Nezapomínejme, kam se spoluprací s komunisty a postkomunismem opět vracíme

17. 11. 2013 | 13:09
Přečteno 4308 krát
Argumenty o případné spolupráci vznikající vlády s KSČM na minimálním programu Rekonstrukce státu, která zaručí budoucí vládě dostatečnou stabilitu, mají jednu zásadní vadu: nekladou si otázku, k čemu a kam taková spolupráce s komunisty vedle posilovaní ambicí KSČM směřuje.

Z historických souvislostí Evropy 20. století a v souvislostech více než čtyřicetileté komunistické totality bývalého Československa se nelze tiše spokojit s tím, že jde jen o politický handl. Ten jako každý představuje potenciální nebezpečí pro nezakotvenou demokracii a její instituty, nedodržované a porušované vládními stranami.

Spolupráce s komunisty a komunismem, který zdaleka nevyklidil své pozice, vyrůstá z naivity užitečných idiotů, skrývající se za různé pragmatické deklarace a řeči o primitivním antikomunismu. Jakoby vedle historicky doložených zločinů komunismu a postupného krachu komunistického ekonomického systému existoval tehdy i dnes ještě jiný komunismus, potírající zločinný komunismus v blahobytné rovnostářské beztřídní komunistické společnosti. O ztrátě historické paměti či neznalosti bezvýchodné podstaty komunistického učení a jeho praxi nemluvě.

Poslancům KSČM přece nikdo nezakazuje v parlamentu, aby například pro zákony z projektu rekonstrukce státu hlasovali, nebo aby neodmítali restituce církevního majetku, který komunisté 40 let předtím devastovali a “spravovali“ s cílem jeho postupné likvidace.

Na příchod k moci v České republice čekají komunisté trpělivě a nenápadně zatím v demokratických podmínkách parlamentu a radnic. Nešetří přitom kritikou Západu (budiž), ale ani nezřídka neskrývaným obdivem k ideovým původcům masových zločinů v bývalém SSSR a zločinů v bývalém Československu - většinou nepotrestaných. A mlčí přitom na adresu současného autoritářského prezidentského systému, bývalého pracovníka KGB pana Putina, dnes prezidenta Ruské federace a segregujících projevů ruského nacionalismu, který neruské národy v některých autonomních republikách dlouhodobě ovládá často jen za použití vojenské síly a hrubého porušování základních lidských práv a svobod.

K aktuálním poměrům v Rusku se však čeští komunisté neradi nebo jen obecně vyjadřují, pokud k nim vůbec nemlčí. Má to svou logiku v ideovém odporu celé KSČM k členství České republiky v NATO, z kteréžto aliance by nejraději vystoupili. Kam, nebo s jakými bezpečnostními zárukami pro Českou republiku, to vědí nejlépe oni sami, nám nezbývají než obavy a víra v dosavadní alianci.

Strana KSČM má velmi četnou členskou základnu, která se v poslední době výrazně a dobrovolně omlazuje. Nic lepšího by si nemohli ani přát pohrobci zločinů komunismu a později takzvaného reálného socialismu v bývalé ČSSR. Nepomůže spoléhat se v této souvislosti na jinou historickou zkušenost ze společných vlád s komunisty v roce 1945 a 1981 ve Francii, kdy následně jejich volební preference vždy propadly.

Ať již vědomě či nevědomě spolupráce s komunisty je cestou do nesvobody a v širších souvislostech de facto potvrzením a začátkem konce naší snadno zranitelné demokracie. Té dnes - bez historické paměti, mravnosti a sociální solidarity, kterou Západ sice inicioval a založil, aby ji postupně utopil v bezbřehé a neufinancovatelné, výbojně rozpínavé ideologii tržního růstu a spotřební morálky - hrozí, že uvrhne Evropu pod mocenské ambice civilizačních kultur, přicházejících z nesvobodných kontinentů této planety.

To, čeho jsme dnes svědky v Evropě, rozdělované po více než 70 let na Východ a Západ, je revitalizace komunismu v nejrůznějších krypto podobách, jehož počátky na konci 19. a začátku 20. století měly možná svůj alarmující sociální původ a důvod, než se proměnily v nejhrůznější konce zaznamenané v historii lidstva. Dodnes představují komunismus a fašismus reálnou a populisticky stále oživovanou hrozbu pro občany
v Evropě a kdekoli jinde, kde se objeví. Hrozbu před kterou je třeba vytrvale varovat a usilovat, aby komunismus s fašismem odešly definitivně tam, kam patří. Na černé stránky novodobé historie Evropy a světa.

Do té doby je naší sebezáchovnou povinností nezapomínat, kde a proč jsme s komunisty v minulosti dopadli tak, jak jsme dopadli a kam se s nimi další spoluprací v postkomunistické podobě zase vracíme.

Heřman Chromý

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Píšu 1.
17. 11. 2013 | 13:31

Berkowitz napsal(a):

Šmarjájosef, zase jeden pravdoláskář, co si myslí, že v Rusku vládnou komanči.
U nás kapitalista, v Rusku kapitalista!
17. 11. 2013 | 13:36

Míla napsal(a):

Pane Chromý,po dlouhé době poprve čtu o tom,že se komunisté omlazují a zůstává jim stejná členská základna.Vymírání,jak tvrdili někteří znalci,včetně mnoha diskutujících expertů,se tedy nekoná,naopak jejich sympatizantů přibývá.Dobře jste napsal,že obliba KSČM začíná mít alarmující sociální původ a tak těžko půjde jako hrozba na černé stránky historie.Nyní by to chtělo zdůvodnění proč k této situaci dochází a jakým dílem k této situaci přispívá současná politická scéna.Zřejmě se lidem zajídá takto prezentovaná demokracie založená na lži,podvodech a veřejnému rozkrádání majetku státu a jeho rozprodávání.Proto hledají ve volbách východisko z tohoto marastu a jak je vidno,ani jim nevadí agenti ve vládě,či bývalí,převlečení komunisté.Bohužel taková je pravda.
17. 11. 2013 | 13:50

olga napsal(a):

I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, i moc velikou. A viděl jsem, ano jedna z hlav jejich jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou. A klaněli se tomu draku, kterýž dal moc šelmě; klaněli se i šelmě, řkouce: Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní?
(13/2-4)Jan Zjevení

Díky pádu komunismu jsem pochopila a uvěřila.

Tak čiňte pokání.
17. 11. 2013 | 14:03

K.V napsal(a):

Chromý, kdybyste se někdy púokusil živit se poctivou prací, bylo by vám jasné kam vede spolupráce s komunisty. Totiž k tomu, že oni si poctivé práce vážili a podporovali slušné a pracující.
.
Po cinkání klíči jsme tu bohužel začali podporovat kriminálníky, nemakače, feťáky a parazity, na úkor slušných a pracovitých. Výsledek se nutně dostavil- rozvrat sociální, ekonomický a morální, dnes už se ani neumíme uživit, jen vršíme šílené dluhy a propadáme se někam k Somálsku
17. 11. 2013 | 14:08

Analytik napsal(a):

Komunistická strana je už jenom vypelichaný strašák!
Komunisté nemají šanci v současnosti získat tolik prostředků a moci, kterými disponovali za totáče. Aby získali ústavní většinu a mohli se vrátit k totalitní moci, na to nemají síly ani potřebné mladé zálohy.
Kdysi prý vyhynuli praještěři, stejný osud čeká i komunisty a jiné hříčky přírody.
17. 11. 2013 | 14:23

Míla napsal(a):

Analytik
ale podle reakcí různých politických stran to na vypelichaného strašáka nevypadá.A na to vyhynutí to také nevypadá.Když jsem vnukovi, shánějícímu práci vyprávěl,že jsem po ukončení studia na průmyslovce dostal umístěnku kam mám nastoupit do zaměstnání,tak jenom nevěřícně kroutil hlavou.A to,že jsem v onom podniku měl již zajištěno ubytování mi nevěřil.Jaká výše poplatku na ubytovně byla si již nepamatuji,ale byl to pakatel.Mám takový dojem,že jsem za cigarety v té době dal více.A co se týče ústavní většiny,tak k té má dobře nakročeno hnutí p.Babiše.A on osobně na fandu férové pravice nevypadá a z komunistu strach asi nemusí mít.
17. 11. 2013 | 14:36

Komunista z Lehman Brothers napsal(a):

"...Spolupráce s komunisty a komunismem, který zdaleka nevyklidil své pozice, vyrůstá z naivity užitečných idiotů, skrývající se za různé pragmatické deklarace a řeči o primitivním antikomunismu. Jakoby vedle historicky doložených zločinů komunismu a postupného krachu komunistického ekonomického systému existoval tehdy i dnes ještě jiný komunismus, potírající zločinný komunismus v blahobytné rovnostářské beztřídní komunistické společnosti. O ztrátě historické paměti či neznalosti bezvýchodné podstaty komunistického učení a jeho praxi nemluvě. .."

Ano, takové řeči nejsou správné , komunismus skutečně nevyklidil své pozice - ale s tím krachem bych byl opatrný. Dobrovolný komunismus je totiž žádoucím jevem, záleží ale vždy na tom spojujícím tmelu, kterým daná společnost žije.
Komunity Hutteritů tak žijí komunismem reaktivním, na náboženském základě zde dochází k negaci tkz. kapitalistického systému , respektive víry ve zjevnou fikci - v neustále rostoucí soukromou rentu pro neustále se zvyšující počet lidí (každý, kromě ekonomů a šílenců ví, že je to nesmysl, ale lidem se to nesmí říct naplno).
Komunisté např. v bankách ale žijí jiným komunismem - komunismem pro bohaté. Kdy z vašich peníze děláme naše peníze, z vašich aktiv naše aktiva. Odstraňujeme tak postupně nerovnost dole i nahoře, tyto plochy nerovnosti jsou pak stále více nesouměřitelnější, takže vlastně zde vzniká i jakási nová kvalita rovnosit mezi nimi /vámi chudými/ a námi /bohatými/. Postupně také chceme odstranit i peníze /vaše peníze/ a soukromý majetek /váš majetek/, respektive transformujeme je v naše paníze a naše majetky, zatím se to daří, zbývá ještě cca 15 procent majetku a trocha konsolidace uvnitř našeho komunistického společenství a pak se podaří stáhnout i ty peníze, nebojte se ...v jedné ař dvou generacích by se to mohlo povést, pokud tedy opět nevyhrají demokrati nebo s enestane něco ještě více nepředvídatelnějšího.
Existuje dále ještě i jakási vulgárnější verze takového "komunismu bohatých a mocných" a sice komunismus charakterizovaný tím, že takovíto primitivní a hrubí komunisté žídí se krédem /tmelem/ poměrně zastaralým, odkrytě perverzním /avšak funkčním/ - tedy " nám a našim kumpánům dle našich potřeb, ostatní nám tak, jak jim to nařídíme či jak si to například v politice či ve správě státu zařídíme". Ale i tito jsou našimi komunistickými bratří a sestry, v podstatě usilují také o to vybudovat komunismus bohatých a mocných, i když pokoutnějšími prostředky než my.

Útvary jako KSČM jsou spíše jen takovým koloritem a folklorem, nemají pražádný vliv na nic - a už vůbec ne na procesy vedoucí neodvratně k nastolení skutečně spravedlivého /odměněni mají být zejména ti talentovaní, vzdělaní, schopní, pružní, evolučně zdatní atd./ společenského řádu - a tím je jednoznačně
" KOMUNISMUS BOHATÝCH". Tak to chce příroda, tak to chce Darwin, tak to chce Bůh a nakonec snad i Allah, tak o to usilují všichni lidé dole i nahoře.

Skvělý článek, pane Chromý, tak má vypadat osvěta !
17. 11. 2013 | 14:37

curs napsal(a):

Je plně věcí voličů, zda považují za důležitější nedostatky normalizace nebo nedostatky současné demokracie. Určitě bylo skandální, že člověk tehdy nemohl cestovat, svobodně mluvit a jednat. Některým lidem se zdá horší, že dnes nemohou důstojně žít na základě práce, že jim hrozí ztráta zaměstnání a třeba i střechy nad hlavou, ale přitom musí ze svých daní živit třeba pokrytecké kostelní vyžírky. Návrat masové chudoby, nezaměstnanosti a bezdomovectví ukazuje, že ohroženi jsou všichni běžní občané, zatímco privilegovaní nebo zaslepení řeční o hrůzách komunismu a nechtějí vidět anticivilizační proces, který tu polistopadoví politici rozpoutali. Popularitu KSČM nejde odbýt jako projev zapomnětlivosti nebo relativizace zločinů, jde o zákonitý následek cynického řádění lidí, kteří se dostali k moci po komunistech a chovají se jako zvěř. Ostatně pro demokracii jsou dnes daleko nebezpečnější než komunisté pravicoví extrémisté a křesťané.
17. 11. 2013 | 14:37

dennis napsal(a):

Pane Chromy,
zda se to jenom mi, nebo je nas spolecne vic, kdo s vami uz slysime, jak v Kremlu startuji tanky s rudymi hvezdami na strilnach.

Mozna tu hrozi strach z toho, ze zcela vydrancovanou nasi zemi budou spojenci chranit stejne ucinne jako v 38., 48., 68.; ze se historie bude opakovat, kdy hladove a ponicene Cesko porad jeste bude dost tucne sousto pro Ruskou velmocenskou politiku.

Je tu jeste nadeje, ze si Cesi budou driv, nez z republiky zustanou trosky, budou schopni sami vladnout tak, aby i rozkradeny a administartivne rozvraceny stat fungoval.

Rozhodne bych nebezpeci predstavovane poslanci KSCM nepodcenoval. To je skutecne realne nebezpeci nasi mlade svobode!
17. 11. 2013 | 14:48

jarpor napsal(a):

"Hrozbu před kterou je třeba vytrvale varovat a usilovat, aby komunismus s fašismem odešly definitivně tam, kam patří. Na černé stránky novodobé historie Evropy a světa."

Není co dodat a nelze než souhlasit !

Hezký den
17. 11. 2013 | 14:50

Radkin Honzák napsal(a):

Ad curs:
Demokracii jsou nebezpeční lidé bez paměti a bez schopnosti logicky uvažovat. Jak tak vyplývá z Vašeho příspěvku, ti Vám nevadí a hlásíte se k nim. Vyměnit menší malér za větší je jednoduché!
Abych to odlehčil: již Krhúti věděli, že "bos, byť okrvaven, kráčí člověk lehčeji než ve španělské botě."
17. 11. 2013 | 14:52

SuP napsal(a):

Ládik!!!, Jarpor, Radkin Honzák -
Pánové, s jakým skóre to tu skončí? Myslím že 4:10 je příliš optimistické=.
17. 11. 2013 | 14:58

SuP napsal(a):

...11:4...
17. 11. 2013 | 14:59

curs napsal(a):

Radkin Honzák
To jste nepochopil. Abych to odlehčil: v rámci demokracie se hlásím i k lidem, pro něž je největším nebezpečím třeba Zeman. A běžte kázat bezdomovci, jak je báječné, že smí svobodně mluvit.
17. 11. 2013 | 14:59

Analytik napsal(a):

Míla 14:36

Přesně jste vystihl smysl mého příspěvku.
Většina tradičních parlamentních stran používá KSČM jako strašáka na voliče, kteří těmto pravicovým stranám kvapem ubývají. Staví voliče před jednoduchou volbu: buď zvolíš nás a my tě před komunisty uchráníme nebo zvolíš jakoukoli naši konkurenci a propadneš komunistickému peklu! Nikdo rozumný je nebere vážně.

Pokud jde o Babiše, nemějte obavy. Ten chlap má sice spoustu peněz, ale nedokáže dát dohromady skupinku odborníků, kteří by za něj a podle jeho instrukcí vládli. Jeho hnutí ANO 2011 funguje jako jedna z jeho firem. Kdo myslí a mluví jako šéf, má to dobrý. Kdo se odváží myslet a mluvit svobodně, dostane padáka.
Skuteční odborníci tuto situaci brzy pochopí a raději odejdou sami.
V příštích volbách už Babiš na koblihy moc voličů neuloví.
17. 11. 2013 | 14:59

Sam napsal(a):

Vážený pane,
druhá sv. válka skončila danými výsledky a každému, kdo měl něco v hlavě už muselo být tehdy jasné, jaká ideologie a čí sféra vlivu nastoupí po armádách. Dějiny bohužel nezačínají únorem 48, jak se nám media snaží neustále vtloukat do palic.
17. 11. 2013 | 15:02

Míla napsal(a):

Analytik
tak jistý bych si s Babišem nebyl.Kdyby byly volby na jaře,tak silně posílí.Ono ty populistické sliby jsou na jedno brdo ať levice,či pravice.Vezměte si sliby soc.dem.o církevních restitucích,referendu,zaměstnanosti a nových investicích.A proti tomu si dejte pravicové smlouvy s občany ,stabilitu daní,nezvyšování poplatku za léky,dodržení inflace u důchodů a další.Čili po přečtení volebních programů pravicových i levicových stran,dojdete k názoru,že obě strany kecají a lžou až se hory zelenají.A tak nezbývá než volit ty strany či politické objekty které to v předvolebních slibech nestačily předložit k papání voličům.Proto ten nárůst ve volbách některým seskupením a zkusit něco nového.
17. 11. 2013 | 15:14

neo napsal(a):

Míla:

Když jsem vnukovi, shánějícímu práci vyprávěl,že jsem po ukončení studia na průmyslovce dostal umístěnku kam mám nastoupit do zaměstnání,tak jenom nevěřícně kroutil hlavou./////////

to se mu nedivte Mílo, taky jsem kroutil hlavou, když mi toto řekl tata.

Ta představa je pro nás mladší ročníky příšerná, když máme dnes svobodu si zaměstnání vybrat a prodat svou práci komu a za kolik uznáme za vhodné. Nemůžete se divit, že kroutíme hlavou nad umístěnkama.

Přeji hezké oslavy nejvýznamnějšího státního svátku.
17. 11. 2013 | 15:14

Analytik napsal(a):

Sam 15:02

Nebylo to náhodou tak, že druhá sv. válka skončila danými výsledky podle dohody, která vznikla už dříve někde na Jaltě?
Ale snad to neznamená, že nás bude pronásledovat Stalinovo prokletí i v dalších tisíciletích.
17. 11. 2013 | 15:16

fafnir napsal(a):

crus
pouhým pohledem do košíků před markety zjistíte,jak bídně žijeme.
K.V.
komunisti že si vážili poctivé práce.Ale nepovídejte.Nejlépe byli praceni straničtí funkcionáři,nejlépe ti uvolnění,vojáci a fízlové.Na halasně inzerované vládce,dělnickou třídu a pracující inteligenci se jaxi už nedostávalo.
17. 11. 2013 | 15:22

Analytik napsal(a):

Míla 15:14

Volby v říjnu byly skvělou ukázkou, co zbyde z předvolebních slibů stran už pár dní po skončení voleb.
Babiš nasliboval voličům, co všechno po volbách změní a hned druhý den začal váhat, jestli se vůbec bude na vládě podílet - nemá lidi.
Voliči si to uvědomí a příště už stejnou chybu nezopakují.
Vsaďte se, že Babišovo skóre bude v příštích volbách nižší. Totéž platí i pro ČSSD a KDU.
17. 11. 2013 | 15:24

fafnir napsal(a):

Míla
umístěnky.Ale nepovídejte,že vnuk kroutil hlavou.Většina lidí zejména v ústeckém a moravskoslezkém kraji odmíta jezdit do zaměstnání dále nž 20 min.Bylna to průzkum.A vy byste ho hnal třeba na druhý konec republiky, někam kde práce je.A protože odmítají lidé jezdit dále než těch 20 minut,máme tu 500 000 lidí z míst tisíce km vzdálených,kterým vzdálenost nevadí a pracují zde.
17. 11. 2013 | 15:28

curs napsal(a):

fafnir
To je dávno známo, že za nezaměstnanost mohou odbory, sociální dávky a minimální mzda. Kvůli tomu lidi místo práce nakupují v supermarketech, ani se jim nechce stěhovat se 500 km nebo dojíždět hodinu do práce. Že by mohly firmy přijít tam, kde lidé žijí, to od nich přeci nemůžeme chtít, firmy jsou od toho, aby dostaly zdarma pozemky a nsvrh investiční pobídky z daní, ale lidi se mají stěhovat za nimi, zejména když jim ještě zbývá na nákup v Tesku.
17. 11. 2013 | 15:38

K.V napsal(a):

Fafnire, na pracující za komunistů se dostalo pořád dost na to aby jim polovina platu nebo důchodu stačila v pohodě na jídlo a bydlení. neznali jsme bezdomovce, gheta, žebráky, exekuce, nezaměstnané, uměli jsme se uživit bez dluhů. Na ulicích bylo bezpečno, tehdy se vyjít na ulici báli kriminálníci, dnes slušní občané,
Už to mně stačí, abych si udělal představu. Komunisty nemusím , když tu kdokoliv jiný zabezpečí stejný standard, nemám námitek.
Ale vy jste dokázali jen 24 let zmaru a rozvratu, kriminality. Už byste měli zmizet, nejlépe na pracoviště
17. 11. 2013 | 15:40

Míla napsal(a):

fafnire
to s dojížděním do práce máte pravdu.Vnuk by měl možnost práce v Praze,ale denně dojíždět 12O km je nesmysl.A při sháňce bydlení v Praze došel k názoru je výhodnější být na dávkách,ty jsou vyšší než by mu zbylo z výplaty v Praze.
17. 11. 2013 | 15:56

Míla napsal(a):

Analytik
spíše se domnívám,že u Babiše hraje v hlavní roli lustrační osvědčení.Jinak při přečtení kandidátek,včetně lídrů,tak nevypadají na neználky.Nehledě na to,že když v minulých vládách figurovali prodavačky,strojvedoucí,traktoristi a podobní řemeslníci,dodatečně absolvující plzeňská práva či universitu na Slovensku a nevadilo to v ministerských či vysokých stranických funkcích,tak mám dojem,že lidé s podstatně vyšším vzděláním se u Babiše bez problému najdou.
17. 11. 2013 | 16:04

Analytik napsal(a):

K.V 15:40

Jo, jo, zlatý komunisti!
Pracujícím tenkrát zbývala polovina platů, protože je neměli zač utratit.
Nikdo neměl v bytě tři televize a po kapsách pět mobilů chytřejších než jejich majitel. Nemusely se splácet půjčky s lichvářskými úroky a na byt nebo auto se čekalo v pořadníku.
Snad se ty zlaté časy už nikdy nevrátí!
17. 11. 2013 | 16:09

šašek z Jihlavy napsal(a):

"Když jsem vnukovi, shánějícímu práci vyprávěl,že jsem po ukončení studia na průmyslovce dostal umístěnku kam mám nastoupit do zaměstnání,tak jenom nevěřícně kroutil hlavou.A to,že jsem v onom podniku měl již zajištěno ubytování mi nevěřil.Jaká výše poplatku na ubytovně byla si již nepamatuji,ale byl to pakatel.Mám takový dojem,že jsem za cigarety v té době dal více."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ještě je třeba dodat, že si člověk mohl vybrat, zda chce jednolůžkové či dvojlůžkové apartmá, samostatně WC s bidetem, sprchový kout, vybavená kuchyňka, barevná televize, telefon a kanárek v kleci byly samozřejmostí. Jó, za komunistů byli dělníci i průmyslováci páni, jen s věčně nespokojenými inteligenty a rozvratníky bylo třeba zatočit, což se soudruhům celkem dařilo.
O dělníky byla taková nouze, že je soudruzi přepláceli, aby si to s prací např. v Rakousku nebo tehdejší NSR ještě rozmysleli. Pokud si chtěli vyzkoušet vandr jako naši dědové za RU, ještě na hranicích jim to rozmluvili a za radostného štěkotu samostatně útočících bojových psů a čestných salv ze samopalů takové pomýlené a přesvědčené doprovodili do ubytoven, kde měli i o práci postaráno. Jó kde jsou ty časy, kdy zaprodanců byly plné basy!
17. 11. 2013 | 16:14

Analytik napsal(a):

Míla 16:04

No nevím! Babišovo hnutí má název "Akce Nespokojených Občanů". Většinu jeho členů i voličů tedy tvoří občané nespokojení se svou životní situací a s tím, že politici kradou.
Nedá se tedy očekávat, že v ANO 2011 se to bude hemžit úspěšnými odborníky, kteří mají možnost tu a tam si něco odklonit. Většina jsou důchodci a nezaměstnaní.
Ale možná je to v každém kraji jiné.
17. 11. 2013 | 16:16

češka napsal(a):

Pane Chromý, svět je již jinde.
"Za komunistů" jsme my, nestraníci, věděli o existenci STB, o donašečích atd.
Tušili jsme, kdo na nás donáší. Některé lidi jsme podezřívali neprávem, do jiných bychom to nikdy neřekli.
Dnes musíme pokládat otázky jinak, rozlišovat záležitosti soukromé a služební.
To ukazuje případ pana Babiše - zaměstnance ve funkci s hmotnou odpovědností, hospořícího se státními penězi, který ve služebním styku využil služeb instituce k tomu státem zřízené. Jeho chybou by bylo nevyužít dostupných prostředků.
Úplně jiná je situace v soukromí, když vás "dobrý přítel" udal, že jste řekl, že Husák je vůl, a on za to dostal devizový příslib do Jugoslávie, zatím co vaše děti se nedostaly na vybranou školu.
Ovšem oba příklady musíme znovu přehodnotit vzhledem k okolnosti, že tehdy i nyní se o nás zajímají instituce jiných států a využívají všechny jim dostupné prostředky. Přitom tyto instituce a osoby jsou našim právem nepostižitelné, zatím co právní systém, jehož jsou součástí, je vysoko hodnotí a nikdy je nevystavil a nevystaví veřejnému zostuzení, naopak jejich zkušenosti jim umožní další služební postup.
17. 11. 2013 | 16:18

Je třeba více takových fafnirů !! napsal(a):

fafnir napsal(a):
Míla
umístěnky.Ale nepovídejte,že vnuk kroutil hlavou.Většina lidí zejména v ústeckém a moravskoslezkém kraji odmíta jezdit do zaměstnání dále nž 20 min.
.............................................................................
Synku, nevím co to máte v Práglu k dispozici za průzkumy, ale dopravní komunikace z Hlučínska a Opavska do Ostravy je od cca 6. 00 - 7. 30 jedna velká kolona, po 16. 00 stejně ale opačným směrem. A věru že to není dálnice, kde těch 20 minut v pohodě stačí.

Synku, ti lidé z míst tisíce km vzdálených dojíždějí denně ?
To jich má 500 tis. soukromé tryskáče ?
Kruci - kde tak dobře platí ? Na ministerstvech v Práglu ?

Fafnire, neberte ty drogy či je alespoň nemíchejte s chlastem, je na to teď nachystaná akce policie, ze slin vemou vzorek a je rázem zle.

Sám dojíždíte do práce kolik metrů ? Na zápraží vašeho domu kde vám pošťačka předá důchod ? To snad jde zvládnout i pěšky , ne ?
No tak si teda ještě jednu malou dejte.
17. 11. 2013 | 16:19

342 napsal(a):

Pravdoláskaři stále bojují s dávno mrtvou komunistickou obludou a možná proto už neviděli jinou rafinovanější obludu, která přišla následně a využila je jako poslušné loutky pro své účely.

Cesta ke 3. světové válce - český překlad
http://www.youtube.com/watch?v=YGOM3SLHijQ
17. 11. 2013 | 16:30

arnazach napsal(a):

Dobře napsáno.
17. 11. 2013 | 16:34

resl napsal(a):

Každý, kdo s Chromým nesouhlasí, byl komouš a zůstává jím. Jen se za to stydí a maskuje to řevem o bolševisu.
17. 11. 2013 | 16:35

resl napsal(a):

Míla 14:36,
a řekl jste taky vnukovi, kam byste dostal po studiích umístěnku, kdybyste nebyl členem SSM, případně kandidátem KSČ ?
17. 11. 2013 | 16:39

Míla napsal(a):

Šašku
plkáte nesmysly.Nebavím se o zádratovaných hranicích a o dalších produktech, této, minulé doby.Abych upřesnil,WC bylo dvojkabinkové,sprchy pánské,dámské byly na druhé straně ubytovny.Televize nebyla,na každé místnosti byl dráťák.A můj nástupní plat byl T7-1060 a 15% čtvrtletí prémie.Jelikož jsem hnidopich,tak mám nástupní smlouvu schovanou,včetně zápočtů ze všech zaměstnání.Při výpočtu důchodu byla pracovnice důchodového oddělení mile překvapena když jsem ji tyto zápočty dal k dispozici.
17. 11. 2013 | 16:48

fafnir napsal(a):

Je třeba více takových fafnirů !!
dojímáte mě k slzám. Cesta přes Prahu Bílá Hora - Malešice MHD 1,20 hod.
Cizinci nejezdí denně,ale prostě se ubytují v daném místě.Totéž může Ostravak,nebo jiný severomoravák učinit v Praze,nebo Středočeském kraji.Nám tu na kraji nevládnou komunisti,u nás práce je,spíše nejsou lidi na práci.
BTW ten průzkum dělal váš MS úřad práce.A ještě,máte tam komunistickou krajskou vládu,jak to,že vám nezajistí práci,nebo aspoň zaměstnání,to se totiž ne vždy kryje.
17. 11. 2013 | 16:49

K.M. napsal(a):

Ivo Cerman: >>CHARTA BRÁNILA SOCIALISMUS<<

Dnes v 16:08...,

byl za výše uvedeným blogem..., vytisknut příspěvek..., poukazující na skutečnost, že existuje velmi úspěšný (!)stát..., který je natolik silný(!), že si může dovolit..., existenci všech možných hospodářských systémů... - v míru - vedle sebe...

Jedinou podmínkou pro existenci toho či onoho systému..., je, aby ten systém prosperoval...! Pravičák?, levičák?, vše slova ztrácející tam u nich tu jejich "váhu...", jako ve středoevropském prostoru...

Jistě o tomto státě víte, popsal jsem jeho základní formu řízení..., za Vaším blogem:

>>Nevolnost z české demokracie<<, v příspěvku >>Jak z toho ven?<<,od 27.08.13-16:05

Jedná se v něm o základní formu řízení, jak tento úspěšný stát funguje na vyšších stupních řízení...? a dnes...?!, k tomu bych doporučoval bližší konsultace, pokud možno na místě...

Situace tohoto státu..., je se situací ČR srovnatelná..., jak se na to snažím poukázat obšírněji..., ve výše uvedeném příspěvku: >>dnes-16:08<<

K.M.
P.S.: Snad ještě bude na takovou změnu v myšlení..., čas...
17. 11. 2013 | 17:01

vasja napsal(a):

Brusel nás vleče do ři.... a tak nevim, co horšího by nás mohlo potkat s komoušema a fašistama.
Bububu.
17. 11. 2013 | 17:02

karel paták napsal(a):

moc hezky se čte člověk,který si vidí dál než na špičku nosu a dál než k termínu další měsíční výplaty..to že se v euroatlantickém prostoru začalo vše přepočítávat na peníze a materiál nás jako civilizaci zahubilo..žijeme v její terminální fázi,pouze to většině diskutéru/a i ost.spoluobčanů /nedochází..líp už bylo..bohužel..a není to vina Kalouska,devalvace,atd,atd..ale nás všech..
17. 11. 2013 | 17:07

krajan napsal(a):

resl 16:39
To, co píšete je naprostá demagogie, nebo přímo hloupost. Můžu vás ujistit, že ačkoliv jsme neměli s komunisty nic společného, dostal jsem se z jihočeského městečka na naaprosto unikátní školu a po absolutoriu (nebyl jsem v žádné organizaci, ani v Pionýru, ani v ČSM) jsem měl umístěnku do Prahy,na kterou jsem bez problémů nastoupil.
17. 11. 2013 | 17:08

palicevypatlana napsal(a):

resl napsal(a):
Každý, kdo s Chromým nesouhlasí, byl komouš a zůstává jím. Jen se za to stydí a maskuje to řevem o bolševisu.
Nejvetsi komous si tu Ty, kavesnicovej bojovniku
17. 11. 2013 | 17:18

Analytik napsal(a):

karel paták 17:07

Má to být Vaše přiznání, že téměř dvoubilionový státní dluh a světovou finanční krizi máte na svědomí Vy a nikoli Kalousek, jak jsme si až dosud všichni mysleli?
17. 11. 2013 | 17:19

fafnir napsal(a):

krajan
no to bylo neštěstí,dostat se z jihočeského městečka do neřestné Prahy.Ale mohu vás ujistit,že my ,ničemní Pražáci, jsme byli nadšením bez sebe,když nás umístnili do Chomutova,Ostravy nebo na Slovač.
17. 11. 2013 | 17:21

Míla napsal(a):

Resle
to máte dojem,že všichni kluci z mé třídy byli v SSM a kandidáti KSČ? Tak za prvé,SSM nebylo,bylo ČSM a to vzniklo současně se zrušením Junáka,mám dojem někdy v roce 49.To jsem byl ve 4 třídě měšťanky.Takže v ČSM jsme byli automaticky celá třída až na průmyslovce.Členství v KSČ mě nikdo nenabízel a ani jsem ho nepotřeboval,na studium VŠ jsem si netroufl.Vojnu jsem měl výběrovou byl jsem ve sportovní rotě díky hokeji.A co se týče umístěnek,tak výběr byl daný prospěchem a byly po celé republice.Záviděl jsem pouze těm co dostali umístěnku v blízkosti školy v hradecké Škodovce.Po vojně jsem už na místo dané umístěnkou nenastoupil,bydlení mě zajistil sportovní oddíl včetně zaměstnání.A ani na vojně mě nikdo členství v KSČ nenabízel a ČSM padlo bezprostředně po vojně,v oddíle ani nebylo.Resle jste věkově bažant,já už obrůstám mechem a mám hroznou nevýhodu v tom,že si moc pamatuji.
17. 11. 2013 | 17:23

resl napsal(a):

krajan,
bez problému vám věřím a přeji vám tu kliku, jakou jste měl. Jinak o umístění rozhodoval OV KSČ, jenže jste se to nedozvěděl. Halili to různých školských výborů, odborů, požadavků výrobních závodů a výsledek byla tupá, nesmyslná práce s karierním postupem jen přes ZV KSČ. A tak to šlo níž a níž, až vás udala soudružka uklízečka a vy jste ji šel dělat pomocníka pomcnici.
17. 11. 2013 | 17:23

resl napsal(a):

Míla,
Takže v ČSM jsme byli automaticky celá třída až na průmyslovce.
------------------
přiznejme si, tady to "automaticky" začalo. všichni jste se automaticky rozhodli stejně. všichni jsou automaticky stejného myšlení. všichni jsou automaticky soudruzi roboti.
17. 11. 2013 | 17:27

Reveil napsal(a):

Autore,

celý tento váš text, jakož i ty dřívější, ukazují, že jste pouhým ideovým konkurentem rudých bolševiků, kteří ostatně jsou pouhou nejvyšší vývojovou formou klerikalismu, potažmo katolicismu, od něhož převzali ty nehorší praktiky. Ze všech nešvarů bych chtěl dnes vyzvednout vaše kádrováctví, které se projevuje poukazováním na jakési působení v zájmovém kroužku zavném Charta. Proč to pořád o sobě uvádíte? Myslíte si snad, že vás to nějak víc kvalifikuje? Já v tom naopak vidím ekvivalent bolševického kádrováctví.
Dnešní realita vede - oprávněně - obyvatelstvo k tomu, že stále méně hodlá poslouchat štvavé výkřiky takových jedinců jako je Herman, Heller a Heřman. Lidé, kteří jsou na pokraji schopností se uživit, zkrátka svobodní být vůbec nemohou, proto jsou tvrzení o "současné svobodě" liché a jalové. A takových přibývá. Zájmy nějakých básníků jsou jim cizí (v jakémpak jazyce jste to básnil, že jste 1990 za to dostal v Amsterodamu (sic!) cenu? Nedostal jste ji spíš z politických důvodů než kvůli básnické hodnotě?)
17. 11. 2013 | 17:28

fafnir napsal(a):

Míla
aha,tak sport a zajištěné zaměstnání,nikoli práce.Tak už chápu vaše postoje.
BTW umístěnka nebyla dobrovolná,to byl příkaz.Také obrůstám mechem,leč paměť slouží.
17. 11. 2013 | 17:28

krajan napsal(a):

fanfir 17:21
No jistě! To musela být pro Pražáky neskutečná urážka, dostat se z Matičky až do ušmudlaného Chomutova a opustit Václavák.
17. 11. 2013 | 17:32

Míla napsal(a):

Fafnir
ale kdeže,do profesionality bylo hodně daleko.Refundován byl pouze dopolední trenink ve dvoufázové přípravě a to dvakráte týdně.V práci jsme končili v 11 hod,jinak jsme zařezávali jako všichni ostatní.Jednalo se o výkonostní,ne vrcholový sport,na ten jsem výkonostně nestačil.V podstatě současná dnešní národní liga,kde už jsou nyní všichni profesionály,to v r.56 neexistovalo.
17. 11. 2013 | 17:44

fafnir napsal(a):

krajane
mezi námi je rozdíl.Vy jste se DOSTAL do Prahy.My jsme do toho Chomutova MUSELI.A to je sakra rozdíl.
BTW.když vám skončila poviná 4 letá umístěnka,jistě jste se do svého jihočeského městečka s láskou z ohavné Prahy vrátil.Nebo že by náplava v Praze?
17. 11. 2013 | 17:58

neo napsal(a):

Míla:

jo a ještě něco, vnukovi byste měl vysvětlit, jak to podnikové bydlení vypadalo, to by kroutil asi ještě víc.
17. 11. 2013 | 18:02

pepa napsal(a):

Pane Chromý, po 23 let máme zde mafiánský zločinecký kapitalismus,fašistický pakt NATO, milion nezaměstnaných, chudobu jedné velké skupiny občanů a luxus příživníků,
mafiánu a zločincu. Vy pracujete pro žold-netvořite žádnou hodnotu, jen se divím, že lezete zločincům, mafiánům a příživníkům do ř..i.
17. 11. 2013 | 18:03

Pradědek Čech napsal(a):

Ti, co volili KSČM jsou přímo odpovědni za patový stav naší politické situace, která vede ke slabé vládě, pokud vůbec nějaké a k nestabilitě státu. Jejich patnáct procent hlasů jsou hlasy vhozené do Vltavy. Přitom dobře věděli, že s KSČM nemůže žádná jiná strana jít do koalice. Nechápu tyto lidi a přeji jim bezpečný odchod do poslední bašty vyznavačů komunizmu, Severní Koree, kam patří.
17. 11. 2013 | 18:07

Míla napsal(a):

Neo
to mu nemusím ukazovat,to on i vnučka vidí při každé návštěvě.Činžovní dům stavěný svépomocí v roce68,odpracováno 2450 hodin.V roce 2002 skončila půjčka a byt byl převeden do sokromého vlastnictví.Prodejní cena 1400000.Díky komunistům jsem milionář.A upozorňuji stavebníky jsme museli shánět,ona stavba se musela odmakat.A to už i v té době o práci moc nebydlících nestálo.
17. 11. 2013 | 18:16

krajan napsal(a):

fanfir 17:58
Blbost! Já po Praze nikdy nevzdychal a po sedmi letech jsem z ní z vlastní vůle vypadl. Je to už hodně dávno, ale vůbec nelituju. Z mého pohledu je mentalita Pražáků (z poloviny přistěhovalců), slušně řečeno, poněkud zvláštní.
Ale to jsem velmi odbočil. Jen jsem chtěl reagovat na pustou demagogii některých zdejších diskutujících, ohánějících se nedostatkem banánů počínaje a hajzlpapírem (s prominutím) konče.
Chyba byla v celém nastoleném poválečném systému, který se nám rozhodly vnutit vítězné mocnosti, tedy jak Stalin, ale taky Roosevelt a Churchill. A je bez diskuze, že onen systém byl po většině stránek při nejmenším nenormální. Ale to je historie, kterou nelze vrátit a je hloupé se jejími atributy neustále ohánět. Ona jde přeci dopředu bez ohledu na názory kohokoliv z nás.
17. 11. 2013 | 18:19

fafnir napsal(a):

Míla
a nepovídejte.Vy jste si svépomocí stavěli ubytovnu a bydlíte v ní?To musíte mít luxusní bydlení.Cituji vás:"Abych upřesnil,WC bylo dvojkabinkové,sprchy pánské,dámské byly na druhé straně ubytovny.Televize nebyla,na každé místnosti byl dráťák."
Za tohle chcete miliony?To jste tedy gróf!
17. 11. 2013 | 18:24

Míla napsal(a):

Pradědek Čech
tak ona ta silná opozice není marná.Stranickou kasu jim také sympatizanti obstojně zaplnili a to i díky aktivitě některých blogerů.Zatím marně čekám na jejich zdůvodnění proč jim padla kandidatura do PS,před volbami měli ramena jak Frištenský.
17. 11. 2013 | 18:25

fafnir napsal(a):

krajan
tady nejde o ohánění.Tady jde o to,aby se to neopakovalo.V Německu byla provedena důsledná denacifikace,a ještě dnes 68 let po válce, soudí a odsuzují nacisty,když na někoho něco vyplave a dopadnou ho.My jsme dekomunisaci z nějakého podivného pseudohumanitního důvodu neprovedli,ač procentní podíl komunistů u nás byl stejný jako nácků v Německu.O souzení skutečných komunistických zločinců a vrahů nemluvě.Kdyby byla provedena skutečná dekomunisace,tak se nyní tady o těch věcech nebavíme.A nesvádějte naše chování na okolí.Máme nějakou podivnou vlastnost svádět vše na okolí.Již 24 let se můžeme rozhodovat sami.
17. 11. 2013 | 18:37

Míla napsal(a):

Fafnire
chlapče ono půl století je dlouhá doba,do té se vejde tolik věcí,žeby jeden nevěřil.Ale asi jste si špatně přečetl tu poznámku,že jsem po vojně do bývalého zaměstnání nenastoupil.A po skončení aktivní činnosti jsem služební byt musel přenechat nástupci.To bývá zvykem i u poslanců.A mám takový dojem,že ta bývalá ubytovna už ani neexistuje.Od 56 roku jsem tam nebyl.
17. 11. 2013 | 18:39

Gudka napsal(a):

Fafnir
"Již 24 let se můžeme rozhodovat sami."

Tak to se tady tvrdilo už od roku 1945. Je to bezcenný výrok.
17. 11. 2013 | 18:43

muromec napsal(a):

Pradědek Čech napsal(a):
Ti, co volili KSČM jsou přímo odpovědni za patový stav naší politické situace, která vede ke slabé vládě, pokud vůbec nějaké a k nestabilitě státu. Jejich patnáct procent hlasů jsou hlasy vhozené do Vltavy. Přitom dobře věděli, že s KSČM nemůže žádná jiná strana jít do koalice. Nechápu tyto lidi a přeji jim bezpečný odchod do poslední bašty vyznavačů komunizmu, Severní Koree, kam patří.
17. 11. 2013 | 18:07

Geniální závěr, pradědku. Zase za všechno mohou komunisti, potažmo jejich voliči. Víte koho mi připomínáte? Toho pravičáka, který přišel domů ve veselé náladě, a tvrdil ženě, že mu sako pozvracel nějaký komunista. Ráno ho žena vzbudí a říká, že by měl toho komunistu pořádně zmlátit, protože mu nejen pozvracel sako, ale se mu i vyšpinil do kalhot. Nebyl jste to vy, ten pravičák?
17. 11. 2013 | 18:49

Jen více takových fafnirů ! napsal(a):

fafnir napsal(a):
krajan
tady nejde o ohánění.Tady jde o to,aby se to neopakovalo.V Německu byla provedena důsledná denacifikace,
...............................................................................

To je lež.

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehemaliger_NSDAP-Mitglieder,_die_nach_Mai_1945_politisch_t%C3%A4tig_waren

Dále viz např. Hermann Abs, ale i H. Schacht /nejen kauza československé zlato/ a další bankéři.
17. 11. 2013 | 18:51

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Pradědek Čech napsal(a):
Ti, co volili KSČM jsou přímo odpovědni za patový stav naší politické situace, která vede ke slabé vládě, pokud vůbec nějaké a k nestabilitě státu. Jejich patnáct procent hlasů jsou hlasy vhozené do Vltavy. Přitom dobře věděli, že s KSČM nemůže žádná jiná strana jít do koalice. Nechápu tyto lidi a přeji jim bezpečný odchod do poslední bašty vyznavačů komunizmu, Severní Koree, kam patří.
17. 11. 2013 | 18:07
-----------------
Pane Pradědku, ať jsou raději k nám. My dobře platíme každého, kdo umí z cizích peněz dělat naše. V Severní Koreji by je nechtěli, vřdyť by jim snad ani nerozuměli !!
My si ale s každým komunistou porozumíme, s každým, kdo chce budovat nejspravedlivější společenský řád na světě - komunismus pro bohaté, kdy schopným / a všeho schopným/, evolučně / ale i dědičně/ úspěšným bude patřit celý svět, veěkeré jeho bohatství. Pak teprve zavládne na světě mír a klid.
Pane pradědku - je škoda mrhat silama někde , kde provozují amaterské verze komunismu, vítězit bude naše verze komunismu, uvidíte.

Čest vašim /respektive našim/ dolarům, pane Pradědku.

"Komunisté ze všech bank - spojte se !!"
17. 11. 2013 | 18:59

kakal napsal(a):

+++++++++++LIDÉ by měli Myslet !!.....Co ?? ...Ale néé, to byla jen legrace ,blbá, že ? Ale vyděsili jste se ,že ? Tak klídek, nic se neděje !!..Jen !!+++KLANY++Žádný kdo nyní něco má ,to nezískal slušně a morální cestou. Jsou to rodiné klany napojené na zločinný systém totalitní společnosti před r.1989..?
17. 11. 2013 | 19:00

fafnir napsal(a):

krajan
a nepovídejte.My jsme soudili Vaše,Jakeše, ideové konstuktéry elekrických plotů,pohraničníky kteří stříleli 15 leté kluky na hranicích,velezrádce,kteří pozvali okupační vojska,vrahy z řad milicionářů ze srpna v 69.Nedojměte mě k slzám.My jsme zakázali KSČ jako byla zakázána NSDAP.My snad stíháme nositele Leninů,Che Guevarů na tričkách.Zkuste mít v Německu na tričku 88.
17. 11. 2013 | 19:01

Reveil napsal(a):

fafnir
"V Německu byla provedena důsledná denacifikace"

Denacifikace v Německu byla záležitost tak komická, že si z ní sami Němci dovolili dělat legraci a denacifikační osvědčení překřtili na "Persilschein". V důsledku toho byl veškerý státní aparát, i obecní úřady, infiltrovány nacisty až do 80. let, ještě 1984 byl spolkovým prezidentem nacista Carstens (předtím byl předsedou parlamentu), po němž je dokonce pojmenována státem vlastněná námořní loď. Hans Globke, který zastáýval úřad státního tajemníka v Úřadu spokového kancléře /tedy jakousi lepší m"spolkovou Nagyovou") byl nejen nacista, nýbrýž spoluprcoval na nacistických anmtisemitských Norimberských zákonech a jeden z nich dokonce sám inicioval.
17. 11. 2013 | 19:12

aga napsal(a):

RH

"Demokracii jsou nebezpeční lidé bez paměti a bez schopnosti logicky uvažovat".

Demokracii jsou prostě nebezpeční lidé, tečka. Alespoň příslušníci samozvaných elit, kteří si demokracii pro sebe zpachtovali, nám to dávají dostatečně najevo.
17. 11. 2013 | 19:16

Reveil napsal(a):

fanir

"My jsme zakázali KSČ jako byla zakázána NSDAP"

Proč pořád lžete?
Němci NSDAP nezakázali. Tu zakázali Spojenci (tedy SSSR, USA, Británie a Francie) svým Zákonem Kontrolní rady č. 2 ze dne 10. 10. 1945.
17. 11. 2013 | 19:18

Potřebujeme více takových fafnirů ! napsal(a):

Reveil
Zajímavý příběh / i z pohledu býv. protektorátu B. und M./ :

http://en.wikipedia.org/wiki/Hanns_Martin_Schleyer

Zajímalo by mě, zda je fafnir v tomto případě fandou denacifikační Rote Armee Fraktion.
:)))
17. 11. 2013 | 19:30

Reveil napsal(a):

fafnir

"Zkuste mít v Německu na tričku 88"

To (zatím) není v Německu nutné. Tam mají lidé zápis především v hlavách. Tak například ke konci války byly na levém břehu Rýna vybudovány internační tábory pro 4,5 milionu lidí (a mnozí udávají i o 2 milipony více), německých vojáků a civilistů, včetně mládeže a včetně žen, kteří byl až do konce října držení ve strašlivých podmínkách, bez jakéhokoliv přístřešíé (směli mít jen rukama vyhloubené mělké jámy na spaní, při jakémkoliv pohybu v noci, třeba ve spaní, okamžitá střelba z kulometu z věže, příděl jídla určen tak, aby byl menší, než kolik dostávali vězni v koncentrácích). Pokus okolních obyvatel hodit internovaným kus chleba či ošacení trestán zastřelením. Je lhostejné, jestli v těch táborech zahynulo 40 000 lidí, jak udávaly spojenecké prameny, nebo několik set tisíc lidí, jak se říkalo a říká mezi Němci. Důležité je, že to všichni Němci vědí, tradují si to a nikdy to nezapomenou. Přes následné koketování a nadbíhání ze strany Spojenců Němci vědí, že šlo jen o pokrytectví, diktované politickou nutností a základní zážitek brutalního ponížení v nich zůstává. A proto neptřebují mít na tričkách nápisy. Každý z niích zná letecký snímek internačního tábora s 300 000 vězni namačkanými na holém prostranství.
17. 11. 2013 | 19:41

Reveil napsal(a):

Potřebujeme více

Ovšemže ne. Fafnir není žádná záhada. Tvrzení, že v Německu "je denacifikováno", je základním nástrojem pro prosazování německých, resp. jen regionálních (např. sudetských) zájmů. Každopádně do doby, než vítězům přestane záležet na svých vlastních padlých a zcela se ideově přikloní k bývalému protivníkovi. Už jsou na této cestě více než za polovinou.
17. 11. 2013 | 19:54

fikus napsal(a):

hm, kdo a kde jsou ti komunisti, to jsou ti, co sedi v Parlamentu? Omyl
Každopádně se to povedlo. Zmást společnost a odvádět pozornost od toho podstatného. Rozkradení a rozebrání republiky a státu obecně.
PAne Chromý, ještě je pořád zhasnuto, a bude, dokud tam bude Bimbas nebo kdokoliv z těch co si "čuchli"
17. 11. 2013 | 20:10

Míla napsal(a):

Reveil
k něčemu je tato diskuse dobrá.Člověk se dozví věci které neznal.Takže dík za poučení,už ty údaje začínám hledat.
17. 11. 2013 | 20:11

Pradědek Čech napsal(a):

Blahoslaveni chudí duchem, neboť jejich je království nebeské, aneb nechte maličkých přijíti ke mně.

Češi jsou nepoučitelní.

Proč já trubka jsem neposlal kluka raději na východ.
17. 11. 2013 | 20:12

Ládik!!! napsal(a):

Praděde, bingo.
17. 11. 2013 | 20:21

resl napsal(a):

blouďásek : Komunisti, ti by jej naučily makat. A pěkně poctivě, to by jej přešly choutky na bláboly.
------------------
jak chceme na západ s takovými názory si jen těžko dovedu představit. ale vidíme, že mezi námi pořád jsou a nezapomínají. 94266358
17. 11. 2013 | 21:30

Ateista napsal(a):

Heřman Chromý:

Ty jsi mě pobavil. Mluvíš tady o zhroucení nějakého komunistického ekonomického systému, ale že současný tržní systém se nachází ve stále větrším úpadku nenapíšeš ani slovo. Ani slovem jsi se nezmínil, že před rokem 1989 byla tehdejší republika a její státní rozpočet v kladných číslech, mezinárodní dluh nebyl žádný a nyní tu máme obrosvskou zadluženost domácností, máme tady schodek státního rozpočtu a neuvěřitelně vysoký zahraniční dluh.

Dnešní KSČM nemá jeden jediný škraloup, nenamočila se do žádných afér a je jedinou parlamentní politickou stranou, která má v tomhle směru čistý štít.

Všechny formy kriminality jsou u nás na velmi vysoké úrovni a rozhodně se na ní nepodílí KSČM jako taková nebo její sympatizanti, resp. voliči.

Chromý! Těmi žvásty, těmi plky a překrucováním faktů jenom odvádíš pozornost od toho, co se děje v posledních 24 letech! Vrána k vráně sedá a ty máš asi nějaký důvod tady lhát!
17. 11. 2013 | 21:47

marxík napsal(a):

Pane Chromý, já se zase bojím pavouků.
Dokážu se tedy vžít do vašich pocitů.
17. 11. 2013 | 23:20

Pacák napsal(a):

resl napsal(a):

"Každý, kdo s Chromým nesouhlasí, byl komouš a zůstává jím. Jen se za to stydí a maskuje to řevem o bolševismu."

Váš příspěvek mi připomněl totalitní Rudé právo. Nedivím se, čtu-li příspěvky zdejších komunistobijců, že KSČM rostou preference. Tak dobrou reklamu si nemůže koupit ani Babiš.
18. 11. 2013 | 07:32

JC napsal(a):

Z ortodoxních bolševiků/viz včera v TV Štěpán a Jakeš/ se mi zvedal a do konce života bude zvedat kufr.
Na druhou stranu český bolševik byl je bude posera, který když se nemá možnost opřít o dubisko na východě tak se nezmůže vůbec na nic s vyjímkou pojmenování dělnické třídy/byli to v roce 1989 volové/,jak to učinil právě soudruh Štěpán včera.
Když jsme nedokázali komunistu vytěsnit z politiky musíme ho tam tolerovat, s tím se nedá nic dělat.
18. 11. 2013 | 08:40

fikus napsal(a):

Nesmysl, obecně český člověk měl vytěsnit komunisty, Zemany Klause, Kalousky, nové Luxe,Němcové,Sobotky, Zaorálky barely dobrot a mnoho dalších. Problém spočívá v tom, kdo by tam zůstal že ano.
Pokud tam budou tito političtí důchodci nic se nezmění.
Bohužel..
Kéž to Češi pochopí co nejdříve.
18. 11. 2013 | 10:02

mor a chlolera napsal(a):

Chápu vaše rozpoložení pane Chromý.
Naše životní osudy jsou si v celku podobné, jak mě, tak vám zasáhli ti zločinní komunisté do života.
Já jsem sice nemusel v každé dekádě představovat svým dětem novou matku, ale je možné, že na vás byl ten komunistický tlak větší.
Vy jste musel být úředník, jednou zlobivý, jednou hodný, jak se to zrovna hodilo do krámu a jakému režimu jste zrovna sloužil, a já se chtěl od útlého dětství vyučit uhlobaronem a poctivě a s láskou tuto profesi vykonávat ve prospěch celé společnosti.
Bohužel, než jsem mohl svůj sen uskutečnit, zlotřilí komunisté tento učební obor zrušili.

Proto jsem, když co se dá dělat, přišla hen ta svoboda, stejně jako vy, dostal nápad, živit se svou básnickou prvotinou " Pod dubem, za dubem " psanou v řeči Bo.

Byla navržena Světovou básnickou organizací na kongresu v Postoloprtech k významnému ocenění ( šuškalo se o Nobelově ceně za literaturu), ale zjistilo se , že poslední členka kmene , která tímto jazykem hovořila, bohužel mezitím zemřela, a nemohla být svolána hodnotící komise.

Vidíte sám, že mám stejný důvod komunisty nenávidět. Kdyby tady nestrašili tak dlouho, mohl jsem svou slátaninou, hernajs co to píšu, prvotinou, zastihnout členku komise ještě naživu, mohl jsem být vyučený uhlobaron,oceněný možná Nobelovou cenou a vy jste třeba nemusel být chromý a třikrát ženatý. Ale jste na tom o kapánek líp, vy jste za básničku ocenění dostal.

Čert nám byl ty syčáky dlužnej.
18. 11. 2013 | 10:30

resl napsal(a):

fikus 10:02,
problém je, že mimo vás tam žádné komouše nemáte, tak to zkuste ještě jednou. napovím, Zeman, Rusnok atd.
18. 11. 2013 | 10:41

fafnir napsal(a):

Reveil
cituji vás:"než vítězům přestane záležet na svých padlých" a dodám svých bojovnících.Vždyť první co jste vy hrdí bojovníci,kteří ve fabrikách pracovali za pár cigaret směny navíc,a práskali gestapu načerno poražené prase souseda,bylo,že jste skutečné bojovníky ať z východu nebo západu zavřeli do lágrů a věznic,ty nejstatečnější popravili,zbytek vyhnali ze zaměstnání.A teď budete chránit své komunistické cítění,a blábolit o sutedťácích.
18. 11. 2013 | 10:59

fikus napsal(a):

resl napsal(a):
fikus 10:02,
problém je, že mimo vás tam žádné komouše nemáte, tak to zkuste ještě jednou. napovím, Zeman, Rusnok atd.
____________________________________
a jedná se opravdu o komáry, anebo jde o bubáky a odvádění pozornosti. Na to se tady hraje už hodně dlouho. Tak nějak od pseudorevoluce, přičemž komedie před lidmi a dohoda s KSČ
18. 11. 2013 | 11:04

resl napsal(a):

Pacák 7:32,
jedná se jen o zdejší blog a nevidím, že byste s Chromým nesouhlasil. Poukd se sem ještě jednou mrknete, můžete mi sdělit s čím nesouhlasíte a jaký na to máte názor vy. Myslím ale, že utečete, nebo přehodíte nick, jak se zde často stává právě komoušům. V opačném případě se vám omlouvám.
18. 11. 2013 | 11:27

Kelt napsal(a):

mor a cholera-třikrát palec nahoru.

Stateční,ale nedocenění bojovníci třetího odboje,kteří na těchto stránkách bojují proti návratu komunismu si při své duševní omezenosti nedokáží připustit,že:

-jsme pevnou součástí EU a paktu Nato
-v Rusku nevládnou komunisté/jsou v opozici/,ale kapitalisté.Brežněv je nenávratnou historií ,právě jako Varšavská smlouva
-nikdo,až na zanedbatelné výjimky v řádu procent si nepřeje návrat před rok 1989,ani samotní členové KSČM,kteří v nemalé míře budují kapitalismus,co by podnikatelé
-omlazování členské základny KSČM má svoji příčinu v politice Topolánka,Nečase a Kalouska,která svoji asociálností poslala více jak milion lidí pod hranici chudoby
-těmto lidem je"svoboda"jak ji chápou naši bojovníci třetího odboje těchto stránek u zádele,protože neustále jenom řeší,jak např.zaplatit nájem a služby příští měsíc.

A za poslední-máme zde v podstatě mafiánský kapitalismus,který nemusí cca 8O% obyvatel této země a ti,kteří zde kritizují jevy,které nemají v civilizované zemi žádné opodstatnění,nejsou ani bolševici,ani sockomouši ,jsou to ti,kteří oprávněně po cinkání klíči očekávali vývoj obdobný na západ od Aše a na sever od Šluknova.
Zrcadlem toho je,že ODSTOPVVLIDEM,jako nositelé a zodpovědní za současný stav společnosti skončily de facto na politickém smetišti.
18. 11. 2013 | 11:32

Karel Mueller napsal(a):

Reveil:

Díky za skvělou diskuzi. Nejsem sám, koho jste překvapil poznámkou o rýnských koncentrácích, našim Nestbeschmutzer je třeba to připomenout.
Jinak k poznámce o rudých bolševicích jako nejvyšší formy klerikalismu :-). jě sám se dívám na komunistickou ideu jako odnož křesťanství, která zbožnila člověka.
18. 11. 2013 | 11:48

muromec napsal(a):

Pan Fendrych jinde píše o tom, jak melancholicky na sebe navzájem bývalí disidenti/ky koukali, když se potkali na ulici na "oslavách" plyšáku. Myslím, že není daleko doba, když alespoň ti chápavější začnou chodit kanálama. A na tom žádné chromé články nic nezmění. Havel je už tam, v pekle, ale nehoří v ohni, myslím, že je uvázán na řetězu pod vývodem hlavní pekelní latríny. To je asi tak přiměřené. Jistě tam je dost místa i pro ostatní aktéry plyšáku a všechny slavné disidenty. Těšíte se, pane Chromý?
18. 11. 2013 | 11:48

K.V napsal(a):

Už roky tu žvaníme o jednom nesmyslu.
Vyhnat Husáka a Jakeše bylo správné, otevřít hranice bylo správné, jenže o tom rozhodli jiní a jinde, my jen sehráli užitečné idioty kteří si při cinkání klíči nechali otloukat hřbet, ani nechápali za co a za koho.
.
Bohužel se ukázalo že hybnou silou antikomunismu jsou nemakači, kriminálníci, feťáci- ti potřebovali tu "svobodu" parazitovat a nepracovat. Podle toho to dopadlo.
Dnes jsme v rozvratu ekonomickém , sociálním, morálním, neumíme se již ani uživit bez dluhů. A poslední kdo chápal že z toho nás vytáhne jen poctivá práce, tvoření hodnot, byli komunisté.
.
A tak místo oslav "sametové" jen skřípeme zuby a hledáme, kam mizí sociální vymoženosti, pro naše rodiče a prarodiče naprosto běžné. Jak se tu množí žebráci, gheta, bezdomovci, exekuce, kriminalita.
A vypadá to že bude ještě hůř, zatím ani nikdo neví jak z toho ven
18. 11. 2013 | 12:03

K.M. napsal(a):

>>TEĎ TU MÁME TO, PROČ VZNIKL KOMUNISMUS<<,
řekl alavný autor >>2000 slov<< Ludvík Vaculík...

17. listopad včera dokázal, že lidi již "strávili...", že s tím slavným "17." to nemuselo být právě košér..., v Olomouci žádná akce...

A uvědomují si, že naletěli pseudoelitě..., hlásající všeléčivost "neviditelné ruky trhu...", uvědomují si jejich prolhanost ve smyslu "vodu kázat a víno pít..."

Uvědomují si, že byli obelháni... a okradeni..., ale ještě pořád si dost dobře neuvědomují, proč... se tak vlastně stalo...?

Od mládí jsem mohl pozorovat, jak lehce v této společnosti..., získavají vůdčí pozice individuality vynikající..., v demonstraci laciného frajerství..., to byla ona voda na mlýn..., krátkodobých stážistů...

A není divu, že si tito stážisté nejlépe rozuměli s emigranty typu Viktora Koženého..., člověka se zkušenostmi 10 let v emigraci..., u kterého nalezli nejvíce z prostředí, které ze svých pohodlných stážích... za státní peníze...(!) částečně znali... (on byl taky jen 10 let v emigraci... a podporován - po česku - svými rodiči...)

Dále je spojovala kromě přibližně stejného věku..., přibližně stejný stupeň poznání života v džungli... a nejvíc - podle mého odhadu nejvíce ono "laciné frajerství...", kterým bývá společnost vždy nejvíce okouzlena... a ráda klamána..., floutkovství... po česku...

Floutkovství..., které bylo ze skrytého pozadí..., pohodlně řízeno skutečnými... loutkovodiči..., kteří nemohli mít zájem..., aby se k řízení státu dostali vzdělané osobnosti "ostřílené" v obou systémech..., neboť v tom loutkovodiči..., oprávněně viděli riziko pro jejich prebendy...

A to byly pravé důvody, proč po 17. listopadu..., nebyl v zemi vítán... kupř. jediný ekonom z šeských luhů a hájů..., o kterého měl..., po odevzdání se společnosti do náruče loutkovodičů..., podpořených hlavněmi střelných zbraní ruských tanků..., západ..., skutečně zájem..., skvělý Ota Šik...,

který viděl situaci nad slunce jasně a "tlačil" na pomalejší privatizaci...: "Hovořil jsem s nimi, neví o ekonomii vůbec nic.., chtějí jen moc a peníze..., dopadne to špatně..."

a stáhl se (MČČ si ani nemůže uvědomit, jaká je to škoda...!), zpátky..., na švýcarskou univerzitu... Švýcarsko..., to je tam, kde dostala česká justice včetně současného prezidenta...(!)před nedávnem lekci... v tom, co je...(!) podvod...!

Po privatizaci prováděnou floutky..., po rozkradení všeho, co se dalo ukradnout..., zeje krám prázdnotou...

Nevím, jest-li má okradená společnost ještě dost času..., na to, uvést vše co bylo na "převrat" nepřipravenou... společností..., vzácným zábleskem skutečné... svobody rozkradeno..., vrátit na své místo... a začít znovu...?!

"Spasitelů" všech odrůd měla tato země od roku 1989..., požehnaně...,
co může zemi nyní ještě zachránit..., je především realistický pohled na svět..., kolem nás...

Po Barčákovi, o kterém jsem dlouho nevěděl proč se tak (odlišně než ostatní v první vládě...) artikuluje..., proč tomu tak je...(?), se dostává do popředí další osoba se skutečnými a vzácnými zkušenostmi ze života ze zahraničí..., Babiš...

Neměl jsem ho tak v oblibě, abych ho volil..., ale stále víc překvapuje kroky i slovy, které dokazují, že ví - na rozdíl od pohodlných stážistů... za peníze daňových poplatníků... - o čem mluví...

To, že se na něho šplouchá špinavá voda..., svědčí jen o tom, že loutkaři... zvětřili nebezpečí..., pro své prebendy... Ti, kteří mají na svědomí skutečné prasárny..., jsou již dávno... a v balíku za vodou..., bylo tomu tak i "při útěku ozbrojených němců...", vzadu zůstávali...

již jen zesláblí..., kteří byli pohodlným cílem pro česko-moravsko-slezské partyzány..., na poslední chvíli...

Ti, kteří měli na svědomí ty prasárny..., byli dávno za vodou...

Babiš je možná poslední naděje, aby se uvedl tento stát..., při tomto záblesku svobody..., po hýření floutků..., ještě do pořádku...

K.M.
Minulý týden informoval předseda správního soudu, pan Baxa, v jakém dezolátním chaosu jsou zákony, floutkovství hrozí končit nepředstavitelným chaosem...
V otázce zákonů by se jako neutrální strana..., měly okamžitě angažovat Vysoké školy, ve smyslu "Jak z toho ven?" za Vaším blogem: Nevolnost z české demokracie...
18. 11. 2013 | 12:10

fikus napsal(a):

resl:
takový ten sklon k tomu být osobní a označovat někoho něčím čím není a nebyl, svědčí o všem možném, jen ne schopnosti být objektivně a osobně nad věcí. Chápu, že umět přijmout názory jiných, je pro někoho velice - velice těžké.
Nic si z toho nedělejte, jde o český problém, Němci se syndromu NSDAP zbavili dávno
18. 11. 2013 | 12:31

Reveil napsal(a):

fafnir

"Vždyť první co jste vy hrdí bojovníci,kteří ve fabrikách pracovali za pár cigaret směny navíc,a práskali gestapu načerno poražené prase"

Mám dost radost z toho, jak nedokážete na namítnutá fakta a argumentaci odpovědět jinak, než slepým očerňováním!
Mimochodem, špiclové a ochotní pracanti tu samozřejmě byli, ale bylo jich méně než třeba ve Francii, o Německu ani nemluvě ("Die Räder rollen für den Sieg!")
18. 11. 2013 | 12:40

K.V napsal(a):

Líbí se mně jak tu dnes od většiny diskutujících padají věty, za které by mne ještě před 1/2 rokem bez pardonu jistý LS banoval nebo mazal.
Že by se konečně volby, postupující bída a devalvace koruny ukázaly jak na tom doopravdy jsme, a mnohým se otevřely oči.
Pravda ( zatím ne láska) konečně začíná přicházet ke slovu.
18. 11. 2013 | 12:56

Reveil napsal(a):

Karel Mueller

Díky, Rýnské tábory jsou jen ta nejvíc viditelná vizitka. Morgennthauův plán, mající za cíl převést Německo o 200 let záptky na úroveň agrární společnosti, dominoval v US přístupu jen asi rok. Ale zanechal výrazné stopy.
Němci nemohou zapomenout a odpustit řízené hladovění, kterému byli plánovitě vystaveni: "Myslím, že Němci musí trpět hladem a zimou, protože věřím, že utrpení je nezbytné, aby si uvědomili důsledky války, kterou způsobili" - Z projevu generála Lucia Claye, Einsehowerova zástupce. Při probírání Morgenthauova plánu r. 1944 odpověděl F. D. Roosewelt na otázku, zda se mají Němci vyhladovět: "Proč ne?" Úmyslné vystavování populace hladu je patrné i z tzv. "zbytkového rozkazu", který nařizoval vojenským i civilním US osobám (např. manželkám důstojníků) zničit nebo učinit nepoživatelnými veškeré zbytky jídel tak, aby se jich nemohly německé osoby (služky, apod.), zmocnit. Je známa situace, kdy nemocnice marně prosila US posádku, aby cca 20 litrů přebytečného kakaa nevylévali denně do stoky, ale poskytli nemocným. Zákaz vojákům promluvit na německé děti byl částečně odvolán v červnu, zákat hovořit s německými civilisty rovněž částečně v sprnu 1945... Zajatým německým vojákům odebral Eisenhower svým rozkazem statut válečných zajatců, takže nebyli chráněni Ženevskými konvencemi a nemuseli dostávat např. potravní dávku, stanovenou pro zajatce. Denní příděl v koncetráku Mauthausem činil 1942 1750 kcal/osobu a den, v rýnských táborech v říjnu 1945 to bylo 1200 kcal/osobu/den. V zimě 1946-47 klesla denní dávka potravin pro civilní obyvatelstvo pod 1000 kcal/osobu/den. Zatímco v okolních zemích (Holansko, Dánsko, Polsko) byla v r. 1946 úmrtnost zhruba na předválečné úrovni, stoupla v Německu na čtyřnásobek a dětská úmrtnost na desetinásobek úrovně r. 1938.

Myslím, že ať už byly motivy jednání Spojenců pochopitelné či zcela nepochopitelné, je skutečností, že Němci toto ponížení nikdy nezapomenou a neodpustí. Doposud se jim pouze nenaskytla možnost dát těmto pocitům průchod. Ale v hloubi jejich srdcí tyto emoce jsou. Nemohou nebýt...
18. 11. 2013 | 13:07

resl napsal(a):

fikus,
umět přijmout názory jiných nebývá těžké, pokud jsou podloženy skutečností na kterou si lze ještě dnes lehce vzpomenout a tudíž doložit. Klaus, ani ostatní mě nezajímají, jen byste ta jména měl vybírat pečlivěji a nebát se tam vrazit opravdové komunisty také z čssd. Proč jste to udělal, jak jste to udělal, je vaše rozhodnutí.
18. 11. 2013 | 13:14

fafnir napsal(a):

reveil
to není očerńování.Já dělal v letecké fabrice,kterou postavili Němci.A protože to bylo v 60 letech,tak tam ještě hodně původního osazenstva bylo a vyprávělo.A ty bojovníky z fronty v Jáchymovech a ostatních lágrech nepopřete.Táta mi vyprávěl(mimochodem,došel do Rokycan pod Pattonem)
18. 11. 2013 | 14:35

Karel Mueller napsal(a):

Reveil:

Díky na mé straně. Mrkněte na debatu u předposledního blogu prof. Hořejšího. Budu rád, kdyř se toho chopí znalci :-).
18. 11. 2013 | 14:53

fikus napsal(a):

resl:
..ale jistě ČSSD tuto zemi nespasí, stejně ani Zeman.
Obecně vzato nemám v domácí politice žádné favority a nefandím žádnému uskupení. Na druhé straně nemám problém nejmenovat činitele, jejichž jedinou devízou je, že nebyli prokazatelně v KSČ. Tito "ochránci svobody a demokracie" škodí této zemi stejně, jako někteří bývalí komunisté. S těmi současnými si už nejsem tak jist, ti jen alibisticky přežívají se svými jistými procenty.
Tato země má co chtěla a co si vyzvonila. Jsem zvědav kdy nastane sebereflexe, podle voleb je v nedohlednu, ti schopní stojí stranou a proto vládnou darebáci a neschopní s těmi loajálními vyrodivší se ze stranických sekretariátů - toť pravá kvalifikace.
Hezký podvečer
18. 11. 2013 | 16:17

Jarka z Brna napsal(a):

Fráze a zase jenom fráze. Sundejte si tu pásku z očí a běžte se podívat na ulici na ty smutné a naštvané občany. Není mezi nimi ani jeden, kterému by za posledních 20 let nějak polistopadové vlády neublížily. NESTRAŠTE už komunisty. To zrovna můžete lidem zakazovat třeba i masturbovat. Oba zákazy jsou stejně hloupé a směšné. V dnešní době se už lidé nedají balamutit. Mají právo si vybrat čemu uvěří. Vymyslet a prosadit dobrý program na obnovu ekonomiky , to neumíte, ale zdlouhavě dělat bububu, to by vám šlo. Minulost nezměníme, ale chyby by nás měly poučit, nejen chyby staré přes čtvrt století, ale hlavně ty z let posledních, ty nás trápí nejvíce. A komunisté tuto zem nerozkradli, za posledních 23 mají ruce čisté. To musí být pro vás zklamání,. že.Tak je třeba té špíny trochu vykutat...
22. 11. 2013 | 14:47

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally just details -- significant details, but variations on this theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "current page" is, and bunches of events get fired in the process of construction that page. Plugin modules can hook into those occasions and alter the work flow/supply additional info/etc. That is also part of the reason a lot of Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does not really DO anything other than say, 'Somebody asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 22:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy