Parlamentní strany ztratily důvěru voličů a ignorují jejich právo na předčasné volby

13. 04. 2011 | 01:03
Přečteno 7826 krát
Vládní krize v novodobé historii České republiky po roce 1992 překonává zatím všechny dosud myslitelné (spíše nemyslitelné) excesy demokratického procesu. Ty jsou příčinou, že současné parlamentní strany důvěru voličů ztratily.

Dosavadní průběh vládní krize nasvědčuje, či spíše potvrzuje, že marasmus, do něhož strany vládní koalice upadly, a z něhož nemohou vybřednout, degraduje zájmy voličů a společnosti na zástupný a manipulovatelný prvek, nástroj k populistické obhajobě moci.

O nic lépe na tom není ani dnešní parlamentní opozice, tedy ČSSD, která na lokální úrovni předvedla (naposledy v Praze), jak lze se zájmy voličů demokraticky naložit společně s ODS. Komunistická strana Čech a Moravy svým lpěním na názvu také dlouhodobě ukazuje, kam opakovaně míří a jak to se svou očistou, respektováním elementární lidské slušnosti a úctou k masovým obětem jejich nedávné krutovlády ve skutečnosti myslí.

Prodlužování agónie vládních stran při jejich snaze setrvat u moci popírá základní představu o demokracii a její politické odpovědnosti za dělbu moci mezi jejími nositeli a občany, kteří je svobodně zvolili. Tento stav v sobě skrývá nebezpečí nahnědlých a komunistických recidiv, směřujících k tazvaným řízeným demokraciím, či spíše demokraturám.

Můžeme se sice utěšovat členstvím v EU a NATO, ale ï jejich hodnotový potenciál již dlouhodobě devalvuje spoluprací s režimy, které s výše zmiňovanými recidivami dlouhodobě přežívají. Světová politika a její dosud největší výdobytek - demokracie - pokračuje i po roce 1989 v sebedestrukci. Tu představuje pokračující mocenský boj o světovládu za probíhajících menších či větších civilizačních střetů s  teroristickými metodami malých podmaněných národů, usilujících o svobodu a sebeurčení.

Přemíra politických skandálů za poslední rok nejen zpochybnila a otřásla důvěrou společnosti, ale nebezpečně ignoruje její zájmy. Právo na nové volby jsou v takovém případě jejich nutnou a nezbytnou pojistkou. Nechť voliči rozhodnou v nových volbách o podílu odpovědnosti stávajících politických stran za současnou situaci a jejich možnostech a ambicích vypořádat se s dosavadní vleklou politickou krizí.

Reformy, kterými obě strany zaštiťují dosavadní vládní agónii, potřebují politickou podporu napříč stranami. Tu by měly hledat a najít v mezičase do nového termínu voleb. Stejně jako společnou politickou vůlí dát průchod zákonům a jejich výkonným orgánům pracovat nezávisle na politických sekretariátech

Že to nebude lehké? Jistě. Současní opotřebování političtí lídři v čele kandidátních listin vyvolají skepsi, nechuť a hlavně oprávněnou nedůvěru voličů, že to mohou být oni, kteří splní nenaplněné programy a sliby dané voličům.

Revitalizace politického života a obnovení důvěry v politiky dává určitou příležitost i mimoparlamentním stranám či spíše jejím koalicím. Jejich minimální politický program by měl reflektovat a zaručovat ještě před volbami průřezovou shodu na důchodové, zdravotní, školské reformě a konsensuální přístup k dalším vleklým traumatům českého zákonodárství, včetně představy do jaké úrovně by se měly tyto reformy politicky zajišťovat na klíčových ministerstvech při dosud neúčinném zákonu o státní službě.
A měli by to být voliči, kteří rozhodnou, zdali se vydat po této cestě, byť s novou nejistotou dalších nevydařených voleb, nebo pokračovat v permanentní krizi bez jasně garantované vůle voličů, která však nezřídka a opakovaně v posledních 100 letech v Evropě končila manipulací a násilným popřením matně a nedostatečně fungující demokracie a jejích institutů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hovorka11 napsal(a):

Systém u nás není demokratický, ale totalitní! Odřezává občana od možnosti kontroly a jako za socialismu mu nabízí pouze volbu strany s možností rozkrádat dle pokroucených zákonů záměrně vytvořenými poslanci k tomuto účelu a s podporou prezidenta.
Nedovedu si představit, že by volba jakékoliv strany vyřešila problém lavinového rozkrádání daní obyvatel. Všechny aktivní strany v poslanecké sněmovně jsou plně zodpovědny za tento stav, který graduje. Je jediná možnost, změnit zákony na protikorupční, protidaňověrájové, zlikvidovat akcie na doručitele, osvobodit policii a soudy od hrozby vyhazovu za neposlušnost kriminalitě politiků.
Měl by být vyhlášen stav "legislativní nouze", který je skutečnou příčinou krize a vynutit si nápravu těchto nesmyslů.
Nevěřím, že vláda a poslanci by bez násilí poslechli...
13. 04. 2011 | 01:37

karel napsal(a):

Diskuze s poslancem doplněná trestním oznámením za jeho účast na zločinném spolčení, v jehož důsledku byl přijat zákon na podporu OZE a způsobí ČR škodu až 800 miliard Kč tj.Částka, kterou zaplatíme za elektřinu z FVE investorům!

Řada poslanců PSP tj. těch, kteří nevýhodný zákon přijali proto, aby jej k osobnímu prospěchu zneužili!!! Proto přijali v tom znění, proti kterému protestovali náměstek MPO a předseda ERÚ v PSP!!! Změny nebyly schváleny a zákon svým způsobem z české energetiky odčerpá po 15 let cca 800 miliard Kč!

Nekvalitní zákonodárnou činností byla ČR způsobena značná škoda! Proto je nutné pachatele trestných činů jak shora uvedeno, postavit mimo výkon poslaneckého poslání a do doby došetření omezit podezželým pachatelům jijich činnost!!!

Jenom se spojit a důsledně konat!
13. 04. 2011 | 02:05

jan napsal(a):

WWW.NEO2011.cz, 500 000 podpisů a občanský vzdor dovést na náměstí a plné ulice, prosadit nové volby bez loutek na kandidátkách tj. zamezit průniku neodpovědných lidí do politiky!!!stávající poslanci budou vyšetřováni za zneužití úřední moci!!!
13. 04. 2011 | 02:18

tonda napsal(a):

www.neo2011.cz velmi zajímavé,ale jak dál, co máme dělat, kdy na ulice???

navrhněte scénář, nic nejde samo, kde jsou návrhy konkrétních řešení, komu vyvrátit jeho škodlivé názory, chceme nechceme, bez aktivní účasti nás většiny to nepůjde!!!
13. 04. 2011 | 02:26

MirekS napsal(a):

Zdá se, že je čas, aby občané sami začali žádat předčasné parlamentní volby (popř. volby v těch místech/správních institucích, kde je obdobný marasmus).

Systém lze opravovat jedině "ze vnitř" (iniciativní přístup voličů je lepší než zvyšování tlaku ze strany EU např.). Doba volá po restauraci stávajících stran či dokonce jejich zániku. Doba volá, aby se "vykuklili" nové názorové směry. Doba volá především po vnitřní opravě funkcí státu (volebního, zdravotnického, důchodového a daňového systému - minimalizaci extenzivního zvyšování finančních zdrojů, maximalizaci efektu výběru a využití).

Jen prosperující stát je spravedlivý. A stát může být prosperující, jedině když je většina jeho občanů a institucí prosperující! A prosperující většina občanů může vzniknout, jedině když všichni dostanou šanci!

A kdy do ulic? S každým dalším špatným rozhodnutím K9! Již dávno máme právo dát vědět o naší nespokojenosti, jak nemoudře nám vládnou! A oni to tuší! Oni to vědí!

Jedině explicitně vyjádřená nespokojenost masy demokraticky smýšlejících občanů dnes může "pohnout" vývojem tím správným směrem "vyplněním veřejného prostoru"! A k tomu již stačí "jiskřička".

MirekS
13. 04. 2011 | 06:47

Béda napsal(a):

Volby jako takové v takovémto systému financování politických stran, které z nich z nich dělá vazaly telemarketingových "sponzorů", bez odpovědnosti "zastupitelů" svým voličům tedy prvků přímé demokracie (referenda...) nic neřeší jenom konzervují stávající stav.

Volby něco vyřeší jedině pokud ovlivní změnu financování systému a nastaví systém presumpce viny u politiků a zavedou prvky přímé odpovědnosti politiků jejich voličům.

Obávám se, že ke změně nebudou volby dostačovat. Lidi budou muset opět vyjít a sametově politiky přinutit ke změnám. Jinak tady zůstane panoptikální atmosféra "antikorupčníků" a "vzorných hospodářů", kteří jsou podobně jako ti v minulosti v politice na doživotí.
13. 04. 2011 | 07:28

MMM napsal(a):

Prodlužování agónie nejrůznějších neziskovek a při jejich snaze setrvat u žebrání popírá základní představu o demokracii. Jejich vlezlé prošení o příspěvek mě přivádí k zuřivosti. Člověk nesmí mít trochu nadstandartní movitý a nemovitý majetek. Ještě že se nepohybují v místech prostého lidu. Škoda, že je v politice napravo moc stran individuálně cílených na z Boží vůle svéuživitelných homo sapiens sapiens. Ach Bože, raději jednoho bohatého s vadnějším charakterem, než tisíce chudých nekňubů!!!
13. 04. 2011 | 07:31

Terry napsal(a):

OHROŽENÍ DEMOKRACIE v ČR ?

V nedělních (10. 4. 2011) Otázkách Václava Moravce, věnovaných vládní krizi vyvolané kauzou Věcí věřejných, bylo komentátory několikrát zmíněno OHROŽENÍ DEMOKRACIE v ČR.

Myslím, že s tímto konstatováním přišli poněkud pozdě (pokud se to dá vůbec takto formulovat!), neboť

DEMOKRACIE u nás po roce 1989 NEBYLA VYBUDOVÁNA VŮBEC !! Takže ani nemůže být ohrožena!

Po prvních nesmělých pokusných krocích se systém zvrhl jak ekonomicky, tak i politicky do stavu bezuzdného a hlavně - díky absenci kvalitních demokratických zákonů a jejich uplatňování - beztrestného rozkrádání státu (ČR především působením tehdejšího ministra financí a nynější prezidenta Václava Klause "obohatila" světovou slovní zásobu o výraz "tunelování"; předtím se to podařilo spisovateli Karlu Čapkovi v roce 1920 s jeho výrazem "robot", ovšem ten nás tehdy nic nestál, na rozdíl od tunelování - odhad škod 700 miliard až bilión korun!!), systém, kde si "demokratičtí" politici sami stanovují pravidla svého fungování a odměňování a přijímání zákonů jim k tomu sloužícím, s prvotním "politickým" cílem svého hmotného zajištění, nejsnadněji, nejrychleji a nejbezpečněji dosažitelného právě v politice (platí bez rozdílu barvy ptáka, šály, kravaty či stranické knížky).

Kde jinde než v politice by mladý mašinfíra k titulu a k miliónům přišel?!!

A protože se to "osvědčilo", tak politika přilákala tento "typ demokratického politika". A pokud v jedné straně svých cílů nedosáhne, klidně přestoupí do jiné, s naprosto odlišným publikovaným (voličům předhozeným) "oficiálním" politickým programem; o nějaký program přece politikům nejde!! Oni mají svůj soukromý "program"! Příklady netřeba uvádět.

Dalším "typem" "demokratického" politika je jedinec s (patologickou?) potřebou zvýraznění svého ega, s (patologickou?) touhou po moci, aniž by ho k tomu opravňovaly jeho morálně-volní vlastnosti a odborné schopnosti.

Typickými příklady jsou politické titulové rychlokvašky (bez politického postavení by se ty tituly tak snadno a rychle nezískávaly! A že jich máme!! ), strana Věci veřejné, kterou (sám sobě si) financoval milionář Vít Bárta a kde si místa na volební kandidátce kupovali členové "dary straně" (a byl takový zájem "nezištně pracovat ve prospěch státu", že si někteří jedinci dokonce museli vypůjčit milióny korun, aby jejich "kvalita" měla silnější hodnotu - viz poslanec VV, jejich ekonomický "expert", absolvent gymnázia Michal Babák).

Český stát se stal bordelem, zajišťující politickým "děvkám" výsadní postavení a umpžňující jejich bohatnutí, politika se stala jejich kolbištěm a z chudinky demokracie se stala jen laciná vějička k ohlupování plebsu, který se na měsíc před volbami změní na "vážené voliče", ale ihned po volbách jen zdrojem financí k pokračujícímu tunelování.

Politici, kteří byli celou dobu u toho ("u lizu")

Miroslav Kalousek - ve vrcholné politice od roku 1990
Petr Nečas - ve vrcholné politice od roku 1992
Zdeněk Škromach- ve vrcholné politice od roku 1996
a mnozí další a další (http://www.nasipolitici.cz/cs)

kteří NESOU (spolu)ODPOVĚDNOST (!!) za současný stav vytunelovaného a obrovsky zadluženého státu, morálně zdevastovaného, se skvěle fungujícím korupčním systémem (mj. škody způsobené korupčním prostředím se odhadují na cca 100 miliard ročně!!) atd atd

se nás snaží "přesvědčit", že právě oni jsou "ti správní", kteří "prohlédli" a konečně povedou tuto zemi správně, ale hlavně po nás žádají oběti.

Toto jejich "přesvědčování" a požadavky nemají ODBORNÉ, KVALIFIKAČNÍ , ale hlavně MORÁLNÍ (!!) opodstatnění, jsou naprosto zrůdné, ostudné a farizejské.

Kdyby chtěli, mohli svoje "dobré úmysly" projevit už sakra dřív.

Ale zdroje k tunelování pomalu vysychají a tak je potřebné je z kapes hloupých občanů doplnit.

A jak by řekl Werich: "A jede se dál močálem černým kolem bílých skal."

Po dvaceti letech "fungování" tohoto státu lze pouze smutně (nas.aně) konstatovat:

ČESKÝ POLITIK = PŘEMNOŽENÁ ŠKODNÁ

A jako s přemnoženou škodnou je třeba s nimi naložit, protože žádná škodná sama o sobě škodit nepřestane.
13. 04. 2011 | 07:33

Ládik!!! napsal(a):

MirkuS,
proč se podepisujete pod každý text, když jste stejně anonym?
13. 04. 2011 | 07:33

Terry napsal(a):

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20.4.1653

„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.

Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“
(konec citace)

Nutno dodat, že Cromwell měl tento svůj projev „podšprajcovaný" zbraněmi; proto uspěl.

Totéž bude jednou nutné i u nás; na výzvy „Děkujeme, odejděte!“ eventuálně na nějaké „cinkání klíči“ je a bude dnešní politická „demokratická“ svoloč hluchá.
13. 04. 2011 | 07:38

Koplkop napsal(a):

Jan
Proč by jste chodil do ulic? Volby máme pomalu každý pátek a výsledek stále stejný.
Potřebujete si zakřičet a prožít davové nadšení? To si jděte radši někam na fotbal nebo na hokej.
Zkouším si ten Váš scénář. Lidé jdou do ulic, cinkají klíči a křičí: skončila vláda ODS, TOP 09, VV, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, a ostatních malých partiček. Chceme novou vládu. Chceme si vládnout sami. Potrestáme ty dosavadní co za vše můžou. Pryč s nimi, pryč s nimi. K tomu z nějakého balkonu repuje superstar Chodůr píseň Vládneme si sami. A v zákulisí se již převlékají kabáty, zkušení politici, podporováni současnými kmotry, zakládají nové strany, do jejich vedení vybírají neokoukané tváře a připravují se na první opravdu svobodné volby.
13. 04. 2011 | 07:47

PTP 75 napsal(a):

Pane Chromý! Myslím že až tak moc nezáleží na jméně strany na němž lpí současná KSČM. Ale na tom jak se chová. Kolik vychytralích lumpů a vyčuránků se k těm stranám přilepilo. A tyto strany nám to posledních dvacet let den co den dokazují.Poslední měsíce čím dál důrazněji a okatěji. A to od nejvyšího patra až po zastupitelstva některých obcí. I církev která si říká svatá a nadělala spoustu zla se nepřejmenovala. Co nato pane Chromý.
13. 04. 2011 | 07:59

Toník napsal(a):

Naprosto souhlasím jak s autorem článku, tak i s prvním příspěvkem (Hovorka 11). Násilí sice není vždy cesta k úspěchu, ale v naší republice už to po dobrém zkrátka nejde a nepůjde. Proto souhlasím s násilným svrhnutím vlády a s likvidací polit.stran. Následně bych doporučil opět vládu úředníků PŘEDEVŠÍM ODBORNÍKŮ, kteří se budou řídit heslem "dvakrát měř a jednou řež" a nebudou bez odpovědných rešerší a jasných "čísel" vydávat nesmyslné zákony či plodit reformy nad sklenkou šampusu v parlamentu. Chce to odborníky, ne zlatokopy a hlavně ne mafii, která tuto zemi ovládla rychleji než se tak stalo svého času v jiných evropských či mimoevropských zemích. JISTĚ BUDU MLUVIT ZA MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ SE NIKDY NEBUDOU MÍT ŠANCI DOSTAT ANI NA PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK (cca. 24 tis., jak píše autor). SPOJTE SE LIDIČKY, zachraňme aspoň své děti a vnoučata před marastem a bídou, když už ne nás a naši generaci.
13. 04. 2011 | 08:39

Saša napsal(a):

NECHCI žádné předčasné volby.
Němci měli v letech 1930-1932 tolik předčasných voleb, až si v nich z otrávenosti z neustálých voleb zvolili národně socialistickou stranu s Hitlerem v čele.
A stálo je to trochu moc krve a životů.
Takže raději žádné předčasné volby.
13. 04. 2011 | 08:49

acid ass napsal(a):

co je tohle za blábol - copak véčkaři byli opotřebovaní ? a jak dopadli - autor je úplně mimo mísu. nevím jeslti klaus tlačí na záchranu véček či na předčasné volby, ale tohle smrdí a žádné nové ksychtíky to nespasí.
13. 04. 2011 | 08:58

Občan napsal(a):

To Jan:

Jane, jak chcete dělat NEO politiku se starými profláknutými pardály, jako jsou Havlík, Stránský nebo Hnízdil?
13. 04. 2011 | 08:59

F.Švarc napsal(a):

Nesouhlasím s názorem, že "soudy" je nutné osvobodit od hrozby vyhazovu. Žádná taková hrozba zde nebyla. Žádný soudce v ČR se takové hrozby také nebojí. Nějaké chybějící zápisky v bločku Stráského ? Směšné, uvidíte.
Pokud byl někdo ze soudců "vyhozen" (na božský důchod), tak kolik takových vyhazovů známe ? Bylo by zajímavé, kdyby se ukázalo, že na již světovém videu je Klasův dvojník. Manželka, když jsem jí přivolal, aby se také pobavila, nevěřícně pronesla: "Je to vůbec Klaus ?" Také mne napodlo, že se jedná o nějakou recesi a montáž. Při bližší osobní i písemné komunikaci se soudci ovšem zjistíte, že se nebojí vůbec ničeho.
13. 04. 2011 | 09:00

Dočekal napsal(a):

No vidíte.
Zatím co vy se tady dohadujete o tom, jak změnit naši politickou scénu, tak pan inženýr Martin Kocourek (ministr průmyslu a obchodu této vlády - ODS) pléduje za prolomení těžebních limitů hnědého uhlí. Zdůvodňuje to tím, že je nutné a potřebné zajistit naší energetice, především teplárnám, přísun paliva.
O tom, že je především nutné zajistit panu Bakalovi přísun dalších miliard, přitom nepadla ani zmínka.
Těch necelých osmadvacet milionů, které pan Bakala loni vložil do trojkoaličního projektu, se mu musí zhodnotit.

Peníze jsou přece vždycky až na prvním místě.
13. 04. 2011 | 09:05

AC napsal(a):

Toto je začátek rozpadu trojkolky, vyhoří jako ta suchá sláma ve staré stodole. Teď je to jenom plamínek, ale už začínají zachraňovat co se dá...a než se nadějí...
Kdyby president přijal demise ministrů, bylo by jinak. Takhle přichází VELKÝ NEČAS ve dvou fázích....
A po něm předčasné volby, které tímto vítám.
13. 04. 2011 | 09:09

Občan napsal(a):

To autor:

Pane autore, skoro úplně to samé píšete v r. 2008, 2009, 2009 na zdejších blozích a předtím na různých jiných. I na BL. A předtím tak porůznu v článcích, podobné reakce nacházím i v pralamentních tiscích z počátku 90. let.
Na mne to dělá dojem, že jste spíš zahořklý z toho, jak jste se nedokázali vymanit z ulity "disidentství" a že jste se nedostali k moci v té míře, jak jste si představovali.

Přejmenovávání subjektů je k ničemu. Pro mne je důležitější, co vím o jejich reprezentantech a programech. No, a po 21 letech zkušeností s kapitalismem, partajemi a jejich programy, s dodržováním těch programů a předvolebních slibů, a po zkušenostech s pseudodemokracií často reprezentovanou zakyslými antikomunistickými fašoidy musím s politováním říci - "Zlatý komunistí".
Kdyby mi tohle někdo prorokoval v r. 1989, tak bych se mu býval vysmál a poslal ho hodně daleko...

Víte, politických subjektů a subjektíčů tu máme tolik, že by pomalu každá víska mohla mít svou vlastní partaj. Bohužel nedostávají žádný prostor v médiích a veřejnost zblblá obchodním i politickým telemarketingem už reaguje jen na hlasitě zařvaná nebo barvitě vyvedená na velkoplakátech u dálnic. Takže, než vyrazíme do ulic, bude to chtít odspodu, jako mravenečci vybudovat politickou spolkovou strukturu, která bude schopná vzájemně spolupracovat na základních atributech SLUŠNÉ politiky bez ohledu na "vyznání".
Jenže se obávám, že právě lidé jako Vy toho nejsou schopni. Že v sobě máte hořkost z minulosti i současnosti příliš hluboko v sobě.
13. 04. 2011 | 09:26

Dočekal napsal(a):

AC:

A já zase vítám vás coby "ztraceného syna." Dost jste tady chyběl.

To, jestli se páně Bakalova vládní "trojkolka" rozpadne či nikoliv, není až tak zajímavé. Mnohem zajímavější je to, co se právě teď děje skryto zrakům veřejnosti.
Vsadím boty, že ještě před pádem této vlády bude podepsáno hafo smluv, samozřejmě nevypověditelných. Takový pan Kalousek má v tomto směru bohaté zkušenosti.

Hlavně se musí přihrát panu Bakalovi další miliardy tím, že tato vláda (respektive vládní "stoosmnáctka") prohlasuje v PSP ČR prolomení těžebních limitů hnědého uhlí.
Nepochybuju také o tom, že se té vládní většině povede zavedení řízené péče v našem zdravotnictví, prodloužení smluv majitelům kasin a heren na dobu neurčitou a další bohulibé akty. Toto vše bude samozřejmě ku prospěchu všech občanů, jako ostatně dosud pokaždé.

To, co nám předvádějí "naši" politici, jsou jen šamanské tanečky u dohořívajícího ohně. To podstatné se děje někde úplně jinde.
13. 04. 2011 | 09:26

Simply napsal(a):

AC, kdo ty předčasné volby asi vyhraje??? No asi ČSSD s prázdným fráze omílajícím Sobotkou, Buzková v sukních... s ambiciózním Haškem a psychotickým Rathem...a ruku v ruce k Kalouskem a jeho TOPkou, na který mě baví jen trefné výšplechty knížete, nereformovatelnou ODS a možná se z hlubin vynoří kamvítrtamplášť černoprdelníci... a kolotoč bude pokračovat... Raději ať se hoši v trojkoalici domluví, až mi je toho poloautisty Nečase líto, nemá (jako další poloautista Špidla)žádné kamarády, ach jo...
13. 04. 2011 | 09:30

dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Veký Guru svou rodnou stranu zachrání ,o tom není pochyb ! I za cenu nechutných intrik ! Míru zdar ! Dl.
13. 04. 2011 | 09:32

MiT napsal(a):

Toník
Kdo po násilném odstranění politiků a polit.stran (zhruba Toníkova formulace) vybere odborníky? Přemýšlejte, než začnete sypat "moudra" o svrhávání.
13. 04. 2011 | 09:43

Jirka II. napsal(a):

Předčasné volby jako východisko nevidím. Není koho volit. Kdyby se objevila nová strana, která by měla v programu všechno to co požadujeme, dopadne stejně jako VV.
Iniciativa NEO 2011 nás může trochu popostrčit k cíli. Díky za ní. Ale demokratické řešení tento stav nemá. Myslím, že je třeba "přiměřeným násilím" si vynutit odpovědnost politiků a jejich trestní postih za prokázané nepravosti.Nebudou li schopni prokázat financování nabytých majetků, musí o ně přijít. To je základ bez kterého to dál nepůjde. Všichni, kdo se v poslední době v politice angažovali a byli s touto špínou nějak spojeni, musí mít "cejch na čele", aby byli vidět a nesmí už se v politice ukázat. Zdá se to neuskutečnitelné, ale jinudy cesta nevede.
13. 04. 2011 | 10:01

Koplkop napsal(a):

MiT
Naprosto s Vámi souhlasím. Všichni ti, co tady volají po vyjití do ulic, po svrhávání, si neuvědomují, že svrhnout se dá jen totalitní režim, ne demokratický. A my máme demokracii. To, že volíme stále stejné vo.., to je jiná písnička. V dnešní době, internetu, facebooku a jiných sociálních sítí, by nemělo být tak těžké se domluvit. Ale opak je pravdou. Přečtěte si pozorně různé diskuze na různých servrech a zjistíte, že téměř polovina diskutujících jsou fanaticky nalevo a téměř druhá polovina fanaticky napravo. A těch rozumných je tam opravdu málo.
13. 04. 2011 | 10:07

Jirka II. napsal(a):

Koplkop:
To co tu je, už není demokracie, jen se tak tváří.
A ústava nám dává právo za ni bojovat.
13. 04. 2011 | 10:14

Jirka II. napsal(a):

Koplkop:
Nevidím tak příkré rozdělení na levé a pravé fanatiky jako Vy. Vidím rozdělení na lidi, kterým zlodějny vadí a který ne. A je jedno jestli se na to dívají zleva nebo zprava. Rozdělení na levou a pravou začíná být zastaralé. Zůstává pouze v extrémních polohách, ale "volitelné strany" se nutně musí blížit středu.
13. 04. 2011 | 10:25

Zeus napsal(a):

Jirka II
Předčasné volby jako východisko nevidím. Není koho volit ...
Blbost co říkáte, Jirko II.
Nepřímo podporujete ZAKONZERVOVANÍ současného stavu !!
Dohodli jsme se, že se dohodnem na rozdělení moci. Máme silný korupčnický mandát ...

Nepřijatelné pro většinu národa.
13. 04. 2011 | 10:32

Jirka II. napsal(a):

Mit:
Stát se musí chovat jako majitel firmy. Nemůže si do vedení brát lidi podle stranické příslušnosti, ale na základě odbornosti. Výběr nejlepšího se časem provede sám, protože bude i odpovědnost. Při jakémkoli špatném kroku vyměnit, při zlodějně zavřít a škodu nahradit. Jak jednoduché.
13. 04. 2011 | 10:44

bobš napsal(a):

K čemu volby? Podívejte se třeba na poslední senátorské volby na Kladensku, účast kolem 17%. K volbám jdou většinou jenom skalní voliči a ti ostatní říkají co tam stejně nic nezměním. To se potom volbami těžko něco mění.Pokud většina co tam nejdou toto nepochopí tak ač nevolili tak si zvolili to co jim vládne. Čili co jste svou neúčastí chtěli to máte.
13. 04. 2011 | 10:49

Jirka II. napsal(a):

Zeus:
Nerozumím tomu, co píšete.
Naopak. Tím, že budu volit kteroukoli současnou stranu, nebo volit "menší zlo" konzervuji současný stav. Protože vždycky budou ty strany mezi sebou v pozadí kooperovat aby se podělili o zbytky. Tyto vazby je možno přetnout jedině revolucí.
13. 04. 2011 | 10:50

flair napsal(a):

Jakou revolucí? Teď v době mediální?
V r. 1989 bylo možné oslovit 90% obyvatel jedním heslem, jedním programem. Ale dnes? Politici praktikují " divide et impera". Ale příliš tlačí na pilu - a v to je snad šance.
13. 04. 2011 | 11:24

lilek napsal(a):

Co příspěvek, to jiný názor! To je ta demokracie, ale co s ní v této situaci? Nikdo nechce do ulic. Jsme líní a pohodlnost námi lomcuje, radši budeme plácat a plácat! Tak konečně se vzchopme!!
Začněme organizovat, vykročme do ulic, křičme nahlas, nezvoňme klíči. Nic tím nevyzvoníme, ale konejme!!!!!!!!!
13. 04. 2011 | 11:25

Koplkop napsal(a):

Jirka II.
Je tu demokracie. Můžeš si založit svou stranu, můžeš kandidovat, můžeš veřejně a nahlas kritizovat, můžeš svobodně volit koho chceš, to vše jsou základní prvky demokracie. Ty nikdo nezakazuje, neruší.
To, že se současní politici a jejich sponzoři stále drží na svých místech (viz koalice ODS - ČSSD v Praze a jiných městech)to není zánik demokracie, to je blbost nás voličů. Proč tyto strany získávají stále cca 20 - 30% voličů? Vy si Jirko II. nemyslíte, že jsou to fanatici?
Jinak s Vámi souhlasím s tím rozdělením na levé a pravé, měl jsem opravdu napsat na voliče ČSSD a ODS. A ani jedna z těch stran si takové označení nezaslouží.
13. 04. 2011 | 11:25

Simply napsal(a):

Jirka II: revoluce je k ničemu, prapor pozvednou idealisté jenom na chvilku a pak jsou odejiti, protože nejsou duchem úředníci...Poté většinou nastoupí garda vlků, která ucítí pach kořisti a trvá mnoho let, než se vše dostane do normálu...Stačí vzpomenout neblahá 50. léta, kdy dostali do rukou pod praporem ideí moc ve všech levelech státu až sadisti ( viz vězeňnství atd...)... jo naschvál je ten příměr přehnaný, nyní ve 21. století...ale pro mě je lepší dohoda celé koalice, nutná změna zákonů např: :
zákon o státní službě a odpovědnosti (trestní) za výkon
majetková přiznání, zrušení poslanecké imunity (dle mě středověk)s výjimkou svobody politického slova a názoru, viz názory prof. Dvořákové, v neposlední straně prosazení minimální mzdy na 14 tisíc...
13. 04. 2011 | 11:29

Jiárka II. napsal(a):

Koplkop:
Řekl jsem, že se to u nás jako demokracie jen tváří."Můžeš si říkat co chceš a my si taky uděláme co budeme chtít.: Je tohle demokracie? Založím si stranu a skončím jako VV. Je to demokracie? Voliči někoho zvolí, ale po volbách se politici dohodnou a všechno je jinak. Je to demokracie? Co je rozkradeno - do otoh vám nic není. To je demokracie? Děkuju nechci!
13. 04. 2011 | 11:34

Jirka II. napsal(a):

Simply:
Souhlasím s Vaším druhým odstavcem. Odpovědnost za výkon a další body. Jenže současní mocní se svých výhod dobrovolně nevzdají. Jak toho chcete "demokraticky" dosáhnout. I v historii se ukázalo, že ne tohle je demokracie krátká.
13. 04. 2011 | 11:39

Koleda napsal(a):

Dotaz autorovi:
Myslíte si, že neparlamentní strany jsou lepší než ty parlamentní? Já ne!
13. 04. 2011 | 11:42

Aleš Řešitel napsal(a):

Souhlas s autorem a mnohými diskutujícími. Ale přichází zásadní otázka. Kdo se uchopí moci, když dle většiny diskutujících, jsou strany natolik zdiskreditovány, že důvěra v jejich obrodu neexistuje. Strany samy nenastaví změny, které umravní společnost a potrestají viníky. Bylo by to pro ně zničující, nedovedu si představit, že by se chtěli připravit o vliv, moc a prachy. Toto musí udělat nový subjekt, který se s tím a s nimi nebude párat. Vše ale záleží na aktivitě občanů, zatím je více řečí než skutků a oni to ví, proto se určitě na dotažení zlodějen do zdárného konce domluví. V současnosti je systém vládnutí nastaven tak, že se nikomu za zlodějny v každodenním přenosu, nezkřiví ani vlásek. Chcete změnu? Napište na ales.resitel@centrum.cz a zhodnoďte, zda si to také tak představujete a nebo navrhněte jiný postup a směrování. Nadáváním a bezradností ničeho nedosáhneme.
13. 04. 2011 | 11:52

Simply napsal(a):

Jirka II: to je velice těžká otázka, jak toho docílit demokraticky, prostě asi bude nutný neustálý tlak od občanů prostřednictvím voleb, vyškrtnutí nedůvěrohodných kandidátů apod....Ale je to těžké, podívejte Langer byl odejit a už se zase klube v nějaké funkci ODS k moci , před lety nebyl do parlamentu zvolen mladý Benda, uklidili ho do nějakého mimisterstva jako "poradce" a už je v Parlamentu zase a plká holé věty v TV... atd, atd.... 50 let tady byla totalita, včetně té hitlerovské, asi bude 50 lettrvat něž se to "srovná" a postižené generace vymřou...
13. 04. 2011 | 11:54

F.Švarc napsal(a):

Simply znamená jednoduchý ? Prosím rozvěďte trochu, kdo bude trestat státně služebního gaunera, který bude ignorovat vše co se mu nelíbí. Soudce řádně demokraticky jmenovaný Havlem, nebo Klausem pro vaše bububu (hesla), nebo advokát modně oháknutý do taláru pečlivě vybraného komorou ? Člověče, kde berete tu iluzi ?
13. 04. 2011 | 11:54

Terry napsal(a):

Obecná připomínka k redakci aktualne.cz:

V poslední době začíná ve zpravodajství přibývat článků, k nimž NENÍ POVOLENA diskuse.

Dříve to bývalo (pravidelně) u článků s cikánskou tématikou, nyní je to už často i u článků z české politiky.

To už i naši "demokratičtí" politici jsou "hájeným" etnikem?!
13. 04. 2011 | 11:55

Koplkop napsal(a):

Jirka II.
Je to demokracie. Volič je hloupý, že se nechá utáhnout na vařené nudli.
Je to demokracie. Nepodařilo se ti sehnat dost voličů a šel jsi do spolku s těmi velkými. Ty tě samozřejmě zadupou.
Je to demokracie. Opět, volič je hloupý, volí stále stejné tváře a opět a opět jim věří.
Je to demokracie.
Spíš je otázka zda je demokracie ten správný řád. Ona totiž existuje jak dlouho? První zmínka je z doby antické a tam trvala přibližně 100 let než byla zcela zrušena. Pak Velká francouzká revoluce pak někda na začátku 19 století USA a její rozmach až začátkem 20 století. Demokracie je tedy jen pokus o nějaké lepší zřízení než byly ty předešlé. V přírodě se nevyskytuje vůbec a ani v dějinách lidstva nemá žádné pevné kořeny.
13. 04. 2011 | 11:58

Koplkop napsal(a):

Jirka II.
Je to demokracie. Volič je hloupý, že se nechá utáhnout na vařené nudli.
Je to demokracie. Nepodařilo se ti sehnat dost voličů a šel jsi do spolku s těmi velkými. Ty tě samozřejmě zadupou.
Je to demokracie. Opět, volič je hloupý, volí stále stejné tváře a opět a opět jim věří.
Je to demokracie.
Spíš je otázka zda je demokracie ten správný řád. Ona totiž existuje jak dlouho? První zmínka je z doby antické a tam trvala přibližně 100 let než byla zcela zrušena. Pak Velká francouzká revoluce pak někda na začátku 19 století USA a její rozmach až začátkem 20 století. Demokracie je tedy jen pokus o nějaké lepší zřízení než byly ty předešlé. V přírodě se nevyskytuje vůbec a ani v dějinách lidstva nemá žádné pevné kořeny.
13. 04. 2011 | 11:59

Petr napsal(a):

Problém je v neexistujícím článku Ústavy ČR.
"Stávající poslanci Parlamentu ČR nesmí kandidovat v předčasných volbách."
A hned by se všichni domluvili. Ale takový článek v Ústavě není a poslanci ho nikdy, nikdy neschválí.
Čím by se asi potom šli živit?
13. 04. 2011 | 12:10

Jirka II. napsal(a):

Terry:
Taky je mi to podezřelé. Již jsem se na to ptal a přišla mi jakási automatická odpověď, že je to z technických důvodů, že tolik diskuzí prostě nestíhají. Zajímavé ovšem je, že pod články politicky nekonfliktními, diskuze jsou.
13. 04. 2011 | 12:19

Simply napsal(a):

F.Švarc: chápu, že sem do blogů přispívají odborníci, intelektuálové...Podívejte, já jsem Simply - jednoduchá, od narození optimistka a nestydím se za to, optimistka, ač jsem se narodila v těch neblahých 50. letech, takže jsem i něco zažila, jako běžný občan... Proto věřím, že leccos se dá zlepšit přesně vystiženými a vymezenými zákony - mluvím obecně,nejsem právník - zákony bez všelijakých vyjímek, které jsou jen prostor pro desatero výkladů práva a prostor pro korupci...přesné zákony bez všelijakých slovíček jako: leč s výjimkou, s přihlédnutím k možnostem atd... však víme... Jako prostá žena pouze se středoškolským vzděláním , jsem kdysi dávno do jedné debaty naivně napsala otázku, proč jsme na začátku 90. let "neobšlehli" mnohé potřebné zákony třeba od Rakouska, se kterým jsem měli 300 let historii a nebojím se říci máme i podobnou mentalitu, nikdo mi neodpověděl a nyní tyto dotazy slyším mnohdy v TV od všelijakých odborníků...
13. 04. 2011 | 12:22

gerd napsal(a):

Pane Chromý, kde jste na to přišel, že parlamentní strany stratili důvěrů voličů? proč by měla ČSSD a KSČM ztratit důvěru? Protože svi... z pravicových stran a parodie na prezidenta, kleptoman Klaus, se chovají jak gangsteři ze sicilské mafie? Dnešní vláda jen ukazuje, jaký odpad a žumpa u nás tvoří pravici. Na úrovní naší pravice má velkou vinu právě tuneldědek a narcis Klaus, zakladatel mafiánské špíny ODS, kterou si vytvořil k obrazu svému. Jeho řev, že nezná špinavé peníze apod. prosazování velké privatizace přesto, že ho každý upozorňoval na její tragické důsledky a nástup k moci těch největších vyvrhelů.
13. 04. 2011 | 12:43

F.Švarc napsal(a):

Vážená Simply, vadí mi, že málo lidí má odvahu vystupovat veřejně, byť třeba jen v této písemné podobě. Desatero výkladů práva a prostor pro korupci..., je i bude možný při každé formulaci zákonů. Soudci mají zákonem i povoleno (nejsem připraven to přesně odcitovat), lecjaký zákon přehlédnout (je-li v konfliktu s jiným), nebo si vypomoci i např. jeho dotvořením. Nikoliv chybou nějakou zásadní bylo a je to, že si vypomáhali tak, jak chtěli oni, nikoliv lid obecný, ústavou ohlupovaný, že on je nositelem veškeré moci. Na to všelijací učitelé odborníci přizvukovali, ústava to, a ústava tamto, vždyť to v praxi můžete denně sledovat 20 let. Choďte k soudu, jako do divadla a uvidíte, že značné příčiny problémů leží tam. Ostatně uvědomte si, že stav advokátů, často se soudci i rodinně spřízněný, konflikty přímo potřebuje.
13. 04. 2011 | 12:54

Midori napsal(a):

Milý to človíček, pobavil i za hranicemi okresu:
*
http://news.yahoo.com/s/yblog_thelookout/20110412/ts_yblog_thelookout/is-the-president-of-the-czech-republic-a-pen-stealer;_ylt=ApRAyurP45hLK2l1ZfjNqK.s
*
Nehorázná p**** musí být, i kdyby ho, tatíka našeho, věšeli.
Už se nezlobím na Rakušany a jejich nápisy v obchodech.
13. 04. 2011 | 12:55

Daa001 napsal(a):

Nové volby nic nevyřeší. Nové strany se tam nedostanou a bude to jak doposu, jen ČSSD vystřídá ODS ve vedení vlády, ale nebude mít takovou sílu aby něco zásadního udělala.
13. 04. 2011 | 12:58

Terry napsal(a):

Čerpání peněz z operačních programů EU vázne na české korupci (http://www.denikreferendum.cz/clanek/10059-cerpani-penez-z-operacnich-programu-eu-vazne-na-ceske-korupci):

Ministerstvo financí muselo podle Aktuálně.cz zastavit čerpání prostředků již z pátého operačního programu EU - Životní prostředí. Kvůli podezřením z korupce je tak ohroženo 330 ze 760 miliard, které EU pro Českou republiku vyhradila.
(konec citace)

Mohla by to probrat K12 ve Strakovce dneska u večeře, po předkrmu.

Ale asi se to nedostane - teď jsou "důležitější" problémy: fleky ve vládě!

Fleků na státní vlajce a standardě (nějak zasviněný nápis "Pravda vítězí") si pro jistotu nikdo nevšímá...

Hlavně že
"Máme demokracii, ne, vole?!"
13. 04. 2011 | 13:08

Jirka II. napsal(a):

Pane Stejskale.
Je to náhoda, že tu zmizelo několik příspěvků do diskuze, ve kterých nebyl ani náznak vulgarity nebo něčeho podobného, nebo se mi to jenom zdá. Zmizel totiž i Váš příspěvek pro Terryho. Co to znamená? Cenzura?
13. 04. 2011 | 13:20

Alf napsal(a):

tady je cenzura už dávno, je to výsměch svobodné výměně názorů, snad jen (ještě) nejsou takový slouhové jako Kmenta a Mfd.
13. 04. 2011 | 13:27

Dočekal napsal(a):

Jirka II. napsal(a):
Pane Stejskale.
Je to náhoda, že tu zmizelo několik příspěvků do diskuze, ve kterých nebyl ani náznak vulgarity nebo něčeho podobného, nebo se mi to jenom zdá. Zmizel totiž i Váš příspěvek pro Terryho. Co to znamená? Cenzura?
13. 04. 2011 | 13:20
---------------------
Cenzura? No fuj! Takové ošklivé slovo!

To, co se děje teď a nejen na těchto stránkách, je jen a pouze opakování toho, co se tady dělo krátce před Vítězným Listopadem.
Tehdy také ti, kteří neměli oči zaslepené rudou barvou viděli velice dobře, že to s komunistickou ideologií jde pěkně s kopce. A protože bylo nutné uhájit komunistické teze doslova do poslední chvíle, nastoupili takzvaní ovlivňovači veřejného mínění.
Když jsem se tehdy jednoho takového komunistického ideologa ptal, proč tady znovu zavádějí cenzuru, že je to přece úplně zbytečné, protože lidé už mají dost informací z jiných zdrojů, odpověděl mi tento jedinec toto: "Mýlíš se. Tohle není cenzura, to je jen třídění informací. Pokud by se k občanům dostaly všechny informace, byli by jimi ti občané zahlceni a tak by nemohli poznat, co je pravda a co už pravda není."
To bylo na začátku roku 1989 v období takzvaného Palachova týdne.

Takže to berte tak, že tady pan Stejskal těmi selektivními výmazy vlastně dělá záslužnou práci. Představte si ten chaos, kdyby se nám dostalo informací z nezávislých zdrojů! Ono být zahlcen, natož pak informacemi, není představa zrovna moc příjemná.
13. 04. 2011 | 13:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jirko II,

a nebude to spíš tím, že hledáte příspěvky, které nejsou zde, ale pod blogem pana Hnízdila (jako například moje, Vámi zmiňovaná replika panu Terrymu http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=12833 ;-)?

Jinak pány Dočekala a Alfa samozřejmě též srdečně zdravím.

Libor Stejskal
13. 04. 2011 | 13:41

Občan napsal(a):

To Simply:

S těmi zákony samozřejmě máte pravdu. jenže po tom, aby byly jednoznačné a srozumitelné i pro prosté lidi marně volají soudci i řada právníků od 16. století (tedy co vím, ale určitě to tak bylo i předtím). Jenže situace se stále opakuje a zákony jsou stále složitější, nesrozumitelnější a nejednoznačnější; částečně to je proto, že je píší advokáti a tak si pěkně napouštějí rybník. Čím horší legislativa, tím víc klientů.
A jsme zase tam, kde jsme byli :-(
13. 04. 2011 | 13:42

Colt napsal(a):

Já vidím veškeré jádro problémů v tom jak se povrchně značkují politici a děje aniž by si kdokoli dal práci se skutečným objasněním.
Takže se postupuje ne podle programů ale hesel, že je někdo gauner, hulvát, nebo justiční mafie - stačí z huby vypustit, aniž by se někdo zdržoval důkazy.
Před volbami stačí poukázat na bradavici nebo břicho, nebo sepsat pamflet.

A takhle je to tady se vším - blogeři popisují jak je to všechno v pr.... ale řešení žádná. Dokonce bych řekl, že některé články (např. pan Pehe,Paroubek..) jsou už mutanty předešlých. A to nemluvím o tisku a TV - tam je to katastrofa - a ještě si ji musíme platit.
Průšvih tedy nezačíná u politiků, ale u pohodlného uvažování voličů.
13. 04. 2011 | 13:52

Jirka II. napsal(a):

Pane Stejskale.
Omlouvám se. Při brouzdání jsem zabloudil. Zmátl mne příspěvek Terryho zde v 11.55 a hledal jsem na něj odpovědi. Že ale nejsou otvírány diskuze u ožehavých témat, které se netýkají (např. o Romech, o zabité dívce, o Africe, Izraeli, Palestincích apod.), to nezapřete. Jinak chápu, že to nemáte lehké.Mnohdy bych ty diskuze taky zavřel.
13. 04. 2011 | 13:56

pich napsal(a):

Pane Chromý. Jste inteligent, pravé plus krevní skupiny.
Já jsem dolňák, třicet let v dolech, krevní skupina spíš červená, se srdcem nalevo, přesto celoživotní nestraník a fanda zdravého "selského" rozumu, i když jsem sedlákem nybyl.

Na rozdíl od vás si ale myslím, že v kapitalismu, navíc této nově vyšlechtěné odrudy, nemůže existovat nějaká skutečná demokracie.
Tato hra na demokracii, je jen fikce, mnohdy až thriller.
Správně odsuzujete komunistickou totalitu, jenže jako všichni praví nejste schopni dojít k pramenům, této společenské nenormálnosti.
Jistě že kapitalismus se všemi neřestmi je takový přirozeně lidský, bohužel ale jen pro přirozeně zvláštně geneticky vybyvené lidské druhy. Jistě že v tomto marasmu se vyskytují i jedinci slušní, zásadoví, někdy i kritičtí. Podmínkou k takovému postoji je potřeba zdánlivě málo. Jen slušná finanční podestýlka, byť mnohdy ne příliš čistě koupená. Tato "nezávislost" na někom pak vede většinou k zahnívajíci spokojenosti a jen krotkému moralizování. Vy praví "inteligenti" se nikdy nemůžete vžít do role dolňáka, živícího se vlastními končetinami, mnohdy velice těžce, kdy plody této činnosti jsou základem blahobytu většinou těch, co umí jen počítat peníze.
13. 04. 2011 | 14:03

Xavier napsal(a):

pich:
Může to být ale i jinak, v minulosti například Henry Ford nebo Tomáš Baťa, v současnosti VW, Google nebo Starbucks se dokázali a dokáží ke svým zaměstnancům chovat s úctou a dělit se s nimi o zisky. Problém je, že dnes Evropa a Amerika soupeří s pracovními podmínkami počátku 19. století v Číně, Indii a Africe. Je to ale chyba jen a jen Evropanů, že nechrání svůj pracovní trh.
13. 04. 2011 | 14:13

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane Jirko II.

Proč bych měl zapírat něco, co se děje. Ano, mnohé debaty pod zpravodajskými texty zavíráme či dokonce nikdy ani neotevřeme. V diskusi, kde jste mi položil, tuto otázku, jsem jasně vysvětlil, proč to děláme.

Jinak: My to máme velmi lehké. Když je prostě debata plná hulvátství, vulgarismů, násilnických textů, tak ji zavřeme. Žádnou práci to nedá.

Kdo to nemá lehké, je především veřejný diskurs v této zemi. Neustále ho ničí celá řada hulvátů a provokatérů. A to je myslím škoda.

Libor Stejskal
13. 04. 2011 | 14:20

Jirka II. napsal(a):

Děkuji pane Stejskale.
A je tady, co jsem předpokládal: "Týden" zveřejnil výsledek průzkumu. VV získávají voliče. Spolu s nimi ovšem /v rizikových oblastech/i extrémistické strany. To je důsledek hry ODS. Tak to se jim ale opravdu povedlo. Po zveřejnění nahrávky K. Kočí, kde mluví o zákulisí této několik měsíců připravované akce, je to jasné. Teď už mohou v ODS o boji proti korupci a zlodějnám vykládat tak akorát holubům.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pruzkum-vv-pribyvaji-volici-a-taky-lidovcum-a-extremistum_198984.html
13. 04. 2011 | 14:34

Terry napsal(a):

Něco k pousmání:

Známe hradní posudek, proč prezident nesmí odvolat ministry (http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/194101.aspx)
13.4.2011 11:40- EXKLUZIVNĚ:

ParlamentníListy.cz získaly analýzu právníka a poradce prezidenta republiky Pavla Hasenkopfa, ve které zdůvodňuje, proč prezident dosud nepřijal demisi ministra dopravy Víta Bárty a neodvolal ministra školství Josefa Dobeša a ministra vnitra Radka Johna.
Ministerstvo musí mít ministra
„Jsou věci, o kterých smí rozhodnout jen ministr, prostě proto, že za ně někdo musí nést odpovědnost. Nerozhoduje-li nikdo, propadne třeba nějaká lhůta. Bez ministra to prostě nejde - část státu stojí a nefunguje. Proto tvrdím, že žádné ministerstvo nesmí ani na vteřinu zůstat bez ministra - s důrazem na slovu „nesmí". Fakticky může, ale nesmí. Takový stav by byl protiprávní," argumentuje hradní právník.
(konec citace)

Zvláště se mně líbí "právní formulace"

FAKTICKY MŮŽE, ALE NESMÍ.

Opravdu - na takové formulace je třeba studovat právo (snad nejlépe v Plzni).

A už se těším, jak všeználek Václav Klaus v jednom a témže okamžiku (!!!), nelépe pod dohledem televizních kamer, odvolá starého a jmenuje nového ministra vlády.

A když to obojí nebude v tomtéž okamžiku, zapříčiní prezident vznik protiprávního stavu... A takového prezidenta raději nemít!
(tedy popravdě nejen kvůli tomu! :-) )

:-)))

A ještě malý dodatek k právníkovi a poradci prezidenta republiky Pavlu Hasenkopfovi:

Každý SPRÁVNÝ (!!!) právník uvozuje svoji odpověď souslovím "Podle mého názoru...". Kdyby se nic jiného na právech nenaučil, tak tohle stačí...

Právně nevzdělaný pebejec (tedy alespoň s ukončenou ZŠ) odpoví na otázku "Kolik je jedna a jedna?" "Dvě." (Blbec odpoví jakoukoliv jinou číslovku).

Ale SPRÁVNÝ PRÁVNÍK na tutéž otázku odpoví:

"Podle mého názoru dvě, ale konečný verdikt může vynést pouze nezávislý soud."

Tak se pozná ten SPRÁVNÝ PRÁVNÍK (a ne podle toho, zda má před jménem Mgr. či JUDr; takových v Plzni vyplivli... Mj. Karel Čapek by nyní musel svoji Doktorskou pohádku předělat).

A když právník a poradce prezidenta republiky Pavel Hasenkopf vysloví: "Proto TVRDÍM, že...", tak se hned pozná, že je to právní nedouk, byť na dobře placeném postu na Hradě.
:-))
13. 04. 2011 | 14:50

SuP napsal(a):

Máte pravdu pane Chromý.
Vašemu textu není třeba nic vytýkat, zejména ten poslední odstavec sedí. co ale udělat s tím, že ačkoliv mimoparlamentní strany nikdo už 20 let nezakazuje a nebrání jim v činnosti, nikdy se žádné z nich nepokusily nějakou "pracovní koalici" podle Vaší vize založit. Zatím jsem zaznamenal pouze jeden pokus - Strana starostů v rámci TOP-09. Je to zatím zoufale málo.
Dnes už přece u nás existuje docela dost politických stran, aby si v nich každý, kdo chce v politice něco udělat, vybral tu, kerá jeho vizím nejlépe vyhovuje. Proč lidi mají daleko větší tendenci zakládat malé neparlamentní strany, které z principu nemohou ničeho zásadního dosáhnout místo aby vstupovali do stran jim programově blízkých a v nich se snažili uskutečňovat své vize?
13. 04. 2011 | 15:06

vlasta napsal(a):

Xavier
V této věci s Vámi souhlasím, sám v takové firmě pracuji. Ale určitě není náhoda, že je to firma americká a celkově i u nás zcela ojedinělá. Pro lepší pochopení filozofie této firmy je např. to, že založení odborů požadoval sám generální ředitel a jednou měsíčně si udělal čas na to, že se zajímal o to, jak může zlepšit podmínky zaměstnanců. A nejnižší plat pomocného nekvalifikovaného dělníka je 25 000 Kč.
13. 04. 2011 | 15:07

Jirka II. napsal(a):

Terry:
Zdaleka nejsem ten, co by chtěl bránit kruhy kolem našeho milovaného pana prezidenta.
Ale v současné situaci se skutečně může stát, že se bude hledat nový ministr třeba několik měsíců, nebo se na něm koalice vůbec nedohodne. Pak by to opravdu, ale opravdu mohlo způsobit nějaké problémy.
13. 04. 2011 | 15:13

Tupelo napsal(a):

Jestli je nahravka o ktere se hovori zde: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/poslankyne-koci-na-nahravce-jde-o-puc-pripraveny-spolu-s-ods_198988.html , prava, pak to ODS totalne pohnojila. O napojeni Koci na ODS se mluvi uz dlouho, tohle je jen dalsi cast skladacky. Chce to predcasne volby co nejdriv, na min. vnitra (at mam k VV sve velke vyhrady) at ODS zapomene!!

"
"Na dotaz jistého muže, zda plány současných rebelů nepřeválcují nějací kmotři ODS a oni pak dostanou jen nějakou náměstkyni, Kočí v nahrávce reaguje: "Ne, tahle akce je projekt společný, tři čtvrtě roku chystaný." A vyjadřuje se i k pátečnímu projevu Petra Nečase, ve kterém premiér oznámil, že požaduje nejen odchod ministra dopravy Víta Bárty, ale i ministra vnitra Radka Johna a ministra školství Josefa Dobeše z Věcí veřejných.

"Oni furt počítají s tím, že se chtějí udržet u koryt. Ale paradoxně, u koryta jedinej, kdo se chce udržet, je Petr Nečas, kterej tímhle přichází o podporu. Tohleto ho donutit... udělat ten včerejší radikální krok ho donutil udělat prostě Petr (Tluchoř, pozn. red.) a regiony. Ty mu řekly: Jestli to neuděláš, my to necháme poslat do těch regionů a ty tě popravěj. Tys jim to vnitro dal, ty jsi ten, kdo za to může. A on se pochlapil a udělal to takhle."
"
13. 04. 2011 | 15:17

Jan Žura napsal(a):

Pane Melčáku, proti tomu co jste předvedl, je to, co předvádí Kristýna Kočí s panem Tlučhořem, je úplně jiný kafe! Jen tak dál a budeme všichni až po uši v těch odporných s.ačkách, že Vaše Velebnosti, pane Nečasi.
13. 04. 2011 | 15:19

Acidburn napsal(a):

Vážený pane Chromý,

už název vašeho blogu je do nebe volající pitomost. Parlamentní strany chtěly předčasné volby. Ústavní soud je - nejhorším výrokem ve své novodobé historii - zrušil. Takže laskavě kritizujte Ústavní soud a jeho nález - pokud vám na to stačí vaše znalosti práva. Kritika politických stran nemá v tomto směru smysl, ale uznávám, že narozdíl od kritiky Ústavního soudu k ní není třeba rozsáhlých znalostí - ani práva ne.
Mimochodem, mohu vědět, koho jste volil, zda jste vůbec šel k volbám?
13. 04. 2011 | 15:47

Jirka II. napsal(a):

Acidburn:
Chci se zastat autora.
Článek je k současné vládní krizi. To jste se asi spletl datum. První část názvu "Parlamentní strany ztratily důvěru voličů", Vám dnes odsouhlasí většina oslovených občanů. U druhé části názvu, která se týká předčasných voleb, si nejsem jistý, zda by měly smysl, když není na obzoru volitelná strana. Příjemná zpráva je, že VV po této "úspěšné" akci ODS získávají množství potenciálních voličů.
13. 04. 2011 | 16:04

Dočekal napsal(a):

SuP:

Tak co, už máte k dispozici nezvratné důkazy pro to, z čeho jste mne veřejně obvinil?
---------
SuP napsal(a):

"Dočekal -
Takže, jestli jste Vy s StB spoolupracoval pod nátlakem nebo dobrovolně, je úplně jedno. Tak to sem furt nezatahujte. Na tom totiž nezáleží a my se na to neptáme. My co jsme nespolupracovali ani pod náltakem."
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php?itemid=12825
--------
Já jen, že o něco výše se pan Stejskal zmiňuje o tom, že veřejný diskurs v této zemi ničí celá řada hulvátů a provokatérů.
Nebojte se, tohle se vás netýká. Vy jste jen vznesl falešné obvinění a to se tady mezi hulvátství a provokaci nepočítá.
Tady se také nerozlišuje mezi napadáním a obranou proti tomuto napadání.

Vidím, že jedinec s nickem SuP má to bonzáctví tak nějak v krvi a že mu vůbec nevadí, že je lhář a duševní mrzák. Slušný člověk by se takovéto špinavosi nikdy nedopustil. Ten, který by takovéto svinstvo napsal z nenávisti, by se dřív nebo později omluvil. Teda kdyby to byl chlap.
No a protože "pravověrný" jedinec s nickem SuP není slušný ani náhodou, tak se mi nejen že neomluví, ale bude se dál tvářit, jako že se nic nestalo.
Bohužel musím konstatovat, že to lhaní a podrazáctví má většina "pravověrných" zřejmě už v genech.

A pak se mám divit tomu, že na sebe dnes navzájem vytahují špinavosti ti z pravicových nejpravicovatější.
Zrovna před chvílí jsem na ČT 24 poslouchal bláboly jednotlivých protagonistů té vládní frašky. Kupodivu nikdo z nich ještě onu inkriminovanou tajnou nahrávku, zveřejněnou na internetových stránkách časopisu Týden nejen že neslyšel, ale ani netuší, co za tím vlastně může být.
Připomíná mi to dobu krátce po onom 17. listopadu roku 1989. Zatím co tehdy nadšené davy skandovaly na náměstích revoluční hesla a každý účastník takovéto manifestace si myslel, že tím cinkáním klíči dělá revoluci, organizátoři této společenské změny už pilně pracovali na změnách ku svému prospěchu.
No nic. Dál se tedy budeme věnovat hrátkám, které ve skutečnosti zakrývají věci mnohem důležitější. Až konečně prokoukneme, bude už příliš pozdě. Ty změny, které se udály v době, kdy jsme sledovali šamanské křepčení, budou totiž nezvratné.
Zřejmě si to zasloužíme.

Proti tomu už bude nějaké falešné obviňování ze strany nicku SuP už jen nevinná dětská říkanka.
13. 04. 2011 | 16:06

Koplkop napsal(a):

pich
"Vy praví "inteligenti" se nikdy nemůžete vžít do role dolňáka, živícího se vlastními končetinami, mnohdy velice těžce, kdy plody této činnosti jsou základem blahobytu většinou těch, co umí jen počítat peníze"
I dolňák živící se nejprve vlastními končetinami se může stát "kapitalistou", pokud k tomu má vlohy.
Jasně, existují ti, co ke svému postavení přišli jako slepý k houslím, ale je mnoho těch, kteří jdou za svým cílem a dokáží to. Mají to v sobě, mají tu sílu, chytrost, vytrvalost, odhodlání.
A pak je třeba mít na paměti, že každý "kapitalista" musí dbát aby jeho dobří zaměstnanci byli spokojeni.
13. 04. 2011 | 16:08

Jee napsal(a):

Terry
Jste nedočkový. Gymnasista Babák? Vydržte pár týdnů či měsíců
a máme zde JUDr. Babáka. A proč by další právník v našem státě nemohl být expertem na finance!
13. 04. 2011 | 16:15

Dočekal napsal(a):

Koplkop:

"Nikdo z nás si nemůže stěžovat, všichni jsme stáli na stejné startovní čáře."

Také toto prohlášení patří mezi falešná a prázdná slovíčka. Protože zatím co většina z nás byla na začátku roku 1990 skutečně jen na té strtovní čáře, tak vybraní jedinci byli už vpředu o několik koňských délek.
Komupak že to banky na začátku devadesátých let minulého století půjčovaly stamiliony jen na čestné slovo, případně na záruku ve formě bezcenných kamínků, oceněných znalcem jako diamanty? Kdopak že to dovolil tunelování bank, kampeliček, různých investičních fondů a nakonec i důchodového účtu? O kauze LTO se raději ani nezmiňuju.
Lid se tomuto jedinci odvděčil tím, že jej už druhé volební pobdobí v jeho roli prezidentisty této těžce zkoušené země oceňuje stabilní sedmdesátiprocentní přízní v průzkumech oblíbenosti jednotlivých politiků.

Není pravda, že každý z nás může podnikat. On tuto možnost neměl každý ani na začátku roku 1990 a v letech pozdějších. Jen velmi málo těch "obyčejných" občanů totiž v té době získalo úvěr od banky a bez peněz se podnikání prostě nerozběhne.
Takže i vaše prohlášení tímto zařazuju do kategorie falešných a prázdných slovíček.
13. 04. 2011 | 16:36

pich napsal(a):

To koplkop. 16.08
Svatá pravda. Ale vyjímky potvrzují pravidlo.
A jinak, kdyby mi nebylo dost přes sedmedesát, tak bych to určitě zkusil.
Jenže bych už nemoh končetinami ale možná hlavou.
Ale ta hlava by musela být macerována delší dobu v dnes požadovaném nálevu.
Jenže by se asi šprajcl žaludek.
Takový předmět "podnikání" jako - nákup, za účelem dalšího prodeje by mi určitě nešlo.
13. 04. 2011 | 16:51

Pepa z depa napsal(a):

Milý pichu, Ty jsi exemplární příklad toho, že normální selský rozum předčí naše studované akademiky. No a jest-li to takhle jde již 21 let, tak se nedivme, že jsme tam kde jsme. Proto ŠEVČE DRŽ SE SVÉHO KOPYTA a lidé bděte a pojdme do toho. Podrobný návod je na www.vymenilijsmepolitiky.cz, protože to co Nám předvádí politici, to je vrchol ignorance proti svým vlastním občanům. Tak dejme jim odpověď rychlou a ráznou. MV jim všem musí býti odebráno okamžitě. Jinak NIC NEŘÍKÁME, ALE NA NAŠE SLOVA DOJDE. Teď již jde o NÁŠ DŮSTOJNÝ ŽIVOT A BUDOUCNOST. Ženy z DK+1, jde o život Vašich potomků, Pepa z depa Vás upozorňuje, že je Vás polovina národa a tak zvedněte svůj hlas a nebojte se, protože slušní občané a 4. odboj a Pepa z depa jsou s Vámi. Tak hezký večer přeje 4. odboj a Pepa z depa.
13. 04. 2011 | 18:37

Karel z Moravy napsal(a):

Přečetl jsem si několik přízpěvků a strašně se divím. Co by jste chtěli od našeho (není ale můj) pana presidenta. Ta jeho samolibost čiší z každého jeho vystoupení. Snad se již dožijeme roku 2012 kdy skončí presidentské období a odejde konečně do politického důchodu, i když sám o sobě prohlásil, že nikoliv.
13. 04. 2011 | 22:26

DDD napsal(a):

Klasický omyl. Neselhává politická reprezentace, ale společnost. Jistě že se každý politik dere k moci a penězům, společnost toto chování za normálních okolností drží na uzdě (veřejné mínění atd.). Ne tak v ČR, kde společnost dospěla vlivem budování socialismu do bodu totálního relativismu, kdy je prakticky cokoliv omluvitelné. Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu a podobná hesla přišla s normalizací a v myslích spoluobčanů jsou pevně usazena dodnes.
13. 04. 2011 | 23:03

otas napsal(a):

ČR je řízena zločinným bezskupolózním spolčením chzarských talmudistů, zednářů a neomarxistů. Vrchol novinářského hnoje předvádí MFD a zejména její portál i. dnes, kde je censura za kterou by se nemusel stydět ani bolševik 50.let

Je třeba vyjít do ulic, jako to udělali Madaři před 2 lety proti podobné sionistické vládě. Komsomolci z MFD Kmenta, Komárek, Musil, Čásenský - k lopatě A redaktoři z jejich virtuální pobočky LN dtto. Kalousku, na každé prase s najde řezník !
13. 04. 2011 | 23:33

Iv. odboj napsal(a):

http://www.vymenilijsmepolitiky.cz/index.php/component/poll/4-pozadujete-odstoupeni-ministra-kalouska
13. 04. 2011 | 23:35

Bobík napsal(a):

Základní podmínka: každý kdo lhal, okamžitý odchod z politiky !!!
Takže: Kočí, Kalousek(!!!) s jeho blamováním novinářů by měl odejít také !!!
14. 04. 2011 | 09:09

JardaV napsal(a):

Nakonec dojde na má slova a lidi budou přímo požadovat vládu armády.To je jediná složka státu,která má vnitřní kázeň,kontrolní mechanismy,určitou agresivní sílu prosadit změny,taky se zastřelením lumpa by si nemuseli dělat žádné starosti,prostě rozkaz a bum....Je tragické,že po 21 letech demokracie nikoho nepřesvědčila o své funkčnosti,a naopak je čím dál tím křečovitější,špinavější a neschopnější racionálně něco řešit.Tak vznikla vláda zlodějů,kteří si sami vyslovili důvěru.Hodně voličů spatřovalo ve VV něco trochu lepšího,ale dočkali se fakticky podvodu.Neřeší se nic,naopak vláda už snad ani nevládne,ideální stav pro nástup moci agresivní mafie.
14. 04. 2011 | 09:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy