Budoucnost politiky hledejme v občanské společnosti

01. 04. 2013 | 12:35
Přečteno 4523 krát
Občanská společnost a její nejrůznější formy činností představují v české společnosti živoucí naději, že správa věcí veřejných, demokratické instituty, na nichž stojí fungování právního státu, se nestanou zneužívanou služkou novodobé české lumpenburžoazie a zkorumpovaných špiček vládnoucích a parlamentních partajních bosů, převracející hodnoty sociálně tržního státu naruby.

Pro dnešní českou společnost a její nedůvěryhodné politické představitele to platí dvojnásob.

Měli bychom být rádi za všechny sebevědomé, autonomní a tedy odpovědné a sebekritické občany, kteří nespoléhají na charismatické vůdce, a kteří mají radi jinakost vedle sebe; a i když jejich záměry mohou být možná naprosto neslučitelné a rozpory sebeostřejší, společný zájem na prosazování veřejného zájmu je alfou omegou jejich činnosti a sjednocujícím prvkem. Sílí-li ze strany státu jejich odmítání, bagatelizování a pokusy o jejich periferizaci, je naopak jejich každý veřejný projev důležitou zpětnou vazbou a pojistkou proti zvulgarizovaným a amorálním výkonům a projevům české reálpolitiky.

Nedejme se zmást přeceňováním nezbytné politické zkušenosti a ostřílenosti (nebo pragmatické otrlosti a cynismu?), kterou se mnozí dnešní političtí představitelé ohrazují proti kritice ze strany občanské společnosti, ať už míří proti jejich vlastní aroganci a ignoraci veřejného mínění, netransparentnosti a nevůli zpřístupňovat informace anebo proti obhajobě neobhajitelného: selhání při dodržování ústavních principů.

V této souvislosti je na místě vyzvednout hlasy polititicky odpovědných senátorů, kteří reflektovali ohrožení ústavních principů a tím pádem i právního státu, aby se vzápětí stali předmětem nevybíravého a téměř pomlouvačného odsouzení premiérem Petrem Nečasem. Budiž jim hlas občanské společnosti nepřehlédnutelnou podporou. Jestli kdo a co mohl učinit pro dobrou pověst České republiky a prezidenta Václava Klause, který rozsah prezidenstké amnestie a dopad její aboliční části objektivně a komplexně nevzal v úvahu, pak to na prvním místě měli být premiér a česká vláda.

Marný ani směšný nebyl hlas části veřejnosti, která se ohradila proti nařčení nového pana prezidenta, v němž obvinil „podstatnou část českých médií“ z „vymývání mozků, mediální masáže a manipulace veřejným míněním“, tedy právě za projevy, které v politické kariéře Miloše Zemana a bohužel, i v průběhu samotné prezidentské kampaně, nešly přehlédnout. V hodnotovém vymezení a použití pojmů negativní a pozitivní deviace se spíše odráží jistá osobní nadřazenost Miloše Zemana a despekt k lidem jako takovým. A způsob jakým se pan prezident vypořádal s hlasem veřejnosti jako s omezováním jeho vlastní svobody projevu, patří do kategorie nevěcné a sofisticko-populistické argumentace.

Zneklidňuje, či spíše již nepřekvapuje, že nový pan prezident s lehkostí sobě vlastní jmenoval kancléřem prezidentské kanceláře, ať mi promine následující sarkasmus, předsedu nadstranické politické strany “Strana práv občanů Zemanovci“, který se nenamáhal ani pozastavit členství. A proč by tak činil, když se podobnými stranickými funkcionáři - a ne v nezanedbatelných funkcích - jen hemží státní správa a ministři výkonné moci zastávají poslanecké mandáty. Zákon o veřejné službě v jeho posledním předloženém návrhu k tomuto základnímu pravidlu vymezení a respektování dělby moci nestoudně mlčí.

I nad výrokem pana prezidenta, že vývoj jde doleva lze pochybovat ve světle programu a reálného stavu České strany sociálně demokratické. Obdobně jako Občanská demokratická strana není schopna se vypořádat s bujícím klientelismem, korupcí a kriminálním podhoubím, prorůstající struktury veřejné správy a samosprávy, obhospodařované funkcionáři, poslanci, ministry a lobisty z jejich stran. Jsme svědky jejich prodloužených chapadel v justici a policii, jejichž nezávislost a a profesní kompetence jsou zmrzačeny. Jejich očista a obnova nemá bez zásadní výměny politicky odpovědných garnitur šanci, že se odříznou od neprůhledného spojení s vlivovými a korupčními skupinami, které zvysoka kašlou na demokracii, nebo si ji představují jako "demokraciii" oligarchů.

Hospodářský program ČSSD se pohybuje mezi mantinely populisticky zamýšlené daňové restrikce a krátkodobě cílené finančně nezajištěné sociální politiky, která v reálu vytváří na krajské, městské a obecní úrovni finančně “zajímavá“ stranická bratrstva, sledující osobní zájmy a financování předvolebních kampaní. Zatímco ratingově ceněná vládní politika ODS a její reformní úsilí končí ve zmaru prohospodařených miliard fondů Evropské unie, často zpronevěřených v předražených a zmanipulovaných výběrových řízeních a utajených transakcí podnikatelů přímo či nepřímo napojených na špičky stran na všech stupních státu.

I bez nového pana prezidenta politický vývoj v České republice směřuje do Ruska a ne doleva. Pro ruské staronové mocenské ambice je Česká republika přitažlivým geopoliticko-ideologickým místem, z něhož za otevření ruského trhu lze bez (pro Rusko) velkých finančních nákladů podporovat erozi uvnitř Evropské unie a zpochybňovat její spojenecké vazby a členství v NATO. Ruský bratr nás rád ochrání a jako v minulosti podpoří ekonomicky výhodné vazby dotující sociální a vnitřní politiku, která si postupně poradí s nekonformními a nepohodlnými občany a jejich projevy občanské nespokojenosti.

Nezprofanované projevy autentické levice a pravice hledejme tedy dnes spíše v občanské společnosti a jejich výrazných osobnostech. Za mnohými stojí poslání a morální integrita, s nimiž se berou a perou o věci veřejné, tedy něco víc než peníze a úporná a účelová snaha udržet se za každou cenu u politického vesla. Dost možná, že oni představují v krátké budoucnosti nová politická uskupení.

Do paralelní polis, kterou představuje občanská společnost, věřme, se v budoucnosti budou vracet ne neúspěšní politici, ale politici pracující, reflektující sebe a dál usilující jak nejlépe hájit a zvelebovat obec, stát ku zdaru všech občanů. Mimo jiné poslání politiků nespočívá v politických trafikách, vysokých státních postech a správních a dozorčích radách velkých státních a nadnárodních společností.

Jestli něco představuje další pilíř demokracie a její záruku, je to občanská společnost, která je alternativním a autentickým pokračováním každodenní politiky, jejím zrcadlem a stále živým zdrojem.

Heřman Chromý

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Baba Jaga napsal(a):

Nu, můžeme možná být rádi za všechny sebevědomé, autonomní a tedy odpovědné a sebekritické občany. Ale ti jsou jistě i v politických stranách.
A když se spolu sejdou, tak zajisté nezaloží jeden spolek, ale mnoho všelikých sdružení - jako už i založili. Že by se nedovedli domluvit? Jó, když se sejde příliš mnoho individualit a všichni chtějí prosadit právě svou pravdu...
Velká míra tolerantnosti je třeba.
01. 04. 2013 | 12:51

pudivítr napsal(a):

Heřmane
Proponenti ovčácké společnosti nám slibují modré z nebe už asi 40 let. Viditelné výsledky jsou bůhvíkým financované neziskovky, které prosazují v lepším případě aspoň identifikovatelné cizí zájmy.
Zbytek slouží k tříštění sil, jak postřehla Baba.

Možná by zastánci občanských zájmů mohly být partaje, kdyby se volby zreformovaly podle Milošova závrhu.
Vždycky jsem si ho ošklivil kvůli přízemnímu pragmatismu (naštěstí ne pragocentrismu) ale možná není (v porovnání s alternativami) vůbec tak špatný.
01. 04. 2013 | 13:06

SuP napsal(a):

Pane Chromý -
Nemám ani jednu negativní připomínku. Jen si myslím, že není třeba politický systém jako takový měnit. Politici budou (měli by být) jen najatými vykonavateli.
Občanská společnost by ale měla být mnohem aktivnější v jejich kontrole, což je první a velmi důležitý krok. Je nutné dosáhnout stavu, kdy nám politcké strany nebudou předkládat provařené kandidáty, ať zloděje, nebo ideologické zaslepence.
Pokud není průchodné prosadit takové úpravy volebního zákona, které by to umožnily (např. negativní hlasy nebo odvolatelnost), je potřeba začít systematickým kroužkováním Langerů tak dlouho, až politické strany pochopí, že na kandidátkách musí předkládat zástupce, kterým důvěra propůjčena být může a kteří si jí dokážou vážit. Ne takové, na které jsou voliči "krátcí", ale nemohou proti tomu nic dělat.
Je to běh na hodně dlouhou trať, ale nechali jsme si to vzít z rukou až příliš.
Myslím, že i cíle občanské společnosti musí být především reálné, aby byly uskutečnitelné.
01. 04. 2013 | 13:49

Al Jouda napsal(a):

Občanská společnost by se měla především a co nejdříve objevit ve správě tzv. solidárních sociálních a finančních systémů : Ve všeobecném zdravotním pojištění a v Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel !! Znamená to pro každou tuto záležitost pouze j e d n u pojišťovnu, kterou by spravovala v o l e n á správní rada složená ze ctihodných občanů. Žádné trafiky pro "zasloužilé" politiky nebo kamarádíčky členů vlády nebo a bafuňáře politických stran.
01. 04. 2013 | 14:15

pamětník napsal(a):

Autor
nadepsal apel o hledání občanské společnosti nad protizemanovskou politickou agitku. Vágní nicneříkající fráze o osobnostech občanské společnosti beroucích a peroucích se o věci veřejné nic neříkají o tom, jaká ta občanská společnost by vlastně něla být, jak by měla být organizována, aby byl prostor pro politické hrátky partají co nejvíce ohraničený, ale hlavně: jak ony osobnosti najít.
Autor zjevně nedospěl k triviálnímu poznání, že občanskou společnost je možné budovat pouze cíleným zvyšováním váhy a významu občanů, jejich vtahováním do rozhodovacích procesů metodami přímé demokracie se zvyšujícím se uplatňováním informačních technológií.
O této základní podmínce nebyla ani zmínka, a tak čtenáři je předložen banální text.
01. 04. 2013 | 14:16

Ládik!!! napsal(a):

Jen jsem zvědav, kdy padnou ruská víza.
01. 04. 2013 | 14:16

Občan napsal(a):

Mohu Vás, pane Chromý, ubezpečit, že TOP 09 ani KDU-ČSL nebudu volit ani omylem. I kdybyste si ruce upsal, nebudu.

A "občanská společnost"? No, tak to nám např. lidovec Heller se svou nahnědlou bojůvkou předvedl moc hezky.

Ještě byste nám mohl prozdradit, kde jte si uhnal tu diplomacii. Tuhle se totiž nechal Kníža slyšet, že na ministerstvu a v diplomacii strpí jen odpovídajícím způsobem vzdělané a zkušené diplomaty, ale realita je zjevně na míle vzdálená jeho plkům.
01. 04. 2013 | 14:26

mb napsal(a):

kudy se do dortu dostaly kosti ?
abortus občanské společnosti
mafie vesele hrady si staví
co na to společnost? chce se jen bavit
jeden musí z kola ven většího co drtí
zabit či ubaven ... ubaven k smrti ...
01. 04. 2013 | 14:38

vasja napsal(a):

"Životní selhání: podruhé ženatý. Životní procitnutí: potřetí ženatý......"
-----------
Koukám, že ste ten pravej :))
01. 04. 2013 | 14:44

ex-nemo napsal(a):

Jakže to napsal Karel Čapek ?
"Fráze není ustálené rčení, ale USTÁLENÉ LHANÍ." U pana Chromého tedy víc než ustálené, jen co je pravda.
01. 04. 2013 | 15:03

Karel napsal(a):

Já budoucnost hledám spíše v naší mafiánské společnosti. Už se zaběhla a tak se možná začne kultivovat.
01. 04. 2013 | 15:54

Carlos V. napsal(a):

Při pohledu vpravo i vlevo mi nezbývá než souhlasit. Osobně bych byl pro vyzkoušení prvků přímé demokracie.

Jistě, jsem si vědom rizika vlády lůzy či rizika vlády mediálních bossů. Bohužel je ale náš politický systém tak plně integrován do různých obchodně-trestních vztahů, že nevěřím v jeho obnovu. Pochybuji o možnosti nástupu nových čistýh stran a už vůbec nevěřím v obrodu stávajících.

Dejme vládu občanovi, politik budiž jen vykonavatelem občanových rozhodnutí.

P.S. přímé pojetí občanské společnosti je mi blízké. Naštěstí autor nezmiňuje onen občansko-korporativní nedemokratický model, propagovaný v minulosti.
01. 04. 2013 | 16:10

fikus napsal(a):

Místní politické strany jsou zájmovými skupinami, v tom je ten rozdíl od standardu.
Cesta je pouze jedna - nové politické hnutí a prvky přímé demokracie = revize uplynulého období s tím co říká Kalousek "padni komu padni", ale to je dlouhá cesta přes zaplevelenou státní správu.
01. 04. 2013 | 16:26

Petr z Tábora napsal(a):

Nářky nad některými politickými stranami a obecné povídání o občanské společnosti.Mně článek nedal nic.
Co se zamyslet nad způsobem organizování té občanské společnosti, nad posílením role občana a principů přímé demokracie ? Aby to nebylo tak, že pár sebevědomých nikým nevolených řvounů si bude dělat nároky na kdo ví co.
Zatím není v praxi bohužel nic lepšího než demokratická soutěž politických stran. K tomu aby byla skutečně demokratická je třeba dořešit financování stran a jeho kontrolu a takový volební systém, který by umožňoval volit lidi i napříč politickým spektrem a ne kandidátky stran - k tomu mají nejblíže návrhy pana Zemana, které se mi zdají vcelku pragmatické.
01. 04. 2013 | 16:38

Medikolog napsal(a):

Boducnost politiky hledejme V DEMOKRACII,

NE v lumpárně samovyvolené pseudoelity sebezvoucí se "OBČANSKÁ SPOLEČNOST".

Demokracie je:

1) všeobecné referendum ve věcech zásadních (jako převocy pravomocí do cizích rukou = EU... Majetkové ožebračování..= církevní "restituce např.,

2) vázanost poslanců VOLEBNÍMU PROGRAMU, pro jehož splnění dostali mandát od svých voličů, až po ODVOLÁNÍ POSLANCE pro zpronevěření se voličům svého volebního obvodu. Tristní je, že to platilo i za reálného socialismu, a že byl to jeden z prvních pseudodemokraty zlikvidovaných demokratických prvků bývalé ústavy.

Dnes platí, že mě zvolíte kvůli slibům co pro vás udělám.. a pak 4 roky(6 let) bezmocně zíráte, jak jsem vás podvedl, jak sloužím cizákům a zrazuji vaši otčinu a jak vás okrádám.. Váš poslanec/váš senátor.
01. 04. 2013 | 17:09

Carlos V. napsal(a):

Medikolog : k příme demokracii jsem se vyjadřoval - v zásadě ano.

Ale mám výhrady k odvolatelnosti poslanců. Už jen podle logiky.

Aby poslanec byl zvolen, při poměrném systému mu stačí 5 procent hlasů. Tedy - 95 procent voličů může být proti němu. Pak odvolatelnost nedává smysl, likvidovala by jen poslancemenších stran. Odovlávat by měli jen ti, kdo poslance volil - což je ovšem technicky neproveditelné.
01. 04. 2013 | 17:18

Pepa Řepa napsal(a):

Chromý Heřmane, to je jako s tou řadou jejich manželství. Zklamala jedna, druhá a pomohl si snad Heřman?
Zklamala jedna partaj, druhé, třetí pomůže si Heřman s tím hejnem zoufalých džendrtet a kocábovitých vejlupků.
Řekl bych,že ne. Skočte raději na Seznamku, není čas na čtvrtou rundu?
01. 04. 2013 | 18:02

Kom napsal(a):

Není myslitelné nahradit stranickou politiku vzdouváním spolků a hašteřením neziskových organizací ohánějících se údajným veřejným zájmem, tím bychom jen přesunuli objektivně nevyhnutelné spory a politické boje z veřejné a transparentní stranické programové platformy do přítmí různých zákulisních machinací samozvaných veleosobností. V hrůzné formě se politická pseudoobčanská společnost již projevuje v TOP009. Brumlající troska s gangem korupčníků za zády prezentovaná podlézavými médii v roli nadstranického spasitele.
Stejně tak nelze nahradit seriózní právní úsudek pomstychtivými politickými gesty směřujícími proti prezidentovi. Vyšinutí senátorů je jasně patrné z toho, že se pokusili o první polistopadový politický proces. Tato smečka skutečně nemá ve veřejných funkcích co pohledávat, protože svým jednáním ukázali, že jim jsou principy demokracie a ústavnosti cizí. Tito lidé ať se paktují někde v kavárnách, ať se srocují na náměstích, ať si pokřikují jako šimpanzi, ať si píší za dotace z EU narcistní pojednání o občanské společnosti, na to mají právo, do veřejných funkcí ale nepatří.
01. 04. 2013 | 18:51

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, káčko jo, to mi něco říká ...

EVOLUČNÍ

Po té bábě
škaredé
jinoch hned tak
nejede

Však u třetí sklenice
je už zajímavá
velice

A po páté
rundě
zas hrabe se jí
v ...

Tak bez vlivu
opice
by snad dodnes neměl
dědice ...

Veselé krizování ...
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/599675_571207029569731_564311629_n.png?dl=1
01. 04. 2013 | 20:39

sylvasauerova napsal(a):

To je poměrně hnusné, co jste napsal, pane Pepo Řepo. A jak to tak tady čtu, vůbec nejste sám. Člověku se z vás občas obrací žaludek. Stoka.
01. 04. 2013 | 20:40

ld napsal(a):

sylvasauerova,

pomnite bahno, jaké jste kydala na jiném serveru v době předvolební.
Ale to je vaše, kázat vodu a pít víno. Už od dob Devátého analytičení...Což máte společné s tím obrýleným pokrytcem.
01. 04. 2013 | 20:51

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, paní Šauerová,

nenechte se otrávit. Zkoušet (stále dokola) anonymně jiné ponížovat je tak lákavé, že tomu řada lidí prostě nedokáže odolat. Ale to není nic nového, tak to bylo, je a vždy bude. A nevím, proč by se měl obracet žaludek těm, kdo to nedělají. To přeci nedává smysl.

Libor Stejskal
01. 04. 2013 | 20:54

stejskal napsal(a):

Apropos smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
01. 04. 2013 | 20:56

resl napsal(a):

Občanskou společnost nemá rád Putin, Klaus, Castro a další povedení "vůdci" z komunistických zemí. Proč je mezi nimi i Čech Klaus, který poznal bolševickou zvůli, mně trochu zůstává záhadou. Jediné vysvětlení je, že ho lidi neměli rádi, zatímco jeho "nepřítele " Havla ano. Jedno v jakém poměru, dobře Klaus rozpoznal, že to je v citu a protože láska se nedá nadirigovat, začal svými drobnými intrikami a skončil vzteklým prohlášením, které za něj produkoval Hájek. Není logicky možné, aby stát ovládali 2,3 politické strany čítající pár lidí, vydaly nesmyslné zákony, vytvořili si ÚS a soudy dle sebe a zbylé miliony občanů zůstaly na to koukat s otevřenou hubou.
01. 04. 2013 | 21:08

pamětník napsal(a):

stejskal:
"A nevím, proč by se měl obracet žaludek těm, kdo to nedělají." Paní S.Š. to dělá, ponižuje jiné nedoloženými drby, naposledy zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-smid.php?itemid=19579&from=0
Její obracení žaludku je stejný proces jako slzení krokodýla, je falešné a pokrytecké. Je signifikantní, že zrovna Vy jste se její licoměrnosti zastal.
01. 04. 2013 | 21:18

pudivítr napsal(a):

Putin, Klaus a Castro.
Někdo se nám tu snaží milého Vaška mýtizovat.
Příště Ježíš, Klaus a Beatles.
01. 04. 2013 | 21:20

Gobbo napsal(a):

S tou signifikancí ale HNED přestaňte.
Nejsme v parlamentu.
Slovíčka falešná, taková.
01. 04. 2013 | 21:22

Carlos V. napsal(a):

resl: pro mě záleží na obsahu pojmu občanská společnost

Pakliže je spojena s myšlenkou přímé demokracie a větším a svobodnějším rozhodování občana, pak jsem pro.

Ovšem pod tímto pojmem se občas schovává i nedemokratický a nesvobodný model korporativní společnosti, kdy se část moci předává nejrůznějším nátlakovým aktivistickým spolkům. Tak občané ztrácejí i onen nepřímý přes politiky zprostředkovaný vliv na věci veřejné a skutečná moc přechází do rukou nevolených "elit".
01. 04. 2013 | 21:26

pamětník napsal(a):

Gobbo:
:)
01. 04. 2013 | 21:37

resl napsal(a):

Carlos,
to se Carlosi nikdy neví, jako nic není dopředu jasný. Proto se musí nechat volný průběh a ono se to vykrystalizuje. Lidi poznají co je správné a co není. Jenže uzurpátoři se svobodného rozhodnutí občana obávají, nejsou všichni lumeni, neumí se všichni chovat ani vyjadřovat a z chytřejšího mají zbytečnou hrůzu. Bylo by dobré, aby k občasným debatám s politiky, byl přizván občan bez pol. příslušnosti ze svobodně utvářených spolků.
01. 04. 2013 | 21:38

F. T. napsal(a):

A pýše se buď á propos nebo apropó.
Nebo Atropos.
To bych ale nikomu neradil.

K tomu prvnímu je potřeba obrácená čárka, kterou nemám.
01. 04. 2013 | 21:39

fikus napsal(a):

sylvasauerova:

stoka? V tom případě je česká politika hnojiště. Ovšem pučí na něm celoročně krásné květy. Zvláštní botanická zahrda....
01. 04. 2013 | 21:44

ještě špejl napsal(a):

fikusi, nezapomeň vyhnat list.

Když se člověk dostane nad 50% v realismu popisu toho, co vidí, začnou na něj ti, co míchají oběma rukama kejdou až po lokte ječet, že je stoka.
To už tak je zařízeno.

To sem panečku napsal větu. Vůbec se mi to nechce sekat na kousky.
01. 04. 2013 | 21:59

T.Paine napsal(a):

Kritika politických stran občany-nepartajníky je oprávněná. V politice se hezky ČEZky „podle zákona“ rozkrádají peníze občanů. Politické strany jsou na ně doslova přisáté. Politická strana je v České republice vysoce výdělečná aktivita, s minimálním rizikem.

Bez souhlasu občanů si polit.strany uzákonily 3 penězovody (2 každoroční):
1) Každoroční „příspěvek na mandát“.

900 000 Kč každý rok za každého poslance a senátora musí platit daňoví poplatníci polit.stranám.
Proč? Nestačí, že platí poslancům a senátorům luxusní platy, náhrady a asistenty? Kdo přijal takový zákon?

250 000 Kč každý rok za každého zastupitele hl.města Prahy a kraje musí platit daňoví poplatníci polit.stranám.
Proč? Nestačí, že platí pražským a krajským zastupitelům lux.platy, náhrady a asistenty? Kdo přijal takový zákon?

2) Každoroční „příspěvek na činnost“.

10 000 000 Kč každý rok musí platit daňoví poplatníci polit.stranám jenom proto, že získaly více než 5 % platných hlasů ve volbách do Sněmovny.
6 000 000 Kč každý rok musí platit daňoví poplatníci polit.stranám jenom proto, že získaly více než 3 % platných hlasů ve volbách do Sněmovny. Za každých dalších 0,1% platných hlasů nad 3% obdrží strana ročně 200 000 Kč.

Kdo přijal takový zákon? Proč o d o b r o v o l n ý příspěvek na svoji „činnost“ nepožádají své členy a své příznivce?

3) „Příspěvek na úhradu volebních nákladů“ do Sněmovny a do Evr. parlamentu.

100 Kč za každý hlas, pokud strana získá 1,5 % hlasů (volby do PS) nebo pokud strana získá 1 % hlasů (volby do EP). Proč? Dostává pekař „příspěvek na úhradu nákladů“ od všech daňových poplatníků X Kč za každý rohlík, který prodá? Přesto se uživí.

Proč o d o b r o v o l n ý příspěvek na svoje volební rozhazovaní peněz nepožádají své členy a své příznivce? Proč musí ostatní občané platit svoje těžce vydřené peníze politickým stranám na jejich bilboardy, když volili někoho jiného nebo odmítli volit vůbec?

40% oprávněných voličů nechodí k volbám do PS a 70% nechodí k volbám do EP. Ti ani nikoho nevolili a přesto musí platit polit. stranám na jejich náklady.
01. 04. 2013 | 23:18

T.Paine napsal(a):

Je zde evidentní peněžní motivace vytvářet polit. strany a nechat se zapsat na kandidátku pro vidinu peněz daň.poplatníků. Za svoje peníze? Nee.

Skutečně kandidovalo 27 polit. stran a 5 022 občanů ve volbách do PS v r. 2010 proto, aby objeli celý svůj kraj, promluvili si s občany a získali alespoň 1 mandát z 200 zastupovat své voliče?

Skutečně kandidovalo 33 polit. stran a 708 občanů ve volbách do EP v r. 2009 proto, aby objeli celou republiku, promluvili si s občany a získali alespoň 1 mandát z 22 zastupovat své voliče?

Skutečně kandidovalo 93 polit. stran/uskupení a 11 304 občanů v krajských volbách v r. 2012 proto, aby objeli celý svůj kraj, promluvili si s občany a získali alespoň 1 mandát z 675 zastupovat své voliče?

Skutečně kandidovalo 23 polit. stran/uskupení a 1 074 občanů ve volbách do zastupitelstva hl.m. Prahy v r. 2010 proto, aby objeli celý svůj volební obvod, promluvili si s občany a získali alespoň 1 mandát z 63 zastupovat své voliče?

Za posledních 15 let zaplatili daňoví poplatníci 8,5 miliardy Kč za tuhle partajkracii od krajů nahoru. Z toho 5 miliard Kč (60%) zaplatili ODS a ČSSD.

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkEbta5KSm00dGNIdmFvV3UzMEswX0pnRkhuZHdlZmc#gid=4
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59361400-evropske-volby-jsou-terno-pro-slabsi-strany
www.volby.cz
01. 04. 2013 | 23:21

T.Paine napsal(a):

A občanská společnost, zájmové spolky a kulturní fronta? Čest vyjímkám, ale ta je zkorumpovaná penězi také. Rychle se stáhnou a přestanou kritizovat, jen co je jim přisypáno. Viz dotace a příspěvky z X rozpočtů na svoji „činnost“.

Jediný, kdo stojí morálně na výši, je ten, kdo to celé platí. Ten, kdo se živí svojí prací v soukr. sektoru bez napojení na veřejné peníze, tedy čistý daňový poplatník.

Ten, kdo musí uživit sebe, svoji rodinu, 3,5 miliónu důchodů, 440 tis. „evidentních“ invalidů, cca 400 tis. „nejnadanějších“ studentů na VŠ až do věku 26/28, cca 20 tis. utečenců ze Slovenska na českých VŠ, děti do 19, matky na mateřské, státní úředníky, veřejné zaměstnance, příspěvkové natahovače rukou, (ne)parazity v politických stranách, atd..

Počet této klesající menšiny je těžko zjistitelný, mým spekulativním odhadem méně než 2 milióny osob.
01. 04. 2013 | 23:25

Luba napsal(a):

"Budoucnost politiky hledejme v občanské společnosti"

No nevím ...
Není lógr jistější?
01. 04. 2013 | 23:43

T.Paine napsal(a):

Oprava: 30 Kč, nikoliv 100 Kč, za každý hlas na náklady za volební kampaň do Evropského parlamentu pro strany, které překonaly 1 % hlasů.
01. 04. 2013 | 23:53

jozef napsal(a):

"politicky vyvoj v Ceske republice smeruje do Ruska a ne doleva..."

Autor by nemal takymito vyrokmi zosmiesnovat MZV,kde pracuje uz takmer 20 rokov.
Vyrokov tohto typu,urcenych blondinam,policajtom a fejsbukovym nadejnym amaterskym politikom obcianskej spolocnosti, by sa mali dopustat jedine povereni zastupcovia siednej velmoci kapitalistickej dzungle v stadiu nadvlady jedinej /dolarovej/velmoci.
Co je pravom/presnejsie povinnostou/eskadier deviacie,co je povinnostou multimiliardskych medialnych zoldnierov,konajucich v sulade so zaujmami jedinej supervelmoci/ktore su zaroven proislamske,procinske ap.a sustavne tvrdo protikrestanske a protieuropske/,to nie je povinnostou statneho uradnika.Ak ten uradnik nie je zaroven subalterny a nesvojpravny.
Autor mozno pracuje na protimoskovskom fronte MZV a spolu so svojim militantne protiruskym,proteroristickym a zamatovo proiredentistickym sefom /Putin k noze!.../ bojuje proti Moskve po boku Saakasvilliho,UCK atd.atp.aj v nadcasoch.Odporucam dlhsi liecivy relax.
01. 04. 2013 | 23:55

argun napsal(a):

Heřman Chromý

Občasnká společnost je nonsens. To, oč tu běží, je společnost občanů.

Stejskal

"Zkoušet (stále dokola) anonymně jiné ponížovat je tak lákavé, že tomu řada lidí prostě nedokáže odolat."

Jak jsem poznal pana Chromého, řekl bych, že "ponižování" made in Pepa Řepa by se vesele zasmál. Ačkoli vypadá i píše jako suchar, není to suchar. A odkaz na čtvrtou maželskou rundu je - pane Stejsdkale - totiž legrace, víte? Možná by jste si měl vzít dovolenou. Vaše korektnost už začíná být poněkud křečovitá a tím pádem nudná.
02. 04. 2013 | 01:10

argun napsal(a):

Jo, a taky byste (stále dokola) neměl ponižovat "anonymní" diskutéry. Ti jsou totiž úplně stejně anonymní jako paní Sylva Šauerová. Stokrát omleté téma. Paní S.š. sem rodné číslo nepíše. Vím já, jestli nejde ve skutečnosti o paní Boženu Skočdopole?
02. 04. 2013 | 01:19

Richard napsal(a):

"budoucnost politiky heledejme v její smysluplnosti"
02. 04. 2013 | 02:10

Baba Jaga napsal(a):

Občanská společnost je snad totéž co společnost občanů. Tak z toho nedělejme drama - všichni máme stejné možnosti život v téhle zemi ovlivňovat. I bez tříštění se do všelikých těch pidi-spolků "posledních rádoby spravedlivých", které bohužel nevyvíjejí svou činnost pouze za penízky svých členů. Nebo možná ano, skutečně nevím - je jich na můj vkus hodně přes moc.
Kdyby paní Peake byla ve vládě a v boji proti korupci stejně důsledná jako při stíhání řidiče, co jí u auta urazil zrcátko, tak by už možná i něco dokázala. Zatím jen řeční a skutek utek. Kdo ví, jak jsou na tom s využitím ta "její" hřišťátka, co stála Prahu mnoho peněz.
02. 04. 2013 | 07:47

Pepa Řepa napsal(a):

sylvasauerova
je mi líto madamme, nevidím na tom nic hnusného.
Respektive tak jsem hnusný, má matinko.Čekala jste něco jiného?
Dokonce mohu prohlásit, že "přínos" kocábovitých a džendrtet je pro tuto zemi mnohem více devastující než "přínosů ovarových hlav, srovnatelný s hlavami holými.

Nedivím se, že se přidal učitel spanilé mluvy,tak rád hrající roli nadstranického a nezávislého.
Vzpomínám na jednu debatu před pěti lety, kdy se tady vyznamenal s tehdy zářícím aktivistou Kostlánem, když mu vysvětloval, že jsou na stejné lodi, sledují stejné cíle, jen na to musí jít-Frantík- od lesa.
Nakupovat u Esa.
To panu Stejskalovi jde.

A je mi fuk, jestli mi zamázne přístup, jsem tu stejně jako host. Tady je to knížecí, aktivistické, proč to otevřeně nepřiznat a hrát stínové divadlo? Odkopali jsme se!
Také vzpomínám, jak popisoval přínos muslimských komunit pro ČR, dokonce navrhoval stavbu mešity v Písnici, jak obhajoval přínos multi-kulti, PC a AA, v čemž po oficiálních vyjádřeních Merkelové či Camerona, že tento druh politiky neuspěl, polevil.
Doba to chce, doba to žádá. Zvolníme.

Jinak k Vám.
Je to pořád-od dob OH-stejný příběh.
O neschopnosti vytvořit strukturovaný subjekt¨s pobočkami a jít do volební soutěže přímo. Jednou se nasadí kukačka do ČSSD, podruhé využije sesbírání hlasů na chodníku Mirdou, protože knížecích financí je-k fungování subjektu- třeba, potřetí přeskočení k zeleným.

Celé se to pak schová za nezměřitelné mlhavé kecy o občanské společnosti, o angažovanosti jednotlivce.
V demokracii mají rozhodovat volby a pokud chcete společnost vést je jedno, jestli budete kandidovat jako partaj nebo hnutí!
Či cosi jiného, takže úvahy o zastaralém stranictví jsou mimo.
Říkejte si tomu jak chcete, ale jděte do souboje.
Ukažte se!
Možná Vás budu volit i já.

Ostatní segmenty t.zv. občanské společnosti, mají kontrolovat, navrhovat alternativy, ale ne moc si usurpovat, když na to nemám legitimní podporu od voličů.
Také je obrovský rozdíl mezi charitivními a parazitujícímu segmenty t.zv občanské společnosti a tak se džendrtety a kocábovití hbitě schovají za hospice a podobná zařízení, jako kdyby někdo nesouhlasící s jedním, zavrhoval charitu, pomoc druhým.

Je to na Vás moc? Dejte se sprchu nebo panáka.
Klidně mě označte za fašistu, i to tady bylo, ale nikdy jsem netvrdil nic jiného.Dokonce nejsem ani straník, poslední moje stranictví skončilo u Balbínů.Jsem volič turista.
Hru na politickou korektnost ale ode mne neočekávejte, ustrašeného korektníka, který se bude bát říct svůj názor, aby proti sobě nepopudil a povede kecy o převýchově čecháčků, kteří se mají neustále za cosi omlouvat, ze mě nikdy neuděláte.

Ostatně argun to vystihl.
T.zv občanská společnost vyžadující vytrvale grantíky na činnost svých "xy" organizací aby bylo na kabelčičky pro ředitelky nemá se společností občanů nic společného!!!!

Občan volící bratrstvo ovarových nebo plochých hlav není u mě méně, je to jeho věc koho volí, ale je jasný, čitelný, jde do souboje o podporu ostatních nebo se klání formou svého hlasu účastní, moc si neusurpuje bez mandátu od ostatních, nehraje si na elitu, nevyžaduje kooptování pro svou výjimečnost.
--------------------------------------
Proč neutvoříte partaj, hnutí, uskupení......Strany pravdy a lásky a nejdete do demokratické soutěže?
--------------------------------------

Ono by se -možná- brzy ukázalo, že ta údajná cca 40%tní podpora Knížete by se ihned rozdrobila v padesát samostatných subjektů, ve kterých by chtěl být každý "přecedou" nebo "generálním tajemníkem", jeden by nenáviděl druhého a získal by 1,5% maximálně.

Ale jinak do kavárny Slavie, články pana Pehe, Diágova flagelantská procesí k odsunu, nebo na politicky korektní debatování kleštěnců u Sedláčka dobrý.
Pepa Řepa za organizaci hnusných.
02. 04. 2013 | 07:54

Pepa Řepa napsal(a):

sylvasauerova
Smím Vám říkat Boženko?
:-)
02. 04. 2013 | 07:59

Pepa Řepa napsal(a):

Ještě k tomu rozdílu, jak to chápu já, blbá a hnusná řepa
SPOLEČNOST OBČANU¨
chápu jako společnost sebevědomých jednotlivců-pravda, je nebezpečí atomizace- z nichž se jeden každý- svobodně a nezávisle - rozhodne zda bude podporovat Stranu plochých hlav, Hnutí pravdy a lásky, Hnutí šestinedělek nebo Spolek padlých holek, pokud se rozhodnou kandidovat ve volbách nebo dá prachy Sdružení kontolorů čehosi prospěšného
Dle vlastní, svobodně dle úvahy.

OBČANSKÁ SPOLEČNOST
je systém sdružení, z nichž se mnozí samozvanců prohlásí za spásu národa, tady jsme my, naše slepence elitářů,naše hejno, tak nás podpořte jak stojíme a ležíme (dle sex. orientace) neb jsme lepší než ti u vesla, máme o 10% víc keců proti korupci a zlořádů.
Dejte ještě více grantů-pro našeho Frantu.
Povinně....zasloužíme si to.

Protože o ty granty jde- u OS- především.
Charitativní společnosti by do toho slušný člověk-kterým nejsem-vůbec netahal.
02. 04. 2013 | 08:41

scallop napsal(a):

Pepa Řepa

Ja jen cekam, kdy do toho pujdete Vy ? Muj hlas mate jisty. Jen Vy mate odvahu rici pravdu, bez Vas to tu obsadi dzendrtety a euroujersti klestenci. Jen s Vami zastavime nejvetsi nebezpeci dnesniho svet, tj. pravdu a lasku.

Repa na hrad, berou i dementy !

sylvasauerova

Berte Repu s klidem, vzdyt je s nim sranda :-)
02. 04. 2013 | 09:22

aga napsal(a):

http://www.blisty.cz/art/68050.html

V den, kdy britská konzervativci vedená vláda zavedla podstatné škrty sociální sítě, se zamýšlí v deníku Guardian George Monbiot, proč si to lidé nechávají líbit.
Většina lidí žijících na světě je slušná, poctivá a hodná. Většina těch lidí, kteří nám vládnou jsou drsné svině.
.....
Takže se navrací zásadní otázka: Proč dovoluje většina slušných lidí, aby jí vládla brutální, antisociální menšina? Částečně je to proto, že ta menšina ovládá informační zdroje. Velká část lidí (včetně obětí) byla přesvědčena, že lidé, kteří potřebují sociální podporu, jsou nezodpovědní, rozhazovační podvodníci. Navzdory skandálům, které se za poslední dva roky vyvalily na veřejnost ohledně Murdochova mediálního impéria, Murdoch a další tiskoví magnáti stále ovládají informační narativ. Jejich neutuchající propaganda, při níž využívají výjimečných a šokujících případů, jimiž charakterizují celou sociální třídu, je vysoce efektivní....

Ale já jsem dospěl k názoru, píše George Monbiot, že důvodem je něco hlubšího: Jde o to, že většina lidí na světě žije s dědictvím otroctví. I ve formální demokracii, jakou je Británie, žila většina lidí ještě před méně než sto lety v otroctví."

Tolik G. Monbiot k tématu. Příčiny popsal myslím dost přesně.

Jeho východisko: radikální myšlenka základního příjmu je ale tváří v tvář tomu, co popsal, spíše směšná.
02. 04. 2013 | 09:37

stejskal napsal(a):

Možná, pane argune.

Jsem si skoro jist, že by se tomu pan Chromý zasmál (občas si spolu píšeme, vůbec si nemyslím, že je to suchar). Možná by se zasmál i tomu, co jsem smazal (cosi o "nevymáchaných hubách" a "kundě" místo "rundy"), ale nic to nemění na tom, že sem chodí celá řada lidí proto, aby se anonymně pokusila nějakým způsobem ponížit či urazit ty, s nimiž nesouhlasí. A že někteří zde neprovozují prakticky nic jiného, o debatě s někým, kdo má jiný názor, ani nemluvě (a samozřejmě že je i řada těch, kteří zde píší pod pseudonymem, ale přesto - nebo možná právě proto - by se k osobním výpadům vůči druhám neuchýlili).

To, jestli Vy víte, zda je paní Šauerová opravdu paní Šauerovou (pan Chromý opravdu panem Chromým a Stejskal opravdu Stejskalem), není vůbec důležité. Důležité je, že i v této společnosti jsou (a vždy byli) lidé, kteří se nebojí vystoupit na veřejnosti pod svým jménem i s vědomím, že se vždy najde mnoho lidí z anonymního davu, kteří si do nich kopnou (ti samí nadávají po hospodách, doma v obýváku, ale když o něco jde, vždy se skryjí v tom davu. Je to bezpečné, nic nehrozí).

A ti, kteří dokáží z toho davu vystoupit, za něco se brát, nést kůži na trh, tak to je ta občanská společnost či společnost občanů, o níž píše pan Chromý. Společnost seběvědomých jedinců, kteří se nebojí a jsou ochotni něco dělat nejen kvůli svému bezprostřednímu prospěchu. Samozřejmě že to sebou nese i rizika (zneužívání grantů, hurá podpora nesmyslných akcí, kampaňovitost a spousty dalších věcí), ale VŽDYCKY to bude lepší než nadávání po hospodách a na netu.

Čím víc lidí bude hledat smysl v "zapojení" se do něčeho, co se děje kolem nich (třeba "jen" vysázet kytky kolem paneláku) a naopak bude ubývat těch hospodských žvanilů, tím větší šanci na lepší příští tato země bude mít (a je jedno, že si někdo pod tímto neumí představit nic jiného než granty, "gender studies" či třeba cosi, co sám nazývá multikulturalismem").

Tak se mějte, pane argune.

Téměř všechny údaje o paní Šauerové, o panu Chromém i o mně si můžete dohledat v otevřených zdrojích.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. A jen pro zajímavost, mnohé z toho, co píše pan Chromý, vidím jinak. Například velezradu.
02. 04. 2013 | 09:56

argun napsal(a):

Baba Jaga

tottéž to není.Rozdíly Vám vysvětlil Pepa Řepa. "Občanská" společnost a "lidová" demokracie jsou z jednoho vrhu. Pamatujete? Dokonce jedny noviny se tak jmenovaly. Ty zpřesňující a významy zužující přívlastky jsou zrádné. Bolševik na ně byl kadet. Selektivní společnost ani selektivní demokracii už nechci.

Lasturko

že berou? Radujete se! I Vy máte naději.
02. 04. 2013 | 10:14

Baba Jaga napsal(a):

To: Stejskal
Tak jsem se koukla, že Sylev Šauerových je v ČR momentálně +- 397. Která že sem píše či zda je to úplně někdo jiný nevyzkoumáme a ani to jistě není podstatné. Já třeba o ní v naší moravské vísce nevím nic a ani bych asi nic podstatného nenašla.
Pod svými občanskými jmény se realizujeme ve svém okolí (někteří i jinde a s větší působností) a živobytí.Zde si nezávazně vyměňujeme své názory na uvedené blogy či mezi sebou a nick není důležitý, dokonce ani, když si ho jiný vypůjčí - poznáte to Vy dle ID. I když nás - mě alespoň určitě - jeho použití většinou nakrkne, když má názory zcela jiné.

To: argun a Pepa Řepa
Je to jen na nás, jestli samozvané "občanské společnosti" uznáme jako něco jiného (lepšího jistě ne) než společnost občanů. Že by se tím z množiny občanů někteří vydělili? Jsou to pouze hrátky se slovíčky.
02. 04. 2013 | 10:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Babo Jago,

rozumím tomu, co píšete (ostatně tuto debatu zde nevedu poprvé).

Nikoho nenutím, aby zde psal pod svým občanským jménem. Naprosto respektuji, že zde lidé píší pod pseudonymem. V řadě případů to ani jinak dělat nemohou (šlo by o střet zájmů, třeba u státních zaměstnanců, přesto je důležité, aby se veřejně debatovaly informace, které uvádějí).

Čili vůbec mi nejde o to někoho k něčemu nutit či někomu vytýkat, že zde nepíše pod svým jménem (to, že ho zde někdo uvádí, je jeho volba, stejně jako to, že jiný ne).

Co kritizuji je, že člověk (tím teď nemyslím nikoho konkrétního), který vystupuje anonymně, nemá tolik slušnosti, aby neútočil třeba na autory (kteří si "komfort" anonymity nemohou dovolit) způsobem, který připomíná hospodskou debatu či pavlač. Opět je to každého rozhodnutí, nikomu to nelze ani nařídit, ani to není vymahatelné (naštěstí), ale řekl bych, že si to prostě každý musí nějak v hlavě přebrat (mně z toho vychází, že se též nepostavím doma za záclonu a nepokřikuji na souseda - když je zrovna otočen zády - že by neměl chlastat, být nevěrný ženě apod. Prostě by mi to přišlo hloupé. Ale jak říkám, tohle si každý musí zvážit sám. Proto píšu, že nejde o to, zda Vy jste někde dohledala, kdo je paní Šauerová, ale o to, zda paní Šauerová chce i zde být paní Šauerovou, z výše uvedených důvodů).

Snad je to takto srozumitelné.

Libor Stejskal
02. 04. 2013 | 10:48

Dagmar napsal(a):

Libor Stejskal

Včera jsem si přečetla váš příspěvek (20:54), poněkud se podivila vaším neobvykle zřetekně projeveným sympatiím i snaze "povzbudit" paní SŠ, ale únava z cesty byla silnější, než chuť reagovat.

Na vaše dnešní vyjádření (9:56) určené panu argunovi ale reagovat chci, zejména na tuto jeho část:

"...že sem chodí celá řada lidí proto, aby se anonymně pokusila nějakým způsobem ponížit či urazit ty, s nimiž nesouhlasí..."

Oni sem k vám, pane Stejskale, chodí i neanonymní diskutéři, kteří se snaží ponížit či urazit ty, s nimiž nesouhlasí. Podle mého k nim paní Sylva Šauerová patří. Podle vás zřejmě nikoliv. Jestli ono to nebude tím, že máte na některé problémy stejné nebo podobné názory :-)

Podle mne je osoba, která nepřipustí jiný než vlastní názor a vládne komunikační dovedností jak to případným oponentům "osolit" pro občanskou společnost nebezpečnější, než osoba trousící vulgarizmy.

Argun vám to napsal vážně dobře, Pepa Řepa dobře nevážně :-)
02. 04. 2013 | 10:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Dagmaro,

nešlo mi o to "povzbudit" paní SŠ či ji "zřetelně projevit sympatie".

Byla to má bezprostřední reakce poté, co jsem smazal "kundu" (variace na "rundu"), cosi o autorově "nevymáchané hubě" (plus si přečetl pár klasických kopnutí typu "obrýlený pokrytec"). Paní SŠ vyjádřila i mé pocity, jen mi přišlo zbytečné, že by jí z toho mělo být špatně (nicméně je to její věc, mě na této debatě zajímá něco jiného).

Snažil jsem se to ve svých příspěvcích výše vysvětlit. Ale zjevně marně. Vám vyhovuje jiný výklad.

Libor Stejskal
02. 04. 2013 | 11:18

Pepa Řepa napsal(a):

Jsem rád, že pod vlivem interpelací ubude hospodských žvanilů neb budou jako myšky sedět v ND a s otevřenou hubou bez dechu sledovat skutečně nežvanivý program zvaný INTERPELACE.
:-)
To opravdu nemá chybu. Někteří naprosto ztratili soudnost.

Ale jistou vypovídající hodnotu to opovržení hospodskou žvanírnou má, ze Stejskala, který vysedával po malostranských a vedl řeči, se stal hlídač politické korektnosti.
Role se prohodily.

Ostatně i bolševikovi vadily hospodské řeči neb nebyl dostatečný klid na práci.
Jen bych "Božímu oku" připomněl, že ty hospodské kecy tady ho živí,je živ z klikání, jen holt není klikání tak politicky korektní, jak by se mu hodilo do krámu.

Klidně vezmu na sebe, že jsem mu tady namaloval na vrata kosočtverec jak říká...... co jsem smazal "kundu"......leč nemám tušení, že by byla moje a jestli Chromého Bedřicha urazila zmínka o čtvrté -manželské- rundě, klidně se mu omluvím, ale kdo chvíli stál, stojí opodál.

Dokonce mám podezření, že učitel národů byl na Ptákovitě od Kundery, kde si pan ředitel namaluje na tabuli....jak říká "kundu"....a začne vyšetřování, kdože to udělal.

Džendrtetám a politickým korektníkům se ovšem omlouvat nehodlám, spíš by se měli omluvin oni/y za otravování klimatu a snahu nasazování náhubků.
Tož asi tak.
02. 04. 2013 | 12:10

stejskal napsal(a):

Tož zase jste nepochopil, pane Pepo Řepo, co jsem se snažil sdělit (tak asi po stopadesáté, Vy jste to zde musel číst tak stočtyřicetkrát, protože se zde potkáváme už tak pět let).

Nejde o to, zda se urazil pan Chromý či byste se urazil Vy. Nejde o to, že by někdo měl "s otevřenou hubou bez dechu sledovat skutečně nežvanivý program zvaný INTERPELACE".

Nejde ani o politickou korektnost.

A o mě nejde ani v nejmenším (já jsem opravdu jen žvanil, kterého živí hospodské kecy).

Jde o to, jak v této zemi vypadá veřejný diskurs. Jak a kdo do něj vstupuje, co je považováno za přijatelnou normu a zda jsme za těch současných norem vůbec schopni spolu (tím nemyslím nás dva) nějaký diskurs vést. Zda je možné, aby se někde apoň občas debatovalo tak, aby učastníci jeden druhého hned nezačali urážet, ponižovat, zesměšňovat, aby odlišný názor nebyl považován za něco, co je hodné opovržení, co je potřeba zničit, zašlapat atd.

Zda jsme vůbec schopni si bez výše uvedeného vyměňovat názory. Když se porozhlédnu po zdejší politické scéně, mám skoro pocit, že nikoliv. Když poslouchám, jak se celá řada lidí baví na ulicích, po hospodách atd., mám pocit obdobný. Když si otevřu tyto stránky, nemlich tak (samozřejmě že to neplatí absolutně, ale mně to připadá jako převládající trend).

Přijde mi to nepřirozené, exaltované, překlopené na jednu stranu. Kdyby - hypoteticky - došlo k situaci, že by se všichni virtuálně chytili za ruce a tančili v dojemné shodě častušku, budu z těch, kdo do toho začnou řezat (už jsem to psal mnohokrát). Jenže zatím je to obráceně. Řezat do druhého umí každý, jen málokdo ale zkouší, zda by se dalo na něčem dohodnout. Takže zatím mi přijde důležitější snažit o něco jiného než být ze všech nejjízlivější, nejvtipnější a umět toho druhého co nejlépe nakopat do zadku.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. A jak to souvisí s tím, co jsem psal výše? Pokud do anonymní debaty někdo napíše, zda by autor nechtěl zkusit další rundu manželek, dá se vcelku očekávat, že kohosi napadne ne "další rundu", ale "kundu" (a je to kupodivu též člověk, který sem chodí už léta). A co je nejdůležitější: obojí to nemá sice s autorovým textem nic společného, ale obojí to spolehlivě zavede debatu na téma, které je po těch mnou zmiňovaných hospodách tak zábavné (a na němž není samo o sobě nic špatného). Na autora a jeho úvahu se pak můžeme svorně vybodnout, na to, co to udělá s diskursem též (jak to třeba působí na někoho, kdo zrovna v téhle hospodě nevysedává každý den), hlavně, že jsme se pobavili. A na to se napijem. Stejně to všechno stojí za h..., popojedééém!
02. 04. 2013 | 12:40

Gobbo napsal(a):

Pan Chromý může být asi tak chromý jako Viliam Šalgovič.
I kdybych se tu nedopatřením podepsal vlastním jménem, nic to neznamená. Jsou nás desetitisíce.
Za svými názory si ale stojím. Tak 50:50.
Nediskutuji proto, že bych potřeboval si o někoho čistit boty od exkrementů.
Diskutovat sem chodím, abych poznával.
Die Absicht ist edel, und lauter und rein

PS. Kdyby Pepa Řepa to, co v rozvášnění napsal (7:54) vydal jako manifest, přijdu se podepsat.
Vlastním jménem.
02. 04. 2013 | 12:42

Pepa Řepa napsal(a):

Ráno vstanu, nasnídám se a umeju.....jak Vy říkáte "kundu", v devět posvačím a umeju..... "kundu", pak se naobědvám a umeju...."kundu"......tak to jde až do půlnoci.

Proč jsi tak čistotná, ptá se kamarádka.
On nám ji kdosi kreslí pořád na vrata.
---------------------------
Přeberte si hloubku tohoto sdělení jak umíte.
Také hezký den.

P.S. nevíte, kdo Vám ji namaloval, nebyl to sám pan ředitel?
02. 04. 2013 | 12:53

scallop napsal(a):

stejskal

Ja mam pocit ze to Pepa Repa - prinejmensim z casti - chape. Ale forma je pro neho mnohem dulezitejsi nez obsah, takze je jednodussi zustat u tech kosoctvercu.
02. 04. 2013 | 12:59

stejskal napsal(a):

Popravdě řečeno si myslím, že ano, pane scallope. Ale řekl bych, že tam hraje roli ještě pár dalších věcí (do nichž se nechci pouštět).

Hezký den.

Libor Stejskal
02. 04. 2013 | 13:12

resl napsal(a):

trochu dětská debata, kde chudák Stejskal dělá co může, zapojí se /už to je hodné chvály/ a partička chytrých Čechů v čele s řepou obecnou, mu to dává sežrat za hihňání přítomných. vraťte se k lehčímu tónu, stejně máte společné zájmy. hospodu, politiku, ženský. pořadí se dá přehazovat.
02. 04. 2013 | 13:16

aga napsal(a):

Brettschneider či každý jiný s těma správnejma kámošema za zadkem si může dovolit tu trochu "osobní statečnosti", nic ho to nestojí. My ostatní už si zase musíme rozmýšlet jestli si smíme dovolit okomentovat mušince na politickokorektním obrazu doby.
02. 04. 2013 | 13:17

aga napsal(a):

PS

A že to s tou statečností osobně angažovaných aktivistů asi opravdu není tak horké se postupně dozvídáme:

Sovětská armáda byla na sklonku roku 1989, tedy v době, kdy vrcholily protesty proti vládnoucímu komunistickému režimu, připravena zasáhnout. Pokud by došlo k ozbrojeným střetům, postavili by se Sověti na stranu protirežimních sil. Uvádí to kniha historika Pavla Žáčka Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, o níž informovala Česká televize (ČT).
02. 04. 2013 | 13:20

Baba Jaga napsal(a):

To: Stejskal
Díky za vyjádření, pane Stejskale.
Krásný povelikonoční den - a mažte dál dle svého uvážení.
Baba Jaga
02. 04. 2013 | 13:45

Baba Jaga napsal(a):

To: aga
Myslíte, že se prodejnost knihy pana Žáčka reklamou ČT zvýší?
160,-- Kč za 468 stran sice není majlant, leč nevím nevím, kdo ji domů bude chtít.
02. 04. 2013 | 13:52

šašek z Jihlavy napsal(a):

ga napsal:
"Sovětská armáda byla na sklonku roku 1989, tedy v době, kdy vrcholily protesty proti vládnoucímu komunistickému režimu, připravena zasáhnout. Pokud by došlo k ozbrojeným střetům, postavili by se Sověti na stranu protirežimních sil. Uvádí to kniha historika Pavla Žáčka Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, o níž informovala Česká televize (ČT)."
02. 04. 2013 | 13:20
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Škoda, že místo svíček nevzali studenti do rukou klacky. Byl by to krásný pohled na nic nechápající členy politbyra KSČ s vytřeštěnými zraky nastupujících do zelených antonů s rudou hvězdou.
Přílišné utajování může způsobit do budoucna nenapravitelné škody. A pak, že se u nás vše vykecá, hoši z prognosťáku se asi rozhodli nevypovídat a zamlčet. Mlčeti zlato, zase to vyšlo.
P.S.:Státní mincovna bere objednávky na obří zlatou medaili o váze 1kg, Klausovi hoši rozšíří svou sbírku. Bimbo dostane tlačenku a slivovici.
02. 04. 2013 | 13:57

aga napsal(a):

baba Jaga

V tomto případě mi Žáčkův náhlý záchvat lásky k pravdě a ničemu než pravdě připadá užitečný - touto konečně nahlas pronesenou informací se ta pravdoláskařská konstrukce poněkud nebezpečně otřásá, a mě ž nebaví nechat se věčně osočovat z konspirační paranoi.
02. 04. 2013 | 14:20

buldatra napsal(a):

Pane šašku,

já to říkám furt a stále, že ten samet byl dobrej leda pro aparátčíky.
Chtělo to vidle.

Aparátčíci mohli být v gulagu na Sibiři, místo toho jsou dnes u kormidla.
No, už je pozdě bycha honit a navíc Rusi jsou zpět, ale jiní.
02. 04. 2013 | 14:37

buldatra napsal(a):

à propos,

vždy mě pobaví, když někdo křoví nazývá občanskou společností.
Panu autorovi se to obzvlášť povedlo, protože v křoví dokonce vidí budoucnost.
02. 04. 2013 | 14:45

Dagmar napsal(a):

Libor Stejskal,

Ještě jednou dobrý den, pane admine,

možná vám nešlo ani o povzbuzení, ani o sympatie, ale co mám dělat, když já to tak čtu a chápu :-) Každý den se zde v diskusích na blozích odehrává mezi diskutujícími virtuální napadání, okopávání, podpásovky, rejpání, půtky... Ty opravdu zlé, které dokáží ublížit, jsou samozřejmě bez vulgarizmů a proto nemazatelné. Tohle jde mimo vás a těžko vám vyčítat, že s tím něco neděláte. Není to prostě možné.

Proto mi vaše "povzbuzení" pro paní SŠ poněkud zaskřípalo. Na roli soudce většinou správně rezignujete. V prvém plánu mne napadlo, zda v tom nemá prsty její kritika na adresu Pepy Řepy, za jeho celkem "konvenční" rýpnutí (18:02). Nemohu vědět, kdo byl autorem smazaných vulgárních příspěvků. Předpokládám, že Pepa Řepa nikoliv.

Omlouvám se, že tu poněkud marginální záležitost ještě oživuji. Ale vaše vyjádření o marnosti vašich snah dojít porozumění, mne k tomu přímo vybídlo.

Ještě mi dovolte poznámku k tématu blogu pana Chromého. K občanské společnosti nutně patří svobodný veřejný prostor, ve kterém se může odehrávat a bez kterého nemůže existovat. K veřejnému prostoru patří - dnes možná jeho nejsvobodnější část -virtuální realita.

Tak to vidíte, pane Stejskale, vidím vás jako spolutvůrce občanské společnosti a proto je mi ctí s Vámi, byť anonymně, občas nesouhlasit :-)
02. 04. 2013 | 15:35

Ivan Hochmann napsal(a):

ano..?
02. 04. 2013 | 15:35

stejskal napsal(a):

Též je mi ctí, paní Dagmaro.

A také si myslím (tedy přesněji: jsem přesvědčen), že "k občanské společnosti nutně patří svobodný veřejný prostor, ve kterém se může odehrávat a bez kterého nemůže existovat. K veřejnému prostoru patří - dnes možná jeho nejsvobodnější část - virtuální realita."

Kdybych si to nemyslel, tak bych zde netrávil tolik času.

Libor Stejskal
02. 04. 2013 | 15:47

Ivan Hochmann napsal(a):

stejskal napsal(a):
Též je mi ctí, paní Dagmaro.

A také si myslím (tedy přesněji: jsem přesvědčen), že "k občanské společnosti nutně patří svobodný veřejný prostor, ve kterém se může odehrávat a bez kterého nemůže existovat. K veřejnému prostoru patří - dnes možná jeho nejsvobodnější část - virtuální realita."

Kdybych si to nemyslel, tak bych zde netrávil tolik času.

Libor Stejskal
02. 04. 2013 | 15:47
02. 04. 2013 | 15:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale okamžitě odstraňte tu provokaci.!

Publikace příspěvku odmítnuta, text vykazuje znaky spamu či jiného porušení Kodexu diskutujících.

V mém příspěvku není ani slovo,které by opravńovalo vaši censorskou techniku k takovým závěrům.
Mám jej zkopírovaná a použiji jej jako důkaz Vašich sprosťáren, Ivan
02. 04. 2013 | 15:56

mb napsal(a):

Ja jen cekam, kdy do toho pujdete Vy ? Muj hlas mate jisty. Jen Vy mate odvahu rici pravdu, bez Vas to tu obsadi dzendrtety a euroujersti klestenci. Jen s Vami zastavime nejvetsi nebezpeci dnesniho svet, tj. pravdu a lasku.

:-)
02. 04. 2013 | 15:58

Ivan Hochmann napsal(a):

Napsal jsem zase článek,který byl odepřen k otištění .

Vyňal jsem z něj několik podezřelých slov ale nic se nemění.
02. 04. 2013 | 16:11

stejskal napsal(a):

Tak mi ho pošlete mailem, pane Hochmanne,

vložím ho sem za Vás (a pokusím se zjistit, v čem je problém).

Libor Stejskal
02. 04. 2013 | 16:23

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale Vaše cenzorská činnost je dokonalá.Půl hodiny se snažím různým způsobem vložit svůj příspěvek.
Bez jakýchkoliv expresivit,či porušení jakýchsi vašich kodexů.
Vy nám tady budete něco povídat o Občanské společnosti?
Grázle!
Svůj příspěvek, ten původní i ty všechny "opravené" posílám svým přátelům zde z blogů,aby si udělali jasno o vašem konání.
Ivan.
02. 04. 2013 | 16:25

pamětník napsal(a):

Ivan Hochmann:
Pod Kubátovým blogem mi to odmítlo uveřejnit citaci z anglické wiki, dokud jsem neodstranil uvozovky.
Soudruzi programátoři (už ne z NDR) někde udělali chybu. :)
02. 04. 2013 | 16:27

stejskal napsal(a):

Tak tady je ten Váš příspěvek, pane Hochmanne:

"Je to tady zase nějaké ujeté.
Pepa Řepa přehnal jizlivost.Do soukromí jiných se sahat nemá.Zvláště ne veřejně.Já mu také nevyčítám,že vyměnil Toma Waitse za praštěného Afromana.Ačkoliv tyto parkety vržou stejně.
Namísto abyste věnovali pozornost namětu,který bloger nastínil a třebas reagovali v podobném duchu prskáte po sobě jako ožralé bestie.
*************
Pane Chromý jsem rád že žijete.Chyběl jste zde.

Píšete však trochu jinak než bylo Vaším zvykem.
OBČANSKÁ SPOLEČNOST nikdy neexistovala,neexistuje a existovat nebude.
Vždy to budou skupiny lidí,kterými bude manipulovat nějaká příslušnost.Občanská příslušnost.Nebo řekněmež - politická příslušnost.
A vůbec.Co máte všichni s nějakou Občanskou společností?
Někdo zde nadhodil fenomén SAMET.Dnes vidíme jaký měl onen samet následky.Jen zlegalisoval postkomunistické směrování země,umožnil vytvoření struktur mafiánů zleva a hlavně zprava,podpořil bagatelisaci nových společenských zákonů a de facto zapříčinil kontinuitu s komunistickým právem.
Tato skutečnost se projevila naprostým selháním státních funkcí ve všech oblastech vedení státu.Ani náhodou nebyla akceptována zásadní priorita odpovědnosti za "výkon povinností" a tudíž ani nebyla a není potřeba někomu něco dokazovat.
Až se začnou projevovat dramatické následky zlodějských zákonů,žačne se i projevovat potřeba pojmenovávat věci správnými pojmy.

Občanská společnost ale zcela jistě nebude příčinou změn.
S občanskou společností si kdejaká svinská partaj vytře zadek.
Podívejte na ODS.
Myslí si,že když začnou půl roku před volbami s populistickými gesty a mazáním medu kolem huby,zase bude vše v pořádku ve starých kolejích.
Myslí si,že už lidé zapoměli na jejich kriminální podrazy a manipulaci s právem,na průběh a smysl církevních restitucí, na zásadní změny v majetkoprávním uspořádání státu,ve zlovolném rozkradení majetku státu, nebo chcete-li oné Občanské společnosti ve prospěch mafiánských spolků.Pochopitelně za neprokazatelných korupčnických pravidel.
(Už se zase mlčí o prokazování nabytí majetku - že ano?)

Oni si to opravdu myslí,když s vážnou tváří hovoří o obnově preferenci a důvěryhodnosti.Takové mrchy nebyli ani komunisti v dobách své slávy.Ti alespoň deklarovali svoji mocenskou převahu a konec keců.
A všimněte si jak jim jdou na ruku media a jak náramně papouškují nesmysly a lži vanoucí ze současných,zprofanovaných, ODSsáckých tlam.

A co na to ta Vaše Občanská společnost pane Chromý ?

Nic! Má zjevně jiné starosti.
Ale to je zase jiný námět.

Ivan."
02. 04. 2013 | 16:36

pamětník napsal(a):

Dagmar:
Veřejně projevená podpora admina paní S.Š. jenom dokládá jeho tvrdošíjně popíranou stranickost. Paní S.Š. tady se rozčiluje nad něčím, co sama dělá jiným. Když dva dělají totéž, není to totéž.
02. 04. 2013 | 16:39

stejskal napsal(a):

A víte, proč Vám nešel vložit?

Do spam filtru jsem kdysi dal dva výrazy, které se zde tehdy rozmohly - KSČSSD a ODSS. Nebavilo mne pořád mazat, když se tu někteří bavili podobnými hanlivými zkomoleninami.

V páté řádce odspodu máte výraz "ODSsáckých", který v sobě obsahuje ono inkriminované "ODSS". Systém nejen že nerozpoznává malá a velká písmena, ale i jinak je vcelku nepříliš bystrý. Takže Vám ten text nepustil (ale zase jste si na mně mohl vylít vztek a nazvat mne "grázlem", to též není k zahození. Jako kompenzace :-)

Hezký den.

Libor Stejskal
02. 04. 2013 | 16:42

Karel (taky) napsal(a):

Autor je Marťan? Pokud jsem si všiml, se Zemanovou kritikou novinářské pakáže kdekdo souhlasil, ohrazovali se POUZE novináři.
02. 04. 2013 | 16:48

buldatra napsal(a):

Pane pamětníku,

já bych se panu Stejskalovi nedivil, že podstrojuje paní Šauerové.
Třeba je to pěkná koc, co my víme, že a pan Stejskal si třeba dělá nějaké naděje, nebo tak něco.

Jen se podívejte kupříkladu na toho pracanta, chudáka spocenýho, uštvanýho, toho Nečase.
Ten také podporuje tu svou běsku Nagyovou a to hlava nehlava, přes spáleniště, přes krvavé řeky, přes všechna protivenství, které jeho hektický život ódesácký s sebou nese. Je to nesmírně statečný a odhodlaný muž, vzor premiérství.

Jednou bude třeba i pan Stejskal premiérem, neb jisté vlohy pro to má.
02. 04. 2013 | 16:51

Ivan Hochmann napsal(a):

No tak to jsem tedy pohnojil.
Omlouvám se za tu "kompensaci".
Máte pravdu,že bych neměl nechat cloumat hněvem svou maličkost.
A poněvadž jsem nahněván poslední dobou více než u mě bývá zvykem budu si muset dát pozor,abych zbytečně neurážel i svoje přátele.

Ivan.
02. 04. 2013 | 17:00

Ivan Hochmann napsal(a):

Tolik moje omluva pane Stejskale.
Je na vás zdali ji přijmete či nikoliv.

Na druhou stranu si však řekněme jinou stránku věci.
Potýkáme se s ní od prvopočátku.
Tvrdím ,že ZLOVŮLE se v novodobé historii lidí mnohdy projevuje jako nádherná prsatá blonďatá asertivní empatická ženština.
Úlisným úsměvem a pohlazením levou - vám pravou rukou zatne kudlu do zad.
To jest ona zásadní změna v lidském chování.
Jen nebýt sprosťákem.
To už není ani farizejství.
Na jedné straně persekuovat osobnost za expesivní,byť adekvátní výraz (na posraného i hajzl spadne) na duhé straně si potřepávat rukou s grázly a zloději hrubého třebas politického formátu.
Pan Hrabal by vám nakopal do prdele.

Už mockrát jsme si zde vyříkali jak se zachovat k duševním sprosťákům,kteří s úsměvem idiota vědomě těžce ukřivdí,neb urazí naše city a říkají tomu diskuze.
Proto jsem si zde odvykl diskutovat.
Jen s lidmi o kterých vím,že se výše uvedeného zásadně nedopustí.

A vy máte pořád k tomuto pojmenovanému fenoménu z nevychovanosti a nevzdělanosti nějaké výhrady.
To,že zmizeli hulváti z těchto stránek není jen vaše zásluha.
Celkový obraz si vytvářejí sami lidé kteří sem píší.
To víte,kdybych měl možnost Anglického pánského klubu - bych sem ani nepáchl.

Leč nemám (a ani bych si tam bourboun s doutníkem nemohl dopřát ze zdravotních důvodů) tak mě nezbývá než se občas zastavit u vás na blozích.

Omluva i ostatním diskutujícím.Ivan,
02. 04. 2013 | 17:28

Dagmar napsal(a):

pamětník, buldatra

Přejme panu Stejskalovi právo na osobní sympatie nebo antipatie(on nám naše empatie také neupírá). Jen doufám, že paní SŠ mu je sympatická víc jako žena než jako analytička :-)

Ivan Hochmann

Vždycky když potkám v Čechách tak vácnou bylinu, jako je uznání vlastního pochybení a omluvení se, mám nelíčenou radost. Tak vám pane Ivane děkuji. Je milé vědět, že patříte mezi slušné lidi :-)
02. 04. 2013 | 17:32

pamětník napsal(a):

Ivan Hochmann:
"Takové mrchy nebyli ani komunisti v dobách své slávy.Ti alespoň deklarovali svoji mocenskou převahu a konec keců." Přesně. Co komunisti nanutili, dnes demokrati nalžou.
02. 04. 2013 | 17:32

toska napsal(a):

V občanské společnosti, která co nejvíc využívá přímou demokracii ke své regulaci, je možné spatřovat východisko ze současného bahna... A není třeba již předem strašit neznalé spoluovčany, že vše skončí v ještě hlubším bahnu, protože "moc uchvátí pár uřvaných - svobodu občana poznavších - uzurpátorů" nebo jinými zvrhlostmi...
Spíš věnujme energii zvyšování občanské uvědomělosti spoluovčanů a nemusíme zas tak nic moc vymýšlet, stačí opisovat ze Švýcarska i jinde.

Nehledejte na textu článku mouchy a nečekejte rozpracované detaily. Jednak na ně zde není místo a jednak drtivá část spoluovčanů ještě ani neví, že něco jako přímá demokracie existuje (tady se potkává publikum velmi nadprůměrně znalé...). Máte-li chuť, oslovte třeba autora a pokračujte (třeba i sami) na vyšší úrovni, nic vám v tom nebrání...

Když už píšu: postupně jsem si uvědomil, že k prosazení jakékoli změny ve společnosti je potřeba ohromné množství odpracované práce po dobu mnoha let. Práce koordinované a řízené schopnými lidmi. Všechno ostatní, tedy například dva tři roky jakž takž fungování skupinky sebevíc zapálených nadšenců byť organizovaných v OS, zmůže něco leda tak jednorázově na obecní úrovni...

A ještě jeden typ, pokud jste ještě nečetli: Dr. Koukolík, Dr. Drtilová: Život s deprivanty I a zejména pak druhý díl Život s deprivanty II ( ale i jejich předchozí a další texty jsou pozoruhodné...). Jejich statě o Skupinové hlouposti, Propagandě, Občanské docilitě... jsou hodně poučné a inspirativní čtení.

Takže nedejme se otrávit a pracujme na změnách - společně...
02. 04. 2013 | 17:59

Pravda napsal(a):

Zvlášní jak tady spousta lidí má modlu jakési imaginární občanské společnosti. Tento imaginární pojem,který mimochodem v realnu neexistuje a je čistě výmyslem socialistů a levicových zelených, pro jaké si dání do pytle celé společnosti aniž by viděli jakékoliv rozdíli mezi jednotlivci. Takovéto vidění je dosti nebezpečné a dostává nás na strmou cestu k totalitě. Často bývá za občanskou společnost považovány nikým nevolené neziskové organizace, případně různá lůza pokřikující na náměstí. Takový to lidé bývají až heroizováni, což je až přílišné zjednodušení situace. Raději nevzývejme falešnou modlu občanské společnosti a soustřeďme se především na to jak vybudovat takový stát, který umožní co nejlepší rozvoj jednotlivců, bez závisti aby jedna skupina musela živit tu druhou jen proto, že vydělává víc a bez toho aby mu stát furt lezl do života.
02. 04. 2013 | 18:20

šašek z Jihlavy napsal(a):

buldatra napsal(a):
Pane šašku,

já to říkám furt a stále, že ten samet byl dobrej leda pro aparátčíky.
Chtělo to vidle.

Aparátčíci mohli být v gulagu na Sibiři, místo toho jsou dnes u kormidla.
No, už je pozdě bycha honit a navíc Rusi jsou zpět, ale jiní.
02. 04. 2013 | 14:37
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Máte pravdu, tohle jsme definitivně prošvihli. Ale třeba se poučí zotročený lid v KLDR
a jakmile to praskne, na těch vidlích si před sochou Kim Ir Sena upečou jeho vykrmeného vnuka.
02. 04. 2013 | 18:34

mb napsal(a):

buldatra 16 51 ... já jsem vás míval za dobrého ( korektního, solidního ) diskutéra ...

/// jak řiká klasik ... to bylo ... teď je simonýdés plajte ... ///
02. 04. 2013 | 19:09

fikus napsal(a):

ještě špejl napsal(a):
fikusi, nezapomeň vyhnat list.
Když se člověk dostane nad 50% v realismu popisu toho, co vidí, začnou na něj ti, co míchají oběma rukama kejdou až po lokte ječet, že je stoka.
To už tak je zařízeno.
To sem panečku napsal větu. Vůbec se mi to nechce sekat na kousky.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
..jste si jist jak jaký jste vytvořil oduševnělý příspěvek, ale vyšel z Vás blábol. Dochází Vám to? Nebývám osobní, ale taky ze zásady netykám tomu koho neznám..tož tak
02. 04. 2013 | 19:54

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane toska,to jste napsal hezky,

jenže jste pozapoměl třebas při aplikaci švýcarského vzoru na časovou linii,která měla ve Swissu nepřerušený několika staletý vývoj.
A také ....Ve všech kantonech,které prožívaly navzájem tragické osudy - žili (a žijí) úplně jiní lidé než tady v Česku.
A navíc co byste asi tak chtěl opsat kromě občanských kodexů,časových práv,zákoníků pro všechna spol.konání,které tam vesměs platí několik století s malými úpravami?
Myslíte,že by vám to prošlo?
Naivko!Vy asi žijete někde v oblacích.
Podívejte například jeden popřevratový zákon už má dnes 20.novel.Ani se neptejte komu to vyhovuje!

Také nechtějte po lidech,aby studovali p.p.Koukolíka a Drtilovou.Vy můžete být rád že znáte tyto studie ,ale to je tak všechno.

Rád bych věděl resp.poznal,jak si představujete onu "společnou práci na změnách" ?
To by mě tedy opravdu velice zajímalo.

Pozdravuji Ivan.
02. 04. 2013 | 20:46

pamětník napsal(a):

Pravda:
Ještě byste mohl místo "lůza" použít poněkud zapomenuté slovo chátra, je takové ostřejší, mohlo by se hodit líp.
02. 04. 2013 | 21:02

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane Hochmanne, já si to tak neberu ;-)

Jinak pan Hrabal by mne možná nakopal "prdel" (a zdaleka nejen on), ale stejně to nic nemění na faktu, že chcete-li na netu udržet aspoň trochu přijatelné prostředí pro výměnu názorů, musíte zabránit tomu, aby se lidé častovali - jak Vy říkáte - ostrými slovy. Troufám si tvrdit, že pan Hrabal o netu věděl prd ;-)

A ještě jedna kacířská úvaha: Netvrdím, že to, že "zmizeli hulváti z těchto stránek je zásluhou". Ale vím zcela bezpečně, že kdybych zde nezasahoval, nepsal byste sem ani Vy, ani drtivá většina čtenářů či autorů. Málokdo si zde dokáže představit, jak na netu vypadá debatní prostor, o nějž se nepečuje. Mám s tím jisté zkušenosti.

Hezký večer.

Libor Stejskal
02. 04. 2013 | 21:03

pavel v napsal(a):

Pepa Řepa, Ivan Hochmann

Oba dva podceňujete občanskou společnost. Zdá se vám, že občanské politické aktivity, které nejsou zaměřeny na získání politické moci, jsou zbytečné nebo dokonce kontraproduktivní. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že působení myšlenky, hlavní to "zbraně" občanských aktivistů, nepřináší rychlý efekt. Domníváte se, že jedinou správnou cestou je získat moc v politické soutěži a využít jí k prosazení svých politických cílů. Je pravda, že takto lze zdánlivě dosáhnout úspěchu, ten však má z historického hlediska jepičí život. Příkladem budiž nacizmus nebo komunizmus. Jak se zdály být ve své době neotřesitelné a jak směšné (povrchní) se dnes dnes jeví jejich ideje.

Pravdomluvné slovo má obrovskou sílu. Když se upálil Jan Palach, zdála se jeho oběť zbytečná - nepodařilo se mu zburcovat lidi k občanské neposlušnosti vůči komunistickému agresorovi. A přece jeho čin zbytečný nebyl. Bude nám a našim potomkům navždy připomínat naši zbabělost (nebo lenost?).
02. 04. 2013 | 21:08

Ivan Hochmann napsal(a):

Hledal jsem ve svém archivu něco úplně jiného a našel jsem toto:
***********
Ještě než tu bednu zavřu,

mám tady povídání pro editora.
Vám pane vůbec nedochází jakými krásnými úvahami Vás tady častuji.

To červené světélko nad vykřičeným domem je vlastně jako paralela pro úvahu strážce majáku.Jako poslední trojčíslí Linky naděje.
A ten Cerberus vám také nedošel.Oni vlastně byli dva psi.(pan Mihalko pouze doplnil počet).Jenže dnes už z historických pramenů víme,že je Hádes vůbec nekrmil a neošetřoval,takže se z nich staly divé,líté bestie,které dali Podsvětí ponurý nádech.

Takže vše hezké.Ivan.
08.01.2009 14:59:47
Ivan Hochmann napsal(a):
Pane Stejskale,

nemlžte.Vaše "vážná" definice hovoří jako kdybych byl synonymem pro sprosťárny.Prostě sprostému vše sprosté - ne?

A národové jsou odpovědní za svoje vyvolené.Je jejich zásluha,že glorifikují gaunery,kteří se dostávají do čela společností jedno jakým jazykem hovořící.Nejdůležitější je zajisté prospěch osobní,pak nacionální, pak deset kopek hnoje a potom se dá uvažovat o dalším.

Jak dlouho se pane Stejskale budeme schovávat za hezká slova a bokem chlastat víno?Proto jsem nepřítelem nacionalismu,sektářstí,ideologických zběsilostí.

Ono v podstatě a vzhledem k degenerujícímu materiálu(drogy,chlast,znečištěné životní prostředí,demontáž morality a.d.)....
zlatý osvícený absolutismus.
Hodný král a dobří poddaní.

Děkuji za úvahu.Ivan.
08.01.2009 16:42:58
stejskal napsal(a):
A já Vám též přeji dobrý den, pane Hochmanne ;-)

Váš zarudlý Libor Stejskal
08.01.2009 11:40:26
stejskal napsal(a):
P.S. Tak jsem si to zpětně projel do včerejšího oběda: celkem tři textíky, pane Hochmanne ("debílek, levicový ksindl, magor atd.") l. s.
08.01.2009 11:48:51
Ivan Hochmann napsal(a):
No moc se nečilte,

někdy svítíte jako lucernička nad bordelem.
A když jsme u těch "textíků".
Divím se Vám,že reagujete na takové mnohdy vtipné a přiléhající marginálie,přesně vystihující všeobecnou podstatu věci a necháváte bez povšimnutí hrubé,cílené urážky,"slušnými" texty tvrdě dehonestující danou osobnost.Navíc zjevně nerelevantním texem k blogové patřičnosti.

Oblíbený termín "levý ksindl",magoři....a další perlivé úkazy jsem použil do textu směřovaném do Států panu P.Rychetskému.Vyjmenoval jsem mu tam celou plejádu exotů, pučmidrátů,lobotomiků,podržtašek,lejnotepců anonymního charakteru,kteří jsou přirozenou součástí naší postkomunistické současnosti.(kdo se cítí,ať se vtípí)

Že se ozvete zrovna Vy pane editore to bych neočekával.A kdybych to věděl tak bych to napsal přinejmenším jinak.

Váš zatracený pravicový ksindl Ivan.
08.01.2009 12:22:45
Ivan Hochmann napsal(a):
A nachystejte si mazadla.

Palestinské ženy ,starci a děti začali bombardovat Izrael z Libanonu.To bude zase MASAKR.

Ivan.
08.01.2009 12:25:25
*****************************
To jen tak pro zasmání.Dobrou noc Ivan.
02. 04. 2013 | 21:35

špejl napsal(a):

oduševnělý bývám zřídka, většinou omylem nebo v kocovině, z lítosti.
jednomu fikusu nemohu, dokud se úplně nepomátnu, říkat vy dva.
jste moudřejší z nás obou tří, zapomeňte na to.
bez listu žádné jaro.
02. 04. 2013 | 21:46

toska napsal(a):

to Ivan Hochman 20:46
Nebuďte netrpělivý (napsal jsem že to je fůra práce na dlouhou dobu...), neodrazujte se ještě dřív, než jste začal a věřte síle své i síle těch, kteří se přidají. Naopak nevěřte častým tvrzením, že něco, co dobře funguje pár set km od nás "nemůže nikdy fungovat tady, že tu žijí jiní lidé"...Opisovat od těch, kteří jsou o kus dál, možné je, podobně jako student přejímá znalosti dávno zaniklých generací a nikoho ani nenapadne, že by vše, co zná, měl sám znovu objevit. Zejména chci varovat před pokusy vyhledávat ve věcech základních třetí, české cesty... Dubček a Klaus by měl jako výstraha už stačit.

Pokud znáte Koukolíka, měl byste i vědět, že lidské chování se příliš nezměnilo za posledních mnoho tisíc let, že mnohé reakce lidí v naprosto odlišných kulturách na opačných koncích světa jsou docela totožné... A ti Švýcaři jsou od nás kousíček, jak geograficky, tak kulturou... Zmínil jsem je ale zejména proto, abych i zde se často vyskytujícím strašičům připomněl, že přímá demokracie je dávno praktikovaná a to v nejvyspělejších státech, tedy to není zas tak nebezpečná, excesy plodící záležitost...

Stejně tak jsem zmínil Koukolíka pro velmi praktické informace, které čtenáři poskytuje, není nutno jej přímo studovat (ostatně zmínil jsem jeho popularizační texty, nikoli studijní...) . Už nejednou mi v životě různí lidé tvrdili, že jsem naivka, že to či ono mi neprojde, je nereálné... Kde je jim dnes konec a mnohé z mých projektů existují, na mnohých dál pracuji, další ještě čekají...

Společnou práci na změnách si nijak nepředstavuji, prostě ji – jako spousty jiných lidí – praktikuji. Vy jste nikdy nepracoval v nějakém týmu, chcete-li kolektivu na společném díle? Většinou vše začíná nějakou vizí, které se někdo ujme nebo mu je přidělena k realizaci. Záleží na schopnostech a dovednostech lídra i materiálních možnostech té skupiny a spoustě dalších věcí, podle toho je pak dílo realizováno.

Předpokládám, že toto všechno víte. Záleží hodně na pravidlech, na tom, jak jsou dodržována, jak je nastavena kontrola, hodnocen výsledek, jaká je odměna za odvedenou práci... A jedná-li se o správu společnosti, jedná se o nikdy nekončící proces...Za velmi důležitou považuji motivaci členů týmu a jejich uvědomění si, že věci veřejné lze spravovat pouze společně pod dohledem veřejnosti.

No a to je asi první, co musíme udělat: přesvědčit spoluovčany, že bez jejich vážného a soustavného zájmu o chod věcí veřejných se nikdy nic nezmění.. Na tom tedy teď pracuji a po letech sólisty, se již přidali další...

Pozdravuji, Josef
02. 04. 2013 | 23:21

buldatra napsal(a):

mb,
19.09

Copak, copak?
Že bych se dotkl outlocitu vytříbeného?

V tomto punktu jsem zajedno s panem Pepou.
Simónides nesimónides.

Pakliže arbiter mravů zdejších bude podstrojovat jedné straně, neodpustím si nějakou tu menší jedovatůstku. Platje je ten, kdo deklaruje nestrannost a ta se mu tak nějak vypaří. Pak je s nestranností na mizině. Čili nestrannost vocaď pocaď. Tvářící se korektně.

To se Vám líbí?
03. 04. 2013 | 11:42

buldatra napsal(a):

Ivan Hochmann napsal(a):
…Podívejte například jeden popřevratový zákon už má dnes 20.novel.Ani se neptejte komu to vyhovuje!...

Zdravím Vás a dovolím si malý vstup do Vaší konverzace s nickem toska:

K Vámi napsanému bych si dovolil nabídnout k úvaze, že v tom Swissu jsou navržené zákony přijímány demokraticky, na rozdíl od naší demokraturní praxe.

Nejdříve jsou ve stádiu návrhu podrobeny celospolečenské diskuzi, kdy může každý občan připomínkovat.
A tato fáze může trvat i několik měsíců, ba i déle. Pak, když je zákon nachystán a proklepán ze všech stran, proběhne referendum, kdy je zákon přijat, nebo přijat není.

Když je přijat a časem někdo vymyslí novelu, proběhne opět celospolečenská diskuze o novele. Pak referendum, kdy je novela přijata, nebo není.
To je zdlouhavý proces, jako každé tříbení.

Toto tříbení má neobyčejný efekt, který neznáme, protože nám není dopřán. Ten efekt je výchovný a vzdělávací. Vychovává k zodpovědnosti a k pocitu sounáležitosti k celku a také vzbuzuje ostražitost. Protože málokdo je rád, když mu někdo jeho dílo hodlá kazit. Ostražitě tedy hlídá své výdobytky. Zajeďte si tam a zjistíte, o čem píši. Vychovává to jak voliče, tak politiky. Vychovává to i návštěvníky té země.
Má švica žije v Swissu 23let a můžu říct, že se na svět kolem sebe dívá úplně jinak, než jak se dívala, než se tam odstěhovala a jak se dívají lidé u nás.
Dívá se pohledem vlastníka a co je horší, hrdého vlastníka. Těžko se to vysvětluje tam, kde něčím takovým nikdo nežije.

Nějakých 20 novel nedokonalého , nebo na míru nějaké zájmové skupince šitého zákona, je v těchto podmínkách přímé demokracie těžko představitelné. (nebo víte o nějakém případě ze Swissu, který se stal v posledním čtvrtstoletí?).
Když je něco přijato a odsouhlaseno v referendu, je to proklepané a zpřipomínkované ze všech stran a je to kvalitní.

Šwýcarská kvalita se neříká jen tak pronic zanic.
V tom spočívá rozdíl mezi naší demokraturou a demokracií ve Swissu, co se činnosti zákonodárné týká. A nejen jí.

Nehledě na to, že tam o všem, tedy i o přijetí zákonů rozhoduje suverénní občan a jako takový nese plnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Jak si ustlal, tak si lehne. Tady o tom občan rozhodovat nesmí a pak se také nesmí divit, v čem se válí.
03. 04. 2013 | 12:19

Ivan Hochmann napsal(a):

Můj moravský kolego,i vy pane Josefe,

budu muset odpovědět po bodech vám oběma,neboť jste zjevně zastánci onoho složitého pro čechy naprosto neznámého procesu klasické demokracie.Nejraději bych odpověděl stylem pana Pravdy(viz výše) ale domnívám se ,že zase tak jednoduché to není.

1.Jeden lidský život je příliš krátký,než aby se mohl mimo svoje povolání,či zaměstnání zabývat společenskými problémy.
K tomuto účelu si platíme ze svých daní státní aparát,neziskové organisace i instituce,kteří mají tyto úkoly ze svých profesních
povinností řešit.Mají za to dobře zaplaceno ,tudíž předpokládejme že k ODPOVĚDNOSTI za výkon pracovních povinností je je donutí zákonník práce a ostatní zákony PRÁVNÍHO STÁTU.
Nebudeme řešit proč tomu tak není.

2.Ještě k tomu "opisování".
V začátcích OF a později v DEU jsme jasně deklarovali a tlačili na fundované právníky (to jsme si mysleli) aby požádali kolegy z Rakouska (Swiss nepřipadal v úvahu) aby pomohli při setavování nových právních norem,hlavně výkladům k jednotlivým paragrafům.Byl to zájem společnosti i nového státu.
Nikoliv však poskomunistických politiků a hlavně právníků.
Počkejte za pár let vyleze na povrch inscenace sametu.To budete čumět,.
(na okraj:Posmrti mé ženy mě pozval notář s lakonickou pozvánkou:chci-li vyřešit pozůstalost něchť se dostavím s doklady a s 16.000 hotovostí.To samé napsal synovi do USA a ten mu odpověděl,že tuto práci mu vykoná právní na každém rohu New Yorku za 5 dolarů.
Já jsem mu se ho při konzultaci optal co bych měl říci kominíkovi,který po vymetení komínu by požadoval 2% z ceny nemovitosti.
Z pana notáře pak po opadnutí vzteku vylezlo jak si Notářská Komora zajela do Vídně opsat pravidly výkonu profese z dob Marie Teresie a potom přesvědčila parlamentní darebáky aby odsouhlasili převod státních povinností na soukromé instance.)

3.Komunistický zbabělec a demokratický zloděj jako výstraha?
Prosím vás - probuďte se!

4.""Záleží hodně na pravidlech, na tom, jak jsou dodržována, jak je nastavena kontrola, hodnocen výsledek, jaká je odměna za odvedenou práci..."".
Kdo stanoví pravidla?
Jakou to "práci"pane Josefe konáte,smím-li se opět optat na nezodpovězenou otázku.
Takovýchto všeobecných frází tu po česku koluje celá plejáda.
Svoje stanovisko k plánované a avizované REKONSTRUKCI STÁTU jsem už zde vyslovil.
K tomu solitérství vám napíši osobní sermon v příštím příspěvku.

...Pokračování....
03. 04. 2013 | 15:10

Ivan Hochmann napsal(a):

Pokračování.....

5.Jak si vůbec představujete odpor Občanské společnosti proti platným zákonů.Sic "kontinuitním svinstvům",ale platným,jakkoliv manipulovatelným zákonům.Podívejte nas paní Procházkovou jak dopadla s restitucemi a žalobami.Na celou tu plejádu odpůrců současného režimu.
Já byl odpůrcem též,jako solitér poněvadž mě kamarádi z Charty zakázali podpis poněvadž mám prý dvě děti a není potřeba abych jim dělal problémy.(mimochodem dnes jsem jim za to vděčný a jak jsem slíbil napíši o tom pojednání. Panu Chromému se to bude také moc líbit).
Vy totiž tvrdíte,že je povinnost občana protestovat proti nedemokratickým formám státu.Kdo určí onu nedemokratičnost?Nesouhlasím s úplně celou formou církevních restitucí jako 80% lidí v tomto státě.Jenže prebendy už jsou rozparcelované .Proto ten podraz na VV a Parlamentní Ks... s Pikovou dámou.
Všichni se tváří jako by se nic nestalo.
Za co vy pánové chcete "bojovat"?
Máme zde režim ZASTUPITELSKÉ PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE ( s poskomunistickým právním systémem)- nikoliv jakousi občanskou společnost s právem referenda ke každé hovadině,kterou mají (opakuji) v popisu práce ODPOVĚDNÍ POLITICI,nikoliv zkorumpované mafiánské klany napříč státním systémem. Zvolili jste však ODS tak máte co jste chtěli.
A jak dopadlo referendum k volbě presidenta vidíte jasně.
Jako by scénář NĚKDO Chytřejší napsal a prosadil.
Nebo si myslíte,že by se stal Zeman presidentem byvše voleným parlamentem? Cha.

6.Kolego velkostatkáři,považuji se suverénního občana,který nese svoji odpovědnost.Právě proto NEVOLÍM v těchto poskomunistických podmínkách,protože je považuji za úplně rovnocenné podmínkám volebního zákona komunistické totality.
Podotýkám,že jsem ty gaunery nikdy nevolil a se mnou celá rodina.Sic jsem šel z jednoho zaměstnání do druhého - ale o tom příště.
Nenesu tudíž odpovědnost za rozhodování parlamentu,senátu ,ani vlády ČR.
**********
Nehledě na to, že tam o všem, tedy i o přijetí zákonů rozhoduje suverénní občan a jako takový nese plnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Jak si ustlal, tak si lehne. Tady o tom občan rozhodovat nesmí a pak se také nesmí divit, v čem se válí.
*******************
Samozřejmě souhlasím! Máme vlastně s malými výhradami každý co si zasloužíme.Pokud uvažujeme logicky a nestranně mají občané tohoto státu CO SI ZASLOUŽILI.
Nebudu to dále rozvádět a aplikovat svoje anarchistické prognozy.
Zase někdy příště.
Ivan
03. 04. 2013 | 15:51

buldatra napsal(a):

Pane Ivane,

Je fakt, že nelze po někom chtít něco, o čem ten někdo nemá ani páru. A mnohdy ani neví, že to je, že něco takového existuje.
No a tak je to s tou přímou demokracií, o které má spousta lidí představu neodpovídající realitě, nebo nemá představu žádnou.
Ve školních osnovách to není, v telce se o tom nemluví, politici kolem toho chodí obloukem, páč se toho bojí jak čert kříže. I komanči se toho báli.
Inu strašák.

Všichni hlavouni se bojí demokracie, proto demokracií nazvali demokraturu, aby se báli i ostatní.

Takže vůbec není od věci s přímou demokracií seznámit každého a když projeví zájem, říct jim, co to je a jak to funguje. Pak je to jen na nich.

Von žádné strom neroste do nebe.
A do nebe neporoste ani zdejší demokratura, protože už nemá kam růst a jediný, co ještě může, je, že může v lepším případě stagnovat.
Někomu se to třeba i líbí, někomu ne a chtěl by to změnit. Na tom není nic divného. Změna je život.

Jsou v podstatě dvě možnosti, jak to s demokraturou skončí.
Buď výbuchem a to nebude nic pěkného, protože vybuchnou emoce a to končí hodně dlouhým krokem kamsi zpět, anebo se podaří prosadit postupně, třeba krok za krokem něco z té Demokracie. A když se podaří udělat první krok, udělají se jistě i kroky další.

Apropos, ta volba prezidenta s přímou demokracií nebo referendem neměla nic společného, ač byla nečesané nemyté veřejnosti předhozena jakože přímá.

V přímé demokracii není volen nikdo neodvolatelný, naopak, každý volič má možnost nastartovat proces odvolání. U nás byl zvolen, jak jest místním zvykem, zas jeden neodvolatelný, což prospívá toliko vzniku kultu osobnosti. A to je asi tak veškerá prospěšnost tohoto aktu, kterého jsem se pochopitelně nemohl zúčastnit.

Každopádně, všecka občanská hnutí, která si dala za cíl seznámit místní veřejnost s přímou demokracií a která mají za cíl její prosazování (a jsou a pracují na tom), mají mou podporu. A že podporu potřebují, je jasné. Od tohoto státu nic nedostanou.
03. 04. 2013 | 17:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Buldatro,
na váš poslední článek je jednoduchá odpověď.
Přímá demokracie vyžaduje přímé,čestné,vzdělané lidi kteří se dokáží orientovat ve složitých společenských prblematikách.
Kolik takových asi v Česku žije,co myslíte?

O školách nemluvte,ty byly vždy obrazem vůle nadřízených ,příslušných politice.Kolik občanů si sedne k Blesku či Nově (uvádím jako symboly bulváru) raději,než k zajímavému publicistickému pořadu ?
A už jsem o tom zde také psal:jak zmizely všechny kvalitní, otevřené,diskuzní pořady z televizních obrazovek.Zůstal jen debilní kotel.

Ke konci Demokratůry se samozřejmě schyluje nejen u nás.
Z historie víme jak skončily řecké městské státy a vůbec římská i řecká demokracie.Francouzské Revoluce pod vlivem myslitelů a vizionářů sklouzly k odplatám a teroru ,ale daly světu novou naději,která se projevila nakonec dříve než ve Francii - na americkém kontinentě.
Tehdejší společenská elita vystudovaná a cepovaná i římským právem věděla a uvědomovala si,že jsou tvůrci nového státu proti nepřátelům ze všech stran.Nervali se o prebendy jako dnešní zdivočelí psi a hyeny o každou,navíc bezpracnou kost. Lidé byli skromější a museli těžce pracovat na udržení rodiny i holého života.(Posílám Vám video,proč se necítím být demokratem.)
Navíc jsem nezahrnul do odpovědi světové globální vlivy,které vám dají už v brzké budoucnosti odpověď jak skončí DEMOKRACIE všeobecně.
Rozhodně to nebude :"KUPŘEDU LEVÁ....."!

Ivan.

http://www.youtube.com/watch?v=p2jel7l6VWk
03. 04. 2013 | 18:53

S.Š. napsal(a):

Pan L: Stejskal, 01. 04. 2013 | 20:54 :

Přemýšlela jsem o tom, co jste napsal, pane Stejskale. Já s tím ale asi nic moc neudělám (ani nechci udělat), to je mé vnitřní ustrojení posílené výchovou. Občas se za některé z nás musím stydět a to se mi stalo také pod tímto blogem. První, co mně napadlo, totiž bylo, co asi tak tihle anonymní vysmíválkové a šťouralové v soukromí autora dělali, když Heřman Chromý seděl v kriminálu.
Znám celkem velký počet lidí, pane Stejskale, kteří si klepou na čelo nad každým bloudem, který přispívá do internetových debat. Není tomu tak dávno, co mně např. napsal Ondřej Neff, že debaty pod články na Psu nečte, neb jimi pohrdá. Myslím, že se tomu dá docela dobře rozumět. Je to vskutku zpozdilost.
S pozdravem
Sylva Šauerová
03. 04. 2013 | 19:29

Dagmar napsal(a):

Libor Stejskal

Možná, že byste paní Šauerové mohl sdělit, že každý má své vnitřní ustrojení posílené výchovou. Možná, že byste mohl dodat, že různorodost genetické výbavy, kterou posiluje nestejnorodost působení výchovy na každého z nás, je nesporou evoluční výhodou. To nejhorší, co by se lidskému rodu mohlo stát je - stejnorodost.

To, že se paní Šaurová cítí stud za druhé, je neefektivní. Její stud nikoho nezmění. Stydět, aby to mělo žádosucí účinek, se musí každý sám za své činy nebo chování. Nemyslím si, že by paní Šauerová postrádala takovou příležitost.

Výrok, který používá nejen paní Šauerová, ale mnozí, když jim v diskusích dochází argumenty - "...co asi tak tihle anonymní vysmíválkové a šťouralové v soukromí autora dělali, když Heřman Chromý seděl v kriminálu..." je nekorektní. I nesporné zásluhy v minulosti nevyloučí možnost mýlit se v přítomnosti. Nehledě na to, že již více než třetina české populace v době, na kterou paní Šauerová odkazuje, nebyla na světě, nebo byla dětmi.

Pokud se pan Neff dopustil výroku, který paní Šauerová cituje, nemí mu ke cti.

Omlouvám se vám, pane Stejskale, že vás využívám jako prostředníka své oponentury vůči paní Šauerové. Několikrát mi však dala v jiných diskusích a dost nevybíravě najevo, že se mnou nemíní diskutovat. Já zase nemíním mlčet k jejím argumentům. Tak jste to dnes "odnesl" vy :-)

Dovolím si vám popřát dobrý večer a dobrou noc. A děkuji :-)
03. 04. 2013 | 20:46

sylvasauerova napsal(a):

Dagmar : "I nesporné zásluhy v minulosti nevyloučí možnost mýlit se v přítomnosti."

To je jistě pravda, paní Dagmar. Nevšimla jste si ale, že pan Pepa Řepa (a další, kteří byli smazáni) se nevymezovali vůči "omylům" autora blogu, nýbrž proti němu osobně. Podobně jako to děláte vytrvale Vy vůči mně, viz všechny Vaše příspěvky pod tímto - a nejen pod tímto - blogem. Nejste vůbec sama, je to zde, a podobně i všude jinde, docela běžná "obrana" proti politickému oponentovi. Vy všichni, nemajíce co říct k věci, ale píšete víc o sobě než o autorovi (autorech) nebo případně o mně, jakkoliv si to neuvědomujete. Říkáte, že nehodláte mlčet. Jistě, to nemusíte. Nedivte se ale, když na osobně laděnou namísto věcnou kritiku člověk nereaguje. A nakonec, Váš poslední "dopis" L. Stejskalovi je ... no, zkuste se zamyslet a vhodné adjektivum doplnit sama.
:-)
03. 04. 2013 | 21:17

Dagmar napsal(a):

Dobrý večer, paní Šauerová,

pokud nepotřebujeme k diskusi prostředníky, vítám to.

Pokud jsem dobře rozuměla, příspěvky pana Pepy Řepy nebyly ty, které byly smazány. Akademické pravidlo zní, že argumentovat se má výhradně "ad rem" a nikoliv "ad hominem". V běžné diskusi však toto pravidlo striktně dodržovat nelze. Lze však požadovat, aby agrumenty k osobě oponenta nepřevážily nad argumenty věcnými a hlavně, aby nebyly vulgární. Vtipné argumenty za také považovány nejsou.

Od našeho prvého virtuálního setkání od vás neustále - místo odpovědí na otázky, případně věcných argumentů - čtu, že vás osobně napadám a zevšeobecňující shrnutí, že to tak vlasně děláme my všichni.

Nezbývá mi zase, než se zeptat - kteří všichni? My, kteří si dovolíme s vámi nesouhlasit?

Jak si prosím předstvujete věcnou kritiku? Prostřednictvím pana Stejskala jsem se několika věcných argumentů dopustila, přes to mi je opět vyčítáte osobní útoky. Není to tedy spíš tak, že když nechcete nebo neumíte věcně reagovat, obviníte oponenta z osobního útoku?

Pokud stojíte o výměnu názorů stejně jako já, můžeme začít vaší reakcí na to, co jste otapetovala z mého příspěvku.

"I nesporné zásluhy v minulosti nevyloučí možnost mýlit se v přítomnosti."

Třeba to není až zas tak pravda :-)

P.S. Zamyslela jsem se. Vámi žádané adjektivum může být např. provokativní.
03. 04. 2013 | 21:40

pamětník napsal(a):

Ivan Hochmann:
"Přímá demokracie vyžaduje přímé,čestné,vzdělané lidi kteří se dokáží orientovat ve složitých společenských prblematikách.
Kolik takových asi v Česku žije,co myslíte?"
Elitářství solitéra. Přímá demokracie nevyžaduje nic, prostě bude taková, jaké budou výsledky z jejích aktů. A kdosi už tu výstižně napsal, že přímá demokracie v praxi vychovává.
04. 04. 2013 | 00:08

pamětník napsal(a):

S.Š.:
"Občas se za některé z nás musím stydět a to se mi stalo také pod tímto blogem." Asi by bylo lépe, kdybyste změnila objekt svého studu. Když tady šíříte nedoložené novinářské kachny, já se za Vás nestydím.
04. 04. 2013 | 00:15

Pepa Řepa napsal(a):

sylvasauerova
milá dámo, chtěl bych upozornit, že jsem žádný z příspěvků typu "kunda"-jak říká pan Stejskal- nenapsal a tak mi nemohl být smazán.
Dokonce je mi trapné i to slovo naspsat....tak kopíruji editora.
Opět doporučuji návštěvu divadelního kusu PTÁKOVINA od Kundery.Možná Vám něco dojde.
Zase to jméno:-)...... Kundera.

Ale je hezké, že jste si zachovala stud, to ženu šlechtí.
Bohužel za jiné a ne za sebe.
Přestaňte už jednou za jiné bojovat či se za ně stydět, zvláště když o to nestojí.
Jestli je toto Občanská společnost-a obávám se, že ano-tak potěš koště.
Dříve tu činnost vykonávali domovní důvěrníci.
Bez grantů.
Hezký den, kroutím jen hlavou.:-)

P.S. Ale rád dělám lidem radost, zvláště ženám. Pokud se Vám svět rozjasní, klidně se k cizímu dílku přiznám.
04. 04. 2013 | 08:09

miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi!
Velice krátce - chci říci,že kandidujete na jednu z nejhorších a bohužel pravdivých " FRÁZÍ " letošního roku!
Soupeřem může býti pouze p.Sedláček,ale ten oblast ekonomie bere a musí "Pohádkářsky"!
Zato Vy to snad myslíte vážně?To snad ne!!!
Jsou to ty Vaše 2 poslední odstavečky,které to sformulovávají dohromady!!!Založte si to do muzea a to bude ten nejlepší počin tzv."Virtuálních propagací guláge"!!Dík!
04. 04. 2013 | 08:39

Pavel Irdza napsal(a):

Dobrý den pane Chromý už jsme se neviděli několik let zkoušel jsem vám několikrát volat ale číslo už asi nefunguje nebo jsem si ho opsal špatně prosím kontaktujte mne na 722788558.
Pavel Irdza co Vám spravoval počítače.nenašel jsem jiný kontakt tak využiji tohle.
04. 04. 2013 | 16:50

pamětník napsal(a):

Nezaplatil?
04. 04. 2013 | 21:05

Pavel Irdza napsal(a):

Zaplatil ,jen chci znova navázat kontakt po odstěhovaní .
11. 04. 2013 | 18:38

Gru napsal(a):

"kteří nespoléhají na charismatické vůdce"

Jestlipak mezi ty charismatické vůdce, na které se nemáme spoléhat, zařazuje autor i pana Bakalu?

Pojem "občanská společnost" těžce zavání Havlem. Je tedy silně nevěrohodný, odrazující, až odpudivý.
02. 05. 2013 | 22:17

normalni obcan napsal(a):

Myslim, ze se tu zapomina na jednoduchou skutecnost. Autor, mluvi-li o obcanske spolecnosti, ma na mysli snahu lidi (=obcanu=volicu), prosazovat demokracii skutecnou, vynucovat plneni predvolebnich slibu. Proc tolik utoku na tento termin?
10. 05. 2013 | 14:29

občanský společník napsal(a):

No, tu "víc než úpornou snahu" denně vidíme.
19. 05. 2013 | 20:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy