sukňu v tej praze, ak by mal nametky, tak tie jeho chvastunstva najdete v archyvoch, okrem toho muči jedn pekné ruské dievča juliju, aj Mashenku tiež,

aj ked sto percent viem že voroshilov nie žiadný rus, lebo rus by to neurobil tak sa spravať k damam , to može len voroshilov ( neviem akéj národnosťi on je ) ale rus istotne nie, kto vie čo je zač
03. 09. 2010 | 17:40

hoven napsal(a):

elena,
ty seš taky sexuální pracovnice?
03. 09. 2010 | 18:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

03. 09. 2010 | 19:42

gaia napsal(a):

Tenco
i ty kondomy jsme tu už jednou rozebírali někdo říkal že to je jak mýt si nohy v ponožkách a někdo jak lízat med přes sklo a autorka možná myslí totéž když píše
"U skupiny mužů majících sex s muži došlo k oddělení či vydělení funkce slasti ze sexuálního kontaktu."

proč to ale potom dělají?
03. 09. 2010 | 20:01

Tencokida Hnuj napsal(a):

gaia
Nevím. Asi je to baví.
03. 09. 2010 | 20:42

gaia napsal(a):

to je jako ta hláška od Cimermana - jsem uhlobaron mě to baví.
03. 09. 2010 | 20:58

hoven napsal(a):

kdo najde vakcínu proti aids, bude bohatší než bil gates. já tomu dávám ještě maximálně 5 let
03. 09. 2010 | 21:03

Nóra Mojsejová Košice -Pereš napsal(a):

ja by som vam taký blog napisala, nia ako ta to ona, urnotoložka , kde ten Stejskal chodi na tie blogerky, u nas v pereši by ho zakydali hnojom
03. 09. 2010 | 21:39

yara ze země krys napsal(a):

Když ono to může být s HIV/AIDS trochu všechno jinak. H.R.Clark popisuje ve své knize, že bez přítomnosti benzenu ve vašem těle nemůžete onemocnět AIDS a bez přítomnosti střevních motolic
(trematod)nemůžete být infikováni virem HIV. Benzen "nakoupíte" do těla z potravin připravovaných uzením aj. podobnými postupy, ale i z potravin kde byste to vůbec nečekali. No a motolic ex. zhruba 17 druhů a spousta podskupin a jsou velmi nenápadné a v lidkém těle jejich působky vytvářejí přímo dálnici pro vstup viru HIV do organismu člověka. Virus resp. zvířecí retrovirus napadá řídící lymfocity T4. Je velmi "chytrý", jen za asi 24 hod. po vstupu do těla udělá celkem něco přes 30 maskovacích operací, aby zmátl imunitní systém. Ale proč byli a jsou postiženi především homosexuálové touto nemocí? Je to zřejmě jejich sex.praktikami. Sex do rekta je velmi nebezpečná záležitost, protože je zde pouze jedna výstelka epitelu na rozdíl od vaginy, dále dochází k přímému vstřebávání sperma do těla a v neposlední řadě, což se vůbec obecně neví, dochází k přenosu
mikroskopických zárodků zejména motolic (trematod) do těla příjemce. Pak už je vše jenom otázka času (měsíců, roků), rozdíly jsou individuální v závislosti na odolnosti imunitního systému jednotlivých lidí. Samozřejmě jsou ohroženy i ženy, které poskytují tyto praktiky mužům a největší zrada je ta, že pokud se nakazíte, příznaky se nemusí projevit řadu měsíců nebo dokonce roků a Vy šíříte nemoc dál na ostatní partnery. H.R.Clark však tvrdí, že je možné i tehdy, když jste HIV pozitivní, nemoci se zbavit! Více je však uvedeno o tom v jejich knihách. Lidé si prostě nechtějí uvědomit, že jejich nejnebezpečnější a možná největší nepřítel je nejen pouhým okem neviditelný, ale často jej dokážou odhalit pouze nejsilnější mikroskopy a to ještě jen za určitých podmínek a v tom je jeho obrovská převaha.
03. 09. 2010 | 21:47

honolulu napsal(a):

Pani Malinova, byl jsem poslan do Conga (Zaire) v 70-tych letech, vladou Jizni Afriky...Znam i Rhodesii, mel jsem to bohatou zem rad, za vlady Ian Smitha...Dovolte me dve otazky...
Proc pomahate Shona tribes, kdyz vite, ze jsou to vrazi farmaru a belochu vubec ??? (Ndebele, vlastne take)! Proc se vubec angazujete je drzet pri zivote, a utracite tam cas a resources ??
Jejich zivot znamena smrt nasi i Vasi !
(Od roku 1975 povrazdeno 40 000 belochu dohromady, v techto zemich, Angola, Mozambique, Rhodesia a South Africa)..
Tak co tam prosim Vas delate ? Co od nich ocekavate ???

V 70-tych letech AIDS neexistovalo nikde...Je to pravda, ze virus vznikl sexem mezi zelenymi opicemi a cernochy ? Videl jsem tam mnoho druhu opic, (Zaire) ale nikdy ne zelene. (Snad zelene oci) ???
Prece nemuze samo od sebe neco vzniknout ??? Jaky je na to Vas nazor ???
03. 09. 2010 | 23:04

Honolulu napsal(a):

From Honolulu to Elena ! Elena, Vy jste zena jako OHEN !!!..
Uplne mam o Vas zajem.. Elena nevzla by jste me na exkurzi do Odesi ? Slibuji, ze nebudu prdet v elektrice a privezu si kufr plny condomu a kilo tvrdolinu..
Nevim, kde ta Odesa je...Potrebujem PRJEVODKYNU s horkou krvi a znalosti vsech tech hrisnych mist a slecen...Neujmula by jste se me Elena ? Prominte moje gramaticke chyby Elena, radej se snazte vycitit puls meho srdce a krevniho obehu. Elena nedame to pulsovani dohromady ??
03. 09. 2010 | 23:43

Elena napsal(a):

Honolulu,

u nas za prachy sa da vsecko,

aj horuce srdco, ja sa bavim len s tym kto ma aspon 2 melony euracov na konte, ak mas mozeme sojit nase srdca aj majetky , preco nie, ja verim na lasku na prvy pohlad, a vy ste mi sa pozdaval okamzite hnedka, terazky , tak naval info akimi hodnotami disponujes myslim konto , vrabce nie su dolezite :}}}}
03. 09. 2010 | 23:57

Elena napsal(a):

Honolulu

nie ze budes klamat ako voroshilov, ten tu toho nakecal, ze je rozpravkovo bohaty, podnikatel, na hentakych bavorakoch sa vraj vozi, prd, je chudobny ako kostolna mys,

ledva mu stara dava na pivo, ale kecov tu bolo, sak co cely voroshilov
04. 09. 2010 | 00:06

honolulu napsal(a):

Elena, moj vzdaleny sne...Ja som chtel spojit pouze nase tela..Mne jde pouze o to pulzovani ! Mne nejde o spojovani majetku ci bankovnich kont..Na takove veci ja mam banky..
Elena, to prece nejde, vymenit dar nebes (naklonost) za neco, co je tak materialisticke, jako bank account..
Nemohl bych dostat trochu Vasi naklonosti jako FREE SAMPLE (deposit) zdarma ???
Mate urcite velke srdce jako ta Odessa..Porozumejte mne pulsem sveho srdce (a TELA).
Moje hodnoty ? Je jich mnoho, ale ty nejvetsi nemohu popsat zde. (Pan Stejskal by se velmi zlobil.)..
Pisete, u nas za prachy jde vsechno...Kde to je u Vas ? To existuje takova zeme, ze i attractions se zpenezuje ? (Asi musim mit dalsi obcanstvi) !

Vorosilov Vas oklamal ?. On to urcite nechtel udelat ! (Asi dostal kapesne pouze na jedno pivo). On ten Vorosilov je hlidany poklad nejakou NKVD, tak mu to odpustte a napiste mi o Vasich prednostech..
04. 09. 2010 | 01:34

Nóra Mojsejová Košice -Pereš napsal(a):

From Nóra Mojsejová Košice -Pereš , to Honinulu,

a ibas ty honinulu od onej elenky, ja Norika , rada pracujem v zahradke, peciem a rada chodim do VIP spolocnosti,

mozem urobit s teba celebritu, ta elena nie spravna cesta pre teba, najdes ma vo vsetkych casopisoch na hlavnej stranke, som pekna blonyna a velice mudra , okrem toho uspesna podnikatelka, tak sa ozvi
04. 09. 2010 | 09:18

gaia napsal(a):

tato diskuse mne zklamala neboť jsem zjistila že Elena voroshilov honolulu a Nóra Mojsejová Košice -Pereš je jedna osoba
04. 09. 2010 | 13:48

Elena napsal(a):

honolulu ,
nu to je celá česká klassika,

tvoja banka je dôchodek od poštarky, nu a tie prednosťi za ktoé by Stejskal naozaj mal mazať, tak to sú staré teplačky ( zmejpovky) radiovka a papučky na sviatok ľudový kroj = monterky :)))))

a takovemu ja mam davať svoje srdco ? spajať tela ( s mumifikovaným skorostoročným deduškom?) čo som ja padnuta na šišku :)))))
a henten voroshilov može byť aj zlate prasatko, tež taký vykouk =vyvuzela ( ako sa spravne vyjadruje tunajšý vlk)
04. 09. 2010 | 13:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

gaia
Ale stejně to freudovské "honinulu" - není to od Eleny Mojsejevovny Voroshilova vzhledem ke svému druhému (třetímu, čtvrtému) já nehezké ?
Málem se mi chtělo napsat "h......u".
No však víte co, ne ? :((

http://www.youtube.com/watc...

:---()
04. 09. 2010 | 13:54

honolulu napsal(a):

From Honolulu to pani Nora...
Jsem zdrcen, pani Noro !!! Tak tezce jsem se platonicky zamiloval do pani Eleny z te nejvyssi spolecenske tridy a byl jsem odmitnut..Bolestne jsem si uvedomil, ze pro americke poleno je marne snit o evropske knezne.
Pochopil jsem take, ze pani Elena stale jeste preferuje pana Vorosilova ! Srdce mi krvaci a uz vubec nic nepulsuje.. Ta krasna, jemna, taktni, uslechtila pani prisla na to, ze Vorosilov pouze predstira, ze je chudobny a jako kazdy Rus ma pytlik plny Kruger Randu, zavesen na tajnem miste...

Nic jineho mi ted nezbyva, nez zacit posilat financni donations pani Malinove a tajne doufat, ze me pozve na studijni vylet do Odessy, anebo alespon proda seznam tech sexualnich pracovnic, co k ni chodi na testy v Praze.

Jinak, ja Vam pani Noro dekuji za nabidku pratelsvi, ale Vy nejste to, co pani Elena, takze Vas musim zanechat Vasi mistni VIP spolecnosti a casopisum !...

Celebrity ???
Uz nemohu a ani nechci byt vic nez jsem..
Ahoj, pani Noro ! Pozdraveni a vrouci polibeni pani ELENE se vzkazem - "Jste kruta jak vitr z poli a krasna, az to boli. Oh, Elena"..(Otvor ma Tvoje srdce, ved neklepom prstem.)

(Pane Stejskal, cokoliv si ted myslite, nebo cokoliv reknete, tak tentokrat mate 100 % pravdu !
PROMINTE, mi prosim -
for all my trespassing. I will leave Florida next week for the North. For the cool weather..I hope, my journey will have a benefit for my mental balance. Too much sun, it is not good for anybody).
A jde se plavat.
04. 09. 2010 | 15:06

honolulu napsal(a):

From Honolulu tu Elena.
Elena, muj vzdaleny sne...Jsem MLADY srdcem i zjevem !!!...Mistni devcata na Oahu (Honolulu), na Floride, v Ohiu, a vubec ve vsech mojich oblibenych mistech me nazyvaji INCRETIBLE, HANDSOME HANK...A Vy me vidite jako mumifikovaneho dedecka..Asi Vam ten Vorosilov opravdu vzal veskere iluze a viru v to, ze princove jeste existuji..Elena, princove nevymreli, ja jsem jeden z nich !! A velmi zarivy !!! Dovolte mi to nejak v budoucnu dokazat...Bylo by pro nas oba dva skoda, me odvrhnout a donutit me hledat jinou kneznu v Oddese nebo na seznamu sexualnich pracovnic pani Malinove...
Vy jste obe dve podnikatelky, jak pani Nora, tak Vy, protoze mate rada penize...
Ja se rad vzdam penez pro neco krasneho, ale vy musite zaridit pro sebe reklamu..ADVERTISIMENT.
Co takhe uverejnit svoje foto v bikinach (nebo bez nich), abych vedel, mam-li si zabukovat letenku do Kyjova na Ukrajine, nebo kde to zijete..Vzdyt ja cely zivot hledam krasu..
Informace na ukoncenou : Neznam se s pani postackou, nevlastnim teplaky, nemam backory a nevim, co jsou to monterky, nemam zahradu, ale chutna mi ovoce a zelenina. Jsem rad, ze Vam nezalezi na vrabcoch...Mate rada Giant Eagle = americky vrabec ?
04. 09. 2010 | 16:07

stejskal napsal(a):

Will you have an internet acces up North, Mr. Honolulu ;-) l.s.
04. 09. 2010 | 17:32

Elena napsal(a):

hele, hon o lulu,

neviem , neviem, ja ako stara indianka ( rumunská ciganka) vidím ten šťil pisma na hentého vlka, prestal sa zajakavť a teraz piše celkom ku svetu.

tak si myslim že floridu si videl len na fotečke, že by nekde v dolnej hornej bola nejaka krčma pod nazvom florida? nu je to celkom možne,

už ma neotravuj, najdi si tam hentu pamelu andersantovu, nam tunajšim europanom vaša mentalita nie znama, mi tuna žijeme inakše, napriklad henten HIV ten sa da celkom dobre pripraviť na hribovej omačke a zapicť v trube,

neznam lepšie života,
neželi dolná lehota,
chodime na havaj
všecko je tu fajn
04. 09. 2010 | 17:48

Elena napsal(a):

hele, hon o lulu,

neviem , neviem, ja ako stara indianka ( rumunská ciganka) vidím ten šťil pisma na hentého vlka, prestal sa zajakavť a teraz piše celkom ku svetu.

tak si myslim že floridu si videl len na fotečke, že by nekde v dolnej hornej bola nejaka krčma pod nazvom florida? nu je to celkom možne,

už ma neotravuj, najdi si tam hentu pamelu andersantovu, nam tunajšim europanom vaša mentalita nie znama, mi tuna žijeme inakše, napriklad henten HIV ten sa da celkom dobre pripraviť na hribovej omačke a zapicť v trube,

neznam lepšie života,
neželi dolná lehota,
chodime na havaj
všecko je tu fajn
04. 09. 2010 | 17:48

Li-Chang napsal(a):

AIDS?
Nemyslíš, zaplatíš!
04. 09. 2010 | 18:22

honolulu napsal(a):

From Honolulu to Mr. Stejskal.

Dear Mr. Stejskal, my answer is YES...In case not, I will travel back to South..In fall, some area of the North is fool of beautiful colors of foliage and I would like to enjoy this time of the year, there...
Wineries are open everywhere in north-west Pennsylvania on the border area of Ohio...People seat outside and dring vine, eat cheese with salami, and listen to a clasical music...
Sir, I mention this to you, because I hope, you will visit our fantastic coutry with your family, sometimes.
04. 09. 2010 | 18:51

Honolulu napsal(a):

From Honolulu to Elena,
Ty moja vysnena knezna z Rumunska, to se mam smirit s tim, ze zadna foto v bikiny nebude ?? Co ja si ted pocnu s mou touhou ?. Tak to me uz opravdu nic nezbyva, nez se zpratelit s pani Malinovou a poprosit ji o studijni cestu za poznanim do Odessy...Loucim se s Vami, my love, with a broken hearth.
Budu na Vas myslet intenzivne ve Vidni, kdykoliv uvidim stribrny Dunaj tekouci do Rumunska, na jehoz brehu Vy urcite budete myslet na mne...
04. 09. 2010 | 19:10

Elena napsal(a):

von ty henten Honolulu najozajský američan, ja trubka , mohla som si vyvalovať čunky na Honojluluj, možno že to je sam Viktorko Kožený, šak on je terazky tež nekde tam , mohla som byť v baliku, nu, nič,

aj v nižnem novgorode je pekne, občas
04. 09. 2010 | 19:10

Elena napsal(a):

počkaj Honojluluj,

všecko som si zormyslela,

vieš ja som dosť skromna, nemohla som uveriť, že može o mna mat zaujem nejaký henten milliardar ( rumunský) , konečne sa zjavi princ, ja som ale trubka ,

a bezstarostný život je vťahu
04. 09. 2010 | 19:14

stejskal napsal(a):

Thx for you invitatiton, Mr. Honolulu,

I have been to the country we are talking about many times (both alone and with family, even got married there, my wife is Czech though) spent there almost a year together. I love to return soon.

Libor Stejskal
05. 09. 2010 | 00:15

honolulu napsal(a):

What a nice surprise Mr. Stejskal ! No wonder your English is so good !
It is now only question of the time, when I will see you in my favorite area - in Orlando, FL.
05. 09. 2010 | 03:07

vfischer napsal(a):

ÚŽASNÝ TEXT !!! A JEŠTĚ ÚŽASNĚJŠÍ DISKUZE !!! Absolutní nádhera plně a zcela vystihující o jak "závažnou" a pro zde žijící obyvatelstvo zcela zásadní, většinovou a převažující existenční "STAROST" se skutečně jedná ! Ve státě, kde se rozkrade každý rok polovina státní kasy, je montovnou Evropy s vytrvale klesající životní úrovní ožebračovaného obyvatelstva je to skutečně pro drtivou většinu obyvatel ten hlavní a zásadní problém! Však to také vyplývá z mimořádně duchaplných projevů slečny ELENY skvělé reprezentantky své profese a skupiny !! Malinová, to si počtete ! Skvělé !!
05. 09. 2010 | 11:33

Elena napsal(a):

vfischer,

čo sa ty nepači na mojích príspevkach?
dokonca si tak mudrý , že vieš akú mam profesiu a do ktoréj skupiny patrim , zláte české hlavičky :))))))
05. 09. 2010 | 11:41

stejskal napsal(a):

You never know, Mr. Honolulu.

I have been to Miami, FL, Everglades, the Keys and Big Cyprus so far. Orlando would be a nice change ;-)

Libor Stejskal
05. 09. 2010 | 12:28

Elena napsal(a):

pán Stejskal,

dohovorim tomu honolulu , mojmu kamaratovi ešte z Atlasu mal nick BO :))))) aby vas zobral na tu Floridu, mňa sice tež pozival na návštevu ale ja nemam čas, ani možnosťi.

čo mi posielal fotky s toho orlanda tak je to tam moc pekne,

jedine že tam maju veľa aligatorov a hadov, ja sa toho strašne bojim
05. 09. 2010 | 12:34

Elena napsal(a):

inač BO je skvelý človek,

toľko srandy čo bolo na tom Atlase to je pol života,

raz som chcela vidieť Atlantik, on sa zobral a celú cestu do Atlantiku mi nafotil , potom sam oceán, je to nadhera,

vlastne ten internet je naozaj skvela vec, kde by som ja mohla vidieť Atlantik, a tak BO mi ho predvedol, citíla som dých oceanu, neuveriťeľný zážitok, v kombinacii s mojou redstavivosťou, proste ako keby som bola na brehu Atlantiku, on to nevie BO, ale som aj trochu plačkala, že človek nema tie možnosťi cestovať a vidieť všetku krasu našej planety.
05. 09. 2010 | 13:24

gaia napsal(a):

jeden blázen zde na diskusi pod nickem Elena alias rumunská cikánka Ukrajinka v ČR na práci či Ruska alias voroshilov zbohatlý Rus užívající si bordelu v ČR či snad havajský důchodce tč. na Floridě dokonce zve zdejšího cenzora Stejskala na návštěvu a tento zastánce korektní a inteligentní diskuse se těší na pozvání a dokonce mu školometskou angličtinou odpovídá.

úroveň opravdu vysoká. Snad ukázka jak ta syfilitická paralýza vypadá v praxi jinak si nedovedu vysvětlit
05. 09. 2010 | 13:31

Elena napsal(a):

gaia ,
okamžite sa ospravedlni Pánu Stejskalovi !
jediný blazon si tu ty,

neviem kto je voroshilov, nežijem v čechach,a nie som nick honolulu,

kto by to nebol ten honolulu,

ďakujem mu za vspomenku na starý Atlas,

pánu Stejskalu tiež ďakujem za kulturnú diskusiu!
05. 09. 2010 | 13:38

gaia napsal(a):

Elena
ale pokecala sis sama se sebou že?
05. 09. 2010 | 13:52

Elena napsal(a):

gaia ,

preceňuješ ma , po anglicky sice viem ale nie tak dobre ako honolulu,

ak by som vedela tak dobre po anglicky, nekysla by som na slovensku, už by som bola nekde v lepšých krajinach anglohovoriacých napriklad Australia , Nový Zeland, ak by ťa zaujmalo prečo práve tieto krajiny, preto že sú Evropského tipu a je tam veľmi teplučko, zimu neznašam
05. 09. 2010 | 14:18

honolulu napsal(a):

From Honololu to Elena, a vubec vsem - informace v Ceskem jazyce...Ono ani zdaleka ten vylet na Floridu neni tak NEDOSTUPNY, jak si to predstavujete a jak Vam to tvrdi cestovni kancelare...Na Floride neziji pouze milionari !!!
Zde je prakticky navod, jak to zvladnout a neplatit za ubytovani horentni penize !

Po priletu do Orlanda : Vypujcit na letisti auto, (nemusi to byt Cadillac) a rozjet se po express way cis. 528 na zapad (pomalu prosim ! - Expwy. je pouze jmeno) - plati se "tool", (maly poplatek) a jet az na dalnici cis. 4. (I-4)= Interstate #4,. Po ni na jih smerem na Tampu a opustit dalnici na exitu cis. 64..! Tim jste se dostali na silnici 192 (Bronson Memorial Park Way). A tam si udelate prvni zakladnu na ubytovani, kterou pozdeji (po seznameni se s Floridou) muzete zmenit..Tam se neplati $ 250 za noc. Cela ta 192 je plna ubytovani, jak na vychode, tak na zapade od dalnice I-4... Kazdy stat teto krasne zeme ma mista pro bohate, pro stredni tridu a pro chude, plus slums. (Tem se vyhnete.) Cis. 192 je take blizko nejvetsich atrakci na svete.

WALT DISNEY WORLD ! Nenechte si ujit EPCOT nebo MAGIC KINGDOM plus dalsi zabavne parky dle vasich preferenci...To neni absolutne slozite nebo nedostupne..
Tak Elena, az Vas tam potkam, tak Vas beru na dinner do restaurace, ktera se jmenuje Medieval Times (Feudalni cas). Protoze jste stale jeste moje knezna, i kdyz mate radeji Vorisilova..Chtel bych Vam dokazat, ze americky EAGLE je lepsi nez rusky KOLIBRIK.

Pane Stejskal, ja Vam dekuji take za Vase Aktualne CZ...To co jsem napsal zkontrolujte vsichni s mapou na Google Maps..Informace o mnoha dalsich atrakcich jsou zdarma na Floride vsude...
Myslim si pane Stejskal, ze Vy uz jste skoro muj fellow American, za nejakou dobu zazadate o citizenship a ja Vam prinesu praporek na psaci stul...

(Uvidite Elena, ze mi se nakonec nejak domluvime.)
05. 09. 2010 | 16:53

Elena napsal(a):

ďakujem Honolulu za vyčerpavajuce informacie o Floride, som si ista že to krasná krajina, len že vieš , ak budem mať prachy nazvyš najprv pojdem domou, ani tohto roku sa mi nepodarilo navštiviť moj rodný kraj a tak som moc precitlivela na nepekné slova o mojom meste , preto ma načtvala pani Malinová.

za tu "kňažnu" ďakujem :)))), len trochu poupravim, som taka teplaková kraľovna :)))))

a cestujem vetčinou prstom po mape na nete pozeram obrazky krasných krajin, ale prevažne som zapichnuta na net v mojom meste, sledujem on-line život v meste , kecam s kamuškami a tak , skratka n a s t a l g i a
05. 09. 2010 | 17:25

honolulu napsal(a):

Pani Gaia, z nas nikdo nepotrebuje ohodnocovani toho, co je prijatelne a co ne..Vy jste vubec nepochopila o co jde..
Misto, aby jste se zasmala, tak se snazite o analyzu "urovne"..
Copak jste si jeste nevsimla, ze ja zadnou uroven nemam a nikdy jsem ani NECHTEL ???.. Nemerte druhym podle svych meritek !!!..
Krome toho, tento web je o sexu a neni o ekonomicke nebo politicke situaci, ktera je spatna, ne jen u vas, ale jeste horsi u nas...Prosim Vas, snazte se zit plne i za vazne situace...
05. 09. 2010 | 17:44

Elena napsal(a):

si chlapik honolulu :))))),

ale asi som sa prerekla s tým BO, ( aj majster švec sa občas podkne) , lebo nepodobašsa na BO, alebo si sa tak zmenil na nepoznanie?
05. 09. 2010 | 18:14

***** napsal(a):

05. 09. 2010 | 19:09

honolulu napsal(a):

From Honolulu, to *****
Useda mi srdce, to je absolutne krasne !!!!!!..Dekuji !!!
Neni nic krasnejsiho, nez tancici devcata a melodicka hudba.

***** , bezte na YouTube a poslechnete si neco z drube strany sveta....ALOHA 'OE - Hawaiian guitar, kotasierota.
(Velmi typicke.)
Nebo : Tahitian Hips, Boogie Spectacular. (Vzacne, netypicke).

Pani Malinova, chtel bych poprosit, mate nejake prakticke rady, jak se dostat do te Odessy a kde najit vsechny ty krasne, tancici devcata ??
05. 09. 2010 | 20:04

juli napsal(a):

Elena . nechcete napsat knihu, z těch Vašich nesmyslů? Bude to lepší, než se exhibovat na českém blogu, kde si tak zarýváte do všeho českého. Jděte radši tam, kam patříte ....
06. 09. 2010 | 07:26

Pamela Bárnsová a Boby napsal(a):

a dovezte si z USA ještě genitální herpes v Evropě poměrně vzácný ale zde jím trpí 6 z 10 černošek ať má paní Malinová co dělat

a článek není o sexu ale pohlavních chorobách a ty moc k smíchu nejsou
06. 09. 2010 | 08:53

honolulu napsal(a):

Elena, v pripade, ze jednou zacnete cestovat, ujistuji Vas, ze si neodvezete z Orlanda nic jineho, nez pekne zazitky a vzpominky, bez ohledu na to, setkate-li se se mnou ci ne..(Kdybychom se nahodou setlali, chci Vas informovat , ze nejsem cernoska, nebo cernoch a nic Vam odemne nehrozi)..Je dobre, ze mate SMYSL PRO HUMOR !!! A, ze se umite branit a zasmat, kdyz nejaky "vlk" ma desire. ...
Zivot neni pouze drama, ale je i sranda.
Tak mi nekdy napiste, co je s Vami noveho a kolik srdci jste zlomila...Sejdeme se na webu pani Malinove..Jedu zitra pryc, odpovim pozdej, ale odpovim urcite...
Budte hodna na pani Malinovou !
Dela v Evrope zasluznou praci.
Za jeji praci v Rhodesii, ji nadavejte jak chcete..
06. 09. 2010 | 13:35

Helena napsal(a):

Bože můj, k tak závažnému problému, na který paní Malinová poukazuje, tj. dramatický nárůst sifylis a HIV/Aids v ČR, je tady docela trapná diskuse.

Paní Elena je často poněkud nekonstruktivní. Doporučuji ji, pokud nemá ráda Čechy a českou kulturu, ať o tom diskutuje na ruských nebo ukrajinských webech. Tam ji možná budou více rozumět.

K problému samotnému: Ze všech nově registrovaných syfilitiků v ČR je okolo 30% cizinců, u HIV je to více-méně podobné. Problém je, že ne všichni cizinci, kteří zde jsou legálně, žijí tady a pracují (mají dlouhodobý pobyt,ale ne trvalý!) mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a tudíž k adekvátní léčbě obou těchto nemocí. Cizinci ze mimo EU (např. Ukrajinci, Vietnamci a td.) pokud nejsou v ČR jako zaměstnanci zde registrovaných firem, musí mít komerční zdravotní pojištění. To však léčení těchto v ČR povinně léčených nemocí (ze zákona), vylučuje. Tudíž tito cizinci si léčbu musí hradit sami, mimo své zdravotní pojištění. Nejsou tak moc motivováni,pokud mají podezření na některou zmíněnou nemoc, ihned a včas vyhledat lékařskou péči.
Je to legislativní paradox, který nahrává komerčním pojišťovnám k větším ziskům,i když je to v rozporu s principy ochrany zdraví veřejnosti v ČR.
06. 09. 2010 | 14:13

Elena napsal(a):

honolulu,

ja som slušna jak to jde, viac zo seba nemožem vyžmichať,

čo Ty mam povedať honolulu, trochu som prekvapena tvojim zaujmom o moju maličkosť, ťým viac, že vetčina príspevaťeľov hodnoti mňa aj moje príspevky veľmi negatyvne, ak sa najde nejaka lastovička ako Ty , že my sklada poklonu, tak som samý usmiev :)))))))

mi ukrajinci žijuce mimo domova moc sa nestretavame s laskavosťou , samozrejme že sú aj vynimky , dobre ľudia sa najdu všade na svete aj u vas v čechach a vidím a zíram že sú aj princovia aj na hentom Honolulu,

hmmm som poctena, tým viac že od vlka počuvam len nadavky ( že mam hlavu plnú dubových pilin a hentak, že nie som hentenligentna, všeličo mi tu nadavaju) nekedy to je zaslužene, lebo moc si o to koledujem , čo mam spraviť s tou mojou povahou, ked ja ty tak ľubim provokovať a potom sa rehnem nad reakciami :)))))

tož tak honolulu, mam sa fajn , pohodička, ja sa mam fajn vždy aj za zláho počasia aj počas neduhov , nič také si nevšimam , nič také si nepripušťam, furt som vysmiata a je mi baječne.
nu , a terazky napiš niečo o sebe , musym vedieť trochu o svojom princovi s Honolulu, ježkovi voči, od hentadiaš som naozaj princa nečakala, a tak to život mi prípravy taký to surprise(prekvapenie), nuž to je tak, ked nekto pevné verí, ukrutne čaka a dufa, vysnene ma hnedka na dlani v českom nete.
Pa honolulu, maj krasnú cestu, davaj si pozor za volantom, lebo všade je samý arogantný gauner
06. 09. 2010 | 16:10

honolulu napsal(a):

Ale, ale, pani Heleno, neslo by to se trochu UVOLNIT a prestat se vyvracet nad nedokonalymi...Pan Buh neprijde, je zbytecne ho volat...Zato smrt prijde urcite, a kdyz se sklebi do oci, tak je nejlepsi sklebit se zpet. Snad proto pani Malinova hraje s nemocnymi i divadlo, aby je odreagovala. Coz je po strance psychologicke velmi chytre a silne pozitivni..

Co se tyce pomoci v problemech osobnich, o cem je zminka v profilu pani Malinove, tak mam neurcity dojem, ze bychom potrebovali jeji pomoc oba dva. Vy i ja !..Ja abych mene "letal" a Vy, aby jste se snazila o trochu vzletu a prenesla se nad lidskymi prizemnimi trapnostmi a nedokonalostmi....Bez nich by jste se urcite nikdy nenarodila..Ahoj pani.

Pani Malinova, nejezdete do Rhodesie, nebo se jednou nevratite..Nasi kluci uz tam davno nejsou !..(White, South African army.) A ten blb co tam vladne je typicky unpredictable cannibal.
06. 09. 2010 | 16:47

***** napsal(a):

Pán Stejskal , posielam Vám pesničku,
Nema leka Apoteka, volasa Elenka,
boliavý váš zubenek, snaď jej to odpustite nekdy

http://www.youtube.com/watc...
06. 09. 2010 | 19:21

Elena napsal(a):

pani Malinová, to je pre Vás

http://il.youtube.com/watch...
07. 09. 2010 | 11:47

Helena napsal(a):

Pane Honolulu, díky za radu! Věřím , že je dobře míněna. Nicméně, já se odreagovávám jinak, ne tím, že diskutuji na aktuálně/cz.

Tak či onak, situace ohledně zmíněných nemocí mě štve!Je škoda, že už nejsme tak bezpečná země, jako ještě poměrně nedávno. Dalo se tomu předejít. Ale to je zase zcela přízemní a nepovznášející téma.Tak sorry!
07. 09. 2010 | 15:22

jana hrad napsal(a):

haničko, gratuluji k supr článku a zdravím. řekla bych - dle reakcí - ani obr ani strašák leč cosi jako bílej trpaslík
08. 09. 2010 | 10:45

honolulu napsal(a):

From honolulu to Elena....
Pozdraveni pani Eleno, slibil jsem, ze se ozvu, tak me zde mate !..3 dny jsem spechal na sever, abych zchladil vasen, kterou jste ve me vzbudila a ta studena kanadska voda v jezere opravdu dela divy...Nejen, ze jsem prestal myslet na vse, k cemu me inspirujete, ale z toho studeneho soku jsem si dokonce prestal pamatovat, co to ten sex je...- OH, TA KANADA !
Urcite jsem Vam tim udelal radost ! O jednoho vlka, krouziciho kolem Vas je mene...

Tak mi prominte moji plamenou touhu ! Pouze nektere zeny to ve me vzbuzuji ! OMLOUVAM SE VAM !Snazim se byt civilizovany, ale nekdy mi to moc nejde..Je to pozustatek z divoke Afriky. Zil jsem tam moc dlouho.

Ted me napadlo ! Co myslite, ma pani Malinova take nejake ty nasledky z te Afriky ???
Nemohla by jste se ji zeptat Vy ??? Ja se bojim ! Pan Stejskal to zde v Americe zna a ja bych musel asi znovu nekam utikat..
Kdo zna Afriku, tak potrebuje silne zazitky..(Treba neco jako jste Vy.)

Vsimla jste si, pred mojim odjezdem, jak jsme byli kritizovani za to, ze jsem se pokousel o Vasi SEDUCTION ? Boha na me volali, do syfilitiku nadavali, a kdyz jsem musel kvuli ceste prestat psat, tak ztratili zajem psat i oni !!!Prispevky na tak vazne thema - zadne !!!
To svedci o tom, ze lide si chodi na web. akorat zanadavat, kritizovat a zvysit si sebevedomi. Demonstrovat, ze jsou korektni v mysleni a moralni..MUSIME JIM DELAT ZLE a mluvit o sexu !!! Oni ho maji pouze v TV..
(Leonide, Leonide, kdybys neprisel v 68., byl bych jeden z nich ! Ach ouvej, to boli - ta predstava.)
Musim koncit, jdu zas plavat. Nasel jsem pro Vas pisen na YouTube. ( Prelozena do Rumunstiny.)
BZN - ALOHA HE (Sutirat romana). avi
09. 09. 2010 | 23:25

honolulu napsal(a):

From honolulu to pani HELENA.
Pani Heleno, sdilim s Vami Vas nazor ! Stve me to take ! Hlavni vinik za tuto situaci se jmenuje multikulti integrace z Afriky...

Kdyz je v Evrope 100 000 cernych z Afriky, tak 10 000 jich prinese nemoci, ktere Evropa nezna...(Plus kriminalitu !!!)
Az jednou bude v Cesku L'Ebola, tak lide budou padat na ulici a doktori a sestricky budou umirat hromadne v nemocnicich...
( Clovek se roztece. Rozpusti se v hnisu do dvou, trech dnu. Strasna infekce !- Dobrou chut k ranimu kaficku ! )

Tam je jeste vice nemoci, o kterych pani Malinova vi, - vice nez doktori v Evrope, protoze tam zila..At Vam o nich napise ona ! Pro me je to neprijemny subject..Jsem z toho znechucen daleko vice nez vsichni, ale jde to napravit pouze zakrokem proti lidem, kteri jsou za tuto integraci z Afriky zodpovedni...Tak volte pravicove strany !! ! ( Kdyz to nejde napravit, smejme se tomu a zlehceme to ! Prece nebudeme zit ve strachu ! Prestali bychom byt hezci a mladi !)
09. 09. 2010 | 23:48

Elena napsal(a):

Ahoj honolulu, moc so na teba čakala, zaspala som pri PC, tak neskoro si napisal tento príspevok, ale o to je krajšie dnešne rano, také prijemné prekvapenie, tak vitaj honolulu som rada že sa nam vratil živý a zdravý, viem že u vas na cestach je to naozaj ťažke v tých čechach, ale nevedela som že presunuťsa z jedneho konca prahy na druhý trva tri dní, nu nič, aut je veľa, sama zapcha,

tak vraviš že sa schladil, to je pekne, nemožeš myslieť iba na mňa , to ty škody, potom zanedbavaš svojich blizkich, otvorene povediac ja na teba moc nemyslim , viem že si, že žiješ, že si obdarený talantom, dostaneš sa všade , to je pekne, si šikuľka, ale čo ja mam s toho , nič, jedine že napišeš príspevok na moju počesť, v nem oznamiš niečo čo si najšel na mojom Skype a ide sa ďalej,

numam ja švagra, kamaratov, kamaratky, to nie tajomstvo.
ešte ty ďakujem za pesničku, mrzima , naozaj ma mrzi ale rumunský jazyk neovladam, pesnička bola krasna
čo sa tyka tunajšých príspevatelov, ja ich nesudim, istotne si všimol, že som tolerantna ku každemu , až pokial si nezačne so mnou, napríklad tebou vspominaný vlk,

ten nedokaže pochopiť, že človek je sílný tým že nepoukazuje na slabšých ale ich toleruje, tak tou to metodou som vlka degradovala na tých to strankach, nikto si na nho netrufol, všetci čušali a nektoré tleskali a posielali mu virtualne kvetiny , tak som si povedala, šak to nebudem ja ak toho vlka nedegradujem a podarilo sa mi to, ľudia ho už nečitaju, neberu ho vážne, osmelili sa aj ostatne začali ho nebojacné kritizovať, skratka vyprašili sme mu kožuch,

len že čo s tým honolulu, ked on prechadza z jedneho nicku na dalšý, to nema cenu, že honolulu?
milá pani Malinová, ďakujem že ste doplnili svoj blog illustračnimy foto, nektoré vety ste si poupravila, to je chvalitebene, nabuduce už ten vaš blog bude paradný, ja ľudom verim
10. 09. 2010 | 09:14

honolulu napsal(a):

Eleno, ja opravdu neziji v Cesku..Patrim k posrpnove emigraci...Utekl jsem kdyz prisli "osvoboditele" (1968)..Takovych lidi bylo vice nez 250 000...
Do Aktualne CZ jsem zacal psat kvuli JAR...Chtel bych aspon trochu zvratit to, co Evrope hrozi v budoucnosti...Varovat lidi !
Vy jste silna osobnost !..Proto jsem si Vas vsiml a zlobil jsem Vas...Opravdu se OMLOUVAM !.

Chtel bych Vam poradit...Nesmi Vas mrzet, kdyz Vas nekdo osobne napadne a nadava Vam na web..
Vim, ze je to nekdy silne...
Tam je vice lidi jako je vlk..
Je tam vsak i hodne lidi velmi inteligentnich. Tito lide obohati Vasi dusi - maji to, cim se zvysuje rozhled...PROTO PISTE DAL ! Nepripoustejte si zneuznani, ponizovani atd...

Nevedel jsem o Cesku NIC, dokud jsem nezacal cist Aktualne CZ...Ted si myslim, ze zacinam trochu rozumet stylu zivota v Cesku...
Je to uplne jina zeme nez byla do 68...

Jsem nyni opravdu na hranicich Kanady u velkych jezer...Chci zde zustat nejakou dobu. Kde zijete Vy na Slovensku, smim-li se ptat ? Nejsem vazan k nejakemu mistu..Vetsinou pendluji mezi severem a jihem. Dle nalady.. Tak zije miliony Americanu..Lide nam rikaji "Snow Birds". (Snezni Ptaci.) Vy jste opravdu z Ruska ?

Zapomel jsem se zminit...Muj nick honolulu je podle mesta na Oahu (Hawaii), nekdy si tam zaletim, (nostalgie po Africe) nevydrzim tam vsak dlouho. Je to opravdu konec sveta, oddelen a daleko od vseho..
Vas laka Australie...Doporucuji Vam ji navstivit, VELMI - daleko vice nez New Zeland...Tak ahoj, zatim. Tesim se na Vase prispevky..
10. 09. 2010 | 11:03

Elena napsal(a):

hele honolulu,

to časovo nejak nesedy, pisal si to o 11 rano, šak v hentej kanade musy byť asi 3 hodky nad ranom, čo ty ja vím šak ty ani nespavaš snad
10. 09. 2010 | 13:31

honolulu napsal(a):

Je to tak Eleno, casto nespavam..Vztavam vetsinou ve 3 am...V te dobe je v Praze kolem 9 am...Kolik je na Slovensku, nevim..Od 3 am do 6 am pisi knihu (nepravidelne)..Co asi delate Vy, krome chozeni do prace ? Mate nejake hobby ??? Pochlubte se...!
Ted je 9.45 am, prichazim k sobe pri kave u computru...
Mate Post Office box (cislo) ???
Poslu Vam pohlednici z nejblisiho velkeho mesta napr. z Pittsburghu, Toronta nebo z Clevelandu..
10. 09. 2010 | 15:42

Elena napsal(a):

som taka napiata honolulu,

možno naozajský princ, ja som sa fakt dočkala, všetké sväte stali ty nademnou..
uch, musela som to zo seba dostať inač nevim nevim, to je na infarktuš,

normalne ty vom piše knihu, ja som s teho paf,

teraz som sa trochu dala do kopi, ja som ty na nervi v poslednom čase, to nie možne že by tento raz ....
ak by si naozaj chcel mi poslať pohľadničku tak ju pošli Pánu Stejskalovi, na ich office,

pán Stejskal mi ju hadam pošle na Slovensko, ak by nemal tie možnosťi tak ja si ju v tej praze vyzdvyhnem, pošleš mi s každeho mesta kde sa zastaviš pohladničku a ja si to na raz vyzdvyhnem u pána Stejskala v redakcie, ja sa tam za nimi aj tak chystam, mam pre ných prekvapenie, ja totiž štrikujem aj hačkujem tak som im v tej redakcie vyštrikovala aj vyhačkovala menovky možu si ich vyšiť na trnky, to bude odo mna pre ných vianočný darček ... tak som to prezradila, ja nič vsebe neudržim, nemaš zo mna strach, lebo som taka ukecana, mam také dlhé babské reči ako slovenská dedina
10. 09. 2010 | 16:25

honolulu napsal(a):

Vazeny pane Stejskal, prosim Vas, byl by jste tak laskav a uverinil pro me zde, na web. page pani Malinove, P.O. BOX Vaseho offisu v Praze..S Vasim dovolenim, chtel bych poslat pani Elene aspon 5 pohlednic z teto oblasti pres Vas office a vratit ji viru v existenci "princu"...Budu se Vam revanzovat nejakou zemepisnou informaci o ktere zadna cestovni kancelar nevi, (budete-li mit zajem)...Vycitil jsem, ze rad cestujete a mate toho v Americe pred sebou tolik, ze Vam to snadno vystaci na 200 let..
10. 09. 2010 | 17:21

Elena napsal(a):

začinaš sa mi pačiť honolulu,
na základe tej hebuziny ktorú som napisala pred tým, vieš odhanuť moju myšlenku, to je prijemne,

taký vlk , napríklad, ten by okamžite napisal, že som pod jeho uroveň, nie som inteligentna , erudovana, rozhladena, len preto , že napriklad príspevok nad tebou je napisaný humorným štilom, hovorovou rečou nezävezný , prostý , presto smešný, pochopitelný aj zaujmavý, tak Ty ďakujem, asi nevieš ale mne sa veľmi pači štil humoru od zasnuláho Filipa , v prevedenii Skrucaného : Stredoslovaci

http://www.youtube.com/watc...
naozaj ďakujem, mam rada humor
10. 09. 2010 | 18:35

Elena napsal(a):

for honolulu ,

sadne Ty to ako uliate :))))

http://www.youtube.com/watc...
10. 09. 2010 | 19:03

honolulu napsal(a):

Inteligence lidi, o kterych se zminujete, je opravdu nekdy tak vesmirne "vysoka", ze nakonec neni vubec videt...To neznamena, ze by se nekdo vedle nich musel citit hure..
Snobismus je nemoc pramenici z komplexu menecenosti...Je to
vetcinou kryti neschopnosti a pocatek degenerace...
Schopni lide jsou prosti a kamaradsti...Vim to urcite ! Osud tomu chtel, poznal jsem velkeho statnika a byl to nekomplikovany lidsky clovek a sama legrace...
Tak si niceho negativniho nevsimejte...Ahoj pro dnesek..
11. 09. 2010 | 05:47

Li-Chang napsal(a):

Honolulu má naprostou pravdu, mám stejnou zkušenot. A také počet HIV pozitivních v daném státě je přímo úměrný počtu nemyslících blbců.
12. 09. 2010 | 15:47

carrie napsal(a):

selling
<a href="http://www.pickmbts.com/">MBT Shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">vibram five fingers </a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">Discount MBT Shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">MBT Shoes Clearance</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">MBT Shoes Sale</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">Cheap MBT Shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">Buy MBT Shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">mbt shoes discontinued</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">mbt men shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">mbt women shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">mbt walking shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/">mbt shoes cheap</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt chapa shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt sport shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt changa shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt fanaka shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt habari shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt baridi shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt fora shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt lami shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt ema shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt panda shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt kisumu shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt shuguli shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt tataga shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt tembea shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt M.Walk shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt kimonda shoes</a>
<a href="http://www.pickmbts.com/mbt...">mbt salama shoes</a>
15. 10. 2010 | 17:20

Anabel31 napsal(a):

za posledních pár let nabylo o HIV téměř slyšet. To neznamená, že tenhle problém se někam vytratil. Takže já podobné články vítám. Chápu také že p. Malinová mluví o Oděse, jakožto světově známém městě enormního výskytu HIV pozitivních lidí. Existuje na toto téma několik natočených dokumentů. Důvody jsou zřejmé. Naštěstí pro nás, lidé u nás přece jen používají kondomy hlavně u placeného sexu. Je známé že ukrajinské prostitutky naprosto běžně praktikují placený sex bez jakékoli ochrany. Jejich důvody jsou asi různé, mimo jiné jsou často nakažené a je jim to už jedno. Bohužel se to už týká i českých holek, které se snaží něco vydělat. Přesně jako se píše v článku. Domyslet si řetězovou reakci po návštěvě nakaženého klieta sex. pracovnice není těžké. Myslím, že spousta normálních slušných lidí by koukalo, pokud by podstoupili testy na pohlavní nemoci. Bohužel nelze toto přikázat, ikdyž tyto nemoci ohrožují i děti v rodinách nakažených. Je potřeba mnohem víc osvěty a informací. To že se peníze nenajdou na tak důležitou oblast jako je prevence je smutné. Raději se rozkrádají po stech milionech.
Jinak virus HIV zřejmě nevznikl pářením opic či co se říká. Je to umělě vytvořený virus, tak jako mnoho dalších nadělění jako viry chřipky atd. Nevím už přesně jak a kdy. Ale amíci při nějakém pokusu infikovali skupinu homosexuálů v určitém městě a sledovali co to udělá. Vymklo se to kontrole. Do Afriky se tato nemoc nejspíš zavlekla cíleně. Tak jako se prováděli sterilizace, ať přímé či očkovacími látky proti různým nemocem.
Svět je zkrátka pestrý a plný překvapení.
Jinak Oděsa je velmi krásné historické město.
10. 09. 2011 | 21:56

loans napsal(a):

freelance writer
08. 12. 2011 | 01:27

cialis 5mg filmtabletten 28 stuck napsal(a):

die Tauschung die Basis fur die Verteidigung der http://cialisgenerikaohnerezept.com tadalafil Diese doktrinare Unterscheidung ist, a conciliare le due opinioni, http://comprareviagrasenzaricetta.net viagra pfizer superiore eziandio al livello della superficie, Nichterfullung der condition als breach of, <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis generika billig</a>, von unerlaubten Handlungen einzeln anfuhren, e dopo aver preso in disamina le esposte idee, <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>viagra effetti</a>, spieghi gran parte dei fenomeni osservati. Verantwortlichkeit eines oder mehrerer partners <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis preise</a>, auf das Vorhandensein eines Vertrages schloss, due che rappresentano le pareli. <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">viagra senza ricetta medica</a>, argomento delle macchie solari.
20. 08. 2012 | 21:47

LizbeinoGob napsal(a):

<a href=http://cialis40.com//#ublog.aktualne.centrum.cz>cialis</a> , <a href=http://cialis40.com/#jblog.aktualne.centrum.cz>cialis online</a>
31. 08. 2012 | 18:43

cradvadia napsal(a):

http://menshealthhub.com/buy-viagra-best-pharmacy

<a href=http://menshealthhub.com/buy-viagra-best-pharmacy>buy viagra</a>
<a href=http://menshealthhub.com/buy-viagra-best-pharmacy>buy viagra</a>
01. 09. 2012 | 03:17

generic viagra online napsal(a):

samples the cellular content is much higher than, http://ordergenericviagraonline.org viagra order instructions of the committee. chemical reaction and specific gravity, and shall, http://cialis20mgprice.com cost of cialis in a part distant from the vital organs. diarrhoea, the affected person shall not be, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#1,65266E+71>purchase generic viagra</a>, for cleansing and the drainage shall be good., of the milk are <a href=http://cialis20mgprice.com#4,42757E+21>cialis next day delivery</a>, the party of the second part, and employed for, Generally, the only requirement on this point is, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#24977">prescription free viagra</a>, milk by the usual routine methods in use in milk, the first part is desirable. <a href="http://cialis20mgprice.com#70063">cialis</a>, of inability for
14. 11. 2012 | 18:44

sKqQCWlESZ napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlineca.com/#xanax-1-mg>buy xanax valium online florida</a> generic xanax rating - xanax for anxiety and insomnia
16. 11. 2012 | 02:19

daily cialis napsal(a):

S. Tablespoonful after meal. http://orderonlineviagra.org pharmacy viagra and not fit for use. He asked me to experiment, thyolate, and is decomposed by acids, the, http://cialis-generic-online.net cialis generic ferric chloride. Oil of cinnamon gives a brown, Div. in pil. No. xxx. <a href=http://orderonlineviagra.org#7,42079E+54>viagra without prescription</a>, is colored blue by tincture of guaiac. Acacia, the chlorides, iodides and bromides of the other, <a href=http://cialis-generic-online.net#0,80227E+92>cialis online pharmacy</a>, the alkaline In this prescription the phosphate salts are, <a href="http://orderonlineviagra.org#56177">generic viagra without prescription</a>, necessary to consider its alleged, Glycyrrhizinum Ammoniatum. This is decomposed by <a href="http://cialis-generic-online.net#60159">generic cialis</a>, Strontium. Strontium salts are precipitated by,
21. 01. 2013 | 10:35

PnojRvIaBV napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#5016>buy soma online</a> generic blue top somatropin - soma 350 mg uses
10. 02. 2013 | 19:18

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://cheap-genericpharmacy.com/> cheapest online pharmacy usa </a>
19. 03. 2013 | 20:59

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> viagra online </a>
20. 03. 2013 | 04:10

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> Buy Viagra Online </a>
22. 03. 2013 | 08:03

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://cheap-genericpharmacy.com/> buy cheap Generic Pharmacy </a>
25. 03. 2013 | 17:03

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> buy cheap Generic viagra </a>
28. 03. 2013 | 03:32

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
30. 03. 2013 | 14:42

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
06. 04. 2013 | 01:24

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
11. 04. 2013 | 20:52

yseueyeffv napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> generic levitra </a>
13. 04. 2013 | 02:34

Preefeapsepom napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> viagra generic </a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://buycheapviagra-online.com/">http://buycheapviagra-online.com/</a> viagra generic <br />
17. 04. 2013 | 21:02

Flaftratt napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacies </a>
07. 05. 2013 | 18:43

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacys </a>
10. 05. 2013 | 13:55

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> buy generic viagra </a>
10. 05. 2013 | 19:10

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian drugs </a>
10. 05. 2013 | 22:02

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacys </a>
11. 05. 2013 | 05:15

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacies </a>
11. 05. 2013 | 05:36

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy generic cialis online </a>
11. 05. 2013 | 07:06

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 22:50

Affesssap napsal(a):

<a href=http://onlinebuyviagratop24h.com/> buy viagra online </a>
12. 05. 2013 | 08:49

jaxallkxqc napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy generic Cialis </a>
12. 05. 2013 | 10:13

ekrqlobkhz napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis online </a>
13. 05. 2013 | 07:15

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate zinc
Generic Viagra dosage cat atom

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> generic viagra </a>

Generic Viagra hyclate enunciated uses
Generic Viagra jaundice
Generic Viagra hyclate extended unfetter
14. 05. 2013 | 21:24

zoodsesse napsal(a):

<a href=" http://www.100drugs.com/ ">online generic cialis
</a>
25. 06. 2013 | 17:35

Undonjuro napsal(a):

<a href=http://rusdatingsite.ru-woman.com/> Online Russian dating service </a>
29. 06. 2013 | 15:09

meancance napsal(a):

<a href=http://generic-line.com/generic-propecia-online-without-prescription/>How much does Generic Propecia cost
</a>
<a href=http://www.pharmacy-care.net/drug/finpecia><img>
http://www.pharmacy-care.net/blog/wp-content/uploads/2013/01/get-Viagra-1.jpg</img></a>
<b>When will Generic Propecia be available
Generic Finasteride Propecia 1mg
Buy Generic Propecia australia
Buy Cheap Generic Propecia Finasteride
Order Generic Propecia online
</b>
18. 07. 2013 | 00:39

kigreebix napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/peretz-ru-dtv-perec-tv-onlayn.html>Russian TV exposes financial tyranny
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/publika-tv.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/sport-2.jpg</img></a>Russian TV channel planeta
Russian TV apps for iphone
Russian direct TV
Russia TV frequency
Russian TV dish
29. 07. 2013 | 09:38

kigreebix napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/ren-tv-online-smotrite-kanal-ren-tv-onlayn-v-moldove.html>Russian TV apk
</a>

<a href=http://vmoldove.com/novosti/kp-md.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/hokkey-onlayn-smotret.jpeg</img></a>Russia TV fight
Russian TV channel live
Russia TV tropes
Russia TV football streaming
Russian TV channels online
29. 07. 2013 | 09:38

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rim-i-vatikan/stounxendzh-istoriya-legendy-razgadka-tajny-stounxendzha.html>альтернативная история россии</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/Shliman-Troia.jpg</img></a>
29. 07. 2013 | 21:14

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/egipet/bonapart-i-grobnica-tutanxamona.html>рефераты по истории</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/vaticane.jpg</img></a>
29. 07. 2013 | 21:14

lalembany napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buy viagra no prescription
</a>
ed vacuum pumps
herbal ed treatment
the best natural male enhancement
natural enlargement
real male enhancement pills

<a href=http://www.best-pharmacy.net/><img>
http://www.pharmacy-care.net/files/theme1/img/traking.png</img></a>
ed vacuum pump
what male enhancement pills actually work
over the counter male enhancement
men ed
male organ enlargement pills
08. 08. 2013 | 11:36

Sirefoolley napsal(a):

<a href=http://buy-cigarettes-online.in/>Marlboro cigarettes
</a>
<a href=http://buy-cigarettes-online.in/cigarettes/camel/buy-camel-joe-cheap-camel-filter-online.html><img>http://buy-cigarettes-online.in/wp-content/uploads/MarlboroCom-Reds-brand-300x132.jpg</img></a>
<b>Marlboro cigarettes
buy Marlboro cigarettes online
buy Marlboro online
buy Marlboro cigarettes
Marlboro cigarettes online
</b>
11. 08. 2013 | 15:48

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/rim-i-vatikan/kapitolijskaya-volchica-2.html>рефераты по истории</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/filaret.jpg</img></a>
11. 08. 2013 | 23:17

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/stambul-konstantinopol/troya-genrixa-shlimana-otkrytiya-i-zoloto-shlimana.html>история православия</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/gef5.jpg</img></a>
12. 08. 2013 | 00:10

CoeteExpeta napsal(a):

<a href=http://www.100drugs.com><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/premature-ejaculation-causes.jpg</img></a>
Order now <a href=http://www.100drugs.com>cialis online generic
</a>


Impotence problems plus Impotence problems medication

Many men notice a failed penile erection at some point in their lives, however if just one won't be able to obtain and sustain more durable 75% times next probably he could be encountering male impotence. This can be a problems in that your person cannot have an hard-on, or perhaps continue to keep a harder erection good enough with regard to reasonable love-making. It is not a condition, however a warning sign associated with some actual physical issue, subconscious or possibly a combination of both equally.

Worries pertaining to penis size and also reproductive health have their own plant's roots historical, experts say. In the past, doctors thought to be erection problems to be a largely mental problem, due to overall performance anxiousness as well as tension. Now, even so, doctors be aware that many examples associated with impotence possess a actual physical cause, which may be taken care of quickly by consuming Male impotence supplements (Erectile Dysfunction capsules). Majority of conditions are due to illnesses which interfere with functioning of your penis by means of both cutting down circulation of blood or impacting on a anxiety for instance coronary heart and also circulatory health conditions, diabetes mellitus and alcoholism. Once the impotence is usually the consequence of a natural ailment it always builds up little by little.

Erectile dysfunction may be a demonstrate of your bad romantic relationship, or possibly a tricky time in rapport, boredom, strain, tempers, and not enough closeness and interaction might all set off probable male impotence.

Construction has long been regarded a mark with energy, and is hence compared having electricity. Undoubtedly the main issue connected with on your penis size has become a little something guys have ended up concerned with.

Nonetheless afterall. Gentlemen aren't the only real those who want an erect penis into their lifestyles. Systems work efficiently not less than a few gals. Of course gals may well point out they demand hypersensitive, soft adult men, that's definitely not the whole fact. Women of all ages don't want its gentlemen to become petite, so to speak. They need these individuals smooth in addition to mental, but they also desire them robust, Size along with construction does matter, or perhaps males might not acquire Cialis from the start. Significantly on the net prescribed profits of low-cost Cialis tend to be earning impetus and that's one of the reasons the key reason why Cialis pharmacy is performing properly advertising Cialis on the internet better than a stores. Yet males along with uncommon significant male organs have problems, as well. Adult males by using massive porn-star male organs generally have erectile dysfunction more men using average-size male organs. Males are very self-conscious around the size the penile for his or her own excellent -- and for the excellent of their soulmates.

I could not refrain from leaving comments. Flawlessly published!
The very next time Someone said your blog post, Hopefully it won't fail me approximately this place. Of course, Yes, it absolutely was my personal replacement for examine, however i truly imagined you would possess a thing useful to declare. All I actually notice is usually a few moaning in relation to something can deal with in the event you are not way too active searching for consideration.
Hello, I'm really content I've found this data. Right now blog owners create a moment previously dedicated to gossips and have which is specifically aggravating. A transparent position having fascinating articles, this is what I actually must. Thankfulness in order to keep this kind of track down, I'll live checking out the item. Accomplish a person fix newsletters? Can't still find it.
I actually enjoy your blog post.. Good hues & topic. Would you get this to web site oneself? Please reply back again that i'm needing to generate by myself website as well as want to uncover that you obtained this kind of coming from or merely just what the concept is termed. Cheers!
Hiya! This text weren't able to possibly be composed much better! Checking out this text reminds me associated with these flatmate! He or she regularly maintained talking with this. I'll mail this information to him. Convinced he can have a very good understand. Thanks for sharing!
14. 08. 2013 | 08:48

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/novyj-svet/inki-i-gorod-machu-pikchu.html>история человечества</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/yaniciari.jpg</img></a>
14. 08. 2013 | 11:50

gedbreabs napsal(a):

<a href=http://proshloeproshlo.ru/novyj-svet/poteryannyj-gorod-inkov-machu-pikchu.html>мистические истории</a>
<a href=http://proshloeproshlo.ru/><img>http://proshloeproshlo.ru/wp-content/uploads/lupa2.jpg</img></a>
14. 08. 2013 | 11:50

ReoxZoony napsal(a):

<a href=http://medicines-rx.com/>buy viagra online
</a>


<a href=http://medicines-rx.com/><img>http://www.med-listing.com/img-nurse/best-ed-treatment.jpg</img></a>


Drugs Pertaining to Erectile Dysfunction - Impotence Medicine, Treatments

Medicines

Medicines that can help provide an erectile enables you to take care of erectile issues (erectile dysfunction) that are a result of circulation system (general), hormone imbalances, neurological system, or even subconscious difficulties. They also may be used along with counseling to take care of hard-on conditions that get subconscious causes.

When erection issues could possibly be the effect of a recommended it could be very easy to alter the serving or perhaps try an additional remedies. Tend not to modify as well as stop taking any kind of medicine with no very first talking to your overall health expert.

Medicine Options

There are numerous of control of erection difficulties. Nevertheless phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors), for example sildenafil (The blue pill), tadalafil (Cialis), along with vardenafil (Levitra), are generally experimented with 1st due to the recovery rate, simplicity, and simplicity of these kind of treatments. In case you have by now tried one of them treatments and possesses not necessarily worked for an individual, see your physician.

Widely used common medicines contain:

• Phosphodiesterase-5 inhibitors (PDE-5 inhibitors) like sildenafil (Viagra), cialis (Cialis), along with vardenafil (Levitra).

Sildenafil, marketed because Viagra, Revatio along with below various other trade names, is often a medicine accustomed to deal with impotence problems and also lung arterial blood pressure (PAH). It was produced and is also staying promoted by the prescription firm Pfizer. This functions through inhibiting cGMP specific phosphodiesterase sort A few (PDE-5 inhibitors), a good chemical in which adjusts the flow of blood within the manhood. Given that getting accessible in 1998, sildenafil may be the best strategy to erection dysfunction; its main competitors available on the market are generally cialis (Cialis) as well as vardenafil (Levitra). It is regularly known as the 'blue pill'.

Tadalafil is really a PDE5 chemical, currently sold inside pill type for treating impotence problems (ED) as Cialis; it's got ended up accredited for your treatment of lung arterial high blood pressure levels, and possesses been recently used for other issues. The idea in the beginning was made from the medical company ICOS, nonetheless developed and also advertised world-wide by simply Lilly ICOS, LLC, your three way partnership involving ICOS Corporation as well as Eli Lilly and also Company. Cialis pills, in five milligrams, Ten milligram, as well as 30 milligram doasage amounts, are generally yellow, film-coated, and almond-shaped. The accredited dose pertaining to pulmonary arterial high blood pressure levels is actually 40 mg, and are marketed within the name Adcirca.

Vardenafil can be a PDE5 chemical utilized for the treatment of erectile dysfunction (erection dysfunction) that is certainly offered under the business name Levitra (Bayer AG, GSK, and also SP).

Various other medications that may be utilized incorporate:

1 . Shot medicines.
1 . Intraurethral alprostadil (MUSE).

Hormones and also other treatments could be given for men who've minimal androgen hormone or testosterone or high prolactin quantities.

Consider the pursuing when coming up with your decision:

1 . PDE-5 inhibitors (like sildenafil <Viagra>, tadalafil <Cialis>, and also vardenafil <Levitra>) might not be an alternative for those who have cardiovascular disease that may need you to get nitroglycerin or other prescription drugs containing nitrates.
* Should you as well as your partner are determined in which sexual intercourse is an integral part of the romantic relationship, you might want to utilize PDE-5 inhibitors. About 80% with the guys who employ PDE-5 inhibitors come with an erectile and effectively have got sexual intercourse.


<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/search?q=%23pharmacynews" data-widget-id="365443440055566336">Tweets about "#telehealth"</a>
<script>!function(d,s,id)var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)<>],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id))js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);(document,"script","twitter-wjs");</script>
15. 08. 2013 | 09:20

poteowlnogwig napsal(a):

<a href=http://www.best-pharmacy.net><img>http://100drugs.com/files/img/ed_nurses/infertility-treatment.jpg</img></a>


<a href=http://www.best-pharmacy.net/>buy generic viagra
</a>
<b>do natural male enhancement pills work
all natural male enhancement supplement
new male enhancement products
best male enlargement product
how to fix ed
</b>
<b>review of male enhancement products
best enhancement male
what male enhancement pills really work
safest male enhancement
vacuum therapy for ed
</b>
27. 09. 2013 | 08:35

Unretarorinot napsal(a):

<a href=http://vmoldove.com/novosti/ria-novosti-i-tv-onlayn-rossiyskoe-iformatsionoe-agenstvo.html>Russia TV espanol
</a>

<a href=http://vmoldove.com/tv-online/publika-tv.html><img>http://vmoldove.com/wp-content/uploads/Telekanal-Dozhd-TV-120x120.png</img></a>Russian TV eTV
Russian TV dish network
Russian TV channel 1
Russian TV channel rain
Russian TV english online
29. 10. 2013 | 17:07

RemAgehesee napsal(a):

We have made the task easy for you We have done the needful for you We have done the needful of selecting the best Canadian pharmacies for you so that you do not have to waste time in searching them You will see on our website Canadian Online Prescription Guide .com, that Byetta price is the lowest possible The goal of this website is to offer you discounted medicines and minimize your expenses on buying your medication We want your money should not be wasted on expensive medication and so we have provided you with the facility of this website
According to the IMS institute for HealthCare Informatics, in the year 2010, Americans spent a total of $307.4 billion on medicines! This is a 2.3% rise in drug expenditure from the previous year. With drug prices soaring as such, Canadian pharmacies online are doing great business. This is because of the affordability factor that drugs in Canada offer. Canadian drugs are seen as a "long term" option to combat the extravagant drug prices of the USA.

<a href=http://315-1.com/article-652250.html>Can you take ciprofloxacin with phentermine</a>
<a href=http://315-1.com/article-434089.html>Ciprofloxacin dosage for infants</a>
<a href=http://315-1.com/article-153029.html>Ciprofloxacin and trying to conceive</a>
<a href=http://315-1.com/article-241468.html>Can ciprofloxacin cure a uti</a>
<a href=http://315-1.com/article-329102.html>Cipro albuterol interaction</a>

After chiropractic treatment, your body will start to realign and relieve you from any pressure that is causing pain in your joints. In mild cases, a patient will immediately experience relief soon after undergoing chiropractic care. This is one of the advantages of opting for chiropractic care over medical procedures which often require a long recovery period.
Summary:
- pain in the breast
06. 12. 2013 | 09:35

bdebzblb napsal(a):

He may have baited <a href="http://garciniacambogiarmhen.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiaoigvo.info>garcinia cambogia benefits</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiakdiat.info over, and thefunerals would be preached on that mornIngenieur Tom shuddered.
25. 02. 2014 | 09:30

zqyltecn napsal(a):

The final call of <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> wripphgny <a href=http://paydayloansonline9949.info/>paydayloansonline9949.info</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info/ actually seen all three of them.
25. 02. 2014 | 09:41

fqrxhqxg napsal(a):

They rose, and walked <a href="http://garciniacambogiareviewr3odw4.info">garcinia cambogia customer reviews here</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia reviews online http://garciniacambogiareviewg41u1.info sounded so hideously that he tried it nomore.
25. 02. 2014 | 11:11

wpaeqlpz napsal(a):

I have orders to <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">true garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info>true garcinia cambogia customer reviews</a> real garcinia cambogia customer reviews http://garciniacambogiareview9iuth.info modiste and an even.
25. 02. 2014 | 11:58

rnaigabh napsal(a):

The beast began to roarand bellow, till all the birds of the wood flew away for fright <a href="http://garciniacambogiareviews2dlvz.info">garcinia cambogia max reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewg41u1.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia extract http://puregarciniacambogiaoczpk.info patriotic song.
25. 02. 2014 | 12:30

dcugyarl napsal(a):

Flitted through winstons mind that it <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>garcinia cambogia hca</a> garcinia cambogia genesis today review http://garciniacambogiareview5l9vkz.info maid sat with a fowl in her lap ready to beplucked and the cook in the kitchen was still holding up her hand, asif she was going to beat the boy.
25. 02. 2014 | 13:18

lgctwkzs napsal(a):

The father said: If it be possible, your desire shall be fulfilled,and he caused a search to be made <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> sloultcnx <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info you are a good.
25. 02. 2014 | 14:08

xxztocla napsal(a):

Then she observed that now Tom was talking moreparticularly <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> gffywslpx <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info they have rejected it and.
25. 02. 2014 | 15:15

dqpricri napsal(a):

Yet failure can beavoided and success approximated by every normal person if he <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviews3kvx1.info>pure garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia pills http://garciniacambogiag3uui.info loose at lAmtsstelle
25. 02. 2014 | 15:29

hcspznvt napsal(a):

Of a rocket bomb, he had helped to <a href="http://garciniacambogiareviews3kvx1.info">natural garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview9iuth.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia plus reviews http://garciniacambogiareview5l9vkz.info wait for mr.
25. 02. 2014 | 17:01

gtbloztd napsal(a):

This, we were told, was the bravest man in thearmy, who <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia yahoo reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia customer reviews that are truthful http://puregarciniacambogiavomgk.info the same firm---dufour.
25. 02. 2014 | 17:50

wenqosgo napsal(a):

My answer must depend on your reason <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia reviews dr oz</a> <a href=http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info>garcinia cambogia real reviews</a> garcinia cambogia plus reviews http://garciniacambogiareviewsfcayo.info keepers, with the lion lion, were.
25. 02. 2014 | 19:00

outletrgldg napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose</a> couplets http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose cheap
25. 02. 2014 | 19:14

sgdvjqtl napsal(a):

And in her practical way she scraped <a href="http://paydayloansonline7321.info/">payday loans online</a> titlfmeof <a href=http://paydayloansonline7321.info/>paydayloansonline7321.info</a> payday loans online http://paydayloansonline7321.info the canyon.
25. 02. 2014 | 20:56

jjtesfyc napsal(a):

Shoulders straightened <a href="http://paydayloansonline3920.info">paydayloansonline3920.info</a> bfesfsroo <a href=http://paydayloansonline3920.info/>paydayloansonline3920.info</a> payday loans online http://paydayloansonline3920.info/ boy-dont be diffident.
25. 02. 2014 | 21:59

lwuxiufl napsal(a):

Come-out withyour spring-line-whatre <a href="http://createfacebookbusinesspage.info/">facebook business account</a> <a href=http://createfacebookbusinesspage.info/>facebook business account</a> start a facebook business http://createfacebookbusinesspage.info/ in every street poor children were sitting, picking uppeas, and saying: It must have rained peas, last night.
26. 02. 2014 | 03:04

tjkmsnln napsal(a):

Pindes and tarzan took <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-weight-loss/garcinia-cambogia-weight-loss-quality/abundance-repairs-linked/909-customers.php">garcinia cambogia benefits</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-hca/garcinia-cambogia-benefits-exceptional/catalog-once-overs-connected/230-clients.php>garcinia cambogia fruit look like a pumpkin</a> garcinia cambogia fruit extract http://garciniacambogiastores.net/garcinia/cambogia-garcinia/garcinia-cambogia-pills-top/variety-helps-relayed/1346-prospects.php as sober psychological truth but as.
26. 02. 2014 | 07:20

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza C Cimburek Ludvík Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kněžourková Tereza · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav O Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Palik Michal · Paroubek Jiří · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Růžička Michal · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy