Několik poznámek o bratrech Mašínových

22. 08. 2011 | 00:10
Přečteno 17162 krát
Kontroverzní a konfliktní diskuse, která s malými přestávkami neustále probíhá ve společnosti je užitečná a očišťující, přestože stanoviska zastánců a odpůrců činu bratrů Mašínových zůstávají často nesmiřitelně vyhrocená a ukazují, jak více či méně hluboko jsme poznamenání ideologiemi komunismu a demokracie.

Pro mnohé, kterých je dnes většina, je jejich čin zločinem, pro druhé - včetně mne - činem - mementem doby, v níž pojem hodnota zanikl*. Zločiny komunismu byly třídním bojem a jeho v uvozovkách hrdinské činy se často manifestačně oslavovaly. “Oslavovat“ museli všichni, i ti, které komunistická ideologie odsoudila ve většině případů ve vykonstruovaných politických procesech do komunistických lágrů. Někteří byli pro výstrahu (a aby bylo mimo jiné co oslavovat), popraveni.

Odpůrci komunismu, v našem případě skupina bratrů Mašínových, byli podle komunistické ideologie a s manifestační podporou “lidové demokracie“ za této situace již předem zločinci. Pro erudovanější komunistické vrstevníky byli takoví lidé, kteří se nesmířili s mocensko-zločineckou praxí tehdejší komunistické ideologie, nepřijatelní a Mašínové exemplárním příkladem “nepřátelské, prohnilé a nespravedlivé“ ideologie západní demokracie. Pohlíženo skrze churchillovská procenta načrtávající v Jaltě budoucí možné uspořádání v Evropě, i zde tkvěla část tragické skutečnosti, kterou mnozí ani neznali, ani netušili.

Zločiny, kterých se dopouštěli komunisté s pomocí legalisticky znásilňovaného “lidu“, představovaly zlo v evidentní a koncentrované podobě. Tichý a mocenský alibismus evidentně svobodnějšího a demokratičtějšího Západu nevytěsnil zcela židovsko-křesťanskou tradicí základního půdorysu boje se zlem, jehož poválečné rudo-přihnědlé manýry se staly pro bratry Mašínovy otázkou života a smrti. A to, že se tehdy drtivá většina celé společnosti rozhodla přizpůsobit či přežívat, bylo pro ně jen dalším důvodem navíc proč s komunisty bojovat.

Z pohledu absolutně pojímané židovsko-křesťanské tradice například desatera - zabití lidí nelze ospravedlnit. Nebylo to ovšem poprvé ani naposledy, co se v historii židovsko-křesťanské tradice staly a musely stát tragické a rozporuplné činy v neopakovatelných dobových souvislostech a podmíněnostech. I tak vznikal koncept lidských práv a svobod, jejichž étos paradoxně stal za činy a jednáním skupiny bratrů Mašínových.

Dnes se při hodnocení jejich činů pohybujeme mezi krajními otázkami a postoji: odsoudit tyto činy nebo odměnit, uctít skupinu bratrů Mašínových? A aby malicherných důvodů nebylo málo, vedou se spory a handly o boj, odboj, odpor, medaile (dajli-nedajli), ačkoliv z prosté logiky věcí a faktické historie let 1945-1989 jedno bez druhého by nemohlo být: Mašínové bez komunistů, komunisti bez násilí a lágrů, Chartisté bez této historie.

A nesnesitelnost a neudržitelnost posledního hrubého vyjádření jednoho z pánů Mašínů o Václavu Havlovi a jeho obvinění ze spojení s estébaky znovu spíše dokazuje, jak ošidný a nedomyšleně hořký a nespravedlivý může být názor, vycházející ze dvou absolutně jinde žitých a nazíraných osudů. Václav Havel v tom není jistě nevinně, protože politická odpovědnost za míru sametu v roce 1989 a materiální a finační přežití staronových česko-moravských komunistů s jejich estébácko-podnikatelskými pohrobky padá i na něho a na všechny, kteří seděli tehdy ve vládách, parlamentech a dalších lokálních výkonných a samosprávných postech.

Nemohu se ubránit možná zbytečné poznámce, že paradoxním českým pokračováním odkazu skupiny bratrů Mašínových v jiných a nových souvislostech a podmínkách polistopadové demokracie byly po listopadu 1989 politické aktivity Petra Cibulky. S úporností sobě vlastní, hodnotil či spíše nemilosrdně pranýřoval tehdejší vývoj a jeho budoucí peripetie slovy neslýchanými a vysmívanými, která mířila na tehdejší hlavní aktéry, včetně tehdejší soudní přestřelky s Václavem Havlem. Dnes po Cibulkově politické předvídavosti naše společnost ani neštěkne, má přece své Necenzurované noviny, a to české “vládě lidu“ musí stačit.

Druhá nepatřičná poznámka: Na bratrech Mašínových si hojí současná vláda to, na co její morálka, politizování a hrátky s veřejností nemají v jejím každodenním politickém provozu sílu a odvahu; nebo spíše vůli vypořádat se s trapnostmi nynějšího koaličního přežívání, které není ničím než zoufalým počínáním tonoucího. Její postoj v souvislosti se smrtí jednoho z bratrů Mašínových je v dané politické situaci spíše křiklavě farizejský, než pochopený.

V pochopení doby a činů skupiny bratry Mašínových a jejich tragických obětí spatřuji, jak se s jejich činy vyrovnat, včetně uctění památky jejich obětí. Ty a s nimi tehdy i valná část národa neměly možná tolik ponětí a přesvědčení, v jakém zlu žily, a jak ho více či méně podporovaly; natož aby měly sílu postavit se mu na odpor a bojovat s ním. Zde pak nacházím smysl a historický význam ojedinělé mašínovské vzpoury, která varuje všechny, kteří se útrpně poddají smíru se zlem.


Heřman Chromý


*Czesław Miłosz – Svědectví poezie, str. 57, překlad Václav Burian, 1992

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

To Luba:

Ve Švédově životopisu je taková zvláštní nerovnalost. na gympl chodil pouze do r. 1938 a dál nic. Jenže nacisté gymnázia nezavřeli! Žid také nebyl. Nic mu tedy nebránilo gymnázium dokončit v řádném termínu. Přesto je dokončil až po WWII. Divné.
Po dokončení gymnázia zahájil "kariéru" jako pomocný průmyslový a zemědělský dělník, při níž setrval až do své neslavné smrti. Taky pěknej lumen...
22. 08. 2011 | 14:46

Alarien napsal(a):

Jene Vaculíku (13:50),
problém je však v tom, že se na žádný odpor nezmohli (pokud nemáte na mysli těch 11 spálených ze 17 zapálených stohů). Od samého počátku šlo jen o útěk za hranice (údajně s nadějí na třetí světovou válku a návrat v americké uniformě) a zbraně, které jim při něm měly pomoci. Motivem loupežného přepadení vozu s výplatami byla zase naivní představa o podplacení strážného či strážných při plánovaném (?) útěku Ctirada z vězení
(na co peníze nakonec použili, je dostatečně známo). A pak už jen ty stohy a útěk. Po každé však zcela zbytečné násilí. V případě Kašíka to mohla být ještě kombinace diletanství a strachu, v případě Honzátka to však už chladnokrevná vražda. Jak to bylo s Rošickým, ví dnes jenom vrah. A pak ještě zbrklá a zbytečná střelba na neozbrojeného hasiče. Tak jakýpak odpor? Pohé Vaše klišé. Vidíte zkrátka jen to, co vidět chcete.
22. 08. 2011 | 14:46

Da.Rock napsal(a):

Jee: Já bych Mašínům přisuzoval spíše sociální deprivaci, než nějakou statečnost. Oni vyrůstali v trvalém nebezpečí během protektorátu a nebyl, kdo by jim vštípil, že lidský život je nejvyšší hodnotou a že činy ospravedlnitelné ve válce jsou nepřijatelné v míru. Dospívali v době, kdy někoho zabít bylo velice snadné a oni pochopili násilí jak normální součást života. Proto zabili oba policajty, proto bezmyšlenkovitě stříleli po neozbrojených jezeďácích. A stříleli by i po tříletém dítěti - jak se přiznali. Tím, že sami sebe označili za antikomunistický odboj samozřejmě udělali největší radost právě komunistům, kteří na nich mohli demonstrovat, jak jsou ti "bojovníci za demokracii" zvrhlí: podřezávají, loupí, střílí po neozbrojených.... Mašíni byli pro komunisty darem z nebe.
22. 08. 2011 | 14:47

jarpor napsal(a):

"osobně se domnívám, že Mašínové byli analogií toho proti čemu údajně bojovali. Vláda takovýchto lidí by musela nutně znamenat totalitu s opačnou polaritou - žádnou demokracii."
napsal Béda.

No konečně jeden z odsuzovačů Mašínů naplno napsal, s jakým režimem se tito potýkali... byli-li analogií...
Až taková upřímnost se skoro nedala očekávat... :-))

Hezký den
22. 08. 2011 | 14:48

Da.Rock napsal(a):

Jee: Válečný stav tady žádný nebyl. To, že si to Mašíni mysleli ještě neznamená, že je tomu tak. Kdyby šlo zabíjení ospravedlnit jen tím, že si někdo myslí, že je válečný stav, můžeme se vraždit i dnes.
22. 08. 2011 | 14:50

Občan napsal(a):

Jo, Lubo,
když už tady tak šikovně popisujete vraždy, loupeže a terorismus, jichž se Mašíngang dopouštěl, povězte mi ČÍM se tedy vlastně od těch komunistů lišili?

Už jsem se na to ptal šestkrát, ale zatím mi nikdo z vás nedokázal odpovědět.

A pak byste mi ještě mohl odpovědět na otázku, v ČEM vlastně spočívala ta protirežimní činnost.
CO konkrétního udělali proti REŽIMU; jak mu uškodili?
22. 08. 2011 | 14:50

Béda napsal(a):

Luba,

co tím chtěl básník říct? Podobně jako Mašínovi - krádež zbraní z muzea v r. 1946 i Janata začak "kariéru" kriminální činností. Neúsopěšný student gymnázia, poté student průmyslovky se podílel na krádeži motoru a jeho studium tím bylo ukončeno.

Navíc dával tipy, coby zaměstnanec Kovolisu Mašínům. Ukrýval zbraně = spoluviník kriminálního činu. V každém jiném režimu by byl za krádež motoru i za spoluvinu na kriminálním deliktu SOUZEN.
22. 08. 2011 | 14:54

Občan napsal(a):

To Da Rock (14:47):

Myslím, že Vaše krátké zhodnocení je zatím asi tím nejobjektivnějším a nejucelenějším hodnocením Mašíngangu, které tu zaznělo.
22. 08. 2011 | 14:54

krajan napsal(a):

dědek
k Rumcajsovi se nemá cenu vyjadřovat,natož se jím nechat rozčílit.V době převratu to byl ušmudlanej absík,který buzeroval bažanty.Absík byl proto,že vystudoval VŠ a to za komoušů (!),což nemohl každý,že.O létech šedesátých,ale i sedmdesátých,natož padesátých ví kulový, maximálně to,co si přečte v dnešních propagandistických plátcích typu iDnes a pod.Na mé otázky jak a za čí podpory privatizoval,nedovede odpovědět. Argumenty mu chybí vždy a ke všem tématům,takže dovede jen dehonestovat a nadávat. Je to ušmudlaná vata těchto,upřímně řečeno,ne právě kvalitních diskuzí.Ale,zaplať pánbůh za ně.
22. 08. 2011 | 14:56

Béda napsal(a):

jarpor,

drobné upozornění. Zapomněl jste na ono drobné, na první pohled nevýznamné ale o to podstatnější ÚDAJNĚ!!! Přečtěte si to laskavě ještě jednou.
22. 08. 2011 | 14:56

Luba napsal(a):

Ctibor Novák (1902–1955)

Ctibor Novák se narodil 25. 10. 1902 v Praze. (…) Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a dělostřelecký výcvik v Olomouci.

Jeho další životní dráhu výrazně ovlivnila známost a pozdější sňatek (1929) sestry Zdeny s Josefem Mašínem starším (významná postava protinacistického odboje ze skupiny „Tří králů“ spolu s J. Balabánem a V. Morávkem). (…)

Poměry v armádě po mnichovském diktátu přiměly Ctibora Nováka k odchodu z činné služby v hodnosti štábního kapitána.

Podle svědectví přátel z armády a bývalých spolužáků z vojenské akademie (pplk. K. Préma, gen. J. Studlara) podnikl mnohé kroky (např. změna českého křestního jména Ctibor na německé Anton a příjmení na Nowak), aby získal důvěru německé branné moci, měl přístup k informacím a mohl působit ve prospěch polské a československé zpravodajské služby v Londýně.

Výše uvedení svědci potvrdili po skončení války jeho rozhodující podíl na diverzních akcích proti strategickým cílům v Berlíně.

Poté se půda v hlavním říšskoněmeckém městě stala pro Ctibora Nováka příliš horkou. Při přechodu jugoslávských hranic byl zatčen a dopraven do Prahy na Pankrác a po deseti měsících tvrdých výslechů zpět do Berlína.

Spojitost s diverzními akcemi se Novákovi prokázat nepodařilo, ale podezření ze špionážní činnosti vedlo k jeho odsouzení na šest let káznice. Dočkal se osvobození v r. 1945, ale jeho zdraví mezitím trvale poznamenaly výslechy a strádání v káznici. (…)

Vzhledem k očistě armády od „reakčních živlů“ a ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu byl v r. 1950 v hodnosti majora poslán do výslužby. V letech 1951–1953 pracoval jako recepční ve vojenské zotavovně v Karlových Varech a jako trafikant v Jeseníku. Do tohoto období spadají jeho četné kontakty se synovci Ctiradem a Josefem Mašínovými a s jejich odbojovou skupinou na Poděbradsku.

Hodnocení role Ctibora Nováka v aktivitách bratří Mašínů v dostupných pramenech nebo svědectvích pamětníků není zcela jednoznačné. Pravděpodobně působil spíše jako „technický poradce“ a snažil se synovce mírnit, zejména poté, co byl v r. 1951 společně s nimi zatčen a vyšetřován StB ve spojitosti s obviněním z přechovávání zbraní a napomáhání k ilegálnímu opuštění republiky. Tehdy jej ještě propustili pro nedostatek důkazů.

Ovšem v září 1953 byl zatčen znovu, záhy poté, co bratři Mašínové společně s M. Paumerem, V. Švédou a Z. Janatou opustili republiku při útěku do západní zóny Německa.
Tentokrát již „třídnímu pojetí spravedlnosti“ neunikl.

Když se StB nepodařilo uspět se žádostmi o vydání bratří Mašínů, došlo ve vedení vyšetřování a přípravě procesu k posunu: Ctibor Novák se měl stát jeho ústřední postavou, inspirátorem aktivit skupiny a podněcovatelem ostatních mladistvých účastníků ke špionáži ve prospěch imperialistických mocností.

„Trestní věc proti Ctiboru Novákovi a spol.“ soudil Nejvyšší soud v Praze (předseda senátu JUDr. Jan Novák, prokurátor JUDr. Václav Šáňa) po více než rok trvajícím vyšetřování ve dnech 25.–29. 1. 1955.

V procesu figurovalo celkem sedmnáct obviněných a tři z nich včetně Ctibora Nováka byli odsouzeni k trestu smrti (trestný čin velezrady podle § 78, odst. 3 písm. d, zák. č. 86/50), který byl vykonán dne 2. 5. 1955.

Ani matce Emmě Novákové nebylo umožněno syna před popravou navštívit, přestože o to opakovaně žádala. Jeho sestra Zdena Mašínová byla odsouzena za spoluúčast ve „zločinném spiknutí proti republice“ v samostatném procesu na 25 let.

Již tehdy byla velmi vážně nemocná a zemřela ve vězení necelý rok po vynesení rozsudku. Zbytek rodu Novákových a Mašínů byl vystaven trvalému tlaku a provokacím StB.

Zdroj:
http://www.ustrcr.cz/cs/ctibor-novak
22. 08. 2011 | 14:58

buldatra napsal(a):

Celé mi to připomíná situaci, kdy se slepí nemohou dohodnout na barvě srsti asistenčního psa, který je pokousal.
Také se s tím ne a ne vypořádat.
22. 08. 2011 | 15:00

Jana napsal(a):

To:Jee,
je smutné,že se najdou diskutující co pokládají obyčejné vrahy za hrdiny.Nechápu jak někdo může obdivovat hrdinství 16 letého zvlčilého parchanta co podpaluje stohy(asi 7 stohů) a hasiče co určitě nebyl komunista a i kdyby zraní s trval.následky (vyp.oko).Z uvedeného je vidět,že matka Mašínů po smrti (popr.otce gestapem v roce l942)nezvládala jejich výchovu.Je x.lidí co moc dobře ze svého okolí znají celou rodinnou story Mašínů.A co děti )sirotci) po zamordovaných lidech,myslite,že kvituji rozhodnutí vlády odměnit vrahy vyznamenáním.O Mašínech se začalo hodně psát za Topolánka a vláda moc dobře znala názor občanů,ale neměla zájem vyslechnou žijící svědky z bydliště Mašínů,děti oběti atd. aby občané co dobu Mašínů znají pouze z povídání event.nějakých pochyb.internet.pisálků.Pro totálně zblblé mldé lidi co znají období socializmu pouze z dobře barvitě kolorovaného výkladu novodobých světců co taky nemůžou být pamětnící uvedené doby.Ps.Na závěr malá perlička :O Boženě Němcové se za komančů psalo jako o bojovnici za práva chudých ,že byla super matka co milovala své děti.Po sametce jsem se dočetla,že Božena Němcová měla x.milenců,že peníze co manžel posílal z Vídně na děti a domácnost utrácela na dary pro své milence.
22. 08. 2011 | 15:02

Luba napsal(a):

Zdena Mašínová st.

Zdena Mašínová (20. května 1907 Olomouc - 12. června 1956 Pardubice) byla manželka Josefa Mašína a matka Josefa, Ctirada a Zdeny Mašínových.

Zdena Mašínová se narodila 20. května 1907 v Olomouci.
Po maturitě vystudovala ČVUT, obor zeměměřičství. Tento obor zde vystudovala jako vůbec první žena.

V roce 1929 se provdala za majora čsl. armády Josefa Mašína,
se kterým měla tři děti. Po okupaci Československa byla pro odbojovou činnost svého manžela sledována a od ledna 1942 vězněna nacisty.
Propuštěna byla teprve po jeho smrti v červnu 1942.

V roce 1948 byla po krátkou dobu členkou KSČ.
V době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění.

26. listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. 3.června 1955 byla v samostatném vykonstruovaném procesu už těžce nemocná odsouzena na 25 let žaláře za údajný čin velezrady a špionáže, přičemž obžaloba požadovala trest smrti.

Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích.
Zde se její špatný zdravotní stav (trpěla rakovinou střev) ještě více zhoršil a zde také 12. června 1956 zemřela.

Pohřbena byla do hromadného hrobu v Praze-Ďáblicích.

27. února 1991 byla rehabilitována a v roce 1998 obdržela in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy za zásluhy o rozvoj demokracie.

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdena_Ma%C5%A1%C3%ADnov%C3%A1_star%C5%A1%C3%AD
22. 08. 2011 | 15:05

Béda napsal(a):

Luba,

co tím kopírováním autor chtěl říct? Mění to nějak podstatu "odboje" bratří Mašínů?
22. 08. 2011 | 15:08

Taoiseach napsal(a):

kozoroh (a potažmo jarpor)

"KAŽDÝ odboj byl dobrý..."

Jistě, ale to, co předvedli Gebrüder Mašín GmbH, ŽÁDNÝ odboj nebyl - v tom je "maličký" problém.
22. 08. 2011 | 15:11

Luba napsal(a):

Zdena Mašínová ml. (1933)

Zdena Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 v Praze jako nejmladší ze tří dětí majora a bývalého ruského legionáře Josefa Mašína a jeho manželky Zdeny.

Matka pracovala ve firmě svého otce jako geometr.
Otce, který odešel po nacistické okupaci Československa do ilegality (byl jedním ze zakládajících členů tajné vojenské odbojové organizace Obrana národa a v jejím rámci známé zpravodajské skupiny Tři králové spolu s J. Balabánem a V. Morávkem), vídala pouze při občasných tajných nočních návratech.

Pplk. Josef Mašín byl nakonec v květnu 1941 gestapem dopaden a v červnu následujícího roku na kobyliské střelnici popraven. Rodina byla přinucena opustit Prahu a odstěhovat se do Poděbrad. Během války byla vězněna i Zdenina matka a strýc, štábní kapitán Ctibor Novák.

Od mládí trpěla Zdena vrozenou chorobou dolních končetin – značnou část dětství proto strávila na různých klinikách.

V roce 1946, jako třináctiletá, odešla za babičkou Emmou do Jeseníku, kde její strýc organizoval odsun Němců. Matka zůstala s bratry v Poděbradech.

V Jeseníku pokračovala ve studiu na místním reálném gymnáziu. Po nástupu komunistů byl její rodině zabaven téměř veškerý majetek a začátkem 50. let musela celá rodina opustit Poděbrady a přestěhovat se do polorozbořeného objektu v obci Činěves.

V letech 1951 až 1953 vystudovala Zdena Vyšší zdravotnickou školu v Olomouci a v létě 1953 nastoupila jako laborantka na zdejší krajské hygienické stanici.

V té době již byli její bratři plně zapojeni do protikomunistického odboje. Ona sama se na odbojové činnosti svých bratrů nepodílela, pouze tušila, že se v ní angažují – během roku 1953 ji několikrát navštívili a sušili si u ní i hořáky, které použili při zapalování stohů slámy na Prostějovsku.

Na podzim roku 1953 utekli oba bratři za známých okolností na Západ. Dne 26. listopadu 1953 byla Zdena Mašínová zatčena v Olomouci a následujících několik měsíců strávila na samotce ve věznicích v Olomouci a Praze-Ruzyni.

Denně byla podrobována výslechům. Zatčeni byli i její nebližší –matka a strýc. Na jaře 1954 ji sice propustili na svobodu, ale Státní bezpečnost ji i nadále bedlivě sledovala (často i prostřednictvím agentů z řad nejbližších přátel). Matku mezitím komunisté odsoudili za spoluúčast na zločinném spiknutí proti republice k 25 letům odnětí svobody a strýce dokonce k trestu smrti.

V roce 1955 byl Ctibor Novák popraven a v roce 1956 zemřela ve vězení i těžce nemocná Zdena Mašínová starší. Za celou dobu jejího věznění ji mohla dcera navštívit pouze dvakrát, a to ještě za velmi zpřísněných podmínek.

I v následujících letech byla Zdena komunistickým režimem neustále perzekvována. V roce 1957 se přestěhovala z Olomouce do Prahy, kde mohla pracovat pouze jako myčka laboratorního skla v laboratořích pražských poliklinik.

S bratry udržovala řadu let kontakt především prostřednictvím pošty. V březnu 1969 se jí podařilo odjet na zájezd do tehdejší NDR. Součástí zájezdu byla i krátká zastávka v Dánsku, kde se po šestnácti letech osobně setkala s bratrem Josefem.

I přes možnost emigrace se vrátila zpět do Československa. Už kvůli své nemocné babičce a také kvůli Rudolfu Martinovi, za kterého se v roce 1973 provdala. V 80. letech pak spolu žili v Konstantinových Lázních v západních Čechách.

V 90. letech se Zdena Mašínová věnovala bádání v archivech, v roce 1994 pak dosáhla plné rehabilitace své matky a strýce.

Po listopadu 1989 obdržela státní vyznamenání (Medaile předsedy vlády, Řád TGM) a významně se angažovala ve známém případu Vladimíra Hučína. Dnes žije v Olomouci.

Zdroj:
http://www.ustrcr.cz/cs/zdena-masinova
22. 08. 2011 | 15:12

Kanalnik napsal(a):

proc mi nejde vlozit prispevek? Re-Captcha me teda pekne dere...
22. 08. 2011 | 15:16

Alexandra Alvarova napsal(a):

Diky Lubo, ten dobovy kontext je myslim nejvymluvnejsi a cili do cerneho. Osobni stanoviska jsou zde k nicemu.
22. 08. 2011 | 15:17

Alexandra Alvarova napsal(a):

Diky, pane autore.
22. 08. 2011 | 15:19

Kanalnik napsal(a):

Pane Stejskale, snazim se asi podesate vlozit komentar, ale Captcha mi jej nepropusti; asi z toho zesilim (!)
22. 08. 2011 | 15:20

zdenekb napsal(a):

Luba:

Nějaký životopis třeba žen a dětí pozůstalých po mašínovském odboji se na stránkách ÚSTR nenachází? Že by ten kontext byl ještě ucelenější...
22. 08. 2011 | 15:21

Taoiseach napsal(a):

Alexandra Alvarova

"Osobni stanoviska jsou zde k nicemu."

To jako chcete naznačit, že máme držet hubu a krok? Že si tu má cintat pentli jenom Alvarová, Chromý a nanejvýš Luba? Nebo že ÚSTR má patent na "dobový kontext"?
22. 08. 2011 | 15:23

zdenekb napsal(a):

Kanalnik:

Tak to zkuste napsat slušně, člověče... ;o).
22. 08. 2011 | 15:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kanálníku,

pošlete mi ho prosím mailem, podívám se, v čem byb to mohlo být (popřípadě jej vložím za Vás).

Libor Stejskal
22. 08. 2011 | 15:26

Občan napsal(a):

To Béda:

Ty Lubovy nudle jsou náhodou moc šikovné. Jak jsou dlouhé, tak odsunují nepohodlné příspěvky nahoru do neviditelna :o))
To je lepší než kdyby spamoval (ne, že by tohle spam nebyl). Jsem zvědav, až to zopakuje potřetí, jestli ho také Stejskal smázne.
22. 08. 2011 | 15:28

kozoroh napsal(a):

taoiseach.
Kdybyste četl mé vstupy, zjistil byste, že nejsem nijak kategorický. Tu dobu jsem ale zažil a chcete-li ji posuzovat z dnešního pohledu, pak jste "ochuzen" o dobové reálie, leccos vysvětlující. Můj pocit z diskuzí na toto téma je ten, že tehdejší vinní (a jejich následníci) si musí za každou cenu opucovat ego.
Jediný Luba zde předkládá relevantní data a přesto je napadán.
Tento blog považuji osobně za zatím nejpravdivěji popisující onu minulost (A rovněž mnohé vstupy p.Alvarové). A přesto je zploštělý oproti tehdejší realitě, čemuž se nelze divit. Je to jen blog.
22. 08. 2011 | 15:30

Občan napsal(a):

Lubo,

sice tu hezky spamujete propagandistickoživotopisnými špagetami, ale stále ještě jste mi neodpověděl na otázky:

Mašíngang a mnozí "bojovali proti komunismu" terorismem, vraždami, žhářstvím, loupežemi, tavičstvím, pálením stohů, vypalováním domů, mrzačením lidí a podobně. ČÍM se tedy lišili od komunistů?

JAK nebo ČÍM Mašíngang svými zločiny oslabil či ohrozil komunistický REŽIM?
22. 08. 2011 | 15:34

minatomirai napsal(a):

"odbojáři" proti komunismu "bojovali" vraždami, loupežemi, otravováním dobytka, pálením stohů, vypalováním domů, kalením studní a vůbec TEROREM, ČÍM byli lepší než komunisté?

občan

Komunistický režim terorizoval několik desetiletí a zanechal trvalé stopy i po svém svrhnutí před 20 lety na celkové psychice českého národa, který se nedokázal vzchopit tenkrát, což bylo téměř nemožné. To si asi každý uvědomuje s odstupem času. To, jak zasáhl komunismus do psychiky národa je však patrné v současné době, kdy má nástroje moci skutečně ve svých rukou, jeho účast na politickém životě a vlastní společnosti je stejná, jako byla kdysi. Bez zájmu, bez svědomí.
Mašínové tyto hluboké stopy bezpáteřnosti nezanechali, ať už bylo jejich počínání sebebrutálnější. Omlouvá je jejich věk, se kterým souvisí nedostatek úcty k životu druhých. To by bylo jediné, co by mi na nich vadilo a počítal bych s tím, že jako starší se omluví a vysvětlí, co je motivovalo v tehdejší době.
22. 08. 2011 | 15:37

mart napsal(a):

Lubovy (tedy zkopírované) příspěvky jsou sice dlouhé, ale ani u jednoho "odbojáře" v nich nemůžu najít vůbec nic, co by se dalo bez ironie označit slovem ODBOJ. Všechno, co čtu, by se dalo a muselo žalovat a odsoudit i dneska, sice už ne provazem, ale i tak dost vysoko.
Koukolík napsal dobrou knížku "Vzpoura deprivantů". Doporučuji.
22. 08. 2011 | 15:39

Béda napsal(a):

kozoroh,

vstupy p. Avarové (sumárně 2 - nevnesly do diskuse z věcné stránky vůbec nic). Vstupy Luby jsou sice zajímavé, ale jaksi odvádějí řeč od podstaty problému, kterou je vlastní kriminální činnost skupiny Mašínů, která začínala u studujících mladíků již před převzetím moci komunisty.
22. 08. 2011 | 15:40

Kanalnik napsal(a):

Pane Stejskale, tak jsem vam to poslal na "blogy".

zdenekb: kdyz to je fakt tezky, nekdy to jinak nejde :D
22. 08. 2011 | 15:40

Občan napsal(a):

To Minatomirai:

podle sebe soudíte celý národ?
KDO Vás k něčemu takovému oprávnil? Tyhle problémy si asi budete muset pořešit se svým svědomím a morálkou, ale laskavě do toho netahejte další lidi.

Nicméně na otázky jste opět neodpověděl. Nevadí, já je za chvíli zopakuji znovu.
22. 08. 2011 | 15:41

stejskal napsal(a):

Toto je text od pana Kanálníka:

"Luba

diky za zivotopisne shrnuti; kdyz si clovek uvedomi a pripomene, jak se rezim napr. hojil na pribuznych, a jak odsuzoval v politickych procesech nevinne, pak skutecne rozum i emoce veli k odporu vuci do nebe volajici nespravedlnosti a zvuli systemu

pokud na druhou stranu lide pro tento rezim pracovali ci ho jen pasivne tolerovali, a tak mu umoznovali fungovat, tak se opravdu neni cemu divit, ze nekdo namiril zbran proti nejakemu takovemu cloveku - podporovateli rezimu - zda se mi to celkem pochopitelne, i kdyz sam nevim, jak bych se v tom zachoval ja sam."

Popravdě řečeno nevím, co na něm reCAPTCHA vadilo. Panu Kanálníkovi se omlouvám za způsobené obtíže.

Libor Stejskal
22. 08. 2011 | 15:42

honolulu napsal(a):

"SOUDRUZI", za dobu, kdy jste vladli nasi znasilnene republice, jste popravili pres dveste lidi kvuli politice, zlikvidovali jste pri pokusu o illegalnei prechod hranic zivoty kolem 3 set lidi a v roce 68 jse pripravili o zivot dalsich sto padesat lidi.
Posledni vasi obeti protestu proti invazi, bylo mlade devce, zastrelene v srpnu 1969 v Brne. Jmenovala se Dagmar Muzikarova a bylo ji 18 let.
Dalsi stovky lidi ztratilo zivoty na nasledky vaseho zachazeni na uranu. (V JAR, kam jsem vam utekl, vy Frankenstajni, jsem jich poznal nekolik.)

Proto je velmi legracni, kdyz moralizujete nad ztratami zivotu lidi Vasich.
Tim, ze mate DVOJI MERITKO pro hodnotu lidskeho zivota, tak vase kdakani je bezcenne a srandovni. Zabijet se nema, ale KDO MECEM ZACHAZI, TEN MECEM SCHAZI.
U vas milostiva Providence udelala vyjimku. Nesejdete mecem, sejdete na sesrackovatele kureci mozecky,
anebo vas vymlati Cikani.
Oni ti panove Masini prozili svuj zivot nekde v Cuyahoga County
(Cleveland-Ohio) a tam ja vsude v okoli moc pekne. Byl jsem tam nekolikrat.
Naucte se zpamneti oslavu jejich zeme !
I sailed away ;
Wandered afar ;
Crossed the mighty restless sea ;
Looked for where I ought to be.
Cities so grand, mountains above,
Led to this land I love.
Beautiful Ohio, where the golden grain
Dwarf the lovely flowers in the summer rain.
Cities rising high, silhouette the sky.
Freedom is supreme in this majestic land ;
Mighty factories seem to hum in tune, so grand.
Beautiful Ohio, thy wonders are in view,
Land where my dream all come true !

Takze zde vidite, ze oni to nad vami vyhrali. Vy jste si vybojovali zivot v tyrnii a ani na kafe do Vidni jste nesmeli.
22. 08. 2011 | 15:43

ZM napsal(a):

Já už jsem v diksuzi týkající se toho, co skupina Mašínů dělat měla nebo neměla, skončil. Ale k současné politické situaci dodám toto-
Současná vláda mi připadá komická v tom smyslu, že si myslí, že k "ukázce pravicovosti" stačí dát Mašínům vyznamenání. Jenže to samo o sobě je trapnost. Dají vyznamenání Mašínům za to, že se snažili bojovat proti totalitě a přitom tento stát např. dál vyplácí důchody bývalým STBákům, důstojníkům armády,bývalým vysokým funkcionářům KSČ atd. Ještě pořád jsou na určitých postech bývalí STBáci.A např. obětem komunistické totality se dorovná důchod až nyní. Kolik jich ještě žije?
22. 08. 2011 | 15:44

Kanalnik napsal(a):

dekuji, pane Stejskale :)
22. 08. 2011 | 15:48

minatomirai napsal(a):

JAK nebo ČÍM Mašíngang svými zločiny oslabil či ohrozil komunistický REŽIM?

Neohrozil, ale to víme až teď.

Zpráva o smrti Růžového kavalíra se mi dostala do rukou až mimo Česko. Napsal ji Jan Drábek a v zásadě popisuje atmosféru Československa před rokem 68. Samotní sovětští poradci se divili, jak se jejich čeští kolegové snažili zajistit co nejvíce odpůrců režimu, jak bujelo udavačství. Kniha, která způsobila, že jsem se za svoji příslušnost k tomuto národu styděl.

Mašínové zcela jsitě věřili, že může dojít k pádu komunismu, nakonec politická atmosféra mezinárodně byla napjatá a není důvod nevěřit, že počítali s pomocí ze Západu. Mýlili se, to však nemohli vědět.
22. 08. 2011 | 15:48

nesvazák napsal(a):

To Vaculík......prodlužuje diskusi,které se účastní už jen hluší a slepí!!!! 11.48 Alariene,vaše argumenty se točí v kruhu.....13.50 Bez komentáře !
22. 08. 2011 | 15:50

ZM napsal(a):

A ještě pro některý "komedianty", kteří si "hrajou" na rozdělení "pravouni"x"levouni". Je totiž úplně jedno, jak se konkrétní režim(stát) nazývá.Třeba bývalá DDR(NDR), tedy zkratka Německá demokratická republika, toho s demokracií moc společného neměla. Záleží tootiž na tom, co se reálně děje, tedy jaké "prvky" totality daný režim používá. A příkladů v historii je dostatek. Např. SSSR a okupace ČSSR 1968, SSSR a okupace části Afganistánu 1979, USA a válka ve Vietnamu (součástí např. vojenské operace v Laosu), nebo kolonialismus v 19. a v první půlce 20. století(především Velká Británie a Francie) atd. Podobně tak jako měl SSSR jako kolonie státy východního bloku, tak měla např. Velká Británie jako kolonie státy v Africce nebo Indii atd. Nic není černobílé.
22. 08. 2011 | 15:50

Luba napsal(a):

Bratry Mašínovi osobně neznám.
A blíže neznám ani žádného z politických vězňů let padesátých.

Ale nedávno jsem objevil tuto osobní zpověď známého mého známého, o kterém se onen příslušník našeho II. a III. odboje, vězeň lágru Nikolaj číslo A 013218, pan Rudolf Vlasák, okrajově zmiňuje jako o kolegovi na útěku (Ing. Tugomir Seferovič).

Myslím, že by to mohlo zajímat i ostatní, a že by na chvíli mohli zanechat nenávistného kálení, a trochu se zamyslet.
Takže, zde to máte:

"Pan Rudolf Vlasák se narodil 17. dubna 1928. Základní odbojové zkušenosti získal jako učeň strakonické Zbrojovky. Ve svých sedmnácti letech se domníval, že už je nikdy nebude potřebovat.

Vzpomínka na první výslech a útěk

"Po nástupu do učení jsem byl přidělen dělníkovi Miloši Říhovi. Podle jeho pokynů jsem od září 1942 vynášel z továrny součástky k pistolím vz. 7,65. Jako čtrnáctiletý kluk jsem byl nejméně nápadný.

V některou sobotu léta 1943 přišlo pro Říhu do továrny gestapo. Naštěstí nebyl v práci. Na poslední chvíli se mi podařilo zahladit všechny stopy. Viděl mě při tom mistr Cvrček a několik dělníků, ale nezradili.

Cítil jsem povinnost varovat svého parťáka. Tušil jsem, že asi bude na srubu ve Smetiprachu Písku. Hned z práce jsem šel s pěti kamarády na vlak. Můj záměr neznali. Přemlouvat jsem je nemusel, protože na Smetiprach jezdila Adina Mandlová, Lída Bárová, Lišáci a další zajímaví lidé.

Miloše Říhu jsme potkali na Sedláčkově stezce. Kluci šli napřed. O všem věděl. Dal mi klíč od srubu se slovy: "Já už ho nebudu potřebovat. Je tvůj. Všechno je zlikvidovaný. Nikdo o tobě neví. Když vydržíš a nepromluvíš, přežiješ."

Od té doby jsem však už svého parťáka nikdy neviděl. Němci ho zastřelili čtyři dny před koncem války. V květnu 1945 sokolové jeho tělo exhumovali a uspořádali slavnostní pohřeb. Říkali, že na něm byly stopy po těžkém mučení. Miloš Říha určitě nepromluvil, a přesto nepřežil. Já jsem měl větší štěstí.

Tu noc nás na Říhově srubu zatkli čeští četníci s gestapákem. Asi čekali odpor, neboť 30 m od srubu byl okop s lehkým kulometem. Odvezli nás do Písku. Zajímali se o Říhu. Kluci věděli, že jsem s ním hovořil, a tak nastoupila písecká kriminálka a čtyřčlenné bicí komando.

Asi dvě hodiny mě tloukli pěstmi v kožených rukavicích.
Hned následující den mě propustili. Zakázali písecký okres a poručili mlčet o důvodech výslechu a o týrání. Bylo to nesmyslné. Podlitiny, otoky a krev hovořily samy."

Poprvé Rudolf Vlasák utekl z válečného nasazení ve Šlapanicích u Brna o vánocích 1944, kde musel kopat zákopy. Do konce války se ukrýval u svého kmotra Bohumila Prokopa v Pracejovicích a účastnil se akcí oddílu Niva včetně neúspěšného pokusu o pomoc Praze 5. května 1945, kdy je u Milína odrazila německá přesila.

Pokračování ...
22. 08. 2011 | 15:50

Luba napsal(a):

Vyprávění pana Vlasáka, vězně lágru Nikolaj

...

Nejsladší léta života

"V létě 1945 jsem získal výuční list. Bylo mně sedmnáct. Byl mír. Zdálo se mi, že mám svět u nohou a chtěl jsem mnoho dokázat.

S kamarádem Karlem Chmelem jsme v září odešli do Varnsdorfu k firmě Kunert. Byl tam trojnásobně vyšší výdělek a zajímavá práce. Bydleli jsme v podnájmu u německých antifašistů. Jmenovali se Kreibichovi.

Byli rádi. Nápis na domě "Zděs živut Čechi" je chránil před rabováním a znásilňováním ze strany ruských vojáků. Měli krásnou dceru Kristinu a asi dvouletou vnučku. K odsunu se přihlásili dobrovolně.

Když jsme s Karlem Chmelem viděli, co si do nového života v uzlíčku odnášejí, odvezli jsme jim tajně v noci do Seifendsdorfu nákladním autem veškerý jejich majetek i s uhlím.

Sověti pravděpodobně považovali firmu Kunert za válečnou kořist. Demontovali a odváželi strojní zařízení způsobem, který svědčil pro to, že již kotony nedají dohromady.

S příchodem baťováků ze Zlína byl ve firmě a ve Varnsdorfu nastolen pořádek. Byli mně velmi sympatičtí. Hlásili se k národním socialistům. Jako sokol jsem k nim měl blízko, a tak jsem vstoupil do řad jejich mládeže.

Moji práci ve Varnsdorfě ukončil příkaz MNO. Musel jsem absolvovat plachtařský výcvik v Rané u Loun. V roce 1946 jsem získal průkaz plachtaře AB, zamiloval si létání, letce a letouny.

Karel Dlouhý, pozdější konstruktér v Aero Vodochody, mně v Rané nabídl místo ve vysokoškolském Aeroklubu v Klecanech. Zde jsem průkaz plachtaře rozšířil o kategorii C a pilota vrtulového letadla.

V září 1947 mě přijali do dvouleté Vojenské odborné školy leteckých mechaniků v Liberci. Zkoušky byly velmi tvrdé.

Na škole učili vynikající piloti a mechanici, kteří bojovali v RAF. Pamatuji si zvláště na št. kpt. Šifru, pilota stihače pplk. Kopeckého (jednu nohu nechal ve Spitfiru), kpt. Prokopce (účastník bojů u Arheimu) a rtmr. Mizeru.

Chtěli na nás výtečné výsledky. Nesplněný úkol neexistoval. Byli nároční, a přitom laskaví. Žili jsme v nádherné atmosféře, kamarádství a víře, že Čechoslováci nenaletí krvavým modlám. V tom jsme se mýlili.

Netušili jsme, že se náš omyl promění v desetiletí třetího odboje a jeho utrpení. Bylo mi dvacet let."

Pokračování ...
22. 08. 2011 | 15:53

minatomirai napsal(a):

Jistě, že se dá soudit morálka národa.

Co cítím já, není až tak podstatné, za národ hovoří minulost, která je v našem případě neomluvitelná. Jak jinak to nazvat? Demokracie nezanechal nejměnší stopy na tomto národě. Podle toho je vidět, jak hluboké stopy zanechal život pod komunistickým režimem, který lidi, ať se vám to líbí či nikoliv, zkřivil na generace.

Vy jste toho příkladem, občane. Jako prohlášená socialista, byste se měl zastat sociálně slabých skupin, etnických menšin či sexuálně jinak orientovaných lidí. Jste naprogramovaný uvažovat jinak. Pokud možno si nevšímat, to je zásada, a ti, co vybočují, musí být sraženi zpět.
22. 08. 2011 | 15:54

Berousek napsal(a):

To honolulu. Pojď mi dělat klauna do cirkusu!
22. 08. 2011 | 15:54

jarpor napsal(a):

Taoiseach

""KAŽDÝ odboj byl dobrý..."

Jistě, ale to, co předvedli Gebrüder Mašín GmbH, ŽÁDNÝ odboj nebyl - v tom je "maličký" problém."

To říkáte Vy... že to nebyl odboj... já kategorické soudy, ať na tu či onu stranu... nějak "nemusím"...

Dovolím si virtuálně podepsat odpověď pana kozoroha...

Hezký den
22. 08. 2011 | 15:56

Béda napsal(a):

Kanálník,

souhlas. Žádný režim by se neměl bez důvodu mstít rodinným příslušníkům kriminálníků. Právní systém každého režimu ovšem zkoumá podezření zë zločinů a soudí zločince a jejich spoluviníky. Totalitní režimy jsou v tomto ohledu velice brutální a zhusta uplatňují princip kolektivní viny - podobně jako Mašínové uplatňovali vůči svým obětem.

Podle mně je potřeba každý zločin posoudit individuálně a nweomlouvat jeden zločin jiným. Jestliže spáchali zločin mašínové, je to zločin stejně jako když jej spáchá totalitní anebo demokratický režim (viz kupř. ropné války demokratických států a pod.) Prostě jednotný metr - PRO VŠECHNY!
22. 08. 2011 | 15:56

ZM napsal(a):

Netvrdím, že by stát bývalý přisluhovače režimu měl nechat úplně bez důchodu, ale neudělat s tím nic, to je ubohost. Třeba s rentami bývalých vysokých důstojníků armády atd. Samozřejmě by takovou úpravu zákona musela schválit sněmovna, a VV by asi byly proti. Jenže pravicová vláda už většinu ve sněmovně měla, v 90. letech (koalice ODS, KDU a ODA). "Velký Guru Klaus" měl ale tenkrát jiné zájmy :) Klaus, "veelký antikomunista", který se ale při prezidentské volbě nechal zvolit pomocí hlasů komunistů :)Ano, politika je "špinavá".
22. 08. 2011 | 15:56

Luba napsal(a):

Vyprávění pana Vlasáka, vězně lágru Nikolaj

...

Na černé listině VKR

"V únoru 1948 nás v Liberci střežila Svobodova pěchota. Neměli jsme přístup ke zbraním. Pak začali vyhazovat naše učitele. Protestovali jsme.

Opět proti nám nastoupili osvědčení Svobodovi kontráši od pěchoty. Vytvářeli tajné seznamy "neuvědomělých" a síť práskačů.

Začal jsem žít zase dvojí život jako ve strakonické Zbrojovce. Pomáhal jsem s kamarádem Rudou Gajerem lidem v útěcích na západ přes Volary. Rudu chytili. Dokázal jim utéct. Dnes je podnikatelem v Melbourne.

Udržoval jsem vysokou kvalitu své práce. Věděl jsem, že už za Němců mohli odboj zásobovat pistolemi jen ti dělníci, kteří překračovali normu. Často jsem bohužel nezvládl svůj temperament.

O Sletu v Praze jsme se na večerních vycházkách rvali ve středu města s příslušníky LM a SNB. V Alhambře nám za to Nely Gajerová poručila pití se slovy: "Kluci letecký! Dnes pijte na mě a řežte dál tu holotu!"

Nedokázal jsem mlčet při hanobení našich západních letců. Nebyl jsem sám, kdo ztrácel sebekontrolu. Vzpomínám si, že v roce 1949 přišli estébáci zatknout zbrojíře našeho útvaru rtmr. Žáka bezprostředně po svatebním obřadu na radnici v Praze.

Tehdy ztratil nervy kpt. Havran.
Byl Slovák, ale považoval se za Čechoslováka stejně jako my, účastník SNP. Vytáhl pistoli a estébákům řekl: "Nechajte ho lebo vas vystrielam všetkých!"
Byla to smutná veselka. Ženicha zatkli po ukončení hostiny.

Po vyřazení jsem sloužil na různých místech v útvarech tzv. nespolehlivých.

Měl jsem radost z každého úletu. Na některých jsem se podepsal svým mlčením a kvalitní přípravou letounu. Pak přišla Mimoň. Tam jsem již byl i zatčen a držen v domácím vězení. Kamarádi, s nimiž jsem létal, mně začínali vykat. Cítil jsem nebezpečí ze všech stran i pro moji těhotnou ženu.

Něco jsem o komunistických výsleších a zacházení se ženami věděl. Ale útěk jsem neplánoval. Myslil jsem si, že to mají komunisté "za pár." O mém útěku rozhodla náhoda v souvislosti s přípravami velkého úletu v roce 1952."

Pokračování ...
22. 08. 2011 | 15:58

Béda napsal(a):

Luba,

zřejmě chcete okopírovat všechny texty "nestranného historického" politického ústavu ÚSTR vedeného páterem Hermanem týkající se "odbojové" kriminální skupiny bratří Mašínů..
22. 08. 2011 | 15:59

minatomirai napsal(a):

Říká se tomu Lubo spamming.

Navíc si myslím, že to nikoho nezajímá. Opravdu. Nejde ani tak o Mašíny, jako o vyrovnání se s vlastní minulostí.
22. 08. 2011 | 16:01

Luba napsal(a):

Vyprávění pana Vlasáka, vězně lágru Nikolaj:

...

Druhý útěk a výslechy

"Jako strakonický kluk od vody, mám rád rybařinu. U Mimoně jsem se na rybách občas potkával se starším sovětským generálem. Byl tam asi v roli poradce. Mluvil slušně česky.

Na konci srpna mě z důvodů, které dodnes neznám, mezi řečí o rybách, řekl: "Něco chystáte. Dejte si pozor. Ví se o tom."

V dané situaci mohl být jediným varováním můj útěk.

Okamžitě jsem odjel do Volar." Podle matky Rudy Gajera přechod hranice u Volar neměl naději na úspěch. Rtmr. Vlasák se v noci vrátil na letiště.

Strážný letky Vozihnuj ho upozornil na to, že byl hledán kontrarozvědkou a podle rozkazu ji na příchod hledaného upozornil.

Rudolf Vlasák před zatčením utekl. V Deštné mu pomohli bulharští manželé Pančevovi. Jako zahradníci zaměstnávali také Němce Aloise Schneeweise. V době odsunu mu bylo šestnáct let. Ležel s průstřelem nohy v nemocnici. Za rodiči ho už nepustili.
Rozhodl se jít s rtmr. Vlasákem, který na radu otce zvolil útěk přes Plavno.

V Seifensdorfu běžencům pomohla rodina Kreibichů.

"Za Plavnem jsme asi dva kilometry od hranic čekali ve stohu na hlubokou noc. Měli jsme štěstí. Obloha byla zatažena. Držel jsem přímý směr. Šli jsme naprosto neslyšně.

V lese jsme se k naší smůle ocitli přímo v centru sovětského vojenského tábora. Zatkli nás a oddělili. Aloise Schneeweise jsem od té doby neviděl. Převezli mě do Berlína. Po výslechu generálem NKVD jsem byl policií NDR předán naší Pohraniční stráži.

Slušné zacházení skončilo. Oči mně zavázali černou tkaninou a spoutali ruce za zády. Vyzkoušeli si na mém těle pevnost hlavní a pažeb svých zbraní. V poutech a se zavázanýma očima jsem prožil několik měsíců.

Podle leteckého provozu usuzuji, že mě vyslýchali v Ruzyni nebo ve Vokovicích. Úhrnnou dobu vyšetřování a časové rozpětí výslechů nedokáži odhadnout pro vyčerpanost z nevyspání, hladu, mučení, nucené polykání tzv. vitamínů, které měly vliv na psychiku, a celkově špatný zdravotní stav.

Bili v cele, při koupání, při cestě na výslech, při výslechu. Se zavázanýma očima jsou údery naprosto nečekané. U výslechů mě s rukama za zády připoutávali ke zdi. Nevím, kolik tisíc ran jsem dostal. Podlitiny se vstřebaly. Nehty dorostly. A tvář mučitelů jsem nikdy nespatřil.

Komunistická StB a VKR byly dokonalejší než nacistické gestapo. Přesto, co jsem prožil, si myslím, že uvězněné ženy trpěly víc.

Dodnes slyším jejich křik při filcunkcích (bezpečnostních prohlídkách), když jim bachaři (ne bachařky!) roztahovaly pohlaví, nemají-li v pochvě něco ukryto. Nám roztahovali jen zadky.

Vyslýchaný má možnost všechno vzdát a prásknout, nebo bojovat dál. Neprozradit kamarády a dobré lidi, kteří mu pomohli. Musí se ve výsleších rychle orientovat a vystihnout jejich směr...

Hledal jsem cestu, jak ukončit mučení a uchovat si fyzickou kondici pro budoucí útěk. Přistoupil jsem na nabídnuté doznání: "Nesouhlasil jsem s vládou dělnické třídy a KSČ... Zradil jsem proto, abych mohl v imperialistické armádě USA bojovat v Koreji proti prvnímu praporečníku míru J. V. Stalinovi..."

Víc si ze své recitace nepamatuju. Prokurátor v soudní frašce žádal trest smrti za velezradu. Dostal jsem sedmnáct let a zabavení majetku." Lágr Nikolaj na Jáchymovsku."

Pokračování ...
22. 08. 2011 | 16:02

Marcus Agrippa napsal(a):

minatomirai:
s pomocí západu nemohl počítat nikdo - ani Maďaři ( ti byli nejnaivnější ). Karty byly jasně rozdané už v Jaltě. Přitom Stalin si až tak jistý"v kramflecích"nebyl. Je to všechno pryč, a současná vláda se jen z posledních sil snaží předhazovat vysoce konfliktní témata, aby si prodloužila svůj tragikomický opus. Navíc, jak tak pozoruji nárůst rasismu ( především v Maďarsku, kde už vytáhli i bestovku nacistů - židy ), tak se bojím, že Evropani můžou dostat příležitost znovu to všechno nově poděl.. Přitom Der Stürmer už v řadě českých médiích tu a tam vstává z popela ( zhruba od Topolánkova působení ). Jak říkal Topolánek : Es kommt Der tag.
22. 08. 2011 | 16:03

resl napsal(a):

Luba
jen jim to pište, je na nich vidět, jak jim nejde ten bolševickej teror pod fousy. Několik rudých a naprosto neznalých historie se tady odkopalo. Polemizovat s těmi, co nechtějí, demagogicky uvádějí nesmyslné příklady, to by umořila osla. Jó, máte pravdu, jsem taky osel.
22. 08. 2011 | 16:05

Luba napsal(a):

Vyprávění pana Vlasáka, vězně lágru Nikolaj:

...

"Na Nikolaji se uranová ruda rvala holýma rukama, rozbušky do náloží se upravovaly v zubech. Zažil jsem zde pověstné osmičky, autobus a Štědrovečerní vzpouru.

Slovo osmička znamená osm hodin práce - osm hodin volna včetně spánku - osm hodin práce... Autobus na Nikolaji tvořila pracovní směna vězňů (asi 300-500 osob) po obvodu svázaných lanem do pochodového tvaru na cestě do dolu a zpět.

K lanům dobrovolně chodili nejsilnější vězni. Bylo to zdraví nebezpečné a fyzicky náročné. Vykročit museli všichni ve stejný okamžik. Dodnes slyším táhlé odpočítávání ráááz dvááá...

Ke vzpouře vězňů na Nikolaji došlo o Štědrém dnu 1953. K jídlu jsme dostali tři vařené brambory ve slupce a meltu. Muklové se rozhořčili a začali házet brambory do oken sovětského poradce.

Ten střelbou do vzduchu přivolal bachaře se samopaly a řval: "Kušať dúdětě na gramy i rabótať na tony!"
Když po příchodu bachařů vyšel z místnosti ven, byl mukly ostříhán dohola.

V rámci represí mě vybrali mezi třicítku, určenou na jeden měsíc do díry pro výstrahu.

Díru tvořil 70 cm vysoký betonový prostor s poklopem ve stropě pod jedním barákem. Jinak v ní nic nebylo. Být v díře znamenalo dostat první dva dny 5 dkg chleba a hrnek teplé vody. Další dny to byly 4 lžíce polévky, 1,5 plátku knedlíku nebo brambor s polévkovou lžící nějaké omáčkové hmoty.

Tehdy zemřeli v díře dva muklové. Jeden z nich byl katolický kněz. Já jsem onemocněl na hemeroidy a dostal vysoké horečky. Po třiceti dnech v díře mě převezli do vězeňské nemocnice na Pankrác.

Konečník pod dohledem mukla plk. MUDr. Rusňáka operovala, a zmršila, manželka náčelníka pankrácké nemocnice. Ráda se na vězních učila operovat.

Za čtrnáct dnů jsem byl opět na Nikolaji. Nemohl jsem močit. Přivolaný lékař Pohraniční stráže mě poslal zpět na Pankrác, kde se na mě v květnu 1954 usmálo štěstí.

Jeden bachař mi tehdy položil otázku: "Neznal jsi Karla Zemana ze Strakonic?" Na odpověď: "Toho jsem za války vytáhl z vody," bachař řekl, že je jeho příbuzný, a že mi zařídí pěkný místo.

Několik týdnů jsem dělal s Laco Novomeským nemocničního sluhu. Seznámil jsem se tehdy s ing. Plessingerem- Božinovem, spolupracovníkem TGM, jehož dceru zabili a zohavili řečtí partyzáni na Peloponésu, poznal jsem legendárního kasaře Františka Jecha, který v roce 1937 vybral Říšskou banku, a mnoho dalších zajímavých lidí. Na konci května mě poslali do vězení v Opavě."

Pokračování ...
22. 08. 2011 | 16:06

minatomirai napsal(a):

Znám poměrně slušně historii válečné i poválečné Evropy, je naprosto jasné, že železná opona byla spuštěna nenávratně. Pomoc Západu byla vylpoučená, ovšem to Mašínové nemohli vědět. Nevěděl to nikdo.
Vyrůstali v ideálech svého otce, když zemřel, když byli mladí kluci, kteří toho asi moc nevěděli. Proto navzdory brutalitě některých jejich činů bych je neodsuzoval. Jedna věc mi však vadí, měli být natiolik inteligentní, aby se k této epizodě svého života vrátili a vysvětlili ji. Tio by však museli odsoudit svoje chlebodárce a na to, bohužel, odvahu už neměli.
22. 08. 2011 | 16:08

Luba napsal(a):

Vyprávění pana Vlasáka, vězně lágru Nikolaj:

...

Třetí útěk 26. března 1955

"V opavské věznici se konstruovaly říční lodě a remorkéry pro přímořskou dopravu, báňské projetky a strojní zařízení, vytvářely se různé modely, které sklízely obdiv na výstavách v Ostravě, Praze, Moskvě a dalších městech.

Podílel se na nich svou prací i bratr K. H. Franka. Nejvýznamnějším vězněm byl zde v té době náš nejlepší atomový vědec, RNDr. Miloš Lokajíček, autor unikátních teoretických prací o izotopickém spinu, katolík a otec pěti dětí.

V roce 1955 ho uneslo přepadové komando NKVD. Pro mě osobně však bylo rozhodující setkání s frekventantem klecanského Aeroklubu, ing: Tugomirem Seferovičem.

Dostal pětadvacítku za údajnou špionáž. Měl stejnou vůli k útěku jako já. Připravili jsme ho pečlivě.

Tugomir udělal dva kompasy. Opatřili jsme si pilky na železo, shromáždili léky a vitamíny zalité ve vosku. Vězeňský lékař, mukl Praget, asi něco čul, ale mlčel a dobře nás zásobil. Vše jsem schovával ve vězeňské knihovně za spisy V. I. Lenina. Nečetli je ani bachaři.

Utekli jsme v sobotu 26. března 1955 oknem k rozvodněné Moravici.

Unikli jsme psům a oběma zátahům. Při přeplavávání řeky se mi Tugomir ztratil i s kompasy. Šel jsem na jih. Cestou mně pomohli neznámí staří vasrpoláci na jedné samotě.

Byli to manželé. V Brně jsem překročil 4. dubna 1955 před půlnocí u Šatova. Tříčlennou hlídku Pohraniční stráže se psem přelstili namazáním se hnojem, který byl náhodou na poli.

V překonání minového pole mi pomohl klacek. Elektrický plot odhalilo vlhké počasí. Jiskřil až třetí drát od spodu. Všechno ostatní byla hračka. Ze strachu před ruskými hlídkami na rakouské straně jsem utíkal celou noc.

Pak mi pomohl katolický kněz. Opatřil šaty a jízdenku do Vídně. A v desátém vídeňském okrese mě už očekával jen udivený výkřik tety Kolenbářové a sprásknutí jejích rukou. Byl jsem svoboden. Bylo mi sedmadvacet let. Opět jsem měl pocit, že mám svět u nohou."

Pokračování ...
22. 08. 2011 | 16:09

jarpor napsal(a):

Béda

To Vaše slovíčko ÚDAJNĚ se vztahuje k bojování... nikoliv k režimu...
Ten jste charakterizoval - analogicky s Mašíny - jako totalitu a vraždění nevinných...
Takže - zůstávám u toho Vašeho prozření stran tehdejšího režimu... které se neočekávaně dostalo na papír...

Přečtěte si to po sobě ještě jednou... :-))

""osobně se domnívám, že Mašínové byli analogií toho proti čemu údajně bojovali. Vláda takovýchto lidí by musela nutně znamenat totalitu s opačnou polaritou - žádnou demokracii.
Myslím, že vraždění nevinných v tomto případě by bylo násobkem vraždění v padesátých letech v ČSR."

Hezký den
22. 08. 2011 | 16:11

minatomirai napsal(a):

moje odpověď Marcu Agrippovi

Myslím, že by vaše příspěvky měl pan Stejskal smazat, Lubo. Opravdu spamujete a to se v normálních diskuzích netoleruje.
22. 08. 2011 | 16:11

prirodovedec napsal(a):

Luba a dalsi: Doporucuji dalsi zdroje. Aktulani rozhovor, ktery opravuje a upravuje drivejsi tvrzeni (drive bratry poprene planovane atentaty objevene Zackem jsou jiz nyni uvedeny), pripadne dava nazor syna na clenstvi maminky v KSC.

http://www.totalita.cz/odbsk/odbsk_masin_rozh_mj_01_01.pdf

Jazyk je velmi zajimavy a vymluvny. Je to tentokrat kvalitnejsi propaganda od Vadase i od Masina.

Dalsi osobni svedectvi ke Rosickemu - od spolupracovnika Janaty:

http://obchod.kolin.cz/cgi-bin/vod/out.cgi?VOJ=000017&GRP=48.3.5.

Od syna Rosickeho:

http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=652

K Novakovi:

http://zpravy.idnes.cz/pribeh-bratri-masinu-ma-noveho-hrdinu-ctibora-novaka-f9y-/domaci.aspx?c=A090129_080358_domaci_adb

http://www.ustrcr.cz/cs/ctibor-novak

Co se tyka neuvadeneho clenstvi Ctibora Novaka v KSC a jeho jednani s Nemci ve vysidlovacich taborech (narizene popravy aj.):

http://www.ustrcr.cz/cs/ctibor-novak

Podle nazvu jiste odporne komunisticke lzi ... k jeho pusobeni pred valkou, za valky, po valce - uvadi se rada dost mozna overitelnych faktu (nebo faktoidu), ktere u USTR a Masinu chybi:

http://samazakanalem.wordpress.com/2010/09/22/kdo-nevrazdi-s-nami-vrazdi-proti-nam-iii-xantipa-a-747-2/

Pravdepodobne je nutne to odmitnout jako lzi a fabulace ...
22. 08. 2011 | 16:13

Luba napsal(a):

Vyprávění pana Vlasáka, vězně lágru Nikolaj:

...

Vídeň, Terst, Rijeka a únos StB

Ve Vídni pan Rudolf Vlasák pracoval v autodílně a čekal na vyřízení formalit. Chtěl vycestovat do Austrálie za kamarádem Rudou Gajerem. Byrokratický šiml se však vlekl. Možná i proto, že se úředním místům zdál jeho příběh neuvěřitelný.

Do srpna 1957 stačil shlédnout jako divák Zimní olympijské hry v Cortině dŢAmpezzo. Při rozhovoru s krasobruslařkou Kramperovou se mu pravděpodobně StB opět dostala na stopu.

V tomto období taky několikrát skrze dráty navštívil území republiky. Byly to výpravy pro majetek exulantů, a za dcerkou Alenkou do Benátek nad Jizerou.

"Číhával jsem, až půjde na procházku, nebo si bude hrát na pískovišti. Chtěl jsem si vrýt její tvář do paměti. V ty chvíle jsem v sobě cítil ty nejkrásnější otcovské city. Ale i výčitky. Je hrozné nemoci či vlastně bránit si v touze pohladit a polaskat své dítě...

Jednou mě přistihl příslušník SNB Lepěska. Znali jsme se. Poznal mě. Ale nedal nic najevo.

Když přišlo povolení k emigraci do Austrálie, slíbil jsem Alence ve svém tátovství polibků očí na dálku, že ji, dokud nepadnou komunisté, vše vynahradím alespoň tak, aby s matkou netrpěly nouzí. Věřil jsem, že dokážu i to, aby se mnou žily v blahobytu a štěstí v Melbourne. Jenže nad hlavou mi osud vyzváněl jinak.

V srpnu 1957 jsem se spoustou maďarských exulantů čekal v Terstu na loď do Autrálie. V přelidněném městě vypukla epidemie asijské chřipky. Byli jsme odesláni do Rijeky.

Tam mě příslušníci StB omráčili a s prasklou lebeční kostí unesli v kufru osobního automobilu. V Budapešti mě museli nechat v nemocnici.

Maďarské řádové sestry se snažily pomoci mi v útěku, ale neudržel jsem se na nohou. A tak následoval transport do Ipelu, Banské Bystrice a Ostravy."

Čtvrý výslech, soud a vězení

"V ostravské věznici mě týral nářek vězňů svazovaných do kozelce. Na moji tělesnou schránku se tam všichni chodili dívat jako na exotické zvíře. Díky poškozené lebce jsem si dovolil odmítnout vyšetřovatele, a kdykoliv přerušit výslech.

V Ostravě mě nemučili, ani nebili. Můj vyšetřovatel byl kriminalista. Jako bývalý vězeň německého koncentračního tábora, z něhož se mu podařilo uprchnout, útěk z Opavy obdivoval a vysoce si ho cenil.

Do protokolu psal jen to, co jsem skutečně řekl. Měl literární talent. Vlastní výpověď jsem před soudem četl jako cliftonku. Vyfasoval jsem čtyři roky navíc k původnímu trestu za "maření výkonu úředního rozhodnutí." Poslali mě na Bory.

V plzeňské věznici byla stejně jako v Opavě šestnáctihodinová pracovní doba. Konstruovali jsme obří obráběcí stroje pro výrobu atomových děl. Podle sdělení civilních zaměstnanců.

V roce 1960 mě na amnestii propustili. Zjistili přitom, že se ztratil můj oděv. Do Strakonic jsem přijel ve vězeňském mundůru, který jsem musel vrátit.

Neměl jsem tedy do začátku naprosto nic. Jen nahotu mého těla a poškozenou lebku z Rijeky. A před odchodem z věznice jsem musel polknout vitamíny. Díky jim si cestu z Borů na nádraží nepamatuju.

Ve dvaatřiceti letech mi u nohou ležely cáry mého života a střepy jeho snů."

Pokračování ...
22. 08. 2011 | 16:13

Béda napsal(a):

Luba,

kdyby jste se upsal a okopíroval celý archiv ÚSTR, podstatné bude proč Mašínové kradli zbraně již v r. 1946, proč vraždili policisty, proč loupili, porč neprocvedli žádný atak politické moci - její struktury, vojenské síly, proč zůstávali v naprosté konspiraci, nikdo ani netušil až do žhářství na Moravě, že by jejich kriminální činnost mohla mít politický kontext, proč nebojovali proti politické moci po útěku. Vaše sáhodlouhé kopie toho, co dělal režim po jejich útěku s jejich rodinnými příslušníky na to odpovědi nedávají.
22. 08. 2011 | 16:14

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Je snad celkem zrejme, ze to byla totalita a v padesatych letech (nejen) byli vrazdeni nevinni.
22. 08. 2011 | 16:15

zdenekb napsal(a):

resl:

Mě to třeba zajímá, a nemám o komunistech, jejich metodách a lágrech nejmenší iluze. Ale nevidím tu nikoho, kdo by komunistické zločiny hájil... jen hodně lidí, kteří pochybují o tom, že zabíjením nahodile potkaných lidí těch zločinů ubylo.
A že by se mělo oceňovat, oslavovat a vyznamenávat.

Ale Luba to úspěšně ředí (nebo zahušťuje) svým copy-paste způsobem. Myslím, že odkaz by stačil...
22. 08. 2011 | 16:15

nesvazák napsal(a):

Dotaz. Je Mr.Saša PromoproVondra padouch nebo hrdina ? Díky.
22. 08. 2011 | 16:16

Luba napsal(a):

Vyprávění pana Vlasáka, vězně lágru Nikolaj:

...

Roky příkoří

"Snad každý mukl po svém propuštění prožil léta trýzně, daná jeho odlišností od prostředí za tolik vytouženou zdí.

Po prožitých mezních situacích život nutně vnímá jinak. Proti své vůli přichází do konfliktu s lidmi jen proto, že má jiný systém hodnot.

Jeho pokusy o citové vztahy se často bortí, a nejbližší v něm mnohdy vidí příčinu svých nezdarů. Nemusí to dát najevo. Jenže mukl má zvláštní instinkt. Díky jeho prokletí začíná od nuly bez ohledu na svůj věk a stav.

Patnáct let jsem vykonával těžké manuální práce. Pokud jsem začal víc vydělávat, nebo sehnal lepší práci, vždy se našli soudruzi a jejich lokajové, kteří mě donutili jít o štaci dál.

Štěstí se opět usmálo v roce 1975. Pomohla mně šikovnost. Umím prodlužovat letecké motory, zvyšovat jejich životnost, a tak se pan ředitel Svoboda ze Slovairu zasadil o mé přijetí k firmě. Poradil mi s dotazníky a prosadil přijetí. Jizvy mukla tišila práce s letouny."

Tolik tedy svědectví pana Rudolfa Vlasáka.

Epilog

V březnu loňského roku na Můstku před pražským KC OF vznikaly početné hloučky diskutujících. Hlavními debatéry byli političtí vězňové z jáchymovských lágrů, zneklidněni tím, že vedoucí funkci v branně bezpečnostní komisi OF zastává bývalý jáchymovský velitel útvaru Jeřáb, Sboru vězeňské stráže Oldřich Hromádko-Střihavka.

Jeřába přirovnávali k divizi SS Totenkopf.

Varovali a protestovali proti svému mučiteli, ale vydat svědectví tisku odmítali. Přiznávali se ke strachu ze záložních agentur StB a KSČ.

Až 27. března 1990 na moje slova o významu jejich svědectví jeden muž v hloučku řekl: "Byl jsem na Nikolaji. Překonal jsem strach." Byl jím pan Rudolf Vlasák.

Muklové padesátých let však vědí své, a proto jsou ostražití.

V případě pana Vlasáka netrvalo dlouho, co byl po našem prvním rozhovoru, a na základě mého naléhání, nucen podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro vyhrožování vraždou, a co uslyšel svist projektilu střelné zbraně, letícího kolem hlavy.

Od loňského podzimu je Rudolf Vlasák v důchodu. Žije v Pracejovicích. Jeho penze a rybářský prut v ruce však není naším rozhřešením.

Pamatuji si, jak při jednom napínání paměti bezděčně řekl:

"Teď mi z ničeho nic, pane redaktore, prošla hlavou hrozná myšlenka. Najednou jsem si uvědomil, že mě vždy bili a týrali jen Češi. A já jsem přitom stále hrdý na to, že jsem Čech, a že v mé hrudi buší srdce Čechoslováka."

Po odmlčení dodal: "Čechem a Čechoslovákem byl taky Miloš Říha, pplk. Kopecký, vicemaršál RAF Janoušek, moji rodiče a mnoho jiných, které chtěli komunisté vymazat z duše a paměti národa."

Takto se mně pan Rudolf Vlasák vynoří v srdci vždy, když mě bolí z nesmyslných šarvátek politikářů, demagogů, pseudokompetenčních sporů, antisemitských štvanic na Fedora Gála, rozsévané zášti mezi Čechy, Moravany a Slováky, všemi, kdo sní sen svých kariér v náručí krvavých model.

Pavel Blažek, 31.srpna 1991

Zdroj:
http://www.cibulka.com/nnoviny/nn1992/nn0192/obsah/6.htm
22. 08. 2011 | 16:19

Béda napsal(a):

jarpor,

volně cituji: "...konečně jeden z odsuzovačů Mašínů napsal s jakým režimem se tito potýkali. Nikoliv napsal jsem Údajně potýkali." To znamená, že podle mého chápání se s režimem nepotýkali - jejich teroristická kriminální činnost podle mého chápání (mstění se nevinným) byla v mém chápání analogií totalitních praktik. Navíc si myslím, že kdyby se nějakou náhodou dostali takovíto lidé dostali k moci k ČSR, nastal by ještě horší mocenský teror než zde byl v 50-ých letech a mrtvých by bylo násobně víc.

Tak to bylo míněno.
22. 08. 2011 | 16:30

Telenovela Andersen napsal(a):

Luba. A v příštích dílech byste mohl zaznamenat vyprávění pozůstalých,kterým Mašínové zavraždili jejich blízké.Díky.
22. 08. 2011 | 16:33

prirodovedec napsal(a):

Luba: Ten Kacor (a Svedomi hrdinu) musi byt mimoradne odporny. Nebo ne?

http://samazakanalem.wordpress.com/2010/09/20/kdo-nevrazdi-s-nami-vrazdi-proti-nam-i-xantipa-a-747-2/

Celkem zajimave a asi overitelne v CR:

"Při přetahování o zbraň pana Rošického dojde podle Mašína k výstřelu a pan Rošický je zabit vlastní zbraní. Mašínova verze o potyčce a výstřelu zaviněném obětí má vážnou logickou trhlinu: podle pitevního protokolu byl pan Rošický střelen z bezprostřední blízkosti nad pravou lopatkou, střelný kanál jde dolů, střela vyšla pod levým podpažím. Čili byl střelen ležící nebo klečící, v každém případě zákeřně zezadu, ožehlé sako na zádech dokazuje výstřel z těsné blízkosti. Druhá rána šla do hrudníku z větší vzdálenosti."

K uziti penez:

"Josef Mašín a spol si za jejich peníze -tedy za těch uloupených více než 800.000,-Kč – nakoupili motorky Jawa 500, Ogar 350 a Ariel 500. Později dokoupili ještě jeden starší Ariel. Dalším nákupem bylo čerpadlo Darling v hodnotě 10 000,-Kč a zavedení vodovodu do domu Václava Švédy, elektrický ohřívač vody a dva gauče. Část peněz vyměnili za dolary a v tehdejším Darexu (pozdější Tuzex) si nakoupili luxusní oblečení a kožené boty. Část peněz (asi 20 000,-) propili, hlavně se „vyznamenal“ Janata. Rád si kupoval náklonnost placením za celou hospodu. Rozdělení uloupených peněz bylo předmětem stálých rozepří mezi členy skupiny – hlavně mezi Josefem Mašínem, Ctiborem Novákem a Zdeňkem Roušarem. Václav Švéda dostal jako odměnu 200 000 Kč k osobní spotřebě a Milan Paumer 50 000 Kč."

Je mozne, ze jsou to nesmysly.

K muzeu v Podebradech:

http://nov.misto.cz/_MAIL_/tema.htm

neuvadi datum. Dale

http://audiklub.cz/forum/tema/143336-svedomi-hrdinu-jina-tvar-odbojove-cinnosti-skupiny-bratri-masinu

Uvadi datum 4.10.1946 i zdroje teto informace.

Muzeme pokracovat. Fakta umozni:
- jak je vidi dnesni politicti historici - USTR
- jak je vidi dnesni AV historici (i Zahradnicek)
- jak je vidi jejich fandove - Vadas
- jak je vidi odpurci, kteri oslovili obeti - Kacor
- jak je vidi pozustali bez velkeho zprostredkovani
- jak to vidi tehdejsi
- jak vypadaji historicke dokumenty komunisticke justice a STB
- jak se v ruznych obdobich videli bratri a jak to promitli autori do knih (Rambouse, Novak, aj.)
- jak ...

A lze si udelat nazor. Neco prohlasit za zkreslene, jine za neverehodne, dalsi za lzi, dalsi zamlcet ... na obou stranach.
22. 08. 2011 | 16:33

honolulu napsal(a):

Lobo,
Vy pisete velmi zajimave prizpevky.
DEKUJI Vam. Co se asi stalo s Judr. Janem Novakem (urcite se tak nejmenoval) a Judr. Vaclavem Sanem ?
Nejde je dodatecne ukrizovat na Staraku ?

Jdu ted podekovat Kralovne Nebes, ze se mi kdysi, tak davno. podaril illegalni prechod pres draty.
Lubo, musim jit do kostela kvuli tomu co jste napsal. Vim, ze bych tam neprezil.
Lepsi to urcite bylo v Africe mezi opicema nez v Cesku mezi Komousema uz i proto, ze ty opice jsou hezci.
Takovou hruzu se zde clovek docte....
22. 08. 2011 | 16:36

prirodovedec napsal(a):

Telenovela Anderson: Neni treba, staci si stahnout

http://www.ulozto.cz/3820418/masini-svedomi-hrdinu-mp4

A k tomu si precist Vadase a mate oba extremy (vycizelovanou verzi USTR+Vadas+J.Masin versus Kacor+pozustali+rika se, ze komancove - rika to Vadas). Kochejte se.
22. 08. 2011 | 16:37

Taoiseach napsal(a):

jarpor

"To říkáte Vy... že to nebyl odboj... já kategorické soudy, ať na tu či onu stranu... nějak 'nemusím'..."
Zajisté: Vy jenom "podepisujete" kategorické tvrzení, že to odboj byl a že byl - jako takový - dobrý...

kozoroh

"Tu dobu jsem ale zažil a chcete-li ji posuzovat z dnešního pohledu, pak jste 'ochuzen' o dobové reálie, leccos vysvětlující."
No, mně byly v roce 1952 dva roky, takže pokud jste (třeba jen) o deset let starší, jsme na tom zhruba stejně. To, co člověk zažije před patnáctým rokem, si potom stejně musí zpětně znovu přebrat - nejlépe opakovaně s tím, jak postupně získává rozhled. Když se před padesáti lety stavěla Berlínská zeď, taky jsem jako jedenáctiletý nechápal, o co vlastně jde. Samozřejmě je třeba brát v úvahu tehdejší situaci. Na druhou stranu "dnešní pohled" umožňuje jistý nadhled a srovnávání. A to je právě to, co Mašínům chybí/chybělo - kritický pohled zpátky, reflexe.

"...tehdejší vinní (a jejich následníci)..."
Kdo jsou tehdejší vinní, bych celkem chápal: ti, co pronásledovali nevinné. Ale nechápu, kdo mají být "jejich následníci". Pokud se provinili později, tak jsou prostě vinni tím, co udělali - bez ohledu na nějaké "následnictví". Nebo to mají být ti, co si dovolují Mašíny kritizovat?

"Jediný Luba zde předkládá relevantní data a přesto je napadán."
Ty tapety, co tu předkládá Luba, jsou na komentáře k blogu moc dlouhé a na solidní úvod do problematiky moc krátké. A brát automaticky za nezpochybnitelná "relevantní data" věci z ÚSTR je dost pochybné. Ten ústav má pověst asi jako Svatá Inkvizice (naštěstí ne takovou moc).

"Tento blog považuji osobně za zatím nejpravdivěji popisující onu minulost"
To už nechápu vůbec. I ten, kdo s panem Chromým souhlasí, musí přece jasně vidět, že to není žádný "popis", ale interpretace, názor.

"(A rovněž mnohé vstupy p.Alvarové)."
Ta je zvlášť vydatná. Radši neříká skoro nic, aby ji nikdo nemohl nachytat - ale ideově je pevná. Takové soudružky potřebujeme - :)
22. 08. 2011 | 16:40

Viola napsal(a):

A co říkáte na dopis otce Mašína svým dětem, zachovali jeho odkaz?

Drahé moje děti!
Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost. Poslední má myšlenka platí jen Vám, a to mne nejvíce tíží, neboť jste dosud ještě malé a potřebovaly byste mé největší péče. Bohužel Vás musím opustit. Dnes ještě nechápete vše, ale až budete starší, jistě pochopíte. Bojoval jsem za naši drahou vlast a národ proti odvěkým našim nepřátelům – Němcům, kteří naši vlast a národ chtějí porobit a zničit. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i Vy byli podrobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte, že hájit svobodu své vlasti a národa jest první povinností každého uvědomělého Čecha. I Vy jednou tak musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí. Zůstanete zde nyní jen se svou mamičkou. Musíte ji poslouchat, abyste jí ulehčili její těžký úkol a starost o Vás. Ty, Radko, jsi nejstarší, vím, že jsi rozumný a vážný chlapec. Buď oporou a rádcem Pepovi a Nenušce! Ty musíš zastupovati mne. Spoléhám na Tebe. Ty, Pepíčku, musíš pomáhat mamičce a Radkovi. Starejte se o Nenušu a nikdy ji neopusťte! Jest nešťastný chudáček, jenž bude potřebovat Vaší péče. Mějte se vzájemně rádi a nikdy se neopouštějte, pomáhejte si vždy a ve všem s láskou a porozuměním! Učte se pilně, abyste byli vzdělanými a prospěšnými lidmi. Buďte vždy svědomití a čestní! A nyní Ty, moje drahá Nenušo – moje sladká holčičko. Buď šťastná a nezapomínej na svého tatíčka, který Tě měl tolik rád. Vím, že máš dobré srdéčko, že máš ráda svoji mamičku a bratříčky, že jim budeš dobrou [...nečitelné...] Chlapci, mám ještě jedno přání. Jeden z Vás se ujme rodného statku. Ovšem, není to žádná podmínka. Nebudete-li mít chuti, nemusíte. Tím končím, moje nejdražší děti! Líbám Vás v duchu všechny i s Vaší mamičkou. Buďte šťastni! vlevo Josef / Ctirad / sestra Zdena / babička Emma Nováková / vpravo matka Zdena Mašínová
Váš milující otec
22. 08. 2011 | 16:43

nesvazák napsal(a):

To honolulu. Popište nám ten útěk přes dráty!!! Politicky nežádoucí osoby odjížděli-nedobrovolně-vlakem po r.1968,takže jste utíkal před invazí či po invazi?
22. 08. 2011 | 16:45

nesvazák napsal(a):

Viola. Bez komentáře.Díky.
22. 08. 2011 | 16:53

Valaška napsal(a):

Pane Chromý !
Kdo prožil totalitní dobu 50.let musí s Vámi souhlasit a já se k této skupině hlásím. Bratry Mašiny neodsuzuj naopak cením jejich odvahu, kdy nepropadli pasivitě jak nektěří a zaslouží si státní uznání.
22. 08. 2011 | 17:07

hácuc napsal(a):

Abych mohl zvracet upřímně: prezidentem dříve privilegovaný, dnes i tehdy antikomunista senátor Štětina. Národ s "vedoucí" vrstvou přicmrndávačů podobného formátu si nikoho jiného nezaslouží. Mašínovcům svatováclavskou ptáčici!

Jsem smutný z toho, jak kleptokratické pomeje kálí na názory lidí. Houbeles demokracie.
22. 08. 2011 | 17:37

prirodovedec napsal(a):

Zajimavy odkaz: Texty dcery J. Masina:

http://kyklop.bloguje.cz/467573-odkaz-barbara-masin-update.php

Plus cela diskuse.
22. 08. 2011 | 17:38

SuP napsal(a):

Občan -
Píšeš totéž co veverka. Nejste bráchové? Totiž kdybyste byli bratranci, mohli jste vynalézt aspoň ruchadlo. Ale takhle?
22. 08. 2011 | 18:17

JardaV napsal(a):

Položme si jinou otázku : co by se s nima stalo,kdyby neodešli,našli si bez problémů
zaměstnání,měli rodiny atd.Tenkrát kdo chtěl pracovat,mohl,a tím se podílel na všech
sociálních výhodách jako ostatní.Nebo jim hrozilo přímé zatčení a smrt?Z tohoto hodnocení se dá usoudit,jestli opravdu bojovali o přežití nebo byli zpitomělí nějakou
demagogií a jenom vraždili.Vynechme fráze o strašnosti poměrů po změně režimu,o protikomunistické hysterii atd.Patnáct milionů lidí žilo dál,a šlo to.Nevraždili,i když nejeden o tom přemýšlel.
22. 08. 2011 | 18:25

Analytik napsal(a):

Lubo, díky za oživení atmosféry období budování "šťastných zítřků".
Podle komentářů některých čtenářů se zdá, že zveřejnění těchto vzpomínek jim způsobilo značný problém. Zkušený čtenář zná účinky klávesy PageDown a když nemá chuť něco číst, tak ji použije. Ale někomu dost vadilo, že si to přečtou jiní!
Možná se pod některými nicky skrývají potomci bachařů nebo velitelů komunistických lágrů. Jejich averze se dá pochopit. Dá se chápat i to, že naprosto nekriticky citují ze spisů StB a snaží se přesvědčit i ostatní, že se to opravdu stalo právě tak. Třeba výsledky pitvy pokladníka Rošického. Ať dopadla pitva jakkoli, mělo to na obsah protokolu minimální vliv. Ten byl sepsán mnohem dříve.
A pokud jde o zabití v nutné sebeobraně - není vyloučeno, že zapřisáhlí pacifisté se třeba už příští neděli dostanou do situace, kdy se kolem nich vyrojí hlouček osob s mačetami. Bude-li to za šera, uvidí jen ty mačety. Možná si v poslední chvíli budou přát mít v ruce střelnou zbraň a vůbec nebudou uvažovat o hodnotě jiného života, než vlastního.
Nikomu takovou situaci nepřeji, ale tady ma Divokém severu už se to stává tradicí.
22. 08. 2011 | 18:27

prirodovedec napsal(a):

Analytik: Vysledky pitvy jsou ovsem v souladu s romanem J. Masina Barbary - viz odkazy. Staci cist ... a ... analyzovat :) :). Pokud to umite i lepe nez u fausta :).

Mozna se ti potomci skryvaji za autory povrchnich analyz, ktere asi maji odvest pozornost od znamych a samozrejme rozpornych zdroju a prispet k cernobilym pohledum (je to takove bolsevicke takze mozna ti, kteri prebehli a predtim barvili na rudo ted barvi naopak - co myslite? Neni to mozne?).

JardaV: Ta doba rozhodne normalni a snadna nebyla. Najdete si vzpominky politickych veznu - mnoho a mnoho znicenych zivotu. Napr.:

http://www.szcpv.org/06/odkaz.html

Je to desive. Jen je skoda vrazdit dalsi nestastniky a ne ty strujce.
22. 08. 2011 | 18:35

StandaT napsal(a):

SuP: asi máš pravdu. Bude to na tři generace.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/velebitele-sovetske-okupace-ridi-univerzity_210065.html
22. 08. 2011 | 18:54

kozoroh napsal(a):

taoiseach, Béda.
Vezmu vás z jedné vody: Vy nepotřebujete argumentaci. Vy potřebujete potvrdit váš pohled na problém. U toho asistovat nemusím.
Nemám ambici přesvědčovat přesvědčené. Jen jsem popsal vlastní zkušenost, která v mnohém koresponduje s názory lidí, mnou zde zmíněných.
22. 08. 2011 | 18:55

Analytik napsal(a):

Prirodovedec 18:35
Zdá se, že lidová moudrost o postřeleném vodním ptáku stále platí.
Ale kejhání z Vaší strany mne překvapilo!
22. 08. 2011 | 18:59

kozoroh napsal(a):

StandaT.
Dík za link. Jsem zvědav, zda si to přečtou i místní účeloví pacifisté. A to po 68. už vlastně oproti 50. vlastně o nic nešlo. Jen o koryta.
22. 08. 2011 | 19:04

prirodovedec napsal(a):

Analytik: Plati mozna mnohe. :)

Mne u fausta prilis zaujala spekulativnost Vasich vstupu v rozporu s vetsinou pramenu. Doporucuji je zde zopakovat :).

A pripadalo mi rozumne osoceni od "Analytika" (problem kontrast psaneho a nicku) oplatit podobnym, abych videl reakci - vidim.
22. 08. 2011 | 19:05

StandaT napsal(a):

kozoroh: CO tihle mohou předat svým studentům? Vědeckou poctivost? Nějaké zásady?
22. 08. 2011 | 19:10

Analytik napsal(a):

prirodovedec 19:05
Spokojenost je tedy oboustranna.
22. 08. 2011 | 19:11

kozoroh napsal(a):

StandaT.
I toto jsem zmínil ve své replice taoiseachovi, totiž ty vinné a jejich následníky. Podívej se, jak reagoval.
A takových je tady plno.
Vypadá to, že tahle republika je plná holubic. Nesmíš se jim ale dívat na drápy. Ty jsou od krve.
22. 08. 2011 | 19:17

vystřelený voko napsal(a):

Jsem rád,že názory kozoroha,supa,luby,standy T,Valašky a pár dalších se dá zařadit mezi deviantní,když 85 procent Čechů nepovažuje Mašíny za hrdiny,ale za ....Jinak by tu bylo ještě hůře,než je !
22. 08. 2011 | 19:20

StandaT napsal(a):

vystřelený voko: kde píši k Mašínům? Já jsem se tady vyjádřil pouze ke smyslplnosti diskuse o Mašínech. Kde čtete něco o hrdinech?

Považujete-li za akceptovatelné veřejně označit člověka za deviantního jen proto, že Vy ho nepovažujete za svého ideového souputníka, jen povrzujete můj postoj, že diskuse je předčasná, zbytečná a marná.
22. 08. 2011 | 19:44

vystřelený voko napsal(a):

Standa T. Promiňte,že jsem Vás zařadil neoprávněně mezi ty,pro které jsou Mašínové hrdinové.A naprosto souhlasím s druhou částí Vašeho příspěvku vyjma slova předčasná,protože na faktech čas nic nezmění!!! Ještě jednou promiňte! Díky!
22. 08. 2011 | 19:51

SuP napsal(a):

vystřelený voko -
..."Bratry Mašínovy považuje za hrdiny jen 15 procent Čechů
20.08.2011 20:07
Bratry Josefa a Ctirada Mašínovy považuje za hrdiny pouze 15 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury SC&C, uvedla Česká televize. Téměř dvě třetiny z těch, kteří Mašíny alespoň trochu znají, si myslí, že si žádné ocenění nezaslouží.
Činnost skupiny bratří Mašínů v letech 1951 až 1953 je pro 27 procent dotázaných neospravedlnitelný kriminální čin. Více než 40 procent populace nemá na věc jednoznačný názor. Téměř každý šestý občan pak neví o Mašínech vůbec nic, zhruba polovina těchto lidí spadá do nejmladší věkové skupiny (18 až 29 let).

Průzkum se konal ve dnech 18. až 19. srpna 2011, agentura při něm oslovila 675 lidí...."

Takže nedělej z 27% 85%. Že ty bez názoru a ty, kteří nevědí vůbec nic započítáváš k vám, je tvůj problém.
Když neumíš počítat, nelez do hospody .....
22. 08. 2011 | 20:07

StandaT napsal(a):

vystřelený voko: v obecné rovině: akceptace nějaké události ještě nemusí být rovna heroizaci. Tato zkratka "neodsuzuje, a tudíž schvaluje" je bohužel páteřní argumentací nejen této diskuse, ale víceméně všech diskusí probíhajících zde na Aktuálně. Jinými slovy: nepliveš-li na totéž co já, jsi špatný člověk. To pak, dle mě, automaticky vede ke zkratkám i na druhé straně.

Víte, já jsem tady absolvoval i diskuse ohledně Polednové-Brožové či Kundery nebo o Vondruškovi a pamatuji si, co mnozí psali. Takže jsem přesvědčen, že mnoha těm, kteří tady nyní odsuzují Mašíny, jsou nějací mrtví v podstatě u zadele, že je to jen šutr, který internetoví bitkaři vrhají na své nepřátele.
22. 08. 2011 | 20:21

vystřelený voko napsal(a):

To Sup. Supe,chápu,že ti jde o potravu,tak obhajuješ neobhajitelné!
22. 08. 2011 | 20:22

Čičmund napsal(a):

Supe, (ad 20:57) - jen připomínám, že ve volbách v roce 2010 volilo slavnou vládní koalici neuvěřitelných 29.7 procent voličů s volebním právem. (http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ)
22. 08. 2011 | 20:31

Čičmund napsal(a):

(ad 20:07)
22. 08. 2011 | 20:33

SuP napsal(a):

vystřelený voko -
Jestli sis za celou tu dobu, co jsem tu s Tebou ztrácel čas nevšiml, že nic neobhajuju, ale jen píšu, co si o tom myslím já, je to všechno marný, marný, marný.
Nakonec vymřeš stejně jako ta Tvoje načuchlá generace. Jen aby se ta další už konečně povedla.
22. 08. 2011 | 20:34

vystřelený voko napsal(a):

To Standa T. S Vámi by se příjemně diskutovalo...
22. 08. 2011 | 20:36

kozoroh napsal(a):

vystreleny voko.
Když chcete soudit, musíte mít jasno. Pokud si děláte jasno čtením odsudků některých zde přispívajících, kteří mnohdy sami mají jen zprostředkované informace a máslo na hlavě, pak je mi vás líto.
22. 08. 2011 | 20:36

vystřelený voko napsal(a):

Sup.Neplýtvej časem a přečti si třeba něco o zacházení se zajatci a válečných zločinech,když mluvíte neustále o nějaké válce s režimem...
22. 08. 2011 | 20:42

vystřelený voko napsal(a):

kozoroh.Nesoudím.Ale jen nazývám skutky pravými jmény...
22. 08. 2011 | 20:45

vystřelený voko napsal(a):

kozoroh. Mně je líto a smutno,že Saša promoproradar Vondra bude zastupovat v USA i mě,protože mám českou národnost... Karle Kryle,ryjeme držkou v zemi,takže nic se nezměnilo!!!!
22. 08. 2011 | 20:51

kozoroh napsal(a):

vystřelený voko
Mám papouška, který umí ahoj, čau a Pepíčku. Mele to furt, ale nemám pocit, že ví, co říká. Vy jste si jist, že víte co říkáte, nazýváte-li věci pravými jmény?
Zkusil jste si přečíst, co jsem zde dnes v návalu psavosti napsal?
22. 08. 2011 | 20:53

ex-nemo napsal(a):

Grösslingu
Není pravda co píšete. Buď jste v té době před › 22 lety ještě nesledoval politiku, nebo lžete. Většina lidí byla proti reálnému socializmu; někdo víc jiný méně ale jen malá část ho skutečně podporovala; asi tolik, jako dostali komunisté ve svobodných volbách 1990 , tedy nějakých 13,6 %, necelá sedmina.
Proč byl lid proti systému, který tak halasně zdůrazňoval právě vládu lidu ? Protože věděli že to byla všechno lež. Že veškeré ty řeči o lidovládě, zájmu pracujících, dělnické třídy a podobné žvásty byly jen fráze k zakrytí té nejhrubší diktatury , sledující prospěch pár jedinců, a ne náhodou těch nejhorších, charakterově nejnižších lidí. Zkrátka, reálný socializmus a bolševizmus nikdy nesledoval zájmy většiny národa, nikdy to nebylo jeho záměre; postupoval vždy proti pracujícm, proti lidu, a to ještě dřív než vystřelili z té Aurory.
To že demokracie nyní selhává, nesouvisí s jejím principem ani zásadami.Je to způsobeno tím, přívrženci a funkcionáři komunizmu se listopadovým převratem dostali opět k moci. Někdo tvrdí že záměrně, že si to sami zinscenovali (dobře věděli že 85 % národa má komunizmu až po krk !), jiní si myslí že k tomu došlo shodou okolností, ale o tom že dnes lidé s komunistickou minulostí a hlavně s komunistickým charakterem dnes vládnou, o tom nepochybuje snad nikdo, kdo má oči a uši. A vládnou daleko pevněji než před listopadem – v jejich rukách je teď celé hospodářství, a to je veliká síla, kterou před listopadem tak pevně neovládali.
( Podle pana Žáka na vedlejším blogu je ta vláda komunistů v pořádku, „vyrovnáváme“ s tím s minulostí, a mělo by jí tedy být dokonce co nejvíc; to je ovšem jiná záležitost.)
Nemáme nedostatků málo, vím to dobře; a taky se se svým názorem, třeba i tady na tom blogu, netajím. Ale pokud jaké jsou, způsobil je všechny komunizmus.Ani ne tak jeho neohrabaná ideologie, ta už je dávno mrtvá. Ale jeho duch a charakter, který je věčný a žije a dominuje.
22. 08. 2011 | 20:58

ex-nemo napsal(a):

omlouvám se vložil jsme tu omylem starý text.
Správně má býti:
Bédo
Děkuji za reakci.
Já nepopírám ani vady současného „kapitalizmu“.(Uvozovky dávám proto, že na rozdíl od marxistů nepovažuji kapitalizmus za systém společenský, nýbrž jenom hospodářský, a to je principiální rozdíl, ale jiný název mě teď nenapadá) Já vím že je v hluboké krizi, z níž se možná už ani nedostane, což si nejsem jist.
Ale myslet si, že ruský barbarský bolševizmus, jehož odnož jsme tu 42 let měli a prožívali, že je snad lepší, je podle mého názoru naprostý blud. Byl to v podstatě odpad, degenerovaná, zplanělá větev toho nejhrubšího kapitalizmu, v podobě ruského barbarství, táhnoucího se od Zlaté hordy. „Kapitalizmus“ má přece jen svobodu myšlení, a i když se snaží současné vlády ji potlačit, pořád jí zbývá dost k tomu aby dávala naději na změnu a zotavení. Tuto naději komunizmus neměl. Zde nebyla jiná šance, než že se to změní k tomu, co je nyní u nás.
Jsem přesvědčen, že kdyby – z Božího dopuštění - došlo u nás k obnovení komunizmu, nebo „reálného socializmu“, jak chcete, po několika desetiletích by to muselo skončit tak jako v roce 89. „ Komunisté svléknou těsný ideologický kabát,který jim brání v dosažení jejich hrabivých záměrů“.
Máme dějinnou smůlu; dokud „kapitalizmus“ přinášel lidem blahobyt a společenský rozvoj, plácali jsme se tu v nesmyslném komunizmu; když je nyní v úpadku, teď jsme se k němu přidali.
22. 08. 2011 | 21:02

vystřelený voko napsal(a):

kozoroh.Kdyby se Vás papoušek zeptal,jak hodnotíte skutek Ctirada Mašína-omámený,spoutaný a podřezaný muž? Děkuji Vám !
22. 08. 2011 | 21:13

Imperialissimuss napsal(a):

Vykřikování, že "to komunisti páchali zločiny" snese srovnání s "němci páchali zlo", ad.

Při zjednodušení - odvedený Helmuth či Fritz, mladý dělník Honza nebo Jan - jak ti se podíleli na dobovém zlu?

Jak se podíleli na zlu, nejen v trapně zmiňovaných souvislostech neustále dokola tady na blozích, ale i - na krizi v předválečných letech, důvodech 2. světové války, pro demenenty - důvodech 1. světové války,.., některé tj. mezigenerační pnutí mi přijdou nezávislé na době. Mladí revolucionáři - staří radové... Mladí sekyráři, staří desidenti, mladí svině, svině se skornatělými cévami při mozku...
Mladí Chrysoprasové, Argyroprasové - staří mecenáši. ATD...

Nechat ocenit, vyslechnout a jít. Dál. Zdroje jsou.
22. 08. 2011 | 21:14

Béda napsal(a):

ex-nemo,

Pražské jaro bylo potlačeno a "socialismus s lidskou tváří = tržními prvky, hospodářskou a politickou soutěživostí se silným sociálním státem v ČSR nikdo nevyzkoušel.

Dnes, kdy je ekonomická podstata státu vytunelována a stát, včetně části obyvatel je předlužen a vládne oligarchie tunelářů a kleptokracie, přičemž dluh je nesplatitelný je již stejně na takovéto úvahy pozdě. Další vývoj vidím velice pesimisticky. Podle mého neoliberální antisocialisté rozbijí stát, sociální systém a všechno funkční, všechno ziskové zprivatizují včetně penězovodů, rozvrátí vzdělávací systém a zadluží stát takovým způsobem a takovou rychlostí, že se z toho již nikdy nevzpamatuje. Ledaže zde dojde VLR č.2.
22. 08. 2011 | 21:33

vystřelený voko napsal(a):

kozoroh.Věřte,že Vám ten papoušek neuletí...Já mám o zvířatech vysoké mínění a mám je moc rád,protože jsou empatická!
22. 08. 2011 | 21:33

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro ty, co ji oslovili, DĚKUJI.

Pro pana SuP, vždycky zvednete tu Mašínovskou rukavici, kterou tady po blozích pohazuji, takže ještě jednou děkuji, možná, že se tady na Aktualně ještě něco objeví, ještě není po pohřbu, možná, že i já vystoupím, třeba se zase "potkáme".

Pro paní Violu, děkuji, omlouvám se pokud někdy můj příspěvek zní příkře, ale to se jenom může zdát, to zdůrazňuji pevnost svých slov.

Pro Občan, děkuji, pane, ořezávatka na mne nenastoupila, tuha zůstala celá, tak zas někdy jiný úhel pohledu. Nejlepší je použít postupně všech třistašedesát stupňů, to je potom informací kolem dokola.

Když jsem u těch informací, tak pro:
Pana Lubu, děkuji, za přísun informací, šetříte mi čas, nemusím pátrat, o co mám zájem, to si od Vás přečtu, ... tady, nebo i jinde,... takže ještě jednou dík. A jak vidíte, furtaimrvére si onikám.

Tužka.
22. 08. 2011 | 22:28

Hurá napsal(a):

Vážení diskutující !
Všem vám, kteří jste podpořili můj názor, že vražda člověka člověkem je absolutně odsouzení hodna, gratuluji. Bude to namáhavé, ale vykročili jste cestou rozumu. Jenom ten vás ale může zbavit všech bludů a přivést vás ke štěstí i prosperitě.
22. 08. 2011 | 22:30

StandaT napsal(a):

vystřelený voko: mě se se mnou také dobře diskutuje :)
22. 08. 2011 | 22:31

honolulu napsal(a):

Pane Kozoroh, (20:53)
To ja jsem mel papouska na Sanibelu, (Florida) krasavce. A naucil jsme ho rikat same "komplimenty", jako napr. "Co tu delas, ty skareda, stara kulvo" ? Jednou mi uletel do nobl zahradni restaurace zebrat orisky a prisli me vysetrovat policajti, jestli nevim komu ten barevny hajzl patri.
Zaprel jsem ho jako Sv. Petr zaprel Krista.
On se to nejak dovedel a urazil se. Uletel mi do Jizni Ameriky za nevestou.
Tak jsem zustal sam. Kdybych ale vedel, ze bych neunavneho sprostaka mohl darovat komousum, tak ho maji v Praze.
Nadavat Komousum do kulev od rana do vecera, to je neco co si zaslouzi jeste 99 let. Verim, ze se mnou vsichni souhlasite, panove...
22. 08. 2011 | 23:31

vystřelený voko napsal(a):

To honolulu. Vy jste potkal někdy ortodoxního komunistu? Já v Čechách za svůj poměrně dlouhý život ne! Napadá mě jedině Ransdorf...Ale přizdisrá..těch bylo a bude v Čechách ještě 99let dost a dost !
22. 08. 2011 | 23:40

Sal napsal(a):

Pro autora blogu: Budu to opakovat i tady. Podříznout svázanýho a chloroformem omámenýho chlapa JE VRAŽDA!

Navíc, jak vysvětlíte, že opustili republiku až dlouhý čas po loupežném přepadení? Obzvlášť, když si za peníze získané z toho přepadení užívali, než se o ně začala zajímat policie?

Jaksi, promiňte autore, ale tohle vážně není hrdinství. To je loupežnictví a tím horší, že to oslavují členové vlády.
23. 08. 2011 | 00:09

konzul napsal(a):

Jejich otec si zaslouží úctu. Byl to příkladný důstojník, který za své postoje zaplatil cenu nejvyšší.

Jeho synové svého otce podvedli. Stali se samozvanými soudci nad životy nevinných.

Jedná se pouze o jejich tragický omyl ve výběru prostředků v boji proti bezpráví. Jde o svědomí a ne o názory služebníků různých režimů.
23. 08. 2011 | 00:17

Elena napsal(a):

pre Honolulu,

neviem ci by sme s tebou dokazali nekoho ideologicky zavrazdit, ale z istotou viem, ze by sme dokazali cloveka uchechtat aj bars na infarkt :}}}}}}

Honolulu, citala som nedavno co vsetko sme vystrajali u pana doktora Trachta, uchechtavala som sa .
Maj sa Honolulu, za ten humor mas odo mna boztek .
23. 08. 2011 | 00:54

Taoiseach napsal(a):

kozoroh

"Vy nepotřebujete argumentaci. Vy potřebujete potvrdit váš pohled na problém."

Totéž bych mohl říkat já o Vás. Kdybyste Vy četl moje komentáře, mohl byste si povšimnout, že Mašíny za vrahy neprohlašuji a že jim nevytýkám jejich tehdejší jednání, ale jejich jednání po roce '90.

"I toto jsem zmínil ve své replice taoiseachovi, totiž ty vinné a jejich následníky. Podívej se, jak reagoval."

Reagoval jsem tak, že jsem slušně požádal o vysvětlení pojmu "následníci vinných". Věcné odpovědi se mi nedostalo.
23. 08. 2011 | 08:22

kozoroh napsal(a):

taoiseach.
Zde už asi diskuze umírá, ale přesto si dovolím reagovat na Vás.
1/ Můj postoj k Mašínům zdaleka není v rovině jejich adorace. Snad jen, pod dojmem vzpomínek, jsem schopen pochopit jejich jednání tehdy. Jejich současné postoje nehodnotím nikde.
2/ Myslím, že obrat "následníci vinných" Vám nemusím osvětlovat. Pokud přesto, pak tím míním potomky těch, kteří se aktivně angažovali v oněch letech 50. a kteří díky indoktrinaci prostředím, ve kterém vyrůstali dál šíří lži, kterých sice nebyli přímými tvůrci, ale jejichž nepotvrzením by popřeli jak své předky, tak nakonec i sebe.
P.S.:
Jsem chlup starší než vy a dodnes mám ty obrazy v hlavě. Stejně jako scénu ze školy ještě v roce 1960, kdy nám odvedli učitelku matyky přímo z vyučování. Od té doby jsem ji neviděl, čímž nechci tvrdit, že byla zahubena. A řekl bych, že už přeci jen bylo mnohem "dýchatelněji".
23. 08. 2011 | 09:20

Béda napsal(a):

kozoroh,

problémem vaší argumentace je, že kdokoliv, odkudkoliv, byť sám v té době nežil a jeho předci nežili v ČSR, si dnes může vygooglit celou historii skupiny Mašínů a a seznámit se s věcnými argumenty k jejich činnosti. Záleží jenom na jeho schopnosti a pak již jenom na schopnosti třídit a hodnotit argumenty.
A ve finále provést celkové hodnocení kontextu doby a činnosti Mašínů. Osobně si myslím, že hlavním problémem je, že z Mašínů dělají kleptokraté zástupný problém, kterým zahlcují veřejný diskurs aby odvrátili pozornost veřejnosti od svých čachrů a konfliktů. Pokus glorifikovat takto kontroverzní osobnosti nese s sebou vážné hrozby současnému režimu. Mašínové by totiž mohli lehce najít v dnešní době své následovníky.
23. 08. 2011 | 09:32

SuP napsal(a):

No Béédo -
Že bys zrovna Ty oplýval schopností třídit a zejména HODNOTIT vygůglené argumenty? Sázíš to sem napříč tématy, ale jak jsem už podotkl, jako PC hru. Skoro bych s takovým přístupem věřil i tomu, že kdyby u Tebe 3.dubna 1945 zazvonil uprchlý trestanec z koncentráku, šel bys ho udat, protože přece "porušil táborový řád". Tím nechci říct, že si myslím, že bys byl takovej zmetek. Ale působíš dojmem takového prosťáčka. Čím jsi tu déle, tím jsi srdnatější. Nicméně ten nedostatek prožitku u spousty témat, která hodnotíš (ne ke kerým se vyjadřuješ), je zkrátka zřejmý a chybí.
23. 08. 2011 | 09:45

Taoiseach napsal(a):

kozoroh

Vcelku bych trval na tom, že je sice rozdíl mezi tím, co člověk sám prožil a co ne, nicméně k tomu, co prožil jako dítě, se MUSÍ vracet znovu pokaždé, když získá další informace nebo se doví o jiných úhlech pohledu. To v žádném případě neznamená žádnou relativizaci zločinů 50. let. Má to znamenat tolik, že klíčová je VŮLE DOVĚDĚT SE a pochopit, takže i ta (bohužel velká menšina) dnešních dvacetiletých, která se o nedávnou historii zajímá, má slušné šance porozumět stejně dobře jako Vy, případně lépe.

Vaše definice "následníků vinných" připomíná dědičný hřích - odpovědnost dětí za vlastní rodiče. Považujete snad "indoktrinaci prostředím, ve kterém vyrůstali" za zcela nevyhnutelnou, za něco, čemu se nedá uniknout? A platí to třeba i pro nedávno zesnulého Rudolfa Slánského mladšího? To přece dělal právě ten rudý bakelit, že posuzoval lidi podle "třídního původu" a kádroval je podle rodičů (ke konci dokonce podle prarodičů).
Aby bylo jasno: necítím se osobně dotčen. Mí rodiče "kolaborovali" tím, že chodili do práce, což jsem koneckonců později dělal i já. Ale obecně jsem jednoznačně přesvědčen, že každý člověk má právo být posuzouván a souzen jednotlivě, že nelze uznávat žádnou dědičnou ani hromadnou vinu.
23. 08. 2011 | 10:03

kozoroh napsal(a):

Béda.
Ano, vygůglit může. Dokonce i to, co zde uváděl jako konkrétní příklady osudů nick Luba.
Jedna věc je ale ona získaná informace a druhá pak její konfrontace s vlastním prožitkem. Vaše druhá půle textu opravdu nestojí za komentář.
Taoiseach.
Neměl jsem v úmyslu paušálně přisuzovat "dědičný hřích" (nebo to jablku a stromu). Takto posuzuji ty, kteří evidentně alespoň část doby budování lepších zítřků prožili a přesto jsou schopni psát to, co píší.
P.S.:
Abych vás potěšil sděluji, že i já jsem kolaboroval. Musel, stejně jako většina jiných.
23. 08. 2011 | 10:25

SuP napsal(a):

Taoiseach -
..."takže i ta (bohužel velká menšina) dnešních dvacetiletých, která se o nedávnou historii zajímá, má slušné šance porozumět stejně dobře jako Vy, případně lépe...."
Řekl bych že má šance získat podklady, o kterých se přímým účastníkům ani nesnilo. To určitě. Důležité ale (podle mě) je taky to, s kým tyto podklady (s jakým světonázorem) může konzultovat. Vzhledem k tomu, že má ta nová generace stejný patent na rozum, jako jsme ve stejném věku měli my, dokáže si bez konzultací udělat závěry, které nás mohou velmi překvapit a to ve všech směrech (tedy i příjemně).
23. 08. 2011 | 10:29

kozoroh napsal(a):

SuP.
Zdravím tě a dík za text taoiseachovi. Něco podobného jsem mu chtěl napsat taky. Tedy v tom smyslu,že jedna věc je informace získat, ale druhá věc je s nimi umět pracovat. To opravdu každému dáno není. Nemluvě už o tom, že málokdo je zde historikem z profese (či amatér).
23. 08. 2011 | 10:35

kozoroh napsal(a):

A Tejc už si taky hřeje polívku!
23. 08. 2011 | 10:36

SuP napsal(a):

kozoroh -
Rád Ti pomůžu, i když to nepotřebuješ. Ale mě taky potěší, když zjistím že je nás víc s podobným pohledem na to které totéž.
23. 08. 2011 | 10:47

žena napsal(a):

Jsou Mašíni hrdinové? Myslí si to jen 15% Čechů.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=711454
23. 08. 2011 | 11:00

Taoiseach napsal(a):

SuP & kozoroh

V tomto asi nebudeme v rozporu. Získat informace je poměrně snadné (pokud se tedy chce), těžší, ale důležitější, je umět s nimi pracovat (tj. kriticky je porovnávat). Zásadní je ovšem vůle dobrat se pravdy, resp. dostat se k ní co nejblíže. Přítel Arthur kdysi řekl (přesné znění jsem si právě vygooooglil - :) ):
"Die Wahrheit ist keine Hure, die sich denen an den Hals wirft, welche ihrer nicht begehren.
(Pravda není žádná kurva, která se vrhá kolem krku těm, kteří po ní netouží.)" A za poslední je důležitá otevřená mysl - nemít předsudky nebo si jich alespoň být vědom, což pomůže potlačovat jejich vliv. Takže ti nejlepší z dvacetiletých mají dobré šance.
23. 08. 2011 | 11:14

Silvie napsal(a):

Pane Chromý,

moc jste mě svým článkem potěšil. Dokázal jste v něm shrnout všechno, oč se už tři dny marně snažím pod blogem pana Žáka.
Jsem ráda, že ne všichni chartisté oslovují jenom levici, a že ne všichni adorují Havla. O "sametu" si myslím totéž.
A nakonec jsem ráda, že alespoň někdo z nich/chartistů/ respektuje názor pana Cibulky, byť jde o velmi komplikovanou osobnost.
Zastane-li se člověk, navíc člověk, jehož rodina zažila "dobrotu" soudruhů na vlastní kůži, Mašínů, vyslouží si v této podivné zemi nálepku extremisty. Možná to bude tím, že zbabělí rodiče vychovali v tomto duchu své děti - odvaha a hrdost se prostě v Čechách (což je světový unikát) necení. Kladně se hodnotí jenom švejkování a schopnost přežít za každé situace. Tady prostě platí - dehonestuj všechny statečné, aby sis mohl připadat sám lepší.
Ale nepropadejte skepsi, všichni nejsme takoví.
Díky.
23. 08. 2011 | 11:37

SuP napsal(a):

Taoiseach -
Mají a to je dobře. Ještě aby bylo dost těch, kdo budou umět posoudit a pak i akceptovat, KDO (kteří) je (jsou) nejlepší.
23. 08. 2011 | 12:13

kozoroh napsal(a):

Silvie.
Četl jsem, co jste psala pod Žákem. Podepisuji. Stejně jako Váš dnešní text zde.
23. 08. 2011 | 12:18

Silvie napsal(a):

Kozoroh,

děkuji všem za podporu. Ani nevíte, jak potěší, že i tady žijí normálně uvažující lidé a ne jen pohodlní konformisti, kteří se přizpůsobí jakémukoliv režimu.
Mám obavy, že Mašíny diskredituje už jen účast Vondry na pohřbu, kdyby tam možná zajel Paroubek...

Lubo a ostatní,

vám taky děkuju za vaši vytrvalost a skvělou schopnost argumentace.
23. 08. 2011 | 12:25

Taoiseach napsal(a):

SuP

"Ještě aby bylo dost těch, kdo budou umět posoudit a pak i akceptovat, KDO (kteří) je (jsou) nejlepší."

V tomhle bych byl asi ještě skeptičtější než Vy. Za současných podmínek se ti nejlepší do politiky nehrnou a ani nemají velké šance v ní uspět. Ale to už jsme dost mimo téma - :)
23. 08. 2011 | 12:53

Béda napsal(a):

SuP, Kozoroh,

souhlasím s váma, chlapci! Což takhle uspořádat anketku mezi lidma kteří žili v době Mašínů a mají dnes víc než (bylo to před cca 60 lety) 75 let? (samozřejmě nikoliv pouze v Praze, ale ve stejném rozsahu taky v ostatních krajích ČR)

Nevím kolik vám tehdy bylo - zajisté je vám dnes přes 80, že dokážete tak "zasvěceně" vynášet soudy.

PS: váš malinkatý problém, jsou nedostatkové argumenty. Luba se zde může ukopírovat - podstatné jsou především věcné argumenty týkající se členů skupiny Mašínů v souvislosti s činností jejich kriminální teroristické skupiny. Zdá se že chybějící argumenty se trávou a senem vyplnit nedají. Nedostatkovým zbožím zde jsou argumenty dokumentující PROTIREŽIMNÍ ČINNOST Mašínů. Takže vzhůru do díla. vyneste trumfy a napište jak podkopala režim vražda a bestální vražda policisty, loupežná vražda, požár seníků s těžkým zraněním hasiče. Můžete doplnit ještě tajnými neznámými faktyx, jak se o to pokoušel "hysterik" Žák, který usiloval o zachování svého teplého místečka v ÚSTR, když publikoval přípravu atentátu na Gottwalda.
23. 08. 2011 | 13:35

Někdo napsal(a):

Paní Silvie, řekněte si taky o tu plechovou lipovou ratolest, opravdu si ji zasloužíte, za ten boj tady na blozích. Zajděte na ministersvo obrany, předložte návrh i pro ostatní zde, co tolik s Vámi bojovali. Na Vaší hrudi se jistě bude dobře vyjímat, takových, jako jste Vy, takových je tady třeba. Konečně se sem dostane ten terorismus, bude se střílet, vyhazovat lidi do povětří, zapalovat. Na potkání. Vždyť nespokojených s touto vládou, s tímto řádem světa je tolik. Takový ten Střední Východ ve Střední Evropě, to by bylo něco pro ty, co pořád horují pro boj. Kdepak, klid a bezpečný život. Vždyť my Češi jsme přizdisráči, jak tady jeden z Vám podobných kumpánů někde napsal. Každý týden do metra jednu bombičku, ať se bojuje. Mně se toho taky tolik nelíbí, já jsem taky nespokojen. A už vůbec se mi nelíbí to, co tady předvádíte. V téhle společnosti je dobré si dávat pozor, dost lidí má zbraň, a pokud se rozhodnou bojovat, dejte pozor, aby si Vás nespletli, nebo, sbyste se někde nepřipletla Vy. Pozor na velká evropská města, pozor na Itálii, tam nebude v příštích letech moc bezpečno. Ale, co, vždyť Vy tohle všechno obdivujete.
23. 08. 2011 | 13:44

vystřelený voko napsal(a):

Sylvie,kozoroh,sup.Vaše pokrevní přátelství je dojemné...
23. 08. 2011 | 15:33

vystřelený voko napsal(a):

Někdo. O těch jsem psal já,ale v úplně jiném kontextu,a tak mně není příjemné zařazení k Silvii,protože s ní nemám a nechci mít nic společného!!!
23. 08. 2011 | 15:37

SuP napsal(a):

vystřelený voko -
Taky se starej a taky budeš mít.
23. 08. 2011 | 15:55

Medikolog napsal(a):

SuP a Silvie, ...

V případě loupežných vrahů Mašínů nevěříte policejnímu vyšetřování, protože bylo "komunistické". OK. V případě multivražedkyně Olgy Hepnarové věříte komunistickému vyšetřování, že byla na hlavu... Není to příliš pragmatické?

V životě bych v roce 1990 neuvěřil, jak bude rozbita a rozkradena republika... a ejhle. Je, a nesplatitelně zadlužená... antikomunisty. Nedivte se, když mě nepřekvapí ani návrh na státní vyznamenání vedle loupežných vrahů Mašínů i nezištné odbojářky Olgy Hepnarové. I spartakiádní vrah Mrázek vraždil vlastně budoucí matky komunistických ... (doplňte, co na době do 1989 nejvíc nenávidíte).. a takhle zdeformovaně uvažují všichni, kdo navrhují na státní vyznamenání loupežné vrahy a jiné sprosté kriminální zločince - ať se jmenují jak chtějí. Nebo navrhnete na státní vyznamenání "Vítkovské" za jejich nezištné svinstvo? Byl to přeci také odbojová akt.. Stát se to v padsesátých letech, dělali by dnešní "historici" z recidivisty milicionáře, jako z vnuka továrníka zavraždě+ného Mašíny. TO JE NA DIAGNOSU! TO!
23. 08. 2011 | 17:34

Někdo napsal(a):

Mně se to slovo přizdisráč moc líbí, ono totiž náramně pasuje na mne. Viděl jsem ho tady napsané víckrát, nevím přesně, kdo to psal. Z vojny jsem se za pomoci dorostové doktorky vyvlíknul, udělali jsme z alergií neřešitelný problém. Zbraně nesnáším, pomyšlení, že zabíjí se mi bytostně příčí. Můj náhled na svět, ještě když jsem byl kluk, ovlivnil jeden román z dob osidlování Ameriky. Tam šerif vždycky říkal svým podřízeným, když šli na akci. Nebudeme hrdinové, hrdinů je nejvíc na hřbitovech. Taktika, jak přežít, a při tom zvítězit, je důležitější. Těm, co nám otravují studny, těm usekněte jen jednu ruku, jak useknete obě, když přežijou, budou nějakého chudáka nutit, aby je krmil a aby jim utíral prdel. No a pro zloděje koní postavíme šibenice.
23. 08. 2011 | 18:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Někdo:
Přizdisráč je především ohleduplný člověk, který neobtěžuje svými exkrementy občany chodící středem. Ostatně pokud jsem měl možnost vidět, klozety jsou vždy umístěny při zdi. Nevím, jak by se lidem líbil člověk defekující uprostřed křižovatky nebo kruhového objezdu - rondelsráč.
23. 08. 2011 | 23:48

Někdo napsal(a):

Pane Matyáší, tak to mne nenapadlo, zrušil jste můj celoživotní komplex, hned se cítím lépe.
24. 08. 2011 | 08:58

argun napsal(a):

Béda
"podstatné jsou především věcné argumenty týkající se členů skupiny Mašínů v souvislosti s činností jejich kriminální teroristické skupiny."

Zásadní omyl. Podstatná je jen etika "hodnotitelů". To, co je pro někoho "kriminální" a "teroristické" je pro jiného bojem za svobodu. Příkladů je v současném světě bezpočet.
24. 08. 2011 | 09:17

Béda napsal(a):

argun,

jistěže. V překladu: odstavíme komunisty od moci loupežnýma vraždama několika řadových policistů, jednou loupeží (loupežnou vraždou) a požárem seníků těsně předtím než vemem roha. To vše v režimu narpostého utajení a konspirace, kdy veřejnost vůbec netuší jestli jednotlivé zločiny nějak souvisí a o co jde "odbojářům". To je praktický výsledek 3 letého "odboje" skupiny Mašínů. Jak to naplnilo cíl? No tak, že se upevnila moc komunistů a získali pádné argumenty pro posílení represe - zvýšily se obavy o bezpečnost všech skupin obyvatel bez rozdílu.

PS: po útěku na Západ "odbojáři" kterých prý "jediným cílem je bojovat s komunisty doma a svrhnout je od moci" na svůj úmysl zcela rezignují a "odboj" ukončují.
24. 08. 2011 | 09:50

Puck napsal(a):

Nejlepším příspěvkem v diskuzi je Alešův (22. 08. 2011 | 09:33 )
Aleš napsal(a):
Je to právě tak, jak píše prof. Bělohradský:
Český pravičák používá Mašíny jako klacek, kterým chce VĚTŠINĚ společnosti vtlouct svůj MENŠINOVÝ postoj. Jak demokratické.
Což ale o to, není to nic nového.
Nového a poučného je na tom jen to, že ve jménu morálky, spravedlnosti a svobody náš malý pravičák hájí právo na krádež, teror a vraždu
24. 08. 2011 | 11:32

Silvie napsal(a):

Puck,

a český levičák, který vždy s bolševiky loyálně kolaboroval, je pobouřen, že ne všichni byli zbabělí, jako on...

Kdo měl pravdu, ukáže budoucnost. O těch, co v pokoře drželi hubu a krok, se historie určitě zmiňovat nebude.
24. 08. 2011 | 12:01

šlapka napsal(a):

Již vzhůru tlučhuby této země,
již vzhůru všichni jež socík zhnět!
Teď duní děla v hlavách našich temně - zbabělost ukončena tím hned !
Od přítomnosti spějme do minulosti,otroci vzhůru k bojům s ní!
U PC protáhnem si své stařecké kosti (tak, co nám reuma dovolí).

Poslední bitva vzplála - dejme se na pochod,
Opožděná sice, zbytečná a malá,

...ale v tomto letním čase věru přijde vhod !
24. 08. 2011 | 12:20

Puck napsal(a):

Pro Silvii :
Několik připomínek.
Stejně tak, jak se nám dnes mátoří na pravici extrémní pravice, existovala v roce 48 extrémní levice ( komunisté )
Komunisté ukončili činnost sociální demokracie tzv. sloučením s KSČ v červnu 1948. Přes 200 tisíc z tehdejších 370 tisíc řadových sociálních demokratů poté odmítlo podepsat slučovací přihlášku. Považujete tyto lidi za zbabělce ?

Máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu a komunisté se formálně omluvili. Je zřejmé, že s protiprávnosti by měly být odsouzeny všechny zločiny, kterých se komunisté dopustili.

Je také zřejmé, že režim by dávno padl, kdyby sovětská vojska neokupovala zem. V 68 roce by vyrovnání se s tímto režimem probíhalo jinak, než dnes. Přesto si myslím, že Mašíny by ani tenkrát nepovažovala většina národa za hrdiny.

Hrdinství a zločinnost jsou pojmy, které se navzájem vylučují. Nelze oslavovat hrdinu, který zároveň, a prokazatelně, spáchal několik zločinů. Pak se dají, při troše dobré vůle, omlvit jakékoli zločiny, i ty komunistické. Vždyť si to ještě pamatujeme : " ... bojovali jsme za spravedlivější sociální svět, a když se kácí les, ... "
24. 08. 2011 | 13:48

Silvie napsal(a):

Puck,

tyhle lidi za zbabělce jistě nepovažuju - vy jste užil poněkud pohrdavého výrazu "pravičáci", tak jsem kontrovala "levičáky".
Nevědomky jste se dotknul minulosti mého dědy. Byl také soc.dem., ale protože odmítl donášet na své spolustraníky i poté, co se ho pokoušeli zastrašit fyzickým násilím, zavřeli ho. Předtím u něho ještě našli protistátní letáky,nakonec ho udala evangelická farářka, která mu je sama dala a bylo úplně vymalováno.
To všechno ho niterně zasáhlo, takže politika soc.dem. mu nutně musela připadat velmi krotká. Stal se z něho silně pravicově orientovaný jedinec, který by dnešní soc.dem. zcela jistě nevolil ani s pistolí u spánku.
Troufám si za něho říci, že by stoprocentně schvaloval počínání skupiny Mašínů - natolik dobře jsem ho ještě stihla poznat.
24. 08. 2011 | 15:42

honolulu napsal(a):

Jeeeee, Tencokyda Hnuj zije a ja oslavoval jeho chcipnuti, kdyz se tak dlouho odmecel....
A vratil se jako "basnik" (12:20), tak z toho asi chcipnu ja.
24. 08. 2011 | 16:01

Puck napsal(a):

Pro Silvii :

Já zase nevěřím, že by se Váš děda, bývalý člen sociální demokracie, přidal k Mašínům.

Možná by nevolil ani dnešní sociální demokracii, ale těžko by si nechal poradit od Vás, anebo od slečny Issové.
24. 08. 2011 | 16:52

Silvie napsal(a):

Puck,

je od vás troufalost to říct, když jste ho neznal. Můj otec i bratr mají na věc stejný názor ,jako já (resp.otec měl). Takže vás žádám, abyste se v této věci laskavě nevyjadřoval. Můj děda bolševiky z duše nenáviděl - kde myslíte, že jsem názorově čerpala? Naivko! Snad nemyslíte, že by volil levici?
24. 08. 2011 | 21:45

argun napsal(a):

Bédo,
zdá se, že potřebujete detox a studenej hadr na hlavu. Není divu, Jedete tady v rauši nepřetržitě dva týdny jedno téma 24 hod denně, to je dřina nelidská... Nejste psychotik?

Myslít snad, že ti mládenci měli po každém "zločinu" uspořádat tiskovku, aby veřejnost měla zcela jasno v tom o co odbojářům jde?

Napsal jste: "Jak to naplnilo cíl? No tak, že se upevnila moc komunistů a získali pádné argumenty pro posílení represe - zvýšily se obavy o bezpečnost všech skupin obyvatel bez rozdílu." Co to je za kravinu? Máte pro to nějaké relevantní důkazy?

Napsal jsem: "Podstatná je jen etika "hodnotitelů". To, co je pro někoho "kriminální" a "teroristické" je pro jiného bojem za svobodu. Příkladů je v současném světě bezpočet." umíte číst? Chcete -li reagujte. Ne -li, nechte být. Ideologické kecy si nechte od cesty.
24. 08. 2011 | 23:51

Viola napsal(a):

Silvie,

a kdyby váš dědeček dělal to samé, co Mašíni a vy jste se mu někde na dvorku připletla do cesty, už byste se tu nemusela rozčilovat.
25. 08. 2011 | 00:29

.Ivan Hochmann napsal(a):

Už toho nechte, nebo táhněte k čertu !!
Ivan

http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2011/08/25/snimky-z-pohrbu-ctirada-masina-salvy-a-vyznamenani/#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP
25. 08. 2011 | 07:59

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Heřmane Chromý,

musím se Vám omluvit.
Váš blog jsem přečetl až nyní.Bylo toho už na mě jaksi moc.
***************************

Mohu však říci,že jste jako jediný z té celé plejády lidí,snažících se o jakousi reminiscenci kauzy Mašínové -
napsal a ozřejmil to nejpodstatnější a jasně zdůvodnil proč se nyní po tolika letech musíme trápit s takovými záležitostmi.

Psal jste proto,že jste se už nemohl dívat na ty hrůzy eskalovaných nenávistných jednostranných závěrů.
Asi?!
****************************
*****
"V pochopení doby a činů skupiny bratry Mašínových a jejich tragických obětí spatřuji, jak se s jejich činy vyrovnat, včetně uctění památky jejich obětí. Ty a s nimi tehdy i valná část národa neměly možná tolik ponětí a přesvědčení, v jakém zlu žily, a jak ho více či méně podporovaly; natož aby měly sílu postavit se mu na odpor a bojovat s ním. Zde pak nacházím smysl a historický význam ojedinělé mašínovské vzpoury, která varuje všechny, kteří se útrpně poddají smíru se zlem."
***********************

Hlavně za tento poslední odstavec Vám mnohokrát děkuji.

Ivan.
25. 08. 2011 | 11:31

Viola napsal(a):

Ivane Hochmanne,

na to, že by to byli nějací oblíbení, ctění a vážení občané USA, tam bylo moc málo lidí. Skuteční hrdinové, o jejichž hrdinských činech se nedá diskutovat mají pohřby jinačí.
25. 08. 2011 | 15:28

.Ivan Hochmann napsal(a):

Paní Violo,

jako vždy hodnotíte ze svého úhlu pohledu a neberete v úvahu,že vsunutý odkaz mohl mít skrytou pointu.

Buďte tak laskavá a nechte pohřeb pohřbem.Ivan.
25. 08. 2011 | 15:49

Viola napsal(a):

Ivane Hochmanne,

jistě, že vaše skryté pointy chápu, ale jsou to opravdu jen vaše pointy.
Ale jinak vám přeji pevného zdraví, protože takovéhle diskuse jen vedou k rozervání duše i těla a toho jsou příčinou ti naši vládní, kteří se snaží z komára udělat velblouda a nejde to a nejde to.
25. 08. 2011 | 16:13

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Anketa
Jak vnímáte bratry Mašíny?

Jako obyčejné vrahy (82.0%)
Jako hrdiny (14.9%)
Nemám v tom jasno (3.1%)
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=711806
25. 08. 2011 | 17:50

.Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku prosím tě dej už pokoj!

Co sleduješ takovými vstupy.
Vím,že máš jiný názor.Moje reakce na výsledek ankety rozhodně nebude taková jakou bys očekával.

Výsledek považuji za velmi znepokojující informaci o stavu české společnosti.Pokud tedy se dají takové štvanice na mediální humbuk nazvat seriozním hodnocením.

Nutí mě to k vlastní úvaze o definitivním odmítnutí patřičnosti k této farizejské,rádobyhumanní,ev.moralizující ,"demokratické společnosti.

Vlastně - k vašim kruhům jsem nikdy nepatřil.!!

Takže se měj .Ivan.
25. 08. 2011 | 18:01

Zbyněk Matyáš napsal(a):

.Ivan Hochmann:
Nemám jenom jiný názor, mám především pravdu a sleduji její prosazování. Nejde o přináležitost k nějakým kruhům, ale o to, že skuteční hrdinové nevraždí. S většinou lidí se bouřím proti vládnímu přebarvování faktů.
25. 08. 2011 | 18:16

.Ivan Hochmann napsal(a):

Zbyňku,až se vybouříš tak mě to sděl.

Já ti pak povím,že všichni koho Mašínové "zavraždili" měli zbraň.
Komu dal bolševik zbraň?
Zodpověz si tuto otázku a já ti k tomu povím,že dobrý komunista je MRTVÝ KOMUNISTA.
Byl,je a vždycky bude.
A mohu doplnit,že by bylo dobře kdyby tak dopadli všichni ti přizdisráči,podrtašky,pučmidráti,prostě všichni i voliči té zločinecké mafie.
A přestaňte si už konečně hrát na morální lidumily,demokraty a bůhví koho ještě.Táhne z vás pižmo přímo kozlí.

A ne abyste mě zase posílali na léčení bando panoptikální!

Ivan.
25. 08. 2011 | 20:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane,
zbraň fasoval každý strážný ve vrátnici podniku, zrovna tak doprovod větší hotovostní zásilky.
"dobrý komunista je MRTVÝ KOMUNISTA." Tedy dubček už je dobrý.
"A ne abyste mě zase posílali na léčení"
Už jsem Tě pochopil.
26. 08. 2011 | 00:11

.Ivan Hochmann napsal(a):

Co to meleš o Dubčekovi?.

Na problémy založili komunisti včetně Dubčeka.
Celá okupace a 20let před a po ní bytu nebyly,kdyby tu nebyli oni a stádo takových jako ty.
Prý za Dubčeka ,za Svobodu!
Pác ho! - a máme tu rusáky a následně husáky.
A takoví jako Dubček to všechno spískali a podepsali.

Moje kraviny ¨chápeš a takovou logickou,zásadní záležitost jako je škůdcovstí národu ne a ne pochopit.
Jsi Zbyňku divný patron.

Ivan.
26. 08. 2011 | 08:00

.Ivan Hochmann napsal(a):

To jsou ty tvoje demagogie.

Buď jsi tak blbý nebo úmyslně manipuluješ v domění,že to druzí sežerou.
Vrátným se nemohl stát nekomunista.Stafáž vrátného se udělovala zasloužilý dělnickým kádrům v předdůchodovém věku,nebo vysloužilým milicionářům jako trafika za odměnu.A byly vytvořena atmosféra důležitosti ,ba skoro národní uvědomělosti.

To víš ,že komunisti nedali kvér jen tak někomu.
Klasika byla v mysliveckých spolcích.Tam to bylo nanejvýš markantní.Tak jako byly Lidové milice ozbrojenou pěstí dělnické třídy - tak byli nimrodi ozbrojenou pěstí rolníků.
Měl vidět,když měli papaláši hony jak se předháněli v připitomělém kecání o své důležitosti a zásluhách.Hajzlové!

Vůbec nechápu lidi,kterým se po návratu rudých parchantů stýská....

No nic .Ivan.
26. 08. 2011 | 09:21

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivane,
neplácej o demagogii, zrovna Ty, který ji rozdáváš plné hrsti. Já osobně jsem do Biovety nastoupil po maturitě v 1961 a dobře vím, že zdaleka ne všichni vrátní byli členy KSČ, všichni však ve službě nosili zbraň s náboji. Co se týče zájezdu do Vídně v 1965 jsem Ti už vysvětlil (asi marně). Dosud jsem se neozýval na každý Tvůj plk, budu možná muset opravovat víc Tvých nesmyslů, např. ten o myslivcích. Tady měl kvér kdekdo.
A nakonec zásadní připomínka: nemysli si, že všem, kteří kritizují dnešní svinstvo, ´se po návratu rudých parchantů stýská´, naopak. Jenomže poplyšákového svinstva je už příliš.
26. 08. 2011 | 13:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

A aby bylo jasno: na problémy založil Západ v 1938 v Mnichově.
26. 08. 2011 | 13:18

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pne Heřmane Chromý ne nadarmo jste se zmínil o petrovi Cibulkovi.

O jeho politické převidavosti a boji s větrnými mlýny poskomunistické společnosti.
Bylo a je zase paradoxem doby,že ani takoví demokrati jako je Petr si neuvědomují,že hučí do dutých pařezů komunistických pacholků.
S takovým materiálem chce dělat "švýcarskou samosprávnou
demokracii"?

Vidíte to sám na příkladu reakce na váš blog!
Pro jistotu Vám sem pověsím svůj příspěvek ze Čtenářova blogu.
Je to sic "pořád dokola", ale jen potvrzuje situaci.

::::::
.Ivan Hochmann napsal(a):
Jene Vaculíku,

historie Mašínů je dle Vás "mnohoznačná",avšak ve své podstatě úplně prostá.Parta mladých kluků se díky výchově dostala do konfliktu s bolševickým molochem a nezbylo jim než odtud utéci.
Jinak by dopadli jako paní Horáková a tisíce dalších.
Dalších,kteří takové štěstí neměli,byli zabiti na ostnatých drátech,některé honili a stříleli komunisti až za hranicemi,nebo zavírali a mučili v komunistïckých kriminálech a na Uranu.
Kdo chce hovořit o nějakém pokladníkovi,bagatelisuje a zpochybňuje všechny ty oběti komunistického terroru.
Vůbec nebere v potaz divokost doby a zpupnost rudých komisařů,kteří učili české bolševiky jak zamést s odporem a s národem.

Navíc Mašínové stáli v konečné fázi proti ca20.000 komunistických ozbrojenců a přežili!
To byl také důvod k manipulaci s fakty,ukrutné nenávisti,embargu zásadních informací.
Komunisti prostě tuto první bitvu PROHRÁLI !!!
A to se nezapomíná přes půlstoletí času.
I dnes jim naskakuje kopřivka při vyslovení jména "MAŠÍN".
Lživou a zavádějící propagandou dokázali udělat z národa stádo volů.Dodnes to některým nevadí a těch kteří domysleli svoje činy a raději drží hubu je tak žalostně málo.....

Asi bude muset česká společnost počkat až tihle blbečci vymřou!
Jenže oni zatím nakazí bolševickým dýmějovým morem svoje potomky.Vidíte sám jak se pohodlná ,nic nechápající levicová galerka rozlézá kolem.
Zase jsou ochotni pro svoje pohodlí upsat mozek i tělo Mefistovi.
Maskují to bojem proti pravicové politice vlády tohoto státu.
Poněvadž sami nehodlají dodržovat zákony a normy slušné společnosti - nevytýkají tuto nedostatečnost ani státnímu aparátu.
Oni chtějí jen zase komunisticky vládnout a přerozdělovat.
Už zapoměli jak komunisti zkurvili co se dalo.
Od kanálů po společenské zvyklosti.

Fuj ,jako bych hrách na stěnu házel.

Mějte se Jene Vaculíku. Ivan.
28. 08. 2011 | 09:14
28. 08. 2011 | 09:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Iracionální bláboly.
28. 08. 2011 | 17:01

Selskýmozek napsal(a):

Loupežní vrahové i zbabělci by měli být podle práva KONEČNĚ odsouzení a popsáni. Keců už bylo až až.
29. 01. 2012 | 11:10

kritik napsal(a):

Všichni,kteří zde negujete článek autora a potažmo schvalujete činy komunistů v 50.letech vůbec zřejmě nemáte ponětí co se v té době dělo. Proti tomuto režimu bylo potřeba bojovat všemi možnými prostředky. Kdo to neprožil budiž mu odpuštěno, ale kdo to zažil,tak snad se mnou souhlasí.
09. 03. 2012 | 10:11

Jan napsal(a):

Nikdo tady neschvaluje činy komunistů v 50.letech, já mám také své výhrady. Nicméně v té době skutečně většina lidí komunistům věřila, a to ať se nám to dneska líbí, nebo nelíbí, to jsou fakta, která je třeba přiznat. Mašínové mohli mít jiný politický názor, to jim nemůže mít nikdo za zlé, ale svými skutky dokázali, že jsou to asociální psychopati, kteří šli za svým cílem doslova a do písmene přes mrtvoly. V normálních lidech to vzbuzovalo ( a myslím, že stále vzbuzuje) jen odpor a hnus a těžko s tím někdo mohl a souhlasit, chápat to jako formu třídního boje a přidat se k tomu.. Já zcela chápu, že čas od času má dneska někdo snahu a potřebu, dokázat, že to byli hrdinové, ovšem nemohu souhlasit s tím, když se autor článku snaží dělat z tehdejších i dnešních lidí úplné pitomce, kteří nic nechápou.
05. 04. 2012 | 21:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy