Česká politika: co je doma, to se počítá

01. 05. 2012 | 11:38
Přečteno 6004 krát
Vláda premiéra Nečase znovu posunula hranice únosnosti, za které lze zajít: spojit se s politickým a mravním dnem a propadnout jím a obhajovat se přitom prosazováním reformní politiky a nově posbíranou většinovou parlamentní legimitou.

Ta v poslanecké sněmovně již mnohokráte ukázala, jak hluboko zakrněly a zbytněly její kořeny a zájmy v prvoplánovém uvažování: „... co je doma, to se počítá“ a „škoda každé malé domů“, kterou poslanecký mandát a s ním spojené placené funkce v nejrůznějších komisích a podkomisích nabízí a bohužel, nadužívá.

Legitimita za tuto cenu je a byla již opakovaně devalvována v nesčetných nízkých a až nechutně trapných skandálech v průběhu posledních dvou let. Vláda svým bezbřehým a sebepopírajícím se a mravně upadlým pragmatismem tak vytváří podhoubí, které spěje ke stavu, kdy její reformy budou smeteny škrtem jiné vládnoucí garnitury. Současná vláda již před rokem promarnila příležitost, aby svým odstoupením věcnost a nezbytnost předkládaných reforem vyvrátili či potvrdili její političtí rivalové, v našem případě ČSSD. Je dost možné, že oněch 100 tisíc lidí, které nyní v Praze požadovalo demisi vlády premiéra Nečase, by volalo po demisi ČSSD.

Nelze se ubránit dojmu, že ani parlamentní opozice, ani odbory nestojí o občany, spíše jen zase o svou “polívčičku“. K dobru odborů lze připsat, že nabídly nespokojeným občanům síť a legitimitu jejich organizace. Zkratkovitá, bezperspektivní a často nedomyšlená vystoupení odborových předáků ale ukazují, že stín řízené socialistické politiky a ekonomiky (rozděluj a panuj) současné odbory nepřekročily. Arogantní až despotický mráz zavanul z vystoupení parlamentní opozice při posledním hlasování o důvěře vládě premiéra Nečase. Nerad to říkám, ale připomínalo to ze strany některých poslanců ČSSD rudé kruté křiklouny po roce 1945, zalykající se touhou po moci a chuti ukázat svou “spravedlnost“
(jako kdyby jim samojediným již sněmovna patřila).

I komunisté byli tentokrát měkčí, předhánějící se s prominutím, v lejnových metaforách; ačkoliv by se místo toho měli od roku 1990 každý den omlouvat i svým dožívajícím často poctivým prostým členům, které podvedli a podvádějí dál svým staronovým názvem, protože holt stará značka přinášela a přináší hlasy, přestože tragédie a krev nevinných obětí z ní nikdo a nikdy nesmyje, i kdyby se ikskrát nevešla do závorky jednoho z paragrafů trestního zákona.

Ve vzácné shodě ani Odborové svazy, ani ČSSD a komunisté v Parlamentě, se nechopili legitimní příležitosti, aby vyzvali své poslance k opuštění Parlamentu a projevili tak, že jsou na straně občanů a nechali Nečasovu vládu, ať si vládne ve své neuvěřitelně zdeklasované legitimitě a arogantní libovůli. Bohužel, i vládní opozice ukazuje, že je jí bližší košile než kabát a její nefunkční alibismus je v podstatě jinou formou ignorace demokracie a jejího veřejného potenciálu.

Přitom je neustále na čem pracovat, aby se z demokracie nestala demokratura, v níž volební síla mandátu občana platí jen omezeně. Nemluvě o místě demokracie v dnešním světě, která se ze své prorůstové fikce ala perpetum mobile, s nímž expandovala (a často vtrhla) do jiných civilizací, musí rychle vracet odkud přišla, aby uhájila trosky svých civilizačních hodnot, které pohltil nadnárodní kapitál, ropa a probíhající válka o trhy s milióny nevinných obětí.

Pro malé země v Evropě jako je Česká republika znějí předchozí řádky odtažitě, neaktuálně a pro mnohé jedince jsou jen bla bla, které hladové nenasytí a nemocné neuzdraví. Chaos, který teď tak často pociťujeme, je ale jenom zdánlivý a účelový a plyne z toho, že česká politika nemá, nebo nedokáže prosadit po vstupu do EU a NATO perspektivu, která by oslovila celou společnost a získala si její podporu.

Školství (jedna z možných perspektiv) nezbytné pro budoucí potenciál malých zemí a našich dětí, tedy i České republiky, dostává opakovaně na frak. Vzdělanostní politika, hazardující s klesající prestiží učitelského poslání, se nám vrací v růstu bezskrupulózně myslících a jednajících jedinců, kteří extrémními a rasově národními projevy ohrožují naši budoucnost, identitu a nezávislost země.

Obdobné je to i se zdravotnictvím. Zasluhují si naši rodiče důstojné stáří anebo tržní přístup? Jistě, kde na to vzít, slyším ze všech stran. Ale v této souvislosti jeden paradox za mnoho dalších. Trvale udržitelný rozvoj, co to znamená mimo jiné: chrlit donekonečna rychlostní modely aut navzdory silničním limitům, hromadit falešné značkové oblečení ušité levnou otrockou pracovní silou.

Mnozí z Vás by jistě uvedli celou řadu dalších příkladů, které v této souvislosti vnímáme okrajově, stejně jako okrajově se jimi zabývají programy politických stran. Témata, přesahující volební mandát, nejsou pro ně nosná a voličsky přitažlivá a politické strany se dostávají zcela do područí konzumní společnosti, spotřebitelské “svobody“ a kupčící morálky.

Neklesám na mysli, že českou politiku ovládli partajní šíbři a nedospělci. Povětšinou děti rodičů generace z dob normalizace, která se řídila heslem, kdo nekrade, okrádá rodinu, a dvojí morálkou, něco jiného si myslet a něco jiného říkat před zglajchšaltovanou veřejností. Dovedli tuto pseudomorálku v trhové demokracii k dokonalosti, která vyráží dech, s jakou lehkostí lze krást a zároveň bojovat proti korupci a ještě si vypomáhat falešným antikomunismem.

Soudím, že generace dětí po roce 1989 je naštěstí ve své většině přece jenom jiná. Možná víc potetovaná než lze pochopit. Jsou životně a profesně daleko vybavenější než mnozí z nás z dederonové, džínové a pivní generace. Odtud také pramení jejich skepse k naší nedávné zpolitizované minulosti a pragmatický přístup k vlastní nepřevídatelné budoucnosti. A hlavně vnímají svobodu s lehkou samozřejmostí, kterou si ani neuvědomují, s otevřeností a sebevědomím, (o kterém se nám za komunistů jen zdálo), kteréžto vlastnosti jak doufám, by si tuto svobodu nenechaly nejen vzít, ani ji znetvořit jiným vnuceným způsobem přežívání.

Myslím si, že jsme jim i s touto dnešní vládou a jejími a našimi vylomeninami ukradení. Budoucnost a naději, kterou představují, nelze zastavit. A to je dobře, pro ně i pro nás.Heřman Chromý

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Almo G™ napsal(a):

Správně. Proti opozici je třeba neustále burcovat. Nemůže minout den, kdy bychom nepoukázali na krvelačnou opozici, která s krví podlitýma očima čeká na své krvavé oběti. Zvláště krvavé a krhavé totalitní pohledy vrhají odboráři. Spojme se proti tomuto nebezpečí! Neprojdou!
01. 05. 2012 | 11:52

Baba Jaga napsal(a):

Nu, těch otčenášů ráno i večer přidejte, pane autore, aby ta nová generace po roce 1989 byly skutečně jiná. Aby se všichni z ní naučili a tedy měli kde pracovat. Nebo to vidíte jinak, pane Chromý a mylíte, že i bez práce jsou koláče?
01. 05. 2012 | 12:26

Baba Jaga napsal(a):

Oprava: "byla"
A "myslíte" tam má být, nikoliv třeba "mýlíte". I když myslet znamená už odedávna houby vědět, že.
01. 05. 2012 | 12:28

Targus napsal(a):

To Heřman Chromý:

Znechutil jste mi sváteční oběd.
Cancy o komouších a jejich pohrobcích, o nekonečném omlouvání za něco, co udělali naši společní předkové (kolik je žijích, kteří nastolili a vedli autokratický poúnorový režim - tenkrát jim bylo padesát a více), nekonečné plky o tom,co (ne)měla opozice (ne)udělat, blablabla....

Soudruhu Chromý, jste trapný, sám sloužíte demokratuře zlodějského režimu, stejně jako jste aktivně posluhoval komančům. Tisíckrát můžete zaklínat temné duchy, pořád budete zaprodancem. Kdo přijde k veslu, tomu polezete do zádele, asi to máte v genech po fotrovi.
01. 05. 2012 | 12:37

Elév napsal(a):

Toto je kuloárová debata na nekoaliční nevládě :

Ten pocit, že já rozhoduji je tak silný, že ten, kdo to neprožil, jako by nebyl.

Naše mantra DEFOPREM, nám zatemnila mozky takovým způsobem, že tomu opravdu, ale opravdu věříme.
Počkejte si ještě 2 roky, vy netrpěliví demonstranti a kritici všehomíra.
01. 05. 2012 | 12:38

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Česká politika: co je doma, to se počítá

Vcelku výstižný komentář Heřmana Chromého, objektivmě posuzující všechny rozhodující politické subjekty české politiky, ve vazbě na potřeby společnosti. Pouze optimismus nad generací mladých lidí narozených po roce 89, je ve vazbě na jejich společenské uvědomění poněkud nadhodnocený.
Baba Jaga napsal(a): ..... že i bez práce jsou koláče?
Bábuško Jaguško, pro bankovnictví, úvěry, lichváře, exekutory, právní zástupce, soudní znalce, správce konkursní podstaty a mnohé jiné to platí takřka bezvýhradně, pro politiky, soudce, státní zástupce, státní zaměstnace, zaměstnavatele a další až na nečetné výjimky také. Těch kdo si na své koláče vydělává poctivou prací je menšina a paradoxem je, že většinou by si těch koláčů za práci co vykonávají zasloužili mnohokrát více. Jsou však zpravidla movitými nefachčenky, označování za lůzu, bandu línou a sockami.

TAK TO BOHUŽEL DNES FUNGUJE.
01. 05. 2012 | 12:51

krajan napsal(a):

Pane Chromý,
máte naprostou pravdu, ale znovu se ptám: Jak z toho ven, kdo to provede a kdo ty neohrožené entuziasty zvolí? Spoléhat na generaci dětí narozených po roce 89 se mi jeví jako nesmysl. Tušíte, co do nich agilní učitelé (i za situace,kdy za chvíli budou žebrat) den co den hustí? Já to sleduji na svých vnučkách.
01. 05. 2012 | 12:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Chromý,

čtyřicet let vodil Mojžíš svůj lid po poušti, aby ho zbavil poddanské mentality, kterou si osvojil během čtyř set let egyptského otroctví. Teprve pak mohl vstoupit do země zaslíbené (z "egyptské" generace už prakticky nikdo nežil).

Skoro se nabízí paralela: Od bitvy na Bílé Hoře a popravy sedmadvaceti představitelů českých stavů uplynuly zhruba ty čtyři stovky let. Možná i tento lid potřebuje těch čtyřicet let bloudění, než začnou nové generace myslet a jednat svobodně. Možná jsme už za polovinou, ale na tu poddanskou mentalitu ("urvi, co můžeš", "ber, dokud někdo dává", "chtěj, co nejvíce", "na hrubý pytel hrubá záplata", "ať sousedovi taky chcípne koza", "je to gauner, ale náš") je to pořád ještě málo (možná nám narozdíl od Mojžíšova lidu nebude stačit ani těch čtyřicet let ;-)

Také si myslím, že až tuto společnost "převezmou" další generace (podobně jako tomu třeba bylo v 80. letech v SRN), začnou se věci měnit k lepšímu. Moc jim to přeju (na nás je, abychom jim nevytvářeli podmínky ještě horší, než je bezpodmínečně nutné).

Libor Stejskal
01. 05. 2012 | 12:57

český maloměšťák napsal(a):

Tkzv. pasivní rezistence je mnohdy výmluvou, alibismem, který má zakrýt vlastní zbabělost či lenost.

Hezký den.

P.S. Fejetonek je jedním z mnoha komentářů k událostem, které někdo jiný učinil událostmi.
Snad v diskuzi bude možno získat nějakou informaci či vhled jiný, než je vhled úspěšného úředníka z Ministerstva Zdravotnictví .

Huntington a Zappa, Otčenáš a Julínek s Hegerem...to je dobrá kombinace. Taková veselá. Holt máme ten máj, že.... každý hledí aspoň podržet lopatu nebo provázek při - stavbě májky...
01. 05. 2012 | 12:58

aga napsal(a):

pan Stejskal

Tyhle paralely... Jak byste tu o 40 letech na poušti napasoval třeba na předválečné demokratické Německo? Proč to tam nedospělo do země zaslíbené? Nebo snad ano? On ten příchod do země zaslíbené se taky neobešel bez vybití původních národů - teprve na tomto základě moha nová generace jednat "svobodně" ...
01. 05. 2012 | 13:15

Gregor napsal(a):

Poněkud ohraná píseň... známý nenávistně bojový refrén, komická střední pasáž a závěr v nadšené céčkové korunce... ten je nejlepší, skoro jako u Isaka Dunajevského. Bohužel však poněkud naivní. Nezdá se vám, že doufat v generaci narozenou po r. 1989 je tristní? Samozřejmě, jsou výjimky. Ale úroveň vzdělání, obecného rozhledu, kultury... prostého slušného vychování... skýtají poněkud smutný obraz. A to nepatřím k pokolení "jó, to za našich mladých let"! Zdá se, že jste v tomto bodě pouze optimistou z nouze.
01. 05. 2012 | 13:17

Jana Pechová napsal(a):

Pane Chromý,
taky doufám. Ale zároveň jsem si vědoma, že 'Slova hýbají, příklady táhnou'.
My jsme příkladem svým dětem. Vzorem, který budou chtít překonat, ale který jim v každém případě bude sloužit jako základ. Ten základ, který je prověřován každým otřesem.
Nelze jen doufat.
01. 05. 2012 | 13:24

český maloměšťák napsal(a):

aga
To už pan Stejskal cudně opomene. Že tedy lid Hospodinův jsa býti vyvoleným / k čemu vlastně, pro co ???/po té cestě mordoval a ničil.
To už do toho konceptu " vyzrálého národa" nepasuje. To by totiž vyznělo paradoxně i ve vztahu k hjeho glose via blog.
(mimochodem - z toho údajného bloudění po poušti není znám ani jeden aecheologický důkaz - jen jakési písemné svědectví ex post / a to se ještě neví zda sepsané za a Chizajáše či později..a navíc se neví, zda náhodou nejde o bajky podobné těm Jiráskovým....aby lid měl v co věřit, doufat a měl se čeho bát na jedné straně a byl hrdý - opět na cosi...na straně druhé..../)

Bajky, bajky , bajky....postavme jim majky....

Jdu.
Už bylo dosti pasivně rezistentního povalování se na sof....
01. 05. 2012 | 13:30

Rudi Koutek napsal(a):

Targus napsal:
"Soudruhu Chromý, jste trapný, sám sloužíte demokratuře zlodějského režimu, stejně jako jste aktivně posluhoval komančům. Tisíckrát můžete zaklínat temné duchy, pořád budete zaprodancem. Kdo přijde k veslu, tomu polezete do zádele, asi to máte v genech po fotrovi"
To myslite opravdu vazne? Takze clovek podle Vas aktivne posluhoval komancum, tim ze byl v opozici, podepsal Chartu 77, sedel jako politicky vezen ve vezeni? Nestacim se divit.
01. 05. 2012 | 13:32

Občan napsal(a):

A tak čtu:

Heřman Chromý - VITANA, a.s.; člen představenstva 3/1991 - 2/1993
Od r. 1995 MZV ČR
Cosi na velvyslaneství ČR v Bulharsku - 1995-1998
Cosi na velvyslanectví ČR v Rumunsku - 1998-2005
Ekonomický rada velvyslanectví ČR v Bělorusku - 2006, 2007
Zástupce velvyslance ČR v Albánii - 2009
Kancléř velvyslanectví ČR v Albánii - 2012

Jestli zájmy ČR všude "zastupují" takoví lidé jako je pan Chromý, tak se divím, že nejsme v permanentní válce s nejméně polovinou světa.

Mimochodem - toho magistra si "pan žlučí přetékající" ráčil uhnat kde?
V ČR to nebylo, tady "dal" jen SŠ ekonomickou v r. 1965 (ovšem pro socialistický zahraniční obchod - takže školu pro sakra prověřené uchazeče; také zajímavá informace).
Na to, jaké má MZV ČR kvalifikační požadavky na uchazeče "z ulice", se NOMENKLATURNÍ diplomaté vyznačují velice pestrou NEkvalifikací (nedostudovaný lesník, přezrálý SŠ účetní a pod.).
01. 05. 2012 | 13:52

Občan napsal(a):

To Rudý Koutek:

Chartu pro sichr podepsal až v r. 1982 a do "disentu" vlezl až v r. 1988.
01. 05. 2012 | 13:56

Koleda napsal(a):

Je lhostejno, bohužel, kdo vládne. V naší zemi je naprosto zdevastovaná politická kultura, stejní šíbři, zloději a podvodníci jsou ve všech stranách a to i v těch mimoparlamentních, jen se nedostali ještě "k lizu" - viz VV.
Co je ale horší, z mých osobních zkušeností vím, že se nemůžeme spoléhat na mladé lidi, protože ti, kteří se prosadili venku unisono říkají, že se do Česka v životě nevrátí. Dost smutná perspektiva. Nejtrapnější ale jsou odbory. Zastupují pár oblblých křiklounů, jejich vůdcové berou královské platy a umějí je dělat "bordel". A jejich ekonomičtí experti? To je kapitola sama pro sebe. Tvrdit, že si tato země může dovolit ročně 120 mld. Kč deficit, to už opravdu svědčí o exelentních ekonomických znalostech.
01. 05. 2012 | 13:58

David napsal(a):

"...Soudím, že generace dětí po roce 1989 je naštěstí ve své většině přece jenom jiná...."

------

Každá generace je jiná po stránce materiální, ale po stránce duchovní je ve své podstatě stále stejná.

Podle mého názoru bychom si už měli konečně přestat dělat falešné naděje a kolem dokola opakovat, že další generace bude lepší, že stačí 50 let svobody apod a že to bude lepší.

NEBUDE !!!

Svět je založen na nikdy nekončícím boji dobra se zlem.

Staří darebáci zase

ZACVIČUJÍ

mladé darebáky, a tak to jde pořád dokola.

To, co dokáže mladá generace, nám například ukázala strana Věci veřejné.

Je to jako s válkama. Období míru se střídá s obdobím válek.

Zatím stále pravda a láska nevítězí nad lží a nenávisti.
01. 05. 2012 | 14:20

Petr napsal(a):

Pane Chromý,
doufám, že nemyslíte tou mladou, nadějnou generací křišťálové a čestné lidi typu Bendy, Bursíka, Grosse a pod?
01. 05. 2012 | 14:23

Borky napsal(a):

Rudý koutku. Dnes už se ohánět tím že někdo byl disident, podepsal chartu a byl vězněn za komunistů - už jsme po 23 letech prohlédli a víme co jsou zač ti co seděli v kriminále. Od nich se blahobytu a mravní společnosti nedočkáme. Dnes už je to zaplaťbůh opět cejch toho kdo neumí poctivě žít.
Ukažte mně jediného disidenta, který se po cinkání klíči živí poctivě a je přínosem společnosti. Disidenti a kriminálníci zčásti i po převratu zůstali potížisty / Hučín, Cibulka, Penc/, zčásti se dostali ke korytu a jejich sláva je umělá a pochybná / Havel, Ruml, Vondra, Benda, M.Jirous, Jim ČERT, Mašínové. Děkuji, od takových lidí spásu nemůžeme čekat.
Já si vážím těch co dělají poctivě svoji práci - tvoří hodnoty a nemusí se za svoji práci stydět v žádném režimu. A komunisti takové nezavírali, proč by to dělali,
01. 05. 2012 | 14:41

Starý dědek napsal(a):

Nevěřím mladým lidem, kteří se příliš brzy dostali na vedoucí místa. Mladí manažeři, včetně členů vlády, brzo okoukali fígle privatizačních machrů. Jsou krajně sobečtí, na jiných, než na skupince lidí okolo nich, jim nezáleží. Jsou prázdní, každou křivárnu považují za samozřejmou k dosažení majetku, osobního pohodlíčka. Výjimky potvrzují pravidlo. Při výletu na hrádek Ostrý u Velemína jsem potkal tři trampy, kteří již zdaleka zdravili, nesli s sebou dolů odpadky. Bezva kluci.
01. 05. 2012 | 15:04

Karel (taky) napsal(a):

Blábol.
01. 05. 2012 | 15:10

Targus napsal(a):

To Rudi Koutek:

Z CV autora:
" Po životní všehochuti: hodný úředník a tatínek – totáč,..."

Copak nám dělal autor do r. 82? Jste schopen specifikovat?

Jinak si přečtěte příspěvek nicku david, velice trefné.

Ano, čekat můžou jen bláhovci, a třeba i 400 let, v tomto punktu bohužel pan Stejskal pravdu nemá. Parchanti zůstanou parchanty, grázlové grázly, zlodějové zloději. Pokud se podíváte aspoň trochu podrobněji do historie, zjistíte velice snadno, že se neustále poakuje. A kdo se z není schopen poučit, spláče nad výdělkem.
Má-liu se tedy někdo někomu omlouvat, sypat si popel na hlavu a lkát veřejně nad rozlitým mlékem, je to i ve zdaleka neposlední řadě sám autor blogu, který se spolupodílel na rozjezdu nového zlodějsko-mafiánského společenského systému, kde právo a spravedlnost jsou jen šidítkem pro nekradoucí a pracující hlupáky.
01. 05. 2012 | 15:15

nestranný napsal(a):

Normální prostý člověk v toto má zcela jasno.Všechno,to co nám vládne od r.89
smést do koše,zloděje pozavírat,sebrat jejich majetky které nabyly neoprávněně,
vč.jejich odklněných příbuzným,to samé jejich kmotrům a lobbistům.Poté nastolit vládu odborníků.Změnit ústavu,volební a trestní zákony tak,aby každý a vždy byl
při jakékoli nepravosti odvolatelný s možností potrestání.Už slyším hlasy
těch co jim tento marasmus vyhovuje.Jak to chceš udělat atd.Je to ale jen
otázka toho chtít.Navíc,je-li to vůle většiny o tzo by vše bylo snazší.
Pevně věřím,že minimálně 75% obyvatel,kteří se dnes a denně musí prát s otázkou
jak vyžít,by v tomto neviděla žádný problem.Z normálních lidí určitě nikdo nechtěl to,co se děje dnes.Už i pravicově smýšlející lidé se od tohoto modelu,který
je u nás odvrací.Jsou krajně zklamáni z toho,že skutečná demokracie u nás opravdu
není ani náznakem.Demokracie není to,že si každý beztrestně může dělat co chce.
To není demokracie,to je anarchie.Jen korytáři a lidé nějakým způsobem napojeni na tento zločinný system jsou se současným stavem spokojeni a nechtějí změnu.
Přišli by tak o svá koryta a možná i o nezákonně nabytý majetek.Jen člověk,který
svůj majetek nabyl zákonnou cestou se změn nebojí.
01. 05. 2012 | 15:43

MildaM napsal(a):

Kde berete pane Chromý to přesvědčení, že ti narození
po roce 89 jsou lepší a povládnou lépe než současná garnitura
( ze které jsem ostatně znechucen stejně jako všichni slušní
lidé v této republice ). Já jsem naopak přesvědčen, že to lepší
nebude - mladí ( a nelze se jim přitom moc divit ) nají třk.
'všechno na háku' a o jejich profesní i lidské připravenosti
upřímně pochybuji. Ono se ani nelze příliš divit při současné
úrovni 'školství' a (ne)způsobu výchovy.
01. 05. 2012 | 16:01

Kresta napsal(a):

Zase jeden blog-komentář zcela vedle. Před několika dny jinak vždy docela objektivní Pehe, teď zas tohle - nic nepodnikejte, nikomu - opozici, odborům ani sobě nevěřte a čekejte že Mojžíš v podobě nynější mládeže si pro nás dojde. Myslím, že nikdy není správné cokoli házet do jednoho pytle, neboť to nese sebou velké zjednodušení a ono zjednodušení je vždy plné omylů, klamavé, zavádějící až podvodné.
Podsouvání toho, že současná mocenská garnitura likviduje svými činy sama sebe, že se i tak deklasuje, znemožňuje a kope si vlastní hrob je jen skrytá forma oportunismu a navádění k tomu, aby člověk zrazoval nejen své blížní, ale i sám sebe.
Jako doplněk k takovým zavádějícím úvahám - zkuste se seznámit s Teorii her, aby jste pochopili nakolik a jak je bilogicky přirozené hrát-bojovat o svůj život, o své místo na slunci. Např. jedno ze základních pravidel zní "tit for tat" (volně přeloženo - "jak ty mně, tak já tobě"). Dalším ze základních pravidel je že - "naivní vždycky prohrává".
01. 05. 2012 | 16:08

melčákova pohanka napsal(a):

Kdyby Zappa Chromého četl,tak by naši zemičku nikdy nenavštívil.... Kecy,prdy,beďary!
01. 05. 2012 | 16:08

Joe Ratata napsal(a):

Proč jen se polirici zuby nehty brání zákonu o referendu?
Že by snad měli strach ze svých voličů které zklamali?
Dnes stačí aby se zcuklo 101 lumpů v parlamentu a 4 roky mohou drancovat a pošlapávat svoje sliby.
80% občanů prý nechce tuto vládu a není jim to nic platné.Dva roky tuhle mafiánskou triádu budou muset trpět dál.
Pritom by stačilo např.50 000 podpisů na vyhlášení referenda,pak nadpoloviční účast v referendu a pokud by se většina vyslovila pro odchod,tak adié odkláněči.
Ale to by asi bylo nesystémové a populistické!
To by nám politici nemohli tak snadno kálet na hlavu.
Takže žádné referendum.To by tak hrálo aby si lůza z ulice mohla podat polobohy z parlamentu.
01. 05. 2012 | 16:09

Pepan napsal(a):

Jo, jo, když jsem 90. letech říkal, že by se měly dělat nejdřív zákony a pak teprve reformy, že by se měl prokazovat původ peněz těch kteří privatizují. neb si tak prali své vyšmelené,nezdaněné prachy různí veksláci a jim podobní existence, říkali mě, že jsem nedemokratická stará struktura,která by se měla odstěhovat na Kubu.Nyní když už mafie pevně srostla s naší politickou i podnikatelskou scénou, s úsměvem sponzoruje politické strany a ty jí pak dělají na míru šité zákony.V Itálii vysává mafie z ekonomiky miliardy. Kolik vysává u nás? Co se dá dělat proti mafii? Vzpomenu-li si na onen pověstný italský seriál Chobotnice, tak i tam se s ní podařilo zatočit jen částečně. U nás se spíš zatáčí s obyčejnými občany, neb je to jednodušší.
01. 05. 2012 | 16:45

Garig napsal(a):

Pan Chromý a pan Stejskal se opravdu povedli.
Teď už se s tím srabem nedá nic dělat a dobře bude až v Královsví nebeském.
01. 05. 2012 | 16:46

Sutech napsal(a):

to: stejskal
Spíš bych to viděl na nějakých 50-60 let od převratu, než se podaří něco významného změnit. V podstatě skoro celé 20. století se nepodařilo dát dohromady dostatečně dlouhou dobu na to, abychom se mohli naučit spravovat svou zemi sami. První republika nebyla schopná pořádně vygenerovat politickou generaci, která by nebyla hodně ovlivněna císařstvím.
Osobně si myslím, že tehdy bylo vytvoření takové generace několikrát snažší, než dnes, neboť alespoň na nějakou formu demokracie byli lidi zvyklí. Angažovanost lidí ve veřejném prostoru byla zajisté vyšší, než dnes. Možná, že by se společnost z okupace ještě vzpamatovala, ale další totalitní režim zasadil společnosti krutou ránu.
Přirovnal bych to ke stromu, po vzniku republiky (ať už to bylo dobře, či ne) začal strom růst, okupace mu zasadila několik ran sekerou, ale pro 20 let starý strom je pár ran skoro nic, jenže rok 1948 jej podťal a dalších 41 let se osekávaly větve, kterými pařez obrůstal, když se s tím přestalo, celý pařez se zmenil v malou "džungli." Jenže i z té po nějaké době vyroste jeden hlavní kmen. Nějaký zárodek tu je, ale stále tu je dost těch okolních "šlahounů"

to: David
Myslím, že nemáte pravdu, jde v podstatě o to, že je daleko větší přístup ke všem informacím, myšlenkám. Tedy mění se i po stránce duchovní. Kdyby byl člověk po stránce duchovní pořád stejným, nedocházelo by k vývoji myšlení.
Že svět je neustálým soubojem dobra a zla je nutnost. Bez tohoto souboje by podle mne neexistovala energie, která uvádí celý svět v chod. Jestli to mám k něčemu přirovnat, tak snad k tepelnému stroji, když má médium, pára kupříkladu, stejnou teplotu před i za strojem, ten nebude konat žádnou práci, stav bude vyrovnaný, stroj je "mrtvý." Jestli je dobro chlad a zlo teplo a svět tím strojem, tak z jejich střetu bude stroj žít.

to: nestranný
Bohužel moc korumpuje a není mnoho lidí, které by kontakt s ní nezměnil. I z těch odborníků by se po čase staly nebezpeční lidé. Člověk, který dostane moc musí s mocí umět zacházet, takovým způsobem, aby ji nezneužíval a aby ona nezneužívala jeho. Můžete dát někomu, kdo je prozatím bez poskvrny, moc, ale ta brzy začne odhalovat jeho temné stránky.
Lidi si neuvědomují, že s mocí jde ruku v ruce odpovědnost a člověk musí mět silnou vůli, aby s ní zacházel správně.
Než si přečtete další řádky, musím říct, že neobhajují zpronevěry, ale váš návrh se zabavováním majetku je velmi nebezpečné.
01. 05. 2012 | 16:52

Sutech napsal(a):

to: MildaM
Myslím, ať mne kdyžtak autor opraví, že nemyslel celou generaci, všechny lidi, bylo by to dokonce nepřirozené, lidi můžeme rozdělit podle celé řecké abecedy, omegy nikdy nebudou schopné vést, budou vedeny. Není zapotřebí, aby se do vedení pletly sigmy, omikrony, daleko důležitější, aby se navzájem kontrolovaly alfy, bety, gamy, delty a možná epsilony. U těchto jedinců lze předpokládat dostatečné schopnosti pro vedení
01. 05. 2012 | 17:03

aga napsal(a):

Sutech

"..Spíš bych to viděl na nějakých 50-60 let od převratu, než se podaří něco významného změnit. V podstatě skoro celé 20. století se nepodařilo dát dohromady dostatečně dlouhou dobu na to, abychom se mohli naučit spravovat svou zemi sami. .."

Sákryš, a nebude vono to třeba tím, že v podstatě skoro celé to dvacáté století ty vzorové demokratické země, co si tak dobře umí vládnout samy, rozpoutávaly jedny krvavé orgie za druhými (a pokračují v tom i ve století jednadvacátém?)? To je ten kýžený vrchol demokracie a sebevlády, ke kterému Češi bohužel ještě nikdy nedospěli?? No, možná že těm zemím křivdím, možná ani ony nejsou těmi, kdo světu nikdy nedopřeje dostatečně dlouhou dobu na to, aby se země mohly spravovat skutečně samy...
01. 05. 2012 | 17:19

otaznik napsal(a):

Obcane?

Napsal jsi, "Jestli zájmy ČR všude "zastupují" takoví lidé jako je pan Chromý, tak se divím, že nejsme v permanentní válce s nejméně polovinou světa."
Ty si opravdu myslis ze svet vi kde je CR? Ze ma nekdo zajem o tuto bezvyznamnou zemicku? Nefandis si?

Ptas se,
01. 05. 2012 | 17:37

Sutech napsal(a):

to: aga
Musíme najít důvod, proč rozpoutávaly ty války. O ekonomiku šlo vždycky až v první řadě. Armáda je obrovská mašinerie, která spotřebovává zdroje a tím roztáčí kola ekonomiky a to vypadá v číslech dobře. Navíc pokud válku vyhrají, pak se velké firmy podílejí na "obnově" infrastruktur zničených válkou, tedy kola se točí dál.
Kromě USA, které asi považujete za "vzorovou demokracii" mimochodem já je za ni nepovažuji, existuje například Švýcarsko, které je demokratické, jak jistě budete souhlasit, to se, pokud vím, nezůčastnilo vojensky žádného z velkých konfliktů posledních několika set let.
Právě státy, jako je Švýcarsko, Nosrsko, Švédsko považuji za státy, kterým bychom se měly chtít vyrovnat, nikoliv dobyvačným USA, nebo Číně.
01. 05. 2012 | 17:43

otaznik napsal(a):

aga?

Ty nejkrvavejsi valky opravdu rozpoutali Evropane. Take se na tom uzasnem kontinentu po te co vynalezli otroctvi, zrodil fasismus a komunismus. Evropa byla a stale je "prinosem" celeho sveta. Co se v te Evrope vylihne priste?
01. 05. 2012 | 17:46

aga napsal(a):

Sutech

Až budou mít všechny ty "vzorové demokracie" (všimněte si uvozovek) ulitý prachy v našich bankách, budeme moci uvažovat o tom, že se vyrovnáme Švýcarsku, a možná ani pak ne, protože Slovani jsou určeni ke konečnému řešení a tečka. Nebo zkuste šoupnout Norsko a Švédsko do středu Evropy, na křižovatku strategických zájmů těch "velkých demokratů" - uvidíme, jak dlouho vydrží. Navíc, s pátou kolonou ve vlastních řadách, která po léta tvrdí, že zaprdění norčíci či švédíci si stejně neumí vládnout sami, protože jsou méněcenná rasa a plebejská lůza.

A o ekonomiku jde až v druhé řadě - i když to tak nevypadá, v první řadě vždy byla a je nějaká fanatická víra.
01. 05. 2012 | 17:52

veverka napsal(a):

Další uspávačka naší zkorumpované "elity".Čekejte ,nic nedělejte,dokud to tu nerozkradem úplně všechno.Hlavně ty církevní restituce a malou domů soukromým fondům.
01. 05. 2012 | 17:53

buldatra napsal(a):

Od té doby, co nechal Klaus zhasnout, je furt a stále co řešit.
Uvidíme, co se stane, jestli jednou nechá rožnout.
Pak popatříme, jak vypadají věci, které denní světlo nesnesou.
01. 05. 2012 | 17:53

aga napsal(a):

otazník

Jenom jestli on to někdo do té Evropy neoutsourcuje - alespoň v posledních pár desítkách let - a sám si hezky v klídku doma inkasuje.
01. 05. 2012 | 17:54

Joe Ratata napsal(a):

aga
Obzváště Německo,které samo sobě umí tak skvěle vládnout (viz dvě světové války) dělalo vše pro to,abychom měli dostatek času a klidu se demokraticky vyvinout.
Nejprve nám vládli Rakušáci,pak jsme byli protektorát Francie,pak Německa,pak Ruska,pak jsme si všechno prodali a opět patříme Německu.
Jen naiva si může myslet,že vládnoucí (j)elita hájí české zájmy.
01. 05. 2012 | 17:59

otaznik napsal(a):

Joe tra,la,la,
Nemecko je Nemecko. Velka Britanie je stale velka. A Cesko je bezvyznamna nula. Tesi me se jste to konecne pochopil.
01. 05. 2012 | 18:05

fiflena napsal(a):

Tento typ blogů už mi jde fakt na nervy. Co takhle vliv Sámovy říše na charakter dnešní populace? Nebo válka se Švédy nebo doba pobělohorská, tady jsme si asi pěkně ohnuli charaktery. A děti narozené po roce 89,nevšiml jste si, v jakém prostředí vyrůstaly a vyrůstají?
01. 05. 2012 | 18:06

toník napsal(a):

Garig. Chromý se vážně povedl a p. Stejskal s jeho vandasovskými názory asi z této země místo lásky neudělají....
01. 05. 2012 | 18:12

Sutech napsal(a):

to: aga
Vytahovat teď konečné řešení je trochu nonsens, nemyslíte? Mluvit o Slovanech je trochu hloupé, když vezmeme, že krev je tady namíchaná snad nejvíc z celé Evropy.
Páté kolony se asi není možné prozatím zcela zbavit, ale lze její vliv minimalizovat skrze ekonomickou cestu.
Nevidím důvod, proč by nemohly být vytvořeny za několik let, ne více než 10, takové podmínky, aby u nás mohli sulévat peníze tak jako ve Švýcarsku. Ano bylo by to s našimi lidmi o hubu, ale pokud by to znamenalo zelpšení postavení, tak proč ne.
Ano, poloha na křižovatce evropských cest, je trochu problém, ale můžeme z toho i těžit. Ta pozice neznamená, že budeme jenom zaprášenými správci cest sousedů, ale můžerme je využít pro expanzi průmyslu, nikoliv těžkého, ale s vysokou přidanou hodnotou.
Musíme HDP zvednout o 17 000USD na obyvatele, abychom dosáhli podobných ukazatelů v oblasti ekonomiky, jako Švýcarsko, myslím, že tento cíl je splnitelný.
01. 05. 2012 | 18:22

aga napsal(a):

Sutech

"..Vytahovat teď konečné řešení je trochu nonsens, nemyslíte?.."

Nemyslím. Však s rozhlédněte po globální politice, vytahují se témata mnohem starší, a furt budí stejné vášně jako před tisícovkami či stovkami let...
01. 05. 2012 | 18:32

vaclavhorejsi napsal(a):

Ano, ano, pane autore, za vsechny dnesni spatnosti samozrejme mohou komunisti - i ten, kdo byt jen stihnul chodit za komunistu do skolky, je nenavratne zkazeny (protoze jak si dobre pamatujeme, ucitelky ve skolce i ve skole do nas od rana do vecera hustily same amoralnosti, takze nyni neni divu, jak se odklani a korumpuje.
Bohuzel ale nadeje na zlepseni nekyne ani pro generaci zrozenou po VLSR, protoze i tu ucili (a dodnes uci!) povetsinou ucitele zkazeni temi komunistickymi skolkami a skolami.
Ale i kdyz i oni vymrou, nebude to o mnoho lepsi, protoze dalsi generaci budou ucit ucitele, ktere ucili ti zkazeni ucitele, takze i tam to bude spatne.
VELKA vyhoda ovsem je, ze jeste aspon 50 let se budeme mit na co vymlouvat!

..
01. 05. 2012 | 18:43

Stela A. Sádlová napsal(a):

"Je dost možné, že oněch 100 tisíc lidí, které nyní v Praze požadovalo demisi vlády premiéra Nečase, by volalo po demisi ČSSD."
Tak pokud by se po volbách ČSSD spojila s TOP a jejím církevním restituentem Kalouskem, nechala by akcie na doručitele a prosadila desátý pilíř důchodového pojištění, tunelovala veřejné zakázky, je to více než pravděpodobné.

Ale proč řešit teď co by kdyby ?

Proč neřešit to, jak budou dnešní mladí potetovaní a často drogově závislí přistupovat ke starším spoluobčanům, když vidí, jak se k seniorům chová dnešní vláda, která jim bere to, na co si léta spořili?
Proč neřešit bezdomovectví, proč neřešit právo každého na lidské obydlí, dokud si pamatujeme, že na ulici dříve nikdo nemusel přežívat?
Proč neřešit naši bídnou kulturu parlamentní demokracie s jejími služkami stylu urvi co můžeš a stavy legislativní nouze za úplného bezvětří a ignorování názoru druhé strany?

Nebo žeby se po odmávnutí církevních restitucí touhle ostudnou vládou stal zázrak a z Kalouska se stal lidumil, který důchody nezmrazí? Je to docela možné, při žonglování s DPH dokázal již v minulosti hezké kousky, hodné Kočkovic žonglérů.
01. 05. 2012 | 18:47

vico napsal(a):

Autor mimo jiné píše :

"Současná vláda již před rokem promarnila příležitost, aby svým odstoupením věcnost a nezbytnost předkládaných reforem vyvrátili či potvrdili její političtí rivalové, v našem případě ČSSD. Je dost možné, že oněch 100 tisíc lidí, které nyní v Praze požadovalo demisi vlády premiéra Nečase, by volalo po demisi ČSSD."

Jsem přesvědčen na sto procent, že by případná vláda ČSSD nezaplnila Václavák 100 tisíci protestujícími:-) To buďte autore ujištěn!

Možná by se konala nějaká vajíčková válka U anděla, neboť nepochybuji o Komárcích,"Štajgrvaldech", Zelených Raulech a podobné novinářské havěti, kteří by na tvářích oranžových politiků hledali bradavice, rovnátka a kakaové boby.

"Oranžády" by se zřejmě od počátku daly cestou, kterou teď na posledním "ideologickém sjezdu ODS" objevil i Nečas /takříkajíc objevil Ameriku/ a to prorůstovými opatřeními, které by ovšem byly kombinované s některými reformními kroky, které by se jen v některých parametrech lišily od těch, ke kterým se běhen dvou let prokousala metodou pokus-omyl současná tragická vláda.

Veřejnost by přitom byla ušetřena neskutečně trapných a zoufalých krizí, které nám tu předváděla tříkoalice. Česká republika by zase měla čitelnější zahraniční politiku a v EU by přestala být exotickým potížistou.Vliv dědka-tuneláře Klause by byl marginalizován. Danové sazby by se vrátily k současnému evropskému standardu.

Vliv komunistů na menšinovou vládu ČSSD by závisel na tom, zda-li by "pravice" svou nulovou tolerancí k menšinové vládě k takovéto spolupráci ČSSD dohnala, anebo by sama menšinovou vládu podmíněně tolerovala a zachovala si tak určitý vliv i z opozičních lavic.

Ke střetům s odbory by asi docházelo, ale nebyly by zdaleka tak dramatické.

Otázkou zůstává naše mediální sféra. Snad by si mohla vzít příklad ze Slovenska. I fanatici, jako je Komárek, musí si přiznat, že největším nepřítelem "kapitalismu" je tahle úděsná vláda, která znevěrohodňuje současný systém mnohem více, než by to dokázala Semmelová nebo Grebeníček.
01. 05. 2012 | 18:47

Sutech napsal(a):

to: aga
Myslíte náboženství? To je ale stále živé. Teorie konečného řešení anvíc neměla moc času mezi lidmi zakořenit. Nebezpečí ale nepřichází vždy odtud, odkud jej čekáme, Tak jak pro první republiku nebyl hrozbou návrat Habsburků, tak jako pro dekoratickou vládu v Rusku nebyl nebezpečím car, ale Lenin, nebude pro nás nebezpečím ani komunismus, ani to, že by někdo znovu byl schopný získat dost lidí pro podporu oné teorie.
Toto nebezpečí bych viděl v sebezničující ideologii, která v sobě spojuje sebemrskačství, fanatický ekologismus a snahu o nadměrnou přívětivost k imigrantům.

Pro všechny tyto případy musíme vybudovat stát, (není myšlena mašineria, ale všichni lidé, neboť stát jsme VŠICHNI) tak, aby byl nezávislý, silný, obranyschopný, musíme se pro svou polohu stát významnými hráči, tak moc, jak to jen jde a ne jen něčími hračkami.
01. 05. 2012 | 18:49

aga napsal(a):

Sutech

Nojo, myš už konečně taky musí říci kočce dost, teď jsem pánem ve spížce já.

Jakýpak "musíme" prosím vás, jak KONKRÉTNĚ si to za daného rozložení sil představujete??
01. 05. 2012 | 18:56

plk. Kurvice napsal(a):

To je ale šnůžka demagogických keců, ze kterých na mě zavanul hodně silný mráz. Co bylo smyslem tohoto článku, to jsem jaksi nepochopil. Krátce tu pohanit Přesčase, to se dnes přece nosí, aby to vypadalo objektívně a potom se 3/4 článku navážet do levice, které s touto bandou nemá pranic společného a navíc před ni, už jste zapomněl? Paroubek sině varoval. Nicméně, na vině je opět Paroubek, jedná se tu ze strany autora o neoparoubkismus. Predikce, že díky za Nečase, ale s sociálními demokraty (a nebo jak se jim říká, převlečení komunisté), by to bylo daleko horší. Demagogové kritizují demagogy, to se povedlo.
01. 05. 2012 | 19:34

Alena Vrbová napsal(a):

K vašemu obsahu, pane prof. Hořejší, se plně připojuji.
Chtěla jsem reagovat na blog, pana Chromého, v podobném " duchu ". Lépe bych to ovšem nenapsal.

Myslím, že již 22 let bohatě stačilo na vymlouvání se na bývalý komunistický režim.
Už nyní mám dojem, že tyto výmluvy narostly v jakýsi " patologický " jev. Čím déle tento jev ve společnosti bude přetrvávat , tím hůře a déle se tento stav bude ve společnosti " odstraňovat " směrem k lepšímu. Tvrdí se, že vše má svůj čas. V tomto případě jsem toho názoru, že tento čas, vymlouvání se, již vypršel.
01. 05. 2012 | 19:45

Alena Vrbová napsal(a):

Oprava: nenapsala. :))
01. 05. 2012 | 19:47

SuP napsal(a):

Ani jsem netušil, pane Chromý, že s Vámi budu takto souhlasit.

Paní Sádlová -
To není o řešení "co kdyby", ale o tom, že lidi ani tak nesere vláda pravice, jako to, co po nich chce. Autor naznačuje, že kdyby tuhle vládu hned po nesouhlasném výkřiku prvního odporáře vystřídala vláda levice, mohlo by se 21.4. stát totéž, protože i vláda levice by musela po lidech chtít spořit a omezovat se. Zatím tomu mnozí nevěří, ale o to větší bude to překvapení, až přijdou na řadu.
01. 05. 2012 | 20:02

Jeff napsal(a):

"Arogantní až despotický mráz zavanul z vystoupení parlamentní opozice... připomínal rok křiklounů 1945..!"
Súdruh, bol stě něni príliš dl'ho na hentom slnku terazky?
Socdem mohla odejít ze sněmovny, to jo. Mohla ale taky popáté demokraticky přemlouvat, a to nyní stejnými demokratickými "prostředky" jako soudruh Něčas individua z VéVé, jako je například jedinec Vacek, jedinec Chaloupka (mohli využít starých známostí v silových resortech), nebo kosmopolitovi Šťovíkovi nabídnout křeslo starosty v Teplicích místo senátora a starosty, který evidentně nestíhá (má ještě vedlejšák na jiném serveru, kde sní o Livii), Hulinský mohl zatelefonovat Bohémovi a hlasovat jak za starých časů. Těch možností bylo víc. Ne, oni řvali na autora jak komunisti, co ve štyrycátompátom, jak bolševik v osumaštyrycátom !!
01. 05. 2012 | 20:08

SuP napsal(a):

vico -
Prorůstová opatření pomocí investičních pobídek vytvořilo za vlády ČSSD několik tisíc pracovních míst v montovnách několika cizích automobilek, několika desítek tisích pracovních míst ve veřejné správě a odloženou nezaměstnanost 1/3 vysokoškolských stdentů v neumístitelných oborech.
Nicméně náklady na "vytvoření" jednoho pracovního místa ve výrobě jsou bohatě spotřebovány na výdaje do přebujelé státní správy. Ta časovaná nálož už dlouho doutná, ale začíná být vidět, jak se to nafukuje.
01. 05. 2012 | 20:10

F. Rozen napsal(a):

Čekat nelze, nevěřte autorovi. Žádná nová generace to nezachrání, nebude ani co zachranovat a ani se nezdá, že by věděli co je svoboda. Myslí si, že je to nějaká limonáda nebo značka kecek. Jen ty nejbystřejší ví, že to je poslanec. Kolik, že to desítek procent zjistili negramotných dětí v českých v základních školách (druhý stupeň)?!
. . .
Autor nechce žádnou revouluci ani žádné změny, on se má dobře teď.
01. 05. 2012 | 20:14

Občan napsal(a):

Decánko posloupnosti, ráčej dovolit...

V Evropě NEJDŘÍV vznikl sionismus.
Pak teprve komunismus.
A nakonec, po několika desítkách let, nacismus.

A co se vzorů dotejče:

Švýcarsko pralo a pere. Všem a bezpečně, bo neklade otázky. Vošklivě špinavý fusekle pere.

Norsko má naftu a čas od času nějakou tu tresku.
01. 05. 2012 | 20:15

Občan napsal(a):

To SuP:

A kolik pracovních míst vytvořily "další liberalizace ekonomiky", "snižování daňové zátěže podnikatelů", "úsporná opatření", "liberalizace pracovního práva" a "opatření proti zneužívání sociálního systému" současné vlády?

"Za socanů" (zjednodušeno; 1998 - 2006) připadalo na jedno volné pracovní místo průměrně 7 nezaměstnaných.
Od nástupu (2006 - dosud) "pravice" neklesl počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo pod 15.

Kde tedy udělali modří soudruzi chybu?
01. 05. 2012 | 20:29

katalyzátor napsal(a):

Ten soudruh, aj čo táram, pánko, co to napsal, je hotový diplomat a myslitel. Pane Stejskale, jen takových víc.
01. 05. 2012 | 20:38

SuP napsal(a):

Občan -
První vládu, co s tím měla něco udělat, jste spolu s uraženým Tlustým vyhodili a pak nastoupila krize. Ta dosud trvá, čili to, že nezaměstnaných nepřibývá, je docela dobrý výsledek. Je to totiž důsledek toho, že vláda do toho podnikatelům nekecá.
01. 05. 2012 | 20:44

SuP napsal(a):

Občan a ten váš oblíbený parametr počtu nezaměstnaných na 1 volné místo si nechte pro blbějšího než jsem já. Já vám to nežeru, protože vím, jak to v průmyslu vypadá.
01. 05. 2012 | 20:46

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Mám za to, že kořeny všeho zla zapřičinili Vršovci, když povraždili Slavníkovce.
Kníže Oldřich se též zachoval nehezky, když nechal svého bratra Jaromíra nejdříve vykastrovat, aby zabránil zplození konkurence vůči synovi Břetislavovi, a pak ho pro jistotu nechal oslepit, aby neviděl, jak se vládne silnou rukou.
Přemyslovci byli pěkná kvítka, tak proč se rozčilovat, máme to v genech, navíc obohacených o vlastnosti Hunů či Tatarů, Švédů, Francouzů, Germánů, Rusů, možná i Avarů, Mongolů a jistě i Cikánů, v budoucnu pak i Asiatů, Afričanů a Arabů.
Čistokrevný zbytek tohoto kverulantského národa odtáhne pod prapory revoluce a za vedení F.R.Čecha do země zaslíbené, nejspíš někam na Balkán k bratrům Chorvatům, kam podle všech příznaků nejspíš patříme.
Pak snad nastane v těchto končinách oplývajících mlékem i strdím kýžený klid v duchu internacionalismu či multi-kulti. Já se toho , doufám, nedožiju.
01. 05. 2012 | 21:10

vico napsal(a):

SuPe : začínám mít pocit, že i přes váš vysoký intelekt máte problémy s vnímáním reality. Možná to bude tím, že místo celých vět vyzobáváte jen slova.

V mém dlouhém příspěvku jsem pouze predikoval, že by socani od POČÁTKU začali s prorůstovými opatřeními, zatímco Nečas až dnes přišel s tím, že je nutno začít s prorůstovými opatřeními, neboť k rozpočtové rovnováze se proškrtat nedá. Dva roky zpoždění, řekl bych.

Navíc k tomuto objevu dospěl až poté, kdy díra v rozpočtu se rozevírá stejně rychle, jak klín vaší milenky.

Jinak pokud jste přesvědčen, že vláda ČSSD bude dělat zhruba to, co současní zoufalci, ze kterých je špatně dokonce i Heřmanu Chromému, tak o co vám jde??? Navíc budeme ušetřeni neskutečných ostud, kdy nám už nerozumí opravdu nikdo, což u země naší velikosti je věc nedobrá.

To, že této vládě rozumíte a chápete ji asi bude tím, že máte schopnost domluvit se i s těžkým autistou. Tahle vláda je totiž autistická.

Není horší situace, než když reformy zavádí vláda trpící autismem a to ještě způsobem, z něhož se chce zvracet už i Chromému.
01. 05. 2012 | 21:14

Yosif K napsal(a):

Vsechny problemy sveta vyleci vlada pratel proletaru z Fribourgu a z Ithaky, proletari, podporte je:
http://www.frekvence1.cz/cs/lide-show/porady-v-radiu/archiv-pressklubu/jan-mladek-237.shtml
01. 05. 2012 | 21:16

SuP napsal(a):

vico -
S tím vnímáním reality vidím deficit spíš u vás, ale je to věc názoru, zkušenosti a způsobu, jak si to sám na sobě ověřujete. Pokud si to ověřujete. Já ano a mohu doporučit. Přijdete na spoustu zajímavých souvislostí.
K tomu zavádění různých opatření například vám zřejmě uniká, že některé problémy v čase narůstají velmi rychle a je potřeba je přednostně brzdit krátkodobými, leč ihned spustitelnými a účinnými kroky. Některá opatření mají poločas dopadu v nejkratším případě cca 2 až 3 roky s vysokou nejistotou výsledku. Hádám, že k tomu taky časem dospějete, stačí když časem zjistíte, že nejste mistr světa, co má ode všeho klíče a že moře po kotníky jen tak vypadá.
01. 05. 2012 | 21:31

David napsal(a):

Sutech 16:52

"...Kdyby byl člověk po stránce duchovní pořád stejným, nedocházelo by k vývoji myšlení...."

-----

Možná jsem se nesrozumitelně vyjádřil - tak bych slovo duchovní spíše nahradil slovem mravní.

Jinak si myslím, že období od roku 1989 - bohužel - nemohlo nechat na našich dětech mnoho pozitivního.

Sice se mohou svobodně vyjadřovat a cestovat, ale to je tak snad všechno.

Na druhou stranu, co si odnese tato mladá generace z dnešní doby do svého života?

Uvolnění mravů - sex, drogy, hazard, exekuce, život na sociálních dávkách, neúcta ke starým a nemocným lidem. Poctivá práce není v módě, málokomu se chce pracovat. Lepší je být politologem, než konstruktérem. Kdo bude pracovat na polích, když lepší je si koupit titul právníka. Lže se, krade a podvádí úplně stejně jako před rokem 89. Tak co z této generace,

až na čestné výjimky,

může vyrůst, když jsou k tomu ještě ohroženi vysokou nezaměstnaností, jako to už teď začíná ve Španělsku. Nemají kde bydlet a do manželství se také spíše nehrnou.

To si opravdu myslíte, že taková generace bude po stránce MRAVNÍ lepší, než ty předchozí?

K zamyšlení - Bible – evangelium podle Matouše, kap. 7, verše 17. a 18. - Obrazně řečeno - Prohnilý strom nemůže nést znamenité ovoce. Každý strom, který nenese znamenité ovoce musí být podťat a vhozen do ohně.
01. 05. 2012 | 21:44

toník napsal(a):

Sup slouží i na 1.Máje,tak se jdu dívat na Rebela bez příčiny.....Nechte Supa ještě chvíli pracovat...
01. 05. 2012 | 21:59

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Sutechu,

díky za Vaší repliku na to, co jsem napsal. Byl by to dle mého velmi zajímavý námět pro sociology, historiky, psychology, kulturní antropology apod. Myslím, že jednou se o této době budou psát velmi zajímavé studie.

Ta první republika byla opravdu jen zárodkem a trpěla všemi nešvary, se kterými se potýká společnost dnešní (s některými více, jiné zase silněji vnímáme my). Dnes si ji - řekl bych
a) rádi idealizujeme
b) nebereme v úvahu, že její určité slušné renomé (aspoň v některých ohledech) pramenilo z faktu, že ostatní státy v tomto regionuý ovládly v té době postupně autoritářské režimy. Jako jediný demokratický stát vůkol byla čs. republika jistě unikátní a obdivuhodná, ale demokracii se její společnost teprve začínala učit (a nezanedbatelná část ji dost tvrdě odmítala, ať už z levého či pravého extrému, zatímco jiní ji tvrdě zneužívali ve svůj prospěch, stejně jako dnes).

Masaryk tehdy řekl: Dejte této nové republice padesát let a pak už se o nic nebudu bát. Myslím, že neměl na mysli jen ohrožení z vnějšku, ale skutečnost, že i dle něj zhruba takové časové období je třeba k potřebným generačním výměnám a alespoň trochu patrné změně něčeho, co lze nazvat převládající (národní) vzorce myšlení a chování.

Republika je tehdy nedostala, ani nikdy potom. Ten zárodek, který vznikl, byl jen velmi křehký, stál mimojiné (na tehdy pochopitelném, dnes spíše směšném) nacionalismu a siláckému se vymezování vůči sousedům. A protože jsme si to nestačili odžít, máme tu tohle všechno i dnes. Bude podle mne trvat nejméně to půlstoletí, než relevantní část společnosti resp. minulostí nepoznamenaní lidé začnou čerpat své sebevědomí, právní i společenské vědomí, mrávní principy, etické postuláty z něčeho, co pomůže tuto rozhádanou, nevraživou, hysterickou, neprediktibilní zemi nasměrovat k něčemu lepšímu. Ne proto, že mladí by byli tak uvědomělí, charakterní a vůbec úžasní. Ale protože jich více dospěje k závěru, že se jim to vyplatí více než se pořád hádat, nadávat si, pokřikovat na sebe, krást, chovat se bezohledně a bezskrupulózně. A budou vytvářet silnější společenský tlak, aby se tak chovala celá společnost (ono to samozřejmě nikdy nebude ideální, ale mohlo by být o hodně lepší než dnes, řekl bych).

Libor Stejskal

P.S. Pro pány agu a maloměšťáka: na základě Vašich poučených vstupů jsem dospěl k nezvratnému názoru, že mnou naznačená paralela kulhá. Ostatně jako úplně každá paralela :-)
01. 05. 2012 | 22:03

vico napsal(a):

SuP : Ano, některá opatření mají okamžitý účinek a některá velmi nejistý a často v daleké budoucnosti.

Například vytvoření třetího pilíře i dle vlády udělá díru do důchodového průběžného systému OKAMŽITĚ /proto se zdůvodňovala nutnost zvýšení DPH/ a sporného užitku se možná dožijí naši vnuci.

Neschopnost čerpat dotace z EU se projeví okamžitě/nutnost dofinancovat tu část, kterou měla zaplatit Evropa/.

Platit církevní restituce cash i s úroky se projeví okamžitě.
Podetínat před finanční krizí příjmy do rozpočtu, snižovat při šestiprocentním růstu daně s odůvodněním/Topolánek/, aby růst DPH byl ještě vyšší/snad jak v Číně?/,platit církvi desetimiliardy ve chvíli, kdy i církev uznávala, "že právě není vhodná doba" a dělat důchodovou reformu, která alespoň v nejbližších letech bude stát desetimiliardy, kterými se bude muset dorovnávat průběžný důchodový fond....

Vy jste naprosto typický vlajkonoš. Vám jde vlastně o to, aby vládli ti vaši. Váš problém.... /bohužel kvůli takovými, jako jste vy - jsou vás miliony- je to i můj problém./
01. 05. 2012 | 22:15

David napsal(a):

Vůbec se mně nechce věřit tomu, že právě tato mladá generace, je tou velkou nadějí, že se to u nás změní k lepšímu.

--

ihned.cz:

Češi jsou celosvětově proslulí jako největší pijáci piva. Podle nejnovějšího "žebříčku neřestí", který sestavila americká agentura Bloomberg, však země ze středu Evropy světu vévodí i jako hlavní konzument drog vůbec.

Za využití posledních údajů Světové zdravotnické organizace a dalších renomovaných institucí porovnala, jak dospělí lidé (15 až 64 let) v jednotlivých státech průměrně spotřebují alkoholu, tabáku, drog a kolik utratí na výherních automatech.

Nejprve změřila výsledky jednotlivých států v každé z těchto čtyř kategorií. Země, která dosáhla nejvyšších hodnot například v konzumaci alkoholu, pak dostala na škále 0-100 maximální počet bodů. Naopak země, která dosáhla v dané kategorii hodnot nejnižších, získala nulový počet bodů.

Výsledky ze všech čtyřech kategorií se pak sečetly, čímž vznikl celkový žebříček závislostí, ve kterém Češi porazili všechny ostatní porovnávané národy světa.

Žebříček neřestí

1. Česká republika (68,94)

2. Slovinsko (62,50)

3. Austrálie (57,84)

4. Arménie (57,53)

5. Španělsko (56,51)

6. Bulharsko (53,25)

7. Itálie (52,58)

8. Řecko (51,24)

9. Chorvatsko (51,14)

10. Bosna a Herc. (50,72)

Číslo v závorce udává celkové dosažené skóre.

Zdroj: Bloomberg

V konzumaci alkoholu jsme se umístili na prvním místě. V kouření cigaret na pátém, v hraní automatů na dvanáctém a v užívání drog na druhém místě.

Průzkum: Češi mají společně s Rusy nejhorší morálku v Evropě - čtěte ZDE !!!!!!!!!!

Česko je vyspělejší než Itálie, zjistili experti. Žebříčku prosperity vévodí Norsko - čtěte ZDE

Kolonka "drogy" přitom obsahovala ještě dalších pět podkategorií, jmenovitě amfetaminy, konopí, kokain, extáze a opiáty (včetně těch na předpis). Zde jsme "zvítězili" v užívání marihuany, druhé místo nám připadlo ve spotřebě extáze.

Na stupních vítězů za Českou republikou stanulo Slovinsko a Austrálie.

V žebříčku neřestí agentura Bloomberg porovnávala jenom ty státy, u nichž byla k dispozici data ve všech kategoriích.

Kromě Světové zdravotnické organizace byly použity údaje z Tobacco Atlas, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu či nadnárodní poradenské firmy pro hry a sázky Global Betting and Gaming Consultants.

Kompletní žebříček ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE

Autoři: Ondřej Blažek

http://zpravy.ihned.cz/svet-usa/c1-55663410-cesi-jsou-nejnaruzivejsimi-uzivateli-drog-na-svete-vevodi-novemu-zebricku-neresti
01. 05. 2012 | 22:30

Targus napsal(a):

To stejskal:

"Ten zárodek, který vznikl, byl jen velmi křehký, stál mimojiné (na tehdy pochopitelném, dnes spíše směšném) nacionalismu a siláckému se vymezování vůči sousedům."

Řekl bych, že dost silná slova. Nacionalizmus možná ano, ale v dnešním pojetí, nikoli v kontextu prvorepublikového nastavení morálních hodnot.
Silácké vymezování se vůči sousedům - sem s konkrétními důkazy.
Že by boje s německým obyvatelstvem, které nám tady vyhlásilo sudetský stát, který nikdo neuznal? Anebo boj proti Maďarům na jižním Slovensku? Či snad obrana proti ozbrojeným nacionalistům na Těšínsku? Třicetidenní válka, po níž se čs. jednotky dobrovolně stahovaly až od Bielska (40 km od dnešní hranice)?
To nebylo žádné silácké vymezování. To byla obrana nového státu, jehož hranice byly schváleny ve Versailles, a které výše jmenovaní nemínili dobrovolně respektovat.
Pokud by se naši předkové bránili pouze dobrým slovem a nenásilnou cestou, zbylo by z českého národa možná pár malých kolonií ve středních Čechách okolo města Prague.
Pane Stejskale, shoďte konečně ty růžové brýle vítězící pravdy a lásky, život je o něčem jiném. Naši předkové si svůj stát vydupali ze země a zaplatili za něj krví svých synů. Že je dnes v módě plivat na tyto opravdové hrdiny, kteří obětovali životy za svou vlast, ještě neznamená, že to je jedině správné. Nevynášejme konečné soudy, i my budeme stát před soudem, soudit nás budou naši potomci. Dělejme vše pro to, aby si před naší památkou nemuseli odplivovat.
01. 05. 2012 | 23:08

Občan napsal(a):

To SuP:

Prázdné kecy.
na jednu stranu popíráte statistiku (odmítáte statistické údaje MPSV o počtu nezaměstnaných na volné pracovní místo), načež se o onu popíranou statistiku okamžitě opřete (tvrdíte, že nezaměstnaných nepřibývá).

STATISTICKY lze skutečně počet nezaměsntaných považovat za ZHRUBA stabilní (přičemž půlmilionová armáda JE z čistě pragmatického ekonomického hlediska katastrofa).
Jenže to NENÍ proto, že by jich nepřibývalo, ale proto, že stále více nezaměstnaných není EVIDOVÁNO. Do evidence nevstupují proto, že se oprávněně obávají státní šikany v podobě ponižujících apelů na poštách a nucené otrocké práce, aniž jim je za šikanu poskytnuta jakákoli kompenzace. Navíc prakticky žádnému ze zatím evidovaných úřady stejně nijak nepomohou a naopak jim evidence na ÚP škodí. Inteligentnější mladší a zdraví nezaměstnaní proto hledají uplatnění kdekoli jinde než přes ÚP. Stále častěji v šedé a černé ekonomice. V oficiálních statistikách tak postupně zůstavají jen ti, jimž už nic jiného nezbývá - protože jsou příliš "staří", nemocní, invalidé, bez kvalifikace a pod.
01. 05. 2012 | 23:26

Arnie napsal(a):

Velmi pěkný blok, naprostý souhlas.
Bohužel většina diskutujících se nevěnuje tématu ale spíše kádrování.
01. 05. 2012 | 23:31

stejskal napsal(a):

Já snad ani na nikoho neplivu, pane Tarqusi. Pan Sutech ani pan Chromý též ne.

Řada lidí potřebuje ke svému sebevědomí "opravdové hrdiny mezi svými předky", "krev svých synů" a neuvědumují si, že úplně stejně to vidí jim podobní lidé na druhé straně. Takže se vždy najde dobrý důvod, aby se navzájem ve jménu svých "předků, hrdinů a synů" začali mlátit po hlavě (čs. diplomacii se za celou první republiku nepodařilo navázat normální vztahy prakticky s žádným ze svých sousedů, výjimkou bylo Rumunsko. A ani to moc nezkoušela. Na vině pravděpodobně nebyli jen ti druzí, i když podobné mýty si o sobě každý národ rád vytváří. Ale to není důležité, ta má poznámka neměla za cíl vyvolat debatu o jednotlivostech, i když o bojích o Těšínsko a předválečné maďarské horní Uhry bychom se asi shodli. Jenže to je právě ta jednotlivost).

Ti mladší už na to naštěstí - alespoň se zdá - kašlou (tedy jistá, poměrně nezanedbatelná část z nich). Na nic neplivou, nic neoslavují, neexaltují se ani láskou k předkům, ani nenávistí k těm druhým. Nejsou tak nedůtkliví, vztahovační, hysteričtí. Pokud jich bude dost, má nejen tato společnost šanci, že ještě nějakou dobu přežije. V opačném případě to bude hodně smutné. A je docela možné, za pár (desítek) let tato teze už platit nebude. Ve jménu vlastí se to možná v Evropě zase začne řezat.

Dobrou noc (nechci tu diskusi s Vámi, popř. pány Muellerem či Pepou Řepou znovu začínat. Vy znáte velmi dobře názory mé, já zase Vaše. V tomto konkrétním případě jsme se za těch pět let moc názorově nepřiblížili. A vypadá to, že to tak i zůstane. Holt jsme každý z trochu jiné generace. Mimo jiné ;-)

Libor Stejskal
01. 05. 2012 | 23:32

kočka šklíba napsal(a):

Tak tohle je opravdu nejvíce manipulativní blog na téma protestů občanů, na téma odborů a jejich role v těchto protestech, stejně tak na téma opozice a hlavně na téma vláda(tedy smečka korytářů) ČR.

Sice zde padají kritická slova na adresu vlády ČR, no to už nikoho nepřekvapí, že? Tím Chromý noc nezkazí, naopak, ukáže se jako ten objektivní ;). Ale všimněte si, jediní, kdo jsou kromě rozplizlého a vlastně neurčitého a nekonkrétního názvu "vláda ČR", kritizováni tímto blogerem, jsou ČSSD, KSČM a odbory.
Ne ODS, TOP09, ani VV a Pík a její plat-forma. Kdepak, ti jsou tak nějak schovaní ;).
A kdopak nám tu začal diskutovat a souhlasit s Chromým? No přece editor :D.
Ještě pochybujete, milí diskutéři, že zdejší editor je v partě s tzv. vymývači mozků, jen na sofistikovanější úrovni?
02. 05. 2012 | 02:55

anti politik napsal(a):

Neuvěřitelně hloupoučká agitka.
02. 05. 2012 | 05:47

rejpal napsal(a):

Je to klasické schéma blogů skoro všech, kteří otevřeně nebo skrytě podporují vládu: označíme vládu za špatnou, někdy za hodně špatnou - setřeme opozici politickou i občanskou - popíšeme, co BY DĚLALA opozice, až se chopí vlády - konstatujeme, že vláda by měla vládnout dál.
Nějak mi uniká logika: když něco označí někdo za hodně špatné, proč tak lpí na tom, aby to pokračovalo. Jsou snad autoři podobných blogů masochisté?
02. 05. 2012 | 06:38

Občan napsal(a):

Furt budu radši vzpomínat na středověkého polepšeného lapku, který se ukázal být neobyčejně zdatným vojevůdcem, než mít ve famílii syna či synovce, jenž prolil krev nevinných lidí a ještě je na to hrdej.

A že jsou mladí tolerantnější? Ani omylem.
Viz. předvolební vajíčkiády, přemlouvání báby a dědka a různé jiné nenávistné kampaně na "sociálních sítích".
Nezanedbatelná část mladých je, bohužel, "jen" daleko méně vzdělaná a postrádá všeobecný rozhled. Což jim ovšem vůbec nebrání v tom, aby plivali na kdeco a kdekoho, oslavovali kdejakou kravinu, která je zrovna "in", exaltovali se "láskou" k mediálním "vzorům" a nenávistí k těm, na které jim ukáží manipulátoři. A umějí být pěkně nedůtkliví, vztahovační a hysteričtí, když se jim řekne, že jednají na základě manipulace.
02. 05. 2012 | 07:06

Litoš napsal(a):

Ono se na mladé nadává už po tisíciletí. Ale takovým úpadek v morálce, v rodinném a sociálním životě a ve vzdělání během jedné generace, jaký nastal posledních 22 let, asi dějiny nepamatují.
Vidím budoucnost hodně černě
02. 05. 2012 | 07:47

scallop napsal(a):

Autor

Pekne jste to schytal. Holt holt malo pliovete na soucasnou vladu, tudiz jste na strane zla. Navic jste si dovolil pripomenout, ze dnes vladnou potomci generace, ktera vyrostla v dobe charakterizovane znamym "kdo nekrade, okrada rodinu". Kdyz lidem sahnete na vzpominky na mladi (kdy bylo tak kraaaasne), tak se nastvou (ci spise nase.ou).

S rizikem, ze dopadnu jako Vy, si dovolim napsat neco optimistickeho. Opravdu nevidime, ze se vlada za poslednich 20 let pomalu zlepsuje ? V 90. letech jsme zazili Kozeneho, "ceskou cestu privatizace" vedouci ke krachujicim bankam. Pak opozicni smlouvu, Zeman pomohl rozjet prumysl, ale prinesl "ceskou cestu korupce" pres statni zakazky vcetne nejvetsi korupcni "akce" po revoluci (tj. Gripeny). To pak Spidla zarazil, ale po nem prisel Gross se svym kristalem. Pak Topolanek s Rebickem, ktery prece jenom urovne Gripenu nedosahl. A pak dnesni vlada, ktera ma "jenom" sveho Drobila. Kdyz porovname miliardove zlodejiny z doby Kozeneho s dnesnim Drobilem, tak muzeme rici, ze stat funguje lepe.

Pro ctenare neschopne pochopit psany text: nehajim soucasnou vkadu proti soucasne CSSD. Jen si dovoluji (v dobe vseobecne skepse) napsat, ze vlada v teto zemi se pomalu zlepsuje.

Jina otazke je, jak verejnost vlady vnimala. Za Klause se kradlo nejvic, ale jeho vlady podporu mely (a on ji ma dodnes). Spidla kradl nejmene a podporu nemel. Neni problem v tomto ?

vaclahorejsi

Chybel jste mi tu. Ocenuji Vas prispevek plne Vaseho typickeho nadhledu a lidskych zkusenosti ...
02. 05. 2012 | 08:07

rejpal napsal(a):

scallop
Samozřejmě, vnímání není totéž, co realita. Má to své příčiny - od tehdejšícho "revolučního nadšení", přes média znějící téměř unisono dalko víc než dnes. Názor na to, zda tehdejší vlády byly lepší než současná nebo ne, je do značné míry dán pocity hodnotitele, dá se o tom diskutovat, ale objektivní pravdu nalézt je obtížné. Asi by to v něčem vyšlo tak, v něčem jinak.
Co mě však zaráží, je jiná věc.
Autor hned v úvodu napsal: "Vláda premiéra Nečase znovu posunula hranice únosnosti, za které lze zajít: spojit se s politickým a mravním dnem a propadnout jím a obhajovat se přitom prosazováním reformní politiky a nově posbíranou většinovou parlamentní legimitou." To je tvrzení, o němž samozřejmě lze diskutovat, ale je to tvrzení autora a z něho odvozuje názory a postoje v dalším textu. POKUD zastávám tento názor, pak si neumím představit jiný závěr, než že této vládě je třeba pomoci k odchodu JAKÝMKOLI LEGÁLNÍM ZPŮSOBEM. Ze zkušeností dobře víme, že pasivní rezistence, případně obstrukce v parlamentu jsou úplně na nic - a koalici nevadí. Autor přece nemůže být tak naivní, aby tohle nevěděl. Co jí může vadit, je právě zapojení občanů, různé iniciativy a odbory - mají jako jediné schopnost koordinovat různé inicitivy a zvýšit tak jejich sílu. Že jsou některé výstupy opozice hloupé? Jsou. Stejně jako některá vystoupení druhé strany. Rétorika není silnou stránkou politiků na žádné straně (až na výjimky). Ale omezit se jen bezzubé protesty v parlamentu, znamená fakticky nechat vládu, ať si dělá, co chce, a tím ji nechtěně (?) podporovat. Bez ohledu na to, jak tvrdě autor působení této vlády hodnotí.
02. 05. 2012 | 08:24

rejpal napsal(a):

scallop
A ještě k té vládě. Kdyby měla "jen" Drobila. Ale je tu Vondra, je tu Drábek, je tu financování celé jedné (dnes dvou) koaliční/opoziční strany, jsou tu lidé spojení s podivnými lidmi v zákulisí, jsou tu divné reformní počiny, jsou tu přinejmenším mlhavě vyčíslené církevní restituce - a to vše pod praporem nejen rozpočtové odpovědnosti, ale i boje proti korupci. To pokrytectví je určitým bonusem, který tady dříve nebyl. A navíc není psáno, že o zákulisí víme všechno - spousta věcí z minulosti se provalila ex post nebo náhodou.
02. 05. 2012 | 08:30

Bazzy napsal(a):

Volím osobnostní růst proti hromadění majetku...
Volím kritické a pozitivní myšlení proti propagandě a tuposti ...
Volím přímou demokracii proti stranám ...
Volím lokální proti globálnímu ...
Volím shodu proti rozdílům ...
Volím život člověka proti eugenické šanci na něco lepšího ...
Volím bytí s nízkým dopadem proti tuňákovým konzervám s obsahem delfínů
Volím osobní řád jednotlivce proti NWO ...
Volím nerušení oproti nevyžádané pomoci ...
Volím střídmou současnost oproti prožrané budoucnosti ...
Volím, tedy jsem ...
02. 05. 2012 | 08:32

Miky napsal(a):

for Majk.
Hmmm...Nečas-potomek silně nomenklaturní rodinky-fotr náměstskem
ve zbrojovce-synáček angažovaný svazák, čekala na něj slibná komunistická kariera..
Od r. 89 VŠICHNI předsedové vlád ČR ex bolševici,nebo JEJICH prominentní potomci.
(PROČ se nikdo nesnaží objasnit tento fenomén ČR ??)
Vol si koho chceš-stejně BUDEŠ volit exkomunizmus..morální odpad ..
02. 05. 2012 | 08:33

SuP napsal(a):

rejpal -
Pokud jsou některé výstupy opozice hloupé, ....
Z čeho pak usuzujete, že vládnutí bude chytré?
(proto si já klidně myslím, že ať si vláda opozice klidně počká do konce volebního období).
02. 05. 2012 | 08:36

rejpal napsal(a):

SuP
Já neusuzují vůbec nic. Ale oba víme, že schopnost řečnit nemá žádný vztah k jakékoli jiné schopnosti. Kdybych měl soudit vládu podle rétorické úrovně veřejných vystoupení jejích členů i koalice, bylo by to ještě horší.
Já si o vládě opozice nedělám moc velké iluze. Nevidím armády bezúhonných politiků ani schopných manažerů, bohužel. Ale důvody, proč by neměla tahle vláda dožít, vidím ve dvou rovinách:
- morální. Tahle vláda má příliš másla na hlavě na to aby prostě rezignovala a ze současného parlamentu vzešla vláda nová. To jsem si myslel ještě tak kolem nového roku 2011. Případná rezignace vlády by byla i určitým mementem pro další a naplnila by i určitý pocit pro spravedlnost, který většina z nás má (hlavně proto ztratila důvěru většiny občanů);
- odborná. Reformy určitě potřebujeme, otázkou je, jaké přesně. Překotnost, nepřipravenost a nechuť komunikovat s nikým kromě lidí se stejným názorem, to téměř úplně vylučuje možnost, že by reformy něco opravdu změnily k lepšímu. Navíc jsou nvysvětlitelné, protože reformátoři jsou nedůvěryhodní.
02. 05. 2012 | 08:47

aga napsal(a):

pan Stejskal

"..Řada lidí potřebuje ke svému sebevědomí "opravdové hrdiny mezi svými předky", "krev svých synů" a neuvědumují si, že úplně stejně to vidí jim podobní lidé na druhé straně. .."

Můžeme klidně zevšeobecnit - nejen řada lidí, ale i řada národů to tak potřebuje. Ale zatímco některým národům to v pohodě prochází, jsou považovány za nejdemokratičtější národy vůbec nebo alespoň v regionu, a svou demokracii humanitárně exportují svými bombardéry, jiné národy jsou jimi za totéž bombardovány, nebo alespoň neustále peskovány, kárány a poučovány. Jak si to vysvětlujete?
02. 05. 2012 | 09:07

aga napsal(a):

David

To je nesmírně smutná statistika. No, když se to konečné řešení nepovedlo po zlém, tak alesp
oň takto "mírovou cestou". Cíleně zdemoralizovaný národ se lépe rozpustí v té globální omáčce.

Jsem přesvědčen, že takováto statistika z dob režimu, na který se tu místní demokraté odvolávají jako na kořen všeho zla, by vypadala pro Čechy mnohem příznivěji. Kam nás to vlastně ti naši Mojžíšové tou pouští vedou??
02. 05. 2012 | 09:11

aga napsal(a):

Bazzy

Hezké krédo.

Máte ale štěstí, že jste se narodil do takových podmínek a s takovými vlastnostmi, které vám rozeznat a volit mezi dobrem a zlem umožňují. Všichni takové štěstí neměli, a za ty volí manipulátoři, kteří se navíc snaží, aby podmínky byly pro svobodnou informovanou volbu co nejnepříznivější (nejnebezpečnější je všudypřítomná výchovná a mediální masáž).
02. 05. 2012 | 09:17

Almo G™ napsal(a):

rejpal napsal(a):

Je to klasické schéma blogů skoro všech, kteří otevřeně nebo skrytě podporují vládu: označíme vládu za špatnou, někdy za hodně špatnou - setřeme opozici politickou i občanskou - popíšeme, co BY DĚLALA opozice, až se chopí vlády - konstatujeme, že vláda by měla vládnout dál.
Nějak mi uniká logika: když něco označí někdo za hodně špatné, proč tak lpí na tom, aby to pokračovalo. Jsou snad autoři podobných blogů masochisté?
02. 05. 2012 | 06:38

To je přesný popis masážní techniky. Jak píše kočka, není žádná náhoda, že se zde objevil zástupce Aktuálně, aby pomáhal masírovat. Cílem Aktuálně a korporace, jehož je součástí, je VŽDY jen pacifikace jakéhokoliv odporu a jakékoliv akce proti vládě.
02. 05. 2012 | 09:28

scallop napsal(a):

rejpal

Vedle kozeneho nebo Gripenu je prece jenom Drobil nebo Vondra jen odvar. Tezko si umim predstavit objektivni kriteria, podle kterych je nynejsi vlada horsi nez predchoci.

Legimita vs. prebihani poslancu: S tim neporadila prvni republika a za poslednich 20. let se to moc nemeni, tj. je z toho standard. Nynjesek je podel meho specificky v tom, ze VV neni standardni strana. Ale je mozne, ze po dalsich volbach se do parlamentu dostane podobne nestadardni spolek (Babisovci ?). Obecna kriteria legitmity v nasich vladach nikdy moc nefungovaly - nestadradni byla oposlmouva, Paroubkopva vlada drzena komunisty, Topolnkova drzena prebehliky atd. - nic z toho nebylo moc legitimni.

Pro mne neni vubec zrejme, ze by CSSd vladla lepe. Komuniste (jakozto pravdepodobny partner) maji velky korupcni potencial a je to jesne protievropskaa strana. Kro0me toho je to precedens - jestli dnes komunitse, proc ne zitra Vandas ?
Ale do debaty dnesni vlada v. CSSd se mi nechce. Jestli jste jejich fanda, tak na ne tlacte, at jasne reknou jak by delali treba duchodovou reformu. Je ostuda, ze to CSSD po dvaceti letech diskuzi nevi. podobnych veci je vic.
02. 05. 2012 | 09:29

stejskal napsal(a):

Nevysvětluji si to, pane ago.

Nesdílím Vaše premisy, které v té otázce zazněly. Nejsou dle mého demokratické a nedemokratické národy, přijmout či odmítnout demokracii jako princip správy věcí veřejných může jen jedinec. Národ tuto schopnost nemá (stejně jako nemá spousty dalších, které mu mnozí přiísuzují). Ve společnosti je pak důležité, zda tento princip přijala za svůj její relevantní část. Zda se tak děje či nikoliv, ovlivňuje ohromné množství faktorů a navíc to nikdy není nic definitivního.

Nezlobte se, ale debatu na téma takových a makových "národů" zde již vést nebudu (přihodilo se mi to za těch posledních pět let mnohokrát a přijde mi to už poněkud zbytečné).

Hezký den.

Libor Stejskal
02. 05. 2012 | 09:34

Bazzy napsal(a):

Pane aga, děkuji za kompliment, naše sympatie jsou vzájemné :)
Životní zkušenosti nejsou přenositelné a jste blízko pravdě, že jsem měl doposud veliké štěstí.

Znáte ten příběh o učení se tisícihlavého stáda opic na odlehlém ostrově? Kterak první opice se naučí novou dovednost, od ní další až je jich sto a pak najednou umí onu dovednost všechny opice na ostrově? Snažím se jenom být jedním ze sta.
02. 05. 2012 | 09:45

aga napsal(a):

pan Stejska

Dobře, možná jsem měl spíše zvolit termín stát. Takže otázku položím znovu: jak to, že některé státy na krvi a víře předků, statečnosti svých synů atd. mohou stavět a staví (Izrael na tomto základě dokonce v moderní historii vznikl, USA je na předky i syny také hrdá téměř programově) a u jiných je totéž považováno za nebezpečný nacionalismus nebo rasismus? Já vím, Vy osobně to tak necítíte, ale nemůžete nevidět určitou obecnou tendenci a směřování, a to i ve zcela reálné politice.
02. 05. 2012 | 09:46

aga napsal(a):

Bazzy

Já Vám rozumím a snažím se o totéž. Přesto jsem ještě nedospěl do stadia, kdy by mě nechávala klidným snaha konkurenčních opic infikovat opičstvo vlastnostmi či dovednostmi, které mi nepřijdou prospěšné a konstruktivní pro celou opičí populaci :))
02. 05. 2012 | 09:49

rejpal napsal(a):

scallop
Nejsem jejich fanda. Své důvody, proč nechci tuhle vládu, jsem v rychlosti popsal SuPovi. Když najmu řemeslníka, který nic neumí, a ještě mi odklání část zařízení bytu, nebudu dumat nad tím, jestli najdu někoho lepšího, ale vyhodím ho, aby nenadělal další škody.
Ale v mé reakci na blog nešlo ani o to, co chci JÁ, to totiž není nijak důležité. Ślo mi o to, že autor jakéhokoli článku může zastávat jakýkoli názor, může si dokonce přát návrat prvobytně pospolné společnosti. My můžeme mít jiný názor a klidně to sem napsat. Co by však autor dobrého článku neměl - dostat se do rozporu s vlastními premisami. Když řeknu A, měl bych z toho odvodit B a závěr by měl korespondovat s premisou.
(On tenhle blog není až tak krystalickou ukázkou toho, co mám na mysli,spíš návod na řešení vyznívá neuvěřitelně naivně. Ale tohle schéma se opravdu objevuje i v médiích často - nejdřív nenechám na někom niť suchou, a nakonec konstatuji, že změny netřeba, protože: Řecko, komunisté, Paroubek... jak je libo. Ta manipulace je sice průhledná, ale přesto funguje, protože spousta lidí si řekne, když i takový kritik je proti změně, asi není nutná, vždyť autor je objektivní...)
Možná by se má glosa hodila spíš pod jiný blog, ale nějak nám takto konstruované články přibývají. Už ne reformní étos a pozitivní přínosy, jen odkazy na to, že druzí BY BYLI ještě horší. Což mohou, ale tady a teď to moc pravděpodobné není.
02. 05. 2012 | 10:12

rejpal napsal(a):

scallop
Všimněte si, že jsem žádnou polemiku o přeběhlících a podobných věcech nevedl. Má logika je úplně jednoduchá - tahle koalice jako celek napáchala velké, především morální škody, odborně je nezpůsobilá cokoli reformovat, A PROTO má odejít - čím dřív, tím lépe. A dodávám - pokud neodejde, nikdo nemůže garantovat, že opravdu nedojde k takové radikalizaci a vzestupu popularity stran typu DSSS, že budeme ještě prstíčkem hrabat po kterékoli straně, která nás zastupuje. Čekat, až k tomu dojde, by byla chyba. Našlápnuto je.
Nikdo nemusí s mým hodnocení situace souhlasit, ale pokud má premisa je v pořádku, pak závěr je jediný možný. Nebo v pořádku není, je nesprávná, ale pak mě udivuje, že nikdo z oponentů nepřináší skutečně pozivitní argumenty o kvalitě reforem v kterékoli oblasti či o lidských kvalitách reformátorů. Jen se ukazuje na ty druhé, že by taky za nic nestáli - ale to je JEN kondicionál. Nevíme to.
02. 05. 2012 | 10:19

Targus napsal(a):

To Stejskal:

Já jsem vás jako plivače neoznačil, napsal jsem pouze, že plivání je dnes v módě.
Stran normálních vztahů se sousedy asi tolik. Německo neuneslo tzv. mírové podmínky stanovené ve Versille. Jistě je na místě položit otázku, kdo by je unesl, ale navázat normální vztahy s Tisíciletou Říší, no to si snad děláte srandu.
Kontra - kdo ze sousedů navázal normální vztahy s Hitlerem? Totéž Rakousko, jednoduše nezkousli, že už nejsou Herrenvolk, k tomu nějaké třenice o bezvýznamná území.
Kontra II. - máme i dnes normální vztahy s Österreichem? Nezkoušejte říci, že ano, sousedům se neblokují hraniční přechody.
Maďarsko - totéž v bledě modrém, prohraná válka, ztráta obrovských území
Kontra III. - kolik sousedů kromě Rakouska, mělo normální vztahy s Maďarskem? Netroufám si odpovědět, natož provést výčet.
Zbývají nám Pšonci. Pilsudzki je ne nadarmo v dnešní Polonii považován div ne za poloboha. Pravdou je, že Těšínsko jsme nezískali silou svých zbraní, nýbrž silou zbraní sovětského Ruska, buďme k sobě upřímní. A maršálek byl stejně agrasivní, jako jeho západní soused, kde mohl, tam si vzal, pokud možno beztrestně.
Kontra IV. - s kolika státy mělo standardní vztahy Polsko? Moc toho na výběr není, že ano.

K nastolení normálních vztahů mezi partnery musejí být nejméně dva, nikdy nestačí jeden. To se pak totiž normální vztah nazývá diktát. Třeba ten mnichovský, se kterým máte taky docela problém.

A pokud ke slovu přichází snaha o diktát, nastupuje politika klacků. Tuto poučku nezměnil ještě ani jeden pacifista a multikulturalista.
02. 05. 2012 | 10:26

Targus napsal(a):

To stejskal:

Stran národovectví, potažmo nacionalizmu a hrdinství.
Kdo jiný by si měl zasloužit naši úctu, když ne ti, kteří na svrchovaném území bránili jeho svrchovanost? Bez obrany je totiž jakákoli deklarovaná svrchovanost úplně k ničemu.
Pokud pokládáte za legitimní napadání civilistů bojůvkami zaštiťujícími se jakýkomikoli ideály, potažmo vpád cizích regulérních branných sil, pak se ovšem opravdu nikdy nemůžeme na ničem dohodnout.
K vašemu názoru, který se vám snažím nebrat, ještě dva dotazy:
1/ Kolik ozbrojených agresí na území jiných států podnikly ozbrojené složky ČSR za dobu trvání první a druhé republiky?
2/ Kolik takových agresí podnikly sousední státy, anebo takovou agresi umožnily?

Myslím, že to jsou vcelku regulérní otázky. Odpovídat pochopitelůně nemusíte, oba si na ně umíme odpovědět. Snažím se jen sdělit, že dobře vyjít se sousedem je někdy poměrně obtížné.
02. 05. 2012 | 10:40

Stela A. Sádlová napsal(a):

SuP 1.5., 20.02

Pane SuPe,
Musím vám dát za pravdu v tom, co jste napsal, Že totiž i ČSSD by musela s velkou pravděpodobností spořit.
Je však nad slunce jasné, že by k tak dramatickým krokům s velkou pravděpodobností sahat nemusela, pokud by nebyla ČSSD torpédována lživou Kubiceho zprávou pár dnů před volbami r. 2006, což je hnus nejvyššího stupně, když uvážíme, že tato zpráva byla zaměřena na obvinění předsedy této strany z pedofilie. Tehdy měla ČSSD nakročeno k jasnému volebnímu vítězství a to prostě ODS nemohla dopustit. Pomalované předvolební plakáty ČSSD s Paroubkem jako Hitlerem a jiné kreace však nikdo soudně neřešil, zatímco odsouzení pana Smetany za přimalovaná tykadla politiků ODS nyní okupuje titulní stránky všech novin a časopisů. Od roku 2006 tak v šerosvitu odešlo velké množství financí ze státního rozpočtu do soukromých kapes, což je nazváno "nutnou privatizací". Ve velmi řídkých případech se zjišťuje, že jde vlastně o "odklánění". Je s podivem, že tomuto stavu nikdo nebrání, ač máme nyní Kubiceho vládu rozpočtové odpovědnosti.
Myslím si, že tak velkou troufalost by ČSSD neměla. Mazánky a kolibříky, koťátky a pejsánky disponuje vámi oslavovaná tzv. pravice. Pane SuPe, nejste Vy náhodou také na jejich výplatní listině? To podezření se jako červená nit vine všemi vašimi zdejšími příspěvky.
02. 05. 2012 | 11:32

SuP napsal(a):

Paní Sádlová -
Mně přijde docela zajímavé, že ačkoliv v současné chvíli nemá ČSSD nic na práci, nepodařilo se jí "vyhrabat" na vládní koalici žádného jiného (nového) kostlivce, než ty, které si koaliční "partneři" začali posílat navzájem po ustavení své vlády.
Myslíte, že je to tím, že v zájmu utajení svých vlastních problémů se o to nesnaží?
Předpokládám, že až levice vyhraje své volby, bude opozice mnohem aktivnější a že se nestačíme divit, kolik sraček může křišťál obsahovat.
02. 05. 2012 | 11:54

resl napsal(a):

Je pravda, že mladí lidé jsou sebevědomější, vzdělanější. Taky je pravda, že by se komunisti měli denně kát, omlouvat a mlátit se do hlavy za to, že zničili mládí, nebo celé životy třem generacím. Pak tu ale budou mladí s horším vzděláním, s komunistickými rodiči, s rodiči, kteří se nikdy nesnažili něco dokázat. Mladí, líní, frustrovaní z úspěchu svých stejně starých vrstevníků. Na ty má políčíno komouš, s těma se mu bude dobře pracovat, těm slíbí funkci, když okradou, zabijou úspěšnějšího. A právě i těm se musí nekomunistické vlády věnovat, dát jim šanci i v jiných oborech, než manažér, poslanec. Jinak jim zítra zaklepou na dveře se samopalem a rudou hvězdou na čele a vezmou si co potřebují násilím.
02. 05. 2012 | 12:00

SuP napsal(a):

P.S. Poznámky o "výplatních listinách" od zaměstnanců firem a institucí, placených ze státního rozpočtu přehlížím.
02. 05. 2012 | 12:02

stejskal napsal(a):

Takto tomu rozumím, pane ago.

Ano, tu tendenci vidím. I ve zcela reálné politice a to i v případě států, které samy sebe považují (či jsou považovány) za demokratické (ba dokonce i v případě těch, které za demokratické považuji já).

Tak to vždy bylo, je a bude, patří to k lidské přirozenosti. Čili zopakuji svoji tezi: nacionalistické tendence mají své opodstatnění v době ohrožení (lidé se musí kolem něčeho semknout, aby se dokázali bránit, zpravidla to jsou vůdcové, národní ideologie, mýty). Naopak stavět společnost na vůdcovských principech, národních ideologiích a mýtech v době, kdy společnosti žádné přímé zásadní ohrožení (ať už z vnitřku či z vnějšku) nehrozí, je dle mého nebezpečné. A je úplně jedno, jestli to provozuje někdo v USA, Rusku, Německu či u nás (rozdíl je snad jen v míře toho, nakolik se v jedné každé z těchto společností najde dost osobností, které jsou ochotny a schopny se rozdmýchávání různých vášní a sebeklamů postavit. A tím se různé společnosti od sebe liší, je to dáno tzv. historickou zkušeností, která se přenáší z generace na generaci a mění se jen velmi pomalu).

Čili opakuji, čím více lidí je schopno si toto ve společnosti uvědomit, tím lépě pro ně samé (a podle poměru těchto a těch, kteří vidí jen a pouze sami sebe a ostatní - třeba národy, ale i jednotlivci - jsou jim jedno, si sám pro sebe stanovuji míru vyspělosti té které společnosti. Tady u nás mi to přijde nepříliš dobré, ale chápu, proč to tak právě nyní je a myslím, že má smysl se snažit, aby se to měnilo).

Pane Tarqusi,

debata je přesně tam, kde jsem ji nechtěl. Z jedné věty v mé rozsáhlejší úvaze (snažila se dotknout období zhruba tak jedné poloviny milenia), jsme se rázem dostali k diskusi o tom, jak (s nadsázkou) čs. první republika dělala vše dobře a to, že to nešlo/nejde lépe, je vina Němců, Poláků, Maďarů a jiných (mimochodem jako první jsem zde - abych předešel těmhle dohadům - napsal, že kolem první republiky se postupně vyvinuly samé autoritářské režimy. Jenže ani to není vina národů, jak si mnozí myslí, ale lidí. Jednoho každého, byť na tom má různý podíl. Jenže tenhle můj způsob uvažování vylučuje jinak dost rozšířené pojetí, při němž člověk vnímá především národ, pak národnost a pak teprve druhého jedince. Proto si zde z řadou lidí holt nerozumím, třeba i v používání některých pojmů).

Nevím, z čeho usuzujete, že plivání je dnes v módě (asi se pohybujeme každý v jiných kruzích, já se setkávám spíše s lidi, kteří se snaží nahlédnout minulost a současnost pokud možno nepředpojatě).

V názoru na pacifismus bychom se asi shodli. Nejsem pacifista, za určitých podmínek je jistě nutné použít i sílu. Jak to celé souvisí s multikulturalismem, netuším. A myslím, že ani pan Chromý o něm nic nepsal.

Dobře vyjít se sousedy je samozřejmě velmi obtížné. A základ toho je, zkoušet pochopit, že se se sousedem musím něšjak dohodnout. I když si o něm myslím (a možná i oprávněně) mnoho špatných věcí (on o mně - a možná i oprávněně - též).

Libor Stejskal
02. 05. 2012 | 12:25

Stela A. Sádlová napsal(a):

pane SuPe,
nechci spekulovat, ale přijde mi, že tzv. pravici se nějak podezřele více daří, jak píšete, "vyhrabávat" skandály, na rozdíl od levice.
Čím to je, by mohli říci třeba kompetentní lidé ve zpravodajských službách.
Nemám proto samozřejmě důkazy, ale "pravice" asi může dát více, možná jako kuchyně ORESI. Levice takové finanční možnosti mít nemůže, neboť nemohla mít v programu až tak rozsáhlou "privatizaci", jako tzv. pravice, které se proto "odklánění" daří v míře byzantinské. Proto má také své Bácse a Sinhy, kteří se k ČSSD jaksi nehrnou.
Myslím si, že křišťály a igelitky jsou proti tunelům církevně restitučních a různým tunelům při veřejných zakázkách na likvidaci ekologických škod šibalské kousky.
A za ty platby se nemusíte stydět. Nějak se ty složenky zaplatit musí.
02. 05. 2012 | 12:37

aga napsal(a):

pan Stejskal

Váš názor je ušlechtilý a racionální, ale bohužel velmi akademický a idealistický. V praxi to zatím vždy bylo tak, že na podobná rozumná slova slyšely jen některé státy (tj. většina příslušníků některých národů) zatímco většina příslušníků národů jiných států na ně neslyšela. Z toho vždy vyplynula pro ty rozumné a ušlechtilé národy a státy velká nevýhoda, která vedla v krajním případě až k masivním ztrátám na životech těch laskavých. Často také nebylo z pouhých slov poznat, jaké skutečné tendence za nimi stojí, a ti, co jim uvěřili a vzali je za bernou minci byli krutě zklamáni - na obou stranách - a zase to v krajním případě odnesli na životech. Lidi prostě lžou a skrývají své skutečné úmysly - s tím nic nenaděláme. Zdá se vám tváří v tvář těmto historicky ověřeným faktům, že Vaše výzvy jsou skutečně racionální i prakticky, nejen akademicky ba utopicky? Není to spíše tak, že v konečném efektu podobné zaklínání hadů vede k opačným efektům, než bychom si oba přáli?
02. 05. 2012 | 13:11

stejskal napsal(a):

Nejsou rozumné a ušlechtilé národy ani státy, pane ago, snažil jsem se tento svůj názor vysvětlit dost obšírně výše ;-)

Jsou jen jednotliví lidé, kteří svým jednáním ovlivňují vše kolem sebe.

Nejsem idealista, naopak se považuji za ryzího pragmatika i.e. dělám jen to, co považuji pro sebe za výhodné (a zároveň si uvědomuji, že je v mém zájmu, aby to bylo výhodné pro co nejvíce lidí a aby se neprosazovaly praktiky, které sice dnes poškozují jiné, ale později by mohli poškodit mne či mé blízké).

Takže znovu: z tohoto pohledu jsme přesvědčen, že je v mém (našem) zájmu, abychom se chovali prakmaticky. Což ale vůbec neznamená, že se tak chováme či chovat budeme. Nechováme a nebudeme. Jde jen o to, aby co nejvíce lidí přemýšlelo (neumím to v procentech, ale raději více než méně), zda je skutečně v jejich zájmu neustále se vymezovat vůči ostatním, shlukovat se do smeček, jejichž primárním cíle je potřít smečku jinou a pod. Třeba je, kdo ví. Sám za sebe si ale myslím, že je to nebezpečné nám samotným a čím více lidí to takto bere, tím se riziko zvětšuje. A důležitá je jen míra, protože nikdy to nebude ani absolutně špatně a ani absolutně dobře.

Nikoho k ničemu nevyzývám (jestli ano, pak především sám sebe), nevytvářím žádné programy ani návody či hnutí, nejsem na rozdíl od celé řady jiných zde přesvědčen o tom, že mám patent na rozum (mám jen jakýsi imperativ a zajímá mne, jaký mají druzí. Dává mi smysl se o tom bavit, protože tak se lidé poznávají).

Libor Stejskal
02. 05. 2012 | 13:43

aga napsal(a):

Pan Stejskal

Jak říkám, v akademické rovině se shodujeme. V praktické rovině ovšem pochybuji, že byste vystavil svou rodinnou smečku nebezpečí jiné smečky, o které byste věděl, že se v minulosti chovala agresivně, i kdyby nějaký její příslušník vzletně hovořil o potřebě vzájemně se pochopit a nevymezovat se. Zvláště kdybyse o té smečce věděl, že na rozdíl od vás na dědictví krve či na "ducha národa" věří, a že ten duch není podle jejich vlastního popisu zrovna přátelský k ostatním smečkám.
02. 05. 2012 | 13:52

stejskal napsal(a):

Takto jednoduché to ale přeci nikdy není, pane ago.

Já hovořím o tom, zda není dobré přemýšlet například o té míře (přijatelného) rizika, o způsobech vedení komunikace, které komunikaci hned v úvodu komplikují a prakticky znemožňují, o seběvědomí, které není založeno na ponižování druhých, o schopnosti respektovat i jiné názory, než jsou ty mé.

Znovu opakuji: nedávám žádné návody, ani nezakládám hnutí "rozumných a ušlechtilých" ;-) Připadal bych si hloupě. Jen dávám k úvaze (a především sám sobě, zde to píšu jen proto, že o tom často přemýšlím), zda se nad těmito věcmi nějak zamýšlíme, když vstupujeme do jakékoliv interakce s druhými. Či jednáme především na základě svých pudů, emocí, osobních strachů a frustrací resp. a iracioálních vzorců chování (zdůrazňuji výraz "především", protože ani uvedené nelze jednoznačně zavrhnout. I to jsou legitimní součásti naší osobnosti).

Libor Stejskal
02. 05. 2012 | 14:04

aga napsal(a):

pan Stejskal

Nezlobte se, ale někdy se mi zdá, že jestli se skutečně zamýšlíte sám nad sebou, pak - přestože vás údajně baví se o věcech bavit - jste si nikdy moc z oponentních názorů nevzal. Zdá se mi, že vaše názory jsou pevné a neměnné, a i když se občas zdánlivě v diskuzi protneme, příště to na vašich vstupech není znát - Váš úvodní příspěvek do této debaty to dobře ilustruje.

Já mám ze zdejších debat pocit, že se lidé rozhodně nad těmito věcmi zamýšlí, a že kořenem jejich skepse a nedůvěry je právě a především zklamání z podobných vzletných, ale bezobsažných frází, kterými nás krmili jak komunisté za totáče, tak - hůře - jejich nástupci u moci po sametu. Jako příklad bych uvedl slova Václava Havla, která v průběhu doby odporovala sama sobě, natož realitě, a jejichž hlavním smyslem bylo zastřít pravý smysl změn, který po sametu nastal, a se kterými by národ nikdy nesohlasil, kdyby mu byly předestřeny pravdivě a férově.
02. 05. 2012 | 14:16

stejskal napsal(a):

Uvědomuji si, že mé pocity nemusí být totožné s těmi Vašimi, pane ago. Ba dokonce ani s pocity mnoha jiných, dokonce ani většiny ne. Tak to v životě ostatně chodí dost často. A nejen v mém případě. Každý máme nějaké pocity.

Ale slibuji Vám, že o těch Vašich budu přemýšlet (což ovšem ani zdaleka neznamená, že "to příště na mých vstupech bude znát"). Mé příspěvky - nejen v této debatě - budiž toho ilustrací.

Hezký den.

Libor Stejskal
02. 05. 2012 | 14:30

aga napsal(a):

pan Stejskal

Díky za debatu, přeji rovněž hezké odpoledne. A nic mi slibovat mi nemusíte, však sám píšete, že cokoli si z těchto debat vezmeme, bude přínosem hlavně pro nás samé.
02. 05. 2012 | 14:37

Targus napsal(a):

To stejskal:

Odpověděl jste mi přesně, jak jsem očekával, v odpovědi bych jen opakoval vše napsané nickem aga. Snad jen doplním, že v rovině čistě teoretické s Vámi souhlasím. V rovině praktické to prostě v drtivé většině případů prostě nefunguje a nefunguje a nefunguje.

Stran toho plivání - myslím, že postačí nahlédnout do archívu ACZ, najde se tu toho spousta, naprostá většina článků je přinejmenším napsána v diskutabilní rovině faktografické, o novinářské etice hanba mluvit, něco takového tady snad ani nikdy nebylo.
A pak zjistíme, že zrovna titíž plivači mohutně propagují a obhajují onu multikulturalitu. Jistě, přiznávám, že to je zřejmě otázka oné absentující morálky, nikoli otázka vývoje Československa.
K Vaší představě o semknutí v době ohrožení, ono se taky může stát, že než se dotyční semknou, už je pozdě. Proto osobně nevidím nic špatného na tom, aby mí potomci ovládali dosti podrobně dějiny naší země, jakož i dějiny našich sousedů, a měly v lásce a úctě své rodné jazyky.
02. 05. 2012 | 14:56

stejskal napsal(a):

Dobře, pane Tarqusi.

Hezký den i Vám.

Libor Stejskal

P.S. Proto ani já osobně nevidím nic špatného na tom, aby mí potomci ovládali dosti podrobně dějiny naší země, jakož i dějiny našich sousedů, a měly v lásce a úctě své rodné jazyky. Naopak. Snažím se je naučit kritickému a pokud možno nepředpojatému pohledu na vše, co se kolem nich děje. Lásku k rodnému jazyku nechám spíš na nich, pokud jej budou mít stejně rádi jako já, budu mít radost.
02. 05. 2012 | 15:14

scallop napsal(a):

rejpal

Ja Vam rozumim a soulasim s tim, ze blog v uvaze "premisa - dusledek" neni konzistentni. Z meho pohledu premisa neplati - neni to "politicke a mravni dno", uz bylo hur. Ostatne i kdyz to tak mozna nevypada, dnesni vlada je lepsi nez s dobesem na skolstvi a Johnem na vnitru ci Drobilem na zivotnim prostredi. Ani "odborna nezpusobilost" nijak ve srovnani s predchozimi vladami nevybocuje (pripadne zjistite, ze odbornici kradou vice nez neodbornici).

Ja neumim chtit, aby vlada zmizela, aniz bych uvazoval o nahrade. A z komunistu me mrazi.

Ps Nemyslim si, ze Vandas je dusledkem dnesni vlady. Jiste, dnes se neketeri upinaji k narodovcum, protoze je vsichni ostatni zklamali. Ale vzpomente Sladka - zjevil se zkraje 90. let aniz k tomu byl objektivni duvod. Jakoby tato spolesnost mela nachylnost k "jednoduchym resenim", ktera se projevi, kdyz se obejvi vhodny "vudce".
02. 05. 2012 | 16:37

rejpal napsal(a):

scallop
Samozřejmě, že Sládek ani Vandas nejsou důsledkem činnosti vlády. Ale přímočará rétorika s jednoduchým řešením je to, čemu jsou často ochotni naslouchat lidé, kteří jsou frustrovaní a nemají chuť něco analyzovat. Zatím máme štěstí, že Vandas nemá ani zlomek charisma, které měl Sládek (ten zase přišel v době, kdy neměl moc šanci).
Váš postoj samozřejmě hodnotit nemohu a nemám na to ani právo - ale jste konzistentní. Prostě určité věci vnímáme oba jinak. Což je zcela běžné a normální.
02. 05. 2012 | 19:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující heubou nadávku ("šmejd"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Pane Líbale, až na tu nadávku jste to myslím vyjádřil přesně. Nicméně zkuste domyslet, jak by vypadal veřejný prostor, kdyby se každá hrubost (či spíše hloupost a frustrace) oplácela ještě větší hrubostí. Zde se to každopádně dít nebude. Toto fórum se zde snažím udržet především pro lidi, kteří dokáží debatovat slušně. Pokud jej nechám zaplavit reakcemi typu "šmejd" (a horší, protože "šmejd" téměř zákonitě generuje nadávku ještě hrubší), skončí to tu. I pro ty, co si povídat chtějí a nepotřebují kvůli tomu nikomu nadávat. Dokonce ani těm, kteří to neumějí.
03. 05. 2012 | 09:08

Vladimír Líbal napsal(a):

Vážený pane Stejskale,
moc děkuji za smazání, opravdu jsem to přehnal, omlouvám se. Projevil jste jednoznačně více rozumu než já. Věřte mně, že to není můj styl, prostě to ze mě vyjelo. Nějak to souviselo i z jinými věcmi a já to nedokázal od sebe oddělit. Hm, někdy se to stane. Bohužel.
Srdečně zdravím.
03. 05. 2012 | 14:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy